SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010"

Átírás

1 SZAKMAI BESZÁMOLÓ

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi adatok Bevezető Általános alapadatok Személyi alapadatok, feltételek Személyi alapadatok A VSZK feladatainak alakulása a létszám függvényében Munkaidőn túli munkaórák alakulása Intézmény munkarendje A Városi Szabadidőközpont nyitva tartási rendje A szolgáltatások igénybevételének időbeli lehetőségei Együttműködések, kapcsolatok Intézményi kapcsolatok Egyéb kapcsolatok Civil kapcsolatok A VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONTBAN MŰKÖDŐ SZERVEZETEK 2010-BEN MÁS HELYSZÍNEKEN MŰKÖDŐ SZERVEZETEK 2010-BEN CIVIL ÉS SPORT SZERVEZETEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT RENDSZERES KIHASZNÁLTSÁGA 2010-BEN A VSZK-T LÁTOGATÓ CIVILSZERVEZETEK SZERINT Kistérségi, térségi együttműködések, kapcsolatok Média partnereink Kapcsolat szakmai tanácsokkal Szponzorok, támogatók 2010-ben Határon túli együttműködések, kapcsolatok LENGYEL TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT SVÉD TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT Tárgyi feltételek Intézményi dokumentációk Alapító Okirat, SZMSZ, szakmai program Belső ellenőrzési rendszer működtetése az intézményben

3 6.3. Továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák, szakmai napok Szolgáltatások szakmai jellemzői Munkaterv teljesítése Szakmai tevékenység és feladatok INFORMÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MARKETING ÉS PR TEVÉKENYSÉG ISMERETTERJESZTÉSI TEVÉKENYSÉG KIÁLLÍTÁSOK RENDEZÉSE RENDEZVÉNYSZERVEZÉS KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI MUNKA PROTOKOLL TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK PÁLYÁZATOK KIEGÉSZÍTŐ JELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS CIVIL KAPCSOLATOK KOORDINÁLÁSA Szolgáltatási árak Statisztikai eredmények VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT PROGRAMJAINAK LÁTOGATOTTSÁGA 2010-BEN HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY PROGRAMJAINAK STATISZTIKÁJA LEGKULTURÁLTABB KÖZÖSSÉG PROGRAM LÁTOGATOTTSÁGA VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT (RENDSZERES) TERMEINEK ÉS UDVARÁNAK KIHASZNÁLTSÁGA HAVI BONTÁSBAN, ÓRASZÁMBAN MEGADVA TANFOLYAMOK STATISZTIKÁJA Gazdálkodás rendje Intézményi bevételek-kiadások KIADÁSOK ALAKULÁSA BEVÉTELEK ALAKULÁSA Városi Szabadidőközpont pályázati bevételei Egyéb támogatások NEM PÉNZBELI TÁMOGATÁSOK, FELAJÁNLÁSOK Terembérlet alakulása Fejlesztések Javaslatok, észrevételek Mellékletek

4 A kultúra azért különlegesen szép terméke az emberi viselkedésnek, mert egyedi és megismételhetetlen. Minden igaz közösség egyszeri jelenség. (...) A kultúra éppen úgy egyedi, mint az emberi személyiség. (Csányi Vilmos) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: közművelődési törvény) alapján a közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzat feladata. A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. A közművelődési intézményeknek ma különösen az a szerepük, hogy a lakosság széles körének nyújtsák a kultúra, a társas, közösségi művelődés, a kulturált társas együttlét szükségének kielégítését. Hitvallásunk, hogy magas színvonalon, folyamatosan megújulva kiszolgáljuk és építsük a helyi közösségeket. (VSZK küldetés) 1. INTÉZMÉNYI ADATOK 1.1. Bevezető Szigethalom a Csepel-szigeten, Tököl és Szigetszentmiklós közötti területen fekszik. A falu eredetileg tököli határrész volt, amelyet a gazdák úgynevezett védőlegelőnek használtak. A közigazgatás, a közegészségügy, a közellátás és a közoktatás területén Tökölhöz tartozott. A település elnevezése március 1-jével Szilágyi-telep nagyközség, január 1-jétől: Szigethalom. A főváros közelsége, valamint a közelben felépült két nagy gyár (Pestvidéki Repülőgépgyár és Csepel Autógyár) nyújtotta munkalehetőség ugrásszerűen megnövelte a betelepülők számát. Az itt lakó családok az ország különböző pontjairól érkeztek, ezért érdeklődési körük, kultúrájuk is igen eltérő volt. A község nem rendelkezett több évtizedes hagyományokkal fiatal kora miatt, ráadásul a Budapestre történő ingázások következtében a lakosság nagy része szinte csak aludni járt haza, illetve a hétvégéit töltötte itt. A település kulturális élete a szomszéd városhoz tartozó Csepel Autógyár művelődési központjában zajlott. Itt volt a könyvtár, a mozi, a zeneterem és a különböző klubszobák. A községnek saját kultúrháza nem volt. Az évek során kialakultak hasonló érdeklődési körű csoportok, civil szervezetek, melyek foglalkozásaikat az iskolákban vagy otthonaikban tartották. 4

5 A civil szervezetek száma folyamatosan növekedett, és komoly problémát jelentett, hogy nem tudták foglalkozásaikat, rendezvényeiket hol tartani, de finanszírozási nehézségek miatt termet sem tudtak bérelni. Budapestre való beutazás nehézkessége és költségeinek növekedése miatt egyre nagyobb igény alakult ki helyi kulturális és szórakoztató programok iránt ben Szigethalom elnyerte a városi rangot, 2005-ben pedig Szigethalom Önkormányzat Képviselő-testülte 66/2005.(III.24.). Kt. határozatával a felújított Tiszti Klub helyén megalapította a Városi Szabadidőközpontot Általános alapadatok Városi Szabadidőközpont Cím: 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Számlázási cím: 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10. Tel./fax.: Honlap: Telephely: Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjteménye Cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 48. Számlázási cím: 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10. Tel./fax.: Honlap: 5

6 1.3. Az intézmény szervezeti felépítése Szigethalom Város Önkormányzat 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10. Városi Szabadidőközpont (5 fő) 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjtemény (2 fő) 2315 Szigethalom, Fiumei u SZEMÉLYI ALAPADATOK, FELTÉTELEK 2.1. Személyi alapadatok Az intézmény működését január elsején 1 fővel kezdte. Az 1 fő feladata az intézmény működtetése és rendezvények szervezése volt. Mivel az állomány létszáma nem volt elegendő a feladatok ellátására, így az épületben működő Gyermekjóléti Szolgálattal közösen végezte a tevékenységét Lang Mónikát kinevezték a Városi Szabadidőközpont vezetőjének Szabó Magdolna közhasznú munkásként került az intézménybe, majd tól véglegesítették a szerződését, és határozatlan idővel került az állományba Domonkos István állami pályázat útján a Polgármesteri Hivatal állományába, helyileg a Városi Szabadidőközpontba került, majd tól véglegesítették a szerződését, és határozatlan idővel került az állományba Kleineizel Mátyásné határozatlan idővel került az állományba től, a Helytörténeti Gyűjtemény telephelyre Járfásné Kutasi Magdolna a Helytörténeti Gyűjteménybe került határozatlan idővel Zajzonné Bognár Györgyi határozatlan idővel került az állományba Járfásné Kutasi Magdolna kilépett a Városi Szabadidőközpont kötelékéből Lang Mónikát kinevezik a Városi Szabadidőközpont igazgatójának. 6

7 Szabó Magdolna kilépett a Városi Szabadidőközpont kötelékéből Horváth Barbara Izolda közhasznú munkásként került az intézménybe ( ), majd határozatlan idővel az állományba Baranyi Gabriella határozatlan idővel került az állományba Jakab Judit határozatlan idővel került az állományba. Az intézményben dolgozók összlétszáma 2010-ben: 7 fő. A 7 főből 3 középfokú, 4 felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Létszám adatok alakulása fő év vége Név Munkaviszony kezdete Munkaviszony vége Iskolai végzettség Lang Mónika felsőfokú Szabó Magdolna alapfokú Domonkos István felsőfokú Kleineizel Mátyásné felsőfokú Járfásné Kutasi Magdolna alapfokú Zajzonné Bognár Györgyi középfokú Horváth Barbara Izolda középfokú Baranyi Gabriella középfokú Jakab Judit felsőfokú 7

8 Az intézmény dolgozói mind Szigethalmiak, személyes életükből következően is eleven kapcsolat fűzi őket a városhoz. A rendezvények, események során kiépített, valamint személyes kapcsolatrendszerüket jól tudják hasznosítani. A VSZK bekapcsolódott az Önkormányzat által szervezett ÚT A MUNKÁBA programba, így a program keretén belül kisegítő munkatársakat is foglalkoztatott. Az intézmény vezetőjének beosztása: igazgató. Kinevezése Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatásköre, nyilvános pályázat útján, határozott időre. Az intézmény vezetését a hatályos jogszabályok alapján az igazgató látja el, aki az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Tevékenysége során gondoskodik az intézményi feladatok megvalósításáról, azok tárgyi, pénzügyi feltételeinek biztosításáról. Az intézményben a munkáltatói jogkör gyakorlója. Igazgató/Intézményvezető: Lang Mónika Tel.: cím: Intézményvezető-helyettes jelenleg nincs kinevezve. Igazgató Közművelődési szakemberek Közművelődési munkát segítők 8

9 2.2. A VSZK feladatainak alakulása a létszám függvényében A Városi Szabadidőközpont létszáma 2005-től 2010-ig 1 főről 7 főre emelkedett, az ellátott munkaterület tekintetében telephelyeinek száma egyről kettőre növekedett. Az 1. számú melléklet végigkíséri ellátott feladataink mennyiségi és tartalmi bővülését. Az évek során bővült feladatok nagy része állandó feladat maradt, és ahhoz tevődnek hozzá az adott év új tevékenységei. Év Új Tevékenység Összes tevékenység Létszám Feladatok alakulása a létszám függvényében Új Tevékenység Összes tevékenység Létszám 9

10 2.3 Munkaidőn túli munkaórák alakulása A munkaidőn túli munkaórák alakulását két év (2009 és 2010) tekintetében tudjuk összehasonlítani. Az első három hónapban kicsit alacsonyabb a mutató az előző évhez képest, áprilisban közel azonos, májustól kicsit növekedett. Összességében hasonló tendencia figyelhető meg 2009-hez képest. (Részletezve a 2. számú mellékletben) Munkaidőn túli munkaórák alakulása , Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 3. INTÉZMÉNY MUNKARENDJE 3.1 A Városi Szabadidőközpont nyitva tartási rendje Hétfő Péntek: 08:00 16:00 Szombat Vasárnap: az éves munkaterv szerint az épület bérlése esetén, vagy más intézmény itt tartott programjaikor, vagy civil, illetve magán rendezvények ideje alatt szükség és igény esetén ügyelet 10

11 Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjtemény nyitva tartási rendje: Hétfő: zárva Kedd: 13:00-16:00 Szerda: 13:00-16:00 Csütörtök: zárva Péntek: 13:00-17:00 Szombat Vasárnap: az éves munkaterv szerint az épület bérlése esetén, vagy más intézmény itt tartott programjaikor, vagy civil, illetve magán rendezvények ideje alatt igény esetén ügyelet Hétfő és csütörtök munkanap, a múzeum ilyenkor nem látogatható, háttérmunka és adminisztráció folyik, a kiállítási tárgyak leltárba vétele, valamint a csoportok fogadásainak előkészületei. 3.2 A szolgáltatások igénybevételének időbeli lehetőségei A Városi Szabadidőközpont szolgáltatásai igénybe vehetőek a nyitva tartási idő alatt, illetve egyéb időpontokban előzetes egyeztetés alapján, felkérésre. A civil szervezetek külön riasztókóddal, illetve kulccsal látogathatják az intézményt. A kulcsok kiadását kulcsnyilvántartási szabályzat szögezi le, amely az intézmény SZMSZ-ének melléklete. A Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjtemény nyitva tartáson kívül igény szerint látogatható. A nyitva tartástól eltérő időpontban telefonos egyeztetés szükséges (egyének, illetve csoportok részére is). 4. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, KAPCSOLATOK 4.1 Intézményi kapcsolatok A művelődési központ partnerkapcsolatait azért építi, hogy munkáját minél tágabb körű együttműködésre építhesse, hogy a lakosság minél szélesebb körét megszólíthassa. 11

12 Az intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel folyamatosan építettük kapcsolatainkat. Az együttműködés szoros volt: egyrészt, hogy rendezvényeinkről tájékoztassuk őket, másrészt, hogy segítsük egymás munkáját, szervezéssel, eszköz- és teremhasználattal. Minden évben a kapcsolatok ápolására, bővítésére törekszünk. Az intézményekkel napi szintű, jó kapcsolat volt a 2010-es évben, melyhez az intézményi kapcsolattartó-rendszer kialakítása nagyban hozzájárult. Szigethalom Város Önkormányzat és Intézményei: Intézmény: Szigethalom Város Önkormányzat Gróf Széchenyi István Általános Iskola Szent István Általános Iskola Szent István Általános Iskola Négyszínvirág Óvoda Négyszínvirág Óvoda Négyszínvirág Óvoda Négyszínvirág Óvoda Szivárvány Bölcsőde Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálta Szigethalom és környéke Egyesített Szociális Intézmény Hegedüs Géza Városi Könyvtár Városi Szabadidőközpont Kapcsolattartó: Tézsláné Farkas Klarissza Nagyné Kirchner Katalin Kontha Gabriella Endrész Ildikó Csurcsiáné Török Ilona Palicskáné Desta Daniella Szegedi Józsefné Urbánné Bucsi Ibolya Szedlárné Pántya Veronika Fabula Jánosné Csontos Jánosné Vékonyné Szoboszlai Éva Zajzonné Bognár Györgyi Szigethalom Város Önkormányzata Az önkormányzat által szervezett programokban részt vettünk, helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk szükség esetén es programok Civil fórum - január 22., március 26., október 1. Vállalkozói fórum június 21. Szülői fórum 2010.február 03. Városközpont közmeghallgatás vállalkozóknak és civileknek szeptember 13. Gólya nap augusztus 27. Autómentes nap szeptember 22. Baleset megelőzési Fiesta október 8. Önkormányzati Mikulás december 3. 12

13 Közoktatási intézmények (Négyszínvirág Óvoda, Gróf Széchenyi István Általános Iskola, Szent István Általános Iskola) Az intézmények rendezvényein kérésre segítséget nyújtottunk, helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk szükség esetén. Szociális Intézmények (Szivárvány Bölcsőde, Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálta, Szigethalom és környéke Egyesített Szociális Intézmény) Az intézmények rendezvényein kérésre segítséget nyújtottunk. A 2010-es városi rendezvényeken ezen intézmények programjaikkal színesítették, gazdagították a kínálatot. Az ESZI-vel közösen, egy pályázat révén, a városnapok keretén belül, fogadtuk a Kézenfogva Alapítvány kamionját, ahol a fogyatékosok életével ismerkedhettek meg az érdeklődők. Hegedüs Géza Városi Könyvtár Mint a városban működő másik kulturális intézmény, a könyvtárral szorosan együttműködünk. A Városi Szavalóversenyt közösen szervezzük. A rendezvényeinken rendszeresen jelen vannak, segítőként, résztvevőként vagy szervezőként. 4.2.Egyéb kapcsolatok Pártok Intézményünknek hagyományosan jó a kapcsolata a városban működő pártokkal ben az országos- és a helyhatósági választások miatt a pártok élete is megélénkült. A Városi Szabadidőközpont részt vett a pártok rendezvényeinek megvalósításában, segített a programok zavartalan lebonyolításában. Kisebbségi szervezet A város kisebbségi önkormányzatával (bolgár kisebbségi önkormányzat) is együttműködtünk, rendezvényeikhez helyet biztosítottunk (pl. mikulás parti). Magyar Vöröskereszt A Városi Szabadidőközpont helyet biztosított a Vöröskereszt által szervezett véradásnak, amelynek hirdetésében is részt vállaltunk. 13

14 2010-es véradás időpontjai: január április július 24. Ikertalálkozó keretén belül november 3. E-ME-SE Park Őskultúra Alapítvány Együttműködtünk az alapítvány vezetőjével és tagjaival. A Botondoló Majális, avagy a világra szóló hétpróbás őstusa rendezvényünknek helyet biztosítattak, valamint részt vállaltak a játékok, versenyek lebonyolításában a 2010-es évben. Vikingek és magyarok találkozója Szent István udvarában című rendezvényükön, illetve az év során zajló eseményeken (pl. fogadás) a VSZK munkatársai is aktívan részt vettek, eszközöket biztosítottunk a programok lebonyolításához. 4.3 Civil kapcsolatok Civil kapcsolatok koordinálása Civil pályáztatás Civil fórumok Közös rendezvények, klubfoglalkoz ások Szolgáltatások Nyilvántartás A szigethalmi civil szervezetek túlnyúlnak városunk határain, szervezeteink révén sok civil szervezet, illetve művész, alkotó is eljut városunkba, rendezvényeinkre. A Városi Szabadidőközpont összefogja és segíti a város bejegyzett és nem bejegyzett civil szervezeteit. Évente három civil fórumot szervez az intézmény, itt a civil szervezetek vezetői friss információkat kapnak a civil pályázatokról, ekkor történik az éves programok egyeztetése. 14

15 2010-ben 53 civil szervezet regisztrált a Városi Szabadidőközpontban, 36 civil és 17 sport szervezet. A közösségek egy része (21 klub) a Városi Szabadidőközpontban tartotta foglalkozásait, nekik helyet, szükség esetén eszközt biztosítottunk. Saját kulcsuk és kódjuk van az épülethez, melyet előzetes bejelentkezés alapján használhattak. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselőtestületének döntése alapján terembérleti díjat nem fizettek, hanem létszámtól függően tisztasági csomaggal járultak hozzá az intézmény működésének fenntartásához A VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONTBAN MŰKÖDŐ SZERVEZETEK 2010-BEN 1023 sz. Jakus Gábor Cserkészcsapat Célja: Vallási, erkölcsi alapon működő ifjúsági nevelőmunka végzése. A természetszeretet, a közösségi munka végzésére való nevelés. Vezetője: Kupi Miklós Foglalkozás: minden héten péntek óráig Anonim Alkoholisták Szigethalmi Akciócsoport Célja: A józan élet elérésének és megtartásának segítése. Vezetője: Balogh Tibor Foglalkozások: minden héten hétfő óráig AMME Alkotók, Művészek és Művészetpártolók Egyesülete Célja: Fiatal pályakezdő vagy kevéssé ismert művészek, alkotók tevékenységének támogatása, valamint hivatásos és nem hivatásos művészek számára közös fórum megteremtése. Bemutatkozási lehetőség biztosítása, megyei, országos, határon túli művészeti kulturális programokba való bekapcsolódás. Művészeti és kulturális programok szervezése, közösségben 15

16 végzett alkotómunka színtereinek kialakítása és működtetése, művészeti önképző, fejlesztő tevékenységi formák, programok szervezése, támogatása. Művészek közötti kapcsolattartás, tapasztalatcsere, információáramlás különféle lehetőségeinek elősegítése, biztosítása, művészek és művészetet pártoló, szerető és támogató közönség közötti párbeszéd és együttműködés színtereinek, lehetőségeinek megszervezése, biztosítása. Vezetője: Csapó Lajos Foglalkozások: Minden hó első páros kedd óráig Baba-Mama Klub Célja: babák és mamák közös játéka, tapasztalatcsere. Vezetője: Kovács Imréné Foglalkozások: minden héten szerda óráig Filmszakadás Film Klub Célja: A nézettség nem minden esetben minőség bölcselet bizonyítása. Havonta 1 este eltöltése célzott filmnézéssel és baráti, értő beszélgetéssel. Minden évben megrendezik AFIF Arctalan Film Fesztivál - Nemzetközi Kisfilm Fesztivált. Vezetője: Bolega Attila Foglalkozások: minden hónap második páros kedd 19:30 Irodalmi és Képzőművészeti Asztaltársaság (IRKA) Célja: A társaság folyamatos tanulás, képzés mellett szeretne megfelelni a kor kihívásainak. Részesei szeretnének lenni a helyi kulturális eseményeknek, de országosan és határon túl is meg kívánják ismertetni - és építeni - a szigethalmi hagyományokat. Vezetője: Balázs Sándor, Bánóczi Emi Foglalkozások: minden héten csütörtök 17 óra Mozgáskorlátozottak Egyesülete Célja: Mozgás- és egyéb fogyatékos emberek mozgalmát összefogni, érdeküket képviselni, részükre programokat szervezni. Kulturális- és sportvetélkedőket, valamint fürdőkbe kirándulásokat szervezni. Beteglátogatást szervezni, mindennapi gondokban a lehetőségekhez képest segíteni. Vezetője: Frühvald Pál Foglalkozások: minden páratlan csütörtök óráig 16

17 Re-Generációs Alapítvány A Re-Generáció Alapítvány célja olyan átfogó, egész nemzetre kiterjedő, és a társadalom több szintjét érintő programok kidolgozása, megszervezése és lebonyolítása, amelyek: - hozzájárulnak a mai modern társadalmi keretek között a szociális feltételek, az emberi kapcsolatok javításához, - a családot, mint megóvandó értéket képviselik, - elősegítik azt a törekvést, hogy a gyermekek szeretetben, egyenlő esélyekkel nőhessenek fel, - aktívan vesznek részt a mindenkori ifjúság védelmében Vezetője: Prekopa István Foglalkozások: minden szerda 18-19:30 óráig Rózsa Gobelin Kör Célja: Szigethalmon sokan vagyunk, akik ennek a gyönyörű művészetnek hódolnak, ezért alkotjuk meg ezt a közösséget, hogy legyen egy hely és egy időpont, ahol összejövünk. Hiszen a nő természeténél fogva a szépség, a kedvesség szimbóluma, maga is oly harmonikus időtöltésre vágyik, mint a kézimunkázás, és ezen belül a gobelin varrás művészete. Vezetője: Bogya Károlyné Foglalkozások: minden szerda óráig Sziget Néptánc Egyesület Célja: Az egyesület néptánccsoportjának fellépései során, amely elsősorban működési területének rendezvényei, igyekszik megismertetni az érdeklődőkkel a különböző néptáncokat, a tájegységekhez kapcsolódó öltözeteket. Fontosnak tatja a népszokások bemutatását, ismertetését. Feladatai közé sorolja még a határon túli hasonló szervezetek megkeresését, kapcsolatfelvételt. Vezetője: Bolega Lászlóné Foglalkozások: minden szerda 19:30-21:30 óráig Szigethalmi Felnőtt Kórus Célja: A Szigethalmi Felnőtt Kórus célja elsősorban a közös éneklés örömének megismerése, technikai és énektudásunk fejlesztése, zenei ismereteink bővítése. Fellépéseinkkel kívánunk hozzájárulni a város kulturális életéhez, a városi és egyesületi rendezvények színesítéséhez. Szakmai és baráti kapcsolatot keresünk és tartunk fenn a környékben működő kórusokkal. Vezetője: Kontra Marika Szvita Foglalkozások: minden szerda óráig, minden péntek óráig 17

18 Szigethalmi Kulturális Baráti Kör Célja: Megismerni a klasszikus és kortárs művészek, írók, költők, festők, zenészek alkotásait. Ezek bemutatásával színesebbé tenni a városi ünnepségeket, rendezvényeket. Szigethalom kulturális életének bemutatása mind országosan, mind pedig országhatárainkon túl. Tagjai képzése, képességeiknek fejlesztése. Részvétel különböző kulturális pályázatokon. Rövidtávú célkitűzés a kistérségi kulturális szervezetekkel, hosszabb távon az országos és határon túli civil szervezetekkel való együttműködés kiépítése, a meglévő kapcsolatok ápolása. Vezetője: B. Bodnár Éva Foglalkozások: minden hónap első páros kedd óráig Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Köre Célja: Szigethalom város nyugdíjas polgárai számára biztosítani kívánja a kulturált közösségi lét felté-teleit. Művelődési programjaival, gyógyfürdőkbe túrák szervezésével, a városi ünnepségek, rendezvények szervezett támogatásával az egész település közéletére hatást kíván gyakorolni, erősítve a településhez való kötődést és az emberi kapcsolatokat. Vezetője: Farkas Pálné Foglalkozások: minden páratlan kedd óráig Szigethalmi Társastánc Klub Célja: Hagyományos társastánc tanítása, művelése. Vezetője: Nagy Tibor Foglalkozások: minden kedd óráig Szigethalmi Vállalkozók Szervezete Célja: Kapcsolatot épít ki és tart fenn a települési önkormányzattal, az államigazgatás helyi szerveivel. Fellép a helyi vállalkozók törvényes jogai és a tisztességes vállalkozás érdekei védelmében, képviseli tagsága érdekeit a területi és az országos szervezetek és szervek előtt. A tagok kulturált szórakozásához, szabadidejük hasznos eltöltéséhez programokat szervez. Vezetője: Sziklavári Sándor Foglalkozások: havonta 1 alkalom éves programterv szerint 18

19 Vidám Nyugdíjasok Klubja Célja: A szigethalmi nyugdíjasok összefogása, akik vágynak egy kis kikapcsolódásra, vidámságra. A nyugdíjas éveinek boldogabb, kellemesebb eltöltése céljából. Vezetője: Fésűs Endréné Foglalkozások: minden páros csütörtök óráig Nyugdíjas Torna Klub Célja: A mozgásképesség megőrzése, a mozgáskészség javítása, karbantartása. Vezetője: Pappné Ács Eszter Foglalkozások: minden hétfő óráig Tai Ji Baráti Kör Célja főképp az egészségmegőrzés, az ízületek, az immunrendszer karbantartása. A test erejének megőrzése és fejlesztése. A tai ji formagyakorlatainak tanulása. Az ősi kínai kultúra megismerése és tudásának beépítése jelenlegi életmódunkba. Meditációs kurzusok és gyakorlások szervezése, kínai teaszertartás és teaház népszerűsítése. Vezetője: Suhai Attila Foglalkozások: minden hétfő 17:30-18:30, csütörtök 18:30-21:00 óráig SZISZIK Szigethalmi Színházbarátok Köre Célja: Szigethalom kulturális életének színesítése. Színházi előadások szervezése a Szabadidőközpontban. Színházi mecénások felkutatása és bevonása programjaik szervezése érdekében. Vezetője: Papp Melinda NAPSUGÁR-SZIGET Családi Klub Cél: Közös, családi szabadidős programok szervezése és lebonyolítása. Tehetséggondozás (produktivitás, kreativitás egyénileg és csoportosan). Játszótábor megvalósítása. A közösségi szellem és a mindennapok kultúrájának erősítése, szélesítése. Vezetője: Kenesei Józsefné 19

20 Életmód és Egészségvédő Egyesület Célja: Az egészséges életmód elősegítése havi rendszerességgel tartott egészségügyi témájú előadások megtartásával. Az előadásokat szakorvosok segítségével tartják a leggyakoribb, ún. népbetegségek tüneteinek, kezelési lehetőségeinek, a megelőzés módjainak bemutatásával. Szűréseket szerveznek a lakosság részére, ahol vércukor-, vérnyomás-, koleszterin-, testzsír mérést végeznek, allergia vizsgálatot, légzésfunkciós vizsgálatot stb. tartanak. Vezetője: dr. Vékony Irma MÁS HELYSZÍNEKEN MŰKÖDŐ SZERVEZETEK 2010-BEN A-66 postagalamb Sport Egyesület Célja: Postagalambok szakszerű tenyésztése, versenyeztetése egyesületi, tagszövetségi és szövetségi szinten. Szabadidő hasznos eltöltése, természet szeretete. Vezetője: Koncsek Vilmos Csepel Teherautósok Egyesülete Célja: Régebben gyártott teherautók (főleg Csepel) felkutatása, felújítása, versenyeken való részvétel. Vezetője: Nagy Sándor Élhető Környezetünkért Egyesület Célja: A tököli repülőtér folyamatos működésének megakadályozása. Az élhetőbb környezet kialakítása, megtartása. Környezetvédelem. Szigethalmi környezetvédelmi ügyek felkarolása. Vezetője: Marton Péter Gyermekbarát Bartái Kör Célja: Gyermekek részére tábor és kézműves foglakozások tartása, szabadidő kulturált eltöltése, családok számára szabadidős programok szervezése. Hátrányos helyzetű, veszélyeztetett és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek segítése, felkarolása, táboroztatása. A városi rendezvények segítése, azokon kézműves foglalkozások szervezése. Fontosnak tartja a természetvédelem és környezetvédelem tudatos kialakítását a gyermekek körében. Vezetője: Markó Tiborné 20

21 Gyermekláncfű Egyesület Célja: A gyermekek, az ifjúság életesélyeinek, egészségének, környezetünk védelmének hosszú távú biztosítása. Vezetője: Dr. Békássyné Kocsis Györgyi Magyar Vöröskereszt Szigethalmi Szervezete Célja: A segítségre szoruló emberek érdekében működik. A humanitárius eszmék terjesztésével, egészséges életmódra neveléssel, szociális gondoskodással más civil szervezetekkel együttműködve járul hozzá a lakosság életminőségének javításához. Ismeretterjesztő programokat szervez, véradókat mozgósít, elsősegélynyújtó tanfolyamokat szervez, felkészül és részt vesz a katasztrófa enyhítésében. Vezetője: Dr. Békássyné Kocsis Györgyi Segítő Mancs Alapítvány Célja: Az állatok jogainak védelme. A bejelentések fogadása, azok kivizsgálása, és az állatok érdekében a megfelelő intézkedések végrehajtása. Küzdelem az állatkínzás minden formája ellen. Vezetője: Tillmann Józsefné Szigethalmi Életmódváltó Klub Célja: Fejleszteni Szigethalom város lakóinak egészségtudatosságát, megvalósítható életvezetési tanácsokkal ellátni a hozzájuk csatlakozókat. Kiemelt terület a gyermekek egészsége, elsősorban a túlsúllyal rendelkezőké. Vezetője: Haris Éva Szigethalmi Lokálpatrióták Egyesülete Célja: A szigethalmi lokálpatrióták, kultúra-, környezet- és hagyományőrzők felkutatása, egymás véleményének, céljainak megismerése és annak egyeztetése, valamint közös célok meghatározása. Baráti közösségeket kialakítani, akik részei egy nagyobb közösségnek, a Szigethalmi Lokálpatrióták Közösségének, minél nagyobb és több egységet alkotni és minél több barátságot kötni. Vezetője: Deák Gábor 21

22 Szigethalmi Polgárőr Egyesület Célja: A közbiztonság javítása, köz- és magántulajdon védelme. Vezetője: Hetesi László Szigethalom Csendjéért Kezdeményezés Célja: Szigethalom város lakóinak nyugalmát biztosítani, az egészséget és pihenést zavaró, a lakók életét ellehetetlenítő zajok, de elsősorban a tököli reptér elviselhetetlen zajának megszüntetése. Vezetője: Horvai Sándorné SZIKE Szigethalmi Kutyatartók, Kutyatenyésztők és Környezetvédők Egyesülete Célja: A település kutyatartóinak összefogása, érdekeik érvényesítése, részükre szakmai jellegű segítségnyújtás A városban kutyatenyésztéssel foglalkozók összefogása, tevékenységük összehangolása, érdekeik érvényesítése, részükre szakmai jellegű segítségnyújtás A Szigethalmon élő állatok védelme, az állattartás helyi körülményeinek javítása A településen élők természetes és épített környezetének védelme. Vezetője: Kovács Gyula SZIPKA Színes Paletta Közhasznú Alapítvány Célja: Az emberek testi, lelki, szellemi mivoltát harmonikus egységben tekintve, előmozdítsa a kultúra, az oktatás, a tudomány, a közművelődés, a környezetvédelem, az örökségvédelem, az egészségnevelés és a prevenció, valamint a sport fejlődését társadalmi szinten. Vezetője: Németh Zsolt V-75 Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete Célja: A galamb- és kisállattenyésztők összefogása, célkitűzéseinek megvalósítása, szakmai ismereteinek gyarapítása. A kisállattenyésztés elősegítése és népszerűsítése, a tenyésztői munka összehangolása. Vezetője: Pákozdi László 22

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2015

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2015 SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2015 1. Intézményi alapadatok... 1 1.1. Általános alapadatok... 1 1.2. Az intézmény szervezeti felépítése... 1 2. Személyi alapadatok, feltételek... 2 2.1. Személyi alapadatok... 2 2.2.

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

A Városi Szabadidőközpont 2011. évi Munkaterve

A Városi Szabadidőközpont 2011. évi Munkaterve A Városi Szabadidőközpont 2011. évi Munkaterve Szigethalom, 2011. május 2. Készítette: Lang Mónika igazgató A Városi Szabadidőközpont 2011. évi munkatervét Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik. 5/A. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Beszámoló a községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Tisztelt Képviselő- Testület! Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására a közművelődési tevékenységek~ folyamatos ~megval6síthat6ságára

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Tartalom

Éves beszámoló 2013. Tartalom Éves beszámoló 2013 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2013. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszerűsített könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának

Részletesebben

A Városi Szabadidőközpont szakmai beszámolója

A Városi Szabadidőközpont szakmai beszámolója A Városi Szabadidőközpont szakmai beszámolója 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapadatok...3 1.1. Általános alapadatok...3 2. Személyi alapadatok, feltételek...5 2.1. Személyi alapadatok...5 2.2. Intézményi

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

2012. évi támogatások

2012. évi támogatások 2012. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. 150. sz. Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület 50

Részletesebben

I. A szervezet alapadatai

I. A szervezet alapadatai TARTALOM I. A szervezet alapadatai II. Egyszerűsített könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról IV.

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodás elfogadására a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetével

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. rész. Általános rendelkezések. Alapelvek Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 6/1999.(III.03.) Ök. sz. rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése Sorszám: Ji Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Bereezki Ivett pénzügyi ügyintéző

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. 2014-2020. évekre szóló továbbképzési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: KÖRNYÉSZ Oktató, Környezeti Nevelő és Hagyományőrző közhasznú Egyesület 2011.03.15. 1 I. Általános kiegészítések 1.Az Egyesület bemutatása elnevezése: KÖRNYÉSZ Oktató,

Részletesebben

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Témafelelős: Mihály Béláné Ikt. szám: P-28522/2009. Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 3298/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2002. ( VI. 17.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 Módosította: 11/2008. (XII.08.) ÖK rendelet. Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012 SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012 1. Intézményi alapadatok... 1 1.1. Általános alapadatok... 1 1.2. Az intézmény szervezeti felépítése... 1 2. Személyi alapadatok, feltételek... 2 2.1. Személyi alapadatok... 2 2.2.

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. év Kunszentmiklós, 2007. április 22. Tartalom I. A Puszta Hangja Egyesület alapadatai II. Számviteli beszámoló IV. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról V. A

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/

ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/ ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/ 1. Az intézmény neve: Forrás Gyermek és Ifjúsági Központ 2. Rövidített elnevezése: Forrás GYIK - EGER 3. Az intézmény székhelye: 3300 Eger, Bartók Béla tér 6. 4. Az intézmény

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Statisztikai számjel 18762756-9133-529-14 HONISMERETI ÉS TERMÉSZETVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8716 MESZTEGNYŐ LADI JÁNOS U. 55. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV MESZTEGNYŐ, 2012-02-18 TÁRSADALMI SZERVEZET

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

IKSZT Szolgáltatási és Programterv

IKSZT Szolgáltatási és Programterv Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez 1 1 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.01.08 8 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.02.05 8 Falugazdász

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata a városi sportlétesítmények Használati Szabályzatának jóváhagyásáról Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Éjszakai Forgatag. a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében

Éjszakai Forgatag. a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében Éjszakai Forgatag a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében Éjszakai Forgatag Lehetőségek kiaknázása, igényfelmérés Saját tulajdonú csarnok, megfelelő infrastruktúrával Utánpótlás

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013 SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013 1. Intézményi alapadatok... 1 1.1. Általános alapadatok... 1 1.2. Az intézmény szervezeti felépítése... 1 2. Személyi alapadatok, feltételek... 2 2.1. Személyi alapadatok... 2 2.2.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről.

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990 évi LXV tv. 16.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2011

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2011 SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2011 1. Intézményi alapadatok... 1 1.1. Általános alapadatok... 1 1.2. Az intézmény szervezeti felépítése... 1 2. Személyi alapadatok, feltételek... 2 2.1. Személyi alapadatok... 2 2.2.

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 332/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata működéséről

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata működéséről Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata Selbstverwaltung der Deutschen des Komitates Komorn-Gran Székhely/Sitz: Elnök/Vorsitzende: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. Waldmann-né Baudentisztl Éva Tel/Fax:

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő- testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról A Baranya

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 117/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület 2008. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 1 Dunabogdány, 2009. május 20. Tóth László FAKULT Egyesület

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve

Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve 1. számú melléklet CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve Szeged, 2009. március Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve A megyei ifjúsági cselekvési

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben