Gergyéné Szakály Georgina vezetésével. A klub fellépésével egyben hidat is épített a város. (Folytatás a 7. oldalon)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gergyéné Szakály Georgina vezetésével. A klub fellépésével egyben hidat is épített a város. (Folytatás a 7. oldalon)"

Átírás

1 Vasvári Újság Vasvár, október 5. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM A 100. születésnap Nagy Ferencnét, az otthon lakóját köszöntöttük 100 év nagy idõ. Még végiggondolni is nehéz, mi minden történt körülöttünk, pontosabban Nagy Ferencné Ilonka néni körül, s mi minden zajlott a történelemben, amely a magyarság számára a sorsdöntõnek számító XX. századdal elhozta az egyéni és nemzeti megpróbáltatások korszakát. Nagy Ferencné, aki a vasvári idõsek otthona lakója, mintha finoman barázdált arcredõiben õrizné az idõ múlását. Nem panaszkodik, amikor arról faggatják, hogy mi is volt a hoszszú élet titka. Egyszerûen annyit mond, hogy répát kell kapálni. Mert a végeláthatatlan sorok kapálása, a munka az, ami az embert élteti. Ez a remény segíti át a nehéz idõkben. Az Idõsek Otthonában szeptember 28-án kedden délután nagy volt a sürgés-forgás, ami érthetõ. Nagy Ferencnét köszöntötték 100. születésnapján. Felköszöntötte lánya, az otthon lakói, annak vezetése, Kovács Tilda alpolgármester és a vasvári Napsugár Klub Gergyéné Szakály Georgina vezetésével. A klub fellépésével egyben hidat is épített a város és az otthon között. A most kialakult barátság miként az idõs emberek mondanák egy életre szól. (Folytatás a 2. oldalon) Bendefy-emléknap a könyvtárban 100 éve született a jeles tudós Szeptember 27-én a Dr. Bendefy László Városi Könyvtár a 100 éve született tudósra emlékezett. Ebbõl az alkalomból a könyvtár, amely a jeles tudós hagyatékának is jeles gondozója, emlékülést rendezett, amelyre hat elõadót kért fel. A szépszámú közönség elõtt megtartott elõadások méltó módon emlékeztek meg az augusztus 17-én, Vasváron született mérnök pályafutásáról, munkásságának máig ható eredményeirõl. Bendefy (Benda) László élete során maradandót alkotott mind a mûszaki és természettudományok, mind pedig más tudományokban, szerencsésen ötvözve elméleti és gyakorlati ismereteit. Teljesítménye a tudománytörténet és bibliográfia terén is kimagasló volt. Indulására jellemzõ, hogy tizenéves gimnazistaként levelezésbe keveredett Cholnoky Jenõvel, a hazai földrajztudomány akkori legismertebb professzorával, akitõl egy személyes találkozás után továbbtanulására nézve a következõ jó tanácsot kapta: Ha ilyesmire szántad el magad, ne a bölcsészkarra menj földrajz szakos hallgatónak, hanem végezd el inkább a mûegyetemet! Én is ezt tettem annakidején, s azóta is tapasztalom, hogy egy mérnökember egészen más szemmel nézi a Föld felszíni formáit! Az elsõ elõadó dr. Horváth Sándor, a Savaria Múzeum igazgatója, aki az Ifjú Benda László és a Vasvármegyei Múzeum címmel arról az idõszakról adott áttekintést, amikor a fiatal mérnökhallgató a megyei múzeum ásvány-, kõzet- és õslénytárának lett a vezetõje, s aki az 1920-as évek közepén nagy feltûnést keltett baltavári õslénytani ásatásaival. A korábbi kutatások eredményeinek fel- (Folytatás a 7. oldalon) Emlékezzünk! Október 6-án szerdán este fél 6-kor a Március 15. téren emlékezünk a világosi fegyverletételt követõ megtorlásra, az Aradon október 6-án kivégzett 13 tábornokra. Emlékezõ beszédet mond Gergye Rezsõ képviselõ. Az es szabadságharcban Vasvár által kiállított honvédek emléktáblájánál koszorú elhelyezésére van lehetõség. kérjük, hogy a megemlékezés elõtt a helyszínen jelezni szíveskedjenek koszorúzási szándékukat a mûvelõdési ház munkatársainak. Minden emlékezõ polgárt vár Vasvár Város Önkormányzata. Nemzeti Ünnep október 23. Október 23-án, szombaton este 17 órakor ünnepi megemlékezést tartunk a Városi Mûvelõdési Házban. Ünnepi beszédet mond Dr. Zágorhidi Czigány Balázs múzeum igazgató, a megemlékezésen közremûködnek a Városi Zeneiskola növendékei. Ezt követõen 18 órakor Marosics István szobrászmûvész kiállításának megnyitására kerül sor a Mûvelõdési Házban. A kiállítást Ilon Gábor régész, a Savaria Múzeum igazgató-helyettese ajánlja a nagyközönség figyelmébe. Postaforgalmi jubileum A Béri Balogh Ádám Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola jubilál. Az elmúlt 50 év történéseit villantják fel a héten megtartott programok, amelyekkel az intézmény tanári kara, diákjai és a Magyar Posta Rt. az elmúlt fél évszázadot idézi meg. A Hegyhát szívében, Vasváron fél évszázada indult útjára a postaforgalmi képzés. Az eltelt idõszak buktatóit sikerrel vette az intézmény, s mára a postai mellett korszerû bankforgalmi képzést is meghonosítottak. A programokról, az iskola történetérõl készült összeállítást lapunk 6. és 8 9. oldalán adjuk közre.

2 2 VASVÁRI ÚJSÁG október 5. Óvodai konferencia Augusztus án a Ficánkoló Óvoda 75. és 25. éves jubileumát az intézmény által felvállalt A jubileumi ünnepségre érkezett vendégeket, elõadókat a városháza nagytermében Kovács Lászlóné óvodavezetõ köszöntötte. Hangsúlyozva azokat az értékeket, amelyek a mai gyorsan változó világban is állandók kell, hogy maradjanak. A játék, a dal semmivel nem helyettesíthetõ. Andrásfalvy Bertalan professzor úr kérdésére válaszolva pedig elmondta, hogy óvodájukban az élõ mesének jut kellõ szerep, s nem a személytelen videózásnak, televízió nézésnek. Mindezt olyan korban és úgy kell megtennie a ma óvónõinek, oda, hogy a gyermekek szülei mellett képes legyen az intézmény azt az óriási felelõsséget is felvállalni, amely a szülõk mellett rá hárul. Nyugodtan kijelenthetjük, Vasváron fészekmeleg környezetben valóban otthon érezhetik magukat a ma óvodásai. A Városháza nagytermében az ünnep két jeles meghívottja, Andrásfalvy Bertalan és Nagy Gáspár Kossuth-díjas költõ, Csehimindszent szülötte tartott elõadást. Andrásfalvy Bertalan azokra a mára már avíttnak titulált értékekre hívta fel a figyelmet, amelyek nélkül elképzelhetetlen a gyermeknevelés, az óvodában folyó munka. A játék, az emocionális élmények meghatározóak, s nélkülözhetetlenek a mai társadalomban is. Az élõ mesét semmi nem pótolhatja. Nagy Gáspár költõ felelevenítette gyermekkora óvodai élményeit, amelyben a csehi óvoda kis szójátékkal élve bár csehül állt, a nyári óvoda olajos padlójának élményvilága, az óvó nénik kedvessége mégis mélyen elraktározódott tudatában. Az indíttatás, a gyermekkor meghatározó szerepét hangsúlyozva rámutatott azokra az eseményekre, amelyek édesapja és nagyanyja révén mélyen élnek benne, s késõbb költõi világának kialakulásában is meghatározónak bizonyultak, miként a saját gyermekeitõl kapott invenciók is, amelyek gyermekköltészetének kiteljesedéséhez vezettek. (Lapunk terjedelmi okokból az elõadások közlésére csak lapunk novemberi számában vállalkozhat). sok A 100. születésnap (Folytatás az 1. oldalról) Nagy Ferencné Ilonka néni, négy gyermek édesanyja, ám a sors úgy akarta, hogy kemény élete legyen. A két fiú és két leány közül fia 20 évesen halt meg, majd férje, s másik fiúgyermeke is. A lányok közül egyikük a fõvárosban, másikuk Szombathelyen él. Látogatják rendszeresen édesanyjukat. Ám az Uraiújfaluban született Ilonka néni úgy döntött, hogy Az emlékhét eseményeirõl részletesebben Október 4. hétfõ: Emlékünnepély. Résztvevõi az iskola diákjai, tanárai, a Magyar Posta Rt., illetve az oktatást támogató gazdasági szervek, kulturális intézmények képviselõi. Az ünnepélyen iskolazászló-avatásra kerül sor, a fenntartó részérõl Markó Péter, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke, a tulajdonos részérõl Németh Zsolt, Vasvár város polgármestere adja át a zászlót. A középfokú oktatás történetének 50 évét villantjuk fel képekben, majd az iskola volt, illetve jelenlegi diákjainak mûvészeti bemutatója következik. Délután: az iskolatörténeti kiállítást megnyitja Unger József, a középiskola tanára. Október 5. kedd Iskola-és helytörténeti vetélkedõ. Meghívottak a csepregi Nádasdy F. Szakközépiskola, a körmendi Rázsó Imre Szakközépiskola, a körmendi Kölcsey F. Gimnázium, valamint a vasvári Kardos László Általános Iskola csapatai. Október 6. szerda Indul az 50 km- es futás. A B. B. Á. Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi SZKI tanárainak és diákjainak 50 km- es váltófutása. Október 7. csütörtök Európai délután. Vendégeink: a szatmárnémeti német gimnázium, a ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola, a helyi általános iskola. A csapatok egy-egy európai ország szokásaiból, kultúrájából hoznak ízelítõt. A bemutatók után táncház lesz, európai népek hagyományaiból. Vezeti: Parais István. Október 8. péntek Emlékülés, mely a térség szakmai délelõttje, melyre igazgatókat, pedagógusokat, az iskolában az 50 év alatt végzett, s pedagógussá lett diákokat várunk. Az ülésen részt vesznek román és ceglédi vendégeink is. Elsõ részében tanárok, diákok elevenítik fel élményeiket, összegzik az itt eltöltött évek tapasztalatait. Majd 11 órától vendégünk Juhász József, az OM munkatársa, tanügyirányítási referens, akivel a közoktatás helyzetérõl, a tanév aktuális feladatairól beszélgetünk. Délután az öregdiák- találkozóra várunk minden diákot, aki az elmúlt 50 évben Vasváron végezte a középiskolát. A találkozó során az évfolyamok képviselõi emlékfát ültetnek az iskola udvarán, lehetõség van az iskolatörténeti kiállítás megtekintésére, felelevenítjük az elmúlt 50 év eseményeit képek és zene segítségével. Az öreg diákok találkozhatnak volt tanáraikkal és diáktársaikkal. szombathelyi életét vasvárira cseréli fel, mert az otthonban a legpraktikusabb az élet. Így tud segíteni leányán, akivel eddig a szombathelyi parányi lakásban éltek együtt. Mert segíteni kell ebben a nem túl könnyû, immár 21. századi világban. Nézem az ünnepi torta gyertyáit a fotón, s magam is tûnõdöm, mi lehet a hosszú élet titka ha van titka egyáltalán. S mivel Ilonka néni nem panaszkodik nehéz sorsa ellenére sem, azt hiszem, sikerült megfejteni titkát. A kitartás, a munka, a meg-megújuló várakozás, a jövõbe vetett hit és a szorgalom az, ami életben tartja az embert, és felruházza bölcsességgel. Mert bölcsesség kell 100 év emlékeivel együtt élni, immár itt Vasváron, az Idõsek Otthonában. Ilonka Néni, Isten éltesse! sok

3 2004. október 5. Közérdekû kérdések Aki válaszol: Németh Zsolt polgármester Kié a vasvári idõsek otthona, ki mûködteti? Siker vagy kudarctörténet ez a beruházás? A helyi fiataloknak tud-e kínálni építési telket a város, s ha igen, mennyiért jutnak hozzá? kérdeztük Németh Zsolt polgármestertõl. Ha röviden kellene válaszolnom, azt mondanám, hogy szokatlanul ritka, vagy példa nélküli sikertörténet ez a beruházás. Ugyanis nem tudok olyan városról, amelyik képes lett volna készpénz nélkül ilyen volumenû beruházást megvalósítani az elmúlt években. Bõvebben kifejtve? A volt iskola épületének átalakítása és kétszeresére bõvítésének eredményeként olyan épületkomplexum jött létre, amely több mint 600 millió forintot ér. Ez a modern, mondhatni a 21. század elvárásainak megfelelõ szállodai minõség abszolút értelemben véve is európai színvonalú. A régi felújított és az újonnan megépített épületszárnyban helyet kapott 50 garzonlakás, étterem, konyha, könyvtár és egyéb közösségi létesítmények. Ez a 600 millió forint értékû épület legalább 20 évig a város tulajdona, amit, ha akarnánk sem tudnánk eladni ezen idõ alatt. A város vagyona pedig több mint félmilliárd forinttal gyarapodott. A beruházáshoz az elnyert pályázati pénzen túl szükség volt a legutóbb kiválasztott mûködtetõ közhasznú társaságnak legalább 30 millió forintjára is. Azonban ez a közhasznú társaság szembesült azzal a problémával, mint arról napjainkban az országos lapok is tudósítanak, hogy jelentõsen megváltozik az emeltszintû idõsek otthonának a finanszírozása. Többféle kategóriát alakítanak ki. Van, amelyik kategóriában önköltséges lesz az ellátás. Ebbõl kiszámíthatta a vállalkozó, hogy évente több mint milliós nagyságrendû vesztesége keletkezne a mûködtetésen, ha életbe lép ez a változás. Ezért kezdeményezte a mûködtetési szerzõdés felbontását, amely azzal járt, hogy a számunkra átadott 30 millió forintot elveszítette. Miként került ennek az intézménynek a kezelési joga a Vas Megyei Önkormányzathoz? A megyei önkormányzatot kerestük meg azzal a lehetõséggel, kéréssel, hogy egy elkészült építményt gyakorlatilag átvehet, és ismerve a megyében mûködõ idõsek otthonait, látható, hogy ez a legjobb minõségû és komfortfokozatú ilyen létesítménye Vas megyének. Ilyen korszerûen felszerelt otthon nincs több, csak a vasvári. A mûködtetés kérdésével ki kereste meg a megyei önkormányzatot? A megyei önkormányzatot mi kerestük meg, s mivel egy kiváló minõségû, korszerû intézményt kínáltunk neki, ezért vállalta annak mûködtetését, és a vele járó évi több tízmilliós többlettámogatást is. VASVÁRI ÚJSÁG 3 Vasvár haszna hol van, hol lesz ebben a történetben? Összefoglalva azt mondhatom: A város vagyona egyetlen fillér felhasználása nélkül bõvült egy 600 milliós épülettel, teremtettünk közel 60 munkahelyet, nõ a város lakossága majdnem 100 fõvel, hiszen a bentlakók egyben állandó vasvári lakosok is lesznek, akik után állami normatíva is jár. S mindezek mellett az évi több tízmillió forintos többletet nem Vasvár városa, hanem a megyei önkormányzat fizeti. Ha már az idõsek otthonát szóba hoztuk, nem mehetünk el szó nélkül a fiatalok helyzete mellett sem. Ma Magyarországon rendkívüli terheket ró a fiatalokra a lakásépítés. Ehhez telek kell, a növekvõ ingatlanárak is sújtják azokat, akik építkeznek. Mit tud kínálni az itteni fiataloknak a város? Van-e közmûvesített építési telek, s az mibe kerül? Lakótelkek kialakítását erre az évre sikerült elvégeznünk. S legnagyobb örömünkre szolgál, hogy a Kismákfa felé vezetõ út mentén már több ház építése is megkezdõdött. Az önkormányzat jelentõs kedvezményt biztosít a lakótelkekhez, hiszen a megyében a legolcsóbb városi vagy városkörnyéki telkek ezek. Ismereteim szerint 4 4,5 milliónál kezdõdnek a lakótelkek árai, Vasváron pedig 2 millió plusz áfa összegben lehet telket vásárolni. A 2 millió forint magában foglalja az ottani közmûfejlesztési hozzájárulást is. Vagyis az építkezõknek nem kell közmûfejlesztési hozzájárulást, csak szerelési költségeket fizetniük. Ami nem szokványos dolog az építési telkek kialakítása esetén. Vagyis az önkormányzat mondjuk ki annyit sem kér el ezekért a telkekért, amennyibe a közmûvek kerülnek. Minden ezenfelüli költséget önmagára vállal, illetve állami támogatásból tud biztosítani. De szólni kell arról az útkapcsolatról is, amely itt megvalósul annak a szerencsés együttmûködésnek köszönhetõen, amely beruházásnak keretében a Kismákfa felé vezetõ útkapcsolatot a Vas Megyei Közútkezelõ Kht. egy jelentõs beruházással javítja. Ennek kapcsán a Kis- és Nagymákfára menõ út forgalmát a megszélesített Vérmezõ utcára tereljük rá. Ezt a beruházást az Állami Közútkezelõ Kht. végzi, amely beruházás szükséges volt ahhoz, hogy ezen a telekrészen építési telkeket tudjunk kialakítani. Milyen támogatásra számíthatnak a drágának egyáltalán nem nevezhetõ telkeken túl a vasvári fiatalok? A város a telekvásárláshoz természetesen szeretne további kedvezményt is adni. Az így igényelhetõ önkormányzati támogatás összegének felsõ összegét 500 ezer forintban határoztuk meg. Ezzel szeretnénk serkenteni és segíteni a helyi fiatalok Vasváron való letelepedést. bodorkós Közlemény mikrobusz igénylése A Vasvári Újság augusztusi egyik írásában rosszallását fejezte ki egy csoport, mivel röviddel az indulás elõtt nem tudták igénybe venni a civil szervezeteknek vásárolt Ford mikrobuszt. A jövõben annak érdekében, hogy mindkét oldal elkerülhesse az ilyen és hasonló kellemetlenségeket IGÉNYLÕK ÉS ÖNKOR- MÁNYZAT tájékoztatjuk Önöket a kisbusz igénylésének lehetõségérõl és módjáról: civil szervezetek, a város kulturális sport és társadalmi közéletét valamely módon támogató csoportok nyújthatnak be igényt a Ford mikrobusz igénybe vételére, több igénylõ esetén az alpolgármester bevonásával egyeztetést tartunk az igénylõ csoportok között, annak érdekében, hogy a már idézett eset ne ismétlõdjön meg. Ezért kérjük Önöket, hogy baráti társaságok ne jelentkezzenek be civil csoportként, amint ez most is történt, ami közvetlenül az elutazás elõtt derült ki, ami miatt az igénylést vissza kellett vonni. Vasvár Város Önkormányzata A Petõmihályfai Önkéntes Tûzoltó Egyesület megköszöni mindazoknak a támogatását, akik évi SZJA 1%-át részükre felajánlották. Az összegen 2 db C52-es nyomótömlõt vásároltak. Köszönet Egyesület elnöke * * * A Hegyhát Vidék Vagyonvédelmi Közalapítvány köszönetét fejezi ki mindazon személyeknek és szervezeteknek, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át a közalapítvány számára ajánlották fel. A felajánlott Ft felhasználásra nem került, tartalékolva van a közalapítvány bankszámláján. AZ AUTÓS MOTOROS ISKOLA INTENZÍV SZEMÉLYGÉPKOCSI-, MOTORKERÉKPÁR- ÉS MOPEDVEZETÕI TANFOLYAMOT INDÍT folyamatosan VASVÁRON a Postaforgalmi Szakközépiskolában. 30% AZ SZJA-BÓL VISSZAIGÉNYELHETÕ! TÁJÉKOZTATÁS: 94/ Ny.sz: Alsz.: 0553

4 4 VASVÁRI ÚJSÁG október 5. A képviselõ-testület döntése értelmében összevonásra kerültek a város közoktatási intézményeinek konyhái. Pontosabban egy konyha, a Kardos László Általános Iskola konyhája látja el a bölcsõdei, óvodai és általános iskolai közétkeztetést. Napi 700 adag gyan lehetséges? A válasz egyszerû. Annál gazdaságosabb egy adag elkészítése, minél nagyobb tételben mondhatni szériában készül az étel. Épp úgy van ez, mint az autógyártásban. Egy-két személygépkocsit nem érdemes elkészíteni, mi több kis tételben gyártani sem gazdaságos. De nagy szériában, már nem ráfizetéses az elõállítás. Az iskola konyháján elkészített ételt a többi közintézménybe egy erre a célra vásárolt és Felhívás az általános iskola által fenntartott (átalakított) ételszállító furgonnal szállítják. sok Értesítjük a lakosságot, hogy október 7. és október 22. között TÜDÕSZÛRÕ VIZSGÁLAT lesz Vasváron. A szûrés a 14 év feletti lakosság részére kötelezõ. A szûrésre mindenki hozza el a TAJ- kártyáját. Kérjük, hogy saját érdekében mindenki vegyen részt a vizsgálaton. A Kismákfán, illetve a Nagymákfán élõk a megadott napok bármelyikén felkereshetik a szûrést, ugyanis technikai okok miatt a készülék nem telepíthetõ ki Vasvárról. Helyszín: Vasvár, Bartók Béla u. 4. Mûvelõdési Ház. SZÛRÉS NAPONTA 8 12-ig A konyhán 700 adagot állítanak elõ naponta (maximum 750 adag készíthetõ). Reggelit, tízórait, ebédet, uzsonnát készítenek Vasváron annak a generációnak, amely napjaink közintézményeiben kap bölcsõdei, óvodai és iskolai ellátást és napközit. Amikor ott jártam, finom leves illat és pulykahúsból készült rántotta készült rizzsel. A tízóraira érkezett fiúk pedig jóízûen falatoztak. A konyha minõségét nem csak megkérdõjelezni nem lehet, de egybehangzó vélemény, hogy ezzel a konyhai összevonással jól jártak az intézmények is. Ugyanis javult az ellátás minõsége, az adagok nagysága. Mindez ho- KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK Gergye Rezsõ képviselõ az alábbi idõpontokban és helyeken tartja képviselõi fogadóóráját: október 25-én hétfõn 17 órakor a kismákfai klubban. november 29-én hétfõn 16 órakor a Dr. Bendefy László Városi Könyvtárban. Várom a tisztelt polgárokat! Tóth Balázs képviselõ fogadóóráját október 12-én és október 16-án kedden délután óráig tartja. Helye: Körház, Regionális Innovációs Iroda. Október 7. Október 8. Október 11. Postaforgalmi Áchim A. u. Alkotmány u. Szakközépiskola Ady E. u. Árpád tér Kardos L. Ált. Iskola Alsóárokhegy u. Barabás I. u. Arany J. u. Béke u. Dr. Tretter L. u. Béri B. Á. u. Hunyadi J. u. Budai N. A. u. Pácsonyi u. Csokonai M.u. Október 12. Október 13. Október 14. Bartók B. u. Eötvös L. u. Mártírok u. Bendefy L. u. Erdõslak Munkácsy M. u. Derkovits Gy. u. Esze T. u. Nagyköveshegy u. Dózsa Gy. u. Felsõárokhegy u. Németh A. u. Pásztor u. Györgymajor Papmalmi u. Gersei u. Péterfai u. Gesztenyéshegy u. Góré u. Gyár u. Október 15. Október 18. Október 19. Ifjúság u. Vasúti u. Gyõrvári u. Járdányi P. u. Vérmezõ u. Szentmihályfalvi u. József A. u. Vörösmarty u. Újlaki u. Köztársaság tér Hármashegy u. I-II-III. Kõrösi Cs. S. u. Táncsics M. u. Kisköveshegy u. Október 20. Október 21. Október 22. Szentmihályfalvi u Petõfi S. u. Kossuth L. u. Petõfi S. u Március 15. tér Vasvári P. u. Semmelweis I. u. FIGYELEM! A Nagymákfán élõk részére lehetõséget biztosítunk, hogy a Vasváron szervezett tüdõszûrést igénybe tudják venni. A rászorulók október 12-én kedden délelõtt 10 órakor a Vegyesbolt elõtt szállhatnak fel az önkormányzat kisbuszára. Nagyobb érdeklõdés esetén a busz többször is fordul majd. Kérem, használják ki a lehetõséget egészségük érdekében! POLGÁRMESTERI HIVATAL, VASVÁR

5 2004. október 5. VASVÁRI ÚJSÁG 5 Nyártól két mûszakban dolgoznak Bõvülõ piac, új munkahelyek Vasváron a Goodnice Hungary Kft.-nél Idén március 1-jétõl indult meg a termelés Vasáron a volt ruházati üzem helyén létesült a Goodnice Hungary Kft. (továbbiakban GNH GNH Fft. a híradástechnikai piac bõvülésének lehetõségeit is tervezi. Ha minden az elképzeléseknek megfelelõen alakul, akkor a piacbõvülés létszámbõvüléssel is jár. A multinacionális cég menedzsmentje úgy látja, hogy a betanított munkaerõt igénylõ termelés bõvítéséhez a munkaerõpiac biztosítani tudja a GNH Kft. igényeit. Ehhez a gazdasági társaság piacnak megfelelõ bérezést nyújt. Egyben nyitottak a munkavállalók kéréseire is tudtuk meg Hámori Adrienntõl, a cég vezetõjétõl. Családias légkörben folyik a termelés, errõl lapunk munkatársai is meggyõzõdhetett, mindenki mindenkit ismer, gyorsan reagálnak a változásokra, s csak helyi és környékbelieket, többségükben nõket alkalmaznak a betanított munkakörben. Kft.) üzemében. A helyi és tréségi munkaerõt foglalkoztató cég 20 fõvel kezdte a munkát, majd idén nyártól már két mûszakban immár megduplázott létszámmal, 40 ember vesz részt az ázsiai cég érdekeltségébe tartozó kft. termelésben. Emellett 10 fõ alkalmi munkás is segíti a vasvári felfutást, ami a tulajdonosok szerint jól sikerült. Mint ismert, az alkalmazottak számítógép billentyûzetét látják el betûzettel (feliratozás), a megrendelõ nyugat-európai ország nyelvének és ábécéjének megfelelõen. A bérmunkában elkészített számítógép-klaviatúrák európai piacra kerülnek. Jó hír a munkavállalóknak és a tréségi gazdaság képviselõinek, hogy a kifogástalan terméknek és jó árfekvésnek köszönhetõen piacbõvülésrõl adhatnak számot. Mindemellett a Az a multinacionális cég pedig, amely a termelés és munkamegrendelés hátterében áll, az élvonalba tartozik, s jelenleg a nemzetközi piacon a 3. helyet foglalja el, ami az itt élõket és a cég alkalmazottait jogos reménnyel töltheti el. sok Konferencia a határon átnyúló együttmûködésért címmel rendezték meg Szombathelyen, szeptember 9-én az Ausztria-Magyarország INTERREG III A PROGRAM nyitókonferenciáját. A programban az Európai Regionális Fejlesztési Alap forrásaiból Magyarországon rendelkezésre álló keretösszeg 9 millió euró. A program keretében megjelenõ elsõ pályázati felhívás Magyarországon október második felében várható. Az országos nyitókonferencia-sorozat célja az INTERREG programok és a közeljövõben megnyíló pályázati lehetõségek bemutatása. A konferenciát követõen októberben a támogatásra jogosult megyékben projektfejlesztõ képzéseket rendeznek, valamint a projektek felépítését bemutató és a pályázatok elkészítését segítõ kézikönyv jelenik meg. A programsorozatot Phare támogatással egy szakértõi konzorcium szervezi a VÁTI Kht. irányításával. Az INTERREG programok a Phare határon átnyúló együttmûködéseket támogató INTERREG programok Újabb uniós pályázati források programjait váltják fel hazánk uniós csatlakozásának köszönhetõen. Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés 1990 óta mûködik, elsõsorban a gazdasági és társadalmi kohézió erõsítését tûzi ki célul a határ menti együttmûködések támogatásával. A os programozási idõszakban III. fázisába lépett program most már kiterjed a nemzetek közötti és az inter-regionális együttmûködésre is, egyben támogatni kívánja az Európai Unió és a nem tagállamok közötti együttmûködést. Az EU INTERREG forrásainak 50 80%- át felhasználó INTERREG IIIA programban prioritásként a határ menti térségek területi és infrastrukturális egységének növelése, a piacok integrációja és a helyi közösségek közötti együttmûködések erõsítései jelennek meg. Az Ausztria-Magyarország INTERREG IIA Program keretében támogatásra jogosult területek Magyarországon Gyõr-Moson-Sopron, Zala és Vas megyék. A programban 4 osztrák NUTS III területi egységbõl és Bécsbõl lehet partnerszervezetet választani. A pályázók elsõsorban non-profit szervezetek közül kerülhetnek ki. A konkrét intézkedések felölelik az idegenforgalom, közlekedési infrastruktúra, környezetvédelem, humán erõforrás fejlesztés, oktatás, képzés, tudomány, üzleti együttmûködés területeit. A pályázók jól hasznosíthatják majd a Phare CBC programok keretében megszerzett tapasztalataikat, és továbbfejleszthetik az ott megkezdett együttmûködéseket. A program irányító hatósága az Osztrák Köztársaság Szövetségi Kancellári Hivatala Bécsben, a magyar oldali programmegvalósításért a magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal mint nemzeti hatóság felelõs. A program Közös Technikai Titkársága megosztva Bécsben, illetve a VÁTI Kht. Nyugatdunántúli Regionális Képviseletén mûködik. A programmal kapcsolatos bõvebb információk folyamatosan a oldalról érhetõk el.

6 6 VASVÁRI ÚJSÁG október 5. A város és a szakközépiskola ünnepe Vasvár modernkori történetéhez szervesen kapcsolódik a középfokú oktatás története. A Hegyháton évtizedek óta központi szerepet játszik a középiskola, amely több ezer diákot indított útjára. Az itt tanult fiatalok nemcsak a megyébõl érkeztek, hanem a szomszédos Zalából és Veszprém megyébõl is akadtak jelentkezõk. A középfokú oktatás valójában az Állami Óvónõképzõ kihelyezett oktatásával kezdõdött a városban 1951-ben, majd pár év múlva megszûnt. A gimnáziumi képzés az 1954/1955-ös tanévben indult, s kisebb-nagyobb megszakításokkal napjainkban is folyik. Mivel a Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola, Kollégium ez utóbbi jogutódja, az évfordulókat ez évtõl jegyezzük. Így értük meg az 50 évet, s emlékezünk öt évtized tanáraira, diákjaira, az intézményben korábban dolgozó munkatársakra. Ötven év öt napban A jubileumi héten a múlt és a jelen kapcsolódik össze: az iskola szélesre tárja kapuit, várja a régi tanárokat, diákokat, emlékeznek a jelen generáció pedagógusai és fiataljai. Az emlékhét rendezvényeirõl Október 4. (hétfõ): Emlékünnepélyt rendeztünk Résztvevõi az iskola diákjai, tanárai, a fenntartó Vas Megyei Önkormányzat, a tulajdonos Vasvár Város Önkormányzata, a Magyar Posta Rt., illetve az oktatást támogató gazdasági szervek, kulturális intézmények képviselõi voltak. Az ünnepélyen iskolazászló-avatásra került sor, a fenntartó részérõl Markó Péter, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke, a tulajdonos részérõl Németh Zsolt, Vasvár város polgármestere adta át a zászlót. A középfokú oktatás történetének 50 évét villanttotuk fel képekben, majd az iskola egykori, illetve jelenlegi diákjainak mûvészeti bemutatója következett. 14 órakor az iskolatörténeti kiállítást Unger József, a középiskola tanára nyitotta meg, óráig pedig alkalmi posta mûködött az iskolában. Október 5. (kedd): Iskola- és helytörténeti vetélkedõ Meghívottak a csepregi Nádasdy F. Szakközépiskola, a körmendi Rázsó Imre Szakközépiskola, a körmendi Kölcsey F. Gimnázium, valamint a vasvári Kardos László Általános Iskola diákjainak csapata. Október 6. (szerda): Indul az 50 km-es futás A B. B. Á. Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi SZKI tanárainak és diákjainak 50 km-es váltófutása. Október 7. (csütörtök): Európai délután Vendégeink: a szatmárnémeti német gimnázium, a ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola, a helyi általános iskola csapata. A versenyzõk egy-egy európai ország szokásaiból, kultúrájából adnak ízelítõt. A bemutatók után táncház lesz, ahol európai népek táncaival ismerkedhetnek meg az érdeklõdõk. Vezeti: Parais István. Október 8. (péntek): 9 órától Emlékülést tartunk, amelyen tanárok, diákok elevenítik fel élményeiket, öszszegzik az itt eltöltött évek tapasztalatait. 11 órától Szakmai fórum: vendégünk Juhász József, az OM munkatársa, tanügy-irányítási referens, akivel a közoktatás helyzetérõl, a tanév aktuális feladatairól beszélgetünk. Meghívott vendégeik igazgatók, pedagógusok, az iskolában az 50 év alatt végzett, s pedagógussá lett diákok. A délelõtti programokon részt vesznek román és ceglédi vendégeink is. Délután tól az öregdiák-találkozóra várunk minden diákot, aki az elmúlt 50 évben Vasváron végezte középiskolai tanulmányait. Fogadják tisztelettel a sajtón, médián, a felhívásokon keresztül szóló meghívásunkat minden külön értesítés helyett!a találkozó során az évfolyamok képviselõi emlékfát ültetnek az iskola udvarán, lehetõség van az iskolatörténeti kiállítás megtekintésére, felelevenítjük az elmúlt 50 év eseményeit képek és zene segítségével, bemutatjuk az évfordulóra készült jubileumi CD-t. Az öregdiákok találkozhatnak volt tanáraikkal és diáktársaikkal. A as évek zenéi és Ferenc György vendéglõs teszi még kellemesebbé a délután hangulatát. Sok szeretettel várunk mindenkit! Baba klub Október 20-án, szerdán 10 órára a Mûvelõdési Házba várjuk a kismamákat és babáikat. A klubban rendszeres találkozási alkalmak nyílnak az édesanyák és gyermekeik számára, ahol kicserélhetik tapasztalataikat, információikat, tudásukat a gyermekneveléssel, a kismama lét örömteli és nehéz pillanatival kapcsolatban. A klubba meghívunk majd szakembereket is különbözõ, a gyermekneveléssel, gyermekegészségüggyel, életmóddal kapcsolatos területekrõl és számos más színes programot is tervezünk késõbb, pályázati segítséggel. Várjuk hát szeretettel az érdeklõdõket, korhatár nélkül a Mûvelõdési Házba. Bõvebb felvilágosítás Kovácsné Köves Gabriella védõnõtõl a as telefonszámon vagy Pogács Mónikától a 06/30/ es telefonszámon kapható. A diabetes klub hírei Üdvözöljük Önöket! A nyár elmúltával újra találkoztunk betegtársainkkal. Rövid idõ telt el azóta, de számunkra soknak tûnt. Percek alatt benépesült kicsi klubszobánk. Cukormérések, vérnyomás és súlymérések után Kránitz Zsuzsa doktornõnk arcán mosollyal nézegette az eredményeket, volt akinek csökkent vagy éppen szépen beállt a cukorszintje, akadtak olyan betegek is, akinek sikerült felesleges súlyuktól is megszabadulniuk. Természetesen a dicséret mint mindig most sem maradt el. Átismételtük az eddig tanultakat, és újabb tudásokra is szert tettünk. Doktornõnk beszélt a gerincbántalmakról, ami sajnos már népbetegségnek számít, független kortól és a munkavégzéstõl. Elég egy rossz mozdulat, vagy hirtelen fordulás, és már be is következett a baj. Hosszasan elbeszélgettünk errõl a témáról is. A következõ hónapokban a meghívott vendégeink között lesznek: urológus, szemész, reumatológus, diabetológus. Szeretnénk minél több szakorvost hívni, hogy minél többen tanulhassunk. Klubtalálkozóinkat minden hónap elsõ keddjén 18 órakor tartjuk a Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány Idõsek Klubjában. Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk. Engedjék meg, hogy zárásul egy szép verssel köszönjünk el Önöktõl. Szállj, szállj ökörnyál Jön az õsz, megy a nyár, Megy a nyár a nevetõs Komorkodva jön az õsz. Csillámló derekkel, Sárga falevelekkel, Szõlõvel, mosolygóval, Fûre koccanó dióval. Találkozunk legközelebb október elsõ keddjén, 5.-én délután 18 órakor a szokott helyen. Bazsóné Katka Klubvezetõ KÖNYV- VÁSÁR A Bendefy-emlékhét állandó programjaként a Dr. Bendefy László Városi Könyvtár által meghirdetett könyvárusítás az állományunkból kiselejtezett könyvekbõl a nagy érdeklõdésre való tekintettel október elsõ két hetében tovább folytatódik. Várjuk Önöket! Csütörtökön is egész nap nyitva vagyunk!

Vasvári Újság. Kicsengettek. 125 éves a vasvári tûzoltóság Jubileum szerházavatással, kiállítással

Vasvári Újság. Kicsengettek. 125 éves a vasvári tûzoltóság Jubileum szerházavatással, kiállítással Vasvári Újság Vasvár, 2008. június 19. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 125 éves a vasvári tûzoltóság Jubileum szerházavatással, kiállítással Vasvár legrégebbi civil szervezete, a Vasvár

Részletesebben

gyáregységbõl, s ekkor 250 fõre fogyatkozott

gyáregységbõl, s ekkor 250 fõre fogyatkozott Vasvári Újság Vasvár, 2003. július 14. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Styl-szerû sajtótájékoztató Tiltakozás a gyárbezárás ellen Németh Zsolt és Bebes István országgyûlési képviselõk

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

Vasvári Újság. Sikeres, eredményes évet zártunk Kovács Tilda polgármester évértékelő visszatekintése. megvalósulnak. Az adósság-elengedés

Vasvári Újság. Sikeres, eredményes évet zártunk Kovács Tilda polgármester évértékelő visszatekintése. megvalósulnak. Az adósság-elengedés Vasvári Újság Vasvár, 2014. január 8. A Vasvári Önkormányzat lapja XXIV. évfolyam 1. szám Sikeres, eredményes évet zártunk Kovács Tilda polgármester évértékelő visszatekintése Vasvár polgármesterét arra

Részletesebben

Vasvári Újság. Idén is Vasvár látta vendégül a dévai gyermekotthon lakóit. A Vasvári Önkormányzat lapja XXV. évfolyam 8. szám

Vasvári Újság. Idén is Vasvár látta vendégül a dévai gyermekotthon lakóit. A Vasvári Önkormányzat lapja XXV. évfolyam 8. szám Vasvári Újság Vasvár, 2015. augusztus 5. A Vasvári Önkormányzat lapja XXV. évfolyam 8. szám Idén is Vasvár látta vendégül a dévai gyermekotthon lakóit Vasváron töltött július végén egy hetet a Dévai Szent

Részletesebben

Vasvári Újság. A Vasvári Önkormányzat lapja XXIII. évfolyam 4. szám

Vasvári Újság. A Vasvári Önkormányzat lapja XXIII. évfolyam 4. szám Vasvári Újság Vasvár, 2013. április 3. A Vasvári Önkormányzat lapja XXIII. évfolyam 4. szám A forradalom emlékére A természet átírta a forgatókönyvet, ám a méltó ünnep nem maradt el Az 1848/49-es forradalom

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

Vasvári Újság. Indulhat a várt csatorna-beruházás

Vasvári Újság. Indulhat a várt csatorna-beruházás Vasvári Újság Vasvár, 2011. március 4. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Indulhat a várt csatorna-beruházás Január 31-én a városházán tartott sajtótájékoztatón jelentették be, hogy a Környezet

Részletesebben

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. január 28. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 2. szám A kultúra közösséget teremt, a közösség pedig általa él és fejlõdik A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

teremtette meg az igazi ünnepi hangulatot. A gyönyörû ruhák, hajköltemények

teremtette meg az igazi ünnepi hangulatot. A gyönyörû ruhák, hajköltemények Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 15. Közéleti hetilap V. évfolyam 6. szám A felnõttéválás küszöbén Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Újra társulásra kényszerülnek

Részletesebben

SEMMELWEIS-NAPI JUBILEUMI ÜNNEP AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN

SEMMELWEIS-NAPI JUBILEUMI ÜNNEP AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN XXV. év fo lyam 13. szám 2010. augusztus 6. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 SEMMELWEIS-NAPI JUBILEUMI ÜNNEP AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN

Részletesebben

VAKÁCIÓ! Támogatás civileknek Iseumi Játékok 2015 Pedagógusnapi díjazottak

VAKÁCIÓ! Támogatás civileknek Iseumi Játékok 2015 Pedagógusnapi díjazottak Közéleti HETILAP III. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2015. június 13. VAKÁCIÓ! Támogatás civileknek Iseumi Játékok 2015 Pedagógusnapi díjazottak Önkormányzati hírek 2 2015. június 13. SZOMBATHELYI 7 FOGADÓÓRA»» BALASSA

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXII. évfolyam 4. szám 2012. április. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXII. évfolyam 4. szám 2012. április. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXII. évfolyam 4. szám 2012. április Bihari Hírlap újfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja A legfontosabb a jövő generációjának

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 100 éves az Észak-balatoni vasút Az Észak-balatoni vasútvonal 100. éves fennállásának évfordulója alkalmából érkezõ nosztalgia

Részletesebben

Emberek, utak, kapcsolatok

Emberek, utak, kapcsolatok XVIII. évfolyam 6. szám 2006. február 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu Q Emberek, utak, kapcsolatok Megnyílt a Thúry György Múzeum új állandó kiállítása Emberek, utak,

Részletesebben

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 Kedves Újságolvasók! Az õsz a gazdálkodók életében a számvetés ideje. Ilyenkor summázza a gazda, hogyan teljesültek tervei, a tavasszal elvetett magok hogyan hasznosultak,

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

SZENTENDRE 17. ÉS VIDÉKE. Az uszoda a szentendreieké! DROGPREVENCIÓ A RÁKÓCZIBAN

SZENTENDRE 17. ÉS VIDÉKE. Az uszoda a szentendreieké! DROGPREVENCIÓ A RÁKÓCZIBAN KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP +36 26 505 120 WWW.SZEVI.HU UJSAG@SZEVI.HU ÁRA: 158 Ft SZENTENDRE ÉS VIDÉKE ALAPÍTVA 1899-BEN ÚJRAALAPÍTVA 1987-BEN MEGJELENIK PÉNTEKEN XXIV. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2010. MÁJUS

Részletesebben

2007. november 16. V. évfolyam 16. szám

2007. november 16. V. évfolyam 16. szám VÁROSI ÚJSÁG 2007. november 16. V. évfolyam 16. szám CMYK Tiltakozás a körmendi vasútállomáson Az önkormányzatok mûködtetnék a Körmend Zalalövõ vasútvonalat November 7-én reggel a vasútassztrájk idején

Részletesebben

Haza és Haladás. A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki Csaba. Az óvodai úszásoktatásról. A Városszépítő. alapításáról Herkely György

Haza és Haladás. A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki Csaba. Az óvodai úszásoktatásról. A Városszépítő. alapításáról Herkely György XXI. évf. 6. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. március 26. Haza és Haladás A Városszépítő Kör alapításáról Herkely György Az óvodai úszásoktatásról Újvárosi Lászlóné A Városi Sportpálya fejlesztéséről Vojtekovszki

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

Makó és Térsége. Térségi jelentõségû hûtõház nyílt a makói Ipari Parkban. 2006. november 17. II. évfolyam 45. szám

Makó és Térsége. Térségi jelentõségû hûtõház nyílt a makói Ipari Parkban. 2006. november 17. II. évfolyam 45. szám Makó és Térsége I n g y e n e s, t á j é k o z t a t ó h e t i l a p 2006. november 17. II. évfolyam 45. szám Elõnyei is lesznek a határmentiségnek Orvosszállóval bõvült a makói kórház Az aradi kórházzal

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

IDŐSEK VILÁGNAPJA. Obecsey István Szeressétek az öregeket

IDŐSEK VILÁGNAPJA. Obecsey István Szeressétek az öregeket 2007. Nyolcadik szám IDŐSEK VILÁGNAPJA Idősek tisztelete Obecsey István Szeressétek az öregeket Nagyon szépen kérlek titeket, Szeressétek az öregeket. A reszkető kezű ősz apákat, A hajlott hátú jó anyákat...

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 2011. 5. SZÁM. Méltó megemlékezés Jókai Mórról, a hagyományok jegyében

BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 2011. 5. SZÁM. Méltó megemlékezés Jókai Mórról, a hagyományok jegyében BALATONFÜREDI NAPLÓ XI. évfolyam, 2011. 5. szám TARTALOM Jókai tágabb hazája 1 BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 2011. 5. SZÁM Mi lesz veled görög falu? Én már csak így nevezem

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN A SZERENCSI VÁLLALKOZÁSOKKAL

EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN A SZERENCSI VÁLLALKOZÁSOKKAL XXVI. év fo lyam 1. szám 2011. január 14. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN A SZERENCSI VÁLLALKOZÁSOKKAL KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN

Részletesebben