2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE"

Átírás

1 XIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM JÚLIUS /2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisztikai Értesítõ Szerkesztõsége 1054 Budapest, Hold u. 1. Tel.: Megjelenik havonta Elõfizetési díj évre: Ft Egy példány ára: 987 Ft Kiadja: Magyar Hivatalos Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel.: Fax: TARTALOM Oldal évi XCV. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság kisinyovi nagykövetségén folytatott együttmûködésrõl a vízumkérelmek kezelése és a konzuli munka más területein tárgyú Megállapodás kihirdetésérõl évi XCVI. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság kisinyovi nagykövetségén folytatott együttmûködésrõl a vízumkiadás és a konzuli munka más területein tárgyú Megállapodás kihirdetésérõl /2007. (VI. 13.) Korm. rendelet az üzletek mûködésének rendjérõl, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl Pályázat az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium turisztikai szakállamtitkári beosztásának a betöltésére június között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásába bejegyzett idegenvezetõk június között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásába bejegyzett utazási irodák és ügynökségek június között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából saját kérésre törölt utazási irodák és ügynökségek június 1. és július 10. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából a nem jogerõs hivatalból történt törlések hirdetményi közzététele június között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából jogerõre emelkedett hivatalból történt törlések, illetve bejegyzési kérelem elutasítása június között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásába változás bejegyzése névváltozás miatt június között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásába változás bejegyzése a tevékenységi kör vagyoni biztosítékhoz kötött tevékenységgel történõ bõvülése miatt június között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásába változás bejegyzése vagyonibiztosíték-köteles tevékenységi körrel történõ szûkítése miatt június között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásában lévõ TIME SHARE tevékenységet folytató cégeket érintõ határozatok

2 330 TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 2007/7. szám évi XCV. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság kisinyovi nagykövetségén folytatott együttmûködésrõl a vízumkérelmek kezelése és a konzuli munka más területein tárgyú Megállapodás kihirdetésérõl* 1. Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság kisinyovi nagykövetségén folytatott együttmûködésrõl a vízumkérelmek kezelése és a konzuli munka más területein tárgyú Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelezõ hatályának elismerésére. 2. Az Országgyûlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti. 3. A Megállapodás hiteles angol nyelvû szövege és annak hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ: Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Kingdom of Denmark on the cooperation in the field of handling visa applications and in other fields of consular work at the Embassy of the Republic of Hungary in Chisinau The Government of the Republic of Hungary and the Government of the Kingdom of Denmark (hereinafter: the Contracting Parties) with due regard to the enhancement of cooperation among the Member States of the European Union in the matters of immigration and specially in the field of handling visa applications have agreed upon the following: Article 1 The Republic of Hungary (hereinafter: the Hungarian Party) operates an organisational unit on the premises of its Embassy in Chishinau that will primarily be responsible for the cooperation in the field of handling visa applications and applications for residence or work permits as outlined in this Agreement. The Embassy: (i) acting as a proxy, provides assistance to nationals of third countries wishing to submit visa applications to the Kingdom of Denmark (hereinafter: the Danish Party) by accepting applications, receiving fees, recording the data of the applications and forwarding them to the competent diplomatic or consular representative as designated by the Danish Party (hereinafter: the consular officer of the Danish Party); (ii) provides technical assistance to the consular officer of the Danish Party for the in situ processing of the applications, including the execution of particular steps of the visa processing required by the regulations of the Danish Party and done by the consular officer of the Danish Party participating in the work of the Centre; (iii) provides technical assistance to the consular officer of the Danish Party in processing applications for residence or work permits and passports. Article 2 When acting in the framework of this Agreement the Hungarian Party shall apply the relevant European Union legal norms concerning the process of visa issuance and observe the rules set forth in the agreement mentioned in Article 5 of this Agreement. Article 3 The Hungarian Party shall act on behalf of the Danish Party exclusively in receiving, recording and forwarding visa applications, fees and the data of applicants to the consular officer of the Danish Party, and performing any other activity specifically provided in the agreement mentioned in Article 5 of this Agreement. In all other aspects the Danish Party bears responsibility for processing the applications. Article 4 The Hungarian Party shall protect data acquired during the process with special regard to the personal data of the applicants in accordance with its national laws on data protection and the relevant EU data protection provisions. The Hungarian Party may only use the data acquired within the scope of activities outlined in Article 1 (i). Article 5 * A törvényt az Országgyûlés a június 25-i ülésnapján fogadta el. Detailed rules of co-operation between the Parties shall be set forth in an instrument concluded between their respective Ministries of Foreign Affairs.

3 2007/7. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 331 Article 6 (1) This Agreement shall remain in force for an unlimited period. (2) This Agreement shall enter into force on the first day of the month after the Contracting Parties notify each other through diplomatic channels that the internal procedures for the entry into force have been completed. (3) This Agreement can be terminated at any time in writing communicated through diplomatic channels by either Contracting Party. In case of termination, the Agreement remains in force for ninety (90) days following the receipt of the notice of termination by the other Contracting Party. (4) The Contracting Parties may suspend the application of this Agreement wholly or partly at any time. The Contracting Parties shall notify each other through diplomatic channels of the starting and closing date of the suspension, which shall become effective thirty (30) days after the receipt of the notification, unless agreed otherwise by the Contracting Parties. (5) Based on the provisions of the present Agreement the Hungarian Party may act on behalf of the Danish Party in the field of issuance of Schengen visas from the date of the full entry into force of the Schengen implementation agreement in respect of the Hungarian Party. This cooperation shall be regulated in the instrument referred to in Article 5 amended as necessary. Article 7 This Agreement may be applied provisionally if the Contracting Parties notify each other through diplomatic channels that the requirements for the provisional application have been fulfilled. Done in Budapest on 11 April 2007 in two copies in the English language. Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között a Magyar Köztársaság kisinyovi nagykövetségén folytatott együttmûködésrõl a vízumkérelmek kezelése és a konzuli munka más területein A Magyar Köztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya (a továbbiakban: Szerzõdõ Felek) figyelemmel a bevándorlás és különösen a vízumkérelmek kezelése terén az Európai Unió tagállamai közötti együttmûködés fejlesztésére, a következõkben állapodtak meg: 1. cikk A Magyar Köztársaság (a továbbiakban: Magyar Fél) egy szervezeti egységet mûködtet a kisinyovi nagykövetsége területén, amely elsõsorban a vízumkérelmek, tartózkodási és munkavállalási engedély iránti kérelmek kezelése terén való együttmûködésért felelõs a jelen Megállapodásban szabályozott keretek között. A nagykövetség: (i) közvetítõként eljárva segítséget nyújt harmadik államok állampolgárainak, akik a Dán Királysághoz (a továbbiakban: Dán Fél) vízumkérelmet kívánnak benyújtani, a kérelmek fogadása, a díjak átvétele, a kérelmek adatainak rögzítése és a Dán Fél által kijelölt illetékes diplomáciai vagy konzuli képviselõnek (a továbbiakban: a Dán Fél konzuli tisztviselõje) történõ továbbítása révén; (ii) technikai segítséget nyújt a Dán Fél konzuli tisztviselõje részére a kérelmek helyszínen történõ feldolgozásához, beleértve bizonyos, a Dán Fél jogszabályai által meghatározott intézkedések megtételét a Dán Félnek a Központ munkájában közremûködõ konzuli tisztviselõje által; (iii) technikai segítséget nyújt a Dán Fél konzuli tisztviselõje részére a tartózkodási vagy munkavállalási engedélyek és útlevelek iránti kérelmek feldolgozásához. 2. cikk A jelen Megállapodás keretében történõ eljárása során a Magyar Fél alkalmazza az Európai Uniónak a vízumok kiadására vonatkozó jogszabályait, és figyelembe veszi a jelen Megállapodás 5. cikkében említett megállapodásban rögzített szabályokat. 3. cikk A Magyar Fél a Dán Fél nevében kizárólag a vízumkérelmek, díjak és a kérelmezõk adatainak átvételével, rögzítésével és a Dán Fél konzuli tisztviselõje részére történõ továbbításával, illetve a jelen Megállapodás 5. cikkében meghatározott megállapodásban megállapított bármely más tevékenységgel kapcsolatban jár el. Minden más vonatkozásban a Dán Fél viseli a kérelmek feldolgozásának felelõsségét. 4. cikk Különös figyelemmel a kérelmezõk személyes adataira a Magyar Fél a nemzeti adatvédelmi jogszabályainak és az Európai Unió vonatkozó adatvédelmi szabályainak megfelelõen védi az eljárás során birtokába jutott adatokat. A Magyar Fél a megszerzett adatokat csak az 1. cikk (i) pontja szerinti tevékenysége körében használhatja fel.

4 332 TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 2007/7. szám 5. cikk A Szerzõdõ Felek együttmûködésének részletes szabályait a Külügyminisztériumaik közötti megállapodás állapítja meg. 6. cikk (1) A jelen Megállapodás határozatlan idõre szól. (2) A jelen Megállapodás az azt követõ hónap elsõ napján lép hatályba, hogy a Szerzõdõ Felek diplomáciai úton értesítették egymást arról, hogy a hatálybalépéshez szükséges belsõ jogi eljárások befejezõdtek. (3) A jelen Megállapodást bármely Szerzõdõ Fél bármikor írásban diplomáciai úton felmondhatja. Felmondás esetén a jelen Megállapodás a felmondó nyilatkozat másik Szerzõdõ Fél általi kézhezvételét követõ kilencven (90) napig hatályban marad. (4) A Szerzõdõ Felek teljesen vagy részben bármikor felfüggeszthetik a jelen Megállapodás alkalmazását. A Szerzõdõ Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást a felfüggesztés kezdõ és befejezõ idõpontjáról, ami a tájékoztatás kézhezvételét követõen harminc (30) nappal lesz hatályos, amennyiben a Szerzõdõ Felek másként nem állapodnak meg. (5) A jelen Megállapodás rendelkezései alapján a Magyar Fél eljár a Dán Fél nevében a schengeni vízumok kiadása terén attól az idõponttól kezdõdõen, amikor a Schengeni Végrehajtási Egyezmény a Magyar Fél vonatkozásában teljes mértékben hatályba lép. Ezt az együttmûködést az 5. cikkben meghatározott, megfelelõen módosított megállapodás szabályozza. 7. cikk Jelen Megállapodás ideiglenesen alkalmazásra kerülhet, ha a Szerzõdõ Felek diplomáciai úton értesítették egymást arról, hogy az ideiglenes alkalmazáshoz szükséges feltételeket teljesítették. Készült Budapesten, április 11-én, két példányban, angol nyelven. 4. Az Országgyûlés jóváhagyja a Megállapodásnak a 7. cikkében meghatározott idõponttól kezdõdõen történõ ideiglenes alkalmazását. 5. (1) Ez a törvény a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetését követõ napon lép hatályba. (2) E törvény a a Megállapodás 7. cikkében meghatározott idõpontban lép hatályba. (3) E törvény 4. -a, valamint 5. (4) bekezdése a Megállapodás 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott idõpontban hatályát veszti. (4) E törvény hatályát veszti, ha a másik Szerzõdõ Fél arról értesíti a Magyar Köztársaságot, hogy nem kíván a Megállapodásban részes féllé válni. (5) A Megállapodás hatálybalépésének naptári napját, valamint a (2) (4) bekezdésben meghatározott idõpontok naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter azok ismertté válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. (6) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a külpolitikáért felelõs miniszter gondoskodik. Sólyom László s. k., köztársasági elnök Dr. Szili Katalin s. k., az Országgyûlés elnöke évi XCVI. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság kisinyovi nagykövetségén folytatott együttmûködésrõl a vízumkiadás és a konzuli munka más területein tárgyú Megállapodás kihirdetésérõl* 1. Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság kisinyovi nagykövetségén folytatott együttmûködésrõl a vízumkiadás és a konzuli munka más területein tárgyú Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelezõ hatályának elismerésére. 2. Az Országgyûlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti. 3. A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvû szövege a következõ: Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság kisinyovi nagykövetségén folytatott együttmûködésrõl a vízumkiadás és a konzuli munka más területein A Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerzõdõ Felek) figyelemmel * A törvényt az Országgyûlés a június 25-i ülésnapján fogadta el.

5 2007/7. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 333 a bevándorlás és különösen a vízumkiadás terén az Európai Unió tagállamai közötti együttmûködés fejlesztésére, a következõkben állapodtak meg: 1. cikk A Magyar Köztársaság (a továbbiakban: Magyar Fél) egy szervezeti egységet mûködtet a Magyar Köztársaság kisinyovi nagykövetsége (a továbbiakban: Nagykövetség) területén Közös Kérelemátvevõ Központ (a továbbiakban: Központ) néven, amely elsõsorban a vízumkérelmek feldolgozása és egyes esetekben a tartózkodási engedélyek és útlevelek iránti kérelmek feldolgozása terén való együttmûködésért felelõs a jelen Megállapodásban szabályozott keretek között. A Nagykövetség: (i) közvetítõként eljárva segítséget nyújt harmadik államok állampolgárainak a Lett Köztársasághoz (a továbbiakban: Lett Fél) történõ vízumkérelmek benyújtásához a kérelmek átvétele, valamint a személyes adatok rögzítése és a Lett Fél által kijelölt, a Lett Fél diplomáciai vagy konzuli képviseletének illetékes diplomatájához (a továbbiakban: a Lett Fél konzuli tisztviselõje) történõ továbbítása révén; (ii) technikai segítséget nyújt a Lett Fél konzuli tisztviselõje részére a kérelmek helyszínen történõ feldolgozásához, beleértve bizonyos, a Lett Fél jogszabályai által szabályozott intézkedések megtételét a Lett Félnek a Központ munkájában közremûködõ konzuli tisztviselõje által; (iii) technikai segítséget nyújt a Lett Fél konzuli tisztviselõje részére a tartózkodási engedélyek és útlevelek iránti kérelmek feldolgozásához. 2. cikk A jelen Megállapodás keretében történõ eljárása során a Magyar Fél alkalmazza az Európai Uniónak a vízumok kiadására vonatkozó jogszabályait, és figyelembe veszi a jelen Megállapodás 5. cikkében említett megállapodásban rögzített szabályokat. 3. cikk A Magyar Fél a Lett Fél nevében kizárólag a vízumkérelmek átvételével, rögzítésével és a Lett Fél konzuli tisztviselõje részére történõ továbbításával, illetve a jelen Megállapodás 5. cikkében említett megállapodásban megállapított bármely más tevékenységgel kapcsolatban jár el. Minden más vonatkozásban a Lett Fél viseli a kérelmek feldolgozásának felelõsségét. 4. cikk Különös figyelemmel a kérelmezõk személyes adataira a Magyar Fél a nemzeti jogszabályainak és az Európai Unió adatvédelemre vonatkozó szabályainak megfelelõen védi a vízumkiadás során birtokába jutott adatokat. A Magyar Fél a megszerzett adatokat csak az 1. cikk (i) pontja szerinti tevékenysége körében, valamint statisztikai célokra használhatja fel, a személyes adatok kellõ védelme mellett. 5. cikk A Szerzõdõ Felek együttmûködésének részletes szabályait a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma és a Lett Köztársaság Külügyminisztériuma között a vízumkiadás és a konzuli munka egyéb területein történõ együttmûködésrõl szóló megállapodás állapítja meg. 6. cikk (1) A jelen Megállapodás határozatlan idõre szól. (2) A jelen Megállapodás az azt követõ elsõ hónap elsõ napján lép hatályba, hogy a Szerzõdõ Felek diplomáciai úton értesítették egymást arról, hogy a hatálybalépéshez szükséges belsõ jogi eljárások befejezõdtek. (3) Bármely Szerzõdõ Fél bármikor diplomáciai úton, írásban felmondhatja a jelen Megállapodást. Felmondás esetén a jelen Megállapodás a felmondó nyilatkozat másik Szerzõdõ Fél általi kézhezvételét követõ kilencven (90) napig hatályban marad. (4) A Szerzõdõ Felek teljesen vagy részben bármikor felfüggeszthetik a jelen Megállapodás alkalmazását. A Szerzõdõ Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást a felfüggesztés kezdõ és befejezõ idõpontjáról, ami a tájékoztatás kézhezvételét követõen harminc (30) nappal lesz hatályos, amennyiben a Szerzõdõ Felek másként nem állapodnak meg. (5) A jelen Megállapodás rendelkezései alapján a Magyar Fél eljár a Lett Fél nevében a schengeni vízumok kiadása terén a schengeni acquis-nak a Magyar Köztársaságban és a Lett Köztársaságban történõ teljes körû alkalmazásának idõpontjától. 7. cikk Jelen Megállapodás ideiglenesen alkalmazásra kerülhet, ha a Szerzõdõ Felek diplomáciai úton értesítették egymást arról, hogy az ideiglenes alkalmazáshoz szükséges feltételeket teljesítették.

6 334 TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 2007/7. szám Készült Brémában, március 31-én, két eredeti példányban, magyar, lett és angol nyelven, mindhárom szöveg egyaránt hiteles. A jelen Megállapodás értelmezésében történõ eltérés esetén az angol nyelvû szöveg az irányadó. Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Latvia on the cooperation in visa issuance and other fields of consular work at the Embassy of the Republic of Hungary in Chisinau The Government of the Republic of Hungary and Government of the Republic of Latvia (hereinafter: the Contracting Parties), with due regard to the enhancement of cooperation among the Member States of the European Union in the matters of immigration and specially in the field of visa issuance, have agreed upon the following: Article 1 The Republic of Hungary (hereinafter: the Hungarian Party) operates an organisational unit referred to as the Common Application Centre (hereinafter: the Centre) on the premises of the Embassy of the Republic of Hungary in Chisinau (hereinafter: the Embassy) that shall primarily be responsible for the cooperation in the processing of visa applications and in specific cases in the processing of applications for residence permits and passports as outlined in this Agreement. The Embassy: (i) acting as a proxy, provides assistance to nationals of third countries submitting visa applications to the Republic of Latvia (hereinafter: the Latvian Party) by receiving applications, recording and forwarding personal data to the competent diplomat at the diplomatic or consular representation of the Latvian Party as designated by the Latvian Party (hereinafter: the consular officer of the Latvian Party); (ii) provides technical assistance to the consular officer of the Latvian Party for the in situ processing of applications, including the execution of particular steps of visa processing in accordance with the regulations of the Latvian Party and carried out by the consular officer of the Latvian Party participating in the work of the Centre; (iii) provides technical assistance to the consular officer of the Latvian Party in the processing of applications for residence permits and passports. Article 2 When acting in the framework of this Agreement the Hungarian Party shall apply the relevant European Union legal norms concerning the process of visa issuance and observe the rules set forth in the agreement mentioned in Article 5 of this Agreement. Article 3 The Hungarian Party shall act on behalf of the Latvian Party exclusively in receiving, recording and forwarding visa applications to the consular officer of the Latvian Party, and performing any other activity specifically provided in the agreement mentioned in Article 5 of this Agreement. In all other aspects the Latvian Party bears responsibility for processing the applications. Article 4 The Hungarian Party shall protect data acquired during the process of visa issuance with a special regard to the personal data of the applicants in accordance with its national laws and the relevant European Union provisions on data protection. The Hungarian Party shall use the data acquired only within the scope of activities outlined in Article 1 (i) and for the purposes of statistics with due regard to the protection of personal data. Article 5 Detailed rules of co-operation between the Contracting Parties shall be set forth in the Agreement between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Hungary and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia on the Cooperation in Visa Issuance and Other Fields of Consular Work. Article 6 (1) This Agreement shall remain in force for an indefinite period of time. (2) This Agreement shall enter into force on the first day of the first month after the Contracting Parties notify each other through diplomatic channels that the internal procedures for the entry into force have been completed. (3) Either Contracting Party may terminate this Agreement at any time in writing, communicated through diplomatic channels. In case of termination this Agreement remains in force for ninety (90) days following the receipt of the notice of termination by the other Contracting Party.

7 2007/7. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 335 (4) The Contracting Parties may suspend the application of this Agreement wholly or partly at any time. The Contracting Parties shall notify each other through diplomatic channels of the starting and closing date of the suspension which shall become effective thirty (30) days after the receipt of the notification, unless agreed otherwise by the Contracting Parties. (5) Based on the provisions of this Agreement the Hungarian Party shall act on behalf of the Latvian Party in the issuance of Schengen visas from the date of application of all parts of the Schengen Acquis to both the Republic of Hungary and the Republic of Latvia. Article 7 This Agreement may be applied provisionally if the Contracting Parties notify each other through diplomatic channels that the requirements for the provisional application have been fulfilled. Signed in Bremen on 31 March 2007 in two original copies each in Hungarian, Latvian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation of this Agreement, the English text shall prevail. 4. Az Országgyûlés jóváhagyja a Megállapodásnak a 7. cikkében meghatározott idõponttól kezdõdõen történõ ideiglenes alkalmazását. 5. (1) Ez a törvény a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetését követõ napon lép hatályba. (2) E törvény a a Megállapodás 7. cikkében meghatározott idõpontban lép hatályba. (3) E törvény 4. -a, valamint 5. (4) bekezdése a Megállapodás 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott idõpontban hatályát veszti. (4) E törvény hatályát veszti, ha a másik Szerzõdõ Fél arról értesíti a Magyar Köztársaságot, hogy nem kíván a Megállapodásban részes féllé válni. (5) A Megállapodás hatálybalépésének naptári napját, valamint a (2) (4) bekezdésben meghatározott idõpontok naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter azok ismertté válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. (6) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a külpolitikáért felelõs miniszter gondoskodik. Sólyom László s. k., köztársasági elnök Dr. Szili Katalin s. k., az Országgyûlés elnöke A Kormány 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelete az üzletek mûködésének rendjérõl, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl A Kormány a kereskedelemrõl szóló évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 12. -a (1) bekezdésének a), e), f), i) és j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, továbbá az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következõket rendeli el: 1. (1) A rendelet hatálya a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi szolgáltatás kivételével a Magyar Köztársaság területén kereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetekre [Ptk c) pont], külföldi székhelyû vállalkozások magyarországi fióktelepeire és a saját elõállítású termékét üzletben értékesítõ termelõre (a továbbiakban együtt: kereskedõ) terjed ki. (2) E rendeletet az automatából történõ értékesítés, a közterületi értékesítés, valamint a külön jogszabályban meghatározott egyetemes postai szolgáltató által végzett kereskedelmi tevékenység kivételével nem kell alkalmazni azon kereskedelmi tevékenységekre, amelyek végzéséhez a Kertv. értelmében nem szükséges üzlet. 2. (1) A kereskedõ a ban meghatározott kivétellel csak jogerõs határozattal az 1. melléklet szerint kiadott mûködési engedély (a továbbiakban: mûködési engedély) birtokában és az abban foglaltak szerint kezdheti meg, illetve folytathatja tevékenységét. (2) A mûködési engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység végzéséhez, illetve a termék forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól. (3) A forgalmazott termékhez kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások végzéséhez ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik külön engedélyre nincs szükség. (4) A kereskedõ a mûködési engedély megadásáról szóló határozatot vagy annak másolatát köteles az üzletben tartani és azt az ellenõrzések során bemutatni. A mûködési engedélyt a kereskedõ köteles az üzletben a vásárlók számára is jól látható helyen elhelyezni.

8 336 TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 2007/7. szám 3. (1) A Kormány e rendelet, valamint a Kertv. 3. -ának (5) (6) és (8) bekezdése, 6. -a (2) bekezdésének a) pontja és (5) (6) bekezdése, továbbá 9. -ának (1) bekezdése és (4) bekezdésének a) pontja tekintetében kereskedelmi hatóságként a települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat jegyzõjét (a továbbiakban: jegyzõ) jelöli ki. A kereskedõ az üzlet mûködési engedélyének kiadását az üzlet helye, mozgóbolt esetén a kereskedõ székhelye szerint illetékes jegyzõtõl kérheti. (2) A mûködési engedély iránti kérelemben meg kell jelölni, illetve mellékelni kell a) a kereskedõ nevét, címét, illetve székhelyét; b) a kereskedõ cégjegyzékszámát, illetve vállalkozói igazolványának számát; c) a kereskedõ adószámát, statisztikai számjelét; d) az üzlet címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát, eladóterének alapterületét (m 2 ), kereskedelmi szálláshely, illetve vendéglátó üzlet esetében annak befogadóképességét, továbbá mozgóbolt esetében a mûködési területének, útvonalának jegyzékét; e) az üzlet tulajdonosát; f) az üzlet használatának jogcímét (saját tulajdon, bérlet stb.), a tulajdoni lap kivételével a jogcímre vonatkozó igazoló okirattal, továbbá közös tulajdon esetében a tulajdonostárs, haszonélvezõ hozzájárulását igazoló okirattal együtt; g) az üzletkör, üzletkörök megnevezését, számát, elsõ helyen szerepeltetve az üzlet szakmai jellegét meghatározó fõ üzletkört; h) az üzlet elnevezését (cégfeliratát); i) az üzlet napi/heti nyitvatartási idejét, illetve mozgóbolt esetében az árusítás napjait; j) a 4. (1) bekezdésének fd) pontjában meghatározott tevékenységek folytatása esetében ja) a tevékenység végzéséhez szükséges a munkavédelemrõl szóló évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) értelmezésében használt veszélyes munkaeszközöket, jb) az üzletben, illetve a telepen lévõ vagy felhasználandó, illetve az alkalmazott technológia során keletkezõ hulladékot, egészségre vagy környezetre veszélyes anyagokat, azok gyûjtésének, kezelésének módját, jc) a létesítendõ munkahelyeket (irodák, raktárak, mûhelyek stb.) az Mvt. értelmezése szerint, valamint mûszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével, jd) az ivó- és iparivíz-ellátást, a szennyvízgyûjtést és elhelyezést, a szennyvíztisztítási megoldásokat, je) az üzemeltetéshez, illetve a létesítendõ munkahely, tevékenység megjelölésével az egészséget nem veszélyeztetõ munkavégzéshez szükséges mesterséges szellõztetés módját, jf) a szennyezett levegõ elvezetésének és tisztításának helyét és módját, az elszívott levegõ utánpótlásának módját, jg) a környezetre gyakorolt hatást (talaj, felszíni és felszín alatti vizek, zaj, bûz, füst, tûz- és robbanásveszély, üzemszerû szennyezés kibocsátása stb.) és az esetleges üzemzavar miatt várható környezeti hatások elkerülésének módját, jh) a környezetre veszélyes technológiák alkalmazása esetén a külön jogszabályban meghatározott környezeti kárelhárítási tervet, ji) amennyiben van, a környezetvédelmi minõsítés (ISO 14000) tényét; k) a szakhatósági hozzájáruláshoz szükséges, külön jogszabályban elõírt tervdokumentumot, dokumentumokat; l) vendéglátó üzlet esetében a kereskedõ nyilatkozatát arról, hogy folytatni kívánja-e a 17. (1) bekezdésben meghatározott tevékenységek valamelyikét; m) a kereskedõ nyilatkozatát arról, hogy kéri-e az engedélyezési eljárásban a 4. szerinti helyszíni szemle megtartását. (3) A kérelemben a (2) bekezdés g) pontjában meghatározott üzletkör, üzletkörök megnevezését és számát a 2. mellékletben foglaltak szerint a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység, illetve forgalmazni kívánt termékek alapján kell megjelölni. Több üzletkör megjelölése esetén elsõ helyen kell feltüntetni az üzlet fõ tevékenységét, szakmai jellegét meghatározó fõ üzletkört. (4) A (2) bekezdés h) pontjában megjelölt elnevezést a kereskedõ az üzlet elnevezésére a külön jogszabályokban foglalt rendelkezésekre is figyelemmel határozza meg. Az üzlet elnevezésének (cégfeliratának) utalnia kell az üzlet szakjellegére, a folytatni kívánt fõ tevékenységre vagy az ott vásárolható termékekre, szolgáltatásokra. 4. (1) A jegyzõ, amennyiben a kereskedõ a 3. (2) bekezdésének m) pontja szerint helyszíni szemle megtartását kérte, a kérelem beérkezését követõen helyszíni szemlét köteles tartani, amelyrõl értesíti a) a kérelmezõt; b) az üzlettel, valamint az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú ingatlanokkal rendelkezni jogosultakat (az ingatlanok tulajdonosait, használóit, kezelõit, társasház esetén a közös képviselõt, illetve az intézõbizottság elnökét, lakásszövetkezet esetén az elnököt); c) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes kistérségi, fõvárosi kerületi intézetét (a továbbiakban: ÁNTSZ); d) az elsõ fokú építésügyi hatóságot; e) az illetékes rendõrkapitányságot;

9 2007/7. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 337 f) a vevõszolgálat céljából mûködtetett helyiség kivételével az üzletben folytatni kívánt tevékenységtõl, illetve forgalmazni kívánt terméktõl függõen fa) a területileg illetékes Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) területileg illetékes hatósági fõállatorvosát, ha az üzletben, vendéglátóhelyen állati eredetû élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot használnak fel, hoznak forgalomba, továbbá amennyiben az üzletben terményt, takarmányt, élõ állatot, illetve állatgyógyászati készítményt értékesítenek, fb) a Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatóságát, ha az üzletben jármûkereskedelmi tevékenységet folytatnak, fc) az MgSzH-t, ha az üzletben növényvédõ szert értékesítenek, fd) az illetékes környezetvédelmi hatóságot, ha az üzletben nem veszélyes hulladékot értékesítenek, motorkerékpár-javítást folytatnak, továbbá amennyiben a kapcsolódó szolgáltatásként végzett tevékenység egyébként külön jogszabály szerint telepengedély-köteles tevékenység lenne, fe) a területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, amennyiben az üzletben vegyi árut, festéket, veszélyes árut forgalmaznak, ff) a hivatásos önkormányzati tûzoltó parancsnokságot ha az üzletben A és B tûzveszélyességi osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelõ- és C tûzveszélyességi osztályú építõanyagot értékesítenek, jármûkereskedelmi tevékenységet folytatnak, üzemanyagot értékesítenek, valamint az áruház (kisáruház), a 10 fõ feletti befogadóképességû kereskedelmi szálláshely, a 30 fõ feletti befogadóképességû vendéglátó üzlet esetén, illetve a Magyar Honvédség létesítményeinek területén a létesítési engedélyezési eljárásokban szakvéleményezõ szolgálati személyt; g) a külön jogszabályban meghatározott hatóságot, szervet, ha hozzájárulása szükséges a termék értékesítéséhez, illetve a tevékenység folytatásához. (2) A jegyzõ az értesítést az (1) bekezdés c) g) pontjában megjelölt szerveknek a kérelemben megjelölt adatok és okiratok egyidejû megküldésével a helyszíni szemle megtartása elõtt legalább nyolc nappal korábban küldi meg. Az értesítésben a jegyzõ felhívja az (1) bekezdés b) pontjában foglalt meghívottak figyelmét, hogy távolmaradásuk a szemle megtartását nem akadályozza. Távolmaradás esetén a szemle idõpontja elõtt a jegyzõhöz írásban beadott észrevételeket a jegyzõ a szemlén ismerteti. (3) A jegyzõ az eljárás során a) az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt ingatlanokkal rendelkezni jogosultak adatait (név, lakcím, székhely stb.), és a 3. (2) bekezdésének e) és f) pontjában foglaltak igazolásához szükséges tulajdoni lapot, valamint b) mozgóbolt esetében a kérelemben megjelölt, a mozgóbolt mûködési területével érintett települések jegyzõinek hozzájárulását az illetékes földhivatal, illetve az érintett települések (Budapesten a kerület) jegyzõinek megkeresése útján hivatalból szerzi be. (4) Az (1) bekezdés c) g) pontjában megjelölt hatóságok szakhatósági állásfoglalásukat a szemle megállapításairól felvett jegyzõkönyvbe mondhatják, és a szakhatóságok eljárására vonatkozó külön jogszabályban meghatározott határidõn belül írásban közlik. (5) A helyszíni szemlén a jegyzõ jegyzõkönyvben rögzíti a véleményeket, valamint saját megállapításait, és a jegyzõkönyv egy példányát a helyszíni szemlére meghívottaknak a szemlét követõ nyolc napon belül megküldi. (6) Amennyiben a kereskedõ a 3. (2) bekezdésének m) pontja szerint helyszíni szemle megtartását nem kérte, a jegyzõ szerzi be az (1) bekezdésben megjelölt szakhatóságok állásfoglalását és értesíti az (1) bekezdés b) pontjában megjelölteket. 5. (1) A jegyzõ az üzlet mûködésének engedélyezése iránti kérelem beérkezésétõl számított harminc napon belül dönt a mûködési engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról. A jegyzõ a mûködési engedély megadásával egyidejûleg az üzletet a 3. melléklet szerint vezetett nyilvántartásba veszi. A jegyzõ által vezetett nyilvántartás nyilvános. A nyilvántartásból való adatigénylés esetén a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) A jegyzõ a mûködési engedélyen és a nyilvántartásban a) csomagküldõ kereskedelmi tevékenység esetén CS, b) mozgóbolt esetében M, c) a nem e rendelet hatálya alá tartozó alaptevékenységet végzõ vállalkozás által kiegészítõ tevékenységként folytatott kereskedelmi tevékenység esetén K jelölést alkalmaz. (3) A jegyzõ az üzletben folytatni kívánt tevékenység végzéséhez, a kérelemben megjelölt termék forgalmazásához szükséges okiratok, hatósági, szakhatósági állásfoglalások, engedélyek, valamint mozgóbolt esetében a 4. (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott hozzájárulás megléte esetén, ha az más jogszabály elõírásaiba nem ütközik, a mûködési engedély megadására vonatkozó döntést és az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba történt bejegyzést, valamint a mûködési engedélyt egy határozattal adja ki.

10 338 TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 2007/7. szám (4) A jegyzõ a mûködési engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról rendelkezõ határozatot közli a) a kérelmezõvel; b) az üzlet és a közvetlenül szomszédos az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú ingatlanokkal rendelkezni jogosultakkal (az ingatlanok tulajdonosaival, használóival, kezelõivel, társasház esetén a közös képviselõvel, illetve az intézõbizottság elnökével, lakásszövetkezet esetén annak igazgatóságával); c) az eljárásban közremûködött hatóságokkal, szervekkel; d) a fogyasztóvédelmi hatósággal; e) az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség illetékes területi szervével; f) a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatallal a hatáskörét érintõ ügyekben; g) az 5. mellékletben meghatározott üzlet esetében a területileg illetékes vámhatósággal (a továbbiakban: vámhatóság). 6. (1) A kereskedõ a mûködési engedély megadását követõen a 3. (2) bekezdésének a) h) és j) k) pontjában megjelölt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve az i) pontban megjelölt adatokban bekövetkezõ változást az azt megelõzõ öt munkanapon belül írásban köteles bejelenteni a jegyzõnek. (2) A jegyzõ az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott termékkört nem érintõ, a 3. (2) bekezdésének a) c), e) f) és h) i) pontjában megjelölt adatokban történt változás esetén az adatváltozásokat határozattal a nyilvántartásba bejegyzi. (3) A mûködési engedély tartalmát is érintõ, a 3. (2) bekezdésének a) c) és h) pontjában megjelölt adatokban történõ változás esetén a jegyzõ a nyilvántartásba történt bejegyzést, valamint a korábban kiadott mûködési engedély bevonásával egyidejûleg, a módosított adatoknak megfelelõ mûködési engedélyt egy határozattal adja ki. (4) A mûködési engedély jogosultjának személyében történõ változás, jogutódlás esetén amennyiben az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott termékkört nem érinti a (3) bekezdés szerinti eljárást kell alkalmazni azzal, hogy a változást, jogutódlást, annak megfelelõ igazolása mellett az új jogosult, illetve a jogutód köteles bejelenteni. (5) Az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott termékkört érintõ, a 3. (2) bekezdésének d) és g), valamint j) k) pontjaiban megjelölt adatokban történõ változás, továbbá a mûködési engedélyen nem engedélyezett termékkör, tevékenység utólagos engedélyezése esetén a jegyzõ az e rendelet 4. és 5. -a szerinti engedélyezési eljárás lefolytatásával a korábban kiadott mûködési engedély bevonásával egyidejûleg új mûködési engedélyt ad ki. (6) Az üzlet megszüntetése esetén, a megszüntetést megelõzõ legalább egy hónappal korábban, a kereskedõ köteles az üzlet tervezett megszüntetésének idõpontjáról a jegyzõt, valamint a vásárlókat tájékoztatni. Az üzlet megszüntetését a kereskedõ köteles a jegyzõnek haladéktalanul, a mûködési engedély visszaadásával egyidejûleg bejelenteni. (7) A jegyzõ a (2) (4) bekezdésben meghatározott változásról, valamint az üzlet (6) bekezdés szerinti megszüntetésérõl haladéktalanul értesíti az engedélyezési eljárásban közremûködött szakhatóságokat és szervezeteket, a fogyasztóvédelmi hatóságot, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt a hatáskörét érintõ ügyekben, valamint a vámhatóságot. 7. (1) A kereskedõ üzlet nélkül közterületen a 4. mellékletben meghatározott termékeket a közterület tulajdonosának (kezelõjének) hozzájárulása és a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában, valamint nevének és székhelyének feltüntetésével értékesítheti. (2) Közterületen a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, a helyi hagyományokkal összefüggõ alkalmi cikkek kizárólag az adott ünnepen és az azt megelõzõ 20 napban az (1) bekezdésben foglalt feltételekkel árusíthatóak. Nemesfémbõl készült ékszer-, tárgy-, díszmûárut csak üzlettel rendelkezõ kereskedõ árusíthat nevének, székhelyének, üzlete nevének és címének feltüntetésével. (3) Mozgóárusítás csak a kereskedõ üzlete szerinti település közigazgatási területén belül, a közterület tulajdonosának (kezelõjének) hozzájárulása és a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában, valamint a kereskedõ nevének és székhelyének, továbbá az üzlet nevének és címének feltüntetésével végezhetõ. Mozgóárusítás keretében csak a kereskedõ üzletében a mûködési engedélyben foglaltak szerint forgalmazott termék árusítható. (4) A kereskedõ az üzlete homlokzatával érintkezõ közterületen közterület-használati engedély birtokában, az abban foglaltaknak megfelelõen ideiglenesen vagy idényjelleggel árusíthatja a mûködési engedélyében meghatározott termékkört, illetve folytathatja az engedélyben megjelölt kereskedelmi tevékenységet. 8. Automatából történõ kereskedés csak területhasználati hozzájárulás (megállapodás) és az árusított termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában folytatható. A kereskedõ köteles az automatán nevét és székhelyét feltüntetni.

11 2007/7. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ A külön jogszabályban meghatározott egyetemes postai szolgáltató a 2000 fõnél kisebb népességszámú településeken (lakott helyen) végsõ felhasználó részére az elõállító által csomagolt élelmiszert, háztartási cikket, dohányterméket, ajándékot, játékot, papír-írószert, könyvet a külön jogszabályban meghatározott feltételekkel árusíthat. eszközzel rendelkezõ, ügyfélfogadásra alkalmas, vevõszolgálat céljából mûködtetett helyiséggel folytatható. (2) A csomagküldõ kereskedõ köteles katalógusában, honlapján, a termék egyéb ismertetõjén azonosítható módon megnevezni magát, feltüntetni székhelyét, üzletének, illetve vevõszolgálat céljából mûködtetett helyiségének címét, adatkezelési engedélyének számát, továbbá a mûködési engedélyén feltüntetett nyilvántartási számot. 10. (1) A közút területének közlekedésre szolgáló részén a járda kivételével kereskedelmi tevékenység nem folytatható. A közút területének egyéb részén, illetve a közút mellett a közút forgalombiztonságát érintõ kereskedelmi tevékenység csak a közút kezelõjének hozzájárulása esetén végezhetõ. (2) Élelmiszereknek a 7. (1) (3) bekezdése és a 9. szerinti árusításához az MgSzH és az ÁNTSZ engedélye szükséges. (3) A 8. és 9. szerinti árusítást csak az ÁNTSZ-hez történõ bejelentést követõen lehet megkezdeni. 11. (1) Az üzlettel rendelkezõ kereskedõ alkalmi rendezvényen a rendezvény szervezõjével kötött megállapodás alapján folytathat a mûködési engedélyében megjelölt kereskedelmi tevékenységet, illetve értékesítheti az engedélyében meghatározott termékkört (a továbbiakban: alkalmi árusítás). Az alkalmi árusítás során a kereskedõ köteles feltüntetni nevét, székhelyét, valamint üzletének nevét és címét. (2) Szeszes ital és dohánytermék alkalmi árusítása a külön jogszabályi rendelkezések betartásával csak az árusítás helye szerint illetékes jegyzõhöz, rendõrkapitánysághoz és vámhatósághoz történt elõzetes bejelentést követõen folytatható. Az élelmiszerek alkalmi árusításához az ÁNTSZ engedélye szükséges. (3) Az alkalmi árusítás területén a jegyzõ az illetékes rendõrkapitányság, valamint a vámhatóság elõzetes írásbeli véleményének figyelembevételével a szeszes italok árusítását írásban korlátozhatja vagy megtilthatja. (4) Nem minõsül alkalmi árusításnak a külön jogszabály feltételei szerint a vásárokon és piacokon folytatott kereskedelmi tevékenység. 12. (1) Csomagküldõ kereskedelem érvényes mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlettel, vagy legalább 4 m 2 alapterületû, az érdemi ügyintézéshez szükséges elektronikai és technikai 13. Hulladékkal folytatott kereskedésnek minõsül a felvásárolt nem veszélyes hulladék viszonteladónak, fogyasztónak, felhasználónak további átalakítás nélkül történõ értékesítése. 14. (1) Szexuális terméket közterületen vagy kirakatban elhelyezni, közszemlére tenni tilos. (2) Nevelési, nevelési-oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény, valamint vallás gyakorlására szolgáló egyházi létesítmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül szexuális terméket értékesítõ üzlet nem mûködhet. 15. (1) A kereskedõ gyógynövények gyógyászati jellegû szeszes kivonata, illetve ezek felhasználásával készült termék és az alacsony (1,2%-nál kevesebb) alkoholtartalmú üdítõitalok kivételével minden alkoholtartalmú ital (a továbbiakban: szeszes ital) kimérést köteles az árusítás helye szerint illetékes rendõrkapitányságnak, valamint a vámhatóságnak írásban bejelenteni. (2) Szabadforgalomban végzett, nem jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység keretében jövedéki termék csak az e rendelet 5. mellékletében meghatározott üzletköri számot tartalmazó mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletben értékesíthetõ. 16. (1) Vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatás nyújtható, mûsoros elõadás, tánc rendezhetõ, továbbá a szerencsejáték szervezésérõl szóló évi XXXIV. törvényben (a továbbiakban: Szt.) foglaltak alapján szerencsejátéknak nem minõsülõ szórakoztató játék folytatható. Az üzletben az Szt. alapján szerencsejátéknak minõsülõ játék csak az Szt.-ben meghatározott feltételekkel mûködtethetõ, illetve folytatható. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységek folytatását a tevékenység megkezdése elõtt be kell jelenteni a jegyzõnek és az illetékes rendõrkapitányságnak.

12 340 TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 2007/7. szám 17. (1) A kereskedõ külön költség felszámítása nélkül köteles a helyben fogyasztott termék kivételével a megvásárolt terméket jellegének megfelelõ módon, élelmiszereknél a külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével becsomagolni. A vendéglátás keretében a kiszolgálásnál alkalmazott egyszerhasználatos eszközökért külön díj nem számolható fel. (2) A kereskedõ a külön jogszabályban foglaltak szerint köteles az általa forgalmazott betétdíjas termék visszaváltását biztosítani, valamint az egyes termékek betétdíjáról a vásárlókat jól láthatóan tájékoztatni. (3) A gyártói felelõsség alapján visszavételi kötelezettség alá tartozó terméket forgalmazó kereskedõ a külön jogszabályban foglaltak szerint köteles a használt vagy hulladékká vált terméket díjmentesen átvenni, elkülönítetten gyûjteni és a gyártó által szervezett begyûjtõ rendszerbe átadni. A gyártóval visszavételre szerzõdéssel nem rendelkezõ kereskedõ köteles a visszavétel helyérõl és módjáról a vásárlót tájékoztatni. 18. (1) A vásárló részére tömeg, térfogat vagy egyéb mérték szerint forgalomba kerülõ terméket a nettó tömeget, térfogatot vagy egyéb mértéket feltüntetõ eredeti csomagolásban forgalomba kerülõ termék kivételével csak hatóságilag hitelesített mérõeszközzel történõ lemérés után szabad kiszolgálni. Súlypótló eszközök használata tilos. (2) Az árusított termék mérését úgy kell elvégezni, hogy annak helyességét a vásárló ellenõrizni tudja. (3) A használt, minõséghibás, valamint kölcsönzésre szánt terméket az új terméktõl el kell különíteni, és a termék ilyen jellegérõl a kereskedõ a vásárlót tájékoztatni köteles. 19. (1) A kereskedõ, illetve alkalmazottja ellenõrzéskor eredeti okirattal vagy másolattal köteles az általa végzett kereskedelmi tevékenység folytatására való jogosultságát igazolni. (2) Az üzlet biztonsági õrei a szolgálat teljesítése, továbbá az üzlet dolgozói a munkavégzésük során tevékenységükkel nem sérthetik a vásárlók személyiségi jogait. A biztonsági szolgálat nevérõl és székhelyérõl, mûködésének vásárlókat érintõ szabályairól a vevõket jól láthatóan tájékoztatni kell. 20. (1) A vásárló panaszát szóban vagy írásban közölheti a kereskedõvel. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. A vásárló írásbeli panaszát a jegyzõ által hitelesített számozott oldalú vásárlók könyvében teheti meg. Az írásbeli panaszt a kereskedõ harminc napon belül köteles megvizsgálni és írásban megválaszolni. A válaszlevélben tájékoztatni kell a vásárlót arról, hogy amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal, úgy panaszával a (2) bekezdésben meghatározott szervekhez fordulhat. Az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát a kereskedõ köteles az ellenõrzés során az ellenõrzõ hatóságoknak bemutatni. (2) Az üzletben, valamint a 7 9. és 11. -ban meghatározott árusítás esetén a vásárlót jól láthatóan és olvashatóan tájékoztatni kell arról, hogy panaszával annak jellege szerint a jegyzõhöz és a fogyasztóvédelmi hatósághoz, a területi gazdasági kamarák mellett mûködõ békéltetõ testülethez, illetve élelmiszer-elõállító és -feldolgozó tevékenységet végzõ kereskedelmi egységek esetében az MgSzH-hoz fordulhat. A tájékoztatón fel kell tüntetni e szervezetek címét és telefonszámát. (3) A jegyzõ, az engedélyezési eljárásban közremûködött szakhatóságok és szervezetek, a fogyasztóvédelmi hatóság két évre visszamenõleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, valamint az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát. 21. (1) Az üzletek mûködési engedély szerinti mûködését és a kereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását a jegyzõn kívül az engedélyezésben részt vevõ hatóságok, a fogyasztóvédelmi hatóság, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal illetékes szervezeti egysége, valamint a vámhatóság a külön jogszabályban foglalt hatáskörükben eljárva jogosultak ellenõrizni, illetve hatósági jogkörüket gyakorolni, és kezdeményezni a (2) (4) bekezdésben foglalt intézkedések megtételét. (2) Amennyiben a kereskedõ az üzletkörét engedély nélkül változtatta meg, engedély nélkül további tevékenységgel, termékkörrel bõvítette, a jegyzõ az elõírásokba ütközõ tevékenység folytatását, termékkör értékesítését megtiltja. A jegyzõ megtiltja továbbá a 16. (1) bekezdés szerinti tevékenység folytatását a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékû zaj esetén, a lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében. A jegyzõ e bekezdés szerinti határozata ellen nincs helye fellebbezésnek. (3) Abban az esetben, ha a kereskedõ a tevékenységére, a forgalmazott termékre, illetve annak árusítására vonatkozó jogszabályi elõírásoknak nem tesz eleget, vagy üzlete a hatályos jogszabályi feltételeknek nem felel meg, a jegyzõ határozattal, az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra az üzletet ideiglenesen bezárathatja.

13 2007/7. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 341 (4) A jegyzõ a mûködési engedélyt visszavonja és az üzletet bezáratja, ha a) a kereskedõ a (2) bekezdés szerinti tiltás ellenére a megtiltott tevékenységet tovább folytatja, b) a (3) bekezdés szerinti jegyzõi határozatban meghatározott idõtartam alatt nem tesz eleget a határozatban foglaltaknak, c) a mûködési engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn, d) az üzletben engedély nélkül mûködtetnek az Szt ának (1) bekezdése szerinti pénznyerõ automatát, vagy a szerencsejáték-szervezõ a játékadó-fizetési kötelezettségét nem teljesítette, e) a kereskedõ az Szt. 29/A. -ának (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, f) a kereskedõ a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékû zaj esetén, a lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében, a jogsértõ állapot megszüntetéséig elrendelt kötelezõ éjszakai zárva tartási idõszak alatt engedély nélkül továbbra is nyitva tart, g) a kereskedõ a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékû zaj esetén a hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló hanghatásokat okozó eszközt, használatának megtiltása ellenére tovább használja. (5) Amennyiben az ellenõrzés során megállapítást nyer, hogy a kereskedõ mûködési engedéllyel nem rendelkezõ üzletben folytat kereskedelmi tevékenységet, a jegyzõ köteles az üzletet azonnal bezáratni. (6) A jegyzõ a mûködési engedély visszavonásáról és az üzlet bezáratásáról szóló határozatát közli az 5. (4) bekezdésében megjelölt személyekkel, hatóságokkal, szervezetekkel, valamint az egyéni vállalkozói igazolványt kiadó körzetközponti jegyzõvel, gazdasági társaság esetén az illetékes cégbírósággal. 22. E rendelet alkalmazásában: a) mozgóbolt: gépjármûvön üzemeltetett vagy gépjármûvel vontatott kiskereskedelmi árusító hely; b) mozgóárusítás: amely során az üzlettel rendelkezõ kereskedõ vagy alkalmazottja, illetve megbízottja olyan eszköz (pl. kosár, tricikli, fagylaltos kocsi) segítségével viszi magával az üzletében forgalmazott terméket, amely nem minõsül mozgóboltnak; c) termelõi borkimérés: kizárólag saját termelésû szõlõbor nem vendéglátó-ipari tevékenység keretében, elvitelre történõ értékesítése a termelõ saját elõállító-helyén; d) üzletkör: a 2. mellékletben meghatározott kereskedelmi tevékenységi kör, amelynek keretében az ott felsorolt termékek forgalmazhatók, illetve szolgáltatások nyújthatók; e) vevõszolgálat céljából mûködtetett helyiség: a vásárlók részére nyitva álló, kizárólag a csomagküldõ kereskedés mûködtetésére, az értékesítéssel kapcsolatos tájékoztatásra, termékbemutatásra és a panaszügyintézés végzésére szolgáló, üzletnek minõsülõ helyiség. 23. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti a) a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatósági jogköreivel összefüggõ egyes rendeletek módosításáról szóló 261/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. -a; b) az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeleteknek a Nemzeti Közlekedési Hatóság felállításával kapcsolatos módosításáról szóló 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. -a; c) az üzletek mûködésérõl és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeirõl szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 285/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet; d) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat közremûködését, valamint az egyes hatósági engedélyek kiadását érintõ jogszabályok módosításáról, valamint egyes jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl szóló 324/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. -a, valamint 9. -a (3) bekezdésének d) pontja; e) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggésben az üzletek mûködésérõl és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeirõl szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 253/2005. (XI. 29.) Korm. rendelet; f) az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerzõdésekrõl és az üzleten kívüli kereskedés folytatásának egyes feltételeirõl szóló 370/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 9. -ának (3) bekezdése; g) a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó szervek feladat- és hatáskörének felülvizsgálatáról szóló 340/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. -a; h) az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet és az egyes, az egészségüggyel összefüggõ kormányrendeletek módosításáról szóló 281/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 312/2004. (XI. 17.) Korm. rendelet 10. -ának (7) bekezdése; i) a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletérõl szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet 35. -ának (1) és (2) bekezdése; j) az üzletek mûködésérõl és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeirõl szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 203/2002. (IX. 14.) Korm. rendelet a, a, valamint 21. -a, továbbá 1. és 2. számú melléklete; k) az üzletek mûködésérõl és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeirõl szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 160/2000. (IX. 21.) Korm. rendelet a, a, valamint melléklete;

14 342 TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 2007/7. szám l) a gazdasági kamarák közigazgatási feladatainak átadásával kapcsolatos rendeletmódosításokról szóló 128/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet 3. -a; m) az üzletek mûködésérõl és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeirõl szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 102/1998. (V. 22.) Korm. rendelet; n) az üzletek mûködésérõl és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeirõl szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 136/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet; o) az üzletek mûködésérõl és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeirõl szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet a, 12/A. -a, 15. -ának (2) bekezdése, 16. -ának (1) bekezdése, 17 18/A. -a, 19. -ának (1) bekezdése, a, 28. -ának (2) (5) bekezdése, valamint 1 5. számú mellékletei. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a) az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének az üzletek mûködésérõl és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeirõl szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet szövegrésze helyébe az üzletek mûködési rendjérõl, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet szöveg; b) a kereskedelmi és a fizetõvendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minõsítésérõl szóló 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet 7. -ának a), f), g), h), e) és j) pontjában az üzletek mûködésérõl és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeirõl szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet szövegrész helyébe az üzletek mûködésérõl szóló jogszabály szöveg lép. (3) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ és a hatálybalépést követõen indult eljárásokban kell alkalmazni. (4) A rendelet hatálybalépésekor már mûködõ és érvényes mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet esetében a kereskedõnek a 6. -ban meghatározott adatváltozás esetén kell a jegyzõhöz a 3. (2) bekezdésének b) és c) pontjában, valamint mozgóbolt esetén az i) pontban meghatározott adatok megjelölésével kérelmet benyújtani az érvényes mûködési engedélynek az 1. melléklet szerinti módosítása iránt. A jegyzõ a 6. -ban meghatározottak szerint a nyilvántartásba történt bejegyzést, valamint a korábban kiadott mûködési engedély bevonásával egyidejûleg a módosított adatoknak megfelelõ mûködési engedélyt egy határozattal adja ki. (5) A rendelet hatálybalépésekor már mûködõ és érvényes mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet üzletköri számainak megfeleltetésére a 6. mellékletben megállapított fordítókulcsot kell alkalmazni mindaddig, amíg a (4) bekezdésben meghatározott adatváltozásra nem kerül sor. Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök

15 2007/7. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ melléklet a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelethez... Önkormányzat jegyzõje.../20.../szám Nyilvántartási szám:.../20... Mûködési engedély Az üzletek mûködésének rendjérõl, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján... kereskedõ részére... helységben... irányítószám... utca (tér, út)... szám alatt... üzlet mûködését... elnevezéssel engedélyezem. A kereskedõ székhelye:... település neve,... irányítószám... kerület... utca (tér, út)... szám. A kereskedõ cégjegyzékszáma/vállalkozói igazolványának száma:... A kereskedõ adószáma:... A kereskedõ statisztikai számjele:... Mozgóbolt esetén az árusításra engedélyezett terület és az árusításra kijelölt napok: Az üzletkör száma Az üzletkör megnevezése Jelölés Az üzletkörökhöz tartozó, de szakhatósági állásfoglalás alapján forgalmazni nem engedett termékek köre, illetve a folytatni nem engedett tevékenységek: Kelt:...,... év... hónap... nap. P. H.... aláírás

16 344 TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 2007/7. szám 2. melléklet a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelethez 1. Kiskereskedelem Az üzletkörök Élelmiszer-kiskereskedelmi üzletek Élelmiszer jellegû vegyes kiskereskedelmi üzletek Nem ide tartozik: a szakosodott élelmiszerüzlet ( ). Az üzletekben külön üzletkör felvétele nélkül megengedett a mélyhûtött sütemény, pékáru helyben sütése és forgalmazása (látványpékség mûködtetése) és a kedvtelésbõl tartott állatok részére a csomagolt állateledel értékesítése is Hipermarket Áruválasztékában több tízezer cikkelem található. A meghatározó élelmiszer-, ital- és dohányáru árusítása mellett egyéb fogyasztási cikkeket (kozmetikai termék, háztartási vegyi áru, ruházat, lakberendezési cikk, elektromos háztartási cikk, fémtömegcikk, gépjármû-alkatrész és -tartozék, kertészeti cikk, sportszer, játék stb.) is széles körben forgalmaznak. Eladótér-alapterület: 3000 m 2 felett Élelmiszerüzlet Olyan általános kiskereskedelmi üzlet, ahol a meghatározó élelmiszer, ital és dohányáru mellett egyéb háztartási fogyasztási cikkeket is forgalmaznak. Ide tartozik: a szupermarket, élelmiszerdiszkont is. Eladótér-alapterület: 3000 m 2 alatt. Szakosodott élelmiszer-kiskereskedelmi üzletek Nem ide tartozik: a hipermarket és az élelmiszerüzlet ( ) Zöldség- és gyümölcsüzlet Mindenfajta zöldség és gyümölcs frissen, feldolgozva, tartósítva (fagyasztva, szárítva, aszalva, egyéb módon tartósítva, pl. konzerv). Kiegészítõ jelleggel alkoholmentes ital, ásványvíz, tojás, magvak, kávé, tea, fûszer és kizárólag gyárilag csomagolt száraztészta is forgalmazható. Ide tartozik: a savanyúság is Hús- és húsáruüzlet Nyershús (beleértve a szárnyast és vadhúst) frissen, hûtve, fagyasztva, szárítva, füstölve, egyéb módon tartósítva, belsõség, húskészítmény (pl. felvágott, konzerv) húsból, belsõségbõl. Az üzletben az ott forgalmazott húsáruk sütésére is lehetõség van Halüzlet Hal és egyéb puhatestû, rákféle és belsõsége, frissen, hûtve, fagyasztva, szárítva, egyéb eljárással tartósítva, és a belõlük készült termékek Kenyér- és pékáruüzlet Sütõipari termék (pl. kenyér, péksütemény, kétszersült), cukrászati termék (pl. mézeskalács, kürtõskalács, cukrászsütemény). Ide tartozik: a látványpékség, rétes- és süteményüzlet is. Nem ide tartozik: a helyben fogyasztást biztosító cukrászati terméket árusító cukrászda (2120) Édességüzlet Elõre csomagolt fagylalt, jégkrém, csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru stb. Nem ide tartozik: a rétes- és süteményüzlet (1240), a kimért fagylalt és a sütemény, cukrászati termék árusítása helyben fogyasztásra (2120) Palackozott italok szaküzlete Palackozott, dobozos vagy flakonos szeszes ital (pl. bor, must, pezsgõ és habzóbor, gyümölcsbor, vermut, likõr, párlat, égetett szeszes ital, sör) és alkoholmentes ital (pl. ásványvíz, üdítõital, gyümölcs- és zöldséglé). Nem ide tartozik: a helyszíni fogyasztást biztosító italüzlet (2130) és a termelõi borkimérés (9000) Dohányáruüzlet Dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék. Kiegészítõ jelleggel újság, ajándéktárgy és gyárilag csomagolt tartós élelmiszer is forgalmazható Egyébélelmiszer-üzlet Tej, tejtermék, egyéb tejtermék, (pl. vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék), tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, egyéb élelmiszer (pl. cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fûszer, ecet, bébiétel, diabetikus készítmény) mellett konzerv és dzsem is forgalmazható. Nem ide tartozik: a zöldség és gyümölcs (1210), a natura-, biobolt, a gyógynövényüzlet, a szintetikus alapanyagú vitamin és táplálék-kiegészítõ készítményt árusító üzlet (1290), valamint a kedvtelésbõl tartott állatok eledelének értékesítése (1610) Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termékek szaküzlete A rendelet 5. számú mellékletében felsorolt termékek, az élelmiszerek közül a külön jogszabályban szabályozott étrend-kiegészítõk. Ide tartozik: a natura-, biobolt, gyógynövényüzlet is. Nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletek Iparcikk jellegû vegyes kiskereskedelmi üzletek Iparcikk áruház és szakáruház Olyan általános áruházi kiskereskedelmi egység, ahol a szakosodott nem élelmiszerüzletekben forgalmazott termékek széles köre megtalálható. Kiegészítõ jelleggel gyárilag csomagolt tartós élelmiszer, ital és dohánytermék is értékesíthetõ. Eladótér-alapterület: 3000 m 2 felett Iparcikküzlet Ugyanaz, mint a szám alatti üzletkör. Eladótér-alapterület: 3000 m 2 alatt. Szakosodott nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletek Textilüzlet Szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék (pl. ágynemû, asztalterítõ, törölközõ), kötõfonal, hímzés-

17 2007/7. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 345 hez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru (pl. tû, varrócérna, gomb). Nem ide tartozik: a ruházati cikk (1320), a kész függöny, ágyterítõ, bútorhuzat (1605) Ruházati üzlet Gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ (pl. sál, kesztyû, nyakkendõ, nadrágtartó). Nem ide tartozik: a csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb. együttes forgalmazására szakosodott bababolt (1750) Lábbeli- és bõráruüzlet Csecsemõ, gyermek, nõi, férfi lábbeli, és annak ápolásához szükséges kellék, utazási felszerelés (mû)bõrbõl (pl. bõrönd), bõráru, bõrdíszmû [pl. (mû)bõrbõl készült kézitáska, pénztárca], a félkész bõr, és annak tovább feldolgozásához vagy megmunkálásához szükséges alap- és kellékanyag, felszerelési tárgy (pl. bõr darabban, bõrvarró fonal, lábbeli festék, sarok, szegecs). Ide tartozik: a bõrbõl készült nyergesáru is. Nem ide tartozik: a lovas-felszerelések széles körét forgalmazó lovasbolt (1750) Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai és hangszerüzlet Ide tartozik: a bútor és lakberendezés: bútor, pl. ülõbútor, konyhabútor, hálószobabútor, kerti bútor, bútorállvány és keret, bútoralkatrész, ágybetét, matrac, ékfejpárna (fából, fémbõl, mûanyagból, nádból, bambusznádból stb.), lakberendezéssel szorosan összefüggõ termék, valamint a bútorszerelvény. Kiegészítõ jelleggel irodabútor (pl. íróasztal, más dolgozószobai bútor) is forgalmazható; a háztartási felszerelés: asztali és konyhai felszerelés, háztartási edény, evõeszköz, üvegáru (pl. kancsó, ivópohár), porcelán, finomkerámia, cserépedény, mûanyagáru, fa-, parafa- és vesszõ-fonott termék, (pl. kosár), finomacéláru (pl. kés, olló), háztartási nem villamos fûtõ-, sütõkészülék és alkatrésze, asztali kézi mûködtetésû háztartási eszköz (pl. húsdaráló), takarítóeszköz és más háztartási cikk (pl. hagyományos borotva, borotvapenge, manikûr-, pedikûrkészlet) stb.; a világítástechnika: kültéri (pl. reflektor, kerti lámpa, dekorációs elem), beltéri (pl. csillár, asztali- és állólámpa, falikar) és hordozható (pl. zseblámpa, világító kulcstartó) világítási eszköz, fényforrás és tartozék; a hangszer: hangszer (pl. fúvós, vonós, ütõhangszer, zongora, billentyûs orgona, száj- és tangóharmonika), hangszeralkatrész, tartozék (pl. húr) és kotta. Ide tartozik: a márkás porcelán üveg, kristály eladása, és a vagyonvédelmi biztonságtechnikai berendezés (pl. széf, riasztórendszer) beépítés és karbantartási szolgáltatás nélküli értékesítése is. Nem ide tartozik: a szõnyeg (1605), a régiség, a használt bútor és lakberendezési tárgy (1800) és a képkeretezés (8600) Villamos háztartási készülékek és villamossági cikkek üzlete Villamos háztartási gép és készülék: pl. hûtõ- és fagyasztógép, mosogatógép, mosó- és szárítógép, egyéb hasonló típusú elektromos háztartási gép, elektromos vízmelegítõ és tároló, merülõ forraló, elektromos fûtõ- és fõzõkészülék, mikrosütõ, fõzõlap, grillezõ készülék, kenyérsütõ, olajsütõ, villamos fûtésû takaró, ventilátor, szagelszívó, levegõpárásító, villanyborotva, hajnyírógép, hajszárító, vasaló, kávéfõzõ, elektromos daráló, takarítógép, porszívó és ezek alkatrészei; a villamossági cikk: háztartási célú elektromos alkatrész, szerelvény [pl. elektromos vezeték, hálózati kapcsoló, aljzat (konnektor), izzó, szigetelõszalag]. Kiegészítõ jelleggel a villamossági szereléshez kéziszerszám is forgalmazható. Ide tartozik: a háztartási varrógép is. Nem ide tartozik: a kézi- és barkácsszerszám, hobbikerthez eszköz (1363) Audio- és videoberendezések üzlete Rádió (autórádiót is beleértve), televíziókészülék (videomonitorral, videovetítõvel), lejátszó- és felvevõkészülék (pl. video, CD-, DVD-készülék, egyéb hang- és képlejátszó készülék, magnetofon), sztereoberendezés, egyéb híradástechnikai készülék (pl. mikrofon, fejhallgató stb), antenna és -alkatrész mûholdas adás vételére. Ide tartozik: a videokamera is Zenei és videofelvételek, kazetták szaküzlete Hanglemez, hangszalag, CD és kazetta, videoszalag, DVD stb. Ide tartozik: az üres szalag és lemez értékesítése is. Nem tartozik ide: a CD-ROM értékesítése (1380), a videokazetta, DVD (7500) és a mûsoros hanghordozó (pl. hanglemez, CD) (7800) kölcsönzése Telekommunikációs cikkek üzlete Vezetékes és mobiltelefon, rádiótelefon, fax és egyéb híradástechnikai készülék, felszerelés Festékek, lakkok, vasáru, barkács és építési anyagok üzlete Ide tartozik: a festék, lakk: festék, kence, lakk (pl. falfesték, zománcfesték, fapác, fafesték, háztartási festék, bõrfesték), pigment, homályosító festék, üvegesedõ zománc és máz, folyékony fénymáz és hasonló készítmény, gyanta, lakkbenzin, hígító stb.; a vasáru és barkácsáru: vasáru (pl. szegáru, csavar, rugó, lánc, zár, lakat, kulcs), huzal, drót, épületszerelvény, központi fûtés szelepei, szivattyú, egyéb vasáru, csaptelep és -szelep stb., szerszám (mezõgazdasági, kertészeti, erdõgazdasági), barkács kéziszerszám, láncfûrész, fa- és fémmegmunkáló barkács szerszámgép, egyéb barkács szerszámgép és barkács szerszámgép-alkatrész, hobbikerthez eszköz (pl. fûnyírógép); az építési anyag: fából készült építõanyag (pl. rétegelt falemez, faforgácslemez, farostlemez, furnérlemez), parketta, zsaluzat, elõre gyártott faépület, fa alapanyagú épít-

18 346 TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 2007/7. szám mény), aszfaltból, aszfalt típusú anyagból készült termék, épületszerkezet, vízvezeték- és fûtési berendezés és felszerelés (fûtõtest, központi fûtés alkatrésze, kazán központi fûtéshez), üvegrost termék, egyéb szigetelõ üvegtermék, társított papír és karton (felületileg nem mázolt és nem impregnált), síküveg, úsztatott üveg, hajlított megmunkált üveg, biztonsági üveg, szigetelõ üveg, egyéb építõanyag (pl. márványból, mûkõbõl, gránitból, homokkõbõl készült építõkõ, homok, kavics, mészkõ, kerámia, gipsz, palakõ, kaolin, elõre gyártott épület mûanyagból, burkolólap, kályhacsempe, tégla, tetõcserép, cement, mész), elõre gyártott épületelem (pl. létra, rács, kerítés, ereszcsatorna), aljzatkiegyenlítõ, csemperagasztó stb; az uszoda és szaunatechnika: elõregyártott medence, vízicsúszda, uszodatechnikai berendezés (pl. vízforgató, hõcserélõ, ellenáramoltató, szivattyú), szaunaberendezés (pl. gõzkabin, infrakabin és kiegészítõi), tisztító- és fertõtlenítõszer stb. Ide tartozik: a szaniteráru (pl. fürdõkád, zuhanyfülke, zuhanyozótálca, WC-csésze) és a nyílászáró (ajtó, ablak), tartozék, kiegészítõ is. Nem ide tartozik: a háztartási üvegáru és finomkerámia áru (1342), tapéta, padlóburkoló (1605). Nem tartozik a rendelet hatálya alá a medenceépítés Könyvesbolt Könyv (pl. nyomtatott könyv, brosúra, röplap, szótár, lexikon, térkép). Nem ide tartozik: a használt, antikvár könyv (1800) Hírlap-, papír- és írószer, mûvészellátó üzlet Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, papír-írószer, nyomtatvány, mûvészellátó termék (pl. festék, festõállvány, paletta). A hírlapüzletben kiegészítõ jelleggel gyárilag csomagolt tartós élelmiszer is forgalmazható. Nem tartozik a rendelet hatálya alá a fénymásoló szolgáltatás, a lottó-totó és postai értékcikk (pl. bélyeg) árusítása Számítógép- és szoftverüzlet Számítógép, számítógép-részegység, -elem, -tartozék, tároló-, adatrögzítõ és átalakító-egység, sokszorosított szoftver (CD-ROM), számítógépes játékszoftver, másológép, ügyvitel-technikai gép, írógép, számológép stb. Ide tartozik: a videojáték-gép, számítógépes játékszoftver, videojáték is Illatszerüzlet, drogéria Illatszer, kozmetikai és testápolási cikk (pl. szépség-, arc- és bõrápoló készítmény, haj-, száj- és fogápoló-, borotválkozószer, dezodor, fürdéshez való készítmény, toalettpapír, zsebkendõ, kéztörlõ). Ide tartozik: a babaápoláshoz szükséges termék (pl. pelenka, babakrém) is. Nem ide tartozik: a babaápolási cikk, babakocsi, babaágy, babaruházat együttes forgalmazását folytató babaszaküzlet (1750), paróka és póthaj értékesítése (1750) Állatgyógyászati termékek üzlete Állatgyógyászati termék, in vitro diagnosztikum állatgyógyászati felhasználásra. Nem ide tartozik: a kedvtelésbõl tartott állatok eledelboltja (1610). Nem tartozik a rendelet hatálya alá az állatorvosi rendelõ Közérzettel kapcsolatos termékek üzlete Papucs, cipõ, zokni, harisnya, párna stb. és készülék (pl. vérnyomásmérõ, fájdalomcsillapító-, fogyasztókészülék, lámpa) Üzemanyagtöltõ állomás Gépjármû- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármû-kenõanyag, -hûtõanyag és adalékanyag stb. Nem ide tartozik: az üzemanyag-nagykereskedelem és a szállítási, közlekedési vállalatok saját ellátását szolgáló üzemanyagkút (5700) Óra- és ékszerbolt Óra, óraalkatrész, kiegészítõ (pl. óraszíj), ékszer (gyöngy, drágakõ, nemesfém), bizsu. Nem ide tartozik: az óra- és ékszerjavító mûhely, fiók (8700). Nem tartozik a rendelet hatálya alá a (test)ékszer-felhelyezés Sportszerbolt Sporteszköz, horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék. Ide tartozik: a vadászbolt (pl. vadászfelszerelés, ruházat), a sportserleg, -kupa, -trófea és sportérem is. Nem ide tartozik: a fegyver- és lõszerszaküzlet, valamint a fegyvert, lõszert árusító vadászbolt (1615) Játékáruk üzlete Játék, játékszer (pl. baba, játékállat, kerekes jármû gyerekek részére, puzzle, kártya, biliárd, játékvonat, modell). Ide tartozik: a bûvészettel (mutatványos kellékkel, felszereléssel) kapcsolatos cikkek értékesítése is. Nem ide tartozik: a számítógépes játékszoftver, videojáték-gép és videojáték értékesítése (1380). Nem tartozik a rendelet hatálya alá a játékterem-, játékautomata-üzemeltetés, gyermekmegõrzõ, illetve a gyermekek részére kialakított játszóház Tapéták, padlóburkolók, szõnyegek és lakástextíliák üzlete Tapéta és padlóburkoló, szõnyeg, drapéria, takaró, függöny stb. Nem ide tartozik: a rövid- és méteráru (1310) Virágbolt és kertészeti üzlet Virág, dísznövény és szaporítóanyaga (pl. palánta, virághagyma, virágmag, dugvány, oltvány), koszorú, koszorúalap, virágcserép, virágföld, szobanövény kezelésére szolgáló növényvédõszer, tápsó, mûvirág stb. mellett gyümölcs- és díszfa, cserje is értékesíthetõ Kedvtelésbõl tartott állatok kereskedése és állateledelbolt A kedvtelésbõl tartott állatok (pl. teknõs, papagáj, díszhal, kutya, macska), a tartáshoz szükséges felszerelési cikk, állateledel, szakkönyv stb. Nem ide tartozik: a kistételû táp- és takarmányértékesítés (1750).

19 2007/7. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ Szexuális áruk üzlete Szexuális élet ábrázolását tartalmazó mû, könyv, mûsoros kazetta és lemez (pl. hang-, videokazetta, DVD), folyóirat, film, fotó, reprodukció, szabadforgalmazású egészségügyi cikk, a szexuális élet során alkalmazott eszköz stb Fegyver és lõszer, pirotechnikai termékek üzlete Fegyver, lõszer, felszerelés, kellék, pirotechnikai termék (pl. petárda, tûzijáték). Ide tartozik: a fegyvert, lõszert forgalmazó vadászbolt, ahol kiegészítõ jelleggel vadászruházat, -felszerelés stb. is árusítható. Nem ide tartozik: a fegyvert, lõszert nem forgalmazó vadászbolt (1603) Háztartási tüzelõanyag-telep Szilárd tüzelõanyag, petróleum, az OMH által hitelesített átfolyásmérõvel és összegezõvel, ólomzárral ellátott mérõmûszeren keresztül, tüzelõolaj tárolótartályból történõ értékesítése Palackosgáz értékesítõhely, cseretelep Ide tartozik: a turista használatú palackba történõ pébégáz átfejtése is Egyébiparcikk-üzlet Ide tartozik: a háztartási tisztítószer, vegyiáru (pl. szappan, mosószer, súrolószer, fertõtlenítõszer, öblítõ, helyiségillatosító és -szagtalanító készítmény, fényesítõszer, krém) lábbelihez, bútorhoz, padlóhoz, üveghez, fémhez stb.; a mezõgazdasági, méhészeti és borászati cikk, pincegazdasági felszerelés, vetõmag, tápszer, takarmány, termésnövelõ anyag, növényvédõszer, kötözõfonal, zsineg, szakkönyv stb. szaküzletben, gazdaboltban történõ értékesítése, ahol kiegészítõ jelleggel a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép is forgalmazható; a fotó- és optikai cikk: fotó-, optikai- és precíziós felszerelés, alkatrész, tartozék film, fotóvegyszer, kontaktlencse, szemüveglencse, szemüvegkeret, kész szemüveg (pl. napszemüveg, olvasószemüveg), távcsõ, optikai teleszkóp, mikroszkóp, folyadékkristályos kijelzõ, analóg és digitális fényképezõgép, filmfelvevõ gép, vetítõ, filmtechnikai nagyító és kicsinyítõ berendezés, fotó-optikai alkatrész és tartozék, kézi hosszmérõ eszköz, barométer, fénymérõ, hõmérõ, fotó-optikai cikkek tisztítószere stb.; a kegytárgykereskedés: kegyszer, imakönyv, egyházi cikk, temetkezési kellék; a mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru: egyedi, zsûrizett képzõ-, ipar- és népmûvészeti alkotás, kézmûáru, mûtárgy; az emlék- és ajándéktárgy; a numizmatika tárgykörébe tartozó cikk (pl. bélyeg, érme, papírpénz); az ásvány és ezoterika: ásvány, ezoterikával kapcsolatos termék (pl. feng-shui, füstölõ, aromaterápia, szakkönyv, hang- és képanyag); a kreatív-hobbi és dekorációs termék [saját kezûleg készíthetõ (dísz)tárgyakhoz vásárolható kellék, anyag, technika, minta, szakkönyv stb.]; a bababolt: a babafelszerelés, kiegészítõ (pl. gyermekkocsi, babaágy, babaruházat, babaápolási cikk), bébiétel és ital széles választéka; a lovasbolt: a lótartáshoz, lovassporthoz kapcsolódó lószerszám, lóápolási cikk, lovasruházat, táp és táplálékkiegészítõ stb. széles választéka; a paróka és póthaj (emberi hajból, állati szõrbõl, mûszálból); továbbá minden olyan üzlet, amely a rendeletben feltüntetett iparcikk vegyes- és szaküzletek közé egyértelmûen nem sorolható be. Nem ide tartozik: a videokamera forgalmazása (1352), a mûvészellátó üzlet (1372), a gépjármû-kenõanyag és üzemanyag-adalék árusítása [(1500), illetve meghatározott feltétellel (6020, 6030)], a szemüveglencse egyedi csiszolása és keretbehelyezése, szemüvegjavítás (8800). Nem tartozik a rendelet hatálya alá a temetkezési szolgáltatás, illetve az ennek keretén belül biztosított temetkezési kellék (pl. koporsó, urna, szemfedél). Használtcikk-kiskereskedelmi üzletek Ide tartozik: az eredeti célra még felhasználható nem új termékek eladása. Nem ide tartozik: a fém- és hulladék-felvásárlás és kereskedés (5700) Használt cikkek boltja Használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség. Nem ide tartozik: a numizmatika tárgykörébe tartozó cikk (1750), valamint a használt személygépjármû (6010), egyéb gépjármû (6012), személygépjármû-alkatrész (6020), motorkerékpár (6030) kiskereskedelmi értékesítése Zálogkereskedés Ide tartozik a zálogházi tevékenység keretén belül felvett és ki nem váltott zálogtárgy kereskedelmi értékesítése. Nem tartozik a rendelet hatálya alá maga a zálogházi tevékenység. 2. Vendéglátás Valamennyi vendéglátóhelyen értékesíthetõ kenyér, péksütemény, tejital, teaital, kávéital, gyümölcs, dohánytermék, gyufa, öngyújtó, postai cikk, képeslap, folyóirat, napilap. Kereskedelmi vendéglátóhely A kereskedelmi vendéglátóhelyen szerencsejátéknak nem minõsülõ szórakoztató játék (pl. teke, biliárd, kártyajáték, játékautomata) és mûsoros elõadás, zene, tánc folytatható. Nem tartozik a rendelet hatálya alá a játékterem, klub mûködtetése.

20 348 TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 2007/7. szám Melegkonyhás vendéglátóhely Meleg-hideg ételek, cukrászati készítmények, sütõ- és édesipari termékek, kávé, szeszes és szeszmentes italok. Az ételeket meghatározóan a helyszínen készítik, fõzik vagy sütik. Ide tartozik: pl. étterem, vendéglõ, csárda, gyorsétkezõhely, étkezde, kifõzde, étterem-sörözõ, kávéház, vasúti és más személyszállító eszköz étkezõkocsija Cukrászda Jellemzõen saját készítésû cukrászati készítmények, édesipari termékek, hideg ételek, ahol a helyben fogyasztás is biztosított. Szeszes és szeszmentes italok Italüzlet Különbözõ szeszes és szeszmentes italok kiszolgálása palackozva és kimérve, étel felszolgálása nélkül. A nem a helyszínen készített egyszerû étel (kelt és zsíros tésztából készített finompékáru, pogácsa, szendvics stb.) is értékesíthetõ. Ide tartozik: pl. teázó, drinkbár, sörbár, borozó, italbolt, kocsma Egyéb vendéglátóhely Hideg ételek, melegített kész-, illetve félkész ételek, frissen sült (grillezett) húsok, halak, nyers saláták és zöldségfélék, lángos, édesipari termékek, cukrászati készítmények, kávé, szeszes és szeszmentes italok stb. Ide tartozik: pl. ételbár, tejbár, bisztró, pecsenyesütõ, büfé, falatozó, fagylaltozó, valamint a bármilyen intézményben mûködõ nyílt árusítású vendéglátóhely. Nem ide tartozik: a munkahelyi, intézményi, pl. az iskolai büfé (2220) Zenés szórakozóhely Különbözõ szeszes és szeszmentes italok értékesítése palackozva és kimérve, étel, élõ és gépzene-szolgáltatás, mûsor. Ide tartozik: pl. mulató, varieté, bár, diszkó. Munkahelyi vendéglátóhelyek Fõzõkonyhás munkahelyi gyors- és önkiszolgáló étterem Munkahelyen, intézményben, külsõ gazdasági szervezet által mûködtetett, fõzõkonyhával rendelkezõ étterem. Étel és ital készítése, és azok meghatározott személyeknek történõ kiszolgálása, italértékesítés szeszes ital nélkül. Ide tartozik: az alap-, közép-, felsõfokú iskolai oktatásban részesülõ fiataloknak az oktatási intézmény keretei között biztosított fõzõkonyhás étkeztetése, egy adott munkahely (pl. üzem, hivatal vagy sporttelep) dolgozóinak étkeztetése Munkahelyi, intézményi büfé Munkahelyen, intézményben, külsõ gazdasági szervezet által fenntartott és mûködtetett büfé, melyben az Egyéb nem melegkonyhás vendéglátóhelynél (2140) elõírt termékek értékesíthetõk, szeszesital kivételével. Ide tartozik: az iskolai büfé is. Szervezetek és a lakosság étkeztetését végzõ központi fõzõkonyha Szervezetek és a lakosság étkeztetését végzõ központi fõzõkonyha Az ételt központi egységben készítik és onnan kerül kiszállításra a fõzõkonyhával nem rendelkezõ szervezet, intézmény: pl. közlekedési (pl. légiforgalmi) társasághoz, sport- és hasonló létesítménybe, iskolába, valamint a lakosság, magánszemélyek részére. Rendezvényi étkeztetés Rendezvényi étkeztetés Szerzõdéses megegyezésen alapuló vendéglátó tevékenység, a fogyasztó által meghatározott helyen és eseti alkalomra szól. Ide tartozik: pl. a parti-szerviz. 3. Turisztikai szolgáltatás Nem tartozik a rendelet hatálya alá a kizárólag pénzváltási tevékenységet végzõ egység Utazási iroda Külön jogszabályban meghatározott utazások szervezése és értékesítése Utazási ügynökség Más utazási vállalkozás által szervezett utazások és szolgáltatások értékesítése utasok részére Turisztikai szolgáltató iroda Bármely, a turizmussal összefüggõ, utazásszervezésnek, illetve közvetítésnek nem minõsülõ (rész)tevékenység. Ilyenek különösen: a szálláshely közvetítése, értékesítése, fizetõ-vendéglátás üzletszerû szervezése és értékesítése, menetjegy-értékesítés, idegenvezetõi és tolmácsszolgálat, jegyértékesítés, ajándék- és értékcikk-árusítás, gépkocsikölcsönzés, információszolgálat, vízumbeszerzés, személyszállítás, pénzváltási tevékenység a Magyar Nemzeti Bank engedélyével stb., a turisták utazási tájékoztatókkal, tanácsokkal, útitervekkel való ellátása, szálláshelyfoglalás. 4. Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás Nem tartozik a rendelet hatálya alá a turisztikai célú magánszálláshely-szolgáltatás (fizetõvendéglátás és falusi szállásadás), valamint az egyéb célú szoba, lakás, apartman kiadása, továbbá az ingatlanok és lakókocsik tartós (havi vagy éves) használatra történõ bérbeadása, lízingelése, vasúti hálókocsi szolgáltatás Szálloda Külön jogszabályban meghatározott kereskedelmi szálláshely, amely a vendégek részére elsõsorban rövid idõtartamú tartózkodás céljára bútorozott vendégszobákban és/vagy lakosztályokban szállást és egyéb (pl. étel- és italszolgáltatás, parkolás, mosoda, bankett- és konferencialehetõség, sportolási, szórakozási és pihenési) szolgáltatáso-

Budapest, június

Budapest, június MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 100'1 JON 14. T/3330. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM. A kereskedő neve: A kereskedő címe: A kereskedő székhelye:

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM. A kereskedő neve: A kereskedő címe: A kereskedő székhelye: MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM Kérem az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI.13.) Korm. rendelet

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Működési engedély tevékenységi köreinek bővítése Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Részletesebben

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet az üzletek mőködésének rendjérıl, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl A Kormány a kereskedelemrıl szóló 2005.

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály. Az üzemeltető adatai

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály. Az üzemeltető adatai Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály 1153 Bp., Bocskai u. 1-3. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 305-3100 Fax.: 305-3194 igazgatas@bpxv.hu www.bpxv.hu Ügyfélfogadási

Részletesebben

Üzlet m ködésének engedélyezése iránti KÉRELEM

Üzlet m ködésének engedélyezése iránti KÉRELEM 10.000,- Ft. Illetékbélyeg helye Üzlet m ködésének engedélyezése iránti KÉRELEM Illetékbélyeg helye Iktató bélyegz Az rlap minden rovatát olvashatóan, NYOMTATOTT BET KKEL szíveskedjen kitölteni! Kérem

Részletesebben

A kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételei

A kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételei Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg A kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételei 210/2009(IX.29.) Korm.

Részletesebben

Működési engedély iránti kérelem Az üzlet használatára jogosult személyében történő változás miatt

Működési engedély iránti kérelem Az üzlet használatára jogosult személyében történő változás miatt Ózdi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1., tel.: (48) 574-141 Működési engedély iránti kérelem Az üzlet használatára jogosult személyében történő változás miatt

Részletesebben

Bejelentés. a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról. 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:...

Bejelentés. a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról. 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:... Bejelentés a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:... 2. A kereskedő cégjegyzékszáma,

Részletesebben

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 E-mail: hivatal@sagvar.hu Fax: 84/380-256 BEJELENTÉS ADATVÁLTOZÁSRÓL

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 E-mail: hivatal@sagvar.hu Fax: 84/380-256 BEJELENTÉS ADATVÁLTOZÁSRÓL Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 E-mail: hivatal@sagvar.hu Fax: 84/380-256 TISZTELT ÜGYFELÜNK! KITÖLTÉS ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL A TÁJÉKOZTATÓT ( 4. OLDAL)! Tisztelt

Részletesebben

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. ... utca, út, tér... sz.. lph.em.

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. ... utca, út, tér... sz.. lph.em. Bejelentés Bejelentés- és engedélyköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról ( A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint

Részletesebben

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. 1./ A kereskedő neve (cégneve) :... A kereskedő székhelye: Ir.szám:... Település:...

Bejelentés. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai. 1./ A kereskedő neve (cégneve) :... A kereskedő székhelye: Ir.szám:... Település:... Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 3.000,-Ft illetékköteles Bejelentés Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról ( A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Működési engedély - Kis- és nagykereskedelmi, lakossági fogyasztási cikk javító szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, idegenforgalmi és kölcsönző üzletekre Eljáró osztály:

Részletesebben

Új bejelentés. vagy. Adatváltozás 1

Új bejelentés. vagy. Adatváltozás 1 Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Tolmácsi Kirendeltsége 2657 Tolmács, Sport utca 1. Ügyiratszám: /20../.. Érkeztető és iktató bélyegző helye Illetékbélyeg helye BEJELENTÉS a bejelentés-köteles

Részletesebben

Bejelentés a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról. 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:...

Bejelentés a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról. 1. A kereskedő neve:... címe:... székhelye:... Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányiroda Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1., tel.: (48) 574-140 Bejelentés a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról I. A kereskedő és

Részletesebben

Működési engedély kiadására irányuló kérelem (a 133 / 2007. (VI.13.) Korm. rendelet alapján ) Copyright Civilsoft Bt. 2007. 1. A kérelmező adatai 1.1. Jogállása: 1.Jogi személy (Kft. Rt. Kht. stb.) 2.Jogi

Részletesebben

Tiszasziget Község Önkormányzat Jegyzőjétől 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel: 62-254-022, FAX: 62/254-166 E-mail: tiszasziget@vnet.

Tiszasziget Község Önkormányzat Jegyzőjétől 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel: 62-254-022, FAX: 62/254-166 E-mail: tiszasziget@vnet. Tiszasziget Község Önkormányzat Jegyzőjétől 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel: 62-254-022, FAX: 62/254-166 E-mail: tiszasziget@vnet.hu Bejelentés a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

Részletesebben

Mozgóbolt és mozgóárusítás iránti működési engedély kérelem

Mozgóbolt és mozgóárusítás iránti működési engedély kérelem Mozgóbolt és mozgóárusítás iránti működési engedély kérelem Ügyintéző: Antusné Bari Julianna Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 3. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

Telepengedély kiadásának ügyintézése

Telepengedély kiadásának ügyintézése Telepengedély kiadásának ügyintézése Ügyintéző: Antusné Bari Julianna Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 3. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12

Részletesebben

Működési engedély kiadásának ügyintézése

Működési engedély kiadásának ügyintézése Működési engedély kiadásának ügyintézése Ügyintéző: Antusné Bari Julianna Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 3. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12

Részletesebben

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda Ügyintéző: Gál

Részletesebben

BEJELENTÉS a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

BEJELENTÉS a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról 3.000,- Ft illetékbélyeg BEJELENTÉS a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról (A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján) I.

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

A bejelentést 2.200.- Ft illetékbélyeggel ellátva a szükséges mellékletekkel együtt, a Polgármesteri Hivatal fsz. 8. számú irodájában lehet megtenni.

A bejelentést 2.200.- Ft illetékbélyeggel ellátva a szükséges mellékletekkel együtt, a Polgármesteri Hivatal fsz. 8. számú irodájában lehet megtenni. 1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartásba vétele Aki a Magyar Köztársaság területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi

Részletesebben

A BEJELENTÉS KÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL

A BEJELENTÉS KÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL Kitöltendő 2 példányban, nyomtatott nagy betűkkel! Illetékbélyeg helye (3.000 Ft) Ügyiratszám: /20. B E J E L E N T É S A BEJELENTÉS KÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL (A kereskedelmi tevékenységek

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra XIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 28. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisztikai Értesítõ Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység

1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység 2. 3. Az ügytípus 1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység A kereskedőnek a bejelentés-köteles termék forgalmazását kötelező adattartamú nyomtatványon

Részletesebben

1.1 a kereskedő címe illetve székhelye: irányítószám,..település. ..utca..házszám. 3. A kereskedő statisztikai száma:...

1.1 a kereskedő címe illetve székhelye: irányítószám,..település. ..utca..házszám. 3. A kereskedő statisztikai száma:... SZENTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Telefon: 63/510-300 A BEJELENTÉSKÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL SZÓLÓ B E J E L E N T É S a kereskedelmi

Részletesebben

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA Vonatkozó jogszabályok: - a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Kertv.) - a kereskedelmi tevékenységek

Részletesebben

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet A rendelet a kereskedelmi tevékenység bejelentésének és az üzletek

Részletesebben

ÜGYMENETLEÍRÁS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSÉHEZ ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ

ÜGYMENETLEÍRÁS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSÉHEZ ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ ÜGYMENETLEÍRÁS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSÉHEZ ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ Vonatkozó jogszabályok: - a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény - a kereskedelmi tevékenységek

Részletesebben

Működési engedély. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett / csatolni kell:

Működési engedély. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett / csatolni kell: Működési engedély Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda Ügyintéző: Gál Judit Elérhetősége: 56/470-017; 9/1-es mellék

Részletesebben

SZENTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Telefon: 63/510-300

SZENTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Telefon: 63/510-300 SZENTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Telefon: 63/510-300 A BEJELENTÉSKÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL SZÓLÓ ADATVÁLTOZÁSI BEJELENTÉS a kereskedelmi

Részletesebben

T/3402. számú. törvényjavaslat

T/3402. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3402. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

A kereskedelmi szálláshely iránti működési engedély kérelem

A kereskedelmi szálláshely iránti működési engedély kérelem A kereskedelmi szálláshely iránti működési engedély kérelem Ügyintéző: Antusné Bari Julianna Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 3. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatása

Ügytípus megnevezése. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatása Ügytípus megnevezése Az ügy leírása Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatása A kereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó bejelentést a kereskedelmi tevékenység helye szerinti illetékes

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete november 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete november 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2009. november 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009.(XI.

Részletesebben

1. A kereskedő neve:... Székhelye:...irányítószám... település,...utca...házszám Telefonszáma:...

1. A kereskedő neve:... Székhelye:...irányítószám... település,...utca...házszám Telefonszáma:... B E J E L E N T É S Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység adataiban történt változásról (A kereskedelmi tevékenységek végzéséről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. (5) bekezdése alapján)

Részletesebben

Tel. Űrlap kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez / engedélyezéséhez. Copyright CIVILSOFT-it Kft. 2009. 1.3. Neve:...

Tel. Űrlap kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez / engedélyezéséhez. Copyright CIVILSOFT-it Kft. 2009. 1.3. Neve:... Paks Város Jegyzője 7030 Paks Dózsa György út 55-61 Tel: 75/ 500-500 A Tel Copyright CIVILSOFT-it Kft. 2009. A beadvány tárgya A tevékenység: új (tervezett) működő adatmódosítása Mit módosít?: Kereskedő

Részletesebben

B E J E L E N T É S a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

B E J E L E N T É S a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról POLGÁRMESTERI / KÖRJEGYZİSÉGI HIVATAL MEZİBERÉNY Kossuth tér 1. 5650 B E J E L E N T É S a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról I. A kereskedı és kereskedelmi tevékenység adatai 1.

Részletesebben

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről OptiJus Opten Kft. 1. 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről A 2012.7.27. és 2012.12.31. között hatályos szöveg A Kormány

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ

ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ Vonatkozó jogszabályok: - 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és

Részletesebben

1 / :41

1 / :41 1 / 5 2012.02.03. 10:41 Kereskedelmi tevékenységek végzése 2011. április 26. kedd, 06:39 Kereskedelmi tevékenységek végzése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. A vonatkozó jogszabályok Kereskedelmi tevékenységek végzése,

Részletesebben

Kereskedelmi tevékenység végzésének bejelentése és működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység

Kereskedelmi tevékenység végzésének bejelentése és működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység Kereskedelmi tevékenység végzésének bejelentése és működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység I. Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység: A kereskedelmi tevékenység bejelentése kérelemre

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(II. 17.) számú rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 5/2012.(II.16.) sz. és a 17/2012.(V.31.) sz. rendelettel módosított, egységes

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 14. napján tartandó rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 14. napján tartandó rendkívüli ülésére E l ő t e r j e s z t é s Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 14. napján tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vásárokról és

Részletesebben

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet. a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról 1

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet. a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról 1 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról 1 A Kormány a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. (1) bekezdés h) és l) pontjában, valamint az 5.

Részletesebben

Telepengedély kiadására irányuló kérelem a többször módosított ( 80 / 1999 (VI.11.) Korm. rendelet alapján )

Telepengedély kiadására irányuló kérelem a többször módosított ( 80 / 1999 (VI.11.) Korm. rendelet alapján ) Telepengedély kiadására irányuló kérelem a többször módosított ( 80 / 1999 (VI.11.) Korm. rendelet alapján ) 1. A kérelmező adatai 1.1. Jogállása: 1.Jogi személy (Kft. Rt. Kht. stb.) 2. Jogi személyiséggel

Részletesebben

/2014.X.1.- A rendelet hatálya

/2014.X.1.- A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő - testületének 20/2009. (VI. 29.) rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről Módosítások: a) 30/2009. (X. 26.) ör. b) 19/2011.

Részletesebben

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról és a piacokról A(z) 2009.04.12. és 2009.12.27. között érvényes állapot A Kormány a kereskedelemről szóló és pontjában, valamint az pontjában foglaltak tekintetében

Részletesebben

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. MÁJUS 31. TARTALOM A KORMÁNY RENDELETE Oldal 85/2008. (IV. 11.) Korm. r. a Magyar Köztársaság

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 17/2011. (IV.8.) számú rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 17/2011. (IV.8.) számú rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 17/2011. (IV.8.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 17/2011. (IV.08.) számú rendelete a 21/2011. (VI.03.), 10/2012. (III.02.), 20/2012. (V.04.), 39/2014.

Részletesebben

Vásár, piac. Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal 4501 Kemecse, Szent István u. 42. Telefon: 42/919-100

Vásár, piac. Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal 4501 Kemecse, Szent István u. 42. Telefon: 42/919-100 Vásár, piac Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal 4501 Kemecse, Szent István u. 42. Telefon: 42/919-100 Ügyleírás: vásár: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol rendszerint többen folytatnak idényjellegű

Részletesebben

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról OptiJus Opten Kft. 1. 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról A 2013.7.20. óta hatályos szöveg A Kormány a kereskedelemről

Részletesebben

Telepengedély kiadására irányuló kérelem a ( 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján ) Copyright CIVILSOFT Bt

Telepengedély kiadására irányuló kérelem a ( 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján ) Copyright CIVILSOFT Bt Telepengedély kiadására irányuló kérelem a ( 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján ) Copyright CIVILSOFT Bt.1999-2003. Beadvány tárgya: Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról Az 57/2013. (II. 27.)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011. (V.2.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről /Egységes szerkezetben a 44/2011. (IX.27.)

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Telepengedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése. Telepengedély kiadása iránti kérelem Ügytípus megnevezése Telepengedély kiadása iránti kérelem A telepengedély kiadására irányuló kérelmet a telep létesítési helye szerinti illetékes jegyzőnél, az arra rendszeresített formanyomtatványon kell

Részletesebben

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni:

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni: A nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatás ügyintézése Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet - a gyorsabb ügyintézés érdekében - (személyesen) írásban lehet benyújtani a tájékoztatókban

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2013. (II.04.) önkormányzati rendelete. Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2013. (II.04.) önkormányzati rendelete. Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.04.) önkormányzati rendelete Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kereskedelemről

Részletesebben

T/ számú törvényjavaslat

T/ számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13209. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a diplomata, szolgálati és speciális útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről

Részletesebben

K É R E L E M telepengedély kiadásához

K É R E L E M telepengedély kiadásához K É R E L E M telepengedély kiadásához Kérem, a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI.11.) Kormány rendelet 4. ában foglaltak alapján a telepengedély kiadását. Az alábbiak szerint közlöm, illetve

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

3. (1) A rendelet területi hatálya a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - Budapest Főváros XIV. Kerület közigazgatási területére terjed ki

3. (1) A rendelet területi hatálya a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - Budapest Főváros XIV. Kerület közigazgatási területére terjed ki Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011. (V.2.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről /Egységes szerkezetben a 44/2011. (IX.27.),

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

Szálláshely üzemeltetési engedély iránti kérelem. A 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet alapján. 1.3. Neve:...

Szálláshely üzemeltetési engedély iránti kérelem. A 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet alapján. 1.3. Neve:... A beadvány tárgya Szálláshely üzemeltetési engedély iránti kérelem A 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet alapján A szolgáltatás: új (tervezett) működő adatmódosítása Mit módosít?: Szolgáltató (jogutódlás)

Részletesebben

I. A temetkezési szolgáltatási tevékenység végzőjének adatai

I. A temetkezési szolgáltatási tevékenység végzőjének adatai Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatalának Hatósági Osztálya 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. Telefon: 06-37/510-351, 510-354 Fax: 06-37/510-300/433 mellék K É R E L E M TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

DOROG VÁROS JEGYZŐJE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : JEGYZO@DOROG.HU

DOROG VÁROS JEGYZŐJE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : JEGYZO@DOROG.HU DOROG VÁROS JEGYZŐJE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : JEGYZO@DOROG.HU A beadvány tárgya Szálláshely üzemeltetési engedély iránti kérelem A 239/2009.(X.20.)

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete. az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete. az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2016. május 31. A rendelet

Részletesebben

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl Tájékoztató A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl A kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló szándékot a kereskedınek be kell jelentenie a kereskedelmi hatóságnál. A bejelentést követıen,

Részletesebben

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2005.(XI.15.) Kgy. rendelete a közterület-használat rendjéről szóló 57/1999.(XII.23.) Kgy. rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 11/2015. (III.18.) önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben a 11/2015. (III.18.) önkormányzati rendelettel) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről (egységes szerkezetben a 11/2015. (III.18.) önkormányzati

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 29/1995.(VII.1.) számú r e n d e l e t e a vásárokról és piacokról (egységes szerkezetben a 17/1997. (III.1.) sz., 46/1997. (VI.1.) sz., 30/1998. (VII.1.) a

Részletesebben

5.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek),

5.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek), 1. a nyilvántartásba vétel száma 2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye 3. a kereskedő cégjegyzékszáma, 4. a kereskedő statisztikai száma vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs

Részletesebben

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001. Szervezési és Igazgatási Osztály

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001. Szervezési és Igazgatási Osztály Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001 Szervezési és Igazgatási Osztály Szám: 3081/2/2014. A kereskedelmi, egyéb ipari, vásári,

Részletesebben

Üzlettel nem rendelkező kereskedő nevének és székhelyének feltüntetésével:

Üzlettel nem rendelkező kereskedő nevének és székhelyének feltüntetésével: ÜZLETEK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYE A kereskedő (gazdálkodó szervezet, külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, saját előállítású áruját értékesítő termelő) csak a 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet

Részletesebben

Rákóczifalva Város Képviselő-testületének a 24/ 2013. (XI. 29.) rendeletével módosított

Rákóczifalva Város Képviselő-testületének a 24/ 2013. (XI. 29.) rendeletével módosított Rákóczifalva Város Képviselő-testületének a 24/ 2013. (XI. 29.) rendeletével módosított 11/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról Rákóczifalva

Részletesebben

Közigazgatási Megállapodás

Közigazgatási Megállapodás BGBl. III - Ausgegeben am 18. August 2005 - Nr. 150 1 von 5 Közigazgatási Megállapodás az Osztrák Köztársaság Szövetségi Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az Európai Unió Tanácsa 2003. február

Részletesebben

Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 11/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról

Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 11/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról Rákóczifalva Város Képviselő-testületének 11/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Jegyzőjétől Hajdúhadház, Bocskai tér l. sz.

Hajdúhadház Város Önkormányzata Jegyzőjétől Hajdúhadház, Bocskai tér l. sz. Hajdúhadház Város Önkormányzata Jegyzőjétől Hajdúhadház, Bocskai tér l. sz. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 13-án tartandó rendkívüli - ülésére Tisztelt

Részletesebben

Működési engedély, bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység

Működési engedély, bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység Működési engedély, bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység Aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.

Részletesebben

DOROG VÁROS JEGYZŐJE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : JEGYZO@DOROG.HU

DOROG VÁROS JEGYZŐJE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : JEGYZO@DOROG.HU DOROG VÁROS JEGYZŐJE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : JEGYZO@DOROG.HU A A beadvány tárgya A tevékenység: új (tervezett) működő adatmódosítása (módosítás

Részletesebben

T/ számú törvényjavaslat

T/ számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10046. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

Á L L Á S F O G L A L Á S T

Á L L Á S F O G L A L Á S T A Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete, mint a hazai hulladékbegyűjtő, -kezelő és -hasznosító vállalatok érdekképviseleti szervezete a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján

Részletesebben

Vásárok, piacok engedélyezése, bevásárlóközpontok bejelentése

Vásárok, piacok engedélyezése, bevásárlóközpontok bejelentése Vásárok, piacok engedélyezése, bevásárlóközpontok bejelentése A vásárok, piacok, bevásárlóközpontok, helyi termelői piacok üzemeltetésének szabályai Magyarország területén rendezett vásárok, piacok üzemeltetéséhez

Részletesebben

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről OptiJUS Opten Kft. I 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 2015.04.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék Közreműködő

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10397. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között az államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló Keretmegállapodás

Részletesebben

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001. Szervezési és Igazgatási Osztály

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001. Szervezési és Igazgatási Osztály Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001 Szervezési és Igazgatási Osztály Szám: 3469/1/2015. A kereskedelmi, egyéb ipari, vásári,

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

BEJELENTÉS ipari tevékenység folytatásáról. Telepengedély kiadására irányuló KÉRELEM

BEJELENTÉS ipari tevékenység folytatásáról. Telepengedély kiadására irányuló KÉRELEM SZENTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.58. Telefon: 63/510-300 BEJELENTÉS ipari tevékenység folytatásáról a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése

Részletesebben

1. A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete egyes szabálysértési tárgyú rendelkezéseket megállapító helyi rendeletek

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Fúrt kút engedélyezés iránti kérelem Maximum 20 méter talpmélységű, 500m 3 /év maximális vízigény (locsolási, háztartási)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ENGEDÉLYZÉSI INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS ENGEDÉLYZÉSI INFORMÁCIÓK ÁLTALÁNOS ENGEDÉLYZÉSI INFORMÁCIÓK 1 Tartalom 1. Működési engedély... 1 2. Telepengedély... 7 2 1. Működési engedély A kérelmet a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési jegyzőhöz, Budapesten

Részletesebben

A Rendelet 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2015.(V.26.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben