BÚCSÚZÁS. élünk. Halálom után itt a templom kriptájában akarom majd várni a feltámadás napját, június 16- án Esztergomban.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÚCSÚZÁS. élünk. Halálom után itt a templom kriptájában akarom majd várni a feltámadás napját, 2007. június 16- án Esztergomban."

Átírás

1 2 Kertvárosi Krónika július-augusztus SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK ÚJ PLÉBÁNOS ATYÁNKAT Erdő Péter bíboros úr elfogadva Pályi László plébános atyánk bejelentését nyugdíjba vonulásáról, utódjául Plébániánk további vezetésével Horváth István atyát bízta meg. Az új Plébánosunk augusztus 1-én kezdi szolgálatát. Első ünnepi szentmiséjét aug. 3-án vasárnap 11 órakor mutatja be. Született augusztus 12-én. Szentelték június 16- án Esztergomban. Diakónusi gyakorlaton van a bécsi Emmanuel közösségben A Bp.-Városmajor Jézus Szíve plébánián káplán Esztergomban a Szent Anna plébánián káplán Kétéves tanulmány után, ban, Mentálhigiénés Lelkigondozó képesítést szerzett. A változással kapcsolatosan távozik plébániánkról Marczis Ferenc atya, akinek már biztosított új fővárosi szolgálati helye. László atya a továbbiakban itt marad plébániánkon és segítő lelkészként szolgál az új Plébános atya mellett. Mindnyájuk további életére és munkájára Isten áldását kérjük. Dr. Gerber Alajos főszerkesztő és munkatársai BÚCSÚZÁS Mivel életem hajója más vizekre evez, azért búcsúzom a kedves Hívektől. Az Apcsel leírja, hogy Szent Pál az efezusi prezsbitereket Miletoszba hívta, mielőtt hajóba szállt. (Ap. Csel. 20,17) Az Úr Jézustól kapott szolgálatát, hogy tanúságot tegyen Isten kegyelmének evangéliumáról, elvégezte. Arra kérte őket, vigyázzanak magukra és a Szentlélek által rájuk bízott nyájra. Aztán Istennek ajánlotta Őket, de olyan pesszimistán, hogy mindnyájan sírva fakadtak. Legjobban az fájt nekik, hogy többé nem találkozhatnak Pállal. A Szentlélek azonban nem hagyta ezt a pesszimizmust, hisz Ő a Vigasztalás Lelke! Később mégis találkoztak. Búcsúzni csak szépen szabad, és a találkozás reményében minden okunk megvan arra, hogy ne szomorkodjunk. Az Úr oltáránál lélekben minden nap találkozhatunk. Szemtől-szembe is, amíg élünk. Halálom után itt a templom kriptájában akarom majd várni a feltámadás napját, és az Úr kegyelméből remélve az örök boldogságot is együtt tölthetjük mindnyájan. Köszönöm azt a sok szeretetet, amiben részesítettetek az itt töltött tizenhárom év alatt. László atyának, hogy befogadott, nektek, hogy elfogadtatok. Ha valakit akaratlanul megbántottam volna, kérem, bocsásson meg. Én senkinek nem bocsátok meg, hisz nincs mit. Engem senki nem bántott meg. Az új Plébánost is fogadjátok szeretettel, hiszen az Úr küldi Őt hozzátok. Támogassátok munkájában, mert a kölcsönösen alakított közös akarat a szeretet fokmérője. Erre adhatja az Úr áldását, a bajvívásra nem. Isten áldjon benneteket, a Szűz Anya oltalmazzon, Szent István királyunk járjon közbe értünk. Tartsatok meg jó emlékezetetekben! A viszontlátás reményében szeretettel búcsúzom tőletek: Marczis Ferenc atya

2 2014. július-augusztus Kertvárosi Krónika 3 KÖSZÖNÖM Köszönöm, Jézusom, hogy megnyitottad szívemet és megmutattad, hogyan tudok bensőségesebb kapcsolatba kerülni Veled. Megtanítottál, hogy Loyolai Szt. Ignác imamódszerének segítségével új módon forduljak feléd. A Szentírást olvasva ott legyek ahol Te voltál, jelenlétedben lássak, halljak, érezzek, beszéljek és figyeljek arra, amit a Szentlélek mond nekem. Tudjak csöndben lenni, mert a csöndben magamra találok, és magamat megismerve tudok igazán hálás lenni a Teremtő és jóságos Mennyei Atyának. Köszönjük a társakat, akiket ezen az úton kaptunk. Azokat a testvéreinket, akik hétről-hétre a Karácsonyi, Húsvéti és Pünkösdi előkészület során együtt imádkoztak velünk. Megosztottuk Istenkeresésünk tapasztalatait, vállalva, hogy a szavak, amelyeket lelkünkről mondunk, esetleg suták, nem pontosan fejezik ki, amit érzünk. Valódi közösség lettünk, megismertük és megszerettük egymást. És Aki mindent tud, Ő, azt is tudja, mi lakik bennünk, megérti akadozó szavainkat. Segít abban, hogyan legyen életünk szüntelen imádság. Köszönjük imádságunk gyümölcseit. Mindnyájan érezzük, hogy nagyobb türelemmel, szeretettel és segítőkészen fordulunk a másik felé családunkban, környezetünkben. Köszönjük a bátorságot a mindennapok terheinek vállalásához. Köszönjük az örömöt, ami átjárja életünket. Köszönjük, Uram. Keszthelyi László és Ágnes Szent Ignác imacsoport Sokat tesz, akiben nagy szeretet lakik. Sokat tesz, aki amit tesz, jól teszi. Jól pedig az tesz valamit, aki inkább a közösség javát keresi, nem a magáét. (Kempis Tamás) IDŐSEBBEK TEADÉLUTÁNJA Találkozónkat május 31-én szokásunkhoz híven imával kezdtük, majd az előző hónap eseményeinek megbeszélésével folytattuk. A hónap szentjeinek ismertetésére, ismét felkértük Ferenc atyát, aki boldogan és nagy szeretettel elfogatta kérésünket. Az előadásából nagyon sokat tanultunk. Az előadás után komoly témával folytatódott a találkozó. Május a Szűzanya hónapja. Ezért a beszélgetéseinket őrá koncentrálva folytattuk. Megemlékeztünk a május 13.- ai Fatimai jelenésről, filmvetítés formájában. Röviden a film témájáról: 1917-ben három tanulatlan pásztorgyermeknek többször is megjelenik Fatimában a Szűzanya. Rajtuk keresztül a "gyönyörű hölgy" fontos üzeneteket ad át a világnak. Ezek megrázzák a világot és állásfoglalásra késztetnek minden embert októberében jelenik meg utoljára a Szent Szűz, amikor 70 ezer ember szemtanúja a napcsodának. A Nap eleinte egy forgó tűzkerékként jelent meg az égbolton, és úgy tűnt, hogy rövidesen lezuhan. Az emberek saját szemükkel megtapasztalták a csodát, amely a gyerekeket igazolta. A vetítés után, beszélgettünk a film vallási jelentőségéről. Május 17-én nyolcadik alkalommal rendezték meg a Budapest körüli Élő Rózsafüzér Zarándoklatot, melyen néhányan közülünk is részt vettek. A zarándoklás olyan életforma mely lépésről lépésre közelebb visz önmagunk, embertársunk és az Isten felé, miközben kinyitja előttünk a világot. A mai széthúzó világban átélik az egységet, mely hatalmas lelki jelentőséggel bír. Találkozásunk második részében, fő témánk II. János Pál pápa és XXIII. János pápánk szentté avatásáról beszélgettünk.

3 4 Kertvárosi Krónika július-augusztus Istenünk, irgalmas Atyánk, aki szeretetedet Fiadban, Jézus Krisztusban nyilatkoztattad ki, és kiárasztottad ránk a Szentlélekben, a Vigasztalóban, fölajánljuk neked ma a világ és minden ember sorsát. Hajolj le hozzánk, bűnösökhöz, gyógyítsd meg gyöngeségünket, űzz el tőlünk minden rosszat, add, hogy a Föld minden lakója megtapasztalja irgalmasságodat, hogy benned, a Szentháromság egy Istenben megtalálják mindig a remény forrását. Ámen. (Szent II. János Pál pápa) Június 28-án tartottuk a nyári szünet előtti utolsó találkozásunkat, melyet szokás szerint imával kezdtünk. A hónap szentjeinek bemutatására ismét Ferenc atyát kértük fel, aki ezt szeretettel elfogadta, és megtartotta. Június hónapban is minden vasárnap a lelkünk felépülésére szolgált. Az előadás után a június hónap fő eseményeivel foglalkoztunk. Ezek a fő ünnepek röviden: Urunk Mennybemenetele, majd a Húsvéti időszakot lezáró Pünkösdvasárnap, Szentháromság vasárnapja, Úrnapja Krisztus Szent Teste és Vére ünnepe. A hónap utolsó vasárnapján ünnepeltük Szent Péter és Szent Pál apostolokat. a kapott élmény és az óriási feltöltődés mindent kárpótolt. Erre az utolsó találkozóra meghívtuk a Katolikus Általános Iskola igazgatóját Käfer György urat is, aki az Erkel Színházról és egy ősi hangszerről a tárogatóról és annak későbbi változatáról tartott rövid előadást. Előadása után bemutatta a hangszert kitűnő játékával. A nyugdíjas találkozó csúcspontja a két szeretett atyánk, László atya és Ferenc atya búcsúztatása volt. A köszöntők és a megemlékezés után Sík Sándor Te Deum című versével köszöntük meg lelki tanítóinknak a sok fáradozást, amit lelkünk jobbá tételére tettek. Köszönjük, hogy egész életüket Isten szolgálatában a mi és az összes többi működési helyükön élő hívek üdvösségére szentelték. Köszönjük, hogy nemcsak fiatalon, hanem egész életükben képezték magukat, és miden tettüket pontosság, alaposság fémjelezte, liturgikus szolgálatukat pedig mély alázat és áhítat kísérte. A hosszú évtizedek engedelmes munkája után kívánunk jó pihenést és azt, hogy továbbra is köztünk maradjanak. Köszönjük segítségüket gondjainkban és kételyeinkben. Továbbra is rendszeresen részt veszünk önkéntesként a Karitász és a Mária Rádió munkájában is. Beszélgettünk még az örömteljes együttlétekről és a későbbi találkozásunkról is. A találkozót énekléssel és imával zártuk. A következő nyugdíjas találkozó: szeptember 27-én lesz. Parizán Klára Központi téma volt még a Pünkösdi Csíksomlyói búcsún való részvétel. Templomunkból néhányan részt vehettünk a Csíksomlyói búcsún. Egyesek a Székely Gyors - Különvonattal, mi a Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola által szervezett külön légkondicionált autóbusszal utaztunk a búcsúra. Az utazás kicsit fárasztó volt, de ÉNEKKARUNK KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ HÉTVÉGÉN VETT RÉSZT (máj. 1-3.) Bizonyára emlékeznek a kedves olvasók, az elmúlt év hasonló eseményére (amikor a Tisza-tóhoz mentünk), mely már, mintegy hagyományteremtő módon fogja össze a közösségépítést és a plébániánk jóhírének öregbítését.

4 2014. július-augusztus Kertvárosi Krónika Ilyenkor elmegyünk, kirándulunk, szétnézünk szép kis hazánkban közösen, és szolgálunk egy helyi templomban. Idén a zirci apátságot vettük célba. Zirc felé menet a várpalotai Zichykastélyban megnéztük a Trianon múzeumot. Így egy hónappal a Nemzeti Összetartozás napja (június 4.) előtt épp aktuális volt. Zircre érve a csodálatos Tündérfarm nevezetű helyen elfoglaltuk szálláshelyünket. Ez nem csak egy olyan diákszállás volt ez maga volt a turistaparadicsom. Állatsimogató, lovak, uszoda, szauna, játszótér, sőt, aki akart, még helikopterre is befizethette volna magát. Az ellátás szuper, a társaság fantasztikus, jöhettek a programok. Az első programot a gyerekek diktálták. A medencét megcélozták a bátrabb felnőttekkel, sőt, a szaunát is beüzemeltették. Este aztán nagy, terülj asztalkám és szalonna, virsli és egyéb sütögetés előzte meg a közös vacsorát. Másnap a torna és a reggeli után Kisbérre mentünk, ahol a Mini-Magyarország kiállításon megtekinthettük kis hazánk híresebb építményeit. Visszafelé páran a Cseszneki várba tettek villámlátogatást, páran pedig a szemközti panorámaparkoló büféjében ismerkedtek a helyi kulináris élvezetekkel. A végcél az a zirci arborétum volt, amit ki-ki akkor ért el, amikor tudott. Minket viszont hamar ott ért a zápor. Igen kiadósan. Van, aki nagyobb részt látott az arborétumból, van, aki kevesebbet. A zápor és a közben fel-felbukkanó ragyogó napsütés igen emlékezetessé tette az eresz alatt ácsorgást, ahonnan a bátor sofőrök mentettek ki minket, akik a kocsikig futottak, hogy a kert 5 hátsó bejáratától kimentsenek minket ázott helyzetünkből. Amint a szállásra értünk, elállt az eső. Vigaszul az elmaradt arborétumi séta helyett a gyerekek lovagolhattak. Azt hiszem, nem bánták a cserét. Mi felnőttek pedig készülődhettünk az esti mise szolgálatára. Izgalmas volt a zirci apátság karzatára menni, de hamar lelohadt a lelkesedésünk, amikor megláttuk, hogy a karzat apácaráccsal volt ellátva. Mi fog ezen átmenni az éneklésből?! Mi beleadtunk mindent reméljük, hogy a hallgatóság is élvezte, nem csak mi. A szentmise után meghallgattuk a szerzetesek vesperását, majd orgonistánk, Kemenes András kipróbálhatta az apátság oltár melletti orgonáját, ami talán még jobban is szólt, mint a másik. Este megint a közös vacsora zárta a napot. Az utolsó nap a Bakonybéli kápolnát látogattuk meg, majd visszatérve Zircre, megnéztük az apátság könyvtárát. Láttunk olyan Bibliát, amiben több nyelven egyszerre is olvashatja az ember az Írást. És sok egyéb érdekességet, amiket az ilyen sokat látott könyvtárak rejtenek. Egy közös éttermi ebédelés után páran még elmentünk az ösküi körtemplomhoz, majd a Balaton érintésével érkeztünk haza. Köszönet illeti megint Gógucz Emmát, aki összefogja, vezeti, és minőségileg javítgatja kórusunkat. További köszönet illeti Csáky Andit, aki a közösségépítő programokat a szívén viselve szervezi és menedzseli a kórusprogramokat, illetve Szűcs Marcsit, aki a gyerekeinket vigyázza, míg mi csak dalolgatunk. Egy közösség margójára Miért kell venni a bátorságot? Azért, hogy történjenek velünk olyan dolgok, amiért érezzük, hogy jó és érdemes élni! Ha nem lépsz, nem érnek új élmények, benyomások. A jó közösségben megtalálod a helyed, felfedezel magadban olyan képességeket, amikről nem is tudtál, egyszóval, kitelje-

5 6 Kertvárosi Krónika sedsz. Nem utolsó sorban beteljesítheted azt a tervet, amit Isten csak a te számodra talált ki! Miért kell közösség? Hogy megtudjuk milyen elviselni a másikat, milyen tenni a másikért, milyen szeretni és milyen szenvedni, milyen együtt sírni és milyen együtt örülni. Kell ahhoz, hogy megtudjuk, milyen együtt lenni. Az ember közösségi lény istenképmásságunk egyik jellemzője. Merjünk belépni a templomi közösségbe! Merjünk rátalálni a padokban mellettünk ülőkre, velük megvalósítani a krisztusi szeretetet! Templomunkban sok közösség működik: imacsoportok, énekkar, Szülői Fórum, hogy csak párat említsek. Szeretnéd megélni azt, amit hallasz a tanításban? Csatlakozz! Gersei Kata KÓRUS ÉVADZÁRÓ HANGVERSENYE Kórusunk évadzárója nagyon szép lett. A majd másfél órás műsor nagyon gyorsan eltelt. Az énekeket zenés előadások tarkították. A liturgikus évet felölelő repertoár megint ízelítőt adott nekünk a nagyobb ünnepek hangulatából. Hallhattunk egy csodás hegedű művet Jakabné Kovács Márta előadásában. Majd fuvolán Gerber Zsófi szerzett nekünk feledhetetlen perceket. A kórust és az előadókat Kemenes András kísérte zongorán, akitől befejezésül egy gyönyörű zongoradarabot hallgathattunk meg. Köszönjük, hogy kórusunk minden évben megörvendezteti a híveket ezzel a kis családi hangulatú, de egyre nívósabb kis koncerttel. Gersei Kata július-augusztus KARITÁSZHÍREK A mezei hívő, pláne ha nem figyelmesen olvassa a helyi kiadványt, nem is nagyon tudja, mi minden van egy plébánián. Én is így voltam vele, amíg fel nem figyeltem arra, hogy a kisebbik leányom lelkesen megy mindannyiunk Eta nénijéhez, Ossó Jánosnéhoz, mert, hogy most éppen lemossák a konzerveket, hiszen osztás lesz! Aztán meg a Zsuzsika nénihez is kezdett járni, hiszen a lánya dolgozik, nem lehet sokáig egyedül hagyni! Majd engem is elért a fuvallat! Etuska megkért, menjek már ki Káposztásra, régió-megbeszélés van, ő meg a sötétben nem szívesen utazik. Mentem, kötelességtudóan beszámoltam, majd észre sem vettem, hogy összedugjuk a fejünket: mi lenne, ha Erzsébet-napkor szentelt kenyeret osztanánk? Ha végig tudják vinni a dolgot, legyen! volt a válasz László atya részéről. Végigvittük november 19-e környéki vasárnapon én már reggel 6 órától toporogtam a plébánia előtt a kenyérszállítás miatt. Attilával, az akkori sekrestyésünkkel és a ministránsokkal együtt raktuk meg a kosarakat és a misék után Etussal izgatottan néztük, mit szólnak hozzá a kedves hívek? Örültek, és ez bennünket még nagyobb jó érzéssel, szeretettel töltött el. Volt, aki lelkesen mesélte: kettévágta a kenyeret, jól megtömte felvágottal, s levitte az aluljáróban lévő hajléktalannak. Így kezdődött a plébániai karitásszal való kapcsolatom. Erzsébet-nap után a kosarak üresen álltak. De, ha egyszer már jótéteményben volt részük, tátongva várták a következő lehetőséget. Meg is jött a főegyházmegyei Szent Erzsébet Karitásztól. Écsy Gábor karitászigazgató atya levélben tájékoztatta a budapestieket, hogy aki hajléktalanokat akar patronálni, melyik alapítvánnyal veheti fel a kapcsolatot. Számunkra a javaslat a Twist Olivér Hajléktalanokat Gondozó Alapítvány volt, plébániánktól nem is messze, a Fóti

6 2014. július-augusztus Kertvárosi Krónika 7 úton. És ekkor jött az ötlet: Töltsük meg Szent Erzsébet kosarát! - Süteménygyűjtés karácsonykor a hajléktalanoknak! És Ti, kedves kertvárosi Hívek csak hordtátok, hordtátok a süteményeket, a hagyományos bejgliket, a mézeskalács-készítő mesterek által is megirigyelhető díszes mézeseket, gondosan becsomagolt ínyencségeket. Kár, hogy azt az érzést nem tudjuk átadni, amit mi, karitászosok, - Ossó Jánosné, Belakovics Ottóné, Bíró Erzsébet, Dobai Miklósné, Csorba Ferencné, Ferenczi Ilona, Mohai Veronika, Sztanekné László Mária, és jómagam - azóta is érzünk, éreztünk minden karácsonykor és máskor is, amikor csomagoltunk, s amikor a nevetekben átadhattuk az alapítványnak az általában db kb. negyedkilós csomagokat, benne a kis karácsonyi képet a jókívánsággal. Hálánk jeléül gondolatban mi is együtt imádkoztunk veletek szenteste az adventi időszakban kiosztott imákat, adtuk a néphagyományra emlékeztető kis pohár Luca-búzát, ami az életet, a közte lévő gyertya pedig a fényt, Jézus születését jelképezi, valamint a családáldás emléklapját. A Szentlélek Úristen elhalmozott bennünket a szeretetszolgálathoz szükséges ajándékaival, kegyelmének gyümölcseivel, s gondoltuk, ha már karácsonykor süteménnyel kedveskedtek a kedves Hívek a hajléktalanoknak, legnagyobb ünnepünkkor, húsvétkor is köszöntsük őket a hagyomány étkeivel: sonkás szendvics, tojás, mustár, csokitojás került a csomagokba, s persze az elmaradhatatlan, most a feltámadást jelképező képecske. Hogy miből? Először az Egy tojás ára pénzgyűjtésből vásároltuk a hozzávalókat. A karitászmisék (január 1., hálaadó mise a plébánia híveiért, a segítségekért; február 11 körüli vasárnap, 11 órás mise: testi lelki gyógyulásokért; március 19 körüli vasárnap, 9 órás mise: Szent József, Mária jegyese házastársakért, édesapákért; március 25 körüli vasárnap: Gyümölcsoltó Boldogasszony - édesanyákért, Szent Anna Óvodáért, november 11 körüli vasárnap 9 órás mise: Szent Imre, a magyar ifjúság védőszentje - a magyar és különösen egyházközségünk ifjúságáért; december 6 körüli vasárnap Szent Miklós ünnepe, mise a gyermekekért) lehetővé tették, hogy akinek anyagi helyzete nem engedte meg egy mise befizetését, annak is az imaszándéka az üvegben összegyűjtve másokéval együtt - az oltárra kerülhessen. Az összegyűlt mise-hozzájárulásokból a misebefizetésekre és a hajléktalanok húsvéti csomagjára is jutott. Az adományokat rendszeresen könyveltük az ún. Adománynaplóban. Az élelmiszerosztás nem a mi ötletünk volt. A főegyházmegyei karitász néhány éven át küldte a húsz kg-os tésztacsomagokat. Igyekeztük megkeresni a rászorulókat természetesen plébániánkon, de amikor láttuk, hogy a dobozhalmaz jókorát csökkent ugyan, de még mindig van, eszünkbe jutott: Ha csupán azokat szeretitek, akik szeretnek benneteket, mi lesz a jutalmatok? Nem így tesznek a vámosok is? S ha nem köszöntitek, csak barátaitokat, mi különöset tesztek? Nem így tesznek a pogányok is? (Máté 5, 46-48). Felkerestük hát a környező oktatási intézmények gyermekvédelmi felelőseit, ők segítettek a rászorulók megtalálásában tavaszán mindannyiunk legnagyobb szomorúságára megszűnt az EU-s élelmiszertámogatás. Törtük a fejünket, mit lehetne tenni? Az akkori Kaiser s lehetővé tette, hogy egy hétvégén az üzletben gyűjtsünk tartós élelmiszert egyházközségünk rászorulói részére. Az adományozóknak kis szentképpel kívántunk áldott karácsonyt a plébániai hívek nevében is. A következő évben kiszorultunk onnan, mert kiderült, hogy tévedésből adták ki az engedélyt, valójában a Máltai Szeretetszolgálattal vannak kapcsolatban, ők gyűjthetnek náluk. Sebaj, vissza a templomba! Meghirdettük a plébániai élelmiszergyűjtést és osztást. Ez utóbbit kis karácsonyi műsor keretében, melyen László atya és Ferenc atya is részt vett ben húsvétkor is vártuk az adományozók segítségét. Ti, kedves hívek tar-

7 8 Kertvárosi Krónika július-augusztus tós élelmiszer-adományaitokkal lehetővé tettétek, hogy azóta is családnak adhattunk családonként kb kg-os szeretetcsomagot a nagy ünnepeken. Az egyencsomagot liszt, cukor, olaj, rizs és az igekártya képezte, emellé jött a lekvártól kezdve a kakaóig, a mazsola, a sütőpor stb., ami egy háztartásban csak kellhet! 2012-től a húsvéti gyűjtés már a püspöki kar felhívására történik. Vígadj boldog Pannonia hiszen belőled származott Erzsébet, ékes asszonyunk ben, Árpád-házi Szent Erzsébet születésének 700. évfordulóján rendeztünk először versmondó versenyt s azt követően zenés irodalmi jótékonysági délutánt. Kezdetben a Szent János Katolikus Általános Iskola adta a helyet, majd a Polgárcentrum könnyebben megközelíthető tükörterme adott otthont az újpesti Erzsébetek köszöntésének. A műsort a Hit éve, a Családok éve stb. jegyében állítottuk össze, melyben oroszlánrészt vállalt Kárpátiné Kovács Edit, a Babits Gimnázium nyugalmazott tanára Baracsi Katalin színész segítségével. A műsort újpest iskoláinak az irodalomban, a zenében kiemelkedő eredményt elért legjobbjai adták, de részt vettek az Erkel Gyula Zeneiskola tanárai is. Az azt követő agapén kis figyelmességi ajándékkal köszöntöttük plébániánk és Újpest Erzsébeteit. Az ünnepi műsort minden alkalommal Marczis Ferenc atya nyitotta meg. A rendezvényt anyagilag Újpest Önkormányzata pályázati alapon támogatta. A jótékonysági délután adományait két alkalommal az Árpád-kórház betegeinek karácsonyi szeretetcsomagjainak összeállítására fordítottuk, melyeket advent utolsó hetében adtunk át a kórház betegeinek, majd a vörösiszap károsultjainak, a Családok Átmeneti Otthona, árvízkárosultak, Twist Olivér Hajléktalangondozó Alapítvány voltak a kedvezményezettek. A hétszázéves évforduló alkalmából a Szent János Általános Iskola részére meseíró pályázatot, a mesék alapján rajzpályázatot hirdettünk a Szent Anna Óvoda óvodásainak. Nagy siker volt, plébániánkon kiállítottuk a legjobb alkotásokat. A tárgyi adományoknak is találtunk gazdákat. Ruhákat helyhiány miatt nem gyűjtünk. Egy háztartás felszámolásából (idős házaspár otthonba költözött) származó eszközöket nemcsak egyházközségünk híveinek tudtuk felajánlani, hanem vidéken élőknek is tudtunk segíteni. A 2005-ös népszavazást követően úgy gondoltuk, örülnének a határon túli magyarok, ha mégis éreznék az anyaország, Magyarország szeretetét. Ezért 2006-tól 2009-ig templomunk búcsúján, augusztus között rendszeresen láttunk vendégül külhoni gyermekeket kísérő tanáraikkal együtt. Először a Bezdánból (Szerbia) érkezőket, majd a kárpátaljaiakat (Rát, Szürte, Téglás), az erdélyieket (Sepsiszentgyörgy) és a felföldi magyar gyermekeket és tanáraik voltak vendégeink, ez utóbbiak Szepsiből és Nagyidáról érkeztek. Programok voltak: Szent István Bazilika, Országház Szent Korona, Mesterségek ünnepe Budai Vár, Állatkert játszótér, Margitsziget tűzijáték és természetesen Újpest nevezetességei. A programokon lelkes vezetők pl. a helytörténettel foglalkozó társaságtól Hirmann László, kalauzolták a vendégeket. Külön köszönet Mihály Péternek, aki betegsége ellenére - minden alkalommal a várbeli séta alkalmával felkeltette a gyerekek kíváncsiságát, érdeklődését. Köszönjük a befogadó családok áldozatvállalását, Krisztusi szeretetét, hiszen öt napon át vállalták a vendégek reggelivel, vacsorával, ünnepi estebéddel stb. való ellátását, a gyermekek hozását és elvitelét a plébániáról. Volt olyan család, amely mind a négy alkalommal segített. A külhoni gyerekek kedves előadásukkal, műsorukkal tették színesebbé templomunk búcsúját. Ezt az alkalmat használtuk fel arra is, hogy a rászoruló családok közül néhánynak ebédet vigyünk, vagy együtt ebédelhessenek gyermekeik a vendégekkel, rész vehessenek az ingyenes programokban. Különösen a Fővárosi Állatkert adott nagy anyagi segítséget azzal, hogy jelképes összegért,

8 2014. július-augusztus Kertvárosi Krónika 9 1,-Ft/fő kapott belépőjegyet plébániai csoportunk. Ezt a rendezvényünket is támogatta Újpest Önkormányzata. A plébániai közösségekkel is jó a kapcsolat. A Baba-Mama Klub már hiányolja Marika és Ilonka nagyikat. Rendszeresen részt veszünk a komatál akciókban. A Nagyi Gulyására lehetőségünk volt rászoruló családokat is hívni. Jól neveltek vagyunk! Vendégségbe üres kézzel nem megyünk, ezért amíg ezt megrendezték, alkalmanként 150 palacsintával örvendeztettük meg a jelenlévőket. A Szent Ignáci lelkigyakorlat személyes részvételként vagy otthoni imákként mindannyiunk lelki gyarapodását szolgálja A plébániai búcsúval kapcsolatos munkálatokban (étel-ital előkészítése, süteményhozás szervezése, búcsúemléklapok készítése) is segítettünk például a hagyományos búcsúk hangulatát idézően vásárosok (könyv, textilajándéktárgyak, népművészeti cserépedények) felkérésével. Éveken át rendeztünk könyvvásárt a Szent Gellért kiadó által összeállított könyvcsomagokból az adventi vasárnapi misék után a Szent Anna Óvoda támogatására (10.000,- Ft céltámogatásként). A csomagokban minden évben ismétlődően előfordult a Lelki adaptáció című kis könyvecske. Gondoltam, ha ennyire ragaszkodik hozzánk, el kellene olvasni, mi mindent mond nekünk. Hatására kapcsolódtunk be az országos Lelki adaptációs mozgalomba. Megszületnék Egy megfogant gyermek életének megmentése 9 hónapon át történő imádsággal. A fogadalomtétel szervezése és a fogadalomtétel: augusztus 15., és az október 8 környéki autóbuszos engesztelő zarándoklatok (Máriakegyhelyek: Mátraverebély-Szentkút, Andocs, Drégelyplánk Tsitár, Sümeg, Pálosszentkút Kalocsa, Jásd Zirc) napján történt. A zarándoklatokra Ferenc atya kísért el bennünket és mutatta be a szentmisét. Az odafele út a rózsafüzér imádkozásával, Mária-énekekkel, a kegyhely történetének megismerésével telt. A Főegyházmegyei karitászközponti karácsonyi ajándékozásra rászoruló gyermekeket küldtünk a Magyar Szentek Templomába a Szent János Apostol Általános Iskolából, a Szent Anna Óvodából valamint a környék rászoruló gyermekei közül. A templomnál lévő Kereszt gondozása, a virágok locsolása (de nem túllocsolása!) mindannyiunk feladata lehetne. Csorba Ferencné, Ilonka szíve volt a legnyitottabb erre. A közösséget szolgáló szeretetszolgálat mellett egyénileg is segítünk. Kérésekre orvos ajánlása, beteglátogatások, bevásárlások, hivatalos ügyek intézése, segítségnyújtás, problémák meghallgatása, megoldáskereséssel segítés. A leginkább rászorulókat étellel, a vásárokkor (mézvásár) a termelőtől kapott ráadásmennyiségekkel örvendeztettük meg. Kérésre a házimunkában, költözésben is segítettünk. Kis adventi koszorúkat készítünk az elsőpéntekes betegeknek. Meggyújtott gyertyája mellett imádkozik László atya a betegekkel. Plébániánkon fő kap gyógyszertámogatást a Főegyházmegyei Szent Erzsébet Karitásztól. A Keresztelőingecskék varrásán sem kellett gondolkodni. Csak úgy jött az ötlet, mint bármi más; ez éppen egy kismamával való beszélgetés során. Kezdő anya koromból tudtam, hogy akkor lesz a gyermeknek keresztelő ingecskéje, ha a keresztmama hozza. Az első gyermekemnél hozta is, de a másodiknál erre nem volt lehetőség. Így hát én magam varrtam meg az előző minta alapján. Minta tehát volt, és Szántó Mária jóvoltából még ma is el vagyunk látva kiszabott alapokkal, már csak szegni kell, rávarrni a csipkét, és hímezni a két betűt: PX, mely jelben a kis megkeresztelt is győzni fog, úgy ahogy Konstatinusznak álmában megígérte Jézus. Évek óta minden, a plébá-

9 10 Kertvárosi Krónika július-augusztus niánkon megkeresztelt gyermek kap kis ingecskét. Reméljük, felnőtt korában meghatottan fogja majd kezébe. Mi meg igyekszünk kenegetni, tornásztatni kezünket, erősebb szemüveget venni, hogy bírjuk a munkát! A főegyházmegye szervezésében lelkigyakorlaton évente 2 fő vesz részt Máriabesnyőn. Az augusztus 20-i Szent Jobb körmeneten a főegyházmegyei Szent Erzsébet Karitásszal együtt veszünk részt. A főegyházmegyei Szent Erzsébet Karitász lelkigyakorlata a Magyar Szentek Templomában van minden novemberben. Isten áldását kérve a kedves testvérekre, köszönöm, köszönjük a tevékenységeinkben való részvételüket, támogatásukat. Örömteli, hosszantartó ismeretségek alakulnak, alakultak ki a karitászmunka során. Szívet melengető a törődést, segítséget, irgalmasságot megköszönő mosoly, amelyet nélkületek, kedves kertvárosi Hívek nem tudtunk volna a szükséget szenvedők arcára csalogatni, s amelyet a segítőkkel együtt is mindig az Úr Jézushoz tehetünk. Köszönöm elöljáróimnak, László atyának és Ferenc atyának is a munkánkhoz nyújtott segítséget. Hálát adok a Szentháromságos Egyistennek, hogy részem volt ebben a gyönyörűségben, hogy 9 éven át elárasztott a szeretetszolgálatban kegyelmével, hogy amikor megmegtorpantam, felismerhettem ösztönző szeretetét. Mint, ahogy annak idején a falusi közösségekben mindenkinek megvolt a maga tennivalója, az időseknek legfőképp az imádkozás, így engem is elért az a kor, amikor már nem érzem magam elég buzgónak a tevékenységre, ezért lemondok a plébániai karitász vezetéséről. De továbbra is imádkozom, ahogy eddig is jónéhányan kértek, most már kétszeresen is az énekkarban. Isten áldását kérem az Atyákra, hogy új helyükön is Jézust szolgálhassák mindenben. Áldja meg az Isten plébániánk minden segítőkész hívét is, hisz az elmúlt években megtapasztalhattam krisztusi szeretetüket. Kilenc évvel ezelőtt nem gondoltam, hogy ilyen nagy karitász vezetését bízza rám az Úristen. Hiszen aki csak egy szeletke süteményt, csak egy csomag rizst tett a közösbe, vagy pénzadományával váltotta ki a csomaghozást, vagy autós szállítással segített, mind, mind Krisztust látták embertársukban. Lovász Judit VIRRASZTÁS VOLT A CSALÁDOKÉRT A hagyományt meg nem szakítva, idén is megtartottuk a Virrasztást, melynek témája a család volt. A főelőadást Székely János püspök atya, a zenés áhítatot pedig az Eucharist együttes vezette. Köszönjük mindenkinek, aki eljött és részt vett ezen az éjszakán. A résztvevőktől ezeket a visszajelzéseket kaptuk: - Kedves szervezők! Gondolom, közösségünk minden tagja nevében írok: hálásan köszönjük a tegnapi éjszakát, a sok áldozatos munkát, profi volt (mint mindig)! - Nekem személy szerint nagyon sokat adott az imaest. Magamtól sajnos nem tudtam volna ennyi időt tölteni az Úrral, ezért hálás vagyok, hogy hozzásegítettetek. - Dicséret a látványért is, ami szintén hozzájárult az áhítathoz. - Kedves Reni, Andris, Gergő! Nagyon köszönjük, Nektek és minden résztvevőnek, családjaink nevében az imát és a virrasztást! A szervező csapat nevében: Faragó András (Faragó Renáta és Vágvölgyi Gergő)

10 2014. július-augusztus Kertvárosi Krónika 11 KÖZEL HÚSZÉVES A KERTVÁROSI KRÓNIKA! Kedves Olvasóink! A tízkilencedik évfolyam nyári számát indítottuk útjára szeptember 15-én vehették először kézbe ezt a kis plébániai lapot. Kezdetben kéthetenként négy oldalon, majd a későbbi években havonta nyolc oldalon, jelenleg kéthavonta tizenkét oldalon igyekeztünk tájékoztatást adni Olvasóinknak plébániánk eseményeiről, programjairól. A lapindítók: dr. Gerber Gábor és Zsuzsa voltak. Néhány hónap után munkájuk miatt, évekig külföldön kellett tartózkodniuk, és így a lapszerkesztést fiamék után én folytattam. Hálát mondunk a Gondviselő Istennek az eltelt évekért, és mindazoknak, akik szolgáló szeretetükkel hozzájárultak kis plébániai krónikánk megjelenéséhez. Örömünkre szolgált, ha időnként elismerő szavakat hallottunk munkánkról. Visszatekintve az elmúlt közel két évtizedre, plébániai közösségünk tevékeny életét tanúsítja. Rendszeresen hirdettük, és beszámoltunk a különböző eseményekről. Emellett, a liturgiai évet figyelemmel kisérve, közöltünk hitismereti gondolatokat is. Igyekeztünk bemutatni szép irodalmi alkotásokat, valamint a tanító jellegű kis történeteket, példázatokat. Köszönjük a kedves Olvasóknak, hogy hónapról hónapra kézbe veszik és olvasgatják kis kiadványunkat. Hiszem, hogy ez a Plébánia Krónika majd a későbbiekben is segít sok szép közös emlék felidézésében. Tekintettel arra, hogy a Főszerkesztő most ünnepli születésének nyolcvanadik évfordulóját, illik lemondani e tisztségéről. Kihasználom a Plébános változást és remélem, majd az új Plébános atya véleményezi a folytatást. Magamról csak annyit, hogy huszonöt évvel ezelőtt kaptam a felkérést és megbízatást a Kertvárosi plébánia közösségének szolgálatára. Szüntelen hálát adok Istennek mindkét (orvosi és hitoktatói) hivatásomért, és azért is hogy megszakítás nélkül, a mai napig végezhetem. (Az utóbbi években a budai városrészben folytattam az Úrtól kapott hitre nevelői feladatot.) Az itteni oktató és szervező, valamint intézményindító munkámért díszpolgári és Szent Adalbert kitüntetést is kaptam. Örülök, hogy Krónikánkban ezek feljegyzésre kerültek. Ajándékképen e folyóiratnak bekötött példányát Plébániánk könyvtárának átadjuk. Hálásan köszönöm a sok élő és már eltávozott áldozatos munkatársnak a közreműködését. Tevékenykedjenek továbbra is. Természetesen, én is képességeim szerint mindenben segíteni fogok. Kívánom, hogy a következő években még érdekesebben, színvonalasabban szolgálhassuk Isten nagy családját és szeretett plébániai közösségünk tagjait az üdvösség felé vezető úton. TANÍT AZ ÉLET Dr. Gerber Alajos főszerkesztő és munkatársai A tigris és a róka Az erdőben jártában egy ember látott egy rókát, aki elveszítette a lábait. Azon csodálkozott, hogyan maradhatott mégis életben ez az állat. Aztán látott egy tigrist szétmarcangolt vaddal a szájában. Amikor a tigris jóllakott, a maradékot odaadta a rókának. Másnap Isten megint ugyanennek az állatnak a segítségével táplálta a rókát. A férfit ámulatba ejtette Isten nagy jósága, és így szólt magában: Én is behúzódom egy sarokba, hogy ott pihenjek, és én is az úrba vetem teljes bizodalmamat, ő majd ellát engem mindennel, amire szükségem van. Sok napot töltött el így, de nem történt semmi, s szegénynek már közeledett a

11 12 Kertvárosi Krónika július-augusztus halála, amikor egy hangot hallott: Te nem jó úton jársz, vedd észre a valóságot! Kövesd a tigris példáját, s többé ne a rokkant rókát tekintsd a példaképednek. Így aztán az ember előmászott a zugából. Útközben találkozott egy kislánnyal, aki nagyon fázott, reszketett vékonyka ruhájában, s semmi reménye nem volt arra, hogy valami meleget kapjon enni. Erre az ember megharagudott Istenre, és ezt mondta neki: Hogy engedhetsz meg ilyesmit? Miért nem teszel semmit ellene? Egy ideig nem szólt Isten semmit. Éjszaka azonban váratlanul így felelt: Igenis tettem ellene valamit. Megteremtettelek téged. Kövesd a tigris példáját... Ne azt kérdezd, hogy mit tettek veled. Ne firtasd, hogy valaki mit fog tenni érted. Azt kérdezd inkább, mit tudsz tenni te magad. Ne arra várj, hogy rólad gondoskodjanak, hanem gondoskodj te valamiről. Ne siránkozz a téged körülvevő bajok miatt, ne hadakozz Istennel és a sorssal. Történt már valami döntő jelentőségű mindezekkel szemben: megteremtődtél te. (Elizabeth Lukas) MINISTRÁNSOK: SZEZONZÁRÁS ÉS SZEZONNYITÁS A ministránscsapat a lassan, de biztosan kitörő nyári szünetben sem (teljesen) vonul a háttérbe, hiszen az oltárszolgálatot a nyári időszakban is igyekszünk ellátni számunkra mindig fontos kell, hogy legyen az Úr szolgálata. Most, a tanév zárásakor, illő köszönetet mondanunk: köszönetet mindazoknak, akik ez évben is szorgalmasan és lelkesen szolgáltak az oltár körül, részt vettek a ministráns közösség színes életében. Köszönetet mondunk mindazoknak is, akik segítettek, hogy segíthessünk: azoknak, akik bíztattak minket, akik lehetővé tették programjaink megszervezését, illetve a szülőknek is, akik együttműködtek velünk az év során. Ezúttal azonban a leghangsúlyosabban az atyáknak szeretnénk megköszönni, hogy foglalkoztak velünk és szerettek minket. Köszönetet mondunk László atyának, akinek plébánosi működése alatt valóban virágzott a ministráns közösség, és aki mindig kész volt segíteni, ha felkerestük. De köszönetet mondunk Ferenc atyának is, akinek mindig volt egy kedves mosolya, jó szava, okos tanácsa számunkra és szívén viselte a ministráns fiúk dolgait. További szolgálatukra Isten áldását kérjük! A nyár természetesen ezúttal sem múlik el ministránstábor nélkül: ezúttal Parádon töltünk el együtt hat napot, augusztus 4-9- ig. Aki még nem jelentkezett, de szeretne eljönni velünk, szóljon gyorsan, mert hamarosan indulunk! ;) Kellemes nyarat kívánva: a ministránsvezetők CSERKÉSZSAROK Az újpesti Xántus János Cserkészcsapat idei tábora Mátraszentimrén lesz, július A táborunk igazi belföldi dzsembori lesz, hiszen velünk táboroznak Békésből és Lovasberényből is. A 40 fős tábor tematikája az Indiana Jones és az utolsó kereszteslovag c. film történetére épül. A tábor után nekilátunk a Xantus Klub felújításának. Július között, Eszperantó fesztiválon veszünk részt. Az idén nyáron rendszeres foglalkozásaink is lesznek a Xantus Klubban (1042 Budapest, Petőfi Sándor u. 8. Légópince, 40-es kapucsengő), ahová szeretettel várunk minden hűsölni vágyó fiatalt (Xantus Klub nyári hőmérséklete 22-25C)! Érdeklődni: címen illetve a számon lehet. Záhonyi Lajos

12 2014. július-augusztus Kertvárosi Krónika 13 Gondolatok Az utolsó hegycsúcs szinkronmunkáiról Hat évvel ezelőtt, amikor az orgonánk épült már egy videó vágó program segítségévek készítettem egy filmet zenei aláfestéssel és feliratozással. Amikor a moziban megnéztem ezt a filmet csak annyit tudtam, hogy egy fiatal pap temetésén sokan vettek részt, mert valami miatt különleges volt. A felét sem értettem, mert gyorsan elkapkodták a szöveget. A szereplők összefüggését sem értettem, hogy ki kinek a testvére, rokona, barátja stb. Még egyszer elmentem megnézni, de a feleségem többet tudott mondani a filmről, mint amit én megértettem. Amikor megjelent DVD-n meglepett vele családunk barátja Kármán Vera. Ettől kezdve el tudtam olvasni az összes szöveget, ami a filmben szerepel, de élvezni még mindig nem tudtam ezt a szép filmet. Kínáltam több ismerősnek a templomból, de azt mondták rá, hogy úgy sem tudjuk elolvasni és megérteni. Körülbelül tudjuk miről szól, ennél többet nem lehet kihámozni belőle. Nahát, gondoltam nem én vagyok egyedül béna. Eldöntöttem, hogy hangokat fogok keresni rá és akkor végre igazából meg tudom nézni és többeknek is segíthetek vele. Kiírtam az összes szöveget a filmből. Ekkor döbbentem rá milyen értékes ez a film. Nagyon meghatódtam. Többször elolvasva kirajzolódott bennem, hogy mennyire hasonló, ismerős karakterek járnak a mi templomunkban, és feldobtam a labdát. A technikai dolgok és a szereplők szinte gondviselés szerűen egybeálltak. Féltem, hogy valaki marhaságnak fogja tartani vagy szóba sem fog velem állni, de ez nem így volt. Mindenki készséges volt. Ezen nagyon meglepődtem. Doktorok, nagytudású idősebb hívektől a kis óvodás fiúig, mindenki örömmel vállalta. Páran megkérdezték, hogy miért pont ő illik ebbe a szerepbe. A film visszanézése után mindenki meg volt elégedve. Már csak attól féltem, hogy véletlenül se legyen a szinkron rosszul hangsúlyozva, de mindenki értette a dolgát ez is gondviselésszerűen magától ment. Néhány szavat rövidebb szóra kellett cserélni, mert kevés volt rá az idő. Megszenvedtünk vele és megérte. Nekem csak a technikai dolgokkal kellett foglalkoznom. A film végre elkészült és így meg tudtam nézni. Nekem nagyon tetszett. Hálás vagyok minden szereplőnek nagyon jó munkát végeztek, igazi közösséget hoztunk létre. Kicsit azért szomorú vagyok, mert kevés a film iránti érdeklődés, a vetítéseket szerintem kevesen látogatják, pedig nem tudják miről maradnak le. Márfi Ferenc Hálásan köszönöm Ferinek a szinkronizálás élményét. Csodáltam a kitartását, hogy elhatározta és végig is vitte a tervét. Hihetetlen ügyesen ráérzett arra, hogy melyik szereplőhöz kinek a hangja, illetve jelleme illene a legjobban. Különleges volt együtt megnézni a és ráismerni egymás hangjára. Ez jó mulatság, férfi munka volt. Gógucz Emma A szinkronizálás alatt nagyon izgultam, hogy milyen lesz, mert még sohasem csináltam ilyet. A többivel osztozom feleségem véleményével. Kemenes András Nagyon örültem a felkérésnek, már régen ki szerettem volna próbálni a szinkronizálást. Felemelő érzés volt visszahallgatni ismerősök hangjával a filmet. Székelyné Parizán Bea Nagyon jó érzés volt, szívesen részt vennék ilyenen máskor is. Faragó András Bár csak pár csak pár mondat szerepem volt, mint majdnem mindenkinek, mégis szép élmény volt mikor látom, hogy ezek az apró szolgálatok egy teljes egésszé állnak össze, pont úgy, ahogy egy közösség minden tagja hozzátesz valamit az Egyházhoz. Nagyon jó érzés, hogy egy ilyen élő közösség tagja lehetek, és külön köszönet a kitar-

13 14 Kertvárosi Krónika július-augusztus tásuknak, aki áldozatos és kitartó munkával végig vitte a szép küldetést. Csambalik László Őszintén szólva nem túl nagy elánnal (a fiatalabb korosztály miatt: lendület népies kifejezése :-)) mondtam IGEN-t kántorunk Márfi Ferenc felkérésére, hogy vegyek én is részt egy feliratos film szinkronizálásában. Cikáztak a gondolatok a fejemben: minek van erre szükség, ha ott a felirat és milyen lesz vajon a minősége egy ilyen házi megoldásnak. Szerencsé(m)re Feri lelkesedése és kitartása átejtett a ló túloldalára :-) Egy olyan szereplőt szemelt ki nekem, akinek humora, stílusa már az első felvett mondatok után nagyon megfogott. Belelendültem, élveztem a munkát... a végén már azt sajnáltam, hogy teljesen tapasztalatlan amatőrként kezdtem el és fejeztem be a rám bízott feladatot. Feri hihetetlen profi munkával vezette a szinkron munkát és a produktum lenyűgöző lett! Kétszer kellett megnézzem a film(ünk)et: az első alkalommal csak a többi szinkronszínészre tudtam koncentrálni :-), a második alkalommal már a film mély mondanivalója is megérintett. Számomra ez a film azért is lett oly különleges, mert magam is a magas hegyek csodálója vagyok. Gratulálok mindenkinek, aki részt vett a szinkronizálásban, különösen kántorunknak! Remek ötlet és nagyszerű munka volt! Gersei Tamás Örültem hát naná. Mikor Feri szólt mise után, hogy miről lenne szó, talán kicsit meg is ijedtem a feladattól, de kíváncsivá is tett. Nem minden nap szinkronizálhat az ember. Aztán utána néztem meg a filmet, hogy miről is szól. No, akkor már belelkesültem és alig vártam, hogy magam ilyen módon is. A felvétel nagyon tetszett. Jó volt a hangulat. Igaz kicsit bénáztam mert rettentő gyorsan beszélnek ezek a spanyolok. Onika Attila Az utolsó hegycsúcs egy méltatlanul elhanyagolt alkotás, mely születhetett volna bárhol, akár éppen Mo. n, hiszen mindenki ismer olyan lánglelkű papot, aki hasonló film főszereplője lehetne. Történetesen a spanyoloknak jutott eszébe erről filmet csinálni, nem is akármilyet! Az Urániában láttuk először, kicsit fanyalogva vettük tudomásul, hogy feliratos. A film üzenete így is átjött. Nyereségre kiélezett világunkban az is csoda hogy vetítették. Magyar szinkron nem készült, mondván nincs rá igény, rétegfilm. Azután valaki megérezte a benne rejlő erőt és üzenetét el akarta juttatni másokhoz is. Kemény munkával, sok fáradtsággal készítette el a szinkront, amatőr eszközökkel abszolút profi munkát végezve. Nekem megadatott, hogy jártam a Szilágyi Erzsébet fasor alatti szinkron stúdióban, és láttam milyen komoly technikával, hivatásos színészekkel készülnek a szinkronok a filmek alá. Ehhez képest Feri egy szál laptoppal és egy rozoga mikrofonnal szervezte meg az egészet. Kezdve azon, hogy kiválasztotta a szinkronhangokat. Megfelelő hangot a megfelelő karakternek. Nem ismert tréfát. Ha valaki nem volt hajlandó kötélnek állni, elment hozzá és pillanatok alatt süketszobát varázsolt a nappalijából és már kezdhettük is. Ha elsőre nem lett jó, hát még egyszer. Megbecsülni sem tudom hány munkaórát szánhatott rá. A végeredmény lenyűgöző. A kész filmet nézve az ember arca mosolyra rándul, mikor felismeri az egyes szinkronhangokat, de ez nem zavaró, sőt szívet melengető; végre valaki csapattá tudta kovácsolni ezt a néha külön útját járó, kissé széthúzó nyakas kertvárosi népet. Sajnos az eredeti film spanyol felirata a képbe van égetve, kitörölni nem lehet, de erről nem Feri tehet. Gratulálok, köszönjük Feri! Horváth János

14 2014. július-augusztus Kertvárosi Krónika 15 PLÉBÁNIAI TÁBOR AGGTELEKEN Kedves Testvérek! Idén is megrendezésre kerül a plébánia gyermek és ifjúsági tábora. Időpont: július 28 - augusztus 2-ig. Szeretettel várunk minden olyan gyermeket, aki már volt elsőosztályos. Illetve minden olyan 14-éven felülit, aki szeretne jobban megismerkedni plébániánk gyermekközösségével. Egy hét Aggteleken, fantasztikus élményekkel, igazán emlékezetes és közösségformáló program! Ha szeretne gyermeked jönni, írj a hitoktatónak vagy jelentkezz a plébánián. PLÉBÁNIAI FOTÓALBUM KÉSZÜL Kedves Plébániai Közösség! László és Ferenc atya számára egy Plébániai Fotóalbumot szeretnénk készíteni ajándékba, ezért kérjük, hogy mindenki juttasson el magáról vagy családjáról egy jó minőségű digitális képet erre az címre vagy adjon le egy papírképet személyesen a sekrestyében nevekkel együtt. Aki nem rendelkezik megfelelő felvétellel, kérjük iratkozzon fel a sekrestyében a közös fényképezéshez, amelyet július 6-án a 9 órai szentmise után tartunk a hittanteremben. Képviselőtestület PLÉBÁNIAI LELKIGYAKORLAT Leányfalu július Vezeti: Stella Leontin atya Egerszalóki Ifjúsági Találkozó július Kedvcsinálónak, a tavalyi tábor képeit itt lehet megnézni: https://plus.google.com/photos/ /albums/ Szeretettel: a Szervezők (Szülői Fórum) IFIKNEK: Augusztusra meghívást kaptunk Csambalik Lacitól akiről az utolsó Kölyök Klubon megtudtuk, hogy paradicsom-kutató. Figyeljétek a hirdetéseket, hogy megtudjátok, mikor megyünk a paradicsomi tankertbe egy kis tanulmányútra! TEMPLOMBÚCSÚ Idén, augusztus 20-án, Szent István király névnapján, az ünnepi szentmisét HORVÁTH ISTVÁN plébános atya mutatja be templomunkban. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves híveket erre a szép ünnepre. A szentmisét követően a kertben egy kis agapét, baráti találkozót is tartunk.

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

ORGONASZENTELÉS. Az orgonaépítés kronológiája

ORGONASZENTELÉS. Az orgonaépítés kronológiája 2 Kertvárosi Krónika 2006. szeptember Az Atya házából az örvendezés és vigadozás jeleként zeneszó és tánc, szimfónia és kórus hallatszik. (vö.lk 15,24) ORGONASZENTELÉS 1947 óta működő templomunk hitélete

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 2. szám - 2014. december Kik az Új Családok? Sokan kérdezik tőlünk mostanában, hogy kik az Új Családok, mi jellemző rájuk, mit tesznek, hogyan élnek? Összegyűjtöttünk néhány

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám CSENGŐSZÓ A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám Készítették: A Diák-újságíró szakkör tagjai: Juhász Valentina, Jónás Levente, Flórián Zsolt, Prohászka

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016 Beszámoló a pályázati program keretében 2015. október 26-30-ig tartó német nyelvi kurzusról Egy hetes továbbképzésen vehettem részt az Erasmus+ pályázat

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

Hajléktalanok. Az utca emberei

Hajléktalanok. Az utca emberei Hajléktalanok Az utca emberei Hajléktalanok Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok.

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Árpád-házi Szent Margit Plébánia IX. évfolyam / 9. (109.szám) 1182. Budapest, Fogaras utca 16. PLÉBÁNIAI LITURGIKUS LAP Szentlélek eljövetele Majd 40 napja ünnepeltük Urunk Jézus feltámadását. A nagy szikla

Részletesebben

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak *

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak * EVALUÁCIÓ MÁJUSI CSEREPROGRAM 1. Milyen volt a tíznapos októberi csereprogram szervezettsége? - jó volt ****** - érdekes programok voltak ******** - jól szervezett volt ******** jó volt a programok aránya

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

Ára: 200 Ft, mely összeggel gyülekezetünk gyermek- és ifjúsági munkáját támogatja. I. évf. 1. szám 2010. május

Ára: 200 Ft, mely összeggel gyülekezetünk gyermek- és ifjúsági munkáját támogatja. I. évf. 1. szám 2010. május I. évf. 1. szám 2010. május S z ö s z i m a n ó vagyok. Még nem találkoztunk. Én fogok segíteni Neked abban, hogy eligazodjál a különféle érdekes é s i z g a l m a s olvasmányok között. Számomra a legemlékezetesebb

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.59 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

Csanádyné Hajós Zsuzsa: Bizalom az Úristenben. Nagyon nehezen tudtam megfogalmazni,

Csanádyné Hajós Zsuzsa: Bizalom az Úristenben. Nagyon nehezen tudtam megfogalmazni, Csanádyné Hajós Zsuzsa: Bizalom az Úristenben Nagyon nehezen tudtam megfogalmazni, hogy a mi életünkben mit jelent az az igen, amit Mária kimondott.7 gyermekes családba nőttem fel legidősebbként, abban

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

SZASZÁÉK gondoskodnak.

SZASZÁÉK gondoskodnak. ÉBREDÉS A PÁRI IFJÚSÁGI ÉS NEMZETISÉGI EGYESÜLET TÁJÉKOZTATÓ SZÓRÓLAPJA 2009. JÚNIUS PÁRI, Nagy utca 24. Teleház Telefon: 74/887-391 E-mail: ebredes.pari@vipmail.hu Meghívó PÖRKÖLTFŐZŐ VERSENY A Pári Ifjúsági

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Professzori Klub és Kiválóságok Klubja. országos rendezvény

Professzori Klub és Kiválóságok Klubja. országos rendezvény Professzori Klub és Kiválóságok Klubja országos rendezvény Domonyvölgy, Lázár Lovaspark 2016. június 05. Hálásan köszönjük a kedves meghívást! Decsi Tamás Nem először vagyok magam sem! De most sem bántam

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért Ünnepe: október 2. A Római Katekizmus az angyalokról azt mondja: az angyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő

Részletesebben

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE 2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE Az éves munkánk összegzésének kifejtése: Kézműves foglalkozásokat tartottunk Császártöltésen tavasszal és ősszel az óvodában 41 fő, az általános iskolában napközis

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben