Német magyar szójegyzék A1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Német magyar szójegyzék A1"

Átírás

1 Deutsch als Fremdsprache für Jugendliche von Hermann Funk, Michael Koenig, Ute Koithan, Theo Scherling in Zusammenarbeit mit Susy Keller und Maruska Mariotta Német magyar szójegyzék A1 Gyáfrás Edit

2 Szerkesztette: Gyáfrás Edit Deutsch als Fremdsprache für Jugendliche Német-magyar szójegyzék A1 A1 Tankönyvcsalád Tankönyv A1 CD (Tankönyv) Munkafüzet A1 CD (Munkafüzet) Tanári kézikönyv A1 Szójegyzék Német-magyar A1 Tesztfüzet A1 DVD A1 Videotrainer A1 CD-ROM A1 További információk: 2002 Langenscheidt KG, Berlin und München (Originalausgabe) 2009 Grimm Könyvkiadó, Szeged (magyarországi licenckiadás) Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a mű bővített, illetve rövidített változata kiadásának jogát is. A Kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak része semmiféle formában (fotokópia, mikrofilm vagy más hordozó) nem sokszorosítható. ISBN A kiadásért felel Borbás László, a Grimm Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója. Nyomtatta: Mesterprint Kft., Budapest

3 Útmutató a német magyar szójegyzék használatához Kedves németül tanuló Barátunk! Ebben a füzetben a A leckéinek szavait és kifejezéseit találod meg. A szójegyzék nem tartalmazza az olvasmányok szavait, a személyneveket, a város- és az országneveket. A szavak után található információk segítenek a helyes hangsúly elsajátításában, a nyelvtani jelenségek megtanulásában és a kifejezések könnyebb megértésében. Az oszlopokban a következő adatok szerepelnek: A gyakorlat számát arab számok jelölik pl. 1) vagy 2), amelyet a gyakorlatban szereplő első szó követ. Főnév: első helyen szerepel a névelő, majd a főnév és az adott főnév többes számú végződése: pl. der Tag, -e Egyes számban használatos főnév után Sg. jelölés, többes számban használatos főnév után Pl. jelölés található: pl. Deutsch Sg., Sommerferien Pl. Ige: A főnévi igenevet követi az igék jelen idejű, egyes szám harmadik személyű alakja: pl. mögen, er mag Melléknév: A melléknevet követi a rendhagyó fokozás: pl. gut, besser, am besten Hangsúly: A szavaknál a rövid és a hosszú hangsúlyos szótag van jelölve: pl. Bis bald, Abend Félkövéren vannak szedve azok a szavak, amelyek az aktív szókincsed részét képezik: pl. das Tennis Dőlt betűvel szerepelnek azok a példamondatok, amelyek az adott leckén belül is előfordulnak: pl. Ich verstehe Deutsch nicht. Rövidítések és szimbólumok: - umlaut többes számban *, * melléknevek fokozás nélkül Sg. egyes számban használatos főnév Pl. többes számban használatos főnév (+ A) elöljárószó tárgyesettel (+ D) elöljárószó részes esettel (+ A / + D) elöljárószó tárgyesettel vagy részes esettel Abk. rövidítés pl. die Nummer, -n (Abk. Nr.) 3

4

5 Einheit 1 Fotos Kommentare Internationale Wörter 6. oldal das Foto, -s fénykép der Kommentar, -e magyarázat international nemzetközi das Wort, -er szó internationale Wörter nemzetközi szavak 1) was? mi? Was ist das? Mi ez/az? sein, er ist van, létezik wer? ki? Wer ist das? Ki ez/az? schön szép 7. oldal kein- (határozatlan névelő tagadó formája) nem die Ahnung, -en elképzelés, fogalom Keine Ahnung! Fogalmam sincs! nein (tagadó szó) nem aus (+ D) Das Foto ist nicht aus Deutschland. -ból, -ből A fénykép nem Németországból való. Deutschland Sg. (ohne Artikel) Németország egysz (névelő nélkül) Österreich Sg. (ohne Artikel) Ausztria egysz (névelő nélkül) die Schweiz Sg. Das Foto ist aus der Schweiz. Svájc egysz A fénykép Svájcból való. interessant érdekes 2) das Geräusch, -e zaj, zörej, nesz der Ton, -e hang, hangzás und és das Bild, -er kép Das Bild und der Ton passen zusammen. A kép és a hang harmonizálnak egymással. zusammenpassen összeillik, harmonizál 8. oldal Hallo! Halló! wie? milyen? hogy(an)? Hallo! Wie heißt du? Halló! Hogy hívnak? heißen, er heißt hívnak, vkit/vmit neveznek 5

6 Hallo, wie heißt du? 3) hören (meg)hall lesen, er liest olvas der Dialog, -e párbeszéd mögen, er mag Peter mag Pizza. szeret, kedvel vkit/vmit Péter szereti a pizzát. ja igen der Tag, -e nap Tag! (Guten Tag!) Jó napot! gehen, er geht megy, jár Wie geht s? Hogy vagy? danke köszönöm gut, besser, am besten jól, jobban, legjobban auch is Hi! Csaó! echt valódi, igazi cool szuper, király hier itt oh ó, hű, jaj der Abend, -e este Guten Abend! Jó estét! der Herr, -en úr Tschüs! Szia! Szevasz! Viszlát! Tschau! Csaó! die Frau, -en nő auf (+ A / + D) -ra, -re das Wiedersehen, viszontlátás Auf Wiedersehen! Viszontlátásra! bis -ig bald nemsokára, hamarosan Bis bald! Viszlát! Szia! 4) üben gyakorol die Aufgabe, -n feladat mit (+ D) -val, -vel ander Übt die Dialoge mit anderen Namen. más(ok) Gyakoroljátok a párbeszédet más nevekkel! der Name, -n név 5) das Lied, -er dal, ének das Paddelboot, -e evezős csónak Guten Tag! Jó napot! 6

7 9. oldal 6) das Alphabet, -e ábécé die Musik, -en zene 7) die Clique, -n klikk, társaság, banda sprechen, er spricht beszél bitte tessék Wie bitte? Tessék? 8) der Wortakzent, -e hangsúly schreiben, er schreibt ír zuhören hallgat das Tennis Sg. tenisz egysz die Schule, -n iskola der Morgen, reggel Guten Morgen! Jó reggelt! 9) buchstabieren betűz aha (hirtelen felismerés kifejezésére) aha Internationale Wörter 10. oldal 10) kennen, er kennt ismer die Sprache, -n nyelv 11. oldal 11) die Zeitungsnotiz, -en újsághír betrachten Betrachtet die Fotos! szemlél, néz Nézzétek a fényképeket! der Text, -e szöveg notieren jegyzetel 12) das Lernplakat, -e tanulást segítő plakát sammeln Sammelt Wörter! gyűjt Gyűjtsetek szavakat! der Sport Sg. sport egysz die Technik, -en technika das Essen Sg. evés, étkezés egysz das Trinken Sg. ivás egysz der Film, -e film machen Macht eine Liste! csinál, készít Készítsetek egy listát! 13) verstehen, er versteht Ich verstehe Deutsch nicht! megért Nem értem a németet! das Deutsch Sg. (die Sprache) német (nyelv) egysz 7

8 Einheit 2 8 Personen Informationen 12. oldal die Person, -en személy die Information, -en információ 1) die Video-AG, -s (Video munkaközösség) Video-Rt. gehen, er geht Er geht in die Klasse 7a. megy, jár A 7. a osztályba jár. die Klasse, -n osztály das Video, -s videó lieben Sie liebt (mag) Musik. szeret Szereti a zenét. spielen játszik Klavier spielen, Tennis spielen zongorázik, teniszezik das Klavier, -e zongora die Flöte, -n furulya; fuvola Flöte spielen, er spielt Flöte furulyázik; fuvolázik das Tier, -e állat haben, er hat van vmije die Katze, -n Er hat ein Tier: eine Katze. macska Van egy állata: egy macskája. das Gymnasium, Gymnasien gimnázium das Jahr, -e év alt, älter, am ältesten idős, idősebb, legidősebb wohnen lakik in (+ A / + D) Er wohnt in Berlin. -ba, -be; -ban, -ben Berlinben lakik. viel- Ich habe viele Hobbys. sok Sok hobbim van. das Hobby, -s hobbi schwimmen, er schwimmt úszik filmen filmez gern(e), lieber, am liebsten szívesen, szívesebben, legszívesebben kommen, er kommt jön jetzt fotografieren Fußball Sg. (ohne Artikel) das Spiel das Fußballspiel können, er kann Er kann Klavier spielen und Tennis spielen. most fényképez labdarúgás, futball egysz (névelő nélkül) játék labdarúgó-mérkőzés, futballmérkőzés tud, bír Tud zongorázni és teniszezni.

9 Spaghetti Pl. spagetti tbsz kochen Er kann Spaghetti kochen. főz Tud spagettit főzni der Jazz Sg. dzsessz, jazz egysz ein bisschen egy kicsit die Gitarre, -n gitár 2) vergleichen, er vergleicht összehasonlít die Stadt, -e város 3) wo? hol? Wo wohnt sie? Sie wohnt in Berlin. Hol lakik? Berlinben lakik. woher? honnan? Woher kommt er? Er kommt aus Polen. Honnan való? Lengyelországból jön. boxen bokszol, öklöz Personen vorstellen Sie heißt Tanja 13. oldal vorstellen bemutat 4) mit (+ D) -val, -vel 5) so így, úgy das Verb, -en Markiert die Verben. ige Jelöljétek az igéket! der Verbstamm, -e igető die Endung, -en végződés 6) regelmäßig rendhagyó unregelmäßig nem rendhagyó 7) die Ratte, -n patkány 14. oldal 8) das Quiz, szellemi vetélkedő, kvízjáték singen énekel die Pizza, -s pizza stark, stärker, am stärksten erős, erősebb, legerősebb intelligent intelligens der Sänger / die Sängerin, / -nen énekes/énekesnő der Filmstar, -s filmsztár telefonieren telefonál 9) das Projekt, -e projekt mitbringen, er bringt mit Bringt Fotos mit! (magával) (el)hoz Hozzatok magatokkal fényképeket! 10) Leute Pl. emberek tbsz zuordnen sorol 9

10 Aussprache Wortakzent und Satzmelodie 15. oldal die Aussprache, -n kiejtés der Wortakzent, -e hangsúly die Satzmelodie, -n mondat hanglejtése 12) der Ländername, -n országnév achten (+ auf + A) odafigyel, ügyel (vkire/vmire) die Markierung, -en jelölés kurz, kürzer, am kürzesten rövid, rövidebb, legrövidebb lang, länger, am längsten hosszú, hosszabb, leghosszabb ein langer Vokal egy hosszú magánhangzó 13) markieren jelöl 14) das Aussprache-Plakat, -e kiejtéshez kapcsolódó plakát der Spaß, -e tréfa, vicc, móka das Haus, -er ház das Hotel, -s szálloda, hotel 15) der Satz, -e mondat suchen Sucht die Verben. keres Keressétek meg az igéket! die Einheit, -en egység zu (+ D) Sucht Sätze zu den Wörtern. -hoz, -hez, -höz Keressetek mondatokat a szavakhoz! vorlesen, er liest vor felolvas 16) nachsprechen, er spricht nach utánamond 17) wiederholen ismétel raten, er rät tanácsol, ajánl ach (csodálkozás kifejezésére) ó Ach so! Ó! Wer, was, wo? 16. oldal 18) mitsingen, er singt mit együtt énekel doch de(hogynem) Kannst du Pizza nicht machen? Doch, Nem tudsz pizzát sütni? ich kann sie machen! De(hogynem), tudok. nicht schwer machen Spaß machen, es macht Spaß fahren, er fährt der Ski, -er sehr nem nehéz csinál tréfálkozik utazik sí nagyon 10

11 liegen, er liegt Bern liegt in der Schweiz. található, van Bern Svájcban található. da In der Schweiz, da bin ich gern. itt/ott Svájcban, ott szívesen vagyok. 19) die Frage, -n kérdés die W-Frage, -n (kérdőnévmással kezdődő) w-kérdés ergänzen kiegészít 20) fragen kérdez fantastisch fantasztikus genial zseniális, lángeszű heute ma präsentieren bemutat oder vagy der Vater, - apa das Saxofon, -e szaxofon natürlich természetes der Tee, -s Magst du Tee? tea Szereted a teát? der Kaffee Sg Ich mag Kaffee. kávé egysz Szeretem a kávét. besonders Sie kann Deutsch besonders gut! különösen Németül különösen jól tud. sagen mond 17. oldal 22) die Lesestrategie, -n olvasási stratégia das Mädchen, - Das Mädchen heißt Monika. leány A leányt Mónikának hívják. das Alter Sg. kor egysz das Land, -er ország Einheit 3 Thema Schule 18. oldal das Thema, Themen téma das Englischbuch, -er angol könyv die Banane, -n banán das Heft, -e Ich schreibe die Vokabeln ins Vokabelheft. füzet A szavakat a szótárfüzetbe írom. das Vokabelheft, -e szótárfüzet die Schultasche, -n iskolatáska der Füller, töltőtoll 11

12 der Bleistift, -e ceruza der Spitzer, hegyező das Lineal, -e vonalzó der Kuli, -s (= der Kugelschreiber, -) golyóstoll das Mäppchen, mappa die Schere, -n olló der Radiergummi, -s radírgumi der Marker, szövegkiemelő die Kassette, -n kazetta die Schokolade, -n csokoládé die Uhr, -en óra der Discman, -s / Discmen CD-lejátszó das Wörterbuch, -er szótár die Fahrkarte, -n menetjegy die Turnhose, -n tornanadrág 19. oldal das Handy, -s Hast du auch ein Handy? mobiltelefon Neked is van mobilod? der Geldbeutel, pénztárca die CD, -s CD das Pausenbrot, -e (iskolába vitt) tízórai die Brille, -n szemüveg 1) zeigen mutat der Gegenstand, -e In der Klasse sind viele Gegenstände. tárgy Az osztályban sok tárgy van. 2) der Lehrer / die Lehrerin, / -nen Die Lehrerin schreibt an die Tafel. tanár/tanárnő A tanárnő a táblára ír. die Tafel, -n tábla die Schultafel iskolai tábla 3) das Abc Sg. ábécé egysz das Wörter-Abc, Sg. szó-ábécé 12 Nomen und Artikel: der, das, die 20. oldal das Nomen, főnév der Artikel, névelő 4) lernen Ich lerne die Vokabeln. tanul Tanulom a szavakat. der Lerntipp, -s tanulási ötlet farbig színes das Deutschbuch, -er német könyv das Fantasiebild, -er fantáziakép zu (+ D) -hoz, -hez, -höz Nomen zu Fantasiebildern verbinden A főneveket össze kell kötni a fantáziaképekkel.

13 verbinden, er verbindet összeköt der Elefant, -en elefánt das Auto, -s autó die Blume, -n virág das Problem, -e probléma 6) das Kompositum, Komposita összetett szó das Brot, -e kenyér 7) die Regel, -n szabály Unbestimmte Artikel: ein, eine kein, keine 21. oldal unbestimmt határozatlan der unbestimmte Artikel határozatlan névelő 8) denn mert der Motor, Motoren motor das Fahrrad, -er kerékpár, bicikli 9) bestimmt határozott der bestimmte Artikel határozott névelő 10) der Computer, Ein Computer ist kein Aquarium! számítógép A számítógép nem akvárium! das Aquarium, Aquarien akvárium die Schreibmaschine, -n írógép das Spielzeug, -e játék(szer) der Fernseher, televízió das Kino, -s mozi 11) der Schulhof, -e iskolaudvar der Sportplatz, -e sportpálya also tehát was (= etwas) mi Also so was! Ugyan már! der Hund, -e kutya der Fisch, -e hal das Fenster, ablak 12) selbst maga Ja/Nein-Fragen und Antworten 22. oldal die Ja / Nein-Frage, -n eldöntendő kérdés die Antwort, -en válasz 13) richtig helyes 14) stimmen helyes, jó, igaz 23. oldal wie mint, akár 16) Machen Sie eine Liste wie im Beispiel. Készítsen egy listát, mint a példában! ankreuzen bejelöl 13

14 die Statistik, -en statisztika 17) das Spiel, -e játék der Mist Sg. So ein Mist! hülyeség, baromság egysz A francba! der Hamburger, Er mag Hamburger. hamburger Szereti a hamburgert. 18) die Zeit, -en idő mitkommen, er kommt mit (el)jön zum (+ D) (= zu dem) -hoz, -hez, -höz (hímnemű és semlegesnemű főn) Er kommt auch mit zum Konzert. Ő is eljön a koncertre. das Konzert, -e koncert das Geld, -er pénz das Interesse, -n érdeklődés die Lust Sg. Ich komme nicht mit, ich habe keine kedv egysz Nem jövök, nincs kedvem. Lust. Einheit 4 14 Die Goetheschule in Kassel 24. oldal die Straße, -n utca, út Tel. (= das Telefon, -e) tel. (= telefon) das Fax, -e fax der Direktor / die Direktorin, Direktoren / -nen igazgató/igazgatónő Az igazgatónő neve Margitta Thümer. Die Direktorin heißt Margitta Thümer. der Schüler / die Schülerin, / -nen Die Schule hat 500 Schüler. tanuló, diák/diáklány Az iskolának 500 diákja van. der Unterricht Sg. Der Unterricht beginnt um 8 Uhr. oktatás egysz Az oktatás 8 órakor kezdődik. die Arbeitsgemeinschaft, -en munkaközösség (röv: die AG, -s) (Abk.: die AG, -s) der Chor, -e kórus das Orchester, zenekar die Schulzeitung, -en iskolai újság die Informatik Sg. számítástechnika, informatika egysz die AG, -s (= die Arbeitsgemeinschaft, munkaközösség -en) das Beispiel, -e példa Basketball Sg. (ohne Artikel) Ich spiele Basketball. kosárlabda egysz (névelő nélkül) Kosárlabdázom. Judo Sg. (ohne Artikel) cselgáncs, dzsúdó egysz (névelő nélkül)

15 das Rudern Sg. das Schwimmen Sg. Volleyball Sg. (ohne Artikel) evezés egysz úszás egysz röplabda egysz (névelő nélkül) bejárat der Eingang, -e der Fotokurs, -e der Biolehrer / die Biolehrerin, / -nen 1) diskutieren vitázik, beszélget 2) die Homepage, -s honlap informieren tájékoztat fotótanfolyam biosztanár/biosztanárnő geben, er gibt (oda)ad es gibt Gib es eine Schulzeitung? van Van iskolai újság? 25. oldal die , -s 3) Kannst du eine schreiben? Tudsz t írni? der Brief, -e levél lieb kedves Lieber Freund, liebe Freundin, liebe Freunde Kedves barátom, kedves barátnőm, kedves barátaim! der Freund / die Freundin, -e / -nen barát/barátnő zeigen mutat das Ruder, evező der Biologielehrer / -lehrerin, / -nen biológiatanár/-tanárnő die Cafeteria, -s kávézó über Die Schule hat über 1000 Schüler. vmin felül, vmi felett Az iskolának több mint 1000 diákja van. all- Alle Schüler lernen Englisch. minden Minden diák tanul angolul. lernen tanul ab (+ D) Ab Klasse 9 können wir auch eine andere Sprache wählen. -tól, -től A 9. ozstálytól másik nyelvet is tudunk választani. müssen, er muss Alle müssen zwei Sprachen lernen. kell, muszáj Mindenkinek kettő nyelvet kell tanulni. die Sprache, -n nyelv der Computerkurs, -e számítógépes tanfolyam beginnen, er beginnt (el)kezd noch még die Biologie (als Schulfach Abk. Bio Sg. ohne Artikel) Wir können Biologie wählen. biológia (tantárgy, röv: biosz egysz né velő nélkül) Választhatjuk a biológiát. die Physik (als Schulfach Sg. ohne Artikel) fizika (tantárgy egysz névelő nélkül) 15

16 die Kunst, -e (als Schulfach Sg. ohne Artikel) wählen an (+ A / + D) am (+ D) (= an dem) Am Nachmittag habe ich Sport. der Nachmittag, -e das Projekt, -e spitze, *, * finden, er findet Die Infos findet ihr auf der Homepage. die Info, -s das Fach, -er Bio und Kunst sind zwei Fächer. die Stunde, -n der Stundenplan, -e die Zeit, -en der Montag, -e der Dienstag, -e der Mittwoch, -e der Donnerstag, -e der Freitag, -e Mathematik (als Schulfach Sg., ohne Artikel) die Religion, -en Englisch Sg. (ohne Artikel Am Montag habe ich eine Stunde Englisch. Französisch Sg. (als Schulfach ohne Artikel) Wann hast du Französisch? Deutsch Sg. ( als Schulfach ohne Artikel) Hast du am Mittwochnachmittag Deutsch? die Mittagspause, -n herzlich Herzliche Grüße. der Gruß, -e der Samstag, -e der Sonntag, -e schulfrei, *, * művészet (tantárgy egysz névelő nélkül) választ -ra, -re/-on, -en, -ön -on, -en, -ön (hímnemű és semlegesnemű főn) Délután testnevelés órám van. délután projekt klassz talál Az információt megtaláljátok a honlapon. információ tantárgy A biosz és a művészet két tantárgy. tanóra órarend idő hétfő kedd szerda csütörtök péntek matematika (tantárgy egysz névelő nélkül) vallás angol (tantárgy egysz névelő nélkül) Hétfőn van egy angol órám. francia (tantárgy egysz névelő nélkül) Mikor van francia órád? német (tantárgy egysz névelő nélkül) Szerda délután van német órád? ebédszünet szívélyes Szívélyes üdvözlet üdvözlet szombat vasárnap tanítás nélküli 4) das Schulfach, -er tantárgy 16

17 die Sozialkunde Sg. társadalomismeret egysz Geschichte Sg. (als Schulfach ohne Artikel) történelem egysz (tantárgy névelő nélkül) Chemie Sg. (als Schulfach ohne Artikel) kémia egysz (tantárgy névelő nélkül) 5) wann? mikor? Die Zahlen von 0 bis oldal die Zahl, -en szám von (+ D) -tól, -től 8) fehlen hiányzik die Reihe, -n sor aussprechen, er spricht aus kimond 10) die Lottozahl, -en lottószám mal Drei mal drei ist neun. / 3-mal, dreimal -szor, -szer, -ször Háromszor három az kilenc. Richtige Pl. helyes tbsz 11) diktieren diktál die Telefonnummer, -n telefonszám 12) groß, größer, am größten nagy, nagyobb, legnagyobb der Meter, méter Zahlen und Uhrzeiten 27. oldal die Uhrzeit, -en időpont 13) spät Wie spät ist es? késő(i), kései Hány óra van? es E/3 semleges nemű személyes névmás das Viertel, (auch: Es ist Viertel vor negyed (Háromnegyed egy.) eins.) nach (+ D) Es ist fünf nach sechs. után Hat múlt öt perccel. halb Es ist halb vier. fél Fél négy. vor (+ A / + D) Es ist zehn vor zwei. elé/előtt Kettő lesz tíz perc múlva. 16) trainieren edz, tréningezik um (+ A) Um drei habe ich Französisch. -kor Háromkor francia órám van. 17) der Schultag, -e tanítási nap 18) zuerst először Zuerst habe ich Deutsch, Először német órám van, azután francia. dann Französisch. dann azután 17

18 die Pause, -n Um zehn haben wir Pause. der Schluss Sg. Um ist in Deutschland Schluss. szünet Tíz órakor van szünetünk. vége egysz Németországban kor befejezik a munkát. Pluralformen 28. oldal die Pluralform, -en többes szám 19) im (+ D) (= in dem) -ban, -ben der Plural, -e Welche Wörter sind im Plural? többes szám Melyik szó van többes számban? die Minute, -n Eine Minute hat 60 Sekunden. perc Egy perc 60 másodpercből áll. die Sekunde, -n másodperc die Schulstunde, -n tanóra die Schulwoche, -n tanítási hét 20) die Sprachlupe, -n (nyelvben) időutazás ordnen Wir ordnen die Wörter. (el)rendez Elrendezzük a szavakat. das Radio, -s Ich höre Radio. rádió Rádiót hallgatok. das Verb, -en ige die Nummer, -n (Abk.: Nr.) szám (röv: Nr.) der Singular Sg. egyes szám egysz 21) die Wortliste, -n szólista die Lernkarte, -n tanulókártya immer Ich schreibe immer Lernkarten. mindig Mindig írok tanulókártyákat. 22) das Pronomen, névmás kennen, er kennt ismer schon már formell formális, hivatalos die Anrede, -n megszólítás sprechen, er spricht beszél langsam lassan Bitte, sprechen Sie langsamer, Frau Roth! Kérem, Roth Assszony, beszéljen lassabban! 29. oldal essen, er isst eszik 23) arbeiten Sie arbeitet am Mittwoch nicht. dolgozik Szerdán nem dolgozik. 24) beantworten megválaszol 25) das Interview, -s interjú die Verbendung, -en igevégződés 18

19 das Personalpronomen, nichts der Rock Sg. Wir spielen Rock und Techno. der Techno Sg. személyes névmás semmit rock egysz Rockot és technót játszik. technó egysz Einheit oldal 1) stopp állj, stop fertig Ich bin fertig! kész Kész vagyok! 3) schreiben, er schreibt ír ziehen, er zieht húz bilden képez antworten Der Lehrer fragt, und der Schüler válaszol A tanár kérdez és a diák válazsol. antwortet. 31. oldal passen illik, passzol, megy (vmihez) 4) Was passt hier nicht? Mi nem passzol itt? stehen, er steht Das steht auf Seite 10. található, van Ez a 10. oldalon található. die Seite, -n oldal die Einheit, -en egység 32. oldal 7) das Lieblingsfach, -er kedvenc tantárgy 9) die Artikel-Gymnastik Sg. névelő-gyakorlat egysz jed- Jeder notiert drei Nomen. minden, mindegyik Mindenki ír három főnevet. ohne (+ A) vmi nélkül einsammeln összeszed der Zettel, cédula, cetli passend Er sammelt die passenden Zettel ein. megfelelő Összeszedi a megfelelő cédulákat. aufstehen, er steht auf feláll, felkel 33. oldal 10) die Tochter, - vkinek a lánya 11) die Notiz, -en jegyzet neu új 12) das Zimmer, szoba kontrollieren ellenőriz vmit das Telefon, -e telefon die Lampe, -n lámpa das Poster, poszter 19

20 der Tisch, -e asztal der Rucksack, -e hátizsák der Ball, -e labda das Sofa, -s kanapé, dívány Baseball Sg. (ohne Artikel) baseball egysz (névelő nélkül) der Dinosaurier, dinoszauriosz die Weltkarte, -n világtérkép der Sportschuh, -e tornacipő 13) bringen, er bringt hoz vmit die Reihenfolge, -n sorrend das Klassenzimmer, osztályterem der Pausenhof, -e (pihenő) udvar der Biologieraum, -e biológia terem der Hausmeister / Hausmeisterin, / -nen házmester/házmesternő 14) die Karte, -n kártya Mathe Sg. (ohne Artikel) (Abk.: für das Schulfach Mathematik) matek egysz (névelő nélkül) (= matematika) Bio Sg. (ohne Artikel) (Abk.: für das Schulfach Biologie) biosz egysz (névelő nélkül) (= biológia) 34. oldal 16) murmelmurmel mormogás 17) der Vokal, -e magánhangzó laut hangos das Buch, -er Ich lese ein Buch. könyv Könyvet olvasok. 35. oldal das System, -e rendszer 18) das Fitnesstraining, -s edzés sich konzentrieren koncentrál der Tagesplan, -e napirend der Wochenplan, -e hetirend 19) beim (+ D) (= bei dem) (vmely tevékenység során) -nál, -nél, -kor, közben (hímnenű és semlegesnemű főn) Beim Lernen höre ich Musik. Tanulás közben zenét hallgatok. die Übersetzung, -en fordítás die Verbform, -en igealak 20

21 Einheit 6 Tiere und Leute 36. oldal Leute Pl. emberek tbsz 1) die Fliege, -n légy der Affe, -n majom die Schlange, -n kígyó die Kuh, -e tehén der Pinguin, -e pingvin der Papagei, -en papagáj das Pferd, -e ló 2) der Vogel, - madár 3) das Lieblingstier, -e kedvenc állat der Bruder, - (fiú)testvér die Schwester, -n Sie hat einen Bruder und eine Schwester. leánytestvér Van egy fiú- és egy leánytestvére. Eltern Pl. szülők tbsz 4) Dr. (= der Doktor / die Doktorin, Doktoren Dr. (= doktor) / Doktorinnen) 37. oldal wild vad aber de ganz Mein Hund ist wilrd, aber ganz lieb. egész A kutyám vad, de egész kedves. Atze ist ganz schwarz. Atze fekete. schwarz, schwärzer, am schwärzesten fekete, feketébb, legfeketébb laufen, er läuft fut, szalad hassen utál das Pony, -s póniló kosten (vmennyibe) kerül zu Das kostet zu viel. túl(ságosan) Ez túl sokba kerül. viel, mehr, am meisten sok, több, legtöbb zu viel túl sok gelb sárga manchmal néha die Mutter, - anya der Kanarienvogel, - kanári Manchmal singt der Kanarienvogel. Néha énekel a kanári. die Arbeit, -en munka 5) bunt Der Kanarienvogel ist bunt: rot, blau, színes A kanári színes: piros, kék, sárga. gelb. 21

22 grau szürke rot, röter, am rötesten piros, pirosabb, legpirosabb blau kék grün zöld 6) weiß fehér braun barna die Maus, -e egér 7) passieren (meg)történik der Dackel, tacskó die Schnauze, -n (állaté) pofa der Schwanz, -e farok die Pfote, -n mancs das Fell, -e (állaté) szőr(zet), bunda Ich suche meinen Hund 38. oldal suchen keres 8) bellen ugat rufen, er ruft Klaus ruft seinen Hund. hív Klaus hívja a kutyáját. Oje! Ojjé! der Kommissar / die Kommissarin, -e / felügyelő -nen im (+ D) (= in dem) -ban, -ben (hímnemű és semlegesnemű főn) aussehen, er sieht aus kinéz vhogy weg el weg sein, er ist weg Der Hund ist weg. elment A kutya elment. das Halsband, -er nyakörv die Hausaufgabe, -n Ich mache die Hausaufgaben. házi felada A házi feladatot csinálom. 9) die Strategie, -n stratégia die SOS-Strategie, -n SOS-stratégia die Form, -en forma, alak systematisieren Sammelt die Formen, ordnet und systematisiert sie. rendszerez Gyűjtsetek alakokat, rendezzétek és rendszerezzétek ezeket! die Liste, -n lista auffallen, er fällt auf feltűnik das Femininum, Feminina nőnemű főnév, nőnem 10) helfen, er hilft segít (vkinek) (vmiben) zusammen sein együtt van (vkivel) 22

23 39. oldal 11) der Akkusativ, -e tárgy eset leicht könnyű sich merken megjegyez vmit das Maskulinum, Maskulina hímnemű főnév, hímnem 13) über (+ A / + D) Er spricht über Haustiere. -ról, -ről Háziállatokról beszél. 14) der Tiername, -n állatnév das Krokodil, -e krokodil das Känguru, -s kenguru der Tiger, tigris 40. oldal 15) testen tesztel die Grammatik, -en nyelvtan die Bücherratte, -n könyvmoly der Deutschlehrer / német tanár/tanárnő die Deutschlehrerin, / -nen 16) das Würfelspiel, -e kockajáték 17) die Geschichte, -n (die Story ) történet der Satzanfang, -e mondat eleje weitergehen, er geht weiter tovább megy draußen kint bleiben, er bleibt marad Die Hunde müssen draußen bleiben. A kutyáknak kint kell maradni. kg (= das Kilogramm, -) kg (= kilogramm) die Wurst, -e kolbász das Steak, -s bifsztek, szték = Euro euró später Zwei Stunden später telefoniert der Kommissar. később Két órával később telefonál a felügyelő. glauben hisz (vmiben) klein kicsi abholen Klaus kann seinen Hund abholen. elhoz vkit, elmegy vkiért Klaus el tudja hozni a kutyáját. Tierisch gut! 41. oldal tierisch állati 23

24 Einheit 7 Hast du Zeit? 42. oldal 1) schließen, er schließt (be)zár geschlossen Wann ist die Bücherei geschlossen / geöffnet? zárt Mikor van zárva/nyitva a könyvesbolt? öffnen (üzlet) (ki)nyit 2) die Verabredung, -en találka 43. oldal 4) die Dialoggrafik, -en párbeszédgrafikon die Grafik, -en grafikon heute Abend Hat er heute Abend Zeit? ma este Ráér ma este? warum? miért? mitgehen, er geht mit (el)megy Warum geht er mit? Miért megy el? klar egyértelmű anfangen, er fängt an elkezd o.k. (= okay) o.k. 5) der Dialogbaukasten, - párbeszéddoboz der Minidialog, -e minipárbeszéd wohin? Wohin geht er? In den Zoo. hová? Hová megy? Az állatkertbe. der Zoo, -s állatkert wissen, er weiß Ich weiß es nicht. tud vmit Nem tudom. der Park, -s park das Museum, Museen Ich gehe ins Museum. múzeum Múzeumba megyek. die Disco, -s diszkó die Bibliothek, -en Ich gehe in die Bibliothek. könyvtár Könyvtárba megyek. skaten Ich gehe skaten. gördeszkázik Gördeszkázni megyek. gehen, er geht Das geht. (vmi lehetséges) megy Ez megy. vielleicht talán schade sajnos leider Ich kann morgen leider nicht kommen. sajnos Holnap sajnos nem tudok jönni. 6) morgen holnap 24

25 Wochenpläne 44. oldal 7) der Juni Sg. június egysz das Handballtraining, -s kézilabdaedzés die Nachhilfe, -n korrepetálás, különóra der Test, -s teszt das Fernsehen Sg. televízió egysz das Fußballspiel, -e labdarúgó-mérkőzés, futtbalmérkőzés das Skaten Sg. görkorcsolyázás egysz die Party, -s partí der Geburtstag, -e születésnap 8) aufhören Wann hört es auf? végetér, abbamarad Mikor ér véget? anrufen, er ruft an Er ruft seine Freundin an. felhív (vkit) Felhívja a barátnőjét. 9) trennbar elváló aufpassen (oda)figyel (vmire) 45. oldal 11) aufwachen felébred anmachen (világítást/berendezést) fel-/bekapcsol der CD-Spieler, CD-lejátszó hören hallgat die Lieblingsmusik, -en kedvenc zene fernsehen, er sieht fern Am Abend sieht er fern. televíziót/tévét néz, tévézik Este tévézik. abschreiben, er schreibt ab kiír/-másol, leír, lemásol vmit (vhonnan) die Matheaufgabe, -n matekfeladat nach Hause Er muss nach Hause. haza Haza kell mennie. 12) aufstehen, er steht auf Wann stehst du auf? felkel Mikor kelsz fel? 13) vorlesen, er liest vor felolvas vmit der Text, -e szöveg Lies den Text vor! Olvasd fel a szöveget! aufmachen Ich mache das Fenster auf. kinyit vmit Kinyitom az ablakot. anschreiben felír/-jegyez vmit aufschlagen, er schlägt auf fel-/kinyit vmit vorspielen (el)játszik, előad (vmit) zumachen becsuk vmit zuschlagen, er schlägt zu össze-/becsap vmit nachschlagen, er schlägt nach (könyvben) utánanéz vminek der Dialog, -e párbeszéd 25

26 die Regel, -n die Tür, -en Ich mache die Tür zu. szabály ajtó Becsukom az ajtót. Ein Missverständnis 46. oldal 14) das Missverständnis, -se félreértés 15) der Spaziergang, -e séta wollen, er will akar, szeretne vmit froh boldog anziehen, er zieht an (ruhadarabot) felvesz die Jeans, farmer(nadrág) Er zieht Jeans an. Felveszi a farmernadrágot. die Lederjacke, -n bőrdzseki für (+ A) részére, számára nehmen, er nimmt Er nimmt den Bus. használ, igénybe vesz vmit (vmihez) Busszal megy. die Bank, -e (Sitzbank) pad die Bank, -en (Geldinstitut) bank das Super-Minikleid, -er szuper miniszoknya die Lippe, -n ajak gleich Es ist gleich 3 Uhr. rögtön, azonnal, mindjárt Mindjárt 3 óra. warten (+ auf + A) Er wartet auf seine Freundin. vár (vkire) A barátnőjére vár. unglücklich Sie ist unglücklich. boldogtalan Boldogtalan. regnen Es regnet. esik (eső) Esik az eső. beide mindkettő nass Beide sind nass. vizes, nedves Mindketten vizesek. wütend dühös, dühödt los sein Was ist los? elveszít vkit/vmit Mi történik? der Anrufbeantworter, üzenetrögzítő der Terminkalender, határidőnapló 17) das Leid Sg (auch: Es tut mir leid.) (lelki fájdalom) gyötrelem, bánat, szenvedés egysz (Sajnálom.) die Diät, -en diéta nur csak 47. oldal 18) der Satzbaukasten, - mondatszerkesztés 26

27 die Verneinung, -en tagadás das Rad, -er kerék ins (+ A) (= in das) -ba, -be (semlegesnemű főn) Er geht ins Kino. Moziba megy. 19) der Nein-Typ, -en tagadó-típus das Stichwort, -er / -e címszó 20) schrecklich szörnyű, rettenetes, borzasztó blöd hülye, ostoba feiern (meg)ünnepel das Fest, -e ünnep wieder megint, ismét, újra der Nachhilfeunterricht Sg. korrepetálás, különóra egysz das Wochenende, -n hétvége freihaben, er hat frei Am Wochenende habe ich frei. szabad(napos) Hétvégén szabad vagyok. vorbeikommen, er kommt vorbei beugrik (vkihez) Einheit 8 Meine Freizeit 48. oldal die Freizeit Sg. szabadidő egysz 1) faulenzen lustálkodik das Schwimmbad, -er Am Wochenende gehe ins Schwimmbad. uszoda Hétvégén uszodába megyek. das Stadion, Stadien stadion sammeln (össze)gyűjt vmit malen fest vmit joggen kocog, fut der Safaripark, -s szafaripark machen (tevékenykedik) csinál vmit Musik machen Ich mache Musik. zenél Zenélek. der Roller, roller lesen, er liest olvas basteln barkácsol sehen, er sieht lát 2) das Medium, Medien média, médium 4) zusammenpassen összeillik, harmonizál (vhogyan) das Skateboard, -s gördeszka 49. oldal 5) Ferien Pl. szünidő tbsz 27

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények NÉMET NYELV Célok és feladatok A nyelvoktatás célja a kommunikatív kompetencia kialakítása, azaz a tanuló képessé tétele arra, hogy idegen nyelvű környezetben képes legyen megoldani felmerülő problémáit,

Részletesebben

eins drei vier sieben neun

eins drei vier sieben neun 1 Lerneinheit 1 Ordnen Sie das Gespräch. 2 : Nein, mein Vorname ist Peter. : Guten Tag. Mein Name ist Meier. : Moment! Ich bin Hans Meier. : Guten Tag, Herr Meier. Heißen Sie Hans Meier? t... Guten Tag.

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi Irrtümer 6 A szövegek Egy érdekes könyv komoly vitát váltott ki. A vita arról folyt, hogy valóban emelik-e a dohányzás és a dohányosok az egészségügyi költségeket, mint ahogy sokan gondolják. Két professzor

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV 8. évfolyamos vizsga A vizsga lebonyolítása: írásbeli április 15-30 között előzetes egyeztetés szerint szóbeli május elején, az írásbeli érettségi vizsga napjaiban A vizsga részei:

Részletesebben

NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM NÉMET IDEGEN NYELV

NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM NÉMET IDEGEN NYELV NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Gilbertné Domonyi Eszter, Illésné Márin Éva, Kincses Mihályné Knipl Andrea, Kurdi Gabriella, Petriné Bugán Barbara, Szántó Bernadett NÉMET IDEGEN NYELV 4. ÉVFOLYAM Célok

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2009/2010. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2009/2010. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám:

Részletesebben

heißt Carla Polizist heißt Stefan. Polizistin heißt Stefanie.

heißt Carla Polizist heißt Stefan. Polizistin heißt Stefanie. 2 Lerneinheit 1 Ergänzen Sie Das ist / Das sind 1 a. Das ist eine Frau.... b. Das sind Männer.... c. Das... d.... e.... f.... g.... h.... i.... j.... k.... l.... 2 Ergänzen Sie der, die, das, die / er,

Részletesebben

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök ÓRATERV A pedagógus neve: dr. Horváth Beáta Éva Műveltségi terület: Idegen nyelvek (Élő idegen nyelvek) Tantárgy: Német nyelv Osztály: 12/C Nyelvi előkészítő osztály Az óra témája: Zukunftspläne, Interview

Részletesebben

X. A város. A. Hova mész? A városba megyek. Hova mész? Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. Honnan jössz? A városból, egy koncertről.

X. A város. A. Hova mész? A városba megyek. Hova mész? Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. Honnan jössz? A városból, egy koncertről. X. A város A. Hova mész? A városba megyek. Hova mész? Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. Honnan jössz? A városból, egy koncertről. B. Szia, Zoli! Szia, Mária. Mit csinálsz ma délután? A városba megyek

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola német Évfolyam: 1. Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: szóbeli, írásbeli írásbeli: a tanult témakörökhöz

Részletesebben

Német nyelv Általános Iskola

Német nyelv Általános Iskola Német nyelv Általános Iskola 5. évfolyam Vizsga típusa: - írásbeli vizsga Követelmények, témakörök: - szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Az éves tananyag alapján összeállított feladatlap Témakörök:

Részletesebben

6. évfolyam Német nyelv

6. évfolyam Német nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 6. évfolyam Német nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet német nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben hangfelvételeket

Részletesebben

Idegen nyelv 5-8. évfolyam

Idegen nyelv 5-8. évfolyam Idegen nyelv 5-8. évfolyam Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival:

Részletesebben

a ház / lakás, ahol élünk, lakókörnyezetünk a család mindennapi életének tipikus szituációi

a ház / lakás, ahol élünk, lakókörnyezetünk a család mindennapi életének tipikus szituációi 5. évfolyam Az 5. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek négy év nyelvtanulási tapasztalattal, így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. A kommunikatív kompetenciák

Részletesebben

VI. Az iskolában. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig.

VI. Az iskolában. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig. VI. Az iskolában A. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig. B. Zsuzsa: Reggel 7.35 perckor már az iskolában vagyok.

Részletesebben

2013/2014. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

2013/2014. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... OM azonosító szám: 102312 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: L-1100 KLIK azonosító: 103008 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet 5000 Szolnok,

Részletesebben

VII. A napirendem. Mit csinálsz ma délután? A szobában fekszem és olvasok.

VII. A napirendem. Mit csinálsz ma délután? A szobában fekszem és olvasok. A. VII. A napirendem Mit csinálsz ma délután? A szobában fekszem és olvasok. Hánykor reggelizel? Hétkor. Mit reggelizel? Zsemlét. Mit iszol? Teát vagy tejet. B. A napirendem Péter: Reggel 6 órakor kelek.

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 Zielgruppe Schüler von 9 bis 10 Jahren Autorinnen Kuszman Nóra, Némethné Gálvölgyi Mária, Sárvári Tünde A kiadvány KHF/334-5/2009 engedélyszámon

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Können Sie mir bitte helfen? Segítségkérés Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Englisch? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV 9-12. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV NÉMET NYELV 9-12. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV NÉMET NYELV NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMRA ÉPÜLŐ NYELVI KÉPZÉS 9-12. ÉVFOLYAM A nyelvtanulás keretei Hozott nyelv esetén a NAT 2003 az A1-A2-es szintet tekinti induló szintnek, így mi is innen

Részletesebben

IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam 830. Közös Európai Referenciakeret szerinti nyelvi tudásszintek:

IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam 830. Közös Európai Referenciakeret szerinti nyelvi tudásszintek: IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam 830 IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyamra a diákok öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat-

Részletesebben

Hét Óra Tananyag (Szemléltetõ anyagok. 1. 1. Ismerkedés a tankönyvvel A magyarhoz hasonló Témakörök: iskola, osztály, család,

Hét Óra Tananyag (Szemléltetõ anyagok. 1. 1. Ismerkedés a tankönyvvel A magyarhoz hasonló Témakörök: iskola, osztály, család, segédletek segédletek, gyakorlatok, feladatok stb.) stb.) Szeptember gyakorlatok 1. 1. Ismerkedés a tankönyvvel A magyarhoz hasonló Témakörök: iskola, osztály, család, hangzású szavak lakás, környezet,

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2006/2007. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Név:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2006/2007. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Név:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100 5000 Szolnok, Mária út 19. Pf.: 176. Telefon:

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje

Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje Óra Anyagegység Kötelező választott Wiederholung 1. Die Schulferien sind zu Ende. Der Herbst ist da! Was brauchen wir dieses Jahr? 2. Ein Tag im Sommer. Was hast du im Sommer gemacht? 3. Meine Familie

Részletesebben

Anyanyelvi lektor: Prof. Dr. Kai Günther. A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik

Anyanyelvi lektor: Prof. Dr. Kai Günther. A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik bis Präpositionen mit Akkusativ -ig (időben, térben) Ich bleibe bis nächsten Sonntag hier. Bis hierher gibt es keine Fragen. (DE: Gehen Sie bis zur Ecke.)

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Tudna segíteni? Segítségkérés Können Sie mir bitte helfen? Beszélsz angolul? Sprechen Sie Englisch? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e angolul Beszélsz

Részletesebben

4. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint. 12. évfolyam, minimumszint. KERszintben. Első idegen nyelv. megadható. Második idegen nyelv A2

4. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint. 12. évfolyam, minimumszint. KERszintben. Első idegen nyelv. megadható. Második idegen nyelv A2 NÉMET NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

Lektion 1 Lernen wir kennen!

Lektion 1 Lernen wir kennen! Situationen Lektion 1 Lernen wir kennen! Kennenlernen Megismerkedni Schaue die Situation Kennenlernen im virtuellen Klassenzimmer 1 an der Tafel 1 an! Nézd meg a Megismerkedni című szituációt az első virtuális

Részletesebben

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV Osztályozóvizsga 9.-10. évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV 9. évfolyam írásbeli: 1. könyv - W-Frage - Aussage : Ich heiße/ich bin - Personalpronomen: ich, du, er.. - Verbkonjugation (ich. du.

Részletesebben

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Ordne die Wörter aufgrund des Textes!

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Ordne die Wörter aufgrund des Textes! A. V. A házunk Hol van a ház? A Petőfi utcában. Hány óra (van)? Öt óra (van). Hol vannak a gyerekek? A szobában. B. Zsuzsa: A Petőfi utcában van a házunk. A házban négy szoba van. Egy nappali, egy hálószoba

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2005/2006. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Név:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2005/2006. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Név:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100 5000 Szolnok, Mária út 19. Pf.: 176. Telefon:

Részletesebben

NÉMET NYELV VIZSGAANYAG. 9. évfolyam

NÉMET NYELV VIZSGAANYAG. 9. évfolyam NÉMET NYELV VIZSGAANYAG 9. évfolyam 1. Wortschatz der 1-11. Lektionen in dem Buch Start!Neu + Arbeitsheft+ kiegészítő 2. Themen und Dialoge: 1. Begrüßungen, Vorstellungen 2. Familie 3. Essen und Trinken

Részletesebben

Bier- Fisch- Mineral- Schnell- -wurst -wasser -imbiss. Apfel- Schokoladen- Speise- -zelt -saft -salat -fest

Bier- Fisch- Mineral- Schnell- -wurst -wasser -imbiss. Apfel- Schokoladen- Speise- -zelt -saft -salat -fest 9.osztály Német nyelv Szavak és kifejezések ismerete az Essen und Trinken témakörben, a tőhangváltós igék ( i, ie ) ragozása, a möchten ige ragozása és használata más igékkel, a határozatlan névelő ( ein,

Részletesebben

Menschen um uns wie sind sie?

Menschen um uns wie sind sie? Menschen um uns wie sind sie? Charaktereigenschaften Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1 Autorinnen Dömők Szilvia, Somló Katalin A kiadvány az Educatio

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

Deutsch4. Klasse 4. Célok, feladatok

Deutsch4. Klasse 4. Célok, feladatok Deutsch4 Rund um das Jahr 5 Stunden per Woche Klasse 4 Célok, feladatok Életkorának megfelelően ismerje meg a német nemzetiség kultúráját, hagyományait. Értsen meg egyszerű kérdéseket és utasításokat és

Részletesebben

10. Die Modalverben A módbeli segédigék

10. Die Modalverben A módbeli segédigék 10. 10. Die Modalverben A segédigékkel kifejezhetjük, milyen a viszonyunk a cselekvéshez: akarjuk, szeretnénk, tudjuk stb. Általában egy fôigével együtt használjuk ôket a mondatban. Seit 2 Jahren kann

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc

Részletesebben

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján 8. évfolyam A 8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű, a Közös európai referenciakeret alapján alapszintű és ezen belül minimumszintű nyelvi ismeretekkel rendelkeznek. A 8. évfolyamon folytatódó

Részletesebben

6. évfolyam Német nyelv

6. évfolyam Német nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2017. május 17. 6. évfolyam Német nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

8. évfolyam Német nyelv

8. évfolyam Német nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2017. május 17. 8. évfolyam Német nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. A füzetben a feladatok utasításai idegen nyelven szerepelnek. A

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések,

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 1.forduló

Részletesebben

A következő tanmenetjavaslattal meg szeretnénk könnyíteni a pedagógusok munkáját.

A következő tanmenetjavaslattal meg szeretnénk könnyíteni a pedagógusok munkáját. A Daf leicht egy olyan háromkötetes nyelvkönyvcsalád, amelynek segítségével a gimnáziumi tanulók az A1-től a B1 szintig, azaz a középszintű érettségiig tudnak eljutni a négy év folyamán. A tankönyv összeállításánál

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 4.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 4.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 4.forduló

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések,

Részletesebben

Rövid szövegek anyanyelven való szóbeli alkotása. Szóbeli interakció, kommunikáció anyanyelven.

Rövid szövegek anyanyelven való szóbeli alkotása. Szóbeli interakció, kommunikáció anyanyelven. 1. évfolyam A 1. évfolyam megkezdésekor a tanulók még nem rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése 1 NT-56544 KON-TKT 4 TNMENETJVSLT Lektion 1 - Familienleben Óra Takt címe 1-3. z élet stációi, Glücksmomente egy patchwork, ill. egy modern (mini) család működése 4-6. Typisch Mann, typisch Frau? 7-9.

Részletesebben

activity-show im Fernsehen

activity-show im Fernsehen activity-show fast wie im Fernsehen Modultyp Projekte im Deutschunterricht Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1+ Autorinnen Grossmann Erika, Molnár Andrea A kiadvány az Educatio Kht.

Részletesebben

Helyi tanterv. NÉMET 4-8. évfolyam

Helyi tanterv. NÉMET 4-8. évfolyam Helyi tanterv NÉMET 4-8. évfolyam Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése,

Részletesebben

NÉMET NYELV HELYI TANTERV. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. A1 A2 B1 mínusz B1. 4. évfolyam TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK

NÉMET NYELV HELYI TANTERV. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. A1 A2 B1 mínusz B1. 4. évfolyam TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK FEJLESZTÉSI FELADATOK, NYELVI SZINTEK 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam Első idegen nyelv KER-szintben nem megadható A1 A2 B1 mínusz B1 4. évfolyam TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK Éves

Részletesebben

50 hasznos német kifejezés - az egyszerűtől a bonyolultnak tűnőig Szerkesztette: Tar-Pálfi Nikolett

50 hasznos német kifejezés - az egyszerűtől a bonyolultnak tűnőig Szerkesztette: Tar-Pálfi Nikolett 50 hasznos német kifejezés - az egyszerűtől a bonyolultnak tűnőig Szerkesztette: Tar-Pálfi Nikolett Alltag 1. Wie geht's? Wie fühlst du dich? Wie geht es Ihnen? Wie fühlen Sie sich? 2. Wann kommst du nach

Részletesebben

JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM

JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM Tankönyv és munkafüzet: Delfin I., Hueber 1-4. fejezet Formanyomtatvány kitöltése Pályázat írása Levél- és képeslapírás

Részletesebben

Lektion 9 / Arbeitsblatt 1. Egy nap Ein Tag. 1. Mit csinált tegnap Eszter? Erzähle Eszters gestrigen Tagesablauf!

Lektion 9 / Arbeitsblatt 1. Egy nap Ein Tag. 1. Mit csinált tegnap Eszter? Erzähle Eszters gestrigen Tagesablauf! Lektion 9 / Arbeitsblatt 1 Egy nap Ein Tag 1. Mit csinált tegnap Eszter? Erzähle Eszters gestrigen Tagesablauf! 7.00 felkel, reggelizik 7.30 dolgozni megy 16.30-ig a munkahelyén van 12.30 ebédel 17.00

Részletesebben

Ne feledd, ha bármi kérdésed marad mindezek után is, az Adler Tanodától nyugodtan kérdezhetsz a következő címen:

Ne feledd, ha bármi kérdésed marad mindezek után is, az Adler Tanodától nyugodtan kérdezhetsz a következő  címen: Kedves Olvasó! Engedd meg, hogy egy kis útmutatást adjak Neked ehhez a munkafüzethez, hogy a lehető legtöbbet tudjon Neked segíteni a német nyelv elsajátításában! Összesen 14 nyelvtani egységből áll ez

Részletesebben

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen - Finden Wo kann ich finden? Nach dem Weg zur fragen Hol találom a?... ein Zimmer zu vermieten?... kiadó szoba? Art der... ein Hostel?...hostel? Art der... ein Hotel?... egy hotel? Art der... eine Frühstückspension?...bed

Részletesebben

Énekekkel németül! 1. ének

Énekekkel németül! 1. ének 1. ének Grün, grün, grün Grün, grün, grün sind alle meine Kleider, 1. 1. Zöld, zöld, zöld minden ruhám, Mein Kleid ist grün. - A ruhám zöld. Meine Kleider sind grün. - A ruháim zöldek. Alle Kleider sind

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA INVEST ENGLISH NYELVISKOLA 1147 BUDAPEST, Lovász utca 7. [XIV. kerület] +36 20 583 2208 info@investenglish.hu www.investenglish.hu NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA TARTALOM I. ELSŐ SZINT... 2 II. MÁSODIK

Részletesebben

Német nyelv 5-6. évfolyam 2.forduló

Német nyelv 5-6. évfolyam 2.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítő hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6. évfolyam 2.forduló

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

TERMÉSZET, ÁLLATOK. Órakeret Témakör állatok és növények a környezetünkben, tulajdonságok 11 óra

TERMÉSZET, ÁLLATOK. Órakeret Témakör állatok és növények a környezetünkben, tulajdonságok 11 óra 5. évfolyam Az 5. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek egy év nyelvtanulási tapasztalattal, így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. A kommunikatív kompetenciák

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Német nyelv

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Német nyelv Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu HELYI TANTERV: NÉMET

Részletesebben

FOGLALKOZÁSTERV KOMPARATION DER ADJEKTIVE. Melléknév fokozás. 1. rész I. VORENTLASTUNG

FOGLALKOZÁSTERV KOMPARATION DER ADJEKTIVE. Melléknév fokozás. 1. rész I. VORENTLASTUNG FOGLALKOZÁSTERV A foglalkozás célja a melléknév fokozásának megtanítása és begyakoroltatása a kiskunmajsai Tomori Pál Gimnázium ún. 10.ABC1 csoportjában. Ez az elnevezés azt jelenti, hogy az intézményben

Részletesebben

Követelmények a gimnázium német nyelv 10-12. évfolyama számára

Követelmények a gimnázium német nyelv 10-12. évfolyama számára Követelmények a gimnázium német nyelv 10-12. évfolyama számára Fejlesztési követelmények A tanuló ismert témakörben, szóban és írásban tud információt cserélni, hallott és olvasott szöveget megérteni és

Részletesebben

A 200 leggyakoribb német főnév magyar jelentéseikkel

A 200 leggyakoribb német főnév magyar jelentéseikkel A 200 leggyakoribb német főnév magyar jelentéseikkel Németül Magyarul 1 die Abbildung (-en) rajz, ábra 2 der Abend (-e) este 3 der Absatz ( e) megszakítás, szakasz, részlet, lépcsőfok 4 der Anfang ( e)

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 3.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 3.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 3.forduló

Részletesebben

A KERBÁJT NÉMET NÉPZENÉJE

A KERBÁJT NÉMET NÉPZENÉJE A KERBÁJT NÉMET NÉPZENÉJE Az eddigiek során nem volt érzékelhető, s csak az elmúlt pár hétben vált nyilvánvalóvá, hogy a menetnél játszott zeneszámok és a placcon játszott sváb zeneszámok, sokak számára

Részletesebben

6. évfolyam NÉMET nyelv

6. évfolyam NÉMET nyelv CÉLNYELVI MÉRÉS 2016. június 1. Címke 6. évfolyam NÉMET nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet idegen nyelvi feladatokat tartalmaz. A füzetben az utasítások is idegen nyelven szerepelnek.

Részletesebben

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem!

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ha úgy hozza az élet, hogy irány Németország, Ausztria vagy Svájc, mert ott könnyebbnek látod az életet, akkor állásinterjúra akkor is

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE ALSÓ - FELSŐ TAGOZAT Német nyelv 2015 1 HELYI TANTERV NÉMET 4-8. évfolyam A Nemzeti Tankönyvkiadó ajánlása alapján

Részletesebben

Találkozó az általános iskolákkal Október 4.

Találkozó az általános iskolákkal Október 4. Találkozó az általános iskolákkal 2012. Október 4. Témák Változások a felvételiben Német nyelvi verseny Adatok kérése Felvételi 1. Kevés információ-bizonytalanság Nem lesz tehetséggondozó felvételi, csak

Részletesebben

Neumann János Középiskola és Kollégium Német nyelvi verseny 8. osztályos tanulók számára

Neumann János Középiskola és Kollégium Német nyelvi verseny 8. osztályos tanulók számára Neumann János Középiskola és Kollégium Német nyelvi verseny 8. osztályos tanulók számára Tanuló neve:... Iskolája neve, címe:... Elérhető pontszám: 100 pont Elért pontszám:... Kedves Versenyző! Üdvözlünk

Részletesebben

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte?

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? 1 Tisztázzunk valamit: Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? Még mielőtt belevágnánk a nagy munkánkba, röviden nézzük is meg, milyen is ez a német nyelv. A NÉMET nyelvről röviden: Azonnal fel fog tűnni

Részletesebben

NÉMET ELSŐ IDEGEN NYELV

NÉMET ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV NÉMET ELSŐ IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyamos diákok öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival,

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 4. évfolyam A 4. évfolyam megkezdésekor a tanulók még nem rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám Benkő Attila 14. Névmások típusai és ragozása II. 14.1. A melléknévi birtokos névmás ragozása A birtokos névmás ragozása megegyezik az ein, eine, ein, illetve a kein, keine, kein határozatlan névelők ragozásával.

Részletesebben

IX. Születésnap. A. Mikor van a születésnapod? Május ötödikén. Mit adsz Zsuzsának születésnapjára? Virágot.

IX. Születésnap. A. Mikor van a születésnapod? Május ötödikén. Mit adsz Zsuzsának születésnapjára? Virágot. IX. Születésnap A. Mikor van a születésnapod? Május ötödikén. Mit adsz Zsuzsának születésnapjára? Virágot. B. Olvasd el az alábbi születésnapi meghívót! / Lies folgende Geburtstagseinladung! MEGHÍVÓ Május

Részletesebben

I. Kezdődik az iskola

I. Kezdődik az iskola I. Kezdődik az iskola Mindazt, mit még nem tudhattam, most majd tudhatom Nagy Bandó András A. Szia! Gábor vagyok. És te ki vagy? Én Zsuzsa vagyok. Hogy hívnak? Tóth Zsuzsa vagyok. Mi van itt? Két táska

Részletesebben

Tanmenetek. Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2. 1. Hét Bevezetés, követelmények, ismerkedés a könyvvel

Tanmenetek. Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2. 1. Hét Bevezetés, követelmények, ismerkedés a könyvvel Tanmenetek Építész és Építő szakos hallgatók részére Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2 2. -4. Hét a ä, gefallen gefällt, tragen trägt, Modalverben és Wissen wissen kennen können személyes névmás

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Können Sie mir bitte helfen? Segítségkérés Bonvolu helpi min. Sprechen Sie Englisch? Ĉu vi parolas la anglan? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e angolul

Részletesebben

Osztályozóvizsgák anyagai- német nyelv

Osztályozóvizsgák anyagai- német nyelv Osztályozóvizsgák anyagai- német nyelv 9. osztály 1) Wortschatz der 1-13 Lektionen in dem Buch Start!Neu + Arbeitsheft+ kiegészítő 1. Begrüßungen, Vorstellungen 2. Familie 3. Essen und Trinken 4. Im Restaurant

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2007/2008. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Név:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2007/2008. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Név:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, T úr utca 5-7. IDEGEN NYELV - NÉMET 5-8. évfolyam. Célok és feladatok

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, T úr utca 5-7. IDEGEN NYELV - NÉMET 5-8. évfolyam. Célok és feladatok IDEGEN NYELV - NÉMET 5-8. évfolyam Célok és feladatok Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet. Megértik a tanár kéréseit, óravezetését, ismerősek a

Részletesebben

TERMÉSZET, ÁLLATOK. Órakeret Témakör állatok és növények a környezetünkben, tulajdonságok 14 óra

TERMÉSZET, ÁLLATOK. Órakeret Témakör állatok és növények a környezetünkben, tulajdonságok 14 óra 4. évfolyam Az 4. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek egy év nyelvtanulási tapasztalattal, így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. A kommunikatív kompetenciák

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Können Sie mir bitte helfen? Segítségkérés Kan du vara snäll och hjälpa mig? Sprechen Sie Englisch? Talar du engelska? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e

Részletesebben

Utazás Szállás. Szállás - Keresés. Szállás - Foglalás. Útbaigazítás kérése. ... kiadó szoba?... ein Zimmer zu vermieten? szállásfajta.

Utazás Szállás. Szállás - Keresés. Szállás - Foglalás. Útbaigazítás kérése. ... kiadó szoba?... ein Zimmer zu vermieten? szállásfajta. - Keresés Hol találom a? Útbaigazítás kérése Wo kann ich finden?... kiadó szoba?... ein Zimmer zu vermieten?...hostel?... ein Hostel?... egy hotel?... ein Hotel?...bed and breakfast?...kemping? Milyenek

Részletesebben

Berlin nevezetességei

Berlin nevezetességei Berlin nevezetességei Projektterv: Berlin Összeállította: Ősz Ágnes Wendler Andrea Iskola: Budenz József Általános Iskola és Gimnázium Tanév : 2009/2010 Projektleírás Kiemelt téma Időtartam Órakeret Évfolyam

Részletesebben

8. évfolyam Német nyelv

8. évfolyam Német nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 8. évfolyam Német nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet német nyelvi feladatokat tartalmaz. A füzetben a feladatok utasításai is németül szerepelnek.

Részletesebben

Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04

Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04 Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04 A XXI. században senkinek sem kell magyarázni az idegen nyelvek és az informatika fontosságát. Ebben a nyelvi előkészítő osztályban elsőbbséget

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 13. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

5. Zipernowsky Nyelvi Verseny NÉMET. 3. forduló: Quiz

5. Zipernowsky Nyelvi Verseny NÉMET. 3. forduló: Quiz 5. Zipernowsky Nyelvi Verseny 2010-2011 NÉMET 3. forduló: Quiz Kedves Versenyző! Gratulálunk, hogy sikeresen megoldottad a Zipernowsky Nyelvi Verseny 2. fordulóját. A 3. forduló 6 feladatból (Aufgabe)

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 3. évfolyam A 3. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai

Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai NÉMET KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ I. KURZUS Tantárgyód: Óraszám : N_ITH4, B_it001_1 heti 2x2 Számonkérési típus: folyamatos Értékelés módja: Tanszék neve:

Részletesebben