tartalomjegyzék, Intézmények, impresszum 2 3 polgármesteri köszöntô, cégjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "tartalomjegyzék, Intézmények, impresszum 2 3 polgármesteri köszöntô, cégjegyzék"

Átírás

1

2 tartalomjegyzék, Intézmények, impresszum 2 3 polgármesteri köszöntô, cégjegyzék Tartalom Intézmények Impresszum Polgármesteri köszöntô Cégjegyzék Egy kis történelem Kistarcsai Híradó Testvérvárosok Mûemlékek, látnivalók Mûemlékek, templomok, egyházak Mûvelôdés, kultúra Oktatás Hagyományok, események Civil szervezetek Kistarcsa térképe Sport, kikapcsolódás Turizmus, Szekeres Park és Piac English Slovenčina Termelô és szolgáltató cégek Intézmények közszolgáltatások Polgármesteri Hivatal 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Tel.: 06 (28) , 712, Fax: 06 (28) Kistarcsa Városüzemeltetô Nonprofit Kft. Kossuth L. u Mentôk 104 Tûzoltók 105 Rendôrség: Szabadság út Posta: Iskola u Városi Mûvelôdési Sportközpont és Könyvtár Csigaház: Deák Ferenc u Iroda: Szabadság út Városi Könyvtár Civil- Ház Széchenyi u Szlovák Néprajzi Gyûjtemény Széchenyi u. 33. (Civil-Ház) 30/ Gesztenyés Óvoda Eperjesi út Tölgyfa Óvoda Széchenyi u Csodasziget Családi Napközi Árpád u / Julcsi Manodája Ifjúság tér 1. 20/ Simándy József Ált. Iskola, Sportiskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat Ifjúság tér Felelôs kiadó: Elterné Kunos Irén Tel.: 06/70/ Nyomdai elôkészítés: LinDiz Kft. Impresszum Szöveg és fotók: ifj. Juhász István Géczi Katalin, Hadnagy Zsolt Klacsán Anett, Szilárdi László Szabóné Tóth Katalin, Polgár Gyula Rapai István, Trubó Mihály Alapszolgáltatási Központ Batthyány u. 2/A Kistarcsai Városi Tanuszoda Ifjúság tér 3. 20/ Pecsenyiczki Mihály Sportcentrum Késmárki István u Fenyves Sportcsarnok Raktár körút 5. 30/ Flór Ferenc Kórház Semmelweis tér Egészségház: Batthyány u. 4. Ügyelet , Háziorvosok Gyermekorvosok Védônôk Fogorvosok Patrona Hungariae Gyógyszertár Hunyadi u Flór Ferenc Gyógyszertár Semmelweis tér Római Katolikus Egyház Széchenyi u / Református Egyházközség Hunyadi u. 10., Evangélikus Gyülekezet Szent László u / Szekeres Park és Piac Szabadság út 56/J 20/ Városi Temetô: Aulich Lajos u. 2. Térkép: TOPO-PRESS Térképészeti Kft. Térképjavítás: Kabai Nándor Nyomda: Érdi Rózsa Nyomda Készült Solymosi Sándor, Kistarcsa polgármestere megbízásából április. 20. Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntjük Önt a Kistarcsa vendégváró oldala in. Reméljük, e városbemu ta tó kiadvány felkelti érdeklôdését, s kedvet kap ahhoz, hogy Kistarcsával közvetlen kapcsolatba kerüljön. Városunk sokféle arcát szeretnénk bemutatni dióhéjban: a látnivalókat, mûemlékeket, intézményeinket, a vallási, kultu rális és sportéletet, rendezvényeinket, a több évszázados múltból fakadó hagyományainkat, amelyekre méltán büszkék vagyunk, a civil szervezeteinket, a szolgáltató és termelô cégek, vállalkozások sokszínû kínálatát. Tesszük ezt azzal a nemes céllal, hogy minél többen legyenek kíváncsiak ránk, látogassanak el személyesen is Kistarcsára, élvezzék a vendégszeretetünket! Várjuk szeretettel! Kistarcsa, április 20. Solymosi Sándor Ifj. Juhász István polgármester alpolgármester 1. Patrona H. Gyógyszertár 2. Monarchia Rétesház B4 3. Speciális Hegesztés C2 4. Állateledel, vegyi áru 5. D-ÉG Thermoset 6. Juka Jármûjavító Bt. D4 7. Nosztalgia Étterem 8. Lappa Computer 9. Illés Cukrászda 10. Ropogós Sütôipari Bt. 11. KS Kerékpár Szaküzlet 12. Györgyi Virág C4 13. Julcsi Manodája 14. Dinax Kft. D4 15. Jumbó Csemege 16. Decathlon B4 17. Gumi- és futómûszer. D1 18. Bio-Vega Bolt 19. Zöldséges és Süti Bolt 20. Amarov Kft. D5 CÉGJEGYZÉK 21. Víz-, Gáz-, Fûtésszer. 22. AlphaZoo A4 23. Csima Könyvelô Iroda E5 24. Kerepes-Vet Állatorvos D2 25.Huncutka Gyermekruh. 26. R.H. Dental 27. Élbert Kft. Állványozás B4 28. Tündér kuckó B2 29. KOVI-Téka, cipôjavítás 30. LNA Group Kft. 31. Kiss Market B4 32. Varga Autójavító B3 33. Peppy-Trade Kft. D4 34. Oázis Üzletház Klíma, légkondícionáló - Napház Szolárium L Oréal Mesterfodrász - Tyna Sminktetováló 35. Természetgy., Ügyvéd B2 36. Neda-Bau Építôanyag D4 37. Bútorlap-szabászat B4 38. CsodaSziget.hu C4 39. Hungarostya 40. Könyvelés, Tetôszerkez. D3 41. Last Hope Kft. D5 42. ABC Vegyeskereskedés C4 43. Csinger Autószerviz B2 44. Kertépítés 45. Grundért Sport D5 46. Kisállatrendelô D4 Csandy Kutyakozmetika D4 47. Delfin Gyógyszertár D2 48. Gokartpálya B3 49. Maya Speedfitness S. 50. Duo Metal Kft. D4 51. General Design B4 52. Lotus Dental Kft. 53. Szekeres Park és Piac

3 Egy kis történelem 4 5 kistarcsai HÍRADÓ, TESTVÉRVÁROSOK Kistarcsa város a Gödöllôi-dombság lábánál, Budapest és Gödöllô között fekszik. A budapesti agglomeráció elsô körgyûrûjéhez tartozik. Közvetlenül határos a fôváros XVI. kerületével, Csömörrel, Kerepessel és Nagytarcsával. Lakossága: fô. A település legkorábbi leletei az újkôkor ide jé bôl valók (Kr. e ). Éltek itt kelták, vandálok, alánok, szarmaták és avarok. A Tarchai név elsô írásos említése 1352-bôl való. A terület a Tarchai család birtoka volt 1452-ig ben már különálló településként, Felsôtarcsa néven szerepel egy dokumentumban. A török hódítás nem követelt helyi emberáldozatot, viszont a XVI. sz. végén, a tizenöt éves háború idején ( ) elnéptelenedett a falu. A törökök kivonulása és a Rákóczi szabadságharc bukása után a felvidéki Trencsény és Nyitra megyékbôl települtek ide szlovákok, tótok. Az iskolai oktatás nyelve 1888-ig szlovák volt. Az 1849-es szabadságharc idején, a dicsôséges isaszegi csata elôtt itt fejlôdött fel Aulich Lajos serege. A település életében jelentôs változást hozott a XIX. sz. végén beindult vasúti közlekedés. A helyi érdekû vasút (HÉV), a vele párhuzamosan haladó 30-as fôúttal, jelenleg is fontos szerepet tölt be a térség közlekedésében. A középkori templomrom köveit felhasználva az új katolikus templom 1886-ban épült fel ban megalakult a Gép-és Vasútfelszerelési Gyár. Dolgozóinak óvodával, iskolával, postával ellátott lakótelepet épített. A gazdasági válság idején a gyár tönkrement. Területén a Fésûsfonó és Szövôgyár mûködött ezer dolgozóval, három mûszakban. A terület ma is i par telep. A Horthy-korszak alatt a belügyminisztérium megvásárolta a gyár lakótelepét. Elôször toloncházként mûködött, majd a nyilasok zsidó gyûjtôállomásaként, Rákosi idejében az ÁVH büntetôtáboraként, késôbb ren dôrlaktanyaként, tisztképzôként, végül a külföldiek menekülttáboraként január 1-jén a két szomszédos község, Kerepes és Kistarcsa állami utasításra Kerepestarcsa néven egyesült. Újra önállóvá csak a rendszerváltás után, dec. 11-én, népszavazás útján vált a két település ben épült az ezer ágyas kórház. Új oktató bázisaként 1989-tôl egészségügyi szakiskola és gimnázium is létesült Kistarcsán. Óvodák, iskolák, kereskedelmi, szolgáltató és szórakoztató létesítmények épültek, megsokszorozódtak a vállalkozások, bôvült a szolgáltatás, jelentôsen növekedett a lakosság száma július 1-jén elnyerte a városi rangot. Ma egy dinamikusan fejlôdô város Kistarcsa. Kistarcsai Híradó Kistarcsa Város Önkormányzatának ingyenes tájékoztató lapja. Megjelenik minden hónap második felében 4500 példányban. Felelôs szerkesztô: Polgár Gyula Testvérvárosok Belu a: A szlovák település Trencsény megyében fekszik. Nevezetessége az 1200-as évekbôl származó Szent Anna kápolna. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat közremûködésével 2005-ben hivatalos testvérvárosi kapcsolatban állapodtak meg a két település elöljárói. Azóta folyamatos a kulturális együttmûködés. A kin ti rendezvények gyakori vendége a Pannónia Néptáncegyüttes, a Kistarcsai Napok visszatérô kiállítói és a Görhönyfesztivál résztvevôi a belušaiak. Torja: A magyarok lakta település Székelyföldön, Kovászna megyében fekszik, 8 km-re Kézdi vá sár helytôl. Itt találhatók az 1360-ból származó Torja várának maradványai, az Aporok 17. századi klasszicista stílusú kastélya és a település központjában álló templomerôd. A két település hivatalosan 2006-ban lett testvérvárossá. Azóta is rendszeresen látogatják egymás kulturális rendezvényeit. A barátságot szimbolizálja a Hôsök terén álló székely kapu. Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2002-ben alakult. Fô törekvésük a nyelv, a kultúra, a szokások, a viselet megôrzése, a helyi népdalok, néprajzi, gasztronómiai anyagok össze gyûjtése. Fontosnak tartják az anyaországi testvértelepüléssel, Belušával fenntartott kapcsolatot, amely jó lehetôség a nyelv használatára, kirándulások szervezésére, a kultúra, a történelem, az anyanyelvi hitélet megismerésére ben hoztak létre hivatalos testvérvárosi meg állapodást a két település között. Egy ütt mûködnek a Kistarcsai Kulturális Egyesülettel, társszervezôi a nemzetiségi és szlo vák folklórtalálkozóknak. Állandó néprajzi gyûj teményt hoztak létre, minden évben megrendezik a Szlovák Bált ban megalakult a Dolina Pestvidéki Szlo vákok Regionális Egyesülete, majd a régió Szlovák Kulturális Központja. Mindkét szervezetnek aktív tagja a Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat. Régiós folklórtalálkozót, szlovák színházi esteket szerveznek. Közösen két nyelvû szakácskönyvet adtak ki. Elnök: Szabóné Tóth Katalin, 2013-tól Rapai István

4 MÛemlékek, látnivalók 6 7 MÛemlékek, templomok, egyházak Szlovák Néprajzi Gyûjtemény A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat irányításával lelkes gyûjtôk túrták fel a padlásokat, pincéket, így hatalmas anyag gyûlt össze (régi bútorok, használati tárgyak, ruházatok). A gyûjtemény ma is bôvül május 20-án nyitották meg a látogatók számára a Civil- Házban. Bejelentés után szlovák és magyar nyelvû tárlatvezetést vállalnak. Emlékfal Az Október 23. téren emlékhelyet alakítottak ki a hírhedt internálótábor szándékosan meghagyott falrészletével, amelyen két, különleges emléktáblát helyeztek el a táborban fogvatartott névtelen vértanúk emlékére. Az egyiket a Katolikus Egyház, a másikat a Kistarcsai Önkormányzat állíttatta. Hôsi kopjafa Az egyedileg megmunkált alkotást 2008-ban állították a kommunizmus áldozatainak emlékére az Október 23. téren. Az avatáson részt vett az 56-os Szövetség is. A kopjafát Nagy Sándor fafaragó mester készítette. Világháborús emlékmû A Hôsök terén áll az I. világháborúban elesett kis tarcsaiaknak emléket állító köztéri alkotás, amelyet 1937-ben avattak fel. Talapzatára a II. világháború hôseinek emléktábláját a rendszerváltás után helyezték el. Székely kapu Az erdélyi testvértelepülés, Torja ajánlotta fel a Vojna család közremûködésével 2005-ben, a várossá avatás alkalmával. Különleges faragások, egyedi megjelenítés és csodálatos kézi munka jellemzi. A Hôsök terén áll. Simándy József-szobor A Kistarcsán született híres tenor egész alakos szobrát Janzer Frigyes, Munkácsy-díjas szobrász készítette el. Simándy József egyik legnagyobb szerepét, a Bánk bánban nyújtott alakítását mintázza. A Kistarcsai Kulturális Egyesület (KIKE) 2006-ban állította fel a nagy mûvész 90. születésnapja alkalmából az Október 23. téren. Helyreállítását 2011-ben helyi összefogással végezte el a KIKE. Flór Ferenc-szobor A kistarcsai kórház névadója, Flór Ferenc sebészorvos, orvosi szakíró, honvéd alezredes, az es szabadságharc hadügymi nisz té riumi eü. osztályve ze tôje, az MTA levelezô tagja tisz teletére emelt mellszobor a kórház belsô sétányának központi terén kapott helyet. Szent Imre-szobor A Thököly utcában, a régi Egészségház elôtt áll a Sidló Ferenc szobrászmûvész által készített Szent Imre-szobor, amelyet 1938-ban emeltek. Nepomuki Szent János-szobor A Széchenyi út végén 2009-ben avatták a Nepomuki Szent János tiszteletére emelt szobrot. Trianon emlékmû 2011-ben Kistarcsa Város Önkormányzata köz adakozásból állíttatta fel az Ifjúság téren. Aulich-emléktábla A márvány emléktábla, bronz dombormûvel dí szítve a Civil-Ház falán kapott helyet. Templomok, egyházak Római Katolikus Egyház Rózsafüzér Királynôje Templom A középkori római katolikus templomot a mai temetô területén X XIII. sz.-ban emelték. E rô dít ményi szerepet is betölthetett, erre utalnak vas tag falai (60 cm), amelyeket támpillérek e rô sí tet tek. Az 1970-es években még állt a templom. Kö veit felhasználva építtette a váci püspökség az új katolikus templomot között. A régi barokk templomból származik a ke resz telô medence ben Istókovits Kálmán festômûvész freskókkal díszítette a szentélyt az oltárkép két oldalán. A meny nyezeti képeket és az oldalfalak díszítô festését (amelyeken szoborfülkék találhatók) Takács József mezôkövesdi festômûvész készítette ban. A tornyot barokk, h agymás vonalú, fém fe désû sisak zárja. Plébános: Görbe József (forrás: Református Egyházközség 1928-ban épült az egyszerû, mégis lenyûgözô kivitelezésû templom, ahol gyakran kamara hang versenyek hangzanak fel. Az ünnepekre zenés, verses mûsor összeállításával készül a közösség. A templomot 2008-ban részben lakossági segítséggel felújították. Lelkész: Riskó János Evangélikus Gyülekezet A több évszázados múlttal rendelkezô Csömöri Evangélikus Gyülekezet fiókgyülekezete a kistarcsai. Gazdag hagyományok és élénk gyülekezeti élet jellemzi ôket. Évente 5 imaheti, evangélizációs sorozatot szerveznek. Az 1873-ban épült csömöri evangélikus templom, a gyülekezeti és ifjúsági ház mellett fontos helyszín a kistarcsai Evangélikus Papnék Johannita Szeretetotthon, amelynek kápolnájában az istentiszteleteket tartják. Lelkész: Johann Gyula

5 MÛvelÔdés, kultúra 8 9 MÛvelÔdés, kultúra Mûvelôdési Ház Csigaház A Csigaház elnevezés onnan ered, hogy amikor a volt internáló tábor rendôrtisztképzô lett, a mai mûvelôdési ház a kiképzôtisztek kantinjaként, kultúrházaként szolgált. A tábor területét körülvevô magas téglafalat megkerülve, csigavonalban ha ladva lehetett bejutni az épületbe. A város kulturális életének színesítését, nagyszabású rendezvényeit, a különbözô öntevékeny csoportok, klubok, tanfolyamok mûködését, mû sorok, ünnepélyek, gyûlések helyszíneit a közel 300 fôt befogadó Mûvelôdési Ház biztosítja a civil szervezetek bevonásával. Szinte minden délelôtt egészségügyi termékbemutatók, vásárok, délutánonként a tükrös, nagy teremben a különbözô sport és mûvészeti egyesületek foglalkozásai, hétvégéken gyerekprogramok, valamint a nyugdíjas klub rendezvényei zajlanak. Intézményvezetô: Szilárdi László Városi Könyvtár 2000-ben a felújított Városháza földszintjén kapott helyet. A közel húszezer kötetes könyvtár több száz olvasója rendszeresen forgatja az állomány könyveit, de sokan térnek be internetezés, adatgyûjtés vagy újság és folyóirat böngészése céljából is. Nyitva tartás: H: 14-18, K: 12-16, Sz: 12-16, Cs: 12-18, P: Könyvtáros: Németh Tímea Kistarcsai Kulturális Egyesület (KIKE) 1993-ban alakult tôl kiemelkedôen közhasz nú szervezet. Célja, hogy tevékenységével hoz zá járuljon a település kulturális programjainak színesebbé tételéhez; serkentse Kistarcsa és a környezô települések közösségi életét; segítse a helyi önszervezôdô csoportok aktivitását. Fôbb tevékenységei: is me retterjesztô elôadások szervezése; mûsoros estek rendezése, ahol fellépési lehetôséget biztosítanak a település tehetséges gyerekeinek; irodalmi, képzômûvészeti és város szépítô pályázatok kiírása, lebonyolítása; a Kulturális Hét megrendezése és a Kistarcsai Kalendárium összeállítása évente; a gasztronómiai fesz tivál, a kiemelkedô történelmi évfor dulók, emléknapok, szemináriumok, konferenciák, nem zetiségi folklórtalálkozók, nemzeti napok és tör té nelmi lakomák rendezése. Évente Aranykavics-díjjal jutalmazza azokat az érettségizô diákokat, akik iskolai tanulmányaik mellett kiemelkedô teljesítményt nyújtottak, kulturális téren. Az egyesület állíttatta Simándy József egész alakos szobrát. Elnök: Kereszti Ferenc Pannónia Néptáncegyüttes Az 1992-ben alakult, több mint 170 tagot számláló Pannónia Néptáncegyüttes egyike a régió jelentôs hagyományôrzô egyesületeinek. A helyi szlovák örökség felelevenítésén túl céljuk a magyar néptánc megôrzése és a magyar néphagyomány ápolása. Hét csoportban folyik az oktatás: Pöttöm, Gyermek, Ifjúsági, Felnôtt és Hagyományôrzô kategóriában. Törekvésük, hogy környezetüket olyan közösséggé formálják, ahol megtaníthatják a népi hagyományok tiszteletét, a szabadidô kulturált eltöltését, a mozgás szeretetét. A kistarcsai általános iskolában ellátják a néptánc oktatással kapcsolatos tantervi és szakköri foglalkozásokat. A helyi rendezvények többségén közremûködnek, a Kistarcsai Napokon a folklór délután házigazdái. Évente megrendezik a Pannóniás Néptánc és Hagyományôrzô Fesztivált. Csoportjaik országos és nemzetközi fesztiválokon is részt vesznek. A dobogós helyezések mellett elnyerték a Minô sült együttes címet is. A jeles napokat a népi hagyományoknak megfelelôen ünneplik meg (húsvéti locsolás, farsang, stb.). Rendszeresen szerveznek táncházat és minden évben tánctáborokat. Havonta várják a családokat az élôzenés Pannóniás Zsibongóban. Elnök: Dr. Czelleng Arnold Mûvészeti vezetô: Szengyel István Ôszirózsa Nyugdíjas Klub Nyugdíjas férfiak és nôk közössége. Eleinte csak a maguk szórakozására tanultak be vidám jeleneteket, de sikerüket látva és a biztatásnak engedve önálló esteket is adnak. Tagjaik írják a szöveget, készítik a jelmezeket. Helyi népviseletbe öltözve népdalokat is elôadnak. Vezetôje: Csendes Mihályné Kéknefelejcs Hagyományôrzô Népdalkör Elsôsorban a helyi magyar és szlovák nyelvû népdalok felkutatására, összegyûjtésére, megszólaltatására vállalkoznak. A színes népviseletbe öltözött asszonyok már számos településen és rendezvényen öregbítették Kistarcsa hírnevét. Vezetôje: Csicsiri Ferencné Szeretet Dalkör Nyugdíjas asszonyok alkotják a kórust. A népdalok mellett az idôsebb korosztály ízlésvilágába tartozó egyéb dalok elôadására is vállalkoznak. Sötét nadrágban, szoknyában és fehér blúzban lépnek fel. Vezetôje: Egyed Katalin

6 Oktatás Hagyományok, Események Simándy József Ált. Iskola, Sportiskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat 2011-ben, a város két általános iskolájának, a Kölcsey Ferenc Ált. Iskola és a Szent István Ált. Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Int. öszszeolvadásával jött létre az új intézmény. Névadója a Kistarcsán született és elemi iskolai éveit itt töltött, 1997-ben elhunyt nagy mûvész, világhírû operaénekes: Simándy József. A kiváló oktató-nevelô munka mellett a tanulók számára múzeumlátogatásokat, kirándulásokat, erdei iskolát, nyári táborokat szer veznek. A Zeneiskola tanulóival minden ôsszel Növendékhangversenyt és Családi napot, év végén Karácsonyi koncertet tartanak az iskola aulájában, ahol fellépési lehetôséget kapnak a diákok-szülôk egyaránt. Zenei és színházi élményeket Gödöllôn a Mesélô Muzsika, ill. bábelôadásokon, a Nemzeti Színház elôadásain szereznek. Minden évben megrendezik a több fordulós idegen nyelvi hetet. A szülôkkel ápolt jó kapcsolatot mélyítik el a közös rendezvények: Családi nap, Karácsonyi és Húsvéti vásár, Sulibörze, Farsangi bál, nyílt napok. Minden évben itt rendezik meg a megyei Zrínyi Ilona Matematika-versenyt és a járási Szóról szóra Nyelvi vetélkedôt. A tanulók megmutathatják tehetségüket a szakkörökön, szaktárgyi és egyéb versenyeken. Odafigyelnek tanulóik fizikai fej lô désére a mindennapi testmozgás biztosításával. A Kistarcsai Napok elsô programja a péntek délelôtt kezdôdô Simándy-úszóverseny, ahol az iskola legjobbjai mérik össze úszástudásukat. A Simándy-futóversenyt másnap tartják. Ez a legnagyobb tömegeket megmozgató program, az iskola apraja-nagyja indul a versenyen. Igazgató: Jutasi-Varró Diána Ildikó Városi Uszoda A tanuszodában 25 m x 11 méteres enyhén mély ülô tömbmedence található. Szolgáltatások: ú szás oktatás, úszóedzés (felnôtt és gyer mek egyaránt), vízilabda, triatlon, szin kron úszás, aquafitness, szauna, masszázs, bú vár oktatás. Minden évben itt kerül megrendezésre a népszerû Nyuszi és Mikulás Kupa, a 24 órás úszás, az A ma tôr Vízilabda Torna, amely jó alkalom a gyermekeknek, baráti társaságoknak, munkahelyi kö zösségeknek a játékos megmérettetésre, tavasszal és késô ôsszel. Itt rendezték a VII. Amatôr Felnôtt Vízilabda Tornát. A szeptemberben tartott Kistarcsai Túra kiinduló- és zárópontja a Városi Uszoda elôtere. Uszodavezetô: Valkai Ferencné Január: Kistarcsai Kiscsillagok, Böllérfesztivál Február: Szlovák Bál Március: Márc. 15., Nyugdíjas locsolóbál Április: Családi Nap, Szemétszedés, Nyu sziku pa, Alapítványi Bál Május: Születés Hete, Kistarcsai Napok, Simándy József Általános Isk. Úszóbajnokság, Virágosítás Június: Trianoni megemlékezés, Sport juniális, Vízilabda Torna Augusztus: Aug. 20., Kakasfôzô Fesztivál Szeptember: Városavatás évfordulója, Szüreti Bál, Kulturális Hét, Tulipán Országos Szlovák Folklór Találkozó, Pántlika Nemzetiségi Folklór Találkozó, Görhöny fesztivál, Kistarcsa Túra Október: Idôsek Világnapja, Október 23. November: Katalin Bál, Hulló Falevél, Amatôr Férfi, Nôi, Gyermek Vízilabda Torna December: Mindenki Karácsonya, Nyugdíjasok Karácsonya, Mikulás Kupa, Szilveszteri Bál Böllérfesztivál Január végén, az uszoda melletti területen ren dezik meg az egész napos eseményt. Az érdeklôdôk belecsöppenhetnek a régi disznótorok hangulatába az elôkészületektôl a csapatok által készített finomságokig. Kistarcsai Napok A település legnagyobb kulturális fesztiválját a Városi Mûvelôdési Sportközpont és Könyvtár rendezi meg minden év május harmadik hétvégéjén az Ifjúság téren. A szombat délelôtt a sportról szól. Ekkor tartják az iskolai futóversenyt, a színpad a helyi sport- és táncegy üt t eseké. A több helyszínen zajló kulturális-, közlekedési-, egészségügyi- és sport eseményeken a helyi kulturális csoportok és egyesületek is bemutatkoznak. A KIKE nagyszabású kiállítást szervez, ahová meghívják a külföldi testvértelepüléseket is. Délután és este igazi fesztiválhangulatban, számos, országosan ismert elôadó és zenekar is fellép. Vasárnap délelôtt a gyermekek, késôbb a fiatalok és idôsebbek igényeihez igazodnak a mûsorok. A két napos programot mindig tûzijáték zárja. Kistarcsai Kakasfôzô Fesztivál Elôször 2012-ben tartották meg az Ifjúság téren. A város címerében sze replô kakas adta az ötletet. Augusztus 20-án, a Szent István napi ünnepség után rendezik meg. Változatos kulturális programok, kirakodóvásár és fôzôverseny nyújt szórakozást, amit utcabál és tûzijáték zár. A szervezésben tevékenyen részt ve vô Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre a bevételt jótékonysági célokra fordítja.

7 Hagyományok, Civil szervezetek civil szervezetek Ôszi Kulturális Hét A Kistarcsai Kulturális Egyesület (KIKE) rendezi meg a több mûvészeti ágat felvonultató kulturális hetet. Céljuk, hogy kellemes, tartalmas kikapcsolódást nyújtsanak Kistarcsa és a térségi települések lakosságának. Programok: Egyházzenei est, Kamara-és dalest, Ismeretterjesztô elôadás, Színi elôadás, Musicalest, Görhönyfesztivál, Pántlika Nemzetiségi és Tulipán Országos Szlovák Folklórtalálkozó, Örökségséta, Simándy József-szobor és emléktábla koszorúzás. A Görhönyfesztivál gasztrokulturális programot 2004 óta minden évben megrendezik. Az ínycsiklandó illatok kavalkádjának neve: Süssünk görhönyt! Krumplifesztivál Kistarcsán. A sütôverseny mellett kézmûves vásár, vetélkedôk, a színpadon egész nap mû sorok szórakoztatnak. A Pántlika Nemzetiségi és Tulipán Országos Szlovák Fol klórtalálkozón a meghívottak nép viseletben vesznek részt a zenés felvonuláson, majd mûsoros est keretében adnak ízelítôt saját népi kultúrájukból. A találkozón részt vesznek a testvérváros, Beluša küldöttei is. Harmónia Táncklub A mûvészeti tánccsoport 2002 óta mûködik. Három éves kortól lehet jelentkezni az e lô készítô csoportba. Öt korosztálynak tartanak foglalkozásokat a klasszikus balettra épülô modern táncok (jazz, musical) elsajátítására. A regionális, országos és nemzetközi versenyeken mindig dobogós helyezéseket érnek el: MLTSZ Országos Bajnokság: 2 arany-, 2 ezüstérem; Európa-bajnokság: ezüstérem (2010). A város rendezvényeinek rendszeres fellépôi. Mûvészeti vezetô: Villám Vera CIVIL SZERVEZETEK Polgárôrség 1999-ben alakult Surányi Lajos kezdeményezésére. A helyi rendôrôrssel egyeztetve, fôként közterületen járôröznek a lakosság biztonságérzetének növelése céljából. Ezek során több súlyos bûncselekményt megakadályoztak és számos elkövetôt fogtak el. A helyi szervezetek és az Önkormányzat városi rendezvényein is tár sadalmi munkában felügyelnek a közrendre. Vezetô: Navratil István Kistarcsai Csibék Nagycsaládos Egyesület A NOE közhasznú tagegyesülete. Összefogják és segítik a három vagy több gyermeket nevelô családokat. Programjaik: bababörze, babamama klub, ruhaosztás, családi nap, táborok szervezése. Képviselô: Várkuti Melinda Civil-Ház A város vezetése nagy hangsúlyt fektet a civil szervezetek támogatására, amelynek legszebb példája a számukra kialakított Civil-Ház. Az é pületben mûködô civil szervezeteknek irodákat és egy nagytermet biztosít a Városi Mûvelôdési Ház. Itt tekintheti meg az érdeklôdô a településen élô szlovák lakosság kultúráját bemutató Szlovák Néprajzi Gyûjteményt. A híres Pannónia Néptánccsoport táncpróbáinak egy része is itt zajlik. Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre 2006-ban alakult a helyi vállalkozók részvételével. A település fejlôdését segítik elô te vékeny ségükkel: kulturális és sportprogramok támogatása, a városi rendezvények lebonyolítása (Min denki karácsonya), jótékonysági bálok szervezése (Katalin bál), Kistarcsa virágosítása, köztéri szobrok, emlékmûvek elkészítésének, felújításának támogatása. Elnök: Juhász István Dömötör Alapítvány 1998-ban alapították a kistarcsai óvodás gyermekek nevelési, gondozási körülményeinek segítése, támogatása céljából. Az adományokból gyermekbútorokat, já té kokat, fejlesztô eszközöket és játszóteret ajándékoztak az óvodáknak. Elnök: Moór Lajosné Fenyvesliget Egyesület 2011-ben alakult. Célja egy szervezettebb lakóközösség létrehozása az itt található ingatlanok tulajdonosainak bevonásával; a biztonságos közlekedés, az úthálózat és járdák, az infrastruktúrák megteremtése; az egyént vagy közösséget érintô problémák felmérése, megoldása; a közbiztonság növelése; a közterületek kialakításával és gondozásával kapcsolatos te vékenységek szervezése; a helyi sportélet elôse gítése; a közösséget és a környezetet formáló szolgáltatások színvonalának javítása. Elnök: Osztrogonácz Ivó Közösen Értük Alapítvány a sérült fiatalokért A kiemelten közhasznú alapítványt szülôi kezdeményezésre 2001-ben jegyezték be. Olyan családok közössége, ahol értelmi sérült gyermekek, felnôttek élnek. Céljuk, hogy programjaikkal kikapcsolódást, élményt nyújtsanak ezeknek a fiataloknak és családjaiknak Bárki csatlakozhat, aki úgy érzi, hogy segítségre, emberi kapcsolatra vagy tanácsra van szüksége. Álmaik között szerepel egy napközi, illetve lakóotthon létrehozása. Elnök: Rimóczi Erzsébet

8 A B C D E UTCANÉVJEGYZÉK Decathlon Gokartpálya General Design 28 MÓRALIGET U Non-Stop közért Fenyves Sportcsarnok 42 8 Oázis Üzletház 34 Emlékfal Pecsenyiczki 4 Evang. Sz.otth Civil-Ház u Réti Mária Deres Lovasudvar Jelmagyarázat Felhagyott zsidó temető Adamcsek ulicska Komáromi u. C4 Akácvirág u. B2 Kossuth Lajos u. D4 Alig u. C5 Kölcsey Ferenc u. C-D3 Andrássy u. C4 Kôrösi Csoma S. u. B2 Aradi u. B4- Liget u. C2-3 Arany János u. B- Liliom u. B-C2 Árpád u. C4-D5 Lôcsei u. B4-3 Árpád vezér u. B2- Magyar u. Attila u. B2 Malom u. D4 Aulich Lajos u. C4 Mária u. B4- Bagolyvár út C4 Megyeri Margit u. B4 Balassi Bálint u. C2 Mezsgye u. D3-4 Balczó István u. B1-C2 Mikes Kelemen u. Baross Gábor u. B- Mikszáth u. B-C2 Bartók Béla u. C-D3 Mirtusz u. C4 Báthory u. C2 Móra Ferenc u. B1- Batthyány u. Móricz Zsigmond u. C2 Béla u. Munkácsy Mihály u. C-D3 Bellus József u. B3-4 Nagytarcsai u. D4 Bem u. B- Nyíltárok út C4-5 Bercsényi u. B- Nyírfa u. Berényi u. C2 Október 23. tér Bethlen Gábor u. C4 Orgona/Hangya sétány C4 Bocskai u. C4 Óvoda u. Boróka út C5 Ôsz u. C4 Borostyán u. C5 Part ulicska C4 Brassói u. B3 Petôfi Sándor u. Burillák Mihály u. B-C2 Pozsonyi köz C4 Csallóköz u. C2-3 Pozsonyi u. -4 Rákóczi körút C2-3 Csömöri u. B3-2 Raktár körút B4-5 Damjanich u. C2 Rapavi ulicska C4 Deák Ferenc u. B- Rét u. C-D5 Déryné u. B2 Rigómezô u. D4 Diófa u. B-C2 Rozmaring u. C5 Dobó Katica köz C4 Rózsa u. -4 Dózsa György u. C-D3 Rozsnyói u. C4 Eperjesi út B-C4 Sárkány u. C5 Fasor u. -4 Semmelweis tér B4 Fenyves út B5-C4 Scheda Ferenc u. C2 Fitos Sándor u. C2 Simándy József u. B3-4 Fonó u. Síp u. C4 Füleki u. C-D4 Sólyom út D4 Galagonya u. B5 Sport u. C4 Gárdonyi Géza út C2 Szabadság út B4- Grassalkovich út C5-D4 Széchenyi u. -4 Hangya/Orgona sétány C4 Szent László krt. B2- Harangvirág u. B-C2 Szent László út B-C2 Határ út A4-B2 Szigetvári u. C4 Heltai u. B3 Táncsics u. B2-3 Holló u. C5-D4 Temesvári u. C4 Homok dûlô B1-C2 Terézia u. B2 Honvéd u. Thököly út Hôsök tere Dr. Tibold József u. B3 Hunyadi u. B4- Tó u. C-D3 Huszka Mihály u. B3 Toldi Miklós út Ibolya u. B2 Tulipán köz B2 Ifjúság tér Tulipán u. B2 Iglói u. B4- Tûzoltó u. Illés Bálint tér C4 Új u. D4 Iskola u. Ungvári u. B2 Jókai u. C4 Uzsoki u. C4 Kamilla u. C5 Váci Mihály u. C4 Kántor u. C5 Vadrózsa u. C4 Kápolna u. D3-4 Vasút u. -D2 Kassai u. B3 Vereckei u. C-D3 Késmárki u. -4 Veres Péter u. C4 Kinizsi u. C4 Völgy u. C-D3 Király Andor u. B3-4 Zrínyi u. B- Kolozsvári u. B3 Zsálya u. B5

9 Sport, kikapcsolódás sport, kikapcsolódás Számos sportszervezet mûködik Kistarcsán. A teljesség igénye nélkül bemutatunk néhányat. Kistarcsa Városi Sport Club (KVSC) Több mint 100 éves a foci Kistarcsán ben alakult a Kistarcsai Sport Club (KSC) ben meg épült a sportpálya ban Kistarcsai Városi Sport Club néven új egyesület alakult ben felkerültek a Megye II. osztályba. Csapatai: öregfiúk, utánpótlás és felnôtt. Fel tö rek vôben van a nôi futball. Elnök: Horváth Zsigmond Kistarcsai Kispályás Labdarúgó és Tömegsport Egyesület (KKLTE) 2004-ben alakult. Azóta szervezik a városi kispályás labdarúgó bajnokságot, amely több mint 30 éves múltra tekint vissza. Hétvégente szervezett keretek között amatôr sportolni szeretô embert mozgatnak meg. Elnök: Klacsán Lajos, Kistarcsai Kézilabda Egyesület 1996-ban alakult. Több évnyi NB II-es szereplést követôen a Pest Megyei Bajnokságban játszanak. Az egyesület nôi felnôtt és serdülô lány csapatot mûködtet. A hazai mérkôzéseket a Csö möri Sportcsarnokban játsszák. Elnök: Vécsi Zoltánné Sentinel Olimpiai Taekwondo 2002-ben alakult ban jött létre a hallássérült gyermekekkel is foglalkozó csoport. Az edzések célja az egészséges életmódra való nevelés, a fizikai kondíció fejlesztése, a fegyelem megtanulása. Mint harcmûvészet nem a verekedésre, hanem a szellemi, fizikai erô felhasználására, tiszteletre és fegyelemre tanít. Elnök, vezetô edzô: Hegyes Imre V.U.K. Vízilabda és Úszó Klub SE A gyerekek 2003 óta ismerkedhetnek a sportág alapjaival. A klub 2007-ben alakult. Két csoportban folyik az edzés (mini: 6-9 évesek, haladók: 9-14 évesek). Az egyesület fô célja, hogy minél több gyermek ismerje meg ezt a magyar siker-sportágat. A tehetséges tanítványok tovább léphetnek a budapesti egyesületek valamelyikébe. Terveik közt szerepel a legfiatalabb korosztály bajnokságában való részvétel. Elnök: Fehérné Mokos Katalin Edzô, sportmunkatárs: Valkai Ferencné Rhino Gym Body & Fitness Studio Családias légkörben, szakemberekkel vár min den sportolni, kikapcsolódni vágyó vendéget! Igénybe vehetô személyi edzô, személyre szabott edzésprogram, táplálkozási tanácsa dás és táplálék-kiegészítôk szé les választéka! Kistarcsai Sport és Szabadidô Egyesület 2003-ban alakult. Az egyesület célja: A kistarcsai és környékbeli szabadidôs, valamint egyéb sportolási igények összefogása, életkortól sportágtól függetlenül sportélmény és szervezett sportolási lehetôség biztosítása. Eddig tíz alkalommal szerveztek Tömegsportnapot a különbözô sportágak megismerése érdekében. Szervezett keretek között készültek fel és vettek részt Balaton és Öböl átúszásokon. Több alkalommal szerveztek vízitúrát a Tisza, Túr, Bodrog folyókon; természetjáró túrákat a kék túraútvonalakon barlangászkodással egybekötve-, valamint sítáborokat. Heti sportolási lehetôséget biztosítanak úszás, triatlon, tollaslabda sportágakban, ehhez tornatermet, uszodát bérelnek. Elnök: Sárosi Gábor Lengyel Kert Szabadidô és Sport Klub A környéken élô, sportot, természetet, állatokat, képzômûvészetet kedvelô társaságok, családok, fiatalok és gyermekek számára a szabadidô hasznos eltöltését sokoldalúan biztosító létesítmény. Deres Lovasudvar 2000 óta mûködik a Kistarcsa határában található lovarda. Szolgáltatások: lovas bemutatók, lovas kocsikázás, tereplovaglás, kezdô futószáras ok ta tás, pó nilovagoltatás, családi és baráti rendezvények lebonyolítása. Tulajdonosok: Kohajda Péter és Kohajda Mónika Marcipán SE Gyermekfitness 2001-ben alakult Kôbányán. Az elmúlt években számos helyen indított fitness és akrobatikus showtánc tanfolyamokat. Az edzéseken akrobatikát, ugrásokat, erô-, lazasági- és táncelemeket tanítanak. Kistarcsán utánpótlás neveléssel fog lalkoznak. Szakosztályvezetô: Farkas Edit Járvás Tamás ultrakerékpáros 2012 nyarán Járvás Tamás, kistarcsai amatôr kerékpáros 5. helyezést ért el a világ legkeményebb országúti versenyén, az Észak- Amerikát átszelô, 4828 km-es távolságú ultrakerékpárosok versenyén. Kistarcsai Kerékpár Egyesület 1995-ben alakult. Nagy hang súlyt fektet a szabadidô-sportolásra vágyó fiatalok lekötésére. Minden hazai versenyen képviselteti magát, dobogós eredménnyel. Visszatérô rendezvényeik: a Cross-Tarcsa Kupa mountain-bike verseny, amely a kerepesi erdôben zajlik. Fellépnek a Kistarcsai Napokon, Családi napon, Gyermeknapon. Saját szervezésük a Cross Kupa országosan meghirdetett verseny. Elnök: Szôke Viktor

10 Turizmus, Szekeres park és Piac english, slovenčina Turizmus, vendéglátás A Gödöllôi-dombság természeti értékeinek kö szön hetôen a lovas turizmus jelentôsen elterjedt Kistarcsán. Számos lovarda nyitotta meg komplett szolgáltatással kapuit a település határában. A város külterületén áthaladó sûrûn használt bakancsos turistautak, valamint a hagyományôrzô rendezvényeken a helyi szlovák népviseletben bemutatott kulturális mûsorok is sok vendéget hoznak a városba. A nagy népszerûségnek örvendô úszó, kerékpár, triatlon, judo és labdarúgó versenyekre, tornákra az ország minden pontjáról érkeznek látogatók. A közel két évtizede mûködô uszoda is jelentôs bázisa a sportturizmusnak. Számos vendéglátóhely várja a Kistarcsára érkezôket. A 20. oldalon kezdôdô szolgáltatások között olvashatnak róluk. Közülük is említésre méltó a Nosztalgia Étterem, amely 2002 óta várja vendégeit Boross Jenô vezetésével. Szekeres Park és Piac A Szekeres Park és Piac magánkezdeményezésbôl létrehozott közösségi hely, ahol bizto sított mind a tradicionális piaci hangulat, mind a társadalmi találkozás és kikapcsolódás lehetôsége. Kellemes környezet padokkal, kis üzletekkel, játszótérrel, ahol életre keltik a kihalóban lévô hazai ízek világát a Magyaros Konyha éttermében, a kézmûves cukrászdában, és a régi idôk lángossütôjében. A Szekeres Park és Piac elônyben részesíti a hazai termelôket, a magyar föld jó terméseit, zöldség-gyümölcseit, ahol támogatnak és kezdeményeznek minden olyan összefogást, amelynek keretében segíthetik a kispénzûeket, a nyugdíjasokat, jó áraikkal. Érdekesség, hogy ezen a helyen került elôször megrendezésre a Kistarcsai Édességnap. A rendezvény szervezôinek és a lakosság összefogásának köszönhetôen támogatni tudták a helyi iskolát. Élvezetes gyermekprogramokkal, koncertekkel színesítették ezt a napot. Idônként a nyári meleg szombat estéken a piac színpadán szabadtéri rendezvények várják és mulattatják a kikapcsolódni vágyókat. Nagy siker volt például a III. Pannóniás Néptánc és Hagyományôrzô Fesztivál, amely több mint 2000 látogatót vonzott. A Szekeres Park és Piacon szívesen látnak még több hazai termelôt és kézmûves terméket árusítót. A tulajdonosok szeretnék, ha az emberek szívükbe zárnák, s továbbra is értékelnék ezt a magyar vállalkozói kezdeményezést. Dear Reader, Let us give you a warm welcome by presenting to you our information publication Vendégváró (in English: Hospitality). I hope it is going to make you interested in our city called Kistarcsa, which has more than twelve thousand inhabitants, and you will feel like being part of it either as an entrepreneur or somebody who would consider living in our community in the future. In a nutshell, let us introduce you to how people live in our settlement, to the sights, the monuments as well as our institutions. You can have an insight into our community life, how we cherish traditions and nurture our cultural values. Also, you can learn about our special events, civic organizations, sports clubs as well the diverse offerings of local service providers, manufacturers and enterprises. Come and visit us, experience the charm of a city built on the Gödöllô Hills and enjoy the hospitality of our residents in Kistarcsa! We look forward to seeing you here soon. Kistarcsa, on this 20th day of April, 2013 Solymosi Sándor, Mayor Vážení čitatelia, dovoľujeme si Vás privítať a predstaviť Vám publikáciu Vendégváró. Dúfam, že vzbudí Váš záujem o mesto, Kistarcsa, ktoré má viac ako obyvateľov, a budete sa tu cítiť, ako by ste boli súčasťou mesta či už ako podnikateľ, alebo ako budúci obyvateľ osady. Stručne povedané, dovoľte, aby sme Vám predstavili naše inštitúcie, naše pamätihodnosti. naše tradície, a to, že ako žijú ľudia v našom meste. Môžete nazrieť do života našej komunity, uvidíte, ako na nás zapôsobili tradície, a ako sa snažíme zachovať hodnoty našej kultúry. Tiež môžete spoznať špeciálne akcie, podujatia našich občianskych organizácií, športových klubov, ako aj ponuky miestnych podnikateľov. Príďte, a navštívte nás, zažite čaro mesta, ktoré leží pri ceste smerom na Gödöllô, spoznajte pohostinnosť obyvateľov Kistarcse. Tešíme sa na stretnutie s Vami. V Kistarcsi, 20. apríl 2013 Solymosi Sándor, primátor

11 TermelÔ és szolgáltató cégek 20 Kistarcsa, Szabadság út 6. Tel: 70/ Erzsébet utalványt is elfogadunk! Speciális HEGESZTÉS Kerepes, Fecske u. - Szabadság út 78. Lépcsők, korlátok, kapuk gyártása rozsdamentes és kovácsolt kivitelben. Alumínium, 3 C2 magnézium, titán anyagok hegesztése is. Illés Cukrászda 14 féle friss házi rétes sós és édes aprósütik Patrona Hungariae Gyógyszertár 2143 Kistarcsa, Hunyadi u. 15. T: 28/ NY: H-P: Szo: TermelÔ és szolgáltató cégek 1993 óta mindent kézzel, helyben készít nk! 2 B4 Nyitva: H-V: ÁLLATELEDEL ô alkalmi torták ô pékáru ô esküvői torták ô fagylalt ô figura torták ô sós sütemények ô intim torták ô édes teasütemények Személyes találkozás előnyben! Nyitva: Kistarcsa, Thököly út 3. 28/ Felszerelés és Vegyi áru Kisáruház Ny: H-P: , Szo: Kistarcsa, Iskola u Telefon: 20/ / D-ÉG Thermoset FÜRDŐSZOBÁK RADIÁTOROK GÁZKÉSZÜLÉKEK SZERELVÉNYEK SZOLÁR 5 Kistarcsa, Széchenyi u / , 30/ D4 8 Több mint 100 éves 10 hagyománnyal rendelkező pékség. Eredeti kovászos technológiával sütött: cipó, vekni, formakenyér, zsemle, kifli, pogácsa, kalács és egyéb péksütemények. Teljes adalékmentesség! Ízlelje meg Ön is! Nyitva tartás: H-P: , Szo: Kistarcsa, Hunyadi u. 4., 20/ A kerékpár a mindenünk! Szaküzlet és Szakszerviz Kistarcsa, Thököly u. 4. Tel: 28/ , 30/ Ny.: H-P: Szo: Györgyi Virág Vágott és cserepes virágok, csokrok, koszorúk, díszítések Minden hozzánk betér utazó számít! Kistarcsa, 7 Szabadság út 46. Tel: 28/ Ropogós Sütőipari Bt. Karikás József KERÉKPÁR Nosztalgia Étterem sgesztenyefás kerhelyiség, polgári elegancia, gyermekeknek játszótér, rendezvények szervezése, lebonyolítása 9 PÉKSÉG Julcsi Aki nem hiszi, járjon utána! Kistarcsa, Aulich L. u. 5. T: 28/ , 30/ Ny.: H-Szo: 8-18, V: 9-17 gyermekek napközbeni ellátása, játékos angol, egyéni és csoportos képességfejlesztés, kézmûves foglalkozás, állandó és idôszakos gyermekfelügyelet Kistarcsa, Ifjúság tér 1. T.:20/ C4 Házhoz szállítás! Vízkezelési és Szervezetfejlesztési Kft. Uszodavíz-kezelés: vegyszerek közvetlenül a gyártótól, teljes körű szaktanácsadása Háztartási vízkezelés: vízlágyítók, szűrők, szűrőbetétek Vízvizsgálat: kútvizek, medencevizek, akkreditált kémiai és mikrobiológiai vízvizsgálata 1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/B Tel./Fax: 1/ , T: 20/ D4 MANODÁJA a gyerekek második otthona Bölcsôdétôl az iskoláig! 15 vegyi áru, újság, telefontöltés helyben sütött pékáru Kistarcsa, Hunyadi u. 3.

12 TermelÔ és szolgáltató cégek TermelÔ és szolgáltató cégek CSIMA Könyvelő Iroda 24 D2 Nagytarcsa, Ady E. u / , 30/ Gumi- és futóműszerelés Üvegezés, festés, szennyvízbekötés, tehertaxi, TŰZIFA AKCIÓS ÁRON Szilasliget, József A. u D1 Tel.: 30/ ZÖLDIKE ZÖLDSÉGES Hagyományos és diabetikus torták, rétesek, sütemények Kistarcsa, Hunyadi. u. 1. Tel.: 20/ Kistarcsa, Szabadság út 44. Tel.:30/ MEGÚJULÓ ENERGIA faelgázosító kazán, napkollektor, melegvízkészítés, fűtésrásegítés MISZACSI Bt. Robotka Gábor Tel: 30/ , 30/ Tel.: 30/ , 28/ Kerepes, Szabadság út 65. (3-as út) Kívánságra házhoz megyünk! Extra minőségű fogpótlások (cirkon hidak) Konzerváló fogászat, implantáció (fogbeültetés) Privát rendelés: H, Sze: dr. Répay Klára K, Sze: és P: dr. Farczádi Tímea 26 KISÁLLATOK HAZAI NAGYÁRUHÁZA C SÖMÖRI PARTNERÜZLET Dr. Henter Áron kisállatgyógyász Dr. Medgyesi Zsófia klinikus szakállatorvos magánállatorvosok Nyitva: hétköznap 9-20, szombaton 9-12 rendelõk és Fogtechnikai laboratórium R.H. Dental Fogorvosi konténeres szállítás, sitt, szemét, lom, zöldhulladék Kurucz Tibor 30/ VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS burkolás, festés, asztalosmunka, teljes körű lakásfelújítás rövid határidővel 21 baba- és gyermekruhák, cipők 25 játékok, kiegészítők, pelenkák 0 Süti Bolt K Huncutka Gyermekruházat 7-76 Minőségi MAGYAR zöldség-gyümölcs /663 BIO gyümölcslevek BIO lekvárok di u. ya un OLASZ KRÉMFAGYLALT a, H rcs ista Bio-Vega Bolt Dr. Hortváth Bánk Várjuk kedves vásárlóinkat minden hónapban megújuló akciókkal a csömöri Auchan üzletsorán. nyitva tartás: H-Szo: 9-21, V: 9-20 tel: Web: Kistarcsa, Árpád vezér u. (Árpád vezér-szt.lászló sarok, bejárat a Szt. László felől) Bejelentkezés: 28/ , 30/ , 30/ Tündér kuckó ÁLLVÁNYOZÁS KŐMŰVESMUNKÁK 2143 Kistarcsa, Lőcsei utca 12. Élbert Kft. Tel.: KULCSMÁSOLÁS CIPÕJAVÍTÁS CIPZÁRJAVÍTÁS, FÉNYMÁSOLÁS, NYOMTATÁS, SZKENNELÉS, FAXOLÁS KOVI-TÉKA Tel.: 28/ Kistarcsa, Hunyadi u. (a gyógyszertárral szemben) MANIKŰR-PEDIKŰR 28 MŰKÖRÖMÉPÍTÉS B2 A HÉT MINDEN NAPJÁN Kistarcsa, Árpád vezér u. 95. Tel.: 20/ Klímaszerelés, készülék forgalmazás (akár 10 év garanciával!), javítás, karbantartás. 30 Tel: 20/ LNA Group Kft., Kistarcsa

13 TermelÔ és szolgáltató cégek 24 KISS MARKET ÉJJEL-NAPPALI VEGYESBOLT R n i z í ha! 31 B4 élelmiszer pékáru édesség ajándékkosár vegyi áru dohányáru mirelit áru szeszes italok KISTARCSA vizsgáztatás 3D futóműállítás klímatöltés diagnosztika (motor, ABS, stb.) hivatalos Bosch szakműhely Varga István magyar rally-bajnok, autószerelő mester Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: ÉPÍTŐANYAG Kistarcsa, Nagytarcsai út 2. Tel/Fax: 28/ Nyitva: H-P: Szo: Bejelentkezés: 06-30/ Ügyfélfogadás: kedd, szerda Kistarcsa, Szabadság út 8., Tel: 28/ Nyitva: H-P: 8-17 AUTÓJAVÍTÓ Csömör - Kistarcsa, Határ út Tel.: 28/ , 30/ sebész, traumatológus Bejelentkezés: 06-20/ Dr. Keresztes Katalin ügyvéd Kistarcsa, Szabadság út 6. V TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT Dr. Fischer Ildikó 2143 Kistarcsa, Csömöri u és minden más nagy választékban! A ARG 25 TermelÔ és szolgáltató cégek 1164 Budapest, Vidámvásár u. 76. Tel/Fax: 06/ / Nyitva télen: nyáron: szombat: Bútorlap-szabászat Ipari és Kereskedelmi Kft. Eladás-szabás-élzárás Egyedi bútorok készítése 1165 Budapest, Újszász u. 47/D Tel.: 06/ Fax: 06/ Nyitva: H-P: Szo: Kistarcsa, Nagytarcsai út 4. Hrsz.: 0260/27. Tel.: 28/ , Gyorsan, kedvező áron! Házhoz szállítással is! Bölcsőde- és óvodapótló családi napközi Oázis üzletház Kistarcsa, Deák F. u. 2. KÖNYVELÉS, bérszámfejtés 34 HUNGAROSTYA Kft. HÁZIAS édes és sós sütemények, ostyák, mézesek 39 RÉGI RECEPTEK ALAPJÁN Kistarcsa, Széchenyi u. 51. SZJA-bevallások elkészítése 20/ META-BOOK Bt Kistarcsa, Bartók Béla u. 19. Tel./Fax: 28/ SZEGLEMEZES TETŐSZERKEZETEK gyártása, állítása, komplett kivitelezése 20/ NAPHÁZ Szolárium Faludi Krisztián Tel: 30/ álló- fekvő szoláriumok EU-szabványos csövekkel is, szolárium kozmetikumok ABC L Oréal Mesterfodrászat 70/ C hrystal Nails Vegyeskereskedés 70/ Műköröm és körömkozmetika Családi házak, építését, felújítását, átalakítását, teljes körû generálkivitelezését vállaljuk! Last Hope Kft Sárvári János Kistarcsa, Eperjesi út 26. T e l: 2 8 / , 3 0 /

14 TermelÔ és szolgáltató cégek CSINGER - vizsgáztatás, vizsgára felkészítés - olajcsere, szűrők cseréje - vezérműszíj-csere, futómű, fékjavítás - járműklíma: diagnosztika, javítás és töltés - önindító, generátorjavítás, motordiagnosztika - hibakeresés: injektor javítás, hibakód olvasás - akkumulátor és autóalkatrész értékesítés - autóvillamossági alkatrész 2143 Kistarcsa, Diófa u / , 30/ öntözőrendszerek, sziklakertek, kerti tavak, gyepszőnyegezés, füvesítés, kertfenntartás, díszburkolatok 30/ , GRUNDÉRT SPORT... mert mozgás a mindenünk Két MÛFÜVES PÁLYA kiadó! télen fedett, fûtött büfé Labdarúgó utánpótlás nevelés U7, U9 és U11 korcsoportban / KISÁLLATRENDELÕ 2143 Kistarcsa, Malom u. 2. Rendelési idő: h-p: , szo.: v: Házi vizit: rendelési időn kívül telefonos egyeztetéssel! Csandy Kutyakozmetika 2143 Kistarcsa, Malom u.2. Delfin Gyógyszertár Gyógyszerek, gyógytermékek, homeopátiás szerek, speciális vizek (pl. Kaqun víz) széles választéka! Könnyű megközelíthetőség! Kitűnő parkolási lehetőség! DELFIN GYÓGYSZERTÁR Tel.: 28/ , 30/ / D5 (bejárat a Zrínyi u. felől, a Postánál) 46 D4 47 D Kerepes, Szabadság út 102. Telefon: 28/ NY: H-P: Szo: MAYA SPEEDFITNESS STÚDIÓ AZ IDÕ MA MÁR LUXUS... FITNESS & SPORT EGÉSZSÉG & REHABILITÁCIÓ TermelÔ és szolgáltató cégek KERTÉPÍTÉS 44 Nagytarcsa, Sport u. Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig: Dr. Csizmadi Sándor 26 GENERAL DESIGN DUO METAL KFT. A régióban az egyik legkiemelkedőbb árakon. SZÍNESFÉM-VASPAPÍR FELVÁSÁRLÁS Új akkumulátor értékesítés. Személygépjárművek forgalomból történő kivonása bontási igazolással. Nálunk nem kell ingyen itt hagynia az autóját, mi fizetünk is érte, minimum15 Ft-ot kilónként. Igény szerint el is szállítjuk hulladékát, gépjárművét kedvező áron. Ezen kívűl a 4-es úton, Pilisen is leadhat hulladékot. Kistarcsa, Nagytarcsai út , www. duometal.hu Egy profi asztalosüzem! 50 D4 egyedi bútorgyártás bútorlap-szabászat bútorszerelvények tervezés kivitelezés Kistarcsa, Raktár krt. 3. (Villért telep) Tel.: 06/ , 28/ B4 Fogorvosi magánrendelő Kistarcsán Fogorvosi kezelés másképpen! SZERETNE SZÉP, ESZTÉTIKUS FOGAKAT? Speciális mérések alapján egyéni mosolytervezéssel, legkorszerűbb technológiával és anyagokból megvalósítjuk ezt a kívánságát. ELÉGEDETLEN A RÉGI FOGSORÁVAL? Elkészítjük fogpótlását egy új, fémmentes biokompatibilis anyagból. ÉJSZAKA CSIKORGATJA VAGY SZORÍTJA A FOGAIT? Van megoldás, amellyel megvédjük az eredeti fogait, fogpótlását, valamint tehermentesítjük az állkapocs ízületeit. HETI 2x20 PERCBEN! FL ABéLOS Kistarcsa, Szabadság út 54. Sárga Szolgáltatóház 70/ DR. FERENCZY LINDA fogszakorvos Kistarcsa, Szabadság út 54. I. em. Bejelentkezés: 70/

15 PIAC ÉS PARK SZEKERES MAGYAR piacon minden egy helyen! Magyaros konyha Cukrászda Házias kenyér és tej Lángossütô Hús-hentesáru Zöldségesek Állateledel Vegyi-háztartási áru Bor-pálinka üzlet Koktélbár Nyitva: H-Szo: 7-17, V: / Kistarcsa, Szabadság út 56/J. A Zsófialiget HÉV-megállóval szemben.

tartalomjegyzék, IntézMények, impresszum 2 3 polgármesteri köszöntô, cégjegyzék

tartalomjegyzék, IntézMények, impresszum 2 3 polgármesteri köszöntô, cégjegyzék tartalomjegyzék, IntézMények, impresszum 2 3 polgármesteri köszöntô, cégjegyzék Tartalom Intézmények Impresszum.... 2 Polgármesteri köszöntô Cégjegyzék.... 3 Egy kis történelem Testvértelepülések.. 4 Mûemlékek,

Részletesebben

tartalomjegyzék, IntézMények, impresszum 2 3 polgármesteri köszöntô, cégjegyzék

tartalomjegyzék, IntézMények, impresszum 2 3 polgármesteri köszöntô, cégjegyzék tartalomjegyzék, IntézMények, impresszum 2 3 polgármesteri köszöntô, cégjegyzék Tartalom Intézmények Impresszum.... 2 Polgármesteri köszöntô Cégjegyzék.... 3 Egy kis történelem Testvérvárosok.... 4 Helyi

Részletesebben

Európa a Polgárokért

Európa a Polgárokért KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2014. 05. SZÁM XIX. Kistarcsai Napok I. Kistarcsai testvértelepülések találkozója Európa a Polgárokért Cikk a 4-5. oldalon 2 A VÁROS HÍREI KISTARCSAI

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2014. 09. SZÁM A leköszönő képviselőtestület Ifj. Juhász István alpolgármester, Zsiák Balázs, Zsiák Péter, Márkus József Juszkó Ferenc, Csaja János, Juhász

Részletesebben

Kistarcsai Híradó. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Futóverseny eredményhirdetése. Lovasbemutató a Deres Lovasudvarban

Kistarcsai Híradó. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Futóverseny eredményhirdetése. Lovasbemutató a Deres Lovasudvarban Kistarcsai Híradó Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2011. 5. szám Lovasbemutató a Deres Lovasudvarban Futóverseny eredményhirdetése Solymosi Sándor polgármester megnyitja a rendezvényt

Részletesebben

Vállalkozói Erzsébet-Katalin jótékonysági bál

Vállalkozói Erzsébet-Katalin jótékonysági bál Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2013. 11. szám Vállalkozói Erzsébet-Katalin jótékonysági bál Megtelt a Csigaház Vécsey László országgyűlési képviselő is köszöntötte a vendégeket Tombolát

Részletesebben

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2013. 04. szám 2 A város hírei Eredeti időpont: Ünnepi szemétszállítás Változik a szemétszállítás időpontja. Kérjük, hogy az érintett területeken a meghatározott

Részletesebben

Görhönyfesztivál: szeptember 21. Városi ünnepség. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Görhönyfesztivál: szeptember 21. Városi ünnepség. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Városi ünnepség 2013. 09. szám Kistarcsa díszpolgára: post mortem Simándy József. A kitüntetést a művész felesége vette át. Kistarcsa városért: Dr. Laczay

Részletesebben

www.delinapfeny-turizmus.hu Délinapfény turizmus

www.delinapfeny-turizmus.hu Délinapfény turizmus www.delinapfeny-turizmus.hu Délinapfény turizmus Herczeg József polgármester ALGYŐ Kedves Olvasó! Algyő polgármestereként nagy örömömre szolgál, hogy köszönthetem Önt és röviden bemutathatom településünket.

Részletesebben

KISTARCSAI HÍRADÓ. 100 éves a Kistarcsai labdarúgás. KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA Trianoni emlékmű avatás

KISTARCSAI HÍRADÓ. 100 éves a Kistarcsai labdarúgás. KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA Trianoni emlékmű avatás KISTARCSAI HÍRADÓ KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2011. 6. SZÁM Trianoni emlékmű avatás Megemlékező beszédet mond Solymosi Sándor polgármester Riskó János református lelkész Kistarcsai

Részletesebben

Vécsey László országgyűlési képviselő szeptemberi fogadóórája. Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy Vécsey László Pest Megye

Vécsey László országgyűlési képviselő szeptemberi fogadóórája. Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy Vécsey László Pest Megye Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2011. 8. szám Kéknefelejcs Népdalkör Manninger Ágota Augusztus 20-a Solymosi Sándor polgármester Kenyérosztás Görbe József plébános Harmónia Táncklub

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA. Trianoni gyásznap (cikk a 4. oldalon)

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA. Trianoni gyásznap (cikk a 4. oldalon) KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2014. 06. SZÁM Trianoni gyásznap (cikk a 4. oldalon) 2 A VÁROS HÍREI KISTARCSAI HÍRADÓ Kistarcsa július 1-jétől 6 százalékkal alacsonyabb áron vásárolhat

Részletesebben

Szent István napi ünnep

Szent István napi ünnep Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 08. szám Szent István napi ünnep Somlai József ny. plébános Vécsey László országgyűlési képviselő Solymosi Sándor polgármester I. Kistarcsai Kakasfôzô

Részletesebben

OROSZLÁNY ÉS KISTÉRSÉGE CIVIL SZERVEZETEK

OROSZLÁNY ÉS KISTÉRSÉGE CIVIL SZERVEZETEK OROSZLÁNY ÉS KISTÉRSÉGE CIVIL SZERVEZETEK 2010 Köszöntöm az Olvasót! A klasszikus demokráciákban a nonprofit szektor léte elengedhetetlen feltétele a társadalom működtetésének. A civil társadalom ennek

Részletesebben

IV. Jótékonysági Erzsébet-Katalin bál

IV. Jótékonysági Erzsébet-Katalin bál KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2014. 11. SZÁM IV. Jótékonysági Erzsébet-Katalin bál Az est meglepetés vendége Dolhai Attila volt Welcome drink Csampa Zsolt képviselő, Solymosi Sándor

Részletesebben

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Október 23.

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Október 23. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2013. 10. szám Október 23. Solymosi Sándor polgármester Major László és Az idegen című dráma szereplői 2 A város hírei Az időjárás most kedvezett az ünnepségnek,

Részletesebben

Tájékoztató füzet. 2014. szeptember 20., szombat, 10-18 óra KULTURÁLIS PIAC. Minden, ami kultúra, egy helyen, egy időben! & MÓDSZERTANI ROADSHOW

Tájékoztató füzet. 2014. szeptember 20., szombat, 10-18 óra KULTURÁLIS PIAC. Minden, ami kultúra, egy helyen, egy időben! & MÓDSZERTANI ROADSHOW Tájékoztató füzet Minden, ami kultúra, egy helyen, egy időben! 2014. szeptember 20., szombat, 10-18 óra KULTURÁLIS PIAC & MÓDSZERTANI ROADSHOW Vértes Agorája Tatabánya Szent Borbála tér 1. www.avertesagoraja.hu

Részletesebben

KISTARCSAI HÍRADÓ. XX. Kistarcsai Napok

KISTARCSAI HÍRADÓ. XX. Kistarcsai Napok KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA KISTARCSAI HÍRADÓ 2015 / 6. szám XX. Kistarcsai Napok 2 PROGRAMAJÁNLÓ KISTARCSAI HÍRADÓ KISTARCSAI HÍRADÓ Megkezdődött az idei járdafelújítási program

Részletesebben

Egyesület elérhetőségei: elnök: Schunder Tibor Munkaszervezet: Móricz Beáta Schamberger Dóra Schuszter Margit Pál Melinda Dányiné Kun Ildikó

Egyesület elérhetőségei: elnök: Schunder Tibor Munkaszervezet: Móricz Beáta Schamberger Dóra Schuszter Margit Pál Melinda Dányiné Kun Ildikó www.vercse.hu Egyesület elérhetőségei: Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség székhely: 2836, Baj, Petőfi S. u. 50. iroda: 2890, Tata, Erzsébet tér 13. telefon: 34/589-849 - fax: 34/589-850 e-mail: munkaszervezet@vercse.hu

Részletesebben

Rejtett kincsek Pest kapujában

Rejtett kincsek Pest kapujában Barangolás a Gödöllôi Kistérségben Kincskeresôben Vannak, akik elsô látásra beleszeretnek és vannak, akik csak hosszabb ismerkedés után válnak rajongóivá, de abban mindenki egyetért, hogy az egyik legszebb

Részletesebben

Üllői. Üllői nézőpontok. Helyi programok a körkérdésben. Városgondnokság vigyáz a rendre. Ésszel és erővel. Bemutatkozik az állatvédőrség Ù

Üllői. Üllői nézőpontok. Helyi programok a körkérdésben. Városgondnokság vigyáz a rendre. Ésszel és erővel. Bemutatkozik az állatvédőrség Ù Nyertes pályázat Az új városközpont megan nyi funkcióval bíró komplexum, nem csak hivatalos ügyek intézésére épült. A közösségi központ például esküvőknek, előadásoknak, de akár zenés-táncos programoknak

Részletesebben

Október 23. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Vécsey László országgyűlési képviselő

Október 23. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Vécsey László országgyűlési képviselő Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2011. 10. szám Október 23. A felújított Csigaház teljesen megtelt Az Ítélet című darabot Major László rendezte Az ünnepség a Szózat eléneklésével ért

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Klaudia a japánok kedvence INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN!

ÚJPESTI NAPLÓ. Klaudia a japánok kedvence INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2012. november 8., VI. évf., 37. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA WWW.UJPEST.HU Klaudia a japánok kedvence Az újpesti Kozma Klaudia Japánban

Részletesebben

Trianon 1920. június 4.

Trianon 1920. június 4. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 06. szám Trianon 1920. június 4. Megemlékező beszédet mondott Solymosi Sándor cikk a 2. oldalon Elballagtak a Simándy József Általános Iskolában

Részletesebben

isaszeg A honvédemlékmű avatása önkormányzati tájékoztató XIII. évfolyam, 10. szám 2014. október

isaszeg A honvédemlékmű avatása önkormányzati tájékoztató XIII. évfolyam, 10. szám 2014. október isaszeg önkormányzati tájékoztató XIII. évfolyam, 10. szám 2014. október A honvédemlékmű avatása 2014. szeptember 8-án, hétfőn délután egy órakor Isaszeg város vezetése átadta a közadakozásból és felajánlásokból

Részletesebben

Szentgrót és Vidéke. Öt falu közös búcsúja tuk, hogy a búcsút fõzõversennyel. Zalavölgyi Kultúrtivornya

Szentgrót és Vidéke. Öt falu közös búcsúja tuk, hogy a búcsút fõzõversennyel. Zalavölgyi Kultúrtivornya Szentgrót és Vidéke A Pakod és Zalabér között húzódó hegygerincen található a Szent Antal Kápolna, ahol a védõszent névnapjához kötõdõen tartják meg a környék öt településének hagyományos hegyi búcsúját.

Részletesebben

ABékési Úti Közösségi Házak

ABékési Úti Közösségi Házak XIX. évfolyam 11. szám 2009. június 4. INGYENES VÁROSI LAP Fedett mobil színpad Eredményesen pályázott a város Nemrégiben már láthatták is az érdeklôdôk az egyik békéscsabai lovasiskola rendezvényén a

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Lapja. XXIV. évfolyam, 8. szám, 2015. augusztus. Javuló közbiztonság György Ádám koncertje. Interjú Borbély Mihállyal

Pomáz Város Önkormányzatának Lapja. XXIV. évfolyam, 8. szám, 2015. augusztus. Javuló közbiztonság György Ádám koncertje. Interjú Borbély Mihállyal - Pomázi Polgár Pomáz Város Önkormányzatának Lapja XXIV. évfolyam, 8. szám, 2015. augusztus Ingyenes Javuló közbiztonság György Ádám koncertje Interjú Borbély Mihállyal HIRDETÉS Nyári nyitvatartás, június

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK TOLNA-MÖZSÖN

CIVIL SZERVEZETEK TOLNA-MÖZSÖN MELLÉKLET XVII. évfolyam 7. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2007. július CIVIL SZERVEZETEK TOLNA-MÖZSÖN Fiókom mélyén õrzött szakszervezeti tagkönyvem elsõ oldalán még ez a lenini idézet

Részletesebben

V. Pannóniás Néptánc és Hagyományőrző Fesztivál. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

V. Pannóniás Néptánc és Hagyományőrző Fesztivál. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2013. 07. szám V. Pannóniás Néptánc és Hagyományőrző Fesztivál A PANNÓNIA NÉPTÁNCEGYÜTTES nem ismeri az uborkaszezont (Cikk a 7. oldalon) 2 A város hírei

Részletesebben