XIV. Ózdi Napok. Visszatekinto. Hősök Napja június 1. IV. évfolyam 5. szám Első hely. Városunkba látogatott Pálffy István

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XIV. Ózdi Napok. Visszatekinto. Hősök Napja. 2012. június 1. IV. évfolyam 5. szám www.ozdikorkep.hu. Első hely. Városunkba látogatott Pálffy István"

Átírás

1 2012. júniu 1. IV. évflym 5. zám Viztekint Múltunkt, gyökeeinket nemck imeni édeme, hnem emlékeznünk i á. Ennek gndltnk jegyében indítjuk útjá Viztekintő vtunkt, melyben Ózd töténetéhez, é 2012-e évhez kpclódó jubileumkt elevenítünk fel. z Immá 35 éve flyik tnítá Vvá Úti Áltlán Iklábn. Ennek jgelődje vlt égi vvái ikl, melynek épületében mt Fóum üzletház működik. A m hznált épületet nvembe 3-án vtták fel, melyet dmbzti viznyk figyelembevételével Hváthné B Mái tevezett. Az eedetileg 16 tnteme ikl 1000 négyzetmétee lpteületű tncnkkl, főzőknyhávl é étteemmel i endelkezik zeptembeétől pedig z ikláhz ttzik z egyki munkügyi közpntból kilkíttt Tehetégfejleztő Közpnt i. Az épületben z idák é kizlgáló helyiégek mellett fgllkzttóé fejleztőzbákt lkítttk ki. XIV. Ózdi Npk Elő hely Elő helyezét ét el kilenc éve Hváth Mtin klziku zene ktegóiábn Rjkó- Tlentum Kiebbégi Művézetkttái Intézmény zág, zenei tehetégkuttó veenyén máju 19-én, Budpeten. A Bdbóti Közeti Áltlán Ikl hmdik ztály tnulój zngán muttt meg tehetégét két elődábn, mg mögé utítv jóvl időebb é tpztltbb veenyzőket i. A fitl tlentum cupán két éve zngázik, é egy éve z ózdi Ekel Feenc Tgikl növendéke. zaz kttánál mdv jele évzám z idei Bem Úti Áltlán Ikl életében i. A 12 tnteme intézményt 1982-ben dták át, mely 800 tnuló ézée kézült. A Btók Bél utcábn 1942-ben épült z egyki Plgái Ikl z pácák épületével tól Btók Bél Áltlán Ikl néven, mint ktliku intézmény látt el könyék gyemekeinek kttáát. Az épületben temek mellett 5 elődó, 5 zetá é egy 300 négyzetmétee tnteem i helyet kptt. Az ikl 2011 zeptembeétől II. Ján Pál Ktliku Áltlán Iklként flyttj működéét. Váunkb látgttt Pálffy Itván A Mgy Televízió jól imet egyki művezetője, Pálffy Itván látgttt váunkb múlthét zedán. A jelenleg plitiki életben tevékenykedő médizkembe vái Fidez é KDNP meghíváá töltött el egy ttlm npt Ózdn, hgy megtekinte helyi fejleztéeket é tájékzttát djn z zág plitik ánk, ózdik i vntkzó kédéeiől. Ninc má helyi é nemzetközi plitik. Ami világbn töténik, z gykltilg öt pec múlv Ózdn i éezhető vélekedett Pálffy Itván, zággyűléi képvielő z Ózdi Vái Televízió munktáánk z zág é helyi plitiká vntkzó kédéeie. A Ozággyűlé Kultuáli- é Sjtóbizttágánk jelenlegi lelnöke káck tvly, idén i ézt vett Fidez é KDNP helyi zevezeteinek közö tggyűléén, vlmint médizkétőként tvábbképzét tttt Vái Televízió munktáink. A Keezténydemkt Néppát fkcióvezetőhelyettee váunk plgámeteével, Füje Pálll előbb meglátgtt z egyki Vgyá még hzníttt teületeit, kiemelt figyelmet fdítv tevezett Mgy Nemzeti Digitáli Achívum helyzínéül zlgáló teülete, vlmint z kk még ck közelgő hmdik jzzpádé ppójából Rmbue Színpd i. Ezután médizkembeként z Ózdi Vái Televízió munktáink tttt zkmi tvábbképzét, hl helyi híműk játágit i imetette é megzttt ezzel kpclt tpztltit. Fidez-KDNP helybéli zevezeteinek tggyűlée előtt Göög Ktliku Templmt nézte meg plgámete é két pát ózdi elnökeinek kíéetében. Kóny Á. (özeállítá 4. ldln) III. Ózdi Jzzpádé Hőök Npj Az I. é II. világhábúbn elhunyt helyi ktnák emlékeztek Sjóváknyn Hőök Npj lklmából. Megkzúzták zámuk állíttt emlékművet, mjd zentmiét ttttk váéz Rómi Ktliku templmábn. A megemlékezéen bezédet mndtt Füje Pál váunk plgámetee é Obbágy Cb teületi képvielő i. A Hőök Npját minden máju utló vánpján ttják Mgyzágn. Eedete z 1917-e évig nyúlik viz, mik előzö mndt ki tövény, hgy nemzet hői hlttji előtt kegyeletteljeen tiztelegni kell. A mádik világhábú után feledébe meült np, é ck endzeváltát követően keült új köztudtb. Több mint eze embe zókztt együtt III. Ózdi Jzzpédén. Az egyki Acélmű teületén felállíttt Rmbue Színpdn ztávendégek é helyi együtteek i multttták ngyédeműt. A fellépők át Ht Jzz Bnd nyittt meg, utánuk z ózdi Jzz 7 é zintén váunkból elindult Lucky By Dixielnd Bnd következett. A ppulái jzzmuzik zeelmeei imét tlálkzhttk Flui Minnl, z egyki P-Dö-Dő együtte egyik énekenőjével, Knt Tmá zenezező é elődóművézel, ki Megztá című műbn vált zágn imeetté, vlmint Bebével, Bck t Blck fmáció fntembeével. Flui Minn má tvly i fellépett é gzkdtt hzzá, hgy idén i itt leheen, hizen vgyái könyezet é jzzmuzik váz megimételhetetlen élményt nyújttt zámá. A finálébn egyzee állt zínpd z öze ztávendég, é egy közö dlll búcúztk III. Ózdi Jzzpádétól.

2 júniu 1. IV. évflym 5. zám H í m z á k Ózd lez Mgyzág tüdeje Öt új helyzínnel bővült idén fültetéi mzglm Ózdn. Az ipi pk mellett, közel záz új fcemetét, tuját é pltánfát ültettek el Cónkázó tó, Tábl, tdin, illetve buzpályudv könyezetében vázépítők. A pkítái kcióbn endhgyón ézt vett Dnck Tmá, pgm megálmdój, Bót Józef, VSI zöldfelület gzdálkdái vezetője, vlmint kezdeményező cégek. Idén z Ózdi Rm Nemzetiégi Önkmányzt, zám új válllkzá, mgánzemély, ózdi ptló egítette zebbé tenni váunkt. Külön ee z lklm látgttt el Kóti Mihály világbjnk ökölvívónk i. Ózdi diákk tövényhzábn A Plmentben kmtztthtták tudáukt Józef Attil Gimnázium diákji. A Demkácijáték z Ozágházbn elnevezéű endezvényen négy középikl képvieltette mgát. A Felőházi Üléteemben hllgtók megtpztlhtták képvielők munkáját é tövényhzá flymtát, őt egy egéz np zeepjáték án cptk tövényjvltkt vitttk meg fkcióüléeken, bizttágkbn, mjd egy plenái üléen. A mintegy kéthete felkézülé án Tuz Ottó gimnázium igzgtój, Knczné Vg Edit pedgógu, Füje Pál plgámete é Riz Gáb zággyűléi képvielő egítette tnulókt. A tövényhzá mdellezéét célzó pgm után diákk megnézték Plment épületét é Vígzínház egyik elődáánk megtekintéével záták npt. Tnulmányi veeny Idén öt helyzínen, tizenht áltlán ikl mintegy ötzáz diákj méte öze tudáát XX. Vái-kitéégi tnulmányi veenyen. A felő tgztk mellett z lók i zép zámml képvieltették mgukt. A kiebbek mee- é pózmndábn, helyeíábn, mtemtikábn é lvábn i megmékőzhettek. A kitéégi tnulmányi veeny eedményeinek özeítée jelenleg i flyik. A ktegóiák, vlmint helyezettek nevét váunk hnlpján i megtekinthetik. Pályázti felhívá A B.-A.-Z. Megyei Kmányhivtl Munkügyi Közpntj pályáztt hidet z állákeeők válllkzóvá váláát előegítő viz nem téítendő támgták igénybevételée. A pályáztkt flymtn, de legkéőbb któbe 31-ig lehet benyújtni pályázti dkumentációkbn meghtáztt feltételekkel nyilvánttá helye zeint illetéke kiendeltége, hl tvábbi infmáció i kéhető. A támgták ézlete feltételeit, pályáztk elkézítéének é benyújtáánk módját pályázti dkumentációk ttlmzzák, melyek letölthetők B.-A.-Z. Megyei Kmányhivtl Munkügyi Közpntj hnlpjáól (http:// emmk.munk.hu ldln Pályáztk/Állákeeőknek menüpntból). B.-A.-Z. Megyei Kmányhivtl Munkügyi Közpntj Ppzentelé HIRDETÉS MAJÁLIS Litugi Ózdól Göög ktliku litugiát közvetített élőben Ózdól Dun Televízió. Ht kmeávl, 32 munktál ékezett váunkb közzlgálti televízió. Az dát műhldn keeztül láthtták nézők, legkzeűbb műzki beendezéek egítégével, így z Oz Itván póku áltl celebált litugiánk nemck helyiek, hnem z zághtáinkn túl élők i ézeei lehettek. Mucányi Ján, ctn kéthetente jelentkező vllái mgzinjánk zekeztője elmndt, Itentiztelet című műukbn négy töténelmi egyház mellett htán túli egyházk, így z unitáiuk i ngy teet kpnk. Áldzó pppá zentelte Béi Lázló Renátót é endtáát, d. Ktn Itván egi egédpüpök budpeti Kámelhegyi Bldgzny Templmbn. A két fitl zezete Sutln Kmelit end tgj. Az ózdi zületéű Béi Lázló Renátó é endtá, Péczeli Bence Ime tvly uguztubn tettek öökfgdlmt, ezzel telje jgú tgji lettek kámelit endnek. Őzel kezthelyi dikónuzentelé vlt életük következő állmá. Máju elő hétvégéjén pedig ppzenteléüke gyűltek öze endtáik, pptáik é cládtgjik Budpeten. A ppzentelé legfntbb éze, mik püpök mint z ptlk utód imádág é kézátétel áltl átdj Kiztutól kptt áldzóppi htlmt é küldetét. Ezt követően zettán jelenlévő ppk i megölelték két újmiét, így jelezvén, hgy befgdták őket. Az újzentelt ppt Székely Déne címzete knnk öltöztette be ppi uháb, főpázt pedig megkente kezeiket, tenyeeiket kizmávl, illt ljjl. Béi Lázló Renátó kábbn 3 évig Rómábn tnult, mt egyelőe Budpeten md, tvábbi elöljáóitól i függ. Béi Lázló Renátó elő zentmiéjét máju 13- án tttt zülőváábn, z Ív úti Szent Keezt Templmbn. 112 RENDŐRSÉGI HÍREK Szemétlekáét ká hám év Aká hám évig tejedő zbdágveztét i kpht z két ózdi féfi, kik építéi tömeléket zótk Dmjnich út végén tlálhtó füve teülete. A endőök lkági bejelenté után ékeztek ki helyzíne, hl kédőe vnták tehegépkcivl közlekedő elkövetőket. A két féfi elimete, hgy engedély nélkül pklt le tömeléket kédée helye, ádául lyn kiteheutóvl közlekedtek, melyen z gumibnc vlt feltéve, így endőök jámű fglmi engedélyét i bevnták. Az elkövetők ellen hulldékgzdálkdá endjének megzvá bűntett mitt indult eljáá. Qud jáőök Viztéő jelleggel tt fkztt ellenőzéeket négykeekű mtkeékpákkl vá edő é hétvégi ház övezeteiben z Ózdi Rendőkpitányág. D. Vg Lázló endő lezede közelmúltbn plgámetei hivtlbn megtttt bezámlóján tett ígéetet zemélygépkcivl nehezen megközelíthető helyek é z tt ndlízó mtk é qudk ellenőzéée. A megyei Rendő-főkpitányág fglm-ellenőző jáőei közpnti eligzítát követően megkezdték zlgáltukt. III. Vetl Hubetu keezt ny fkzttl tüntették ki z idei vdáz-endő tlálkzón Mlná Tmát, z Ózdi Rendőkpitányág hivtlvezetőjét. A hmdik lklmml megendezett Vetl ezúttl putnki Gömö Exp táendezvénye vlt, de z elődlege cél tvább i vdázk é endőök közötti tpztlt- é infmációcee mdt. A endezvényen d. Székely Lázló, B.-A.-Z Megyei Vdázkm é Vdázzövetég elnöke 13 új tgt fgdtt be vdáztádlmb. Vée játékk Kutyvidl-zevezőke cptk le Teelháítái Közpnt műveleti egyégei Sjóváknyn. Az álltvidln éztvevők kutyáik Eu étékben fgdtk. Az ebek puztuláávl, vgy mdndó egézégkádáávl jáó, vée menő vidln külön bíó i tevékenykedett. A tilttt álltvidl zevezéével páuló engedély nélküli zeencejáték feldeítée z ózdi é Nógád megyei endőök együttműködéének z eedménye. vá lpj kidó é zekeztőég: 3600 Ózd, Bói út 2. Tel.: 48/ , , 20/ , fx: 48/ e-mil: zdimedi.hu ISSN: kidj z Ózdi Kmmunikáció Nnpfit Kft. felelő kidó: kft. ügyvezető igzgtój főzekeztő: Bukvinzky Zlt zdimedi.hu) felelő zekeztő: Szbó Zók tödelő zekeztő: Dlezá Zltán ftó: Kjdi Szblc nymd: Spint Nymdipi Kft Miklc, Sjózigeti út 2/., ügyvezető: Sink Róbet tejeztő: T+P Cntl Bt.

3 A VÁROS LAPJA júniu 1. IV. évflym 5. zám 3 Ack vából Tűzltó lezel ktn! Czene Zltt má gyemekkábn i vnztt z unifmi. Akk kifiúként ól ábándztt, hgy egyze ktn lez. Az élet közbe zólt, de zét z egyenuh megmdt. Hét éve z ózdi tűzltóág munktá, ápili 1-jétől, pedig pncnkhelyettee. Ahgy zt bevezetőben i említettem, mindig i vnztt z egyenuh. Miét zeetett vln ktn lenni? Azt gndlm, hgy minden kifiút édekel z unifmi, é h nem i mindegyikük, de kn közülük zeetnének tűzltók vgy ktnák lenni. Én ezt má eldöntöttem kk, mik z áltlán iklából kikeültem, met 14 éveen egyenuhát húztm. Középikli tnulmányimt z egi Lenkey Ján Hnvéd Gimnáziumbn végeztem, után főiklá i felvételt nyetem, de z élet úgy hzt, hgy átjelentkeztem civil zk, é biztnágtechniki ménök lettem 2004-ben, Blyi Ján Ktni Főiklán. Ezt követően ögtön pályáztm helyi tűzltóág, ben felvételt nyetem, mint zlgáltpncnk helyette. Miét mdt félbe ktni pály? Nehéz kédé. Kicit eltántdtm kk z egyenuhától, ngyn k vlt váltzá. Úgy gndltm, hgy civil életben kkl jbbn fgk mjd bldgulni. A zámítttm, hgy több lez mjd lehetőégem, de hm kideült, hgy nem így vn, ezét viztétem z unifmihz, így lettem tűzltó. Ez év ápiliától új feldttl bízták meg feletteei. Hgy tetzik ez z új lehetőég? Ngyn jól éeztem mgm zlgáltpncnk helyetteként. A közhiedelemben tűzltó z, ki tüzet elltj, vlmint kivnul műzki mentéekhez, bleetekhez. Én ngyn büzke vltm, hgy vnuló tűzltó lehettem, egézen ápili elejéig zt mndtm, hgy nem zeetnék idi munkát végezni. De z élet úgy hzt, hgy mégi ezt kell tennem. Azt hizem, h egy ilyen előelépéi lehetőég dódik vlki életében, ki egy kicit i mbiciózu, z kihználj. A jelenlegi pncnk, Tőké Tmá zázdtól jött felkéé, hgy zeetné, h cptábn helyetteíteném őt, így lettem pncnkhelyette. A feldt ngyn nehéz, ngyn kt kellett tnulnm, met teljeen megváltztt mt zevezet, k z új jgzbály, ezeket mind-mind meg kell tnulnm. Meg kell zknm zt i, hgy nem 20 embe ttzik hzzám, hnem 70 munktámt kell képvielnem. Én fgllkzm plgái védelmi feldtkkl i, ez em egy egyzeű dlg. Ngyn fuc vlt például előzö kiállni kitéég plgámeteei elé é elődát ttni nekik. Nem hiányzik mjd vnulá kllégákkl? Dehgynem! A izták, mik kivilln pi lámp, kk z embe zíve zét megdbbn, zeintem még évek múlv i. Vlt lyn, hgy ámzdultm iztái hng, ztán ájöttem, hgy nekem má lktnyábn kell mdnm. Bjb juttt embeeken egíteni ngyn jó dlg. Rppnt büzke vltm egy-egy vnulánál, mik ziénázv végigmentünk ván. A legutló felmééek zeint mi hivtáunk legnépzeűbb z zágbn, én pedig ngyn büzke vgyk, hgy egy ilyen cptbn dlgzhtm é z állmplgák bizlmát élvezhetem. Knydjunk egy kicit viz gyemekkhz. Hl töltötte gyemekéveit? Hngnybn nőttem fel, z áltlán iklát i itt, középiklát, pedig Egeben végeztem. Aki egy kicit i tiztábn vn vele, hgy milyen flubn gyeekekedni, z tudj, hgy milyen nyái zünetben eggeltől etig úgni lbdát, vgy éppen egéz np éten, hegyen játzni. Az új feldtk mellett jut idő cládjá? Annyi zbdidőm ninc, mint kábbn vlt. A 24/48- zlgálti endben vn z embenek két zbdnpj, mit cládjávl tölthet. A jelenlegi beztám viznt lehetővé tezi, hgy minden ete, illetve minden hétvégén együtt legyek zeetteimmel, együtt vcázhtunk, é együtt fektethetjük le z ikelányinkt HIRDETÉS feleégemmel. Akik imenek minket, tudják, hgy ngyn zeetünk utzni. A htéve lányim zeetnek mindenféle mzgát, mádik éve úznk, télen íelni jáunk, má egye ügyeebbek. Az utóveenyek veenyeken i indultm má. Fitlembe létée má mt zép kieel endelkezik. Vnnk még lyn teületek munkájábn, hl zíveen kipóbálná mgát? Ngyn zeetnék tűzltóként nyugdíjb vnulni, nem vágym z élet má teületée. Ngyn jól ézem mgm vái pncnkágn, egyelőe nem zeetnék mgbb pzíciób keülni. Mt ebben z új munkköben z célm, hgy mximálin tudjm végezni ám bíztt feldtkt. * Czene Zlt jvltá következő zámunkbn Zimmemnn Tmáól, z Ózdi FC edzőjéől lvhtnk. Duni Rék Vllá Életjelek - Lélekjelek A tvz hónpjibn temézet megújulá i életjeleket mutt. Máju elején figyeltünk fel á, hgy egy ki mdá ptládánkb fézket ktt. Egy igehidetéemben úgy fglmztm ezt meg, hgy helyet kézített z életnek. Mjd tjákt tláltunk benne. M pedig má éhe kifiókák dnk életjeleket fézekből. Az Ú Jézu Kiztu zvi jutnk ilyenk ezünkbe, ki helyet kézített mind e teemtett világbn, mind pedig mennyei dicőégben z életnek. Iten iánti háldál dunk hít ól, hgy z élet jeleinek lehettünk tnúi mögöttünk lévő hetekben z Ózd-jóváknyi Refmátu Gyülekezet közöégében i. Akk, mik máju elő vánpján mindenhtó Itent z édenyák életéét, zlgáltáét, zeetetéét tiztelhettük é mgztlhttuk. Szép nyák npi veekkel Szbó Ezte, Bundzik Blnk, Bundzik Bnbá é Mgy Viktói közöntötte z édenyákt é z ünneplő gyülekezetet. Miután meghllgttuk z igehideté zeetete bizttó üzenetét Szeetteim! Szeeük egymát, met zeetet z Itentől vn, é mindz, ki zeet z Itentől zületett é imei z Itent. 1Ján 4,7 Bundzik Tíme nyák npi énekei hngzttk el. Az ünnepi itentiztelet éze vlt Mgy Viktói kedve ifjú tetvéünk knfimációi vizgáj é fgdlmtétele, mely biznyágát dt nnk eményégnek, hgy m i vnnk fitl életek, kik hitüket megvllják, é z Itentől kptt áldát é gndvielő zeetetet hálá zívvel elfgdják. Máju mádik vánpján Sáptki Refmátu Telógii Akdémi kóu látgtt meg gyülekezetünket. Feledhetetlen élményt hgytk zámunk zlgáltukkl, melyből z őzinte zeetet, z eő, é z ifjúi lelkeedé ugáztt. A felcendülő dllmk, z énekek ttlm zívet-lelket megzólító módn zólltk meg. Má ezek z ünnepi lklmk i kézítették zívünket pünköd zent ünnepée. A Szentlélek kitöltetéének npj, z egyház zületénpj. Ahl lélek ád, tt élet támd. Ezzel pünködi öömmel dunk hálát kegyelme Itennek, miét tpztlhtjuk Szentlelkének jelenlétét. Oly jó zt megélni, hgy mi Itenünk zeetete, z embei jóindult, jó zándék é kedveég gyümölcöt teem Lélek munkáj áltl. Hizzük, hgy gyülekeztünk gypdá, endzee lelki lklmk megövendeztető áldá, mind-mind Szentlélek jelenlétének jelei jtunk. Ezútn i hálát dk zkét z életekét, kik má hzú évek, vgy évtizedek ót tgji gyülekeztünk közöégének. Hálát dk z újkét, kik még nem ég ctlkztk lelki közöéghez. É imádág zívvel gndlk zk, kik betegég, vgy z idő k tehei mitt nem lehetnek velünk vánpi itentizteleteken. Kívánm minden lvó zámá, hgy tpztlj meg mindennpi Életjelekben Lélekjeleket, melyek z Ú öök ígéetét igzlják, mizeint: Veletek vgyk minden npn világ végezetéig. Máté 28, 20. Szeetettel hívjuk é vájuk tetvéeinket lelki közöégbe vánpnként 11 óá Tábl úti efmátu templmunkb. Bundzik Attil efmátu lelkipázt

4 júniu 1. IV. évflym 5. zám XIV. Ózdi Npk Bgi Rlnd 12 éveen, z Ózdi Kház Néptánc Együtte utánpótlá cptjábn kezdett tánclni. Két év múlv má felnőttek között lépett zínpd. Itt imekedett meg Adján Ljl, néptánc hgymányk máig fádhttln áplójávl, ki z együtte kki művézeti vezetője é kegáfu vlt. Az Ózdi Kház Néptánc Egyeület felbmlá után em hgytt fel néptánccl. A 2001-ben újjálkult Ózdi Néptánc Egyeületnek kezdetektől tgj lett, mjd 2002 végétől művézeti vezetője i. Nevéhez több tánc et kegáfiáj, táncházk zevezée é lebnylítá fűződik. Ez év jnuájától pedig Sjóvelezdi Néptánc Együtte művézeti vezetője i. Bgi Rlndnk néptánc hgymányk ápláábn kifejtett tevékenyégét, példmuttáát imeték el díjjl. Bdáné Fábián Ktlin Szegeden, 1967-ben diplmáztt, mint védőnő. Munkáját Sjóváknyn kezdte, hl közel keült nehéz zciáli köülmények közt élő, cigány zámzáú gndzttkkl. Több mint 40 éve védőnői munkáj án minden lehetőéget meggdtt fejlődée, előmenetele bn főikli kiegézítő zkt végzett, mjd ézt vett Czeizel Ende áltl vezetett Optimáli cládtevezéi pgmbn.vezetőégi tgj vlt Mgy Védőnők Egyeületének, vlmint z Egézégügyi Dlgzók Szkzevezetének ben vnult viz z ltív munkától, de közéleti zeepléét jelenleg i flyttj, mint Vái Vegyek, illetve Nyugdíj klub ktív tgj. Bdáné Fábián Ktlinnk z ózdi egézégügyi ellátábn végzett több évtizede kiemelkedő peventív tevékenyégét közönték meg kitüntetéel. Ózd Vá Közzlgáltáét Ki Lj 1976-bn zezett ketéz üzemménök diplmát, több mint 20 évig dlgztt ZÖLDÉRT vállltnál, mint gnómu, mjd kiendeltégvezető, ztályvezető, végül igzgtóhelyette munkköökben. Tnulmányit munk mellett i flyttt, 1992-ben válllkzá é mketing zküzemgzdáz végzettéget zezett, mjd 1997-ben igzgtázevezőként diplmáztt z Állmigzgtái Főiklán tól dlgzik plgámetei hivtlbn, hl ngléte minden fkát végigját, 2008-tól Települéfejleztéi é Vgyngzdálkdái Oztály vezetői Idén tizenkettedik lklmml ítélték d z Ózd Vá Közzlgáltáét díjkt. Ezzel kitüntetéel tizenkettedik lklmml imei el képvielő-tetület zknk z itt élő, vgy dlgzó plgáknk munkáját, kik közéleti tevékenyégükkel vát zlgálták, é példmuttó közöégfmáló mgttáukkl Ózd jelentő előemzdítáán munkálkdtk ben öten vehették át kitüntető díjt: Bgi Rlnd, néptánc, kegáfu; Bdáné Fábián Ktlin nyuglmztt védőnő; Ki Lj ztályvezető; Kvác Ottó ikligzgtó; Vg Józef vlt ptló é edző. Bgi Rlnd, néptánc, kegáfu; Bdáné Fábián Ktlin nyuglmztt védőnő; Vg Józef vlt ptló é edző; Ki Lj ztályvezető; Kvác Ottó ikligzgtó munkköét tölti be. Ki Lj munkbíáávl, zkmi hzzáétéével közel két évtizede jául hzzá z önkmányzt zkmilg meglpztt vgyngzdálkdái tevékenyégének ellátááhz, melynek elimeée z Ózd Vá Közzlgáltáét kitüntető díj. Kvác Ottó töténelem-z zk áltlán ikli tnáként diplmáztt z egi, kki H Si Minh tnáképző főiklán. Pedgógui pályáját putnki Áltlán Ikli Diáktthnbn kezdte től Szbó Lőinc Áltlán é Szkikl tná, hl 1993-től igzgtój, 2008-tól pedig Blyky Tmá Áltlán Ikl igzgtój. Munkáj mellett flymtn tnult, többek között közkttái zkétői vizgát, mjd kttái minőégügyi zkvizgát i tett. Szám unió pályázt megíá, é végehjtá fűződik nevéhez. Székelyföldi kpclti évén z elmúlt időzkbn váunkbn üdvözölhettük zentegyházi gyemekkóut, Böjte Cb feence endi zezetet, dévi Szent Feenc Alpítvány vezetőjét Kvác Ottónk kiemelkedő pedgógii munkáját é példmuttó közkttái tevékenyégét imeték el kitüntetéel. Vg Józef 1951-ben lpító tgj vlt z Ózdi Féfi Teke Szkztálynk. Aktívn ézt vett z elő ózdi tekecnk megépítéében között válgttt keettg, elkötelezett híve mdt z ózdi tekeptnk. Veenyzőként több mint két évtizedet töltött Nemzeti Bjnkág elő ztályábn, melyől EB bnzéme é VB ezütéem i tnúkdik. Aktív pttevékenyégét 1973-bn befejezte, de 1977-től női tekecpt edzői feldtit elvállt. Edzői tevékenyégének ikeét biznyítj, hgy női tekecpt bejuttt Szupeligáb, két növendéke pábn zág I. helyezét ét el, több növendékét pedig válgttt keettgnk válzttták. Vg Józefnek, z Ózdi Sptegyeület öökö tgjánk ikee edzői munkáját, élptlói eedményeit közönték meg z Ózd Vá Közzlgáltáét díjjl.

5 A VÁROS LAPJA júniu 1. IV. évflym 5. zám 5 Fejleztéek é beuházák A pt é kultú mecénái Apó lépéekkel, néhl kevébé látványn, de flymtn váltznk, fejlődnek Ózd közetei ítuk egy hónppl ezelőtt, mik útjá indítttuk vá közeteit bemuttó ztunkt. Előként Táblát, Sjóváknyt é égi Flu téégét imehették meg közelebből, mt pedig 3-, 4-e, 5-ö é 6- zámú válztókeület elmúlt évébe pillnthtnk be: 2011 legfntbb váltzáib, beuházáib é közöégi endezvényeibe. A Béke telep 3. z. válztói közet, Béke telep téége. A 2010-e önkmányzti válztákn 3144 válztóplgá. A teület képvielője Tóth Pál, Vá- é Sptléteítmény-üzemeltető Intézmény (VSI) vezetője. Az egyik legngybb lélekzámú közet, teülete i tglt, nemck zó z ételmében vett Béke telep ttzik ide. A közetet Bulcú, Géz út, Szblc köz, z Ápád vezé út egy éze é Blyki főút néhány táház lktj. A teület tkék költégvetéel, jelentő pénzmdvánnyl lépett át 2012-e eztendőbe. A közöégi endezvények ábn kiemelt támgtát kptt Blyki Vigdlm, é z Anyziget Alpítvány (mely Bulcú úti é Szblcközi időek tthnánk működéét egíti), de keet tehée Bák Színpd i kptt nygi támgtát, mellyel z utczínházi npk megendezééét egítette elő teület képvielője.tóth Pál képvielői keetének mindözze egynegyedét hznált fel z elmúlt évben. A teületemen felmeült lkági kééeke eddig é ezután i igyekzem megfelelően egálni. Ee legjbb péd tlán ögtön válzták utáni lkági pnz, é temézeteen nnk megldá meélte Tóth Pál. Akk több égi, elöegedett, z épületekhez túl közel lévő f mitt keetek fel Felállítják Mindenki kácnyfáját z Újvá téen Blyki főútól. A lkág égi pblémáj vlt, hgy emitt f mitt ányékk, nyikk vltk lkák. Megnyugttó megldá zületett, ki lehetett vágni zóbn fgó fákt. A közöégi é kultuáli endezvények támgtá mellett ebben képvielői közetben i több beuházá vlóult meg z inftuktú fejleztée édekében. Ilyen vlt Blyki főút 11. zámú épületének támfl felújítá, mi égi lkági igény vlt, é mit A működéi é felhlmzái keet hámzázeze fint költégvetéből épített újjá VSI. Szintén jelentő, tlán z egyik legfntbb beuházánk közeti endelőknek i tthnt dó épület felújítáát é kzeűítéét ttm. A munkáltk nyg- é béköltége ugyn nem képvielői keetemet tehelte, mégi fntnk ttm megemlíteni, hizen két felnőttvi é gyemekvi közetben tezi lehetővé kultuált betegfgdát, közvetve gyógyítát Ápád Npk endezvény Ft 2011 Bák Színpd é Műhely Kultuáli Egyeület Ft z utczínházi npk megendezéée 2011 Anyziget Alpítvány Ft endezvények, ezközbezezéek 2011 Blykét Alpítvány Ft Blyki Vigdlm lebnylítáá Az új váéz, z Újvá té é Blyk egy éze 4. z. válztói közet, z Újvá téi utcák, 2963 válztóplgá 2010-ben. A teület önkmányzti képvielője d. Mézá Mikló, közeti v. Az előző közethez hnlón Mézá dkt teületét em lehetne zigún z Újvá téel jellemezni, ebbe közetbe ttznk Blyki főút táházi közül 39. é 109. közötti épületek, Blyki főút néhány háztömbje, vlmint Szent Itván é Bibó utk. Több civil zevezet é ptegyeület i kptt többkeveebb özeget teület képvielői keetéből. A tvly elhznált közel négyzázeze fintból nemck endezvények nyetek támgtát, z utci kálbd bjnkág létejöttét é egy mtő költő újbb veekötetének megjelenéét i előegítette képvielő. A téég egyik legjelentőebb inftuktuáli beuházá Szent Itván út 1. zámú táház előtti lépcő buklá vlt, mi cknem hámzázeze fintb keült. Szintén felhlmzái keet tehée lkzták le VSI muktái Bíben-völgy egy ézét, mi jelentően megkönnyítette hétvégi ház övezet megközelíthetőégét. Az idei év ngybeuházáát vként i öömmel fgdtm, ennek költége viznt jóckán meghldj z ilyen cél idén felhználhtó keetet. A képvielő-tetület döntée lpján egy lyn pályáztt nyújtttunk be, mi z Újvá téi vi endelők felújítáát tezi lehetővé, ikee elbíálá eetén fglmztt d. Mézá Mikló. Itt dlgzóként dupl z öömöm, ezzel beuházál ugyni egy lyn épület válht kzeűvé, A Blyki Vigdlmn Riz Gáb tt bezédet A működéi é felhlmzái keet mi igz, legfitlbb vi endelőként, de ég elhnyglt állptbn fgdt eddig betegeket. A vá képvielő-tetülete ápilibn döntött egy pályázt benyújtááól, mit önkmányztk dhtnk be felzákózttái támgtá. Az Újvá téi endelő épületének felújítái özköltége, egyben támgtái igény buttó özege 36 M Ft. A pályáztól kiíó Belügyminiztéium júliu 23-ig dönt ÓVSE, kálbd zkztály Ft tett-bll veeny lebnylítá 2011 Újvá Téi Áltlán Ikl Ft tnázlányk veenyeztetée 2011 Blykét Alpítvány Ft Blyki Vigdlm, Mindenki Kácny A Dn-knybn eleetteke emlékeztek Ketvá vábn, Blyk, Szentimn 5. z. válztókeület, 3283 válztóplgá legutóbbi helyhtóági válztákn. A teület önkmányzti képvielője Vitáli Itván, válllkzó é hivtl kbinet vezetője. E közet i endkívül tglt, Blyky Tmá, Debeceni, Hláz, Kölcey, Ngy Ime utk mellett Blyki főút egy éze, Gömöi, Zli, Szede utk, Búzávölgy, Máciu 15. út egy éze é Szentimn lktják. A zeteágzó A működéi é felhlmzái keet teületen több civil zevezet, ikl, egyházközöég éli mindennpjit, melyek mindegyikét támgtt teület képvielője, kiebb-ngybb özeggel. Rendkívül fntnk ttm közöéget özettó endezvényeket, é temézeteen zkt z egyeületeket, melyek évől éve tevékeny ézeei ennek emelte ki Vitáli Itván. Hgy ck néhányt említek: Szentimnét Egyeület, Blykét-, z Aktív Zón Alpítványk, kik nemck flunpt, vgy vigdlmt zeveznek, vgy játzóteet építenek, hnem 2011 Szentimnét Egyeület Ft endezvények támgtá 2011 Blyky Tmá Áltlán Ikl Diákjiét Alpítvány Ft tetvéikli kpcltk áplá, ptez. bezezée 2011 Blykét Alpítvány, Blyki Vigdlm é Kácny megendezée Ft 2011 Ózi ifjúágét Egyeület Ft gyemektáb megvlóítá 2011 Ózd-Blyki é Szentimni Rómi Ktliku EK Ft kóukncet megzevezée, teületendezé 2011 Aktív Zón Alpítvány Ft lkókönyezet endezée töténelmi, é egyházi ünnepekől i méltóképpen megemlékeznek. Ilyen vlt több éve hgymánynyl endelkező megemlékezé Dn-knybn eleettekől, vgy Blyki Kácny. A kultuáli eemények mellett ptzevezetek i kptk nygi támgtát teület képvielőjétől. Mivel képvielőként nemck ját teületemét vgyk felelő, úgy ttm helyenek, h lyn zevezeteket i támgtk, melyek nem knkétn ebben közetben tevékenykednek - mndt képvielő. Ezét nyújtttm nygi egítéget Fiedle Ottó SE-nek, vgy z Ózdi Keékpá Egyeületnek i. A közöégi, ptendezvények mellett ebben közetben i töténtek beuházák z elmúlt évben. Pályázti finnzízából újultk meg pnelházk, é z Öegek-fitlk ház, de képvielői keetből i végeztek jvítákt, mint például Blyki főút é Ngy Ime út egy-egy jád zkz. Idén i tvlyihz hnló módn zeetném támgtni civil é ptzevezeteket - tét ki jövőe Vitáli Itván. Kiemelten fntnk ttm teület váehbilitációját, vn néhány m, elhnyglt épület, melynek endezéét zeetném végehjtni ebben z évben. A teület egyik legjelentőebb beuházá jelenleg i zjlik. Ez tvly lezáult Béke telepi ekntukcióhz hnlón, z inftuktú fejleztéét célzz: többek között felújítják z Euóp teet, npeleme fűtőbeendezét telepítenek tnd, é égi SZIKSZI elbntá után teület pkítá vlóul meg. A flvkból lett ketvá, Su é Uj 6. z. válztóközet, 2952 válztóplgá 2010-ben. A teület képvielője Ttó Lj. A legutóbbi helyhtóági válztákn égen két egyki közégből álló közet kibővült, m má zennik, Petőfi út téégében é Ráctgbn élők i ebbe válztókeületbe ttznk. A zeteágzó teület elmúlt éve mzglmnk zámíttt, mind közöégfmáló endezvények, mind beuházá, kbnttá teén. Az Uj-Su Jövőjéét Egyeület tvly Ft- támgtát kptt képvielői keetből, melyből téég kultuáli endezvényeit é civil zevezeteit egítették. Több htán túli kpcltt i áplunk, kiemelten fnt endezvényünk má hzú évek ót Tinni Gyáznp. Júniu 4-én közöen emlékezünk ee töténelmi np htá máik ldlán mdt mgykkl. emelte ki teület képvielője, Ttó Lj. De ugynilyen fnt eemény é zintén átlépi htákt Su é Rimzéc közötti edei út új nyitáánk évfdulój. Szintén több éve hgymány vn teületen züeti felvnulánk, mely 2011-ben válztókeület minden teületét éintette. A közöégi endezvények mellett zám fejlezté i tötént Ttó Lj közetében, teljeég igénye nélkül: több vezélye útzkzt kátyúztk, jádákt újítttk fel, mindenzenteke téég mindhám temetőjét kitiztíttták. A képvielői keeten kívül i jelentő özegeket fdítttunk válztóközet inftuktuáli fejleztéée emelte ki képvielő. Több, ngyn fnt pályázti pjekt i éinti z itt lkókt, mint pl. z Uj ptk ktá, melye több mint 86 millió fint támgtát kptunk egy pályázt évén. A legfntbbnk mégi zennyvízctn Tvly i kkt vnztt züeti felvnulá A működéi é felhlmzái keet kiépítéét ttm. Temézeteen ebben z évben i flyttódnk z ettől kiebb métékű kbntták, beuházák é közöégépítő endezvények i. A teületen elvégzendő feldtk ábn több utóbuzváó kbnttá, zenni utc zfltjánk jvítá i zeepel. Ezek zét fntk, fglmztt Ttó Lj, met 2010-ben megkptt teület eddig eléggé elhnyglt állptbn vlt, inftuktuáli fejleztéében k éve elmdát kell pótlni Uj -Su Jövőjéét Egyeület Ft civil zevezetek támgtá 2011 Petőfi é Dmjnich úti óvdák Ft tvábbképzé, ünnepégek 2011 Köte-völgy utc felújítá Ft

6 júniu 1. IV. évflym 5. zám Plett Főzőveeny Idén má htdik lklmml endezik meg Tábli Bgácfőző Veenyt z Apáczi Cee Ján Áltlán Iklábn, júniu 2-án, zmbtn. Mint minden évben, mt i engeteg éztvevőe zámítnk. Tinn Su é Jéne közötti zághtá mentén emlékeznek meg tinni eeményekől, júniu 2-án. A zevezők minden édeklődőt zeetettel vánk zmbtn 15 ók. Vigdó Immá 17. lklmml keül kétnp Sjóváknyi Npk elnevezéű endezvénye júniu 6-án é 7-én. Ezeken npkn vegye pgmk váják z ide kilátgtókt. Közöen Ngyzeű endezvény lez Hódcépányn júniu 9-én, zmbtn. Egéz np pgmkkl váják kiciket é ngykt, vlmint züleiket i zevezők z Hódcépányi Cládi Npn. 83. Ünnepi Könyvhét é Könyvtái Npk, vlmint 11. Gyemekkönyvnpk váják könyvbátkt júniu 7-től 11-ig. A zevezők célj, hgy z Ünnepi Könyvhét több np kitejeztett pgmjávl fellvát középpntb helyezve, minél több embet bevnjn z lvá fntágá é könyv zeetetée. Táb Auguztu 1-7. között kilencedik lklmml endezik meg z Ózdi Művelődéi Intézmények Olvó IX. Ózdi Öökégvédelmi Fetőtábát, hl z mtő lktók egítégével felfedezhetik é megimehetik hét völgy váánk temézeti zépégeit, z ipi kultú öökégét. A 2012-e Ózdi Nyá ézlete pgmjánlóját megtekinthetik ldln. A jó zkm felé egy diplmávl Váltzák zkképzében A címben idézett zvk képezték mttóját Mgy Keekedelmi é Ipkm (MKIK) áltl ápilibn megendezett Szkm Sztá Feztivál budpeti döntőjének, melyen váunk zkképző ikláink tnulói i látgtát tehettek, meggyőződve jól képzett, vlódi hiányzkmák étékéől. Több zkembe véleményét látámzthtják megváltztt munkeőpici igények i, melyek zeint jövőben felétékelődhet zkmunkápály jelentőége, é egye több lez z lyn fitl, ki növekvő diplmá munknélküliége felfigyelve z éettégi megzezée után zeez mgánk technikui vgy zkmunká biznyítványt, vlóbn lyn képeítét zeez, melyeke keelet muttkzik itthn é külföldön egyánt. A zkképzé helyzete ugynkk jelenleg i átlkulóbn vn. Jgzbályi hátteét előbn z új zkképzéi tövény, zkképzéi hzzájáuláól é képzé fejleztéének támgtááól zóló tövény, illetve zkmcpt nmtívákt ttlmzó kmányendelet htázz meg, fő célként pedig gzdági igényekhez vló igzdá zeepel német mintájú duáli zkképzée töekvő kmányzti tevekben. Utóbbi lényege, hgy z ikl é gzdálkdó zevezet közöen vez ézt képzében, így diák z kttái idő egy ézét z iklábn töltve kpj meg z elméleti zkmi lpképzét é z ehhez zükége közimeeti képzét, míg gyklti képzét munkhelyi köülmények között z dtt cég biztítj. Mindez több ptne együtte zándék é közö édekeltég létejötte nélkül nem működhet eedményeen. Nem melléke tvábbá helyi eőfák é működő válllkzák pfiljánk, vlmint gzdági helyzetének imeete em, mi megfelelő kmmunikáció kilkítáát igényli felek között. Ezt zempntt figyelembe véve keült máju 8-án zkmi knzultáció, melyet Blyi Fk Szkképző Tgiklábn ttttk helyi válllkzóknk, vávezeté képvieletével. Riz Gáb zággyűléi képvielő távlléte kán előzeteen mélttt nyitó lépének zánt kezdeményezét, mely zkképzett munkeőt kívánó tevezett beuházák, ezzel özefüggében pedig fitlk helyben ttá zempntjából i fnt lehet közeljövőben. Az kttái intézmény endezvénytemében Füje Pál plgámete külön kihngúlyzt, hgy mg munknélküliég ellenée i zükég vn z ilyen jellegű képzéeke, főként kvlifikált utánpótlá biztítá végett. Tegyük ehhez még hzzá, hgy egy-egy dtt zkm jövőbeni fennmdá lyn zkembeek nélkül zinte elképzelhetetlen, kik válllják tudáuk átdáát. Kellenek peze zk fitlk i, kik mtivált módn kívánják eljátítni z dtt képeítét. A endezvényen Németh Zlt, Bd-Abúj-Zemplén Megyei Keekedelmi é Ipkm (BOKIK) zkképzéi vezetője ézlete elődáábn imetette jelenlévőkkel z új tnulózeződéek é együttműködéi megállpdák kötéének zbályit, de kitét zkképeítéenkénti nmtív elzámlá mitt cökkenő, gzdálkdókt tehelő dminiztáció, nnk költégée i, mely kábbn zám nehézéget kztt. Kiemelte tvábbá tnulót megillető jutttákt, illetve zt, hgy hvi elzámlá mitt jelentően cökken z előfinnzízá météke. Pénzügyi téen ptneként közeműködő válllkzák eetében nem melléke z em, hgy zkképzéi hzzájáulát milyen módn teljeítik. A hzzájáulá tehée kizáólg z ikl endzeű, állmilg támgttt gyklti képzé zevezée eetén zámlhtó el nmtív lpn befizetét cökkentő tétel ben z lpnmtív: Ft/tnuló/év, 2013-tól pedig mindenki költégvetéi tövényben meghtáztt özeg lez. Kédé peze z i, milyen zkképeítéek közül lehet, illetve édeme válztni helyben é égióbn. Megéi-e ténylege elhelyezkedéi lehetőéggel nem jáó főikli vgy egyetemi zkk (pláne költégtéítée fmábn) bekeülni, vgy inkább hznbb tálgái zintű idegen nyelvtudál hiányzkmát tnulni, mellyel ká külföldön i bldgul munkvállló? Ilyen é ehhez hnló témákbn k válllkzá vezetője egyetét: tvábbtnulá eetén mélegelni kell z éettégi vizg után, hgy fitl válllj-e hzbb idejű, de lpbb elméleti é gyklti (nppli) tgzt képzét (pl.: techniku zkképeítét), vgy má, időben övidebb átfutáú lehetőégek közül válzt. Nem könnyű dönté ez em zülőnek, em tnulónk. Többéve gyklt hiányábn pálykezdők helyzete ugynkk minden teületen nehéz. Az lábbi példákbn felhztt tpztltk megzlnk: d. Székely Feenc, Miklci Egyetem Gépézménöki Kánk dcene nem egy lklmml ját má Ózdn vizgázttni gépgyátátechnlógii technikukt é CNC fgáclókt. A látttk lpján megeőíti: ezeknek kétzkmá tnulóknk gyklti tudá kz nem md el záóvizg előtt álló, elméletben ugyn felkézült, de kétkezi munkábn é gykltbn má nem minden eetben ját gépézménök ziztenek tudáától, mápedig munkálttót főleg ez édekli! Az említett technikuk egyike nem véletlenül ét el 85 zázlék eedményt z Audi Hungi Mt Kft. felvételi teztjén Győben, cupán többéve gyklt hiányztt neki. Máik példként vendéglátá-idegenfglm zkmcpt emelhető ki: Ózd mellett például Szilvávád vendéglátóipi egyégeiben (köztük éttemekben vgy négycillg htelben) megfelelő zkmi tudáhz juthtnk z zt kmlyn vevő, édeme, külő megjelenéüke i dfigyelő pincé diákk, illetve má éettégivel i endelkező előként idén végző vendéglő diákk. Be kell látni, hgy zükég vn váltztták! tezi hzzá Zid Lázló, zkképző ikl igzgtóhelyettee. A finnzízá kédéén túl, htéknyág eléééhez, jó zkmunkák újbóli kinevelééhez nélkülözhetetlen z bbn édekeltté tett válllkzák ktív ézvétele, melyek így ká ját munkeőutánpótláukt i biztítni tudják. Több, ngy múltú zkm képzéét, édeklődé hiányábn évek ót nem ikeül indítni vábn, cökkenő létzámú tnulói közeg i váltzt képet mutt. A zkképzé átlkítááhz znbn, z éintettekkel tötént zkmi egyeztetéek útján kell megtenni fenti lépéeket, beleétve tövényi zbályzá nyújttt keetek megteemtéét i. Az állmilg finnzíztt felőkttái féőhelyek zámábn tötént váltzák nymán kttái endzeünkben felétékelődhet zkképzé zeepe. A keeett é jól fizető, gykn znbn betöltetlen álláhelyeke helyi munkeő kínált nem mindig megfelelő: Helyben eleve kevé ilyen vn, mi földjzi mbilitát, zz elvándlákt eedményezhet egy-egy égióbn. H pedig megfelelő zínvnlú képzé inc, eleve tnulni vágyók i elhgyják vát é nem tének viz képzé befejeztével. Egyzee vn jelen tehát munknélküliég é egye hiányzkmák elláttlnág. A tnúítványk é biznyítványk gyűjtée ugynkk nem jelent minőégi megldát hngztt el több helyi cég vezetőjétől zkmi knzultáción. A nulldik lépé má megtötént, flyttá zkmi téen közö édeke gzdágnk é gzdági zeeplőknek, illetve vánk, z tt élőknek egyánt. Albán Péte

32. SZÁM. 1890. xxxvii. KVFOLYAU. a Újdonság, czélszerü és olcsó! egyetemi tanár. POLITIKAI ÚJDONSÁGOK eevntt: í fél évre _ 6

32. SZÁM. 1890. xxxvii. KVFOLYAU. a Újdonság, czélszerü és olcsó! egyetemi tanár. POLITIKAI ÚJDONSÁGOK eevntt: í fél évre _ 6 32 SZÁM 1890 xxxvii KVFOLYAU UJSÁG^ 524 Ey zó bece házizonyinkhoz! l ^ g y r h o n el«ő, l e g n g y o b b é» l e g j o b b h l r ^ e v ü 6 r t i z l e t e -» q Újdonág, czélzerü é olcó! P Stölzle k i

Részletesebben

Felelős szerkesztő: BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZILAHY LAJOS.

Felelős szerkesztő: BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZILAHY LAJOS. I li I Ká 98 ácius 2. XVIII. évfly t2 Si KOMÁRO Káváegyei és vási édekű tásdli, közgzdsági hetilp A Kái Vöös Keszt Egylet és Káváegye Tüzltószöweiségének hivtls lpj. Megjelenik inden csütötökön. Etftzstésl

Részletesebben

Felelős szerkesztő: MMMM

Felelős szerkesztő: MMMM VIII. vfolym 34. zám Ar 20 fillr. Komárom, 1936. uguztu 22. tekihoteíá ELŐFIZETÉSI ÁR Egz vre 10 P. Negyevre 250 P. Flvre 5 P. Egye zám ár 20 fill. Megjelenik minen zombton., tizteletá, hálnyilvánitá közrt

Részletesebben

Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának módosítása

Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának módosítása Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályztánk módoítá VII. Örökégvédelmi htátnulmány (ülön köteten é nem minden dokumentáción.) Trtlomjegyzék I. RÉGÉSZT. Vizgált. Htáelemzé. Özefoglló. Nyiltkozt II. ÉPÍTTT

Részletesebben

Főszerkesztő: KISS GYULA dr

Főszerkesztő: KISS GYULA dr Hrmncklencedk évfolym. r 33. zám Koom, KOMROMMEQYEI Poltk Előfzet r helyben vdékre : è>rc t K Félévre S K Negyedévre * K Kpye tám ár: 30 fllér. Megelenk mnden /ombton. küzdenek mgyr némel l e t v é r e

Részletesebben

Jamina SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 3 8 9 9 2 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 0 1 0 2 6 1 5-5 9 4 3 4 6 0 0-0 1 0 0 0 0 0 2. Szabó Zoltán.

Jamina SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 3 8 9 9 2 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 0 1 0 2 6 1 5-5 9 4 3 4 6 0 0-0 1 0 0 0 0 0 2. Szabó Zoltán. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Jamina Sportegyeület Békécaba A kérelmező zervezet rövidített neve: Jamina SE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H MÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEMÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476 115 E MAIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben

évfolyam XVIií K o m á r o m v á r m e g y e i és városi érdekű társadalmi, k ö z g a z d a s á g i hetilap BARANYAY JÓZSEF Főmunkatárs:

évfolyam XVIií K o m á r o m v á r m e g y e i és városi érdekű társadalmi, k ö z g a z d a s á g i hetilap BARANYAY JÓZSEF Főmunkatárs: Korn á r o n 98 ultt 8 XVí évfoly 29 zá K o á r o v á r e g y e é váro érdekű tárdl, k ö z g z d á g hetlp A Koáro Vörö* Kerezt Egylet é Koárcr.tváregye Megjelenk nden cütörtökön, Eíífreeí á r Ke/ évre

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok

Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok Biri Község Önkormányztánk független lpj Brátim! Tisztelt Birisiek! Az ezredfordulót követő tizenegyedik év decembere vn. A múlt évhez hsonlón most is megállpíthtjuk: ez z esztendő is gyorsn elszldt. De

Részletesebben

GYERMEKIRODALMI LAP XLV. ÉVFOLYAM 522. SZÁM 2001. JÚNIUS

GYERMEKIRODALMI LAP XLV. ÉVFOLYAM 522. SZÁM 2001. JÚNIUS GYERMEKIRODALMI LAP XLV. ÉVFOLYAM 522. SZÁM 2001. JÚNIUS FEKETE ISTVÁN 1900 1970 Távoli tájakra egyelõre még cak álmaidban utazhatz, de a vakációd úgy i gyönyörû lez, ha FEKETE ISTVÁN könyveibõl tanulod

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

Bencze- Kovács Virág. interjú: mandorla. vízicserkészek. a tengeren. carne, vale! 400-asok. magyar logikai játék. szakág. jubileum. szamárfül.

Bencze- Kovács Virág. interjú: mandorla. vízicserkészek. a tengeren. carne, vale! 400-asok. magyar logikai játék. szakág. jubileum. szamárfül. XLVIII. évf. 2. zám www.crkz.hu/mc zkág vízicrkézk jubilum 400-ok zmárfül tgr i túl kálgép cr, vl! itrjú: Bcz- Kovác Virág mgyr logiki játék mdorl trtlom mix crkézhírk 4 trtlom töltd fl t i képidt! glri.crkz.t

Részletesebben

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal www.hjdunns.hu XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) Gombfesztiválon Bükkszentkereszten Ötvennyolc év múltán Nyíregyházán, vgy Afrikábn vn Trzn ösvénye?

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

BSE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 8 9 9 3 8 9-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 7 2 9 0 0 0 3 7-1 0 5 0 1 4 8 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Ács Attila. Elnök.

BSE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 8 9 9 3 8 9-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 7 2 9 0 0 0 3 7-1 0 5 0 1 4 8 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Ács Attila. Elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Balatonalmádi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: BSE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban igényelt

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

monorierdői Egész napos programok:

monorierdői Egész napos programok: hímondó monoidői Monoidő Közég Önkományzánk Lpj 2015. máju V. évf. 2. zám Önnk i vn micáj? Monoidő mindn gy házáá éinik zok vál ozáok, mlyk hulldékzállíá végző zol gáló váláávl állnk özfüggébn. Az lőzményk

Részletesebben

Információs rendszerek biztonságtechnikája

Információs rendszerek biztonságtechnikája Információ rendzerek biztonágtechnikája Vaányi Itván, Dávid Áko, Smidla Józef, Süle Zoltán 2014 A tananyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0104 A felőfokú informatikai oktatá minőégének fejleztée, modernizációja

Részletesebben

mf's: ' i\ Hfkő i n h'zl >sí i rí! i/ ti l i sz 'ìuiir ti i'ti...

mf's: ' i\ Hfkő i n h'zl >sí i rí! i/ ti l i sz 'ìuiir ti i'ti... éfoly* 9 KERESZTÉNY zá. febuá HETLAP. * feg jet c zo b tt > ét V^ H T 7 > á R «Szóetezet, Váegye Dloeület, t u e T z o l t ó z ö t é g e Vegye Á l l t t e y é z t ő E g y e ü l e t Htlo l p j V,7 POLTKA

Részletesebben

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak XI évfo lym 1917 deczember 10 35 szám esendö lségilapok Szerkeszti kidj M kir Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztőbizottság ELŐFIZETÉSI ÁRA Félévre 6 koron RlgéBz évre 12 koron Negyedévre 3 koron Megjelen

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Stratégiai zajtérképezés 2007 Fő közlekedési létesítmények LEÍRÓ DOKUMENTÁCIÓ

Stratégiai zajtérképezés 2007 Fő közlekedési létesítmények LEÍRÓ DOKUMENTÁCIÓ Megrendelő: címe: GKM témazám : GKM ügyiratzám: Kötelezettég-vállalá nyilv. záma: Megbízott: címe: Szervezeti egyég: KTI munkazám: Gazdaági é Közlekedéi Miniztérium 155 Budapet, Honvéd u. 13-15. 1/26.

Részletesebben

Hivatal vizsgálat a városházán

Hivatal vizsgálat a városházán VII. évfolym 17. s z á m A r 20 fillér. fi Komárom, 1 E L Ő F I Z E T É S I ÁR cgesz evwt Félévre 10 P, 5 P. Meiyelenik SZERKESZTŐSÉG Needévre 2*50 P. PATHÓ Ees szm r 2 0 Hit. minden. Az u j, forrongó

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt.

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt. XXV évfolvm Budpet 1'5 mclu 1 CSEnDőRSÉGI LAPOK SZERKESZTI' M O H Á c: S y SlcllesuOIeg es 1110001(11'1 BUDAPEST t KER BÖSZÖRMÉNYI-UT 2' Megjelenik minden ho ' en es 15 on Eloftzenos egy h:bn Hisek egy

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben