GYERMEKEK É N E K E S K Ö N Y V E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYERMEKEK É N E K E S K Ö N Y V E"

Átírás

1 YERMEKEK É N E K E S K Ö N Y V E

2 YERMEKEK É N E K E S K Ö N Y V E Az Utolsó N A pok s zen tein e k ézu s k risztu s e gyháza kiada Az Utolsó Napok szenteinek ézus krisztus egyháza, salt lake ity, Utah

3 opyright 989, 997, Intellectual Reserve, Inc Minden og fenntartva Első kiadás: 989 Nyomtatva az Amerikai Egyesült Államokan Az angol eredeti óváhagyva: 6/96 A fordítás óváhagyva: 6/96 A hildren s songook fordítása Hungarian Szaadon lehet másolatot készíteni nem kereskedelmi, egyházi vagy otthoni használatra azokról az énekekről, melyeknél a (évszám) IRI megegyzés áll, vagy amelyek mellett nem szerepelnek szerzői ogokra vonatkozó adatok, valamint az e gyűteményen szereplő képekről és általános anyagokról Ha egy ének mellett figyelmeztetés szerepel, azt minden másolaton fel kell tüntetni Tilos másolatot készíteni azokról az énekekről, amelyek mellett nem a (évszám) IRI szerzői ogokra vonatkozó adat szerepel, kivéve ha másként van feltüntetve! Rövidítések IRI = Intellectual Reserve, Inc S = a Bilia oseph Smithféle fordítása átd = átdolgozás ism = ismeretlen feld = feldolgozta sz = született sz = számú

4 Előszó kedves kislányok és kisfiúk! Ez az énekeskönyv kimondottan nektek szól szinte ármikor, árhol énekelhetitek ezeket a dalokat Vannak közöttük olyan énekek, amelyekkel kifeezhetitek hálátokat Mennyei Atyánk iránt, és olyanok is, melyek egyszerűen az éneklés örömét szolgálák éneklés közen egy óleső érzés fog eltölteni enneteket A szentlélek melegséggel áraszt mad el titeket, hogy segítsen nektek megérteni, hogy az énekek szövege és üzenete igaz ily módon tanulhattok az evangéliumról, a tanulás közen pedig növekedni fog a izonyságotok könnyeen fogtok emlékezni arra, hogy mit tanultatok, amikor énekeltek róla Az énekek dallama segít emlékeznetek a szavakra, és a szíveteke ülteti a dalok hangulatát A razok is segíteni fognak aan, hogy megértsétek, miről szólnak az énekek Amikor megtanultok egyegy dalt, az mindig veletek lehet mint egy ó arát, hogy segítsen ó döntést hoznotok és oldognak lennetek A zene olyan nyelv, melyet mindenki megérthet A gyermekek világszerte ugyanezeket a dalokat éneklik A zene összekötheti a múltat és a övőt egy nap talán mad saát gyermekeitekkel éneklitek ezeket a dalokat szinte minden evangéliumi témáról található ének een a könyven A dalok elmesélik, hogy mit hiszünk a mennyéli életről, az imáról, a háláról, az alázatról és a szaadító küldetéséről tanítanak az evangélium tantételeiről, az otthon, a család és az örökségünk elentőségéről, a természet és az évszakok szépségéről, és arról, hogy szükség van átékos tevékenységekre is egy nap ti lesztek az egyház és a világ vezetői Mindaz, amit ezekől a dalokól tanultok, segíteni fog nektek, hogy hithűek legyetek és igazlelkűen szolgálatok Az énekek által kiváltott ó érzések oldogságot és átorságot adnak nektek, és segíteni fognak aan is, hogy mindig emlékezzetek rá: isten gyermekei vagytok iii

5 Tartalom Mennyei Atyám isten gyermeke vagyok A világ gyermekei egy gyermek imáa 6 tudom, hogy Atyám él 8 ó, Mennyei Atyám, köszönöm 9 áhítatot mutatok 0 áhítattal, csendesen Az áhítat szeretet áhítatos leszek Amíg kicsi vagyok hozzád száll köszönetünk Atyám szeret engem 6 Megköszönük, Urunk 8 eed hatsd le 8 A Szaadító Ő elküldte iát 0 Mielőtt ózsef útra kelt hűvös éen, csillagfényen egy szerény kis istállóan egy messzi ászolan 6 Mária altatódala 8 ó, gyermekem, ne sír 0 Dal krisztus születéséről egykor ézus is gyermek volt Mily ó lett volna ott lenni Mesél most ézusról 6 ézus a mi arátunk 7 ézusért napsugár lennék! 8 légy kedves! 9 én ézust fogom követni 0 érzem, ézus szeret ézus feltámadt Mondd, ézus tényleg feltámadt Amikor úra elön 6 ézus krisztus egyháza 8 Az evangélium A hit 0 segíts, ó Atyám (űnánat) Amikor megkeresztelkedtem A keresztelés A szentlélek 6 egy tavaszi napon 7 kövesd a prófétát! 8 isten szent papsága 60 Az aranylemezek 6 történetek a Mormon könyvéől 6 A Mormon könyve 6 Nefi átorsága 6 olvass, elmélked, imádkozz! 66 Az Urat keresem 67 tartsd meg a törvényt 68 taníts ó Atyám fényéen árnom 70 én szót fogadok 7 Az Úr ösvényét árva 7 egy templom a halékom 7 Mindenkit szeress! 7 Mondd, ó Uram 7 hol szívől szeretük egymást 76 Veled megyek 78 Bátran tégy mindig ót! 80 ó, légy igaz! 8 Válaszd a ót! 8 ha mindenkihez kedves leszel 8 Úgy ragyogok 8 Bátor leszek 8 isten szent tervét követem 86 elkészülten állok 88 ó, árcsak szolgálhatnék missziót! 90 Bízom, elhívnak misszióa 9 hirdetük igazságát 9 elhívottak 9 ragyog! 96 Otthon és család saládunk együtt élhet örökre 98 oly gyönyörű a templom! 99 saládtörténet 00 saládi ima 0 A szeretet szól 0 egy oldog család 0 szomat napa különleges 0 A legdrágá szó 06 Anya, szeretlek 07 Anyu, én úgy szeretem 08 olyan ó, ha segítünk 08 ha árom a rétet 09 Mikor apa hazaön 0 Apu a lego arátom A nagymamám Úgy várom mindig nagypapát Dúdol egy dalt átékos dalok és tevékenységek Mindig ad! 6 eső csepeg mindenre 7 kukorica pattog 8 kicsiny magok alszanak 9 Mit csinálsz, ha itt a nyár 0 Volt egy nagy hóemer ó, nézd, világunk mily csodás A világ oly csodás! gyere és énekel! hogyha ó a kedved két kis kezem 6 Mozog mindenem 7 Mosolyog! 8 e, vállak, térd és lá 9 De ó dolog! 9 Üdvözlőének 0 Az elemi színei A ölcs és a olond emer hurrá, születésnapod van Boldog születésnapot! Választott énekek A pionírok éneke 6 A pionír kisgyermekek 7 te is lehetsz pionír 8 hittel imádkozom 9 Az utolsó napi próféták 0 A tizedem Mennyország szívéen Ő az én kedves fiam Anya, mesél Másmás minden csillag 6 sámuel a kis ézusról övendöl 8 Az énekeskönyv használata 9 Tárgymutatók Témák ímek és első sorok 6 iv

6 Mennyei Atyám

7 Isten gyermeke vagyok Isten gyermeke vagyok Odaadóan q = Választható descant (a versszakhoz) énekhangra vagy hangszerre Isten gyermeke va gyok, Áldott az é le tem; Ha Is Is Is () ten gyermeke va gyok, Ő kül dött a föld re; ten gyermeke va gyok; Oly na gyon vá gyom rá, ten gyermeke va gyok, Ál dott az é le tem; Ő Hogy Ha szent sza vát kö ve tem, Mad Ve le él he tek Ó, A 7 a dott né kem ha lé kot, És ked ves szü lő meg ért sem A tyám sza vát, Míg i dőm le nem min dig kö ve tem sza vát, Mad Ve le él he D m D 7 ket ár tek

8 ve Refrén zess, légy ve lem, Mu tasd meg az u tat; 7 Ve zess en gem, ár mel let tem, Mu tasd az u tat; Ta nítsd meg, mit te gyek, Hogy Ve le él ek mad! Ta nítsd meg, hogy mit te gyek, Hogy Ve le él ek 7 (D m) 7 mad! Isten gyermeke vagyok; Ígéretet adott: elesztiális áldás vár, Ha végig kitartok Zsoltárok 8:6; Móziás : Tan és a szövetségek :7 Szöveg: Naomi Ward Randall, IRI Negyedik versszak 978 IRI Zene: Mildred Tanner Pettit, IRI eldolgozta Darin Wolford, sz 96 Arr 989 IRI A magasa hangfekvésű, négyszólamú változatot lásd még Himnuszok (98), 89 sz

9 A világ gyermekei A világ gyermekei Hálásan D gyer Ha q = 6 (Kettes ütemen kell vezényelni) D vé get ér a nap, s le száll az est, Imát mond A tyánk min den A 7 me ke, Há la telt szív vel Hoz zá for dul nak ők, Mind azt ( m) (zongora) mondák: A tyám, köszönöm, köszönöm A 7 D D A 7 D ra [grá cias, ma lo, ir dan ken dir A föl dön ez min de nütt sziász] [má lo] [vir dán ken dir] A 7

10 D A 7 fel hang zik Né hol tak, más hol mer ci, [ták] [mer szi] D A 7 D Kan sha shi ma su, e thank thee ó Meny nyei A tyánk [kan sa si ma szu] [ví szenk dí] A 7 U U u hall a és ér ti nyel vü ( m) is mer min den lel ket, És sze ret D D ket Ő A 7 minden gyer me ket D () (D) D () (D) lassaan és lágyaan Más nyelvek szavai a köszönömre: spanyol: gracias tongai: mālō német: ir danken dir dán: tak francia: merci apán: kansha shimasu Tan és a szövetségek 9:7 Szöveg: Peggy Hill Ryskamp, sz IRI Zene: Beth roerg Stratton, sz 9 97 IRI

11 Egy gyermek imáa Meghitten q = 6 69 A szólamokat először különkülön kell énekelni, mad pedig együtt Ó Menynyei B E A tyám, ott vagy i ga zán Hal lode és meg vá la szo lod Szól, fi gyel rád, Ő hall a B E az i mám Oly sokan mondák: Te tá vol vagy, De én közel i B mád yer me ke vagy, Ér E D 7 m 6

12 é rez lek i má im ti szí ved sza vát Kar á an 7 7 B n an Menynye i A tyám, ól em lékszem rá, Mit mondott ézus, mikor a nép között árt: Hadd öön hozzám minden gyer tart, E Ő szeret té ged: A menny király B E D 7 mek! Imáman én is Hozzád i gyekszem Menynyei sá gát í m E gér te né m B 7 Ó Szöveg és zene: anice Kapp Perry, sz anice Kapp Perry Erről a dalról készíthető másolat esetenkénti, nem kereskedelmi, egyházi és otthoni használatra ked B ( ) ( ) szem ked B Máté 9: Tan és a szövetségek :0 7

13 Lágyan q = 7 9 Ó o kéz sendesen al kéz pedállal Duett Tudom, hogy Atyám él Tu ( Ő) 7 dom, hogy A tyám él és sze ret en kül dött a föld re, hogy ter vét e tölt simile gem, sem, A A A 7 D m B 7 Lé Lé lek súg a né kem ezt, így nem ké tel ke lek azt súg a né kem, hogy meg is te he E 7 dem, tem, lassaan Így Hogy n 7 nem meg ké is tel ke dem te he o kéz Ő Duettként úgy lehet elátszani ezt az éneket, hogy az egyik személy a kíséretet átssza, a másik pedig az énekszólamokat, de egy oktávval magasaan Szöveg és zene: Reid N Niley, eld Reid N Niley 989 IRI Lásd még Himnuszok, 9 sz, mely az ének egyszerű változata, ahol a dallam a kíséreten szerepel tem o kéz Moróni 0: Árahám : 6 8

14 Ó, Mennyei Atyám, köszönöm Ó, Mennyei Atyám, köszönöm sendesen h = 8 (Kettes ütemen kell vezényelni) Ó, Se Meny nye i A tyám, kö szö nöm Ne gíts ne kem, hogy ked ves és ó le ked gyek, Sok Hogy A 7 D ál szü há é dá sod, ó sá god, sze re te le im sza vát el ne fe led lás va gyok drá ga szü le i zus ne vé en még ar ra kér ted em mért, lek, Oly És Szép Hogy (A m) ott áld ho no mért és a rá ta i meg, és ő rizz meg gyer me ked Szöveg: ism Zene: eorge areless, 89 9 A 7 D 7 n mért nek Efézuseliek :0 Alma 7:6 7 9

15 Meghitten q = 8 00 D B 7 Áhítatot mutatok Á hí ta tot mu ta tok, A tyám, míg há zad an va gyok A 7 D Ösz sze fo nom két ka rom, És fe em i má ra ha tom D E 7 N A 7 N i gye lek a sza vak ra, Így ér zem, hogy Te kö zel vagy B 7 E m n A 7 D sak sut tog va e szé lek, Hogy meg hall am Szent Lel ke det (D dim) D a A 7 D D 7 D A 7 D n Á hí ta tot mu ta tok: Szent há zad an hal kan á rok lágyaan és lassaan Szöveg és zene: Mildred Tanner Pettit, IRI Mózes 9:0; 6: 0

16 Áhítattal, csendesen Áhítattal, csendesen sendesen q = 8 96 lágyan Á hí tat tal, csen de sen Rád gon do lunk, ó U runk 7 Á hí tat tal, csen de sen Hoz zád száll most lágy da lunk Á hí tat tal, csen de sen szól most az i lassaan 7 mánk, m 7 Ké rünk, hogy a Szent Lel ked á rad on ma lassaan és lágyaan ránk Szöveg és zene: lara W McMaster, IRI Tan és a szövetségek 9:

17 Meghitten q = 6 Az áhítat szeretet Hogy le het ő szin te az á hí ta tod, Míg csend en (Em) a he lye den Úgy, ha köz en A tyád ke gyel mé re E m ülsz gon dolsz, Mert az á hí tat sze re tet Szavad A 7 D 7 és tet ted mu tat a á hí ta tod, Vésd szí ved e D 7 (Em) e ta ná csot: Az á hí tat se gít, hogy te is é E m rezd, Atyád és é zus itt van kö Am D 7 zel dim n Szöveg és zene: Maggie Olauson, sz 99 Tan és a szövetségek 8: 987 Maggie Olauson Minden og fenntartva Tan és a szövetségek 09: Erről a dalról készíthető másolat esetenkénti, nem kereskedelmi, egyházi és otthoni használatra

18 Áhítatos leszek Áhítatos leszek Meghitten q = 9 0 Sze re tem ó A tyá mat, E zért szent há zá 7 7 m U Á hí ta tos le szek én, Így ér zem Szent Lel Szöveg és zene: Wilma Boyle Bunker, IRI lassaan n u an 7 két

19 Amíg kicsi vagyok Amíg kicsi vagyok Hálásan B q = 0 69 A A míg ki csi va gyok én, Há lát ho gyan ad hatnék fák é des gyü möl csét, A kis ma dár é ne két, 7 D m B 7 n Ó, A m ez nap na me gyon egy sze rű! sak légy ked ves és de leg su ga rát, A ha nalt és é sza 7 m ( dim) rűs! kát, 7 Sze Két resd U rad, légy i gaz, Tisz ta szív ől mond ad azt: kis dol gos ke zemet, Az e gész é le temet A

20 B Kö szö nöm A tyám! Kö szö nöm A B E n Kö szö nöm Meny nye i A Szöveg: Mary M Dodge, 8 90 Zene: W K Bassford, E A B tyám! tyám! Tan és a szövetségek 9:7 Thessalonikaeliek :; Zsoltárok 00: Hozzád száll köszönetünk sendesen q = ó Tő Me ó A tyánk, Hoz zád száll kö szö ne led leg kap ru tuk hát, tes ó tün é A tyánk, Hoz zád száll kö szö ne m 7 tünk, ket, telt, tünk, 7 Mert Sze A Mert min den ál dást Te adsz ne mün ket és fü lün pát, min den a ál nyát, dást test Te vé adsz rün ne m 7 künk ket ket künk Szöveg: Roert Louis Stevenson, Zene: ranz oseph Haydn, Zsoltárok 9: Thessalonikaeliek :8

21 Atyám szeret engem Atyám szeret engem Kifeezően q = 0 6 (Kettes ütemen kell E vezényelni) 8 6 B Ha Ő meg ad hal lom a kis ma dár da ta sze mem, hogy lát has lát, sam Vagy A m lá tom a kék e get, Ha ar co mon ér pil lan gó szép sé gét, Ő ad ta fü lem, n A E A E zem hogy a hall hűs e sőt Vagy a mesz szi re szál ló sze has sam A csa lo gány é ne A B 7 let, két Ha Ő meg ad E é rin tek egy szép ró zsát, Vagy ta ne kem az é le tem Meg B 7 6

22 m fák kö kö zött sé tá lok, Oly ol dog va szö nöm csen de sen, Hogy ré sze va 7 n E A U A föl dön é lek, Me lyet A tyám né kem al ko szent mű vé nek Tu dom, hogy A tyám sze ret en u Szöveg és zene: lara W McMaster, IRI eld 989 IRI E B 7 gyok, gyok E tott gem hogy én e is Mózes 7

23 ➀ Meg Megköszönük, Urunk Hálásan q = (Kánon) ➁ ➂ ➃ kö szön ük e gész sé günk és é te lünk, U 7 Az éneket kánonan is elő lehet adni Ehhez csoportokra kell osztani az osztályt Az egyes csoportok az adott számnál kezdenek el énekelni A kánont lehet kísérettel vagy a nélkül is énekelni Szöveg és zene: ism eed hatsd le 7 runk Tan és a szövetségek 6:8 Meghitten q B = 7 9 e e ed hatsd le, szemed hunyd e, Mert most i mád ko zunk, A ed hatsd le, szemed hunyd e, Míg megkér ük U runk, Vi E B 7 tyánk nak há la telt szív vel Kö szö ne tet mon dunk gyáz zon ránk mi kor át szunk, Vagy ép pen ta nu lunk Szöveg: Anna ohnson, Zene: Alexander Schreiner, eed hatsd le E A 7 B 7 n B B Ó Alma 7: 8

24 A Szaadító 9

25 Kifeezően q = m pedállal 7 Ő elküldte iát 7 7 D m Hogyan ad ta át ó Atyánk gyengéd sze re te tét Ő el küldött egy P 7 n kis dedet, a Bé ke Her ce gét Hogy mu tat ta meg 7 m ó Atyánk, melyik a he lyes út A föld re küld te 7 A 7 7 B Szent i át, hogy mind megtudhas suk Hogyan mondta n 7 B el 0

26 ó Atyánk, hogy mi az ál do zat El küld te értünk D m m A 7 N B A 7 D 7 m n 7 Szent iát, ki meg halt s fel tá madt g g B Mit kér tő led most ó Atyánk Mit mond a szent í f rit m 7 U n u 7 7 A P 7 és remél, kö vesd i át, így mutass ó pél dát Tő led mit B m kér U u Mint Ő, Szöveg: Mael ones aott, Zene: Michael inlinson Moody, sz 9 98 Mael ones aott és Michael inlinson Moody eld 989 IRI Erről a dalról készíthető másolat esetenkénti, nem kereskedelmi, egyházi és otthoni használatra úgy él! rás U π u Higgy Moróni 7:8; Nefi 7: ános :6; :

27 Mielőtt ózsef útra kelt Átérezve q = 0 6 Mi A Mielőtt ózsef útra kelt e lőtt ó zsef út ra kelt, fel ké szült gon do fo ga dó sok el küld ték, de ő sze líd ma san, radt, A És mű Má he lyé en ren det ri a szent gyer me E m A 7 tett, két egy oly D m 7 for gon n gács sem ma radt Egy vá szon zsák do san óv ta A pó lya gyol 7 A A 7 a csot

28 D m A 7 ke i nye ret és kecs ke sa tot gaz gat ta a hi deg é N 7 tett, en, S a És E m A 7 D m 7 sza már há tán Má ri á val Bet le hem e e rős ke ze ol tal maz ta é zust gyen gé ment den A lágyaan B 7 á szol mel lett csen de sen, a mé cses fé nyé nél El D m m 7 rin gat ta a kis é zust a zon a szent es E m A 7 Szöveg: Bessie Saunders Spencer, IRI Zene: I Reed Payne, IRI D m 7 tén Lukács : 7

29 Hűvös éen, csillagfényen Hűvös éen, csillagfényen sendesen q = Hű vös é en, csil lag fény en A pász tor nép ál mot Nézd, az ál dott, fé nyes csil lag Tisztán ra gyog, oly kö lát zel An A D 7 D 7 gyal kó rus da la csen dül A me zőn és hegyen si va tag sö tét é en Ve ze ti a öl cse D 7 D 7 át ket É des é nek! i gyel é tek! Szent ka rá csonyt hoz kö Ragyog mesz sze, iz zik fé nye, So se szű nik tündök p P D D 7 D 7 E m zé lé tek Hallgas sá tok dal la mát! se Ma is ve zet ennün ket Szöveg: Nancy Byrd Turner, Zene: lengyel karácsonyi ének; feld Darin Wolford, sz 96 p E m f Am D 7 U Szöveg 90 Presyterian Board of hristian Education; megúítva 98; a HYMNS OR PRIMARY WORSHIP c énekeskönyvől A Westminster/ohn Knox Press engedélyével feldolgozva és felhasználva eld 989 IRI MÁSOLATOK KÉSZÍTÉSE TILOS! u U Lukács :8 Máté :

30 Egyszer rég egy istállóan Egyszer rég egy istállóan Lágyan q = 80 9 Egy szer rég egy is tál ló an, ó szá gok Is ten küld te e gyer me ket, A menny ől A 7 D 7 n E m nak ött lak a he lyén, A á szol an fe küdt egy gyer föld re, Hogy meg mu tas sa é le té mek, vel, Any Mi a óv ta a ke lén Má ri az i gaz sze re tet Ör ven E m 7 B m D 7 a dett volt az D 7 D 7 az an a nya, é zus ál mát vi gyáz gyal nép Ka rá csony szent é e lassaan ta lén Szöveg és zene: Patty Smith Hill, , és Mildred Hill Lukács :7,

31 Egy messzi ászolan Lágyan q = 00 6 Duett Egy A Ma mesz szi á szol an, sze rény öl cső te he nek őg nek, így Ő fel é rad itt, Úr é zus, ma rad én ve 7 ki a mel 7 en red, lem, A De Légy csi Úr é zus a ludt csen de sen Az kis Úr é zus nem sír et től fel Sze let tem min dig, és kér lek, sze ress Ó, Egy messzi ászolan 7 6

32 ég ret áldd riz rad gíts, Refrén* á é ől sok csil lag le te kin tett Rá, Ő lek, Úr é zus, nézz le az ég ől, Ma meg a drá ga kis gyer me ke ket, Se 7 ve a szal mán al vó é zus öl csőm nél, míg a ha nal el hogy a menny en él hes sünk Ve Ó 7 ( ) zus csend en, hal Hal kan szuny nyad, Ó Ó Ó szol an szuny nyad send en szuny Hal 7 7 kan kát ő led Ó 7 Ó kan, a Ó nyad Ó csend a min den ség U ra en a min den ség U ra szuny 7 () nyad *A refrént egy vagy két szólaman is lehet énekelni Lukács : 7 Szöveg: ism, k 88, Philadelphia Lukács 8: 7 Zene: harles H ariel,

33 Mária altatódala Mária altatódala Kifeezően q = 7 80 A lud el, a lud el, én ki csi nyem, A lud Ko ro nát viselsz mad, én gyer me kem, Hi szen E n B E m el, A m ó, ked ve sem sak most kez dő dött tyád a Ki rály Még oly ki csi gyen n é géd le ted, Én mad óv lak té ged Míg ke zed, De mad ál dást hoz ránk Min B 7 E 8

34 E ó den Választható descant Míg Min ó zsef őr zi ál den te remt mény zeng A zsef őr zi ál mod, Egy te remt mény zeng e ezt: El e mod, ezt: m fé ött Egy El csil lag rád ra ött a sze re B 7 nyes csil lag rád ragyog közénk a sze re tet gyog tet A lud el, a lud el, én A lud el, a lud el, én E n ki csi nyem, A lud szé pen, gyer me m n ki csi nyem, A lud szé pen, gyer me B 7 kem E kem rit Szöveg: an Underood Pinorough, sz IRI Zene: német népdal; feld Darin Wolford, sz 96 eld 989 IRI Ésaiás 9:6 Lukács :7 9 Máté : 9

35 Ó, csitt, kicsi gyermek, ne sír Ó, csitt, kicsi gyermek, ne sír Lágyan q = 0 0 Ó, Az An E csitt, ki csi gyer mek, ne sír, ked ve sem, El ö röm hírt an gyal se reg hoz ta el, A gyal szó ve zet te a pász tor né pet, Kik B 7 n E n mon dom, hogy é zus hogy ött a föld re meny nyek szent fé nye ra tuk meg pi hent á mul va néz ték a csöpp gyer me ket Egy Sok A B 7 n mesz csil kis szi vi dé ken, túl a ten ge ren, Kis lag ra gyo gott a zon az é en, De é zus csend en a szal mán pi hent, A 0

36 E ded egy á ként meg szü le tett épp úgy, mint á szol fö lött fény lett a leg szol an a ludt a drá ga kis te sze ded Refrén B 7 Ó, a lud szé pen, hunyd le sze med Nincs mi E B 7 től fél ned, a sem Ó, a lud szé hunyd le sze E n lud, ked ve E B 7 med é zus mad vi gyáz rád, drá ga gyer mek A B 7 E pen, Szöveg és zene: oseph Ballantyne, Lukács :7 6 Máté : A versszakkal énekelhető választható ostinato Ó, A n csitt, ki csi gyer mek, ne sír, ked ve sem, El mondom, hogy Ostinato: Patricia Haglund Nielsen, IRI lud, kis gyer mek, a lud! (st)

37 Dal Krisztus születéséről Dal Krisztus születéséről Lágyan q = Am El Ú Hű B m Am D 7 ött hát vég re a leg sze hó csil lag ra gyog, meny nye i vös és sze rény is tál ló D 7 nap! fény, an,

38 sen Az Te Mond An Áll A El A dül, rím! Az ün nep ha mar itt el he ső nek, ka á rá rá csony nyok szent ott é ho e ná A 7 D 7 N i gaz gya lok re zeng gét ték, a hogy: kis Meg é szü zus le egy kis á szol, mit szal ma é D 7 van lén an B 7 E m ki a föld re ött ka rá csony ött a é kes ség fe e del kis Úr é zus ott pi hen szé Pásztorok önnek, nagy sietve, Köszöntést mondani a kisdednek Bölcsek követték a csillag fényét, Hoznak sok aranyat, mirhát, tömént Szöveg és zene: Patricia Kelsey raham, sz IRI Avon Allen ompton ézus születésének története című verse alapán Am D 7 Mária mellett ott van ózsef, Őrködnek a gyermek álma felett Nézd, a kis ézus mily csenden szunnyad, Alszik már a világ Megváltóa ról, tett, lel, kor me! pen A négy ütemen át tartó evezetés alatt helyükre lehet tenni az egyes versszakokhoz tartozó képeket vagy figurákat Lukács : 6 Máté :

39 Egykor ézus is gyermek volt 8 6 Lágyan 8 6 Egy é q = 6 6 (Kettes ütemen kell vezényelni) kor é zus is gyer mek volt, Egy kis gyer mek, úgy, zus sze re tett át sza ni, A mi kor kis gyer mint mek én volt Oly Tu tisz ta, sze líd, a lá za tos, O lyan dott e melt fő vel ve szí te ni És ár tat lan és gyen min dig i ga zat géd szólt Refrén ö, ki csi gyer mek, És kö ves sük D 7 7 Őt! Úgy él ünk, mint é zus, Úgy, 7 mint Ő Szöveg: ames R Murray, 8 90 Zene: oseph Ballantyne, Lukács :0

40 8 6 Ha ézusról olvasok Szeretettelesen q = 6 (Kettes ütemen kell vezényelni) 8 6 Ha Ó, é ke zus ról ol va sok, azt kí vá ze ár en gem is meg ál da nom, na, Bár És csak a (A 7 ) én kar is ott let tem vol a kö rém fo nód D 7 na, na! n Mi kor Bár csak ( 7 ) a hal sok gyer me ket, mint á rá nyo kat, Egy től la nám én is a sze líd hang át: Min den D 7 e kis gyig ma gá gyer mek ö hoz ön hív hoz ta zám! Szöveg: emima Luke, Zene: Leah Ashton Lloyd, Nefi 7: Lukács 8:6

41 Lágyan B Mesél most ézusról q = (Kettes ütemen kell vezényelni) 7 Me sél most é zus ról, kér lek, úgy sze ret ném! Me séld el, hogy vet ték kör e a gyer me kek! Mondd el, hogy nagy vi har tá madt a ten ge ren, Ha itt len ne, oly sok min dent meg kér dez nék: El kép ze lem ál dó ke zét a fe e men, Úgy do ál ta a kis ár kát, mad el süly lyedt 7 n n 7 B 7 B B 7 Mit Sok Szólt tett ked ek az ú ton, a ten ge ves kor sza é vát, zus, és a ó szél tet el 7 ren tét, állt, m n 7 m U n Kér Ar Hall N dim u B 7 lek, me sél él Ró la ne kem! cá nak tisz ta, drá ga fé nyét ván a Mes ter pa rancs sza vát B Szöveg: W H Parker, 8 99 Zene: rederic A hallinor, Máté : Márk 0: 6; Lukács 8: 6

42 ézus a mi arátunk Meghitten é Á Ve é q = 6 (Kettes ütemen kell vezényelni) zus a mi a rátunk, Sze re tő U hí tat tal, csen de sen Száll Hoz zá da D 7 zet min ket, vi gyáz ránk, Ha i mád ko zus a mi a rá tunk, Sze re tő U ézus a mi arátunk D7 runk lunk zunk runk Szöveg: Anna ohnson, Zene: Alexander Schreiner, Nefi 7:, 7

43 ézusért napsugár lennék! Boldogan q = 8 (Kettes ütemen kell vezényelni) é Ő ézusért napsugár lennék! zu sért nap su gár len nék! Én csak a ót te ar ra kér, le gyek ked ves, Min den kit sze res 7 szem sek, é het á ték vagy ta nu lás köz en, Mert Hadd lás sák, hogy mi lyen ol dog Le zust sze re a gyer me tem ke Refrén Egy 7 nap su gár, egy 8

44 7 nap su gár, é zu sért nap su gár len nék! Mint az ál dott nap fény, O lyan le szek é zu 7 sért Szöveg: Nellie Talot Zene: Edin O Excell, 8 9 Máté :6 Szeretettelesen q = 0 0 E Légy kedves! é zus így szólt: légy ked ves, Min den kit sze B 7 m 7 n B ress! E 7 m n E B 7 E Sze ret ni fog min den ki, Ha te is sze retsz Szöveg és zene: Moiselle Renstrom, Máté : 6, :7 9 ános : 9

45 Én ézust fogom követni Határozottan e = B B 7 7 Pró Ba Őt pró Én ézust fogom követni B E E m B E á lom é zust kö vet ni, mert rá ta i mat min den nap meg B E E E m nagyon szer re tem Pró á lok ked ve á lom szol gál ni Úgy vá rom, hogy lás 7 B B 7 sen sam 0

46 E szól é m m ni, ót ten ni min den ki zust Ő el ön hoz zánk me kí sza B E D 7 vel gint! sértést ér zek, hogy rosz szat te gyek, A Szent Lé lek halk hangon azt va it i gyekszem meg fo gad ni, Hogy a Lé lek hang a mindig D m súg sze a, ha fi gye lek: lí den súg has sa: E D m m 7 7 B B 7 Refrén E D m Ha A Úgy szeress, a hogy Ő sze ret té ged, E E B 7 7 B B 7 Légy mindig ó szí vű, min dig ked ves Légy gyen géd és fi gyelmes E n B minden ki vel, Sze ress úgy, mint é zus sze ret Ba E m B 7 E B E ret B Szöveg és zene: anice Kapp Perry, sz 98 ános :, 980 anice Kapp Perry Erről a dalról készíthető másolat esetenkénti, nem kereskedelmi, egyházi és otthoni használatra

47 Érzem, ézus szeret Kifeezően q = D m m 7 7 né ö tu Ér Ér Ér zem, é zus sze ret, Min den ezt súg a zem, é zus sze ret, Ő gyen gé den át zem, é zus sze ret, És meg áld en gem, ( 7 ) kem: A Lé lek halk sza va, A lel; Mi kor i mád ko zom, El dom Szí vem Ne ki a dom Ő Érzem, ézus szeret 7 D m m 7

48 7 7 Refrén B vi tölt lesz lág szép sé é a kes pász sé to ge ge rom Az Ő út át Am m 7 7 U vá lasztom, É le tem át a dom Ér n u 7 D m m 7 7 zem, é zus sze ret, Ő min dig sze ret en gem ézus szeretetét Mindenkivel megosztom Ha szívől szolgálok, Én is áldást kapok ános :0 Szöveg: if Ralph Rodgers, ; K Neell Dayley, sz 99; és Laurie Huffman, sz 98 Zene: K Neell Dayley, sz , 979 K Neell Dayley Engedéllyel felhasználva Minden og fenntartva Erről a dalról készíthető másolat esetenkénti, nem kereskedelmi, egyházi és otthoni használatra

49 ézus feltámadt ézus feltámadt Örömmel q = 0 7 U (harangszerűen) B u é zus fel tá madt, Di csérd ne vét! Szívünk ör vend, Ő ú ra B B A 7 7 n A B él N Di csér ük dal lal ó Meg vál tón Mert hús vét nap án kat, 7 n B B U 7 u n Ő fel tá madt, Mert hús vét nap án Ő fel tá madt! lassaan Szöveg és zene: Thelma ohnson Ryser, IRI Máté 8: 0

50 Mondd, ézus tényleg feltámadt Mondd, ézus tényleg feltámadt Átérezve q = E m B m E 7 Mondd, Mondd, é é zus tény leg fel tá madt I gen, harmad na pon A zus tény leg visz sza tért I gen, ú ra itt árt, Meg A E 7 m B 7 n szik la sír át el hagy ta, Má ri á hoz é rint het ték se e it, Ven dé gül lát Meghitten E m B n A E szólt ták m E 7 A A szög nyo ma ott volt ke zén És a se az ol da ézus tényleg fel támadt Ha lá la u tán I gen, ahogy mad E 7 m B 7 n Szöveg: Mael ones aott, IRI Zene: Royce ampell Titchell, IRI n m 7 m, B U 7 n u lán E U én! Mondd, u Lukács :6 Nefi :0

51 Amikor úra elön Ő Amikor úra elön Ő Meghitten q = A A dül már, mi kor ú ra el ön Ő, Tán an gyal szó csen mi kor ú ra el ön Ő, A szí vem kész e A Hogy már hall föl drá m 7 det pu ha hó fe ga ar cát lás sam m 7 min den zöl dül Tán egy ú csil am i má át Őt kö ve tem B di, én, Vagy És lag mad 6

52 7 fel min nap kö ra gyog Az ég olt ár so dennap, Így fé nyem fel ra B U tán tok nyán gyog, Vagy És fény á rad é sza ka Az al ko nyat u rü löt tem má sok nak U tat mu tat ha 7 u kö Ő B azt gyer A Mily gyer ál U u 7 n me kek hez szól sza va, dott lesz a nap, mi kor m 7 ré gyűl nek mad Tu dom, mert egy így szól hoz zám: ól szol gál tál, m U mond ta: er tek hoz zám mind nyá me kem Hadd ö lel e lek most lassaan u 7 an át! kor hű És Mad Szöveg és zene: Mirla reenood Thayne, Máté 6:7; 9: 9 Mirla reenood Thayne, Provo, Utah Megúítva, 980 Engedéllyel felhasználva Erről a dalról készíthető másolat esetenkénti, nem kereskedelmi, egyházi és otthoni használatra 7

53 ézus Krisztus egyháza ézus Krisztus egyháza Határozottan q = Az U tol só Napok Szent e inek ézus Krisz tus Egy há za tag D 7 (Em) Am D 7 a vagyok én, Az Úr ter vét nagy hit tel kö ve tem Hiszek 7 Meg vál tó é zus Krisz tusan, tisz te lem ne E 7 ó, azt teszem, fé nyét kö vetem, i gé ét hir de m D 7 7 Szöveg és zene: anice Kapp Perry, sz IRI Tan és a szövetségek : Am vét; ẇ tem Mi 8

54 Az evangélium 9

55 A hit Határozottan q = 80 9 D A 7 A A m hit hit kát re B m tu tu dás, hogy nap pal kö vet min den é sza dás, hogy Is ten mel lől öt tem a föld D E m A 7 D A A A hit hit hit B m 7 E 7 A 7 tu tu dás, hogy meg hall dás, hogy Is ten gat hez az mad Úr visz min den i mát A hit o lyan, mint a sza tér he tek Hit tel í zom A tyám N lassaan D E m N B m mag: an El és ül tet ve ki a Meg vál tóm hat an 0

56 D A hit ki zsen dül a szí vem en, A El mé lyül hi tem, ha ót te szek, S en kiszélesítve E m U u D A 7 mi ge a tempo kor ót te del mes ke Szöveg: Beatrice off ackson, sz IRI Zene: Michael inlinson Moody, sz IRI D D szek dek Zsidók : Alma :8,

57 Segíts, ó Atyám Segíts, ó Atyám Határozottan B q = 96 0 Se Se gíts, ó A tyám, hogy meg o csás gíts, ó A tyám, meg án nom min E B E B sak, dent, 7 B n Ha Hi úgy ér zem, hogy meg án tot á i mat mind ó vá ten Se gíts, A tyám, halld meg i D m tak nem E B mám! E Hadd le gyek min dig kö zel Hoz B 7 B zád Szöveg és zene: rances K Taylor, Hozzáadott szöveg ( versszak) 989 IRI Lukács :; Efézuseliek : Máté 6:

58 Átérezve q = sek, met, Oly A ó, ke És Bűn Am ha e ső múl tán szi vár ványt ke re reszt víz mad le mos sa min den vét ke lá tom, mily szép így a o csá na tot nyer he ú lel B 7 Am Refrén Am B föld, tek, hogy és ra tisz ta lett kem fe lőd het Oly tisz ta le szek én is, mint a Amikor megkeresztelkedek föld e ső u B tán, B U u U u Hogy m 7 ú ra Ve led él hes sek a menny en, ó A tyám Szöveg: Nita Dale Milner, 9 00; átd 989 IRI Zene: Nita Dale Milner, IRI Mózes 9:8 7 selekedetek :8

59 A keresztelés A keresztelés sendesen E 8 8 q = 66 (Kettes ütemen kell vezényelni) A E (m) A E B 7 p E B 7 é Be Pél zus el ment ú de á töl töm most így a tör dá át mi úgy követ E E B 7 a vényt ük,

60 E B 7 Ke Mond Hogy m f resz te lő á nos ta é zus á nos meg ke resz tel ke Hogy Hogy Így E B 7 hoz, nak, dünk, a or dán hűs vi zé e lép mutat ek uk mad meg A tyám Atyánk m A E en hoz nak, m E Meg Az Hogy ke resz tel ked hes Ő ki rály sá gá en ge del mes ke B 7 E sen a dünk al kéz Szöveg: Mael ones aott, IRI Zene: raford ates, sz IRI eld 98, 989 IRI Máté : 6 A negyedik hittétel

61 A Szentlélek Egyszerűen q = 6 8 ( dim) 7 Meg í gér te é zus, Hogy el küld mad kö zénk Egy A kon fir má lás sal, Kéz rá té tel ál tal, Meg vi ka gasz ta ló a rá tot, Az i gaz ság Lel pom én a Szent lel ket, Hogy mu tas sa u Szent hall Lé gat (E 7 ) 7 lek halk han gon A szí vem hez nom kell min dig Sze líd hang á A 7 D m i Ő két tam B 7 E m szól; ra! zony sá got tesz ne kem Is ten ről s Krisz tus mad se gít min den nap, Hogy a ót vá lasz Szöveg: eanne P Laler, sz 9; átd 977, 989 IRI Zene: eanne P Laler, sz IRI A Szentlélek A Ó, Ő Mert 7 ról szam ános :6 6

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

- Gyer mek or vo si ügye let csak be uta ló val A VÁROS HÍREI A Pest me gyei Flór Fe renc Kór ház fő or vo sá nak tá jé koz ta tá sa sze rint ügye le ti idő ben sok szü lő nem lé vén kü lön gyer mek or

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

- Kistarcsai Híradó A VÁROS HÍREI Ok tó ber 23-án vá ros hoz mél tó mó don ün ne pel tek Kistarcsán Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 51. év for du ló ján dél előtt 10 órá tól ün - ne pi prog

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

A megvalósulás első lépései

A megvalósulás első lépései 1394 2011 2011. február l Xviii. évfolyam 2. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L a tartalomból JóTéKoNysági bál Tizenötödik alkalommal rendezett jótékonysági bált

Részletesebben

Adjatok hálát az Istennek

Adjatok hálát az Istennek djatok hálát az Istennek all: Béza T. / 1. d ja tok há lát az Is ten T I 4 V I nek, T i mádkoz za tok szent ne vé dm 7 4 nek! ir des sé tek dí csé re tét, és min den jó té te ményét! 4 Be széljé tek a

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben