Az európai biztonsági őri alapképzés kézikönyve 1999 December

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az európai biztonsági őri alapképzés kézikönyve 1999 December"

Átírás

1 Végső jelentés Az európai biztonsági őri alapképzés kézikönyvéről Leonardo NL/96/2/1136/PI/II.1.1.b/FPC E URÓPAI MAGÁNBIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK O KTATÁS ÉS K ÉPZÉS Az európai biztonsági őri alapképzés kézikönyve 1999 December Készítette Louis Spaninks CINOP, Larry Quinn és John Byrne FTS, a CoESS és UNI-Europa tagjainak szoros együttműködésével és az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatóságának, valamint Szociális és Munkaügyi Főigazgatóságának támogatásával.

2 Az európai biztonsági őri alapképzés kézikönyve 1999 December

3 A társadalmi partnerek, a CoESS és az UNI-EUROPA közös köszönetnyilvánítása A projektet az Európai Bizottság Szociális és Munkaügyi Főigazgatósága, valamint Oktatási és Kulturális Főigazgatósága támogatta, a Leonardo Program keretében (NL/96/2/1136/PI/II.1.1.b/FPC). Az európai biztonsági őri alapképzés kézikönyvének létrejötte az európai magánbiztonsági iparág őrzési szolgáltatásokat nyújtó ágazata számára a társadalmi partnerek, a CoESS és az UNI-EUROPA három éves intenzív munkájának és széleskörű együttműködésének betetőzése, melyet az Oktatási és Kulturális Főigazgatóság, valamint a Szociális és Munkaügyi Főigazgatóság támogatott. Ennek a projektnek a sikeres megvalósítása a társadalmi partnerek tevékeny együttműködése és a köztük meglévő kölcsönös megbecsülés révén jött létre. Ez az együttműködés biztosította azt, hogy Az európai biztonsági őri alapképzés kézikönyvében foglalt ismeretanyag jó minőségű, áttekinthető és szakszerű legyen. A társadalmi partnerek határozottan úgy vélik, hogy a biztonsági iparágon belül a színvonal fenntartása és a szakszerűség növelése érdekében alapvetően fontos, hogy Az európai biztonsági őri alapképzés kézikönyve és annak anyaga, melyet a társadalmi partnerek hagytak jóvá, képezze Európa-szerte a biztonsági őrök tagállami szinten történő képzésének alapját. Arról is meg vannak győződve, hogy amennyiben ezt az ismeretanyagot a biztonsági ágazat szakképzett oktatói közvetítik, ez biztosíthatja, hogy az egész életen át tartó tanulás eszméje és módszertana felkelti a biztonsági őrök, a biztonsági szolgáltatást nyújtók és az egyes tagállamok társadalmi partnereinek érdeklődését.

4 Ez biztosíthatja, hogy a társadalmi párbeszéd előnyei, melyeket a társadalmi partnerek európai szinten már tapasztaltak, tagállami szinten is megjelenjenek. Oktatási bevezető Az európai biztonsági őri alapképzés kézikönyvéhez A társadalmi partnerek, a CoESS és az UNI-Europa közös köszönetnyilvánításá -nak témája az a folyamat, mely Az európai biztonsági őri alapképzés kézikönyvének létrehozását kísérte és eredményezte. Ez az oktatási bevezető a kézikönyv és ismeretanyaga létrehozásának célját és annak használatát vázolja. Fontos, hogy a biztonsági iparágban tevékenykedő oktatók, akik a kézikönyvben foglalt anyagot átadják, és a biztonsági őrök, akik tanulni fognak belőle, és akiktől elvárják, hogy elérjék a kívánt eredményt a kézikönyv tartalmának elsajátításában, ismerjék és értsék a kézikönyvnek és ismeretanyagának felépítését, valamint annak átültethetőségét az egyes tagállamok biztonság-oktatási környezetébe. A kézikönyv tartalmának általános felépítése azt a célt szolgálja, hogy az európai biztonsági iparágban tevékenykedők felismerjék azokat a gyakorlatokat, melyek azonosak vagy hasonlóak Európa-szerte, s ezáltal a kézikönyvben található legalapvetőbb ismeretek váljanak mértékadóvá egész Európában. A kézikönyv azon részei, melyek olyan területeket érintenek, mint nemzeti törvények és rendeletek, szándékosan nem térnek ki részletekre, így minden országnak lehetősége van beilleszteni saját törvényei és rendeletei közül azokat, melyek ismerete az adott országban követelmény a biztonsági őrök alapképzésének keretében. Bár az anyag jogi területeket érintő részei nem utalnak konkrét törvényekre, a megkövetelt részletességet illető, az ezen részek tagállamonkénti kiegészítését meghatározó útmutató megtalálható bennük. A társadalmi partnerek úgy vélik, hogy ezeket a részeket az egyes tagállamokra vonatkozó törvényi követelményeknek megfelelően kell kitölteni.

5 A biztonsági iparágban tevékenykedő oktatók által használt oktatási módszerek biztosítják majd azt, hogy a biztonsági őrök alapképzésében részt vevő hallgatók elsajátítsák a kézikönyv fejezetében található alapvető ismereteket, melyeket az egyes tagállamok megkövetelnek engedély kiadásához, vagy az adott országban a szakma által elvárt színvonal fenntartásához. Az értékelés országonként, az ott meghatározott szempontok szerint történik. A fenti oktatási bevezetőben vázolt koncepció világos megértéséhez szükség van arra, hogy Az európai biztonsági őri alapképzés kézikönyvének olvasói tanulmányozzák annak tartalmát (az általános és az egyes tagállamokra konkrétan vonatkozó részeket egyaránt), valamint arra, hogy az oktatási módszertan szakszerű felépítése lehetővé tegye, hogy a hallgatók sikeresek legyenek a tananyag elsajátításában. Marc Pissens elnök Bernadette Tesch-Segol területi titkár

6 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS A SZAKKÉPESÍTÉSEK FOGALMA ÉS FELÉPÍTÉSE SZAKKÉPESÍTÉSEK A BIZTONSÁGI ALAPKÉPZÉSBEN A szabványok használatának fontossága Alapképzés: célok és módszerek Az alapképzés anyagának fejezetei Kidolgozás tagállami szinten FEJEZET A MAGÁNBIZTONSÁGI IPARÁG FEJEZET A BIZTONSÁGI ŐR FEJEZET BIZTONSÁGI FELSZERELÉS FEJEZET ALKALMAZOTT BIZTONSÁGI ELJÁRÁSOK FEJEZET VÉSZHELYZETBEN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK FEJEZET JOG ÉS A BIZTONSÁGI ŐR FEJEZET TŰZMEGELŐZÉS FEJEZET EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELEM FEJEZET ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS FEJEZET ÜGYFÉLKEZELÉS ÉS MINŐSÉG FEJEZET KOMMUNIKÁCIÓ FEJEZET MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK FEJEZET MUNKAÜGYI SZABÁLYOZÁS FEJEZET AZ ÉRTÉKELÉS KRITÉRIUMAI...157

7 Köszönetnyilvánítás Az EPSS-ET projekt eredménye a magánbiztonsági szolgáltatók társadalmi partnereinek intenzív együttműködése során született meg: A CoESS (Európai Biztonsági Szolgáltatók Szövetsége) munkaadói oldalon a magánbiztonsági cégeket képviselő európai szervezet, tagjai pedig a magánbiztonság területén tevékenykedő munkaadók országos egyesületei. A CoESS körülbelül céget képvisel Európa-szerte, melyek összesen munkavállalót foglalkoztatnak. A CoESS fő céljai a következők: - a tagszervezetek érdekvédelme; - közreműködés a nemzeti törvényekkel történő harmonizációban; - gazdasági, kereskedelmi, jogi és szociális tanulmányok készítése; - a célokkal kapcsolatos információk gyűjtése és továbbítása; - igazodni az Európai Unió politikájához az Európai Bizottsággal történő gyakori kapcsolattartás révén; - társadalmi párbeszédet folytatni a tevékenységét a magánbiztonság területén kifejtő másik féllel, az UNI-Europával. Az UNI-Europa körülbelül , a magánbiztonsági iparágban dolgozó munkavállalót képvisel Európában a 30 szakszervezet révén, melyek a szervezet tagjai. A szervezet koordinálja az Európai Munkatanácsokat a nagyobb európai biztonsági cégeknél, többek között a Group 4 Security-nél, a Securitas AB-nél és a Securiornál. Az UNI-Europa tevékenységeinek legfőbb célja az, hogy az iparág szolgáltatásainak színvonala emelkedjék. Ennek érdekében a szervezet tagjai, többek között, együttesen képzésprogramokat hoztak létre, valamint hangsúlyozták az iparágon belül a hatósági engedélyezés fontosságát. A tagok rendszeresen konferenciákon vesznek részt, ahol módjuk van eszmét cserélni a szakma legújabb eredményeiről. A projektet elsősorban a Szociális és Munkaügyi Főigazgatóság (korábban DG5) valamint az Oktatási és Kulturális Főigazgatóság (korábban DG22) támogatta a Leonardo Program keretében oly módon, hogy az ágazatról folytatott európai társadalmi párbeszéd napirendjének állandó témájává tette azt. Köszönetnyilvánítás 1

8 A projekt nem jöhetett volna létre az ágazat szakemberei által nyújtott jelentős támogatás és együttműködés nélkül, mind a CoESS, mind pedig az UNI-Europa részéről. A kézikönyv elnyerte a CoESS és az UNI-Europa jóváhagyását és fontos első lépés azon az úton, melynek végcélja szakszerű magánbiztonsági szolgáltatások nyújtása egész Európában. A projekt elkészítésében közreműködő szervezetek: CoESS: <=Ország: => UNI-Europa V.S.O A.E.G.S A.H.T.S A.S.S.I U.F.I.S.S B.D.W.S Security Federation Ireland ASSVIGILANZA V.P.B Aproser B.F.R B.S.I.A Ausztria Belgium Dánia Finnország Franciaország Németország Írország Olaszország Hollandia Spanyolország Svédország Egyesült Királyság H.T.V. CCAS-CSC / CG-FGTB / SETCa DFSF TEKERI FdS-CFDT / FETS-FO Ö.T.V SIPTU FILCAMS-CGIL / FISASCAT-CISL / ULITuCS FNV Bondgenoten / CNV Dienstenbond / De Unie FEAD-CC.OO / FeS-UGT / ELA-STV Svenska Transportarbetareförbundet / H.T.F GMB / T G Érdeklődő, együttműködő partnerek: N.A. N.A. A.E.S.S. Luxemburg Norvégia Svájc DEP-OGB-L / FEB-FIT / LCGB-CLSC Norsk Arbeidsmansforbund VHTL/FCTA A szakképzés követelményeinek formába öntése felépítését és tartalmát illetően Louis Spaninks munkája, Larry Quinn és John Byrne közreműködésével (Federation Training Services), a kivitelezést pedig a CINOP végezte el. Köszönetnyilvánítás 2

9 I. Bevezetés A kézikönyvben bemutatott anyag egy hosszú folyamat eredménye, melynek során a magánbiztonsági ágazatban tevékenykedő munkavállalók (UNI-Europa) és munkáltatók (CoESS) képviselői szoros együttműködésben dolgoztak. A szakképzési kézikönyv létrehozásához felhasznált műveletekre és folyamatokra vonatkozó információk megtalálhatók a következő dokumentumban: Az európai biztonsági őri alapképzés kézikönyve, Leonardo NL/96/2/1136/PI/II.1.1.b/FPC. Ez a kézikönyv egy általános európai kézikönyv. A fejezetek némelyikét az egyes tagállamokban fennálló egyedi helyzethez kell igazítani (pl. rendeletek, törvények, kultúra stb.). Ez a fejezet rögzíti a szakképesítések fogalmát, azok alkalmazását, felsorolja az érintett témákat, valamint azokat, melyek kidolgozására tagállami szinten van szükség. 1.1 A szakképesítések fogalma és felépítése A biztonsági őrök szakmai alapképzése jelentheti a szakmai színvonal emelkedésének kiindulópontját a magánbiztonsági ágazatban. Európa-szerte hatalmasak a különbségek a magánbiztonsági szolgáltatások kivitelezésében, valamint abban is, hogy a magánbiztonsági ágazat milyen módon viszonyul az adott tagállam hatályos törvényeihez. Oktatás és képzés vonatkozásában a különbségek az olyan országoktól, ahol a szakképzés minden, a magánbiztonsági ágazatban dolgozni kezdő munkavállaló számára kötelező, egészen az olyan országokig terjednek, ahol az ágazatban dolgozókra semmilyen szabályozás nem vonatkozik. A Leonardo projekt egyik fő célja, hogy létrehozzon egy egész Európában használatos alapképzési struktúrát, mely hatással van az ágazatot jellemző szakszerűség színvonalára, és az ágazatról a köztudatban kialakult képre. A projektnek nem célja, hogy megváltoztassa az egyes országokban meglévő képzési rendszereket, bár nyilvánvalóan hatással lesz rájuk. Az elsődleges cél egy olyan alapképzési struktúra bemutatása, mely az egyes országokban a kérdésről szóló szakmai eszmecsere alapját képezheti, s a közeljövőben, a nemzeti törvényekkel összehangolva, meghatározhatja a szakma által alapvetően elvárt színvonalat. Az alapelvek egyike éppen az, hogy ez a színvonal hatással legyen az ágazat területére érkező emberekre, vagyis az új munkavállalókra. Az ismétlődő képzés szintén megfontolás tárgyát képezi, de ez a jövőben eltérő módszereket igényel. Bevezetés 3

10 1.2 Szakképesítések a biztonsági alapképzésben A szabványok használatának fontossága A magánbiztonsági ágazatban dolgozó munkavállalók képesítési rendszerének európai kifejlesztése azzal az alapvető céllal bír, hogy fokozza az ágazatban dolgozó emberek teljesítményét, és ezáltal javítsa az ágazat által nyújtott szolgáltatások színvonalát. A magánbiztonsági szolgáltató ágazat munkavállalóinak meg kell felelniük a kor követelményeinek, s ehhez az európai alapképzési programon keresztül vezet az út. A képzést nyújtóknak képeseknek kell lenniük arra, hogy a követelmények szem előtt tartásával biztosítsák, hogy a szakképzés minőségi legyen és a lényegre irányuljon. A képesítések és a színvonal fenntartása a munkaadóknak is hasznára válnak, mivel útmutatóul szolgálnak a képesítési szintek közötti eligazodáshoz nemcsak cégeken belül, hanem általában a magánbiztonsági szolgáltató ágazaton belül is. Ezen kívül a jövőben áttekinthető keretét adhatják az ágazatban használt munkaköri leírásoknak. A biztonsági őrök alapképzésének kézikönyve az első lépés a fentiek eléréséhez vezető úton. A benne lefektetetett irányvonalak a munkáltatók által biztosított képzés megtervezéséhez is útmutatóul szolgálhatnak, a munkavállalók számára pedig hasznos lehet hozzáértésük bizonyításában, valamint keretet adhat további fejlődésük, képzésük és előmenetelük megtervezésében. Mindez növelheti elhelyezkedési esélyeiket, valamint mobilitást (foglalkoztathatóságot) biztosíthat számukra jelenlegi szakterületükön belül és kívül. A munkavállalók ezáltal annak megítélésére is képessé válnak, hogy a különböző képzések és oktatási programok közül számukra melyek jöhetnek számításba. A munkáltatók az irányelveket kiindulópontként használhatják a minőségfejlesztés és a szakszerűség fokozásának szakadatlan folyamatában, mely utóbbi a magánbiztonsági szolgáltatásokról Európában kialakított kép javításának feltétele Alapképzés: célok és módszerek Az alapképzési program célja egy minden egyes, szolgáltatást nyújtó biztonsági őrre vonatkozó követelményrendszer felállítása. Az alapképzés megfelelő tudást és képességeket biztosít az ezen munka során felmerülő feladatok végrehajtásához. A képzés a könnyen mérhető teljesítményt helyezi középpontba, nagy hangsúlyt fektetve a következőkre: megfigyelési technikák; írott és szóbeli jelentések; Bevezetés 4

11 társas képességek és ügyfelekhez való hozzáállás; eredményes és hatékony intézkedések. A képzés célszerű módja az, aminek során a tanteremben zajló oktatási idő a szükséges minimumra korlátozódik, s az elméleti ismeretek közvetítése írott anyagok és videofilmek segítségével történik. Új technológiák (multimédia, távoktatás) igénybevétele is ajánlott, a lehetőségekhez mérten. Minden elméleti ismeretanyag a gyakorlathoz kapcsolódóan, azzal összefüggésben kerül bemutatásra Az alapképzés anyagának fejezetei A szakképesítéshez vezető út folyamata és tartalma a projekt végtermékében, Az európai biztonsági őri alapképzés kézikönyvében kerül részletezésre. A kézikönyv felsorolja mindazon képességeket, melyeket a hallgatóknak el kell sajátítaniuk, mire az alapképzést követő értékelés keretében tudásuk megmérettetik. A fejezetek némelyikét az egyes tagállamok helyi viszonyaihoz kell igazítani, például a nemzeti törvényekre vonatkozó részeket, vagy az egyes országokra jellemző olyan helyzetekről szóló részeket, melyekben a magánbiztonság is érintett. Ennek megítélése, szükség esetén, a társadalmi partnerekre tartozik tagállami szinten, együttműködve az illetékes nemzeti szervekkel, valamint a képzések szervezőivel. A követelmények, melyek Az európai biztonsági őri alapképzés kézikönyvében rögzítésre kerültek, tükrözik azt az alapvető színvonalat, melyet a biztonság területén tevékenykedő munkavállalóknak tartaniuk kell. Bevezetés 5

12 Az európai biztonsági őri alapképzés kézikönyvének fejezetei: 1. fejezet A magánbiztonsági iparág 2. fejezet A biztonsági őr 3. fejezet Biztonsági felszerelés 4. fejezet Alkalmazott biztonsági eljárások 5. fejezet Vészhelyzetben követendő eljárások 6. fejezet Jog és a biztonsági őr 7. fejezet Tűzmegelőzés 8. fejezet Egészség- és munkavédelem 9. fejezet Elsősegélynyújtás 10. fejezet Ügyfélkezelés és minőség 11. fejezet Kommunikáció 12. fejezet Munkaügyi kapcsolatok 13. fejezet Munkaügyi szabályozás 14. fejezet Az értékelés kritériumai 15. fejezet A teljesítmény kritériumai 16. fejezet Osztályozás Bevezetés 6

13 1.2.4 Kidolgozás tagállami szinten Ez a bekezdés azokat a fejezeteket sorolja fel, melyek tagállamonként kiegészítésre vagy részletezésre szorulnak. Egyes fejezetek 80%-ig befejezettek (ennyi európai vonatkozású információ tartalmaznak), de hozzá kell igazítani őket az egyes tagállamokat jellemző egyedi adottságokhoz. Természetesen minden törvényekre és rendeletekre vonatkozó információ erősen országspecifikus. 1. fejezet A magánbiztonsági iparág 1.1 Kultúra és történet <= (kifejtést igényel) 1.2 Ágazatok és szolgáltatások <= (kifejtést igényel) 1.3 EU egyeztetési eljárás 1.4 Az engedélyezés szabályozása és szabványai <= (kifejtést igényel) 1.5 A magánbiztonsági iparág törvényi szabályozása <= (kifejtést igényel) 1.6 Fogalmak és meghatározások <= (kifejtést igényel) 2. fejezet A biztonsági őr 2.1 Az általános (alap-) őr fogalma 2.2 Az engedélyezési követelmények <= (kifejtést igényel) 2.3 Általános szolgálati feladatok 2.4 Szükséges képességek 3. fejezet Biztonsági felszerelés 3.1 Személyi felszerelés 3.2 Szolgálati felszerelés 3.3 Helyszíni (őrhely) dokumentáció 3.4 Elektronikus jelző- és riasztórendszerek Bevezetés 7

14 4. fejezet Alkalmazott biztonsági eljárások 4.1 Biztonsági járőrszolgálat 4.2 Biztonsági járőrszolgálat (munkavédelem) 4.3 Tűzmegelőzési járőrszolgálat 4.4 Porta- (kapu-) szolgálat 4.5 Ügyeleti (felügyeleti) szolgálat 4.6 Megfigyelési képességek 5. fejezet Vészhelyzetben követendő eljárások 5.1 Mi a vészhelyzet? 5.2 Általános intézkedések 5.3 Tűzeset 5.4 Riasztókészülék jelzése 5.5 Betörés 5.6 Véletlen baleset vagy váratlan esemény 5.7 Kiemelt váratlan esemény 5.8 Elsősegélynyújtás vészhelyzetben 5.9 Konfliktushelyzet 5.10 Vészhelyzeti szolgáltatások 6. fejezet Jog és a biztonsági őr 6.1 Jogrendszer <= (kifejtést igényel) 6.2 A biztonság áttekintése <= (kifejtést igényel) 6.3 A büntető- és a polgári jog megkülönböztetése <= (kifejtést igényel) 6.4 A törvények csoportosítása <= (kifejtést igényel) 6.5 A szakma szempontjából fontos törvények <= (kifejtést igényel) 6.6 Bírósági rendszer és eljárás <= (kifejtést igényel) 7. fejezet Tűzmegelőzés 7.1 A tűz hatásai 7.2 A tűz fő jellemzői 7.3 A tűzoltókészülékek 7.4 Munkahelyi tűzoltási eljárások Bevezetés 8

15 8. fejezet Egészség- és munkavédelem 8.1 Törvényi szabályozás <= (kifejtést igényel) 8.2 A társadalmi partnerek szerepe <= (kifejtést igényel) 8.3 Fogalmak és meghatározások <= (kifejtést igényel) 8.4 Személyi védőeszközök 9. fejezet Elsősegélynyújtás 9.1 Vészhelyzeti elsősegélynyújtás 9.2 Rendszabályok <= (kifejtést igényel) 9.3 Elsősegély-egységcsomag 9.4 A sérülések leggyakoribb okai 9.5 Óvintézkedések 10. fejezet Ügyfélkezelés és minőség 10.1 Az ügyfélkezelés alapelvei 10.2 Ügyfélkezelés és biztonság 10.3 Az ISO 9000 minőségbiztosítási rendszer alapelvei 10.4 Minőség és biztonság 10.5 Ügyfelek - felelősség a minőségért 11. fejezet Kommunikáció 11.1 Kommunikációs készségek 11.2 Rögzítés és jelentés 11.3 Konfliktuskezelés 11.4 Információ a nyilvánosság részére 11.5 Utasítások követése 11.6 Csoportmunka 12. fejezet Munkaügyi kapcsolatok 12.1 Történeti fejlődés <= (kifejtést igényel) 12.2 Gyakran használt fogalmak <= (kifejtést igényel) 12.3 A rendszer felépítése <= (kifejtést igényel) 12.4 A társadalmi partnerek hatása <= (kifejtést igényel) Bevezetés 9

16 13. fejezet Munkaügyi szabályozás 13.1 A munka törvényi szabályozása <= (kifejtést igényel) 13.2 Kollektív szerződések <= (kifejtést igényel) 13.3 Vállalati szabályok <= (kifejtést igényel) 13.4 Egyedi munkaszerződések <= (kifejtést igényel) 13.5 Dolgozói tájékoztatók <= (kifejtést igényel) 14. fejezet Az értékelés kritériumai 15. fejezet A teljesítmény kritériumai 16. fejezet Osztályozás A 15. és 16. fejezet teljes egészében az egyes tagállamok saját szakképzési rendszerének figyelembe vételével kerüljön kidolgozásra. Bevezetés 10

17 Tartalom 1. fejezet A magánbiztonsági iparág 1.1 Kultúra és történet 1.2 Ágazatok és szolgáltatások 1.3 EU egyeztetési eljárás 1.4 Az engedélyezés szabályozása és szabványai 1.5 A magánbiztonsági iparág törvényi szabályozása 1.6 Fogalmak és meghatározások 1. fejezet: A magánbiztonsági iparág 11

18 1.0 Célok: 1.1 Kultúra és történet A cél egy rövid összefoglaló megfogalmazása, mely a következőkre világít rá: a) hogyan vált a magánbiztonság a kultúra és a modern társadalom részévé; b) a magánbiztonsági szolgáltatások hatása a társadalomra; c) hogyan került az állami biztonsági feladatok egyre jelentősebb része a magánbiztonság területére; nem általános d) az iparág őrzési szolgáltatásokat nyújtó ágazatának 20. századi története Ágazatok és szolgáltatások A cél a következők felsorolása: a) a magánbiztonsági iparág ágazatai; b) fő szolgáltatások az őrzési szolgáltatásokat nyújtó ágazaton belül; nem általános c) az őrzési szolgáltatásokat nyújtó ágazat alapvető reprezentatív szervezetei EU egyeztetési eljárás A feladat, hogy ismertessük meg az európai társadalmi partnerek egyeztető eljárásának szervezeti kereteit Az engedélyezés szabályozása és szabványai nem általános A cél röviden összegezni a biztonsági ágazat engedélyezési követelményeit és szabványait. 1. fejezet: A magánbiztonsági iparág 12

19 1.5 A magánbiztonsági iparág törvényi szabályozása nem általános A cél a következők összefoglalása: a) az iparágra vonatkozó törvényi kötelezettségek; b) az iparágon belül az engedélyeztetés, a szabványok és a törvényi kötelezettségek betartását ellenőrző állami intézmények Fogalmak és meghatározások A cél értelmezni a magánbiztonsági iparág által használt, általánosan elfogadott fogalmakat és meghatározásokat. 1. fejezet: A magánbiztonsági iparág 13

20 1.1 Kultúra és történet Kulturális és társadalmi összefonódások A magánbiztonsági iparág tevékenysége átszövi a modern társadalom életének szinte minden területét. Ennek a jelenségnek a kialakulása az ipar minden ágában végbement fejlődésnek tulajdonítható. A modern társadalom biztonságos környezetet igényel. A magánbiztonsági iparág jelenleg és a későbbiekben is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ez a cél elérhetővé váljon. A nyújtott szolgáltatások köre: Őrzés Technológia Rendezvénybiztosítás Hardver Speciális szolgáltatások Ezen szolgáltatások, folyamatosan zajló modernizálásuk által, lépést tartanak a modern társadalom változó szükségleteivel és az ezek által támasztott követelményekkel. A biztonsági cégek kármegelőzés terén elért fejlettsége és szakszerűsége folyamatosan hozzájárul a modern társadalom életminőségének javulásához. A társadalomra gyakorolt hatás A magánbiztonsági szolgáltatások mindeddig, és a jövőben is jelentős hatással voltak és lesznek a társadalomra. A társadalom tagjai egészen addig nem is mérik fel, mennyire függnek az iparág különböző ágazataitól, míg valami kellemetlen dolognak a bekövetkeztétől meg nem védi őket vagy tulajdonukat a magánbiztonsági iparág valamelyik ágazata. Ez bekövetkezhet, amikor működésbe lép a riasztójuk, vagy amikor egy biztonsági őr lefülel egy bolti tolvajt vagy zsebtolvajt a zártláncú televíziós rendszer segítségével. Gyakorlatilag lehetetlen számszerűen kifejezni a magánbiztonsági szolgáltatások társadalomra gyakorolt hatását, anyagi, érzelmi, biztonsági szempontból egyaránt. Ennek mértékét csupán felbecsülni lehet annak alapján, hogy az emberek milyen érzelmi vagy anyagi veszteséget szenvednek egy őket érintő bűnesetet vagy incidenst követően, melyet meg 1. fejezet: A magánbiztonsági iparág 14

21 lehetett volna előzni valamely biztonsági szolgáltatás igénybe vételével. A biztonsági szolgáltatások változó kultúrája Az, hogy a kormányok mire és hogyan költik az adófizetők pénzét, folyamatos értékelés és vizsgálat tárgyát képezi. Ez a tény arra késztette a kormányzati szerveket, hogy kritikus szemmel vizsgálják a költségek szerepét és a részvállalás mértékét az állam működésének minden területén. A szakszerűség, a minőség, a képzés, valamint a jelentős technológiai fejlesztések eredményeképpen a magánbiztonsági iparág költségkímélő és hatékony alternatívát jelent az állam által közvetlen foglalkozatásban végzett hasonló feladatok ellátására. Az iparág jelenléte az állami szervek által nyújtott szolgáltatások színvonalát is tovább emelheti. Az őrzési szolgáltatások története Tagállamonkénti kifejtést igényel 1.2 Ágazatok és szolgáltatások Ágazatok: Őrzési szolgáltatások Technológia Biztonsági hardver Rendezvénybiztosítás Az iparág speciális szolgáltatásai Az egyes ágazatok három további kategóriára tagolódnak: Elsődleges Másodlagos Ágazatspeciális Minden egyes kategóriában felsorolásra kerülnek az oda tartozó szolgáltatások és az ágazat nyújtotta lehetőségek. Minden ágazat elsődleges kategóriája meglehetősen magától értetődő, amint ez alább is látható: Őrzési szolgáltatások ágazata - elsődleges kategória Ipari biztonsági őrök A kiskereskedelemben tevékenykedő biztonsági őrök Mozgó járőrök 1. fejezet: A magánbiztonsági iparág 15

22 Kulcsőrzés/Vészhelyzeti kiszállás Készpénz- és értékkezelés Ezen az ágazaton belül a másodlagos kategória magába foglalná az őrkutyákkal nyújtott szolgáltatásokat, a speciális kategória pedig a biztonsággal vagy tűzbiztonsággal kapcsolatos szolgáltatásokat, valamint az ügyeleti központok biztosítása által nyújtott lehetőségeket. Technológiai ágazat - elsődleges kategória Behatolásjelző rendszerek Zárt láncú televíziós rendszerek Beléptetés-ellenőrzés Biztonsági világítás Tűzjelző-rendszerek felszerelése Biztonsági és elsősegélyrendszer Ezen az ágazaton belül a másodlagos kategória magába foglalná a járműriasztókat és az elektromos kerítéseket, a speciális kategória pedig a járműkövetés és a rendszerek megfigyelésének körébe tartozó szolgáltatásokat. Biztonsági hardver-ágazat - elsődleges kategória Zárak és zárásra használt eszközök Kerítések és kapuk Üveg-, műanyag- és lemezáruk biztonsági felhasználása Tömeg vagy közlekedés ellenőrzésénél használt kordonok Ehhez az ágazathoz tartoznak a szögesdróttal, redőnyökkel. rácsokkal és rostélyokkal, valamint készpénztároló eszközökkel stb. kapcsolatos szolgáltatások is. Ezen az ágazaton belül a másodlagos kategória magába foglalná az ügyfelek figyelmeztető feliratokkal és jelzésekkel, valamint biztonsági plombákkal és címkékkel történő ellátását. A hardver speciális kategória magába foglalná páncélszobák, széfek és áruvédelmi biztonsági rendszerek értékesítését és felszerelését. Rendezvénybiztosítás - elsődleges kategória Bejáratbiztonsági személyzet Sport- és szabadtéri események Tömeg-ellenőrzés Az elsődleges kategóriába ezen az ágazaton belül a szórakoztatás keretében nagy tömegeket vonzó és hasonló típusú események 1. fejezet: A magánbiztonsági iparág 16

23 tartoznak. A másodlagos és speciális kategória a VIP személyek védelmét és a személyi védelmet foglalja magába. Ipari speciális ágazat: Ehhez az ágazathoz azok a szolgáltatások sorolhatók, melyek nem tartoznak egyértelműen a fenti négy kategória egyikébe sem. Ezek a szolgáltatások a fő kategóriákhoz közvetlenül nem kapcsolódó, nagyfokú szakértelmet igényelnek. Ez az ágazat csupán elsődleges és másodlagos kategóriákra tagolható. Ennek az ágazatnak a létrehozásakor az is szempont volt, hogy egyesítse azokat a szolgáltatásokat, melyek az összes ágazattal kapcsolatban előfordulnak, mint például a biztonsági tanácsadás. Ipari speciális ágazat - elsődleges kategória Tűz elfojtására használt rendszerek Tűzoltókészülékek biztosítása és karbantartása Biztonsági tanácsadás Magánnyomozás Fedett biztonsági szolgáltatások Számítógép és információvédelem Ipari speciális ágazat - másodlagos kategória Személyazonosító kártyás rendszerek Biztonsági felszerelés/berendezések biztosítása Felszerelés biztosítása Egyenruhák biztosítása A felszerelés biztosítása egy olyan hatalmas terület, mely magába foglalja a műszaki iparágak riasztó- és technológiai berendezésekkel való ellátását csakúgy, mint az összes ágazat személyazonosító kártyákkal, egyenruhákkal, segédeszközökkel és berendezésekkel történő ellátását. 1. fejezet: A magánbiztonsági iparág 17

24 Az ágazat számokban: Ország Cégek száma Forgalom millió Euróban Munkavállalók száma Ausztria Belgium Dánia Finnország Franciaország Németország fejezet: A magánbiztonsági iparág 18

25 1.3 Társadalmi partnerek Képviselőtestületek Tagállamonkénti kifejtést igényel Ami az európai biztonsági iparág képviseletét illeti, az ebben szerepet vállaló társadalmi partnerek a CoESS és az UNI-Europa. A CoESS a munkáltatókat képviselő szervezet, míg az UNI- Europa az európai munkavállalók érdekeit képviseli. Ezek a szervezetek az Európai Bizottság Szociális és Munkaügyi Főigazgatóságának égisze alatt folyó társadalmi párbeszéd keretében működnek együtt, s a kézikönyv az e párbeszéd keretében végbemenő konzultációs folyamat eredményeként jött létre. 1.4 Az engedélyezés szabályozása és szabványai 1.5 A magánbiztonsági iparág törvényi szabályozása 1.6 Fogalmak és meghatározások Tagállamonkénti kifejtést igényel Tagállamonkénti kifejtést igényel Ez a kézikönyv a társadalmi partnerek széleskörű európai kezdeményezésének része, melynek célja, hogy javítsa a magánbiztonsági ágazat munkavállalóinak karrierlehetőségeit. Ennek első lépése az alapképzési program, mely számos témát ölel föl, olyanokat, mint a tűz- és egészségvédelem, a biztonság, vagy az ügyfelekkel való kapcsolattartás és a kommunikáció. A biztonság -nak számos definíciója van attól függően, hogy milyen szövegösszefüggésben használjuk a szót. Ennek az anyagnak a keretén belül a biztonság fogalma a magánbiztonsági iparágban használt tartalmat takarja, szemben a szó rendőri erők vagy az állambiztonság által használt jelentésével. Ebben az összefüggésben tehát a biztonság legtágabban értelmezett vagy leggyakrabban használt definíciója a következőket foglalja magába: A biztonság definíciója Biztonság alatt az élet megoltalmazását, valamint mindenféle javak baleset, lopás, csalás, tűz, robbanás, rongálás vagy hanyagság folytán bekövetkező károsodástól való védelmezését értjük és ide soroljuk a kármegelőzés minden formáját is. 1. fejezet: A magánbiztonsági iparág 19

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Köszönetnyilvánítás Ez a kézikönyv a CoESS (Biztonsági Szolgáltatók Európai Szövetsége)

Részletesebben

Készült a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással

Készült a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással Az eredeti mû: The Use of Occupational Safety and Health Management Systems in the Member States of the European Union Experiences at company level ISBN 92-95007-59-X Luxembourg: Office for Official Publications

Részletesebben

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

A harmadik fontos következtetés volt, hogy az ágazatban a gazdasági költség jóval meghaladja az egymilliárd eurós szintet.

A harmadik fontos következtetés volt, hogy az ágazatban a gazdasági költség jóval meghaladja az egymilliárd eurós szintet. >> BEVEZETŐ A munkaegészség és -biztonság a bútoriparban mind a munkaadók, mind pedig a munkavállalók számára a főbb ügyek egyike. Ez az, amiért az Európai Bútoripari Társadalmi Párbeszéd Bizottság szociális

Részletesebben

INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Kirner Attila (CISA) és Pichler Attila (CISA) INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV avagy GYAKORLATI TANÁCSOK AZ INFORMATIKAI KONTROLLOK MŰKÖDTETÉSÉHEZ 2007 Szerzők: Kirner Attila, Pichler Attila, Lektor:

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató üzenete... 3 Bevezetés... 3 A Kódex személyi hatálya... 4 Felülről jövő megerősítés... 4 Útmutatás kérése és aggályok közlése... 4 A törvények és jogszabályok betartása...

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 26. szám 127. évfolyam 2012. november 23. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Utasítások Oldal 55/2012. (XI. 23. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

CPT/Inf (2014) 14. A magyar kormány észrevételei a CPT jelentésére

CPT/Inf (2014) 14. A magyar kormány észrevételei a CPT jelentésére CPT/Inf (2014) 14 A magyar kormány észrevételei a CPT jelentésére A nemzeti prevenciós mechanizmus felállítása Információkérés A civil társadalomnak a nemzeti prevenciós mechanizmusba való bevonásával

Részletesebben

Konferencia kiadvány. Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR)

Konferencia kiadvány. Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR) Konferencia kiadvány Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR) Viselkedés vészhelyzetben konferencia (előadások összefoglalói) 2013. október 29. NKE, 1101 Budapest, Hungária

Részletesebben

Az anyagot készítette:

Az anyagot készítette: Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV ISO 9001:2000 SZERINT Kiadta:... Hajós Éva igazgató A második kiadás dátuma: 2004. március 1. Nyilvántartott példány, folyamatos módosításokkal Csak tájékoztatásra szolgáló, nem felülvizsgált példány A

Részletesebben

TÁM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS. Készítették: Arany Amália Helmeczi Erika Kanyik Csaba Dr. Szabó Miklós. Szociális és gyermekvédelmi szabályozók

TÁM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS. Készítették: Arany Amália Helmeczi Erika Kanyik Csaba Dr. Szabó Miklós. Szociális és gyermekvédelmi szabályozók TÁM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS Készítették: Arany Amália Helmeczi Erika Kanyik Csaba Dr. Szabó Miklós TÁM.doc Létrehozás dátuma: 2007.03.11. 31/1. oldal Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Támogató szolgáltatás

Részletesebben

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató 2013. április 30. Készítette: A 6/A. Minőségmenedzsment CAF 2013 modell módszertani kézikönyve munkacsoport

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA. Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat)

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA. Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat) BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az e törvény végrehajtásáról

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010.

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010. 1 Tartalomjegyzék Általános bevezető... 6 Államháztartási Belső Kontroll Standardok... 10 1. KONTROLLKÖRNYEZET... 10 1.1. Célok és szervezeti felépítés...

Részletesebben

FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY HAJDÚDOROG, FOGADÓ U.

FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY HAJDÚDOROG, FOGADÓ U. FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY HAJDÚDOROG, FOGADÓ U. 3-5. Tel.: 06 52 232 313; e-mail: titkarsag@feherbot.hu ; honlap:www.feherbot.hu Nyilvántartási szám a Debreceni Törvényszéknél: 967 Felnőttképzési akkreditációs

Részletesebben

Őrszolgálati, objektumvédelmi tudnivalók 1. Az őr és objektumvédelem alapjai

Őrszolgálati, objektumvédelmi tudnivalók 1. Az őr és objektumvédelem alapjai Dr. Beregnyei József Őrszolgálati, objektumvédelmi tudnivalók 1. Az őr és objektumvédelem alapjai A követelménymodul megnevezése: Rendészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0725-06 A tartalomelem

Részletesebben

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez

Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez 2. számú melléklet Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez Az AEO Önértékelési kérdőív célja, hogy segítséget nyújtson Önnek az AEO-státusz megszerzésével kapcsolatos követelmények megértésében,

Részletesebben

Kézikönyv az integrációról

Kézikönyv az integrációról Második kiadás Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek számára Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága Európai Bizottság Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1. Minőségbiztosítási kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.-2006-04-0003/36 pályázat keretében Összeállította: Preventio-Sport

Részletesebben

Csalásra utaló jelek ismertetője az ERFA, az ESZA és a KA vonatkozásában

Csalásra utaló jelek ismertetője az ERFA, az ESZA és a KA vonatkozásában Európai Bizottság Regionális Politikák Főigazgatósága COCOF 09/0003/00-EN Csalásra utaló jelek ismertetője az ERFA, az ESZA és a KA vonatkozásában Jogi nyilatkozat: A jelen munkaanyagot az Európai Bizottság

Részletesebben

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ. a munkavédelemben érdekelt civil szervezetek számára

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ. a munkavédelemben érdekelt civil szervezetek számára 1 Dél-zalai Civil Fórum Egyesület GYAKORLATI ÚTMUTATÓ a munkavédelemben érdekelt civil szervezetek számára Készült az OMMF-II-10-P-0292 számú pályázat támogatásával 2012 2 CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A MUNKAVÉDELEMBEN

Részletesebben

TANULÓI TUDÁSTÁR. (9-12. évfolyam részére) Összeállította: dr. Beregnyei József. Lektorálta: Budapest

TANULÓI TUDÁSTÁR. (9-12. évfolyam részére) Összeállította: dr. Beregnyei József. Lektorálta: Budapest TANULÓI TUDÁSTÁR a (9-12. évfolyam részére) Összeállította: dr. Beregnyei József Lektorálta: 2014 Budapest 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó és útmutató Bevezető 1. A szakközépiskolai ágazati képzés és érettségi

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 33/2006. (IV. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 33/2006. (IV. 27.) számú h a t á r o z a t a az Egyetem Tűzvédelmi Szabályzatának

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala BELSŐ KONTROLLRENDSZER Érvényes: 2010. augusztus 5 -től Jóváhagyta:... jegyző 3 BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzat

Részletesebben