HARMADIKOS NYELVTAN KÉZIKÖNYV HÓNAPRÓL HÓNAPRA MEIXNER - MÓDSZERŰ ANYANYELV TANKÖNYVCSALÁD

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HARMADIKOS NYELVTAN KÉZIKÖNYV HÓNAPRÓL HÓNAPRA MEIXNER - MÓDSZERŰ ANYANYELV TANKÖNYVCSALÁD"

Átírás

1 HARMADIKOS NYELVTAN KÉZIKÖNYV HÓNAPRÓL HÓNAPRA MEIXNER - MÓDSZERŰ ANYANYELV TANKÖNYVCSALÁD írták: Adorján Katalin, Csorba József, Damó Eszter AIÓ Tankönyvkiadó, 2012

2 Az alábbiakban tanítási órákra osztva mutatjuk be a diktálandó szavakat, mondatokat, illetve megoldandó feladatokat. A feladatok megoldási módjára is teszünk javaslatot (egyéni, csoportos, páros, frontális), de az óraszervezés konkrét kimunkálása már az osztályra szabottan a pedagógus feladata kell, hogy legyen. A ly-j-s kötelező szólista (munkafüzet 111. oldal) gyakorlása a tanév során folyamatosan történik, de a diktálásokban gyakoroljuk a 2. osztályos szólistát is. A szavak begyakorlásához a kiadó honlapján (www.aio.hu) képanyagot biztosítunk, amelyet a szavakkal együtt a tanterem falán helyezzünk el, hogy a gyerekek láthassák azt. Ezen kívül a képanyagból memóriajátékot is készítsünk úgy, hogy a gyerekek párosával, illetve kis csoportokban óra végi játékként, napköziben, szabadidőben játszhassanak vele. Lehet úgy eljárni, hogy az első félévben a 2.-os szókészlet mellé 15 új szót gyakoroltatunk, majd a 2. félévben a második 15 szót. (Összesen 30 megjegyzendő új j-ly-s szó szerepel a szólistánkon.) De úgy is megoldható, hogy már a tanév elején kitesszük az összes szót. Az első félévben a diktálásokban az alábbi 3.-os szavak fognak előfordulni: baj, talaj, kajak, tutaj, éjfél, olaj, János, Juli, Jolán, Orsolya, gally, boly, harkály, pulyka, kályha pehely, páholy. Törekedünk arra, hogy a diktálásban csak olyan szavak kerüljenek elő, amelyeket már előtte megbeszéltünk, gyakoroltunk. Az új szavakat pedig először úgy diktáljuk, hogy külön az ly-s, külön a j-s szavakat, a diktálás előtt pedig felhívjuk a figyelmet, hogy most csak ly-s vagy csak j-s szavak fognak előfordulni. Ismétlés óra Mondatfajták 1. óra A kijelentő mondat Diktálás, ami egyben év eleji tudásszint mérés is. Minden mondatot kétszer mondunk el, hangsúlyozva, lassan. Két kacsa totyog hápogva a tó felé. Zsupsz, máris pancsolnak, fürdenek benne. Finom, friss víz hápogják. A bögyüket teleszedik pici halakkal, meg békalencsével. Könnyű nektek gondolta egy gyík a tóparton. Én semmi pénzért nem mennék a vízbe. Jobb nekem egy napos kövön sütkérezni. Ismétlés: megbeszélni, a mondatról tanultakat, illetve a kijelentő mondatról tanultakat. (Mf. 5. old/1. feladat) A második osztályos munkafüzetben ez szerepelt: Ha valamit állítunk, közlünk, kijelentünk, kijelentő mondatot használunk. Ez a leggyakoribb mondatfajtánk. A mondatvégi írásjele:. (pont) Az eseménykép értelmezése frontális keretekben. Kezdetben egyszerű képolvasás. Mi mindent lehet felfedezni a képen? (Elsősorban a gyengébb nyelvi adottságú gyerekek megszólításával.) Második szakaszban igaz és hamis állítások, amelyeket lehetőleg már a (jobb képességű) gyerekek fogalmaznak, s a többiek szavaznak róla. Igaz, hamis felemelhető tanulói kártyák célszerű, ha rendelkezésre állnak, ezt sok helyzetben tudjuk használni. Befejezésként be lehet csempészni kérdő és esetleg más mondatot is. Ha közben becsúszik ilyen, akkor még jobb! Ezek kapcsán, mivel esetükben nem megállapítható, hogy 2

3 igazak-e (a szavazás eredménytelenségével is bizonyíthatóan) lehet arról beszélni, hogy ez a kijelentő mondatok jellemző tulajdonsága. Ez más mondatfajták esetében nem vizsgálható. Befejezésül a játék úgy folytatható, hogy bármilyen mondatot lehet már mondani, s a szavaztatás lebonyolítását rá kell bízni a mondat megfogalmazójára. Jó, ha a következő gyereket is ő választhatja ki. HF: Az 5. old./2. feladat írásos részének megoldása, kiegészítve a 6. old./ 3. feladattal. 2. óra A kérdő mondat A diktálás menete a következő legyen: először írják le a szavakat, ellenőrizzék, javítsák, majd 1-2 mondatot írjanak le diktálás után. Amennyiben a mondatokban vessző, kettőspont szerepel, azt is diktáljuk le, ez még nem tananyag. Amennyiben az osztály összetétele nagyon jó és nem okoz gondot az írás, úgy az egész szöveget le lehet diktálni. folyó, partja, áll, hajó, sólyom, sirály, papagáj A gyerekek a folyó partján állnak. Nézik a hajókat.(nyáron Mihály egy állatkertben járt. Látott sólymot, sirályt és papagájt is.) 1. boríték megoldása Mf. 6. old./2. feladat alapján felidéztetni a kérdő mondatról tanultakat. A második osztályos munkafüzetben ez szerepelt: Kérdéseinket kérdő mondattal fogalmazzuk meg.a mondatvégi írásjele:? (kérdőjel) Mf. 6. old./3., 7. old./4., 5., 6., 8. old./7. feladat megoldása. HF: Az 5. old./2. feladat írásos részének megoldása, kiegészítve a 6. old./ 3. feladattal. 3. óra A felszólító mondat 1. juh, furulya, játszik, kutyája, folyó A juhok a réten legelésznek. A juhász előveszi a furulyáját, és játszani kezd. (Kutyája figyelmesen hallgatja. Délután a folyóhoz terelik a birkákat, hogy igyanak.) A 2. boríték közös kirakása kapcsán vezetjük be a felszólító mondat fogalmát, hogy a beszélő szándéka: felszólítás, parancs, utasítás, tiltás. A 3. borítékot önálló munkában oldják meg, majd páros- vagy csoportmunkában beszéljék meg a beszélő szándékát. Azért mondta, mert..ez vezet oda, hogy megértsék a felszólító mondat tartalmát, célját. (Utasítás, stb. ) Fontos, hogy a gyerekek megértsék, hogy nem a mondat fejezi ki, hanem a beszélő a mondat révén! 3

4 A két feladat alapján megfogalmazni, hogy mi jellemzi a felszólító mondatot. A munkafüzetet csak ezután érdemes kinyitni. (Ott szerepel egy megjegyzendő megfogalmazás.) A mf. 8. old./3. feladatot házi feladatnak érdemes feladni. A mf. 9. old./4. mf. feladat teljes kivitelezésére már valószínűleg nem jut idő, de lehet még rajta házi feladatként dolgozni, s következő órát lehet ezzel kezdeni. (Diktálás után.) 4. óra A felszólító mondat 2. lyuk, kilyukad, megjavít, segít, bicikli, osztálytárs Kilyukadt a biciklim kereke egy szögtől. Ki tudja megjavítani? (Egy osztálytársam apukája segít nekem.) Mf. 9. old./ (4), 5., 6., 7., 10. old./, 9. feladat A mf. 11. old./10. feladat előtt szükséges elővenni a mondatfajtákat tartalmazó borítékot, és a szavazókártyák szövegét kiszíneztetni, hogy ránézésre is egyértelműek legyenek. A kijelentőt feketére, kérdőt kékre, felszólítót pirosra kellene színeztetni. A nem tudom fehér maradhat. Mindegyik hátuljára felnagyítva, jól láthatóan rajzolják fel a megfelelő színnel a mondat végi írásjelet. Mindkét oldalra érdemes megfelelő színnel vastag keretet is színeztetni! Ez azért fontos, hogy akik hátul ülnek, azok is lássák a szavazás eredményét, ha körbenéznek. Illetve akkor is látható legyen a szavazat, ha véletlenül fordítva tartja a tulajdonos. A színkulcsot a terem falára is ki kell függeszteni, lehetőleg a táblai fal jól látható részére! Ezeket az ismeretterjesztő szövegeket a tanítók jó, ha megtervezik felolvasás előtt, hogy melyik mondattal mi a szándékuk. (Előre beírni az írásjeleket, esetleg megfelelő színekkel aláhúzni, a mondatokat. Azért is fontos, mert véletlenül értelmezhetjük másképpen az ellenőrzéshez szükséges második felolvasásnál!) Minden mondat csak egyszer hangozzon el! Nem szükséges hosszú szünetet tartani a mondatok között. A kártyákra az ellenőrzéskor van szükség. A gyerekek akkor kikészítik maguk elé az aktuális kártyákat. Csak a mondat újbóli elhangzása után adott jelre veszik fel onnan a megfelelőt, s egyből fel is tartják. (Ne maradjon idő a párhuzamos tájékozódásra!) Bátorítani kell a nem tudom kártya használatát! Használója kérdezhesse meg a jól választóktól, hogy hogyan ismertek rá, miért A később használandó kártyákat majd akkor színezik, ha szükség lesz rájuk. (Az óhajtó zöld, felkiáltó lila lesz majd.) Ezt a borítékot érdemes beragasztani a munkafüzet végébe, s itt tárolni, mert rendszeresen szükség lehet rá. (Ha sok még a bizonytalanság, lehet meseolvasáskor vagy egyéb akár órai helyzetekben is használni őket! Nem arra gondolunk persze, hogy minden mondatot elemeztetni egy szövegből, mint a feladatoknál.) A mf. 10. old./8. feladat órai megbeszélés után és a 11. old./11. feladat lehet házi feladat. További csoportmunka javaslat, ha jut rá idő: Adott mondattípus keresése az eddigi olvasmányok párbeszédes részeiből. A többi csoportnak tippelnie kell, hogy melyik olvasmányból való, s mi a mondattal a szereplő szándéka, miért mondta. 4

5 5. óra Az óhajtó mondat 1. hallás, Károly, zongorázik, ujj, díj, furulyázik Károly gyönyörűen zongorázik. Nagyon hosszú ujjai vannak. (Furulyázni is szeret. Már díjakat is nyert a szép muzsikájával.) A 4. boríték közös megoldásával vezetjük be az óhajtó mondat fogalmát, mi szerint óhajtó mondattal óhajunkat, kívánságunkat, vágyainkat fejezzük ki. A mf. 12. old./2. feladat csoportmunka: mondatalkotás füzetbe a 3. feladat képeiről. Ellenőrzés. A mf. 13. old./33. feladat első két mondatának frontális megoldása után a többi páros munkában. Az utolsó kettő-három maradhat házi feladatnak. További csoportmunka javaslat, ha jut rá idő: Adott mondattípus keresése az eddigi olvasmányok párbeszédes részeiből. A többi csoportnak tippelnie kell, hogy melyik olvasmányból való, s mi a mondattal a szereplő szándéka, miért mondta. 6. óra Az óhajtó mondat 2. folyó, bagoly, gubbaszt, éjjel, anyjuk, fióka A folyó partján hatalmas fák állnak. Az egyiken egy bagoly fészkel. ( Fészkében két kis bagolyfióka gubbaszt. Anyjuk pockokat, egereket fog nekik. A fiókák gyorsan fejlődnek.) 5. boríték önálló megoldása, majd ellenőrzés és a megfigyelni való megbeszélése párokban. Mf. 14. old./5. feladat közös megoldása Mf. 15. old./6. feladat önálló munka Mf. 15. old./7. feladat közös megoldása, előtte az óhajtó szavazókártya színezése zöldre. HF.: 2 óhajtó mondat megfogalmazása vagy kikeresése egy olvasmányból. További csoportmunka javaslat, ha jut rá idő: Adott mondattípus keresése az eddigi olvasmányok párbeszédes részeiből. A többi csoportnak tippelnie kell, hogy melyik olvasmányból való, s mi a mondattal a szereplő szándéka, miért mondta. 5

6 7. óra A felkiáltó mondat 1. folyosó, Károly, mosolyog, ünnep, tejföl, karaj, újkrumpli, madártej, A folyosó végén van a konyha. Károly bácsi, a szakács mosolyog. (Figyelem, a vesszőt is le kell diktálni, mert nem alsós tananyag! ) (Ma ünnepi ebéd lesz. Tejfölös gombaleves és rántott karaj újkrumplival! A végén madártej.) A 6. boríték közös megoldásával vezetjük be a felkiáltó mondat fogalmát, mi szerint örömünket, fájdalmunkat, bánatunkat, ijedtségünket fejezzük ki általa. Alaposan beszéljük meg a háttérben levő érzelmeket, illetve annak kifejeződését a hanglejtésben! Mf. 16. old./2. feladat: szobros játék - Mindenki álljon fel! Vegyük sorra egyenként az alábbi kifejezéseket! Csodálkozzunk: ejha!, jé!, nahát!, no de ilyet!, óh!, ez igen, ez ám a valami! Mindegyiket ismételjék el a gyerekek, s közben kezükkel, arcukkal is igyekezzenek azt kifejezni, kihangsúlyozni, amit mondanak, s maradjanak is úgy (szobor). A legkifejezőbbet, karakteresebbet ki kell választani, s a többieknek bemutatni. Aztán ők is pont azt a testtartást, gesztust, mimikát igyekeznek lemásolni az újabb elismétlésnél. Miután végighaladtunk a listán, közösen újra elmondják az egész sorozatot, de közben már mindenkinek az egységesített testtartásokat és gesztusokat kell használnia. Érdemes olyanokat választani, amelyek jól különböznek egymástól, hogy összefűzve mozgalmas sorozatot alkossanak. Az így létrehozott mimetizált mondókát későbbiekben is fel lehet eleveníteni ráhangolásként, befejező játékként vagy óraközi lazításként. Mf. 16. old./3. feladat képein látható szereplők érzelmeinek megbeszélése, a kép mellé való rögzítése után 5 csoportot alakítunk (Minden csoport egy képpel dolgozik!), a csoportok minél több mondatot alkossanak az adott szereplő nevében. A mondatok kerüljenek csomagolópapírra, ellenőrizzük a táblán. Hangsúlyozzuk, hogy ezek felkiáltó mondatok, mert. Mf. 18. old./4. feladat frontális elkezdése, majd befejezése házi feladat. HF.: mf. 18. old./5. feladat További csoportmunka javaslat, ha jut rá idő: Adott mondattípus keresése az eddigi olvasmányok párbeszédes részeiből. A többi csoportnak tippelnie kell, hogy melyik olvasmányból való, s mi a mondattal a szereplő szándéka, miért mondta. 8. óra A felkiáltó mondat 2. állatkert, meghallgat, sirály, sólyom, héja, bagoly Az állatkertben voltunk. A madárházban láttunk sirályt, sólymot, héját, baglyot. ( Meghallgattuk a madarász előadását.) 6

7 Mf. 18./ 4.5. feladat házi feladat volt, ennek ellenőrzése szavazókártyákkal. Előtte a felkiáltót lilára színeztetni. Megbeszélni, hogy milyen konkrét érzelem miatt Mf. 18. old./6. feladat csoportmunka. A végén megbeszélés, értékelés. HF: 2 felkiáltó mondat megfogalmazása vagy kikeresése egy olvasmányból. További csoportmunka javaslat, ha jut rá idő: Adott mondattípus keresése az eddigi olvasmányok párbeszédes részeiből. A többi csoportnak tippelnie kell, hogy melyik olvasmányból való, s mi a mondattal a szereplő szándéka, miért mondta. 9. óra A felkiáltó mondat 3. veszélyes, talaj, Mihály, János, bélyeg, éjjel, pocsolya, gyűjt, szennyezett, bagoly Éjjel nagy eső volt, ezért az úton sok a pocsolya. Mihály és János jó barátok, mindketten gyűjtik a bélyeget. (A szennyezett talaj sok veszélyes anyagot tartalmazhat.) Mf. 19. old./7. feladat egyéni felkészülés után frontális osztálymunka. A végén a felkiáltó mondat sajátosságainak megfogalmazása. Mf. 19. old/ 8. feladat frontális osztálymunka Mf. 19. old./9. feladat önálló munka Mf. 20. old./10. feladat frontális osztálymunka Mf. 20. old./12. feladat eleje frontális osztálymunka, befejezése házi feladat HF.: mf. 20. old./11. feladat További csoportmunka javaslat, ha jut rá idő: Adott mondattípus keresése az eddigi olvasmányok párbeszédes részeiből. A többi csoportnak tippelnie kell, hogy melyik olvasmányból való, s mi a mondattal a szereplő szándéka, miért mondta. 10. óra A felkiáltó mondat 4. Ibolya, papagáj, mosolyog, ujj, ijeszt, javít, héja Ibolya papagájára mosolyog, amikor az ujjára száll. Javítsuk ki a hibásan írt szavakat! (Engem nem ijeszt meg ez a közel repülő héja.) Mf. 21, old./13. feladat frontális osztálymunka 7

8 Mf. 22. old./15. feladat frontális osztálymunkával kezdődik, majd csoportmunkában kell befejezni, ami folytatódik a 16. feladatban. Mf. 23. old./16. feladat csoportmunka HF.: mf. 21. old./14. feladat További csoportmunka javaslat, ha jut rá idő: Adott mondattípus keresése az eddigi olvasmányok párbeszédes részeiből. A többi csoportnak tippelnie kell, hogy melyik olvasmányból való, s mi a mondattal a szereplő szándéka, miért mondta. 11. óra A mondatfajták összefoglalása minden mondatot új sorba írni, a mondatok mellé odaírni, hogy milyen fajtájú mondat. Szombaton és vasárnap pihenjetek, aludjatok sokat! Ki szereti a tejtermékeket? Bárcsak egyszer láthatnék egy igazi királyi palotát! A 7. boríték közös ellenőrzése alapján a mondatfajták áttekintése, az egyes mondatfajták sajátosságainak áttekintése: mikor használunk.mondatot? Milyen szavak fordulnak elő gyakran.mondatokban? (Ha van ilyen jellemző. A kérdő, felszólító, felkiáltó, óhajtó mondatoknál van.) Milyen írásjelet teszünk a végére? Ezeket a kérdéseket tisztázzuk. Mf. 24. old./2. feladat megoldása frontális osztálymunkában. Mf. 24. old./3. feladat önálló munka A 8. boríték (beragasztani a füzetbe) Csoportmunka javaslat: Adott mondattípus keresése az eddigi olvasmányok párbeszédes részeiből. A többi csoportnak tippelnie kell, hogy melyik olvasmányból való, s mi a mondattal a szereplő szándéka, miért mondta. 12. óra A mondatfajták összefoglalása minden mondatot új sorba írni, a mondatok mellé odaírni, hogy milyen fajtájú mondat. Jaj, milyen szép állat ez a sólyom! Bárcsak kaphatnék egy papagájt! Ne ijedj meg egy héjától! Mf. 25. old./5. feladat frontális megoldása. Ellenőrzése a mondatkártyákkal. Mf. 25. old./6. feladat önálló munka Mf. 25. old./7., 26., old./ feladat frontális munka, de szervezhető már ez is csoportban, illetve a 8.9. feladatot házi feladatnak is adhatjuk. 8

9 Mf. 26. old./10. feladat csoportmunka: Előre készíteni kell hozzá szókártyákat plakát méretben minden csoport számára: kijelentő mondat közlés kijelentés állítás megállapítás kérdő mondat kérdés érdeklődés tájékozódás problémafelvetés felkiáltó mondat öröm fájdalom bánat ijedtség óhajtó mondat óhaj vágy kívánság szenvedély felszólító mondat parancs utasítás tiltás rendszabály 13. óra 1. Tudáspróba - mondatfajták 1. sajt, vaj, folyó, király, folyosó, fej, papagáj, tej, milyen?, lyuk, bagoly 2. Milyen mondatfajtákat ismersz? Milyen írásjel van a végén? 3. Pótold a mondatvégi írásjeleket! A kavics szöveg 4. Alakítsd át a kijelentő mondatokat óhajtó és felszólító mondattá! 5. Írj 3 felszólító mondatot a munkafüzet 5. oldalán található képről! 9

10 név 1. Tudáspróba Milyen mondatfajtákat ismersz? Milyen írásjel van a végén? 3. Pótold a mondatvégi írásjeleket! A kavics Sári és bátyja, Ágoston a folyóparton sétált _ A part tele volt kavicsokkal _ Ágoston felvett egyet és nézegetni kezdte _ Ó, de szép _ Nézd, milyen kerek és sima _ Tudod mitől lesz ilyen _ Nem tudom _ Na, akkor figyelj _ Fönn a hegyekben a nappalok nagyon melegek, az éjszakák viszont metszően hidegek _ A nagy hőmérséklet ingadozás miatt a kövek megrepednek, aprózódnak _ A szél, az eső csiszolja, mozgatja, a víz elsodorja, görgeti ide-oda _ A kövek egymáshoz ütődnek, tovább aprózódnak _ Súrolják, dörzsölik egymást, míg ilyen szép simák, gömbölyűek lesznek _ Mire szokták használni a kavicsot _ 10

11 4. Alakítsd át a kijelentő mondatokat óhajtó és felszólító mondattá! Péter kilép a színpad függönye elé. Óhajtó mondat: Felszólító mondat: Sári segít a konyhában zöldséget tisztítani. Óhajtó mondat: Felszólító mondat: 5. Írj három felkiáltó mondatot a munkafüzet 5. oldalán található képről! 11

12 A főnév óra 14. óra A főnév fogalma A 3. osztályos ly-j-s szavakkal való ismerkedést most kezdjük el. Először csak j-s, majd ly-s szavakat diktálunk, ebben az időszakban felhívjuk a gyerekek figyelmét arra, hogy éppen melyiket gyakoroljuk. Az első félévben ezeket a szavakat gyakoroljuk: baj, talaj, kajak, tutaj, éjfél, olaj, János, Juli, Jolán, Orsolya, gally, boly, harkály, pulyka, kályha pehely, páholy j-s szavak gyakorlása, felhívni a gyerekek figyelmét, hogy minden szóban -j- betűt írunk. talaj, kajak, tutaj, olaj, János, Juli, Jolán János és Juli kertjében számtalan virág illatozik. A rózsa illatos és gyönyörű. (Ki tudja mi a különbség a tutaj és a kajak között?) A főnév színe a sárga lesz. Kötetlen beszélgetés arról, hogy mindenek van neve, van kialakult szokás arra, mit hogyan nevezünk, hogy minek mi a neve. Pl. kisgyerekek gyakran adnak saját, érdekes neveket is a dolgoknak, s családon belül ez az elnevezés akár szokássá is válhat. Mf. 27. old./1. feladat frontális osztálymunkában. Először közös képolvasás: mi minden látható a képen? A gyerekek által mondott szavakat fel lehet írni a táblára, majd ezek válogató leírása, rendezése (élőlények-tárgyak csoportokba). Mf. 28. old./3. feladat önálló munka Mf. 28. old./2. feladat házi feladat + a diktálásból az élettelen dolgok neveit aláhúzni Játék az óra végén: A tanító élő és élettelen dolgokat mond. Ha élő, a gyerekek mozognak, ha élettelen, megmerevednek egy pózban. Hasonlóan a repül a. repül a játékhoz. 15. óra A főnév 2. ly-s szavak gyakorlása, felhívni a gyerekek figyelmét, hogy minden szóban -ly- betűt írunk. gally, harkály, pulyka, kályha, páholy, Orsolya, Ibolya Orsolya a páholyból nézi az operát. Ibolya a kályhában tüzeli el a száraz gallyakat. (A harkály az erdő fáinak orvosa.) A diktált szavak közül aláhúzni az élőlényeket, karikázni a tárgyakat. A 10. boríték segítségével bevezetni a gondolati dolog fogalmát. Először kiválogatni az élőlényeket és a tárgyakat. Maradt az asztalon 7 szó, ami se nem élőlény, se nem tárgy, hanem gondolat! Ezeket közvetlenül nem látjuk, nem, tudjuk megfogni, csak a fejünkben vannak. Ezek gondolatok, vagy gondolati dolgok. Gyűjteni még gondolati dolgokat. 12

13 Mf. 29. old./6. feladat közös megoldása A 11. boríték önálló megoldása HF.: A 11. boríték szavaival további mondatalkotási feladat, adjuk meg, hogy milyen fajtájú mondatot kell írni! Óra végi játék: A tanító élő és élettelen dolgokat mond. Ha élő, a gyerekek mozognak, ha élettelen, megmerevednek egy pózban. Hasonlóan a repül a. repül a játékhoz. 16. óra A főnevek többes száma j-s szavak gyakorlása, felhívni a gyerekek figyelmét, hogy minden szóban -j- betűt írunk. baj, jelmez, éjfél, tutaj, olaj, talaj, János, Juli, Jolán Juli anyukája olajban süti a farsangi fánkot. Juli és János a farsangi jelmezüket készítik. (Éjfélig maradnak fent.) A diktált szavak között szerepel két kakukktojás (baj, éjfél - gondolati dolgok), ezt aláhúzni, megmagyarázni a javítás után, hogy miért lóg ki a sorból. Mf. 30. old./1. feladattal vezetjük be többes szám fogalmát. A szótő és a toldalék megfigyelés után a gyerekek vegyék észre a többes szám jelét, amit nem nevezünk jelnek. Csak toldaléknak. (Mf. 30. old./ 2.3. fd.) A mf. 31. old./4. feladattal felismertetjük a kötőhang jelenségét: ha a szó mássalhangzóra végződik, nem tudjuk odatenni a k-t, kell egy kötőhang, különben nem tudnánk kimondani. HF.: mf. 31. old./ 5.6. feladat Óra végi játék: csoportban gyűjtőmunka tárgyakat gyűjteni adott hanggal, élőlényeket gyűjteni adott hanggal. Lehet nehezíteni, legyen minden többes számú. 17. óra A főnevek többes száma A már megismert ly-j szavak együttes gyakorlása bajok, kajakok, tutajok, mérnök, harkályok kályhák, pulykák A harkályok az erdő orvosai, mert a fák odvából megeszik a férgeket. (A vízitúrára teherautóval viszik a kajakokat.) A diktált szavak között szerepel egy kakukktojás (mérnök nem tsz.), ezt aláhúzni, megmagyarázni a javítás után, hogy miért lóg ki a sorból. A 12. boríték önálló megoldása, a tapasztalatok közös megbeszélése. Felhívni a figyelmet arra, hogy sok gondolati dolognak nincs többes száma. Lehet gyűjteni olyanokat, amiknek van. (gondolatok, feladatok, érzelmek, célok, stb.) 13

14 Mf. 32. old./8. feladatban van egy csapda, mégpedig a számnevek. Erre érdemes nagyon odafigyelni, kiemelni az ellenőrzésnél. Esetleg eleve ezzel kezdeni, hogy vannak megtévesztő szavak, ki vette észre? Mf. 32. old / feladatok önálló munka, közös megbeszéléssel. HF.: mf. 33. old./ feladat Óra végi játék: csoportban gyűjtőmunka tárgyakat gyűjteni adott hanggal, élőlényeket gyűjteni adott hanggal. Lehet nehezíteni, legyen minden többes számú. 18. óra A főnevek többes száma rendhagyó ragozás A már megismert ly-j szavak együttes gyakorlása gallyak, kajak, tutajok, harkályok, pulykák, kályhák, bajok, jelmezek János a kertjében levágta a száraz gallyakat. A pulykák óriási zajt csaptak a baromfiudvarban. A diktált szavak között szerepel egy kakukktojás (kajak nem tsz.), ezt aláhúzni, megmagyarázni a javítás után, hogy miért lóg ki a sorból. A házi feladat ellenőrzése kapcsán a szabály rögzítése: Ha valamiből több van, többes számot használunk. A többes szám jele: k Pl.: krumpli-krumplik A 13. boríték segítségével vezetjük be a rendhagyó többes számot. Nem kell mély nyelvi elemzésbe fogni, elég arra felhívni a figyelmet, hogy ez milyen érdekes. Mf. 33. old./14. feladat egyéni megoldása és közös ellenőrzése Mf. 34. old./15. feladat egyéni megoldása, közös ellenőrzése Csoportos feladat: mf. 34. old./16. mf. feladat megbeszélése. HF.: A 15. feladat néhány szavával mondatot írni, olyan szavakat kell választani, amelyeknél valami szokatlan van a többes számú alakban. 19. óra A tulajdonnév fogalma falvak, lovak, baglyok, sólymok, mezők, homok, szöcskék, bogarak A baglyok és a sólymok erős, nagytestű madarak. A falvakban kevés helyen tartanak lovakat. A diktált szavak között szerepel egy kakukktojás (homok nem tsz.), ezt aláhúzni, megmagyarázni a javítás után, hogy miért lóg ki a sorból. Mf. 35. old./1. feladat: beszélgetéssel indul az óra a nevekről. A másodikos szövegfeldolgozó munkafüzetben volt egy ilyen feladat: Tudod, hogy a nevednek mi a jelentése, 14

15 története? Kapcsolódik-e a névnapodhoz valamilyen szokás? Nézz utána valamilyen utónévkönyvben vagy az interneten! Ha találtál valami érdekeset, akkor a következő órán beszámolhatsz róla! Mindenki felrakja a teljes nevét a táblára egy papírcsíkon, közösen betűrendbe rakják, ABC ismétlése is cél. A csíkokat csomagolópapírból érdemes kivágni, hogy elég hosszúak legyenek. Szélességük 9-10 cm. Harmadoló hajtással lehet jelezni, a szükséges betűnagyságot. A grafittal előírt neveket zsírkrétával, vagy színes ceruzával de akkor többször átírva lehet messziről is olvashatóvá tenni. Kihúzás előtt érdemes ellenőrizni, javítani, hogy mindenkié helyesen kerüljön nyilvánosságra Ez a gyakorlat a későbbi közös plakátkészítések szövegezésének technikai előkészítését is szolgálja. A nagy kezdőbetűvel való írás már megismert szabályára irányítjuk a figyelmet, ezt le is írják önállóan a füzetbe. Megfigyeltethető még, de nem érdemes leíratni: a vezeték és utónevek sorrendje (más népeknél ez lehet másképpen ) Mindkettő nagy kezdőbetű. Mf. 35. old./3. feladat: csoportmunka, a csoportmunka eredményét mindenki a saját füzetébe rögzítse! HF.: mf. 36. old./4. feladatot megoldani + érdekes, ritka, furcsa, szépen hangzó családneveket gyűjteni internet, könyvek segítségével legalább 5-öt. Ki gyűjti a legtöbbet? Pontos helyesírás követelmény! Óra végi játék: szólánc nevek gyűjtése az utolsó hanggal. 20. óra A tulajdonnév fogalma, a személynevek helyesírása Juli, János, Jolán, Orsolya, Ibolya, vaj, Károly, Mihály, Az iskolai ünnepségeken párosával állnak a gyerekek. Juli és János az első pár, Ibolya és Károly a második. (Mihálynak Orsolya lesz a párja.) A diktált szavak között szerepel egy kakukktojás (vaj), ezt aláhúzni, megmagyarázni a javítás után, hogy miért lóg ki a sorból. Az óra beszélgetéssel indul arról, hogy az utóneveknek között vannak olyanok, amelyeket nem csak nevekként használunk. A neveket pl. virágokról is adhatják. Ha van az osztályban, iskolában ilyen nevet viselő lány/nő érdemes ebből indítani. Mf. 36. old./5. feladat: csoportmunkában megoldani, szükség lesz hozzá kellő számú növényhatározóra. Esetleg ezeket kiválthatja szükségmegoldásként, ha a megfelelő oldalakat fénymásoljuk a kellő példányszámban. A 14. borítékban vezetékneveket, keresztneveket és beceneveket kell szétválogatni, előtte tisztázni a becenév jellemzőit. Önálló munka. Mf. 39. old./7. feladat: csoportmunka. A rajzokat azért sorszámoztuk, hogy hivatkozni lehessen arra, hogy miért pont ezek kapták az adott nevet. A rajzokat a gyerekek elláthatják további jellegzetességekkel is, színezhetik, kiegészíthetik, ha szükséges. Természetesen csak olyan változtatást javasoljunk, ami életszerű. (Példaként mondhatjuk, hogy ne legyen lila a 15

16 tehén, hogy Milka lehessen. Vagy ne rajzoljanak szemüveget a disznóra, hogy illeszkedjen rá a pápaszemes név.) HF.: Mf. 40. old./8. táblázat kitöltése, ez készíti elő a következő órát. Óra végi játék: szólánc nevekkel 21. óra A tulajdonnevek gyakorlása Károly, Ibolya, Júlia, János, pulyka Orsolya, Jolán, Mihály Ibolya és Juli nagyon jó barátnők. Szívesen korcsolyáznak együtt a jégpályán. (Szünetekben a folyosón furulyáznak.) A diktált szavak között szerepel egy kakukktojás (pulyka), ezt aláhúzni, megmagyarázni a javítás után, hogy miért lóg ki a sorból. Az óra elején beszélgetés a családfáról, mutatni egy híres család családfáját, ami a lakóhelyhez kötődik, vagy más szempontból (iskola, utca névadója stb.) lehet közeli a gyerekeknek. A biztonság kedvéért beszerkesztettünk egyet a munkafüzetbe, de jobb lenne e helyett egy a gyerekek számára valamihez kapcsolható. Pl. az iskola névadójának családfája. Mf. 41. old./8.b feladata önálló munka: először a munkafüzetben érdemes a hiányzó nyilakat berajzoltatni, hogy ezzel is rögzítsék a készítendő ábra szerkezetét. A folytatáshoz rajzlap szükséges. (A normál másolópapír nem alkalmas, mert minden bizonnyal többször radírozni is kell, hogy az elhelyezés esztétikus legyen.) Érdemes felhívni a gyerekek figyelmét arra, hogy először a nevet írják mindig a tervezett helyre (folyóírással, ne nyomtatott betűkkel!), s csak utána rajzoljanak kereteket. Készítsék el az egész vázlatot grafitceruzával, s csak az esetleg szükséges javítások után véglegesítsék színes ceruzával. Nem családfát rajzolunk, hanem egy ábrát a gyerekek családjáról. (A családfa majd tananyag lesz 5. osztályban történelemből, akkor majd rajzolhatnak családfát is.) Mf. 41. old./9. feladat megoldása csoportmunkában, a b. feladat lehet házi feladat is, ha kevés az idő az órán. Óra végi játék: szólánc nevekkel 22. óra A tulajdonnevek gyakorlása éjfél, Melinda, olaj, János, Juli, gally, állatorvos, cicája, kutyája, megkapják Jánosnak van egy kutyája, Kari a neve. Melindának van egy cicája, Éjfélnek hívják, mert gyönyörű fekete a színe. (Állatorvoshoz viszik őket, hogy a védőoltásokat megkapják.) A 15. boríték önálló munka, nevek és a hozzá tartozó becenevek megkeresése. 16

17 A tulajdonnév fogalmának rögzítése a mf. 42. old. ábrája alapján. Az ábra információinak színekkel való kiemelése. (Aláhúzás, nyilak megvastagítása, színezése, szövegdobozok rajzolása, stb.) A gyerekek munkái alapján a jó megoldások hangsúlyozása, az esetleges értelemzavaró megoldások hátrányainak megbeszélése. (A színezés miatt nem, vagy csak rosszul olvasható szöveg. Túlzott, öncélú szín kavalkád. Stb.) Mf. 41. old./11., 42. old./12. feladat csoportmunka HF.: tulajdonnevek gyűjtése olvasmányokból Óra végi játék: szólánc nevekkel 23. óra Toldalékos főnevek: -t toldalék Figyelem! Harmadik osztályban nem anyag a különböző toldalékfajták elkülönítése és megnevezése, pusztán a toldalék fogalma, a toldalék és a szótő elkülönítése, a különböző toldalékfajták helyesírásának megfigyelése. Ennek megfelelően nem használjuk a rag, jel, képző fogalmakat és mondattani fogalmakat (pl. tárgy, határozó, stb.) sem. könnyű, hosszú, szellő, vessző, gyűjt, virsli, szalonna, fúj Könnyű szellő fújdogál. A gyerekek sok-sok hosszú vesszőt gyűjtenek. Nyársat faragnak belőlük. (Este virslit akarnak sütni.) A diktálás javítása után húzzák alá a gyerekek az alábbi kérdésre felelő szavakat: Mit gyűjtenek a gyerekek? Mit faragnak belőlük? Mit akarnak sütni este? Jelöljék az aláhúzott szavakban a szótőt álló egyenessel, karikázzák a toldalékot zölddel. Innen indítjuk, hogy toldalékos főnevekkel fogunk foglalkozni. Mf. 43. old./1. feladat önálló munka, amely a tapasztalatok közös megbeszélésével zárul. A 16. boríték kirakása önálló munka. A gyorsan dolgozó gyerekek írjanak le minél több mondatot emlékezetből. Megfigyelendő, hogy a többes számhoz hasonlóan gyakran itt sem elég a toldalék mássalhangzóját használni. Lehet csoportosítatni is a változatokat. De csak a hasonlóságok szintjén. Jó feladat a hasonlósági csoportok elneveztetése. Ez esetleg csoportmunkában, s akkor lehet a kialakított csoportokhoz még szavakat gyűjtetni. HF.: mf. 43. old./3. feladat Óra végi játék: Egy-egy névhez ki talál több becenevet, de bármi más tematika is lehetséges. Csoportos feladat is lehet! ( Pl.: Katalin Kati, Katika, Katinka, Tinka, Kata, Kató stb.) 17

18 24. óra Toldalékos főnevek: - t, -val, -vel toldalék állat, király, szavanna, hiéna, antilop, nyugodt, kell, ejt Az állatok királya a szavannán él. Az oroszlán egy antilopot ejtett el. (A nyugodt ebédhez el kell kergetnie a hiénákat.) Javítás után aláhúzni a toldalékos főneveket a diktált szavakban, mondatokban. A 17. boríték kirakása, mit ad? Beragasztani a füzetbe, aláhúzni a mit kérdésre válaszoló szavakat. A tapasztalatok közös leszűrése: A főnevek végén a t toldalék mindig egy t! Az óra további részében a -val, -vel toldalék gyakorlását kezdjük el. Toldalékos főnevek: - val, -vel toldalék Mf. 45. old./1. feladat egyéni megoldása közös előkészítés után. A tanító előre elkészít egy a gyerekek életével kapcsolatos olyan szöveget, amelyben sok val, -vel toldalékos főnév van, de nem teljes hasonulásos! A gyerekek a ceruzájukkal koppantanak, ha val, -vel toldalékos főnevet hallanak. HF.: szógyűjtési feladat: -val, -vel toldalékos szavak gyűjtése olvasmányokból Óra végi játék: csoportokban szógyűjtő játék nevekkel: pl. minél több j vagy ly betűt tartalmazó nevet, illetve becenevet gyűjteni, de bármi más tematika is lehetséges. 25. óra Toldalékos főnevek: -ban, -ben bagoly, jegenyefa, odúja, fiókáját, rágcsálóval, ürgével A jegenyefa odújában egy bagoly fészkel. Fiókáját ürgével és más rágcsálóval eteti. Javítás után aláhúzni a toldalékos főneveket a diktált szavakban, mondatokban. A 18. boríték kirakása, beragasztása, szótő, toldalék jelölése A 19. boríték frontális megoldása, mindenképpen ésszerű volna táblai nagyméretű változatnak is lennie. Beszélgetés, szókincsbővítés is cél itt! HF.: Mf. 46. old./3. feladat Óra végi játék: csoportokban szógyűjtő játék nevekkel: pl. minél több j vagy ly betűt tartalmazó nevet, illetve becenevet gyűjteni, de bármi más tematika is lehetséges. 18

19 26. óra Toldalékos főnevek: -ból, -ből Károly, Jánossal, folyópart, hátizsákjukban, fémdobozban, vannak, Károly, Jánossal megy a folyó partjára. Kezükben horgászbotot, hátizsákjukban hálót, csalikat visznek. (János zsebében egy fémdobozban giliszták is vannak.) Javítás után aláhúzni a toldalékos főneveket a diktált szavakban, mondatokban. A 20. boríték kirakása, javítása, beragasztása, a szótő és a toldalék jelölése szokásos módon, aki gyorsan készen van, írjon le minél több mondatot emlékezetből. Mf. 47. old./ 2 feladat önálló munka, majd közös megbeszélés. A toldalék helyesírására vonatkozó szabályszerűség tudatosítása. HF.: az aktuális olvasmányból -ból, -ből toldalékos főnevek gyűjtése Óra végi játék: Csoportokat alkotunk, szógyűjtési feladat: Mi készül üvegből? Mi készül fából? Mi készül papírból? 2-2 perc alatt, ki gyűjt többet? 27. óra Toldalékos főnevek: -tól, -től otthon, Juli, édesanyja, szatyrából, kell, spenótból, húsból, Juli édesanyja a piacon volt. Otthon a szatyrából kipakolja a zöldségeket, gyümölcsöket, húst. A zöldségekből levest, a húsból pörköltet készít. (A spenótból főzeléket főz.) Javítás után aláhúzni a toldalékos főneveket a diktált szavakban, mondatokban. A 21. boríték kirakása, ellenőrzés után beragasztása, jelölni szokásos módon a szótőt és a toldalékot, aki hamarabb készen van, írjon le minél több mondatot fejből. Mf. 48. old/2. önálló munka, a toldalék helyesírására vonatkozó szabályszerűség tudatosítása HF.: az aktuális olvasmányból -tól, -től toldalékos főnevek gyűjtése. Óra végi játék: Gyűjtsenek olyan gyümölcsöket, zöldségeket, amelyek nevében j-ly van. 28. óra Toldalékos főnevek: -ról, -ről Kinga, kutyától, pulykától, darázstól, békától, gyíktól, bogaraktól Kinga félénk lány. Fél a kutyától, a pulykától, a darázstól, békától, a póktól és a bogaraktól. (A sólyomtól én is félek.) 19

20 Javítás után aláhúzni a toldalékos főneveket a diktált szavakban, mondatokban. A 22. boríték kirakása, ellenőrzés után beragasztása, jelölni szokásos módon a szótőt és a toldalékot, aki hamarabb készen van, írjon le minél több mondatot fejből. Mf. 49. old./2. feladat frontális kezdés után önálló munka. A toldalék helyesírásának sajátosságait megfigyelni, leírni saját szavaikkal a füzetbe. Mf. 49. old./3 feladat önálló munka HF.: mf. 50. old./4. feladat megoldása 29. óra Toldalékos főnevek: -ba, -be semmi, holló, könnyű, gally, lassan, reggel, megigazítja Reggel a holló fölkap a földről egy könnyű gallyat. Elrepül vele a fészkéhez. (A fészekből kidobálja a szemetet, és megigazítja a gallyakat.) Javítás után aláhúzni a toldalékos főneveket a diktált szavakban, mondatokban. A 23. boríték kirakása, ellenőrzés után beragasztása, szótő, toldalék jelölése, mondatok leírása emlékezetből. Mf. 51. old./2. feladat megoldása páros munkában HF.: az aktuális olvasmányból -ba, -be toldalékos főnevek gyűjtése. 30. óra Toldalékos főnevek -ra, -re hosszú, asszony, függöny, mellény, reggel, ünnepség Az iskolai ünnepséget reggel tartjuk. A hosszú függöny mögött gyülekeznek a szereplők. (A lányok szép blúzt, a fiúk mellényt viselnek.) Javítás után aláhúzni a toldalékos főneveket a diktált szavakban, mondatokban. A 24. jelű borítékos feladat kirakása, ellenőrzés után beragasztása, szótő, toldalék jelölése, mondatok leírása emlékezetből. Mf. 52. old./2. feladat frontális megoldása HF.: az aktuális olvasmányból szavak gyűjtése. (-ra, -re) 20

Adorján Katalin Nyelvi ismeretek HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet második osztályosoknak

Adorján Katalin Nyelvi ismeretek HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet második osztályosoknak Adorján Katalin Nyelvi ismeretek HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet második osztályosoknak 1 Ez a munkafüzet a Meixner Ildikó szellemi örökségét gondozó Meixner Alapítvány keretei között,

Részletesebben

Játékgyűjtemény 2009

Játékgyűjtemény 2009 Játékgyűjtemény 2009 Tartalom 1. Matematika órákon használható játékok... 3 2. Magyar órákon használható játékok... 8 2.1 Kommunikációt fejlesztő játékok... 16 3. Környezet órákon használható játékok...

Részletesebben

Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs

Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs Magyar nyelv és kommunikáció Tankönyv 6. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI-rendelet 2. sz. melléklet:

Részletesebben

MagyarOK 1. Szita Szilvia Pelcz Katalin. A1 A2 1. kötet TANÁRI KÉZIKÖNYV. MagyarOK 1. : tanári kézikönyv

MagyarOK 1. Szita Szilvia Pelcz Katalin. A1 A2 1. kötet TANÁRI KÉZIKÖNYV. MagyarOK 1. : tanári kézikönyv Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet TANÁRI KÉZIKÖNYV Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Tartalomjegyzék Előszó 3 Első fejezet 10 Második fejezet 15 Harmadik fejezet 35

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás. Játékgyűjtemény pedagógusoknak. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009.

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás. Játékgyűjtemény pedagógusoknak. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás Játékgyűjtemény pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész

Részletesebben

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5.

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma

Részletesebben

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Állatok a házban és a ház körül a téma feldolgozása aktívtáblával 2 Benedek Elek A só című meséjének feldolgozása aktívtáblával 9 3D a táblán a Google SketchUp programjával

Részletesebben

Számok valóságtartalma a 100-as számkörben

Számok valóságtartalma a 100-as számkörben Matematika A 3. évfolyam Számok valóságtartalma a 100-as számkörben 1. modul Készítette: zsinkó erzsébet (Wéber Anikó ötleteinek felhasználásával) matematika A 3. ÉVFOLYAM 1. modul SZÁMOK VALÓSÁGTARTALMA

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓFEJLESZTŐ JÁTÉKOK, JÁTÉKOS GYAKORLATOK

KOMMUNIKÁCIÓFEJLESZTŐ JÁTÉKOK, JÁTÉKOS GYAKORLATOK KOMMUNIKÁCIÓFEJLESZTŐ JÁTÉKOK, JÁTÉKOS GYAKORLATOK ÖSSZEÁLLÍTOTTA: BEDŐNÉ FATÉR TÍMEA VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓT FEJLESZTŐ JÁTÉKOK Parola Cél: írásbeli és szóbeli kommunikáció fejlesztése, az énazonosság-tudat

Részletesebben

TARTALOM. CSENGÕSZÓ módszertani folyóirat

TARTALOM. CSENGÕSZÓ módszertani folyóirat CSENGÕSZÓ CSENGÕSZÓ módszertani folyóirat Szerkesztõség: Fõszerkesztõ: Dr. Galgóczi Lászlóné Szerkesztõség címe: 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B Tel.: (62) 470-101 FAX: (62) 554-666 Kiadó: Felelõs kiadó:

Részletesebben

Istenes versek órai elemzése

Istenes versek órai elemzése Braunné Fodor ZsuZsanna Istenes versek órai elemzése az alsó tagozatban savio szent domonkos katolikus Általános Iskola Békéscsaba 2002. Istenes versek órai elemzése az alsó tagozatban BeveZetés Jeligémet

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény

Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény Kísérleti tankönyv 2 Nyelvtanhelyesírás feladatgyűjtemény A tankönyv megfelel az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 1. melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 4. évfolyama megnevezésű kerettanterv

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Kivovicsné Horváth Ágnes, Rádi Orsolya

Részletesebben

Örömhír Jézus Krisztusról

Örömhír Jézus Krisztusról SOLYMÁR MÓNIKA SÓLYOM ANIKÓ Örömhír Jézus Krisztusról Bízzatok, én vagyok! Tanári kézikönyv LUTHER KIADÓ BUDAPEST, 2009 1 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó

Részletesebben

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita Kézikönyv Az én világom 1. tanításához A kiadványt az Oktatási Hivatal TKV/4084-15/2013 határozati számon 2013. 04. 05-tól 2018. 08. 31-ig tankönyvvé nyilvánította.

Részletesebben

DRÁMAPEDAGÓGIAI ÖTLETTÁR a ROMI-SULI olvasókönyveihez. 3. évfolyam. munkapéldány. Készítette: Romankovics Edit, drámapedagógus

DRÁMAPEDAGÓGIAI ÖTLETTÁR a ROMI-SULI olvasókönyveihez. 3. évfolyam. munkapéldány. Készítette: Romankovics Edit, drámapedagógus DRÁMAPEDAGÓGIAI ÖTLETTÁR a ROMI-SULI olvasókönyveihez 3. évfolyam munkapéldány Készítette: Romankovics Edit, drámapedagógus Bevezetõ A következõkben olvasható drámapedagógiai ötlettár abban kíván segítséget

Részletesebben

GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK

GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK 0611. MODUL GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK Hány eset van? KÉSZÍTETTE: PINTÉR KLÁRA 0611. Gondolkodási módszerek Hány eset van? Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

te,én,mi és az emberi jogok az Amnesty International Magyarország képzése te, én, mi ÉS az emberi jogok

te,én,mi és az emberi jogok az Amnesty International Magyarország képzése te, én, mi ÉS az emberi jogok te,én,mi és az emberi jogok az Amnesty International Magyarország képzése Ha mindig csak azokkal beszélgetünk, akik olyanok, mint mi, akkor nagyon keveset fogunk tudni a világról. Köszönet a borsodnádasdi

Részletesebben

ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE

ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE KÉPZÉSI PROGRAM ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MODULFÜZET Türr István Képző és Kutató Intézet Budapest Fejlesztő Sélleiné Kraszkó Márta Szakmai lektor Juhász Éva Nyelvi

Részletesebben

Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez

Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez Kedves Kolléga! Resseau szerint a játék maga a tanulás, ahol ez nem uralkodó elem, ott a tanulás nehezített, akadályozott. Fontos, hogy sokféle játékot tanítsunk meg a gyerekeknek. Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez

Részletesebben

Az EMK a kommunikáció egy olyan módja, amely lehetővé teszi, hogy valódi kapcsolatba kerüljünk önmagunkkal és másokkal.

Az EMK a kommunikáció egy olyan módja, amely lehetővé teszi, hogy valódi kapcsolatba kerüljünk önmagunkkal és másokkal. Erőszakmentes Kommunikáció és konfliktuskezelés Az Erőszakmentes Kommunikáció (EMK) dr. Marshall B Rosenberg nevéhez fűződik. Munkánk során folyamatosan használjuk Marshall Rosenberg: A szavak ablakok

Részletesebben

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM Dr. Balogh László TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI Debrecen, 1995 A kéziratot lektorálta: Dr. Madácsi Mária tanszékvezetõ fõiskolai tanár

Részletesebben

SZÖVEGÉRTÉS, SZÖVEGALKOTÁS

SZÖVEGÉRTÉS, SZÖVEGALKOTÁS SZÖVEGÉRTÉS, SZÖVEGALKOTÁS FÜGGÖNY MÖGÖTT VARÁZSLÁDA 2. ÉVFOLYAM KEREK ERDŐ TANÁRI ÚTMUTATÓ C Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási program kerettanterv. A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési terv Humánerőforrás-fejlesztési

Részletesebben

Kedves Vezető! Kedves Barátom!

Kedves Vezető! Kedves Barátom! Kedves Vezető! Kedves Barátom! Ezzel a füzettel segíteni szeretnék. Azt tapasztaltam ugyanis, hogy azok a vezetők, akik komolyan veszik közösségük imaéletét, és szeretnének tenni is annak elmélyítéséért,

Részletesebben

TANANYAG. TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0037 Munkába lépés 2010. Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület. TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 Munkába lépés

TANANYAG. TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0037 Munkába lépés 2010. Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület. TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület TANANYAG TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0037 Munkába lépés 2010. 1 DRÁMA 2 Bevezetés Elöljáróban a dráma modulokhoz Csak olyan játékokat játszunk, melyekhez a csoportnak

Részletesebben

Közös kincsünk: Európa

Közös kincsünk: Európa DR. BALLÉR PIROSKA Közös kincsünk: Európa Foglalkoztató könyv az általános iskolák alsó tagozatai számára Ötletek, javaslatok pedagógusoknak és szülõknek 1 Írta: dr. Ballér Piroska Szerkesztette: Borbély

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. OSZTÁLYA ÉS A 8 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. OSZTÁLYA ÉS A 8 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA Lippai György Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. OSZTÁLYA ÉS A 8 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA 2. félév MÁSODIK KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2004 Bírálta Dr. Schábel Ferencné Illusztrálta Mohó Virág Kurucz Krisztina

Részletesebben

IDEGEN NYELVI PROGRAM. Ajánlás a 6-9 éves korosztály idegennyelv-tanításához

IDEGEN NYELVI PROGRAM. Ajánlás a 6-9 éves korosztály idegennyelv-tanításához IDEGEN NYELVI PROGRAM AZ 1-3. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Ajánlás a 6-9 éves korosztály idegennyelv-tanításához Kuti Zsuzsa Idegen Nyelvi Csoport Nemzetközi Helyettes Államtitkárság Oktatási Minisztérium 2004. június

Részletesebben

HOGYAN LEGYÜNK KÍVÁNCSIAK?

HOGYAN LEGYÜNK KÍVÁNCSIAK? HOGYAN LEGYÜNK KÍVÁNCSIAK? Munkafüzet diákoknak a A médiaismeret tantárgy alkalmazása a hátrányos helyzetû diákok képességfejlesztésében címû pedagógus-továbbképzési programjához Budapest, 2008 A MANUSH

Részletesebben

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése: Boros-Farkas Bernadett Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben