Az európai biztonsági őri alapképzés kézikönyve 1999 December

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az európai biztonsági őri alapképzés kézikönyve 1999 December"

Átírás

1 Végső jelentés Az európai biztonsági őri alapképzés kézikönyvéről Leonardo NL/96/2/1136/PI/II.1.1.b/FPC E URÓPAI MAGÁNBIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK O KTATÁS ÉS K ÉPZÉS Az európai biztonsági őri alapképzés kézikönyve 1999 December Készítette Louis Spaninks CINOP, Larry Quinn és John Byrne FTS, a CoESS és UNI-Europa tagjainak szoros együttműködésével és az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatóságának, valamint Szociális és Munkaügyi Főigazgatóságának támogatásával.

2 Az európai biztonsági őri alapképzés kézikönyve 1999 December

3 A társadalmi partnerek, a CoESS és az UNI-EUROPA közös köszönetnyilvánítása A projektet az Európai Bizottság Szociális és Munkaügyi Főigazgatósága, valamint Oktatási és Kulturális Főigazgatósága támogatta, a Leonardo Program keretében (NL/96/2/1136/PI/II.1.1.b/FPC). Az európai biztonsági őri alapképzés kézikönyvének létrejötte az európai magánbiztonsági iparág őrzési szolgáltatásokat nyújtó ágazata számára a társadalmi partnerek, a CoESS és az UNI-EUROPA három éves intenzív munkájának és széleskörű együttműködésének betetőzése, melyet az Oktatási és Kulturális Főigazgatóság, valamint a Szociális és Munkaügyi Főigazgatóság támogatott. Ennek a projektnek a sikeres megvalósítása a társadalmi partnerek tevékeny együttműködése és a köztük meglévő kölcsönös megbecsülés révén jött létre. Ez az együttműködés biztosította azt, hogy Az európai biztonsági őri alapképzés kézikönyvében foglalt ismeretanyag jó minőségű, áttekinthető és szakszerű legyen. A társadalmi partnerek határozottan úgy vélik, hogy a biztonsági iparágon belül a színvonal fenntartása és a szakszerűség növelése érdekében alapvetően fontos, hogy Az európai biztonsági őri alapképzés kézikönyve és annak anyaga, melyet a társadalmi partnerek hagytak jóvá, képezze Európa-szerte a biztonsági őrök tagállami szinten történő képzésének alapját. Arról is meg vannak győződve, hogy amennyiben ezt az ismeretanyagot a biztonsági ágazat szakképzett oktatói közvetítik, ez biztosíthatja, hogy az egész életen át tartó tanulás eszméje és módszertana felkelti a biztonsági őrök, a biztonsági szolgáltatást nyújtók és az egyes tagállamok társadalmi partnereinek érdeklődését.

4 Ez biztosíthatja, hogy a társadalmi párbeszéd előnyei, melyeket a társadalmi partnerek európai szinten már tapasztaltak, tagállami szinten is megjelenjenek. Oktatási bevezető Az európai biztonsági őri alapképzés kézikönyvéhez A társadalmi partnerek, a CoESS és az UNI-Europa közös köszönetnyilvánításá -nak témája az a folyamat, mely Az európai biztonsági őri alapképzés kézikönyvének létrehozását kísérte és eredményezte. Ez az oktatási bevezető a kézikönyv és ismeretanyaga létrehozásának célját és annak használatát vázolja. Fontos, hogy a biztonsági iparágban tevékenykedő oktatók, akik a kézikönyvben foglalt anyagot átadják, és a biztonsági őrök, akik tanulni fognak belőle, és akiktől elvárják, hogy elérjék a kívánt eredményt a kézikönyv tartalmának elsajátításában, ismerjék és értsék a kézikönyvnek és ismeretanyagának felépítését, valamint annak átültethetőségét az egyes tagállamok biztonság-oktatási környezetébe. A kézikönyv tartalmának általános felépítése azt a célt szolgálja, hogy az európai biztonsági iparágban tevékenykedők felismerjék azokat a gyakorlatokat, melyek azonosak vagy hasonlóak Európa-szerte, s ezáltal a kézikönyvben található legalapvetőbb ismeretek váljanak mértékadóvá egész Európában. A kézikönyv azon részei, melyek olyan területeket érintenek, mint nemzeti törvények és rendeletek, szándékosan nem térnek ki részletekre, így minden országnak lehetősége van beilleszteni saját törvényei és rendeletei közül azokat, melyek ismerete az adott országban követelmény a biztonsági őrök alapképzésének keretében. Bár az anyag jogi területeket érintő részei nem utalnak konkrét törvényekre, a megkövetelt részletességet illető, az ezen részek tagállamonkénti kiegészítését meghatározó útmutató megtalálható bennük. A társadalmi partnerek úgy vélik, hogy ezeket a részeket az egyes tagállamokra vonatkozó törvényi követelményeknek megfelelően kell kitölteni.

5 A biztonsági iparágban tevékenykedő oktatók által használt oktatási módszerek biztosítják majd azt, hogy a biztonsági őrök alapképzésében részt vevő hallgatók elsajátítsák a kézikönyv fejezetében található alapvető ismereteket, melyeket az egyes tagállamok megkövetelnek engedély kiadásához, vagy az adott országban a szakma által elvárt színvonal fenntartásához. Az értékelés országonként, az ott meghatározott szempontok szerint történik. A fenti oktatási bevezetőben vázolt koncepció világos megértéséhez szükség van arra, hogy Az európai biztonsági őri alapképzés kézikönyvének olvasói tanulmányozzák annak tartalmát (az általános és az egyes tagállamokra konkrétan vonatkozó részeket egyaránt), valamint arra, hogy az oktatási módszertan szakszerű felépítése lehetővé tegye, hogy a hallgatók sikeresek legyenek a tananyag elsajátításában. Marc Pissens elnök Bernadette Tesch-Segol területi titkár

6 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS A SZAKKÉPESÍTÉSEK FOGALMA ÉS FELÉPÍTÉSE SZAKKÉPESÍTÉSEK A BIZTONSÁGI ALAPKÉPZÉSBEN A szabványok használatának fontossága Alapképzés: célok és módszerek Az alapképzés anyagának fejezetei Kidolgozás tagállami szinten FEJEZET A MAGÁNBIZTONSÁGI IPARÁG FEJEZET A BIZTONSÁGI ŐR FEJEZET BIZTONSÁGI FELSZERELÉS FEJEZET ALKALMAZOTT BIZTONSÁGI ELJÁRÁSOK FEJEZET VÉSZHELYZETBEN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK FEJEZET JOG ÉS A BIZTONSÁGI ŐR FEJEZET TŰZMEGELŐZÉS FEJEZET EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELEM FEJEZET ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS FEJEZET ÜGYFÉLKEZELÉS ÉS MINŐSÉG FEJEZET KOMMUNIKÁCIÓ FEJEZET MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK FEJEZET MUNKAÜGYI SZABÁLYOZÁS FEJEZET AZ ÉRTÉKELÉS KRITÉRIUMAI...157

7 Köszönetnyilvánítás Az EPSS-ET projekt eredménye a magánbiztonsági szolgáltatók társadalmi partnereinek intenzív együttműködése során született meg: A CoESS (Európai Biztonsági Szolgáltatók Szövetsége) munkaadói oldalon a magánbiztonsági cégeket képviselő európai szervezet, tagjai pedig a magánbiztonság területén tevékenykedő munkaadók országos egyesületei. A CoESS körülbelül céget képvisel Európa-szerte, melyek összesen munkavállalót foglalkoztatnak. A CoESS fő céljai a következők: - a tagszervezetek érdekvédelme; - közreműködés a nemzeti törvényekkel történő harmonizációban; - gazdasági, kereskedelmi, jogi és szociális tanulmányok készítése; - a célokkal kapcsolatos információk gyűjtése és továbbítása; - igazodni az Európai Unió politikájához az Európai Bizottsággal történő gyakori kapcsolattartás révén; - társadalmi párbeszédet folytatni a tevékenységét a magánbiztonság területén kifejtő másik féllel, az UNI-Europával. Az UNI-Europa körülbelül , a magánbiztonsági iparágban dolgozó munkavállalót képvisel Európában a 30 szakszervezet révén, melyek a szervezet tagjai. A szervezet koordinálja az Európai Munkatanácsokat a nagyobb európai biztonsági cégeknél, többek között a Group 4 Security-nél, a Securitas AB-nél és a Securiornál. Az UNI-Europa tevékenységeinek legfőbb célja az, hogy az iparág szolgáltatásainak színvonala emelkedjék. Ennek érdekében a szervezet tagjai, többek között, együttesen képzésprogramokat hoztak létre, valamint hangsúlyozták az iparágon belül a hatósági engedélyezés fontosságát. A tagok rendszeresen konferenciákon vesznek részt, ahol módjuk van eszmét cserélni a szakma legújabb eredményeiről. A projektet elsősorban a Szociális és Munkaügyi Főigazgatóság (korábban DG5) valamint az Oktatási és Kulturális Főigazgatóság (korábban DG22) támogatta a Leonardo Program keretében oly módon, hogy az ágazatról folytatott európai társadalmi párbeszéd napirendjének állandó témájává tette azt. Köszönetnyilvánítás 1

8 A projekt nem jöhetett volna létre az ágazat szakemberei által nyújtott jelentős támogatás és együttműködés nélkül, mind a CoESS, mind pedig az UNI-Europa részéről. A kézikönyv elnyerte a CoESS és az UNI-Europa jóváhagyását és fontos első lépés azon az úton, melynek végcélja szakszerű magánbiztonsági szolgáltatások nyújtása egész Európában. A projekt elkészítésében közreműködő szervezetek: CoESS: <=Ország: => UNI-Europa V.S.O A.E.G.S A.H.T.S A.S.S.I U.F.I.S.S B.D.W.S Security Federation Ireland ASSVIGILANZA V.P.B Aproser B.F.R B.S.I.A Ausztria Belgium Dánia Finnország Franciaország Németország Írország Olaszország Hollandia Spanyolország Svédország Egyesült Királyság H.T.V. CCAS-CSC / CG-FGTB / SETCa DFSF TEKERI FdS-CFDT / FETS-FO Ö.T.V SIPTU FILCAMS-CGIL / FISASCAT-CISL / ULITuCS FNV Bondgenoten / CNV Dienstenbond / De Unie FEAD-CC.OO / FeS-UGT / ELA-STV Svenska Transportarbetareförbundet / H.T.F GMB / T G Érdeklődő, együttműködő partnerek: N.A. N.A. A.E.S.S. Luxemburg Norvégia Svájc DEP-OGB-L / FEB-FIT / LCGB-CLSC Norsk Arbeidsmansforbund VHTL/FCTA A szakképzés követelményeinek formába öntése felépítését és tartalmát illetően Louis Spaninks munkája, Larry Quinn és John Byrne közreműködésével (Federation Training Services), a kivitelezést pedig a CINOP végezte el. Köszönetnyilvánítás 2

9 I. Bevezetés A kézikönyvben bemutatott anyag egy hosszú folyamat eredménye, melynek során a magánbiztonsági ágazatban tevékenykedő munkavállalók (UNI-Europa) és munkáltatók (CoESS) képviselői szoros együttműködésben dolgoztak. A szakképzési kézikönyv létrehozásához felhasznált műveletekre és folyamatokra vonatkozó információk megtalálhatók a következő dokumentumban: Az európai biztonsági őri alapképzés kézikönyve, Leonardo NL/96/2/1136/PI/II.1.1.b/FPC. Ez a kézikönyv egy általános európai kézikönyv. A fejezetek némelyikét az egyes tagállamokban fennálló egyedi helyzethez kell igazítani (pl. rendeletek, törvények, kultúra stb.). Ez a fejezet rögzíti a szakképesítések fogalmát, azok alkalmazását, felsorolja az érintett témákat, valamint azokat, melyek kidolgozására tagállami szinten van szükség. 1.1 A szakképesítések fogalma és felépítése A biztonsági őrök szakmai alapképzése jelentheti a szakmai színvonal emelkedésének kiindulópontját a magánbiztonsági ágazatban. Európa-szerte hatalmasak a különbségek a magánbiztonsági szolgáltatások kivitelezésében, valamint abban is, hogy a magánbiztonsági ágazat milyen módon viszonyul az adott tagállam hatályos törvényeihez. Oktatás és képzés vonatkozásában a különbségek az olyan országoktól, ahol a szakképzés minden, a magánbiztonsági ágazatban dolgozni kezdő munkavállaló számára kötelező, egészen az olyan országokig terjednek, ahol az ágazatban dolgozókra semmilyen szabályozás nem vonatkozik. A Leonardo projekt egyik fő célja, hogy létrehozzon egy egész Európában használatos alapképzési struktúrát, mely hatással van az ágazatot jellemző szakszerűség színvonalára, és az ágazatról a köztudatban kialakult képre. A projektnek nem célja, hogy megváltoztassa az egyes országokban meglévő képzési rendszereket, bár nyilvánvalóan hatással lesz rájuk. Az elsődleges cél egy olyan alapképzési struktúra bemutatása, mely az egyes országokban a kérdésről szóló szakmai eszmecsere alapját képezheti, s a közeljövőben, a nemzeti törvényekkel összehangolva, meghatározhatja a szakma által alapvetően elvárt színvonalat. Az alapelvek egyike éppen az, hogy ez a színvonal hatással legyen az ágazat területére érkező emberekre, vagyis az új munkavállalókra. Az ismétlődő képzés szintén megfontolás tárgyát képezi, de ez a jövőben eltérő módszereket igényel. Bevezetés 3

10 1.2 Szakképesítések a biztonsági alapképzésben A szabványok használatának fontossága A magánbiztonsági ágazatban dolgozó munkavállalók képesítési rendszerének európai kifejlesztése azzal az alapvető céllal bír, hogy fokozza az ágazatban dolgozó emberek teljesítményét, és ezáltal javítsa az ágazat által nyújtott szolgáltatások színvonalát. A magánbiztonsági szolgáltató ágazat munkavállalóinak meg kell felelniük a kor követelményeinek, s ehhez az európai alapképzési programon keresztül vezet az út. A képzést nyújtóknak képeseknek kell lenniük arra, hogy a követelmények szem előtt tartásával biztosítsák, hogy a szakképzés minőségi legyen és a lényegre irányuljon. A képesítések és a színvonal fenntartása a munkaadóknak is hasznára válnak, mivel útmutatóul szolgálnak a képesítési szintek közötti eligazodáshoz nemcsak cégeken belül, hanem általában a magánbiztonsági szolgáltató ágazaton belül is. Ezen kívül a jövőben áttekinthető keretét adhatják az ágazatban használt munkaköri leírásoknak. A biztonsági őrök alapképzésének kézikönyve az első lépés a fentiek eléréséhez vezető úton. A benne lefektetetett irányvonalak a munkáltatók által biztosított képzés megtervezéséhez is útmutatóul szolgálhatnak, a munkavállalók számára pedig hasznos lehet hozzáértésük bizonyításában, valamint keretet adhat további fejlődésük, képzésük és előmenetelük megtervezésében. Mindez növelheti elhelyezkedési esélyeiket, valamint mobilitást (foglalkoztathatóságot) biztosíthat számukra jelenlegi szakterületükön belül és kívül. A munkavállalók ezáltal annak megítélésére is képessé válnak, hogy a különböző képzések és oktatási programok közül számukra melyek jöhetnek számításba. A munkáltatók az irányelveket kiindulópontként használhatják a minőségfejlesztés és a szakszerűség fokozásának szakadatlan folyamatában, mely utóbbi a magánbiztonsági szolgáltatásokról Európában kialakított kép javításának feltétele Alapképzés: célok és módszerek Az alapképzési program célja egy minden egyes, szolgáltatást nyújtó biztonsági őrre vonatkozó követelményrendszer felállítása. Az alapképzés megfelelő tudást és képességeket biztosít az ezen munka során felmerülő feladatok végrehajtásához. A képzés a könnyen mérhető teljesítményt helyezi középpontba, nagy hangsúlyt fektetve a következőkre: megfigyelési technikák; írott és szóbeli jelentések; Bevezetés 4

11 társas képességek és ügyfelekhez való hozzáállás; eredményes és hatékony intézkedések. A képzés célszerű módja az, aminek során a tanteremben zajló oktatási idő a szükséges minimumra korlátozódik, s az elméleti ismeretek közvetítése írott anyagok és videofilmek segítségével történik. Új technológiák (multimédia, távoktatás) igénybevétele is ajánlott, a lehetőségekhez mérten. Minden elméleti ismeretanyag a gyakorlathoz kapcsolódóan, azzal összefüggésben kerül bemutatásra Az alapképzés anyagának fejezetei A szakképesítéshez vezető út folyamata és tartalma a projekt végtermékében, Az európai biztonsági őri alapképzés kézikönyvében kerül részletezésre. A kézikönyv felsorolja mindazon képességeket, melyeket a hallgatóknak el kell sajátítaniuk, mire az alapképzést követő értékelés keretében tudásuk megmérettetik. A fejezetek némelyikét az egyes tagállamok helyi viszonyaihoz kell igazítani, például a nemzeti törvényekre vonatkozó részeket, vagy az egyes országokra jellemző olyan helyzetekről szóló részeket, melyekben a magánbiztonság is érintett. Ennek megítélése, szükség esetén, a társadalmi partnerekre tartozik tagállami szinten, együttműködve az illetékes nemzeti szervekkel, valamint a képzések szervezőivel. A követelmények, melyek Az európai biztonsági őri alapképzés kézikönyvében rögzítésre kerültek, tükrözik azt az alapvető színvonalat, melyet a biztonság területén tevékenykedő munkavállalóknak tartaniuk kell. Bevezetés 5

12 Az európai biztonsági őri alapképzés kézikönyvének fejezetei: 1. fejezet A magánbiztonsági iparág 2. fejezet A biztonsági őr 3. fejezet Biztonsági felszerelés 4. fejezet Alkalmazott biztonsági eljárások 5. fejezet Vészhelyzetben követendő eljárások 6. fejezet Jog és a biztonsági őr 7. fejezet Tűzmegelőzés 8. fejezet Egészség- és munkavédelem 9. fejezet Elsősegélynyújtás 10. fejezet Ügyfélkezelés és minőség 11. fejezet Kommunikáció 12. fejezet Munkaügyi kapcsolatok 13. fejezet Munkaügyi szabályozás 14. fejezet Az értékelés kritériumai 15. fejezet A teljesítmény kritériumai 16. fejezet Osztályozás Bevezetés 6

13 1.2.4 Kidolgozás tagállami szinten Ez a bekezdés azokat a fejezeteket sorolja fel, melyek tagállamonként kiegészítésre vagy részletezésre szorulnak. Egyes fejezetek 80%-ig befejezettek (ennyi európai vonatkozású információ tartalmaznak), de hozzá kell igazítani őket az egyes tagállamokat jellemző egyedi adottságokhoz. Természetesen minden törvényekre és rendeletekre vonatkozó információ erősen országspecifikus. 1. fejezet A magánbiztonsági iparág 1.1 Kultúra és történet <= (kifejtést igényel) 1.2 Ágazatok és szolgáltatások <= (kifejtést igényel) 1.3 EU egyeztetési eljárás 1.4 Az engedélyezés szabályozása és szabványai <= (kifejtést igényel) 1.5 A magánbiztonsági iparág törvényi szabályozása <= (kifejtést igényel) 1.6 Fogalmak és meghatározások <= (kifejtést igényel) 2. fejezet A biztonsági őr 2.1 Az általános (alap-) őr fogalma 2.2 Az engedélyezési követelmények <= (kifejtést igényel) 2.3 Általános szolgálati feladatok 2.4 Szükséges képességek 3. fejezet Biztonsági felszerelés 3.1 Személyi felszerelés 3.2 Szolgálati felszerelés 3.3 Helyszíni (őrhely) dokumentáció 3.4 Elektronikus jelző- és riasztórendszerek Bevezetés 7

14 4. fejezet Alkalmazott biztonsági eljárások 4.1 Biztonsági járőrszolgálat 4.2 Biztonsági járőrszolgálat (munkavédelem) 4.3 Tűzmegelőzési járőrszolgálat 4.4 Porta- (kapu-) szolgálat 4.5 Ügyeleti (felügyeleti) szolgálat 4.6 Megfigyelési képességek 5. fejezet Vészhelyzetben követendő eljárások 5.1 Mi a vészhelyzet? 5.2 Általános intézkedések 5.3 Tűzeset 5.4 Riasztókészülék jelzése 5.5 Betörés 5.6 Véletlen baleset vagy váratlan esemény 5.7 Kiemelt váratlan esemény 5.8 Elsősegélynyújtás vészhelyzetben 5.9 Konfliktushelyzet 5.10 Vészhelyzeti szolgáltatások 6. fejezet Jog és a biztonsági őr 6.1 Jogrendszer <= (kifejtést igényel) 6.2 A biztonság áttekintése <= (kifejtést igényel) 6.3 A büntető- és a polgári jog megkülönböztetése <= (kifejtést igényel) 6.4 A törvények csoportosítása <= (kifejtést igényel) 6.5 A szakma szempontjából fontos törvények <= (kifejtést igényel) 6.6 Bírósági rendszer és eljárás <= (kifejtést igényel) 7. fejezet Tűzmegelőzés 7.1 A tűz hatásai 7.2 A tűz fő jellemzői 7.3 A tűzoltókészülékek 7.4 Munkahelyi tűzoltási eljárások Bevezetés 8

15 8. fejezet Egészség- és munkavédelem 8.1 Törvényi szabályozás <= (kifejtést igényel) 8.2 A társadalmi partnerek szerepe <= (kifejtést igényel) 8.3 Fogalmak és meghatározások <= (kifejtést igényel) 8.4 Személyi védőeszközök 9. fejezet Elsősegélynyújtás 9.1 Vészhelyzeti elsősegélynyújtás 9.2 Rendszabályok <= (kifejtést igényel) 9.3 Elsősegély-egységcsomag 9.4 A sérülések leggyakoribb okai 9.5 Óvintézkedések 10. fejezet Ügyfélkezelés és minőség 10.1 Az ügyfélkezelés alapelvei 10.2 Ügyfélkezelés és biztonság 10.3 Az ISO 9000 minőségbiztosítási rendszer alapelvei 10.4 Minőség és biztonság 10.5 Ügyfelek - felelősség a minőségért 11. fejezet Kommunikáció 11.1 Kommunikációs készségek 11.2 Rögzítés és jelentés 11.3 Konfliktuskezelés 11.4 Információ a nyilvánosság részére 11.5 Utasítások követése 11.6 Csoportmunka 12. fejezet Munkaügyi kapcsolatok 12.1 Történeti fejlődés <= (kifejtést igényel) 12.2 Gyakran használt fogalmak <= (kifejtést igényel) 12.3 A rendszer felépítése <= (kifejtést igényel) 12.4 A társadalmi partnerek hatása <= (kifejtést igényel) Bevezetés 9

16 13. fejezet Munkaügyi szabályozás 13.1 A munka törvényi szabályozása <= (kifejtést igényel) 13.2 Kollektív szerződések <= (kifejtést igényel) 13.3 Vállalati szabályok <= (kifejtést igényel) 13.4 Egyedi munkaszerződések <= (kifejtést igényel) 13.5 Dolgozói tájékoztatók <= (kifejtést igényel) 14. fejezet Az értékelés kritériumai 15. fejezet A teljesítmény kritériumai 16. fejezet Osztályozás A 15. és 16. fejezet teljes egészében az egyes tagállamok saját szakképzési rendszerének figyelembe vételével kerüljön kidolgozásra. Bevezetés 10

17 Tartalom 1. fejezet A magánbiztonsági iparág 1.1 Kultúra és történet 1.2 Ágazatok és szolgáltatások 1.3 EU egyeztetési eljárás 1.4 Az engedélyezés szabályozása és szabványai 1.5 A magánbiztonsági iparág törvényi szabályozása 1.6 Fogalmak és meghatározások 1. fejezet: A magánbiztonsági iparág 11

18 1.0 Célok: 1.1 Kultúra és történet A cél egy rövid összefoglaló megfogalmazása, mely a következőkre világít rá: a) hogyan vált a magánbiztonság a kultúra és a modern társadalom részévé; b) a magánbiztonsági szolgáltatások hatása a társadalomra; c) hogyan került az állami biztonsági feladatok egyre jelentősebb része a magánbiztonság területére; nem általános d) az iparág őrzési szolgáltatásokat nyújtó ágazatának 20. századi története Ágazatok és szolgáltatások A cél a következők felsorolása: a) a magánbiztonsági iparág ágazatai; b) fő szolgáltatások az őrzési szolgáltatásokat nyújtó ágazaton belül; nem általános c) az őrzési szolgáltatásokat nyújtó ágazat alapvető reprezentatív szervezetei EU egyeztetési eljárás A feladat, hogy ismertessük meg az európai társadalmi partnerek egyeztető eljárásának szervezeti kereteit Az engedélyezés szabályozása és szabványai nem általános A cél röviden összegezni a biztonsági ágazat engedélyezési követelményeit és szabványait. 1. fejezet: A magánbiztonsági iparág 12

19 1.5 A magánbiztonsági iparág törvényi szabályozása nem általános A cél a következők összefoglalása: a) az iparágra vonatkozó törvényi kötelezettségek; b) az iparágon belül az engedélyeztetés, a szabványok és a törvényi kötelezettségek betartását ellenőrző állami intézmények Fogalmak és meghatározások A cél értelmezni a magánbiztonsági iparág által használt, általánosan elfogadott fogalmakat és meghatározásokat. 1. fejezet: A magánbiztonsági iparág 13

20 1.1 Kultúra és történet Kulturális és társadalmi összefonódások A magánbiztonsági iparág tevékenysége átszövi a modern társadalom életének szinte minden területét. Ennek a jelenségnek a kialakulása az ipar minden ágában végbement fejlődésnek tulajdonítható. A modern társadalom biztonságos környezetet igényel. A magánbiztonsági iparág jelenleg és a későbbiekben is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ez a cél elérhetővé váljon. A nyújtott szolgáltatások köre: Őrzés Technológia Rendezvénybiztosítás Hardver Speciális szolgáltatások Ezen szolgáltatások, folyamatosan zajló modernizálásuk által, lépést tartanak a modern társadalom változó szükségleteivel és az ezek által támasztott követelményekkel. A biztonsági cégek kármegelőzés terén elért fejlettsége és szakszerűsége folyamatosan hozzájárul a modern társadalom életminőségének javulásához. A társadalomra gyakorolt hatás A magánbiztonsági szolgáltatások mindeddig, és a jövőben is jelentős hatással voltak és lesznek a társadalomra. A társadalom tagjai egészen addig nem is mérik fel, mennyire függnek az iparág különböző ágazataitól, míg valami kellemetlen dolognak a bekövetkeztétől meg nem védi őket vagy tulajdonukat a magánbiztonsági iparág valamelyik ágazata. Ez bekövetkezhet, amikor működésbe lép a riasztójuk, vagy amikor egy biztonsági őr lefülel egy bolti tolvajt vagy zsebtolvajt a zártláncú televíziós rendszer segítségével. Gyakorlatilag lehetetlen számszerűen kifejezni a magánbiztonsági szolgáltatások társadalomra gyakorolt hatását, anyagi, érzelmi, biztonsági szempontból egyaránt. Ennek mértékét csupán felbecsülni lehet annak alapján, hogy az emberek milyen érzelmi vagy anyagi veszteséget szenvednek egy őket érintő bűnesetet vagy incidenst követően, melyet meg 1. fejezet: A magánbiztonsági iparág 14

21 lehetett volna előzni valamely biztonsági szolgáltatás igénybe vételével. A biztonsági szolgáltatások változó kultúrája Az, hogy a kormányok mire és hogyan költik az adófizetők pénzét, folyamatos értékelés és vizsgálat tárgyát képezi. Ez a tény arra késztette a kormányzati szerveket, hogy kritikus szemmel vizsgálják a költségek szerepét és a részvállalás mértékét az állam működésének minden területén. A szakszerűség, a minőség, a képzés, valamint a jelentős technológiai fejlesztések eredményeképpen a magánbiztonsági iparág költségkímélő és hatékony alternatívát jelent az állam által közvetlen foglalkozatásban végzett hasonló feladatok ellátására. Az iparág jelenléte az állami szervek által nyújtott szolgáltatások színvonalát is tovább emelheti. Az őrzési szolgáltatások története Tagállamonkénti kifejtést igényel 1.2 Ágazatok és szolgáltatások Ágazatok: Őrzési szolgáltatások Technológia Biztonsági hardver Rendezvénybiztosítás Az iparág speciális szolgáltatásai Az egyes ágazatok három további kategóriára tagolódnak: Elsődleges Másodlagos Ágazatspeciális Minden egyes kategóriában felsorolásra kerülnek az oda tartozó szolgáltatások és az ágazat nyújtotta lehetőségek. Minden ágazat elsődleges kategóriája meglehetősen magától értetődő, amint ez alább is látható: Őrzési szolgáltatások ágazata - elsődleges kategória Ipari biztonsági őrök A kiskereskedelemben tevékenykedő biztonsági őrök Mozgó járőrök 1. fejezet: A magánbiztonsági iparág 15

22 Kulcsőrzés/Vészhelyzeti kiszállás Készpénz- és értékkezelés Ezen az ágazaton belül a másodlagos kategória magába foglalná az őrkutyákkal nyújtott szolgáltatásokat, a speciális kategória pedig a biztonsággal vagy tűzbiztonsággal kapcsolatos szolgáltatásokat, valamint az ügyeleti központok biztosítása által nyújtott lehetőségeket. Technológiai ágazat - elsődleges kategória Behatolásjelző rendszerek Zárt láncú televíziós rendszerek Beléptetés-ellenőrzés Biztonsági világítás Tűzjelző-rendszerek felszerelése Biztonsági és elsősegélyrendszer Ezen az ágazaton belül a másodlagos kategória magába foglalná a járműriasztókat és az elektromos kerítéseket, a speciális kategória pedig a járműkövetés és a rendszerek megfigyelésének körébe tartozó szolgáltatásokat. Biztonsági hardver-ágazat - elsődleges kategória Zárak és zárásra használt eszközök Kerítések és kapuk Üveg-, műanyag- és lemezáruk biztonsági felhasználása Tömeg vagy közlekedés ellenőrzésénél használt kordonok Ehhez az ágazathoz tartoznak a szögesdróttal, redőnyökkel. rácsokkal és rostélyokkal, valamint készpénztároló eszközökkel stb. kapcsolatos szolgáltatások is. Ezen az ágazaton belül a másodlagos kategória magába foglalná az ügyfelek figyelmeztető feliratokkal és jelzésekkel, valamint biztonsági plombákkal és címkékkel történő ellátását. A hardver speciális kategória magába foglalná páncélszobák, széfek és áruvédelmi biztonsági rendszerek értékesítését és felszerelését. Rendezvénybiztosítás - elsődleges kategória Bejáratbiztonsági személyzet Sport- és szabadtéri események Tömeg-ellenőrzés Az elsődleges kategóriába ezen az ágazaton belül a szórakoztatás keretében nagy tömegeket vonzó és hasonló típusú események 1. fejezet: A magánbiztonsági iparág 16

23 tartoznak. A másodlagos és speciális kategória a VIP személyek védelmét és a személyi védelmet foglalja magába. Ipari speciális ágazat: Ehhez az ágazathoz azok a szolgáltatások sorolhatók, melyek nem tartoznak egyértelműen a fenti négy kategória egyikébe sem. Ezek a szolgáltatások a fő kategóriákhoz közvetlenül nem kapcsolódó, nagyfokú szakértelmet igényelnek. Ez az ágazat csupán elsődleges és másodlagos kategóriákra tagolható. Ennek az ágazatnak a létrehozásakor az is szempont volt, hogy egyesítse azokat a szolgáltatásokat, melyek az összes ágazattal kapcsolatban előfordulnak, mint például a biztonsági tanácsadás. Ipari speciális ágazat - elsődleges kategória Tűz elfojtására használt rendszerek Tűzoltókészülékek biztosítása és karbantartása Biztonsági tanácsadás Magánnyomozás Fedett biztonsági szolgáltatások Számítógép és információvédelem Ipari speciális ágazat - másodlagos kategória Személyazonosító kártyás rendszerek Biztonsági felszerelés/berendezések biztosítása Felszerelés biztosítása Egyenruhák biztosítása A felszerelés biztosítása egy olyan hatalmas terület, mely magába foglalja a műszaki iparágak riasztó- és technológiai berendezésekkel való ellátását csakúgy, mint az összes ágazat személyazonosító kártyákkal, egyenruhákkal, segédeszközökkel és berendezésekkel történő ellátását. 1. fejezet: A magánbiztonsági iparág 17

24 Az ágazat számokban: Ország Cégek száma Forgalom millió Euróban Munkavállalók száma Ausztria Belgium Dánia Finnország Franciaország Németország fejezet: A magánbiztonsági iparág 18

25 1.3 Társadalmi partnerek Képviselőtestületek Tagállamonkénti kifejtést igényel Ami az európai biztonsági iparág képviseletét illeti, az ebben szerepet vállaló társadalmi partnerek a CoESS és az UNI-Europa. A CoESS a munkáltatókat képviselő szervezet, míg az UNI- Europa az európai munkavállalók érdekeit képviseli. Ezek a szervezetek az Európai Bizottság Szociális és Munkaügyi Főigazgatóságának égisze alatt folyó társadalmi párbeszéd keretében működnek együtt, s a kézikönyv az e párbeszéd keretében végbemenő konzultációs folyamat eredményeként jött létre. 1.4 Az engedélyezés szabályozása és szabványai 1.5 A magánbiztonsági iparág törvényi szabályozása 1.6 Fogalmak és meghatározások Tagállamonkénti kifejtést igényel Tagállamonkénti kifejtést igényel Ez a kézikönyv a társadalmi partnerek széleskörű európai kezdeményezésének része, melynek célja, hogy javítsa a magánbiztonsági ágazat munkavállalóinak karrierlehetőségeit. Ennek első lépése az alapképzési program, mely számos témát ölel föl, olyanokat, mint a tűz- és egészségvédelem, a biztonság, vagy az ügyfelekkel való kapcsolattartás és a kommunikáció. A biztonság -nak számos definíciója van attól függően, hogy milyen szövegösszefüggésben használjuk a szót. Ennek az anyagnak a keretén belül a biztonság fogalma a magánbiztonsági iparágban használt tartalmat takarja, szemben a szó rendőri erők vagy az állambiztonság által használt jelentésével. Ebben az összefüggésben tehát a biztonság legtágabban értelmezett vagy leggyakrabban használt definíciója a következőket foglalja magába: A biztonság definíciója Biztonság alatt az élet megoltalmazását, valamint mindenféle javak baleset, lopás, csalás, tűz, robbanás, rongálás vagy hanyagság folytán bekövetkező károsodástól való védelmezését értjük és ide soroljuk a kármegelőzés minden formáját is. 1. fejezet: A magánbiztonsági iparág 19

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

Infokommunikációs rendszerek biztonságos üzemeltetési lehetőségének vizsgálata. Előadó Rinyu Ferenc

Infokommunikációs rendszerek biztonságos üzemeltetési lehetőségének vizsgálata. Előadó Rinyu Ferenc Infokommunikációs rendszerek biztonságos üzemeltetési lehetőségének vizsgálata Előadó Rinyu Ferenc A biztonság üzemeltetés (állapot) elérése nem elsősorban technikai kérdés, sokkal inkább rendszerszintű

Részletesebben

SECURITY PATENT ÉLŐERŐ

SECURITY PATENT ÉLŐERŐ - 1 - BIZTONSÁGI TERV A terv a Katasztrófa Védelmi Terv mellékletét képezi Amerikai Autós Fesztivál Komárom 2012. 08.10.-08.12. 1 - 2 - I. A rendezvénnyel kapcsolatos adatok A rendezvény megnevezése: Amerikai

Részletesebben

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

ÁRU-, ÉS VAGYONVÉDELEM. 5.tétel

ÁRU-, ÉS VAGYONVÉDELEM. 5.tétel ÁRU-, ÉS VAGYONVÉDELEM 5.tétel Az áru és vagyonvédelem fontossága Az elmúlt évek óriási beruházásai, a bevásárló központok megjelenése, a tömeges vásárlás, az üzletek biztonságának újfajta értelmezését

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az új gazdasági év tervezésénél egy vállalat marketing munkatársat kíván foglalkoztatni. A marketinges alkalmazásának feltételei során meg kell határozni a feladatokat. Fogalmazza meg a leendő

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása /1. Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY MUNKA-, TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési együttműködések

Részletesebben

Munkavédelmi felügyelői útmutató

Munkavédelmi felügyelői útmutató Psychosocial Risk Assessments Munkavédelmi felügyelői útmutató The Committee of Senior Labour Inspectors (SLIC) www.av.se/slic2012 With support from the European Union Az ellenőrzés előtt A következő szektorokban

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok )

RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok ) RENDÉSZETI ÁGAZAT ( 9-12. középiskolai évfolyamok ) Közrendvédelmi ismeretek tantárgy Nagy Attila r.alezredes tantárgyfelelős A 9. évfolyam tantárgyaihoz tartozó, 1.3.2. Fegyveres szervek alapismeretek

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli 3140-10 Általános műszaki és munkavédelemi feladatok Szóbeli 10. november 1. Ön egy cég alkalmazásában áll. A munkavédelmi törvény egyértelműen meghatározza a munkáltató és a munkavállaló munkavédelemmel

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 2 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

Munkavédelem és képviselet a kereskedelemben. Kégl Judit - Spar 2013. március/április

Munkavédelem és képviselet a kereskedelemben. Kégl Judit - Spar 2013. március/április Év Szeletelő Csont-fűrész Késsel vágás Anyagmozgatás rossz mozdulat Rolli kocsi, hűtőkonténer Rossz lépés Törött áru Ajtónak nekiment, ajtóhoz csukta Polc éle megvágta Egyéb Össz. Munkavédelem és képviselet

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06/1 AZ ÉLELMEZÉSI ÜZEMRE VONATKOZÓ MUNKAVÉDELMI, ÉRINTÉSVÉDELMI, BALESET- ÉS TŰZVÉDELMI, VALAMINT A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSRA VONATKOZÓ

Részletesebben

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

ÜGYVITELI UTASÍTÁS A PANASZOK ÉS VISSZAJELZÉSEK KEZELÉSÉRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

ÜGYVITELI UTASÍTÁS A PANASZOK ÉS VISSZAJELZÉSEK KEZELÉSÉRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATÁNAK RENDJÉRŐL KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI U. 4. ÜGYVITELI UTASÍTÁS A PANASZOK ÉS VISSZAJELZÉSEK KEZELÉSÉRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Ezen utasítás

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI Povázsai Sándor r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság Budapest, 2010. 09. 21-22. Rövid áttekintés Jogi szabályozás helyzete Engedélyezési

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok HU0201-04 sz. Phare projekt Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok Bevezetés Grant projektek: a Kedvezményezettek alkalmazzák a Phare szabályait 2002. tavasza óta új szabályozás: könnyítések

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC KULCS-NYILVÁNTARTÁS ÉS KULCSKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC KULCS-NYILVÁNTARTÁS ÉS KULCSKEZELÉSI SZABÁLYZATA Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. www.szechenyitiszk.eu, info@szechenyitiszk.eu SZÉCHENYI ISTVÁN

Részletesebben

Teendők munkabaleset esetén

Teendők munkabaleset esetén Teendők munkabaleset esetén a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu a jó munkahely

Részletesebben

Tűzriadó terv. Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03.

Tűzriadó terv. Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03. Szekuriti Blog Központi Épület 1010 Budapest, Hamis cím tér 1. Iktatószám: 12/1a3/2010 Tűzriadó terv Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03.

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés. 2362-06 Tűz-, munka-, környezetvédelem modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés. 2362-06 Tűz-, munka-, környezetvédelem modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig minősítő neve: Vízvári László minősítő beosztása: főigazgató JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat 1. A szabályzat célja A panaszkezelés szabályozásának célja, az 1991. évi XLIX. Törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról hatálya alá tartozó felszámoló szervezetek

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány:

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: I, Létesítményvédelem és biztonságvédelem tantárgyak körében: 1, Magánbiztonság

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA Jelen szabályzat az Országos Széchényi Könyvtárban az általános heti hivatalos munkaidőn kívül ellátott nyilvános könyvtári szolgálat irányításával

Részletesebben

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére Munka- és tűzvédelmi oktatás hallgatók részére A munkavédelem mindenki feladata! A munkavédelem nem egy külön tevékenység, azt a tanulás közben kell csinálni! 2 A munkavédelem feladata: megvédeni a veszélyektől

Részletesebben

Távmunkával kapcsolatos tudnivalók összefoglalása

Távmunkával kapcsolatos tudnivalók összefoglalása Távmunkával kapcsolatos tudnivalók összefoglalása Készítette: Korycki Adrienn SALIO Személyzeti Tanácsadó Kft. ügyvezető, partner adrienn.korycki@salio.hu +36 1 240-4352 Ha valami hatással lesz az életedre,

Részletesebben

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia.

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A felelős személy (üzemeltető) feladatai.

A felelős személy (üzemeltető) feladatai. 9027 Győr Toldi u. 8/a tel: 20/9857-890 e-mail: stinner.laszlo@gmail.com www.riaszto-kamera-tuzjelzo.hu Beépített automatikus tűzjelző rendszerek felülvizsgálata és karbantartása. A felelős személy (üzemeltető)

Részletesebben

A MUNKAFELÜGYELET. Szervezet, jogok és kötelezettségek. www.arbeitsinspektion.gv.at

A MUNKAFELÜGYELET. Szervezet, jogok és kötelezettségek. www.arbeitsinspektion.gv.at A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MU NKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNK AFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008. május 29. Határozat

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

A HACCP rendszer bevezetésének célja

A HACCP rendszer bevezetésének célja HACCP 4.tétel HACCP Lényege: - Nemzetközileg elfogadott módszer arra, hogy lehetséges veszélyeket azonosítsunk, értékeljünk, kezeljük a biztonságos élelmiszerek forgalmazása érdekében, - valamint rendszer

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.)

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) Mit jelent a CE jelölés? A CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölés tulajdonképpen

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

Európai Helyes Gyakorlat Díjak

Európai Helyes Gyakorlat Díjak A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Együtt a kockázatok megelőzéséért www.healthy-workplaces.eu NEVEZÉSI FELHÍVÁS Európai

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések Minoség Elismerés Mobilitás Oktatás /képzés Standardok Foglalkoztathatóság Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések A VSPORT+ projekt A VSPORT+ projekt fő célja, hogy a főbb szereplők

Részletesebben

Engedély kiadás és a karbantartási-kivitelezési munkák gyakorlati tapasztalatai a Dunai Finomító tárolóterein

Engedély kiadás és a karbantartási-kivitelezési munkák gyakorlati tapasztalatai a Dunai Finomító tárolóterein Engedély kiadás és a karbantartási-kivitelezési munkák gyakorlati tapasztalatai a Dunai Finomító tárolóterein Összeállította: Soczó Attila Általános üzemirányító DS Magyarország Dunai Finomító Tárolás-Keverés

Részletesebben

Országos Rendezési Tervkataszter

Országos Rendezési Tervkataszter TeIR Országos Rendezési Tervkataszter Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. LEKÉRDEZÉSEK... 3 2.1 TERV ELLÁTOTTSÁG LEKÉRDEZÉS... 4 2.1.1. Kördiagram... 5 2.1.2.

Részletesebben

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI 20. Egy szabadban megtartott, főzőversennyel egybekötött rendezvényükön az egyik csapat ásványvizes műanyagpalackban tárolta a folyékony mosogatószert, amiből az egyik csapattag véletlenül ivott. A hirtelen

Részletesebben

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata dr. Nagy Károly osztályvezető Munkahigiénés Osztály Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TŰZMEGELŐZÉS A hőtermelő berendezések és a bútorok, éghető anyagok között tartsuk meg a biztonságos távolságot! Ha gázszagot érzünk, ne csengessünk, ne kapcsoljunk villanyt, azonnal

Részletesebben

114. sz. Ajánlás. munkavállalóknak az ionizáló sugárzás elleni védelméről

114. sz. Ajánlás. munkavállalóknak az ionizáló sugárzás elleni védelméről 114. sz. Ajánlás munkavállalóknak az ionizáló sugárzás elleni védelméről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ 468 Tantárgyak, témakörök Fegyveres szervek és vagyonvédelem I. A magyarországi fegyveres szervek története Fegyveres szervek alapismeretek A fegyveres szervek

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA amelyet létrejött egyrészről a Károli Gáspár Református Egyetem (1091 Budapest, Kálvin tér 9.; Adószáma: 18060676-2-43; OM azonosító: FI 44189;

Részletesebben

Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes. Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék. jogtanácsos c. főiskolai docens

Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes. Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék. jogtanácsos c. főiskolai docens Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes Zenés, táncos 23/2011 (III.8.) Kormány rendelet, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről (2011. június

Részletesebben

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok DOKUMENTÁCIÓ 2012 Jogszabály alapján kötelező dokumentumok Egészségi állapotra vonatkozó igazolás 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. rész Jövedelemnyilatkozat 9/1999. (XI. 24.) SzCsM

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika Összeférhetetlenségi politika Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. A hatályba lépés dátuma: Módosítást hatályba léptető határozat száma: Módosítás hatályba

Részletesebben

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi TŰZVÉDELMI ÉS MUNKAVÉDELMI MEGBÍZOTT KÉPZÉS Tisztelt Asszonyom/Uram! Bizonyára már Ön is értesült a kollégáktól illetve a médiából, hogy a tűzvédelem területén 2015. március 5-től új korszak kezdődött,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Ügyviteli titkár szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 346 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/6

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/6 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM. Rektor. OE-RH-375/2014 Budapest, 2014.április 1.

ÓBUDAI EGYETEM. Rektor. OE-RH-375/2014 Budapest, 2014.április 1. OE-RH-375/2014 Budapest, 2014.április 1. 2/2014. i Utasítás A vagyon elleni bűncselekmények/szabálysértések megelőzésével, valamint az ezen cselekmények elleni fellépéssel kapcsolatos eljárások rendjéről

Részletesebben

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Budapest, 2013. október 30. Zöld beszerzés villásreggeli Varga Katalin, Energiaklub Tartalom Az Energiaklubról A zöld beszerzés definíciója A zöld beszerzés előnyei

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság. A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv

Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság. A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Előzmények A tűzvédelem szabályrendszerének általános problémái: 2 - Tűzveszélyességi osztályba sorolás problematikája

Részletesebben

ÁGAZATI NAGYBANI KERETTANTERVI KIVONAT

ÁGAZATI NAGYBANI KERETTANTERVI KIVONAT ÁGAZATI NAGYBANI KERETTANTERVI KIVONAT I. 9. évf. 1. Fegyveres szervek és vagyonvédelem I. tantárgy 72 óra 1.3.1. A magyarországi fegyveres szervek története 6 óra 1.3.2. Fegyveres szervek alapismerete

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára Stratégia és analízis G4-1 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára 3-4. Szervezeti profil G4-3 A szervezet neve 52. G4-4 Elsődleges

Részletesebben

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tárgyalásra kerülő témakörök: Témakört érintő legfontosabb előírások:

Tárgyalásra kerülő témakörök: Témakört érintő legfontosabb előírások: TANTÁRGY:LÉTESÍTÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEKMUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYE II. FÉLÉV Tárgyalásra kerülő témakörök: Építési munkahelyeken az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági

Részletesebben

Ragasztók új veszélyességi osztályozása. A CLP bevezetése az EU-ban

Ragasztók új veszélyességi osztályozása. A CLP bevezetése az EU-ban Ragasztók új veszélyességi osztályozása A CLP bevezetése az EU-ban Az EU CLP rendelete a vegyi termékek osztályozásáról (Classification), címkézéséről (Labeling) és csomagolásáról (Packaging) Összhangba

Részletesebben

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2.

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2. Lőrik Eszter projekt koordinátor Országos Egészségfejlesztési Intézet 2010. december 2. Az ENWHP bemutatása Miért fontos a lelki egészségfejlesztés a munkahelyeken? A kampány: céljai és résztvevői menete

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013.

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013. ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013. 1.) Gazdálkodási forma és tulajdonviszonyok A MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft. a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által bejegyzett

Részletesebben