14. évfolyam 5. szám november december

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "14. évfolyam 5. szám 2012. november december"

Átírás

1 14. évfolyam 5. szám november december A koronaőrökre emlékeztek A honvédelmi miniszter, a város polgármestere és a régió országgyűlési képviselője avatta fel november 5-én Veszprémben azt az emléktáblát, annak az egykori banképületnek a falán, ahol a koronaőrök november és december hónapokban, a második világháború pusztításai ellen védték a Szent Koronát. Az a nap egyben ünnep is volt, hiszen megmutatta, hogy a város büszke katona hagyományaira, de ünnep volt azért is, mert az emléktábla létrehozására rövid idő alatt egy olyan széleskörű összefogás jött létre, amely mindenki számára példaértékű lehet. Eredménye ugyanis messzire mutat, hiszen a koronaőrök cselekedetét a városba látogatóknak be lehet mutatni. A múltra történt emlékezéssel a jövő iránti elkötelezettséget fejezte ki az a koszorú, melyet szeptember 22-én helyeztek el az emléktáblán az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség dandár közöttük a koronaőrség, a palotaőrség, a díszzászlóalj katonái, valamint a Harminckettesek Baráti Köre képviselői. De főhajtással tisztelgett a koronaőrök hőstette előtt a hátországi tagozat néhány aktivistája is a közös megemlékezésen, hiszen azoknak a hősöknek idézték fel az emlékét, akik legnehezebb időkben átmentették a magyar Szent Koronát és vele mindazt, amit jelent: a nemzetet, a hazát, a szabadságot és az alkotmányosság ügyét. Ezek a hősök a koronaőrség tagjai, hivatásos katonák voltak, akik a feladatukat végezték. Egy vesztes háborúban, az összeomlás kellős közepén vittek végbe egy szinte lehetetlen küldetést. Meg kellett menteniük a Szent Koronát és ők nem hagyták, hogy ez az ereklye az országot megszálló csapatok kezébe kerüljön. Nem hagyták elkallódni a háborús támadások poklában, a bombázásokban, és az állandó ágyútüzekben. A koronázási ékszerek őrzésére kijelölt bunker a harcok során kiégett, a koronaőrök, ha kellett, szenes pincékben, marhavagonban és teherautón menekítették a Szent Koronát. Mindig mellette voltak és őrizték. Felmutatták és magasra emelték a legszebb honvéd erényeket: a hűséget, a becsületet, a vitézséget, a fizikai állóképességet, a bátor és megfontolt cselekvőképességet, a szellemes és leleményes kötelesség teljesítést és a szolgálati titoktartást. A szolgálat ellátása közben különös kapcsolat alakult ki a koronaőrök és a rájuk bízott koronázási ékszerek között. Mindezt parancsnokuk, Pajtás Ernő ezredes így fogalmazta meg: mi megvédjük a Szent Koronát, a Szent Korona megvéd minket! Ez a küldetés olyan méltóságot, tartást és erőt adott annak a maroknyi magyar katonának, amely átlendítette őket minden nehézségen, viszontagságon és veszélyen. A koronaőrök ezt a küldetést, a második világháború legfényesebb haditetteként, sikeresen teljesítették. A szövetséges amerikai csapatoknak is csak az után voltak hajlandók átadni a rájuk bízott kincset, miután meggyőződtek arról, hogy nem hadizsákmányként fogják kezelni és megkapja az őt megillető tiszteletet és védelmet. Az amerikai nemzet kezébe tették le a magyar nemzetet megjelenítő Szent Koronát, azt a reményt, hogy egyszer még visszatérhet egy szabad Magyarországra. A remény január 5-én teljesedett be. Erre a napra Balogh László nyugállományú ezredes, a Harminckettesek Baráti Körének elnöke mint a díszszázad akkori fiatal tisztje, az emléktábla előtt így emlékezett: Este tíz órakor, metsző hidegben és sötétben érkezett meg Budapestre az Amerikai Egyesült Államok elnökének második külön gépe az Air Force Two. Állami, társadalmi és egyházi személyiségek népes csoportja várakozott rá a kormányváró előtt. A felsorakozott díszszázad és a katonazenekar szintén annak volt a jele, hogy rendkívüli esemény várható. A repülőgépen a Szent Korona, 33 évi távollét után, hazatért oda, ahová mindig is tartozott: Magyarországra. Vele együtt érkeztek haza a koronázási jelvények: a palást, az országalma, a jogar és a kard, melyet Cyrus Vance amerikai külügyminiszter hozott magával. Az amerikaiak komolyan vették, hogy ez nem hadizsákmány, és hogy megfelelő időben vissza fogják adni jogos tulajdonosának, a magyar népnek között washingtoni nagykövetként, 1971 után pedig Budapesten én is részese lettem az eseményeknek. Minden alapvető kérdésben megszülettek a felső szintű döntések. A cél: a Szent Korona hazahozatala. Az amerikai fél kéréseit, javaslatait amikor eljön az idő tisztelettel és maximális előzékenységgel kell fogadni, egészen addig a határig, ahol már nemzeti presztízsünk látványos sérelme kezdődne. A fő célnak alárendelhető amerikai igényeket nyugodtan teljesíteni lehet írta visszaemlékezésében Nagy János, nyugalmazott nagykövet, aki között külügyminiszter-helyettesként tevékeny szerepet vállalt a Szent Korona hazatérésének előkészítésében. Tőle tudjuk azt is, hogy a hetvenes évek második felében érlelődött a számunkra pozitív döntés. Carter elnök, akinek mély vallásossága és humanista értékrendje közismert, komolyan vette, hogy neves amerikai és külföldi személyiségek egyre gyakrabban tették fel a kérdést: miért van még mindig Amerikában Szent István koronája? Ezt a kérdést tette fel Nagy Ferenc és Király Béla is. S ekkor Carter elnök, az ellenzőkkel szemben, a visszaadás mellett döntött. A teljes bizonyosságra azonban 1977 októberének első napjáig várni kellett. Cyrus Vance amerikai külügyminiszter akkor közölte

2 BUDAPESTI OBSITOS 2 New Yorkban Puja Frigyes magyar külügyminiszterrel: Carter elnök úgy döntött, hogy a Szent Koronát visszaszolgáltatja Magyarországnak, a magyar népnek. A visszaszolgáltatás technikai és protokolláris részleteit tisztázni kell. A- zonnal kijelölte az amerikai megbízottat: Philip M. Kaiser újdonsült budapesti nagykövetet. Cyrus Vance teljes titoktartást kért tőlünk Carter döntését illetően. Ismét felbolydult a politikai élet Washingtonban. Tiltakozó akciók, tüntetések indultak, ezen, néhány szenátor, képviselő, fontos polgármester is részt vett. A magyar e- migráció megosztott volt. A többség hallgatólagosan vagy tevőlegesen e- gyetértett Carter döntésével. A neves, magyar származású történész, John Lukacs pl. a Fehér Ház kérésére készített memorandumában úgy vélekedett, hogy az amerikai magyaroknak csak egy kicsiny, de hangos csoportja ellenzi a korona hazatérését. A döntő többség nem nagyon örül az ilyen hivatalos gesztusnak, de nem is ellenzi a korona visszaadását, már csak azért sem, mert százezrével járnak haza október 1-jén lezárult a Szent Korona hányattatásának hosszú szakasza. Hátravolt még egy sokkal rövidebb és kellemesebb szakasz: a hazaszállítás és az átadási ünnepség részleteinek kidolgozása a magyar és az amerikai megbízottak között. Mindent egyeztetni kellett még a beszédek szövegét is mindenben konszenzust kellett kialakítani. Ennek során túl kellett jutni a visszaadás ellenzői által felröppentett rémhíreken és követeléseken. Az egyik ilyen rémhír volt, hogy az Egyesült Államok nem az eredeti koronát, hanem annak másolatát fogja visszaadni. Két kiváló szakember, Kovács Éva művészettörténész és Szvetnik Joachim ötvös-restaurátor akik a jelvények szakmai átvételére Fort Knoxba utaztak megnyugtatott: vannak a koronának olyan pontjai, amelyeket csak ők ismernek. Fort Knoxban azonnal megállapították, hogy természetesen az eredeti korona van előttük húzta alá a nyugalmazott nagykövet. Az időpontokat az amerikai fél tűzte ki: január 5-én érkezik a Szent Korona Budapestre, és 6-án délutánra kérik a hivatalos átadást. Mi nem szóltunk bele a hazaérkezés pontos időpontjába. Gondoltuk, hogy valamikor napközben, így sokan láthatják majd a díszmenetet. Nem így történt. Az előkészületek eseményei és anekdotái közül csak néhányat említek. Lékai László bíboros, esztergomi érsek is legyen jelen a repülőtéri fogadtatásnál ÜNNEPEINK hangzott az egyik washingtoni kívánság. Megnyugvással vették tudomásul, hogy nemcsak ő, hanem a többi történelmi egyház feje is meghívást kap. Másik e- set: Kaiser nagykövet, diplomatikusan körüljárva a kérdést egyáltalán nem e- lőfeltételként vagy követelésként előadta azt a washingtoni kívánságot, hogy ne Kádár János vegye át a koronát és lehetőleg ne is legyen jelen az ünnepségen. Nálunk azonban már jóval korábban megszületett a döntés, hogy a Szent Koronát az Országgyűlés elnöke veszi át, Kádár János pedig nem szándékozik részt venni az ünnepségen. Olyan igény is érkezett Washingtonból, hogy a magyar fél jelentse ki: ha a korona hazajön, nem visszük azt Moszkvába. Ezt így, szó szerint, elfogadni nem lehetett, de arra nyugodtan kötelezettséget vállalhattunk, hogy ha a korona hazajön, soha többé nem fogja elhagyni Magyarország területét. További kívánság volt, hogy Magyarország ne támasszon kártérítési igényt az Egyesült Államokkal szemben a korona visszatartásáért. Ez így egyoldalú lett volna. Végül abban állapodtunk meg, hogy egyik fél sem támaszt ilyen igényt a másikkal szemben, az amerikaiak pl. azért, hogy őrizték, javították és hazaszállították a koronát. Szinte a legutolsó pillanatig foglalkozni kellett egy, a nemzetközi joggal talán alá is támasztható kívánsággal, hogy a korona, a megérkezés után, a hivatalos átadásig maradjon amerikai őrizetben. Ez azt sugallta, hogy a repülőtérről vigyük a jelvényeket az amerikai nagykövetségre. Ebből azonban már nagy zavar támadt volna. A tisztes kompromisszum az lett, hogy a parlamentben a magyar és az amerikai szakemberek végzik a dolgukat (átadás-átvétel), de az épületben lesz egy amerikai diplomata is, s a szakértői munka befejeztével az ő zsebébe vándorol vissza a láda kulcsa másnap reggelig. Vele együtt ott töltötte az éjszakát egyik diplomata munkatársam is. Közben az Országház kupolacsarnokát, az átadási ünnepség színhelyét is be kellett osztani. Középen az esemény méltóságához illő helyet foglalt el a korona és a koronázási ékszerek. A fennmaradt tér felét az amerikai vendégek, magyar és külföldi tudósítók kapták. A magyar résztvevőknek, vendégeknek mindössze 250 hely maradt. Hogyan lehet ezt a minimális számot elosztani, tekintettel a hatalmas érdeklődésre? Ezt a Külügyminisztérium nem vállalhatta. Ötven helyet fenntartottunk a protokoll vendégek részére, kétszáz meghívót pedig átadtunk a szakszervezeteknek, ifjúsági- és nőszervezeteknek, az írószövetségnek és más művészeti ágak szervezeteinek, a mezőgazdaság érdekképviseleteinek, stb. Osszák el ők. Meg kellett tervezni az átadási ünnepséget, egy pillanatra sem feledve, hogy fontos politikai eseményről van szó. Nem tudom, korábban elhangzott-e az Országházban egymás után a magyar és az amerikai himnusz, mert akkor igen. Kérdés volt, hogy mivel fejezzük be az ünnepséget? A Szózat akkoriban nem volt szereplője az ilyen ünnepségeknek. Kivéve az évenkénti tisztavatást a Kossuth téren. Amikor munkatársaim felhívták erre a figyelmemet, azonnal eldőlt, hogy a Szózat fogja zárni az ünnepséget és kísérni a kupolateremből ünnepélyesen kifelé gördülő koronát és a koronázási ékszereket. A magyarok arcán látni lehetett, hogy mély megrendüléssel élték át ezt a befejezést írta emlékeiben Nagy János, a korona hazatérésének 25. évfordulója alkalmából. Az idő múlásával lassan feledésbe merül, hogy harmincnégy évvel ezelőtt mi, hogyan és miért történt, ki mit és miért tett. A korona itthon van, s a többi koronázási ékszerrel együtt bárki által megtekinthető. Igaz, mozdult a helyéről, a Nemzeti Múzeumból az Országházba, de ez Magyarország határain belül történt. A palást az ereklyék közül az e- gyetlen, amelynek keletkezési ideje (1031) vitán felül áll - a Nemzeti Múzeumban maradt. Hatvanhat év után május 30-tól pedig újra katonák, honvéd koronaőr tisztek és tiszthelyettesek őrzik a magyar államiság jelképét. Bankói Pajtás Ernő október 25-én született Miskolcon. Édesapja katonatiszt volt, példáját követve ő is a katonai pályát választotta élethivatásul ben avatták hadnagygyá, majd a cs. kir. 34. Gyalogezredben kezdte meg szolgálatát ban már századparancsnok, 1935-ben kiváló e- redménnyel fejezte be a törzstiszti tanfolyamot, majd beosztott tisztként ben került a koronaőrséghez. Vitéz márkus batizfalvy Máriássy László utódaként január 1-től a Koronaőrség

3 ÜNNEPEINK TAGOZATOK ÉLETÉBŐL BUDAPESTI OBSITOS 3 parancsnokává nevezték ki. A második világháború végén a Szent Koronát a veszedelem elől menekítve, Mattsee-ban átadta az amerikai hadseregnek. A háború viszontagságai után a németországi Grabenstadtban telepedett le és ott is hunyt el december 5-én. Halála után több mint 40 évvel hozták hamvait hazájába. Bankói Pajtás Ernő ezredest 1993-ban a köztársasági elnök Szent István király ünnepén posztumusz vezérőrnaggyá nevezte ki. Farkasréti temetőbeli sírkövét nemzeti színű szalag díszíti, jelezvén, itt egy olyan ember nyugszik, aki igen sokat tett hazájáért, a magyar nemzetért. Kép és szöveg: Vastagh László Száz éves sportklub 98 éves tagja özv. Kovács Imréné, Dominek Anna (Anikánk) nőtagozatunk 98 éves korelnöke. Köztiszteletben álló, aktív klubtársunkról a napokban derültek ki fiatalkori emlékei a Pestújhelyi Mozaik júniusi számából. Anikánk sokszor mesél nekünk életének szebb és viharosabb emlékeiről de, amit most olvastunk, mindnyájunkat újra felcsigázott. Anika a 100 éves Pösöc (PSC), egykori röplabdázója volt. Mint minden csapatsport régen és ma is nagyszerű közösségi szelemet formál a fiatalokban. Anikánk nagyon művelt, friss szellemű és szimpatikus hölgy, aki mindmáig hetente hétfőn megjelenik tagozat összejöveteleinken, kártya partikon, nagyon szépen és frissen elkészített hajával, elegáns ruháiban, választékos és jókedvű beszélgetéseivel, amely mindannyiunkat elragad. Alacsony, de büszke, egyenes tartású, szőke, mosolygós és következetesen, jóakarattal, tanácsokkal lát el bennünket, a fiatalabb időseket mindmáig. Dominek Annát a 100 éves Pösöc évforduló alkalmával köszöntötték a sportklub vezetői, mint az egyetlen, ma még élő legidősebb tagtársat, aki sport- és fiatalkori élményeire így emlékezett: Hat-hét éves lehettem, amikor engem is levittek a zsolnai melletti PSC pályára. Akkor már voltak teniszpályák, télen meg jégpályák. Később focipálya is lett, igazi hírességekkel. Pingpongozók és úszók is sportoltak közöttünk. Szegények, de nagyon összetartóak voltunk s mindemellett jól tanultunk. Mindig fontosnak tartottam a nyelvek tanulását. Hat éves koromban Hollandiába, tizenegy éves koromban pedig Belgiumba kerültem, hogy felhizlaljanak. Szívesen emlékezem vissza csapattársaimra is. A torna alapeleme volt a testnevelésnek. És persze kötelező tantárgy volt. Az egyesületben nagyon jól éreztük magunkat, mindenki szívesen jött ide, hiszen a mozi mellett ez volt az egyetlen szórakozás. A jó hangulathoz az is hozzájárult, hogy nem számított ki a szegény, vagy gazdag. Nem azt nézték, hogy ez a postásnak a fia, vagy a lánya, a Pösöc sportegyesület megkülönböztetés nélkül mindenkit befogadott. Az életben persze voltak különbségek, hiszen a jómódúakat a postások és a rendőrök követték, a végére pedig a legszegényebbek maradtak. A játékosok szerették az egyesületet, a vezetők pedig állást kerestek nekik. Segítették őket az elhelyezkedésben a Phöbusunál, az elektromos műveknél. A PSC sikere egyrészt az emberi erőforrásban, másrészt az önkéntességben volt, ami 100 évvel ezelőtt is példa értékű lehetett mások számára. A tenisz esteket, táncesteket a bál és rendezőbizottság készítette elő társadalmi munkában. A bevételt a labdarúgó szakosztály kapta. Az Ilona utcában, egy hatalmas teremben még egy tánciskola is működött, a- hová a nővéremmel én is elmehettem. Itt-ott már elcsattant egy-két szerelmes csók, de semmi több. A templomban is szemezgettünk a fiúkkal. Ők külön ültek. Pestújhelyen rendkívül aktív, pezsgő társadalmi és kulturális élet folyt, hangulatos vendéglőkkel, kocsmákkal, táncmulatságokkal és színházi előadásokkal. A pestújhelyi Angol Park volt a szórakoztató központ. Pestújhelyen embernek vették az embert. A sportegyesület tagjaként éltem az életem minden szépségét. Rendezvények, bálok, szilveszteri mulatságok. Mindenütt ott voltam, ö- römteli volt az egész, a fiúk mindig hazakísértek bennünket, soha nem kellett egyedül hazamenni. Nagyon szerettem Pestújhelyen lakni, örök emlékem, az én hazám. A szívemhez nőtt, sok barátom és iskolatársam volt, de már elhaltak. Dominek Anna a PSC egyetlen élő röplabdázója nem rejtette véka alá mély érzéseit, kicsordult könnyeit. Nagyon jól esett neki, hogy egykori sportegyesülete nem felejtette el, hisz ő a 100 éves sportklub 98 éves tagja. Kedves Anikánk! Nagyon nagy odafigyeléssel hallgattuk és olvastuk személyes beszámolódat a majd éves emlékeidről. Reméljük, hogy még sok ilyet hallgathatunk tőled, rólad, mert egy kicsit mi is részesei lehettünk a szép régmúlt fiatalkorunknak, történeted kapcsán. További jó egészséget, testi-lelki frissességet kívánunk. Légy közöttünk még sokáig! *** 2012 májusában köszöntöttük özv. Újvári Sándornét, Erzsike nénit az idősek otthonában 100. születésnapja alkalmából. Erzsike néni férjével együtt az MH Budapesti Nyugállományúak Klubjának alapító tagjai, sőt néhai férje a klubunk elnöke is volt a kezdeti időkben. Erzsike néni sajnos beteges, de tiszta tudatával éli meg az évszázados évfordulót. Unokája, családja körében virágokkal, édességgel ünnepeltünk. Átadtuk neki az évfordulós emléklapot. Ő is, mi is jó e- gészséget kívánva köszöntünk el egymástól. Szeretnénk, ha klubunkból több hasonló szép korú ünnepséget érhetnénk meg, egészségben, szeretetben. Nagyon jó egészséget, békességet, s minél több tiszteletet és szeretetet kívánunk minden kedves klubtársunknak. Budapest főváros XIII. kerületének köztiszteletben álló polgármestere nőtagozatunk egyik kiválóságát Bertalan Istvánné, Margókánkat gyémánt oklevéllel köszöntötte 60 éve szerzett diplomája és munkássága elismeréseként még szeptemberben. Mindannyian gratulálunk e szép kitüntetéshez, valamint a nőtagozatban hosszú ideje végzett közösségi munkáját elismerve további jó egészséget, szeretetet és békességet kívánunk a mindig mosolygós, halk szavú, de határozott katonaözvegy klubtársunknak. Nagyon jó vele dolgozni, mert kiváló ötletei, színesítő rajzolatai kreatívan segítik munkánkat. Molnár Gyuláné nőtagozat elnöke

4 BUDAPESTI OBSITOS 4 Kertbarátok ünnepe A kertbarát tagozat az idén kétnapos augusztus 31. és szeptember 1. rendezvény keretében ünnepelte megalakulásának 40. évfordulóját. Immár négy évtizede, hogy 1972 őszén, a honvédség Budapesten és térségében élő kertészkedő hivatásos katonái és polgári alkalmazottai megalakították kertbarát szervezetüket. Azóta is eredményesen működnek az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja tagozataként. A kertbarát tagozat vezetése és tagjai igen büszkék eddigi tevékenységükre. A hosszú idő alatt nem váltak megfáradttá, sőt az utóbbi években aktivitásuk növekedett és létszámban is gyarapodtak. Ezért is és nem csak a kerek évforduló miatt határozták el, hogy a 40. évfordulót jelentőségéhez méltóan ünneplik meg. Az Obsitos szorgalmas olvasói emlékezhetnek az elmúlt év novemberi számban megjelent Tagozat kiállítás című írásra, amely a kertészeti kiállításról számolt be. Már akkor megfogalmazódott, hogy időben és alaposan kell felkészülni a 40. évforduló megünneplésére, melynek súlypontja a megemlékező ülés mellett szintén egy termékbemutató legyen. Természetesen ennek megfelelően kezdődött el a szervezés. Szponzorokat kellett találni, és persze megfelelő propagandára is szükség volt. Ennek eredménye a Csodakert című magazinban megjelent kétoldalas képes beszámoló az előkészületekről. Át kellett tekinteni a tagozat történetét, eldönteni a meghívandók körét, egyeztetni a helyszínt, az időpontokat, az emléklapok nyomtatását, stb. Volt tehát tennivaló. De legfőképpen a termékbemutatóra vállalkozóknak kellett ügyeskedni, hogy a mostani aszályos év ellenére is szép, üde, különleges és minőségi termékeket tudjanak letenni a kiállító asztalokra. Az ünnepség a Stefánia-palota két helyszínén zajlott. A termékbemutató a színházterem előtti galériában, az ünnepi megemlékezés pedig a Pódium bárban került megrendezésre. A galériát a kertbarátok már reggel hét órakor birtokba vették és mind a 19 kertbarát nagy hozzáértéssel, esztétikusan, a nézők érdeklődését felkeltően, egymást segítve készítette el bemutató asztalát. Volt egy rendhagyó kiállító is, aki pasztellképeket készített néhány kertbarát társa telkéről, melyek hangulatos hátteret biztosítottak. Időközben feltűntek a meghívott vendégek. A kertbarátok izgalommal várták a jól ismert 93 éves dr. Bálint Györgyöt, a magyar kertészet nagy varázslóját, a kertbarát tagozat egyik létrehozóját, és hosszú éveken át volt szakmai irányítóját. Gyuri bácsi súlyos balesetéből felépülve frissen, nagy taps közepette meg is érkezett, és jelenléte emelkedettebbé tette az egész ünnepséget. Megjött Nagy Z. Róbert, a Kertészek- és Kertbarátok Országos Szövetségének (KKOSZ), új elnöke, aki elvállalta a termékbemutató zsűri elnöki tisztét. Megjelent a kertészet másik nagy szaktekintélye dr. Győrffy Sándor mezőgazdasági szakíró, televíziós személyiség, aki most szaktudását zsűritagként hasznosította. A Honvéd Kulturális Központ Máténé Aranykovács Andrea képviselte. Először a kiállítás díjazottait hirdették ki. Az első díjat Vincze József és felesége, érdemelte ki budatétényi telkük szorgalmas munkát tükröző, kiváló termékeivel. Második díjas a Radványi házaspár lett bicskei kertjük bőséges terményeinek gusztusos bemutatásával. A harmadik díj Laczkó Bálinté lett, elsősorban szintén Bicskén termelt, nagy szakértelemmel és precizitással előállított boraiért. Különdíjat kapott Petrics Sándor és felesége, akiknek Pilisborosjenőn lévő telkük gyümölcsei tükrözik a gondos gazda előrelátását. Különdíjat kapott még Kámán Lajos az évfordulóra készített különleges születésnapi tortájáért. A díjkiosztás fényét emelte, hogy a díjakat az előzőekben felsorolt díszvendégek adták át. A KKOSZ elnöke ezt az alkalmat ragadta meg arra, hogy átadja az országos szövetség üdvözletét. Véleménye szerint a honvéd kertbarátok igazán kiváló munkát végeznek, jó a közösség, a tagok aktívak, kertészeti eredményeik pedig elismerésre méltóak. További jó munkát kívánt, melyhez az országos szövetség megad minden tőle elvárható segítséget. A Pódium bárban az ünnepséget Máténé Aranykovács Andrea nyitotta meg. Köszöntőjében elmondta, hogy beosztásából adódóan láthatta a kertbarátok szívvel-lélekkel végzett felkészülési munkáját. Ezen az ünnepségen, a termékbemutatón is érezni lehet ezt a lelkes hangulatot, vitalitást, amitől fel lehet TAGOZATOK ÉLETÉBŐL töltődni. Neki is van egy kis kertje, ahol tapasztalta, hogy a kert, az elvetett mag meghálálja a gondoskodást, a munkát, így meg tudja érteni a kert, a kerti munka szeretetét, a természettel való együttélést, a kertbarátok örömét. Ezt követően a tagozatelnök ünnepi beszédében felidézte a megalakulás körülményeit, és nagy tapsot kért a még ma is aktív alapító tagok: dr. Fehér Elekné, Zombori Vilmosné, Szabó Lajos és Barna Illés üdvözlésére. Igen meleg szavakkal köszönte meg Gyuri bácsi tevékenységét, elévülhetetlen érdemeit. U- gyancsak nagy elismeréssel beszélt az utána következő, és jelenleg is, immár 33 éve tevékenykedő szakmai vezető dr. Komiszár Lajos egyetemi főtanácsosról, szakmai munkájáról, a tagozat életében betöltött pedagógiai szerepéről, aki munkája elismeréseként egy értékes képzőművészeti albumot kapott. A beszéd minden fordulatát hosszadalmas lenne leírni, viszont azt a gondolatot, hogy a tagozat a honvédséghez tartozónak vallja magát, és a honvédség is mindig biztos háttere volt a tagozatnak, ez is hozzájárult ahhoz, hogy megértük a 40 éves évfordulót. Mindezekért köszönetét fejezte ki a kulturális központ és a nyugdíjas klub vezetőinek, munkatársainak. A tagságnak pedig megköszönte a lelkesedést, a szorgos munkát, az örömmel teli együttléteket. Erőt, egészséget, hosszú életet kívánt mind a tagságnak, mind a tagozatnak. Ezután Gyuri bácsi emelkedett szólásra. Őszinte meghatottsággal, lírai hangon köszönte a meghívást, örül a tagozat sikereinek. Beszélt a megalakulás körülményeiről, arról, hogy az akkori i- dők nagy fellendülést hoztak a kertészkedésben. Hasonló tendencia kezd most is kialakulni, a világ felismerte a kertészet fontosságát. Példaként mondta el, hogy Washingtonban, a Fehér Ház parkjának egy részét konyhakertté alakították át, amelyet Obama elnök felesége művel. Az elnök pedig megköveteli, hogy minden ebédhez kerüljön a kertből valami friss finomság. Reméli, hogy Magyarország ismét kertészeti nagyhatalom

5 TAGOZATOK ÉLETÉBŐL BUDAPESTI OBSITOS 5 lesz, s a kertbarát körök ennek alapjai. Nagyon fontos azonban, hogy bekapcsolódjon az új nemzedék is, ezért a fiatalokat mielőbb be kell vonni ebbe a munkába. A tagozat szakmai vezetője, dr. Komiszár Lajos is elmondta benyomásait, észrevételeit a folytonosságról és a megújulásról. Mint az ország egyik legjobb virágszakértője, nem tagadta meg önmagát, felhasználta az alkalmat arra, hogy beszéljen a virágok szépségéről és hasznáról. Kifejezte reményét, hogy a tagozat továbbra is zökkenőmentesen mindenki örömére és hasznára még hosszú ideig működni fog. Napirend szerint a közönségdíjak átadása következett. Amíg folytak a beszédek, a szavazatszámlálók megállapították, hogy a közönségnek is alapvetően a zsűri által is díjazott kiállítók tetszettek leginkább. Az első díj tekintetében még szavazatszám egyenlőség is volt, így két első díj és egy második díj átadására került sor. Harmadik díjat nem is osztottak. Így első díjasok lettek Radványiék és Vinczéék, a második díjat pedig Petricsék érdemelték ki a közönségtől. Ezt követően a tagozat ének és versmondó asszonyai egy kis kultúrműsorral álltak elő. Petrics Sándorné Mara elénekelte a Virágzik a rózsa című dalt, majd Élő Anna elszavalta a Kertész leszek című költeményt, Radványiné Katalin pedig előadta a Szőlősgazda éneke című verset. Végezetül az ajándékok és jutalmak átadása következett. Minden kiállító kertbarát egy kertápolási szerekből, eszközökből álló ajándékcsomagot kapott. A tagozat vezetése eddigi munkájukért és az évforduló méltó megünneplése érdekében kifejtett aktív tevékenységükért jutalomban részesítette Csütörtöki József, Góré József Tibor, Hoffmann József, Kolossváry Miklós, Petrics Sándor, Radványi Imréné, Szabó Sándorné, Tóth Károly és Vincze József kertbarátokat. A hosszúra nyúlt ünnepség végén következtek a már előkészített szendvicsek, pogácsák, sütemények, üdítők és Laczkó Bálint már említett kitűnő borai. Mindezek után még vidám táncmulatság is kikerekedett. Az ünnep elmúltával jönnek a dolgos hétköznapok. Jön az ősz, a betakarítás, a jövő évre, évekre való felkészülés ideje. A kertbarátoknak ez nem kevés feladatot, de rengeteg élményt, örömet ad a munkáért cserébe. Az ünnepség is ilyen adomány volt, és az, hogy a sokszor derékfájdító, izzadságos, de gyönyörű munka elismerésben részesül, az külön megerősíti a kertbarátokat abban a reményben, hogy megünneplik az 50. évfordulót is. Kolossváry Miklós nyugállományú alezredes, kertbarátok tagozat Híradók a Borvárosban Szeptember hónapban a híradó tagozat látogatást tett a Budafoki pincelabirintusban. Tervünknek megfelelően a borváros látogatás főszervezője Gregorné Ica klubtársunk vezetésével a Kosztolányi térről indultunk autóbusszal a budafoki Borvárosba. Tulajdonképpen az egész budafoki kerület egy nagy borváros (120 km hosszú pincelabirintus, ami szinte egyedül álló a világon). Mi a nemrég átadott Záborszky pincészetbe látogattunk, ahol Sárközi Tamás pincemester fogadott és kalauzolt bennünket a földalatti város csodálatos világában. Névadója Záborszky Nándor ( ) Budafok háború előtti polgármestere volt két mandátum ideig, között. A Borvárost a budafoki pincerendszer skanzenszerű földalatti borutcáján keresztül ismerhettük meg. A borászathoz kapcsolódó kézműves iparágakat az itt berendezett Mesterségek Múzeumának kiállítása mutatja be, a felújított pestiskápolnát, a barlanglakást és a történelmi hordósort, ami a pincerendszer múltjába enged lenyűgöző betekintést. Hazánkban egyedülálló, de még Európában is ritkaságnak számít a Záborszky pincészetben a Borváros legérdekesebb része a Borutca, ahol valami olyasmi valósult meg, amely eddig sohasem létezett. Tíz utca, tíz vidék olvad itt össze egyetlen utcába, hogy a lehető legátfogóbban mesélhessen a magyar borkultúra kialakulásáról. Valóban úgy éreztük, mintha egy sosem volt utcában barangolnánk a történelmet idéző házak között. Az utca oldalán skanzenszerűen elhelyezett présházhomlokzatok Magyarország tíz borvidékének jellegzetes építkezési hagyományait jelenítik meg. Így fér el egyetlen utcában Badacsony, Balatonboglár, Eger, Etyek-Buda, Mecsekalja, Somló, Sopron, Szekszárd, Tokajhegyalja és Villány. A Borutca végén láthattuk még a budafoki szőlőhegyi kápolna hű mását, amely méltó emléketállit a korabeli építkezési és hitszokásokról. A földalatti város egyik ágában panoptikum jellegű kiállításán láthattuk a borkultúrához tartozó mesterségeket. Látható itt többek között kádár, hajóács, fafaragó, és favágókat bemutató viasz szobrok. Ezen kívül megcsodálhattuk a muzeális hordósort és a művészien faragott hordófenekeket is. A lejárattal szemben látható a pince legrégebbi, 1934-ben faragott díszhordója a Judit hordó, és a nem sokkal később készült két testvérhordója, a Mária és Ilona hordók. A hordósor további művészi faragással díszített hordói a II. Világháborút követően készültek Budafok, Pécs és Eger címerét ábrázolják. A pince legkülönlegesebb hordója egy tojásformájú, kisméretű, úgynevezett transzporthordó, melynek előállításához a kádár szakma legkülönlegesebb fogásainak ismerete szükséges, így nem véletlen tehát, hogy a kádárok mestervizsga feladata volt. A hagyományos hordós tárolás mellett a nagy mennyiségű bor elhelyezésére a pincében 57 csempézett, úgynevezett cementhordó került kialakításra, melyek összesített űrtartalma liter. Ezek ma már nincsenek használatban, azonban a borászati technológiák bemutatásának részeként megtekinthetők. Tárlatvezetőnk a pincesor végén egy nagyon érdekes és ritka domborművet mutatott, amely nem tartozik szorosan a borkultúra ismertetéséhez. A hiszek egy vers szerzőjének faragott domborművét, neve kevésbé ismert Papp Váryné Sziklay Szeréna. Ma már csak az idősebb korosztály emlékszik a 125-éve született versre, amely a Trianonban megcsonkított ország lakóiban tartotta a lelket. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Borváros látogatásunk ezzel még nem ért véget, befejezésképen az pincemester mindenkit meghívott egy pohár igazi minőségi soproni kékfrankosra, amivel koccintottunk arra, hogy élményben, látványban és ismeretekben gazdagabbak lettünk a nap folyamán. Hazafelé megköszöntük a szervezőnknek a munkáját, amivel lehetővé tette számunkra, hogy a borkultúra tudományában tapasztaltabbak lehetünk. Soós Tamás nyugállományú alezredes, híradó tagozat

14. évfolyam 4. szám 2012. szeptember október

14. évfolyam 4. szám 2012. szeptember október 14. évfolyam 4. szám 2012. szeptember október Minden napunk ajándék Árpád olyan srác volt, aki tényleg meg tudott őrjíteni. Mindig jókedvű volt és mindig tudott valami pozitívot mondani. Ha valaki megkérdezte,

Részletesebben

16. évfolyam 3. szám 2014. május június

16. évfolyam 3. szám 2014. május június 16. évfolyam 3. szám 2014. május június Főhajtás a hősi halottak emléke előtt 1973. április 7. 11 óra 45 perc Dél-Vietnam. Szolgálatteljesítés közben lezuhant a Vietnami Nemzetközi Ellenőrző és Felügyelő

Részletesebben

Új helyszínen új lehetőségekkel

Új helyszínen új lehetőségekkel 2015. a június Mi lapunk XVIII. ÉVFOLYAM 2. szám A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugdíjasai Országos Szövetségének kiadványa Új helyszínen új lehetőségekkel A megszokottól eltérően idén a Hungária körúti

Részletesebben

16. évfolyam 2. szám 2014. március április

16. évfolyam 2. szám 2014. március április 16. évfolyam 2. szám 2014. március április Életet az éveknek Szepezdi Dezső nyugállományú ezredest csaknem mindenki ismeri a budapesti nyugállományúak klubjában. 1974-óta tagja a klubnak, szinte hihetetlen,

Részletesebben

Kedves Ábrahámhegyi lakosaink, nyaralótulajdonosaink, hozzánk látogató vendégek!

Kedves Ábrahámhegyi lakosaink, nyaralótulajdonosaink, hozzánk látogató vendégek! XX. évfolyam 3. szám 2013. október Kedves Ábrahámhegyi lakosaink, nyaralótulajdonosaink, hozzánk látogató vendégek! 2013-as év háromnegyedén már túl vagyunk, röviden szeretném összefoglalni, illetve tájékoztatni

Részletesebben

Gazdag program. Jogszabályi háttér. Megállapodás szerint. Bővítés. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugdíjasai Országos Szövetségének kiadványa

Gazdag program. Jogszabályi háttér. Megállapodás szerint. Bővítés. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugdíjasai Országos Szövetségének kiadványa 2013. a március Mi lapunk XVI. ÉVFOLYAM 1. szám A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugdíjasai Országos Szövetségének kiadványa Új helyzet, új feladatok Lapunk előző számában Géczy Attila regionális felelős,

Részletesebben

16. évfolyam 4. szám 2014. szeptember október

16. évfolyam 4. szám 2014. szeptember október 16. évfolyam 4. szám 2014. szeptember október Tisztújító küldött közgyűlés Az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja alapszabályának II. fejezet, 2/c. pontja értelmében tisztségújító küldöttközgyűlést kell

Részletesebben

Fasori Hírmondó. Ádventi csendben téged várunk... Ádventi csend. Tudjuk egyáltalán, hogy mi az? Nem éppen ádvent

Fasori Hírmondó. Ádventi csendben téged várunk... Ádventi csend. Tudjuk egyáltalán, hogy mi az? Nem éppen ádvent Fasori Hírmondó A BUDAPEST - FASORI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM LAPJA 2013/2. SZÁM TIMOR DOMINI PRINCIPIUM SCIENTIÆ ERÔS VÁR A MI ISTENÜNK! Ádventi csendben téged várunk... Ádventi csend. Tudjuk egyáltalán,

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 25. évfolyam 4. szám 2014. JÚLIUS AUGUSZTUS Ára: 120 Ft

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 25. évfolyam 4. szám 2014. JÚLIUS AUGUSZTUS Ára: 120 Ft A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 4. szám 2014. JÚLIUS AUGUSZTUS Ára: 120 Ft A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2014. OKTÓBER 12. TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Keljünk útra Krisztussal. Valahonnan fentről. Püspöki teavár. II. évfolyam IV. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Keljünk útra Krisztussal. Valahonnan fentről. Püspöki teavár. II. évfolyam IV. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam IV. szám 2012. november Ingyenes Mindennek megvan az órája Keljünk útra Krisztussal Valahonnan fentről Püspöki teavár 2012. október

Részletesebben

Székesfehérvár és Vidéke

Székesfehérvár és Vidéke II. évfolyam 11. szám 2013. május 16. Székesfehérvár és Vidéke Az újság a 130 éves múltú, azonos címmel megjelent napilap utódjaként a 2013-as Szent István Emlékév eseményeihez kapcsolódva jelenik meg.

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

56-ról ötvenhatodszor

56-ról ötvenhatodszor XXVIII. évfolyam 10. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2012. október 56-ról ötvenhatodszor Tollas Tibor: Október 23. Rian a föld, a falak dőlnek, Kék harsonákkal

Részletesebben

Mi magyarok tudunk változtatni

Mi magyarok tudunk változtatni SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2011. NOVEMBER 4. Több százan vettek részt a Fut a Sárvár, Gurul a Sárvár! -on Október 22-én folytatódott az egészséges életmódot

Részletesebben

Elkészült a szerencsi országzászló

Elkészült a szerencsi országzászló Elkészült a szerencsi országzászló Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 10. szám 2014. június 13. Szerencsről Csiksomlyóra

Részletesebben

Az írástudók felelõssége,

Az írástudók felelõssége, HÍREK, VÉLEMÉNYEK A Péceli ESE Híradó újévi vitaindító cikke: Az írástudók felelõssége, avagy a III. évezred önkormányzatisága Az írástudók felelõsségét az utókor számonkéri. A számonkérés jogos. Az írástudásnak

Részletesebben

RRévfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja

RRévfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja Vitéz Cserhalmi Pálnak a kitüntetést az 1956-os Forradalom és Szabadságharc eszméjének ápolásában, és a honvédelem ügye érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseképp adományozta a Magyar Köztársaság

Részletesebben

XXI. évfolyam 8. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 200,- Ft

XXI. évfolyam 8. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 200,- Ft 2 Jász Szó XXI. évfolyam 8. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 200,- Ft Alig múlt el hat óra, az utcák kihaltak, nem jár-kel senki. Sötétség borult a Szent István parkra is, csupán a nem rég állított

Részletesebben

10 éve város Badacsonytomaj

10 éve város Badacsonytomaj XXIV. évfolyam 6. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. június Polgárőrök kitüntetése A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Csizmazia Pál úrnak, a PEB tagjának, a rendőrséggel történő

Részletesebben

Jókai Napok Füreden. Idén Debrecen volt a vendége a Jókai Napoknak. Halász János alpolgármester a Jókai obeliszk előtt

Jókai Napok Füreden. Idén Debrecen volt a vendége a Jókai Napoknak. Halász János alpolgármester a Jókai obeliszk előtt A tartalomból KÉPVISELŐ STAFÉTA Előző számunkban dr. Schindele György kérdezte Pethőné Schulcz Ágnest, hogyan jut ideje a családra, a munkára és a képviselőségre? BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ KÖZÉLETI

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI

HÍRLAP BALATONKENESEI BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. május 15. XVIII. évfolyam, 5. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA Tátorján (Crambe tataria) A XVI. század végén már ismert volt

Részletesebben

Nádudvari. Sátrakat és padokat kaptak ajándékba nyugdíjasaink

Nádudvari. Sátrakat és padokat kaptak ajándékba nyugdíjasaink Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2013. november XVIII. évfolyam 11. szám Ára: 99 Ft 56 hőseire emlékeztek Az 1956. október 23-án kitört forradalom 57. évfordulója alkalmából emlékezhettek az Ady téri parknál

Részletesebben

Hangulat gondolatok. Õsz a Balatonnál

Hangulat gondolatok. Õsz a Balatonnál 2014. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 Heinrich Pál helytörténész gyûjtésébõl minden hónapban egy azonos havi, de évtizedekkel korábban íródott és valamilyen formában lakóhelyünket érintõ újságcikket

Részletesebben

igaz és tisztahitû szabadságharcává vált - kezdte beszédét, majd rövid áttekintést

igaz és tisztahitû szabadságharcává vált - kezdte beszédét, majd rövid áttekintést 1996. november II. évf. 5. szám FOTÓ: Baráth Bálint 1956. október 23-ára emlékeztünk Díszpolgárokat avattunk és Pilis községért emlékplakett kiosztására került sor. A szomorú napra ébredt 1996. október

Részletesebben

XX. (XXXV.) évfolyam 6. szám Alapítva 1927-ben 2013. június. Megyei tűzoltóverseny Devecserben

XX. (XXXV.) évfolyam 6. szám Alapítva 1927-ben 2013. június. Megyei tűzoltóverseny Devecserben A település közéleti lapja XX. (XXXV.) évfolyam 6. szám Alapítva 1927-ben 2013. június Megyei tűzoltóverseny Devecserben 2013. május 25-én Devecserben az Emlék-tavak mellett került sor a Veszprém Megyei

Részletesebben

NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK XVI. évfolyam 4. szám

NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK XVI. évfolyam 4. szám ECSEDI HÍRMONDÓ NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI LAPJA XVI. évfolyam 4. szám,,fel nagy örömre ma született, Aki után a Föld epedett." A keresztény emberek számára a karácsony üzenete Isten

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP. 2005. június Ára: 150 Ft XI. évfolyam 5. szám. Meghívó

ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP. 2005. június Ára: 150 Ft XI. évfolyam 5. szám. Meghívó Szentandrási Híradó ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP 2005. június Ára: 150 Ft XI. évfolyam 5. szám Itt a helyem Itt a helyem, itt kell állanom egyenesen az élen. Mint a betüknek is megvan a helyük a könyvben s állniok

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Az első osztályosok. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Az első osztályosok. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM. 2011. március

IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM. 2011. március IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2011. március 2011. MÁRCIUS Projektzárón jártam Megújult a történelmi városközpont Aktuális 2011. március 16-án megrendezésre került az az ünnepség, ahol az eddigi projektek talán

Részletesebben

Országzászlót avattak Nagytétényben

Országzászlót avattak Nagytétényben BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2009. OKTÓBER 30. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Országzászlót avattak Nagytétényben

Részletesebben