XIV. Ózdi Napok. Visszatekinto. Hősök Napja június 1. IV. évfolyam 5. szám Első hely. Városunkba látogatott Pálffy István

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XIV. Ózdi Napok. Visszatekinto. Hősök Napja. 2012. június 1. IV. évfolyam 5. szám www.ozdikorkep.hu. Első hely. Városunkba látogatott Pálffy István"

Átírás

1 2012. júniu 1. IV. évflym 5. zám Viztekint Múltunkt, gyökeeinket nemck imeni édeme, hnem emlékeznünk i á. Ennek gndltnk jegyében indítjuk útjá Viztekintő vtunkt, melyben Ózd töténetéhez, é 2012-e évhez kpclódó jubileumkt elevenítünk fel. z Immá 35 éve flyik tnítá Vvá Úti Áltlán Iklábn. Ennek jgelődje vlt égi vvái ikl, melynek épületében mt Fóum üzletház működik. A m hznált épületet nvembe 3-án vtták fel, melyet dmbzti viznyk figyelembevételével Hváthné B Mái tevezett. Az eedetileg 16 tnteme ikl 1000 négyzetmétee lpteületű tncnkkl, főzőknyhávl é étteemmel i endelkezik zeptembeétől pedig z ikláhz ttzik z egyki munkügyi közpntból kilkíttt Tehetégfejleztő Közpnt i. Az épületben z idák é kizlgáló helyiégek mellett fgllkzttóé fejleztőzbákt lkítttk ki. XIV. Ózdi Npk Elő hely Elő helyezét ét el kilenc éve Hváth Mtin klziku zene ktegóiábn Rjkó- Tlentum Kiebbégi Művézetkttái Intézmény zág, zenei tehetégkuttó veenyén máju 19-én, Budpeten. A Bdbóti Közeti Áltlán Ikl hmdik ztály tnulój zngán muttt meg tehetégét két elődábn, mg mögé utítv jóvl időebb é tpztltbb veenyzőket i. A fitl tlentum cupán két éve zngázik, é egy éve z ózdi Ekel Feenc Tgikl növendéke. zaz kttánál mdv jele évzám z idei Bem Úti Áltlán Ikl életében i. A 12 tnteme intézményt 1982-ben dták át, mely 800 tnuló ézée kézült. A Btók Bél utcábn 1942-ben épült z egyki Plgái Ikl z pácák épületével tól Btók Bél Áltlán Ikl néven, mint ktliku intézmény látt el könyék gyemekeinek kttáát. Az épületben temek mellett 5 elődó, 5 zetá é egy 300 négyzetmétee tnteem i helyet kptt. Az ikl 2011 zeptembeétől II. Ján Pál Ktliku Áltlán Iklként flyttj működéét. Váunkb látgttt Pálffy Itván A Mgy Televízió jól imet egyki művezetője, Pálffy Itván látgttt váunkb múlthét zedán. A jelenleg plitiki életben tevékenykedő médizkembe vái Fidez é KDNP meghíváá töltött el egy ttlm npt Ózdn, hgy megtekinte helyi fejleztéeket é tájékzttát djn z zág plitik ánk, ózdik i vntkzó kédéeiől. Ninc má helyi é nemzetközi plitik. Ami világbn töténik, z gykltilg öt pec múlv Ózdn i éezhető vélekedett Pálffy Itván, zággyűléi képvielő z Ózdi Vái Televízió munktáánk z zág é helyi plitiká vntkzó kédéeie. A Ozággyűlé Kultuáli- é Sjtóbizttágánk jelenlegi lelnöke káck tvly, idén i ézt vett Fidez é KDNP helyi zevezeteinek közö tggyűléén, vlmint médizkétőként tvábbképzét tttt Vái Televízió munktáink. A Keezténydemkt Néppát fkcióvezetőhelyettee váunk plgámeteével, Füje Pálll előbb meglátgtt z egyki Vgyá még hzníttt teületeit, kiemelt figyelmet fdítv tevezett Mgy Nemzeti Digitáli Achívum helyzínéül zlgáló teülete, vlmint z kk még ck közelgő hmdik jzzpádé ppójából Rmbue Színpd i. Ezután médizkembeként z Ózdi Vái Televízió munktáink tttt zkmi tvábbképzét, hl helyi híműk játágit i imetette é megzttt ezzel kpclt tpztltit. Fidez-KDNP helybéli zevezeteinek tggyűlée előtt Göög Ktliku Templmt nézte meg plgámete é két pát ózdi elnökeinek kíéetében. Kóny Á. (özeállítá 4. ldln) III. Ózdi Jzzpádé Hőök Npj Az I. é II. világhábúbn elhunyt helyi ktnák emlékeztek Sjóváknyn Hőök Npj lklmából. Megkzúzták zámuk állíttt emlékművet, mjd zentmiét ttttk váéz Rómi Ktliku templmábn. A megemlékezéen bezédet mndtt Füje Pál váunk plgámetee é Obbágy Cb teületi képvielő i. A Hőök Npját minden máju utló vánpján ttják Mgyzágn. Eedete z 1917-e évig nyúlik viz, mik előzö mndt ki tövény, hgy nemzet hői hlttji előtt kegyeletteljeen tiztelegni kell. A mádik világhábú után feledébe meült np, é ck endzeváltát követően keült új köztudtb. Több mint eze embe zókztt együtt III. Ózdi Jzzpédén. Az egyki Acélmű teületén felállíttt Rmbue Színpdn ztávendégek é helyi együtteek i multttták ngyédeműt. A fellépők át Ht Jzz Bnd nyittt meg, utánuk z ózdi Jzz 7 é zintén váunkból elindult Lucky By Dixielnd Bnd következett. A ppulái jzzmuzik zeelmeei imét tlálkzhttk Flui Minnl, z egyki P-Dö-Dő együtte egyik énekenőjével, Knt Tmá zenezező é elődóművézel, ki Megztá című műbn vált zágn imeetté, vlmint Bebével, Bck t Blck fmáció fntembeével. Flui Minn má tvly i fellépett é gzkdtt hzzá, hgy idén i itt leheen, hizen vgyái könyezet é jzzmuzik váz megimételhetetlen élményt nyújttt zámá. A finálébn egyzee állt zínpd z öze ztávendég, é egy közö dlll búcúztk III. Ózdi Jzzpádétól.

2 júniu 1. IV. évflym 5. zám H í m z á k Ózd lez Mgyzág tüdeje Öt új helyzínnel bővült idén fültetéi mzglm Ózdn. Az ipi pk mellett, közel záz új fcemetét, tuját é pltánfát ültettek el Cónkázó tó, Tábl, tdin, illetve buzpályudv könyezetében vázépítők. A pkítái kcióbn endhgyón ézt vett Dnck Tmá, pgm megálmdój, Bót Józef, VSI zöldfelület gzdálkdái vezetője, vlmint kezdeményező cégek. Idén z Ózdi Rm Nemzetiégi Önkmányzt, zám új válllkzá, mgánzemély, ózdi ptló egítette zebbé tenni váunkt. Külön ee z lklm látgttt el Kóti Mihály világbjnk ökölvívónk i. Ózdi diákk tövényhzábn A Plmentben kmtztthtták tudáukt Józef Attil Gimnázium diákji. A Demkácijáték z Ozágházbn elnevezéű endezvényen négy középikl képvieltette mgát. A Felőházi Üléteemben hllgtók megtpztlhtták képvielők munkáját é tövényhzá flymtát, őt egy egéz np zeepjáték án cptk tövényjvltkt vitttk meg fkcióüléeken, bizttágkbn, mjd egy plenái üléen. A mintegy kéthete felkézülé án Tuz Ottó gimnázium igzgtój, Knczné Vg Edit pedgógu, Füje Pál plgámete é Riz Gáb zággyűléi képvielő egítette tnulókt. A tövényhzá mdellezéét célzó pgm után diákk megnézték Plment épületét é Vígzínház egyik elődáánk megtekintéével záták npt. Tnulmányi veeny Idén öt helyzínen, tizenht áltlán ikl mintegy ötzáz diákj méte öze tudáát XX. Vái-kitéégi tnulmányi veenyen. A felő tgztk mellett z lók i zép zámml képvieltették mgukt. A kiebbek mee- é pózmndábn, helyeíábn, mtemtikábn é lvábn i megmékőzhettek. A kitéégi tnulmányi veeny eedményeinek özeítée jelenleg i flyik. A ktegóiák, vlmint helyezettek nevét váunk hnlpján i megtekinthetik. Pályázti felhívá A B.-A.-Z. Megyei Kmányhivtl Munkügyi Közpntj pályáztt hidet z állákeeők válllkzóvá váláát előegítő viz nem téítendő támgták igénybevételée. A pályáztkt flymtn, de legkéőbb któbe 31-ig lehet benyújtni pályázti dkumentációkbn meghtáztt feltételekkel nyilvánttá helye zeint illetéke kiendeltége, hl tvábbi infmáció i kéhető. A támgták ézlete feltételeit, pályáztk elkézítéének é benyújtáánk módját pályázti dkumentációk ttlmzzák, melyek letölthetők B.-A.-Z. Megyei Kmányhivtl Munkügyi Közpntj hnlpjáól ( emmk.munk.hu ldln Pályáztk/Állákeeőknek menüpntból). B.-A.-Z. Megyei Kmányhivtl Munkügyi Közpntj Ppzentelé HIRDETÉS MAJÁLIS Litugi Ózdól Göög ktliku litugiát közvetített élőben Ózdól Dun Televízió. Ht kmeávl, 32 munktál ékezett váunkb közzlgálti televízió. Az dát műhldn keeztül láthtták nézők, legkzeűbb műzki beendezéek egítégével, így z Oz Itván póku áltl celebált litugiánk nemck helyiek, hnem z zághtáinkn túl élők i ézeei lehettek. Mucányi Ján, ctn kéthetente jelentkező vllái mgzinjánk zekeztője elmndt, Itentiztelet című műukbn négy töténelmi egyház mellett htán túli egyházk, így z unitáiuk i ngy teet kpnk. Áldzó pppá zentelte Béi Lázló Renátót é endtáát, d. Ktn Itván egi egédpüpök budpeti Kámelhegyi Bldgzny Templmbn. A két fitl zezete Sutln Kmelit end tgj. Az ózdi zületéű Béi Lázló Renátó é endtá, Péczeli Bence Ime tvly uguztubn tettek öökfgdlmt, ezzel telje jgú tgji lettek kámelit endnek. Őzel kezthelyi dikónuzentelé vlt életük következő állmá. Máju elő hétvégéjén pedig ppzenteléüke gyűltek öze endtáik, pptáik é cládtgjik Budpeten. A ppzentelé legfntbb éze, mik püpök mint z ptlk utód imádág é kézátétel áltl átdj Kiztutól kptt áldzóppi htlmt é küldetét. Ezt követően zettán jelenlévő ppk i megölelték két újmiét, így jelezvén, hgy befgdták őket. Az újzentelt ppt Székely Déne címzete knnk öltöztette be ppi uháb, főpázt pedig megkente kezeiket, tenyeeiket kizmávl, illt ljjl. Béi Lázló Renátó kábbn 3 évig Rómábn tnult, mt egyelőe Budpeten md, tvábbi elöljáóitól i függ. Béi Lázló Renátó elő zentmiéjét máju 13- án tttt zülőváábn, z Ív úti Szent Keezt Templmbn. 112 RENDŐRSÉGI HÍREK Szemétlekáét ká hám év Aká hám évig tejedő zbdágveztét i kpht z két ózdi féfi, kik építéi tömeléket zótk Dmjnich út végén tlálhtó füve teülete. A endőök lkági bejelenté után ékeztek ki helyzíne, hl kédőe vnták tehegépkcivl közlekedő elkövetőket. A két féfi elimete, hgy engedély nélkül pklt le tömeléket kédée helye, ádául lyn kiteheutóvl közlekedtek, melyen z gumibnc vlt feltéve, így endőök jámű fglmi engedélyét i bevnták. Az elkövetők ellen hulldékgzdálkdá endjének megzvá bűntett mitt indult eljáá. Qud jáőök Viztéő jelleggel tt fkztt ellenőzéeket négykeekű mtkeékpákkl vá edő é hétvégi ház övezeteiben z Ózdi Rendőkpitányág. D. Vg Lázló endő lezede közelmúltbn plgámetei hivtlbn megtttt bezámlóján tett ígéetet zemélygépkcivl nehezen megközelíthető helyek é z tt ndlízó mtk é qudk ellenőzéée. A megyei Rendő-főkpitányág fglm-ellenőző jáőei közpnti eligzítát követően megkezdték zlgáltukt. III. Vetl Hubetu keezt ny fkzttl tüntették ki z idei vdáz-endő tlálkzón Mlná Tmát, z Ózdi Rendőkpitányág hivtlvezetőjét. A hmdik lklmml megendezett Vetl ezúttl putnki Gömö Exp táendezvénye vlt, de z elődlege cél tvább i vdázk é endőök közötti tpztlt- é infmációcee mdt. A endezvényen d. Székely Lázló, B.-A.-Z Megyei Vdázkm é Vdázzövetég elnöke 13 új tgt fgdtt be vdáztádlmb. Vée játékk Kutyvidl-zevezőke cptk le Teelháítái Közpnt műveleti egyégei Sjóváknyn. Az álltvidln éztvevők kutyáik Eu étékben fgdtk. Az ebek puztuláávl, vgy mdndó egézégkádáávl jáó, vée menő vidln külön bíó i tevékenykedett. A tilttt álltvidl zevezéével páuló engedély nélküli zeencejáték feldeítée z ózdi é Nógád megyei endőök együttműködéének z eedménye. vá lpj kidó é zekeztőég: 3600 Ózd, Bói út 2. Tel.: 48/ , , 20/ , fx: 48/ e-mil: zdimedi.hu ISSN: kidj z Ózdi Kmmunikáció Nnpfit Kft. felelő kidó: kft. ügyvezető igzgtój főzekeztő: Bukvinzky Zlt zdimedi.hu) felelő zekeztő: Szbó Zók tödelő zekeztő: Dlezá Zltán ftó: Kjdi Szblc nymd: Spint Nymdipi Kft Miklc, Sjózigeti út 2/., ügyvezető: Sink Róbet tejeztő: T+P Cntl Bt.

3 A VÁROS LAPJA júniu 1. IV. évflym 5. zám 3 Ack vából Tűzltó lezel ktn! Czene Zltt má gyemekkábn i vnztt z unifmi. Akk kifiúként ól ábándztt, hgy egyze ktn lez. Az élet közbe zólt, de zét z egyenuh megmdt. Hét éve z ózdi tűzltóág munktá, ápili 1-jétől, pedig pncnkhelyettee. Ahgy zt bevezetőben i említettem, mindig i vnztt z egyenuh. Miét zeetett vln ktn lenni? Azt gndlm, hgy minden kifiút édekel z unifmi, é h nem i mindegyikük, de kn közülük zeetnének tűzltók vgy ktnák lenni. Én ezt má eldöntöttem kk, mik z áltlán iklából kikeültem, met 14 éveen egyenuhát húztm. Középikli tnulmányimt z egi Lenkey Ján Hnvéd Gimnáziumbn végeztem, után főiklá i felvételt nyetem, de z élet úgy hzt, hgy átjelentkeztem civil zk, é biztnágtechniki ménök lettem 2004-ben, Blyi Ján Ktni Főiklán. Ezt követően ögtön pályáztm helyi tűzltóág, ben felvételt nyetem, mint zlgáltpncnk helyette. Miét mdt félbe ktni pály? Nehéz kédé. Kicit eltántdtm kk z egyenuhától, ngyn k vlt váltzá. Úgy gndltm, hgy civil életben kkl jbbn fgk mjd bldgulni. A zámítttm, hgy több lez mjd lehetőégem, de hm kideült, hgy nem így vn, ezét viztétem z unifmihz, így lettem tűzltó. Ez év ápiliától új feldttl bízták meg feletteei. Hgy tetzik ez z új lehetőég? Ngyn jól éeztem mgm zlgáltpncnk helyetteként. A közhiedelemben tűzltó z, ki tüzet elltj, vlmint kivnul műzki mentéekhez, bleetekhez. Én ngyn büzke vltm, hgy vnuló tűzltó lehettem, egézen ápili elejéig zt mndtm, hgy nem zeetnék idi munkát végezni. De z élet úgy hzt, hgy mégi ezt kell tennem. Azt hizem, h egy ilyen előelépéi lehetőég dódik vlki életében, ki egy kicit i mbiciózu, z kihználj. A jelenlegi pncnk, Tőké Tmá zázdtól jött felkéé, hgy zeetné, h cptábn helyetteíteném őt, így lettem pncnkhelyette. A feldt ngyn nehéz, ngyn kt kellett tnulnm, met teljeen megváltztt mt zevezet, k z új jgzbály, ezeket mind-mind meg kell tnulnm. Meg kell zknm zt i, hgy nem 20 embe ttzik hzzám, hnem 70 munktámt kell képvielnem. Én fgllkzm plgái védelmi feldtkkl i, ez em egy egyzeű dlg. Ngyn fuc vlt például előzö kiállni kitéég plgámeteei elé é elődát ttni nekik. Nem hiányzik mjd vnulá kllégákkl? Dehgynem! A izták, mik kivilln pi lámp, kk z embe zíve zét megdbbn, zeintem még évek múlv i. Vlt lyn, hgy ámzdultm iztái hng, ztán ájöttem, hgy nekem má lktnyábn kell mdnm. Bjb juttt embeeken egíteni ngyn jó dlg. Rppnt büzke vltm egy-egy vnulánál, mik ziénázv végigmentünk ván. A legutló felmééek zeint mi hivtáunk legnépzeűbb z zágbn, én pedig ngyn büzke vgyk, hgy egy ilyen cptbn dlgzhtm é z állmplgák bizlmát élvezhetem. Knydjunk egy kicit viz gyemekkhz. Hl töltötte gyemekéveit? Hngnybn nőttem fel, z áltlán iklát i itt, középiklát, pedig Egeben végeztem. Aki egy kicit i tiztábn vn vele, hgy milyen flubn gyeekekedni, z tudj, hgy milyen nyái zünetben eggeltől etig úgni lbdát, vgy éppen egéz np éten, hegyen játzni. Az új feldtk mellett jut idő cládjá? Annyi zbdidőm ninc, mint kábbn vlt. A 24/48- zlgálti endben vn z embenek két zbdnpj, mit cládjávl tölthet. A jelenlegi beztám viznt lehetővé tezi, hgy minden ete, illetve minden hétvégén együtt legyek zeetteimmel, együtt vcázhtunk, é együtt fektethetjük le z ikelányinkt HIRDETÉS feleégemmel. Akik imenek minket, tudják, hgy ngyn zeetünk utzni. A htéve lányim zeetnek mindenféle mzgát, mádik éve úznk, télen íelni jáunk, má egye ügyeebbek. Az utóveenyek veenyeken i indultm má. Fitlembe létée má mt zép kieel endelkezik. Vnnk még lyn teületek munkájábn, hl zíveen kipóbálná mgát? Ngyn zeetnék tűzltóként nyugdíjb vnulni, nem vágym z élet má teületée. Ngyn jól ézem mgm vái pncnkágn, egyelőe nem zeetnék mgbb pzíciób keülni. Mt ebben z új munkköben z célm, hgy mximálin tudjm végezni ám bíztt feldtkt. * Czene Zlt jvltá következő zámunkbn Zimmemnn Tmáól, z Ózdi FC edzőjéől lvhtnk. Duni Rék Vllá Életjelek - Lélekjelek A tvz hónpjibn temézet megújulá i életjeleket mutt. Máju elején figyeltünk fel á, hgy egy ki mdá ptládánkb fézket ktt. Egy igehidetéemben úgy fglmztm ezt meg, hgy helyet kézített z életnek. Mjd tjákt tláltunk benne. M pedig má éhe kifiókák dnk életjeleket fézekből. Az Ú Jézu Kiztu zvi jutnk ilyenk ezünkbe, ki helyet kézített mind e teemtett világbn, mind pedig mennyei dicőégben z életnek. Iten iánti háldál dunk hít ól, hgy z élet jeleinek lehettünk tnúi mögöttünk lévő hetekben z Ózd-jóváknyi Refmátu Gyülekezet közöégében i. Akk, mik máju elő vánpján mindenhtó Itent z édenyák életéét, zlgáltáét, zeetetéét tiztelhettük é mgztlhttuk. Szép nyák npi veekkel Szbó Ezte, Bundzik Blnk, Bundzik Bnbá é Mgy Viktói közöntötte z édenyákt é z ünneplő gyülekezetet. Miután meghllgttuk z igehideté zeetete bizttó üzenetét Szeetteim! Szeeük egymát, met zeetet z Itentől vn, é mindz, ki zeet z Itentől zületett é imei z Itent. 1Ján 4,7 Bundzik Tíme nyák npi énekei hngzttk el. Az ünnepi itentiztelet éze vlt Mgy Viktói kedve ifjú tetvéünk knfimációi vizgáj é fgdlmtétele, mely biznyágát dt nnk eményégnek, hgy m i vnnk fitl életek, kik hitüket megvllják, é z Itentől kptt áldát é gndvielő zeetetet hálá zívvel elfgdják. Máju mádik vánpján Sáptki Refmátu Telógii Akdémi kóu látgtt meg gyülekezetünket. Feledhetetlen élményt hgytk zámunk zlgáltukkl, melyből z őzinte zeetet, z eő, é z ifjúi lelkeedé ugáztt. A felcendülő dllmk, z énekek ttlm zívet-lelket megzólító módn zólltk meg. Má ezek z ünnepi lklmk i kézítették zívünket pünköd zent ünnepée. A Szentlélek kitöltetéének npj, z egyház zületénpj. Ahl lélek ád, tt élet támd. Ezzel pünködi öömmel dunk hálát kegyelme Itennek, miét tpztlhtjuk Szentlelkének jelenlétét. Oly jó zt megélni, hgy mi Itenünk zeetete, z embei jóindult, jó zándék é kedveég gyümölcöt teem Lélek munkáj áltl. Hizzük, hgy gyülekeztünk gypdá, endzee lelki lklmk megövendeztető áldá, mind-mind Szentlélek jelenlétének jelei jtunk. Ezútn i hálát dk zkét z életekét, kik má hzú évek, vgy évtizedek ót tgji gyülekeztünk közöégének. Hálát dk z újkét, kik még nem ég ctlkztk lelki közöéghez. É imádág zívvel gndlk zk, kik betegég, vgy z idő k tehei mitt nem lehetnek velünk vánpi itentizteleteken. Kívánm minden lvó zámá, hgy tpztlj meg mindennpi Életjelekben Lélekjeleket, melyek z Ú öök ígéetét igzlják, mizeint: Veletek vgyk minden npn világ végezetéig. Máté 28, 20. Szeetettel hívjuk é vájuk tetvéeinket lelki közöégbe vánpnként 11 óá Tábl úti efmátu templmunkb. Bundzik Attil efmátu lelkipázt

4 júniu 1. IV. évflym 5. zám XIV. Ózdi Npk Bgi Rlnd 12 éveen, z Ózdi Kház Néptánc Együtte utánpótlá cptjábn kezdett tánclni. Két év múlv má felnőttek között lépett zínpd. Itt imekedett meg Adján Ljl, néptánc hgymányk máig fádhttln áplójávl, ki z együtte kki művézeti vezetője é kegáfu vlt. Az Ózdi Kház Néptánc Egyeület felbmlá után em hgytt fel néptánccl. A 2001-ben újjálkult Ózdi Néptánc Egyeületnek kezdetektől tgj lett, mjd 2002 végétől művézeti vezetője i. Nevéhez több tánc et kegáfiáj, táncházk zevezée é lebnylítá fűződik. Ez év jnuájától pedig Sjóvelezdi Néptánc Együtte művézeti vezetője i. Bgi Rlndnk néptánc hgymányk ápláábn kifejtett tevékenyégét, példmuttáát imeték el díjjl. Bdáné Fábián Ktlin Szegeden, 1967-ben diplmáztt, mint védőnő. Munkáját Sjóváknyn kezdte, hl közel keült nehéz zciáli köülmények közt élő, cigány zámzáú gndzttkkl. Több mint 40 éve védőnői munkáj án minden lehetőéget meggdtt fejlődée, előmenetele bn főikli kiegézítő zkt végzett, mjd ézt vett Czeizel Ende áltl vezetett Optimáli cládtevezéi pgmbn.vezetőégi tgj vlt Mgy Védőnők Egyeületének, vlmint z Egézégügyi Dlgzók Szkzevezetének ben vnult viz z ltív munkától, de közéleti zeepléét jelenleg i flyttj, mint Vái Vegyek, illetve Nyugdíj klub ktív tgj. Bdáné Fábián Ktlinnk z ózdi egézégügyi ellátábn végzett több évtizede kiemelkedő peventív tevékenyégét közönték meg kitüntetéel. Ózd Vá Közzlgáltáét Ki Lj 1976-bn zezett ketéz üzemménök diplmát, több mint 20 évig dlgztt ZÖLDÉRT vállltnál, mint gnómu, mjd kiendeltégvezető, ztályvezető, végül igzgtóhelyette munkköökben. Tnulmányit munk mellett i flyttt, 1992-ben válllkzá é mketing zküzemgzdáz végzettéget zezett, mjd 1997-ben igzgtázevezőként diplmáztt z Állmigzgtái Főiklán tól dlgzik plgámetei hivtlbn, hl ngléte minden fkát végigját, 2008-tól Települéfejleztéi é Vgyngzdálkdái Oztály vezetői Idén tizenkettedik lklmml ítélték d z Ózd Vá Közzlgáltáét díjkt. Ezzel kitüntetéel tizenkettedik lklmml imei el képvielő-tetület zknk z itt élő, vgy dlgzó plgáknk munkáját, kik közéleti tevékenyégükkel vát zlgálták, é példmuttó közöégfmáló mgttáukkl Ózd jelentő előemzdítáán munkálkdtk ben öten vehették át kitüntető díjt: Bgi Rlnd, néptánc, kegáfu; Bdáné Fábián Ktlin nyuglmztt védőnő; Ki Lj ztályvezető; Kvác Ottó ikligzgtó; Vg Józef vlt ptló é edző. Bgi Rlnd, néptánc, kegáfu; Bdáné Fábián Ktlin nyuglmztt védőnő; Vg Józef vlt ptló é edző; Ki Lj ztályvezető; Kvác Ottó ikligzgtó munkköét tölti be. Ki Lj munkbíáávl, zkmi hzzáétéével közel két évtizede jául hzzá z önkmányzt zkmilg meglpztt vgyngzdálkdái tevékenyégének ellátááhz, melynek elimeée z Ózd Vá Közzlgáltáét kitüntető díj. Kvác Ottó töténelem-z zk áltlán ikli tnáként diplmáztt z egi, kki H Si Minh tnáképző főiklán. Pedgógui pályáját putnki Áltlán Ikli Diáktthnbn kezdte től Szbó Lőinc Áltlán é Szkikl tná, hl 1993-től igzgtój, 2008-tól pedig Blyky Tmá Áltlán Ikl igzgtój. Munkáj mellett flymtn tnult, többek között közkttái zkétői vizgát, mjd kttái minőégügyi zkvizgát i tett. Szám unió pályázt megíá, é végehjtá fűződik nevéhez. Székelyföldi kpclti évén z elmúlt időzkbn váunkbn üdvözölhettük zentegyházi gyemekkóut, Böjte Cb feence endi zezetet, dévi Szent Feenc Alpítvány vezetőjét Kvác Ottónk kiemelkedő pedgógii munkáját é példmuttó közkttái tevékenyégét imeték el kitüntetéel. Vg Józef 1951-ben lpító tgj vlt z Ózdi Féfi Teke Szkztálynk. Aktívn ézt vett z elő ózdi tekecnk megépítéében között válgttt keettg, elkötelezett híve mdt z ózdi tekeptnk. Veenyzőként több mint két évtizedet töltött Nemzeti Bjnkág elő ztályábn, melyől EB bnzéme é VB ezütéem i tnúkdik. Aktív pttevékenyégét 1973-bn befejezte, de 1977-től női tekecpt edzői feldtit elvállt. Edzői tevékenyégének ikeét biznyítj, hgy női tekecpt bejuttt Szupeligáb, két növendéke pábn zág I. helyezét ét el, több növendékét pedig válgttt keettgnk válzttták. Vg Józefnek, z Ózdi Sptegyeület öökö tgjánk ikee edzői munkáját, élptlói eedményeit közönték meg z Ózd Vá Közzlgáltáét díjjl.

5 A VÁROS LAPJA júniu 1. IV. évflym 5. zám 5 Fejleztéek é beuházák A pt é kultú mecénái Apó lépéekkel, néhl kevébé látványn, de flymtn váltznk, fejlődnek Ózd közetei ítuk egy hónppl ezelőtt, mik útjá indítttuk vá közeteit bemuttó ztunkt. Előként Táblát, Sjóváknyt é égi Flu téégét imehették meg közelebből, mt pedig 3-, 4-e, 5-ö é 6- zámú válztókeület elmúlt évébe pillnthtnk be: 2011 legfntbb váltzáib, beuházáib é közöégi endezvényeibe. A Béke telep 3. z. válztói közet, Béke telep téége. A 2010-e önkmányzti válztákn 3144 válztóplgá. A teület képvielője Tóth Pál, Vá- é Sptléteítmény-üzemeltető Intézmény (VSI) vezetője. Az egyik legngybb lélekzámú közet, teülete i tglt, nemck zó z ételmében vett Béke telep ttzik ide. A közetet Bulcú, Géz út, Szblc köz, z Ápád vezé út egy éze é Blyki főút néhány táház lktj. A teület tkék költégvetéel, jelentő pénzmdvánnyl lépett át 2012-e eztendőbe. A közöégi endezvények ábn kiemelt támgtát kptt Blyki Vigdlm, é z Anyziget Alpítvány (mely Bulcú úti é Szblcközi időek tthnánk működéét egíti), de keet tehée Bák Színpd i kptt nygi támgtát, mellyel z utczínházi npk megendezééét egítette elő teület képvielője.tóth Pál képvielői keetének mindözze egynegyedét hznált fel z elmúlt évben. A teületemen felmeült lkági kééeke eddig é ezután i igyekzem megfelelően egálni. Ee legjbb péd tlán ögtön válzták utáni lkági pnz, é temézeteen nnk megldá meélte Tóth Pál. Akk több égi, elöegedett, z épületekhez túl közel lévő f mitt keetek fel Felállítják Mindenki kácnyfáját z Újvá téen Blyki főútól. A lkág égi pblémáj vlt, hgy emitt f mitt ányékk, nyikk vltk lkák. Megnyugttó megldá zületett, ki lehetett vágni zóbn fgó fákt. A közöégi é kultuáli endezvények támgtá mellett ebben képvielői közetben i több beuházá vlóult meg z inftuktú fejleztée édekében. Ilyen vlt Blyki főút 11. zámú épületének támfl felújítá, mi égi lkági igény vlt, é mit A működéi é felhlmzái keet hámzázeze fint költégvetéből épített újjá VSI. Szintén jelentő, tlán z egyik legfntbb beuházánk közeti endelőknek i tthnt dó épület felújítáát é kzeűítéét ttm. A munkáltk nyg- é béköltége ugyn nem képvielői keetemet tehelte, mégi fntnk ttm megemlíteni, hizen két felnőttvi é gyemekvi közetben tezi lehetővé kultuált betegfgdát, közvetve gyógyítát Ápád Npk endezvény Ft 2011 Bák Színpd é Műhely Kultuáli Egyeület Ft z utczínházi npk megendezéée 2011 Anyziget Alpítvány Ft endezvények, ezközbezezéek 2011 Blykét Alpítvány Ft Blyki Vigdlm lebnylítáá Az új váéz, z Újvá té é Blyk egy éze 4. z. válztói közet, z Újvá téi utcák, 2963 válztóplgá 2010-ben. A teület önkmányzti képvielője d. Mézá Mikló, közeti v. Az előző közethez hnlón Mézá dkt teületét em lehetne zigún z Újvá téel jellemezni, ebbe közetbe ttznk Blyki főút táházi közül 39. é 109. közötti épületek, Blyki főút néhány háztömbje, vlmint Szent Itván é Bibó utk. Több civil zevezet é ptegyeület i kptt többkeveebb özeget teület képvielői keetéből. A tvly elhznált közel négyzázeze fintból nemck endezvények nyetek támgtát, z utci kálbd bjnkág létejöttét é egy mtő költő újbb veekötetének megjelenéét i előegítette képvielő. A téég egyik legjelentőebb inftuktuáli beuházá Szent Itván út 1. zámú táház előtti lépcő buklá vlt, mi cknem hámzázeze fintb keült. Szintén felhlmzái keet tehée lkzták le VSI muktái Bíben-völgy egy ézét, mi jelentően megkönnyítette hétvégi ház övezet megközelíthetőégét. Az idei év ngybeuházáát vként i öömmel fgdtm, ennek költége viznt jóckán meghldj z ilyen cél idén felhználhtó keetet. A képvielő-tetület döntée lpján egy lyn pályáztt nyújtttunk be, mi z Újvá téi vi endelők felújítáát tezi lehetővé, ikee elbíálá eetén fglmztt d. Mézá Mikló. Itt dlgzóként dupl z öömöm, ezzel beuházál ugyni egy lyn épület válht kzeűvé, A Blyki Vigdlmn Riz Gáb tt bezédet A működéi é felhlmzái keet mi igz, legfitlbb vi endelőként, de ég elhnyglt állptbn fgdt eddig betegeket. A vá képvielő-tetülete ápilibn döntött egy pályázt benyújtááól, mit önkmányztk dhtnk be felzákózttái támgtá. Az Újvá téi endelő épületének felújítái özköltége, egyben támgtái igény buttó özege 36 M Ft. A pályáztól kiíó Belügyminiztéium júliu 23-ig dönt ÓVSE, kálbd zkztály Ft tett-bll veeny lebnylítá 2011 Újvá Téi Áltlán Ikl Ft tnázlányk veenyeztetée 2011 Blykét Alpítvány Ft Blyki Vigdlm, Mindenki Kácny A Dn-knybn eleetteke emlékeztek Ketvá vábn, Blyk, Szentimn 5. z. válztókeület, 3283 válztóplgá legutóbbi helyhtóági válztákn. A teület önkmányzti képvielője Vitáli Itván, válllkzó é hivtl kbinet vezetője. E közet i endkívül tglt, Blyky Tmá, Debeceni, Hláz, Kölcey, Ngy Ime utk mellett Blyki főút egy éze, Gömöi, Zli, Szede utk, Búzávölgy, Máciu 15. út egy éze é Szentimn lktják. A zeteágzó A működéi é felhlmzái keet teületen több civil zevezet, ikl, egyházközöég éli mindennpjit, melyek mindegyikét támgtt teület képvielője, kiebb-ngybb özeggel. Rendkívül fntnk ttm közöéget özettó endezvényeket, é temézeteen zkt z egyeületeket, melyek évől éve tevékeny ézeei ennek emelte ki Vitáli Itván. Hgy ck néhányt említek: Szentimnét Egyeület, Blykét-, z Aktív Zón Alpítványk, kik nemck flunpt, vgy vigdlmt zeveznek, vgy játzóteet építenek, hnem 2011 Szentimnét Egyeület Ft endezvények támgtá 2011 Blyky Tmá Áltlán Ikl Diákjiét Alpítvány Ft tetvéikli kpcltk áplá, ptez. bezezée 2011 Blykét Alpítvány, Blyki Vigdlm é Kácny megendezée Ft 2011 Ózi ifjúágét Egyeület Ft gyemektáb megvlóítá 2011 Ózd-Blyki é Szentimni Rómi Ktliku EK Ft kóukncet megzevezée, teületendezé 2011 Aktív Zón Alpítvány Ft lkókönyezet endezée töténelmi, é egyházi ünnepekől i méltóképpen megemlékeznek. Ilyen vlt több éve hgymánynyl endelkező megemlékezé Dn-knybn eleettekől, vgy Blyki Kácny. A kultuáli eemények mellett ptzevezetek i kptk nygi támgtát teület képvielőjétől. Mivel képvielőként nemck ját teületemét vgyk felelő, úgy ttm helyenek, h lyn zevezeteket i támgtk, melyek nem knkétn ebben közetben tevékenykednek - mndt képvielő. Ezét nyújtttm nygi egítéget Fiedle Ottó SE-nek, vgy z Ózdi Keékpá Egyeületnek i. A közöégi, ptendezvények mellett ebben közetben i töténtek beuházák z elmúlt évben. Pályázti finnzízából újultk meg pnelházk, é z Öegek-fitlk ház, de képvielői keetből i végeztek jvítákt, mint például Blyki főút é Ngy Ime út egy-egy jád zkz. Idén i tvlyihz hnló módn zeetném támgtni civil é ptzevezeteket - tét ki jövőe Vitáli Itván. Kiemelten fntnk ttm teület váehbilitációját, vn néhány m, elhnyglt épület, melynek endezéét zeetném végehjtni ebben z évben. A teület egyik legjelentőebb beuházá jelenleg i zjlik. Ez tvly lezáult Béke telepi ekntukcióhz hnlón, z inftuktú fejleztéét célzz: többek között felújítják z Euóp teet, npeleme fűtőbeendezét telepítenek tnd, é égi SZIKSZI elbntá után teület pkítá vlóul meg. A flvkból lett ketvá, Su é Uj 6. z. válztóközet, 2952 válztóplgá 2010-ben. A teület képvielője Ttó Lj. A legutóbbi helyhtóági válztákn égen két egyki közégből álló közet kibővült, m má zennik, Petőfi út téégében é Ráctgbn élők i ebbe válztókeületbe ttznk. A zeteágzó teület elmúlt éve mzglmnk zámíttt, mind közöégfmáló endezvények, mind beuházá, kbnttá teén. Az Uj-Su Jövőjéét Egyeület tvly Ft- támgtát kptt képvielői keetből, melyből téég kultuáli endezvényeit é civil zevezeteit egítették. Több htán túli kpcltt i áplunk, kiemelten fnt endezvényünk má hzú évek ót Tinni Gyáznp. Júniu 4-én közöen emlékezünk ee töténelmi np htá máik ldlán mdt mgykkl. emelte ki teület képvielője, Ttó Lj. De ugynilyen fnt eemény é zintén átlépi htákt Su é Rimzéc közötti edei út új nyitáánk évfdulój. Szintén több éve hgymány vn teületen züeti felvnulánk, mely 2011-ben válztókeület minden teületét éintette. A közöégi endezvények mellett zám fejlezté i tötént Ttó Lj közetében, teljeég igénye nélkül: több vezélye útzkzt kátyúztk, jádákt újítttk fel, mindenzenteke téég mindhám temetőjét kitiztíttták. A képvielői keeten kívül i jelentő özegeket fdítttunk válztóközet inftuktuáli fejleztéée emelte ki képvielő. Több, ngyn fnt pályázti pjekt i éinti z itt lkókt, mint pl. z Uj ptk ktá, melye több mint 86 millió fint támgtát kptunk egy pályázt évén. A legfntbbnk mégi zennyvízctn Tvly i kkt vnztt züeti felvnulá A működéi é felhlmzái keet kiépítéét ttm. Temézeteen ebben z évben i flyttódnk z ettől kiebb métékű kbntták, beuházák é közöégépítő endezvények i. A teületen elvégzendő feldtk ábn több utóbuzváó kbnttá, zenni utc zfltjánk jvítá i zeepel. Ezek zét fntk, fglmztt Ttó Lj, met 2010-ben megkptt teület eddig eléggé elhnyglt állptbn vlt, inftuktuáli fejleztéében k éve elmdát kell pótlni Uj -Su Jövőjéét Egyeület Ft civil zevezetek támgtá 2011 Petőfi é Dmjnich úti óvdák Ft tvábbképzé, ünnepégek 2011 Köte-völgy utc felújítá Ft

6 júniu 1. IV. évflym 5. zám Plett Főzőveeny Idén má htdik lklmml endezik meg Tábli Bgácfőző Veenyt z Apáczi Cee Ján Áltlán Iklábn, júniu 2-án, zmbtn. Mint minden évben, mt i engeteg éztvevőe zámítnk. Tinn Su é Jéne közötti zághtá mentén emlékeznek meg tinni eeményekől, júniu 2-án. A zevezők minden édeklődőt zeetettel vánk zmbtn 15 ók. Vigdó Immá 17. lklmml keül kétnp Sjóváknyi Npk elnevezéű endezvénye júniu 6-án é 7-én. Ezeken npkn vegye pgmk váják z ide kilátgtókt. Közöen Ngyzeű endezvény lez Hódcépányn júniu 9-én, zmbtn. Egéz np pgmkkl váják kiciket é ngykt, vlmint züleiket i zevezők z Hódcépányi Cládi Npn. 83. Ünnepi Könyvhét é Könyvtái Npk, vlmint 11. Gyemekkönyvnpk váják könyvbátkt júniu 7-től 11-ig. A zevezők célj, hgy z Ünnepi Könyvhét több np kitejeztett pgmjávl fellvát középpntb helyezve, minél több embet bevnjn z lvá fntágá é könyv zeetetée. Táb Auguztu 1-7. között kilencedik lklmml endezik meg z Ózdi Művelődéi Intézmények Olvó IX. Ózdi Öökégvédelmi Fetőtábát, hl z mtő lktók egítégével felfedezhetik é megimehetik hét völgy váánk temézeti zépégeit, z ipi kultú öökégét. A 2012-e Ózdi Nyá ézlete pgmjánlóját megtekinthetik ldln. A jó zkm felé egy diplmávl Váltzák zkképzében A címben idézett zvk képezték mttóját Mgy Keekedelmi é Ipkm (MKIK) áltl ápilibn megendezett Szkm Sztá Feztivál budpeti döntőjének, melyen váunk zkképző ikláink tnulói i látgtát tehettek, meggyőződve jól képzett, vlódi hiányzkmák étékéől. Több zkembe véleményét látámzthtják megváltztt munkeőpici igények i, melyek zeint jövőben felétékelődhet zkmunkápály jelentőége, é egye több lez z lyn fitl, ki növekvő diplmá munknélküliége felfigyelve z éettégi megzezée után zeez mgánk technikui vgy zkmunká biznyítványt, vlóbn lyn képeítét zeez, melyeke keelet muttkzik itthn é külföldön egyánt. A zkképzé helyzete ugynkk jelenleg i átlkulóbn vn. Jgzbályi hátteét előbn z új zkképzéi tövény, zkképzéi hzzájáuláól é képzé fejleztéének támgtááól zóló tövény, illetve zkmcpt nmtívákt ttlmzó kmányendelet htázz meg, fő célként pedig gzdági igényekhez vló igzdá zeepel német mintájú duáli zkképzée töekvő kmányzti tevekben. Utóbbi lényege, hgy z ikl é gzdálkdó zevezet közöen vez ézt képzében, így diák z kttái idő egy ézét z iklábn töltve kpj meg z elméleti zkmi lpképzét é z ehhez zükége közimeeti képzét, míg gyklti képzét munkhelyi köülmények között z dtt cég biztítj. Mindez több ptne együtte zándék é közö édekeltég létejötte nélkül nem működhet eedményeen. Nem melléke tvábbá helyi eőfák é működő válllkzák pfiljánk, vlmint gzdági helyzetének imeete em, mi megfelelő kmmunikáció kilkítáát igényli felek között. Ezt zempntt figyelembe véve keült máju 8-án zkmi knzultáció, melyet Blyi Fk Szkképző Tgiklábn ttttk helyi válllkzóknk, vávezeté képvieletével. Riz Gáb zággyűléi képvielő távlléte kán előzeteen mélttt nyitó lépének zánt kezdeményezét, mely zkképzett munkeőt kívánó tevezett beuházák, ezzel özefüggében pedig fitlk helyben ttá zempntjából i fnt lehet közeljövőben. Az kttái intézmény endezvénytemében Füje Pál plgámete külön kihngúlyzt, hgy mg munknélküliég ellenée i zükég vn z ilyen jellegű képzéeke, főként kvlifikált utánpótlá biztítá végett. Tegyük ehhez még hzzá, hgy egy-egy dtt zkm jövőbeni fennmdá lyn zkembeek nélkül zinte elképzelhetetlen, kik válllják tudáuk átdáát. Kellenek peze zk fitlk i, kik mtivált módn kívánják eljátítni z dtt képeítét. A endezvényen Németh Zlt, Bd-Abúj-Zemplén Megyei Keekedelmi é Ipkm (BOKIK) zkképzéi vezetője ézlete elődáábn imetette jelenlévőkkel z új tnulózeződéek é együttműködéi megállpdák kötéének zbályit, de kitét zkképeítéenkénti nmtív elzámlá mitt cökkenő, gzdálkdókt tehelő dminiztáció, nnk költégée i, mely kábbn zám nehézéget kztt. Kiemelte tvábbá tnulót megillető jutttákt, illetve zt, hgy hvi elzámlá mitt jelentően cökken z előfinnzízá météke. Pénzügyi téen ptneként közeműködő válllkzák eetében nem melléke z em, hgy zkképzéi hzzájáulát milyen módn teljeítik. A hzzájáulá tehée kizáólg z ikl endzeű, állmilg támgttt gyklti képzé zevezée eetén zámlhtó el nmtív lpn befizetét cökkentő tétel ben z lpnmtív: Ft/tnuló/év, 2013-tól pedig mindenki költégvetéi tövényben meghtáztt özeg lez. Kédé peze z i, milyen zkképeítéek közül lehet, illetve édeme válztni helyben é égióbn. Megéi-e ténylege elhelyezkedéi lehetőéggel nem jáó főikli vgy egyetemi zkk (pláne költégtéítée fmábn) bekeülni, vgy inkább hznbb tálgái zintű idegen nyelvtudál hiányzkmát tnulni, mellyel ká külföldön i bldgul munkvállló? Ilyen é ehhez hnló témákbn k válllkzá vezetője egyetét: tvábbtnulá eetén mélegelni kell z éettégi vizg után, hgy fitl válllj-e hzbb idejű, de lpbb elméleti é gyklti (nppli) tgzt képzét (pl.: techniku zkképeítét), vgy má, időben övidebb átfutáú lehetőégek közül válzt. Nem könnyű dönté ez em zülőnek, em tnulónk. Többéve gyklt hiányábn pálykezdők helyzete ugynkk minden teületen nehéz. Az lábbi példákbn felhztt tpztltk megzlnk: d. Székely Feenc, Miklci Egyetem Gépézménöki Kánk dcene nem egy lklmml ját má Ózdn vizgázttni gépgyátátechnlógii technikukt é CNC fgáclókt. A látttk lpján megeőíti: ezeknek kétzkmá tnulóknk gyklti tudá kz nem md el záóvizg előtt álló, elméletben ugyn felkézült, de kétkezi munkábn é gykltbn má nem minden eetben ját gépézménök ziztenek tudáától, mápedig munkálttót főleg ez édekli! Az említett technikuk egyike nem véletlenül ét el 85 zázlék eedményt z Audi Hungi Mt Kft. felvételi teztjén Győben, cupán többéve gyklt hiányztt neki. Máik példként vendéglátá-idegenfglm zkmcpt emelhető ki: Ózd mellett például Szilvávád vendéglátóipi egyégeiben (köztük éttemekben vgy négycillg htelben) megfelelő zkmi tudáhz juthtnk z zt kmlyn vevő, édeme, külő megjelenéüke i dfigyelő pincé diákk, illetve má éettégivel i endelkező előként idén végző vendéglő diákk. Be kell látni, hgy zükég vn váltztták! tezi hzzá Zid Lázló, zkképző ikl igzgtóhelyettee. A finnzízá kédéén túl, htéknyág eléééhez, jó zkmunkák újbóli kinevelééhez nélkülözhetetlen z bbn édekeltté tett válllkzák ktív ézvétele, melyek így ká ját munkeőutánpótláukt i biztítni tudják. Több, ngy múltú zkm képzéét, édeklődé hiányábn évek ót nem ikeül indítni vábn, cökkenő létzámú tnulói közeg i váltzt képet mutt. A zkképzé átlkítááhz znbn, z éintettekkel tötént zkmi egyeztetéek útján kell megtenni fenti lépéeket, beleétve tövényi zbályzá nyújttt keetek megteemtéét i. Az állmilg finnzíztt felőkttái féőhelyek zámábn tötént váltzák nymán kttái endzeünkben felétékelődhet zkképzé zeepe. A keeett é jól fizető, gykn znbn betöltetlen álláhelyeke helyi munkeő kínált nem mindig megfelelő: Helyben eleve kevé ilyen vn, mi földjzi mbilitát, zz elvándlákt eedményezhet egy-egy égióbn. H pedig megfelelő zínvnlú képzé inc, eleve tnulni vágyók i elhgyják vát é nem tének viz képzé befejeztével. Egyzee vn jelen tehát munknélküliég é egye hiányzkmák elláttlnág. A tnúítványk é biznyítványk gyűjtée ugynkk nem jelent minőégi megldát hngztt el több helyi cég vezetőjétől zkmi knzultáción. A nulldik lépé má megtötént, flyttá zkmi téen közö édeke gzdágnk é gzdági zeeplőknek, illetve vánk, z tt élőknek egyánt. Albán Péte

7 Spt A VÁROS LAPJA júniu 1. IV. évflym 5. zám 7 Klubtöténelmet ítk Előzö jutttk be z OIK fináléjáb z Ózdi KC fitlji Fennállá án előzö juttt be z Ózdi KC fiú kézilbdcpt z Ozág Ifjúági Kup (OIK) döntőjébe. Szkál Gyögy együttee egyedüli NBI/B- cptként vett ézt Finl Fu-bn, hl előbb Bltnfüed, mjd helyztón Pick-Szeged ellen zenvedtek veeéget, ám kultuált játékukt Mgy Kézilbd Szövetég bnzéemmel jutlmzt. Az OIK elejtezői 2011 őzén kezdődtek el. Az Ózdi KC fitlji előként Hjdúbözömény tthnábn léptek pályá ztbn, mjd z NB I-e Mezőkövedet búcúzttták hzi könyezetben. A Blmzújvá ellen betegégek mitt egy eően ttlék együtte lépett pályá. Azt znbn má kk i látni lehetett, hgy ngyn tudnk egymáét küzdeni fiúk, é ez egygól győzelmet é negyeddöntőbe jutát jelentett Só Ákéknk. A legjbb négybe keüléét Vác vát mieinke. A Vái Sptcnkbn mintegy 300 néző buzdíttt cptt, mely endkívül elzántn é fegyelmezetten kézilbdázv győzte le ugynck mádztályú ellenfelét. Ezét édeme fgllkzni utánpótlá-neveléel. A áck vébeli ptembeként álltk hzzá minden mékőzéhez, é ngy ddál küzdöttek vlmennyi ellenfelünk ellen emlékezett viz négye döntőig vezető út Szkál Gyögy, cpt edzője. Megfgyv bá, de töve nem Ennek z ózdi kztálynk ez má nem z elő kimgló eedménye. Néhányn ikeeen működő gyemekbjnkágbn Bencze Tmá vezetéével má zeepeltek zág döntőben, de ifjúági zinten ez vlt zámuk z eddigi legkmlybb megméetteté. Az OIK végő állmááhz éve znbn Ftun elpátlt mieink mellől. A négye döntőt megelőző npkbn Szkál Mtin, cpt kpitány, egy hzi edzéen zlgzkdát zenvedett, é z elő zámú gólfelelőnek, Cépányi Gegőnek i megéült bkáj igz, z átlövő, bá bedgdt é beinjekcióztt bkávl, de válllni tudt játékt Dbn. A pech-zéi Bltnfüed elleni elődöntőben tvább flyttódtt. Szblc Gáb má mékőzé elején megéült, Knykó Dávid mádik félidőben dőlt ki ból. Ez má túl k vlt Dunántúlik ellen, kik fizikáli é mgági fölényüket kihználv végül 9 gólll biznyultk jbbnk z ÓKC együtteénél. Ngyn z vlt kívülől nézni fiúkt. A füediek ngybbk é eőebbek vltk nálunk, de mindenki ngy kál játztt, é míg bítuk eővel, ptibn tudtunk lenni velük nyiltkzt Vái Televízió ptműábn éült blzélő, Szblc Gáb. A bnzéemét Pick-Szegeddel kellett megküzdeniük Letál Mtinéknk. A éüléhullám következő áldzt Kóódi Kppány vlt, így többzöö mgy bjnk klub fitlji ellen z ddig keveebb játéklehetőégek kpó kézilbdázóknk i fnt zeep juttt. A mékőzé fgtókönyve kíétetieen hnlíttt Bltnfüeddel vívtt özecpáéhz. Az ÓKC küzdött, hclt, de végül fejet kellett hjtni ellenfele előtt. Keményen kellett bikózni mindkét özecpán, de ngyn élveztük z egéz tnát. Öülök, hgy idáig eljutttunk, úgyézem, itt em vllttunk zégyent. Vn miét dlgzni, vn hvá fejlődni. Jó lenne, h jövőben i lenne eélyünk hnló ikee, met egy ilyen tn mindenkinek kt lendít pályfutáán étékelte Dbn töténteket Cépányi Gegő. Megemelem klpm z egéz cpt előtt, büzke vgyk vlmennyi játékm. Amíg Bltnfüed, z FTC-PLER, vgy éppen Pick Szeged z zágból válztj ki tehetégeket, ddig mi hám ózdi iklá tudunk építeni. Egézen má köülmények é feltételendze között kézülhetnek, zinte kéz féfi játékkkl tlált mgát zembe mi fiúcptunk mndt tnát étékelve Szkál Gyögy. Nevek ntezben A Dbn megvívtt mékőzéeken több ózdi fitl i lyn teljeítményt nyújttt, mely z zág élmezőnyéhez ttzó klubk édeklődéét i felkeltették. A Bltnfüed é Pick-Szeged vezetői z ÓKC elnökégén keeztül ttják kpcltt z áltluk kizemelt játékkkl é zk züleivel, felvázlv nekik milyen lehetőégeket (ikl, kllégium) tudnk biztítni zámuk z átigzlá eetén. Egyik zemem í, máik nevet mndt tém kpcán cpt edzője, mjd hzzátette: nehéz zívvel engedné el fiit, de tiztábn vn vele, hgy nem állht fejlődéük útjáb. Hál Itennek znbn z Ózdi Kézilbd Clubnál jelenleg több lyn kztály i vn, kik hnló zép ikeeket éhetnek el jövőben é emélem felnőtt cptunk i előbb-utóbb viznyei égi fényét tette hzzá Szkál Gyögy. Az Ózdi KC OIK eedményei: Hjdúbözömény Ózdi KC Ózdi KC Mezőköved Ózdi KC Blmzújvá Ózdi KC Váci KSE Bltnfüed Ózdi KC Pick Szeged Ózdi KC Mi lez veled ózdi tekept? Szezett pnt nélkül eett ki Szupeligából féfi tekecpt 2010 őzén még hvátzági Splitben, mint Mgyzág hmdik legjbb cpt képvielte vá é Mgyzág zíneit z NBC Kupán, ebben zeznbn mékőzét em nyeve, pnt nélkül eett ki Szupeligából féfi tekecpt ben z Önkmányzt Okttái, Kultuáli é Spt Bizttág máfél millió fint támgtát zvztt meg klubnk, 2011/2012-e bjnki zezn gyenge eedménye mitt znbn ebből z özegből 500 eze fintt zált gémium. Alig két év ltt htlm váltzán ment át z Ózd Vái Féfi Teke Club felnőtt cpt, mennyből pklb juttt z együtte któbeében Rende Miklóék pttöténelmet ítk záltl, hgy bnzémeként záták Szupelig e idényét, így kiléphettek nemzetközi HIRDETÉS Az Ózdi KC ifjúági fiú kézilbd-cpt: Aztl Mtin, Cépányi Gegő, Cögő Zmb, Fk Rbin, Kvác Alex, Kó Dávid, Knykó Dávid, Kizi Mák, Kóódi Kppány, Letál Mtin, Só Ák, Szblc Gáb, Szkál Mtin, Vzlik Dávid, Wiliicz Ticián. Edző: Szkál Gyögy pnd. A hvátzági Splitben megendezett NBC Kupán 24 induló cpt közül végül kilencet ikeült megelőzniük mieinknek (Bilzek Gyögy, Bót Evin, Oz Itván, Kvác Cb, Rende Mikló, Juház Tib özeállítábn) é 15. helyen záták tnát úgy, hgy előtte z ózdi tekecnk átépítée mitt egyet em edzettek hzi könyezetben é Klk Ján i kénytelen vlt felhgyni egy időe z ktív játékkl, egézégügyi pblémái mitt. A e idény elő felének tekecnk átépítéének elhúzódá mitt vlmennyi mékőzéét idegenben játztt le z ÓVFTC. A téli átigzlái időzkbn fitl Stée Tmá Feencváhz igzlt é z előző zeznbn tpztlt cptegyég i megbmlni látztt. A bjnkágt végül hetedik helyen fejezte be z együtte é ezzel egy kzk lezáult. Bljó ányk Az elmúlt nyán Oz Itván, Ande Tmá, Juház Tib (mind Kzincbcik) é Bót Evin (külföldi munkválllá) i elhgyt klubt, helyüket pedig utintln fitlk (Kechne Péte, Hevé Kitóf, Btók Józef) é ptággl még ck imekedő játékk (Szimi Sánd, Cnádi Cb) vették át. Az ÓVFTC elnökége bizt bennmdá elééét tűzte ki célul cpt elé é z elő négy-öt fduló bebiznyíttt: vlóbn ezét i kell mjd hclni zeznbn. Idén ápili kideült: célt nem ikeült eléni. A iketelenég fitlk (Kechne é Hevé) kedvét zegte, téli zünetben egy zót em zólv hgytk itt minket. Rende Miklót kölcöndtuk egy fél éve Slgótjánb, Kvác Cb munkhelyi elfglltág mitt z idegenbeli özecpák nem tudtt velünk ttni, így tvzl több lyn mékőzéünk i vlt, mik edülőkú gyeekek játzttk felnőtt cptbn özegezte kieéhez vezető kk egyik legfntbb zegmenét Bilzek Gyögy játék-ügyvezető. Az ÓVFTC együttee mékőzéeinek döntő többégét 7-1, illetve 8-0 ánybn vezítette el. A cpt legeedményeebb játék Bilzek Gyögy vlt, ki megzezett 21 cptpntból tizenegyet tudht mgáénk. A fitlk közül Btók Józef nyújttt legjbb teljeítményt, hám mékőzéen tudtt pntfgó lenni. Mee tvább? A gyenge bjnki zeeplé mitt 2011/2012-e bjnkág felénél lemndtt tádlmi elnöki pztjáól Kvác Ime. Klk Ján új edzébe állt, de Rendehez hnlón ő i z Munkáci Nbet NB I-e Slgótján játékként tét viz z ózdi tekecnkb ( Nógád megyeiek két éve Ózdn játzák bjnki mékőzéeiket). Má z i kideült, hgy Bilzek Gyögy i felhgy játékkl é ügyvezetői teendőit em látj el jövőben. Mgánéletemben kiebb váltzá állt be, ezét hztm meg ezt nehéz döntét. Egymillió fintból egyébként em lehet Szupeligát cinálni, őt, ez z özeg z NB I-e i kevé jelentette ki Bilzek Gyögy, mjd hzzátette: jelenlegi játékállmánnyl z NB II elitá. Az Ózd Vái Féfi Teke Club 2005 ót vlt tgj Szupelig mezőnyének. Kieéével könnyen elképzelhető, hgy nem egy, hnem két ztállyl lejjebb kezdi el következő zeznt. Má h lez játék, ügyvezető, elnök é klub. Mi lez veled, ózdi tekept? M. N.

8 júniu 1. IV. évflym 5. zám Légy éen! Betekinté helyi cekézek életébe A bit hdeeg egyik tábnk, Ld Bden-Pwell f Gilwell jellemnevelő célztú lehetőéget kívánt nyújtni z utcákn lézengő, bndázó, kulc gyeekek zámá. Elhtázt, hgy jbb út teeli őket é póbálkzáát ike knázt. Ebből z igz meéből nőtte ki mgát cekézet, mely idén ünnepli 105. évfdulóját. Ennek z önkénte mzglmnk hgymányit őzi egy mknyi ózdi é hngnyi fitl. A gyeekek Bnyák Bél plébán é Ngy Lázlóné, Kiztin néni zányi ltt játítják el cekézélet lpjit... Hvá nyúlik viz hzi cekézmzglm kezdete é milyen fejlődéen ment keeztül? A világzete eltejedt mzglm ben jelent meg Mgyzágn. Ez egy önként válllt kötelezettég, mely jellemnevelő, közöégteemtő eővel bí. Plitikától mente, mindenki zámá nyittt zámzától, któl, nemtől, tádlmi é vgyni helyzettől, vllái felekezettől függetlenül. Az elő hzi cekézcptk különböző egyházközégekben kezdték meg működéüket ben pátplitik betilttt zevezetet, é z úttöőmzglm lépett helyébe. Jbb ötlet híján cekézet ngyn k elemét átmentették z új mzglmb, uházttól kezdve, jelvényeken át, z ői gyűléekig minden ebből eedt. Aztán peze nnk i vége lett... Ózdn milyen hgymányi vnnk mzglmnk? A endzeváltá htáá újindult cekézélet é 1989 őzén má Ózdn i Rejtvény vltk jelei ennek. A lelke önkénteek é z egyki cekéztiztek helyi efmátu gyülekezetben kezdték meg zevezeti munkát. Onnn indult el minden, de npjinkbn má Blyki ktliku egyházközég kötelékében működünk. Az elmúlt években kiebb-ngybb zünetek zkíttták meg flymt munkát, de ez leginkább bból fkd, hgy gyeekek felnőnek, elkeülnek é mindig nehezen jön öze egy újbb cpt. Tvly őzel kezdtünk új özevebuválódni, jelenleg 20 gyeek já mi ki közöégünkbe. Hgyn lett cekéztizt? 1989-ben keültem kpcltb z ózdi mzglmml é egy évvel kéőbb má egy uztii tiztképzéen vettem ézt. Az meiki-mgy cekézzövetég tiztjei vltk kiképzőink, kiktől engeteget tnultunk minden téen. Az Ebibeg melletti tábbn köülbelül 60-n végeztünk. Bizny, ennek má 22 éve... Óiái zeencém, hgy Bél ty, ki zintén cekéztizt zívvel-lélekkel egíti ezt munkát. Neki i ugynlyn fnt ez z ügy, mint nekem, é ezét tudunk igzán jól együttműködni. Gyekc Milyen fmábn zjlik helyi cekézek közöégi élete é milyen tudát játíthtnk el z egye lklmk án? A téli időzkbn hngnyi gyeekek jönnek be Ózd plébánián zjló fgllkzák, nyán pedig mi megyünk ki Hngnyb. Szmbtnként ttjuk z özejöveteleinket, célunk nemzeti é vllái hgymányk őzée, áplá. Az éve tnnyg ngy éze i eől zól. Az idlmi, töténelmi, népjzi imeeteken túl kt bezélgetünk z ünnepekől, jele lklmkól é ngy hngúlyt kpnk z úgynevezett pktiku infmációk i. A tűzká, téképézet, cillgázt, titkíá, mze-jelek megtnulá mind-mind vnzó tém gyeekek zámá, különöen kk, h mindezeket gykltbn i kipóbálhtják. Leginkább tábzák án nyílik lehetőégük ee. Kábbn Dmházán zeveztünk ilyen lklmkt, de idén Sjópüpökibe vizük gyeekeket. Az ttni plébáni, é temézeti könyezet különöen jó lehetőégeket kínál. A gyeekek má lig váják z éjzki ptyázákt, klndkt, tábtűz hngultát. Milyen elvek zeint él egy cekéz é milyen fkzti vnnk ennek z életfmánk? Minden cekéz elméleti kiképzéen megy át, ezt követi gyklt, vizgák é z ünnepélye fgdlmtétel z egyházközöég előtt. A jelmndtunk így hngzik: Iten, hz é z embeták zlgált! A cekéz életfm lényege z, hgy hűek mdjunk ehhez fgdlmunkhz. A 6-10 év közötti gyeekek kicekézek, ők ág nykkendőt vielnek. A év közöttiek cekézek, z ő zínük zöld. 14 év felett vekól bezélhetünk, kik züke nykkendőt kötnek nykukb, 30 feletti öeg cekézeké pedig bn zínűe vált. Báki, bámik bekpclódht mzglmb, zeetettel váunk minden édeklődő zülőt é fitlt. Ez lyn, mint egy ngy clád. A tdíció, közöégi zellem, z együtt megélt, átélt eemények kötnek öze minket. Ez mtni cptm i ügye, átemett gyeekekből áll. Játék fmábn zívják mgukb tudát. Ngyn öülök, hgy cekézet kpcán ézeei lehetek z életüknek, é bízm benne, hgy ők i kelleme ézéekkel emlékeznek mjd viz z együtt töltött időe. Kvác Kiztin Ktztófvédelmi ifjúági veeny Tizújvábn keült megendezée B.-A.-Z. megyei tűzltónp é ktztófvédelmi ifjúági veeny megyei döntője. Az ózdi Józef Attil Gimnázium 5 tnulój vett ézt ebben helyi fdulóbn. A cpttgk Bbik Júli, Hjdú Ágne, Pál Zmb, Tóth Dániel, Jóná Ptik. A tnulók ezt ikeeen megnyeték ez áltl bejutttk megyei veenye. Ózdn Ppvicné Albet Minn vlt felkézítőtnáuk ktztófvédelmi imeetekből, Pál Tib előegélyből, tűzltóág, pedig gyklti ézek eljátítáábn egített fitlknk. A flymt felkézülének közönhetően z ózdi TÚLÉŐK cpt B.-A.-Z. megyét képvielhették Győújbátn z Ozág Ktztófvédelmi Ifjúági veenyen, hl z elő tíz legjbb közé bekeült L Vízzinte: 1. Az ORIFLAME zlgenje. 16. Hóból víz lez. 17. A ézgyátá mellékteméke. 18. Tüzéégi lőfegyve. 19. Mgm. 21. Angl tövény,... f Pliment. 22. Angl zínéznő vlt, Flyt. ztból. 23. Rli útzkz. 24. Eich Kätne... é detektívek. 26. Játzd új,...! filmcím. 28. Özönvíz hjó. 29. Ken Lch 1969-e filmje. 30. Cukbeteg. 32. Rétág htái! 33. Meglepeté indultzv. 34. Réten, legelőn nő. 35. Semmik! 37. A Nilu német neve Cee, meiki zínéznő. 40. A mtninál kábbi. 42. Vízözön. 43. Telítetlen gőz! 44. Regény eleje! 45. Szilád nyg pítáát végzi. 52. Kígyó, v tezi. 53. Evlúció kezdete! 55. Thed becézve. 56. Céline...,többzöö Gmmydíj énekenő. 57. Fekete Itván gólyáj. 58. Régi pnyl hzméték. 60. Az ión nyelvjáá göög neve. 62. Spnyl öviden. 63. Pékáu. 64. Metelógii jelenég, mely zivt időben léphet fel. 67. Kedve, báj. 69. Vllái névdó helyzíne. Függőlege: 1. Kellemetlen ügy ézee lez. 2. Emlőben temelődik zületé után. 3. Tkk káty lpj. 4. Ndág éze. 5. Ném lvg! 6. Helyg, -e páj. 7. Vizenyő dgnt. 8. Szppn mák. 9. Egyenlő ézben. 10. Ló húzz. 11. Juttttk. 12. Rómi Óváy... Józef, újágíó ( ). 14. Előtgként együtt, egyzee. 15. A legkeveebb gólt kpó kpunk jáó díj. 20. Nikkel é bó vegyjele. 24. Béci tjá! 25. Düenmtt zínműve, Angyl zállt... Bbilnb. 27. Fűzenövény. 30. Szőlőhegye vezet. 31. Bn..., páizi közöné. 34. Szezel ízeített, jege limnádé. 36. Ady Ende műve, Szeetném... zeetnének. 37. Még fejlődik. 39. A zeb Ftun. 41. Abcúg! 43. Spnyl vitlá hjó zázdbn. 46. Német jáá é zékhely. 47. A helye cp. 48. Ameiki kimiíó ( )... McBin. 49. Szeb vá. 50. Ukán nemzeti tánc. 51. Melleleg:... pnt. 52. Ameiki zínéznő... Steep. 54. Szg, illt. 57. Szeencejáték tep; gy táági tánc. 61. Szeged egyik fele! 63. Póki lkój. 65. Av zélein! Gec, pnyl fetőművéz. 68. Felületée. Kézítette: Deencényi Bél Beküldendő zekeztőég címée (3600 Ózd, Bói út 2., e-mil: zdimedi.hu), vgy bedbhtó z épület bejátánál elhelyezett ptládáb vízzinte 1. é 70. k megfejtée. Beküldéi htáidő: júniu 14., cütötök, 24 ó. A bíték vgy levelezőlp kéjük áíni: keeztejtvény. A helye megfejtét beküldők egyike, egy 2000,-Ft étékű cáplái kezeléel é egy 2000,-Ft étékű temékcmggl lehet gzdgbb ORIFLAME zpnz pnt feljánláából. Nyeteünk z jándékkt z Ózd, Vköz 1. zám ltt z Oiflme idájábn veheti át. Az előző ejtvény megfejtée: Őült divt, divtőülteknek! Nyete: Béd Ján (Ózd) É! 39 S Kedve Gyekőcök! Kelleme kiándulá buzdítlk benneteket. Köbepillntunk Budpeti Álltketben, mely záz évvel ezelőtt hzú átépítéi munkáltk után nyittt meg új kpuit z édeklődők előtt máju 20-án. Induljunk együtt z álltketi étá! Milyen vlt Budpeti Álltket 100 évvel ezelőtt? Mgyzág elő álltketje uguztu 9-én nyittt meg kpuit. A közönég ekk cknem ötzáz különféle álltt láthttt ketben tizenegy ngybb é zám kiebb álltházbn, vlmint elkeített, nyílt füve téen z álltállmány mintegy kéteze egyedet zámlált. Megcdálhtták vendégek vízilvt, má kk i itkágnk zámító zumáti zvút. A különlegeégek közé ttztt öénye hngyáz, cimpánz é z ngután, z zlánfók, vízidiznó, pettye zv, nilgu ntilp é fehéfkú gnú i. A medvéket zám fj képvielte: bnmedve, jegemedve, bibál, övömedve, mlájmedve, é leffentyű (jk) medve. Egy- é kétpúpú tevék étálgttk z álltketben, bemuttá keült z elefántk mindkét fj. Sjn zázd végén gndtln gzdálkdá következtében z intézmény tönkement, z álltket bezát kpuit. Ngy nemzeti özefgánk, k jó zándékú embenek, dmányzónk közönhetően teljeen újjáépített álltket máju 20-án új kitát kpuit ngyközönég előtt. Nemck álltk éltek z álltketben, hnem növények i, hizen pkt z átépíté án vlóág bétummá lkíttták át. Ezét hívták ketet kk é m i Állt- é Növényketnek. Álltkeeőben Jelenleg Fővái Állt-é Növényketben 964 fj, cknem nylceze egyede él. A lkókt táplálkzáuk zeint hám cptb lehet lni: növényevők, vegye- vgy mindenevők é gdzók. A legtöbbet z elefántk eznek: npnt egy-egy állt ká mázányi zöld lucenát, zénát, ágépát, lmát, főtt izt i elnyelhet. Édekeégképpen eláulk néhány dtt ól, miből mekk mennyiéget fgyztnk évente lkók. Almából kg, bnánból kg, kiwiből db, ágépából kg, feje látából fej, cöve kukicából db, izből 6050 kg, nye húból kg, mielit nye húból kg, z ö u z e b m ó á f b t t b i i b ny á n ó l k l v z v heingből kg, tücökből 104 é u m k e m u g ú 200 db, ákából db vlt z éve fgyztá, é lit ny e j m n g u/ú z m t nem telje! A betűhálóbn z álltketben láthtó álltk közül lpul e v d ú f ó k t b néhány neve. Tláljátk meg őket! e z u i k á t p A fennmdó betűk özekáávl megtudhtjátk, hgyn nevezték ziáft égen. h t n gy á z j á n n ü j l t í Állti töténelem Kíváncik vgytk á, hgyn é hl jöttek léte z elő lyn ketek, hl álltkt ttttk? Rége-égen, több eze éve, z óki Mezptámiábn, Egyiptmbn é Kínábn ck z ulkdóknk vltk lyn ketjeik, hl különlege álltk leltek tthn. A távli Kínábn Tudá Ketjének nevezték cázá álltkbn é különlege növényekben gzdg ketjét. A középkbn z ulkdók előzeetettel ttttk vdálltkt, különöen lynkt, melyek mezi világézekből zámztk. Az egyzeű embeek peze ezeket z álltkt nemigen láthtták. A középki Mgyzágn egztiku álltk ttáá i vlt péld: III. Bélánk tevéi vltk, I. Ljnk zlánj. A legtöbb egztiku állt vlózínűleg Mátyá kiálynk vlt: két zlánnl i büzkélkedhetett, emellett egztiku mdkt, például ppgájkt i tttt. Az Álltket léteítéét megelőző időkben vándcikuzk állteegletei nyújtttk lehetőéget, hgy z embeek megcdálhnk egy-egy egztiku álltt. Megfejtéként küldjétek be küldjétek be megtlált álltneveket! Beküldéi htáidő: júniu 14. Megfejtéeiket z ÓMI Vái Könyvtá Ápád vezé úti Fiókönyvtáábn dhtjátk le. E-mil: Az nyák npi veek helye páítá: 1-f, 2-e,3-d,4-c,5-,6-b. A hibátln megfejtét beküldők közül Adzki Rlnd nyet jándékkönyvet. Gtulálunk! Kézítette: Cázá Év

Iskolánk is elnyerte a Mentoráló intézmény címet

Iskolánk is elnyerte a Mentoráló intézmény címet Ikolánk i elnyete a Mentoáló intézmény címet Újzázi Vöömaty Mihály Általáno Ikola a TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 KÖZNEVELÉS AZ ISKOLÁBAN kiemelt pojekt keetében a Központ által fenntatott közneveléi intézmények

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DBRC Megyei Jgú Várs Önkrmányztánk K Ö Z L Ö Y 2006. évi 20. szám 2006. nvember 22. T A R T A L M J G Y Z É K Szám Tárgy ldl A KÖZGYŰLÉS HATÁRZATAI 234/2006. (X. 26.) Ö.h. A Debreceni Vgynkezelő Zrt. részvényének

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

l. számú előterjesztés

l. számú előterjesztés Budpest Fővárs X. kerület Kőbányi Önkrmányzt Alplgármestere l. számú előterjesztés I. Trtlmi összefglló Előterjesztés Képviselő-testület részére Kőbányi Sprtegyesületek és Sprtszervezetek Szövetsége 2013.

Részletesebben

AMagyar és a Horvát Királyság

AMagyar és a Horvát Királyság Identitáok 16 17. zázdbn Aquilei Gdo Tiezt Cpoditi Umgo Klgenfut K i n t i i H e c e g é g Göz Gófág Cittnov Penzo Rovigno E L E V Pul A d i Peden K v E C N i - Fiume Bucci Ce Oeo I Libch K j n i H e c

Részletesebben

SÁRVÁR KÖZPONTI AKCIÓTERÜLETÉNEK ELİAKCIÓTERÜLETI TERVE

SÁRVÁR KÖZPONTI AKCIÓTERÜLETÉNEK ELİAKCIÓTERÜLETI TERVE Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve SÁRVÁR KÖZPONTI AKCIÓTERÜLETÉNEK ELİAKCIÓTERÜLETI TERVE Gyır-Sárvár, 2008. máju 1 Sárvár Központi Akcióterületének elıkcióterületi Terve KÉSZÜLT SÁRVÁR

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Döntési lista 1. számú módosítása - 5. tánc altémára vonatkozóan (3416/14.) Módosítás: lemondások

Döntési lista 1. számú módosítása - 5. tánc altémára vonatkozóan (3416/14.) Módosítás: lemondások Döntéi lit. zámú módoítá 5. tánc ltémár vontkozón (/.) Módoítá: lemondáok támogtá Ft Megjegyzé/Módoítá Elért pontzám támogtá ltém: á tánc: megvlóítá helye: zékhely. á Péci Nemzeti Színház á Tánczínházért

Részletesebben

Ara 2 0 fillér. ma is várnak é s v á g y a k o z azon. rába! 5. napsugara, szociális érzékkel kezelik a lakosság ü g y e s - b a j o s d o l g a i t.

Ara 2 0 fillér. ma is várnak é s v á g y a k o z azon. rába! 5. napsugara, szociális érzékkel kezelik a lakosság ü g y e s - b a j o s d o l g a i t. VI. évflym 52 zám A 2 0 fllé. L Ú m Z T F. S I AR : gz éve 0 ('. í) ' egyedéve Kmám, 1932- decembe 24. SZRKSZTŐSÉG 2-5< I '. g y e /.n 20 ( l. Vlelő /.tkeztö: PATHÓ GYULA Kmám, KIADÓHIVATAL: I g m á n

Részletesebben

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56.

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56. Érdekérvényesítő (lbbi) szkreferens képzés Kdlányi Jáns Főiskl Budpesti Okttási Közpnt (Budpest, XIII., Frngepán u. 50-56.) A Kdlányi Jáns Főiskl mgyrrszági munkerő-pici kereslethez igzdv, z állmilg elismert

Részletesebben

ELASTO - LINE I. Vasalatlan saruk

ELASTO - LINE I. Vasalatlan saruk ELASTO - LINE I. Vltln ruk Trtlomjegyzék Beezeté Sruk zerepe mgépítében 1. Méretezéi lki tényezők Vltln, pontzerű, ngyteherbíráú elztomer ruk. Igénybeételek zámítá ELASTO-N1 é -N Termékleírá műzki prméterek

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

s/crkt-szíő: vilizáció áldozatokba kerülő számos alkotása é s ezekre a tartó falalakra felépíthető kultúra kupolája. Ha mindenki teljesiti

s/crkt-szíő: vilizáció áldozatokba kerülő számos alkotása é s ezekre a tartó falalakra felépíthető kultúra kupolája. Ha mindenki teljesiti V. é v f o l y m 52. z á m A 20 fillé. K o m á o m, 1933. d e c e m b e 30. O ELŐFIZETÉSI ÁR :. v tó t e 10 p. 5 í\ SZERKESZTŐSÉG Negyedéve 2»50 P. Egye z.j-.in á 20 flii. Felelő /ckt-zíő: PATHÓ Megjelenik

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

29. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam

29. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam l = 8 5 = d = 6 X C U 9. Mikl Sándr Orzág ehetégkuttó Fizikereny I. frduló feldtink egldá feldtk helye egldá xiálin ntt ér. jító tnár belátá zerint nt z itt egdttól eltérő frábn i felzthtó. Egy-egy feldtr

Részletesebben

Cse resz nyés le pény

Cse resz nyés le pény HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Sütési idô: 35 perc Cse resz nyés le pény 75 dkg fe ke te cse resz nye 6 to jás 12 dkg cu kor 2,5 dl tej 10 dkg liszt 2 dkg vaj 1 kés hegy nyi só Mos suk

Részletesebben

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok (Oktatási és Szakképzési Kollégium második pályázati forduló)

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok (Oktatási és Szakképzési Kollégium második pályázati forduló) Ukrajnai zervezetek által benyújtott pályázatok (Oktatái é Szakképzéi Kollégium máodik pályáz forduló) 4.1. Magyar nyelven i oktató ukrajnai felőfokú oktatái intézmények működéének é infratrukturáli fejleztéének

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

hajlító nyomaték és a T nyíróerő között ugyanolyan összefüggés van, mint az egyenes rudaknál.

hajlító nyomaték és a T nyíróerő között ugyanolyan összefüggés van, mint az egyenes rudaknál. 5 RÚDELADATOK 51 íkgörbe rudk Grhof 1 -féle elmélete íkgörbe rúd: rúd köépvonl ( ponti ál) íkgörbe e P n e t Jelöléek: A köépvonl mentén pontokt ívkoordinátávl onoítjuk Pl P pont A P pontbn (P pontho trtoó

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Gyakorló feladatsor 9. osztály Gykorló feldtsor 9. osztály Hlmzok. Sorold fel z lábbi hlmzok elemeit! ) A={ legfeljebb kétjegyű 9-cel oszthtó páros pozitív számok} b) B={:prímszám, hol < 7} c) C={b=n+, hol nϵz és- n

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Karacsonyt. Kellemes. és boldog uj evet. 829 Ft/db. Ft/Kg. 879Ft/db. Coca-Cola, Fanta narancs. Törley pezsgő. kométa vendégváró sertés virsli*

Karacsonyt. Kellemes. és boldog uj evet. 829 Ft/db. Ft/Kg. 879Ft/db. Coca-Cola, Fanta narancs. Törley pezsgő. kométa vendégváró sertés virsli* 015 I decembe 1-31-ig E Kelleme Kcony é boldog uj eve Coc-Col, Fn nnc Coc-Col, Fn nnc 1,75 l, 171 /l Coc-Col HC Mgyozág Kf. /db ámely ké plck 1,75 l Coc-Col emék váálá eeén. O Töley pezgő** db emék vááláko

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

A r a 20 f i l l é r. rdclos szerkesztő: P A T H Ó GYULA

A r a 20 f i l l é r. rdclos szerkesztő: P A T H Ó GYULA V. é v f l y m 23. z m z éve Féé l íe A 20 f l l é. t «)! \J! SI AU ; 10 V. egyedéve Kmám, 1933. j ú n 10. S Z R K S Z T Ő S É G ÉS KIADÓHIVATAL: J :. 0 P. 3 '. gye zm á 2U tlt. Megteltnk mnden zmbtn.

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Görögország busszal SZÁLLÁSHELYEK. május június július augusztus szeptember A B B C D E F F F F F F F E D C C B A

Görögország busszal SZÁLLÁSHELYEK. május június július augusztus szeptember A B B C D E F F F F F F F E D C C B A Görögorzág buzal NEA PLAGIA UTAZÁS Autóbuzal Budapet-Keckemét-Kikunfélegyháza-Szeged-Nea Plagia-Szeged-Kikunfélegyháza-Keckemét-Budapet útvonalon Felzállái lehetőégek (felár nélkül): Budapet, Keckemét,

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

termében talált az idén u j o t t h o n r a a szeretetkonyha, h o l az összes segítségre szoruló gyer

termében talált az idén u j o t t h o n r a a szeretetkonyha, h o l az összes segítségre szoruló gyer X. évfolym 17. z á m 20 fillé Komáom, ápili 23. E L Ő F I Z E T É S I R E g é z éve Féléve 10 P. 5 P. Negyedéve 2'50 P, E g y e z á m á 20 HU. Megjelenik minden gy eemények z o m! édágábá keültünk. E u

Részletesebben

adott egy nemnegatív c(u, v) kapacitás. A gráfnak kitüntetjük két pontját: az s termelőt és a t fogyasztót. Ekkor a (G; c; s; t) négyest hálózatnak

adott egy nemnegatív c(u, v) kapacitás. A gráfnak kitüntetjük két pontját: az s termelőt és a t fogyasztót. Ekkor a (G; c; s; t) négyest hálózatnak 1. Hálózi olymok Diníció: Lgyn G = (V, E) gy irányío grá, mlynk minn (u, v) élén o gy nmngív c(u, v) kpciá. A gránk kiünjük ké ponjá: z rmlő é ogyzó. Ekkor (G; c; ; ) négy hálóznk nvzzük. Szmléléképpn

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

Jelek és rendszerek 2.

Jelek és rendszerek 2. Jelek é rendzerek.. Jelek oduláció é deoduláció - nlóg oduláció... Cél Inforáció oábbíá elekroniku elek egíégéel. nlóg oduláció eeében oábbíndó inforáció egy nlóg el (pl. bezéd, zene, b.), elynek inél

Részletesebben

1 2 1 6032 Nyárlőrinc Kossuth Lajos utca 16 380/1

1 2 1 6032 Nyárlőrinc Kossuth Lajos utca 16 380/1 Helyhez kötött-e? Megye: 3 Település: 23056 Település : Nyálőinc Az önkományzt tözs: 15338253 1726 Jelentés (z Nyálőinc önkományzt áltl nyilvánttott bejelentés- és működésiengedély-köteles keeskedelmi

Részletesebben

Síkbeli csuklós szerkezetek kiegyensúlyozásának néhány kérdése

Síkbeli csuklós szerkezetek kiegyensúlyozásának néhány kérdése íbel culó zeezete egyeúlyozáá éáy édée íbel culó zeezete egyeúlyozáá éáy édée DR BENKŐJÁNO gátudoáy Egyete Gödöllő Mg Gépt Itézet gyoozgáú gépzeezete tevezéée foto lépée z egyelete, ezgéete üzeet bztoító

Részletesebben

LVÉNY. SZERE Kft. 598/599

LVÉNY. SZERE Kft. 598/599 L RE 598/5 IITEL K I R I B GÖ n.hu v l n.hu v l EL RI KIIT I B GÖ EIFIKÁIÓK: Tlj fut. típu. Δp mx.: b HZNÁLT: Koóív köh indn köön foldk tbn. x. Hőmklt Átl: 0. x. Nomá Átl: 1 b DN-i 10 b fltt ÁLZTÉK: Rthtó

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: / 8 / 8 / / TEL L E 1 P O P LS ÉZ GO t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: Spcifikációk: nok: DN 1/8" " üő Bő BSP C 10 C 0 b (DN 1"i) Záhtó k tömít EPD Oűű Tj fut Sá TEL P O P S SC 88 1 YÓ SPECFÁCÓ: pi

Részletesebben

EGYENLETTEL MEGOLDHATÓ SZÖVEGES FELADATOK

EGYENLETTEL MEGOLDHATÓ SZÖVEGES FELADATOK EGYENLETTEL MEGOLDHATÓ SZÖVEGES FELADATOK 1. Béla zebében 20 é 50 Ft-o pénzérmék vannak, özeen 24 db, értékük 720 Ft. Hány 20 é ány 50 Ft-o pénzérméje van? 2. Béla zebében 10 é 20 Ft-o pénzérmék vannak,

Részletesebben

bevezető...1 lépcsőház fogalmak...5 lépcsőkar fogalmak...8 lépcsőfok fogalmak...10 orsótér fogalmak...12 korlát-mellvéd fogalmak...18 szerkezetük szerinti típusok...35 formájuk szerinti típusok...45 anyaguk

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lakiteleki Torna Egylet 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Lakiteleki Torna Egylet A kérelmező zervezet rövidített neve: Lakiteleki Torna Egylet 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 21

Részletesebben

Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Automatika Intézet. Félévi követelmények és útmutató VILLAMOS GÉPEK.

Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Automatika Intézet. Félévi követelmények és útmutató VILLAMOS GÉPEK. Budpeti Műzki Főikol Kndó Kálmán Villmomérnöki Főikoli Kr Automtik ntézet Félévi követelmények é útmuttó VLLAMOS GÉPEK tárgyból Villmomérnök zk, Villmoenergetik zkirány, Távokttái tgozt 5. félév Özeállított:

Részletesebben

34.8 MFt 68.3 MFt 71.4 MFt. 19.7 MFt 28.9 MFt 29 MFt. 1.1 MFt 1.8 MFt 2.5 MFt. 12.3 MFt 2.5 MFt 3 MFt. 2 MFt 3.1 MFt 3 MFt. 32 MFt 37 MFt 37 MFt

34.8 MFt 68.3 MFt 71.4 MFt. 19.7 MFt 28.9 MFt 29 MFt. 1.1 MFt 1.8 MFt 2.5 MFt. 12.3 MFt 2.5 MFt 3 MFt. 2 MFt 3.1 MFt 3 MFt. 32 MFt 37 MFt 37 MFt Ügyiratzám : be/sfphp03-5604/2014/mlsz 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodáának é 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)

Részletesebben

A VARÁZSECSET rajzszakkör eredményei a 2012/ 2013-as tanévben

A VARÁZSECSET rajzszakkör eredményei a 2012/ 2013-as tanévben A VARÁZSECSET rjzzkkör eredményei 2012/ 2013- tnévben 1. Az Autómente np lklmból Mozdulj jó irnyb! címmel hirdetett rjzplyztot Nemzeti Fejleztéi Miniztérium. Szkkörünk tgji zmo rjzot küldtek be verenyre,

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kesztölci Sportegyesület

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kesztölci Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Keztölci Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Keztölc SE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1073 Áfa levonára

Részletesebben

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ. Egy kerékpáro zakazonként egyene vonalú egyenlete ozgát végez. Megtett útjának elő k hatodát 6 nagyágú ebeéggel, útjának további kétötödét 6 nagyágú ebeéggel, az h útjának

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2015. jnuár 22. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Cserépváraljáért Alapítvány szállást hirdet. 10 szobás, minden szobában fürdőszoba. Szobák:

Cserépváraljáért Alapítvány szállást hirdet. 10 szobás, minden szobában fürdőszoba. Szobák: Cserépvárljáért lpítvány szállást hirdet. 10 szobás, minden szobábn fürdőszob. Szobák: - 2 db 2 ágys - 1db mozgáskorlátozott - 4 db 4 ágys - 2 db 6 ágys z ágyk számát érkező csoportokhoz tudjuk igzítni.

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pannonhalma Sportegyesület

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pannonhalma Sportegyesület Ügyiratzám : be/sfphp01-5852/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Pannonhalma Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: PHSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K HÜBNE Tervező FT Munkszám: / Pés, Mogyorós köz. /- SZÉESFEHÉVÁ I S Z A I É S Ő Ö S I U T C A I I S E T E T E L E P Ü L É S E N D E Z É S I T E V E (ZÁÓVÉLEMÉNYEZÉSI DOUMENTÁCIÓ) HÜBNE Tervező FT Munkszám:

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

Erős megpróbáttsi májusi esőt a magunk ere jéből előteremteni nem t u d j u k, az egek csatornáit e m b e r i kézzel, mesterséges uton

Erős megpróbáttsi májusi esőt a magunk ere jéből előteremteni nem t u d j u k, az egek csatornáit e m b e r i kézzel, mesterséges uton VK évflym 9. zám Ár 20 fllér. LŐFIZTÉSI géz Félév evrt 0 P. 5 P. Mgjrlenk SZRKSZTŐSÉG ÁR : egyedév 2 5 0 P. gye zm á r 20 f). mnden Kmárm, Pélel zerkeztő: PTHÓ gzdág életünk krán beközöntött ká nkl h ő

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működééről zóló zerződé 107. é 108. cikkének a cekély özegű támogatáokra való alkalmazááról zóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyközségi Sportklub Sárosd 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Nagyközégi Sportklub A kérelmező zervezet rövidített neve: NK SC 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 1039 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Ügyiratszám : be/sfphp03-7048/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Encsencs Sportegyesület

Ügyiratszám : be/sfphp03-7048/2014/mlsz 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Encsencs Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Encenc Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Encenc SE. 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 216027 A kérelmező

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

A rendszeres szociális segélyezettek helyzetének 2009. 10. 16-i adatok alapján történő elemzése

A rendszeres szociális segélyezettek helyzetének 2009. 10. 16-i adatok alapján történő elemzése 1. ú elléklet A endee cili egélyeettek helyetének 2009. 10. 16-i adatk alapjn töténő eleée S Megneveé Rendee cili egélyben éeülő Léta (a+b+c) 29 a egéégkdtt 5 b 55. életévét betöltötte 20 Köfglalktatban

Részletesebben

9 7 0 0 Szombathely. Hajmási Milán Elnök. Hajmási Milán

9 7 0 0 Szombathely. Hajmási Milán Elnök. Hajmási Milán 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: A kérelmező zervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodái formakód: 521 3 Tagági azonoítózám 3248 Grundball Profi Foci Club Grundball PFC Áfa

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT Csk kkor nyis ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tusz megolni, nem j, folyts következő felttl! Okttási Hivtl

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: É SZR 11 P SZ RKZ SŐ SZ D - R D S t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: Spcifikációk: nok: D 1/2"-tő "-i ő SP 0 C 5 C 11 b (D 1"-i) indn áábn bpíthtő p Inox űő on ütköő R há P 11 SZ RKZ SŐ SZ D - SDR UJDOSOK:

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

Izsáki Sárfehér SE ISSE

Izsáki Sárfehér SE ISSE 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Izáki Sárfehér SE A kérelmező zervezet rövidített neve: ISSE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt költégek

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

KIS VASÍMAPI ÚJSÁG. HORYÁTH MIHÁLY. czimü ifjúsági képes hetilap 1874-dik évi folyamára.

KIS VASÍMAPI ÚJSÁG. HORYÁTH MIHÁLY. czimü ifjúsági képes hetilap 1874-dik évi folyamára. VASÁRNAPI ÚJSÁG 32 Lgtjdlmbb kép htilp, niindktniü ifjúág zm Előfiztéi fölhívá KIS VASÍMAPI ÚJSÁG XXI ÉVFOLYAM 1874 2 SZÁM ISC^Tljn mgjlnt*&m Fnkiin-táult" mgy idlmi intézt kidáábn (Budpt, gytm-utcz 4-dik

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA 9 MÉRÉEK A KLAZKU FZKA LABORATÓRUMBAN TERMOELEKTROMO HŰTŐELEMEK VZGÁLATA 1. Bevezetés A termoelektromos jelenségek vizsgált etekintést enged termikus és z elektromos jelenségkör kpcsoltár. A termoelektromos

Részletesebben

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja MTM Hungári Egyesület MTM Világszerte htékonyság stndrdj Képzi kínált 2011/2012 KÖLTSÉGEK ELKERÜLÉSE KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HELYETT A Methods-Time-Mesurement (MTM) z időszükségletmeghtározás világszerte legszélesebb

Részletesebben

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára PnnoninNtureNetwork: 4 nemzeti prk, 10 ntúrprk életminőség turizmusbázis nyugt-pnnon térség számár Nyitórendezvény Kőszegen z Írottkő Ntúrprk Látogtó- Képzőközpontjábn A Csodbogyós-cseppkőbrlng Bltonedericsen,

Részletesebben

Ö ť őł ó ó Í Í ö ő ü ő ü Í ő Ĺ ő ö ö ę ö Í ő ü ő ó ú ö ó ó ť ü ő ó ó ö Ĺ Ú ö ö ę ő Ĺ ł ü ő ę ę ő ę ü ö ę ö ő ę ü Ĺ ő ü ő ő ö ó ę ö Ĺ ö ó ö ź ü ü ü ó ó ó ó ü ę ü ő ő ü ü ö ó ó ó ó ő ö ó Á ö Á ť ł ő ü ü

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben