PEDAGÓGUSOK ÍRTÁK. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat, Szolnok 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGUSOK ÍRTÁK. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat, Szolnok 2013."

Átírás

1 PEDAGÓGUSOK ÍRTÁK 7. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat, Szolnok 2013.

2 Szerkesztette: Garai Ildikó Technikai szerkesztő: Földiné Fehér Éva A kötet szerzői: a Jászsági Pedagógiai Szakszolgálat kollektívája Beszteri Éva igazgató Jászberény Városi Óvodai Intézmény Bagi Edit - Szabóné Susa Orsolya - Balaton Jánosné - Telekné Karakas Szilvia - Sáriné Papp Erzsébet - Prellerné Czakó Ágnes - Vasas Károlyné - Pintér Istvánné Szolnok Városi Óvodák Szabóné Balogh Etelka intézményvezető - Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Arányi Lászlóné tanító - Tószeg, Általános Iskola Aszódiné Magyar Beáta - Sütő Lászlóné - Gulyásné Szabó Gizella Eötvös Óvoda Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda Tagintézménye, Lakitelek Puskásné Túri Ildikó Túrkeve, Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda Palencsárné Kasza Marianna közgazdász tanár, ECVET szakértő - Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Eger Zágoni Szabó Józsefné pedagógiai szakértő, CoMet program projektkoordinátor - Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat, Szolnok ISSN:

3 Előszó A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Hetek április 9-19-ig tartó rendezvénysorozatán az oktatás színtereiről, az ismeretszerzés tág lehetőségeiről, a köznevelési intézményekben folyó széleskörű, elkötelezett nevelő-oktatómunkáról szeretne tájékoztatást adni, az egymástól való tanulást, a tapasztalatszerzést kihasználva. A programsorozathoz kapcsolódóan Pedagógusok írták címmel tematikus, elektronikus köteteket is jelentetünk meg az esélyegyenlőség, az intézményi jó gyakorlatok, valamint a nevelő-oktató munka során összegyűjtött tapasztalatok alapján. Köteteinkben kitekintünk a nemzetközi programok bemutatásán keresztül Európa országainak gyakorlatába is. Témáink változatosak: bemutatjuk a különleges gondozást igénylő tanulókkal való foglalkozások színtereit, a sajátos nevelési igényű és hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozások különleges rendszereit. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy pedagógusok, intézmények szakmai, pedagógiai sikereinek, eredményeinek publikálása is megtörténjen, ezáltal a szélesebb közvélemény számára is elérhetőek, hasznosíthatóak legyenek. Szolnok, április 15. Szymczak Judit igazgató 3

4 Tartalom JÓ GYAKORLATOK Jó gyakorlatok a Jászsági Pedagógiai Szakszolgálatnál 6 Beszteri Éva: Értékek, jó gyakorlatok Jászberény Város Óvodai Intézményben 19 Bagi Edit - Szabóné Susa Orsolya - Balaton Jánosné - Telekné Karakas Szilvia - Sáriné Papp Erzsébet - Prellerné Czakó Ágnes - Vasas Károlyné Pintér Istvánné: Jó gyakorlatok, bevált módszerek a Szolnok Városi Óvodákban 36 A Land art művészet alkalmazása az óvodában 36 A bábjáték gyakorlata a Kertvárosi óvodában 49 A Fülemüle Erdei Óvoda Tábor 20 éve 62 A Kolozsvári úti Óvoda Jó gyakorlatai, az óvodai tanulásszervezés tükrében! 74 Környezetvédelmi program a Kacsa úti Óvodában 82 MI-MÁS-t tehetnénk!? Gondolatok a másságról, az óvodai integrálásról, az inkluzív nevelésről. 96 Szabóné Balogh Etelka: A változásmenedzsment gyakorlati kérdései a mozgásfejlesztés egy lehetséges innovációs folyamatában 107 Aszódiné Magyar Beáta: Cicahát-kutyahát Gyógytestnevelés az óvodában saját munkatárssal 116 Gulyásné Szabó Gizella - Sütő Lászlóné: Ovi-vakáció! Kislépések nagy csodák a nyári óvodai életben 127 Arányi Lászlóné: Itt rövidebbek az órák? Jó gyakorlatok a Tószegi Általános Iskolában 140 Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda Túrkeve 144 KITEKINTŐ Zágoni-Szabó Józsefné: Életre szóló találkozásaim Comeniusszal 156 Palencsárné Kasza Marianna: Hogyan tanulnak és tanítanak Finnországban? 170 Palencsárné Kasza Marianna: Az ECVET bemutatása a CREDCHEM pilotprojekt segítségével 184 4

5 JÓ GYAKORLATOK 5

6 Jó gyakorlatok a Jászsági Pedagógiai Szakszolgálatnál Egy gyermek születése a családban a legnagyobb örömök közé tartozik. Vannak családok, amelyek egészségesen fejlődő gyermeket nevelnek és vannak, amelyekben a gyermek különleges figyelemre szorul, amely irányulhat a gyermek személyiségére, beszédére, mozgására, tanulási képességeire, magatartására, szocializációjára. Ezen családok gyermekének joga van a kudarchoz és a sikerhez egyaránt. Nagyon fontos a korai felismerés, a szakember mielőbbi találkozása a gyermekkel, a komplex terápia elindítása a hatékony fejlesztés érdekében. Ennek szellemében dolgozunk mi, a Jászsági Pedagógiai Szakszolgálat pedagógusai, szakemberei. A Jászberényben működő intézmény 27 éves múltra tekint vissza ban a városi tanács oktatási osztálya hozta létre az akkor Nevelési Tanácsadó néven működő intézményt, mely elsőként a város egyik óvodában kapott helyet. Az akkor még igen szerény körülmények között működő intézmény vezetője öt munkatársával együtt gyógypedagógus, logopédus, pszichológus képesítéssel rendelkező szakemberek megalapozta az intézmény jövőjét. Mindenképpen jelentős előrelépést jelentett ez a város életében, hiszen ezt megelőzően nem volt ilyen jellegű ambuláns intézmény a környéken, ahol beilleszkedési, tanulási, magatartási, nehézséggel, beszéd-rendellenességekkel küzdő gyermekekkel foglalkozzanak, ahová a szülők és a pedagógusok segítségért, tanácsért fordulhattak. Az igény, pedig egyre markánsabban jelentkezett. Az egyre szélesebb körben elterjedő és szükségszerű ellátás fontosságát felismerve, Jászberény város Önkormányzata önálló épületben helyezte el az intézményt a város központjában. Ekkor, vagyis 1994-ben kezdte meg működését jelenlegi helyén a Nagytemplom utcában. Jászberény város mellett, ekkor már további 11 jász településsel volt együttműködési megállapodásuk, így a könnyebb megközelíthetőség, a tágasabb helyiségek, a jobb munkakörülmények biztosítása időszerűnek látszott. 6

7 2007. augusztus 16-tól a Nevelési és Pályaválasztási Tanácsadó új névvel és új fenntartóval folytatta tovább tevékenységét. Az addig Jászberény város önkormányzata által fenntartott intézmény, a Jászsági Többcélú Társulás intézményeként, Jászsági Egységes Pedagógiai Szakszolgálat néven működött tovább. Szakmai működését a fenntartóváltás nem érintette, ellátási körzete viszont bővült, így a Jászság egész területén, mind a 18 jász településen elérhetővé váltak szolgáltatásaink. A 2012/2013-as tanévtől az oktatási rendszer átszervezése, a köznevelési intézmények állami fenntartásba vétele a pedagógiai szakszolgáltatás terén is változásokat idézett elő. A jogszabályi módosításokat követően az egységes pedagógiai szakszolgálat, mint intézményi forma megszűnt, így Jászsági Pedagógiai Szakszolgálatként működünk tovább január 1-től az intézmény fenntartását a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ koordinálja, a feladatellátáshoz szükséges feltételeket, pedig Jászberény város Önkormányzata biztosítja. Szakfeladataink ellátásánál az egyik legfontosabb alapelv az intézmény szervezeti egységének optimális meghatározása oly módon, hogy az intézmény feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el, a szakmai és jogszabályi követelményeknek megfelelően. Városi intézményként a főállású szak alkalmazotti létszám 4 fő volt, emellett a térségi feladatellátáshoz további 17 fő külsős szakember foglalkoztatására volt szükség. Az évek folyamán sikerült főállású szakemberekkel megszervezni tevékenységeinket, így az intézmény jelenleg 11 pedagógus státusszal rendelkezik. A magas színvonalú tartalmi munkavégzés, a racionális működtetés figyelembevételével gyógypedagógusok, klinikai gyermek szakpszichológusok, logopédusok alkotják a szakmai csapatot. A gyógypedagógusok különböző szakterületeken is rendelkeznek végzettséggel: pszichopedagógus, tanulásban akadályozottak szakos gyógypedagógus, tiflopedagógus, szakvizsgázott gyógypedagógus. Az egyéb módszerspecifikus képesítéseket is figyelembe véve - Sindelar, GMP, gyógypedagógiai diagnosztika, Meixner- módszer, mesterképzésen szerzett oklevél, Logopédiai diagnosztika, orrhangzósság terápiája, beszédtechnika tanfolyam, diszkalkulia terápiája, Diszlexia-prevenció és reedukáció, Alapozó terápia, Viselkedés és kognitív terápiák alkalmazása gyermekeknél, tanulás-módszertani ismeretek, drámapedagógia - megállapítható, hogy szakmailag felkészült, nagy szaktudással rendelkező szakemberekről van szó, akik ismereteiket igyekeznek folyamatosan bővíteni. Meggyőződésünk, hogy munkánkat a többéves szakmai és gyakorlati tapasztalat mellett segíti 7

8 a meghirdetett konferenciákon, fórumokon valamint tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvétel. Alaptevékenységeink helyszínéül a székhelyintézmény Jászberény központjában, a Nagytemplom utca 1. szám alatt található. Az épület nem kifejezetten rendelkezik e tevékenység specifikumaihoz igazodó paraméterekkel, de az évek során igyekeztünk megteremteni a célnak megfelelő, a lehető legoptimálisabb körülményeket a nyugodt és komfortos munkavégzéshez. Lassan kinőttük az épületet, nagy körültekintést és rugalmasságot igényel az itt folyó munka megszervezése. A helyiségek berendezési tárgyait, bútorait évről évre sikerült bővíteni, újakra cserélni, a burkolatokat felújítani, rendszeres festési munkálatokkal a falak állagát megóvni, tisztává, dekoratívvá tenni. Szakmai munkánk mellett odafigyelünk arra is, hogy a hozzánk érkező gyermekek és szülők az itt töltött időt kellemes körülmények között, esztétikus miliőben töltsék. Ennek érdekében az intézményi környezetet igyekszünk hangulatossá tenni, az aktuális eseményeknek, időszakoknak megfelelően dekorálni. Tárgyi feltételek tekintetében elmondható, hogy kezdetben a szakszolgálat minimális szinten rendelkezett azokkal az eszközökkel, amelyeket kötelező érvénnyel írt elő a jogszabály. A minimális szint azt jelenti, hogy bár térségi feladatot ellátó intézmény lettünk, ugyanannyi vizsgáló és terápiás eszközzel rendelkeztünk, mint amennyi városi intézményként rendelkezésünkre állt. Célként fogalmazódott meg eszközkészletünk folyamatos bővítése, melyet részben saját forrásból, részben, pedig pályázati forrásokból kívántunk megvalósítani. Mára elmondható, hogy terápiás és diagnosztikus eszközökkel optimálisan ellátott az intézmény, minden gyermek hasonló feltételek mellett kaphatja meg a szolgáltatásokat, hiszen ezen mobil eszközöket kollégáink magukkal tudják vinni a térség oktatási, nevelési intézményeibe is. A térségi feladatellátás első évében az intézmény egy személygépkocsival rendelkezett, emellett a kollégák saját személygépkocsiját vagy tömegközlekedési eszközöket kellett igénybe venni, hogy eljussunk egyik településről a másikra. Tárgyi feltételeink bővítését célozva pályázatot nyújtottunk be személygépkocsi vásárlásához. Pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, ezáltal további egy szolgálati gépjárművel tudtuk bővíteni tárgyi feltételeinket. A két személygépjármű a nagy földrajzi kiterjedésű területen a feladatellátás körülményeit, a kollégák mobilitását nagyban megkönnyíti. 8

9 Alaptevékenységeink körébe a nevelési tanácsadás, valamint a logopédiai ellátás tartozik. Számunkra nagyon fontos, hogy elérhetővé váljunk mindenki gyermek, szülő, pedagógus, társintézmény- számára, ezért nagy büszkeséggel tölt el minket, hogy a Jászság minden olyan nevelési-oktatási intézményében jelen tudunk lenni, ahol számítanak ránk. A nevelési tanácsadás feladatkörében gyógypedagógusok és pszichológusok egyaránt részt vesznek, hiszen az e feladatba tartozó tevékenységeink széles skálája, mind a diagnosztika, mind a terápia szerepel: részképesség szűrés képességfejlesztés - a részképesség szűrővizsgálaton részt vett, terápiára javasolt, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség veszélyeztetett diagnózissal rendelkező óvodáskorú gyermekek számára óvodás gyermekek fejlettségi szintjének megállapítása tanulási képességek vizsgálata beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség diagnózissal rendelkező tanulók felülvizsgálata tanköteles korú gyermekek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása szakértői vélemények készítése. Gyógypedagógusként fontosnak tartjuk, hogy még az óvodás életkorban találkozzunk a gyermekekkel abból a célból, hogy az esetleges nehézségekre, hiányosságokra minél előbb az iskolába lépés előtt fény derüljön. Szükségesnek tartjuk a nagycsoportos korú gyermekek képességeinek felmérését, így egy-egy részterületen lassabban fejlődő gyermek fejlesztése minél hamarabb megkezdődhet. A vizsgálat preventív jellegű, cél, hogy kiderüljön mely tanuláshoz szükséges képességeket kell fejleszteni. A szűrést azoknál a gyermekeknél végezzük el, akiket a csoportvezető óvónők javasolnak. Minden nevelési év szeptemberében Jászberény város óvodáiban, valamint az erre igényt tartó jászsági településekről érkező jelzést követően a nagycsoportos gyermekek részképesség-szűrését elvégezzük. Az általunk kidolgozott, s jól bevált protokoll szerint történik a vizsgálat. Az elvégzett szűrővizsgálatok eredménye alapján a gyermekek egy részénél nincs szükséges speciális segítségre, a fejlődésük megfelelő ütemű, a fejlődésük megfelelő szintű. Azon gyermekeknél, akiknél csak néhány területen észlelünk hiányosságot, javaslatot teszünk az óvodai csoporton belüli pedagógiai felzárkóztatásra. Azon gyermekek számára, akiknél a felmérés alapján már számos területen van elmaradás, javaslatot teszünk az intézményünkben vagy a gyermek óvodájában történő képességfejlesztésre. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szülők nagy 9

10 százaléka fontosnak tartja és igénybe is veszi a felajánlott lehetőséget, így évről évre magas azoknak a gyermekeknek a száma, akik lehetőséget kapnak az általunk nyújtott képességfejlesztésre. A fejlesztő foglalkozásokon a részképességek terén jelentős elmaradást mutató, iskolába készülő gyermekek, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási veszélyeztetett diagnózissal rendelkező óvodás gyermekek fejlesztése történik. Minden gyermek a lakóhelyén kapja az ellátást. A jászberényi gyermekek az intézményünkben kialakított fejlesztőszobában, a többi településen az óvodák által erre a célra kialakított helyiségében zajlik a képességfejlesztés. A fejlesztő foglalkozásokon: - általános képességfejlesztés, - kognitív funkciók fejlesztése, - grafomotoros fejlesztés, - verbális kifejezőkészség fejlesztése, - szociális érettség fejlesztése (közösségi szabályokhoz való alkalmazkodás, kooperációs készség, feladattudat, feladattartás) fejlesztése történik. A foglalkozások célja a részképességek megfelelő szintre hozása, továbbá a szociális érettség kialakítása annak érdekében, hogy az iskolába lépés minél zökkenő mentesebben valósuljon meg a terápiára járó gyermekek számára. A fejlesztő foglalkozásokon komplex részképesség fejlesztés és egyben iskola-előkészítés is történik. A fejlesztő munka tartalmát háromhavi lebontásban készített fejlesztési terv határozza meg, igazodva a gyermekek fejlődési üteméhez és a fejlesztési területek egymásra épülve, komplex módon jelennek meg egy-egy foglalkozáson. A feladatok összeállításánál a több éves szakmai és gyakorlati tapasztalat mellett többek között a Frostig, a Sindelar-Zsoldos terápia, a diszlexia prevenció elemeit használjuk. 10

11 Igyekszünk minél több módszerrel, változatos eszközzel dolgozni. A fejlesztő órákon nagy hangsúlyt helyezünk a képességek, készségek, mozgás illetve a cselekvés útján történő fejlesztésre. Fontosnak tartjuk az órák felépítésénél a nagymozgásból kiindulva a cselekvésbe ágyazott feladatokon át a feladatlapokon végzett munkáig eljutni. Magyarázd meg és elfelejtem, mutasd meg és megjegyzem, de, ha együtt csináljuk meg is értem. Konfucius A tapasztalatok azt mutatják, hogy nélkülözhetetlen a feladatlapokon való tevékenykedés beépítése minden terápiás órába, mely kiemelten fontos egyes részképességek fejlesztése terén. Intézményünk jól felszerelt fejlesztő eszköztárral, gazdag szakirodalommal rendelkezik. Mindezek mellett azonban fontosnak tartjuk az általunk készített és már jól bevált eszközök széles skáláját használni a terápiás órákon. Terápiás formaszőnyegek, karton formák (alak-háttér, alakkonstancia fejlesztése), papír kezek (jobb-bal differenciálás), kis kártyák (memória, síkbeli, időbeli tájékozódás, rész-egész viszony, szókincsbővítés), játékpénzek, játékpénztárcák (manipulatív számlálás) stb. A foglalkozásoknak meghatározott menete van, továbbá állandó elemeket tartalmaznak, melyet a gyermekek hamar megtanulnak és el is várják annak betartását. 11

12 A gyermekek motiválása több szinten történik. Egyrészt a feladatokat történetbe ágyazva, játékként élik meg, mely állandó pozitív megerősítéssel, sikerélmény biztosításával, változatos eszközökkel történik. Másrészt a foglalkozásokon elvégzett munkáért, a szabályok betartásáért jutalmazásban részesülnek. A terápiás órák végén az értékelés, jutalmazás két szempont szerint történik: az egyik a foglakozásokon nyújtott teljesítmény, a másik a szociális érettség terén tapasztaltak alapján. A gyermekek a munkáikat mappában gyűjtik, amit hazavisznek. Minden alkalommal házi feladatot kapnak, így téve hatékonyabbá a fejlesztő munkát, továbbá lehetővé teszi a szülők bevonását a terápiás munkába. Az előzetes iskolai életmódra való alkalmassági vizsgálat - fejlettségi vizsgálat - iránti kérelmet az intézményeknek tárgy év október végéig kell benyújtaniuk. A vizsgálatokat a pszichológusok és gyógypedagógusok team munkában végzik. A szakvéleményben javaslatot teszünk a szükséges fejlesztésre, korrekcióra, amely nem csak az óvodapedagógus, hanem a szülő számára is használható információkat tartalmaz. A vizsgálat nem csak a kognitív funkciók felmérésére, hanem a pszichés és szociális problémák korai diagnosztizálására is alkalmas. Amennyiben szükséges javaslatot teszünk a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Rehabilitációs és Szakértői Bizottság további vizsgálatára, pszichoterápiás kezelésre, családgondozásra vagy orvosi vizsgálatra is. Szakszolgálatunk pszichológusai és gyógypedagógusai team munkában végzik a tanköteles korban levő gyermekek iskolai életmódhoz szükséges fejlettségi szint megállapítására vonatkozó vizsgálatát. A vizsgálatot kérhetik az óvodák- az általunk készített formanyomtatványon- pedagógiai jellemzéssel, természetesen a szülő hozzájárulásával. A szülők is kérhetik a vizsgálatot, telefonon vagy személyesen bejelentkezve. A vizsgálatkérő űrlapok beérkezési határideje általában január második fele, míg az ütemezés március. Az anamnézis felvételénél minden esetben megkérdezzük a szülőt- a szomatikus, szociális, pszichés fejlődésén túl- hogy ő mennyire látja gyermekét érettnek az iskolakezdéshez és milyen tények erősítik, illetve gyengítik álláspontját. A csoportos és egyéni vizsgálat után javaslatainkat megbeszéljük a szülővel illetve írásban is rögzítjük. Tapasztalataink szerint egyre inkább igénylik a szülők a korrekt tájékoztatást gyermekük teljesítményéről. Pozitív irányú változás, hogy egyre kevésbé csinálnak presztízskérdést az iskolakezdésből, elfogadják, hogy az iskolaérettség nem egyenlő a kognitív képességekkel, az okossággal, lényegesebb, hogy rendelkezik-e a gyermek az iskolai tanuláshoz, a társas beilleszkedéshez szükséges képességekkel. Az utóbbi egy-két évben inkább a túlóvás jellemző, iskolaérett gyermeküket sem szívesen engedik el a szülők. 12

13 A pedagógiai és pszichológiai munkacsoport team munkában végzi az iskolás gyermekek tanulási vizsgálatát. A diagnosztikai munka alapja az okok feltárása. Előfordul, hogy logopédiai vagy pszichológiai probléma és tanulási nehézség együttesen jelentkezik egy-egy gyermeknél. Ezen esetben elengedhetetlen a kollégák összehangolt munkája, illetve esetenként más szakember bevonása. A pszichológus segíthet, hogy a teljesítményzavar vagy tanulási nehézség milyen okok összetevőjeként jelentkezhet. A tanulási vizsgálatot az oktatási-nevelési intézmény illetve a szülő is kérheti, ha úgy ítéli meg, hogy a gyermek teljesítménye elmarad a képességei alapján elvárható szinttől. A vizsgálati eredményről szakvéleményt készítünk, amelyben többféle lehetőségre tehetünk javaslatot a gyermek teljesítményétől függően. Pszichológiai munkánkra az eklektikus szemlélet jellemző, azonban az elmúlt időben a családterápiás szemlélet fokozatosan nagyobb hangsúlyt kapott az esetkezelések során, mert úgy gondoltuk a szemlélet nagyon hatékony, használható, izgalmas és az eddig esetkezelési módok mellett a család egészével egyszerre tudunk dolgozni. A családterápia minden esetben kettős vezetéssel zajlik. A családok kiválasztása valamelyik kolléga jelzése nyomán történik vagy az adott gyermek pszichés gondozása kapcsán merül fel a családterápia szükségessége. Végzettségeink vonatkozásában klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus szakvizsgával rendelkeznek pszichológusaink. Fontos számunkra az állandó továbbképzéseken, módszer specifikus képzéseken, egyéni és csoportos szupervíziókon való részvétel. Jelenleg két kolléga családterápiás képzésben vesz részt. Terápiás munkánk során az alábbi lehetőségek merülhetnek fel az esetvezetések kapcsán: Egyéni terápia a gyermekkel: általában a pszichodiagnosztika 6 ülést jelent, mely után a szülőkonzultáción javaslatot teszünk a terápia folytatására vagy a lezárásra. Természetesen a diagnosztikai és terápiás fázis nem választható el mereven egymástól. Fontosnak tartjuk, hogy a szülő is motivált legyen a velünk való együttműködésben, mert a rendszeres konzultáció eredményesebbé teszi a terápia kimenetelét. Ugyanakkor a közös munka során segíthetjük a szülői kompetencia megerősödését. Pszichoedukáció, tanácsadás, konzultáció: mely magában foglalja a szülőkonzultáció, pedagógus konzultáció lehetőségét. Előfordul, elsősorban kisebb gyermekeknél, hogy elegendő a szülők számára megajánlott konzultáció és tanácsadás, nem szükséges a gyermeket terápiába vonni. A pedagógus konzultáció jelentősége a munkánk során a közös együtt gondolkodásban valósulhat meg. 13

14 Megfigyelések: személyes részvételünkkel, megfigyeléseinkkel segítjük a társintézményben dogozókat a partneri viszony kialakításával. Ezt azért tartjuk fontosnak, mert a gyerekek, napjuk legnagyobb idejét az óvodában, iskolában töltik. A pedagógusok mindennapi megfigyeléseik nagy segítséget jelentenek számunkra a problémák beazonosításában, okaik feltérképezésében. Elmondhatják, hogy a gyermekkel való foglalkozás során mi jelent számukra nehézséget. Megpróbálunk segíteni nekik szakmai kompetenciaérzetük megőrzésében, valamint abban, hogy megértsék a gyermeket és több szempontból ráláthassanak a helyzetére. Munkánkhoz, egyéni igények alapján a rendszeres osztályfőnöki, szülői értekezleteken való részvétel is hozzátartozik, ahol egy-egy téma kapcsán a résztvevők elmondhatják véleményüket, aggodalmaikat, tapasztalataikat. Az elmúlt évek tapasztalatait elemezve az esetvezetések kapcsán megfigyelhető, hogy az életkori és probléma típusok alapján legmagasabb számban a viselkedésbeli és magatartásproblémák, neurotikus, valamint komplex problémák miatt kértek segítséget a szülők és az intézmények. A nemek arányában minden problématípus kapcsán magasabb létszámban jelennek meg fiúk, mint lányok. A viselkedés és magatartásproblémák esetén a 6-14 éves gyermekek létszáma a legmagasabb. Gyakran ilyen esetekben intézményi felkérés alapján kerül a család és a gyermek látókörünkbe, beilleszkedési, alkalmazkodási problémák miatt. Igen magas arányban jelentkeznek és évek óta növekedő tendenciát mutatnak a komplex esetek, amikor tanulási, magatartási, súlyosabb pszichés valamint családi problémák halmozottan vannak jelen. Ilyenkor előfordul, hogy az esettel egyszerre akár több szakember is foglalkozik, illetve az is, hogy társintézmények bevonására is sor kerül (Vadaskert Kórház, Családsegítő és Gondozási Központ, Gyámhivatal). A neurotikus, szorongásos problémák kapcsán nagyobb létszámban jelentkeznek önkéntesen a szülők, családok, mely alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a szülők legalább annyira szenvednek a gyermek tüneteitől, mint a gyermek maga. Különböző intézmények - oktatási-nevelési, egészségügyi, családsegítő szolgálat, gyámhivatal- kérhetnek szakvéleményt és egyéb segítséget szakszolgálatunk pszichológusaitól. Természetesen az együttműködés kölcsönös, a pszichológus is- a páciensénél tapasztalható zavarok rendezése érdekében - felveszi a kapcsolatot az intézményekkel. Az intézmények küldöttei nem önként jelentkeznek, ezért az együttműködés is nehezebb és a perspektíva is szűkebb az eredményes munkára. Számítani kell motiválatlanságra, sőt ellenállásra. Gyámhatóság felkérésére is végzünk vizsgálatot, 14

15 leggyakrabban elvált szülők kapcsolattartása, illetve nagyszülői kapcsolattartás a konfliktus tárgya. A szakember a gyermek vizsgálata és a szülőkkel/nagyszülőkkel történő beszélgetés, megfigyelés alapján tesz javaslatot a kapcsolattartás módjára, gyakoriságára. Gyakran tapasztaljuk, hogy nagyon nehéz közvetíteni és segíteni az érintett felek között, hiszen ellentétes érdekek kerülnek felszínre, miközben szakemberként a gyermek szükségleteit és igényeit tartjuk fókuszban. A szülők sokszor nincsenek tisztában azzal, hogy intézményünk nem egy hatóság, amely a döntést meghozza, hiszen mi pszichológiai szempontú javaslatokat és véleményt készítünk. A gyámhatóság részéről azt érezzük, hogy a vizsgálati javaslat számukra megerősítés a végleges döntéshozatal előtt. A szakszolgálatnál sokszor csapódnak le olyan típusú problémák is, amelyek megoldása meghaladja feladatkörünket és komplex megoldást, összefogást igényel. A családsegítő szolgálat családgondozója tapasztalatunk alapján gyakran küld olyan pácienst, akinek családja veszélyeztető szociális körülmények között él. Az általunk végzett diagnosztikai és terápiás munka sem eredményes, ha a család szociális-anyagi problémái legalább részben nem rendeződnek. A családsegítő munkatársaival való együttműködésen még van javítani valónk. Fontosnak tartanánk, ha a családgondozó a szülőt, családot elkísérné az első interjúra, a terápiás folyamatot figyelemmel kísérné és a végén közösen zárnánk a diagnosztikus illetve terápiás fázist. Bár a gyermek- és ifjúságvédő intézetnek saját pszichológusa van, de a nagy leterheltség miatt, a nevelőszülőkhöz kihelyezett állami gondozott gyermekek diagnosztizálása, illetve terápiája a szakszolgálatunkhoz kerül. A nevelőcsalád számára gyakran, mind időben és anyagilag is nagy könnyebbséget jelent, hogy lakóhelyükhöz közelebb kapnak ellátást. A helyi GYIVI dolgozóival jól tudunk együtt dolgozni, az általunk elkészített vizsgálatkérő lapon jelezhetik a problémákat, mely segíti a pontos információátadást. Munkánkat nagyban megkönnyíti, hogy a kollégák elkísérik az első interjúra a nevelőszülőt, a pszichológiai munka befejezésénél is aktívan jelen vannak és a pszichológiai folyamatot is figyelemmel kísérik. Intézményünkben másik fontos alapfeladata a logopédiai ellátás, melyben öt fő logopédus kolléga dolgozik, életkorukat tekintve a frissen végzett logopédus kollégától a több évtizedes gyakorlattal rendelkezőig. Munkájuk részben terápiás tevékenység, részben diagnosztika. Tanév elején az óvodákban az ötödik életévüket betöltött gyermekek körében és az általános iskolák első osztályaiban elvégezzük az artikulációs szűrést, majd indokolt esetben a részletes logopédiai vizsgálatot. A szűréshez és a vizsgálatokhoz kollektívánk egyaránt kidolgozta a protokollokat, vizsgáló lapokat, a szülők felé való jelzés módozatait, szakvéleménymintákat. 15

16 Saját munkánk a szűrővizsgálatnál használt szűrőlap, az általános logopédiai vizsgálat, a megkésett beszédfejlődés, a dadogás, a nyelvlökéses nyelés vizsgálatának protokollja és szakvéleményének mintája. Munkánk során leggyakrabban az órák nagy részét a pöszeterápia teszi ki, de emellett igyekszünk minden beszédhiba típust korrigálni. Ennek következtében megfordult már nálunk nyelvlökéses nyelés, diszfónia, dadogás problémájával küzdő gyermek is. A pöszeterápián általában 4-6 fős csoportokban dolgozunk a gyerekekkel. A hangzóhibák javításán kívül ezekben a csoportokban a csoport igényeinek figyelembe vételével mindig megtörténik egyéb képességterületek fejlesztése is. A csoportok létszáma szinte maximális telítettségű. Nem minden esetben van lehetőség beszédhiba szerinti homogén csoportok kialakítására, ezért nagy figyelmet fordítunk a differenciálásra. Nagy hangsúlyt fektetünk például az ajak és nyelvgyakorlatok minél sokrétűbb gyakorlására, amelynek érdekében az aktuálisan megjelenő fejlesztő játékokat igyekszünk használni (Schubimimmic, Grimassimix, ping-pong labda, zizi, ropi, fogvájó, buborékfújó, Fújd óvatosan,). Az auditív figyelem fejlesztésnél a hívóképek használata mellett nagyon sok színes eszközt, formát viszünk be a foglalkozásokra (hangszerek, kagylók, színes korongok, feladatlapok, Világunk hangjai hanganyag, gyöngyök, játékok, Hanghelyzet lottó, fából készült állatfigurák). A hangrögzítést hívókép segítségével, majd labdával, magánhangzó ajakállásokkal, állatfigurákkal, tárgyakkal tesszük színesebbé. Az automatizálás szintén sok képpel, logopédiai társasjátékkal, logopédiai lottóval, színezővel, stb. történik. Minden órán az adott feladat és begyakorolt tevékenység függvényében kapnak házi feladatot a gyermekek, amely ellenőrzése és jutalmazása rendszeres. Ez nagyon fontos, hiszen a szülők együttműködése nélkül hosszadalmas, illetve kevésbé hatékony a terápiás tevékenység. Dadogó gyermekek terápiája általában egyéni formában történik, mivel ritkán nyílik alkalmunk hasonló korú csoportok létrehozására. Ellátásukban többféle módszert ötvözünk, igazodva a nem mindig ideális körülményekhez is. Minden foglakozás alapvető elemeként jelennek meg a légző-lazító és a mozgáskoordinációs gyakorlatok, valamint elengedhetetlen a 16

17 mozgással kísért beszéd technikájának kialakítása és alkalmazása. A terápia egészét áthatják és segítik a mesék, a különféle zenei darabok és a dalok szerepjátékokkal, bábokkal és különböző kreatív technikákkal (rajzolás, festés, gyurmázás, ragasztás) történő önkifejező feldolgozása. Megkésett terápiát akár egy gyermekkel is elindítunk, ha szükséges. Itt többféle terápiás módszert alkalmazunk, például a Juhász- Bittera féle módszert, vagy az Atsezberger terápia elemeit, minden esetben a saját ötleteinkkel, tapasztalatainkkal kiegészítve ezeket. Az órák során nagy hangsúlyt fektetünk a nagymozgásokból kiindulva a beszédkedv felkeltésére, a hallásfigyelem és beszédészlelés fejlesztésére, mozgás-beszéd integráció összerendezettségének kialakítására. A gyerekek életkorához igazodó játékok (bábok, plüss állatok, zajkeltő eszközök, hangszerek), illetve hangutánzások, valamint minél több inger (taktilis, kinesztéziás, vizuális, akusztikus, vesztibuláris, akusztikus) bevonásával próbáljuk meg a kognitív készségek fejlesztését. A terápia sikerességéhez elengedhetetlen a szülők bevonása, a rendszeres konzultáció biztosítása. A megkésett beszédfejlődésű, illetve dadogó gyerekeknél általában egy év stagnáló állapot után kérjük a szakértői bizottság vizsgálatát. E terápiák mellett ritkábban ugyan, de egy-egy nyelvlökéses nyelő is megkeres bennünket fogszabályozás előtt. Itt a szabályos nyelés kialakításának módszere a Rudas Zsuzsanna féle 3x5 módszeren alapszik. A diszfónia kezelésénél Balázs Boglárka terápiáját alkalmazzuk. Alapfeladataink ellátása mellett számos egyéb tevékenység színesíti a mindennapos munkát. Kis kollektívánk minden tagja azon van, hogy megszerzett tudását, szakmai gyakorlatát széles körben kamatoztassa, segítséget nyújtva mindazon személyeknek, akik erre igényt tartanak. Ennek szellemében az éves munkatervünk alapján nyílt hetet tartanak a logopédus és gyógypedagógus szakemberek, ahol az érintett gyermekek, tanulók szülei és a velük foglalkozó pedagógusok betekintést nyerhetnek a terápiás munka menetébe. Gyógypedagógusaink havi rendszerességgel fogadóórát tartanak, ahol a szülők tájékoztatást 17

18 kaphatnak gyermekük fejlődési üteméről, aktuális állapotáról. Ötleteket, javaslatokat adnak az otthoni gyakorláshoz, aktuálisan felmerülő kérdésekben nyújtanak segítséget, pl. iskolakezdés, napirend kialakítása, nevelési problémák, stb. A velünk kapcsolatban álló nevelési-oktatási intézmények meghívására szülőértekezleten, tantestületi értekezleten, munkaközösségi foglalkozásokon veszünk részt. Előzetes egyeztetés alapján főiskolai hallgatók gyakorlatának vezetésében működünk közre. Heti rendszerességgel team munka keretében kerül sor esetmegbeszélésre, esetosztásra. Szakmai közösségünk a holisztikus szemlélet jegyében közelít egy-egy eset kapcsán annak megértéséhez, igyekszünk egymásnak útmutatást nyújtani. Az aktualitások megvitatása mellett egy-egy módszer, terápiás eszköz, teszt bemutatása is ezen teamek kapcsán történik. Rendszeres, hogy a gyógypedagógusok, a pszichológusok, a logopédusok munkacsoportja külön tartja foglalkozásait. Ekkor zajlanak a szakterületek olyan irányú tevékenységei, melyek intézményi szinten állnak össze egységes egésszé. Az intézmény múltján nagyvonalakban végighaladva, bemutatva jelenlegi személyi és tárgyi adottságainkat, szakmai munkánkból ízelítőt adva elmondhatjuk, hogy hosszú és rögös út vezetett a mai konszolidált állapot megteremtéséhez. A kezdeti időszak, a változtatások következtében kialakult bizonytalanságról, ugyanakkor a reményekről, a várakozásokról szólt. Mindez még inkább fokozta elszántságunkat a tekintetben, hogy megerősítsük az intézmény létjogosultságát, bebizonyítsuk, hogy kompetensek vagyunk a felmerülő igények magas színvonalú kielégítésére. Ennek szellemében folytatjuk ma is munkánkat. Záró gondolatként pedig álljanak itt rangidős kolléganőnk a fiatal nemzedék számára is iránymutató szavai: Pályafutásom 32. évében még mindig örömmel tud eltölteni, amikor valamelyik tanítványom ragyogva mutatja: már tudom! és pörget, susog, sziszeg, vagy kiabál, mint a kiskakas A Jászsági Pedagógiai Szakszolgálat kollektívája 18

19 Beszteri Éva Értékek, jó gyakorlatok Jászberény Város Óvodai Intézményben Egyetlen gramm tapasztalat többet ér száz tonna teóriánál. John Dewey 1. Az intézmény bemutatása Jászberény Városi Óvodai Intézménye a város Önkormányzata által fenntartott nyolc óvodájában fejti ki működését, összhangot teremtve az egyes tagóvodák pedagógiai-, tanügy igazgatási-, munkáltatói-, gazdasági, menedzselési, feladatinak ellátása területén Személyi és tárgyi feltételek Gyermekek létszámadatai Statisztikai beírt Óvodák Csoportok Férőhely száma száma gyermeklétszám Tényleges feltöltöttség év végére Ebből Bejáró HH HHH BTMN SNI Dolgozói létszámadatok Óvodák száma Dajka/fő Óvodapedagógus/ fő Gyógypedagógus/ fő Karbantartó/fő Óvodatitkár Gazd., Rendg/fő Összes dolgozó/fő Képzések rendszere Intézményünkben belső és külső képzési rendszert építettünk ki. A belső továbbképzés az éves munkatervben kerül meghatározásra (előadások, értekezletek, szakmai bemutatók). Minden esetben törekszünk az egyéni és intézményi érdekek összhangjának megteremtésére. Az elsődleges szempont a Pedagógiai Program (PP) célkitűzéseinek megvalósításához igazodik. A megszerzett képességek és szakmai tudás napi munkába történő beépítésének hatékonyságát az éves teljesítményértékelés alkalmával értékeljük. A szakmai felkészültséghez kapcsolódó továbbképzések igényét és formáját a beiskolázási igényfelmérés tartalmazza, ennek alapján állítunk rangsort a továbbtanulók támogatására, amely a továbbképzési koncepcióra épül. 19

20 Beiskolázásunk specifikuma, hogy nagyobb volumenű feladatok elvégzése előtt egyszerre több dolgozót iskolázunk be, amelyre kihelyezett továbbképzéseket szervezünk. Ez a módszer segíti a gyakorlati alkalmazás hatékonyságát, könnyíti a dolgozók helyzetét és gazdaságos. A külső továbbképzéseken szerzett ismereteket belső képzések során, a továbbképzésen résztvevő óvodapedagógusok szakmai megbeszélés keretében adják át a nevelőtestületnek. Ez intézményi (horizontális) és tagóvodai (vertikális) szinten egyaránt működik. A belső továbbképzések megszervezésével érjük el, hogy anyagi ráfordítás nélkül valósuljon meg az egymástól való tanulás Tárgyi feltételek Épületeink többsége megfelelő komforttal, infrastruktúrával rendelkezik. Egy nyolc csoportos XXI. századi igényeket kielégítő óvoda 2012 novemberében került átadásra, amely által lehetőségünk nyílt négy kisóvoda kiváltására, melyek nem óvodának épültek és működtetésük rendkívül gazdaságtalan volt. A csoportszobák berendezése, bútorzata - az óvodapedagógusi ötletességnek, leleményességnek köszönhetően - esztétikus, dekoratív, jól szolgálja a gyermeki tevékenységeket Pedagógiai munkánk jellemzői Pedagógiai Programunkban az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján - közös nevelésfilozófiánk, céljaink, feladataink meghatározása mellett - tükröződik az egyes tagóvodák helyi sajátosságaiból adódó egyéni arculat, amely színesebbé, változatosabbá teszi intézményünk egészét. A programunkban kidolgozott nevelésfilozófia és az abból lebontott célrendszer egy olyan közös értékrenden alapuló irányvonalat ad, amely az eljárások egységességét megalapozza, de nem sérti a pedagógusi autonómiát, a módszertani szabadságot. Nevelésünk során hangsúlyozott a környezeti ártalmakkal szemben ellenálló-, testileg, szellemileg egészséges-, harmonikusan fejlett-, mozgást- és környezetüket szerető gyermekek nevelése. Ezt a biztonságos környezet megteremtésével, az egészségügyi szokások alakításával, a mozgás megszerettetésével, valamint a természet- és környezetvédelem tudatos gyakoroltatásával valósítjuk meg. Tevékenységeinkben kiemelt a hétköznapi problémák kezelése, a pozitív személyiségjegyek alakítása, valamint a gyermekek viselkedéskultúrájának fejlesztése, mint pl. udvariasság, 20

21 köszönési szokások kialakítása, szeretet, egymás elfogadása, türelem, nyitottság, aktív érdeklődés, önállóság, alkalmazkodás társakhoz felnőttekhez, empátia, stb. A csoportok szervezésére jellemző a vegyes életkorú összetétel, ezzel is hangsúlyozva, hogy a fejlesztések során nem csak az életkort, hanem az egyes gyermek egyéni fejlettségi szintjét is figyelembe vesszük. A napi működés jellemzője, hogy délelőtt zajlik a differenciált mikro-csoportos-, egyéni-, páros-, kooperatív fejlesztés, tapasztalatgyűjtés, ismeretszerzés, délután pedig a rugalmas napirendnek megfelelően az egyéni felzárkóztatás és tehetségfejlesztés. A napirend teljes összehangolását a csoportközi foglalkozások teszik lehetővé (csoportonként az azonos képességű gyermekek közös tevékenysége, egy időben pl. mozgás, énekes játék, stb.). Óvodáinkban a napi mozgást kiegészítjük vízhez szoktatással, jeges- és görkorcsolyázással, labdajátékokkal, kerékpározással, táncokkal, stb.). Minden csoportban heti rendszerességgel zöldség-, gyümölcsnapokat tartunk a szülők támogatásával. Minden évben egészséghetet szervezünk intézményi szinten és csoportonként, ahol a szülők és gyermekek játékos foglalkozások és előadások keretében ismerkedhetnek az egészséges étkezés és egészségmegóvás kérdéseivel gyermekorvosok, védőnők, dietetikusok stb. segítségével. Bekapcsolódtunk az Országos Egészségfejlesztési Intézet által meghirdetett, Dohányzás megelőzési és leszoktatást segítő programba, melynek ajánlásai alapján végezzük a drog prevenciót. A rászorulóknak ingyenes gyógytestnevelés foglalkozást szervezünk ortopéd szakorvos diagnosztizálása alapján, szakképzett óvodapedagógus gyógytestnevelőkkel. Természet- és környezetvédelmi munkánk során megoldottuk a szelektív hulladékgyűjtést, illetve több óvodában komposztálunk. A Zöld Napok keretében a gyermekekkel és szülőkkel közösen minden évben bekapcsolódunk a Környezetvédelmi Napon a város takarításába. Föld Napja alkalmából - egy gyerek - egy virág akciót tartunk. Víz Világnapján folyó vizek partjának tisztítását végezzük. Állatok Világnapján egy külterületi óvodánk várja vendégségbe a városból a gyermekeket és mutatja be a környék állatait. 21

22 A gyermekek rendszeres látogatói a jászberényi Állatkertnek, ahol helyszíni foglalkozások keretén belül, tevékenység közben ismerkednek meg az állatok szokásaival, gondozásával, (egy óvoda gyermekei az óvoda udvarán, gondozzák kedvenc háziállataikat). Óvodáink bekapcsolódtak a Madárbarát óvodai programba, így minden udvaron található madárodú, illetve madáretető, amit a gyermekek gondoznak. Bekapcsolódtunk az országos veszélyes hulladékok (elem) gyűjtésébe, melynek során egy óvodánk országos pályázaton első helyezést nyert. Az óvodák rendszeresen szerveznek papírgyűjtést, a gyermekek megtanulják a papír újrahasznosítását. Valamennyi óvodánk elnyerte a Zöld óvoda címet. Pedagógiai programunkban meghatározott hagyományok, ünnepek, sport programok, kirándulások, bálok, stb. megvalósítását, illetve a tartalmak módosítását a szülők igényei-, elégedettsége- és elégedetlensége alapján végezzük Egyéb intézményi sajátosságaink Az intézmény tartalmi munkájának fejlesztésében nagy szerepet játszanak a szakmai munkaközösségek, melyek tagjai az egymástól való tanulás lehetőségét bővítve - számos szakmai segédanyagot készítettek az elmúlt években. (Pl. Dráma, játszásiból ; Környezeti nevelés az óvodában ötlet- és játéktár; Anyanyelvi játékok gyűjteménye; Ének-zenei gyűjtemény; Matematikai éves terv játékgyűjteménye; Tartásjavító gyakorlatok gyűjteménye; Segédanyag a gyermekek egyéni képességének méréséhez; Vizuális ötlettár) Az anyagokat elsősorban belső használat során alkalmazzuk, ezzel is segítve egymás mindennapi munkáját. Mindez egy helyen összegyűjtve is megtalálható az intézmény orthotékájában. A nyolc óvoda munkájának összehangolása igen nagy körültekintést igényel, különösen akkor, ha olyan közös pontokat szeretnénk találni, amelybe mindenki bekapcsolható. Az intézményi közösségformálás érdekében, valamint a gyermekek, szülők, és dolgozók együttműködésének céljából olyan programokat szervezünk, ahol a nyolc óvoda gyermekei, a hozzátartozók és a dolgozók együtt mozoghatnak, játszhatnak. Közös programjaink Ugri bugri ovi kupa Szóvarázs családi sport verseny játékos anyanyelvi vetélkedő a Költészet Napján 22

23 Madarak- és Fák Napja Göri-buli Csuszánka Kihívás délelőttje Ficánka Állatok Világnapja Egészségnap Vizuális kiállítás Környezetvédelmi nap játékos környezetismereti vetélkedő görkorcsolya verseny jégkorcsolya verseny játékos sportvetélkedő vízi verseny egy játékos nap Portelek tanyavilágában városi szintű programok, terménybáb kiállítás a gyermekek egész éves munkáiból kiállítás játékos vetélkedő a jászberényi Állatkertben. Intézményi szinten működik a Kisművészek és a görkrcsolyázók tehetségfejlesztő csoportja. E csoportokból gyermekeink több eredményes rajpályázaton vettek részt, a görkorcsolyázók pedig az évente megrendezett országos megmérettetéseken szereztek az elmúlt években igen szép helyezéseket. Intézményünk sajátossága, hogy valamennyi kiegészítő tevékenységet az adott óvoda óvodapedagógusai végzik, megfelelő speciális felkészültség birtokában. A közösségkovácsolás érdekében dolgozóink saját önszerveződés által hoztak létre csoportokat, melyekben a munkaidőn túl, díjazás nélkül tevékenykednek: KELEPELŐ bábcsoport, REGÉLŐ színjátszó kör, DALIDA gitárcsoport, HARMÓNIA énekkar. Az egyik legnagyobb kihívás volt az intézmény számára, hogy - a nyolc épületben működő, különböző végzettségű és beosztású - dolgozók munkájának reális értékelési rendszere kidolgozásra kerüljön. Teljesítményértékelésünk dolgozói önértékelésen alapul, amely a vezetői értékelés és egymás értékelésének eredményeivel, való összehasonlítással válik objektívvé. A teljesítményértékelés megvalósulásának iránya hierarchiakövető. A folyamathoz szorosan kapcsolódik a vezetői ellenőrzés tapasztalatainak összegzése, az intézmény működésének éves értékelése, az éves erőforrás tervben vállaltak teljesítése, az ösztönző rendszer működtetése, de közvetve kapcsolódik a partneri elégedettség, a továbbképzési rend, vagy a kiválasztás és betanulási rend szabálya is. A dolgozók erőfeszítésének elismerése differenciáltan történik, védve az eredményesen és a hatékonyan dolgozók érdekeit. Formái: anyagi elismerés (költségvetésben biztosított kiemelkedő munkavégzésért járó kereset kiegészítés, jutalom), illetve belső erkölcsi elismerés. Mindez kiegészül városi esetleg országos kitűntetésre történő felterjesztéssel. 23

24 2. Néhány jó gyakorlatunk részletesen, a teljesség igénye nélkül Négy Jó gyakorlatot készítettünk és töltöttünk fel az Educatio Kft. honlapjára. ( FÜRKÉSZ Erdei óvoda és környezettudatos nevelés a fenntarthatóság jegyében, Kompetenciafejlesztés az óvodában, Nevelési eredményvizsgálat, Tündér völgy drámajáték gyakorlat.) A programhoz kapcsolódva, 2012-ben három óvodánk Fürkész-, Sün Sámuel-, Zengő eredményes TÁMOP /2 pályázaton vett részt a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése címmel Erdei óvoda és környezettudatos nevelés a fenntarthatóság jegyében A jó gyakorlat a külső világ tevékeny megismerését szolgálja erdei óvoda és természet közeli programok alkalmazásával. Célja A gyermekek természet- és környezettudatos magatartásának kialakítása, a vidék élővilágának és épített környezeti értékeinek felfedeztetése, megismertetése és annak megóvására nevelés. Komplex cselekvés útján, felfedező jellegű játékos programok által a természet- és a környezetvédelem fontosságának megismertetése. Korszerű környezeti kultúra és szemlélet megteremtése. Hasznos és kellemes időtöltés biztosítása a természetben. Ökológiai szemléletmód alakítása, mely lehetővé teszi, hogy környezetükben jól tájékozódó, azt védő, a szépre fogékony, lakhelyükhöz kötődő gyermekeket neveljünk. A megszerzett ismeret tudatos alkalmazása a mindennapi élet során. A gyakorlat a projektmódszert alkalmazza, amely segítségével minden gyermek érdeklődésének megfelelően komplexen dolgozhat fel egy-egy témát. A természet-közeli programokkal közvetlen tapasztalási lehetőségeket biztosítunk. A spontán és szervezett tapasztalatszerzések által az összefüggések felfedeztetését priorizáljuk. A valódi tudást a gyermek maga fejti meg, tevékenység által sajátítja el, lehetőséget kapva az érzékelés, észlelés gyakorlására, fejlesztésére. A megismerési folyamata elsősorban a természetben zajlik, így a gyermekek olyan viselkedési és cselekvési normákat gyakorolhatnak, mely az élő természet megfigyelésére, a hagyományos természet közeli életmód megtapasztalására, megismerésére ad alkalmat. 24

25 A tevékenységek szervezése mikro-csoportosformában történik, az egyes gyermek képességeinek megfelelően. Mindennapi tevékenységeinket a Nemzeti Környezetvédelmi Program szellemisége alapján végezzük, melynek céljai között lételemnek tekintett, a természeti erőforrások, mint - a víz, a föld, a levegő - megtartása és ezekkel való takarékos értékvédő gazdálkodás. Mindez játékos formát öltve komplexen jelenik meg gyakorlatunkban Elsősorban a zöld feladatok szellemiségét igyekszünk megvalósítani az óvoda falain belül. Ezt követi az óvodán kívüli természetes környezet felfedezése. A program alkalmas a helyi népszokások-, tanyasi nép életformája-, hazai táj-, letűnt kultúrák pl. indián, lovagi kor, stb. értékeinek megismertetésére is, mely segíti a természeti és társadalmi környezethez való pozitív viszony kialakulását a fenntarthatóság elvének érvényesülését. Tapasztalatszerzési lehetőségeink a szabadban Fürkész utak a városban Állat- és növénykert rendszeres látogatása részvétel ZOO kuckó programokon Erdei kirándulások négy évszakban, azonos helyszínre Újerdőbe Kirándulások távolabbi helységekbe - Mátra, Bükk, Budapest, Erdőtelek stb. Erdei óvoda szervezése Öregerdő, Nagyvisnyó, Mátrafüred, Bogács, Visegrád Drámajáték Napi gyakorlatunkban - a gyermekek drámai élmény- és tapasztalatszerzéshez, kiaknázzuk a drámapedagógia eszközeit, a játékot, a képességfejlesztő komplex tevékenységeket, nevelési játékokat és a színházi nevelés területeit. A drámajáték olyan tapasztalat, tudásanyag, műveltségtartalom beépítését teszi lehetővé a mindennapok gyakorlatában, amelyet gyermekeink egy fiktív maguk által épített világban, szereplőként bevonódva, élnek meg. A programban a szokás- és szabályrendszer folyamatosan alakul a gyermekközösség kooperációja által. Lényeges elem, hogy a gyermekek nem a felnőttek korlátaiba ütközve élik napjaikat, hanem a közösség szabályrendszere mentén élnek. A játékok során az egyéni különbségek figyelembe vételével, differenciált, egyénre szabott tervezéssel hátránykompenzáció és tehetséggondozás is megvalósul. 25

26 Az óvodapedagógusok, a szülők és a gyermekek közös élmények alapján működnek együtt, mivel ünnepeinket, hagyományainkat megélt módon közvetítjük. A drámajáték alkalmazási körét az alábbiak szerint osztottuk el. Dráma mint motiváció. Itt egy-egy játékot alkalmazunk egyéb cél eléréséhez. A típusú drámajáték, dráma a megértés szolgálatában. Játékfüzér alkalmazása konkrét cél érdekében, pl. érzékelés fejlesztését szolgáló játékok. önismereti játéksor, bizalom játékok. A B típusú tisztán dramatikus játékok megmaradtak a szabad játék részeként. Az óvodai színház, - C típus: egy történetben, mesében való elmélyülést jelent, ami kicsúcsosodik egy házon belüli előadássá. A komplex nevelési dráma a személyiségfejlesztés szolgálatában, változás érdekében a D típusú drámajáték; pl.: környezet: élőlények védelme, mese: gyengébbek védelmezése. A drámajátékot a nap folyamán bármikor alkalmazzuk, de lehet egy egész játékidő, akár több napon keresztül vitt tevékenységlánc alapja is. A szakértői játék egyik legjellemzőbb ismérve az folyamatosan épülő szerep, pontosan meghatározott tér-, eszközhasználat, bővülő tartalmi elemek. Sajátos módon szervezünk színházi nevelési drámát gyermekeinknek. Ez a dramatikus tevékenység jó lehetőséget ad a nevelőközösség együttműködésére, a gyermekcsoportok színházi bevonódásához, probléma körbejárásához. Drámajátékot szervezünk csoporton belül adott fejlettségi szintnek megfelelően. Szervezhetünk egy egész csoportot bevonva, ha a feldolgozott problémahelyzet általános jellegű. A folyamatosan kialakult játéktár lehetővé teszi, hogy a gyerekek maguk is kezdeményezhetik kedvenc játékaikat. Ezt segíti minden csoportban a kincses kosár, melyben a gyerekek megtalálhatják a szükséges kellékeket, jelmezeket. Természetesen ezeknek a játékoknak a nagy része az udvaron, a füves terepen is jól játszhatóak. Ezért van, amikor a szabadban kezdeményezünk, vagy kezdeményeznek a gyermekek Kisművészek - tehetséggondozás a vizuális kultúra területén Intézményünkben tehetségfejlesztő, tehetséggondozó csoport megalakításával kívántunk lehetőséget teremteni egy speciális képzésre azoknak a gyermekeknek, akik kiemelten 26

27 tehetséget mutatnak a vizuális kultúra területén, önként és szívesen vállalják ezt a plusz tevékenységi formát. A gyakorlat globális célja a művészeti nevelés, tehetséggondozás a vizuális kultúra területén. További célok A gyermekek egyéni, differenciált fejlesztése, a művészeti értékek speciális irányú közvetítésével. A gyermeki szemléletalakítás, mely több oldalról, kreatívan közelíti meg az egyes feladatok megoldását. A gyermekek élmény- és fantáziavilágának gazdagítása, a szép iránti nyitottság, igényesség és esztétikai érzékenység alakítása. A gyermek művészetekhez való érzelmi kötődésének kialakítása. Eredményes részvétel, különböző rajzpályázatokon. A gyakorlat lehetővé teszi az egyénre szabott feladatok differenciált megoldását, figyelembe veszi a gyermek érdeklődését, képességeit, munkatempóját, alkalmat teremt olyan beszélgetésekre, akár vitákra is, melyek által közelebb kerülnek az adott témákhoz. A program eredményesen alkalmazza az egyes vizuális problémák megértését, több nézőpontból való megközelítését, pl. kompozíció képi egyensúly, tér, szín, vonal, mozgásábrázolás, rész-egész viszonya. Bármely terület érintése a technikák változatos alkalmazásával, a témával való érzelmi kapcsolat kialakításával kerül feldolgozásra. Témák: növények, állatok, emberek, épületek, tárgyak, természeti jelenségek, díszítő jellegű motívumok. Technikák, eszközök: vízfesték, hegyes ecset, tempera, lapos ecset, montázs, olló, ragasztó, színes papír, pasztellkréta, viaszkaparás, üvegfesték, fémlap nyomás, színes ceruza, filctoll, vegyes technikák. A gyakorlat során a szülőket aktív részeseivé tesszük a munkafolyamatoknak. Otthoni feladatok adásával lehetőségük nyílik a foglalkozások anyagának előkészítésére valamint az elkészült munkákat a foglalkozások végén megtekintve véleményt alkotni, megbeszélni. Eredmények A nevelési év során elsajátíthatják és készségszintre emelhetik a csoport tagjai az egyes technikák alkalmazását 27

28 Szókincsükbe beépülnek a tevékenységen elhangzó szavak, kifejezések pl. boltíves, kupola, ólomüveg, elölnézet, alap, henger, lapos ecset, domborítás, nyomás, párhuzamos, függőleges, vízszintes, színátmenet, összefolyatás, tükröződés, profil, portré, kontúr, sziluett, takarás, vázlat, monda, paszpartu, részlet, részletes tónus, árnyalat, hideg-meleg színek, rokon színek, stb. Képesek egymás és saját munkájukról rövid véleményt, észrevételt megfogalmazni. Adott feladatot több nézőpontból tudnak megközelíteni többféle megoldást keresni különböző módon megoldani. Életkori sajátosságuknak megfelelő, esztétikus, kellőképpen részletes munkákat készítenek. Ez a több éve működő program igen népszerű a gyermekek és szülők körében egyaránt, sőt évről-évre növekszik az igény a részt vételre Nevelési eredményvizsgálat A pedagógiai munka tervezése, elemzése, a gyermekek egyéni megfigyelései, az egyénre szabott nevelési fejlesztési eljárások írásban rögzített dokumentumai jelentik a mérés, értékelés alapjait. Minden óvodapedagógusnak tudnia kell, hogy melyik gyermeket miben, mivel kell fejleszteni ahhoz, hogy önmagához képest optimálisan fejlődjön. Ehhez elengedhetetlen a fejlődési szakaszok nyomon-követése, mérése, elemzése értékelése és a további fejlesztési menet meghatározása. Kiemelt jelentőségű a gyermekek megfigyelése, a spontán és irányított szempontok alapján szerzett információk rögzítése. Az egyéni fejlesztési terv az óvodák csoportnaplóiban található Tervezés Napi munkánk során kiemelt jelentőséggel kezeljük az egyénre szabott módszerek és eszközök alkalmazását, mint az óvodai tanulás jellemzőjét. Mindez már magában foglalja a differenciálást, azt, hogy a személyiség saját útját bejárva képes fejlődni. Ebből következően a fejlesztés nem azt jelenti számunkra, hogy felzárkóztatjuk, vagy visszafejlesztjük a gyermeket átlagszintre, hanem azt, hogy mindenki a maga módján, a maga ütemében, a maga képességei szerint tudjon kibontakozni, fejlődni. A differenciálás megvalósításához nagyon tudatos tervezőmunkára van szükség. 28

29 E területen a stratégiai tervezés egyrészt egyenértékű a pedagógiai programmal, mely tartalmazza az alapelveket és hosszú távú céljainkat, leírja pedagógiai folyamatainkat, a küldetésnyilatkozatot és a jövőképet. Másrészt a stratégiai tervezést tartalmazza a vezetői pályázat cél- és feladatrendszere, mely koherens a minőségi működtetés célkitűzéseivel. Az éves tervben az intézmény működésének és a nevelők munkájának szabályozására kerül sor, melynek része a csoportok pedagógiai és működési terve, a napi-, heti rend, szolgáltatási kínálat, gyermekvédelemi-, nemzetiségi nevelés feladatai, sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztési terve, stb. Az éves terv aktualizálása havi bontásban, hálóterv formájában is az érdeklődők rendelkezésére áll, valamint megtekinthető az intézmény honlapján www. jaszberenyiovik.hu. Az éves terv készítésével párhuzamosan az intézmény évente felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja a csoportnapló tartalmát, az egységes dokumentumvezetés érdekében. Az elmúlt években a csoportnapló tervezési rendszerét többször átdolgoztuk a tudatos-, óvodai nevelés és az egységes dokumentálás érdekében. Legfontosabb feladat volt a heti tervezés átdolgozása, egységesítése. Ennek lényege, hogy az óvodapedagógusok heti rendszerességgel, három szintre differenciálva készítik el a készségés képességfejlesztési tervet, csoportszintre és egyénre tervezetten egyaránt. A tervezés során fontos, hogy nem az ismeretanyag átadásának kipipálására törekszünk, hanem az egyes gyermek önmagához mért fejlesztésére Mérés - értékelés Intézményünkben az integrációt és az egyénre való odafigyelést segíti, hogy adaptáltuk a Holland Belső Gondozói Rendszer (BGR) minőségfejlesztési projekt egyes elemeit, különös tekintettel a HHH, az SNI gyermekek szakszerű ellátása, valamint a tehetségfejlesztés érdekében. A feladatellátást a gyógypedagógusunk koordinálja, mint belső gondozó (BG). Ennek szellemében középpontban a gyermek áll és a minőség a csoportban dől el. A rendszert három szinten működtetjük: egyéni-, csoport- és intézményi. Fő célkitűzés a gyermek fejlődésének intézményi szintű nyomon követése, az egyéni fejlesztések megbeszélése, az egyes gyermek eredményeinek javítása, önmagához képest történő differenciált, egyéni fejlesztése. A BG rendszeres kapcsolatot tart a csoport 29

30 óvodapedagógusával, a tagóvoda vezetővel és az intézményvezetővel, valamint az érintett szülőkkel. A BGR mellett, 2000-ben sajátos pedagógiai mérési értékelési rendszert dolgoztunk ki a csoport- és a gyermekek fejlődésének nyomon követésére. A gyermek megismerését segítő eszközeink Anamnézis felvétele óvodába lépéskor, önkéntes családlátogatás alkalmával; Szociometria készítése évente kétszer; Szociális helyzet mérése (a törvényi előírásoknak megfelelően); Készség- és képességszint mérés csoport- és egyéni szinten; Tanköteles korú gyermekek szűrése Sindelár módszerrel minden év októberében. A nevelési tevékenységhez kapcsolódó fejlesztések eredményeit sikerkritériumokhoz viszonyítva mérjük. Az óvodába lépést követően két hónappal, majd miden év januárjában és májusában rögzítjük a megfigyelésen alapuló mérési eredményeket. A szülőket egyéni fogadóórák keretében - rendszeresen tájékoztatjuk a gyermekek egyéni fejlettségéről. A partnerközpontú szemlélet alapján a felajánlott időpontok közül a szülő egyénileg választhat. A tájékoztatáson történő részvételt a szülő aláírásával igazolja. A gyermekek értékeléséhez szükséges közös értékrendszert a fejlődés várható eredményei az óvodáskor végére című program elemünk tartalmazza, amely intézményünk kimeneti sikerkritériumát is jelenti, erre épül a gyermekek és a csoport mérési rendszere is. Egyéni fejlettségmérés A konkrét mérés elvégzéséhez kilenc mérési terület kijelölésére került sor (Egészséges életmód jellemzői; Érzelmi nevelés, szocializáció; Akarati tulajdonságok; Anyanyelvi fejlettség; Játék jellemzői; Mozgás; Finommotoros képességek jellemzői; Pszichés funkciók jellemzői - Érzékelés-, észlelés; Emlékezet-, figyelem-, gondolkodás.) melyeket az intézmény nevelőtestülete határozott meg. Az egyes mérés területeihez hat-hat szempont tartozik, melyeknek a jellemzőire kíváncsiak vagyunk. A szempontok mellett 0-tól 4-ig tartó becslési skála található, amely által a megfigyelésre épülő mérés regisztrálható. Ennek lényege, hogy a megfigyelés során nemcsak magát az eredményt írjuk le, hanem értékítéletet mondunk a megfigyelt jelenségről, az előzetesen elfogadott skálán történő elhelyezés útján. 30

31 A számok felhasználásával nyomon tudjuk követni a gyermekek önmagukhoz képesti fejlődését a különböző nevelési területeken. A rendelkezésre álló adatok további elemzés céljára és ok-feltárásra is hasznosítjuk. Csoport neveltségi szintjének mérése, értékelése Az egyéni értékelés a folyamatban a fő feladatok és tevékenységformák tervezése során a sikerkritériumokkal való egyéni összevetés alapján történik. Ennek összesítése adja a csoportszintű értékelést. A csoportszintű sikerkritériumhoz rendelt célértéket mindenkor az adott csoport óvodapedagógusai rögzítik a csoportnaplóban Év végén az óvodapedagógusok összegző értékelést végeznek a gyermekek közösségi életének és egyéni fejlődésünknek alakulásáról. Az összegzett tapasztalatokra, valamint az éves mérési eredményekre épül a következő év, nevelési fejlesztési tervezése, az alábbi táblázatos rendszerben. Kor/év Terület egészséges életmód érzelmi nevelés, szocializáció akarati tulajdonságok anyanyelvi fejlettség Sikerkritérium % Elvárt eredmény Elért eredmény Különbség % Ok Feladatok játék mozgás motoros képességek érzékelés, észlelés emlékezet, figyelem, gondolkodás Az óvodapedagógusi munka hatékonyságát a csoport egészének neveltségi szintje mutatja, amelyhez csoportonként tényfeltáró elemzés is társul. A csoporton belüli neveltségi szint 31

32 személyes megfigyelésen alapul, amely a csoportban dolgozó óvodapedagógusok munkájának megfigyelésére épül, valamint az egyéni összegző mérés eredményeire. A mérés során keletkező számok felhasználásával tudunk csoportátlagot-, százalékot, szóródást, stb. számítani. Az óvodapedagógusok hozzáadott értékét jelzi a gyermekek folyamatos fejlődése, amely az óvodába lépéstől az iskolába lépésig tart. A mérési eredmények összegzése tagóvodánként és intézményi szinten is elkészül, mely lehetőséget biztosít az összehasonlító elemzésre. E tapasztalatok összegzése alapján történik az objektív értékelés, amely a további fejlesztés meghatározója OVI - ZSARU Nevelésünk során hangsúlyt helyezünk és felkészítjük a gyermekeket saját biztonságuk megőrzésére. A prevenció hatékony formájának tartjuk, hogy olyan információk birtokába juttatjuk a gyermekeket, amelyek alapján fel tudják ismerni a vészhelyzetet, el tudják azt kerülni és reagálni tudnak rá. E feladat megoldása érdekében csatlakoztunk az országos Ovi ZSARU programhoz. A program szervezésébe mindenkor besegítenek a jászberényi Rendőr Kapitányság dolgozói is. A program átöleli és feldolgozza mindazon életszerű, veszélyforrást tartalmazó helyzeteket, melyek otthon és közvetlen környezetükben érhetik a gyermekeket, figyelembe véve, hogy ne félelmet keltsünk, hanem a magabiztos viselkedést, és a veszély elkerülésének lehetőségét erősítsük meg. A program kapcsán a gyermekek különböző állomásokon teljesíthetnek feladatokat, szerezhetnek ismereteket. A KRESZ pályán rendőri irányítás mellett gyakorolhatják a helyes közlekedés szabályait és ismerkedhettek a jelzőtáblákkal. Megismerhetik a rendőrautó felszereléseit. Közben beszélgethetnek Rendőr Robival, akivel bármilyen problémát meg lehet osztani a mindennapokban is. Rosszcsont Ricsi - bábfigura a veszélyes anyagokra hívja fel a gyermekek figyelmét. A résztvevők kipróbálhatják, hogyan vesznek a rendőrök ujjlenyomatot, és ismeretet kapnak, hogyan segíti ez a bűnözők felkutatását. Megismerhetik a segélyhívó számokat, megtanulják, mit kell segélyhívás esetén mondaniuk. 32

33 Filmvetítés keretében megtanulhatják, hogy idegenekkel nem szabad elmenni, édességet elfogadni, vagy amikor egyedül vannak otthon, senkit sem szabad beengedni. A rendőrkutya munkájának bemutatása érzékelteti, hogyan segíti a kutya a rendőri munkát, mennyire hallgat a gazdájára, és hogyan teszi ártalmatlanná a rablót, miközben arra is vigyáz, ne legyen a gyerekeknek semmi bajuk. A témaköröket végigkíséri az a fő gondolat, hogy a gyermekek ismerjék fel a veszélyhelyzetekben rejlő kockázatot, ennek ismeretében hozzák meg döntéseiket. Természetesen mindig számíthatva a család, az óvoda és a rendőrök segítségére is Közlekedésbiztonságra nevelés A közlekedésbiztonságra nevelés érdekében elsajátíttatjuk a kerékpár helyes használatát, illetve megismertetjük a kerékpáros közlekedés szabályait. Az óvodák környéki mellékutcákban folyamatosan szervezünk rövid túrákat, élményszerző kirándulásokat, a helyes utcai közlekedés megtapasztalása érdekében. Több óvodánk udvarában található KRESZ-park, ahol naponta gyakorolhatták a gyermekek a szabályokat és a kerékpározás technikáját, alkalmanként rendőri segítséggel. A Rendőrség által meghirdetett - Közlekedésbiztonság és Baleset megelőzés - programjához kapcsolódva kerékpáros vizsgát tehetnek az iskolába készülő gyermekeink. A szóbeli vizsga után egy előre meghatározott útvonalon kell szabályosan végigkerékpározni. Ennek eredményeként igazi fényképes, névre szóló VEZETŐI ENGEDÉLYT kapnak a sikeresen vizsgázók. A program folytatásaként immár harmadik éve - május végén egy nyolc főből álló csapattal képviseltetjük városunkat a Budapesten megrendezésre kerülő MINI KRESZ PINDUR- PANDUR KI-MIT-TUD kerékpáros versenyen, ahol gyermekeink mindenkor sikeresen teljesítik a feladatokat Vízi játék az óvodában Az új Központi Óvodában egyedülálló lehetőség, hogy helyben egy szép és modern medence áll rendelkezésre külön öltözővel és zuhanyzóval. A medence mérete és az óvodapedagógusok felkészültsége elsősorban a vízhez szoktatáshoz biztosítják a feltételeket. 33

34 Elsődleges célunk tehát a gyermekek vízhez szoktatása, a víz megszerettetése, a víz, mint új közeg megismertetése, olyan biztonságos mozgás kialakítása a vízben, mint a szárazföldön. A vízbiztonság alapelemeit a vízbiztonsági alapgyakorlatok jelentik, mint merülés, vízben való látás, légzés, elfekvés-leállás, siklás, vízbe történő ugrások. Az alapgyakorlatokból első feladat, hogy a gyermekek megismerkedjenek az új közeg szokatlan hatásaival, és otthonosan járjanak, fussanak, változtassanak helyet a vízben. A vízhez szoktatás során megtanítjuk a gyerekeknek a vízi légzéstechnikát. Fontos elvünk, hogy a víz megszerettetése játékosan, önként, örömmel történjen. A megfelelő fegyelem mellett legyen jelen jókedv, humor, nevetés a hatékony nevelés érdekében. Összegezve úgy gondoljuk, hogy napjainkban a változások ténye megkerülhetetlen ezért stratégiánkra továbbra is jellemző az alkalmazkodás annak érdekében, hogy Hogyan legyünk sikeresek? Felhasznált irodalom Adaptációs kézikönyv - Educatio Társadalmi és Szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest, 2008 A kompetenciaalapú óvodai programcsomag (Kovács Erika Gilicze Zoltán Hámori Mária Labáth Ferencné). Sulinova Kht., Budapest, 2006 A közoktatás modernizációjáért - Educatio Társadalmi és Szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest, 2008 A többször módosított Óvodai nevelés országos alapprogramja 363/2012. (XII. 17.) számú kormányrendelet 34

35 Dr. Bakonyi Anna: Óvodáskorú gyermekek nyomon követése. Országos Közoktatási Intézet, 2001 Nagy József: Kompetencia alapú kritériumorientált pedagógia. Mozaik Kiadó, Szeged, 2007 Például; Példák, ötletek a fejlesztésközpontú szemlélet iskolai megvalósítására. Sulinova Kht., Budapest, 2005 Útravaló pedagógusoknak az intézményi implementációs folyamatok gyakorlattá válásához Educatio Társadalmi és Szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest, 2008 Jászberény Város Óvodai Intézmény pedagógiai programja Jászberény, 2013 Jászberény Város Óvodai Intézmény egyéb dokumentumai (IMIP, Éves terv, csoportnapló, mérési értékelés lapjai) 35

36 Bagi Edit - Szabóné Susa Orsolya - Balaton Jánosné - Telekné Karakas Szilvia - Sáriné Papp Erzsébet - Prellerné Czakó Ágnes - Vasas Károlyné Pintér Istvánné Jó gyakorlatok, bevált módszerek a Szolnok Városi Óvodákban Az elme tűz, amelyet lángra kell lobbantani, és nem edény, amit meg kell tölteni. 1 (Plutarkhosz) A Land art művészet alkalmazása az óvodában Bevezető A Land art természetművészet egy újszerű tudásátadás a művészeti, a környezeti és a fenntarthatósági szemlélet formálása terén. A művészeti nevelés kiterjesztése a valóságos, természeti környezetbe. A Szolnok Város Óvodák Liget úti óvodájaként, a művészeti nevelés műveltségterületen kompetencia alapú programot megvalósító intézmény referencia területen 2011-ben előminősített referencia címet kaptunk. A pályázatot két jó gyakorlattal nyújtottuk be, amelyek az évtizedes művészeti nevelésen alapulnak. Az Életre kelt képek - fenntartható környezettudatos magatartás alakítása a dráma eszközeivel című jó gyakorlatunk kidolgozása, bevezetése 2007-re nyúlik vissza. Az szakmai megújulás vezérelte a nevelőtestületünket, amikor a drámajátékot, a vizuális tevékenységet Ki a szabadba jelszóval a természeti környezetbe vittük ki. A kérdés adja magát, miért e két területet alkalmaztuk? A drámajáték kiválóan alkalmas arra, hogy a gyermekeket ráhangoljuk, motiváljuk abban a környezetben, ami számukra eddig nem az ábrázoló, alkotó cselekvés színtere volt. A vizuális tevékenység pedig, éppen a hatékonysága révén a természetre irányuló figyelem erősítésének hatásos eszköze lehet. Így érvényesül a szólás: hármat egy csapásra! A környezeti szemléletformáláshoz a művészeti nevelést hívjuk eszközül, szem előtt tartva, hogy óvodában komplex nevelés folyik, amely hozzásegíti a gyermekeket a tapasztalati úton történő ismeretszerzéshez, játékon, művészeten, alkotásaikon keresztül. 1 (Plutarkhosz) 36

37 Land art - angol kifejezés, jelentése "tájművészet". Kortárs művészeti irányzat, amely témáját és eszközeit a tájból meríti. 2 A környezetszobrászat az alkotó kreativitásán, egyéni látásmódján múlik, hogy milyen egyedi, mögöttes tartalommal bíró gondolatot jelenít meg vizuálisan a természet elengedte dolgokból. A Jó gyakorlatunkban a gyermek nem csak csodálhatja a természet változatosságát, megújulását, hanem a saját művészi önkifejezésében használhatja is azt. A természet eszköztárát hívhatja segítségül. A környezet létező elemei, esztétikuma, anyagai és formái jelentik a kiindulópontot az alkotások létrehozásánál. Építőanyagok a természet anyagai: talaj, szikla, kő, víz, ágak, termések stb Az erdős területeken, a mezőkön található vakondtúrások, kisebb földkiemelkedések, dombocskák megannyi játékos alkotásra lehetőséget adó építkezős helyek. A letört ágak, vesszők első látásra jelentéktelennek tűnnek, de egységet formálva esztétikus látványt nyújthatnak a földön összerakva. Az angolok a serendipity kifejezést használják, amely magyarul az képesség értékes dolgok találására való képességet jelenti, ott, ahol kevéssé valószínű. A művészetek eszközeivel egy olyan gyermek által felfedezetlen, varázslatos világba kalauzoljuk óvodásainkat, ahol kincsek rejlenek. Ez egy olyan kincses tár, aminek a kincsei a gyermekek életét örömmel, értelemmel, szépséggel tölthetik meg. A természet kincseinek vonzását, hívását ők is megérzik, minden gyermekben benne rejlik a felfedezés, az AHA élmény utáni vágy. A tűnékeny varázslatok, a vizuális produktumok magukra hagyatva maradnak a természetben, átadva az időjárás átalakító erejének. Improvizálás, asszociálás, fantázia, kreativitás. Ez a művészeti módszer ezekre a folyamatokra épít, kérdez, kommunikál és nevel. A parázs akkor tud lángra lobbanni, ha megfelelő helyre esik! A természet kitermeli azokat a szikrákat a gyújtóshoz, amelyek a speciális képességű gyermekek kibontakozását, a különleges tehetségek megmutatkozását is segítik. A felfedezés, a rácsodálkozás, a humor élménye, az AH, az AHA és a HAHA élmények hatására nem csak élménybefogadó képességük fejlődik, hanem a realitástól elszakadni tudó művészi kreativitásuk, a divergens gondolkodásuk is. Képessé válnak látszólag egymástól független, össze nem tartozó elemek között kapcsolatot felfedezni, és így minőségileg valami újat teremteni

38 Meg tanulnak a gyermekek nyitott szemmel járni a természetben, ugyanakkor kialakul bennük a természet megóvó szemlélet. Megihleti és alkotásra sarkallja őket a természetben fellelhető kincsestár, meg tanulják élvezni a látványt, és a természet hangjait. A jó gyakorlatunk célja A környezettudatos magatartás, a környezetet szerető és a környezetért felelős életvitel formálása a művészetek eszközeivel / drámajáték illetve Land Art tájművészet/. A mágikus erő spontaneitásával a gyermekek érdeklődésének felkeltése a természet jelenségeinek tanulmányozására, a motiváltságuk, alkotó kedvük fenntartása és elkötelezettségük megalapozása. A gyermekek alakuló értéktudatának, együttműködési képességének, életviteli szokásainak, a személyes és a közösség felelősségtudat alapjainak formálása. A drámapedagógia eszközeivel, a gyermeki vizualitás mozgósításával, természeti élőképek készítése, amely újszerű megközelítésben neveli a gyermekeket a környezet szeretetére, óvására. A megvalósítás folyamata A Zöld művészet módszerét a civilizálatlan környezeti helyszínen alkalmazzuk, ahol a gyermekek sétálva tanulni elv alapján belső érdeklődésüktől vezérelve ismerkedhetnek a természeti környezettel. A hétköznapi rohanás lelassul, a ritmusváltás lehetőséget ad a felfedezésre, a rácsodálkozásra, a kipróbálásra, az újrapróbálás élményének átélésére. A gyermekek figyelme a zajos társadalmi környezetről, a felesleges információról amelyeket a rohanó világ közvetít feléjük elterelődik, önmaga és a természet közti egyensúlyra összpontosul. A kisgyermekek a természetben kapják meg azokat a mélyebb érzelmi töltésű élményeket, amelyek a környezettudatos szemléletük alakításának alappillérei lesznek. A figyelemfelkeltéssel, a dráma mágikus erejével, inger gazdag környezetben lehetőséget teremtünk a gyermek természetes megnyilvánulására, az alkotni vágyára épített tapasztalati ismereteiket mélyítésére. A kereső, rátaláló, vándorló túra során, egyszerű és összetettebb kérdésekre közösen keressük a választ. Közben, a terepen található anyagokból, a természet elengedte kincsekből alkotunk egy - vizuális élményt nyújtó - alkotást. Egy-egy terepgyakorlat alkalmával a gyermekek asszociációs és improvizációs képességgel tünékeny látványt 38

39 hoznak létre, amelyet a természet folyamatosan alakít. Ezáltal alakul a gyermek és a természet közötti párbeszéd. Óvodás korosztály lévén a drámajáték eszközeit használva újabb és újabb lendületet tudunk biztosítani az alkotó látás ébrentartásához. A látvány és párbeszéd kéz a kézben jár, hiszen a természet alkotta formákra, vagy a megszokottól eltérő formákra találás és a tervezés során az egyeztetés, a Mit látsz benne? Mi lehet?, Mire hasonlít? kérdések törnek felszínre. Így minden részt vevő számára lehetőség nyílik a megnyilatkozásra, a percepciós képességek fejlesztésére (érzékelés, észlelés), az absztrahálásra, a mondanivaló kifejező megfogalmazására. A környezet átalakító munkáját tudomásul véve, fotókkal rögzítjük az alkotásainkat. A képek készítése során a pontos megfigyelésre, a kreatív türelemre nevelünk. Egy-egy helyszínre időről-időre visszatérve összehasonlításokat végzünk, mi változott itt jártunk óta?. Az alkotó folyamatot lekövető albumokat készítünk, így a csoportszoba környezeti kuckójában lehetőség nyílik a közös élmények felidézésére. Az Ovigalériában rendszeresen fotókiállítást rendezünk, ahol lehetőség nyílik a vélemények és a tapasztalatok cseréjére. Ezzel nem csak a gyermekeink, hanem a szülők, és az óvodába látogatók figyelmét is szeretnénk felhívni a környezettudatos szemléletre, magatartásra. A drámajáték beépítése 1. Rávezető játékok Mielőtt elindulunk, - hangulati bemelegítés 2. Előkészítő szakasz Megérkezés a természetbe, - ráhangolódás 3. Felfedező szakasz Vándorlás a titkos úton, - közelítés a mintha szituáció felé 4. Lezáró szakasz Ücsörgő, - hangulati lezárás, kiléptetés a szerepből, levezetés Az alkalmazott drámajátékok várható eredménye A gyermek az esetlegesen előforduló szorongása alól feloldódik. A gyermekek belső érzése, egyéni és közös élménye feldolgozásra kerül. A kapcsolatteremtés változatos formáit elsajátítják /közlések, érintés módok testjelzések, kommunikáció/. Az egyén sikere közös élménnyé válik. Pozitív személyiségjegyek alapozódnak meg, alakulnak ki. A bővülő szókincskészlettel képesek kifejezni gondolataikat, érzelmeiket. 39

40 Jó gyakorlatunk újszerűsége Az Életre kelt képek gyakorlat kiváló alkalom a dráma és a vizualitás ötvözéséhez. A gyermek úgy hoz létre egy produktumot, hogy nem sérti a környezetet. Újszerű, mert a megszokott vizuális tevékenységeken túlmutat. Programunk módszerei építenek a belső motivációkra: a gyermekek kíváncsivá válnak a dolgok iránt, sokkal nyitottabbak, megértik a környező világ összefüggéseit. Nem ismereteket zúdítunk a gyermekre, hanem érzést adunk át, azt az érzést, hogy vágyjanak az ismeretekre, nézzenek utána, kérdezzenek, legyenek nyitottak, majd a megszerzett ismereteket tudják alkalmazni is. Őszinte örömöt, elfogadást közvetítünk, szemléletet alakítunk. Megmutatjuk a gyermeknek, hogy létezik fenntartható fejlődés. Mindannyian érezzük a belső hívást, hogy kövessük a természet akaratát. Fedezzük fel, és bontakoztassuk ki tehetségünket. A természet épsége, szépsége a tehetség kibontakoztatásának termékeny talaja. A produktumokat fényképen rögzítjük, így bármikor megnézheti, felelevenítheti, tovább fejlesztheti a gyermek. A beilleszkedési problémával küzdő gyermek társként be tud kapcsolódni az együttmunkálkodásba, a szunnyadó tehetségcsírák is megmutatkoznak, a gyermek felszabadul a környezeti közegben, bátrabb lesz a megnyilatkozása, és nagyfokú összedolgozás lesz jellemző rá. Gyakorlati példatárunkból: A TITOKZATOS ERDŐ Játék helye: NEFAG kiserdő Rt. Ideje: szeptember Korcsoport: nagy / 5-6 évesek/ Téma: A titokzatos erdő Cél: A gyermekek világlátásának alakítása, természeti tapasztalathoz juttatása, élményszerű, komplex, felfedező ökológiai szemléletformálás. Fókusz: A természetben mindenre szükség van! Feladat: - pozitív magatartási - cselekvési szokások erősítése - együttműködés, kooperáció gyakorlása - kreatív látásmód fejlesztése - ítéletalkotás fejlesztése 40

41 Időtartam: 45 perc Létszám: 8-15 fő Megajánlott szerepek: erdőjárók, természeti szobrok, hídépítők, tengerészek, a természet szobrászai, hősök Játékvezető szerepe: Erdő őre Eszközök: kosarak, fényképezőgép A foglalkozást megelőző játékok a hét folyamán 1. Képek nézegetése különleges fákról 2. Tapintós térkép készítése: Milyen lehet a titokzatos úton haladni? 3. Színek, formák, hangok megfigyelése az udvaron 4. Természeti tárgyakról közös meseszövés 5. Mesebeli erdő fáinak megrajzolása egyéni elképzelés alapján 6. Az erdő megelevenedő fái - mese A foglalkozás felépítése 1. Ráhangolódás Mielőtt elindulunk Elviszlek Benneteket egy titokzatos erdőbe...! Induljunk el a kalandos útra! Húzzátok fel, a hétmérföldes csizmátokat! a./ Erdőjárók dala: Gryllus: Kicsi út Feladat: hangulatkeltés közérzet javítás átmozgatás Dráma forma: mimetikus játék szabad mozgás zenére b./ Szerződéskötés / Fontos, hogy indulás előtt megbeszéljük a gyerekekkel azt, hogy hogyan kell viselkedni az erdőben. / - Az erdőjárók hét jó tulajdonságának összegyűjtése: Kívánjunk egymásnak az útra olyan jó kívánságokat, melyekre az erdőjárónak nagy szüksége lehet! /az első jókívánságot én indítom el a mellettem álló gyermek felé / - Légy csöndes vándor, mert az erdőnek mi vendégei vagyunk! - Segíts kérlek, hogy vigyázni tudjak a természetre! - Nem veszünk el olyat, amit a természet még nem engedett el! stb 41

42 Feladat: kapcsolatteremtés téma és csoport között Drámaforma: szerepbe segítés első lépése Üzenetátadó kör c./ Indulás a helyszín felé Utazás közben az erdőről, az állatokról énekelünk. Előcsalogatjuk a titokzatos erdő képzeletbeli szereplőit. - Hosszú az erdő - Kicsi őz - Kinn a parton teknősbéka - Madarak voltunk Feladat: közelítés a mintha szituáció felé 2. Előkészítő szakasz Szembesítés - Séta az erdőben Pedagógus belép a szerepbe: Én vagyok az erdő őre. az erdőben csönd van, csak a falevelek suhogását hallani és a madárdalt - az erdő őreként elmesélem a gyerekeknek, hogy hová érkeztek, mi az én dolgom az erdőben, és megkérdezem tőlük, van e kedvük megismerni ezt a titokzatos, mesebeli erdőt? Megcsodáljuk az erdő szépségét, megbeszéljük az első benyomásokat, élményeket - Megnyugtató, kellemes érzés kint lenni a természetben és nagyon sok izgalmas dolgot lehet itt csinálni! /madárdalt hallgatni, megfigyelni az állatokat, a természetet, nagyokat szippantani a tiszta, friss levegőből / Jó mélyeket lélegzünk az orrunkon át a friss levegőből. A mesélő természet megfigyelése: rejtélyes fák, rejtélyes illatok, formák, színek Hogy érzitek magatokat itt az erdőben? Minek a hangja lehetett? De sok színt fedezek fel ezen a fán! Érdekes illatok vannak itt. Drámaforma: hangutánzással egybekötött légző gyakorlatok Van közöttetek olyan, aki fél a szélvihartól? Hová szaladhatunk védelmet keresni, ha erős szél kerekedne? / kilépés a szerepből / Fussunk! - játék / jelre fához futás / Ismétlés: 4 szer 42

43 3. Felfedező szakasz Karakterépítés: Az erdő megelevenedő fái Elmondom a gyerekeknek, hogy most egy mesét fogunk eljátszani, fává fogom elvarázsolni őket. Hajladoznak a fák, fúj a szél változz ugyanolyan fává! Milyen fa vagy az erdőben? Kik látogatnak téged? Miről beszélgetnek a fák? Játszd el a testeddel! /kidőlt fa vagy, lehulló elsárgult falevél / stb A mesejáték végén megkérdezem a gyermekeket az érzéseikről: Milyen érzés volt fának lenni? Mit éreztetek, amikor jöttek a kirándulók, a motorosok? Hogyan viselkedtek? Külső jellemzők alapján az erdő szereplőinek kitalálása / a gyermekek már átélt mese élményeire, ismereteire építem a motivációs kezdeményezésem/ Mire hasonlít az a faág? Mi jut eszedbe erről a korhadt fáról? Nézd csak meg a fák kérgeit, ősz anyóka néz rád itt! Milyen a fa? olyan, mint az ifjú lányka, vagy vén, mint az erdő boszorkánya? Terebélyes, mint egy vitéz, vagy vigyorgó és merész? Mi bújik a bokorba benn a nyuszika vagy egy szörnyeteg? Melyik ismert erdei mesénkben szerepelhetne? Mi lehet ez a süppedős ingoványos terület? stb... Feladat: fantázia mozgósítása, az érzelmek kivetítése, a testbeszéd fejlesztése, Drámaforma: mozgásos játék szoborgyakorlatok kidőlt fa monológja spontán megnyilatkozások Felfedezés: Kalandozások a Rejtélyek útján! Merre induljunk? Hogyan tudnánk átkelni ezen a mocsáron? - Hídépítés, hajóépítés - Egyensúlyozás a hídon Bizonyára elfáradtatok az építésben, gyertek, üljünk be a hajóba, evezzünk át ezen az ingoványos mocsáron! Hullám jobbról, hullám balról / tengerészes játék / 43

44 Megérkezés az elvarázsolt erdő: Hová sodródtunk a viharban? /Óvónő szerepbe lépés:/ Mi történt a természettel? Tudtam, hogy nem hagyhatom magukra őket! Az erdei manók nagy rendetlenséget hagytak itt az erdőben! - / Kivágott fára mutatok és beszélgetést kezdeményezek a gyerekekkel arról, hogy az erdő szép és izgalmas hely, de van olyan ember, aki nem vigyáz rá. /- környezeti problémák felszínre hozása: - eldobott szemét = szennyezett talaj, víz - kivágott fák tisztább levegő - szennyezett levegő= növény és állatvilág pusztulása Segítsetek nekem, kérlek titeket! Gyűjtsünk össze minden kincset, amit a manók itt hagytak nekünk, /ágak, kövek / A ti segítségetekkel talán újra rendet tehetnénk itt és visszavarázsolhatnánk az erdőlakókat. Segítetek nekem? A feladatotok nem lesz könnyű, mert a mi mesebeli erdőlakóink a természet elengedte kincsekből készülhetnek! Ha megbeszélitek, kivel szeretnétek dolgozni, a varázserő segíti majd irányítani a kezeteket! Varázslás /rítus/: Varázsige mormolása : Erdő, erdő, héterdő Alkotómunka...vizuális alkotás a természet kincsestárából Az erdő benépesítése: különleges fák, ágak, mohás korhadt farönkök, gyökerek, lehullott levelek, kavicsok felhasználásával az elképzelt szereplők, mesehősök vizuális megjelenítése. / természeti élőképek létrehozása/ /sárkány, mocsári szörny, nyuszi, őzike, erdei manó, teknős stb. / Instrukciók: Emlékezzetek vissza a mesénkre! Keressetek olyan természeti kincset, amelyekből el tudjátok készíteni valamelyik szereplőjét! A fák, bokrok is érdekességeket rejtegethetnek, felhasználhatjátok alkotásaitokhoz! / a gyerekek már tudják alkotásunk fontos szabályát, csak a természet elengedte kincseket használhatják fel./ Milyennek képzelitek el a.? A barátoddal mit találtatok ki? Kivel szeretnél alkotni? Mi lenne ha,? Ennek a kőnek pont olyan a formája, mint a! - ötletelés, egyéni vagy csoportmunka szervezése, felderítés, gyűjtögetés, alkotási kedv felkeltése Drámaforma: kontextusépítés váratlan fordulat óvónői instrukciók helyszínépítés 44

45 Látom elkészültek az alkotások, meséljétek el, mit készítettetek!... Kivel dolgoztál együtt?, Te egyedül dolgoztál, mesélj az erdőlakódról! a gyerekek beszámolnak csoportos ill. egyéni alkotásaikról. Feladat: Pozitív- negatív szereplői tulajdonságok kiszűrése közösen Fotók készítése a produktumokról - Mocsári szörnyet készítettetek! Gyere ide x belőled gyúrjuk meg a hős erdőmegmentő katonát! A jelentkezők közül választok, de mindenki csak egy mozdulatot tehet hozzá! A manók is félnek a farönk-szörny haragjától mit tegyünk? Van elég bátorságotok megküzdeni vele? Bátorságfőzet körbeadása, csata Drámaforma: gyurma technika mímes játék 4. Lezáró szakasz Győzelem! Legyőztétek a szörnyet, mindenki hősiesen küzdött! Köszönöm nektek, hogy segítettetek! A titokzatos erdő újra a régi! Sok varázslatos erdőlakót rejteget! Köszönjetek el tőlük, és a kirándulásotok során szerzett emlékeiteket vigyétek magatokkal! Visszavezetlek benneteket a mocsáron túlra, vár már Benneteket az óvoda! Feladat: rövid összefoglalás, annak felelevenítése, hogy mit csináltunk a foglalkozás során a foglalkozás értékelése, dicséret, elismerés fotók készítése Drámaforma: visszautazás Kiléptetés a szerepből 45

46 Átkelés a mocsáron Vízi szörny megfigyelése Teknős Benő 46

47 Sárkánygyík Megharcolunk a szörnnyel Ez lesz a híd! 47

48 Összegzés: Milyen eredmények várhatóak a jó gyakorlat alkalmazásától? A teljesség igénye nélkül: Közösségi érzés erősítése: (A közös élmények által, a gyermekek megtapasztalhatják a világ sokszínűségét, amelyek olyan erkölcsi tulajdonságokat erősítenek meg, mint: együttérzés, figyelmesség, őszinteség, önfegyelem, kitartás, önzetlenség, igazságosság, egészséges önértékelés, alkalmazkodási képesség.) Tehetségfejlesztés: (Lehetőség nyílik azoknak a képességeknek a fejlesztésére, amiben alul teljesít a gyermek, ami után magasabb szintű működésre lesz képes. Pozitív személyiségjegyek alakulnak ki.) Öndifferenciálás jellemző: (A gyermek saját maga választja ki a produktum helyét, eszközét, a kivitelezési módját, a megvalósításban résztvevőket, az alkotó tevékenység időtartamát, az alkotás elnevezését.) Belső motiváció erősödése: (A gyermek vágyat érez a környezeti világ megismerésére, érdeklődik a természet iránt, motiválttá válik, saját értékeit beméri, hiszen olyan környezet veszi körül, amely hozzásegíti személyiségének fejlődését.) Képességfejlesztés: (A gyermekek egyéni rejtőzködő képességei, adottságai feltárulnak, fejlődnek. Intellektuális képességeik magasabb szintre jutnak, nyitottakká válnak az új ismeretekre, és tudják alkalmazni a megszerzett tudást.) Az AH élmény átélése: ( A művészeti tevékenységekben rácsodálkozási élménnyel gazdagodnak, erősödik az élmény befogadóképességük.) Kreativitás fejlődése: (A részt vevő gyermekek kreatív egyénné válnak: fantáziadús, realitástól elszakadni tudó, művészi kreativitás, probléma érzékenység, szókincs gazdagság, divergens gondolkodás jellemzi őket.) Környezettudatos magatartás kialakulása: (A természetet tiszteletben tartó, védő, óvó magatartás lesz jellemző óvodásainkra, megtanulják, hogy csak azt lehet behasználni, amit a természet már elengedett.) Nevelőtestületünk az alábbi gondolat megvalósítását a művészetek útján járja..új nemzedéknek kell felnőnie. Olyan új nemzedéknek, amely szakít a múlt természetromboló módszereivel és kíméli, óvja a Földünk még megmaradt természeti értékeit! És ennek a nemzedéknek a neveléséért az idősebb generációnak kell minden erejét, tapasztalatát latba vetnie. 3 3 eotvoslorand.hu/okoiskola (Balogh János) 48

49 A bábjáték gyakorlata a Kertvárosi óvodában Bemutatkozás Óvodánk a Szolnok Városi Óvodák tagintézményeként Szolnok város egyik legszebb zöldövezeti részén, a Kertvárosban helyezkedik el. Óvodánkban két, közel homogén összetételű csoportot működtetünk. A Füles Maci csoportba az (5)-6-7 éves korú gyermekek, a Fürkész Nyuszi csoportba éves gyermekek járnak. A gyermekekkel négy felsőfokú végzettséggel rendelkező óvodapedagógus foglalkozik. Munkánkat három szakvizsgával rendelkező dajka segíti. Az ONAP- ban meghatározott nevelési területek mellett kiemelten foglalkozunk a környezetvédelemmel és a bábjátékkal. Ezek együttesen képezik óvodánk sajátos pedagógiai arculatát. Meggyőződésünk, hogy a környezetvédelem és a bábjáték kiválóan alkalmasak a gyermek sokoldalú, komplex fejlesztésére. A bennük rejlő lehetőségeken, a hozzájuk kapcsolódó tevékenységeken keresztül olyan értékeket közvetítünk a gyermekek felé, melyek a jelen világban elengedhetetlenek és fontos alapjai az egészséges személyiségfejlődésnek. A bábjáték eredete A bábjáték őshazáját egyértelműen még a kutatók sem tudják meghatározni. Eredetét a legtöbben keletre teszik, de nyugaton is létezett már egészen régi időktől kezdve bábjáték. A világ legkülönbözőbb pontjain találtak régészek, kutatók bábozásra utaló eszközöket, mozgatható bábukat. Kialakulásának okát pontosan nem tudják megállapítani. Úgy tartják, hogy eredete az egészen egyszerű, primitív népekig vezethető vissza. Ennek alapján kialakulásának okát az ember játszási ösztönére és az ismeretlentől való félelemre vezetik vissza. Az egyszerű népek féltek mindentől, ami számukra megmagyarázhatatlan vagy ismeretlen volt. Emellett viszont erősen hittek isteneikben. A természeti katasztrófákat isteneik büntetéseként értelmezték. Bábuk formájában megformázták isteneiket, emberi tulajdonságokkal ruházták fel őket, majd a bábu segítségével eljátszották cselekedeteiket. Láthatóvá tették azt, amit sosem láthattak, mégis erősen hittek benne. Látható, hogy a bábjáték kezdetben nem feltétlenül gyermekeknek szólt. Magyarországon például jellemzőek voltak a vásári bábelőadások. Ezek témája gyakran a 49

50 betlehemezés, a busójárás volt, melyet a felnőttek szórakoztatására adtak elő. Jóval később alkották meg az első gyermekeknek szóló bábdarabokat. A bábjátékról Ezt követően felmerülhet a kérdés: Mi is tehát a bábjáték? Németh Antal így határozza meg a bábjátékot: A bábjáték az emberi szellemnek a színjátszással rokon ősrégi alkotása, színjáték, ahol az eleven embereket mozgatható bábok helyettesítik. A bábu nem embereket jelenít meg a színpadon, hanem annak szimbólumát. A báb feladata, hogy gondolatokat, érzelmeket jelképesen mutasson be. A valóságot nem kívánja reprodukálni. Nem utánoz, csak kifejez. A bábok tulajdonságai mindig egyértelműek, nem összetett egyéniségek; a bábfigura jó vagy rossz, emellett jóval szókimondóbb, mint az élő színjátszásban. A történetek cselekménye rövidebb, mint a színházi előadások. A cselekmény a lényegre összpontosít, mindenféle sallangot mellőz a történetből. A bábszínpadon varázslatos, mesés dolgok történnek. Életre kelnek a figurák, de még a díszletek is. Milyenek lehetnek a bábok? A különböző bábfajtákat leginkább a mozgatási technikájuk alapján különböztetik meg. Ennek alapján a következő bábtípusok ismertek: botbáb fakanálbáb síkbáb árnybáb gyűszűbáb kesztyűbáb marionett rögtönzött báb (terménybábok, zsák vagy zacskóbáb...) A bábfajták közül az egyik legismertebb bábtípus a kesztyűbáb. A kesztyűbáb, mint ahogy a neve is mutatja, kézre húzható bábtípus. A báb teste az emberi kéz, ezért ez a báb a legkülönbözőbb mozgásokra képes. A botbáb és a fakanálbáb felépítése és elkészítése nagyon hasonló egymáshoz. Botra vagy fakanálra erősítjük a báb fejét, karjai és lábai szabadon lógnak. A bot mozgatásakor, forgatásakor meglendülnek a báb végtagjai. Az árnyjátékot kifeszített vászon mögött játsszuk. Az árnybábot hátulról megvilágítjuk, így a báb árnyéka a vászonra vetődik. A síkbáb tulajdonképpen ebből ered. Festett, vagy rajzolt figurákat erősítünk pálcára. A báb mozgatását 50

51 a pálca segítségével tehetjük meg. A gyűszűbáb textilből készül. Kisméretű figura, melyet az ujjunkra húzva mozgatunk. A fent említett bábtípusok közül a legbonyolultabb mozgásokra a marionett képes. A fej, a törzs és a végtagok zsinórokon függnek. Ezt a bábtípust felülről mozgatjuk. A zsinórok segítségével bármilyen mozgásra képes ez a figura. Minden bábfigura embert ábrázol, még akkor is, ha nem ember formájú (állat, fantomlény, használati tárgy, absztrakt plasztika stb.), mert a mozgatása és a bábjátékos kikölcsönzött hangja következtében emberi élethelyzeteket jelez. (Szilágyi Dezső) Óvodánkban egyre gyakrabban előtérbe kerülnek a rögtönzött bábok. Bármilyen eszközből lehet bábfigura, ha azt emberi jellemvonásokkal ruházzuk föl. A gyermekek és óvodapedagógusok kreativitásától függ, hogy milyen bábokkal tudják bővíteni a csoport repertoárját. A napokban a Jáva építőjátékkal játszottak a gyerekek a Fürkész Nyuszi csoportban. Az óvónéni gyermekkori élményeire alapozva készített a gyerekeknek egy robotot, és játszani kezdett vele. A rögtönzött bábjáték nagy sikert aratott, és rövid időn belül már fél tucat robot lépegetett a szőnyegen. Nagyszerű alkalom volt a gyermekek személyiségjegyeinek megfigyelésére. Megjelenítettek akaratos, visszahúzódó, kreatív, mások akaratának behódoló, agresszív vagy éppen sértődékeny robotokat. Egy ilyen alkalom kiváló lehetőséget nyújt az óvodapedagógusnak a személyiségformálásra. A bábjáték hatása a gyermek fejlődésére A bábjáték a legősibb művészeti ág, ezért elsősorban esztétikai hatású. Hatására fejlődik a gyermekek esztétikai érzéke, emellett kedvezően befolyásolja irodalmi ízlésüket. A bábu látványos, színei és formái vizuális élményt keltenek a gyermekben, ezért a bábjáték a vizuális nevelés egyik fontos eszköze. A bábelőadás játékos és varázslatos a gyermek számára. A jó bábjáték észrevétlenül képes erősíteni a gyermek figyelemkoncentrációját, figyelmének tartósságát, megosztott figyelmét és emlékezetét. Egy- egy jól megválasztott történettel a pedagógus képes alakítani a gyermekcsoport szociális alkalmazkodó képességét. Amikor a báb megszólal és megmozdul, a gyermek csak rá figyel, körülötte megszűnik a világ. Ezt az összpontosított figyelmet kihasználva a pedagógus a bábun keresztül olyan értékeket közvetíthet a gyermek felé, mint a figyelmesség, 51

52 az empátia, egymás segítése, a tolerancia, barátság és szeretet. A bábjáték látványosságával, képszerűségével érthetővé varázsolja a gyermek számára az elvont fogalmakat. A Csiri-biri bábcsoport lelkes nézőserege Gyermeket bábozása közben a báb motiválja, beszédre és gondolkodásra készteti. Amikor bábozni kezd, átadja lényét a bábunak. Ő maga személytelenné válik a paraván mögött. Ez a helyzet meghozza a gyermek beszélőkedvét, ezáltal fejlődik beszédkéssége, kifejezőképessége, problémamegoldó képessége és nem utolsósorban erősödik önbizalma. A gyermeki bábozás elősegíti a gyermekek önismeretének, önértékelésének egészséges alakulását. A báb mozgatásakor, különösen kesztyűbábok használatakor folyamatosan fejlődik a gyermekek kézügyessége, szem-kéz koordinációja, tér-, formaészlelése. Az élmény ösztönzi a gyermeket saját bábok, díszletek készítésére. Amikor a gyermek által elkészített bábu életre kel, számára az egy örömteli pillanat. De nem csupán örömérzettel párosul az alkotás. A produktum elkészítése közben újabb technikákat ismerhet meg, melyek elősegítik a finommotorika alakulását. A bábozással megalapozhatjuk az iskoláskori sikereket. Elősegíti a magabiztos fellépés kialakulását, emellett a jó beszédkészség kiváló szolgálatot tesz a későbbi szóbeli megnyilatkozások alkalmával. 52

53 Láthatjuk, hogy a bábjáték, a bábozás rendkívül sokoldalúan képes elősegíteni a gyermek egészséges fejlődését. Az óvodás gyermek a mesék világában él. A mese közel áll a gyermekhez, mert abban minden megtörténhet, szereplői egyszerűek: jók vagy rosszak. Azonosulni próbál a szereplőkkel, a legkisebb fiúval vagy a szomorú királykisasszonnyal és a történet végén megoldást találhat problémáira. Amikor mindez életre kel a bábszínpadon, és megmozdulnak az élettelen figurák, a gyermek egy olyan varázslatos világba kerül át, ahol nem kell többé szorongania, ahol biztonságban és jól érezheti magát. A bábozás gyakorlata óvodánkban, Csiri-biri bábcsoport Természetesen ahhoz, hogy a gyermek fejlődni tudjon egy tevékenységen keresztül, először meg kell alapozni az iránta érzett szeretetét. Nem tud olyan tevékenységben fejlődni, amit nem szívesen végez. Ahhoz, hogy a gyermek szeresse a bábozást, kiemelten fontos a jó minta közvetítése. Ezt szem előtt tartva óvodánkban megalapítottuk a Csiri-biri bábcsoportot. Évente több alkalommal előadást rendezünk a gyermekeknek, melyekre minden alkalommal nagy szakmai felelősséggel készülünk. A Sündisznó tüskéi című előadás A bábozáshoz nem elég a bábokat szeretni. A jó bábelőadás megköveteli, hogy a bábbal játszani is tudjunk. A bábot az tudja igazán élővé varázsolni, aki kellően játékos és képes az azonosulásra. Mindez akkor igazán hatásos, ha megfelelő szakmai és módszertani tudással párosul. A szakmai színvonal emelése érdekében munkaközösség keretén belül igyekszünk 53

54 bővíteni a bábjátékkal kapcsolatos ismereteinket, szakirodalmi gyűjteményünket. A gyermekek érdeklődésének fenntartása céljából törekszünk a folyamatos megújulásra eszközök, díszletek és a bábdarabok tekintetében egyaránt. Az óvodánkban dolgozó asztalos végzettségű munkatársunknak köszönhetően az elmúlt év során egy felnőtt méretű bábparavánnal gazdagodott bábcsoportunk. Az ízléses paraván megkövetelte a felnőtt méretű bábok alkalmazását, amelyek esztétikusak és kifejezőek. Vidám kis kuckókban várnak újabb előadásra bábjaink A felnőttet és a gyermeket is a bábu mozgása ragadja magával. Ez nem csoda, hiszen a bábjáték fő eleme a mozgás. Bábjátékunk során arra törekszünk, hogy a történet nagy részét a mozdulatok nyelvén is közvetítsük a gyermek felé. A kesztyűsbáb bonyolult mozgásokra képes, hiszen ami mozgatja az az emberi kéz. A bábok karjai rövidek, lábukat pedig külön nem tudjuk mozgatni. Ezért a bábok mozdulatainak nagyon kifejezőnek kell lenniük. Az emberi mozgásokat a báb mozgásának eltúlzásával jelenítjük meg. Így például amikor egy báb keres valamit, vagy egyszerűen csak körbenéz, az egész testével elfordul a keresés irányába. A báb legkülönbözőbb mozdulatait munkadélutánokon gyakoroljuk addig, míg a mozdulatsor rutinná nem válik. Különböző módszerek alkalmazásával igyekszünk tökéletesíteni a bábmozgatási technikánkat. Megfigyeljük egymást, tükör előtt gyakorlunk. Egy- egy technikát mindig alaposan átbeszélünk, egymás észrevételét építő kritikaként beépítjük tudásunkba. A bábszínpadra olyan történeteket választunk, melyek alkalmazkodnak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. A kicsik figyelmét elsősorban az állatmesék, a nagyobbakét már a 54

55 környező élet, a hozzájuk közel álló élmények kötik le. Törekszünk olyan bábszínházi darabok kiválasztására, melyben ötvöződik a kisebbek és a nagyobbak igénye egyaránt. A báb mint csapattag A Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjához igazodva mindkét csoport egy- egy csoportbábbal rendelkezik. A bábok megválasztásakor figyelembe vettük az óvodánkban működő csoportok nevét. Emellett azt a tényezőt, hogy egy állatbábot a gyermek könnyebben elfogad és közelebb enged magához. Így választottunk a Füles Maci csoportnak maci, a Fürkész Nyuszi csoportnak nyuszi bábot. A csoportbábok teljes értékű tagjai a csoportoknak. Fontos szerepet töltenek be a csoport életében. A gyermekek elfogadják, szeretik, játékba hívják a bábot. Természetesen a bábokat először egy rövid bábozással igyekeztünk elfogadtatni a gyermekekkel. A maci és a nyuszi szomorúak voltak, mert valaki eldobta őket az utcán. Az óvó nénik találtak rájuk az óvodához vezető úton. Elmesélték milyen sok jó dolgot játszottak régen, és hogy ez mennyire hiányzik nekik. Beszéltetni kezdtük a báb segítségével a csoportot, aminek következtében egy nagyon jó beszélgetés alakult ki a gyermekek és a bábfigurák között. Végül a gyermekek maguk kérték, hogy fogadjuk be őket. Mivel nevük még nem volt, így a bábok szavazásra szólították fel a gyerekeket. A szavazás eredményeként született meg a két név: Dörmi és Bogyó. A csoportbáb a nap során többször megjelenik. Nagyon fontos segítsége lehet az óvodapedagógusnak a gyermekek beilleszkedésének megsegítésekor, a szokásrendszer alakítása kapcsán, a közösségi és az erkölcsi nevelésben. Azt azonban mindig szem előtt tartjuk, hogy a báb túlzott alkalmazása a gyermekből elidegenedést és érdektelenséget válthat ki. Ennek elkerülése érdekében mindig törekszünk a helyes egyensúly megtalálására. Csoportbáb alkalmazásakor tisztában vagyunk azzal, hogy a báb nem egy második óvónőt jelenít meg, hanem ő is egy gyermek. Olyan gyermek, aki olykor többet tud a többi gyereknél, szívesen mutat jó példát és hamarabb megfogadja a tanácsokat. Mindig gyermekként viselkedik és érez. Ezért amikor megszólal, mindenképp kerüljük a kioktató szövegeket, hiszen az a gyermekben ellenállást, feszültséget vált ki. A csoportbáb a mindennapokban Reggelente egy kedves kis kuckóban várjuk a folyamatosan érkező gyermekeket. Közben beszélgetünk, felidézzük élményeinket, megosztjuk egymással gondolatainkat, örömünket és olykor bánatunkat is. A csoportbáb is aktív részese a beszélgetésnek. Új gyermekek érkezésekor bevált módszerként alkalmazzuk a csoportbábot. A könnyes szemmel 55

56 érkező kispajtás elmondhatja bánatát a bábfigurának, aki a maga kedves módján meghallgatja, megsimogatja, vigasztalja a gyermeket. A csoportbáb beszélgetésre ösztönzi a gyermekeket. Célunk, hogy kialakuljon bennük a beszélgetés képessége. A báb mintaként szolgál. Végig hallgat mindenkit, kivárja sorát. Nem vág társai szavába. A gyermekek követik példáját, ennek kapcsán elsajátítják az értékes, tartalmilag igényes párbeszédhez szükséges alapokat. Napindítás a Fürkész Nyuszi csoportban Óvodáskor elején az óvodapedagógus alapvető feladata, hogy elősegítse a gyermekek új környezetbe történő beilleszkedését. A gyermek számára ilyenkor még minden és mindenki ismeretlen. Törekszünk a csoporthoz és a társakhoz való harmonikus viszony mielőbbi kialakítására. A beilleszkedést több tényező is befolyásolhatja. A gyermek félelmet érez amiatt, hogy szülei nem jönnek érte. Szorong, mert a környezet teljesen új számára és nem ismer senkit. Ezt a félelmet, szorongást és feszültséget képes oldani egy kedves bábfigura, aki hasonló problémákkal küszködik, mint a beilleszkedéssel küzdő gyermek. Mivel a paraván mögött megbúvó, bábozó óvodapedagógus csak erősítheti ebben az életkorban a feszültséget és a félelmet, így ilyenkor a bábparavánt mellőzzük és óvónői jelenléttel bábozunk. Gyakran rövid történeteken keresztül próbáljuk eloszlatni a gyermekben felmerülő kételyeket. A történetek szereplői állatok, akik éppen most kezdik az óvodát. A nyuszika 56

57 sírdogál, mert anyukája itt hagyta. A maci duzzog, mert nem szeret óvodába járni. A történetekben az állatfigurák mindig egyre inkább kedvelni kezdik az óvodát. A nyuszi mama délután elmegy a nyuszikáért az óvodába, a maci pedig egyre több barátot szerez. Egy- egy ilyen jelenet természetesen nem oldja meg egyből a gyermek problémáit, viszont ezeket a történeteket apróbb változtatásokkal többször is megismételjük. A szokásrendszer kialakítása nagyon fontos feladata az óvodapedagógusnak, hiszen a jól kialakított szokások adják alapját egy jól működő csoportnak. A szokások megalapozásakor mindig segítségül hívjuk csoportbábjainkat. Dörmi és Bogyó nem mindig cselekszik helyesen, a szabályokat olykor ők is megszegik, viszont hibáikból mindig tanulnak valami újat és fontosat. Mit tanulhat ezekből a gyermek? Azt, hogy mindenki tévedhet. Ami igazán lényeges, hogy hibáinkból tanuljunk és képesek legyünk a változtatásra. A közösségi élet szokásainak alakítása fontos nevelői feladatunk. Óvodáskor elején alapvető szokásokat igyekszünk kialakítani, mint például megköszönni valamit; hogy egymást hagyják nyugodtan játszani; óvják társaik játékait. A csoportbáb, az óvónő bábjátéka segíti a csoportokban felmerülő problémák megoldását. A bábozás nagyon jó lehetőséget nyújt a konfliktusok kezelésére. A rövid jeleneteken keresztül megoldási lehetőségeket közvetítünk a gyermekek felé. Mivel a bábjáték képszerű és egyúttal csoda a gyermek számára, így ezek a javaslatok beíródnak emlékezetükbe. Hasonló konfliktus előfordulásakor emlékezetükből előhívják a már megszerzett tapasztalataikat és a szerint cselekszenek majd. A Füles Maci csoportban gyakoriak voltak a veszekedések egy kisfiú akaratossága miatt. Mindent csak akart, de sosem kért semmit. Ez egy idő után a gyermekek között is feszültséget okozott, ezért inkább elkerülték, nem játszottak vele. Éppen dinoszauruszos témához készítettek a gyerekek síkbábokat. Amikor elkészültek a bábok, előadást rendezett az óvónő a gyerekek bevonásával. Dinó-óvodában játszódott ugyanaz a történet, ami nemrég még a csoportban zajlott. Másnap a kisfiú engedékenyebb lett és használni kezdte a varázsszavakat, kérni és megköszönni kezdett. Ennek eredményeként újból szívesen játszottak vele a gyerekek. A csoportszobát úgy rendeztük be, hogy a gyermekeknek mindig legyen egy bábozásra alkalmas színtér biztosítva. Egy nyugodt tér, ahol a bábokat, a paravánt bármikor elővehetik, a nézőteret berendezhetik. A délelőtt és a délután folyamán is lehetőségük van a bábjátékra. A nyári időszakban a nap jelentős részét a szabadban töltjük. Bár a nyár rengeteg lehetőséggel képes érdekessé tenni az udvaron töltött időt, a gyermekek mégis igénylik a bábfigurák közelségét. Ezért az udvar egy csendes kis zugában mindig alkalmat adunk a gyermekeknek bábkészítésre, bábozásra. 57

58 Az iskolába készülő, 6-7 éves gyermekek többsége már nem igényli a délutáni pihenést, alvást. Nekik különböző tevékenységeket kínálunk fel a pihenő idő kitöltésére. Ez több szempontból nagyon fontos. A gyermek így nincs rákényszerítve az alvásra, helyette újabb tapasztalatokkal, élményekkel gazdagodhat. Ezt az időt kihasználva gyakran készítünk különféle bábokat a gyermekekkel vagy készülünk fel egy- egy bábszínpadra adaptált mese előadására. Így megalapozhatjuk a felkészülés, a fellépés, az előadás érzését, élményét a gyermekben. Kapcsolata más óvodai tevékenységekkel Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Forrai Katalin és Törzsök Béla gyűjteményében több, bábozásra alkalmas dalt találunk. Egy- egy dal éneklésekor a báb jelenléte motiváló erővel hat a gyermekre, így azokat a gyermek könnyebben elsajátítja. A báb megjelenik dalok tanulásakor, a gyermek spontán játéka vagy mesejáték közben, ilyenkor rendszerint zenei kísérettel. Nálunk a báb mindig énekszerető résztvevője az éneklésnek. Jelenlétének célja a hangulatkeltés, ezáltal a dal megismertetése. Rendkívül alkalmas módszer a ritmus, az egyenletes lüktetés, a halk- hangos, magas- mély, gyors- lassú közötti különbségek érzékeltetésére. Gyakran alkalmazzuk ezt a módszert a gyakorlatban, különösen felelgetős daloknál. Vegyük példának a Hová mégy te, kis nyulacska kezdetű gyermekdalt. Új vagy ismétlő dalként mindig feltűnik egy csoport életében ez a dallam. Ismétléskor érdekesebbé, újszerűvé varázsolhatjuk a már ismert dalt bábfigura alkalmazásával. A Fürkész Nyuszi csoportban egy öreganyót és egy nyuszit alkalmaztunk. Az öreganyó lassabban, a nyuszi gyorsabban, lendületesebben énekelt. A nyuszi a dal ritmusára táncolt, az öreganyó mozgásával az egyenletes lüktetést érzékeltette. A gyermek zeneszerető, zene hallatára mozogni, ringatózni kezd. A báb szemléletessé teszi a gyermek számára a dal ritmusát, egyenletes lüktetését. Mivel a gyermek utánzás útján sajátítja el az új ismeretek legnagyobb részét, így a kedves bábfigura mozgását is utánozni fogja. Tapasztalatunk azt mutatja, hogy hamarabb utánzásba kezdenek a gyermekek a báb jelenlétekor. Hiszen a báb kicsi, mint ők. Vidám, mint ők. A báb nem mondja meg, hogy kell csinálni. Egyszerűen, természetesen, önfeledten táncol a dallamra. Ez a dinamikus mozgás motiválja a gyermeket az utánzásra, s mindeközben oldja a gyermekben megbúvó feszültséget. 58

59 Verselés, mesélés A bábozás, mint művészeti ág a legközelebb az irodalmi neveléshez áll. Meséléskor, verseléskor gyakran alkalmazzuk a bábot. A meséket kedvelik a gyerekek, mert abban olyan dolgok válnak valósággá, melyekről ő nem is álmodhat. A versek dallama, ritmusa, rímeiknek összecsengése magával ragadja a gyermeket. Amikor mindez bábjátékkal párosul, a gyermek katartikus állapotba kerül. Mindez motiválja a gyermeket, cselekvésre és beszédre készteti. Részesévé akar válni ennek a világnak. Új versek tanulásakor a tartalomhoz illő báb felkeltheti a gyermek figyelmét, érdeklődését. A báb mozgása és a rímek összecsengése lenyűgözi a gyermeket. Összpontosítja figyelmét, mert ő is a bábbal együtt szeretné mondogatni a mondókát, vagy a verset. Ismert meséket gyakran adaptálunk bábszínpadra, nagyon jól fejleszthető általa az emlékezet. Emellett azonban a rögtönzött, kitalált meséket is rendkívül fontosnak tartjuk. Erősíti a gyermekben a spontaneitást, fejleszti gondolkodását, kreativitását, mondatalkotását. Éppen ezért ösztönözzük a gyermekeket saját mese megalkotására, bábszínpadon történő kijátszására. A gyermekkornak két tündérvilága van: cselekvés síkján a játék, és szellemi síkon a mese. Kádár Annamária 59

60 Matematika Matematika területnél a bábjáték az ismeretek alkalmazására, gyakorlására alkalmas. Bábjátékot ebben az esetben csak akkor alkalmazunk, ha azt megelőzően a gyermek manipuláció útján megszerezte a szükséges tapasztalati ismereteit. Célunk, hogy a gyermeket feladatmegoldásra késztessük azáltal, hogy a bábjelenetben problémahelyzeteket teremtünk. A sündisznó, a nyúl, és a szarka találnak egy almát. Mindannyian éhesek, mindenki magáénak akarja tudni az almát és veszekedni kezdenek. Arra repül a bagoly, elmondják problémájukat. Mire a bagoly a gyermekek felé fordulva kérdezi: Hogyan ehetne belőle mindenki? Hogyan oszthatnánk el igazságosan? Külső világ tevékeny megismerése Az óvodapedagógus irányításával a gyerekek tapasztalatokat, ismereteket gyűjtenek természeti és társadalmi környezetükből, s közben észrevétlenül megszeretik környezetüket. A körülöttük lévő világból a hang és a mozgás fogja meg leginkább a gyermeket. A bábjáték pontosan ezeken az eszközökön keresztül kommunikál a gyermekkel, ennek alapján megsegítheti a különböző jelenségek lényegének kiemelését. Kis történetek segítségével adunk a gyermeknek példát, mintát. A környezetvédelemmel óvodánkban kiemelten foglalkozunk, hiszen egyik specifikumunk. Ebből kifolyólag törekszünk arra, hogy minél több időt töltsünk a szabadban, a természet közelében. Séták és kirándulások alkalmával csoportbábjaink mindig velünk tartanak. Mint a gyermek, rácsodálkozik a természeti és társadalmi jelenségekre. Kíváncsiskodik, kérdez és megvizsgál dolgokat. Átöleli a fát, hogy megmérje a törzsét; elborzad a játszótéri szemét láttán; rácsodálkozik az autókból kitörő kipufogó-gázra. A csoportbáb minden egyes mozdulata, cselekedete, szava a gyermeket aktivitásra, gondolkodásra, ugyanilyen kíváncsiskodásra készteti. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka A vizuális tevékenységek esztétikailag hatnak a gyermekre. A bábjáték örömöt szerez a gyermek számára. Megfelelő élmény biztosítása után folyamatosan kialakulnak saját igényei. Saját készítésű bábokkal szeretné saját történeteit eljátszani. Ez a motivált állapot remek lehetőséget biztosít új ábrázolási technikák megismertetésére, illetve a már ismert technikák gyakorlására. Ilyenkor felkészültségünk, rugalmasságunk megsegíti a gyermeki kreativitás szárnyalását. Az óvónői bábjáték, a rendszeresen megrendezett igényes bábelőadások nagyon erősen hatnak a gyermekeinkre. Ebben a motivált állapotban gyakran készítünk a gyerekekkel 60

61 bábokat és díszleteket egy- egy történethez, vagy csak spontán módon a gyermek elképzelésére alapozva. A tapasztalat azt mutatja, hogy ilyenkor a gyerekek sokkal jobban élvezik a munkát az ábrázoló sarokban. Amikor egy- egy báb elkészül csillogó szemekkel, izgatottan várják, hogy megszólaltathassák az általuk elkészített figurát. És mi az, ami minket, óvodapedagógusokat motivál? A látvány, amikor a gyermek a jó minta hatására ugyanolyan lelkesedéssel törekszik az igényes, esztétikus báb megalkotására, majd a színvonalas előadásra. Befejezés Amikor meghatároztuk óvodánk sajátos pedagógiai arculatát, még nem tudtuk mennyire összhangba kerül majd munkánk során a környezetvédelem a bábozással. Némi keresgélés után egy érdekes véletlenen akadt meg a szemünk: - március A Bábozás világnapja - március A víz világnapja A két terület nem csupán óvodai nevelésünk kapcsán találkozott egymással, de a megemlékezések között is egymás mellé kerültek. Ezt a véletlent kihasználva ezeken a napokon a környezetvédelmet úgymond szándékosan találkoztatjuk a bábjátékkal. Mindkét dátum fontos nap óvodánkban. A Víz világnapja alkalmából kirándulásokat szervezünk Szolnok város vizeihez, és takarékoskodásra szólítjuk fel gyermekeinket. A Bábozás világnapján érdekes bábelőadással készülünk a gyermekeknek. Hogyan találkozik a kettő egymással? Olyan általunk megírt történetet játszunk el a bábszínpadon, melyek témája kapcsolódik a környezetvédelemhez, ezen belül a világ vizeinek megóvásához. Bár a bábozást óvodai nevelésünk egyik lényeges eszközének tartjuk, sosem hagyjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy a bábjáték a művészetnek egy fontos területe. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy elsősorban művészi jellegű, ezáltal esztétikai hatással bír a gyermekekre. Hiszünk és bízunk a báb erejében. Hisszük, hogy jótékonyan hat a gyermek fejlődésére. Szakmai felelősségünk tudatában alkalmazzuk, mint módszert. Éppen ezért nem engedhetjük meg magunknak, hogy a bábozás nevelői hatása elnyomja a bábjáték esztétikai értékét. Arra taníts, hogy önálló lehessek, hogy büszke lehessek magamra! Hogy elgondolkozzam rajta, hogy képessé váljak rá, hogy eldönthessem, hogy véghezvigyem. Én magam! Mert ez az út vezet el a gyermeki lét végső céljához, a boldog felnőttséghez. Maria Montessori 61

62 A Fülemüle Erdei Óvoda Tábor 20 éve Bevezető Erdei óvoda történetünk 1991-re tekint vissza, amikor a 11. számú óvodai intézmény vezetői megbízatását Csontos Sándorné szaktanácsadó nyerte el szakmai programjával. Az intézmény nevelőtestületével nagy érdeklődéssel tekintettünk az erdei óvoda megalakítása gondolatai irányába, hiszen ilyen program még nem létezett Szolnok megyében és az ország területén is csak 1-1 működött. A környezeti nevelés 1986-tól folyamatos változáson ment keresztül. Óriási eredménynek számított, hogy foglalkozást szervezhettünk az udvarunkon. Egyszerű megfigyeléseket végezhettünk és a környezetvédelem is megjelent az óvodák életében, de egy távolabbi helyszínen napokat eltölteni lehetőség igazi szakmai kihívást jelentett. Nevelési értekezletünk meghívott vendége volt Labanc Györgyi, a Kékcinke Oktató Központ vezetője. 4 Megjelenítette előttünk az Erdei óvoda programjuk csodálatos világát, melyben a gyermekekkel együtt játszva lehet felfedezni a természetet. Ő is megéreztette velünk, hogy mire lehetünk képesek, milyen világ tárulhat ki előttünk! Még ennyi év távlatából is újra érzem azt a jól eső izgalmat, amely végig vitt minket az innovációs utunkon. Szakmai programunk indítását az as nevelési évben már intézményvezető helyettesként kezdtem meg. Olyan vezető mellett dolgozhattam, aki képesnek tartott minket a megvalósításra, szakmai hitelességgel segítette munkánkat. A megfogalmazott célunk: az erdei óvoda program létrehozása és indítása, napközi ( ) táborozás jelleggel. A mi nevelőtestületünk nem tudott azonosulni azzal a gondolattal, hogy óvodás korú gyermekeket éjszakára elszakítsunk a szüleiktől. Számukra érzelmi biztonságot jelent este haza térni a megszokott környezetbe és a szülőktől elszakadást sem lehet elvárni tőlük. Lokálpatrióta szemléletünk pedig nem engedte, hogy más területre menjünk, amikor Szolnok kivételes természeti értékei fontosak számunkra. A tervezés megkezdésekor hamar szembesültünk azzal a ténnyel, hogy konkrét adatokra és információkra van szükségünk. Meg kell tudjuk,van- e igény a programunkra, hol tartunk most, hová szeretnénk eljutni és milyen lehetőségeink vannak. Így kezdtük el megtervezni méréseinket és elemzéseinket. 4 Kékcinke Oktató Központ, Fővárosi Gyakorló Óvoda 62

63 Helyzetkép: szülői háttér gyermekek jellemzői nevelőtestület készültsége Jelen átlagos szociokulturális háttér, lakótelepi kis lakások, mozgás szegény környezet Nagy mozgásigény,a gyerek 65%- nál a vizsgálati eredmények a tartási és testi problémákat lelkes és innovatív, természetismereti tudás hiányos, a táborozáshoz szükséges ismeretek hiányosak eszközrendszer semmilyen felszereléssel nem rendelkezünk, amely a tábori élet szervezéséhez szükséges helyi adottságok a táborozáshoz a Tisza liget és a NEFAG parkerdő lehetőségek meghatározása támogató szülői közösség, eltérő anyagi erőforrás egész napos szabadlevegőn tartózkodás és motiváció kialakítása önképzés és képzési lehetőségek keresése, szakemberek meghívása a tapasztalati tanuláshoz, helyismeret megszerzése pályázati lehetőségek és támogatók megkeresése A Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása, táborhely biztosítása jövőkép minden gyermek számára egyenlő hozzáférés biztosítása minden óvodásunk részt vehessen az erdei tábor programjában minden óvónő rendelkezik a táborozáshoz szükséges szakmai ismerettel jól képzett nevelőtestület és felkészített daduskák minden gyermek számára tudjunk felszerelést biztosítani, egyenlő esélyeket teremtsünk több csoportunk számára lehetőségek keresése A helyzetelemzés segítségével meghatároztuk feladatainkat: A szülők tájékoztatása és bevonása a program megvalósításába A gyermekek érdeklődésének felkeltése, hogy milyen erdei ovi programon vehetnek részt A nevelőtestülettel a helyszín kiválasztása, növény és állatvilágának megismerése Pályázati úton a feltételrendszer megteremtése Erdei óvoda program tervezése és bemutatása Az erdei óvoda program elkészítése során már konkrét területeket emeltünk ki, amelyek fejlesztése a program alap pillére lett az elkövetkezendő időszakban: 63

64 környezeti nevelés terültének fejlesztése annak érdekében, hogy az egész éves nevelőmunka kiteljesedését jelentse az erdei oviban való részvétel a gyermekek számára az egészséges életmód szokásrendszerének fejlesztése, a gyermeki jártasság szintjének kialakítása, a megváltozott feltételrendszerre felkészülés a táborban való részvétel, a kiválasztás szempontjainak összeállítása és elfogadtatása A környezeti nevelés területét munkaközösségi foglalkozások keretében kezdtük el feldolgozni. Az elméleti felkészülés mellett kiemelt szerepet kapott a helyszíni tapasztalatszerzés. Rácsodálkoztunk a természet szépségeire, kincseire. Megtanultunk eligazodni, tájékozódni, biztos helyismeretet szerezni a Tiszaligetben. Növényhatározót készítettünk a gyűjtött kincsekből és egyre több kollegát érintettünk meg élményeinkkel. Akkor még nem tudtuk, hogy csapatépítő tréningen vagyunk és szervezetet fejlesztünk. Nagyon sok dolgot még ösztönösen valósítottunk meg, majd egyre tudatosabbá vált tevékenykedésünk. Kialakult kis csapatunk, akikkel felvállaltuk a táborszervezését és megvalósítását. Meghatároztuk, hogy 26 gyermekkel és 4 óvónővel tudunk biztonsággal elindulni. Lehetőséget teremtünk a gyermekek számára, hogy mikrocsoportos foglalkozásainkon óvó nénit és csapat társakat választhassanak. Óvodánk több csoportjából jelentkezhettek a 4,5,6 éves korú gyermekek. Szülői értekezleten tájékoztattuk az érdeklődő szülőket a várható eseményekről, a gyermekek részvételének szempontjairól, melyek alapján hamar megtelt táborozni vágyókkal a csoportunk. Szempontjaink a szülők és a kollegák számára (a gyermekekre vonatkozóan): szívesen tartózkodik a szabadban bekapcsolódik a környezeti játékokba és tevékenységekbe szeret vizsgálódni, elmélyülten keresgélni nem fél és idegenkedik a növényektől és az állatoktól az óvoda dolgozóit elfogadja és kontaktust teremt velük Pályázati és támogatói segítséggel minden gyermek részére biztosítani tudtuk a felszerelést: erdei ovis logóval ellátott hátizsákot, kulacsot, sapkát polifoamot, kispárnát és hálózsákot a vizsgálódáshoz nagyítókat, távcsöveket és gyűjtőzsákot. A szülők az egyéni felszerelést esőkabáttal és gumicsizmával egészítették ki és tartalék ruházattal a biztonság kedvéért. A gyermekek egyéni tisztasági felszereléseiket használták, megtanulták önállóan hozni és vinni magukkal. 64

65 A Tiszaligetben a Gyermek és Ifjúsági Alapítvány táborában kaptunk külön foglalkoztató helyiséget, ahol elhelyezhettük felszereléseinket. A gyerekek rajzolhattak füzetükbe és rossz idő esetén megmelegedhettünk. A gyermekek számára meglepetést tartogattunk a táborozás első napjára, egyedi logókat festettünk az új pólókra, amivel megajándékoztuk őket. Saját emlékeinkből merítettük a táborozáshoz kapcsolódó zenei élmények iránti szeretetet és erdei ovi induló dalt és dalos,verses gyűjteményt vittünk magunkkal minden napra. Az összetartozás érzését erősítettük és biztonságérzetet alakítottunk ki a jól megtervezett szakmai programmal, gyermekszeretettel és a természet iránti elkötelezettséggel. Leírhatatlan izgalmakkal telített szülői, gyermeki és óvónői csapat kelt útra június 3-án. Vezetői kísérettel és kamerával felszerelt szülő jelenlétével vette kezdetét a program indítása. Nem volt időnk kideríteni, hogy ki izgul jobban, mert hamar elterelődött a figyelmünk és éltük felfedezésre váró mindennapjainkat. Fújhatott a szél, eshetett az eső, akkor és ott, abban is megtaláltuk a szépséget és rácsodálkoztunk az előttünk kitáruló világra. Saját készítésű étrendünket a táborban készítették el és kedves fogadtatás mellett fogyaszthattuk el az étteremben. A testi és szellemi táplálékunk mellett a komfortérzetet növelte a szabadban, az általunk kiválasztott mi fánk alatti mesélés és alvás. A szabad játék perceit sok mozgással és versenyjátékkal, testedzéssel egészítettünk ki. Minden óvónőnek volt saját szervezésű programja, a szerepek tartalommal teltek meg. Mindig tudtuk a mikrocsoportos tevékenykedtetés során is, hogy ki vezeti, ki felügyel a szervezésre és a 65

66 gyerekek élvezettel választottak óvó néniket maguknak. A rét világának felfedezéséhez madártani ismereteink pótlására egy madarász szakembert hívtunk vendégségbe, aki többnyire minket felnőtteket tanított. Hamar rájöttünk, hogy hiányosságainkat pótolni tudjuk módszertani tudásunkkal és a gyermekek számára a rácsodálkozás és a cselekvéses tapasztalatszerzés sokkal többet ér a könyvből nézegetés helyett. Mi elbújtunk a madárlesen és próbálkoztunk a távcsövekkel felfedezni a madarakat akkor is, ha nem tudtuk mindnek a nevét. Az június 7-i pásztortűzzel egybekötött táborzárásunkon megosztottuk élményeinket a szülőkkel és kollégáinkkal. Minden gyermek kapott lehetőséget élményeiknek, rajzos emlékeinek megörökítésére és bemutatására. Szüleiket elkísérhették kedvenc, vagy titkos helyükre. A táborban található kincsekből ajándékot készítettünk részükre az első táborozás emlékére és bíztunk benne, hogy sikerült maradandó élményeket szerezniük, úgy, mint nekünk felnőtteknek. Az első erdei oviban kollegáim voltak: Koromné Kerekes Eszter, Tóthné Szurmay Zsuzsanna és Baliné Tátrai Terézia óvónők. Elkészítettük az első módszertani filmünket, melyet a Megyei pedagógia Intézet környezeti továbbképzésein és a megyében számos nevelőtestületi értekezleten előadások kiegészítéseként mutattunk be Csontos Sándorné szaktanácsadó, intézmény vezetőmmel. Az első táborozási élményeink pezsdítően hatottak nevelőtestületünk tagjaira és igazi kihívást jelentett számukra bekerülni a csapatba. A környezeti foglalkozások rendszerébe beépültek a vizsgálódás, a felfedezés és az élmények útján történő tapasztalatszerzési lehetőségek módszerei. Innovációs fejlesztéseink eredményeként 1996-ban jelet meg első módszertani füzetünk a Soros Alapítvány támogatásával: Környezetünk felfedezése I. címmel. 5 Megjelent az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja (ONAP), majd 1998-ban kidolgozták a Környezeti Nevelés Stratégiáját. Egyre jobban előtérbe került a környezeti nevelés szerepe és a környezetvédelem mellett megjelent a fenntarthatóság pedagógiájának fogalma, ami csak sokkal később épült be a gyakorlati életbe. A környezeti nevelés igazi terepe a szabad természet 6! Ez a gondolat a mi hitvallásunkat közvetítette. Egyre többen kapcsolódtak be az erdei óvoda programba óvodánkból is és még mindig megőriztük a négy óvónővel történő mikrocsoportos foglalkoztatás formáját. Folyamatos pályázati támogatással bővítettük eszközkészletünket és pótoltuk az amortizálódás miatti készleteinket. Már az óvó néniknek is jutott esőkabát és hátizsák, a mintakövetés nagyon nagy szerepet tölt be a folyamatban. Amilyen értékközvetítés történik a felnőtt részéről, olyan modellkövetés várható 5 Csontos Sándorné, Telekné Karakas Szilvia,1996.Környezetünk felfedezése 6 Victor András: Réce Füzetek 5. Óvodások környezeti nevelése 66

67 el a gyermekektől. A családok életébe is folyamatos változásokat vittek be gyermekeink, olyan technikákat sajátítottak el a szülők, amelyeket ők még nem tanultak. Kirándulni és felfedezni indultak el a városunk nyújtotta szebbnél- szebb természeti környezetbe. Megjelent az aktív szülői réteg, akik bekapcsolódtak az óvodai eseményekbe és igényelték a közös tevékenységeket. Egyre többen választották óvodánkat, szívesen hozták hozzánk gyermekeinket és kapcsolódtak be a játszóházi tevékenységekbe. A Helyi Nevelési Program készítésekor biztosak voltunk benne, hogy a nevelőtestülettel a közösen kialakított értékek mentén saját, környezetbarát programot készítünk. Az 1999-es év fordulópontot jelentett óvodánk életébe. Az intézményi összevonások eredményezték, hogy egy óvoda lett a két külön programmal működő óvodánkból. A név választás is gondot jelentett, hiszen senki nem szeretett volna a kivívott értékeiről lemondani. A testület kompromisszum készsége eredményezte az új utak keresését és a fennmaradásunkat. Bebizonyosodott, hogy innovációs hajlandóságunk még mindig töretlenül működik és a közös értékpontok mentés találtuk meg új nevünket, mely az összetartozást és az elfogadást közvetíti. Hétszínvirág óvoda elnevezéssel és a III-as számú Óvodai Igazgatóság tagóvodájaként kezdtük meg bővíteni az erdei óvoda programunkat. A Nevelőtestület tagjai már felkészülten várták a lehetőséget, a szakmai kihívást, hogy bekapcsolódjanak a programba. Helyi Nevelési Programrészünket kiegészítettük azzal a megfogalmazással és gyakorlattal, hogy a minden nagycsoportos óvodásunk erdei óvoda programban vehet részt. Az erdei óvoda táborvezető tagjai segítették az első csoportok indulását, a csoportos óvónők mellett. Teljes alkalmazotti kör részvételével szerveztünk képzéseket, terepgyakorlatokat, melyeket már tudatos szervezetfejlesztési elemként terveztünk és valósítottunk meg. A daduskák is megtanulták a természetben való tájékozódást. A környezetvédelmi szabályokat, melyeket közös érték elemként állítottunk fel és építettünk be a programunkba egyre ügyesebben közvetítették a gyermekek és a szülők felé. Csoportos daduska néninek lenni és az erdei oviba eljutni elismerésnek számított. Nagy segítséget jelentettek az óvó nénik mellett a gondozási feladatok felvállalásában. Minden gyermek ruházatát, felszerelését nyomon követték. Segítették a hátizsákokban való eligazodást és az eszközhasználatot. Étkeztetések alkalmával elkészítették a tízórait és az uzsonnákat. Az óvónők a szakmai program megvalósítását gyakorolhatták a táborvezetővel mikrocsoportos formában és önállóan. Nagy előrelépést jelentett számunkra, hogy már nem jelentkezés és kiválasztás alapján kellett megküzdenünk a létszámmal. Egy jól szabályozott folyamat által és az óvónők felkészültségének köszönhetően elkerültük a lelki sérüléssel járó ütközéseket, mert a 67

68 program elismertségével egy időben, a létszám emelkedés is természetes velejáróként jelent meg. A 26 fős gyermeklétszám már nem volt elég, a jelentkezők száma többszörös volt és egyre több magatartási problémával küzdő gyermeket szerettek volna kiemelni a csoportokból. A befogadás számunkra azt is jelentette, hogy az az óvó néni, akinek a csoportjába jár egy kevésbé érdeklődő gyermek, sokkal hamarabb tudja motiválni, vagy bevonni őt a tevékenységekbe. Nem kis feladat volt saját szokásainkat, határainkat leküzdeni, hogy már nemcsak a kiválasztott, érdeklődő gyermekekkel tevékenykedünk. Az átállás folyamatában előfordultak más zökkenők is, amivel meg kellett küzdenünk a mindennapokban. Újra kellett kezdeni egy nagyobb szülői közösség bevonását és aktivizálását. Motiválttá és érdekeltté kellett tenni őket, hogy megismerjék, elfogadják és aktív részesei legyenek az erdei ovi programnak. Meg kellett tapasztalniuk például, hogy az esőkabát szükséges kellék és a gyermekük veszi hasznát és az esőben történő felfedezés milyen tapasztalatokat rejt egy gyermek számára. Az óvó nénik az egészséges életmód szokásrendszerének tervezésénél és értékelésénél ismerték a kitűzött célt és gyermekenként nyomon követhették a várható feladataikat. A sikerélmény igazán akkor jutott közel a kollegákhoz, amikor partner intézményeinktől visszajelzést kaptunk óvodásaink iskolai alkalmasságáról,készségeik, képességeik szintjéről: Önállóságukkal, feladatértésükkel és eszközhasználatukkal már az első napokban megmutatják, hogy honnan érkeztek. Nagyon érdeklődőek és szeretik a folyamatos tevékenykedést. 7 A Helyi Nevelési Programok módosítása újabb mérföldkő lett életünkben. Két különböző helyi nevelési programmal működött óvodánk, de mindenki a környezetbarát programmal szeretett volna dolgozni. Nagyon határozottan közvetítették kérésüket felém és az Igazgató Asszonyunk felé: szeretnének élni azzal a lehetőséggel, hogy kilépnek az adaptált óvodai programból és szeretnék, ha együtt fejlesztenénk tovább az erdei óvoda programot, melyben aktív résztvevőként vennének részt. Kérésüket tiszteletben tartva tettük meg a szükséges módosításokat és az önálló Környezetbarát Óvodai Programmal dolgoztunk tovább. Minőségügyi folyamat segítségével a 7s Modellel 8 történt meg helyzet elemzés és szervezet fejlesztése. Újra tudatos tervezéssel indultunk el az innováció útján. Megkezdődtek a szakirányú képzések egyre több új tudással rendelkeztünk több területen, de a külső világ tevékeny felfedezése kihívásokat tartogatott a 7 Partner intézményekkel készített interjú Comenius II-es modell 68

69 számunkra. A Zöld Óvoda Cím elnyerésére kidolgozott szempont rendszert kitöltve 2005-ben értékeltük, amely 3 évente kerül megújításra, önértékelésre késztetve az intézményeket, hogy törekedjenek a fenntartható fejlődésre és a környezet tudatosságra. Az önértékelések mentén és az előző fejlesztési szakasz eredményeinek felhasználásával kezdtük meg az erdei óvoda programunk újabb bővítését és fejlesztését. Munkaközösségi foglalkozásokon belül és terepgyakorlatokon történt meg a belső tudás átadása. Újabb kollegák lettek táborvezető mentorok,akik segítségével újabb csoportok bevonására került sor. A zökkenőmentes átállás és a helyzetelemzések segítségével pozitív irányba indítottuk el a továbbfejlesztést. Kidolgozott mérőeszköz segítségével kezdtük el a sikerkritériumok meghatározása mellett a program beválás vizsgálatát. A folyamatban három éves fejlődést tudtunk nyomon követni: a gyermek egyéni fejlődése vonatkozóan és a csoport viszonylatában. 9 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS MÉRÉSE Az egészséges életvitel szokásait: 1. elfogadja 2. természetesen alkalmazza a nap bármely szakában 3. ismeri az egészségmegőrzést segítő lehetőségeket A fenntartható fejlődést segítő technikákat: 1. felismeri 2. felismeri és alkalmazza 3. gyakorlás közben képes a helytelen eljárások javítására A környezetvédelmi szabályokat: 1. megnevezi és ismeri 2. képes alkalmazni az adott helyzetben 3. folyamatosan alkalmazza az év során környezeti programokon és a mindennapi helyzetekben kis középső nagy kis középső nagy kis középső nagy A mérési eredmények segítségével összesített képet kaptunk arról, hogy alkalmazott módszereink mennyire eredményesek. A szülői elégedettség vizsgálata kiemelkedő eredményeket tükrözött, szöveges értékelések érkeztek az óvónőink szakmai hitelességére és élményorientált programunkra. A második Zöld Óvoda pályázat elkészítésekor már egy önálló programként működött az erdei ovi programunk. Kidolgozott projekttervvel, munkaköri feladatokkal, PR és tájékoztató anyagokkal. 9 A környezettudatos magatartás mérés részlete 69

70 Újabb mérföldkőhöz érkeztünk, amikor az évente egyszer induló erdei ovit őszi programmal bővítettük ki, amely folyamatosan került bevezetésre 2007 szeptembertől kezdődően. A folyamatosság elvét megtartva először csak három, majd négy, végül egy teljes hétre egészült ki a táborozás ideje. Az őszi program indítása azt jelentette, hogy már volt olyan csoportunk, ahol még csak középsős korúak voltak a gyerekek, de a szocializáció fejlődése új utakat nyitott meg előttünk. A szocializáció intenzív szakaszában erősítettük az összetartozás érzését és a mi tudatot. Az őszi kincskereső túrák és élmények lendületet biztosítottak a kollegák számára. Egy teljesen új évszak rejtelmeit fedezhettük fel történetünkben. Más időjárásról és hőmérsékletről szerezhettünk tapasztalatokat. Újabb viszonylatokat érzékelhettünk és észlelhettünk. Az időjárási megfigyeléseink vidám kisállat gondozással bővültek a vadasparki terület megnyitásával. A régi népi megfigyelések teljesen új területekkel egészültek ki. Sok humort és újabb élményeket teremtve számunkra. Megmaradt a felkészülés, és a megszokott rutin nem lépett be a folyamatunkba. A kihívásoknak megfelelés frissen tartotta csapatunkat és újabb tervezőmunkára ösztönözte nevelőtestületünket. Azt az elvet tudtuk megvalósítani, amely segítségével a gyermekek az évszakok változásait folyamatosan nyomon követhetik. Egy adott terület változásait nemcsak megtapasztalhatják, de élményeiket erdei ovis füzetükbe lerajzolhatják és megőrizhetik. A megállíthatatlan változások folyamatában az eszközkészlet, a feltételrendszer fejlesztése is elengedhetetlen feladatunk lett. Pályázatok segítségével a táborozáshoz szükséges felszerelések számát 30 főről kiegészítettük 60 főre. Mozgásba lendült az ovink, a szorongást, a visszaszoktatást felváltotta az új élményekre készülődés. Egy héten egyszerre már kettő csoport mehetett a Tiszaligeti erdei oviba. A szeptember hónap átalakult egy szocializációs helyzetekkel, összetartozást erősítő szép érzelmekkel teli időszakká. Az oviba érkező kicsik 70

71 tágra nyílt szemekkel csodálkoztak az erdei ovis pólóban vidáman induló nagyokra. Maguk vehették birtokba az egész ovit és egy hét elteltével már délután figyelték a visszaérkező gyerekek hangját mikor hallják meg. A testvér gyerekek megtanulták a fülemüle erdei indulót és keresgéltek testvéreik hátizsákjában, ugyan milyen kincseket is rejt. Természetes volt számunkra, hogy a folytatás már a téli erdei ovi programról szólt: ne hagyjuk ki, éljünk azzal a lehetőséggel, amit teremtettünk! Szervezzük meg és készítsük el az újabb évszak terveit. Gyűjtsük össze tapasztalatainkat és teljesedjen ki programunk egy biztosan működő felmenő rendszerré. A mi óvodánkba bekerülő szülők és gyerekek tudják előre, milyen lehetőségeket teremtünk a számukra. A 2010-ben történő helyi nevelési programok módosításába közös döntés alapján azt rögzítettük, hogy a Fülemüle Erdei Tábor Programunkat 4-7 éves korú gyermekek részére szervezzük meg minden évszakban Programunkkal egyenlő hozzáférést biztosítunk minden gyermek számára. Megteremtettük a minőségi nevelés alapjait és biztosítjuk az ehhez való jogot. Alkalmazzuk az élmény és a projektpedagógiai módszereket és saját módszertani segédlet színesítjük tevékenységeinket. A Szolnok Városi Óvodák Igazgatójától, Ferenczné Teleky Éva kaptunk lehetőséget arra, hogy 2009-ben feltöltsük jó gyakorlatunkat az Educatio Szolgáltatói kosarába: Fülemüle Erdei Óvoda Tábor program elnevezéssel. Kidolgozott és minőségügyi folyamatokkal szabályozott programunk már tartalmazza azokat a formai elemeket is, amelyek biztosítják a fenntarthatóságot és a program további fejlesztéseit. A táborozás feltételrendszere és tartalmi elemei mellett megtalálható a Krónikás füzetünk, amelybe a gyerek által közösen kiválasztott élmények kerülnek. A táborozás helyszíneihez kapcsolódó projekt terveket, térképet és azt a Zöld Titok Szerződést, amelyben megfogadtuk, hogy megtartjuk értékeinket. Az óvónői attitűd vizsgálattól a gyermek elégedettség mérésig minden folyamatszabályozás szerint működik. Öko-óvodai programmal dolgozó, elő minősített referencia intézmény lettünk 2010-ben. 71

72 Összegzés: Hosszú utat tettünk meg, de jó érzés volt újra végig menni azon az úton, ahol nem egyedül, hanem sok társsal, izgalmas kalandokkal és felejthetetlen élményekkel töltődhettünk. Nagy szeretettel köszöntöm nevelő társaimat a 20 éves évfordulónk alkalmából, akikkel együtt haladhattunk, és akik soha nem hátra, hanem előre tekintettek. Rengeteg gyermeki öröm és szeret kísért minket, akik soha nem engedték elfelejteni, hogy ő értük tesszük, amit még mindig szeretettel teszünk. Hálával tölt el az érzés, hogy 20 éves vezetői pályámon Csontos Sándorné mellett indulhattam el és még mindig fejlődik, halad előre a programunk. A köszönöm azoknak a támogatóinknak a 20 éves hűséges, kitartó támogatást, akik végig mellettünk álltak, a Gyermek és Ifjúsági Alapítvány vezetőinek. Mi mindig csak kértünk és megjelentünk egyre több és több gyermekkel, de még a legnehezebb időszakban is befogadtak minket és szeretettel vártak. Felejthetetlen csapat a Vízmű Horgász Egyesület számunkra. Minden évben, akár esett, akár fújt a szél, tudták, hogy az erdei ovis gyerekek várják Őket a tónál. Minden évben elölről kezdik, hogy újabb és újabb gyerekeknek szerezzenek örömteli perceket. 20 éves évfordulónk alkalmából szeretettel várjuk Önöket június 3-án Fülemüle Erdei Óvoda Táborunk közös rendezvényére. Akár volt erdei ovis, vagy szülő, akár csupán érdeklődő, töltse velünk az ünnepet! 72

73 73

74 74

75 A Kolozsvári úti Óvoda Jó gyakorlatai, az óvodai tanulásszervezés tükrében! Bevezetés A Szolnok Városi Óvodák Kolozsvári úti Óvodájának nevelőközössége igen korán megérezte, hogy a gyermekek fejlesztésének érdekében szükségessé vált a módszertani, szakmai megújulás. A 2005/2006-os nevelési évtől tudatosan foglakoztunk a teljes óvodai nevelésre kiterjedő, a gyermekek egyéni, differenciált fejlesztésére irányuló pedagógiai eljárások megismerésével, kipróbálásával, továbbfejlesztésével, új eljárások kidolgozásával. A projektrendszerű tanulásszervezés, az egyéni és mikrocsoportos fejlesztési formák fokozatos bevezetése mellett, olyan saját innovációt dolgoztunk ki, amelyek az óvodapedagógusok szemléletváltoztatásával, önképzésével változtatták meg nevelési felfogásunkat. Nevelési gyakorlatunkban a gyermeki tevékenységeken alapuló, felfedező, problémaközpontú ismeretszerzés lehetőségeit biztosítjuk valamennyi,- eltérő szociokulturális környezetből érkező- gyermek számára. A projektrendszerű tanulási forma segítségével, életszerű helyzetek teremtésével differenciált módon fejlesztjük az óvodánkba járó gyermekeket. Két Jó gyakorlatunk mindegyike a fenti cél elérése érdekében került kidolgozásra, megkönnyítve ezzel a gyermekek számára az óvoda-iskola átmenetet. Jó gyakorlatainkban arra törekedtünk, hogy a gyermekek életkori/egyéni fejlettségére irányuló szisztémát dogozzunk ki, melyben a pedagógus megváltozott szerepben partnerként vesz részt, s amely a gyermekek alkalmazható tudását alapozza meg. Valamennyi csoportunkban (5 csoport) projektrendszerű tanulási formát alkalmazunk, melynek bevezetését tudatos testületi felkészülés előzött meg. Folyamatosan, team munkában ismerkedtünk meg eljárásokkal, dolgoztunk ki mérési formákat, óvodán belüli hospitálásokkal szereztünk tapasztalatokat egymástól, ötletbörzét tartottunk. Önértékeléssel fejlesztettük reális önismeretünket, úgy a tanulási tevékenységgel kapcsolatos, mint az óvodapedagógus kérdéskultúrájával kapcsolatos Jó gyakorlatunk során. A leghatékonyabb/legsikeresebb projektekből Projektgyűjteményeket készítettünk, segítendő egymás munkáját. 75

76 Méréseket végeztünk a gyermekek fejlettségi szintjére vonatkozóan az alkalmazott új eljárások hatását vizsgálva. Partnereink (szülők, partner iskolák) elégedettségét elemeztük, a mutatókból levonva a következtetéseket, további módosításokat foganatosítva. Az óvodai tanulásszervezés törvényi háttere Néhány idevonatkozó elem az Óvodai nevelés Alapprogramjából. Az Alapprogram a gyermeki személyiségből indul ki, abból a tényből, hogy az ember gyermek egyedi, mással nem helyettesíthető individuum és szociális lény egyszerre. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést A tevékenységekben megvalósuló tanulás 1. Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység, amely a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Nem szűkül le az ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti és időkeretekben valósul meg. 2. Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek kompetenciáinak fejlesztése, attitűd erősítése és a képességek fejlesztése. Az óvodapedagógus a tanulást támogató környezet megteremtése során, épít a gyermekek előzetes tapasztalataira, ismereteire. 3. A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése. 4. A tanulás lehetséges formái az óvodában: - az utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás- es viselkedéstanulás (szokások alakítása), - a spontán játékos tapasztalatszerzés; - a cselekvéses tanulás; - a gyermeki kérdésekre, válaszokra épületi ismeretszerzés; - az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés; - a gyakorlati problémamegoldás és feladatmegoldás; - az óvodapedagógus által kezdeményezett foglalkozásokon megvalósuló tanulás. 5. Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során személyre szabott pozitív egyéni, fejlesztő értékeléssel segíti a gyermek személyiségének kibontakozását. 76

77 A Kolozsvári úti Óvoda Jó gyakorlatainak kapcsolódási pontjai a törvényi szabályozásokkal. 1. A tanulás ne lecke legyen a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József Attila) A motiváció mint belső késztetés a projektrendszerű tanulásszervezésben A Jó gyakorlat az óvodáskorú gyermekek tanulási folyamatából azt az elemet emeli ki, - motiváció/belső késztetés- mely nélkül a tanulási folyamat az adott életkorban nem, vagy csak iskolás jelleggel, direkt módon valósítható meg. A Jó gyakorlatban kiemelt elem, a motiváció/belső késztetés, mely elősegíti a játékos formában történő ismeretszerzésre. A Jó gyakorlat a 3-7 éves korú gyermekek kognitív képességeinek fejlesztését szolgálja a projektrendszerű tanulási forma keretein belül, a játék, játékosság túlsúlyának biztosítása mellett. A projektrendszerű tanulási forma lehetőséget biztosít a folyamatosságra, rugalmasságra, differenciálásra, a többszöri gyakorlásra, a felfedező, érdeklődésre épülő ismeretszerzésre. A Jó gyakorlatunk kiemelten és célzottan szolgálja a gyermekek, szülők egyenlő hozzáférését a minőségi neveléshez, oktatáshoz, továbbá a sikeres együttnevelést. Jó gyakorlatunk rámutat azokra a szükséges szemléletbeli változtatásokra, amelyek a kompetencia alapú nevelést segítik elő. A Jó gyakorlatban meghatározó a projekt-intervallum, valamint a pedagógus szerepe, jelenléte. 2. A pedagógus kérdéskultúrája mint az óvodai anyanyelvi nevelés alappillére A jó gyakorlat az Alapprogram értékeire épít és koherens a TÁMOP Kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben. c. pályázat elveivel. Ez a jó gyakorlat elméleti alapot ad a pedagógusoknak az anyanyelvi nevelés újszerű értelmezéséhez és gyakorlati segítséget a megvalósításhoz vezető úton. Az Alapprogramban megfogalmazottak szerint, az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt fejti ki az optimális hatást a gyermekek fejlődésében, ezért is elengedhetetlen a családokkal való szoros együttműködés. 77

78 A Jó gyakorlat szerves része a családok bevonása. A feljegyzések, mérések hozzásegítik a családokat, ahhoz hogy gyermekük fejlettségét reálisan ítéljék meg, ill. ennek tükrében segítsék a gyermekük fejlődését, együttműködve az óvodapedagógusokkal. Ennek a Jó gyakorlatnak a célja, a pedagógus kompetenciájának kialakítása, erősítése, hogy kompetens társa, partnere legyen a gyermekeknek a világ felfedezésében, megismerésében, segítse őket az önkifejezésben, s ehhez a felfedező-úthoz az anyanyelvi nevelést, ezen belül is az óvodapedagógus kérdéskultúráját hívja segítségül. A fentiekből látható, hogy mindkét Jó gyakorlatunk a gyermeki személyiség kibontakoztatását, kompetenciáinak fejlesztését célozza meg. Mindkét innovációnkban, arra törekedtünk, hogy a gyermek cselekvő aktivitása kerüljön előtérbe, erre épüljön a tanulási folyamat. Örökérvényű dolog, hogy az óvodás gyermek csak motivált állapotban képes részt venni a tanulási folyamatban. Ebben az életkorban a gyermekekre leginkább a mozgás, a tevékenykedés lehetősége, a társigény,- mely lehet gyermek vagy óvónő,- az elismerési vágy, a sikerélmény iráni vágy, valamint a kíváncsiság a motiváló. Rendkívül fontos a pedagógus részéről a fejlett gyermekismeret, mely segíti őt abban, hogy az adott gyermeknél a fentiek közül melyik az a domináns motiváció, amelynek tudatos alkalmazásával a gyermek bevonható a tevékenységekbe, a tanulási folyamatba. A gyermekek egyéni fejlettségi szintjének ismerete az anyanyelvi nevelés területén is elengedhetetlenül fontos, különös tekintettel a kérdésfeltevés vonatkozásába. Elsősorban a gyermek egyéni fejlettségi szintje, de természetesen az életkor is meghatározó lehet abban, hogy mely kérdésforma az, amely adott esetben gondolkodásra, tevékenységre ösztönzi a gyermekeket.(érzelemre ható, gondolkodtató stb.) A két Jó gyakorlatunk a gyermeki személyiség jelen állapotához igazodva érheti el a hatását. Ezen túl rendkívül fontos a jó módszer kiválasztása. Itt gondolok a klasszikus jól megtanult módszereken túl, az olyan korszerű módszerekre, mint pl. a kutakodás, próbálgatás stb. Emellett hiszem, hogy a pedagógus szerepe, (facilitátor) valamint az a pedagógus attitűd, mely a mindig megújulási vágyat tükrözi, elengedhetetlenül fontos a jól megválasztott tervezési (projekt) és szervezési (egyéni, páros, mikro csoportos stb.) módok, formák mellett. A Tervező munkánkról röviden Óvodánk a Projektrendszerű tanulásszervezést preferálja! Nem mondom, mondjuk, hogy ez az egyedüli jó, de a Jó gyakorlatainkhoz ez volt a leginkább megfelelő. 78

79 A projektekhez kidolgoztunk egy általunk jól átláthatónak ítélt, papírra vethető, vizuálisan megjeleníthető formát, az un. Projekt-terv -et. Ez tartalmazza az egész projekt fő vonulatát, mely alapján elkészíthetőek a heti-tervek, s mely magába fogalja a kiemelt célokat, feladatokat. Természetesen nem lenne teljes a tervező munka, ha nem fektetnénk nagy hangsúlyt a differenciálásra. A Heti-tervhez kapcsolódik a hármas-szintű differenciálás, melynek formáját a Csoportnaplóban, a Projekt-és Heti terv után helyezünk el, így téve teljessé a tervező munkánkat. A pedagógus attitűdje a Jó gyakorlataink megvalósításában a pedagógus valamennyi rábízott tanítványának a lehetséges és belátható jövőjét képes kézbe venni, tervezni,ennek érdekében egyénhez igazított játékok és tevékenységek sorát szervezni, s kész ezért mind jogi, mind etikai értelemben felelősséget is vállalni. (Zsolnai József) A pedagógus attitűd nevelőtestületünkben preferált elemei 10 pontban. melegszívű, szeretetteljes, elfogadó szerető, óvó-gondoskodással neveli a rábízott gyermekeket törekszik a gyermekekben rejlő értékek felszínre hozására, erősítésére cselekvésen keresztül fejleszti a készségeket, képességeket differenciáltan fejleszt és értékel támogatja a gyermekek egyéni kezdeményezéseit képes a saját kompetenciájának fejlesztésére, a megújulásra (ismeret, tudás, attitűd) segíti a gyermekeket az óvoda-iskola zökkenőmentes átmenetét elfogadja az inkluzív pedagógiát megőrzi és közvetíti, a magyar identitást Hiszem és hisszük, hogy a fenti szempontoknak megfelelő óvodapedagógus, a tőle telhető legtöbbet tesz meg azért, hogy az általa nevelt óvodás gyermekek az óvodában eltöltött 3-4 év után, mint testileg, mint mentálisan és értelmileg alkalmassá válnak az iskolai életre, úgy hogy az addig vezető út játékos, gyermekközpontú. Ezek a gyermekek nap-mint nap megélhetik az aha-érzést, felfedezhetik az őket körülvevő világ kisebb, nagyobb csodáit, tudatosulhat bennük az én már ezt is tudom érzése és önbizalommal, megalapozott tudással léphetik az iskola kapuját. 79

80 Összegzés Jó gyakorlataink célja, a gyermekek aktivitásának, motiváltságának, kíváncsiságának ébrentartása és kielégítése, előtérbe helyezve az önkéntességet, kreativitást és a kompetenciaérzés kialakítását, fenntartását. Az óvodapedagógusaink tudatosan törekednek az ismeretek tapasztalati úton történő megszerzéséhez a feltételek biztosítására. Megteremtik a lehetőségét annak, hogy a gyermekek a játékon, az alkotómunkán, saját tevékenységükön keresztül szerezhessék meg azokat az élményeket, amelyek megnyitják, és ébren tartják bennük a vágyat a megismerésre, a tanulásörömének átélésére. Óvodáskorban az az igazi ismeret, amit a gyermek önmaga szerez meg. Szemléletünk szerint mindennek alapja az, hogy a gyermekek érdeklődésére és cselekvésére, előzetes tudásukra, tapasztalataikra épüljön az óvodapedagógus által tervezett ismeretanyagot is tartalmazó tevékenység. Nélkülözhetetlenül fontos a gyerekek fejlődésének szempontjából, hogy óvó, gondoskodó szeretet, állandó, stabil biztonság vegye körül. Az egyéni, - pedagógus által tudatos,- differenciált bánásmód alkalmazása elengedhetetlenül szükséges a személyes, bensőséges kapcsolat kialakításához, amely minden gyermeket megillet. Kidolgozott Jó gyakorlataink koherensek az Óvodai nevelés Alapprogramjával, minden vonatkozásukban annak egy-egy nagyon fontos szegmensét emelik ki, úgymint Anyanyelvi nevelés és Tanulás-szervezés. E két területet, komprehenzív elven (átfogó, összefogó, összefoglaló, széles körű, minden részletre kiterjedő) közelítjük meg. A gyermekeket helyzetbe hozzuk, alkalmassá tesszük arra, hogy a sajátbázisukról jussanak el képességeik lehető legmagasabb szintjére. E felfogás, a választott Referencia területünk alapját jelenti (Komprehenzív elven egységes programmal működő intézmény), hiszen differenciálással segítjük az eltérő sajátosságaikkal, érdeklődéssel, adottságaikkal, képességeikkel rendelkező gyermekeket. Referencia intézményi pályázatunk koherencia-ábrája jól szemlélteti az óvodánkban folyó pedagógiai munka komplexitását! 80

81 Pályázatunk címe: A pedagógus attitűdjének formálása, az óvodáskorú gyermekek motivációs bázisának és nyelvi kommunikációjának területén a Kolozsvári úti Óvodában (TÁMOP / ) Innovatív szemléletünkből adódóan, továbbgondoljuk Jó gyakorlatainkat és azokat jelenlegi és továbbfejlesztett formában is ajánljuk az érdeklődő kollégáknak. 81

82 A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire érti meg, és hogyan használja fel erőit saját hasznára. (Szent-Györgyi Albert) Környezetvédelmi program a Kacsa úti Óvodában Helyzetelemzés Óvodánk bemutatása: Óvodánk, a Kacsa úti óvoda a Szolnok Városi Óvodák tagóvodája, 3 csoporttal összesen 74 férőhellyel biztosítja a körzetben lakó gyermekek óvodai elhelyezését. A SZVO értékrendjéhez igazodva, megtartjuk sajátos pedagógiai arculatunkat. Programunk megvalósulását garantálja, hogy nevelőközösségünkből 6 fő felsőfokú képzéssel rendelkezik. Munkánkat 4 szakképzett dajka teljes munkaidőben, valamint 1 fő karbantartó segíti. Óvodánk a város peremkerületében helyezkedik el. Az itt élő szülők nagy százaléka szak, illetve betanított munkás, sok a munkanélküli, szociálisan hátrányos helyzetű és az etnikai kisebbséghez tartozó család. 82

83 Szociális helyzetükből adódik, hogy sok a hátrányos helyzetű gyermekek száma óvodánkban. Arra törekszünk, hogy együtt a családdal védjük, gondozzuk, neveljük, fejlesszük a gyermekeket. A szülőket partnernek tekintjük a nevelésben, ismertetjük nevelési felfogásunkat, programunkat. Az ingerszegény környezetből érkező gyermekeknek változatos tevékenységet biztosítunk a tapasztalat és élményszerzésre. Kiemelten kezeljük a gyermekvédelmet. Az optimális létszámú csoportok biztosítják a családias légkört, lehetővé teszik, hogy minden gyermeket alaposan megismerjünk, és hogy pozitívan alakuljanak a gyermekek társas kapcsolatai. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek egészséges életmód iránti igényének kialakítására. Óvodánkban segítjük az átlagostól lényegesen vagy speciálisan eltérő fejlődésű, magatartású gyermekek nevelését. Különleges figyelemmel vesszük őket körül, elfogadjuk másságukat. Óvodánkban szépen felújított, esztétikusan kialakított csoportszobák, öltözők, mosdók, tornaszoba várják a hozzánk érkező gyermekeket. A gyermekek mindennapi életéhez, játékához, mozgásához szükséges eszközök rendelkezésre állnak. Nagy hangsúlyt fektetünk az óvoda arculatához igazodó felszerelések beszerzésére, használatára. Udvarunk mérete az adott létszámhoz ideális, a fás, pázsitos és betonozott területek jól biztosítják a gyermekek számára minden évszakban és időjárásban a szabad levegőn történő mozgás lehetőségét. Udvari játékaink biztosítják a gyermekek mozgásfejlődését, folyamatosan végezzük az udvar felújítását és eszköztárának bővítését. Mindenkor figyelembe vesszük szűkebb, és tágabb környezetünk elvárásait. Óvodánk helyi nevelési programja szakmai meggyőződésünk alapján készült. A környező világ tevékeny megismerésének fontos szerepe van a harmonikus gyermeki személyiség fejlődésében. Célunk: A szűkebb és tágabb környezet, lakóhelyünk felfedezése során a gyermekek pozitív érzelmi viszonyának megalapozása a természeti - emberi - tárgyi világ értékei iránt. A környezet megismerése közben a gyermekek mennyiségi, alaki, nagyságbeli, tér és síkbeli szemléletének alakítása. Környezeti kultúrára nevelés: amely magába foglalja a környezetekre vonatkozó ismeretek mellett, a környezetbarát életvitel megvalósítását biztosító tevékenységek széles skáláját. 83

84 Feladat: A családok bevonása az óvodai tevékenységekbe, környezetbarát szemléletük formálása. Hitvallásunk: A környezeti nevelés fontosságát, személyiségformáló, szokásalakító szerepét tekintjük nevelésünk vezérfonalának és a tevékenységeket (játék, vers, mese, ének-zene, énekes játék, rajzolás, mintázás, mozgás, stb.) mint egy gyöngyként erre fűzzük fel. Így lesz komplex egész nevelésünk, mellyel megalapozzuk az óvodába járó gyerekek környezeti tapasztalatait, melyek később ismeretté, majd egész életre szóló tudássá alakulnak. Távlati céljaink Az eddig alkalmazott óvodai gyakorlatunk kibővítése környezetvédelemmel, szerves hulladékok újra hasznosításával, szelektív hulladékgyűjtéssel, óvoda kertjének, csoportfájának gondozásával, madárbarát-kert kialakításával. Környezetbarát életvitelünkkel, környezettudatos szemlélet kialakítása óvodásainkban és családjaikban, mind ez a napi gyakorlatban érvényesüljön és természetessé váljon. Olyan környezetet hagyjunk magunk után melyet utódaink is élvezhetnek. A környezeti értékek megbecsülése, hagyományok ápolása, őrzése, az erkölcsi értékek alakítása, az együtt munkálkodási képességek értékközvetítése, a személyiség gazdagítása. Környezeti program bemutatása A csoport fája A tevékenység Célja: A gyermekek folyamatában meg tudják figyelni a fa fejlődését, az évszakok változásának hatását. Az összetartozás érzésének erősítése, azzal, hogy együtt választjuk ki és gondozzuk a mi fánkat. Feladata: A fa gondozásával a növények szeretetére nevelés. Tudatosítani, hogy a növények is élnek, locsolással, elősegíthetjük pozitív fejlődésüket, a gyümölcs leszedésével hasznos munkát végzünk. 84

85 Gyakorlati megvalósítása: 2011 októberében kiválasztottuk mind a három csoport csoportfáját. (naspolya, birs, cseresznye) Készítettünk egy táblát, amin a csoport neve szerepel, valamint az ültetés időpontja. 85

86 86

87 Mind a három csoport csoportfája elültetésre került, melyeket folyamatosan gondozunk. A mi fánk gondozásába alkalmanként a szülők közül is bevonunk néhányat az ágak metszésébe, száraz ágak eltávolításába. Az évszakok váltakozásával a növények is változnak, ezt a gyerekekkel nyomon tudjuk követni. Ősszel a levelek színes pompáját láthatjuk, télen a kopasz pihenő fát, tavasszal a virágba borulását, nyáron a zöldellő, madaraknak is otthont adót. Eszközök: tábla, madzag, textil, lapát, ásó, gereblye, létra, kosarak Felelősök: Csoport pedagógusai, daduska nénik, gyerekek, szülők Várható eredmény: A gyerekek jobban vigyáznak a környezetükben lévő növényekre. Figyelmeztetik társaikat, ha rongálást észlelnek. Az összetartozás örömének átélése a közös céllal, munkával. Az óvoda kertje A tevékenység Célja: A gyerekek bevonása a közvetlen környezetünk gondozásába, amikor ők is aktív részesei a munkának, jobban átérzik annak fontosságát. A munka eredményét megbecsülik. 87

88 Feladata: A kerti szerszámokkal és a velük végezhető munkák megismertetése. Folyamatos munkavégzés fontosságának észrevétele. Gyakorlati megvalósítása: 2011 őszén csoportonként felosztottuk az óvoda udvarát. Az udvart folyamatosan gondozzuk, gereblyézzük, gyomtalanítjuk, öntözzük, söprögetjük. Az összegereblyézett száraz faleveleket nem csak a komposztálónkba gyűjtjük, hanem avartanyát is készítünk minden ősszel. Avartanya: téli telelő a bogarak, rovarok számára. 88

89 Folyamatosan végzik a csoportok saját udvarrészeik parkosítását. (tuják, fák ültetését) A saját kertjük kialakítását (virágos és fűszernövény) ápolását. Minden évben tavasszal a komposztálónkból az érett szerves hulladékot növényeink ültetésénél a talaj előkészítésénél hasznosítjuk. A csoportok kertjében megfigyeljük a növényeket, állatokat, azok fejlődését, életmódját. (pillangó, katicabogár, csiga, földigiliszta, hangya, bodobács) Eszközök: gyermekek méretének megfelelő kerti szerszámok, locsolókannák, nagyítók, lécek, madzagok, mérőszalagok, szakmai könyvek Felelősök: Csoport pedagógusai, daduska nénik, gyerekek, szülők Várható eredmény: A tudatos munkavégzéssel a felelősségvállalás érzésének kialakulása. A munkavégzéshez szükséges képességek fejlődése. Komposztálás A tevékenység Célja: Olyan pedagógiai folyamat kialakítása, melynek során képesek elsajátítani a szerves hulladékkal, komposztálással kapcsolatos ismereteket, szokásokat. Feladata: A családok bevonása az óvodai tevékenységekbe. Gyakorlati megvalósítása: 2011 őszén kialakítottuk óvodánk udvarán a komposztálót. Szakmai napon megismerkedtünk a komposztálás folyamatával, szakember segítségével. Szülői fórumot szerveztünk, ahol a szülők megbeszélhették és átadhatták ismereteiket 89

90 egymásnak. Kihelyeztünk a csoportszobák elé egy-egy gyűjtőedényt a szerves hulladék számára. A családokkal közösen, rendszeresen gyűjtjük a komposztálandó anyagot, melyet a gyerekekkel közösen helyezünk ki az udvari komposztálóba. (konyhai nyers növényi hulladék, vitamin nap) Az udvaron évszakonként előforduló szerves hulladékot (fű, levél, ágak) a gyerekekkel közösen aprítjuk fel és helyezzük a komposztálóba. Eszközök: gyermekek méretének megfelelő kerti szerszámok, locsolókannák, nagyítók, vödrök. Felelősök: Csoport pedagógusai, daduska nénik, gyerekek, szülők Várható eredmény: A családok környezettudatos ismeretei a gyermekekkel közös tevékenységeken keresztül bővülnek elkezdődnek a háztartásokban a környezet óvásához, védelméhez kötődő tevékenységek megvalósítása. Szelektív hulladékgyűjtés A tevékenység Célja: Az óvodás gyermek környezet- és egészségtudatos nevelésének erősítése. A környezetünk védelme, az emberi tevékenységből eredő környezet terhelés és szennyezés kibocsájtás csökkentése. 90

91 Feladata: A gyermekek megértsék a szelektív hulladékgyűjtés lényegét és megismerkedjenek a hulladékhasznosítás folyamataival. A szelektív hulladékgyűjtés már gyermekkorban váljon reflexé, később pedig tudatos magatartássá érjen. Gyakorlati megvalósítása: 2011 őszén felvettük a kapcsolatot a szolnoki Remondis-sal. Látogatást tettünk a gyerekekkel és a szülőkkel közösen a szelektív hulladékgyűjtő és válogató Újszászi úti telephelyére és Kétpóra. A csoportszobákban elhelyezésre kerültek a szelektív hulladékgyűjtés számára a megfelelő tárolók. Mind a három csoportban hatékonyan működik a papír, mint hulladék szétválogatása, kidobása, vagy újrahasznosítása. Évente két alkalommal papírgyűjtést szervezünk. A Remondis-sal kötött szerződés alapján óvodánk udvarára hulladékgyűjtő konténerek kerültek kihelyezésre, melyekbe a PET palackokat folyamatosan gyűjtjük. Ez a lehetőség aktívan 91

92 bevonja a szülőket is a gyűjtő folyamatba. Az összegyűjtött palackokat rendszeresen elszállítják. Eszközök: szelektív kukák, konténerek, PET palackok Felelősök: Csoport pedagógusai, daduska nénik, gyerekek, szülők Várható eredmény: Egyre több hulladékot válogatnak szét a gyerekek és szüleik, egyre kevesebb lesz a szemét. Tudatosabban figyelnek az újrahasznosításra. Madárbarát-kert A tevékenység Célja: Célunk, a madárvédelem, a madarak világának megismertetése, gyönyörködtetés, lelki, szellemi felfrissülés. Feladata: Olyan szokások, viselkedési formák és érdekrendek kialakítása, amelyek meghatározóak a természetes (ember által létrehozott) és környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításában. 92

93 Gyakorlati megvalósítása: A szülőkkel és a gyerekekkel közös őszi játszóház keretében elkészítettük a madáretetőket és madárodúkat. A madáretetőket a csoportszobák ablakába jól látható helyre szereltük fel, hogy a gyerekek napközben is folyamatosan figyelemmel kísérhessék a madarak étkezési szokásait, mozgását. Az etetők feltöltése a gyerekekkel és a családokkal közösen történik. (napraforgó mag, szalonna, madárkalács) 93

94 Eszközök: Madarak megfigyeléséhez távcső, fa léc, szerszámok, szeg, etetőanyagok, könyvek. Felelősök: Csoport pedagógusai, daduska nénik, gyerekek, szülők Várható eredmény: A madarak szépségének, fajtáinak és védelmének fontosságának felismerése. Látókörük bővítése. Gyakorlati megvalósítás során alkalmazott módszereink: - cselekvő közvetlen sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalás - megfigyelés - kísérletezés - közös, egymástól való tanulás Elért eredményeink: A családokban is elindult egy környezettudatosabb tevékenység: a környezet óvásához, védelméhez kapcsolódóan. Az óvodai csoportokban szívesen bekapcsolódnak a gyerekek, egyéni fejlettségükhöz, érdeklődésükhöz képest a környezetük gondozásában. Érdeklődéssel fordulnak az új ismeretek felé. A gyerekek minden napos viselkedéséből érzékelhető, környezeti kultúrájuk változása. Nem dobják el a szemetet, gyűjtik a növényi részeket a komposztba, részt vesznek a kert, növények gondozásában. Vigyáznak az apró állatokra. 94

95 Záró gondolatok: A környezeti nevelésnek a valós életben kell gyökereznie. Helyi problémákra és azok megoldására természet, társadalmi jellemzők, megismerésére kell támaszkodnia. Ezek megáldása közben láttatja meg a globális összefüggéseket. A problémák egyedül nem megoldhatók, ezért a környezeti nevelés fontos célja, az együttműködésre nevelés, az egymásra figyelés, egymás elfogadása, a társadalomba való beilleszkedés képességének fejlesztése. Mivel a jövő ökológiai problémái előre sok esetben nem láthatóak, ezért fontos a problémamegoldó gondolkodás, kreativitás képességének kialakítása és a fejlesztése. Környezettudatos magatartás kialakítása, formálása, mindennapi feladataink közé tartozik. 95

96 Mi már valamilyenné lettünk és valamivé, De Ő még nem ha a gyermekre nézek, Akkor ne csak azt lássam, hogy milyen, Hanem, mivé lehet. (Ancsel Éva) MI-MÁS-t tehetnénk!? Gondolatok a másságról, az óvodai integrálásról, az inkluzív nevelésről. Az érem egyik oldala Olyan gond nincs, amely ne hozna kezében ajándékot Neked. Gyermeket várni csoda. Várakozás, tervezgetés, ábrándozás, találgatás: fiú lesz-e, vagy kislány, szőke, vagy barna? Talán mindegy is! Sokszor mondogatjuk mindegy, csak egészséges legyen! Az aggódást azonban igazából elnyomja a boldogság, a csodavárás. Azután eljön a pillanat megszületik a világ legszebb, legaranyosabb babája a MIÉNK! De mi történik, ha nem egészséges? Ettől rettegtünk egész várandóságunk alatt! Miért?? Mért pont velünk történik ez? Mit tettünk, - tettem rosszul? Kinek a hibája? A mások babája miért egészséges? Mi lesz most velünk? Hogyan lehet így tovább élni? A szülők, főleg az anyák helyzete ilyenkor nem könnyű. Sokféle érzés kavarog bennük félelem, harag, elutasítás amit még maguk előtt is szégyellnek. Tudják, hogy ezt a gyereket szeretniük kellene, mégis felülkerekedik bennük valami, valami, ami megnehezíti ennek kialakulását! A többiek szülőtársak, nővérek, orvosok részvéttel néznek rájuk. Igen, részvéttel, pedig ők nem gyászolnak! Vagy mégis? Gyászolják azt az elképzelt világot, amit eddig dédelgettek, aztán hirtelen szertefoszlott. És ez így természetes! Időre van szüksége az anyának, a szülőknek ahhoz, hogy elfogadják a valóságot. Mert elfogadni az elfogadhatatlant, ehhez időre van szükség. S ha már elfogadta, megnyugszik. A megnyugvás alapja az elfogadás. És ez az első lépés a kis jövevény életében, mely meghatározó lesz személyiségének fejlődése szempontjából: BEFOGADTÁK A CSALÁDBA! Így! Így ahogy van! Őt! Szeretik! De ez csak az első lépés és nemcsak a gyermek számára, a szülők számára is. Mert a család védőburok. Belül már minden természetes, elfogadott. 96

97 Még talán az orvosi rendelőben is könnyebb. De ott a külvilág! Mit szólnak az idegenek? A boltban? A játszótéren? A buszon? Ahogy tágul a világ, egyre több színtere van a társadalmi érintkezésnek. Újra felszínre kerülnek régi érzések ingerültség, harag, félelem, szégyenérzet elfogadtatni másokkal a másságot. Vélem, hogy ha a szülők lelke megbékél és képesek természetesen viselkedni más emberek környezetében, ők lehetnek tanítójaik. Hiszen ma még sokan nem tudják, hogyan kezeljék e helyzetet. De ez iszonyú nehéz! Tanulnunk kell! Egymástól! Ha szabad ilyet mondani, gondolni talán még ennél is nehezebb helyzetben vannak azok a családok, ahol később, hónapokkal, évekkel a születés után derül ki, hogy gyermekük nem a megszokott ütemben fejlődik. Ebben az esetben még magának a problémának a felismerése, elismerése, feldolgozása is nehéz feladat a szülők számára. Keresik az okokat, ami sok energiájukat emészti fel. Csak miután elfogadták a tényeket, azután kezdődhet az a hosszú folyamat, mely a befogadással kezdődik, és elég erőssé teszi őket a segítség elfogadására, a szükséges lépések megtételére. És győz a szeretet! A szeretet, melynek hiányát semmi sem pótolja, de a szeretet mindent pótol. És akkor kezdődik a harc. Harc azért, hogy a szeretett gyermek mindent megkapjon, amire szüksége és joga van: fejlesztést, segédeszközöket, megfelelő bánásmódot és legfőképp ELFOGADÁST. Ez elég is addig, amíg a gyermek el nem éri azt a kort, amikor bölcsödébe, óvodába kell kerülnie. Innentől kezdve már kevés az ELFOGADÁS. A szülő természetes igénye, hogy gyermeke olyan közösségbe járjon, ahol fejlődni tud. Úgy gondolja, és jól gondolja, hogy ez a környezet a többségi óvoda és nem egy szegregált kisebbségi csoport. Lépnie kell tehát és legyőzve félelmeit, be kell lépnie egy olyan intézmény kapuján, ahol az ő féltve őrzött gyermeke MÁS lesz, mint a többiek. De ő erős és megy, mert ő a felelős, ő az, aki legjobban tudja képviselni csemetéje érdekeit. Tudja, hogy nehéz időszak elé néznek, de megéri majd. Elhatározza, hogy bármennyire is fáj, de őszinte lesz és bizakodó. Bízik az intézményben, az ott dolgozókban, hiszen rájuk bízta titkát, és az ő legféltettebb kincsét GYERMEKÉT. Bízik, hogy FOGADJÁK, bízik, hogy BEFOGADJÁK. 97

98 Az érem másik oldala Nem abban van az élet mértéke, hogy mekkorát tud kérdezni az ész, hanem abban, hogy milyen nagyot tud felelni a szív. ( Ch.Dupoint) Régóta dolgozik már együtt ez a közösség, mondhatni öreg motorosok vagyunk. A SZARKALÁB csapat! Pályafutásunk során sok-sok gyermek fordult meg a kezünk alatt. Bármelyikünk, akinek a háta mögött ennyi év tapasztalata van, tudna mondani példát olyan gyermekekről, akik eltértek az átlagtól. Amikor még nem volt gyakori a szabad óvoda és iskolaválasztás, bizony a gyerekek abba az intézménybe kerültek, amelyik a lakókörzetükbe tartozott. Így mindenféle gyerkőc együtt járt, gyakran igen magas csoportlétszám mellett. Az óvó néninek és a tanító néninek pedig meg kellett birkózni a feladattal. Ha valami, akkor az, mostani szakszóval igazi SPONTÁN, vagy RIDEG INTEGRÁCIÓ volt. A pedagógusok ösztönösen próbálták megtalálni a kulcsot a problémás gyermekekhez. A család és az óvoda kapcsolata úgy emlékszem kissé távolságtartó volt. Nem illett beszélni a család dolgairól. Főhetett a feje a nevelőnek! Persze abban az időben súlyos esetekkel nem találkoztunk, hiszen őket szegregált környezetben fejlesztették. Aztán telt az idő, egyre gyakrabban hallottuk ezt a szót: INTEGRÁCIÓ. Mi a csudát jelent ez szó? Mit is akarnak ezzel? Hogyan gondolják ezt a gyakorlatban? Nem lenne igaz, ha azt mondanám, nem ébresztett kételyeket bennem és sok kollégámban rajtam kívül. Sok-sok kérdés fogalmazódott meg bennünk, de a kérdések és az azokra kapott válaszok egyre elfogadhatóbbá tették számunkra ezt a gondolkodást. Ez persze nem jelenti azt, hogy az ember rögtön tudja, mit kell tennie. Természetesen mindennek alapja a szemléletváltás, de a megoldásokat csak a gyakorlatban lehet elsajátítani. Ha valaki eddig is érzékeny volt a gyermeki személyiségek sokféleségére, fejlődési ütemük akár szélsőséges különbözőségeire, annak könnyebb elfogadni a sajátos nevelési igényű gyermekek másságát is. Az a pedagógus, aki fontosnak tartotta eddig is a gyermeki lélek megismerését, tiszteletben tartotta a gyermeket, mintegy egyedi individumot, az a pedagógus eddig is törekedett az önművelésre, újabb módszerek megismerésére az nyitottá vált az új feladattal szemben is. A pedagógia nemcsak azt jelenti, hogy megváltoztatunk másokat, hanem azt is, hogy mi is hajlandók vagyunk változni (Weiss Hanz) 98

99 A mi közösségünk pedig ilyen. Óvodánk valamennyi dolgozója nemcsak a nevelőtestület, hanem a dajkák is egyformán gondolkodik az INTEGRÁCIÓRÓL, az INKLUZÍV nevelésről. Minden gyermek megérdemli és joga, hogy esélyt kapjon a számára legoptimálisabb fejlesztéshez szakpedagógusok, ideális szociális környezet! Mi pedig tudásunk legjavával segítjük őket és családjaikat. Közös döntésünk évekkel ezelőtt született: vállaljuk a feladatot. Akkortájt nyílt lehetőség arra is, hogy a fenntartó az emberi erőforrások mellé anyagi forrást is biztosítson tárgyi feltételek megteremtéséhez, pl. akadálymentesítés. Óvodán belül pedig közös döntés alapján jelöltük ki azt a csoportot és a hozzá tartozó mosdót, öltözőt, melyet szakembere véleményét kikérve speciális eszközökkel szereltünk fel, pl. kapaszkodó. Tudtuk, hogy a további felszerelés az érkező gyermek speciális megsegítéséhez kell majd, hogy igazodjon. Minden készen állt hát a jövevények fogadására: nyitott kapuk és nyitott szívek. Ám a mozgáskorlátozottság csak egy fajtája a másságnak. Léteznek olyan fogyatékosságok, melyek fejlesztéséhez nincs szükség különleges eszközök sokaságára, CSAK: a fejlesztésben résztvevők és itt gondolok akár a gyermekközösségre is szociális érzékenységére, tulajdonságaira. Gyermekeink a mestereink szól a mondás és ez tökéletesen igaz. Gyermeknek lenni annyi, mint közvetlenül, segédeszközök nélkül tudni valami nagyon lényegeset és félelmeset a világról. írja Márai Sándor. Ha mi felnőttek nem mutatunk nekik sok-sok bölcs gondolat által megtervezett rossz példát, akkor ők természetesnek vesznek minden állapotot, nincs bennük sajnálkozás, csak segítőkészség és megoldások egy-egy probléma áthidalására. Tanulmányok azt írják, hogy az óvodáskorú gyermekekben még nem tudatosul a másságuk, csak 10 éves koruk körül. Érzik ugyan, hogy nekik nem minden sikerül ugyanúgy, mint társaiknak, de küzdenek azért, hogy utolérjék őket. És ebben van a lényeg! Sokszor szívesebben tesznek meg dolgokat a kortársak kedvéért, mintsem a felnőtt kérésére. Ezért ha külön neveljük őket, motiválatlanabbakká válnak, küzdeni akarásuk kisebb lesz, egyre jobban erősödik bennük is és a környezetükben is a MÁSSÁG érzése negatív előjelekkel. 99

100 Bár a tudat előbb, vagy utóbb ráébreszti a gyermeket másságára, de ha ez a folyamat többségi környezetben megy végbe, akkor a másságról alkotott kép, vélekedés a természetes irányába tendálódik és nem valami különcséget, csodabogarat, megbámulnivalót, sajnálnivalót alkot. Hiszen az lenne a cél, hogy a felnőtt társadalom is ugyanilyen természetességgel fogadja sérült társait. Ha ezt nem pici korban kezdjük el nevelni, felnőtt korban ez már szinte lehetetlen. Az elfogadás akkor valósul meg leginkább, ha az ép és a fogyatékos személyek alacsony életkoruktól kezdve együtt nevelkednek. Így az egészséges gyerekek megtanulják, hogy az akadályozottság gyakran kis segítséggel áthidalható, megismerik fogyatékos társaik értékeit, megtanulják a toleranciát. (Vargáné Mező Lilla) Szemléletünkben annak az irányelvnek kellene meggyökeresednie, miszerint minden különbözőt normálisnak tekintünk. A fogyatékosok ugyanolyan emberek, mint az épek, fogyatékossá a társadalom teszi őket azzal, hogy nem igazítja hozzájuk a feltételeket és teljesíthetetlen követelmények elé állítja őket. Amennyiben a környezetet, a tanulási és munkafeltételeket sajátos igényeikhez adaptálva szervezik, megszűnik akadályozottságuk. A legfőbb törekvés a fogyatékos emberek szociális elfogadása nem korlátaik hangsúlyozása, nem lehetőségeik szélesítése. A társadalmi integráció első láncszeme az együttnevelés. írja Vargáné Mező Lilla Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere című kézikönyvében, melyet a pedagógusképző intézetek számára írt. Örvendetes, hogy a jövő pedagógusai más ilyen szemléletű felkészítésben részesülnek, nekik ez a fajta nevelés természetes lesz. Ám nekünk bizony magunkat győzködve, eddigi szemléletünket átértékelve kell feldolgozni ezeket az ismereteket. Ezt egyedül, segítség nélkül nehéz megvalósítani. Mi úgy gondoltuk, hogy közösen, őszintén kell beszélni erről, egymás véleményét meghallgatva. Meghallgatva és nem kritizálva. Mert mindenkinek a véleménye fontos, mindenkiéből okulhatunk, tanulhatunk, épülhetünk. Érdekes volt, mikor egy közös együttgondolkodás alkalmával arra kértem kollégáimat, írják le egy papírra, mit jelent számukra a szó BEFOGADÁS. A válaszok azt tükrözték, hogy mindannyian pozitív érzésekkel fordulnak e téma felé. Csak néhányat had említsek közülük: a gyermek személyiségének megismerésével, elfogadásával biztosítom a szociális anyaölt. a gyermeket úgy fogadjuk el, amilyen az ő kis külső-belső személyisége egyformán szeretve, segítve, érzelmi biztonságot biztosítva. a befogadás magasabb szintű folyamat, az egyéniség elfogadását jelenti inkább. 100

101 feltétel nélküli elfogadás. elfogadom úgy, ahogy az első pillanattól ismerem. Nincs két egyforma gyermek differenciálás! Minden gyerek egyedi és megismételhetetlen. Átölelem, elfogadom, figyelembe veszem egyéniségét. Ezeket a mondatokat olvasva kétségtelen a kollégák elkötelezettsége a feladattal szemben. Ez az ösztönös része az óvó nénik hozzáállásának. Ösztönösen érzik az elfogadás és a befogadás közötti minőségi különbséget. Néhol már a fejlesztés, a differenciálás is megjelenik. Ilyen értékes talajra lehet aztán elszórni a tudatosság, a szakmaiság magjait. Miszerint a FOGADÁS=INTEGRÁCIÓ, BEFOGADÁS=INKLÚZIÓ. Az inkluzív nevelés mindenkit befogadó nevelési mód. Az inkluzív nevelés az integrált nevelés továbbfejlesztett formája. A befogadó intézmény pedagógusai az egyéni kibontakoztatás és fejlesztés szemléletét képviselik. (Vargáné Mező Lilla) Bizton állíthatom, hogy bármelyik kollégám képes lenne és bizonyítottan képes is a sajátos nevelési igényű gyermek nevelésére. Mindemellett szerencsére az együttneveléshez szükséges személyi feltételek is biztosítottak gyógypedagógus, konduktor, logopédus, gyógypedagógiai asszisztens. Munkájuk nélkülözhetetlen! Persze az út rögös! Sokat kell még tanulnunk! Minden nap adódhatnak új problémák, amiket meg kell oldani. A kollégák tapasztalatai alapján nem mindegy, hogy milyen fogyatékossággal rendelkező gyermeket nevelünk együtt többségi gyerekekkel. S ez nemcsak helyi vélemény: Madarász Natália: Az óvodapedagógusok vélekedése az integrált nevelésről szóló cikkében olvashatjuk: Az integráló pedagógusok szerint könnyebb integrálni a jól alkalmazkodó, jó szociális tulajdonságokkal rendelkező, könnyen beilleszkedő gyermekeket. Fogyatékosságuk szerint elsősorban az enyhe értelmi fogyatékosokat, majd a mozgássérülteket, érzékszervi és beszédfogyatékosokat. Nehéz azoknak az integrálása, akik szociális képességeikben fogyatékosak, agresszívek, veszélyeztetik társaik testi épségét. Elsősorban a viselkedési, magatartásproblémás, autista, hiperaktív gyerekek integrálása nehéz. A sikeres integráció inkább gyermekfüggő, mint fogyatékossági típustól, vagy súlyosságtól függő. Ehhez a gondolathoz kapcsolódva pedig felmerülhet a család meghatározó szerepe, a sérült gyermek énképének formálásában, jellembeli tulajdonságainak alakulásában. Optimális fejlődése, fejlesztése érdekében tehát jó lenne, ha az érem két oldala egyre jobban összecsiszolódna. 101

102 Amikor az érem oldalai egyformákká válnak Sokat mondogatják nekünk, hogy az agyunknak csak a tíz százalékát használjuk ki. Szerintem a szívünknek használjuk csak a tíz százalékát. ( Owen Wilson) Bár már ahogy említettem, kollégáim közül bárki alkalmas lenne mozgáskorlátozottsága miatt sajátos nevelési igényű gyermeket nevelni, a tárgyi feltételek a mi mosdónkban adottak és az óvoda bejáratához is közel van a csoportunk. Pistivel hetente találkoztunk, mert a számára szükséges fejlesztéshez a mi óvodánk tornaterme nyújtott ideális helyszínt. Idevárta hát őt a konduktor kolléga és az ő speciális fejlesztőeszközei. Egyszóval hetente sétált el édesanyjával a csoportszobánk előtt. Gyakran megálltak, nézelődtek, a faliújságra, szekrényre ragasztott gyermekmunkák között. Mindig váltottunk pár szót apró-cseprő dolgokról. Szimpatikus volt a törékeny, szőke, halk szavú kisfiú érdeklődése irántunk, és jólestek édesanyja kedves, közvetlen dicsérő szavai. Ekkor még kiscsoportos korúak voltunk zömében, egy-két idősebb pajtás is abban az évben érkezett hozzánk. Már akkor volt közöttünk sajátos nevelési igényű gyermek, akinek mozgását dongalábacskái behatárolták. A gyerekek hozták, vitték, igazították lába alá a dobogót, segítettek neki öltözködéskor, vetkőzéskor. De volt közöttünk szemüveges, megkésett beszédfejlődésű gyermek is. Volt 2,5 évesünk, sőt két ikerpárunk is akadt. Egyszóval olyanok voltunk, mint egy mini társadalom. Minden természetes volt: a különböző fejlettségű önállóság kortól, korlátozottságtól függően -, a sokféle igény, a felnőtt-gyermek kapcsolatban, az eltérő tempó, figyelem, türelem, érdeklődés! De jól működött a demokrácia. A sokféleség ellenére sikerült olyan szokásokat, szabályokat alkotni, melyekhez mindenki tudott alkalmazkodni. Munkánkat természetesen mi felnőttek is összehangolva, közös elvek alapján végeztük. Egy nap tagóvoda vezetőm, társam, kollégám arra kért, jöjjek már, mert fontos dologról kellene beszélnünk. Irodájában már ott ült a mosolygós anyuka, ölében a törékeny kisfiúval. Most is bizalommal, kedvesen fordult felém. Elmondta, hogy szeretnének a mi csoportunkba járni, és úgy érzi, ott jó helye lenne Pistikének. Jólesett a bizalom, de tudtam, újfajta feladat előtt állunk felnőttek és gyermekek is egyaránt. 102

103 Úgy gondolom, bárki számára természetes lenne az az izgalom, amit akkor mindannyian éreztünk. Első ösztönös igény volt: mindent megtudni, megismerni Pistike betegségéről, korlátairól, fejlesztésének, együttműködésének lehetőségeiről. Már a legelső alkalommal rendkívül őszinte, közvetlen és nyílt volt az anyuka. Olyan érthetően, természetesen beszélt kisfia állapotáról, hogy a kezdeti félelem értő figyelemmé alakult. Az a partnerség, ahogyan akkor megosztotta velünk történetüket, az az erő, az a derű, az a bizakodás nekünk is erőt adott. Nem azon gondolkodtunk már, hogy mi lesz ha, hanem azon, mi mindent kell még tennünk addig a percig, amíg Pistike belép a csoportunk ajtaján. Úgy váltunk el, hogy megbeszéltük a családlátogatás időpontját is. Azonnal felvettük a kapcsolatot a konduktor kollégával, aki szintén átadta nekünk ismereteit, tapasztalatait a kisfiúval kapcsolatban. Olyan gyakorlati példákkal, tanácsokkal látott el minket, melyek a mindennapi együttléteink során hasznosakká váltak. Javaslatokat adott a gyermek fogadásához szükséges tárgyi eszközök beszerzésére. Biztosított minket folyamatos megsegítéséről. Fogadóóra keretén belül újra átbeszéltük közös teendőinket és a speciális feladatokat. Amikor a felvételről döntés született, tagóvoda vezetőnk tájékoztatta a kollégákat Pistike érkezéséről. Időközben új kolléga érkezett csoportunkba gyógypedagógiai asszisztens, akinek szakmaisága, elkötelezettsége, személyisége, gyermekszeretete azonnal azt sejtette: jó lóra tettünk! Már a családlátogatásra is velünk jött, ahol hozzáértéséről nemcsak mi kollégák, de az édesanya is megbizonyosodhatott. Bár a betegséggel kapcsolatos fontos dolgokat mi is megismertük, ő volt az, aki igazából értette a megsegítéshez szükséges speciális eszközök használatát, szakszavakat. Nem is volt kérdés többé a feladatok megosztása: ebből a szempontból nyugodtan támaszkodhatunk rá. De a látogatás nem csupán emiatt maradt emlékezetes. Pistike szíve minden melegével fogadott bennünket. Nem mondta, de érezni lehetett. A szeméből, a mozdulataiból! A rajz, amit valamennyien kaptunk tőle, már csak ráadás volt. Ezt a szeretetet és bizalmat persze úgy gondolom, édesanyja példájából merítette. Ha az ő lénye nem ugyanezt sugározta volna, bizonyára a gyermek is visszahúzódóbb, bizalmatlanabb lett volna. Köszönet neki érte! (Csiszolódnak már az érem oldalai!) 103

104 Bár amikor elköszöntünk, tudtuk, hogy hosszú ideig nem fogunk még találkozni, de tudtuk azt is, ez a találkozás elég erőt ad mindannyiunknak a viszontlátásig. A nyár elszaladt. A gyerekekkel és szüleikkel ritkán találkoztunk. Ősszel tehát az volt az első feladatunk, hogy szülői értekezleten tájékoztassuk a szülőket az új gyermek érkezéséről, másságáról. Természetesen csak olyan részletességgel, amennyi elégséges a mozgáskorlátozottság állapotának megértéséhez. Örültünk, hogy ők ezt teljesen természetesnek és normálisnak tarják. Többen még azt is megfogalmazták, mennyit fog ezáltal gazdagondi, fejlődni az ő csemetéje is. Volt még egy feladatunk: megbeszélni a gyerekekkel az új kisfiú érkezését. Nem sokat beszéltünk, csak arra kértem őket, fogadják szeretettel, segítsék őt, hiszen még új lesz és még annyit, hogy vigyázzanak rá, mert ő gyengébb, mint a többiek, neki még erősödnie kell. Amikor édesanyjával megérkezett, köszöntöttük, bemutatkoztunk és biztosítottuk arról, hogy már nagyon vártuk. Volt olyan kislány, aki más ismerte Pistikét, ő akkor nagy segítségünkre volt a beilleszkedés, ismerkedés során. Az előző fejezetben említettem, kiket könnyű és kiket nehezebb elfogadni, befogadni. Hát, itt aztán nehézségről nem beszélhetünk, hiszen könnyű megszeretni olyan valakit, aki kedves, barátságos, türelmes, megértő. Pistike pedig ilyen. Ilyen a felnőttekkel, ilyen a gyerekekkel. Amilyen az adjon isten, olyan a fogadj isten mondja a mondás. A gyerekek azonnal befogadták. Tudomásul vették, hogy ő néha segítségre szorul, és olyankor segítettek. De Pisti is bebizonyította, rászolgált a közösség bizalmára. Még a játékpakolásból is kivette a részét saját erejéhez mérten! A szokásokat, szabályokat az első perctől kezdve elfogadta és mindig betartotta. Érdeklődő, de nem tolakodó, nem erőszakos. Semmiből sem szeret kimaradni. Igen ám, de hogyan? Mennyi a kevés, mennyi a sok? Mi az, amivel nem terheljük túl, és mikor becsülöm alá teljesítőképességét. Újra fogadóórát szerveztünk, melyen jelen volt a szülő, a konduktor kolléga, a pedagógiai asszisztens és mi óvó nénik. Segítséget kértünk a konduktor kollégától, aki konkrét tanácsokat adott hely, idő, eszköz és módszer tekintetében. Teltek a napok és egyre jobban összekovácsolódtunk. Pistike festett, nyírt, ragasztott, rajzolt, énekelt, körjátékozott. Nekünk csak arra kellett figyelnünk, hogy munka közben csak 104

105 biztonságos helyzetben legyen, megfelelő időt hagyni számára a feladatvégzéshez, illetve a legmegfelelőbb eszköz biztosítására. Teljesítményét a gyerekek is elismerik, de nem ajnározzák, csak a természetesség határain belül. Játékidőben, szabadidős tevékenységek során talán könnyebb is a megvalósítás. Kevesebb a kivárás, nem kell annyira összeegyeztetni egymás tempóját. A közösen, egy időben végzett játékok során azonban megmérettetett a gyermekközösség toleranciája. Képesek kivárni, amíg Pistike körbejár egy dalos játék során, vagy végigjárja a mozgáskotta feladatsorát. Természetesen törekszünk mi is úgy alakítani a szerepeket, feladatokat, hogy egyrészt igazodjanak a kisfiú teljesítőképességéhez, illetve a még tűrhető intervallumba tartozzon a többiek türelme szempontjából. Így nem alakulnak ki ellenérzések egyik fél szempontjából sem. Vigyáznunk kell, nehogy a gyerekek azt érezzék, kivételezünk vele. Értsék meg, hogy a felnőttek megkülönböztetett figyelme csak a mozgásos feladatok során és csak az ő megsegítéséig terjed. Egyéb esetben, nem mozgásos feladat során minden szabály őrá is éppen úgy vonatkozik. Ha ezt állandóan és következetesen tapasztalják, természetesnek veszik a segítségnyújtást és ők is segítenek. Pistike szempontjából pedig azért tartjuk ezt fontosnak, mert így az önmagáról alkotott kép is egészségesebb: nem vagyok más, mint a többi, csak még egy-két dologban segítségre szorulok. Sok dolgunk persze ezen a téren sincs, hiszen a családból hozott értékek hasonlóak: otthon is teljes értékű emberkének nevelik. Természetesnek tekintik a kisfiú állapotát és igyekeznek úgy élni, mint más, persze mindig megtervezve a megvalósítást. Ezért lehetséges velük megbeszélni olyan helyzeteket is, mint a séta, kirándulás. Az együttlét még az ilyen alkalmakkor is természetes igénye úgy a csoportnak, mint Pistikének. De ők nem követelőzőek, sem ő, sem az édesanyja. Nem hárítják ránk a megoldásokat, mindig együtt gondolkodunk és megpróbáljuk a lehető legoptimálisabb megoldásokat megtalálni. Így lehetett velünk séták alkalmával, kiránduláson a Tisza- ligetben, vagy színházban. Azóta sok hónap eltelt már, napi szinten tartjuk a kapcsolatot még akkor is, ha beteg és hiányzik. A gyerekek számon tartják, emlegetik, kérdeznek felőle. Úgy érzem, az őszinteség, a partnerség most is jellemzője kapcsolatunknak, hiszen az édesanya észrevételeit is megosztja velünk, aminek nem a kritizálás, inkább a segítőszándék, az együttműködés a célja. 105

106 Egy közös fogadóóra keretén belül, melyen ott volt a kisfiú fejlesztésében résztvevő összes partner, megosztottunk egymással tapasztalatainkat. Mi és a fejlesztők azokról a kézzelfogható tényekről számoltunk be, melyek fejlődését tükrözik, az édesanya pedig arról, hogy mennyire szeret óvodába járni kisfia. Ennél nagyobb dicséretet pedig nem is kaphattunk volna. Ám nem lehetünk elfogultak magunkkal szemben, hiszen ilyen eredményeket csak a családdal együtt érhettünk el. Ez a család példa lehet azon családok számára is, akik ép gyermeket nevelnek. Példa arra, ahogyan kommunikálnak az óvodával, a szülőtársakkal, a külvilággal. Kapcsolataikban nincs titkolózás, nincs irigység, csak őszinteség. Őszinte szeretet más egészséges gyermek iránt is. Ez a minta eredményezi Pistike pozitív személyiségjegyeit, kortárs kapcsolatainak és a felnőttekhez való viszonyának minőségét. Ő is példa lehet társai előtt: törékeny testében páratlan lelkierő lakozik. Ha nem is értik, de érzik, mennyire értékes emberke is ő. Márpedig ő ízig-vérig óvodás. Természetesen nem egyforma a kapcsolata minden gyerekkel, de hiszen ők sem egyformák. Más-más személyiségek. Van, aki már most rendelkezik olyan magasabb rendű szociális képességekkel, mint az empátia, érzékenység a másik ember érzései iránt, és van, aki még maga is keresi a helyét a közösségben. De egy biztos: ugyanolyan óvodásnak tekintik, mint bárki mást közülük. Mi pedig fogjuk a kezét és együtt megyünk tovább a néha göröngyös, néha simább úton az iskoláskor felé. Kezet csak megfogni szabad. Elveszíteni vétek. Ellökni átok. Egymásba simuló kezek tartják össze az eget, s a világot. (Albert Camus) 106

107 Szabóné Balogh Etelka A változásmenedzsment gyakorlati kérdései a mozgásfejlesztés egy lehetséges innovációs folyamatában Valami újra vállalkozni mindig kockázatos feladat. voltak olyanok, akik merték vállalni ezt a kockázatot, mert hittek abban, hogy az új, amelyre vállalkoznak, hasznos és jó, előbbre viszi az ügyet. (Illyés Gyuláné) A fenti gondolat jegyében, s azt kiegészítve Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde, Városi Óvodai intézményének innovációs gyakorlatát kívánom bemutatni, középpontba állítva a mozgást, mozgásfejlesztést. A TÁMOP /2. - Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése- témakörben megvalósított pályázatunk nyomán számtalan konklúziót vonhattunk le. Egyik, ilyen következtetésünk, hogy intézményegységünk, mint szervezet, a sajátos kihívásokra, a korkívánatos elvárásokra, a külső és belső környezeti és gazdasági hatásokra a Larry Greiner féle életút modell periodikus ismétlésével reagált. Ez a folyamat és változáskezelés, változásmenedzsment egyre tudatosabb alkalmazása egy folytonos innovációs gyakorlatot generált óvodapedagógiai munkánkban. Természetesen Illyés Gyuláné gondolata mentén megéltük, hogy Számolni kell az értetlenséggel, az ismeretlennel szembeni idegenkedéssel, a megszokotthoz ragaszkodók közönyével. GREINER ÉLETPÁLYAMODELLJE Forrás: Salamonné, (2006); Greiner L,

108 A fenti modell logikáját követve tényszerű, hogy mindig egy új probléma, mint cél és feladat, jelentette a kiinduló állapot az innováció, a fejlesztések periodikus ciklusaiban, akár a helyi nevelési programra és gyakorlatra, akár az alternatív programokra, vagy az Óvodai integrációs fejlesztő program adaptációjára, a minőségi- adaptív nevelésre, a gyermekek mindenek feletti érdekeinek érvényesítésére, vagyis a szakmai és szervezeti fejlesztésekre, változásokra gondolunk. Az innovációs folyamatunkban tetten érhető az életciklus-elmélet mellett, Kurt Lewin jól ismert, hármas szakaszolásának is (felolvasztás változtatás- visszafogyasztás) mentén történő változáskoordinálás, és a Peter Drucker nevéhez köthető koncepció, a szervezett visszavonulás ból kiinduló változásmenedzsment eljárásmódja is. Lényegében ez azt jelenti, hogy egy adott időszakban, egy adott dolgot, innovációt menedzseltünk úgy, hogy más területekről tervszerűen, szervezetten visszavonultunk, amikor a megerősítő mechanizmusok már működtek, amikor mindenki megértette a változások fontosságát, valamint megtörtént az adott változás befogadása. Ekkor elemeztük, hogy milyen energiákat, humánerőforrást tudunk felszabadítani a továbbfejlődés folyamatának biztosításához, egy újabb probléma, krízis, vagy innováció változásmenedzseléséhez. Ezekben a folyamatban érvényesült, hogy először a kreativitásé volt a főszerep, - a bevezethetőség, megvalósíthatóság, újszerűség, hatékonyság talaján -, ami a megoldás megtalálását segítette, és előre vetítette a sikereket. Kidolgozásra kerültek a folyamatszabályozások, irányítási módok, szabályzatok, dokumentumok. A harmadik szakaszban megtörténtek a feladatdelegálások, a decentralizált működés kialakítása. A koordinációs periódusban csoportszintű, jövőbeli terveket kidolgozó teamek vették át a szerepeket a kényesebb területek feletti teljes felelősségvállalással és kiemelt jelentőségűvé vált az ösztönzési, elismerési rendszer kiépítése. Az együttműködési ciklusban, a csapatfolyamatoknál a minőségi, célirányos kooperativitás került előtérbe. Tény, hogy intézményegységünkben az úgynevezett nyugalmi időszakok az elmúlt 5 évben lerövidültek, s a változások sokasága időnként zavart keltett a szervezetben, ami számtalan kérdést vetett fel. A kérdésekre csak racionális válaszokat lehetett és kellett adni, hiszen a változásmenedzsment célja, hogy a legkevesebb ráfordítással, tervszerűen, a bürokratizmus mellőzésével, a feladatok delegálásával biztosítsa a szervezet fejlődését. A célok elérését, a változásokat felelősséggel, az egyéni és szervezeti érdekek összeegyeztetésével, rugalmasan, motiváltan és hatékonyan valósítottuk meg. Számtalanszor éltük végig, hogy egy jól megfogalmazott cél tervszerű és folyamatszabályozott megvalósítása változást, innovációt generál elkötelezettséggel, teljes elfogadással és beépüléssel, kiemelkedő eredményességgel. Nem kívánom elpalástolni, hogy megéltük azt is, amikor innovatív törekvésünk nem 108

109 eredményezet igazi változást, de kiszűrve a hibát, korrigálhattunk, vagy levonhattuk a kritikus konklúziót. Megítélésem szerint intézményegységünk mindeközben tanuló szervezetté vált. Pregnánsan példázza mindezt a mozgás, mozgásfejlesztés területén végzett innovációnk változásmenedzselési gyakorlata. Abban maximálisan egyetértettünk, rendező elvként fogadtuk el, hogy az egészséges, folyamatos, hatékony, prevenciót és kompenzációt, tehetséggondozást is magában foglaló személyiségfejlesztési munkánk egyik legalapvetőbb lehetősége, eszköze a mozgás, mozgásos játék, hiszen a mozgás 3-7 éves korban több szempontból is az egyik legelemibb gyermeki szükséglet. Nélkülözhetetlen a környezethez való alkalmazkodásban és az észlelési (percepciós) folyamatokban: a látás, hallás, tapintás, melyek a mozgáshoz kötődnek, és motoros készségek fejlettségi szintje által meghatározottak. Ugyanakkor a percepció fejlődése meghatározó szereppel bír a fogalmi gondolkodás kialakulásában is. A kielégítő mozgásellátás fizikai, pszichikai és intellektuális szempontból meghatározó jellegű. Ha a gyermek ebben a szenzitív szakaszban nem kapja meg a megfelelő mozgási lehetőségeket, motoros képességei visszamaradnak, ami kihat szellemi fejlődésére, érzelmi életére, szocializációjára és szervezetére egyaránt. A mozgás és az idegrendszer fejlődése szoros kapcsolatban áll egymással, mert a rendszeres és több oldalról érkező inger segíti az ingerület gyors átadását az idegsejtek között, így szilárd kapcsolatok, szinapszisokat épülnek ki melyek a tanulás alapját képezik, hiszen a mozgásokat az agynak kell megterveznie. E közben a végrehajtás során, meg kell határozni az erőkifejtés mértékét, a test helyzetét, össze kell állítani a megfelelő tevékenységi sorrendet, és a környezethez igazodva, mindezeket korrigálni kell. Köztudott, hogy a tervszerűen összeállított mozgásnak nagy szerepe van a részképességek fejlődésében, úgymint alaklátás, formaészlelés, térészlelés, testséma alakulása, motoros fejlődés, egyensúly-érzékelés, kognitív-, szocializációs folyamatok. Ez irányú innovációnk változás menedzselési folyamata a Magyar Mozgáskotta módszer megismerésével, adaptációval kezdődött a 2003/ nevelési évben. Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy miért éppen ezt az alternatív programot választottuk? Tettük ezt azon megfontolásból, hogy a kisgyermekek életkorához, életkori sajátosságaihoz igazodó, a későbbi sport tevékenységek tanulását előkészítő, programmal gazdagítsuk mozgásnevelésünket. Ez az alternatív tevékenységrendszer, tervszerű és hatékony eszközt kínál a pedagógusoknak, hogy játékos módon, sikerélményre fókuszálva fejleszthessék a gyermek testi, kognitív, affektív és viselkedéses funkcióit. A Mozgáskotta módszer átlépve a testnevelés alapvetően teljesítmény-centrikus szemléletén, hagyományos olykor merev tradícióin, egy új megközelítést érvényesít. A mozgást, nem csak közvetlen célként, hanem 109

110 adekvát eszközként értelmezi. Ebben a programban a mozgásos tevékenység a személyiség komplex fejlesztésére irányul. A játékos, más-más készséget, képességet igénylő, feltételező feladatsorok mindenképp sikerhez, élményhez juttatják valamely képességben, kompetenciaterületen, mozgásfejlettségben kimagasló, vagy lemaradó, az értelmi erőkben jeleskedő, vagy retardált, a sajátos nevelési igényű gyermekeket is. A vizuálisan megjelenített feladatok lemozgását, mozgásos végrehajtását a gyerekek egyéni és aktuális fejlettségüknek, adottságaiknak megfelelő módon, s a szükséges gyakorlási idő biztosításával, egyéni tempójuknak megfelelően végezhetik, automatizálhatják. Mindeközben, domináns tanulási forma az utánzás, az egymástól tanulás. Jellemző a megsegítés, a hibázás hibajavítás, ez nem sikerült olyan jól, de majd fog, ez viszont nagyon jól sikerült, tehát képes vagyok rá és másra is. A verbális magyarázat minimális, a cselekvés tevékenykedés, bemutatás domináns. A készség- és képességfejlesztést az eszközök variációs lehetősége, játékba való használhatósága is maximalizálja. Az utánzó mozgások, kerettörténetek lehetőséget biztosítanak egy-egy kapcsolódó téma, témakör megbeszélésére, így az ismeretszerzésre, bővítésre is. A kooperatív tanulásszervezés folyamatosan érvényesíthető. A szervezeti formák egy-egy foglalkozáson is nagyon változatossá tehetők. A gyerekek bevonása, döntési helyzetbe hozása is biztosított, hiszen a gyerekek önállóan alakíthatják, étrendezhetik, nehezíthetik a mozgássorokat, kiegészítő feladatokat, játékszabályokat, s az eszközhasználatot. Mozgás általi tapasztalatokat biztosít a háromdimenziós észlelés, a tájékozódási képességek, a testséma, testtudat, testkép kialakulása, a laterális dominancia, a személyi zóna vonatkozásában is. Erősíti az alaklátást, a mozgásos reprezentációt, a fogalmak beépülését. Lehetőséget biztosít a kommunikációs képességek, időtájékozódás, térbeli szerialitás, időészlelés fejlődésére. Elősegíti a globális mozgásfeladatok szóbeli utasítás alapján történő megértését, végrehajtását a vizuális minta és az érzékszervek által felvett információk integrálásával. A gyermekek képessé válnak társaihoz igazodni, aktivizálódni és az észlelt cselekvéseket, viselkedésmódokat megfigyelni, lemásolni, sokszorosan beépíteni. A felnőtt által nyújtott mintát egyre tudatosabban követik, értelmi elfogadáson alapulva szabály- és normarendszerükbe beépítik. E mellett segíti a családból hozott hátrányok korrigálását, pozitív magatartási beállítódás formálását, különbözőség elfogadását, pszichés hátrányok enyhítését. Fontos, hogy kielégíti a gyermekek siker és elismertség szükségletét is, segíti a szorongások leküzdését. A program hozadékaként, egy sajátos csoportkohézió alakul ki, amely alapjává válik a kooperativitásnak, gyermeki döntésre / vélemény és javaslat figyelembevételére épülő maximális együttműködésnek, be- és elfogadásnak. 110

111 Több éven keresztül ezt a metodikát helyeztük a mozgásfejlesztésre, mozgásnevelésre irányuló innovációnk középpontjába. Team munkában olyan tematikus, célirányos programot dolgoztunk ki és valósítottunk meg, amely mintegy tovább fejlesztve a kidolgozó Magyar Gábor alapkoncepcióját, nem csak adaptációként értelmezhető. E mellett megyei, de országos szinten is hozzájárultunk, hozzájárulunk Jó gyakorlatként regisztrálva- ahhoz, hogy a horizontális tanulás keretében más intézmények innovációs törekvéséhez is segítséget nyújtsunk. Ezzel párhuzamosan, némi kényszerű szünet után, a vízhez szoktatás, úszásoktatás mozgásfejlesztési lehetőségét, egészséges életmódra, egészfejlesztésre gyakorolt hatását helyeztük pedagógiai gyakorlatunk fókuszába. Tulajdonképpen ennek változás menedzselési alapproblémája többek között az volt, hogy városunkban nincs uszoda, strand, s nincs ilyen végzettségű óvodapedagógusunk. Ennek ellenére szükségét éreztük, s indokolnak láttuk, hogy óvodásaink minél sokoldalúbb fejlődéséhez lehetőséget biztosítsunk a magzati élethez kapcsolható, legtermészetesebb közegű mozgásforma megkedveltetésére, elsajátítására is. Tettük ezt azért is, mert bizonyított az úszás egészségre gyakorolt hatása. Az úszás megmozgatja a test összes belső izmát, fejleszti az állóképességet, növeli a hatékonyságot és mozgékonyságot. Az úszás ismétlődő mozdulatai fokozzák az izmok rugalmasságát, különösen a váll, a csípőtájék és a térd izmainál, de a gerinc stabil állását is kiválóan karbantartja. Az úszás az egyetlen olyan sportág, amely légzésszabályozásra kényszerít, növeli a tüdő kapacitását, fejleszti a helyes légzés technikát, segíti a szív egészséges működését. A pszichikum fejlesztésének is jelentős eszköze. Állóképességet, kitartást, akarati koncentrációt fejleszt, pszichikai, fizikai fittséget eredményez, s mivel boldogság hormont szabadít fel a lelki béke stabilizálódásához is hozzájárul, az idegrendszert kedvező irányba befolyásolja, amiben nagy szerepe van magának a víznek, a benne végzett mozgásnak, játéknak. E változásmenedzselési folyamat is átesett az életpályamodell valamennyi krízis pontján, amikor is egy team munka nyomán a közeli, ideális vízhez szoktatáshoz és úszásoktatáshoz szinte gyermek paradicsomnak nevezhető- strandon, csodálatos, pozitív pedagógus személyiség jegyekkel, s nagy tapasztalattal rendelkező úszóoktatóval, megszerveztük ezt az idényjellegű mozgásfejlesztési formát. Évekig önköltséges, évente két hetes idő intervallumban, majd egyre több szponzori támogatással folyamatosan csökkenő költség teherrel, s az elmúlt években pedig az IPR-hez kapcsolódó pályázati támogatás nyújtotta lehetőséggel a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára térítésmentesen. Tény, hogy ez utóbbi esetben a szülők partnerként való megnyerése, a szubkulturális tradíciók 111

112 mérséklése is krízis pontot jelentett. A vízhez szoktatás, úszásoktatás ideje alatt olyan szembetűnő jellembeli változások, mozgás és személyiségfejlődés figyelhető meg a gyermekeknél, ami mérhetetlen és pótolhatatlan pedagógiai értékkel bír. Talán hihetetlen, hiszen mindösszesen két hét áll rendelkezésre, de az 5-6 évesek 100% meg tanul úszni, legalább egy úszásnemben. A vízhez szoktatásban résztvevő gyermekeknél is kialakul a vízbiztonság érzet, jellemzővé válik az örömteliség, megfigyelhető a stressz feloldódás, lazulás folyamata, az egymástól tanulás dominanciája, változik a testtartás, s regisztrálható az orron be és szájon ki légzés, légzés technikai hatása, a levegővételnél, a beszédlégzésnél is. Tucatnyi pro és preszociális kompetencia apróbb nagyobb fejlődése mellett, mindenki szabálytudata, önfegyelme, önállósága napról napra követhetően fejlődik, s a program élményjellege mindenképpen megalapozza a későbbi úszásra, a víz edzőhatásának kihasználására irányuló személyes igényt. Programunk fontos hozadékának tartjuk, hogy folyamatos fejlesztőhatása úgy valósul meg, hogy a vízhez szoktatásban résztvevő gyermekek az úszást oktatást a vízbiztonság előnyével kezdik meg a következő évben. A mozgásfejlesztés egy kevésbé hangsúlyozott eleme az óvodapedagógiának a mindennapos testnevelés, udvari mozgásos tevékenységek, heti ún. testnevelés foglalkozás, alternatív programok mellett- a tánc, amit beépítünk az ének, énekes játékok tevékenységi köreibe, de két évvel ezelőtt elkezdtük egy innovatívabb formájú megvalósítását is. A tánc, mint mozgásforma során a gyermekek nemcsak megismerkedhetnek különböző jellegű táncokkal, de megtanulhatják, hogyan hat az életükre, hogyan teszi testüket-lelküket egészségesebbé, mint örömforrás. A tánc egészségre gyakorolt hatásai nem hagyhatók figyelmen kívül. Az intenzív mozgás hatására fokozódik a szívműködés és a vérkeringés, megélénkül az anyagcsere az egész szervezetben. A rendszeres mozgástól bőr feszesebbé, az izmok edzettebbé válnak, javul a tónusuk, és a csontritkulás kialakulásának esélye is csökkenthető. A tánc oldja a stresszt, a zene ritmusa és a felfokozott hangulat következtében boldogsághormonok szabadulnak fel. Ahhoz, hogy egyensúlyban tudjuk tartani a testet, a láb és a gerinc izomzatát használjuk, és az egyenes tartás során a gerincoszlop körüli izmok és szalagok ezzel a speciális igénybevétellel erősödnek. Az immunrendszerre is jótékony hatással van a tánc, mivel mozgás közben interferont termel a szervezet, amely erősíti védekezőképességet. Ezért heti rendszerességgel érdeklődés szerinti néptánc programot szerveztünk, majd negyedévente táncházat. Jelen pillanatban pedig minden hónapban egy alkalommal tánctanítási és táncházi programmal egészítjük ki mozgásfejlesztésre irányuló pedagógiai munkánkat, aminek segítségével a szülők is megismerhetik mozgásforma személyiség 112

113 fejlődésre gyakorolt hatását. Természetesen mindezt innovációs törekvésünk első lépéseinek tekintjük, távlati célunk, hogy szakvizsgázott óvodapedagógusokkal a napi óvodai gyakorlatba történő beépítés mellett- alternatív, válaszható programként, minimum heti egy alkalommal, rendszeresen megvalósuló tevékenységkínálatként, gyakorlattá tegyük. Mozgásfejlesztésünk legújabb innovatív eleme a lábtoll-labda program.. Feltételezhetően kevésbe ismert ez a kínai eredetű, minimális befektetést igénylő, speciális labdajáték, de városunkban tradicionális értékű. Újszászon került megrendezésre az első világbajnokság, s számtalan nemzetközi megmérettetés, ami mára már szinte tömegsportként van jelen a település sportéletében. A testi képességek, mozgásfejlesztés mellett, a közösséggé formálódást, az egészséges verseny és sport szellem kialakulását is segíti. Komoly koncentrációt, szem-végtag koordinációt, összerendezett mozgást, problémamegoldó gondolkodást, fejlett pre és proszociális kompetenciákat igényel, s mindezek fejlődését segíti. Igaz az óvodások körében első ízben került megszervezésre ebben a nevelési évben, Fehér Jánosnak a Magyar Lábtoll-labda Szövetség főtitkárának, a sportág edzőjének, aktív sportolójának vezetésével. Óvodásaink hihetetlen lelkesedéssel, érdeklődéssel ismerkednek a lábtoll-labda sportági elemeivel, játékos, élményekkel teli formában, heti egy alkalommal. Célunk, hogy szakvezető segítségével kidolgozzunk egy olyan tematikát, amely az óvodások életkori sajátosságait figyelembe véve, alternatív mozgásfejlesztő programként jelenhet meg az óvodapedagógiában, mivel megítélésünk szerint lehetőséget kínál a minél sokoldalúbb személyiségfejlesztésre is. A lábtoll-labda megtanulható, elsajátítatható óvodapedagógusaink által, többen jártasak is benne, így rendszeres megvalósítása, beépítése az innovatív mozgásfejlesztés óvodai gyakorlatába tulajdonképpen csak elhatározás, változásmenedzselési kérdés. Mozgásfejlesztési repertoárunk kiterjed a prevencióra, korrekcióra az óvodai gyógytestnevelés, tartásjavító torna és a Kulcsár Mihályné által kidolgozott: Mozgásterápia a tanulási zavarok megelőzésére és oldására módszerekkel. A gyógytestnevelés az a tudományág, amely a testnevelés módszereinek felhasználásával betegségek megelőzésére és gyógyítására alkalmas. - vallja Dr. Nemessúri Mihály Nevelőtestületünk a megelőzésre koncentrál, hiszen nap, mint nap tapasztaljuk, hogy az óvodások otthoni életvitele megváltozott, a figyelem lekötöttség átment passzív testhelyzetek gyakorlásába pl. számítógépes játékok, televíziózás az udvari játékok, a biciklizés, fáramászás, fogócskázás helyett. Ez a mozgásszegény életmód a tartáshiba, lúdtalp és egyéb rendellenességek kialakulását teszi gyakoribbá a gyermekek körében. Tény, hogy a korán felismert (diagnosztizált) elváltozások könnyebben javíthatóak a gyerekek számára játékos 113

114 mozgásformákba iktatva. A gyógytestnevelési foglalkozás nem szűkül le száraz gyakorlatok folytonos ismétlésére, hanem játékos formában olyan gyakorlatokat gyakoroltat, amely a deformációt (a csontok, ízületek alaki elváltozása) javítja. Ez azért lényeges, mert a gyermekkorban szerzett elváltozások többsége visszafordítható (reverzibilis), így az átlagtól kissé eltérő mozgásanyag alkalmazásával már könnyen javítható az elváltozás. Ehhez fontos a korai felismerés és korrigálás. Mindez indokolta, hogy továbbképzési tervünkbe szerepeljen, s meg is valósuljon - tanulmányi szerződéssel, támogatottsággal- a célirányos szakvizsgát adó képzésen való részvétel. Bizonyos tartásjavító tornát évek óta beépítettünk mozgásfejlesztésünk mindennapi gyakorlatába, de igazi prevenciót, korrekciót 2011 óta valósítunk meg, amióta szakvizsgázott óvodapedagógusunk végzi, heti rendszerességgel, az érintett gyermekek mikrocsoportos, speciális mozgásfejlesztését. Természetesen azon alapelv mentén, hogy a tervszerűen, célirányosan összeállított feladatsorokat, azok gyakorlását a gyermekek jó és érdekes játékként éljék meg. A Kulcsár Mihályné által kidolgozott: Mozgásterápia a tanulási zavarok megelőzésére és oldására módszerhez kapcsolódó 60 órás, akkreditált képzésen, három óvodapedagógus vett részt intézményünkből. Jelen pillanatban - megismerve a módszer szemlélet és értékformáló szerepét, hatásmechanizmusát, eredményességét- úgymond késleltetett innovációs, prevenciós és korrekciós területe óvodapedagógiai gyakorlatunknak. Néhány, csoportosan végezhető elemét beépítjük a gyakorlati mozgásfejlesztésbe, féltucatnyi gyermeknek kidolgozásra került a terápiás programja, de elért és megvalósított eredményeinket, tevékenységeinket sajnálatos módon, korán sem nevezhetjük óvodai gyakorlatunk innovatív elemének. Tény, hogy a továbbképzés hatására az eljutottunk oda a vertikális tanulási folyamat keretein belül, hogy egy elbírálásra váró pályázatunkban, minden óvodapedagógus által elvégzendő akkreditált képzésként jelöltük meg. Tettük ezt meggyőződésből azért, hogy érdemben biztosítani tudjuk minden érintett gyermek számára a terápiás eljárást, annak elérésére, hogy a tanulási veszélyeztetettség prevenciójával megsegítsük a sikeres, minél kudarc mentesebb iskolakezdést, a gyermekek mozgásfejlődését. A mozgásfejlesztésre irányuló innovációnkról nem állítjuk, hogy különleges, de állítjuk, hogy egyedi, célirányosan bővített és eredményesen megvalósított. E mellett törekszünk egyre komplexebbé, célorientáltabbá tenni Herbert szellemisége, gondolata alapján: Az ember neveltetése, a születéssel kezdődik, mert az újszülött magával hozza ugyan erőit és tagjait, de ezeknek az erőknek és tagoknak a használatát, alkalmazását, fejlesztését meg kell tanulnia. 114

115 Felhasznált irodalom: Magyar Gábor: Magyar Mozgáskotta módszer Torsten Kunz: Pszichomotoros fejlesztés az óvodában Pintérné Tasnádi Ágnes: Mozgásfejlődés az óvodában 115

116 Az óvoda neve: Aszódiné Magyar Beáta Cicahát-kutyahát Gyógytestnevelés az óvodában saját munkatárssal Eötvös Óvoda Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda Tagintézménye Lakitelek A Jó gyakorlat készítője: Aszódiné Magyar Beáta A Jó gyakorlat címe: A mozgás sok mindenre orvosság, de nincs olyan gyógyszer, amely a mozgást helyettesítené! CICAHÁT-KUTYAHÁT Gyógytestnevelés az óvodában saját munkatárssal Görög mondás Tulajdonosa és képviselője: A megvalósítás helyszíne: Eötvös Óvoda Lakiteleki Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda Tagintézménye, Lakitelek Sütő Lászlóné óvodavezető Eötvös Óvoda Lakitelek Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda Tagintézménye, Lakitelek Bács-Kiskun megye 6065 Lakitelek Kiss J. u. 1/a OM azonosítója:

117 Alkalmazási terület: Pedagógiai Módszertani Megvalósítási időszak: tavasszal (elején 2 foglalkozás és a végén 2 foglalkozás) Résztvevők köre: A foglalkozásokat segítők köre: éves gyerekek - óvodapedagógusi gyógytestnevelő - 12 óvodapedagógus - 6 dajka - a gyógytestnevelésre járó gyerekek szülei - gyermekorvos, védőnő - Gyógytestnevelési szakszolgálat vezetője A hatékonyság érdekében konzultáció: - iskolai gyógytestnevelővel Évről-évre egyre több a lábelváltozásokkal és tartáshibával rendelkező gyermek. A gyógytestnevelés során megvalósul a lábelváltozások és a tartáshibák prevenciója (megelőzés) és a korrekciója (javítás). A gyógytestnevelés, - jó a gyermekek számára, hisz a gyógytestnevelés elsődleges szerepe az egészség helyreállításában van. Mindemellett fontos szerepet játszik a testi képességek:- az erő,- az állóképesség fejlesztésében, - a mozgáskészség,- a mozgásműveltség fejlesztésében, - a mozgásigény felkeltésében, kielégítésében. - a szülők számára az otthon is végezhető, leírt gyakorlatokkal ad segítséget. Szoros együttműködést eredményez az óvoda és család, a szülők és óvodapedagógusi gyógytestnevelő, az óvodapedagógusok és szülők között. A szülő gyermekének helyben történik a mozgásfejlesztése, egészségének helyreállítása, és költségmentes. - az óvodapedagógusok szakmai gyakorlatát is segíti, ezáltal jó prevenciós (megelőző) és korrekciós (javító) lehetőséget biztosít. - a fenntartó számára a gyógytestnevelés haszna a korszerű mozgásfejlesztő eszközök bővítésében, a gyermekek egészségének helyben, történő helyreállításában ill. az intézmény jó hírének növelésében rejlik. 117

118 A Jó gyakorlat kulcs fogalmai: Rendszeres szűrés, prevenció (megelőzés), korrekció (javítás), jó együttműködés, elkötelezettség, mozgásöröm, mozgásfejlesztés, korszerű mozgásfejlesztő eszközök, gyakorlás. A sikeres megvalósítás lépései: Munka előtt: - szűrés - csoportok kialakítása - szülők tájékoztatása - kondicionális és koordinációs képességszint vizsgálat (bemeneti mérés) Munka közben - sok gyakorlás prevenciós (megelőző) és korrekciós (javító) gyakorlatokkal Munka után: - a begyakorolt speciális gyakorlatok leírása a szülőknek, óvodapedagógusoknak - kondicionális és koordinációs képességszint vizsgálat (kimeneti mérés) - bemutató, záró foglalkozás - elégedettségi vizsgálat A sikerkritériumok: - helyes lesz a gyermekek testtartása, - alakul a talpboltozatuk, - a szülő betekintést kap gyermeke mozgásfejlődésébe, - a következő nevelési évtől (iskolás esetében tanévtől) nem kell gyógytestnevelésre járnia a gyermeknek, - az óvodapedagógusok beépítik a mindennapi munkájukba a gyógytestnevelési gyakorlatokat, játékokat. Célok, fejlesztendő kompetenciák: A szerzett vagy vele született betegség következtében kialakult egészségi állapot helyreállítása, gyógyítása, rehabilitálása. 118

119 Testi: A nagymozgások, a téri tájékozódás, az egyensúlyérzék, az alaklátás, térlátás, a szemkéz, szem-láb koordináció, a testséma fejlesztése a mozgásformák pontos kivitelezésével, az új mozgásformák begyakorlásával. Szociális: Akarati tényezők fejlesztése a gyógytestnevelési foglalkozások végigtornázásának motiválásával, a kivitelezés folyamatát kísérő fáradás leküzdésével. Társas magatartás, az együttműködés, a türelem, az egymásra odafigyelés fejlesztése a kivárással a tornaszereknél a sorra kerüléshez. Érzelmek, motivációk fejlesztése a testmozgás megszerettetésével, a pszichés egyensúly helyreállításával az önbizalom növelése. Értelmi: Figyelem fejlesztése a gyakorlatsorok pontos bemutatásával, végrehajtásával. Tapintásos észlelés fejlesztése a különböző tornaeszközökkel végzett gyakorlatokkal. Vizuális percepció fejlesztése. A gyakorlatok felidézésével, gyakorlásával az emlékezet fejlesztése. Fogalomismeret bővítése, ok-okozati összefüggések megismertetése. Kommunikációs: Szókincsbővítés, összefüggő, folyamatos beszéd fejlesztése a játékszabály gyermekek általi, érthető, pontos elmondásával. Beszédértés fejlesztése az új gyakorlatsorok érthető közvetítésével, az új szavak használatának motiválásával. A gyógytestnevelés gyermekközpontú pedagógiai elvei, eljárásai: - A gyógyulásuk érdekében a gyermekeknek meg kell érteniük a gyakorlatok jelentőségét. - Az elvégzett gyakorlatoknak nem a mennyisége, hanem a minősége fontos. - A gimnasztikának domináns szerepe van, a bemutatás és a gyakorlás kiemelkedő jelentőségű. - A mozgásanyag összeállításánál figyelembe vesszük a várt fejlődés bekövetkezésének idejét és az egyéni elváltozásokat A tevékenységek rövid összefoglalása: I. téma: Cicahát és dakszli járás Tartásjavító torna, utánzó gyakorlatokkal eszköz nélkül / alapfoglalkozás / II. téma: Sétáló kiskutya Tartásjavító torna paddal és nagylabdával. III. téma: Kacsatánc 1 Lábelváltozások javítása utánzó gyakorlatokkal, üveggolyókkal. IV. téma: Kacsatánc 2 Lábelváltozások javítása Body-Roll hengerrel és Kogelan, Supersoft labdákkal. 119

120 A Jó gyakorlat személyi feltételei: Szakirányú végzettség (óvodapedagógusi gyógytestnevelő), amennyiben erre nincs lehetőség gyógytestnevelő. A Jó gyakorlat elengedhetetlen feltétele, hogy a gyógytestnevelést vezető nagyon jó kapcsolatteremtő és megtartó képességgel rendelkezzen, jó együttműködést alakítson ki a gyermekorvossal, védőnővel, szülőkkel, óvodapedagógusokkal, és ha van, a Gyógytestnevelés Szak- Szolgálattal. Óvodapedagógusi gyógytestnevelő iránymutatása (mentorálás) alapján a mozgás fejlesztés területén jól képzett ( tartásjavítás, lábtorna ), elkötelezett óvodapedagógus. A Jó gyakorlat tárgyi feltételei: Mozgásfejlesztéshez szükséges korszerű alapfelszereltség: fiziolabdák, tornaszőnyegek, tornapadok, WESCO elemek, GREISWALD, polifoom szőnyegek, tornabotok, kötelek, babzsákok, karikák, üveggolyók, Body-Roll hengerek, Kogelan, Supersoft labdák, tornazsámolyok. Megfelelő méretű tornaterem, ideálisan 100m2, de megvalósítható kisebb tornaszobában vagy csoportszobában is. A Jó gyakorlat szokás és szabályrendszere: Mivel a gyógytestnevelés foglalkozások délután vannak, a gyerekek a délutáni pihenő után tornaruhát vesznek fel. Minden gyermek a saját csoportjában öltözik át. (Tornapóló, tornanadrág, torna zokni és tornacipő szükséges.) A foglalkozások megkezdése előtt minden gyermeknek el kell mennie a wc-re, hogy a foglalkozás alatt ne kelljen ezzel zavarni a gyógytestnevelést. Ha erre mégis sor kerülne, a gyermek a gyógytestnevelőnek szólva, a földszinti mosdóba mehet ki. Itt az emeletre járó gyerekek a papírtörlőt használják a kézmosás után. A gyógytestnevelő óvodapedagógus minden gyermeket a saját csoportjából szed össze, és együtt mennek be a tornaterembe. Mindig ki van jelölve egy zsebkendőfelelős, aki hoz a tornaterembe zsebkendőt, és a megbeszélt helyre teszi. Innen veheti el az a gyermek, akinek folyik az orra és a kukába dobja ki használat után. A tornaeszközöket a foglalkozások megkezdése előtt a gyógytestnevelő pakolja ki a szertárból a tornaterembe. A foglalkozások elején a gyermekek leülnek, és névsor ellenőrzés történik. A gyógytestnevelés során szükséges eszközök a gyermekek segítségével vannak ki rakva. A lábtorna során, ha le kell venni a tornacipőt, a gyerekek igyekezzenek minél gyorsabban és önállóan megtenni ezt, valamint a tornaterem fala mellé elvinni és lerakni. A foglalkozás végén mindenki önállóan húzza fel a cipőjét és annak megkötésében, ha még nem tud kötni, kérjen segítséget attól a 120

121 gyermektől, aki már tud, vagy a gyógytestnevelőtől. Az eszközöket a tornateremben hagyva, és a gyermekek sorakozva, együtt a gyógytestnevelővel mennek vissza a csoportjaikba. A közvetlenül ezután következő gyógytestnevelés foglalkozásra a gyerekek már szintén levetkőzve és tornaruhára öltözve várják a csoportjaikban a gyógytestnevelő óvodapedagógust. Együtt mennek be a tornaterembe, és a foglalkozás megkezdése előtt a gyerekekkel együtt pakolják el az előző foglalkozásról kint maradt tornaeszközöket. A foglalkozások után minden gyermek a saját csoportjában vagy az összevont csoportban ihat vizet. Foglalkozás közben senki nem ihat. A gyógytestnevelés foglalkozások végén történik a gyermekek gyakorlatvégzésének értékelése. A jól végzett, fegyelmezett munkáért jár egy mosolygós arc. Akinek kijön 3 mosolygós arc, az választhat egy matricát. Azután kezdheti, előröl a gyűjtést. A szülő, ha hamarabb érkezik a gyermekéért, mint ahogy a foglalkozásnak vége van, a gyermeke öltöző szekrényénél várhatja meg. A Jó gyakorlat megvalósítását segítő külső kapcsolatok: - gyermekorvos, - védőnő, - szülők, - gyógytestnevelés szakszolgálat, - iskolai gyógytestnevelő Költségek: A szülők számára térítésmentesen működő alapszolgáltatás óvodánkban. 121

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9.

I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9. I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9. az útnak célja van. (Martin Buber) Az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT bemutatása Faltumné Varga Gyöngyi tagintézmény-vezető

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

MUNKATERV LOGOPÉDIAI INTÉZET

MUNKATERV LOGOPÉDIAI INTÉZET Térségi Humánsegítő Szolgálat Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Intézet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya OM azonosító: 200199 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2. Telefon/fax

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet tehetséggondozás Gyermekjóléti

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

A NEVELÉSI TANÁCSADÓK TEVÉKENYSÉGE, FELADATAI

A NEVELÉSI TANÁCSADÓK TEVÉKENYSÉGE, FELADATAI A NEVELÉSI TANÁCSADÓK TEVÉKENYSÉGE, FELADATAI Dr. Csák Annamária Gyermekpszichológiai ellátás fejlődése 1899 Ranschburg Pál vezette Pszichológiai Laboratórium 1904 Ideges Gyermekek alsó és középfokú Állami

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT Láda Ágnes gyógypedagógus Rajzó Éva konduktor koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT A kicsinyekről való gondoskodás olyan, mint egy gombolyag

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségfeladatmegosztás, szakszolgálatok és a nevelési-oktatási intézmények között

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségfeladatmegosztás, szakszolgálatok és a nevelési-oktatási intézmények között Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségfeladatmegosztás, együttműködési lehetőségek a szakszolgálatok és a nevelési-oktatási intézmények között Tassy Ildikó Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 Diagnosztika

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban

Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban MLSZSZ Konferencia, 213.nov.16. Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban Mosányi Emőke megbízott főigazgató Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat JOGSZABÁLYOK 211. évi CXC. tv. a nemzeti

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Logopédiai ellátás a Hegyvidéken

Logopédiai ellátás a Hegyvidéken Logopédiai ellátás a Hegyvidéken Kezdetek Törvényi mérföldkövek 1969. Főv. VB. utasítása minden kerületre kiterjedő log. ellátás megszervezése 1972. Miniszteri rendelet szakmai irányelvek a log. csoportok

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológiai hálózat kiépítésének kezdetei N. Kollár K.: Történeti áttekintés: az iskolapszichológusok

Részletesebben

Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont - Orosháza

Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont - Orosháza Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont - Orosháza Pedagógiai Szakmai és Egységes Szakszolgálati Tagintézmény Orosháza Veres József u. 2/A Tagintézményünk több intézmény összevonásával

Részletesebben

A GYAKORLATBAN SZABÁLYOK, JOGSZABÁLYOK SZATMÁRINÉ MÁLYI NÓRA LOGOTECH@T-ONLINE.HU

A GYAKORLATBAN SZABÁLYOK, JOGSZABÁLYOK SZATMÁRINÉ MÁLYI NÓRA LOGOTECH@T-ONLINE.HU A DIAGNOSZTIKA SZERVEZÉSE A GYAKORLATBAN SZABÁLYOK, JOGSZABÁLYOK SZATMÁRINÉ MÁLYI NÓRA LOGOTECH@T-ONLINE.HU 1 JOGSZABÁLYOK Szűrés Vizsgálat jogszabályi kötelezettség g jogszabályi kötelezettség További

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ

Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet tehetséggondozás Gyermekjóléti

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013 INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. IDŐPONT 2013. 08. 31. A tanév végére a csoport létszám 21 fő. SNI: 2 fő Idegen anyanyelvű:1 fő Éves munkánk

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év Környezeti nevelés munkaterv 2014 /2015. nevelési év Készítette: vezető Környezeti nevelés környezeti nevelés et vezeti: ben 14 fő vesz részt. 1. 2. Ökrösné Kara Judit 3. Molnárné Oros Csilla 4. Háló Éva

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Ismertető a pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról

Ismertető a pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról Ismertető a pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról Alapfeladat, mely szerint a szülő és a pedagógus nevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását a pedagógiai

Részletesebben

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás Feladata: Komplex koragyermekkori intervenció és prevenció, tanácsadás, a társas,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben