Szegedi Vadaspark és Programszervező Nonprofit Kft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szegedi Vadaspark és Programszervező Nonprofit Kft."

Átírás

1 Szegedi Vadaspark és Programszervező Nonprofit Kft. Éves beszámoló év Szegedi Vadaspark Éves beszámoló

2 I. Összefoglaló a év éves beszámolójáról Társaság neve: Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. Székhelye: 6725, Szeged, Cserepes sor 47. Telephelye: Alakulás ideje: 2011.év Cégjegyzék száma: Tevékenységi köre: növény-, és állatkert, természetvédelmi terület működtetése Felügyelőbizottság: 3 fő Könyvvizsgáló neve: TAX-OM Kft. Korom Ferenc Cégjegyző neve: Veprik Róbert Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól év tény (eft) év tény (eft) év terv (eft) év tény (eft) év tény/ év tény (% ) év tény/ év tény (% ) év tény/ év terv (% ) 1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.) ,61 Egyéb bevétel (2.) ,15 81,61 ebből önkormányzati működési támogatás (3.) ,00 93,75 Összes bevétel (1.+ 2.) ,00 101,49 Összes bevétel önk.műk. támogatás nélkül ( ) Aktivált saját teljesítmény értéke ,44 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás (4.) ,82 107,14 Személyi jellegű ráfordítás (5.) ,60 90,18 Értékcsökkenési leírás (6.) ,04 Egyéb ráfordítás (7.) ,40 Összes üzemi ráfordítás ( ) ,27 97,08 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény , ,58 Pénzügyi műveletek eredménye ,00 455,50 Rendkívüli műveletek eredménye Adózás előtti eredmény , ,50 Mérleg szerinti eredmény , ,35 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya ,70 74,92 Forgóeszközök állománya ,56 166,67 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 2

3 2010. év év év év év év év tény tény terv tény tény/ tény/ tény/ (eft) (eft) (eft) (eft) év év év tény tény terv (% ) (% ) (% ) Jegyzett tőke ,16 100,00 Saját tőke ,05 126,64 Rövidlejáratú kötelezettségek ,04 70,70 Hosszú lejáratú kötelezettségek Mérleg főösszeg ,55 122,61 5. Létszám ,00 + közcélú / közfoglalkoztatott FONTOSABB Mutatószámok: év év év év év (%) likviditás = 140,72 6,51 4,62 forgóeszköz / rövid lejáratú kötelezettség árbevétel arányos nyereség= 0 0,09 0,00 adózás előtti nyereség / belföldi értékesítés nettó árbevétele támogatási arány = támogatások+pályázatok/összes bevétel 1 0,28 28,00 önkormányzati támogatási arány= 1 0,25 25,00 önkormányzati támogatások / összes bevétel hitelfedezettség = követelések / rövid lejáratú kötelezettség 0,58 0,64 110,34 vállalkozás által használt egyéb (max 10) fontosabb mutató a mutató magyarázatával (pl. ágazati számokhoz (mennyi) képest jó, rossz) Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 3

4 Tartalomjegyzék: I. A társaságot érintő főbb közgyűlési határozatok és egyéb módosítások 5 II. Szakmai tevékenység bemutatása és értékelése 1. Látogatottság alakulása 2012.évben.7 2. Gyűjteményi változások Rendezvények Oktatás és ismeretterjesztő tevékenység, nyári tábor Zoo Típusú Találkozások állatbemutató program Örökbefogadás, névadó pályázatok, hírlevél Turisztikai információs pont Önkéntesek és gyakorlatosok a Szegedi Vadasparkban 30 III. Gazdasági tevékenység értékelése 1. Személyi feltételek Közfoglalkoztatás bemutatása, és elemzése Eredménykimutatás elemzése Mérleg elemzése Ajándékbolt működésének elemzése Büfék működésének elemzése Fóka-bemutató építése Játszótér és interaktív látogató rendszer telepítése és üzemeltetése Kalandpark létesítése.52 Mellékletek: 1.sz. melléklet 2.sz. melléklet 3.sz. melléklet 4.sz. melléklet 5.sz. melléklet 6.sz. melléklet 7.sz. melléklet Látogatottság részletes táblázata.55 Zoopedagógiai foglalkozások témái (óvodásoknak, iskolásoknak) 60 Bemutatott állatok záró állománya..64 Ajándékbolt és Büfék nyitva tartás, árjegyzék 70 Közfoglalkoztatás (részletes táblázat).74 Együttműködési megállapodások összefoglalása 78 Turisztikai felmérés a Szegedi Vadasparkban 2012.év...81 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 4

5 I. A társaságot érintő főbb közgyűlési határozatok és egyéb módosítások Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 413/2011.(IX.30.) Kgy. határozatában foglaltak szerint a Közgyűlés 2011.október 15.-i hatállyal megalapította a Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft.-t. Az alapító a társaság részére 4000 eft. törzstőkét és 2000 eft.-ot biztosított működési kiadásokra. A Közgyűlés 383/2011.(IX.30.) Kgy. határozatában rendelkezett a társaságot érintő személyi kérdésekről: Veprik Róbertet nevezte ki a társaság ügyvezető igazgatójának 2011.október december 31.-ig határozott időre. Ugyanezen határozat rendelkezett a Felügyelő Bizottság tagjairól is: Nógrádi Tibor, Julinek István és Volenszki Imréné személyében. A társaság 2011.november 30.-án megkötötte a közhasznú feladatok ellátásáról szóló szerződést, amely szerint a Nonprofit Kft. tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, amelyekről a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv.8. -a, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.évi XXVIII.tv. és a természet védelméről szóló 1996.évi LIII.tv. alapján állami szerveknek és/vagy a helyi önkormányzatoknak kell gondoskodnia. E szerint meghatározott legfontosabb feladatok: - növény-, állatkert-, természetvédelmi terület működtetése (főtevékenység) - állatvédelem, növényvédelem, természetvédelem, - nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység - természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés A szerződésben foglaltak szerint a SZMJV Önkormányzata a közhasznú feladatok veszteségének fedezetére minden évben költségvetési rendeletében működési támogatást biztosít. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 587/2011.(XI.25.) Kgy. határozatában foglaltak szerint jóváhagyta, hogy a Szegedi Vadaspark költségvetési intézmény saját vagyonát eft. értékben beapportálja a Kft.-be, mellyel a Közgyűlés a Nonprofit. Kft. törzstőkéjének felemelését határozta el új törzsbetétek kibocsátásával. Ezzel a társaság jegyzett tőkéje eft.-ra emelkedett, amely eft. pénzbeli és eft. nem pénzbeli hozzájárulásból állt. Apport részei: 1) Immateriális javak 250 eft. Szoftverek, számlázó programok stb 2) Tárgyi eszközök eft. Az intézmény tulajdonát képező nagyértékű tárgyi eszközök: pl. számítógépek, szakmai és üzemeltetési berendezések, felszerelések, járművek stb 3) Anyagok 2.508,1 eft. Elsősorban a mindennapi működéshez szükséges, raktáron tartott készletek pl. tisztítószer, takarmány stb. 4) Állatok ,9 eft. Az intézmény specialitásából adódóan a bemutatott állatok átadása. 5) Kereskedelmi áruk eft. A vállalkozási tevékenység keretében működtetett Büfé és Ajándékbolt záró készlete. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2012.(II.24.)Kgy. határozatában foglaltak szerint jóváhagyta, hogy a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező tárgyi eszközöket az önkormányzat eft. értékben beapportálta a Kft.-be, mellyel a Közgyűlés a Nonprofit. Kft. törzstőkéjének felemelését határozta el új törzsbetétek kibocsátásával. Ezzel a társaság jegyzett tőkéje eft.-ra emelkedett, amely eft. pénzbeli és eft. nem pénzbeli hozzájárulásból állt. Apport részei: Tárgyi eszközök eft. Az önkormányzat tulajdonát képező nagyértékű tárgyi eszközök: pl. számítógépek, szakmai és üzemeltetési berendezések, felszerelések, jármű.stb. (Korábban EU pályázat keretében beszerzett eszközök, amelyek apportálásához a VÁTI Magyar Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 5

6 Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. előzetes engedélyezése volt szükséges) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 111/2012.(III.2.) Kgy. határozatában foglaltak szerint a közgyűlés elfogadta Nógrádi Tibor felügyelőbizottsági tagságáról szóló lemondását összeférhetetlenség okán, helyette 2012.március december 31.ig Dr.Kisbodri Cecíliát választotta meg a FEB harmadik tagjának. (413/2012.VI.22.) Kgy. határozatban az új Feb tag nevének helyesbítése megtörtént Puskásné Dr.Kisbodri Cecília névre) A társaság 2011.nov.30.-án megkötött Közfeladat ellátási szerződésének módosítására került sor 2012.július 06.-án. A korábban EU-s pályázatok által elnyert támogatással, az megszűnt intézmény által megvalósított projektek során létesített épületek, építmények, számítástechnikai és egyéb gépek, berendezések felszerelések átadása történt meg e módosítással, az átadó Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, átvevő a Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. (a tulajdonjog továbbra is az Önkormányzatot illeti meg) Ezek: o Egy Kárpát-medencében élünk a Szegedi Vadaspark és a Temesvári Állatkert látogatóbarát fejlesztése projekt eszközei 2010.évből (Azonosító: HURO/0801/018: webkamerák, farkas-, vidra, aranysakál-kifutó és madárröpde, összes bruttó értéke: Ft. ) o A Szegedi Vadaspark és a Palicsi Állatkert látogatóbarát fejlesztése projekt eszközei 2011.évből (Azonosító: HU-SRB/0901/221/168 (TWO ZOOS): Pingvinház épület, medence illetve számítástechnikai eszközök, infopult stb. összes bruttó értéke: Ft.)) o A Szegedi Vadaspark látogatóbarát fejlesztése c. projekt eszközei 2011.évből (Azonosító: DAOP- 2.1/E ): Zsiráfház épület, zöldterület.webkamerák, infopult, mozgássérült emelő stb. Összes bruttó értéke: Ft.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 472/2012.(IX.28.) Kgy.sz. határozata szerint az eddigi vadasparki üzemeltetés alatt álló területekből három ingatlanrészt a Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft.-től elvonta és azokat a Szegedi Sport és Fürdők Kft. hasznosításába adta, hogy azokon sportolási lehetőséget biztosítson a lakosságnak. Ezen területek mindegyike a Móravárosi körút Tisza folyó felőli oldalán található, azokat a vadaspark bemutatási célokra nem tudta hasznosítani a körút miatt. Ezek a területek: Szeged III. kerület Hrsz.: 24368/11, 8644 m2 terület, kataszteri értéke Ft. A terület átadása 2012.október 29.-én megtörtént a Kgy. határozatnak megfelelően 2012.október 01. hatállyal. Szeged III. kerület Hrsz.: 24368/3 ingatlan esetén 1500m2 részterület elvonása : a részterület elvonása telekalakítással lehetséges, amelyet a SZMJV Városüzemeltetési Irodája kezdeményezett, a telekalakítási eljárás jelenleg folyamatban van. Szeged III. kerület Hrsz.: 24341/11 ingatlan esetén 1600m2 részterület elvonása : a részterület elvonása telekalakítással lehetséges, amelyet a SZMJV Városüzemeltetési Irodája kezdeményezett, a telekalakítási eljárás jelenleg folyamatban van 2012.december 03.-án aláírásra került a fenti telekelvonások miatti Közfeladat Ellátási Szerződés 2. módosítása, a Szeged III.kerület 24368/11 hrsz. elvonása miatt. Felügyelő Bizottság működése: 2012.januárjától szeptemberig a felügyelőbizottság öt alkalommal (2012.április 18. és 26., 2012.május 24., 2012.szeptember 17. és 2012.október 29.-én) ülésezett. Az ülések határozatképesek voltak, minden esetben minden tag jelen volt. Az ülés tárgyi feltételeit a társaság biztosította, a meghozott határozatok száma hét darab volt. Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 6

7 1. Látogatottság alakulása 2012.évben A Szegedi Vadaspark eddigi történetének legsikeresebb évét zárva közel 200 ezer fő vendég tiszte lte meg látogatásával a parkot a tavalyi esztendőben. (Összehasonlításképpen a megszűnt intézményi adatokkal) 2005.évben látogatók száma fő volt, míg a os esztendőben fő látogatót regisztráltunk évben még ennél is többen, fő vendég látogatott el hozzánk, míg 2008-ban fő vendég fordult meg nálunk évben kissé visszaesett a látogatottság, és vendégünk volt. Sajnos 2010.év első felének időjárása egyáltalán nem kedvezett az intézmény rendezvényeinek, programjainak, sőt a hideg és gyakori esők miatt a rendszeresen hozzánk látogató csoportok is elmaradtak, ezért ebben az évben még kevesebben, fő vendég érkezett hozzánk. A kiemelkedő látogatottságú 2011.évben fő vendégünk volt, amely a kedvező időjárás mellett elsősorban az év legnagyobb szenzációjának számító Zsiráf-ház átadásnak volt tudható es esztendőben még ennél is többen, fő vendég tisztelte meg a vadasparkot látogatásával, ami a kedvező időjárás és a pihenőnapok átrendezése miatti hosszú hétvégék mellett a tavasz legnagyobb szenzációjának számító Pingvin-ház átadásnak volt köszönhető. A Szegedi Vadaspark látogatottsága év (havonkénti bontásban) Hónap I. II. III. IV. V. VI. VII VIII. IX. X. XI. XII. Ö ssz Bár változatlanul tömegesen vesznek részt az iskolák és óvodák a zoopedagógiai részleg által szervezett oktatási programokban, és nagyon népszerűek a jeles napokhoz kötődő rendezvényeink is. Pl. Víz világnapja, Föld napja, Madarak és Fák napja, Húsvéti tojásvadászat, Gyermeknap. A tavalyihoz hasonlóan sikerrel került megrendezésre: Szent Iván-éji éjszakai séta a Szegedi Vadasparkban. Az éjszakai séták többször megismétlésre kerülnek a nyár folyamán. A nyári gyerektáborok programja is folytatódik. A tavalyi évhez hasonlóan június közepétől augusztus harmadik hetéig 7 héten keresztül fogadtuk a táborozó gyerekeket, sőt az idén az első, a második és a harmadik héten két csoport gyerek táborozhatott nálunk. Az idén folytatódott a hagyomány: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával évente egyszer a szegedi önkormányzati fenntartású óvodák, általános és középiskolák tanulói 220.-Ft./fő áron látogathatják meg intézményünket. Ezt a jelentős kedvezményt már és évben is kihasználhatták az oktatási intézmények, és míg a 2011-es esztendőben 7451 fő gyerek vett részt ebben a programban, addig a tavalyi évben 8110 fő szegedi gyerek és kísérő pedagógus látogatott el hozzánk e kedvezményes jegy igénybevételével. Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 7

8 2012.évben turisztikai felmérést végeztünk látogatóink körében, amelynek rövid összefoglalóját és a látogatottság összetételének elemzését a következő grafikonok érzékeltetik: (a részletes turisztikai felmérés a szöveges beszámoló 7. mellékletében található) A látogatók kb %-a felnőtt, illetve 14 éven aluli gyermek. A legjelentősebb a családi látogatók száma, majd az egyénileg érkező felnőttek következnek. Érdekes elmozdulás, hogy a családi belépővel érkező gyermekek száma jelentősen nőtt, míg az egyedüli felnőttekkel érkezőké jelentősen csökkent. Ennek oka ismeretlen, elképzelhető, hogy kevesebb egyedülálló szülő, nagyszülő látogatja Vadasparkot gyermek hozzátartozójával, de akár az is, hogy miután nem ellenőrizzük, hogy valóban család veszi a családi jegyet a látogatók összefogva élnek ezzel a kiskapuval. Mint a diagramokból is látható, a nem szakmai jeggyel érkező gyermekcsoportok száma szintén csökken, amely csökkenés akkor különösen szembetűnő, ha a teljes látogatottságból való részesedéseket hasonlítjuk össze a különböző években. Az is látható, hogy a szakmai jeggyel érkezők száma nőtt. Éves statisztikánk szerint 2012-es évben összesen 350 csoport 8110 gyermeke és kísérő tanára érkezett ezzel az egyszeri kedvezménnyel. Vagyis a szakmai jeggyel érkezők hozzávetőlegesen 55%-a tartozik ilyen iskolai, óvodai csoportba. A változó jegyárak mellett a szegediek elsősorban a bérlet vásárlásával tehetnek szert kedvezményes látogatási lehetőségekre. A korlátlan látogatásra feljogosító bérlet már az ötödik látogatás során megtérül. A jelek szerint a bérletvásárlók ki is használják ezt a lehetőséget, hiszen átlagosan 5,78, illetve 7,33 alkalommal keresték fel a Vadasparkot. Érdekes fejlemény viszont, hogy bár 2012-ben jóval több bérletet vásároltak, mint előző évben, 2011-ben sokkal többször keresték fel az állatkertet. Mindenesetre a bérletek vásárlása még mindig túl kis részét teszi ki a teljes jegyeladásnak, annak ellenére, hogy a szegedi látogatók dominanciája jelentős. A főbb látogatói jegykategóriák 2012-ben Egyéni felnőtt Egyéni gyermek Csoportos gyermek (nem kedvezményes) Családok Szakmai jegy Felnőttbérletesek Gyermekbérletesek Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 8

9 A főbb látogatói jegykategóriák változása (2011/2012) 120,00% 100,00% 107,53% 94,54% 110,86% 107,95% 100,88% 105,63% 88,52% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Egyéni felnőtt Egyéni gyermek Csoportos gyermek (nem kedvezményes) Családok Szakmai jegy Felnőttbérletesek Gyermekbérletesek A főbb látogatói jegykategóriák aránya 2011-ben és 2012-ben a teljes azévi fizető látogatászámhoz viszonyítva 40,00% 35,00% ,38% 33,32% 30,00% 25,00% 22,86% 22,20% 20,00% 15,00% 10,00% 10,47% 9,48% 8,45% 8,17% 5,00% 0,00% 4,22% 3,57% Egyéni felnőtt Egyéni gyermek Teljes árú csoportos gyermek 1,54% 1,60% 1,76% 1,74% Családok Szakmai jegy Felnőttbérletesek Gyermekbérletesek Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 9

10 A vásárolt bérletek száma 2011-ben és 2012-ben Felnőttbérletek száma Gyermekbérletek száma A bérletesek átlagos látogatásainak a száma 2011-ben és 2012-ben 12,00 11, ,00 8,81 8,00 7,33 6,00 5,48 4,00 2,00 0,00 Felnőtt Gyermek Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 10

11 2. Gyűjteményi változások 2012.évben Egy állatkert működését szakmai és látogatói szempont alapján is elsősorban az állatgyűjtemény és annak változásai szerint ítélhetjük meg. Ennek sikeres menedzselése (az építkezésektől és állatbeszerzésektől a hozzájuk tartozó marketingmunkáig) jelentős mértékben befolyásolja a látogatók elégedettségét, ezzel együtt az éves látogatószámot. Az állatkertek ezért törekednek arra, hogy a gyűjteményük dinamikusan változzon, újabb értékes fajok váljanak részéve. (Meg kell jegyeznünk a park életében az időjárás rendkívül fontos tényező, hiszen a szabadtéri program megtervezésénél minden család figyelemmel kíséri az időjárás előrejelzést, és bármennyire is szép reggellel indul a nap; egy zivatar, egy zápor elveheti sokak kedvét a vadasparki sétától. ) A Szegedi Vadaspark elmúlt évtizedben tapasztalt jelentős fejlődése is ennek köszönhető, vagyis új, pontosabban újfajta népszerű állatokkal bővült a kezdeti, főleg kisebb méretű állatritkaságokon alapuló gyűjtemény. A nagyragadozók (oroszlántól a tavaly érkezett ködfoltos párducig), a nagyméretű növényevők (pl. törpevíziló és zsiráf) mellett tavaly a tengeri állatok képviselői is megjelentek. A pápaszemes pingvinek bemutatóját 2012.márciusában nyitottuk meg, és a látogatói visszajelzések (kérdőíves felmérések) alapján még nagyobb sikert ért el, mint az előző évben érkezett zsiráfház és kifutó. Általános alapelvként elmondható, hogy a gyűjtemény bővítésében szegedi sajátosságként, amely egyedülállóvá teszi a hazai állatkertek sorában továbbra is kiemelt szempont a természetvédelem, fajmegőrzés és az oktatás. Természetesen az új faj várható népszerűsége is döntő szempont a kiválasztásban, de nem egyedüli. Ennek köszönhető, hogy a Vadaspark továbbra is őrzi az első helyét a fajmegmentési programokban részt vevő fajok arányával. Jelenleg a Szegedi Vadasparkban 195 faj, illetve alfaj 1227 egyed él (természetesen ezek a számok napról napra változnak), amelyből 37 fajt európai fajmentő tenyészprogram (EEP), 15 fajt pedig európai törzskönyv (ESB) keretében tartunk, vagyis a programos fajok aránya 26,7%-a. Ha összehasonlítjuk a régebbi adatokkal, láthatjuk, fajszámban és egyedszámban is milyen jelentős változásokon esett át a Vadaspark (2008-ban még 132 faj 403 egyedét tartottuk nyilván). A megnövekedett fajszám azonban nemcsak bevételt, hanem újabb terheket is ró a Vadasparkra. Az állatok ellátása, de még a velük kapcsolatos adminisztrációs munka is jelentősen nőtt. A gyűjtemény fenntarthatósága, mind költségvetési, mind minőségi szempontból egyaránt kardinális kérdésnek számít a tervezés során. Rátérve a konkrétumokra, 2012-ben a következő főbb változások történtek: - májusban befejeződött az Ázsia-ház felújítása, amelybe új fajok, ködfoltos párducok (Neofelis nebulosa) és binturongok (Arctictis binturong) költöztek (mindkettő programos faj, míg egy régebbi faj a sörényes makákó távozott (Macaca silenus); - elkészült az új vörös panda (Ailurus fulgens) kifutó, amelybe ismét panda költözött; - tengeri és amazóniai akvárium készült, a halak között számos ritka és egzotikus fajjal (pl. bambuszcápa); - a pápaszemes pingvinek (Spheniscus demersus): a végén érkező csapatához 4 újabb egyed érkezett 2012.évben Franciaországból; - a 2011-ben elpusztult zsiráf (Giraffa camelopardalis) pótlására 2012-ben új egyed érkezett Franciaországból; - a vízimadár állomány új fajokkal bővült, köztük a legfontosabb 5 borzas gödény (Pelecanus crispus) érkezése a fajmegmentési program keretében; - Darwin-nandu (Pterocnemia pennata) érkezett az év végén; - a karmosmajom állományban új szaporodó párok kialakítása történt egyedek érkezésével, valamint egy új, kifejezetten ritkaságnak számító faj érkezett: a csupaszpofájú tamarin (Saguinus bicolor); Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 11

12 - a Vadaspark araállománya (Ara spp.) új egyedek hozatalával és fiókák sikeres kikelésével bővült; - a nagymacskáknál 3 hópárduc (Uncia uncia) és 2 jaguár (Panthera onca) született, mindkettő jelentős médiafigyelmet keltve; - elkezdődött a különösebb természetvédelmi értéket nem jelentő oroszláncsapat felváltása tiszta alfajú, világos színük miatt várhatóan népszerű oroszlánokkal (Panthera leo krugeri); - a madagaszkári részlegben az Alaotra-tavi bambuszmakik (Hapalemur alaotrensis) és a fosszák (Cryptoprocta ferox) bővült 1-1 egyeddel a gyűjtemény; - a Derby-kenguru (Macropus eugenii) csapatban hosszú idő után megint született kölyök, az állomány más állatkertből származó egyedekkel is bővült; - a sörényes hangyász (Myrmecophaga tridactyla) végre párba állhatott, bízunk abban, hogy rövidesen elsőként Magyarországon hangyász kölyök fog születni; - a múlt év elején született meg egy aranyarcú gibbon (Nomascus gabriellae) kölyök, míg a szomszéd kifutóban az év végén szintén ritkaságként egy törpe lajhármaki (Nycticebus pygmaeus) született; - törpevíziló (Hexaprotodon liberiensis) és közönséges tapír (Tapirus terrestris) született, sajnos az utóbbi elpusztult; - három lapátfülű kutya (Otocyon megalotis) született; - a Magyarországon csak Szegeden szaporodó csupasz turkáló (Heterocephalus glaber) csapatban többször örvendhettünk szaporulatnak, így az állományból összesen 3 csapatot alakítottunk ki; - az évek óta jól szaporodó állataink (pl. Bennett-kenguru, örvös pekarim nagy mara, racka juhok) esetében 2012-ben is több utód látott napvilágot; - a szaporulatot, amelyet tovább tartani nem kívántunk, sikeresen helyeztük el más állatkertekben, így jelenleg is folyó tárgyalások alakulása alapján kijelenthető, hogy ebből adódó problémánk nincs; Az állatcserék lebonyolítása során elsősorban a költségek csökkentésére törekedtünk. Az Európai Állatkertek és Akvárium Szövetségének (EAZA) tagjaként az állatbeszerzéseknél csak a szállítási költséget kellett fizetnünk. A szállítást aszerint végeztük el magunk vagy bíztunk meg erre szállító céget, hogy melyik jelentett olcsóbb megoldás a Vadaspark számára. Egyes állatokat, köztük elsősorban a programos fajok egyedeit magunk is ingyen adtuk tovább (pl. kihelyezés formájában) a partner állatkerteknek az EAZA alapelvének megfelelően, de bizonyos fajok esetében magánszemélyek is vásároltak tőlünk állatot. Ugyanúgy előfordult az is, hogy a Vadaspark vásárolt állatot magánszemélytől (pl. póniló), vagy éppen cseréltünk más intézményekkel (pl. törpe selyemmajom alpakára). Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 12

13 3. A es év kiemelkedő rendezvényei 2012 a Szegedi Vadaspark eddigi történetének legtöbb, 15 nagyrendezvényt felvonultató éve volt. Ezeken a programokon összesen fő vett részt. Tavasztól őszig szinte minden hétvégén sokkal többet kínáltunk látogatóinknak, mint pusztán az állatok látványát. Programjainkat, szolgáltatásainkat úgy állítottuk össze, hogy mind a gyermekek, mind a felnőttek, akár szegediek, akár hazai, vagy éppen külföldi turisták, élvezzék, sőt aktívan közreműködjenek is benne. Az elmúlt időszakban már szinte számunkra kötelező látogatói elvárásként fogalmazódik meg, hogy bizonyos zöld jeles napokon történjen valami fontos a Vadasparkban március 24. szombat órakor volt a Pingvinház ünnepélyes megnyitója: Nem véletlen, hogy ebben az évben a Totyogó talpak a Vadasparkban címmel, a Víz világnapjához legközelebb eső szombaton, nagyon sokrétű programkínálatot felvonultatva adtuk át a pápaszemes pingvin-bemutatót. Több különböző helyszínen játékos ügyességi és tudáspróbákkal mutathatták meg a gyermekek a vízről és a vízi állatokról eddig szerzett, vagy már tudott ismereteiket. A két legsikeresebb állomás a Rádió88 Pingvintanodája és az SZTE Kémia Tanszékcsoport vizes kísérleteket bemutató oktatóközponti programja volt. A nap izgalmait két másik fontos esemény is fokozta. Az egyik a Pingvinbemutató hivatalos átadása keretében elindult Főúr kérem! - vízi revü a pingvinekkel című látványos pingvinetetés, amely ettől kezdődően egészen késő őszig, hétfő kivételével minden nap órától volt látható a Zoo Típusú Találkozások program keretében. A másik, a sok nebuló által izgatottan várt, a REGIO Játékáruházzal közösen kiírt Pingvinem és otthona rajzpályázat eredményhirdetése volt. A beérkezett több, mint 700 pályaműből több kategória számtalan alkotását díjaztuk, majd lehetőségeink szerint, kb. 100-at ki is állítottunk. A sok családi látogató mellett, 40 óvodai és iskolai csoport volt csak e napon vendégünk. A jó időnek és a számtalan programlehetőségnek köszönhetően a hétvége vasárnapján is sokan látogattak hozzánk. A Vizes kalandozó családi vetélkedőn a legügyesebbek és egyben a legszerencsésebbek féléves National Geographic Kids folyóirat előfizetéssel térhettek haza. A vállalkozó kedvűek a Waldorf Iskola ügyeskezű szülőinek köszönhetően gyönyörű pingvin (ál)arccal hagyhatták el a Vadasparkot. A Föld Napján az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége Délkelet-Ázsia védelméről szóló természetvédelmi kampánya indításaként új, állandó, szabadtéri kiállítást nyitottunk e témában az anoakifutónál. Ennek célja az volt, hogy felhívjuk a figyelmet bolygónk természeti kincsekben egyik leggazdagabb térségére, ahol a pusztító emberi magatartás lassan már visszafordíthatatlan károkat okoz. Talán nehéz elhinni, de mi európaiak is komolyan felelősek vagyunk ezért, de sokat is tehetünk a helyzet javításáért. Az egyik legnagyobb probléma a mára már megritkult védett állatokból készült termékek csempészése. A Vadasparkban megjelölt helyszíneken játékos vetélkedő formájában mutattuk be mindezt: Anoa kifutó előtt (Állatfelismerő), Oktatóközpont előtt (Csempészáru párosító), Oktatóközpont mellett (Csempészáru helyettesítő). Ehhez kapcsolódóan a rá következő héten az év talán legizgalmasabb programjaként, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőreivel közösen, Együtt az állatcsempészek ellen címmel, nagyon komoly természetvédelmi üzenettel bíró, akciódús rendezvényt bonyolítottunk le. Valójában több helyszínen, akciófilmekbe illó jelenetekkel tarkított állatcsempész kereső és lebuktató napot tartottunk. Volt külső határellenőrzés sorompóval, hatósági személlyel, lefülelt állatcsempészekkel, sőt a határon lefoglalt csempészautóval. Egy másik helyszínen a belső határellenőrzés kulisszatitkaiba nyújtottunk bepillantást a legmodernebb technikai arzenált felvonultató felderítő eszközökkel. A nap leglátványosabb szereplője Bukfenc, az ország egyetlen állatcsempészeket lebuktatni képes kutyája volt, aki 11 és 14 órakor mutatkozott be éles bevetésen. Egy, az éppen szolgálatban lévő pénzügyőröket gyorsan a helyszínre szállítani képes villogó, szirénázó gépjármű is egész nap a Vadasparkban járőrözött. Különleges, elrettentő, ugyanakkor tanulságos CITES kiállításunkon is minden érdeklődő megnézhette, ahol azt lehetett látni, hogy egyrészt, mi minden védett állatból készült, s így illegális, külföldön megvásárolt egzotikus terméket (például krokodilbőr-táskát, elefántagyart, karkötőt, kígyópálinkát, stb.) foglaltak már le az országhatárokon, másrészt, hogy mindezek alternatívájaként milyen hasonló funkciójú, legális termék készíthető, vásárolható idehaza. Minden látogatónkat e napon arra is Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 13

14 buzdítottuk, hogy a sok érdekes bemutató mellett, kedvük és vérmérsékletük szerint bátran vegyenek részt egy olyan játékban is, ahol némi ajándék fejében, egy állatcsempész banda (önkénteseink vállalkoztak erre a feladatra) lebuktatása volt a feladat. A Madarak és Fák Napja egy, több mint száz éves magyar természetünnep. Az idei alkalomra teljesen megújult, és azóta is látható, a Vadaspark "Madárbarát kert"-je, amely számtalan hasznos ötlettel szolgál mindenki számára, ugyanis bemutatja milyen madár, emlős, sőt hüllő "lakások", etetők, itatók építhetők saját erőből otthonunkban. E napon nemcsak több figyelmet szentelünk madarainknak, fáinknak, hanem minden évben megismerkedünk kiemelten egy-egy kiválasztott fa- és madárfajjal is. Idén az Országos Erdészeti Egyesület által választott év fája a zselnicemeggy, az év madara pedig, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ajánlására az egerészölyv volt. A nap folyamán mind a Madárbarát kerthez, mind pedig az év fájához, madarához kötődő családi fejtörő játékra hívtunk mindenkit értékes ajándékokért versenyezve, miközben a Magyar Madártani Egyesület munkatársa segítségével madárgyűrűzési bemutatót is tartottunk. 12 órától pedig indult a madárodú készítés saját használatra: aki elkészítette, haza is vihette saját kertjébe ben a város két fontos kulturális intézményével is elindítottunk egy-egy, hosszú távúnak ígérkező gyümölcsöző kapcsolatot. Gyermeknapon a Kövér Béla Bábszínház lépett fel a Róka és a farkas darabjával, és hozta ki hozzánk ezenkívül a III. Szeged-Szabadka Gyermekszínházi Fesztivál néhány résztvevőjének szépen kivitelezett előadását. E napon ezen kívül igazi játszó- és élményparkká alakult a Vadaspark, ugyanis sokféle programból választhatnak kicsik és nagyok az állatsimogatástól a bábelőadáson át a LEGO építésig. Ki lehetett próbálni a REGIO Játék különleges asztali, a Játékdzsungel kreatív és mozgásos játékait, a Szeged LEGO standján mindenki megépíthette kedvenc állata álomkifutóját, a Déli Apró és a Breki Magazin közös állomásán pedig rajzversenyen vehetett részt, aki akart. Ezen kívül még a Rádió88 standjánál is játék várta a gyermekeket. A Waldorf Iskola izgalmas ügyességi, de némi tudást is igénylő programján a Vadaspark legújabb állataival lehetett játékosan ismerkedni, ahol a sikeresen teljesítők ajándéksorsoláson is részt vehettek. Nyereményeket a National Geographic Magazin és a National Geographic Kids biztosította. A Szegedi Vadaspark május 27-énGyermeknapon ünnepelte 23. születésnapját, ezen a napon került sor a felújított ÁZSIA-HÁZ ÁTADÁSÁRA, ahol két, nem csak Magyarországon, hanem Európában is ritkaságnak számító, nagyon különleges ragadozónak készült el a bemutatója. FÁBIÁN TAMÁS EMLÉKKIÁLLÍTÁS: A nemrég elhunyt kiváló szegedi geológus, Fábián Tamás hagyatékát kezelő alapítvány megkereste a Szegedi Vadasparkot, hogy fogadja be és állítsa ki a tanár úr egyedülálló ásványtani gyűjteményét. A park megtisztelve tesz eleget a kérésnek, emléket állítva a kimagasló munkásságú tudós ember előtt. A kuriózumokat is tartalmazó gyűjtemény ázsiai darabjaiból álló kiállítást a most megújult Ázsia-házban tekinthetik meg látogatóink, míg a gyűjtemény többi részének kiállítását a közeljövőben tervezzük. Ugyanezen épület ad otthont e naptól a Washingtoni Egyezményt bemutató kiállításnak is. A megfiatalodott házat és a hozzá tartozó új kifutókat Dr. Botka László, Szeged Megyei Jogú Város polgármestere adta át. Az Ázsia-házhoz kapcsolódó fejlesztésekhez az állatkert barátai adtak anyagi támogatást, az adójuk 1%-ának felajánlásával! A Vadaspark a következő hétvégén ismét bizonyította, mennyire nyitott az új kezdeményezésekre, amellyel látogatóközönségét igyekszik kiszolgálni. Örömmel és büszkén vállaltuk fel ugyanis a Szegedi Szimfonikus Zenekar kezdeményezését, mégpedig azt, hogy intézményünk gyönyörű, egzotikus környezete legyen két, nyár eleji komolyzenei hangverseny helyszíne. Délelőtt HANG ZOO címmel a gyerekeknek szólt két klasszikus, Sant-Saëns: Az állatok farsangja és Prokofjev: Péter és a farkas című alkotása. Ez utóbbinál Fekete Gizi színművésznő nagyszerű tolmácsolásában hallgathattuk a zenemű szövegkönyvét. Mindkét darabnál Meszlényi László ismertette a hallgatósággal, kicsit bevezetve őket a zenetörténetbe és -elméletbe, a művek keletkezési körülményeit, illetve bemutatva a különböző hangszerek egyedi hangzásvilágát. A nagyszámú óvodás és kisiskolás közönség nagy érdeklődéssel hallgatta végig, szüleivel, felnőtt kísérőivel együtt a koncertet, amely végül nagy tapssal zárult. Ugyanaznap este kilenc órára a felnőtt komolyzene-rajongókat hívtuk és vártuk Kis éji hangversenyünkre. A szinte percnyi pontossággal kezdési időre érkezett nagy számú közönség igazán a helyhez illő Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 14

15 repertoárban gyönyörködhetett. Elsőkét Weber A bűvüs vadász című operájának nyitánya hangzott el. Ezt követte Mendelssohn Szentivánéji álom szvitje, benne a híres nászindulóval. A koncertet Gounod Walpurgis éje zárta, amely hiteles tolmácsolásához még a villámlásokkal, dörgésekkel tarkított zivatar előtti időjárás is hozzájárult. A hangverseny végén felhangzó vastapsot, és a valószínűsíthető ráadást csak a vészjósló időjárás nem engedte kiteljesedni. A délelőtti és az esti koncertet is Gyüdi Sándor vezényletével hallhattuk. Mindkét koncert sikerén felbuzdulva nagy valószínűséggel folytatása lesz a Szegedi Szimfonikus Zenekar és a Szegedi Vadaspark máris gyümölcsöző együttműködésének. A három nyári, nappali és éjszakai látványos etetéseket is felvonultató hétvégéinket is megújítottuk a tavalyi évben. Az elsőnek a Vakációindító nappali és éjszakai program címet adtuk, ahol egész nap izgalmas családi vetélkedő zajlott, s aki sikeresen részt vett rajta, a nap folyamán kétszer az Oktatóközpont előtti nyereménysorsoláson akár értékes jutalomban is részesülhetett, mégpedig a National Geographic és a National Geographic Kids folyóiratok jóvoltából. Egész nap játszóházi hangulatban sem volt hiány, ugyanis a Játékdzsungel kreatív és mozgásos játékai, a Waldorf Iskola újfent különleges programja és faműves ügyeskedési lehetőség mellett még egy ugrálóvár is a gyermekek rendelkezésére áll. Az éjszakai programon 20 órára a rozsomákok vacsorájára vártunk mindenkit, aki kíváncsi volt e különleges torkosborz nem mindennapos zsákmányszerző ügyességére. 21 órától afrikai szafari vette kezdetét, oroszlán, törpe víziló és csíkos hiéna etetéssel kor következett a Flame Flowers csoport előadásában egy gyönyörű fényjátékokkal teli tűzzsonglőr produkció, majd utána kor még egy állat, a dél-amerikai dzsungelek királyaként számon tartott jaguár etetése. Mivel sötétedéskor, az izgalmak fokozása érdekében, ezen estén, s a következő kettő nyári programmal teli éjszakán sem kapcsoltuk fel a Vadaspark lámpáit, ezért mindenkinek zseblámpával volt érdemes érkeznie hozzánk. Akinek nem volt, a bejáratnál lévő ajándékboltban vehetett. Éjszakai programunk minden fajta felár nélkül volt látogatható, sőt, aki nappal már jegyet váltott hozzánk, a pénztárnál kapott blokk bemutatásával este is bejöhetett újabb fizetés nélkül. A júliusi családi napunk címe nem véletlenül volt Zoolimpia Játékok a Szegedi Vadasparkban. Ugyanis nemcsak az egész világon, de Magyarországon is ebben az időben mindenki az olimpia lázában égett. Londonban a XXX. Nyári Olimpiai Játékokon sokféle sportágban mérhették össze tudásukat az emberversenyzők. Mi itt a Vadasparkban e napon minden látogatónknak szerettük volna lehetőséget kínálni arra, hogy mérje össze tudását, ügyességét az állatokéval, s csodálkozzon rá arra, mire képesek az állatok és mire vagyunk képesek mi, emberek ugyanazokban a próbákban. A távolugrás próbát a Bennett kenguruk kifutójánál bonyolítottuk, ahol előre felírtuk megfelelő távolságokra egymástól a színes állatrajzok és az ember sziluettje mellé a következőket: bolha: 0,33 m, béka: 0,50 m, vizsla: 1,5 m, vándorsáska: 2 m, nyúl: 2m, vizsla, gepárd: 7 m (futás közben), Bennett kenguru, ember (Mike Powel világrakordja): m, szibériai tigris: 10 m, vörös óriáskenguru: 12, 8 m. Itt, így mindenki letesztelhette, hogy távolugró képessége mely élőlény rekordjához áll a legközelebb. A Gólya-tónál egy önkéntesünk és egy stopperóra segítségével a fél lábon állást lehetett időre gyakorolni. A réti sasnál az erdőben különböző távolságban elhelyezett állatképeket kellett észrevenni. Legtöbbeknek távcsőre is szüksége volt ehhez, bezzeg a sasnak...!!!! A Liánmászás tudományát természetesen a majmok mellett próbálhatta ki gyermek és felnőtt egyaránt. A próbát teljesítők között értékes nyereményeket sorsoltunk ki 13 és 16 órakor az Oktatóközpont mellett. Tét nélkül is lehetett azért szórakozni: a Zsiráf-ház teraszán a faműves játszóházban, a Nyúlsimogató mellett pónin lovagolni, a Játékdzsungel standján pedig a kreatív és mozgásos játékokat kipróbálni. A program este és éjszaka is folytatódott a következőkkel: 19.30: esti halvacsora felszolgálása a pingvineknél, órától: rozsomákok, oroszlánok, hiénák, törpe vízilovak és puma látványos étkezése, óráig: Kígyó-, gyík- és békasimogató a Terrárium-házban, ig: Zoolimpia esti forduló. Ezen játék során a Főbejáratnál kapott képek közül 5 állatot és 5 sportágat kellett a látogatóknak úgy összepárosítani, hogy egy-egy olimpiai sportághoz, egy-egy olyan, a Szegedi Vadasparkban élő állat kerüljön párba (akár csere-berélve más látogatókkal), amely ezekben a sportágakban a legjobb. A legügyesebbek az éjszaka közepén még egy (fizikai, de egyben szellemi) próbát tehettek: rögtönzött állat-célbadobó versenyen kellett nekik rongylabdával felváltva ragadozókat, növény vagy mindenevőket kilőni természetesen mindez csak akkor sikerülhetett, ha tudták melyik Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 15

16 képen kirakott állat, mivel táplálkozik. Talán az olimpia láz, talán a sokféle program volt az oka, de ezen a hosszú napon is rengeteg vendégünk volt. Utolsó nyári egész napos programunknak a Betyárfogó címet adtuk. Tettük ezt azért, mert a délalföld népi kultúrtörténete kihagyhatatlan szereplői a betyárok. A XIX. század - sokszor pásztorokból átvedlett - magyar Robin Hood-jai számtalan legenda, népdal, népi színjáték szereplői. A máig használatos betyárbecsület szavunk szintén őket idézi. A Szegedi Vadaspark e szombati rendezvényén megidéztük a múltat, amikor is a Parasztudvarból jószágot és más ingóságot elcsenő betyárok elfogásában, vagy éppen szöktetésében látogatóink segítségét kértük. Ha e napon 10 és 16 óra között bárki találkozott állatkertünk lókötőivel (betyárnak beöltözött önkéntesek személyesítették meg), eldönthette, hogy helyes, vagy hamis személyleírást, fantomképet, segítő vagy éppen félrevezető információkat ad le a Perzekútor irodán a betyárok tartózkodási helyéről. 13 és 16 órakor azok között sorsoltunk ki értékes ajándékokat a National Geographic és a National Geographic Kids magazin jóvoltából, akik a délelőtt, illetve a délután során hatékonyan segítették az elfogást, vagy azok, akik jól akadályozták azt a betyárokat segítve (délelőtt a betyárokat, délután a pandúrokat segítők nyertek, mert ők voltak többen). Az izgalmas és időnként látványelemeket is felvonultató betyárfogó játékunk közepette látogatóink figyelmébe ajánlottuk az e napon is több különböző helyszínen zajló, érdekes információkat is nyújtó, látványos etetésekkel tarkított Zoo Típusú Találkozások programjainkat: 9.30: Ablak a zsiráfra, 10.30: Főúr kérem! vízi revü a pingvineknél, 11.30: Amazonas ara papagájok és bőgőmajom, 13.00: Találkozás nemszeretem állatokkal Terrárium-ház, 14.30: Kismajmok bolygója Atlanti-partvidék Esőerdő ház 15.30: Itthon, vadon Gólya-tó Egész nap ezen kívül, a Waldorf Iskolai kreatív tanárai és szülői segítségével a Nyúlsimogatóval szemben csuhé- és csutkafigurákat, illetve terményképeket lehetett készíteni, az Oktatóközpont mellett pedig a REGIO Játék Játszóháza üzemelt. Vendégünk volt még ekkor a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány, amely egész nap mentőautójánál várta az adományokat. Az est beköszöntével nem zártuk be állatkertünk kapuját, ugyanis ebben az évben utoljára e napon is sötét túrára invitáltunk minden izgalomra vágyó állatbarátot kor a pingvinek halvacsoráját, kor a szibériai tigrisek, órakor az oroszlánok lakomáját, kor pedig a pumák éjszakai étkét szolgáltuk fel látványos formában. Az éjszaka izgalmát az újra felbukkanó betyárok is fokozták még, akikről a legtöbb információt begyűjtő látogatóink jutalomban részesültek. Ezen a napon is a nappal váltott jegyek, a blokk megőrzésével, az éjszakai programon is érvényesek voltak. Leglátogatottabb programunk ez évben is a két napos Húsvéti Tojásvadászat volt. A nem túl kellemes időjárás ellenére, egy húsvéti kavalkádnak is felfogható rendezvényünkre újra tömegek látogattak ki a Vadasparkba a hét vasárnapján és hétfőjén. A Húsvéti tojásvadászat sokak számára már kihagyhatatlan tavaszi sport itt Szegeden, amit mi nagy örömmel veszünk tudomásul évről évre. Különösen jó érzéssel tölt el bennünket az is, hogy a tojásokra felírt kérdésekre legtöbb esetben helyes válasz érkezik, ami azt mutatja, hogy a program játékosságán kívül a tudásvágy is munkálkodik sokakban. No persze a jutalom is biztosan jól esik mindenkinek, a csoki a testnek, a National Geographic és a National Geographic Kids pedig a szellemnek. Vasárnap az eldugott tojások keresésén kívül a lelkes húsvétolók tojásfestésben is kipróbálhatták magukat, sőt nyúlsimogatásban sem volt hiány. Hétfőn a Rádió88, rendezvényünk médiatámogatója a helyszínen is emelte a nap hangulatát. Hangutánzó játékukon nagyon sok lelkes gyermekek és fiatal vett részt. Sokan már tartanak, de sokan még csak ezután szeretnének a lakásukban, udvarukban állatokat tartani. Legtöbben azért, hogy házi kedvencként egy, vagy több olyan társ, barát legyen mellettük, amelyben gyönyörködhetnek, amelyeket megfigyelve érdekes ismereteket szerezhetnek, vagy éppen csak simogathatnak. De, egyáltalán nem mindegy, milyen állatot viszünk haza, honnan szerezzük be és mit teszünk azért, hogy jól érezze magát nálunk. Őszi családi napunkat október 7-én rendeztük meg, az Állatok Világnapja keretében, az otthoni felelős állattartás jegyében. Ekkor, az eddig megszokottakhoz hasonlóan érdekes, izgalmas játékos vetélkedőn vehettek részt látogatóink, természetesen értékes nyereményekért, ahol hasznos és Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 16

17 ötletes tanácsokat is adtunk kutya, macska, házinyúl, papagáj, gyík-, teknős-, kígyó- és rágcsálótartáshoz, miközben a testközeli élmények, az állatok simogatása sem maradt el. A feladatok között volt többek között teknősebéd készítése, állatjelölő chip leolvasása, ugróiskola, állatok és táplálékaik, illetve a tartásukhoz szükséges eszközök párosítása. A Szegedi Kutya Klub néhány tagja, saját ebével a helyes kutyanevelés néhány szabályát mutatta be az érdeklődőknek. Mindezeken kívül lehetett még e napon kisebbeknek és nagyobbaknak a faműves játszóházban is ügyeskedni, vagy a Játékdzsungel kreatív és mozgásos játékait kipróbálni. A Zoo Típusú Találkozások program keretében pedig a nap során 9.30-tól ig öt alkalommal voltak láthatók, érdekes kommentárok kíséretében, látványos állatetetések, a pingvintől a szurikátán át a makákókig. Közben 13 órától a Terrárium-házban kígyó, teknős, béka, ezerlábú simogatásra is benevezhettek a bátrabb állatbarátok. Csúcsot döntöttünk állataink örökbefogadóit illetően is, akiknek az Állatok világnapján, az immár elmaradhatatlan szülői értekezleten, különleges, nekik szóló programmal mondtunk köszönetet. Először az örökbefogadók találkozhattak, egy kötetlen beszélgetés közepette, kedvenceik állatkerti gondozójával, majd mindenki, a lehetőségekhez mérten, közelebb is kerülhetett patronáltjaihoz, etethette, esetleg megsimogathatta őket. Akiknek erre nem volt lehetősége, mert mondjuk ragadozót fogadtak örökbe, nekik zsiráfetetési lehetőséggel kedveskedtünk. Speciális közönségnek szóló rendezvényeink közül késő tavasszal ismét megtartottuk, a résztvevők nagy örömére, az európai állatkertekben egyszerre zajló Dreamnight című, kimondottan krónikus beteg és fogyatékos gyermekek számára szervezett élménygazdag programunkat is. Az Áloméj az állatkertben elnevezésű kezdeményezés eredetileg Hollandiában született meg, még ban. Az egyszeri eseményből a következő években hagyomány lett, ma már a világ 36 országában, összesen 195 állatkertben rendezik meg. A részt vevő állatkertek évente egy alkalommal - június első péntekjén - egy különleges, ingyenesen látogatható programot biztosítanak krónikus beteg, sérült gyermekek, ill. családtagjaik részére. A nyitvatartási idő után az állatkertek újra megnyitják kapuikat és csak azokat a gyermekeket, illetve családtagjaikat fogadják, akik az együttműködő kórházakon és gyógyászati intézményeken keresztül meghívót kaptak a rendezvényre. Szegeden már idén harmadik alkalommal vártunk minden 18 év alatti, tartósan beteg gyermeket, akik néhány órára betekintést kaptak a Szegedi Vadaspark varázslatos világába. Először egy kis idegenvezetéssel bemutattuk az állatkertünk lakóit, majd látványos állatetetések következtek, a bátrabbak nemszeretem állatokkal is ismerkedhettek, sőt az Oktatóközpontban mindenféle állatokhoz tartozó érdekességekkel megrakott tapogatódoboz várta a kis nebulókat. Nagy siker volt, jövőre újra megrendezzük. Az idei Állatok karácsonya rendkívülinek számított az eddigiekhez képest olyan tekintetben, hogy idén vendégül láttuk e napon az ÁGOTA Alapítvány és a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főigazgatósága Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató által családból kiemelt gyermekeket és a közvetlen velük foglalkozó felnőtteket is. E nebulók az Arany János Általános Iskola diákjaival karöltve külön izgalmas programon vehettek részt: idegenvezetést tartottuk nekik, megmutatva mi mindennel töltik állataink a telet, látványos állatetetéseken mutattuk be ragadozóink táplálékszerzési technikáit, sőt állatsimogatásra is sort került. Ezt követte az Arany János Általános Iskola diákjainak a külön erre az alkalomra írt, a Lakatnézők ajándéka2 című színdarabja, majd előkerültek a szintén ezen iskola diákjai által az ÁGOTÁ-s gyermekeknek készített finom sütik, sőt az általuk gyűjtött plüss állat ajándékok is. A program végén a gyermekek közösen feldíszítették az Állatok karácsonyfáját azokkal az ehető ajándékokkal, amit ők kimondottan a Vadaspark szabadon élő állatainak készítettek. E programunkon megható és örömteli pillanatok váltogatták egymást. Minden résztvevő várja a jövő évi folytatást. Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 17

18 A két évvel ezelőtt elkezdett, állatközeli élményekkel teli, az állat- és természetbarát gondolkodást is erősítő, elsősorban óvodás és kisiskolás gyermekeknek rendezett szülinapi bulik száma, az idei 38 alkalommal együtt átlépte már a századik alkalmat. Idén 653-an vettek rajta részt. E rendezvényünkön az ünneplő gyermeksereggel mindig a főbejáratnál találkozunk és onnan játékos sétával ismerkedünk a Vadaspark éppen aktív lakóival. Kezdjük a vízben repülő mozdulatokkal úszó pingvinekkel, ahonnan pingvinjárással közelítjük meg a majmokat. Őket az üvegen keresztül megsimogatjuk, majd utána óvatosan belépünk a krokodilok birodalmába. Körjátékkal eljátsszuk, mekkora szája is van ezeknek a ragadozóknak és milyen gyorsan tudják áldozataikat elkapni. Szintén egy vadászjáték közepette lessük meg a gepárdokat, ahol is a lányok a kecsesen futó gazellák, a fiúk pedig az éhes gepárdok. A fogócskát követően következik az egyik legizgalmasabb buli, belépőnk a zsiráfok vadasparki élőhelyére és megetetjük őket kedvenc csemegéjükkel, répával. A Zsiráfházból már egy komoly fejtörővel lépünk ki, amelyben azt kell kitalálni a gyermekeknek, hogyan is lehet itt a Vadasparkban megcsiklandozni egy tigris hónalját. Természetesen sziporkáznak az ötletek (bottal, hússal a kézben, elaltatva, stb.) mindaddig, amíg oda nem érünk. A kifutónál, mielőtt elkezdenénk a komolyabb közeledést az igazi vadállatokhoz, megbeszéljük mi történne, ha belépnénk a tigrisek területére: nagy eséllyel ránk rontana, vagy területféltésből, vagy zsákmányszerzés céljából. Bár sokszor még a kilenc-tíz éves gyermekek sem igazán akarják mindezt megérteni és időnként hosszasan könyörögnek a tigrissimogatásért, végül azért belenyugszanak abba, hogy az eredeti méretű, a tigriskifutó oldalán látható, fából készült nagymacskát lehet csak hónaljon csikizni. A csalódást egy jó nagy oroszlánordítással fejezzük ki, majd a zsebibabákat meglesve kenguruugrásokkal közelítjük meg az Oktatóközpontot, ahol felköszöntjük, a szülők által hozott süti, torta, üdítő kíséretében az ünnepeltet. Ezt követően állatsimogatással folytatódik a program, ahol a szülinapos kívánságától függően nyuszi, tengerimalac, vagy éppen teknős, kígyó, vagy béka a meglepi állat. A szülinapi programra szánt három óra gyorsan eltelik, sokszor a meghívott gyermekek a következő buli megrendelői. Újdonságképpen kezdtünk bele, de ez évben már is három alkalommal rendeztük meg, összesen 150 résztvevővel a lelkiismeretes kutyatartóknak szánt Gazdi-Iskolánkat is. Talán rendkívülinek tűnik, hogy kimondottan kutyatartókat, vagy leendő gazdikat hívunk a város állatkertjébe egy nekik szóló programra. Célunk nem más, a Szegedi Kutya Klubbal közösen szervezett programunkkal, csak annyi, hogy a kutyások között egyre több legyen az igazán felkészült felelős állattartó. Miért szökik a kutya? Miért húz az utcán? Miért rombol a lakásban egyedül? Miért verekszik? Miért fél mindentől? Szeretné megérteni, kutyája viselkedését? Mindezekre Korom Gábor Az ember és a kutya viszonya című előadása adja meg a választ. Az előadó, az Egyik Kutya, Másik Nem című TV műsor vezetője, aki kollégáival az ún. Tükör módszer kidolgozója és oktatója. A Tükör módszer szerint működő kutyaiskolákban megtanulható, hogyan kell a kutyánkat tanítani, a kutyával együtt élni úgy, hogy erőszak, póráz nélkül is harmonikus legyen az életünk! Ezen képzés egyik alappillére ez az előadás, amely rávilágít, hogy a sok-sok éve mellettünk élő kutya hogy is lát minket, miként éli meg Ő a mindennapjainkat! Döbbenetes, mert nem úgy, ahogy laikus gazdiként gondoljuk! Korom Gábor izgalmas és magával ragadó stílusa eredményeként könnyen magunkra ismerhetünk, ahogy kutyánk válogatósságának engedünk, vagy hagyjuk, hogy Ő döntse el, merre sétálunk, hiszen ezeket az életképeket is nagyon szemléletesen jeleníti meg az előadó. A program mindig a Szegedi Kutya Klub látványos kutyabemutatójával indul a szabadban, majd ezt követően folytatódik az előadással az Oktatóközpontban. A Szegedi Vadasparkban zajlik az ország egyetlen, állatkerti állatgondozói képzése, amelyet idén is párhuzamosan tartottunk első és második évfolyamos hallgatóknak, összesen 19 alkalommal, 342 fővel Oktatóközpontunkban. A kurzust a Szegedi Tudományegyetem Tanárképző Kara OKJ-s képzés keretében szervezi. A Vadaspark dolgozói, más előadók mellett, szakterületük szerint aktívan közreműködnek a hallgatók elméleti és gyakorlati képzésében, majd a negyedik félév végén a vizsgáztatásában is. Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 18

19 4. Oktatás és ismeretterjesztő tevékenység, nyári tábor A Szegedi Vadaspark, mint modern állatkert, fő feladatai között szerepel az oktatás és az ismeretterjesztés. Ennek megvalósítására egy ilyen intézményben lehetőségek sokasága kínálkozik. A helyszín adottságai nagy, erdővel borított terület -, gazdag állatgyűjtemény sok érdeklődőt vonz ide az év minden részében, ráadásul állatkerti látogatásra minden korosztály képviselője fogékony. Foglalkozások Megvalósított oktató,- ismeretterjesztő tevékenységek 2012-ben A Vadaspark számos lehetőséget kínál az oktatási intézményen kívüli ismeretterjesztésre. Ez azt jelenti, hogy az év nagy részében, főként a tanévi szakaszban óvodai, általános iskolai, középiskolai és felsőoktatásban tanuló gyermekek, diákok részére kínálunk zoopedagógus által tartott, tananyaghoz kapcsolódó és azon kívüli foglalkozásokat. Az ezeket igénybe vevő csoportok között vannak, melyek évi egy-két alkalommal, mások, főként óvodai csoportok havi vagy kétheti rendszerességgel is. A foglalkozások célja, egyrészt az iskolai tananyag kiegészítése, gyakorlása, elmélyítése, egy-egy témakör összefoglalása vagy éppen egy részhez kapcsolódó motiváció, továbbá a természethez az állatokhoz való viszonyulás és ezen keresztül a természetes tudat formálása. A foglalkozásokat egy tanévben kétszer hirdetjük meg. Szeptemberben egy őszi témakínálattal, januárban pedig egy tavaszi témaköröket magába foglalóval. A szegedi önkormányzati oktatási intézményekhez nyomtatott formában, míg Csongrád megyében -en juttatjuk el ezeket. A foglalkozások igénybevételéhez előzetes telefonon történő egyeztetés szükséges. Szegedi intézmények keretein belül kilátogató csoport számára a foglalkozás térítésmentes, kivéve ha az egy tanévben egyszer igénybe vehető kedvezményes szakmai jeggyel jönnek be. Ilyenkor a foglalkozás díja, csakúgy, mint a vidékről érkezőké az általános jegy mellett 2012-ben 3 100Ft/csoport/30főig. A foglalkozások mellett több intézmény, főként általános és középiskolák rendeznek a Vadasparkban témanapot, amikor tagozatok, vagy az egész intézmény tölt itt több órát vagy egy egész napot is. Ekkor is igénybe vehetik a zoopedagógusok segítségét, legtöbb esetben egy vetélkedő lebonyolításában vagy annak részeként egy-egy állomáson. A kora őszi és a késő tavaszi időszakban számos vidéki csoport, osztály választja kirándulási helyszínéül a Szegedi Vadasparkot, zoopedagógiai foglalkozást is igénybe véve. Zoopedagógiai foglalkozások óraszámának változása ( ) Fizető foglalkozások óraszáma Nem fizető foglalkozások óraszáma Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 19

20 A foglalkozások látogatószámának változása a csoportbelépőjegyet váltók (kivétel a szakmai jegyesek) létszámhoz viszonyítva ( ) Fizető foglalkozások Nem fizető foglalkozások 30% 25% 20% 18,90% 20,26% 18,78% 15% 16,01% 10% 5% 9,70% 8,03% 9,55% 4,17% 0% Bár az tapasztalható, hogy a látogató csoportok száma csökkent, a zoopedagógusok által tartott foglalkozások száma nőtt (a fenti diagramokban a tábori foglalkozásokkal nem számoltunk). Nyári tábor A helyszín szintén kitűnő lehetőséget nyújt a nyári táboroztatásra. A tanév végével kezdődő heti 5 napos turnusok során, alsó és felső tagozatos gyermekek tölthetik itt szünidejük egy részét. A napközbeni egész napos, változatos módszerekkel megvalósított tevékenységek során a táborlakók játszva tesznek szert természettel kapcsolatos elméleti és gyakorlati tapasztalatokra, továbbá játékokkal és kézműves foglalkozásokkal kiegészítve válik a program igazán sokszínűvé. A programok nagy része a szabadban folyik még a kánikulai napokban is, hiszen az erdős környezet ilyenkor is több fokkal alacsonyabb hőmérsékletet biztosít. Esős időre a Természetvédelmi Oktatóközpont terme nyújt menedéket, de ez képezi a bázishelyet is, ahol a gyermekek lepakolhatnak, ahol kézműves foglalkozásra és különböző audio-vizuális eszközök használatára de itt találhatók a tábor infrastrukturális részei is, a mosdók és az ilyenkor kialakított étkezőrész, ahol a gyermekek a kiszállított kétfogásos meleg ebédet elfogyasztják. A ig tartó gyülekező után az egész napos programot csak az étkezési szünetek tízórai, ebéd, uzsonna szakítják meg. A tábor díja magába foglalja egy éves vadasparki gyermekbérlet árát is, amely nemcsak a tábori héten való belépést teszi lehetővé, hanem egy éven át érvényes marad. Így később is évente akár több alkalommal látogathatnak el családjukat is hozva. Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló év 20

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése Bevezetés A Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány célja Pest és Nógrád megyében, szűkebben

Részletesebben

SZEGEDI VADASPARK NONPROFIT KFT.

SZEGEDI VADASPARK NONPROFIT KFT. SZEGEDI VADASPARK NONPROFIT KFT. 2014.év ÜZLETI TERV 1 I. Összefoglaló a 2014. év üzleti tervéről Társaság neve: Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. Székhelye: 6725, Szeged, Cserepes

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó jogszabálya kötelezően előírja - közhasznú

Részletesebben

A Szegedi Vadaspark hírlevele 2012. május 31.

A Szegedi Vadaspark hírlevele 2012. május 31. A hírlevele 2012. május 31. Tartalom: Ködfoltos párducok és binturongok a Vadasparkban / Rendhagyó vadasparki szimfonikus hangverseny június 9-én / Atlant, a zsiráf / Mozgalmas volt a gyermeknap Ködfoltos

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 1 8 2 8 0 5 5 1 1 0 6 adószáma cégjegyzék száma ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET MEGNEVEZÉSE: Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület ALAPÍTVÁNY/EGYESÜLET CÍME: 6800 Hódmezővásárhely Kölcsey u 1 A KETTŐS KÖNYVVITELT

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Ökováros Alapítvány 4025 Debrecen, Mácsai Sándor u. 6/b. 2008. évi közhasznúsági jelentés Debrecen, 2009. május 24. Ecsedi Zsolt elnök Az Ökováros Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2008-as esztendőről

Részletesebben

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4.

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. 2010. évi Közhasznúsági jelentése 1 Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről Közhasznúsági Jelentés a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről 1, Számviteli beszámoló Az alapítvány 2006. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény szerinti egyéb

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 5 0 5 9 6 9 4 9 9 5 6 9 0 6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Újszász, 2009. március 10. Főtitkár 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Lábtoll-labda Szövetség 2008. évben

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó jogszabálya kötelezően előírja - közhasznú

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló kiegészítő melléklete A Kapernaum Csoport Alapítvány 2006. évi tevékenységéről

Közhasznúsági beszámoló kiegészítő melléklete A Kapernaum Csoport Alapítvány 2006. évi tevékenységéről Közhasznúsági beszámoló kiegészítő melléklete A Kapernaum Csoport Alapítvány 2006. évi tevékenységéről I. Általános rész Alapítvány neve: Kapernaum Csoport Alapítvány Székhelye: 1126 Budapest, Hollósy

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése I. Magyar Királyi Honvéd Hagyományőrző Egyesület 6726 Szeged, Kállay Albert u. 13. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szeged, 2012. február 10. elnök Az I. Magyar Királyi Honvéd Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó jogszabálya kötelezően előírja - közhasznú

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013 Adószám: 21904428-1-04 Cégbíróság: Gyula Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 04-14-000053 GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. 2013 Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

Magyar Frizbi Szövetség

Magyar Frizbi Szövetség Magyar Frizbi Szövetség székhely: 1118 Budapest, Somlói utca 72. fsz. 3. adószám: 18445011-1-43 nyilvántartási szám: 37248 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Magyar Frizbi Szövetség Egyszerűsített

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 2. VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET ELEMZÉSE 2.1. Számviteli beszámoló 2.2. Támogatások felhasználása 2.3.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére 2067-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter ügyvezető Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznú jelentés a 2012. évi gazdálkodásról 2013. május CHANCE AUDIT KFT

BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznú jelentés a 2012. évi gazdálkodásról 2013. május CHANCE AUDIT KFT BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍÍTVÁNY Közzhasszznú jjel lenttéss a 2012.. évii gazzdál lkodássrról l 2013.. májjuss CHANCE AUDIT KFT Tartalomjegyzék 1./ Számviteli beszámoló 3. oldal 2./ Költségvetési támogatás

Részletesebben

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 28. dr. Kovács Tamás Elnök Fiatal Kutatók Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-es

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 18323351-9499-569-02 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY 7621 Pécs, Váradi Antal utca 4 Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 2013 Keltezés:

Részletesebben

BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznú jelentés a 2011. évi gazdálkodásról 2012. május CHANCE AUDIT KFT

BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznú jelentés a 2011. évi gazdálkodásról 2012. május CHANCE AUDIT KFT BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍÍTVÁNY Közzhasszznú jjel lenttéss a 2011.. évii gazzdál lkodássrról l 2012.. májjuss CHANCE AUDIT KFT Tartalomjegyzék 1./ Számviteli beszámoló 3. oldal 2./ Költségvetési támogatás

Részletesebben

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Téma 2009. április 20-25. Időpont, helyszín Ökolábnyom kiállítás FairTrade=Fenntartható kereskedelem (interaktív foglalkozás) Elsősegély verseny Látogatás

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth Lajos út 13. 18827006-1-16. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth Lajos út 13. 18827006-1-16. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth Lajos út 13. 18827006-1-16 2009. évi Közhasznúsági jelentése Újszász, 2010. március 12. Fehér János főtitkár 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Lábtoll-labda

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló kiegészítő melléklete A Kapernaum Csoport Alapítvány 2005. évi tevékenységéről

Közhasznúsági beszámoló kiegészítő melléklete A Kapernaum Csoport Alapítvány 2005. évi tevékenységéről Közhasznúsági beszámoló kiegészítő melléklete A Kapernaum Csoport Alapítvány 2005. évi tevékenységéről I. Általános rész Alapítvány neve: Kapernaum Csoport Alapítvány Székhelye: 1126 Budapest, Hollósy

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám:

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: 18704211 1 13 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 2. Bárdos Zsuzsanna elnök NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló A szervezet megnevezése: Szívbeteg Csecsemőkért Alapítvány A szervezet címe, telefonszáma: 191 Budapest, Üllői út 155. 215.12.31. Tartalom: Mérleg-eszközök Mérleg-források Eredménykimutatás Mutatók alakulása

Részletesebben

BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznú jelentés a 2013. évi gazdálkodásról 2014 05 15 CHANCE AUDIT KFT

BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznú jelentés a 2013. évi gazdálkodásról 2014 05 15 CHANCE AUDIT KFT BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍÍTVÁNY Közzhasszznú jjel lenttéss a 2013.. évii gazzdál lkodássrról l 2014 05 15 CHANCE AUDIT KFT Tartalomjegyzék 1./ Számviteli beszámoló 3. oldal 2./ Költségvetési támogatás

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

A Művelt és Egészséges Gyermekekért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. Budapest,

A Művelt és Egészséges Gyermekekért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. Budapest, A Művelt és Egészséges Gyermekekért Alapítvány Kiegészítő melléklet 2014 Budapest, 2015.04.14. 2 A szervezet alapadatai: 1. elnevezés: A Művelt és Egészséges Gyermekekért Alapítvány 2. képviselő: Maróthy

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2010. ÉVRŐL I. Egyszerűsített éves beszámoló - eredménykimutatás - mérleg II. Kimutatás a nagyobb összegű támogatások felhasználásáról III. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

TIT Kossuth Klub Egyesület 1088 Budapest Múzeum u. 7. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

TIT Kossuth Klub Egyesület 1088 Budapest Múzeum u. 7. 2009. évi Közhasznúsági jelentése TIT Kossuth Klub Egyesület 1088 Budapest Múzeum u. 7. 2009. évi Közhasznúsági jelentése A TIT Kossuth Klub Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2009 es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A TIT Kossuth

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1 8 0 1 9 6 4 9-1 - 4 3 adószáma cégjegyzék száma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 4 ÉV A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait)

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait) TR 2014 Szöveges magyarázat a 2014. üzleti évhez: Társaságunk a 2014. év során tőkeerejének növelését tűzte ki fő prioritásként. A kiemelt célok között szerepelt a korábbi bankhitelek saját forrásokkal

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft Székhelye: Pécs, Felsővámház u 50. Alapító okirat kelte: 2011. 11.24. A Társaság által gyakorolt tevékenységek: Előadó művészet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Az 1997. évi CLVI törvény 19 -a szerinti beszámoló a kiemelten közhasznú ÚJ ELŐADÓMŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2010. évi tevékenységéről Új Előadóművészeti Alapítvány Goli Tánchely 1036

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 18168815-8511-552-01 MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 1145 Budapest, Amerikai út 53. 2013-12-31 Budapest, 2014. február 28 A vállalkozás képviselője Dr. Deutsch Zsuzsanna MERLEG 'A' változat

Részletesebben

Kecskeméti Vadaskert Nonprofit Kft 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Kecskeméti Vadaskert Nonprofit Kft 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Kecskeméti Vadaskert Nonprofit Kft 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Kecskemét, 2012. Május 11. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet. 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet. 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 2012.május 29. Fodorné Szabó Julianna elnök Fejlesztés a Gyermekre

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a gazdálkodási évről

Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a gazdálkodási évről Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012. gazdálkodási évről Készítette: Magyar Tinnitus Egyesület Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012-as esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. május 26. aláírás Országos Diákszínjátszó Egyesület Fordulónap: 2011.12.31 KSH: 19016955-9499-529-01 Mérleg Adatok eft-ban

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Kék Nefelejcs Alapítvány

Kék Nefelejcs Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2008. Kék Nefelejcs Alapítvány 4405, Nyíregyháza, Bóbita u. 43. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. Vagyon felhasználása

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 6 7 6 7 9 4 9 9 5 2 9 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 Év KORTÁRS GASZTRONÓMIAI

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014-03-21 A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2013-as

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

I./ Általános jellegű kiegészítések

I./ Általános jellegű kiegészítések Statisztikai számjel, vagy adószám Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklet 1 8 9 3 9 8 1 5-9 4 9 9-5 2 9-1 9 egyéb szervezet Bejegyzési szám: Szervezet: Szigligeti Turisztikai Egyesület 6 4

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

I./ Általános jellegű kiegészítések

I./ Általános jellegű kiegészítések Statisztikai számjel, vagy adószám Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklet 1 8 9 3 9 8 1 5-9 4 9 9-5 2 9-1 9 egyéb szervezet Bejegyzési szám: Szervezet: Szigligeti Turisztikai Egyesület 6 4

Részletesebben

A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. /2013.01.01. 2013.12.31.

A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. /2013.01.01. 2013.12.31. A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz /2013.01.01. 2013.12.31. időszakról/ Vörös - Borsody Csilla Ügyvezető Szombathely, 2014. április 04. Savaria

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

ASSOCIATION FOR COMMUNITY RADIO STATIONS. Közösségi Rádiózásért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009.

ASSOCIATION FOR COMMUNITY RADIO STATIONS. Közösségi Rádiózásért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009. r ASSOCIATION FOR COMMUNITY RADIO STATIONS Közösségi Rádiózásért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Közösségi Rádiózásért Egyesület számviteli

Részletesebben

HUMAN-NET Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány. Közhasznúsági jelentés 2012.

HUMAN-NET Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány. Közhasznúsági jelentés 2012. Adószám: 18796362-1-15 Bejegyző szerv: Megyei bíróság Regisztrációs szám: Pka.60.092/1996/4. HUMAN-NET Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány 4400 Nyíregyháza, Váci M. út

Részletesebben

Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi tábor Szöveges és képes beszámoló

Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi tábor Szöveges és képes beszámoló Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung der Stadt Gyula 5700 Gyula, K. Schriffert József u. 1. Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. Tartalomjegyzék Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Kiegészítő melléklet: Általános kiegészítések Részletes értékelés (Vagyoni helyzet, Támogatások,

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

Bevételek alakulása: Kiadások alakulása:

Bevételek alakulása: Kiadások alakulása: Alapítvány a Dányi Iskolásokért 2118 Dány, Szent Imre tér 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év I. ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA: Az alapítvány neve: ALAPÍTVÁNY A DÁNYI ISKOLÁSOKÉRT Székhelye: 2118 Dány, Szent Imre

Részletesebben

Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca évi Közhasznúsági jelentése

Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca évi Közhasznúsági jelentése Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca 25 2010. évi Közhasznúsági jelentése Miskolc, 2011. március 7. Fuhrmann Géza elnök A Sportiskolák Országos Szövetsége (SIOSZ) Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvány közhasznúsági jelentése a évi tevékenységéről

Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvány közhasznúsági jelentése a évi tevékenységéről Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2009. évi tevékenységéről 1./ Számviteli beszámoló Az Alapítvány célja a Széchényi István Gimnáziumban a nevelés és az oktatás, a

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

Csodapók Alapítvány 1104 Budapest Mádi u. 127 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Csodapók Alapítvány 1104 Budapest Mádi u. 127 2011. évi Közhasznúsági jelentése Csodapók Alapítvány 1104 Budapest Mádi u. 127 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 25. Szegedi Pálné elnök 1 Csodapók Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011 es esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22.

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22. 214. május 22. Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 6771. Szeged, Palackozó u. 9. 213. évi Közhasznúsági jelentése Záradék: Az Éves Beszámolót és Közhasznúsági jelentést az Ebtenyésztők

Részletesebben

Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére

Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft ügyvezetője Ó z d, 2011.július 28. A Képviselő-testület a 12/KH/2011.

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Részletesebben

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció Nimfea Természetvédelmi Egyesület A HUMUSZ Szövetség és a Nemzeti Együttműködési

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben