Magyar avorenta szótár

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar avorenta szótár"

Átírás

1 Magyar avorenta szótár A, Á a, az i, il, hi, hil, l- abba (ik.) inas abbahagy inasóf, -áf,-őf ablak vêtorr acél estel ad dont, dant, dönt ad fik, fok, fêk adag fekk adás fokán adat śir, -íre adó fuggan, -áne afféle gax ág lioch agy elorr ágy potset ahány vill, lavil ahányad vićil, lavić ahányadik vixil, lavix ahogy édal, léda ahol ósil, lós ahonnan ósli, lósi ahová ósla, lósa ajak muzell(e) ajándék gebikk ajánl gebit, -ot,-êt ajtó tur akácfa eflakeren, -éne akad dig, dog, dêg akadály digünd akar él, ál, íl akár tál, foch akár- tálakárhonnan óstáli akárhová óstála akármerre óstálar akármerről óstálir akármi fortál aki qwil, laqwin akkor lájk akkora fax alá entra alacsony śűdegar alagút entrevin, -íne aláírás entvetán alak keparr alap krún alapít krűn, kraun, krín alatt entre áldozat forf alföld entrelann alig lin alkalmas ekarin alkalmaz iskid, -od,-êd alkalom olloz, -óze alkatrész fikt alkohol rotvíper

2 áll (fn) hapijju áll (i) est, ast, ist állandó estenir állapot potess állat ájfil állatkert ájfilgart állomás stit, -íte állott pellnan alma afal, -lle álmos leftag alól entri álom lefit alsó enter alszik left, laft, lift által beres általános óroil aluljáró entrefimm alváz tifnel amakkora efax amannyi evas amaz ala amekkora fáll, lafál amely fam amelyik fill, lafil Amerika Miogedzúr amerre óslar, lósar amerről óslir, lósir ami forl, foll, lafor amiféle genil, lagen amikor ênnil, lênn amilyen nill, lanil amolyan enax amúgy eśśo ananász pennafal, -lle anélkül onaur Anglia Englorájk angol engaler anya mitt anyag ügáń annyi vas apa eran, -áne apró icin ár gár áram gerik arany gêld árboc cóbra arc fog árnyék bêgg árok dag árt zinb, zonb, zênb áru garref árus garrfión árvíz flet ás fork, fark, förk ásatás forkirán ásó forkend aszfalt zofnug, -úge asztal fid át sé-, sê-, sêdátalakít sékeparrün(n), -or-,-êr-

3 áthelyez sêdóron(n), -ár-,-őr- áthúz sénim(men) -om-êm átjáró séroênd átjön séfimm, -fo-,-fê- átlag pürsen, -éne átmegy séroên(n), -aên,-öen átmérő sigdegan, -áne átnéz sêfűl, -aul,-íl átszáll sêdort, -art,-ört átvesz sénív, -auv,-év átvizsgál séflett, -att,-itt augusztus agatmian Ausztrália Surredzúr Ausztria Nőgerrájk autó ferond autóbusz fenofekk autógumi ferondgam, -mme automata qwergim, -mme automatikus qwergimlich autópálya ferondövín az (nm) la azonban inio azonnal nêk azután lapti B bab eflák bábu kob, -óbe bácsi done, -né baj árenn bajusz kapis, -sse bal fet baleset dedif, -ffe balta gnu bank feng bánya bláneu, -ewe bányász blánión bár doz bár- -tál barack tikmill barát feren barátnő ferina barátság ferengan, -áne barlang gnir, -íre bármikor enntál barna gelk bátor evêrb be a-, atbeállít atestün(n), -as-,-is- beállítás atestekk bebizonyít afevor, -ar,-ör becsap apen, -an,-in becsempész alégum, -ág-,-íg- becsuk afitt, -ott,-êtt becsület śenorr becsületes śenokk beenged anittel(n), -ot-,-êt- befizetni asnip, -op,-êp befolyásol adünn, -un-,-in- befordul atorn, -ar-,-ör- befogad akümb, kumb, kimb beindul afimín, -aun,- a n

4 bejárat arowida bejön afimm, -om-,-êm béka krőt bekapcsol atólên, -ál-,-ől- béke saláma bél śamorr bele- eś beleegyezés eśtes, -as,-is beleesik eślakk, -okk,-êkk beletesz eśóron(n), -ár-,-őr- belső śamorr belül asa bemegy arow, -raw,-röw bent asio benyom amog, -ag,-ög bepiszkol adirt, -ort,-êrt berúg agadán(n), -od-,-êd- beszáll atort, -art,-ört beszél esprak, -ok,-êk beszél lím, -aum,-ém betű orwid, -íde bezár táńeslok, -as-,-is- bicikli elküg, -űge bicska efnig, -íge billentyű flok, -kke bimbó bojda birodalom bozodu bízik ettúl, -tól,-tűl bizony cetre bizony ketrat bizonyít ketrün(n), -at-,-it- bizonyítvány ketregan, -áne bizonyos ketráta biztos keśtich bogár eltiff bója job, -bbe boka ćevej, -jje bokor śojk bolt ponnes, -ése bolygó zejja bor vim, -mme borjú leman, -nne bors edren, -éne borsó fefill borul ebád, ebód, ebéd borzasztó ellegar bot kicc bőr rétte börtön kesserc bútor nutriff búvár revid, -íde büdös koên bűn bêtgan, -áne bűnöző bêtdífión bűz qwen, -nne C cápa sulga cég forim cékla rőtumgan, -áne cél emojn céloz emojnen, am-, im-

5 céltábla emojgám célzás emojnán cérna dêlt ceruza linn cigány gelkmínu cikk odekül, -űle cím uskez, -éze címer urumus, -sse címez sutton(n), sot-, sütcímke lif, -ffe címzett sutton, -óne cipő śöll, śölle cipőfűző śöllśűde, -dé citrom morniś, -śśe cölöp púl cukor sikár csak or CS csak orne csakis orsi csal eldwin, -on,-ên család ilijáma csalán śêrlin, -íne csalás eldwinán csaló eldwinión csap (fn) tápen csap (i) bomm, ba-, böcsapda aqwúri, -re császár konsión csata eltopp csatlakozik unk, onk, ünk csatlakozó unkárd csatorna lájdenak, -áke csavar (fn) śojf csavar (i) ütün(n), ütun, ütin csavarhúzó śojfend csempe opull csempész legepión csend haff cseng śrikk, -okk,-êkk csenget śrükk, -ukk,-ikk csengő śrikkend csepp ćub, -úbe csere ongeuwe cserebogár ongeltiff cserél onnach, -och, êch cserép bomog, -óge cseresznye ümmak, -áke csiga śnojj csík nojgán csillag estor, -óre csinál díf, dauf, da f csíp kununt, -ont,-ünt csípés kununtán csipesz kên, -nne csípő kurume csípős arkáta csirke kotik, -kke csizma kloff csoda vintur, -úre csodálatos vinturáta

6 csomag peg csomagol pegon(n), -an,-in csomó nok, -kke csomóz nokon(n), nak-, nökcsónak viprond csont páde csoport rogenn csoportosít rogün, ra-, röcsótány sênam, -áme cső kuk, -kke csöpög berd, bard, bird csőr kuknis, -sse csúcs surcork csuk fort, fart, fört csukló abońárd csúnya ülgu csúszik zip(pen), zop, zêp csúszós zipáta csúzli V-hániog, -óge csütörtök cetestájk D dagad vetfis, -os,-ês darab ostu darázs vespil, -lle daru penars dátum pildeu, -ewe de ak dehogy aććo dehogy achi dél sur délelőtt áplesur délkelet surnőg délnyugat survedd denevér rêtterlox derék gerex derékszög zelnag, -áge deszka borte detektív forcenión diák niffión dicsér omen(n), -an,-in dicsőség omengan, -áne díj énir dinamó gerikdífard dinnye nol, -lle dió dám dísz aromit, -tte díszít aromün, -ra-,-rö- disznó esne disznóság esnegan, -áne dízelmozdony dízelnimmard dob (fn) tabower, -ére dob (i) vort, vart, vört dobol tabowern(n), -ar-,-ir- doboz anür dolgozat ferkán dolgozik ferk, fark, firk dolog zült(i) domb kull domború kullgêt dongó zürmión dög karun, -úne

7 döglött karunnan, -áne dől adoj(n), od-, êddönt adir, od-, êddöntés adrekk dörzsöl swort, -art,-ört drága muttig, -íge drót kass drótkötél kassörojs dug qwerik qwa-, qwidugó qwerkárd dugul qwerkon(n) qwa-, qwi- Duna Dónau dupla düx durran tuft, toft, tüft düh posom dühít posün, pa-, pödühös posmáta E, É ebéd kallún ebédel kallúnon, ko-, kêébred ovan, ovon, ovên ébren van ovant ra ébreszt ovanir, ovonir, ovênir ecet rotvim eddig béti eddig ilti edény śitt édes amêp, -ppe efféle gex ég (fn) eskál ég (i) nörp, narp, nirp egér müske egész elóne éget nűr, naur, nír egres ojfele egy a, ad, ha, had, d- egy an egyedül anirat, aniroj egyelőre anafir egyenes qwart egyenlő anigêt egyenruha angêttőz egyes anekk egyforma anigêt egyik anig egyszerre anustio egyszerű emplis, -sse együtt maurat éhes irginu éjjel tekin ék wezeg eke gobele ekkor léjk ekkora efex el- og-, o~ él (fn) eggár él (i) ung, ong, êng elad oddont, -dant,-dönt elé ápa elég infi eleje níg

8 elejt oppor elektromosság serqwa élelem hekk elem serqwanir éles eggráta élet unge elfoglal ogoftin(n), -on,-ên elfogy ollös, -os, es elhatároz ogadir, -od-,-êd- elhisz ogevel, -al,-il eljárás orrován elkészül ovvétigilt, -og-,-êg- elkezdődik oguztu, -oz-,-üz- ellen inau, inóv ellenőr inaugras, -sse ellenség inogán élő ungend elő- finelőadás finfokán előbb finér előbb finír előfordul fintőr, -ór,-ér előírás finvotán elöl ápio elől ápi előny swika előnyös swikáta előre arfin előrelátó arfinfűlend előszoba fincapta előtt ápe előzni finró, -rá,-rő elrejt (oq)qwit, qwat, qwêt elromlik exafimm, -omm,-êmm elseje ~is anx első anx eltávolít offerün(n), -ar-,-ir- eltér ógerois, -ra-,-rö- eltérés ógerojs eltéved ommüz, -iz,-uz eltűnik forswin, fa-, föelvégez ogembon(n), -am-,-im- elveszt ogoff, -aff,-öff elzáró ogeslokend ember mínu emekkora efex emel swin(n), swon, swên emelet swinán emelkedik swinill, swo-, swêemelő swinć emennyi evis emez ell emiatt ilocen emígy eśśe emlék ermi emlékezet ermíneg emlékszik ermín, -aun,-én említ vüll, vull, vill én me énekel qwont, qwant, qwönt

9 enged rest, rast, rist engedelmeskedik optodíf, -dauf,-déf engedély restán enyém mes ennyi vis eper fulće épít tild, told, têld építész tildión éppen évas épület tildekk ér (fn) plűdakuk, -kke ér (i) ám, óm, ém érdekel imin(n), -on,-ên érdekes imináta érdemes mőva erdő śüdwig erdő ećerra eredeti argell eredmény iskur éretlen kauzeńńa érett kauz érez ossét, ossát, ossít érzékelő ossétárd erkély balagum, -úme érkezés gefimekk erő forrel erőmű forrelgim erős forrláta ért sin, son, sên értelem sinekk értelmes sinend értelmetlen sineńńa érvényes tilmáta érvénytelen tilmeńńa és e, et, he, het, t- eset gêm, géme esetleg gémele esik láf, lóf, léf eső swip esőkabát swipkolt este aświl este tekk ész ras, ráze észak moir északi mojrál eszik avolt, -alt,-ölt észrevesz rasárláj, -oj,-éj étterem avoltiśte év pêll éves pêlláta evező vipzöllárd évszak pellifart ez be ez ill ezek bé ezek ille ezelőtt illápe ezért bez ezután illopti ezüst rojmett

10 fa k(e)ren, -nne F fa ull fagy pexa fagypont pexaspó faház krenhutt fáj boj, baj, böj fájdalom bojgan, -áne fajta gên fal mull falevél krenśött falu g(a)lachan fárad exúće(n), ax-, ixfárasztó axućírend farkas vilkas farok ébill fasor krenqwíl fazék ban fázni gölt, golt, gelt fecskendő ríbeforsárd fed gled, glad, glid fedél glekk fedélzet gleddán fegyver háńńog fehér ragne fej hên fejezet tivoer fejlett mod fejlődés midán fejlődik mid, mod, mêd fék mörs fekete kara fékez mörson, mo-, mefekszik pot, pat, pöt fél alfa fel- sur fél (i) dab, dob, dêb felad śurdant, -dont,-dênt feladat śurfikán feladó śurdantión feláll śurest, -ast,-ist felbont śurfőn, -ón,-én felborul śurebád, -ód,-éd felé vilce, vilqa felel datír, dataur, datér félelem dabán felelet datíra feleség bên felesleges secht felett śure felfedez śurgled, -ad,-id felfedezés śurgledekk felhő peldu felirat śurvetán feljáró śurroênć felkel zével, zá-, zífelnőtt ádel felől vilci felső śurál felszállás śurortán félsziget alfózel

11 felszín śerka feltétel bawel, -lle felül śurio felvonó surnimmárd fém mett fenék bochpas fent śurio fény lott fénykép lópem fenyő tepkeren fér gus(sen), gos, güs férfi maun férfi véz férj êvos fest pájp, pojp, péjp festék pájgan, -áne fiatal jauvos figyel taum, tum, têum figyelem taugan film líkendpemúr finom felsina fiók fidz, -ddze fiú zig fizet belć, balć, bilć fog (fn) effár fog (i) haff, hoff, hêff fogad kümb, kumb, kimb foglalkozik êdell, -all,-ill fogoly pédizzu fogság pédizgan, -áne folyik rib, rob, rêb folyó robend folyosó sérowida fok pűra fokozatos pűregáta fonal ögas, -sse fontos rálma fordítás bettéleg fordul tőring, tau-, tíforgalom rofimekk forgat tőrün(n), tau-, tíforog tőr, taur, tír forrás viváń föld edzúr földalatti entredzúr földrengés edzúrliqwán földszint entswinán fölé śura fölött śure fölül śuri főváros rolidún friss felmiog fúj ádan(n), ádon, ádên fúr dól, dál, dől furcsa mürde fúró dólárd fut rip, rop, rêp fű holos, -sse füge fítis függőleges obit

12 függőleges log fül cork fülke capta fürdik baut, but, bêut fürdőszoba baukapta fűrész lojq, -ce füst üsmig fűt fört, furt, firt fütyül jüff, juff, jiff fűz śűd, śaud, śíd füzet katula fűzfa śütkeren G gát düm gaz zall gáz zomm gazdag batále gazember zallmínu gázló wádu gép gim, -mme gépész gimión gerenda hottus gerinc legwic gesztenye afagáć gólya kolpa golyó oxu gomb flok, -kke gombostű floknitt gondol elorron, ela-, elögondolkozik elorring, ela-, elögonosz vult goromba habrok gödör kilau, -awe görbe uzada gőz ezdín gratulál drakule(n), -ole,-üle gumi láma gusztustalan boáta GY gyakori tüngos gyakori tüx gyakorlat sajkán gyakorlott sojk gyakorol sájk, sojk, séjk gyakran tüxat gyalog píve gyalogol pívon(n), pau-, pégyanú śuń gyanús śuńáta gyár fettrin gyárt fett, fatt, fitt gyártmány fetekk gyenge ńevija gyermek pellu gyík vizzáj gyomor zolodék gyors ável gyorsan ávelat gyökér júze győz araq(aracen), aroq, arêq győzelem araqán győztes aración

13 gyufa hemull gyufás skatulya hemullanir gyújt hemáte(n), -óte,-éte gyűjt ríć, rauć, réć gyülekezik rogéning, ra-, rögyűlés rogénu gyűlik rogén(n), ra-, rögyümölcs zölke gyűrű ingélia ha amb H ha ur hab sok háború appix hadd iff hagy off, aff, öff hagyma gánore haj hwíl hajlít debit, -ot,-êt hajnal devátu hajó galena hajrá irceste hajt dört, durt, dirt hajtány dörtekk hajtómű dörtendgim hal foz halad rob, rab, röb halál bowán halk cin hall jors, jars, jörs hallatszik jorsing, ja-, jöhallgat jorsill, ja-, jöhallgatóság jorsillendán háló lidür hálószoba leftekapta halott bowesta hamar síl hamis śed hamisít śedün(n), śa-, śihamisítás śeddán hamisítvány śedükk hamu varrastőd hanem ogo hang garq, garce hangos garkáta hangya zetés hány (i) boáń, bóń, boêń hány vil hányad vić hányadik vix hanyag difećin hanyatt domat hánykor vik haragszik posmon, pa-, pöharap börőt, börót, börét harapófogó börtárd harapós börtáta hármas trokk három tor, tro háromszög tornél has fára

14 hasonlít ćent, ćant, ćint használ iskid, iskod, iskêd használat iskidán hasznos iskáta hát dom hatalmas onće hatalom wara határ genirru határozott ogadiráta határozatlan ogadireńńa hatás kámüs hátizsák dompikte hátra arba hátralevő arbarix hátsó domiál hátul domio havas behináta havazik behing, behong, behêng havi mionál ház hutt haza hétti haza- hutháziállat péta hazudik urćán, urćón, urćén hegy kuntán hegycsúcs kuntáncork héj pér helikopter tőründortekk hely órin hely rin helyes evil(oj) helyett önte helytelen evileńńa helyzet ringan henger tédiz herceg tawíc hét voll hetes volk hétköznap vollpittájk hétvége vollemb hiány laurán hiányzik laur, lur, lêur hiba betán hibás betáta híd rőd hideg biriz híg lén hinta ompitak hír histu híradó histulaum hirdetés veribi hirtelen histeńńa hisz evel, eval, evil hiszen belio hív húz, hóz, hűz hivatal font hivatalos fontáta hízik puff, poff, püff hó behin hogy ćo

15 hogyan éda hol ós hold ménulas holnap hatas homok foss homlok śurfog hónap mênd honnan ósi hord putt, pott, pütt hordó dembás horgony zinau, -awe horog niśśüd hossz sojgan hosszú soj hová ósa hoz éjt, ájt, íjt hőmérő folkórend hőmérséklet folcera hős hultas hőség folcerán hullám jam hús zőle húsvét mojzelád húz níg, naug, nég huzat finog hülye brada hűt behün, bahün, bihün hűtő behűnárd I, Í ide hetta ideg gám idegen aure ideges gámáta idejében ustio idő ust igaz feterr igazi feterrál igen pit így śe indít gefinir, -on-,-ên- indul gefin(n), -on,-ên ing śirid ingyen axior iker gémen, -nne innen hetti int aub, aob, aüb intéz zep, zap, zip intézet zepen intézkedik zepill, za-, ziír vot, vat, vöt irány vöstu iránytű vösnitt írás votán irat votekk is êś, eś is si iskola ükol ismer oll, all, öll ismeret ollek ismeretlen olleńńa Isten Allâs

16 iszap eskor iszik tavên(n), to-, têítél ćevér itt hett itthon hűtio íz sohina izgalmas qwerkáta izgalom qwerke izgul qwerć, qwarć, qwirć izmos káhüráta izom káhür izzad púś, póś, pűś izzadság púśegan J január frimion jár őv, óv, év járda ővida jármű sip játék espa játszik esping, as-, isjavasol gebit, -ot,-êt javít feltün(n), fal-, filjég éze jégkocka ézobelif jegy fibre jel garen jelent istür, istur, istir jelentkezni rámiff, ró-, réjelölt garenné jelvény garenekk jó felt jobb (irány) rofia/ rofe jog juvas, -sse jön fimm, fomm, fêmm jövő offinir jutalom snáge K kabát kolt kábel kasseg kabin kaptula kacsa toćće kád péd kakas kúś kalap híte kalapács hudár kanál vúr kanna jóvel kanyarodni tőr, tór, tér kap két, kát, kít kapar gworc, -arc,-örc kapcsoló ólen kapocs unka káposzta beqwür kapu potre kar achmu kár gémić karácsony vianoć karambol kólizán kard axahán karfiol kölifúr karóra achmust kártya garettu

17 kastély keslin kasza kőner katona hat(a)ras, -ze kazetta garcibor kecske vipce kedvenc milika kedves eswin kefe téde kegyelem howada kegyetlen howadeńńa kék omme keksz kottu kelet nőg kell láich kém pissu kemény kürt kenyér vekán kép pemúr képes bonnu képesség bonnugan képzel deműd, da-, dikér ćimber, ćimbre, ćom-, ćêmkérdés qwink kérdez qwinkon, qwo-, qwêkéreg echtíć kerek élijáta kerék ennau, -áwe keres arad, -od,-êd kerítés veffel kert feuta kés nojf keserű gürce keskeny üngas később ifte kész vétig készlet vekta kesztyű kinitas, -áze kettes dáta kever qwix, qwox, qwêx kevés kal, ćel kéz kin kezd úz, óz, űz kezdőbetű úzendorvid ki út-, ú- ki? qwin kiabál hwurk, hwork, hwürk kiállítás tetétos, -ze kibont átfőn, -fón,-fén kicsi icin kidob átvort, -vart,-vört kifutópálya átripard kígyó kexáda kijárat úrowida kikapcsol átólenn, -la-,-li- kikötő pontu kilátó uffűlard kilincs milmu kint utio kincs hazida király lauger, -ére

18 kirándulás achnirfűlán kísérlet axorta kísért kojsit, kaj-, köjkisvasút icinferavín kíván zelit, za-, zikivétel exelor kívül utio kocka obelif kocsi entagan kocsma tavêniśte komoly medülig konnektor mullunkard konyha kűle kopasz tog kopog kalpok, kol-, kêlkoponya sqwíl kor éjk korán aufer korlát rél kormány śettu kosár üsmeg kő estún köd ńiwél költözik bemád, ba-, biköp ćul könnyű evig könyök bêhawi könyv katas, -ze kör élija köré éla köröm üngel körte álaz körül éle körül- éliokörülbelül élijat körülvesz éliohaff, -hoff,-hêff köt roên, raên, röen kötél rojs kötelező śurgend kötet fartökatas kövér fittáta követ (i) folk, falk, fölk következik folking, falk-, fölkközben pittio közé pitta közel nér közép bitt középső bittál közlekedés rowefimmán között pitte központ bittida, bittśte köztársaság poblatt közül pitti krimi süćera krumpli petúde kuka flaub kukac ńorméń kulcs klipc kupak cerba kút vipekil

19 kutat ifmüg, -űgen,-mug,-mig kutya tága küld setir, -tor,-têr külön taut különbözik tauvon, tóvon, têuvon különböző tauvonend különbség tauve kürt bórd küszöb bezoj L láb kík lábas pauna labda erip lábtörlő kíkvöplárd lábszár kíkiśtík láda koss lakás bílgan lakat petloć lakik bíl, baul, bél lakó bílárd lakótelep mőrbíliśte lámpa lemag lánc céjn láng ullu lány pellina lap flaf lapát fluśś lapos fláta lassít ćevir(-íren), ća-, ćilassú ćeve lát fűl, faul, fíl látogat fűlill, fau-, fílátogató füllard látszik fűling, fau-, fíle dif lé śultas lebeg ulláj, -oj,-éj léc üzeg lecsap dibbomm, -ba-,-bö- leejt dippor, -par,-pör leenged dirrest, -ast,-ist lefényképez dillópemon, -lá-,-lő- lefog dihhaff, -hoff,-hêff lefolyik dirrib, -rob,-rêb lefordít bettél, -tál,-tíl légcsavar árśojf legel holozavolt, -alt,-ölt légy porku lehet déman lehetetlen démańńa lejtő śürgan lekvár moćć lélegzik áron(n), -an,-ön lelet fojge leltár fogmoc, -óce leltározik fogmon(n), fa-, fölemez merrog lent difio lényeg hevíjja lép podd, padd, pödd lépcső etűr

20 lepedő sojta lépés poddeg lepke pevel leszáll difort, -art,-ört leszállópálya difortiśte létra obekk levegő ár levél śutte leves löś liba gús lift swinárd lista diqwíl ló hep ló śavêll lóg ümp, ump, imp logikus elorrgêt lomb sáma lop śomm, śamm, śümm lovagol hepon, ha-, hilóvasút hepferavín lő dess, dass, diss lök ops, aps, öps lusta löświg LY lyuk kil lyukas kiláta lyukaszt kilir, ko-, kêlyukasztó kilárd M ma píl macska kecán macskaszem kecánfülárd madár áfe madzag zütte mag orpeg maga fold (1,2), fald (3) magad fild magam feld magánterület fodisfêllür magas śűde magasság śűdegan magatok find maguk füst magunk fand (1), fend (2), fund (3) magyar hunnig Magyarország Hungenir magyarul hunnat máj jétu majd len majdnem lengan majom minkog mák póp malac esne málna fiog malom mepistu mama mitt mandzsetta cevet, -tte már óle marad rájm, rojm, réjm maradék rájmekk marha pip másik elong

21 másol dawon, do-, dêmásolat dawonekk mászik ćenker, -ar,-ir mazsola hoxögrim, -mme meddig? forti? medence lúp medve brefag meg ge-, genmég sítle megáll genest, -ast,-ist megállapít gepellir, -pa-,-pi- megbízható eveláta megbukik geziń megdöbbentő sojgend megenged gerest, -rast,-rist megfejt askeron, -ka-,-ki- megfejtés asker megfigyel getaum, -tum,-têum megfojt gebostir, -as-,-is- megfullad gebost, -ast,-ist meghal gebow, -baw,-böw meghívó genhúzárd megijed genavűt, -aut,-ít mégis sítlez megjavít gefeltün, -fal-,-fil- megjegyez genátőr, -tór,-tér megjelenik rilt, rolt, rêlt megköszön valt, volt, vêlt megmér gehűl, -haul,-híl megöl gebowir, -ba-,-bö- megvan gero megy row, raw, röw megye günt meggy cojp méh zörke mekkora fál meleg ferme mellkas plautkotela mell petti mellé gűra mellékel gűradont, -dant,-dönt mellett gűre mellől gűri méltó urudda méltóság uruddagán mély bőre melyik fil menekül texad, ta-, têmenet rowán menetrend rowánećer ment riffór, -fár,-főr mentén holće mentes -pes mennydörgés eskálprod mennyi vil mér hűl, haul, híl meredek kűn méreg gokk méret hűlán mérleg hűlárd

22 mérnök hűlión merőleges porpett merre ósar merről ósir mert de, dé mértékegység hűlejorq, -ce mesél tól, tál, től mester savárd mesterséges mestig messze renos metró impel méz zörkegan mező pilće mi ke, kem, kam mi for mialatt fontre miatt ócen mielőtt forpe miénk kes (1), kens (2), kuns (3) miért forez miféle gen mikor ênn mikrofon límkeg millió bill milliomos billáta milyen nil mind ven mindegy ellven minden forven mindenféle géven mindenki qwíven mindig álvin, forvenak mindjárt sínat minek foráj minőség nilgan mint śür, sir minta pektu mióta for aki mocsár pengala mód fóda modell müsta mogyoró hakirn móló peltu mond cór, cár, cőr monda fába mondat córekk mos loć, lać, löć mosdó folloćárd mosogató loćórin mosógép loćárd mosolyog bevin, bevon, bevên most nu motor ménor mozdony humárd mozdul líkilt, lau-, lémozi réviśte mozog lík, lauk, lék mögé zéla mögött zéle mögül zéli

23 múlik bés, bás, bís múlt best múltkor bestak múlva bésix munka ferk mutat kív, kauv, kév mutató kivárd múzeum ermiśte mű fáće műanyag fárigán műfog fáreffár műhely ferkiśte működik vöss, voss, vêss műsor postu műszaki igmáta műszer exil, -lle N nadrág pipas nagy bós nagyít bósir nagyító bósárd nagykorú bóséjkáta magymama bósmitt nagyon bêre nagypapa bósetâr nagyszülő bósförión nála hom, hogom, hagom Nap Sún nap tik napi tikál napló pegárd napos súnáta nappal sina napszemüveg súnfülárd(ö)glir naptár tikgám narancs peronc ne gi(n) nedves pecáta négy cet negyed ceć négyzet cetnüśśel néha ćefok néhány ćevil nehéz tefig nehézség tefigán nehogy ginćo néhol ćós neki- tipnekimegy tiprow, -raw,-röw nélkül aur nem gan nemcsak gor némelyik ćefil német teuta némi ćefor nemrég ganlűtas nemsokára ganömőrar nemzet austa nemzetközi austapittál nép fox név mis, -sse

24 nevel êllavon, -lo-,-lê- nevet líć, lau-, lénévnap mistájk nézni rév, ráv, rív néző révión nincs garro normális femmál nő minna nő (i) gőt, gót, gét nőstény śinna növény ernos NY nyak nok nyakkendő nokkep nyár śümme nyaral śümmon, su-, sinyaraló śümmárd nyél hintel nyelni glur, glór, glűr nyelv errak nyelv (szerv) bönge nyereg heptakk nyerni araq (aracen), aroq, arêk nyertes aración nyíl achéna nyílás efnekk nyílik efning, af-, ifnyilvános qwecer nyír pikk, pokk, pêkk nyit efnir, af-, ifnyitható efnand nyitva efnix nyom (fn) forc nyom (i) fors, fars, förs nyomozó forción nyomtat śet, śat, śit nyomtató śetárd nyugat vedd nyugati veddál nyugodt qwelté, qweltáta nyugtalan qwelteńńa nyúl lippe O, Ó óceán múr óceánjáró múrgaléna oda hatta oda- hat, ha~ odaad haddont, -dant,-dönt odaér hatám, -óm,-ém odafelé hattavilce ok vêp oklevél sniććel okos vájd okoz vêpon(n), va-, vioktat vájdon(n), voj-, véjolaj ćwil olcsó ćette oldal lauz, lice oldal (lap) elwix oldalt licio oldat sop olló cixel

25 olt agon(n), o-, ê- olvad molc, malc, mölc olvas ver, var, vir olyan nax onnan hatti óra óvas óriás omenas oroszlán nelwin orr ńis, -sse orsó biśettu ország agenir, achnir országos achniral országút achnirvin orvos takott ostoba kólinc oszlop boltu osztály gêlaz, -áze osztálytárs gêlazkewil óta aki ott hatt otthon balio óvatos empíće Ö, Ő ő ho, hog, hag öböl gáize ők ve ököl forcett öltöny jöss öltözik tiss, toss, têss öltöző tissórin ön utri ön- fodönálló fodestend öngyújtó fodhematárd önkiszolgáló fodubbeslend önműködő fodvössend önök utre (tsz.) önsúly fodvipt önt küll, kull, kill őr qwazión öreg böste őriz qwáz, qwóz, qwéz öröm líće, attesór örül gêlet, gêlat, gêlit őrült brada örvény vittőrán ős hűbid ösvény paklás, -ze ősz sill őszibarack bleriff össze- têrösszecsuk têrfort, -fart,-fört összecsukható têrfortand összeköt têrroên, -raên,-röen összerak têróron(n), -áron,-őron összes ven összesen vennat összetétel śamorrnogas, -áze összetör têrliff, -loff,-lêff összetörik têrliffilt, -loff-,-lêff- összeütközik têrbolping, -balp-,-bölp-

26 ötlet ivema öv tásma övé hos (1,2), has (3) övék ves őz réń P pad ean padka imilestún padló fidd pakol peg, pag, pig palack pattu palacsinta becinu pálya ámefir pályaudvar arfridd panasz hojg papír helta paplan ćwilda paprika efimu papucs sílu pár daugan, -áne paradicsom bottika parancs impéz,-páz, -píz park páś parkol ferondest, -ast,-ist párna jastik part orelle pásztor ájfilqwazión patak grimps patent flokunka patkány śudde patron nogula pecsét ziggel pedál kíkdörtárd pedig pêdze példa entor példány fêd például entroj pénz pela per appíćán perc lepta perem imilgan, -áne peron dittapiśte persze pette piac ipswil pihen lacit, lo-, lêpillér mullűbottárd pilóta ortlűtión pince ármog pipa üsmigárd piros rűd piszok törc piszkos törcáta pisztoly fáne plafon iliárd pohár śild pók lézin pokol halvúttu polc śedas poloska ćimeg pont esp pontos riftig

27 por stőd posta setru pót gétu pörkölt śúta próba tafidd program gaumog puha flís pulyka firinc pumpa emingu puska elfir, -rre puszta zéba pusztul wêdzut R rá- arráadás ardontán rábeszél arlím, -laum,-lém rábíz arettúl, -tól,-tűl rács üvesta rácsavar arütün, -un,-in radiátor fermárd rádió hattujorsárd ráér arám, -óm,-ém ragad pégeń ragadós pégeńáta ragaszt pégeńün ragasztó pégeńárd rágó ćulas rajta lor, lóro rajz drifedd rak óron(n), áron, őron rák géxu rakomány oronekk raktár dépolliśte rég lűtas regény nippel reggel mernikk reggeli mernivolt régi lűte rejt vist, vost, vêst rejtély vistu rejtvény vistegan rekedt grakk rém mókár remél govett, ga-, göremény govetteg rend éćer rendőr éćerión rendszám éćerjorq, -ce rendszer fádach, -cche répa śalgas repül ort, art, ört repülőgép ortárd rész fart részeg tornigé ritka insér rizs eccig rohad puććid, poćć-, pöććrohadt puććidé róka foc rom magu roncs haraba

28 rossz bêt rossz bata rovar eltín rózsa werűta rozsda öpper rövid śürre rúd gwilên, -éne rugó vorpexa ruha tiss S saját fod*is sajnál ifinájt, -ojt,-éjt sajnos ifinat sajt ćirre sakk obelifgám sál fêkula saláta enféta sapka hênglekk sár méd sárga ítta sárgabarack íttatikmill sárgadinnye íttanol, -lle sárgarépa íttasalgas sárhányó méd(ö)vortárd sarok nüśśel sáska wür sátor tagâl sav kezell sáv linog savanyú júta se sin se oj sebesség ávelgan segít med, mad, mid sehány vi(le)ńńa sehányad vićeńńa sehányadik vixeńńa sehogyan édańńa sehol óseńńa sehonnan óseńńi sehová óseńńá sem ojs sem son semekkora fáleńńa semelyik fi(le)ńńa semerre óseńńar semerről óseńńir semmi f(o)reńńa semmiféle geneńńa semmilyen ni(le)ńńa senki qwińńa seprű üśkopáj serpenyő örttíś sertés esne sértés enkült sí kíküzeg síel kíküzegon, -uz-,-iz- siet hwér, -ár,-ír siker iskür sikerül iskürilt, -ur-,-ir- sima ámis, -sse

29 sín boreu síp jüffárd sír (fn) zumba só hejja soha ênneńńa soha azu sok mőr sokáig mőrti sor júl sorompó swinpotre sorozat júlekk sör őbe sötét tereg sport ćerroneg súg śülk, śulk, śilk sugár hattu sugárhajtás hattudörtán sugároz hattun, ho-, hêsúly vipt sül örting, ort-, ertsürgős bürüs sűrít fiddzon, fo-, fêsűrű fiddza süt ört, ort, ert sütemény örtekk SZ szabad mig szabály rojgan szabály voren szag śől szagol śőlon, śó-, śészáguld ávelon, áva-, ávêszáj ór szakad efnen(n), -an,-in szakadék efnekk szakáll béhau szakasz hánühi szakember sinendmínu szál gürt szalag pibor szálka eremb száll ort, atr, ört szállít ofegg, -agg,-igg szálloda bíliśte szalonna pazix szám jorq, -ce szamár azina számára -áj számít colwig, ca-, cöszámla gárhelta számol jorqon, ja-, jöszán (fn) rehi szán (i) hellog, ha-, hiszar ećin, śüst szár iśtíg szárad molilt száraz mol származik déviz, dá-, díszárny orteg szarv búx szarvas barau

30 szatyor rotiss szavaz pedlájz, pa-, piszed idz, odz, êdz szégyen śińńe szék úniz szekrény naug szél hóg széle imil szelep weledd széles lêtte szélesség lêttegan, -áne szelet agmên szellem gazúg szem füll szemben -n kośśosind személy asobbu szemét śünc szemléltet gefűlir, -faul-,-fíl- szemöldök śurfogbazas szempont révesp szemtanú fülltohonq szemüveg füllglir szén govel szép iskén szer éjgen szerel mog, mag, mög szerelem mítekk szerelmes mít(ekk)áta szerencse ligra szerez oftájn, aftájn, öftájn szerint éna szerszám tílu szerző ossúr sziget íslenn szigetelés énasijád szigorú anagúch szíj rifla szikla eśtevún szilánk ernip szín wéz szint vesivák szív (fn) śűm szív (i) ćőp, ćóp, ćép szivacs śünge szivattyú ćőpárd szó corge szoba capta szobor jamattu szokás nagattán szól corgon, ca-, cöszolga besla szomjas sühedig szomorú étteńńa szomszéd véćin szopik zúb, zób, zűb szór estráj, estroj, estréj szórakozik bońeg, ba-, böszorít bűv, bauv, bív szoroz üxon, ux-, ixszótár sídlag

31 szög nojle szőlő üzüm szőnyeg kuzza szőr bazas szörnyű ellegar szöveg firm szúnyog zippeg szúr dűśimb, dau-, díszúrós dűśimbáta szűk biff szükséges lekkáta szükségtelen lekkeńńa születésnap főrtik születik főr, fór, fér szülő főrión szünet tauka szürke grülla T tábla gám táblázat üvestekk tábor bag tag évu tagad vilch, volch, vêlch tágas abüss táj tirlün tájékozódás evilvinaśśeg takarít törceńńon, tor-, tertakar widd, wodd, wêdd takaró widdárd tál tíś talaj úzzas talál nóg, nág, nőg találat nógán találkozik mil, mol, mêl találmány śurnógekk talán mojke talp śülp támad áttać támaszkodik űbotting, -ba-,-bö- támaszt űbottün, -ba-,-bö- tanács emmijort tanácsol emmijorton, emmo-, emmêtanár nif(fi)rión tánc bêdla tanfolyam nifjúlekk tanít niffir, nof-, nêftanú tohonq tanul niff, noff, nêff tanuló niffión tanya bauda tányér tíś tapasztal divix, do-, dêtaps qwox tárca büze tárcsa üttawa tárgy deveri tárgyal sélím, -laum,-lém tarka édda tárol dépoll, dá-, dítárs kewil társaság senekit

32 tart śúd, śód, śőd tartalék ráfeśśe tartalmaz nógon(n), nágon, nőgon tartalom nogas tartály śúdárd tartós ogestand tartozik (vmihez) píderét, pau-, pétartozék píderétekk táska potte tavaly ihaz tavasz vitteg távcső pérévárd távol péj távolság péjgan távozik péjrow, -raw,-röw te ti tea dećća technika hojne teendő díféj tégla berikk tegnap gürra tehát fixi tehén gúz teher fedis, -sse teherautó fedisferond tej zeće tél pindra tele doll telefon péjlímárd teljes fillag teljesítmény fillagünekk téma krúnzült tengely aććel tenger séle tenyér ámüd tényleg wechi tér fél terasz gerevas térd örde terem (fn) véla terem (i) fux, fox, füx terjed bájd, bojd, béjd terjeszkedik (ob)bájding, bojd-, béjdtérkép carád termék fettekk termés fuxeg természet vécidu terület fêllür terv ped tervez pedon tessék eśo test ćerra testvér bid tesz aset, asat, asit tető refitt tetű loweńń tetszik sêvind, sa-, sitévé péfűlárd téved eganáz, ego-, egêtévedés eganázeg

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett Harmadik lecke - Hol a koffer? -A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. -Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő. Zokni,

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Avorenta magyar szótár

Avorenta magyar szótár Avorenta magyar szótár A, Á a, ad, ha, had, d- egy a-, at- be abolau vizsga abolawir, -ba,-bö- vizsgáztat abolawirión vizsgáztató abolawon, -ba-,-bö- vizsgázik abońárd csukló abüss tágas aććel tengely

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

karó karó ólak akol róka róka ólak akol lakó lakó ólak okos

karó karó ólak akol róka róka ólak akol lakó lakó ólak okos karó karó karó karó karó karó karó karó karó róka lakó akol ólak okos sokk baka karó róka róka róka róka róka róka róka akad róka lakó akol ólak okos sokk baka róka lakó lakó lakó lakó lakó lakó lakó akad

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Cse resz nyés le pény

Cse resz nyés le pény HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Sütési idô: 35 perc Cse resz nyés le pény 75 dkg fe ke te cse resz nye 6 to jás 12 dkg cu kor 2,5 dl tej 10 dkg liszt 2 dkg vaj 1 kés hegy nyi só Mos suk

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok.

A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok. A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok. Elsőként bemutatkozunk egymásnak. Ekkor derül ki, hogy értik a nyelvünket,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: TANÍTÓI PÉLDÁNY SZERVEZÉS Szükséges eszközök: színes ceruza, feladatlapok A feladatokat sorrendben kell elvégezni.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Rögzítés üreges anyagba

Rögzítés üreges anyagba 06 - Ureges:Üreges.qxd 2008.12.16. 14:15 Page 153 Üreges fémdübel 154 Billenõhorog K, KD, KDH, KDR, KM 156 Üreges lapdübel PD 158 Gipszkartondübel GK 159 Fém gipszkartondübel GKM 160 06 - Ureges:Üreges.qxd

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

ABLAK ZSIRÁF KÖZLEKEDÉS FOGLALKOZTATÓ MEGOLDÁSOK

ABLAK ZSIRÁF KÖZLEKEDÉS FOGLALKOZTATÓ MEGOLDÁSOK ABLAK ZSIRÁF KÖZLEKEDÉS FOGLALKOZTATÓ MEGOLDÁSOK 1. Találd meg a kakukktojást! (1.) sziréna mindegyik a repülõgép alkatrésze, kivéve a szirénát (2.) hólánc mindegyik a hajóhoz tartozik, kivéve a hóláncot

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

OLVASÁSI KÉPESSÉGEKET FEJLESZTŐ PROGRAM

OLVASÁSI KÉPESSÉGEKET FEJLESZTŐ PROGRAM OLVASÁSI KÉPESSÉGEKET FEJLESZTŐ PROGRAM 1. NAP PROGRAMJA Ezen a héten újabb, egymáshoz nagyon hasonló betűkkel játsszunk! Azonban ők már nem csak hárman vannak, hanem bizony nyolcan, így a dolgunk is nehezebb

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. VÁLASZD AZ IGAZIT! 6 PONT Mit jelentenek a következő szavak? Húzzátok alá a megadott két válasz közül az igazit! 2. FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN? 9+1

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

Képességfejlesztı feladatok 1. feladatlap

Képességfejlesztı feladatok 1. feladatlap 1. feladatlap 1., Mérleghinta matek. A mérleghintákon látható képeket helyettesítsd számokkal úgy,hogy a számok összeadása esetén is egyensúlyban maradjanak, a két oldalon lévı számok összege egyenlı legyen!

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

van nincs étkészlet van nincs tartózkodó SZERVÍZ, SZEMÉRMES FÉNYES, SZEMÜVEG

van nincs étkészlet van nincs tartózkodó SZERVÍZ, SZEMÉRMES FÉNYES, SZEMÜVEG 1. feladatlap 1., Szinonimaolvasás Hasonlítsd össze a kisbetős és NAGYBETŐS szavakat! Figyeld meg melyik kisbetős szónak van NAGYBETŐS megfelelıje! van nincs étkészlet van nincs tartózkodó van nincs ragyogó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 3. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 3. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 3. FORDULÓ SZERVEZÉS Szükséges eszközök: borítékok, feladatlapok, ragacs, ragasztó 60 perc áll a csapatok rendelkezésére. Egy-egy feladat kb. 6-7 percet vesz igénybe.

Részletesebben

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK 1. a) Marci kiflit eszik a konyhában. b) Zsuzsi könyvet olvas a szobában. c) Anna levelet ír Fanninak. d) Balázs a kutyával játszik a kertben.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

OLVASÁS FEJLESZTÉSE 6.HÉT PROGRAMJA

OLVASÁS FEJLESZTÉSE 6.HÉT PROGRAMJA OLVASÁS FEJLESZTÉSE 6.HÉT PROGRAMJA OLVASÁS FEJLESZTÉSE 1.NAP PROGRAMJA Elsőként megismerkedünk azokkal a betűkkel, amelyekkel ezen a héten dolgozni fogunk. Ezek pedig: b,d,p Nem elég, hogy vizuálisan

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére Mi a hulladék? A hulladék az ember mindennapi élete, mun

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők;

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők; Éves óraszám: 55,5 óra Heti óraszám: 1,5 óra TANMENETJAVASLAT A harmadik osztályos természetismeret témakörei az új leckék óraszámával: 1. témakör: A növények és az állatok élete, életműködése 9 óra 2.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 5

MagyarOK 1.: munkalapok 5 1. Képes szótár munkalap 1. Egészítse ki a hiányzó magánhangzókat vagy mássalhangzókat! Húsok m_ rh_ h_ s s_ rt_ sh_ cs_ rk_ h_ s sz_ l_ nn_ k_ lb_ sz sz_ l_ m_ s_ nk_ h_ l Tejtermékek t_ j v_ j s_ jt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1425-1688. OLDAL 2006. június 20. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

3. VASÚTON A MONDATOKKAL 10 PONT

3. VASÚTON A MONDATOKKAL 10 PONT ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 3. OSZTÁLY 1. FORDULÓ elérhető pontszám: név 92 elért pontszám: 1. TITKOS NYELV? 8 PONT Tanszereid nevét jelekkel látod. Találd ki, melyekre gondoltunk, és írd a vonalakra!

Részletesebben

AKADÉMIAI KIADÓ KILIKI A FÖLDÖN OLDAL LECKE OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT. A pince A képek (Apu családja. Az unokatestvérek.

AKADÉMIAI KIADÓ KILIKI A FÖLDÖN OLDAL LECKE OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT. A pince A képek (Apu családja. Az unokatestvérek. OLDAL OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT 8 Sziasztok! 11 1. A furcsa idegen 32 2. Amia bajban van Meglepetés 56 3. A kincsesláda 76 4. Vásárolni megyünk 96 5. Kedves naplóm! A pince A képek (Apu családja.

Részletesebben