Húsz midibusz alváz Norvégiába

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Húsz midibusz alváz Norvégiába"

Átírás

1 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LIX. évfolyam 6. szám június-július Húsz midibusz alváz Norvégiába 8. oldal Oracle verzióváltási projekt a Rábánál 2. oldal Az Oracle névvel elôször ban ismerkedhettek meg a rábások, amikor egy Phare támogatási projekt keretében (az országban az elsôk között) bevezetésre került az Oracle pénzügyi rendszere (ismertebb nevén az OF). Ezt 2002-ben az OM termelésirányítási rendszer követte, elôször a Futómû - ben, majd késôbb a többi társaságnál is. Nyári leállások a vállalatnál 14. oldal A Futómû -nél a hidegüzemekben (alkatrész, szerelde, szerszám), valamint az improduktív és szellemi területeken augusztus (8 munkanap) között, a melegüzemekben (öntöde, kovács) augusztus (5 munkanap) között üzemszünet lesz az idei nyáron. HORVÁTH ZOLTÁN

2 2 oldal 2 Holding Oracle verzióváltási projekt a Rábánál A z Oracle névvel elôször ban ismerkedhettek meg a rábások, amikor egy Phare támogatási projekt keretében (az országban az elsôk között) bevezetésre került az Oracle pénzügyi rendszere (ismertebb nevén az OF). Ezt 2002-ben az OM termelésirányítási rendszer követte, elôször a Futómû -ben, majd késôbb a többi társaságnál is. Azóta azonban sok idô eltelt, a rendszer nagymértékben korszerûsödött, ugyanakkor a régi verzió támogatása ez év elején megszûnt, a kiszolgáló hardvere elavult. Ráadásul a menedzsment információs igényei, illetve a rendszerrel szembeni elvárásai is megváltoztak. A vállalat vezetése ugyanis egyre több és mélyebb, konkrétabb adatot igényel döntései elôkészítéséhez és meghozatalához. Így a szakemberek már régóta készülnek a jelenlegi as verzió lecserélésére, idegen szóval upgrade-jére. Ez érinti a termelésirányítási és a pénzügyi rendszert egyaránt, továbbá kiterjed a Rába-csoport öszszes kft.-jére (a móri gyár kivételével, ahol a jelenlegi SÍP-rendszer lecserélése csak az upgrade után jöhet szóba). Év eleje óta intenzív tárgyalások folytak az Oracle és az Integris szakembereivel a projekt terjedelme és az erre vonatkozó árajánlat egyeztetése ügyében. A végsô megegyezés májusban született meg és június 5-én megvolt a projektindító értekezlet is. Nagy Tamás, a Rába Jármûipa- ri Holding Nyrt. és egyben a Futómû IT-rendszer- és folyamatfejlesztési vezetôje, aki a projekt informatikai vezetôje is, elmondta, hogy a projekt egyben átstrukturálódást, egyfajta szervezeti BPR-t is jelent. A menedzsment igényeinek megfelelô szervezeti átalakulást az informatikának is támogatnia kell, s ehhez integrált megoldások alkalmazása vagy éppen a meglévô eszközök fejlesztése szükséges. Ezen elsôsorban a már meglévô funkciók bôvítését, továbbfejlesztését kell érteni, de az Oracle 11i-vel együtt SÓKI ÁGNES ÉS NÉMETH ISTVÁN: PÁLYAKEZDÔ GAZDASÁGI INFORMATIKUSOK, AKIK RÖGTÖN BELECSÖP- PENTEK A RÁBÁNÁL MOST FOLYÓ ORACLE UPGRADE PROJEKTBE, MINT ASSZISZTENSEK. BÜSZKÉN MU- TATJÁK MESTERSÉGÜK CÍMERÉT, A MUNKAESZKÖZKÉNT HASZNÁLT SZÁMÍTÓGÉPET. NAGY TAMÁS új modulok is érkeznek vállalatunk informatikai rendszeréhez. Ennek megfelelôen korszerûbb alapokra kerül a Rába-csoport ellátásilánctervezési folyamata, de javítani szeretnénk a partnerkapcsolatok kezelésén is. A jelenlegi és leendô vásárlók egy korszerû, e-commerce gateway -nek nevezett kapun keresztül is elérik majd a Rába Holdingot, megkönnyítve az értékesítést és a beszerzést egyaránt. A beszállítókkal is hatékonyabb kommunikációs csatornákat építünk ki, az internet nyújtotta lehetôségeket kihasználva, egy portál segítségével. Nem meglepô módon a költségek és az eredmények egyre pontosabb ismeretére törekszik a vezetôség, így az egyes profitcentrumok eredményességét a Futómû -n belül külön-külön kívánjuk mérni. Ehhez az informatikai rendszer már említett átalakítása szükséges, hiszen a költségek ismerete, azok lebontása akár a legelemibb szintig új kihívás elé állítja a szakembereket. A jelenlegi piaci viszonyok között nagyon fontos tudni azt, hogy a legyártott termékeknek mekkora a valós költségük, beleértve a termék legyártásához szükséges minden egyes munkafázis vagy más üzleti folyamat (de említhetô a mûveleti idôk költsége vagy az egyes megmunkálógépek amortizációs értéke is) egy termékre lebontható költségeit. Ez az ismeret elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy meg lehessen határozni az egyes termékek piacon is versenyképes árszintjét. Ehhez azonban számos új adat begyûjtése is szükséges, melyeket eddig nem vagy nem így gyûjtöttek és hasznosítottak. Ez kisebb többletmunkát is jelent, de többek között a portfóliótisztítás alapját is a pontos, precíz adatok és az ezen alapuló elemzések adják meg. És lesz egy új eszköz, a Napi Üzleti Intelligencia (angol rövidítéssel DBI), amely újfajta módon, újszerû kimutatások, ripor-

3 3 oldal Holding 3 tok és üzleti mutatók segítségével fogja támogatni a menedzsment információs igényeit. Remélem mondta el Nagy Tamás, a felhasználók már megszokták, hogy a rendszerbe pontos, jó minôségû adatokat kell bevinniük, ha onnan szintén használható adatot, információt szeretnének kinyerni. Hiszen nem lehet úgy elvárásokat támasztani egy informatikai rendszerrel kapcsolatban, ha mi magunk nem rendeltetésszerûen, az elôírt folyamatoknak megfelelôen használjuk a rendszert. A vállalatirányítási rendszer éppen ezeken a naprakész és pontos információkon alapulva tudja kiszolgálni a cég üzletmenetét, egyben javítva versenyképességét és piaci helyzetét. Maga a projekt három fázisból áll, az elsô tulajdonképpen egy teljes re-implementáció, egy újból bevezetés, ami után egy új szerveren januártól élesben fog indulni az új rendszer úgy, hogy a régi verzió frissített változata egy archív rendszerként fog továbbra is rendelkezésre állni, részben az információs, részben a jogszabályi követelmények kielégítése érdekében. Közben a 2007-es üzleti év zárása a régi rendszerben fog még megtörténni. A második fázisban kerül sor az OM bevezetésére a szerszámüzemben, továbbá a ma szigetrendszerként (de már az új verzióban) mûködô karbantartási modul beintegrálására. Végül a 3. fázis 2008-ban tartalmazza a részben már említett új modulok bevezetését, amely érinti a rendeléskezelést, a raktárgazdálkodást, a beszállítói kapcsolatokat és a termelésprogramozást, sôt, még a treasury szervezetének tevékenységét is. A projekt már felvette a normális fordulatszámot, és mire a lap az olvasókhoz kerül, már a koncepcionális tervezés fázisának végén, az üzleti folyamatok felmérésénél, az esetleges változtatási igények jóváhagyásánál tart. Az Integris és az Oracle szakembereivel együtt a teljes projektszervezet 106 fôt számlál, ebbôl is látszik, milyen nagyszabású programról van szó, amely 2008-tól mindenkinek a munkáját megváltoztatja kisebb vagy nagyobb mértékben. Az új Oracle verzió sem lehet azonban csodaszer, hanem csak egy eszköz, egy lehetôség arra, hogy jobban nyomon követhessük a folyamatokat, jobban számba vegyük erôforrásainkat, feladatainkat, illetve hogy a menedzsment több információt kapjon az üzleti döntések meghozatalához. Mivel azonban ezt a rendszert is emberek mûködtetik, ôk viszik be az adatokat, a munkatársak ezzel kapcsolatos tevékenysége még a korábbiaknál is fontosabb lesz. A projekt elôrehaladásáról következô számainkban rendszeresen beszámolunk. Amerikai MBA-s csoport látogatása a Futómûnél J únius 26-án a Rába-csoport vendége volt a bostoni Connecticut Egyetem MBA-csoportja. A Rába Jármûipari Holding Nyrt. nevében Vissi Ferenc HR-igazgató, a Rába Futómû nevében pedig Kocsis Sándor operációs és minôségügyi igazgató fogadta a 25 fôs csoportot, melyet Afshin Ghiaei, az MBA-program igazgatója és Jennifer Grey ügyvezetô igazgató vezettek. Velük érkezett a prágai központú International Study Programs programmenedzsere, Zuzana Mazankova is. Az MBA- (Master of Business Administration) program valójában egy olyan hazánkban is egyre népszerûbb posztgraduális (másoddiplomás) képzés, melyen egyetemi gazdasági, üzleti oklevelet szerezhetnek már többéves gyakorlattal rendelkezô szakemberek, menedzserek, vállalatvezetôk. Egy igazi nemzetközi MBA-program nagy hangsúlyt fektet a kommunikációra, erôsen gyakorlatias képzést nyújt sok esettanulmánnyal, nagy hangsúlyt helyez a különbözô menedzsmentkultúrák elsajátítására és a változások kezelésére. Az MBA-képzés csoportmunkára épít és kurzusainak zöme angol nyelvû, a tanárok jelentôs része pedig aktív gyakorló menedzser. Globális diszciplínában rengeteg területet felölelô a képzés (pénzügy, közgazdaságtan, marketing, IT, HR, operáció stb.). A látogatók elôször egy prezentációt hallgattak meg a Rába-csoport szervezetérôl, gazdasági és piaci mûködésérôl, tulajdonosi szerkezetérôl és irányítási rendszerérôl, valamint a Rába-csoport 3 éves stratégiai törekvéseirôl. Majd a kft.-k bemutatása után Kocsis Sándor válaszolt a vendégek kérdéseire, akik intenzív érdeklôdést mutattak a fejlesztések és a jövôbeli stratégiai tervek kapcsán. A látogatók elôször a kovácsüzemet, majd a futómûüzletág es üzemcsarnokát tekintették meg. A látogatók közül szinte mindenkinek ez volt élete elsô látogatása hazánkban, ahova csupán egypár napra érkeztek, azzal a céllal, hogy minél többet megtudjanak az országról. Így Budapesten elôadásokat hallgattak meg a pénzügyi szektor mûködésérôl, a bankrendszerrôl, majd több nagyvállalat mûködésével ismerkedtek meg. E program keretében tettek látogatást a Rábánál is, s az üzemlátogatás után folytatott beszélgetésen elhangzott, hogy a látottak nagyon pozitív benyomást keltettek a résztvevôkben. GULYÁS KRISZTINA

4 4 oldal 4 Holding 3. befektetésialap-kezelô konferencia Stockholmban, Rába-részvétellel H armadik alkalommal, június 11-én rendezte meg Stockholmban az Erste Bank és a Budapesti Értéktôzsde azt a befektetési alapkezelô (lásd 1. ) konferenciát, mely a jelentôs magyar tôzsdén jelen lévô gazdasági társaságok és az irántuk érdeklôdô skandináv befektetési alapok személyes találkozását hívatott szolgálni. A Rába Jármûipari Holding Nyrt. idén elôször élt a részvétel lehetôségével, ahol vállalatunkkal, ahogy minden magyar féllel, úgynevezett one-on-one meetingek, azaz zártkörû, személyes találkozók keretében egyenként ismerkedhettek meg az érdeklôdô alapkezelôk. A társaságot Pintér István elnök-vezérigazgató és Steszli Ádám befektetôi kapcsolattartó képviselte. A Rába 9 meetinget tartott, többségében skandináv régióbeli (fôleg svéd, finn, norvég) érdeklôdôk számára. E 9 meetinggel a Rába volt az egyik legnagyobb érdeklôdésre számot tartó magyar cég. 1 1 megbeszélésre 45 perc állt rendelkezésére, melyen a Rába nagy vonalakban bemutatta mûködési struktúráját, felvázolta az eddig elért eredményeket és az oda vezetô utat. Beszámolt továbbá jelenlegi helyzetérôl és lehetôségeirôl, illetve ismertette 2010-ig szóló stratégiájának fôbb elemeit. A prezentációk közben és azt követôen a társaság elnök-vezérigazgatója válaszolt az alapkezelôk további kérdéseire, melyek fôleg a Rába további növekedési kilátásairól és lehetôségeirôl, további hatékonyságjavító forrásairól, illetve az ingatlanvagyonnal kapcsolatos elképzelésekrôl érdeklôdtek. A Rába és az érdeklôdô cégek is sikeresnek minôsítették a megbeszéléseket, és a Rába vezetése reméli, hogy ez is pozitív hatással lesz a részvényárfolyamra, illetve a részvényvásárlásra ösztönzô hatása lesz. A cél a Rába ismertségének és elismertségének növelése volt, mert a skandináv befektetôk kifejezetten fogékonyak a kelet-közép-európai régió cégei iránt. Továbbá fontos szempont volt a részvételrôl való döntés meghozatalakor az a tény, hogy a részt vevô alapkezelôk komoly befektetésre váró összegek felett rendelkeznek. (1.) Befektetésialap-kezelô: a befektetési alapokat menedzselô szervezet, melynek szakemberei az alapkezelési szabályzatban foglalt elvek alapján és annak megfelelôen végzik a befektetôk vagyonának kezelését. STESZLI ÁDÁM ÉS GULYÁS KRISZTINA Minôségpontokat érô tapasztalat A Rába Futómû festô elôkészítôje, Dénes Lajos három pontot kapott figyelmességéért. A szakember észrevette, hogy az egyik futómûre nem az elôírás szerinti rajzszámú kerékagy volt felszerelve. Mivel korábban a szereldében dolgoztam majd negyven évig, ismerem azt a területet. A más rajzszámú kerékaggyal is mûködött a futómû, mert kicsi volt az eltérés, a probléma akkor derült volna ki, ha a keréktárcsát akarták volna felrakni rá. Az nem paszszolt volna. Így viszont szerencse, hogy idôben észrevettem s szóltam a meónak mondta el Dénes Lajos. A szakembernek nem ezek voltak az elsô minôségpontjai, s mert a korábbiakat nem használta fel, így most az összeset összevonva órákra váltotta be azokat. TÓTH GYULA DÉNES LAJOS

5 5 oldal Futómû 5 Vezetôi teljesítményértékelés a Futómû -ben B efejezôdtek a teljesítményértékelések a Rába Futómû -ben. Ezen értékelések alapján kerülnek június 10-én kifizetésre a prémiumok és az esetleges jutalmak. Prémium abban az esetben fizethetô, ha az elôzô évi prémiumkiírások teljesültek. Jutalmak elsôsorban a további erôfeszítések biztatásaként szolgálnak. Ez a teljesítményértékelési rendszer a Rábacsoport minden üzletágánál mûködik. Az értékelés célja elsôsorban az, hogy a vállalat által meghatározott célok és az egyén céljai összhangban legyenek, hogy elôsegítse az egyén és a vállalat teljesítményjavulását, hatékonyságának növelését. A teljesítményértékelést minden vezetôre, igazgatóra, igazgatónak közvetlenül jelentô munkatársra kellett elkészíteni. A vezetôi teljesítményértékelés rendszere jelenleg a Rábánál három alappillérre épül. Az elsô alappillér a személyi fejlôdést vizsgálja, amely a munkakör ellátásához szükséges képességek fejlesztését szolgálja: pl. vezetôi, kommunikációs képességek. A második alappillér a vállalati mutatók, amely a holding, illetve az üzletágak céljait tartalmazza és az éves tervre épül. Az értékeltek számára közös célt és irányt határoz meg. A harmadik alappillér az egyes vezetôk személyes teljesítménymutatói. A vezetôvel szembeni konkrét célokra és elvárásokra épít. Ezek alapján teljesíthetôk a vállalati mutatók. Bár a teljesítményértékelések feldolgozása még folyamatban van, néhány adattal azonban már szolgálhatunk. Összességében elmondható, hogy az értékelt munkatársak teljesítménye javult, ami persze nem jelenti azt, hogy elégedettek lehetünk. Legjobbak a szakmai tudás és a terhelhetôség esetében vagyunk. Hiszen több esetben az idôgazdálkodás, a határidôk betartása még mindig gyengébbnek bizonyult (az értékeltek 60%-a esetén). Összességében elmondható, hogy a személyi fejlôdési célok tekintetében 95%-ban az érintettek megfeleltek és elérték a kitûzött célokat. A vállalati és a személyes teljesítménymutatók esetében pedig a következôk mondhatók el: a vállalati mutatók (minden értékelt vezetônél megegyezô) részben teljesültek. Az egyéni teljesítménymutatók esetén pedig a kitûzött célok 77%- a teljesült. Bár a teljesítményértékelések mûködésünk részévé váltak, még teljes egészében nem fedik le a Rába valamennyi dolgozójának értékelését. Hiszen értékeltük a fizikai dolgozókat és a vezetôket is, de a nem vezetô beosztású szellemi és improduktív dolgozókat még nem. Célunk az, hogy ezek az értékelések kiterjesztésre, kidolgozásra kerüljenek minden munkatárs számára, hogy biztosítva legyen a kétirányú, nyílt kommunikáció és a folyamatos visszacsatolás a munkavégzésükrôl. CS. H. K. VÁLLALATI MUTATÓK KITÛZÉS TELJESÜLÉS RÁBA-CSOPORT EBIT 951,0 M FT 544,0 M FT RÁBA-CSOPORT NETTÓ EREDMÉNYE 312,0 M FT 3.530,1 M FT RÁBA FUTÓMÛ KFT. EBITDA M FT M FT RÁBA FUTÓMÛ KFT. MÛKÖDÔ TÔKE ÉN M FT M FT TÓTH ATTILA KOVÁCS GÁBOR ZÁVORI PÉTER OFFERTÁLER JÁNOS KÖRMENDI ZSUZSANNA Az utánpótlásról se feledkezzünk meg Tóth Attila A fiatalember a harminc évével rangidôsnek számít a pályakezdôk között, így természetesen nem is elsô munkahelye a Rába. Az irányítási szakirányon végzett gépészmérnök az egyedi készülékgyártás területén tevékenykedik május óta, fôként gyártásfejlesztési és gyárberendezési terveket készített, többek között függesztékek és kiállítási állványok dicsérik a munkáját. Kovács Gábor A huszonhat éves fiatalember Bajáról érkezett, a Széchenyi-egyetem kedvéért hagyta ott a Dél-Dunántúlt. Autógépészként áprilisban helyezkedett el a vállalatnál, a forgácsolás, az NC-technológia terén készít mûveleti utasításokat. Mint vallja, ezt a területet neki magának is tanulnia kell, ezért a munkája igen sok idejét leköti. Závori Péter Tamás Huszonnégy éves, gyôri fiatalember, aki szintén néhány hónapja, április óta próbál beilleszkedni a Rába világába. Az autógyártási szakirányon januárban végzett gépészmérnök rövid ideig dolgozott egy mérnöki kft.-nél, egyik fô területe az áramlástan. Mint elmondta, a Rába kiváló lehetôséget nyújt a tapasztalatszerzéshez. Valamennyi fiatal a gyôri Széchenyi István Egyetemen végzett, a többségüknek ez az elsô komolyabb munkahelyük. Be is dobták ôket rögtön a mély vízbe, mivel rájuk bízták a Kaizen 18 vizsgálatot. Offertáler János Ô a legfiatalabb a kezdôk között: huszonkét éves, szintén autógépészmérnökként vették fel a Rábához. Munkájával kapcsolatban úgy véli, ez a hely a lehetô legalkalmasabb a szakmai fejlôdésre, olyan tapasztalatokra tehet szert, amelyekre sehol máshol. Fontosnak tartja azt is, hogy nagyszerû kollégákra talált, az idôsebbek segítik a munkáját, s még az említett Kaizen-vizsgálat során is együttmûködônek bizonyultak. Körmendi Zsuzsanna Az új kovácstechnológus Bakonyszentlászlóról származik, a középiskola után mûszaki menedzser szakot tanult a Széchenyin, ezen belül a minôségbiztosítási szakirány felé fordult az érdeklôdése. Féléves gyakorlatát szintén a Rábánál töltötte, ahol elsôsorban szimulációs szoftvereket kezelt. Abszolút pályakezdôvel van dolgunk, akinek elsô munkahelye a Rába, kezdeményezô energiájára, kreativitására számítanak a kollégák.

6 6 oldal 6 Holding A TREASURYTEAM: HORVÁTH GÁBOR TREASURYVEZETÔ-HELYETTES, BALOG BÉLA VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES, SZABÓ KATALIN TREASUR- YELEMZÔ ÉS CSANAKI ISTVÁN TREASURYVEZETÔ. (FOTÓ: T. GY.) Treasury, a Rába pénzeinek trezorja I smeretes a cég dolgozói elôtt, hogy 2006-ban sikerült olyan lényeges érdemi változásokat elérni a Rába Nyrt. eredményességében, amelyet több irányba is érvényesítni tud a társaság: a bankok, biztosítók s egyéb kockázatkezelô intézmények felé. Ennek a pozitív hatásait egyszerûen megfogalmazva úgy lehet készpénzre váltani, hogy alacsonyabb kamatokért, alacsonyabb biztosítási díjakért megfelelôen kedvezô díjtételeket lehet elérni abban az esetben, ha a cégnek jól megy. Régebben azt mondták, akinek nem kell pénz, annak bôven van lehetôsége hozzájutni, akinek nincs, annak nehéz. Tehát a nehéz helyzetben lévô cég nehezen és drágán jut hitelhez, ellenkezô esetben olcsóbban és bôvebben jut neki. S ez igaz a biztosítási szakterületre is, hogy kedvezôbb feltételekkel tudunk tárgyalni a társaság nevében, mert erôs hátteret érezhetünk magunk mögött nyilatkozta a Rába Magazinnak Balog Béla, a társaság pénzügyi vezérigazgató-helyettese. Mindennek eredôjeként a Rába Nyrt. pénzügyi vezetése úgy döntött, hogy egy banktendert bonyolít le az elsô félév elsô négy-öt hónapjában. Ennek az eredménye nagy pozitívumokkal járt és gyakorlatilag a tárgyalássorozat a mai napig is tart. Most jobban megy a társaságnak, ám van még teendô bôven. De lényegesen kedvezôbb a helyzet, mint egy vagy két évvel ezelôtt mondta el Balog Béla. Magáról a treasuryról Csanaki István treasuryvezetô beszélt lapunknak. Elmondta: Legfontosabb feladata rövid és hosszú távon a Rába-csoport folyamatos fizetôképességének biztosítása, a pénzt és vagyont érintô kockázataink kezelése, amit a tulajdonosok és a vezetés jóváhagyásával érvényesítünk bankoknál, biztosítóknál és egyéb külsô szervezeteknél. Ez leegyszerûsítve azt is jelenti, hogy a társasághoz csoportszinten befolyó pénzek a treasuryhez kerülnek, a szétosztás is itt történik. Többek között a cégcsoportoknak különbözô igényeik vannak, például bér, adók, szállítók fizetése vagy a beruházási igények kielégítése. Ezeket folyamatosan összhangba kell hozni idôben, térben, devizamegfeleltetésben, hiszen ezek biztosítják a folyamatos üzletmenetünket. S itt mindjárt elôjönnek azok a problémák, kockázatok, amelyekkel foglalkozni kell magyarázta Csanaki István. A treasuryvezetô hangsúlyozta: A pénzeket a megfelelô idôpontban kell átváltani, ami a bankoknál történik. Ezért jó kapcsolatokat ápolunk a bankok különbözô szervezeteivel, például azok treasury- vagy forrásokat közvetítô részlegeivel, ahol egyedi kondíciók alapján tudunk dolgozni. Ez is a banktendernek a része. Szóba került a kockázatok kezelése. Ezeket részletezve beszélhetünk biztosításokról, például a legfontosabb a teljes cégcsoport vagyonbiztosítása, vagy a felelôsségbiztosítások, ahová tartoznak például a dolgozók baleset-biztosításai, a menedzsment szakmai felelôsségbiztosítása a vállalatot érô külsô hatások megvédése esetére részletezte Csanaki István. A vezetô a biztosítási körbôl kiemelte még a termékfelelôsséget. A társaság vevôi precízek és különbözô felelôsségeket írnak elô a gyártó felé, ezért az ebbôl eredô felelôsségeket, például balesetbôl származó anyagi és személyi károkat, átvállalja a biztosító szabályozott feltételekkel. A vevôink is különféle gazdasági környezetben tevékenykednek, így ezeknek nemfizetési kockázata van. Ez a biztosítási csoport a vevôkockázat magyarázta a treasuryvezetô, majd hozzátette: Ennek az a lényege, ha a vevônk vásárol tôlünk s nem tudja kifizetni, a biztosítóhoz fordulunk, s a limit erejéig fizet a vevônk helyett. A pénzpiaci folyamatok kockázatának kezelésében leginkább érintett Horváth Gábor treasuryvezetô-helyettes. A piaci árfolyamváltozások hatásait kell úgy kezeli, hogy azok a vállalatot minél kevésbé sújtsák. Köztudott a nem pénzügyi területen dolgozók körében is, hogy a valuták árfolyammozgása jelentôsen érinti a bevételeket. Az árfolyammozgások hatásának kivédésére a vállalat vezetése jóváhagyott egy eljárást, így a jövôbeni árbevételeket egy meghatározott árfolyamon eladjuk elôre. Mivel a cég hosszú távú szerzôdésekkel dolgozik, a keretek úgy vannak megállapítva, hogy ez kockázatot ne jelentsen magyarázta Horváth Gábor. Az vezetôhelyettes kiemelte, ha a cég elkötelezte magát egy bizonyos árszinten exportálás mellett, megpróbálja a kalkulált árfolyamértékeket beszedni. A jövôbeni befolyásra olyan ügyleteket köt, ami elôsegíti, hogy a társaság a terveiben kitûzött célokat elérje. A tavalyi extramagas forintárfolyamon jó árbevételeken tudtunk eladni. Ezek hatása egyértelmûen pozitív. Hogy a következô idôszakban milyen áron adjuk el a bejövô devizáinkat, a következô hónapok árfolyamváltozásai határozzák meg mondta el Horváth Gábor. A treasuryvezetô összefoglalójában kiemelte: A társaság rövid és hosszabb távon kiegyensúlyozott pénzügyi szempontból, s olyan szolgáltatásokat tudtunk elôre leszerzôdni a bankoknál, biztosítóknál, amelyekkel a csoport üzletmenete folyamatos, a beruházásokhoz szükséges, betervezett erôforrásokhoz hozzá tudunk jutni, illetve a bevételeink fix árfolyamon érkeznek be, amelyek a tervezhetôséget biztosítják. TÓTH GYULA

7 7 oldal Futómû, Alkatrészgyártó 7 A Rába Futómû sikeres szereplése a 11. Európai Gépjármû Konferencián A Rába Jármûipari Alkatrészgyártó idén is megszervezte dolgozói részére családi napját. A sárvári kollektívát június 9-én, a móriakat június 23-án hívtuk a szabadtéri programokra. Mivel mindkét gyárban sok megrendelés van, sok a munka minden gyártóterületen, különösen nagy értékû a kikapcsolódás lehetôsége, hogy jobban megismerhessük régi és új kollégáinkat, találkozhassunk egymás családtagjaival. OPITZ ANDOR, MUZSAI KATALIN ÉS TYLER BEAN. A szervezett programok délelôtt 10 órától zajlottak az egyéves gyerektôl kezdve minden korosztály számára. Mindkét helyen sok-sok kisebb és nagyobb gyerekeknek szóló mûsor volt: izgalmas sportversenyek, lovaglás, fellépô és a gyerekekkel játszó bohócok, játszószônyeg, kézmûves-foglalkozások, óriáscsúszda, légvár. A nagyobbak is érdeklôdéssel figyelték a sportlövész-, a moderntánc-bemutatót. Már elôzetesen megalakultak a kispályás focibajnokság csapatai egy-egy gyártóterületen dolgozókból, Móron még nôi csapat is indult és szép eredménnyel szerepelt. A délelôtti rétes és kávé után délben megvendégeltük dolgozóinkat, házastársukat, gyerekeiket egy ebédre. Az étel-ital ellátást közmegelégedésre idén is a Rábakész biztosította, mindenkinek ízlett a finom paprikás krumpli, a sült hús, a pogácsa. És mivel igazi nyári meleg volt, jól fogyott a hideg innivaló is. Ezt követte a minden korosztálynak szóló zenés mûsor, majd a színpadot elborították Az EAEC, az Európai Autós Mérnökök Szövetsége kétévenként, a páratlan években szervezi kongresszusait. Ezek célja, hogy lehetôvé tegyék az európai autóiparban dolgozó mérnökök, tudósok, szakértôk találkozását és elôremutató vitáját. Mindazonáltal a kongresszus nyitott az Európán kívüli szakemberek számára is május 29. és június 1. között Budapest adott otthont a 11. Európai Gépjármû Konferenciának. A konferencia alcíme, Az autó a jövôbe is jól mutatja, hogy a legújabb fejlesztések és kutatások eredményeivel ismerkedhettek meg a résztvevôk. A háromnapos nemzetközi konferenciához egy kiállítás is kapcsolódott, melyen számos hazai és nemzetközi kiállító mellett a Rába Futómû is képviseltette magát. Az elôadók sorában a Fejlôdési irányvonalak az összkerékhajtásban, kihívások a nehézgépjármûvek számára címmel, az amerikai Marmon-Herringtonnal közösen szintén számot adott legújabb, fôként a katonai futómûvek területén megvalósított fejlesztéseirôl. Így szinte természetes, hogy az elhangzott elôadáshoz szorosan kapcsolódott a Rába-stand arculata. Bár komplett futómû kiállítására nem volt lehetôség, de a kiállított 683 típusú fôhajtómû jól reprezentálta a Rába katonai futómûcsaládját. A nemzetközi trendekhez, a legújabb fejlesztésekhez igazodva kapott helyet egy független mellsô felfüggesztés, illetve kovácstermékeinket bemutatandó egy tengelycsukló. A kiállítás számos külföldi és hazai érdeklôdôt számlált. Sokuk számára azonban ismerôsen csengett a Rába márkanév. Bár a konferencia jellegébôl adódóan többségében külföldi, a tudományos életben jól ismert résztvevôje volt a rendezvénynek, számos vállalat fejlesztômérnöke is részt vett az elôadás-sorozatokon. A kongreszszus célját, hogy bemutassa a résztvevôk és ezen keresztül az európai szakmai közvélemény számára a magyar autóiparban felhalmozott szellemi és ipari potenciált, elôsegítve a hazai autóipar további korszerûsítését, fejlôdését, maradéktalanul teljesítette. A Rába részvételével méltón képviselte a több mint százéves magyar autógyártást, a hagyományt és tradíciót, mely a jelen kimagasló fejlesztéseivel a jövô útjaira vezet. MIKE LÓRÁNT Rába Családi Nap Móron és Sárváron MÓR SÁRVÁR a tombolaajándékok. A díjak közt sok hasznos háztartási gép, szabadidôs sporteszköz, játék és könyv is szerepelt, a fôdíj megnyerôje egy remek kerékpárral távozhatott. Ahogy az lenni szokott, a tombolán nem mindenki nyert, de ôk is egy kellemes emlékkel gazdagodva búcsúzhattak a rendezvénytôl. A sárvári kb. 600 fô és a móri kb fô résztvevô ellazulva, jó hangulatban távozott, azóta is sokat emlegetve a nap egyes részeit, a felszabadult, kötetlen beszélgetéseket a kollégákkal és vezetôkkel. S. Á.

8 8 oldal 8 Jármû A Rába Jármû jármûvei megfelelnek a legszigorúbb környezetvédelmi elôírásoknak is Húsz midibusz alváz Norvégiába H úsz darab, Euro IV-es motorral felszerelt midibuszt vásárol a a norvég RSA, melynek alvázát a Rába Jármû -tôl rendelte. Két jármûvet rövidesen útnak indítanak, a többi szállítása ôsszel kezdôdik. Feszített ütemben dolgozik ezekben a hetekben a Jármû szereldéje: két-három naponta el kell készülnie egy-egy midibuszalváznak. Az E 13-as és E 91-es típusjelû jármûvek Észak-Európába kerülnek, a norvég RSA cég ugyanis húszat rendelt belôlük. Az értékesítéssel és standardizálással foglalkozó drammeni vállalat miután a nullszériáról van szó tulajdonképpen látatlanban döntött így, ami egyértelmûen a bizalom jele. Mindez a norvégok kedvezô tapasztalatainak köszönhetô, amit a korábbi mintegy negyvendarabos buszvásárlással szereztek. A szériából két elôrehozott példány alváza már elhagyta Gyôrt, még a sorozatgyártás június 18-i megkezdése elôtt. Emögött az a megfontolás áll, hogy ha bármilyen probléma merülne fel, még idejében tudjanak beavatkozni. A karosszálást az Egyedi Autóbusz Gyár végzi Budapesten. A kész jármûvek kiszállításának szeptember 10-én kell megkezdôdnie. A korábbi variációtól eltérôen a norvég partner a Jármû -tôl külön rendeli az alvázat; ennek az a nagy elônye, hogy a cég hamarabb jut a pénzéhez, mert a teljesítés már akkor megtörténik, ha a terméket leszállítják az EAG-hoz. A fejlesztés ugyanakkor korántsem a nulláról indult, bár így sem LUKÁTS ANDRÁS kis munkát jelentett ennek részleteirôl Lukáts András konstrukcióvezetô számolt be. Elmondta: a busznak volt egy elôdje, amely Camins-motorral készült. Azt Görögországba szánták, de az üzlet végül nem jött össze, így át kellett építeni a jármûvet úgy, hogy a szokásos európai piacokon megfeleljen. Ezúttal sikerült Mercedes-motort vásárolni a DC-tôl, amely korábban nem adta ezen termékeit idegen beépítônek, most viszont megtette. Lukáts András megjegyezte: a külsô szemlélô számára a két jármû azonosnak tûnhet, valójában azonban rendkívül sok az eltérés a motor környezetében, a hajtásláncban leginkább azért, mert beépítették az Euro IV-es gázemissziót biztosító berendezéseket. A gazdaságossági szempontok figyelembevételével változtattak a fékrendszeren is. Ugyancsak törekedtek arra, hogy túl az elôírásokon minden olyan opció elhelyezésére lehetôség nyíljon, ami szokásos a nyugat-európai felhasználói körben, s még alternatív hajtásláncok is beépíthetôk legyenek. A konstrukcióvezetôt a technikai részletekrôl is megkérdeztük. Két típust alakítottak ki. A városi kivitelt (E 91) automata sebességváltóval szerelték fel, DC OM 904 LA jelû motorja 115 kilowatt teljesítményû. A távolsági változat (E 13) váltója mechanikus, erôforrása 130 kilowattos. A konstrukciók érdekessége, hogy a motort már most elôkészítették arra, hogy a október 1-jétôl életbe lépô, az Euro IV-esnél is szigorúbb Euro V-ös környezetvédelmi normákat teljesítse. Az átállítás az elektronikán keresztül egyszerûen megoldható. A jó gázemissziós értékek titkának nyitja az AdBlue-technika. A speciális rendszer lelke az AdBluetartály, benne a kék folyadéknak nevezett karbamidoldattal, amit az elektronika a kipufogószakasz kezdetére fecskendez be. Ott a magas hômérséklet hatására ammóniává alakul, s ez lép reakcióba a távozó nitrogén-oxid-komponensekkel, s így a kipufogógáz lényegesen kevesebb nitrogén-oxidot tartalmaz, a környezet szempontjából semleges nitrogénbôl és vízbôl viszont annál többet. Lukáts András kiemelte: a jármûvet úgy építették meg, hogy bírja a hideg égövi klímát. Külön nehézség ebbôl a szempontból, hogy a karbamidoldat 8 Celsiusfokon megfagy, és kristályos állapotban természetesen nem lehet befecskendezni és biztosítani a megfelelô szintû gázemissziót. Ezért a tartály fûthetô, hogy minél hamarabb elérje a megfelelô hômérsékletet. A kék folyadékból amúgy az elégetett gázolaj átlagosan 5 százalékát használja fel a jármû. A busz száz kilométeren 20 liter körül fogyaszt ezért is szeretik nagyon a vevôk, ezen a távolságon tehát hozzávetôlegesen 1 liter AdBlue kell. Az üzemanyagtartály 300, az AdBlue-tartály 24 literes, így utóbbi bôségesen elég egy tank dízelhez. Bizakodók vagyunk a típus jövôjét illetôen, és azzal számolunk, hogy az igényesebb piacokon például Izlandon, Lettországban vásárolni fognak belôle jelentette ki Lukáts András. KUTI ISTVÁN KONDOR ISTVÁN

9 9 oldal A Rába Futómû a közötti stratégiai idôszakra beszállítói és hoszszú távú együttmûködési megállapodást írt alá nemrégiben a GAZ-csoport autóbusz-divíziójával. A keretszerzôdés 67 millió euróról szól. Megegyezés született arról is, hogy csoportszinten közös munkacsoport dolgozik a felek kooperációjának elmélyítésén a futómûfejlesztés és -gyártás területén. A GAZ-csoporttal tárgyalt két fordulóban Pintér István vezetésével a Rába küldöttsége május végén Moszkvában. A megbeszélések jelentôs üzleti sikert hoztak, amelyrôl dr. Szôcs Károly számolt be lapunknak. Az üzletfejlesztési igazgató elmondta: három évre szóló beszállítói keretszerzôdést írtak alá az orosz partner autóbusz-divíziójával, amelynek értelmében idén 13,1 millió euró várható éves bevétellel számolnak, 2010-ig pedig összesen mintegy 67 millió euróval. Ennek értelmében a Rába alváz- és hajtásláncelemeket, futómû-, felfüggesztési és kormányzási rendszereket szállít Oroszországba. A kontraktus a következô néhány esztendôben mintegy 50 százalékos növekedést prognosztizál. Mindennek a jelentôségét növeli, hogy az orosz piacon az elmúlt években jellemzôen nem lehetett több évre szóló, stratégiai jellegû megállapodásokat kötni. Érdekesség, hogy mindez egy jubileumhoz is kötôdik: idén negyvenévesek a két cég kapcsolatai, a Rába 1967-ben szállított elôször futómûvet a likinói autóbuszgyárnak, amely egyébként a napokban ünnepelte hetvenedik születésnapját. A számottevô bôvülés a vevô saját növekedésének, de egyben a szélesedô partnerkörnek és termékskálának is köszönhetô. Míg a hagyományos kapcsolatok újjáélesztésének idôszakában Futómû, Jármû 9 A nemrégiben megkötött keretszerzôdés 67 millió euróról szól Jelentôs megállapodás a GAZ-zal elsôsorban az ismert és elismert Rába márkanevû hajtott, kétfokozatú autóbusz- és trolibuszfutómûvekkel ért el sikereket a társaság, az elmúlt években az értékesített portfólió munkagépfutómûvekkel, valamint alacsony padlós autóbuszokhoz és midibuszokhoz szállított futómûvekkel, illetve fôhajtómûvekkel bôvült. Ennek hatására a Futómû FÁK- és kelet-európai piacokról származó bevételei dinamikusan bôvültek. Az összeg 2003-ban 5, 2004-ben 6, 2005-ben 11 millió eurót tett ki, és tavaly elérte a 21 milliót. A már aláírt szerzôdésekkel együtt idén a vállalat 24 millió eurós összforgalomra számít a régióban, amely csaknem 15 százalékkal haladja meg a 2006-os bevételt és a két számjegyû növekedés folytatását vetíti elôre. A GAZ autóbusz-divíziójához tartozik egyébként a likinói LIAZ-on kívül a pavlovói PAZ, a kurgáni KAVZ, a golicinói GOLAZ, valamint a kanasi futómûgyár (KAAZ) is. Utóbbi jelenléte azért különösen érdekes, mert az orosz cégcsoport annak ellenére rendel jelentôs mennyiségû futómûvet Gyôrbôl, hogy saját futómûgyártással is rendelkezik. Dr. Szôcs Károly szerint ennek két oka is van. Egyrészt bizonyos például az alacsony padlós jármûvekhez a kanasi gyárnak nincs mûszaki megoldása. Másrészt a piac, a végfelhasználók sok esetben ragaszkodnak a Rába-termékek beépítéséhez azok jó minôsége, megbízhatósága és alacsony szervizelési-üzemeltetési költségei miatt. A gyôri és a kanasi futómûgyártó cégek között egyébként lehetséges az együttmûködés is. Ennek megfelelôen van már közös produktumuk is: midibusz hajtott futómûveket gyártanak úgy, hogy a Gyôrben készült fôhajtómûvet kanasi futómûbe építik be. Az üzletfejlesztési igazgató elmondta azt is, hogy a második napon a GAZ csoportszintû vezetôivel tárgyaltak. Azt tekintették át, hogy az autóbusz-divízión kívül a tehergépkocsi- és a munkagép-divízióban is lehetséges-e ilyen magas szintre emelni a kapcsolatokat. Ennek hátteréhez érdemes tudni, hogy az erôteljes gazdasági növekedést megélô Oroszországban rengeteg infrastrukturális beruházás elôkészítése folyik, sok építkezés már el is kezdôdött. Ez hatással van a tehergépkocsi- és a munkagéppiacra, amelyben a GAZ-nak jelentôs részesedése van. A fellendülésbôl a Rába szeretné kihasítani a maga részét. Ehhez jó alapot ad, hogy a cseljabinszki útépítô gyár homlokrakodóiba az utóbbi idôben már gyôri futómûveket szerelnek. A megbeszéléseken többek között áttekintették, hogy beszállítóvá válhat-e más jármûveknél is a Rába. A mostani tárgyalást megelôzôen közvetlen megbeszélések folytak már a tveri exkavátorgyárral, valamint az Ural tehergépkocsigyárral is. Az utóbbi cégnek komoly tervei vannak: jól ismert katonai összkerékhajtású jármûcsaládját kívánja leváltani egy korszerûsített típussal, valamint meg akar jelenni a közúti tehergépkocsik piacán is. A cégnél már javában folyik a fejlesztés, és szó van arról, hogy a gyártásban a Rábára is számítanak. Dr. Szôcs Károly megjegyezte: az elsô összehasonlító elemzések azt mutatták, hogy a GAZ-csoport jelenlegi és jövôbeli igényei lefedhetôk Rába-termékekkel, s azzal álltak fel a tárgyalóasztaltól, hogy a két cég képviselôibôl felállított munkacsoport tovább dolgozik azon, hogyan lehet a gyakorlatba átültetni a Rába-futómûvek széles körû alkalmazására kimondott elméleti igent. Ennek a munkának várhatóan egy éven belül lehet eredménye. A megbeszélések óriási lehetôségeket rejtenek jelentette ki az üzletfejlesztési igazgató. H. G. A Jármû tovább javított festési folyamatain Komoly festési hiba megfejtése okozott fejtörést a Rába Jármû -nél tavasszal. A megoldásra néhány napon belül rájöttek, s ugyan a probléma forrása nem Gyôrben volt, a tapasztalatok alapján több intézkedést hoztak a cég festési folyamatainak további javítására. A Rába Jármû régóta áll üzleti kapcsolatban a Terex-Benford céggel: Gyôrbôl építôipari jármûvekhez szállítanak hegesztettfestett alvázelemeket, amelyeket aztán Angliában szerelnek össze. Jó eredménnyel zártuk az eddigi éveket. A vevôi PPM amely a hibás darabok számát mutatja millió szállított darabra vonatkoztatva alacsony volt. Partnerünk az általunk végzett festés minôségét mindig példaként említette többi beszállítójának. Ezért volt nagyon meglepô, amikor április végén olyan reklamációt kaptunk, hogy a festékréteg a Terex-Benford egyik vevôjénél egyszerûen levált a felületrôl. Ez számunkra is teljesen új hiba volt mondta lapunknak Krasztina Zoltán minôségbiztosítási vezetô. A vizsgálatot azonnal megkezdték az összes érintett résztvevô bevonásával. Igyekeztek minden olyan körülményt figyelembe venni, ami a korábbi idôszakban változás volt, így például a telephelyváltást, a gyártósor felújítását, az új, környezetbarát, vizes alapú tisztítószer bevezetését. Másfél tucat mintafestést végeztek, szándékosan poros, olajos, szennyezett felületen, s bár ezek nem voltak a legjobbak a festéktapadás szempontjából, de jelentôs eltérést nem tapasztaltak, kézzel pedig egyáltalán nem lehetett levenni a felületrôl a festékréteget. A vizsgálatok tehát nem igazolták, hogy sok kis apró hiba összeadódva okozta volna a problémát. Ezt követôen az alvállalkozó munkáját vették górcsô alá, abban az idôszakban ugyanis az év elején ötven garnitúra szállítmány gyártását más cégre bízták, miután a társaság kapacitása éppen szûknek bizonyult. Az ott használt segédanyagokat vizsgálva tudták ugyanazt a hibát produkálni: kiderült, az ominózus kenôanyag rezisztens volt a Jármû zsírtalanítási folyamataira. A vevôk elégedettek voltak a gyors és pontos eredménnyel. Ugyan a hiba közvetlen kiváltó eredete nem nálunk volt, de a vizsgálataink során feltártunk számos olyan tényezôt, amelyek potenciális, kis hibaforrásként jelen voltak folyamatainkban. Ezek megszüntetésére számos intézkedést hoztunk. A szemcseszóró berendezést például teljesen átvizsgáltuk és módosítottuk a beállítási paramétereket, de nem hagytuk figyelmen kívül az eddigi zsírtalanító technikát sem. Egy magasnyomású, nagy hômérsékletû zsírtalanító folyadékot használó berendezést vásárolunk, ami csökkenti annak a kockázatát, hogy hasonló probléma forduljon elô, ha valamilyen változás áll be. Külön szabályokhoz kötöttük, hogy vizsgálni kell a beszállítók által használt kenôanyagokat magyarázta Krasztina Zoltán. Az ilyen típusú hibák elôfordulásának esélye azzal is minimálissá vált, hogy alvállalkozók bevonására a jövôben aligha lesz szükség. A Jármû -hez idôközben ugyanis megérkezett az új lézervágó, ami jelentôsen megnövelte a cég gyártókapacitását. H. G. MAGASNYOMÁSÚ, NAGY HÔMÉRSÉKLETÛ ZSÍRTALANÍTÓ FOLYADÉKOT HASZNÁLÓ BE- RENDEZÉSSEL JAVÍTJA TOVÁBB FESTÉSI TECHNOLÓGIÁJÁT A JÁRMÛ KFT.

10 10 oldal 10 Alkatrészgyártó, Mór Átláthatóbb, hatékonyabb, olcsóbb K ét hete indult, s eddig jól vizsgázik a Móron bevezetett Lean Phase II., vagyis a termelôterületek logisztikai folyamatainak Lean Manufacturing-elvek szerinti összekapcsolása a varroda és a szabászat között. A termelés hatékonysága jelentôsen javult, míg a folyamatok és a terület világosan átlátható. SZILI JÁNOS FOGARASI VIKTÓRIA Manuális irányítás helyett Kan Ban kártyák irányítják a munkafolyamatokat a Rába Jármûipari Alkatrészgyártó -jében Móron. A részleteket és a tapasztalatokat Urbányi László ügyvezetô igazgató mondja el: Két hete vezettük be s egyelôre teszteljük az új rendszert, ami egy, a vevôtôl a varrodán, a szabászaton keresztül a raktárig érô, úgynevezett Pull rendszert jelent, ahol az egyetlen pacemaker (ütemet diktáló) a varroda Kan Ban táblája, ami által a veszteségektôl megszabadított értékteremtési folyamat lényegesen átláthatóbb, hatékonyabb és olcsóbb, mint a korábbi volt. A varroda és szabászat között Kan Ban kétboxos kártyák alapján tudjuk követni a folyamatokat a termeléstervezôtôl a kiszállításig, a vásárlótól a raktárig, illetve viszsza. A kártyákon szerepel a termék megnevezése, az, hogy honnan hová kerül az anyag, mekkora mennyiségben vagyis minden fontos adat, amely a termelésnél elengedhetetlen. Már most huszonöt százalékkal jobb hatékonyságot tudunk felmutatni, de a cél az, hogy a jelenleg helyenként három kocsi mennyiségû készletet valóban két boxra csökkentsük. A középsô szintet, amit mi sárgával jelölünk, egyelôre a biztonság miatt alkalmazzuk, ha a rendszer beáll márpedig ez egy hónapon belül biztosan megtörténik, várhatóan elég lesz a zöld és a piros szinteket használni. A munkatársak a rendszert értik és alkalmazzák, ami a siker egyik záloga, így nagyon bízunk a folytatásban is. S. Á.

11 11 oldal Futómû 11 Lyukakon szökött a pénz és az energia Gyakorlott kaizenosoknak is dicséretére válna ez a prezentáció summázták a kérdezôk a pályakezdô rábások Kaizen-bemutatóját. A Híd-Ászok intézkedései forintos éves megtakarítást hoztak az elsô héten. 14 ötletet fogalmaztak meg, ebbôl 9-et meg is valósítottak a hídházgyártó sort vizsgáló kaizenesek. Tóth Attila vezetésével Offertáler János, Kovács Gábor, Körmendi Zsuzsanna, Papp Kálmán, Károlyi Zoltán, Závori Péter és Miletics László elsôsorban az olaj-, a villamosenergia- és a levegôfogyás, valamint az emulzió pazarlásának megfékezését tûzték ki célul. A selejtek csökkentését illetôen fôként a szállítás és a tárolás terén tettek javaslatokat. Az mindjárt kiderült, hogy egy alig több mint 3000 forintos beruházással megállítható a levegôszökés a felfedezett lyukakon, amivel évi forintot takaríthat meg az üzem. A problémát azonban eredményesen csak a dolgozók bevonásával lehet megoldani emelték ki a fiatalok. Önmagában nem jelentôs tétel, de az ötlet milliókat érhet: a Híd-Ászok automatizálná a mosóberendezéseket. Az évente 2000 órát üzemelô gépek mûveleti ideje darabonként 3,2 perc, s naponta 40 darabot mosnak. A kaizenesek kiszámolták: ehhez csak évi 3800 KW energiára volna szükség, ugyanakkor KW-ot használnak el a 7 KW-os villamos motorok. Bár ez csak 260 ezer forintos megtakarítást hozhat a konyhára évente, viszont több mosóberendezésre is kiterjeszthetô az ötlet. A legnagyobb tételt a gyártási folyamat javítása terén tudta lefaragni a csoport: kimutatta, hogy a 718 típusú hídházak olajleeresztô furatának elkészítése sugárfúrón költséges, ez a mûvelet ugyanis megfelelô hosszúságú, 3 élû fúró bevezetése esetén a középrész-megmunkáló transzfersoron elvégezhetô lenne. A normaidôbôl darabonként 3 percet takaríthatnának a dolgozók, ez az évi 5000 darab estében forintot jelent. A mosóberendezés automatizálását, a transzfer-elôindítás megvalósíthatóságának vizsgálatát, a levegôrendszer további hiányosságainak feltárását, az emulziófogó burkolat kialakítását a peremfúró célgépen és az átállási idôk csökkentését házi feladatul tûzte ki a team. PIRKA IMRE Ötletláda: Koronás anya olcsóbban A Marmon futómûvekben használt koronás anya olcsóbb beszerzésére tett javaslatot a társaságnak Pirka Imre, a Futómû gyártástervezôje. Az ötlet tulajdonképpen a napi munkám során egy üzemi, hôkezelési problémával kapcsolatban merült fel. A szóban forgó koronás anya elôgyártmányát az egyik társgyártól vásároltuk korábban, melyen társaságunknál felületkezelést végzünk. Mivel ez a fajta anya szabványos kötôelem, ezért javasoltam a kereskedelembôl való közvetlen beszerzését mondta el a Rába Magazin érdeklôdésére Pirka Imre. A társaságnak az ötlet megvalósításának eredményeként lényeges megtakarítást sikerült elérnie, ami alapján pozitív elbírálás alá került a gyártástervezô ötlete. Néha a legegyszerûbbnek tûnô ötletekbôl is lehet megtakarításokat elérni, ezért mindenkit csak biztatni és bátorítani tudok ötleteinek beadására. Nekünk, dolgozóknak ugyanis kulcsszerepünk van abban, hogy a napi munkánk során tapasztalt hibákat, veszteségeket, fejlesztési lehetôségeket felismerjük, de még fontosabb, hogy az ötletkártyán keresztül azokat nyilvánosságra is hozzuk és profitáljon belôle a cég és a dolgozók egyaránt mondta végül Pirka Imre.

12 12 oldal 12 Dolgozóink Rába-stratégia vélemények, ALPER LÁSZLÓ, RÁBA MUNKAVÁLLALÓK SZAKSZERVEZETE, ELNÖK Örülök a stratégiaváltásnak, mivel az alkatrészgyártás felôl újra a késztermékgyártás felé megy el a cég, futómûveket gyártunk. Azonban ennek megvalósításához emberek kellenek, és többet kellene törôdni a humánerôforrás-fejlesztéssel. NAGY KORNÉLIA HR-VEZETÔ A víziónk a részvényértékünk növelése a piacon. A stratégiai cél le van bontva a mi vezetôi szintünkre, tudjuk jól, mit kell tennünk. A legfontosabb a költséghatékonyság növelése, a személyi jellegû ráfordítások kordában tartása és a létszám optimalizálása. HOMÉR ZOLTÁN TECHNOLÓGUS A Jármû -nek mindenképpen erôsítenie kell a polgári vonalat. Ahhoz, hogy ezt a vasszerkezeti részen meg tudjuk valósítani, fejlesztések szükségesek: meg kell erôsíteni a gépparkot. Egy hajlítógépet, egy hegesztôrobotot kell vásárolnunk, és teljes alkatrészgyártó sorainkat át kell szervezni, hogy folyamataink optimálisak legyenek. BORBÉLY GYULA ESZTERGÁLYOS Biztató a stratégia, mert ha nô a termelés, nô a bevétel és biztosabb a munkahely. A program le van bontva havonta, azt velünk ismertetik, és úgy készülünk fel rá, túlórával, anyaggal, mindennel, hogy mindenkinek jó legyen. Munkánk már most is van bôven, reméljük, lesz is. LAPOSA CSABA FELÜLETKEZELÔ-TEAMVEZETÔ A Rába Tudásakadémián részt vettem, ez fontos elem a fejlôdésünket segíti. Megtanulunk együtt dolgozni. Úgy gondolom, ennek a jövôben meg is lesz az eredménye. A stratégia könnyebben megvalósítható, mert tudjuk egyéni céljainkat és a vállalati célokat, és így olyan irányba haladunk, ami nyereségessé teszi a Rábát. PÓNÁCZ ZOLTÁN HÍDHÁZTEAMVEZETÔ A jelszavunk a hatékonyság, a gyorsítás, a dolgozók felelôsségtudatának növelése, a munkafolyamatok megszervezése. A költségek közül három elem az élômunka, az energia és a selejt az összes közvetlen költség 85 százalékát teszi ki. Ezek 2 százalékos csökkentése jelentôs megtakarítást eredményez. Ezen munkálkodunk. HORVÁTH RÓBERT SZERELDE-ÜZEMMENEDZSER A 2010-ig terjedô stratégia stabil termelésiérték-növekedést tûzött ki célul mindegyik kft.-nél, emellett mintegy húszszázalékos árbevétel-növekedést célzott meg. A célunk az, hogy ezt lebontsuk annyira, hogy üzemi szinten is megjelenjen. Ebbe a kollégákat is bevonjuk. A célok teljesülésének egyik záloga, hogy bevonjuk a munkavállalók széles körét. KISS ZSOLT HAJTÓMÛHÁZKÖZPONT-CELLAVEZETÔ Huszonhetedik éve dolgozom a Rábánál. Mindannyian érezzük az új stratégiát, azt, hogy átalakuláson megy át a cég. Elértünk oda, hogy a mostani létszám teljesen ki van feszítve a meglévô megrendelésállományhoz. A létszám hullámzik, nagy az átmenô forgalom, amin mindenképpen változtatni kellene. Ekkora megrendelés még nem volt, amióta én itt vagyok. VALENT TIBOR HÔKEZELÔ Úgy hallottam, hogy a stratégia szerint az alkatrészgyártás helyett a komplett szerelt futómûveket részesítjük elônyben. Érezzük, hogy nôttek a feladataink. A Marmon-Herrington nagyon sokat rendelt tôlünk. Annyi a munka, hogy szinte már a lehetôségeinket is meghaladja mind a létszámot, mind a technikát tekintve.

13 13 oldal Dolgozóink 13 észrevételek, javaslatok SZAKÁLY ISTVÁN MELEGÜZEMI TEAM, CEL- LAVEZETÔ A Scania és Volvo mellsô tengelyek, a Marmon-tételek elég sok munkát adnak nekünk. Ha a fejlôdés folytatódik, ahhoz emberek is kellenek, mert sajnos elég kevesen vagyunk. Sok az idôs ember, sokan nyugdíjba fognak menni ebben az egy-két évben. Fontos lenne az utánpótlás. TÓTH FERENC HIDEGÜZEMI TEAM, CELLAVE- ZETÔ Nálunk az jelenti a legnagyobb problémát, hogy nagyon alacsony a létszám. Ehhez a munkamennyiséghez mindenképpen több dolgozóra lenne szükség. A vállalat növekedésének záloga, hogy elegendô legyen a személyi állomány, amely elvégzi a munkát. RIGÓNÉ BÁRDOSI ZSUZSANNA INGATLAN- GAZDÁLKODÁSI ELÔADÓ A Rába ingatlanértékesítési stratégiája szempontjából legfontosabbnak tartom, hogy a nem szükséges ingatlanokat mielôbb értékesítsük, a Rábát ne terhelje költség, melyet a felesleges infrastruktúra és ingatlan vonz. A hatékonyság másik lényeges feltétele az együttmûködés. FARKAS JÁNOS NAP- ÉS BOLYGÓKERÉK- TEAMVEZETÔ A stratégia jó ebben a nehéz gazdasági helyzetben, aminek egyik eleme, hogy ki vagyunk téve a dollár kedvezôtlen árfolyamának. Komoly szerepet szánnak a középvezetôknek és a dolgozóknak. A cél, hogy mindenki átérezze a felelôsségét, és hogy együtt tudjunk gondolkodni. PLÓZER TIBOR KOVÁCSÜZEM, HÔKEZELÔ- TEAMVEZETÔ A piacok bôvítése és a költségek kézben tartása a stratégia fontos eleme. Meg kell ragadnunk a lehetôséget, a piac itt van a küszöbön: megjelent vevôként a Volvo és a Scania, miközben az amerikai Marmon is jelentôsen növekszik. Nagyon fontos, hogy a gyorsítás mellett megfelelô költségszinttel, dolgozzunk. BRATKÓ FERENCNÉ VARRÓNÔ Huszonkét éve dolgozom a Rábánál, megtanultam, az aktuális stratégia negyed-, fél- vagy egész évre meghatározza a feladatainkat. A legfrissebbrôl is hallottam már, tájékoztattak minket, számomra a legfontosabb, hogy továbbra is biztos jövôt és munkahelyet tudjak tervezni. NEUKUM LÁSZLÓNÉ VARRÓNÔ A Rába-stratégiát én is ismerem, része többek között az az új rendszer is, amelyet itt, Móron vezettek be. Azt látom, a dolgozóknak egyszerûbb a feladatuk, a teljesítmény viszont növekedett, így ezzel a tervezéssel egyet tudok érteni. Persze nekem is nagyon fontos, hogy a stratégia olyan jövôt vázoljon fel, amelyre én is tudok alapozni. KARNER LÁSZLÓ GÉPBEÁLLÍTÓ: Furcsa helyzetben vagyok a stratégiával kapcsolatban, az én munkahelyem ugyanis októberben megszûnik. Azt az ígéretet kaptam, hogy egy másik részlegen lesz munkám, de ez a nyár így is bizonytalansággal teli. A stratégiáról beszélgettünk a kollégákkal, de érthetô módon én most inkább a közelebbi jövôvel vagyok elfoglalva, nem a távolival. LAKATOS FERENC GYÁRTÓMÉRNÖK A stratégiától azt várja az ember, hogy az elméleti és a gyakorlati tervek között közös pontokat találjon. Sajnos azt látom, hogy a jövô tervei és a jelen feladatai sokszor nem találkoznak, így bár fontos a környezetvédelem és a fejlesztés, az emberek mégis a mindennapi problémákkal, kihívásokkal vannak inkább elfoglalva, mint a távoli jövôvel.

14 14 oldal 14 HR Nyári leállások a vállalatnál A Futómû -nél a hidegüzemekben (alkatrész, szerelde, szerszám), valamint az improduktív és szellemi területeken augusztus (8 munkanap) között, a melegüzemekben (öntöde, kovács) augusztus (5 munkanap) között üzemszünet lesz az idei nyáron. A termelési tevékenység leállításával ebben az idôszakban elvégezhetôk az elôre ütemezett nagyobb karbantartási, felújítási munkák. Valamint augusztus 8. és 10. között kerül lebonyolításra az ez évi kötelezô üzemi és készletleltár. Ez azt jelenti, hogy jó néhány munkatársunknak ennyivel rövidül a szabadsága, de a leltár fontos dolog a vállalat életében. Ezúton is kérünk mindenkit a fokozott odafigyelésre és a leltárutasítás maradéktalan betartására. A holdingközpont és a vagyonkezelô kft. elsôsorban a Futómû -hez igazodik a szabadságolással. A Jármû -nél már július 30-tól szünetel a termelés, egészen augusztus 12-ig. Móron teljes leállás csak 1 hétig lesz augusztus 16. és 20. között, amit néhány területen még hosszabbíthatnak a feladatoktól függôen. Sárváron az idén a tervezett munkák miatt nem lesz üzemszünet, a szabadságkiadásoknál azonban figyelembe veszik, ha valakinek befizetett üdülése van. Az üzemszünet a munkavállalók évi fizetett szabadságának terhére kerül kiadásra és elszámolásra. Tekintettel arra, hogy a gyôri leállások érintik a fizetési napot, egy kis csúszás lesz az elszámolások és az étkezési bonok kiosztásában. A július havi bérek augusztus 10-ig átutalásra kerülnek a számlákra, de a fizetési lapokat csak augusztus 13-án (hétfôn) kapják meg a munkatársak. MÉSZÁROS MÓNIKA Íme a lehetôség, hogy véleményével hozzájáruljon a vállalat jövôjének alakításához! Ôsszel újra munkavállalói elégedettségfelmérés a Futómû -ben Mint arra bizonyára sokan emlékeznek, néhány évvel ezelôtt a Rábánál már történt dolgozói elégedettségfelmérés (DEF). Az akkori felmérés a teljes vállalatcsoportra kiterjedt és nagyon sok dimenzió mentén vizsgálta az elégedettséget. Így a feldolgozás, elemzés során tetemes mennyiségû információt, eredményt kapott a vezetés, melyekbôl csak néhány mutatóval tudott érdemben foglalkozni. Például az innovációegyüttmûködés témakörében kapott javaslatok alapján került bevezetésre az ötletkártyarendszer, vagy a tárgyalások egyeztetések kommunikációjavítása érdekében a vezetôi értekezletek gördülô rendje, illetve a Rába Magazinban rendszeres rovatok bevezetésével egy-egy téma sorozatszerû bemutatása ôszén elsô körben csak a Futómû -nél végzünk egy egyszerûsített felmérést, melynek célja elsôsorban az integritás, a cél- és szerepismeret és a belsô kommunikáció hatékonyságának mérése. A futómûüzletág után a közeljövôben kerülhet sor az alkatrész- és a jármûüzletágaknál is DEF lebonyolítására. A cél a DEF során az, hogy a kapott reprezentatív eredmények teljes körûen elemezhetôk legyenek és a valós vélemények alapján készülô, a kft. jövôjét támogató, fejlesztô akciótervek megvalósulhassanak. A felmérésrôl a következôket kell tudni: a Rába egy külsô független szakértô céggel szerzôdéses alapon végezteti a DEF-et. A Rábán belül egy projektteam támogató munkát végez csupán. Ez a team különbözô területekrôl kiválasztott emberekbôl áll, pl. HR, kommunikáció, mibi stb. Ez a team adja a bemenetet a külsôs cégnek a kérdôívek összeállításához, vagyis jelöli ki a témaköröket, amikben szerinte visszacsatolásra lenne szüksége a vállalat vezetésének. A kérdôívtervezet tesztelése mellett a projekttámogató team csupán a kérdôívek kiosztásában nyújt némi szervezési segítséget. A Futómû összes dolgozója meg fogja kapni a DEF alapját képezô kérdôívet, illetve a technikai információkat tartalmazó részletes leírást, amelybôl például megtudhatják, mikorra és hova lehet eljuttatni a kitöltött kérdôíveket. A beérkezett válaszokat a független kutatócég összesítve dolgozza fel, betartva a vonatkozó adatvédelmi szabályokat. A kérdôívet kitöltô dolgozók beazonosítása nem válik lehetôvé, így az anonimitás 100%-osan biztosított. Szeretnénk tehát kérni minden futómûves dolgozót, hogy a felmérésben való részvételt egy lehetôségnek tekintse. Lehetôségnek arra, hogy egy anonim véleménynyilvánító fórumon ôszinte véleményt írhasson le. Ôszinte visszacsatolás, kritika nélkül a menedzsment legjobb szándéka ellenére sem tudja, hogyan növelhetné tovább a dolgozók elégedettségét. Terveink szerint a kérdôíveket szeptember elsô napjaiban kapják kézhez az érintettek. A felmérés eredményérôl és az akciótervek megvalósításáról természetesen a Rába Magazinban is rendszeresen beszámolunk. Kérjük, véleményükkel munkatársaik és nem utolsósorban saját maguk érdekében is segítsék munkánkat, hogy a kérdôívre adott válaszaik alapján minél pontosabban megismerjük, milyennek látják most a Rábát, és igényeik alapján haladjunk, fejlôdjünk tovább. MÉSZÁROS MÓNIKA ÉS GULYÁS KRISZTINA

15 15 oldal Rába családi nap augusztus 25-én Gyôrben! HR 15 Augusztus utolsó szombatján idén is megrendezzük a most már hagyományosnak mondható Rába családi napot. Az ismert kiskúti helyszínre ezúttal is mindenkit nagy szeretettel, gazdag programmal és finom falatokkal várunk. A részletes programot keressék a plakátokon, kedvcsinálóként jelezzük, hogy a nap szokás szerint az Iparcsatornán lebonyolítandó horgászversennyel indul, melynek díjazása mellett az évközi bajnokságok eredményhirdetésére is sor kerül. A délelôtt folyamán a felnôtteket különbözô zenés-táncos produkciók, rodeóshow szórakoztatják, a gyermekeket rajzverseny, légvár, lufihajtogatás és bohócmûsor várja. Kiegészítô programként egészségvédelmi bemutatók lesznek és természetesen idén is kedvezményes lesz az állatkert-látogatás. Délután pedig a nap sztárvendégei, Tóth Veronika (Megasztár-gyôztes énekes) és a Defekt Duó lépnek színpadra. Az étkezésrôl és a hûsítôkrôl a rábakészes kollégák gondoskodnak majd. Az ebédre szóló jegyet 200 forintos áron (ez az ár a közvetlen rábás hozzátartozókra is érvényes) a szakszervezeti bizalmiknál lehet igényelni. Tehát vendégeinknek csak a jókedvüket kell magukkal hozni, a programot, frissítôt mi biztosítjuk és a jó idôt is megrendeltük! RÁBA MUNKAVÁLLALÓK SZAKSZERVE- ZETE, HR-IGAZGATÓSÁG Beharangozó július MEBIR tanúsító audit a Futómû -nél július 10. MEBIR tanúsító audit a Jármûipari Alkatrészgyártó -nél Sárváron augusztus Leltár a Futómû -nél augusztus 25. Családi nap a Futómû -nél. RÁCZ IMRE ÉS VASS ÍSTVÁN A RÁBA JÁRMÛIPARI HOLDING EZÚTON GRATULÁL A RÁBA CSAPATÁNAK A GYÔRI ÜZLETI FOCI LIGÁBAN ELÉRT ELSÔ HELYEZÉSÉHEZ! A CSAPAT A DÖNTÔBEN AZ E.ON CSAPATA ELLEN 9:3-RA NYERT, ÍGY VERETLENÜL ÁLLHA- TOTT A DOBOGÓ LEGFELSÔ FOKÁRA ÉS HOZHATTA HAZA A GYÔZELMI KUPÁT ÉS A DÍSZOKLEVELET. SZÉP VOLT, FIÚK! Teamvezetôi kandallóbeszélgetések A Rába Futómû árbevétele 2007-ben tervszinten nagyságrendileg 180 millió dollár, ami egyébként a évi forgalomnak körülbelül a duplája. Az elmúlt idôszak fejlôdését mutatja, hogy az egy fôre jutó árbevétel és hatékonyság drasztikus mértékben emelkedett, amit az eredményesség javulása is tükröz és a piac is megbecsül. Elég figyelni a Rába-részvény jelenlegi árfolyamát. Azt gondolhatnánk, meg is pihenhetünk egy kicsit, de nem. Az üzleti környezet a vártnál rosszabb, az euró és a dollár árfolyama kedvezôtlenül alakul, és jelentôsen emelkedtek az energiaárak is. Mindezek miatt a jelentôs további árbevétel-növekedés ellenére el vagyunk maradva a tervtôl. Közös munkával havi szinten jelentôs költségmegtakarításra van szükség ahhoz, hogy behozzuk a lemaradást. Nincs más út, mint a folyamatos hatékonyságnövelés. Ezért is indult el a teamvezetôi kandallóbeszélgetés, hogy meghatározzuk a reális célokat és döntsünk a megvalósítás menetérôl, lépéseirôl. Jelenleg három megbeszélésen vagyunk túl, ahol a futómûüzletág termelési teamvezetôi személyesen találkoztak a vállalat felsô vezetésével. Közvetlen hangulatban, de szakmai szigorúsággal elemezték a hatékonyságnövelés és a növekedés korlátait, illetve ezek feloldását. A soksok felvetett témából jelenleg minden menedzser területén kijelöltek két-két problémás témakört. Egyrészt a teamvezetôk fogalmaztak meg olyan feladatokat a menedzsment felé, amelyek megoldása túlnô a teamvezetôi hatáskörön. Másrészt a teamvezetôk maguk tártak fel olyan problémakört, amit egyértelmûen a teameken belül kell megoldani. Minden területen a legfontosabbnak tekintették a munkafegyelem növelését, a szakszerû mûszakváltást, a pontos munkakezdést és -befejezést, a pihenôidôk pontos betartását, a munkaidô-kihasználás növelését. Egyértelmû álláspont volt, hogy ezen a területen még vannak tartalékaink. A munkaidô-kihasználás növelésére a júliusi hónap során a teamvezetôk közösen kidolgoznak egy akciótervet, ezt kommunikálják, megvitatják a dolgozókkal, s szeptembertôl élesben és remélhetôleg sikeresen indul a program. Biztos, hogy sok vita és kétkedés várható, de közös érdek a meglévô vevôk, piacok megtartása és az eredményes mûködés, hiszen a versenyben senkit nem érdekel a forint-dollár és forint-euró aktuális árfolyama. Aki nem versenyképes, az kihullik és az üzlet máshova kerül. RÁCZ IMRE TK KK-TEAM, TEAMVEZETÔ RÁBA MAGAZIN A RÁBA JÁRMÛIPARI HOLDING HAVONTA MEGJELENÔ LAPJA A MUNKATÁRSAK ÉS A PARTNEREK SZÁMÁRA. FELELÔS KIADÓ: GULYÁS KRISZTINA A RÁBA NYRT. MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA A LAPCOM KFT. (9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A) ÜGYVEZETÔ IGAZGATÓ: SZAMMER ISTVÁN FELELÔS SZERKESZTÔ: KOLOSZÁR TAMÁS TERVEZÔSZERKESZTÔ: SUDÁR ÉVA MUNKATÁRSAK: HANCZ GÁBOR, LACZÓ BALÁZS, SUDÁR ÁGNES, TÓTH GYULA FOTÓ: H. BARANYAI EDINA SZERKESZTÔSÉG: 9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A TELEFON: , FAX: NYOMÁS: SZÉCHENYI NYOMDA, GYÔR A RÁBA NYRT. KOMMUNI- KÁCIÓS SZERVEZETE: 9027 GYÔR, MARTIN U. 1. TELEFON:

16 16 oldal 16 HR Jubilánsok 15 év CZÉH MELINDA gépkezelô, Mór, présmûhely II. HORNYÁK MIHÁLYNÉ gépkezelô, Mór, présmûhely II. HUSZÁR ISTVÁNNÉ gépkezelô, Mór, présmûhely II. IVICZ JÚLIA anyagkezelô, Mór, belsô log. raktár KLIPÁCS MIKLÓSNÉ varrónô, Mór, varroda PALLAGNÉ VIOLA ZSUZSANNA gépkezelô, Mór, rezsi TÓTH TIBORNÉ betanított lakatos, Mór, présmûhely II. WALCZER ANTALNÉ varrónô, Mór, varroda DOBOS VERONIKA raktárgazdálkodási elôadó, Rába Jármû, gazdálkodási ig. h. DANDÉ LAJOSNÉ gépkezelô, Mór, szabászat SZLANYINA GYULÁNÉ fémfelület-elôkészítô, Mór, KTL TÓTH BÉLÁNÉ gépkezelô, Mór, présmûhely II. 20 év DIMOVICS TIVADARNÉ ponthegesztô, Mór, hegesztés I. BÖGÖS JÓZSEF gépkezelô, Mór, szabászat KRAUSZ JUDIT varrónô, Mór, varroda PESKI VILMOS gyártmányfejlesztô, konstrukciósteam-vezetô, Rába Jármû BARANYI ZSOLT minôsített hegesztô, Gyôr, lakatos- és sajtolómûhely, Rába Jármû 25 év GARTNER FERENCNÉ gépkezelô, Mór, présmûhely II. CSIZMADIA SZILVIA szerszámbeállító, Dana hajtómûházteam, Rába Futómû KISS JÓZSEF üzemeltetô villanyszerelô, hôkezelô, hegesztôteam KISS TIBORNÉ köszörûs, hidegüzemteam VIDA CSABA fúrós, hidegüzemteam 30 év BERKOVICS GYULA vezetô szerelô, Sárvár, üzemfenntartás, tmk KOVÁCS LÁSZLÓNÉ gépkezelô, Mór, habosító TÖRÖK FERENC NC-forgácsoló, Sárvár, metaldyne gys. BERKES IMRE cellavezetô, féltengely- és mellsôtengelyteam, Rába Futómû FEKETE VINCE formázó, Künkel-team, Rába Futómû HALMOSI LÁSZLÓ NC-megmunkáló központ, forgácsoló, tengelycsuklóteam II., Rába Futómû HORVÁTH GYÖRGY cellavezetô, hídtestteam, Rába Futómû KISS ZOLTÁN NC-esztergályos, tányér- és kúpkerék-team, Rába Futómû KURUCZ JÓZSEF NC-esztergályos, tányér- és kúpkerékteam, Rába Futómû TREIBER LÁSZLÓNÉ szerszámélezô, hidegüzemteam, Rába Futómû GULYÁS JÓZSEFNÉ gépkezelô, Mór, présmûhely II. HÁRER LÁSZLÓ gépbeállító lakatos, Mór, Cooper 35 év CSIZMAZIA LÁSZLÓ marós, hidegüzemteam, Rába Futómû FELBER ZOLTÁNNÉ minôségbiztosító, laboratórium, Rába Futómû GYÖKÉR JÓZSEF melegsajtoló, hídtestteam, Rába Futómû KOVÁCS TAMÁS szerszámkészítô, melegüzemteam, Rába Futómû REGENYE BÉLA lakatos, es szerelde team, Rába Futómû TÓTH ISTVÁN üzemmenedzser, kovácsüzem, Rába Futómû VAJAS MIHÁLY mûszakvezetô, kovácsteam, Rába Futómû ZOKOB TAMÁS NC-esztergályos, melegüzemteam, Rába Futómû MÁRKUS SÁNDORNÉ gyártmányszerkesztô, konstrukciósteam-vezetô, Rába Jármû KOVÁCS BÉLA minôsített hegesztô, Gyôr, alváz- és szerelvénygyártás, Rába Jármû KONDOR ISTVÁN jármûvillamossági szerelô, jármûalváz-szerelde, Rába Jármû SZABÓ LÁSZLÓNÉ NC-forgácsoló, Sárvár, Deutz gys. BAJUSZ ANDRÁS gépi fémfûrészelô, hidegüzemteam, Rába Futómû NÉMETH PÉTER elektromûszerész, hôkezelô, hegesztôteam, Rába Futómû 40 év GÔCZE JÓZSEF EBK-vezetô, Sárvár, th. üz. és karbant. vez. HÉDL GÉZA lakatos, Gyôr, alváz- és szerelvénygyártás, Rába Jármû ERDÔS LÁSZLÓ fényezô, Gyôr, festô, Rába Jármû POLGÁR ISTVÁN gyártásfejlesztô, stratégiai, beszerzési, eszköz- és vagyongazdálkodás, Rába Nyrt. ERDÔS FERENC gyártmányszerkesztô, szerszámszerkesztéstechnológia, Rába Futómû HORVÁTH KÁLMÁN gyártmányszerkesztô, szerszámszerkesztés-technológia, Rába Futómû BARÁTH SÁNDOR esztergályos, hídtestteam, Rába Futómû BOKODI JÓZSEF karbantartó villanyszerelô, karbantartásteam I., Rába Futómû BOROS ZOLTÁN gépjármûszerelô, es szerelde team, Rába Futómû DÉNES LAJOS gépjármûszerelô, WP-festô, csomagolóteam, Rába Futómû ERDÉLYI LAJOS köszörûs, hidegüzemteam, Rába Futómû FÖLDES JENÔ karbantartó lakatos, karbantartásteam I., Rába Futómû GONDÁR ALAJOS formázó, Künkel-team, Rába Futómû HEGEDÜS ISTVÁN lakatos, kiegymûházteam, Rába Futómû KMETTI JÓZSEF cellavezetô, karbantartásteam I., Rába Futómû KOCSIS KÁROLY szemcseverô, hôkezelôteam, Rába Futómû LÔRINCZ JÓZSEF fogazómarós, kiegymûházteam, Rába Futómû LUKÁCS ISTVÁN raktáros, logisztika, Rába Futómû SCHMIDT IMRE esztergályos, laboratórium, Rába Futómû SZABÓ JÓZSEF esztergályos, melegüzemteam, Rába Futómû SZÛCS IMRE üzemeltetô villanyszerelô, hôkezelôteam, Rába Futómû TAKÁCS JÓZSEF NC-megmunkáló központi forgácsoló, hídtestteam, Rába Futómû Peski László ( ) 1962 júniusában kezdett a Rábánál dolgozni mint lakatos. Ezt követôen normás, üzembehelyezô, majd üzemtechnikus lett tól program-csoportvezetô, tôl osztályvezetô, egy év múlva pedig fôosztályvezetô-helyettes tôl a fôosztályvezetô általános helyettese a terv- és programfôosztályon tôl koordinációs vezetô a fôprogram-koordinációs szervezetnél tôl termeléshatékonysági szakértô tôl kontrolling-igazgatóként dolgozott a Rába Holding szervezetében. Munkaviszonya 2002 januárjában szûnt meg. A Rába Jármû -nél FB-elnök, az Autókutnál FB-tag volt. Halála fájdalmas veszteség, emlékét megôrizzük.

Bemutatkozás. Ügyvezető igazgató és tulajdonos: Keszthelyi Erik, aki több mint 10 éves biztosítás szakmai tapasztalattal rendelkezik

Bemutatkozás. Ügyvezető igazgató és tulajdonos: Keszthelyi Erik, aki több mint 10 éves biztosítás szakmai tapasztalattal rendelkezik Bemutatkozó anyag Bemutatkozás 100%-ban magyar tulajdonú cégcsoport Ügyvezető igazgató és tulajdonos: Keszthelyi Erik, aki több mint 10 éves biztosítás szakmai tapasztalattal rendelkezik Több mint 20 Mrd

Részletesebben

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja:

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja: FELMÉRÉSI TERV 1.) Felmérési terv célja: 2.) Felmérés folyamata: 3.) Felmérés módszertanának meghatározása 4.) Kérdőív tervezésének fázisai, tesztelésének módja 5.) Interjúk előkészítésének módja 6.) Adatgyűjtés

Részletesebben

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Qualidat Kft. Együttműködésben az ÉMI TÜV SÜD-del Tartalomjegyzék Bevezetés A feladatok Projektmenedzsment

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

INNOVÁCIÓS FELMÉRÉS. Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz. Cég neve: Cég fő tevékenysége:

INNOVÁCIÓS FELMÉRÉS. Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz. Cég neve: Cég fő tevékenysége: Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz Cég neve: Cég fő tevékenysége: 1. Tudás megszervezése 1.1. Általános adatok Vállalkozásban foglalkoztatottak létszáma: Vezetők száma: Fejlesztést végzők

Részletesebben

K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY

K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY Gördülékeny ügymenet Microsoft Dynamics NAV-val Átfogó vállalatirányítási rendszert vezetett be a K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft.-nél az XAPT. A szállítmányozási

Részletesebben

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség 2009. évi munkaterve Az alábbiakban foglaljuk össze az elnökség 2009. január 9-10-i ülésén megfogalmazott javaslatokat a Szövetség 2009 évi programjához,

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 Szabvány sikeres bevezetése A Berg System Kft-nél

Az ISO 9001:2015 Szabvány sikeres bevezetése A Berg System Kft-nél Az ISO 9001:2015 Szabvány sikeres bevezetése A Berg System Kft-nél I. előadás Budapest - 2016.11.08 Berg System Kft minőségpolitikája: Berg System Kft sokat tesz a környezet védelemért, hogy csökkentsük

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17.

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. HR módszerek m alkalmazása a Rába JármJ rmőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. A Rába R csoport Alapítva 1896 Fı adatok (IFRS) 2008 (auditált) 2009 FC Rába Futómő Kft. Rába RábaJármőipari Holding Nyrt.*

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Vállalati folyamatok támogatása ELO-val Beszerzés management

Vállalati folyamatok támogatása ELO-val Beszerzés management Vállalati folyamatok támogatása ELO-val Beszerzés management Leitereg Miklós junior tanácsadó Budapest, 2011. október 4. A PREZENTÁCIÓ CÉLJA A prezentáció célja A beszerzési folyamat áttekintése ELO technikák

Részletesebben

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél Gyakornoki álláslehetőségek a -nél A gyakorlat helye:, Hatvan (gépjármű elektronika üzletág) A gyakorlat időtartama: 2-6 hónap, vagy akár több Elméletbõl már felkészültél. Szeretnél gyakorlati tapasztalatot

Részletesebben

A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében

A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében Kiválóság Tavasz 2012 EFQM Kiválóság Nap Budapest, 2012. március 8. Szabó Kálmán, ügyvezető igazgató, az EFQM Nemzeti Partnerszervezete

Részletesebben

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban % közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe A Start Zrt. negyedévente adja közre a Start Jeremie Kockázati Tőke Monitor című jelentését, amelyben

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

A DUÁLIS KÉPZÉSBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK A KECSKEMÉTI FŐISKOLÁN Jövőorientált jelen

A DUÁLIS KÉPZÉSBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK A KECSKEMÉTI FŐISKOLÁN Jövőorientált jelen A DUÁLIS KÉPZÉSBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK A KECSKEMÉTI FŐISKOLÁN Jövőorientált jelen DR. TÖRÖK ERIKA ÉS KOVÁCS ZSUZSANNA NEMZETKÖZI KONFERENCIA A DUÁLIS FELSŐOKTATÁSRÓL KECSKEMÉTI FŐISKOLA 2015. ÁPRILIS 14.

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Lean HR Est 2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8., III. előadó Időpont:

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

H.D.Napfény Kft. marketingterve

H.D.Napfény Kft. marketingterve H.D.Napfény Kft. marketingterve Egy 10 milliós ország és egy 15 milliós nemzet. Budapest - Magyarország fővárosa. 2014-at írunk. Az ország gazdasága folyamatosan változik. Magyarország teljes mértékben

Részletesebben

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A KONZUM NYRT. 2011. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. 1988-ban alakult a Konzum Áruház Szövetkezeti Közös Vállalat jogutódaként. Kezdetben a cég meghatározó profilja a kereskedelem,

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Hegesztő üzemi technológus

Hegesztő üzemi technológus pedig Békéscsabán (PPM) található. Az OROS Divízió tevékenysége mezőgazdasági és építőipari gépgyártásra terjed ki. Elsősorban hazai, nyugat és kelet-európai, valamint észak-amerikai piacokat szolgál ki.

Részletesebben

Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál

Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza 2011. május 19. Dr. Grabner Péter osztályvezető Villamos Energia

Részletesebben

Német részvény ajánló

Német részvény ajánló Német részvény ajánló Mario Draghi január végi bejelentésével biztossá vált, hogy nagy mennyiségű tőke (60 milliárd /hó) érkezik az európai piacokra legalább 2016 szeptemberéig. Ennek jótékony hatásai

Részletesebben

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS.. SZERVEZETI STRATÉGIA 2 Szervezet neve:... 1. ALAPOK A. Szervezet neve B. Szervezet jogi háttere C. Szervezet víziója D. Szervezet missziója és célrendszere 2. TERVEK A.

Részletesebben

Motherson. Proud to be part of the most exciting industries. 3. I. sz. melléklet Ügyfelekkel, üzleti partnerekkel szembeni etikus üzleti magatartás

Motherson. Proud to be part of the most exciting industries. 3. I. sz. melléklet Ügyfelekkel, üzleti partnerekkel szembeni etikus üzleti magatartás Motherson. Proud to be part of the most exciting industries 3. I. sz. melléklet Ügyfelekkel, üzleti partnerekkel szembeni etikus üzleti magatartás 1. Vevői és beszállítói kapcsolatok áttekintése 2 2. Minőségfejlesztés

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. MÁSODIK NEGYEDÉV 2014. augusztus 12. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

IT Factory. Kiss László

IT Factory. Kiss László IT Factory Kiss László Mit jelent az IT Factory Együttműködő építőelemekből áll, amelyek jól definiált céllal, feladattal rendelkeznek. A tervezés és megvalósítás világosan elkülönül. A folyamatok és teljesítmény

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A Frank-Elektro

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens Európa e-gazdaságának fejlődése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Definiciók Az E-gazdaság fejlődése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

Sikerült a hibákat nullára redukálni. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: az iparági válság ellenére erôs elsô három negyedév 3.

Sikerült a hibákat nullára redukálni. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: az iparági válság ellenére erôs elsô három negyedév 3. 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 10. szám 2008. november www.raba.hu Rába: az iparági válság ellenére erôs elsô három negyedév 3. oldal A Gyôri Rába Csoport 2008 elsô három negyedévében

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

XXI. Magyar Minőség Hét 2012. Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft.

XXI. Magyar Minőség Hét 2012. Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft. XXI. Magyar Minőség Hét 2012 Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft. Pár Gondolat magamról Nyeste Zsolt Gépészmérnök 4235 Napja dolgozom a Grundfosnál Közel 10 évet

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

Dr. Fehér Péter Dr. Szabó Zoltán. Budapesti Corvinus Egyetem Információrendszerek tanszék

Dr. Fehér Péter Dr. Szabó Zoltán. Budapesti Corvinus Egyetem Információrendszerek tanszék Dr. Fehér Péter Dr. Szabó Zoltán Budapesti Corvinus Egyetem Információrendszerek tanszék A kutatás háttere 4. éve folyó kutatás Kérd íves felmérés Papír alapú kérd ív Online kérd ív 2012 Q2 Esettanulmányok

Részletesebben

2014 ÉV HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI, POLGÁRMESTERI HIVATALA

2014 ÉV HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI, POLGÁRMESTERI HIVATALA 248/2013.(XII.19.)HÖ. sz. határozattal jóváhagyott 2014. ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) kormány rendelet 29.-32. -ai szerint előírt éves ellenőrzési tervet a költségvetési szerveknek

Részletesebben

Szakmai távlatok a láthatáron

Szakmai távlatok a láthatáron Szakmai távlatok a láthatáron Lehetőségek egyetemi hallgatók számára a Schaeffler csoporton belül az FAG Magyarország Ipari Kft.-nél FAG Magyarország Ipari Kft. 4031 DEBRECEN Határ út 1/D. A Schaeffler

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

S91 városi midibusz fejlesztés: Rába-Molitus-Webasto RÁBA JÁRMŰ KFT.

S91 városi midibusz fejlesztés: Rába-Molitus-Webasto RÁBA JÁRMŰ KFT. S91 városi midibusz fejlesztés: Rába-Molitus-Webasto 1 Rába B115.50-174 önjáró midibusz alváz 2 Rába B115.50-174 önjáró midibusz alváz 3 Megoldások Daimler OM 904 LA motor, 115kW / 610Nm Allison S2100

Részletesebben

Vezetői információs rendszer

Vezetői információs rendszer Vezetői információs rendszer A stratégiai tervezés (általában a tervezés) elemzések, döntések, választások sorozata, melynek során a stratégiai menedzsmentnek elemeznie kell a környezetet, a szervezet

Részletesebben

Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető NAP NAPJA ORSZÁGOS KONFERENCIA ÉS SZOLÁRVERSENY 2014.09.20 Salgótarján

Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető NAP NAPJA ORSZÁGOS KONFERENCIA ÉS SZOLÁRVERSENY 2014.09.20 Salgótarján Köszöntjük a Nap Napja konferencia résztvevőit Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető RS Komplex szolgáltatás Piaci igény RS Komplex szolgáltatás A szolgáltatás háttere Részvételi feltételek 1.

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

TisztaShow SZAKMAI NAP. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon. Budapest, október

TisztaShow SZAKMAI NAP. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon. Budapest, október TisztaShow SZAKMAI NAP Budapest, 2016. október 21-22. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon Barta Géza Róbert ügyvezető Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. Csak egy módon indulhatunk

Részletesebben

www.raba.hu Rába Járműalkatrész Gyártó és Kereskedelmi Kft.

www.raba.hu Rába Járműalkatrész Gyártó és Kereskedelmi Kft. Rába Járműipari Holding NyRt. Rába Járműipari Holding NyRt. H-9027 Győr, Martin u. 1., Hungary Levelezési cím: H-9002 Győr, Pf.:50. Tel.: 00 36 96 622 600; Fax: 00 36 96 624 069 E-mail: raba@raba.hu Rába

Részletesebben

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás cégjegyzékszámunk: 06-09-003238 adószám: 11094315-2-06 Cégünk a nagy ipari üzemek és a termelõ kisvállalkozások műszaki problémáinak megoldására

Részletesebben

M OL-csoport Beszállítói Fórum

M OL-csoport Beszállítói Fórum M OL-csoport Beszállítói Fórum 2003. március 27. BESZÁLLÍTÓI FÓRUM 2003. március 27. MOL-csoport Beszállítói Politikája Beszállítók értékelése 1. SZAKMAI SZEKCIÓ Beruházás, karbantartás, indirekt és Jónásné

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban 6. előadás Karbantartás irányítási információs rendszer

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Szakmai távlatok a láthatáron

Szakmai távlatok a láthatáron Szakmai távlatok a láthatáron Lehetőségek egyetemi hallgatók számára a Schaeffler csoporton belül az FAG Magyarország Ipari Kft.-nél FAG Magyarország Ipari Kft. 4031 DEBRECEN Határ út 1/D. Egy vonzó jövőkép

Részletesebben

Teljes saját létszám: 182 fı Bérmunkás létszám: 73 fı Összesen: 255 fı

Teljes saját létszám: 182 fı Bérmunkás létszám: 73 fı Összesen: 255 fı Rába Jármő Kft. Rába Jármő Kft. Személyi összetétel Teljes saját létszám: 182 fı Bérmunkás létszám: 73 fı Összesen: 255 fı 2005.07.01-tıl integráció a Rába Alkatrész Kft gyıri gyárával ( A Jármő Kft addigi

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 4. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ Az EVDSZ 2011-2012. évi pénzgazdálkodásáról az EVDSZ Rendkívüli Kongresszus számára 2012. november 27. Az EVDSZ

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére

Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Egy magyar empirikus kutatás eredményei Fodor Zita 2005. október 27. Bevezetés Általános tendencia,

Részletesebben

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint Adatlap A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Részvénytársaság

Részletesebben

A vállalati célok teljesülésében való aktív részvétel A munkavédelmi részleg munkájának támogatása Ad-hoc feladatokban való részvétel

A vállalati célok teljesülésében való aktív részvétel A munkavédelmi részleg munkájának támogatása Ad-hoc feladatokban való részvétel EHS gyakornok Az amerikai tulajdonú TE Connectivity esztergomi munkavégzéssel EHS terület támogatására gyakornokot keres A vállalati célok teljesülésében való aktív részvétel A munkavédelmi részleg munkájának

Részletesebben

Érzésektől a mérésekig Evolúció egy magyarországi tradicionális nagyvállalatnál. Péczely Csaba A.A. Stádium Kft.

Érzésektől a mérésekig Evolúció egy magyarországi tradicionális nagyvállalatnál. Péczely Csaba A.A. Stádium Kft. Érzésektől a mérésekig Evolúció egy magyarországi tradicionális nagyvállalatnál Péczely Csaba A.A. Stádium Kft. Bemutatkozás A.A. Stádium Kft. 1984 alapítva műszaki diagnosztika 1996 termelékenység-fejlesztés

Részletesebben

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság European Road Transport Research Advisory Council Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság Háttér EU-irányelvek: Barcelonai, Lisszaboni, Gothenburgi nyilatkozatok Európai Kutatási Tanácsadó

Részletesebben

Folyamatfejlesztési projektek a szolgáltató központokban

Folyamatfejlesztési projektek a szolgáltató központokban Folyamatfejlesztési projektek a szolgáltató központokban PMSZ, 2013.május 16. Sződy Noémi 12 év Szolgáltatói szektorra specializált folyamat- és szervezetfejlesztés Nemzetközi projektek I. Lean IT konferencia

Részletesebben

A Kis- és Középvállalkozások helyzetét feltérképező kérdőív

A Kis- és Középvállalkozások helyzetét feltérképező kérdőív A Kis- és Középvállalkozások helyzetét feltérképező kérdőív A Nemzetgazdasági Minisztériumban a 1121/2013. (III. 11.) Korm. határozat 5. pontja alapján megindult hazánk 2014-2020-as időszakra vonatkozó

Részletesebben

1. http://www.minap.hu/news.php?extend.65166.2 2. 3. Miskolci cég munkája az űrben

1. http://www.minap.hu/news.php?extend.65166.2 2. 3. Miskolci cég munkája az űrben 1. http://www.minap.hu/news.php?extend.65166.2 2. 3. Miskolci cég munkája az űrben 2013-03-05 21:20 Négy éves munka zárását ünnepelte az Admatis Kft. partnerei és a sajtó képviseletében. A miskolci cég

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

I/1. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. rövid bemutatása Cégjogi forma: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapítási időpont: 1986. december 16. Cégbejegyzés időpontja: 1988. április 12. (utolsó változásbejegyzés:

Részletesebben

Make or Buy döntés filozófiája

Make or Buy döntés filozófiája Make or Buy döntés filozófiája Make or Buy döntés lehet: - egy konkét megrendelés esetére, - egy meghatározott időszakra, amíg a feltételek, adottságok nem változnak. A vásárlást kizáró esetek - A kívánt

Részletesebben

JOBBCAR GÉPJÁRMŰJAVÍTÓ, SZÁLLÍTMÁNYOZÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

JOBBCAR GÉPJÁRMŰJAVÍTÓ, SZÁLLÍTMÁNYOZÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. JOBBCAR GÉPJÁRMŰJAVÍTÓ, SZÁLLÍTMÁNYOZÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése, új

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN Az ERP bevezetések 30%-a amiatt hiúsul meg, mert a bevezetést tervező vállalat nem tudja előteremteni az igényeinek megfelelő ERP rendszer bevezetéséhez szükséges erőforrást, vagy úgy gondolja, hogy az

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása

Részletesebben

Összefoglaló a TÁMOP projekt Regionális Mentori Szakmai Találkozójának Gyulai rendezvényéről május 8.

Összefoglaló a TÁMOP projekt Regionális Mentori Szakmai Találkozójának Gyulai rendezvényéről május 8. Összefoglaló a TÁMOP 2.1.2 projekt Regionális Mentori Szakmai Találkozójának Gyulai rendezvényéről 2014. május 8. Készítette: Vári Barbara TÁMOP 2.1.2 kommunikációs munkatárs 1 A Intézet TÁMOP 2.1.2 projektirodája

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI IGÉNYMENEDZSMENT

TECHNOLÓGIAI IGÉNYMENEDZSMENT TECHNOLÓGIAI IGÉNYMENEDZSMENT 2017. március 22. Dr. Danyi Pál GTK MVT, egyetemi docens MAI TÉMÁK IT alkalmazások és típusaik Igényportfolió készítés Igénymenedzsment Üzleti terv készítés 2017. MÁRC. 22.

Részletesebben

Informatikai fejlesztések a hatékonyság növelése érdekében. Richter Gedeon Nyrt. Dr. Benkő Béla

Informatikai fejlesztések a hatékonyság növelése érdekében. Richter Gedeon Nyrt. Dr. Benkő Béla Informatikai fejlesztések a hatékonyság növelése érdekében Richter Gedeon Nyrt. Dr. Benkő Béla Gondolatmenet Problémák célkitűzés megoldás eredmény Nagykereskedelmi raktár (1999) Export disztribúció (2005)

Részletesebben

Allianz Hungária Zrt.

Allianz Hungária Zrt. Allianz Hungária Zrt. Éves jelentés 28 Éves jelentés 28 A fõbb mutatószámok alakulása Allianz Hungária Zrt. 26 26 millió Változás % 27 27 millió Változás % 28 28 millió Bruttó díjbevétel Bruttó kárkifizetés

Részletesebben

A biztosítási piac alakulása 2007-ben

A biztosítási piac alakulása 2007-ben WWW.UNIONBIZTOSITO.HU A háttér DR. GÜNTER GEYER, A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ELÔSZAVA A közép-kelet-európai régió továbbra is rendkívül nagy fejlôdési lehetôséget kínál számunkra. 2. OLDAL Vélemény

Részletesebben

www.electromega.hu AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE

www.electromega.hu AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE MI AZ AUTÓK LÉNYEGE? Rövid szabályozott robbanások sorozatán eljutni A -ból B -be. MI IS KELL EHHEZ? MOTOR melyben a robbanások erejéből adódó alternáló mozgást először

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM 2016/7. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 5/2016. (II. 18. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait)

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait) TR 2014 Szöveges magyarázat a 2014. üzleti évhez: Társaságunk a 2014. év során tőkeerejének növelését tűzte ki fő prioritásként. A kiemelt célok között szerepelt a korábbi bankhitelek saját forrásokkal

Részletesebben

Technológiai igénymenedzsment és projektportfólió-menedzsment

Technológiai igénymenedzsment és projektportfólió-menedzsment Technológiai igénymenedzsment és projektportfólió-menedzsment Tantárgy: TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT Dr. Danyi Pál, egy. docens 2016.04.04. 1 Főbb üzleti szolgáltatások, mint az IT támogatások célterületei Távközlési

Részletesebben

MLBKT XIII. kongresszusa

MLBKT XIII. kongresszusa MLBKT XIII. kongresszusa 2005. november 16-18. Werle Zoltán Beszerzési Igazgató, Magyar Telekom Rt. 2005.11.16-18., page 1 Szabályozott környezet Tulajdonosi szabályozások Vezérigazgatói szabályozások

Részletesebben

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

GINOP

GINOP VERSENYKÉPES VÁLLALATOK TEVÉKENYSÉGÉNEK EMELT SZINTŰ DIGITALIZÁLÁSA GINOP-3.2.6-8.2.4-17 Jelen Felhívás keretében vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a támogatható fejlesztések

Részletesebben

Globális ellátási lánc menedzsment a National Instruments gyakorlatában

Globális ellátási lánc menedzsment a National Instruments gyakorlatában Globális ellátási lánc menedzsment a National Instruments gyakorlatában Kertész Csaba, Horváth Gergő 2015 október 16. Agenda Az NI bemutatása Ellátási lánc, ellátási lánc menedzsment Az NI egységei, kapcsolatai

Részletesebben