járási tankerület vezetõje. A mai nap csak a tiétek, a mai nap titeket ünnepel mindenki. Továbbiak a 3. oldalon meg a régi városháza tanácstermének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "járási tankerület vezetõje. A mai nap csak a tiétek, a mai nap titeket ünnepel mindenki. Továbbiak a 3. oldalon meg a régi városháza tanácstermének"

Átírás

1 Pápa és Vidéke május 14. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 6. szám Elballagtak végzõseink Mi búcsúzunk és elmegyünk, a mi idõnk lejárt, e jól ismert dallamok kíséretében indultak végzõseink a központi ünnepség helyszínére, hogy a hagyományokhozhûenavárosisbúcsút vehessen tõlük. Hat középiskolánkból idén több mint hétszáz diák ballagott el. Testületi ülés Interpelláció a piacról Április 29-én, szerdán ülést tartott a város képviselõ-testülete. A programon döntöttek a bírósági ülnökök személyérõl, és az egészségügyi alapellátásról is tárgyaltak. Az ülésen a jobbikos képviselõ interpellált a helyi piac bérbeadásával kapcsolatban. Az idõjárás ez alkalommal is kegyes volt a maturandusokhoz, akik szüleik, rokonaik sorfala mentén vonultak a központi ünnepség helyszínére az Esterházy-kastély mögött lévõ szabadtéri színpadhoz. Funtek Martin szavalatát és Baboth Adelin énekét követõen Egyházi Andrea tankerületi igazgató mondott ünnepi beszédet. Mint mondta, minden szép gondolat, eszme, ötlet, elképzelés csak annyit ér, amennyit megvalósítanak belõle. A többi talán emlék lehet, vagy csupán örökre egy megvalósítatlan ötlet marad. Élni azonban a valóságban élünk. Ti írjátok a saját történeteteket, de a ti történetetek már örökre a szülõi ház, az iskola, a város, a nemzet története lesz! Hát akarjátok így a mindent, s szerzõdjetek a jobbra, ahogy Szilányi Domokos tanácsolta, fogalmazott a pápai járási tankerület vezetõje. A mai nap csak a tiétek, a mai nap titeket ünnepel mindenki. Továbbiak a 3. oldalon Egyperces néma felállással emlékeztek meg az ülés résztvevõi a tragikus hirtelenséggel elhunyt dr. Burcsi Elemér háziorvosról, az Alapellátási Intézet igazgatójáról. Dr. Burcsi Elemért az önkormányzat saját halottjának tekintette. Zárt ülés keretében választották meg a járási bíróság ülnökeit, és a Várkertfürdõ ügyében is tárgyaltak. Süle Zsolt önkormányzati képviselõ a pápai piac üzemeltetésével kapcsolatban interpellált. A jobbikos képviselõ többek között azt kérdezte, miért adta bérbe az önkormányzat a helyi piacot, és miért nem elõzte meg konzultáció a döntést. Folytatás a 2. oldalon Kormányablak Pápán Májustól a járási hivatal épületében A Fõ utcai Pápai Járási Hivatal földszintjén nyitotta meg kapuit a Kormányablak, melyet április 30-án ünnepélyes külsõségek között avattak fel. A programon beszédet mondott dr. Kovács Zoltán, területi közigazgatásért felelõs államtitkár, országgyûlési képviselõ és Takács Szabolcs Veszprém megyei kormánymegbízott, majd Horváthné Farkas Andrea járási hivatalvezetõvel közösen átvágták a nemzeti színû szalagot. Takács Szabolcs az alkalom résztvevõinek elmondta, a megyében a pápai Kormányablakot hatodikként adták át, ugyanakkor a második legnagyobb a veszprémi után. 128 millió forintos beruházásból valósulhatott meg a régi városháza tanácstermének helyén. - Pápa január 1-jétõl díjmentesen biztosítja a helyiségek használatát számunkra, ezért köszönettel tatozunk - fogalmazott a kormánymegbízott, majd elmondta, a 21. századi infokommunikációs eszközökkel felszerelt Kormányablakban a modern ügyféltér mellett tágas irattár és háttérirodák kialakítására is sor került az ügyintézés gyorsítása érdekében. Takács Szabolcs reményét fejezte ki, hogy a közel 61 ezres, 49 települést magába foglaló pápai járás minden lakosa elégedett ügyfélként fog távozni a Kormányablakból. Dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelõs államtitkár beszédében visszaemlékezett azokra az idõkre, mikor még pápai polgármesterként a Kormányablaknak otthont adó épületben dolgozott. Továbbiak a 2. oldalon

2 2 Pápa és Vidéke május 14. Kormányablak Pápán Májustól a járási hivatal épületében Folytatás az 1. oldalról - Ez a terem volt a város képviselõ-testületének ülésterme, mától pedig itt már Kormányablak mûködik, amely szintén a közjót kell, hogy szolgálja, ugyanúgy, mint a képviselõ-testület. A jövõépítés egyik fontos állomása a Kormányablakok rendszerének létrehozása, 2011-ben a kormány 300 körüli kormányablak megnyitását tûzte ki célul. A Kormányablak egy modern ügyfélszolgálat, amely megjelenésével és az integrált ügyintéssel új minõséget képvisel Ingyenesen hívható a Városgondnokság Április 27-étõl ingyenesen hívható a Városgondnokság ügyfélszolgálata. Unger Tamás Pápa alpolgármestere a helyi sajtó képviselõinek elmondta, a zöldszám szolgáltatás bevezetését az indokolta, hogy a lakossági konzultációs folya- Tapolcafõ mat során egyértelmûen kiderült, a pápaiak többsége nem tudja, hogy hová fordulhat városüzemeltetéssel, közterületekkel kapcsolatos problémáival. Ezért alakították ki az új panaszkezelési rendszert. A bejelentéseket a Új árkok a Park utcában Tapolcafõn a Park utcában zajlik a csapadékvíz-elvezetõ rendszer rekonstrukciója. A munkálatok már elengedhetetlenné váltak, mert nagyobb esõzések idején komoly gondot okozott a szûk, lejtõs utcán lezúduló csapadékvíz. A lakossági konzultáción az utcában élõk kérték, hogy tegyék rendbe az árkokat az utca felsõ részén is. Három éve az utca alsó részén lévõ árkokat már felújították, most sor kerülhetett a többire is, tudtuk meg Zsegraics Gyula önkormányzati képviselõtõl. A 270 méter hosszú csapadékvíz-elvezetõ rendszer egy része zárt lesz, a vizet ezeken a helyeken nem nyílt árokban, hanem csövekben vezetik el, felettük pedig kitérõket alakítanak ki, hogy a gépkocsik és egyéb jármûvek elférjenek egymás mellett a keskeny úttesten, mondta el Molnár István városfejlesztési osztályvezetõ. Az építés az Eszterházy Ferenc Terv keretében valósul meg, mintegy négy millió forintból, a tapolcafõi fejlesztési részprogram egyik elemeként. Dr. Áldozó Ta- a közigazgatásban. Köztudott, hogy 2010 elõtt az államigazgatás presztízse alacsony volt a polgárok körében, ezen kívánt változtatni a kormány: egyrészt a területi közigazgatás integrációjával, másrészt a Kormányablak-rendszer kialakításával részletezte dr. Kovács Zoltán államtitkár, aki azt is elárulta, hogy a pápai Kormányablak a százegyedikként jött létre az országban. A Kormányablakban 338 ügytípust lehet elintézni, de már megcélozták e tekintetben az ezres nagyságrendet, mondta el az államtitkár. - Ez azt jelenti, hogy az ügyintézõknek nagyon sokféle ügyet kell intézniük, ebben azonban segítségükre lesz az úgynevezett Tudástár informatikai segédlet, amely a minisztériumokon keresztül naprakész információkkal áll rendelkezésükre adott tájékoztatást dr. Kovács Zoltán, aki elmondta azt is, hogy a kormány idén befejezi a Kormányablak-programot, melynek jellemzõje, hogy nemcsak polgármesteri és járási hivatalokban nyitottak modern integrált ügyfélszolgálatokat, hanem vasúti csomópontokban, illetve nagyobb forgalmú munkaügyi kirendeltségeken is. Az ünnepélyes alkalomnak ügyfélvendégei is voltak: családok kaptak meghívást a rendezvényre, hogy kipróbálhassák az új pápai Kormányablak szolgáltatásait. Több gyermek szülei kíséretében diákigazolványt ké- 80/ ös számon várják hétfõtõl csütörtökig 7 órától ig, pénteken 7 és 13 óra között. A panaszkezelési rendszerben minden bejelentést rögzítenek, a bejelentõ minden esetben visszajelzést kap ügye megoldásával kapcsolatban. szíttetett. Az elsõ ügyfeleknek dr. Kovács Zoltán is segített eligazodni a modern ügyféltérben. A rendszer és az ügyintézõk is jól vizsgáztak: a diákigazolványok gyorsan, minden fennakadás nélkül, hamar elkészültek. A pápai Kormányablak megközelíthetõ a Fõ utcáról is a járási hivatal épületén keresztül, de a Kormányablak fõbejárata a Pálos téren található. vb Unger Tamás elmondta, ezt a rendszer egészíti ki a papa.hu internetes oldal kezdõlapján elérhetõ Tip- Pont elnevezésû felület, ahol szintén a városüzemeltetéssel kapcsolatos észrevételeket jelentheti be a lakosság. pi-pa a járdákra és velük párhuzamosan a csapadékvíz-elvezetõkre, ugyanis utóbbiak rekonstrukciójával kapcsolatban pályázati források nyílnak meg. A Területi Operatív Program módosítása során az Integrált Területfejlesztési Program változatában megtalálható a csapa- más polgármester elmondta, a lakossági konzultációkon elhangzott észrevételekbõl állítják össze az egyes városrészek fejlesztési programjait, amit aztán egyeztetnek a lakókkal. Ez a programalkotás folyamatban van, ám mivel a Park utcára már korábban elkészültek a tervek és az idõjárás is lehetõvé tette dékvíz-elvezetõ az építkezést, megkezdõdhetett a munka. Tapolcafõn azonban más utcákban is gondot okoz a csapadékvíz, így több, a mostanihoz hasonló beruházást el fognak végezni a városrészen. A polgármester hozzátette: a csapadékvíz elvezetése azonban nemcsak itt, hanem a város más részein is megoldandó feladat. - A csapadékvíz elvezetésében és a járdák építésében igen nagy adósságai vannak a városnak. Ennek oka részben forráshiány volt, részben pedig más fejlesztések, például az intézményi korszerûsítések. Utóbbiakkal már jól állunk, így a következõ évekre azt ígértük, hogy évi százmillió forintot költünk el járdaépítésre. Azonban most úgy látszik, ennél többet is fordíthatunk rendszerek korszerûsítése, így ha azt elfogadja az országos monitoring bizottság, megnyílnak a megyei források. Ha pedig pályázati pénzt sikerül szereznie a városnak ezekhez a beruházásokhoz, akkor nem a helyi adóforintokból kell erre költeni mondta a polgármester. Varga Bea Interpelláció Folytatás az 1. oldalról - A kialakult helyzetben a helypénzek nagyarányú emelése miatt több negatív forgatókönyv veszélye áll fenn, és ezt nemcsak mi mondjuk, hanem a piaci kereskedõk és a vásárlók is. Egyrészt fennáll a veszélye, hogy csökken a kereskedõk száma, csökken a kirakott portékák mennyisége a megemelkedett helyárak miatt. Ennek következtében a pápai vásárlók rosszabb helyzetbe kerülnek, hiszen csökkenhet a kínálat, csökkenhet a minõség - fogalmazott a képviselõ. A polgármester válaszában elmondta, a piac bérbeadása - a többek között Süle Zsolt támogató szavazatával elfogadott - vagyonrendeletben szabályozott eljárás alapján, nyilvános ajánlattétel és nyilvános pályázati hirdetmény formájában történt. A rendelet megalkotása során a képviselõ nem jelezte, hogy a helyi szabályozás aggályos volna. A polgármester hangsúlyozta, ez az eljárás nem követeli meg, hogy a piaci kereskedõkkel egyeztessenek. Dr. Áldozó Tamás azt is hangsúlyozta, hogy a a rendelkezésre álló adatok alapján a környezõ városok piacain a kereskedõk a pápai bérleti díjak többszörösét fizetik. - Az önkormányzat nem kíván beavatkozni a piaci folyamatokba, nem kívánja a kereslet-kínálat mechanizmusát torzítani. A piacon pontosan annyit kérhet egy kereskedõ egy adott árucikkért, amennyit a vásárló hajlandó megfizetni. A piactól még a szocializmus is távol tartotta magát, talán ezért is virágzott a pápai már évtizedekkel ezelõtt a piacról is. Az eljárás nem követeli meg, hogy a piaci kereskedõkkel egyeztessek. Nem kell megkérdeznem õket, hogy mennyit szeretnének a városnak fizetni. Megjegyzem, amennyiben én az önkormányzati vagyonnal, a vagyoni értékû jogainkkal a Jobbik által elvárt módon gazdálkodnék és a potenciális bérlõkkel egyezkednék egy nyilvános ajánlattételi eljárás helyett vagy alatt, akkor bûncselekményt követnék el. Erre még Süle Zsolt biztatására és a Jobbik elvárására sem vagyok hajlandó hangsúlyozta a polgármester, majd kiemelte: a környezõ városok piacain a pápai bérleti díjak többszörösét fizetik, Ajkán négy-ötszörösét, Kapuváron és Veszprémben a kétszeresét. Szinte biztos, hogy azok a kereskedõk, akik ezeken a piacokon árusítanak, nem térítik el áraikat az egyes településeken, tehát egy ruházati cikknek ugyanannyi az ára Ajkán, mint Pápán. Több mint valószínû, hogy az azonos árú termék után a pápai piacon extraprofit keletkezik, amirõl vagy aminek egy részérõl a piaci árus lassan kénytelen lesz lemondani, mondta dr. Áldozó Tamás. - Miért ezeket a vállalkozói érdekeket képviseli Süle Zsolt? Miért a vállalkozónak kell jól járnia, miért nem érvényesülhetnek az önkormányzat elvárásai Süle Zsolt szerint? Milyen érdekei vannak Süle Zsoltnak abban, hogy a vállalkozóknak a jövõben is extraprofitjuk legyen? tett fel kérdéseket a polgármester is. Dr. Áldozó Tamás elmondta azt is, hogy a piac új bérlõje tájékoztatta a Városházát az alkalmazni kívánt új helyhasználati díjakról. Ezek közül csupán egy tételnél jelentkezik 50 forintos emelés, a többi díj csökkenést mutat. - Stand helyhasználata 250 helyett 300 forint/folyóméter, standon kívüli helyhasználat helyett 800 forint/folyóméter, az állandó helyhasználat díja helyett keddenként 400, pénteken 600 forint/folyóméter lesz. Az alkalmi helyhasználat folyómétere forintról 800 forintra csökken. A gépjármûvek napi parkolási díja kisteherautó esetén forintról forintra, személyautó esetén 800 forintról 500 forintra csökken. A pályázatban foglaltaknak megfelelõen a vállalkozó a kerékpárút területén az árusítást nem engedélyezi. Süle képviselõ úr drasztikusan megemelt költségekre vonatkozó kérdése értelmét vesztette. Egyúttal tájékoztatom a képviselõ urat, hogy a pápai belsõ piacon hosszú évek óta folyik használtcikk-kereskedelem, ám a terület ennek ellenére eddig sem vált, és ezután sem fog lomis piaccá válni - mondta az interpellációra adott válaszában a polgármester, aki végül hangsúlyozta: az önkormányzat abban érdekelt, hogy a köz javát szolgáló, jól mûködõ piac legyen a város szívében. Az önkormányzat más településekhez hasonlóan a piac hatékony üzemeltetését vállalkozói formában látja garantáltnak. Süle Zsolt jobbikos képviselõ nem fogadta el a polgármester válaszát, az önkormányzat azonban 9 igen, 2 nemés2tartózkodásmellett elfogadta az interpellációra adott választ. vb Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai Osztálya május 4. naptól a Pápai Járási Hivatal Pápa, Fõ u. 12. szám alatti épületében mûködik. Ügyfélfogadási rend: Hétfõ 7:00-17:00 Csütörtök 8:00-18:00 Kedd 8:00-16:30 Péntek 8:00-13:30 Szerda 8:00-17:00 A Kormányablak és Okmányirodai Osztály elérhetõségei: tel.: 89/ , 89/ , Elõzetes idõpontfoglalásra továbbra is lehetõség van a 89/ as telefonszámon, címen, a illetve a oldalon keresztül, valamint személyesen a Kormányablak és Okmányirodai Osztályon.

3 2015. május 14. Pápa és Vidéke 3 Elballagtak végzõseink Folytatás az 1. oldalról Eddig voltak, akik a felelõsség terhét levették a vállaitokról, ám ezentúl nektek kell viselni azt. Felelni szóért, tettért, mulasztásért, elviselni döntéseitek súlyát, tétjét. Mostantól másokat már nem okolhattok a sikertelenségek, kudarcok miatt, ugyanakkor a sikerek is kizárólag a tiétek lesznek, a ti eredményetek, nem másé, hangsúlyozta Egyházi Andrea. A tankerületi igazgató szólt a pedagógushivatás szépségeirõl, kihívásáról is. Végezetül Bródy János soraival bocsátotta útjára a ballagókat: Ne kérdezd, honnan fúj a szél, Figyeld meg jól, mirõl beszél, S ha érted már az összegyûjtött hangokat, Találd meg köztük önmagad! A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Mûvészeti Szakközépiskolája Réthei néptánccsoportjának bemutatója után a ballagó diákok nevében Németh Vivien, a Pápai Gazdasági Szakközépiskola végzés tanulója búcsúzott. - Elbúcsúzunk mindentõl, ami ismerõs volt, ami valaha a biztonságot jelentette számunkra: az iskoláinktól, a tanárainktól, a barátainktól és néhányan városunktól, Pápától is. A búcsú nem örökre szól, csak egy idõre, fogalmazott a végzõs diáklány, majd köszönetet mondott a szülõknek és a pedagógusoknak. - Nem tudjuk eléggé kifejezni hálánkat a rengeteg törõdésért, támogatásért. Köszönjük azt a szeretetet, amivel felneveltek minket, köszönjük, hogy megadták a lehetõségeket tanulmányainkhoz. Nagy köszönettel és hálával tartozunk a minket tanító pedagógusoknak, akik nélkül szintén nem ülhetnénk most itt. Köszönjük az elmúlt évek során nyújtott kitartó, türelmes, alázatos munkájukat, fáradozásukat - mondta. A végzõs diák beszéde után Unger Tamás alpolgármester a hagyományokhoz hûen ünnepélyes keretek között jelképesen felnõtt polgárrá fogadott a diákok képviseletében két ballagót. Idén Kertész Rékának, apá- pai Gazdasági Szakközépiskola diákjának és Vörös-Torma Csabának, a Türr István Gimnázium tanulójának nyakába került a város címerével ékesített faragott lánc. A központi ballagási ünnepség programja a Megafon Zenei Egyesület végzõseinek énekével zárult, majd a Szózat hangjaira szétszéledt a diáksereg. Ünnepelni mentek szüleikkel és rokonaikkal, hogy aztán két nap pihenõ után életük elsõ nagy megmérettetésével nézzenek szembe, az írásbeli érettségivel. Meleg Andrea Óvodáknak adományoztak - Mint minden adományt, ezt is nagy-nagy örömmel fogadtuk, hiszen az óvodákban mindent fel tudunk használni, amit itt kaptunk. A felajánlás különösen jól jött, a takarítási szünetben, a nyári leállások elõtt, hiszen ezzel kevesebb festéket kell majd megvásárolnunk. A nagy boldogság után összehívom a karbantartókat és a velük való egyeztetést követõen kerülnek igény szerint kiosztásra a festéshez szükséges anyagok. Mind a tíz óvodába jut majd az adományból. Az elõzõ évekhez hasonlóan, ez alkalommal is igyekszünk egyenletesen elvégezni a felújítási munkálatokat, melyhez a fontossági sorrendet az óvodavezetõktõl kapom meg - mondta Csákvári Judit, aki egyúttal köszönetét fejezte ki a gyõri úti festékbolt üzletvezetõjének. - Már 12 éve foglalkozik üzletünk festék- és építõ- festéket Egy pápai festéküzlet jóvoltából tíz pápai óvoda jutott hozzá fal- és zománcfestékekhez, valamint egyéb a festéshez szükséges anyagokhoz. A felajánlást a festéküzlet szakmai nyílt napján adta át Põdör Róbert és Kiss Konrád apápavárosi Óvodák intézményvezetõjének, Csákvári Juditnak. anyag kereskedelemmel. Idén tavasszal úgy döntöttünk, hogy egy kicsit megpróbálunk közelebb kerülni a lakossághoz, valamint a festõkhöz. A fõbb beszállítóinkon keresztül meghívtuk õket egy szakmai nyílt napra és akciókatszerveztünk,amitösszekötöttünk egy hasznos programmal - tájékoztatott Põdör Róbert.APápaiVárosiÓvodák minden évben vásárol tõlünk felújításra festékanyagokat és úgy döntöttünk, a beszállítók részérõl az lesz a feltétele ennek a szakmai nyílt napnak, hogy az óvodák részére felajánlást tegyenek. Két raklapnyi adomány gyûlt össze, melynek értéke mintegy 150 ezer forint - tette hozzá az üzletvezetõ. Szabó Tibortól, a Pápai Ipartestület elnökétõl megtudtuk, nem elsõ alkalommal adományozott már a festéküzlet, mely egy olyan vállalkozása az ipartestületnek, amire mindig is számíthatott. Ez a szervezet, bár volt háború, forradalom, szegénység, gazdasági világválság mindig nyitva hagyta a kaput, hogy a tagjainak tudjon szolgáltatni. Olyan tagjai voltak az ipartestületnek hosszú évtizedeken keresztül, mint például a gyõri úti festéküzlet, akinek köszönhetõ volt a mai nap szakmai sikere, hiszen olyan felajánlást tett az óvodák részére, mely nem kis értékû, mondta az ipartestület elnöke, aki hozzátette, szervezetük jövõre ünnepli fennállásának 130. évfordulóját. Meleg Andrea Az év legjobb pápai tûzoltója Szalai Szabolcs gépkocsivezetõt választották kollégái az év tûzoltójának. Az elismerést 2002 óta minden évben a Pápai Hivatásos Tûzoltó Parancsnokság legjobb dolgozójának ítélik oda. - Polgári szolgálatosként 2002 márciusában léptem át elõször a tûzoltóság épületének a küszöbét. Már gyermekkoromban is nagyon szerettem a tûzoltóautókat, és vonzott ez a munka. A katonai szolgálatom letöltése után pedig lehetõségem nyílt arra, hogy maradhassak. Így február 4-e óta vagyok a Pápai Hivatásos Tûzoltó Parancsnokság állományának tagja. Beosztott tûzoltóként dolgoztam 2010-ig, majd gépjármûvezetõ lettem. Többféle feladatot is el kell látnom. Mûszaki mentésnél ugyanis a gépjármûvezetõ kezeli a hidraulikus feszítõ-vágó berendezés indítását, felelõs az eszközök mûködtetéséért, tûzesetnél pedig a szivattyúkezelést végzi, mondta Szalai Szabolcs, aki egyúttal köszönetet mondott feletteseinek és kollégáinak a jelölésért. Az év tûzoltója címre ugyanis az állomány tagjai tesznek javaslatot, tette hozzá a törzsõrmester, aki ha újra kellene hivatást választania, akkor is tûzoltó lenne. Csillag István, a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetõjétõl megtudtuk, Szalai Szabolcs 12 éve végzett kimagasló, szakmai tevékenységének elismeréseként vehette át az év tûzoltója díjat. Mint mondta, több szempont szerint választotta ki az állomány, hogy ki lesz érdemes erre a címre. Elsõsorban szakmai indokok, illetve egyéb erkölcsi érvek alapján került kiválasztásra kollégája. Szalai Szabolcs elismerését a Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság és a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közös ünnepségén vehette át a közelmúltban a veszprémi Megyeházán. Az rendezvényen még öten részesültek pénzjutalomban és soron kívüli elõléptetésben: Schvetz Sándor tû.fõtörzsõrmester, Hegedûs Róbert tû.törzsõrmester, Bognár Szabolcs tû.zászlós, Csizmadi Tamás tû.õrmester és Szalóky Bálint tû.õrmester. Meleg Adnrea Díjazott katolikus iskolások A hagyományokhoz hûen a Gizella napok keretein belül adták át az elmúlt szombaton a Veszprémi Érsekség által alapított Szent Imre díjakat az egyházmegye által fenntartott általános iskolákban tanuló nyolcadik osztályos tanulók számára, akik az elmúlt években kiemelkedõ hitéleti, közösségi és tanulmányi munkát végeztek. A Pápai Szent István Római Katolikus Általános Iskola három diákja vehetett át díjat dr. Márfi Gyula érsektõl. Krózser Vivien Szent Imre díjat, Répás Dorottya és Pintér Ádám Szent Imre elismerõ oklevelet vehetett át.

4 4 Pápa és Vidéke május 14. Türr István Gimnázium és Kollégium Schwetzingenben jártak a pápai Az elsõ napon Pfalz felfedezésére indultunk. Délelõttünk Triefels Vár megtekintésével telt. A kilátás csodás volt, a vár látványától pedig le voltunk nyûgözve. A következõ állomás Annweiler volt, majd Landau felé vettük az irányt, ahol az állatkerti séta után a belvárost fedezhettük fel. Este a fogadószüleink már vártak ránk. Schulzeit! Kedden reggel tanórákon vettünk részt. Tizenegy órakor a város Fõpolgármestere fogadott minket, aki meleg szavakkal köszöntötte a csoportot. A Városházát elhagyva Schwetzingen kis utcáit fedeztük fel. Ebédeltünk, fagyiztunk, és néhányan vásároltunk is. Délután a kastélyparkban sétáltunk. Láttunk angol- és franciakertet, viaduktokat, vízköpõket, tavakat, kisebb patakokat, virágoskerteket, gyönyörû hidakat, láttuk a Musheét - egy török templomot -, és voltunk a Világvégén is. A délután további részét a fogadócsalád körében töltöttük el. A harmadik nap ismét iskolába mentünk, majd az órák után a romantikus diákok Április 12-én, vasárnap 14 diáktársammal, két kísérõtanárral utaztunk Pápa testvérvárosába, Schwetzingenbe. Megérkezésünk után megismerkedtünk fogadócsaládunkkal, majd mindenki hazatért. Egy gyors családi bemutatkozás, körbevezetés és vacsora után ágyba dõltünk, hogy kipihenjük a 12 órás utazás fáradalmait, és, hogy kellõ erõt gyûjtsünk a hét további napjaira. Tarczy Lajos Általános Iskola egyetemi városba, Heidelbergbe utaztunk. A kastély megtekintése után mindenki belevetette magát a zajos német utcák világába. Miután mindenki bevásárolt, evett, ivott, visszaindultunk Schwetzingenbe. Az estét ismét együtt töltöttük a német diákokkal. Az utolsó napon Frankfurtba látogattunk. A város közelében már láttuk az égbe emelkedõ felhõkarcolókat, melynek egyikének, a Main Tower tetejérõl leírhatatlan kilátás tárult elénk. Majd a belváros következett: a Pál templom, amelyben 1848-ban kísérlet történt az egységes Németország megteremtésére, a Römer, amelyben tíz császárt is választottak, jártunk a Dómban, és Goethe szülõházában is, végigsétáltunk a város nevezetes sétálóutcáján is. Az utolsó estére német barátaink búcsúbulit szerveztek. Majd elérkezett a reggel, a búcsú ideje. Talán el sem akartuk hinni, hogy vége, hogy elmegyünk. Sok élménnyel, felejthetetlen emlékkel érkeztünk haza. Molnár Martin Anyanyelvi Április végén immár 23. alaklommal rendezte meg a Tarczy Lajos Általános Iskola a városi-járási anyanyelvi versenyt. Több mint negyven alsós diák mérte össze tudását. Minden pápai iskola képviseltette magát, s érkeztek diákok a környezõ falvak iskoláiból is. Eredmények: 1. osztályosok 1. (megosztva): Hutter Áron (Vaszar), Szakács Boglárka (Tarczy), 2. Kiss-Goda Rebeka (Weöres), 3. Babai verseny Blanka (Tarczy) 2. osztályosok 1. Hauber Frida (Munkácsy) 2. Sós Veronika Zsuzsanna (Tarczy) 3. Teiszler Gergõ (Nemesszalók) 3. osztályosok 1. Tamás Barnabás (Gyurátz) 2. Hujter Boglárka (Homokbödöge), 3. Fehér Dóra (Tarczy) 4. osztályosok 1. Hauber Henrik (Szent István), 2. Ruip Brigitta (Erkel) 3. (megosztva) Kovács Bálint (Tarczy), Varga Benedek (Nemesszalók) Kiállítás is nyílt a templom kincseibõl A jubileumi program elején dr. Mail József megáldotta azt az emléktáblát, amely a Nagytemplom 200 éves évfordulója alkalmából állíttatott az eseményen jelen volt Unger Tamás alpolgármester is -, majd ünnepi szentmisére került sor. - Kiválasztott hely a templom, amelyet Istennek szenteltünk, ahol találkozhatunk vele, elmondhatjuk imáinkat, dicsérhetjük õt, és lelkünk megnyugvást is kaphat. Azonban nemcsak a kõbõl épült templom a fontos, Jézus a megváltással bennünket is templommá tett, hiszen Isten maga lakik bennünk. Igazán büszkék lehetünk mi pápaiak, hogy ezt a hatalmas templomot, a mûvészetek csarnokát adta nekünk az Isten fogalmazott a szentmisén dr. Mail József, aki azt is elmondta, hogy a Nagytemplomnak két ünnepe van, a templom születésnapján a felszentelésre, a névnapján pedig a templom Milyen volt az angol írásbeli érettségi? A végzõsök mára túl vannak az írásbeli érettségi nehezén. A magyar nem kis meglepetést okozott, hiszen a kétszintû érettségi 2005-ös bevezetése óta még nem szerepeltek azok a szerzõk, akiket most kaptak a diákok. A matematika feladatsor sokak szerint nem volt egyszerû, míg a történelem írásbelit könnyûnek ítélték. Angolból a tavalyihoz hasonló feladatsort kaptak a diákok. Az angol írásbelit követõen kérdeztük a fiatalokat arról, milyennek ítélték a feladatokat. 220 éves a Nagytemplom éve szentelték fel a pápai Nagytemplomot, amely azóta Isten háza és a mennyország kapuja. Sok kegyelem és az üdvösség forrása volt eddig is a templom, és reméljük, ameddig fennáll az is marad. Ezt a szentmisét felajánljuk az építtetõ Eszterházy Károly püspökért, az egyházközség élõ és elhunyt tagjaiért, a templomban szolgáló lelkipásztorokért, és mindenkiért, aki ebben a templomban kérte és kereste az élõ Istent mondta dr. Mail József apát-plébános május 3-án azon az ünnepi szentmisén, amelyet a Nagytemplom felszentelésének 220 éves évfordulója alkalmából tartottak. Ódor Nikolett védõszentjére emlékezünk, ez Szent István elsõ vértanú esetében december 26-a. Pápa 1225-tõl volt fõesperesség, a város központjában a középkorban egy kelet felé nézõ háromhajós kõtemplom épült ennek alapjai a Nagytemplom alatt vannak, amelynek szintén Szent István vértanú volt a védõszentje. Ez a templom a XVIII. századra olyan rossz állapotba került, hogy 1771-ben elhatározta Gróf Eszterházy Károly egri püspök, a város földesura, hogy a régi templom helyén újat épít. A monumentális épületet Fellner Jakab tervei szerint kezdték építeni, a munkálatok 1786-ig tartottak, a felszentelésére pedig május 3-án került sor Pierer József püspök által, aki az oltáron elhelyezte Szent István elsõ vértanú ereklyéjét. A késõ barokk, klasszicizmusba hajló, copf stílusban épült csarnoktemplom a Dunántúl legnagyobb hatású épülettömbje, ahol Gróf Eszterházy Károly nagyon ügyelt arra, hogy az építészet és a mûvészet egységben legyen. Az elmúlt évszázadokban földrengés, tûzvész, két világháború is veszélyeztette Pápa jelképét, ám a Nagytemplom továbbra is rendületlenül áll a gyönyörûen megújult Fõ tér ékköveként. Az ünnepi szentmise után kiállítás nyílt a Szûz Mária-kápolnában a Nagytemplom kincseibõl. Az oldalkápolna oltára alatti üvegkoporsóban nyugszik a IV. században mártírhalált szenvedett Szent Marciális vértanú, akinek egész alakos díszmagyarba öltöztetett ereklyéjét Gróf Eszterházy Károly Rómából hozatta Pápára 1783-ban. Az ünnepi tárlat elsõ vitrinében gyertyatartókat, kereszteket lehet megtekinteni, a második tárlóban textíliák, püspöksüveg és stólák kerültek bemutatásra. A harmadik tárlóban Szent István vértanú ereklyetartója, valamint a Szent Kereszt ereklye látható benne Jézus keresztjének egy szálkájával, valamint Szent Benedek, Szent László és Szent Erzsébet ereklyéjével. A következõ vitrin értékes iratai között Gróf Eszterházy Károly saját kézírása is megtekinthetõ, de láthatóak ötvöstárgyak, pásztorbot és talpas kereszt is. Az emeleti oratóriumban az I. világháború emlékére felállított vitrin fényképeket, képeslapokat Ódor Nikolett - Talán a múlt évihez képest könnyebb volt az idei angol írásbeli. Értelmes kérdések voltak, érdekes szöveg, nekem tetszett. Esetleg a szövegértés volt egy kicsit nehezebb, de megoldható volt. Az elmúlt három napban nagyon sokat készültem, fõleg a hallgatásra, attól tartottam a legjobban. Összességében úgy érzem, jól sikerült az angol írásbelim. A szóbelitõl már nem félek, mert úgy érzem, beszélni azt tudok. Szabó Fanni - Nagyjából arra számítottam, ami volt. Sokat készültem az utóbbi napokban, ugyanis én jövõre érettségizem majd, most csak angolból teszek elõrehozott középfokú érettségit. A nyelvtan és az olvasás könnyû volt, a hallgatással már akadtak gondok. Nekem kicsit érthetetlennek tûnt, mert szerintem elég gyorsan beszéltek. A levélírás szintén nem okozott problémát. A szóbelitõl pedig nem tartok, mert szóban jobb vagyok. Takó Roland - Nem okozott meglepetést az angol feladatsor. Sokat gyakoroltam rá az elõzõ Szabó Fanni tartalmaz, ám szentek ereklyéit, miseruhákat, körmeneti zászlókat, házi oltárt, valamint az Esterházy család életnagyságú panoptikumát is meg lehet tekinteni. A 220 éves Nagytemplom ünnepi rendezvényei délután is folytatódtak, ahol az épület méltóságához, nagyságához illõen szólaltak meg Berger, Bengraff, Telemann és Esterházy Pál zenemûvei, a kórust és a szimfonikus zenekart a Bartók Béla Zeneiskola tanárai, növendékei és egykori tanítványai alkották Édes Lászlóné vezetésével, a szólisták Kohári Bettina, Gazdag Viktória és Molnár Zoltán voltak. A koncert után pápai imacsoportok imaórája, majd esti szentmise zárta a 220 éves Nagytemplom ünnepét. évek feladatlapjainak kitöltésével. Egyik évben könnyebb, a másikban nehezebb az írásbeli. Az idei szerintem egy közepesen összeállított dolgozat lett. A hallgatás része volt egy kicsit nehéz. A továbbtanulásomhoz szükség lesz majd az idegen nyelvre, de a diplomához elengedhetetlen a nyelvvizsga. Nemrég voltam felsõfokú nyelvvizsgán is. Meleg Andrea Takó Roland felszentelésének Polgár Szilárd

5 2015. május 14. Pápa és Vidéke 5 Zenei mûfajok találkoztak a hangversenyen A hangverseny egy legendás Scorpions-balladával indult, ahol a zongora és az elektromos gitár hangzásának találkozása kellõen megalapozta és meggyõzõen indította el az ünnepi mûsort. A program következõ részében az allegrós tanárok csengettyûzenekarának elõadása csendült fel, ahol többek között Bach- és Mozart-menüettek szólaltak meg a színpadon. A továbbiakban volt könnyed gitármuzsika, feszes trombitaszóló, elegáns fuvolablokk és ízes népzenei Allegrós tanári koncert A tanév vége felé közeledve minden évben hagyomány az Allegro Alapfokú Mûvészeti Iskolában, hogy az intézmény zenepedagógusai tanári hangversenyre várják az iskola diákjait, a hozzátartozókat és az érdeklõdõket. Múlt szerdán a pápai Helyõrségi Mûvelõdési Otthonban megtartott koncerten a rockmuzsikától a népzenén át egészen a klasszikus dallamokig széles zenei repertoárt adott elõ az allegrós tanári közösség. muzsika is, a tanári hangversenyt pedig egy jó hangulatú Bemutatták a városi folyóirat második lapszámát Tavasszal is Szélesvíz 2014-ben ünnepeltük Pápa elsõ írásos említésének 800 éves évfordulóját. A jubileumi év alkalmából megszervezett rendezvénysorozat sok újdonságot hozott a helyi közéletbe, ezek közé sorolható a Szélesvíz címû városi folyóirat megalapítása és elsõ számának megjelenése. Az egykori Tapolca-patak csókai, kiszélesedett szakaszának nevét viselõ, félévente megjelenõ újság második lapszámának bemutatója április 28-án volt a Városháza aulájában. széki blues zárta le. A koncerten Szili Gabriella, Bunda Valéria, Szigeti Erika, Nagy Krisztina, Kemenczki Gábor, Bunda József, Lõdi Bence, Mátrai Balázs, valamint Mesics György és tanítványai közremûködtek, az est háziasszonya Forsthoffer Judit volt. - Ezúton szeretném megköszönni a tantestület nevében, hogy megtiszteltek bennünket jelenlétükkel, szeretnénk jövõre is hasonlóan változatos mûsort összeállítani köszönte meg a sokszínû, emlékezetes májusi tanári koncert végén a jelenlevõk tapsát Szili Gabriella, az Allegro iskola igazgatója. Polgár Szilárd Az aula széksorait megtöltõ érdeklõdõkhöz elsõként dr. Áldozó Tamás polgármester szólt, és amellett, hogy a folyóiratban olvasható írásokat a jelenlévõk figyelmébe ajánlotta, örömmel mondta el azt is, hogy április második felében az ezredik látogatót köszönthették az április 17-én átadott Esterházy-kastélyban. Emellett beszélt arról, hogy a közeljövõben hazahozzák az egykori pápai polgármester és országgyûlési képviselõ, Sulyok Dezsõ és felesége hamvait az Egyesült Államokból Pápára. Dr. Áldozó Tamás mellett Mátyus Aliz, a Szélesvíz fõszerkesztõje aki a márciusi nemzeti ünnepen A Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést kapta munkássága elismeréséül, beszélt a második lapszám tartalmáról, a folyóirat szerkesztésérõl, valamint a kiadványban megjelent írásokról. A félévente megjelenõ nívós folyóiratot a pápai könyvesboltokban, a városi könyvtárban és a Tourinform irodában lehet megvásárolni. Öreg épületek, varázslatos naplementék Április második felében nyílt meg a Pápakovácsiban élõ festõmûvész, Ács Tas László kiállítása Az én városom címmel a Jókai Mór Mûvelõdési és Szabadidõ Központ emeleti elõterében. A paravánokon látható festményeken ismerõs tér- és utcarészletek, jellegzetes pápai épületek köszönnek vissza ránk, olyan épített emlékei városunknak, amelynek egysége megadja azt a semmihez sem hasonlítható Takácsi Ács Tas László városa képekben miliõt, amely csak Pápára jellemzõ. Ács Tas László tárlatának ünnepi megnyitóján Puskásné Tófeji Valéria prózai elõadását hallgathattuk meg, majd Kerpel Péter, a Pápai Református Kollégium Gim- Színházi elõadás és kiállítás Vass Albert Magukrahagyottak címû regénye nyomán készült, Utolsók és magukrahagyottak címû színmûvet mutatta be a vajdasági színi társulat Takácsiban. A darabot írta és rendezte Péter Ferenc, aki a fõszerepet is alakította Nagy Ernõ hadnagy személyében, Anka, or- sokan könnyeztek, vostanhallgatót pedig Vágó Krisztina. A II. világháborúban elesett magyar katonák emlékére rendezett elõadás megrázó erejû volt. Bemutatta a háború borzalmait, a katonák és civil lakosság szenvedéseit. A közönség soraiban voltak akik maguk is végigélték ezeket a borzalmakat. A helyi Arany János Könyvtár egy kiállítással csatlakozott az elõadáshoz, amelyben Kovács György ( ) a II. világhábo- náziumának mûvész-tanára nyitotta meg a kiállítást. Aki ismeri Ács Tas László alkotói útját, az emlékszik rá, hogy kicsi, intim képektõl indult a mûvészi pályája, a most bemutatott kompozíciók viszont már erõs, jellegzetes képi világot közvetítõ festmények, amelyek mind színvilágukban, mind pedig témájukban egységesek, a képeket harmónia járja át. Ecsetkezelése, mûvészi filozófiája elmondja nekünk, hogy Ács Tas László precíz, aprólékos technikával dolgozik, amelynek köszönhetõen ismerõs pápai épületek kontúrjai elõtt idõzhetünk el, így láthatjuk többek között a Nagytemplom, a Ferences- és a Bencés templom, a Zsinagóga, a Kenessey-Szondy ház, a Lábasház, a Kapuszín, a Kálvária vagy éppen a Fõ téri plébániasor ismerõs épületeit a vásznakon. Az én városom címet viselõ, komoly helytörténeti értékeket is hordozó kiállításon harmincegy Ács Tas László-alkotás tekinthetõ meg a JMSZK nyitva tartási idejében május 17-ig. Polgár Szilárd rúban haditudósítóként szolgáló fotós között készült fényképeit mutatták be. Az önkormányzat mellett az est szervezõje és támogatója, a Kovács László volt. A következõ nap Gyarmaton szerepeltek, ahol Baráth Béla így fogalmazott: Péter Ferenc szenzációsat alakított ebben az elõadásban! Egy felejthetetlen élménnyel lettek gazdagabbak azok, akik megtekintették a színészek játékát. Varga-Nagy Irén

6 6 Pápa és Vidéke május 14. Várkertfürdõ A pápaihoz hasonló, órás rendszerû beléptetés más fürdõkben már régóta mûködik, a Várkertfürdõ most tudta megvalósítani a huszonöt millió forintos beruházást, mondta el Kovács Antal vezérigazgató. A pontos vendégregisztrációra alkalmas technológia koordinálja a vendégek közlekedését a fürdõben a kért szolgáltatások alapján, kiszûri azokat, akik a megváltott idõtartamnál tovább tartózkodnak a létesítményben. - Nemcsak a két bejáratnál, hanem a fallabdapályánál is elhelyeztünk egy kaput, ezzel biztosítva, hogy azok, akik csak az uszodát kívánják használni és úszójegyet vásárolnak, ne tudjanak Kapuk a bejáratnál Gépi beléptetõ rendszert építettek ki a Várkertfürdõben, az uszoda és a termál bejáratánál kapukat alakítottak ki. A vendégek a jegy megvásárlásakor karórát kapnak, mely rögzíti a megvásárolt szolgáltatásokat és azt, hogy a fürdõn belül mely területeken tötlthetik az idõt. Lelki esték átmenni a termálfürdõbe, ugyanakkor minden eddigi szolgáltatást meg tudjunk tartani. A rendszer nagyon pontosan rögzíti, hogy ki meddig, hol tartózkodhat a létesítményen belül, így arra is alkalmas, hogy a túlfürdõzést jelezze. Természetesen türelmi idõt hagyunk a vendégeknek, de az eddigi esetleges munkatársi hiányosságok ezzel a rendszerrel megszûnnek nyilatkozta Kovács Antal. A vezérigazgató elmondta azt is, hogy a korábban megvásárolt bérletek kezelése is megoldott az új rendszerrel, de ezentúl más konstrukcióban mûködik majd a bérletek felhasználási lehetõsége. A beléptetõ rendszer kiépítését végzõ társaság már közel kétszáz fürdõben és hotelben épített ki hasonló rendszert, a cég piacvezetõ ezen a területen. Valyon Gábor projektvezetõ hangsúlyozta, a beléptetés ezzel a módszerrel nagyon megbízhatóan és pontosan valósulhat meg. - Ha túlfürdõzés történik, vagyis a vendégnek hátraléka keletkezik a megvásárolt jegyhez képest, vagy esetleg nem adja le a kulcsot vagy a bérelt holmikat, akkor a kapu nem engedi ki mindaddig, míg a tartozását nem rendezi mondta a szakember. A beruházás a városi finanszírozású Eszterházy Ferenc Terv keretében valósult meg. Dr. Áldozó Tamás polgármester, miután megtekintette az elkészült rendszert, úgy fogalmazott, a fürdõ többségi tulajdonosa a város, így az viseli azokat a terheket, melyek a fürdõ mûködésének stabilizálásához szükségesek. Az uszoda költségeit átvállalta a város, így a fürdõ képessé vált új beruházás indítására. - Nyáron többször elõfordultak a fürdõben olyan jelenetek, amikor a dolgozók a legnagyobb jószándékkal sem tudták pontosan ellenõrizni a ki- és beléptetést, és voltak, akik ezzel visszaéltek. Ezek a szituációk most meg fognak szûnni mondta a polgármester, és hozzátette: a Várkertfürdõ európai uniós támogatással megvalósított, 2011-es beruházása óta ez a legjelentõsebb fejlesztés a létesítményben. Ugyanakkor arra számítanak, hogy a következõ években továbbiakat is tud majd saját erõbõl vagy a támogatás önerejének biztosításával megvalósítani a fürdõ. vb Pál Feri atya ismét Pápán járt Ismét Pápán tartott elõadást Pál Ferenc budapesti plébános. A mentálhigiénés szakemberi végzettséggel is rendelkezõ és nagy népszerûségnek örvendõ pap tavaly decemberben már járt városunkban. Most is a Jókai Mór Mûvelõdési és Szabadidõközpont meghívására érkezett hozzánk, hogy megtartsa a Lelki esték rendezvénysorozat záróelõadását. Jócskán megtelt a színházterem az elõadásra, a vendéget Szabadkai Verita, alelki esték szervezõje köszöntötte. Sokan voltak kíváncsiak Pál Feri atya a Magánytól az összetartozásig elnevezésû programjára. Hamar kiderült, az elõadás témája nem más, mint a szerelem, vagyis, hogy mi a titka a megelégedéssel teli, tartós párkapcsolatnak. Aki ismeri Pál Feri atyát, részt vett már elõadásán, tudhatja, élmény õt hallgatni, de szuggesztív elõadásmódjával nemcsak szórakoztat minket, hanem közben el is igazít minket az emberi lélek útvesztõiben. Tanácsait könnyedén megjegyezhetjük, mert a legegyszerûbb példákkal tárja fel a bonyolult összefüggéseket, ráadásul ezt sok-sok humorral átszõve teszi. A 49 éves katolikus plébános fiatalkorában aktív sportoló volt, válogatott kerettagként atletizált és felnõtt magyar bajnokságot is nyert. 30 éves korában szentelték pappá, és több mint 10 éve elõadásokat tart pszichológiáról, emberi kapcsolatokról, lelki fejlõdésrõl. Egy helyütt azt írták róla, hogy lelkipásztori bölcsességgel és utánozhatatlan humorral tanít élni. Pápai elõadásán sok mindent megtanulhattunk Pál Feri atyától. Többek között azt, hogy létezik-e örök szerelem? Azt mondta, erre a kérdésre mindenképpen igen a válasz - mert bár a felfokozott érzés, a lángoló szerelem 2-3 év alatt elmúlhat, maradnak helyében azok a lélektani változások, melyek alapjai lesznek az évtizedekig tartó, szeretetteljes, hûséggel és elégedettséggel teli házasságoknak, társkapcsolatoknak. Varga Bea Dr. Maros Mihály emlékére l969-ben szerzett jogi diplomát a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Fogalmazói idejét a Kaposvári és a Keszthelyi Járásbíróságon töltötte, majd a szakvizsgát követõen, 1972-ben a Pápai Járásbíróságon kezdte bírói munkáját. Itt dolgozott nyugdíjba vonulásáig, miközben l979. január l-tõl március 31-ig a bíróság elnökeként vezette a Pápai Járásbíróságot. Anyakönyvi hírek Futótûzként terjedt a hír. Mi, a bíróság, az igazságszolgáltatás dolgozói már halála napján, az esti órákban telefonon kerestük egymást, igaz a hír? Tényleg meghalt? Igen. A hír, sajnos igaz: Dr. Maros Mihály bíró, a Pápai Járásbíróság volt elnöke elhunyt. Döbbenten, hitetlenkedve, értetlenül álltunk. A Sors egy újabb ballépése. Elszólított közülünk egy olyan embert, akire szükségünk volt, akire szükségünk lenne. Mindannyiunknak. Nem hajtott végre csodákat, hõstetteket, ennél sokkal többet tett: Példaértékû életet élt. Bíró volt, igazságra törekvõ, emberséges. Hivatását magas szakmai színvonalon mûvelte. Évtizedeken át betöltötte a Pápai Járásbíróság elnöki tisztét. Rátermettséggel, empátiával, segítõkészséggel. Családja kitöltötte élete másik felét. Felesége, gyermekei és unokái jelentették számára a legnagyobb boldogságot. Barátaira, munkatársaira is jutott ideje, energiája. Érdeklõdött, ha kellett, segített és mindig mindenkihez volt biztató szava, miközben áradt belõle a lélekbõl fakadó derû. Igen. Sajnos a hír igaz. Dr. Maros Mihály eltávozott közülünk. Emlékét kegyelettel õrizzük. A Pápai Járásbíróság dolgozói nevében: Dr. Surányi Zsolt, bíró Házasság: Kálmán Zsolt Kovács Katalin, Deák Lajos Sándor Meleg Szilvia. Születés: Szõke Gyula János Papp Amália: Ramóna, Szalai László Orsó Kata: Zsófia, Tóth József Tamás Bagarus Anett: Noémi, Kloó Balázs Németh Veronika: Anna Zsófia, Molnár Péter Németh Szilvia: Huba, Horváth Péter Neumann Noémi: Donát, Nagy Attila Magyar Nikolett: Dominik Attila, Bogdán Szilárd Varga Gyöngyi: Benett Szilárd, HorváthIstván VigAndrea: Martin Milán, Baranecz Attila Zsolt Berki Alexandra: Márk. Halálozás: Dr. Vitéz Tarnovean-Katona Ovidiu Aristid (1933), Ábrahám Ferenc Jenõ (1943), Paksi Józsefné sz. Cseter Magdolna (1942), Szijártó Imre (1937), Váradi Gézáné sz. Perlaky Ilona (1918), Takács Béla, Matyók Mihályné sz. Verrasztó Eszter (1931), Szocsevka Endréné sz. Édl Erzsébet (1930), Bokodi László (1964), Mádl Valérné sz. Kalmár Lea (1922), Simon Antal (1943), Horváth Elemér Géza (1929), Vizi Kálmán (1927), Fekete Gyuláné sz. Dobi Jolán (1953), Lõricz Jenõ (1933), Pintér Árpádné sz. Töreki Zsuzsanna (1941), Mészáros Gyuláné sz. Gerencsér Jolán (1935), Sántik Ferenc Bertalanné sz. Tilinger Julianna (1951). A Kiliáni Beszélgetések szervezõi szeretettel várnak minden érdeklõdõt a május 20-án órakor kezdõdõ kötetlen beszélgetõ estjükre a Pápai Gazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium (Közgáz) dísztermébe. Vendég: Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke

7 2015. május 14. Pápa és Vidéke 7 Örömtánc a Fõ téren Civilek majálisa Április 29-e, Jean-Georges Noverre francia táncos és balettmûvész születésnapja, a tánc világnapja. A jeles nap alkalmából fergeteges táncbemutatóval vártak mindenkit a Fõ térre. Müller Anita, atáncvásár fõszervezõje, a Tánc-Lánc AMI igazgatója elmondta, elsõ alkalommal rendezték meg a programot, mivel úgy gondolták, a jeles nap kiváló alkalom arra, hogy Pápa város is bemutathassa, hogy egy kiváló, táncos hagyományokkal rendelkezõ, tánckultúrát patronáló város. Ezen kívül szerették volna felhívni a figyelmet a mozgás örömére, a tánc szeretetére, az emberi életben betöltött sokrétû szerepére. A felhívás kiválóan sikerült, hiszen a különbözõ tánccsoportok bemutatóit követõen több százan táncoltak együtt a Nagytemplom elõtti területen köztük Benkõ Dávid,azExperi- Dance társulat táncosa. Az elmúlt vasárnap rendezték a nyolcadik Civil Majálist az Erzsébet ligetben és környékén. A Pápán és a járásban tevékenykedõ civil szervezetek számára bemutatkozási lehetõséget biztosító rendezvényen a látogatók találkozhattak többek közt a látássérültek pápai csoportjával, a Delta Íjászegyesülettel és a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesülettel is. A változatos színpadi produkciók között szerepelt többek közt a pápai és lovászpatonai nyugdíjasok mûsora, a vanyolai és a vaszari asszonykórusok dalcsokra, de színpadra lépett a Black Bunny Rock and Roll Club és a Rebel-Lion TSE is. A hagyományokhoz hûen a Civil Majális keretein belül adták át a 2013-ban alapított Önkéntes díjat, melyet 2015-ben Koloványi Attila, a Delta Íjászegyesület alelnöke vehetett át szerteágazó egyesületi és hagyományõrzõ tevékenységéért. Cirkuszjegyek ajándékba Az elmúlt héten Pápán vendégszerepelt a Fõvárosi Nagycirkusz utazó cirkusza, mely 100 ingyenes jegyet juttatott el a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pápai Csoportjához. Richter Flórián, a cirkusz igazgatója elmondta, küldetésüknek tekintik, hogy a társaiknál nehezebb sorsú gyerekek számára is elérhetõvé tegyék a cirkuszi elõadásokat, ezért alakították ki önálló karitatív programot. A szeretetszolgálat pápai csoportja az egyházi fenntartású pápai általános iskolák diákjaihoz juttatta el az ajándék cirkuszjegyeket.

8 8 Pápa és Vidéke május 14. Szombaton a Lokival játszik a Pápa Küzdünk az élvonalbeli tagságunkért Egyre nehezebb a helyzete a Lombard Pápának a hazai élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. A bakonyaljai együttes két hete az utolsó percben szenvedett vereséget a Diósgyõrtõl, az elmúlt szombaton pedig hazai pályán a Pécs vitte el a három pontot a Perutz Stadionból. A találkozót végigjátszotta Nagy Tamás, a Pápa védekezõ középpályása, akivel az összecsapásról beszélgettünk. - Igazi ki-ki mérkõzést játszottunk a Péccsel fogalmazott újságunknak Nagy Tamás -, úgy vélem azonban, ha reálisan nézzük a találkozót, a gyõzelemre nem szolgáltunk rá, hiszen helyzetünk is alig adódott a mérkõzésen. Ezt a találkozót pedig meg kellett volna nyernünk, hiszen így nagyon nehéz hajránk lesz. - Azért is bosszantó ez a vereség, mert a Pécs nem tûnt különösebben erõs ellenfélnek. - A mi csapatunkból sajnos hiányzott az a plusz és az a helyzetkialakítás, amely ilyen kiélezett helyzetben, amelyben mi vagyunk, szükséges lett volna. - A saját szombati teljesítményeddel elégedett vagy? - Három védekezõ középpályással álltunk fel, megpróbáltam mindent megtenni a pályán az együttesért, Nem kapott NB I-es licencet a Lombard A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, Csányi Sándor a os évad elõkészületeirõl tartott május 13-án sajtótájékoztatót. Az elnök bejelentette, hogy az Elsõfokú Licencadó Bizottság döntése értelmében öt elsõosztályú és egy második vonalbeli csapat (Gyõri ETO, Pécsi MFC, Kecskemét, Nyíregyháza, Lombard Pápa, Putnok) nem kapott engedélyt az induláshoz a következõ szezonra. A kluboknak május 26-ig, a másodfokú döntésig van lehetõségük arra, hogy pótolják a hiányosságokat. Ennek tükrében alakulhat ki az NB I következõ szezonbeli létszáma, amely 16, 14 vagy akár már a os idényben 12 csapatos lehet. Atlétikai sikerek Eredményes szereplés van a Pápai SE dobóatlétái mögött. Veszprémben a tavaszi évadnyitó versenyen gyermek kategóriában Tóth Richárd 37,26 méterrel elsõ helyen végzett, az újoncok között Sztupák László is elsõ lett (54,71 m). Az ifjúságiak közt Csébi Fruzsina ezüstérmes lett (54,16 m), a junioroknál pedig bronzérmes (46,83 m). Harmadikként végzett a serdülõk közt Tölgyesi Dániel (56,93 m). Ugyanebben a korosztályban Rózsás Ferenc ugyan nem ért el helyezést, de 46,16 méteres eredménye egyéni csúcs. Szombathelyen a Savaria Kupán Toki Adrián a junior korcsoportban második helyezett lett (62,85 m), a serdülõknél Tölgyesi Dániel egyéni csúccsal (59,33 m) szintén a dobogó második fokára állhatott fel. A vasi megyeszékhelyen Csébi Fruzsina az ifjúságiak versenyében harmadik helyezést szerzett (53,66 m). szerintem megoldottam a feladataimat. Bár inkább játszottunk volna rosszabbul, de nyertünk volna. - Talán az összecsapáson még benne volt a fejekben az utolsó percben elszenvedett diósgyõri vereség is. - Azon szerintem túlléptünk, ám ez is tükrözi azokat a koncentrációs dolgokat, hogy az utolsó másodpercekben veszítettük el a mérkõzést Miskolcon, vagy a Haladás elleni összecsapás, ahol kétgólos elõnybõl végül döntetlent értünk el. Amennyiben ez a négy elvesztett pont most meglenne, lényegesen elõnyösebb Teke Ajkán rendezte meg a Pápai Mozgássérültek Bástya SE az idei Tavasz Kupát. A versenyen öt egyesület 40 sportolója indult. A hagyományos versenyszám, a teke mellett dartsban és gerelyhajításban is lehetett próbálkozni. A rendezõ pápaiak mellett a szombathelyi Vasakarat SE, a szintén szombathelyi Sprint SC, a gyõri Egyetértés SE, a tatabányai Tehetséggondozó és Léleksegítõ Alapítvány vett részt. Németh Ottóné, az egyesületi elnöke az eredmények mellett arról is tájékoztatott: senki sem távozott üres kézzel a sporttalálkozóról, ugyanis minden résztvevõ csapat egy vagy akár több éremmel és kupával is gazdagodott. helyzetben várhatnánk a bajnoki hajrát. - Egyébként milyen volt Miskolcon újra pályára lépni, hiszen 2013 nyarán pont Diósgyõrbõl szerzõdtél Pápára? - Igen, a Diósgyõrben két és fél évig játszottam, ebbõl két évet az NB I-ben, akkor kerültem be az élvonal légkörébe. Próbáltam helyet követelni magamnak a csapatban, volt, hogy fél évig folyamatosan játszottam, ám ez már valóban két éve történt. - A folytatás sem ígérkezik könnyûnek, hiszen a Debrecenhez látogattok a hétvégén. A Loki még harcol a harmadik helyért, ezért sem lesz könnyû dolgotok a Nagyerdei Stadionban. - Igen, ha jól emlékszem, talán matematikailag még lehetséges, hogy a Debrecen odaérjen a dobogóra, ezért mindenképpen õk a favoritok. Biztos, hogy masszív védekezésbõl fogunk kiindulni, és próbálunk kontrákra játszani. Nem lesz egyszerû, de érhetünk el meglepetést, amitõl Diósgyõrben csak másodpercekre voltunk. - Nyolc találkozó óta nem sikerült nyerni, így egyre aggasztóbb helyzetbe kerül a Pápa a bajnokságban. - Továbbra is csapat vagyunk, és azért küzdünk, hogy a Pápa megõrizze az élvonalbeli tagságát. Három mérkõzés van hátra a bajnokságból, most mindenki azon van, hogyan tudjuk a legjobbat kihozni magunkból. Az a célunk, hogy benntartsuk az együttest az élvonalban. Polgár Szilárd Mozgáskorlátozottak Tavasz Kupája A tekebajnokság eredményei: Nõk. I. kategória: 1. Czelter Pálné (Egyetértés SE), 2. Szita Magdolna (Bástya SE), 3. Kovács Józsefné (Bástya SE). II. kategória: 1. Dolgos Gyuláné (Bástya SE), 2. Kovácsné R. Mária (Egyetértés SE), 3. Adamecz Anna (Tatabánya). III. kategória: 1. Konyhai Imréné (Egyetértés SE), 2. Németh Ottóné (Bástya SE), 3. Pomozi Emma (Egyetértés SE). IV. kategória: 1. Réfi Elvira (Bástya SE), 2. Török Lászlóné (Vasakarat SE), 3. Fodor Sándorné (Bástya SE), Férfiak. I. kategória: 1. Németh Péter (Bástya SE), 2. Káldi Sándor (Egyetértés SE), 3. Horváth Béla (Vasakarat SE). II. kategória: 1. Scham Engelbert (Bástya SE), 2. Papp Zoltán (Bástya SE), 3. Kövi Zoltán (Bástya SE), III. kategória: 1. Makrai Ferenc (Vasakarat SE), 2. Németh Ottó (Bástya SE), 3. Adamecz László (Tatabánya), IV. kategória: 1. Buti Zoltán (Bástya SE), 2. Fekete Jenõ (Egyetértés SE), 3. Horváth Géza (Bástya SE). Lovasmajális Jó idõben nagy siker A különbözõ lovasbemutatók és a díjugrató verseny sokakat kicsalogatott a Lovasiskolába az idei Lovasmajálisra. Az idõjárás is kedvezett a rendezvénynek, és a május 9-10-én megrendezett programon gyerekek és felnõttek egyaránt megtalálhatták számításukat. Több száz kisgyerek érkezett a Lovasmajális alkalmából a Lovasiskolába: a szervezõk óvodásokat és iskolásokat vártak, és többek közt lovagi tornát, lovaglást kínáltak számukra. A gyerekeket lovasfogaton szállították a Lovasiskola körül, ennek is nagyon örültek a vendégek. A bátrabbak lóra is ülhettek, továbbá állatsimogatóban kerülhettek közelebb a természethez. A lovak, a szamár és a bárány türelmesen fogadták az érdeklõdést. A Pápai Huszáregyesület tagjai történelmi ruha- és fegyverbemutatót tartottak, a gyerekek pedig nagy érdeklõdéssel nézegették és fogták kézbe a mutatott darabokat. ALovasmajálismegnyitóján Rádi Róbert beszédében elmondta: nagy öröm, hogy sokan látogattak el a lovasprogramra és a Lovasmajális a pápai szabadtéri programok sorát nyitja, következik az agrárexpó, majd a játékfesztivál, késõbb a bornapok. A megnyitót követõen látványos bemutatókat láthatott a Sportajánló Labdarúgás OTP Bank Liga NB I. Lombard Pápa Termál FC - Paks. Május közönség, Vértesboglárról érkezett lovastornászok egyensúlyoztak lovon, késõbb a komáromi Hamza Viktória a szelíd idomítást mutatta be. A fiatal lány három lovat irányított vezényszavakkal és ostorral, gyengéd módon. Figyelt a lovakra, azok is rá, és együttmûködésük harmonikus volt. Egyetlen hangos szó és kemény ostorcsapás nélkül engedelmeskedtek a lovak, és végrehajtották azt, amit gazdájuk kért tõlük: körbejártak, meghajtották fejüket, pallón mentek keresztül. Dolguk végeztével aztán nyugodtan legelésztek a bemutatópályán. A carussel bemutató gyõri szereplõi elegáns öltözetben ültek lóra, a hölgyeken kalap, fátyol, hosszú szoknya, férfi kísérõjük is úri öltözékben lovagolt a pályára. Produkciójukban örökzöld zenére betanult koreográfiát adtak elõ. A pónigaloppversenyre gyerekek neveztek kedvenceikkel, és a kijelölt pályát kellett teljesíteni. A kettesfogatok számára szimultán versenyt rendeztek: nyolc fogat indult, párokban, a futamokból mindig a gyõztes jutott tovább, így került ki a gyõztes személye is. A nyertes a móri Ferencz Róbert lett. A megmérettetést követõen a pápai Hagyományok Hegye Íjászegyesület íjász-és fegyverbemutatóval lépett fel. A Lovasmajális második napján megrendezett díjugrató verseny évek óta a megyei versenysorozat nyitóeseménye, így volt ez idén is. A meghirdetett kategóriákban sokan, 130-an versenyeztek. 23., szombat, óra, Perutz Stadion. -Pápa és Vidéke Közéleti lap Megjelenik kéthetente csütörtökönként. Kiadja: Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. Megbízott fõszerkesztõ: Németh Zsolt. Felelõs kiadó: Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. Nyomdai munkák: Maraton Lapcsoport Kft, Veszprém, Házgyári út 12. Terjeszti a Magyar Posta Zrt. A szerkesztõség címe: 8500 Pápa, Fõ u. 5. Pf web: ISSN Kéziratot nem õrzünk meg, és nem küldünk vissza!

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel Pápa és Vidéke 2013. január 10. Közéleti hetilap XI. évfolyam 1. szám Pápa Város Fúvószenekara elhozta Amerikát Újévi koncert sok meglepetéssel Megmentik a pápai - A húsgyár dolgozói megnyugodhatnak, mert

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó Pápa és Vidéke 2013. március 7. Közéleti hetilap XI. évfolyam 5. szám Utazás kiállítás Több száz érdeklõdõ a pápai standon Testületi ülés Elfogadták a költségvetést Múlt csütörtökön ülésezett Pápa képviselõ-testülete.

Részletesebben

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték Pápa és Vidéke 2015. április 2. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 3. szám Öt nap, kiváló programok, méltó ünneplés 75 éves a Közgáz Inkubátorház Várják a bérlõket Elkészült a Pápai Ipari Parkban az inkubátorház,

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben

A téli szünetet megelõzõen. átadták a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújított épületét. A Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális

A téli szünetet megelõzõen. átadták a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújított épületét. A Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális Pápa és Vidéke 2012. január 12. Közéleti hetilap X. évfolyam 1. szám Elkészült Várkertfürdõ gyógyászati épülete Átadták Munkácsy-iskola felújított épületét A téli szünetet megelõzõen ünnepélyesen átadták

Részletesebben

A doni hõsökre emlékeztek

A doni hõsökre emlékeztek 2011. január 20. Közéleti hetilap IX. évfolyam 2. szám A doni hõsökre emlékeztek Projektnyitó a színházban Magunknak építjük a várost Tavaly februárban dõlt el, hogy a Belváros funkcióbõvítõ rehabilitációjára

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban A bakonyszücsi daganatos betegek rehabilitációs otthonának teljes bútorzatát kicserélték

Részletesebben

Megkezdõdtek az adventi programok

Megkezdõdtek az adventi programok Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. december 2. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 43. szám Megkezdõdtek az adventi programok Megszépült a bölcsõde Több mint másfél millió forintból újult meg a Fenyveserdõ

Részletesebben

Tudásalapú mezõgazdaság

Tudásalapú mezõgazdaság Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. április 22. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 14. szám Szent György-napi Agrárexpó Tudásalapú mezõgazdaság Nagygyimót Felavatták az orvosi rendelõt Nem egészen egy

Részletesebben

Az 56-os forradalomra emlékeztek

Az 56-os forradalomra emlékeztek 2009. október 29. Közéleti hetilap VII. évfolyam 39. szám Az 56-os forradalomra emlékeztek Elkészült a Tókerti óvoda A Pápa Városi Óvodák Infrastruktuális Fejlesztése címû európai uniós pályázat keretén

Részletesebben

A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él

A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él 2014. január 30. Közéleti hetilap XII. évfolyam 2. szám A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él Húszéves a Pro Cultura Díszoklevél Õrzik városunk hagyományait, értékeit Nagyszabású gálamûsorral

Részletesebben

emlékekkel rendelkezõ települések nem alkalmazzák, mint mi, pedig az Utazás kiállítás is bebizonyította, hogy az általunk

emlékekkel rendelkezõ települések nem alkalmazzák, mint mi, pedig az Utazás kiállítás is bebizonyította, hogy az általunk Pápa és Vidéke 2012. március 8. Közéleti hetilap X. évfolyam 5. szám Pápa az Utazás kiállításon Vizsgálják a pápai múmiát CT-vizsgálatra vitték február 25-én a Pápai Református Gyûjteményekben õrzött múmiát.

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola pedagógusát.

Weöres Sándor Általános Iskola pedagógusát. Pápa és Vidéke 2015. június 11. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 8. szám Pedagógusnap Köszöntötték a város pedagógusait Készül az új épület Bokrétaünnep a kórházban A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelõintézeti

Részletesebben

A tavalyi év erõs kezdése után ismét nagy várakozás elõzte meg az idei Õszi Dionüsziát, vagyis az alternatív

A tavalyi év erõs kezdése után ismét nagy várakozás elõzte meg az idei Õszi Dionüsziát, vagyis az alternatív Pápa és Vidéke 2013. október 3. Közéleti hetilap XI. évfolyam 20. szám Alternatív alkotóközösségek találkoztak Pápán Szépül a barokk kastély Õszi Dionüszia öt napon át Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán,

Részletesebben

teremtette meg az igazi ünnepi hangulatot. A gyönyörû ruhák, hajköltemények

teremtette meg az igazi ünnepi hangulatot. A gyönyörû ruhák, hajköltemények Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 15. Közéleti hetilap V. évfolyam 6. szám A felnõttéválás küszöbén Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Újra társulásra kényszerülnek

Részletesebben

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát 2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám Tízéves a Városi Sportcsarnok Három napon át ünnepeltek Erzsébetvárosi óvoda Ismét megújult egy óvoda Pápán A nyár elején három óvoda felújítása

Részletesebben

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a közelmúltban a pápai városházán

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a közelmúltban a pápai városházán Pápa és Vidéke 2013. augusztus 8. Közéleti hetilap XI. évfolyam 16. szám Járdák és utak építésén dolgoznak a kivitelezõk Épül a fõtér A szilárdhulladék-kezelési rendszer továbbfejlesztése Pápán volt a

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum. Folytatódik a kastély felújítása. Oldalvonalon innen és túl

Pápa és Vidéke. Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum. Folytatódik a kastély felújítása. Oldalvonalon innen és túl Pápa és Vidéke 2013. május 30. Közéleti hetilap XI. évfolyam 11. szám Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum Folytatódik a kastély felújítása A közelmúltban megkezdõdött az Esterházy-kastély

Részletesebben

Sümeg és Vidéke. Valótlanságok a Marcal-Partiban. közérdekû önkormányzati havilap. 43. szám 2014. Június

Sümeg és Vidéke. Valótlanságok a Marcal-Partiban. közérdekû önkormányzati havilap. 43. szám 2014. Június Sümeg és Vidéke 43. szám 2014. Június közérdekû önkormányzati havilap Valótlanságok a Marcal-Partiban Meglepetten olvashattuk a Marcal-parti júniusi számában Végh László cikkét, valamint az írás elején

Részletesebben

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 22. Közéleti hetilap V. évfolyam 7. szám Csót Margarétás teadélután A rendkívül jó hangulatú õszi szüreti felvonulás után

Részletesebben

Mi magyarok tudunk változtatni

Mi magyarok tudunk változtatni SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2011. NOVEMBER 4. Több százan vettek részt a Fut a Sárvár, Gurul a Sárvár! -on Október 22-én folytatódott az egészséges életmódot

Részletesebben

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. január 28. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 2. szám A kultúra közösséget teremt, a közösség pedig általa él és fejlõdik A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére

Részletesebben

Hívogat az iskola. » Tanévkezdés döccenôk nélkül 3.» Ünnep és ünnepeltek 4 5.» A legfiatalabb hegybirtokos 6.» Celldömölkrôl a válogatottságig 12.

Hívogat az iskola. » Tanévkezdés döccenôk nélkül 3.» Ünnep és ünnepeltek 4 5.» A legfiatalabb hegybirtokos 6.» Celldömölkrôl a válogatottságig 12. Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. XX. ÉVFOLYAM 16. SZÁM (475) 2008. AUGUSZTUS 29. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Tanévkezdés döccenôk nélkül 3.» Ünnep

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2013. SZEPTEMBER Ára: 120 Ft SZERETJÜK A FOCIT! Talán meglepõ, hogy a címlapon szerepel a Pusztaszabolcsi

Részletesebben

Tállai András. ötödik ciklusát kezdi a Parlamentben. Városunk lapja XXVI. évf. 8. szám 2014. április 24. városháza Birtokba vették a repülőteret

Tállai András. ötödik ciklusát kezdi a Parlamentben. Városunk lapja XXVI. évf. 8. szám 2014. április 24. városháza Birtokba vették a repülőteret Városunk lapja XXVI. évf. 8. szám 2014. április 24. Tállai András ötödik ciklusát kezdi a Parlamentben városháza Birtokba vették a repülőteret aktuális Hazatalált a Matyó Királynő Sportkalauz Határozott

Részletesebben

Ballagások óvodákban, iskolákban

Ballagások óvodákban, iskolákban Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 11. szám 2014. június 27. Új cserkészcsapat alakult Szerencsen Ballagások óvodákban,

Részletesebben

Most búcsúzunk és elmegyünk

Most búcsúzunk és elmegyünk A település közéleti lapja XX. (XXXV.) évfolyam 7. szám Alapítva 1927-ben 2013. július Hagyományőrző Somló Környéki Napok Az idén június 21-23. közt került sor a tavaly hagyományteremtő céllal létrehozott

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. XXI. ÉVFOLYAM 09. SZÁM (492) 2009. MÁJUS 8. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Amíg lehetôsége van, vegye igénybe a szociálpolitikai

Részletesebben

Elhagyták fészküket. A tartalomból:

Elhagyták fészküket. A tartalomból: 2013. május 17. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Középiskolai ballagás Elhagyták fészküket A középiskola végzős diákjai számára május 4-én szólalt meg utoljára az iskola csengője. A ballagókat,

Részletesebben