JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Tassi Lászlóné polgármester alpolgármester képviselő Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó Kardos Sándor képviselő képviselő Tanácskozási joggal részt vevő: Dr. Cseh Tamás Peresztegi Lászlóné jegyző aljegyző Egyéb jelenlévők: Kovácsné Tobak Márta Valczer Éva Szanyi Szilvia Fischer Kálmán Rolandné Cseréné Gelencsér Zsuzsanna kistérségi közoktatási szakreferens Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület BLTE választmányi tag pénzügyi ügyintéző jegyzőkönyvvezető NAPIREND ELŐTT Tisztelettel köszöntöm mai képviselő-testületi ülésen megjelent képviselő-társaimat, Dr. Cseh Tamás jegyző urat, Peresztegi Lászlóné aljegyző asszonyt, és Kovácsné Tobak Mártát, kistérségi közoktatási szakreferensünket. Kardos Sándor képviselő-társunk telefonon jelezte, hogy a lába miatt ma volt kontroll vizsgálaton, és valószínűleg nem tud ma részt venni az ülésen, illetve Devecsery Ildikó Anikó képviselő 15 perce szólt, hogy gyengélkedik, rosszul érzi magát, és nem tud eljönni. Ettől függetlenül 3 fővel határozatképesek vagyunk.

2 2 /Jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A javasolt napirendi pontokkal kapcsolatban észrevételetek, hozzászólásotok lenne-e? /Meghívó a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület képviselőjét meghívtuk a mai ülésünkre. Azt ígérte, hogy jönni fog. Ha ideér, az ő napirendi pontjával folytatjuk az ülést. Ha ezzel egyetértetek, kérem, kézfeltartással jelezzétek. A testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 76/2012. (VI. 25.) Kt. határozat: a képviselő-testületi ülés napirendjéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az ülés napirendjére vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozta: Az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1.) Javaslat a Képviselő-testület II. félévi munkatervének meghatározására Előadó: Fésüs Sándor polgármester 2.) Aktuális ügyek Előadó: Fésüs Sándor polgármester a.) Javaslat a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának és házirendjének módosítására. b.) Javaslat a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde nevelési programjának módosítására. c.) Javaslat a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának és házirendjének módosítására. d.) Tájékoztatás a Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesületbe való belépési lehetőségről. e.) A Regio Pelso Kiemelten Közhasznú Közalapítvány tagdíj kérése. f.) Tájékoztatás a szlovákiai utazásról. g.) Tájékoztatás Remetehegyi László kéréséről.

3 3 NAPIREND TÁRGYALÁSA 1.) Javaslat a Képviselő-testület II. félévi munkatervének meghatározására Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Határozat-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Az írásos anyaggal a munkaterv kiküldésre került. Én átnéztem, mindegyik nap a hónap utolsó hétfője. Szokásokhoz híven a decemberi ülés a hónap első felében kerül majd megtartásra. Ahogy tavaly októberben tartottunk közmeghallgatást, azt javasolnám, idén is tartsunk. Ha egyetértetek vele, az októberhez a közmeghallgatás bekerül még egy napirendi pontként. Ha a javasolt változtatással, illetve a munkatervvel egyetértetek, kérem, kézfeltartással jelezzétek. A testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 77/2012. (VI. 25.) Kt. határozat: a II. félévi munkatervéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 12. -ban és a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(V.6.) rendeletében foglalt kötelezettségének eleget téve II. félévi munkatervét az alábbiakban állapítja meg: augusztus ) Tájékoztató a évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról, a karbantartási, felújítási és felhalmozási feladatok megvalósításáról Javaslat a évi költségvetésről szóló rendelet módosítására Előadó: Fésüs Sándor polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Kincstár

4 4 Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Horvátné Zakor Tünde Pénzügyi Iroda-, Kincstárvezető Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző 2.) Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Előadó: Fésüs Sándor polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Kincstár Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Peresztegi Lászlóné aljegyző, Titkársági szerv. irodavezető 3.) Javaslat a Pap Gábor emlékünnepség rendezésére Előadó: Fésüs Sándor polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: - Oktatási Intézmény dolgozói - Civil szervezetek vezetői Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző 4.) Aktuális ügyek Előadó: Fésüs Sándor polgármester 5.) Zárt ülés Előadó: Fésüs Sándor polgármester a.) Támogatási kérelmek elbírálása Előterjesztések elkészítési határideje: augusztus szeptember ) Beszámoló az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról. Előadó : Fésüs Sándor polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi Iroda-, Kincstárvezető Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző

5 5 Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Dr. Judi Erzsébet Hatósági Irodavezető 2.) Aktuális ügyek Előadó: Fésüs Sándor polgármester 3.) Zárt ülés Előadó: Fésüs Sándor polgármester b.) Támogatási kérelmek elbírálása Előterjesztések elkészítési határideje: szeptember október ) Tájékoztató az 2012/2013 tanévkezdés tapasztalatairól, az oktatási feladatok személyi és tárgyi feltételeinek alakulásáról Előadók: Oktatási intézmények vezetői közoktatási referens Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Csibra Ferencné Iskolaigazgató Mozgay Dóra Óvodavezető Devecseri Ildikó tagintézmény vezető Közoktatási referens Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Dr. Judi Erzsébet Hatósági Irodavezető 2.) Aktuális ügyek Előadó: Fésüs Sándor polgármester 3.) Zárt ülés Előadó: Fésüs Sándor polgármester c.) Támogatási kérelmek elbírálása 4.) Közmeghallgatás: Kihelyezett ülés a kultúrházban

6 6 Előterjesztések elkészítési határideje: október november ) Tájékoztató a évi pénzügyi terv III. negyedéves végrehajtásáról, javaslat a évi költségvetésről szóló rendelet módosítására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Kincstár Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi Iroda-, Kincstárvezető 2.) Javaslat a szemétszállítási díj megállapítására, hulladékgazdálkodásról szóló helyi rendelet módosítására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester Ferencz Károly igazgató Vertikál Rt. Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Peresztegi Lászlóné aljegyző, Titkársági és Szerv. Irodavezető 3.) Beszámoló az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról, a közhasznú, közcélú foglalkoztatás tapasztalatairól. Előadók: Fésüs Sándor polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi Iroda-, Kincstárvezető Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Dr. Judi Erzsébet Hatósági irodavezető 4.) Javaslat a évi költségvetési koncepció kialakítására, az intézményi feladatok, az adó mértékek, bérleti díjak meghatározására. Előadó : Fésüs Sándor polgármester

7 7 Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Polgármesteri Hivatal irodavezetői Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi iroda-, Kincstárvezető Peresztegi Lászlóné aljegyző, Titkársági és Szerv. Irodavezető 5.) Aktuális ügyek Előadó: Fésüs Sándor polgármester 6.) Zárt ülés Előadó: Fésüs Sándor polgármester d.) Támogatási kérelmek elbírálása Előterjesztések elkészítési határideje: november december ) Javaslat az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvízért, szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendő díjakról szóló rendelet módosítására, a víz- és szennyvízcsatorna díjak megállapítására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester Kugler Gyula vezérigazgató Bakonykarszt Zrt. Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző Az előterjesztés elkészítéséért felelős. Peresztegi Lászlóné aljegyző, Titkársági és Szerv. Irodavezető 2.) Javaslat a Képviselő-testület I. félévi munkatervére Előadó: Fésüs Sándor polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Fésüs Sándor polgármester Hivatal irodavezetői Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Peresztegi Lászlóné aljegyző, Titkársági és Szerv. irodavezető

8 8 3.) Aktuális ügyek Előadó: Fésüs Sándor polgármester 4.) Zárt ülés Előadó: Fésüs Sándor polgármester a.) Támogatási kérelmek elbírálása Előterjesztések elkészítési határideje: december 5. Határidő: folyamatos, ill. bentiek szerint Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Peresztegi Lászlóné aljegyző Irodavezetők Napirendek előadói 2.) Aktuális ügyek Előadó: Fésüs Sándor polgármester 2/a.) Javaslat a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának és házirendjének módosítására. / Szervezeti és Működési Szabályzat, házirend, szakmai vélemény a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Nagyon szépen köszönöm a Mártának, hogy el tudott jönni személyesen. Meg szeretném kérdezni, esetleg ezt a napirendi pontot szóban kiegészítené-e? Kovácsné Tobak Márta kistérségi közoktatási szakreferens: Kiegészíteni valóm nincs. Ami az ellenőrzéskor volt, az Alapító Okirat közben változott, és azt módosították a kollégák. A törvény szerinti kötelező mellékleteket és függelékeket most már egységesen tették bele, mindegyik iskolában és óvodában ugyanazok a kötelező mellékletei.

9 9 Ezt követi le a módosítás. Kovácsné Tobak Márta kistérségi közoktatási szakreferens: Igen, ezt javasoltam nekik, ez a legjobb megoldás. Azért nem nyomtattuk ki, azért került csak elektronikusan kiküldésre, mert egy vaskosabb anyagról van szó. Nem okozott gondot a megismerése. Ezzel kapcsolatban kérdésetek vagy hozzászólásotok van-e? Alapvetően egy jelentősebb változás, hogy a januári átszervezés miatt a Hétszínvirágba be kellett vinni a feladatot, illetve a Rákóczinál kiesik ez. Emiatt a Hétszínvirág nevelési programját is kellett módosítani, hogy szeptembertől jó legyen. Kovácsné Tobak Márta kistérségi közoktatási szakreferens: Egybe kellett dolgozni a kettőt. Mind a kettő tevékenységközpontú óvodai programmal dolgozik, de voltak helyi sajátosságai. Ezt igyekeztek egybedolgozni, ahol az Ildikónál volt jobb, azt vette át a Hétszínvirág, ahol a Hétszínvirágnál volt jobb, ott pedig úgy maradt a legjobb megoldás. Az lenne a javaslat, hogy a beterjesztett anyagot elfogadásra ajánlja a berhidai képviselő-testületnek. Esetleg ezzel kapcsolatban kérdés, vagy hozzászólás? Amennyiben nincs, és egyetértetek azzal, hogy elfogadásra ajánljuk Berhidának a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának és házirendjének módosítását, kérem, kézfeltartással jelezzétek. A testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

10 10 78/2012. (VI. 25.) Kt. határozat: a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Vilonyai Tagiskolája Szervezeti és Működési Szabályzatáról és házirendjéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Vilonyai Tagiskolája Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló szakvéleményt és házirendet és a következő döntést hozta: 1.) Az előterjesztett szakmai véleményt elfogadja és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Vilonyai Tagiskolája Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadásra javasolja. 2.) A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Vilonyai Tagiskolája házirendjét az pontjában a tagintézmény telephelye címében a közterület jellegének út -ról utca ra történő javítása után elfogadásra javasolja. 3.) A döntésről Berhida Város Önkormányzatát értesíteni kell. Határidő: július 10. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Csibra Ferencné intézményvezető Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület képviselői megérkeztek 16 óra 5 perckor. A 2/b-c napirendi pontok után térnénk a Turisztika Egyesülettel kapcsolatos tájékoztatóra. 2/b.) Javaslat a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde nevelési programjának módosítására. /Helyi Nevelési Program, Szakmai program, szakértői vélemény a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

11 11 Kovácsné Tobak Márta kistérségi közoktatási szakreferens: Elmondtam az előbb, hogy a programot is változtatták. Meg az SZMSZ-t és házirendet is. Egyben megbeszéltük. Ezzel kapcsolatban kérdésetek vagy javaslatotok lenne-e? A Rákóczinál azért nincs oktatási program, mivel szeptembertől az új NAT bejövetele miatt még egyszer át kellene dolgozni. Ott tudtuk csúsztatni, mert ott van. De szeptember 1-jén nem lenne nevelési programja a Hétszínvirágnak, ezt mindenképpen előre kellett venni. Ezért csak a Hétszínvirág nevelési programja van itt is, meg Berhidán is. Ha a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde nevelési programjának módosítását a kiküldött anyag szerint elfogadjátok, kérem, kézfeltartással jelezzétek. A testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 79/2012. (VI. 25.) Kt. határozat: a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde és Vilonyai Tagóvodája Helyi Óvodai Nevelési Programjáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde és Vilonyai Tagóvodája Helyi Óvodai Nevelési Programját és a következő döntést hozta: 1.) Az előterjesztett szakértői véleményt elfogadja és a Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és Vilonyai Tagóvodája Helyi Óvodai Nevelési Programját elfogadásra javasolja.

12 12 2.) A döntésről Berhida Város Önkormányzatát értesíteni kell. Határidő: július 10. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Mozgay Dóra intézményvezető 2/c.) Javaslat a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának és házirendjének módosítására. / Szervezeti és Működési Szabályzat, házirend, szakmai vélemény a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Ezzel kapcsolatban kérdésetek, javaslatotok vagy hozzászólásotok van-e? Kovácsné Tobak Márta kistérségi közoktatási szakreferens: A házirend módosítása nincs benne? Mert csináltam azt is. Az anyagban szerepel, csak a meghívóból maradt le Berhidán is. Ha nincs több hozzászólás, szeretnélek megkérdezni benneteket, ha a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának és házirendjének módosítását elfogadjátok a kiküldött anyag szerint, akkor kézfeltartással jelezzétek. A testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 80/2012. (VI. 25.) Kt. határozat: a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde és Vilonyai Tagóvodája Szervezeti és Működési Szabályzatáról és házirendjéről

13 13 Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde és Vilonyai Tagóvodája Szervezeti és Működési Szabályzatát és házirendjét, és a következő döntést hozta: 1.) Az előterjesztett szakértői véleményt elfogadja és a Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és Vilonyai Tagóvodája Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadásra javasolja. 2.) A Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde és Vilonyai Tagóvodája házirendjét elfogadásra javasolja. 3.) A döntésről Berhida Város Önkormányzatát értesíteni kell. Határidő: július 10. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Mozgay Dóra intézményvezető Kovácsné Tobak Márta kistérségi közoktatási szakreferens 16 óra 10 perckor távozott. 2/d.) Tájékoztatás a Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesületbe való belépési lehetőségről. /Levél, partnerek, határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Sok szeretettel üdvözlöm Önöket képviselő-testületi ülésünkön. Sajnos kettő képviselőtársam nem tudott megjelenni. Gyorsan elmondanám képviselő-társaimnak, hogy már találkoztunk az egyik kolléganővel személyes megbeszélés kapcsán. Ott merült fel annak a lehetősége, hogy szívesen látnának és fogadnának minket a Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesületbe. Egy rövid írásos anyagot átküldtek nekünk. Én kértem, hogy legyenek szívesek pár mondatban összefoglalni, mi volt az alapja annak, amiről beszéltünk. Ki is küldtük. Meg szeretném kérdezni, kívánják-e ezt kiegészíteni, vagy személyesen is bemutatni az egyesületet?

14 14 Valczer Éva Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület: Röviden elmondanám az egyesület történetét, és hogy miket értünk el eddig. Ezek alapján könnyebb lesz a döntés ben alakult az egyesület, illetve akkor jegyezték be hivatalosan az egyesületet. Rögtön kidolgoztuk a Fűzfő Kártya rendszert, ezzel kezdődött az egyesület tevékenysége. Ami azt jelentette, hogy a hozzánk érkező vendégek, hogyha regisztrált szálláshelyen töltötték a vendégéjszakájukat, és utánuk az idegenforgalmi adót befizették, akkor ingyenesen léphettek be a strandra. Ők, illetve még egy 14 éven aluli gyermek, akkor így határozta meg a képviselő-testület, azóta is így működik. Illetve egyéb kedvezményeket is igénybe vehettek éttermekben, boltokban, egyéb szolgáltatóknál. Ehhez az egyesület készített egy kis kiadványt, hogy kényelmesebb legyen a használata. Ez azt eredményezte, hogy már az első évben megháromszoroztuk a befolyt idegenforgalmi adóját Balatonfűzfőnek. Ebből is látszott, hogy mennyi potenciál van még turisztikailag ebben a kisvárosban. Egyesületünk pályázatokon indult, és többnyire sikereket is értünk el. Ami pályázatokon elindultunk, azt mind meg is nyertük. Elsősorban a működésünkre kell, hogy pályázzunk, de most már pályáztunk Leaderben egyéb rendezvénytechnikai eszközökre is, mint hangosítás, sörpadok, és egyéb rendezvénytechnikai eszközök, ami természetesen a közösség rendelkezésére áll. Illetőleg most indultunk a tavaly kiírt TVM pályázaton, ami Turisztikai Desztináció Management szervezeteknek szóló pályázat volt. Itt Kenesével közös munka folyt. Így Balatonfűzfőn is jelentős fejlesztések tudtak megvalósulni, folyamatban van a projekt, még vissza van másfél évünk. Mi foglalkozunk Litér és Balatonfűzfő turizmusával, és nagyon szeretnénk, ha még további településeket érhetnénk el. Folyamatosan fejlesztjük a várost, gondoskodunk virágosításról, városképszépítésről. Mivel a turisták is ugyanazt az infrastruktúrát használják, mint a helyiek, feladatunk többek között az is, hogy ennek megőrzéséről és fejlesztéséről is gondoskodjunk. Illetve informáljuk a vendégeket, természetesen a szórakozási és program-lehetőségekről, szálláslehetőségekről. Itt jött képbe a többi település, aki tagja lett ennek az egyesületnek, mert immáron Papkeszi is tag lett. Szeretnénk a kínálatunkat bővíteni, tehát, hogyha rossz idő van - mint most is -, akkor a fürdőzés a vendégek szempontjából nem járható út. Ezért szeretnénk nekik opciókat ajánlani ezekre az időkre is, illetve érkeznek olyan vendégek is, akik nem elsősorban fürdőzni szeretnének, illetve megunják egy idő után. A települések, minél többen vagyunk, annál többféle lehetőséget tudnak kínálni a vendégeknek, lovaglás, kerékpározás, ökoturizmus, falusi turizmus, stb. Ez elég széles réteg, ezért gondoltuk úgy, hogy mi is bővítjük a tagságot. Mivelhogy

15 15 regisztrált Turisztikai Desztinációs Management szervezet vagyunk, ez azt jelenti, hogy a Mezőgazdasági Minisztérium regisztrációs eljárásában részt vettünk, és tavaly február óta hivatalosan is Turisztikai Desztinációs Management szervezetként vagyunk nyilvántartva, számon tartanak minket. Ez a pályázatoknál a tagságnak rengeteg, számos előnyt jelent. Pl. egy szolgáltatónk, a Balatoni Bob-pálya is indult európai Uniós és egyéb pályázatokon, és neki sok pontot jelentett, hogy nálunk tag. Ez mindenképpen előnyként említendő. Igazából - hogy legyünk őszinték - Papkeszi, Királyszentistván, főként Litér azért száll be tagként, mert azok, akik tagjaink, azoknak Balatonfűzfő Önkormányzat ugyanolyan feltételekkel lehetőséget ad az ottani lakosoknak az Öböl Kártya kiváltására. Az Öböl Kártya arról szól, hogy 14 éven aluli gyerekeknek Ft, a év közöttieknek Ft, és a 18 év fölöttieknek Ft. Annyi plusz van ezeknek a településeknek, hogy a 14 éves után 500 Ft-ot, a év közöttiek után Ft-ot, és a 18 év fölöttiek után Ft-ot átad a település Balatonfűzfő Önkormányzatának plusz kiegészítésként. Papkeszin nem tudom, most milyen döntést hoztak, de úgy mondták, lehet, hogy át fogják hárítani a lakosságra. De egy lehetőség a lakosságnak, hogy egy kedvezőbb strand belépőjük legyen. Az 500 Ft-os felnőtt belépő, meg a 350 Ft-os gyerek belépőhöz képest azért ez nem rossz dolog, főleg, ha valaki nyáron többször is lejár. Ez teljes szezonra jó? Igen, és mind a két strandunkra jó. De az Öböl Kártya nemcsak a strandra jó, hanem nálunk szinte az összes étteremben, üzletben vannak kedvezmények. A bob-pályán, a csillagvizsgálóban, stb. Mi azt szeretnénk, ha nemcsak ott lennének kedvezmények, hanem mondjuk a többi településen is az éttermekben. Pl. a Hétvezér pizzéria is beszállt. Azért jó, mert van egy kiadványunk, amit adunk a vendégnek. Tehát a vendég megkapja azt, hogy hol vannak kedvezmények, és azt mondja; hoppá, itt van Vilonyán egy étterem, vagy bármi, vagy a malom, vagy egy lovas szolgáltatás, akkor megnézzük azt is. Jó lenne, ha valóban a kínálatot tudnánk egy kicsit szélesíteni, tényleg jó lenne, hogyha ki tudnánk a szezont is tolni. Mert az, hogy június végétől augusztus közepéig tart a szezon, nagyon kevés nekünk is, meg másnak is.

16 16 Litérrel van egy kicsi problémánk, mi az elején próbálkoztunk, hogy mit lehetne ott, hogy lehetne. Tehát egyedül mi nem tudjuk megcsinálni. Kell a másik partner segítsége is, hogy mit szeretnének, mit tudnak. Kellenek nekünk fényképek. Lesz egy kiadványunk, amibe mindenki belekerül, ennek ismertető szövege. Azokat nem fogjuk tudni megmondani, hogy ez a település mit tud adni, hanem együtt kell működni, együtt kell gondolkodni. Mi pl. gondolkoztunk öko-piacokon is. Esetleg ezt össze lehetne dobni, de ezt közösen. Nem nekünk kell kitalálni, hogy mi a jó annak a településnek, hanem a településnek magának kell. A 40 ezer Ft-os éves tagdíj az lefedné a mi településünk esetében a belépési összeget? Ez tulajdonképpen annyit fedne le, hogy lenne egy kiadványunk, amiben szeretnénk, hogyha azok a települések benne lennének, akik tagjaink. Ez nem tudom, hány példányos lenne. Tehát abban egy bizonyos rész arról a településről. Felkerülnek a honlapunkra, és az itteni településnek a vállalkozói felkerülhetnek szintén a tagjaink közé, szintén a kártya kedvezményadók közé. Tehát ilyen lehetőségek lennének. Mi a különbség a Fűzfő Kártya és az Öböl Kártya között? Van alapvető különbség? Valczer Éva Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület: Van. A Fűzfő Kártya vendégeinknek kitalált kártya-rendszer. Ez tulajdonképpen névre szóló, a szállásadók adják a vendégeiknek, és csak arra az időre érvényes, amíg a vendég itt tartózkodik, stb. napra. Az Öböl Kártyát először csak a helyi lakosoknak szavazták meg, most már ez kiterjedt. Tehát ezt kaphatják a helyi lakosok, illetve aki még belép. Ez viszont december 31-ig érvényes mindig. Ezt Balatonfűzfő Képviselő-testülete minden évben újra tárgyalja. Milyen esélyekkel indulnánk mi a balatonfűzfői képviselő-testület előtt? Mindenkinek megszavazták eddig. Az volt a feltétel, hogy az egyesület tagja legyen az önkormányzat.

17 17 A magam részéről én már sokat hallottam az egyesületről. Nagy örömmel bíztatnám a képviselő-testületi társaimat, hogy lépjünk be. Sajnos az anyagi része egy kicsit húzós. Nem is a 40 ezer forintos éves tagdíj, hanem a kiváltott kártyák után befizetett összeg lehet sok. Amit Papkeszi mondott, azon lehetne gondolkodni. Eddig eszembe sem jutott. Olyanra gondoltam, hogy úgy kiváltani az Öböl kártyát, hogy ezt a lehetőséget nem teszik be a vilonyai lakosoknak. Mert így kötelezettséget vállalni, én nem nagyon hiszem, hogy tudnánk. Teszem fel, jövő héten belépünk, és augusztusban 149 vilonyai lakos kiváltja a kártyát. Nem tudom, hogy van az elszámolás, a jövő év végén, vagy december elején még befizetünk 300 ezer forintot. Az azért nem lenne annyi, mert a kártya díjának 50 %-át kell befizetni. De mondom, Papkeszi is úgy gondolkozott, hogy ezt a lakosságra hárítja. Tehát a lakosság nem 3 ezer forintosat fog venni, hanem forintosat, és az forintot mi adjuk át az önkormányzatnak. Még mindig kedvező, mert 10 alkalommal az 500 forintos belépővel 5 ezer forint a belépődíj. Ezzel az Öböl Kártyával a strandbelépő ingyenes. A boltoknál, a vendéglátásban adott kedvezmények csak együtt kezelhetők? Nincs olyan, hogy úgy váltom ki az Öböl Kártyámat, hogy pl. a strand része nem érdekel, viszont ezeket a kedvezményeket igényelném? Ilyen nincs. Igazából mindenki a strand miatt váltja ki. Az nem kerülne Önöknek pénzükbe, mert nincs benne a rizikó, hogy vajon mi lesz a végeredmény, ha nem az önkormányzat fizet utána. Amit az Éva elmondott, ez a TDM egyesülethez való tartozással kapcsolatban; ha bármilyen pályázaton akarnak indulni, ha TDM egyesület tagjai, akkor plusz pontokat

18 18 kapnak. Turisztikai jellegű pályázatok esetében. Ami a turisztikához kapcsolódik. De nyilván egy energiatakarékos épület felújításához nem. Kerékpárút építésénél, játszótér építésénél, vagy bármi másnál. Ezek mind 100 %-os támogatottságú pályázatok, amiket most láttunk. Ha esetleg úgy csatlakozik a település, hogy ezt a befizetés részét teljes egészében a lakosságra hárítja, akkor marad a 40 ezer forintos éves tagdíj? Maga az a kiadvány, amit csinálunk, nem tudom hány ezer darabban, több százezer forint. A 40 ezer forint nem a tagdíj, hanem a kiadvány? Az a tagdíj. Csak vannak költségei, hogy bekerül hozzánk pluszban egy település. Meg kell jelentetni a kiadványainkban. Kinek kell fizetni a tagdíjat? Az egyesületnek. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Itt nincs konkrét tagdíj. Konkrétan /fő-t szeretnénk látni.

19 19 Igen, itt az van, hogy minimum 40 ezer Ft, ami akár 150 ezer Ft is lehet. A /fő-vel 80 ezer Ft-ra jött ki Papkeszi, 100 ezer Ft Litéren. Az igazság, hogyha /fő-re hozzuk ki, akkor az annyira alacsony összegre jön ki, hogy nagyon kicsiben kerül bele a kiadványba a település. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Nem ott van a gond, hogy 40 ezer Ft-ot kell Vilonyának fizetni, mivelhogy olyan kevés a lakossága, csak a leírtból az is következne, hogy még többet kell majd fizetni. Ha azt veszem, hogy lélekszám alapján kerül megállapításra, de minimum 40 ezer Ft, akkor mi nem tudjuk, hogy esetleg nem olyan /fő összeg van-e, amiből magasabb összeg fog a végén kijönni. Alacsonyabb fog kijönni. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Akkor ne írjuk, hogy minimum, hanem hogy Vilonya részére 40 ezer Ft a tagdíj. Akkor legyen így. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Viszont az összehasonlíthatóság, az egységesség érdekében mégis jó volna tudni a /főt, szerintem. Most nem tudom megmondani fejből, hogy mennyi. Azt tudom, hogy 80 ezer Ft Papkeszi, és 100 ezer Ft Litér. Még azt kérdezném, hogy az Öböl Kártya után az 50 %-ot miért az önkormányzatnak kell fizetni, miért nem az egyesületnek?

20 20 Azért, mert az önkormányzatnak a kiesése a belépődíj. A strand az önkormányzaté, és neki bevételkiesése keletkezik abból, ha kiváltják a kártyát. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Miért nem az egyesület adja át? Az egyesület is átad ebből. Valczer Éva Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület: Jóval többet, mint a fele. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Kettős dolgot érzek én. Egyrészt belép az egyesületbe Vilonya önkormányzata, ugyanakkor bizonyos dologért átutal a fűzfői önkormányzatnak egy összeget. Tehát velük is valamiféle megállapodásnak kell születni. Mert csak úgy nem utalhatok oda pénzt. Valczer Éva Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület: Persze. Az Önök kérelmét, ha most itt határozat születik, megtárgyalja a balatonfűzfői képviselő-testület. Tehát ez két út most. Az egyik, hogy belép-e az egyesületbe Vilonya vagy nem? Ha belépett az egyesületbe, utána jelentkezhet Fűzfőre, hogy az Öböl kártyát kívánja igénybe venni. Valczer Éva Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület: Igen, ezt a két polgármesternek kell rendezni. Lehet, hogy nem jól gondolom, de ha úgy dönt a testület, hogy belép azzal a feltétellel, hogy a lakosságra hárítja át a teljes összeget, akkor nincs miről beszélni a két polgármesternek.

21 21 Dehogynem, mert ő biztosítja a kártyát. Arra gondoltam, hogy pénz átutalás a két önkormányzat között akkor nincs. Az nincs, csak arról döntenek, hogy hozzájárulnak. Persze, ugyanúgy szavazniuk kell róla, gondolom. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Fűzfő Önkormányzata feltételül támasztja, hogy legyen tagja az egyesületnek. Királyszentistvánnál ez a határozat volt. Királyszentistvánnál 50 ezer Ft-os tagdíj volt. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Lehet, hogy nem is minden településen egyforma ez a /fő? Nyilván 40 ezer Ft-nál jóval kevesebb lenne, ha úgy fizetné az önkormányzat a tagdíjat, mint a többi település. Itt most Vilonyának egy magasabb egyedi összeget kellene megfizetnie, lényegében erről beszélünk. Tehát a kicsi többet fizet, mint a nagyobb. Ha lakosságarányosan fizetnénk, lehet, hogy 15 ezer Ft jutna lakosságarányosan Vilonyára, de 40 ezer Ft-ot kell fizetni, a kicsi többet fizet, mint a nagy, egy főre. És a papíron úgy van, hogy minimum ennyi. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Hát ezt akkor azért meg kell rágni. Peresztegi Lászlóné aljegyző: A határozati javaslatból kihúztam a minimumot. Egyeztetted ezt a pénzüggyel?

22 22 Igen, a pályázati tartalékból. De akkor még nem volt ez lehetőség, hogy teljes mértékben a lakosságra lehet hárítani a kártya díját. Valczer Éva Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület: Azt kellene látni, hogyha így nézzük, akkor többet fizet a kicsi. Viszont nekünk ugyanannyi dolgunk van adott esetben Vilonyával, mint Litérrel. Nekem személy szerint ugyanúgy be kell kérnem az adatokat, a képeket, összeegyeztetni a nyomdával. Nyilván kell egy fix bevétel az egyesületnek. Ezt el kell osztani az egyesületi tagok között. Az elosztásnak több szempontja lehet. Lehetne településenként ugyanannyi, lehetne másképp is, de itt keverve van két szempont. Lakosságarányosan, de úgy tűnik, hogy mégis többet, mert munka meg ugyanannyi van vele. Igen, az irodát fenn kell tartani. Nem gondoltuk azt, hogy 100 ezer Ft-ot kéne kérni egy 400 fős településtől is ugyanúgy, ahogy Litértől. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Tennék még egy észrevételt. Az van itt, hogy Fűzfő Kártya és Öböl Kártya partnerek. Akinek csak Öböl Kártyája van, az is megkapja az összes kedvezményt, ami le van írva? Valczer Éva Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület: Igen, hogyne. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Nézzünk egy konkrét példát. Ha én azt mondom, mint magánszemély, hogy én szeretnék egy ilyen kártyát, hogyha csatlakozik a település. Akkor onnantól hogy működik? Megtettünk egy olyan szívességet minden egyes településnek, hogy az iroda kiköltözött arra a településre. Meg volt hirdetve, egy délután ott volt, és aki akarta, személyesen

/2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről

/2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről /2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 25- én 16 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 16 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Takács Lászlóné nemzetiségi elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Takács Lászlóné nemzetiségi elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT: JEGYZŐKÖNYV Készült: A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. június 25-én 11.00 órai kezdettel a Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nyelvoktató Általános Iskola igazgatói irodája hivatalos helyiségében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery Ildikó Anikó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery Ildikó Anikó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 16 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki? JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich u. 6. szám) 2010. december. 09-én 08.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 19 /2013. Ikt.szám: M 2389/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. augusztus 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. május

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 23.-án (csütörtökön) 17 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 27. napján 15:20 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 28-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhidai Roma Nemzetiségi Önkormányzat hivatalos helyiségében 2012. április 23-án 14,30 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János nemzetiségi elnök Bazsó Szilvia nemzetiségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Városi Önkormányzat Településrészi Önkormányzó Testületének 2010. szeptember 21.-én 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Városi Önkormányzat Településrészi Önkormányzó Testületének 2010. szeptember 21.-én 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Városi Önkormányzat Településrészi Önkormányzó Testületének 2010. szeptember 21.-én 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Turcsányi Istvánné Madár Gábor Koltai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. május 6-án megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. május 6-án megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. május 6-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 11/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 11/2013. TERKA 11/2013. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. május 27. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ó n o d K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t á n a k K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23.-án, 16.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23.-án, 16.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23.-án, 16.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19. napján 16 órakor az öttevényi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Herczeg Gabriella képviselõ. Peresztegi Lászlóné

JEGYZŐKÖNYV. Herczeg Gabriella képviselõ. Peresztegi Lászlóné JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5- én, 15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit polgármester Nyírõ István alpolgármester

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Barbacs Községi Önkormányzat 9169 Barbacs, Kossuth utca 5. 91-10/2015.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 26-án 16.30 órakor a barbacsi Önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről.

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről Határozatok: 47/2014 ( VIII.28.) sz. határozat: Helyi Választási Bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak:

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. augusztus 26.- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

DUNAFALVI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6513 DUNAFALVA, KOSSUTH U. 4. T./F.: 69/332-101. Jegyzőkönyv 3/2014. sz. ülés

DUNAFALVI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6513 DUNAFALVA, KOSSUTH U. 4. T./F.: 69/332-101. Jegyzőkönyv 3/2014. sz. ülés DUNAFALVI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6513 DUNAFALVA, KOSSUTH U. 4. T./F.: 69/332-101 Jegyzőkönyv 3/2014. sz. ülés Készült: 2014.07.15-én a Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Kunhegyes, Városháza nagy tanácskozó terme

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Kunhegyes, Városháza nagy tanácskozó terme Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes város, Tiszagyenda és Tiszaroff Községek Önkormányzata Képviselőtestületeinek 2006. december 14-én megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Kunhegyes, Városháza nagy

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 06-án megtartott üléséről. Csikós Árpád, Bancsók Elemér képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 06-án megtartott üléséről. Csikós Árpád, Bancsók Elemér képviselők. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 06-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Csikós Árpádné elnök, Csikós Árpád, Bancsók Elemér képviselők. Tanácskozási joggal meghívott:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó. Cseréné Gelencsér Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető NAPIREND ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó. Cseréné Gelencsér Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető NAPIREND ELŐTT 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 23-án 16 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery Ildikó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 3-án 17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/2013. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről Határozatok száma: 31-34. TARTALOMJEGYZÉK 31/2013.(VII.23.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2013. július 25-én a Városháza tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: - Zsombok Lajos polgármester, - Jozó Tamás, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben