A magyar cserkészet lapja április Tavaszhó - Szelek hava - Báránytor (Rügyezés) hava 0,75. Játék határok nélkül Cserkészfarsang Zölden a böjtben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyar cserkészet lapja 2011. április Tavaszhó - Szelek hava - Báránytor (Rügyezés) hava 0,75. Játék határok nélkül Cserkészfarsang Zölden a böjtben"

Átírás

1 A magyar cserkészet lapja április Tavaszhó - Szelek hava - Báránytor (Rügyezés) hava 0,75 Játék határok nélkül Cserkészfarsang Zölden a böjtben

2 Magyar Cserkészszövetségek Fóruma KáMCSSZ Munkácsi cserkészmozaikok Western-farsang Tisztelt Cowboyok és Cowgirl-ök, no meg minden más gringó! a helyi Sheriff parancsára Western farsangot szervezünk minden körözés alatt álló cserkészmesterlövésznek. a helyszín a már jól ismert vadnyugati ivó a Líceum. Kezdési időpont 16:00, datum február 26. (szombat). Korhatár a 8. osztályosok és mindenki, aki idősebb náluk! Ott legyen minden valamirevaló csirkefogó, mielőtt hetet lőnék a hatlövetűmmel! a belépő - lányok aprítanivalót a vályúba, fiúk pedig tüzes vizet tűz nélkül! Ezzel a felhívással lett meghirdetve cserkészeink idei farsangi bálja A munkácsi 1.sz. Zrínyi Ilona cserkészcsapat idén a vadnyugaton ünnepelte a farsangot február 26-án a líceumban gyülekeztek a cowboy-ok és cowgirl-ök. Egy táncsorozattal kezdtük az estét, ezáltal mindenki rákészülhetett a további programra, tapasztalva a növekedő jó hangulatot. Mivel mindenkit a Vadnyugatra akartunk varázsolni, elmaradhatatlan volt a country zene, ami egész bál alatt kísért minket. Táncórákat is vehettünk, hogy megismerhessük, hogyan ropják a vadnyugti testvéreink. Miután mindenkiben lángra kapott az est szikrája, kezdődhettek a gringók összecsapása. a társaságot két nagy csapatra osztottuk fel, ezt követően nevet és csapatkapitányt választottak maguknak. Ezzel megszületett a Lucky Luke-k és a Kóbor Cow boy-ok bandája. a versenyszámok közt ott volt a puzzle-kirakás, amivel a cowboy-ok híres jelképeit kellett életre kelteni, valamint a versenyzőknek be kellett bizonyítaniuk, hogy igen is megáll a fejükön a cowboykalap, méltók a viselésére! a játékok és a verseny lázában égve tartottunk azért némi pihenőt, persze ezt azonnal követte a tánc. Ezek közül nem hagyhattuk ki a legkedveltebb népi táncainkat, mert együtt ropni öröm. Esténk utolsó megmérettetése a kukoricaevő verseny. Munkával a szép ünneplésért Már hagyomány, hogy a Munkácsi 1. sz. Zrínyi Ilona Cserkészcsapat március elején rendbe szedi az 1848/49-es szabadságharc hadi eseményeinek egyetlen kárpátaljai emlékművét, illetve annak sajnos az év folyamán eléggé elhanyagolt, benőtt környezetét. Nem történt ez másképp idén sem. Tanítási nap lévén szombaton, a suli után húsz nagyobb cserkész baltával, fűrésszel és egyéb szerszámokkal, na meg puszta kézzel esett neki az emlékmű dombját és a Latorca töltését benövő bokroknak, gaznak. Több zsáknyi szemetet is sikerült összegyűjteni, amit természetesen a szemetes konténerekbe került Jó volt látni, hogy nem kellett nógatni a fiatalokat, tudták, hogy ez a feladatuk, ettől lesz szebb a munkácsiak március 15-i megemlékezése, illetve ezzel róják le tiszteletüket a várost védő csata és a benne részt vállaló hős védők előtt. Nem ezért csinálták, de megérdemeltek volna egy köszönő szót a március 15-i ünnepségen, jól esett volna nekik. Erre remélem legközelebb jobban oda fognak figyelni a megemlékezés szervezői. Mindkét csapatból volt három bátor jelentkező, aki vállalkozott arra, hogy bebizonyítsa, kemény fából faragták és igazi cowboy, esetleg cowgirl. Az eredményhirdetést már minden vadnyugati hősünk nagy izgalommal várta. a fődíj az volt, hogy a győztes csapat összes tagja táncolhatott az est VIP-vendégével, Madárijesztőnkkel. És ezek nem mások, mint a Kóbor Cowboy-ok lettek, nem nagy előnnyel megszerezve a győzelmet a Lucky Luke csapat előtt. Az egész estét egy közös belga tánc zárta, azután rendet tettünk saját vadnyugati ivónkban. Mindenki sok jó emlékkel és élménnyel tért haza. a farsangunk jól sikeredett, hiszen remek volt a társaság, és ez fontos. Jövőre is szervezünk farsangi mulatságot, de ki tudja még, hogy ezúttal merre kalandozunk el... Orbán Edina őv Amikor buli az olvasás A múlt évi sikeren felbuzdulva idén is benevezett a munkácsi Zrínyi Ilona Cserkészcsapat a hagyományosan február második felében, névadója halálának dátumához közel eső hétvégén rendezett 25 órás Wass Albert felolvasó maratonra. Idén ez városunkban február 18-án órától másnap óráig tartott. A helyszín újra a Munklácsi Szent István Líceum könyvtára volt. Egy időben 41 város magyar közösségében folyt ez az irodalmi maraton. Mintegy 80 részletet hallhattunk 40 felolvasótól, Idén nem csak Wass Albert, hanem más magyar író műveiből. Zömmel cserkészek, diákok (7 éves volt a legfiatalabb) vettek részt az akcióban, aminek a szervezők különösképpen örültek, mivel sajnos ez a generáció nem a könyvek olvasásáról, hanem a számítógépek előtti felesleges időtöltésről híres. Interneten is követhető volt a program, amibe nagyon sok lelkes irodalomkedvelő ember csatlakozott be, aktív kommenteléssel. Legközelebb kárpátaljai szerzők műveiből is tartunk felolvasást.

3 A magyar cserkészet lapja 21. évfolyam 4. szám Fő szer kesz tő: Bodzás Gergely Mun ka tár sak: Bánó Anna, Borka Dávid, Csémi Szi lárd (Kis med ve), Gaudi Zsó fia, Ilijin Kinga, Kál mán Lász ló (Jam bo ree), Kerekes-Salánki Orsolya, Kunyik Orsi, Lelkes Edit, Lengyel Zoltán, Maxim Ró bert, Moradini Pál, Pé terfy Tímea, Sü tő Ist ván, Szalay Zsófia, Szeghő Sándor, Szórád Gábor, Zborai Bea Gra fi kai el ren de zés: Popovics Pál Lap zár ta: Min den elő ző hó nap 15-én. A cik kek lé nye gét nem érin tő vál toz ta tás jo gát a szer kesz tő ség fenn tart ja. Meg nem ren delt kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem kül dünk vis sza. A szer kesz tő ség fenn tart ja magának azt a jo got, hogy a be kül dött fény ké pe ket megőr zi, és szük ség ese tén il luszt rá ci ós cél lal fel hasz nál ja az SZMCS ki ad vá nya i ban. A lap tartalmaz Creative Commons li - censz alá tartozó anyagokat. Cím lapfo tó: Hegyimanó Hátoldal: Szepsi, Érsekújvár, Udvard, VMCSSZ A szer kesz tő ség cí me: Cser kész, Szent Ist ván tér Dunaszerdahely Előfizethető a szer kesz tő ség cí mén. Ma - gyar or szá gon az elő fi ze tést a Wekerlei Cserkész Alapítvány in té zi: Fej szés Zoltánné csst, tel.: ; Har mat u. 178, 1104 Budapest. Előfizetési díj számonként A lap éves ára példányonként 7,5. Pl. 8 példány esetében 71,46 (8x7,5 + 11,46 ). A postaköltség: 1-2 db esetén 5,80, 3-5 db-nál 6,14, 6-8 db-nál 11,46, 9-11 db-nál 13,78, dbnál 18,09, db-nál 18,76, db-nál 20,42, db-nál 24,73. Magyarországon 2011-re az évi 10 lapszám ára 3400,-Ft. Ez tartalmazza a magyarországi belföldi posta költséget is. Ki ad ja a Szlo vá ki ai Ma gyar Cser készszö vet ség Cser kész új ság elő fi ze tés Nám. Sv. Štefana 6., Dunajská Streda, Tel.: , 031/ , Fax: 031/ Bejegyezve a Szlo vák Köz tár sa ság Kul turá lis Mi nisz té ri u má ban EV 3175/09-es nyil vántartási számmal. Registrované na MK SR, reg. císlo: EV 3175/09. Meg jelent 1750 példányban. Vytlačil 1750 kus. ISSN A Cserkész megjelenését támogatta: Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma (Ministerstvo školstva Slovenskej republiky), Fabó Imre Alapítvány Juhász Gyula Húsvét Egy régi húsvét fényénél borongott, S vigasztalódott sok tűnt nemzedék, Én dalt jövendő húsvétjára zsongok, És neki szánok lombot és zenét. E zene túlzeng majd minden harangot, S betölt s Húsvét majd minden reményt. Addig zöld ágban és piros virágban Hirdesd világ, hogy új föltámadás van! Tartalom 2. Munkácsi cserkészmozaikok 3. Tar ta lom jegy zék 4. Tovább ketyeg a paradicsom 4. Megvan a Nagytábor logója! 5. Márciusi megemlékezés 5. MACSETA 6. Tavaszváró cserkészfarsang Királyhalmon 7. Maszkabál á la Újvár 7. Ha tudtam volna előre 8. Cserkésztiszti értekezlet Kaliforniában 8. Hamiltoni csapatok téli kirándulása 9. Az első cserkész életéből 9. Táborhely ajánló 10. Jeux sans frontières à l Est 11. A tábortűz vezetője Kiscserkészeknek 14. Névjegy Interjuju 17. Zölden a böjtben 18. A papagáj 19. Sárkány ellen sárkány fű 19. Kézműves 20. Szokások Április 21. Nem adom fel Kova és acél 22. Ajánló 23. Mókaland 23. Nincs erősebb egy elszánt önkéntesnél! 23. Krakowitz Árpád ismét jelentkezik! 3

4 Tovább ketyeg a paradicsom A IV. Szövetségi Nagytábor, mint a gyémánt csiszolódik a tökéletesség érdekében. Nem volt ez másképp március 4-6. közötti hétvégén Felsőszeliben. A szervező csoport ismét asztaltologatással és füzet/laptop kirakodással kezdett, de a munka előtt jutott idő arra is, hogy megelevenítsék az állatvilág néhány jeles képviselőjét a varánusztól a tapadó harcsáig. Péntek este egy ismertető jellegű előadás volt az elektronikus levelezés átláthatóbbá tétele végett, majd sor került a Nagytábor szabályzatának összeállításra, melybe olyan pontok is bekerültek, mint a tábor alatti ruházati előírások, a magatartási irányelvek, vagy épp a felelősségkörök meghatározása. Szombaton terítékre került az előzetesen összegyűjtött lista arról, hogy milyen nagytábori emlékek készüljenek a hagyományos felvarró és tábori póló páros mellett. Az egyes ötletekből a jelenlevők kiválasztottak néhányat, amely a megvalósítható kategóriába tartozik. Hogy pontosan melyeket, azt megtudod és meg is szerezheted a táborban Tovább foly tatódott a nagytábori programok pontosítása, és megtartotta első összejövetelét a családos altábor is, hogy egyeztessenek saját programjukról, és a felmerülő speciális igényekről. A Nagytábor szervezői eközben nekiestek a pályázati felhívásra beérkezett logóknak. Az alapos megvitatás után megszületett a győztes pályamű és a hozzá tartozó módosítási javaslatok, míg a nap végére a végleges logó is. A szombatba belefért még a Nagytábori Velemjáró füzet tartalmának és egy tábor előtti rover altábor lehetőségének megbeszélése is. Mindvégig pedig némán ketyegett a paprikának álcázott paradicsom, a Szervezői Csoport 21. századi kakukkos órája, melynek a rövid csocsó-biliárd-asztalitenisz szüneteket, és a hosszú, de mégsem elég, dolgos félórákat köszönhetik. bodzi Megvan a Nagytábor logója! Mint azt sokan tudjátok, az utóbbi közel másfél hónapban zajlott a IV. Szövetségi Nagytábor logójának megalkotásáért kiírt pályázat. Nagy örömünkre szolgált, hogy a kezdeti álmosságból felébredve számos pályázó érezte úgy, képes rá, hogy ő alkossa meg a győztes munkát. A Nagytábort Szervező Csapat legutóbbi, március 4-6. között zajló közös hétvégéjén megtekintette és véleményezte az összes beküldött munkát, majd közös megvitatás után kiválasztotta a győztest. Mivel mindnyájan tudatában vagyunk egy ilyen döntés jelentőségének, nem siettük el a választást. Olyan döntést hoztunk, amellyel egyetértett az SZMCS csapatainak túlnyomó többségét képviselő Szervező Csapat mind a negyven tagja, valamint a Szövetség ügyvezető elnöke, Csémi Szilárd Kismedve és a mozgalmi vezetőtiszt, Asztalos Zoltán is. Minden beküldött munkát az alkotó nevének ismerete nélkül tekintettünk meg, így a döntésig azt sem tudhattuk, hogy kit tisztelhetünk a győztes személyében. Az első helyezett tehát nem más, mint: Kantár Balázs, érsekújvári segédtiszt. Gratulálunk neki! Minden pályázónak köszönjük a részvételt, és hogy belátták, ez a Nagytábor mindannyiunk közös munkája, bárki hozzáteheti a magáét, ezzel formálva még inkább a saját képünkre a tábor minden mozzanatát! 4

5 Márciusi megemlékezés Március 15-én minden magyar érzésű közösségben megemlékeznek az 1848-as forradalom kitörésének évfordulójáról. Idén sötétedés után az újonnan kivilágított 150 éves Kálvárián egy hangulatos márciusi megemlékezésen vehettek részt az udvardiak. A férfi Dalárda nyitotta meg a megemlékezést, majd Sárközi János ünnepi beszédét követte a Mathényi Adolf Alapiskola irodalmi színpadának műsora, és végül a cserkészek zárták énekükkel az ünnepséget a Szent Márton kápolna előtt. Fáklyákat tartó huszárok vezettek át bennünket Mathényi Adolf egykori udvardi esperesplébános és tanító, az 1848/49-es szabadságharc kiemelkedő személyiségének sírjához, ahol minden kedves vendég elhelyezhette a kegyelet koszorúját. A megemlékezés végén közösen elénekeltük Nemzeti Imánkat. Ez a megemlékezés már hagyománnyá vált falunkban, de talán csak kevesen emlékeznek rá, hogyan is indult, milyen is volt az első alkalom, miért is pont a Kálvária Majthényi Adolf sírja március 15-én a szabadságharc 150. évfordulója alkalmából, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség által szervezett megmozdulásba mi, udvardi cserkészek is bekapcsolódtunk. Ezen az MACSETA Magyar Cserkészparkok Találkozója A találkozót SCENES minősítésű cserkészparkokról szóló bemutatóval kezdtük. Részletesen a Svájcban található kanderstegi WOSM cserkészparkot mutatta be nekünk Kovács Árpád Reál, Heizler Norbert László és Szakács Guszti bá, SCENES tanulmányútjukon szerzett személyes tapasztalataik alapján. A bemutató célja az volt hogy megtudjuk, mitől működik jól ez a cserkészpark, és mi az, ami ebből a magyar cserkészparkokban is megvalósítható. A kanderstegi természeti környezettel nem tudunk versenyezni, ugyanakkor cserkészparkjaink többsége szintén természeti környezetben található. Kandersteget fizetett igazgató irányítása mellet meghatározott rendszerben csoportosan, a világ minden tájáról érkező önkéntesek üzemeltetik folyamatosan. Erre ott azért van lehetőség, mert Kandersteg közvetlenül a WOSM-hez tartozik, illetve mert megalapítása óta BiPi által megfogalmazott állandó mini jamboreeként működik, és így mára elég ismertté és elismertté vált. Nagy előnye Kanderstegnek a jól kialakított programrendszere. Ennek egy része viszonylag könnyen (vezető nélküli programok), más része kissé nehezebben alkalmazható cserkészparkjainkra. Végül a hely megragadó hangulata (érezni, hogy más, mint egy átlagos szálláshely, cserkész dekoráció, beülős helyek, cserkészbolt stb.) a kanderstegi cserkészpark egy olyan értéke, amit talán a legkevesebb anyagi ráfordítással a magyar cserkészparkokra is alkalmazni lehet. A kanderstegi cserkészpark mellet egy másik svájci cserkészparkról a WAGGGS által üzemeltetett Our Chaletről és estén 150 darab fáklya lobogott Fel vidéken, ebből 5 darab nálunk Ud vardon, a Kálvárián. Mi cserkészek elkészítettük a fáklyákat, meghívtuk az akkori polgármester urat, Száraz Jó zsefet, aki felhívta figyelmünket Majt hényi Adolf személyiségére, szabadságharc alatt tanúsított hősiességére, valamint akkori plébánosunkat, Elek Lászlót, aki a teret és a hangosítást biztosította. Koszorút helyeztünk el Majt hényi Adolf sírján, ami végakarata szerint az udvardi Kálvária-dombon, a ha rangláb szomszédságában van. Teljesen összefagyva, de egyben mély élményekkel tértünk haza. Majthényi Adolf neve azóta újra bekerült a köztudatba, évről évre megemlékezünk bátor tetteiről, és a Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola felvette a nevét, példaképet állítva a mindenkori tanuló ifjúság elé. Dékány Andrea egy szintén SCENES minősítéssel rendelkező viszont egészen más jellegű cserkészparkról az Ausztriában található Techuanaról is hallhattunk pár szót. Our Charlet Kanderstegnél sokkal kisebb cserkészpark táborhely nélkül, csak szálláshely, amit főleg Európán kívüli vendégek használnak. Techuana főleg táborhely. Csak a nyári időszakban üzemel. Ebből az látszik, hogy egymástól teljesen különböző cserkészparkok is kaphatnak SCENES minősítést. A bemutató után sorra vettük cserkészparkjainkat az elhangzott bemutató, illetve a SCENES tanúsítvány megszerzésének fő kritériumai alapján, mi az, ami az egyes cserkészparkokban már jelenleg is működik, és milyen lehetőségeink vannak a fejlődésre. A természeti környezetben való elhelyezkedésnek, mint első SCENES szempontnak a magyar cserkészparkok már most is megfelelnek. A környezettudatos nevelés terén általában még van hova fejlődni. Például kanderstegi mintára könnyen kialakíthatók vezető nélküli programok, amelyek kis füzetek formájában a vendégek számára állandóan elérhetők és helyben megvalósíthatók lennének. Működtetés terén is lehet még fejlődni. Ökológiai lábnyom felmérése és annak folyamatos csökkentése, környezetbarát energiák használata, szelektív hulladékgyűjtés, szennyvízkezelés, természeti értékek védelme stb. A résztvevők között kiosztásra került a SCENES cserkészparkokra vonatkozó összefoglaló ellenőrző lista angol változata. SD 5

6 Magyar Cserkészszövetségek Fóruma VMCSSZ Tavaszváró cserkészfarsang Királyhalmon Legyünk minél többen március 5-én, hogy játszunk, mulassunk együtt, űzzük el a telet és a hideget! ezt olvashattuk a királyhalmi cserkészek meghívóján. A felhívásra érkeztek is szép számmal cserkészek egész Vajdaságból. A vendégek saját készítésű álarcokkal vonultak be a királyhalmi Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermének kapuján, hogy kezdetét vegye a mulatság. A zászlófelvonás után megemlékeztünk Lord Robert Baden Powell of Gillwell, vagy ahogy a cserkészek hívják BiPi, születésének 154. évfordulójáról. Az esemény tiszteletére szövetségünk elnöke, Varga Zoltán atya varázspálcájával elröpítette a résztvevőket a cserkészet megszületésének korába, így közelebb hozva mindannyiunkhoz az alapító alakját. Az utazás után cserkészjátékokat játszottunk, majd a résztvevők egy kalapból színes papírdarabokat húztak, melyeket összeillesztve egy-egy őrsi zászlót kaptak. Miközben sikeresen összeillesztették a zászlókat, kialakultak a rögtönzött őrsök és ezzel lehetőség nyílt az ismerkedésre. Következő feladathoz kis gipszből készült maszkokat kapott minden résztvevő, amelyet saját kezüleg kellett kidíszíteniük, a kész alkotásokat pedig hazavihették emlékül a rendezvényről. A játékok után kezdetét vette a bál. A nyitótánchoz az angolkeringő lépéseinek alapjait sajátították el ügyesen, még az óvodás résztvevők is. Akik elfáradtak és megéheztek, a terülj-terülj asztalkánál ehettek, ihattak kedvükre. Mielőtt még teljesen elfáradt volna a társaság levontuk a zászlót, azonban hazaindulás előtt volt még egy fontos dolgunk: szerettük volna végleg elűzni a telet. Ehhez kiszebabánkat talicskába ültettük és Királyhalom utcáin keresztül elvittük a Cserkészparkba. A meggyötört szalmababát a parkban nagy csinnadratta közepette elégettük, miközben télűző rigmusokat kiabáltunk, hogy elijesszünk minden rosszatt és elűzzük a hideget, meg a telet. Legvégül már csak a könnyes búcsúzás maradt hátra. Aki nem hiszi el, járjon utána! Nagy Beatrix st. 21. sz. Szűcs Márton cs.cs. Királyhalom 6

7 Maszkabál á la Újvár Ho z z áva l ó k : - egy ideális februári délután db cserkész a körzetünkből (Kürt, Udvard, Újvár) - 1 tál frissen őrölt zene kenyér ízlés szerinti rávalókkal - néhány üveg alkoholmentes üdítő - egy nagy merőkanál lufi - 2 kávéskanál elszántság - késhegynyi fegyelem - egy nagyobbfajta zsák jókedv Az összes cserkészt meghámozzuk, óvatosan megforgatjuk álarcokban és egy kevés jelmezben, majd a panírozás Tálalási javaslat után félretesszük. Fogjuk a lufikat, egy kanál elszántsággal megszórva felfújjuk és felakasztgatjuk, majd a másik kanálnyival elkészítjük a szendvicseket. A nagy tál zenéhez hozzáöntjük a jókedv negyedét, majd a jóízlés határain belül megkeverjük egy dídzséjvel. Miután minden kész, a cserkészeket beleszórjuk egy 200 négyzetméternyi Csemadoktepsibe és negyed órát állni hagyjuk. Amíg pihen, hozzáadjuk a zenét, majd folyamatosan adagoljuk a jókedvet. Ízlésesen tálaljuk. Ajánlott a fogyasztása megfelelő körettel (mi esetünkben ez az Olümposz egy napja Zeusz nélkül). Díszítéshez alkalmazhatunk székeket körbe-rakós-körülöttük-táncolós-zeneleál lásánál-szabad-helyre-leülős-hanemakkor-kiesős, kukoricás-chrum kykat vízzel-és-nyállal-egymáshoz-ragasztva-belőle-minnél-magasabb-tornyot-építős, rengeteg-színes-lufit-lá bainkra-kö tözős-egymásét-ugrálva-kilyukasztós, és egyéb hasonló játékokat. Én személy szerint meg vagyok elégedve az egésszel, főleg a csodásabbnál csodásabb jelmezek fogtak meg. Ki szeretném emelni ezek közül Pedrót, a mexikóit, Jokert, a Fekete Hattyút, a konkurens Görög Istennőket, a Menekültet, a Kőművest, Leopold Alexis Elijah Walker Thomas Gareth Mountbatten Albany grófját, a Szörnyet, Szörnyellát a Dalmatáival, a Macskákat, Piroskát, Hófehérkét, a Szakácsot, az Epret, a Hastáncosnőt, a Cowboyt, az Indiánt, a Franciát, a Kártyát, a Naplopót, Jimmy Hendrixet, a Hippit, Harisnyás Pippit, a Földönkívülit, az Üzletembert, az Angyalkát, az Ördögöt, a Ninját, Túró Rudit, a Sztárt, a Boszorkányt, a kétméteres Hódot, nem utolsó sorban a Falanszteri Triászt, és persze magát, Michael Jacksont. Na meg mindazokat, akiket véletlenül netán kifelejtettem. (egy jóllakott résztvevő) A hangulat pompás, a zene szinte teljesen alkalomhoz illő, a szervező lányok gyönyörűek, a ropik ropognak, egyszóval ilyen maszkabálról példát lehet venni. (egy híres kritikus) Ha tudtam volna előre Február 20, vasárnap, 12:30. Hallom, hogy egyre hangosabban sikít az ébresztőm, én mégsem mozdulok. Képtelen vagyok. A szemeim minden egyes fénysugárral való érintkezéskor tiltakoznak a kinyitás ellen. Az agyam próbál parancsolni a testemnek, hogy ébredjek, elő kell még készülnöm a jelmezbálra, a testem még a hajnali 5-ig tartó bál fáradalmait pihenné ki. Ha tudtam volna előre, hogy a bál utáni ébredés ilyen nehézségekkel jár majd, nem teszek meggondolatlan kijelentéseket, hogy ha már úgyis báli hangulatban leszünk vezetők, szervezzük meg a bál után a csapatfarsangot is. A számomra legfinomabb, anyukám által készített vasárnapi húsleves és rántott hús után, nagy rohanás közepette betoppanok a cserkészotthonba, ahol már szervezőtársam, Anikó lelkesen díszít a kis gárdájával. Jó őket látni, erőt ad és motivál. Lassan érkeznek a gyerekek is, mindenki készülődik, valakik őrsben egyenjelmezzel, a kicsiket még anyuka vagy apuka öltözteti, van, aki jelmezestül alig fér be az ajtón. Miután mindenki elfoglalta helyét a kifutó körül, és megszólalt mindannyiunk egyik kedvenc Jacko száma, a kifutón feltűnt a házigazda, a divattervező és szőrmegyűjtő, a kutyák réme Szörnyella de Frász és kis foltos barátja (akiből még nem készült bunda). Őrsönként mindenki bemutatkozott, büszkén vonultak végig a vörös szőnyeggel borított kifutón egyedi tervezésű jelmezeikben. Legnagyobb (szó szerint) sikert talán hód barátunk aratta, kegyeiért szinte harcoltak a gyerkőcök. Miután elkészültek az őrsi fotók, nagy játék vette kezdetét. Előkerültek a tarsolyból a jó öreg farsangi bulik játékai, táncos, székes feladatok, amiket olykor-olykor megnehezítettek a jelmezek. A bulit természetesen skót tánccal zártunk, amit a,,nagyok még a legkisebbeknek is megtanítottak. Jó volt együtt farsangolni, ha tudtam volna előre, hogy ilyen jó lesz a buli, ennyien eljöttök, és a legjobb barátom, hód is ellátogat közénk, rögtön kiugrok az ágyamból. Remélem jövőre többen öltöztök be szőrös állatkának, el kéne 1-2 új bunda Szörnyella de Frász, alias jucu

8 Magyar Cserkészszövetségek Fóruma KMCSSZ Cserkésztiszti értekezlet Kaliforniában Az idei páratlan évben az értekezletünk február 26-án és 27-én zajlott le Dél- Kaliforniában, nevezetesen a Hollywoodi Magyar Református Egyház termeiben. Szokás szerint ugyanis a páros években Észak-Kaliforniában, a Woodside-i bencés perjelségben tartjuk meg a kaliforniai öt cserkész- és egy felnőttcserkész-csapatot érintő értekezletet. Az idén a 20 résztvevő az összes csapatot képviselte. A szervező Tóth Attila körzeti parancsnok volt. A kerületet Bedy Balázs kerületi parancsnok, a központot Lendvai-Lintner Imre, a KMCSSZ elnöke képviselte. Hollywoodban a szállásadónk Nt. Nagy Bálint cserkésztiszt volt. A szombati megbeszélések a csapatparancsnokok gondjait tárták fel. Azon felül, hogy sok hasonlatosság volt a központi buffaloi konferencián hallottakkal, sikerült néhány használható megoldást is ellesni egymástól. A délután második témája a nyáron megtartott központi Jubileumi Tábor értékelése volt. A több mint 150 képpel tarkított beszámolót nagy érdeklődéssel figyelték a résztvevők. Az értekezlet résztvevőinek több mint a fele jelen volt a táborban is, így a nosztalgiázás mellett a három témakörben tartott eszmefuttatásban hasznos visszajelzéseket adtak, amelyeket a 2015-ös Jubileumi Tábor szervezői felhasználhatnak majd. Néhány perc a KMCSSZ tavalyi, még át nem vett kitüntetéseinek kiosztásával telt el. Az értekezlet hangulata igen közvetlen és vidám, a menete gördülékeny, a számos hozzászólás tartalmas, az ellátás mindvégig bőséges és ízletes volt. A bográcsgulyásvacsora után a vezetők sokáig elszórakoztak egy szókincs-fejlesztő játékkal. A különösen vidám játék alatt a magyar nyelv legrejtettebb szabályai is előkerültek avégett, hogy egy-egy pontot valaki megszerezhessen. A sok vidámság után az est kellemes, nyugtató népdal énekléssel zárult. Vasárnap reggel a Külföldi Magyar Cserkészszövetség helyzetével foglalkoztunk. Az előadásban különös hangsúlyt kaptak a munkamódszereink (hogyan képezzük ki cserkészeinket) és magyar kötődésünk megtartása. Erre a KMCSSZ komoly hangsúlyt fektet, módszereiben sok újítást felhasználva. Ezután felekezetek szerint részt vettünk a magyar szentmisén, illetve istentiszteleten. Délután a Los Angeles-i Magyar Ház meglátogatása volt programon. Az idei kaliforniai tiszti értekezlet értékes együttlét volt. Lelkesedést, energiát adott a résztvevőknek tovább folytatni munkájukat csapatszinten. Találkozunk újra 2012 első hónapjaiban a San Francisco melletti Woodside Prioryban. Tarjáni Zoltán Hamiltoni csapatok téli kirándulása A Ne reszkess! téli tábor reszkető hidegben, de nagyon jó volt. Szombat reggel érkezéskor már havazott, aminek mindenki nagyon örült, és már zászlófelvonás előtt a tagok lelkesen szánkóztak a dombon. A szombati napon 40-en gyűltünk össze, kiscserkészek és cserkészek. A két nap alatt a Canterbury Hills táborhely dombjain majdnem hat órát szánkóztunk. Játék, ének, étkezés, számháború és kézügyesség volt a napirenden; de főként a jókedvű testvéries hangulat látott el minket. A kicsik önarcképet, a cserkészek pedig magyarországi térképet rajzoltak ki a hóban színes kekszekkel, szárított gyümölcsökkel. A cserkészeknek is volt alkalmuk az erdőben egy menedékhelyet építeni fadarabokból. Gyantából készítettek tűzgyújtót, amivel sikerült is meggyújtani nekik a tüzet. A tábortűz után a kiscserkészek sajnos hazamentek, de a nagyok folytatták a programot egy elvarázsolt, holdfényes kémjátékkal az erdőben. Majdnem mindegyik tábor alatt tanulok valami jelentőset, ami táplálja a cserkész lelkesedésemet; a téli táborunk is ilyen volt. Szőke Zsuzsa ST KMCSSZ sajtószolgálata

9 Az első cserkész életéből Az afrikai évek Itt is a kaszárnyaélet unalma kényszerítette Baden Powellt tevékenység re: feltérképezte 600 mérföld távolságban az egész környéket, miközben sok tapasztalatot szerzett a bennszülöttekkel, melyek értékesek lettek volna katonai szempontból, ha azokat felhasználta volna a katonai vezetés. A bennszülöttek megbecsülését azzal érdemelte ki, hogy egyformán tudott háton vagy hason fekve lőni, így elnevezték M hlala Panzi -nak, ami azt jelenti: Ember, aki lövés előtt lefekszik. Vadászútjain megtanult a bennszü löttektől bölcsen mérlegelni, előreláthatóan tervezni és számolni meglepetésekkel is. Közben híre érkezett, hogy a zuluk törzsfőnöke Dinizula, négy másik törzs élén rátört azokra a zulukra, akik nem akartak hozzá csatlakozni, vagy akik az angolokkal békességben akarták élni. Előrenyomulásakor falvakat perzselt fel, kegyetlenkedett a lakosokkal, vagy gyilkolt. Curtis tábornok Baden-Powell századossal elindult hajón a Tagele folyón rendet teremteni. Egy korábban ezen az úton elindult csoport Mansell őrnagy vezetésével nem járt sikerrel. Közben a tam-tam dobok másutt is megszólaltak, mert Dinizula bátyja is csatlakozott a csoporthoz, sőt egy másik csoport is. Curtis tábornok jobbnak látta, ha 2000 zulu harcossal is megerősíti csapatát és elkezdődött a mindkét oldalról nagy emberveszteséggel járó harc Ez a dzsungelháború Baden-Powell számára jó iskola volt: elsajátította a nyomolvasás, kúszás, rejtőzködés és megtévesztés minden csínját-bínját. Végül a felkelést sikerült elfojtani, az esemény díszünnepéllyel zárult, amelyen Baden-Powell először hallotta 2000 zulu szájából a győzelmi éneket: Bengon-yama. A zuluk háromszoros körben énekelték ezt a hálaadó imádságot. Erről emlékirataiban felejthetetlen élményként ír. Táborhely ajánló Berva-völgyi cserkészpark (Eger) Helyszín: Bükk kapuja, amely közel 4 hektáros lomberdős területen fekszik. A parkban kétszintes Bagolyvár cserkészház áll - szükség esetén - a táborozok rendelkezésére. Sátorverésre 4 alkalmas terület van ezek részben füvesek, részben ligetesek. A tábortűzhely kb. 150 személy befogadására alkalmas, amfiteátrum szerű terület. A park területe vezetékes ivóvízzel rendelkezik. Zulu harcos Dinizula azonban még egyszer megpróbált nyugtalanságot szítani, de fokozatosan kiszorították őt a búrok lakta Transwaalba, ahol végül is megadta magát. Zuluföldön béke lett. M. Vosatka Fordította: Kálmán László Cserkészpark megközelítése: Eger. MÁV állomástól a Vasút utca bejáratánál a 25-ös fő útvonalon lévő autóbusz megállottól a 10-es vagy 14-es Berva helyi járattal, amelynek kb. 22 perc a menetideje. Ezen két járat fél óránként közlekedik egymást váltva. A táborhely - a végállomás előtti megállottól - északi irányba haladva kb. 6 perc gyalog. Látnivalók a közelben: A Bükk-hegység természeti szépsége, továbbá Eger város történelmi és építészeti nevezetességei, illetve híres meleg vizes strand fürdője minden táborozó cserkész részére maradandó élményt képes nyújtani. A táborhely cserkészcsapatoknak sz. Bornemissza Cserkész Alapítvány hozzájárulásával - vehető igényben. Elérhetőségi cím: 212. sz. Bornemissza Cserkész Alapítvány 3300 Eger Szálloda út. 4. (/36/ illetve Jó Munkát! Cserkészköszöntéssel küldöm üdvözletem. Báthory Laci bá A szerkesztőségbe várjuk további kipróbált táborhelyek leírását! 9

10 Jeux sans frontières à l Est A Játék határok nélkül összehozta a magyarokat a világ minden részéről Ájba (Felvidék, Szlovákia) február 18. és 20. között. Hétvégi barangolásaim egyik állomása kelet Szlovákia kis falucskája lett: Áj (szlovákul Háj, Szepsitől alig 10 km-re). A közkedvelt televíziós műsor a Játék határok nelkül házigazdája a szepsi cserkészcsapat volt. Meghívott vendégek érkeztek a világ minden tájáról: Venezuelából, Brazíliából, Uruguayból, Kanadából, Amerikából, Né - metországból, Franciaországból, de még Afrikából is. Persze Magyarország és Szlovákia (azaz Felvidék) is képviseltette magát. A résztvevőket furcsa mód összekötötte a magyar nyelv, illetve kultúra, hiszen mindenki valamilyen mó - don kapcsolatban van a magyarsággal magyar nemzetiségű, illetve külföldi magyarok leszármazottja, vagy csak éppen magyarul tanul Budapesten (a Balassi Intézetben). Biztos vagyok benne, hogy ennyi állam polgára még sosem járt Ájban egyszerre. Annyira nagy attrakció volt a sok különböző résztvevő, hogy a falu polgármester-asszonya (Gajdos Irén) is meglátogatta az akciót, és néhány kedves szóval üdvözölte a nemzetközi társaságot. Itt-ott azért fordítani is kellett a résztvevőknek, mert nem mindenkinek ment a magyar gond nélkül (sokan közülük csak néhány hónappal azelőtt kezdtek tanulni magyarul az eredmény sok esetben hihetetlen magyar tudás volt!). Nem is volt mindenki cserkész, habár a többségnek a cserkészet benne volt a vérében. Miután összeismerkedtünk, kezdődhetett a játék határok nélkül (a szó szoros értelmében). A résztvevőket 5 csoportra osztották a szervezők: Anglia, Görögország, Franciaország, Olasz ország és Németország. A játék számos színesebbnél színesebb, összetett feladatot állított a résztvevő országok csapatai elé. A feladatok teljesítéséhez szükség volt az összehangolt csapatmunkára, a feladatok teljesítésének gondos megtervezésére, azaz a jó csapatszellemre, sokszor a józan gondolkodásra is. Volt zümmögés az utolsó leheletig, bot-összekötős egérfogó halászás, lufi fújás, lufi megjelölés, aztán bekötött szemmel irányított keresés, majd ráülve kipukkasztás. A sok izgalom után a játékosok csillapíthatták a szomjukat víz időre történő megivásával. Ezzel véget is ért az első forduló. Pihenés gyanánt felmentünk a Tornai várhoz. A séta folyamán soha nem látott őztámadásban volt részünk: az egyik bokorból kiugrott állat annyira megijedt a nagy tömegtől, mely hirtelen körülvette, hogy menekülés közben telibe gázolta az egyik külföldi lányt. Szerencsére nem történt komolyabb baja egyiknek sem, viszont mindketten nagyon megijedtek. A felvidéki őzekről ezek után megvolt a véleményük a külföldi látogatóknak. A várban folytatódott a határok nélküli vetélkedő, sőt megismerhettük a Tornai vár egyik mondáját is, melyben Krisztina úrnő szerelemből gyilkolni is képes volt! Visszatérve a várból népi játék következett. A kinti hideg idő ellenére a hangulat forrónak volt mondható a sok-sok puszi miatt. Tanultunk még néhány népdalt is, aztán kölcsönösen bemutatkoztunk egymásnak: a szepsiek bemutatták a csapatukat egy gyönyörű prezentáció keretén belül (beszámolókkal és képekkel a legjobb csapat-akciókról, táborokról, tanyázásokról), a külföldiek pedig országonként elmondták, hogy hogyan cserkészkednek a hazájukban, mit jelent nekik a magyarság. A tábortűz is nagyon élvezetes volt, Globits Misi (USA) szavaival élve: a tábortűzi számokat még a hollywoodi rendezők is dicsérték volna, még akkor is, ha nem értették volna a régi népmeséket. Az esti program keretén belül még volt UNO játék, beszélgetés, további ismerkedés, elérhetőségek cserélése (face book, , mobil). A szepsi cserkészcsapat jóvoltából a felvidéki magyar cserkészek jó híre és vendégszeretete ennek a hétvégének köszönhetően eljut a világ minden tájára. Kaliforniától Európán keresztül egészen Kenyáig beszélni fognak arról, hogy aki eljön Felvidékre, az bizony sok gyönyörű élménnyel tér majd haza. Nyári Krisztina (Magyarország) és Diaz Sebestyén (Venezuela) így vélekedett a hétvégéről: A szepsi SZMCS csapat nagy szeretettel fogadott minket, és Szpisák Zsuzsanna valamint Gajdos Katalin vezetésével egy tökéletes hétvégi program indult meg a Játék Határok Nélkül- Nemzetek Versenye. A hétvége úgy zajlott, mint egy rövid hétvégi tábor, rengeteg programmal és játékkal. És hogy a házigazdáknak is tetszett a hétvége, erre Rácz Csenge (Szepsi) szavai a legjobb bizonyíték: Biztosan állíthatom, hogy ez az eddigi tanya volt a valaha legjobb téli tanya, amiben valaha is részt vettem, elsősorban az új barátok, gazdag élmények miatt, és azért, mert megbizonyosodtam, hogy bármerre is legyen, a magyar mindig hazatalál. Végezetül már csak annyit tennék hozzá, hogy a hétvége felejthetetlen volt számomra is! Rengeteg új ismerős, élmény, gyönyörű táj, tökéletes program Ismét nem csalódtam, megérte elmenni Keletre! Köszönöm! Vándor 10

11 A tábortűz vezetője A tűz vezetője mindenekelőtt jó őrsvezető vagy segédtiszt is. Mert ha csak bohóc és jó figurája a csapatnak, áteshet a ló másik oldalára: a tábortűzi hangulatból gyorsan fegyelmezetlen, kocsmai hangulatot csinálhat, esetleg (nyári) szilveszteri bulit, amit persze senki sem akar. A tűz vezetője maga az alaphangulat. Szíve, lelke cserkész, céltudatos, határozott, jó énekes, hangos szavú fiú vagy lány. A korábbi részben megnevezett Gyurihoz hasonlóan becsületesen elvégzi feladatát, fáradtságot nem ismerve készül, hogy munkájával (esti fellépésével) örömet szerezzen a tábortűzhöz érkezőknek. A tábortűz vezetőjének számos jó tulajdonsága van, ám hibázhat: 1. ha nem készül fel kellőképpen; 2. ha nem ölti magára az adott tábortűz keretének jelmezét; 3. ha rossz hangulatban, szomorúan fogadja a tűzhöz érkező őrsöket. Vigyázzon tehát minden cserkész, akit a tábortűz vezetésével bíztak meg, mert varázslat készül a nap lenyugvása után, s nem okozhatunk csalódást! Az utóbbi években már alig van tűz, melyet egy cserkész vezet. Inkább ketten, hárman vállalkoznak a feladatra, hogy a hangulatot így tegyék szebbé. Jó ötlet ez, főleg a nagy, több száz cserkészt fogadó (és mozgató) tábortüzek esetében, ahol a tábortűz vezetőinek jobban szét kell osztaniuk a feladatokat. A tábortűz vezetőjének röviden, tömören s egyben világosan kell bevezetnie az egyes jeleneteket. A Csillagszemű juhász c. népmesét mindenki ismeri. Tehát nem kell elmesélni azt már a produkciót megelőzően, hanem inkább az A juhásznak jól van dolga kezdetű népdalt követően fel kell tennie a nagy és egyszerű kérdést: Vajon jó dolga volt-e hajdan a csillagszemű juhásznak is? A felkészült Bárány őrs számára ezzel világossá válik, hogy most ők következnek. A tábortűz vezetőjének természetesen lehet hosszabb jelenetbevezetője is, de az soha nem válhat vontatott monológgá és sohasem szülhet egy újabb jelenetet. Ha két minden furfanggal és nótás kedvvel felvértezett őrsvezető vezeti a tábortüzet, mesét játszhatnak a mesében, vagyis az ő kerettörténetükön belül helyezkednek el az őrsök által betanult történetek. Nehéz vállalkozás ez, hiszen úgy kell a szót csűrni-csavarni, hogy minden mese szerves része legyen a tábortűz vezetői által kiötlött históriának. Ha valaki jól felkészül erre, s még ide illő dalokat is össze tud gyűjteni, büszkén és elégedetten térhet aznap sátrába és álmodhatja tovább a cserkésztüzeket. Zalka Lóránt 11

12 Közeledik a húsvét. Tóni nagyon szeret meglepetésekkel kedveskedni barátainak, főleg, ha valamilyen ünnep közeledik. Nincs ez másképp most sem. Hernyó Hugóval, Róka Rudival és a többi erdőlakóval együtt el is határozták, hogy a húsvét közeledtével egy különleges fényképtartóval lepik meg egymást. Tóninak Füles Fülöp nevét sikerült kihúzni. Készítsd el te is ezt a frappáns fényképtartót! Garantáltan sikered lesz. kell belőle) és vizet öntött rá. Ha követed őt nem marad más hátra, mint fűszermaggal megszórni (lehet fűmag, zsázsa). 3-4 nap múlva csírázásnak indul a kis növényed. Míg Tóni a tojásokkal bíbelődött, Menyus, a mókus, az erdő lóti-futi postása egy sürgős üzenettel dörömbölt Tóni odújának ajtaján. Füles Fülöp, akinek az előbb még a csodálatos fényképtartót készítette, nagy bajba keveredett. Épp elkészült a hímes tojásokkal, mikor Róka Rudinak tréfálkozni támadt kedve és elrejtette a kosár tojást az erdő zegzugos részébe. Csakhogy most már hiába keresik, nem lelik a helyes utat, és Fülöp egyre szomorúbb lesz. Tóninak a te segítségedre is szüksége van! Már csak megfelelő fénykép után kell nézni. Miután Tóni elkészült ezzel a kis ajándékkal, rádöbbent arra, hogy az odújában semmi jel nem utal a húsvét közeledtére. Így hát beszerzett pár to jást, amiket ügyesen kifújt. A tetejét kis ollóval levágta, belsejét kimosta majd szá razra tö rölte. Ceruzával egy arcot rajzolt rá, majd hogy tartósabb legyen, a k r i l fe st é k kel i s á t- festette. A tojás belsejét, kb. kétharmadát termőfölddel töltötte meg (vattával is helyettesítheted, csak arra vigyázz, hogy a vatta vizesen öszszemegy, tehát több Tóni kis szomszédjáról szól a következő találós kérdés. Ezzel fogja őt meglepni, te vajon kitalálod, kiről van szó? Ágról ágra, fákról fára Fürgén, vígan szökkenek, Ám legvígabb akkor vagyok, Hogyha diót törhetek. Szeretem a mogyorót is, A rügyet is megeszem! Találjátok ki gyerekek, Hogy mi lehet a nevem! 12

13 És azt tudtad, hogy ez a kis állat a dió, mogyorón, rügyön kívül még számtalan mást is elrágcsál? Főként növényeket, narancsot, almát, barackot, akár még a kutyatápot is, ha emberi település közelében talál lakhelyet. Az egyik szlogenje: bármi jöhet, aminek jó illata és íze van! Na és ha cincogó hangot hallasz az erdőben, az nem biztos, hogy egy cica lesz! A számokat összekötve már biztosan tudni fogod, kiről van szó. A tejszínt alacsony hőfokon forrald fel, majd tördeld bele a fehér csokit. Keverd csomómentesre, és tedd félre hűlni. Amikor már langyos a massza, robotgéppel dolgozd könnyű, krémes állagúra. Szórd bele a kókuszreszeléket, add hozzá a darált babapiskótát. Keverd el, és tedd a hűtőbe fél órára. Amikor gyúrható állagúra dermedt, formázz belőle diónyi golyókat, és hempergesd meg a kókuszreszelékben vagy a szeletelt mandulában. Tipp: a közepére tehetsz magozott meggyszemeket vagy koktélcseresznyét. Nasi közben biztosan jól esik egy kis agytorna. A következő találós kérdések megfejtésében segítenek a pontösszekötős feladatok is. Ha kész a kép, a megfejtés sem késik. Ennyi feladat után bizonyára jól esik egy kis édesség. Ráadásul az érkező vendégeket is megkínálhatja Tóni ezzel a kókuszos finomsággal, amit te is könnyen elkészíthetsz. Persze nem árt, ha segít az őrsvezetőd Hozzávalók: ml tejszín g fehér csoki g kókuszreszelék - 80 g darált babapiskóta evőkanál tejpor - kókuszreszelék a hempergetéshez Nagyot ugrik minta bolha, úszik, mintha ember volna, csücsül, szemét nagyra nyitja, nem más ez, mint a Anna és Orsi 13

14 Névjegy Morvai József Dodi Születési hely & idő: Ipolyság, Csapatod: 27. sz. Szent Imre cserkészcsapat, Ipolyság Család Milyen házban laktok? Lakástömbben. Hány testvéred van? Írj róluk pár szót! Két nővérem van: Berni és Sziszi. Mindketten cserkészek és egyetemisták. Talán, vagyis több mint valószínű, hogy miattuk vagyok én is cserkész. Cserkész Mióta vagy cserkész? Zöld nyakkendővel 2004 óta rendelkezem, életem egyik legjobb tábora volt az. Őrsvezetőd neve: Hajdú András. Vezetsz-e őrsöt? Igen, azt az őrsöt, amelyiknek mindig más az őrsi neve. :D Mely VK táborokban voltál? 2007 a 12. Segédőrsvezetőképző táborban, és tavaly a 21. ŐV- ben. Legnagyobb cserkészélményed: Egyértelműen a válaszom: Con- Cordia. Személyes Hol tanultál? Mit dolgozol? Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Gimiben, közismertebb nevén a KIKI-ben. Tanultál hangszeren játszani? Zenélsz valahol? Igen, idén végzek gitáron, és idén kezdtem el énekre járni. Zenéltem egy évig az osztályunk zenekarában. De ilyen szinten nem érdekel a gitározás. Sportolsz (sportoltál) valamit? Kosárlabda, amit minden héten űzök, ezenkívül volt egy időszakom, amikor röplabdáztam. A legtávolabbi ország ahol jártál: Ha minden igaz, akkor Görögország életem legjobb családi kirándulási fűződik ehhez az országhoz. Egyéb hobbik, kedvtelés: Énekkar, mivel egy nagyon jó banda jött össze a sulinkban, és az osztályunkból két fiú kivételével mindegyikünk jár, és óriási élmény szokott lenni. Ezen kívül a kedvteléshez sorolhatnám még a rajzolást, filmezést. Kedvenc szín: Zöld minden mennyiségben és árnyalatban! Kedvenc étel: Hmm nehéz! Knédli, székely káposzta és sztrapacska tejföllel, és itthoni, anyu készítette pizza tejföllel és kecsappal együtt, és húsleves és áááá, sok kedvencem van. Nem tudok választani! Kedvenc zenekar/ zenei stílus: Mondjuk mindent meghallgatok, csak legyen jó ritmusa és szeretem, ha az énekesnek különleges hangja van. Pl.: Jessie J hangját nagyon szeretem. Kedvenc olvasmányod: Olvasmányom sincs kedvenc Kedvenc film: Tudom, hogy ez már lehetetlen, de nincs kedvenc filmem se bár a HP filmeket többször meg tudnám nézni egymás után. Legviccesebb vagy érdekesebb dolog, ami veled történt: Az első fellépésünk az osztály zenekarával. Nehézkesen indult, elszakadt az E húr a gitáromon de nagy nehezen beszereztünk egyet, majd amikor kezdtünk volna, az osztálytársam szintetizátora besült hát akkor átcsinálták a műsor sorrendjét. Szereztünk másik szintetizátort és végre felléptünk, és akkor a második számnál elszakadt a H(B) húrom, de akkor már nem volt mit tenni úgy játszottam. Írd le kedvenc őrsi játékodat (hogy kell játszani) és küldj magadról egy fényképet. Kedvencem a Piff-puff, mert az őrsömet ezzel könnyedén le lehet foglalni. Hát ezt mindenki ismeri, szóval spórolok a tintával. Kulcsár Réka kérdése hozzád: Melyik a kedvenc dalod? :) És a végére ismét egy kedvenc! Hát kedvenc dalom a Szellő zú gásnak. Ki legyen bemutatva a következő névjegyben? Mit kérdezel tőle? (Minimum SŐV ké pesítéssel rendelkező ellenkező nemű cserkész legyen, és ne a saját csapatodból): Matea Kata Születési hely & idő: Marosvásárhely, december 4. Csapatod: 30. Sz. Gróf Teleki Sámuel cserkészcsapat Család Milyen házban laktok? Kertes családi ház, rozsaszín, nagy füves udvar, melyet három kutyám őriz. Hány testvéred van? Írj róluk pár szót! Egyke vagyok. Cserkész Mióta vagy cserkész? 4 éve. Csapatvezetőd neve: Pozna Borbála. Vezetsz-e őrsöt? Mókus Őrs. Mely VK táborokban voltál? 2009 SÖV, Vadas park. Legkellemetlenebb tábori él ményed: 2009-es csapattáborban rosszak voltunk, ezért a tábor területét guggolva kellett körbejárjuk. Személyes Hol tanultál? Mit dolgozol? Marosvásárhelyi Sport suli, Szász Adalbert. Tanultál hangszeren játszani? Zenélsz valahol? Igen, zongorázom, most otthon gyakorolok, de régebb volt tanárom. Ennek kb. 2 éve. Mit értékelsz a legjobban a ba rátaidban? Megértőek velem szemben, meghallgatnak, el tudnak viselni, elfogadnak, olyannak, amilyen vagyok. A kiválasztottam Sütő Zsu zsanna. Milyen harci sebet szereztél már életedben? (ha más nincs, akkor megelégszem a vasalótól szerzettel is olyanod csak van) Mi a kedvenc foglalkozásod a barátaiddal? Beszélgetünk az égvilágon mindenről. A legtávolabbi város, ahol jártál: Sepsiszentgyörgy. Hobbik, kedvtelések: Állatok, sport, zene, szeretek rajzolni. Kedvenc országod, indokold meg: Nincs kedvenc országom, de ha mégis kell mondani egyet, akkor ami vonz, az Franciaország. Kedvenc évszak és miért: Az egyik a tél, mert akkor születtem, és nagyon szeretem a havat, a másik a nyár, mert nincs iskola, és akkor vannak a táborok. Kedvenc idézeted: Csak a kis ember tart rendet, a zseni átlát a káoszon is. Kedvenc olvasmányod: Egy rablás története, és én írom. Kedvenc film: St. Trinians, nem apácazárda. Legszebb dolog, ami megtörtént veled: A legjobb barátomtól kaptam egy plüss nyuszit Valentin napra. Írd le kedvenc őrsi játékodat (hogy kell játszani), és küldj magadról egy fényképet: Elnök, titkár, jegyző, és utána a számok ameddig vagyunk. Ritmusra szólítjuk egymást, aki el rontja a végére ül. Ki legyen bemutatva a következő névjegyben? (Minimum SŐV képesítéssel rendelkező ellenkező nemű cserkész le gyen, és ne a saját csapatodból): Kilyén Nándor 14

15 Mindenki Beusa Beus egy olyan lány, akinek az egész lényéből árad a kedvesség. Aki ismeri őt, az most biztosan bólogat. Három éve ismerem, együtt képeztek minket segédtisztté, több cserkészakción vettünk már együtt részt, mégis tudott még újat mondani nekem a beszélgetésünk alatt. A múlt havi InterJuju-hoz hasonlóan most Beus is elhozta kedvenc tárgyait. Milyen számodra kedves tárgyakat hoztál el? Azt mondtad nekem, hogy három kedvenc tárgyat hozzak el magammal. Csak kettőt hoztam el. Azért kettőt, mert a harmadik titok, az én titkom. De hoztam helyette egy képet. Tehát, az első tárgy ez a kendő. Ez a kendő hozzátartozik a cserkészéletemhez. Minden cserkészakción velem van, nagyon szép élmények fűződnek hozzá. Nagyon szeretem. Ezt a kendőt kaptad valakitől, egy cserkésztől mondjuk, és ezért köt ennyire a cserkészethez, vagy csak úgy elkezdted egyszer hordani? Anyukámtól kaptam ezt a kendőt, fú, már nagyon régen, és inkább az utóbbi. Először nem egy külön élmény miatt kezdtem el hordani ezt a kék kendőt. Hogyan szereted hordani ezt a kendőt? Sokféleképpen hordom. Van, hogy a fejemre teszem kendőként vagy fejpántként, van, hogy a nyakamra teszem, a nyári táborokban néha a combomra kötöm Ez a lyuk itt rajta? Ehhez is fűződik élményed? Volt olyan, aki mikor meglátta, azt kérdezte tőlem, hogy cigaretta égette-e ki, de nem. Ez egy tábortűznek az emléke. A parázs Egy tábortűz végén volt, amikor már oltották el a tüzet, a fejemen volt a kendő, szállt a parázs, és azért égett így ki. Ez a kendő a cserkészéletem, a cserkészmúltam és a jövőd is Igen! Itt van velem most is. Mindig. Volt pár év az életedben, amikor kevésbé voltál aktív a cserkészetben. Az a kérdés motoszkál bennem, hogy miért? Szerintem minden ember életében eljön bizonyos pillanat, amikor úgy érzi, hogy neki most a másik dolog, ami épp jött, fontosabb. Én így voltam az egyetemmel. Mikor elkezdtem, úgy éreztem, az a bizonyos másik dolog fontosabb. Így sajnos háttérbe szorult a cserkészéletem. Nagyon ritkán vettem részt a csapatakciókon, csapattáborban. Nem hiányzott a cserkészet? De. Az utolsó években egyre inkább felgyülemlett bennem, hogy igen, hiányzik. Nekem a cserkészet a második családom, és szükségem van rájuk től újra aktív vagyok. Mesélj nekem a következő tárgyról, azaz erről a kőről. Gyűjtöd a köveket? Hát nem igazán gyűjtöm, de egy kicsit igen. Nem úgy gyűjtöm, hogy mindenhonnan kell nekem kő. Olyan jellegzetes helyekről, ahol jártam, és nem juthatok el minden nap, szeretek elhozni köveket. Vannak olyan kis kőtárgyaim, szuvenírjeim, amelyeket nem én gyűjtöttem, hanem a közeli barátaim hozták nekem. A kedvenc kövedet kaptad vagy magad találtad? Olyan 3-4 éves lehettem, szüleimmel voltunk a Tátrában, meg nem mondom már, hogy pontosan hol, nem emlékszem. Egy kiránduláson voltunk, és ott találtam a csordogáló kis patakban ezt. Sétáltunk, tudod, apuka, anyuka, én pedig a kis gumicsizmámban ugráltam a köveken a patakban, sekély volt a víz. Egyszer csak megláttam, és felvettem. Nézegettem végig sétálás közben, és elneveztem kígyókőnek. Azóta megvan. 15

16 pomra kaptam ezt a kirándulást ajándékként az egész családomtól. Nekem mindig is nagy vágyam volt, hogy Egyiptomba eljussak. Nem terveztem, hogy a szüleimmel fogok eljutni, de nagyon megörültem neki. Meglepetés volt. Gondolom, egy életre szóló élmény volt ez a kirándulás. Csodálatos! Egy olyan ember, aki ezt nem tudja átérezni, nem tudja beleélni magát, nem ragadja meg az egyiptomi kultúra, az nem tudja élvezni. Csak azt látja, hogy homok van itt is, homok van ott is, meg egy lyuk van, amikor lemész a föld alá a sírkamrákhoz. Az a tudat nekem, hogy én ott voltam, és megfogtam a talajt, ahol régen lépkedtek az egyiptomiak fú, jó volt. Mi az, amit még szerettél volna látni Egyiptomban? Krokodilt, azaz aligátort szerettem volna látni, de sajnos eggyel sem találkoztam Ugyanúgy, ahogy Erdélyben. Nemrég voltunk, és medvét akartam látni, és nem láttam! Látom, szeretsz úgy utazni, hogy van valamilyen célod: ezt és ezt meg akarom nézni, ezt meg szeretném ismerni. Az Erdélyben töltött szilveszter is ilyen volt? Az egyik fő célom a gyimesi csángók és az ő népi kultúrájuk megismerése volt. Mondhatjuk úgy is, hogy kutatni mentem oda. Mi volt az, ami leginkább megfogott a helyben? A természet, a hegyek. Ámulatba ejtett, hogy mennyire nagy csend van ott. De nem találkoztam medvével (felnevetünk mindketten) állandóan medvenyomokat kerestem. Kati néni, a szállásadónk is mindig arról beszélt. Ezek szerint, régóta vonzódsz a kövekhez. Ezt a bolond, szeszélyes szeretetemet a kövek iránt ahhoz is tudom kötni, hogy gimis koromban elhatároztam, hogy régész leszek, és a régészeten belül pedig egyiptológus. Ehhez is lehet kötni, hogy a múltat nagyon szeretem. Tudod, hogy milyen fajta? Nem tudom, milyen. Nem is gondolkoztam még rajta, nem is nyomoztam, hogy mi lehet ez Kabalatárgy számodra ez a kő? Nem. Van egy ilyen polcom, ahol kint vannak mindenféle emléktárgyak azokról a helyekről, ahol jártam vagy a szüleim jártak, homoktárgyak, kagylók, és ez a kő van a középpontban. Nem tartom szerencsehozónak, ez csak emlék. Nem volt sosem ilyen tárgyam, amit szerencsehozónak tartottam volna. Mi a harmadik dolog, amit most elhoztál magaddal? Ez egy fotó. Kint van mindig a szobámban, és anyukámnak is van ebből az irodájában. Egyiptomban készült, szüleimmel és testvéremmel voltam 2005-ben. Ez a kép ott készült a piramisoknál a húgommal. A huszadik születésna- Előre tervezted ezt a kirándulást, vagy inkább spontán jött a részedről? Lengyel Zoli tervezte ezt, és szólt nekem, hogy ha van kedvem, menjek. Igen, nekem ez végül is spontán jött. Szoktál így döntéseket hozni más területen is? Az az igazság, hogy jobban szeretek előre tervezni. De ha az élet úgy hozza, hogy jönnek ilyen spontán dolgok, és úgy érzem, hogy ez jó és kellemes nekem, akkor annak örülök. Nem mindig szeretem a váratlan meglepetéseket. Ezekhez a spontán dolgokhoz tartozik most az önkéntesség is? (Beus márciustól egy alternatív pedagógiával dolgozó óvodában önkéntes lesz Biatorbágyon.) Egyik reggel felkeltem, felnyitottam a számítógépet, láttam, hogy Szilárdtól kaptam egy levelet. Elkezdtem olvasni, a szlovák cserkésztestvérek küldték, hogy önkéntes tanárnőt keresnek, előny, ha tud magyarul. Fél órát gondolkoztam, járkáltam a lakásban aztán felhívtam apukámat, mindig őt kérdezem, ha tanácsra van szükségem. Azt mondta, próbáljam meg, veszíteni nem veszíthetek semmit. Ekkorra már végleg eldöntöttem magamban, hogy igen. Szóltam Szilárdnak, és egy délelőtt alatt elrendeztünk mindent. Nagyon örülök neki, hogy ez így jött, várom már nagyon. Szerintem nagyon sok új dolgot fogok megtanulni ott. Csilla 16

17 Zölden a böjtben Az évnek ebben az időszakában mindannyian újra és újra megtanulunk valamit, amiről a többi napon valahogy könnyebben megfeledkezünk: a lemondást, az áldozatot. Aki mindkettőt próbálta már, annak nem nehéz megtalálni a párhuzamot a környezettudatos gondolkodás és a nagyböjt szellemisége között. Hiába a nyilvánvaló közös pont, a nagyböjtöt a környezetbarát életmóddal összekötni nem jutott eszembe mindaddig, amíg a hamvazószerda előtti szentmisén erre az ötletre a miséző atya fel nem hívta a figyelmet. Igaz, gyakorló környezetvédő vagyok, aki az év minden napján szelektíven gyűjti a hulladékot és odafigyel arra, hogy bevásárláskor mit tesz a kosarába na de fejlődni ezen a téren is mindig van hová. Azoknak pedig, akik még nem tudták rávenni magukat, hogy megtegyék az első lépéseket, remek alkalmat kínálnak a bűnbánati péntekek. Hiszen már a húsról való lemondás is környezetbarát lépés a maga nemében, miért ne mondhatnánk le másról is Földünk, környezetünk, a körülöttünk élők javára? Kezdjük a sort rögtön az élelmiszerekkel. Ha lemondunk a húsról, az állatok itatásához szükséges vízről, az etetésükhöz, tartásukhoz, feldolgozásukhoz szükséges károsanyag-kibocsátásról, a szállításhoz szükséges üzemanyag okozta szennyezésről is lemondunk. Még teljesebb ez a lemondás, ha a böjti napokon semmilyen állati eredetű élelmiszert nem fogyasztunk, hiszen az állatokat nem csak húsukért, de tejükért, tojásukért is tartják. Az alapötlet tovább fokozható: együnk csak helyben termelt ételeket, idénynövényeket, bioélelmiszert! De indulhatunk teljesen más vonalon is. A böjt jegyében mondjunk le az autóról, és induljunk iskolába vagy munkába inkább tömegközlekedéssel. Még jobb, ha a biciklit, rollert, görkorcsolyát vagy a gyaloglást választjuk, különösen, mert már az időjárás is kedvez a környezetbarát közlekedésnek. A siker persze akkor teljes, ha nem csak mi magunk indulunk el reggel böjti járművekkel, de erre bíztatjuk családtagjainkat is. Egy másik böjti fogadalom kapcsolódhat a szeméthez. A hétközben gyűjtögetett szelektív hulladékot pénteki áldozatként elvihetjük a gyűjtőkonténerekig, de a radikálisabb böjtölők akár azzal is megpróbálkozhatnak, hogy péntekenként vagy akár egész nagyböjtben nem termelnek szemetet. Ehhez persze előrelátás és alapos tervezés, a beszerzőhelyek felderítése szükséges újabb és újabb kis áldozatok, melyekkel végső soron a körülöttünk élőknek is kedvezünk. Azt is elhatározhatjuk, hogy a nagyböjt idejére visszafogjuk a vásárlást, és nem veszünk semmit, amire nincs feltétlenül szükségünk. Mert lássuk be: évközben a legtöbben hajlamosak vagyunk a pazarlásra, sokszor kerül a bevásárlókosarunkba édesség, egyegy vágyott ruhadarab, magazin vagy kozmetikai szer. Ha negyven napig kibírjuk, hogy egyetlen új ruhadarabot se szerezzünk be, hogy magazinok helyett a könyvtárból az otthoni könyvespolcról válasszunk olvasnivalót, hogy napközben ne rágcsáljunk édességeket, hogy bőrünket csak szappannal tisztítsuk, hogy mozi helyett kirándulni, gyorsétterem helyett piknikezni menjünk, ásványvíz és szénsavas üdítő helyett csapvízzel vagy teával oltsuk a szomjunkat, máris közelebb kerülünk ahhoz, hogy az ésszerűtlen költekezéshez később se térjünk vissza. A háztartásokban a vízzel, energiával is lehet ilyenkor takarékoskodni. A melegedő időjárás is megengedi, hogy lejjebb csavarjuk a fűtést, de odafigyelhetünk arra is, hogy ne mosogassunk folyó vízben, a lehető legrövidebb ideig zuhanyozzunk és kerüljük a kádban fürdést, a tűzhelyre tett edényeket takarjuk le, a hűtőajtót ne tartsuk feleslegesen nyitva. Takarításnál most kipróbálhatjuk a környezetbarát tisztítószereket: vízkőtlenítsünk ecettel, súroljunk szódabikarbónával, mosáshoz próbáljuk ki a mosódiót vagy mosószódát. Ha pedig eljön a Húsvét, ne felejtsünk el számot vetni az elmúlt 40 nappal lehet, hogy kiderül: környezettudatosnak lenni nem is volt akkora áldozat, mint gondoltuk, és a lemondást folytathatjuk a nagyböjt múltával is, hogy a feltámadást az utánunk következő nemzedékek is megünnepelhessék. kicsu Növényi alapanyagokból készült, teljes egészében lebomló műanyagpalackokat dob piacra a Pepsi. Aki szeretné, 2012-től ihatja a kólát az új generációs palackokból. Ha elég jók az indokok, el lehet érni a genetikailag módosított élelmiszerek európai tilalmát - nyilatkozta Fazekas Sándor, a magyar agrárminiszter. A tagállamok területén megtilthatnák, vagy korlátoznák a gm-növények termesztését és forgalmazását is. Óriás vízerőmű épül a brazil őserdőben. Bár világszerte tiltakoztak ellene a környezetvédők, mégis megépítik a környék élővilágát veszélyeztető Monte Belo erőművet. Új kutatások szerint a banánhéj alkalmas lehet arra, hogy segítségével nehézfémeket vonjanak ki a szennyezett vízből. Az is nemrég derült ki, hogy a banán héjából préseléssel remek brikett készíthető. Szlovák-magyar kutató-fejlesztő központ alakult egy európai uniós együttműködési program keretei közt. A központban a folyóvizekből származó energia felhasználási lehetőségeit kutatják. Felgyorsult az ózonréteg elvékonyodása. Március első felében az Északi-sark feletti ózonréteg körülbelül fele semmisült meg, ami rekordnagyságnak számít. A kutatók szerint további veszteségekre készülhetünk.

18 A papagáj Na, melyik az az állat, amelyik ki tudja mondani, hogy megjelent a cserkész újság áprilisi száma? (Remélem nem a bivaly volt a tipped.) Hát persze, hogy a papagáj! Bár kicsit meseszerű az a feltételezés, hogy ki tudják mondani azt a hosszú mondatot, de (a szintén meseszerű) Pityupapagáj mindenre képes. Bolondos egy állat és ritka. Nagyon sok fajta papagáj létezik. Talán a legismertebb a hullámos papagáj melynek előfordulása inkább az ausztrál kontinens belsejében gyakori. A díszes tollazatú hullámos papagájt gyakran tartják egymagában a kalitkában. A szabad természetben ezek a madarak társasan élnek, hatalmas telepekben fészkelnek, és gyakran óriási rajokba tömörülnek. A vadon élő madarak túlnyomórészt zöld színű tollruhája kitűnően álcázást biztosít a fakoronában. Természetesen ezek az állatok a különféle magokat kedvelik. Szaporodásuk pedig a meleg esős kora őszi napokon történik. A költés időszakát úgy időzítik a madarak, hogy a fiókák akkor keljenek, amikor a füvek magvakat érlelnek. A törpepapagáj is elég ismert faj. Ők a hűséges párkapcsolatukról ismertek. A párocska majdnem mindig együtt van, még a csapaton belül is csak ritkán szakadnak el egymástól. Az összes törpepapagáj faj Afrikában és Madagaszkáron él. Több fajtája ismert, például: narancsfejű, zöldfejű, szürkefejű, rózsásfejű és feketefejű törpepapagáj. Persze ezeket a fejük színe szerint lehet megkülönböztetni. Ami még nagyon érdekes ennél a fajnál, hogy soha nincs veszekedés a madarak között, még a fészekrakásnál sem, hiszen gyakran előfordul, hogy ugyanazon a fán több fészek is található. Például a narancsfejűek csak egy kis párnát alakítanak ki a gallyacskákból és fűből, a barackfejűek viszont szabályos, csésze alakú fészket építenek. A fekete- és kormosfejűek nagy boltozatos fészket alkotnak hosszú növényi rostokból és fakéregből. Mivel az április egy érdekes hónap, legalábbis érdekesen szokott kezdődni, ezért ez a cikk is érdekességekkel lesz tele, ami a papagájokról szól természetesen. Gondoltad volna hogy: A hullámos papagájról azt tartják, hogy jó időjós. Gyakran bukkan fel ugyanis olyan területeken, ahol nem sokkal később esni kezd az eső. A feltételezések szerint a hullámos papagáj felismeri az esőfelhőket, és érzékeli a légnyomásbeli változásokat. A fogságban gyakran tartott feketesapkás lóripapagáj híresen jó utánzó, a szabad természetben azonban e képességének nem veszi hasznát. A rózsástorkú papagájok nagyrészt néma madarak. Kiáltásaik legtöbbször érdekesek és dallamtalanok. Hosszú repülőutakon a madarok krrrt -nek hangzó, hosszasan elnyújtott hanggal tartanak kapcsolatot egymással. A Pennant-papagáj tollazata éghajlattól és élőhelyektől függően sárgább vagy vörösebb tónusú. A magas páratartalom a sötét festékanyagoknak kedvez, az alacsonyabb a sárgásbarna festékanyagok kialakulását segíti elő. A nemes papagáj hímek színe anynyira eltér a tojókétól, hogy kezdetben azt hitték, két különböző fajhoz tartoznak. A narancsfejű törpepapagáj fejjel lefelé lógva kapaszkodnak a fű- és gabonakalászokra, és így csipegetik ki a szemeket. Ez a faj fogságban gyakran fejjel lefelé alszik. A kissándor papagáj tojója harciasabb, mint a hím. A költőterületért folytatott harcok halálos kimenetelűek is lehetnek. A bagolypapagáj (kakapó) nem fél az embertől, így egyszer megesett, hogy odamerészkedett egy vadőrhöz, felmászott rá, s végül a fején helyezte magát kényelembe. Remélem kellemesen el tudtad papagájozni az időt. Óvatosan a tréfákkal! És ha papagájt látsz jusson eszedbe, hogy sok faja védett és vigyázz, ne téveszd össze a bivallyal. Zsófi

19 Sárkány ellen sárkányfű! Ahogy már előző cikkemben, most is egy újabb túrára hívlak benneteket, hogy megismerjétek kedvenc növényemet, az Illatos ibolyát (latinul: Viola odoráta, szlovákul: Fiala vonná). Márciusban, áprilisban száraz cserjések és erdők, útszegélyek, mezsgyék növénye. A sarkantyús virága kicsi (1,5-2 cm), sötét, ibolya vagy fehér színű, illatos. Levelei szíves vállúak, tojásdadtól a vese alakúig változnak, csipkések, tőállóak. Gyöktörzsén indák is fejlődnek. Évelő növény. Szépsége és illata mellett, ami miatt dísznövényként is elterjedt, nem kis érdeme, hogy nagyanyáink gyógynövényként is gyűjtötték. Gyökeres gyöktörzse szaponinokat tartalmaz, amely kisebb mennyiségben megtalálható a levélben és a virágban is. Gyökerét kora tavasszal gyűjtjük, megmossuk, majd szellős helyen szárítjuk. Leveleket közvetlen virágzáskor vagy közvetlen utána gyűjtjük, 2-3 cm nyéllel. A virágokat a virágzás kezdetén szedjük. Farmakológiai hatása köptető. Légcső és hörghurutban különösen idült, elhúzódó folyamatokban alkalmazzák. A népi gyógyászatban nyugtatóként is alkalmazzák. Az illatszer és kozmetika iparban az ibolya illatú termékeket szintetikus anyagokból készítik. Remélem, most már kedvet csináltam ahhoz, hogy bakancsot húzzatok. Ne felejtsétek otthon a fényképezőgépet KÉZMŰVES ARI BARI vagy papírt és színes ceruzát, hogy az őrsi füzetetekbe megörökíthessétek e szép és hasznos tavaszi virágot. Érdemes még magatokkal vinni határozó könyveket is, mert ebben az időszakban nagyon sok természeti kincs figyelhető meg túrázás közben. Kukor Tamás Kertészmérnök SZMCS FLP Önkéntes Többnyire minden ünnepnek van jellegzetes kabalafigurája. A húsvét ebből a szempontból különleges, mert nem csak a csokinyulak, tyúkanyók, kiscsibék és a különböző hímestojások a menők, hanem a plüss bárányok is. A saját barink elkészítéséhez készítsünk elő: - egy vastagabb, grammos A4-es papírlapot, - hurkapálcát, - fonalat a lábaknak, - ragasztóstiftet - ollót - egy marék vattát gyapjúnak. Rajzoljuk le a papírlapra a bárány testét és lábait (mindegyiknek a hátulját is), majd vágjuk ki a formákat. Ra gasszuk össze a párokat a feléig. Daraboljunk le 4 db 5 cm-es fonalat. Ez lesz a lába a bárányunknak. A lábszárak leragasztatlan felét nyissuk szét, ragasztózzuk be és helyezzük be a fonalak egyik végét, utána jól nyomjuk össze. A bárány testét is nyissuk szét, kenjük ezt is be ragasztóval, majd helyezzük ide is be a lábak fonalait. Ha hurkapálcára akarjuk tűzni, akkor a hurkapálcát is rakjuk be középre. Ha nem, lyukasszuk ki a tetején tűvel, és kössünk rá tartófonalat! Ragasszuk össze a test két felét. Tulajdonképpen készen is vagyunk a barinkkal. Ám most jön a csavar! Ha így marad, akkor leginkább egy megnyírt bárányra hasonlít. De, ha vattacsomókat ragasztunk a testére, akkor a barink úgy fog kinézni, mintha felvertük volna habosra. Beus 19

20 ÁPRILIS SZELEK HAVA SZENT GYÖRGY HAVA RÜGYEZÉS HAVA TAVASZ HÓ VIRÁGHOZÓ Ez a hónap a megújhodás ideje. Megérkeznek a vándormadarak. Ha eső támadt abból rossz, a derült időből pedig jó és bőséges termést jósoltak. Mivel áprilisban még sok a csapadék, a paraszti gazdaságokban gyakran fosós -nak hívják a hónapot. Április 1. A népszokás szerint az, akit április elsején rászednek, a bolondját járatják vele. A rászedett személy az április bolondja. Olaszországban és Franciaországban áprilisi halnak nevezik. E napot a népi vallásosság hívei szerencsétlen napnak tartották, mivel ekkor akasztotta fel magát az áruló Júdás. Április elsején nem volt tanácsos tyúkot ültetni, esküvőt tartani, útnak indulni, építkezésbe kezdeni. Április bolondja, május szamara! Csiribiri bakveréb, a bolondot küld elébb. Áprilisnak bolondja, felmászott a toronyba, azt kérdezte hány óra, fél tizenkettő, bolond mind a kettő. Irén napja (április 6.) Ha esik az eső, szűk lesz az esztendő. Gyula napja (április 12.) Az év 100. napja. A tisztaság, a takarítás napja. Ilyenkor kitakarítják a lakást, az ólakat és az állatokat is lemossák. Tibor napja (április 14.) A hagyomány szerint e napon szólal meg a kakukk. S ha ekkor már szép zöld a vetés, akkor jó lesz a széna. György napja (április 24.) Magyarországon már az Árpád-házi királyaink idején is nagy tisztelet övezte e napot. Szent György lovag a legenda szerint megölt egy sárkányt, ezért szép páncélozott lovon ülő és dárdájával sárkányt ölő ifjúnak szokás ábrázolni. Szent György a magyar népi vallásosságban úgy él, mint a pásztorok, állattartók védőszentje. A néphagyomány az igazi tavasz kezdetét e naptól számítja. Az állatokat e napon hajtják ki először a legelőre. Gonoszjáró napnak is tartották Szent György napját. Azért, hogy a boszorkányokat elűzzék, a kerítésre és az ajtóra tüskés ágakat tűztek ki, vagy bekenték őket fokhagymával. Az állatokat pedig a Szent György napi tűzön hajtották keresztül, hogy az ártó szellemektől és a rontástól megtisztuljanak. Ha Szent György napja előtt az ég dörren, Bő termés lesz abban az évben. Ha eső nincs György-nap előtt, sár lepi el a legelőt. Szent György-virág, ha bőven nő, Bőven terem az esztendő. S ha szót ád a fülemüle, Kamrád duplásan lesz tele. Márk napja (április 25.) A kukoricavetés és a búzaszentelés napja. A pap által megszentelt búzának mágikus erőt tulajdonítottak, többek között gonosz űzésre használták. Szent Márk napján nem volt szabad dolgozni sem mezőn, sem kertben, mert másképp nem lesz istenáldás. Ha megszólal a pacsirta, a béka, jó termést várhatsz, ellenben, ha hallgat a fülemüle, akkor változékony lesz a tavasz. Nagyböjt A hamvazószerdától húsvétvasárnapig tartó időszak a keresztény egyházban a húsvéti előkészület ideje. A 40 napos böjt a 7. századtól vált szokássá, 1091-ben II. Orbán pápa iktatta törvénybe. Húsvéti ünnepkör Általában áprilisban van a tavaszi ünnepkör legjelesebb ünnepe, a Húsvét. A Húsvét mozgó ünnep. Időpontját 325-ben a niceai zsinat a tavaszi napéjegyenlőséget (márc. 21.) követő holdtölte utáni első vasárnapban állapította meg. Így a húsvét március 22-e és április 25-e közötti időre eshet. A húsvétvasárnapot megelőző virágvasárnappal kezdődik a húsvéti ünnepkör, ezt követi a nagyhét, húsvétvasárnap, húsvéthétfő és végül fehérvasárnappal zárul. A húsvéti ünnepkör gazdag hagyományából mára megmaradt a húsvéti locsolás, a hímes tojás, valamint az ajándékozás szokása. Ma is népszerűek a jellegzetes húsvéti ételek, a sonka és a főtt tojás. Néhol még a húsvéti bálok jelentősége is megmaradt, és a húsvéti rokonlátogatás sem merült feledésbe. Beus 20

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

VŐLEGÉNY KVÍZ. Hányas a ruhamérete? Hányas lába van? Mi a kedvenc színe? Mi a kedvenc étele? Mi a kedvenc itala? Mi a kedvenc alkoholos itala?

VŐLEGÉNY KVÍZ. Hányas a ruhamérete? Hányas lába van? Mi a kedvenc színe? Mi a kedvenc étele? Mi a kedvenc itala? Mi a kedvenc alkoholos itala? VŐLEGÉNY KVÍZ Hányas a ruhamérete? Hányas lába van? Mi a kedvenc színe? Mi a kedvenc étele? Mi a kedvenc itala? Mi a kedvenc alkoholos itala? Mi a kedvenc sportja? Mi a legfőbb hobbija? Mi a kedvenc évszaka?

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.59 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára Busáné Jordán Judit Okosító szó-ta-go-ló Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára 1. Kedves Gyerekek, s okosodásotokat segítő Felnőttek! Játszva, mégis kreatívan gondolkodva, olvasni és írni

Részletesebben

1. nap Indulás:

1. nap Indulás: 1. nap 2014.05.06. Indulás: 2014.05.06. 05.00. A korai indulás ellenére az 58 fős társaság frissen szállt buszra a sátoraljaújhelyi Latabár Színház mögötti parkolóban. A szülők és gyerekek egyaránt izgatottan

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA

SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA Szakmai gyakorlatomat Máltán, a Vera Sant Fournier Interior Design Studionál végeztem. Ez a csupán három főből álló cég elsősorban magánlakások

Részletesebben

Kerületi-szakmai bemutató: Somogyiné Baldóci Katalin óvodapedagógus (ismertetőm a tervezete alapján készült)

Kerületi-szakmai bemutató: Somogyiné Baldóci Katalin óvodapedagógus (ismertetőm a tervezete alapján készült) Markovits Judit, szakpedagógus, mediátor Tudósítás a szakmai programokról Újbudai Pedagógiai Napok 2016. március 03-17. Minden kora tavasszal jelentékeny szakmai találkozók és bemutatók színhelye a tizenegyedik

Részletesebben

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban?

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? A Jövô diákja Felkelni nehéz dolog, fél hét elôtt sosem sikerül. Az indulásig hátra lévô fél óra arra ugyan elég volna, hogy magamra rángassak valamit, aztán

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak *

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak * EVALUÁCIÓ MÁJUSI CSEREPROGRAM 1. Milyen volt a tíznapos októberi csereprogram szervezettsége? - jó volt ****** - érdekes programok voltak ******** - jól szervezett volt ******** jó volt a programok aránya

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 21. Európai Mobilitási

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

A Lakatos Család 2008-2009 Évi Fényképes Krónikái

A Lakatos Család 2008-2009 Évi Fényképes Krónikái A Lakatos Család 2008-2009 Évi Fényképes Krónikái Üdvözlet Denver-ből. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván Norbi, Rachel, Josiah, Joshi és Anna. Röviden szeretnék beszámolni hogy mi is

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

NEMZETI NAGYTÁBOR. Korosztály: Minden korosztálynak szól (minimum 8. betöltött év és befejezett 2. osztály)

NEMZETI NAGYTÁBOR. Korosztály: Minden korosztálynak szól (minimum 8. betöltött év és befejezett 2. osztály) 1. Általános tudnivalók Időpont: 2013. augusztus 11-19. Helyszín: Ócsa NEMZETI NAGYTÁBOR Résztvevők: minden magyar cserkészcsapatból legalább egy őrs jelenléte magyar ajkú cserkészek világszerte kárpát-medencei

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1. Feladat Életrajz Beck Andrea 1977-ben született.. Diplomát szerzett kommunikációs, majd területen. Első könyve, A Titoktündér

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A dokumentum tartalma a Nevezd meg! - Ne add el! Ne változtasd! licenc figyelembe vételével használható fel. A képek a Rezsiszelídítők

A dokumentum tartalma a Nevezd meg! - Ne add el! Ne változtasd! licenc figyelembe vételével használható fel. A képek a Rezsiszelídítők A 40 napos energiaböjt elkészítése során először megterveztük a közös vállalásainkat, a közös programokat, majd a szabadon maradó napokra minden család saját vállalást tett. A közös vállalásokról, közös

Részletesebben

Hírlevél. A múlt hónapban történt

Hírlevél. A múlt hónapban történt Hírlevél A múlt hónapban történt 2015.02.11 FARSANGRA készülődtünk: A jelmezek kiegészítőit a gyerekházban a szülőkkel együtt készítettük el február 11-én 11 anyuka társaságában. Alkottunk hercegnő fejdíszt,

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Kutasi Heléna Szerelmeskalandos avagy a boldogságra várni kell Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Amikor először megláttam őt, azonnal tudtam, nem lesz mindennapi történet. Biztos többen

Részletesebben

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken)

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) A tények: Időpont: 2012. október 10 13. Helyszínek, látnivalók, programok: Dachau: koncentrációs tábor megtekintése Strasbourg: angolosok: részvétel

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Téma 2009. április 20-25. Időpont, helyszín Ökolábnyom kiállítás FairTrade=Fenntartható kereskedelem (interaktív foglalkozás) Elsősegély verseny Látogatás

Részletesebben

Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm.

Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm. Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm. Célok és s téma t kiválaszt lasztásasa Téma: Vidéki élet, családi gazdálkodás, hagyományőrzés Helyszín: Patca, Katica tanya (Somogy megye) Probléma: A vidékről

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

ERDEI ISKOLA programja

ERDEI ISKOLA programja ERDEI ISKOLA programja 2010. május 10-14. Felsőtárkány Hagyd ott a várost. Csend-övembe jöjj, hagyd ott az ingerült és hetyke szókat. Itt fákat, felhőt, forrást üdvözölj, s hallgasd a zengő, mámoros rigókat.

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Helyszín: Gere Tamás és Zsolt Pincészete, Villány, Diófás u. 1.

Helyszín: Gere Tamás és Zsolt Pincészete, Villány, Diófás u. 1. Csütörtök: Helyszín: Gere Tamás és Zsolt Pincészet, Villány, Diófás u. 1. 19:00-23:00 BorZsongás hangolódás jó zene, baráti beszélgetések könnyed borozgatások. Különleges tételek kóstolója Gere Andival

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Amit szeretek csinálni

Amit szeretek csinálni Hahó, Fahat vagyok! 2014 júliusáig egy magyar családban. Thaiföld Hobbijaim: Tollaslabdázok, ami teljesen kikapcsol, még ha nem is én vagyok a legjobb játékos. Nagyon szeretek idegen nyelvű filmeket nézni.

Részletesebben

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES festményeket pedig kevés kivétellel mindig megsiratom. De csapodár fajta az ószeres, szerelmes lesz néhány tárgyba, de aztán eladja, utána meg kesereg, miért tette. SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Farsangi bál a bölcsődében

Farsangi bál a bölcsődében 4 2011. április Farsangi bál a bölcsődében Vidám legény a bohóc, piros haja csupa kóc, ide-lép, oda-lép, a zubbonya csupa kék. Itt a tél vége, a tavasz kezdete és a farsangi mulatságok ideje. A bölcsődében

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016 Beszámoló a pályázati program keretében 2015. október 26-30-ig tartó német nyelvi kurzusról Egy hetes továbbképzésen vehettem részt az Erasmus+ pályázat

Részletesebben

X. Energiatakarékossági vetélkedő. Veszprém

X. Energiatakarékossági vetélkedő. Veszprém X. Energiatakarékossági vetélkedő Veszprém 011. május 19. III. feladatsor 1. oldal. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal Elért pontszám: Technikatanárok Országos Egyesületének Veszprém Megyei Területi Szervezete

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

ZENE JÁTÉK I. + Kártyacsomag + Útmutató ZENE JÁTÉK II. + Munkafüzet + Útmutató

ZENE JÁTÉK I. + Kártyacsomag + Útmutató ZENE JÁTÉK II. + Munkafüzet + Útmutató Bánki Vera Stark Gábor Széplaki Gyöngyi Kismartony Katalin ZENE JÁTÉK I. + Kártyacsomag + Útmutató ZENE JÁTÉK II. + Munkafüzet + Útmutató Tankönyv az alapfokú nevelés-oktatás 1-4. évfolyamai számára Miben

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Nyers ételkészítő Tábor

Nyers ételkészítő Tábor Nyers ételkészítő Tábor Első alkalommal, és reméljük lesz folytatása. megrendezzük a nyers életmód táborunkat. Együtt készítjük el a finomságokat, együtt is fogyasztjuk el, kirándulunk, énekelünk, jókat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN , Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN Korábban már olvashattuk, hogy mit hány órában tanulhatunk nálunk, csakhogy az angol nyelv esetében nem elégszünk meg ennyivel és így kihagyhatatlan nálunk egy angliai utazás

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

Kedves GOE tagok! Tárgy: Tájékoztatás a szervezés alatt lévő őszi családi hétvégéhez kapcsolódóan

Kedves GOE tagok! Tárgy: Tájékoztatás a szervezés alatt lévő őszi családi hétvégéhez kapcsolódóan 1145 Budapest, Pétervárad utca 5. Mobil: +36-20-341-4930, +36-20-415-7793 Irodai telefonszám: +36-1-312-5042 Fax: +36-1-283-3208 E-mail: info@goe.org.hu Web: goe.org.hu Kedves GOE tagok! Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával?

Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával? Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával? Használd ezt a nagyszerű és ingyenes szolgáltatást olyan célokra, amelyek pénzt és időt takarítanak meg Neked, ügyfeleidnek és barátaidnak!

Részletesebben

Hor to bá gyi Hír adó

Hor to bá gyi Hír adó Hor to bá gyi Hír adó HORTOBÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA 2009. február XII. év fo lyam 2. szám 2009. január 26-i ülésen a képviselő-testület módosította az önkormányzat Szer ve zeti- és Működési

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

MEGHÍVÓ Summer Opening Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda. Kedves Ügyfelek és Barátok!

MEGHÍVÓ Summer Opening Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda. Kedves Ügyfelek és Barátok! MEGHÍVÓ Summer Opening Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda Kedves Ügyfelek és Barátok! Szeretettel meghívunk minden érdeklödöt a Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda Summer Opening összejövetelére. Idöpont: 2015 június

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben