14. évfolyam 5. szám november december

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "14. évfolyam 5. szám 2012. november december"

Átírás

1 14. évfolyam 5. szám november december A koronaőrökre emlékeztek A honvédelmi miniszter, a város polgármestere és a régió országgyűlési képviselője avatta fel november 5-én Veszprémben azt az emléktáblát, annak az egykori banképületnek a falán, ahol a koronaőrök november és december hónapokban, a második világháború pusztításai ellen védték a Szent Koronát. Az a nap egyben ünnep is volt, hiszen megmutatta, hogy a város büszke katona hagyományaira, de ünnep volt azért is, mert az emléktábla létrehozására rövid idő alatt egy olyan széleskörű összefogás jött létre, amely mindenki számára példaértékű lehet. Eredménye ugyanis messzire mutat, hiszen a koronaőrök cselekedetét a városba látogatóknak be lehet mutatni. A múltra történt emlékezéssel a jövő iránti elkötelezettséget fejezte ki az a koszorú, melyet szeptember 22-én helyeztek el az emléktáblán az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség dandár közöttük a koronaőrség, a palotaőrség, a díszzászlóalj katonái, valamint a Harminckettesek Baráti Köre képviselői. De főhajtással tisztelgett a koronaőrök hőstette előtt a hátországi tagozat néhány aktivistája is a közös megemlékezésen, hiszen azoknak a hősöknek idézték fel az emlékét, akik legnehezebb időkben átmentették a magyar Szent Koronát és vele mindazt, amit jelent: a nemzetet, a hazát, a szabadságot és az alkotmányosság ügyét. Ezek a hősök a koronaőrség tagjai, hivatásos katonák voltak, akik a feladatukat végezték. Egy vesztes háborúban, az összeomlás kellős közepén vittek végbe egy szinte lehetetlen küldetést. Meg kellett menteniük a Szent Koronát és ők nem hagyták, hogy ez az ereklye az országot megszálló csapatok kezébe kerüljön. Nem hagyták elkallódni a háborús támadások poklában, a bombázásokban, és az állandó ágyútüzekben. A koronázási ékszerek őrzésére kijelölt bunker a harcok során kiégett, a koronaőrök, ha kellett, szenes pincékben, marhavagonban és teherautón menekítették a Szent Koronát. Mindig mellette voltak és őrizték. Felmutatták és magasra emelték a legszebb honvéd erényeket: a hűséget, a becsületet, a vitézséget, a fizikai állóképességet, a bátor és megfontolt cselekvőképességet, a szellemes és leleményes kötelesség teljesítést és a szolgálati titoktartást. A szolgálat ellátása közben különös kapcsolat alakult ki a koronaőrök és a rájuk bízott koronázási ékszerek között. Mindezt parancsnokuk, Pajtás Ernő ezredes így fogalmazta meg: mi megvédjük a Szent Koronát, a Szent Korona megvéd minket! Ez a küldetés olyan méltóságot, tartást és erőt adott annak a maroknyi magyar katonának, amely átlendítette őket minden nehézségen, viszontagságon és veszélyen. A koronaőrök ezt a küldetést, a második világháború legfényesebb haditetteként, sikeresen teljesítették. A szövetséges amerikai csapatoknak is csak az után voltak hajlandók átadni a rájuk bízott kincset, miután meggyőződtek arról, hogy nem hadizsákmányként fogják kezelni és megkapja az őt megillető tiszteletet és védelmet. Az amerikai nemzet kezébe tették le a magyar nemzetet megjelenítő Szent Koronát, azt a reményt, hogy egyszer még visszatérhet egy szabad Magyarországra. A remény január 5-én teljesedett be. Erre a napra Balogh László nyugállományú ezredes, a Harminckettesek Baráti Körének elnöke mint a díszszázad akkori fiatal tisztje, az emléktábla előtt így emlékezett: Este tíz órakor, metsző hidegben és sötétben érkezett meg Budapestre az Amerikai Egyesült Államok elnökének második külön gépe az Air Force Two. Állami, társadalmi és egyházi személyiségek népes csoportja várakozott rá a kormányváró előtt. A felsorakozott díszszázad és a katonazenekar szintén annak volt a jele, hogy rendkívüli esemény várható. A repülőgépen a Szent Korona, 33 évi távollét után, hazatért oda, ahová mindig is tartozott: Magyarországra. Vele együtt érkeztek haza a koronázási jelvények: a palást, az országalma, a jogar és a kard, melyet Cyrus Vance amerikai külügyminiszter hozott magával. Az amerikaiak komolyan vették, hogy ez nem hadizsákmány, és hogy megfelelő időben vissza fogják adni jogos tulajdonosának, a magyar népnek között washingtoni nagykövetként, 1971 után pedig Budapesten én is részese lettem az eseményeknek. Minden alapvető kérdésben megszülettek a felső szintű döntések. A cél: a Szent Korona hazahozatala. Az amerikai fél kéréseit, javaslatait amikor eljön az idő tisztelettel és maximális előzékenységgel kell fogadni, egészen addig a határig, ahol már nemzeti presztízsünk látványos sérelme kezdődne. A fő célnak alárendelhető amerikai igényeket nyugodtan teljesíteni lehet írta visszaemlékezésében Nagy János, nyugalmazott nagykövet, aki között külügyminiszter-helyettesként tevékeny szerepet vállalt a Szent Korona hazatérésének előkészítésében. Tőle tudjuk azt is, hogy a hetvenes évek második felében érlelődött a számunkra pozitív döntés. Carter elnök, akinek mély vallásossága és humanista értékrendje közismert, komolyan vette, hogy neves amerikai és külföldi személyiségek egyre gyakrabban tették fel a kérdést: miért van még mindig Amerikában Szent István koronája? Ezt a kérdést tette fel Nagy Ferenc és Király Béla is. S ekkor Carter elnök, az ellenzőkkel szemben, a visszaadás mellett döntött. A teljes bizonyosságra azonban 1977 októberének első napjáig várni kellett. Cyrus Vance amerikai külügyminiszter akkor közölte

2 BUDAPESTI OBSITOS 2 New Yorkban Puja Frigyes magyar külügyminiszterrel: Carter elnök úgy döntött, hogy a Szent Koronát visszaszolgáltatja Magyarországnak, a magyar népnek. A visszaszolgáltatás technikai és protokolláris részleteit tisztázni kell. A- zonnal kijelölte az amerikai megbízottat: Philip M. Kaiser újdonsült budapesti nagykövetet. Cyrus Vance teljes titoktartást kért tőlünk Carter döntését illetően. Ismét felbolydult a politikai élet Washingtonban. Tiltakozó akciók, tüntetések indultak, ezen, néhány szenátor, képviselő, fontos polgármester is részt vett. A magyar e- migráció megosztott volt. A többség hallgatólagosan vagy tevőlegesen e- gyetértett Carter döntésével. A neves, magyar származású történész, John Lukacs pl. a Fehér Ház kérésére készített memorandumában úgy vélekedett, hogy az amerikai magyaroknak csak egy kicsiny, de hangos csoportja ellenzi a korona hazatérését. A döntő többség nem nagyon örül az ilyen hivatalos gesztusnak, de nem is ellenzi a korona visszaadását, már csak azért sem, mert százezrével járnak haza október 1-jén lezárult a Szent Korona hányattatásának hosszú szakasza. Hátravolt még egy sokkal rövidebb és kellemesebb szakasz: a hazaszállítás és az átadási ünnepség részleteinek kidolgozása a magyar és az amerikai megbízottak között. Mindent egyeztetni kellett még a beszédek szövegét is mindenben konszenzust kellett kialakítani. Ennek során túl kellett jutni a visszaadás ellenzői által felröppentett rémhíreken és követeléseken. Az egyik ilyen rémhír volt, hogy az Egyesült Államok nem az eredeti koronát, hanem annak másolatát fogja visszaadni. Két kiváló szakember, Kovács Éva művészettörténész és Szvetnik Joachim ötvös-restaurátor akik a jelvények szakmai átvételére Fort Knoxba utaztak megnyugtatott: vannak a koronának olyan pontjai, amelyeket csak ők ismernek. Fort Knoxban azonnal megállapították, hogy természetesen az eredeti korona van előttük húzta alá a nyugalmazott nagykövet. Az időpontokat az amerikai fél tűzte ki: január 5-én érkezik a Szent Korona Budapestre, és 6-án délutánra kérik a hivatalos átadást. Mi nem szóltunk bele a hazaérkezés pontos időpontjába. Gondoltuk, hogy valamikor napközben, így sokan láthatják majd a díszmenetet. Nem így történt. Az előkészületek eseményei és anekdotái közül csak néhányat említek. Lékai László bíboros, esztergomi érsek is legyen jelen a repülőtéri fogadtatásnál ÜNNEPEINK hangzott az egyik washingtoni kívánság. Megnyugvással vették tudomásul, hogy nemcsak ő, hanem a többi történelmi egyház feje is meghívást kap. Másik e- set: Kaiser nagykövet, diplomatikusan körüljárva a kérdést egyáltalán nem e- lőfeltételként vagy követelésként előadta azt a washingtoni kívánságot, hogy ne Kádár János vegye át a koronát és lehetőleg ne is legyen jelen az ünnepségen. Nálunk azonban már jóval korábban megszületett a döntés, hogy a Szent Koronát az Országgyűlés elnöke veszi át, Kádár János pedig nem szándékozik részt venni az ünnepségen. Olyan igény is érkezett Washingtonból, hogy a magyar fél jelentse ki: ha a korona hazajön, nem visszük azt Moszkvába. Ezt így, szó szerint, elfogadni nem lehetett, de arra nyugodtan kötelezettséget vállalhattunk, hogy ha a korona hazajön, soha többé nem fogja elhagyni Magyarország területét. További kívánság volt, hogy Magyarország ne támasszon kártérítési igényt az Egyesült Államokkal szemben a korona visszatartásáért. Ez így egyoldalú lett volna. Végül abban állapodtunk meg, hogy egyik fél sem támaszt ilyen igényt a másikkal szemben, az amerikaiak pl. azért, hogy őrizték, javították és hazaszállították a koronát. Szinte a legutolsó pillanatig foglalkozni kellett egy, a nemzetközi joggal talán alá is támasztható kívánsággal, hogy a korona, a megérkezés után, a hivatalos átadásig maradjon amerikai őrizetben. Ez azt sugallta, hogy a repülőtérről vigyük a jelvényeket az amerikai nagykövetségre. Ebből azonban már nagy zavar támadt volna. A tisztes kompromisszum az lett, hogy a parlamentben a magyar és az amerikai szakemberek végzik a dolgukat (átadás-átvétel), de az épületben lesz egy amerikai diplomata is, s a szakértői munka befejeztével az ő zsebébe vándorol vissza a láda kulcsa másnap reggelig. Vele együtt ott töltötte az éjszakát egyik diplomata munkatársam is. Közben az Országház kupolacsarnokát, az átadási ünnepség színhelyét is be kellett osztani. Középen az esemény méltóságához illő helyet foglalt el a korona és a koronázási ékszerek. A fennmaradt tér felét az amerikai vendégek, magyar és külföldi tudósítók kapták. A magyar résztvevőknek, vendégeknek mindössze 250 hely maradt. Hogyan lehet ezt a minimális számot elosztani, tekintettel a hatalmas érdeklődésre? Ezt a Külügyminisztérium nem vállalhatta. Ötven helyet fenntartottunk a protokoll vendégek részére, kétszáz meghívót pedig átadtunk a szakszervezeteknek, ifjúsági- és nőszervezeteknek, az írószövetségnek és más művészeti ágak szervezeteinek, a mezőgazdaság érdekképviseleteinek, stb. Osszák el ők. Meg kellett tervezni az átadási ünnepséget, egy pillanatra sem feledve, hogy fontos politikai eseményről van szó. Nem tudom, korábban elhangzott-e az Országházban egymás után a magyar és az amerikai himnusz, mert akkor igen. Kérdés volt, hogy mivel fejezzük be az ünnepséget? A Szózat akkoriban nem volt szereplője az ilyen ünnepségeknek. Kivéve az évenkénti tisztavatást a Kossuth téren. Amikor munkatársaim felhívták erre a figyelmemet, azonnal eldőlt, hogy a Szózat fogja zárni az ünnepséget és kísérni a kupolateremből ünnepélyesen kifelé gördülő koronát és a koronázási ékszereket. A magyarok arcán látni lehetett, hogy mély megrendüléssel élték át ezt a befejezést írta emlékeiben Nagy János, a korona hazatérésének 25. évfordulója alkalmából. Az idő múlásával lassan feledésbe merül, hogy harmincnégy évvel ezelőtt mi, hogyan és miért történt, ki mit és miért tett. A korona itthon van, s a többi koronázási ékszerrel együtt bárki által megtekinthető. Igaz, mozdult a helyéről, a Nemzeti Múzeumból az Országházba, de ez Magyarország határain belül történt. A palást az ereklyék közül az e- gyetlen, amelynek keletkezési ideje (1031) vitán felül áll - a Nemzeti Múzeumban maradt. Hatvanhat év után május 30-tól pedig újra katonák, honvéd koronaőr tisztek és tiszthelyettesek őrzik a magyar államiság jelképét. Bankói Pajtás Ernő október 25-én született Miskolcon. Édesapja katonatiszt volt, példáját követve ő is a katonai pályát választotta élethivatásul ben avatták hadnagygyá, majd a cs. kir. 34. Gyalogezredben kezdte meg szolgálatát ban már századparancsnok, 1935-ben kiváló e- redménnyel fejezte be a törzstiszti tanfolyamot, majd beosztott tisztként ben került a koronaőrséghez. Vitéz márkus batizfalvy Máriássy László utódaként január 1-től a Koronaőrség

3 ÜNNEPEINK TAGOZATOK ÉLETÉBŐL BUDAPESTI OBSITOS 3 parancsnokává nevezték ki. A második világháború végén a Szent Koronát a veszedelem elől menekítve, Mattsee-ban átadta az amerikai hadseregnek. A háború viszontagságai után a németországi Grabenstadtban telepedett le és ott is hunyt el december 5-én. Halála után több mint 40 évvel hozták hamvait hazájába. Bankói Pajtás Ernő ezredest 1993-ban a köztársasági elnök Szent István király ünnepén posztumusz vezérőrnaggyá nevezte ki. Farkasréti temetőbeli sírkövét nemzeti színű szalag díszíti, jelezvén, itt egy olyan ember nyugszik, aki igen sokat tett hazájáért, a magyar nemzetért. Kép és szöveg: Vastagh László Száz éves sportklub 98 éves tagja özv. Kovács Imréné, Dominek Anna (Anikánk) nőtagozatunk 98 éves korelnöke. Köztiszteletben álló, aktív klubtársunkról a napokban derültek ki fiatalkori emlékei a Pestújhelyi Mozaik júniusi számából. Anikánk sokszor mesél nekünk életének szebb és viharosabb emlékeiről de, amit most olvastunk, mindnyájunkat újra felcsigázott. Anika a 100 éves Pösöc (PSC), egykori röplabdázója volt. Mint minden csapatsport régen és ma is nagyszerű közösségi szelemet formál a fiatalokban. Anikánk nagyon művelt, friss szellemű és szimpatikus hölgy, aki mindmáig hetente hétfőn megjelenik tagozat összejöveteleinken, kártya partikon, nagyon szépen és frissen elkészített hajával, elegáns ruháiban, választékos és jókedvű beszélgetéseivel, amely mindannyiunkat elragad. Alacsony, de büszke, egyenes tartású, szőke, mosolygós és következetesen, jóakarattal, tanácsokkal lát el bennünket, a fiatalabb időseket mindmáig. Dominek Annát a 100 éves Pösöc évforduló alkalmával köszöntötték a sportklub vezetői, mint az egyetlen, ma még élő legidősebb tagtársat, aki sport- és fiatalkori élményeire így emlékezett: Hat-hét éves lehettem, amikor engem is levittek a zsolnai melletti PSC pályára. Akkor már voltak teniszpályák, télen meg jégpályák. Később focipálya is lett, igazi hírességekkel. Pingpongozók és úszók is sportoltak közöttünk. Szegények, de nagyon összetartóak voltunk s mindemellett jól tanultunk. Mindig fontosnak tartottam a nyelvek tanulását. Hat éves koromban Hollandiába, tizenegy éves koromban pedig Belgiumba kerültem, hogy felhizlaljanak. Szívesen emlékezem vissza csapattársaimra is. A torna alapeleme volt a testnevelésnek. És persze kötelező tantárgy volt. Az egyesületben nagyon jól éreztük magunkat, mindenki szívesen jött ide, hiszen a mozi mellett ez volt az egyetlen szórakozás. A jó hangulathoz az is hozzájárult, hogy nem számított ki a szegény, vagy gazdag. Nem azt nézték, hogy ez a postásnak a fia, vagy a lánya, a Pösöc sportegyesület megkülönböztetés nélkül mindenkit befogadott. Az életben persze voltak különbségek, hiszen a jómódúakat a postások és a rendőrök követték, a végére pedig a legszegényebbek maradtak. A játékosok szerették az egyesületet, a vezetők pedig állást kerestek nekik. Segítették őket az elhelyezkedésben a Phöbusunál, az elektromos műveknél. A PSC sikere egyrészt az emberi erőforrásban, másrészt az önkéntességben volt, ami 100 évvel ezelőtt is példa értékű lehetett mások számára. A tenisz esteket, táncesteket a bál és rendezőbizottság készítette elő társadalmi munkában. A bevételt a labdarúgó szakosztály kapta. Az Ilona utcában, egy hatalmas teremben még egy tánciskola is működött, a- hová a nővéremmel én is elmehettem. Itt-ott már elcsattant egy-két szerelmes csók, de semmi több. A templomban is szemezgettünk a fiúkkal. Ők külön ültek. Pestújhelyen rendkívül aktív, pezsgő társadalmi és kulturális élet folyt, hangulatos vendéglőkkel, kocsmákkal, táncmulatságokkal és színházi előadásokkal. A pestújhelyi Angol Park volt a szórakoztató központ. Pestújhelyen embernek vették az embert. A sportegyesület tagjaként éltem az életem minden szépségét. Rendezvények, bálok, szilveszteri mulatságok. Mindenütt ott voltam, ö- römteli volt az egész, a fiúk mindig hazakísértek bennünket, soha nem kellett egyedül hazamenni. Nagyon szerettem Pestújhelyen lakni, örök emlékem, az én hazám. A szívemhez nőtt, sok barátom és iskolatársam volt, de már elhaltak. Dominek Anna a PSC egyetlen élő röplabdázója nem rejtette véka alá mély érzéseit, kicsordult könnyeit. Nagyon jól esett neki, hogy egykori sportegyesülete nem felejtette el, hisz ő a 100 éves sportklub 98 éves tagja. Kedves Anikánk! Nagyon nagy odafigyeléssel hallgattuk és olvastuk személyes beszámolódat a majd éves emlékeidről. Reméljük, hogy még sok ilyet hallgathatunk tőled, rólad, mert egy kicsit mi is részesei lehettünk a szép régmúlt fiatalkorunknak, történeted kapcsán. További jó egészséget, testi-lelki frissességet kívánunk. Légy közöttünk még sokáig! *** 2012 májusában köszöntöttük özv. Újvári Sándornét, Erzsike nénit az idősek otthonában 100. születésnapja alkalmából. Erzsike néni férjével együtt az MH Budapesti Nyugállományúak Klubjának alapító tagjai, sőt néhai férje a klubunk elnöke is volt a kezdeti időkben. Erzsike néni sajnos beteges, de tiszta tudatával éli meg az évszázados évfordulót. Unokája, családja körében virágokkal, édességgel ünnepeltünk. Átadtuk neki az évfordulós emléklapot. Ő is, mi is jó e- gészséget kívánva köszöntünk el egymástól. Szeretnénk, ha klubunkból több hasonló szép korú ünnepséget érhetnénk meg, egészségben, szeretetben. Nagyon jó egészséget, békességet, s minél több tiszteletet és szeretetet kívánunk minden kedves klubtársunknak. Budapest főváros XIII. kerületének köztiszteletben álló polgármestere nőtagozatunk egyik kiválóságát Bertalan Istvánné, Margókánkat gyémánt oklevéllel köszöntötte 60 éve szerzett diplomája és munkássága elismeréseként még szeptemberben. Mindannyian gratulálunk e szép kitüntetéshez, valamint a nőtagozatban hosszú ideje végzett közösségi munkáját elismerve további jó egészséget, szeretetet és békességet kívánunk a mindig mosolygós, halk szavú, de határozott katonaözvegy klubtársunknak. Nagyon jó vele dolgozni, mert kiváló ötletei, színesítő rajzolatai kreatívan segítik munkánkat. Molnár Gyuláné nőtagozat elnöke

4 BUDAPESTI OBSITOS 4 Kertbarátok ünnepe A kertbarát tagozat az idén kétnapos augusztus 31. és szeptember 1. rendezvény keretében ünnepelte megalakulásának 40. évfordulóját. Immár négy évtizede, hogy 1972 őszén, a honvédség Budapesten és térségében élő kertészkedő hivatásos katonái és polgári alkalmazottai megalakították kertbarát szervezetüket. Azóta is eredményesen működnek az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja tagozataként. A kertbarát tagozat vezetése és tagjai igen büszkék eddigi tevékenységükre. A hosszú idő alatt nem váltak megfáradttá, sőt az utóbbi években aktivitásuk növekedett és létszámban is gyarapodtak. Ezért is és nem csak a kerek évforduló miatt határozták el, hogy a 40. évfordulót jelentőségéhez méltóan ünneplik meg. Az Obsitos szorgalmas olvasói emlékezhetnek az elmúlt év novemberi számban megjelent Tagozat kiállítás című írásra, amely a kertészeti kiállításról számolt be. Már akkor megfogalmazódott, hogy időben és alaposan kell felkészülni a 40. évforduló megünneplésére, melynek súlypontja a megemlékező ülés mellett szintén egy termékbemutató legyen. Természetesen ennek megfelelően kezdődött el a szervezés. Szponzorokat kellett találni, és persze megfelelő propagandára is szükség volt. Ennek eredménye a Csodakert című magazinban megjelent kétoldalas képes beszámoló az előkészületekről. Át kellett tekinteni a tagozat történetét, eldönteni a meghívandók körét, egyeztetni a helyszínt, az időpontokat, az emléklapok nyomtatását, stb. Volt tehát tennivaló. De legfőképpen a termékbemutatóra vállalkozóknak kellett ügyeskedni, hogy a mostani aszályos év ellenére is szép, üde, különleges és minőségi termékeket tudjanak letenni a kiállító asztalokra. Az ünnepség a Stefánia-palota két helyszínén zajlott. A termékbemutató a színházterem előtti galériában, az ünnepi megemlékezés pedig a Pódium bárban került megrendezésre. A galériát a kertbarátok már reggel hét órakor birtokba vették és mind a 19 kertbarát nagy hozzáértéssel, esztétikusan, a nézők érdeklődését felkeltően, egymást segítve készítette el bemutató asztalát. Volt egy rendhagyó kiállító is, aki pasztellképeket készített néhány kertbarát társa telkéről, melyek hangulatos hátteret biztosítottak. Időközben feltűntek a meghívott vendégek. A kertbarátok izgalommal várták a jól ismert 93 éves dr. Bálint Györgyöt, a magyar kertészet nagy varázslóját, a kertbarát tagozat egyik létrehozóját, és hosszú éveken át volt szakmai irányítóját. Gyuri bácsi súlyos balesetéből felépülve frissen, nagy taps közepette meg is érkezett, és jelenléte emelkedettebbé tette az egész ünnepséget. Megjött Nagy Z. Róbert, a Kertészek- és Kertbarátok Országos Szövetségének (KKOSZ), új elnöke, aki elvállalta a termékbemutató zsűri elnöki tisztét. Megjelent a kertészet másik nagy szaktekintélye dr. Győrffy Sándor mezőgazdasági szakíró, televíziós személyiség, aki most szaktudását zsűritagként hasznosította. A Honvéd Kulturális Központ Máténé Aranykovács Andrea képviselte. Először a kiállítás díjazottait hirdették ki. Az első díjat Vincze József és felesége, érdemelte ki budatétényi telkük szorgalmas munkát tükröző, kiváló termékeivel. Második díjas a Radványi házaspár lett bicskei kertjük bőséges terményeinek gusztusos bemutatásával. A harmadik díj Laczkó Bálinté lett, elsősorban szintén Bicskén termelt, nagy szakértelemmel és precizitással előállított boraiért. Különdíjat kapott Petrics Sándor és felesége, akiknek Pilisborosjenőn lévő telkük gyümölcsei tükrözik a gondos gazda előrelátását. Különdíjat kapott még Kámán Lajos az évfordulóra készített különleges születésnapi tortájáért. A díjkiosztás fényét emelte, hogy a díjakat az előzőekben felsorolt díszvendégek adták át. A KKOSZ elnöke ezt az alkalmat ragadta meg arra, hogy átadja az országos szövetség üdvözletét. Véleménye szerint a honvéd kertbarátok igazán kiváló munkát végeznek, jó a közösség, a tagok aktívak, kertészeti eredményeik pedig elismerésre méltóak. További jó munkát kívánt, melyhez az országos szövetség megad minden tőle elvárható segítséget. A Pódium bárban az ünnepséget Máténé Aranykovács Andrea nyitotta meg. Köszöntőjében elmondta, hogy beosztásából adódóan láthatta a kertbarátok szívvel-lélekkel végzett felkészülési munkáját. Ezen az ünnepségen, a termékbemutatón is érezni lehet ezt a lelkes hangulatot, vitalitást, amitől fel lehet TAGOZATOK ÉLETÉBŐL töltődni. Neki is van egy kis kertje, ahol tapasztalta, hogy a kert, az elvetett mag meghálálja a gondoskodást, a munkát, így meg tudja érteni a kert, a kerti munka szeretetét, a természettel való együttélést, a kertbarátok örömét. Ezt követően a tagozatelnök ünnepi beszédében felidézte a megalakulás körülményeit, és nagy tapsot kért a még ma is aktív alapító tagok: dr. Fehér Elekné, Zombori Vilmosné, Szabó Lajos és Barna Illés üdvözlésére. Igen meleg szavakkal köszönte meg Gyuri bácsi tevékenységét, elévülhetetlen érdemeit. U- gyancsak nagy elismeréssel beszélt az utána következő, és jelenleg is, immár 33 éve tevékenykedő szakmai vezető dr. Komiszár Lajos egyetemi főtanácsosról, szakmai munkájáról, a tagozat életében betöltött pedagógiai szerepéről, aki munkája elismeréseként egy értékes képzőművészeti albumot kapott. A beszéd minden fordulatát hosszadalmas lenne leírni, viszont azt a gondolatot, hogy a tagozat a honvédséghez tartozónak vallja magát, és a honvédség is mindig biztos háttere volt a tagozatnak, ez is hozzájárult ahhoz, hogy megértük a 40 éves évfordulót. Mindezekért köszönetét fejezte ki a kulturális központ és a nyugdíjas klub vezetőinek, munkatársainak. A tagságnak pedig megköszönte a lelkesedést, a szorgos munkát, az örömmel teli együttléteket. Erőt, egészséget, hosszú életet kívánt mind a tagságnak, mind a tagozatnak. Ezután Gyuri bácsi emelkedett szólásra. Őszinte meghatottsággal, lírai hangon köszönte a meghívást, örül a tagozat sikereinek. Beszélt a megalakulás körülményeiről, arról, hogy az akkori i- dők nagy fellendülést hoztak a kertészkedésben. Hasonló tendencia kezd most is kialakulni, a világ felismerte a kertészet fontosságát. Példaként mondta el, hogy Washingtonban, a Fehér Ház parkjának egy részét konyhakertté alakították át, amelyet Obama elnök felesége művel. Az elnök pedig megköveteli, hogy minden ebédhez kerüljön a kertből valami friss finomság. Reméli, hogy Magyarország ismét kertészeti nagyhatalom

5 TAGOZATOK ÉLETÉBŐL BUDAPESTI OBSITOS 5 lesz, s a kertbarát körök ennek alapjai. Nagyon fontos azonban, hogy bekapcsolódjon az új nemzedék is, ezért a fiatalokat mielőbb be kell vonni ebbe a munkába. A tagozat szakmai vezetője, dr. Komiszár Lajos is elmondta benyomásait, észrevételeit a folytonosságról és a megújulásról. Mint az ország egyik legjobb virágszakértője, nem tagadta meg önmagát, felhasználta az alkalmat arra, hogy beszéljen a virágok szépségéről és hasznáról. Kifejezte reményét, hogy a tagozat továbbra is zökkenőmentesen mindenki örömére és hasznára még hosszú ideig működni fog. Napirend szerint a közönségdíjak átadása következett. Amíg folytak a beszédek, a szavazatszámlálók megállapították, hogy a közönségnek is alapvetően a zsűri által is díjazott kiállítók tetszettek leginkább. Az első díj tekintetében még szavazatszám egyenlőség is volt, így két első díj és egy második díj átadására került sor. Harmadik díjat nem is osztottak. Így első díjasok lettek Radványiék és Vinczéék, a második díjat pedig Petricsék érdemelték ki a közönségtől. Ezt követően a tagozat ének és versmondó asszonyai egy kis kultúrműsorral álltak elő. Petrics Sándorné Mara elénekelte a Virágzik a rózsa című dalt, majd Élő Anna elszavalta a Kertész leszek című költeményt, Radványiné Katalin pedig előadta a Szőlősgazda éneke című verset. Végezetül az ajándékok és jutalmak átadása következett. Minden kiállító kertbarát egy kertápolási szerekből, eszközökből álló ajándékcsomagot kapott. A tagozat vezetése eddigi munkájukért és az évforduló méltó megünneplése érdekében kifejtett aktív tevékenységükért jutalomban részesítette Csütörtöki József, Góré József Tibor, Hoffmann József, Kolossváry Miklós, Petrics Sándor, Radványi Imréné, Szabó Sándorné, Tóth Károly és Vincze József kertbarátokat. A hosszúra nyúlt ünnepség végén következtek a már előkészített szendvicsek, pogácsák, sütemények, üdítők és Laczkó Bálint már említett kitűnő borai. Mindezek után még vidám táncmulatság is kikerekedett. Az ünnep elmúltával jönnek a dolgos hétköznapok. Jön az ősz, a betakarítás, a jövő évre, évekre való felkészülés ideje. A kertbarátoknak ez nem kevés feladatot, de rengeteg élményt, örömet ad a munkáért cserébe. Az ünnepség is ilyen adomány volt, és az, hogy a sokszor derékfájdító, izzadságos, de gyönyörű munka elismerésben részesül, az külön megerősíti a kertbarátokat abban a reményben, hogy megünneplik az 50. évfordulót is. Kolossváry Miklós nyugállományú alezredes, kertbarátok tagozat Híradók a Borvárosban Szeptember hónapban a híradó tagozat látogatást tett a Budafoki pincelabirintusban. Tervünknek megfelelően a borváros látogatás főszervezője Gregorné Ica klubtársunk vezetésével a Kosztolányi térről indultunk autóbusszal a budafoki Borvárosba. Tulajdonképpen az egész budafoki kerület egy nagy borváros (120 km hosszú pincelabirintus, ami szinte egyedül álló a világon). Mi a nemrég átadott Záborszky pincészetbe látogattunk, ahol Sárközi Tamás pincemester fogadott és kalauzolt bennünket a földalatti város csodálatos világában. Névadója Záborszky Nándor ( ) Budafok háború előtti polgármestere volt két mandátum ideig, között. A Borvárost a budafoki pincerendszer skanzenszerű földalatti borutcáján keresztül ismerhettük meg. A borászathoz kapcsolódó kézműves iparágakat az itt berendezett Mesterségek Múzeumának kiállítása mutatja be, a felújított pestiskápolnát, a barlanglakást és a történelmi hordósort, ami a pincerendszer múltjába enged lenyűgöző betekintést. Hazánkban egyedülálló, de még Európában is ritkaságnak számít a Záborszky pincészetben a Borváros legérdekesebb része a Borutca, ahol valami olyasmi valósult meg, amely eddig sohasem létezett. Tíz utca, tíz vidék olvad itt össze egyetlen utcába, hogy a lehető legátfogóbban mesélhessen a magyar borkultúra kialakulásáról. Valóban úgy éreztük, mintha egy sosem volt utcában barangolnánk a történelmet idéző házak között. Az utca oldalán skanzenszerűen elhelyezett présházhomlokzatok Magyarország tíz borvidékének jellegzetes építkezési hagyományait jelenítik meg. Így fér el egyetlen utcában Badacsony, Balatonboglár, Eger, Etyek-Buda, Mecsekalja, Somló, Sopron, Szekszárd, Tokajhegyalja és Villány. A Borutca végén láthattuk még a budafoki szőlőhegyi kápolna hű mását, amely méltó emléketállit a korabeli építkezési és hitszokásokról. A földalatti város egyik ágában panoptikum jellegű kiállításán láthattuk a borkultúrához tartozó mesterségeket. Látható itt többek között kádár, hajóács, fafaragó, és favágókat bemutató viasz szobrok. Ezen kívül megcsodálhattuk a muzeális hordósort és a művészien faragott hordófenekeket is. A lejárattal szemben látható a pince legrégebbi, 1934-ben faragott díszhordója a Judit hordó, és a nem sokkal később készült két testvérhordója, a Mária és Ilona hordók. A hordósor további művészi faragással díszített hordói a II. Világháborút követően készültek Budafok, Pécs és Eger címerét ábrázolják. A pince legkülönlegesebb hordója egy tojásformájú, kisméretű, úgynevezett transzporthordó, melynek előállításához a kádár szakma legkülönlegesebb fogásainak ismerete szükséges, így nem véletlen tehát, hogy a kádárok mestervizsga feladata volt. A hagyományos hordós tárolás mellett a nagy mennyiségű bor elhelyezésére a pincében 57 csempézett, úgynevezett cementhordó került kialakításra, melyek összesített űrtartalma liter. Ezek ma már nincsenek használatban, azonban a borászati technológiák bemutatásának részeként megtekinthetők. Tárlatvezetőnk a pincesor végén egy nagyon érdekes és ritka domborművet mutatott, amely nem tartozik szorosan a borkultúra ismertetéséhez. A hiszek egy vers szerzőjének faragott domborművét, neve kevésbé ismert Papp Váryné Sziklay Szeréna. Ma már csak az idősebb korosztály emlékszik a 125-éve született versre, amely a Trianonban megcsonkított ország lakóiban tartotta a lelket. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Borváros látogatásunk ezzel még nem ért véget, befejezésképen az pincemester mindenkit meghívott egy pohár igazi minőségi soproni kékfrankosra, amivel koccintottunk arra, hogy élményben, látványban és ismeretekben gazdagabbak lettünk a nap folyamán. Hazafelé megköszöntük a szervezőnknek a munkáját, amivel lehetővé tette számunkra, hogy a borkultúra tudományában tapasztaltabbak lehetünk. Soós Tamás nyugállományú alezredes, híradó tagozat

6 BUDAPESTI OBSITOS 6 Éljen, növekedjék és virágozzék Augusztus 20. államalapításunk ünnepe alkalomból Debrecen 1966 óta virágkarnevált rendez. Az idei karnevál Kodály Zoltán jókívánságait választotta jeligének: vivat, cres-cat, floreat azaz éljen, növekedjék és virágozzék. A hátországi tagozat csoportjának odautazását fél éves szervezői munka előzte meg, melyet elnökünk Henzsely István kezdeményezett az érdemi munkát tagtársunk Pósa László nyugállományú őrnagy és felesége Valika, bonyolított le, akik debreceni lakosok. Augusztus 19-én vonattal érkeztünk és az állomás épületében megcsodálhattuk Domanovszky Endre festőművész sgraffitóit, mely két hatalmas falfelületet foglal el. Egyik oldalon a Debreceni piac van a másikon a debreceni ötös fogat. Rövid séta után szálláshelyünkre a Gulyás Pál kollégiumban érkeztünk. Gulyás Pál debreceni költő volt. A város szülötte, és itt is élt. Mindössze 45 évesen halt meg. Még 20 éves sem volt, amikor az első világháború véget ért és meghalt mielőtt a második világháború befejeződött volna. Hattyú dalában írja: Hadd haljak meg úgy, hogy megleltem, Hadd haljak meg úgy, hogy átöleltem, a meszsze szálló szép eget, mit utolérni nem lehet. A szállás elfoglalása után az ebéd következett, melyet a Pósa házaspár főzött csoportunknak, melyhez a korábban ide utazó Kenyeres házaspár segédkezett. Kenyeres Marika, aki anno debreceni bölcsészhallgató volt most az idegenvezetőnk lett. Szinte minden ház történelem és ő mindegyikről tudott mondani emlékeket. Így megmutatta nekünk Szabó Lőrinc Tücsökzene verséből idézett órás és ékszerész boltot is. Guruló vaskocka s kocsija micsoda játék S vágy és való között egyszer csak átléptem a küszöböt, és egy bolt felett cégtáblát láttam és rajta, hogy Órás és ékszerész arany betűket megnéztem megint órás? Az! Istenem! Eszerint gyúltam ki, itt egy órás lakik és hirdeti, hogy mivel foglalkozik. Megnéztük még Szabó Magda regényeiben leirt Dóczi kollégiumot és a Rickl házat is. A Csokonai színházat, mely 1865-ben nyitotta meg kapuit a Bánk Bánnal melyben Gertrudiuszt Laborfalvi Róza játszotta. Ekkor írta Jókai Mór: Puritán hitnek ősi városában, hiú látványnak nem csak szellemünknek é- pülhetett-e ház ezért oltár. Este a Viktória étterem különtermében vacsoráztunk, majd harmonikás húzta a csoport nótáit. Itt Koós Tibi és Kendéné Rózsika nótafáink segítették az éneklőket. Táncoltunk, mulattunk, késő este értünk szálláshelyünkre. Huszadikán hat órakor reggeliztünk, mert a karneválra el kellett foglalni a helyünket. Hiába volt jegyünk a helyek nem voltak számozva. A felvonulás pedig nyolc órakor kezdődött az országzászló felvonásával, majd a Himnusz adta tisztelet után indultak először a kerékpárosok. Bárki felvirágzott biciklijével benevezhetett. Nagyon hangulatos volt. Utánuk jöttek a feldíszített autók, elsőnek a Szent Korona. Az autók között majorett csoportok aranyos kis ruhácskáikban, fantasztikus frizurákban és nagyszerű koreográfiákra táncoltak. Nem győztünk gyönyörködni. A hét tagú zsűri díjat és helyezést adott ki, melynek tagjai között feltűnt Risztov Éva olimpiai bajnok úszó, Ungvári Miklós olimpiai ezüstérmes cselgáncsozó, valamint Franciaországban élő gróf Nádasdy Borbála, aki azon fáradozik,hogy hazánk kulturális kincseivel megismertesse a franciákat. A felvonulás délben ért véget. Az ebédet követően Marika városnézésre invitált bennünket. Délután a Veres templom falfestményeit csodálhattuk. Szinte e- gyedülálló Európában ez az ikonográfia. Emberi alakot nem ábrázol a református egyház, csak keresztyén szimbólumokat. Ezután következett a Szt. Anna templom gyönyörű freskói. Ebben a templomban őrzik a torinói lepel hiteles másolatát. A Csonka- és a Nagytemplom maradt sétánk végére. Este a tűzijáték koronázta meg a napot. Másnap Zsuzsi vonatoztunk, mely 1882 óta jár. Végleges országos műemléki védettség alá ke-rült. Ez egy 16 km hosszú kisvasút, mely Debrecen környéki erdőkben jár. Megállói Fancsika, Csereerdő, Ördögárok itt húzódik a honfoglalás kori Csörsz árok, Erdészlak, Martinka, Sámsoni út, Haláperdő, és a Hármas hegyaljai végállomás, ahol kiépített pihenőközpont és rönk játszótér is van. De minden megállóhoz pihenőhelyek tartoznak és turistajelzéssel ellátott sétautakon gyalogosan folytatható az út tovább. Pósa Laciék ide hozták ki az ebédet, finom pörköltet, melyet, mint a sáskák fogyasztottunk el. Laci segítője volt még e három napban Farkas András nyugállományú alezredes, akivel együtt dolgozott a cserépfalvi légvédelmi bázison. Kellemes ember, mintha mindig velünk élt volna. E három napban ismertük meg a helyi nőtagozat elnök asszonyát, Szabóné Katát is. Élményekben gazdag három napot hagytunk magunk mögött. A kis csoport nevében köszönetet mondunk Pósa Lászlónak és feleségének Valikának, a TAGOZATOK ÉLETÉBŐL sok törődésért, gondoskodásért. Móricz Zsigmond írta: úgy lett magától a város, mint mezők füve, s úgy fejlődik, mint erdők koszorúi mennyi ég, mennyi levegő, mennyi tágasság Üdülés Balatonkenesén Ez évben először üdültünk csoportosan Balatonkenesén, ahol gyönyörű nyárvégi napsütésben pihentünk és élveztük a Balaton vizét. Nemcsak fürödtünk, hanem minden napra kisebb programokat is szerveztünk. Így a helyi tájház látogatását, ahol Vér László gondnok Balatonkenese díszpolgára tartott tájékoztatót, aki szintén nyugdíjas katona. Honismereti munkája: a régi tárgyak gyűjtése, restaurálása. Helyet kapott még a tájházban a két világháborúban hősi halált halt helyi lakosoknak emléket állító Hősők Könyve is. Jártunk Balatonfüreden is, ahol a Jókai ház, a kerek templom, a sétány, a Horváth ház adott programot. Egy szüreti felvonuláson is részt vettünk Balatonalmádiban. Színes érdekes esemény volt. Az üdülő táncestet rendezett a vendégeknek. Gyönyörű nyárvégi estén, szabadtéren jártuk a tvisztet. Sütöttünk szalonnát is, hallgattunk tangóharmonikást a borozóban és hajókiránduláson láttuk a naplementét, no meg az aranyhidat. Köszönet illeti Goórné Majoros Gertrud programszervező és Számfia Balázs rendezvényszervező a segítőkész munkáját, az üdülő elhelyezési és élelmezési munkatársainak is a kifogástalan ellátásért. A kedvező tapasztalatokra alapozva elhatároztuk jövőre is üdülünk csoportosan Balatonkenesén. Henzselyné Buzás Margit hátországi tagozat A Magyar Köztársaság Elnöke Soós Sándor énekes, a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. nyugalmazott karnagya részére a dalkultúránk ápolásáért, az amatőr kórusmozgalomban végzett több évtizedes tevékenységéért énekművészi életpályája elismeréseként a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta augusztus 8-án.

7 TAGOZATOK ÉLETÉBŐL BUDAPESTI OBSITOS 7 Országos találkozó Az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja Rákóczista tagozat vezetőségének szervezésében szeptember 22-én a Honvéd Kulturális Központ Regiment éttermében került sor a Rákóczisták ez évi országos találkozójára. Az között működött II. Rákóczi Ferenc Katonai Középiskola volt növendékei, tanárai, vezető- és nevelőtisztjei a hagyományőrzés és a barátság ápolásának jegyében 2009 óta már negyedik alkalommal tartották meg a Rákóczisták Napjaként rendszeressé vált összejövetelüket. A közel 140 fő részvételével megtartott kitűnő hangulatú rendezvényt Hárai Tibor, a tagozat elnöke nyitotta meg, egyben a résztvevők nevében tisztelettel köszöntötte dr. Asztalos Károlyt, aki éppen a találkozó napján ünnepelte 75. születésnapját. Ezt követően B. Nagy Péter elnökhelyettes tartott üdvözlő beszédet. - Köszöntelek benneteket, kik szép és tartalmas életet éltetek, s csak a jót érdemlitek. Hívek maradtatok az értékekhez, mit az Alma Mater adott, így a haza tőletek csak hasznosat és jót kapott. Indulónk a Rákóczisták lelkesítő éneke örökre szívünkben él, elkísér, velünk van, erőt ad egy teljes életre. Egy nagy generáció tagjai voltunk és vagyunk, s ebből engedni nem tudunk és nem is a- karunk! Most itt vagyunk, emlékezzünk elvégzett munkánkra, a múltunkra büszkék legyünk! mondta többek között a szónok. A jó hangulatot csak fokozta Zalai Lídia operaénekesnő, aki népszerű operettekből adott elő vidám és a résztvevők ifjú éveire emlékeztető romantikus dalokat. Ehhez járult hozzá a tagozat pártoló tagjának, Berényiné Holló Ila író, költő és festőművésznő olajfestményként alkotott Rákóczi portréja, melyet tiszteletből a tagozatnak adományozott. Az alkotást köszönettel az elnök vette át méltó megőrzésre egyúttal bemutatta Holló Ila művészi életútját, valamint azt a kiállítást, melyet a művésznő festményeiből rendeztek a találkozón. A névadót ábrázoló festmény állandó klubhelyiségük falát díszíti a Honvéd Kulturális Köz-pontban. Vidám és izgalmas perceket okozott a résztvevők körében Horváth Gyuszi totó-szelvénye, melyen volt iskola néhány fontosabb eseménye, jellemző ismertetőjegyei szerepeltek és több mint 50 évvel ezelőtti időszakra vonatkozó konkrét visszaemlékezésre inspiráltak. A vetélkedő győztese szimbolikus ajándékot kapott. A találkozón szponzori, személyes felajánlási és gyűjtési akciót indítottak a II. Rákóczi Ferenc Katonai Középiskola történetéről, legszebb ifjúkori az iskolán töltött éveik felejthetetlen élményeiről, számos Rákóczista életútjáról, visszaemlékezéseiről szóló könyv megjelentetésének költségfedezetéhez. Az anyag, melyen évek óta dolgoznak, elektronikus és nyomtatott könyv formájában is kiadásra kerül és az iskola szeptember 21-én történt megnyitásának 60. évfordulója alkalmából szeptember 21-én, a jubileumi Rákóczisták napján Mátyásföldön kerül átadásra. A felajánlások alapján előreláthatólag máris közel félmillió forint áll majd rendelkezésükre, de a gyűjtést természetesen folytatják. Az ünnepi menüt követően több órán át tartó kellemes baráti beszélgetésekkel, tréfálkozásokkal ért véget az ez évi országos találkozó. Hárai Tibor tagozat elnök Vakáció Horvátországban A személyügyi tagozat ez évben ismét a Magyar Autóklub utazási irodájával együttműködve szervezte nyári programjának kiemelkedő eseményét a négy napos horvátországi kirándulást. Úti célunk az Adria, közelebbről az istriai félsziget volt. Kísérőnk Kalocsay Nóra kisasszony már ismerősként gondoskodott csoportunkról. Körültekintő figyelmességével biztosította, hogy utazásunk jó hangulatban teljék és a látnivalók mellett minél több új ismeretre is szert tehessünk. Kényelmes autóbuszunk néhány rövid megállás után érkezett a Monarchia híres üdülővárosába, Opatijába. A város és a kis szigeteivel messziről kéklő tenger szikrázó napsütéssel fogadott bennünket. A néha megjelenő viharfelhők nem o- koztak gondot. Szemünket elkápráztatta a buja vegetáció színpompás világa. Szálláshelyünk a mesés ódon kisvárosban, Vrasarban volt, ahol kitűnő elhelyezésben és ellátásban részesültünk. E- mellé lenyűgöző látványt nyújtottak előttünk a tengerből kimagasló sziklaszirtek, mögöttünk pedig a parton zöldellő ciprusok és a virágokkal borított villák. Kellemes sétákat tettünk Pulában, ahol körbejártuk a római kori amfiteátrum kolosszus maradványait, szinte láttuk a gladiátorok küzdelmét. Majd Porec következett gyönyörű főutcájával, a Szent Eufráziusz bazilikával. (UNESCO világörökség) Utunk egyik legizgalmasabb része a Limszkij-fjordhoz kötődik, ahol a hirtelen jött özönvízszerű esőben elhajóztunk Winetou filmbeli barlangjához. Ezt követően egy évszázados családi hagyományokra épülő borházat látogattunk meg Vizinadaban, ebben a festői kisvárosban. Utunk legemlékezetesebb élményét Európa egyik legnagyobb és leggyönyörűbb barlang-rendszerének, a postojnai cseppkőbarlang megtekintése jelentette. Akik ezt a barlangi sétát végigjárták, azok egyhamar nem felejtik el ezt a leírhatatlan élményt. Szurdok György nyugállományú alezredes Állatkerti séta Esőmentes szép reggel várt bennünket október elsején, amikor lelkes kis csoportunk találkozott az állatkertnél. Az egy évvel korábbi séta megismétlése volt találkozásunk célja az idősek világnapján, amely kis módosítással valósult meg. Egy esztendővel ezelőtt az idősek világnapján a belépő a Budapesti Állatkertbe az idősek számára ingyenes volt, most nyugdíjas kedvezménnyel 1250 Ft., ami jelentős árkülönbség. A másik változás, hogy a főbejárat körülkerítve, lezárva fogadott, átalakítás miatt, mint később kiderült a felújítás az állatkert egészére jellemző ami, természetesen pozitív értelemben változást hoz. Az idősek világnapja elsősorban bennünket érint, az állatkerti séta a kapcsolódó rendezvények egy kis szelete. Az ENSZ 1991-ben szervezte meg először az idősek világnapja programsorozatát

8 BUDAPESTI OBSITOS 8 TAGOZATOK ÉLETÉBŐL OLVASÓINK ÍRTÁK október elsején. A cél az volt, hogy felhívják a figyelmet a méltóságteljes időskorra, felvessék az idősek gazdaságba történő visszaintegrálását, mivel évről évre csökken az európai országokban az aktív dolgozók aránya. Földünkön jelenleg 600 millió főt meghaladó idős él, a következő két évtizedben ez a szám megkétszereződik. Hazánkban is, mint máshol Európában egyre kevesebb gyermek születik. Tendencia a társadalom intenzív elöregedése. A statisztikai adatok alapján a 60 év felettiek számítanak időskorúnak, de mi többségünkben állítjuk, mindenki annyi idős, amennyinek érzi magát. A híradó tagozatnál arra törekszünk, hogy még most is zömmel 70 év felett élményekkel gazdagított programokat szervezzünk, az újdonságokra vevők maradjunk, korunk ellenére fiatalosan alkalmazkodjunk a megváltozott, talán romló körülményekhez. Büszkék vagyunk aktív, hasznot és értéket teremtő múltunkra, ez erőt ad most is ahhoz, hogy nyugállományú híradó közösségünkben, a régi nagycsalád tagjaként örülni tudjunk az együtt, vidáman töltött óráknak. Az állatkerti séta, jellegénél fogva egészséges, értelmet, érzelmeket is gazdagító időtöltés. A megújuló állatkert korábban nem látott programokat ad, ismereteket bővít, korszerű megoldásokkal az emberiség, sőt ezen túl az élővilág fejlődésével foglalkozva maradandó élmény nyújt. A varázshegy nagy, új kiállítótermei látványosan, közérthetően visznek a régmúlt állatvilágba, bemutatva azt is hogyan látják az állatok a világot az ő szemükkel. Az evolúció változtathatatlan érvényesülése igazolja, nincs út visszafelé. Az ó- riások kora lejárt, nincs óriáspolip, a dinoszauruszok is kihaltak, a kardfogú ó- riástigris, az óriás medve csak a bemutató teremben láthatóak. Nincsenek, mert nem tudtak alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Alkalmazkodtak a csótányok, a pillangók, amik valójában álcázott hernyók, a szorgos hangyák, a hallgatag halak, a szabadon szárnyaló madarak és az ember, fegyvereivel az alkalmazkodó fajok csúcsragadozója. Látványosság a fóka, móka, Noé és Jacques fókaakrobatákkal, az elefántiskola, a délutáni hancúrozás borjúfókákkal és pingvinekkel, a pelikánok reggelije, a félmajom parádé, a világ legnagyobb gyíkjának uzsonnája és természetesen a klasszikus látnivalók az állatkert házaiban, a kifutókon, a barlangteremben, a nagy tavon, a pálmaházban, az akváriumok vízében és sok más helyen. Az állatkert egy egész napos tartalmas, ér- dekes, minden szempontból hasznos programot kínál, élni kell vele. A Budapest Zoo a világ egyik legszebb állatkertje, látogatásunk alatt úton-útfélen külföldiekkel találkoztunk, büszkén értékeljük, látogassuk még többen mi, magyarok is. B. Nagy Péter híradó tagozat Itt van az ősz, itt az influenza Beköszöntött az ősz és vele együtt a vírus, meghűléses betegségek szezonja is. Már október első heteiben, még a lehűlés előtt, egyre többen panaszkodtak levertségre, légúti betegségekre. A köhögés, a nátha és a torokfájás szinte minden közösségben jellemző volt az elmúlt napokban. A szakemberek általában a betegségek megelőzésére buzdítanak, felhívják a figyelmet az immunrendszerünk erősítésére. A szezonális zöldség és gyümölcs fogyasztására. De mik azok az őszi szezonális immunerősítő vitaminban gazdag gyümölcsök? Magas C-vitamintartalmú gyümölcs a körte, amelynek jelentős a kálium, vas és foszfortartalma, és segít az emésztésben. Megfázásos megbetegedések esetén a- jánlott fogyasztani az ilyenkor érő sütőtököt, C- és E-vitamin tartalmának köszönhetően kitűnő antioxidáns, emellett bőrregeneráló hatásáról ismert. Szintén a meghűléses betegségek leküzdésében segít a szőlő energia dús húsa, piros fajtája a szív és érrendszeri megbetegedésekkel veszi fel a harcot. Nagyon jó betegség megelőző és gyógyító hatású őszi gyümölcs a szilva, amely olyan létfontosságú anyagokat tartalmaz, mint a kalcium, kálium, magnézium és foszfor, valamint a C-vitamin felszívódását segítő cink, amely a cukorbetegség megelőzésében segít. Az immunrendszer erősítését jó néhány, napjainkban kedvelt táplálék kiegészítő is segítheti, a patikákban, vagy bio boltokban kapható grépfruit magolaj néhány cseppje, teába csepegtetve védelmet jelenthet a vírusos megbetegedésekkel szemben. Hasonló gyógyító hatású az echinacea-csepp, amely részben a nyelven keresztül felszívódva kerül a szervezetbe. Igen hasznos tanács a cseppfertőzéses vírusok elkerülésére a rendszeres kézmosás, vagy vékony kesztyű használata a tömegközlekedési eszközökön. A másik legbiztosabb védelem az influenzaszezon előtt, ami még mindég nem késő a védőoltás ben úgynevezett háromkomponensű az influenza elleni oltás. A vakcina tartalmazza a már H1N1 vírus egyik változatát, valamint két új vírustörzset a Yamagatát és a H3N2-t is. A 2012-es év újdonsága az úgynevezett mikro tűs oltás. Ennek előnye, hogy egyrészt kevésbé fájdalmas, mivel nem az izomba, hanem bőr alá adják be, másrészt ezzel a változattal a vérzékenyek is olthatók. Az influenza szempontjából rizikócsoportnak számítanak a várandós nők, a krónikus betegek, a félévesnél idősebb gyerekek, az idősek, illetve a nagyobb közösségben dolgozók. Számukra ingyenes oltóanyagot biztosít az állam. E- zek a térítésmentes vakcinák már kérhetők a háziorvosnál. A vakcinával történő védettség természetesen így sem 100%- os, egészséges embereknél 90%-ot jelent, az immunkárosodott egyéneknél pedig 50%-ot. De ha mégis megfertőződtél, akkor legfontosabb dolog a C- vitamin pótlása. Erősítsd az immunrendszeredet a legbiztosabb forrásokkal! Fogyassz minél több citrusfélét, zöldpaprikát, csipkebogyót, savanyú káposztát. Soós Tamás nyugállományú alezredes híradó tagozat A mosoly értéke Semmibe sem kerül, de sokat teremt. Gazdaggá teszi azokat, akik kapják, és nem juttatja koldusbotra azokat, akik adják. Egy pillanatig él csak, de emléke néha örökké megmarad. Senki sem o- lyan gazdag, hogy meglehetne nélküle és senki sem olyan szegény, hogy ne lenne gazdagabb tőle. Nem jelent földi javakat senki számara: nem lehet megvenni, elkérni, kölcsönadni vagy ellopni csak önként lehet odaadni. Ha valaki már túlfáradt ahhoz, hogy mosolyogni tudjon, akkor legalább te nézz rá derülten. Senkinek nincs annyira szüksége a mosolyra, mint annak, aki maga már nem tud mosolyogni! Ha meg akarod kedveltetni magad az emberekkel, akkor mosolyogj! Vastagh László

9 OLVASÓINK ÍRTÁK BUDAPESTI OBSITOS 9 Karácsonyi ajándék A férfi lassan megmozdult, átfagyott tagjait dörzsölgette. Gondolataiban, a régmúlt karácsonyok emlékei kavarogtak. A meghitt gyerekkori karácsonyok, amikor a nagy barna mackót, vagy a villanyvonatot kapta. A későbbi éveken, amikor már felnőttként saját családjával ünnepelt. A kislánya földöntúli boldogsága a játék baba, vagy a bababútor láttán. Istenem, hogy tudott örülni, és mennyire szeretett hozzábújni gondolta a férfi. Mennyire apás volt. Már régóta nem várta a karácsonyokat, sőt egy idő óta egyenesen gyűlölte. A válása utáni magányos karácsonyokra sem szívesen gondolt. Amióta pedig az utcán tengette életét, gyűlölt minden ünnepet. Ez a hatodik karácsony, amit hajléktalanként az utcán élt meg, és számára csak az emlékek maradtak. Megszokta a számkivetettek és megvetettek életét. Először még zavarta egy-egy szánakozó adomány elfogadása, mára azonban a teljes közönyösség és beletörődés vált az életszemléletévé. A telet nem szerette a hideg miatt, a többi évszakok elfogadhatóvá váltak. A lényeg, hogy legyen egy kis ennivaló és néha-néha valami innivaló. Az ital, az jó. Elbódít és segít elfeledtetni a kilátástalan helyzetet. Ismét érezte a csontokig hatoló hideget. Felnézett az égre és úgy gondolta, között lehet az idő. Elhatározta, hogy minden ellenérzését félretéve, elmegy a menhelyre ebédelni. Nem szerette a menhelyet. Nem tudta meghatározni az okát, de nem szerette. A menhelyen jó meleg, néhány ismerős sorstárs barátságos köszöntése, és ünnepinek éppen nem nevezhető ebéd fogadta. Az ebédosztó, mikor rákerült a sor megkérdezte, tegnap este miért nem jött, hiszen sült hús volt és még egy szelet sütemény is. A férfi csak megrántotta a vállát, de nem válaszolt. Az ebédosztó mintegy kárpótlásul két kemény tojást adott a főzelék mellé. A leves meleg és sós volt. Más jót nem igen lehetett elmondani az ételről. A főzelék íztelen volt, ráadásul nem is szerette. De meg kell enni, mert szüksége van az energiára. A férfi lassan evett és minden falatot jól megrágott. Nem volt miért sietni. Régóta nem volt miért sietni. A két tojást a végére hagyta, majd gondolva a holnapra is, csak az egyiket ette meg. A másik kemény tojást egy kétes tisztaságú zsebkendőbe csavarta és a szatyorba rejtette. Amikor kifelé indult, meglátta a menhely vezetőjét. Nem akart vele találkozni, mert tudta, hogy megint rákezdi, hogy miért az utcán tölti az éjszakát. Szerencséje volt, mert megállították a menhely vezetőjét. A férfi kihasználva a helyzetet, gyorsan távozott. Az utcán csoszogva megindult a körút felé. Azt gondolta, karácsony lévén az emberek talán adakozóbbak. A szokott helyére ment. Igaz, nem a legjobb hely volt a körúton, de néha egészen jó kis pénz összejött. A forgalom hullámzó, de inkább gyér volt. Ennek megfelelően a kocsiból kinyújtott forintok is igen kevés összeget adtak ki. Már sötétedni kezdett, és alig több mint négyszáz forint gyűlt össze. Megvárom, amíg teljesen besötétedik gondolta a férfi, azután elmegyek. Sok jó már úgysem lesz. Ahogy csoszogott a kocsik között látta, hogy a következő autó ablaka leereszkedik és egy kéz az alamizsnát nyújtja. Odacsoszogott, hogy elvegye a pénzt. A férfi és a sofőrülésen ülő nő tekintete egyszerre találkoztak. Mindketten megkövülve nézték a másikat. - Apa? - csúszott ki önkéntelenül a nő száján a kérdés. - Kislányom dadogta a férfi zavartan. A lámpa zöldre váltott, de a nő nem indult el. A két ember zavartan megmerevedve nézte egymást. - Anya miért nem indulsz már? csivitelte a hátsó ülésen ülő aranyszőke hajú kisfiú. - Drágám, valami baj van? kérdezte a nő mellett ülő férfi is. A hátsó kocsik előbb bősz dudálásba kezdtek, majd szép sorban kikerülték a zöld lámpánál veszteglő kocsit. A nő visszarakta a fémpénzt a tárcájába, hosszasan kotorászott benne, majd a férfi kezébe nyomott két papírbankót. Az ismét zöldre váltó lámpánál, visító kerekekkel indítva, vadul elszáguldott az autó. A férfi a kezében lévő két darab ötezrest nézte, és szeme megtelt könynyel. Először könnyezett amióta az utcán él, és először érezte, hogy megalázták. Vastagh László Hagyományok Szent János pohara: Jánosáldás, boráldás Karácsony ünnepkörében népszerű volt hajdan Szent János evangelista (apostol) napja, amikor megáldották a bort, és áldást mondtak (december 27.) Régi hagyomány ez, amelyet még több olyan helyen is megtartanak, főleg borvidékeken. Szent Ágoston informál arról, hogy a hívek kérték a papot: János evangéliumának könyvét helyezze a fejükre és olvassa fel az evangélium elejét. ( Kezdetben volt az Ige, és az Ige istennél volt Az Ige testté lett ). Mivel ennek a veszélyben hatalmat tulajdonítottak. A borral való köszöntés, áldomás már a XI. században felbukkant írja Bálint Sándor. A X. században a lovagi udvarokban búcsúzásnál (csatába induláskor) János poharat emeltek. Előzmény, hogy a középkorban a szentek ünnepén a templomban a hívek ittak a tiszteletükre. Bizonyára a pogány szentek nevében. Ezért áldották meg a bort. S mivel a pap a szentmisében a szőlő levét Krisztus vérévé változtatja (emlékezve az utolsó vacsorára), illő, hogy e nemes italt tisztelettel fogyasszák. Az áldomásból szentelmény lett, ezzel ellensúlyozta az egyház a germánok napfordulós kicsapongásait. Igazolásul Krisztus szavaira hivatkoztak: Ki tudjátok-e inni a poharat, melyet én inni fogok? János szobor- és képábrázolásán ezért látni gyakran a kelyhet. Pannonhalmán a régi időktől megáldották az újbort Szent János ünnepén s ettől kezdve itták is azt. A megszentelt bor a lakodalomban is előkerült, az új pár ezzel kezdte a lakomát. A János pohár megtalálható a Don Juan motívumban is: Két vőfély lakodalomba hívta a temetői koponyát. Elfogadja a meghívást. A pap figyelmezteti őket: Szent János poharával köszöntsék! Aztán a koponya hívja meg vendéglátóit, de a pap körmenettel érkezik a temetőbe s először Szent János poharát fogyasztják. Mire a koponya megszólal: Szerencsétek, hogy Jánosáldással köszöntöttetek. Máskor ne háborgassátok a holtak nyugalmát. Jobbágy Zoltán nyugállományú ezredes, F-I. tagozat

10 BUDAPESTI OBSITOS 10 Honvéd Kulturális Központ programajánló NOVEMBER 4. vasárnap 11. óra Halász Judit koncert Helyszín: Színházterem Honvéd belépő 1500 Ft., vendég belépő 2000 Ft. Minden vasárnap 17. óra Zenés táncest Kristály Duo Helyszín: Pódium bár Honvéd belépő 600 Ft., vendég belépő 800 Ft. 8. csütörtök 17 óra Mindenki hadtudománya szabadegyetem előadássorozat a Magyar Hadtudomány Társasággal közös szervezésben. A NATO partnerségi kapcsolatai a évi Chicago-i csúcsértekezlet fényében. Előadó: Siposné Dr. Kecskeméthy Klára ezredes. Helyszín: Gobelin terem Belépés díjtalan! 8. csütörtök óra MH Központi Zenekar koncertje Musical, filmzene. Helyszín: Színházterem Belépés díjtalan, regisztráció szükséges! 8. csütörtök A Magyar Altiszt ismeretterjesztő kiállítás. Helyszín: Caffé Galéria 8. csütörtök (szervezés alatt) A Magyar Altiszt Somogyi Győző kiállítása. Helyszín: Stefánia Galéria 11. vasárnap 11 óra és 15 óra Tündér Tercia zenés interaktív mesejáték Helyszín: Pódium bár Belépő: 1300 Ft. 20 fő felett csoportos kedvezmény 13. kedd óra Latin Varázs koncert Helyszín: Zászlós terem, Kürtös terem Vendéglátás: Regiment étterem Honvéd belépő: 1200 Ft., vendég belépő 1500 Ft. 16. péntek 18. óra Honvéd Társasági Est Nautilus Együttes Helyszín: Regiment étterem Honvédeknek a belépés díjtalan. Nautilus tagoknak a belépő 1000 Ft., vendég belépő 1500 Ft. 21. szerda 18 óra MH Központi Zenekar jubileumi koncertje Balázs Árpád tiszteletére. Helyszín: Színházterem Belépés díjtalan, regisztráció szükséges! 22. csütörtök 17 óra Szigetkeresők A Nyírő Gyula Kórház pszichiátriai betegeinek kiállítása Helyszín: Caffé Galéria 23. péntek 19 óra Kamaraszínházi esték Gogol: Egy ő- rült naplója monodráma Körtvélyessy Zsolt Jászai Mari-díjas színművész előadásában Helyszín: Pódium bár Honvéd belépő 1000 Ft., vendég belépő 1500 Ft. 24. szombat 19 óra Erzsébet és Katalin bál a Stefánia-palotában Vendégművész: Mészáros Árpád Zsolt Helyszín: Stefánia Palota Zenél: a G&B Zenekar Honvéd belépő 7000 Ft., vendég belépő 9000 Ft. 27. kedd óra Latin Varázs koncert Helyszín: Zászlós terem, Kürtös terem Vendéglátás: Regiment étterem Honvéd belépő 1200 Ft., vendég belépő 1500 Ft. 29. csütörtök 17 óra Missziós történetek előadássorozat Dr. Pelleg Sándor orvos alezredes Helyszín: Gobelin terem Belépés díjtalan! Az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja rendezvényei NOVEMBER 5. hétfő óra Filmklub Egy bolond százat csinál c. film (Latabár Kálmán, Benkő Gyula) Gobelin terem 7. szerda óra Múzeumlátogatás Rádió Múzeum Találkozás a bejáratnál. (Bródy Sándor u.) 12. hétfő óra A kommunikációs bizottság ülése klubszoba 14. és 15. szerda, csütörtök HOKOSZ tanácskozás Balatonkenesén Indulás 14-én kor a Stefánia út 34 elől. Résztvevők: a klubtanács tagjai és az ellenőrző bizottság elnöke. A klub ügyvezetés irodája 2 napig zárva tart. 20. kedd óra Klubtanácsülés klubszoba 26. hétfő óra A közművelődési bizottság ülése klubszoba 26. hétfő óra KRESZ-vetélkedő Színházterem Közös rendezvény a Belügyi Nyugdíjasok Budapesti Egyesületével. 27. kedd óra Gondtalan órák színházterem és Pódium bár TARKA OLDAL Musical Varázs Színpad Musical egyveleg Belépő 1300 Ft. (műsor, ebéd, tánc) Csak a műsor megtekintése 500 Ft. Jegyek az ügyvezetés irodájában kaphatók. Az előadás napján csak színházi belépő kapható, melyet a kulturális központ jegypénztárában lehet megvásárolni. 29. csütörtök óra A szociális és kegyeleti munkabizottság ülése klubszoba. DECEMBER 3. hétfő óra Filmklub Légy jó mindhalálig című film. Gobelin terem 10. hétfő óra Csendül a nóta Szirt együttes Adventi műsora. Színházterem Belépő: 500 Ft. Jegyek az ügyvezetés irodájában válthatók, valamint az előadás napján a kulturális központ jegypénztárában. 20. csütörtök óra Fenyőünnep klubrendezvény, meghívó igényelhető a tagozatoknál. Színházterem. Elismerések Az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja klubtanácsa javaslatára, a klub és a tagozatok érdekében végzett kiemekedő tevékenységük elismeréseként az Idősek Világnapja, október elseje alkalmából: A honvédelmi miniszter előléptette ezredessé Jobbágy Zoltán nyugállományú alezredest, alezredessé Kende Lajos nyugállományú őrnagyot; Aranykor kitüntető cím arany fokozatát kapta dr. Tremmel Ágoston nyugállományú mérnök ezredes; Aranykor kitüntető cím ezüst fokozatát kapta Hoffmann József nyugállományú alezredes, Rapatyi Ferenc nyugállományú mérnök alezredes, Luspay Lajos nyugállományú mérnök alezredes, Miskolci Tibor nyugállományú alezredes, Semsei László nyugállományú alezredes; Aranykor kitüntető cím bronz fokozatát kapta Laczay Tibor nyugállományú őrnagy, Kakasi Imre Józsefné nyugállományú százados.

11 TARKA OLDAL BUDAPESTI OBSITOS 11 Köszönetnyilvánítás Az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja érdekében végzett lelkiismeretes munkájukat a klubtagság nevében megköszönöm. Tisztelettel köszöntöm: Nagy Gyula nyugállományú ezredest, a szociális és kegyeleti bizottság elnökét, aki mindennapos figyelemmel és készenléttel látta el feladatát. Akinek külön megköszönöm a klub érdekében történt, saját gépjármű kilométer felhasználást. Vastagh László nyugállományú alezredest, a kommunikációs bizottság elnökét, aki a klub újság szerkesztése, pontos megjelenése érdekében jelentős munkát végzett. Pintye János nyugállományú ezredest, a közművelődési bizottság elnökét, aki a kirándulások megszervezésével és levezetésével járult hozzá sikereinkhez. Bartos Lászlóné nyugállományú főtörzszászlóst, a klub pénztáros nyilvántartóját, aki korábbi színvonalon, társadalmi munkában látta el feladatait. Szabó Béla nyugállományú alezredest, a Tóth Ágoston honvéd ezredes és kora kiállítás előkészítéséért, végrehajtásáért. Szetei Ferenc nyugállományú ezredest, klubtitkárt, társadalmi munkában végzett tevékenységéért. Mándi Tibor nyugállományú alezredest, a Bélyegkiállítás megszervezéséért, végrehajtásáért. Klubelnök Halottaink Tóth József nyugállományú alezredes, (84) RE-LÉ; Berki Ferenc nyugállományú alezredes (70) ÖFN; Vass Jenő Sándor nyugállományú ezredes (64) F-I, RE-LÉ; Farkas Elemér nyugállományú főhadnagy (90) HÍR; Szepesi József nyugállományú dandártábornok (78) RE-LÉ; Baráth Antal honvédségi nyugdíjas (82) TÉRK; Jakse János nyugállományú alezredes (81) TÉRK; dr. Hajdúfi László nyugállományú ezredes (81) PÜ; Lits György nyugállományú alezredes (80) PÜ; Hornok Zoltán nyugállományú ezredes (82) HÍR; Csorbai Károly nyugállományú alezredes (88) PÜ; Forgó Istvánné özvegy (77) HUMÁN; Silye Györgyné (69) HADKIEG. Nyugodjanak békében Egy gyertya sem Néhány évvel ezelőtt a Seattle-i paraolimpiai játékokon kilenc atléta (akik mind mentálisan, vagy fizikailag sérültek) felálltak a 100 méteres futás startvonalához. A pisztolylövés felhangzásakor elkezdődött a verseny, ahol (bár nem mindenki a lábain futva), de a cél felé törekedett a beérkezés és a győzelem reményében. A nagy igyekezetben egyszer csak az egyik fiú elesett az aszfalton és jó néhányat bukfencezett, majd elkezdett sírni. A többi nyolc versenyző hallotta a sírást, lelassított és hátranézett. Majd mindenki megállt és visszafordult. Az egyik Down-kóros lány leült mellé, megpuszilta és megkérdezte, hogy jobban érzi-e magát. Aztán mind a kilencen összekapaszkodtak és együtt sétáltak be a célvonalon. A stadionban pedig a nézők felálltak és percekig tapsoltak. A- zok, akik ott voltak, a mai napig emlegetik ezt a történetet. Hogy miért? Mert valahol legbelül tudjuk: a legfontosabb dolog nem az egymás felett aratott győzelem. Az életben sokkal fontosabb másokat győzelemhez segíteni, akkor is, ha ez azzal jár, hogy nekünk le kell lassítani. Egy gyertya sem veszít semmit a lángjából, ha meggyújtunk egy másikat! Ezek a mondatok egyszerűek, maguktól értetődőek és nincs nagy jelentőségük, de néha-néha nem árt elolvasni őket, ha egyébként tisztában is vagyunk mindezzel. Gyakran túlságosan elmerülünk abba, amit csinálunk, és közben elfelejtjük, miért is csináljuk... A szeretet a gondolattal kezdődik. Azzá válunk, amiről gondolkodunk. A szeretettel teli gondolatok szeretettel teli életet és szeretettel teli kapcsolatokat hoznak létre. Vastagh László VENDÉGLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS RENDEZVÉNYFELVÉTEL ; telefonszámokon ÜDÜLTETÉS Ügyfélszolgálati iroda Nyitvatartás: Hétfő Csütörtök Péntek Ügyfél és telefon fogadás: Telefon: , , REGIMENT ÉTTEREM Hétfő Kedd csütörtök Péntek-szombat Vasárnap : STEFÁNIA KÁVÉZÓ Hétfő péntek Szombat Vasárnap PÓDIUM BÁR Szerda vasárnap Péntek szombat : /4319 KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT ÉS JEGYPÉNZTÁR Hétfő péntek Szerda Szombat Zárva Vasárnap A rendezvények előtt 1 órával: : INTERNETES SZOLGÁLTATÁS A Honvéd Kulturális Központ könyvtárában bárki (felnőtt, gyermek, hozzá tartozó) számára igénybe vehető szolgáltatás a könyvtár nyitvatartási idejében. KÖNYVTÁR Hétfő péntek óráig : Mindenkit szeretettel várunk!

12 BUDAPESTI OBSITOS TARKA OLDAL 12 REJTVÉNY: A meghatározások alapján helyettesítse be a számokat betűkkel és írja őket az ábra azonos mezőibe. Helyes válaszok esetében az ábrában vízszintesen, folyamatosan összeolvasva GRACIAN gondolata olvasható. A fekete négyzetek szóközöket jelölnek. Beküldési határidő december 10. A szeptemberi szám helyes megfejtői közül könyvjutalmat nyert: Kohajda István törzszászlós, Felderítő II. tagozat Falu Dombóvártól nyugatra Örökéletű Néptelen Város a Maros mentén Romániában Drágám, már évek óta nem voltunk nyaralni. Miért nem veszel ki végre két hét szabadságot? - Nem akarok olyan sokat távol lenni a munkahelyemről. - Miért? Nélküled nem boldogulnának? - De, igen, és nem akarom, hogy erre rájöjjenek. Kiképzésen kérdi az őrmester az újoncot: - Katona! Ha őrségben azt látja, hogy egy alak kúszik a táborhelyük felé, mit csinálna? Mire az újonc: - Jelentem, segítenék a tiszthelyettes úrnak felállni, és betámogatnám a szobájába! Egy szőke nő érdeklődik a vegyesboltban: - Cipőpaszta van? - Hogyne, kérem. Milyen cipőre? - Negyvenkettesre. A hadgyakorlat kellős közepén egy katonai teherautó elakad a mocsárban. Szerencsére perceken belül megáll mellette egy parancsnoki kocsi, négy tiszttel. Kiszállnak, s nagy erőfeszítéssel kitolják a teherautót az útra. - Na, ez kemény volt! - törölgeti verejtékét az egyik százados. - De mondja, mit szállít ezen a teherautón? - Tizenöt újoncot, százados úr! Megtörtént eset: A ruhaüzem portáján két villanyszerelő sürgölődik. - Mit dolgoztok, fiúk? - kérdezi tőlük az öreg Pista bácsi, a portás. - Pista bácsi, már megint elment a fázis. - Itt bizony nem ment ki senki, mióta én itt vagyok Helység Nagykanizsától nyugatra Határátkelő hely Románia felé Település Szegedtől 20 km-re Helység Mezőkomárom mellett Nagyon hidegben következik be Nyugat-dunántúli város Mindig aggódom, amikor hétvégére elmész a haverjaiddal - mondja a csinos, fiatal feleség a férjének. - Ne aggódj, drágám, hamarabb visszajövök, mint gondolnád - nyugtatja a férj. - Hát éppen ez az! A fiatalember a presszó asztalnál meséli a barátjának. - Az én feleségem egy 165 centiméter magas, hosszú, hullámos szőke hajú, zöld szemű lány lesz... - Ilyen pontos elképzeléseid vannak? - kérdezi a barátja. - Elképzelés? Ugyan! Azt mondta az apja, hogy ha nem veszem feleségül, agyonlő. Egyik feleségemmel sem volt szerencsém. Az 1. elhagyott, a 2. nem... Lapunk a HM Protokoll, Rekreációs és Kulturális Főigazgatóság valamint az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja közös kiadványa. Felelős szerkesztő: Vastagh László. Észrevételeiket és javaslataikat klubunk címére szíveskedjenek eljuttatni. MH Budapesti Nyugállományúak Klubja 1143 Budapest, Stefánia út 34. Pártpolitikai írásokat alapszabályunkkal összhangban nem áll módunkban közölni. Írásaikat szerkesztett formában tesszük közzé. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. (Szerkesztő Bizottság)

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

A Szent Korona újkori története

A Szent Korona újkori története 1978. január 6-án érkezett Magyarországra a Szent Korona és vele együtt a koronázási jelvények is. Az 1945 tavaszán Ausztriában amerikai kézre került nemzeti ereklyéket Cyrus Vance amerikai külügyminiszter

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA Azokról, akik elmentek, akiket a kilencvenes évek kilátástalansága arra kényszerített, hogy máshol próbáljanak szerencsét, azokról általában gyorsan megfeledkezünk. Valahogy ezt

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21.

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Utassy József Általános Iskola Az előkészületek Iskolánkban nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy a,,határtalanul pályázat keretében a hetedik osztályos tanulók egy

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Bor Baráti Kör. képes krónikája 2001. Október Megszületik az ötlet, és hirtelen elhatározásból

Bor Baráti Kör. képes krónikája 2001. Október Megszületik az ötlet, és hirtelen elhatározásból A Bor Baráti Kör képes krónikája 2001. Megszületik az ötlet, és hirtelen elhatározásból elmegyünk Egerbe, a Szépasszony völgybe. Következő héten borkóstolót tartunk (képen balról jobbra: Miki, Konyak)

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

Majd a híres Rákóczi lépcsőn át jutottunk el a Rákóczi várba, ami bár még zárva volt, mégis beengedtek bennünket. Késő délután indultunk tovább

Majd a híres Rákóczi lépcsőn át jutottunk el a Rákóczi várba, ami bár még zárva volt, mégis beengedtek bennünket. Késő délután indultunk tovább HATÁRTALANUL! HATÁRTALANUL! pályázat keretében a 7. évfolyamosok - 18 fő 2 kísérő pedagógussal - május 15.-május 18. között Erdélyben tanulmányi kiránduláson vettek részt. 1. nap 6 órakor indultunk Kállósemjénből.

Részletesebben

Communitas beszámoló

Communitas beszámoló Communitas beszámoló Az ösztöndíj legnagyobb részét nyersanyagokba fektettem, így születtek az új festményeim. Az összeg másik részét pedig arra használtam, hogy néhány utazást finanszírozzak a környező

Részletesebben

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő (1927-2015) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester 2016.04.17. vasárnap 14 óra HELYSZÍN: Munkácsy Mihály Művelődési Ház (házasságkötő

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Felvidéki kirándulásunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával jött létre. A kirándulást hosszas előkészítő munka előzte meg, amiben tanáraink

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Beszámoló a Vas megyei Adóági nyugdíjas találkozóról. Nagy várakozással voltam és mondhatom voltunk az idei év adóági nyugdíjas találkozó iránt.

Beszámoló a Vas megyei Adóági nyugdíjas találkozóról. Nagy várakozással voltam és mondhatom voltunk az idei év adóági nyugdíjas találkozó iránt. Beszámoló a Vas megyei Adóági nyugdíjas találkozóról Nagy várakozással voltam és mondhatom voltunk az idei év adóági nyugdíjas találkozó iránt. Kronológia sorrendben próbálom leírni az eseményeket, ami

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

AZ IPA TAPOLCAI SZERVEZETE 2013. szeptember 05-től szeptember 09-ig a Hunguest Hotel Pelion **** Tapolca Köztársaság tér 10. szám alatt rendezi meg a 20 éves jubileumi ünnepségét, rendezvényét. A rendezvényre

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon 1. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kancellára kiemelkedő közéleti tevékenysége és az egyetem kapcsolatrendszerének bővítése érdekében végzett munkája

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

Fővárosom Bukarest! Amint említettem második nap látogattunk el a parlamentbe. Megdöbbentően szép épület kívülről. Egyszerűen hihetetlenül nagy.

Fővárosom Bukarest! Amint említettem második nap látogattunk el a parlamentbe. Megdöbbentően szép épület kívülről. Egyszerűen hihetetlenül nagy. Fővárosom Bukarest! 2011. november 25-27. között részt vehettünk a Nemzetközi Sport és Ifjúsági Szövetség által szervezett Fővárosom Bukarest! elnevezésű kiránduláson, amelynek célja volt Bukarest ismertetése

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013.

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. A legjobb orvosok: Dr.Elégedettség, Dr. Higgadtság, és Dr. Jókedély (C.H.Spurgeon) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. Az egyesület kultúraközvetítő, befogadó szervezet. Célja: a

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Beteg gyerekek felhőtlen rallyzása

Beteg gyerekek felhőtlen rallyzása Igaz, hogy az idén már két OB versenyen is túl van a Bakó Team csapata, de azért számunkra a felejthetetlen élményt mégis egy Debrecenben megtartott körverseny nyújtotta. A debreceni Gázvezeték utcai salakpályán

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő 2010 október 21. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Simon értékelve Böske, az első Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Ma már csak kevesen tudják, hogy Magyarország és egyben Európa első je Simon Böske

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Az Esélyegyenlőségi klub 2014. év februári beszámolója

Az Esélyegyenlőségi klub 2014. év februári beszámolója Az Esélyegyenlőségi klub 2014. év februári beszámolója Február 03-án, az idősödő szervezet, testi változások, és az egészséges öregedés 30 pontja című olvasmányok megvitatására került sor a hallottak alapján.

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig!

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! 1 Vezérőrnagy Úr! Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! Több, mint tíz hónappal ezelőtt ezzel a jelmondattal fogadott bennünket a vezérkari tanfolyam,

Részletesebben

Diákönkormányzat éves beszámolója tanév

Diákönkormányzat éves beszámolója tanév Diákönkormányzat éves beszámolója 2014-2015.tanév 2014. szeptember 17. A DÖK alakuló ülése: tisztségviselők választása, a munkaterv megbeszélése. DÖK elnöke: Mérész Melitta, alelnöke: Bakó Kornél. Osztályok

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében (2015.05.21-05.26) 1. nap (2015.05.21) 2015.05.20-án 23.30-kor kezdtünk összegyűlni a suli előtt. Az idő barátságtalanul hűvös volt, előtte nem

Részletesebben

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015.

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. Készült az Underground Kiadó és Terjesztő Kft. támogatásával, magánkiadásban BEVEZETŐ Történetünk 2005-ben kezdődött.

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése

Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése Penci Hírek 2016. évi 1. szám január Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése Sok évre visszanyúló hagyomány immár az is, hogy a karácsony előtti szombaton meghívást kapnak a hetven éven felüli nyugdíjasok a

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Professzori Klub és Kiválóságok Klubja. országos rendezvény

Professzori Klub és Kiválóságok Klubja. országos rendezvény Professzori Klub és Kiválóságok Klubja országos rendezvény Domonyvölgy, Lázár Lovaspark 2016. június 05. Hálásan köszönjük a kedves meghívást! Decsi Tamás Nem először vagyok magam sem! De most sem bántam

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016 Beszámoló a pályázati program keretében 2015. október 26-30-ig tartó német nyelvi kurzusról Egy hetes továbbképzésen vehettem részt az Erasmus+ pályázat

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Útinapló Együtt Európában HAT

Útinapló Együtt Európában HAT Útinapló Együtt Európában HAT-15-07-0110 2016. május 27-én indultunk Felvidékre, Rimaszombatra, hogy a Kereskedelmi Magán Szakközépiskola diákjaival közösen megvalósítsuk projektünket. Az előkészítő foglalkozásokon

Részletesebben

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás).

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás). COMENIUS pályázattal Romániában Közel kétéves előkészítés után a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola az Európai Unió Oktatási Bizottsága által támogatott, Egész életen át tartó tanulás COMENIUS

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben 1 A Magyar Honvédség 2014. évi sportbajnokságain összesített pontversenyben I. helyezést ért el és ezzel végleg elnyerte a Honvéd Vezérkar Főnök vándorserlegét MH 86. SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS CSAPATA II.

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE GÖDÖLLŐ, ISASZEG, 2015. NOVEMBER 27-29. 2 5 éves (C) IPA by 1974 az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE A SZERVEZETÜNK MEGALAKULÁSÁNAK

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk.

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk. Első nap Reggel 6-kor indultunk a Cseresnyés Kollégium elől. A határ átlépése után az első megállónk Nagyszalonta volt. Megnéztük a város főterét ahol Erdély egyetlen Kossuth Lajos szobor található. Ellátogattunk

Részletesebben

Встреча Вегерских Гусаров - Русских казаков и конференция

Встреча Вегерских Гусаров - Русских казаков и конференция MAGYAR HUSZÁR OROSZ KOZÁK TALÁLKOZÓ ÉS KONFERENCIA Встреча Вегерских Гусаров - Русских казаков и конференция Időpont: 2015. december 4-6. Helyszín: TOKAJ - Paulay Ede Színház és a Tokaji Múzeum Figyelem!

Részletesebben

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Ügyiratszám: 2631/52/2014

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Ügyiratszám: 2631/52/2014 PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Ügyiratszám: 2631/52/2014 Támogató: Marcali Város Önkormányzata Oktatási és Közművelődési Bizottság 8700 Marcali Rákóczi u. 11. Támogatott: Marcali Városi Kulturális Központ 8700 Marcali

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben