GYERMEKEK É N E K E S K Ö N Y V E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYERMEKEK É N E K E S K Ö N Y V E"

Átírás

1 YERMEKEK É N E K E S K Ö N Y V E

2 YERMEKEK É N E K E S K Ö N Y V E Az Utolsó N A pok s zen tein e k ézu s k risztu s e gyháza kiada Az Utolsó Napok szenteinek ézus krisztus egyháza, salt lake ity, Utah

3 opyright 989, 997, Intellectual Reserve, Inc Minden og fenntartva Első kiadás: 989 Nyomtatva az Amerikai Egyesült Államokan Az angol eredeti óváhagyva: 6/96 A fordítás óváhagyva: 6/96 A hildren s songook fordítása Hungarian Szaadon lehet másolatot készíteni nem kereskedelmi, egyházi vagy otthoni használatra azokról az énekekről, melyeknél a (évszám) IRI megegyzés áll, vagy amelyek mellett nem szerepelnek szerzői ogokra vonatkozó adatok, valamint az e gyűteményen szereplő képekről és általános anyagokról Ha egy ének mellett figyelmeztetés szerepel, azt minden másolaton fel kell tüntetni Tilos másolatot készíteni azokról az énekekről, amelyek mellett nem a (évszám) IRI szerzői ogokra vonatkozó adat szerepel, kivéve ha másként van feltüntetve! Rövidítések IRI = Intellectual Reserve, Inc S = a Bilia oseph Smithféle fordítása átd = átdolgozás ism = ismeretlen feld = feldolgozta sz = született sz = számú

4 Előszó kedves kislányok és kisfiúk! Ez az énekeskönyv kimondottan nektek szól szinte ármikor, árhol énekelhetitek ezeket a dalokat Vannak közöttük olyan énekek, amelyekkel kifeezhetitek hálátokat Mennyei Atyánk iránt, és olyanok is, melyek egyszerűen az éneklés örömét szolgálák éneklés közen egy óleső érzés fog eltölteni enneteket A szentlélek melegséggel áraszt mad el titeket, hogy segítsen nektek megérteni, hogy az énekek szövege és üzenete igaz ily módon tanulhattok az evangéliumról, a tanulás közen pedig növekedni fog a izonyságotok könnyeen fogtok emlékezni arra, hogy mit tanultatok, amikor énekeltek róla Az énekek dallama segít emlékeznetek a szavakra, és a szíveteke ülteti a dalok hangulatát A razok is segíteni fognak aan, hogy megértsétek, miről szólnak az énekek Amikor megtanultok egyegy dalt, az mindig veletek lehet mint egy ó arát, hogy segítsen ó döntést hoznotok és oldognak lennetek A zene olyan nyelv, melyet mindenki megérthet A gyermekek világszerte ugyanezeket a dalokat éneklik A zene összekötheti a múltat és a övőt egy nap talán mad saát gyermekeitekkel éneklitek ezeket a dalokat szinte minden evangéliumi témáról található ének een a könyven A dalok elmesélik, hogy mit hiszünk a mennyéli életről, az imáról, a háláról, az alázatról és a szaadító küldetéséről tanítanak az evangélium tantételeiről, az otthon, a család és az örökségünk elentőségéről, a természet és az évszakok szépségéről, és arról, hogy szükség van átékos tevékenységekre is egy nap ti lesztek az egyház és a világ vezetői Mindaz, amit ezekől a dalokól tanultok, segíteni fog nektek, hogy hithűek legyetek és igazlelkűen szolgálatok Az énekek által kiváltott ó érzések oldogságot és átorságot adnak nektek, és segíteni fognak aan is, hogy mindig emlékezzetek rá: isten gyermekei vagytok iii

5 Tartalom Mennyei Atyám isten gyermeke vagyok A világ gyermekei egy gyermek imáa 6 tudom, hogy Atyám él 8 ó, Mennyei Atyám, köszönöm 9 áhítatot mutatok 0 áhítattal, csendesen Az áhítat szeretet áhítatos leszek Amíg kicsi vagyok hozzád száll köszönetünk Atyám szeret engem 6 Megköszönük, Urunk 8 eed hatsd le 8 A Szaadító Ő elküldte iát 0 Mielőtt ózsef útra kelt hűvös éen, csillagfényen egy szerény kis istállóan egy messzi ászolan 6 Mária altatódala 8 ó, gyermekem, ne sír 0 Dal krisztus születéséről egykor ézus is gyermek volt Mily ó lett volna ott lenni Mesél most ézusról 6 ézus a mi arátunk 7 ézusért napsugár lennék! 8 légy kedves! 9 én ézust fogom követni 0 érzem, ézus szeret ézus feltámadt Mondd, ézus tényleg feltámadt Amikor úra elön 6 ézus krisztus egyháza 8 Az evangélium A hit 0 segíts, ó Atyám (űnánat) Amikor megkeresztelkedtem A keresztelés A szentlélek 6 egy tavaszi napon 7 kövesd a prófétát! 8 isten szent papsága 60 Az aranylemezek 6 történetek a Mormon könyvéől 6 A Mormon könyve 6 Nefi átorsága 6 olvass, elmélked, imádkozz! 66 Az Urat keresem 67 tartsd meg a törvényt 68 taníts ó Atyám fényéen árnom 70 én szót fogadok 7 Az Úr ösvényét árva 7 egy templom a halékom 7 Mindenkit szeress! 7 Mondd, ó Uram 7 hol szívől szeretük egymást 76 Veled megyek 78 Bátran tégy mindig ót! 80 ó, légy igaz! 8 Válaszd a ót! 8 ha mindenkihez kedves leszel 8 Úgy ragyogok 8 Bátor leszek 8 isten szent tervét követem 86 elkészülten állok 88 ó, árcsak szolgálhatnék missziót! 90 Bízom, elhívnak misszióa 9 hirdetük igazságát 9 elhívottak 9 ragyog! 96 Otthon és család saládunk együtt élhet örökre 98 oly gyönyörű a templom! 99 saládtörténet 00 saládi ima 0 A szeretet szól 0 egy oldog család 0 szomat napa különleges 0 A legdrágá szó 06 Anya, szeretlek 07 Anyu, én úgy szeretem 08 olyan ó, ha segítünk 08 ha árom a rétet 09 Mikor apa hazaön 0 Apu a lego arátom A nagymamám Úgy várom mindig nagypapát Dúdol egy dalt átékos dalok és tevékenységek Mindig ad! 6 eső csepeg mindenre 7 kukorica pattog 8 kicsiny magok alszanak 9 Mit csinálsz, ha itt a nyár 0 Volt egy nagy hóemer ó, nézd, világunk mily csodás A világ oly csodás! gyere és énekel! hogyha ó a kedved két kis kezem 6 Mozog mindenem 7 Mosolyog! 8 e, vállak, térd és lá 9 De ó dolog! 9 Üdvözlőének 0 Az elemi színei A ölcs és a olond emer hurrá, születésnapod van Boldog születésnapot! Választott énekek A pionírok éneke 6 A pionír kisgyermekek 7 te is lehetsz pionír 8 hittel imádkozom 9 Az utolsó napi próféták 0 A tizedem Mennyország szívéen Ő az én kedves fiam Anya, mesél Másmás minden csillag 6 sámuel a kis ézusról övendöl 8 Az énekeskönyv használata 9 Tárgymutatók Témák ímek és első sorok 6 iv

6 Mennyei Atyám

7 Isten gyermeke vagyok Isten gyermeke vagyok Odaadóan q = Választható descant (a versszakhoz) énekhangra vagy hangszerre Isten gyermeke va gyok, Áldott az é le tem; Ha Is Is Is () ten gyermeke va gyok, Ő kül dött a föld re; ten gyermeke va gyok; Oly na gyon vá gyom rá, ten gyermeke va gyok, Ál dott az é le tem; Ő Hogy Ha szent sza vát kö ve tem, Mad Ve le él he tek Ó, A 7 a dott né kem ha lé kot, És ked ves szü lő meg ért sem A tyám sza vát, Míg i dőm le nem min dig kö ve tem sza vát, Mad Ve le él he D m D 7 ket ár tek

8 ve Refrén zess, légy ve lem, Mu tasd meg az u tat; 7 Ve zess en gem, ár mel let tem, Mu tasd az u tat; Ta nítsd meg, mit te gyek, Hogy Ve le él ek mad! Ta nítsd meg, hogy mit te gyek, Hogy Ve le él ek 7 (D m) 7 mad! Isten gyermeke vagyok; Ígéretet adott: elesztiális áldás vár, Ha végig kitartok Zsoltárok 8:6; Móziás : Tan és a szövetségek :7 Szöveg: Naomi Ward Randall, IRI Negyedik versszak 978 IRI Zene: Mildred Tanner Pettit, IRI eldolgozta Darin Wolford, sz 96 Arr 989 IRI A magasa hangfekvésű, négyszólamú változatot lásd még Himnuszok (98), 89 sz

9 A világ gyermekei A világ gyermekei Hálásan D gyer Ha q = 6 (Kettes ütemen kell vezényelni) D vé get ér a nap, s le száll az est, Imát mond A tyánk min den A 7 me ke, Há la telt szív vel Hoz zá for dul nak ők, Mind azt ( m) (zongora) mondák: A tyám, köszönöm, köszönöm A 7 D D A 7 D ra [grá cias, ma lo, ir dan ken dir A föl dön ez min de nütt sziász] [má lo] [vir dán ken dir] A 7

10 D A 7 fel hang zik Né hol tak, más hol mer ci, [ták] [mer szi] D A 7 D Kan sha shi ma su, e thank thee ó Meny nyei A tyánk [kan sa si ma szu] [ví szenk dí] A 7 U U u hall a és ér ti nyel vü ( m) is mer min den lel ket, És sze ret D D ket Ő A 7 minden gyer me ket D () (D) D () (D) lassaan és lágyaan Más nyelvek szavai a köszönömre: spanyol: gracias tongai: mālō német: ir danken dir dán: tak francia: merci apán: kansha shimasu Tan és a szövetségek 9:7 Szöveg: Peggy Hill Ryskamp, sz IRI Zene: Beth roerg Stratton, sz 9 97 IRI

11 Egy gyermek imáa Meghitten q = 6 69 A szólamokat először különkülön kell énekelni, mad pedig együtt Ó Menynyei B E A tyám, ott vagy i ga zán Hal lode és meg vá la szo lod Szól, fi gyel rád, Ő hall a B E az i mám Oly sokan mondák: Te tá vol vagy, De én közel i B mád yer me ke vagy, Ér E D 7 m 6

12 é rez lek i má im ti szí ved sza vát Kar á an 7 7 B n an Menynye i A tyám, ól em lékszem rá, Mit mondott ézus, mikor a nép között árt: Hadd öön hozzám minden gyer tart, E Ő szeret té ged: A menny király B E D 7 mek! Imáman én is Hozzád i gyekszem Menynyei sá gát í m E gér te né m B 7 Ó Szöveg és zene: anice Kapp Perry, sz anice Kapp Perry Erről a dalról készíthető másolat esetenkénti, nem kereskedelmi, egyházi és otthoni használatra ked B ( ) ( ) szem ked B Máté 9: Tan és a szövetségek :0 7

13 Lágyan q = 7 9 Ó o kéz sendesen al kéz pedállal Duett Tudom, hogy Atyám él Tu ( Ő) 7 dom, hogy A tyám él és sze ret en kül dött a föld re, hogy ter vét e tölt simile gem, sem, A A A 7 D m B 7 Lé Lé lek súg a né kem ezt, így nem ké tel ke lek azt súg a né kem, hogy meg is te he E 7 dem, tem, lassaan Így Hogy n 7 nem meg ké is tel ke dem te he o kéz Ő Duettként úgy lehet elátszani ezt az éneket, hogy az egyik személy a kíséretet átssza, a másik pedig az énekszólamokat, de egy oktávval magasaan Szöveg és zene: Reid N Niley, eld Reid N Niley 989 IRI Lásd még Himnuszok, 9 sz, mely az ének egyszerű változata, ahol a dallam a kíséreten szerepel tem o kéz Moróni 0: Árahám : 6 8

14 Ó, Mennyei Atyám, köszönöm Ó, Mennyei Atyám, köszönöm sendesen h = 8 (Kettes ütemen kell vezényelni) Ó, Se Meny nye i A tyám, kö szö nöm Ne gíts ne kem, hogy ked ves és ó le ked gyek, Sok Hogy A 7 D ál szü há é dá sod, ó sá god, sze re te le im sza vát el ne fe led lás va gyok drá ga szü le i zus ne vé en még ar ra kér ted em mért, lek, Oly És Szép Hogy (A m) ott áld ho no mért és a rá ta i meg, és ő rizz meg gyer me ked Szöveg: ism Zene: eorge areless, 89 9 A 7 D 7 n mért nek Efézuseliek :0 Alma 7:6 7 9

15 Meghitten q = 8 00 D B 7 Áhítatot mutatok Á hí ta tot mu ta tok, A tyám, míg há zad an va gyok A 7 D Ösz sze fo nom két ka rom, És fe em i má ra ha tom D E 7 N A 7 N i gye lek a sza vak ra, Így ér zem, hogy Te kö zel vagy B 7 E m n A 7 D sak sut tog va e szé lek, Hogy meg hall am Szent Lel ke det (D dim) D a A 7 D D 7 D A 7 D n Á hí ta tot mu ta tok: Szent há zad an hal kan á rok lágyaan és lassaan Szöveg és zene: Mildred Tanner Pettit, IRI Mózes 9:0; 6: 0

16 Áhítattal, csendesen Áhítattal, csendesen sendesen q = 8 96 lágyan Á hí tat tal, csen de sen Rád gon do lunk, ó U runk 7 Á hí tat tal, csen de sen Hoz zád száll most lágy da lunk Á hí tat tal, csen de sen szól most az i lassaan 7 mánk, m 7 Ké rünk, hogy a Szent Lel ked á rad on ma lassaan és lágyaan ránk Szöveg és zene: lara W McMaster, IRI Tan és a szövetségek 9:

17 Meghitten q = 6 Az áhítat szeretet Hogy le het ő szin te az á hí ta tod, Míg csend en (Em) a he lye den Úgy, ha köz en A tyád ke gyel mé re E m ülsz gon dolsz, Mert az á hí tat sze re tet Szavad A 7 D 7 és tet ted mu tat a á hí ta tod, Vésd szí ved e D 7 (Em) e ta ná csot: Az á hí tat se gít, hogy te is é E m rezd, Atyád és é zus itt van kö Am D 7 zel dim n Szöveg és zene: Maggie Olauson, sz 99 Tan és a szövetségek 8: 987 Maggie Olauson Minden og fenntartva Tan és a szövetségek 09: Erről a dalról készíthető másolat esetenkénti, nem kereskedelmi, egyházi és otthoni használatra

18 Áhítatos leszek Áhítatos leszek Meghitten q = 9 0 Sze re tem ó A tyá mat, E zért szent há zá 7 7 m U Á hí ta tos le szek én, Így ér zem Szent Lel Szöveg és zene: Wilma Boyle Bunker, IRI lassaan n u an 7 két

19 Amíg kicsi vagyok Amíg kicsi vagyok Hálásan B q = 0 69 A A míg ki csi va gyok én, Há lát ho gyan ad hatnék fák é des gyü möl csét, A kis ma dár é ne két, 7 D m B 7 n Ó, A m ez nap na me gyon egy sze rű! sak légy ked ves és de leg su ga rát, A ha nalt és é sza 7 m ( dim) rűs! kát, 7 Sze Két resd U rad, légy i gaz, Tisz ta szív ől mond ad azt: kis dol gos ke zemet, Az e gész é le temet A

20 B Kö szö nöm A tyám! Kö szö nöm A B E n Kö szö nöm Meny nye i A Szöveg: Mary M Dodge, 8 90 Zene: W K Bassford, E A B tyám! tyám! Tan és a szövetségek 9:7 Thessalonikaeliek :; Zsoltárok 00: Hozzád száll köszönetünk sendesen q = ó Tő Me ó A tyánk, Hoz zád száll kö szö ne led leg kap ru tuk hát, tes ó tün é A tyánk, Hoz zád száll kö szö ne m 7 tünk, ket, telt, tünk, 7 Mert Sze A Mert min den ál dást Te adsz ne mün ket és fü lün pát, min den a ál nyát, dást test Te vé adsz rün ne m 7 künk ket ket künk Szöveg: Roert Louis Stevenson, Zene: ranz oseph Haydn, Zsoltárok 9: Thessalonikaeliek :8

21 Atyám szeret engem Atyám szeret engem Kifeezően q = 0 6 (Kettes ütemen kell E vezényelni) 8 6 B Ha Ő meg ad hal lom a kis ma dár da ta sze mem, hogy lát has lát, sam Vagy A m lá tom a kék e get, Ha ar co mon ér pil lan gó szép sé gét, Ő ad ta fü lem, n A E A E zem hogy a hall hűs e sőt Vagy a mesz szi re szál ló sze has sam A csa lo gány é ne A B 7 let, két Ha Ő meg ad E é rin tek egy szép ró zsát, Vagy ta ne kem az é le tem Meg B 7 6

22 m fák kö kö zött sé tá lok, Oly ol dog va szö nöm csen de sen, Hogy ré sze va 7 n E A U A föl dön é lek, Me lyet A tyám né kem al ko szent mű vé nek Tu dom, hogy A tyám sze ret en u Szöveg és zene: lara W McMaster, IRI eld 989 IRI E B 7 gyok, gyok E tott gem hogy én e is Mózes 7

23 ➀ Meg Megköszönük, Urunk Hálásan q = (Kánon) ➁ ➂ ➃ kö szön ük e gész sé günk és é te lünk, U 7 Az éneket kánonan is elő lehet adni Ehhez csoportokra kell osztani az osztályt Az egyes csoportok az adott számnál kezdenek el énekelni A kánont lehet kísérettel vagy a nélkül is énekelni Szöveg és zene: ism eed hatsd le 7 runk Tan és a szövetségek 6:8 Meghitten q B = 7 9 e e ed hatsd le, szemed hunyd e, Mert most i mád ko zunk, A ed hatsd le, szemed hunyd e, Míg megkér ük U runk, Vi E B 7 tyánk nak há la telt szív vel Kö szö ne tet mon dunk gyáz zon ránk mi kor át szunk, Vagy ép pen ta nu lunk Szöveg: Anna ohnson, Zene: Alexander Schreiner, eed hatsd le E A 7 B 7 n B B Ó Alma 7: 8

24 A Szaadító 9

25 Kifeezően q = m pedállal 7 Ő elküldte iát 7 7 D m Hogyan ad ta át ó Atyánk gyengéd sze re te tét Ő el küldött egy P 7 n kis dedet, a Bé ke Her ce gét Hogy mu tat ta meg 7 m ó Atyánk, melyik a he lyes út A föld re küld te 7 A 7 7 B Szent i át, hogy mind megtudhas suk Hogyan mondta n 7 B el 0

26 ó Atyánk, hogy mi az ál do zat El küld te értünk D m m A 7 N B A 7 D 7 m n 7 Szent iát, ki meg halt s fel tá madt g g B Mit kér tő led most ó Atyánk Mit mond a szent í f rit m 7 U n u 7 7 A P 7 és remél, kö vesd i át, így mutass ó pél dát Tő led mit B m kér U u Mint Ő, Szöveg: Mael ones aott, Zene: Michael inlinson Moody, sz 9 98 Mael ones aott és Michael inlinson Moody eld 989 IRI Erről a dalról készíthető másolat esetenkénti, nem kereskedelmi, egyházi és otthoni használatra úgy él! rás U π u Higgy Moróni 7:8; Nefi 7: ános :6; :

27 Mielőtt ózsef útra kelt Átérezve q = 0 6 Mi A Mielőtt ózsef útra kelt e lőtt ó zsef út ra kelt, fel ké szült gon do fo ga dó sok el küld ték, de ő sze líd ma san, radt, A És mű Má he lyé en ren det ri a szent gyer me E m A 7 tett, két egy oly D m 7 for gon n gács sem ma radt Egy vá szon zsák do san óv ta A pó lya gyol 7 A A 7 a csot

28 D m A 7 ke i nye ret és kecs ke sa tot gaz gat ta a hi deg é N 7 tett, en, S a És E m A 7 D m 7 sza már há tán Má ri á val Bet le hem e e rős ke ze ol tal maz ta é zust gyen gé ment den A lágyaan B 7 á szol mel lett csen de sen, a mé cses fé nyé nél El D m m 7 rin gat ta a kis é zust a zon a szent es E m A 7 Szöveg: Bessie Saunders Spencer, IRI Zene: I Reed Payne, IRI D m 7 tén Lukács : 7

29 Hűvös éen, csillagfényen Hűvös éen, csillagfényen sendesen q = Hű vös é en, csil lag fény en A pász tor nép ál mot Nézd, az ál dott, fé nyes csil lag Tisztán ra gyog, oly kö lát zel An A D 7 D 7 gyal kó rus da la csen dül A me zőn és hegyen si va tag sö tét é en Ve ze ti a öl cse D 7 D 7 át ket É des é nek! i gyel é tek! Szent ka rá csonyt hoz kö Ragyog mesz sze, iz zik fé nye, So se szű nik tündök p P D D 7 D 7 E m zé lé tek Hallgas sá tok dal la mát! se Ma is ve zet ennün ket Szöveg: Nancy Byrd Turner, Zene: lengyel karácsonyi ének; feld Darin Wolford, sz 96 p E m f Am D 7 U Szöveg 90 Presyterian Board of hristian Education; megúítva 98; a HYMNS OR PRIMARY WORSHIP c énekeskönyvől A Westminster/ohn Knox Press engedélyével feldolgozva és felhasználva eld 989 IRI MÁSOLATOK KÉSZÍTÉSE TILOS! u U Lukács :8 Máté :

30 Egyszer rég egy istállóan Egyszer rég egy istállóan Lágyan q = 80 9 Egy szer rég egy is tál ló an, ó szá gok Is ten küld te e gyer me ket, A menny ől A 7 D 7 n E m nak ött lak a he lyén, A á szol an fe küdt egy gyer föld re, Hogy meg mu tas sa é le té mek, vel, Any Mi a óv ta a ke lén Má ri az i gaz sze re tet Ör ven E m 7 B m D 7 a dett volt az D 7 D 7 az an a nya, é zus ál mát vi gyáz gyal nép Ka rá csony szent é e lassaan ta lén Szöveg és zene: Patty Smith Hill, , és Mildred Hill Lukács :7,

31 Egy messzi ászolan Lágyan q = 00 6 Duett Egy A Ma mesz szi á szol an, sze rény öl cső te he nek őg nek, így Ő fel é rad itt, Úr é zus, ma rad én ve 7 ki a mel 7 en red, lem, A De Légy csi Úr é zus a ludt csen de sen Az kis Úr é zus nem sír et től fel Sze let tem min dig, és kér lek, sze ress Ó, Egy messzi ászolan 7 6

32 ég ret áldd riz rad gíts, Refrén* á é ől sok csil lag le te kin tett Rá, Ő lek, Úr é zus, nézz le az ég ől, Ma meg a drá ga kis gyer me ke ket, Se 7 ve a szal mán al vó é zus öl csőm nél, míg a ha nal el hogy a menny en él hes sünk Ve Ó 7 ( ) zus csend en, hal Hal kan szuny nyad, Ó Ó Ó szol an szuny nyad send en szuny Hal 7 7 kan kát ő led Ó 7 Ó kan, a Ó nyad Ó csend a min den ség U ra en a min den ség U ra szuny 7 () nyad *A refrént egy vagy két szólaman is lehet énekelni Lukács : 7 Szöveg: ism, k 88, Philadelphia Lukács 8: 7 Zene: harles H ariel,

33 Mária altatódala Mária altatódala Kifeezően q = 7 80 A lud el, a lud el, én ki csi nyem, A lud Ko ro nát viselsz mad, én gyer me kem, Hi szen E n B E m el, A m ó, ked ve sem sak most kez dő dött tyád a Ki rály Még oly ki csi gyen n é géd le ted, Én mad óv lak té ged Míg ke zed, De mad ál dást hoz ránk Min B 7 E 8

34 E ó den Választható descant Míg Min ó zsef őr zi ál den te remt mény zeng A zsef őr zi ál mod, Egy te remt mény zeng e ezt: El e mod, ezt: m fé ött Egy El csil lag rád ra ött a sze re B 7 nyes csil lag rád ragyog közénk a sze re tet gyog tet A lud el, a lud el, én A lud el, a lud el, én E n ki csi nyem, A lud szé pen, gyer me m n ki csi nyem, A lud szé pen, gyer me B 7 kem E kem rit Szöveg: an Underood Pinorough, sz IRI Zene: német népdal; feld Darin Wolford, sz 96 eld 989 IRI Ésaiás 9:6 Lukács :7 9 Máté : 9

35 Ó, csitt, kicsi gyermek, ne sír Ó, csitt, kicsi gyermek, ne sír Lágyan q = 0 0 Ó, Az An E csitt, ki csi gyer mek, ne sír, ked ve sem, El ö röm hírt an gyal se reg hoz ta el, A gyal szó ve zet te a pász tor né pet, Kik B 7 n E n mon dom, hogy é zus hogy ött a föld re meny nyek szent fé nye ra tuk meg pi hent á mul va néz ték a csöpp gyer me ket Egy Sok A B 7 n mesz csil kis szi vi dé ken, túl a ten ge ren, Kis lag ra gyo gott a zon az é en, De é zus csend en a szal mán pi hent, A 0

36 E ded egy á ként meg szü le tett épp úgy, mint á szol fö lött fény lett a leg szol an a ludt a drá ga kis te sze ded Refrén B 7 Ó, a lud szé pen, hunyd le sze med Nincs mi E B 7 től fél ned, a sem Ó, a lud szé hunyd le sze E n lud, ked ve E B 7 med é zus mad vi gyáz rád, drá ga gyer mek A B 7 E pen, Szöveg és zene: oseph Ballantyne, Lukács :7 6 Máté : A versszakkal énekelhető választható ostinato Ó, A n csitt, ki csi gyer mek, ne sír, ked ve sem, El mondom, hogy Ostinato: Patricia Haglund Nielsen, IRI lud, kis gyer mek, a lud! (st)

37 Dal Krisztus születéséről Dal Krisztus születéséről Lágyan q = Am El Ú Hű B m Am D 7 ött hát vég re a leg sze hó csil lag ra gyog, meny nye i vös és sze rény is tál ló D 7 nap! fény, an,

38 sen Az Te Mond An Áll A El A dül, rím! Az ün nep ha mar itt el he ső nek, ka á rá rá csony nyok szent ott é ho e ná A 7 D 7 N i gaz gya lok re zeng gét ték, a hogy: kis Meg é szü zus le egy kis á szol, mit szal ma é D 7 van lén an B 7 E m ki a föld re ött ka rá csony ött a é kes ség fe e del kis Úr é zus ott pi hen szé Pásztorok önnek, nagy sietve, Köszöntést mondani a kisdednek Bölcsek követték a csillag fényét, Hoznak sok aranyat, mirhát, tömént Szöveg és zene: Patricia Kelsey raham, sz IRI Avon Allen ompton ézus születésének története című verse alapán Am D 7 Mária mellett ott van ózsef, Őrködnek a gyermek álma felett Nézd, a kis ézus mily csenden szunnyad, Alszik már a világ Megváltóa ról, tett, lel, kor me! pen A négy ütemen át tartó evezetés alatt helyükre lehet tenni az egyes versszakokhoz tartozó képeket vagy figurákat Lukács : 6 Máté :

39 Egykor ézus is gyermek volt 8 6 Lágyan 8 6 Egy é q = 6 6 (Kettes ütemen kell vezényelni) kor é zus is gyer mek volt, Egy kis gyer mek, úgy, zus sze re tett át sza ni, A mi kor kis gyer mint mek én volt Oly Tu tisz ta, sze líd, a lá za tos, O lyan dott e melt fő vel ve szí te ni És ár tat lan és gyen min dig i ga zat géd szólt Refrén ö, ki csi gyer mek, És kö ves sük D 7 7 Őt! Úgy él ünk, mint é zus, Úgy, 7 mint Ő Szöveg: ames R Murray, 8 90 Zene: oseph Ballantyne, Lukács :0

40 8 6 Ha ézusról olvasok Szeretettelesen q = 6 (Kettes ütemen kell vezényelni) 8 6 Ha Ó, é ke zus ról ol va sok, azt kí vá ze ár en gem is meg ál da nom, na, Bár És csak a (A 7 ) én kar is ott let tem vol a kö rém fo nód D 7 na, na! n Mi kor Bár csak ( 7 ) a hal sok gyer me ket, mint á rá nyo kat, Egy től la nám én is a sze líd hang át: Min den D 7 e kis gyig ma gá gyer mek ö hoz ön hív hoz ta zám! Szöveg: emima Luke, Zene: Leah Ashton Lloyd, Nefi 7: Lukács 8:6

41 Lágyan B Mesél most ézusról q = (Kettes ütemen kell vezényelni) 7 Me sél most é zus ról, kér lek, úgy sze ret ném! Me séld el, hogy vet ték kör e a gyer me kek! Mondd el, hogy nagy vi har tá madt a ten ge ren, Ha itt len ne, oly sok min dent meg kér dez nék: El kép ze lem ál dó ke zét a fe e men, Úgy do ál ta a kis ár kát, mad el süly lyedt 7 n n 7 B 7 B B 7 Mit Sok Szólt tett ked ek az ú ton, a ten ge ves kor sza é vát, zus, és a ó szél tet el 7 ren tét, állt, m n 7 m U n Kér Ar Hall N dim u B 7 lek, me sél él Ró la ne kem! cá nak tisz ta, drá ga fé nyét ván a Mes ter pa rancs sza vát B Szöveg: W H Parker, 8 99 Zene: rederic A hallinor, Máté : Márk 0: 6; Lukács 8: 6

42 ézus a mi arátunk Meghitten é Á Ve é q = 6 (Kettes ütemen kell vezényelni) zus a mi a rátunk, Sze re tő U hí tat tal, csen de sen Száll Hoz zá da D 7 zet min ket, vi gyáz ránk, Ha i mád ko zus a mi a rá tunk, Sze re tő U ézus a mi arátunk D7 runk lunk zunk runk Szöveg: Anna ohnson, Zene: Alexander Schreiner, Nefi 7:, 7

43 ézusért napsugár lennék! Boldogan q = 8 (Kettes ütemen kell vezényelni) é Ő ézusért napsugár lennék! zu sért nap su gár len nék! Én csak a ót te ar ra kér, le gyek ked ves, Min den kit sze res 7 szem sek, é het á ték vagy ta nu lás köz en, Mert Hadd lás sák, hogy mi lyen ol dog Le zust sze re a gyer me tem ke Refrén Egy 7 nap su gár, egy 8

44 7 nap su gár, é zu sért nap su gár len nék! Mint az ál dott nap fény, O lyan le szek é zu 7 sért Szöveg: Nellie Talot Zene: Edin O Excell, 8 9 Máté :6 Szeretettelesen q = 0 0 E Légy kedves! é zus így szólt: légy ked ves, Min den kit sze B 7 m 7 n B ress! E 7 m n E B 7 E Sze ret ni fog min den ki, Ha te is sze retsz Szöveg és zene: Moiselle Renstrom, Máté : 6, :7 9 ános : 9

45 Én ézust fogom követni Határozottan e = B B 7 7 Pró Ba Őt pró Én ézust fogom követni B E E m B E á lom é zust kö vet ni, mert rá ta i mat min den nap meg B E E E m nagyon szer re tem Pró á lok ked ve á lom szol gál ni Úgy vá rom, hogy lás 7 B B 7 sen sam 0

46 E szól é m m ni, ót ten ni min den ki zust Ő el ön hoz zánk me kí sza B E D 7 vel gint! sértést ér zek, hogy rosz szat te gyek, A Szent Lé lek halk hangon azt va it i gyekszem meg fo gad ni, Hogy a Lé lek hang a mindig D m súg sze a, ha fi gye lek: lí den súg has sa: E D m m 7 7 B B 7 Refrén E D m Ha A Úgy szeress, a hogy Ő sze ret té ged, E E B 7 7 B B 7 Légy mindig ó szí vű, min dig ked ves Légy gyen géd és fi gyelmes E n B minden ki vel, Sze ress úgy, mint é zus sze ret Ba E m B 7 E B E ret B Szöveg és zene: anice Kapp Perry, sz 98 ános :, 980 anice Kapp Perry Erről a dalról készíthető másolat esetenkénti, nem kereskedelmi, egyházi és otthoni használatra

47 Érzem, ézus szeret Kifeezően q = D m m 7 7 né ö tu Ér Ér Ér zem, é zus sze ret, Min den ezt súg a zem, é zus sze ret, Ő gyen gé den át zem, é zus sze ret, És meg áld en gem, ( 7 ) kem: A Lé lek halk sza va, A lel; Mi kor i mád ko zom, El dom Szí vem Ne ki a dom Ő Érzem, ézus szeret 7 D m m 7

48 7 7 Refrén B vi tölt lesz lág szép sé é a kes pász sé to ge ge rom Az Ő út át Am m 7 7 U vá lasztom, É le tem át a dom Ér n u 7 D m m 7 7 zem, é zus sze ret, Ő min dig sze ret en gem ézus szeretetét Mindenkivel megosztom Ha szívől szolgálok, Én is áldást kapok ános :0 Szöveg: if Ralph Rodgers, ; K Neell Dayley, sz 99; és Laurie Huffman, sz 98 Zene: K Neell Dayley, sz , 979 K Neell Dayley Engedéllyel felhasználva Minden og fenntartva Erről a dalról készíthető másolat esetenkénti, nem kereskedelmi, egyházi és otthoni használatra

49 ézus feltámadt ézus feltámadt Örömmel q = 0 7 U (harangszerűen) B u é zus fel tá madt, Di csérd ne vét! Szívünk ör vend, Ő ú ra B B A 7 7 n A B él N Di csér ük dal lal ó Meg vál tón Mert hús vét nap án kat, 7 n B B U 7 u n Ő fel tá madt, Mert hús vét nap án Ő fel tá madt! lassaan Szöveg és zene: Thelma ohnson Ryser, IRI Máté 8: 0

50 Mondd, ézus tényleg feltámadt Mondd, ézus tényleg feltámadt Átérezve q = E m B m E 7 Mondd, Mondd, é é zus tény leg fel tá madt I gen, harmad na pon A zus tény leg visz sza tért I gen, ú ra itt árt, Meg A E 7 m B 7 n szik la sír át el hagy ta, Má ri á hoz é rint het ték se e it, Ven dé gül lát Meghitten E m B n A E szólt ták m E 7 A A szög nyo ma ott volt ke zén És a se az ol da ézus tényleg fel támadt Ha lá la u tán I gen, ahogy mad E 7 m B 7 n Szöveg: Mael ones aott, IRI Zene: Royce ampell Titchell, IRI n m 7 m, B U 7 n u lán E U én! Mondd, u Lukács :6 Nefi :0

51 Amikor úra elön Ő Amikor úra elön Ő Meghitten q = A A dül már, mi kor ú ra el ön Ő, Tán an gyal szó csen mi kor ú ra el ön Ő, A szí vem kész e A Hogy már hall föl drá m 7 det pu ha hó fe ga ar cát lás sam m 7 min den zöl dül Tán egy ú csil am i má át Őt kö ve tem B di, én, Vagy És lag mad 6

52 7 fel min nap kö ra gyog Az ég olt ár so dennap, Így fé nyem fel ra B U tán tok nyán gyog, Vagy És fény á rad é sza ka Az al ko nyat u rü löt tem má sok nak U tat mu tat ha 7 u kö Ő B azt gyer A Mily gyer ál U u 7 n me kek hez szól sza va, dott lesz a nap, mi kor m 7 ré gyűl nek mad Tu dom, mert egy így szól hoz zám: ól szol gál tál, m U mond ta: er tek hoz zám mind nyá me kem Hadd ö lel e lek most lassaan u 7 an át! kor hű És Mad Szöveg és zene: Mirla reenood Thayne, Máté 6:7; 9: 9 Mirla reenood Thayne, Provo, Utah Megúítva, 980 Engedéllyel felhasználva Erről a dalról készíthető másolat esetenkénti, nem kereskedelmi, egyházi és otthoni használatra 7

53 ézus Krisztus egyháza ézus Krisztus egyháza Határozottan q = Az U tol só Napok Szent e inek ézus Krisz tus Egy há za tag D 7 (Em) Am D 7 a vagyok én, Az Úr ter vét nagy hit tel kö ve tem Hiszek 7 Meg vál tó é zus Krisz tusan, tisz te lem ne E 7 ó, azt teszem, fé nyét kö vetem, i gé ét hir de m D 7 7 Szöveg és zene: anice Kapp Perry, sz IRI Tan és a szövetségek : Am vét; ẇ tem Mi 8

54 Az evangélium 9

55 A hit Határozottan q = 80 9 D A 7 A A m hit hit kát re B m tu tu dás, hogy nap pal kö vet min den é sza dás, hogy Is ten mel lől öt tem a föld D E m A 7 D A A A hit hit hit B m 7 E 7 A 7 tu tu dás, hogy meg hall dás, hogy Is ten gat hez az mad Úr visz min den i mát A hit o lyan, mint a sza tér he tek Hit tel í zom A tyám N lassaan D E m N B m mag: an El és ül tet ve ki a Meg vál tóm hat an 0

56 D A hit ki zsen dül a szí vem en, A El mé lyül hi tem, ha ót te szek, S en kiszélesítve E m U u D A 7 mi ge a tempo kor ót te del mes ke Szöveg: Beatrice off ackson, sz IRI Zene: Michael inlinson Moody, sz IRI D D szek dek Zsidók : Alma :8,

57 Segíts, ó Atyám Segíts, ó Atyám Határozottan B q = 96 0 Se Se gíts, ó A tyám, hogy meg o csás gíts, ó A tyám, meg án nom min E B E B sak, dent, 7 B n Ha Hi úgy ér zem, hogy meg án tot á i mat mind ó vá ten Se gíts, A tyám, halld meg i D m tak nem E B mám! E Hadd le gyek min dig kö zel Hoz B 7 B zád Szöveg és zene: rances K Taylor, Hozzáadott szöveg ( versszak) 989 IRI Lukács :; Efézuseliek : Máté 6:

58 Átérezve q = sek, met, Oly A ó, ke És Bűn Am ha e ső múl tán szi vár ványt ke re reszt víz mad le mos sa min den vét ke lá tom, mily szép így a o csá na tot nyer he ú lel B 7 Am Refrén Am B föld, tek, hogy és ra tisz ta lett kem fe lőd het Oly tisz ta le szek én is, mint a Amikor megkeresztelkedek föld e ső u B tán, B U u U u Hogy m 7 ú ra Ve led él hes sek a menny en, ó A tyám Szöveg: Nita Dale Milner, 9 00; átd 989 IRI Zene: Nita Dale Milner, IRI Mózes 9:8 7 selekedetek :8

59 A keresztelés A keresztelés sendesen E 8 8 q = 66 (Kettes ütemen kell vezényelni) A E (m) A E B 7 p E B 7 é Be Pél zus el ment ú de á töl töm most így a tör dá át mi úgy követ E E B 7 a vényt ük,

60 E B 7 Ke Mond Hogy m f resz te lő á nos ta é zus á nos meg ke resz tel ke Hogy Hogy Így E B 7 hoz, nak, dünk, a or dán hűs vi zé e lép mutat ek uk mad meg A tyám Atyánk m A E en hoz nak, m E Meg Az Hogy ke resz tel ked hes Ő ki rály sá gá en ge del mes ke B 7 E sen a dünk al kéz Szöveg: Mael ones aott, IRI Zene: raford ates, sz IRI eld 98, 989 IRI Máté : 6 A negyedik hittétel

61 A Szentlélek Egyszerűen q = 6 8 ( dim) 7 Meg í gér te é zus, Hogy el küld mad kö zénk Egy A kon fir má lás sal, Kéz rá té tel ál tal, Meg vi ka gasz ta ló a rá tot, Az i gaz ság Lel pom én a Szent lel ket, Hogy mu tas sa u Szent hall Lé gat (E 7 ) 7 lek halk han gon A szí vem hez nom kell min dig Sze líd hang á A 7 D m i Ő két tam B 7 E m szól; ra! zony sá got tesz ne kem Is ten ről s Krisz tus mad se gít min den nap, Hogy a ót vá lasz Szöveg: eanne P Laler, sz 9; átd 977, 989 IRI Zene: eanne P Laler, sz IRI A Szentlélek A Ó, Ő Mert 7 ról szam ános :6 6

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

Robert Faricy SJ Robert J. Wicks. Jé zust szem lél ni. Nyiredy Maurus OSB. Pan non hal ma, 2011.

Robert Faricy SJ Robert J. Wicks. Jé zust szem lél ni. Nyiredy Maurus OSB. Pan non hal ma, 2011. Robert Faricy SJ Robert J. Wicks Jé zust szem lél ni For dí tot ta: Nyiredy Maurus OSB Pan non hal ma, 2011. A for dí tó elõ sza va En nek a könyv nek az alap ja egy az USA-ban tar - tott min den vá ra

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

84 AZ ÖRDÖG TEMPLOMA. Ma ria

84 AZ ÖRDÖG TEMPLOMA. Ma ria 84 AZ ÖRDÖG TEMPLOMA Ma ria A nô az egyik kö nyö ké re tá masz kod va néz te Ur qu hart sû rû szôr rel be - nôtt mell ka sát. Mu ta tó uj já val vé gig ván do rolt a szôr ze ten, és min dun - ta lan ki

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

13. Mátyás álruhában

13. Mátyás álruhában 1. Mátyás álruhában Bíró, Mátyás Függöny szét. Falu. Jobbágyok dolgoznak a Bíró birtokán. 108 Allegretto Borbála, Markal. II. Úr, Jobbágyok(tenor coro(nép) Öreg Jobbágyok(bariton) Kinizsi, Beckensloer

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

MIT JELENT JÉZUSSAL A SZÍVBEN TANÍTANI?

MIT JELENT JÉZUSSAL A SZÍVBEN TANÍTANI? pedagoguskonyv_lelekönyv.qxd 2013.05.29. 8:24 Page 1 Sok szeretettel minden pedagógusnak és szülőnek MIT JELENT JÉZUSSAL A SZÍVBEN TANÍTANI? pedagógus füzetek II. pedagoguskonyv_lelekönyv.qxd 2013.05.29.

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

Kedves Olvasóink! 2.- 3. ol dal: A ci gány ki sebb ség. vá ro sunk ban. 9. ol dal: éj jel-nap pal. Egy ne gye di kes gim na zis ta port - ré ja.

Kedves Olvasóink! 2.- 3. ol dal: A ci gány ki sebb ség. vá ro sunk ban. 9. ol dal: éj jel-nap pal. Egy ne gye di kes gim na zis ta port - ré ja. Ára: 30, Ft VII. évfolyam 1. szám W JÁSZAPÁTI ÉS KÖRNYÉKE FÜGGETLEN havilapja W 1996. január W Új évi kö szön tô Mint az Önök or szág gyû lé si kép vi se lô je, ez úton sze ret ném az új év al kal má ból

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

16,6 7 »Elõt te tek megy Galileába.«

16,6 7 »Elõt te tek megy Galileába.« 16,2 5 Má ria, Ja kab [any ja], va la mint Szalómé il lat sze re ket 1008 vá sá rol - tak be, hogy el men je nek és meg ken jék õt 1009. (2) Nagyon ko rán reg gel, a hét elsõ nap ján 1010 mentek a sír

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

A szívek pünkösdjérõl

A szívek pünkösdjérõl M á j u s - P ü n k ö s d h a v a 3 A szívek pünkösdjérõl Már ki ne ve zett szen te si lel ki - pász tor vol tam, mi kor te me té si be szé det kel lett tar ta nom egy jó ba rá tom és pap test vé rem ko

Részletesebben