Húsz midibusz alváz Norvégiába

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Húsz midibusz alváz Norvégiába"

Átírás

1 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LIX. évfolyam 6. szám június-július Húsz midibusz alváz Norvégiába 8. oldal Oracle verzióváltási projekt a Rábánál 2. oldal Az Oracle névvel elôször ban ismerkedhettek meg a rábások, amikor egy Phare támogatási projekt keretében (az országban az elsôk között) bevezetésre került az Oracle pénzügyi rendszere (ismertebb nevén az OF). Ezt 2002-ben az OM termelésirányítási rendszer követte, elôször a Futómû - ben, majd késôbb a többi társaságnál is. Nyári leállások a vállalatnál 14. oldal A Futómû -nél a hidegüzemekben (alkatrész, szerelde, szerszám), valamint az improduktív és szellemi területeken augusztus (8 munkanap) között, a melegüzemekben (öntöde, kovács) augusztus (5 munkanap) között üzemszünet lesz az idei nyáron. HORVÁTH ZOLTÁN

2 2 oldal 2 Holding Oracle verzióváltási projekt a Rábánál A z Oracle névvel elôször ban ismerkedhettek meg a rábások, amikor egy Phare támogatási projekt keretében (az országban az elsôk között) bevezetésre került az Oracle pénzügyi rendszere (ismertebb nevén az OF). Ezt 2002-ben az OM termelésirányítási rendszer követte, elôször a Futómû -ben, majd késôbb a többi társaságnál is. Azóta azonban sok idô eltelt, a rendszer nagymértékben korszerûsödött, ugyanakkor a régi verzió támogatása ez év elején megszûnt, a kiszolgáló hardvere elavult. Ráadásul a menedzsment információs igényei, illetve a rendszerrel szembeni elvárásai is megváltoztak. A vállalat vezetése ugyanis egyre több és mélyebb, konkrétabb adatot igényel döntései elôkészítéséhez és meghozatalához. Így a szakemberek már régóta készülnek a jelenlegi as verzió lecserélésére, idegen szóval upgrade-jére. Ez érinti a termelésirányítási és a pénzügyi rendszert egyaránt, továbbá kiterjed a Rába-csoport öszszes kft.-jére (a móri gyár kivételével, ahol a jelenlegi SÍP-rendszer lecserélése csak az upgrade után jöhet szóba). Év eleje óta intenzív tárgyalások folytak az Oracle és az Integris szakembereivel a projekt terjedelme és az erre vonatkozó árajánlat egyeztetése ügyében. A végsô megegyezés májusban született meg és június 5-én megvolt a projektindító értekezlet is. Nagy Tamás, a Rába Jármûipa- ri Holding Nyrt. és egyben a Futómû IT-rendszer- és folyamatfejlesztési vezetôje, aki a projekt informatikai vezetôje is, elmondta, hogy a projekt egyben átstrukturálódást, egyfajta szervezeti BPR-t is jelent. A menedzsment igényeinek megfelelô szervezeti átalakulást az informatikának is támogatnia kell, s ehhez integrált megoldások alkalmazása vagy éppen a meglévô eszközök fejlesztése szükséges. Ezen elsôsorban a már meglévô funkciók bôvítését, továbbfejlesztését kell érteni, de az Oracle 11i-vel együtt SÓKI ÁGNES ÉS NÉMETH ISTVÁN: PÁLYAKEZDÔ GAZDASÁGI INFORMATIKUSOK, AKIK RÖGTÖN BELECSÖP- PENTEK A RÁBÁNÁL MOST FOLYÓ ORACLE UPGRADE PROJEKTBE, MINT ASSZISZTENSEK. BÜSZKÉN MU- TATJÁK MESTERSÉGÜK CÍMERÉT, A MUNKAESZKÖZKÉNT HASZNÁLT SZÁMÍTÓGÉPET. NAGY TAMÁS új modulok is érkeznek vállalatunk informatikai rendszeréhez. Ennek megfelelôen korszerûbb alapokra kerül a Rába-csoport ellátásilánctervezési folyamata, de javítani szeretnénk a partnerkapcsolatok kezelésén is. A jelenlegi és leendô vásárlók egy korszerû, e-commerce gateway -nek nevezett kapun keresztül is elérik majd a Rába Holdingot, megkönnyítve az értékesítést és a beszerzést egyaránt. A beszállítókkal is hatékonyabb kommunikációs csatornákat építünk ki, az internet nyújtotta lehetôségeket kihasználva, egy portál segítségével. Nem meglepô módon a költségek és az eredmények egyre pontosabb ismeretére törekszik a vezetôség, így az egyes profitcentrumok eredményességét a Futómû -n belül külön-külön kívánjuk mérni. Ehhez az informatikai rendszer már említett átalakítása szükséges, hiszen a költségek ismerete, azok lebontása akár a legelemibb szintig új kihívás elé állítja a szakembereket. A jelenlegi piaci viszonyok között nagyon fontos tudni azt, hogy a legyártott termékeknek mekkora a valós költségük, beleértve a termék legyártásához szükséges minden egyes munkafázis vagy más üzleti folyamat (de említhetô a mûveleti idôk költsége vagy az egyes megmunkálógépek amortizációs értéke is) egy termékre lebontható költségeit. Ez az ismeret elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy meg lehessen határozni az egyes termékek piacon is versenyképes árszintjét. Ehhez azonban számos új adat begyûjtése is szükséges, melyeket eddig nem vagy nem így gyûjtöttek és hasznosítottak. Ez kisebb többletmunkát is jelent, de többek között a portfóliótisztítás alapját is a pontos, precíz adatok és az ezen alapuló elemzések adják meg. És lesz egy új eszköz, a Napi Üzleti Intelligencia (angol rövidítéssel DBI), amely újfajta módon, újszerû kimutatások, ripor-

3 3 oldal Holding 3 tok és üzleti mutatók segítségével fogja támogatni a menedzsment információs igényeit. Remélem mondta el Nagy Tamás, a felhasználók már megszokták, hogy a rendszerbe pontos, jó minôségû adatokat kell bevinniük, ha onnan szintén használható adatot, információt szeretnének kinyerni. Hiszen nem lehet úgy elvárásokat támasztani egy informatikai rendszerrel kapcsolatban, ha mi magunk nem rendeltetésszerûen, az elôírt folyamatoknak megfelelôen használjuk a rendszert. A vállalatirányítási rendszer éppen ezeken a naprakész és pontos információkon alapulva tudja kiszolgálni a cég üzletmenetét, egyben javítva versenyképességét és piaci helyzetét. Maga a projekt három fázisból áll, az elsô tulajdonképpen egy teljes re-implementáció, egy újból bevezetés, ami után egy új szerveren januártól élesben fog indulni az új rendszer úgy, hogy a régi verzió frissített változata egy archív rendszerként fog továbbra is rendelkezésre állni, részben az információs, részben a jogszabályi követelmények kielégítése érdekében. Közben a 2007-es üzleti év zárása a régi rendszerben fog még megtörténni. A második fázisban kerül sor az OM bevezetésére a szerszámüzemben, továbbá a ma szigetrendszerként (de már az új verzióban) mûködô karbantartási modul beintegrálására. Végül a 3. fázis 2008-ban tartalmazza a részben már említett új modulok bevezetését, amely érinti a rendeléskezelést, a raktárgazdálkodást, a beszállítói kapcsolatokat és a termelésprogramozást, sôt, még a treasury szervezetének tevékenységét is. A projekt már felvette a normális fordulatszámot, és mire a lap az olvasókhoz kerül, már a koncepcionális tervezés fázisának végén, az üzleti folyamatok felmérésénél, az esetleges változtatási igények jóváhagyásánál tart. Az Integris és az Oracle szakembereivel együtt a teljes projektszervezet 106 fôt számlál, ebbôl is látszik, milyen nagyszabású programról van szó, amely 2008-tól mindenkinek a munkáját megváltoztatja kisebb vagy nagyobb mértékben. Az új Oracle verzió sem lehet azonban csodaszer, hanem csak egy eszköz, egy lehetôség arra, hogy jobban nyomon követhessük a folyamatokat, jobban számba vegyük erôforrásainkat, feladatainkat, illetve hogy a menedzsment több információt kapjon az üzleti döntések meghozatalához. Mivel azonban ezt a rendszert is emberek mûködtetik, ôk viszik be az adatokat, a munkatársak ezzel kapcsolatos tevékenysége még a korábbiaknál is fontosabb lesz. A projekt elôrehaladásáról következô számainkban rendszeresen beszámolunk. Amerikai MBA-s csoport látogatása a Futómûnél J únius 26-án a Rába-csoport vendége volt a bostoni Connecticut Egyetem MBA-csoportja. A Rába Jármûipari Holding Nyrt. nevében Vissi Ferenc HR-igazgató, a Rába Futómû nevében pedig Kocsis Sándor operációs és minôségügyi igazgató fogadta a 25 fôs csoportot, melyet Afshin Ghiaei, az MBA-program igazgatója és Jennifer Grey ügyvezetô igazgató vezettek. Velük érkezett a prágai központú International Study Programs programmenedzsere, Zuzana Mazankova is. Az MBA- (Master of Business Administration) program valójában egy olyan hazánkban is egyre népszerûbb posztgraduális (másoddiplomás) képzés, melyen egyetemi gazdasági, üzleti oklevelet szerezhetnek már többéves gyakorlattal rendelkezô szakemberek, menedzserek, vállalatvezetôk. Egy igazi nemzetközi MBA-program nagy hangsúlyt fektet a kommunikációra, erôsen gyakorlatias képzést nyújt sok esettanulmánnyal, nagy hangsúlyt helyez a különbözô menedzsmentkultúrák elsajátítására és a változások kezelésére. Az MBA-képzés csoportmunkára épít és kurzusainak zöme angol nyelvû, a tanárok jelentôs része pedig aktív gyakorló menedzser. Globális diszciplínában rengeteg területet felölelô a képzés (pénzügy, közgazdaságtan, marketing, IT, HR, operáció stb.). A látogatók elôször egy prezentációt hallgattak meg a Rába-csoport szervezetérôl, gazdasági és piaci mûködésérôl, tulajdonosi szerkezetérôl és irányítási rendszerérôl, valamint a Rába-csoport 3 éves stratégiai törekvéseirôl. Majd a kft.-k bemutatása után Kocsis Sándor válaszolt a vendégek kérdéseire, akik intenzív érdeklôdést mutattak a fejlesztések és a jövôbeli stratégiai tervek kapcsán. A látogatók elôször a kovácsüzemet, majd a futómûüzletág es üzemcsarnokát tekintették meg. A látogatók közül szinte mindenkinek ez volt élete elsô látogatása hazánkban, ahova csupán egypár napra érkeztek, azzal a céllal, hogy minél többet megtudjanak az országról. Így Budapesten elôadásokat hallgattak meg a pénzügyi szektor mûködésérôl, a bankrendszerrôl, majd több nagyvállalat mûködésével ismerkedtek meg. E program keretében tettek látogatást a Rábánál is, s az üzemlátogatás után folytatott beszélgetésen elhangzott, hogy a látottak nagyon pozitív benyomást keltettek a résztvevôkben. GULYÁS KRISZTINA

4 4 oldal 4 Holding 3. befektetésialap-kezelô konferencia Stockholmban, Rába-részvétellel H armadik alkalommal, június 11-én rendezte meg Stockholmban az Erste Bank és a Budapesti Értéktôzsde azt a befektetési alapkezelô (lásd 1. ) konferenciát, mely a jelentôs magyar tôzsdén jelen lévô gazdasági társaságok és az irántuk érdeklôdô skandináv befektetési alapok személyes találkozását hívatott szolgálni. A Rába Jármûipari Holding Nyrt. idén elôször élt a részvétel lehetôségével, ahol vállalatunkkal, ahogy minden magyar féllel, úgynevezett one-on-one meetingek, azaz zártkörû, személyes találkozók keretében egyenként ismerkedhettek meg az érdeklôdô alapkezelôk. A társaságot Pintér István elnök-vezérigazgató és Steszli Ádám befektetôi kapcsolattartó képviselte. A Rába 9 meetinget tartott, többségében skandináv régióbeli (fôleg svéd, finn, norvég) érdeklôdôk számára. E 9 meetinggel a Rába volt az egyik legnagyobb érdeklôdésre számot tartó magyar cég. 1 1 megbeszélésre 45 perc állt rendelkezésére, melyen a Rába nagy vonalakban bemutatta mûködési struktúráját, felvázolta az eddig elért eredményeket és az oda vezetô utat. Beszámolt továbbá jelenlegi helyzetérôl és lehetôségeirôl, illetve ismertette 2010-ig szóló stratégiájának fôbb elemeit. A prezentációk közben és azt követôen a társaság elnök-vezérigazgatója válaszolt az alapkezelôk további kérdéseire, melyek fôleg a Rába további növekedési kilátásairól és lehetôségeirôl, további hatékonyságjavító forrásairól, illetve az ingatlanvagyonnal kapcsolatos elképzelésekrôl érdeklôdtek. A Rába és az érdeklôdô cégek is sikeresnek minôsítették a megbeszéléseket, és a Rába vezetése reméli, hogy ez is pozitív hatással lesz a részvényárfolyamra, illetve a részvényvásárlásra ösztönzô hatása lesz. A cél a Rába ismertségének és elismertségének növelése volt, mert a skandináv befektetôk kifejezetten fogékonyak a kelet-közép-európai régió cégei iránt. Továbbá fontos szempont volt a részvételrôl való döntés meghozatalakor az a tény, hogy a részt vevô alapkezelôk komoly befektetésre váró összegek felett rendelkeznek. (1.) Befektetésialap-kezelô: a befektetési alapokat menedzselô szervezet, melynek szakemberei az alapkezelési szabályzatban foglalt elvek alapján és annak megfelelôen végzik a befektetôk vagyonának kezelését. STESZLI ÁDÁM ÉS GULYÁS KRISZTINA Minôségpontokat érô tapasztalat A Rába Futómû festô elôkészítôje, Dénes Lajos három pontot kapott figyelmességéért. A szakember észrevette, hogy az egyik futómûre nem az elôírás szerinti rajzszámú kerékagy volt felszerelve. Mivel korábban a szereldében dolgoztam majd negyven évig, ismerem azt a területet. A más rajzszámú kerékaggyal is mûködött a futómû, mert kicsi volt az eltérés, a probléma akkor derült volna ki, ha a keréktárcsát akarták volna felrakni rá. Az nem paszszolt volna. Így viszont szerencse, hogy idôben észrevettem s szóltam a meónak mondta el Dénes Lajos. A szakembernek nem ezek voltak az elsô minôségpontjai, s mert a korábbiakat nem használta fel, így most az összeset összevonva órákra váltotta be azokat. TÓTH GYULA DÉNES LAJOS

5 5 oldal Futómû 5 Vezetôi teljesítményértékelés a Futómû -ben B efejezôdtek a teljesítményértékelések a Rába Futómû -ben. Ezen értékelések alapján kerülnek június 10-én kifizetésre a prémiumok és az esetleges jutalmak. Prémium abban az esetben fizethetô, ha az elôzô évi prémiumkiírások teljesültek. Jutalmak elsôsorban a további erôfeszítések biztatásaként szolgálnak. Ez a teljesítményértékelési rendszer a Rábacsoport minden üzletágánál mûködik. Az értékelés célja elsôsorban az, hogy a vállalat által meghatározott célok és az egyén céljai összhangban legyenek, hogy elôsegítse az egyén és a vállalat teljesítményjavulását, hatékonyságának növelését. A teljesítményértékelést minden vezetôre, igazgatóra, igazgatónak közvetlenül jelentô munkatársra kellett elkészíteni. A vezetôi teljesítményértékelés rendszere jelenleg a Rábánál három alappillérre épül. Az elsô alappillér a személyi fejlôdést vizsgálja, amely a munkakör ellátásához szükséges képességek fejlesztését szolgálja: pl. vezetôi, kommunikációs képességek. A második alappillér a vállalati mutatók, amely a holding, illetve az üzletágak céljait tartalmazza és az éves tervre épül. Az értékeltek számára közös célt és irányt határoz meg. A harmadik alappillér az egyes vezetôk személyes teljesítménymutatói. A vezetôvel szembeni konkrét célokra és elvárásokra épít. Ezek alapján teljesíthetôk a vállalati mutatók. Bár a teljesítményértékelések feldolgozása még folyamatban van, néhány adattal azonban már szolgálhatunk. Összességében elmondható, hogy az értékelt munkatársak teljesítménye javult, ami persze nem jelenti azt, hogy elégedettek lehetünk. Legjobbak a szakmai tudás és a terhelhetôség esetében vagyunk. Hiszen több esetben az idôgazdálkodás, a határidôk betartása még mindig gyengébbnek bizonyult (az értékeltek 60%-a esetén). Összességében elmondható, hogy a személyi fejlôdési célok tekintetében 95%-ban az érintettek megfeleltek és elérték a kitûzött célokat. A vállalati és a személyes teljesítménymutatók esetében pedig a következôk mondhatók el: a vállalati mutatók (minden értékelt vezetônél megegyezô) részben teljesültek. Az egyéni teljesítménymutatók esetén pedig a kitûzött célok 77%- a teljesült. Bár a teljesítményértékelések mûködésünk részévé váltak, még teljes egészében nem fedik le a Rába valamennyi dolgozójának értékelését. Hiszen értékeltük a fizikai dolgozókat és a vezetôket is, de a nem vezetô beosztású szellemi és improduktív dolgozókat még nem. Célunk az, hogy ezek az értékelések kiterjesztésre, kidolgozásra kerüljenek minden munkatárs számára, hogy biztosítva legyen a kétirányú, nyílt kommunikáció és a folyamatos visszacsatolás a munkavégzésükrôl. CS. H. K. VÁLLALATI MUTATÓK KITÛZÉS TELJESÜLÉS RÁBA-CSOPORT EBIT 951,0 M FT 544,0 M FT RÁBA-CSOPORT NETTÓ EREDMÉNYE 312,0 M FT 3.530,1 M FT RÁBA FUTÓMÛ KFT. EBITDA M FT M FT RÁBA FUTÓMÛ KFT. MÛKÖDÔ TÔKE ÉN M FT M FT TÓTH ATTILA KOVÁCS GÁBOR ZÁVORI PÉTER OFFERTÁLER JÁNOS KÖRMENDI ZSUZSANNA Az utánpótlásról se feledkezzünk meg Tóth Attila A fiatalember a harminc évével rangidôsnek számít a pályakezdôk között, így természetesen nem is elsô munkahelye a Rába. Az irányítási szakirányon végzett gépészmérnök az egyedi készülékgyártás területén tevékenykedik május óta, fôként gyártásfejlesztési és gyárberendezési terveket készített, többek között függesztékek és kiállítási állványok dicsérik a munkáját. Kovács Gábor A huszonhat éves fiatalember Bajáról érkezett, a Széchenyi-egyetem kedvéért hagyta ott a Dél-Dunántúlt. Autógépészként áprilisban helyezkedett el a vállalatnál, a forgácsolás, az NC-technológia terén készít mûveleti utasításokat. Mint vallja, ezt a területet neki magának is tanulnia kell, ezért a munkája igen sok idejét leköti. Závori Péter Tamás Huszonnégy éves, gyôri fiatalember, aki szintén néhány hónapja, április óta próbál beilleszkedni a Rába világába. Az autógyártási szakirányon januárban végzett gépészmérnök rövid ideig dolgozott egy mérnöki kft.-nél, egyik fô területe az áramlástan. Mint elmondta, a Rába kiváló lehetôséget nyújt a tapasztalatszerzéshez. Valamennyi fiatal a gyôri Széchenyi István Egyetemen végzett, a többségüknek ez az elsô komolyabb munkahelyük. Be is dobták ôket rögtön a mély vízbe, mivel rájuk bízták a Kaizen 18 vizsgálatot. Offertáler János Ô a legfiatalabb a kezdôk között: huszonkét éves, szintén autógépészmérnökként vették fel a Rábához. Munkájával kapcsolatban úgy véli, ez a hely a lehetô legalkalmasabb a szakmai fejlôdésre, olyan tapasztalatokra tehet szert, amelyekre sehol máshol. Fontosnak tartja azt is, hogy nagyszerû kollégákra talált, az idôsebbek segítik a munkáját, s még az említett Kaizen-vizsgálat során is együttmûködônek bizonyultak. Körmendi Zsuzsanna Az új kovácstechnológus Bakonyszentlászlóról származik, a középiskola után mûszaki menedzser szakot tanult a Széchenyin, ezen belül a minôségbiztosítási szakirány felé fordult az érdeklôdése. Féléves gyakorlatát szintén a Rábánál töltötte, ahol elsôsorban szimulációs szoftvereket kezelt. Abszolút pályakezdôvel van dolgunk, akinek elsô munkahelye a Rába, kezdeményezô energiájára, kreativitására számítanak a kollégák.

6 6 oldal 6 Holding A TREASURYTEAM: HORVÁTH GÁBOR TREASURYVEZETÔ-HELYETTES, BALOG BÉLA VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES, SZABÓ KATALIN TREASUR- YELEMZÔ ÉS CSANAKI ISTVÁN TREASURYVEZETÔ. (FOTÓ: T. GY.) Treasury, a Rába pénzeinek trezorja I smeretes a cég dolgozói elôtt, hogy 2006-ban sikerült olyan lényeges érdemi változásokat elérni a Rába Nyrt. eredményességében, amelyet több irányba is érvényesítni tud a társaság: a bankok, biztosítók s egyéb kockázatkezelô intézmények felé. Ennek a pozitív hatásait egyszerûen megfogalmazva úgy lehet készpénzre váltani, hogy alacsonyabb kamatokért, alacsonyabb biztosítási díjakért megfelelôen kedvezô díjtételeket lehet elérni abban az esetben, ha a cégnek jól megy. Régebben azt mondták, akinek nem kell pénz, annak bôven van lehetôsége hozzájutni, akinek nincs, annak nehéz. Tehát a nehéz helyzetben lévô cég nehezen és drágán jut hitelhez, ellenkezô esetben olcsóbban és bôvebben jut neki. S ez igaz a biztosítási szakterületre is, hogy kedvezôbb feltételekkel tudunk tárgyalni a társaság nevében, mert erôs hátteret érezhetünk magunk mögött nyilatkozta a Rába Magazinnak Balog Béla, a társaság pénzügyi vezérigazgató-helyettese. Mindennek eredôjeként a Rába Nyrt. pénzügyi vezetése úgy döntött, hogy egy banktendert bonyolít le az elsô félév elsô négy-öt hónapjában. Ennek az eredménye nagy pozitívumokkal járt és gyakorlatilag a tárgyalássorozat a mai napig is tart. Most jobban megy a társaságnak, ám van még teendô bôven. De lényegesen kedvezôbb a helyzet, mint egy vagy két évvel ezelôtt mondta el Balog Béla. Magáról a treasuryról Csanaki István treasuryvezetô beszélt lapunknak. Elmondta: Legfontosabb feladata rövid és hosszú távon a Rába-csoport folyamatos fizetôképességének biztosítása, a pénzt és vagyont érintô kockázataink kezelése, amit a tulajdonosok és a vezetés jóváhagyásával érvényesítünk bankoknál, biztosítóknál és egyéb külsô szervezeteknél. Ez leegyszerûsítve azt is jelenti, hogy a társasághoz csoportszinten befolyó pénzek a treasuryhez kerülnek, a szétosztás is itt történik. Többek között a cégcsoportoknak különbözô igényeik vannak, például bér, adók, szállítók fizetése vagy a beruházási igények kielégítése. Ezeket folyamatosan összhangba kell hozni idôben, térben, devizamegfeleltetésben, hiszen ezek biztosítják a folyamatos üzletmenetünket. S itt mindjárt elôjönnek azok a problémák, kockázatok, amelyekkel foglalkozni kell magyarázta Csanaki István. A treasuryvezetô hangsúlyozta: A pénzeket a megfelelô idôpontban kell átváltani, ami a bankoknál történik. Ezért jó kapcsolatokat ápolunk a bankok különbözô szervezeteivel, például azok treasury- vagy forrásokat közvetítô részlegeivel, ahol egyedi kondíciók alapján tudunk dolgozni. Ez is a banktendernek a része. Szóba került a kockázatok kezelése. Ezeket részletezve beszélhetünk biztosításokról, például a legfontosabb a teljes cégcsoport vagyonbiztosítása, vagy a felelôsségbiztosítások, ahová tartoznak például a dolgozók baleset-biztosításai, a menedzsment szakmai felelôsségbiztosítása a vállalatot érô külsô hatások megvédése esetére részletezte Csanaki István. A vezetô a biztosítási körbôl kiemelte még a termékfelelôsséget. A társaság vevôi precízek és különbözô felelôsségeket írnak elô a gyártó felé, ezért az ebbôl eredô felelôsségeket, például balesetbôl származó anyagi és személyi károkat, átvállalja a biztosító szabályozott feltételekkel. A vevôink is különféle gazdasági környezetben tevékenykednek, így ezeknek nemfizetési kockázata van. Ez a biztosítási csoport a vevôkockázat magyarázta a treasuryvezetô, majd hozzátette: Ennek az a lényege, ha a vevônk vásárol tôlünk s nem tudja kifizetni, a biztosítóhoz fordulunk, s a limit erejéig fizet a vevônk helyett. A pénzpiaci folyamatok kockázatának kezelésében leginkább érintett Horváth Gábor treasuryvezetô-helyettes. A piaci árfolyamváltozások hatásait kell úgy kezeli, hogy azok a vállalatot minél kevésbé sújtsák. Köztudott a nem pénzügyi területen dolgozók körében is, hogy a valuták árfolyammozgása jelentôsen érinti a bevételeket. Az árfolyammozgások hatásának kivédésére a vállalat vezetése jóváhagyott egy eljárást, így a jövôbeni árbevételeket egy meghatározott árfolyamon eladjuk elôre. Mivel a cég hosszú távú szerzôdésekkel dolgozik, a keretek úgy vannak megállapítva, hogy ez kockázatot ne jelentsen magyarázta Horváth Gábor. Az vezetôhelyettes kiemelte, ha a cég elkötelezte magát egy bizonyos árszinten exportálás mellett, megpróbálja a kalkulált árfolyamértékeket beszedni. A jövôbeni befolyásra olyan ügyleteket köt, ami elôsegíti, hogy a társaság a terveiben kitûzött célokat elérje. A tavalyi extramagas forintárfolyamon jó árbevételeken tudtunk eladni. Ezek hatása egyértelmûen pozitív. Hogy a következô idôszakban milyen áron adjuk el a bejövô devizáinkat, a következô hónapok árfolyamváltozásai határozzák meg mondta el Horváth Gábor. A treasuryvezetô összefoglalójában kiemelte: A társaság rövid és hosszabb távon kiegyensúlyozott pénzügyi szempontból, s olyan szolgáltatásokat tudtunk elôre leszerzôdni a bankoknál, biztosítóknál, amelyekkel a csoport üzletmenete folyamatos, a beruházásokhoz szükséges, betervezett erôforrásokhoz hozzá tudunk jutni, illetve a bevételeink fix árfolyamon érkeznek be, amelyek a tervezhetôséget biztosítják. TÓTH GYULA

7 7 oldal Futómû, Alkatrészgyártó 7 A Rába Futómû sikeres szereplése a 11. Európai Gépjármû Konferencián A Rába Jármûipari Alkatrészgyártó idén is megszervezte dolgozói részére családi napját. A sárvári kollektívát június 9-én, a móriakat június 23-án hívtuk a szabadtéri programokra. Mivel mindkét gyárban sok megrendelés van, sok a munka minden gyártóterületen, különösen nagy értékû a kikapcsolódás lehetôsége, hogy jobban megismerhessük régi és új kollégáinkat, találkozhassunk egymás családtagjaival. OPITZ ANDOR, MUZSAI KATALIN ÉS TYLER BEAN. A szervezett programok délelôtt 10 órától zajlottak az egyéves gyerektôl kezdve minden korosztály számára. Mindkét helyen sok-sok kisebb és nagyobb gyerekeknek szóló mûsor volt: izgalmas sportversenyek, lovaglás, fellépô és a gyerekekkel játszó bohócok, játszószônyeg, kézmûves-foglalkozások, óriáscsúszda, légvár. A nagyobbak is érdeklôdéssel figyelték a sportlövész-, a moderntánc-bemutatót. Már elôzetesen megalakultak a kispályás focibajnokság csapatai egy-egy gyártóterületen dolgozókból, Móron még nôi csapat is indult és szép eredménnyel szerepelt. A délelôtti rétes és kávé után délben megvendégeltük dolgozóinkat, házastársukat, gyerekeiket egy ebédre. Az étel-ital ellátást közmegelégedésre idén is a Rábakész biztosította, mindenkinek ízlett a finom paprikás krumpli, a sült hús, a pogácsa. És mivel igazi nyári meleg volt, jól fogyott a hideg innivaló is. Ezt követte a minden korosztálynak szóló zenés mûsor, majd a színpadot elborították Az EAEC, az Európai Autós Mérnökök Szövetsége kétévenként, a páratlan években szervezi kongresszusait. Ezek célja, hogy lehetôvé tegyék az európai autóiparban dolgozó mérnökök, tudósok, szakértôk találkozását és elôremutató vitáját. Mindazonáltal a kongresszus nyitott az Európán kívüli szakemberek számára is május 29. és június 1. között Budapest adott otthont a 11. Európai Gépjármû Konferenciának. A konferencia alcíme, Az autó a jövôbe is jól mutatja, hogy a legújabb fejlesztések és kutatások eredményeivel ismerkedhettek meg a résztvevôk. A háromnapos nemzetközi konferenciához egy kiállítás is kapcsolódott, melyen számos hazai és nemzetközi kiállító mellett a Rába Futómû is képviseltette magát. Az elôadók sorában a Fejlôdési irányvonalak az összkerékhajtásban, kihívások a nehézgépjármûvek számára címmel, az amerikai Marmon-Herringtonnal közösen szintén számot adott legújabb, fôként a katonai futómûvek területén megvalósított fejlesztéseirôl. Így szinte természetes, hogy az elhangzott elôadáshoz szorosan kapcsolódott a Rába-stand arculata. Bár komplett futómû kiállítására nem volt lehetôség, de a kiállított 683 típusú fôhajtómû jól reprezentálta a Rába katonai futómûcsaládját. A nemzetközi trendekhez, a legújabb fejlesztésekhez igazodva kapott helyet egy független mellsô felfüggesztés, illetve kovácstermékeinket bemutatandó egy tengelycsukló. A kiállítás számos külföldi és hazai érdeklôdôt számlált. Sokuk számára azonban ismerôsen csengett a Rába márkanév. Bár a konferencia jellegébôl adódóan többségében külföldi, a tudományos életben jól ismert résztvevôje volt a rendezvénynek, számos vállalat fejlesztômérnöke is részt vett az elôadás-sorozatokon. A kongreszszus célját, hogy bemutassa a résztvevôk és ezen keresztül az európai szakmai közvélemény számára a magyar autóiparban felhalmozott szellemi és ipari potenciált, elôsegítve a hazai autóipar további korszerûsítését, fejlôdését, maradéktalanul teljesítette. A Rába részvételével méltón képviselte a több mint százéves magyar autógyártást, a hagyományt és tradíciót, mely a jelen kimagasló fejlesztéseivel a jövô útjaira vezet. MIKE LÓRÁNT Rába Családi Nap Móron és Sárváron MÓR SÁRVÁR a tombolaajándékok. A díjak közt sok hasznos háztartási gép, szabadidôs sporteszköz, játék és könyv is szerepelt, a fôdíj megnyerôje egy remek kerékpárral távozhatott. Ahogy az lenni szokott, a tombolán nem mindenki nyert, de ôk is egy kellemes emlékkel gazdagodva búcsúzhattak a rendezvénytôl. A sárvári kb. 600 fô és a móri kb fô résztvevô ellazulva, jó hangulatban távozott, azóta is sokat emlegetve a nap egyes részeit, a felszabadult, kötetlen beszélgetéseket a kollégákkal és vezetôkkel. S. Á.

8 8 oldal 8 Jármû A Rába Jármû jármûvei megfelelnek a legszigorúbb környezetvédelmi elôírásoknak is Húsz midibusz alváz Norvégiába H úsz darab, Euro IV-es motorral felszerelt midibuszt vásárol a a norvég RSA, melynek alvázát a Rába Jármû -tôl rendelte. Két jármûvet rövidesen útnak indítanak, a többi szállítása ôsszel kezdôdik. Feszített ütemben dolgozik ezekben a hetekben a Jármû szereldéje: két-három naponta el kell készülnie egy-egy midibuszalváznak. Az E 13-as és E 91-es típusjelû jármûvek Észak-Európába kerülnek, a norvég RSA cég ugyanis húszat rendelt belôlük. Az értékesítéssel és standardizálással foglalkozó drammeni vállalat miután a nullszériáról van szó tulajdonképpen látatlanban döntött így, ami egyértelmûen a bizalom jele. Mindez a norvégok kedvezô tapasztalatainak köszönhetô, amit a korábbi mintegy negyvendarabos buszvásárlással szereztek. A szériából két elôrehozott példány alváza már elhagyta Gyôrt, még a sorozatgyártás június 18-i megkezdése elôtt. Emögött az a megfontolás áll, hogy ha bármilyen probléma merülne fel, még idejében tudjanak beavatkozni. A karosszálást az Egyedi Autóbusz Gyár végzi Budapesten. A kész jármûvek kiszállításának szeptember 10-én kell megkezdôdnie. A korábbi variációtól eltérôen a norvég partner a Jármû -tôl külön rendeli az alvázat; ennek az a nagy elônye, hogy a cég hamarabb jut a pénzéhez, mert a teljesítés már akkor megtörténik, ha a terméket leszállítják az EAG-hoz. A fejlesztés ugyanakkor korántsem a nulláról indult, bár így sem LUKÁTS ANDRÁS kis munkát jelentett ennek részleteirôl Lukáts András konstrukcióvezetô számolt be. Elmondta: a busznak volt egy elôdje, amely Camins-motorral készült. Azt Görögországba szánták, de az üzlet végül nem jött össze, így át kellett építeni a jármûvet úgy, hogy a szokásos európai piacokon megfeleljen. Ezúttal sikerült Mercedes-motort vásárolni a DC-tôl, amely korábban nem adta ezen termékeit idegen beépítônek, most viszont megtette. Lukáts András megjegyezte: a külsô szemlélô számára a két jármû azonosnak tûnhet, valójában azonban rendkívül sok az eltérés a motor környezetében, a hajtásláncban leginkább azért, mert beépítették az Euro IV-es gázemissziót biztosító berendezéseket. A gazdaságossági szempontok figyelembevételével változtattak a fékrendszeren is. Ugyancsak törekedtek arra, hogy túl az elôírásokon minden olyan opció elhelyezésére lehetôség nyíljon, ami szokásos a nyugat-európai felhasználói körben, s még alternatív hajtásláncok is beépíthetôk legyenek. A konstrukcióvezetôt a technikai részletekrôl is megkérdeztük. Két típust alakítottak ki. A városi kivitelt (E 91) automata sebességváltóval szerelték fel, DC OM 904 LA jelû motorja 115 kilowatt teljesítményû. A távolsági változat (E 13) váltója mechanikus, erôforrása 130 kilowattos. A konstrukciók érdekessége, hogy a motort már most elôkészítették arra, hogy a október 1-jétôl életbe lépô, az Euro IV-esnél is szigorúbb Euro V-ös környezetvédelmi normákat teljesítse. Az átállítás az elektronikán keresztül egyszerûen megoldható. A jó gázemissziós értékek titkának nyitja az AdBlue-technika. A speciális rendszer lelke az AdBluetartály, benne a kék folyadéknak nevezett karbamidoldattal, amit az elektronika a kipufogószakasz kezdetére fecskendez be. Ott a magas hômérséklet hatására ammóniává alakul, s ez lép reakcióba a távozó nitrogén-oxid-komponensekkel, s így a kipufogógáz lényegesen kevesebb nitrogén-oxidot tartalmaz, a környezet szempontjából semleges nitrogénbôl és vízbôl viszont annál többet. Lukáts András kiemelte: a jármûvet úgy építették meg, hogy bírja a hideg égövi klímát. Külön nehézség ebbôl a szempontból, hogy a karbamidoldat 8 Celsiusfokon megfagy, és kristályos állapotban természetesen nem lehet befecskendezni és biztosítani a megfelelô szintû gázemissziót. Ezért a tartály fûthetô, hogy minél hamarabb elérje a megfelelô hômérsékletet. A kék folyadékból amúgy az elégetett gázolaj átlagosan 5 százalékát használja fel a jármû. A busz száz kilométeren 20 liter körül fogyaszt ezért is szeretik nagyon a vevôk, ezen a távolságon tehát hozzávetôlegesen 1 liter AdBlue kell. Az üzemanyagtartály 300, az AdBlue-tartály 24 literes, így utóbbi bôségesen elég egy tank dízelhez. Bizakodók vagyunk a típus jövôjét illetôen, és azzal számolunk, hogy az igényesebb piacokon például Izlandon, Lettországban vásárolni fognak belôle jelentette ki Lukáts András. KUTI ISTVÁN KONDOR ISTVÁN

9 9 oldal A Rába Futómû a közötti stratégiai idôszakra beszállítói és hoszszú távú együttmûködési megállapodást írt alá nemrégiben a GAZ-csoport autóbusz-divíziójával. A keretszerzôdés 67 millió euróról szól. Megegyezés született arról is, hogy csoportszinten közös munkacsoport dolgozik a felek kooperációjának elmélyítésén a futómûfejlesztés és -gyártás területén. A GAZ-csoporttal tárgyalt két fordulóban Pintér István vezetésével a Rába küldöttsége május végén Moszkvában. A megbeszélések jelentôs üzleti sikert hoztak, amelyrôl dr. Szôcs Károly számolt be lapunknak. Az üzletfejlesztési igazgató elmondta: három évre szóló beszállítói keretszerzôdést írtak alá az orosz partner autóbusz-divíziójával, amelynek értelmében idén 13,1 millió euró várható éves bevétellel számolnak, 2010-ig pedig összesen mintegy 67 millió euróval. Ennek értelmében a Rába alváz- és hajtásláncelemeket, futómû-, felfüggesztési és kormányzási rendszereket szállít Oroszországba. A kontraktus a következô néhány esztendôben mintegy 50 százalékos növekedést prognosztizál. Mindennek a jelentôségét növeli, hogy az orosz piacon az elmúlt években jellemzôen nem lehetett több évre szóló, stratégiai jellegû megállapodásokat kötni. Érdekesség, hogy mindez egy jubileumhoz is kötôdik: idén negyvenévesek a két cég kapcsolatai, a Rába 1967-ben szállított elôször futómûvet a likinói autóbuszgyárnak, amely egyébként a napokban ünnepelte hetvenedik születésnapját. A számottevô bôvülés a vevô saját növekedésének, de egyben a szélesedô partnerkörnek és termékskálának is köszönhetô. Míg a hagyományos kapcsolatok újjáélesztésének idôszakában Futómû, Jármû 9 A nemrégiben megkötött keretszerzôdés 67 millió euróról szól Jelentôs megállapodás a GAZ-zal elsôsorban az ismert és elismert Rába márkanevû hajtott, kétfokozatú autóbusz- és trolibuszfutómûvekkel ért el sikereket a társaság, az elmúlt években az értékesített portfólió munkagépfutómûvekkel, valamint alacsony padlós autóbuszokhoz és midibuszokhoz szállított futómûvekkel, illetve fôhajtómûvekkel bôvült. Ennek hatására a Futómû FÁK- és kelet-európai piacokról származó bevételei dinamikusan bôvültek. Az összeg 2003-ban 5, 2004-ben 6, 2005-ben 11 millió eurót tett ki, és tavaly elérte a 21 milliót. A már aláírt szerzôdésekkel együtt idén a vállalat 24 millió eurós összforgalomra számít a régióban, amely csaknem 15 százalékkal haladja meg a 2006-os bevételt és a két számjegyû növekedés folytatását vetíti elôre. A GAZ autóbusz-divíziójához tartozik egyébként a likinói LIAZ-on kívül a pavlovói PAZ, a kurgáni KAVZ, a golicinói GOLAZ, valamint a kanasi futómûgyár (KAAZ) is. Utóbbi jelenléte azért különösen érdekes, mert az orosz cégcsoport annak ellenére rendel jelentôs mennyiségû futómûvet Gyôrbôl, hogy saját futómûgyártással is rendelkezik. Dr. Szôcs Károly szerint ennek két oka is van. Egyrészt bizonyos például az alacsony padlós jármûvekhez a kanasi gyárnak nincs mûszaki megoldása. Másrészt a piac, a végfelhasználók sok esetben ragaszkodnak a Rába-termékek beépítéséhez azok jó minôsége, megbízhatósága és alacsony szervizelési-üzemeltetési költségei miatt. A gyôri és a kanasi futómûgyártó cégek között egyébként lehetséges az együttmûködés is. Ennek megfelelôen van már közös produktumuk is: midibusz hajtott futómûveket gyártanak úgy, hogy a Gyôrben készült fôhajtómûvet kanasi futómûbe építik be. Az üzletfejlesztési igazgató elmondta azt is, hogy a második napon a GAZ csoportszintû vezetôivel tárgyaltak. Azt tekintették át, hogy az autóbusz-divízión kívül a tehergépkocsi- és a munkagép-divízióban is lehetséges-e ilyen magas szintre emelni a kapcsolatokat. Ennek hátteréhez érdemes tudni, hogy az erôteljes gazdasági növekedést megélô Oroszországban rengeteg infrastrukturális beruházás elôkészítése folyik, sok építkezés már el is kezdôdött. Ez hatással van a tehergépkocsi- és a munkagéppiacra, amelyben a GAZ-nak jelentôs részesedése van. A fellendülésbôl a Rába szeretné kihasítani a maga részét. Ehhez jó alapot ad, hogy a cseljabinszki útépítô gyár homlokrakodóiba az utóbbi idôben már gyôri futómûveket szerelnek. A megbeszéléseken többek között áttekintették, hogy beszállítóvá válhat-e más jármûveknél is a Rába. A mostani tárgyalást megelôzôen közvetlen megbeszélések folytak már a tveri exkavátorgyárral, valamint az Ural tehergépkocsigyárral is. Az utóbbi cégnek komoly tervei vannak: jól ismert katonai összkerékhajtású jármûcsaládját kívánja leváltani egy korszerûsített típussal, valamint meg akar jelenni a közúti tehergépkocsik piacán is. A cégnél már javában folyik a fejlesztés, és szó van arról, hogy a gyártásban a Rábára is számítanak. Dr. Szôcs Károly megjegyezte: az elsô összehasonlító elemzések azt mutatták, hogy a GAZ-csoport jelenlegi és jövôbeli igényei lefedhetôk Rába-termékekkel, s azzal álltak fel a tárgyalóasztaltól, hogy a két cég képviselôibôl felállított munkacsoport tovább dolgozik azon, hogyan lehet a gyakorlatba átültetni a Rába-futómûvek széles körû alkalmazására kimondott elméleti igent. Ennek a munkának várhatóan egy éven belül lehet eredménye. A megbeszélések óriási lehetôségeket rejtenek jelentette ki az üzletfejlesztési igazgató. H. G. A Jármû tovább javított festési folyamatain Komoly festési hiba megfejtése okozott fejtörést a Rába Jármû -nél tavasszal. A megoldásra néhány napon belül rájöttek, s ugyan a probléma forrása nem Gyôrben volt, a tapasztalatok alapján több intézkedést hoztak a cég festési folyamatainak további javítására. A Rába Jármû régóta áll üzleti kapcsolatban a Terex-Benford céggel: Gyôrbôl építôipari jármûvekhez szállítanak hegesztettfestett alvázelemeket, amelyeket aztán Angliában szerelnek össze. Jó eredménnyel zártuk az eddigi éveket. A vevôi PPM amely a hibás darabok számát mutatja millió szállított darabra vonatkoztatva alacsony volt. Partnerünk az általunk végzett festés minôségét mindig példaként említette többi beszállítójának. Ezért volt nagyon meglepô, amikor április végén olyan reklamációt kaptunk, hogy a festékréteg a Terex-Benford egyik vevôjénél egyszerûen levált a felületrôl. Ez számunkra is teljesen új hiba volt mondta lapunknak Krasztina Zoltán minôségbiztosítási vezetô. A vizsgálatot azonnal megkezdték az összes érintett résztvevô bevonásával. Igyekeztek minden olyan körülményt figyelembe venni, ami a korábbi idôszakban változás volt, így például a telephelyváltást, a gyártósor felújítását, az új, környezetbarát, vizes alapú tisztítószer bevezetését. Másfél tucat mintafestést végeztek, szándékosan poros, olajos, szennyezett felületen, s bár ezek nem voltak a legjobbak a festéktapadás szempontjából, de jelentôs eltérést nem tapasztaltak, kézzel pedig egyáltalán nem lehetett levenni a felületrôl a festékréteget. A vizsgálatok tehát nem igazolták, hogy sok kis apró hiba összeadódva okozta volna a problémát. Ezt követôen az alvállalkozó munkáját vették górcsô alá, abban az idôszakban ugyanis az év elején ötven garnitúra szállítmány gyártását más cégre bízták, miután a társaság kapacitása éppen szûknek bizonyult. Az ott használt segédanyagokat vizsgálva tudták ugyanazt a hibát produkálni: kiderült, az ominózus kenôanyag rezisztens volt a Jármû zsírtalanítási folyamataira. A vevôk elégedettek voltak a gyors és pontos eredménnyel. Ugyan a hiba közvetlen kiváltó eredete nem nálunk volt, de a vizsgálataink során feltártunk számos olyan tényezôt, amelyek potenciális, kis hibaforrásként jelen voltak folyamatainkban. Ezek megszüntetésére számos intézkedést hoztunk. A szemcseszóró berendezést például teljesen átvizsgáltuk és módosítottuk a beállítási paramétereket, de nem hagytuk figyelmen kívül az eddigi zsírtalanító technikát sem. Egy magasnyomású, nagy hômérsékletû zsírtalanító folyadékot használó berendezést vásárolunk, ami csökkenti annak a kockázatát, hogy hasonló probléma forduljon elô, ha valamilyen változás áll be. Külön szabályokhoz kötöttük, hogy vizsgálni kell a beszállítók által használt kenôanyagokat magyarázta Krasztina Zoltán. Az ilyen típusú hibák elôfordulásának esélye azzal is minimálissá vált, hogy alvállalkozók bevonására a jövôben aligha lesz szükség. A Jármû -hez idôközben ugyanis megérkezett az új lézervágó, ami jelentôsen megnövelte a cég gyártókapacitását. H. G. MAGASNYOMÁSÚ, NAGY HÔMÉRSÉKLETÛ ZSÍRTALANÍTÓ FOLYADÉKOT HASZNÁLÓ BE- RENDEZÉSSEL JAVÍTJA TOVÁBB FESTÉSI TECHNOLÓGIÁJÁT A JÁRMÛ KFT.

10 10 oldal 10 Alkatrészgyártó, Mór Átláthatóbb, hatékonyabb, olcsóbb K ét hete indult, s eddig jól vizsgázik a Móron bevezetett Lean Phase II., vagyis a termelôterületek logisztikai folyamatainak Lean Manufacturing-elvek szerinti összekapcsolása a varroda és a szabászat között. A termelés hatékonysága jelentôsen javult, míg a folyamatok és a terület világosan átlátható. SZILI JÁNOS FOGARASI VIKTÓRIA Manuális irányítás helyett Kan Ban kártyák irányítják a munkafolyamatokat a Rába Jármûipari Alkatrészgyártó -jében Móron. A részleteket és a tapasztalatokat Urbányi László ügyvezetô igazgató mondja el: Két hete vezettük be s egyelôre teszteljük az új rendszert, ami egy, a vevôtôl a varrodán, a szabászaton keresztül a raktárig érô, úgynevezett Pull rendszert jelent, ahol az egyetlen pacemaker (ütemet diktáló) a varroda Kan Ban táblája, ami által a veszteségektôl megszabadított értékteremtési folyamat lényegesen átláthatóbb, hatékonyabb és olcsóbb, mint a korábbi volt. A varroda és szabászat között Kan Ban kétboxos kártyák alapján tudjuk követni a folyamatokat a termeléstervezôtôl a kiszállításig, a vásárlótól a raktárig, illetve viszsza. A kártyákon szerepel a termék megnevezése, az, hogy honnan hová kerül az anyag, mekkora mennyiségben vagyis minden fontos adat, amely a termelésnél elengedhetetlen. Már most huszonöt százalékkal jobb hatékonyságot tudunk felmutatni, de a cél az, hogy a jelenleg helyenként három kocsi mennyiségû készletet valóban két boxra csökkentsük. A középsô szintet, amit mi sárgával jelölünk, egyelôre a biztonság miatt alkalmazzuk, ha a rendszer beáll márpedig ez egy hónapon belül biztosan megtörténik, várhatóan elég lesz a zöld és a piros szinteket használni. A munkatársak a rendszert értik és alkalmazzák, ami a siker egyik záloga, így nagyon bízunk a folytatásban is. S. Á.

11 11 oldal Futómû 11 Lyukakon szökött a pénz és az energia Gyakorlott kaizenosoknak is dicséretére válna ez a prezentáció summázták a kérdezôk a pályakezdô rábások Kaizen-bemutatóját. A Híd-Ászok intézkedései forintos éves megtakarítást hoztak az elsô héten. 14 ötletet fogalmaztak meg, ebbôl 9-et meg is valósítottak a hídházgyártó sort vizsgáló kaizenesek. Tóth Attila vezetésével Offertáler János, Kovács Gábor, Körmendi Zsuzsanna, Papp Kálmán, Károlyi Zoltán, Závori Péter és Miletics László elsôsorban az olaj-, a villamosenergia- és a levegôfogyás, valamint az emulzió pazarlásának megfékezését tûzték ki célul. A selejtek csökkentését illetôen fôként a szállítás és a tárolás terén tettek javaslatokat. Az mindjárt kiderült, hogy egy alig több mint 3000 forintos beruházással megállítható a levegôszökés a felfedezett lyukakon, amivel évi forintot takaríthat meg az üzem. A problémát azonban eredményesen csak a dolgozók bevonásával lehet megoldani emelték ki a fiatalok. Önmagában nem jelentôs tétel, de az ötlet milliókat érhet: a Híd-Ászok automatizálná a mosóberendezéseket. Az évente 2000 órát üzemelô gépek mûveleti ideje darabonként 3,2 perc, s naponta 40 darabot mosnak. A kaizenesek kiszámolták: ehhez csak évi 3800 KW energiára volna szükség, ugyanakkor KW-ot használnak el a 7 KW-os villamos motorok. Bár ez csak 260 ezer forintos megtakarítást hozhat a konyhára évente, viszont több mosóberendezésre is kiterjeszthetô az ötlet. A legnagyobb tételt a gyártási folyamat javítása terén tudta lefaragni a csoport: kimutatta, hogy a 718 típusú hídházak olajleeresztô furatának elkészítése sugárfúrón költséges, ez a mûvelet ugyanis megfelelô hosszúságú, 3 élû fúró bevezetése esetén a középrész-megmunkáló transzfersoron elvégezhetô lenne. A normaidôbôl darabonként 3 percet takaríthatnának a dolgozók, ez az évi 5000 darab estében forintot jelent. A mosóberendezés automatizálását, a transzfer-elôindítás megvalósíthatóságának vizsgálatát, a levegôrendszer további hiányosságainak feltárását, az emulziófogó burkolat kialakítását a peremfúró célgépen és az átállási idôk csökkentését házi feladatul tûzte ki a team. PIRKA IMRE Ötletláda: Koronás anya olcsóbban A Marmon futómûvekben használt koronás anya olcsóbb beszerzésére tett javaslatot a társaságnak Pirka Imre, a Futómû gyártástervezôje. Az ötlet tulajdonképpen a napi munkám során egy üzemi, hôkezelési problémával kapcsolatban merült fel. A szóban forgó koronás anya elôgyártmányát az egyik társgyártól vásároltuk korábban, melyen társaságunknál felületkezelést végzünk. Mivel ez a fajta anya szabványos kötôelem, ezért javasoltam a kereskedelembôl való közvetlen beszerzését mondta el a Rába Magazin érdeklôdésére Pirka Imre. A társaságnak az ötlet megvalósításának eredményeként lényeges megtakarítást sikerült elérnie, ami alapján pozitív elbírálás alá került a gyártástervezô ötlete. Néha a legegyszerûbbnek tûnô ötletekbôl is lehet megtakarításokat elérni, ezért mindenkit csak biztatni és bátorítani tudok ötleteinek beadására. Nekünk, dolgozóknak ugyanis kulcsszerepünk van abban, hogy a napi munkánk során tapasztalt hibákat, veszteségeket, fejlesztési lehetôségeket felismerjük, de még fontosabb, hogy az ötletkártyán keresztül azokat nyilvánosságra is hozzuk és profitáljon belôle a cég és a dolgozók egyaránt mondta végül Pirka Imre.

12 12 oldal 12 Dolgozóink Rába-stratégia vélemények, ALPER LÁSZLÓ, RÁBA MUNKAVÁLLALÓK SZAKSZERVEZETE, ELNÖK Örülök a stratégiaváltásnak, mivel az alkatrészgyártás felôl újra a késztermékgyártás felé megy el a cég, futómûveket gyártunk. Azonban ennek megvalósításához emberek kellenek, és többet kellene törôdni a humánerôforrás-fejlesztéssel. NAGY KORNÉLIA HR-VEZETÔ A víziónk a részvényértékünk növelése a piacon. A stratégiai cél le van bontva a mi vezetôi szintünkre, tudjuk jól, mit kell tennünk. A legfontosabb a költséghatékonyság növelése, a személyi jellegû ráfordítások kordában tartása és a létszám optimalizálása. HOMÉR ZOLTÁN TECHNOLÓGUS A Jármû -nek mindenképpen erôsítenie kell a polgári vonalat. Ahhoz, hogy ezt a vasszerkezeti részen meg tudjuk valósítani, fejlesztések szükségesek: meg kell erôsíteni a gépparkot. Egy hajlítógépet, egy hegesztôrobotot kell vásárolnunk, és teljes alkatrészgyártó sorainkat át kell szervezni, hogy folyamataink optimálisak legyenek. BORBÉLY GYULA ESZTERGÁLYOS Biztató a stratégia, mert ha nô a termelés, nô a bevétel és biztosabb a munkahely. A program le van bontva havonta, azt velünk ismertetik, és úgy készülünk fel rá, túlórával, anyaggal, mindennel, hogy mindenkinek jó legyen. Munkánk már most is van bôven, reméljük, lesz is. LAPOSA CSABA FELÜLETKEZELÔ-TEAMVEZETÔ A Rába Tudásakadémián részt vettem, ez fontos elem a fejlôdésünket segíti. Megtanulunk együtt dolgozni. Úgy gondolom, ennek a jövôben meg is lesz az eredménye. A stratégia könnyebben megvalósítható, mert tudjuk egyéni céljainkat és a vállalati célokat, és így olyan irányba haladunk, ami nyereségessé teszi a Rábát. PÓNÁCZ ZOLTÁN HÍDHÁZTEAMVEZETÔ A jelszavunk a hatékonyság, a gyorsítás, a dolgozók felelôsségtudatának növelése, a munkafolyamatok megszervezése. A költségek közül három elem az élômunka, az energia és a selejt az összes közvetlen költség 85 százalékát teszi ki. Ezek 2 százalékos csökkentése jelentôs megtakarítást eredményez. Ezen munkálkodunk. HORVÁTH RÓBERT SZERELDE-ÜZEMMENEDZSER A 2010-ig terjedô stratégia stabil termelésiérték-növekedést tûzött ki célul mindegyik kft.-nél, emellett mintegy húszszázalékos árbevétel-növekedést célzott meg. A célunk az, hogy ezt lebontsuk annyira, hogy üzemi szinten is megjelenjen. Ebbe a kollégákat is bevonjuk. A célok teljesülésének egyik záloga, hogy bevonjuk a munkavállalók széles körét. KISS ZSOLT HAJTÓMÛHÁZKÖZPONT-CELLAVEZETÔ Huszonhetedik éve dolgozom a Rábánál. Mindannyian érezzük az új stratégiát, azt, hogy átalakuláson megy át a cég. Elértünk oda, hogy a mostani létszám teljesen ki van feszítve a meglévô megrendelésállományhoz. A létszám hullámzik, nagy az átmenô forgalom, amin mindenképpen változtatni kellene. Ekkora megrendelés még nem volt, amióta én itt vagyok. VALENT TIBOR HÔKEZELÔ Úgy hallottam, hogy a stratégia szerint az alkatrészgyártás helyett a komplett szerelt futómûveket részesítjük elônyben. Érezzük, hogy nôttek a feladataink. A Marmon-Herrington nagyon sokat rendelt tôlünk. Annyi a munka, hogy szinte már a lehetôségeinket is meghaladja mind a létszámot, mind a technikát tekintve.

13 13 oldal Dolgozóink 13 észrevételek, javaslatok SZAKÁLY ISTVÁN MELEGÜZEMI TEAM, CEL- LAVEZETÔ A Scania és Volvo mellsô tengelyek, a Marmon-tételek elég sok munkát adnak nekünk. Ha a fejlôdés folytatódik, ahhoz emberek is kellenek, mert sajnos elég kevesen vagyunk. Sok az idôs ember, sokan nyugdíjba fognak menni ebben az egy-két évben. Fontos lenne az utánpótlás. TÓTH FERENC HIDEGÜZEMI TEAM, CELLAVE- ZETÔ Nálunk az jelenti a legnagyobb problémát, hogy nagyon alacsony a létszám. Ehhez a munkamennyiséghez mindenképpen több dolgozóra lenne szükség. A vállalat növekedésének záloga, hogy elegendô legyen a személyi állomány, amely elvégzi a munkát. RIGÓNÉ BÁRDOSI ZSUZSANNA INGATLAN- GAZDÁLKODÁSI ELÔADÓ A Rába ingatlanértékesítési stratégiája szempontjából legfontosabbnak tartom, hogy a nem szükséges ingatlanokat mielôbb értékesítsük, a Rábát ne terhelje költség, melyet a felesleges infrastruktúra és ingatlan vonz. A hatékonyság másik lényeges feltétele az együttmûködés. FARKAS JÁNOS NAP- ÉS BOLYGÓKERÉK- TEAMVEZETÔ A stratégia jó ebben a nehéz gazdasági helyzetben, aminek egyik eleme, hogy ki vagyunk téve a dollár kedvezôtlen árfolyamának. Komoly szerepet szánnak a középvezetôknek és a dolgozóknak. A cél, hogy mindenki átérezze a felelôsségét, és hogy együtt tudjunk gondolkodni. PLÓZER TIBOR KOVÁCSÜZEM, HÔKEZELÔ- TEAMVEZETÔ A piacok bôvítése és a költségek kézben tartása a stratégia fontos eleme. Meg kell ragadnunk a lehetôséget, a piac itt van a küszöbön: megjelent vevôként a Volvo és a Scania, miközben az amerikai Marmon is jelentôsen növekszik. Nagyon fontos, hogy a gyorsítás mellett megfelelô költségszinttel, dolgozzunk. BRATKÓ FERENCNÉ VARRÓNÔ Huszonkét éve dolgozom a Rábánál, megtanultam, az aktuális stratégia negyed-, fél- vagy egész évre meghatározza a feladatainkat. A legfrissebbrôl is hallottam már, tájékoztattak minket, számomra a legfontosabb, hogy továbbra is biztos jövôt és munkahelyet tudjak tervezni. NEUKUM LÁSZLÓNÉ VARRÓNÔ A Rába-stratégiát én is ismerem, része többek között az az új rendszer is, amelyet itt, Móron vezettek be. Azt látom, a dolgozóknak egyszerûbb a feladatuk, a teljesítmény viszont növekedett, így ezzel a tervezéssel egyet tudok érteni. Persze nekem is nagyon fontos, hogy a stratégia olyan jövôt vázoljon fel, amelyre én is tudok alapozni. KARNER LÁSZLÓ GÉPBEÁLLÍTÓ: Furcsa helyzetben vagyok a stratégiával kapcsolatban, az én munkahelyem ugyanis októberben megszûnik. Azt az ígéretet kaptam, hogy egy másik részlegen lesz munkám, de ez a nyár így is bizonytalansággal teli. A stratégiáról beszélgettünk a kollégákkal, de érthetô módon én most inkább a közelebbi jövôvel vagyok elfoglalva, nem a távolival. LAKATOS FERENC GYÁRTÓMÉRNÖK A stratégiától azt várja az ember, hogy az elméleti és a gyakorlati tervek között közös pontokat találjon. Sajnos azt látom, hogy a jövô tervei és a jelen feladatai sokszor nem találkoznak, így bár fontos a környezetvédelem és a fejlesztés, az emberek mégis a mindennapi problémákkal, kihívásokkal vannak inkább elfoglalva, mint a távoli jövôvel.

14 14 oldal 14 HR Nyári leállások a vállalatnál A Futómû -nél a hidegüzemekben (alkatrész, szerelde, szerszám), valamint az improduktív és szellemi területeken augusztus (8 munkanap) között, a melegüzemekben (öntöde, kovács) augusztus (5 munkanap) között üzemszünet lesz az idei nyáron. A termelési tevékenység leállításával ebben az idôszakban elvégezhetôk az elôre ütemezett nagyobb karbantartási, felújítási munkák. Valamint augusztus 8. és 10. között kerül lebonyolításra az ez évi kötelezô üzemi és készletleltár. Ez azt jelenti, hogy jó néhány munkatársunknak ennyivel rövidül a szabadsága, de a leltár fontos dolog a vállalat életében. Ezúton is kérünk mindenkit a fokozott odafigyelésre és a leltárutasítás maradéktalan betartására. A holdingközpont és a vagyonkezelô kft. elsôsorban a Futómû -hez igazodik a szabadságolással. A Jármû -nél már július 30-tól szünetel a termelés, egészen augusztus 12-ig. Móron teljes leállás csak 1 hétig lesz augusztus 16. és 20. között, amit néhány területen még hosszabbíthatnak a feladatoktól függôen. Sárváron az idén a tervezett munkák miatt nem lesz üzemszünet, a szabadságkiadásoknál azonban figyelembe veszik, ha valakinek befizetett üdülése van. Az üzemszünet a munkavállalók évi fizetett szabadságának terhére kerül kiadásra és elszámolásra. Tekintettel arra, hogy a gyôri leállások érintik a fizetési napot, egy kis csúszás lesz az elszámolások és az étkezési bonok kiosztásában. A július havi bérek augusztus 10-ig átutalásra kerülnek a számlákra, de a fizetési lapokat csak augusztus 13-án (hétfôn) kapják meg a munkatársak. MÉSZÁROS MÓNIKA Íme a lehetôség, hogy véleményével hozzájáruljon a vállalat jövôjének alakításához! Ôsszel újra munkavállalói elégedettségfelmérés a Futómû -ben Mint arra bizonyára sokan emlékeznek, néhány évvel ezelôtt a Rábánál már történt dolgozói elégedettségfelmérés (DEF). Az akkori felmérés a teljes vállalatcsoportra kiterjedt és nagyon sok dimenzió mentén vizsgálta az elégedettséget. Így a feldolgozás, elemzés során tetemes mennyiségû információt, eredményt kapott a vezetés, melyekbôl csak néhány mutatóval tudott érdemben foglalkozni. Például az innovációegyüttmûködés témakörében kapott javaslatok alapján került bevezetésre az ötletkártyarendszer, vagy a tárgyalások egyeztetések kommunikációjavítása érdekében a vezetôi értekezletek gördülô rendje, illetve a Rába Magazinban rendszeres rovatok bevezetésével egy-egy téma sorozatszerû bemutatása ôszén elsô körben csak a Futómû -nél végzünk egy egyszerûsített felmérést, melynek célja elsôsorban az integritás, a cél- és szerepismeret és a belsô kommunikáció hatékonyságának mérése. A futómûüzletág után a közeljövôben kerülhet sor az alkatrész- és a jármûüzletágaknál is DEF lebonyolítására. A cél a DEF során az, hogy a kapott reprezentatív eredmények teljes körûen elemezhetôk legyenek és a valós vélemények alapján készülô, a kft. jövôjét támogató, fejlesztô akciótervek megvalósulhassanak. A felmérésrôl a következôket kell tudni: a Rába egy külsô független szakértô céggel szerzôdéses alapon végezteti a DEF-et. A Rábán belül egy projektteam támogató munkát végez csupán. Ez a team különbözô területekrôl kiválasztott emberekbôl áll, pl. HR, kommunikáció, mibi stb. Ez a team adja a bemenetet a külsôs cégnek a kérdôívek összeállításához, vagyis jelöli ki a témaköröket, amikben szerinte visszacsatolásra lenne szüksége a vállalat vezetésének. A kérdôívtervezet tesztelése mellett a projekttámogató team csupán a kérdôívek kiosztásában nyújt némi szervezési segítséget. A Futómû összes dolgozója meg fogja kapni a DEF alapját képezô kérdôívet, illetve a technikai információkat tartalmazó részletes leírást, amelybôl például megtudhatják, mikorra és hova lehet eljuttatni a kitöltött kérdôíveket. A beérkezett válaszokat a független kutatócég összesítve dolgozza fel, betartva a vonatkozó adatvédelmi szabályokat. A kérdôívet kitöltô dolgozók beazonosítása nem válik lehetôvé, így az anonimitás 100%-osan biztosított. Szeretnénk tehát kérni minden futómûves dolgozót, hogy a felmérésben való részvételt egy lehetôségnek tekintse. Lehetôségnek arra, hogy egy anonim véleménynyilvánító fórumon ôszinte véleményt írhasson le. Ôszinte visszacsatolás, kritika nélkül a menedzsment legjobb szándéka ellenére sem tudja, hogyan növelhetné tovább a dolgozók elégedettségét. Terveink szerint a kérdôíveket szeptember elsô napjaiban kapják kézhez az érintettek. A felmérés eredményérôl és az akciótervek megvalósításáról természetesen a Rába Magazinban is rendszeresen beszámolunk. Kérjük, véleményükkel munkatársaik és nem utolsósorban saját maguk érdekében is segítsék munkánkat, hogy a kérdôívre adott válaszaik alapján minél pontosabban megismerjük, milyennek látják most a Rábát, és igényeik alapján haladjunk, fejlôdjünk tovább. MÉSZÁROS MÓNIKA ÉS GULYÁS KRISZTINA

15 15 oldal Rába családi nap augusztus 25-én Gyôrben! HR 15 Augusztus utolsó szombatján idén is megrendezzük a most már hagyományosnak mondható Rába családi napot. Az ismert kiskúti helyszínre ezúttal is mindenkit nagy szeretettel, gazdag programmal és finom falatokkal várunk. A részletes programot keressék a plakátokon, kedvcsinálóként jelezzük, hogy a nap szokás szerint az Iparcsatornán lebonyolítandó horgászversennyel indul, melynek díjazása mellett az évközi bajnokságok eredményhirdetésére is sor kerül. A délelôtt folyamán a felnôtteket különbözô zenés-táncos produkciók, rodeóshow szórakoztatják, a gyermekeket rajzverseny, légvár, lufihajtogatás és bohócmûsor várja. Kiegészítô programként egészségvédelmi bemutatók lesznek és természetesen idén is kedvezményes lesz az állatkert-látogatás. Délután pedig a nap sztárvendégei, Tóth Veronika (Megasztár-gyôztes énekes) és a Defekt Duó lépnek színpadra. Az étkezésrôl és a hûsítôkrôl a rábakészes kollégák gondoskodnak majd. Az ebédre szóló jegyet 200 forintos áron (ez az ár a közvetlen rábás hozzátartozókra is érvényes) a szakszervezeti bizalmiknál lehet igényelni. Tehát vendégeinknek csak a jókedvüket kell magukkal hozni, a programot, frissítôt mi biztosítjuk és a jó idôt is megrendeltük! RÁBA MUNKAVÁLLALÓK SZAKSZERVE- ZETE, HR-IGAZGATÓSÁG Beharangozó július MEBIR tanúsító audit a Futómû -nél július 10. MEBIR tanúsító audit a Jármûipari Alkatrészgyártó -nél Sárváron augusztus Leltár a Futómû -nél augusztus 25. Családi nap a Futómû -nél. RÁCZ IMRE ÉS VASS ÍSTVÁN A RÁBA JÁRMÛIPARI HOLDING EZÚTON GRATULÁL A RÁBA CSAPATÁNAK A GYÔRI ÜZLETI FOCI LIGÁBAN ELÉRT ELSÔ HELYEZÉSÉHEZ! A CSAPAT A DÖNTÔBEN AZ E.ON CSAPATA ELLEN 9:3-RA NYERT, ÍGY VERETLENÜL ÁLLHA- TOTT A DOBOGÓ LEGFELSÔ FOKÁRA ÉS HOZHATTA HAZA A GYÔZELMI KUPÁT ÉS A DÍSZOKLEVELET. SZÉP VOLT, FIÚK! Teamvezetôi kandallóbeszélgetések A Rába Futómû árbevétele 2007-ben tervszinten nagyságrendileg 180 millió dollár, ami egyébként a évi forgalomnak körülbelül a duplája. Az elmúlt idôszak fejlôdését mutatja, hogy az egy fôre jutó árbevétel és hatékonyság drasztikus mértékben emelkedett, amit az eredményesség javulása is tükröz és a piac is megbecsül. Elég figyelni a Rába-részvény jelenlegi árfolyamát. Azt gondolhatnánk, meg is pihenhetünk egy kicsit, de nem. Az üzleti környezet a vártnál rosszabb, az euró és a dollár árfolyama kedvezôtlenül alakul, és jelentôsen emelkedtek az energiaárak is. Mindezek miatt a jelentôs további árbevétel-növekedés ellenére el vagyunk maradva a tervtôl. Közös munkával havi szinten jelentôs költségmegtakarításra van szükség ahhoz, hogy behozzuk a lemaradást. Nincs más út, mint a folyamatos hatékonyságnövelés. Ezért is indult el a teamvezetôi kandallóbeszélgetés, hogy meghatározzuk a reális célokat és döntsünk a megvalósítás menetérôl, lépéseirôl. Jelenleg három megbeszélésen vagyunk túl, ahol a futómûüzletág termelési teamvezetôi személyesen találkoztak a vállalat felsô vezetésével. Közvetlen hangulatban, de szakmai szigorúsággal elemezték a hatékonyságnövelés és a növekedés korlátait, illetve ezek feloldását. A soksok felvetett témából jelenleg minden menedzser területén kijelöltek két-két problémás témakört. Egyrészt a teamvezetôk fogalmaztak meg olyan feladatokat a menedzsment felé, amelyek megoldása túlnô a teamvezetôi hatáskörön. Másrészt a teamvezetôk maguk tártak fel olyan problémakört, amit egyértelmûen a teameken belül kell megoldani. Minden területen a legfontosabbnak tekintették a munkafegyelem növelését, a szakszerû mûszakváltást, a pontos munkakezdést és -befejezést, a pihenôidôk pontos betartását, a munkaidô-kihasználás növelését. Egyértelmû álláspont volt, hogy ezen a területen még vannak tartalékaink. A munkaidô-kihasználás növelésére a júliusi hónap során a teamvezetôk közösen kidolgoznak egy akciótervet, ezt kommunikálják, megvitatják a dolgozókkal, s szeptembertôl élesben és remélhetôleg sikeresen indul a program. Biztos, hogy sok vita és kétkedés várható, de közös érdek a meglévô vevôk, piacok megtartása és az eredményes mûködés, hiszen a versenyben senkit nem érdekel a forint-dollár és forint-euró aktuális árfolyama. Aki nem versenyképes, az kihullik és az üzlet máshova kerül. RÁCZ IMRE TK KK-TEAM, TEAMVEZETÔ RÁBA MAGAZIN A RÁBA JÁRMÛIPARI HOLDING HAVONTA MEGJELENÔ LAPJA A MUNKATÁRSAK ÉS A PARTNEREK SZÁMÁRA. FELELÔS KIADÓ: GULYÁS KRISZTINA A RÁBA NYRT. MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA A LAPCOM KFT. (9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A) ÜGYVEZETÔ IGAZGATÓ: SZAMMER ISTVÁN FELELÔS SZERKESZTÔ: KOLOSZÁR TAMÁS TERVEZÔSZERKESZTÔ: SUDÁR ÉVA MUNKATÁRSAK: HANCZ GÁBOR, LACZÓ BALÁZS, SUDÁR ÁGNES, TÓTH GYULA FOTÓ: H. BARANYAI EDINA SZERKESZTÔSÉG: 9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A TELEFON: , FAX: NYOMÁS: SZÉCHENYI NYOMDA, GYÔR A RÁBA NYRT. KOMMUNI- KÁCIÓS SZERVEZETE: 9027 GYÔR, MARTIN U. 1. TELEFON:

16 16 oldal 16 HR Jubilánsok 15 év CZÉH MELINDA gépkezelô, Mór, présmûhely II. HORNYÁK MIHÁLYNÉ gépkezelô, Mór, présmûhely II. HUSZÁR ISTVÁNNÉ gépkezelô, Mór, présmûhely II. IVICZ JÚLIA anyagkezelô, Mór, belsô log. raktár KLIPÁCS MIKLÓSNÉ varrónô, Mór, varroda PALLAGNÉ VIOLA ZSUZSANNA gépkezelô, Mór, rezsi TÓTH TIBORNÉ betanított lakatos, Mór, présmûhely II. WALCZER ANTALNÉ varrónô, Mór, varroda DOBOS VERONIKA raktárgazdálkodási elôadó, Rába Jármû, gazdálkodási ig. h. DANDÉ LAJOSNÉ gépkezelô, Mór, szabászat SZLANYINA GYULÁNÉ fémfelület-elôkészítô, Mór, KTL TÓTH BÉLÁNÉ gépkezelô, Mór, présmûhely II. 20 év DIMOVICS TIVADARNÉ ponthegesztô, Mór, hegesztés I. BÖGÖS JÓZSEF gépkezelô, Mór, szabászat KRAUSZ JUDIT varrónô, Mór, varroda PESKI VILMOS gyártmányfejlesztô, konstrukciósteam-vezetô, Rába Jármû BARANYI ZSOLT minôsített hegesztô, Gyôr, lakatos- és sajtolómûhely, Rába Jármû 25 év GARTNER FERENCNÉ gépkezelô, Mór, présmûhely II. CSIZMADIA SZILVIA szerszámbeállító, Dana hajtómûházteam, Rába Futómû KISS JÓZSEF üzemeltetô villanyszerelô, hôkezelô, hegesztôteam KISS TIBORNÉ köszörûs, hidegüzemteam VIDA CSABA fúrós, hidegüzemteam 30 év BERKOVICS GYULA vezetô szerelô, Sárvár, üzemfenntartás, tmk KOVÁCS LÁSZLÓNÉ gépkezelô, Mór, habosító TÖRÖK FERENC NC-forgácsoló, Sárvár, metaldyne gys. BERKES IMRE cellavezetô, féltengely- és mellsôtengelyteam, Rába Futómû FEKETE VINCE formázó, Künkel-team, Rába Futómû HALMOSI LÁSZLÓ NC-megmunkáló központ, forgácsoló, tengelycsuklóteam II., Rába Futómû HORVÁTH GYÖRGY cellavezetô, hídtestteam, Rába Futómû KISS ZOLTÁN NC-esztergályos, tányér- és kúpkerék-team, Rába Futómû KURUCZ JÓZSEF NC-esztergályos, tányér- és kúpkerékteam, Rába Futómû TREIBER LÁSZLÓNÉ szerszámélezô, hidegüzemteam, Rába Futómû GULYÁS JÓZSEFNÉ gépkezelô, Mór, présmûhely II. HÁRER LÁSZLÓ gépbeállító lakatos, Mór, Cooper 35 év CSIZMAZIA LÁSZLÓ marós, hidegüzemteam, Rába Futómû FELBER ZOLTÁNNÉ minôségbiztosító, laboratórium, Rába Futómû GYÖKÉR JÓZSEF melegsajtoló, hídtestteam, Rába Futómû KOVÁCS TAMÁS szerszámkészítô, melegüzemteam, Rába Futómû REGENYE BÉLA lakatos, es szerelde team, Rába Futómû TÓTH ISTVÁN üzemmenedzser, kovácsüzem, Rába Futómû VAJAS MIHÁLY mûszakvezetô, kovácsteam, Rába Futómû ZOKOB TAMÁS NC-esztergályos, melegüzemteam, Rába Futómû MÁRKUS SÁNDORNÉ gyártmányszerkesztô, konstrukciósteam-vezetô, Rába Jármû KOVÁCS BÉLA minôsített hegesztô, Gyôr, alváz- és szerelvénygyártás, Rába Jármû KONDOR ISTVÁN jármûvillamossági szerelô, jármûalváz-szerelde, Rába Jármû SZABÓ LÁSZLÓNÉ NC-forgácsoló, Sárvár, Deutz gys. BAJUSZ ANDRÁS gépi fémfûrészelô, hidegüzemteam, Rába Futómû NÉMETH PÉTER elektromûszerész, hôkezelô, hegesztôteam, Rába Futómû 40 év GÔCZE JÓZSEF EBK-vezetô, Sárvár, th. üz. és karbant. vez. HÉDL GÉZA lakatos, Gyôr, alváz- és szerelvénygyártás, Rába Jármû ERDÔS LÁSZLÓ fényezô, Gyôr, festô, Rába Jármû POLGÁR ISTVÁN gyártásfejlesztô, stratégiai, beszerzési, eszköz- és vagyongazdálkodás, Rába Nyrt. ERDÔS FERENC gyártmányszerkesztô, szerszámszerkesztéstechnológia, Rába Futómû HORVÁTH KÁLMÁN gyártmányszerkesztô, szerszámszerkesztés-technológia, Rába Futómû BARÁTH SÁNDOR esztergályos, hídtestteam, Rába Futómû BOKODI JÓZSEF karbantartó villanyszerelô, karbantartásteam I., Rába Futómû BOROS ZOLTÁN gépjármûszerelô, es szerelde team, Rába Futómû DÉNES LAJOS gépjármûszerelô, WP-festô, csomagolóteam, Rába Futómû ERDÉLYI LAJOS köszörûs, hidegüzemteam, Rába Futómû FÖLDES JENÔ karbantartó lakatos, karbantartásteam I., Rába Futómû GONDÁR ALAJOS formázó, Künkel-team, Rába Futómû HEGEDÜS ISTVÁN lakatos, kiegymûházteam, Rába Futómû KMETTI JÓZSEF cellavezetô, karbantartásteam I., Rába Futómû KOCSIS KÁROLY szemcseverô, hôkezelôteam, Rába Futómû LÔRINCZ JÓZSEF fogazómarós, kiegymûházteam, Rába Futómû LUKÁCS ISTVÁN raktáros, logisztika, Rába Futómû SCHMIDT IMRE esztergályos, laboratórium, Rába Futómû SZABÓ JÓZSEF esztergályos, melegüzemteam, Rába Futómû SZÛCS IMRE üzemeltetô villanyszerelô, hôkezelôteam, Rába Futómû TAKÁCS JÓZSEF NC-megmunkáló központi forgácsoló, hídtestteam, Rába Futómû Peski László ( ) 1962 júniusában kezdett a Rábánál dolgozni mint lakatos. Ezt követôen normás, üzembehelyezô, majd üzemtechnikus lett tól program-csoportvezetô, tôl osztályvezetô, egy év múlva pedig fôosztályvezetô-helyettes tôl a fôosztályvezetô általános helyettese a terv- és programfôosztályon tôl koordinációs vezetô a fôprogram-koordinációs szervezetnél tôl termeléshatékonysági szakértô tôl kontrolling-igazgatóként dolgozott a Rába Holding szervezetében. Munkaviszonya 2002 januárjában szûnt meg. A Rába Jármû -nél FB-elnök, az Autókutnál FB-tag volt. Halála fájdalmas veszteség, emlékét megôrizzük.

Magánbefektetőknek szólt a tájékoztatás

Magánbefektetőknek szólt a tájékoztatás 2 A PORTFOLIO.HU KLUB VENDÉGE VOLT PINTÉR ISTVÁN Magánbefektetőknek szólt a tájékoztatás A Portfolio.hu Klub havi rendszerességgel vendégül látja az adott időszak úgymond legizgalmasabb tőzsdei kibocsátóit.

Részletesebben

Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény

Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 5. szám 2004. 2006. október május SIKERES ELSŐ NEGYEDÉVÜNK Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény A Rába-csoport a 2006 első negyedévében

Részletesebben

Korszerûsítés után és elôtt a futómûszerelde

Korszerûsítés után és elôtt a futómûszerelde 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LIX. évfolyam 8. szám 2007. október www.raba.hu Elkészült a Városrét elsô háza 2. oldal Szeptember végén kezdtek beköltözni az elsô lakók a városréti Amarillisz-kertbe,

Részletesebben

Növekedés minden területen

Növekedés minden területen 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVII. LVI. évfolyam 10. 4. szám 2004. 2005. október április JUTALOMJÁTÉK A FUTÓMŰBEN Növekedés minden területen Mindezt dr. Szőcs Károlytól, a Rába Futómű Kft. értékesítési

Részletesebben

Stabilan növekvő piacok, eredményesebb új év

Stabilan növekvő piacok, eredményesebb új év 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 1. szám 2006. 2004. JANUÁR október SZÁMVETÉS BALOG BÉLA PÉNZÜGYI IGAZGATÓVAL Stabilan növekvő piacok, eredményesebb új év A tartalomból: Januári

Részletesebben

Rába Tudásakadémia speciális ismeretekkel

Rába Tudásakadémia speciális ismeretekkel 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 2. szám 2006. 2004. FEBRUÁR október KEZDŐDIK A KÉPZÉSI SOROZAT Rába Tudásakadémia speciális ismeretekkel A tudás alapú társadalom, valamint a

Részletesebben

Hôkezelôteam: gyorsaság és partnerség 6 7. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Sikeres évet zárt a Rába közgyûlése 2 3. oldal

Hôkezelôteam: gyorsaság és partnerség 6 7. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Sikeres évet zárt a Rába közgyûlése 2 3. oldal 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 4. szám 2008. április www.raba.hu Sikeres évet zárt a Rába közgyûlése 2 3. oldal A Rába Nyrt. mai napon megtartott közgyûlése elfogadta az igazgatóság

Részletesebben

Döntés személyekről és részvényekről

Döntés személyekről és részvényekről 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 4. szám 2004. 2006. október április KÖZGYŰLÉST TARTOTTUNK Döntés személyekről és részvényekről A tartalomból: Új ÜT-testületek: Alakuló ülések

Részletesebben

Tovább javuló üzemi eredmények

Tovább javuló üzemi eredmények 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 8. szám 2006. 2004. augusztus október VESZTESÉGES ÉVEK UTÁN POZITÍV NEGYEDÉVEK Tovább javuló üzemi eredmények A Rába-csoport működését 2006 második

Részletesebben

Buszfutóművekkel uraljuk a FÁK-piacot

Buszfutóművekkel uraljuk a FÁK-piacot 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 6. szám 2004. 2006. október június TENGELYTESTEK NYUGAT-EURÓPÁBA Buszfutóművekkel uraljuk a FÁK-piacot A Rába Futómű Kft. a napokban aláírta a

Részletesebben

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXI. évfolyam 8. szám 2009. november-december www.raba.hu Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 9 hónapjában 2. oldal A jármûiparban észlelhetô lassú

Részletesebben

Buszok. Norvégiába és Svédországba. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja

Buszok. Norvégiába és Svédországba. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIV. évfolyam 3. szám 2012. május www.raba.hu A Rába közgyûlése egyetért a társaság hosszú távú céljaival 2 3. oldal 12 13. oldal A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE

Részletesebben

A TEREX SOKKAL TÖBB ALVÁZAT. RENDEL 11. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába mint a Meritor beszállítópartnere

A TEREX SOKKAL TÖBB ALVÁZAT. RENDEL 11. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába mint a Meritor beszállítópartnere 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXVII. évfolyam 3. szám 2015. június www.raba.hu A Rába mint a Meritor beszállítópartnere 2 3. oldal A MERITOR VÁLLALAT MÁR HOSSZÚ IDEJE A RÁBA MEGBÍZHATÓ PARTNERE.

Részletesebben

A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE ELFOGAD- TA AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁ- MOLÓJÁT

A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE ELFOGAD- TA AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁ- MOLÓJÁT 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam, 3. szám 2013. május www.raba.hu 2012 az áttörés éve volt a Rába számára 2 3. oldal A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE ELFOGAD- TA AZ IGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Futómű Kft.: 6 milliárd forint fejlesztési hitel

Futómű Kft.: 6 milliárd forint fejlesztési hitel 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVII. LVI. évfolyam 10. 3. szám 2004. 2005. október március A JÖVŐ STRATÉGIÁJÁNAK JEGYÉBEN Futómű Kft.: 6 milliárd forint fejlesztési hitel A Rába Rt. legnagyobb leányvállalata,

Részletesebben

Elemzői nap a külvilág számára

Elemzői nap a külvilág számára 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. szám 2006. 2004. október CÉGÉRTÉK ÉS STRATÉGIA Elemzői nap a külvilág számára PINTÉR ISTVÁN ISMERTETTE A TÁRSASÁG CÉLJAIT A Rába Járműipari Holding

Részletesebben

Új vizsgálóberendezések. a fejlesztések szolgálatában. 7 8. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja

Új vizsgálóberendezések. a fejlesztések szolgálatában. 7 8. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIV. évfolyam 4. szám 2012. július www.raba.hu Új vizsgálóberendezések a fejlesztések szolgálatában 7 8. oldal Új Igazgatósági és Felügyelô Bizottsági tagok a Rábánál

Részletesebben

PIACI POZÍCIÓINKAT ERÔSÍTIK A FEJLESZTÉSEK. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába tesztlaborjából a Formula Studentre

PIACI POZÍCIÓINKAT ERÔSÍTIK A FEJLESZTÉSEK. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába tesztlaborjából a Formula Studentre 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam 5. szám 2013. október www.raba.hu A Rába tesztlaborjából a Formula Studentre 6 7. oldal HÁROM EGYETEM CSAPATÁT IS TÁMOGATTA A RÁBA A GÖNYÛN TARTOTT

Részletesebben

Új generációs Rába-termékek

Új generációs Rába-termékek 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIII. évfolyam 1. szám 2011. január www.raba.hu Új generációs Rába-termékek 2. oldal Hosszú távú stratégiai együttmûködés született 4. oldal 5 ÉVRE SZÓLÓ STRATÉGIAI

Részletesebben

ÉV VÉGI HAJRÁ. KÉT FONTOS PROJEKTÜNKNÉL 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés

ÉV VÉGI HAJRÁ. KÉT FONTOS PROJEKTÜNKNÉL 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam 6. szám 2013. december www.raba.hu 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés 2. oldal EGY ÉVVEL EZELÔTT A RÁBA 2012-ES ÉVÉT ÚGY ÉRTÉKELTEM,

Részletesebben

MÉG NAGYOBB HANGSÚLYT KAP A KUTATÁS-FEJLESZTÉS. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Az elmúlt évtized legjobb év eleji eredménye a Rábánál

MÉG NAGYOBB HANGSÚLYT KAP A KUTATÁS-FEJLESZTÉS. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Az elmúlt évtized legjobb év eleji eredménye a Rábánál 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam 4. szám 2013. július www.raba.hu MÉG NAGYOBB HANGSÚLYT KAP A KUTATÁS-FEJLESZTÉS 4 5. oldal Az elmúlt évtized legjobb év eleji eredménye a Rábánál 2.

Részletesebben

Új szegmensben ért el sikert a Rába a FÁK-piacon. 4. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. HAMM: Tovább erôsôdô partnerkapcsolat 10.

Új szegmensben ért el sikert a Rába a FÁK-piacon. 4. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. HAMM: Tovább erôsôdô partnerkapcsolat 10. 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXII. évfolyam 7. szám 2010. szeptember-október www.raba.hu KÉPEK: WWW.URALAZ.RU HAMM: Tovább erôsôdô partnerkapcsolat 10. oldal A HAMM ÚTHENGER- GYÁRTÓ CÉGGELVALÓ

Részletesebben

Fontos érték a kiszámíthatóság. Munkahelyi stressz, gazdasági kár. Több munka, nagyobb elégedettség. Rossz hitelek, kettészakadt régió

Fontos érték a kiszámíthatóság. Munkahelyi stressz, gazdasági kár. Több munka, nagyobb elégedettség. Rossz hitelek, kettészakadt régió Magyar GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja LII. Évfolyam 2012. 5. szám A tartalomból... Fontos érték a kiszámíthatóság Interjú Christopher Mattheisennel, a JVSZ új elnökével

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Törékeny bázis, biztató jelek Dr. Niklai Ákos a szállodaipar kilátásairól (12-15. oldal) MGYOSZ-elemzés a fenntartható növekedésrõl

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet. A Kaizen Costing nyomában A Kaizen mint szervezetalakítási filozófia

Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet. A Kaizen Costing nyomában A Kaizen mint szervezetalakítási filozófia Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A Kaizen Costing nyomában A Kaizen mint szervezetalakítási filozófia Készítette: Gazdálkodástudományi Kar Vezetés-szervezés

Részletesebben

XXIV. évfolyam 1. szám. A drv zrt. stratégiájának felülvizsgálata. Teljesült a 2008. évi üzletpolitikai terv. Állapotjelentés a viva-projektről

XXIV. évfolyam 1. szám. A drv zrt. stratégiájának felülvizsgálata. Teljesült a 2008. évi üzletpolitikai terv. Állapotjelentés a viva-projektről 2009. I. negyedév. XXIV. évfolyam 1. szám 2009. I. negyedév Tartalom A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. lapja Felelős kiadó: Reményi Zoltán elnök-vezérigazgató Felelős szerkesztő: Jankó Gábor PR-vezető

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Rittgasser Anett 2009.

SZAKDOLGOZAT. Rittgasser Anett 2009. SZAKDOLGOZAT Rittgasser Anett 2009. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány CARGONET, A QUALITRANS VERSENYKÉPESSÉGÉNEK

Részletesebben

Kínai vasutas delegáció a MÁV ZRt.-nél és az Északi Jármûjavítóban

Kínai vasutas delegáció a MÁV ZRt.-nél és az Északi Jármûjavítóban A MÁV Északi Járműjavító Kft. negyedévenként megjelenő lapja A tartalomból: Minőségügyi konferencia Szervezeti változások Változások, célok a termelésszervezésben Elindult a Váltó program Műszaki konferencia

Részletesebben

Céghírek. Projektjeinkrôl

Céghírek. Projektjeinkrôl Céghírek Az Igazgatóság közleményei 2014. szeptember 26-ai ülésén az Igazgatóság jóváhagyta a 2014. július 28-ai ülésérôl felvett jegyzôkönyvet; jóváhagyólag tudomásul vette az ügyvezetés beszámolóját

Részletesebben

A Cosmo Média Kft. kiadványa

A Cosmo Média Kft. kiadványa A Cosmo Média Kft. kiadványa Fornetti - felelősen és elkötelezetten a fogyasztókért Régi, hűséges fogyasztói is igazolhatják, hogy a Palásti József pékmester által alapított és tulajdonolt Fornetti bő

Részletesebben