JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Tassi Lászlóné polgármester alpolgármester képviselő Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó Kardos Sándor képviselő képviselő Tanácskozási joggal részt vevő: Dr. Cseh Tamás Peresztegi Lászlóné jegyző aljegyző Egyéb jelenlévők: Kovácsné Tobak Márta Valczer Éva Szanyi Szilvia Fischer Kálmán Rolandné Cseréné Gelencsér Zsuzsanna kistérségi közoktatási szakreferens Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület BLTE választmányi tag pénzügyi ügyintéző jegyzőkönyvvezető NAPIREND ELŐTT Tisztelettel köszöntöm mai képviselő-testületi ülésen megjelent képviselő-társaimat, Dr. Cseh Tamás jegyző urat, Peresztegi Lászlóné aljegyző asszonyt, és Kovácsné Tobak Mártát, kistérségi közoktatási szakreferensünket. Kardos Sándor képviselő-társunk telefonon jelezte, hogy a lába miatt ma volt kontroll vizsgálaton, és valószínűleg nem tud ma részt venni az ülésen, illetve Devecsery Ildikó Anikó képviselő 15 perce szólt, hogy gyengélkedik, rosszul érzi magát, és nem tud eljönni. Ettől függetlenül 3 fővel határozatképesek vagyunk.

2 2 /Jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A javasolt napirendi pontokkal kapcsolatban észrevételetek, hozzászólásotok lenne-e? /Meghívó a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület képviselőjét meghívtuk a mai ülésünkre. Azt ígérte, hogy jönni fog. Ha ideér, az ő napirendi pontjával folytatjuk az ülést. Ha ezzel egyetértetek, kérem, kézfeltartással jelezzétek. A testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 76/2012. (VI. 25.) Kt. határozat: a képviselő-testületi ülés napirendjéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az ülés napirendjére vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozta: Az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1.) Javaslat a Képviselő-testület II. félévi munkatervének meghatározására Előadó: Fésüs Sándor polgármester 2.) Aktuális ügyek Előadó: Fésüs Sándor polgármester a.) Javaslat a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának és házirendjének módosítására. b.) Javaslat a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde nevelési programjának módosítására. c.) Javaslat a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának és házirendjének módosítására. d.) Tájékoztatás a Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesületbe való belépési lehetőségről. e.) A Regio Pelso Kiemelten Közhasznú Közalapítvány tagdíj kérése. f.) Tájékoztatás a szlovákiai utazásról. g.) Tájékoztatás Remetehegyi László kéréséről.

3 3 NAPIREND TÁRGYALÁSA 1.) Javaslat a Képviselő-testület II. félévi munkatervének meghatározására Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Határozat-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Az írásos anyaggal a munkaterv kiküldésre került. Én átnéztem, mindegyik nap a hónap utolsó hétfője. Szokásokhoz híven a decemberi ülés a hónap első felében kerül majd megtartásra. Ahogy tavaly októberben tartottunk közmeghallgatást, azt javasolnám, idén is tartsunk. Ha egyetértetek vele, az októberhez a közmeghallgatás bekerül még egy napirendi pontként. Ha a javasolt változtatással, illetve a munkatervvel egyetértetek, kérem, kézfeltartással jelezzétek. A testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 77/2012. (VI. 25.) Kt. határozat: a II. félévi munkatervéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 12. -ban és a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(V.6.) rendeletében foglalt kötelezettségének eleget téve II. félévi munkatervét az alábbiakban állapítja meg: augusztus ) Tájékoztató a évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról, a karbantartási, felújítási és felhalmozási feladatok megvalósításáról Javaslat a évi költségvetésről szóló rendelet módosítására Előadó: Fésüs Sándor polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Kincstár

4 4 Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Horvátné Zakor Tünde Pénzügyi Iroda-, Kincstárvezető Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző 2.) Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Előadó: Fésüs Sándor polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Kincstár Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Peresztegi Lászlóné aljegyző, Titkársági szerv. irodavezető 3.) Javaslat a Pap Gábor emlékünnepség rendezésére Előadó: Fésüs Sándor polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: - Oktatási Intézmény dolgozói - Civil szervezetek vezetői Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző 4.) Aktuális ügyek Előadó: Fésüs Sándor polgármester 5.) Zárt ülés Előadó: Fésüs Sándor polgármester a.) Támogatási kérelmek elbírálása Előterjesztések elkészítési határideje: augusztus szeptember ) Beszámoló az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról. Előadó : Fésüs Sándor polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi Iroda-, Kincstárvezető Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző

5 5 Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Dr. Judi Erzsébet Hatósági Irodavezető 2.) Aktuális ügyek Előadó: Fésüs Sándor polgármester 3.) Zárt ülés Előadó: Fésüs Sándor polgármester b.) Támogatási kérelmek elbírálása Előterjesztések elkészítési határideje: szeptember október ) Tájékoztató az 2012/2013 tanévkezdés tapasztalatairól, az oktatási feladatok személyi és tárgyi feltételeinek alakulásáról Előadók: Oktatási intézmények vezetői közoktatási referens Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Csibra Ferencné Iskolaigazgató Mozgay Dóra Óvodavezető Devecseri Ildikó tagintézmény vezető Közoktatási referens Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Dr. Judi Erzsébet Hatósági Irodavezető 2.) Aktuális ügyek Előadó: Fésüs Sándor polgármester 3.) Zárt ülés Előadó: Fésüs Sándor polgármester c.) Támogatási kérelmek elbírálása 4.) Közmeghallgatás: Kihelyezett ülés a kultúrházban

6 6 Előterjesztések elkészítési határideje: október november ) Tájékoztató a évi pénzügyi terv III. negyedéves végrehajtásáról, javaslat a évi költségvetésről szóló rendelet módosítására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Kincstár Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi Iroda-, Kincstárvezető 2.) Javaslat a szemétszállítási díj megállapítására, hulladékgazdálkodásról szóló helyi rendelet módosítására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester Ferencz Károly igazgató Vertikál Rt. Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Peresztegi Lászlóné aljegyző, Titkársági és Szerv. Irodavezető 3.) Beszámoló az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról, a közhasznú, közcélú foglalkoztatás tapasztalatairól. Előadók: Fésüs Sándor polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi Iroda-, Kincstárvezető Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Dr. Judi Erzsébet Hatósági irodavezető 4.) Javaslat a évi költségvetési koncepció kialakítására, az intézményi feladatok, az adó mértékek, bérleti díjak meghatározására. Előadó : Fésüs Sándor polgármester

7 7 Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Polgármesteri Hivatal irodavezetői Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi iroda-, Kincstárvezető Peresztegi Lászlóné aljegyző, Titkársági és Szerv. Irodavezető 5.) Aktuális ügyek Előadó: Fésüs Sándor polgármester 6.) Zárt ülés Előadó: Fésüs Sándor polgármester d.) Támogatási kérelmek elbírálása Előterjesztések elkészítési határideje: november december ) Javaslat az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvízért, szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendő díjakról szóló rendelet módosítására, a víz- és szennyvízcsatorna díjak megállapítására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester Kugler Gyula vezérigazgató Bakonykarszt Zrt. Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző Az előterjesztés elkészítéséért felelős. Peresztegi Lászlóné aljegyző, Titkársági és Szerv. Irodavezető 2.) Javaslat a Képviselő-testület I. félévi munkatervére Előadó: Fésüs Sándor polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Fésüs Sándor polgármester Hivatal irodavezetői Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Peresztegi Lászlóné aljegyző, Titkársági és Szerv. irodavezető

8 8 3.) Aktuális ügyek Előadó: Fésüs Sándor polgármester 4.) Zárt ülés Előadó: Fésüs Sándor polgármester a.) Támogatási kérelmek elbírálása Előterjesztések elkészítési határideje: december 5. Határidő: folyamatos, ill. bentiek szerint Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Peresztegi Lászlóné aljegyző Irodavezetők Napirendek előadói 2.) Aktuális ügyek Előadó: Fésüs Sándor polgármester 2/a.) Javaslat a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának és házirendjének módosítására. / Szervezeti és Működési Szabályzat, házirend, szakmai vélemény a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Nagyon szépen köszönöm a Mártának, hogy el tudott jönni személyesen. Meg szeretném kérdezni, esetleg ezt a napirendi pontot szóban kiegészítené-e? Kovácsné Tobak Márta kistérségi közoktatási szakreferens: Kiegészíteni valóm nincs. Ami az ellenőrzéskor volt, az Alapító Okirat közben változott, és azt módosították a kollégák. A törvény szerinti kötelező mellékleteket és függelékeket most már egységesen tették bele, mindegyik iskolában és óvodában ugyanazok a kötelező mellékletei.

9 9 Ezt követi le a módosítás. Kovácsné Tobak Márta kistérségi közoktatási szakreferens: Igen, ezt javasoltam nekik, ez a legjobb megoldás. Azért nem nyomtattuk ki, azért került csak elektronikusan kiküldésre, mert egy vaskosabb anyagról van szó. Nem okozott gondot a megismerése. Ezzel kapcsolatban kérdésetek vagy hozzászólásotok van-e? Alapvetően egy jelentősebb változás, hogy a januári átszervezés miatt a Hétszínvirágba be kellett vinni a feladatot, illetve a Rákóczinál kiesik ez. Emiatt a Hétszínvirág nevelési programját is kellett módosítani, hogy szeptembertől jó legyen. Kovácsné Tobak Márta kistérségi közoktatási szakreferens: Egybe kellett dolgozni a kettőt. Mind a kettő tevékenységközpontú óvodai programmal dolgozik, de voltak helyi sajátosságai. Ezt igyekeztek egybedolgozni, ahol az Ildikónál volt jobb, azt vette át a Hétszínvirág, ahol a Hétszínvirágnál volt jobb, ott pedig úgy maradt a legjobb megoldás. Az lenne a javaslat, hogy a beterjesztett anyagot elfogadásra ajánlja a berhidai képviselő-testületnek. Esetleg ezzel kapcsolatban kérdés, vagy hozzászólás? Amennyiben nincs, és egyetértetek azzal, hogy elfogadásra ajánljuk Berhidának a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának és házirendjének módosítását, kérem, kézfeltartással jelezzétek. A testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

10 10 78/2012. (VI. 25.) Kt. határozat: a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Vilonyai Tagiskolája Szervezeti és Működési Szabályzatáról és házirendjéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Vilonyai Tagiskolája Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló szakvéleményt és házirendet és a következő döntést hozta: 1.) Az előterjesztett szakmai véleményt elfogadja és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Vilonyai Tagiskolája Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadásra javasolja. 2.) A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Vilonyai Tagiskolája házirendjét az pontjában a tagintézmény telephelye címében a közterület jellegének út -ról utca ra történő javítása után elfogadásra javasolja. 3.) A döntésről Berhida Város Önkormányzatát értesíteni kell. Határidő: július 10. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Csibra Ferencné intézményvezető Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület képviselői megérkeztek 16 óra 5 perckor. A 2/b-c napirendi pontok után térnénk a Turisztika Egyesülettel kapcsolatos tájékoztatóra. 2/b.) Javaslat a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde nevelési programjának módosítására. /Helyi Nevelési Program, Szakmai program, szakértői vélemény a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

11 11 Kovácsné Tobak Márta kistérségi közoktatási szakreferens: Elmondtam az előbb, hogy a programot is változtatták. Meg az SZMSZ-t és házirendet is. Egyben megbeszéltük. Ezzel kapcsolatban kérdésetek vagy javaslatotok lenne-e? A Rákóczinál azért nincs oktatási program, mivel szeptembertől az új NAT bejövetele miatt még egyszer át kellene dolgozni. Ott tudtuk csúsztatni, mert ott van. De szeptember 1-jén nem lenne nevelési programja a Hétszínvirágnak, ezt mindenképpen előre kellett venni. Ezért csak a Hétszínvirág nevelési programja van itt is, meg Berhidán is. Ha a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde nevelési programjának módosítását a kiküldött anyag szerint elfogadjátok, kérem, kézfeltartással jelezzétek. A testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 79/2012. (VI. 25.) Kt. határozat: a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde és Vilonyai Tagóvodája Helyi Óvodai Nevelési Programjáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde és Vilonyai Tagóvodája Helyi Óvodai Nevelési Programját és a következő döntést hozta: 1.) Az előterjesztett szakértői véleményt elfogadja és a Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és Vilonyai Tagóvodája Helyi Óvodai Nevelési Programját elfogadásra javasolja.

12 12 2.) A döntésről Berhida Város Önkormányzatát értesíteni kell. Határidő: július 10. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Mozgay Dóra intézményvezető 2/c.) Javaslat a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának és házirendjének módosítására. / Szervezeti és Működési Szabályzat, házirend, szakmai vélemény a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Ezzel kapcsolatban kérdésetek, javaslatotok vagy hozzászólásotok van-e? Kovácsné Tobak Márta kistérségi közoktatási szakreferens: A házirend módosítása nincs benne? Mert csináltam azt is. Az anyagban szerepel, csak a meghívóból maradt le Berhidán is. Ha nincs több hozzászólás, szeretnélek megkérdezni benneteket, ha a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának és házirendjének módosítását elfogadjátok a kiküldött anyag szerint, akkor kézfeltartással jelezzétek. A testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 80/2012. (VI. 25.) Kt. határozat: a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde és Vilonyai Tagóvodája Szervezeti és Működési Szabályzatáról és házirendjéről

13 13 Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde és Vilonyai Tagóvodája Szervezeti és Működési Szabályzatát és házirendjét, és a következő döntést hozta: 1.) Az előterjesztett szakértői véleményt elfogadja és a Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és Vilonyai Tagóvodája Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadásra javasolja. 2.) A Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde és Vilonyai Tagóvodája házirendjét elfogadásra javasolja. 3.) A döntésről Berhida Város Önkormányzatát értesíteni kell. Határidő: július 10. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Mozgay Dóra intézményvezető Kovácsné Tobak Márta kistérségi közoktatási szakreferens 16 óra 10 perckor távozott. 2/d.) Tájékoztatás a Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesületbe való belépési lehetőségről. /Levél, partnerek, határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Sok szeretettel üdvözlöm Önöket képviselő-testületi ülésünkön. Sajnos kettő képviselőtársam nem tudott megjelenni. Gyorsan elmondanám képviselő-társaimnak, hogy már találkoztunk az egyik kolléganővel személyes megbeszélés kapcsán. Ott merült fel annak a lehetősége, hogy szívesen látnának és fogadnának minket a Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesületbe. Egy rövid írásos anyagot átküldtek nekünk. Én kértem, hogy legyenek szívesek pár mondatban összefoglalni, mi volt az alapja annak, amiről beszéltünk. Ki is küldtük. Meg szeretném kérdezni, kívánják-e ezt kiegészíteni, vagy személyesen is bemutatni az egyesületet?

14 14 Valczer Éva Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület: Röviden elmondanám az egyesület történetét, és hogy miket értünk el eddig. Ezek alapján könnyebb lesz a döntés ben alakult az egyesület, illetve akkor jegyezték be hivatalosan az egyesületet. Rögtön kidolgoztuk a Fűzfő Kártya rendszert, ezzel kezdődött az egyesület tevékenysége. Ami azt jelentette, hogy a hozzánk érkező vendégek, hogyha regisztrált szálláshelyen töltötték a vendégéjszakájukat, és utánuk az idegenforgalmi adót befizették, akkor ingyenesen léphettek be a strandra. Ők, illetve még egy 14 éven aluli gyermek, akkor így határozta meg a képviselő-testület, azóta is így működik. Illetve egyéb kedvezményeket is igénybe vehettek éttermekben, boltokban, egyéb szolgáltatóknál. Ehhez az egyesület készített egy kis kiadványt, hogy kényelmesebb legyen a használata. Ez azt eredményezte, hogy már az első évben megháromszoroztuk a befolyt idegenforgalmi adóját Balatonfűzfőnek. Ebből is látszott, hogy mennyi potenciál van még turisztikailag ebben a kisvárosban. Egyesületünk pályázatokon indult, és többnyire sikereket is értünk el. Ami pályázatokon elindultunk, azt mind meg is nyertük. Elsősorban a működésünkre kell, hogy pályázzunk, de most már pályáztunk Leaderben egyéb rendezvénytechnikai eszközökre is, mint hangosítás, sörpadok, és egyéb rendezvénytechnikai eszközök, ami természetesen a közösség rendelkezésére áll. Illetőleg most indultunk a tavaly kiírt TVM pályázaton, ami Turisztikai Desztináció Management szervezeteknek szóló pályázat volt. Itt Kenesével közös munka folyt. Így Balatonfűzfőn is jelentős fejlesztések tudtak megvalósulni, folyamatban van a projekt, még vissza van másfél évünk. Mi foglalkozunk Litér és Balatonfűzfő turizmusával, és nagyon szeretnénk, ha még további településeket érhetnénk el. Folyamatosan fejlesztjük a várost, gondoskodunk virágosításról, városképszépítésről. Mivel a turisták is ugyanazt az infrastruktúrát használják, mint a helyiek, feladatunk többek között az is, hogy ennek megőrzéséről és fejlesztéséről is gondoskodjunk. Illetve informáljuk a vendégeket, természetesen a szórakozási és program-lehetőségekről, szálláslehetőségekről. Itt jött képbe a többi település, aki tagja lett ennek az egyesületnek, mert immáron Papkeszi is tag lett. Szeretnénk a kínálatunkat bővíteni, tehát, hogyha rossz idő van - mint most is -, akkor a fürdőzés a vendégek szempontjából nem járható út. Ezért szeretnénk nekik opciókat ajánlani ezekre az időkre is, illetve érkeznek olyan vendégek is, akik nem elsősorban fürdőzni szeretnének, illetve megunják egy idő után. A települések, minél többen vagyunk, annál többféle lehetőséget tudnak kínálni a vendégeknek, lovaglás, kerékpározás, ökoturizmus, falusi turizmus, stb. Ez elég széles réteg, ezért gondoltuk úgy, hogy mi is bővítjük a tagságot. Mivelhogy

15 15 regisztrált Turisztikai Desztinációs Management szervezet vagyunk, ez azt jelenti, hogy a Mezőgazdasági Minisztérium regisztrációs eljárásában részt vettünk, és tavaly február óta hivatalosan is Turisztikai Desztinációs Management szervezetként vagyunk nyilvántartva, számon tartanak minket. Ez a pályázatoknál a tagságnak rengeteg, számos előnyt jelent. Pl. egy szolgáltatónk, a Balatoni Bob-pálya is indult európai Uniós és egyéb pályázatokon, és neki sok pontot jelentett, hogy nálunk tag. Ez mindenképpen előnyként említendő. Igazából - hogy legyünk őszinték - Papkeszi, Királyszentistván, főként Litér azért száll be tagként, mert azok, akik tagjaink, azoknak Balatonfűzfő Önkormányzat ugyanolyan feltételekkel lehetőséget ad az ottani lakosoknak az Öböl Kártya kiváltására. Az Öböl Kártya arról szól, hogy 14 éven aluli gyerekeknek Ft, a év közöttieknek Ft, és a 18 év fölöttieknek Ft. Annyi plusz van ezeknek a településeknek, hogy a 14 éves után 500 Ft-ot, a év közöttiek után Ft-ot, és a 18 év fölöttiek után Ft-ot átad a település Balatonfűzfő Önkormányzatának plusz kiegészítésként. Papkeszin nem tudom, most milyen döntést hoztak, de úgy mondták, lehet, hogy át fogják hárítani a lakosságra. De egy lehetőség a lakosságnak, hogy egy kedvezőbb strand belépőjük legyen. Az 500 Ft-os felnőtt belépő, meg a 350 Ft-os gyerek belépőhöz képest azért ez nem rossz dolog, főleg, ha valaki nyáron többször is lejár. Ez teljes szezonra jó? Igen, és mind a két strandunkra jó. De az Öböl Kártya nemcsak a strandra jó, hanem nálunk szinte az összes étteremben, üzletben vannak kedvezmények. A bob-pályán, a csillagvizsgálóban, stb. Mi azt szeretnénk, ha nemcsak ott lennének kedvezmények, hanem mondjuk a többi településen is az éttermekben. Pl. a Hétvezér pizzéria is beszállt. Azért jó, mert van egy kiadványunk, amit adunk a vendégnek. Tehát a vendég megkapja azt, hogy hol vannak kedvezmények, és azt mondja; hoppá, itt van Vilonyán egy étterem, vagy bármi, vagy a malom, vagy egy lovas szolgáltatás, akkor megnézzük azt is. Jó lenne, ha valóban a kínálatot tudnánk egy kicsit szélesíteni, tényleg jó lenne, hogyha ki tudnánk a szezont is tolni. Mert az, hogy június végétől augusztus közepéig tart a szezon, nagyon kevés nekünk is, meg másnak is.

16 16 Litérrel van egy kicsi problémánk, mi az elején próbálkoztunk, hogy mit lehetne ott, hogy lehetne. Tehát egyedül mi nem tudjuk megcsinálni. Kell a másik partner segítsége is, hogy mit szeretnének, mit tudnak. Kellenek nekünk fényképek. Lesz egy kiadványunk, amibe mindenki belekerül, ennek ismertető szövege. Azokat nem fogjuk tudni megmondani, hogy ez a település mit tud adni, hanem együtt kell működni, együtt kell gondolkodni. Mi pl. gondolkoztunk öko-piacokon is. Esetleg ezt össze lehetne dobni, de ezt közösen. Nem nekünk kell kitalálni, hogy mi a jó annak a településnek, hanem a településnek magának kell. A 40 ezer Ft-os éves tagdíj az lefedné a mi településünk esetében a belépési összeget? Ez tulajdonképpen annyit fedne le, hogy lenne egy kiadványunk, amiben szeretnénk, hogyha azok a települések benne lennének, akik tagjaink. Ez nem tudom, hány példányos lenne. Tehát abban egy bizonyos rész arról a településről. Felkerülnek a honlapunkra, és az itteni településnek a vállalkozói felkerülhetnek szintén a tagjaink közé, szintén a kártya kedvezményadók közé. Tehát ilyen lehetőségek lennének. Mi a különbség a Fűzfő Kártya és az Öböl Kártya között? Van alapvető különbség? Valczer Éva Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület: Van. A Fűzfő Kártya vendégeinknek kitalált kártya-rendszer. Ez tulajdonképpen névre szóló, a szállásadók adják a vendégeiknek, és csak arra az időre érvényes, amíg a vendég itt tartózkodik, stb. napra. Az Öböl Kártyát először csak a helyi lakosoknak szavazták meg, most már ez kiterjedt. Tehát ezt kaphatják a helyi lakosok, illetve aki még belép. Ez viszont december 31-ig érvényes mindig. Ezt Balatonfűzfő Képviselő-testülete minden évben újra tárgyalja. Milyen esélyekkel indulnánk mi a balatonfűzfői képviselő-testület előtt? Mindenkinek megszavazták eddig. Az volt a feltétel, hogy az egyesület tagja legyen az önkormányzat.

17 17 A magam részéről én már sokat hallottam az egyesületről. Nagy örömmel bíztatnám a képviselő-testületi társaimat, hogy lépjünk be. Sajnos az anyagi része egy kicsit húzós. Nem is a 40 ezer forintos éves tagdíj, hanem a kiváltott kártyák után befizetett összeg lehet sok. Amit Papkeszi mondott, azon lehetne gondolkodni. Eddig eszembe sem jutott. Olyanra gondoltam, hogy úgy kiváltani az Öböl kártyát, hogy ezt a lehetőséget nem teszik be a vilonyai lakosoknak. Mert így kötelezettséget vállalni, én nem nagyon hiszem, hogy tudnánk. Teszem fel, jövő héten belépünk, és augusztusban 149 vilonyai lakos kiváltja a kártyát. Nem tudom, hogy van az elszámolás, a jövő év végén, vagy december elején még befizetünk 300 ezer forintot. Az azért nem lenne annyi, mert a kártya díjának 50 %-át kell befizetni. De mondom, Papkeszi is úgy gondolkozott, hogy ezt a lakosságra hárítja. Tehát a lakosság nem 3 ezer forintosat fog venni, hanem forintosat, és az forintot mi adjuk át az önkormányzatnak. Még mindig kedvező, mert 10 alkalommal az 500 forintos belépővel 5 ezer forint a belépődíj. Ezzel az Öböl Kártyával a strandbelépő ingyenes. A boltoknál, a vendéglátásban adott kedvezmények csak együtt kezelhetők? Nincs olyan, hogy úgy váltom ki az Öböl Kártyámat, hogy pl. a strand része nem érdekel, viszont ezeket a kedvezményeket igényelném? Ilyen nincs. Igazából mindenki a strand miatt váltja ki. Az nem kerülne Önöknek pénzükbe, mert nincs benne a rizikó, hogy vajon mi lesz a végeredmény, ha nem az önkormányzat fizet utána. Amit az Éva elmondott, ez a TDM egyesülethez való tartozással kapcsolatban; ha bármilyen pályázaton akarnak indulni, ha TDM egyesület tagjai, akkor plusz pontokat

18 18 kapnak. Turisztikai jellegű pályázatok esetében. Ami a turisztikához kapcsolódik. De nyilván egy energiatakarékos épület felújításához nem. Kerékpárút építésénél, játszótér építésénél, vagy bármi másnál. Ezek mind 100 %-os támogatottságú pályázatok, amiket most láttunk. Ha esetleg úgy csatlakozik a település, hogy ezt a befizetés részét teljes egészében a lakosságra hárítja, akkor marad a 40 ezer forintos éves tagdíj? Maga az a kiadvány, amit csinálunk, nem tudom hány ezer darabban, több százezer forint. A 40 ezer forint nem a tagdíj, hanem a kiadvány? Az a tagdíj. Csak vannak költségei, hogy bekerül hozzánk pluszban egy település. Meg kell jelentetni a kiadványainkban. Kinek kell fizetni a tagdíjat? Az egyesületnek. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Itt nincs konkrét tagdíj. Konkrétan /fő-t szeretnénk látni.

19 19 Igen, itt az van, hogy minimum 40 ezer Ft, ami akár 150 ezer Ft is lehet. A /fő-vel 80 ezer Ft-ra jött ki Papkeszi, 100 ezer Ft Litéren. Az igazság, hogyha /fő-re hozzuk ki, akkor az annyira alacsony összegre jön ki, hogy nagyon kicsiben kerül bele a kiadványba a település. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Nem ott van a gond, hogy 40 ezer Ft-ot kell Vilonyának fizetni, mivelhogy olyan kevés a lakossága, csak a leírtból az is következne, hogy még többet kell majd fizetni. Ha azt veszem, hogy lélekszám alapján kerül megállapításra, de minimum 40 ezer Ft, akkor mi nem tudjuk, hogy esetleg nem olyan /fő összeg van-e, amiből magasabb összeg fog a végén kijönni. Alacsonyabb fog kijönni. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Akkor ne írjuk, hogy minimum, hanem hogy Vilonya részére 40 ezer Ft a tagdíj. Akkor legyen így. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Viszont az összehasonlíthatóság, az egységesség érdekében mégis jó volna tudni a /főt, szerintem. Most nem tudom megmondani fejből, hogy mennyi. Azt tudom, hogy 80 ezer Ft Papkeszi, és 100 ezer Ft Litér. Még azt kérdezném, hogy az Öböl Kártya után az 50 %-ot miért az önkormányzatnak kell fizetni, miért nem az egyesületnek?

20 20 Azért, mert az önkormányzatnak a kiesése a belépődíj. A strand az önkormányzaté, és neki bevételkiesése keletkezik abból, ha kiváltják a kártyát. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Miért nem az egyesület adja át? Az egyesület is átad ebből. Valczer Éva Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület: Jóval többet, mint a fele. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Kettős dolgot érzek én. Egyrészt belép az egyesületbe Vilonya önkormányzata, ugyanakkor bizonyos dologért átutal a fűzfői önkormányzatnak egy összeget. Tehát velük is valamiféle megállapodásnak kell születni. Mert csak úgy nem utalhatok oda pénzt. Valczer Éva Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület: Persze. Az Önök kérelmét, ha most itt határozat születik, megtárgyalja a balatonfűzfői képviselő-testület. Tehát ez két út most. Az egyik, hogy belép-e az egyesületbe Vilonya vagy nem? Ha belépett az egyesületbe, utána jelentkezhet Fűzfőre, hogy az Öböl kártyát kívánja igénybe venni. Valczer Éva Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület: Igen, ezt a két polgármesternek kell rendezni. Lehet, hogy nem jól gondolom, de ha úgy dönt a testület, hogy belép azzal a feltétellel, hogy a lakosságra hárítja át a teljes összeget, akkor nincs miről beszélni a két polgármesternek.

21 21 Dehogynem, mert ő biztosítja a kártyát. Arra gondoltam, hogy pénz átutalás a két önkormányzat között akkor nincs. Az nincs, csak arról döntenek, hogy hozzájárulnak. Persze, ugyanúgy szavazniuk kell róla, gondolom. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Fűzfő Önkormányzata feltételül támasztja, hogy legyen tagja az egyesületnek. Királyszentistvánnál ez a határozat volt. Királyszentistvánnál 50 ezer Ft-os tagdíj volt. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Lehet, hogy nem is minden településen egyforma ez a /fő? Nyilván 40 ezer Ft-nál jóval kevesebb lenne, ha úgy fizetné az önkormányzat a tagdíjat, mint a többi település. Itt most Vilonyának egy magasabb egyedi összeget kellene megfizetnie, lényegében erről beszélünk. Tehát a kicsi többet fizet, mint a nagyobb. Ha lakosságarányosan fizetnénk, lehet, hogy 15 ezer Ft jutna lakosságarányosan Vilonyára, de 40 ezer Ft-ot kell fizetni, a kicsi többet fizet, mint a nagy, egy főre. És a papíron úgy van, hogy minimum ennyi. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Hát ezt akkor azért meg kell rágni. Peresztegi Lászlóné aljegyző: A határozati javaslatból kihúztam a minimumot. Egyeztetted ezt a pénzüggyel?

22 22 Igen, a pályázati tartalékból. De akkor még nem volt ez lehetőség, hogy teljes mértékben a lakosságra lehet hárítani a kártya díját. Valczer Éva Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület: Azt kellene látni, hogyha így nézzük, akkor többet fizet a kicsi. Viszont nekünk ugyanannyi dolgunk van adott esetben Vilonyával, mint Litérrel. Nekem személy szerint ugyanúgy be kell kérnem az adatokat, a képeket, összeegyeztetni a nyomdával. Nyilván kell egy fix bevétel az egyesületnek. Ezt el kell osztani az egyesületi tagok között. Az elosztásnak több szempontja lehet. Lehetne településenként ugyanannyi, lehetne másképp is, de itt keverve van két szempont. Lakosságarányosan, de úgy tűnik, hogy mégis többet, mert munka meg ugyanannyi van vele. Igen, az irodát fenn kell tartani. Nem gondoltuk azt, hogy 100 ezer Ft-ot kéne kérni egy 400 fős településtől is ugyanúgy, ahogy Litértől. Peresztegi Lászlóné aljegyző: Tennék még egy észrevételt. Az van itt, hogy Fűzfő Kártya és Öböl Kártya partnerek. Akinek csak Öböl Kártyája van, az is megkapja az összes kedvezményt, ami le van írva? Valczer Éva Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület: Igen, hogyne. Gubiczáné Kocsis Irén alpolgármester: Nézzünk egy konkrét példát. Ha én azt mondom, mint magánszemély, hogy én szeretnék egy ilyen kártyát, hogyha csatlakozik a település. Akkor onnantól hogy működik? Megtettünk egy olyan szívességet minden egyes településnek, hogy az iroda kiköltözött arra a településre. Meg volt hirdetve, egy délután ott volt, és aki akarta, személyesen

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 25-én 16 óra 00 perces kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester. Egyéb jelenlévők: Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető NAPIREND ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester. Egyéb jelenlévők: Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető NAPIREND ELŐTT JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 29-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Igazoltan hiányzik: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-181/2011-24. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2011. november 25. 25. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1) A 2012. évi hulladékkezelési

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén JEGYZŐ KÖNYV Készült: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal nagy tanácsterem

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 03. 31. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-8/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. június 28-án megtartott ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 8330 Sümeg, Deák F. u. 6. Tel.: (87) 550-325 Fax: (87) 550-326 E-mail: postmaster@sterseg.t-online.hu Ikt.szám: 117 / 1 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Sümegi Kistérségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2013. szeptember 24.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2013. szeptember 24. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2013. szeptember 24. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 24. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester: Köszönti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 818-19/2012. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436,

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló JEGYZŐKÖNYV Készült: 2008.december 11-én Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit polgármester Nyírő István alpolgármester

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -SIOK Pedagógiai Program, SzMSz, Minőségirányítási Program módosítás -SIOK

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 5/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. március 11-én 14:00 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. január 08-án (Kedd) 11.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 80/2013. (VI. 27.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány Gyógyfürdő termálvíz hulladékhőjének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben