Aranyalma Napköziotthonos Óvoda lapja II. évfolyam 1. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Aranyalma Napköziotthonos Óvoda lapja II. évfolyam 1. szám"

Átírás

1 Aranyalma Napköziotthonos Óvoda lapja II. évfolyam 1. szám október BEKÖSZÖNTİ Szeretettel köszöntjük Kedves Olvasóinkat, megkülönböztetett szeretettel azokat, akik most találkoznak elıször újságunkkal. Régi olvasóink tudják, hogy ez már a 2. évfolyam 1. száma. A tavalyi tanévben 3 alkalommal jelenttettük meg, októberben márciusban - és június1-én. Az idén is így szeretnénk. Kérjük a Kedves Szülıket, és a velünk kapcsolatban álló partnereinket, segítsék szerkesztıségünk munkáját, ötleteikkel, tanácsaikkal. Ha van valakinek jól hasznosítható gyermeknevelési tapasztalata, jól bevált gyakorlata, ossza meg szülı társaival, velünk - tanuljunk egymástól, legyenek Önök is aktív közremőködıink, hisz minél többen vagyunk, annál színesebb, érdekesebb lesz újságunk. Sok sikert, jó eredményeket, erıt, egészséget kívánunk a 2007/2008-as tanévre. Újságunk olvasásához jó szórakozást, kellemes idıtöltést kívánunk. Eredményes volt a nyár Örömmel számolhatunk be a nyári felújítási munkálatokról. A költségvetésben betervezett felújítások maradék nélkül teljesültek. Megújult tornaszobánk, alkalmassá vált a mindennapi testedzésre, a padozatot kicseréltük, PVC burkolatot kapott, új radiátorokat, és az ablakokat is kicseréltük. Mindez közel 700 ezer Ft-ba került. Eredetileg 300 ezer volt tervezve, ehhez kaptunk még 200 ezret és a saját költségvetésünkbıl még 200 ezerrel pótoltuk ki. Ezt az összeget úgy spóroltuk meg, hogy a karbantartónk meszelte ki a gyermekmosdókat, köszönjük Neki. Megvalósult az eddig használaton kívül álló udvarrész parkosítása is. Még álmodni sem mertünk ilyen szépet, mint amilyen lett. Lett egy kis csobogó, amit köralakban körül ülhetünk, és majd a forró nyári napokon nyugodtan hősölhetünk az árnyas fák alatt megbeszélve a világ dolgait, mesélhetünk énekelhetünk hallgathatjuk a madarakat, a víz csobogását. Kertészkedhetnek is kicsinyeink, hisz gondos tervezınk erre is gondolt, úgy gondozhatják a növényeket, hogy közben nem tapossák le, mindenhez hozzáférhetnek. Mindez kinek köszönhetı? Elsı sorban azoknak a szülıknek, akik támogatták elhatározásunkat, a Korszerő Óvodáért Alapítványának, hogy egyöntetően nyilatkoztak arról, hogy a számlán lévı közel 900 ezer Ft-ot erre fordítsuk. Továbbá a Település Fejlesztéséért Alapítványnak, akik az elsı kérı szóra utaltak 100 ezer Ft-ot, nem utolsó sorban Önkormányzatunknak, hogy engedélyezték 600 ezer Ft átcsoportosítást erre a célra. Így közös összefogással valósult meg a finanszírozás. A megtervezését, kivitelezését a Kertmester Kft végezte. Életre szóló hálával tartozunk Buksa Józsefnek, hogy gyermekcentrikus szemlélettel, óriási szívvel, precizitással, gondossággal, sok ajándék növénnyel varázsolt nekünk EU-s követelményeknek is megfelelı parkot. Megoldva a csapadékvíz elvezetését, a szennyvíz elvezetését. Ünnepélyes parkavatón adtuk birtokba a gyermekeknek, errıl külön beszámolunk. Új játék is került udvarunkba, amit a báli bevételbıl finanszíroztunk, kosárlabdához hasonló Polyball sporteszközt Ft-ért és egy háromszemélyes rugós hintajátékot Ft-ért. Még májusban az összes udvari játékot szabványosítottuk Ft-ért, ami szintén a báli be-

2 2. oldal ARANY ÉLET KÉPEK vételbıl lett finanszírozva. Köszönjük Zsanai Róbertnek és Bálint Róbertnek, hogy a letelepítését és annak költségeit magukra vállalták, így Ft-ot takarítottunk meg. A pártházi óvoda udvarára áttelepítettünk egy kedvenc mászóvárat, csúszdával, homokozóval (Buksa nagypapa ingyen telepítette át munkatársaival). A Gomba csoportba tálaló szekrényt készítettünk, mivel a tálalókocsi balesetveszélyes volt, az öltözıbe új szınyeget vettünk (örömmel tapasztaljuk, hogy a szülık is nagyon vigyáznak rá). Minden csoportban kijavíttattuk a meghibásodott bútorokat ( az éves karbantartást elvégeztettük). A pártházi oviba vásároltunk öltözıszekrényt, polcokat, szınyeget, és az udvari homokozó játékoknak tárolót alakíttattunk ki. Folyamatosan szépítgetjük, csinosítgatjuk óvodánkat, próbálunk nagyon gondos gazdák lenni. Sajnos az elektromos kapuzárunkkal sok problémánk volt, a felújítás során valami elmozdult. Reméljük, most már nem lesz vele gond, Hermec István villanyszerelınk megjavította. Azoknak, akik még nem vették észre, felhívjuk a figyelmét, hogy a kapu alján belül van akasztó, amivel rögzíteni lehet nyitott állapotban, így könnyő a babakocsit be, illetve kitolni. Felkészültünk az új tanévre: jó minıségő rajz és kézimunka eszközöket, gyurmát vásároltunk közel Ft értékben. Jó kedvvel, elégedetten kezdtük meg az új tanévet. Bízunk benne, hogy ez az év is hoz a tavalyihoz hasonló sikereket, eredményeket. Ünnepélyes keretek között avattuk fel az új játszóhelyünket. Meghívtunk mindenkit, akik hozzájárultak e gyönyörő park létrehozásához. Buksa József kertészmérnök a Kertmester Kft. Ügyvezetı igazgatója vágta át a nemzeti színő szalagot kis unokája segítségével. Zöld lufik és galambok szálltak fel a magasba, hogy hírül adják a nagy újságot - az Aranyalmában avató ünnepség van. Sulákné Horváth Piroska a Zöldek Munkaközösségének vezetıje a következı köszöntıvel köszöntötte az egybegyőlt közönséget: Felavattuk az új parkunkat Szervusztok Aranyalmások! Szeretettel köszöntelek benneteket és a kedves vendégeinket is. Azért győltünk össze itt mindannyian, hogy felavassuk ezt a gyönyörő parkot. Köszönjük a Katica csoportos Szelim nagypapájának, Buksa kertészmérnök úrnak, hogy pénzt, idıt és fáradtságot nem kímélve ilyen csodálatos új kerttel ajándékozta meg óvodánkat. Munkatársaival olyan környezetet varázsoltak ide nekünk, amelyben nagyon jól érezzük magunkat. Ebben a kertben nagyon sok tapasztalat- és ismeretszerzésre lesz lehetıségünk. Biztosan minden évszakban tartogat majd valami felfedeznivalót: földigilisztát, katicabogarat, verıköltı bodobácsot, hangyákat, virágokat felkeresı méheket, lepkéket, színes faleveleket, zizegı avart stb. Alkalmunk lesz a különféle természeti megfigyelésekre és lehetıségünk a dísznövények ápolására, gondozására. Emellett még a nyugodt, kis mozgásigényő játékok, az elmélyült beszélgetések, a pihenés helyszíne lesz. Nyisd ki ezt a kis kaput mondta a költı annak idején egy kisfiúnak. Mindenki tudja, hogy a szóban forgó kisfiú Arany Laci volt és a költı Petıfi Sándor. Azt is tudjuk, hogy amikor a nevezetes vers született Laci alig volt 3 éves. Épp akkor lett volna kiscsoportos, ha akkoriban divatban lett volna az óvoda. Nyisd ki ezt a kis kaput, majd meglátod, hogy mi fut rajta át a fejedbe! Ez a felszólítás minden óvodásnak szól: Ide fülelj! Oda nézz! Figyelj csak!! Ninini!! Jaj, de érdekes!! Majd meglátjátok mennyi élmény vár benneteket itt! Itt egy illatos virág, amott a fán egy madár. Hopp!!! A lábad elıtt ballag egy bogár! Megcsodáljátok, kikerülitek, ugye vigyáztok rá? S erre a csodaszép kertre is vigyázzunk együtt, hogy még nagyon sok óvodás örülhessen neki.

3 3. oldal ARANY ÉLET KÉPEK Ez évi fejlesztési terveink - Szeretnénk, ha mind az öt csoportban lenne számítógép, hogy az összes nagycsoportos egyenlı esélyt kapna informatikai ismeretek szerzésére. Központi támogatásból sikerül megoldanunk, Horváth Gábor ( apuka) már össze is állította, hogy elég legyen a pénzünk és megfelelı minıséget kapjunk. - A jövı nyáron a Vak B. u.-i kerítést szeretnénk lecserélni, a tervek már készen vannak, az engedélyezés is megtörtént - A Táncsics u. épület részben a gázkazánunk is eléggé elhasználódott, hamarosan cserére szorul. - A felsı épület részben a folyosót és az öltözıt szeretnénk PVC borításra cserélni. - A pártházi udvarra játékokat telepíteni. - A központi udvarba a hinta alá gumitéglát, valamint a feltöredezett járda helyére is gumitéglát szeretnénk. - A közlekedési eszközeinket szeretnénk pótolni, szabványosítottra cserélni. - Gyermek fektetık és ágynemők folyamatos beszerzése. Beindultak a vegyes csoportok A 2007/2008-as tanévben vegyes csoportokkal indultunk, mint ahogy ezt már tapasztalhatták. Az új finanszírozási forma kényszerített bennünket erre a lépésre. A vegyes csoportok jobban hasonlítanak a családi helyzethez. Van kicsi és van nagyobb gyermek. A kicsik felnéznek a nagyokra, követik, utánozzák ıket jóban és sajnos rosszban is. Felnéznek rájuk, hiszen ık sok mindent tudnak, amit a kicsik még csak próbálgatnak. Serkenti ıket, hogy ık is legyenek olyan gyorsak, ügyesek, a nagyok pedig büszkék az elismerésre, dicséretre. Figyelmesebbek, gyengédebbek. Sokszor hallják: vigyázzatok a kicsikre! - ez visszafogja ıket óvatosabbak, elızékenyebbek lesznek, toleránsabbak, megtanulnak alkalmazkodni. Nem kényszerítjük ıket arra, hogy segítsenek a kicsiknek, ık maguk is észre veszik, kik azok, akik segítségre szorulnak. A kicsiket ösztönzi az is, hogy a nagyobbakkal versenyezhetnek, és nagy önbizalmat ad a sikerélmény. A kicsik szívesen vesznek részt a nagyoknak szervezett tevékenységben is, néha csak kíváncsiskodnak, de be is kapcsolódnak. Játékuk színesebb, gazdagabb, könnyebben megy a séta, könnyebb a beszoktatás, nincs kollektív sírás, félelmeik elıbb oldódnak. Ígéretünkhöz híven, azért módot adunk arra is, hogy a nagyok ismerjék meg egymást, a közös programok (Állatkerti, Tojásfesztiváli, Hulladék feldolgozási kirándulás, és a heti rendszeres közös nagy torna) ezt szolgálják. A jövı a vegyes csoportoké és biztosak vagyunk benne, hogy a sikereink meggyızik a még kétkedıket. Szülıknek gyerekekért Igényfelmérés eredménye A helyi minıségirányítási programunk és az éves munkaterv szerint minden nevelési év elsı heteiben elvégezzük a szülıi igényfelmérést. Ennek alapján tudjuk összeállítani, tervezni az éves programokat, nyitva tartásunk rendjét. A szeptemberében készült igényfelmérés eredménye a következı: Nyitva tartásunk nem változott 7-17 óráig tart nyitva az óvoda. A szülık az alábbi szolgáltatásokat igényelték: Ovihittant: 74 % (81 fı) Modernt táncoktatást Tamás Csillával: 26 % (28 fı) Bábelıadásokat 97 % (107 fı) Színházbérletet 75 % (82 fı) Gyógytestnevelést 30 % (33 fı) Videó másolást 67 % (73 fı) Az igények alapján megkezdıdött október 1-tıl a modern táncoktatás. Színházbérletet vásároltunk a befizetések után a siófoki DBKK-ban 78 db-ot. A bábelıadások szervezése folyamatosan történik. Az ovihittan október közepétıl kezdıdik a hét minden napján egy-egy csoportban ebéd után mesél Sztanev Zsolt református segédlelkész. Internet szolgáltatásukat a szülık 55 %-a kíséri figyelemmel.

4 4. oldal ARANY ÉLET KÉPEK Ingyenes szolgáltatásainkról Logopédia: Az elmúlt tanévhez hasonlóan ebben az évben is a kistérségi társulás alkalmazza az utazó logopédust. Huszár Nándorné, Edit néni több éven keresztül foglalkozott már a szabadi óvodásokkal, most újra İ jár hozzánk. Sajnos nagyon kevés óraszámban teheti meg, így a nyelv és beszédfejlesztı munkájára is óriási Egyéni fejlesztés: A nyelv és beszédfejlesztıvel váltott mőszakban egyéni fejlesztést végez Szabóné Szóládi Tünde fejlesztı óvodapedagógus. A Nevelési Tanácsadó szőrı vizsgálata után fejlesztési javaslatukra állítja össze a gyermekek egyéni szükség van, hiszen 22 nagycsoportosnak van szüksége beszédjavításra, a kisebbek fejlesztésére egyenlıre nincs mód. Szobonya Attiláné, Csilla néni a logopédus irányításával foglalkozik a gyerekekkel heti 2 alkalommal, míg Edit néni pénteken délelıttönként. fejlesztı terápiáját. Ebben a tanévben 14 kisgyermeknek van szüksége egyéni fejlesztésre, nagyon sok érdekes játékkészletünk van, ami nagyon tetszik a gyerekeknek, szinte észrevétlenül, játékosan történik a felzárkóztatás. Gyógytestnevelés: A szülıi igény felmérésbıl kiderült, hogy egyre több gyermeknek van szüksége speciális mozgásjavításra. 33 kisgyermeknek kértek gyógytestnevelést. Óvodánkban már második éve foglalkozik Pintér Anett gyógytestnevelı óvodapedagógus az arra rászoruló gyermekekkel. Kérjük az érintett gyermekek szüleit, hogy szakorvosi javaslatot szíveskedjenek beszerezni, mert csak akkor vehetnek részt a foglalkozásokon. A nagy létszámú jelentkezés miatt 4 csoportra lettek osztva + az 5. órában az óvoda csoportjai, melyek körforgalomszerően vesznek részt a lúdtalp, illetve tartáskorrekciós foglalkozáson. A foglalkozások szerdai napokon zajlanak ig. Felhívás! Kérünk minden kedves Szülıt, hogy aki még nem adta be a szakorvosi javaslatot, az legyen szives pótolja hiányosságát, mert az adminisztratív teendıkhöz nagyon fontosak ezek az iratok, valamint a súlyosabb betegeknél nem vállalhatjuk a gyermekek tornáztatását a megfelelı diagnózis nélkül! A Közoktatásról szóló törvény elıírja, hogy a minıségirányítási program teljesítésérıl tanév végén az intézmény értékelést végez, ezt az értékelést a szülık közösségével véleményezteti, majd megküldi a fenntartónak. Ezt a véleményt adjuk most közre, hogy minden szülınek legyen módja megismerni. Köszönjük Bertáné Szakálas Andreának és Balogh Mátyásnénak, hogy áttanulmányozták a beszámolót és megfogalmazták ezzel kapcsolatos véleményüket. Szülıi közösség véleménye az Aranyalma Napköziotthonos Óvoda Minıségirányítási Programjának végrehajtásáról Alaposan megismertük az óvoda minıségirányítási programját, a teljesítésérıl szóló beszámolót. Az intézmény teljes kollektívája folyamatosan arra törekszik, hogy hosszú távon szolgálja közvetlen partnereinek kielégítését. Számunkra nagyon szimpatikus, hogy kisgyermekeink sokszínő, tevékeny, élményekben gazdag óvodai életet élnek ebben az intézményben. Kiemelt fontosságú a minıségirányítási programban az esztétikus környezet. Ez a törekvés maradéktalanul megvalósult az elmúlt évben. Igaz, nincs új óvoda. De van esztétikai élményt nyújtó, a természet szeretetére nevelı elıkert, gondozott udvar, ahol gyermekeink életre szóló barátságokat köthetnek. Önfeledten játszhatnak. Az óvodavezetés gondot fordított arra is, hogy az udvari játékok biztonságosak legyenek.

5 5. oldal ARANY ÉLET KÉPEK Igényes felújított, a mai kívánalomnak megfelelı csoportszobák várják gyermekeinket. A tornaterem is felújításra került. Köszönetünket szeretnénk kifejezni az óvoda dolgozóin kívül Balatonszabadi és Siójut Önkormányzatának is, aki gyermekeink érdekeit szem elött tartva támogatja óvodánkat. Munkájukat precízen végzı, szakmailag felkészült óvónık dolgoznak ebben az intézményben, akik mindent megtesznek azért, hogy nagycsoportosaink megfelelı fejlettségi szinttel, kezdjék meg az iskolai életüket. Az intézmény mőködését a takarékos gazdálkodás jellemzi. A költségvetésbıl származó bevételeket sikeres pályázatokkal évek óta sikeres Dorottya napi báli bevétellel, az Alapítvány sikeres mőködtetésével kiegészítve a betervezett felújításokat elvégezték. Mindezek a fejlesztések a gyermekközpontú, magas színvonalú szolgáltatás érdekében készültek, amely teljes összhangban van az óvoda küldetésnyilatkozatával. Ha gyermekeinket megkérdezzük, miért szeretnek ebbe az óvodába járni, a következı válaszokat adják: -Nagyon szép az óvoda udvara. -Csodálatosak a csoportszobák. -Aranyosak az óvónénik, dadusnénik. -Nagyon sokat játszhatunk, érdekes játékok vannak. Ezekbıl a válaszokból egyértelmően kitőnik, amit az Aranyalma Napköziotthonos Óvoda A további munkához sok sikert, erıt, kitartást kívánunk! Helyi nevelési programjában, Küldetésnyilatkozatában megfogalmazott, azt gyermekeink érdekében teszi, s sikeresen meg is valósította és biztosan a jövıben is megfogja valósítani. Ebben az intézményben a gyermek a középpont, az ı fejlesztésük érdekében történik minden, hogy a botladozó 3éves kis óvódásból 6éves korára szociálisan fejlett, vidám iskolaérett gyermek válhasson. Az intézmény jó kapcsolatot tart fenn közvetlen partnereivel, figyelembe veszi partnerei elvárásait, igyekszik mindenben megfelelni a vele szemben jogosan támasztott igényeknek. Minket, szülıket nagyon váratlanul ért a nyár elején a csoportösszevonás híre. Féltettük gyermekeinket azoktól a változásoktól, amelyek az összevonásból származnak. Hogyan szokják meg az új óvónéniket, dadus néniket, a különbözı korosztályú gyermekek egymást. Aggályaink feleslegesnek bizonyultak. Rendben elkezdıdött a nevelés, a gyerekek jól érzik magukat, s mi, szülık látjuk, hogy kisgyermekeinket nem érinti hátrányosan az átszervezés. Meggyızıdésünk, az óvoda elkötelezett a magas színvonal biztosítása terén, hiszen rendelkezik olyan tárgyi feltételekkel, szakmailag magas színvonalon dolgozó alkalmazotti közösséggel, amely garancia azokra az értékekre, amelyeket a minıségirányítási programjában igényesen megfogalmazott. Bertáné Szakállas Andrea és Balogh Mátyásné SZKV hírek Október 3-án összeült a szülık választmánya, meghallgatják az óvoda beszámolóját a felújításokról, az ez évi munkatervet, az igény felmérés eredményeit és újjáalakult a vezetıség. Egyhangúlag megszavazták Balogh Mátyásné, Magdikát elnöknek, helyettesekként Németh Szilviát, Ráduly-Bagoly Tímeát, Bozsokiné Pécseli Ágnest, Vátiné Csány Anikó és Kökönyei Andreát, a választmányi tagok a következık: Gomba csoport Szívecske csoport Süni csoport Pappné Hermecz Judit Sziliné Ács Erika Csele Lászlóné Hermecné Varga Marietta Horváthné Molnár Gyöngyi Üröginé Szigeti Zsuzsanna Kiss Kinga Erzsébet Borbélyné Skoda Diána Szabadiné Jákli Beatrix Bálint M. Beatrix Balogh Mátyásné Szili Mária Molnárné Jakab Mária Szili Lászlóné Kissné Tóth Andrea Horváthné Kincses Nóra Anita Katica csoport Napocska csoport Nagy Andrásné Bertáné Szakálas Andrea Saidiné Buksa Orsolya Laczkóné Molnár Mónika Csirke Mónika Szakálasné Lénárt Andrea Garda Tímea Szántóné Horváth Erzsébet

6 6. oldal ARANY ÉLET KÉPEK Bál elé Igaz, még távol van február 9 e, de már folynak az elıkészületek. A zenekar, a Boglya csárda már le van foglalva. Azokat szeretnénk tájékoztatni, akik nem tudják, hogy óta az óvoda Alapítványának van létjogosultsága a bál szervezésére, hisz az SZKV nem rendelkezik jogi személyiséggel, nem számon kérhetı rajtuk a bevétel-kiadás, nincs pénzintézetnél vezetett folyószámlájuk. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is azt szeretnénk, ha teljes összefogással szervezıdne a bál, hiszen bebizonyosodott, hogy így nagyon eredményes, óta megháromszorozódott a bevétel. Csak köszönettel tartozunk minden lelkes támogatónknak, résztvevınek, szervezınek. Senkitıl sem várja senki, hogy akár anyagilag, akár fizikailag többet vállaljon, mint, amit megengedhet magának. Azoknak a segítségét várjuk, akik el tudják fogadni az alapítványi szabályokat, azaz a szigorú elszámolást, elszámoltatást és önzetlenül kapcsolódnak a szervezı munkába, nem igényelve költség elszámolást ( telefon kártya, benzin költség), bíznak az Alapítvány kuratóriumában, hogy a bevételt mind egy fillérig az óvoda, a gyermekek javára fordítja, hisz ezért bálozunk! Gomba csoport bemutatkozása Nekünk, Gomba csoportosoknak jutott az a megtisztelı feladat, hogy az új tanévben, az Arany Élet Képek 4. számában, az újonnan megalakult vegyes csoportok közül elsıként bemutatkozzunk. Csoportunk rögtön a fıbejárat mellett helyezkedik el, gyönyörő, tágas, galériás helyiségben. Létszámunk 27 fı, mely 15 lányból, és 12 fiúból áll. Mind a gyermekeknek, mind pedig a felnıtteknek új ez a helyzet, hiszen csoportunkban az éppen három évestıl a 7 évesig minden korosztály megtalálható. Ám, mondhatjuk, pont ettıl családias a légkör nálunk. A kicsikék minden mozzanatát, botlását féltı szemek vigyázzák, és az új csoportformának köszönhetıen a nagycsoportosok is sokat segítenek nekik. A nagyok igazi nagyként rengeteg információval, ismerettel árasztják el ıket, büszkén hívják fel a figyelmüket egy- egy általuk már jól ismert bogárra, növényre, fára vagy természeti jelenségre., vonják be ıket közös játékukba. Csoportunkban három óvónéni dolgozik. Piroska néni a maga tapasztalatával, tyúkanyó módjára vigyáz bennünket, Niki néni a maga pajkosságával sok tréfára, mókára is kapható, és péntekenként Piroska néni tanulmányai miatt Tündi néni csatlakozik hozzánk, akit úgy fogadnak a gyerekek, mintha mindennap velünk lenne. Erzsi néni a mi dajka nénink, aki sok- sok év óta segíti munkánkat a gondozási feladatokban. Reméljük, hogy az idı elırehaladtával - a változások ellenére-, igazi közösség válik belılünk, ahol mindenki megtalálja a helyét, és otthon érzi magát. Ez történt Az óvodai dolgozók kirándulása Már több éves hagyománnyá vált, hogy a Közalkalmazotti Tanács vezetése augusztus végén tanulmányi kirándulást szervez a dolgozóknak. Az idén augusztus 28-án a Gemenci erdıbe és környékére látogattunk. A reggeli órákban már a Szekszárdi kilátóból csodálhattuk a várost és a várost körülölelı dombokat, szılıskerteket. A Gemenci erdıben két órás erdei kisvonatozás során az erdı élıvilágában gyönyörködhettünk. Megnéztük Mohácson az emlékparkot és voltunk a Sió-csatorna és a Duna torkolatánál. A Siklósi vár a fél méter vastag kı falai között barangoltunk, a vár tetejérıl pedig az egész környéket beláttuk. Pécsen keresztül utaztunk haza, ott egy közös vacsorával zártuk ezt a szép napot. Örültünk, hogy nyugdíjas kollégáink közül is sokan eljöttek, és jól éreztük magunkat együtt.

7 7. oldal ARANY ÉLET KÉPEK Kapcsolataink a civil szervezetekkel Intézményünkben sokan tagjai a most jubiláló Kossuth Körnek. 25 éves évfordulóját ünnepelte a Siómarosi Kossuth Mővelıdési Kör szeptember 29-én. Már hagyomány, hogy minden év március 15-én a nagycsoportosok ünnepi mősorukat mutatják be. Az óvodai ünnep napján gyalog megyünk az ország elsı köztéri Kossuth mellszobrához, ahol a gyermekek által készített zászlókat elhelyezzük. Visszafelé megnézzük a Kör épületét, állandó kiállítását. Így elmondhatjuk, hogy óvodásaink is kapcsolatba kerülnek minden évben a Kossuth Mővelıdési Körrel. Az évforduló tiszteletére nagyszabású ünnepséggel emlékeztek alapítóikra, valamint az elmúlt ¼ évszázad képeibıl, rajzaiból, írásaiból láthattunk kiállítást. A nagyteremben láthatták az érdeklıdık a Kör tagjainak munkáiból készült kiállítást, továbbá a kézmőves délutánokon készített gyerekmunkákat. A jövıben is örömmel fogadnak minden érdeklıdıt a kézmőves gyerekdélutánokon, mikulás ünnepélyeken, farsangi, gyermeknapi rendezvényeken. Aki teheti látogasson el, figyeljék meghívójukat, melyeket a csoportok hirdetı tábláin is mindig megjelennek, vagy a Kör honlapján: Zene Világnapja, október 1. 1-én a zene világnapjának alkalmából a Kolompos együttes zenés mősorán vettünk részt Siófokon a DBKK-ban. Koncertre megyünk lelkendeztek a kicsik, bár igazából azt sem tudták, mit is takar ez a szó. Késıbb aztán megérthették, átélhették az élı zene élményét. A Kolompos együttes tagjai elıször bemutatták hangszereiket. A gyerekek megismerkedhettek azok nevével, hangjával, sıt az önként jelentkezık meg is szólaltatták a nagybıgıt, a brácsát, a hegedőt, a mandolint és a ritmushangszereket. Népdalokat, vidám népi gyermekdalokat játszottak el, a mozgással kísért éneklésbe a közönséget is bevonták. Humoros összekötıszövegeik csak fokozták a jókedvet. Mősoruk végén eljátszották az Egyszeregy királyfi címő zenés mesejátékot, ami szintén nagy sikert aratott. Ennél közelebb már nem is hozhattuk volna a zenét a gyerekekhez a zene világnapján. Állatok Világnapja, október 4. Óvodánkban hagyománnyá vált, hogy október 4- én az Állatok Világnapján állatkerti kirándulással lepi meg az alapítványunk nagycsoportos óvodásainkat. Az idén a Fıvárosi Állat és Növénykertbe látogattunk. Reggel kor indultunk, hogy bıven legyen idınk az állatkerti barangolásra. Budapestre érkezve gyönyörködtünk a város csodálatos panorámájában, ismerkedtünk a gyönyörő hidakkal, a Hısök terének szobraival, a város nevezetes épületeivel. Az állatkertben a gyerekek számos állatot csodálhattak meg a kicsinyeikkel együtt. Az oroszlán ketrecben a kis oroszlánkölyök szaladgált, a leopárdnak három kis kölyke is volt, a vizilovakat nagyon közelrıl láthattuk. Gyönyörködhettünk a jegesmedvék kıhegyekkel körülvett birodalmában. Láttunk puputevéket, zsiráfokat, majmokat, különbözı hüllıket, krokodilokat, gyíkokat, teknısöket. Az elefántnak almáinkkal kedveskedtünk. Mindenki felejthetetlen élményekkel térhetett haza a kirándulásból.

8 8. oldal ARANY ÉLET KÉPEK Interaktív kiránduláson jártunk (október 10) Október 10-én az összes nagycsoportos különleges kirándulásra indult Siófokra, az ÖKO- Pannon Kht. Interaktív kiállítására, óriási sikert aratott a kíváncsi gyermeksereg körében. A hulladék újrahasznosításával kapcsolatos ismerteket érdekes és játékos módon ismertették meg az apróságokkal. A mini hulladékválogató, a varázsdoboz, a papírmerítés, a térképesjáték, a mágneses szeparátor mind-mind külön érdekességet jelentett. Minden kiállított tárgy újrahasznosított anyagból készült Gryllus Dorka ruhája, sörösdobozokból font ing, szivacsaprólékkal bélelt kabát. Bízunk benne, hogy gyermekeinkben megerısödik, hogy nem minden hulladék, szemét, még ha annak is véljük. Papírgyőjtés, október Az idei évben két naposra terveztük az ıszi papírgyőjtést. Noha kezdetben azt hittük, sok lesz a két nap, végül kiderült, hogy sem a papír menynyisége, sem pedig a résztvevık lelkesedése nem hagyott alább (volt aki mindkét nap tele autóval érkezett). A rendelkezésre álló idı alatt rekord mennyiségő papír (3 konténer) győlt öszsze, köszönhetıen az ismét szorgoskező szülıknek, és gyermekeknek. Itt szeretnénk köszönetet mondani azoknak a szülıknek, akik a tavalyi évhez hasonlóan idén is sokat segítettek a lebonyolításban, név szerint: Váti Dóra anyukájának, Bálint Eszter és Levente anyukájának és apukájának, Papp Hanna anyukájának, és Balogh Mátyás anyukájának. Ezúton bátorítjuk és kérjük továbbra is a Kedves Szülıket, hogy bátran jelezzék felénk, ha van idejük és kedvük segíteni, hisz örömmel veszünk minden segítséget. Végül pedig az eredmények: Csoport neve Gomba csoport Napocska csoport Katica csoport Szivecske csoport Süni csoport Összesen: A papír mennyisége (kg) 2090 kg 1785 kg 659 kg 649 kg 330 kg 5513 kg Tojásfesztivál, október 12. A fesztivál szervezıi rajzpályázatot hirdettek, melynek témája természetesen a tojás volt. Mind az öt csoportunk küldött be pályamővet és az ünnepélyes eredményhirdetésre meghívást kaptunk. Ezen a nagyszabású rendezvényen az óvoda nagycsoportosai vettek részt. A kulturális központban megnéztük a beérkezett gyönyörőséges alkotásokat, majd a 100 Folk Celsius együttest hallgattuk meg, sıt még táncra is perdültek a gyerekek a jó hangulatú koncerten. Az eredményhirdetés sajnos úgy elhúzódott, hogy azt csak három kisgyerek várhatta meg, ık képviselhették az Aranyalma Óvodát. Büszkén vették át a Katica csoportos Csibetanya címő alkotásért a különdíjat a siófoki Bányász focistáitól, akik egy ügyességi versenyt is szervezetek a Gyerekek csapata ellen. A sok jelentkezı közül Flórát is beválasztották a csapatba, aki nagyon ügyesen helytállt és jutalmul ajándékcsomagot is kapott, büszkék vagyunk Rá!

9 9. oldal ARANY ÉLET KÉPEK Köszönjük és gratulálunk Kihasználva a szép ıszi idıt elhatároztuk, hogy szervezünk egy rövid kirándulást. Megkértük Meiszter Réka apukáját, hogy lovas kocsival vigyen el bennünket a közeli szılıhegybe. İ szívesen vállalta, köszönjük neki és Dáma nevő lovának. Szegény kis lovacska többször megállt pihenni, mert sokan voltunk nagy súlyt húzott. A kellemest a hasznossal összekötve almát is szedtünk, amibıl aztán majd kompótot készítünk és aszalni is fogunk. Az ıszi természetben való gyönyörködés és a közös kocsikázás nagy élményt jelentett számunkra. Köszönjük Csilla néninek a lehetıséget. A Katica csoportosok egy kedves meghívásnak eleget téve ellátogathattak Horváth Nikolettékhez megnézni a lovaikat. Láttunk több fajta lovat is, csikót is. Megfigyelhettük formájukat, színüket, megtudtuk nevüket és láthattuk, mit szeretnek enni. Akinek volt hozzá kedve és bátorsága, fel is ülhetett az egyik gyerek-barát lóra és lovagolhatott rajta, bizony többen is kipróbálták. Köszönjük a család kedvességét. A napocska csoport ıszi munkára ment Siójutra Eta nénihez. Kukoricát szedtünk, amit le is morzsolhattunk, a csutával megetettük a birkákat. Sok látni való volt a ház körül élı állatoknál, Eta néni még kacsát is tömött kedvünkért. Nagyon jól éreztük magunkat, Eta néninknek köszönjük a szíves vendéglátást. Köszönjük Zsanai Róbertnek és Bálint Róbertnek önzetlen segítségét, sokat tudtunk megspórolni az İ munkájuk által. Köszönjük Szabóné Szóládi Tündének, óvónéninknek, hogy kéthavi képviselıi tiszteletdíját az óvodának ajánlotta fel bábkészletünk gyarapítására, már el is költöttük. Köszönjük Vass Jenınének, Évikének, hogy óvodásainknak ajándékozta egykori TV-és szereplésén nyert értékes nyereményét, betlehemes bábjáték készletét. Köszönjük Piri Piroskának (Alapítványunk alapítójának), régi óvodásunk, Kollár Gabi anyukájának, hogy azokat a játékokat, amelyekkel már Gabika nem játszik (kinıtte), óvodásainknak ajándékozta. Köszönjük Csele Kristóf, süni csoportos és Látrányi Lilla szívecske csoportos ovisok szüleinek, hogy 1-1 csomag fénymásolópapírral ajándékoztak meg bennünket. Köszönjük Kucska Boldizsár nagypapájának, Kucska Ottónak, hogy teljesen ingyen elvégezte intézményünkben az elektromos kézi szerszámok érintésvizsgálatát. Köszönjük Horváth Gábornak, hogy számítógépeinket felújította, mindig segít problémáinkon, és kedvezményes áron számlázza a Tıle vásárolt számítástechnikai eszközöket. Köszönjük Csepregi Istvánnak, hogy a gyermekek állatkerti kirándulását támogatta. Meleg szívvel és hálásan gratulálunk Horváth Nórikánk szüleinek, hogy gondoskodnak utánpótlásról. Kívánunk jó egészséget, sok-sok örömöt kisfiúk, Hunor Ferenc felneveléséhez. Gratulálunk a Korszerő Óvodáért Balatonszabadiban Alapítvány Kuratóriumának, hogy NCA pályázaton Ft ot nyert. Az adó 1 %-ból Ft-tal gyarapodott bevétele. Köszönjük felajánlóinknak. Örülünk, hogy a Somogy Megyei Közoktatási Közalapítványhoz benyújtott pályázatunk sikeres volt, Ft támogatást kapunk fejlesztıeszközök vásárlására.

10 10. oldal ARANY ÉLET KÉPEK Gyereksarok A sün, akit meg lehetett simogatni A világon mindegyik sün szúrós. Ugye? Olyan hegyes tüskéik vannak, hogy hozzájuk sem lehet érni. Megsimogatni meg aztán végképp nem lehet ıket. Ezért van az, hogy a sünöket nem szokták simogatni. De egy derék sünnel, Sündivel ez mégis megesett. Hogyan történt? Elmesélem. Egy szép napon Sündi az erdıben barangolt. Megpillantott egy fatönköt. A fatönkön Nyusszancs, a kisnyúl üldögélt, és egy tányérból tejbegrízt evett. De, nem akárhogy ám! Kanállal! Amikor pedig mind megette, így szólt: - Köszönöm mama! Odament Nyusszancshoz Nyuszimama, megsimogatta a fejét, és megdicsérte: - Derék nyuszi vagy! És milyen jól nevelt! Sündi hirtelen nagyon elszomorodott. İt még sohasem simogatták meg ilyen kedvesen. Úgy elszomorodott, hogy még a könnye is eleredt. Meglátta Nyusszancs a síró Sündit, és megkérdezte: - Hát téged ki bántott? - Senki - felelte Sündi. - Akkor meg miért itatod az egereket? - Azért Nyusszancs, mert téged megsimogatott a mamád. - Miért, téged nem szokott megsimogatni a mamád? - Nem. Engem soha senki nem simogat meg. - Tudod, én szívesen megsimogatnálak, ha nem lennél olyan szúrós- szánta meg Nyuszimama Sündit. - Persze, hogy megsimogatna- szólt közbe a kisnyúl. - De, olyan könnyen megszúrhatná a kezét. - És, ha nem lennék szúrós? kérdezte hirtelen Sündi. - Hát, az persze mindjárt más mondta Nyuszimama. De az viszont lehetetlen! - Nem lehetetlen, rikkantott Sündi. És elkezdett forgolódni, hentergızni a földön. Addig hentergızött, amíg csak a tüskéi tele nem lettek hullott falevéllel. Egészen úgy festett, mint egy szép tarka golyó. Aztán ez a golyó oda gurult Nyuszimamához, s ı rögtön megértette, mirıl is van szó. Sündi, pedig kidugta a levelek közül fekete orrocskáját, és azt mormogta: - Most már egyáltalán nem is vagyok szúrós. Ugye? Nyuszimama elmosolyodott, és megsimogatta Sündit. - Derék gyerek vagy! mondta. És milyen leleményes! Szücs Imre: Érik a gesztenye Erkenye, berkenye, megért a gesztenye, fényesre, barnára, szedjük kosárba, koppanó gesztenye, játszani jó vele, ez lesz majd a juhász, gyufaszál furulyás, ez meg a katona, táncot jár a lova, hangzik is a csodás, rézpatkó-dobogás, kipi-kopp, rézpatkó, röpít a szárnyas ló, magasba, messzire, hét tenger szélire...

Aranyalma Napköziotthonos Óvoda lapja III. I. évfolyam 1. szám 2008. október

Aranyalma Napköziotthonos Óvoda lapja III. I. évfolyam 1. szám 2008. október Aranyalma Napköziotthonos Óvoda lapja III. I. évfolyam 1. szám BEKÖSZÖNTİ Kedves Régi és Új Olvasóink! Örömmel újságoljuk, hogy újságunk középsıs korba lépett, a kezdı és a haladó nehézségein túljutottunk,

Részletesebben

BEKÖSZÖNTİ. Kedves Szülık! Tisztelt Olvasóink!

BEKÖSZÖNTİ. Kedves Szülık! Tisztelt Olvasóink! Kincskeresı ÁMK Aranyalma Óvodájának lapja V. évfolyam 1. szám Kedves Szülık! Tisztelt Olvasóink! BEKÖSZÖNTİ Szeretettel köszöntjük Önöket az Arany Élet Képek 12. számával. Az újság a régi nevével, a szerkesztıség

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

Az emberi természet lényege abban a sok ezernyi kis jótettben gyökerezik, amelyek meghatározzák mindennapjainkat.

Az emberi természet lényege abban a sok ezernyi kis jótettben gyökerezik, amelyek meghatározzák mindennapjainkat. Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. JÚLIUS 13.

Részletesebben

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció K SZOMBOR H RADÓ XX. évfolyam 2011. 5. szám K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció 2.

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER Jászboldogháza Község idıszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. OKTÓBER 13. ÉVFOLYAM 5.

Részletesebben

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET!

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET! A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. FEBRUÁR babái Az év újszülött A hagyomány szerint januárban köszöntötte a képviselő-testület a 2013. évben született babákat

Részletesebben

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Múzeumi jubileum Tíz éves a helytörténei kiállítás Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázati támogatásával felújított Boros

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja Levél Önkormányzatának idıszaki lapja A Képviselı-testület a 2013. február 28-i ülésén egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2013 (III. 01.) önkormányzati

Részletesebben

Helyhatósági választások

Helyhatósági választások Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 2010. szeptember Helyhatósági választások A Helyi Választási Bizottságok nyilvántartásba vették a településeinken induló polgármester és egyéni listás települési

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében.

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. Berczeli Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július Az idén már 8.(!) alkalommal szervezi meg a Tiszabercelért Egyesület ezt az országhatárokon túl is ismert

Részletesebben

Ünnepeltünk! 2014. október 12-én helyi önkormányzati választás. A jelöltek bemutatkozását az újság 20-28 oldalain olvashatja.

Ünnepeltünk! 2014. október 12-én helyi önkormányzati választás. A jelöltek bemutatkozását az újság 20-28 oldalain olvashatja. VELENCEI A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA HÍRADÓ 22. évfolyam 9. szám 204. SZEPTEMBER Ünnepeltünk! Velence Város 0 éves születésnapi ünnepségéről beszámolónk a következő oldalakon 204. október 2-én helyi

Részletesebben

Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IV. évfolyam 4. szám 2011. december

Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IV. évfolyam 4. szám 2011. december Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IV. évfolyam 4. szám 2011. december Néhány gondolat karácsonyra Kedves Röjtökmuzsajiak! Elérkeztünk az év legszebb idıszakához, a karácsonyhoz. Karácsony éjszakáján

Részletesebben

A babák Aranykoszorús mestere. földbirtokos Takács családból

A babák Aranykoszorús mestere. földbirtokos Takács családból 1 0 0 é v Téti Híradó Városi Folyóirat XIV. évfolyam 2. szám 2009. Nyár Köszöntöttük Tét legidõsebb lakóját Hegyi Endre Úr Tét, Fõ utca 114. szám alatti lakos 2009. június 3-án ünnepelte 100 éves születés

Részletesebben

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Projekt címe: Petıfi tér felújítása, a településkép megújítása A Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület 2011 novemberében pályázatot

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. 2008. július. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. 2008. július. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa 2008. július ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa Körkérdés a közoktatási intézménytársulásról Zsombói Falunapok 2008. Testvértelepülésünk a székelyföldi

Részletesebben

Útjaink százfelé válnak

Útjaink százfelé válnak 2012. JÚNIUS 1 Útjaink százfelé válnak Június 16-án (szombaton) 36 végzôsnek szólt utoljára a csengôszó a Kállay Miklós Általános Iskola ballagási ünnepségén. A hagyományoknak megfelelôen átadásra kerültek

Részletesebben

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó Berczeli Ön a Berczeli Napló 115. számát tartja a kezében. XIV. évfolyam 2. szám, 2009. július Augusztus 1. (szombat) 20.00 óra Gátszínház a Tisza-parton: Kassai Thália Színház : Imádok férjhez menni zenés

Részletesebben

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Beköszönı

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Beköszönı Leányvári Újság Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Beköszönı I/1-2. szám 2006. október-november A 2006. október 16.-i alakuló ülését a 2006. október 1.-i Önkormányzati Választásokon mandátumot szerzett

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. XVI. évfolyam 2. szám 2013. június. POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu.

Jánoshidai Híradó. XVI. évfolyam 2. szám 2013. június. POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu. Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XVI. évfolyam 2. szám 2013. június 2 Hírek az óvodából Napról napra: óvodánk naplójából

Részletesebben

GÉZENGÚZ világ. Óvodánk nyári zárva tartása. 2014. június 16 - július 18. Hivatalos ügyben, ügyeleti rend itt az óvodában:

GÉZENGÚZ világ. Óvodánk nyári zárva tartása. 2014. június 16 - július 18. Hivatalos ügyben, ügyeleti rend itt az óvodában: GÉZENGÚZ világ Káldi János: Itt a szünidő Itt a víg nyár, a szünidő. Csupa arany erdő-mező. Minden nap látsz újabb csodát: bari-felhőt, mókus-komát. Futó folyót, benne halat. A cserjésben nyuszi szalad.

Részletesebben

Tartalom: Téti Híradó Városi Folyóirat XVII. évfolyam 4. szám 2012. Tél

Tartalom: Téti Híradó Városi Folyóirat XVII. évfolyam 4. szám 2012. Tél Téti Híradó Városi Folyóirat XVII. évfolyam 4. szám 2012. Tél Mimmo Muolo, az Avvenire vatikánszakértõje könyvet írt Ellopott ünnepeink fedezzük fel újra az ünnep keresztény értelmét címmel. Annak a hosszú

Részletesebben

Tiszalök Város Képviselő Testülete

Tiszalök Város Képviselő Testülete XX. évfolyam X. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft Tiszalök Város Képviselő Testülete Gömze Sándor Polgármester Fedor László alpolgármester Bede-Tóth Attila Pénzügyi Bizottság elnök Fercsákné Tomán

Részletesebben

SPORTISKOLAI HÍRLEVÉL ~ 2006/2007. I. félév ~

SPORTISKOLAI HÍRLEVÉL ~ 2006/2007. I. félév ~ SPORTISKOLAI HÍRLEVÉL ~ 2006/2007. I. félév ~ A Budai Sport Általános Iskola féléves kiadványa szülıknek, gyermekeknek 1119. Budapest, XI. Bikszádi u. 11-15. Tel.: 205-8073; 205-8074 (tel./fax) E-mail:

Részletesebben

NYIRlevél. Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink!

NYIRlevél. Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink! NYIRlevél XI. évfolyam 4. szám 2009 december Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink! Közeledik az év vége, s átgondoljuk tetteinket, értékeljük tevékenységeinket. Az önkormányzat is ezt teszi, vagy tette

Részletesebben

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra,

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra, VII. évfolyam, 2. szám 2011. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Eseményekben gazdag időszakról számolhatunk be Önöknek egy ünnepi dupla számmal. A lakosság kérdez...

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

A méltatlan hazai állapotok elviselhetetlenségét. viszonyokkal szembeni kiszolgáltatottságunk.

A méltatlan hazai állapotok elviselhetetlenségét. viszonyokkal szembeni kiszolgáltatottságunk. Győrszentiváni 2012/1. március Győr Megyei Jogú Város Szentiváni Részönkormányzat Bennünk a megoldás, általunk születik a jövő 1848. március 15-én kitört Pesten a forradalom! Boldog ünnepünk ez nekünk,

Részletesebben

Ti magatok is, mint élı kövek, épüljetek fel lelki házzá I. Péter 2, 5 BEHARANGOZÓ

Ti magatok is, mint élı kövek, épüljetek fel lelki házzá I. Péter 2, 5 BEHARANGOZÓ A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 4. SZÁM REFORMÁCIÓ İSZI HÁLAADÁS Ti magatok is, mint élı kövek, épüljetek fel lelki

Részletesebben