HARMADIKOS NYELVTAN KÉZIKÖNYV HÓNAPRÓL HÓNAPRA MEIXNER - MÓDSZERŰ ANYANYELV TANKÖNYVCSALÁD

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HARMADIKOS NYELVTAN KÉZIKÖNYV HÓNAPRÓL HÓNAPRA MEIXNER - MÓDSZERŰ ANYANYELV TANKÖNYVCSALÁD"

Átírás

1 HARMADIKOS NYELVTAN KÉZIKÖNYV HÓNAPRÓL HÓNAPRA MEIXNER - MÓDSZERŰ ANYANYELV TANKÖNYVCSALÁD írták: Adorján Katalin, Csorba József, Damó Eszter AIÓ Tankönyvkiadó, 2012

2 Az alábbiakban tanítási órákra osztva mutatjuk be a diktálandó szavakat, mondatokat, illetve megoldandó feladatokat. A feladatok megoldási módjára is teszünk javaslatot (egyéni, csoportos, páros, frontális), de az óraszervezés konkrét kimunkálása már az osztályra szabottan a pedagógus feladata kell, hogy legyen. A ly-j-s kötelező szólista (munkafüzet 111. oldal) gyakorlása a tanév során folyamatosan történik, de a diktálásokban gyakoroljuk a 2. osztályos szólistát is. A szavak begyakorlásához a kiadó honlapján (www.aio.hu) képanyagot biztosítunk, amelyet a szavakkal együtt a tanterem falán helyezzünk el, hogy a gyerekek láthassák azt. Ezen kívül a képanyagból memóriajátékot is készítsünk úgy, hogy a gyerekek párosával, illetve kis csoportokban óra végi játékként, napköziben, szabadidőben játszhassanak vele. Lehet úgy eljárni, hogy az első félévben a 2.-os szókészlet mellé 15 új szót gyakoroltatunk, majd a 2. félévben a második 15 szót. (Összesen 30 megjegyzendő új j-ly-s szó szerepel a szólistánkon.) De úgy is megoldható, hogy már a tanév elején kitesszük az összes szót. Az első félévben a diktálásokban az alábbi 3.-os szavak fognak előfordulni: baj, talaj, kajak, tutaj, éjfél, olaj, János, Juli, Jolán, Orsolya, gally, boly, harkály, pulyka, kályha pehely, páholy. Törekedünk arra, hogy a diktálásban csak olyan szavak kerüljenek elő, amelyeket már előtte megbeszéltünk, gyakoroltunk. Az új szavakat pedig először úgy diktáljuk, hogy külön az ly-s, külön a j-s szavakat, a diktálás előtt pedig felhívjuk a figyelmet, hogy most csak ly-s vagy csak j-s szavak fognak előfordulni. Ismétlés óra Mondatfajták 1. óra A kijelentő mondat Diktálás, ami egyben év eleji tudásszint mérés is. Minden mondatot kétszer mondunk el, hangsúlyozva, lassan. Két kacsa totyog hápogva a tó felé. Zsupsz, máris pancsolnak, fürdenek benne. Finom, friss víz hápogják. A bögyüket teleszedik pici halakkal, meg békalencsével. Könnyű nektek gondolta egy gyík a tóparton. Én semmi pénzért nem mennék a vízbe. Jobb nekem egy napos kövön sütkérezni. Ismétlés: megbeszélni, a mondatról tanultakat, illetve a kijelentő mondatról tanultakat. (Mf. 5. old/1. feladat) A második osztályos munkafüzetben ez szerepelt: Ha valamit állítunk, közlünk, kijelentünk, kijelentő mondatot használunk. Ez a leggyakoribb mondatfajtánk. A mondatvégi írásjele:. (pont) Az eseménykép értelmezése frontális keretekben. Kezdetben egyszerű képolvasás. Mi mindent lehet felfedezni a képen? (Elsősorban a gyengébb nyelvi adottságú gyerekek megszólításával.) Második szakaszban igaz és hamis állítások, amelyeket lehetőleg már a (jobb képességű) gyerekek fogalmaznak, s a többiek szavaznak róla. Igaz, hamis felemelhető tanulói kártyák célszerű, ha rendelkezésre állnak, ezt sok helyzetben tudjuk használni. Befejezésként be lehet csempészni kérdő és esetleg más mondatot is. Ha közben becsúszik ilyen, akkor még jobb! Ezek kapcsán, mivel esetükben nem megállapítható, hogy 2

3 igazak-e (a szavazás eredménytelenségével is bizonyíthatóan) lehet arról beszélni, hogy ez a kijelentő mondatok jellemző tulajdonsága. Ez más mondatfajták esetében nem vizsgálható. Befejezésül a játék úgy folytatható, hogy bármilyen mondatot lehet már mondani, s a szavaztatás lebonyolítását rá kell bízni a mondat megfogalmazójára. Jó, ha a következő gyereket is ő választhatja ki. HF: Az 5. old./2. feladat írásos részének megoldása, kiegészítve a 6. old./ 3. feladattal. 2. óra A kérdő mondat A diktálás menete a következő legyen: először írják le a szavakat, ellenőrizzék, javítsák, majd 1-2 mondatot írjanak le diktálás után. Amennyiben a mondatokban vessző, kettőspont szerepel, azt is diktáljuk le, ez még nem tananyag. Amennyiben az osztály összetétele nagyon jó és nem okoz gondot az írás, úgy az egész szöveget le lehet diktálni. folyó, partja, áll, hajó, sólyom, sirály, papagáj A gyerekek a folyó partján állnak. Nézik a hajókat.(nyáron Mihály egy állatkertben járt. Látott sólymot, sirályt és papagájt is.) 1. boríték megoldása Mf. 6. old./2. feladat alapján felidéztetni a kérdő mondatról tanultakat. A második osztályos munkafüzetben ez szerepelt: Kérdéseinket kérdő mondattal fogalmazzuk meg.a mondatvégi írásjele:? (kérdőjel) Mf. 6. old./3., 7. old./4., 5., 6., 8. old./7. feladat megoldása. HF: Az 5. old./2. feladat írásos részének megoldása, kiegészítve a 6. old./ 3. feladattal. 3. óra A felszólító mondat 1. juh, furulya, játszik, kutyája, folyó A juhok a réten legelésznek. A juhász előveszi a furulyáját, és játszani kezd. (Kutyája figyelmesen hallgatja. Délután a folyóhoz terelik a birkákat, hogy igyanak.) A 2. boríték közös kirakása kapcsán vezetjük be a felszólító mondat fogalmát, hogy a beszélő szándéka: felszólítás, parancs, utasítás, tiltás. A 3. borítékot önálló munkában oldják meg, majd páros- vagy csoportmunkában beszéljék meg a beszélő szándékát. Azért mondta, mert..ez vezet oda, hogy megértsék a felszólító mondat tartalmát, célját. (Utasítás, stb. ) Fontos, hogy a gyerekek megértsék, hogy nem a mondat fejezi ki, hanem a beszélő a mondat révén! 3

4 A két feladat alapján megfogalmazni, hogy mi jellemzi a felszólító mondatot. A munkafüzetet csak ezután érdemes kinyitni. (Ott szerepel egy megjegyzendő megfogalmazás.) A mf. 8. old./3. feladatot házi feladatnak érdemes feladni. A mf. 9. old./4. mf. feladat teljes kivitelezésére már valószínűleg nem jut idő, de lehet még rajta házi feladatként dolgozni, s következő órát lehet ezzel kezdeni. (Diktálás után.) 4. óra A felszólító mondat 2. lyuk, kilyukad, megjavít, segít, bicikli, osztálytárs Kilyukadt a biciklim kereke egy szögtől. Ki tudja megjavítani? (Egy osztálytársam apukája segít nekem.) Mf. 9. old./ (4), 5., 6., 7., 10. old./, 9. feladat A mf. 11. old./10. feladat előtt szükséges elővenni a mondatfajtákat tartalmazó borítékot, és a szavazókártyák szövegét kiszíneztetni, hogy ránézésre is egyértelműek legyenek. A kijelentőt feketére, kérdőt kékre, felszólítót pirosra kellene színeztetni. A nem tudom fehér maradhat. Mindegyik hátuljára felnagyítva, jól láthatóan rajzolják fel a megfelelő színnel a mondat végi írásjelet. Mindkét oldalra érdemes megfelelő színnel vastag keretet is színeztetni! Ez azért fontos, hogy akik hátul ülnek, azok is lássák a szavazás eredményét, ha körbenéznek. Illetve akkor is látható legyen a szavazat, ha véletlenül fordítva tartja a tulajdonos. A színkulcsot a terem falára is ki kell függeszteni, lehetőleg a táblai fal jól látható részére! Ezeket az ismeretterjesztő szövegeket a tanítók jó, ha megtervezik felolvasás előtt, hogy melyik mondattal mi a szándékuk. (Előre beírni az írásjeleket, esetleg megfelelő színekkel aláhúzni, a mondatokat. Azért is fontos, mert véletlenül értelmezhetjük másképpen az ellenőrzéshez szükséges második felolvasásnál!) Minden mondat csak egyszer hangozzon el! Nem szükséges hosszú szünetet tartani a mondatok között. A kártyákra az ellenőrzéskor van szükség. A gyerekek akkor kikészítik maguk elé az aktuális kártyákat. Csak a mondat újbóli elhangzása után adott jelre veszik fel onnan a megfelelőt, s egyből fel is tartják. (Ne maradjon idő a párhuzamos tájékozódásra!) Bátorítani kell a nem tudom kártya használatát! Használója kérdezhesse meg a jól választóktól, hogy hogyan ismertek rá, miért A később használandó kártyákat majd akkor színezik, ha szükség lesz rájuk. (Az óhajtó zöld, felkiáltó lila lesz majd.) Ezt a borítékot érdemes beragasztani a munkafüzet végébe, s itt tárolni, mert rendszeresen szükség lehet rá. (Ha sok még a bizonytalanság, lehet meseolvasáskor vagy egyéb akár órai helyzetekben is használni őket! Nem arra gondolunk persze, hogy minden mondatot elemeztetni egy szövegből, mint a feladatoknál.) A mf. 10. old./8. feladat órai megbeszélés után és a 11. old./11. feladat lehet házi feladat. További csoportmunka javaslat, ha jut rá idő: Adott mondattípus keresése az eddigi olvasmányok párbeszédes részeiből. A többi csoportnak tippelnie kell, hogy melyik olvasmányból való, s mi a mondattal a szereplő szándéka, miért mondta. 4

5 5. óra Az óhajtó mondat 1. hallás, Károly, zongorázik, ujj, díj, furulyázik Károly gyönyörűen zongorázik. Nagyon hosszú ujjai vannak. (Furulyázni is szeret. Már díjakat is nyert a szép muzsikájával.) A 4. boríték közös megoldásával vezetjük be az óhajtó mondat fogalmát, mi szerint óhajtó mondattal óhajunkat, kívánságunkat, vágyainkat fejezzük ki. A mf. 12. old./2. feladat csoportmunka: mondatalkotás füzetbe a 3. feladat képeiről. Ellenőrzés. A mf. 13. old./33. feladat első két mondatának frontális megoldása után a többi páros munkában. Az utolsó kettő-három maradhat házi feladatnak. További csoportmunka javaslat, ha jut rá idő: Adott mondattípus keresése az eddigi olvasmányok párbeszédes részeiből. A többi csoportnak tippelnie kell, hogy melyik olvasmányból való, s mi a mondattal a szereplő szándéka, miért mondta. 6. óra Az óhajtó mondat 2. folyó, bagoly, gubbaszt, éjjel, anyjuk, fióka A folyó partján hatalmas fák állnak. Az egyiken egy bagoly fészkel. ( Fészkében két kis bagolyfióka gubbaszt. Anyjuk pockokat, egereket fog nekik. A fiókák gyorsan fejlődnek.) 5. boríték önálló megoldása, majd ellenőrzés és a megfigyelni való megbeszélése párokban. Mf. 14. old./5. feladat közös megoldása Mf. 15. old./6. feladat önálló munka Mf. 15. old./7. feladat közös megoldása, előtte az óhajtó szavazókártya színezése zöldre. HF.: 2 óhajtó mondat megfogalmazása vagy kikeresése egy olvasmányból. További csoportmunka javaslat, ha jut rá idő: Adott mondattípus keresése az eddigi olvasmányok párbeszédes részeiből. A többi csoportnak tippelnie kell, hogy melyik olvasmányból való, s mi a mondattal a szereplő szándéka, miért mondta. 5

6 7. óra A felkiáltó mondat 1. folyosó, Károly, mosolyog, ünnep, tejföl, karaj, újkrumpli, madártej, A folyosó végén van a konyha. Károly bácsi, a szakács mosolyog. (Figyelem, a vesszőt is le kell diktálni, mert nem alsós tananyag! ) (Ma ünnepi ebéd lesz. Tejfölös gombaleves és rántott karaj újkrumplival! A végén madártej.) A 6. boríték közös megoldásával vezetjük be a felkiáltó mondat fogalmát, mi szerint örömünket, fájdalmunkat, bánatunkat, ijedtségünket fejezzük ki általa. Alaposan beszéljük meg a háttérben levő érzelmeket, illetve annak kifejeződését a hanglejtésben! Mf. 16. old./2. feladat: szobros játék - Mindenki álljon fel! Vegyük sorra egyenként az alábbi kifejezéseket! Csodálkozzunk: ejha!, jé!, nahát!, no de ilyet!, óh!, ez igen, ez ám a valami! Mindegyiket ismételjék el a gyerekek, s közben kezükkel, arcukkal is igyekezzenek azt kifejezni, kihangsúlyozni, amit mondanak, s maradjanak is úgy (szobor). A legkifejezőbbet, karakteresebbet ki kell választani, s a többieknek bemutatni. Aztán ők is pont azt a testtartást, gesztust, mimikát igyekeznek lemásolni az újabb elismétlésnél. Miután végighaladtunk a listán, közösen újra elmondják az egész sorozatot, de közben már mindenkinek az egységesített testtartásokat és gesztusokat kell használnia. Érdemes olyanokat választani, amelyek jól különböznek egymástól, hogy összefűzve mozgalmas sorozatot alkossanak. Az így létrehozott mimetizált mondókát későbbiekben is fel lehet eleveníteni ráhangolásként, befejező játékként vagy óraközi lazításként. Mf. 16. old./3. feladat képein látható szereplők érzelmeinek megbeszélése, a kép mellé való rögzítése után 5 csoportot alakítunk (Minden csoport egy képpel dolgozik!), a csoportok minél több mondatot alkossanak az adott szereplő nevében. A mondatok kerüljenek csomagolópapírra, ellenőrizzük a táblán. Hangsúlyozzuk, hogy ezek felkiáltó mondatok, mert. Mf. 18. old./4. feladat frontális elkezdése, majd befejezése házi feladat. HF.: mf. 18. old./5. feladat További csoportmunka javaslat, ha jut rá idő: Adott mondattípus keresése az eddigi olvasmányok párbeszédes részeiből. A többi csoportnak tippelnie kell, hogy melyik olvasmányból való, s mi a mondattal a szereplő szándéka, miért mondta. 8. óra A felkiáltó mondat 2. állatkert, meghallgat, sirály, sólyom, héja, bagoly Az állatkertben voltunk. A madárházban láttunk sirályt, sólymot, héját, baglyot. ( Meghallgattuk a madarász előadását.) 6

7 Mf. 18./ 4.5. feladat házi feladat volt, ennek ellenőrzése szavazókártyákkal. Előtte a felkiáltót lilára színeztetni. Megbeszélni, hogy milyen konkrét érzelem miatt Mf. 18. old./6. feladat csoportmunka. A végén megbeszélés, értékelés. HF: 2 felkiáltó mondat megfogalmazása vagy kikeresése egy olvasmányból. További csoportmunka javaslat, ha jut rá idő: Adott mondattípus keresése az eddigi olvasmányok párbeszédes részeiből. A többi csoportnak tippelnie kell, hogy melyik olvasmányból való, s mi a mondattal a szereplő szándéka, miért mondta. 9. óra A felkiáltó mondat 3. veszélyes, talaj, Mihály, János, bélyeg, éjjel, pocsolya, gyűjt, szennyezett, bagoly Éjjel nagy eső volt, ezért az úton sok a pocsolya. Mihály és János jó barátok, mindketten gyűjtik a bélyeget. (A szennyezett talaj sok veszélyes anyagot tartalmazhat.) Mf. 19. old./7. feladat egyéni felkészülés után frontális osztálymunka. A végén a felkiáltó mondat sajátosságainak megfogalmazása. Mf. 19. old/ 8. feladat frontális osztálymunka Mf. 19. old./9. feladat önálló munka Mf. 20. old./10. feladat frontális osztálymunka Mf. 20. old./12. feladat eleje frontális osztálymunka, befejezése házi feladat HF.: mf. 20. old./11. feladat További csoportmunka javaslat, ha jut rá idő: Adott mondattípus keresése az eddigi olvasmányok párbeszédes részeiből. A többi csoportnak tippelnie kell, hogy melyik olvasmányból való, s mi a mondattal a szereplő szándéka, miért mondta. 10. óra A felkiáltó mondat 4. Ibolya, papagáj, mosolyog, ujj, ijeszt, javít, héja Ibolya papagájára mosolyog, amikor az ujjára száll. Javítsuk ki a hibásan írt szavakat! (Engem nem ijeszt meg ez a közel repülő héja.) Mf. 21, old./13. feladat frontális osztálymunka 7

8 Mf. 22. old./15. feladat frontális osztálymunkával kezdődik, majd csoportmunkában kell befejezni, ami folytatódik a 16. feladatban. Mf. 23. old./16. feladat csoportmunka HF.: mf. 21. old./14. feladat További csoportmunka javaslat, ha jut rá idő: Adott mondattípus keresése az eddigi olvasmányok párbeszédes részeiből. A többi csoportnak tippelnie kell, hogy melyik olvasmányból való, s mi a mondattal a szereplő szándéka, miért mondta. 11. óra A mondatfajták összefoglalása minden mondatot új sorba írni, a mondatok mellé odaírni, hogy milyen fajtájú mondat. Szombaton és vasárnap pihenjetek, aludjatok sokat! Ki szereti a tejtermékeket? Bárcsak egyszer láthatnék egy igazi királyi palotát! A 7. boríték közös ellenőrzése alapján a mondatfajták áttekintése, az egyes mondatfajták sajátosságainak áttekintése: mikor használunk.mondatot? Milyen szavak fordulnak elő gyakran.mondatokban? (Ha van ilyen jellemző. A kérdő, felszólító, felkiáltó, óhajtó mondatoknál van.) Milyen írásjelet teszünk a végére? Ezeket a kérdéseket tisztázzuk. Mf. 24. old./2. feladat megoldása frontális osztálymunkában. Mf. 24. old./3. feladat önálló munka A 8. boríték (beragasztani a füzetbe) Csoportmunka javaslat: Adott mondattípus keresése az eddigi olvasmányok párbeszédes részeiből. A többi csoportnak tippelnie kell, hogy melyik olvasmányból való, s mi a mondattal a szereplő szándéka, miért mondta. 12. óra A mondatfajták összefoglalása minden mondatot új sorba írni, a mondatok mellé odaírni, hogy milyen fajtájú mondat. Jaj, milyen szép állat ez a sólyom! Bárcsak kaphatnék egy papagájt! Ne ijedj meg egy héjától! Mf. 25. old./5. feladat frontális megoldása. Ellenőrzése a mondatkártyákkal. Mf. 25. old./6. feladat önálló munka Mf. 25. old./7., 26., old./ feladat frontális munka, de szervezhető már ez is csoportban, illetve a 8.9. feladatot házi feladatnak is adhatjuk. 8

9 Mf. 26. old./10. feladat csoportmunka: Előre készíteni kell hozzá szókártyákat plakát méretben minden csoport számára: kijelentő mondat közlés kijelentés állítás megállapítás kérdő mondat kérdés érdeklődés tájékozódás problémafelvetés felkiáltó mondat öröm fájdalom bánat ijedtség óhajtó mondat óhaj vágy kívánság szenvedély felszólító mondat parancs utasítás tiltás rendszabály 13. óra 1. Tudáspróba - mondatfajták 1. sajt, vaj, folyó, király, folyosó, fej, papagáj, tej, milyen?, lyuk, bagoly 2. Milyen mondatfajtákat ismersz? Milyen írásjel van a végén? 3. Pótold a mondatvégi írásjeleket! A kavics szöveg 4. Alakítsd át a kijelentő mondatokat óhajtó és felszólító mondattá! 5. Írj 3 felszólító mondatot a munkafüzet 5. oldalán található képről! 9

10 név 1. Tudáspróba Milyen mondatfajtákat ismersz? Milyen írásjel van a végén? 3. Pótold a mondatvégi írásjeleket! A kavics Sári és bátyja, Ágoston a folyóparton sétált _ A part tele volt kavicsokkal _ Ágoston felvett egyet és nézegetni kezdte _ Ó, de szép _ Nézd, milyen kerek és sima _ Tudod mitől lesz ilyen _ Nem tudom _ Na, akkor figyelj _ Fönn a hegyekben a nappalok nagyon melegek, az éjszakák viszont metszően hidegek _ A nagy hőmérséklet ingadozás miatt a kövek megrepednek, aprózódnak _ A szél, az eső csiszolja, mozgatja, a víz elsodorja, görgeti ide-oda _ A kövek egymáshoz ütődnek, tovább aprózódnak _ Súrolják, dörzsölik egymást, míg ilyen szép simák, gömbölyűek lesznek _ Mire szokták használni a kavicsot _ 10

11 4. Alakítsd át a kijelentő mondatokat óhajtó és felszólító mondattá! Péter kilép a színpad függönye elé. Óhajtó mondat: Felszólító mondat: Sári segít a konyhában zöldséget tisztítani. Óhajtó mondat: Felszólító mondat: 5. Írj három felkiáltó mondatot a munkafüzet 5. oldalán található képről! 11

12 A főnév óra 14. óra A főnév fogalma A 3. osztályos ly-j-s szavakkal való ismerkedést most kezdjük el. Először csak j-s, majd ly-s szavakat diktálunk, ebben az időszakban felhívjuk a gyerekek figyelmét arra, hogy éppen melyiket gyakoroljuk. Az első félévben ezeket a szavakat gyakoroljuk: baj, talaj, kajak, tutaj, éjfél, olaj, János, Juli, Jolán, Orsolya, gally, boly, harkály, pulyka, kályha pehely, páholy j-s szavak gyakorlása, felhívni a gyerekek figyelmét, hogy minden szóban -j- betűt írunk. talaj, kajak, tutaj, olaj, János, Juli, Jolán János és Juli kertjében számtalan virág illatozik. A rózsa illatos és gyönyörű. (Ki tudja mi a különbség a tutaj és a kajak között?) A főnév színe a sárga lesz. Kötetlen beszélgetés arról, hogy mindenek van neve, van kialakult szokás arra, mit hogyan nevezünk, hogy minek mi a neve. Pl. kisgyerekek gyakran adnak saját, érdekes neveket is a dolgoknak, s családon belül ez az elnevezés akár szokássá is válhat. Mf. 27. old./1. feladat frontális osztálymunkában. Először közös képolvasás: mi minden látható a képen? A gyerekek által mondott szavakat fel lehet írni a táblára, majd ezek válogató leírása, rendezése (élőlények-tárgyak csoportokba). Mf. 28. old./3. feladat önálló munka Mf. 28. old./2. feladat házi feladat + a diktálásból az élettelen dolgok neveit aláhúzni Játék az óra végén: A tanító élő és élettelen dolgokat mond. Ha élő, a gyerekek mozognak, ha élettelen, megmerevednek egy pózban. Hasonlóan a repül a. repül a játékhoz. 15. óra A főnév 2. ly-s szavak gyakorlása, felhívni a gyerekek figyelmét, hogy minden szóban -ly- betűt írunk. gally, harkály, pulyka, kályha, páholy, Orsolya, Ibolya Orsolya a páholyból nézi az operát. Ibolya a kályhában tüzeli el a száraz gallyakat. (A harkály az erdő fáinak orvosa.) A diktált szavak közül aláhúzni az élőlényeket, karikázni a tárgyakat. A 10. boríték segítségével bevezetni a gondolati dolog fogalmát. Először kiválogatni az élőlényeket és a tárgyakat. Maradt az asztalon 7 szó, ami se nem élőlény, se nem tárgy, hanem gondolat! Ezeket közvetlenül nem látjuk, nem, tudjuk megfogni, csak a fejünkben vannak. Ezek gondolatok, vagy gondolati dolgok. Gyűjteni még gondolati dolgokat. 12

13 Mf. 29. old./6. feladat közös megoldása A 11. boríték önálló megoldása HF.: A 11. boríték szavaival további mondatalkotási feladat, adjuk meg, hogy milyen fajtájú mondatot kell írni! Óra végi játék: A tanító élő és élettelen dolgokat mond. Ha élő, a gyerekek mozognak, ha élettelen, megmerevednek egy pózban. Hasonlóan a repül a. repül a játékhoz. 16. óra A főnevek többes száma j-s szavak gyakorlása, felhívni a gyerekek figyelmét, hogy minden szóban -j- betűt írunk. baj, jelmez, éjfél, tutaj, olaj, talaj, János, Juli, Jolán Juli anyukája olajban süti a farsangi fánkot. Juli és János a farsangi jelmezüket készítik. (Éjfélig maradnak fent.) A diktált szavak között szerepel két kakukktojás (baj, éjfél - gondolati dolgok), ezt aláhúzni, megmagyarázni a javítás után, hogy miért lóg ki a sorból. Mf. 30. old./1. feladattal vezetjük be többes szám fogalmát. A szótő és a toldalék megfigyelés után a gyerekek vegyék észre a többes szám jelét, amit nem nevezünk jelnek. Csak toldaléknak. (Mf. 30. old./ 2.3. fd.) A mf. 31. old./4. feladattal felismertetjük a kötőhang jelenségét: ha a szó mássalhangzóra végződik, nem tudjuk odatenni a k-t, kell egy kötőhang, különben nem tudnánk kimondani. HF.: mf. 31. old./ 5.6. feladat Óra végi játék: csoportban gyűjtőmunka tárgyakat gyűjteni adott hanggal, élőlényeket gyűjteni adott hanggal. Lehet nehezíteni, legyen minden többes számú. 17. óra A főnevek többes száma A már megismert ly-j szavak együttes gyakorlása bajok, kajakok, tutajok, mérnök, harkályok kályhák, pulykák A harkályok az erdő orvosai, mert a fák odvából megeszik a férgeket. (A vízitúrára teherautóval viszik a kajakokat.) A diktált szavak között szerepel egy kakukktojás (mérnök nem tsz.), ezt aláhúzni, megmagyarázni a javítás után, hogy miért lóg ki a sorból. A 12. boríték önálló megoldása, a tapasztalatok közös megbeszélése. Felhívni a figyelmet arra, hogy sok gondolati dolognak nincs többes száma. Lehet gyűjteni olyanokat, amiknek van. (gondolatok, feladatok, érzelmek, célok, stb.) 13

14 Mf. 32. old./8. feladatban van egy csapda, mégpedig a számnevek. Erre érdemes nagyon odafigyelni, kiemelni az ellenőrzésnél. Esetleg eleve ezzel kezdeni, hogy vannak megtévesztő szavak, ki vette észre? Mf. 32. old / feladatok önálló munka, közös megbeszéléssel. HF.: mf. 33. old./ feladat Óra végi játék: csoportban gyűjtőmunka tárgyakat gyűjteni adott hanggal, élőlényeket gyűjteni adott hanggal. Lehet nehezíteni, legyen minden többes számú. 18. óra A főnevek többes száma rendhagyó ragozás A már megismert ly-j szavak együttes gyakorlása gallyak, kajak, tutajok, harkályok, pulykák, kályhák, bajok, jelmezek János a kertjében levágta a száraz gallyakat. A pulykák óriási zajt csaptak a baromfiudvarban. A diktált szavak között szerepel egy kakukktojás (kajak nem tsz.), ezt aláhúzni, megmagyarázni a javítás után, hogy miért lóg ki a sorból. A házi feladat ellenőrzése kapcsán a szabály rögzítése: Ha valamiből több van, többes számot használunk. A többes szám jele: k Pl.: krumpli-krumplik A 13. boríték segítségével vezetjük be a rendhagyó többes számot. Nem kell mély nyelvi elemzésbe fogni, elég arra felhívni a figyelmet, hogy ez milyen érdekes. Mf. 33. old./14. feladat egyéni megoldása és közös ellenőrzése Mf. 34. old./15. feladat egyéni megoldása, közös ellenőrzése Csoportos feladat: mf. 34. old./16. mf. feladat megbeszélése. HF.: A 15. feladat néhány szavával mondatot írni, olyan szavakat kell választani, amelyeknél valami szokatlan van a többes számú alakban. 19. óra A tulajdonnév fogalma falvak, lovak, baglyok, sólymok, mezők, homok, szöcskék, bogarak A baglyok és a sólymok erős, nagytestű madarak. A falvakban kevés helyen tartanak lovakat. A diktált szavak között szerepel egy kakukktojás (homok nem tsz.), ezt aláhúzni, megmagyarázni a javítás után, hogy miért lóg ki a sorból. Mf. 35. old./1. feladat: beszélgetéssel indul az óra a nevekről. A másodikos szövegfeldolgozó munkafüzetben volt egy ilyen feladat: Tudod, hogy a nevednek mi a jelentése, 14

15 története? Kapcsolódik-e a névnapodhoz valamilyen szokás? Nézz utána valamilyen utónévkönyvben vagy az interneten! Ha találtál valami érdekeset, akkor a következő órán beszámolhatsz róla! Mindenki felrakja a teljes nevét a táblára egy papírcsíkon, közösen betűrendbe rakják, ABC ismétlése is cél. A csíkokat csomagolópapírból érdemes kivágni, hogy elég hosszúak legyenek. Szélességük 9-10 cm. Harmadoló hajtással lehet jelezni, a szükséges betűnagyságot. A grafittal előírt neveket zsírkrétával, vagy színes ceruzával de akkor többször átírva lehet messziről is olvashatóvá tenni. Kihúzás előtt érdemes ellenőrizni, javítani, hogy mindenkié helyesen kerüljön nyilvánosságra Ez a gyakorlat a későbbi közös plakátkészítések szövegezésének technikai előkészítését is szolgálja. A nagy kezdőbetűvel való írás már megismert szabályára irányítjuk a figyelmet, ezt le is írják önállóan a füzetbe. Megfigyeltethető még, de nem érdemes leíratni: a vezeték és utónevek sorrendje (más népeknél ez lehet másképpen ) Mindkettő nagy kezdőbetű. Mf. 35. old./3. feladat: csoportmunka, a csoportmunka eredményét mindenki a saját füzetébe rögzítse! HF.: mf. 36. old./4. feladatot megoldani + érdekes, ritka, furcsa, szépen hangzó családneveket gyűjteni internet, könyvek segítségével legalább 5-öt. Ki gyűjti a legtöbbet? Pontos helyesírás követelmény! Óra végi játék: szólánc nevek gyűjtése az utolsó hanggal. 20. óra A tulajdonnév fogalma, a személynevek helyesírása Juli, János, Jolán, Orsolya, Ibolya, vaj, Károly, Mihály, Az iskolai ünnepségeken párosával állnak a gyerekek. Juli és János az első pár, Ibolya és Károly a második. (Mihálynak Orsolya lesz a párja.) A diktált szavak között szerepel egy kakukktojás (vaj), ezt aláhúzni, megmagyarázni a javítás után, hogy miért lóg ki a sorból. Az óra beszélgetéssel indul arról, hogy az utóneveknek között vannak olyanok, amelyeket nem csak nevekként használunk. A neveket pl. virágokról is adhatják. Ha van az osztályban, iskolában ilyen nevet viselő lány/nő érdemes ebből indítani. Mf. 36. old./5. feladat: csoportmunkában megoldani, szükség lesz hozzá kellő számú növényhatározóra. Esetleg ezeket kiválthatja szükségmegoldásként, ha a megfelelő oldalakat fénymásoljuk a kellő példányszámban. A 14. borítékban vezetékneveket, keresztneveket és beceneveket kell szétválogatni, előtte tisztázni a becenév jellemzőit. Önálló munka. Mf. 39. old./7. feladat: csoportmunka. A rajzokat azért sorszámoztuk, hogy hivatkozni lehessen arra, hogy miért pont ezek kapták az adott nevet. A rajzokat a gyerekek elláthatják további jellegzetességekkel is, színezhetik, kiegészíthetik, ha szükséges. Természetesen csak olyan változtatást javasoljunk, ami életszerű. (Példaként mondhatjuk, hogy ne legyen lila a 15

16 tehén, hogy Milka lehessen. Vagy ne rajzoljanak szemüveget a disznóra, hogy illeszkedjen rá a pápaszemes név.) HF.: Mf. 40. old./8. táblázat kitöltése, ez készíti elő a következő órát. Óra végi játék: szólánc nevekkel 21. óra A tulajdonnevek gyakorlása Károly, Ibolya, Júlia, János, pulyka Orsolya, Jolán, Mihály Ibolya és Juli nagyon jó barátnők. Szívesen korcsolyáznak együtt a jégpályán. (Szünetekben a folyosón furulyáznak.) A diktált szavak között szerepel egy kakukktojás (pulyka), ezt aláhúzni, megmagyarázni a javítás után, hogy miért lóg ki a sorból. Az óra elején beszélgetés a családfáról, mutatni egy híres család családfáját, ami a lakóhelyhez kötődik, vagy más szempontból (iskola, utca névadója stb.) lehet közeli a gyerekeknek. A biztonság kedvéért beszerkesztettünk egyet a munkafüzetbe, de jobb lenne e helyett egy a gyerekek számára valamihez kapcsolható. Pl. az iskola névadójának családfája. Mf. 41. old./8.b feladata önálló munka: először a munkafüzetben érdemes a hiányzó nyilakat berajzoltatni, hogy ezzel is rögzítsék a készítendő ábra szerkezetét. A folytatáshoz rajzlap szükséges. (A normál másolópapír nem alkalmas, mert minden bizonnyal többször radírozni is kell, hogy az elhelyezés esztétikus legyen.) Érdemes felhívni a gyerekek figyelmét arra, hogy először a nevet írják mindig a tervezett helyre (folyóírással, ne nyomtatott betűkkel!), s csak utána rajzoljanak kereteket. Készítsék el az egész vázlatot grafitceruzával, s csak az esetleg szükséges javítások után véglegesítsék színes ceruzával. Nem családfát rajzolunk, hanem egy ábrát a gyerekek családjáról. (A családfa majd tananyag lesz 5. osztályban történelemből, akkor majd rajzolhatnak családfát is.) Mf. 41. old./9. feladat megoldása csoportmunkában, a b. feladat lehet házi feladat is, ha kevés az idő az órán. Óra végi játék: szólánc nevekkel 22. óra A tulajdonnevek gyakorlása éjfél, Melinda, olaj, János, Juli, gally, állatorvos, cicája, kutyája, megkapják Jánosnak van egy kutyája, Kari a neve. Melindának van egy cicája, Éjfélnek hívják, mert gyönyörű fekete a színe. (Állatorvoshoz viszik őket, hogy a védőoltásokat megkapják.) A 15. boríték önálló munka, nevek és a hozzá tartozó becenevek megkeresése. 16

17 A tulajdonnév fogalmának rögzítése a mf. 42. old. ábrája alapján. Az ábra információinak színekkel való kiemelése. (Aláhúzás, nyilak megvastagítása, színezése, szövegdobozok rajzolása, stb.) A gyerekek munkái alapján a jó megoldások hangsúlyozása, az esetleges értelemzavaró megoldások hátrányainak megbeszélése. (A színezés miatt nem, vagy csak rosszul olvasható szöveg. Túlzott, öncélú szín kavalkád. Stb.) Mf. 41. old./11., 42. old./12. feladat csoportmunka HF.: tulajdonnevek gyűjtése olvasmányokból Óra végi játék: szólánc nevekkel 23. óra Toldalékos főnevek: -t toldalék Figyelem! Harmadik osztályban nem anyag a különböző toldalékfajták elkülönítése és megnevezése, pusztán a toldalék fogalma, a toldalék és a szótő elkülönítése, a különböző toldalékfajták helyesírásának megfigyelése. Ennek megfelelően nem használjuk a rag, jel, képző fogalmakat és mondattani fogalmakat (pl. tárgy, határozó, stb.) sem. könnyű, hosszú, szellő, vessző, gyűjt, virsli, szalonna, fúj Könnyű szellő fújdogál. A gyerekek sok-sok hosszú vesszőt gyűjtenek. Nyársat faragnak belőlük. (Este virslit akarnak sütni.) A diktálás javítása után húzzák alá a gyerekek az alábbi kérdésre felelő szavakat: Mit gyűjtenek a gyerekek? Mit faragnak belőlük? Mit akarnak sütni este? Jelöljék az aláhúzott szavakban a szótőt álló egyenessel, karikázzák a toldalékot zölddel. Innen indítjuk, hogy toldalékos főnevekkel fogunk foglalkozni. Mf. 43. old./1. feladat önálló munka, amely a tapasztalatok közös megbeszélésével zárul. A 16. boríték kirakása önálló munka. A gyorsan dolgozó gyerekek írjanak le minél több mondatot emlékezetből. Megfigyelendő, hogy a többes számhoz hasonlóan gyakran itt sem elég a toldalék mássalhangzóját használni. Lehet csoportosítatni is a változatokat. De csak a hasonlóságok szintjén. Jó feladat a hasonlósági csoportok elneveztetése. Ez esetleg csoportmunkában, s akkor lehet a kialakított csoportokhoz még szavakat gyűjtetni. HF.: mf. 43. old./3. feladat Óra végi játék: Egy-egy névhez ki talál több becenevet, de bármi más tematika is lehetséges. Csoportos feladat is lehet! ( Pl.: Katalin Kati, Katika, Katinka, Tinka, Kata, Kató stb.) 17

18 24. óra Toldalékos főnevek: - t, -val, -vel toldalék állat, király, szavanna, hiéna, antilop, nyugodt, kell, ejt Az állatok királya a szavannán él. Az oroszlán egy antilopot ejtett el. (A nyugodt ebédhez el kell kergetnie a hiénákat.) Javítás után aláhúzni a toldalékos főneveket a diktált szavakban, mondatokban. A 17. boríték kirakása, mit ad? Beragasztani a füzetbe, aláhúzni a mit kérdésre válaszoló szavakat. A tapasztalatok közös leszűrése: A főnevek végén a t toldalék mindig egy t! Az óra további részében a -val, -vel toldalék gyakorlását kezdjük el. Toldalékos főnevek: - val, -vel toldalék Mf. 45. old./1. feladat egyéni megoldása közös előkészítés után. A tanító előre elkészít egy a gyerekek életével kapcsolatos olyan szöveget, amelyben sok val, -vel toldalékos főnév van, de nem teljes hasonulásos! A gyerekek a ceruzájukkal koppantanak, ha val, -vel toldalékos főnevet hallanak. HF.: szógyűjtési feladat: -val, -vel toldalékos szavak gyűjtése olvasmányokból Óra végi játék: csoportokban szógyűjtő játék nevekkel: pl. minél több j vagy ly betűt tartalmazó nevet, illetve becenevet gyűjteni, de bármi más tematika is lehetséges. 25. óra Toldalékos főnevek: -ban, -ben bagoly, jegenyefa, odúja, fiókáját, rágcsálóval, ürgével A jegenyefa odújában egy bagoly fészkel. Fiókáját ürgével és más rágcsálóval eteti. Javítás után aláhúzni a toldalékos főneveket a diktált szavakban, mondatokban. A 18. boríték kirakása, beragasztása, szótő, toldalék jelölése A 19. boríték frontális megoldása, mindenképpen ésszerű volna táblai nagyméretű változatnak is lennie. Beszélgetés, szókincsbővítés is cél itt! HF.: Mf. 46. old./3. feladat Óra végi játék: csoportokban szógyűjtő játék nevekkel: pl. minél több j vagy ly betűt tartalmazó nevet, illetve becenevet gyűjteni, de bármi más tematika is lehetséges. 18

19 26. óra Toldalékos főnevek: -ból, -ből Károly, Jánossal, folyópart, hátizsákjukban, fémdobozban, vannak, Károly, Jánossal megy a folyó partjára. Kezükben horgászbotot, hátizsákjukban hálót, csalikat visznek. (János zsebében egy fémdobozban giliszták is vannak.) Javítás után aláhúzni a toldalékos főneveket a diktált szavakban, mondatokban. A 20. boríték kirakása, javítása, beragasztása, a szótő és a toldalék jelölése szokásos módon, aki gyorsan készen van, írjon le minél több mondatot emlékezetből. Mf. 47. old./ 2 feladat önálló munka, majd közös megbeszélés. A toldalék helyesírására vonatkozó szabályszerűség tudatosítása. HF.: az aktuális olvasmányból -ból, -ből toldalékos főnevek gyűjtése Óra végi játék: Csoportokat alkotunk, szógyűjtési feladat: Mi készül üvegből? Mi készül fából? Mi készül papírból? 2-2 perc alatt, ki gyűjt többet? 27. óra Toldalékos főnevek: -tól, -től otthon, Juli, édesanyja, szatyrából, kell, spenótból, húsból, Juli édesanyja a piacon volt. Otthon a szatyrából kipakolja a zöldségeket, gyümölcsöket, húst. A zöldségekből levest, a húsból pörköltet készít. (A spenótból főzeléket főz.) Javítás után aláhúzni a toldalékos főneveket a diktált szavakban, mondatokban. A 21. boríték kirakása, ellenőrzés után beragasztása, jelölni szokásos módon a szótőt és a toldalékot, aki hamarabb készen van, írjon le minél több mondatot fejből. Mf. 48. old/2. önálló munka, a toldalék helyesírására vonatkozó szabályszerűség tudatosítása HF.: az aktuális olvasmányból -tól, -től toldalékos főnevek gyűjtése. Óra végi játék: Gyűjtsenek olyan gyümölcsöket, zöldségeket, amelyek nevében j-ly van. 28. óra Toldalékos főnevek: -ról, -ről Kinga, kutyától, pulykától, darázstól, békától, gyíktól, bogaraktól Kinga félénk lány. Fél a kutyától, a pulykától, a darázstól, békától, a póktól és a bogaraktól. (A sólyomtól én is félek.) 19

20 Javítás után aláhúzni a toldalékos főneveket a diktált szavakban, mondatokban. A 22. boríték kirakása, ellenőrzés után beragasztása, jelölni szokásos módon a szótőt és a toldalékot, aki hamarabb készen van, írjon le minél több mondatot fejből. Mf. 49. old./2. feladat frontális kezdés után önálló munka. A toldalék helyesírásának sajátosságait megfigyelni, leírni saját szavaikkal a füzetbe. Mf. 49. old./3 feladat önálló munka HF.: mf. 50. old./4. feladat megoldása 29. óra Toldalékos főnevek: -ba, -be semmi, holló, könnyű, gally, lassan, reggel, megigazítja Reggel a holló fölkap a földről egy könnyű gallyat. Elrepül vele a fészkéhez. (A fészekből kidobálja a szemetet, és megigazítja a gallyakat.) Javítás után aláhúzni a toldalékos főneveket a diktált szavakban, mondatokban. A 23. boríték kirakása, ellenőrzés után beragasztása, szótő, toldalék jelölése, mondatok leírása emlékezetből. Mf. 51. old./2. feladat megoldása páros munkában HF.: az aktuális olvasmányból -ba, -be toldalékos főnevek gyűjtése. 30. óra Toldalékos főnevek -ra, -re hosszú, asszony, függöny, mellény, reggel, ünnepség Az iskolai ünnepséget reggel tartjuk. A hosszú függöny mögött gyülekeznek a szereplők. (A lányok szép blúzt, a fiúk mellényt viselnek.) Javítás után aláhúzni a toldalékos főneveket a diktált szavakban, mondatokban. A 24. jelű borítékos feladat kirakása, ellenőrzés után beragasztása, szótő, toldalék jelölése, mondatok leírása emlékezetből. Mf. 52. old./2. feladat frontális megoldása HF.: az aktuális olvasmányból szavak gyűjtése. (-ra, -re) 20

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

Hargitai Katalin. Játékvilág. Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Hargitai Katalin. Játékvilág. Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Hargitai Katalin Játékvilág Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Tartalom 1 7. tanítási hét................................. 3 30 Szavak írása

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin SZKb_102_06 Segítünk egymásnak A matematika nem játék? É N É S A M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári SEGÍTÜNK EGYMÁSNAK 53 MODULVÁZLAT

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_10 É N É S A V I L Á G Iskolaorvosnál és iskolafogászaton Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 104 Szociális, életviteli

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. TÖRTÉNETEK II. SZK_105_08 a z é n d i m e n z i ó i nyúl vagy oroszlán? az én tudásom és mások tudása modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk!

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam Név: Osztály: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! 1. Tedd ki a megfelelő ékezeteket a szavakra! futotest, fozokanal, kultura, szulofold, szololevel

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett Harmadik lecke - Hol a koffer? -A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. -Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő. Zokni,

Részletesebben

Az én helyem, az én kuckóm III.

Az én helyem, az én kuckóm III. SZKC 103_12 a z é n d i m e n z i ó i z én helyem, az én kuckóm III. modul szerzője: Dallos Tamásné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 128 z én helyem, az én kuckóm III. Tanári

Részletesebben

Eszközök: Classmate PC, tanári laptop; füzetek; üres kis kártyalapok; pörgettyű, írólapok; óra; két szöveg; 2 darab szinonimaszótár.

Eszközök: Classmate PC, tanári laptop; füzetek; üres kis kártyalapok; pörgettyű, írólapok; óra; két szöveg; 2 darab szinonimaszótár. Óravázlat 2. osztályos nyelvtan Tananyag: Mit tudsz már a szavakról? Oktatási cél: A szavak jelentésének megfigyelése. Szómagyarázatok készítése az életkornak megfelelő szókincs használatával. Szavak összeállítása

Részletesebben

Hargitai Katalin. Játékváros. Magyar nyelvi munkatankönyv az általános iskola 3. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Hargitai Katalin. Játékváros. Magyar nyelvi munkatankönyv az általános iskola 3. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Hargitai Katalin Játékváros Magyar nyelvi munkatankönyv az általános iskola 3. osztálya számára Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Tartalom Fõnév......................... 3 19; 41 56; 75 90; 111 126 Fõfogalom

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

Témaválasztás, anyaggyűjtés

Témaválasztás, anyaggyűjtés Témaválasztás, anyaggyűjtés Honnan gyűjtenél anyagot a következő témákhoz? Válaszd ki és írd le! Ha van saját ötleted, azt is írd oda! beszélgetés, lexikon, fényképek, családi beszélgetés, értelmező szótár,

Részletesebben

a gyermek jogai és az unicef

a gyermek jogai és az unicef P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n a gyermek jogai és az unicef Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_37 tanári a gyermekek jogai és az unicef

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Földvári Erika NYELVTAN Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A magánhangzók idõtartama 1. Mi a szabály? Töltsd ki a táblázatot! Alkoss mondatokat a szópárokkal! Írd le

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZKB 210_03 FELKÉSZÍTÉS FELNŐ TT SZEREPEKRE Érted? Érted! modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM TNÁRI ÉRTED? ÉRTED! 27 MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel tanári A MI TAVUNK I. 35 SZKb_102_04 A mi tavunk I. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában 1. nap 2015. augusztus 24. (hétfő) Téma: Kapcsolatok(család, barátok, munkahely..) 7.30 Gyülekező, aktuális téma, napi programok megbeszélése, előkészítése, csoportfelosztás 8.00 Reggeli 8.30 Nyelvi foglalkozás

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 1. a.) Fejtsétek meg a rejtvényt! 2. 1. 3.. 2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév 1. Örökzöld fa. 2. Ez lesz a virágból. 3. Csonthéjas gyümölcs.. Erdei állat. Megfejtés:

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 Milyen kincseket rejt az erdő? Kubu maci és barátai segítségével választ kapunk a kérdésre. A mesekönyv szerkesztése közben a tanulók megismerkednek a Scatch programozás alapjaival. Fejlődik problémamegoldó

Részletesebben

5.osztály 1.foglalkozás. 5.osztály 2.foglalkozás. hatszögéskörök

5.osztály 1.foglalkozás. 5.osztály 2.foglalkozás. hatszögéskörök 5.osztály 1.foglalkozás 5.osztály 2.foglalkozás hatszögéskörök cseresznye A cseresznye zöld száránál az egyeneshez képest 30-at kell fordulni! (30 fokot). A cseresznyék között 60 egység a térköz! Szétszedtem

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

Munkaformák: önálló; frontális; kooperatív: Három megy, egy marad, felelősök; csoportmunka.

Munkaformák: önálló; frontális; kooperatív: Három megy, egy marad, felelősök; csoportmunka. Óravázlat 3. osztályos nyelvtan Tananyag: A főnevek helyesírása Oktatási cél: A főnév fajtáinak csoportosítása, megnevezése. Köznevek és tulajdonnevek felismerése. Szógyűjtés, köznév és tulajdonnév egymáshoz

Részletesebben

Az időjárás és a mindennapi

Az időjárás és a mindennapi szka102_43 É N É S A V I L Á G Az időjárás és a mindennapi élet Készítette: Wagner Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 480 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1.

A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv A tanulási-tanítási egység témája: Nyelvi szintek: A szófajok Az óra címe, témája: A szófajok összefoglalása

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

Oktatási feladatok: Képzési feladatok:

Oktatási feladatok: Képzési feladatok: Hely: Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola Idő: 2013. március 22. Osztály: 3. Tantárgy: Magyar nyelv Témakör: Az ige Tananyag: Az igeidők (jelen idejű, múlt idejű, jövő idejű igék) Oktatási feladatok:

Részletesebben

SET. Például: SET mert: Szín: 3 egyforma. Alak: 3 egyforma. Darab: 3 egyforma. Telítettség: 3 különböző

SET. Például: SET mert: Szín: 3 egyforma. Alak: 3 egyforma. Darab: 3 egyforma. Telítettség: 3 különböző 1 SET A SET játékszabályairól röviden, már ha valaki nem ismerné: Hogy néznek ki a kártyalapok? Minden kártyán van egy ábra, aminek 4 jellemzője van. Minden kategória további három különböző lehetőséget

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY --------------------

MATEMATIKA VERSENY -------------------- Eötvös Károly Közös Fenntartású Általános Iskola 2013. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 831 Vonyarcvashegy, Fő u. 8/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA

TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA Az elsõ nap az iskolában Az elsõ napon még nem tanultunk, hanem ismerkedtünk egymással. Bemutatkoztunk, és elmeséltük, hogy mi volt a jelünk az óvodában. A

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

Kedves Negyedikesek!

Kedves Negyedikesek! Kedves Negyedikesek! A munkafüzet feladatainak segítségével tovább folytathatjátok az ismerkedést anyanyelvünk világával, szabályaival. Nagyon fontos, hogy a helyesírásotok továbbra is fejlődjön! Ennek

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Második félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 0 SZORZÁS ÉS OSZTÁS -VEL Mesélj a képrõl! Hány kerékpár és kerék van a képen?

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy tananyagát több műveltségi

Részletesebben

4. Lecke. Körök és szabályos sokszögek rajzolása. 4.Lecke / 1.

4. Lecke. Körök és szabályos sokszögek rajzolása. 4.Lecke / 1. 4.Lecke / 1. 4. Lecke Körök és szabályos sokszögek rajzolása Az előző fejezetekkel ellentétben most nem újabb programozási utasításokról vagy elvekről fogunk tanulni. Ebben a fejezetben a sokszögekről,

Részletesebben

Óvodás teszt (iskolába készülő nagycsoportosoknak)

Óvodás teszt (iskolába készülő nagycsoportosoknak) Ajánlott életkor: 6-7 év (középső csoport év végétől nagycsoportos kor végéig) I. ANALÍZIS-SZINTÉZIS (RÉSZ-EGÉSZ VISZONYA) Bújócskáznak a tárgyak. A Te feladatod megkeresni őket. Színezd ki a vonalak között

Részletesebben

AZ ISTENEK A FEJÜKRE ESTEK

AZ ISTENEK A FEJÜKRE ESTEK P O L G Á R A D E M O K R Á C I Á B A N AZ ISTENEK A FEJÜKRE ESTEK A FÉLSIVATAGI NÉPEK ÉS KÖRNYEZETÜK Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 7. ÉVFOLYAM SZKA_207_15

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Olvasórally Csivitelő

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Olvasórally Csivitelő Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő 3. oldalhoz 1. Karikázd be a helyes megoldások előtt álló betűt! Ezután olvasd össze, és megtudhatod, hogyan dolgoztál! Melyik az év legrövidebb napja? T/ Miklós nap

Részletesebben

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot!

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot! szó A szó olyan hangsor vagy betűsor, aminek saját jelentése van. Szavakkal nevezzük meg a világ dolgait azért, hogy kommunikálni tudjunk egymással. Ha értjük a szót, amikor meghalljuk vagy elolvassuk,

Részletesebben

Megoldások IV. osztály

Megoldások IV. osztály Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely, 2015. március 20-22. Megoldások IV. osztály 1. Számkeresztrejtvény: Az alábbi keresztrejtvény ábra abban különbözik a hagyományos keresztrejtvényektől, hogy

Részletesebben

I. FOGLALKOZÁS. Emese Álam, Hunor és Magor mondák rövid elmondása A gyerekek önkéntesen választanak csoportokat és megfigyelési szempontokat

I. FOGLALKOZÁS. Emese Álam, Hunor és Magor mondák rövid elmondása A gyerekek önkéntesen választanak csoportokat és megfigyelési szempontokat I. FOGLALKOZÁS Népünk genetikai családfája c. kiállítás megtekintése Alsó tagozaton olvasott mondatok felelevenítése Megfigyelési szempontok kiosztása és csoportalakítás. Szempontsor alapján kiállítás

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás Soós Luca és Szári Laura MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás 0. 0.. Ő. JÁTÉK A FORMÁKKAL Nézd meg jól a képet! Mit gondolsz,

Részletesebben

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet A kis képek alapján mondd el a mesét saját szavaiddal! Te milyen csodatarisznyát szeretnél? Írd le! Az olvasófüzetedben dolgozz! Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet Írd le a fejezet címét! Hány méterre

Részletesebben

Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben

Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben SZKB_105_06 Titkok a Titkok Kamrájából 3. Én és a MÁSIK Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben modul szerzõi: ndóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZOCIÁLIS,

Részletesebben

ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN

ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN Matematika A 3. évfolyam ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN 16. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 16. modul összeadás, kivonás az egy 0-ra végződő számok körében

Részletesebben

SZKB_101_13. A modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM

SZKB_101_13. A modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM SZKB_101_13 Ezt együtt csináltuk...! Osztályfa Én és a MÁSIK modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 130 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

Az elmúlt tanévben megismert játékok közül melyiket játszanád idén is szívesen?

Az elmúlt tanévben megismert játékok közül melyiket játszanád idén is szívesen? 1. Játékok Az elmúlt tanévben megismert játékok közül melyiket játszanád idén is szívesen? 1. Mi lenne, ha? Gondold végig a jó és a rossz tulajdonságaidat, majd válaszolj a kérdésekre! Válaszodat indokold

Részletesebben

50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia

50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 2. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 3. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 4. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia és csoport

Részletesebben

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul Modul bevezetése Matematika 5. osztály 2009-2010 A negatív számok 0541. modul MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés fókuszai Számfogalom bővítése.

Részletesebben

Matematika A 1. évfolyam. páros, páratlan. 22. modul. Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva

Matematika A 1. évfolyam. páros, páratlan. 22. modul. Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva Matematika A 1. évfolyam páros, páratlan 22. modul Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva matematika A 1. ÉVFOLYAM 22. modul Páros, páratlan modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4.

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4. SZK_104_12 É N É S M Á S I K NÉH NEHÉZ DÖNTENI modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM 146 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI MODULVÁZLT

Részletesebben

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM é n é s a v i l á g Lakóhelyünk felfedezése modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZK_103_16 212 Szociális, életviteli és környezeti KOMPETENCIÁK

Részletesebben

LOGO ELŐKÉSZÍTŐ JÁTÉKOK

LOGO ELŐKÉSZÍTŐ JÁTÉKOK A következőkben több robotjáték leírását olvashatjuk. Ezeket a játékokat akár osztályteremben, akár kint az udvaron is játszhatják, nem feltétlenül szükséges számítógépes szaktanterem. I. Ismerkedés a

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. VÁLASZD AZ IGAZIT! 6 PONT Mit jelentenek a következő szavak? Húzzátok alá a megadott két válasz közül az igazit! 2. FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN? 9+1

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy tananyagát több műveltségi

Részletesebben

A birtokos szerkezet

A birtokos szerkezet A birtokos szerkezet Ha kérdése van, használja nonstop segélyvonalunkat: www.magyarora.com/grammar/birtokos_tablazat.pdf 1 ) Lássunk munkához Kezdjük megint a novellával Húzza alá a példákban az egyes

Részletesebben

6. fejezet Óravázlatok

6. fejezet Óravázlatok 6. fejezet Óravázlatok 1. Osztály:1. Téma: Ősz Tananyag: Ősszel a gyümölcsösben Hely: az iskolakert Cél: Az évszakok jellemzőinek megismerése, közvetlen környezetünk felfedezése. A fa részeinek megfigyelése

Részletesebben

szka105_01 É N É S A V I L Á G Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_01 É N É S A V I L Á G Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_01 É N É S A V I L Á G Ételed az életed! Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 8 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

Kezdő programkészítőknek ajánlom. SZERZŐ: Kósa Judit. Oldal1

Kezdő programkészítőknek ajánlom. SZERZŐ: Kósa Judit. Oldal1 A vulkáni tevékenység félelemmel vegyes csodálattal tölti el az embereket. Érdekes, egyszersmind izgalmas az alvó, majd egyszer csak mély hallgatásából felébredő hegy. Hogyan keletkeznek a vulkáni hegyek?

Részletesebben