BIOLÓGIA 7. évfolyam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIOLÓGIA 7. évfolyam"

Átírás

1 A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet BIOLÓGIA 7. évfolyam Rebákné Németh Erzsébet Rebák Sándor TÁMOP /

2 TARTALOMJEGYZÉK A laboratórium munka- és balesetvédelmi szabályzata... 3 Általános bevezetés A mikroszkóp Növényi szövetek vizsgálata Állati szövetek vizsgálata Fotoszintézis, párologtatás Idegi- és izomműködés Egysejtű élőlények Moszatok Mohák Harasztok Nyitvatermők Zárvatermők Gombák Gyűrűs férgek Puhatestűek Ízeltlábúak: rovarok Ízeltlábúak: pókok Gerincesek: halak Gerincesek: kétéltűek, hüllők Gerincesek: madarak Gerincesek: emlősök Fogalomtár Források... 82

3 Munkafüzet Biológia, 7. évfolyam A LABORATÓRIUM MUNKA- ÉS BALESETVÉDELMI SZABÁLYZATA 1. A laboratóriumban a tanuló csak felügyelet mellett dolgozhat, a termet csak engedéllyel hagyhatja el! 2. A kísérlet elvégzése előtt figyelmesen el kell olvasni a leírást! Az eszközöket és a vegyszereket csak a leírt módon és megfelelő körültekintéssel szabad használni! 3. A kísérletek során köpeny használata kötelező! Ha a gyakorlat ezt megköveteli, védőszemüveget, illetve gumikesztyűt kell használni! A tálcán mindig legyen száraz ruha és a közelben víz! 4. Úgy kell dolgozni, hogy közben a laboratóriumban tartózkodók testi épségét, illetve azok munkájának sikerét ne veszélyeztessük! A kísérleti munka elengedhetetlen feltétele a rend és fegyelem. 5. A vegyszerhez kézzel hozzányúlni, megízlelni szigorúan tilos! Ha többféle vegyszert használunk, közben mindig töröljük le a kanalat! A gázokat, gőzöket legyezgetéssel szabad megszagolni! 6. Vegyszerből mindig csak az előírt mennyiséget lehet használni. A maradékot nem szabad visszatenni az üvegbe, hanem csak a megfelelő vegyszergyűjtőbe! A vegyszeres üvegek kupakjait nem szabad összecserélni! 7. Tartsuk be a melegítés szabályait: a kémcsőbe tett anyagokat kémcsőfogó segítségével ferdén tartva, állandóan mozgatva, óvatosan melegítsük! A kémcső nyílását ne fordítsuk a szemünk vagy társunk felé! 8. Kísérletezés közben ne nyúljunk az arcunkhoz, szemünkhöz, a munka elvégzése után mindig alaposan mossunk kezet! Ha a bőrünkre maró hatású folyadék cseppen, előbb száraz ruhával töröljük le, majd bő vízzel mossuk le! 9. Elektromos vezetékekhez, kapcsolókhoz nem szabad vizes kézzel hozzányúlni, mindig tudni kell, hol lehet áramtalanítani! 10. Láng közelében tilos tűzveszélyes anyagokkal dolgozni! Tűz esetén a megfelelő tűzoltási módot kell alkalmazni (vízzel, homokkal, letakarással vagy poroltóval)! 11. A munka befejeztével a munkahelyen rendet kell rakni! A munkahely elhagyása előtt ellenőrizni kell, hogy a gáz- és vízcsapot elzártuk-e, ill. a mérőkészüléket áramtalanítottuk-e! 12. A laboratóriumban étkezni és inni tilos! - 3 -

4 Munkafüzet Biológia 7. évfolyam 13. Vegyszereket hazavinni szigorúan tilos! 14. Ha bármilyen baleset történik, azonnal szólni kell a tanárnak, vagy a laboratórium dolgozóinak! Néhány fontos laboratóriumi eszköz Bunsen-égő meggyújtása 1. levegőnyílás elzárása 2. gyufagyújtás 3. gázcsap megnyitása 4. gáz meggyújtása 1. ábra 2. ábra - 4 -

5 Munkafüzet Biológia, 7. évfolyam A vegyszereken szereplő (új) veszélyességi piktogramok, jelzések és jelentésük: Tűzveszélyes anyagok Robbanó anyagok Oxidáló anyagok Nyomás alatt álló gázok Irritáló anyagok Mérgek Maró hatású anyagok Emberre ártalmas Veszélyes a vízi környezetre A vegyszerek csomagolásán ezen kívül R és S jelzést, valamint számokat találunk. Például a hypo esetében: R 31, R 36/38, R 52 S 1/2, S 20, S 24/25, S 26, S 37/39, S 46, S 50 Az R jelzés a környezetre és az emberre vonatkozó veszélyeket jelenti, az S jelzés a veszélyes anyagok felhasználása során követendő biztonsági tanácsokat jelzi. A számok 1-től 61-ig terjednek és mindegyik egy-egy mondatot jelez, amik jelentése a laboratórium falán lévő táblázatban található! - 5 -

6 Munkafüzet Biológia 7. évfolyam A hypo esetében: R 31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek R 36/38 Szem-és bőrizgató hatású R 52 Ártalmas a vízi szervezetekre S 1/2 S 20 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó! Használat közben enni, inni nem szabad! S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és szembejutást! S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni! S 37/39 Megfelelő védőkesztyűt és arc-szemvédőt kell viselni! S 46 S 50 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni! Savval nem kezelhető! Egyéb munkavédelmi szimbólumok: Védőszemüveg használata kötelező Védőkesztyű használata kötelező Vigyázz! Forró felület! Vigyázz! Alacsony hőmérséklet! Vigyázz! Tűzveszély! Vigyázz! Mérgező anyag! - 6 -

7 Munkafüzet Biológia, 7. évfolyam Alapelvek, célok: ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS Az Ember a természetben műveltségi területen folyó nevelésoktatás során a tanulók lehetőséget kapnak ahhoz, hogy korszerű természettudományi műveltséget, világképet, gondolkodás- és szemléletmódot építsenek fel magukban. Megismerkedhetnek az anyagok tulajdonságaival, a természeti környezet változásaival, kölcsönhatásaival, a jelenségekkel, a törvényszerűségekkel. Az Ember a természetben műveltségi terület keretében zajló nevelő-oktató munka feladata, célja sokrétű: általános természettudományi fogalmak, eljárások és szemléletmódok kialakítása, készségek, képességek alakítása, a személyiségjegyek pozitív formálása, a tudomány, a tudományos kutatásnak mint társadalmi tevékenységnek bemutatása, a tudományok egymásra épülését biztosító külső és belső feltételek kiemelése, a tudásrendszerek összehangolása, a tudomány és a technika, valamint a társadalom fejlődésének kapcsolatát érintő meggyőződések formálása, a tanulók rendszerben, kölcsönhatásban, kapcsolatokban történő gondolkozásának erősítése, az életben nélkülözhetetlen, s elsősorban a természettudományokban begyakorolható megismerési, tanulási, értelmezési technikák és módszerek azonosítása, fejlesztése. Az Ember a természetben műveltségi területen folyó nevelésoktatás a természeti folyamatok, összefüggések, s az ember ezekkel való kapcsolatának tényleges megértésére épül. Maga a megismerési, tanulási folyamat a tanulók aktív, értelmező tevékenysége, a tapasztalatoknak a már meglévő elképzelések keretei között történő feldolgozása, az eredmények önálló, kritikus értékelése és alkalmazása. A tanulók elsajátíthatják a tudományos megismerés legelemibb eljárásait, a megismerési folyamatokkal kapcsolatos általános tudásrendszereket és műveleteket, mint amilyen az előzetes elképzelések formába öntése, a hipotézisalkotás, a megfigyelések és a kísérletek tervezése, a mindennapokból ismert mennyiségek elemi szintű értelmezése, tudatos használata, mérése, - 7 -

8 Munkafüzet Biológia 7. évfolyam a tapasztalatok nyelvileg helyes megfogalmazása szóban és írásban, rögzítése rajzban és grafikonon, a problémamegoldás elemi műveletei, az ismeretszerzés, tájékozódás már kisiskoláskorban elérhető és gyakorolható módszerei. Követelmények: A biológiai vizsgálatok során a tanulók egy folyamat, jelenség megfigyelése előtt megismerik annak lényegét, modellezve azt, vagyis kicsiben, egyszerűsítve, a valóságos elemeket helyettesítő anyagokkal és eszközökkel. Mivel a vizsgálat nemcsak a folyamat, jelenség megismerésére szolgál, hanem arra is, hogy a tanulók megismerjék a feltételeit, ezért a természetbe beavatkozva módosítanak egy vagy több feltételt. Az új körülmények között szerzett tapasztalataikat össze tudják hasonlítani az eredetivel, így tisztázzák a folyamat, a jelenség feltételeit. A valóság megismerésének megközelítése a természettudományos kulcskompetenciával kapcsolatos, amely megfelelő szintje lehetővé teszi, hogy a tanulók megfelelő ismeretek és módszerek felhasználásával leírják és magyarázzák a természet jelenségeit, folyamatait, és az ismereteik birtokában el tudják gondolni azok várható kimenetelét is. A természettudományos kompetencia kritikus és kíváncsi attitűdöt alakít ki az emberben, aki ezért igyekszik megismerni és megérteni a természeti jelenségeket. A környezettel való összhang megteremtése és tartós fenntartása érdekében a tanulóknak nemcsak a világot leíró természettudományos modelleket, elméleteket kell megismerniük, hanem azt is, hogy a természettudományok megfigyelések, vizsgálódások és kísérletezések sorozatán keresztül jutottak el a bizonyított igazságok (elméletek, szabályok, törvényszerűségek) felismeréséhez. Ezért az iskolában cselekvő, aktív tanulási környezetben kell megismerni a tervszerű megfigyelés, vizsgálódás és kísérletezés módszerét, a nyert adatok, információk igazolásának vagy cáfolásának, a tudományos tényeken alapuló érvelésnek, a modellalkotásnak, illetve feldolgozásának a módjait. A természettudomány maga is komplex, emiatt a segédkönyvben lévő kísérletek is sokoldalúak

9 Munkafüzet Biológia, 7. évfolyam A kísérletek alapja a tudományos megfigyelés, melynek a következő kritériumoknak kell megfelelni: céltudatosság: a tevékenység egy adott kérdés, szempont, probléma megválaszolásáért történik, amelyet előzőleg kiválasztottunk, tervszerűség: a vizsgálandó jelenséget pontosan meg kell határoznunk, gondosan kiválasztva a megfigyelési technikát, objektivitás: a szubjektív tényezők kiküszöbölése, ki kell zárnunk előítéleteinket annak érdekében, hogy a megfigyelt folyamat ténylegesen a valóságot tükrözze, megbízhatóság: akkor teljesül, ha a megfigyelési eljárás megismétlésekor újra és újra ugyanazt az eredményt kapjuk, érvényesség: arra vonatkozik, hogy a megfigyelésből származó adatok mennyire kapcsolódnak az adott fogalom elfogadott jelentéseihez

10 Munkafüzet Biológia 7. évfolyam Bevezető feladat: A MIKROSZKÓP A mikroszkóp a biológus első számú jó barátja, értékes útitárs, amely lehetővé teszi, hogy túllépjen szemének korlátain. Egyes források szerint az arabok már a 11. században ismerték az üveggömbszilánkok nagyítóképességét. A mikroszkóp és a távcső feltalálása a 17. századra tehető, a hagyomány szerint két flamand látszerész munkásságához fűződik. Néhány évvel később Galileo Galilei híres látcsöve az a műszer, amelyet a tudós állítólag nem csupán igen fontos csillagászati vizsgálatokra használt, hanem mikroszkópos kutatásokhoz is. Az első eszközök egy cső két végében elhelyezett két lencséből álltak, a csövet pedig háromlábú állványra szerelték. Hogyan született meg a mikroszkóp? A szemelvény alapján egészítsd ki a szöveget! A mikroszkóp a biológus első számú jó barátja, értékes útitárs, amely lehetővé teszi, hogy túllépjen szemének korlátain. Egyes források szerint az. már a 11. században ismerték az üveggömbszilánkok nagyítóképességét. A mikroszkóp és a távcső feltalálása a. századra tehető, a hagyomány szerint két flamand munkásságához fűződik. Néhány évvel később. híres látcsöve az a műszer, amelyet a tudós állítólag nem csupán igen fontos csillagászati vizsgálatokra használt, hanem mikroszkópos kutatásokhoz is. Az első eszközök egy cső két végében elhelyezett álltak, a csövet pedig háromlábú állványra szerelték. 1. Kísérlet: A mikroszkóp használata mikroszkóp, tárgylemez, fedőlemez, munkafüzet Figyeljétek meg a mikroszkóp felépítését és működését! Melyek a mikroszkóp főbb egységei! Tapasztalataitokat rögzítsétek a munkafüzetben!

11 Munkafüzet Biológia, 7. évfolyam 2. Kísérlet: A mikroszkóp használatának gyakorlása mikroszkóp, tárgylemez, fedőlemez, szemcseppentő, csipesz, olló, vizsgálandó anyagok: hajszál, szőrszál, toll, halpikkely, preparált rovar, munkafüzet A mikroszkópot helyezzétek az asztalra, a továbbiakban ne mozdítsátok el! A beállítás menetét kövessétek a szemlencsén keresztül! A tükör segítségével biztosítsatok világos látómezőt! A tárgylemezt rögzítsétek a tárgyasztalon és helyezzétek rá a vizsgálati anyagot! Az élességet állítsátok be a makro-, illetve a mikrocsavar finom mozgatásával! Fokozatos nagyítással vizsgálódjatok, a kisebb nagyítástól haladjatok a nagyobb felé! A megfigyelések végzése közben a tárgylemezt néhány milliméterre finoman mozgathatjátok a tárgyasztalon. Így keressétek meg rajta, amit látni akartok! A következő dolgok közül válogathattok: hajszál, szőrszál, toll, halpikkely, preparált rovarrész (ízeltláb, hártyás szárny). Megfigyeléseitek közül válasszatok ki kettőt és rajzoljátok le a munkafüzetbe! 3. Kísérlet: Mikroszkóppal végzett egyszerű megfigyelések mikroszkóp, pocsolyavíz pohárban, szemcseppentő, tárgylemez, fedőlemez, munkafüzet A pocsolyából vagy virágvázából vett poshadó víz egy cseppjét helyezzétek tárgylemezre! Tegyetek rá fedőlemezt és vizsgáljátok meg először kis majd nagy nagyítással! Ha szerencsétek van, nyüzsögnek az egyszerű felépítésű egysejtű moszatok, bacilusok és egysejtű állatkák! Megfigyeléseiteket rajzoljátok le a munkafüzetbe!

12 Munkafüzet Biológia 7. évfolyam Elméleti ismeretek: A mikroszkóppal* vizsgálódók közül az elsők között volt Anton van Leeuweenhoek, neki köszönhető, hogy a biológusok megismerték az eszközt. A mikroszkóp egy mechanikai és egy optikai részből áll. A mechanikai rész rendszerint egy patkó alakú alap és egy állvány, ehhez illeszkednek a mikroszkóp főbb részei. A tárgyasztal alatt helyezkedik el a világító berendezés, ezzel szabályozható az alászerelt tükör által visszavert vagy közvetlenül egy lámpából kisugárzó fény mennyisége. A tárgyasztal közepén van egy nyílás, így a fény áthatolhat az odahelyezett preparátumon. Az optikai rész a szemlencse és a tárgylencse, amelyek egy tubus két végén helyezkednek el. A tubust a makrocsavar és a mikrocsavar segítségével lehet mozgatni, és így a tárgylencsét néhány milliméterrel a tárgylemez fölé ereszthetjük, a megfigyelni kívánt tárgy fókuszálására. Feladatok: 1. feladat Kösd össze a részeket! szemlencse tárgyasztal állvány makrocsavar tubus tárgylencse tükör 3. ábra

13 Munkafüzet Biológia, 7. évfolyam Számozással állítsd helyes sorrendbe a mikroszkópos vizsgálat menetét! a megfigyelések elvégzése (esetleg a tárgylemez finom vízszintes mozgatása) a beállítás menetének követése a szemlencsén keresztül a fény beállítása a tükör segítségével (világos látómező biztosítása) a mikroszkóp asztalra helyezése (a továbbiakban nem mozdítható) machinálás a makro- illetve mikrocsavarral (élességállítás) a tárgylemez (vizsgálati anyag) tárgyasztalon való rögzítése 2. feladat Nevezd meg és rajzold le a megvizsgált dolgok közül kettőnek a mikroszkópi képét! 3. feladat Rajzold le, mit láttál a pocsolyavízben!

14 Munkafüzet Biológia 7. évfolyam Bevezető feladat: NÖVÉNYI SZÖVETEK VIZSGÁLATA Miről szól a mai óra? Fejtsd meg a rejtvényt! A növények szerve, a leveleket és a virágokat tartja. 2. A szár egyik feladata. 3. A gyökér fontos funkciója. 4. A növények táplálékkészítő szerve. 5. A virágból fejlődik. 6. Az egyik ivarlevél. 7. A lomblevél része. 8. A növényeket rögzíti a talajhoz. 1. kísérlet: Gyökércsúcs hosszmetszetének vizsgálata mikroszkóp, kész metszet: gyökércsúcs hosszmetszete, munkafüzet

15 Munkafüzet Biológia, 7. évfolyam Állítsátok be a vizsgálathoz a mikroszkópot! Vizsgáljátok meg a gyökércsúcs hosszmetszetének kész metszetét! Megfigyeléseitekről készítsetek rajzot a munkafüzetbe! 2. kísérlet: Kétszikű szár keresztmetszetének vizsgálata mikroszkóp, kész metszet: kétszikű szár keresztmetszete, munkafüzet Állítsátok be a vizsgálathoz a mikroszkópot! Vizsgáljátok meg a kétszikű szár keresztmetszetének kész metszetét! Megfigyeléseitekről készítsetek rajzot a munkafüzetbe! Elméleti ismeretek: A növényi szövetek* csoportjai: osztódó szövet, állandósult szövetek: bőrszövet, szállítószövet, alapszövetek. Az osztódó szövet sejtjei kicsik, sejtfaluk vékony, sejtmagjuk nagy. Osztódó képességüket a növény egész életében megőrzik, az állandósult szöveteket hozzák létre. Például a növények gyökércsúcsában, hajtáscsúcsában találhatók. A bőrszövet sejtjei szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Nemcsak elhatárol, de összeköttetést is teremt a külvilággal, rajta keresztül a növény anyagokat vesz fel és ad le. A szállítószövet elemei nyalábokban fordulnak elő, kötegeket alkotnak. A nyalábok a kétszikűek szárában körkörösen helyezkednek el, háncsrészből, kambiumból* és farészből állnak. Az alapszövetek sejtjei vékony falúak, plazmában gazdagok. Működésük szerint lehetnek például táplálékkészítők, kiválasztók, raktározók és szilárdítók. Feladatok: 1. feladat Mi jellemző a növényi szövetekre? Írd a megállapítások elé a megfelelő betűt (I = igaz, H = hamis)!. A szövet közös eredetű, hasonló alakú, azonos működésű sejtek összessége.. A bőrszövet sejtjei szorosan kapcsolódnak egymáshoz.. Az állandósult szövetek sejtjei idővel osztódóvá alakulnak

16 Munkafüzet Biológia 7. évfolyam. A szállítószövet elemei nyalábokban fordulnak elő, kötegeket alkotnak.. Az alapszövet lehet: táplálékkészítő, raktározó és szállító. 2. feladat Rajzold le a gyökércsúcs hosszmetszetének mikroszkópi képét! Hol helyezkednek el leggyakrabban osztódó szöveti sejtek?... Mi jellemző az osztódó szövet sejtjeire? Húzd alá a kakukktojást! Magyarázd meg, miért az? szállítószövet, osztódó szövet, táplálékkészítő alapszövet, bőrszövet, kiválasztó alapszövet feladat Rajzold le a kétszikű szár keresztmetszetének mikroszkópi képét!

17 Munkafüzet Biológia, 7. évfolyam Jellemezd a szállítószövet sejtjeit!... Hogyan helyezkednek el a kétszikű szárban az edénynyalábok?... Mely részekből épül fel egy nyaláb? feladat Készítsd el a növényi szövetek csoportosításának ábráját! A következő szöveteket jelenítsd meg rajta: bőrszövet, raktározó, osztódó szövet, kiválasztó, szállítószövet, alapszövetek, állandósult szövetek, növényi szövetek, táplálékkészítő, szilárdító!

18 Munkafüzet Biológia 7. évfolyam Bevezető feladat: ÁLLATI SZÖVETEK VIZSGÁLATA Olvasd el az elméleti ismeretek szövegét és oldd meg a feladatot! Írd a megállapítások elé a megfelelő betűt (I = igaz, H = hamis)!.. Az állati szövetek csoportjai: hámszövet, kötő- és támasztószövet, izomszövet, idegszövet... A hámszövetek az állatok testének külső és belső felszíneit borítják... A hámszövet sejtjei között sok a sejtközötti állomány... A mirigyhám sejtjei váladékot termelnek... A kötőszövetek közé tartozik a porcszövet... A csontszövet szilárdságát a szervetlen anyagok biztosítják. 1. kísérlet: Hámszövet vizsgálata mikroszkóp, kész metszet: hámszövet (csillós hengerhám), munkafüzet Állítsátok be a vizsgálathoz a mikroszkópot! Vizsgáljátok meg a hámszövet kész metszetét (csillós hengerhám)! Megfigyeléseitekről készítsetek rajzot a munkafüzetbe! 2. kísérlet: Zsírszövet és csontszövet vizsgálata mikroszkóp, kész metszetek: zsírszövet, csontszövet, munkafüzet Állítsátok be a vizsgálathoz a mikroszkópot! Vizsgáljátok meg a zsírszövet, majd a csontszövet kész metszetét! A két megfigyelésről készítsetek rajzot a munkafüzetbe! Elméleti ismeretek: Az állati szövetek csoportjai: hámszövet, kötő- és támasztószövet, izomszövet, idegszövet

19 Munkafüzet Biológia, 7. évfolyam A hámszövetek az állatok testének külső és belső felszíneit borítják. Sejtjei szorosan illeszkednek, sejtközötti állomány alig van. A fedőhámok elsősorban a borított felület védelmére szolgálnak, ilyen például a bőr hámrétege. A mirigyhám sejtjei váladékot termelnek, amely a sejtekből távozik. A kötőszövetek rögzítik a többi szövetet, kitöltik a közöttük levő tereket. A kötőszövetek közé tartoznak a lazarostos és a tömött rostos kötőszövet, a zsírszövet és a vér is. A támasztószövetek az állatok testének támasztását, szilárdítását végzik, a vázrendszer felépítői. Ide tartoznak a porc- és a csontszövet. A zsírszövet gömb alakú sejtjeiben zsír halmozódik fel, amely a sejtmagot a sejthártyához szorítja. A pecsétgyűrű alakú zsírsejtek között laza rostokból álló sejtközötti állomány van. A csontszövet szilárdságát a szervetlen anyagoknak, rugalmasságát a szerves anyagoknak köszönheti. Feladatok: 1. feladat Rajzold le a hámszövet (csillós hengerhám) mikroszkópi képét! Mi jellemzi a hámszövetet?.. Írj példákat a hámszövet működésére!

20 Munkafüzet Biológia 7. évfolyam. 2. feladat Rajzold le a zsírszövet és csontszövet mikroszkópi képét! zsírszövet csontszövet Mi a szerepe a kötő- és támasztó szövetnek?. Jellemezd a zsírszövetet! Mi alakítja ki a csontszövet jellemző tulajdonságait?

21 Munkafüzet Biológia, 7. évfolyam Bevezető feladat: FOTOSZINTÉZIS, PÁROLOGTATÁS Mit nevezünk fotoszintézisnek? Húzd alá a helyes választ! A) A fotoszintézis során a növények oxigént vesznek fel és széndioxidot bocsájtanak ki. B) A fotoszintézis célja szén-dioxid termelése. C) A fotoszintézis során a növények széndioxidot vesznek fel, oxigént bocsájtanak ki és szerves anyagot termelnek. D) A fotoszintézis végterméke ásványi só és víz. 1. kísérlet: Levél keresztmetszetének vizsgálata mikroszkóp, kész metszet: levél keresztmetszet, munkafüzet Állítsátok be a vizsgálathoz a mikroszkópot! Vizsgáljátok meg a levélkeresztmetszet kész metszetét! Megfigyeléseitekről készítsetek rajzot a munkafüzetbe! 2. kísérlet: Bőrszövet felületének vizsgálata muskátli levele, színtelen körömlakk, csipesz, bonctű, mikroszkóp, tárgylemez, fedőlemez, munkafüzet A muskátli levelének színén kenjetek be egy korong alakú, a fonákján egy négyzet alakú foltot színtelen körömlakkal és hagyjátok megszáradni! Majd bonctű segítségével lazítsátok fel, csipesszel pedig húzzátok le a lakkrétegeket a levélről. A finom készítményeket, amelyek a bőrszövet lenyomatai, helyezzétek tárgylemezre, cseppentsetek rá desztillált vizet, fedjétek le fedőlemezzel és vizsgáljátok meg mikroszkóppal! A látottakat rajzoljátok le a munkafüzetbe és lássátok el magyarázó szöveggel!

22 Munkafüzet Biológia 7. évfolyam Elméleti ismeretek: A levél meghatározó szövete a táplálékkészítő alapszövet. Felső rétegének szorosan illeszkedő sejtjei hengeresek, megnyúltak és zöld színanyagban gazdagok (oszlopos réteg). Alatta szabálytalan alakú, lazán kapcsolódó sejteket és sejt közötti járatokat találunk (szivacsos réteg). Az üregek a gázcserét és a párologtatást segítik elő. Az alapszövetbe ágyazódnak a levélerek, amelyeket szállítónyalábok alkotnak. A fotoszintézis* a levelek zöld színtesteiben zajlik. A folyamathoz szükséges szén-dioxidot a levelek gázcserenyílásain* keresztül veszi fel a növény, a vizet a gyökérzet szívja fel. A párologtatás során a növények az általuk felvett víz legnagyobb részét vízgőz formájában kibocsátják a légkörbe. Ez a folyamat is a gázcserenyílásokon keresztül zajlik. Belőlük a levél színén kevesebb, fonákján több van. Ha a nyomás a zárósejtekben nő, a légrés kinyílik, ha a nyomás csökken, a légrés szűkül. Feladatok: 1. feladat Rajzold le a levél keresztmetszetének mikroszkópi képét!

23 Munkafüzet Biológia, 7. évfolyam Figyeld meg az ábrát, és oldd meg a feladatokat! 4. ábra Keresd meg a szövegben rejlő hibákat és javítsd ki! Húzd le a hibás kifejezést és írd fölé a helyeset! A levél meghatározó szövete a táplálékraktározó alapszövet. Alsó rétege szorosan illeszkedő sejtjei hengeresek, megnyúltak és zöld színanyagban gazdagok (szivacsos réteg). Felette szabálytalan alakú, lazán kapcsolódó sejteket és sejt közötti járatokat találunk (oszlopos réteg). Az üregek a gázcserét és a párologtatást segítik elő. Az alapszövetbe ágyazódnak a levélerek, amelyeket táplálékkészítő nyalábok alkotnak. Miért így alakul a rétegekben a zöld színanyag mennyisége? 2. feladat Rajzold le a bőrszövet mikroszkópi képét! Hasonlítsd össze a levél színét és fonákját!.. A gázcserenyílásokból a levél színén kevesebb, fonákján több van

24 Munkafüzet Biológia 7. évfolyam levél színe levél fonákja Mely részekből épül fel a gázcserenyílás?

25 Munkafüzet Biológia, 7. évfolyam Bevezető feladat: IDEGI- ÉS IZOMMŰKÖDÉS Olvasd el az elméleti ismeretek első bekezdését és egészítsd ki a szöveget! Az idegszövet áll. Az idegsejtek sejttestéhez. kapcsolódnak. A rövid nyúlványok nagyszámúak és faágszerűen elágaznak, csak egy van. A velőshüvellyel fedett hosszú nyúlvány az.., gazdagon elágazó végső szakaszai az. Az idegszövet sejtjeinek feladata az ingerek., ingerületté alakítása és továbbítása. 1. kísérlet: Idegszövet vizsgálata mikroszkóp, kész metszet: idegszövet, munkafüzet Állítsátok be a vizsgálathoz a mikroszkópot! Vizsgáljátok meg az idegszövet kész metszetét! Megfigyeléseitekről készítsetek rajzot a munkafüzetbe! 2. kísérlet: Izomszövetek vizsgálata mikroszkóp, kész metszetek: simaizom, harántcsíkolt izom, munkafüzet Állítsátok be a vizsgálathoz a mikroszkópot! Vizsgáljátok meg a simaizom, majd a harántcsíkolt izom kész metszetét! A két megfigyelésről készítsetek rajzot a munkafüzetbe!

26 Munkafüzet Biológia 7. évfolyam Elméleti ismeretek: Az idegszövet idegsejtekből áll. Az idegsejtek sejttestéhez nyúlványok kapcsolódnak. A rövid nyúlványok nagyszámúak és faágszerűen elágaznak, hosszú nyúlványból általában egy van. A velőshüvellyel fedett hosszú nyúlvány az idegrost, gazdagon elágazó végső szakaszai az idegvégződések. Sejtjeinek feladata az ingerek felvétele, ingerületté alakítása és továbbítása. A mozgás az izomszövetek segítségével történik, sejtjei összehúzódásra képesek. A harántcsíkolt izomszövetet hosszú sejtek, úgynevezett izomrostok építik fel. Sejtplazmájukban, hosszirányban helyezkednek el az összehúzódást létrehozó vékony izomfonalak. Viszonylag gyors összehúzódásra képes, de gyorsan ki is fárad. A simaizomszövet megnyúlt, végein kihegyesedő sejtjei szorosan egymáshoz tapadnak. Sejtplazmájukban találhatók az összehúzódást létrehozó vékony izomfonalak, de ezek elrendeződése kevésbé szabályos. Összehúzódása lassúbb, de tartósabb, mint a harántcsíkolt izomszöveté. Feladatok: 1. feladat Rajzold le az idegszövet mikroszkópi képét!

27 Munkafüzet Biológia, 7. évfolyam 2. feladat Rajzold le a simaizom és a harántcsíkolt izom mikroszkópi képét! simaizom harántcsíkolt izom Csoportosítsd az izomszövetek tulajdonságait! 1. összehúzódásra és elernyedésre képes 2. összehúzódása gyors és erőteljes 3. alapegységei az izomrostok 4. belső szerveink falában található 5. működésük akaratlagos 6. alapegységei az izomsejtek 7. lassú, szünet nélküli mozgásra képes 8. izomrostjai haránt irányban csíkozottak 9. sejtjei hosszúkás orsó alakúak 10. a szervezet mozgását biztosítják simaizom harántcsíkolt izom

28 Munkafüzet Biológia 7. évfolyam Bevezető feladat: Egészítsd ki a szöveget! EGYSEJTŰ ÉLŐLÉNYEK A vízparton és a víz felszínén.. a fény. A víz sűrűbb a levegőnél, a vízben a mozgás.., mint a vízparton. Lefelé haladva a fény mennyisége.. A víz hőmérséklete határozza meg a vízben oldott gázok mennyiségét, a hideg vízben. az oxigén. A víz felülete állandóan párolog. A víz a levegőnél. melegszik fel, de.. is hűl le. Készíts kislexikont! Fogalmazd meg az egysejtűek és a moszatok fogalmát! Egysejtűek:. Moszatok: 1. kísérlet: Vizek parányi élőlényeinek vizsgálata mikroszkóppal papucsállatka-tenyészet, mikroszkóp, tárgylemez, fedőlemez, szemcseppentő, munkafüzet

29 Munkafüzet Biológia, 7. évfolyam Állítsátok be a vizsgálathoz a mikroszkópot! A papucsállatkatenyészetből szemcseppentővel cseppentsetek mintát a tárgylemezre, fedjétek le fedőlemezzel, és fokozatos nagyítással vizsgáljátok meg! A látottakat rajzoljátok le a munkafüzetbe! Több rajzot készítsetek! Elméleti ismeretek: A papucsállatka édesvízben él, a csillós egysejtűek* legismertebb tagja. Nevét alakjáról kapta. A testét borító csillók segítségével mozog. Csillók viszik a táplálékot is a sejtszáj felé. Baktériumokkal és más kisebb egysejtűekkel táplálkozik. Kettéosztódással szaporodik. A zöld szemesostoros egyetlen sejtje orsó alakú. Szélesebb végén található ostorával csavarvonalban halad előre. Testét csak sejthártya határolja, sejtfala nincs. Piros szemfoltjának valószínű a fény érzékelésében van szerepe. Zöld színanyagot tartalmaz. Fényben fotoszintetizál, sötétben viszont szerves anyagokkal táplálkozik. A kedvezőtlen körülményeket betokozódva vészeli át. Kettéosztódással szaporodik. Feladatok: 1. feladat Rajzold le a mikroszkópos vizsgálódás során látott egysejtűeket! papucsállatka zöld szemesostoros

30 Munkafüzet Biológia 7. évfolyam 2. feladat Kösd össze a papucsállatka sejtszervecskéit a működésekkel! csilló irányítja a sejt anyagcseréjét sejthártya a mozgást végzi sejtplazma ebbe ágyazódnak a sejtalkotók kisebb sejtmag a táplálék felvétel helye nagyobb sejtmag irányítja a sejt kettéosztódását sejtszáj eltávolítja a felesleges anyagokat emésztő üregecske elhatárolja a sejtet lüktető üregecske lebontja a felvett táplálékot

31 Munkafüzet Biológia, 7. évfolyam Bevezető feladat: MOSZATOK Hasonlítsd össze a zöld szemesostorost és a fonalas zöldmoszatot! 1. sejtjei fonalszerűen összekapcsolódnak 2. klorofillja van 3. moszat 4. fennmaradásához sok fény szükséges 5. kedvezőtlen körülmények között betokozódik 6. egyetlen sejtből épül fel 7. telepes testfelépítésű 8. kevés fénnyel is beéri 9. átmenetet képez a növény és állatvilág között 1. kísérlet: Moszatok oxigéntermelése friss békanyál (fonalas zöldmoszat), nagyobb főzőpohár, erős fényű lámpa, munkafüzet zöld szemesostoros fonalas zöldmoszat Vízzel telt nagyobb főzőpohárba helyezzetek friss békanyálcsomót és erős lámpával világítsátok meg! Félóra elteltével vizsgáljátok meg, hogy mi történik a főzőpohárban! Tapasztalataitokat rögzítsétek a munkafüzetben!

32 Munkafüzet Biológia 7. évfolyam 2. kísérlet: Békanyál mikroszkópos vizsgálata friss békanyál (fonalas zöldmoszat), mikroszkóp, tárgylemez, fedőlemez, csipesz, munkafüzet Állítsátok be a vizsgálathoz a mikroszkópot! A friss békanyál szövedékéből csipesz segítségével húzzatok ki finoman néhány különálló fonalat! Helyezzétek nedvesen tárgylemezre, majd fedjétek le fedőlemezzel! Figyeljétek meg fokozatos nagyítással! A látottakat rajzoljátok le a munkafüzetbe! 3. kísérlet: Oxigéntermelés fotoszintézis során tanári kísérlet (előre beállított kísérlet) friss békanyál (fonalas zöldmoszat), nagyobb főzőpohár, csapos tölcsér, gyújtópálca, munkafüzet A nagyobb vízzel telt főzőpohárba helyezett békanyál csomóra csapos tölcsért borítunk, úgy hogy a tölcsért is teljesen víz töltse ki. Lámpával megvilágítjuk, vagy egyszerűen világos ablakba helyezzük. Egy nap elmúltával a tölcsérben a fotoszintézis során termelődő gáz halmozódik fel. A tölcsér csapját kinyitva izzó gyújtópálcát tartunk a kiáramló gázba. A bekövetkező jelenség mit bizonyít? Elméleti ismeretek: A moszatok törzseibe tartozó fajok legtöbbje a tengerekben él, de édesvizekben is előfordulnak. A legegyszerűbbek egysejtűek (pl. zöld szemesostoros), a többsejtűek telepes* testfelépítésűek. Kiválóan alkalmazkodtak a vízi környezethez, teljes testfelületükön veszik fel a vizet és az ásványi sókat. Az aljzathoz rögzülnek vagy lebegnek. Növekedésük osztódással, szaporodásuk telepfeldarabolódással történik. Táplálékul és búvóhelyül szolgálnak a vízi élőlények számára, fontos oxigéntermelők. Édesvizű tavakban, lassú folyású patakokban gyakori a fonalas zöldmoszat. A tápanyagban dús vizekben nagy tömegben vannak jelen

Rendszertan - Összefoglalás -

Rendszertan - Összefoglalás - Rendszertan - Összefoglalás - Az első tudományos rendszertant Carl Linné alkotta meg. Munkásságát hazánkban Kitaibel Pál, a magyar Linné folytatta. A mai tudományos rendszertan testfelépítés és hasonlóság,

Részletesebben

Rendszertan. biol_7_rendszertan.notebook. April 23, 2013. Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28. ápr. 23 12:51. ápr.

Rendszertan. biol_7_rendszertan.notebook. April 23, 2013. Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28. ápr. 23 12:51. ápr. Rendszertan Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28 1 A rendszerezés alapegysége: A csoport B halmaz C faj D törzs E osztály F ország ápr. 23 12:51 2 A faj jellemzői: A A faj egyedei

Részletesebben

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A növényi szövetek összehasonlító vizsgálata mikroszkóppal 2. (szállítószövet, alapszövetek)

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A növényi szövetek összehasonlító vizsgálata mikroszkóppal 2. (szállítószövet, alapszövetek) TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A növényi szövetek összehasonlító vizsgálata mikroszkóppal 2. (szállítószövet, alapszövetek) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Az élőlények rendszere az alábbi kis

Részletesebben

Szakköri tanulói munkafüzet

Szakköri tanulói munkafüzet Szakköri tanulói munkafüzet Biológia 7-8. évfolyam 2015. Összeállította: Heiling Jolán 1 TARTALOM MUNKA-ÉS BALESETVÉDELMI, TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK... 2 1. FÉNYMIKROSZKÓP ÉS MIKROSZKÓPI TECHNIKÁK... 4 2. BAKTÉRIUMOK

Részletesebben

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A növényi szövetek összehasonlító vizsgálata mikroszkóppal 1. (osztódószövet, bőrszövet)

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A növényi szövetek összehasonlító vizsgálata mikroszkóppal 1. (osztódószövet, bőrszövet) TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A növényi szövetek összehasonlító vizsgálata mikroszkóppal 1. (osztódószövet, bőrszövet) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Az élőlények rendszere az alábbi kis táblázatban

Részletesebben

2. forduló megoldások

2. forduló megoldások BIOLÓGIA 7. évfolyamos tanulók számára 2. forduló megoldások 1, Egészítsd ki a táblázat hiányzó részeit! A táblázat utáni feladatok által felkínált lehetőségek közül válassz! A kiválasztott betűt jelöld

Részletesebben

kalap tönk gallér bocskor spóratartó

kalap tönk gallér bocskor spóratartó TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Az erdő gombái A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Az erdők élőlényei életközösségeket alkotnak, amelyben az egyes élőlények között kapcsolat és kölcsönhatás van. Az

Részletesebben

Anyagok, eszközök: pékélesztő, víz, mikroszkóp, csipesz, tárgylemez, fedőlemez, szemcseppentő

Anyagok, eszközök: pékélesztő, víz, mikroszkóp, csipesz, tárgylemez, fedőlemez, szemcseppentő 1. Kísérlet Élesztőgombák megfigyelése Anyagok, eszközök: pékélesztő, víz, mikroszkóp, csipesz, tárgylemez, fedőlemez, szemcseppentő A boltban vásárolt pékélesztőből kaparj le egy kis darabot, és oszlasd

Részletesebben

Témazáró dolgozat. A növények országa.

Témazáró dolgozat. A növények országa. Témazáró dolgozat. A növények országa. 1.feladat. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? fotoszintézis, telepes növények kétivarú virág egylaki növény egyszikű növény 2.feladat. Jellemezze a vörösmoszatok

Részletesebben

Vizek, vízpartok élővilága, gerinctelen állatok

Vizek, vízpartok élővilága, gerinctelen állatok A kísérlet megnevezése, célkitűzései: Vizek parányi élőlényeinek megismerése Iszaplakó kagyló megfigyelése Ízeltlábúak a vízben és a vízparton Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: vízminta (patak, tó,

Részletesebben

Levéltípusok,levélmódosulatok megfigyelése

Levéltípusok,levélmódosulatok megfigyelése A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Levéltípusok megfigyelése A levél módosulatok felismerése, vizsgálata Funkciójuk és változataik megismertetése Lomblevél szöveti felépítése Eszközszükséglet:

Részletesebben

Raktározó alapszövet vizsgálata

Raktározó alapszövet vizsgálata A kísérlet megnevezése, célkitűzései: Raktározó alapszövet funkciójának bemutatása Metszetkészítés Mikroszkóp használat gyakorlása Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: almamag, csírázó burgonya, sárgarépa,

Részletesebben

Eszközismertető Fontos feladat: - a mikroszkóp helyes használatának megismertetése, ill. átismétlése - a digitális mérleg használatának bemutatása

Eszközismertető Fontos feladat: - a mikroszkóp helyes használatának megismertetése, ill. átismétlése - a digitális mérleg használatának bemutatása A kísérlet megnevezése, célkitűzései: A mohanövény teleptestének és szervkezdeményeinek vizsgálata, összehasonlítása A spóratartó és a spórák megfigyelése, metszetkészítés Eszközszükséglet: Szükséges anyagok:

Részletesebben

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Az állati szövetek összehasonlító vizsgálata mikroszkóppal 1. (hámszövet, kötő-és támasztószövet)

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Az állati szövetek összehasonlító vizsgálata mikroszkóppal 1. (hámszövet, kötő-és támasztószövet) TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Az állati szövetek összehasonlító vizsgálata mikroszkóppal 1. (hámszövet, kötő-és támasztószövet) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Az élőlények rendszere az alábbi

Részletesebben

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Rovarok testfelépítésének (házi légy és krumplibogár) vizsgálata mikroszkóppal

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Rovarok testfelépítésének (házi légy és krumplibogár) vizsgálata mikroszkóppal TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Rovarok testfelépítésének (házi légy és krumplibogár) vizsgálata mikroszkóppal A gerinctelen állatok közé tartozik az ízeltlábúak

Részletesebben

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó Szóbeli tételek I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó baktériumokat és a védőoltásokat! 2. Jellemezd

Részletesebben

Nyitvatermők megfigyelése

Nyitvatermők megfigyelése A kísérlet megnevezése, célkitűzései: Nyitvatermők fajainak megismerése A virágzat vizsgálata A levelek mikroszkópos vizsgálata Kész fenyőmetszet megfigyelés Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: lucfenyő

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc)

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Összeállította: Törökné Török Ildikó TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Az egysejtű élőlények sejtjei és a többsejtű élőlények sejtjei is csak mikroszkóppal láthatóak.

Részletesebben

11. évfolyam esti, levelező

11. évfolyam esti, levelező 11. évfolyam esti, levelező I. AZ EMBER ÉLETMŰKÖDÉSEI II. ÖNSZABÁLYOZÁS, ÖNREPRODUKCIÓ 1. A szabályozás információelméleti vonatkozásai és a sejtszintű folyamatok (szabályozás és vezérlés, az idegsejt

Részletesebben

Tudós Rektor Természettudományi Csapatverseny 8. évfolyam részére. Csapat neve:... Csapattagok neve:... Iskola: Település:

Tudós Rektor Természettudományi Csapatverseny 8. évfolyam részére. Csapat neve:... Csapattagok neve:... Iskola: Település: Tudós Rektor Természettudományi Csapatverseny 8. évfolyam részére Csapat neve:... Csapattagok neve:...... Iskola: Település: 2. forduló 1. Nevezzétek el a képeken látható szöveteket és oldjátok meg a feladatokat,

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

FELADATLAPOK BIOLÓGIA

FELADATLAPOK BIOLÓGIA 1 FELADATLAPOK BIOLÓGIA Emelt szint 9-10. osztály Tanári segédanyag Dr. Árendás Vera 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Előszó, balesetvédelem...3. oldal II. Morfológiai feladatlapok...5. oldal 1. feladatlap: A gombák

Részletesebben

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM I. félév Az élőlények rendszerezése A vírusok Az egysejtűek Baktériumok Az eukariota egysejtűek A gombák A zuzmók

Részletesebben

15. A SEJTMAG VIZSGÁLATA ANYAGOK, ESZKÖZÖK:

15. A SEJTMAG VIZSGÁLATA ANYAGOK, ESZKÖZÖK: 15. A SEJTMAG VIZSGÁLATA ANYAGOK, ESZKÖZÖK: vöröshagyma hagymája, kés, csipesz, tárgylemez, fedőlemez, óraüveg, metilénkék oldat, cseppentő, vizes glicerinoldat Végezze el az alábbi vizsgálatot, és válaszoljon

Részletesebben

56. Belépés a gázcserenyílásokon (G)

56. Belépés a gázcserenyílásokon (G) 56. Belépés a gázcserenyílásokon (G) A peronoszpóra Plasmopara viticola A gomba micéliumai behatolnak a sztómákon* a növény szöveteibe és az élő sejtekből táplálkozik. Ennek következtében a megtámadott

Részletesebben

Az egysejtű eukarióták teste egyetlen sejtből áll, és az az összes működést elvégzi, amely az élet fenntartásához, valamint megújításához, a

Az egysejtű eukarióták teste egyetlen sejtből áll, és az az összes működést elvégzi, amely az élet fenntartásához, valamint megújításához, a Az egysejtű eukarióták teste egyetlen sejtből áll, és az az összes működést elvégzi, amely az élet fenntartásához, valamint megújításához, a szaporodáshoz szükséges. A sejtplazmától hártyával elhatárolt

Részletesebben

Fogalmak: fejlődéstörténeti rendszer, prokarióták, egysejtű eukarióták, növények, gombák, állatok országa Csomópontok:

Fogalmak: fejlődéstörténeti rendszer, prokarióták, egysejtű eukarióták, növények, gombák, állatok országa Csomópontok: Végtelen változatosság-a rendszerezés szükségessége Fogalmak: fejlődéstörténeti rendszer, prokarióták, egysejtű eukarióták, növények, gombák, állatok országa a legfontosabb rendszertani kategóriák az élővilág

Részletesebben

Módosult gyökerek megfigyelése

Módosult gyökerek megfigyelése A kísérlet megnevezése, célkitűzései: A gyökér módosulatok felismerése, vizsgálata Funkciójuk és változataik megismertetése Föld alatti és föld feletti gyökér típusok bemutatása Eszközszükséglet: Szükséges

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet. 8. évfolyam

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet. 8. évfolyam A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FÖLDRAJZ 8. évfolyam Rebák Sándor Rebákné Németh Erzsébet TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint)

Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Szövettan I. Állati szövetek típusai Hám- és mirigyszövet Kötő- és támasztószövet Izomszövet Idegszövet Sejtközötti állomány nincs Sejtközötti állomány van Laphám (utóvese, érfal) köbhám csillós hám speciális

Részletesebben

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből. Minimum követelmények biológiából Szakkközépiskola és a rendes esti gimnázium számára 10. Évfolyam I. félév Mendel I, II törvényei Domináns-recesszív öröklődés Kodomináns öröklődés Intermedier öröklődés

Részletesebben

FELADATLAPOK BIOLÓGIA

FELADATLAPOK BIOLÓGIA FELADATLAPOK BIOLÓGIA 7. évfolyam Patonainé Tóth Gyöngyi SZÍNTESTEK VIZSGÁLATA 01 1/2! T BALESETVÉDELEM, BETARTANDÓ SZABÁLYOK, AJÁNLÁSOK A kísérlet során használt eszközökkel rendeltetésszerűen dolgozz!

Részletesebben

A vizet és az ásványi anyagokat egész testfelületükön keresztül veszik fel, melyet a szárukban található kezdetleges vízszállító sejtek továbbítanak.

A vizet és az ásványi anyagokat egész testfelületükön keresztül veszik fel, melyet a szárukban található kezdetleges vízszállító sejtek továbbítanak. Mohák (törzse) Szerkesztette: Vizkievicz András A mohák már szárazföldi növények, ugyanakkor szaporodásuk még vízhez kötött. Kb. 360 millió (szilur) évvel ezelőtt jelentek meg, a tengerek árapály zónájában

Részletesebben

BIOLÓGIA TANTÁRGYI VERSENY 2013. MEGYEI DÖNTŐ

BIOLÓGIA TANTÁRGYI VERSENY 2013. MEGYEI DÖNTŐ BIOLÓGIA TANTÁRGYI VERSENY 2013. MEGYEI DÖNTŐ 2 Kedves Versenyző! Szeretettel köszöntünk a 2012/2013. tanév biológia tantárgyi versenyének megyei döntőjén! Gratulálunk az iskolai fordulón elért eredményedhez,

Részletesebben

Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz

Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz Óraszám Cím 1. Áttekintés Megjegyzés 2. Az élet természete rendezettség, szerveződés szintek 3. Az élet természete anyagcsere, szaporodás,

Részletesebben

TestLine - Életjelenségek, mikrovilág Minta feladatsor

TestLine - Életjelenségek, mikrovilág Minta feladatsor Mivel kebelezi be táplálékát az óriás amőba? (1 helyes válasz) 1. 1:14 Normál sejtszáj ostor csilló csalánfonal álláb Mely állítások igazak az ostorosmoszatokra? (4 jó válasz) 2. 1:31 Normál Ősi típusaiktók

Részletesebben

BIOLÓGIA VERSENY 8. osztály február 20.

BIOLÓGIA VERSENY 8. osztály február 20. BIOLÓGIA VERSENY 8. osztály 2016. február 20. Kód Elérhető pontszám: 100 Elért pontszám: I. feladat. Fogalomkeresés (10 pont) a. :olyan egyedek összessége, amelyek felépítése, életműködése, élettérigénye

Részletesebben

Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei

Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei 1. Forró éghajlati övezet: növényzeti övei, az övek éghajlata, talaja esőerdő, trópusi lombhullató erdőszerkezete, szavanna, sivatagok jellemzése

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 17. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok

Részletesebben

Tanulói munkafüzet. Biológia. 7. évfolyam 2015.

Tanulói munkafüzet. Biológia. 7. évfolyam 2015. Tanulói munkafüzet Biológia 7. évfolyam 2015. Összeállította: Heiling Jolán Lektorálta: Dr. Pollák Edit 1 TARTALOM MUNKAVÉDELMI, BALESETVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK... 2 BEVEZETÉS... 4 1. A FÉNYMIKROSZKÓP...

Részletesebben

Hámszövetek (ízelítő ) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint)

Hámszövetek (ízelítő ) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Szövettan I. Hámszövetek (ízelítő ) Állati szövetek típusai Hám- és mirigyszövet Kötő- és támasztószövet Izomszövet Idegszövet Sejtközötti állomány nincs Sejtközötti állomány van Hámszövetek (felépítés

Részletesebben

I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához

I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához A gimnáziumi biológia tankönyvek átdolgozott kiadása, felépítésében a kerettanterv előírásait követi. Ennek megfelelően: a 10. osztályos tankönyvben Az élővilág

Részletesebben

Ismerkedés az anyagi világ egységével, az anyagok tulajdonságaival és az anyagokkal kapcsolatos emberi tudás alakulásával

Ismerkedés az anyagi világ egységével, az anyagok tulajdonságaival és az anyagokkal kapcsolatos emberi tudás alakulásával Ismerkedés az anyagi világ egységével, az anyagok tulajdonságaival és az anyagokkal kapcsolatos emberi tudás alakulásával diákmelléklet ÉN ÉS A VILÁG 5. évfolyam 131 D1 Feladatlap Adatlap a világűrben

Részletesebben

1. Egységben az erő! (5p) A következő két szöveg és eddigi tudásod alapján válaszolj a kérdésekre!

1. Egységben az erő! (5p) A következő két szöveg és eddigi tudásod alapján válaszolj a kérdésekre! Megoldás. Egységben az erő! (5p) A következő két szöveg és eddigi tudásod alapján válaszolj a kérdésekre! A mikorrhiza (gomba-gyökér kapcsolat) a növény tápanyagellátásában játszik lényeges szerepet, azon

Részletesebben

Život v lese - 2. časť

Život v lese - 2. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Részletesebben

Nagy Erika. Biológiából Ötös. 7. osztályosoknak. www.biologia.ws

Nagy Erika. Biológiából Ötös. 7. osztályosoknak. www.biologia.ws Nagy Erika Biológiából Ötös 7. osztályosoknak www.biologia.ws 1 Készítette: Nagy Erika 2009 Társszerző: Kasszán Zsuzsanna MINDEN JOG FENNTARTVA! Jelen kiadványt vagy annak részeit tilos bármilyen eljárással

Részletesebben

22. GÁZCSERENYÍLÁS VIZSGÁLATA

22. GÁZCSERENYÍLÁS VIZSGÁLATA 22. GÁZCSERENYÍLÁS VIZSGÁLATA ANYAGOK, ESZKÖZÖK: korallvirág levele, zsilettpenge, csipesz, tárgylemez, fedőlemez, vizes glicerin, cseppentő, fénymikroszkóp Végezze el az alábbi vizsgálatot, és válaszoljon

Részletesebben

Tompáné Balogh Mária TERMÉSZETISMERET BARANGOLÁS HAZAI TÁJAKON TÉMAZÁRÓ FELEDATOK 12 ÉVES TANULÓK RÉSZÉRE. ... a tanuló neve.

Tompáné Balogh Mária TERMÉSZETISMERET BARANGOLÁS HAZAI TÁJAKON TÉMAZÁRÓ FELEDATOK 12 ÉVES TANULÓK RÉSZÉRE. ... a tanuló neve. Tompáné Balogh Mária TERMÉSZETISMERET BARANGOLÁS HAZAI TÁJAKON TÉMAZÁRÓ FELEDATOK ÉVES TANULÓK RÉSZÉRE....... a tanuló neve pauz westermann HAZAI ERDÔK A VÁLTOZAT 1. Nevezd meg és jellemezd az ábrázolt

Részletesebben

Szaporodás formák. Szaporodás és fejlődés az élővilágban... 12/4/2014. Ivartalan Genetikailag azonos utód Módozatai:

Szaporodás formák. Szaporodás és fejlődés az élővilágban... 12/4/2014. Ivartalan Genetikailag azonos utód Módozatai: Szaporodás és fejlődés az élővilágban... Szaporodás formák Ivartalan Genetikailag azonos utód Módozatai: Osztódással Bimbózással (hidra) Vegetatív szaporodás Partenogenézis (parthenosszűz, genézis-nemzés)

Részletesebben

A növényi szervezetek testfelépítése

A növényi szervezetek testfelépítése Szerveződés A növényi szervezetek testfelépítése Szerk.: Vizkievicz András A testszerveződés fogalmát a növényi szervezetet felépítő sejtek közötti kapcsolatok minősége alapján határozzuk meg. Szintjei:

Részletesebben

OKTV biológia I-II. kategória - Döntő 1. oldal A versenyző száma...

OKTV biológia I-II. kategória - Döntő 1. oldal A versenyző száma... OKTV 2010 2011 biológia I-II. kategória - Döntő 1. oldal Kedves Versenyző! Gratulálunk a Biológia OKTV-n elért eddigi kiváló teljesítményéhez! Csak így tovább! Először minden lapra a versenyző számához

Részletesebben

Növények: mohák, harasztok, nyitvatermők, zárvatermők

Növények: mohák, harasztok, nyitvatermők, zárvatermők Növények: mohák, harasztok, nyitvatermők, zárvatermők NÖVÉNYEK soksejtű eukariota szervezetek klorofill molekula segítségével fotoszintetizálni képesek, sejtfaluk cellulóz tartalmú, szénhidrát tartalék-anyaguk

Részletesebben

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8...

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8... Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny 2014/2015. 1.a.) Mit láttok a képeken? Írjátok alá a nevüket! 2. évfolyam I. forduló 1. 2. 3.. 4.... 5.. 6.. 7... 8... b.) Alkossatok két csoportot a képekből,

Részletesebben

I. Híres tudósok és munkáságuk (10 pont)

I. Híres tudósok és munkáságuk (10 pont) I. Híres tudósok és munkáságuk (10 pont) Azonosítsd a felsorolt felfedezéseket a betűkkel jelölt tudósokkal valamint életrajzi adataikkal és írd a megfelelő betűjeleket az állítások mögötti négyszögekbe!

Részletesebben

2. Az élet egységei és a mikroszkóp A sejtek vizsgálati módszerei

2. Az élet egységei és a mikroszkóp A sejtek vizsgálati módszerei 2. Az élet egységei és a mikroszkóp A sejtek vizsgálati módszerei Eszembe jutott, hogy a sejtekről és a sejtalkotókról már az általános iskolában is szó volt. De mi is tulajdonképpen a sejt? Az is érdekes

Részletesebben

Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN A középiskolai biológiatanítás célja, hogy a tanulók ismereteikre, tapasztalataikra, valamint készségeikre és képességeikre építve elmélyüljenek az élő természet belső rendjének, a

Részletesebben

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc párban is végezhető)

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc párban is végezhető) TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc párban is végezhető) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései : A csontok és a csontok ízületes kapcsolódásának vizsgálata Az ember mozgás szervrendszerének alapvető feladata

Részletesebben

Eszközismertető Stopper használat egyszerű, lenullázni az első két gomb együttes megnyomásával lehet.

Eszközismertető Stopper használat egyszerű, lenullázni az első két gomb együttes megnyomásával lehet. A kísérlet megnevezése, célkitűzései: A ki és belégzés folyamatának megfigyelése Tüdőmodell készítés Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: meszes víz Szükséges eszközök: olló, csipesz, gumikesztyű, lufi,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT TTMK, BIOLÓGIA INTÉZET ÁLLATTANI TANSZÉK AZ ÁLLATI SZÖVETEK (ALAPSZÖVETTAN) Írta:

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT TTMK, BIOLÓGIA INTÉZET ÁLLATTANI TANSZÉK AZ ÁLLATI SZÖVETEK (ALAPSZÖVETTAN) Írta: NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT TTMK, BIOLÓGIA INTÉZET ÁLLATTANI TANSZÉK AZ ÁLLATI SZÖVETEK (ALAPSZÖVETTAN) Írta: Dr. Kovács Zsolt Negyedik, javított, bővített kiadás Szombathely

Részletesebben

Béres József biológiai emlékverseny I. forduló, 2013. március 13. 14 00-16 00

Béres József biológiai emlékverseny I. forduló, 2013. március 13. 14 00-16 00 Név (nyomtatott betűkkel): Osztály:... Iskola:.. Város:..... Szaktanára:...... Heti óraszám:. Elért összpontszám: Javító tanár aláírása:.. Kedves Versenyző! A teszt feladatoknál minden rövid pontozott

Részletesebben

Magyarország élővilága (6. osztály) Segédanyag a sikeres felkészüléshez

Magyarország élővilága (6. osztály) Segédanyag a sikeres felkészüléshez Magyarország élővilága (6. osztály) Segédanyag a sikeres felkészüléshez Erdők élővilága Lombhullató- és tűlevelű erdők fáinak, cserjéinek jellemzői (szervek jellemzése, megporzási módjuk, terméstípusaik,

Részletesebben

A kísérlet célkitűzései: A fénytani lencsék megismerése, tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és felhasználási lehetőségeinek áttekintése.

A kísérlet célkitűzései: A fénytani lencsék megismerése, tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és felhasználási lehetőségeinek áttekintése. A kísérlet célkitűzései: A fénytani lencsék megismerése, tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és felhasználási lehetőségeinek áttekintése. Eszközszükséglet: Optika I. tanulói készlet főzőpohár, üvegkád,

Részletesebben

Tapasztalat: Magyarázat:

Tapasztalat: Magyarázat: 1. Kísérlet Szükséges anyagok: 3,2 g cinkpor; 1,5 g kénpor Szükséges eszközök: porcelántál, vegyszeres kanál, vas háromláb, agyagos drótháló, Bunsen-égő Végrehajtás: Keverjük össze a cinkport és a kénport,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Szakközépiskola Tesztlapok Biológia - egészségtan tantárgy 10. évfolyam Készítette: Perinecz Anasztázia Név: Osztály: 1. témakör: Láthatatlan élővilág.

Részletesebben

Az alamtermés szöveti és biokémiai vizsgálata Biológia10Almatermésvizsgálata Összeállította: Törökné Török Ildikó Lektorált tananyag

Az alamtermés szöveti és biokémiai vizsgálata Biológia10Almatermésvizsgálata Összeállította: Törökné Török Ildikó Lektorált tananyag TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Az almatermés szöveti és biokémiai vizsgálata A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Az almafa jellemzői, amit már a Természetismeret órán megtanultunk: A Zárvatermők törzsébe

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Témakörök Biológia Osztályozó vizsgákhoz 2012/2013 9. Természettudományos Osztálya-kémia tagozat A növények életműködései Légzés és kiválasztás Gázcserenylások működése Növényi párologtatás vizsgálata

Részletesebben

TÁJAK ÉS ÉLETKÖZÖSSÉGEK

TÁJAK ÉS ÉLETKÖZÖSSÉGEK TOMPÁNÉ BALOGH MÁRIA KÖRNYEZETEM ÉLÔ TÁJAK ÉS ÉLETKÖZÖSSÉGEK Biológia TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK Évfolyam 2 7 0 éves tanulók részére... a tanuló neve pauz westermann VIZES ÉLÔHELYEK A) változat. a) Rajzold

Részletesebben

Az anyagok változásai 7. osztály

Az anyagok változásai 7. osztály Az anyagok változásai 7. osztály Elméleti háttér: Hevítés hatására a jég megolvad, a víz forr. Hűtés hatására a vízpára lecsapódik, a keletkezett víz megfagy. Ha az anyagok halmazszerkezetében történnek

Részletesebben

Veszélyes anyagok álruhában

Veszélyes anyagok álruhában Veszélyes anyagok álruhában SZKA103_29 Vegyszerek a környezetben tanulói Veszélyes anyagok álruhában 3. évfolyam 121 Diákmelléklet D1 Megfigyelési feladatok A csoport Figyeljétek meg, milyen hatással van

Részletesebben

B TÉTEL A cukor, ammónium-klorid, nátrium-karbonát kémhatásának vizsgálata A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása

B TÉTEL A cukor, ammónium-klorid, nátrium-karbonát kémhatásának vizsgálata A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása 2014/2015. B TÉTEL A cukor, ammónium-klorid, nátrium-karbonát kémhatásának vizsgálata A kísérleti tálcán lévő sorszámozott eken három fehér port talál. Ezek: cukor, ammónium-klorid, ill. nátrium-karbonát

Részletesebben

Lassan 17 éve Szolnokon élek a Széchenyi lakótelepen, így bőven volt alkalmam kiismerni a lakhelyemhez közeli területeket.

Lassan 17 éve Szolnokon élek a Széchenyi lakótelepen, így bőven volt alkalmam kiismerni a lakhelyemhez közeli területeket. Lassan 17 éve Szolnokon élek a Széchenyi lakótelepen, így bőven volt alkalmam kiismerni a lakhelyemhez közeli területeket. A lakóteleptől északra helyezkedik el a Széchenyi Parkerdő, ami a köztudatban

Részletesebben

BIOLÓGIA OLIMPIA 48. évfolyam 2013/2014-es iskolai év

BIOLÓGIA OLIMPIA 48. évfolyam 2013/2014-es iskolai év BIOLÓGIA OLIMPIA 48. évfolyam 2013/2014-es iskolai év Járási forduló D kategória Az általános iskola 6. 7. évfolyama és a nyolcosztályos gimnázium 1. 2. évfolyama számára Megoldások Gyakorlati elméleti

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ (Biológia) Fejlesztő feladatok 56. Belépés a gázcserenyílásokon (G)

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ (Biológia) Fejlesztő feladatok 56. Belépés a gázcserenyílásokon (G) 56. Belépés a gázcserenyílásokon (G) A peronoszpóra Plasmopara viticola A gomba micéliumai behatolnak a sztómákon* a növény szöveteibe és az élő sejtekből táplálkozik. Ennek következtében a megtámadott

Részletesebben

REACH: R- és S-mondatok. A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok:

REACH: R- és S-mondatok. A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok: REACH: R- és S-mondatok A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok: R 1 Száraz állapotban robbanásveszélyes R 2 Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást R 3 Ütés, súrlódás,

Részletesebben

Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda OM 201802

Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda OM 201802 Iskola neve:. Csapat neve:.. Csapattagok neve:. Környezetismeret-környezetvédelem országos csapatverseny 3. évfolyam I. forduló 2014. november 19. 1. a) Fejtsétek meg a rejtvényt! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Részletesebben

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály 2013. április 26. 13.00 feladatok megoldására rendelkezésre álló idő: 60 perc Kódszám: Türr István Gimnázium és Kollégium 1. feladat: A vérkeringés

Részletesebben

1. Az élőlények rendszerezése, a prokarióták országa, az egysejtű eukarióták országa, a

1. Az élőlények rendszerezése, a prokarióták országa, az egysejtű eukarióták országa, a Tantárgy neve Biológiai alapismeretek Tantárgyi kód BIB 1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm.+gyak.) 2+0 Számonkérés módja kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelő neve

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 26. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató a középszintű dolgozatok

Részletesebben

Élettelen ökológiai tényezők

Élettelen ökológiai tényezők A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Savas eső környezetkárosító hatásainak megfigyelése Metszetkészítés, mikroszkópos megfigyelés Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: víz, kénes-sav, lakmusz,

Részletesebben

Biológia - Egészségtan helyi tanterv

Biológia - Egészségtan helyi tanterv Biológia - Egészségtan helyi tanterv I. Célok és feladatok A középiskolai biológiatanítás célja, hogy a tanulók ismereteikre, tapasztalataikra, valamint készségeikre és képességeikre építve elmélyüljenek

Részletesebben

Szövetek Szövet: az azonos eredetű, hasonló működésű és hasonló felépítésű sejtek csoportjait szövetnek nevezzük. I. Hámszövet: A sejtek szorosan

Szövetek Szövet: az azonos eredetű, hasonló működésű és hasonló felépítésű sejtek csoportjait szövetnek nevezzük. I. Hámszövet: A sejtek szorosan Szövetek Szövet: az azonos eredetű, hasonló működésű és hasonló felépítésű sejtek csoportjait szövetnek nevezzük. I. Hámszövet: A sejtek szorosan kapcsolódnak. Hiányzik a sejtközötti állomány. Feladata:

Részletesebben

4. osztályos feladatsor I. forduló 2015/2016. tanév

4. osztályos feladatsor I. forduló 2015/2016. tanév Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232 Iskola neve:.. Csapatnév:.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők;

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők; Éves óraszám: 55,5 óra Heti óraszám: 1,5 óra TANMENETJAVASLAT A harmadik osztályos természetismeret témakörei az új leckék óraszámával: 1. témakör: A növények és az állatok élete, életműködése 9 óra 2.

Részletesebben

A kötőszövet formái: recés kötőszövet, zsírszövet, lazarostos kötőszövet, tömöttrostos kötőszövet.

A kötőszövet formái: recés kötőszövet, zsírszövet, lazarostos kötőszövet, tömöttrostos kötőszövet. 1 Kötőszövetek Szerkesztette: Vizkievicz András Ebbe az alapszövetbe igen különböző feladatot végző szöveteket sorolunk, amelyek elláthatnak mechanikai, anyagcsere, hőszabályozás, védelmi és regenerációs

Részletesebben

Felvételi feladatok biológiából 2006. február 25.

Felvételi feladatok biológiából 2006. február 25. Felvételi feladatok biológiából 2006. február 25. 1. Karikázd be a helyes választ! 1. Hajtásain tüskék vannak: a) Vadrózsa b)kökény c)mogyoró 2. Makktermése van: a) Bükk b)fekete bodza c) Som 3. Fészekhagyó

Részletesebben

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM Tompáné Balogh Mária ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM A fák birodalma Környezetismeret TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0. kiadás Évfolyam 0... A tanuló neve pauz westermann kiadó ÔSZ A PARKBAN A.

Részletesebben

I. Az ember idegrendszere (14 pont)

I. Az ember idegrendszere (14 pont) I. Az ember idegrendszere (14 pont) Írd a megfelelő betűjelet az állítások után álló négyzetbe annak megfelelően, hogy az állítás csak az agyvelőre, csak a gerincvelőre, mindkettőre vagy egyikre sem vonatkozik!

Részletesebben

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc)

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Az idegrendszer magasabb működése - a tanulás folyamatának A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: A tudás az elraktározott információk előhívása, amely a sikeres tanulás

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Biológia tantárgy 7. osztály T A N M E N E T Lisztes Jánosné - szaktanár Tankönyv: Biológia egészségtan tankönyv Oktatáskutató és

Részletesebben

TANULÓI KSÉRLET (45 perc párban is végezhető) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései : A vázizom felépítése és kapcsolódása a csontokhoz

TANULÓI KSÉRLET (45 perc párban is végezhető) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései : A vázizom felépítése és kapcsolódása a csontokhoz TANULÓI KSÉRLET (45 perc párban is végezhető) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései : A vázizom felépítése és kapcsolódása a csontokhoz Az ember mozgás szervrendszerének alapvető feladata a hely-és

Részletesebben

BOLYAI TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2015. ÁPRILIS 11.) 3. osztály

BOLYAI TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2015. ÁPRILIS 11.) 3. osztály 3. osztály Az év melyik napján van az új kenyér ünnepe? Jellemezzétek az évszakot az időjárás, a növények és az állatok szempontjából! Válaszoljatok az érzékszervekkel kapcsolatos alábbi kérdésekre! Mely

Részletesebben

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET AZ ÉLŐ ÉS AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET MEGISMERÉSE AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET Az élőlények és az élettelen természet kapcsolata. Az élettelen természet megismerése. A Földdel foglalkozó tudományok. 1.

Részletesebben

Biológia 5. osztály. 1. Lágyszárú növények vizsgálata... 2. 2. A sztereomikroszkóp használata, működése... 4. 3. Élesztőgomba vizsgálata...

Biológia 5. osztály. 1. Lágyszárú növények vizsgálata... 2. 2. A sztereomikroszkóp használata, működése... 4. 3. Élesztőgomba vizsgálata... Biológia 5. osztály 1 Biológia 5. osztály Tartalom 1. Lágyszárú növények vizsgálata................................................. 2 2. A sztereomikroszkóp használata, működése......................................

Részletesebben

Biológia a 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai

Biológia a 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Biológia a 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában a természet és az azt megismerni

Részletesebben

SLOVENSKÁ KOMISIA BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY IUVENTA BRATISLAVA B I O L O G I C K Á O L Y M P I Á D A 40. ročník - školský rok 2005/2006 O k r e s n é k o l o Kategória D maďarská verzia 6. - 7. ročník základnej

Részletesebben

elasztikus rostok: hajlékonyság sejtközötti állomány mukopoliszacharidjai

elasztikus rostok: hajlékonyság sejtközötti állomány mukopoliszacharidjai Kötőszövet Kötőszövet jellemzői: leggyakoribb és legváltozatosabb szövet típus sejtekből, rostokból és sejtközötti állományból áll fibroblaszt: kollagén rostok: merevítés elasztikus rostok: hajlékonyság

Részletesebben

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV: Béla út 131. Tantárgy: Biológia Tanár neve: Tóth László Csoport életkor (év): 14 Tankönyv Nagyné Horváth Emília: Biológia

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI Biológia tantárgyból

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI Biológia tantárgyból OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI Biológia tantárgyból Vizsga feltétele: - írásbeli, - szóbeli Tankönyv: Biológia 7 (Mozaik kiadó) Segédanyag: Biológia 7 munkafüzet (Mozaik kiadó) 7. évfolyamon: - Forró éghajlati

Részletesebben