A Nemzeti Közszolgálati Egyetem kommunikációs stratégiája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nemzeti Közszolgálati Egyetem kommunikációs stratégiája"

Átírás

1 1. sz. melléklet az 1/2012. sz. stratégiai rektorhelyettesi körlevélhez A Nemzeti Közszolgálati Egyetem kommunikációs stratégiája Helyzetismertetés A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (továbbiakban NKE, Egyetem) a magyar felsőoktatási erőtérben sajátos helyet foglal el, egyrészt egyedi képzési struktúrájából adódóan, másrészt annak köszönhetően, hogy egyszerre kell megfelelnie a fenntartói igényeknek, valamint a felsőoktatást jellemző versenyhelyzet követelményeinek. Az intézmény által képviselt értékek egységes közszolgálati életpályamodell megteremtése, hivatástudat és szakértelem erősítése magas színvonalú oktatás által, a jó közigazgatás bázisintézménye valóra váltása, folyamatos fejlesztése és fenntartása olyan nemzeti és szervezeti érdek, amely magas színvonalú felkészültséget, tájékozottságot és professzionalizmust igényel az Egyetem összes polgártól, ill. szervezeteitől. Ezáltal elmondható, hogy az Egyetem kommunikációs stratégiája kiemelkedő jelentőséggel bír az intézmény által képviselt értékek megfelelő módon történő közvetítésében és azok köztudatba történő beépítésében. A stratégia megvalósításához elengedhetetlen az egységes, könnyen értelmezhető irányelvek, stratégiai célok, feladatok megfogalmazása, és azokhoz a hatékony, produktív kommunikációs csatornák, módszerek és üzenetek hozzárendelése. Ennek következtében ez a munkaanyag egyfajta kerettervként szolgál, amely magában foglalja az NKE kommunikációs céljait, felsorakoztatja a lehetséges módszerek, eszközök tárházát, valamint javaslatokat tesz az eredményes kommunikáció megvalósulása érdekében. A koncepció elsőként az NKE által képviselt értékek, célkitűzések és az intézmény fejlődésében megfogalmazott irányelvek felsorolását említi, majd ezt követi az egyes részterületek kommunikációs tevékenység, protokoll, rendezvényszervezés, sajtó és marketing/arculati tevékenység részfeladatainak meghatározása. Az egyes tevékenységek komplexitásukból adódóan szorosan kapcsolódnak egymáshoz, és eredményességük kizárólag összehangolva képzelhető el. Emellett fontos tényező, hogy a kommunikációs stratégia hatékony alkalmazása csupán abban az esetben lehetséges, amennyiben a keretterv teret enged a konkrét munkafolyamatok során előtérbe kerülő szükségszerű változtatások átvezetésének, valamint a folyamatos eredmények, értékelések visszacsatolásának és hasznosításának. 1

2 Az NKE által képviselt kommunikációs értékek és célok meghatározása Az NKE által képviselt értékek, amelyek a fő kommunikációs üzenetek alapját képezik: Közszolgálatiság jelentősége, jövő nemzedéke az erős államszervezetért; Utánpótlásképzés a haza védelmében és szolgálatában; Egyedi képzési struktúra: honvédelmi, rendvédelemi, nemzetbiztonsági és közigazgatási szakemberek magas színvonalú képzése; Kiszámítható és rugalmas közszolgálati életpályamodell az átjárhatóság jegyében; Erős és hatékony államszervezet bázisintézményeként az értékteremtés szolgálatában; Tehetséggondozás és példamutatás; Sportos Egyetem a felnövekvő egészséges generációért; Ludovika Campus nemcsak egyetemi, hanem példamutató városfejlesztési beruházás is. Az NKE célkitűzéseinek összefoglalása, amelyek befolyásolják a kommunikációs stratégiát: Fenntartói igények kielégítése és kézzelfogható, konkrét eredmények felmutatása; Jogelőd intézmények hagyományainak ápolása és a zökkenőmentes integráció megvalósítása: egységes intézményi alapok megteremtése és az új közszolgálati életpályamodell létrehozása; Magasan képzett, hiteles és innovatív oktatói és kutatói állomány kialakítása, megtartása és minőségi fejlesztése; Jól képzett, elkötelezett, használható elméleti és gyakorlati tudással rendelkező szakértelmiség nevelése; Hazai és nemzetközi felsőoktatási tér versenyképes intézményévé válása. Az NKE fejlődésének érdekében megfogalmazott egységes irányelvek, ill. feladatok: Intézmény társadalmi mobilizálása: az Egyetem létezésének beépítése a köztudatba, valamint pozitív megítélésének növelése, hírnevének népszerűsítése; Intézmény értékeinek és érdekeinek tudatosítása a belső és külső környezet számára egyaránt; Egyedi és komplex közszolgálati képzések által nyújtott előny kommunikálása: a társadalmi hasznosság szélesebb körben történő bemutatása a személyre szabott kommunikáció eszközrendszere által (Célcsoportok pontos meghatározása!); Belső és külső PR erősítése és folyamatos fejlesztése: kommunikációs csatornák hatékony és rugalmas használata; Szolgáltatási és kapcsolatrendszerek áttekintése, javaslattétel a szükséges átalakításokra; Kommunikáció intézményi hatékonyságának folyamatos mérése, értékelése és az eredmények hasznosítása; 2

3 Az egyes részterületeken protokoll, kampány- és rendezvényszervezés, arculat/marketing pontos ütemtervek készítése és azok alkalmazása a hatékony munkavégzés elérése érdekében (felelősök és határidők meghatározása). Nagyon fontos szempont, hogy minden részterületnek legyen gazdája, aki az adott terület fejlesztéséért felel. 1. Belső egyetemi PR szerepe és fejlesztése Stratégiai cél: belső közösségtudat formálása, amely az NKE értékeivel történő azonosulást eredményezi. Ez a cél a megfelelő munkatársak kiválasztása, további képzése, képességeik fejlesztése által érhető el, hiszen a hatékony és sikeres működés érdekében alapvető szempont felkészült és tájékozott munkatársak alkalmazása. Hangsúlyozandó, hogy csupán az ilyen munkatársak értik meg az intézmény küldetését, válnak elkötelezetté, és mutatnak lojalitást az NKE céljai iránt. Célcsoportok meghatározása a személyre szabott kommunikáció érdekében: Egyetemi vezetőség: Rektor, rektorhelyettesek, dékánok, dékánhelyettesek; Egyetemi szervezeti vezetők: Intézetigazgatók, további szervezeti egységes vezetői (pl. EHÖK, könyvtár, kutatás); Egyetemi oktatók; Egyetemi hallgatók; Egyetemi adminisztratív dolgozók. A belső PR eszközei nagyon széleskörűek, és alkalmazásuk nagyfokú szervezettséget igényel, ezért az Egyetem a következő feladatokkal találkozik ezen a területen: Szervezeti egységek munkatervi rendszerének intézményesítése: a szervezeti részlegek munkáját érintő egységes, egyértelmű, pontos irányelvek és célok megfogalmazása, azok munkatársakkal történő megismertetése munkaköri leírások által. Mindez megkönnyíti az új munkatársak szocializációját és elősegíti a fluktuáció csökkenését; Folyamatos információáramlás biztosítása: az egyes részlegek eredményeiről szóló információk áramoltatása, szervezeti, személyi változások bejelentése; Döntés-előkészítés és vélemény-nyilvánítás módszerének bevezetése: a dolgozók döntés-előkészítésekbe történő bevonása háttértanulmányok, feljegyzések, SWOTanalízis készítése által a hatékony és rugalmas döntéshozás érdekében; Belső tapasztalatcsere rendszerének intézményesítése: munkamegbeszélések kötelező megtartása, és arról feljegyzések készítése; belső vélemények és tapasztalatok összegyűjtése; 3

4 Csapatépítő tréningek rendszerének kialakítása: a csapatépítés keretében a kollégák megismerik egymás szakmai múltját, erősségeit, motiváltságát, kreativitását, és mindez hozzájárul a szervezeti kultúra és a hatékony csapatmunka erősítéséhez. Vezetői csapatépítők: célszerű külön vezetői csapatépítés rendszerének kidolgozása, amely során a brainstorming és nem az operatív feladatok megoldása kerül előtérbe. A külső helyszínen megtartott vezetői ülés, csapatépítés célja az ötletek, vélemények megformálása, tapasztalatok összegzése, és egy egységes irányelv megfogalmazása; Belső kommunikációs audit elvégzése: átfogó mélyinterjús kutatás formájában a felsővezetők (rektor, rektorhelyettesek, dékánok) körében évente egy alkalommal történő elvégzése, amely során megfogalmazódik az Egyetem pontos stratégiai irányvonala, kiderülnek az erősségek, az esetleges hiányosságok, problémagócpontok, majd ezek után megvalósul a kutatás eredményeinek beépítése a további egyetemi stratégiaalkotásba. Belső PR fejlesztésére használatos kommunikációs módszerek és eszközök: Személyes kommunikáció népszerűsítése: beszámoló értekezletek, ülések összehívása; feljegyzések és feladattáblázatok készítése, amely tartalmazza a pontos felelősöket és határidőket, szervezeti egységek közötti együttműködés növelése, az új kollégák betanulási időszakának megkönnyítése. Fontos tudatosítanunk, hogy a pontos és időben történő tájékoztatás nélkülözhetetlen a feladatokkal történő azonosuláshoz, és a kommunikációhiány elszigeteltséget és komoly belső feszültséget okoz; Belső PR csomagok használata: tartalmazzák az Egyetem történetének kialakulását, felépítését, valamint stratégiai céljait. A PR csomagok állhatnak szórólapokból, prospektusokból, ill. plakátokból is. Az intézmény belső népszerűsítésének további kiváló eszköze a faliújság vagy képújság, amelyek az alapvető tudnivalók mellett közzéteszik az NKE aktuális eseményeinek listáját és híreit is; Írásos kommunikáció hatékonnyá tétele: - Intranet használata: meglévő Intranet folyamatos tartalmi fejlesztése és az egyetemi polgárokat érintő aktuális események, szolgáltatások közzététele; - Hírlevél használata: javasolt az elektronikus hírlevél felhasználóbarátabbá történő formálása, amely által lehetőség nyílik az formájában érkező hírlevél színesebbé és interaktívabbá tételére (fotók, videók és linkek használata), amely így elsődleges és gyors információforrássá válik az Egyetem munkatársai számára. 4

5 1. Külső egyetemi PR szerepe és fejlesztése Stratégiai cél: az Egyetem a köztudatban markánsan felismerhető, hiteles arculatot alakítson ki magáról, amely hírnevének növeléséhez vezet. Ennek nagyon fontos eleme a széleskörű és folyamatos médiaszereplés, a pozitív hírek, minél nagyobb nyilvánosságot biztosító bejelentése, hiteles és közérthető üzenetek továbbítása, az egyes célcsoportokat érdeklő és érintő eredmények, hírek, események közvetítése, amely nemcsak hozzájárul az Egyetem jó hírnevének öregbítéséhez, hanem lehetőséget kínál a képzések népszerűsítésére, és ezáltal a bevételi források növelésére is (különös tekintettel a költségtérítéses képzésekre!). A külső PR módszertana nagyon szerteágazó, hiszen magában foglalja a protokoll és rendezvényszervezést, az átfogó média tevékenységet, valamint arculati/marketing munkálatokat. Az egyes részterületek összehangolása és azok módszereinek hatékony alkalmazása nagyfokú szervezettséget igényel, ezért az Egyetem a következő feladatokkal találkozik ezeken a területeken: Az NKE protokoll és rendezvényszervezési feladatai a következők: Központi protokoll-adatbázis kialakítása és folyamatos karbantartása; Folyamatban lévő rendezvények megvalósítása: pl. Tudomány Napja, Október 23.; Háromhavonta rendezvényszervezési terv készítése, különös tekintettel az akadémiai év időbeosztására: rendezvényszervezési ütemterv bekérése a szervezeti vezetőktől, témafelelősök kijelölése (pl. Tudomány Napja-TNRH, Tanévnyitó-SIRH, Közszolgálati továbbképzések rendezvénysorozata-krh), az ütemtervnek az adott rendezvényre vonatkozó költségvetést is tartalmaznia kell; Rendezvények megvalósításának módszertana: hatáskörök és feladatok tisztázása és a szoros együttműködés érdekében a központi, kari és egyéb szervezeti egységek (pl. EHÖK) rendezvényszervezése között rendezvények előtti Operatív Bizottság felállítása, részfeladatok és felelősök megnevezése, akciótervek kidolgozása, valamint a felmerülő ötletek dokumentálása; Egységes, az integrációt segítő programok megvalósulása: az egységes fellépés különösen az átmeneti, a Ludovika Campus kialakítását megelőző időszakban szükségszerű, ezzel is elősegítve az integráció zökkenőmentes megvalósítását. 5

6 Az Egyetem rendezvényszervezési lehetőségei: Ünnepélyes tanévnyitó, diplomaosztó és díjátadó ünnepségek; Egyetemi Nyílt Napok; Szakmai konferenciák és előadások, tudományos rendezvények: OTDK, TDK; Kiállítások rendezése; Kampányok szervezése: pl. beiskolázási programok, képzések népszerűsítése; Állami ünnepségek és megemlékezések; Gólyabál és gólyatábor; Kulturális rendezvények: Egyetemi Színpad létrehozása; Sportrendezvények; Intézményi feladatmegosztás: Központi kommunikáció HHK Kari kommunikáció KTK Kari kommunikáció RTK Kari kommunikáció Intézetek: NBI, KVI, NI, VTKI* Rektorhelyettesek, egyéb központi szervezeti egységek: könyvtár, EHÖK *Az önálló szervezeti egységként működő intézetek kommunikációjáról elmondható, bár a központi kommunikáció részét képezik, ezen tevékenységük szervezeti jellegükből adódóan elkülönül, és egyedi jelleggel bír. A VTKI pozicionálása a kommunikációs stratégia szempontjából kiemelkedő feladat. 6

7 Az NKE médiatevékenységgel kapcsolatos feladatai: Az Egyetem pozitív képének kialakítása a különböző célcsoportok számára megfogalmazott üzenetek megfelelő csatornák felhasználásával történő közvetítésével; Egyetemi lap létrehozása: kiváló lehetőséget nyújt a belső és külső kommunikáció hatékonyabbá tételére, valamint az egyetemi rendezvények beszámolóinak, a munkatársakkal készült interjúk, oktatási és szakmai hírek és eredmények közrebocsátására; Élő sajtókapcsolatok kialakítása: sajtóadatbázis kiépítése, média-megállapodások előkészítése, megkötése, a sajtóval való folyamatos kapcsolattartás (működő adatbázis!); Sajtótájékoztatók szervezése (sajtómappa szétosztása), valamint sajtóközlemények, anyagok közrebocsátása (fontos a személyes kapcsolattartás és a lapzárták számon tartása!); Sajtószemle készítése: a sajtófigyelés és sajtóelemzés az Egyetem helyének és kommunikációjának pozicionálására szolgál, amely a reputáció és a versenyhelyzet megállapítása miatt lényeges; Hírértékű információk folyamatos nyomon követése: pl. Egyéves az NKE, közös képzési modul bevezetése 2013-tól, intézményfejlesztési hírek, Bárka Színházzal történő együttműködés bemutatása, Doktori Iskolák alapítása, Ludovika-projekt megvalósulása; Belső szakértői adatbázis kiépítése: a médiában nyilatkozó egyetemi oktatók, szakértők feltérképezése, felkérés a médianyilatkozatok során az Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója/munkatársa cím használatára. Az NKE média-kampánytervezéssel kapcsolatos feladatai: Média-kampánytervek készítése: minden kampány (pl. képzések népszerűsítése, pótfelvételi, szolgáltatások hirdetése) előtt kampányterv készül, amely tartalmazza a médiumok listáját, hirdetési módszerek (pl. banner, plakát, reklámspot) felsorolását, időtartamát és a költségvetést; Egyetemi média-megjelenések koordinálása: ingyenes és fizetett médiamegjelenések lehetőségének, fogadókészségnek feltérképezése, ingyenes PRinterjúk megjelentetése, lehetséges barter-szerződések feltárása; 7

8 Központi kommunikációs panelek, üzenetek kidolgozása: amely az egyetemi értékek közvetítésén alapulnak, és ezeknek a médiába és a köztudatba történő beépítésének elkezdése (pl. közszolgálat, utánpótlásképzés, Ludovika, Orczy-park, városfejlesztés); Az Egyetem nyomtatott és elektronikus média megjelenéseinek lehetőségei (ingyenes, ill. fizetett hirdetések használata): Nyomtatott sajtó: - Napilapok: Magyar Nemzet, Népszabadság, Magyar Hírlap; - Hetilapok: Heti Válasz, HVG, Figyelő; - Magazinok: szakmai kiadványok oktatás, honvédelem, rendvédelem és közigazgatás témakörben; Elektronikus sajtó: - Audio/vizuális megjelenés: imázsfilmek és népszerűsítő hanganyagok, reklámspotok (pl. PR-interjú) használata országos rádiók és televíziós csatornák segítségével, pl. Magyar Rádió, Inforádió, ill. M1, DUNA TV, RTL Klub és TV2, - Hírportálok: MTI, Index, Origo, Hírstart, Hirado.hu; Inforadio.hu; - Szakmai és oktatási portálok: Felvi.hu, Eduline, Edupress, Regeneráció. Az NKE arculati és marketing stratégiáját a következő feladatok határozzák meg: Éves arculati és marketingterv készítése és folyamatos értékelése; Az Arculati Kézikönyv elemeinek alkalmazása és további fejlesztése; Az Egyetem központi tájékoztató kiadványainak megszerkesztése (magyar és idegen nyelven) és kiadása; Az egyetemi imázsformáló kiadványok szakmai előkészítése és kivitelezése; WEB 2.0-es technológiák - Facebook, Twitter központi alkalmazása. Az Egyetem Facebook-oldalát jelenleg az EHÖK működteti. Az oldal látogatottsága alacsony, tartalma nagyon esetleges és nem releváns, ezért indokolt az oldal központi koordinálása és tartalmi kialakítása. A FB-felület a központi kommunikáció részeként lehetőséget nyújt az Egyetem népszerűségének ingyenes növelésére, a leendő diákok elérésére és a friss hírek folyamatos közzétételére; 8

9 Egyetem rendezvényeken történő megjelenésének biztosítása: lehetséges rendezvények feltérképezése és nyomon követése (pl. állásbörzék, Educatio); Egyetemi rendezvények marketing megjelenésének biztosítása: konferenciakötetek, rendezvényekhez kapcsolódó hirdetések szervezése; Egyetemi portál szakmai és tartalmi felügyeletének kialakítása: honlap tartalmi felügyeletének aktualizálása, külső honlapfejlesztő cég megbízása a portál egységes szerkezeti kialakítása és a további fejlesztése érdekében; Az arculati koncepciónak megfelelő eszközrendszer kiépítése és egyetemi reklámstratégia kidolgozása: eszközök és reklámfelületek (pl. óriásplakátok) feltérképezése; Egyetemi promóciós ajándékok eszközrendszerének kiépítése: promóciós igények felmérése és az Egyetemi Bolt (webshop) beindítása; Kapcsolattartás: szoros együttműködés az egyes szervezeti egységek között, marketing és PR lehetőségek közvetítése a kari munkatársak felé. Összegzés A Nemzeti Közszolgálati Egyetem fő küldetése az értékteremtés és értékátadás, amely az magas színvonalú oktatási, kutatási és innovációs munkán keresztül valósul meg. Mindezek megteremtésére, folyamatos fejlesztésére és fenntartására összehangolt, dinamikus és a változásoknak megfelelő kommunikációs tevékenység szükséges, amelynek intézményen belüli elősegítéséhez nélkülözhetetlen: Vezetői elkötelezettség az intézmény kommunikációs stratégiájának megvalósítása iránt; Tudatos marketingköltés: a célok megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet állandó biztosítása. 9

Népszámlálás kommunikációs program

Népszámlálás kommunikációs program Népszámlálás kommunikációs program Sikeres kommunikáció=eredményes összeírás Népszámlálás az egyetlen teljeskörű összeírás. Legmélyebb területi szintű adatok megszerzése. (kistérség, városrész). Tetszőleges

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

A TÁMOP A-11/1/KONV projekt részletes kommunikációs terve

A TÁMOP A-11/1/KONV projekt részletes kommunikációs terve A projekt részletes s terve A Kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása A projekt előkészítési szakaszában Elkészítjük a http://www.mfk.uni-miskolc.hu/ honlapunkhoz a projekthez kapcsolódó tájékoztató

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam?

Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam? Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam? Disszeminációs műhely Erasmus+ projekteknek Tempus Közalapítvány Dr. Kuráth Gabriella Pécsi Tudományegyetem Miért? Kötelező - vállaltuk Lehetőség,

Részletesebben

Minőségfejlesztési program 2013/14

Minőségfejlesztési program 2013/14 Minőségpolitika, stratégia és eljárások 1 A kari minőségpolitika aktualizálása Minőségcélok kitűzése és 2 A kari minőségfejlesztési bizottság munkájának 3 Az intézetek, tanszékek minőségbiztosítási tevékenységének

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A haza szolgálatában

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A haza szolgálatában Nemzeti Közszolgálati Egyetem A haza szolgálatában Az egyetem missziója és pályája A közös cél: a jogelődök eredményeinek és hagyományainak tiszteletben tartása mellett az új egyetemet, az NKE-t építeni.

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

Tudásalapú közszolgálati előmenetel

Tudásalapú közszolgálati előmenetel Tudásalapú közszolgálati előmenetel 980 millió Ft támogatás 7 fejlesztett terület 3 bevont egyetemi kar 2 új doktori iskola 3000 fő képzésbe bevont személy A projekt tevékenységei A közszolgálat közös

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

6. modul. Stratégia, marketingtervezés

6. modul. Stratégia, marketingtervezés 6. modul Stratégia, marketingtervezés Készítette: Bokányiné Boda Gyöngyi AZ ISKOLAMARKETING STRATÉGIÁJA Stratégia: adott célok érdekében módszerek és feladatok összehangolása, a megvalósítási út kidolgozása.

Részletesebben

3 Filozófia A biológiai információ generációk közötti átadását az örökítőanyag biztosítja. A DNS szerkezete teremti meg az információ majdnem tökéletesen stabil tárolását, pontos megkettőződését és átadását.

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

Kommunikációs terv.

Kommunikációs terv. <Kisfaludy Károly Általános Iskola> Kommunikációs terv TÁMOP 3..7-/2-20-0569 A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3..7 projekt szakmai tervezésének. A kommunikációs feladatokat a szakmai feladatok határozzák

Részletesebben

STRATÉGIAI EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

STRATÉGIAI EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL STRATÉGIAI EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE ) Gyöngyös, 2014. december 4-5. Az áttekintő vizsgálat

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Kommunikációs, vezetői szerepek 2009. FOGYASZTÓ SZOLGÁLTATÓ Végrehajtás Döntés

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Út az emberekhez - Társadalmi kommunikáció, PR

Út az emberekhez - Társadalmi kommunikáció, PR TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Út az emberekhez - Társadalmi kommunikáció, PR Előadó: Kisanyik Tímea Éva tevékenység koordinátor

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 Kommunikációs terv R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 I. Célok 1.1. Átfogó célok: A referenciaintézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens,

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért!

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért! Sió-Kanál Fesztivál A Balaton Régió és a Siócsatorna fenntartható és versenyképes turizmusáért! A Balaton Turisztikai Régió, a Siócsatorna településeinek kulturális bemutatkozási lehetősége, turisztikai

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Paksi Adrienn A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Partnerség és kommunikáció a területi tervezésben - Elmélet és gyakorlat Lechner Lajos Tudásközpont 2014. december 15. Az energikus 314-es

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1e) A hivatal

Részletesebben

Lehetőségek és dilemmák. Közigazgatási vezetőképzés. ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

Lehetőségek és dilemmák. Közigazgatási vezetőképzés. ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel Lehetőségek és dilemmák Közigazgatási vezetőképzés A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban II. szekció dr. Princzinger Péter NKE Vezető és

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

DIAMOND AGENCY. Bemutatkozás

DIAMOND AGENCY. Bemutatkozás DIAMOND AGENCY Bemutatkozás PR, A BIZALOM STRATÉGIÁJA Diamond Agency, mint full-service ügynökség PR-, marketing- és kommunikációs stratégiák kidolgozásával, végrehajtásával, tanácsadással, kreatív tervezéssel

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban

Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban Dr. Szemerkényi Réka a miniszterelnök kül- és biztonságpolitikai főtanácsadója, kiberkoordinátor

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

2015. május április 30.

2015. május április 30. EGT ALAP HU04 ALKALMAZKODÁS A KLÍMAVÁLTOZÁSHOZ PROGRAM, C2 HELYI ADAPTÁCIÓS KAPACITÁSFEJLESZTÉSI ALPROGRAM KIÍRÁS KERETÉBEN NEMZETI-ALKALMAZKODÁSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA (CLIM-NET/HUN) CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁNAK

Részletesebben

A TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV -2012-0005 projekt részletes kommunikációs terve

A TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV -2012-0005 projekt részletes kommunikációs terve A projekt részletes s terve A Kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása A projekt előkészítési szakaszában Elkészítjük a http://www.mfk.uni-miskolc.hu/ honlapunkhoz a projekthez kapcsolódó tájékoztató

Részletesebben

KÉSZÜLT A CSONGRÁD MEGYEI GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁS-FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM (PAKTUM) CÍMŰ, TOP-5.1.

KÉSZÜLT A CSONGRÁD MEGYEI GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁS-FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM (PAKTUM) CÍMŰ, TOP-5.1. MUNKATERV KÉSZÜLT A CSONGRÁD MEGYEI GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁS-FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM (PAKTUM) CÍMŰ, TOP-5.1.1-15-CS1-2016-00001 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN. TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ: CSONGRÁD

Részletesebben

Felsőoktatási menedzsment

Felsőoktatási menedzsment Felsőoktatási menedzsment különös tekintettel a gazdasági felsőoktatásra Sándorné dr. Kriszt Éva rektor emerita, intézetvezető főiskolai tanár MellearN Szakmai Szeminárium, Budapest, 2016. december 7.

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről 2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről Az Új rend és szabadság programban megfogalmazott célok megvalósítása,

Részletesebben

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK A klaszter menedzsment szervezete a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. Győr Szombathely Zalaegerszeg A Nyugat-dunántúli régióban

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

A Tempus Közalapítvány által kezelt programok szerepe a felsőoktatás nemzetköziesítésében

A Tempus Közalapítvány által kezelt programok szerepe a felsőoktatás nemzetköziesítésében A Tempus Közalapítvány által kezelt programok szerepe a felsőoktatás nemzetköziesítésében TéT Konferencia, Felsőoktatás nemzetköziesedése: mobilitás és akadémiai együttműködések Budapest, 2016. július

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104 KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PR TERV

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104 KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PR TERV 1. sz. melléklet: KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PR TERV Tartalom 1. Célunk 2 1.1. Átfogó cél 2 1.2. A BÉKSZI Trefort Ágoston Műszaki Tagiskolájának referencia-intézményi céljai 2 2. A kommunikációs terv célja 3 3.

Részletesebben

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör,

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, amely kiterjed valamennyi munkatársra, a gazdasági szerep,

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

2010-2012. évi marketingstratégiája

2010-2012. évi marketingstratégiája A Magyar Turizmus Zrt. 2010-2012. évi marketingstratégiája Gulyás Péter igazgató Dél-alföldi RMI Békéscsaba, 2010. február 11. A stratégiaalkotás előzményei Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia (NTS)

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről:

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről: a Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31, cégjegyzék száma: 0110042582) a továbbiakban,

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1b) a polgármesteri

Részletesebben

Karrierlehetőségek az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régiójában. Jozipovics Tímea osztályvezető

Karrierlehetőségek az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régiójában. Jozipovics Tímea osztályvezető Karrierlehetőségek az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régiójában Jozipovics Tímea osztályvezető Toborzás 2 KIEMELT FIGYELEM A MEGFELELŐ SZAKMAI KVALITÁSOKKAL RENDELKEZŐ JELÖLTEK FELKUTATÁSÁSRA, VEZETŐI UTÁNPÓTLÁS

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása Előadó: Vörös Szabolcs szakmai vezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal TÁMOP 2.4.8-12 Projekt-végrehajtási Osztály E-mail cím: vorossz@lab.hu Telefonszám: +36 1 323

Részletesebben

Az elvégzendő marketing feladatokat és a használni kívánt marketing eszközöket több szempontból lehet és kell csoportosítani.

Az elvégzendő marketing feladatokat és a használni kívánt marketing eszközöket több szempontból lehet és kell csoportosítani. Marketing koncepció: A Nemzeti Technikatörténeti Emlékpark megvalósítása során nagyon fontos szerepet szánunk a marketing tevékenységnek. A jól megtervezett PR és marketing munkát, már a projekt előkészítő

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL

KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL 7. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 8. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL BUDAPEST,

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

A LAKOSSÁGI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŐJTÉS LEHETİSÉGEI NYÍREGYHÁZÁN

A LAKOSSÁGI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŐJTÉS LEHETİSÉGEI NYÍREGYHÁZÁN ZÖLDSZEMLÉLET MINDEN NAPRA AVAGY A TÉRSÉGI HULLADÉK- GAZDÁLKODÁSI KFT. KÖRNYEZETVÉDELMI KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE Hajzerné Hajnal Tünde PR referens A LAKOSSÁGI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŐJTÉS LEHETİSÉGEI NYÍREGYHÁZÁN

Részletesebben

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS A compliance szerepe az Állami Számvevőszék tevékenységében Előadó: Dr. Farkasinszki Ildikó szervezési vezető, Állami Számvevőszék Compliance szervezeti integritás A compliance

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM M A R K E T I N G S T R A T É G I A ( 2 0 1 0-2 0 1 4 ) Bevezetés A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE) a magyar felsőoktatási intézmények között sajátos szerepet

Részletesebben

Hagyományokra épülőképzési és foglalkoztatási program Szanticskán

Hagyományokra épülőképzési és foglalkoztatási program Szanticskán Hagyományokra épülőképzési és foglalkoztatási program Szanticskán A projekt megvalósítása során nyert tapasztalatok, tanulságok összegzése Előadja: Pál István A Szanticskai Alkotók Egyesületének elnöke

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata 1653/2015.02.06. sz. szenátusi határozat A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata Törvényes keretek: A Sapientia EMTE Pályaválasztási

Részletesebben

Bemutatkozik a TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja

Bemutatkozik a TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja Bemutatkozik a TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja A kiadvány az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 kódszámú TÁRS PROJEKT Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása

Részletesebben

Hatályba lépett: május 4-én

Hatályba lépett: május 4-én A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FIZIKAI INTÉZETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a BME Természettudományi Kar Tanácsa 2011. május 4-én Hatályba lépett: 2011. május 4-én

Részletesebben

NTP-FTH SPECIÁLIS TEHETSÉGBANK SZAKMAI BESZÁMOLÓ

NTP-FTH SPECIÁLIS TEHETSÉGBANK SZAKMAI BESZÁMOLÓ NTP-FTH-15-0036 SPECIÁLIS TEHETSÉGBANK SZAKMAI BESZÁMOLÓ Tartalom 1. A pályázati program lényege... 3 2. A támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenysége... 3 3. A pályázatban megfogalmazott célok

Részletesebben

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai Dr. Hengl Melinda Jogász, Pszichológus, Írásszakértő hallgató, Grafológus, Jelnyelvi interkulturális kommunikációs szakértő A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai A tudásgyárak technológiaváltása

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

Szervezetfejlesztési Program

Szervezetfejlesztési Program Szervezetfejlesztési Program ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0064 CAF (Common Assessment Framework) minőségmenedzsment modell bemutatása és gyakorlati alkalmazásának lépései I. Általános tudnivalók a CAF szervezeti

Részletesebben

Danks Emese

Danks Emese Danks Emese +3630-4996358 danksmse@gmail.com Szakmai tapasztalat 2013 november UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgató A világ legnagyobb, gyermekekkel foglalkozó humanitárius szervezetének

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS. Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS. Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány RENDEZVÉNYSZERVEZÉS Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány Disszemináció projekteredmények terjesztése projekttermékek terjesztése (új képzések, tantervek, tananyagok, taneszközök, stb.) projektmegvalósítás

Részletesebben

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015.

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. Bemutatkozás REHABJOB - JOBGROUP REHABJOB (www.rehabjob.hu) üzletágunk mellett az alábbi divíziók tartoznak

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

Nagydobsza Község Önkormányzata Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 Kommunikációs terv

Nagydobsza Község Önkormányzata Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 Kommunikációs terv KOMMUNIKÁCIÓS TERV Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 - 1/9 - 1. Helyzetelemzés Nagydobsza Község Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület,

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

Reklámkampány. Utazás kiállítás Budapest Boat Show Karaván Szalon 2012

Reklámkampány. Utazás kiállítás Budapest Boat Show Karaván Szalon 2012 Reklámkampány Utazás kiállítás Budapest Boat Show Karaván Szalon 2012 UTAZÁS KIÁLLÍTÁS Televízió - RTL Klub Fókusz nyereményjáték 1 hétig - RTL Klub Reflektor nyereményjáték 1 hétig - RTL Klub Törzsutas

Részletesebben

Mit várunk el az alkalmazottainktól? Készítette: dr. Paál Csaba

Mit várunk el az alkalmazottainktól? Készítette: dr. Paál Csaba Mit várunk el az alkalmazottainktól? Készítette: dr. Paál Csaba I. Felhasználóbarát szoftver használata a személyzet támasza, a praxis lelke A program adta lehetőségek 100%-os kihasználása, ezáltal plusz

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZAT Szervezeti és Működési Szabályzat Módosította a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Képviselőtestülete, a Zalaegerszegi Városi Diákparlament jóváhagyásával Zalaegerszeg

Részletesebben

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács 2016. évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács célja, hogy a Balaton gazdájaként egy közösen elfogadott fejlesztési program mentén ösztönözze; és külső források, szaktudás

Részletesebben

I. Felsőoktatási Marketing Verseny Versenyképes honlap kritériumrendszere

I. Felsőoktatási Marketing Verseny Versenyképes honlap kritériumrendszere I. Felsőoktatási Marketing Verseny Versenyképes honlap kritériumrendszere Losonczi György 2010 A kutatás célja és menete 1. Versenyképesség tényezőinek maghatározása kritériumrendszer felállítása 2. A

Részletesebben

A Juran-féle hármas egység és a minőségi egység[2]

A Juran-féle hármas egység és a minőségi egység[2] A Juran-féle hármas egység és a minőségi egység[2] (Juran a minőségfejlesztési folyamatot három nagy szakaszra osztotta. Ezek a minőségi tervezés (1.1), a minőség fejlesztés (1.2) és a minőségellenőrzés

Részletesebben

Tervek és tények. Hagyományok és kihívások IV

Tervek és tények. Hagyományok és kihívások IV Tervek és tények Az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat kulturális szakembereinek képzése a szolgáltatások fejlesztése érdekében című TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0007 pályázat eredményei Hagyományok és kihívások

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

1. PR lényege, jelentősége. PR fogalma

1. PR lényege, jelentősége. PR fogalma Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1495-06 Marketing és PR ismeret Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1495-06/2 Marketing- és PR alapfogalmainak ismertetése,

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Iktatószám: 19906-1/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. megbízásaira a Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló pályaorientációs tevékenységről

A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló pályaorientációs tevékenységről Magyar Pedagógiai Társaság - Pályaorientációs Szakosztály A tanárok és a pályaorientáció - Életút-támogató pályaorientációra való felkészítés a tanárképzésben A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben