Bölcsesség rovat. Kereszténység spirituálisan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bölcsesség rovat. Kereszténység spirituálisan"

Átírás

1 Bölcsesség rovat Kereszténység spirituálisan Megfér-e egymás mellett, vagy esetleg egymással, a kereszténység és a spiritualitás az emberben? Kizárja-e helyenként a kettő egymást? Létezik-e spiritualizált kereszténység? Ha igen, akkor ebből a szemszögből nézve, mit jelent a Húsvét szent ünnepe? Mi történik ilyenkor az emberekben és a világegyetemben? A húsvét az egész Földet megmozgatja. A nép ünnepel, ilyenkor a koncentrált akarat hatalma nő az emberekben és a világegyetemben. A spiritualizált kereszténység valóban egy létező történet és nem csupán elvi fogalom. Az emberek generális belső igénye, hogy higgyen valamiben. Tulajdonképpen minden ember hisz valamiben, vagy valakiben: Istenben, az angyalokban, a jó szerencsében, a szebb jövőben, a túlvilágban, a Gondviselésben, a Sorsban, önmagában, illetőleg önmaga igazában és a választott vallási irányzata helyességében. De önmagában a hit is egy olyan jelenség, ami függ attól a személytől, aki gyakorolja és természetesen attól is, hogy az adott kinyilatkoztatás összhangban van-e a valósággal és ha igen, akkor milyen mértékben hiteles. A hívő emberek tömege meglehetősen heterogén, sokszínű mezőnyt alkot. Vannak, akik csak megszokásból járnak templomba, vannak, akik ájtatoskodni, vannak, akik csak könnyíteni a lelkükön, mert bűntudat gyötri őket, de azért olyanok is akadnak, akik mély, benső, lelki indíttatásból keresik fel Isten házát. Aszerint, hogy ki milyen belső alapállással rendelkezik és gyakorolja a hitét, változik a hit minősége és az életünkre gyakorolt hatása is! Aki csak testben van jelen, de szelleme messze száll az ott hallottaktól, arra nyilvánvalóan nem vár olyan szép jövő, mint aki a testén kívül az elméjével, pláne a lelkével is átérzi, hogy a hit valódi átlényegüléssel együtt járó processzus (folyamat). Ez részint nevelés kérdése is. Koránt sem mindegy, hogy valaki milyen példát lát szüleitől, nagyszüleitől, mint ahogy az sem mellékes, hogy a belső hitélmények, megragadottság, áhítat és maguk a szellemi hitelvek, hogyan jelennek meg és kerülnek át a mindennapi gyakorlat síkjára. Egyáltalán átkerülnek-e? E szerint a hitnek különböző lelki és pszichikai funkcióit különböztethetjük meg. Most koncentráljunk a bevezetőben feltett kérdésekre. Vannak, akikben nagyon is jól megfér egymás mellett a keresztény beállítottság és a spiritualitás. A spiritualitás szellemiséget és lelkiséget jelent, nem mást! Az időtlen és hamisítatlan szellemi valóságot mutatja be a spiritualitás. Miért ne férne össze a kereszténységgel, amit Krisztus is képviselt bizonyságtételeivel, a spiritualitással. (Nem csak kizárólagosan ő és nem csak az általa elindított irányzatok reprezentálták az igaz hitet. Más próféták és szentek is elindítottak hiteles hitkultuszokat és hitrendszereket.) Spiritualitás és kereszténység együtt? A kérdés feltétele sem véletlen, hiszen egykoron a kettő áthatotta egymást, az egyik a másikból nőtt ki. A spiritualizált keresztény emberek hitereje ma is csatornákat nyit meg és szemben az anyagi kultuszban élő keresztény emberekkel, hitük átjut más síkokra. Nevezhetjük őket valóban a mai korszak igaz hitű embereinek. Nos, hát az igazhitűek számára az anyagi kultusz és a materiális hit fölösleges. De közelebb is vannak ők az Angyalokhoz, mint más bigott, pontról pontra betartom emberek. A tudáson alapuló hit a lényeg. Ugyanis a tudáson alapuló hit beavatás is egyben. Nyilvánvalóan érzékelhető állapot. Aki konkrét megtapasztalásokon esik át, annak a hite tudásra épül. Az ilyen gondolkodású emberekben beindulnak a spirituális áramlatok, ez

2 megszüli az emberi lényben az individuális lét fokozatait. Vagyis személyisége fejlődik, lelke felszabadul a terhek alól, szellemi megismeri a valóság újabb és újabb síkjait, így az egyéniség megérlelődésével átalakul az ember élete. Az igaz eszmék segítségével megfigyelheti élete nemkívánatos pillanatait és hagyhatja elmúlni őket, mivel hatalmába kerül a választás és a megkülönböztetés képessége. Ezek valódi élmények, amelyeket a spiritualizált emberek belül élnek meg. Az ilyen típusú, szellemiségű emberek nem indítanak támadást a más hitelveket vallókkal szemben, e helyett magukkal foglalkoznak, mert ez egy személyes út. Természetesen ez nem zárja ki a többi embert, a felebaráti szeretetet, de kérdem én, aki még önmagát sem ismeri, hogyan ismerhet meg objektíven másokat? Ha pedig nem ismerünk valakit vagy valamit, akkor hogyan és legfőképpen mit szeretünk benne? Vajon az minőségi szeretet? A valódi személyes spirituális élmények az igazhitű, keresztény emberekben felépítik a kozmikus öntudatot. Tehát a spiritualizált keresztény ember egy egységet teremt önmagában, majd a megismerés fokozatain keresztül a környezetével embertársaival és a természettel, ezután pedig a kozmosszal tapasztalja meg az egységélményt, s mindezeken keresztül élő, tapasztalható összeköttetésbe kerül az isteni világokkal és magával a Teremtővel. Ez is egy evolúció, igaz, picit más, mint amit eddig sokan megismertünk. Önismeret rovat A Húsvét valódi üzenete Kitavaszodott. A Nap energiái csak cikáznak a levegőben és a természet lassacskán újjászületik. Ugyanakkor közeledik a Húsvét szent ünnepe, amikor a csend és az elcsendesedés igénye erősödik fel az emberekben. Ilyenkor megfigyelhetjük saját magunkat, a gondolatainkat, s ekkortájt jól tesszük, ha egy kis időt szakítunk magunkra és egy kicsit magunkba szállunk. Amúgy is oly ritka pillanat, amikor az ember saját lelkének szentel egy kis időt és befelé fordul. Azt hiszem, ez az egyik legnagyobb hiányosság, ami az emberek életében nincs meg. A Húsvét a lezárás, a megújhodás, a feltámadás és a remény ünnepe. Ilyenkor a Föld lakosságának jelentős része ünnepel és megemlékezik a múltról és eltűnődik a jövőjén. Az ember életében ez egy olyan vissza-visszatérő alkalom, amikor újratöltődik hittel, lelki erővel és kicsit spirituálisabban éli meg életének múlandó pillanatait. A Húsvét válaszkeresés és megválaszolás is egyben. A Húsvét az élet körforgásának bizonyítéka is az emberek számára: elmenetel, majd pedig visszatérés. Ezt a nélkülözhetetlen szükségletek táplálják: a vágyak, a hit megértése és a hit megélése. Az érzelmek iránti szükséglet ilyenkor nagyban megemelkedik, hogy a teremtmény szerethessen és szeretve legyen. Ez pedig jó, mert tápláló. Ilyenkor közvetlen csatornákon folyik az érzelmi energia és táplálja a Nagy Egészet, a Teremtőt. Ez a legtisztább üzemanyag, a legprofesszionálisabb hajtóerő a Mindenségben.

3 A Húsvét még önvizsgálat is, amikor a teremtmény átgondol, megfontol és bűnt bán. A bűnbánó magatartás jó. Ez biztosítja, hogy ne folyjék vissza annyi energia a pozitívból, hiszen a bűnbánat miatt az ember befelé fordul, eltöpreng és ilyenkor nincs akkora energiafelvételiigénye. Ez biztosítja, hogy a szeretet nemcsak érzelmi, hanem értelembeli állapot is. Az Univerzum folyamatosan átalakul. Az univerzális, mindent átható intelligencia ilyenkor közelebb kerül a hétköznapi életet élő az emberek tudati rezgéseihez. Amit ilyenkor megtanulhat az ember: az intelligencia mindig akkor nyer értelmet és célt, amikor szembesül az árnyékkal és felelősséget kell vállalnia a tiszta létezésért és a jó megóvásáért. Hát nem gyönyörű az élet? Így aztán a jóság lehet egy szabad akaratból meghozott döntés. Amit most ünnepel az emberi faj, az valójában a bizalom ünnepe. Bíznak Isten akaratában és döntésében, hogy meghosszabbítja a létezést. Ez azonban már korántsem logikus. Milyen életminőségre gondolunk? Mindenki a saját vágyai szerinti életvitelre asszociál. De közben elfelejtjük a Nagy Egészben zajló feltartóztathatatlan folyamatokat. Nevezetesen, hogy ez már egy más kor hajnala, amikor az intuíció kezdi irányítani a logikát. A mai logikai törvényeket lassacskán a feje tetejére állítja az intuíció és minden ellenállása ellenére gyengécskének bizonyul és meghajlik az érzetek előtt a logika. Ma a gondolkodás az, ami hatástalanítja a lelki értékeket, de ezért vannak a változások a tudatváltás csupán a kezdet, ezért van az éppen folyamatban levő Isteni Terv. Sorsfejtés rovat A Húsvét időszaka Változóban vannak körülöttünk az energiák. Az a sok hatás, amit kipumpál magából az emberi faj, oldódik ezekben az időkben. Természetesen nincs emberi faj bűn nélkül. Ilyenkor sokan elgondolkodnak saját esendőségükön, a múlandóságon és az élet valódi értékein. Ennek oka abban keresendő, hogy a húsvéti időszakban a Kozmosz Intelligenciája jobban megérinti az emberek isteni lelkét. Húsvét közeledével olyan napok következnek, amikor az intuíciókhoz kapcsolódó energiák áradnak szét a Föld különböző pontjain. Ezekben a napokban az angyali rendekhez kapcsolódó energiák, majd Jézushoz kapcsolódó energiák is felszabadulnak a szent helyeken és különböző kegyhelyeken. Ezek az energiák hatásukat tekintve abban segítenek a léleknek, hogy részben oldják az aurából az emberi faj negatív energiáit, pontosabban az emberi jellem negatív energiáinak rezgésmintát. A kisugárzásunk húsvétkor megváltozik. Bizonyos felsőbbrendű lények Mesterek, Angyalok krisztusi, húsvéti energiákat és egyéb hatásokat mozgatnak meg égi csatornákon keresztül. Ezeket az emberek csak közvetve vagy hírből ismerik, mert a természet fortélyossága, rafinériája lépten-nyomon kijátssza az érzékeket. Egyes energiák vitalizálják az aurákat, fejlesztve azok spirituális területeit. De nem alakulhatna ki valódi képesség az

4 emberben, ha nem segítenék a húsvéti energiák és ideák ahhoz, hogy a világmindenséggel és önmagával harmóniába kerülhessen. Ez elősegítendő, javasolt oltárt állítani ilyenkor és három fehér gyertyát meggyújtani azért, hogy a Harmónia Ideája mind jobban áthassa otthonunkat. A húsvét töltöttsége segít legyőzni a változásokkal szemben ható egós vágyainkat, és könnyebb utat biztosítanak a lélek hajlamainak. Családi körben ünnepelve, egy kis meghittséget varázsolva, merítkezhetünk 2010 Húsvétjának erőiből, melyek rezgésüket tekintve eltérnek a korábbi évek hasonló időszakaiban tapasztaltaktól. A Húsvét a megtisztulás ünnepe is. Bár kevesen tudják, mivel a történelem hasábjairól hiányzik, de Jézus, pontosabban benne Krisztus, óriási tisztulást hozott az emberiség evolúciójában. Ő ugyanis kiemelte, ha úgy tetszik, átemelte az embereket a kollektív (közösségi, csoportos) karmából az individuális útra. Onnantól felelős minden egyes ember saját maga cselekedeteiért, kimondott szavaiért és gondolataiért. Eme esemény emlékét is őrzi a Húsvét. Jézus Krisztussá válásakor döbbent rá bizonyos felismerésekre, majd ezek után áldozatot vállalt, mert tudta, hogy oda tér vissza, ahonnan jött, s azért cselekszik, hogy Önmagáért téve tegye szebbé a világot. Most is valami hasonló van kibontakozóban a Föld és az emberiség sorsában. A Föld karmája éretté vált arra, hogy tisztuláson menjen keresztül. A tisztulása ára az, hogy az emberiség engedje meggyógyulni a Földet, és nem utolsó sorban önmagát! Misztikus rovat A Szent Grál igaz története I. rész A húsvét régi ünnep. Egyfajta megemlékezés, melyet az ember persze elferdített. Históriája régre nyúlik vissza. Anno ez még azelőtt indult, hogy a keresztény vallás elkezdődött volna. Akkoriban alászállt a Földre a Szent Grál. Micsoda a Szent Grál? Nos, mindenki mást ért alatta. Én egy olyan magas tisztaságú vérvonalat értek alatta, amely az igaz eszmét hordozza. Abban az időben érkezett a Földre egy másik vérvonal is, a feketevérűek. Nos, az a vérvonal és a Grál is bizonyos emberekbe ültettetett a földönkívüliek segítségével. Hogyan? Itt most megtorpan a modern elme, s végképp összezavarodik annak láttán, hogy egy szent vérvonal és a földönkívüliek hogyan kerülhetnek egyáltalán kapcsolatba. A spirituális világban nem annyira a forma, mint inkább a szellemi tudatszint számít. Az univerzum telve van élettel, minden faj egy egységes, rendezett és komplex rendszernek, tudniillik az életnek az organikus része. A lelki fajok egymást segítik, támogatják, vagy éppen ellenkezőleg, egymást háttérbe szorítva igyekeznek felkapaszkodni az önmegvalósítás képzeletbeli létráján. Így az, hogy földi, humán testben, vagy más, valamilyen egzotikus, extrém testben nyilvánul meg a lélek, az másodrendű.

5 A szuperfejlettnek teremtett lelkek sajátossága, hogy leszülethetnek bárhova, bármilyen testbe és ott az adott élettérben, társadalomban és korban küldetést teljesítsenek. Ez történt a Grál és más vérvonalak esetében is. De mit is nevezünk vérvonalnak? A lelki vérvonalak feladata különleges erőt, képességet és tudást adni birtokosának. Ez tehát olyan, mint egy oltás sajátos tulajdonságokkal és immunitással vértezi fel alanyát. Ezek a lelkek szintén emberi testbe költöztek és a kevésbé fejlett lelkekkel, emberekkel, keveredtek. A vérvonal pedig apáról fiúra szállt. Titkos társaságok alakultak, melyek egyre nagyobb hatalomra tettek szert. Ekkor jött Jézus Mester és aktiválta a Grál erejét. Ezzel elindította az emberiséget egy bizonyos fejlődési úton. A Feketvérűek aggamentumát ez a vérvonal neve egy másik lény indította el, akit Apófisznak hívtak. Apófisz nagyobb titokban tette ezt, mint Jézus a magáét. Milyen viszonyban állt egymással ez a két szóban forgó vérvonal? A Grál szent birtokosai akármit is tettek, a Feketevérűek igyekeztek elrontani és eredményeiket, munkásságukat lerombolni. A Grálnak az igazi gondolkodás elterjesztése lett volna a feladata, ezért hozták létre az egyházat. Azonban a feketevérűek az ördög eszközeit használva már hamar rombolták a nagy művet. Ők úgy harcolnak, hogy hamis eszméket és az emberi egót kihasználva az elmére hatnak. Elültették az akkor még tiszta egyház vezetőinek fejében a pénz szeretetét. Ezért már elég hamar letért az Anyaszentegyház az igaz útról. A mai vallás már teljesen más irányt követ, mint amilyennek eredetileg indult. (folyt. köv.) Humor rovat Kenguru Ausztráliában egy nő elvált, és új férjet keres. A feladott újsághirdetésben egyetlen feltételt szab, hogy a jelentkező szűz legyen. Akad egy vállalkozó, összeismerkednek, kölcsönös a szimpátia. A nő többször rákérdez, hogy biztosan szűz-e a fickó, a férfi meg váltig állítja, hogy soha nem volt nővel. Össze is házasodnak. A nászéjszakán az újdonsült férj iszonyatos rendezkedésbe kezd a hálószobában: a székeket a falhoz tolja, az asztalokat is, mindent elpakol a szoba közepéről. - De hát mit csinálsz, szívem? - kérdi elképedve a nő. - Hát, ahogy mondtam, én még nem voltam nővel. De ha olyan, mint a kenguruval, akkor itt minden helyre szükség lesz! Apróhirdetés! Egy férfi felad egy hirdetést: "Feleséget keresek!" Másnap kap száz levelet, mindegyikben ez áll:

6 "Mit szólna az enyémhez?" Egy porszívóügynök betolakodik egy házba, és a háziasszony minden tiltakozása ellenére nagy rakás száraz lócitromot szór a szoba közepére. A nő felháborodik: - Mit képzel? - Asszonyom, ígérem, amit ez a csodálatos porszívó nem szed fel, azt én magam fogom megenni! - Akkor teszek rá magának egy kis tejszínhabot, mert nincs áram a házban. A szalagos papagáj Egy nő bemegy az állatkereskedésbe. Meglát egy Ft-os papagájt, aminek egyik lábán piros, a másik lábán kék szalag van. A nő megkérdezi az eladót: - Tessék mondani, miért ilyen drága ez a papagáj? - Mert két nyelven beszél. Ha meghúzza a kék szalagot, akkor angolul beszél, ha a pirosat, akkor magyarul. A nő először meghúzza a piros szalagot. Papagáj: - How are you? Ezután meghúzza a kéket. Papagáj: - Hello! Hogy, s mint? - És ha mindkettőt meghúzom?? Papagáj: - Akkor elesek, cseszd meg! Izzócsere A rendőr leállítja az autóst az autópályán és megkérdi tőle: - Uram! Megkérdezhetem, mióta jön hibás hátsó lámpákkal? A sofőr kiszáll, megnézi a kocsi hátulját, majd térdre esik és elkezd zokogni. - Ugyan már, annyira azért nem súlyos a helyzet! - nyugtatja a rendőr. Pár kiégett izzó miatt még nem kell elkeseredni. - Nem? És hol az utánfutóm, meg a motorcsónakom? Egyetemista Megfáradt egyetemista hazaérkezik szülőfalujába, ahol édesanyja egy kérdéssel fogadja: - Kedves fiam, levágtam két csirkét, mit főzzek belőle? - Pálinkát, édesanyám! Önmegvalósítás rovat Sokan fürkészik az újságunkat annak reményében, hogy boldog lesz a napjuk általa. Ezért ragadtam tollat, hogy segítsem ezt megérteni. Mindaddig, amíg abban reménykedsz, hogy kívülről jön a boldogság, függő leszel. Azt hiszed, hogy saját magadban nem találhatod meg? Mindent magadban kell kezdeni.

7 Összhangba kell magadat hoznod a körülötted lévő dolgokkal, és akkor a környezeted is azt fogja sugározni, amit szeretnél. A világ sokszor a mi indulatainkat és konfliktusainkat tükrözi vissza. Tehát, már is itt van az első kérdés: ki vagy-e békülve magaddal, és a világgal? A boldogság folyamata benned indul el. A mindennapi érzelmek általában múlandók. Miért engeded, hogy múlandó dolgok irányítsanak? Ne engedd, hogy az érzelmeid egy dologhoz láncoljanak. Egy negatív tapasztalat miatt ne válj magad is negatívvá! Az idődet ne az töltse ki, hogy egy érzelmet vagy egy azt kiváltó történést elemezgetsz magadban, mert onnantól elhatározott reakcióid lesznek a spontán eseményekre, és adott esetben előre rosszul érzed magad olyasmiért, ami még meg sem történt. Ha előre értékeled a dolgokat, azzal kényszeríted magadat, hogy örülj, vagy búslakodj valami miatt. Ha boldog napokat akarsz, akkor kis lépésekkel el kell indulnod és fel kell számolnod az előítéleteidet, majd tágítanod kell a határaidat. Az erős és hatalmas fa is egyetlen kicsi magból fejlődik ki, mert abban a kicsiny kis magban benne rejlik minden! Benned, a te lelkedben is benne rejlik minden, ami ahhoz kell, hogy boldogok lehessenek a napjaid. Miért nem hagyod hát, hogy kifejlődjön benned a boldogság, hogy aztán már kívülről is az tükröződjön vissza! Ne okolj mást a boldogságod hiányáért, hanem kezdj cselekedni, és tegyél azért, hogy a mindennapjaid ne az indulataidat és az előre elhatározott érzéseidet tükrözzék vissza. Minél több harmóniát adsz magadból, annál többet kapsz te is! Az pedig ne csüggesszen, ha a napjaid nem viszonozzák rögtön a pozitív gondolkodásodat. Előbb vagy utóbb viszonzásra talál a hozzáállásod! Ne húzódj vissza félénk csigaként szorongásaid házába, ha nehézségekbe ütközöl. Az érzelmek a tieid, te kapcsolgatod őket. Te döntöd el azt is, hogy meddig emészted magad valamin. Ne hagyd, hogy a negatív érzelmeid vagy félelmeid központi szerephez jussanak az életedben, mert akkor rendre visszatérnek a mindennapjaidban. Megengeded, hogy egy szorongást okozó helyzet jelen legyen egész életedben? Te választasz, hogy minek engedsz irányítást magad felett! Vannak pozitív érzelmeid is! Miért nem használod őket? Mi haszna annak, ha van egy zseblámpa a kezedben miközben egy sötét erdőben mész, de te nem kapcsolod be, hogy fénnyel árassza el előtted az utat? A boldog napot te hozod létre a saját pozitív, alkotó léteddel! Mindössze az a dolgod, hogy ne engedd, hogy bármilyen negatív dolog elhomályosítsa benned a pozitív gondolkodás fényét. Így tudsz megtanulni, pozitívan gondolkodva élni! Vannak, akik másokat hibáztatnak saját érzelmi állapotuk miatt. Lehet, hogy kezdetben erőfeszítéseket igényel a részedről, hogy te ne így tegyél, de fokozatosan, szerény eredményekkel el tudod indítani a változásodat a boldog napok érdekében. Horváth Zoltán Párban szép rovat A párkapcsolat titkos mozgatói A lelkiismeret és az önérvényesítés viszonya egyértelmű. A lelkiismeret már a gyermeket is megérinti, még azelőtt, hogy öntudatára ébredne. A gyereket a saját eszméinek megfelelően

8 formálja a szülő, a tanárok és a világ. A lelkiismereti válság miatt sok ember nem tudja elérni a tudatosság állapotát. A lelkiismeret furdalás lehet megtévesztő, amolyan áltudat, ami az ember félelméből táplálkozik, és egy jó alap arra, hogy mit miért nem csinál. Miért nem önálló, miért lakik 3O évesen otthon, miért nem szakít azzal, aki mellett szenvedés az élete Sok ember éli úgy az életét, hogy ahányszor olyat tesz, amit lelkiismerete rossznak ítél, bűntudatot érez. Igen ám, de ezzel az a gond, hogy a kín és a szorongás, az bizony az egó megnyilvánulása. S innentől kezdve a lelkiismeret egy problémás, sokszor önkényes dolog. Ahelyett, hogy az ösztönök, vagy a tudatosság kapuját nyitogatná, a rögzített viselkedési szabályokat szajkózza nekünk arról, hogy mit szabad és mit nem Ez a tisztánlátás nélküli állapot kiváltója. Élet, életfeladat, sors: Az életfeladatunk befelé irányul. Az életfeladatunk valaminek a körülhatárolása, és azért a miénk, hogy a saját határainkra gondoljunk és ne másokéra. Az életfeladat elfogadása nem a környezetünk elfogadásáról szól, hanem saját magunk elfogadásáról. Magunkban kell bíznunk és nem másokban, és ha valami nem tetszik az életünkben, akkor nem másokat kell megváltoztatnunk, hanem saját magunkat. Életünk irányítása ezeken a dolgokon múlik, legyen szó párkapcsolatról, szülőkkel való kapcsolatról, vagy munkáról. Maga az irányítás nem azt jelenti, hogy minden problémától könnyedén megszabadulunk, de mindenképpen elősegíti ezt. Az önmagával harmóniában élő ember mer szembenézni a problémáival és nem csak ismételgeti, hogy jó lenne már megváltoztatni a dolgokat! A határai megrajzolásával küzdő ember mindig függ másoktól, és a történésektől. Ha az ember kezd tudatára ébredni, megérti, hogy nincs szükség arra, hogy megmondják nekünk, hogy mi a jó és mi a rossz. Arra van szükség, hogy felébresszük magunkban a tudatot, amely lehetővé teszi, hogy a dolgokat úgy lássuk, ahogy vannak. Ha így cselekszik az ember, bármit tesz, azt helyesen teszi! Női titkok - Férfi titkok: Mindenkinek van duálpárja. Amikor az ember Lelkét kiizzadja magából a Teremtő, a Lélek két félből áll. Ez a két rész tökéletesen kiegészíti egymást, akár egy kettétört tányér darabjai. Leszületésükkor elválnak útjaik és mindkettő a maga útját járja tovább, a maguk módján fejlődnek és gyűjtik a megtapasztalásokat. Olykor összetalálkoznak, és ha előfordul, hogy felismerik egymásban az egyesülés lehetőségét, az azért van, mert mindketten őrzik magukban mélyen a másik képét. Tehát valamennyi ember a földön hordozza magába önmaga másik felének a képét, valahol legbelül. Emiatt, minden egyes nő és férfi azzal a reménnyel a szívében születik, hogy rátalál egyszer önmaga másik felére, akinek a karjaiba rátalál az igazi összhangra. Ez valóban a legnagyobb összhang lehetősége, amit senki sem pótolhat az életünkben. Azok a Lelkek, akiket a Teremtő egymásnak alkotott, csodákat képesek megélni együtt! Azért van annyi csalódás a párkapcsolatok világában, azért annyi a válás, mert az emberek nagy része nem találja azt, amit keres. Egy ideig el van az ember a részmegoldásokkal, de csak egy ideig. Félrelépések, boldogtalanság, kielégületlenségek, szerepek eljátszása, elfojtások, síri csend otthon Sajnos ez a jelenség olyan, mintha egy gőzölgő lábosra kisebb fedőt tennénk, mint amekkora illik rá, vagy egy 42-es lábra 38-as zoknit akarnánk felhúzni. Egyik próbálkozásunk se jár túl nagy sikerrel. A féltékenység, amikor félünk attól, hogy párunkat elcsábítja valaki, a veszteségtől való félelem, a megfelelési kényszer ezek annak jelei, hogy tudat alatt sejtjük, hogy partnerünk nem a duálpárunk, és tudjuk, hogy nincs tökéletes összhang. Van egy egyszerű teszt: ha párunkat megkérdezzük, hogy miért szeret minket, és Ő elkezd válaszolni nos, akkor tudhatjuk, hogy nincs minden rendben. Ha meg tudom fogalmazni, hogy miért szeretek valakit, a kedvességét, vagy az eszét, az bizony régen rossz!

9 Horváth Zoltán Harmónia rovat Magas feszültség Az elektroszmog károkozása Az ezotériával sokan úgy kerülnek közelebbi kapcsolatba, hogy valamilyen testi tünetükre, betegségükre, nem találnak gyógyírt a szokványos orvoslás vagy a pragmatikus tudomány által nyújtott azonnali megoldástárban. Így napról napra egyre többen ismerkednek meg a földsugárzásokkal, az aurával, a szellemi jelenségekkel, a pszichoszomatikával (lelki eredetű testi tüneteket vizsgáló irányzat), hogy csak néhányat említsek a színes spirituális palettáról. Temérdek megszívlelendő tanácsot kap a kíváncsi, mellyel életét könnyebbé, boldogabbá és harmonikussá teheti. Most is egy ilyen következik. Nem tudom, belegondoltál-e már abban, hogy az ember milyen érdekesen van összerakva. Testünk 70%-a víz, emellett egy olyan idegrendszerünk van, amelynek ha rostjait kihúznánk, több mint hétszer érné körül a Földet! Ez az idegrendszer születésünktől a halálunkig végtelen számú elektromos impulzust közvetít. Ha ezt a kettőt összerakjuk, akkor láthatjuk, hogy egy elektromos közeg egy óriási vizes közegbe van ágyazva. Első hallásra ez nem tűnik valami biztonságosnak. Gyakorlati haszna viszont az, hogy egy elektromágneses tér keletkezik, vagyis az elektromos és a magnetikus részek kölcsönhatásba kerülnek egymással és egy erőmezőt hoznak létre. Hogyan is hívjuk ezt az energiamezőt ezoterikus nyelven? Természetesen az auráról van szó. De mivel is jár együtt ez a különleges kombináció? Például maga után vonja, hogy egy folyamatos, dinamikus és bizonyos fokig nyitott energia-áramoltató rendszerek vagyunk, akik rá vannak szorulva/utalva a környezet energiáira. Ebből következik, hogy olyan dolgokkal, mint rezgések, földsugárzások, szellemi sugárzások és a különféle elektromos berendezések, sőt maguk a falakban futó vezetékek egyáltalán nem elhanyagolható hatással vannak ránk, illetve energiamezőnkre! Megkülönböztethetünk természetes és mesterséges elektromágneses tereket és hatásokat. Például a Földünknek is megvan a maga sajátos rezgése, vagyis elektromágneses kisugárzása, de a Napnak is, sőt a csillagoké sem elhanyagolható. Gondoljunk például az olyan, ismeretterjesztő csatornákon állandóan fel-felbukkanó témákra, mint a napszél, a kozmikus háttérsugárzás, vagy épp a mágneses viharok. Mennyi láthatatlan részecske, mennyi pozitív és negatív töltés kereszttüzében éljük az életünket, amelyek másodpercenként milliárdnyian hatolnak át rajtunk. S akkor még csak a természetes forrásokra utaltam. Ugyanakkor léteznek mesterséges források, igaz nem régóta. Az elmúlt 300 év gyökeresen megfordította, átformálta az emberek életét, sajnos nem a jó irányba. A rádiófrekvenciás sugárzások és az elektromos áram keltette sugárzás pillanatok alatt ellepte az életünket. Mindennek, amiben áram folyik még a kikapcsolt, de a konnektorból ki nem húzott tévének vagy éjjeli lámpának is van elektromágneses kisugárzása, illetve erőtere. Ez ma már abszolút tudományos elven mérhető és kutatható.

10 Központi kérdésként vetődik fel, hogy ez a sok, nem természetes, gerjesztett elektromos és/vagy mágnese tér milyen hatást gyakorol a fiziológiás folyamatainkra és az auránkra. Joggal kérdezhetnénk, hogy mik a hátulütői a konformista és technikaimádó életvitelünknek, a mobiltelefon- és számítógépkorszaknak? Teljesen logikus a válasz: túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a sejtjeinkben és az auránkban zajló trilliónyi folyamatot megzavarják ezek a mesterséges rezgések. A nagyobbik baj az, hogy napi 24 órában 1-1,5 méteren belül, de sokszor még kisebb távolságra vannak tőlünk az elektromos berendezések, vagy épp a vezetékek. Két hatás pedig vagy erősíti, vagy gyengíti egymást. A mi esetünkben inkább a gyengítő és romboló erőhatásokról beszélhetünk, mert ezek vannak túlsúlyban. Mindenképpen figyeljünk oda és tegyünk annak érdekében, hogy a felesleges gyengítő, amortizáló elektromos és mágneses sugárzások csökkenjenek az életterünkben, mert az ilyen irányú nem tudás már nem mentesít a káros következmények alól! Hogy melyek ezek a nemkívánatos konzekvenciák, arról a következő cikkemben számolok be. Gyermeknevelés rovat Rivalizálás A másságot, a két nem közötti eltéréseket és különbségeket, mindig figyelembe kell venni, mert a férfi és a nő, illetve a fiú és a lány szinte minden tekintetben eltér egymástól: biológiai felépítésben, hormonálisan, viselkedésben, gondolkodásmódban, kommunikációban és lelki szinteken egyaránt. Ha ezt belátjuk, akkor azt is viszonylag könnyen elismerhetjük, hogy tanulnunk kell a másságról, hogy ne mindig önmagunkból kiindulva hozzunk döntéseket, hogy ne ítéljünk elhamarkodottan, s hogy értelmezzük a másik nem reakcióit. Mind a lelki, mind az egyéb jellegzetességeink, életünk folyamán egyre hangsúlyosabbakká és átnyaltabbakká válnak, kiváltképp azután, hogy serdülőkorban a hormonok még egyértelműbbekké teszik őket. Voltaképpen a nő leglényegéhez tartozik, hogy érzekei sokkal kifinomultabbak, mint a férfiaké. Ez számos okra vezethető vissza. A női agy már eleve úgy strukturálódik, hogy a látványból többet érzékeljen és jobban vissza tudjon emlékezni arra, amit látott. Ezzel magyarázható, hogy a lányok számára miért is olyan fontos a személyes, emberek közötti kapcsolat. De ez a jelenség ölt testet például akkor is, amikor a fiúk szembesülnek azzal, hogy a lányok szinte sohasem mennek egyedül a mosdóba, hanem mindig együtt, közösen keresik fel a mellékhelyiséget. A lány csecsemő szüntelen keresi a kapcsolatot az emberekkel, lelkileg is sokkal jobban vágyakozik az embertársaihoz, mint a kisfiúk. A kislányok később pedig a hölgyek még akkor is előszeretettel alkalmazzák a testbeszédet és a metakommunikáció más eszközeit, amikor azzal valójában semmi különösebb szándékuk nincs. Tehát egy nőnek nem kell nyomos ok ahhoz, hogy egy fiúra rámosolyogjon, kedves hanglejtésben szólítsa meg, vagy akár barátian elbeszélgessen olyanokkal, akikkel életében először találkozott. Ezt a fiúk sokszor félreértik és túlzott közvetlenségként fogják fel, illetve nem ritkán féltékenységi jeleneket rendeznek emiatt, holott nem kéne. A lányok ismerkedősek, míg a fiúknak több időbe telik ez, illetve több kritériumnak kell megfelelni ahhoz, hogy meghitt társalgásba

11 elegyedjenek egy idegennel. Ennek oka a kapcsolatteremtés igényeinek és kritériumainak különbözőségeiben rejlik. Ha egy lány nem kedvel valakit, attól még könnyedén el tud diskurálni az illetővel. Ellenben ha a fiú azt látja, hogy barátnője kedvesen cseverészik azzal a valakivel, akit egy perce még szidott, akkor kétszínűséggel és képmutatással vádolja a szebbik nemet. A férfi agy elvárna egy bizonyos fokú következetességet, míg a női agyban jól megfér egymás mellett a szeretem - nem szeretem vagy az ezt szeretem benne, azt viszont nem kettősség. A fiúk ilyenkor összezavarodnak és mivel magukból indulnak ki, alakoskodással vádolják a lányokat, pedig közelebb állnának az igazsághoz, ha helyesen tudnák értelmezni a lányok érzelmi reakcióit. Az előbbiekhez hozzá kell azt is tenni, hogy a női attitűd azért is vált ilyenné az idők folyamán, mert a lányok ilyen személyiségjegyekkel ellensúlyozzák a testi gyengeségüket, tehát egyfajta védekező mechanizmus is munkál a lányok kedveskedő, esetenként jó pofizó, bratyizó viselkedése mögött. Másfelől, a nők sokkal érzékenyebb teremtések és spirituális szempontból nézve lényegesen több jó tulajdonsággal rendelkeznek, mint a férfiak. Mihelyst megtapasztalja gyerekként a fiú, hogy a női esendőség, gyengeség és finomság milyen hatásos (fegyver), illetve milyen előnyökkel jár, tudat alatt azonnal irigykedni kezd a lányokra és beindul egy elnyomási program bennük. A fiúk sokszor hátrányosabb helyzetűnek ítélik magukat, mert ha egy szituációban nem lehet agresszíven érvényesülni, akkor ők finom képességeik híján, alul maradhatnak. Akármennyire is próbálják tagadni, a fiúk és a lányok, majd később a férfiak és a nők között egy folyamatos harc és rivalizálás dúl. Hát, ezen szeretnénk mi változtatni, ugyanis ez a felállás mindkét nemnek felesleges hátrányokkal jár és gyerekes szintre redukálja a férfi-női kommunikációt. Ezo-mozi rovat A múmia visszatér Feltámadás és feltámasztás A múmia trilógia mindegyik részében közös vezérmotívuma a feltámadás, illetve a feltámasztás. Így Húsvét táján, fontosnak tartom felvetni ezt a kérdést, hiszen ez egy élő misztikus kapocs lehet Jézus élete és az egyiptomi kultúra között. Mit jelent a feltámadás? Nos, ha a Bibliára gondolunk, akkor Jézus története rajzolódik ki előttünk, aki munkássága alatt több holtat és nem utolsó sorban önmagát is feltámasztotta. A feltámadás jobb, teljesebb megértéséhez az tisztázandó, hogy az ember elsődlegesen lélekből és szellemből, s csak másodlagosan testből áll. A test mint anyagi porhüvely képes magába fogadni a szellemet (tudatot) és az isteni lelket. E három összetevő közül a lélek az, ami az életet adja. Imígyen a halál akkor áll be spirituális értelemben, amikor a lélek kilép a testből. Pontosabban fogalmazva ez egy eloldódási folyamat, de mindenképpen a lélek eloldódása a

12 testtől, nem a szellemé. A feltámadás tehát technikailag az isteni eredetű lélek testbe való visszatérést jelenti. Ez többféleképpen is történhet. Lehet a lélek annyira fejlett, erős és a Sors által felhatalmazott, hogy önmaga erejéből tér vissza a testbe erre volt példa Jézus esete. (Bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy őt is azért segítették, nevezetesen, Ariell Arkangyal hozta vissza, de ez a történelemből hiányzik.) A másik variáció arról szól, hogy egy feltámasztó szertartást kell elvégezni, melynek keretén belül a túlvilág egy bizonyos régiójából visszahívható a lélek (és egyébként a szellem) is a testbe. Erre többek között az egyiptomi kultúrában találunk példákat, ahol maga a mumifikálás szolgált a test konzerválására, mert ott előre úgy tervezték, hogy a fáraók, családtagjaik és néhány magas rangú előkelőség alkalmasint visszatérhessen a régi testébe. A miérteket itt most nem firtatnám, de a technika lényegéhez tartozik, hogy a szertartást végző felolvasó pap megnyitja a túlvilág kapuját a Lelkek Kútját -, s azon keresztül szólítja vissza testébe, múmiájába a lelket. Akár az előbbi, akár az utóbbi eljárást tekintjük, nem kerülheti el a figyelmünket a szembeszökő hasonlóság. Jézus is tulajdonképpen beavatott volt, akár Imhotep, aki pedig főpapi funkciókat töltött be Egyiptomban és nem csak a filmben, az élő történelemben is. Jézus esszénus mester volt, aki részint egyiptomi mesterektől, részint az Esszénia (egy esszénus közösség Jézus idejében) vezetőitől kapta meg a magasabb fokozatú beavatásait. A mesteri szint azt takarja, hogy az illető már képes a testét elhagyni, azaz a testéből kilépni úgy, hogy ő maga élő szellemtestének segítségével érzékeli a szellemi világok valóságszintjeit, másrészről a teste addig életben marad. Abban az esetben, ha a testelhagyás nagyobb időintervallumot ölel fel, akkor a testet konzerválni szükséges, máskülönben az oszlási folyamatok visszafordíthatatlanná válnak. A feltámasztás tehát egy mágikus művelet, amelyre csak nagyon indokolt esetben és sorsírói engedélyekkel kerülhet sor. De lehetséges. A nagy beavatottak számára a halál nem volt több, mint egy nagy kapu, amin keresztül a lelkük átjárt. Így volt ez Atlantiszban, Egyiptomban és a későbbi magaskultúrákban is. A feltámadás melyről a feltámadott mesterek tettek tanúbizonyságot minden autentikus (hiteles) felsőbb kinyilatkoztatásban szerepelt. A feltámadás, vagyis a lélek halált követő továbbélése, evidens az ezoterikusok számára, ugyanakkor szinte felfoghatatlan a materialista világnézetű hívők számára, illetve ez utóbbiaknál a test továbbélését, vagy a testtel együtt történő feltámadást jelenti. Talán nem kell különösebben ecsetelnem, hogy itt nem a test élettartamának a mesterséges meghosszabbításáról és a test mindenekfelettiségéről és halhatatlanságáról szól a fáma. Ez a nézet ugyanis helytelen. Akik ily módon gondolkodtak a feltámadásról és reinkarnációról, azt istentagadónak bélyegezték és a legkomolyabb mértékben büntették, valahogy így minősítették őket: A Teremtő elismerése nélkül éltek vala, kételkedének vala az égben lakozó jóban és a pokolban lakozó rosszban, a holtaknak feltámadásában és a leendő testekben. Gyarlók ők, kik az életre nem valók, csak a szenvedésbe valók.

13 Ezo-konyha rovat Mágikus tojás Húsvét nincs tojás nélkül. Ennek a hagyománynak a gyökerei igencsak messzire vezetnek. De nem csupán kultikus tárgyként használjuk fel a tojást, hanem táplálkozási és ezen belül spirituális táplálkozás-élettani jó tulajdonságainál fogva alkimista célokra is igénybe vehetjük a tojás tyúktojás mágikus erejét. A tojás csaknem valamennyi nemzet kultúrájában megtalálható jelkép. Nem pusztán a madarak, hüllők és emlősök szaporodásának megismerésére vezethető vissza a tojáskultusz. Ennek jóval mélyebb gyökerei vannak. Mitologikus jelentőséggel bír a tojás, gondoljunk csak Lédára, aki hattyú alakot öltött, hogy Zeusz leánya megszülethessék, vagy éppen említhetném az egyiptomi teremtésmítoszokat, amelyekben a világ a Nagy Gágogótól származik, aki önmagából egyetlen tojásból keltette életre az anyagi univerzumot. A világtojás felfogás ab ovo a Föld minden tájékán egyöntetűen felbukkan. Szinte mindenhol a termékenységet, az újjászületést és a megújhodó életet szimbolizálja. A modern ember nem tudja, hogy a tavaszi (és az őszi!) napéjegyenlőséghez kötődő rituális ünnepek kapcsán szívesen használták a tojást mágikus táplálék gyanánt. Mára ez a tradíció megkopott, korunkban elsősorban ajándékozásra és díszítésre használjuk a tojást. Megjegyzem a tojás festése azért még kultikus cselekedetnek minősül, hiszen a hímes tojásokat jóslásra is használták aszerint, hogy mit festettek rájuk. A tojást sokszor felszentelték és annyi darabra vágták, ahány tagja volt a családnak, annak érdekében, hogy a családtagok mindig visszataláljanak egymáshoz. Egyébiránt a tojásnak a túlvilághoz is szoros kapcsolódásai vannak: a halottak sírjára is tettek tojást, nyilvánvalóan az újjászületés és a feltámadás, az új élet keletkezésének reményében, illetve a patkolt tojásnak a rontáselhárító szerepe volt kimagasló. Vajon miért válhatott a tojás ilyen különösen kiemelt tárggyá mind a népi hagyományokban, mind a mitológiában, mind a táplálkozási szokásainkban, mind az alkímiában? A tojás táplálkozás-élettani értékét annak köszönheti, hogy szinte minden tápanyagot, vitamint és ásványi anyagot tartalmaz. Ezen belül a foszfor, a vas, a jód és a cink tartalma kimagasló. Spirituális szempontból a megtermékenyítő energiája óriási. Az auránk és a sejtjeink egy jelentős része ciklikusan megújul, tulajdonképpen újjászületik. Ehhez energiára van szükség, nevezhetjük ezt az energiatípust a bőség energiájának. Nos, a tojás általában ebből a bőség-energiából tartalmaz hatalmas mennyiséget. Így amikor egy alkimista szeretne egy megújító vagy regeneráló folyamatot elindítani a testében, a lelkében vagy a személyiségében, akkor azt nem csak a bolygóállásoktól teszi függővé, hanem figyelembe veszi a természet periodicitását (például a tavaszi és őszi napéjegyenlőséget), valamint a táplálkozását is úgy állítja be, hogy előnyben részesíti az álalakulás alkimista nyelven a transzmutáció energiáit legnagyobb mennyiségben tartalmazó élelmiszereket. Itt érkezünk el a tojáshoz, amely a teljes megújulás folyamatához szükséges energiát tartalmazza: a keletkezés és a teremtés erőit. Amennyiben így tavasz hajnalán szeretnénk mi is egy picit új erőre kapni, új terveket beindítani és gyarapodni, gazdagodni, akkor étrendünkbe illesszük be a tojást. Elkészítési módjai szinte kiapasztatlanok: levesekbe, mártásokba, desszertekbe, süteményekbe, reggelire, ebédre, rántva, habarva, hidegen, melegen, nyersen turmixokba stb.

14 Táplálkozásunk összeállításánál mindig vegyük figyelembe az egészségi állapotunkat és/vagy kérjük ki szakemberek/orvosok véleményét, tanácsát ez ügyben! Blog Sárával az élet VI. rész Sára két arca... Íme, egy újabb bizonyíték arra, Zolinak mennyire igaza volt Sárával kapcsolatban. Azt is mondta, tudja, hogy nem könnyű, de ez a mi utunk. Sára reggelente nehezen ébred, nyűgös, tőle nem megszokottan lassú. Egy merő izgalom, hogy el tud-e készülni időre. Igaz, a ruháját kikészíti előző este, mivel ő már ennyi idősen is egy vérbeli nő, még legalább háromszor gondolja meg magát. Ez a reggeli készülődést még hosszabbá, számomra pedig még frusztráltabbá teszi. Másnap iskolai ünnep! Este az alkalomhoz illő ruhát kicsi lányom kiválasztja. Reggel szembesültem azzal a ténnyel, hogy a hűvös időjárás ellenére gyermekem igencsak nyárias ruházatot öltött. Figyelmeztettem, fázni fog. Javasoltam több alternatívát, persze egyik sem volt számára elfogadható. Nincs egy rongyom sem és ami van, annak meg mindnek pocsék a színe! - esete forgott fenn. Felhívtam csemetém figyelmét arra, hogy ő három garnitúra ruhából választhat, más gyerek pedig örül, hogy van egy ünnepi öltözete. Majd füstölögve, dühöngve, energiámat veszítve magára hagytam. Öltözzön, ahogy akar! Kisvártatva, kifogástalanul, az időjárásnak megfelelően felöltözve jelent meg. Rendkívül kreatívan válogatta össze ruháit szegényes ruhatárából. Mégiscsak sikerült! Elegáns volt. Nem lehetett volna ezt első szóra? Belefáradok a csatáinkba, abba, hogy sok energiával, ész érvekkel győzzem meg, ne csak tiltsak, hanem választási lehetőségeket kínáljak. Tudom, azt is meg kell tanulnia, hogy a döntéseiért felelősséggel tartozik. De télvíz idején ne öltsön nyári ruhát, nem?! Délután találkoztunk Ritával. Beszélgettünk. Sára láthatóan jól érezte magát, jött-ment, felderítette a kávézó minden apró szegletét, időbe telt, amíg sikerült rávenni, hogy közénk üljön. Ám a forró csoki és a sütemény az asztalhoz csalogatta. Elmeséltük Ritának a reggelünket, közben Sára folyamatosan mozgásban volt, lóbálta a lábát, csak háromszor rúgott belém. Én mindannyiszor szépen kértem, többet ezt ne tegye, figyeljen a környezetére is. Beszélgettünk minden féléről, majd szóba kerültek házi kedvenceink is. Egyszer csak Sára mintegy mellékesen mondta el nekünk, hogy milyen színű

15 házi kedvenceink, többek között a legfiatalabb kedvencünk, kiskutyánk aurája. Beszélgetés közben lenyugodott, hosszasan osztotta meg velünk tapasztalatait. Döbbenten tudatosult bennem, hogy ő mindezt látja! Kérdeztem is tőle, Sára mindig látod ezeket a dolgokat, vagy időnként ki tudod zárni ezt az életedből? A válasza: mindig látom őket, azaz az aurát, az angyalokat és a különböző lényeket. És én közel 10 év után tudom ezt meg!!!! Csodálom a gyerekemet és megemelem a kalapom, hogy ilyen diszkréten és tudatosan kezeli a képességét. Ő pici gyermekként nem rajzolt lila cicát vagy zöld kutyát. Később jövőbeli tervek kerültek szóba, Sára nagyon plasztikusan megfogalmazta nekünk azt, hogy miről milyen érzetei támadnak. Én meg csak hallgattam és csodálkoztam. A kellemes beszélgetés végeztével Sárától megérdeklődtem, miért nem segít nekem, másokkal miért beszélget ilyen készségesen. Tudod, anya, a Ritában bízom, mert ő hisz ezekben a dolgokban, TE még mindig nem hiszel 100%-ig. Próbálkoztam még pár kérdéssel, de azt a választ adta, hogy anya a te utadat neked kell bejárnod, én nem segíthetek. Hát, ez is az én Sárám, megvan benne a hisztis, ruhát válogató gyermek és a spirituális felnőtt. Várom már, hogy megoszthassuk Zolival a számomra új információkat és kíváncsi vagyok, mit tudunk meg még erről a kis lényről. Sipos Izabella

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

30. Lecke: Engedd el és Következtetés

30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke : Engedd el és Következtetés Fogalmak: Engedd el Az eredmény az univerzum felelőssége. Határozd meg, hogy mit akarsz megvalósítani, hogy mi a célod, majd

Részletesebben

AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM

AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM "Vágyad éppúgy helyreállítja az igazságot, ahogy az igazság elvesztése is egy vágyadnak volt köszönhető. A csodák tanítása, Törzsszöveg, 20. VIII. 1.2. A. Amikor arra gondolok:

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Megjegyzés Alapjában nem tudom

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 1. A filozófiának, a nyelvészetnek és a pszichológiának évszázadok óta visszatérô kérdése, hogy milyen a kapcsolat gondolkodás vagy általában a megismerési folyamatok és nyelv,

Részletesebben

A tévedés lehetőségének fenntartása mellett mondom a következőket: A TERV CSODÁS, TÖKÉLETES A MEGVALÓSULÓ KIÁRADÁS.

A tévedés lehetőségének fenntartása mellett mondom a következőket: A TERV CSODÁS, TÖKÉLETES A MEGVALÓSULÓ KIÁRADÁS. A tévedés lehetőségének fenntartása mellett mondom a következőket: A TERV CSODÁS, TÖKÉLETES A MEGVALÓSULÓ KIÁRADÁS. Lesz belőle emberi test, melyet betölt az ember szellem. A szellem már kész tervvel érkezik

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04.

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal, lejött hozzátok Abban a pillanatban szólalt meg ez a dal a cédé lejátszómon, amikor belekezdtem ebbe az írásba az angyalokról.

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Angyal Mágia. Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia.

Angyal Mágia. Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia. Angyal Mágia Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia. A szertarta s menete: 1. Válassz egy szép gyertyát magadnak,

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után.

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Jóga Nidra 1. Streszoldó relaxáció CD Időtartam: 43 perc A mélylazítás hatásos jógatechnikája során a gyakorló elsajátíthatja

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM CSAPAT Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM Nyuszifon? Ezt az ibook-ot azért készítettük, hogy megmutassuk Nektek, mennyire egyszerű egy ilyen könyvet létrehozni. A Nyuszifon könyvben gyerekek és felnőttek

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Szeretettel köszöntelek Benneteket!

Szeretettel köszöntelek Benneteket! Házaspáros alkalom Szeretettel köszöntelek Benneteket! Siklósiné Földvári Gabi 2012-11-18 1 Téma 2012-11-18-án A szülő-, illetve családcentrikus házasság 2 Ismételjünk ismét egy picit A férfi elhagyja

Részletesebben

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás 1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás A korrupció latin eredetű szó, mely megrontást, megvesztegetést, valamilyen kártételt, rossz útra csábítást jelent. Az ún. korrupciós

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Kulcsok a megértéshez

Kulcsok a megértéshez Kulcsok a megértéshez Egyre nagyobb az érdeklődés a spirituális ismeretek, a misztikus kapcsolatok, és a nem tudományos gyógyítás iránt. Ez a tény jelzi, hogy valami történik, s ezt sok ember érzi. Valami

Részletesebben

21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában

21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában 21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában A beavatás szerepe az emberi élet alakulásában nagyon fontos momentum. Péley Bernadett ennek egy hosszú tanulmányt

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

A kvantum impulzus és a téridő mátrix hétköznapjaink a kvantum fizika nyelvén A 2015 október 8-i könyv bemutató előadás teljes anyaga

A kvantum impulzus és a téridő mátrix hétköznapjaink a kvantum fizika nyelvén A 2015 október 8-i könyv bemutató előadás teljes anyaga A kvantum impulzus és a téridő mátrix hétköznapjaink a kvantum fizika nyelvén A 2015 október 8-i könyv bemutató előadás teljes anyaga Kiss Zoltán J Azoknak, akik nem tudtak eljönni és azoknak is szeretettel

Részletesebben

Káros Elektromos Sugárzás Értékek Otthonunkban (http://quantumrider.wordpress.com)

Káros Elektromos Sugárzás Értékek Otthonunkban (http://quantumrider.wordpress.com) Káros Elektromos Sugárzás Értékek Otthonunkban (http://quantumrider.wordpress.com) Wednesday, April 27, 2011 Néhány egyszerű példa azzal kapcsolatosan, hogy egy átlagos lakásban milyen elektromos sugárzás

Részletesebben

Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz

Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz 1 Ha bizonytalannak látom gyermekem fejlődését, kihez fordulhatok? Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány H-8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

Vegetarianizmus és spiritualitás

Vegetarianizmus és spiritualitás Sant Rajinder Singh Ji Maharaj Vegetarianizmus és spiritualitás Amikor a vegetáriánus táplálkozásra gondolunk, azt gyakran a fizikai testünk egészségével hozzuk összefüggésbe. Manapság sok orvos ajánlja

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Oszlár Kálmán András. Jóga az ágyban. Tantrikus Kontinencia & Spirituális Intimitás I.

Oszlár Kálmán András. Jóga az ágyban. Tantrikus Kontinencia & Spirituális Intimitás I. Oszlár Kálmán András Jóga az ágyban Tantrikus Kontinencia & Spirituális Intimitás I. Mottó A tantra nem egy technika, hanem egy létforma, egy filozófia, ami szerint boldogan tudnak élni az emberek, és

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Véletlen vagy előre meghatározott

Véletlen vagy előre meghatározott Véletlen vagy előre meghatározott Amikor fejlődésről beszélünk, vagy tágabb értelemben a világban lezajló folyamatokról, akkor mindig felmerül az a filozófiai kérdés, hogy a jelenségek, történések vajon

Részletesebben

Hogy azt válasszam, akit szeretnék, és azt kapjam, akit megérdemlek

Hogy azt válasszam, akit szeretnék, és azt kapjam, akit megérdemlek 32 Hogy azt válasszam, akit szeretnék, és azt kapjam, akit megérdemlek Kisnémet Mónika Nincs kockázat a szerelemben, és ezt te is meg fogod tanulni. Az emberek évezredek óta keresik és megtalálják egymást.

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6.

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. A K Ö N Y V H Á T S Ó F Ü L S Z Ö V E G E Zsebpénzét és nyári diákmunka keresetét félretette repülőgép

Részletesebben

Elsõ Egyetemes törvény (A teremtés és a Mágia)

Elsõ Egyetemes törvény (A teremtés és a Mágia) Elsõ Egyetemes törvény (A teremtés és a Mágia) Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma, Szilárd: A teremtés, illetve a teremtõ képzelet, a teremtõi

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Az értelem elemei. Az értelem elemei. Tartalom. Megjegyzés

Az értelem elemei. Az értelem elemei. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Az értelem és elemei: a tudás, az intelligencia és a beleérző képesség. Mennyire járnak ezek együtt, és milyen kombinációkban fordulnak elő az emberekben? Mi jellemzi a zsenit, tehetséget és a

Részletesebben

Mi van a Lajtner Machine hátterében?

Mi van a Lajtner Machine hátterében? 1 Mi van a Lajtner Machine hátterében? Ma egyeduralkodó álláspont, hogy a gondolat nem más, mint az agy elektromos (elektromágneses) jele. Ezek az elektromágneses jelek képesek elhagyni az agyat, kilépnek

Részletesebben

A boldog felhasználó

A boldog felhasználó A boldog felhasználó Ingyenes e-book, a Felhasználó Update csapattól Írta: Vidi Rita Mi a különbség a begyakorolt, monoton, örökké félelmetesnek tűnő felhasználás, és a tudás alapú, céltudatos, örömfelhasználás

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Én akarom, így akarom, most akarom!

Én akarom, így akarom, most akarom! 2 fotók: Belényesi Tímea (http://timeabelenyesi.blogspot.com) Én akarom, így akarom, most akarom! Kisnémet Mónika Kedves OlvasóIM! Ahogy azt az augusztusi számban ígértem, a szeptemberi megjelenést a dackorszak

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus, a nagy Mester Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible

Részletesebben

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Létezés a végtelenben Pásztor Magdolna 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! ÉJELI FOHÁSZ Üres, üres vagyok, a messzeségbe rohanok. Látok egy utat, ami arany, látom a fákat, ami ezüst. Látom a holdat,

Részletesebben

Andrea Weaver TÁRSASJÁTÉK

Andrea Weaver TÁRSASJÁTÉK 1 Andrea Weaver TÁRSASJÁTÉK 2008 2 Enzír Kiadó Andrea Weaver 2002 www.andreaweaver.hu facebook.com/andreaweaver.hu Kiadja az Enzír Kiadó 3 4 Arra kérlek tiszta szívemből, hogy légy türelemmel szíved rejtelmei

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság:

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: TARTALOM ÉLET JELENTOSEGE - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: kozmikus Hold- és Naplét. Az bölcsessége. A Hold és a Nap két ember sorsszerû

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

A gyógypedagógia alkonya

A gyógypedagógia alkonya Faragó Ferenc: A gyógypedagógia alkonya Ha úgy vesszük az embert, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, akiknek kellene lenniök, akkor segítjük őket azzá

Részletesebben

kvízió Ha könnyen száll arcunkra a mosoly, ha mindennap készek vagyunk valami újat megtanulni... boldognak nevezhetjük magunkat.

kvízió Ha könnyen száll arcunkra a mosoly, ha mindennap készek vagyunk valami újat megtanulni... boldognak nevezhetjük magunkat. Ha könnyen száll arcunkra a mosoly, ha mindennap készek vagyunk valami újat megtanulni... boldognak nevezhetjük magunkat. Az emberről Szellemi kalandtúra kvízió Álmodni jó Miénk itt a tér... fotó: Oravecz

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés HÉTFŐ HOLD A folyékony elemekre hat, és azt várja, hogy a vasárnapi gondolatokat átgondoljuk és nyugodtan megfontoljuk. Ilyen nyugodt és harmonikus

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Egy helyen a 1O egyetemes törvény

Egy helyen a 1O egyetemes törvény Egy helyen a 1O egyetemes törvény Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Tíz év után, teljesen újraírt (tisztázott) és kibõvített

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben