MEZÕSZEMERE. Szemereiekrõl szemereieknek újság jellegû kiadvány, II. évfolyam, 2. szám megjelenik negyedévente. A tartalomból: 2001, NYÁR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEZÕSZEMERE. Szemereiekrõl szemereieknek újság jellegû kiadvány, II. évfolyam, 2. szám megjelenik negyedévente. A tartalomból: 2001, NYÁR"

Átírás

1 2001, NYÁR Szemereiekrõl szemereieknek újság jellegû kiadvány, II. évfolyam, 2. szám megjelenik negyedévente BÚCSÚ SZMRÉN Sarlós Boldogasszony - Mária rzsébetnél tett látogatásának ünnepe Mezõszemerén a búcsú idén július elsején, vasárnap van. A búcsú valójában a templomhoz kötõdõ esemény. Templomunk fõoltárképe azt az eseményt örökíti meg, amikor Mária rokonát, rzsébetet látogatta meg. Az evangéliumok tanúsága szerint ekkor szerzett tudomást Mária arról, hogy valójában kinek lesz õ az édesanyja. zt az eseményt ünnepeljük minden év július másodikán, mivel azonban az idén ez a nap hétfõi napra esik, ildomos a legközelebbi vasárnapon megtartani a falu búcsúját. A néphagyomány Mária látogatásának idejét összekötötte a nyár legfontosabb tevékenységével, az aratással, ezért nevezte el ezt a napot Sarlós Boldogasszony napjának. A tartalomból: Szemerei arcok: Horváth Mária gy harang halála Mindennapi hazaszeretet Iskolai-óvodai hírek A nevek világa Sarlós Boldogasszony-napja Szemereieknek gerfarmosról Üdvözlet a világ közepérõl Öregszik-e az öregotthon? gyházi hírek Gazdamérleg

2 SZOCIÁLIS OTTHON MZÕSZMRÉN Mezõszemerén a volt Mocsáry-kastélyban éveken keresztül bölcsõde mûködött és csak a nyolcvanas évek végétõl szolgálja az idõsek ellátását, elõbb Szállást Biztosító Idõsek Klubjaként, majd 1994-tõl Szociális Otthonként. Az idõk folyamán már sok idõs ember teljes körû ellátását, gondozását biztosítottuk. Jelenleg 26 lakója van az intézménynek, akik Szemerérõl és a környezõ településekrõl költöztek ide. A Képviselõtestület határozata értelmében azonban májusától már csak mezõszemerei állandó lakhellyel rendelkezõ jelentkezõk kérelmét tudjuk elfogadni. A helyek iránti igény sajnos mindig nagyobb, mint aminek eleget tudunk tenni, pillanatnyilag tizenhárman várnak elhelyezésre. Az otthon lakóinak ellátásához az étkezésen, mosási, tisztálkodási lehetõségeken túl egészségügyi ellátás is tartozik. A szabadidõ eltöltésére többféle lehetõséget is kínálunk, melyekbõl lakóink kedvük és fizikai állapotuk szerint válogathatnak. Vannak, akik szívesen vesznek részt az Otthon környékének szépítésében, virágokat gondoznak vagy veteményest kapálnak. Lehetõség van tévénézésre, rádióhallgatásra, ami kedvelt elfoglaltság a lakók körében, különösen esõs, hideg idõben. A meleg tavaszi, nyári napokon viszont szívesen üldögélnek a fák alatt elhelyezett padokon, lócákon. A jó idõ beköszöntével már hagyománnyá vált a bográcsozás, melyen valamennyi lakónk szívesen vesz részt. Természetesen, ahogy a családokban sem feledkeznek meg az ünnepekrõl, úgy mi is igyekszünk ezekrõl méltóképpen megemlékezni. Anyák napján, karácsonykor az iskolások és az óvodások mûsorral köszöntik az idõseket, akik 2 mindig meghatódva fogadják ezt a figyelmességet. Húsvétra úgynevezett tojásfát készítettünk, melyre a tojásokat a lakók festették. Rendszeresen felköszöntjük a születésnapjukat ünneplõket, igaz, csak egy pohár üdítõvel koccintva az egészségükre. Tudjuk, hogy milyen nehéz idõs korban elszakadni a megszokott környezettõl és beilleszkedni egy új, számukra idegen közösségbe. zt a folyamatot igyekszünk lehetõségeinkhez mérten megkönnyíteni a közvetlen, családias légkör megteremtésével, foglalkoztatások szervezésével. Az elkövetkezendõkben a lakókörnyezet szebbé, barátságosabbá tételével is szeretnénk lakóink kényelmét, jó közérzetét biztosítani. Kriston Istvánné NAGY UTAZÁS A cím egy új, a következõ számban kezdõdõ sorozatra utal. A nagy utazás nem lesz mindig könnyû, sõt helyenként kínzó és fájdalmas. De azt ígérem, hogy nagyon izgalmas és tanulságos lesz. Az írások vezérfonala a harmónia. Harmóniában (békében) élni önmagunkkal, az emberekkel, a bennünket körülvevõ világgal. Szól majd a test és a lélek (szellem) harmóniájáról a bölcsõtõl a sírig, mely minden emberi élet kiteljesedésének a vágya. Úgy is szoktuk nevezni, hogy boldogság. Gondolatébresztõként egy õsi kínai mondással fejezem be a b e h a r a n g o z ó t : Az emberek minden reggel tükörbe néznek, rendbe szedik a ruhájukat és a hajukat, de a szívüket és a lelküket nem Bukta Lajos

3 MLÉKZÉS GY HARANG HALÁLÁRA Május volt. Az élet sarjadt a földeken. Remény és félelem a szívekben. Gyilkos háburú dúlt, s jött a parancsolat: a hazáért adni kell a harangokat. A harangot, amely a buzgó imára hívta a falu népét és hirdette a HÕSÖK emlékét, mert a HÕSÖK harangja volt. gy harang életében 14 év egy pillanat. nnyit élt a mi Nagyharang -unk. lvitelét ára határozták meg. A hírre csaknem az egész falu apraja-nagyja megjelent és megdöbbenve nézték a készületet. Utoljára együtt megszólalt a négy harang. Búcsúztak egymástól és a hívektõl. Aztán néma csend! Várakozás! Zengõ, dallamos hangja nem szól tovább. Az Égbõl a Földre zuhan és még egy utolsó kondulás, a halál jajdulása. Szem szárazon nem maradt. A hõsök emlékére öntetett és nem Rómába, hanem kohóba, gyárba, ágyúba öntve ölni ment. Milyen jó lenne, ha ágyúcsövekbõl öntenének harangot! Meglenne az emberi és a lelki béke! Így történt a falu NAGYHARANG-jának halála május 26-án. Tevõleges részese voltam e szomorú eseménynek, amikor a harang feliratát, adatait leírtam és egy darabkáját az utókor számára biztosítottam, hátha lehet még egyszer a NAGYHARANG-nak újra feltámadása. Kelt gerben, év márc. 9. mlékezõ Dr. Kelemen József GY HARANG HALÁLA május 26. Súly: 506. kgr. Isten dícsõségére Szûz Szent Imre herceg tiszteletére a világháborúban a hazáért halt borsodszemerei hõsök emlékére az Úr 1930.ik esztendejében öntötték a borsodszemerei fogyasztási és hitelszövetkezetek alakulásának 30. illetve 25. éves jubileuma alkalmából. Öntötte: Szlezák László harangöntõ, Magyarország aranykoszorús mestere Budapesten. Két kép: Szent István felajánlja a Szent Koronát és Magyarország Pátrónája. Az május hó 26-án elvitt harang feliratának szövege. A Harang neve: Hõsök Harangja Borsodszemere, május hó 26. Kelemen József ADALÉKOK SZMR TÖRTÉNTÉHZ emlékmûavatás A települést 1759-ben Mocsáry Sámuel és Pál eladták báró Fáy Lászlónak, aki a községben között templomot építtetett. A templom részben kõbõl épült, de a boltíveket és a tornyot veres téglából emelték. Miután báró Fáy László megvette a falut, a Mocsáryak másik ága 1771-ben a Hétszemélyes Táblán perrel visszaszerezte ban a falu felét a Mocsáryak báró Orczy Lõrincnek zálogosították el 32 esztendõre ban Mocsáry földesúr kiváltotta az Orczyaktól a falu elzálogosított részét, de forinttal még adós maradt. zért újabb hat évre bérbe adta a községet az Orczyaknak. A Mocsárycsalád 1814-tõl birtokolta teljes egészében a települést re felépült az urasági kastély, amelyrõl abban az évben a következõ összeírás készült: az uraság háza téglakerítéssel, találtatik abban alulról két szoba, kifestve jó állapotban. Felülrõl találtatik szoba kettõ, egy nagyobb, egy kisebb. A nagyobb szobából nyílik egy festett vasajtó, két raktárba. Van borospince, gazdasági épületek, majoros ház. A kerítésen kívül vagyon az uraságnak háza két szobával, melyben most a téglás lakik. A községben 1760 körül keletkezett a téglaház ban földesúri téglaégetõ mûködött a község északnyugati részén, a Rima vize mellett, ahol agyagásás közben cseréptöredékek és római kori pénzérmék kerültek elõ. A mezõszemerei urasági téglaégetõ között mûködhetett. A téglakemencét báró Fáy László létesítette, majd az Orczy-, végül a Mocsáry-család mûködtette. forrás: Manufaktúrák és céhen kívüli ipar Heves megyében Jéger Károly apát úr felszenteli a szabadságharc emlékmûvét 3

4 SZMRI ARCOK HORVÁTH MÁRIA GRAFIKUSMÛVÉSZ bben a rovatunkban ezúttal olyan embert mutatunk be, aki földrajzilag igen távoli földrészen, az gyesült Államokban él, azonban bárhol is van, mindvégig megmaradt szemereinek. Õ Horváth Marika. Május közepén, visszautazása elõtt beszélgettem vele ban született, természetesen Mezõszemerén. Az óvodát három napig tudta elviselni a hajdani Mocsáry-épületben. Kis párnácskáját magához vette és a Csikójárón keresztül egyszerûen végleg hazaballagott. Az általános iskola elsõ osztályát Kaló Anna tanítónõvel kezdte, majd Bótáné Irénke vette át az osztályt. Imádott agyagozni. Akkoriban feladatként kapták a gyerekek egy répa, alma, Bükk-hegység elkészítését és kifestését agyagból. lsõ találkozása a rajzolással akkor volt, amikor a Rákóczi út (akkor még ilyen is volt) utcagyûlésén az egyik felnõtt levázlatozta az elõtte levõ házat. Õ ezt csodaként, szájtátva bámulta. Legkedvesebb tanára Bóta László, aki még azzal is megszerettette a vízfestést, akinek nem volt tehetsége ahhoz. Neki volt. Nagyon szívesen emlékszik gyerekkorára, szavai szerint az levegõben kihúzott békességben telt ot csak úgy érzékelte, mint minden gyerek: néhány napra kicserélõdött az osztályterem dekorációja. Sok gyerek járt akkor iskolába: reggel ketten indultak a Rákóczi útról s mire az iskolába értek, hólabda szerûen csapattá verõdve léptek az osztályba. A középiskolát a Szilágyi rzsébet Gimnáziumban végezte, ahol sok szemerei lány tanult. A kollégiumban onnan lehetett a szemerei lányokat megismerni, hogy a hálóinük egyforma mintás volt. gert amúgy nem szerette. Érettségi után Budapesten dolgozott, elvégezte a kirakatrendezõ iskolát majd felvették az Iparmûvészeti Fõiskola alkalmazott grafika szakára. Tanárai 4 között volt például Rubik rnõ, a bûvös kocka feltalálója. A fõiskola elvégzése után minisztériumi ösztöndíjjal Varsóban tanult tovább. Lengyelországban megismerkedett az akkor már világhírû lengyel plakátmûvészettel. Ottani tartózkodásának köszönhetõen beszél lengyelül is. Hazatérve könyvkiadóknak rajzolt, illusztrációkat készített, könyvborítókat tervezett. A hetvenes évek második felében az gyesült Államokba ment, ahol elõbb a New York Times vasárnapi számaiba illusztrált, majd a világhírû GO magazin számára rajzolt, de készített angol nyelvû meséskönyveket is. zidõtájt ment férjhez, két lánya született, Julianna és Flávia. Két évet Miami-ben is eltöltöttek a férje munkája miatt, végül Seattle-be költöztek, ott élnek azóta is (ott él a világ leggazdagabb embere, a számítógépcsászár Bill Gates is). Férje tejallergiája miatt át kellett térniük a makrobiotikus étkezésre, ami azóta életformájukká vált. A makrobiotika hirdetõi nyaranta összejönnek Kaliforniában és erre az eszmecserére õket is rendszeresen meghívják. Marika ilyenkor zsírszegény szemerei ételeket fõz a világ minden tájáról érkezõ vendégeknek, melyeknek, mondanom sem kell, nagy sikerük van. Lehetõség szerint évente hazajárnak, az édesanyja, a ház, az udvar kitölti az idejüket. A lányok szinte ki se mozdulnak a Rákóczi útról. Az Államokban a férje munkája mellett a környéki görög-katolikus közösség kántora. Seattle-ben szeret piacra járni, ahol felfedezett egy magyar, tökmagot árusító üzletet. Lehet, hogy a család ott Amerikában éppen szemerei tökmagot ropogtat? lmondhatjuk, nagy és egyben kicsi a világ... Lányai most középiskolások, beszélnek magyarul, görögül, franciául és természetesen angolul. Bármit csinál is Marika ott kint Amerikában, magyarul, pontosabban szemereiül gondolkodik, cselekszik. Bukta Imre

5 DOKTOR ÚR, A MAGA SZÍV SOSM FÁJT? Dr. Legeza Tivadar június elsõ hetében beszélgetésre invitált, hogy megossza gondolatait az újságon keresztül a lakossággal. Az önkormányzat szerzõdést kötött a doktor úrral, ennek értelmében márciustól helyettesít Szemerén a rendelõben. Beszélgetésünk során kiderült, hogy július 15-tõl az önkormányzatra száll a praxis jog, mivel Zsiga doktor úr nem tudta azt fél éven belül értékesíteni. z azt jelenti, hogy az önkormányzat pályázatot fog kiírni a háziorvosi állás betöltésére. Legeza doktor úr elmondása szerint egy kollégája megkereste és megkérdezte tõle, mennyi Szemerén a kártya szám? Jelenleg körülbelül 950 betegkártya van leadva a rendelõbe, de ez kevés ahhoz, hogy állandó orvosa legyen a falunak! A doktor úr szerint 1100 kártya alatt nem kifizetõdõ egy orvos számára ez az állás! A kártyák száma alapján kapja az orvos a fizetését az ÁNTSZ-tõl és minimum 1100 kártya kell ahhoz, hogy egy orvos érdeklõdését felkeltse az állás. Legeza Tivadar doktor úr véleménye szerint, ha még száz-kétszáz ember nem adja le a kártyáját, Mezõszemerének nem lesz állandó orvosa. Megjegyzés: Legeza Tivadar doktor úr nem fog pályázni a szemerei állásra, mivel Besenyõtelken 1900 beteg ellátásáról kell gondoskodnia. SZMR ANNO... Az ez évi népszámlálás kapcsán felötlött bennem a kérdés, vajon hányan lakjuk Szemerét? Az adatok feldolgozása jelenleg is tart, ezért nem tudjuk pontosan, mennyi a lakosság létszáma 2001-ben. Régi adatokkal viszont rendelkezünk az közötti idõszakból. Az évi népszámlálás során a falu lakossága 2363 fõ volt. Kíváncsian várom, hogy a jelenlegi létszám eléri-e ennek legalább a felét. Addig is a múlt adatait szeretném közzétenni: Népességszám Szemerén: 1869-ben 1880-ban 1890-ben 1900-ban 1910-ben 1920-ban 1930-ban 1941-ben 1949-ben 1960-ban LGSZBB PORTA fõ 1220 fõ 1477 fõ 1692 fõ 1909 fõ 1954 fõ 2192 fõ 2309 fõ 2249 fõ 2363 fõ A TISZTA UDVAR RNDS HÁZ Mezõszemerei Civil gyesület idén is jua t lomban részesíti a legszebb porta tulajdonosát! SHARIFF-HIVATAL SZMRÉN május 1-én a volt Úttörõház épületében kapott helyet a rendõrõrs. Reméljük, a rendõrök jelenléte és hatékony tevékenysége meghátrálásra készteti a bûnözõket. BALLAGÁS ngedjék meg, hogy elfogultan írjak az idei ballagásról. Miért vagyok elfogult - tehetik fel a kérdést. Azért, mert az elsõ osztályom volt ez a kis csapat. Közös kirándulásaink, nyársalásaink, bográcsozásaink, mozilátogatásaink során jöttem rá, milyen jó közösséget alkot az osztály. Mindenki valamilyen pluszt adott azért, hogy ez így alakuljon. A cserfes szájú lányok, a csibész fiúk, a kiváló tanulók és a rossz diákok is tettek azért, hogy igazi közösséggé válhatott az osztály. Remélem, hogy a középiskolai évek alatt nem feledkeznek majd meg egymásról és tartani fogják a kapcsolatot egymással! Az idén elballagott nyolcadikosok: Farkas Heléna, Füst Renáta, Jakab Zsolt, Karkus Éva, Kelemen Attila, Kiss Ferenc, Kiss Veronika, Lojek Noémi, Márton Attila, Rostás dit, Tompa Ilona, Tompa Attila, Tuza Marietta, Veres Ádám. 5

6 MINDNNAPI HAZASZRTT Kerekes Bukta Lajos emlékére Hogyan is lehetne valaki hiányát szavakkal leírni? A hozzátartozók fájdalmát idõvel felváltja a megnyugvás és a bensõnkbe zárt emlék megõrzi a találkozások, a szavak és a cselekedetek valódiságát. Az ember csak tapogat a sötétben és tükörbe nézve önmagával szembesül. Lajos bátyám emléke olyan eleven még, hogy ha arra megyek, benézek az udvarra, vajon ott áll-e. Édesapám, amikor már betegsége annyira elvette az erejét, hogy járni nem tudott, kivonszolta magát a kertbe, kis sámliját odébb-odébb téve kapircsolt, óránként egy-egy métert haladva. Lajos bátyám ezen túlmenõen betegségével küzdve az értelmet fel nem adva olvasott, tanult. Már erõsen legyengülten büszkén mutatta a Révai lexikon új köteteit. Nagy tudása volt, ha valamit kérdeztem tõle, például rdély történetérõl, fejbõl mondta évszámokkal, történetekkel színezve. Sokat segített a március 15-i emlékmûvel kapcsolatos kutatásban. Lajos bátyám ugyanakkor ismerte a gyümölcsfák ösztöneit, tudta, milyen erõ tartja össze a köveket, gondolataink visszhangját cselekedeteinkben. Tudta, hogy a sár visszahúz. Már fiatalon megszenvedte a kommunizmus csapásait a családjával együtt, csupán azért, mert a föld szeretete, a tudás és a szorgalom bosszantotta a diktatúra kiszolgálóit. Az ember fájdalmasan teszi fel a kérdést: elégtétel-e a kárpótlás? Hová tûnik a rengeteg tudás, tapasztalat, a felhalmozott bölcsesség? Úgy gondolom, nemcsak a szemerei temetõben kell keresnünk, ahol kedves hozzátartozóink is nyugszanak. Õk, Lajos bátyámmal együtt itt vannak a fák virágaiban, az alma pirosában, a kapavágásokban, a meleg nyári estékben, melyek puhán lebegnek a Hígsoron a ribizlibokrok felett. S amíg édesednek a szõlõszemek, amíg a fecskék visszajönnek, amíg ez a föld terem emléke, emlékük köztünk él. Bukta Imre LSÕÁLDOZÁS május 22-én kilenc felkészült gyermek várta az elsõáldozói vizsgát. Sikeres vizsga után a gyermekek egyre nagyobb izgalommal várták a vasárnapot. Május 27-én délelõtt 9 órakor a templom gyönyörû "pompával" várta az elsõáldozókat. A hagyományoknak megfelelõen a parókia elõl indult az áldozók kis csapata, hogy a templom elõtt fogadja õket Novák István káplán úr, aki ünnepi mise keretében szolgáltatta ki szentáldozás szentségét Bályi Zsuzsanna, Djetvai Norbert, Ficsór Kitti, Kelemen Orsolya, Kelemen Roland, Czégel szter, Jakab Ákos, Oszkocsil Dániel, Németh Zsuzsanna harmadikos hittanosok. Az ünnepi mise után agapéra került sor a parókián. Reméljük, hogy a gyerekek számára az elsõ áldozás nem lesz egyben utolsó áldozás is. 6 G Y H Á Z I H Í R K TISZTÚJÍTÓ Az egyházközség képviselõtestülete tisztújító ülésen megválasztotta a vezetõséget. A képviselõk elnöknek Molnárné Ködmön Katalint, pénztárosnak Bukta Ferencnét (Takarékos rzsi néni), gondnoknak pedig Jakab Tibort választották. Munkájukhoz türelmet, sok sikert kívánunk! NYÁRI TÁBOROZÁS Az alsó tagozatos hittanosok július között Sopron-Felsõrákoson táboroznak. Terveink szerint megnézzük Székesfehérváron elsõ királyunk emlékhelyeit, Veszprémben pedig az állatkertet. Sopron és környéke bõvelkedik római kori településmaradványokban, melyeket szeretnénk majd felkeresni.

7 IRÁNY LNGYLORSZÁG Lengyel-magyar két jó barát... Sokak számára ismerõsen csenghet ez a kis versike, mely a két nép közötti jó viszony kifejezõje. A mezõkövesdi Szent László plébánia hagyományosan jó kapcsolatokat ápol a Lengyelországi testvértelepülésekkel. nnek kapcsán jártak az elmúlt év nyarán lengyel gyerekek Mezõkövesden. Az idén viszont a kövesdi gyermekek - köztük tizenegy szemerei - mennek Lengyelországba, öt napos táborozásra. A szálláshely Zory (Zsori) városában lesz 2-3 ágyas szobákban egy sportszállóban. A szállodához tartozik egy sportközpont, ahol az úszómedence is a gyerekek rendelkezésére áll, és kosárlabdázni, focizni lehet. A tábor során a gyerekekkel megnézzük majd többek között Auschwitzet, Krakkót és Wadowicét. Fölmerült a kérdés, mennyibe kerül mindez? Meglepõen olcsó, hiszen Ft az az összeg, amelyért a gyerekek szállást, étkezést is kapnak. Köszönhetõen Novák István atyának, aki minden követ megmozgatott, hogy ne csak a gazdagabb szülõk gyermekei tudjanak részt venni ezen a szép kiránduláson. zúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónak, hogy segített a tábor megvalósításában. HORGÁSZOK, FIGYLM! gészen friss információink szerint újra lehet horgászni a mezõtárkányi bányatavakban. A magántulajdonban lévõ tavakba 40 mázsa vegyes halat telepítettek, a telepítés folyamatos. A napidíj ára 1000 forint, egy botra és két horogra. A tervek szerint a tulajdonos hétvégi pihenõhellyé szeretné varázsolni a környéket. A fürdés továbbra is tilos és A NVK VILÁGA Régi hagyomány volt, hogy egy-egy családban a megszületett gyermek vagy az édesanyja, vagy az édesapja keresztnevét kapta. Manapság, ha az ember hall egy divatos nevet, azt sem tudja, az illetõ fiú-e vagy lány. A keresztnevek versenyében évvel ezelõtt a lányoknál a Mária, rzsébet, a fiúknál a László, Ferenc vezetett. Mostanában egyre gyakrabban fordulnak elõ az angolszász nyelvterületrõl átvett, valamint a szappanoperákból kölcsönzött spanyol-portugál eredetû keresztnevek. Azt hiszem, nem áll a magyarság rosszul õsi, szép nevek tekintetében, csak az a baj, hogy gyakran elfeledkezünk errõl... A NYÁR KÉRDÉS: HOVÁ TÛNT BAGAMÉRI? HOVÁ TÛNT BAGAMÉRI? MIÉRT HASZNOS A KATICABOGÁR? A katica nagyon sok kártékony bogár ellensége. gy kifejlett katicabogár naponta akár száz levéltetû-lárvát vagy ugyanennyi krumplibogár-lárvát képes elfogyasztani. Amit a permet nem tud elpusztítani, azt a katica megteszi helyette (és még pénzbe sem kerül!). Kérjük azokat a szemereieket, akik távolélõ rokonaiknak, ismerõseiknek szeretnék eljuttatni a újságot, a címeket adják le a szerkesztõknek, hogy számukra utánvéttel tudjuk elküldeni az új lapszámokat. A NYÁR KÉRDÉS: MS? A kereskedelmi tévécsatornák ontják a gyerekek körében nagy népszerûségnek örvendõ rajzfilmeket. A boltok tele vannak mindenféle rajzfilm-figurákkal ékesített termékkel. Annak idején én nem tudtam olyan csokit venni, amin Kukori vagy Rumcájsz lett volna. Akkor még nem volt üzlet a rajzfilm? Lehet, hogy akkoriban tényleg a gyerekeknek készültek a rajz- és mesefilmek, nem pedig a szülõk pénztárcájának. 7

8 HÍRK AZ ÓVODÁBÓL Óvodánk a tavasz folyamán, április 29-én jótékonysági bált rendezett. Közel száz vendég jött el és mulatott hajnalig a bálban. A résztvevõket érdekes, színvonalas mûsorral is igyekeztünk szórakoztatni. A bált óvodásaink nyitották a palotással, majd a szihalmi zeneiskolások kamara csoportja következett és egy profi táncospár ropta a táncot. Az gri Színház mûvészeinek elõadásával is sikerült meglepnünk a közönséget. zúton szeretnénk megköszönni a bálozóknak, támogatóknak az önzetlen segítõkészséget, pénzbeli felajánlásokat, tombolanyereményeket, a menü alapanyagainak biztosítását. ngedjék meg a tisztelt olvasók, hogy személyes köszönetemet is kifejezzem az óvoda dolgozóinak és a szülõknek, akik valamennyi teendõ elvégzésében segítettek és azoknak, akik a bál ideje alatt a konyhán tevékenykedtek. A zenét Kázmér György és Tóth Róbert szolgáltatták, felajánlásként. Köszönjük. A bál bevétele forint volt, melyet a foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzésére fordítunk. Május elsõ hetében az édesanyákat köszöntöttük verssel, dallal és a gyermekek által készített ajándékkal. Május közepén a téesz által biztosított autóbusszal Debrecenbe kirándultunk. Az útiköltséget az önkormányzat finanszírozta, amit ezúton is nagyon szépen köszönünk. Utunkat a Hortobágyon megszakítva megnéztük a Pásztormúzeumot és a Kilenclyuku Hidat. Debrecenben az állatkerti séta után a Vidámparkban próbáltuk ki a sok játéklehetõséget, Pihenésképpen körbejártuk a Csónakázó-tavat és megtekintettük a református templomot - a bátrabbak a toronyba is felmentek. A kirándulás örömét csorbította másnap az a szomorú tény, hogy az éjszaka folyamán feltörték és kirabolták az óvodát. Köszönjük Kovács István kálmánházi vállalkozónak a forintos pénzadományt, melyet a legszükségesebb eszközök pótlására ajánlott fel. Gyermeknap alkalmából vidám, játékos sorversenyt szerveztünk, ekkor tartottuk a kiscsoportosok évzáró mûsorát is - éhségüket üstben fõtt gulyással csillapítottuk. A nagycsoportosok évzáró-ballagási ünnepségére június 9-én került sor, amikor ízelítõt adtak az egész évben tanult dalokból, versekbõl és búcsút vettek kedves óvodájuktól, hisz szeptemberben õket már az iskolapad várja. Örömmel tudatjuk a kedves szülõkkel, hogy óvodánkban beindult az úszó tanfolyam, a gyermekeket tíz alkalommal visszük autóbusszal a Zsórifürdõbe. A belépõdíj költségét az önkormányzat magára vállalta. Az óvodásokkal együtt járnak úszni az iskolások is, õket külön úszómester oktatja. Az óvoda július hónapban üzemel, a nyár folyamán is gondoskodik az óvodásokról. Mezõszemere minden lakosának tartalmas, élményekben gazdag nyári programot kíván az óvoda összes dolgozója nevében Ficsór Kálmánné óvodavezetõ 8 ISKOLAKIRÁNDULÁS május 18. Reggel ébresztés nélkül kelek ki az ágyból, mert az iskola kirándulni megy. Utunk célja sztergom, Visegrád, Szentendre. Gyülekezõ az iskola elõtt reggel 7-kor. A busz megérkezett és elfoglaltuk a helyünket. gy kicsit szûkösen, de jókedvûen indultunk el. lsõ megálló sztergom volt. Meglátogattuk a templomot, ahol csodálatos ékszereket és szerszámokat láthattunk, amikkel régen felépítették a templomot. Következõ városunk Visegrád. A várban a régi harci eszközök és kínzókamra kiállítását nézhettük meg. Láthattuk a koronázó ékszereket, melyeket egy lovag szobor õrzött. Szentendrén pedig egy régi malomban jártunk, ahol láthattunk kemencét, fafaragóasztalt, viharlámpát. gy kicsit fáradtan, de még mindig jókedvvel és sok élménnyel értünk haza. Liga Konrád, 2. osztályos

9 FLSZÁMOLJÁK A TÉSZT! február 15-tõl felszámolási eljárás van a termelõszövetkezetben. nnek kapcsán tettem fel kérdéseimet a felszámoló biztos úrnak, aki neve mellõzését kérte. - Miért indult meg a téesz felszámolása? - A felszámolás a banki tarozások miatt, a bankok kérésére indult meg. - Hogyan bízták meg Önt ezzel a feladattal? - A felszámolás végrehajtásával a Kelet-Holding Rt-t bízták meg, mint hivatalos felszámolót. nnek a cégnek a vezérigazgatója, Bug Imre kinevezett egy helyi ügyintézõt a technikai feladatok elvégzésére. - Ön szerint mi volt az oka annak, hogy a termelõszövetkezet ebbe az állapotba került? - A szövetkezet nem a rossz gazdálkodás miatt jutott ebbe a helyzetbe, hanem az elmúlt két év belvíz és aszály kárai miatt nem tudta a pénzügyi követelményeket teljesíteni. Ha a bankok türelmesebbek lettek volna, a téesz két éven belül talpra tudott volna állni. - Milyen lesz a jövõ? - Van egy vállalkozó, aki komoly banki-anyagi háttérrel rendelkezik és érdeklõdik a téesz iránt. A földbérleti díjakat még ebben az évben rendezni kívánja, mégpedig úgy, hogy a tulajdonosok számára is elõnyös legyen. - Mennyi idõ áll az ön rendelkezésére, hogy a téeszt felszámolja? - Törvény szerint két év áll rendelkezésemre, ennyi idõ alatt kell végrehajtani a felszámolást. Jelenleg elkészült a zárómérleg. A leltárak, vagyonértékek adatai rendelkezésre állnak, ezek után kell majd a hitelezõket összehívni. Köszönöm, hogy tájékoztatta a falu lakosságát! G A Z D A M É R L G ISKOLAI HÍRK Általános Iskolások ünnepi mûsora március 15-én A tanév utolsó napjaiban az iskolánk könyvtárában került megrendezésre az Arany János vers- és prózamondó verseny. A nézõközönség nagyon szép elõadásokat hallgathatott meg. A legeredményesebb tanulók oklevelet és könyvjutalmat vehettek át. Alsó tagozat: I. Barta Bálint 4. osztály II. Tóth Zsolt 4. osztály III. Gál Henrietta 3. osztály Felsõ tagozat: Mesemondók I. Molnár nikõ 7. osztály II. Füst Renáta 8. osztály Versmondók közül I. Zloch Barbara 6. osztály Rostás dina 5. osztály II. Bíró Dávid 6. osztály III. Jusztin Noémi 5. osztály A jó idõjárás lehetõvé tette, hogy az alsó tagozatos diákjaink aszfaltversenyen is bizonyították tehetségüket. Az ötletes rajzok készítõi közül a zsûri a következõ tanulókat jutalmazta a legjobb helyezésekkel: I. díj: Oszkocsil Dániel Zloch Péter Jusztin Ádám Kelemen Roland II.díj: Ficsór Kitti Bályi Zsuzsanna Németh Katalin 3. osztály 4. osztály 3. osztály 3. osztály 3. osztály 3. osztály 3. osztály III. díj: Kovács Szimonetta 1. osztály 9

10 ÜDVÖZLT A VILÁG KÖZPÉRÕL! Nekem Szemere a világ közepe. Borsodszemerével kezdõdött, de most mint Mezõszemerét viszem magammal és így is térek vissza hozzá. Úgy kötõdik hozzá a modern világban szétszórt gondolatom, mint a ló a jászolhoz - kenderkötéllel, fagolyóval a végén, nehogy megfojtsa magát. Boldog voltam, hogy Bukta Imrével itthon találkoztam a mûtermében. Szemerei szerénysége teszi-e, hogy jobban ismerik a nagyvilágban, mint itthon? Megtisztelõ, hogy ebbe a szép újságba írhatok magamról, ami nem nehéz, hiszen mindenki vagyok, aki itt, ezen a képen látható. Ki közelebb, ki távolabb került a világ közepétõl, ahol úgy ismertek bennünket: Kinek a lánya, ki fia vagy, kedves? lkerültünk onnan, ahol csak egy templom volt, ahol újév kezdetén mély férfi hangok, magas nõi hangok és sok kedves gyerek hang harmóniában énekelte: Isten, ki az idõnek határát kimérted s atyai bölcsességgel sorsunkat intézted lkerültünk Szemerérõl, sokszor nem látva az utat, még kevésbé a gondviselés bölcsességét. Úgy kerültünk új talajba, mint egy sebtében ültetett palánta - volt aki túlélte, volt aki nem. Addig nagyon szépen nevelkedtünk itthon, az általános iskolában. gyfajta kenyér táplált, másfajta remény küldött el. Az én utamat legfõképp kedves tanítóm, Bóta László egyengette. A tanítás persze, mint ma is, a családban kezdõdött: - Kislányom, ha elmégy mellette a kapuban, köszönj szépen s mondjad neki, de kiállt, Franciska néném! - Édesanyám, miért kérdezzem, látom hogy kiállt. - Mert így kívánja az illendõség. Nagyon sokszor eszembe jutott az évek során, hogy minket, akik ezen a képen vagyunk, így engedtek el iskolába. Azóta sokat változtak a körülmények. Ma az, aki kiáll a kapuba - ha van ideje rá és kiáll - gyakran messzirõl jött embereket lát. Mi is messzirõl jövünk haza, fõként az ünnepekre, jó híreket hozva haza magunkkal meg az unokákat. Mezõszemere, a világ közepe semmiben nem különbözik a 10 világ többi részétõl. Az emberek mindenütt emberek. Ha megtanulod a nyelvüket, akkor is csak annyit értesz meg belõlük, amit mint lehetõséget magadban hordozol. Ha pénzt akarsz beváltani, azt kérdezed angolul, lengyelül, arabul vagy magyarul, hol van a bank? Aki költõvel akar találkozni, annak kutatni kell az életben. De ha csak a versére kíváncsi valaki, elõbb a bankba menjen, aztán a könyvesboltba. Többé-kevésbé mindenhol ilyen az élet. zeket a kis illusztrációkat Garcia Lorca spanyol költõ verseihez készítettem Amerikában. Arra, amivel én foglalkozom, van egy rövid szó: makrobiológia. Makro azt jelenti, hogy nagy, teljes, a biológia pedig azt, hogy élet. Teljes élet, a maga felmérhetõ nagyságában szemben a mikrobiológiával, mely mikroszkópon keresztül vizsgálja az életet apró részleteiben. A tanítónk, George Oksawa azt mondta, ha ezt nem tudom elmagyarázni úgy, hogy egy gyermek is megértse, akkor nem jól csinálom, amit csinálok. Ha az életet egy varázsszemüvegen keresztül nézzük, akkor mi, emberek nem vagyunk elkülönítve sem egymástól, sem a környezetünktõl. Látjuk, hogy aki jött, az elmegy, aminek eleje van, annak van háta is, hogy a nagy bajnak megvan a nagy orvossága - hacsak figyelmetlenségünk nem gátol abban, hogy észrevegyük. A földmûves ember, akinek mi gyermekei vagyunk, élete nagy részét lefelé nézve, görnyedten töltötte, munkálta a földet, mely minket táplált, megteremtve fizikai és lelki vázunkat. De idõnként felegyenesedett, az ég felé fohászkodott útbaigazításért, áldásért. Nekünk azt mondták otthon: tanulj, hogy ne verejtékezz a tûzõ napon, mint mi tesszük. Úgy tûnik mindegy, milyen hûvös, légkondicionált szobában lakunk, ha nem felfelé tekintünk, magasra, bizakodással, akkor minden munkálkodásunk haszontalan. Aki Szemerén lakik, otthon van benne, aki otthon van, az szeretettel legyen benne, így maradunk meg a világ közepén, a kicsi a nagyban és a nagy a kicsiben. Horváth Mária

11 SZMRIKNK GRFARMOSRÓL A két község élete nemcsak a mindennapokban és földrajzilag zajlik egymás mellett, hanem története is szorosan összefügg. A tatárjárás után, egy 1261-bõl származó okleveles forrás szerint IV. Béla király az gri Püspökség birtokait úgy határozta meg, hogy a béli nemesek földjétõl a szemerei és farmosi nemesek területéig terjed. z azt is bizonyítja, hogy mind a szemereiek, mind a farmosiak honfoglalók voltak, mivel nemesi címet elsõsorban a honfoglalók kaptak, akik valószínûleg a magyarok hét törzséhez telközben vérszerzõdéssel csatlakozó kabarok voltak. Bors vezér is kabar volt. Borsod vármegye határa régi térképeken az ger-patakig terjedt. Az március 1-én, a két falu között lezajlott ágyúcsata kapcsán is úgy írták le, hogy gerfarmost a Maklár alatt két ágra szakadó ger patak nemcsak kettéosztotta, hanem körül is zárta, de a Borsod megyérõl 1939-ben megjelent monográfia is úgy írja le, hogy Borsodszemere határában az ger patak egyik ága folyik keresztül, ez a Rima. Farmos lehetett volna Borsodfarmos és viszont ben gerfarmost Szemerével és Szihalommal együtt Heves megyéhez csatolták. Az 1700-as évek elején a törökök kiûzése után és a földbirtokok rendezését követõen az egerfarmosi Kandó Sámuel feleségül vette a szemerei Szemere Annát, míg Kandó rzsébet Szemere Pál felesége lett. A farmosi egyházközség között a Borsodszemerei egyház leányegyháza volt s 1981 óta a két falu társközség. gerfarmos neve 1261-ben Fornos, 1317-ben Fornas, ban Farnos, 1773-ban már Farmos, 1796-ban ger-farmos, 1902 óta írják gerfarmosnak. A XIV. században az egyik földbirtokos család Fornosi alakban felvette a falu nevét ben a falu egy része magvaszakadás révén (nem volt utód) a koronára háramlott, ettõl kezdve ezt a birtokrészt a királyok híveiknek adták, vagy visszavonták. Például Zsigmond király Bor Pál fia Lászlónak adta, de visszavette és a Rozgonyiak kapták meg, majd II. Mátyás a Barius családnak és Bosnyák Tamásnak adományozta. A XVIII- XIX. században az Orczy-bárók, 1731-ben a Brezovayak (az Oláh család elõdei) kapták adományként. A Kandók 1575-ben nemesi kúriát szereztek Farmoson és 1733-ban III. Károly király megerõsítette õket birtokaikban. bbõl a családból származott, de Pesten született 1869-ben a Kandó-típusú villanymozdony világhírû megalkotója, dr. Kandó Kálmán. Volt itt birtokos szterházy, Gróf Szapári, Szalay, Atkári, Prónai, Subich, Gróf Károlyi, de még a Vitéz és a Mocsári családoknak is volt itt földje. A farmosiak 1550-ben a töröknek adóztak, a falut 1675-ben egytelkes kisnemesek lakták, 1680-ban a falu elnéptelenedett, elpusztult, de 1696-ban a jobbágyok újra letelepedtek itt ban Grósz Mihály serfõzõt épített. Az addigi kisnemesi falu 1728 után átalakult jobbágyfaluvá, ekkor a földbirtokosok a közös földbirtokjogot területileg is megosztották (tagosították). Az 1800-as évek második felében végzett vízlecsapolás következtében a szántóterület 2300 kat. holdról 3900-ra nõtt, a rét pedig 1880 kat. holdról 394-re csökkent március elsején egy farmosi ember vezette át Klapka seregét a mocsáron ás Máriássy alezredes csapata biztosította a több mint 12 ezres hadsereg átkelését az ger-patakon és Poroszlóra való vonulását. kkor volt az ágyúcsata Szemere és Farmos között, amelyben 5 honvéd esett el, akik a farmosi temetõben, márvány emlékkõ alatt nyugszanak. A falu jellege keresztutas és zsákfalu (nem vezet tovább mûút), közepén, egy kis dombon található a templom. A falu elsõ templomát az 1200-as években építették, melyet elõször az évi pápai tizedjegyzékben említenek. Az 1786-os összeíráskor a faluban 805 fõ lakott 114 lakásban, 1828-ban 961 fõ, 1850-ben 810 fõ, 1930-ban 1276 fõ lakta a falut, míg 1949-ben 1274-en, 1970-ben 972-en, jelenleg pedig körülbelül 740-en, nyugdíjasok élnek itt, sokan más vidékrõl költöztek be. Bíró Károly Az március 1-én lezajlott ütközet emlékére felállított mezõszemerei emlékmû 11

12 S FLHÍVÁS MUNKANÉLKÜLIKNK! A pénz itt terem körülöttünk, csak össze kell gyûjteni! GYÓGYNÖVÉNY ISMRTI, TRMSZTÉSI KÉPZÉS MZÕSZMRÉN A mezõszemerei Önkormányzat és a Mezõszemerei Civil gyesület gyógynövény ismereti és termesztési képzést szervez. Akit érdekel a 10 hónapos tanfolyamon való részvétel, jelentkezzen az Önkormányzatnál: tel vagy az egyesület képviselõjénél: tel Bíró Rita (Általános Iskola) A KÉPZÉS INGYNS! Az Önkormányzat és a Mezõszemerei Civil gyesület A FOGLALKOZTATÁSÉRT M Z Õ Z R M I CIV I L T G Y S Ü L Kiadja a Mezõszemerei Civil gyesület Szerkesztõk: Bíró Rita, Bukta Imre, Grafikai szerkesztõ, DTP: Kónya Réka A lapban közölt illusztrációk Horváth Mária munkái. Készült 300 példányban az Állami Nyomda Rt támogatásával. Copyright Bukta Imre, 2000

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Január. Február. Január 23. Képviselő testületi ülés, nyilvános Helyszín: Önkormányzat Hivatala

Január. Február. Január 23. Képviselő testületi ülés, nyilvános Helyszín: Önkormányzat Hivatala Január Január 23. Január 23. 2016/17 tanítási év II. félévének kezdete Január 27. 2016/17 tanítási év, élévi értesítők kiosztása Február Február Farsangi dekoráció, álarc és szemüveg készítése a könyvtár

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

AKADÉMIAI KIADÓ KILIKI A FÖLDÖN OLDAL LECKE OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT. A pince A képek (Apu családja. Az unokatestvérek.

AKADÉMIAI KIADÓ KILIKI A FÖLDÖN OLDAL LECKE OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT. A pince A képek (Apu családja. Az unokatestvérek. OLDAL OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT 8 Sziasztok! 11 1. A furcsa idegen 32 2. Amia bajban van Meglepetés 56 3. A kincsesláda 76 4. Vásárolni megyünk 96 5. Kedves naplóm! A pince A képek (Apu családja.

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

100 éve született Radnóti Miklós

100 éve született Radnóti Miklós 100 éve Miklós született Radnóti 100 éve született Radnóti Miklós április 15-én emlékeztünk könyvtárunkban Radnóti Miklós (1909-1944) születésének 100. évfordulójára a Radnóti-év keretén belül. A rendezvényen

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

Hollandia (2010. márc máj. 03.)

Hollandia (2010. márc máj. 03.) Hollandia (2010. márc.29-2010. máj. 03.) Az első napunk utazással telt. Hajnal ötkor találkoztunk és indultunk útnak. Este kilenc és tíz között érkeztünk és foglaltuk el a szállást. Cees, aki kinti dolgainkat

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Andor Mihály: Az alternatív gimnáziumi képzés első évtizede (OTKA T ) TANULÓI KÉRDŐÍV

Andor Mihály: Az alternatív gimnáziumi képzés első évtizede (OTKA T ) TANULÓI KÉRDŐÍV 1. Neme (a megfelelőt húzza alá) 1) fiú 2) lány 2. Családja lakóhelye (település vagy kerület): TANULÓI KÉRDŐÍV 3. Tanítási időben hol lakik? (a megfelelőt húzza alá) 1) otthon 2) kollégiumban 3) albérletben

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

Újra testvértelepülésünkön jártunk

Újra testvértelepülésünkön jártunk Dunaszentmiklós 2015. nyár Dunaszentmiklósi hírlevél Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunaszentmiklós Római-Katolikus Egyházközség Dunaszentmiklós Dunaszentmiklós Község Önkormányzata 34. szám A tartalomból:

Részletesebben

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!!

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! A VAJDA PÉTER ÉNEK- ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA LAPJA 18. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2012. JÚNIUS Botos Auróra 3.s JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! tartalom JÚNIUS 3 Kiváló Vajdások 4 Pedagógusnapra 5 Németországban Comeniussal

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el.

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el. Diákvilág Kedves Olvasó! 2012. március 13-án, 21 felső tagozatos tanuló részt vett a Koszta József Múzeum Kézzel-lábbal a múzeumban című múzeumpedagógiai foglalkozásán, amelyet az 1848. március 15-i forradalom

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR. Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart (Széchenyi István) Mi a Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK)?

ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR. Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart (Széchenyi István) Mi a Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK)? Benedek Zsuzsanna ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart (Széchenyi István) Mi a Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK)? A ZIK a Buenos Airesben több mint 50 éve működő hétvégi magyar

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/311-211 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z) szakképesítés

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén IV. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 37 párost tudtunk egymás

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 8

MagyarOK 1.: munkalapok 8 1. Kire igaz az állítás? Jelölje be, kire igaz az állítás! Megoldásait hasonlítsa össze a partnerével! 1. Harmincnégy éves. az apa a nagymama a nagynéni az anya a nagypapa a nagybácsi a fiú a kutya 2.

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8

Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8 Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8 2004 az alapítás éve 8 2005/2006-os tanév az első bővülés 9 2006/2007 a tanulói

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Határtalanul! Négyfalu

Határtalanul! Négyfalu Határtalanul! Négyfalu 2016.03.03 2016.03.06. A 2015/2016. tanévben a Határtalanul! program keretében sikeres pályázatot nyújtottunk be, így lehetőségünk nyílt az erdélyi testvériskolánkba ellátogatni

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben