Magyar avorenta szótár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar avorenta szótár"

Átírás

1 Magyar avorenta szótár A, Á a, az i, il, hi, hil, l- abba (ik.) inas abbahagy inasóf, -áf,-őf ablak vêtorr acél estel ad dont, dant, dönt ad fik, fok, fêk adag fekk adás fokán adat śir, -íre adó fuggan, -áne afféle gax ág lioch agy elorr ágy potset ahány vill, lavil ahányad vićil, lavić ahányadik vixil, lavix ahogy édal, léda ahol ósil, lós ahonnan ósli, lósi ahová ósla, lósa ajak muzell(e) ajándék gebikk ajánl gebit, -ot,-êt ajtó tur akácfa eflakeren, -éne akad dig, dog, dêg akadály digünd akar él, ál, íl akár tál, foch akár- tálakárhonnan óstáli akárhová óstála akármerre óstálar akármerről óstálir akármi fortál aki qwil, laqwin akkor lájk akkora fax alá entra alacsony śűdegar alagút entrevin, -íne aláírás entvetán alak keparr alap krún alapít krűn, kraun, krín alatt entre áldozat forf alföld entrelann alig lin alkalmas ekarin alkalmaz iskid, -od,-êd alkalom olloz, -óze alkatrész fikt alkohol rotvíper

2 áll (fn) hapijju áll (i) est, ast, ist állandó estenir állapot potess állat ájfil állatkert ájfilgart állomás stit, -íte állott pellnan alma afal, -lle álmos leftag alól entri álom lefit alsó enter alszik left, laft, lift által beres általános óroil aluljáró entrefimm alváz tifnel amakkora efax amannyi evas amaz ala amekkora fáll, lafál amely fam amelyik fill, lafil Amerika Miogedzúr amerre óslar, lósar amerről óslir, lósir ami forl, foll, lafor amiféle genil, lagen amikor ênnil, lênn amilyen nill, lanil amolyan enax amúgy eśśo ananász pennafal, -lle anélkül onaur Anglia Englorájk angol engaler anya mitt anyag ügáń annyi vas apa eran, -áne apró icin ár gár áram gerik arany gêld árboc cóbra arc fog árnyék bêgg árok dag árt zinb, zonb, zênb áru garref árus garrfión árvíz flet ás fork, fark, förk ásatás forkirán ásó forkend aszfalt zofnug, -úge asztal fid át sé-, sê-, sêdátalakít sékeparrün(n), -or-,-êr-

3 áthelyez sêdóron(n), -ár-,-őr- áthúz sénim(men) -om-êm átjáró séroênd átjön séfimm, -fo-,-fê- átlag pürsen, -éne átmegy séroên(n), -aên,-öen átmérő sigdegan, -áne átnéz sêfűl, -aul,-íl átszáll sêdort, -art,-ört átvesz sénív, -auv,-év átvizsgál séflett, -att,-itt augusztus agatmian Ausztrália Surredzúr Ausztria Nőgerrájk autó ferond autóbusz fenofekk autógumi ferondgam, -mme automata qwergim, -mme automatikus qwergimlich autópálya ferondövín az (nm) la azonban inio azonnal nêk azután lapti B bab eflák bábu kob, -óbe bácsi done, -né baj árenn bajusz kapis, -sse bal fet baleset dedif, -ffe balta gnu bank feng bánya bláneu, -ewe bányász blánión bár doz bár- -tál barack tikmill barát feren barátnő ferina barátság ferengan, -áne barlang gnir, -íre bármikor enntál barna gelk bátor evêrb be a-, atbeállít atestün(n), -as-,-is- beállítás atestekk bebizonyít afevor, -ar,-ör becsap apen, -an,-in becsempész alégum, -ág-,-íg- becsuk afitt, -ott,-êtt becsület śenorr becsületes śenokk beenged anittel(n), -ot-,-êt- befizetni asnip, -op,-êp befolyásol adünn, -un-,-in- befordul atorn, -ar-,-ör- befogad akümb, kumb, kimb beindul afimín, -aun,- a n

4 bejárat arowida bejön afimm, -om-,-êm béka krőt bekapcsol atólên, -ál-,-ől- béke saláma bél śamorr bele- eś beleegyezés eśtes, -as,-is beleesik eślakk, -okk,-êkk beletesz eśóron(n), -ár-,-őr- belső śamorr belül asa bemegy arow, -raw,-röw bent asio benyom amog, -ag,-ög bepiszkol adirt, -ort,-êrt berúg agadán(n), -od-,-êd- beszáll atort, -art,-ört beszél esprak, -ok,-êk beszél lím, -aum,-ém betű orwid, -íde bezár táńeslok, -as-,-is- bicikli elküg, -űge bicska efnig, -íge billentyű flok, -kke bimbó bojda birodalom bozodu bízik ettúl, -tól,-tűl bizony cetre bizony ketrat bizonyít ketrün(n), -at-,-it- bizonyítvány ketregan, -áne bizonyos ketráta biztos keśtich bogár eltiff bója job, -bbe boka ćevej, -jje bokor śojk bolt ponnes, -ése bolygó zejja bor vim, -mme borjú leman, -nne bors edren, -éne borsó fefill borul ebád, ebód, ebéd borzasztó ellegar bot kicc bőr rétte börtön kesserc bútor nutriff búvár revid, -íde büdös koên bűn bêtgan, -áne bűnöző bêtdífión bűz qwen, -nne C cápa sulga cég forim cékla rőtumgan, -áne cél emojn céloz emojnen, am-, im-

5 céltábla emojgám célzás emojnán cérna dêlt ceruza linn cigány gelkmínu cikk odekül, -űle cím uskez, -éze címer urumus, -sse címez sutton(n), sot-, sütcímke lif, -ffe címzett sutton, -óne cipő śöll, śölle cipőfűző śöllśűde, -dé citrom morniś, -śśe cölöp púl cukor sikár csak or CS csak orne csakis orsi csal eldwin, -on,-ên család ilijáma csalán śêrlin, -íne csalás eldwinán csaló eldwinión csap (fn) tápen csap (i) bomm, ba-, böcsapda aqwúri, -re császár konsión csata eltopp csatlakozik unk, onk, ünk csatlakozó unkárd csatorna lájdenak, -áke csavar (fn) śojf csavar (i) ütün(n), ütun, ütin csavarhúzó śojfend csempe opull csempész legepión csend haff cseng śrikk, -okk,-êkk csenget śrükk, -ukk,-ikk csengő śrikkend csepp ćub, -úbe csere ongeuwe cserebogár ongeltiff cserél onnach, -och, êch cserép bomog, -óge cseresznye ümmak, -áke csiga śnojj csík nojgán csillag estor, -óre csinál díf, dauf, da f csíp kununt, -ont,-ünt csípés kununtán csipesz kên, -nne csípő kurume csípős arkáta csirke kotik, -kke csizma kloff csoda vintur, -úre csodálatos vinturáta

6 csomag peg csomagol pegon(n), -an,-in csomó nok, -kke csomóz nokon(n), nak-, nökcsónak viprond csont páde csoport rogenn csoportosít rogün, ra-, röcsótány sênam, -áme cső kuk, -kke csöpög berd, bard, bird csőr kuknis, -sse csúcs surcork csuk fort, fart, fört csukló abońárd csúnya ülgu csúszik zip(pen), zop, zêp csúszós zipáta csúzli V-hániog, -óge csütörtök cetestájk D dagad vetfis, -os,-ês darab ostu darázs vespil, -lle daru penars dátum pildeu, -ewe de ak dehogy aććo dehogy achi dél sur délelőtt áplesur délkelet surnőg délnyugat survedd denevér rêtterlox derék gerex derékszög zelnag, -áge deszka borte detektív forcenión diák niffión dicsér omen(n), -an,-in dicsőség omengan, -áne díj énir dinamó gerikdífard dinnye nol, -lle dió dám dísz aromit, -tte díszít aromün, -ra-,-rö- disznó esne disznóság esnegan, -áne dízelmozdony dízelnimmard dob (fn) tabower, -ére dob (i) vort, vart, vört dobol tabowern(n), -ar-,-ir- doboz anür dolgozat ferkán dolgozik ferk, fark, firk dolog zült(i) domb kull domború kullgêt dongó zürmión dög karun, -úne

7 döglött karunnan, -áne dől adoj(n), od-, êddönt adir, od-, êddöntés adrekk dörzsöl swort, -art,-ört drága muttig, -íge drót kass drótkötél kassörojs dug qwerik qwa-, qwidugó qwerkárd dugul qwerkon(n) qwa-, qwi- Duna Dónau dupla düx durran tuft, toft, tüft düh posom dühít posün, pa-, pödühös posmáta E, É ebéd kallún ebédel kallúnon, ko-, kêébred ovan, ovon, ovên ébren van ovant ra ébreszt ovanir, ovonir, ovênir ecet rotvim eddig béti eddig ilti edény śitt édes amêp, -ppe efféle gex ég (fn) eskál ég (i) nörp, narp, nirp egér müske egész elóne éget nűr, naur, nír egres ojfele egy a, ad, ha, had, d- egy an egyedül anirat, aniroj egyelőre anafir egyenes qwart egyenlő anigêt egyenruha angêttőz egyes anekk egyforma anigêt egyik anig egyszerre anustio egyszerű emplis, -sse együtt maurat éhes irginu éjjel tekin ék wezeg eke gobele ekkor léjk ekkora efex el- og-, o~ él (fn) eggár él (i) ung, ong, êng elad oddont, -dant,-dönt elé ápa elég infi eleje níg

8 elejt oppor elektromosság serqwa élelem hekk elem serqwanir éles eggráta élet unge elfoglal ogoftin(n), -on,-ên elfogy ollös, -os, es elhatároz ogadir, -od-,-êd- elhisz ogevel, -al,-il eljárás orrován elkészül ovvétigilt, -og-,-êg- elkezdődik oguztu, -oz-,-üz- ellen inau, inóv ellenőr inaugras, -sse ellenség inogán élő ungend elő- finelőadás finfokán előbb finér előbb finír előfordul fintőr, -ór,-ér előírás finvotán elöl ápio elől ápi előny swika előnyös swikáta előre arfin előrelátó arfinfűlend előszoba fincapta előtt ápe előzni finró, -rá,-rő elrejt (oq)qwit, qwat, qwêt elromlik exafimm, -omm,-êmm elseje ~is anx első anx eltávolít offerün(n), -ar-,-ir- eltér ógerois, -ra-,-rö- eltérés ógerojs eltéved ommüz, -iz,-uz eltűnik forswin, fa-, föelvégez ogembon(n), -am-,-im- elveszt ogoff, -aff,-öff elzáró ogeslokend ember mínu emekkora efex emel swin(n), swon, swên emelet swinán emelkedik swinill, swo-, swêemelő swinć emennyi evis emez ell emiatt ilocen emígy eśśe emlék ermi emlékezet ermíneg emlékszik ermín, -aun,-én említ vüll, vull, vill én me énekel qwont, qwant, qwönt

9 enged rest, rast, rist engedelmeskedik optodíf, -dauf,-déf engedély restán enyém mes ennyi vis eper fulće épít tild, told, têld építész tildión éppen évas épület tildekk ér (fn) plűdakuk, -kke ér (i) ám, óm, ém érdekel imin(n), -on,-ên érdekes imináta érdemes mőva erdő śüdwig erdő ećerra eredeti argell eredmény iskur éretlen kauzeńńa érett kauz érez ossét, ossát, ossít érzékelő ossétárd erkély balagum, -úme érkezés gefimekk erő forrel erőmű forrelgim erős forrláta ért sin, son, sên értelem sinekk értelmes sinend értelmetlen sineńńa érvényes tilmáta érvénytelen tilmeńńa és e, et, he, het, t- eset gêm, géme esetleg gémele esik láf, lóf, léf eső swip esőkabát swipkolt este aświl este tekk ész ras, ráze észak moir északi mojrál eszik avolt, -alt,-ölt észrevesz rasárláj, -oj,-éj étterem avoltiśte év pêll éves pêlláta evező vipzöllárd évszak pellifart ez be ez ill ezek bé ezek ille ezelőtt illápe ezért bez ezután illopti ezüst rojmett

10 fa k(e)ren, -nne F fa ull fagy pexa fagypont pexaspó faház krenhutt fáj boj, baj, böj fájdalom bojgan, -áne fajta gên fal mull falevél krenśött falu g(a)lachan fárad exúće(n), ax-, ixfárasztó axućírend farkas vilkas farok ébill fasor krenqwíl fazék ban fázni gölt, golt, gelt fecskendő ríbeforsárd fed gled, glad, glid fedél glekk fedélzet gleddán fegyver háńńog fehér ragne fej hên fejezet tivoer fejlett mod fejlődés midán fejlődik mid, mod, mêd fék mörs fekete kara fékez mörson, mo-, mefekszik pot, pat, pöt fél alfa fel- sur fél (i) dab, dob, dêb felad śurdant, -dont,-dênt feladat śurfikán feladó śurdantión feláll śurest, -ast,-ist felbont śurfőn, -ón,-én felborul śurebád, -ód,-éd felé vilce, vilqa felel datír, dataur, datér félelem dabán felelet datíra feleség bên felesleges secht felett śure felfedez śurgled, -ad,-id felfedezés śurgledekk felhő peldu felirat śurvetán feljáró śurroênć felkel zével, zá-, zífelnőtt ádel felől vilci felső śurál felszállás śurortán félsziget alfózel

11 felszín śerka feltétel bawel, -lle felül śurio felvonó surnimmárd fém mett fenék bochpas fent śurio fény lott fénykép lópem fenyő tepkeren fér gus(sen), gos, güs férfi maun férfi véz férj êvos fest pájp, pojp, péjp festék pájgan, -áne fiatal jauvos figyel taum, tum, têum figyelem taugan film líkendpemúr finom felsina fiók fidz, -ddze fiú zig fizet belć, balć, bilć fog (fn) effár fog (i) haff, hoff, hêff fogad kümb, kumb, kimb foglalkozik êdell, -all,-ill fogoly pédizzu fogság pédizgan, -áne folyik rib, rob, rêb folyó robend folyosó sérowida fok pűra fokozatos pűregáta fonal ögas, -sse fontos rálma fordítás bettéleg fordul tőring, tau-, tíforgalom rofimekk forgat tőrün(n), tau-, tíforog tőr, taur, tír forrás viváń föld edzúr földalatti entredzúr földrengés edzúrliqwán földszint entswinán fölé śura fölött śure fölül śuri főváros rolidún friss felmiog fúj ádan(n), ádon, ádên fúr dól, dál, dől furcsa mürde fúró dólárd fut rip, rop, rêp fű holos, -sse füge fítis függőleges obit

12 függőleges log fül cork fülke capta fürdik baut, but, bêut fürdőszoba baukapta fűrész lojq, -ce füst üsmig fűt fört, furt, firt fütyül jüff, juff, jiff fűz śűd, śaud, śíd füzet katula fűzfa śütkeren G gát düm gaz zall gáz zomm gazdag batále gazember zallmínu gázló wádu gép gim, -mme gépész gimión gerenda hottus gerinc legwic gesztenye afagáć gólya kolpa golyó oxu gomb flok, -kke gombostű floknitt gondol elorron, ela-, elögondolkozik elorring, ela-, elögonosz vult goromba habrok gödör kilau, -awe görbe uzada gőz ezdín gratulál drakule(n), -ole,-üle gumi láma gusztustalan boáta GY gyakori tüngos gyakori tüx gyakorlat sajkán gyakorlott sojk gyakorol sájk, sojk, séjk gyakran tüxat gyalog píve gyalogol pívon(n), pau-, pégyanú śuń gyanús śuńáta gyár fettrin gyárt fett, fatt, fitt gyártmány fetekk gyenge ńevija gyermek pellu gyík vizzáj gyomor zolodék gyors ável gyorsan ávelat gyökér júze győz araq(aracen), aroq, arêq győzelem araqán győztes aración

13 gyufa hemull gyufás skatulya hemullanir gyújt hemáte(n), -óte,-éte gyűjt ríć, rauć, réć gyülekezik rogéning, ra-, rögyűlés rogénu gyűlik rogén(n), ra-, rögyümölcs zölke gyűrű ingélia ha amb H ha ur hab sok háború appix hadd iff hagy off, aff, öff hagyma gánore haj hwíl hajlít debit, -ot,-êt hajnal devátu hajó galena hajrá irceste hajt dört, durt, dirt hajtány dörtekk hajtómű dörtendgim hal foz halad rob, rab, röb halál bowán halk cin hall jors, jars, jörs hallatszik jorsing, ja-, jöhallgat jorsill, ja-, jöhallgatóság jorsillendán háló lidür hálószoba leftekapta halott bowesta hamar síl hamis śed hamisít śedün(n), śa-, śihamisítás śeddán hamisítvány śedükk hamu varrastőd hanem ogo hang garq, garce hangos garkáta hangya zetés hány (i) boáń, bóń, boêń hány vil hányad vić hányadik vix hanyag difećin hanyatt domat hánykor vik haragszik posmon, pa-, pöharap börőt, börót, börét harapófogó börtárd harapós börtáta hármas trokk három tor, tro háromszög tornél has fára

14 hasonlít ćent, ćant, ćint használ iskid, iskod, iskêd használat iskidán hasznos iskáta hát dom hatalmas onće hatalom wara határ genirru határozott ogadiráta határozatlan ogadireńńa hatás kámüs hátizsák dompikte hátra arba hátralevő arbarix hátsó domiál hátul domio havas behináta havazik behing, behong, behêng havi mionál ház hutt haza hétti haza- hutháziállat péta hazudik urćán, urćón, urćén hegy kuntán hegycsúcs kuntáncork héj pér helikopter tőründortekk hely órin hely rin helyes evil(oj) helyett önte helytelen evileńńa helyzet ringan henger tédiz herceg tawíc hét voll hetes volk hétköznap vollpittájk hétvége vollemb hiány laurán hiányzik laur, lur, lêur hiba betán hibás betáta híd rőd hideg biriz híg lén hinta ompitak hír histu híradó histulaum hirdetés veribi hirtelen histeńńa hisz evel, eval, evil hiszen belio hív húz, hóz, hűz hivatal font hivatalos fontáta hízik puff, poff, püff hó behin hogy ćo

15 hogyan éda hol ós hold ménulas holnap hatas homok foss homlok śurfog hónap mênd honnan ósi hord putt, pott, pütt hordó dembás horgony zinau, -awe horog niśśüd hossz sojgan hosszú soj hová ósa hoz éjt, ájt, íjt hőmérő folkórend hőmérséklet folcera hős hultas hőség folcerán hullám jam hús zőle húsvét mojzelád húz níg, naug, nég huzat finog hülye brada hűt behün, bahün, bihün hűtő behűnárd I, Í ide hetta ideg gám idegen aure ideges gámáta idejében ustio idő ust igaz feterr igazi feterrál igen pit így śe indít gefinir, -on-,-ên- indul gefin(n), -on,-ên ing śirid ingyen axior iker gémen, -nne innen hetti int aub, aob, aüb intéz zep, zap, zip intézet zepen intézkedik zepill, za-, ziír vot, vat, vöt irány vöstu iránytű vösnitt írás votán irat votekk is êś, eś is si iskola ükol ismer oll, all, öll ismeret ollek ismeretlen olleńńa Isten Allâs

16 iszap eskor iszik tavên(n), to-, têítél ćevér itt hett itthon hűtio íz sohina izgalmas qwerkáta izgalom qwerke izgul qwerć, qwarć, qwirć izmos káhüráta izom káhür izzad púś, póś, pűś izzadság púśegan J január frimion jár őv, óv, év járda ővida jármű sip játék espa játszik esping, as-, isjavasol gebit, -ot,-êt javít feltün(n), fal-, filjég éze jégkocka ézobelif jegy fibre jel garen jelent istür, istur, istir jelentkezni rámiff, ró-, réjelölt garenné jelvény garenekk jó felt jobb (irány) rofia/ rofe jog juvas, -sse jön fimm, fomm, fêmm jövő offinir jutalom snáge K kabát kolt kábel kasseg kabin kaptula kacsa toćće kád péd kakas kúś kalap híte kalapács hudár kanál vúr kanna jóvel kanyarodni tőr, tór, tér kap két, kát, kít kapar gworc, -arc,-örc kapcsoló ólen kapocs unka káposzta beqwür kapu potre kar achmu kár gémić karácsony vianoć karambol kólizán kard axahán karfiol kölifúr karóra achmust kártya garettu

17 kastély keslin kasza kőner katona hat(a)ras, -ze kazetta garcibor kecske vipce kedvenc milika kedves eswin kefe téde kegyelem howada kegyetlen howadeńńa kék omme keksz kottu kelet nőg kell láich kém pissu kemény kürt kenyér vekán kép pemúr képes bonnu képesség bonnugan képzel deműd, da-, dikér ćimber, ćimbre, ćom-, ćêmkérdés qwink kérdez qwinkon, qwo-, qwêkéreg echtíć kerek élijáta kerék ennau, -áwe keres arad, -od,-êd kerítés veffel kert feuta kés nojf keserű gürce keskeny üngas később ifte kész vétig készlet vekta kesztyű kinitas, -áze kettes dáta kever qwix, qwox, qwêx kevés kal, ćel kéz kin kezd úz, óz, űz kezdőbetű úzendorvid ki út-, ú- ki? qwin kiabál hwurk, hwork, hwürk kiállítás tetétos, -ze kibont átfőn, -fón,-fén kicsi icin kidob átvort, -vart,-vört kifutópálya átripard kígyó kexáda kijárat úrowida kikapcsol átólenn, -la-,-li- kikötő pontu kilátó uffűlard kilincs milmu kint utio kincs hazida király lauger, -ére

18 kirándulás achnirfűlán kísérlet axorta kísért kojsit, kaj-, köjkisvasút icinferavín kíván zelit, za-, zikivétel exelor kívül utio kocka obelif kocsi entagan kocsma tavêniśte komoly medülig konnektor mullunkard konyha kűle kopasz tog kopog kalpok, kol-, kêlkoponya sqwíl kor éjk korán aufer korlát rél kormány śettu kosár üsmeg kő estún köd ńiwél költözik bemád, ba-, biköp ćul könnyű evig könyök bêhawi könyv katas, -ze kör élija köré éla köröm üngel körte álaz körül éle körül- éliokörülbelül élijat körülvesz éliohaff, -hoff,-hêff köt roên, raên, röen kötél rojs kötelező śurgend kötet fartökatas kövér fittáta követ (i) folk, falk, fölk következik folking, falk-, fölkközben pittio közé pitta közel nér közép bitt középső bittál közlekedés rowefimmán között pitte központ bittida, bittśte köztársaság poblatt közül pitti krimi süćera krumpli petúde kuka flaub kukac ńorméń kulcs klipc kupak cerba kút vipekil

19 kutat ifmüg, -űgen,-mug,-mig kutya tága küld setir, -tor,-têr külön taut különbözik tauvon, tóvon, têuvon különböző tauvonend különbség tauve kürt bórd küszöb bezoj L láb kík lábas pauna labda erip lábtörlő kíkvöplárd lábszár kíkiśtík láda koss lakás bílgan lakat petloć lakik bíl, baul, bél lakó bílárd lakótelep mőrbíliśte lámpa lemag lánc céjn láng ullu lány pellina lap flaf lapát fluśś lapos fláta lassít ćevir(-íren), ća-, ćilassú ćeve lát fűl, faul, fíl látogat fűlill, fau-, fílátogató füllard látszik fűling, fau-, fíle dif lé śultas lebeg ulláj, -oj,-éj léc üzeg lecsap dibbomm, -ba-,-bö- leejt dippor, -par,-pör leenged dirrest, -ast,-ist lefényképez dillópemon, -lá-,-lő- lefog dihhaff, -hoff,-hêff lefolyik dirrib, -rob,-rêb lefordít bettél, -tál,-tíl légcsavar árśojf legel holozavolt, -alt,-ölt légy porku lehet déman lehetetlen démańńa lejtő śürgan lekvár moćć lélegzik áron(n), -an,-ön lelet fojge leltár fogmoc, -óce leltározik fogmon(n), fa-, fölemez merrog lent difio lényeg hevíjja lép podd, padd, pödd lépcső etűr

20 lepedő sojta lépés poddeg lepke pevel leszáll difort, -art,-ört leszállópálya difortiśte létra obekk levegő ár levél śutte leves löś liba gús lift swinárd lista diqwíl ló hep ló śavêll lóg ümp, ump, imp logikus elorrgêt lomb sáma lop śomm, śamm, śümm lovagol hepon, ha-, hilóvasút hepferavín lő dess, dass, diss lök ops, aps, öps lusta löświg LY lyuk kil lyukas kiláta lyukaszt kilir, ko-, kêlyukasztó kilárd M ma píl macska kecán macskaszem kecánfülárd madár áfe madzag zütte mag orpeg maga fold (1,2), fald (3) magad fild magam feld magánterület fodisfêllür magas śűde magasság śűdegan magatok find maguk füst magunk fand (1), fend (2), fund (3) magyar hunnig Magyarország Hungenir magyarul hunnat máj jétu majd len majdnem lengan majom minkog mák póp malac esne málna fiog malom mepistu mama mitt mandzsetta cevet, -tte már óle marad rájm, rojm, réjm maradék rájmekk marha pip másik elong

21 másol dawon, do-, dêmásolat dawonekk mászik ćenker, -ar,-ir mazsola hoxögrim, -mme meddig? forti? medence lúp medve brefag meg ge-, genmég sítle megáll genest, -ast,-ist megállapít gepellir, -pa-,-pi- megbízható eveláta megbukik geziń megdöbbentő sojgend megenged gerest, -rast,-rist megfejt askeron, -ka-,-ki- megfejtés asker megfigyel getaum, -tum,-têum megfojt gebostir, -as-,-is- megfullad gebost, -ast,-ist meghal gebow, -baw,-böw meghívó genhúzárd megijed genavűt, -aut,-ít mégis sítlez megjavít gefeltün, -fal-,-fil- megjegyez genátőr, -tór,-tér megjelenik rilt, rolt, rêlt megköszön valt, volt, vêlt megmér gehűl, -haul,-híl megöl gebowir, -ba-,-bö- megvan gero megy row, raw, röw megye günt meggy cojp méh zörke mekkora fál meleg ferme mellkas plautkotela mell petti mellé gűra mellékel gűradont, -dant,-dönt mellett gűre mellől gűri méltó urudda méltóság uruddagán mély bőre melyik fil menekül texad, ta-, têmenet rowán menetrend rowánećer ment riffór, -fár,-főr mentén holće mentes -pes mennydörgés eskálprod mennyi vil mér hűl, haul, híl meredek kűn méreg gokk méret hűlán mérleg hűlárd

22 mérnök hűlión merőleges porpett merre ósar merről ósir mert de, dé mértékegység hűlejorq, -ce mesél tól, tál, től mester savárd mesterséges mestig messze renos metró impel méz zörkegan mező pilće mi ke, kem, kam mi for mialatt fontre miatt ócen mielőtt forpe miénk kes (1), kens (2), kuns (3) miért forez miféle gen mikor ênn mikrofon límkeg millió bill milliomos billáta milyen nil mind ven mindegy ellven minden forven mindenféle géven mindenki qwíven mindig álvin, forvenak mindjárt sínat minek foráj minőség nilgan mint śür, sir minta pektu mióta for aki mocsár pengala mód fóda modell müsta mogyoró hakirn móló peltu mond cór, cár, cőr monda fába mondat córekk mos loć, lać, löć mosdó folloćárd mosogató loćórin mosógép loćárd mosolyog bevin, bevon, bevên most nu motor ménor mozdony humárd mozdul líkilt, lau-, lémozi réviśte mozog lík, lauk, lék mögé zéla mögött zéle mögül zéli

23 múlik bés, bás, bís múlt best múltkor bestak múlva bésix munka ferk mutat kív, kauv, kév mutató kivárd múzeum ermiśte mű fáće műanyag fárigán műfog fáreffár műhely ferkiśte működik vöss, voss, vêss műsor postu műszaki igmáta műszer exil, -lle N nadrág pipas nagy bós nagyít bósir nagyító bósárd nagykorú bóséjkáta magymama bósmitt nagyon bêre nagypapa bósetâr nagyszülő bósförión nála hom, hogom, hagom Nap Sún nap tik napi tikál napló pegárd napos súnáta nappal sina napszemüveg súnfülárd(ö)glir naptár tikgám narancs peronc ne gi(n) nedves pecáta négy cet negyed ceć négyzet cetnüśśel néha ćefok néhány ćevil nehéz tefig nehézség tefigán nehogy ginćo néhol ćós neki- tipnekimegy tiprow, -raw,-röw nélkül aur nem gan nemcsak gor némelyik ćefil német teuta némi ćefor nemrég ganlűtas nemsokára ganömőrar nemzet austa nemzetközi austapittál nép fox név mis, -sse

24 nevel êllavon, -lo-,-lê- nevet líć, lau-, lénévnap mistájk nézni rév, ráv, rív néző révión nincs garro normális femmál nő minna nő (i) gőt, gót, gét nőstény śinna növény ernos NY nyak nok nyakkendő nokkep nyár śümme nyaral śümmon, su-, sinyaraló śümmárd nyél hintel nyelni glur, glór, glűr nyelv errak nyelv (szerv) bönge nyereg heptakk nyerni araq (aracen), aroq, arêk nyertes aración nyíl achéna nyílás efnekk nyílik efning, af-, ifnyilvános qwecer nyír pikk, pokk, pêkk nyit efnir, af-, ifnyitható efnand nyitva efnix nyom (fn) forc nyom (i) fors, fars, förs nyomozó forción nyomtat śet, śat, śit nyomtató śetárd nyugat vedd nyugati veddál nyugodt qwelté, qweltáta nyugtalan qwelteńńa nyúl lippe O, Ó óceán múr óceánjáró múrgaléna oda hatta oda- hat, ha~ odaad haddont, -dant,-dönt odaér hatám, -óm,-ém odafelé hattavilce ok vêp oklevél sniććel okos vájd okoz vêpon(n), va-, vioktat vájdon(n), voj-, véjolaj ćwil olcsó ćette oldal lauz, lice oldal (lap) elwix oldalt licio oldat sop olló cixel

25 olt agon(n), o-, ê- olvad molc, malc, mölc olvas ver, var, vir olyan nax onnan hatti óra óvas óriás omenas oroszlán nelwin orr ńis, -sse orsó biśettu ország agenir, achnir országos achniral országút achnirvin orvos takott ostoba kólinc oszlop boltu osztály gêlaz, -áze osztálytárs gêlazkewil óta aki ott hatt otthon balio óvatos empíće Ö, Ő ő ho, hog, hag öböl gáize ők ve ököl forcett öltöny jöss öltözik tiss, toss, têss öltöző tissórin ön utri ön- fodönálló fodestend öngyújtó fodhematárd önkiszolgáló fodubbeslend önműködő fodvössend önök utre (tsz.) önsúly fodvipt önt küll, kull, kill őr qwazión öreg böste őriz qwáz, qwóz, qwéz öröm líće, attesór örül gêlet, gêlat, gêlit őrült brada örvény vittőrán ős hűbid ösvény paklás, -ze ősz sill őszibarack bleriff össze- têrösszecsuk têrfort, -fart,-fört összecsukható têrfortand összeköt têrroên, -raên,-röen összerak têróron(n), -áron,-őron összes ven összesen vennat összetétel śamorrnogas, -áze összetör têrliff, -loff,-lêff összetörik têrliffilt, -loff-,-lêff- összeütközik têrbolping, -balp-,-bölp-

26 ötlet ivema öv tásma övé hos (1,2), has (3) övék ves őz réń P pad ean padka imilestún padló fidd pakol peg, pag, pig palack pattu palacsinta becinu pálya ámefir pályaudvar arfridd panasz hojg papír helta paplan ćwilda paprika efimu papucs sílu pár daugan, -áne paradicsom bottika parancs impéz,-páz, -píz park páś parkol ferondest, -ast,-ist párna jastik part orelle pásztor ájfilqwazión patak grimps patent flokunka patkány śudde patron nogula pecsét ziggel pedál kíkdörtárd pedig pêdze példa entor példány fêd például entroj pénz pela per appíćán perc lepta perem imilgan, -áne peron dittapiśte persze pette piac ipswil pihen lacit, lo-, lêpillér mullűbottárd pilóta ortlűtión pince ármog pipa üsmigárd piros rűd piszok törc piszkos törcáta pisztoly fáne plafon iliárd pohár śild pók lézin pokol halvúttu polc śedas poloska ćimeg pont esp pontos riftig

27 por stőd posta setru pót gétu pörkölt śúta próba tafidd program gaumog puha flís pulyka firinc pumpa emingu puska elfir, -rre puszta zéba pusztul wêdzut R rá- arráadás ardontán rábeszél arlím, -laum,-lém rábíz arettúl, -tól,-tűl rács üvesta rácsavar arütün, -un,-in radiátor fermárd rádió hattujorsárd ráér arám, -óm,-ém ragad pégeń ragadós pégeńáta ragaszt pégeńün ragasztó pégeńárd rágó ćulas rajta lor, lóro rajz drifedd rak óron(n), áron, őron rák géxu rakomány oronekk raktár dépolliśte rég lűtas regény nippel reggel mernikk reggeli mernivolt régi lűte rejt vist, vost, vêst rejtély vistu rejtvény vistegan rekedt grakk rém mókár remél govett, ga-, göremény govetteg rend éćer rendőr éćerión rendszám éćerjorq, -ce rendszer fádach, -cche répa śalgas repül ort, art, ört repülőgép ortárd rész fart részeg tornigé ritka insér rizs eccig rohad puććid, poćć-, pöććrohadt puććidé róka foc rom magu roncs haraba

28 rossz bêt rossz bata rovar eltín rózsa werűta rozsda öpper rövid śürre rúd gwilên, -éne rugó vorpexa ruha tiss S saját fod*is sajnál ifinájt, -ojt,-éjt sajnos ifinat sajt ćirre sakk obelifgám sál fêkula saláta enféta sapka hênglekk sár méd sárga ítta sárgabarack íttatikmill sárgadinnye íttanol, -lle sárgarépa íttasalgas sárhányó méd(ö)vortárd sarok nüśśel sáska wür sátor tagâl sav kezell sáv linog savanyú júta se sin se oj sebesség ávelgan segít med, mad, mid sehány vi(le)ńńa sehányad vićeńńa sehányadik vixeńńa sehogyan édańńa sehol óseńńa sehonnan óseńńi sehová óseńńá sem ojs sem son semekkora fáleńńa semelyik fi(le)ńńa semerre óseńńar semerről óseńńir semmi f(o)reńńa semmiféle geneńńa semmilyen ni(le)ńńa senki qwińńa seprű üśkopáj serpenyő örttíś sertés esne sértés enkült sí kíküzeg síel kíküzegon, -uz-,-iz- siet hwér, -ár,-ír siker iskür sikerül iskürilt, -ur-,-ir- sima ámis, -sse

29 sín boreu síp jüffárd sír (fn) zumba só hejja soha ênneńńa soha azu sok mőr sokáig mőrti sor júl sorompó swinpotre sorozat júlekk sör őbe sötét tereg sport ćerroneg súg śülk, śulk, śilk sugár hattu sugárhajtás hattudörtán sugároz hattun, ho-, hêsúly vipt sül örting, ort-, ertsürgős bürüs sűrít fiddzon, fo-, fêsűrű fiddza süt ört, ort, ert sütemény örtekk SZ szabad mig szabály rojgan szabály voren szag śől szagol śőlon, śó-, śészáguld ávelon, áva-, ávêszáj ór szakad efnen(n), -an,-in szakadék efnekk szakáll béhau szakasz hánühi szakember sinendmínu szál gürt szalag pibor szálka eremb száll ort, atr, ört szállít ofegg, -agg,-igg szálloda bíliśte szalonna pazix szám jorq, -ce szamár azina számára -áj számít colwig, ca-, cöszámla gárhelta számol jorqon, ja-, jöszán (fn) rehi szán (i) hellog, ha-, hiszar ećin, śüst szár iśtíg szárad molilt száraz mol származik déviz, dá-, díszárny orteg szarv búx szarvas barau

30 szatyor rotiss szavaz pedlájz, pa-, piszed idz, odz, êdz szégyen śińńe szék úniz szekrény naug szél hóg széle imil szelep weledd széles lêtte szélesség lêttegan, -áne szelet agmên szellem gazúg szem füll szemben -n kośśosind személy asobbu szemét śünc szemléltet gefűlir, -faul-,-fíl- szemöldök śurfogbazas szempont révesp szemtanú fülltohonq szemüveg füllglir szén govel szép iskén szer éjgen szerel mog, mag, mög szerelem mítekk szerelmes mít(ekk)áta szerencse ligra szerez oftájn, aftájn, öftájn szerint éna szerszám tílu szerző ossúr sziget íslenn szigetelés énasijád szigorú anagúch szíj rifla szikla eśtevún szilánk ernip szín wéz szint vesivák szív (fn) śűm szív (i) ćőp, ćóp, ćép szivacs śünge szivattyú ćőpárd szó corge szoba capta szobor jamattu szokás nagattán szól corgon, ca-, cöszolga besla szomjas sühedig szomorú étteńńa szomszéd véćin szopik zúb, zób, zűb szór estráj, estroj, estréj szórakozik bońeg, ba-, böszorít bűv, bauv, bív szoroz üxon, ux-, ixszótár sídlag

31 szög nojle szőlő üzüm szőnyeg kuzza szőr bazas szörnyű ellegar szöveg firm szúnyog zippeg szúr dűśimb, dau-, díszúrós dűśimbáta szűk biff szükséges lekkáta szükségtelen lekkeńńa születésnap főrtik születik főr, fór, fér szülő főrión szünet tauka szürke grülla T tábla gám táblázat üvestekk tábor bag tag évu tagad vilch, volch, vêlch tágas abüss táj tirlün tájékozódás evilvinaśśeg takarít törceńńon, tor-, tertakar widd, wodd, wêdd takaró widdárd tál tíś talaj úzzas talál nóg, nág, nőg találat nógán találkozik mil, mol, mêl találmány śurnógekk talán mojke talp śülp támad áttać támaszkodik űbotting, -ba-,-bö- támaszt űbottün, -ba-,-bö- tanács emmijort tanácsol emmijorton, emmo-, emmêtanár nif(fi)rión tánc bêdla tanfolyam nifjúlekk tanít niffir, nof-, nêftanú tohonq tanul niff, noff, nêff tanuló niffión tanya bauda tányér tíś tapasztal divix, do-, dêtaps qwox tárca büze tárcsa üttawa tárgy deveri tárgyal sélím, -laum,-lém tarka édda tárol dépoll, dá-, dítárs kewil társaság senekit

32 tart śúd, śód, śőd tartalék ráfeśśe tartalmaz nógon(n), nágon, nőgon tartalom nogas tartály śúdárd tartós ogestand tartozik (vmihez) píderét, pau-, pétartozék píderétekk táska potte tavaly ihaz tavasz vitteg távcső pérévárd távol péj távolság péjgan távozik péjrow, -raw,-röw te ti tea dećća technika hojne teendő díféj tégla berikk tegnap gürra tehát fixi tehén gúz teher fedis, -sse teherautó fedisferond tej zeće tél pindra tele doll telefon péjlímárd teljes fillag teljesítmény fillagünekk téma krúnzült tengely aććel tenger séle tenyér ámüd tényleg wechi tér fél terasz gerevas térd örde terem (fn) véla terem (i) fux, fox, füx terjed bájd, bojd, béjd terjeszkedik (ob)bájding, bojd-, béjdtérkép carád termék fettekk termés fuxeg természet vécidu terület fêllür terv ped tervez pedon tessék eśo test ćerra testvér bid tesz aset, asat, asit tető refitt tetű loweńń tetszik sêvind, sa-, sitévé péfűlárd téved eganáz, ego-, egêtévedés eganázeg

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

dolog pràghma dolog (tennivaló) dhuljà döntés apòfaszi drága (pénzben) akrivòsz-ì-ò drót szìrma dudál kornàri dzseki bufàn

dolog pràghma dolog (tennivaló) dhuljà döntés apòfaszi drága (pénzben) akrivòsz-ì-ò drót szìrma dudál kornàri dzseki bufàn A másfélezer szavas magyar-görög miniszószedet azoknak készült, akik nyelvtanulásuknak még csak az elején járnak, illetve azoknak, akik görögországi tartózkodásuk ideje alatt szeretnék a hétköznapi társalgáskor

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

TESZ de minek? Copyright: Krizsa Katalin

TESZ de minek? Copyright: Krizsa Katalin Copyright: Krizsa Katalin TESZ de minek? 870 közismert gyökszavunk eredetéről a TESZ szótár a következők szerint vélekedik: (forrás: http://www.leventevezer.extra.hu/tudománytalan.pdf ) finnugor (128 szó)

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

- Kistarcsai Híradó A VÁROS HÍREI Ok tó ber 23-án vá ros hoz mél tó mó don ün ne pel tek Kistarcsán Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 51. év for du ló ján dél előtt 10 órá tól ün - ne pi prog

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

- Gyer mek or vo si ügye let csak be uta ló val A VÁROS HÍREI A Pest me gyei Flór Fe renc Kór ház fő or vo sá nak tá jé koz ta tá sa sze rint ügye le ti idő ben sok szü lő nem lé vén kü lön gyer mek or

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Tóth Dóra Tankönyv a magyar tannyelvű iskolák 1. osztálya számára

Tóth Dóra Tankönyv a magyar tannyelvű iskolák 1. osztálya számára Tóth Dóra Tankönyv a magyar tannyelvű iskolák 1. osztálya számára 4-те видання, перероблене і доповнене Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України Львів Видавництво «Світ» 2012

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

Összefogás gyermekeinkért!

Összefogás gyermekeinkért! A TARTALOMBÓL: Vég re va la mit ta lán el érünk...2 Pandora szelencéje...3 Való Vi lág mû sort csak este 23 óra után!...5 Csalás vagy a véletlenek osztják a szerepeket a Való Világban?...6 Biztonsági rések

Részletesebben

Adorján Katalin Nyelvi ismeretek HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet második osztályosoknak

Adorján Katalin Nyelvi ismeretek HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet második osztályosoknak Adorján Katalin Nyelvi ismeretek HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet második osztályosoknak 1 Ez a munkafüzet a Meixner Ildikó szellemi örökségét gondozó Meixner Alapítvány keretei között,

Részletesebben

ELO Magyar-Japán szótár エロ ハンガリー 語 日 本 語 辞 典

ELO Magyar-Japán szótár エロ ハンガリー 語 日 本 語 辞 典 Előszó A szótárban az ELO Japán nyelv kezdőknek könyvében található szavakat gyűjtöttem össze annak érdekében, hogy a kanjikkal együtt lehessen őket megtanulni. Ha valaki nem ismeri a kanjikat, ez elsőre

Részletesebben

PontyvilágÁRA: 345 HÁTRA. Etetés rakétával. Neil Spooner: Nincs több GUBANC. Pete Castle: Kevin Nash: ÉS ELÕRE PONTYHORGÁSZMAGAZIN NYEREMÉNYJÁTÉKOK

PontyvilágÁRA: 345 HÁTRA. Etetés rakétával. Neil Spooner: Nincs több GUBANC. Pete Castle: Kevin Nash: ÉS ELÕRE PONTYHORGÁSZMAGAZIN NYEREMÉNYJÁTÉKOK PontyvilágÁRA: 345 V. ÉVF., 2. SZÁM, PONTYHORGÁSZMAGAZIN 2011. FEBRUÁR FT NYEREMÉNYJÁTÉKOK Neil Spooner: Nincs több GUBANC Pete Castle: Etetés rakétával A VÍZÁLLÓ HORGÁSZPORTÁL Kevin Nash: HÁTRA ÉS ELÕRE

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja XX. év fo lyam 3. szám Já nos hal ma 2005. március Meg je le nik ha von ta Ára: 100 fo rint Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Már ci us 15 üze ne te a ma em be ré nek Vá ro sunk ban a már

Részletesebben

A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai

A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai CSEP RE GI ZOL TÁN A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai An nak há la, hogy több ne ki fu tás után vég re re mény tel je sen elin dult a re for má tus hit - val lá

Részletesebben

A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben

A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben 00_címnegyed++perenyei+5++_Layout 1 2/26/14 1:52 PM Page 8 PE RE NYEI MO NI KA A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben 00_címnegyed++perenyei+5++_Layout 1 2/26/14 1:52 PM Page 9 és ant ro po ló giá ja, vagyis

Részletesebben