Tájékoztató. Borsod-Abaúj-Zemplén megye élelmiszerbiztonsági és állategészségügyi helyzetéről, figyelemmel a haszonállatok tartására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató. Borsod-Abaúj-Zemplén megye élelmiszerbiztonsági és állategészségügyi helyzetéről, figyelemmel a haszonállatok tartására"

Átírás

1 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye élelmiszerbiztonsági és állategészségügyi helyzetéről, figyelemmel a haszonállatok tartására Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály 3525 Miskolc, Vologda u.1. Telefon: (36-46) Fax: (36-46)

2 2 A) AZ ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI, NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI FŐOSZTÁLY, MINT AZ ÁLLAM ÁLTAL LÉTREHOZOTT ÉLELMISZERLÁNC FELÜGYELETI SZERV FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSNEK BEMUTATÁSA 2014 évben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága, mint az állam által létrehozott és működtetett élelmiszerlánc felügyeleti szerv látta el az állat-egészségüggyel, állatvédelemmel, takarmányhigiéniával, takarmányok biztonságával és minőségével, élelmiszerhigiéniával, az élelmiszerek biztonságával, minőségével, a borászati termékek ellenőrzésével, az állattenyésztési feladatokkal és az állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos hatósági, irányítási és szervezési feladatokat. A szakigazgatási szerv kettős irányítás alatt működött, közigazgatási szempontból a B-A-Z Megyei Kormányhivatal, ill. a Miniszterelnökség, szakmai szempontból a Földművelésügyi Minisztérium, és az Országos Főállatorvos, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal meg. ( NÉBIH ) útján valósult Az Igazgatóságon 4 osztály működött: Járványügyi Osztály, Állatvédelmi Osztály, Élelmiszerláncfelügyeleti Osztály, valamint a Élelmiszerlánc biztonsági és Minőség-ellenőrzési Osztály január 1-től a járási hivatalok megalakulásával egyidejűleg 5 székhelyen Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatalok jöttek létre. Ezeket járási főállatorvos vezeti. Ezen Hivatalok szakmai irányítását az Igazgatóság végezte, az általuk hozott I. fokú közigazgatási döntések II. fokon történő elbírálása is feladatkörükbe tartozott. A Kormány a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó intézkedésekről szóló 1744/2014. (XII.15.) Kormányhatározatával döntött a szervezeti integráció keretében a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezetébe integrálódó területi államigazgatási szervekről és az átvételre kerülő feladatokról. A évi VI. törvény, valamint a 7/2015. (III.31.) MvM utasítás értelmében a B.-A.- Z. Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervei április 1. napjától kezdődően megszűntek. Így április 1. napjával létrejött a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály. A Főosztály a főosztályvezető közvetlen vezetése alatt működik, a Főosztályon belüli önálló feladat és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységeket, osztályokat osztályvezető vezeti. A Főosztály a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal önálló jogi személyiség nélküli, önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező főosztálya, amely élelmiszer-biztonsági, élelmiszerminőség-ellenőrzési, takarmányellenőrzési élelmiszerlánc-felügyeleti, állat-egészségügyi, állatvédelmi, egyes állattenyésztési, borászati, növényvédelmi és növényi termékellenőrzési, talajvédelmi és agrárkörnyezet-gazdálkodási, károsító-diagnosztikai feladatokat lát el. A Főosztály szervezeti egységei: Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Élelmiszerlánc-felügyeleti Osztály Járványügyi és Állatvédelmi Osztály Növény- és Talajvédelmi Osztály

3 3 Megyei sajátosságok Megyénkre jellemző, és az állategészségügyet, valamint az élelmiszer és járványügyi biztonságot veszélyeztető sajátosságok: jelentős nemzetközi tranzit (főleg a Balti államokból és Lengyelországból érkező) áru és személyforgalom, a 3-as számú főútvonalon napi kamion lép be az országba a lakosság életkörülményeinek romlásából adódóan a zoonózisok (állatról emberre, és emberről állatra is terjedő fertőző betegségek ) kialakulásának veszélye (pl. gümőkór) élelmiszer vállalkozások tőkehiánya, kényszervállalkozások létesítése Hatósági ellenőrzési feladatok Feladataink részben tervezett feladatok, melyek kockázatbecslésen alapuló éves ellenőrzési terv szerint kerülnek kialakításra, ezek létesítmény ellenőrzések, és járványügyi, valamint élelmiszer monitoring mintavételek. A tárgyévre vonatkozó un. Élelmiszerlánc-felügyeleti Terv végrehajtása minden év április 1-én kezdődik és a következő év március 31-ig tart. A tervezett ellenőrzések igen széleskörű, az alábbi táblázatban szereplő létesítménytípusokban valósulnak meg, így különösen, állattartó telepeken, állati- és növényi eredetű élelmiszer előállító és forgalmazó, vendéglátó és közétkeztető helyeken, állatgyógyszer forgalmazó vállalkozásoknál, állati melléktermék gyűjtő, feldolgozó, szállító, valamint takarmány előállító, forgalmazó vállalkozásoknál. A Főosztály hatósági felügyelete alá tartozó állattartó létesítmények száma 2014 Létesítmény típusa Létesítményszám Állattartó telepek Ló 270 Állattartó telepek Szarvasmarha 863 Állattartó telepek Juh 329 Állattartó telepek Kecske 45 Állattartó telepek Sertés 850 Állattartó telepek Házityúk 137 Állattartó telepek Pulyka 2 Állattartó telepek Vízibaromfi 1 Háztáji baromfitartó udvarok (becsült) Állattartó telepek Házinyúl 3 Állateü. ell. alá tartozó egységek (állattartó telepeken kívül) állatmenhely állatpanzió gyepmesteri telep gyűjtőállomás állatkísérlet állati eredetű melléktermék kezelése Gyógyszerforgalmazók és - felhasználók Takarmány létesítmények és vállalkozások

4 4 A megyénkben élelmiszertermelés céljából tartott haszonállatok, ill. a vadon élő állatok folyamatos járványügyi ellenőrzése céljából járványügyi monitorig, valamint a megyénkben előállatott és forgalomba hozott élelmiszerek és takarmányok biztonságának ellenőrzése céljából kötelezően előírt terv szerinti élelmiszer és takarmány mintavételek végzése történik. A járványügyi mintavételek végrehajtásában a szolgáltató állatorvosok is közreműködtek. Egyéb nem tervezett feladataink: állati eredetű élelmiszer előállító létesítmények engedélyezése, növényi eredetű élelmiszer előállító létesítmények nyilvántartásba vétele, építésügyi engedélyezési eljárásokban szakhatósági engedélyek kiadása, kereskedelmi létesítmények nyilvántartásba vételi eljárásában külön engedélyek kiadása, lakossági közérdekű bejelentések kivizsgálása nyilvántartásba vételi feladatok, hatósági igazgatási szolgáltatási feladatok: Pl: állományvizsgálat, húsvizsgálat, élelmiszer ellenőrzés, fogyaszthatósági döntés, élelmiszer eredetű megbetegedések kivizsgálása állategészségügyi- járványügyi intézkedések, fertőző állatbetegségek elleni mentesítési programok szervezése, végrehajtása állatvédelmi hatósági feladatok, ellenőrzések állatok tartása, szállítása, vágása során állami támogatásokhoz kapcsolódó igazgatási feladatok, KM ellenőrzés ENAR, marhalevelek, állat útlevelek kiadása, rendkívüli célellenőrzések: Pl: élelmiszer-lánc események vizsgálata mélységi ellenőrzések, a másodlagos élelmiszervizsgálat A Főosztály az ellenőrzések során szorosan együttműködik a Kormányhivatal Főosztályaival, valamint a Rendőrséggel, és a NAV-al is. B) AZ ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI HELYZET MEGYÉNKBEN Megyénk haszonállat állománya a következő megoszlást mutatja az egyes állatfajok szerint: Állatfaj Állattartó telepek száma Állatlétszám Ló Szarvasmarha Juh Kecske Sertés Baromfi A gazdasági haszonállat állományokat fenyegető betegségek közül több ún. bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző betegség. Hazai jogszabályok közül a 113/2008.(VIII. 30.) FVM rendelet 1. számú

5 5 melléklete tételesen felsorolja a szárazföldi és a víziállatok bejelentési kötelezettség alá vont betegségeit. Ezen betegségek kitörésekor alkalmazandó járványügyi és állategészségügyi igazgatási intézkedéseket a évi XLVI. törvény (Éltv.) és külön miniszteri rendeletek határozzák meg. E betegségek között olyanok is szerepelnek, melyek embert is megbetegíthetnek (ún. zoonosisok), például: gümőkór, lépfene, brucellosis, nyugat-nílusi láz, míg más betegségek kizárólag az állatokra jelentenek veszélyt, azonban nagy gazdasági kártételük indokolja, hogy bejelentési kötelezettség alá tartozzanak (például: klasszikus és afrikai sertéspestis, kéknyelv betegség). Ezen betegségek folyamatos figyelemmel kísérése, fellépésük megelőzése, egy esetleges járványkitörés gyors elfojtása és felszámolása érdekében a Főosztály részt vesz az országos mentesítési programokban és a NÉBIH által koordinált megfigyelési (monitoring /surveillance) rendszer működtetésében. Ez utóbbi tevékenység keretében a következő állatbetegségekre végzünk rendszeres időközönként ellenőrző vizsgálatokat a megye állatállományaiban: gümőkór, brucellosis, enzootiás bovin leucosis (EBL), kéknyelv betegség (bluetongue), szarvasmarhák fertőző rhinotracheitise (IBR), Aujeszkybetegség, sertés brucellosis, klasszikus sertéspestis (KSP), sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómája (PRRS), juhok és kecskék Brucella melitensis fertőzöttsége, veszettség, TSE/BSE, madárinfluenza (HPAI). Nagyobb összefüggő földrajzi területeket érintő járványos állatbetegség kitörését 2014-ben megyénk gazdasági haszonállat állományokban nem állapítottuk meg. Megyénk kislétszámú és nagylétszámú szarvasmarha állományai 2014-ben gümőkórtól és brucellosistól hatóságilag mentesek voltak. A kis- és nagylétszámú sertésállományok ellenőrző vérvizsgálatai és az azokat követő járványügyi intézkedések után 2014.végén a megye sertésállományai Aujeszkybetegségtől, brucellosistól és PRRS fertőzéstől hivatalosan mentesek voltak. Az elmúlt év őszén hazánk déli és középső részén megjelent kéknyelv-betegség (bluetongue: BT) felszámolása jelenleg nem stratégiai cél a betegséget terjesztő törpeszúnyogok (Culicoides sp.) elleni hatékony védekezés hiánya miatt. A betegségre fogékony kérődző állatok védőoltása a gazdasági kártétel csökkentésében és az élő állatok megbízható kereskedelmének fenntartásában fontos járványügyi intézkedés. A NÉBIH által elrendelt korlátozó intézkedések (védőkörzet és megfigyelési körzet) kiterjesztése 2014 végén a megye nyugati-déli területének közel egyharmadát érintette. A BT elleni védekezés szabályait a 31/2009.(III. 27.) FVM rendelet, az FM országos főállatorvosa, valamint a NÉBIH által kiadott eljárási útmutató és az aktuális járványhelyzethez igazodó utasítások határozzák meg. A év kiemelt járványügyi feladata az afrikai sertéspestis (ASP) hazai sertés állományokba történő behurcolásának megelőzése, illetve a határ menti területek vaddisznóiban esetleg megjelenő fertőzés korai felismerése és lokalizálása. Az ASP megelőzésének és felszámolásának részletes szabályait itthon a 98/2003.(VIII. 22.) FVM rendelet állapította meg. Az agráriumban élők számára jelentős bevételi forrást jelent a különböző jogcímeken (anyatehén, anyajuh, AKG, legelőhasznosítás, gyepgazdálkodás, stb.) juttatott állami támogatások rendszere. A különböző támogatásokat igénylő gazdálkodók ellenőrzésének óta bevezetett új formája, a

6 6 Kölcsönös Megfeleltetés (KM, Cross Compliance, CC) ellenőrzések rendszere. Ennek keretén belül az adott évben támogatási kérelmet benyújtók közül az MVH (mint kifizető államigazgatási szerv) kockázatbecslés alapján választ ki bizonyos hányadot, akiket az adott évben ezen szempontból A Főosztálynak ellenőrzés alá kell vonnia. Az ellenőrzések és a jogkövetkezmények sajátossága, hogy az esetleges meg nem felelések szankcionálása nem bírságolás, hanem a támogatások bizonyos százalékának a megvonásával történik, amely megvonás a hiba jellegétől függetlenül a gazdálkodó adott évben megítélt valamennyi támogatását érinti. Az ellenőrzendő tevékenység jellege ennek megfelelően az adott gazdálkodó bármelyik, Jogszabályokban Foglalt Gazdálkodási Követelményét (JFGK) jelentheti, az ellenőrzött tevékenység volumenétől és a gazdálkodó profiljától függetlenül. Hatóságunk 2014-ben 184 a KM körébe tartozó járványügyi és állatjelöléssel kapcsolatos ellenőrzést végzett. Ebben az évben az ellenőrzési szám közel azonos lesz az előző évivel. A KM témakörhöz kapcsolódó hazai jogszabályok: 322/2007.(XII.5.) Korm. rendelet és a 81/2009.(VII. 10.) FVM rendelet. Állattenyésztési, járványvédelmi és élelmiszerlánc-biztonsági célok elérése érdekében a mezőgazdasági haszonállatok nyilvántartásával és jelölésével kapcsolatban 1999-ben bevezetésre került az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer. Az ENAR-ral kapcsolatos alapvető szabályozást a 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet állapította meg. Azonos tartási helyen állatot tartó gazdálkodók állatlétszámának és létszám-nyilvántartásának ENAR szerinti ellenőrzése 2014-ben 118 állattartó esetében történt meg. Veszettség monitoring év folyamán veszettség nem fordult elő megyénkben, ennek ellenére az országos fertőzöttség esetek kapcsán a NÉBIH évre is elrendelte a megye egy részére kiterjedő orális húsevő vakcinázási kampányt. A Hernád vonalától keletre, valamint az M3-a autópályától délre eső területeken végezték el a repülőgépes vakcina kiszórást, a megye többi része nem vakcinázott terület. A tavaszi és őszi vakcinázási kampány során a monitoring vizsgálatokhoz a vadászati idény vizsgálatra kijelölt időszakaiban a megye területéről összesen 126 db rókát kellett kilőniük a vadászatra jogosultaknak. A vadásztársaságonkénti beküldendő mintaszámokról a megyei igazgatóság (jelenleg Főosztály) egyedi határozatokban döntött. A hatósági állatorvosok a járásoknál ezen vizsgálati minták leigazolásánál és a beszállításoknál működtek közre február 28-ig, azaz a 2014/2015 vadászati év végéig 138 db rókamintát küldtek be intézeti vizsgálatra a vadászatra jogosultak. A tavaszi kampánynál elmaradt róka kilövések és mintabeküldések a vadásztársaságok által kettő kivétellel az őszi kampány során pótlásra kerültek. A nem teljesítők szankcionálása céljából az aktuális kampányidőszakok zárását követően év vonatkozásában 2014-ben 8 esetben Ft. összértékben, év vonatkozásában pedig ben 2 esetben, , Ft. összértékben került sor élelmiszerlánc-felügyeleti bírság kiszabására. A 2013 II. félévi, valamint 2014 évi, mindösszesen 47 db Magyarországi veszettség eset előfordulása miatt a NÉBIH és közötti időszakban rendkívüli róka mintavételt rendelt el az ország veszélyeztetett területeire. Nevezett utasítás értelmében az érintett vadásztársaságonkénti

7 7 beküldendő mintaszámokról (mindösszesen 50 róka minta a Mezőkövesdi járás területéről) a megyei igazgatóság egyedi határozatokban döntött. Nevezett mintaküldés 100 %-ban teljesítésre került. A veszettség elleni védekezés keretében a megye kamarai engedéllyel rendelkező szolgáltató állatorvosai folyamatosan végzik az ebek veszettség elleni kötelező védőoltását a 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet szerint. Az összevezetett, szervezetten végzett tömegoltásokon kívül, melyek márciusáprilis hónapokban zajlottak, az ebeket az állatorvosi rendelőkben, vagy a tartási helyükön vakcinázták január 1-től kötelező az MgSzH által rendszeresített veszettség elleni hologramos matrica használata. A évről megmaradt eboltási matricák a NÉBIH utasítása alapján ig voltak felhasználhatóak. HPAI (magas patogenitású madárinfluenza) monitoring A járványügyi monitoring részét képező madárinfluenza monitoring végrehajtásának szervezése, lebonyolítása a Járványügyi és Állatvédelmi Osztály irányításával történik. Ezen program keretében 2014-ben megyénkben 7 nagylétszámú gazdaságban, 25 háztáji állományban összesen 330 házimadárból (házityúk, lúd, pulyka) vettek vérmintát és küldtek laboratóriumi vizsgálatra az állatorvosok. Vadmadarakból 64 mintavétel és virológiai (PCR) vizsgálat történt. A mintavételt a szolgáltató állatorvosok közcélú igénybevételével történt. Valamennyi minta vizsgálata negatív eredményre vezetett. Szalmonellagyérítési programok baromfiállományokban A szalmonellák közegészségügyi jelentősége széles körben ismert. A humán szalmonella fertőzések legnagyobb része mind a mai napig élelmiszer eredetű. Társadalmi elvárás, hogy csökkenjen a humán fertőzések száma, ehhez az állati termékek szalmonella közvetítő szerepének csökkentése és a megfelelő konyhatechnológia alkalmazása egyaránt szükséges. Az állatoknál folytatott gyérítési programok a humán fertőződés kockázatának csökkentését és a szalmonellózis állatállományoknál okozott kártételének csökkentését egyaránt szolgálják. A baromfiállományokban folyó szalmonella gyérítési programok az uniós és hazai jogszabályok előírásai szerint folynak hazánkban, így a megyében is. A szalmonella elleni védekezés kötelező a tenyésztyúk, tojótyúk, brojlercsirke, valamint a tenyészpulyka és brojlerpulyka állományokban. A szalmonella elleni védekezés keretében a kötelezően előírt mintavételek megyénkben a házityúk faj tekintetében 36 tenyész-, 149 tojó- és 581 brojlerállományban, valamint 13 hízópulyka állományban történtek meg. A hatósági mintavételek száma 95 volt. Szalmonella Enteritidis fertőzöttség miatt 2 tojótyúk állomány felszámolására került sor. A házityúk tenyészállományokban sem 2014-ben sem pedig az azt megelőző években nem fordult szalmonella fertőzöttség. A brojler állományok Szalmonella Infantis fertőzöttsége évről évre csökkenő tendenciát mutat.

8 8 Pénzügyi teljesítések, támogatások A szalmonellózis elleni védekezéshez kapcsolódóan a Járványügyi és Állatvédelmi Osztály végzi az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok évi finanszírozásának szabályairól szóló 50/2014.(IV.29.) VM rendelet alapján az állattartók által benyújtott, a tojó- és tenyészállományok szalmonella elleni immunizálásához szükséges oltóanyagok beszerzési költségeinek megtérítése iránti kérelmek elbírálását évben két állattartó részére összesen Ft értékben adag vakcina költségtérítésének elbírálása történt meg. A kifizetett összeg az előző évihez képest több mint ötszörösére emelkedett. Ennek fő oka, hogy míg 2013-ban a támogatási összeg 1 adag vakcinára vetítve 0,02 Euro volt, addig 2014-ben - az 50/2014.(IV.29.) VM rendelet 7. (9) c) pontja szerint- ez az összeg 0,1 Eurora emelkedett (5x). Két állattartó részére tojótyúk állományának szalmonella fertőzöttség miatti felszámolása és tojásártalmatlanítás miatt keletkezett kára enyhítésére Ft összegű költségtérítés megítélése történt meg. Méhegészségügy helyzete A méhegészségügy területén a mézelő méhek nyúlós költésrothadása, mint bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző betegség elleni védekezés a legfontosabb feladat. Megyénkben a feladat ellátásában 65 méhegészségügyi felelős segítette az állatorvosok munkáját évben 1605 méhészetben méhcsalád kötelező szűrővizsgálata (monitoring vizsgálata) történt meg, a vándoroltatás előtti vizsgálatokat méhcsaládnál végezték el, járványügyi okból méhcsaládot vizsgáltak meg. A vizsgálatok során 17 településen 28 méhészetben került megállapításra a mézelő méhek nyúlós költésrothadását. A 28 méhészetben 600 méhcsaládot ölettünk le, és égettünk el. A betegség felszámolásával kapcsolatosan a járási főállatorvosok által lefolytatott kártalanítási eljárások eredményeként a károsult méhészek 600 méhcsalád után Ft állami kártalanításban részesültek. Takarmányellenőrzés Takarmány-előállítással és - forgalmazással kapcsolatos ellenőrzések Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete kiterjed a takarmányok előállítására, tárolására, szállítására, forgalomba hozatalára és felhasználására, így mindezen takarmány-vállalkozási létesítmények engedélyezésére, ill. nyilvántartásba vételére, valamint tevékenységük hatósági felügyeletére. Megyénk 442 takarmány-vállalkozási létesítménye-, ezen belül 48 takarmány előállító üzeme közül 4 vényköteles állatgyógyászati készítmények, ill. kokcidiosztatikumok takarmánykeverékekbe történő bedolgozása tekintetében is rendelkezik állategészségügyi engedéllyel. Tárgyévben 14 létesítmény vonatkozásában került sor működési engedélyezési-, ill. nyilvántartásba vételi eljárás lefolytatására.

9 9 Az éves ellenőrzési, valamint monitoring terv alapján a évben a megyei takarmányfelügyelő, valamint a járási hivatalokhoz tartozó hatósági állatorvosok összesen 148 helyszíni ellenőrzést végeztek. A lefolytatott helyszíni ellenőrzések eredményeként 2014 évben a takarmányjogszabályok megszegése miatt 4 esetben írásbeli figyelmeztetés, 2 esetben pedig ,- Ft. összértékben élelmiszerláncfelügyeleti bírság került kiszabásra. A takarmány monitoring mintavételezéseket követő 280 laboratóriumi vizsgálat során nem megfelelősség mindösszesen 5 esetben, minőségi/beltartalmi paraméterek, ill. biztonsági vizsgálatok vonatkozásában került megállapításra. A takarmány jogszabályok megszegése miatt 2 esetben ,- Ft. összértékben takarmány-ellenőrzési bírság került kiszabásra. A takarmány felhasználás-, a takarmányozási tilalom ellenőrzése megyénkben a hatósági főállatorvosok és hatósági állatorvosok helyszíni állattartó telepi ellenőrzései alkalmával valósultak meg év folyamán a takarmánykeverékek etetésével kapcsolatba hozható tömeges állat-megbetegedést vagy elhullást a Főosztálynak nem jelentettek. Állati eredetű melléktermékek Megyénk állati eredetű melléktermékek gyűjtésével, szállításával, feldolgozásával, ill. ártalmatlanításával foglalkozó mindösszesen 76 üzeme/létesítménye vonatkozásában, tárgyévben 23 helyszíni hatósági ellenőrzést végzett a Főosztály az esetek többségében kedvező eredménnyel. Az állati melléktermékek ártalmatlanítására vonatkozó előírások megszegése miatt 2 létesítmény esetében ,- Ft. összértékben élelmiszerlánc-felügyeleti bírság került kiszabásra. Működési engedélyezési-, ill. nyilvántartásba vételi eljárás lefolytatására, valamint az engedélyek-, nyilvántartásba vételi határozatok kiadására tárgyévben 21 létesítmény vonatkozásában került sor. Állatvédelmi tárgyú ellenőrzések A létesítményellenőrzési terv szerint a hatósági állatorvosok és főállatorvosok által 52 nagy-létszámú szarvasmarhatartó telep és 5 nagy-létszámú sertéstartó telep került helyszíni ellenőrzésre, a kislétszámú szarvasmarhatartás helyszíni állatvédelmi ellenőrzését 47 esetben végezték el a hatósági állatorvosok. Súlyos hiányosságokat az ellenőrök az év folyamán nem találtak, a kisebb hiányosságok pótlására határidős felszólítások történtek. A sertés és kérődző vágóhidak állatvédelmi ellenőrzését 5 alkalommal végezték el az év folyamán a hatósági állatorvosok, míg baromfi vágóhíd ellenőrzése 4 alkalommal történt meg. Az egyéb állategészségügyi felügyelet alá tartozó létesítmények (állatkert, állatmenhelyek, gyepmesteri telepek, kisállat-kereskedések) helyszíni állatvédelmi ellenőrzése 11 esetben történt a tárgyévben évben a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság Cigándi Rendőrőrs megkeresésére illegális sertésszállítást végzőkkel szemben került sor hatósági eljárásra. Román állampolgárok az általuk szállított sertések származását és állategészségügyi státuszát nem tudták igazolni. A szállítmányozó személyek az élő állat szállításhoz szükséges engedélyekkel nem rendelkeztek. Az állatok zsúfoltan

10 10 voltak elhelyezve, számukra ivóvíz és megfelelő szellőzés nem volt biztosítva. A sertés szállítmány állami kártalanítás nélküli leölése megtörtént. Az illegális állatszállítást végzőkkel szemben Ft összegű állatvédelmi bírság kiszabására került sor őszén a nemzetközi élőállat-szállítás kapcsán 1 esetben fordult elő rendkívüli esemény: Szlovákiából Horvátországba élő szarvasmarhákat szállító kamionos szerelvény pótkocsija az erős szél (> 100 km/h), illetve a hirtelen irányváltoztatás következtében leszakadt és felborult. A pótkocsin szállított 35 db hízó marha közül 6 db a felborulás következtében megfulladt, a többi állat saját lábán levezethető volt a pótkocsiról. A kamionon szállított 40 db hízó marha sérülést nem szenvedett. Az élőállatok hatósági állatorvosi felügyelet mellett végzett, másik pótkocsira való átrakodása, illetve az elhullott állatok SZATEV Zrt. általi elszállítása után a szállítmány visszaszállítását engedélyezte az állategészségügyi hatóság a kiindulási helyre, a szlovákiai Humennébe. Az élőállatokat szállító személlyel szemben mivel rendkívül szélsőséges, szeles időjárási viszonyok miatt történt a baleset - állatvédelmi bírság kiszabására nem került sor. Állatkínzásos esetek miatti ügyészségi megkeresések, illetve járási főállatorvosi megkeresés miatt, közigazgatási hatósági eljárásban 27 esetben került sor állatvédelmi bírság kiszabására, összesen Ft értékben. Ezek közül 2 esetben orvhalászat, 6 esetben vadállatok (őz, mezei nyúl, vaddisznó) csapdázása miatt, 2 esetben sertés károsítása miatt, 14 esetben nem megfelelő ebtartás miatt, 1 esetben házi macska károsítása miatt, 1 esetben járási főállatorvos veszélyes ebbel kapcsolatos eljárása során hatósági megkeresés után került sor állatvédelmi bírság kiszabására az elkövetővel szemben. Nagyüzemi tojótyúk-tartás helyzete megyénkben A tojótyúkok védelméről szóló uniós és magyar jogszabályok szerint január 1-től a 350-nél több tojótyúkot tartó árutojást termelő telepeken a hagyományos (fel nem javított) ketrecek használata tilos. A tojótyúkokat ezt követően új típusú, ún. feljavított ketrecben vagy egyéb engedélyezett ún. alternatív tartásmódban (alternatív: mélyalmos, röptetős, szabad, bio) szabad tartani. Megyénkben az engedélyezett tartásmódra való átállás 2012 év folyamán megtörtént évben megyénkben 16 tojótyúk-tartó telepen feljavított ketreces, 16 telepen alternatív, míg 3 telepen szabad tartásmódot alkalmaztak. Ezeken a telepeken a termelő tojótyúkok létszáma meghaladta a fél milliót. A 350 tojótyúknál kevesebbet tartó telepek száma: 50, ahol mindössze tojótyúk került elhelyezésre. A feljavított ketreces tartásmódú telepeken 8 alkalommal, az alternatív tartásmódú telepeken 10 alkalommal míg a 350 tyúknál kevesebbet tartó helyeken 7 esetben történt helyszíni hatósági ellenőrzés 2014-ben.

11 11 Állatszállítás Az Unió tagállamaiba és a harmadik országokba irányuló élő állat szállítások esetében a hatósági állatorvosok tárgyévben 461 állatszállítmány indításánál működtek közre, azaz állatvédelmi és állategészségügyi szempontból vizsgálták a szállítás feltételeit és megfelelőség esetén bizonyítványt állítottak ki. A szállítmányok megoszlása állatfajonként: 51 szarvasmarha (1.155 db állat), 59 sertés (8.592 db állat), 39 juh ( db állat), és 312 egyéb állat ( db állat). A sertésszállítmányok rendeltetési helye 47 esetben Románia, 7 esetben Szerbia, 5 esetben Szlovákia volt. A szarvasmarha szállítmányok rendeltetési helye 16 estben Olaszország, 6 esetben Szlovákia, 5 esetben Lengyelország, 5 estben Románia, 5 esetben Ausztria, 5 esetben Franciaország, 3 estben Görögország, 6 estben Horvátország volt. A bárányszállítmányok célországa főként Olaszország (36 eset), 2 esetben Románia és 1 esetben Szlovákia volt. Az egyéb állat szállítmányok zömét Németországi rendeltetési hellyel a kutya szállítások, Szlovákiai rendeltetési hellyel postagalamb szállítások teszik ki, töredék része az egyéb kedvtelésből tartott állatok szállítása (macska, papagáj, törpenyúl). A bizonyítványok TRACES rendszerbe való rögzítését a Főosztály munkatársai végzik. Az élőállat kivitel megyénkből az előző évekhez képest növekvő tendenciát mutat, bár a növekedés nem a mezőgazdasági haszonállatokra, hanem inkább kedvtelésből tartott állatokra vonatkozik ben a megyébe 113 élő állat szállítmány érkezett az Unió tagországaiból. A 93 vágósertés szállítmány közül Szlovákiából 87, Csehországból 3, Németországból 3 szállítmány származott. A szarvasmarha szállítmányok 4 esetben Szlovákiából érkeztek. Juhokat 5 alkalommal Szlovákiából, 1 alkalommal Ausztriából hoztak be, 1 esetben pedig kecskét Németországból. Lovakat 2 alkalommal szállítottak Szlovákiából, 1 alkalommal pedig Finnországból. Baromfiszállítmány 4 alkalommal érkezett Romániából, 1 alkalommal Szlovákiából. Egyéb állatfaj 1 alkalommal érkezett Csehországból. A megyénkbe más tagállamokból érkezett állatszállítmányok száma kis mértékben csökkent 2013 évhez képest. Élőállat szállítói engedély kiadására 6 esetben, illetve megújítására 1 esetben került sor Igazgatóságunkon.

12 12 Állatgyógyászati termékforgalmazás, állatgyógyszer-ellenőrzés Az éves létesítmény ellenőrzési terv alapján 5 állatgyógyászati készítmény kiskereskedelmi forgalmazót ellenőrzése történt meg. Ezen kívül szakhatósági eljárás keretében 10 helyszíni ellenőrzésre került sor (melyből 4 közforgalmú gyógyszertárban történt) jegyzőkönyv és check-lista felvétele mellett. Valamennyi esetben a szakhatósági hozzájárulást megadta a megyei igazgatóság az állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazásához. 8 esetben került sor állatgyógyászati készítményeket is forgalmazó közforgalmú gyógyszertár működési engedélyének módosítására ÁNTSZ OTH által - névváltozás, székhely változás, illetve szolgálati rend megváltozása miatt. Állatgyógyászati készítmény (eb spot on állatgyógyszer) gyakorlati kipróbálásának helyszíni hatósági ellenőrzése 1 alkalommal történt 2014-ben. B-A-Z megyében 2 nagykereskedelmi állatgyógyászati készítmény forgalmazó működik. Az állattartó telepi gyógyszerfelhasználás hatósági felügyelete során a KM ellenőrzések keretében 77 helyszíni ellenőrzést végeztek a hatósági állatorvosok a megyében. Az ellenőrzéseket követően figyelmeztetésre, élelmiszerlánc-felügyeleti bírság kiszabására nem került sor. Szakterületi ellenőrzés keretében november 26-án a NÉBIH ÁTI Inspektorátus munkatársa tartott egész napos ellenőrzést a mezőkövesdi járásban. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a megyei hatóság és a járási állategészségügyi hivatal a vizsgált feladatokat megfelelő szakmai színvonalon látja el. C) AZ ÉLELMISZERBIZTONSÁGI HELYZET MEGYÉNKBEN Az élelmiszerlánc hatósági felügyeletét az élelmiszer előállító, forgalmazó és vendéglátó-közétkeztető vállalkozások vonatkozásában az Élelmiszerlánc-felügyeleti- és a Élelmiszerlánc-biztonsági és Minőségellenőrzési Osztályok látták el 2014-ben. A felügyelet kiterjedt az élelmiszer előállítás, tárolás, szállítás, forgalmazás minden szakaszára. Az állati eredetű élelmiszer előállító létesítmények működésének engedélyezése, illetve a növényi eredetű élelmiszer előállító létesítmények nyilvántartásba vétele, valamint ellenőrzése az élelmiszerlánc felügyeleti és az élelmiszerlánc-biztonsági és minőségellenőrzési osztályok feladata. A NÉBIH által kiadott éves létesítményellenőrzési és monitoring mintavételi terv végrehajtásának koordinációját az igazgatóság és a járási hivatalok felé szintén ezek az osztályok végzik. Fontosabb feladataik még a közérdekű bejelentések élelmiszer események kivizsgálásának szervezése, szakhatósági állásfoglalások kiadása, nyilvántartások vezetése. Az osztályok szakmailag irányítják a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok élelmiszerlánc felügyeletével kapcsolatos feladatainak végrehajtását.

13 13 1) Állati eredetű élelmiszer előállító üzemek Megyénkben működő és a Főosztály által ellenőrzött állati eredetű élelmiszer - előállító üzemek tevékenységük szerinti megoszlását az alábbi táblázat mutatja: Hűtőház 3 Átcsomagoló központ 1 Emlős vágóhíd és daraboló üzem (sertés vágóhidak) 4 Vágópontok 4 Baromfi vágóhíd 1 Vadfeldolgozó 1 Húsfeldolgozó üzem 5 Halfeldolgozó 1 Tejüzem 5 Tojáscsomagoló 10 Zsírsütő 3 Tojástermék-előállító üzem 1 Összesen: 39 Az élelmiszeripari ágazat gazdasági nehézségei miatt megyénkben, a nagykapacitású (70-80 főt foglalkoztat, országos értékesítés) állati eredetű élelmiszer előállító vállalkozások száma évek óta alig változott. Az év folyamán kiadott új működési engedélyek száma 4 amely, kivétel nélkül kis kapacitású ( max 10 fő foglalkoztat, megyei értékesítés) feldolgozó, zsírsütő és vágópont létesítésére vonatkozik évben kiadott új működési engedélyek Üzem neve Üzem címe Státusza Engedélyezési szám Zemplén - Food Kft. Sátoraljaújhely, Berecki húsfeldolgozó HU 156 EK út 18 Rátka Önkormányzat Rátka Húsfeldolgozó Üzeme húsfeldolgozó HU 1196 EK Hangony Vágópont Kft. Hangony vágópont HU 1195 EK Pléda Kft. Sátoraljaújhely, tejfeldolgozó HU 1202 EK Pa Rol Kft. Borsodnádasd zsírsütő HU 1227 EK A jelenleg működő üzemek döntő többsége termelési adatai és mérete alapján a közepes vagy kiskapacitású kategóriába sorolható. Kivételt képez a Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. tojás csomagoló létesítménye, valamint az Abaújtej Közös Vállalat üzeme. Az ellenőrzések tapasztalatai szerint a vállalkozások műszaki higiéniai állapota megfelelő. Nyereségük minimális vagy egyáltalán nincs, ezért a jogszabályokban előírt műszaki, élelmiszer higiéniai követelményeket egyre nehezebben tudják biztosítani. Az elmúlt évben jelentős műszaki és technológiai fejlesztést egy vállalkozás hajtott végre (Szerencs Mg.Zrt. Húsüzem) és további egy üzem (Belovecz és Trsa) tervez jelentős sertés darabolás, - csomagolás tevékenység bővítést. Technológiai gépbeszerzést és kisebb mértékű műszaki átalakítást több üzemben hajtottak végre, amelyeket a piaci igények generáltak.

14 14 Termékeiket, döntően a megyei illetve regionális piacokon értékesítik, alacsony termelési volumenük miatt export lehetőségük minimális. Létszám helyzetüket tekintve megállapítható az élelmiszer- biztonsági jogszabályi ismeretekkel rendelkező, minőség irányításhoz értő szakemberek hiánya. Így a jogszabályi változásokat nehezen követik és a gyakorlatban történő alkalmazás is gondot okoz. Az üzemek élelmiszer higiéniai ellenőrzése éves terv alapján történik, amely magában foglalja egy teljes átfogó ellenőrzést, valamint több egy-egy terület részellenőrzését. Az ellenőrzések során súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentő hiányosság nem került megállapításra. Az állati eredetű élelmiszer előállító üzemek évi kockázat becslésen alapuló, tervezett és kiemelt ellenőrzései során jellemzően intézkedési tervek bekérése történt a műszaki hiányosságok megszüntetésére. Ismétlődő problémák felmerülése esetén pénzügyi szankció alkalmazására néhány esetben került sor évben 202 ellenőrzést végzett az élelmiszerlánc-biztonsági hatósági az állati eredetű élelmiszert előállító üzemekben, 13 esetben került sor bírság kiszabására élelmiszer- biztonsági illetve élelmiszer higiéniai hiányosságok miatt. A különböző monitoring mintavételi irányoknak megfelelően 357 db mintavételre került sor az előállítóknál. A termékek megfelelő laboratóriumi eredménnyel rendelkeztek, ezért pénzügyi szankció alkalmazása nem történt. Az üzemek részletes termelési adatait az alábbiak Sorsz. Üzem neve, székhelye engedélyezési száma Telephely címe Kapacitás HŰTŐHÁZ Az üzem évi termelése MIRELITE MIRSA Zrt. HU 26 EK 3527 Miskolc, Fonoda u. 21. Pannon 2000 Élelmiszeripari és feldolgozó Kft. HU 374 EK 3902 Szerencs-Ond, Telepi út Pi-Pi Kft. HU 937 EK Hűtőház, amely átcsomagolást végez Borsodszentgyörgy, Szentgyörgy u t egyedidejű max. tárolás 100 t egyidejű hűtve tárolás 60 t egyidejű fagyasztva tárolás 1. tároló: kg 2. tároló: kg 3. tároló: kg 4. tároló: kg 5. tároló: kg 1. Belovecz és Társa Kft. HU 3900 Szerencs, 50 t fagyasztva tárolás 902 EK Dobó K. u t hűtve tárolás HÁZASÍTOTT PATÁS ÁLLATOKAT VÁGÓ, DARABOLÓ LÉTESÍTMÉNYEK 1. Hernád Hús Kft. HU 881 EK 2. Agrár-Coop Kft. HU 706 EK 3881 Abaújszántó, Dobszai u Mezőkövesd, Szihalmi u. 1. Vágóhíd :120 db/nap db/év Vágóhíd: 120 db/nap, db/év Húsfeldolgzó: 2 t/nap, 520 t/év Daraboló: 2 t/nap, 520 t/év 627,1 t sertésdarabolás vágás db sertés vágás: 7514 db sertés húskészítmény: 197,9 t, darabolás: 338,4 t

15 15 3. Sajóhús Kft. HU 185 EK 4. Szerencsi Mg. Zrt. HU 490 EK 5. Vágóhíd Kft. Kft. HU 918 EK Hagyacki József Vágópont HU 961 EK 3561 Felsőzsolca, Állomás u Abaújszántó, Malomzug u Tiszalúc, külterület 0122 hrsz Mezőnagymihály, Szabadság u. 14. Hegyalja-Bos Kft. HU 1052 EK Megyaszó, 058/1. hrsz. Hangonyi Vágópont HU 1195 EK 3626 Hangony, Mocsolyás tanya 8. BAROMFIT ÉS NYÚLFÉLÉT VÁGÓ, DARABOLÓ LÉTESÍTMÉNYEK 1. Pi-Pi Kft.. HU 199 EK VAD HÚSA (LŐTT VAD) 3623 Borsodszentggyörgy, Szentgyörgy u Vadvilág Bt. HU 488 EK 3561 Felsőzsolca, Kassai u. 27. HÚSKÉSZÍTMÉNYT ELŐÁLLÍTÓ LÉTESÍTMÉNYEK 1. Észak Hús Kft. HU 547 EK 2. Zemplén Food 1889 Kft. HU 156 EK 3861 Encs, Ipartelep u Sátoraljaújhely, Berecki u Meggyes Hús Kft. HU 962 EK 3663 Arló, Pozsonyi u. 18. Hangony Hús kft. Hangony Hús kft. HU Hangony, EK Mocsolyás tanya Rátka Közös Önkormányzati Hivatal húsfeldolgozó üzeme HU 1196 EK 3908 Rátka, Széchenyi u. 63. Vágóhíd: 100 db/nap, db/év Húsfeldolgozó: 4 t/nap, 800 t/év, Daraboló Vágóhíd: 200 db/nap, db/év Húsfeldolgozó: 3 t/nap, 780 t/év, Daraboló: 4 t/nap Vágópont:sertés, juh kecske: 15 db/nap szarvasmarha: 4 db/nap vagy max. 2,5 állategység/nap Vágópont:sertés, juh kecske: 15 db/nap szarvasmarha: 4 db/nap vagy max. 2,5 állategység/nap Vágópont: szarvasmarha 20 db/hét, sertés juh kecske 100 db/hét vagy max 4 állategység/nap Vágópont: szarvasmarha 20 db/hét, sertés juh kecske 100 db/hét vagy max 4 állategység/nap Vágás, darabolás, előállítás:3.600 db/nap, db/hét, db/év Előállítás:3 t/nap, 15 t/hét, 780 t/év Húsfeldolgozó: 6 t/nap, t/év Daraboló: 5 t/nap, 1300 t/év Húsfeldolgozó: 10 t/nap Daraboló: 10 t/nap (sertés és szm) Sertés: 100 db félsertés/hét Szm: 8 negyed marha/hét Húsfeldolgozó: 1000 t/hét, Daraboló: 2,5 t/nap Húsfeldolgozó: 2 t késztermék/hét vágás: 9427 db sertés húskészítmény: 374,2 t, darabolás: 346 t Vágás: db sertés, 2 db szm, húskészítmény: 231,4 t, darabolás: 184,9 t vágás: 591 db sertés, 17 db szm. 100 db szm. vágás: 438 db sertés, 98 db szm., 377 db kiskérődző vágás: 1174 db sertés, 10 db szm. vágás: 1734,2 t Vaddisznó: 59,618 t, nagyvad: 43,205 t húskészítmény: 270,4 t, darabolás: 3,2 t húskészítmény: 443,028 t HALÁSZATI TERMÉKEK Hoitsy és Rieger Kft. HU Mályinka, 200 kg/nap (heti 1 alk.) 1. EK 465/1. hrsz. 200 kg/hét, kg/év 10,358 t NYERS TEJET ÉS TEJTERMÉKET ELŐÁLLÍTÓ LÉTESÍTMÉNY húskészítmény: 34,002 t húskészítmény: 68,88 t, darabolás: 2,515 t húskészítmény: 3,786 t, darabolás: 2,072 t

16 Milknet kereskedelmi és Szolgáltató kft. HU 269 EK Abaújtej Közös Vállalat HU 534 EK 3. Sajt Kft. HU 284 EK 4. Persistent Kft.HU 1010 EK 3524 Miskolc, Erdélyi u l/nap 6663,315 t 3849 Forró, Kakastanya l/nap t 3444 Gelej, külterület 0129/ l/nap, hrsz. l/hét, l/év 3948,173 t Hídvégardó, Tornai u l/nap 59,7 t szm., 10,76 t juh 5. Pléda Kft. HU 1202 EK 3980 Sátoraljaújhely, Ipartelep út l/nap 114,476 t TOJÁS ÉS TOJÁSTERMÉKET ELŐÁLLÍTÓ LÉTESMÉNY, amely csak tojáscsomagolást végez Szerencsi Mg. Zrt. HU 04 TCS 001 Csohány István HU 04 TCS 002 Tóth Ferencné HU 04 TCS 004 Szépe Antal HU 04 TCS 005 J&E Kft. HU 04 TCS 0067 AVES Kft. HU 04 TCS 007 Hernádnémeti, külterület 035/2 hrsz db/nap, db/hét, db/év Szentistván, Mikszáth K. u db/nap 3462 Borsodivánka, Petőfi-tanya 036 hrsz db/nap 3713 Arnót, külterület 074/26 hrsz db/nap 3556 Kisgyőr, Szappanos tanya 3572 Sajlólád, Gyömrőpuszta db/nap db/óra/gép Szentistván, Kampel Kft. HU 04 TCS 008 Ady E. u db/nap 8. Baranyi Imre HU 04 TCS 3418 Szentistván, db/nap, Felszabadulás u. 31. db/hét, db/év Vílyvitány 9. Frankó Tamás HU 04 TCS Tojáscsomagoló hrsz / db /óra /gép Az üzem névleges 10 Szabóné Tóth Mária HU 04 maximális kapacitása: TCS db /óra Az 3715 Gesztely hrsz. üzem tényleges maximális 017/16 kapacitása: 1500 db / nap TOJÁS ÉS TOJÁSTERMÉKET ELŐÁLLÍTÓ LÉTESMÉNY 1. Szerencsi Mg. Zrt. HU 967 EK 3564 Hernádnémeti, Siska-tanya 035/2. hrsz. KIOLVASZTOTT ÁLLATI ZSIRADÉK Hernád Hús Kft. HU 1016 EK Lenkey Béla 44. HU 1181 EK 3. Pa-Rol Kft. HU 1227 EK db/ óra liter/óra 300 kg/nap újracsomagoló 500 kg termék/nap zsírsütő 600 kg alapanyag/nap 6615,92 t / e db 43,84 t / 695e db 26,66 t / 444e db 78,51 t/ 1 308e db 34,1 t/ 568e db 157,34 t/ 2 622e db 148,51 t/ 2475e db 0,790 t/ 13e db 17,96 t/ 299e db 12,78 t/ 2013e db 650,92 t tojás lé 3881 Abaújszántó, Szent István tér kg/ nap zsírsütés: t zsírsütés: 15,820 t, 3726 Alsószuha, húskészítmény: Szabadság u ,732 t 3671 Borsodnádasd, Eötvös u. 26. zsírsütés: 9,285 t, húskészítmény: 0,313 t A növényi eredetű élelmiszer előállítók ellenőrzésével kapcsolatos tapasztalatok 2014 év folyamán 7 új és 6 változott tulajdonú üzem kezdte meg működését, valamennyi kiskapacitású, 10 fő körüli létszámmal üzemel. Az új üzemek közül 4 albán tulajdonú pékség van, ezekkel együtt 15 működik megyénkben.

17 17 Valamennyi albán pékség kiskapacitású, közvetlen bolti értékesítésre termel. A foglalkoztatottak szintén albán, szerb és horvát származásúak, magyarul egy-két kivétellel - nem beszélnek. Szakmai végzettségüket 3 hónapos, hazájukban végzett tanfolyamon szerzik meg. Képzettségük ezáltal megkérdőjelezhető, az élelmiszer jogi előírásokat nem ismerik, így a fő higiéniai gyakorlat alkalmazását is mellőzik. Termékeik nem felelnek meg a MÉ előírásainak, jelöletlenül forgalmazzák azokat. Az ellenőrzések tapasztalatai szerint a megyénkben növényi eredetű alapanyagokat feldolgozó vállalkozások gazdasági helyzete negatív hatással van a létesítményeik műszaki-higiénia állapotára és a termékeik minőségére. A veszteségeik mérséklésére, olcsóbb, gyenge minőségű alapanyagokat használnak. Munkavállalóik nagy része betanított munkás, néhány vállalkozás kivételével egy-két fő szakmunkást alkalmaznak. A 10 fő körüli foglalkoztatott létszámmal működő előállító üzemek felsőfokú végzettségű dolgozót nem alkalmaznak. Borászati üzemek ellenőrzésének tapasztalatai 2014-ben a hatóság borászati felügyelői 58 borászati létesítmény ellenőrzését, 55 tétel borászati termék minőségellenőrzését és 9 tétel borászati termék kémiai-biztonság ellenőrzését végezték el a felügyeletünk alá tartozó létesítményekben. A létesítmények teljes körű ellenőrzései kiterjednek a termékek nyomon követésére is, mely alapján megállapított jogsértések miatt 4 esetben élelmiszerlánc-felügyeleti bírság megfizettetésére történt intézkedés. A borászati termékek minőségi vizsgálata főként az azonosságra terjedt ki, vagyis a forgalomba hozatalt megelőző kötelező minősítés során rögzített jellemzőihez viszonyítva értékelik a borokat évben minőség-ellenőrzés céljából vett 55 borászati termékminta közül 17 tétel nem felelt meg, vagyis a vizsgált jellemzők nem voltak azonosak az engedélyben rögzítettekkel, jelölési hiba miatt 5 bortétel esett kifogásolás alá. A jogsértő vállalkozásokat minőségvédelmi bírsággal szankcionálta a hatóság. Kiemelt feladatként a hatóság a Tokaji Borvidéken termett aszúszem minőségét, mennyiségét ellenőrizte, a Tokaji Borvidék területileg illetékes hegybírójával az aszúszem feldolgozása előtt a helyszínen. A vállalkozások által szüretelt, vagy felvásárolt aszú minősége megfelelt az előírt minimum 45 ref. % értéknek. A borvidéken 385,975 tonna mennyiséget dolgoztak fel, ez 357,5 tonnával kevesebb, mint a 2013 évi. A szüretelt aszú 25%-a I. osztályú, 70 %-a II. osztályúnak minősült. A fentieken túl 46 borászati üzemben végzett ellenőrzést hatóságunk a évi aszú bor termékre vonatkozóan. Közérdekű bejelentés alapján 7 bortétel került kivizsgálásra, 6 tétel kifogásolt volt. Tejtermelő gazdaságok Az élelmiszerlánc-biztonsági hatóság tartja nyílván a megye közfogyasztásra termelő tejtermelő gazdaságait ben a NÉBIH utasításának megfelelően 37 nagy létszámú telep (50 fejt egyed felett), mint tejtermelő gazdaság került regisztrálásra és kapott új nyilvántartási számot.

18 18 A tejtermelő gazdaságokról készült nyilvántartásban többek között az értékesítés irányáról vezetünk adatokat. Ebből megállapítható, hogy a megyénkben megtermelt tej közel 70%-a más megyében került feldolgozásra vagy export piacon értékesítették évben levágott állatok száma és a megvizsgált, fogyasztásra alkalmas hús mennyisége Állatfaj Db Tonna Sertés ,2 Szarvasmarha ,86 Juh ,0 Kecske 7 0,21 Baromfi ,6 Vad (feldolgozás) ,00 Összesen ,87 A levágott, illetve megvizsgált állatok száma 2013 évhez viszonyítva stagnált évi megyei állati eredetű alaptermékek termelési adatai Állati alaptermék eredetű Tonna Tej 56819,9 Tojás 8459,46 Méz 1081,4 Hal 88,2 Megyénkben az elmúlt évhez viszonyítva a megtermelt tej mennyisége 1019,6 tonnával csökkent, a tojás termelése 1118,6 tonnával nőtt. 2) Kistermelők 2014 A megyében regisztrált kistermelők száma összesen: 638 tej, tejtermék előállítás forgalmazás 169 vágott baromfi előállítás forgalmazás 64 vágott nyúl előállítás forgalmazás 14 húskészítmény előállítás forgalmazás 126 hal előállítás forgalmazás 11 tojás előállítás forgalmazás 119 méz előállítás forgalmazás 155 nem állati eredetű élelmiszer előállítás forgalmazás 236 kistermelői vendégasztal 21 szolgáltatások füstölés 43 állat vágása és feldolgozása (falusi vendégasztal vagy rendezvény helyén) nem állati eredetű élelmiszer feldolgozás 12 2

19 évben 102 új kistermelőt vett a hatóság nyilvántartásba. A kistermelők számának ilyen mértékű növekedése és tevékenységük kockázat alapú ellenőrzése egyre nagyobb feladatot jelent. Az élelmiszerbiztonság szempontjából nagy kockázatot jelent, hogy éves szinten a rendelkezésre álló hatósági létszámmal a regisztrált kistermelők kb. 20 %-ának tevékenysége kerül csak ellenőrzésünk alá. Az alábbi diagramon jól látható a kistermelők számának emelkedése. 3) Élelmiszer export 2014 Megyénkből kiinduló export szállítmányok döntő része a Nestlé szerencsi és diósgyőri üzeme termékei, ahonnan instant kávé és kakaópor kerül kiszállításra mind Uniós mind 3. országokba. Jelentős a Hell Energy Kft. (Szikszó) energia ital exportja, a Szerencsi Mg Zrt. nyerstej és tojás kivitele. Szállítmányok száma Termék Mennyiség (tonna) Irány 432 kávé, kakaópor EU és 3. ország 33 édesipari termék EU és 3. ország energia ital ,5 EU és 3. ország Friss hús 64,2 EU Húskészítmény 40,9 EU Tej 5946 EU Tojás 805 EU Tojástermék 101,2 EU Vadhús 19,23 EU

20 20 Tejtermék 112,5 EU Tejtermék (sajt) 87,5 3. ország 24 Fagyasztott zöldség 4) Élelmiszer közvetítette megbetegedések és azok gyanújának kivizsgálása 2014 évben három esetben került sor bejelentett, élelmiszer közvetítette megbetegedés és annak gyanújának kivizsgálására. Két esetben az élelmiszer eredetű megbetegedést a laboratóriumi vizsgálatok nem bizonyították. Egy esetben a fertőző forrásként, humán mintából Calici vírust igazoltak. A megbetegedést előidéző tényezők között a nem megfelelő higiénia, tárolás és a fertőtlenítés hiánya szerepelt. A hatóság a megállapított jogsértések miatt élelmiszerlánc-felügyeleti és élelmiszer-ellenőrzési bírsággal szankcionálta az élelmiszervállalkozókat, egy egység tevékenységét felfüggesztette. Két esetben magánháztartásban előforduló élelmiszer közvetítette megbetegedés kivizsgálásában, mint közreműködő hatóság vett részt. Esemény helye Piroska Csárda Miskolc Idősek Otthona Ormosbánya Válszt6 Étterem Bogács expoziciónak kitettek száma megbetegedettek száma kórházban ápoltak száma esemény minősítése higiéniai minta pozitív Calici vírus higiéniai minta pozitív 3 eset A közétkeztető helyek (főző-tálaló konyhák) szerkezeti és higiéniai állapota az utóbbi években jelentősen romlott. Az önkormányzatok az elmúlt évtizedekben nem tudtak elegendő erőforrást biztosítani a főzőkonyhák felújítására, új eszközök, berendezések beszerzésére. Megyénkben több főző konyha bezárásra vagy összevonásra került, így a megmaradt konyhák adagszáma, ill. a tálalókonyhák száma jelentősen megnövekedett. A magasabb adagszám elkészítéséhez, tálalásához szükséges műszaki feltételek (melegen tartás, utóhőkezelés, visszatérő szállító edények mosogatása) azonban nem mindig biztosítottak. Fokozott élelmiszerbiztonsági kockázatot jelent az úgy nevezett szociális étkeztetés biztosítása. A főzőkonyhák nagy része nem rendelkezik az egyedi ételkihordók tárolásának, mosogatásának és az étel tálalásának élelmiszer biztonságot jelentő feltételeivel. 5) Kiemelt ellenőrzések Tavaszi szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés Célterületek: hús és húskészítmény előállítás és forgalmazás tojáscsomagolás és forgalmazás édesipari termékek előállítás és forgalmazás alkoholos italok és borászati termékek előállítás és forgalmazás zöldség- és gyümölcs forgalmazás

21 21 tiltott állati eredetű fehérje felhasználás ellenőrzése kész takarmányokban élőállat (bárány, nyúl) szállítások Kiemelt termékek: pácolt, füstölt, nyers vagy főtt húskészítmények (különösen a sonka) tojás édesipari termékek különféle borok és szeszes italok szezonális zöldség-gyümölcs takarmány Tavasz 2014 Ellenőrzött létesítmények Ellenőrzések száma kiszabott bírságok száma (db) Összege (Ft) Takarmány előállítók Élelmiszer előállító hely Élelmiszer forgalmazó helyek Vendéglátó helyek Tavasz Az előző évhez viszonyítva közel 50%-al csökkent a bírságok száma és mértéke is. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés Célterületek: ifjúsági és gyermektáborok étkeztetése szezonálisan üzemelő, illetve idegenforgalmi szempontból frekventált helyen működő vendéglátó létesítmények (büfék, falatozók, cukrászdák, fagylaltozók, éttermek) nagy tömegeket mozgató rendezvényeken történő élelmiszer-forgalmazás (árusítás és vendéglátás) halsütőkben hazai természetes vizekből származó halak esetében a fogási tanúsítvány ellenőrzése fagylalt előállítás és forgalmazás Kiemelt termékek: - cukrászsütemények (vendéglátásban) - hamburger és gyros (vendéglátásban) fűszerezett, pácolt előkészített hús hazai természetes vizekből származó halak (vendéglátásban) savanyúság vendéglátásban) grill termékek (húskészítmény)

22 22 Nyár 2014 Ellenőrzött létesítmények Ellenőrzések száma kiszabott bírságok száma (db) Összege (Ft) Gyermek és ifjúsági táborok Élelmiszer előállító hely Élelmiszer forgalmazó helyek Vendéglátó helyek Nyár A 2014 évi ellenőrzések száma megegyezik a 2013 évben elvégzettekkel, a kiszabott bírságok száma 30%-kal, az összege 50%-kal növekedett. Ez a tény összefüggésben van a kiemelt termékek körében történt változtatásnak, első sorban savanyúság és cukrász sütemények vendéglátásban történő vizsgálatának. Téli kiemelt élelmiszerlánc ellenőrzés: Célterületek: Hús és húskészítmény előállítás és forgalmazás. Édesipari termék előállítás és forgalmazás. A karácsonyi ünnepi vásárokon, rendezvényeken kitelepült vendéglátók Karácsonyi ünnepi vásárokon, rendezvényeken kistermelőként árusító forgalmazók Áruhal forgalmazás Élőállat szállítások. Kiemelt termékek: Friss hús; hal és haltermékek; pácolt, füstölt nyers vagy főtt húskészítmények; virsli. Édesipari termékek. Méz A borászati termékek közül a borok és a pezsgők. Tél 2014 Ellenőrzött létesítmények Ellenőrzések száma Kiszabott bírság száma (db) Összege (Ft) Élelmiszer előállító helyek Élelmiszer forgalmazó helyek Téli Az elmúlt évhez viszonyítva a bírságok száma jelentősen csökkent (2013-évben 48 db volt), összege azonban hasonlóan alakult, tekintve jogsértés súlyosságára illetve az érintett élelmiszer volumenére.

23 23 Célellenőrzések 2014 évben a NÉBIH elrendelésére az import UHT tejek célvizsgálatát végezte el hatóságunk. A vizsgálat a termékek nyomon követésének és jelölésének ellenőrzését célozta meg az érvényben lévő jogszabályi előírások figyelembe vételével. Megyénkben 1 hipermarketben, 2 nagykereskedelmi raktárban és 3 kiskereskedelmi üzletben került sor ellenőrzésre. A vizsgálat eredményeként 282 l import UHT tejet hatóságunk vont ki az élelmiszerlánc-biztonsági hatóság a forgalomból. 6) Termelői piacok Megyei nyilvántartásban 2014 évben 14 piac adatai szerepelnek, mint termelői piac. Területi elhelyezkedésükre jellemző, hogy kisebb településeken működnek. Számuk a 2013-as esztendőhöz viszonyítva jelentősen nem változott, 2013-ban 11 termelői piacot regisztráltunk. 7) Megyénkben működő és az osztályok irányításával felügyelt létesítmények Létesítmény neve száma Állati eredetű élelmiszer élőállító engedélyköteles 39 létesítmény Növényi eredetű élelmiszerelőállító létesítmény 371 Borászati létesítmények Élelmiszer forgalmazók Vendéglátók, köz-étkeztetők Kistermelők 638 Vadbegyűjtők 43 Első tárolási helyek 119 Mézfelvásárlók 13 Összesen évben a megye és a járási hivatalok által végrehajtott élelmiszerlánc-felügyeleti ellenőrzések: - a NÉBIH által kiadott létesítményellenőrzési terv alapján 3011 eset, - célvizsgálat valamint közérdekű bejelentés kivizsgálása céljából 587 eset, összesen: 3598 esetben. Az ellenőrzések során tapasztalt jogsértések miatt 136 esetben, Ft összegben szabott ki hatóságunk élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot. Az élelmiszerlánc-biztonsági hatóság műszaki-higiéniai hiányosságok miatt 12 esetben függesztette fel, vagy korlátozta az élelmiszervállalkozások tevékenységét. Az élelmiszerek- és takarmányok monitoring vizsgálatának céljából 2287 db mintát vett, egyéb célból, (pl. közérdekű bejelentés, élelmiszerfertőzés kivizsgálása) 318 élelmiszertétel vizsgálatát végeztette el.

24 24 B-A-Z megyére előírt 2170 db, az alábbiak szerint teljesült mintaszámok Monitoring mintavételi cél Előírt mintaszám (db) teljesült mintaszám (db) kifogásolt tétel Adalékanyag ellenőrzési terv Csomagolóanyag vizsgálati program Entomológiai vizsgálatok Felmérő vizsgálati program GMO ellenőrzési terv Ivóvíz ellenőrzési terv Kémiai biztonsági ellenőrzési terv Mikrobiológiai vizsgálati program Tisztító-fertőtlenítőszerek vizsgálata Minőségellenőrzési terv Radiológiai vizsgálati program Reziduum toxikológiai program Takarmány vizsgálati program Növényvédőszerek maradékanyag vizsgálata Összesen Az előírt és teljesült mintaszám közötti eltérés oka, hogy a monitoring vizsgálati terv elrendelése szerint a minőségellenőrzési program keretében az előállító üzemekben, a létesítmény ellenőrzés során kell vizsgálat céljára mintát venni. Az élelmiszerek biztonságának és minőségének kifogásolása miatt 121 esetben Ft értékben élelmiszerellenőrzési bírságot, valamint a borászati termékek nem megfelelősége miatt 17 esetben Ft minőségvédelmi bírságot szabott ki. Továbbá 238 tétel, 15,45 tonna élelmiszer forgalomból történő kivonására és ártalmatlanítására hozott intézkedéseket. Élelmiszervállalkozók kérelmére indult építésügyi engedélyezési eljárásokban 160 szakhatósági hozzájárulást adott ki igazgatóságunk 2014-ben. 8) RASFF Az EU tagországokban működő, az élelmiszerekre és a takarmányokra vonatkozó gyorsvészjelző rendszer (RASFF, Rapid Alert System for Food and Feed) létrehozását a 178/2002/EK rendelet írta elő. A tagállamok haladéktalanul jelentik a Bizottságnak a sürgősségi riasztórendszeren keresztül az élelmiszerekből és takarmányokból származó, az emberi egészséget közvetve vagy közvetlenül érintő veszélyt. Ezután az érintett tagállamok értesítése megtörténik, ahová a termékek eljutottak. Az illetékes

25 25 hatóságnak azonnali intézkedéseket kell tennie a fogyasztók védelme érdekében, Pl: termékek nyomonkövetési ellenőrzése, termékvisszahívás, ártalmatlanításról intézkedés ben a Bizottságtól 3 RASFF riasztás érkezett megyénkbe. Egy eset élelmiszert, egy eset takarmányt, egy eset élelmiszerrel érintkezésbe kerülő eszközt érintett. Valamennyi eset kivizsgálásra került: illetékesség szerint az ellenőrzések lezajlottak, a szükséges intézkedések megtörténtek, a jelentések készítése a NÉBIH részére megtörtént. Megyénkben előállított, forgalmazott élelmiszerekre, illetve takarmányokra vonatkozóan az EU tagállamaiból riasztás évben nem érkezett. D) A MEGYÉBEN FELHASZNÁLT TALAJVÉDELMI ESZKÖZÖK HATÁSA A HASZONÁLLAT TARTÁSÁNAK FÖLDRAJZI HELYZETÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén megye növény-egészségügyi helyzete 2014-ben és javaslatok környezetvédelmi programhoz a A felmelegedési tendencia hatása folyamatosan érvényesült (1. grafikon). Az éves csapadékmennyisége március, június, november és december hónapok kivételével meghaladta a sokéves átlagot. Az UV sugárzás nagyon erős volt, de a negatív hatását a felhős idő, gyakori eső mérsékelte. A klímaváltozás miatt gyakoribbá váltak a meleg és szárazságkedvelő, illetve néhány, a változáshoz jól alkalmazkodó kártevők. 1. grafikon 738,5 mm 14,0 C 603 mm 10,3 C Növényvédelmi szempontból az alábbi problémák és károsítók emelendők ki:

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ 1. kiadás Budapest 2012 ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Ez az útmutató a MgSzH koordinációjával, a hazai,

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium TERVEZET! Előterjesztés a Kormány részére az élelmiszerlánc biztonságáról és hatósági felügyeletéről szóló törvényről

Részletesebben

Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia - Megalapozó dokumentáció

Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia - Megalapozó dokumentáció Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia - Megalapozó dokumentáció Vidékfejlesztési Minisztérium 2013 1 Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia Megalapozó dokumentáció ELŐSZÓ... 4 BEVEZETÉS... 5 1. AZ ÉLELMISZERLÁNC

Részletesebben

Tájékoztató a kistermelők élelmiszer-előállítással kapcsolatos lehetőségeiről

Tájékoztató a kistermelők élelmiszer-előállítással kapcsolatos lehetőségeiről Tájékoztató a kistermelők élelmiszer-előállítással kapcsolatos lehetőségeiről Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest 2013. 2. kiadás E kiadvány bemutatja a kistermelői tevékenységet végző gazdákra vonatkozó

Részletesebben

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről. Budapest, 2008. augusztus

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről. Budapest, 2008. augusztus Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről Budapest, 2008. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 1. Az élelmiszergazdaság helye a nemzetgazdaságban...

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ. Alapkötet

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ. Alapkötet ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Alapkötet Budapest 2013 ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Alapkötet Szerkesztette: A NÉBIH Élelmiszer- és Takarmány-biztonsági

Részletesebben

Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről. Budapest, 2011. augusztus

Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről. Budapest, 2011. augusztus Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről Budapest, 2011. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 7 I. ÉLELMISZERGAZDASÁG... 11 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági

Részletesebben

Innovációs elemek az élelmiszertudomány egyes területein

Innovációs elemek az élelmiszertudomány egyes területein Innovációs elemek az élelmiszertudomány egyes területein Bitáné Bíró Boglárka Dr. Molnárné Barna Katalin Innovációs elemek az élelmiszertudomány egyes területein 2 A Magyarország-Horvátország IPA Határon

Részletesebben

Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020)

Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020) Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020) Budapest, 2014. január 1 ELŐSZÓ A Kormány által 2012 tavaszán elfogadott, a magyar vidék felemelését

Részletesebben

Művelés alól kivett területek. Alrészletenkénti nyilvántartás. Művelési ágak

Művelés alól kivett területek. Alrészletenkénti nyilvántartás. Művelési ágak Művelés alól kivett területek Belterületen az állandó jellegű épülettel beépített földrészletet művelés alól kivett területként kell nyilvántartani. Ugyancsak művelés alól kivett területként tartjuk nyilván

Részletesebben

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Tv.

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Tv. 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 45. -ának 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Élelmiszerbiztonság. A termelőtől a fogyasztóig: biztonságos és egészséges élelmiszert mindenkinek! KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Élelmiszerbiztonság. A termelőtől a fogyasztóig: biztonságos és egészséges élelmiszert mindenkinek! KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL A termelőtől a fogyasztóig: biztonságos és egészséges élelmiszert mindenkinek! Élelmiszerbiztonság Az emberi egészség és a fogyasztói érdekek védelme magas

Részletesebben

Zoonosisok, parazitozoonosisok

Zoonosisok, parazitozoonosisok Zoonosisok, parazitozoonosisok Az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különös szabályok szükségességét, az emberek és az állatok egészségének

Részletesebben

Állattartó farmokra vonatkozó szbályok. 1. számú melléklet a 41/1997. (V. 28.) FM rendelethez. Állat-egészségügyi Szabályzat ELSÕ RÉSZ

Állattartó farmokra vonatkozó szbályok. 1. számú melléklet a 41/1997. (V. 28.) FM rendelethez. Állat-egészségügyi Szabályzat ELSÕ RÉSZ Állattartó farmokra vonatkozó szbályok 1. számú melléklet a 41/1997. (V. 28.) FM rendelethez Állat-egészségügyi Szabályzat ELSÕ RÉSZ AZ ÁLLAT EGÉSZSÉGVÉDELME I. Cím Az állatbetegségek megelõzésének és

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../2007. ( ) rendelete a brucellózis elleni védekezésről

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../2007. ( ) rendelete a brucellózis elleni védekezésről A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Tervezet! A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../2007. ( ) rendelete a brucellózis elleni védekezésről Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény

Részletesebben

AFRIKAI SERTÉSPESTIS KÉSZENLÉTI TERV

AFRIKAI SERTÉSPESTIS KÉSZENLÉTI TERV AFRIKAI SERTÉSPESTIS KÉSZENLÉTI TERV 2006. június 30. Tartalomjegyzék ASP KÉSZENLÉTI TERV MAGYARORSZÁG SZÁMÁRA 4 1. FEJEZET JOGSZABÁLYI FELHATALMAZÁS 5 2. FEJEZET PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK 7 3. FEJEZET IRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL. 2011. március

BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL. 2011. március BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2011. március Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) az Egészségügyi

Részletesebben

87/2003. (VII. 24.) FVM rendelet. az élő állatok forgalmazásának és szállításának állat-egészségügyi szabályairól

87/2003. (VII. 24.) FVM rendelet. az élő állatok forgalmazásának és szállításának állat-egészségügyi szabályairól 87/2003. (VII. 24.) FVM rendelet az élő állatok forgalmazásának és szállításának állat-egészségügyi szabályairól Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 45. -a 1. pontjának g) alpontjában és

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Imre Miklós SZAKIGAZGATÁSI GYAKORLAT

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Imre Miklós SZAKIGAZGATÁSI GYAKORLAT A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Imre Miklós SZAKIGAZGATÁSI GYAKORLAT DE AMTC AVK 2007 2 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-5600 Békéscsaba Kazinczy utca 9. Telefon: 06/66 549-470 Fax: 06/66 441-628 Email cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu Szám:1199-2/2011. 2. számú példány

Részletesebben

NAKlap. Állattenyésztés: a fejlesztés ideje. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. Termõföld egyszeregy

NAKlap. Állattenyésztés: a fejlesztés ideje. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. Termõföld egyszeregy ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap 2014. március II. évfolyam 3. szám A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Állattenyésztés: a fejlesztés

Részletesebben

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete dr. Reiterer Zoltán Ózd, 2013. szeptember 27. Az Európai Unió élelmiszerjogának alapelve Alapelv: a biztonságos és egészséges élelmiszer szabad mozgása biztosított

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL. 2008. február

BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL. 2008. február BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2008. február Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) az Egészségügyi

Részletesebben

Nem tartalmazza falusi vendégasztal során elkészített, értékesített ételek jó higiéniai gyakorlatát, az erre vonatkozó szabályokat!

Nem tartalmazza falusi vendégasztal során elkészített, értékesített ételek jó higiéniai gyakorlatát, az erre vonatkozó szabályokat! Zömében a saját gazdaság elsődleges termelésén alapuló értékesítés céljából kisléptékű magánházi élelmiszer előállítás és értékesítés Jó Higiénia Gyakorlat útmutatója Nem tartalmazza falusi vendégasztal

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzatának. 12/2005.(VI.07.).sz. rendelete. az állattartás rendjéről

Bucsa Község Önkormányzatának. 12/2005.(VI.07.).sz. rendelete. az állattartás rendjéről Bucsa Község Önkormányzatának 12/2005.(VI.07.).sz. rendelete az állattartás rendjéről 1 Bucsa Község Önkormányzatának 12/2005.(VI.07.).sz. önkormányzati rendelete az állattartás rendjéről Bevezető Bucsa

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával Dr. Mikó Zoltán: Agrár-, és vidékfejlesztési igazgatás 2008. 2008. július Bevezetés Hazánk agrárgazdasága, és ezzel együtt az agrár-, és vidékfejlesztési igazgatása 2004. évi EU csatlakozás óta jelentős

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. március 21. Megjelenik minden szerdán. X. évfolyam, 2007/12. szám Ára: 357 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi

Részletesebben

1. V ezetői összefoglaló 4 2. A z intézményi munk ater vben foglaltak ér vényesülése 5 3. A kormányhivatalt feladat- és hatáskör ök változása 6

1. V ezetői összefoglaló 4 2. A z intézményi munk ater vben foglaltak ér vényesülése 5 3. A kormányhivatalt feladat- és hatáskör ök változása 6 T A R T AL OM J E G Y ZÉ K 1. V ezetői összefoglaló 4 2. A z intézményi munk ater vben foglaltak ér vényesülése 5 3. A kormányhivatalt feladat- és hatáskör ök változása 6 3.1. A járási hivatalok működésével

Részletesebben

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM I. Agrárgazdasági, környezetvédelmi helyzetértékelés 2011-ben a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) a hatáskörébe tartozó területeken jelentős eredményeket

Részletesebben