BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 46. ročník školský rok 2011/2012. Kerületi forduló C Kategória

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 46. ročník školský rok 2011/2012. Kerületi forduló C Kategória"

Átírás

1 BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 46. ročník školský rok 2011/2012 Kerületi forduló C Kategória ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom 1. Oldd meg a gyakorlati feladatot! Gyakorlati-elméleti rész Feladatok Cél: A vegyes erdı fa fajtáinak megkülönböztetése Segédanyag: 1- es Melléklet - munkalap- a képeken erdei fák, olló, ragasztó. A feladat sorrendje : 1. Figyelmesen nézd át az 1-es mellékleten (képeken) látható különbözı erdei fákat. A képeken a fák bizonyos részét látni. 2. Ollóval vágd ki a képeket, és osztályozd külön csoportba a lomblevelő fákat, külön a tőlevelőeket, és külön a cserjéket. 3. A kivágott és osztályozott (csoportosított) képeket ragazd az illetékes helyre. 4. Minden kép alá írd oda a fa faji megnevezését. Megfigyelések és eredmények: Cserjék (bokrok) Lomblevelő fák

2 Tőlevelő fák Befejezés:. 1) A képeken látott fák közül melyek a : a) védettek:... b) cserjék - amelyek gyógynövények:... 2) Húzd alá az olyan jegyeket, amelyek leginkább a tőlevelőekre jellemzıek: magok a termésbe vannak elzárva magok nincsenek burokban kétivarú virágok lágyszárú egyivarú virágok nem megy végbe fotoszintézis 3) A munkalapon melyek azok a lomblevelő fák, melyek termésével a vaddisznó táplálkozik? A pontozott vonalra írd a fák és a termésük nevét!

3 A gyakorlati rész befejezése után folytasd az elméleti rész feladatainak megoldásával! 2. Az erdırıl szóló alábbi szövegeket tüzetesen olvasd el! A szöveg alatti kérdésekkel folytasd! Válaszolj azokra a kérdésekre, melyek kacspolatosak a szöveggel! A vegyes erdı olyan, melyben tőlevelő és lomblevelvelő fák és lágyszárúak nınek. Bennük található a legtöbb fafajta és egyéb növények. Ezek az erdık vannak a kórokozók által legkevésbé megtámadva, mert az azonos fajok között nagyobb a távolság. Szlovákia erdıkben gazdag, területének mintegy 40% át borítják erdık, és az ország legértékesebb természeti gazdagságát képezik. Ember az erdıket gyakran keresi fel pihenés, turisztika, illetve kirándulás céljából. Egy hektár új sarjerdı évente 2,5 tonna szén-dioxidot használ el, a mérsékeltıvi vegyeserdık 7,5 tonnát és 1 hektár kiterjedéső esıerdı pedig 10 tonnát évente. A megfigyelések igazolták, hogy az erdık ezt az úgynevezett üvegházi terméket 1990-tıl 2010-ig Afrikában, Ázsiában, valamint Dél- Amerikában az intenzív erdıírtásból kifolyólag egyre kevésbé tudják lekötni. Együtt a szerves anyagok elégetésével ez is a globális felmelegedés egyik okozója. Egy ha tőlevelő erdı évente 30 tonna oxigént termel, 1 ha lombos erdı pedig 15 tonna oxigént. A mennyiségbeli különbséget a levelek idıbeli aktív léte (élete) a lombozaton váltja ki(levél hullás).. Az erdı segíti az életkörnyezet védelmét, fıleg ami a levegı tisztaságát érinti. Az olyan erdı, melyben a fák levelei aktívak, azok a levegıbıl porrészecskéket, nitrogén-dioxidot és kén-dioxidot kötnek le. A növények a levegıben található szennyezıdéseket leveleikkel lekötik, így nagyban hozzájárulnak a levegı megtisztításához. Ezzel ellentétben ezek a káros elemek, amelyeket a levegıbıl felvesznek, magukat a növényeket károsítják, ami következetesen (fıleg) a tőlevelőek pusztulásához vezet. Jelenleg a trópusi esıerdık szárazföldünk 7 %-át borítják, viszont ott él az állatvilág 50 és az összes növény 50%-ka. Az utolsó években intenzíven nıtt a fakitermelés, fıleg a nem ellenırzött fakitermelés a növénytermesztés céljából, amely talajeróziót és árvizeket von maga után. Így Földünk felszínérıl évente mintegy 150 és 210 ezer km 2 trópusi erdı tőnik el, ami viszont 50%-kal több, mint amit az 1980 as elırejelzés kimutatott. a) Miért a vegyes erdık a legegészségesebbek?... b) Az ember saját szükségleteire kihasználja az erdıt, ezekrıl olvastál a szövegben. Melyek ezek a szükségletek? Sorold fel!... c) Mi az oka annak, hogy Afrikában, Ázsiában és Dél-Amerkában az utolsó 20 évben csökkent a növények által a levegıbıl lekötött CO 2 mennyisége?

4 d)a növények által a szén-dioxid és a nitrogén-dioxid lekötése a természetben fontos folyamat. Mi által lehet csökkenteni az úgynevezett üvegházi gázok mennyiségét a levegıben? Írj kettı folyamatot!... e) A légszennyezıdés hatása által nagy kiterjedéső tőlevelő szervezetek pusztulhatnak ki, a lomblevelő növényzetben ez ritkábban fordul elı. Miért? f) Minek nevezzük azt a folyamatot, amikor a növények oxigént termelnek?... g) Miért lehetséges, hogy az 1 ha területő lombos erdı fái egy év alatt 15 tonna oxigént termelnek ki, míg a tőlevelő erdı fái egy év alatt 30 tonna oxigént termelnek ki? h) Milyen ökológiai fogalommal van összefüggésben az a valóság, hogy a trópusi esıerdıkben, amelyek a szárazföldünk 7%-át borítják, megtalálható Földünk állatvilágának 50%-ka, és ott él az összes növényzetünk kb. szintén 50%-ka Figyelmesen nézd át a táblázatot és a grafikont. A táblázat százalékban mutatja ki az erdıtípusokat, a grafikon pedig százalékban mutatja ki a szlovákiai erdıiben található egyes fafajták elıfordulását. Oldd meg a táblázattal és a grafikonnal kapcsolatos feladatokat! A grafikonon feltüntetett fák magyar megnevezése a grafikon alatt! Luc, gyertyán stb. Növényzeti típus % törpefenyvesek lucfenyvesek borókások tölgyesek bükkösök tölgyes-bükkösök bükkös-tölgyesek akácosok luc-jegenyés-bükkösök 1,15 18,92 6,59 8,36 21,30 8,33 5,42 1,86 13,41 4

5 bükkös-jegenyés- lucfenyvesek bükk-jegenyések 11,29 3,37 % luc gyertyán jegenye tögy répafenyı bükk egyéb lombl. T ovábbi tőlevelek a) Írj le 3 olyan tőlevelő fa faji megnevezést, melyek a grafikon szerint az egyéb tőlevelőek kategóríájába tartoznak:... b) Szlovákiában hány százalékban vannak jelen a: Lomblevelőek olvasd ki a grafikonból... Tőlevelő erdık tudd meg a táblázatból... c) A bükkösök önálló erdıtípusú társulásban is elıfordulnak, de megtalálhatók különbözı típusú erdıtársulásában is. A táblázatból írd ki, hogy összesen hány százalékban fordulnak elı azok a típusú erdık, amelyekben megtalálható a bükk... % d) Miért nem azonos ez az adat a grafikon által kimutatott adattal, ami 30 %? Az egyik napilapban az alábbi sajtóhír jelent meg. Olvasd el, gondolkodj el rajta és válaszolj a kérdésre! november 14-én a Magas Tátra NP délkeleti lejtıin hatalmas szélvihar söpört végig. A szél sebessége elérte a km óránkénti sebességet. A vihar 4 órán át tombolt. Az említett nemzeti parkon kívül a szélvihar nagyobb pusztítást végzett Szlovákia északi és középsı területén elterülı nemzeti parkjaiban is. A károsodott fák tömege kitette Szlovákiai egyéves fakitermelésének 90%-át. A legnagyobb károkat a lucfenyıerdık szenvedték, ahol a fák gyökér- 5

6 rendszere sekélyen van a föld alatt. Ezek a kultúrerdık a 20. század elején lettek kiültetve. Mivel ezek a területek védettnek vannak nyílvánítva, ezért ezeken a területeken nem végeznek aktív fakitermelést., csak a sérült, beteg és a viharok által károsodott fákat termelik ki. a) november 19-én vihar pusztított a Murányi-fennsík NP, Magas Tátra NP-ban, Pieninek NP és a Szlovák Paradicsom NP-ban. Leginkább károsodott a Magas Tátra NP. Szlovákia mely nemzeti parkjait nem károsította szélvihar? Sorold fel!... b) A Tátrában pusztító vihar után kevés fa fajta maradt lábon, ilyen volt a vörösfenyı. Miért?... c) Nevezz meg 2 fajta nemkívánatos rovart, melyek leggyakrabban károsítják a lucfenyıféléket. Melyek ezek?... d) A betőzıszú túlszaporodása megbontja a természet biológiai egyensúlyát. A biológiai egyensúly milyen állapotát ábrázolják az ábrák? Minden ábra után írd a neki megfelelı állapotot e) A biológiai védekezésen kívül a nemkívánatos erdei rovarok ellen felhasználnak úgynevezett biotechnikai csapdákat is. A csapda felállításának módszere összefügg egy mesterségesen elıállított vegyülettel (feromonnal), amely befolyásolja a rovarok szaporodását. Írd le, hogy hogyan mőködik 6

7 a képen látható farontó rovarok pusztítására felállított csapda! f) Válaszd ki és húzd alá a mondat utáni kifejezések közül a helyeset. A nemzeti park területén csak olyan fát lehet kitermelni, amelyik sérült, nemkívánatos rovarokkal megtámadott. egészséges vihar által elpusztult kitermelt épületfa g) Húzd alá azokat a tevékenységeket, amelyeket a nemzeti parkokban nem szabad végezni: állatokra vadászni gyógynövényeket győjteni száraz avart égetni turisztikát folytatni háziállatokat legeltetni kutyákat szabadon futtatni zavarni a nyugalmat és a csendet. 5. A felsorolt állatnevek közül válaszd ki az állat nevét és írd a megfelelı jellemzéshez. vaddisznó- gímszarvas nyest mókus denevér borz vadmacska emlısök vörösróka - veszetség a) Mindenevı párosujjú patás... b) Törvény által védett rovarevı élılény... c) Kérıdzı párosujjú patás... d) Húsevı élılény, amely ugrással vadászik.... e) Húsevı élılény, amely a fák koronájában is mozog.... f) Rágcsáló, amely a városi parkokban is elıfordul.... g) Törvényileg védett mindenevı, amely éjjel vadászik.... h) Milyen csoportba (osztályba) tartoznak a feltüntetett élılények?... i) Melyik élılény nem lett besorolva a feltüntetettek közül?... j) Milyen fertızı betegséget tud átvinni az emberre ez az élılény?... 6.Tüzetesen nézd át az ábrát, és válaszolj a kérdésekre. 7

8 a) Milyen kapcsolatot mutatnak a képen látható nyilak?... b) Az ábrán látható szervezetekhez írd a megfelelı számot: 1 termelı, 2 növényevı fogyasztó, 3 húsevı fogyasztó. c) Az olyan szervezetek csoportja, amely szintén összefügg a tápláléklánccal, nincsen a képen látható erdei élı szervezetek társulásával feltüntetve. Melyek ezek a szervezetek? Ezek a szervezetek miért fontosak a természetben? Olvasd el a cikket! A rózsás meténg egy növény, mely csak Madagaszkár szigetén fordul elı. Az Eli Lilly gyógyszeripari nagyvállalat a múlt század 60-as éveiben megszerezte ezt a növényt. Ez a növény olyan anyagokat tartalmaz, amelyek kedvezı hatással vannak a leukémia gyógyításában. Madagaszkár hiába gazdag gyógynövényekben, gazdaságilag mégsem vette ki részét ebbıl a forrásból. Hogy kezdetét vegyék ennek a biokalózkodásnak, létrehoztak egy határozatot a Biológiai diverzitásról. Ezzel olyan államok is, mint Madagaszkár, amelynek növényvilága olyan gazdag, hogy számokban szinte lehetetlen kimutatni, igazságosan részesednek a jövedelmi forrásukból. 8

9 a) Némely szervezetek a világon csak egy helyen fordulnak elı, mint pl. a rózsás meténg Madagaszkáron, vagy a murányi boroszlány és a tátrai zerge minálunk. Hogyan nevezzük az ilyen szervezeteket? Húzd alá a helyes választ: endemikusnak- relikteknek indikátoroknak - parazitáknak b) Gyógynövények nemcsak Madagaszkáron, hanem nálunk, a mi erdeinkben is elıfordulnak. Az erdei növények névsorában keresd meg és húzd alá a gyógynövényeket. erdei zsurló sugár kankalin illatos ibolya erdei pajzsika tüdıfő Remélem, hogy a feladat megoldásakor valami újat is tanultál. Köszönve ennek a versenynek ezúttal majd más szemmel tekintesz az erdıre. Abban az esetben, ha a fából készített termékeken az alábbi LOGÓT (jelet) fogod látni, akkor arra is gondolj, hogy annak a bizonyos fából készített terméknek az alapanyaga egy gondosan kezelt erdıbıbıl származik. Použitá literatúra Felhasznált irodalom 1. Hantabálová, I., Hroznárová, V., Paldiová, V.: Prírodopis pre 5. ročník základných škôl, SPN, Bratislava 2004, ISBN Hantabálová, I., Čumová, K., Galvánek, J. Slobodník, V: Prírodopis pre 6. ročník základných škôl, SPN, Bratislava 2000, ISBN Uhereková, M., Hantabálová I., Trévaiová I., Margalová E., Ondrejičková Z., : Biológia pre 5. ročník základných škôl, Expol Pedagogika, Bratislava 2008, ISBN Uhereková, M., Hantabálová I., Trévaiová I., Matľáková A., Ondrejičková Z., Sitár A.: Biológia pre 6. ročník základných škôl, Expol Pedagogika, Bratislava 2009, ISBN Kvasničková, D., Jeník, J., Pecina, P., Froněk, J., Cais, J., Eliáš, P.: Biológia 1 pre 1. ročník osemročných gymnázií, SPN, Bratislava Kvasničková, D., Jeník, J., Pecina, P., Froněk, J., Cais, J., Eliáš, P., Uhereková, M: Biológia 2 pre 2. ročník osemročných gymnázií, SPN, Bratislava Autor: Ing. Tatiana Szalmová Recenzent: Mgr. Ľubomír Strinka Redakčná úprava: PaedDr. Mária Uhereková, PhD. Preklad - Fordította Mgr. Ľudovít Szabó Vydal: IUVENTA Slovenský inštitút mládeže, Bratislava

BIOLÓGIA OLIMPIA 49. évfolyam 2014/2015-ös iskolai év

BIOLÓGIA OLIMPIA 49. évfolyam 2014/2015-ös iskolai év BIOLÓGIA OLIMPIA 49. évfolyam 2014/2015-ös iskolai év Kerületi forduló C kategória Az általános iskolák 8. 9. évfolyama és a nyolcosztályos gimnáziumok 4. évfolyama számára 1. Oldd meg a gyakorlati feladatot.

Részletesebben

BIOLÓGIA OLIMPIA 48. évfolyam 2013/2014-es iskolai év

BIOLÓGIA OLIMPIA 48. évfolyam 2013/2014-es iskolai év BIOLÓGIA OLIMPIA 48. évfolyam 2013/2014-es iskolai év Járási forduló D kategória Az általános iskola 6. 7. évfolyama és a nyolcosztályos gimnázium 1. 2. évfolyama számára Gyakorlati elméleti rész Feladatok

Részletesebben

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 47. ročník školský rok 2012/2013 Krajské kolo Kategória C

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 47. ročník školský rok 2012/2013 Krajské kolo Kategória C BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 47. ročník školský rok 2012/2013 Krajské kolo Kategória C 8. 9. ročník základnej školy 3. a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom Gyakorlati-elméleti rész Feladatok 1. Oldd meg a

Részletesebben

A veszélyeztetés elıidézıi:

A veszélyeztetés elıidézıi: Környezetvédelem A veszélyeztetés elıidézıi: Népesség szaporodása Urbanizáció Iparosodás Ipari és városi agglomerációk kialakulása Korszerő, nagyüzemi mezıgazdasági termelés Vegyszerek fokozódó használata

Részletesebben

Klímaőrjárat Tanári kézikönyv

Klímaőrjárat Tanári kézikönyv Impresszum Kiadja: Magyar Természetvédők Szövetsége Cím: 1091 Budapest, Üllői út 91/b. Tel: +36 1 216 7297 Fax: +36 1 216 7295 Email: info@mtvsz.hu Web: www.mtvsz.hu 2009 Klímaőrjárat Tanári kézikönyv

Részletesebben

A TERMÉSZET HÁZTARTÁSTANA elemi ökológia közérthetıen

A TERMÉSZET HÁZTARTÁSTANA elemi ökológia közérthetıen A TERMÉSZET HÁZTARTÁSTANA elemi ökológia közérthetıen Egy bonyolult tudomány és a mindennapok Az emberek hajlamosak arra, hogy a tudóst, a természet titkait fürkészı kutatót befelé forduló, töprengı, meditálgató,

Részletesebben

Bolygatott élıhelyek állapotfelmérése a fenntartható mezıgazdaság és a biodiverzitás megırzése irányelveinek figyelembevételével

Bolygatott élıhelyek állapotfelmérése a fenntartható mezıgazdaság és a biodiverzitás megırzése irányelveinek figyelembevételével DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZİGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NÖVÉNYTUDOMÁNYI INTÉZET INTERDISZCIPLINÁRIS AGRÁR- ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezetı: Prof. dr. Nagy János MTA

Részletesebben

az alapiskola osztálya és a nyolcosztályos gimnázium osztálya számára

az alapiskola osztálya és a nyolcosztályos gimnázium osztálya számára Helena Kopecká Erika Muchová az alapiskola osztálya és a nyolcosztályos gimnázium osztálya számára a pre ročník základnej školy ročník gymnázia s osemročným štúdiom Slovenské pedagogické nakladateľstvo

Részletesebben

Azonosító jel: BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 12. 8:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 12. 8:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 12. BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 12. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Dr. Kárász Imre TERMÉSZETVÉDELEM ÉS ÖKOTURIZMUS

Dr. Kárász Imre TERMÉSZETVÉDELEM ÉS ÖKOTURIZMUS KÖRNYEZETTAN SZAKKÉPZÉS 1 Dr. Kárász Imre TERMÉSZETVÉDELEM ÉS ÖKOTURIZMUS OKTATÁSI SEGÉDANYAG ESZTERHÁZY KÁROLY FİISKOLA KÖRNYEZETTUDOMÁNYI TANSZÉK EGER, 2006. OKTATÁSI SEGÉDANYAGOK A KÖRNYEZETTAN SZAKKÉPZÉSHEZ

Részletesebben

Ürge tanösvény Paks, Ürge-mezı

Ürge tanösvény Paks, Ürge-mezı Ürge tanösvény Paks, Ürge-mezı Tanuljunk a természetben! Kirándulásra hívjuk az iskolásokat, turistákat, családokat, természetbarátokat tanösvényünkre, a Dél-Mezıföld egyik utolsó homokpuszta vidékére,

Részletesebben

GLOBALIZÁCIÓ - REGIONALIZMUS

GLOBALIZÁCIÓ - REGIONALIZMUS 1. A globalizáció kialakulása és hatásai GLOBALIZÁCIÓ - REGIONALIZMUS Napjaink kulcsfogalma a globalizáció, amely a nemzetállami határok elmosódását jelenti az élet szinte minden területén. A közlekedés

Részletesebben

2011 az erdők éve. Örök társunk a fa. Szerkesztő: Molnár Sándor. 2011 az erdők éve Örök társunk a fa 1

2011 az erdők éve. Örök társunk a fa. Szerkesztő: Molnár Sándor. 2011 az erdők éve Örök társunk a fa 1 2011 az erdők éve Örök társunk a fa Szerkesztő: Molnár Sándor 2011 az erdők éve Örök társunk a fa 1 KIADÓ Kiadja: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó Felelős kiadó: Prof. Dr. Neményi Miklós Szerkesztő:

Részletesebben

az alapiskola 9. és a nyolcosztályos gimnázium 4. osztálya számára

az alapiskola 9. és a nyolcosztályos gimnázium 4. osztálya számára Biológia az alapiskola 9. és a nyolcosztályos gimnázium 4. osztálya számára Mária Uhereková Iveta Trévaiová Zuzana Piknová Angelika Matľáková Jana Višňovská Veronika Zvončeková Združenie EDUCO Szerzők

Részletesebben

Környezettudomány, környezetvédelem tananyag Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához

Környezettudomány, környezetvédelem tananyag Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához Környezettudomány, környezetvédelem tananyag Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához Készült A tehetség nem ismer határokat HURO/1001/138/2.3.1 című projekt keretén belül, melynek finanszírozása a Magyarország-Románia

Részletesebben

MUNKAANYAG. Varga Marietta. A környezeti nevelés célja, feladata és lehetőségei. A. környezettudatos magatartás jellemzői, alapvető

MUNKAANYAG. Varga Marietta. A környezeti nevelés célja, feladata és lehetőségei. A. környezettudatos magatartás jellemzői, alapvető Varga Marietta A környezeti nevelés célja, feladata és lehetőségei. A környezettudatos magatartás jellemzői, alapvető betartandó környezetvédelmi szabályok A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai

Részletesebben

Biodiverzitás. A biodiverzitás fogalma

Biodiverzitás. A biodiverzitás fogalma Biodiverzitás A biodiverzitás fogalma Biodiverzitás - az élővilág sokfélesége. A fogalom több szinten értelmezhető, egyaránt jelenti a Földön előforduló élőhelyek sokféleségét, a fajok összességét, a fajon

Részletesebben

SCHMIDT-GÉMES Kisemlısök BÚVÁRZSEBKÖNYVEK

SCHMIDT-GÉMES Kisemlısök BÚVÁRZSEBKÖNYVEK SCHMIDT-GÉMES Kisemlısök BÚVÁRZSEBKÖNYVEK SCHMIDT-GÉMES Kisemlısök BÚVÁRZSEBKÖNYVEK MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ ÍRTA SCHMIDT EGON RAJZOLTA GÉMES PÉTER A BORÍTÓT URAI ERIKA TERVEZTE MÁSODIK KIADÁS SCHMIDT EGON,

Részletesebben

A természetismeret tanulása során fejlıdik a tanuló szemléleti térképolvasási képessége. A kerettanterv megjeleníti a legfontosabb topográfiai

A természetismeret tanulása során fejlıdik a tanuló szemléleti térképolvasási képessége. A kerettanterv megjeleníti a legfontosabb topográfiai TERMÉSZETISMERET Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet a természettudományos mőveltség fontosságára,

Részletesebben

A természeti veszélyekrıl és katasztrófákról - áttekintés a környezetvédelem szempontjából - - vizsgai segédanyag -

A természeti veszélyekrıl és katasztrófákról - áttekintés a környezetvédelem szempontjából - - vizsgai segédanyag - Szabó József: A természeti veszélyekrıl és katasztrófákról - áttekintés a környezetvédelem szempontjából - - vizsgai segédanyag - 1. Fogalommagyarázat 1.1. Bevezetés Talán nem felesleges felidézni, hogy

Részletesebben

Kisemlıs populációk paramétereinek becslése és modellezése

Kisemlıs populációk paramétereinek becslése és modellezése Doktori (Ph.D.) értekezés Kisemlıs populációk paramétereinek becslése és modellezése Horváth Gyızı Témavezetı: Prof. Dr. Gallé László egyetemi tanár Környezettudományi doktori iskola Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC Természetvédelem és tájvédelem 10. elıadás 37-40. lecke

Részletesebben

A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014

A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014 A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014 BEVEZETÉS... 4 1. MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI ÁLLAPOTA ÉS JÖVİKÉPE... 5 1.1

Részletesebben

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM Dr. Buzás Kálmán Dr. Budai Péter Horváth Adrienn BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék 2012 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A városi környezet jellemzıi, a város okozta környezeti

Részletesebben

A LEVEGÕSZENNYEZÉS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI

A LEVEGÕSZENNYEZÉS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI Alkotórész dm3/100 dm3 Nitrogén (N2) 78,08 Oxigén (O2) 20,95 Argon (Ar) 0,93 Szén-dioxid (CO2) 0,034 Neon (Ne) 0,0018 Hélium (He) 0,0005 Ózon (O3) 0,0002 Egyéb gázok, vízgõz 0,0035 1. A levegõ összetétele

Részletesebben

Invazív fajok szerepe a biodiverzitás fennmaradásában

Invazív fajok szerepe a biodiverzitás fennmaradásában Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezettudományi Centrum Invazív fajok szerepe a biodiverzitás fennmaradásában SZAKDOLGOZAT Készítette: Iván Judit KÖRNYEZETTAN ALAPSZAKOS HALLGATÓ

Részletesebben

OM azonosító: 038245 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662, 303-0317, 283-0951. Természetvédelem. Készítette: Mikulás Krisztina

OM azonosító: 038245 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662, 303-0317, 283-0951. Természetvédelem. Készítette: Mikulás Krisztina Kövessssii Errzssébett Szakképző IIsskolla éss Giimnáziium OM azonosító: 038245 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662, 303-0317, 283-0951 E-mail: titkarsag@neteverest.hu honlap: www.esely-szakkepzo.hu

Részletesebben

AZ ÉLİ TERMÉSZETI KÖRNYEZET. Környezettani alapismeretek 10.

AZ ÉLİ TERMÉSZETI KÖRNYEZET. Környezettani alapismeretek 10. AZ ÉLİ TERMÉSZETI KÖRNYEZET Környezettani alapismeretek 10. KÖRNYEZET FOGALMA KÖZNAPI: ami körülvesz bennünket ( ökológiában = környék) ÖKOLÓGIAI: A környék azon elemeinek összessége, amelyek adott helyen,

Részletesebben

A környezetvédelem fogalma, környezetvédelmi ismeretek jelentősége a gyakorlatban

A környezetvédelem fogalma, környezetvédelmi ismeretek jelentősége a gyakorlatban Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona A környezetvédelem fogalma, környezetvédelmi ismeretek jelentősége a gyakorlatban A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I. A követelménymodul

Részletesebben