SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010"

Átírás

1 SZAKMAI BESZÁMOLÓ

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi adatok Bevezető Általános alapadatok Személyi alapadatok, feltételek Személyi alapadatok A VSZK feladatainak alakulása a létszám függvényében Munkaidőn túli munkaórák alakulása Intézmény munkarendje A Városi Szabadidőközpont nyitva tartási rendje A szolgáltatások igénybevételének időbeli lehetőségei Együttműködések, kapcsolatok Intézményi kapcsolatok Egyéb kapcsolatok Civil kapcsolatok A VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONTBAN MŰKÖDŐ SZERVEZETEK 2010-BEN MÁS HELYSZÍNEKEN MŰKÖDŐ SZERVEZETEK 2010-BEN CIVIL ÉS SPORT SZERVEZETEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT RENDSZERES KIHASZNÁLTSÁGA 2010-BEN A VSZK-T LÁTOGATÓ CIVILSZERVEZETEK SZERINT Kistérségi, térségi együttműködések, kapcsolatok Média partnereink Kapcsolat szakmai tanácsokkal Szponzorok, támogatók 2010-ben Határon túli együttműködések, kapcsolatok LENGYEL TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT SVÉD TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT Tárgyi feltételek Intézményi dokumentációk Alapító Okirat, SZMSZ, szakmai program Belső ellenőrzési rendszer működtetése az intézményben

3 6.3. Továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák, szakmai napok Szolgáltatások szakmai jellemzői Munkaterv teljesítése Szakmai tevékenység és feladatok INFORMÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MARKETING ÉS PR TEVÉKENYSÉG ISMERETTERJESZTÉSI TEVÉKENYSÉG KIÁLLÍTÁSOK RENDEZÉSE RENDEZVÉNYSZERVEZÉS KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI MUNKA PROTOKOLL TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK PÁLYÁZATOK KIEGÉSZÍTŐ JELLEGŰ SZOLGÁLTATÁS CIVIL KAPCSOLATOK KOORDINÁLÁSA Szolgáltatási árak Statisztikai eredmények VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT PROGRAMJAINAK LÁTOGATOTTSÁGA 2010-BEN HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY PROGRAMJAINAK STATISZTIKÁJA LEGKULTURÁLTABB KÖZÖSSÉG PROGRAM LÁTOGATOTTSÁGA VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT (RENDSZERES) TERMEINEK ÉS UDVARÁNAK KIHASZNÁLTSÁGA HAVI BONTÁSBAN, ÓRASZÁMBAN MEGADVA TANFOLYAMOK STATISZTIKÁJA Gazdálkodás rendje Intézményi bevételek-kiadások KIADÁSOK ALAKULÁSA BEVÉTELEK ALAKULÁSA Városi Szabadidőközpont pályázati bevételei Egyéb támogatások NEM PÉNZBELI TÁMOGATÁSOK, FELAJÁNLÁSOK Terembérlet alakulása Fejlesztések Javaslatok, észrevételek Mellékletek

4 A kultúra azért különlegesen szép terméke az emberi viselkedésnek, mert egyedi és megismételhetetlen. Minden igaz közösség egyszeri jelenség. (...) A kultúra éppen úgy egyedi, mint az emberi személyiség. (Csányi Vilmos) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: közművelődési törvény) alapján a közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzat feladata. A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. A közművelődési intézményeknek ma különösen az a szerepük, hogy a lakosság széles körének nyújtsák a kultúra, a társas, közösségi művelődés, a kulturált társas együttlét szükségének kielégítését. Hitvallásunk, hogy magas színvonalon, folyamatosan megújulva kiszolgáljuk és építsük a helyi közösségeket. (VSZK küldetés) 1. INTÉZMÉNYI ADATOK 1.1. Bevezető Szigethalom a Csepel-szigeten, Tököl és Szigetszentmiklós közötti területen fekszik. A falu eredetileg tököli határrész volt, amelyet a gazdák úgynevezett védőlegelőnek használtak. A közigazgatás, a közegészségügy, a közellátás és a közoktatás területén Tökölhöz tartozott. A település elnevezése március 1-jével Szilágyi-telep nagyközség, január 1-jétől: Szigethalom. A főváros közelsége, valamint a közelben felépült két nagy gyár (Pestvidéki Repülőgépgyár és Csepel Autógyár) nyújtotta munkalehetőség ugrásszerűen megnövelte a betelepülők számát. Az itt lakó családok az ország különböző pontjairól érkeztek, ezért érdeklődési körük, kultúrájuk is igen eltérő volt. A község nem rendelkezett több évtizedes hagyományokkal fiatal kora miatt, ráadásul a Budapestre történő ingázások következtében a lakosság nagy része szinte csak aludni járt haza, illetve a hétvégéit töltötte itt. A település kulturális élete a szomszéd városhoz tartozó Csepel Autógyár művelődési központjában zajlott. Itt volt a könyvtár, a mozi, a zeneterem és a különböző klubszobák. A községnek saját kultúrháza nem volt. Az évek során kialakultak hasonló érdeklődési körű csoportok, civil szervezetek, melyek foglalkozásaikat az iskolákban vagy otthonaikban tartották. 4

5 A civil szervezetek száma folyamatosan növekedett, és komoly problémát jelentett, hogy nem tudták foglalkozásaikat, rendezvényeiket hol tartani, de finanszírozási nehézségek miatt termet sem tudtak bérelni. Budapestre való beutazás nehézkessége és költségeinek növekedése miatt egyre nagyobb igény alakult ki helyi kulturális és szórakoztató programok iránt ben Szigethalom elnyerte a városi rangot, 2005-ben pedig Szigethalom Önkormányzat Képviselő-testülte 66/2005.(III.24.). Kt. határozatával a felújított Tiszti Klub helyén megalapította a Városi Szabadidőközpontot Általános alapadatok Városi Szabadidőközpont Cím: 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Számlázási cím: 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10. Tel./fax.: Honlap: Telephely: Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjteménye Cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 48. Számlázási cím: 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10. Tel./fax.: Honlap: 5

6 1.3. Az intézmény szervezeti felépítése Szigethalom Város Önkormányzat 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10. Városi Szabadidőközpont (5 fő) 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjtemény (2 fő) 2315 Szigethalom, Fiumei u SZEMÉLYI ALAPADATOK, FELTÉTELEK 2.1. Személyi alapadatok Az intézmény működését január elsején 1 fővel kezdte. Az 1 fő feladata az intézmény működtetése és rendezvények szervezése volt. Mivel az állomány létszáma nem volt elegendő a feladatok ellátására, így az épületben működő Gyermekjóléti Szolgálattal közösen végezte a tevékenységét Lang Mónikát kinevezték a Városi Szabadidőközpont vezetőjének Szabó Magdolna közhasznú munkásként került az intézménybe, majd tól véglegesítették a szerződését, és határozatlan idővel került az állományba Domonkos István állami pályázat útján a Polgármesteri Hivatal állományába, helyileg a Városi Szabadidőközpontba került, majd tól véglegesítették a szerződését, és határozatlan idővel került az állományba Kleineizel Mátyásné határozatlan idővel került az állományba től, a Helytörténeti Gyűjtemény telephelyre Járfásné Kutasi Magdolna a Helytörténeti Gyűjteménybe került határozatlan idővel Zajzonné Bognár Györgyi határozatlan idővel került az állományba Járfásné Kutasi Magdolna kilépett a Városi Szabadidőközpont kötelékéből Lang Mónikát kinevezik a Városi Szabadidőközpont igazgatójának. 6

7 Szabó Magdolna kilépett a Városi Szabadidőközpont kötelékéből Horváth Barbara Izolda közhasznú munkásként került az intézménybe ( ), majd határozatlan idővel az állományba Baranyi Gabriella határozatlan idővel került az állományba Jakab Judit határozatlan idővel került az állományba. Az intézményben dolgozók összlétszáma 2010-ben: 7 fő. A 7 főből 3 középfokú, 4 felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Létszám adatok alakulása fő év vége Név Munkaviszony kezdete Munkaviszony vége Iskolai végzettség Lang Mónika felsőfokú Szabó Magdolna alapfokú Domonkos István felsőfokú Kleineizel Mátyásné felsőfokú Járfásné Kutasi Magdolna alapfokú Zajzonné Bognár Györgyi középfokú Horváth Barbara Izolda középfokú Baranyi Gabriella középfokú Jakab Judit felsőfokú 7

8 Az intézmény dolgozói mind Szigethalmiak, személyes életükből következően is eleven kapcsolat fűzi őket a városhoz. A rendezvények, események során kiépített, valamint személyes kapcsolatrendszerüket jól tudják hasznosítani. A VSZK bekapcsolódott az Önkormányzat által szervezett ÚT A MUNKÁBA programba, így a program keretén belül kisegítő munkatársakat is foglalkoztatott. Az intézmény vezetőjének beosztása: igazgató. Kinevezése Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatásköre, nyilvános pályázat útján, határozott időre. Az intézmény vezetését a hatályos jogszabályok alapján az igazgató látja el, aki az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Tevékenysége során gondoskodik az intézményi feladatok megvalósításáról, azok tárgyi, pénzügyi feltételeinek biztosításáról. Az intézményben a munkáltatói jogkör gyakorlója. Igazgató/Intézményvezető: Lang Mónika Tel.: cím: Intézményvezető-helyettes jelenleg nincs kinevezve. Igazgató Közművelődési szakemberek Közművelődési munkát segítők 8

9 2.2. A VSZK feladatainak alakulása a létszám függvényében A Városi Szabadidőközpont létszáma 2005-től 2010-ig 1 főről 7 főre emelkedett, az ellátott munkaterület tekintetében telephelyeinek száma egyről kettőre növekedett. Az 1. számú melléklet végigkíséri ellátott feladataink mennyiségi és tartalmi bővülését. Az évek során bővült feladatok nagy része állandó feladat maradt, és ahhoz tevődnek hozzá az adott év új tevékenységei. Év Új Tevékenység Összes tevékenység Létszám Feladatok alakulása a létszám függvényében Új Tevékenység Összes tevékenység Létszám 9

10 2.3 Munkaidőn túli munkaórák alakulása A munkaidőn túli munkaórák alakulását két év (2009 és 2010) tekintetében tudjuk összehasonlítani. Az első három hónapban kicsit alacsonyabb a mutató az előző évhez képest, áprilisban közel azonos, májustól kicsit növekedett. Összességében hasonló tendencia figyelhető meg 2009-hez képest. (Részletezve a 2. számú mellékletben) Munkaidőn túli munkaórák alakulása , Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 3. INTÉZMÉNY MUNKARENDJE 3.1 A Városi Szabadidőközpont nyitva tartási rendje Hétfő Péntek: 08:00 16:00 Szombat Vasárnap: az éves munkaterv szerint az épület bérlése esetén, vagy más intézmény itt tartott programjaikor, vagy civil, illetve magán rendezvények ideje alatt szükség és igény esetén ügyelet 10

11 Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjtemény nyitva tartási rendje: Hétfő: zárva Kedd: 13:00-16:00 Szerda: 13:00-16:00 Csütörtök: zárva Péntek: 13:00-17:00 Szombat Vasárnap: az éves munkaterv szerint az épület bérlése esetén, vagy más intézmény itt tartott programjaikor, vagy civil, illetve magán rendezvények ideje alatt igény esetén ügyelet Hétfő és csütörtök munkanap, a múzeum ilyenkor nem látogatható, háttérmunka és adminisztráció folyik, a kiállítási tárgyak leltárba vétele, valamint a csoportok fogadásainak előkészületei. 3.2 A szolgáltatások igénybevételének időbeli lehetőségei A Városi Szabadidőközpont szolgáltatásai igénybe vehetőek a nyitva tartási idő alatt, illetve egyéb időpontokban előzetes egyeztetés alapján, felkérésre. A civil szervezetek külön riasztókóddal, illetve kulccsal látogathatják az intézményt. A kulcsok kiadását kulcsnyilvántartási szabályzat szögezi le, amely az intézmény SZMSZ-ének melléklete. A Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjtemény nyitva tartáson kívül igény szerint látogatható. A nyitva tartástól eltérő időpontban telefonos egyeztetés szükséges (egyének, illetve csoportok részére is). 4. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, KAPCSOLATOK 4.1 Intézményi kapcsolatok A művelődési központ partnerkapcsolatait azért építi, hogy munkáját minél tágabb körű együttműködésre építhesse, hogy a lakosság minél szélesebb körét megszólíthassa. 11

12 Az intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel folyamatosan építettük kapcsolatainkat. Az együttműködés szoros volt: egyrészt, hogy rendezvényeinkről tájékoztassuk őket, másrészt, hogy segítsük egymás munkáját, szervezéssel, eszköz- és teremhasználattal. Minden évben a kapcsolatok ápolására, bővítésére törekszünk. Az intézményekkel napi szintű, jó kapcsolat volt a 2010-es évben, melyhez az intézményi kapcsolattartó-rendszer kialakítása nagyban hozzájárult. Szigethalom Város Önkormányzat és Intézményei: Intézmény: Szigethalom Város Önkormányzat Gróf Széchenyi István Általános Iskola Szent István Általános Iskola Szent István Általános Iskola Négyszínvirág Óvoda Négyszínvirág Óvoda Négyszínvirág Óvoda Négyszínvirág Óvoda Szivárvány Bölcsőde Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálta Szigethalom és környéke Egyesített Szociális Intézmény Hegedüs Géza Városi Könyvtár Városi Szabadidőközpont Kapcsolattartó: Tézsláné Farkas Klarissza Nagyné Kirchner Katalin Kontha Gabriella Endrész Ildikó Csurcsiáné Török Ilona Palicskáné Desta Daniella Szegedi Józsefné Urbánné Bucsi Ibolya Szedlárné Pántya Veronika Fabula Jánosné Csontos Jánosné Vékonyné Szoboszlai Éva Zajzonné Bognár Györgyi Szigethalom Város Önkormányzata Az önkormányzat által szervezett programokban részt vettünk, helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk szükség esetén es programok Civil fórum - január 22., március 26., október 1. Vállalkozói fórum június 21. Szülői fórum 2010.február 03. Városközpont közmeghallgatás vállalkozóknak és civileknek szeptember 13. Gólya nap augusztus 27. Autómentes nap szeptember 22. Baleset megelőzési Fiesta október 8. Önkormányzati Mikulás december 3. 12

13 Közoktatási intézmények (Négyszínvirág Óvoda, Gróf Széchenyi István Általános Iskola, Szent István Általános Iskola) Az intézmények rendezvényein kérésre segítséget nyújtottunk, helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk szükség esetén. Szociális Intézmények (Szivárvány Bölcsőde, Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálta, Szigethalom és környéke Egyesített Szociális Intézmény) Az intézmények rendezvényein kérésre segítséget nyújtottunk. A 2010-es városi rendezvényeken ezen intézmények programjaikkal színesítették, gazdagították a kínálatot. Az ESZI-vel közösen, egy pályázat révén, a városnapok keretén belül, fogadtuk a Kézenfogva Alapítvány kamionját, ahol a fogyatékosok életével ismerkedhettek meg az érdeklődők. Hegedüs Géza Városi Könyvtár Mint a városban működő másik kulturális intézmény, a könyvtárral szorosan együttműködünk. A Városi Szavalóversenyt közösen szervezzük. A rendezvényeinken rendszeresen jelen vannak, segítőként, résztvevőként vagy szervezőként. 4.2.Egyéb kapcsolatok Pártok Intézményünknek hagyományosan jó a kapcsolata a városban működő pártokkal ben az országos- és a helyhatósági választások miatt a pártok élete is megélénkült. A Városi Szabadidőközpont részt vett a pártok rendezvényeinek megvalósításában, segített a programok zavartalan lebonyolításában. Kisebbségi szervezet A város kisebbségi önkormányzatával (bolgár kisebbségi önkormányzat) is együttműködtünk, rendezvényeikhez helyet biztosítottunk (pl. mikulás parti). Magyar Vöröskereszt A Városi Szabadidőközpont helyet biztosított a Vöröskereszt által szervezett véradásnak, amelynek hirdetésében is részt vállaltunk. 13

14 2010-es véradás időpontjai: január április július 24. Ikertalálkozó keretén belül november 3. E-ME-SE Park Őskultúra Alapítvány Együttműködtünk az alapítvány vezetőjével és tagjaival. A Botondoló Majális, avagy a világra szóló hétpróbás őstusa rendezvényünknek helyet biztosítattak, valamint részt vállaltak a játékok, versenyek lebonyolításában a 2010-es évben. Vikingek és magyarok találkozója Szent István udvarában című rendezvényükön, illetve az év során zajló eseményeken (pl. fogadás) a VSZK munkatársai is aktívan részt vettek, eszközöket biztosítottunk a programok lebonyolításához. 4.3 Civil kapcsolatok Civil kapcsolatok koordinálása Civil pályáztatás Civil fórumok Közös rendezvények, klubfoglalkoz ások Szolgáltatások Nyilvántartás A szigethalmi civil szervezetek túlnyúlnak városunk határain, szervezeteink révén sok civil szervezet, illetve művész, alkotó is eljut városunkba, rendezvényeinkre. A Városi Szabadidőközpont összefogja és segíti a város bejegyzett és nem bejegyzett civil szervezeteit. Évente három civil fórumot szervez az intézmény, itt a civil szervezetek vezetői friss információkat kapnak a civil pályázatokról, ekkor történik az éves programok egyeztetése. 14

15 2010-ben 53 civil szervezet regisztrált a Városi Szabadidőközpontban, 36 civil és 17 sport szervezet. A közösségek egy része (21 klub) a Városi Szabadidőközpontban tartotta foglalkozásait, nekik helyet, szükség esetén eszközt biztosítottunk. Saját kulcsuk és kódjuk van az épülethez, melyet előzetes bejelentkezés alapján használhattak. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselőtestületének döntése alapján terembérleti díjat nem fizettek, hanem létszámtól függően tisztasági csomaggal járultak hozzá az intézmény működésének fenntartásához A VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONTBAN MŰKÖDŐ SZERVEZETEK 2010-BEN 1023 sz. Jakus Gábor Cserkészcsapat Célja: Vallási, erkölcsi alapon működő ifjúsági nevelőmunka végzése. A természetszeretet, a közösségi munka végzésére való nevelés. Vezetője: Kupi Miklós Foglalkozás: minden héten péntek óráig Anonim Alkoholisták Szigethalmi Akciócsoport Célja: A józan élet elérésének és megtartásának segítése. Vezetője: Balogh Tibor Foglalkozások: minden héten hétfő óráig AMME Alkotók, Művészek és Művészetpártolók Egyesülete Célja: Fiatal pályakezdő vagy kevéssé ismert művészek, alkotók tevékenységének támogatása, valamint hivatásos és nem hivatásos művészek számára közös fórum megteremtése. Bemutatkozási lehetőség biztosítása, megyei, országos, határon túli művészeti kulturális programokba való bekapcsolódás. Művészeti és kulturális programok szervezése, közösségben 15

16 végzett alkotómunka színtereinek kialakítása és működtetése, művészeti önképző, fejlesztő tevékenységi formák, programok szervezése, támogatása. Művészek közötti kapcsolattartás, tapasztalatcsere, információáramlás különféle lehetőségeinek elősegítése, biztosítása, művészek és művészetet pártoló, szerető és támogató közönség közötti párbeszéd és együttműködés színtereinek, lehetőségeinek megszervezése, biztosítása. Vezetője: Csapó Lajos Foglalkozások: Minden hó első páros kedd óráig Baba-Mama Klub Célja: babák és mamák közös játéka, tapasztalatcsere. Vezetője: Kovács Imréné Foglalkozások: minden héten szerda óráig Filmszakadás Film Klub Célja: A nézettség nem minden esetben minőség bölcselet bizonyítása. Havonta 1 este eltöltése célzott filmnézéssel és baráti, értő beszélgetéssel. Minden évben megrendezik AFIF Arctalan Film Fesztivál - Nemzetközi Kisfilm Fesztivált. Vezetője: Bolega Attila Foglalkozások: minden hónap második páros kedd 19:30 Irodalmi és Képzőművészeti Asztaltársaság (IRKA) Célja: A társaság folyamatos tanulás, képzés mellett szeretne megfelelni a kor kihívásainak. Részesei szeretnének lenni a helyi kulturális eseményeknek, de országosan és határon túl is meg kívánják ismertetni - és építeni - a szigethalmi hagyományokat. Vezetője: Balázs Sándor, Bánóczi Emi Foglalkozások: minden héten csütörtök 17 óra Mozgáskorlátozottak Egyesülete Célja: Mozgás- és egyéb fogyatékos emberek mozgalmát összefogni, érdeküket képviselni, részükre programokat szervezni. Kulturális- és sportvetélkedőket, valamint fürdőkbe kirándulásokat szervezni. Beteglátogatást szervezni, mindennapi gondokban a lehetőségekhez képest segíteni. Vezetője: Frühvald Pál Foglalkozások: minden páratlan csütörtök óráig 16

17 Re-Generációs Alapítvány A Re-Generáció Alapítvány célja olyan átfogó, egész nemzetre kiterjedő, és a társadalom több szintjét érintő programok kidolgozása, megszervezése és lebonyolítása, amelyek: - hozzájárulnak a mai modern társadalmi keretek között a szociális feltételek, az emberi kapcsolatok javításához, - a családot, mint megóvandó értéket képviselik, - elősegítik azt a törekvést, hogy a gyermekek szeretetben, egyenlő esélyekkel nőhessenek fel, - aktívan vesznek részt a mindenkori ifjúság védelmében Vezetője: Prekopa István Foglalkozások: minden szerda 18-19:30 óráig Rózsa Gobelin Kör Célja: Szigethalmon sokan vagyunk, akik ennek a gyönyörű művészetnek hódolnak, ezért alkotjuk meg ezt a közösséget, hogy legyen egy hely és egy időpont, ahol összejövünk. Hiszen a nő természeténél fogva a szépség, a kedvesség szimbóluma, maga is oly harmonikus időtöltésre vágyik, mint a kézimunkázás, és ezen belül a gobelin varrás művészete. Vezetője: Bogya Károlyné Foglalkozások: minden szerda óráig Sziget Néptánc Egyesület Célja: Az egyesület néptánccsoportjának fellépései során, amely elsősorban működési területének rendezvényei, igyekszik megismertetni az érdeklődőkkel a különböző néptáncokat, a tájegységekhez kapcsolódó öltözeteket. Fontosnak tatja a népszokások bemutatását, ismertetését. Feladatai közé sorolja még a határon túli hasonló szervezetek megkeresését, kapcsolatfelvételt. Vezetője: Bolega Lászlóné Foglalkozások: minden szerda 19:30-21:30 óráig Szigethalmi Felnőtt Kórus Célja: A Szigethalmi Felnőtt Kórus célja elsősorban a közös éneklés örömének megismerése, technikai és énektudásunk fejlesztése, zenei ismereteink bővítése. Fellépéseinkkel kívánunk hozzájárulni a város kulturális életéhez, a városi és egyesületi rendezvények színesítéséhez. Szakmai és baráti kapcsolatot keresünk és tartunk fenn a környékben működő kórusokkal. Vezetője: Kontra Marika Szvita Foglalkozások: minden szerda óráig, minden péntek óráig 17

18 Szigethalmi Kulturális Baráti Kör Célja: Megismerni a klasszikus és kortárs művészek, írók, költők, festők, zenészek alkotásait. Ezek bemutatásával színesebbé tenni a városi ünnepségeket, rendezvényeket. Szigethalom kulturális életének bemutatása mind országosan, mind pedig országhatárainkon túl. Tagjai képzése, képességeiknek fejlesztése. Részvétel különböző kulturális pályázatokon. Rövidtávú célkitűzés a kistérségi kulturális szervezetekkel, hosszabb távon az országos és határon túli civil szervezetekkel való együttműködés kiépítése, a meglévő kapcsolatok ápolása. Vezetője: B. Bodnár Éva Foglalkozások: minden hónap első páros kedd óráig Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Köre Célja: Szigethalom város nyugdíjas polgárai számára biztosítani kívánja a kulturált közösségi lét felté-teleit. Művelődési programjaival, gyógyfürdőkbe túrák szervezésével, a városi ünnepségek, rendezvények szervezett támogatásával az egész település közéletére hatást kíván gyakorolni, erősítve a településhez való kötődést és az emberi kapcsolatokat. Vezetője: Farkas Pálné Foglalkozások: minden páratlan kedd óráig Szigethalmi Társastánc Klub Célja: Hagyományos társastánc tanítása, művelése. Vezetője: Nagy Tibor Foglalkozások: minden kedd óráig Szigethalmi Vállalkozók Szervezete Célja: Kapcsolatot épít ki és tart fenn a települési önkormányzattal, az államigazgatás helyi szerveivel. Fellép a helyi vállalkozók törvényes jogai és a tisztességes vállalkozás érdekei védelmében, képviseli tagsága érdekeit a területi és az országos szervezetek és szervek előtt. A tagok kulturált szórakozásához, szabadidejük hasznos eltöltéséhez programokat szervez. Vezetője: Sziklavári Sándor Foglalkozások: havonta 1 alkalom éves programterv szerint 18

19 Vidám Nyugdíjasok Klubja Célja: A szigethalmi nyugdíjasok összefogása, akik vágynak egy kis kikapcsolódásra, vidámságra. A nyugdíjas éveinek boldogabb, kellemesebb eltöltése céljából. Vezetője: Fésűs Endréné Foglalkozások: minden páros csütörtök óráig Nyugdíjas Torna Klub Célja: A mozgásképesség megőrzése, a mozgáskészség javítása, karbantartása. Vezetője: Pappné Ács Eszter Foglalkozások: minden hétfő óráig Tai Ji Baráti Kör Célja főképp az egészségmegőrzés, az ízületek, az immunrendszer karbantartása. A test erejének megőrzése és fejlesztése. A tai ji formagyakorlatainak tanulása. Az ősi kínai kultúra megismerése és tudásának beépítése jelenlegi életmódunkba. Meditációs kurzusok és gyakorlások szervezése, kínai teaszertartás és teaház népszerűsítése. Vezetője: Suhai Attila Foglalkozások: minden hétfő 17:30-18:30, csütörtök 18:30-21:00 óráig SZISZIK Szigethalmi Színházbarátok Köre Célja: Szigethalom kulturális életének színesítése. Színházi előadások szervezése a Szabadidőközpontban. Színházi mecénások felkutatása és bevonása programjaik szervezése érdekében. Vezetője: Papp Melinda NAPSUGÁR-SZIGET Családi Klub Cél: Közös, családi szabadidős programok szervezése és lebonyolítása. Tehetséggondozás (produktivitás, kreativitás egyénileg és csoportosan). Játszótábor megvalósítása. A közösségi szellem és a mindennapok kultúrájának erősítése, szélesítése. Vezetője: Kenesei Józsefné 19

20 Életmód és Egészségvédő Egyesület Célja: Az egészséges életmód elősegítése havi rendszerességgel tartott egészségügyi témájú előadások megtartásával. Az előadásokat szakorvosok segítségével tartják a leggyakoribb, ún. népbetegségek tüneteinek, kezelési lehetőségeinek, a megelőzés módjainak bemutatásával. Szűréseket szerveznek a lakosság részére, ahol vércukor-, vérnyomás-, koleszterin-, testzsír mérést végeznek, allergia vizsgálatot, légzésfunkciós vizsgálatot stb. tartanak. Vezetője: dr. Vékony Irma MÁS HELYSZÍNEKEN MŰKÖDŐ SZERVEZETEK 2010-BEN A-66 postagalamb Sport Egyesület Célja: Postagalambok szakszerű tenyésztése, versenyeztetése egyesületi, tagszövetségi és szövetségi szinten. Szabadidő hasznos eltöltése, természet szeretete. Vezetője: Koncsek Vilmos Csepel Teherautósok Egyesülete Célja: Régebben gyártott teherautók (főleg Csepel) felkutatása, felújítása, versenyeken való részvétel. Vezetője: Nagy Sándor Élhető Környezetünkért Egyesület Célja: A tököli repülőtér folyamatos működésének megakadályozása. Az élhetőbb környezet kialakítása, megtartása. Környezetvédelem. Szigethalmi környezetvédelmi ügyek felkarolása. Vezetője: Marton Péter Gyermekbarát Bartái Kör Célja: Gyermekek részére tábor és kézműves foglakozások tartása, szabadidő kulturált eltöltése, családok számára szabadidős programok szervezése. Hátrányos helyzetű, veszélyeztetett és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek segítése, felkarolása, táboroztatása. A városi rendezvények segítése, azokon kézműves foglalkozások szervezése. Fontosnak tartja a természetvédelem és környezetvédelem tudatos kialakítását a gyermekek körében. Vezetője: Markó Tiborné 20

21 Gyermekláncfű Egyesület Célja: A gyermekek, az ifjúság életesélyeinek, egészségének, környezetünk védelmének hosszú távú biztosítása. Vezetője: Dr. Békássyné Kocsis Györgyi Magyar Vöröskereszt Szigethalmi Szervezete Célja: A segítségre szoruló emberek érdekében működik. A humanitárius eszmék terjesztésével, egészséges életmódra neveléssel, szociális gondoskodással más civil szervezetekkel együttműködve járul hozzá a lakosság életminőségének javításához. Ismeretterjesztő programokat szervez, véradókat mozgósít, elsősegélynyújtó tanfolyamokat szervez, felkészül és részt vesz a katasztrófa enyhítésében. Vezetője: Dr. Békássyné Kocsis Györgyi Segítő Mancs Alapítvány Célja: Az állatok jogainak védelme. A bejelentések fogadása, azok kivizsgálása, és az állatok érdekében a megfelelő intézkedések végrehajtása. Küzdelem az állatkínzás minden formája ellen. Vezetője: Tillmann Józsefné Szigethalmi Életmódváltó Klub Célja: Fejleszteni Szigethalom város lakóinak egészségtudatosságát, megvalósítható életvezetési tanácsokkal ellátni a hozzájuk csatlakozókat. Kiemelt terület a gyermekek egészsége, elsősorban a túlsúllyal rendelkezőké. Vezetője: Haris Éva Szigethalmi Lokálpatrióták Egyesülete Célja: A szigethalmi lokálpatrióták, kultúra-, környezet- és hagyományőrzők felkutatása, egymás véleményének, céljainak megismerése és annak egyeztetése, valamint közös célok meghatározása. Baráti közösségeket kialakítani, akik részei egy nagyobb közösségnek, a Szigethalmi Lokálpatrióták Közösségének, minél nagyobb és több egységet alkotni és minél több barátságot kötni. Vezetője: Deák Gábor 21

22 Szigethalmi Polgárőr Egyesület Célja: A közbiztonság javítása, köz- és magántulajdon védelme. Vezetője: Hetesi László Szigethalom Csendjéért Kezdeményezés Célja: Szigethalom város lakóinak nyugalmát biztosítani, az egészséget és pihenést zavaró, a lakók életét ellehetetlenítő zajok, de elsősorban a tököli reptér elviselhetetlen zajának megszüntetése. Vezetője: Horvai Sándorné SZIKE Szigethalmi Kutyatartók, Kutyatenyésztők és Környezetvédők Egyesülete Célja: A település kutyatartóinak összefogása, érdekeik érvényesítése, részükre szakmai jellegű segítségnyújtás A városban kutyatenyésztéssel foglalkozók összefogása, tevékenységük összehangolása, érdekeik érvényesítése, részükre szakmai jellegű segítségnyújtás A Szigethalmon élő állatok védelme, az állattartás helyi körülményeinek javítása A településen élők természetes és épített környezetének védelme. Vezetője: Kovács Gyula SZIPKA Színes Paletta Közhasznú Alapítvány Célja: Az emberek testi, lelki, szellemi mivoltát harmonikus egységben tekintve, előmozdítsa a kultúra, az oktatás, a tudomány, a közművelődés, a környezetvédelem, az örökségvédelem, az egészségnevelés és a prevenció, valamint a sport fejlődését társadalmi szinten. Vezetője: Németh Zsolt V-75 Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete Célja: A galamb- és kisállattenyésztők összefogása, célkitűzéseinek megvalósítása, szakmai ismereteinek gyarapítása. A kisállattenyésztés elősegítése és népszerűsítése, a tenyésztői munka összehangolása. Vezetője: Pákozdi László 22

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2011

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2011 SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2011 1. Intézményi alapadatok... 1 1.1. Általános alapadatok... 1 1.2. Az intézmény szervezeti felépítése... 1 2. Személyi alapadatok, feltételek... 2 2.1. Személyi alapadatok... 2 2.2.

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

A BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2014. ÉVI MUNKATERVE

A BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2014. ÉVI MUNKATERVE A BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2014. ÉVI MUNKATERVE MENTÉS MÁSKÉNT Készítette: Szádváriné Kiss Mária igazgató Te magad légy a változás, amit látni akarsz a világban (Gandhi) 1 A Biatorbágyi Faluház 2014. évi munkaterve

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére Hiv. szám: 5900/2012. Tárgy: Javaslat a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2011. szeptember "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma." (gróf

Részletesebben

KŐRÖSHEGY IFJÚSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY. pályázata. Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére. Kódszám: IKSZT/2008/02

KŐRÖSHEGY IFJÚSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY. pályázata. Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére. Kódszám: IKSZT/2008/02 KŐRÖSHEGY IFJÚSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY pályázata Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére Kódszám: IKSZT/2008/02 Kőröshegy, 2008. október 30. Tartalomjegyzék Fejezetcím Oldalszám Pályázati adatlap

Részletesebben

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése A Nemzeti Civil Alap Civil Önszerveződés Területi és Szakmai Együttműködés Kollégiuma

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET

JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 1 BEVEZETÕ Az Országgyûlés 1997. december 9-i ülésnapján fogadta el a CXL. számú, a kulturális javak védelmérõl és a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló

Részletesebben

OROSZLÁNY ÉS KISTÉRSÉGE CIVIL SZERVEZETEK

OROSZLÁNY ÉS KISTÉRSÉGE CIVIL SZERVEZETEK OROSZLÁNY ÉS KISTÉRSÉGE CIVIL SZERVEZETEK 2010 Köszöntöm az Olvasót! A klasszikus demokráciákban a nonprofit szektor léte elengedhetetlen feltétele a társadalom működtetésének. A civil társadalom ennek

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA A civil koncepció célja: A Civil Koncepció célja az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatának szabályozása. A kapcsolat jellemzője a kölcsönösség

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai 2008-2009.

Szatymaz Község Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai 2008-2009. 6. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól.../2009. (...) KT. rendelethez Szatymaz

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

Óbudai Információs Füzetek. közel egymáshoz. bemutatkoznak Óbuda-békásmegyer civil szervezetei

Óbudai Információs Füzetek. közel egymáshoz. bemutatkoznak Óbuda-békásmegyer civil szervezetei Óbudai Információs Füzetek közel egymáshoz bemutatkoznak Óbuda-békásmegyer civil szervezetei Óbudai Információs Füzetek közel egymáshoz bemutatkoznak Óbuda-békásmegyer civil szervezetei Kiadja: Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉG MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ A Lamberg-kastély Kulturális Központ törekszik arra, hogy a már eddig is elismert munkáját még magasabb színvonalon, minden új lehetőséget kihasználva,

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Közművelődési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megvalósulásának ellenőrzése. 2. Tagóvodák kiválása a SZEOB intézményből. 3. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket

Részletesebben

A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL. Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné

A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL. Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK: I. BEVEZETÉS II. A KEZDETEK III. KLUBKÖNYVTÁR (1968-1997) IV. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar ZÁRÓDOLGOZAT

Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar ZÁRÓDOLGOZAT Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar ZÁRÓDOLGOZAT A GYAKORLAT SORÁN MEGISMERT IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉG SAJÁTOSSÁGAI, FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Konzulens: Szebeni Rita Készítette:

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhelyen működő olvasókörök, civil szervezetek 2009. évi

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Kiskunfélegyháza 2011

A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Kiskunfélegyháza 2011 1. Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete 2011. április 1-jével létrehozta A Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központot Az alapító okirat kelte, 2011. június 23. száma: 115/2011. kt. határozat

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA (Elfogadta a Képviselő-testület 1204/2012. (XII. 19.) ök. számú határozatával)

Részletesebben

Tájékoztató MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről

Tájékoztató MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. Tájékoztató a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről foglalt feladatok Javaslat a stratégia 2007-2008. évi

Részletesebben

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés 3 2 A felülvizsgálat indoka 4 3 Felülvizsgálat menete 5 4 Helyzetelemzés 5 4.1 Demográfiai mutatók

Részletesebben

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Önkormányzati képviselőink ciklusértékelését a 6-9. oldalakon

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A közművelődési feladatokat ellátó intézmények pénzügyi és szakmai beszámolója a megvalósult programjaik,

Részletesebben