Önkormányzati Hírek. Búcsú az ovitól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzati Hírek. Búcsú az ovitól"

Átírás

1 VI. évfolyam 7. szám július 5. Ára: 100 Ft Búcsú az ovitól Önkormányzati Hírek Június hónapban egyszer ülésezett a képviselő-testület, ahol Lovasi Péter kisbéri rendőrkapitány egy beszámoló keretében adott számot arról, hogy a Kisbéri Rendőrkapitányság személyi állománya, milyen tevékenységet végzett a 2010-es évben és a munka végzéséhez milyen anyagi, technikai, személyi feltételek álltak rendelkezésre. A képviselő-testület a részletes, mindenre kiterjedő beszámolót elfogadta, majd a kapitányság vezetőjével átbeszélték konkrétan Ácsteszérre vonatkozó jövőbeni terveket lehetőségeket, melyekkel javítani lehetne a lakosság, személyi és vagyoni biztonságát. Szükségessé vált az önkormányzat évi költségvetési rendeletének a módosítása, mind a kiadások, mind a bevételek vonatkozásában. Módosítások hatására a költségvetési főösszeg Ft-ra, a kiadások főösszege Ft-ra módosul, ezáltal a költségvetési hiány Ft-ra változik. A képviselő-testület az éven belüli ( Ft. összeghatáráig) hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházta át. Ácsteszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vonatkozó törvények felhatalmazása alapján, feladatkörében eljárva rendeletet alkotott a házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjáról. Ennek lényege, hogy a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a szándék bejelentésével egyidejűleg írásban kérelmet kell benyújtani, melyben meg kell jelölni: a./ a házasságkötés helyszínét, b./ a házasságkötés időpontját, c./ nyilatkozat arról, hogy: ca./ a helyszínen az eseményhez méltó körülmények biztosítottak, cb./ a házasságkötés épületen kívül, szabadban történő le

2 2. oldal Ácsteszér község havi lapja július bonyolítása esetén az anyakönyv elhelyezéséhez fedett hely biztosított. d./ a külső helyszín indokát. A házasságkötésért ft. díjat kell fizetni, melyet az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára, utalással kell fizetni. A rendelet hatálya a Körjegyzőség három községére terjed ki, úgy, mint: Aka Csatka Ácsteszér. Végezetül napi teendőkre került sor, úgy az Önkormányzat, mint a Beruházó Viziközmű Társulattal vonatkozásában. * A lakosságot tájékozandó, hó végén a közbeni események ismertetésére Lunk György polgármestert kértem fel. A csatorna projekttel kapcsolatban az tudom mondani, hogy a támogatási szerződés megkötése megtörtént. Ez azt jelent, hogy az az összeg, amit pályázaton nyertünk immár Ácsteszér község rendelkezésére áll. A következő lépés a kiviteli terv elkészítése. Az erre vonatkozó szerződés megkötése a tervezővel már megtörtént. Aki az engedélyezési tervet készítette ő fogja a kivitelezési tervet is elkészíteni. Július 1-től készül és szeptember 10.-ig kell neki elkészülni, ezt a határidőt kapta. Ennek a bekerülési összege ÁFÁ-val növelten 4.5 millió Ft. Ezt összeget már a Beruházó Viziközmű fizeti, ezért is fontos, hogy a befizetések időben megtörténjenek. Amikor kész a terv, akkor jön az, hogy a Beruházó Viziközmű Társulat Intéző Bizottsága és az Önkormányzat Képviselő-testülete leül, és közösen közbeszerzésre kiírják ezt az anyagot. A pályázók közül erre a munkára minden szempontból alkalmas kivitelező cég kiválasztása nehéz feladat lesz, de remélem, hogy az általunk kiválasztott feltételrendszerrel sikerül egy olyan céget találni, aki képes ezt a feladatot probléma nélkül ellátni gondolok itt az anyagiakra- és természetesen leinformálható legyen eddigi munkái és pénzügyi kondíciók vonatkozásában. A pályázó cégek mindegyikéről teljes képet fogunk kapni, csak a megfelelő döntéshez legyen szerencsénk. Amikorra a közbeszerzés meglesz, illetve a kivitelező cég kiválasztásra kerül, november körül fog járni az idő, így télre már nem túrjuk fel a falut, az első kapavágás tavasszal várható. Az óvoda teljesen elkészült, műszaki átadása megtörtént. A használatbavételi engedélyt egyrészt, az Építésügyi Hatóság adja, másrészt a Műemlékvédelmi Felügyelőség. Az utóbbi kérte, hogy képekben is mutassuk be a felújítást, ezt pótlólag el kellet küldeni, ezért csúszik a használatbavételi engedély, ahogy megérkezik, egy kis ünnepség keretében átadjuk az óvodát az óvodások részére. A kulturház-al kapcsolatban örömmel tudom közreadni, hogy a Képviselő-testület pályázaton nyert a felújításra újabb Ft-ot. Harminc millióra lehetett beadni a pályázatot és ebből a maximumot kaptuk. Ez az öszszeg áll rendelkezésre, továbbá a biztosítótól: Ft. Ez azt jelenti, hogy közel Ft.-al lehet számolni a kultúrház felújításánál. A Táncsics Alapítványtól esetleg még várható, valamely összeg. Így a Képviselő-testület döntése alapján elkészítetem a felújítási tervet, és ha szükséges engedélyek rendelkezésre állnak még a tél előtt tető alá kerül az épület. A csatorna beruházással kapcsolatos a többszöri kudarc után csak a remény volt, hogy ezúttal sikerrel járunk s lám ezúttal mellénk szegült a szerencse, ami önmagában persze nem lett volna elegendő, a szakszerű, kifogástalan pályázás ezúttal elérte célját. (Szerk: A múltban volt jó néhány kritikai észrevétel, miszerint Ácsteszéren nem történik semmi, bezzeg a szomszédoknál Most lehet bezzegezni, hiszen Ácsteszér Önkormányzata összesen jóval feletti összeget nyer pályázatokon, céljai megvalósítására. Mindeközben anyagi helyzete sem rendült meg, mint ahogy éppen néhány bezzeg szomszédunknál.) Az önkormányzat épületé vel kapcsolatban köztudott, hogy erre is nyertünk egy pályázatot, un. szociális pályázatot, ami azt foglalja magába, hogy az épület akadálymentesítve lesz az alsó szintig. Két iroda, - az egyik, amit a KMB-s használt, és az un. falugazdász iroda- felújításra kerül, ajtó, ablak csere, parkettacsiszolás stb. Ez a projekt Ft-ba fog kerülni. A nyár folyamán kezdődik a felújítás és őszre el is készül. Falunap rendezését időben kicsit előbbre hozta a Képviselő-testület az elmúlt évek tapasztalatai alapján. Az új időpont augusztus 13-a, ekkor talán nagyobb az esély, hogy jó időt fogjunk ki. A programok és a színvonal az előbbi évekhez hasonló lesz. Az előadók szervezése, szerződtetése folyamatban van. Közmunka kapcsán elmondható, hogy tiszták a közterületek, szép rendezett falunk, annak ellenére, hogy kisebb létszámot tudunk foglalkoztatni, jelesül: két fő 4 órában, és egy fő rendes időben. Igyekszünk ennek ellenére a rendet, tisztaságot fenntartani, és az itt lakók, illetve idelátogatók komfortérzetét egyre magasabb szinten tartani. Iskolai krónika Gútán jártunk Gútán iskolánk diákjai

3 2011. július Arany Trombita Ácsteszér község havi lapja Intézményünk testvériskolai kapcsolatot ápol a felvidéki Gúta város II. Rákóczi Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolájával. Évről évre rendszeresen látogatjuk egymás kiemelt rendezvényeit, ünnepi alkalmait. Az idei évben ünnepelte a gútai iskola fennállásának 83. és névfelvételének 8. évfordulóját, melynek tiszteletére egész hetes rendezvénysorozattal készültek. Május 24-én megemlékezést és koszorúzást tartottak, amit ünnepi műsor követett. Erre a napra kapott a bakonyszombathelyi iskola és az önkormányzat meghívást. Az ünnepi műsoron felléptek a helyieken kívül iskolánk tanulói is: néptáncosok, énekkarosok adtak szerepeltek, valamint egy szavalat is elhangzott. A nap további részében Révkomáromban néztük meg a középkori hangulatot idéző Európa-udvart. E téren található épületek magukon viselik stilizált formában Európa országainak, tájegységeinek építészeti jegyeit. Kapui, tornyai azoknak az uralkodóknak a nevét viselik, akik jelentős szerepet játszottak Európa történelmében. A hét további részében író-olvasó találkozók, előadások, kézműves foglakozások színesítették az ünnepi hetet Gútán. Május 25-én, Gubucz Lajosné tartott előadást erdélyi élményeiről, felidézve Benedek Elek életútját. Pintérné Ballabás Márta igh. 3. oldal 6. osztály Kalandozás a Bakonyban! Cuha-völgye, Kislőd: Sobri Jóska Kalandpark, Veszprém: mozi 6. osztály Osztályfőnök: Borbély Ilona 7. osztály Balaton-felvidék! Nagyvázsony, Tapolca: tavasbarlang, Balatonederics, Balatonfüred Tanulmányi kirándulások Május 20-án iskolánk felső tagozatos diákjai osztálykiránduláson voltak. Az alsós tanulók május 26-án tettek közös kirándulást. Öt kirándulás képei 5. osztály Dunakanyar! Visegrád, Rám-szakadék A 7. osztályosok Osztályfőnök: Bikali Istvánné 8. osztály Fertőrákos, Fertőd, Sopron! (kétnapos kirándulás) 8. osztály Osztályfőnök: Kovácsné Sándor Éva 5. osztály Osztályfőnök: Török Elek Józsefné

4 4. oldal Ácsteszér község havi lapja július Budapest: Holokauszt Emlékközpont, Terror Háza Múzeum Június 4-én a Holokauszt Emlékközpont által felajánlott ingyenes utazási lehetőséggel élt a 8. osztály. Alsó tagozat Visegrád! Visegrád a honfoglalástól Mátyás királyig'' című program Az Oxford Kiadó és a megyei pedagógiai intézetek angol nyelvű projektversenyt hirdetettek általános iskolások számára. A beküldött pályamunkák közül minden megyében a legjobb tíz jutott tovább az országos fordulóba. A legjobbakból az Országos Széchenyi Könyvtárban egy kiállítást rendeztek be, melyre meghívást kaptak a díjazott iskolák. Iskolánkból 5 tanuló munkáját értékelték. Dákai Szabina és Maszlavér Diána 6. osztályos tanuló angol receptkönyvet készítettek. Vancsai Lilla, Szücs Evelin és Kőházi Mercédesz egy kastély modelljét készítették el, és angolul fogalmaztak meg egy nyomozást a kastélyban elkövetett képzeletbeli bűntény kapcsán. A díjazott diákokat Szücs Evelin képviselte június 4-én a kiállításon. Az Oxford Kiadó jóvoltából a gyerekek oklevelet kaptak, valamint könyv-és egyéb tárgyjutalomban részesültek. Kovácsné Sándor Éva szaktanár Iskolai sporthírek Rédén került megrendezésre a Kiskörzeti Atlétikai Verseny, melyen iskolánk diákjainak sikerült - az elmúlt évek versenyei közül a legszorosabb eredménnyel - a Vándorkupát ismét Bakonyszombathelyen tartaniuk. A különböző korosztályok éremszerzői a következő diákok voltak: 1. korosztály: lányok: Vuts Viktória 1. hely Herki Vanessa 2. hely fiúk: Flekács Tamás 2. hely 2. korosztály: lányok: Takács Bettina 2. hely 3. korosztály: lányok: Takács Laura 1. hely Simon Vivien 2. hely fiúk: Herki Adrián 2. hely Horváth Zoltán 3. hely 4. korosztály: lányok: Dancsó Rita 2. hely fiúk: Flekács Ágoston 2. hely 5. korosztály: fiúk: Nyári István 2. hely Varga Ádám 3. hely A Súron megrendezett ping pong versenyen Kovács Anikó és Kovács Kincső egyaránt harmadik, míg Flekács Ágoston a második helyet szerezte meg. Visegrádon Szerk.: Borbély Ilona Angol nyelvű projektverseny A FÉKEMSZ által rendezett megyei atlétikai versenyen az 5. korcsoportban Varga Ádám 400 m-en és távolugrásban is második helyen végzett, Nyári István 100 m-en, 200 m-en és távolugrásban is aranyérmet szerzett, így a Zánkán megrendezett országos döntőn mindhárom számban képviselte megyénket. István hatalmas sikert elérve 100 m-en és 200 m-en is aranyérmet szerzett, és ezzel ő lett a verseny legeredményesebb fiú versenyzője. Külön köszönetet szeretnék mondani Kovács Dénesnek, aki vállalta, hogy elkíséri a diákokat a rendezvényre. Iskolánk lány kézilabdacsapata a Kisbér elleni mérkőzésen megőrizte veretlenségét, és szoros első félidő után nagyarányú győzelmet aratott. A csapat tagjai: Czeglédi Laura (kapus), Bakács Cintia (kapus), Takács Laura (kapus), Kovács Anikó, Jámbor Vivien, Halász Ramóna, Nagy Zsanett, Herki Karolina, Dancsó Rita, Kovács Kincső, Maszlavér Diána és Rózsa Patrícia. Kisbér Bakonyszombathely: 3 : 10 (3:1)

5 2011. július Ácsteszér község havi lapja 5. oldal Gólszerzők: Dancsó Rita 4, Kovács Anikó 3, Herki Karolina, Kovács Kincső, Nagy Zsanett Május hónapban Bakonyszombathelyen zajlottak le a Kiskörzeti Labdarúgó Torna mérkőzései 3 korcsoportban, melyeken a következő eredmények születtek: 1. korcsoport: Bakonyszombathely Súr: 3:6 Gólsz.: Flekács T. 3 szülőknek a főzésért, az Önkormányzat dolgozóinak a szállításért, valamint Kállai Istvánnak a tűzoltós bemutatóért. Panákné Miszlai Margit DÖK segítő tanár Bakonyszombathely Réde: 5:1 Gólsz.: Maszlavér D. 4, Flekács T. 2. korcsoport: Bakonyszombathely Súr: 13:1 Gólsz.: Rácz Z. 6, Farkas Á. 4, Szarvas Sz., Rácz D. Sebők G. Bakonyszombathely Réde: 8:0 Gólsz.: Vacic Á. 4, Rácz. Z. 2, Kovács P., Rácz D. Készül a finom ebéd Felsős korcsoport: Bakonyszombathely Súr: 3:2 Gólsz.: Hutvágner I., Flekács Á., Morvai P. Bakonyszombathely Réde: 4:0 Gólsz.: Hutvágner I., Nyári D., Huszti A., Morvai P. Első korcsoportos csapatunk a 2. helyen, második és felsős korcsoportunk az első helyen végzett, így ismét megszerezték egy évre a korosztályuk Vándorkupáját. Ifj. Janó Attila Testnevelő Gyermeknap június 3-án tartottuk iskolánk hagyományos gyermeknapját. Az előző éjszakai eső miatt a Ki mit tud? című vetélkedőt a tornacsarnokban rendeztük meg. Ezután indultunk a Kastélyparkba. Programjainkat e gyerekek kívánságainak megfelelően válogattuk össze. A délelőtt folyamán lehetőség nyílt csocsózásra, focizásra, malmozásra, kézműves foglalkozásokra és akadályversenyre. A finom gulyáslevesről a szülők gondoskodtak, amely két kondérban főtt a pálya mellett. A konyha dolgozói kalácsot sütöttek nekünk. Fél egykor már állt az óriás csúszda és az élő csocsó. A gyerekek körében mindkettő nagy tetszést aratott. A nagy meleg miatt az egyik legnépszerűbb program a vízi bugy-bugy volt, amit szoros küzdelemben a lányok csapata nyert meg. Hasonlóan nagy sikert aratott Kállai István is a tűzoltó autóval, hozzájárulva a kedélyek lehűtéséhez. Reméljük, hogy gyermekeink jól szórakoztak. A rendezvényt eredményhirdetéssel zártuk. Köszönetet szeretnénk mondani a helyi Sportkörnek a rendezvény helyszínének biztosításáért, a konyha dolgozóinak a sütésért, az Andrási és a Tóth családnak a felajánlott húsért, Vig Sándornénak a zsírért, a Kovács családnak a tejért, Léhner Bélának a kalácshoz szükséges tojásért, a szorgos Játékok Búcsúznak diákok, pedagógusok Hová ballag a vén diák? A június 11-én elballagott 8. osztályos tanulóknak gratulálunk, és sok sikert kívánunk középiskolai tanulmányaikhoz!

6 6. oldal Ácsteszér község havi lapja július Továbbtanulás Amberger Péter Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Győr Bakonyvári Erik Danubius Hotels Szakképző Iskola és Kollégium, Sopron Berta Dzsenifer Bánki Donát Szakképző Iskola, Kisbér Biróczki Fruzsina Eötvös József Gimnázium és Kollégium, Tata Bognár Ádám Krúdy Gyula Gimnázium, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola, Győr Dancsó Mária Rita Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola, Kisbér Flekács Ágoston Belvárosi I. István Középiskola Jáky József Tagintézmény, Székesfehérvár Gacsó Sándor Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ, Győr György Szilvia Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Halász Ramóna Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola, Kisbér Herki Karolina Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Tata Hermann Brigitta Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola, Győr A ballagó 8. osztály Horváth Szimonetta Bánki Donát Szakképző Iskola, Kisbér Hutvágner István Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola, Székesfehérvár Kajári Szimonetta Quantum Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola, Győr Kalányos Bence Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Győr Kovács Anikó Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, Sopron Kőházi Mercédesz Győri Tánc- és Képzőművészeti Szakközépiskola és Kollégium Ligeti Kinga Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola, Győr Nagy Zsanett Quantum Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola, Győr Nyári Dániel Bánki Donát Szakképző Iskola, Kisbér Pádár Ivett Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Tata Serényi Anett Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola, Győr Szücs Evelin Révai Miklós Gimnázium és Kollégium, Győr

7 2011. július Ácsteszér község havi lapja 7. oldal Takács Dominik Krúdy Gyula Gimnázium, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola, Győr Tóth Patrik Magyar Műhely Általános Művelődési Központ, Mezőörs Vancsai Lilla Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, Sopron Borostyán József Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Nyári István Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Orsós Diána Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Győr Varga Ádám Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Hogyan emlékeztek meg akkor Táncsics Mihályról? Az alábbiakban ezt a korabeli írást ismerhetik meg. Pedagógusok is búcsúznak Táncsics Mihály sírja a Fiumei úti temetőben Népszava július szám Táncsics Mihály Gubucz Lajosné Homoki Péterné Nyugdíjba vonul két pedagógus: Gubucz Lajosné, az egykori Táncsics Mihály Körzeti Általános iskola igazgatója és Homoki Péterné, a Benedek Elek Általános Iskola igazgatója. Homoki Péterné munkáját pedagógiai kitüntetéssel ismerték el: megkapta az Öveges József díjat. Gubucz Lajosnét munkája elismeréséért Arany Katedra Díjra javasolta az intézmény fenntartója és az intézmény. Szerk.:Borbély Ilona Táncsics Mihály halának évfordulójára 127 évvel ezelőtt, június 28-án hunyt el községünk híres szülötte: Táncsics Mihály. Az Arany Trombita előző számában értesülhettek arról a tisztelt olvasók, hogy Stancsics Erzsébetnek, a család leszármazottjának miként jutott birtokába a Népszava július 6-án megjelenő 27. száma. Elköltözött tehát a jó öreg is az élők sorából. A 86 éves kor végelgyengülésbe sodorta az annyira hányt-vetett munkástestet, melynek immár ellene állni nem tudott. Egész élete, addig míg tehette, munka, fáradozás, nélkülözés és nyomor volt. Sokat szenvedett. Eszméiért, melyeket szóval és írásban hangoztatott, azon eszmékért, melyek a nép érdekében fejeztettek ki, melyek csak jót, nemest és emberséget foglaltak magukba, ezen eszmékért szenvedett, ezekért vetették börtönbe, melyben szeme világát vesztette el. Ő volt az, ki hazánk függetlenségét, hazánk önállóságát, a magyarság eszméjét a legjobban terjesztette, nem hunyászkodott meg a durva erőszak előtt, nem tartotta méltóan szilárd jelleméhez, hogy a nagyok és a magasak kegye után hajhásszon. Ő volt az, ki Magyarországban először karolta fel a munkásosztály jogos ügyét, szószólója lett, hírlapot alapított, melyben a munkásnép érdekeit képviselte, s megmondta, hogy te munkásnép neked természetadta jogaid is vannak, de a hatalom vonja el ezeket tőled. Dolgozott és érzett a munkásnéppel, melynek hű barátja volt, de amelynek sorsával azonos volt az övé is: Munka és szenvedés! Nemes pályafutásán becsülettel küzdött az elnyomottak érdekében, küzdött a magyar nemzeti eszméért, hazáját

8 8. oldal Ácsteszér község havi lapja július önállóvá, népét boldoggá akarta varázsolni. Tövises volt e pálya és felette háládatlanságra talált. Megfeledkeztek róla amazok, kik nagyokká, hatalmasokká lettek, ugyanazon korszak által, mely bekövetkezéséhez ő mint talán leghívebb katona harcolt és küzdött. Megfeledkeztek róla, mert különben nem lett volna kénytelen szegény beteg nejével együtt nélkülözni, éhezni. Megfeledkezik a haza nagy fiairól, de nem a haza, hanem amazok, kik a haza ügyeit vezetik és intézik, kik felül állnak a hazán; azok, kik az ilyen bajnokok feláldozása folytán jutottak ama szerephez, mely e hazát népeivel együtt boldoggá tenni van hivatva. De e helyett mit látunk, mit tapasztalunk? Elvégre is munkások voltak, kik felkarolták a szegény öregek ügyét, melynek volt annyi sikere, hogy 2-3 év óta tűrhetőbbé vált a sorsuk. Táncsics Mihály június hó 28-án 86 éves korában hunyt el. A hír nem lepett meg senkit, mert tudta mindenki, aki sorsa iránt érdeklődött, hogy napjai már régen számlálvák. Temetése hétfőn délután 6 órakor volt. Óriási néptömeg vett részt a végtisztesség megadásában. A magyarországi ált. munkáspárt és lapjaink bizottsága felhívást intéztek elvtársainkhoz, hogy testületileg vegyenek részt a temetkezésen. Megjelentek, ott hagyván a munkát egy rövid órára, és megadták a méltó végtisztességet. A magyarországi ált. munkáspárt tisztelete jeléül egy impozáns cserkoszorút tett le a ravatalra, melyre felirattal ellátott széles vörös szalag volt kötve. Szakadó eső mellett haladt ki a több ezer főből álló, a leginkább a munkásosztályhoz tartozó gyászmenet a Kerepesi úti sírkertbe. A sír szélén Hermann Ottó orsz. képviselő mondott beszédet, melyből a következőt idézzük: A sors úgy akarta, hogy én álljak meg a leghívebb magyar : Táncsics Mihály ravatala mellett, s én búcsúztassam el őt egykori pályatársai és bajtársai nevében e világtól, melyben az igazság bajnokának mindig csak bánat és keserűség jut. Az a férfiú, ki e koporsóban nyugszik, harminchat évvel ezelőtt a nép vállán hagyta el a börtönt, melybe őt a zsarnokság agyarkodása döntötte, mert viszszakövetelte nemzetének elrablott jogait, mert szívében, lelkében magyar ember volt. Most egy nehéz, küzdelmes pálya végén visszabocsátjuk az anyatermészet szent ölébe, mert neki az jutott osztályrészül, hogy ott találja meg az emberi jogokat. Miért küzdött, szenvedett, nyomorgott Táncsics Mihály? Azok az eszmék, melyekért ő harcolt, szentek valának már azelőtt is. Hirdette a fölvilágosodást lefelé, s követelte mindenki számára az emberi jogokat. S mi volt a jutalma küzdelmének, munkásságának? Keserűség jutott neki és alamizsna, mely megalázza a becsületes munkát. Táncsics Mihályon beteljesedett az igazság, mert akikért viselte a rabláncot, s elvesztette szemevilágát, akikért szenvedett, a szegény munkások odajárultak ravatalához, mint szerető gyermekei. S ez nagy elégtétel Táncsics Mihálynak! Mikor fölemelte szavát, azt mondották, hogy nem értik őt. Nem értették, nem tudták az emberek, hogy aki megszenvedte a kínt, az szeretettel viselkedik embertársai iránt, abban föllendül az akaraterő, mely arra ösztönzi, hogy fölemelje érettük szavát. Így tett Táncsics Mihály a libapásztor, a takácslegény, ki a maga erejéből vált művelt emberré. Ne higgye senki, hogy roncsolt testével sírba szállottak amaz eszmék is, melyekért küzdött. Soha! Az igazságot nem lehet eltemetni; bármily súlyos köveket raknak is reá, előtör a homályból. Megtanulhattuk a történelemből, hogy a hatás visszahatást, erőszak erőszakot szül. Emberi jogokat nem lehet így megoldani az emberiség javára. Farkas Ede is mondott rövid beszédet, majd az öreg Vasváry Kovács beszélt, ki szoros baráti viszonyban élt a Táncsics családdal. Így élt és halt meg az elnyomott nép őszinte barátja, előharcosa, a magyar nemzetnek hű fia, kivel szemben háládatlan volt a nemzet. Tisztelet emlékezetének! Szerk.: Borbély Ilona Óvodai hírek júniusban Somvirág, somvirág, aranysárga a világ. Kakukkfű, kakukkszó, kirándulni volna jó! Fűzfasípot faragni, fűzfalóval lovazni, Árkon-bokron által, háton hátizsákkal, menni, mendegélni, este hazatérni. (Kányádi Sándor) Június 03-án többször elhangzott a fenti vers megzenésített formája, a 2011/2012-es nevelési év évzáró-nagycsoportos búcsúztató ünnepélyünkön. Lezárult a nevelési évnek a szervezett tanulási tevékenységekkel zajló szakasza, hogy átadja a helyét a nyári időszakban a szabad játéknak, a nyári pihenésnek az ovisok számára is. Az ünnepélyen búcsúztattuk a szeptemberben iskolát kezdő kisgyerekeket is, ők a következők: Bőhm Csaba Ferencz Róbert Lunk Gábriel Nerhaft Emil Pádár Tamás Sarkadi Izabella Szabó Ramóna Napsugár Szántó Kristóf Szvák Gergő Abban a reményben engedjük útjukra őket, hogy jól felkészültek az iskolára, és meg fogják állni a helyüket a tanulásban, ehhez kívánunk nekik minden jót, sok sikert. A nyári időszakra jó pihenést, kirándulást, nyaralást kívánunk minden óvodásunknak. Az óvoda július 18-tól augusztus 19-ig zárva tart. Reif Jánosné óv.

9 2011. július Arany Trombita Ácsteszér község havi lapja Az óvodai ballagás képes beszámolója (Fotó. PG) 9. oldal

10 10. oldal Ácsteszér község havi lapja július Liturgikus naptár Július - Szent Jakab hava Július 1.: Jézus Szent Szíve / főünnep / Július 2.: Szűz Mária látogatása Erzsébetnél / Sarlós Boldogasszony / Július 3.: Évközi 14. vasárnap Július 10.: Évközi 15. vasárnap Július 11.: Szent Benedek, Európa fővédőszentje Július 15.: Szent Bonaventura Július 16.: Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe Július 17.: Évközi 16. vasárnap Július 18.: Szent Hedvig Július 22.: Szent Mária Magdolna Július 23.: Szent Brigitta, Európa társvédőszentje Július 24.: Évközi 17. vasárnap Július 25.: Szent Jakab Apostol Július 26.: Szent Joákim és Szent Anna / Szűz Mária szülei / Július 29.: Szent Márta Július 31.: Évközi 18. vasárnap A lelkierő segít, hogy ellenálljunk a kísértéseknek, és legyőzzük az akadályokat, úrrá váljunk félelmünkön. A lelkierőt néha bátorságnak is nevezzük. A mértékletesség erkölcsi erénye segít, hogy úrrá legyünk szenvedélyeinken és vágyakozásainkban. A megszentelő kegyelem megadja az ember számára a Szentlélek Ajándékait is: a bölcsességet, értelmet, jótanácsot, lelki erősséget, tudományt, jámborságot, és az istenfélelmet. Az erények Isten segítségével kialakítják az emberi jellemet. Volf Nándorné Akire szintén büszkék vagyunk! Nerhaft Bea kitűnő sportteljesítményeihez hasonlóan, és a mellett ugyancsak büszkék lehetünk egy másik falunk béli kiválóságra, Sarkadi Lajosra, aki az ökölvívás terén ért el tiszteletre méltó eredményeket. Mielőtt közelebbről is megismerkednénk a bajnokkal, néhány szó essék erről kemény, férfias sportról, mely a legősibb sportok egyike. A Megszentelő Kegyelem és az Isteni Erények A Megszentelő Kegyelem Isten ajándéka, amely megadja, hogy Isten gyermekei legyünk, az isteni természetből részesüljünk, és örökségként megkapjuk az örök életet. A megszentelő kegyelem megadja a három isteni erényt: a hitet, reményt, és a szeretetet. Az isteni erények megadják a kegyelmet, hogy természetfölötti kapcsolatban legyünk a Szentháromsággal./ Atya, Fiú, Szentlélek / A hit isteni erénye arra képesít, hogy higgyünk Istenben és higgyük mindazt, amit kinyilatkoztatott nekünk, beleértve az Egyház tanítását is. A remény Isten ajándéka, mely képessé tesz arra, hogy vágyakozzunk az örök boldogságra és, hogy bízzunk Krisztusban és az ő ígéreteiben, és hogy azt el is nyerjük. A szeretet olyan isteni ajándék, mely képessé tesz arra, hogy Istent önmagáért mindennél jobban szeressük, felebarátinkat pedig Isten iránti szeretetből úgy szeressük, mint önmagunkat. Az isteni erényeken kívül a megszentelő kegyelem megerősíti az úgynevezett erkölcsi erényeket is. Ezeket négy csoportba soroljuk: okosság, igazságosság, lelkierő, mértékletesség. Közismerten sarkalatos erényeknek nevezzük. Az okosság erkölcsi erénye segít felismerni igazi javunkat és kiválasztani a megfelelő eszközöket annak eléréséhez. Az okosság tökéletesíti az értelmet. Az igazságosság segít, hogy megadjuk Istennek és embertársainknak, amivel tartozunk nekik. Az igazságosság tökéletesíti az akaratot. A mérkőzéseket szorítóban rendezik, mely négyzetalakú és amelyet négy talajhoz rögzített oszlopon kifeszített kötélsor határol. A sportoló felszerelése: 1./ A kesztyű, melynek tömege 228 grammnál könnyebb nem lehet. Ütni csakis a kesztyű elülső párnázott részével szabad, ez az un. ütőfelület. 2./ Ruházata könnyű magas szárú cipő, zokni, combközépig érő nadrág és trikó. 3./ Fejvédő, fogvédő, mélyütés-védő. A versenyen minősítésének függvényében 2-3 perces menetek vannak, közöttük 1 perces szünetekkel. A győzelmet többféle módon lehet kivívni: 1./ Pontozásos győzelem: A mérkőzés végén azt az ökölvívót hirdetik ki győztesnek, akit pontozóbírók többsége győztesként hozott ki. 2./ Győzelem visszalépés következtében.: Ha egy ökölvívó jelentős mértékű sérülés, vagy egyéb ok miatt visszalép, vagy a menetet követő szünet után nem folytatja a küzdelmet, akkor az ellenfelét hirdetik ki győztesnek. 3./ Győzelem RSC által: Ez esetben a vezetőbíró megállítja a mérkőzést, mivel az ökölvívó klasszikusokkal gyengébb az ellenfelénél, vagy képtelen folytatni a mérkőzést 4./ Kipontozással: Ha zsűri elnöke azt észleli, hogy a két versenyző között 20 pont különbség látható a monitoron, beszünteti a mérkőzést annak érdekében, hogy a gyengébb versenyzőt megóvja további ütésektől.

11 2011. július Ácsteszér község havi lapja 11. oldal 5./ Kiütéses győzelem (KO): Ha egy ökölvívó lent van és tíz másodpercen belül nem folytatja a mérkőzést, ez estben az ellenfelét hirdetik ki győztesnek. 6./ Győzelem ellenfél nélkül: Ez akkor valósul meg, ha az ellenfél a felszólítás ellenére sem jelenik meg a ringben. Ezek után lássuk a mi fiúnkat, miként forgatja magát az iskolapadban és a ringben. Talán nem mindenki tudja, hogy Lajos a Nyugat-Magyarországi Egyetem (Sopron)Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola 6 éves képzésén vesz részt. Jelenleg éppen a felénél tart, ősszel kezdi a negyedik évfolyamot, és ha végez erdész-technikus lesz. Miért éppen ezt a pályát választottad? Érdekelt a szakma is, de a fő motiváció az erdő közelsége volt, ahova mások csak szabadidőben jutnak el, viszont az erdésznek ez a munkahelye. Ha időm engedte, eddig is szívesen tartózkodtam a természetben, többször találkoztam szarvassal, őzzel, sőt még vaddisznóval is. Nem utolsó sorban arra is büszke vagyok, hogy én leszek az első erdész a családban. Hogy kerültél a ring közelébe? Ez egy elég vicces történet. Nem nagyon szeretem a bezártságot, így a délutáni tanulószobát sem. Egyik barátom felajánlotta, hogy menjek el vele boksz-edzésre és akkor mentesülök a tanszoba alól. El kezdtem edzésekre járni, biztattak is, hogy jól csinálom és így egy bizonyos idő után versenyekre is eljutottam. Egyébként eredményesség vonatkozásában a barátomat rég leköröztem. Lássuk az eddigi eredményeid: Országos Magyar Bajnokság: III. helyezett (Győr) II. Nemzetközi Szalacska kupa: III. helyezett (Nagyberki) Diákolimpia: I. helyezett (Pécs) Bornemissza emlékverseny: I. helyezett (Eger) Junior Európa-bajnokság: nincs helyezés (Ukrajna) Jurisics-kupa: II. helyezett (Kőszeg) Énekes István Emlékverseny: II. helyezett (Budapest) Olimpiai reménységek tornája: III. helyezett (Mostár) Süllős Gyula Emlékverseny: I. helyezett (Budapest) 4-nemzet kupája: I. helyezett (Szlovákia) Peinberg-i torna I. helyezett (Németország)- ugyanitt a torna legjobb ökölvívója különdíj. Ehhez a felsoroláshoz, eredményhez csak gratulálni lehet. Ezt meg is teszem a magam, illetve a sportszerető lakosok nevében is. A ring világa nem babazsúr! Nincs benned félelem mérkőzések előtt, hiszen itt nem csak érmeket, de nagy pofonokat is osztogatnak. Nem félelemnek nevezném, inkább csak esemény előtti drukknak. A bíró jelen van, ha kell megvéd, baj nem érhet. A meccs előtti szorongás vagy drukk is inkább a bizonyítási vágynak szól, hogy a pillanatnyi feladatnak meg tudjak felelni. Tudom!- nem szégyen a jobbtól kikapni és győzni sem lehet mindig, mégis bennem van az említett bizonyítási kényszer. Ha az ember a mérkőzésen nem hozza ki magából a legjobbat, történjen bármilyen okból, az valóban nyomasztó tud lenni, főleg ha tudatában van annak, hogy egyébként jobb az ellenfelénél. Van-e nemzetközi, vagy magyar példaképed? Lehet, hogy nem szokványos, de nincs semmilyen példaképem! Csak azzal foglalkozom, hogy magamból kihozzam a legjobb teljesítményt. Természetesen a társaimmal együtt nagyon örültünk Erdei Zsolt legutóbbi győzelmének, mely tiszteletre méltó, és az a pályafutás is, amely idáig vezetett. Eleddig hányszor álltál versenyeken kötelek közé és milyen a győzelmet hozó, illetve a vesztett mérkőzések aránya? Különböző versenyeken 26 alkalommal szálltam ringbe, ebből 6 alkalommal végeztem vesztesként, a többi győzelmet hozó volt. A vesztes mérkőzésből több olyan ellenfél is volt, akiket előtte könnyedén legyőztem, de ahogy mondani szokás ez is benne van a pakliban. Attól is függ egyegy mérkőzés sikere, hogy az ember éppen milyen passzban van. Az iskolád, a tanáraid támogatják a sport sikereid, vagy azt mondják: jobb lenne, ha ezt az időt tanulással töltenéd. A tanulmányi eredményem jó, csupán matekból gyengélkedem, így aztán a matematika tanárom azt javasolta hagyjam abba. Vele az ellenfeleken kívül is folyamatosan harcban állok, de a többiek bíztatnak és örülnek a sikereimnek. Tudom, hogy erdészként nem nélkülözhetem a matek-tudást, el is fogom sajátítani, ahogy kell.

12 12. oldal Ácsteszér község havi lapja július Ez a beszéd! - A nyár folyamán lesz időd felkészülni arra, hogy ősszel az első órán egy kitűnő felelettel elkápráztasd, vagy ha úgy tetszik padlóra küld a matektanárt. Ne csak az ellenfeleid, de Ő is tanulja meg: a bakonyi legényeket keményfából faragták. Köszönöm, hogy mindezt megosztottad velünk és iskolai, illetve a sportpályafutásodnak ilyetén formán részesei lehettünk. További számtalan díjat, fényes érméket, kupákat kívánunk neked, aki ugyan erdészként, még csak suhángkorban vagy, de sportolóként már bizony a nagytölgyek árnyékában lépdelsz. Pintér Gábor Klubhíradó A nyugdíjasklub szokásos kétheti összejövetelén mindig remek hangulat van. Örömmel jövünk össze, mert nálunk mindig történik valami és mindig rengeteg a megbeszélnivalónk Június 9.-én Margit napot ültünk ugyanis eddig két Margitunk van és remek sütikkel láttak vendégül minket. Közben volt egy egészségmegőrző termékbemutató a svájci Just gyár készítményeiből. kóstolót kaptunk az ételízesítőikkel készített szendvicsekből. Június 23.-án szalonnasütés volt. A résztvevők jó hangulatban töltötték a délutánt, kár, hogy erről fotók nem készültek. Nagyon jó lenne, ha azok a nyugdíjas kolléganők, kik még soha jöttek el az összejövetelekre, ők is társulnának hozzánk. Liebmann Károlyné klubvezető Szomorú június a magyar történelemben Az évszakok közül a nyár a legszebb évszak. Gyönyörű pompával virítanak az erdők, ligetek, a nap felvidítja az örök szomorúakat is, mindenhol mosolyt, kacagást lehet látni, hallani. Pedig a június sokszor hozott éppen szomorúságot és árnyat a magyar népre. Azokban a júniusokban a történelem nem a mosolygós arcát mutatta az embereknek, hanem a bánatot, a könnyet és az elválást hozta el az akkori magyaroknak. De mi is volt ez a két szomorú eseményt? Íme! június 28-án Szarajevóban merényletet követtek el az Osztrák- Magyar Monarchia trónörököse, Ferenc Ferdinánd és felesége ellen. A trónörökös- aki a hadsereg főfelügyelője is volt egy hadgyakorlatot követően tett látogatást Szarajevóban. Az június 28-i vizit mélyen sértette a szerb nemzeti érzületet, mert ez a nap az évi rigómezei csatában elesett hőseik emléknapja volt. ( ez a vereség pecsételte meg a középkori önálló Szerbia sorsát.)az Európa puskaporos hordójának számító Balkánon a Monarchia erőszakos terjeszkedési politikája ellenállásba ütközött. Ezért június 28-án Ferenc Ferdinándra és feleségére merénylők leselkedtek, akik az Ifjú Bosznia nevű mozgalom tagjai voltak. Az első bombatámadásban egy kísérő autó alatt robbant a szerkezet és csak kisebb sérüléseket okozott. Ferenc Ferdinánd folytatta a protokolláris programot, s 10 óra 50 perckor Gavrilo Princip szerb diák egy keskeny utcában a főhercegi pár autójához ugrott és kétszer lőtt: a trónörökösné azonnal meghalt, Ferenc Ferdinánd pedig 10 perc múlva hunyt el. A merénylőt a helyszínen elfogták. A monarchia a szarajevói merényletet ürügyül használta fel a Szerbiával szembeni fellépésre, amely 1 hónap múlva hadüzenethez és végső soron az I. világháború kirobbanásához vezetett. Mint tudjuk mi magyarok a vesztesek oldalán fejeztük be a háborút, s bizony jött a feketeleves, vagyis a fekete gyász június 4-én íratták alá az I. világháború nagyhatalmai Magyarország képviselőivel a Versailles melletti Kis-Trianon palotában a békeszerződésnek nevezett diktátumot. A tervezet ismeretében Magyarország többször tiltakozott,

13 2011. július Ácsteszér község havi lapja 13. oldal jegyzékeket, térképeket nyújtott be a békekonferenciához, de a magyar küldöttséget érdemben meg sem hallgatták. Ezért a magyar delegáció vezetője, gróf Apponyi Albert le is mondott. A dölyfös győztesek és mohó szövetségeseik az ókori mondás, a Vae victis! ( Jaj a legyőzötteknek! ) elve alapján hozták meg döntésüket. A trianoni diktátum a történelmi Magyarország kétharmad részét elvette, és a lakosság száma a korábbi 18,2 millióval szemben csupán 7,6 millió maradt. Az új határok mélyen belevágtak a magyar nemzettestbe, több mint 3,2 millió magyar került a szomszédos országok határai közé, s ennek fele az új határok mentén zárt tömbökben élt. Magyarországa nemzetközi nyomás és az általános körülmények hatására kénytelen volt aláírni a békeszerződést, de azt valójában nem fogata el. Trianon- Mohácshoz hasonlóan- gyásznappá vált a magyar történelemben. Hiába tehát a legszebb évszak a nyár, s benne legszebb a június hónap, a magyaroknak sokszor okozott bút, szomorúságot, bánatot ez a hónap. Gubucz Lajosné Falunap Csatkán Július 2.-án ismét szomszédoltunk, jelesül a csatkai falunapon. A szabadtéri rendezvények fontos kelléke, az erre alkalmas idő. Tűz András polgármester- akinek ez az első falunapi rendezvénye- gyakran és aggodalmasan kémlelte az eget, nem ok nélkül. A télen kajádat, nyáron ruhádat el ne hagyd közmondás, most nagyon is igazolva látszott, hiszen, hol hét ágra sütött a nap, hol, esett az eső. Az áprilisra hajazó bolondos időjárás azonban senkinek nem szegte kedvét, egyre nagyobb létszámban jelentek meg a helybéli, illetve az idelátogató vendégek, akik ételben italban nem szenvedtek hiányt, egyrészt az erre a célra települt sátorokban mindez beszerezhető volt, másrészt a saját és közös kondérok is rendelkezésre álltak. Délután az idő is jobbra fordult, így a sport és szórakoztató programok zavartalanul lezajlottak. Kora este Márió szórakoztatta a nagyérdeműt, majd a fiatalok (és nem fiatalok) hajnalig múlatták az időt. Illusztrációként néhány fotó: Pintér Gábor A főzőversenyen második helyezést elérő ácsteszéri csapat, ágyas pálinkától motiváltan

14 Arany Trombita Ácsteszér község havi lapja 14. oldal július Az amatőr történész A hazai csapat Az akai főhadiszállás A körjegyzőség konyhája Tere-fere a sátor sarkában Bárdossy miniszterelnök a Németország által benyújtott igények kielégítésére kötelezte Magyarország lakosságát, még az ország saját szükségleteit is figyelmen kívül hagyva. A kormány szigorította a mezőgazdasági beszolgáltatásokat, melynek hátrányát legjobban a kisbirtokosok érezték. Azok a gazdák, akik nem tudták a szolgáltatás feltételeit teljesíteni, komoly pénzbüntetésre számíthattak. A háborús gazdálkodásra való átállás reménytelen helyzetbe hozta a mezőgazdasági cselédséget, és az iparban dolgozó munkásságot is. A nagyarányú hadiipari termelés dacára, - a dolgozók fizetését befagyasztva, munkaidejüket növelve - a kormány intézkedései, a terheteket teljes mértékben a dolgozó tömegekre hárította. Németország háborús igényeinek kielégítése a magyar emberektől sokkal nagyobb áldozatot követelt, mint már a hadban lévő Németországtól. Bárdossy zsidótörvényeit, ma nagyon sokan csak látszatintézkedésnek állítják be, ezek a kijelentések és a magyarkodások azonban nem igazak. Magyarország mely mindig haladó eszméket képviselt a magyar zsidósággal és más nemzetiségeivel szemben a háború előestéjén minden mértéket elveszített. Az első zsidótörvény legjobban a tisztviselői réteget érintette és ez ember munkahelyébe került. A zsidó magyar állampolgárokból felállították a munkaszolgálatos alakulatokat, melyekkel szemben a háború első szakaszában még biztosították az alapvető emberi normákat, ám a háború előrehaladtával a velük szembeni brutalitás nem ismert határokat ben, a Magyarországon élő, de magyar állampolgársággal nem rendelkező mintegy fő zsidó lakost, Ukrajna területére szállítottak ahol kivégezték őket. Magyarország katonai és tisztogató akciói nem maradtak titokban. Bajcsi-Zsilinszki Endre a parlamentben követelte Bárdossy lemondását és a bűnösök felelősségre vonását decemberében a magyarországi radikális változások hatására az angol kormány átnyújtotta hadüzenetét, mely megdöbbentette Horthy kormányzót, valamint a kormány tagjait. Magyarország német követelésre hadat üzent az Amerikai Egyesült Államoknak, melyet az amerikai diplomácia értetlenül fogadott. Az amerikai kormány a két világháború közötti időszakban nem volt nagy barátja a Sztálini Szovjetúniónak, igaz katonai akcióban sem vett rész a fiatal Szovjet állam ellen, de Magyarország Trianoni megsemmisítése után elismerte a magyar igényeket, a történelmi Magyarország területi igényeinek a visszaállítására. Horthy kormányzó felé is jelezték, sőt titkos diplomáciai csatornákon keresztül nyomást gyakoroltak rá, hogy amen

15 2011. július Ácsteszér község havi lapja 15. oldal nyiben nem hagy fel a magyar zsidó állampolgárok deportálásával, az Amerikai Egyesült Államok háborús bűnösként fogja kezelni. Bárdossy kezdett kényelmetlenné válni Horthy és környezete számára. Ehhez a felismeréshez nagyban hozzájárult a magyar katonai veszteségek aránya és a német katonai vereség felismerése. Horthy rádöbbent Bárdossy politikájának tarthatatlanságára, és a német igények feltétel nélküli kiszolgálására, de leváltása az ország szempontjából már késő volt. Kállai Miklós már egy hadban álló ország vezetését vette át. Magyarország számára azonban ez a váltás sem lett kedvezőbb, hisz elmélyítette a Szovjetúnió elleni harcot, sőt az ő parancsára küldték ki a II. Magyar Hadsereget a Don-kanyarba. Kállai, politikájának megpróbál magyar-jelleget adni, a 2. Magyar Hadsereg kiküldésének indokául - a háborús propaganda - a kereszténység és bolsevizmus közötti gigászi harcot jelölte meg. A magyar honvédség erre a bevetése sem haditechnikailag, sem kiképzési szinten nem volt alkalmas. Egyénileg minden katona elvégezte a rá bízott feladatot, de a Honvéd Vezérkar átlagon aluli teljesítménye az elkerülhetetlen véghez vezetett. Hiába gyűjtött a magyar lakosság a honvédek részére téli ruházatot, ezt nem tudták igénybe venni, mivel nem feleltek meg a honvédség ruházati szabályzatának. Ezen döntés miatt fiatalember szenvedett fagyhalált, természetesen a honvédség idevonatkozó szabályzatának maradéktalanul megfelelve. A téli ruházattal feltöltött raktárak a Szovjet-hadsereg zsákmányává váltak,- ők természetesen felhasználták az utolsó darabig. Magyar hadsereg még ilyen nagyarányú veszteséget nem szenvedett el történelmünk folyamán. Okai sokrétűek: a túlerővel szembeni egyenlőtlen harc,a rossz ellátási viszonyok, a nem megfelelő harci és ruházati eszközök, a kegyetlen időjárás, a meghátrálókat kivégző tábori csendőrök, mind hozzájárultak a katasztrófához. A Horthy által kinevezett parancsnok Jány Gusztáv egyébként szívesen nyúlt a legkegyetlenebb katonai módszerekhez. Szavakban és írásban is megalázta hadseregét, illetve annak katonáit. Hírhedt napiparancsát 1943 január 23-án adta ki, melynek első 3 pontjának első mondatai a következők: 1./ A 2. Magyar Hadsereg elveszítette becsületét. 2./ Vegye tudomásul mindenki, hogy innen sem betegséggel, sem fagyással el nem engedek senkit. 3./ A rendet és a vasfegyelmet a legkeményebb kézzel, ha kell, helyszínen való felkoncolással, de helyre kell állítani. Ezt a napiparancsot később megbánta és visszavonta. A doni részvételért Hitler kitüntette, a kísérő oklevélen ez állt: A német nép nevében vitéz Jány Gusztáv vezérezredesnek a Vaskereszt Lovagrendjét adományozom. A Véderő Vezére és Legfőbb Parancsnoka Adolf Hitler ( szerk.:sok tízezer katonájának semmilyen kereszt sem jutott, de nem pusztultak el hiába. A kegyelmes úr Őnagyméltósága büszke volt az érte kapott keresztjére.) Katonai és emberi tévedései ellenére kivételes ember volt, aki a háború után önként hazajött megvédeni a becsületét. A Népbíróság halálra ítélte és kivégeztette. ( szerk.:bár a Budapesti Népbíróság kegyelemre méltónak találta, olyan nagy volt a politikai nyomás, hogy 1947 november 25-én mégis golyó általi halálra ítélte. A tábornokot a Legfelsőbb bíróság 1993-ban felmentette a koholt vádak alól, sőt ez év januárjában Shmitt Pál államfőhöz fordult védője Galli István, kérve nevezze ki posztumusz vezérezredessé a háborús bűncselekmény miatt elítélt és kivégzett Jány Gusztávot.) Folytatás a következő számban: Székelyföldi esetek Borner Béla (megtörtént, igaz esetek) A havasi székely vallomása. Strádl Ferenc Az udvarhelyi törvényszék egyik bírája mondta el az alábbi esetet. Egyik havasaljai községben az iszákos, verekedő székely úgy fejbe kólintotta az anyósát, hogy az bizony meghalt. A törvényszéki vizsgálóbíró maga elé vezetteti a csendőrökkel az atyafit és kihallgatja. Az atyafi előadja, hogy az aszszonyt ő nem is bántotta, az nekiment az ajtóba akasztott fejszének és úgy vágta bele a fejét. Kérdi a bíró: Aztán megmerne erre esküdni? Meg én instállom- akármire! feleli dacosan a székely. Figyelmeztetem az eskü szentségére és arra is, hogy az eskünél a jobb kezét a szívére kell tennie mondja a bíró. Teszem én, instállom akárhová mondja dacosan a székely. Aztán amit az elmondott, volna reá tanúja?- kérdi a bíró. Hogyne volna, instállom, tudja ezt az egész falu mondja dacosan a székely No, az egész falú nem kell, csak két tanút nevezzen megmondja a bíró. Látta ezt, instállom, a Csiki Ambrus és az Oláh Gábor komám es, - mondja nagy hangon a székely. A bíró diktálja fönn a pódiumon a bírósági jegyzőnek: tessék írni: tanuk Csiki Ambrus és Oláh Gábor. Erre a székely fölkiált a pódiumon ülő jegyző felé: néé, instállom, ne tessék még írni, előbb hadd beszélek velük/

16 16. oldal Ácsteszér község havi lapja július Horváth Piroska: Nyári hajnal Tücsökzene messzire száll, karmester még szusszal bírja, Napkorongja emelkedik, látszik arcán hajnal pírja. Pacsirtánk is dalra fakadt, lágy trillája égig szökken, Ébred már a kertünk népe, hársfánk bólint üde zölden. Szalutál a nap a holdnak, elbúcsúztat édes álmot, Összehajtja sötét vásznát, terít tájra fénypalástot. Harmat csillan rózsakelyhen, szitakötőnk kortyol nagyot, Rózsavíztől frissen éppen, majdhogy eléri a napot. Fáradt róka oson csendben, rókalyukban majd meglapul, Zsákmányt cipelt a fiaknak, reggelire gondtalanul. Verebeknél is früstök van, csiripel a fészekalja, Virgonc macska némán figyel, szemet mereszt, száját nyalja. Madárdal zeng, kontráz kakas, kukorékol, amíg bírja, Szemétdombon egyedül volt, nem így van már, visszasírja. Öreg tacskónk vakkant néha, alig bújik ki a házból, Már a macska sem érdekli, kicsit járkál, megszokásból. Szüleim is talpon vannak, kannából a víz kicsordul, Macska inal, még vadászik, kiskertkapu megcsikordul. Konyhakertben öntözgetnek, csillan vízcsepp csöpp palántán, Hajladozik minden friss, zöld, apró gyík fut kertbarázdán. Imádom a nyári reggelt, méhzúgását, lepkék táncát, Pitypangfújó pajkos szellőt, pipacsfoltos búzatáblát. Kis falunknak édes nyara, - nem így ébred városnépe, Benzingőzös, zajtól hangos paneltenger börtönébe! Arany Trombita Ácsteszér község havi lapja Kiadásért felel: Önkormányzat, Ácsteszér Szerkesztõk: Pintér Gábor, Gubucz Lajosné, Borbély Ilona, Wéber Gáborné KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK Könyvtár: A tűzeset miatt jelenleg zárva tart. BOLTOK, VENDÉGLÕ, FODRÁSZ. Nyitvatartás Ruff-bolt: hétfõ: ig kedd-péntek: ig szombat: ig vasárnap: ig Rácz Fûszeres: H-P-ig: Sz: ig V: ig COOP ABC: Hétfõ: Kedd-Péntek: Szombat: délelõtt ig délután ig ig ig ig Árpád vendéglõ: hétfõ-péntek: szombat: vasárnap: TUTTI Fagyizó: Hétfõtõl-vasárnapig ig Fodrászat (Ruff Ilona): hétfõ: kedd: szerda: csütörtök: zárva péntek: Benzinkút: hétfõ-szombat: vasárnap: EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK Dr. M. Kiss Péter rendel: hétfõ: tõl ig kedd: ig szerda: ig csütörtök: ig péntek: ig (Dr. Papp Éva) Gyógyszertár: Hétfõ: Csütörtök: Kérésre házhozszállítást is vállalnak.

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A

Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A 1 2 4 3 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A hittanosok kirándulása Falunapi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2006. JÚNIUS XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM - ÁRA: 90 FT

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2006. JÚNIUS XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM - ÁRA: 90 FT 2006. JÚNIUS XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM - ÁRA: 90 FT ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Befejeződött a Faluközpont felújításának, kiépítésének 1 üteme! Köztéri utcabútorok a főutcán Május utolsó napjaiban lezárult a település

Részletesebben

A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon)

A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon) 30 éves osztálytalálkozó (Cikk a 9. oldalon) Ballagtak az ovisok (Cikk a 8. oldalon) A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon) Gratulálunk Réti

Részletesebben

HÍRMONDÓ Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja

HÍRMONDÓ Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja RÁCKERESZTÚRI HÍRMONDÓ Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja Adamis Anna versével kívánunk a végzős diákoknak sok sikert további tanulmányaikhoz! És mi arra születtünk, hogy a föld sebeit begyógyítsuk,

Részletesebben

Újra szól a csengő. Rejtett értékeink. Bűnmegelőzési cselekvési program ünnepélyes aláírása. Hogy mindenki biztonságban érezhesse magát

Újra szól a csengő. Rejtett értékeink. Bűnmegelőzési cselekvési program ünnepélyes aláírása. Hogy mindenki biztonságban érezhesse magát A település közéleti lapja XIX. (XXXIV.) évfolyam 9. szám Alapítva 1927-ben 2012. szeptember Újra szól a csengő Ismét tanévnyitó ünnepélyre gyűltek kicsik és nagyok szeptember második napjának vasárnap

Részletesebben

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVII. évfolyam 3. szám Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava 2015. március április Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN FELTÁMADT A HALÁLBÓL

Részletesebben

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra Zászlófelvonás Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal A Kerepesi Polgármesteri Hivatal homlokzatára 4 zászló - magyar, székely, német és szlovák - került elhelyezésre. A február 14-én délután két órakor

Részletesebben

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak!

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 6. szám www.fonyod.hu 2014. június Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.

Részletesebben

Dlutow. 5 év után sikerült legyõzni felnõtt csapatunknak a szécsényieket!

Dlutow. 5 év után sikerült legyõzni felnõtt csapatunknak a szécsényieket! 16 5 év után sikerült legyõzni felnõtt csapatunknak a szécsényieket! 212 JÚNIUS Szilágyi Albert: Az elsõ félidõben jól játszottunk, gólhelyzeteket teremtettünk és három gólt lõttünk. Szünet után az eredmény

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap MEGNYITOTT A STRAND XIX. évfolyam, 2009. május Ballagás A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 118 diák fejezte be sikeresen a középiskolát,

Részletesebben

2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám

2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2011. JÚNIUS 24-én, pénteken 16 órától 23 óráig a Kiss József Helytörténeti

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

Befejezéséhez közeledik az új ravatalozó építése és a főbejárati út szépítése Fotó: Katona Csaba (21. oldal)

Befejezéséhez közeledik az új ravatalozó építése és a főbejárati út szépítése Fotó: Katona Csaba (21. oldal) Vecsési Tájékoztató 24. évfolyam 7. (285.) szám 2014 július A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa Befejezéséhez közeledik az új ravatalozó építése és a főbejárati út szépítése Fotó: Katona

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI

HÍRLAP BALATONKENESEI BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. május 15. XVIII. évfolyam, 5. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA Tátorján (Crambe tataria) A XVI. század végén már ismert volt

Részletesebben

Szentesi Élet. XLVII. évfolyam 22. szám 2015. június 5. Városi hetilap Ára: 185 Ft (elõfizetve 140 Ft)

Szentesi Élet. XLVII. évfolyam 22. szám 2015. június 5. Városi hetilap Ára: 185 Ft (elõfizetve 140 Ft) Szentesi Élet XLVII. évfolyam 22. szám 2015. június 5. Városi hetilap Ára: 185 Ft (elõfizetve 140 Ft) Negyven év a világszervezetben Vajda Józsefné több évtizedes munkáját ismerte el a Magyar Vöröskereszt

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G. HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2005. SZEPTEMBER-OKTÓBER ÁRA: 100.- Ft

K I S B É R I Ú J S Á G. HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2005. SZEPTEMBER-OKTÓBER ÁRA: 100.- Ft K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2005. SZEPTEMBER-OKTÓBER ÁRA: 100.- Ft F O G A D Ó N A P O K Dr. Udvardi Erzsébet polgármester: 2005. 10. 10. Kisbér: 9-12-ig

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. június XVI. évfolyam 6. szám Ára: 99 Ft JUBILEUM Köszönet, Kollégák! Június 10-én ünnepelték, ünnepeltük mi, a szerkesztőség tagjai valamint a kiállítás-megnyitóra és

Részletesebben

Szent István ünnepéről

Szent István ünnepéről Ára: 80 Ft XXIV. évfolyam 8. szám 2011. augusztus SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP Szent István ünnepéről A katolikus templom új ruhája Befejeződött az aratás mindenütt Már I. László elrendelte 1090-ben, hogy

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 5. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Családostól ünnepelték a Flórián-napot A badacsonytomaji tûzoltók május kilencedikén tartották Flórián-napi ünnepségüket a

Részletesebben

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánunk!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánunk! XII. évfolyam 2-3.szám 2007. december Ébredj fel, aki alszol, és felragyog néked a Krisztus. A Szentírás tanít bennünket mint mindenkor - így a szárnyas idő adventjében. Az ének is felrázni akar: Emeljük

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP. 2005. június Ára: 150 Ft XI. évfolyam 5. szám. Meghívó

ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP. 2005. június Ára: 150 Ft XI. évfolyam 5. szám. Meghívó Szentandrási Híradó ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP 2005. június Ára: 150 Ft XI. évfolyam 5. szám Itt a helyem Itt a helyem, itt kell állanom egyenesen az élen. Mint a betüknek is megvan a helyük a könyvben s állniok

Részletesebben

Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele. Legyen minden nap Gyereknap! Szárszóra tavaly és az idén is minden hónapban érkezett egy-két újszülött.

Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele. Legyen minden nap Gyereknap! Szárszóra tavaly és az idén is minden hónapban érkezett egy-két újszülött. SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele 2014. július augusztus 5. évfolyam 4. szám Legyen minden nap Gyereknap! játszani is engedd, szép, komoly fiadat! (József Attila) Fantasztikus

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA. Pusztaszabolcs a Föld Órája Fõvárosa 2014-ben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA. Pusztaszabolcs a Föld Órája Fõvárosa 2014-ben SZABOLCS HÍRADÓ Ára: 120 Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2014. MÁJUS Pusztaszabolcs a Föld Órája Fõvárosa 2014-ben Ünnepélyes keretek között avattuk fel

Részletesebben

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 1-2. szám 2014. január-február MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 14-én

Részletesebben

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Felavatták a Petőfi szobrot! Városunknak immár Petőfi szobra is van, melyet a költőről elnevezett Petőfi kertben

Részletesebben

Szobi Hírnök. XIX. évf. 7. szám - 2009. július * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes!

Szobi Hírnök. XIX. évf. 7. szám - 2009. július * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Szobi Hírnök XIX. évf. 7. szám - 2009. július * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Kicsit másként ünnepeltünk - a IX. Városnapok margójára A Bon Bon együttes városnapi koncertje Az idei

Részletesebben

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc 2011.01.24 02:16 Page 2 Etyeki Befelé nézz, bensôdben fakad fel a jónak forrása, s ha szüntelenül mélyíted, szüntelenül buzog! Marcus Aurelius Felelôsséggel Etyekért független, civil közéleti havilap IV.

Részletesebben