( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(1913-1957)1964-2002"

Átírás

1 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XV.12.b.bb. VAS MEGYEI TERVEZİ VÁLLALAT (VASITERV) TERVTÁRA b/ MŐSZAKI DOKUMENTÁCIÓ bb/ SZOMBATHELY ( ) db (0,12) doboz = 23,88 ifm db (0,13) doboz = ifm db kötet = ifm Összesen: = ifm Raktári hely: A Vas Megyei Tervezı Vállalat (VASITERV) július 1jével vált önállóvá. Korábban a Gyıri Tervezı Vállalat (GYTV) irányítása alatt mőködött. A VASITERV a Vas Megye Tanácsa Végrehajtó Bizottsága felügyelete alá került. A tényleges felügyelet gyakorlását a VMT V.B. Építési, Közlekedési és Vízügyi Osztálya (ÉKVO) végezte. A VASITERV alapító levele szerint a kötelezettsége a megye területén jelentkezı zési feladatok elvégzése az ÉM 55/1960 számú rendeletében meghatározott keretek között. E keretek kezdetben elég szőknek bizonyultak. Mindenekelıtt a felújítási és átalakítási munkálatok és mezıgazdasági termelıszövetkezetek építési llátási igényeit látta el. Késıbb a vállalat részt vett Vas megye vidéki településeinek, de fıként Szombathely város zési feladatainak elkészítésében. Nevükhöz főzıdik Szombathely város kompozíciós, a Március 15. tér beépítési koncepciója. A Megyei Pártszékház pályázatát is megnyerték. Szombathely, Claudius Szálloda (1969), 600 fıs filmszínház (1969), Markusovszky Kórház (1969), Skanzen és családiházas minta lakótelep (1975), Szabadidı Központ és Derkovitsvárosrész ( ). Körmenden a 16 tantermes Általános Iskola (1972), 200 fıs Óvoda (1975), Kórház, (1970; 1975). Kıszeg belvárosi tömegrekonstrukció (). Sárvár, városközpont, lakóépületek ( ), Nádasdyvár mőemléki rekonstrukció ( ). Szentgotthárd mőemléki Magtártemplom átalakítása színházzá (). Vasegerszeg Markusovszkykastély, oktatási és üdülési központ (). A VASITERV ig mőködött. A VASITERV irodájának címei: Szombathely, Vadas M. u. l. Pannónia Szálló Honvéd tér 2. A Hunyadi J. út 47. szám alatti saját zéső (1964) székház 1966ban készült el.. június 1jén VASITERV Rt.vé alakult. Az Rt. felszámolása között lezajlott. A vállalat tervtárának selejtezett pausz és dokumentáció állománya a Vasi Tervezı Kftnél maradt. Ez az iratanyag került be a levéltárba. Jegyzék: 1. doboz Vérellátó Alközpont villany, víz, gáz csatorna tervdok doboz Zrínyi Ilona u. Rákóczi F. u. 3. doboz Bajcsy Zs. u. 12. sz. Szhely Kıszeg Általános Iskola homlokzat színezése Általános Iskola homlokzat színezése Szhely. Városközpont RRT. zı: (VÁTI Bp.) Claudius Hotel tervdok. Nagy Lajos Gimnázium kazánház kiviteli 47 lakás + üzletek Malom utcai szárny Agglomeráció Regionális Program zete (VÁTI Bp.) KARICSA Kereskedelmi és Vendéglátó Ipari Iskolai Központ (Orlay Fürst iskola) eng. III. ütem Savaria Múzeum felújítása, átalakítása vázlatterv / / / /A /

2 4. doboz Tolbuhin u. 40. Tolbuhin u. Alsóhegyi u. 5. doboz Oladi lakótelep Krúdy Gy. u sz. Krúdy Gy. u sz. Krúdy Gy. u. 26. sz. Éhen Gyula tér 2. Éhen Gyula tér 4. 2 Savaria Szálloda rekonstrukciós munkáihoz statikai számítások Volt Domonkos Kolostor statikai számításai AFIT statikai számításai Lengyár tőzi víztározók statikai számításai Éi oldal részletes talajmechanikai szakvéleménye Éi oldal RRT Képtárépítés engedélyezési Képtárépítés kiviteli terv építészet Képtárépítés kiviteli terv statika Alsóhegyi út és környéke rendezési terv TÁVHİ B jelő üzemi épület kiviteli 42 lakás kiviteli 42 lakás kiviteli 42 lakás kiviteli (építészet és költségvetés) Idıjelzı Állomás (Meteorológia) kiviteli Lakóépület felújítása Lakóépület felújítása /II / /II doboz Gyöngyöspart Tolbuhin út Kisfaludy u. Bajcsy Zs. u. 10. Ady tér Kıszegi u. 1. Kıszegi u doboz Kıszegi u. 1. Köztársaság tér 19. Bajcsy Zs. u. 27. Bajcsy Zs. 14. Thököly I. út 8. doboz Thököly I. út Nádasdy utca Berzsenyi tér Köztársaság tér 14. Kiskar Kossuth L. u. Óperint Dózsa Gy. Óperint Dózsa Gy. Óperint Dózsa Gy. 9. doboz Majakovszkij tér Puskás T. úti telep Hammerschmidt telep Mőjégpálya geodéziai és talajmechanikai szakvélemény Gyöngyöspart Tolbuhin út Kisfaludy u. beépítése lakóépület kiviteli terv dokumentációja BV. (Büntetés Végrehajtó Intézet) kazánház statikai sz. Tanulmány terv Engedélyezési terv Kiviteli Épület felújítási Képcsarnok átalakítás kiviteli Lakóépület felújítása kiviteli terv (2 pld.) Út és hídépítés kiviteli Híd és aluljáró kiviteli Bölcsıde felújítás kiviteli Megye Tanács fı bejárat, kapualj átalakítása Lakóépület kiviteli tervdok. Födémcsere statikai számítása Ifjúsági Park öltözı építésének kiviteli tervdok. Kiskar Kossuth L. u. beépítésének eng. tervdok. NYFK (Fakombinát) számítóközpont kiviteli tervdok. Óperint Dózsa Gy. út geodéziai felmérése és talajmechanikai szakvéleménye Óperint Dózsa Gy. út sarkán átmenetei lakások Óperint Dózsa Gy. út sarkán átmenetei lakások stat. sz. Nyilvános illemhely stat. számítás Nyomda kazánház rekonstrukció kiviteli FALCO Fakombinát Forgácslapgyár állapot térkép FALCO Fakombinát állapot térkép FALCO Fakombinát megvalósulási térkép doboz Zanati út Puskás T. úti telep Sági úti telep Szhely Kámon FALCO Fakombinát Forgácslap gyár és MULTIPÁN C állapot térkép FALCO Fakombinát közmő térkép FALCO Fakombinát gázfogadóhoz épített 0,4kwos kábel nyomfelmérése Mőjégpálya pályalemez engedélyezési Minta lakótelep I. ütem beépítési és épületek engedélyezési Minta lakótelep részletes rendezési 70001/B 3M M

3 3 Minta lakótelep geodéziai felmérése Vöröshadsereg út Kórház kazán és külsı közmő kiviteli Kórház kazán és külsı közmő terv felülvizsgálata Kórház új porta építésének kiviteli Kórház új porta építési tervének felülvizsgálata 11. doboz Vöröshadsereg út Kórház új fıépület rekonstrukció kiviteli Kórház korszerőségi felülvizsgálata Kórház új fıépületének engedélyezési 11es Huszár út Kórház szennyes ruha ledobó kiviteli és mőhely Gyermek fertızı épület központi főtés szerelés és hideg meleg vízellátás kiviteli Kórház konyha ép. központifőtés szerelés és HMV ellátás kiviteli Kórház Fertızı Osztálya csatorna 12. doboz Haladás VSE elıcsarnokának kiviteli Haladás VSE elıcsarnokának hasznosítási lehetısége Haladás VSE Sportegyesületeinek távlati fejlesztési Haladás VSE szurkolói fıbejárat tervdokumentációja Haladás VSE edzıcsarnok sporttechnológia tervdok. Vas Megyei Vegyesipari Váll. üzemcsarnok kiviteli Vas Megyei Vegyesipari Váll. üzemi és szociális épület kiviteli Vas Megyei Vegyesipari Váll. nyersanyag tároló és közmővek kiviteli Büntetés Végrehajtó Intézet bontási Büntetés Végrehajtó Intézet bıvítés kiviteli Büntetés Végrehajtó Intézet külsı vízellátás kiviteli 13. doboz Büntetés Végrehajtó Intézet bıvítés engedélyezési Büntetés Végrehajtó Intézet statikus kiviteli k Büntetés Végrehajtó Intézet ideiglenes kapu kiv. Tolbuhin u. Aluljáró belsı építészet kiviteli Aluljáró belsı építészet kiviteli II. Tolbuhin u sz. fı utak korszerősítése, útcsatorna építés kiviteli 14. doboz Kiskar Kossuth L. úti Kiskar Kossuth L. úti Kiskar Kossuth L. úti Kiskar Kossuth L. úti Kiskar Kossuth L. úti Kiskar Kossuth L. úti Kiskar Kossuth L. úti 15. doboz Alkotmány u. 28/A; 28/B Vépi u. 25. Vépi u. 25. Vépi u lakásos vegyes rendeltetéső alagútszalus épület kiviteli 97 lakásos vegyes rendeltetéső alagútszalus épület központi főtése 97 lakásos vegyes rendeltetéső alagútszalus épület átzése Beépítése Módosítás Beépítés attika burkolat kiviteli 97 lakás, Skála Coop eng. terv módosítása 97 lakás, Skála Coop kiviteli terv 94 lakás telekkönyvezési dokumentációja 94 lakás értékesítési dokumentációja Kiviteli terv dokumentáció Állatforgalmi és Húsipari Váll. kocsi mosó kiv. II. ütem Állatforgalmi és Húsipari Váll. irodaházának födém átázásáról szakvélemény Állatforgalmi és Húsipari Váll. I. em. zuhanyzó felújítás /M /M 7001/ /M

4 4 kiviteli Mártírok tere Savaria Szálló rekonstrukciós munkáinak kiviteli építészet, költségvetés Mártírok tere Savaria Szálló belsı építészet III. ütem kiviteli Savaria Szálló belsı építészet III. ütem kiviteli Savaria Szálló mögötti tömbbelsı út és parkoló kiviteli Tolbuhin út. Éi oldal parkoló kiviteli + engedélyezési 16. doboz Tolbuhin út Tolbuhin út Tolbuhin út Tolbuhin út Tolbuhin út Tolbuhin út Tolbuhin út Zanati út Puskás T. út Éi oldal parkoló építés engedélyezési OTP lakások VIVIIVIII. szekció belsı módosítás kiviteli 156 lakás hidrofor ház kiviteli 156 lakás Éi oldal I. ütem válaszfal módosítás kiv. 153 lakás üzletekhez kiv. tervdokumentáció 153 lakás Éi oldal I. ütem OTP lakóépület földszintjéhez tervmódosítások engedélyezési terv OTP lakóépület alatti borbár engedélyezése és kiviteli Éi oldal parképítési terv Fakombinát szoc. és kult. ép. kiviteli Fakombinát központi telep közmő állapot térkép 3. ütem Fakombinát üzemcsarnok felülvilágító kiv. Szabadidı Központ labdarugó pálya kiv. Ifjúsági Park üzemi ép. kiv. Ifjúsági Park öltözı ép. átalakítása 17. doboz Ifjúsági Park igazgatási épület kiv. Ifjúsági Park I jelő épület homlokzat burkolás kiv. Szabadidı Központ fali tőzcsap és vízellátás Ifjúsági Park Ö jelő ép. homlokzat burkolása Vízöntı u. TÁVHİ kihelyezett hıközpont kiv. Vorosilov u. Képtár kerítés eng. és kiv. Képtár belsı építészet Képtár ablakfőtés kiv. Képtár hı fogyasztás vizsgálata Képtár földszinti raktárbıvítés eng. Képtár földszinti raktárbıvítés kiv. 18. doboz Képtár büfé bıvítés eng. I. ütem Képtár büfé bıvítés eng. II. ütem Olad Tömbfőtı Kazánház bıvítés talajmech. szakvélemény Köztársaság tér 34. Virágbolt belsıépítészete Köztársaság tér 34. Lakóépület kiviteli tervdok. Köztársaság tér 3335 Épület csatl. haránt falainak vizsgálatáról stat. szakvél. Köztársaság tér 34. Épület talajmech. és geodéziai felmérése Köztársaság tér 3435 Épület stat. számítása Puskás T. u. Kerámia Vállalat szoc. ép. bıv. kiviteli Alkotmány u. Megyei Bíróság épületének átalakítási Megyei Bíróság épületének kiviteli tervdok. 19. doboz Safrankó E.u. KÖJÁL Székház és telephelye beépítési KÖJÁL Székház elıre gyártott elemek stat. számítása KÖJÁL Székház kiv., melléképület részdokumentáció Batthyány tér 1. Rendırkapitányság VK78 létesítmény agregátor berendezés elektromos 20. doboz Derkovits lakótelep Bevásárlóközpont vegyes tömb tanulmány Bevásárlóközpont vegyes tömb engedélyezési terv Bevásárlóközpont vegyes tömb alapozás kiv. Bevásárlóközpont vegyes tömb kiviteli Bevásárlóközpont villamos energia ellátás kiv. Bevásárlóközpont vegyes tömb külsı csatornaépítés kiv.t M M /A M M

5 21. doboz Derkovits lakótelep Köztársaság tér 13. Aréna u. 10. Markusovszky u. 22. doboz Vöröshadsereg út Március 15 tér 23. doboz Kisfaludy S. u. 16. sz. Kun Béla u. 47. sz. Petıfitelep (Sorokmajor) Ady tér 1. sz. Fürdı úti Kisfaludy S. u. 1. Körmendi u. 24. doboz Körmendi u. Markusovszky u. Köztársaság tér 25. sz. 5 Bevásárlóközpont központi tőzvíztároló kiv. Bevásárlóközpont vegyes tömb reklám Posta, Orvosi rendelı belsı építészet Épület felújítása, elıkészítési munkák Épület tanulmány Óra és Ékszerbolt kiviteli Kanizsa Dorottya Gimnázium melléképületek átalakítása Kanizsa Dorottya Gimnázium tornacsarnok kiv. t. I. ütem Kanizsa Dorottya Gimnázium szerkezeti felülvizsgálatáról stat. szakvélemény Kórház komplex tömb csatorna szétválasztása Kórház Belgyógyászati pavilon alagsor feletti födém vizsg. stat. szakvélemény Kórház kazánház terıszerk. jav. munkáiról szakv. és ktgvetés Kórház volt idegelme épületének szellızés szakvél. Kórház Oktatási Központ és Könyvtár gázellátás kiv. Kórház konyha gáz szerelési munkáihoz kivit. tervdok. Kórház Rendelıintézet épület együttes homlokzat felújításához elızetes szakvélemény VASÉP D telep vasszerkezeti üzem vázlat VASÉP D telep vasszerkezeti üzem kiviteli 2. sz. Posta szociális épület bıvítés kiviteli 2. sz. Posta szociális épület egyesített villámvédelme Sylvester János Nyomda bıvítése meglévı fejépület átalakítás Sylvester János Nyomda bıvítése híd nyagtag kiv. Sylvester János Nyomda bıvítés raktárépület kiv. Sylvester János Nyomda bıvítés szoc. ép. kiv. Sylvester János Nyomda bıvítés szolgáltató és irodaép. kiv. Lakóépület statikai számítása felújításhoz Lakóépület felmérési és felújítás, emeletráépítés kiv. Vízügyi Igazgatóság géptelep főtési rendszer kazánház átalakítás kiviteli Tőzoltó Parancsnokság gyakorlópálya és oktatóépület eng. Tőzoltó Parancsnokság gyakorlópálya és oktatóépület kiv. Tőzoltó Parancsnokság gyakorlópálya és oktatóépület vízcsatorna szerelési Tőzoltó Parancsnokság székház udvar rendezése Gyalagoshíd kiviteli terv Lakóépület korszerősítés kiviteli 17. sz. VOLÁN Váll. központi telephely gázellátása I. ütem építési unkáihoz kiviteli terv 17. sz. VOLÁN Váll. benzinkút tetıszerkezetének vizsgálatához statikai szakvélemény 17. sz. VOLÁN Váll. gumi mőhelyi hı fogadó kondenzvíz átemeléséhez szakvélemény 17. sz. VOLÁN Váll. Gépkocsi forgalmi telep üzemanyag kimérı kiviteli 17. sz. VOLÁN Váll. Gépkocsi forgalmi telep üzemanyag kimérı eng. 17. sz. VOLÁN Váll. lemezkémény alapozási Kórház betegfelvonó ép.kiv. tervdok. Épület felmérése, elıkészítı tervdokumentációja M M

6 6 Köztársaság tér 26. Köztársaság tér 26. Köztársaság tér 27. Épület felújítás engedélyezési Épület felújítás kiviteli Épület felmérése, elıkészítı tervdokumentációja Épület felújítás kiviteli Épület felmérési Épület felújítása, kiviteli Épület felújításának engedélyezési Épület pince, raktár, lépcsı és akna engedélyezési Épület pince, raktár, lépcsı és akna kiviteli Jelenleg üzemelı KÖJÁL épület további hasznosításáról szakvélemény 25. doboz Jászai M. u. 22. Jászai M. u. 24. Alkotmány u. 25. Petıfi S. u. 8. Jókai u. 14. Épület felújítás és emeletráépítés eng. Épület felújítás és emeletráépítés kiv. Épület felújítás és emeletráépítés kiv. Épület felmérési terv Épület felújítás engedélyezési Épület felújítás kiviteli Épület utólagos falszigetelési munkák Lakóépület felmérési terv MSZMP Okt. Ig. olajellátás átalakítás kiviteli MSZMP Okt. Ig. irányfény bıvítése MSZMP V.B. terem kialakításának kiviteli MSZMP Okt. Ig. villamoshálózat felújítása MSZMP Okt. Ig. Kollégium rész kialakításának tanulmány 26. doboz Jókai u. 14. MSZMP Okt. Ig. átalakítás kiviteli tervdokumentációja MSZMP Okt. Ig. átalakítás kiviteli tervdokumentációja MSZMP Okt. Ig. átalakítás módosított MSZMP Okt. Ig. tanácstermének belsıépítészet kiv. MSZMP V.B. terem klímatizálás kiv. MSZMP Okt. Ig. konyha felújítás kiv. Bartók Béla körút 39. Claudius Szálló kazánház külsı kisnyomású gázvezeték tervdokumentációja Claudius Szálló kazánház felújítása Claudius Szálló szerkezeti változásainak felülvizsgálata Claudius Szálló szerkezeti változásainak felülvizsgálata talajmechanikai, statikai és építészeti szakvélemény Szinnyei Merse Pál u.39. ÉLGÉP öntöde raktárának tetıszerkezetérıl stat. szakvél Vízöntı u. VASTÁVHİ Technológiai Szolgáltató épület kivit VASTÁVHİ Technológiai Szolgáltató épület árnyékoló szerkezet kiviteli 27. doboz Vízöntı u. VASTÁVHİ Technológiai Szolgáltató épületének tetıszigetelési dokumentációja VASTÁVHİ Technológiai Szolgáltató tőzvédelmi berendezés és konyhatechnológia VASTÁVHİ Technológiai Szolgáltató épület engedélyezési VASTÁVHİ Technológiai Szolgáltató épület kiv VASTÁVHİ orvosi rendelı villanyszerelés, homlokzati pillérek lezárási és pénztári ablakrácsok Wesselényi u.9. Lakóépület felújítás engedélyezési Lakóépület felújítás kiviteli Lenin u.62. Lakóépület tanulmány Lakóépület átalakítási Lakóépület átalakítás engedélyezési Lakóépület engedélyezési Lakóépület átalakítás kiviteli 28. doboz Orlay Fürst Károly Szakiskola ideiglenes raktárépület M M M M /M M M70633

7 7 tervdokumentációja Orlay Fürst Károly Szakiskola elıtetı, rakodórámpa szakipari fal kiviteli Orlay Fürst Károly Szakiskola elıtetı, rakodórámpa szakipari fal engedélyezési Zanati u. Fakombinát irodaépületek, orvosi rendelı, központi főtésének és kibıvített hı központ átzése Hefele M. u. 1. Berzsenyi D. tér Levéltári épület falmegerısítésére kiviteli terv Megye Tanács nagyterem, szellızés átalakítási Megye Tanács VB ; kis VB terem belsı felújítása Március 15 tér Mővelıdési és Sportház villámvédelmi berendezésérıl k.t. Mővelıdési és Sportház épületének kiürítési számítása k.t. Mővelıdési és Sportház épületének kiürítési számítás kieg. Mővelıdési és Sportház földgáz ellátás tanulmánytervérıl szakvélemény Kıszegi u. 2. és 8. VIDEOTON Vevıszolgálat tömbbelsı k.t. 29. doboz Hámán Kató u. Általános Isk. konyhaétterem és tornaterem I. ütem k.t. Általános Isk. bıvítés II. ütem eng. (tornatermek, mőhelyek) Általános Isk. III. ütem külsı közmő módosítása Általános Isk. bıvítés külsı gázellátás kiv. 30 doboz Hámán Kató u. Általános Isk. ajánlati terv két változatban Hámán Entzbruder iskolák kazánház kiv. Hámán Entzbruder iskolák kazánház eng. Hámán Kató Ált. Isk. bıvítés pályázati terv Hámán Kató Ált. Isk. kazánház gázellátás kiv. Hámán K. u. Deák F. u. Markusovszky u. közötti szakaszának közvilágítási Hámán Kató Ált. Isk. kazánház gázellátás eng. Hámán Kató Ált. Isk. üvegtetı I. ütem kiv. Hámán Kató Ált. Isk. tornatervi védıtetı eng. t doboz Hámán Kató u Hámán Kató Ált. Isk. bıvítése I. ütem csak tervrajzok doboz Hámán Kató u. Hámán Kató Ált. Isk. bıvítése I. ütem kiviteli tervdok., ktgi összesítık Hámán Kató Ált. Isk. tornaterem külsı közmő k.t. Hámán Kató Ált. Isk. tornaterem külsı közmő, külsı vízellátás, egyesített csatorna Hámán Kató Ált. Isk. üvegtetı eng. 33. doboz Hámán Kató u. Hámán Kató Ált. Isk. bıvítés tornaterem, konyhaétterem eng. Hámán Kató Ált. Isk. kazánház gázellátó rendszer építési munkálataihoz módosított nyomvonal Március 15 tér és Liszt F. utca között Hámán Kató Ált. Isk. tornaterem pályázati Hámán Kató Ált. Isk. üveg védıtetı tervdok. Tolbuhin út doboz Markusovszky u. Nárai u. Batsányi út Stromfeld Aurél út TAKEH Számítóközpont kiv. Megyei Kórház mővese állomás kiv. Csatornázás kiv. Ifjúsági lakótelep egyszerősített szekció Ifjúsági lakótelep külsı közmő kiviteli elızmények Ifjúsági lakótelep B1 jelő épület talajvizsg. szakvél. Ifjúsági lakótelep A1 jelő kiv. tervdok. Ifjúsági lakótelep engedélyezési tervdok. 35. doboz Stromfeld Aurél út 1703/3 hrsz. 4 lakásos társasház kiviteli 1705/6 hrsz. 4 lakásos társasház kiviteli 1705/4 hrsz. 6 lakásos társasház kiviteli 1705/5 hrsz. 6 lakásos társasház kiviteli M M M M M70847

8 8 1705/9 hrsz. 6 lakásos társasház kiviteli 1705/10 hrsz. 6 lakásos társasház kiviteli 1705/11 hrsz. 6 lakásos társasház kiviteli Lakótelep csere típusú sorház 14 sz. lakás kiv. Lakótelep csere típusú sorház 58 sz. lakás kiv. Lakótelep csere típusú sorház 912 sz. lakás kiv. Lakótelep csere típusú sorház 1316 sz. lakás kiv. 1705/7 hrsz. 6 lakásos társasház kiv. 1705/8 hrsz. 6 lakásos társasház kiv. 36. doboz Stromfeld Aurél út Ifjúsági lakótelep sorházak 14 sorszámú kiv. Ifjúsági lakótelep sorházak 510 sorszámú kiv. Ifjúsági lakótelep sorházak 1116 sorszámú kiv. Ifjúsági lakótelep sorházak 1720 sorszámú kiv. Ifjúsági lakótelep sorházak 2126 sorszámú kiv. Ifjúsági lakótelep sorházak 2730 sorszámú kiv. Ifjúsági lakótelep sorházak 3134 sorszámú kiv. Ifjúsági lakótelep sorházak 3540 sorszámú kiv. Ifjúsági lakótelep sorházak 4144 sorszámú kiv. Lakótelep csere típusú sorház 4144 sroszámú kiv. Lakótelep csere típusú sorház 4548 sroszámú kiv. 37. doboz Stromfeld Aurél út Ifjúsági lakótelep A2 jelő épület kiviteli Ifjúsági lakótelep L1jelő épületek módosított eng. Ifjúsági lakótelep B2 jelő épület kiv. Ifjúsági lakótelep B2 jelő épület eng. Ifjúsági lakótelep B3 jelő épület kiv. Ifjúsági lakótelep B4 jelő épület kiv. Ifjúsági lakótelep B4 jelő épület eng. 38. doboz Stromfeld Aurél út ifjú Gárda u. Stromfeld Aurél út Ifjúsági lakótelep IV. ütem B4 jelő épület talajmechanikai szakvélemény Ifjúsági lakótelep A és B jelő szekciók tetıszigetelési Ifjúsági lakótelep S jelő tömb 14 lakás eng. Ifjúsági lakótelep S jelő tömb 14 lakás kiv. Stromfeld lakótelep sorház gázellátása Lakótelep T jelő tömb 4 lakásos társasház T 14 kiv.t. Lakótelep T jelő tömb 4 lakásos társasház T 14 eng.t. Lakótelep T jelő tömb 6 lakásos társasház T 510 kiv.t. Lakótelep T jelő tömb 6 lakásos társasház T 510 eng.t. Lakótelep T jelő tömb 6 lakásos társasház T 1116 kiv.t. Lakótelep T jelő tömb 6 lakásos társasház T 1116 eng.t. 3M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 7084/25/1 3M 7084/25/1 3M 7084/25/1 3M 7084/25/1 3M 7084/25/1 3M 7084/25/1 39. doboz Stromfeld Aurél u. Élmunkás u. Lakótelep A3, B4, A4 jelő épületek dokumentációja Lakótelepi garázsok kiviteli Lakótelepi garázsok eng. Lakótelepi garázsok eng. Lakótelepi garázssor eng tervdok. Lakótelepi 16 garázshoz eng tervdok. Lakótelepi 24 garázshoz eng. tervdok. Lakótelepi garázssor 1705/79 eng. terv Lakótelep RRT. módosítás program Garázsok I. ütem eng M

9 9 40. doboz Élmunkás u. Fürst Sándor u. Tolbuhin u. Garázsok I. ütem kiv. Új Posta TÁVHİ ellátása, kiviteli tervdok. Derkovits lakótelep VI/1 jelő épület csoport alapozásával kapcsolatos szakértıi vélemény, BP. Mőszaki Egyetem elıterjesztése Derkovits bevásárló központ étterem födémének lefedése Derkovits bevásárló központ tőzvédelme Általános Iskola kazánház tervdok. Általános Iskola felújítás eng. Általános Iskola felújítás kiv., szakági k doboz Tolbuhin u. Általános Iskola felújítás kiviteli doboz Tolbuhin u. Derkovits lakótelep Derkovits lakótelep Derkovits lakótelep Lenin u. Honvéd u. Lenin u. Honvéd u. Lenin u. Honvéd u. Lenin u. Honvéd u. 43. doboz Markusovszky u. Szabadság tér Általános Iskola felújítása kiviteli terv, költségvetés Bevásárló központ, Szolgáltatóház átzéséhez kiviteli tervdok. IV. ütem szökıkút kiv. Szolgáltatóház, Patyolat Szalon statikai szakvélemény Á.B. árnyékoló kiviteli Á.B. Vas megyei Ig. Szhelyi Fiók átalakítás stat. szakvél. Á.B. Fiók folyosó és árnyékoló eng. Á.B. Fiók folyosó és árnyékoló kiv. MNB. Székház átalakítás, felújítás módosítása MNB. Székház kıvázák Markusovszky Kórház transzformátor átalakítása, stat. számítás Markusovszky Kórház transzformátor átalakítás kiv. Markusovszky Kórház 600 adagos befejezı konyha szellızés kiviteli Tanárképzı Fıiskola A épület II. ütem elektromos szerelés Tanárképzı Fıiskola B épület III. ütem elektromos felújítás Tanárképzı Fıiskola alagsor átalakítás és porta kiv. Tanárképzı Fıiskola sportlétesítmények terület felhaszn. eng. dok. Tanárképzı Fıiskola sportcsarnok program 44. doboz Szabadság tér Tanárképzı Fıiskola gazdasági igazgatósági épület átalakításbıvítés eng. Tanárképzı Fıiskola gazdasági igazgatósági épület felmérési engedélyezési k Tanárképzı Fıiskola D épület melegítı konyha átalak. Tanárképzı Fıiskola Sportcsarnok eng M doboz Szabadság tér Tanárképzı Fıiskola Sportcsarnok kiv. szakági doboz Szabadság tér Tanárképzı Fıiskola kiviteli doboz Szabadság tér Tanárképzı Fıiskola kiviteli doboz Szabadság tér Nagykar u. Óperint u. Derkovits lakótelep Tanárképzı Fıiskola hıközpont és szellızı gépházhoz kezelési karbantartási útmutató Tanárképzı Fıiskola közmő kiv. Tanárképzı Fıiskola út, parkoló épület kiv. Tanárképzı Fıiskola D épület melegítı konyha kiv. Fásítási terv Átépítés kiviteli Centrum Áruház tetıszigetelés felújítási tervdokumentációja 49. doboz Magyar Vagon és Gépgyár Szhely. szolgálati lakások geodéziai munka részek és talajmechanikai szakvélemény Magyar Vagon és Gépgyár Szhely. szolgálati lakások beépítési Magyar Vagon és Gépgyár Szhely. szolgálati lakások A

10 10 jelő épület kiviteli Magyar Vagon és Gépgyár Szhely. szolgálati lakások A2 jelő épület kiviteli Magyar Vagon és Gépgyár Szhely. szolgálati lakások B1 jelő épület kiviteli Magyar Vagon és Gépgyár Szhely. szolgálati lakások B2 jelő épület kiviteli Magyar Vagon és Gépgyár Szhely. szolgálati lakások külsı csatornázás kiviteli Magyar Vagon és Gépgyár Szhely. szolgálati lakások út és járdaépítés kiviteli Magyar Vagon és Gépgyár Szhely. 4 szolgálati lakás külsı közmővek I. ütem kiviteli Magyar Vagon és Gépgyár Szhely. szolgálati lakások A1 jelő épület módosítása (építészet, statika) kiviteli Magyar Vagon és Gépgyár Szhely. szolgálati lakások A2 jelő épület módosítása (építészet, statika) kiviteli 50. doboz Magyar Vagon és Gépgyár Szhely. szolgálati lakások B1 jelő épület módosítása (építészet, statika) kiviteli Magyar Vagon és Gépgyár Szhely. szolgálati lakások B2 jelő épület módosítása (építészet, statika) kiviteli Magyar Vagon és Gépgyár Szhely. szolgálati lakások külsı közmő kiviteli terv módosítása Magyar Vagon és Gépgyár Szhely. szolgálati lakások hı táv csatlakozás, külsı gáz energia ellátás módosított kiviteli Magyar Vagon és Gépgyár Szhely. szolgálati lakások külsı vízellátás Zanati út Patyolat Vállalat kazán bıvítés tanulmány Patyolat Vállalat kazán bıvítésének kiviteli Patyolat Vállalat központi üzemkazánház saját kút felhasználásával kapcsolatos rajz Patyolat Vállalat kazán bıvítés olajszer. tervdok. Malom u lakás kiviteli 51. doboz Puskás Tivadar u. STYL Ruházati Váll. szoc. épület bıv. talaljmechanikai szakvélemény STYL Ruházati Váll. szoc. épület bıv. kiviteli STYL Ruházati Váll. szoc. épület homlokzat felújítása, tetıszigetelés és cégfelirat STYL Ruházati Váll. szoc. épület bıv. hı ellátási szakvél. STYL Ruházati Váll. irodaépület elıcsarnok és lépcsıház átzése 52. doboz Puskás Tivadar u. STYL Ruházati Váll. irodaépület elıcsarnok és lépcsıház átzése Petıfi S. u. 14. Óvónıi és Zenemővészeti Szakközépiskola Kollégiumának kazánház felújítás kiviteli Kıszegi út 12. SAVARIA Filmszínház főtésszellızés rendszerérıl szakvélemény Víz és Csatornamő Váll. iszapkezelı gépház szerkezeti felülvizsgálata, statikai szakvélemény Hadnagy u. SAVARIA Szakközépiskola bıvítésének kiviteli SAVARIA Szakközépiskola pince átalakítás kiviteli 53. doboz Zsiray L. u. REMIX transzformátor állomás átalakítása 10 kwos feszültség szintre REMIX transzformátor állomás kisfeszültségő kapcsoló berendezésének átalakítása REMIX Mőszeripari Elektronikai Alapképzı tanulmány REMIX fényszóró és tisztítómőhely szellızésének kiv M M M

11 11 REMIX fényszóró és tisztítómőhely szellızés főtés megtáplálás megvalósulási és főtés szab. kiv. REMIX 16. sz. ép. 3. emeletére telepítendı hideg lapító prés elhelyezésével kapcs. stat. szakvélemény REMIX hőtı technológiai gépház eng. REMIX hőtı technológiai gépház kiv. REMIX raktárépület kiv. 54. doboz Zsiray L. u. REMIX porta épület átalakítás és bıvítés felmérési terv REMIX porta épület átalakítás és bıvítés kiviteli terv REMIX porta épület átalakítás és bıvítés eng. terv REMIX sőrített levegı hőtıtechnológia REMIX nyitottfedett tároló eng. 55. doboz Zsiray L. u. REMIX 20.számú épülethez kapcs. nyitott tároló kiv. Hunyadi u. REMIX S+M levegı betápláló hıközpont kialakítása SZÜV Számítóközpont transzformátor állomásáról szakvélemény SZÜV Számítóközpont elıtetı kiviteli SZÜV Számítóközpont elıtetı eng. SZÜV Számítóközpont bıvítés beruházási program SZÜV Számítóközpont bıvítés félkész ajánlati k SZÜV Számítóközpont bıvítés 10 kwos kábel kiváltás, térvilágítás és vízvezeték áthelyezés kiviteli Zója u. ÉLGÉP Öntöde 4. sz. gyáregység öntvény tisztító épület födémérıl statikai szakvélemény ÉLGÉP Öntöde 4. sz. gyáregység kupola kemence ép. födém és falazat vizsgálatáról stat. szakvélemény ÉLGÉP Öntöde 4. sz. gyáregység kupola kemence ép. födém és falazat jav. tervéhez stat. szakvélemény Puskás T. u. STYL Ruházati Vállalat öltöny üzem 56. doboz Rohonczi u. Latinka Sándor Gépipari Szakközépiskola lépcsı szerkezet vizsgálatáról statikai szakvélemény Latinka Sándor Gépipari Szakközépiskola fıépületérıl statikai szakvélemény Latinka Sándor Gépipari Szakközépiskola transzformátor állomásáról szakvélemény Latinka Sándor Gépipari Technikum bıvítés tanulmány Latinka Sándor Gépipari Technikum bıvítés eng. Latinka Sándor Gépipari Technikum bıvítés kiv. 57. doboz Rohonczi u. Latinka Sándor Gépipari Technikum bıvítés II. ütem eng. Latinka Sándor Gépipari Technikum bıvítés II. ütem kiv. Szabadságharcos u. SABARIA Cipıgyár központi telep II. rekonstrukciója, geodéziai felmérés és talajmechanikai szakvélemény 58. doboz Szabadságharcos u. SABARIA Cipıgyár központi telep II. rekonstrukciója építési engedély tervdokumentáció SABARIA Cipıgyár elıtetı statikai számítás SABARIA Cipıgyár II. rekonstrukció, I. jelő nyaktag építés kiviteli SABARIA Cipıgyár II. rekonstrukció kiv. Raktár 1. SABARIA Cipıgyár II. rekonstrukció elıtetı kiv. SABARIA Cipıgyár II. rekonstrukció, külsı közmővek kiv. SABARIA Cipıgyár TÁVHİ ellátás préslevegı kiviteli SABARIA Cipıgyár nyári kazánház kiv. terv. szakvél /a (III.) 71281(I.) M71288

12 59. doboz Szabadságharcos u. Rákóczi F. u. Hunyadi út 49. Aréna u. 1. Puskás T. u. Tolbuhin u. 60. doboz Mártírok tere Írottkı u. 61. doboz Írottkı u. Tolbuhin u. 62. doboz Tolbuhin u. 63. doboz Tolbuhin u. Petıfi S. u. Hunyadi u. Jáki u. Malom u. 1. Malom u. 3 és Bajcsy Zs. u. 14. Bajcsy Zs. u SABARIA Cipıgyár transzformátor állomás átalakítás kiv. SABARIA Cipıgyár 800 adagos konyha tanulmány SABARIA Cipıgyár garázs és tőzoltó szertár kiv. SABARIA Cipıgyár II, III. sz. épület átalakítás kiv. SABARIA Cipıgyár II, III. sz. épület átalakítás eng. Képtár környékének rendezési terv javaslata (2 péld.) Perint part ISEUM tömb RRT vizsgálat és program közmővek MOPház hı központ kialakítás tervdok. Romkert kiszolgáló épület eng. tervéhez szerkezeti mőleírás Ferences pince sörözı kialakításának stat. szakvél. Ferences pince sörözı kiviteli Fakombinát bemutató terem geod. felmérése és talajmech. szakvélemény Vas Megyei Költségvetési Iroda épület, udvar csatornázás kiv. Szhelyi Téglagyár szociális épület kiv. tervdok. Savaria Szálló rekonstrukciójához építési eng. tervdok. Savaria Szálló rekonstrukciójához kiv. terv I. rész LATEX Váll. orvosi rendelı villanyszerelési LATEX Váll. festıde ép. felülvizsg. stat. szakv. LATEX Váll. festıde ép. felújításának eng. LATEX Váll. festıde ép. felújításának kiv. LATEX Váll. 2. sz. ép. tetıszerk. átalak. kivit. LATEX Váll. Fonoda bıvítés eng. LATEX Váll. Fonoda bıvítés szakági kiv. LATEX Váll. Fonoda bıvítés kiviteli LATEX Váll. Fonoda bıvítés tetıszig. tervdok. LATEX Váll. Fonoda bıvítés tartószerk. terv kiv. tervdok. LATEX Váll. Fonoda bıvítés tőzjelzı berend. kapcs. villanyszer. munkák Vakok Intézete beruházási program Vakok Intézete kiviteli terv Vakok Intézete eng. terv Vakok Intézete telepítési tanulmány terv Levéltár ép. kiviteli terv dokumentációja Megyei Rendırkapitányság B ép. kiviteli tervdok. VASÉP Irodaház központi főtés, szellızés módosítása VASÉP Irodaház kerítésének eng. VASÉP Irodaház WC csoport felújítása VASÉP Irodaház bıvítés kiviteli MOPház (MérnökOrvosPedagógus) bıvítés vázlat MOPház (MérnökOrvosPedagógus) bıvítés vázlat Temetkezési Váll. robbanás veszélyes anyag tároló villám védelme ÉGÁZ PB töltıtelep rámpa bıvítés kiv. Épület felújítás kiviteli Épület kiviteli Tetıtér beépítés kiv. 64. doboz Kámon Stromfeld Ifjúsági lakótelep programterv és beépítési javaslat Hámán Kató Leánykollégium eng M M /A /A /a /a M társadalmi munka M M M

13 13 Hámán Kató Leánykollégium kiv. Hámán Kató Leánykollégium hı ellátás eng. 65. doboz Hámán Kató Leánykollégium kiv. Hámán Kató Leánykollégium jav. elekt. kivit. Hámán Kató Leánykollégium földszinti zuhangyzó szellızése és HMV. ellátásának elekt. része 66. doboz Köztársaság tér 41. Jókai u. 14. Tóth Károly u. Kıszegi u doboz Hunyadi u. 58. Árpád u. Kárpáti K. u. Derkovits ltp. Thököly út Aréna u. Gyöngyös patak Thököly u. Vadas M. u. Gagarin u. Hámán Kató Leánykollégium zuhanyzó kiv. Húsáruház + 10 lakás vázlat Húsáruház + 10 lakás kiv. Húsáruház + 10 lakás kiv. II. zési ütem MSZMP Oktatási Igazgatóság energia racionális tanulmány terv MSZMP Oktatási Igazgatóság energia racionális pályázat Kényszervágóhíd talajmech. szakvélemény Volt Városi Tanács épület stat. felülvizsgálata Volt Városi Tanács épület ajánlási Gyógyszertári Központ bıvítés program Gyógyszertári Központ kazánház átalakítás kiv. Gyógyszertári Központ bıvítés kiv. Gyógyszertári Központ bıvítés galenusi labor szellızés kiv. Kisnyomású gázelosztó vezeték eng. Kisnyomású gázelosztó vezeték kiv. Gyakorló Iskola bıvítés vázlat Gyakorló Iskola állapot rögzítése Gyakorló Iskola bıvítés vázlat II. Gyakorló Iskola alagsori helyiségének vizesedésérıl szakvélemény Gyakorló Iskola (Bolyai János) alagsori helyiségeinek felújítása A két utca és a patak közötti szakasz terv módosítása Útépítés, lámpaoszlopok alapozása Gázvezeték kiváltás kiv. 68. doboz Termálfürdı bıvítése, tereprendezés, park, sportpálya építés kiv. Jászai M. u. 24. Felújítás és emeletráépítés eng. Nagykar u. MESZÖV Székház + 20 lakás TÁVHİ ellátása Körmendi u. Városgazd. Váll. szeméttelep biogáz szivattyú villám védelme Városgazd. Váll. szeméttelepén lévı szoc. épület vizsgálata, statikai szakvélemény Köztársaság tér 43. sz. Lakóépület statikai szakvélemény Lakóépület talajmechanikai szakvéleménye Gagarin u. 5. MÁV területi eü. központ stat. szakvél. Gyöngyöshermán Lakótelep I. ütem új utca villanyhálózat kiv. Lakótelep III. ütem út, járda és csapadék víz elvezetés eng. Lakótelep III. ütem út, járda és csapadék víz elvezetés kiv. Wesselényi u. Tömbbelsı beépítési 69. doboz Dózsa Gy. u. Általános Iskola állagáról statikai szakvélemény Általános Iskola átalakítási és felújítási munkálatainak kiv. 70. doboz Dózsa György u. Általános Iskola felújítás, korszerősítés kiv. tervdok. Általános Iskola tőzvíz ellátás Általános Iskola gáznyomás szabályozó telepítése és külsı gázszerelés engedélyezési Általános Iskola melléképület felújításkorszerősítés eng M M M M M M /II M M M M

14 71. doboz 72. doboz Köztársaság tér 42. sz. Nárai út 3. Szombathely Zanat Bertalanffy u. Petıfi S. u. 41 sz. Gagarin u. Berzsenyi tér Olad Hollán E. u sz. 73. doboz Lenin u. 62. sz. Lenin u. 62. sz. Sziklai S. u. 22. (Olad) Hétvezér u. 4. (Gyöngyöshermán) Óperint u. Erdei Iskola 14 Általános Iskola melléképület felújításkorszerősítés kiv. Általános Iskola külsı közmő kiv. Általános Iskola felújításkorszerősítés eng. Általános Iskola felújításkorszerősítés kiv. Általános Iskola módosított külsı földgázszer. kiv. Ált. Isk. fıépület, szolgálati lakás gáz és főtésszerelés kiv. tervdok. Általános Iskola módosított vízcsatorna k Általános Iskola kerítés engedélyezési Általános Iskola kerítés kivitelezési MERKUR Irodaépület tetıpanel felülvizsgálata Lakóépület falkiváltás Szombathelyi kemping WC csoport ép.eng. Vér transzfúziós Állomás tetıterasz felújítás Vér transzfúziós Állomásinfúziós labor födémvizsgálata LAKMETALL üzemépület vázlat Házhely rendezés talajmechanikai szakvélemény Házhely rendezési terv Utca környékének talajmechanikai vakvéleménye Utca RRT. Lakóépület hidroforház gépészeti felújítása Lakóépület közmő kiváltás és burkolat helyreállítása Elme Kórház gázellátás tanulmány Megyei Tanács üzemi konyha padlóburkolatának szakvéleménye Szakmunkásképzı Intézet 60 férıhelyes diákszállás tanulmány Markusovszky Kórház Rendelı Intézet Utókezelı Osztályának padlás födémének stat. szakvéleménye Markusovszky Kórház Erdei Iskola Utókezelı Osztálya kárvizsgálatáról statikai szakvélemény Markusovszky Kórház Erdei Iskola talajmechanikai szakvéleménye Markusovszky Kórház Erdei Iskola megerısítés kiviteli Regionális Szemétgyőjtı rendszer szemét és iszap komposztáló telep beruházási program Épület felmerési terv Épület utólagos falszigetelésének kiviteli Épület felújításának engedélyezési Épület felújításának kiviteli Épület bontási tervdokumentációja Mozi Üzemi Váll. Irodaház eng. Mozi Üzemi Váll. Irodaház átalakítás Mozi Üzemi Váll. Irodaház kiv. Bátai Kornél és neje családiház ép. eng. dok. VASÉP Munkásszálló főtés rekonstrukció tanulmány 4 lakásos társasház é. engedélye Út, járda, parkolóép. kiviteli REMIX telephely talajmechanikai szakv. veszélyes hulladék tárolására 74. doboz Nagy Ilona u. 1. (Olad) Ernusztkastély Mezıgazdasági Szakképzı és Szakmunkásképzı Intézet felújításához tanulmány terv Ernusztkastély Mezıgazdasági Szakképzı és Szakmunkásképzı Intézet felújításához tanulmány terv kiegészítése M M M M M M M M M M M M M

15 15 Ernusztkastély Mezıgazdasági Szakképzı és Szakmunkásképzı Intézet felújítás eng. terv I. ütem Ernusztkastély Mezıgazdasági Szakképzı és Szakmunkásképzı Intézet felújítás kiv. terv 75. doboz Olad Ernusztkastély felújítás kiviteli Ernusztkastély felújítás módosított eng. Ernuszt kripta felújítása Ernusztkastély lábazati víztelenítés elvi vízjogi eng. Ernusztkastély lábazati víztelenítés kiv. Ernusztkastély Mezıgazdasági Szakközépiskola 100 m³es tőzvíztároló 76. doboz Olad Oladi városrész I. ütem Beruházási program (LKÉPV Bp) Oladi RRT. ajánlati terv 1. Oladi RRT. ajánlati terv 2. Oladi RRT. ajánlati terv doboz Köztársaság tér Köztársaság tér Aréna u. Köztársaság tér Aréna u. Köztársaság tér Hunyadi u. Vadas M. u. l. sz. 78. doboz Olad Olad Olad 79. doboz Zanati út Zanati út Tolbuhin u. Kossuth L u.29. Hunyadi u. 24. Tanulmányterv Tér és környéke gyalogos övezetté való átalakítása, tér világítás kiviteli Tér és környéke gyalogos övezetté való átalakítás eng. Tér és környéke átépítés kiviteli I. Tér és környéke átépítés kiviteli II. Tér és környéke átépítés kiviteli III. Tér átalakítás kiviteli Tér ívó díszkút kiviteli Burkolat ép. és kertépítés munkáihoz mőszaki leírás Fıtértip utca bútorcsalád gyártmányi MOP (MérnökOrvosPedagógus) szállás bıvítéséhez stat. szakvélemény P.M. Ellenırzési Fıigazgatóság épület átalakítási Oktatási Központ beépítési tanulmány Oktatási Központ beépítési tanulmány Oktatási Központ beépítési tanulmány Szakmunkás Képzı Iskola beruházási program alapközmő építés mőszaki leírása Szakmunkás Képzı Iskola beruházási program A változat Szakmunkás Képzı Iskola program Oktatási Központ park, közmő, kerítés kiviteli Oktatási Központ elektromos k Gyalogos aluljáró tanulmány Kerékpárút tanulmány Kerékpárút I. szakasz kiviteli Ügyvédi Munkaközösség székház eng. Ügyvédi Munkaközösség székház kiv. Ügyvédi Munkaközösség székház utólagos falszigetelés kiviteli Gabonafelvásárló irodaház homlokzat felújítás kiv. Gabonafelvásárló irodaház homlokzat felújítás eng. Életünk Szerkesztıség központi főtés és gáz kiv. Lakótelep RRT. Forgó u. 1. Olad 80. doboz Olad Városrész RRT vizsgálat Városrész RRT vizsgálat és program Városrész RRT Lakótelep I. ütem 109. sz. épület elıtti parkoló eng. Lakótelep I. ütem 109. sz. épület elıtti parkoló kiv. Lakótelep I. ütem 102/A és 109 jelő épület elıtti parkolók közvilágítás kiv /M M I/A 7205I/B /B M M M

16 86os fıút 16 Lakótelep II. üterm 102/B jelő épülettıl Nyra esı parkoló kiviteli Belsı tehermentesítı szakasz döntés elıkészítés tanulmánya Belsı tehermentesítı szakasz Gyöngyöshíd vízügyi szakvéleménye XII. sz. Autójavító Váll. vitorlázó repülıtér góbé javító telep tőzvédelmi szakvéleménye XII. sz. Autójavító Váll. vitorlázó repülıtér góbé javító telep tőzvédelmi eng doboz Reptér Pápalátogatás elıkészítı munkái Pápalátogatás elıkészítı k Pápalátogatással kapcsolatos útépítés forgalmi rend közmő kapcsolatok eng. Pápalátogatás állvány terv 82. doboz Reptér Pápalátogatás eng. Pápalátogatás kertészeti dekoráció KONSUMEX Kirendeltség bıvítésének eng. 83. doboz Bem J. u. 6. Petıfi S. u.32. KONSUMEX Kirendeltség bıvítésének kiv. Hidrofor ház ktgirıl szakvélemény NYUVITE irodaépület emeletráépítés tetıtér beépítés tanulmány NYUVITE irodaépület emeletráépítés tetıtér beépítés mérnök elıkészítı munkái SZÜV vevıszolgálati bolt kialakítása és belsıépítészet kiv. terv MÁV rendezı pályaudvar vasúti személy kocsi mosó ipari vízellátás kiv. tervéhez geodéziai adatszolgáltatás MÁV rendezı pályaudvar vasúti személy kocsi mosó vízellátás kiviteli MÁV rendezı pályaudvar vasúti személy kocsi mosó vízellátás módosított k MÁV vasútállomás fıépületének peron tetı rekonstrukciós MÁV vasút állomás ,50 szelvényében épülı gyalogos aluljáróhoz beruházási program MÁV pavilon kivitelezési MÁV pavilon belsıépítészet, közmő k MÁV pavilonok eng. MÁV modul pavilonrendszer eng. 84. doboz MÁV állomás gyalogos aluljáró kiviteli MÁV állomás fıépület perontetı csapadékvíz elvezetés kiv. MÁV személypályaudvar Éi felvételi épület födémérıl statikai szakvélemény Vas megyei üdülı területek fejlesztési és rendezési tanulmány terv Vas megye a. Vas megyei üdülı területek fejlesztési és rendezési tanulmány terv Kıszeg városkörnyék b. Vas megyei üdülı területek fejlesztési és rendezési tanulmány terv Szentgotthárd városkörnyék c. Vas megyei üdülı területek fejlesztési és rendezési tanulmány terv Vas megye ö. Vas megyei regionális üdülı területek fejlesztési és rendezési program javaslat Vas megyei üdülı területek rendezési / / doboz Vas megyei üdülı területek rendezési és fejlesztési doboz Vas megyei üdülı területek fejlesztési és rendezési 72211

17 Köztársaság tér 87. doboz Köztársaság tér Petıfi S. u. 88. doboz 89. doboz Semmelweis u. 2. Széchenyi u.2/4 Hollán E. u. 4. Hollán E. u. 46. Hollán Ernı u. 46. Hollán E. u. 4. Hollán E. u. 6. Hollán E. u. 4. Hollán E. u. 4. és 6. Hollán E. u. 46 Hollán E. u. 6. sz. Hollán E. u. 6. sz. Hollán E. u. 6. sz. Aréna u doboz Aréna u. 6. sz. 91. doboz Március 15 tér Markusovszky u. Vörös Zászló út Gyöngyös part 17 tanulmány Gyöngyös Áruház csapadékvíz elvezetése Gyöngyös Áruház földszinti átalakítás és lépcsıház bıvítés építésének eng. Gyöngyös Áruház átjáró részleges beépítése kiviteli terv Gyöngyös Áruház átjáró részleges beépítése kiviteli terv Magyar Néphadsereg Mővelıdési Otthon TÁVHİ ellátás vezetékjogi engedélye Magyar Néphadsereg Mővelıdési Otthon TÁVHİ ellátás eng. kérelem tömbkazán házhoz Magyar Néphadsereg Mővelıdési Otthon TÁVHİ ellátás kiviteli tervdok. Magyar Néphadsereg Mővelıdési Otthon TÁVHİ ellátás módosított kiv. Magyar Néphadsereg kazánház átalakításához talajmechanikai szakvélemény Megyei Kórház Szülészet A,B,C jelő épületek felmérési Megyei Kórház Szülészet épületének hasznosítási INTERTOURST üzlet bıvítés eng. INTERTOURST üzlet bıvítés kiv. Felmérési terv Engedélyezési terv Kertépítés kiviteli Kiviteli terv Kiviteli terv Innovációs Bank kiv. Épület módosított eng. Épület módosított kiv. Épület gépészeti szakvéleménye Épület felmérési MAGÉV kiviteli Épület felmérése Épület engedélyezési terv Épület kivitelezési Épület felmérési Épület hasznosítási k Épület engedélyezési Épület kiviteli Épület szigetelési szakvéleménye Épület záró födém és tetıszerkezetének szakvéleménye Épület 8. számú tervjavaslat középiskolai diákétterem kialakítására 8. sz. épület tanulmány Közút Igazgatóság Székházának szennyvíz elvezetésének szakvéleménye Fakombinát COLORNYP építıelemek rendszere, hagyományos, favázas Fakombinát COLORNYP burkolati rendszer terv panelos épületre Kórház nagy terem szellızés átalakítás kiviteli Házhely rendezési terv DOMUS Lakberendezési Áruház liftakna átalakítása statikai szakvélemény DOMUS bevásárló központ, lakberendezési áruház tetıfelújítása DOMUS Áruház földszinti átalakítás tanulmány és engedélyezési M M /A 72342/M 72342/M

18 18 KÖJÁL székház megerısítése KÖJÁL székház bontási engedélyezési Zanati u. NYFK orvosi rendelı ESH homlokzat burkolás kísérleti beépítés engedélyezési Köztársaság tér 24. Uránia Ruházati Vállalat raktár elıtetı engedélyezési 92. doboz Kondics u. Fizetıs betegeket ellátó kórház (300 ágyas) telepítési Oladi lakótelep 154 lakás építéséhez talajmechanikai szakvélemény és geodéziai felmérés 154 lakásépítés engedély 154 lakásépítés módosított kiviteli 154 lakásépítés tetıszigetelés tervdokumentációja 154 lakásépítés építése I. ütem 154 lakásépítés II/a ütem csatorna kiviteli Lakásépítés II/a ütem villamos energia ellátás, közvilágítás kiviteli ( lakás) Lakásépítés II/a ütem út építés kiviteli 93. doboz Oladi lakótelep Lakásépítés II/A ütem TÁVHİ ellátása Lakásépítés I. és II/a ütem víz közmő építés kiviteli tervdokumentációja II/a ütem parképítése II/a ütem csatorna építés kiviteli, hıközpont bıvítés, csatorna bekötés Hıközpont bıvítés, vízközmő csatlakozási i Hıközpont bıvítés organizációs Lakásépítés II/b ütem geodéziai hálózata Alsóhegyi út Környéke RRT. módosítása Környéke RRT. módosítása kiegészítı vizsgálat és program Berzsenyi tér Megyei Tanács épület részeinek zárófödémérıl statikai szakvélemény 94. doboz Sárdiér u. Vas Megyei Víz és Csatornamő Vállalat gépházának szakvéleménye Berzsenyi tér Megyei Tanács fıépület tanács termének állmennyezet vizsgálatáról statikai szakvélemény Megyei Tanács alközponti hálózat felmérés és bıvítés kiviteli Árpád u. 30. Múzeumfalu fenntartási épületének kiviteli Múzeumfalu fenntartási épület szenny és csapadék víz elvezetésének kiviteli Múzeumfalu fenntartási épület villamos energia ellátás kiviteli Múzeumfalu fenntartási épület külsı gáz szerelés kiviteli tervdokumentációja Püspöki Palota SalaTerrana terem gépészeti és elektromos átalakításához programterv SalaTerrana terem központi főtése és csapadékvíz elvezetése SalaTerrana terem szellızı csatorna víztelenítése SalaTerrana terem külsı csapadékvíz elvezetésének kiviteli Köztársaság tér Összevont belsı udvar rendezése Bajcy Zs. u. 37. sz. 95. doboz Csaba u. Kisalföld Füszért raktár áruház versenytárgyalási terv dokumentációja Kisalföld Füszért raktár áruház engedélyezési 96. doboz Csaba u. Kisalföld Füszért raktár áruház B tanulmány Kisalföld Füszért raktár áruház villamos energia kiviteli Kisalföld Füszért raktár áruház tőz szakasz lezáró ajtók és

19 19 füst elvezetı ablakok mők. Kisalföld Füszért raktár áruház útépítés, csapadék víz elvezetés eng. Kisalföld Füszért raktárbázis 2. sz. épület kiviteli 2. sz. részdokumentáció Kisalföld Füszért raktárbázis 3. sz. épület kiviteli 3. sz. részdokumentáció 97. doboz Csaba u. Kisalföld Füszért raktárbázis 4. sz. épület kiviteli 4. sz. részdokumentáció Kisalföld Füszért raktárbázis 5. sz. épület kiviteli 5. sz. részdokumentáció Kisalföld Füszért raktárbázis 6. sz. épület kiviteli 6. sz. részdokumentáció Kisalföld Füszért raktárbázis kocsi mosó kiv. 6. sz. részdokumentáció Kisalföld Füszért raktárbázis 9. sz. épület kiviteli 9. sz. részdokumentáció 98. doboz Csaba u. Kisalföld Füszért raktárbázis kerítésépítés 9. sz. részdokumentáció Kisalföld Füszért raktárbázis villamos energia ellátás vezetékjog 10. sz. részdokumentáció Kisalföld Füszért raktárbázis tereprendezés 11. sz. részdokumentáció Kisalföld Füszért raktárbázis út, járda, térburkolat 12. sz. részdokumentáció Kisalföld Füszért raktárbázis csapadékvíz elvezetés 13. sz. részdokumentáció Kisalföld Füszért raktárbázis szennyvízelvezetés 14. sz. részdokumentáció 99. doboz Csaba u. Kisalföld Füszért raktárbázis kábelhálózat és térvilágítás kiviteli 15. sz. részdokumentáció Kisalföld Füszért raktárbázis külsı vízellátás és tőzi vízellátás 16. sz. részdokumentáció Kisalföld Füszért raktárbázis gázellátás kiviteli 17. sz. részdokumentáció Kisalföld Füszért raktárbázis gázellátás engedélyezési 17/a sz. részdokumentáció Kisalföld Füszért raktárbázis 1. sz. épület tetıszigetelési dokumentáció 22. sz. részdokumentáció 100. doboz Csaba u. Kisalföld Füszért raktárbázis iparvágány világítás engedélyezési 18. sz. részdokumentáció Kisalföld Füszért 1es jelő épület tetı födém átzése Kisalföld Füszért 1es jelő épület tetıszigetelés tervmódosítása Kisalföld Füszért állag ismertetése Kisalföld Füszért 1es jelő épület padlóburkolat átzése Kisalföld Füszért porta és kerékpár tároló módosított kiv. Kisalföld Füszért irodai helyiségek állmennyezet készítésének Kisalföld Füszért targonca akkutöltı villanyszerelés 101. doboz Éhen Gy. tér 3. Kıszegi u. Gyöngyösszıllıs Gyöngyöshermán Erdei Iskola út Kórház és Röntgen Technikai Vállalat Szombathelyi Kirendeltségének felújítási tanulmány Útjárda és kerékpárút építés kiviteli tervdokumentációja Vasutak közötti kerékpár és gyalogút költségvetése Szemét lerakó telep villamos energia ellátás kiviteli tervdokumentációja /IV M M

20 102. doboz Vörösmarty u. 2. Pálya u. Kıszegi u. 23. Kıszegi u Szemét lerakó telep kialakítási Szemét lerakó telep hídmérleg kiviteli Szemét lerakó telep engedélyezési Szemét lerakó telep kiviteli Szemét lerakó telephez út, csatorna, tőzvíz kiviteli Téglagyár és hulladékhasznosító mő telep tanulmány Markusovszky Kórház mosoda födém szerkezetének felülvizsgálatáról statikai szakvélemény Markusovszky Kórház mosoda dúcolás kiviteli Vas Megye Szemétgyőjtı rendszerének tanulmány, korszerősítése Vízügyi Igazgatóság vegyi fülkék szellızésének kiv. Vízügyi Igazgatóság épületének utólagos hangszigetelése XII. Autójavító Vállalat irodaépület és szociális épület átalakításának tervdokumentációja AutóAeró Vállalat R üzem kárpitos mőhely légtechnikai berendezés szakvéleménye Épület tanulmány RÁBA Vagongyár Oktató Központ épületének belsı építészet tervdokumentációja RÁBA Vagongyár Oktató Központ engedélyezési RÁBA Vagongyár Oktató Központ kivitelezési 103. doboz Derkovitsközpont Garzonház, OTP fiók, MSZMP és HNF klub tanulmány Garzonház, OTP fiók, MSZMP és HNF klub beruházási program Garzonház organizációs mőszaki leírás Garzonház külsı vízellátás kiviteli Garzonház terv kiegészítés Garzonház engedélyezési terv 104. doboz Derkovitsközpont Szőrcsapó u. Derkovitsközpont Garzonház kiviteli Garzonház külsı közmő kiviteli Garzonház TÁVHİ ellátás vezetékének engedélyéhez vezetékjogi engedély Utca burkolatbontás, helyreállítás és forgalomkorlátozás engedélyezési Bevásárló Központban lévı ROBERT Cipıipari Szövetkezet cipıjavító egység födém vizsgálatáról statikai szakvélemény 105. doboz Derkovits ltp. Gyakorló Óvoda kazánház átalakítás engedélyezési Gyakorló Óvoda kazánház és kapcsolódó hıközpontok átalakítása Mőjégpálya gépház kiviteli Mőjégpálya gépház külsı csatlakozás kiviteli Mőjégpálya gépház engedélyezési Mőjégpálya hőtéstechnikához tartozó villanyszerelés kiviteli Mőjégpálya palánk építés kiviteli Mőjégpálya járdaépítés és vízelvezetés kiviteli Mőjégpálya külsı vasbeton csatorna kiviteli 106. doboz Tófürdı Mőjégpálya Tófürdı Mőjégpálya Tófürdı Tófürdı Mőjégpálya 107. doboz Mőjégpálya Mőjégpálya Zrínyi I. u. 19. sz. Személygépkocsi parkoló és kerékpártároló eng. Fejlesztési beépítési javaslat Öltözı, büfé, WC csoport engedélyezési Büfé, öltözı, sportöltözı, nyáribüfé kiviteli Lefedésének tanulmány Pálya világítás kiviteli Regionális Krematórium telepítésének tanulmány Tanulmányterv és felmérési terv /I P

Határozott idejű szerződés Szerződés megnevezése, Szerződés Szerződés tárgya Szerződést kötő felek neve Szerződés értéke esetében a szerződés típusa

Határozott idejű szerződés Szerződés megnevezése, Szerződés Szerződés tárgya Szerződést kötő felek neve Szerződés értéke esetében a szerződés típusa megnevezése, tárgya t kötő felek neve értéke Egyedi megrendelésekben meghatározott tonerek Szállítási keretszerződés 163 szállítása Kékiron Kereskedelmi Egyéni Cég 2009-12-31 2009-01-30 Önkormányzati beruházási

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1.sz.m.Bevételek Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei (eft) 2 0 0 9. é v 2 0 1 0. é v 1. Intézményi működési bevételek 91. 26.sor 97 224 0 91 600 188 824 123 324 0 96 936 220 260 117%

Részletesebben

Körny. terv: Kapcsolat: Cím: E-mail: Tel: Kapcsolat: Cím: E-mail: Tel: Kapcsolat: Cím: E-mail: Tel:

Körny. terv: Kapcsolat: Cím: E-mail: Tel: Kapcsolat: Cím: E-mail: Tel: Kapcsolat: Cím: E-mail: Tel: t e r v e z é s e l õ t t 2010. szeptember 1 30. VÁROSKÖZPONT-FEJLESZTÉS Vecsés VÁROSKÖZPONT H-2220 Vecsés Telepi út-szent István tér, átalakítás, bontás, teljes felújítás beruházás elõkészítés 201 12.

Részletesebben

NÉMETH ZOLTÁN ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE: TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK JELENLEGI HELYZETÉRŐL

NÉMETH ZOLTÁN ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE: TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK JELENLEGI HELYZETÉRŐL .. napirendi pont NÉMETH ZOLTÁN ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE: TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK JELENLEGI HELYZETÉRŐL Tisztelt Közgyűlés! A 2006. évben a munkák jelentős részét a korábban elkezdett

Részletesebben

ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV SALGÓTARJÁN VÁROSKÖZPONTJÁNAK FUNKCIÓBİVÍTİ REHABILITÁCIÓJÁRA

ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV SALGÓTARJÁN VÁROSKÖZPONTJÁNAK FUNKCIÓBİVÍTİ REHABILITÁCIÓJÁRA ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV SALGÓTARJÁN VÁROSKÖZPONTJÁNAK FUNKCIÓBİVÍTİ REHABILITÁCIÓJÁRA BUDAPEST, 2009. JÚLIUS 21. 1 Tartalomjegyzék 1. STRATÉGIA 4 1.1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ IVS CÉLRENDSZERÉHEZ

Részletesebben

A rendelet hatálya, alkalmazása

A rendelet hatálya, alkalmazása Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított 32/2006. (2007. III. 6.) önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (egységes szerkezetben a 17/2011. (VII. 28.), a

Részletesebben

BÉÉSCSABA MJV HÉSZ 2012. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat özgyőlésének 5/2006 (I.26.) önk. rendelete egységes szerkezetben a 3/2012.(I. 30.) önkormányzati rendelettel BÉÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

A Vas Megyei Beruházási Részvénytársaság (VASBER Zrt.) irodaháza

A Vas Megyei Beruházási Részvénytársaság (VASBER Zrt.) irodaháza 1 IRODAHÁZ - FOTÓ A Vas Megyei Beruházási Részvénytársaság (VASBER Zrt.) irodaháza Kiadó: VASBER Zrt. Összeállította: Horváth Tibor Kiadványszerkesztés, nyomdai elõkészítés: Burkon Kiadó és Sajtóügynökség

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE BELVÁROSI AKCIÓTERÜLET. számú verzió Készítette: EX ANTE Tanácsadó Kft Aditus Tanácsadó zrt Közép-Pannon Regionális Fejlesztési zrt Budapest, 28.

Részletesebben

320 o MŐVÉSZETI, KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS TECHNIKAI KÖZPONT TERVPÁLYÁZAT MŐLEÍRÁS

320 o MŐVÉSZETI, KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS TECHNIKAI KÖZPONT TERVPÁLYÁZAT MŐLEÍRÁS 320 o MŐVÉSZETI, KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS TECHNIKAI KÖZPONT TERVPÁLYÁZAT MŐLEÍRÁS TARTALOM a 320 o Mővészeti, kulturális, oktatási és technikai központ tervpályázathoz TARTALOM MŐSZAKI LEÍRÁS - Építészeti

Részletesebben

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010 Érd Megyei Jogú Város gazdasági programja 2007-2010 Érd Önkormányzatának feladatai, lehetıségei, céljai 1 Tartalom Bevezetés...3 Jövıkép...4 I. Jövı Program...5 1. Baba-program...5 2. Óvodai és köztéri

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált városfejlesztési programjának bemutatása

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált városfejlesztési programjának bemutatása Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált városfejlesztési programjának bemutatása Előadó: Veres István főépítész Nyíregyháza, 2010. január 22-23 Nyíregyháza hosszú távú, átfogó célja: Stabil alapokon nyugvó,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., július 2., szeptember 16. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó SEGÉDLET Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram AZ IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST ÉS ENERGIA- MEGTAKARÍTÁST

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat. Az építészeti és természeti értékek helyi védelmérıl (egységes szerkezetben)

Vác Város Önkormányzat. Az építészeti és természeti értékek helyi védelmérıl (egységes szerkezetben) Vác Város Önkormányzat 9/1992. /IV.13./ sz. rendelete Az építészeti és természeti értékek helyi védelmérıl (egységes szerkezetben) Vác Város Önkormányzat Képviselıtestülete fontosnak tartja, hogy a város

Részletesebben

BÓLY TÖRTÉNELMI VÁROSKÖZPONT MEGÚJULÁSA. A projekttartalom véglegesítése

BÓLY TÖRTÉNELMI VÁROSKÖZPONT MEGÚJULÁSA. A projekttartalom véglegesítése BÓLY TÖRTÉNELMI VÁROSKÖZPONT MEGÚJULÁSA A projekttartalom véglegesítése VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Bóly Város Önkormányzata sikerrel pályázott a DDOP-4.1.1./A-2008-0012 számú, Funkcióbővítő integrált városfejlesztési

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelmérıl. (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelmérıl. (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelmérıl (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a Magyar Köztársaság

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 30-án (péntek)

Részletesebben

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŐKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2006-2010. Az 57/2007. (III.22.) Kt. sz. határozatával döntött a Képviselı-testület Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdasági programjáról, melyben

Részletesebben

Település Pályázat Képek

Település Pályázat Képek Abádszalók Rendezvényturizmus infrastrukturális feltételeinek javítása az abádszalóki Szabadtéri színpad korszerősítése révén http://media.nfu.hu/export/project/10597/media/image Abádszalók Abádszalókon

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítı. a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja

Közbeszerzési Értesítı. a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja Közbeszerzési Értesítı a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja KÉ 2011. évi 071. szám, 2011.06.22. -- -- Tisztelt Olvasó! Tájékoztatjuk, hogy 2008. július 1-jét követıen a hiteles Közbeszerzési Értesítı

Részletesebben

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére.

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. 2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2014. évi költségvetés

Részletesebben

BOMBATÁMADÁS ELÔTT KIKÖLTÖZÜNK, BEKÖLTÖZÜNK: VISSZACSÁBÍTOTT VÁROSIAK KÖZGYÛLÉSEN TÖRTÉNT: ELBÚCSÚZOTT A JEGYZÔ EMLÉKEZÉS A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRA

BOMBATÁMADÁS ELÔTT KIKÖLTÖZÜNK, BEKÖLTÖZÜNK: VISSZACSÁBÍTOTT VÁROSIAK KÖZGYÛLÉSEN TÖRTÉNT: ELBÚCSÚZOTT A JEGYZÔ EMLÉKEZÉS A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRA 21. ÉVF. 8. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. MÁRCIUS 5. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP BOMBATÁMADÁS ELÔTT KIKÖLTÖZÜNK, BEKÖLTÖZÜNK: VISSZACSÁBÍTOTT VÁROSIAK KÖZGYÛLÉSEN TÖRTÉNT: ELBÚCSÚZOTT A JEGYZÔ EMLÉKEZÉS A KOMMUNIZMUS

Részletesebben

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv Sárospatak Város Képviselı-testülete 12.855-2/270/2010. (IX. 24.) KT. számú határozatának melléklete SÁROSPATAK Sárospataki városközpont fejlesztése Akcióterületi Terv SÁROSPATAK SÁROSPATAKI VÁROSKÖZPONT

Részletesebben

VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ

VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ VÁL SZABÁLYOZÁSI TERV, HÉSZ 1 VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ Megrendelı: Vál Község Önkormányzata 2473. Vál, Vajda János út 2. Tervezık: Generáltervezı: TTI-eurovia kft. 1116 Budapest, Vegyész utca

Részletesebben

2005 óta: Fordítás témája Szakterület Oldal Nap Óra

2005 óta: Fordítás témája Szakterület Oldal Nap Óra Mit? Mikor? Mennyit? Milyen nyelven? és mennyi idő alatt? fordítottunk 2005 óta: Fordítás témája Szakterület Oldal Nap Óra Autópálya építésének műszaki leírása (angol) 2005. május Útépítés 36 6 Újságcikk

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR GY RIKAPU UTCA KÖRNYÉKI TÖMBÖK ÉPÍTÉSI ÖVEZETBE SOROLÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2013.

MOSONMAGYARÓVÁR GY RIKAPU UTCA KÖRNYÉKI TÖMBÖK ÉPÍTÉSI ÖVEZETBE SOROLÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2013. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képvisel Testületének 30/2013.(VI.28.) és 8/2013.(II.8.) ÖK. rendeleteivel módosított Mosonmagyaróvár Építési Szabályzatáról szóló 15/2002. (V.15.) ÖK. rendelete Mosonmagyaróvár

Részletesebben

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-mőszaki tervezési, valamint az építésügyi mőszaki szakértıi jogosultság szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról

Részletesebben