Bölcsesség rovat. Kereszténység spirituálisan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bölcsesség rovat. Kereszténység spirituálisan"

Átírás

1 Bölcsesség rovat Kereszténység spirituálisan Megfér-e egymás mellett, vagy esetleg egymással, a kereszténység és a spiritualitás az emberben? Kizárja-e helyenként a kettő egymást? Létezik-e spiritualizált kereszténység? Ha igen, akkor ebből a szemszögből nézve, mit jelent a Húsvét szent ünnepe? Mi történik ilyenkor az emberekben és a világegyetemben? A húsvét az egész Földet megmozgatja. A nép ünnepel, ilyenkor a koncentrált akarat hatalma nő az emberekben és a világegyetemben. A spiritualizált kereszténység valóban egy létező történet és nem csupán elvi fogalom. Az emberek generális belső igénye, hogy higgyen valamiben. Tulajdonképpen minden ember hisz valamiben, vagy valakiben: Istenben, az angyalokban, a jó szerencsében, a szebb jövőben, a túlvilágban, a Gondviselésben, a Sorsban, önmagában, illetőleg önmaga igazában és a választott vallási irányzata helyességében. De önmagában a hit is egy olyan jelenség, ami függ attól a személytől, aki gyakorolja és természetesen attól is, hogy az adott kinyilatkoztatás összhangban van-e a valósággal és ha igen, akkor milyen mértékben hiteles. A hívő emberek tömege meglehetősen heterogén, sokszínű mezőnyt alkot. Vannak, akik csak megszokásból járnak templomba, vannak, akik ájtatoskodni, vannak, akik csak könnyíteni a lelkükön, mert bűntudat gyötri őket, de azért olyanok is akadnak, akik mély, benső, lelki indíttatásból keresik fel Isten házát. Aszerint, hogy ki milyen belső alapállással rendelkezik és gyakorolja a hitét, változik a hit minősége és az életünkre gyakorolt hatása is! Aki csak testben van jelen, de szelleme messze száll az ott hallottaktól, arra nyilvánvalóan nem vár olyan szép jövő, mint aki a testén kívül az elméjével, pláne a lelkével is átérzi, hogy a hit valódi átlényegüléssel együtt járó processzus (folyamat). Ez részint nevelés kérdése is. Koránt sem mindegy, hogy valaki milyen példát lát szüleitől, nagyszüleitől, mint ahogy az sem mellékes, hogy a belső hitélmények, megragadottság, áhítat és maguk a szellemi hitelvek, hogyan jelennek meg és kerülnek át a mindennapi gyakorlat síkjára. Egyáltalán átkerülnek-e? E szerint a hitnek különböző lelki és pszichikai funkcióit különböztethetjük meg. Most koncentráljunk a bevezetőben feltett kérdésekre. Vannak, akikben nagyon is jól megfér egymás mellett a keresztény beállítottság és a spiritualitás. A spiritualitás szellemiséget és lelkiséget jelent, nem mást! Az időtlen és hamisítatlan szellemi valóságot mutatja be a spiritualitás. Miért ne férne össze a kereszténységgel, amit Krisztus is képviselt bizonyságtételeivel, a spiritualitással. (Nem csak kizárólagosan ő és nem csak az általa elindított irányzatok reprezentálták az igaz hitet. Más próféták és szentek is elindítottak hiteles hitkultuszokat és hitrendszereket.) Spiritualitás és kereszténység együtt? A kérdés feltétele sem véletlen, hiszen egykoron a kettő áthatotta egymást, az egyik a másikból nőtt ki. A spiritualizált keresztény emberek hitereje ma is csatornákat nyit meg és szemben az anyagi kultuszban élő keresztény emberekkel, hitük átjut más síkokra. Nevezhetjük őket valóban a mai korszak igaz hitű embereinek. Nos, hát az igazhitűek számára az anyagi kultusz és a materiális hit fölösleges. De közelebb is vannak ők az Angyalokhoz, mint más bigott, pontról pontra betartom emberek. A tudáson alapuló hit a lényeg. Ugyanis a tudáson alapuló hit beavatás is egyben. Nyilvánvalóan érzékelhető állapot. Aki konkrét megtapasztalásokon esik át, annak a hite tudásra épül. Az ilyen gondolkodású emberekben beindulnak a spirituális áramlatok, ez

2 megszüli az emberi lényben az individuális lét fokozatait. Vagyis személyisége fejlődik, lelke felszabadul a terhek alól, szellemi megismeri a valóság újabb és újabb síkjait, így az egyéniség megérlelődésével átalakul az ember élete. Az igaz eszmék segítségével megfigyelheti élete nemkívánatos pillanatait és hagyhatja elmúlni őket, mivel hatalmába kerül a választás és a megkülönböztetés képessége. Ezek valódi élmények, amelyeket a spiritualizált emberek belül élnek meg. Az ilyen típusú, szellemiségű emberek nem indítanak támadást a más hitelveket vallókkal szemben, e helyett magukkal foglalkoznak, mert ez egy személyes út. Természetesen ez nem zárja ki a többi embert, a felebaráti szeretetet, de kérdem én, aki még önmagát sem ismeri, hogyan ismerhet meg objektíven másokat? Ha pedig nem ismerünk valakit vagy valamit, akkor hogyan és legfőképpen mit szeretünk benne? Vajon az minőségi szeretet? A valódi személyes spirituális élmények az igazhitű, keresztény emberekben felépítik a kozmikus öntudatot. Tehát a spiritualizált keresztény ember egy egységet teremt önmagában, majd a megismerés fokozatain keresztül a környezetével embertársaival és a természettel, ezután pedig a kozmosszal tapasztalja meg az egységélményt, s mindezeken keresztül élő, tapasztalható összeköttetésbe kerül az isteni világokkal és magával a Teremtővel. Ez is egy evolúció, igaz, picit más, mint amit eddig sokan megismertünk. Önismeret rovat A Húsvét valódi üzenete Kitavaszodott. A Nap energiái csak cikáznak a levegőben és a természet lassacskán újjászületik. Ugyanakkor közeledik a Húsvét szent ünnepe, amikor a csend és az elcsendesedés igénye erősödik fel az emberekben. Ilyenkor megfigyelhetjük saját magunkat, a gondolatainkat, s ekkortájt jól tesszük, ha egy kis időt szakítunk magunkra és egy kicsit magunkba szállunk. Amúgy is oly ritka pillanat, amikor az ember saját lelkének szentel egy kis időt és befelé fordul. Azt hiszem, ez az egyik legnagyobb hiányosság, ami az emberek életében nincs meg. A Húsvét a lezárás, a megújhodás, a feltámadás és a remény ünnepe. Ilyenkor a Föld lakosságának jelentős része ünnepel és megemlékezik a múltról és eltűnődik a jövőjén. Az ember életében ez egy olyan vissza-visszatérő alkalom, amikor újratöltődik hittel, lelki erővel és kicsit spirituálisabban éli meg életének múlandó pillanatait. A Húsvét válaszkeresés és megválaszolás is egyben. A Húsvét az élet körforgásának bizonyítéka is az emberek számára: elmenetel, majd pedig visszatérés. Ezt a nélkülözhetetlen szükségletek táplálják: a vágyak, a hit megértése és a hit megélése. Az érzelmek iránti szükséglet ilyenkor nagyban megemelkedik, hogy a teremtmény szerethessen és szeretve legyen. Ez pedig jó, mert tápláló. Ilyenkor közvetlen csatornákon folyik az érzelmi energia és táplálja a Nagy Egészet, a Teremtőt. Ez a legtisztább üzemanyag, a legprofesszionálisabb hajtóerő a Mindenségben.

3 A Húsvét még önvizsgálat is, amikor a teremtmény átgondol, megfontol és bűnt bán. A bűnbánó magatartás jó. Ez biztosítja, hogy ne folyjék vissza annyi energia a pozitívból, hiszen a bűnbánat miatt az ember befelé fordul, eltöpreng és ilyenkor nincs akkora energiafelvételiigénye. Ez biztosítja, hogy a szeretet nemcsak érzelmi, hanem értelembeli állapot is. Az Univerzum folyamatosan átalakul. Az univerzális, mindent átható intelligencia ilyenkor közelebb kerül a hétköznapi életet élő az emberek tudati rezgéseihez. Amit ilyenkor megtanulhat az ember: az intelligencia mindig akkor nyer értelmet és célt, amikor szembesül az árnyékkal és felelősséget kell vállalnia a tiszta létezésért és a jó megóvásáért. Hát nem gyönyörű az élet? Így aztán a jóság lehet egy szabad akaratból meghozott döntés. Amit most ünnepel az emberi faj, az valójában a bizalom ünnepe. Bíznak Isten akaratában és döntésében, hogy meghosszabbítja a létezést. Ez azonban már korántsem logikus. Milyen életminőségre gondolunk? Mindenki a saját vágyai szerinti életvitelre asszociál. De közben elfelejtjük a Nagy Egészben zajló feltartóztathatatlan folyamatokat. Nevezetesen, hogy ez már egy más kor hajnala, amikor az intuíció kezdi irányítani a logikát. A mai logikai törvényeket lassacskán a feje tetejére állítja az intuíció és minden ellenállása ellenére gyengécskének bizonyul és meghajlik az érzetek előtt a logika. Ma a gondolkodás az, ami hatástalanítja a lelki értékeket, de ezért vannak a változások a tudatváltás csupán a kezdet, ezért van az éppen folyamatban levő Isteni Terv. Sorsfejtés rovat A Húsvét időszaka Változóban vannak körülöttünk az energiák. Az a sok hatás, amit kipumpál magából az emberi faj, oldódik ezekben az időkben. Természetesen nincs emberi faj bűn nélkül. Ilyenkor sokan elgondolkodnak saját esendőségükön, a múlandóságon és az élet valódi értékein. Ennek oka abban keresendő, hogy a húsvéti időszakban a Kozmosz Intelligenciája jobban megérinti az emberek isteni lelkét. Húsvét közeledével olyan napok következnek, amikor az intuíciókhoz kapcsolódó energiák áradnak szét a Föld különböző pontjain. Ezekben a napokban az angyali rendekhez kapcsolódó energiák, majd Jézushoz kapcsolódó energiák is felszabadulnak a szent helyeken és különböző kegyhelyeken. Ezek az energiák hatásukat tekintve abban segítenek a léleknek, hogy részben oldják az aurából az emberi faj negatív energiáit, pontosabban az emberi jellem negatív energiáinak rezgésmintát. A kisugárzásunk húsvétkor megváltozik. Bizonyos felsőbbrendű lények Mesterek, Angyalok krisztusi, húsvéti energiákat és egyéb hatásokat mozgatnak meg égi csatornákon keresztül. Ezeket az emberek csak közvetve vagy hírből ismerik, mert a természet fortélyossága, rafinériája lépten-nyomon kijátssza az érzékeket. Egyes energiák vitalizálják az aurákat, fejlesztve azok spirituális területeit. De nem alakulhatna ki valódi képesség az

4 emberben, ha nem segítenék a húsvéti energiák és ideák ahhoz, hogy a világmindenséggel és önmagával harmóniába kerülhessen. Ez elősegítendő, javasolt oltárt állítani ilyenkor és három fehér gyertyát meggyújtani azért, hogy a Harmónia Ideája mind jobban áthassa otthonunkat. A húsvét töltöttsége segít legyőzni a változásokkal szemben ható egós vágyainkat, és könnyebb utat biztosítanak a lélek hajlamainak. Családi körben ünnepelve, egy kis meghittséget varázsolva, merítkezhetünk 2010 Húsvétjának erőiből, melyek rezgésüket tekintve eltérnek a korábbi évek hasonló időszakaiban tapasztaltaktól. A Húsvét a megtisztulás ünnepe is. Bár kevesen tudják, mivel a történelem hasábjairól hiányzik, de Jézus, pontosabban benne Krisztus, óriási tisztulást hozott az emberiség evolúciójában. Ő ugyanis kiemelte, ha úgy tetszik, átemelte az embereket a kollektív (közösségi, csoportos) karmából az individuális útra. Onnantól felelős minden egyes ember saját maga cselekedeteiért, kimondott szavaiért és gondolataiért. Eme esemény emlékét is őrzi a Húsvét. Jézus Krisztussá válásakor döbbent rá bizonyos felismerésekre, majd ezek után áldozatot vállalt, mert tudta, hogy oda tér vissza, ahonnan jött, s azért cselekszik, hogy Önmagáért téve tegye szebbé a világot. Most is valami hasonló van kibontakozóban a Föld és az emberiség sorsában. A Föld karmája éretté vált arra, hogy tisztuláson menjen keresztül. A tisztulása ára az, hogy az emberiség engedje meggyógyulni a Földet, és nem utolsó sorban önmagát! Misztikus rovat A Szent Grál igaz története I. rész A húsvét régi ünnep. Egyfajta megemlékezés, melyet az ember persze elferdített. Históriája régre nyúlik vissza. Anno ez még azelőtt indult, hogy a keresztény vallás elkezdődött volna. Akkoriban alászállt a Földre a Szent Grál. Micsoda a Szent Grál? Nos, mindenki mást ért alatta. Én egy olyan magas tisztaságú vérvonalat értek alatta, amely az igaz eszmét hordozza. Abban az időben érkezett a Földre egy másik vérvonal is, a feketevérűek. Nos, az a vérvonal és a Grál is bizonyos emberekbe ültettetett a földönkívüliek segítségével. Hogyan? Itt most megtorpan a modern elme, s végképp összezavarodik annak láttán, hogy egy szent vérvonal és a földönkívüliek hogyan kerülhetnek egyáltalán kapcsolatba. A spirituális világban nem annyira a forma, mint inkább a szellemi tudatszint számít. Az univerzum telve van élettel, minden faj egy egységes, rendezett és komplex rendszernek, tudniillik az életnek az organikus része. A lelki fajok egymást segítik, támogatják, vagy éppen ellenkezőleg, egymást háttérbe szorítva igyekeznek felkapaszkodni az önmegvalósítás képzeletbeli létráján. Így az, hogy földi, humán testben, vagy más, valamilyen egzotikus, extrém testben nyilvánul meg a lélek, az másodrendű.

5 A szuperfejlettnek teremtett lelkek sajátossága, hogy leszülethetnek bárhova, bármilyen testbe és ott az adott élettérben, társadalomban és korban küldetést teljesítsenek. Ez történt a Grál és más vérvonalak esetében is. De mit is nevezünk vérvonalnak? A lelki vérvonalak feladata különleges erőt, képességet és tudást adni birtokosának. Ez tehát olyan, mint egy oltás sajátos tulajdonságokkal és immunitással vértezi fel alanyát. Ezek a lelkek szintén emberi testbe költöztek és a kevésbé fejlett lelkekkel, emberekkel, keveredtek. A vérvonal pedig apáról fiúra szállt. Titkos társaságok alakultak, melyek egyre nagyobb hatalomra tettek szert. Ekkor jött Jézus Mester és aktiválta a Grál erejét. Ezzel elindította az emberiséget egy bizonyos fejlődési úton. A Feketvérűek aggamentumát ez a vérvonal neve egy másik lény indította el, akit Apófisznak hívtak. Apófisz nagyobb titokban tette ezt, mint Jézus a magáét. Milyen viszonyban állt egymással ez a két szóban forgó vérvonal? A Grál szent birtokosai akármit is tettek, a Feketevérűek igyekeztek elrontani és eredményeiket, munkásságukat lerombolni. A Grálnak az igazi gondolkodás elterjesztése lett volna a feladata, ezért hozták létre az egyházat. Azonban a feketevérűek az ördög eszközeit használva már hamar rombolták a nagy művet. Ők úgy harcolnak, hogy hamis eszméket és az emberi egót kihasználva az elmére hatnak. Elültették az akkor még tiszta egyház vezetőinek fejében a pénz szeretetét. Ezért már elég hamar letért az Anyaszentegyház az igaz útról. A mai vallás már teljesen más irányt követ, mint amilyennek eredetileg indult. (folyt. köv.) Humor rovat Kenguru Ausztráliában egy nő elvált, és új férjet keres. A feladott újsághirdetésben egyetlen feltételt szab, hogy a jelentkező szűz legyen. Akad egy vállalkozó, összeismerkednek, kölcsönös a szimpátia. A nő többször rákérdez, hogy biztosan szűz-e a fickó, a férfi meg váltig állítja, hogy soha nem volt nővel. Össze is házasodnak. A nászéjszakán az újdonsült férj iszonyatos rendezkedésbe kezd a hálószobában: a székeket a falhoz tolja, az asztalokat is, mindent elpakol a szoba közepéről. - De hát mit csinálsz, szívem? - kérdi elképedve a nő. - Hát, ahogy mondtam, én még nem voltam nővel. De ha olyan, mint a kenguruval, akkor itt minden helyre szükség lesz! Apróhirdetés! Egy férfi felad egy hirdetést: "Feleséget keresek!" Másnap kap száz levelet, mindegyikben ez áll:

6 "Mit szólna az enyémhez?" Egy porszívóügynök betolakodik egy házba, és a háziasszony minden tiltakozása ellenére nagy rakás száraz lócitromot szór a szoba közepére. A nő felháborodik: - Mit képzel? - Asszonyom, ígérem, amit ez a csodálatos porszívó nem szed fel, azt én magam fogom megenni! - Akkor teszek rá magának egy kis tejszínhabot, mert nincs áram a házban. A szalagos papagáj Egy nő bemegy az állatkereskedésbe. Meglát egy Ft-os papagájt, aminek egyik lábán piros, a másik lábán kék szalag van. A nő megkérdezi az eladót: - Tessék mondani, miért ilyen drága ez a papagáj? - Mert két nyelven beszél. Ha meghúzza a kék szalagot, akkor angolul beszél, ha a pirosat, akkor magyarul. A nő először meghúzza a piros szalagot. Papagáj: - How are you? Ezután meghúzza a kéket. Papagáj: - Hello! Hogy, s mint? - És ha mindkettőt meghúzom?? Papagáj: - Akkor elesek, cseszd meg! Izzócsere A rendőr leállítja az autóst az autópályán és megkérdi tőle: - Uram! Megkérdezhetem, mióta jön hibás hátsó lámpákkal? A sofőr kiszáll, megnézi a kocsi hátulját, majd térdre esik és elkezd zokogni. - Ugyan már, annyira azért nem súlyos a helyzet! - nyugtatja a rendőr. Pár kiégett izzó miatt még nem kell elkeseredni. - Nem? És hol az utánfutóm, meg a motorcsónakom? Egyetemista Megfáradt egyetemista hazaérkezik szülőfalujába, ahol édesanyja egy kérdéssel fogadja: - Kedves fiam, levágtam két csirkét, mit főzzek belőle? - Pálinkát, édesanyám! Önmegvalósítás rovat Sokan fürkészik az újságunkat annak reményében, hogy boldog lesz a napjuk általa. Ezért ragadtam tollat, hogy segítsem ezt megérteni. Mindaddig, amíg abban reménykedsz, hogy kívülről jön a boldogság, függő leszel. Azt hiszed, hogy saját magadban nem találhatod meg? Mindent magadban kell kezdeni.

7 Összhangba kell magadat hoznod a körülötted lévő dolgokkal, és akkor a környezeted is azt fogja sugározni, amit szeretnél. A világ sokszor a mi indulatainkat és konfliktusainkat tükrözi vissza. Tehát, már is itt van az első kérdés: ki vagy-e békülve magaddal, és a világgal? A boldogság folyamata benned indul el. A mindennapi érzelmek általában múlandók. Miért engeded, hogy múlandó dolgok irányítsanak? Ne engedd, hogy az érzelmeid egy dologhoz láncoljanak. Egy negatív tapasztalat miatt ne válj magad is negatívvá! Az idődet ne az töltse ki, hogy egy érzelmet vagy egy azt kiváltó történést elemezgetsz magadban, mert onnantól elhatározott reakcióid lesznek a spontán eseményekre, és adott esetben előre rosszul érzed magad olyasmiért, ami még meg sem történt. Ha előre értékeled a dolgokat, azzal kényszeríted magadat, hogy örülj, vagy búslakodj valami miatt. Ha boldog napokat akarsz, akkor kis lépésekkel el kell indulnod és fel kell számolnod az előítéleteidet, majd tágítanod kell a határaidat. Az erős és hatalmas fa is egyetlen kicsi magból fejlődik ki, mert abban a kicsiny kis magban benne rejlik minden! Benned, a te lelkedben is benne rejlik minden, ami ahhoz kell, hogy boldogok lehessenek a napjaid. Miért nem hagyod hát, hogy kifejlődjön benned a boldogság, hogy aztán már kívülről is az tükröződjön vissza! Ne okolj mást a boldogságod hiányáért, hanem kezdj cselekedni, és tegyél azért, hogy a mindennapjaid ne az indulataidat és az előre elhatározott érzéseidet tükrözzék vissza. Minél több harmóniát adsz magadból, annál többet kapsz te is! Az pedig ne csüggesszen, ha a napjaid nem viszonozzák rögtön a pozitív gondolkodásodat. Előbb vagy utóbb viszonzásra talál a hozzáállásod! Ne húzódj vissza félénk csigaként szorongásaid házába, ha nehézségekbe ütközöl. Az érzelmek a tieid, te kapcsolgatod őket. Te döntöd el azt is, hogy meddig emészted magad valamin. Ne hagyd, hogy a negatív érzelmeid vagy félelmeid központi szerephez jussanak az életedben, mert akkor rendre visszatérnek a mindennapjaidban. Megengeded, hogy egy szorongást okozó helyzet jelen legyen egész életedben? Te választasz, hogy minek engedsz irányítást magad felett! Vannak pozitív érzelmeid is! Miért nem használod őket? Mi haszna annak, ha van egy zseblámpa a kezedben miközben egy sötét erdőben mész, de te nem kapcsolod be, hogy fénnyel árassza el előtted az utat? A boldog napot te hozod létre a saját pozitív, alkotó léteddel! Mindössze az a dolgod, hogy ne engedd, hogy bármilyen negatív dolog elhomályosítsa benned a pozitív gondolkodás fényét. Így tudsz megtanulni, pozitívan gondolkodva élni! Vannak, akik másokat hibáztatnak saját érzelmi állapotuk miatt. Lehet, hogy kezdetben erőfeszítéseket igényel a részedről, hogy te ne így tegyél, de fokozatosan, szerény eredményekkel el tudod indítani a változásodat a boldog napok érdekében. Horváth Zoltán Párban szép rovat A párkapcsolat titkos mozgatói A lelkiismeret és az önérvényesítés viszonya egyértelmű. A lelkiismeret már a gyermeket is megérinti, még azelőtt, hogy öntudatára ébredne. A gyereket a saját eszméinek megfelelően

8 formálja a szülő, a tanárok és a világ. A lelkiismereti válság miatt sok ember nem tudja elérni a tudatosság állapotát. A lelkiismeret furdalás lehet megtévesztő, amolyan áltudat, ami az ember félelméből táplálkozik, és egy jó alap arra, hogy mit miért nem csinál. Miért nem önálló, miért lakik 3O évesen otthon, miért nem szakít azzal, aki mellett szenvedés az élete Sok ember éli úgy az életét, hogy ahányszor olyat tesz, amit lelkiismerete rossznak ítél, bűntudatot érez. Igen ám, de ezzel az a gond, hogy a kín és a szorongás, az bizony az egó megnyilvánulása. S innentől kezdve a lelkiismeret egy problémás, sokszor önkényes dolog. Ahelyett, hogy az ösztönök, vagy a tudatosság kapuját nyitogatná, a rögzített viselkedési szabályokat szajkózza nekünk arról, hogy mit szabad és mit nem Ez a tisztánlátás nélküli állapot kiváltója. Élet, életfeladat, sors: Az életfeladatunk befelé irányul. Az életfeladatunk valaminek a körülhatárolása, és azért a miénk, hogy a saját határainkra gondoljunk és ne másokéra. Az életfeladat elfogadása nem a környezetünk elfogadásáról szól, hanem saját magunk elfogadásáról. Magunkban kell bíznunk és nem másokban, és ha valami nem tetszik az életünkben, akkor nem másokat kell megváltoztatnunk, hanem saját magunkat. Életünk irányítása ezeken a dolgokon múlik, legyen szó párkapcsolatról, szülőkkel való kapcsolatról, vagy munkáról. Maga az irányítás nem azt jelenti, hogy minden problémától könnyedén megszabadulunk, de mindenképpen elősegíti ezt. Az önmagával harmóniában élő ember mer szembenézni a problémáival és nem csak ismételgeti, hogy jó lenne már megváltoztatni a dolgokat! A határai megrajzolásával küzdő ember mindig függ másoktól, és a történésektől. Ha az ember kezd tudatára ébredni, megérti, hogy nincs szükség arra, hogy megmondják nekünk, hogy mi a jó és mi a rossz. Arra van szükség, hogy felébresszük magunkban a tudatot, amely lehetővé teszi, hogy a dolgokat úgy lássuk, ahogy vannak. Ha így cselekszik az ember, bármit tesz, azt helyesen teszi! Női titkok - Férfi titkok: Mindenkinek van duálpárja. Amikor az ember Lelkét kiizzadja magából a Teremtő, a Lélek két félből áll. Ez a két rész tökéletesen kiegészíti egymást, akár egy kettétört tányér darabjai. Leszületésükkor elválnak útjaik és mindkettő a maga útját járja tovább, a maguk módján fejlődnek és gyűjtik a megtapasztalásokat. Olykor összetalálkoznak, és ha előfordul, hogy felismerik egymásban az egyesülés lehetőségét, az azért van, mert mindketten őrzik magukban mélyen a másik képét. Tehát valamennyi ember a földön hordozza magába önmaga másik felének a képét, valahol legbelül. Emiatt, minden egyes nő és férfi azzal a reménnyel a szívében születik, hogy rátalál egyszer önmaga másik felére, akinek a karjaiba rátalál az igazi összhangra. Ez valóban a legnagyobb összhang lehetősége, amit senki sem pótolhat az életünkben. Azok a Lelkek, akiket a Teremtő egymásnak alkotott, csodákat képesek megélni együtt! Azért van annyi csalódás a párkapcsolatok világában, azért annyi a válás, mert az emberek nagy része nem találja azt, amit keres. Egy ideig el van az ember a részmegoldásokkal, de csak egy ideig. Félrelépések, boldogtalanság, kielégületlenségek, szerepek eljátszása, elfojtások, síri csend otthon Sajnos ez a jelenség olyan, mintha egy gőzölgő lábosra kisebb fedőt tennénk, mint amekkora illik rá, vagy egy 42-es lábra 38-as zoknit akarnánk felhúzni. Egyik próbálkozásunk se jár túl nagy sikerrel. A féltékenység, amikor félünk attól, hogy párunkat elcsábítja valaki, a veszteségtől való félelem, a megfelelési kényszer ezek annak jelei, hogy tudat alatt sejtjük, hogy partnerünk nem a duálpárunk, és tudjuk, hogy nincs tökéletes összhang. Van egy egyszerű teszt: ha párunkat megkérdezzük, hogy miért szeret minket, és Ő elkezd válaszolni nos, akkor tudhatjuk, hogy nincs minden rendben. Ha meg tudom fogalmazni, hogy miért szeretek valakit, a kedvességét, vagy az eszét, az bizony régen rossz!

9 Horváth Zoltán Harmónia rovat Magas feszültség Az elektroszmog károkozása Az ezotériával sokan úgy kerülnek közelebbi kapcsolatba, hogy valamilyen testi tünetükre, betegségükre, nem találnak gyógyírt a szokványos orvoslás vagy a pragmatikus tudomány által nyújtott azonnali megoldástárban. Így napról napra egyre többen ismerkednek meg a földsugárzásokkal, az aurával, a szellemi jelenségekkel, a pszichoszomatikával (lelki eredetű testi tüneteket vizsgáló irányzat), hogy csak néhányat említsek a színes spirituális palettáról. Temérdek megszívlelendő tanácsot kap a kíváncsi, mellyel életét könnyebbé, boldogabbá és harmonikussá teheti. Most is egy ilyen következik. Nem tudom, belegondoltál-e már abban, hogy az ember milyen érdekesen van összerakva. Testünk 70%-a víz, emellett egy olyan idegrendszerünk van, amelynek ha rostjait kihúznánk, több mint hétszer érné körül a Földet! Ez az idegrendszer születésünktől a halálunkig végtelen számú elektromos impulzust közvetít. Ha ezt a kettőt összerakjuk, akkor láthatjuk, hogy egy elektromos közeg egy óriási vizes közegbe van ágyazva. Első hallásra ez nem tűnik valami biztonságosnak. Gyakorlati haszna viszont az, hogy egy elektromágneses tér keletkezik, vagyis az elektromos és a magnetikus részek kölcsönhatásba kerülnek egymással és egy erőmezőt hoznak létre. Hogyan is hívjuk ezt az energiamezőt ezoterikus nyelven? Természetesen az auráról van szó. De mivel is jár együtt ez a különleges kombináció? Például maga után vonja, hogy egy folyamatos, dinamikus és bizonyos fokig nyitott energia-áramoltató rendszerek vagyunk, akik rá vannak szorulva/utalva a környezet energiáira. Ebből következik, hogy olyan dolgokkal, mint rezgések, földsugárzások, szellemi sugárzások és a különféle elektromos berendezések, sőt maguk a falakban futó vezetékek egyáltalán nem elhanyagolható hatással vannak ránk, illetve energiamezőnkre! Megkülönböztethetünk természetes és mesterséges elektromágneses tereket és hatásokat. Például a Földünknek is megvan a maga sajátos rezgése, vagyis elektromágneses kisugárzása, de a Napnak is, sőt a csillagoké sem elhanyagolható. Gondoljunk például az olyan, ismeretterjesztő csatornákon állandóan fel-felbukkanó témákra, mint a napszél, a kozmikus háttérsugárzás, vagy épp a mágneses viharok. Mennyi láthatatlan részecske, mennyi pozitív és negatív töltés kereszttüzében éljük az életünket, amelyek másodpercenként milliárdnyian hatolnak át rajtunk. S akkor még csak a természetes forrásokra utaltam. Ugyanakkor léteznek mesterséges források, igaz nem régóta. Az elmúlt 300 év gyökeresen megfordította, átformálta az emberek életét, sajnos nem a jó irányba. A rádiófrekvenciás sugárzások és az elektromos áram keltette sugárzás pillanatok alatt ellepte az életünket. Mindennek, amiben áram folyik még a kikapcsolt, de a konnektorból ki nem húzott tévének vagy éjjeli lámpának is van elektromágneses kisugárzása, illetve erőtere. Ez ma már abszolút tudományos elven mérhető és kutatható.

10 Központi kérdésként vetődik fel, hogy ez a sok, nem természetes, gerjesztett elektromos és/vagy mágnese tér milyen hatást gyakorol a fiziológiás folyamatainkra és az auránkra. Joggal kérdezhetnénk, hogy mik a hátulütői a konformista és technikaimádó életvitelünknek, a mobiltelefon- és számítógépkorszaknak? Teljesen logikus a válasz: túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a sejtjeinkben és az auránkban zajló trilliónyi folyamatot megzavarják ezek a mesterséges rezgések. A nagyobbik baj az, hogy napi 24 órában 1-1,5 méteren belül, de sokszor még kisebb távolságra vannak tőlünk az elektromos berendezések, vagy épp a vezetékek. Két hatás pedig vagy erősíti, vagy gyengíti egymást. A mi esetünkben inkább a gyengítő és romboló erőhatásokról beszélhetünk, mert ezek vannak túlsúlyban. Mindenképpen figyeljünk oda és tegyünk annak érdekében, hogy a felesleges gyengítő, amortizáló elektromos és mágneses sugárzások csökkenjenek az életterünkben, mert az ilyen irányú nem tudás már nem mentesít a káros következmények alól! Hogy melyek ezek a nemkívánatos konzekvenciák, arról a következő cikkemben számolok be. Gyermeknevelés rovat Rivalizálás A másságot, a két nem közötti eltéréseket és különbségeket, mindig figyelembe kell venni, mert a férfi és a nő, illetve a fiú és a lány szinte minden tekintetben eltér egymástól: biológiai felépítésben, hormonálisan, viselkedésben, gondolkodásmódban, kommunikációban és lelki szinteken egyaránt. Ha ezt belátjuk, akkor azt is viszonylag könnyen elismerhetjük, hogy tanulnunk kell a másságról, hogy ne mindig önmagunkból kiindulva hozzunk döntéseket, hogy ne ítéljünk elhamarkodottan, s hogy értelmezzük a másik nem reakcióit. Mind a lelki, mind az egyéb jellegzetességeink, életünk folyamán egyre hangsúlyosabbakká és átnyaltabbakká válnak, kiváltképp azután, hogy serdülőkorban a hormonok még egyértelműbbekké teszik őket. Voltaképpen a nő leglényegéhez tartozik, hogy érzekei sokkal kifinomultabbak, mint a férfiaké. Ez számos okra vezethető vissza. A női agy már eleve úgy strukturálódik, hogy a látványból többet érzékeljen és jobban vissza tudjon emlékezni arra, amit látott. Ezzel magyarázható, hogy a lányok számára miért is olyan fontos a személyes, emberek közötti kapcsolat. De ez a jelenség ölt testet például akkor is, amikor a fiúk szembesülnek azzal, hogy a lányok szinte sohasem mennek egyedül a mosdóba, hanem mindig együtt, közösen keresik fel a mellékhelyiséget. A lány csecsemő szüntelen keresi a kapcsolatot az emberekkel, lelkileg is sokkal jobban vágyakozik az embertársaihoz, mint a kisfiúk. A kislányok később pedig a hölgyek még akkor is előszeretettel alkalmazzák a testbeszédet és a metakommunikáció más eszközeit, amikor azzal valójában semmi különösebb szándékuk nincs. Tehát egy nőnek nem kell nyomos ok ahhoz, hogy egy fiúra rámosolyogjon, kedves hanglejtésben szólítsa meg, vagy akár barátian elbeszélgessen olyanokkal, akikkel életében először találkozott. Ezt a fiúk sokszor félreértik és túlzott közvetlenségként fogják fel, illetve nem ritkán féltékenységi jeleneket rendeznek emiatt, holott nem kéne. A lányok ismerkedősek, míg a fiúknak több időbe telik ez, illetve több kritériumnak kell megfelelni ahhoz, hogy meghitt társalgásba

11 elegyedjenek egy idegennel. Ennek oka a kapcsolatteremtés igényeinek és kritériumainak különbözőségeiben rejlik. Ha egy lány nem kedvel valakit, attól még könnyedén el tud diskurálni az illetővel. Ellenben ha a fiú azt látja, hogy barátnője kedvesen cseverészik azzal a valakivel, akit egy perce még szidott, akkor kétszínűséggel és képmutatással vádolja a szebbik nemet. A férfi agy elvárna egy bizonyos fokú következetességet, míg a női agyban jól megfér egymás mellett a szeretem - nem szeretem vagy az ezt szeretem benne, azt viszont nem kettősség. A fiúk ilyenkor összezavarodnak és mivel magukból indulnak ki, alakoskodással vádolják a lányokat, pedig közelebb állnának az igazsághoz, ha helyesen tudnák értelmezni a lányok érzelmi reakcióit. Az előbbiekhez hozzá kell azt is tenni, hogy a női attitűd azért is vált ilyenné az idők folyamán, mert a lányok ilyen személyiségjegyekkel ellensúlyozzák a testi gyengeségüket, tehát egyfajta védekező mechanizmus is munkál a lányok kedveskedő, esetenként jó pofizó, bratyizó viselkedése mögött. Másfelől, a nők sokkal érzékenyebb teremtések és spirituális szempontból nézve lényegesen több jó tulajdonsággal rendelkeznek, mint a férfiak. Mihelyst megtapasztalja gyerekként a fiú, hogy a női esendőség, gyengeség és finomság milyen hatásos (fegyver), illetve milyen előnyökkel jár, tudat alatt azonnal irigykedni kezd a lányokra és beindul egy elnyomási program bennük. A fiúk sokszor hátrányosabb helyzetűnek ítélik magukat, mert ha egy szituációban nem lehet agresszíven érvényesülni, akkor ők finom képességeik híján, alul maradhatnak. Akármennyire is próbálják tagadni, a fiúk és a lányok, majd később a férfiak és a nők között egy folyamatos harc és rivalizálás dúl. Hát, ezen szeretnénk mi változtatni, ugyanis ez a felállás mindkét nemnek felesleges hátrányokkal jár és gyerekes szintre redukálja a férfi-női kommunikációt. Ezo-mozi rovat A múmia visszatér Feltámadás és feltámasztás A múmia trilógia mindegyik részében közös vezérmotívuma a feltámadás, illetve a feltámasztás. Így Húsvét táján, fontosnak tartom felvetni ezt a kérdést, hiszen ez egy élő misztikus kapocs lehet Jézus élete és az egyiptomi kultúra között. Mit jelent a feltámadás? Nos, ha a Bibliára gondolunk, akkor Jézus története rajzolódik ki előttünk, aki munkássága alatt több holtat és nem utolsó sorban önmagát is feltámasztotta. A feltámadás jobb, teljesebb megértéséhez az tisztázandó, hogy az ember elsődlegesen lélekből és szellemből, s csak másodlagosan testből áll. A test mint anyagi porhüvely képes magába fogadni a szellemet (tudatot) és az isteni lelket. E három összetevő közül a lélek az, ami az életet adja. Imígyen a halál akkor áll be spirituális értelemben, amikor a lélek kilép a testből. Pontosabban fogalmazva ez egy eloldódási folyamat, de mindenképpen a lélek eloldódása a

Bölcsesség rovat. Az egységhez vezető út

Bölcsesség rovat. Az egységhez vezető út Bölcsesség rovat Az egységhez vezető út Kulcs az élethez Közeledik a tavasz. Minden megújul, megfiatalodik és virágba borul. Jó volna, ha az ember önmagát is egy picit megfiatalítaná, mert mindenkinek

Részletesebben

Álmok, amik jelenthetnek valamit

Álmok, amik jelenthetnek valamit Álmok, amik jelenthetnek valamit A legtöbb ember a Földön már egészen biztosan álmodott egyszer életében. Furcsa dolog lehet azoknak, akik megszokták, de nem minden ember tudja magáról, hogy éjszakánként

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Meditáció a gyakorlatban Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Ajánlás: A meditáció a gyakorlatban elsősorban azoknak ajánlott, akik szeretnék megismerni és felfedezni a belső világukat

Részletesebben

A BŰNBOCSÁNAT. Bűn és bűnbocsánat a kereszténységben

A BŰNBOCSÁNAT. Bűn és bűnbocsánat a kereszténységben A BŰNBOCSÁNAT Mi a bűn? Létezik-e egyáltalán bűn? Mi számít bűnnek és mi nem? Hogyan lehet elnyerni a bűnbocsánatot a nyugati és a keleti vallások szerint? Milyen álláspontra helyezkedik a taoizmus, a

Részletesebben

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011.

Leszkoven László. A lélek nyelvén. Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. Leszkoven László A lélek nyelvén Hatra Mag Kft. Miskolc, 2011. 2 I. fejezet Bevezetés mi dolgunk a lelkünkkel? Definíciókkal jobb végezni, mint kezdeni írja egyik művében (Játékfilozófia) Babits Mihály.

Részletesebben

Tartalomjegyzék: 388. oldal

Tartalomjegyzék: 388. oldal Tartalomjegyzék: 388. oldal Egyszer valaki ezt mondta: nem érdemes megírni a könyvet. Felesleges, hiszen úgysem tudom megváltoztatni az embereket. Ez tökéletesen igaz! A beteg, aki megfásult és belefáradt

Részletesebben

Az első lépéstől a végtelenig

Az első lépéstől a végtelenig Király Tamás Az első lépéstől a végtelenig Útmutató kezdőknek és haladóknak, létünk megértéséhez, a spirituális gondolkodáson keresztül. 2. javított kiadás Az emberiség hatalmas átalakuláson megy keresztül.

Részletesebben

NEM TERMÉSZETFELETTI, HANEM ÚJ TUDOMÁNYOS VILÁGKÉP PARAPSZICHOLÓGIA

NEM TERMÉSZETFELETTI, HANEM ÚJ TUDOMÁNYOS VILÁGKÉP PARAPSZICHOLÓGIA NEM TERMÉSZETFELETTI, HANEM ÚJ TUDOMÁNYOS VILÁGKÉP PARAPSZICHOLÓGIA A parapszichológia egy olyan irányzat, amely igyekszik az eddig megmagyarázhatatlannak, természetfelettinek vagy misztikusnak tartott

Részletesebben

Automatikus írás. Festőmédium. Transzírónő. Automatikus mutatványok

Automatikus írás. Festőmédium. Transzírónő. Automatikus mutatványok Automatikus írás Egyre több nyugati ember fogadja el és kezd hitelt adni a paranormális és természetfeletti jelenségeknek. Nem biztos, hogy rögtön csodának és a tudományos kísérletekkel megegyező szintű

Részletesebben

A teljesítmény lélektana

A teljesítmény lélektana Brian Tracy Phoenix szemináriuma A teljesítmény lélektana Bevezető... 2 A hét lelki törvény... 7 Képességeink Kibontakoztatása... 16 Tudat alatti erıforrások... 25 Vegyük kezünkbe sorsunkat!... 29 A negatív

Részletesebben

2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31. A sámán. Égi hozományunk Asztrografológia

2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31. A sámán. Égi hozományunk Asztrografológia Köszönetet mondok mindazoknak, akik segítségünkre voltak lapunk terjesztésében. Könyvesboltoknak, bioboltoknak, vegetáriánus éttermeknek és magánszemélyeknek egyaránt. Tevõleges támogatásukkal nagy mértékben

Részletesebben

BALOGH BÉLA GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓ TARTALOM

BALOGH BÉLA GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓ TARTALOM BALOGH BÉLA GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓ TARTALOM Előszó...2 A meditációban rejlő lehetőségek és veszélyek... 4 Mi a meditáció?... 6 Hol vagyok a meditáció alatt?.... 8 Mi az, amit a meditációval elérhetek?....

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

Dr Doren Virtue. Angyalokkal gyógyítás

Dr Doren Virtue. Angyalokkal gyógyítás Dr Doren Virtue Angyalokkal gyógyítás Párbeszéd, gyógyítás és élet az angyalokkal Köszönet nektek, Angyalok, kik a Mennyekben és a Földön szolgáltok, szeretetetekért, odaadásotokért és szolgálataitokért.

Részletesebben

Az élet hét törvénye

Az élet hét törvénye Deepak Chopra: Az élet hét törvénye Tau Benső út-ikalauz könytárából http://www.tau.hu Deepak Chopra: Az élet hét törvénye 2 Tartalom: Az élet hét törvénye 1 Tartalom: 2 Bevezetés 3 ELSŐ FEJEZET A Tiszta

Részletesebben

m agya r nyomdatermék

m agya r nyomdatermék m agya r nyomdatermék Ha tá rta la n G o n d o l a t o k ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Rhonda Byrne / The Secret Daily Teachings Atria Books, a Division of Simon &

Részletesebben

Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai Hsihu Központ, Formoza, 1990. május 30. 84. magazin 43. old. (eredetileg kínaiul)

Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai Hsihu Központ, Formoza, 1990. május 30. 84. magazin 43. old. (eredetileg kínaiul) Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai Hsihu Központ, Formoza, 1990. május 30. 84. magazin 43. old. (eredetileg kínaiul) 1 Most már az özönvíz ideje elmúlt. Noé már nyolcszáz évet élt, és sok fia volt, valószínűleg

Részletesebben

újság VII. évfolyam, 3. szám

újság VII. évfolyam, 3. szám újság VII. évfolyam, 3. szám hírek, felhívások satyananda yoga programok Helyszín: Budapest V. kerület, Szép utca 3. II. emelet. A részvétel ingyenes. A jóga ágai közül legtöbben csak a hatha jógát, a

Részletesebben

A H A N G 19. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 19. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 19. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 1816. E L Ő S Z Ó "Nagyon nagy szeretettel

Részletesebben

Rejtélyes stigmák Szent Pio

Rejtélyes stigmák Szent Pio Rejtélyes stigmák Szent Pio A stigmák megjelenése 1224. szeptember 14-én, Monte Alvernia Ferenc szerzetestestvér éppen szokásos napi meditációjába merült és Jézus életén merengett. Igyekezett minél mélyebben

Részletesebben

Varga Attila. A DNS ember, a világ legfőbb problémája. Miért lesz valaki öngyilkos?

Varga Attila. A DNS ember, a világ legfőbb problémája. Miért lesz valaki öngyilkos? Varga Attila A DNS ember, a világ legfőbb problémája Miért lesz valaki öngyilkos? 2005 Tartalmi ismertető: Írásomban azt a kérdést próbálom meg feszegetni, hogy létezhetnek-e lélek nélküli emberek, azaz

Részletesebben

titkolt tudás kezdőknek

titkolt tudás kezdőknek titkolt tudás kezdőknek Titkolt tudás kezdőknek írta: Montalk 2008 www.montalk.net tom@montalk.net TITKOLT TUDÁS KEZDŐKNEK Montalk 2008 montalk.net ISBN 978-1-60702-602-0 Magyar fordítás: Viszocsánszki

Részletesebben

MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014

MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014 MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014 1614-ben a Fama Fraternitatis publikálásával a Rózsakeresztesek kiléptek a névtlenségből. Négy évszázaddal később a Ősi és Misztikus Rózsakeresztes

Részletesebben

Emile Coué: Elméd gyógító hatalma

Emile Coué: Elméd gyógító hatalma Emile Coué: Elméd gyógító hatalma 2 Fontos tudnivalók a könyvről Az Elméd gyógyító hatalma c. könyv a pozitív gondolkodás egyik alapműve. Ez a kötet Coué közvetlen írásai mellett - melyekhez az előszót

Részletesebben

III. A HIT. Tóth Árpád: "Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess. Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes."

III. A HIT. Tóth Árpád: Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess. Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes. Tóth Árpád: "Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess. Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes." III. A HIT Nővérek továbbképzése Csongrád megyében Szeged - Hódmezővásárhely 1994. III. A HIT írta:

Részletesebben

LÉLEKMORZSÁK. Békés, boldog Karácsonyi ünnepeket és Boldog újévet kívánunk!

LÉLEKMORZSÁK. Békés, boldog Karácsonyi ünnepeket és Boldog újévet kívánunk! LÉLEKMORZSÁK Békés, boldog Karácsonyi ünnepeket és Boldog újévet kívánunk! web: www.lelekmorzsak.honlapom.com e-mail: lelekmorzsa@gmail.com Facebook: Lélekmorzsák https://www.facebook.com/groups/459063764152317/

Részletesebben

A változás szabadsága I.

A változás szabadsága I. Hollenda Zsolt A változás szabadsága I. www.tokeleteselet.hu Tartalomjegyzék Előszó... 4 Ki vagyok én, és miért osztom az észt?... 5 Hogyan használd?... 6 Miért vagyunk itt?... 8 Megéri változtatni?...

Részletesebben

Felépülés a függõségbõl és spiritualitás

Felépülés a függõségbõl és spiritualitás HALMI KRISZTINA SJC Felépülés a függõségbõl és spiritualitás BEVEZETÉS 1. Személyes inspirációk filozófiai alapvetés és hitvallás Hiszek abban, hogy a teremtett világban, az emberiség történelmében és

Részletesebben