Szegedi Vadaspark és Programszervező Nonprofit Kft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szegedi Vadaspark és Programszervező Nonprofit Kft."

Átírás

1 Szegedi Vadaspark és Programszervező Nonprofit Kft. Éves beszámoló év Szegedi Vadaspark Éves beszámoló

2 I. Összefoglaló a év éves beszámolójáról Társaság neve: Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. Székhelye: 6725, Szeged, Cserepes sor 47. Telephelye: Alakulás ideje: 2011.év Cégjegyzék száma: Tevékenységi köre: növény-, és állatkert, természetvédelmi terület működtetése Felügyelőbizottság: 3 fő Könyvvizsgáló neve: TAX-OM Kft. Korom Ferenc Cégjegyző neve: Veprik Róbert Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól év tény (eft) év tény (eft) év terv (eft) év tény (eft) év tény/ év tény (% ) év tény/ év tény (% ) év tény/ év terv (% ) 1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.) ,61 Egyéb bevétel (2.) ,15 81,61 ebből önkormányzati működési támogatás (3.) ,00 93,75 Összes bevétel (1.+ 2.) ,00 101,49 Összes bevétel önk.műk. támogatás nélkül ( ) Aktivált saját teljesítmény értéke ,44 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás (4.) ,82 107,14 Személyi jellegű ráfordítás (5.) ,60 90,18 Értékcsökkenési leírás (6.) ,04 Egyéb ráfordítás (7.) ,40 Összes üzemi ráfordítás ( ) ,27 97,08 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény , ,58 Pénzügyi műveletek eredménye ,00 455,50 Rendkívüli műveletek eredménye Adózás előtti eredmény , ,50 Mérleg szerinti eredmény , ,35 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya ,70 74,92 Forgóeszközök állománya ,56 166,67 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 2

3 2010. év év év év év év év tény tény terv tény tény/ tény/ tény/ (eft) (eft) (eft) (eft) év év év tény tény terv (% ) (% ) (% ) Jegyzett tőke ,16 100,00 Saját tőke ,05 126,64 Rövidlejáratú kötelezettségek ,04 70,70 Hosszú lejáratú kötelezettségek Mérleg főösszeg ,55 122,61 5. Létszám ,00 + közcélú / közfoglalkoztatott FONTOSABB Mutatószámok: év év év év év (%) likviditás = 140,72 6,51 4,62 forgóeszköz / rövid lejáratú kötelezettség árbevétel arányos nyereség= 0 0,09 0,00 adózás előtti nyereség / belföldi értékesítés nettó árbevétele támogatási arány = támogatások+pályázatok/összes bevétel 1 0,28 28,00 önkormányzati támogatási arány= 1 0,25 25,00 önkormányzati támogatások / összes bevétel hitelfedezettség = követelések / rövid lejáratú kötelezettség 0,58 0,64 110,34 vállalkozás által használt egyéb (max 10) fontosabb mutató a mutató magyarázatával (pl. ágazati számokhoz (mennyi) képest jó, rossz) Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 3

4 Tartalomjegyzék: I. A társaságot érintő főbb közgyűlési határozatok és egyéb módosítások 5 II. Szakmai tevékenység bemutatása és értékelése 1. Látogatottság alakulása 2012.évben.7 2. Gyűjteményi változások Rendezvények Oktatás és ismeretterjesztő tevékenység, nyári tábor Zoo Típusú Találkozások állatbemutató program Örökbefogadás, névadó pályázatok, hírlevél Turisztikai információs pont Önkéntesek és gyakorlatosok a Szegedi Vadasparkban 30 III. Gazdasági tevékenység értékelése 1. Személyi feltételek Közfoglalkoztatás bemutatása, és elemzése Eredménykimutatás elemzése Mérleg elemzése Ajándékbolt működésének elemzése Büfék működésének elemzése Fóka-bemutató építése Játszótér és interaktív látogató rendszer telepítése és üzemeltetése Kalandpark létesítése.52 Mellékletek: 1.sz. melléklet 2.sz. melléklet 3.sz. melléklet 4.sz. melléklet 5.sz. melléklet 6.sz. melléklet 7.sz. melléklet Látogatottság részletes táblázata.55 Zoopedagógiai foglalkozások témái (óvodásoknak, iskolásoknak) 60 Bemutatott állatok záró állománya..64 Ajándékbolt és Büfék nyitva tartás, árjegyzék 70 Közfoglalkoztatás (részletes táblázat).74 Együttműködési megállapodások összefoglalása 78 Turisztikai felmérés a Szegedi Vadasparkban 2012.év...81 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 4

5 I. A társaságot érintő főbb közgyűlési határozatok és egyéb módosítások Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 413/2011.(IX.30.) Kgy. határozatában foglaltak szerint a Közgyűlés 2011.október 15.-i hatállyal megalapította a Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft.-t. Az alapító a társaság részére 4000 eft. törzstőkét és 2000 eft.-ot biztosított működési kiadásokra. A Közgyűlés 383/2011.(IX.30.) Kgy. határozatában rendelkezett a társaságot érintő személyi kérdésekről: Veprik Róbertet nevezte ki a társaság ügyvezető igazgatójának 2011.október december 31.-ig határozott időre. Ugyanezen határozat rendelkezett a Felügyelő Bizottság tagjairól is: Nógrádi Tibor, Julinek István és Volenszki Imréné személyében. A társaság 2011.november 30.-án megkötötte a közhasznú feladatok ellátásáról szóló szerződést, amely szerint a Nonprofit Kft. tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, amelyekről a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv.8. -a, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.évi XXVIII.tv. és a természet védelméről szóló 1996.évi LIII.tv. alapján állami szerveknek és/vagy a helyi önkormányzatoknak kell gondoskodnia. E szerint meghatározott legfontosabb feladatok: - növény-, állatkert-, természetvédelmi terület működtetése (főtevékenység) - állatvédelem, növényvédelem, természetvédelem, - nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység - természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés A szerződésben foglaltak szerint a SZMJV Önkormányzata a közhasznú feladatok veszteségének fedezetére minden évben költségvetési rendeletében működési támogatást biztosít. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 587/2011.(XI.25.) Kgy. határozatában foglaltak szerint jóváhagyta, hogy a Szegedi Vadaspark költségvetési intézmény saját vagyonát eft. értékben beapportálja a Kft.-be, mellyel a Közgyűlés a Nonprofit. Kft. törzstőkéjének felemelését határozta el új törzsbetétek kibocsátásával. Ezzel a társaság jegyzett tőkéje eft.-ra emelkedett, amely eft. pénzbeli és eft. nem pénzbeli hozzájárulásból állt. Apport részei: 1) Immateriális javak 250 eft. Szoftverek, számlázó programok stb 2) Tárgyi eszközök eft. Az intézmény tulajdonát képező nagyértékű tárgyi eszközök: pl. számítógépek, szakmai és üzemeltetési berendezések, felszerelések, járművek stb 3) Anyagok 2.508,1 eft. Elsősorban a mindennapi működéshez szükséges, raktáron tartott készletek pl. tisztítószer, takarmány stb. 4) Állatok ,9 eft. Az intézmény specialitásából adódóan a bemutatott állatok átadása. 5) Kereskedelmi áruk eft. A vállalkozási tevékenység keretében működtetett Büfé és Ajándékbolt záró készlete. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2012.(II.24.)Kgy. határozatában foglaltak szerint jóváhagyta, hogy a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező tárgyi eszközöket az önkormányzat eft. értékben beapportálta a Kft.-be, mellyel a Közgyűlés a Nonprofit. Kft. törzstőkéjének felemelését határozta el új törzsbetétek kibocsátásával. Ezzel a társaság jegyzett tőkéje eft.-ra emelkedett, amely eft. pénzbeli és eft. nem pénzbeli hozzájárulásból állt. Apport részei: Tárgyi eszközök eft. Az önkormányzat tulajdonát képező nagyértékű tárgyi eszközök: pl. számítógépek, szakmai és üzemeltetési berendezések, felszerelések, jármű.stb. (Korábban EU pályázat keretében beszerzett eszközök, amelyek apportálásához a VÁTI Magyar Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 5

6 Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. előzetes engedélyezése volt szükséges) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 111/2012.(III.2.) Kgy. határozatában foglaltak szerint a közgyűlés elfogadta Nógrádi Tibor felügyelőbizottsági tagságáról szóló lemondását összeférhetetlenség okán, helyette 2012.március december 31.ig Dr.Kisbodri Cecíliát választotta meg a FEB harmadik tagjának. (413/2012.VI.22.) Kgy. határozatban az új Feb tag nevének helyesbítése megtörtént Puskásné Dr.Kisbodri Cecília névre) A társaság 2011.nov.30.-án megkötött Közfeladat ellátási szerződésének módosítására került sor 2012.július 06.-án. A korábban EU-s pályázatok által elnyert támogatással, az megszűnt intézmény által megvalósított projektek során létesített épületek, építmények, számítástechnikai és egyéb gépek, berendezések felszerelések átadása történt meg e módosítással, az átadó Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, átvevő a Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. (a tulajdonjog továbbra is az Önkormányzatot illeti meg) Ezek: o Egy Kárpát-medencében élünk a Szegedi Vadaspark és a Temesvári Állatkert látogatóbarát fejlesztése projekt eszközei 2010.évből (Azonosító: HURO/0801/018: webkamerák, farkas-, vidra, aranysakál-kifutó és madárröpde, összes bruttó értéke: Ft. ) o A Szegedi Vadaspark és a Palicsi Állatkert látogatóbarát fejlesztése projekt eszközei 2011.évből (Azonosító: HU-SRB/0901/221/168 (TWO ZOOS): Pingvinház épület, medence illetve számítástechnikai eszközök, infopult stb. összes bruttó értéke: Ft.)) o A Szegedi Vadaspark látogatóbarát fejlesztése c. projekt eszközei 2011.évből (Azonosító: DAOP- 2.1/E ): Zsiráfház épület, zöldterület.webkamerák, infopult, mozgássérült emelő stb. Összes bruttó értéke: Ft.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 472/2012.(IX.28.) Kgy.sz. határozata szerint az eddigi vadasparki üzemeltetés alatt álló területekből három ingatlanrészt a Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft.-től elvonta és azokat a Szegedi Sport és Fürdők Kft. hasznosításába adta, hogy azokon sportolási lehetőséget biztosítson a lakosságnak. Ezen területek mindegyike a Móravárosi körút Tisza folyó felőli oldalán található, azokat a vadaspark bemutatási célokra nem tudta hasznosítani a körút miatt. Ezek a területek: Szeged III. kerület Hrsz.: 24368/11, 8644 m2 terület, kataszteri értéke Ft. A terület átadása 2012.október 29.-én megtörtént a Kgy. határozatnak megfelelően 2012.október 01. hatállyal. Szeged III. kerület Hrsz.: 24368/3 ingatlan esetén 1500m2 részterület elvonása : a részterület elvonása telekalakítással lehetséges, amelyet a SZMJV Városüzemeltetési Irodája kezdeményezett, a telekalakítási eljárás jelenleg folyamatban van. Szeged III. kerület Hrsz.: 24341/11 ingatlan esetén 1600m2 részterület elvonása : a részterület elvonása telekalakítással lehetséges, amelyet a SZMJV Városüzemeltetési Irodája kezdeményezett, a telekalakítási eljárás jelenleg folyamatban van 2012.december 03.-án aláírásra került a fenti telekelvonások miatti Közfeladat Ellátási Szerződés 2. módosítása, a Szeged III.kerület 24368/11 hrsz. elvonása miatt. Felügyelő Bizottság működése: 2012.januárjától szeptemberig a felügyelőbizottság öt alkalommal (2012.április 18. és 26., 2012.május 24., 2012.szeptember 17. és 2012.október 29.-én) ülésezett. Az ülések határozatképesek voltak, minden esetben minden tag jelen volt. Az ülés tárgyi feltételeit a társaság biztosította, a meghozott határozatok száma hét darab volt. Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 6

7 1. Látogatottság alakulása 2012.évben A Szegedi Vadaspark eddigi történetének legsikeresebb évét zárva közel 200 ezer fő vendég tiszte lte meg látogatásával a parkot a tavalyi esztendőben. (Összehasonlításképpen a megszűnt intézményi adatokkal) 2005.évben látogatók száma fő volt, míg a os esztendőben fő látogatót regisztráltunk évben még ennél is többen, fő vendég látogatott el hozzánk, míg 2008-ban fő vendég fordult meg nálunk évben kissé visszaesett a látogatottság, és vendégünk volt. Sajnos 2010.év első felének időjárása egyáltalán nem kedvezett az intézmény rendezvényeinek, programjainak, sőt a hideg és gyakori esők miatt a rendszeresen hozzánk látogató csoportok is elmaradtak, ezért ebben az évben még kevesebben, fő vendég érkezett hozzánk. A kiemelkedő látogatottságú 2011.évben fő vendégünk volt, amely a kedvező időjárás mellett elsősorban az év legnagyobb szenzációjának számító Zsiráf-ház átadásnak volt tudható es esztendőben még ennél is többen, fő vendég tisztelte meg a vadasparkot látogatásával, ami a kedvező időjárás és a pihenőnapok átrendezése miatti hosszú hétvégék mellett a tavasz legnagyobb szenzációjának számító Pingvin-ház átadásnak volt köszönhető. A Szegedi Vadaspark látogatottsága év (havonkénti bontásban) Hónap I. II. III. IV. V. VI. VII VIII. IX. X. XI. XII. Ö ssz Bár változatlanul tömegesen vesznek részt az iskolák és óvodák a zoopedagógiai részleg által szervezett oktatási programokban, és nagyon népszerűek a jeles napokhoz kötődő rendezvényeink is. Pl. Víz világnapja, Föld napja, Madarak és Fák napja, Húsvéti tojásvadászat, Gyermeknap. A tavalyihoz hasonlóan sikerrel került megrendezésre: Szent Iván-éji éjszakai séta a Szegedi Vadasparkban. Az éjszakai séták többször megismétlésre kerülnek a nyár folyamán. A nyári gyerektáborok programja is folytatódik. A tavalyi évhez hasonlóan június közepétől augusztus harmadik hetéig 7 héten keresztül fogadtuk a táborozó gyerekeket, sőt az idén az első, a második és a harmadik héten két csoport gyerek táborozhatott nálunk. Az idén folytatódott a hagyomány: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával évente egyszer a szegedi önkormányzati fenntartású óvodák, általános és középiskolák tanulói 220.-Ft./fő áron látogathatják meg intézményünket. Ezt a jelentős kedvezményt már és évben is kihasználhatták az oktatási intézmények, és míg a 2011-es esztendőben 7451 fő gyerek vett részt ebben a programban, addig a tavalyi évben 8110 fő szegedi gyerek és kísérő pedagógus látogatott el hozzánk e kedvezményes jegy igénybevételével. Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 7

8 2012.évben turisztikai felmérést végeztünk látogatóink körében, amelynek rövid összefoglalóját és a látogatottság összetételének elemzését a következő grafikonok érzékeltetik: (a részletes turisztikai felmérés a szöveges beszámoló 7. mellékletében található) A látogatók kb %-a felnőtt, illetve 14 éven aluli gyermek. A legjelentősebb a családi látogatók száma, majd az egyénileg érkező felnőttek következnek. Érdekes elmozdulás, hogy a családi belépővel érkező gyermekek száma jelentősen nőtt, míg az egyedüli felnőttekkel érkezőké jelentősen csökkent. Ennek oka ismeretlen, elképzelhető, hogy kevesebb egyedülálló szülő, nagyszülő látogatja Vadasparkot gyermek hozzátartozójával, de akár az is, hogy miután nem ellenőrizzük, hogy valóban család veszi a családi jegyet a látogatók összefogva élnek ezzel a kiskapuval. Mint a diagramokból is látható, a nem szakmai jeggyel érkező gyermekcsoportok száma szintén csökken, amely csökkenés akkor különösen szembetűnő, ha a teljes látogatottságból való részesedéseket hasonlítjuk össze a különböző években. Az is látható, hogy a szakmai jeggyel érkezők száma nőtt. Éves statisztikánk szerint 2012-es évben összesen 350 csoport 8110 gyermeke és kísérő tanára érkezett ezzel az egyszeri kedvezménnyel. Vagyis a szakmai jeggyel érkezők hozzávetőlegesen 55%-a tartozik ilyen iskolai, óvodai csoportba. A változó jegyárak mellett a szegediek elsősorban a bérlet vásárlásával tehetnek szert kedvezményes látogatási lehetőségekre. A korlátlan látogatásra feljogosító bérlet már az ötödik látogatás során megtérül. A jelek szerint a bérletvásárlók ki is használják ezt a lehetőséget, hiszen átlagosan 5,78, illetve 7,33 alkalommal keresték fel a Vadasparkot. Érdekes fejlemény viszont, hogy bár 2012-ben jóval több bérletet vásároltak, mint előző évben, 2011-ben sokkal többször keresték fel az állatkertet. Mindenesetre a bérletek vásárlása még mindig túl kis részét teszi ki a teljes jegyeladásnak, annak ellenére, hogy a szegedi látogatók dominanciája jelentős. A főbb látogatói jegykategóriák 2012-ben Egyéni felnőtt Egyéni gyermek Csoportos gyermek (nem kedvezményes) Családok Szakmai jegy Felnőttbérletesek Gyermekbérletesek Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 8

9 A főbb látogatói jegykategóriák változása (2011/2012) 120,00% 100,00% 107,53% 94,54% 110,86% 107,95% 100,88% 105,63% 88,52% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Egyéni felnőtt Egyéni gyermek Csoportos gyermek (nem kedvezményes) Családok Szakmai jegy Felnőttbérletesek Gyermekbérletesek A főbb látogatói jegykategóriák aránya 2011-ben és 2012-ben a teljes azévi fizető látogatászámhoz viszonyítva 40,00% 35,00% ,38% 33,32% 30,00% 25,00% 22,86% 22,20% 20,00% 15,00% 10,00% 10,47% 9,48% 8,45% 8,17% 5,00% 0,00% 4,22% 3,57% Egyéni felnőtt Egyéni gyermek Teljes árú csoportos gyermek 1,54% 1,60% 1,76% 1,74% Családok Szakmai jegy Felnőttbérletesek Gyermekbérletesek Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 9

10 A vásárolt bérletek száma 2011-ben és 2012-ben Felnőttbérletek száma Gyermekbérletek száma A bérletesek átlagos látogatásainak a száma 2011-ben és 2012-ben 12,00 11, ,00 8,81 8,00 7,33 6,00 5,48 4,00 2,00 0,00 Felnőtt Gyermek Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 10

11 2. Gyűjteményi változások 2012.évben Egy állatkert működését szakmai és látogatói szempont alapján is elsősorban az állatgyűjtemény és annak változásai szerint ítélhetjük meg. Ennek sikeres menedzselése (az építkezésektől és állatbeszerzésektől a hozzájuk tartozó marketingmunkáig) jelentős mértékben befolyásolja a látogatók elégedettségét, ezzel együtt az éves látogatószámot. Az állatkertek ezért törekednek arra, hogy a gyűjteményük dinamikusan változzon, újabb értékes fajok váljanak részéve. (Meg kell jegyeznünk a park életében az időjárás rendkívül fontos tényező, hiszen a szabadtéri program megtervezésénél minden család figyelemmel kíséri az időjárás előrejelzést, és bármennyire is szép reggellel indul a nap; egy zivatar, egy zápor elveheti sokak kedvét a vadasparki sétától. ) A Szegedi Vadaspark elmúlt évtizedben tapasztalt jelentős fejlődése is ennek köszönhető, vagyis új, pontosabban újfajta népszerű állatokkal bővült a kezdeti, főleg kisebb méretű állatritkaságokon alapuló gyűjtemény. A nagyragadozók (oroszlántól a tavaly érkezett ködfoltos párducig), a nagyméretű növényevők (pl. törpevíziló és zsiráf) mellett tavaly a tengeri állatok képviselői is megjelentek. A pápaszemes pingvinek bemutatóját 2012.márciusában nyitottuk meg, és a látogatói visszajelzések (kérdőíves felmérések) alapján még nagyobb sikert ért el, mint az előző évben érkezett zsiráfház és kifutó. Általános alapelvként elmondható, hogy a gyűjtemény bővítésében szegedi sajátosságként, amely egyedülállóvá teszi a hazai állatkertek sorában továbbra is kiemelt szempont a természetvédelem, fajmegőrzés és az oktatás. Természetesen az új faj várható népszerűsége is döntő szempont a kiválasztásban, de nem egyedüli. Ennek köszönhető, hogy a Vadaspark továbbra is őrzi az első helyét a fajmegmentési programokban részt vevő fajok arányával. Jelenleg a Szegedi Vadasparkban 195 faj, illetve alfaj 1227 egyed él (természetesen ezek a számok napról napra változnak), amelyből 37 fajt európai fajmentő tenyészprogram (EEP), 15 fajt pedig európai törzskönyv (ESB) keretében tartunk, vagyis a programos fajok aránya 26,7%-a. Ha összehasonlítjuk a régebbi adatokkal, láthatjuk, fajszámban és egyedszámban is milyen jelentős változásokon esett át a Vadaspark (2008-ban még 132 faj 403 egyedét tartottuk nyilván). A megnövekedett fajszám azonban nemcsak bevételt, hanem újabb terheket is ró a Vadasparkra. Az állatok ellátása, de még a velük kapcsolatos adminisztrációs munka is jelentősen nőtt. A gyűjtemény fenntarthatósága, mind költségvetési, mind minőségi szempontból egyaránt kardinális kérdésnek számít a tervezés során. Rátérve a konkrétumokra, 2012-ben a következő főbb változások történtek: - májusban befejeződött az Ázsia-ház felújítása, amelybe új fajok, ködfoltos párducok (Neofelis nebulosa) és binturongok (Arctictis binturong) költöztek (mindkettő programos faj, míg egy régebbi faj a sörényes makákó távozott (Macaca silenus); - elkészült az új vörös panda (Ailurus fulgens) kifutó, amelybe ismét panda költözött; - tengeri és amazóniai akvárium készült, a halak között számos ritka és egzotikus fajjal (pl. bambuszcápa); - a pápaszemes pingvinek (Spheniscus demersus): a végén érkező csapatához 4 újabb egyed érkezett 2012.évben Franciaországból; - a 2011-ben elpusztult zsiráf (Giraffa camelopardalis) pótlására 2012-ben új egyed érkezett Franciaországból; - a vízimadár állomány új fajokkal bővült, köztük a legfontosabb 5 borzas gödény (Pelecanus crispus) érkezése a fajmegmentési program keretében; - Darwin-nandu (Pterocnemia pennata) érkezett az év végén; - a karmosmajom állományban új szaporodó párok kialakítása történt egyedek érkezésével, valamint egy új, kifejezetten ritkaságnak számító faj érkezett: a csupaszpofájú tamarin (Saguinus bicolor); Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 11

12 - a Vadaspark araállománya (Ara spp.) új egyedek hozatalával és fiókák sikeres kikelésével bővült; - a nagymacskáknál 3 hópárduc (Uncia uncia) és 2 jaguár (Panthera onca) született, mindkettő jelentős médiafigyelmet keltve; - elkezdődött a különösebb természetvédelmi értéket nem jelentő oroszláncsapat felváltása tiszta alfajú, világos színük miatt várhatóan népszerű oroszlánokkal (Panthera leo krugeri); - a madagaszkári részlegben az Alaotra-tavi bambuszmakik (Hapalemur alaotrensis) és a fosszák (Cryptoprocta ferox) bővült 1-1 egyeddel a gyűjtemény; - a Derby-kenguru (Macropus eugenii) csapatban hosszú idő után megint született kölyök, az állomány más állatkertből származó egyedekkel is bővült; - a sörényes hangyász (Myrmecophaga tridactyla) végre párba állhatott, bízunk abban, hogy rövidesen elsőként Magyarországon hangyász kölyök fog születni; - a múlt év elején született meg egy aranyarcú gibbon (Nomascus gabriellae) kölyök, míg a szomszéd kifutóban az év végén szintén ritkaságként egy törpe lajhármaki (Nycticebus pygmaeus) született; - törpevíziló (Hexaprotodon liberiensis) és közönséges tapír (Tapirus terrestris) született, sajnos az utóbbi elpusztult; - három lapátfülű kutya (Otocyon megalotis) született; - a Magyarországon csak Szegeden szaporodó csupasz turkáló (Heterocephalus glaber) csapatban többször örvendhettünk szaporulatnak, így az állományból összesen 3 csapatot alakítottunk ki; - az évek óta jól szaporodó állataink (pl. Bennett-kenguru, örvös pekarim nagy mara, racka juhok) esetében 2012-ben is több utód látott napvilágot; - a szaporulatot, amelyet tovább tartani nem kívántunk, sikeresen helyeztük el más állatkertekben, így jelenleg is folyó tárgyalások alakulása alapján kijelenthető, hogy ebből adódó problémánk nincs; Az állatcserék lebonyolítása során elsősorban a költségek csökkentésére törekedtünk. Az Európai Állatkertek és Akvárium Szövetségének (EAZA) tagjaként az állatbeszerzéseknél csak a szállítási költséget kellett fizetnünk. A szállítást aszerint végeztük el magunk vagy bíztunk meg erre szállító céget, hogy melyik jelentett olcsóbb megoldás a Vadaspark számára. Egyes állatokat, köztük elsősorban a programos fajok egyedeit magunk is ingyen adtuk tovább (pl. kihelyezés formájában) a partner állatkerteknek az EAZA alapelvének megfelelően, de bizonyos fajok esetében magánszemélyek is vásároltak tőlünk állatot. Ugyanúgy előfordult az is, hogy a Vadaspark vásárolt állatot magánszemélytől (pl. póniló), vagy éppen cseréltünk más intézményekkel (pl. törpe selyemmajom alpakára). Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 12

13 3. A es év kiemelkedő rendezvényei 2012 a Szegedi Vadaspark eddigi történetének legtöbb, 15 nagyrendezvényt felvonultató éve volt. Ezeken a programokon összesen fő vett részt. Tavasztól őszig szinte minden hétvégén sokkal többet kínáltunk látogatóinknak, mint pusztán az állatok látványát. Programjainkat, szolgáltatásainkat úgy állítottuk össze, hogy mind a gyermekek, mind a felnőttek, akár szegediek, akár hazai, vagy éppen külföldi turisták, élvezzék, sőt aktívan közreműködjenek is benne. Az elmúlt időszakban már szinte számunkra kötelező látogatói elvárásként fogalmazódik meg, hogy bizonyos zöld jeles napokon történjen valami fontos a Vadasparkban március 24. szombat órakor volt a Pingvinház ünnepélyes megnyitója: Nem véletlen, hogy ebben az évben a Totyogó talpak a Vadasparkban címmel, a Víz világnapjához legközelebb eső szombaton, nagyon sokrétű programkínálatot felvonultatva adtuk át a pápaszemes pingvin-bemutatót. Több különböző helyszínen játékos ügyességi és tudáspróbákkal mutathatták meg a gyermekek a vízről és a vízi állatokról eddig szerzett, vagy már tudott ismereteiket. A két legsikeresebb állomás a Rádió88 Pingvintanodája és az SZTE Kémia Tanszékcsoport vizes kísérleteket bemutató oktatóközponti programja volt. A nap izgalmait két másik fontos esemény is fokozta. Az egyik a Pingvinbemutató hivatalos átadása keretében elindult Főúr kérem! - vízi revü a pingvinekkel című látványos pingvinetetés, amely ettől kezdődően egészen késő őszig, hétfő kivételével minden nap órától volt látható a Zoo Típusú Találkozások program keretében. A másik, a sok nebuló által izgatottan várt, a REGIO Játékáruházzal közösen kiírt Pingvinem és otthona rajzpályázat eredményhirdetése volt. A beérkezett több, mint 700 pályaműből több kategória számtalan alkotását díjaztuk, majd lehetőségeink szerint, kb. 100-at ki is állítottunk. A sok családi látogató mellett, 40 óvodai és iskolai csoport volt csak e napon vendégünk. A jó időnek és a számtalan programlehetőségnek köszönhetően a hétvége vasárnapján is sokan látogattak hozzánk. A Vizes kalandozó családi vetélkedőn a legügyesebbek és egyben a legszerencsésebbek féléves National Geographic Kids folyóirat előfizetéssel térhettek haza. A vállalkozó kedvűek a Waldorf Iskola ügyeskezű szülőinek köszönhetően gyönyörű pingvin (ál)arccal hagyhatták el a Vadasparkot. A Föld Napján az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége Délkelet-Ázsia védelméről szóló természetvédelmi kampánya indításaként új, állandó, szabadtéri kiállítást nyitottunk e témában az anoakifutónál. Ennek célja az volt, hogy felhívjuk a figyelmet bolygónk természeti kincsekben egyik leggazdagabb térségére, ahol a pusztító emberi magatartás lassan már visszafordíthatatlan károkat okoz. Talán nehéz elhinni, de mi európaiak is komolyan felelősek vagyunk ezért, de sokat is tehetünk a helyzet javításáért. Az egyik legnagyobb probléma a mára már megritkult védett állatokból készült termékek csempészése. A Vadasparkban megjelölt helyszíneken játékos vetélkedő formájában mutattuk be mindezt: Anoa kifutó előtt (Állatfelismerő), Oktatóközpont előtt (Csempészáru párosító), Oktatóközpont mellett (Csempészáru helyettesítő). Ehhez kapcsolódóan a rá következő héten az év talán legizgalmasabb programjaként, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőreivel közösen, Együtt az állatcsempészek ellen címmel, nagyon komoly természetvédelmi üzenettel bíró, akciódús rendezvényt bonyolítottunk le. Valójában több helyszínen, akciófilmekbe illó jelenetekkel tarkított állatcsempész kereső és lebuktató napot tartottunk. Volt külső határellenőrzés sorompóval, hatósági személlyel, lefülelt állatcsempészekkel, sőt a határon lefoglalt csempészautóval. Egy másik helyszínen a belső határellenőrzés kulisszatitkaiba nyújtottunk bepillantást a legmodernebb technikai arzenált felvonultató felderítő eszközökkel. A nap leglátványosabb szereplője Bukfenc, az ország egyetlen állatcsempészeket lebuktatni képes kutyája volt, aki 11 és 14 órakor mutatkozott be éles bevetésen. Egy, az éppen szolgálatban lévő pénzügyőröket gyorsan a helyszínre szállítani képes villogó, szirénázó gépjármű is egész nap a Vadasparkban járőrözött. Különleges, elrettentő, ugyanakkor tanulságos CITES kiállításunkon is minden érdeklődő megnézhette, ahol azt lehetett látni, hogy egyrészt, mi minden védett állatból készült, s így illegális, külföldön megvásárolt egzotikus terméket (például krokodilbőr-táskát, elefántagyart, karkötőt, kígyópálinkát, stb.) foglaltak már le az országhatárokon, másrészt, hogy mindezek alternatívájaként milyen hasonló funkciójú, legális termék készíthető, vásárolható idehaza. Minden látogatónkat e napon arra is Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 13

14 buzdítottuk, hogy a sok érdekes bemutató mellett, kedvük és vérmérsékletük szerint bátran vegyenek részt egy olyan játékban is, ahol némi ajándék fejében, egy állatcsempész banda (önkénteseink vállalkoztak erre a feladatra) lebuktatása volt a feladat. A Madarak és Fák Napja egy, több mint száz éves magyar természetünnep. Az idei alkalomra teljesen megújult, és azóta is látható, a Vadaspark "Madárbarát kert"-je, amely számtalan hasznos ötlettel szolgál mindenki számára, ugyanis bemutatja milyen madár, emlős, sőt hüllő "lakások", etetők, itatók építhetők saját erőből otthonunkban. E napon nemcsak több figyelmet szentelünk madarainknak, fáinknak, hanem minden évben megismerkedünk kiemelten egy-egy kiválasztott fa- és madárfajjal is. Idén az Országos Erdészeti Egyesület által választott év fája a zselnicemeggy, az év madara pedig, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ajánlására az egerészölyv volt. A nap folyamán mind a Madárbarát kerthez, mind pedig az év fájához, madarához kötődő családi fejtörő játékra hívtunk mindenkit értékes ajándékokért versenyezve, miközben a Magyar Madártani Egyesület munkatársa segítségével madárgyűrűzési bemutatót is tartottunk. 12 órától pedig indult a madárodú készítés saját használatra: aki elkészítette, haza is vihette saját kertjébe ben a város két fontos kulturális intézményével is elindítottunk egy-egy, hosszú távúnak ígérkező gyümölcsöző kapcsolatot. Gyermeknapon a Kövér Béla Bábszínház lépett fel a Róka és a farkas darabjával, és hozta ki hozzánk ezenkívül a III. Szeged-Szabadka Gyermekszínházi Fesztivál néhány résztvevőjének szépen kivitelezett előadását. E napon ezen kívül igazi játszó- és élményparkká alakult a Vadaspark, ugyanis sokféle programból választhatnak kicsik és nagyok az állatsimogatástól a bábelőadáson át a LEGO építésig. Ki lehetett próbálni a REGIO Játék különleges asztali, a Játékdzsungel kreatív és mozgásos játékait, a Szeged LEGO standján mindenki megépíthette kedvenc állata álomkifutóját, a Déli Apró és a Breki Magazin közös állomásán pedig rajzversenyen vehetett részt, aki akart. Ezen kívül még a Rádió88 standjánál is játék várta a gyermekeket. A Waldorf Iskola izgalmas ügyességi, de némi tudást is igénylő programján a Vadaspark legújabb állataival lehetett játékosan ismerkedni, ahol a sikeresen teljesítők ajándéksorsoláson is részt vehettek. Nyereményeket a National Geographic Magazin és a National Geographic Kids biztosította. A Szegedi Vadaspark május 27-énGyermeknapon ünnepelte 23. születésnapját, ezen a napon került sor a felújított ÁZSIA-HÁZ ÁTADÁSÁRA, ahol két, nem csak Magyarországon, hanem Európában is ritkaságnak számító, nagyon különleges ragadozónak készült el a bemutatója. FÁBIÁN TAMÁS EMLÉKKIÁLLÍTÁS: A nemrég elhunyt kiváló szegedi geológus, Fábián Tamás hagyatékát kezelő alapítvány megkereste a Szegedi Vadasparkot, hogy fogadja be és állítsa ki a tanár úr egyedülálló ásványtani gyűjteményét. A park megtisztelve tesz eleget a kérésnek, emléket állítva a kimagasló munkásságú tudós ember előtt. A kuriózumokat is tartalmazó gyűjtemény ázsiai darabjaiból álló kiállítást a most megújult Ázsia-házban tekinthetik meg látogatóink, míg a gyűjtemény többi részének kiállítását a közeljövőben tervezzük. Ugyanezen épület ad otthont e naptól a Washingtoni Egyezményt bemutató kiállításnak is. A megfiatalodott házat és a hozzá tartozó új kifutókat Dr. Botka László, Szeged Megyei Jogú Város polgármestere adta át. Az Ázsia-házhoz kapcsolódó fejlesztésekhez az állatkert barátai adtak anyagi támogatást, az adójuk 1%-ának felajánlásával! A Vadaspark a következő hétvégén ismét bizonyította, mennyire nyitott az új kezdeményezésekre, amellyel látogatóközönségét igyekszik kiszolgálni. Örömmel és büszkén vállaltuk fel ugyanis a Szegedi Szimfonikus Zenekar kezdeményezését, mégpedig azt, hogy intézményünk gyönyörű, egzotikus környezete legyen két, nyár eleji komolyzenei hangverseny helyszíne. Délelőtt HANG ZOO címmel a gyerekeknek szólt két klasszikus, Sant-Saëns: Az állatok farsangja és Prokofjev: Péter és a farkas című alkotása. Ez utóbbinál Fekete Gizi színművésznő nagyszerű tolmácsolásában hallgathattuk a zenemű szövegkönyvét. Mindkét darabnál Meszlényi László ismertette a hallgatósággal, kicsit bevezetve őket a zenetörténetbe és -elméletbe, a művek keletkezési körülményeit, illetve bemutatva a különböző hangszerek egyedi hangzásvilágát. A nagyszámú óvodás és kisiskolás közönség nagy érdeklődéssel hallgatta végig, szüleivel, felnőtt kísérőivel együtt a koncertet, amely végül nagy tapssal zárult. Ugyanaznap este kilenc órára a felnőtt komolyzene-rajongókat hívtuk és vártuk Kis éji hangversenyünkre. A szinte percnyi pontossággal kezdési időre érkezett nagy számú közönség igazán a helyhez illő Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 14

15 repertoárban gyönyörködhetett. Elsőkét Weber A bűvüs vadász című operájának nyitánya hangzott el. Ezt követte Mendelssohn Szentivánéji álom szvitje, benne a híres nászindulóval. A koncertet Gounod Walpurgis éje zárta, amely hiteles tolmácsolásához még a villámlásokkal, dörgésekkel tarkított zivatar előtti időjárás is hozzájárult. A hangverseny végén felhangzó vastapsot, és a valószínűsíthető ráadást csak a vészjósló időjárás nem engedte kiteljesedni. A délelőtti és az esti koncertet is Gyüdi Sándor vezényletével hallhattuk. Mindkét koncert sikerén felbuzdulva nagy valószínűséggel folytatása lesz a Szegedi Szimfonikus Zenekar és a Szegedi Vadaspark máris gyümölcsöző együttműködésének. A három nyári, nappali és éjszakai látványos etetéseket is felvonultató hétvégéinket is megújítottuk a tavalyi évben. Az elsőnek a Vakációindító nappali és éjszakai program címet adtuk, ahol egész nap izgalmas családi vetélkedő zajlott, s aki sikeresen részt vett rajta, a nap folyamán kétszer az Oktatóközpont előtti nyereménysorsoláson akár értékes jutalomban is részesülhetett, mégpedig a National Geographic és a National Geographic Kids folyóiratok jóvoltából. Egész nap játszóházi hangulatban sem volt hiány, ugyanis a Játékdzsungel kreatív és mozgásos játékai, a Waldorf Iskola újfent különleges programja és faműves ügyeskedési lehetőség mellett még egy ugrálóvár is a gyermekek rendelkezésére áll. Az éjszakai programon 20 órára a rozsomákok vacsorájára vártunk mindenkit, aki kíváncsi volt e különleges torkosborz nem mindennapos zsákmányszerző ügyességére. 21 órától afrikai szafari vette kezdetét, oroszlán, törpe víziló és csíkos hiéna etetéssel kor következett a Flame Flowers csoport előadásában egy gyönyörű fényjátékokkal teli tűzzsonglőr produkció, majd utána kor még egy állat, a dél-amerikai dzsungelek királyaként számon tartott jaguár etetése. Mivel sötétedéskor, az izgalmak fokozása érdekében, ezen estén, s a következő kettő nyári programmal teli éjszakán sem kapcsoltuk fel a Vadaspark lámpáit, ezért mindenkinek zseblámpával volt érdemes érkeznie hozzánk. Akinek nem volt, a bejáratnál lévő ajándékboltban vehetett. Éjszakai programunk minden fajta felár nélkül volt látogatható, sőt, aki nappal már jegyet váltott hozzánk, a pénztárnál kapott blokk bemutatásával este is bejöhetett újabb fizetés nélkül. A júliusi családi napunk címe nem véletlenül volt Zoolimpia Játékok a Szegedi Vadasparkban. Ugyanis nemcsak az egész világon, de Magyarországon is ebben az időben mindenki az olimpia lázában égett. Londonban a XXX. Nyári Olimpiai Játékokon sokféle sportágban mérhették össze tudásukat az emberversenyzők. Mi itt a Vadasparkban e napon minden látogatónknak szerettük volna lehetőséget kínálni arra, hogy mérje össze tudását, ügyességét az állatokéval, s csodálkozzon rá arra, mire képesek az állatok és mire vagyunk képesek mi, emberek ugyanazokban a próbákban. A távolugrás próbát a Bennett kenguruk kifutójánál bonyolítottuk, ahol előre felírtuk megfelelő távolságokra egymástól a színes állatrajzok és az ember sziluettje mellé a következőket: bolha: 0,33 m, béka: 0,50 m, vizsla: 1,5 m, vándorsáska: 2 m, nyúl: 2m, vizsla, gepárd: 7 m (futás közben), Bennett kenguru, ember (Mike Powel világrakordja): m, szibériai tigris: 10 m, vörös óriáskenguru: 12, 8 m. Itt, így mindenki letesztelhette, hogy távolugró képessége mely élőlény rekordjához áll a legközelebb. A Gólya-tónál egy önkéntesünk és egy stopperóra segítségével a fél lábon állást lehetett időre gyakorolni. A réti sasnál az erdőben különböző távolságban elhelyezett állatképeket kellett észrevenni. Legtöbbeknek távcsőre is szüksége volt ehhez, bezzeg a sasnak...!!!! A Liánmászás tudományát természetesen a majmok mellett próbálhatta ki gyermek és felnőtt egyaránt. A próbát teljesítők között értékes nyereményeket sorsoltunk ki 13 és 16 órakor az Oktatóközpont mellett. Tét nélkül is lehetett azért szórakozni: a Zsiráf-ház teraszán a faműves játszóházban, a Nyúlsimogató mellett pónin lovagolni, a Játékdzsungel standján pedig a kreatív és mozgásos játékokat kipróbálni. A program este és éjszaka is folytatódott a következőkkel: 19.30: esti halvacsora felszolgálása a pingvineknél, órától: rozsomákok, oroszlánok, hiénák, törpe vízilovak és puma látványos étkezése, óráig: Kígyó-, gyík- és békasimogató a Terrárium-házban, ig: Zoolimpia esti forduló. Ezen játék során a Főbejáratnál kapott képek közül 5 állatot és 5 sportágat kellett a látogatóknak úgy összepárosítani, hogy egy-egy olimpiai sportághoz, egy-egy olyan, a Szegedi Vadasparkban élő állat kerüljön párba (akár csere-berélve más látogatókkal), amely ezekben a sportágakban a legjobb. A legügyesebbek az éjszaka közepén még egy (fizikai, de egyben szellemi) próbát tehettek: rögtönzött állat-célbadobó versenyen kellett nekik rongylabdával felváltva ragadozókat, növény vagy mindenevőket kilőni természetesen mindez csak akkor sikerülhetett, ha tudták melyik Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 15

16 képen kirakott állat, mivel táplálkozik. Talán az olimpia láz, talán a sokféle program volt az oka, de ezen a hosszú napon is rengeteg vendégünk volt. Utolsó nyári egész napos programunknak a Betyárfogó címet adtuk. Tettük ezt azért, mert a délalföld népi kultúrtörténete kihagyhatatlan szereplői a betyárok. A XIX. század - sokszor pásztorokból átvedlett - magyar Robin Hood-jai számtalan legenda, népdal, népi színjáték szereplői. A máig használatos betyárbecsület szavunk szintén őket idézi. A Szegedi Vadaspark e szombati rendezvényén megidéztük a múltat, amikor is a Parasztudvarból jószágot és más ingóságot elcsenő betyárok elfogásában, vagy éppen szöktetésében látogatóink segítségét kértük. Ha e napon 10 és 16 óra között bárki találkozott állatkertünk lókötőivel (betyárnak beöltözött önkéntesek személyesítették meg), eldönthette, hogy helyes, vagy hamis személyleírást, fantomképet, segítő vagy éppen félrevezető információkat ad le a Perzekútor irodán a betyárok tartózkodási helyéről. 13 és 16 órakor azok között sorsoltunk ki értékes ajándékokat a National Geographic és a National Geographic Kids magazin jóvoltából, akik a délelőtt, illetve a délután során hatékonyan segítették az elfogást, vagy azok, akik jól akadályozták azt a betyárokat segítve (délelőtt a betyárokat, délután a pandúrokat segítők nyertek, mert ők voltak többen). Az izgalmas és időnként látványelemeket is felvonultató betyárfogó játékunk közepette látogatóink figyelmébe ajánlottuk az e napon is több különböző helyszínen zajló, érdekes információkat is nyújtó, látványos etetésekkel tarkított Zoo Típusú Találkozások programjainkat: 9.30: Ablak a zsiráfra, 10.30: Főúr kérem! vízi revü a pingvineknél, 11.30: Amazonas ara papagájok és bőgőmajom, 13.00: Találkozás nemszeretem állatokkal Terrárium-ház, 14.30: Kismajmok bolygója Atlanti-partvidék Esőerdő ház 15.30: Itthon, vadon Gólya-tó Egész nap ezen kívül, a Waldorf Iskolai kreatív tanárai és szülői segítségével a Nyúlsimogatóval szemben csuhé- és csutkafigurákat, illetve terményképeket lehetett készíteni, az Oktatóközpont mellett pedig a REGIO Játék Játszóháza üzemelt. Vendégünk volt még ekkor a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány, amely egész nap mentőautójánál várta az adományokat. Az est beköszöntével nem zártuk be állatkertünk kapuját, ugyanis ebben az évben utoljára e napon is sötét túrára invitáltunk minden izgalomra vágyó állatbarátot kor a pingvinek halvacsoráját, kor a szibériai tigrisek, órakor az oroszlánok lakomáját, kor pedig a pumák éjszakai étkét szolgáltuk fel látványos formában. Az éjszaka izgalmát az újra felbukkanó betyárok is fokozták még, akikről a legtöbb információt begyűjtő látogatóink jutalomban részesültek. Ezen a napon is a nappal váltott jegyek, a blokk megőrzésével, az éjszakai programon is érvényesek voltak. Leglátogatottabb programunk ez évben is a két napos Húsvéti Tojásvadászat volt. A nem túl kellemes időjárás ellenére, egy húsvéti kavalkádnak is felfogható rendezvényünkre újra tömegek látogattak ki a Vadasparkba a hét vasárnapján és hétfőjén. A Húsvéti tojásvadászat sokak számára már kihagyhatatlan tavaszi sport itt Szegeden, amit mi nagy örömmel veszünk tudomásul évről évre. Különösen jó érzéssel tölt el bennünket az is, hogy a tojásokra felírt kérdésekre legtöbb esetben helyes válasz érkezik, ami azt mutatja, hogy a program játékosságán kívül a tudásvágy is munkálkodik sokakban. No persze a jutalom is biztosan jól esik mindenkinek, a csoki a testnek, a National Geographic és a National Geographic Kids pedig a szellemnek. Vasárnap az eldugott tojások keresésén kívül a lelkes húsvétolók tojásfestésben is kipróbálhatták magukat, sőt nyúlsimogatásban sem volt hiány. Hétfőn a Rádió88, rendezvényünk médiatámogatója a helyszínen is emelte a nap hangulatát. Hangutánzó játékukon nagyon sok lelkes gyermekek és fiatal vett részt. Sokan már tartanak, de sokan még csak ezután szeretnének a lakásukban, udvarukban állatokat tartani. Legtöbben azért, hogy házi kedvencként egy, vagy több olyan társ, barát legyen mellettük, amelyben gyönyörködhetnek, amelyeket megfigyelve érdekes ismereteket szerezhetnek, vagy éppen csak simogathatnak. De, egyáltalán nem mindegy, milyen állatot viszünk haza, honnan szerezzük be és mit teszünk azért, hogy jól érezze magát nálunk. Őszi családi napunkat október 7-én rendeztük meg, az Állatok Világnapja keretében, az otthoni felelős állattartás jegyében. Ekkor, az eddig megszokottakhoz hasonlóan érdekes, izgalmas játékos vetélkedőn vehettek részt látogatóink, természetesen értékes nyereményekért, ahol hasznos és Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 16

17 ötletes tanácsokat is adtunk kutya, macska, házinyúl, papagáj, gyík-, teknős-, kígyó- és rágcsálótartáshoz, miközben a testközeli élmények, az állatok simogatása sem maradt el. A feladatok között volt többek között teknősebéd készítése, állatjelölő chip leolvasása, ugróiskola, állatok és táplálékaik, illetve a tartásukhoz szükséges eszközök párosítása. A Szegedi Kutya Klub néhány tagja, saját ebével a helyes kutyanevelés néhány szabályát mutatta be az érdeklődőknek. Mindezeken kívül lehetett még e napon kisebbeknek és nagyobbaknak a faműves játszóházban is ügyeskedni, vagy a Játékdzsungel kreatív és mozgásos játékait kipróbálni. A Zoo Típusú Találkozások program keretében pedig a nap során 9.30-tól ig öt alkalommal voltak láthatók, érdekes kommentárok kíséretében, látványos állatetetések, a pingvintől a szurikátán át a makákókig. Közben 13 órától a Terrárium-házban kígyó, teknős, béka, ezerlábú simogatásra is benevezhettek a bátrabb állatbarátok. Csúcsot döntöttünk állataink örökbefogadóit illetően is, akiknek az Állatok világnapján, az immár elmaradhatatlan szülői értekezleten, különleges, nekik szóló programmal mondtunk köszönetet. Először az örökbefogadók találkozhattak, egy kötetlen beszélgetés közepette, kedvenceik állatkerti gondozójával, majd mindenki, a lehetőségekhez mérten, közelebb is kerülhetett patronáltjaihoz, etethette, esetleg megsimogathatta őket. Akiknek erre nem volt lehetősége, mert mondjuk ragadozót fogadtak örökbe, nekik zsiráfetetési lehetőséggel kedveskedtünk. Speciális közönségnek szóló rendezvényeink közül késő tavasszal ismét megtartottuk, a résztvevők nagy örömére, az európai állatkertekben egyszerre zajló Dreamnight című, kimondottan krónikus beteg és fogyatékos gyermekek számára szervezett élménygazdag programunkat is. Az Áloméj az állatkertben elnevezésű kezdeményezés eredetileg Hollandiában született meg, még ban. Az egyszeri eseményből a következő években hagyomány lett, ma már a világ 36 országában, összesen 195 állatkertben rendezik meg. A részt vevő állatkertek évente egy alkalommal - június első péntekjén - egy különleges, ingyenesen látogatható programot biztosítanak krónikus beteg, sérült gyermekek, ill. családtagjaik részére. A nyitvatartási idő után az állatkertek újra megnyitják kapuikat és csak azokat a gyermekeket, illetve családtagjaikat fogadják, akik az együttműködő kórházakon és gyógyászati intézményeken keresztül meghívót kaptak a rendezvényre. Szegeden már idén harmadik alkalommal vártunk minden 18 év alatti, tartósan beteg gyermeket, akik néhány órára betekintést kaptak a Szegedi Vadaspark varázslatos világába. Először egy kis idegenvezetéssel bemutattuk az állatkertünk lakóit, majd látványos állatetetések következtek, a bátrabbak nemszeretem állatokkal is ismerkedhettek, sőt az Oktatóközpontban mindenféle állatokhoz tartozó érdekességekkel megrakott tapogatódoboz várta a kis nebulókat. Nagy siker volt, jövőre újra megrendezzük. Az idei Állatok karácsonya rendkívülinek számított az eddigiekhez képest olyan tekintetben, hogy idén vendégül láttuk e napon az ÁGOTA Alapítvány és a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főigazgatósága Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató által családból kiemelt gyermekeket és a közvetlen velük foglalkozó felnőtteket is. E nebulók az Arany János Általános Iskola diákjaival karöltve külön izgalmas programon vehettek részt: idegenvezetést tartottuk nekik, megmutatva mi mindennel töltik állataink a telet, látványos állatetetéseken mutattuk be ragadozóink táplálékszerzési technikáit, sőt állatsimogatásra is sort került. Ezt követte az Arany János Általános Iskola diákjainak a külön erre az alkalomra írt, a Lakatnézők ajándéka2 című színdarabja, majd előkerültek a szintén ezen iskola diákjai által az ÁGOTÁ-s gyermekeknek készített finom sütik, sőt az általuk gyűjtött plüss állat ajándékok is. A program végén a gyermekek közösen feldíszítették az Állatok karácsonyfáját azokkal az ehető ajándékokkal, amit ők kimondottan a Vadaspark szabadon élő állatainak készítettek. E programunkon megható és örömteli pillanatok váltogatták egymást. Minden résztvevő várja a jövő évi folytatást. Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 17

18 A két évvel ezelőtt elkezdett, állatközeli élményekkel teli, az állat- és természetbarát gondolkodást is erősítő, elsősorban óvodás és kisiskolás gyermekeknek rendezett szülinapi bulik száma, az idei 38 alkalommal együtt átlépte már a századik alkalmat. Idén 653-an vettek rajta részt. E rendezvényünkön az ünneplő gyermeksereggel mindig a főbejáratnál találkozunk és onnan játékos sétával ismerkedünk a Vadaspark éppen aktív lakóival. Kezdjük a vízben repülő mozdulatokkal úszó pingvinekkel, ahonnan pingvinjárással közelítjük meg a majmokat. Őket az üvegen keresztül megsimogatjuk, majd utána óvatosan belépünk a krokodilok birodalmába. Körjátékkal eljátsszuk, mekkora szája is van ezeknek a ragadozóknak és milyen gyorsan tudják áldozataikat elkapni. Szintén egy vadászjáték közepette lessük meg a gepárdokat, ahol is a lányok a kecsesen futó gazellák, a fiúk pedig az éhes gepárdok. A fogócskát követően következik az egyik legizgalmasabb buli, belépőnk a zsiráfok vadasparki élőhelyére és megetetjük őket kedvenc csemegéjükkel, répával. A Zsiráfházból már egy komoly fejtörővel lépünk ki, amelyben azt kell kitalálni a gyermekeknek, hogyan is lehet itt a Vadasparkban megcsiklandozni egy tigris hónalját. Természetesen sziporkáznak az ötletek (bottal, hússal a kézben, elaltatva, stb.) mindaddig, amíg oda nem érünk. A kifutónál, mielőtt elkezdenénk a komolyabb közeledést az igazi vadállatokhoz, megbeszéljük mi történne, ha belépnénk a tigrisek területére: nagy eséllyel ránk rontana, vagy területféltésből, vagy zsákmányszerzés céljából. Bár sokszor még a kilenc-tíz éves gyermekek sem igazán akarják mindezt megérteni és időnként hosszasan könyörögnek a tigrissimogatásért, végül azért belenyugszanak abba, hogy az eredeti méretű, a tigriskifutó oldalán látható, fából készült nagymacskát lehet csak hónaljon csikizni. A csalódást egy jó nagy oroszlánordítással fejezzük ki, majd a zsebibabákat meglesve kenguruugrásokkal közelítjük meg az Oktatóközpontot, ahol felköszöntjük, a szülők által hozott süti, torta, üdítő kíséretében az ünnepeltet. Ezt követően állatsimogatással folytatódik a program, ahol a szülinapos kívánságától függően nyuszi, tengerimalac, vagy éppen teknős, kígyó, vagy béka a meglepi állat. A szülinapi programra szánt három óra gyorsan eltelik, sokszor a meghívott gyermekek a következő buli megrendelői. Újdonságképpen kezdtünk bele, de ez évben már is három alkalommal rendeztük meg, összesen 150 résztvevővel a lelkiismeretes kutyatartóknak szánt Gazdi-Iskolánkat is. Talán rendkívülinek tűnik, hogy kimondottan kutyatartókat, vagy leendő gazdikat hívunk a város állatkertjébe egy nekik szóló programra. Célunk nem más, a Szegedi Kutya Klubbal közösen szervezett programunkkal, csak annyi, hogy a kutyások között egyre több legyen az igazán felkészült felelős állattartó. Miért szökik a kutya? Miért húz az utcán? Miért rombol a lakásban egyedül? Miért verekszik? Miért fél mindentől? Szeretné megérteni, kutyája viselkedését? Mindezekre Korom Gábor Az ember és a kutya viszonya című előadása adja meg a választ. Az előadó, az Egyik Kutya, Másik Nem című TV műsor vezetője, aki kollégáival az ún. Tükör módszer kidolgozója és oktatója. A Tükör módszer szerint működő kutyaiskolákban megtanulható, hogyan kell a kutyánkat tanítani, a kutyával együtt élni úgy, hogy erőszak, póráz nélkül is harmonikus legyen az életünk! Ezen képzés egyik alappillére ez az előadás, amely rávilágít, hogy a sok-sok éve mellettünk élő kutya hogy is lát minket, miként éli meg Ő a mindennapjainkat! Döbbenetes, mert nem úgy, ahogy laikus gazdiként gondoljuk! Korom Gábor izgalmas és magával ragadó stílusa eredményeként könnyen magunkra ismerhetünk, ahogy kutyánk válogatósságának engedünk, vagy hagyjuk, hogy Ő döntse el, merre sétálunk, hiszen ezeket az életképeket is nagyon szemléletesen jeleníti meg az előadó. A program mindig a Szegedi Kutya Klub látványos kutyabemutatójával indul a szabadban, majd ezt követően folytatódik az előadással az Oktatóközpontban. A Szegedi Vadasparkban zajlik az ország egyetlen, állatkerti állatgondozói képzése, amelyet idén is párhuzamosan tartottunk első és második évfolyamos hallgatóknak, összesen 19 alkalommal, 342 fővel Oktatóközpontunkban. A kurzust a Szegedi Tudományegyetem Tanárképző Kara OKJ-s képzés keretében szervezi. A Vadaspark dolgozói, más előadók mellett, szakterületük szerint aktívan közreműködnek a hallgatók elméleti és gyakorlati képzésében, majd a negyedik félév végén a vizsgáztatásában is. Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 18

19 4. Oktatás és ismeretterjesztő tevékenység, nyári tábor A Szegedi Vadaspark, mint modern állatkert, fő feladatai között szerepel az oktatás és az ismeretterjesztés. Ennek megvalósítására egy ilyen intézményben lehetőségek sokasága kínálkozik. A helyszín adottságai nagy, erdővel borított terület -, gazdag állatgyűjtemény sok érdeklődőt vonz ide az év minden részében, ráadásul állatkerti látogatásra minden korosztály képviselője fogékony. Foglalkozások Megvalósított oktató,- ismeretterjesztő tevékenységek 2012-ben A Vadaspark számos lehetőséget kínál az oktatási intézményen kívüli ismeretterjesztésre. Ez azt jelenti, hogy az év nagy részében, főként a tanévi szakaszban óvodai, általános iskolai, középiskolai és felsőoktatásban tanuló gyermekek, diákok részére kínálunk zoopedagógus által tartott, tananyaghoz kapcsolódó és azon kívüli foglalkozásokat. Az ezeket igénybe vevő csoportok között vannak, melyek évi egy-két alkalommal, mások, főként óvodai csoportok havi vagy kétheti rendszerességgel is. A foglalkozások célja, egyrészt az iskolai tananyag kiegészítése, gyakorlása, elmélyítése, egy-egy témakör összefoglalása vagy éppen egy részhez kapcsolódó motiváció, továbbá a természethez az állatokhoz való viszonyulás és ezen keresztül a természetes tudat formálása. A foglalkozásokat egy tanévben kétszer hirdetjük meg. Szeptemberben egy őszi témakínálattal, januárban pedig egy tavaszi témaköröket magába foglalóval. A szegedi önkormányzati oktatási intézményekhez nyomtatott formában, míg Csongrád megyében -en juttatjuk el ezeket. A foglalkozások igénybevételéhez előzetes telefonon történő egyeztetés szükséges. Szegedi intézmények keretein belül kilátogató csoport számára a foglalkozás térítésmentes, kivéve ha az egy tanévben egyszer igénybe vehető kedvezményes szakmai jeggyel jönnek be. Ilyenkor a foglalkozás díja, csakúgy, mint a vidékről érkezőké az általános jegy mellett 2012-ben 3 100Ft/csoport/30főig. A foglalkozások mellett több intézmény, főként általános és középiskolák rendeznek a Vadasparkban témanapot, amikor tagozatok, vagy az egész intézmény tölt itt több órát vagy egy egész napot is. Ekkor is igénybe vehetik a zoopedagógusok segítségét, legtöbb esetben egy vetélkedő lebonyolításában vagy annak részeként egy-egy állomáson. A kora őszi és a késő tavaszi időszakban számos vidéki csoport, osztály választja kirándulási helyszínéül a Szegedi Vadasparkot, zoopedagógiai foglalkozást is igénybe véve. Zoopedagógiai foglalkozások óraszámának változása ( ) Fizető foglalkozások óraszáma Nem fizető foglalkozások óraszáma Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 19

20 A foglalkozások látogatószámának változása a csoportbelépőjegyet váltók (kivétel a szakmai jegyesek) létszámhoz viszonyítva ( ) Fizető foglalkozások Nem fizető foglalkozások 30% 25% 20% 18,90% 20,26% 18,78% 15% 16,01% 10% 5% 9,70% 8,03% 9,55% 4,17% 0% Bár az tapasztalható, hogy a látogató csoportok száma csökkent, a zoopedagógusok által tartott foglalkozások száma nőtt (a fenti diagramokban a tábori foglalkozásokkal nem számoltunk). Nyári tábor A helyszín szintén kitűnő lehetőséget nyújt a nyári táboroztatásra. A tanév végével kezdődő heti 5 napos turnusok során, alsó és felső tagozatos gyermekek tölthetik itt szünidejük egy részét. A napközbeni egész napos, változatos módszerekkel megvalósított tevékenységek során a táborlakók játszva tesznek szert természettel kapcsolatos elméleti és gyakorlati tapasztalatokra, továbbá játékokkal és kézműves foglalkozásokkal kiegészítve válik a program igazán sokszínűvé. A programok nagy része a szabadban folyik még a kánikulai napokban is, hiszen az erdős környezet ilyenkor is több fokkal alacsonyabb hőmérsékletet biztosít. Esős időre a Természetvédelmi Oktatóközpont terme nyújt menedéket, de ez képezi a bázishelyet is, ahol a gyermekek lepakolhatnak, ahol kézműves foglalkozásra és különböző audio-vizuális eszközök használatára de itt találhatók a tábor infrastrukturális részei is, a mosdók és az ilyenkor kialakított étkezőrész, ahol a gyermekek a kiszállított kétfogásos meleg ebédet elfogyasztják. A ig tartó gyülekező után az egész napos programot csak az étkezési szünetek tízórai, ebéd, uzsonna szakítják meg. A tábor díja magába foglalja egy éves vadasparki gyermekbérlet árát is, amely nemcsak a tábori héten való belépést teszi lehetővé, hanem egy éven át érvényes marad. Így később is évente akár több alkalommal látogathatnak el családjukat is hozva. Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 20

Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. 6725 Szeged, Cserepes sor 47. 2014. évi Közhasznúsági melléklet SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA

Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. 6725 Szeged, Cserepes sor 47. 2014. évi Közhasznúsági melléklet SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. 6725 Szeged, Cserepes sor 47. 2014. évi Közhasznúsági melléklet SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Alapító: Szegedi Megyei Jogú Város Önkormányzata Alapító okirat kelte: 2011. szeptember

Részletesebben

HAZAI ÁLLATKERTEK MŰKÖDÉSÉNEK TERMÉSZET- VÉDELMI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SÉRÜLT, VÉDETT MADARAK REPATRIÁLÁSÁRA

HAZAI ÁLLATKERTEK MŰKÖDÉSÉNEK TERMÉSZET- VÉDELMI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SÉRÜLT, VÉDETT MADARAK REPATRIÁLÁSÁRA SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁSI INTÉZET TERMÉSZETVÉDELMI TANSZÉK HAZAI ÁLLATKERTEK MŰKÖDÉSÉNEK TERMÉSZET- VÉDELMI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban 2014. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT JÁTSZANI JÓ, JÓ, JÓ! Kis játékmesterek Csanádapácán A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni, Akarsz-e mindig, mindig játszani (Kosztolányi Dezső) Ezzel a kérdéssel

Részletesebben

Készítette: Varga Barbara mb. intézményvezető 2014. január

Készítette: Varga Barbara mb. intézményvezető 2014. január A KLAUZÁL GÁBOR BUDAFOK-TÉTÉNYI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA Készítette: Varga Barbara mb. intézményvezető 2014. január 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 3. oldal II. Klauzál Gábor Budafok-Tétényi

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

Veresegyház Város 13. születésnapján. Benke Laci bácsi, háromszoros olimpiai bajnok szakácsmester értékelte a főzőversenyt

Veresegyház Város 13. születésnapján. Benke Laci bácsi, háromszoros olimpiai bajnok szakácsmester értékelte a főzőversenyt Veresegyház Város Önkormányzatának lapja VI. évfolyam 7. szám, 2012. július 1000 szeletes Dobostorta 2. oldal Kincsek Portája 12. oldal Természetvédelem 15. oldal Veresegyház Város 13. születésnapján Benke

Részletesebben

Advent első napja 2012. december 2., vasárnap; utolsó napja pedig 2012. december 24., hétfő lesz.

Advent első napja 2012. december 2., vasárnap; utolsó napja pedig 2012. december 24., hétfő lesz. Rákóczi 1 RÁKÓCZI Az advent (vagy ádvent) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (pontosabban december 25-ét) megelőző negyedik vasárnaptól számított időszak. Adventtel veszi kezdetét az egyházi év. Az

Részletesebben

Teljesíthető kihívás

Teljesíthető kihívás I n g y e n e s Váci X I I I. é v f o l y a m 4. s z á m Trianon Az elveszített országrészekre emlékezett a város. Dr. Duray Miklós író szólt a Dunaparti Ereklyés Országzászlónál. 4. oldal k i a d v á

Részletesebben

ÚJ KÜLSŐBEN ÚJ BELSŐ. Ajándék az újságban!

ÚJ KÜLSŐBEN ÚJ BELSŐ. Ajándék az újságban! ÚJ KÜLSŐBEN ÚJ BELSŐ 2012-ben elérte huszonegyedik évfolyamát a Kiszombori Híradó önkormányzati információs lap. A tiszteletre méltó kor elérésével együtt új külsőt és tartalmi felépítést kapott településünk

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA

ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA 2012. december 15. I. évfolyam 1. szám 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Álmok, célok, remények lehetőségek Az Őrség legnagyobb intézménye Élet a Katica Óvodában Programok a Művelődési Házban Változatos

Részletesebben

Őszi programok a Nádasdy-várban

Őszi programok a Nádasdy-várban SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2013. SZEPTEMBER 13. Őszi programok a Nádasdy-várban Szüret, kutyás és méhész nap, környezetvédelmi nap, SZERtelen Futás 10-11.

Részletesebben

Itthon vagy - Magyarország, szeretlek

Itthon vagy - Magyarország, szeretlek Itthon vagy - Magyarország, szeretlek Papos Község Önkormányzata 2013. szeptember 28-29-én rendezte meg az Itthon vagy - Magyarország szeretlek - hétvégét, melynek keretein belül szombaton szabadtéri szüreti

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

HíRMON OMBÓI. Zsombó Nagyközség Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. XI. évfolyam 7. szám 2013. július

HíRMON OMBÓI. Zsombó Nagyközség Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. XI. évfolyam 7. szám 2013. július ZSOMBÓ OMBÓI XI. évfolyam 7. szám 2013. július HíRMON ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó 2013. évi kitüntetései Mezőgazdasági őstermelők e-útdíj mentessége Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adategyeztetési és tagdíjbevallási

Részletesebben

A kezdetekről. IV. évfolyam 1. szám. 2015. március

A kezdetekről. IV. évfolyam 1. szám. 2015. március IV. évfolyam 1. szám 2015. március A kezdetekről Tisztelt Mezőkovácsháziak! Fontosnak tartom, hogy képet kapjanak a polgármester, és az önkormányzat tevékenységéről, ezért a kezdeti négy hónap tapasztalatairól

Részletesebben

Nyakunkon a nyár. Sikeres Tavaszi Fesztivál. Húsvéti ünnepségek. Siófokon az országos sajtó

Nyakunkon a nyár. Sikeres Tavaszi Fesztivál. Húsvéti ünnepségek. Siófokon az országos sajtó XXIV. évf. 5. szám 2011. május Az önkormányzat havi magazinja Nyakunkon a nyár Sikeres Tavaszi Fesztivál Húsvéti ünnepségek Siófokon az országos sajtó 1 TARTALOM Jegyzet...4. Hírek...5. XXIV. évf. 5.

Részletesebben

SZEPTEMBER BÖLCSKEI RENDEZVÉNYEK. Változások az új tanévben GYŰRŰS ZSIDÓ - A HELYI AMATŐR SZÍNTÁRSULAT ÜNNEPI DÍSZELŐADÁSA

SZEPTEMBER BÖLCSKEI RENDEZVÉNYEK. Változások az új tanévben GYŰRŰS ZSIDÓ - A HELYI AMATŐR SZÍNTÁRSULAT ÜNNEPI DÍSZELŐADÁSA Lakossági tájékoztató BÖLCSKEI RENDEZVÉNYEK Ó SZEPTEMBER 4. oldal 2013. szeptember II. Vadász Júliális szeptember 13. (péntek) 19 órától - IKSZT MOZI aula JÁTÉKRA FEL! Részletek a 8. oldalon. szeptember

Részletesebben

HíRMON OMBÓI. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. X. évfolyam 6. szám 2012. július. Tűzgyújtási tilalom

HíRMON OMBÓI. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. X. évfolyam 6. szám 2012. július. Tűzgyújtási tilalom ZSOMBÓ OMBÓI X. évfolyam 6. szám 2012. július HíRMON ZSOMBÓI HíRMONDÓ Tűzgyújtási tilalom Zsombói sikercsapat a rétesfesztiválokon Tanév vége az oktatási intézményekben Mosolygós gyerkek a SZIKAI táborban

Részletesebben

http://gszolga.extra.hu Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992

http://gszolga.extra.hu Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 XVII. évf. 21. szám 2008. május 29. Terjesztői ára: 75 Ft Sokan önzetlenül támogatják a családot http://gszolga.extra.hu Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Egyévesek a gödöllői négyesikrek Május 27-én,

Részletesebben

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET!

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET! A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. FEBRUÁR babái Az év újszülött A hagyomány szerint januárban köszöntötte a képviselő-testület a 2013. évben született babákat

Részletesebben

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XVIII. évfolyam 12. szám I 2010. június 29. I Megjelenik: kéthetente. Józsefvárosi nyár Szünidei matiné

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XVIII. évfolyam 12. szám I 2010. június 29. I Megjelenik: kéthetente. Józsefvárosi nyár Szünidei matiné A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. évfolyam 12. szám I 2010. június 29. I Megjelenik: kéthetente Józsefvárosi nyár Szünidei matiné ÖNKORMÁNYZAT Újra Kocsis Máté Józsefváros fideszes polgármester-jelöltje

Részletesebben

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet Visszaemlékezés Több mint 30 év eredményesen! Apró kavicsként görögnek emlékeim. Mintha ma lett volna. Arcok, fények, felvillanások, töredékek a közeli és távoli múltból. Már sokan nem élnek, csak emlékeink

Részletesebben

Átadták az Erzsébet királyné Szállodát Február 14-én, csütörtökön ünnepélyes

Átadták az Erzsébet királyné Szállodát Február 14-én, csütörtökön ünnepélyes XVII. évf. 7. szám 2008. február 21. Terjesztői ára: 75 Ft Hotel, étterem, kávézó, üzletek, mélygarázs Átadták az Erzsébet királyné Szállodát Február 14-én, csütörtökön ünnepélyes keretek között felavatták

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA 2013. október 15. 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Jubileumhoz méltóan A Tökfesztivál idén is hozta formáját Kulináris kavalkád Őrségi vadászok ünne- pe Ilus néni köszöntése Jubileumhoz méltóan

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T.

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T. 2013. OKTÓBER 23. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja SZÜRETI F E LV O N U L Á S ZÁNKA, 2013.10.12. Fotó: T. Horváth Lajos 23. évfolyam

Részletesebben

2012. XXIV. évf. 11-12. szám Ára: 150,- Ft MEGHÍVÓ

2012. XXIV. évf. 11-12. szám Ára: 150,- Ft MEGHÍVÓ NAPTÁR MELLÉKLETTEL 2012. XXIV. évf. 11-12. szám Ára: 150,- Ft MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2012. december 16-án, vasárnap 15 órakor a mûvelôdési ház nagytermében tartandó FALUSI

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben