Nagytakarítással köszöntött be a tavasz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagytakarítással köszöntött be a tavasz"

Átírás

1 SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM ÁPRILIS 19. Együttműködés Sárvár és a nyugati járműipari központ között Cél a helyi vállalkozások aktivizálása és újabb befektetők vonzása a térségbe 3. oldal Nagytakarítással köszöntött be a tavasz A vidámság és a lelkesedés sem hiányzott a tavaszi nagytakarításkor Az év első tavaszias hétvégéjén bár este az áprilisi zápor is megérkezett került sor immár harmadik alkalommal a tavaszi nagytakarítás elnevezésű akcióra, amelyen a diákok mellett a város intézményeinek dolgozói és a város polgárai is részt vettek, hogy az ősz és a tél folyamán összegyűlt hulladéktól megtisztítsák a közterületeket. Április 12-én délelőtt és kora délután közel kétezer diák, mindhárom általános és mindkét középiskola tanulói együttes erővel gyűjtötték a hulladékot számos utcában. A délután folyamán a felnőtteké lett a főszerep, akik hét helyszínen igyekeztek a hulladéktól megtisztítani a várost. Következő lapszámunkban részletesen is beszámolunk az eseményről! Kiemelt cél az ipar fejlesztése A sárvári képviselő-testület április 18-án rendkívüli ülést tartott, ahol határoztak egy 4700 m 2 -es szántóföld belterületbe vonásáról, és földút céljára történő hasznosításáról. A belterületbe vonással a volt Amtek területét bővítik. Kondora István polgármester elmondta, az önkormányzat vezetésének elsődleges és kiemelt céljai között szerepel továbbra is az ipar fejlesztése, a munkahely-teremtés elősegítése, ahhoz az önkormányzat eszközeivel történő hozzájárulás. Ezért tartotta fontosnak a város vezetése ezen határozat meghozatalát, bízva abban, hogy az üzemben hamarosan újra indulhat az ipari termelés. Utolsó napirendi pontként a képviselők egyetértettek az MLSZ Országos Labdarúgó Pályaépítési Program pályázatán való részvétellel. Felhatalmazták a polgármestert a sárvári belterület 3219 helyrajzi számú ingatlan tekintetében kisméretű műfüves pálya fejlesztéséhez szükséges pályázat benyújtására. Máhr Tivadar alpolgármester örömének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a sportoláshoz egy újabb modern eszköz állhat majd a sárváriak rendelkezésére, illetve klubcsapatok is érkezhetnek majd ide versenyzési céllal. Három napon át tizenhárom lehetőség vár! A Városi Sportnap 2013 rendezvényeire április án kerül sor. A nyitórendezvény a Tinódi gimnázium sportcsarnokában a Nemzetközi Oviolimpia lesz testvérvárosaink, a budapesti testvéróvoda és a szervező Petőfi úti Óvoda óvodásainak 6 csapata részvételével. Április 27-én kilenc sportágban mérhetik össze ügyességüket a versenyezni vágyók, az estét a tánc világnapi rendezvény zárja a főtéren. Április 28-án tájfutással és kerékpártúrával zárul a Mozdulj Sárvár! újabb rendezvénysorozata. A szervezők minden sárvárit a részvételre buzdítanak, tegyünk együtt egészségünkért! Részletes program 15. oldalon és sarvar.hu-n! Sárváron tanácskoztak a gazdasági élet vezetői A XXV. Vezérigazgató Találkozóra április én a sárvári Spirit Hotelben került megrendezésre. A Közép-Európai Üzleti Központ jubileumi rendezvényének témája: Innováció és Verseny Hazai pályán. A találkozón hazánk legtőkeerősebb cégeinek vezérei találkoztak, hogy közösen keressenek válaszokat az innováció és a verseny összefüggéseire, értékeljék hazánk helyzetét az innovációs térképen. Megvitatták a magyar gazdaság erősödésének a lehetőségét is, abban mindenki egyetértett, hogy a sikerhez és a túléléshez most az a legfontosabb, hogy a gyors változásokra gyors legyen a reagálás. Írásunk az 5. oldalon

2 2 SÁRVÁRI HÍRLAP április 19. Pályázati felhívás A Közművelődési Alapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet az Alapító Okiratban megfogalmazott elvek alapján. Pályázni lehet: nagy érdeklődésre számot tartó, speciális, magas színvonalú rendezvények, programok, valamint közérdekű kiadványok, pályázatok megvalósításának támogatására, illetve lebonyolítási költségeihez való hozzájárulásra. Pályázhatnak: magánszemélyek, egyesületek, intézmények (iskolák), társadalmi szervezetek, pártok. A pályázat benyújtása: írásban maximum két oldalban a cél, az igényelt összeg és a számlaszám megjelölésével Kondora István polgármester címére (9600 Sárvár, Várkerület 2-3.) nyújtható be. Az elbírálás során előnyben részesülnek, akik a pályázat megvalósításához saját forrást is tudnak biztosítani. A pályázatok benyújtásának határideje: május 2. A pályázatok elbírálásának határideje: május 13. A Közművelődési Alapítvány Kuratóriuma Áprilisi ülés A sárvári képviselő-testület április 25-én, csütörtökön 16 órától tartja soros ülését a városháza nagytermében, amelyet élőben közvetít a Sárvári Televízió. Az ülésen beszámoló hangzik el a évi belső ellenőrzési tevékenységről. Önkormányzati rendeletet alkotnak az önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásáról. Megállapítják az önkormányzat évi költségvetési tervkoncepcióját. Megtárgyalják a évi Simon Júdás vásár megrendezéséről szóló előterjesztést. A Gondozási és Családsegítő Központ Szakmai Programjának, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása is napirendre kerül. Átfogó értékelést hallgatnak meg a képviselők Sárvár Város Önkormányzata évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. Pályázati felhívás A Sárvár, Sylvester J. u. 2. (187 hrsz.) ingatlanon álló épület bontása Sárvár Város Önkormányzata pályázatot hirdet az önkormányzati tulajdonú Sárvár, Sylvester J. u. 2. sz. (187 hrsz.) ingatlanon álló épület bontási munkálatainak elvégzésére. Engedélyes tervvel rendelkező, bontandó építmények: Lakóépület: 178,99 m 2 Gazdasági épület: 26,86 m 2 Garázsok: 27,91 m 2 Mindösszesen: 233,76 m 2 A bontási munkálatok ellentételezése az elbontott anyagok tulajdonba adása a vállalkozó részére. Ennek alapján a bontás során kinyert, felhasználható építőanyaggal (tégla, faanyag, tetőfedő anyag stb.) a bontást végző rendelkezik. A pályázatot zárt borítékban május 2., csütörtök 10 óráig beérkezőleg postai úton vagy személyesen lehet benyújtani a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal (9600 Sárvár, Várkerület 2.) Titkárságán. A borítékra rá kell írni: Pályázat önkormányzati tulajdonú épületek bontására. A pályázatok bontására május 2., csütörtök 10 órakor kerül sor a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 218-as sz. tárgyalójában. A bontáson részt vehet a pályázó, törvényes képviselője vagy meghatalmazottja. A pályázatok elbírálására május 9.. napján kerül sor. A dokumentációt legkésőbb a pályázat benyújtására nyitva álló határidőig a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Irodáján (fszt. 12-es iroda) ingyenesen lehet átvenni. A pályázat benyújtásának a feltétele a dokumentáció regisztrált átvétele. A dokumentáció tartalmazza az épületek bontására vonatkozó műszaki leírást és hatósági határozatot. A szerződéskötéssel egyidejűleg Ft biztosítékot az önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt. Sárvári Fiókjánál vezetett pénzforgalmi jelzőszámú számlájára letétbe kell helyezni a bontás teljes körű biztosítására. A pályázó vállalja, hogy amennyiben határidőre hiány- és hibamentesen nem teljesít, a letett összegből az Önkormányzat az elmaradt munkálatokat elvégeztetheti. A letett összeg a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követően 5 munkanapon belül visszautalásra kerül. A bontási munkálatokat a Celldömölk város Jegyzője C/6258/7/2012. sz. bontási határozata és annak alapjául szolgáló bontási dokumentáció alapján kell végezni az alábbiak szerint: Az Önkormányzat a munkaterület átadásig a közműveket kikötteti. Az ingatlant határoló kerítést az épülettel együtt el kell bontani. A bontott, fel nem használható anyag jogszabályoknak megfelelő módon történő elszállítása és elhelyezése, valamint ennek igazolása a vállalkozó feladata. Ennek alapján a bontás során kikerülő hulladékokat működő hulladéklerakóba kell szállítani és a hulladékokról az elszámolást be kell mutatni. A lerakási díj a vállalkozót terheli. Az épületszerkezetek bontását mind az al- és felépítmény tekintetében, teljes egészében el kell végezni. A bontás befejezését követően el kell végezni a tereprendezési munkákat is. A szerződéskötés és a munkaterület átadásának tervezett időpontja június. A bontási munkálatokat augusztus 21-én lehet megkezdeni, és szeptember 30-ig hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárással be kell fejezni. A bontást csak felelős műszaki vezető irányításával lehet végezni, akinek nevét, jogosultságát a pályázathoz csatolni kell. Az ajánlatok kötelező tartalmi elemei: adatlap (minta dokumentációhoz mellékelve) pályázó cégszerűen aláírt nyilatkozata a pályázati feltételek teljes körű elfogadásáról (minta dokumentációhoz mellékelve) pályázó cégszerűen aláírt nyilatkozata, hogy amennyiben nem szerződésszerűen teljesít, az Önkormányzat a megajánlott biztosítékból a bontási munkálatokat elvégezheti (minta dokumentációhoz mellékelve) az önkormányzattal kapcsolatot tartó felelős műszaki vezető megnevezése (név, cím, elérhetőség), jogosultságának igazolása dokumentáció beszerzéséről szóló igazolás (másolat) cégkivonat vagy vállalkozói igazolvány (másolat) aláírási címpéldány (másolat). Az Önkormányzat hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. A bontásra kijelölt épület előre egyeztetett időpontban megtekinthető. További információ: Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Rosenfeld Istvánné fszt. 12-es sz. iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. telefon: +36/95/ telefax: +36/95/ Sárvár, április 11. Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár, Petőfi S. u. 24. Tel.: 95/ , 06-30/ Nyilvánt.szám: Személygépkocsi-vezetői tanfolyam SÁRVÁRON a Katolikus Ált. Iskolában április 24-én 18 órakor Részletfizetési lehetőség Díjmentes tankönyv és teszt CD Diákoknak kedvezmények Családi házak, társasházak, lakások teljes körű felújítását, hőszigetelését, festését vállaljuk garanciával. A hirdetés felmutatása esetén 10% kedvezmény! Tel.: 06-70/ Dr. Szabó Edgár háziorvos, sebész szakorvos Sárvár, Kinizsi u. 13. sz. alatti rendelőjének telefonszáma megváltozik. Az új szám: 95/ Várom meglévő és új betegeimet, gyerekeket, felnőtteket 20 éves orvos-szakmai és 12 éves gyerekkörzeti múlttal.

3 2013. április 19. SÁRVÁRI HÍRLAP 3 Sárváron folytatódott a Befektetőbarát településekért program Sárváron írt alá együttműködési megállapodást a Nemzeti Külgazdasági Hivatal és a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ a Befektetőbarát településekért program keretében. A partnerség célja Vas és Zala megye befektetésvonzó potenciáljának növelése és megerősítése. A fürdő szállodája adott otthont a Nemzeti Külgazdasági Hivatal Befektetőbarát településekért elnevezésű programjának április 9-én. A megjelenteket dr. Faragó Péter elnökhelyettes köszöntötte, aki elmondta, hogy eddig 63 települést vontak be a programba. A sárvári a harmadik rendezvényük, amelyen Vas és Zala megyéből 21 önkormányzat vett részt. A képzés egyik fő célkitűzése, hogy a résztvevő önkormányzatokat felkészítsük a befektetői tárgyalásokra, oly módon, hogy a jövőben is felhasználható háttéranyagokat és A sárvári városvezetés elkezdte a tárgyalásokat és kinyilvánította együttműködési szándékát a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központtal, illetve az ebben érintett településekkel. A helyi önkormányzat célja a sárvári vállalkozások aktivizálása és újabb befektetők vonzása a térségbe. A Kormány 2012-ben úgy határozott, hogy a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központot kiemelt járműipari központtá nyilvánítja, egyúttal felhívta a nemzetgazdasági, a nemzeti fejlesztési és az emberi erőforrások miniszterét, hogy Zalaegerszeg Szombathely Szentgotthárd térségében a gépipar és az elektronikai ipar fejlesztéséhez kapcsolódó intézkedéseket prioritásként kezeljék. A program gazdasági létjogosultságát alátámasztja, hogy a magyar GDP 8%-a, az export 24%-a származik a járműiparból. A Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ és a Nemzeti Külgazdasági Hivatal között április 9-én létrejött együttműködési megállapodás célja a térség befektetői környezetének, befektetési helyszíneinek bemutatása a potenciális befektetői körnek, a külföldi partnerekkel gyakorlati tudást kapjanak tudtuk meg dr. Faragó Pétertől. A külgazdasági hivatal rendezvényén házigazdaként Sárvár alpolgármestere, Máhr Tivadar köszöntötte a megjelenteket. Mint mondta minden település esetében kulcskérdés a munkahelyek számának növelése, a befektetések ösztönzése. A Befektetőbarát településekért programban az elmúlt évben Sárvár gazdasági kapcsolatok kialakítása és fejlesztése. Kondora István polgármester elmondta, hogy Sárvár számára is fontos az együttműködés, egyrészt a külgazdasági hivatallal, melynek első elemeként Máhr Tivadar alpolgármester részt vett a Befektetőbarát településekért programban, és sikeresen képviselte az önkormányzatot. Másrészt természetes módon már létrejött az együttműködés a nyugati járműipari központtal, hiszen a Flextronics részese az együttműködésnek a sárvári és a zalaegerszegi üzemével, most pedig elérkezett az ideje annak, hogy a sárvári önkormányzat is felvegye a kapcsolatot a járműipari központtal. is részt vett. Örülök annak, hogy sikeresen kijártuk ezt az iskolát, és most házigazdája lehetünk ennek a modulnak. Úgy látom, hogy a jelen lévő vasi és zalai települések is fontosnak érezték, hogy csatlakozzanak ehhez a A rendezvény házigazdája, Máhr Tivadar alpolgármester kiemelte, hogy minden önkormányzat számára kiemelt cél a munkahelyteremtés Fogadóóra Máhr Tivadar alpolgármester április 23-án, kedden 15 órától 17 óráig a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri irodájában (Sárvár, Várkerület 2., I. emelet 205. sz.) fogadóórát tart. Együttműködés Sárvár és a nyugati járműipari központ között A polgármester kiemelte, hogy írásban megfogalmazták az együttműködési szándékukat a szombathelyi, a zalaegerszegi és a szentgotthárdi polgármesterek irányába, sőt már személyesen is tárgyaltak mindhárom polgármesterrel. A Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ ügyvezetőjével, Szíjártó Zsolttal is A Flextronics sárvári üzeme már beszállítója a nyugati járműipari központnak folytatott megbeszélést Kondora István és Máhr Tivadar. Az együttműködés formája, hogy szándéknyilatkozatot vagy konkrét együttműködési megállapodást ír alá az önkormányzat programhoz, egyrészt, hogy a tudásukat bővítsék, másrészt pedig, hogy tapasztalatszerzésre és kapcsolatépítésre is felhasználják ezeket a képzéseket. A rendezvényen részt vettek Szombathely, Szentgotthárd és Zalaegerszeg települések vezetői is. A három város térségében működő Nyugat- Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ a Nemzeti Külgazdasági Hivatallal Sárváron írt alá együttműködési megállapodást. A kiemelt járműipari központ célja, hogy között a térségben egymilliárd eurónyi tőkebefektetés valósuljon meg, és 25 ezer új munkahely jöjjön létre, így az ország harmadik járműipari centrumává váljon Győr és Kecskemét mellett. Ezen célkitűzést támogatja a HITA szolgáltatásaival és programjaival. FR és a járműipari központ, kidolgozás alatt áll. Sárvár az ipari parkon keresztül természetesen részese ennek a nyugat-magyarországi járműipari együttműködésnek, de ezt formalizálni szeretnénk és további tartalommal feltölteni. Az egyik tartalmi része a szakképzés irányainak, szakmacsoportjainak meghatározása, a másik a konkrét ipari együttműködés lehetősége, a harmadik ezen az együttműködésen keresztül konkrét befektetők vonzása a térségbe, a negyedik pedig a beszállítói hálózatba a helyi kis- és közepes vállalkozások bevonása mondta Kondora István. Máhr Tivadar alpolgármester hozzátette még, hogy jelenleg már folyik egy felmérés Vas és Zala megyében is, érintve Sárvár területét, hogy beszállítóként kiket, milyen cégeket, vállalkozásokat lehet számba venni. Mint mondta, az együttműködésnek további lendületet adhatnak a gazdaságfejlesztést segítő as uniós pályázati ciklus forrásai. -berta- BEFEKTETÉSI ARANYTÖMB ÉRTÉKESÍTÉSE /

4 4 SÁRVÁRI HÍRLAP április 19. Rudolf Wiedner, a szelektív gyűjtés élharcosa Az osztrák szakember több mint húsz éve tevékenykedik hazánkban a hulladékgazdálkodásban Rudolf Wiedner osztrák vállalkozó tevékenységét a március 15-i nemzeti ünnepen Vas Megye Gazdaságáért díjjal ismerte el a Vas Megyei Közgyűlés. A gazdasági szakember huszonegy éve Körmenden alapította meg az első magyarországi hulladékgazdálkodási cégét, Sárváron 2002 óta tevékenykedik a Sárvári HUKE Kft. tulajdonosaként. Rudolf Wiedner egy nyolcgyermekes osztrák mezőgazdasági termeléssel foglalkozó családban nőtt fel az ötszáz lelkes Gnasban. Gyermekként megtapasztalhatta a munka értékét, hiszen testvéreivel együtt kicsi kora óta részt kellett vennie a gazdálkodásban. A feldbachi műszaki szakközépiskolában végzett műszaki tervezőként, és már fiatal szakemberként kereste a kihívásokat. Tizenkilenc évesen egy, a vasúti sínek között összetömörödött kavics fellazítására alkalmas gépet tervezett, majd mezőgazdasági gépeket is ben első munkahelye mégis egy hulladékgazdálkodással foglalkozó cég volt Grazban, itt ismerkedett meg a szelektív hulladékgyűjtéssel és az újrahasznosítással, az ebben rejlő óriási innovációval. Három és fél évig dolgozott ott, majd egy másik hulladékgazdálkodási cégnél résztulajdonos lett 1990-ben ben került Magyarországra Rudolf Wiedner, amikor Ausztriában már jól működött a vállalkozása, és újabb kihívásokat, újabb meghódítandó területeket keresett. Körmenden hozta létre az első magyarországi cégét, a Müllex Körmend Kft.-t, és ugyancsak itt alakította ki Az innováció, a további fejlesztési lehetőségek keresése Rudolf Wied ner lételeme hazánk első szigetelt, az EU normáknak megfelelő hulladéklerakóját ban az első szelektív gyűjtőt is kihelyezte Magyarország területén. Sárváron 2002 óta végzi az osztrák üzletember cége, a Sárvári HUKE Kft. a kommunális hulladékok begyűjtését. A tavalyi évtől a biohulladék gyűjtésével teljes körű a szelektív gyűjtés városunkban. Rudolf Wiedner szerint egy ötcsillagos városban a hulladékgyűjtésnek is minta értékűnek kell lennie, és ez így is van, hiszen a sárvári példára figyel az egész ország ban létrehozta Sárváron a PET darálékot előállító üzemét, amelybe az eltelt évek során önerőből összesen kétmilliárd forintot fektetett be, így ez mára a világon a legmodernebb PET feldolgozó üzemnek számít. Erre nagyon büszke vagyok, mert nem volt egyszerű dolog elérni, hogy ne csak nagy mennyiségben tudjuk előállítani a darálékot, de a minősége is kiváló legyen. Számos európai országban értékesítjük ezt az anyagot, amelyből újabb műanyagtermékek készülnek. Az üzemben mintegy száz embert tudunk foglalkoztatni, és sok beszállítónk is van. A Brüsszeli Műanyag-hasznosítási Társulásnak is tagjai vagyunk, innen sok információt kapunk arról, hogy milyen irányba célszerű tovább fejlesztenünk mondta az osztrák cégtulajdonos. Rudolf Wiedner a szelektív gyűjtés élharcosa lett Magyarországon, azt vallja, hogy a hulladék kétharmada hasznosítható, és ezzel sokat tehetünk a fenntartható fejlődés érdekében. Az eltelt évek során a hulladékgyűjtés minden munkafázisát maga is kipróbálta, dolgozott a hulladékgyűjtő autón, a PET üzemben, válogatta a szemetet. Mint mondja, a sikerhez nemcsak jó gazdasági érzék kell, de gyakorlati tapasztalat is. Először Vas megyében terjeszkedett, majd az egész ország területén. Ma már hatszáz embert foglalkoztat a hulladékgazdálkodásban, és ötmillió embertől veszi át a hasznosítandó hulladékot. A vezérelve a cégcsoport építésekor az volt, hogy a növekedéshez, az egyre nagyobb mennyiségű begyűjtött hulladékhoz elengedhetetlen annak hasznosítása. A sárvári PET üzem mellett Zalaegerszegen egy alu-, fémdoboz és üvegválogató üzemet hozott létre. Keszthelyen pedig a begyűjtött biohulladékot komposztáló üzem működik nyolc éve sikeresen, és most egy újabb lépésként virágföld előállítását is el akarják kezdeni. Egyébként a szakember szerint a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése nem volt nehezebb Magyarországon, mint Ausztriában, ugyanaz a rendszer ugyanazt az eredményt hozta, sőt a magyar emberek jobban motiválhatóak, mint az osztrákok. Az innováció, a további fejlesztési lehetőségek keresése Rudolf Wiedner lételeme. A közelmúltban, három és fél éves kutatásfejlesztés után készült el műanyag kupakokból az első tetőcserép, amelyre nagyon nagy igény mutatkozik a piac részéről. A faapríték előállítását is el szeretné kezdeni, és a sárvári üzem fűtését át akarja állítani erre a fűtési módra. Rudolf Wiednert ma már nemcsak vállalkozásai kötik Magyarországhoz, de második hazára is talált nálunk. Magyar származású feleségével aki a munkában is társa és kisfiával Celldömölkön él. Azon külföldi befektetők közé tartozik, aki a Magyarországon megtermelt hasznot itt is fekteti be, újabb vállalkozásokat és újabb munkahelyeket teremtve ezzel. Rudolf Wiedner a hulladékgazdálkodás mellett az idegenforgalomba is bekapcsolódott, az egyik vasi városban épít szállodát. Fonyó Roberta

5 2013. április 19. SÁRVÁRI HÍRLAP 5 Sárváron tanácskoztak a gazdasági élet vezetői XXV. Vezérigazgató Találkozó a Spirit Hotelben A XXV. Vezérigazgató Találkozóra április én a sárvári Spirit Hotelben került megrendezésre. A Közép-Európai Üzleti Központ jubileumi rendezvényének témája: Innováció és Verseny Hazai pályán. A 2001 óta megrendezett Vezérigazgató Találkozókon átfogó képet kívánnak adni a nemzetközi és a hazai gazdaság állapotáról, a társadalmi élet trendjeiről és feszültségeiről, a gazdaság különböző szektorainak állapotáról, a vállalatok eredményeiről és terveiről. Az előadásokon és kerekasztal-beszélgetéseken sokféle véleményt szólaltatnak meg. Sárvár már visszatérő helyszíne a gazdasági elit összejöveteleinek. Idén közel félszáz előadás hangzott el a két nap során. A találkozón az innováció és a verseny összefüggései kerültek terítékre, mivel Magyarország helyzete az innovációs térképen ellentmondásos. A képességeket és az eredményeket mutató rangsorokban általában a középmezőnyben vagyunk. A ban kezdődött gazdasági válság felgyorsította a változás kulcsfontosságú trendjeit és felnagyította az innovációs vonatkozású kihívásokat. Az új helyzethez egyes országok gyorsan alkalmazkodtak, mások viszont lelassultak vagy kifejezetten lefagytak. A válság első sokkja szinte mindenütt negatív hatással volt az innovációra, a visszaesés után viszont csak egyes országok tudtak újra emelkedni. Az elhangzott előadásokon sokféle szempontból értékelték a magyar gazdaság erősödésének a lehetőségét. Abban mindenki egyetértett, hogy a sikerhez és a túléléshez most az a legfontosabb, hogy a gyors változásokra gyors legyen a reagálás. László Csaba volt pénzügyminiszter szerint a 2006 óta folyamatos költségvetési megszorítások ellenére a cégek többsége mégis talpon maradt, sőt, jó részük növekedett. Ehhez bizony nagyfokú innovációs készség kellett. A magyar cégeknél az innováció nagyban függ a tőkeerőtől, iparágtól. A békesség gazdasági előnyökre váltható mondja a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke Az elhangzott előadásokon sokféle szempontból értékelték a magyar gazdaság erősödésének a lehetőségét A kevésbé tőkeerős cégeknél válságban a kutatás-fejlesztések könnyen a takarékosság áldozatául eshetnek. Gond, hogy az állami innovációs költés, az intézményrendszer és a felsőoktatás kapcsolata sem ideális. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezetője úgy fogalmazott, hogy ma a világ kétharmada a globalizáció vesztese. A második világháborúban az USA fegyvert adott a Szovjetuniónak, így az első szovjet sugárhajtású repülőgépek Rolls-Royce motorokkal mentek. Amerika cserébe szovjet katonai kutatási eredményeket kapott. Napóleonnak felkínálták a gőzgépet, nem fogadta el és vesztett. A fejlesztés tehát nemcsak ma, a múltban is eldönthette nemzetek sorsát. A rendezvényt szervező Közép- Európai Üzleti Központ ügyvezető igazgatója, Somogyi Péter városunkat méltatva úgy fogalmazott, hogy Sárvárra érkezve maga is elbizonytalanodott, egyáltalán válság van-e Magyarországon, mert abból itt túl sokat nem látott. A Vezérigazgató Találkozó nyitóelőadását Kovács Árpád, a Magyar Közgazdasági Társaság és a Költségvetési Tanács elnöke tartotta a magyar gazdaság kitörési pontjairól és veszélyeiről. A vasi kötődésű közgazdász, az Állami Számvevőszék volt elnöke felkereste a sárvári városházát is. A konferencia köszöntője után a Költségvetési Tanács elnöke arról szólt, hogy 2013-ban hazánkban arra kell választ adni, hogy növekszik-e idén a magyar gazdaság, hogy alakul az export, az infláció és a munkanélküliség. Az ország messze áll a csőd kockázatától. A mostani kormány és a Magyar Nemzeti Bank új vezetésének közös törekvése most már arra irányul, hogy miként lehetne beindítani a gazdasági növekedést. A stabilitást egyfelől az államadósság finanszírozhatósága adja, másrészt a globális gazdaságban befektetésre váró rengeteg tőke felhasználhatósága. A világban 2,6 billió dollár keresi a helyét, várja, hogy befektessék, elköltsék: ezért ügyes, vállalkozásbarát politikával ennek az összegnek egy töredékét akár Magyarországra lehetne csábítani. Azonban Kovács Árpád szerint trendfordulót kellene elérni a magyar gazdaságban, mert a mostaninál nagyobb növekedési ráta kell az államadósság lényeges csökkenéséhez. Az elkövetkezőkben stabilitásra, kiszámíthatóságra, a tőkevonzó képesség erősítésére, vállalkozásbarát adózásra van szükség. A városházán Máhr Tivadar alpolgármester fogadta Kovács Árpádot A Költségvetési Tanács elnöke látogatást tett a sárvári városházán is, ahol Máhr Tivadar alpolgármester fogadta, és folytatott megbeszélést a település gazdaságfejlesztési lehetőségeiről. A beszélgetés során szóba került, hogy a helyhatóságoknál a gazdasági döntések során nagyon sok érzelmi szempont, a szolidaritás is szerepet játszik, hiszen az önkormányzatok felelősséggel tartoznak a lakosság, az elszegényedő rétegek sorsáért is. Kovács Árpád 1948-ban Szombathelyen született és érettségizett, ahonnét karrierje a fővárosba vitte ig több mint egy évtizeden át volt az Állami Számvevőszék elnöke, majd lett a Költségvetési Tanács elnöke. A családjának több felmenője is Sárváron kezdte művészi pályafutását, majd a szülei révén sok művésztanár barátsága kötötte ide, a család másik része pedig Sárváron lakott. A város iránti elfogultságát megalapozzák édesapja sárvári kiállításai is. A Költségvetési Tanács elnöke a mai Sárvárt így értékelte: Itt több ékességet és békességet találok, mint másutt. Ami pénzügyi értékekre és gazdasági előnyökre is váltható, amiből Sárvár gyönyörűen fejlődik.

6 6 SÁRVÁRI HÍRLAP április 19. Segíti a munkahelykeresésben elbocsátott dolgozóit a Sága Még október végén, egy sajtótájékoztató keretében jelentették be, hogy közel 400 fő elbocsátásával járó átszervezést és a veszteséges ágazatok teljes megszüntetését tervezik a Sága Foods Zrt.-nél. A tervből azóta valóság lett, és májustól végleg megszűnik a tenyésztői és vágóhídi tevékenység. Keleti Zsolt, a Sága vezérigazgatója megkeresésünkre elmondta, hogy a pulykafarmi nevelés, tenyésztés, valamint a vágóhídi tevékenység, az élőpulyka-feldolgozás évek óta veszteséges. A menedzsment javaslatát elfogadva, a bankok támogatását élvezve, ezért a tulajdonosi kör úgy döntött, hogy ezt a tevékenységet végleg beszünteti. Ennek következtében májustól 360 munkatársuktól kell elköszönniük. Amint azt a vezérigazgató hozzáfűzte, a cég vezetése fontosnak tartotta, hogy a Gondoskodó elbocsátás című program keretén belül a legtöbbet segítsenek elbocsátott dolgozóiknak. Ennek érdekében a vállalat a törvényi előírásokon felül számos többlettámogatást is nyújt, illetve szorosan együttműködik a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Sárvári Kirendeltségével. Az Üzemi Tanáccsal és a Baromfi és Hűtőipari Dolgozók Szakszervezetének Sárvári Alapszervezetével kötött megállapodás értelmében, az elhelyezkedést segítő tájékoztatókat, oktatásokat és tréningeket szerveztek. Minden, a csoportos létszámcsökkentésben érintett dolgozó saját és kölcsönzött A Sága a törvényes kereteken felül anyagi többletjuttatásokat is nyújt az elbocsátásban érintett dolgozóknak egyaránt lehetőséget kapott a munkaerőpiaci és elhelyezkedést segítő tréningen való részvételre, amelynek minden költségét vállalta a Sága. A kétnapos tréningen melynek kiemelt témái az önéletrajz és motivációs levél írása, az interjútechnikák megismerése, gyakorlati alkalmazása, az aktív álláskeresés, álláskeresési technikák megtanulása 120 fő vett részt. A Sága a törvényes kereteken felül anyagi többletjuttatásokat is nyújt az érintett dolgozóknak. Ezenkívül a cég a Távozó Dolgozók Szociális Alapjába jelentős összeget is elkülönített az elbocsátott dolgozók anyagi megsegítésére. A Szociális Alapból nyújtott pénzbeli támogatásból azok a munka nélkül maradó dolgozók részesülhetnek, akik nehéz anyagi körülmények között élnek. Keleti Zsolt vezérigazgató végül cáfolta azt a rémhírt, miszerint ez csak az első lépés volt, és a továbbiakban a Sága teljes bezárására is sor kerülhet. A cégvezető elmondta, hogy a néhány éve átadott füstli üzem Európában is modernnek, csúcstechnológiának számít, így arra egy olyan új termékportfoliót lehet felépíteni, amivel Magyarországon és külföldön egyaránt versenyképesek lehetnek. -CSL- Árvízzel és belvízzel jött az április Az elmúlt száz év legcsapadékosabb három hónapja van mögöttünk. A lehullott jelentős mennyiségű csapadék és hó következménye, hogy a belvízzel elöntött területek nagysága elérte április első napjaira a 150 ezer hektárt, és közel ezer kilométernyi magyarországi folyószakaszon kellett védekezni az árvízveszély miatt. A húsvéti ünnepek alatt és után hullott nagy mennyiségű eső és hó újabb árhullámot indított a Rábán, a Gyöngyösön, a Kőris patakon. Belvizeket, útelöntéseket, útátfolyásokat idézett elő megyénkben Sárváron és térségében is. Április első napjaiban a megye több útját is teljesen vagy félpályásan le kellett zárni. A Rába sárvári térségében első fokú készültséget rendeltek el. Kovács Levente, a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője elmondta, hogy húsvétkor kezdődtek a problémák, egyrészt a csapadékvíz már nem tudott a földben elszivárogni, és több ingatlan pincéje is víz alá került Sárváron és környékén. A tűzoltókat közel 40 Csónakkal Csényébe Vízelöntés alatt a csényei közút helyszínre riasztották szivattyúzni, de természetesen volt olyan lakó, aki maga megoldotta a szivattyúzást. A másik probléma az áradás volt, a Gyöngyös-patak Csényében évtizedek óta nem tapasztalt elöntéseket eredményezett. A Rábán is egy újabb árhullám érkezett, a folyó 341 cm-en tetőzött, és a Sótony Ikervár közötti útszakaszt is elöntötte. A Csényére bevezető utat, valamint a Bögöt és a 88-as számú út közötti szakaszt is le kellett zárni vízelöntés miatt. Húsvétvasárnap délután egy rendkívüli beavatkozásra is sor került Sárváron, mint azt a helyszínen intézkedő Kondora István polgármester elmondta, a csapadékcsatorna-építéssel érintett kertvárosi városrészen jelezték a katasztrófavédelemnek, hogy a levezető árok az Ungvár utcában nem tudja elvinni a vizet, mert betontörmelék akadályok vannak, és három helyen ideiglenes vízelvezető nélküli átjárok is kialakításra kerültek az árokban. A Sárvár-Víz Kft. egy markolóval megszüntette az árok végén a betontörmelék-akadályt, illetve a kivitelező cég munkatársa pedig az árokban lévő átjárókat emelte ki, így negyed óra alatt 50 cm-rel csökkent a vízszint az árokban. A sárvári ingatlantulajdonosok egy részének a jövőre nézve fontos előrelépés lehet a Kertvárosban épülő csapadékcsatorna. Kondora István szerint ugyanakkor az önkormányzatnak a jövőben is nagy figyelmet kell fordítania a főelvezető árkok karbantartására, a lakosságnak pedig az ingatlanjuk előtti árokszakasz és a kapubejárók alatti átereszek rendbetételére. -fr-

7 2013. április 19. SÁRVÁRI HÍRLAP 7 Tinódi ifjú követői találkoztak Sárváron Március utolsó napjaiban ismét ifjú irodalmárok randevúztak Sárváron. A város és az Írók Szakszervezete által 36. alkalommal megrendezett találkozóra idén ötven költő- és írópalánta kapott behívót. Idén több mint háromszázan mérték össze tudásukat és tehetségüket vers, próza és tanulmány kategóriákban az Írók Alapítványa és az Írók Szakszervezete által meghirdetett 36. Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi Pályázaton, amelynek nyitóünnepségét március 26-án este rendezték. A rossz idő miatt a vártorony aulájában szólaltak meg a fanfárok, majd Hindi Fatima szavalta el József Attila Ars poetica c. versét. Ezt követően Kondora István polgármester mondott beszédet. A város első embere a házigazdák nevében üdvözölte a találkozó résztvevőit, akiket Tinódi követőiként aposztrofált. Ezt követően reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a múlt nagy neveihez, a közelmúltban elhunyt Bódi Lászlóhoz (Cipő) és Grecsó Krisztiánhoz hasonlóan a mai fiatalok is megérezhetik azt a szellemiséget, amit a találkozó képvisel. A polgármester után Mezey Katalin József Attila-díjas költő, az Írók Szakszervezetének főtitkára, a rendezvény főszervezője nyitotta meg a találkozót, mely két és félnapos műhelymunkával folytatódott. Ennek során a zsűri tagjai megbeszélték a diákírókkal az alkotásaik erényeit, hibáit, és részletesen kiértékelték a beküldött írásokat. A díjkiosztó gálát csütörtökön este rendezték a gimnázium dísztermében. A rendhagyó estet egy filmmel indították, melyben a Republik közelmúltban elhunyt frontembere, Cipő emlékezett a városra, ahol 1983-ban diákköltőként feltűnt. A színpad közepére helyezett sárga rózsa pedig Bódi Lászlóra emlékezett, s a zsűriben ősidők óta helyet foglaló Papp Márió is hasonlóképpen cselekedett. A költő felidézte azt a 83-as találkozót, melynek során az akkor 18 éves Bódi kvázi függelemsértést A diákírók, diákköltők 36. találkozójának megnyitóját a vár aulájában tartották követett el, mikor a leánykollégium egyik lezárt szobáját feltörve hozzáfért egy zongorához, amin rögtön játszani kezdett. A nevelők kénytelen-kelletlen beletörődtek a kényszerű helyzetbe, így lett program a rendbontásból. Azóta éppen harminc év telt el, a vers kategória akkori bronzérmese pedig sajnos nincs már köztünk. Itt vannak viszont utódai, akik semmivel sem gyengébbek nála, hisz az ítészek szerint a találkozó színvonalára bizony ebben az évben sem lehetett panaszkodni. Ez a tény pedig kissé ellentmondásos módon igencsak megnehezítette a zsűri dolgát. A fiatalokat egyébként rendkívül változatos témák és formák érdeklik. Ugyanakkor a zsűritagok szerint már most képesek arra, hogy felülemelkedjenek bizonyos dolgokon. A rendezvényen melyen nem indult sárvári versenyző három kategóriában hirdettek győzteseket. Vers kategóriában aranyoklevéllel jutalmazta a zsűri az ongai Polák Péter pályaművét, ezüstoklevélben részesült a budapesti Kemény Zsófi és a szerbiai Topolyáról Víg Ferenc. Bronzoklevelet kapott Purosz Leonidasz Szegedről és Török Anna Budapestről. Próza kategóriában aranyoklevelet szerzett Máté Gabriella Budapestről, ezüstoklevéllel jutalmazta a zsűri a pécsi Vida Kamillát, valamint a budapesti Purebl Saroltát. Tanulmány kategóriában aranyokleveles lett a Zala megyei Rezi községből Tóth Roland, ezüstoklevelet kapott Győrfy Hajnalka a székelyföldi Barótról és Nyikó Anetta a szintén székelyföldi Székelyszáldobosról. A bronzoklevelet Paluska Zsuzsanna vehette át, aki a felvidéki Révkomáromból érkezett. erpé Keresztrejtvényfejtők versengtek Sárváron Március utolsó hétvégéjén harmadik alkalommal adott otthont a város országos keresztrejtvényfejtő versenynek. A Fekete bégről elnevezett erőpróbára az ország minden részéről érkeztek versenyzők, akik egyéniben és csapatban mérték össze tudásukat. Először 2011-ben rendeztek Sárváron országos keresztrejtvényfejtő versenyt, hagyományteremtő szándékkal. Mivel a kezdeményezés beváltotta a hozzá fűzött reményeket, az egyszeri megmérettetésből sorozat lett, s ma már elmondhatjuk, hogy a szellemi sport legjobbjai jegyzik a naptárukban a nyugati végekre pozícionált tusát. A szervezők is egyre rutinosabbá váltak az eltelt évek alatt: a tetthelyet áttolták a várból a városházába, s idén már csak az időjárás viszontagságaival kellett megküzdeniük. Az elhúzódó tél azonban csak néhány távolabbról érkező versenyzőt tartott vissza, amúgy az ország minden részéből szép számmal jöttek az agytekervény-pallérozók tudtuk meg dr. Gerbert Ottónétól, a rendezvény koordinátorától. Az ország minden részéről érkeztek résztvevők a keresztrejtvényfejtő versenyre Az idei versenyt melynek leg főbb újdonsága az volt, hogy először szerepelt a pontszerző megmé rettetések között az első nap délutánján nyitották meg hivatalosan. Máhr Tivadar alpolgármester a csapatverseny díjkiosztójánál se gédkezett a szervezőknek. A hét vége folyamán egyébként mindhárom kategória indulói, a kezdők, a haladók, valamint a mesterek is szép csatát vívtak. A végső sorrendet gyakran csak az döntötte el, hogy melyik versenyző végzett gyorsabban a rejtvénnyel. A legjobb sárváriak a negyedik és az ötödik helyen végeztek. Az előbbi pozíciót a haladóknál Kiss Sarolta, míg az utóbbit a kezdők között Rovóné Farkas Olga mondhatta magáénak a verseny végeztével. A többi versenyző is élményekkel, és/ vagy díjakkal gazdagodva köszönt el a várostól, így szinte biztos, hogy jövőre is viszontláthatjuk őket. czár

8 8 SÁRVÁRI HÍRLAP április 19. A Szent László Húsvét IV. vasárnapján, idén április 21-én tartja az Egyház a papi és szerzetesi hivatások 50. világnapját. Még XVI. Benedek pápa írta ennek a napnak üzenetét, melynek mottója: A hivatások a hitre épülő remény jelei. Kedden az önkormányzati iskolák elsőáldozásra készülő harmadikasok szüleinek megbeszélését megtartottuk a nagytemplomban. A gyermekeknek az elsőáldozásra készülvén templomi gyakorlás: szerdánként kor a Gárdonyisoknak, csütörtökönként tól a Nádasdysoknak. (Elsőáldozásukat május 12-én a 8.30-as szentmisén fogják ünnepelni.) Április 28-án lesz Rábasömjénben Szent Márk evangélista búcsúja (ünnepnapja egyébként: ápr. 25.) búzaszenteléssel. A nagytemplomban is könyörgünk a jó termésért kor. Májusban minden este kor Loretói litániát éneklünk a Boldogasszonyhoz. Május 1-jén egyházmegyei zarándoklat lesz Budapest-Máriaremetére. Kérjük az adóbevallást készítő híveinket, hogy az idén is tegyék meg hitvalló 1%-os nyilatkozatukat munkahelyükön vagy közvetlenül. Ezzel az országos egyházi kiadásokat támogatják. A helyi egyházfenntartási adó a nettó jövedelem 0,5, azaz fél %-a, amelyet a plébánián de. 9 és 12 óra között, illetve az esti misével kapcsolatban lehet rendezni. A 2x1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa: Szent Miklós Szent László Plébánia Szent Miklós Plébánia Április 19-én, pénteken délután 17 órakor kezdődik az elsőáldozók templomi gyakorlása. A következő kézműves foglalkozások a plébánia közösségi termében április 20-án és május 4-én délelőtt 10 órától kezdődnek. Április 23-án Szent Adalbert püspököt, 24-én Szent Györgyöt és 25-én Szent Márk evangélistát ünnepli az egyház. Este órakor ünnepi szentmiséket imádkozunk. Április 28-án, vasárnap a délelőtt 10 órakor kezdődő plébániai nagymisén búzaszentelést végzünk és imádkozunk alkalmas időjárásért és bőséges termésért. Kéthetente szombaton órakor az előesti vasárnapi szentmisén gitáros ifjúsági énekeket éneklünk és imádkozunk. (április 20. és május 4.) Május 1-jén, szerdán egyházmegyei zarándoklaton veszünk részt Máriaremetén. Május hónapban minden este 18 órakor ünnepélyesen énekelve köszöntjük Égi Édesanyánkat Máriát a májusi litániákon. Máriát dicsérni Hívek jöjjetek! Május 5-én, vasárnap a szentmiséken az édesanyákat köszöntjük. Hétköznaponként este órakor kezdődik a szentmise, melyre várja a hívő közösség az elmélyedni és lelkileg megpihenni vágyókat. A katolikus családokat minden vasárnap szeretettel várom a szentmisére, hogy egymással találkozva és együtt imádkozva erősödjön hitünk, és boldogabb legyen az életünk. (szentmisék: szombat előeste vasárnap reggel 8 és délelőtt 10 óra) Április 21-én, Jó Pásztor vasárnapján új papi hivatásokért könyörgünk. Csütörtökönként este 18 órakor rózsafüzért imádkozunk a szolgáló papságért és új papi és szerzetesi hivatásokért. Akik magukénak érzik, hogy erre a szándékra imádkozzanak, azokat szeretettel várjuk. Szerető figyelmébe ajánlom a sárvári híveknek és jó szándékú embereknek plébániánk honlapját: és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait. FM.95.2 A megyés püspök úr ebben az esztendőben is várja a jubiláns házaspárokat a székesegyházba június 29-én, szombaton 10 órára. Jelentkezni a plébánián lehet. A Sárvári Evangélik Evangélikus Egyházközség Üzenet Istentől: Húsvét ünnepe utáni 3. Jubilate vasárnapon: Örvendezz Istennek, egész föld, énekeljétek neve dicsőségét! Ő adott életet lelkünknek, és nem engedte, hogy lábunk meginogjon. Megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint ezüstöt a tűzben. Zsolt 66, Szavunk Istenhez: Mennyei Atyánk! Mindent megteszel azért, hogy boldogok legyünk. Megadod mindennapi kenyerünket, megbocsátod bűneinket. Erőt adsz, hogy munkánkkal szebbé tegyük a földet. Hitet adsz, TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI terápiás és diagnosztikai ORVOSI CENTRUM Sárváron. Az Orvos Centrum vezető orvosa Dr. SZEPESI PÉTER szakorvos, természetgyógyász és homeopata orvos, 10 éves homeopátiás orvosi praxissal és 3 éves németországi klinikai tapasztalattal. Az Orvos Centrum helye SÁRVÁR, Kassa utca 6. (Nádasdy Vendéglő mellett) Rendelésre való bejelentkezés: Kezelési területek: gyermek és felnőtt allergia, felső és alsó légúti betegségek, emésztőszervi panaszok, fejfájások, migrén, nőgyógyászati problémák, terheseknél magzatfejlődést támogató program, reumatológiai betegségek, autoimmunbetegségek, autisztikus zavarok és rákbetegek immunrendszeri háttértámogatása. Lelki problémák és betegségek homeopszichológiai kezelése. hogy reménységgel tekintsünk az örökélet felé. Külön könyörgünk azokért, akik ezekben a hetekben nagy vizek áradásaival küzdenek. Add meg nekik a győzelem és a megszabadítás örömét! Presbitérium: Április 16-án, kedden este tartottuk a sárvári és a rábapatyi presbitérium közös testületi gyűlését. Fő napirendi pont a május 26-i egyházmegyei ünnep előkészítése volt. Egyházmegyei közgyűlés: Április 19-én, pénteken 16 órától Répcelakon kerül megrendezésre a Vasi Evangélikus Egyházmegye Közgyűlése. A munkaági vezetők beszámolói mellett, megüresedett tisztségekre történik választás. Énekkari szolgálat: Április 21-én, Jubilate vasárnapján a 9.30 órai istentiszteleten az énekkar szolgálata növeli örömünket és áhítatunkat. Férfiegylet: Április 23-án, kedden 18 órakor lesz a Férfiegylet havi összejövetele a gyülekezeti teremben. Konfirmáció: Április 27-én, szombaton 15 órától tartjuk templomunkban konfirmandus fiataljaink vizsgáját. Hozzátartozókat és gyülekezeti tagokat szeretettel hívunk a nyilvános vizsgára és az árkádsoron folytatódó agapéra. Április 28-án, vasárnap a 9.30 órai istentisztelet keretében lesz a konfirmációi ünnepély. A fiatalok megerősítő áldásban és első alkalommal az úrvacsora szentségében részesülnek. Jubiláns konfirmandusokat, a 25 és 50 évvel ezelőtt konfirmáltakat szintén az oltárhoz hívjuk hálaadásra és áldásra. A Fővárosi Állat- és Növénykert munkatársai április 11-én engedték szabadon Hortenziát, a meggyógyított nőstény hódot Sárváron, a Rába partján. A hódot március 5-én távol a víztől, egy szántóföldön találták meg Káld közelében. A legyengült, kiszáradt állatot az Őrségi Nemzeti Park munkatársai szállították be a Magyar Madármentők Alapítvány orvosaihoz, akiktől azonnali életmentő kezeléseket kapott. Kezdetben önállóan enni sem tudott, ezért etették az ápolók, majd természetes táplálékokat is fogyasztott már Évszázados ünnep: Előre hirdetjük, hogy május 26-án, vasárnap egész napos rendezvény sorozat keretében ünnepeljük meg a Vasi Evangélikus Egyházmegye fennállásának 400 éves évfordulóját. e a Nádasdy-vár lesz, mert a reformáció évszázadaiban Sárvár volt a magyar Wittenberg. Református hírek: Református Egyházközség Vasárnaponként 10 órától istentiszteletet és ezzel egy időben gyermek-istentiszteletet tartunk. Személyi jövedelemadónk 1%-át a Sárvári Református Gyülekezetért Alapítványnak ajánlhatjuk fel, melynek adószáma: Gyülekezeti honlap címe: lap/refsarvar Baptista Egyházközség Istentisztelet: minden vasárnap óráig. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Weblapunk: Hortenzia hód hazatért Nagy médiaérdeklődés kísérte Hortenzia vízre szállását Közlemény önállóan, ágakat, kérget és szemes takarmányt. A XIX. század közepére hazánkban már kihalt állatfaj visszatelepítési programjának köszönhetően mára közel félezer hód található ismét mondta Hanga Zoltán, a budapesti állatkert szóvivője. Legnagyobb populációjuk a Szigetközben található, így a Rába folyó révén a most visszatelepített példány az élőhely peremére került vissza. Hortenzia kiszabadulása előtt még egy jelölő chipet kapott, majd a média hatalmas érdeklődésétől kicsit megszeppenve a folyóhoz oldalazott, ahol egy búcsúkört úszva az ártéri erdős területen elindult otthont keresni. A Sárvári Nagycsaládos Egyesület: Adóazonosító sz megköszöni mindazon személyeknek a évi SZJA 1%-át, mellyel segítették az egyesület munkáját. Az összeget Télapó-karácsony ünnepség megrendezéséhez használtuk fel. Tisztelettel kérjük, hogy továbbra is támogassák egyesületünket a 2012-es év SZ. J. A. 1%-ával! Köszönettel: Sáray Péterné, az egyesület elnöke

9 2013. április 19. SÁRVÁRI HÍRLAP 9 Kisvárosi hangulatok Csók István ihletésében Szomszédvárból érkeztek és bevették a vár falait. Nem ostrom volt, hanem kiállítás megnyitó, a kőszegi Csók István Művészkör tizennégy tagja hozta el alkotásait a vár folyosógalériájába. Dabóczi Dénes, a sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum művészettörténésze nem csak e minőségében szólt a tárlatról, hanem kőszegi származásúként régi ismerőseit is köszöntötte a művészek között. Akik többek között Csók István munkásságának eszmeiségét szeretnék megőrizni az utókor számára. Három nemzedék találkozik itt mondta Dabóczi Dénes. Három V. Molnár Zoltán, a könyvtár nyugalmazott igazgatója ajánlotta a közönség figyelmébe április 7-én Biczó Antal festőművész kiállítását a Galeria Arcisban. A megnyitót Devecseri László költő, valamint a Jubilate Kórus színvonalas előadása foglalta élvezetes keretbe. A rendhagyónak tekinthető rendezvényen előbb Devecseri László olvasott fel saját verseiből, aztán a hölgyekből álló kar ajándékozta meg tiszta hangokkal a szépre vágyó közönséget. Az anyagot a megjelentek figyelmébe ajánló V. Molnár Zoltánnak pedig már nem volt más dolga, mintsem hogy a jelzett kereten belül megossza gondolatait az érdeklődőkkel. Ennek megfelelően először arra a maga által feltett kérdésre adott választ, hogy miért éppen ő nyitja meg a folyamatosan megújuló, tervező szellemű alkotó kiállítását. A rajztanár és egy keramikus mellett találhatunk a csoport tagja között még költőt is, ám nagyrészt autodidakta módon szerezték meg és Egy 66 éves alkotó 66 alkotása a galéráiban lényeg dióhéjban, hogy a szülőföldön és a mindkettőjüket jellemző természetszereteten túl az iskolai stúdiumok is összekötik őket. Devecseri László költő saját verseiből olvasott fel a megnyitón A megyeszékhelyen élő Biczó Antal Sárvárhoz való kötődését három korábbi tárlat jelzi. A továbbiakban ezért először ezek emlékét idézte fel Dabóczi Dénes művészettörténész nyitotta meg a kőszegi művészek tárlatát a nyugalmazott könyvtárigazgató, majd kiegészítette az információkat néhány szakmai jellegű mozzanattal. A kiállító a szombathelyi Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanára és a Bolyai Galéria vezetője volt, egy évtizeden át sikeres animációs filmszakkört fejlesztik képző- és fotóművészeti ismereteiket. A Kőszeg képzőművészeti kultúrájának megőrzését és továbbfejlesztését célul tűző művészkört Palcsó Julianna és Bráder Tamás alapította. A kőszegi művészeti egyesületből alig egy éve váltak ki. A 14 fős létszám kötött, új tagot már csak akkor akarnak felvenni, ha egy régi távozik. Csoportjuk termékeny, megalakulásuk óta ez a tizenhetedik közös kiállításuk. Hatással vannak egymás művészetére, ám alkotásaiban mindenki megőrzi autonómiáját fejtette ki Bráder Tamás festőművész. A kiállított képek színkavalkádjában a kőszegi ihletésű képek közt fellelhető néhány sárvári témájú festmény is. A kőszegi vendégművészek tárlata április 26-ig látogatható a Nádasdy-vár Folyosó Galériájában. vezetett. Több megyei és országos filmfesztiválon díjazták filmjeiket. Pedagógiai tevékenységével párhuzamosan képzőművészettel és játéktervezéssel is foglalkozik. A három terület szálai összefonódnak és egy rendkívül kreatív tevékenységi formát teremtenek. Biczó Antal festészete két korszakra osztható: egy korábbi dekoratív geometrikus és egy későbbi oldottabb, expresszívebb, absztrakt korszakra. A festészet mellett könyvillusztrálással, újabban pedig fénymobilok és számítógépes grafikák készítésével is kiegészíti képzőművészeti tevékenységét. Legjobban sikerült alkotásai közül 66-ot Sárvárra is elhozott, s a galéria három termében osztotta el azokat. V. Molnár Zoltán számmisztikára tett utalása szerint valószínűleg azért 66-ot, mert Biczó Antal éppen annyi éves cz Ú J S Z A KR E N D EL É S S Á RV Á R O N Dr. Harsányi Hajdu Ágnes pszichiáter és neurológus szakorvos Rendelés helye: Őrangyal gyógyszertár Sárvár, Batthyány u. 59. Rendelési idő: szerdánként Előzetes időpont egyeztetés szükséges! Tel.: 06-20/

10 10 SÁRVÁRI HÍRLAP április 19. Világ körüli zenei utazás a sárvári szaxofonosokkal Nagy sikerű koncertet adott április 7-én a Sárvári Szaxofon Quartett a zeneiskola dísztermében. Az intézmény nyugalmazott tanára, Kovács Imre által vezetett négyesfogat egy világ körüli, vidám zenei utazásra hívta a publikumot. A Sárvári Szaxofon Quartettel a világ körül akár ezt a címet is adhatnánk annak a bő másfél órás zenei összeállításnak, mellyel a három fiatal zenészember, és érett nevelőjük Kovács Imre tanár úr ajándékozta meg a közönséget ezen a tavaszváró szombat estén. Maga az együttes egyébként jó két évvel ezelőtt alakult, s volt már jó pár kisebb felkérésük, de ez volt az első önálló, egész estét betöltő fellépésük. Természetesen nagyon készültek a koncertre, mely Kovács tanár úr szerint mérföldkő volt a város zenei életében. Tehetséges zenészekből álló együttes ugyanis egyedi a maga nemében: a régióban nincs még egy szaxofon négyes, sőt, a sárvári zeneiskolában sincs hivatalos szaxofon-oktatás. Az együttesben Ódor Kristóf szólaltatja meg a klarinétot, Szabó Dávid bűvöli az altszaxofont, a tenort Csejtei Tamás fújja, a sportnyelven szólva saját nevelésű játékosokat pedig Kovács Imre irányítja kiváló humora, szaktudása, embersége és természetesen bariton szaxofonja segítségével. Az együttes erőssége egyébként, hogy tagjai szeretik hangszerüket, s rendkívüli alázatot tanúsítanak a zene iránt. A négytagú zenekarban amúgy nevével ellentétben valójában csak három A zenekar: Kovács Imre, Csejtei Tamás, Szabó Dávid és Ódor Kristóf szaxis muzsikál, míg a 4. zenész egy fafúvós hangszerrel dolgozik. Az történt, hogy egyszerűen nincs szoprán szaxofonos, ezt a hangszert ugyanis nagyon kevesen választják magyarázta Kovács Imre, aki szerint ez nem Egy költőnő vallomása a költői létről A költészet napja alkalmából Erdős Virág József Attila-díjas költő volt a Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár vendége április 9-én. A házasságkötő terembe szervezett beszélgetést Markó Péter vezette. Erdős Virág az egyik leghíresebb magyar író, de már sajnos meghalt, vagyis nem halt meg, csak mindig nagyon későn jár haza. Erdős Virág a másik leghíresebb magyar író, pólókat ír, szélvédőket, állítólag ő írta, hogy I love Budapest. Ezekkel a sorokkal hívta író (költő)-olvasó találkozóra Erdős Virág a verbális világra csodálkozó közönségét, s ezekkel a gondolatokkal köszön be honlapján is a méltán híres magyar költő, sőt, mi több, drámaíró, aki az ELTE-n szerzett magyartanári oklevelet. Ez utóbbi persze tény még nem egyenes ági belépő a költői lét előszobájába, de legalább feljogosítja az ember lányát arra, hogy kijelenthesse magáról: igen is konyítok valamit az önkifejezés ezen válfajához. Előbb prózát (drámát) ír, aztán a körülmények, no meg a világ alakulása kihozza belőle a költőt. Egészen egyszerű versformákkal dolgozik, melyek érzése szerint meg tudják szólítani az embereket. A formákat persze fajsúlyos témák és tartalmak töltik ki. Virágot mostanság az örök emberi dolgok mellett a körülöttünk lévő világban tapasztalható legkülönfélébb társadalmi problémák foglalkoztatják. Igaz, saját bevallása szerint ez korábban sem volt másként, csak prózai szövegeiben kevésbé volt feltűnő. A költő nyíltan vállalja, hogy a társadalom perifériáján élő, elesett emberek hangján szólal meg. Már csak azért is, mert véleménye szerint ez az egyik legfőbb feladata a babitsi értelemben vett írástudóknak. Mindez egyfajta romantikus küldetésfelfogás ugyan, de bevállalható vallja Erdős Virág, aki tisztában van azzal, hogy versekbe öntött gondolatai ma már nem Erdős Virág gyakran a társadalom perifériáján élők hangján szólal meg hagyományos úton-módon jutnak el a célközönséghez. A világháló, valamint a legnépszerűbb közösségi olyan nagy baj, hisz a megegyező hangolású és hangterjedelmű fafúvós hangszer szépen lágyítja a szaxofonok ércesebb hangzását. Ennek ellenére bízik abban, hogy egyszer majd lesz szoprán szaxofonosuk is. A koncert előtt egyébként Szélesi Attila, a Koncz János Zene- és Művészeti Iskola igazgatója köszöntötte a megjelenteket, a végén pedig ahogy Kovács tanár úr fogalmazott az ország minden bizonnyal egyetlen tubás alpolgármestere, Máhr Tivadar szólt néhány szót a zenészekről. Tőle tudhatták meg a jelen lévők, hogy a csapat április közepén a bajor fővárosban képviseli Sárvárt. A négy zenész mindvégig rendkívül felszabadultan játszotta a gazdag repertoárból válogatott különböző átiratokat, látszott rajtuk, hogy élvezik azt, amit csinálnak. A közönség is értékelte a színvonalas muzsikát, a fa-, valamint rézfúvós hangszereket megszólaltató muzsikusokat többször is vastapssal jutalmazta, és ráadásörömzenére késztette a publikum. Rácz oldal kiváló fórum, de új terepen, a különböző tüntetéseken is feltűnik a költő, aki olyan ügyek mellett áll ki, mint például a hajléktalanok ügye. A házasságkötő terembe szervezett jó egyórás beszélgetés nem csak Markó Péter és a költő között zajlott. A közönség is feltehette érdeklődő kérdéseit, többen éltek is a lehetőséggel. Természetesen az a kérdés is felmerült, hogy meg lehet-e élni manapság a költészetből. A válasz a hiteles forrás szerint egyértelmű: nem. Ezért jó, ha az ember több műfajban otthon van. Jó húzásnak számítanak például a színpadi művek, melyekből néha mesekönyv és hangjáték is készül. Ezeket ügyesen variálva aztán már el lehet evickélni valahogy mondja Erdős Virág. Ráczp

11 2013. április 19. SÁRVÁRI HÍRLAP 11 A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár szeretettel meghívja Önt és kedves családját április 18-án (csütörtökön) 17 órára a könyvtárba, ahol Újrakezdés külföldön tippek és tanácsok munkavállalóknak címmel Barcza Károly és Joós Attila tart előadást. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Meghívó A Sárvári Diabetes Egyesület szeretettel meghív minden érdeklődőt április 24-én 15 órakor a Gondozási és Családsegítő Központba (Sárvár, Nádasdy u. 26.) Dr. Niklai Erzsébet a Sárvári Kórház Igazgató Főorvosa Neuropathia a diabéteszes láb kialakulásához vezető tényezők című előadására Előadás után ingyenes vérnyomás- és vércukormérés lesz! rád vár a vár! április 20. (szombat) 9:30 12:00, Nádasdy-vár, gyerekkönyvtár KÉZMŰVESKUCKÓ a gyerekkönyvtárban papírgyöngy nyakláncok, szélforgók, anyák napi virág és üdvözlőkártya készítése, zsákbamacska: 200,- Ft mesefi lm vetítés, kifestők és még sok más Mindenkit szeretettel vár a Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár! A BELÉPÉS DÍJTALAN! Pálfy Margit-est A sárvári Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és családját április 30-án (kedden) 18 órára a sárvári Nádasdy-vár házasságkötő termébe Pálfy Margit színésznő Jelentés a szívdobogásról Szécsi Margit korai versei és interjúrészletek című estjére.

12 12 SÁRVÁRI HÍRLAP április 19. A korgó ne tegye tönkre a ketyegőt kéri Monspart Sarolta az ország szabadidő felelőse A Mozdulj Sárvár! rendezvénysorozat második Sárvári Teremtájfutó Bajnokságának díszvendége volt Monspart Sarolta, tájfutó világbajnok, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke. Az esemény kapcsán az egészséges életmód nagykövete az egész nap során több alkalommal megosztotta gondolatait Sárvár sportoló, vagy mostantól sportolni vágyó lakóival. Talán egy dolgot rontott el bennünk az Isten, belénk építette a korgót. Azóta folyamatosan eszünk és csak visszük be a kalóriát, de nem rakott belénk egy kis csengőt, ami megszólalhatna, hogy már mióta nem mozogtál! így fogalmazta meg tömören a nemzet főfoglalkozású szabadidő felelőse a mai kor alapvető problémáit a kilókkal. A rossz szokások megváltoztatásán segíthet az iskolában felmenő rendszerben bevezetett mindennapos tornaóra? A gyermek az első hat évben veszi fel a családi-környezeti mintákat, amelyek megalapozzák a későbbi szokásainak a nagy részét. Járunk úszni, futni, hétvégén kirándulni a szülőkkel, akkor én is olyan felnőtt leszek. Az eddigi heti két testnevelésórával cuki kis gömbölyű lexikonokat gyártott az iskolarendszer tizenéves korukra a gyerekekből. Leszoktattuk őket a mozgásról, és teletömtük a fejüket sok feleslegessel és szinte beteggé lettek. Az iskolai képzés legalsóbb fokán meg kell tanítani, hogy legfontosabbak a keringési rendszert igénybe vevő állóképességi sportok, például a futás, a gyaloglás, az úszás, a kerékpározás. Azt sem nevelték belénk, hogy alapvetően tudni kell, hőemelkedéssel, lázzal sosem sportolunk, de még iskolába, sőt dolgozni sem megyünk. A testnevelőket sem képezték arra, hogy a kötelező tanterv betartása mellett miként lehet megszelídíteni és megérinteni a gyerekeket a mindennapi sportolás fontosságával, szórakoztató-játékos formájával. A most kialakuló rendszernek számos ellenzője akad, akik azzal érvelnek, hogy hirtelen vezették be és nincs meg a megfelelő infrastruktúra hozzá. Egy kis kreativitással minden megoldható, és nem kell mindent szigorúan venni, még heti egy óra sakkozás is beleférhetne. Sárváron láttam milyen felszerelt tornatermek vannak és tavasztól őszig a szabad téren is adottak a sportolási lehetőségek. Jó ötlet a terem-tájfutás. Ez a sport lehetne, amely sok iskolában könnyíthetné a mindennapos testnevelés olcsó és szakmailag megfelelő kiterjesztését a sportcsarnokban, vagy az udvaron egy megrajzolt térkép és a kitett pályák segítségével. Hogyan lett önből tájfutó, ez akkor sem volt tananyag és olimpiai sport, sőt a gyerekek általában sem erről ábrándoztak? Három öcsém, fiútestvérem volt. Ők mehettek játszani, de engem, Díjátadás a II. Sárvári Terem-tájfutó Bajnokságon mint lányt, nem engedtek. Egyre jobban akartam menekülni otthonról a házimunkák elől. Próbálkoztam különféle sportágakkal, a tenisszel és a kézilabdával. Ám pár hónap után Monspart Sarolta az országot járva mindenhol az egészséges életmódot népszerűsíti elküldtek, mondván, nem vagyok elég tehetséges, sem ügyes. Tény, akkoriban kicsit kövér voltam. Aztán tizenhat éves koromban a gimnáziumban egy tanár előadást tartott a tájfutásról, és meghívott bennünket egy edzésre a József Attila fiú gimnáziumba. Úgyhogy mi, 23 lány meg is jelentünk az első szerdai edzésen. Kiderült, hogy fel kell futni a Gellért-hegy tetejére és vissza, így a következő edzésen már csak hárman voltunk. Megfogott, hogy szükséges az állandó önismeret, önkontroll, önbizalom, és figyelni kell, hogy a fizikai és a szellemi teljesítményem pillanatról pillanatra összhangban legyen. A tájfutás egy szellemi és fizikai sport ötvözete. Csak olyan gyorsan szabad futni, hogy hiba nélkül tudj tájékozódni, de olyan gyorsan kell futni, hogy nyerj a legrövidebb idővel a számodra legideálisabb útvonalon. A térképet olvasni, a valósággal állandóan egybevetni, tájékozódáskor gyorsan, határozottan és saját személyre szabottan dönteni. A futáshoz úgy kell edzeni, mint egy hosszútávfutónak. Egy élsportoló csak akkor eredményes, ha önző. Voltam tájfutó világbajnok és az első nő, aki három órán belül futotta le a maratoni távot. Aztán a diploma után, a sportsikerek közepette 1978 nyár elején történt, hogy egy kullancscsípéstől agyvelőgyulladást kaptam. A sír széléről tértem vissza, s lettem szinte sánta. Arról papírom van, hogy a betegségtől nem lettem hülyébb, viszont ezzel derékba tört a tájfutó pályám. Közel tíz évre volt szükségem ahhoz, hogy velem legyen újra az igazi akarókám, de most már más területeken, mint a versenyzés és a saját sikerek. Az új kihívás a nemzet edzése, mozgásra bírása menynyire nehéz feladat? Az átlagember nem szeret, és nem akar sportolni, viszont imád enni. Nagyon nehéz a szokásokat megváltoztatni, különösen, ha eleinte fáradtsággal, izzadással jár a rendszeres testedzés. Kilencmillió magyar nem csinál semmit, csak otthon ül. Egymillió ember mozog valamennyit, ennél rendszeresebben a háromszázezer leigazolt sportoló. Pár éve a nyugdíjasok felé nyitottam. Sokat járom az ország nyugdíjasklubjait, és egy közös gyaloglás kapcsán elmondjuk a legfontosabb tudnivalókat. Ha kevesebbet esznek, ha többet mozognak, ha általában véve békében vannak önmagukkal és a környező világgal, akkor jobb közérzettel és tovább élnek. A magyar társadalom legnagyobb hátrányos helyzetű rétege a több mint hárommillió nyugdíjas, akiket magára hagy a társadalom, és gyakran saját családja is. Nemcsak nekik, de minden magára valamit is adó embernek sportolni, edzeni kell heti három alkalommal, legalább 50 percet olyan percenkénti pulzusszámmal, amit úgy kapunk, ha 180-ból levonjuk az adott életévek számát. Így békében lesz egymással a korgó és a ketyegő is!

13 2013. április 19. SÁRVÁRI HÍRLAP 13 Terem-tájfutással folytatódott a Mozdulj Sárvár! Március 21-én rendezték meg a II. Sárvári Terem-tájfutó Bajnokságot a Mozdulj Sárvár! egészséges életmódot népszerűsítő sorozat keretében. A rendező és házigazda, Nádasdy iskola nevében Eredicsné Mayer Éva testnevelő, diákönkormányzatot segítő pedagógus köszöntötte a megjelenteket, majd ezt követően a mozgalom ötletadója, Máhr Tivadar alpolgármester beszélt az immár harmadik évébe lépő kampány idei programtervéről. Elmondta, hogy a már bevált fizikai aktivitást igénylő programok, tradicionálissá vált rendezvények városi sportnap, szezonnyitó strand sportnap, szüleikhez a sportra, a rendszeres testmozgásra biztatva őket. A sportoló beszélt a terem-tájfutás előnyeiről is. Elmondta, hogy ez a viszonylag új keletű, alig egy évtizedes múltra visszatekintő speciális sportág rendkívül jól megmozgatja a gyerekeket, jó kedvvel végzik a kicsik a mozgást, és amellett, hogy fizikai aktivitást végeznek, még a szellemi tevékenységhez szükséges koncentrációt is javítják. Egyes japán kutatások szerint pedig még a gyerekek közúti forgalomban való biztonságos közlekedéséhez is hozzásegítenek. A tornacsarnokban a megnyitót követően több korcsoportban, több száz fő vett részt a versenyen, este latú beszélgetés nem elsősorban múlt- és emlékidézés volt, hanem az egészséges, sportos életforma népszerűsítése is. - CSL- A megnyitón Monspart Sarolta mellett Máhr Tivadar alpolgármester, Várkonyi Gyöngyi tankerületi igazgató, Erdős Katalin irodavezető és Lakat Attila igazgató TÁRSASHÁZKEZELÉS Cégünk vállalja Társasházak teljes körű kezelését. Tel.: 06-20/ Több száz gyermek és felnőtt vett részt a terem-tájfutáson t családi sportnap stb. mellett felvilágosító előadások is színesítik majd a sorozatot. Az ép testben ép lélek jelszó jegyében pedig végül rendszeres mozgásra hívta a sárvári polgárokat és családokat. Ezután a délután díszvendége, Monspart Sarolta tájfutó világbajnok, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke szólt a gyerekekhez, illetve pedig a program csúcspontjaként családi tájfutást is rendeztek szülők és rokonok részvételével. Monspart Sarolta, az 1972-es csehszlovákiai tájékozódási futó VB női győztese, a sportág hazai nagykövete pedig késő délután a könyvtárban tartott nagy sikerű előadást Mozdulj mindenhol és mindenkor címmel. A jó hangu- Gábor Grill Étterem Sárvár, Szombathelyi u. 13. Menü a hét minden napján ig. Hétfõtõl péntekig 670 Ft, szombaton 850 Ft, vasárnap 950 Ft. Menü rendelését kérjük 10 óráig adja le. ÚJ SZOLGÁLTATÁS! MENÜ KISZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN ÉRDEKLÕDJÖN TELEFONON! Tel.: 06 30/ HÉTFÕTÕL VASÁRNAPIG TÖRTÉNÕ RENDELÉS ESETÉN A HÉTVÉGI MENÜ ÁRA IS 670 FT! OTP, K&H és MKB SZÉP Kártyát elfogadunk. Megtalál minket a oldalon.

14 14 SÁRVÁRI HÍRLAP április 19. SÁRVÁRI A Sárvári Televízió tervezett műsora április 19. és május 4. között Hírek Hétkor közéleti magazinműsor: Április 20. (szombat) Április 27. (szombat) Május 4. (szombat) Ismétlés: 6.30, (vasárnap 11.00), és Pénteki Mozaik: Április 19. (péntek) Téma: Sárvári Népi Díszítőművészeti Szakkör Április 26. (péntek) Téma: Sportszervezetek TAO-pályázata Május 3. (péntek) Téma: A Sárvárfürdő eredményei és tervei Vendég: Vancsura Miklós igazgató Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap és 19.40, hétfő csütörtök Képviselő-testületi ülés: Április 25. (csütörtök) / élő közvetítés Labdarúgó-mérkőzés: Április 22. (hétfő) és 23. (kedd) és Sárvár FC Komárom NB III-as labdarúgás Kosárlabda-mérkőzés: Április 24. (szerda) és Körmend Jászberény Május 1. (szerda) és Atomerőmű SE Körmend HÍRLAP Sárvár Város Önkormányzatának lapja Kiadja: Sárvári Média Nonprofit Kft Sárvár, Móricz Zs. u. 4. Felelős kiadó: a Kft. ügyvezetője Felelős szerkesztő: dr. Fonyó Roberta Szerkesztőség: 9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4. Tel.: 95/ , Április 25-én Május 2-án Fotó: Pajor András Tördelés: Gyulavári Csaba Hirdetésszervező: Takács Szilvia (06/30/ ) Nyomda: Yeloprint Kft., Dávid Péter Sokszorosítás helye és ideje: Szombathely, Géfin Gy. u , április 17. Megrendelési sorszám: 2012/1. ISSN: csütörtökön 17 órakor SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt. Számítógépes elméleti vizsgára gyakorlási lehetőség! Tájékoztatás: / LABDARÚGÁS NB III-as labdarúgó-mérkőzés 17. forduló Sárvár FC Csornai SE 4-3 (3-3) Sárvár FC: Osvald Márkó Fülöp M., Horváth A., Varga J., Ambrus T. Tancsics Zs., Csernák J. (Nagy D.), Csákvári Zs., Kocsis T. (Velencei T.), Osvald Márió, Sinka G. Edző: Németh József. Gólokban gazdag mérkőzésen a jobban küzdő és pontosabban focizó házigazda a végjátékban csikarta ki a győzelmet. Gólszerzőnk: Tancsics (11.), Kocsis (21.), Sinka (28., 11-esből), Osvald Márió (85.) 18. forduló Futura Mosonmagyaróvár Sárvár FC 3-1 (1-1) Sárvár FC: Osvald Márkó Fülöp M., Horváth A., Varga J., Ambrus T. Tancsics Zs. (Likaj R.), Csákvári Zs., Csernák J. (Nagy D.), Kocsis T. Sinka G., Osvald Márió. Németh József csapata meglepte a tabella második helyén tanyázó ellenfelét: szervezetten játszottak, jól védekeztek, veszélyesen támadtak. Fordulás után azonban a hazaiak minőségi cserékkel frissítettek, így ha nehezen is, de az utolsó percekben kicsikarták a győzelmet. Gólszerzőnk: Kocsis (44.) A Sárvár FC április 20-án, szombaton kor a Komáromot fogadja. KÉZILABDA NB II-es női mérkőzés 13. forduló Sárvárfürdő Kinizsi Celldömölki VSE Vulkánfürdő (10-9) Trend Direct nőinőiférfi, férfi, kismama kismama ruházati ruházati üzlet üzlet Sárvár, Sárvár, Tesco Tesco belső belső üzletsor üzletsor KISMAMA RUHÁZAT Nyitva tartás: h.-sz.: v.: Sárvárfürdő Kinizsi: Takács A. Kertész Cs., Pintér Zs. 8/3, Soós P. 1, Fehér D. 2/1, Szalai M., Varga E. Csere: Sulyok K. (kapus), Kazári R. 3, Farkas A. 2, Pupp A. 1, Nardai V. 3/2, Bősze B., Pataki Gy., Soós R., Tóth C. A parázs hangulatú, néhol szikrázóan kemény meccsen a bajnokaspiráns Celldömölk kapta el jobban a rajtot (10. perc 1-5). Az első perceket átszundikáló Sárvár azonban ezt követően szigorított a védekezésén, gyors indításgólokkal, valamint Pintér átlövéseivel pedig a félidő derekán egyenlített majd a vezetést is átvette (17. perc 8-7). A második félidő középső szakaszában a Kinizsi kissé tanácstalanná vált, amit a Celldömölk ki is használt, és három góllal elhúzott. A végjáték viszont ezúttal a jobb erőnléttel bíró hazaiaké volt, akik Pintér bombájával végül otthon tartották a három pontot. Junior: forduló Körmend Sárvárfürdő Kinizsi (10-15) Sárvárfürdő Kinizsi: Takács A. Kertész Cs. 2, Pintér Zs. 7/3, Soós P. 5, Fehér D. 1, Szalai M. 3, Varga E. 1. Csere: Sulyok K. (kapus), Kazári R. 3, Farkas A. 2, Nardai V., Bősze B. 2, Pataki Gy. 2, Soós R., Tóth C., Elekes R. 1. A Sárvárfürdő végig vezetve, helyenként ugyan döcögősen játszva, de hozta a kötelező győzelmet. Junior: A Sárvárfürdő Kinizsi NB II-es női csapata legközelebb április 21-én, vasárnap tól játszik hazai pályán a Veszprém II. ellen. Sárvár TESCO belső üzletsor nadrágok, farmerek, halásznadrágok szoknyák, rövidnadrágok felsők, ingek fehérneműk, szoptatós melltartók, pizsamák, hálóingek, bandázsok SEBÉSZETI MAGÁNRENDELÉS CELLDÖMÖLK, MIKES U. 14. SÁRVÁR, RÁKÓCZI U. 10. Hétfőn (A LIDL parkolónál.) Kedden és pénteken tól Csütörtökön tól EGYNAPOS SEBÉSZET Felvilágosítás, előjegyzés Rendelési időben sürgősségi ellátás! Minden, ami sebészet : Vastagbélrák-szűrés Rizikófelmérés Ráncfeltöltés! benőtt köröm, aranyér, visszér, szemölcsök stb. műtéte végbélszűrés, mellvizsgálat DR. VÁRNAI LEVENTE DR. MOJZES SZONJA sebész főorvos sebész adjunktus 06-30/ /

15 SÁRVÁR SPORTNAP április 19. SÁRVÁRI HÍRLAP 15 SÁRVÁR SPORTNAP ÁPRILIS MOZDULJ SÁRVÁR! 3 napon át 13 lehetőség vár! Megnyitó: április óra : Sárvár, Várkerület 2. Városháza előtt A Sportnapot megnyitja, a résztvevőket köszönti Kondora István polgármester Szeretettel várnak a szervezők: Sárvár Város Önkormányzata, Városi Diáksport Bizottság, városi sport és civil egyesületek ÁPRILIS 26. PÉNTEK Nemzetközi Oviolimpia Tinódi Gimnázium tornacsarnoka Sárvár, Móricz Zsigmond u ÁPRILIS 27. SZOMBAT DÉLELŐTTI PROGRAMOK Asztalitenisz Nádasdy Tamás Általános Iskola tornacsarnoka Sárvár, Alkotmány u Atlétika 12/24 órás futóverseny Várkerület, Várpark Íjászat Várpark Kosárlabda Tinódi Gimnázium tornacsarnoka Sárvár, Móricz Zsigmond u. 2. Labdarúgás Sárvár FC Sporttelep Sárvár, Ipartelep u. 6. Teke Fülöp Tekéző Sárvár, Sársziget u. 14. Tenisz Csónakázó-tó Szabadidőpark Úszás Sárvár Fürdő Sárvár, Vadkert u. 1. DÉLUTÁNI, ESTI PROGRAMOK Petanque Várpark, alakuló-tér Táncgála a Tánc Világnapja alkalmából Kossuth tér ÁPRILIS 28. VASÁRNAP Tájfutás Várpark Kerékpártúra gyülekező a Várparkolóban, úti cél: Ikervári Vízerőmű Múzeum Verseny kezdete Versenybíróság elnöke Elérhetősége További információ ASZTALITENISZ Nádasdy Tamás Általános Iskola tornacsarnoka óra Városi Diáksport Bizottság Tóth Csaba címen kérhető, illetve letölthető: honlapról 06/ , ATLÉTIKA 12. Sárvári 12/24 órás futás 24 órás OB Várkerület, Várpark Verseny kezdete óra Sárvári Kinizsi SE bizottság elnöke Görög Gyula Elérhetősége 0630/ letölthető: További információ Görög Gyula 0630/ Verseny kezdete Versenybíróság elnöke Elérhetősége További információ ÍJÁSZAT Várpark óra Sárvári Hagyományőrző és Íjász Egyesület dr. Kereszty Gábor címen kérhető, illetve letölthető a honlapról KERÉKPÁRTÚRA Gyülekező Várparkoló Indulás április 28., vasárnap Sárvári Környezetvédő és Természetbarát Egyesület Egyesület elnöke Bokorné Csonka Judit Elérhetősége További információ KOSÁRLABDA Tinódi Gimnázium tornacsarnoka Verseny kezdete 9.00 óra Sárvári Amatőr Kosarasok Klubja Versenybíróság elnöke Pál Balázs Elérhetősége tel: 0620/ vagy címen kérhető, illetve letölthető a honlapról További információ Pál Balázs, 0620/ Verseny kezdete Versenybíróság elnöke Elérhetősége További információ LABDARÚGÁS Sárvár FC Sporttelep óra Nádasdy DSE Máthé Csaba címen kérhető, illetve letölthető a honlapról PETANQUE Várpark, alakuló-tér Verseny kezdete óra Sárvári Sakk Club SE Versenybíróság elnöke Havasi József Elérhetősége 0630/ címen kérhető, illetve letölthető a honlapról További információ Havasi József 0630/ TÁJFUTÁS Várpark Verseny kezdete április 28., vasárnap Sárvári Kinizsi SE Tájfutó Szakosztálya Versenybíróság elnöke Gömbös Gyula Elérhetősége címen kérhető, illetve letölthető: honlapról További információ TEKE Fülöp Tekéző Verseny kezdete péntek , szombat Fülöp Tekéző Versenybíróság elnöke Fülöp Tamás Elérhetősége címen kérhető, illetve letölthető a honlapról További információ Fülöp Tamás 0630/ Verseny kezdete Versenybíróság elnöke Elérhetősége További információ TENISZ Csónakázó-tó Szabadidőpark óra Sárvári Tenisz Egyesület Pusztavámi Márton címen kérhető, illetve elérhető facebook/sárvári Tenisz Egyesület, vagy facebook/sárvári Tenisz Egyesület ÚSZÁS Sárvár Fürdő Verseny kezdete óra Sárvár Fürdő bizottság elnöke Kertész Csilla Elérhetősége címen kérhető, illetve letölthető a honlapról További információ KÍSÉRŐRENDEZVÉNY A TÁNC VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL Kossuth tér Rendezvény kezdete óra Program Gálaműsor sárvári kötődésű tánccsoportok közreműködésével Senior Néptánc Egyesület További információ Kondora Bálint 0630/

16 16 SÁRVÁRI HÍRLAP április 19. FôdÍJ 2 HeTi menü Tinódi HoTel & ResTauRanT H-9600 sárvár, Hunyadi út 11. Tel.: +36/ (9-17 óráig) Tel.: +36/ (17 óra után) Web: Játsszon velünk és nyerjen kétheti menüt! Töltse ki és ossza meg kérdőívünket a FACEBOOKON vagy éttermünkben! Továbbra is a tavasz ízeivel várjuk: bárány, nyuszi, zsenge zöldségek ízkavalkádja. Jöjjön el, s kóstolja meg! Ha nincs kedve fôzni, de megéhezik, a Tinódi étel és pizza futár gyorsan érkezik! kiszállítás mindennap: óráig Tinódi az otthon ÍZe ZumbáZd magad formába hetente most már kétszer grétivel! 6 előtt 6 perccel kedden Barabás Szakközépiskola tornacsarnokában pénteken Tinódi Gimnázium dísztermében Tel.: 06 30/ MINDEN AUTÓ SZERVIZE! Tavaszra várva MÛSZAKI VIZSGÁZTATÁS minden autótípusra ingyenes átvizsgálással! Ft-tól Mûszaki vizsgára való felkészítés 50% alkatrész kedvezménnyel! NYÁRI GUMI ÉRTÉKESÍTÉSE! például: 145 R Ft-tól 175/ Ft-tól 185/ Ft-tól 205/ Ft-tól GUMISZERELÉS CENTÍROZÁSSAL 1200 Ft-tól! MINDEN TÍPUSRA OLAJCSERE AKCIÓK! 8990 Ft Számítógépes diagnosztika Karosszériafényezés és -javítás kárügyintézéssel ez más! SÁRVÁR SERVICE Kft. (a volt Opel Szalonban) Sárvár, Szombathelyi út 52. Tel.: SZOMBATON IS NYITVA 8-12-IG! Az akció április 30-ig tart. -5% Ballagási -5% -5% -10% -10% -20% -20% -10% Arany-ezüst ékszerek, órák Ékszerjavítás-Készítés RÉGI PÉNZÉRMÉK FELVÁSÁRLÁSA Befektetési aranytömb értékesítése! +3620/ NEM BONYOLÍTJUK, Lakásbiztosítások Gépjármű biztosítások Élet-,és balesetbiztosítások Óriási természeti károk érik Vállalati biztosítások Pénzügyi tervezés a magyar mezőgazdaságot! EGÉSZ ÉVBEN KÉRJE A LEGKEDVEZŐBB BIZTOSÍTÁSOKAT A BIZTOSÍTÁSOK SZAKÉRTŐJÉTŐL Ebben az évben is maximum 65% díjtámogatásban részesülhetnek azok a gazdálkodók, akik május 15-ig megkötik az időjárási károkra szóló biztosítást. Kösse meg velünk növénybiztosítását! A biztosítók versenyeztetésével a legkedvezőbb ajánlatot adjuk. AKCIÓ Sárvár, Hunyadi u. 11. Tinódi vendégló udvarában Tel.: Tel: 95 95/520 / Mobil: / / Mobil: /631 / Professzionális és teljeskörű biztosítási megoldások! ÉKSZERVÁSÁR Az akció április 19-től május 4-ig tart.

Megújult a vasútállomás és környéke

Megújult a vasútállomás és környéke facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 27. évfolyam 8. szám 2015. április 24. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Megújult a vasútállomás és környéke Papp László, Ágh Péter, Kondora István

Részletesebben

Díjátadók Virágos város fotókon is megörökítve

Díjátadók Virágos város fotókon is megörökítve SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2013. SZEPTEMBER 27. Díjátadók Virágos város fotókon is megörökítve Kihirdették a virágosítási verseny és a fotópályázat eredményét

Részletesebben

Eredményes évzárás után optimista évkezdet

Eredményes évzárás után optimista évkezdet SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2013. JANUÁR 25. Eredményes évzárás után optimista évkezdet Évértékelő-évkezdő beszélgetés Kondora István polgármesterrel 4-5. oldal

Részletesebben

A születés csodáját ünnepelték

A születés csodáját ünnepelték SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2012. MÁJUS 18. Mozdulj Sárvár! Családi Szabadidős Nap Május 19-én 14 órától családi programok a Csónakázó-tónál 10. oldal A születés

Részletesebben

Ezrek szűrtek a Várkerületben a Sárvári Kórházért

Ezrek szűrtek a Várkerületben a Sárvári Kórházért SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2013. JÚNIUS 14. Ezrek szűrtek a Várkerületben a Sárvári Kórházért A sárváriak aktivitásukkal megduplázták az egészségvárosban

Részletesebben

Visszakapta járási székhely rangját Sárvár

Visszakapta járási székhely rangját Sárvár SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2012. NOVEMBER 9. Visszakapta járási székhely rangját Sárvár Aláírták a járási hivatal létrehozásáról szóló átadás-átvételi megállapodást

Részletesebben

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves Olvasónknak! SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2013. MÁRCIUS 22. Sárvár ismét hazánk tíz leglátogatottabb települése között A külföldi vendégéjszakák számával városunk benne van

Részletesebben

Sikeres volt az elmúlt három év Sárvár életében

Sikeres volt az elmúlt három év Sárvár életében SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 19. SZÁM 2013. OKTÓBER 11. Sikeres volt az elmúlt három év Sárvár életében Beszélgetés Kondora István polgármesterrel egy évvel a választások

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben

Őszi programok a Nádasdy-várban

Őszi programok a Nádasdy-várban SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2013. SZEPTEMBER 13. Őszi programok a Nádasdy-várban Szüret, kutyás és méhész nap, környezetvédelmi nap, SZERtelen Futás 10-11.

Részletesebben

XXXIII. Sárvári Nemzetközi Folklórnapok

XXXIII. Sárvári Nemzetközi Folklórnapok SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2013. AUGUSZTUS 9. XXXIII. Sárvári Nemzetközi Folklórnapok Augusztus 15-e és 20-a között nyolc országból érkeznek néptáncosok városunkba.

Részletesebben

Mi magyarok tudunk változtatni

Mi magyarok tudunk változtatni SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2011. NOVEMBER 4. Több százan vettek részt a Fut a Sárvár, Gurul a Sárvár! -on Október 22-én folytatódott az egészséges életmódot

Részletesebben

Városunk idén is ott volt az Utazás Kiállításon

Városunk idén is ott volt az Utazás Kiállításon www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 26. évfolyam 5. szám 2014. március 7. SÁRVÁRI HÍRLAP Sárvár ismét a TOP 10-ben A KSH előzetes adatai alapján Sárvár ismét a tíz legnépszerűbb

Részletesebben

A dalnok lelkét idézte meg városa

A dalnok lelkét idézte meg városa SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2013. JÚNIUS 28. V. Sárvári Fúvószenekari Verseny és XIV. Fúvószenei Várfesztivál Július 5-e és 6-a között ismét fúvószenekarok

Részletesebben

Sárvár tavaly is a TOP 10 tagja lett

Sárvár tavaly is a TOP 10 tagja lett www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 27. évfolyam 4. szám 2015. február 27. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Tovább épült az ötcsillagos város Kondora István polgármester

Részletesebben

Természettudományos tudásközpont a gimnáziumban

Természettudományos tudásközpont a gimnáziumban www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 26. évfolyam 22. szám november 21. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Természettudományos tudásközpont a gimnáziumban A biológia

Részletesebben

Sárvár a budapesti utazás kiállításon

Sárvár a budapesti utazás kiállításon www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 27. évfolyam 5. szám 2015. március 13. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Sárvár a budapesti utazás kiállításon Takács Zoltán

Részletesebben

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és egészségben, sikerekben gazdag új évet kívánunk! Adventi fényekben ragyogó ünnepi ajándékkoncert

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és egészségben, sikerekben gazdag új évet kívánunk! Adventi fényekben ragyogó ünnepi ajándékkoncert www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 26. évfolyam 24. szám 2014. december 19. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Adventi fényekben ragyogó ünnepi ajándékkoncert Radics

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

Kanizsa. Mennyit fogyaszt az Ön háza, lakása? Március 15. (csütörtök) XXIV. évfolyam 9. szám 2012. március 8.

Kanizsa. Mennyit fogyaszt az Ön háza, lakása? Március 15. (csütörtök) XXIV. évfolyam 9. szám 2012. március 8. Mennyit fogyaszt az Ön háza, lakása? 2012. január 1-tõl már használt lakás adás-vételénél is KÖTELEZÕ ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY! Kiváncsi rá, hogy energiapazarló rendszerét hogyan lehet jelentõsen hatékonyabbá

Részletesebben

Hivatalos munkalátogatáson vett részt Kispesten a múlt hónapban Horváth Csaba humánpolitikáért felelős főpolgármester-helyettes.

Hivatalos munkalátogatáson vett részt Kispesten a múlt hónapban Horváth Csaba humánpolitikáért felelős főpolgármester-helyettes. XIV. évf. 2008. február www.kispest.hu 3. Paktum O L DA L Közös foglalkoztatási stratégiát dolgozott ki öt dél-pesti kerület, az együttműködést rögzítő paktumot januárban írták alá. 5. Látogatás O L DA

Részletesebben

Tisztújítás a sportegyesületben

Tisztújítás a sportegyesületben Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXX. évfolyam 1. szám 2015. január 23. Alig néhány centiméteres hó hullott január első napjaiban.

Részletesebben

közéleti havilap Több mint tízmilliárd forintos beruházás Bicskén

közéleti havilap Több mint tízmilliárd forintos beruházás Bicskén Portré Béres-család 3. oldal Zöld Bicske Nonprofit Kft. Hulladékgyűjtési naptár 4. oldal Országgyűlési választás 2014. április 6. 7. oldal VÁL ASZ TÁS 2014 Húsvéti készülődés a Művelődési Központban 12.

Részletesebben

Sárvár is adventi fényekbe öltözött

Sárvár is adventi fényekbe öltözött www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 26. évfolyam 23. szám december 5. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Sárvár is adventi fényekbe öltözött A hagyományőrző egyesület

Részletesebben

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 XIX. évf. 42. szám 2010. november 24. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Erősödik a közbiztonság Gödöllőn az európai uniós elnökségi rendezvények alatt. Bozsó

Részletesebben

Haza és Haladás. A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki Csaba. Az óvodai úszásoktatásról. A Városszépítő. alapításáról Herkely György

Haza és Haladás. A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki Csaba. Az óvodai úszásoktatásról. A Városszépítő. alapításáról Herkely György XXI. évf. 6. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. március 26. Haza és Haladás A Városszépítő Kör alapításáról Herkely György Az óvodai úszásoktatásról Újvárosi Lászlóné A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki

Részletesebben

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. január 28. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 2. szám A kultúra közösséget teremt, a közösség pedig általa él és fejlõdik A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről XXI. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. február 12. Energetikai korszerűsítés Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere A nyertes ifjúsági pályázatról Hajnerné Tóth Ágnes A kövesdi kupagyőzelemről

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez.

Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez. Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez. XVII. évfolyam 11. szám 2005. március 24. Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

Részletesebben

Felújítják a villamos vonalát

Felújítják a villamos vonalát 11. MOST 24. MONDJA EL A kőbányai önkormányzat képviselő-testülete 2011. évi közmeghallgatását november 24-én (csütörtökön) 17 órai kezdettel tartja a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ I.

Részletesebben