Biztonsági Őr OKJ szakképzés és vizsga

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztonsági Őr OKJ 31 861 01 1000 00 00 szakképzés és vizsga"

Átírás

1 Biztonsági Őr OKJ szakképzés és vizsga modul vizsgakérdéseinek tétel-tansegédlete Készült a Szombathelyi REMEK vizsgaközpont anyagának felhasználásával A tétel-tansegédletet készítette, szerkesztette: Nán Jenı biztonságszervező szakmérnök, bűnmegelőzés szervező biztonságvédelmi oktató szakértő szakmai vizsgabizottsági elnök Székesfehérvár /3. változat / modulzáró vizsgákhoz tanfolyami hallgatók részére Készült: a Pro School Service Nonprofit Kft. Felnőttképzési Intézmény és együttműködő partnereinek modulzáró vizsgára való felkészítő tanfolyamaihoz modul /SZREMEK/PROSCHOOL/JEGYZET-TÉTEL-TANSEGÉDLET/Nán Jenő oldal 1

2 Bevezető A biztonsági őr szakmai vizsgakövetelményekben megfogalmazottak szerint a biztonsági őr tanfolyamokon három modulzáró vizsgát kell teljesíteni, ennek megfelelően ebből a három modulból kell szakmai vizsgát tenni. Jelen tétel-tansegédlet a biztonsági őr OKJ képzés 3. modulzáró (és egyben szakmai vizsga) tételsorát mutatja be egy konkrét szakmai vizsgaközpont kérdéssora alapján (mivel a gyakorlati kérdések nem titkosak, azokat jóváhagyásra előzetesen fel kell terjeszteni). A jelen tétel tansegédletben tárgyalt modul neve és meghatározása: vagyonőri feladatok, melyhez egy (1) gyakorlati tétel kérdéssor van hozzárendelve ( A riasztó jelzésre történő kivonulás során teendő intézkedések bemutatása és dokumentálása). A tételsorok vizsgaközpontonként hasonlóak, de egyes esetekben bonyolultabb feladványokat, vagy megoldásokat is követelhetnek. Ha a vizsgázó megfelel a vagyonvédelmi alapfeladatok modul követelményeinek (az egy írásbeli és egy gyakorlati tételsorból húzott kérdés megválaszolásából áll), valamint jelen modulból, de nem felelne meg a (testőri feladatok) modul vizsgakövetelményeinek, úgy a vagyonőr részszakképesítést kapná meg. Ha ebből a (jelen tansegédletben tárgyalt) modulból nem tudna eredményes vizsgát tenni, de a testőriből igen akkor a testőr részszakképesítést kapná meg. Talán az a legegyszerűbb, ha valaki mindhárom modulvizsgát eredményesen teljesíti és, így a biztonsági őr szakképesítést megszerzi. Ez utóbbi vizsga teljesítésével további ráképzéses OKJ vizsgák tehetők a későbbiekben (pld. fegyveres őr, bankőr, pénzszállító, rendezvénybiztosító stb.). A szakmai és vizsgakövetelmények alapján a szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Átveszi a szolgálati járművet Rögzíti a riasztás időpontját Kivonul a helyszínre Megteszi az elsődleges intézkedéseket Biztosítja a helyszínt Jelentést ír a feladat végrehajtásáról Biztosítja a működés rendjét Figyelemmel kíséri a vásárlás rendjét Ellátja a zónaszolgálatot Intézkedik bolti lopás esetén Biztosítja a pénzszállítást a kereskedelmi egység területén Ellenőrzi az áruk be- és kiszállítását Biztosítja a nyitást és zárást Megbízás esetén kezeli a telefonközpontot Átveszi az útirány-tervet Átveszi a szolgálati járművet Ellenőrzi a kijelölt helyeket Jelentést tesz a diszpécser szolgálatnak, jelentésben rögzíti a tapasztalt hiányosságokat Leadja a szolgálati járművet Beszámol a feladat végrehajtásáról modul /SZREMEK/PROSCHOOL/JEGYZET-TÉTEL-TANSEGÉDLET/Nán Jenő oldal 2

3 Áttanulmányozza a szállítmánykísérési utasítást Átveszi a speciális védőfelszerelést (gázálarc, védőruha), átveszi a kísérő járművet Végrehajtja a szállítmánykísérési utasításban meghatározott feladatokat Beszámol a feladat végrehajtásáról Leadja a kísérő járművet, leadja a speciális védőfelszerelést (gázálarc, védőruha) Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: B Az útirányterv fogalma, felépítése B Ellenőrzési módszerek, a végrehajtás szabályai B A riasztás helyszínére indulásra felkészülés szabályai B Az ügyfél kulcsainak kezelése B Intézkedési sorrend a helyszínen B A helyszínre belépés szabályai B Szállítmánykísérési utasítás fogalma, felépítése B A speciális védőfelszerelések használatának szabályai B A gépjármű és a speciális védőfelszerelések átvételének és leadásának szabályai Fentiekből látható, hogy a modul vizsgakövetelményei alapján egy olyan vagyonőrről van szó, aki elsősorban kivonuló (mobil) szolgálatot lát el, járőrözik védett objektumok között, kivonul és intézkedik riasztójelzések esetén, szakszerűen intézkedik a szabálysértések, vagy bűncselekmények (rendkívüli események) helyszínén, ismeri az előzetes helyszínbiztosítás szabályait, a helyszini intézkedések helyes sorrendjét, de ugyanakkor jártas a kereskedelmi egységek (áruházak, boltok) területén szokásos szakmai intézkedésekben is (bolti lopások esetén történő intézkedések, pénz-és értékszállítás biztosítása kereskedelmi egységekben, szállítmánykísérés stb.). A vagyonőr-járőrnek ebben a modulban ismernie kell az okmányok kezelésének, kitöltésének, valamint a jelentés és jegyzőkönyvezés, naplózás mint az események dokumentálásnak a szabályait. A jelen tétel-tansegédlet csak azokat az ismereteket érinti, melyek a tételek megválaszoláshoz elengedhetetlenül szükségesek, tehát egyéb jegyzet, könyv, irodalom, tansegédlet tanulmányozása, valamint a évi CXXXIII. törvény ismeretét feltételezi (ezek ismerete, önképzésben, vagy tanfolyami rendszerben való tanulmányozása ajánlott). A tételek felépítése: 1. tételszám ( ez a vizsgázó azonosítására is szolgál, a bizottság az ennek megfelelő vizsga értékelési lapon fog pontozni, erre egy mintát a tansegédlet végén talál) 2. A tétel azonosítja, hogy Ön az adott tétel-szituációban milyen minőségben fog szerepelni és intézkedni (Pl. Ön: biztonsági őr, Ön kapus őr, Ön járőr stb.) 3. A tétel közli a szolgálat teljesítés helyét ( pld. Fémipari Gyártó Rt. stb.) 4. A tétel általában közli, hogy az adott helyre rendszeresített szolgálati szabályzat rendelkezésre áll! ( Ez a vizsgán valóban ott is van, lehet tanulmányozni a mellékleteivel együtt, így a kérdés akár abból is megfejthető és megoldható lenne ) 5. Következik a szituáció (gyakorlati feltevés) 6. Ezt követően feltételeznek egy helyzetet amibe Ön kerül. mint X beosztott 7. A tétel felszólítja Önt, hogy intézkedjen az adott szituációnak megfelelően és indokolja meg intézkedésének törvényességét és szakszerűségét! (Sok vizsgázó modul /SZREMEK/PROSCHOOL/JEGYZET-TÉTEL-TANSEGÉDLET/Nán Jenő oldal 3

4 nem indokolja meg, hogy mit és miért döntött, holott ez jelentős pontszámokat jelenthet az értékelésben) 8. A tételhez általában háttér információ is tartozik, amit feltétlen el kell olvasni és a megoldást csak ezután szabad végiggondolni, megtervezni, majd elmondani, dokumentálni. A vizsgázás javasolt módszere: 1. tétel elolvasása, értelmezése a háttér információkkal együtt 2. Vázlat készítése a biztosított üres lapra a./ milyen minőségben vagyok a szituációban b./ főnöki utasítás mi volt c./ van-e társam d./ milyen cselekmény történt - esemény-e - rendkívüli esemény-e (szabálysértés, bűncselekmény, tűz, baleset stb.) e./ milyen háttér információ áll rendelkezésre - cselekménnyel függ össze (vagy elkövetőkkel, pld. elmenekültek, korábban már történt hasonló eset stb amiből következtetéseket lehet levonni) - az intézkedő személy hátterével függ össze ( pl. kocsiban van rádió ) 3. Van-e helyszini teendőm és pontosan mi, vezessük le ennek sorrendjét Pld. diszpécser rendőr értesítése, elsősegélynyújtás a helyszini sérültnek, nyomok biztosítása és így tovább. 4. Van-e a szituációnak megfelelő szabálysértési, vagy büntetőjogi tényállás amit beazonosítottam ( pld. rongálás történt, betörés- azaz lopás erőszakos módon történő elkövetése történt stb.) ami a rendkívüli helyzetben az intézkedéseket alátámasztja. 5. Az adott szituációban melyik szakmai módszertani szabályt, ajánlást alkalmaztam és miért ( pld. helyszínbiztosítás mert, személyleírás mert, esetleg a hogyanra is meg lehet próbálni válaszolni ) 6. Dokumentálás: jelentés írás, naplóba bejegyzés, stb. Ha van idő célszerű leírni egy minta jelentést, vagy napló bejegyzést (vagyis mit írnék az adott cselekményről és intézkedésről).., ez jól jöhet önellenőrzésnek is, még itt is eszébe juthat a vizsgázónak egy-egy jó megoldás, vagy helyesebb következtetés, szakszerűségi magyarázat stb. 7. Mindezt csak elő kell adni a vizsgabizottságnak, a jegyzet, vázlat, vagy készített okmány bejegyzés felhasználásával. vázlatok alapján már nem lehet belezavarodni a tételbe.:) A tételek válaszai táblázatban találhatók. A táblázatok első x sora az érdemi rövid válaszokat tartalmazza, míg az alsó sorok általában kommunikációra és dokumentálásra utalnak. A vizsga során ugyanis ezekre az utóbb említett körülményekre (tehát előadás, vagy egy szóbeli, telefonos jelentés tartalmának elmondására), előadására is pontszám adható, így nem baj ha a vizsgázó mintegy megelevenít egy lehetséges szóbeli jelentést, vagy esetleges párbeszédet, illetve elmondja, vagy megmutatja, hogy hogyan dokumentálná az eseményt. A táblázatok alatti megjegyzés csak segítség a tételhez és hátteréhez, tehát nem kötelező azt is ismertetni a vizsgán modul /SZREMEK/PROSCHOOL/JEGYZET-TÉTEL-TANSEGÉDLET/Nán Jenő oldal 4

5 A jelen tételsor a következő témakörökre lett felépítve: tételszám Az Ön pozíciója cselekmény típusa 1 kivonuló járőr, távfelügyeletre riasztás művelődési központban 2 kivonuló járőr, távfelügyeletre riasztás üzlet betöréshez 3 kivonuló járőr, távfelügyeletre riasztás üzleti betöréshez, közben baleset 4 kivonuló járőr, távfelügyeletre üzleti betörés, betörők menekülnek 5 kivonuló járőr, távfelügyeletre üzleti betörés, tettes nincs a helyszínen 6 kivonuló járőr, távfelügyeletre Polgármesteri Hivatal téves riasztások 7 kivonuló járőr, távfelügyeletre büfé betörési gyanú, téves riasztás 8 biztonsági őr üzletben vásárolt cipő áruvédelmi kapunál jelez 9 biztonsági őr üzletben vásárolt pénztárca áruvédelmi kapunál bejelez 10 biztonsági őr üzletben bombariadó üzletben 11 biztonsági őr üzletben pénzszállítás biztosítása üzleten belül 12 biztonsági őr üzletben vásárlás nem megengedett csomag bevitelével, konfliktus vásárlóval 13 biztonsági őr üzletben üzleti dolgozó átvizsgálása gyanús csomag kivitele miatt 14 Járőr váratlan szállítmánykísérési feladatot kap 15 bolti őr kiszállítás ellenőrzése A fentiek alapján a fele szituáció kivonuló járőr, míg a másik fele kereskedelmi egységben (üzletben) történő, vagy azzal összefüggő cselekmények esetén történő intézkedéseket tartalmaz. A tételek tanulmányozása előtt tekintsünk át néhány fontosabb szakmai ismeretet (melyeket nagyrészt a biztonsági őri alapismeretek modul tárgyal, néhányat a testőri is, de miután átfedés van a biztonsági őri feladatokban, így hasonló átfedések találhatók az elsajátítandó ismeretekben is, modulonként csupán a hangsúly és ismeret mélysége változik). Miután a tételekre felkészítő anyag nem pótol jegyzetet, vagy tankönyvet, a legfontosabb fogalmakat is csak röviden, tömören és lényegre törően tárgyaljuk, mintegy emlékeztetőül. Az alábbiakban ismertetett fogalmak, vagy szabályok bármely tételnél alkalmazhatók. Az ismertetett és kiragadott- jogi, vagy szakmai fogalmak csak a jelen tételsort érintik, a vagyonőri feladatokhoz (kivonuló járőrszolgálat, bolti őr stb.) ennél több ismeret szükséges a munka során! Őrzés Az őrzés tipikus objektumvédelmi tevékenység. A évi CXXXIII. törvény is az őrzést elsősorban magánterületen és annak nyilvános részén érti, közterületen csak ritkán és kivételesen lehet a megbízó értékeit őrizni (pld. szállítmány, lerakat, autó stb.). A közterületek őrzése rendőrségi, azaz közbiztonsági feladat. Közterületen még két modul /SZREMEK/PROSCHOOL/JEGYZET-TÉTEL-TANSEGÉDLET/Nán Jenő oldal 5

6 személy-vagyonvédelmi tevékenység valósul meg: pénzszállítás-kísérés, rendezvénybiztosítás. Az őrzés lehet: pontőrzés, területőrzés, járőrözés, kombinált őrzés. Az őrzés lehet még: belső és objektumon kívüli, illetve állandó és ideiglenes. Őr Az őr lehet: recepciós és információs, személyi forgalmi, anyag-áruforgalmi, diszpécser, pontőrző objektumőr (felállított őr), bolti őr, járőr Az őr általános feladata a megelőzés (jogsértő cselekmény ne történjen), a házirend, vagy szervezet működési rendjének az objektum zavarmentes funkcionalitásának biztosítása, az objektumba való be-és kiléptetés szabályozása, ellenőrzése, illetéktelen távoltartása, közbiztonságra különösen veszélyes eszközök, illetve megbízó által kitiltott tárgyak behozatalának megakadályozása, áruforgalom rendjének ellenőrzése valamint a birtokvédelem érvényesítése, a jogsértő cselekmények (rendkívüli események) esetén a szakszerű intézkedések foganatosítása, a törvényesség garantálása. Bolti őr A bolti őr, kereskedelmi egységekben, üzletekben teljesít szolgálatot, általában annak nyitvatartási idejéhez igazodva. A bolti őrzés lehet: egyszemélyes, többszemélyes, ill. diszpécser irányításával akár váltási rendszerben működő csapatmunka is. A bolti őr tevékenysége elsősorban az üzlet biztonságára koncentrál, ezen belül a dolgozók és vásárlók személyes és vagyonbiztonsága fontos szempont. A bolti őr feladata az üzlet működési rendjének és üzleti szabályzatának betartatása úgy a dolgozókkal, mint a vásárlókkal, vagy beszállítókkal egyaránt. Az előbbiek miatt a bolti őr az esetek többségében a raktározást, vagy be-és kiszállítást (árumozgást) is ellenőrzi. A bolti őr egyik fontos feladata, hogy különösen ügyeljen az üzlet árukészletére és arra, hogy azt engedély, vagy fizetés nélkül senki ne vihesse ki sem a raktárból, sem az eladótérből. Ennek érvényesítése érdekében az üzletek általában áruvédelmi rendszereket (áruvédő címkék, chipek stb.) alkalmaznak, áruvédelmi kapukkal. A bolti őr felállítási, vagy mozgási helye: áruvédelmi kapunál, kasszánál, vagy kasszasornál, üzlet belső terében történik (nagyobb áruházaknál raktárban, termináloknál és parkolóban is). Az üzletből történő lopás a kassza elhagyását követően válik befejezetté abban az esetben, ha azt a vásárló addig nem fizette meg akár rejtve, akár nyíltan, vagy álcázva (hamis címke átragasztásával stb.) történt a cselekmény. Raktáraknál, vagy bekiszállításnál menetlevél, szállítólevél (fuvarlevél) ellenőrzésével, szúrópróbaszerű, vagy tételes ellenőrzéssel történik az árumozgás kontrollja. Az áruvédelmi rendszer jelzése (riasztó jelzés) esetén a bolti őr köteles a vásárlót ellenőrizni (1. vásárolt árut, 2. csomagját, táskáját, 3. végső esetben felsőruházatát átvizsgálásra elkérni, vagy zsebek ürítésére felkérni), ennek érdekében fémdetektort alkalmazhat, illetve felhasználhatja az üzlet egyéb biztonsági rendszerének adatait is (video megfigyelő rendszer képanyagát). A csomag, ill. vásárló átvizsgálása történhet a pénztáraknál is, de célszerű az erre rendszeresített ügyeleti, vagy átvizsgáló helyiséget alkalmazni. A vásárló átvizsgáláshoz annak mindenkori együttműködése szükséges, erre kényszeríteni nem lehet csak abban az esetben, ha egyértelműen bizonyítható (tanúk, vagy technika segítéségével az áru eltulajdonítása, az is húszezer forint érték felett) a modul /SZREMEK/PROSCHOOL/JEGYZET-TÉTEL-TANSEGÉDLET/Nán Jenő oldal 6

7 lopás bűncselekménye (tehát az elfogás is lehetséges lenne). Szabálysértés esetén nem elfogási jog, hanem visszatartási lehetőség van arányos mérvű testi erővel, ennek való ellenszegülés esetén a rendőrség helyszínre hívása az indokolt (ugyancsak akkor is, ha a vásárló nem igazolja magát). Az üzlet elsődleges célja, hogy ne károsodjon, tehát az eltulajdonítani kívánt áru megkerüljön, ne vigyék el fizetés nélkül. Másodlagos cél a tolvaj vásárló elfogása, vagy átadása a rendőrségnek, illetve feljelentése. Az előbbiek miatt a lopás bármely megakadályozása érdekében elkövetett sikeres intézkedést csak akkor kell fokozni az elkövető vásárló- felé, ha ezt a megbízó megköveteli, vagy egyéb olyan cselekmény is történt, melyhez az elkövető helyszínen tartása elengedhetetlen. Az áru visszaadását, vagy megkerülését tehát ha egy mód van rá jegyzőkönyvezni kell (az érintettekkel), ennek hiányában az intézkedésről részletes jelentést kell írni. A biztonsági szolgálatnak az úgynevezett motozás még azonos nemű bolti őr biztosítása esetén sem megengedett, azt csak a rendőr teheti meg hivatalos eljárásban. A személy-és csomag ellenőrzést a évi CXXXIII. törvény szerinti előírások alapján kell foganatosítani (felszólítás bemutatásra, táska csomag kipakoltatása, belenézés, ruházat-zsebek kiüríttetése stb.). A tételek felében általában Ön, mint bolti őr fog intézkedni! Járőr tevékenység Az őrzött objektum teljes területén, vagy ennek meghatározott részén teljesített, gyalogos, járműves, gépjárműves vagyonvédelmi szolgálat (szolgáltatás). A járőrt általában olyan helyeken alkalmazzák, ahol az állandó őrszolgálat (pontőrzés) nem teljesíthető, vagy nem indokolt, vagy nem kifizetődő. A járőr alkalmas gyors és rugalmas megoldásokra, így bűnmegelőzésre, de gyors reagálásokra is (ahhoz, hogy bármelyik verzió érvényesüljön járőr-státusznak kell lennie az adott objektumban a szolgálatnál). A járőr lehet: egyes, vagy többes (járőr-pár), utóbbi esetben ha több járőr van, mindig van kijelölt vezető (parancsnok, járőrvezető). A tételekben is ezekkel a fogalmakkal találkozhatunk. A járőr lehet: objektumon belüli és azon kívüli. A külső járőr az objektum külső határvonalán és annak meghatározott távolságában teljesít szolgálatot, ellenőrzi a kerítés szakaszokat, azok épségét, a nyílászárókat, kapukat, azok állapotát, az esetlegesen kívül parkoló gépjárműveket (külső parkolókat), valamint azokat a terület-zónákat ahonnan az objektum kisebb kockázattal támadható. A külső járőr megelőzheti az illegális be-és kilépéseket (pld. kerítésen) az objektumba, de hasonlóan preventív hatása lehet dolgok kicsempészésének,kiadásának, kidobásának, vagy betörésekre is. Járőr útvonal: állandó, vagy eseti, illetve ideiglenes. Adott objektumnál is lehet több alternatív, de mégis fix járőrútvonalat tervezni, melyet a járőr a kiadott utasításnak megfelelően teljesít, azaz az adott A, B, C stb. verzió alapján. Utóbbi módszerrel vagy a nappali és éjszakai objektumviszonyokhoz alkalmazkodnak, vagy pedig a kiszámíthatatlanságot próbálják erősíteni (egy esetleges külső és előkészített támadással szemben) modul /SZREMEK/PROSCHOOL/JEGYZET-TÉTEL-TANSEGÉDLET/Nán Jenő oldal 7

8 Járőr felszerelése Az állandó őrszolgálattól abban tér el, hogy mobilitása miatt több, illetve speciális felszerelésre lehet szüksége (időjárási és fényviszonyok, kommunikáció, megfigyelés, helyszini intézkedések dokumentálása stb.). A felszerelés attól is függ, hogy jármű, vagy gépjármű áll-e rendelkezésre. Felszerelés általában: gumibot, spray, kutya, fegyver (támadás elhárító eszközök), valamint elemlámpa, távcső, rádió, telefon, jegyzetfüzet, írószer, fényképezőgép, video, diktafon, elsősegély csomag, illetve speciális helyeken egyéni munkavédelmi és vegyvédelmi (PV) eszközök. Kivonuló járőr (monitoring szolgálat) Az a járőrszolgálat mely meghatározott rendszert képező objektumokat ellenőriz külön előírások szerint, vagy meghatározott objektumokhoz riasztó jelzés hatására diszpécser közreműködésével és irányításával vonul ki a helyszini intézkedések végrehajtása érdekében. A kivonuló járőr ugyan közterületen közlekedik, de nem közterületet őriz, hanem az azon található objektumokat (intézmények, üzletek, lakások stb.), azok épségét, sértetlenségét működésük közben, vagy elhagyott, bezárt (és riasztóval védett) állapotukban. Az előbbiek alapján a kivonuló járőr alaphelyzetben az érintett (ellenőrzés alá tartozó) objektumnál észlelt jogsértés esetén intézkedik, illetve bűnmegelőzési szempontból azt ellenőrzi. A kivonuló járőr lehet: gyalogos, járműves, gépjárműves illetve egyes és többes járőr. A kivonuló járőrnek ismernie kell az ellenőrzési útvonalán, vagy küldési címén található objektum paramétereit, az épület jellegét, funkcióját, a használók körét. A kivonuló járőrnek fentiek alapján: - jó helyismerettel kell rendelkeznie - ismernie kell a célirányos és tartalék útvonalakat - ismernie kell a célpontként megadott objektumot és jellemzőit - jó helyzetfelismerő képességgel kell rendelkeznie (felmerülő szituációkra előre fel kell készülnie) - szükséges még: jó erőnlét, ügyesség, önvédelmi képesség, megfigyelő képesség Egy járőr utasítási dokumentum tartalma: - a járőrök feladatait - a járőrútvonalakat - a rendelkezésre álló eszközöket - a figyelési helyeket és a - jelentés rendjét modul /SZREMEK/PROSCHOOL/JEGYZET-TÉTEL-TANSEGÉDLET/Nán Jenő oldal 8

9 A vonuló (kivonuló) járőr szolgálatnak lehetőségei: térben, időben hatékonyan szervezhető, a veszélyeztetettségnek megfelelően biztonságtechnikai jelzés (néma riasztás esetén) hatékony bűnmegelőzési és intézkedési módszer (tettenérés lehetősége ) korlátai: beavatkozás és történés közti időintervallum meghatározza a kár, vagy sérelem bekövetkezésének nagyságát (a járőr a cselekmény észlelését követően indul a helyszínre az esetek többségében, tehát nincs ott, mint a felállított őr) ha a védett (ellenőrizendő) objektumok száma magas, csökkenti hatékonyságát közlekedési és időjárási mint objektív tényezők szintén befolyásolják a hatékonyságot támadó személy a kiérkezésig túszt is szedhet veszélyei: jogsértő személy (pl. betörő, rabló stb.) mindig kedvezőbb helyzetben van, mert a helyszínt jobban ismeri, vagy ott már minden kockázati tényezőt mérlegelni tudott nagyszámú védett és ellenőrizni kívánt objektum esetén csökkenhet a koncentráció (túl sok dologra és körülményre kell figyelni) egy-egy intézkedésnél nem kizárt a tévedés (személyi, vagy tárgyi) intézkedések előre nehezen tervezhetők, fokozottabb a személyi kockázat Az őr- és járőr tevékenységhez kapcsolódó eseménynapló tartalma: Az eseménynapló tartalmazza a szolgálat ellátása során történt rendkívüli eseményeket, azok időpontját, helyét, érintettjeit, a rendkívüli esemény fajtáját (történés, cselekmény), rövid tárgyilagos leírását, a rendkívüli esemény megszüntetésére tett intézkedéseket, valamint az eseménnyel kapcsolatos hatósági, illetve elöljárói utasításokat. A rendkívüli események dokumentálása a következőképpen történhet: rendszeresített naplóban rendszeresített nyomtatványokon (akár esemény fajtánként kidolgozott űrlapszerű formában is) az események dokumentumait sorszámmal, vagy egyéb azonosítókkal el kell látni és meg kell őrizni, szükség és igény szerint azokból összefoglaló anyagot kell készíteni hatóságok részére (nyomozó hatóság, rendőrség), illetve az egyes részjelentéseket is mellékelni, vagy elérhetővé kell tenni (hivatalos eljárásokhoz), a dokumentumok kiadása az adott és felhatalmazással bíró szolgálati, rendészetei (biztonsági) vezető, vagy cégvezető (szakmai vezető) feladata modul /SZREMEK/PROSCHOOL/JEGYZET-TÉTEL-TANSEGÉDLET/Nán Jenő oldal 9

10 Hivatalos ügyekben ezeket a dokumentumokat a hatóságok bekérik, illetve lefoglalhatják! A tételek felében Ön, mint járőr, kivonuló járőr fog intézkedni! Elkövető A fogalmat a következőképpen kell érteni: Elkövetők: tettesek tettes (önálló tettes) társtettes részesek felbujtó bűnsegéd A biztonsági őr alapvetően a tettesekkel találkozik, a részesek nincsenek általában a bűncselekmény helyszínén. A bűnsegéd lehet fizikai, vagy pszichikai, tehát velük még elképzelhető a kapcsolat, mert ugyan az összefüggés egy helyszínre érkezéskor nehezen állapítható meg, de a fizikai bűnsegéd például az, aki segíti az elkövetőt úgy, hogy pld. figyel, szállítja, segít neki a menekítésben, jelzést ad, ha jön az őr, rendőr stb. A bűncselekmény elkövetőjét a helyszínen a biztonsági őr elfoghatja. Helyszín A rendkívüli esemény helyszínét értjük alatta, a legtöbbször bűncselekmény helyszínét. A helyszín kriminalisztikai jelentőséggel bír, mivel a nyomozás (büntetőeljárás) során az ott talált bizonyítékokat (tárgyi bizonyítékok pld. azonosításra alkalmas nyomok, elkövetés eszköze, elkövetéskor létrejött nyom stb.) az elkövetővel (gyanúsítottal szemben) összefüggésbe hozhatók, ellene az büntetőeljárásban felhasználhatók. Az előbbiek miatt a helyszínnek fontos jelentősége van a biztonsági őr intézkedésével kapcsolatban! Helyszín megközelítése A helyszín megközelítése direkt, vagy indirekt módon történhet, mely mindig az adott szituációtól és a diszpécserrel folytatott kommunikációtól is függ (utasításoktól). A megközelítés függ attól is, hogy az gyalog, vagy járművel, gépjárművel történik-e, illetve hány fős a járőrszolgálat (egyedül nehezebb a feladatot végrehajtani). Direkt megközelítésnél azonnal megtörténik a helyszín lezárása azaz blokkolása eredetben történő megőrzési céllal. Ebben az estben elfogás is csak akkor történhet, ha ahhoz minden személyi feltétel adott, az biztonságosan levezethető, mint intézkedés, felesleges személyi sérülési kockázattal nem jár, a megbízó vagyonvédelemhez fűződő érdeke nem sérül. Cél az eredetiség megőrzése, a nyomok biztosítása ( a tanultak szerint az életmentés és elsősegély, majd közveszély megelőzése-megakadályozása, vagyonmentési érdekek ezt is megelőzik ). Az indirekt megközelítésnél a biztonsági őr-járőr nem megy a célobjektumhoz, hanem azt megfigyeli, szemmel tartja, közben információt ad-és kap a diszpécserszolgálattól, vagy éppen a rendőrségtől. Megfigyeli a látható (pld. betörés) körülményeit, a látható (vagy nem látható, de feltételezhetően bent tartózkodó) elkövetőket, menekülésre szánt (vagy modul /SZREMEK/PROSCHOOL/JEGYZET-TÉTEL-TANSEGÉDLET/Nán Jenő oldal 10

11 valószínűsíthető) gépjárműveket, más gyanús személyeket és körülményeket. Tárgy és személyleírást készít (erre alkalmas technikát használ), vagy közvetít, szükség szerint erősítést kér. Helyszín mint bizonyíték hordozó A biztonsági őrnek tudnia kell, hogy bűncselekmény helyszínén (élet, vagy vagyon elleni cselekményeknél) a rendőrség helyszini szemlét fog tartani. A helyszíni szemle nyomozati cselekmény! A biztonsági őr értesítése alapján a helyszínre fentiek miatt a rendőrség szolgálati szabályzata alapján a rendőrjárőr ki fog érkezni, a helyszínt átveszi és biztosítani fogja! Az előbbiek alapján a biztonsági őr tulajdonképpen mint a helyszínre elsőként érkező, vagy azt felfedező- polgári biztonsági szolgálat tagja egy ún. előzetes helyszínbiztosítást fog végezni (a rendőrség helyszínbiztosítása ugyanis személyes szabadságot korlátozó intézkedésnek minősül, melyet egy polgári biztonsági őr nem tud jogszabály hiányában érvényesíteni). Az előzetes helyszínbiztosítás (amit a polgári biztonsági szolgálat tagja lát el) akadályozása tehát nem merít ki szabálysértést, vagy bűncselekményt, de ha ugyanezt a hatóság tagjával (helyszínbiztosító rendőrrel szemben) követik el, akkor akár bűncselekmény (Btk ) 1 is lehet, illetve az intézkedés akadályozása önmagában szabálysértés és rendőri előállítást vonhat maga után.. Az előzetes helyszínbiztosításnak van egy intézkedési sorrendje: 1) életmentés- elsősegély 2) közveszély elhárítása (élet és vagyonmentés indirekt módon, pld. tűz, robbanás, más súlyos következmények elhárítása, megelőzése) 3) vagyonmentés (megbízó érdeke ) 4) elfogás 5) helyszín biztosítása, nyomok megóvása 6) helyszínen tanúk kikérdezése, felírása, felkérése helyszínen maradásra a hatóság kiérkezéséig 7) helyszín rendőrségnek történő átadása 8) további segítség a helyszínen a hatóság felkérésére 9) helyszín elhagyása, jelentés írás, dokumentálás Fentiekről a szabályzata szerint a munkaköri vezetőjét, diszpécserszolgálatát folyamatosan tájékoztatni köteles. Közveszély fogalma: Olyan veszélyeztető esemény, amelynek eredményeként sok ember élete, testi épsége, illetve jelentős értékű javak kerülnek veszélybe. A közveszély keletkezhet szándékos cselekmény által is (bűncselekmény, vagy valamely cselekmény során gondatlanságból), de balesetből, katasztrófa helyzetből eredően is. A közveszély során nem csak a szűkebben érintett helyszín és ott tartózkodók, hanem szélesebb környezet és más személyek is veszélybe kerülhetnek pld.: tűz vagy robbanásveszély esetén más épületek, személyek, vagy parkolóban más gépjárművek stb. Közveszély elhárítás szabályai: - az elhárító szervek (tűzoltóság, rendőrség) azonnali értesítése. 1 Hatóság eljárásnak akadályozása, Btk két évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett vétség modul /SZREMEK/PROSCHOOL/JEGYZET-TÉTEL-TANSEGÉDLET/Nán Jenő oldal 11

12 - az emberi élet mentése. - vagyontárgyak mentése - az helyszínre érkező elhárító szervek képviselőjének tájékoztatása - közreműködés a hatósággal (felkérésre) a veszély elhárításában Egyéb helyszínhez kötődő kötelezettségek: - tanúzás - hatósági tanúnkénti közreműködés - hivatalos személy támogatójaként közreműködés A helyszínen előfordulhat még, hogy a hatóság (pl. szemlebizottság) a biztonsági őrt hatósági tanúnak felkéri (helyszini szemléhez a büntetőeljárási törvény szerint két hatósági tanú szükséges), vagy akár tanúként kihallgatja, vagy tanúként beidézi. A tanúzás állampolgári kötelezettség (a hamistanúzás pedig bűncselekmény, az is hamistanúzást követ el aki a büntetőeljárásban a bizonyítás szempontjából lényeges dolgot, körülményt elhallgat ). A hivatalos, vagy közfeladatot ellátó személy intézkedésében történő támogatás (általában felkérésre, vagy akkor ha az veszélybe kerül, Btk ) során a segítő személy fokozottabb jogi védelmi helyzetbe kerül (Btk.231. ). Hivatalos személy támogatója elleni erőszak : 231. A 229. rendelkezései szerint büntetendő, aki az ott meghatározott cselekményt hivatalos vagy közfeladatot ellátó személy támogatására vagy védelmére kelt személy ellen követi el. A Btk 229 alapesetben 3-évvel fenyegeti a hivatalos személy elleni erőszakot elkövetőt! A helyszini nyomok megőrzése: 1) körülkerítéssel 2) bármely tárgy fölé, vagy elé helyezésével 3) letakarással (eső ellen is ) 4) fizikai távoltartással Bűncselekmény (vagy gyanúja) estén a helyszini jelentés tartalma: 1) Hogyan értesült a helyszínről és az ott történtekről (kitől, mikor, hogyan..) 2) Mikor érkezett a helyszínre ( időpont és hely pontos meghatározása) 3) Kivel érkezett a helyszínre ( pld. járőrtárs) 4) Mit észlelt a helyszínen először (állapot leírás, pld. betörés és körülménye, vagy sérült stb.) 5) Ha tud rá válaszolni: mi történt,ki követte el, kivel, milyen módon stb. 6) Milyen intézkedést tett először a helyszínen ( pld. elfogás, elsősegélynyújtás, közveszély elhárítás, vagyonmentés stb.) 7) Mikor és hogyan értesített a felettesét (diszpécserét), illetve hatóságokat. 8) Mikor és ki érkezett további intézkedés végett a helyszínre ( mentő, tűzoltó, rendőr, egyéb segítség) 9) Milyen intézkedésekben vett részt még a helyszínen a hatóságok jelenlétében (ha volt ilyen) 10)Mikor hagyta el a helyszínt. 11)Milyen dokumentumot készített az eseményről (rendkívüli eseményről) Elfogás esetén modul /SZREMEK/PROSCHOOL/JEGYZET-TÉTEL-TANSEGÉDLET/Nán Jenő oldal 12

13 Az elfogás állampolgári jog (Büntetőeljárási törvény). A biztonsági őr joga tehát innen ered, valamint ennek lehetősége szabályozva van a CXXXIII. törvényben is (mely a tevékenységét szabályozza). Elfogni csak azt lehet akit a bűncselekmény helyszínén tetten értek! ( A bűncselekmény elkövetőjét a helyszínen bárki elfoghatja ). Az elfogásról haladéktalanul értesíteni kell a hatóságokat, az elkövetőt részükre át kell adni (ezt célszerű a helyszínen és jelentésben is dokumentálni, a körülményeket, esetleges sérüléseket stb.). Amire ügyelni kell: - csak a bűncselekmény elkövetőjét lehet elfogni, azaz személyes szabadságában korlátozni - az elkövetőnek a Btk. valamely bűncselekményét (tényállását) kell megvalósítania - szabálysértés elkövetése esetén csak ún. visszatartásnak van lehetősége, de ennek érdekében az elkövetővel szemben erőszakot (arányos mérvű testi erőn kívül) alkalmazni nem lehet (pld. biztonsági őr eszközeit) - amennyiben elfogásra kerül sor, azaz bűncselekmény történt a biztonsági őr a Btk szerint jogos védelmi helyzetbe kerül (Btk.29 ) - jogos védelmi helyzetben cselekvő személy nem büntethető, ha cselekménye saját, vagy,mások élete, testi épsége, vagyona, illetve a közérdek ellen intézett jogtalan támadás (Btk. szerinti bűncselekmény) elhárításához szükséges - a jogos védelmi helyzetben a támadással arányos mérvű védekezést kell alkalmazni (élet elleni támadásnál ennek nincs jelentősége, mert a biztonsági őr mások, vagy saját élete védelme érdekében akár fegyvert is alkalmazhat) a támadóval szemben - ügyelni kell arra, hogy az intézkedés, vagy jogos védelem mások (harmadik személy) életét, testi épségét, vagy vagyonát ne veszélyeztesse, másnak kárt ne okozzon Lopás A leggyakoribb vagyon elleni bűncselekmény (Btk. 316 ). Szabálysértési változata a Ft. értékhatár alatti és minősítő körülményt nem tartalmazó lopás. A szabálysértési értékhatárra elkövetett lopást bűncselekménnyé minősíti az értéktől függetlenül az ha, a) bűnszövetségben, b) közveszély színhelyén, c) üzletszerűen, d) dolog elleni erőszakkal - ideértve azt is, ha a dolog eltulajdonításának megakadályozására szolgáló eszközt állagsérelem okozása nélkül eltávolítják, vagy a dolog eltulajdonításának megakadályozására alkalmatlanná teszik -, e)- f) helyiségbe vagy ehhez tartozó bekerített helyre megtévesztéssel vagy a jogosult (használó) tudta és beleegyezése nélkül bemenve, g) hamis vagy lopott kulcs használatával, h) lakást vagy hasonló helyiséget az elkövetővel közösen használó sérelmére, i) zsebtolvajlás útján, követik el. A lopás lényege: szándékos magatartás, aktív cselekvés, egy idegen dolog elvételére és ezáltal eltulajdonítására irányul, ezért célzatos cselekvés is! modul /SZREMEK/PROSCHOOL/JEGYZET-TÉTEL-TANSEGÉDLET/Nán Jenő oldal 13

14 A lopás akkor befejezett, ha a dolog a tulajdonos birtokából végleg kikerül, egyébként kísérlet. (A kísérlet ugyanúgy büntetendő mint a befejezett bűncselekmény, tehát ennek csak a későbbiekben a büntetés kiszabásánál van jelentősége). A lopás előkészülete nem büntetendő( csak a kísérlettől jogsértés). Az áruházban (üzletben) elkövetett lopás általában a pénztár vonaláig kísérlet, míg ha a pénztárt fizetés nélkül valaki átlépi akkor befejezetté válik. Egyes esetekben a lopás akkor is befejezett az üzlet területén belül, ha a pénztár vonalát még nem lépte át valaki, de ilyen esetben úgy kell az elkövetőnek az eltulajdonított dolgot eltenni, elrejteni, hogy annak végleges eltulajdonítása megállapíthatóvá váljon, azaz a visszaszerzésének esélye a tulajdonos által szinte lehetetlen legyen A biztonság miatt célszerű az ilyen felfedezett és bizonyíthatónak látszó lopás elkövetőjével is megvárni amíg fizetés nélkül próbál távozni, így cselekménye egyértelműbb, míg egyéb esetben az üzleten belül több bizonyítékkal kell alátámasztani a lopás tényét! A bolti lopás a következő módszerekkel is elkövethető: - elrejtés - átárazás - átcsomagolás - tévedés lehetősége imitálva - helyben fogyasztás A bolti lopás lehet egyedüli, társas, csoportos és szervezett elkövetésű is. A bolti lopásokat megszokták különböztetni az szerint is, hogy az elkövetők mely körből tevődnek össze, így lehet: külsős, belsős, és kombinált (belső személy szállítóval, vagy vevővel összejátszik). A lopás dolog elleni erőszakkal való elkövetését nevezik betörésnek, vagy betöréses lopásnak. A lopás erőszakos változata azaz személy elleni erőszakos módon való elkövetése a rablás! ( Btk. 321 ). Ha valaki a rábízott dolgot tulajdonítja el az: sikkasztás (Btk.317. ). Ha valaki talált dolgot (pld. egy pénztárca, egy elhagyott telefon stb.) tulajdonít el: az jogtalan elsajátítás! ( Btk. 325 ). A talált dolgot egyébként a megtaláló 8 napon belül büntetlenül átadhatja tulajdonosának, vagy leadhatja hatóságnak, önkormányzatnak! Kivétel mindig van, így érdemes ezt a Btk. tényállást is áttanulmányozni (pld. nem lehet találni, azaz nincs 8 nap türelmi idő a leadásra, átadásra: közintézményekben, kórházban, MÁV és BKV területen stb., tehát itt a területről való távozással a dolog birtokában szabálysértés, vagy bűncselekmény valósul meg, az értékhatártól függően). Az előbb említettek mind elvétellel és eltulajdonítással függnek össze (mint elkövetési magatartások), csak a módszer más, ettől a jogalkotó külön-külön bűncselekményként határozta meg őket. A rongálás (Btk.324. ).is Ft. alatt szabálysértés, és Ft. felett bűncselekmény. A rongálás idegen vagyontárgy megsemmisítését, vagy megrongálását jelenti, csak szándékosan követhető el. A véletlen rongálás (gondatlan), polgárjogi következményekkel járhat csak (kártérítés). A betöréses lopás, vagy gépkocsi feltörés esetén a dolog elleni támadás - ami egyébként rongálás is - beolvad a cselekménybe, modul /SZREMEK/PROSCHOOL/JEGYZET-TÉTEL-TANSEGÉDLET/Nán Jenő oldal 14

15 tehát önállóan nem értékelhető, mert a lopásnak csak egy eszközcselekménye. A károsult az eljárásban (büntetőeljárás) természetesen kérheti polgári jogi igény előterjesztésével a lopott dolog és a rongálással okozott kár megtérítését is (de ez már utólagos érdekérvényesítés). A Btk. (1978.évi IV. törvény) és annak vagyon és élet elleni fejezeteit célszerű külön áttanulmányozni és azokat a tényállásokat megismerni amelyek az adott munkaterület gyakran előfordulhatnak! modul /SZREMEK/PROSCHOOL/JEGYZET-TÉTEL-TANSEGÉDLET/Nán Jenő oldal 15

16 Fentiek után nézzük a konkrét vizsgatételeket és azok megoldásait! Vagyonőri feladatok A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A riasztó jelzésre történő kivonulás során teendő intézkedések bemutatása és dokumentálása A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 90 perc 1. vizsgafeladat Ön a Pitbull Kft. kivonuló járőrszolgálatának biztonsági őre. A szolgálat teljesítésének helye: Távfelügyeleti központ készenléti helyisége. A diszpécser részére a terminálon jelzés érkezett, hogy 21,38-kor a Kerületi Művelődési Központból, (Budapest, Kultúra u. 3) épületében a zárás és a riasztó aktiválása után 8 perccel a mozgásérzékelő behatolást észlelt. A diszpécser Önt és társát jelöli ki, hogy kivonuljon a helyszínre és tájékozódjon a riasztás okáról. Ön a járőrparancsnok. Intézkedjen az adott szituációnak megfelelően! Indokolja meg intézkedései jogszerűségét! Háttér információk: A helyszínre kiérkezve azt tapasztalja, hogy az előcsarnokban egy férfi tartózkodik, aki Önt meglátva integetni kezd. Az Ön kérdésére, tájékoztatja, hogy: Ő a művelődési ház dolgozója, aki az alagsori kondicionáló terem rendszeres látogatója. Ma este is ott edzett. Az öltözőben zuhanyozás közben tapasztalta, hogy kialudtak a lámpák, mire a sötétben feljutott a földszintre, már mindent zárva talált. Valószínűleg amíg a sötétben tapogatózott, aközben jelzett be a riasztórendszer, A távfelügyeleti központban le van adva azoknak a személyeknek a neve, illetve telefonszáma akik az épület nyitására/zárására jogosultak. Válasz tömören és lényegre törően: Kiérkezéskor felszólítja a személyazonosság igazolására, és megállapítja, hogy kivel áll szemben. Ha ez nem lehetséges a CXXXIII. tv. alapján az igazoltatásra rendőrt is felkérhet. Jelentést tesz a diszpécser központnak, kéri a zárásra jogosult személy értesítését Ellenőrzik a megérkező személy jogosultságát, az épület ismételt bezárása és a riasztó aktiválása után távozik a helyszínről Az intézkedésbe vont személlyel folytatott szóbeli és non-verbális kommunikációt folytat, ezt kérésre bemutatja a vizsgabizottságnak Az intézkedés végrehajtásához szükséges elméleti ismeretekre utalni kell A hírösszeköttetést biztosító eszközön keresztül kommunikál Az írásbeli kommunikáció (eseménynapló, jelentés, jegyzőkönyv), azaz dokumentál modul /SZREMEK/PROSCHOOL/JEGYZET-TÉTEL-TANSEGÉDLET/Nán Jenő oldal 16

17 2. vizsgafeladat Ön a Pitbull Kft. kivonuló járőrszolgálatának biztonsági őre. A szolgálat teljesítésének helye: Távfelügyeleti központ készenléti helyisége. A diszpécser részére a terminálon jelzés érkezett, hogy 23,30-kor az Elektronikai Üzletbe (Budapest, Elektro u. 2) behatolás történt. A diszpécser Önt és társát jelöli ki, hogy kivonuljon a helyszínre és tájékozódjon a riasztás okáról. Ön a járőrparancsnok. Kiérkezésükkor zajt észlelt, és a sötétben látta egy elrohanó alak körvonalait. Azt állapította meg, hogy a mobil telefonokat árusító üzlet ablaka be van törve, az üvegcserepek az üzlet belseje felé estek. Diszpécser a rendőrséget még nem tájékozatta. Intézkedjen az adott szituációnak megfelelően! Indokolja meg intézkedései jogszerűségét! Háttér információk: Az elfutó személy elfogására az ön véleménye szerint nincs esély, A menekülési irányban virágágyások vannak, az előző este eső esett. Válasz tömören és lényegre törően: A betörés tényét jelenti a diszpécsernek, kérve a rendőrség és a tulajdonos értesítését Az épületbe nem megy be Megfigyeli a menekülő személy személyleírását, menekülési irányát Biztosítja a helyszínt (előzetes helyszínbiztosítás szakmai szabályai szerint) Szükség esetén biztosítja (megóvja) a virágágyásban a lábnyomokat (mivel a betörés helyszíne bűnügyi szemleköteles lesz, oda helyszini szemlebizottság fog érkezni ) Tájékoztatást ad a kiérkező rendőröknek (elkövetőkről, körülményekről, a feltalálható nyomokról, a menekülés irányáról) Az esemény befejeződéséről rádión jelentést tesz a diszpécserközpontnak Az intézkedés végrehajtásához szükséges elméleti ismeretekre utal Szolgálati helyére visszaérve jelentést ír a történtekről, és a tett intézkedésekről A hírösszeköttetést biztosító eszközön keresztül kommunikációt folytat Az írásbeli kommunikáció (eseménynapló, jelentés, jegyzőkönyv), azaz dokumentálás Megjegyzés: Betöréses lopás gyanúja áll fenn (Btk.316. ). Ezeknél a cselekményeknél a rendőrség helyszini szemlét tart (bűnügyi helyszínelés). A helyszínelést általában rendőri intézkedés (rendőri helyszínbiztosítás) előzi meg, ezért a biztonsági őr által végzett helyszínbiztosítás mindig csak előzetes biztosítás. Igyekezni kell a nyomok megőrzésére a rendőri intézkedésig, ha lehet fel kell írni tanúkat akik láttak valami érdemlegeset (igazoltatni nem lehet őket, csak megkérni adataik bemondásra, vagy arra, hogy a rendőri intézkedést várják meg a helyszínen). A virágágyásban nyomok keletkeztek (ezeket lekerítéssel, szalaggal, vagy eső esetén pld. letakarással kell védeni a megőrzés érdekében- mivel tárgyi bizonyítékot képez majd a büntető eljárásban (nyomozásban) modul /SZREMEK/PROSCHOOL/JEGYZET-TÉTEL-TANSEGÉDLET/Nán Jenő oldal 17

18 3. vizsgafeladat Ön a Pitbull Kft. kivonuló járőrszolgálatának biztonsági őre. A szolgálat teljesítésének helye: Távfelügyeleti központ készenléti helyisége. A diszpécser részére a terminálon jelzés érkezett, hogy 23,30-kor az Elektronikai Üzletbe (Budapest, Elektro u. 2) behatolás történt. A diszpécser Önt és társát jelöli ki, hogy kivonuljon a helyszínre és tájékozódjon a riasztás okáról. Ön a járőrparancsnok. Az elindulás követően balesetet észlel, a sérült gépkocsi vezetője a jármű mellett fekszik és eszméletlen. Intézkedjen az adott szituációnak megfelelően! Indokolja meg intézkedései jogszerűségét! Háttér információk: A kivonuló gépkocsi hírközlés eszközökkel fel van szerelve, Válasz tömören és lényegre törően: Diszpécser értesítése a balesetről, másik kivonuló járőr kérése Baleseti helyszínről rádión jelentés, lassítás, elhagyva lassan a helyszínt, biztonságos távolságban megáll, kísérő kiszáll, ellenőriz, jelent, elsősegélyt nyújt. Megvárja a mentők és a rendőrség kiérkezését Helyszín biztosítása Mentők érkezése után a diszpécser utasításának megfelelően szolgálati helyére megy vissza, vagy az eredetileg meghatározott helyszínre megy Az intézkedésbe vont személlyel folytatott szóbeli és non-verbális kommunikációra figyel Az intézkedés végrehajtásához szükséges elméleti ismeretekre utal (segítségnyújtás elmulasztása bűncselekményt követetett volna el, ha nem áll meg ) A hírösszeköttetést biztosító eszközön keresztül kommunikációt folytat Az írásbeli kommunikáció (eseménynapló, jelentés, jegyzőkönyv), azaz dokumentál A kivonulás alatt közben baleset történik, melyet észlelnek. Bármely állampolgárnak, így a biztonsági őrnek is kötelessége a tőle elvárható segítséget nyújtani olyan személynek akinek élete, testi épsége közvetlen veszélybe került, ennek megsértését, vagyis a segítség elmaradását a Btk. segítségnyújtás elmulasztása bűncselekményként határozza meg. A segítségnyújtás elmulasztása nem keverendő össze a cserbenhagyással. Utóbbi cselekménynél az is szükséges, hogy a baleset okozója a közlekedésben és balesetben érintett jármű vezetője legyen érintett. A fenti esetben nem ez történt. A dokumentációnál minél több adatot kell leírni a biztonsági őrnek (rendszám, nevek, intézkedő rendőr neve, beosztása, honnan érkezett, mentő száma, mentőorvos neve, hova vitték a sérültet stb.) modul /SZREMEK/PROSCHOOL/JEGYZET-TÉTEL-TANSEGÉDLET/Nán Jenő oldal 18

19 4. vizsgafeladat Ön a Pitbull Kft. kivonuló járőrszolgálatának biztonsági őre. A szolgálat teljesítésének helye: Távfelügyeleti központ készenléti helyisége. Szolgálati utasításának megfelelően 03,00 órától a Bevásárló utcában lát el járőrözési feladatokat. Leparkol, mert az üzletsort gyalogosan kell ellenőrizni. Az egyik saroknál kinézve észleli, az ellenőrzésre kijelölt műszaki bolt megvilágított kirakata be van törve, ahonnan három személy éppen berakta a csomagokat egy ott parkoló gépkocsiba és elhajtanak a helyszínről. Intézkedjen az adott szituációnak megfelelően! Indokolja meg intézkedései szakszerűségét! Háttér információk: Ön társa rosszulléte miatt egyedül teljesít szolgálatot. Válasz tömören és lényegre törően: Diszpécser értesítése az eseményekről Személyleírások megjegyzése, később elkészítése Mivel egyedül van nem üldözi az elkövetőket (azok többen vannak, valamint akkor a helyszín biztosítása nem lenne megoldható, vagy újabb lopás is történhetne A gépjármű rendszámának, típusának, színének (tárgyleírásának: típus, gyártmány, szín, rendszám egyéb egyedi azonosításra alkalmas adat ) megjegyzése, rögzítése A helyszín biztosítása A nyomok előzetes felkutatása (leesett, kiesett, elhagyott tárgyak stb.) (körülhatárolás.. eseteges nyomok biztosítása) Jelentés a helyszíni szemlebizottság vezetőjének (mi történt, merre menekültek, rendelkezésre álló adatok átadása, történt e változtatás a helyszínen, ha igen miért stb.) Az intézkedésbe vont személlyel folytatott szóbeli és non-verbális kommunikációra ügyel (hatósággal fog találkozni ) Az intézkedés végrehajtásához szükséges elméleti ismeretekre utal (miért kell a helyszínt biztosítani, mi jelentősége van a bizonyítékoknak.tárgyi bizonyítási eszközöknek, személyleírásnak) A hírösszeköttetést biztosító eszközön keresztül kommunikációt folytat (ezt csak a vizsgabizottság kérésre kell esetleg elmondani, bemutatni ) Az írásbeli kommunikáció (eseménynapló, jelentés, jegyzőkönyv), azaz dokumentál vázolja, hogy mit tartalmazna a jelentése röviden modul /SZREMEK/PROSCHOOL/JEGYZET-TÉTEL-TANSEGÉDLET/Nán Jenő oldal 19

20 5. vizsgafeladat Ön a Pitbull Kft. kivonuló járőrszolgálatának biztonsági őre. A szolgálat teljesítésének helye: Távfelügyeleti központ készenléti helyisége. Szolgálati utasításának megfelelően 03,00 órától a Bevásárló utcában lát el járőrözési feladatokat. Társával. Ön a járőrparancsnok. Járőrözés közben 03,25 kor a diszpécser utasítja, hogy azonnal menjen a 300 méterre levő Kossuth 6. sz. alatti antikváriumhoz, mert a riasztó behatolást jelzett. Odaérkezve megállapítja, hogy az antikvárium kirakata be van törve. Senkit nem lát a közelben. Tegye meg a szükséges intézkedést. Intézkedjen az adott szituációnak megfelelően! Indokolja meg intézkedései szakszerűségét! Háttér információk: Az antikvárium néma riasztóval van ellátva Az elmúlt időszakban volt már a környéken hasonló betörés, és akkor három egymás közelében levő boltba is behatoltak a betört kirakaton keresztül Válasz tömören és lényegre törően: Tájékozódás szűkebb, tágabb környezet megfigyelése (boltok is) Az előzmények betörésre utalnak, de miután részletek nem ismertek a cselekmény akár rongálás is lehet. Jelentés a központnak (és rendőrségnek) Helyszín biztosítása (lehetőleg rejtetten maradva) előnye: tettenérés eshetősége hátránya: rejtve maradás miatt a nyomokhoz bárki hozzáérhet, vagy nyomok megsemmisülhetnek Jelentés a szemlebizottság vezetőjének, helyszín átadása (ennek persze csak előzetes helyszínbiztosítás esetén van értelme, rejtett helyszín megfigyelés esetén nem..) Az intézkedésbe vont személlyel folytatott szóbeli és non-verbális kommunikációra ügyel Az intézkedés végrehajtásához szükséges elméleti ismeretekre utal A hírösszeköttetést biztosító eszközön keresztül kommunikációt folytat (ezt bemutathatja) Az írásbeli kommunikáció (eseménynapló, jelentés, jegyzőkönyv), azaz dokumentál Megjegyzés: A betöréses lopás értékétől függetlenül bűncselekmény (akkor is, ha szabálysértési értékhatár alatti értékre követték el, azaz az eltulajdonított érték Ft. alatt van). A betöréses lopás kriminalisztikai fogalom, a Btk-ban így nem szerepel, ott Btk lopás, és azon belül dolog elleni erőszakkal elkövetett módszerrel van definiálva. A kirakatból a példa szerint - tehát bármit elvihettek Ft. alatti értékben is, így a cselekmény bűncselekmény és nem szabálysértés, ha a tulajdonos bármi hiányt észlel majd. Ha nem vittek el semmit a kirakatból, akkor csupán rongálás szabálysértése, vagy bűncselekménye valósult meg, mely szintén csak az értékhatár túllépésétől függ, vagyis 20-ezer Ft. alatti, vagy feletti-e a kár (ezt kell majd tisztázni) modul /SZREMEK/PROSCHOOL/JEGYZET-TÉTEL-TANSEGÉDLET/Nán Jenő oldal 20

11-12. évfolyam anyagrészei. 3. Fegyveres szervek és vagyonvédelem III. tantárgy /11. évfolyam/

11-12. évfolyam anyagrészei. 3. Fegyveres szervek és vagyonvédelem III. tantárgy /11. évfolyam/ 11-12. évfolyam anyagrészei 3. Fegyveres szervek és vagyonvédelem III. tantárgy /11. évfolyam/ 3.3. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: személy és gépjármű be- kiléptetésének szabályai CÉL Célkitűzés

Részletesebben

Gyalogosok be/kiléptetése, ellenőrzése, csomagjaik átvizsgálása

Gyalogosok be/kiléptetése, ellenőrzése, csomagjaik átvizsgálása Dr. Beregnyei József Gyalogosok be/kiléptetése, ellenőrzése, csomagjaik átvizsgálása A követelménymodul megnevezése: Személy- és vagyonvédelmi alapfeladatok A követelménymodul száma: 0701-06 A tartalomelem

Részletesebben

SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA Országos Polgárőr Szövetség SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA 2012. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2012 MÁRCIUS 23-I ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/ 6/2012. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL AZ ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGÉNEK ELN/6/2012.

Részletesebben

Őrszolgálati, objektumvédelmi tudnivalók 1. Az őr és objektumvédelem alapjai

Őrszolgálati, objektumvédelmi tudnivalók 1. Az őr és objektumvédelem alapjai Dr. Beregnyei József Őrszolgálati, objektumvédelmi tudnivalók 1. Az őr és objektumvédelem alapjai A követelménymodul megnevezése: Rendészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0725-06 A tartalomelem

Részletesebben

TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA TERVEZET 2013 1 Jelen szabályzat a Debreceni Intézményműködtető Központ telephelyein az önkormányzati és állami tulajdon megóvása, a személyi tulajdon védelmének

Részletesebben

A POLGÁRŐRSÉG SZOLGÁLATI KÉZIKÖNYVE. Budapest, 2006

A POLGÁRŐRSÉG SZOLGÁLATI KÉZIKÖNYVE. Budapest, 2006 A POLGÁRŐRSÉG SZOLGÁLATI KÉZIKÖNYVE Budapest, 2006 A POLGÁRŐRSÉG SZOLGÁLATI KÉZIKÖNYVE A Polgárőrség Szolgálati Kézikönyvét (továbbiakban: Kézikönyv) - a polgárőrségről szóló 2006. évi LII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Minden alkalommal vegyük ki a gyújtáskapcsoló-kulcsot, használjuk az indításgátlót még akkor is, ha csak rövid időre akarunk bemenni, pl. egy boltba.

Minden alkalommal vegyük ki a gyújtáskapcsoló-kulcsot, használjuk az indításgátlót még akkor is, ha csak rövid időre akarunk bemenni, pl. egy boltba. Önmagunk és egymás biztonságáért, valamint lakókörnyezetünk védelméért XI. Járművek biztonsága Minden gépjármű-tulajdonosnak célszerű felmérnie a gépjárművek biztonságának kockázati tényezőit, fajtáit,

Részletesebben

3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) 514-500/23-27, fax: 27-37

3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) 514-500/23-27, fax: 27-37 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY 3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) 514-500/23-27, fax: 27-37 MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A kiskereskedelmi

Részletesebben

A Nagyerdei Kultúrpark Közhasznú Nonprofit Kft. részére őrzés-védelmi feladatok ellátása tekintetében

A Nagyerdei Kultúrpark Közhasznú Nonprofit Kft. részére őrzés-védelmi feladatok ellátása tekintetében M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A Nagyerdei Kultúrpark Közhasznú Nonprofit Kft. részére őrzés-védelmi feladatok ellátása tekintetében Amely létrejött egyrészről másrészről Név: Nagyerdei Kultúrpark

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA. Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat)

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA. Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat) BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az e törvény végrehajtásáról

Részletesebben

MIT TEHET A TÖRVÉNY ÔRE?

MIT TEHET A TÖRVÉNY ÔRE? MIT TEHET A TÖRVÉNY ÔRE? Tájékoztató füzet a rendőri intézkedésekről, kényszerítő eszközökről és a hivatalos eljárásban való bántalmazásról S z e r k e s z t e t t e dr. Gyôzô Gábor Magyar Helsinki Bizottság

Részletesebben

Magyarország - Napi hírek Forrás: hvg

Magyarország - Napi hírek Forrás: hvg Magyarország - Napi hírek Forrás: hvg A 16 éves madocsai diák szerdai feljelentése szerint a rablás kedden, az iskolában tartott gyakorlati foglalkozáson történt. A sértett arról számolt be, hogy az egyik

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Szelid Zoltán. Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Dr. Szelid Zoltán. Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai. A követelménymodul megnevezése: Dr. Szelid Zoltán Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai A követelménymodul megnevezése: Általános őr- és járőrszolgálati feladatok A követelménymodul száma: 0731-06 A tartalomelem

Részletesebben

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A 92/2006. (X. 26.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem Szenátusának 92/2006. (X. 26.) számú h a t á r o z a t a a Vagyonvédelmi

Részletesebben

a) Ismertesse, hogy mit jelent a személy- és vagyonőr kötelezettségei közül a szerződéskötési kötelezettség!

a) Ismertesse, hogy mit jelent a személy- és vagyonőr kötelezettségei közül a szerződéskötési kötelezettség! 1. Tétel a) Ismertesse, hogy mit jelent a személy- és vagyonőr kötelezettségei közül a szerződéskötési kötelezettség! Szerződéskötési kötelezettség, írásbeliség A sz emély- és vagyonvédelmi, valamint a

Részletesebben

TANULÓI TUDÁSTÁR. (9-12. évfolyam részére) Összeállította: dr. Beregnyei József. Lektorálta: Budapest

TANULÓI TUDÁSTÁR. (9-12. évfolyam részére) Összeállította: dr. Beregnyei József. Lektorálta: Budapest TANULÓI TUDÁSTÁR a (9-12. évfolyam részére) Összeállította: dr. Beregnyei József Lektorálta: 2014 Budapest 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó és útmutató Bevezető 1. A szakközépiskolai ágazati képzés és érettségi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BIZTONSÁGI ŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI IZTONSÁGI ŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 861 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: iztonsági

Részletesebben

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK POLGÁRŐR ALAPISMERETEK Tansegédlet a polgárőr egyesületek tagjainak alapismereti képzéséhez Az Országos Polgárőr Szövetség módosított kiadványa 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. A POLGÁRŐRSÉG KIALAKULÁSA

Részletesebben

Önmagunk és egymás biztonságáért, valamint lakókörnyezetünk védelméért I.

Önmagunk és egymás biztonságáért, valamint lakókörnyezetünk védelméért I. Önmagunk és egymás biztonságáért, valamint lakókörnyezetünk védelméért I. A biztonság az emberi lét egyik alapszükséglete. Mindenkinek joga van a szabadságra és a személyi biztonságra (1950. évi Római

Részletesebben

A vagyonvédelem jogi alapjai 2. A vagyonvédelemre vonatkozó jogszabályok és egyéb szabályok

A vagyonvédelem jogi alapjai 2. A vagyonvédelemre vonatkozó jogszabályok és egyéb szabályok 1 1. A vagyonvédelem jogi alapjai 2. A vagyonvédelemre vonatkozó jogszabályok és egyéb szabályok A Magyar Köztársaság Alkotmánya a köztulajdont és a magántulajdont egyenjogúnak ismeri el és egyenlı védelemben

Részletesebben

POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK

POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK Országos Polgárőr Szövetség 2011 Borítóterv és tipográfia: Országos Polgárőr Szövetség Szerkesztette: dr. Horváth Jenő Kovács Noémi Zámbó Péter @ OPSZ 2011 Országos Polgárőr

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2010/34. szám Budapest, 2010. december 31.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2010/34. szám Budapest, 2010. december 31. 2010/34. szám Budapest, 2010. december 31. Szám: 34620/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások 1. 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás a közlekedési

Részletesebben

Tájékozódjon, hogy milyen egyéb, az alapképzéseken túli képzési formákat kínálnak a rendészeti iskolák! http://www.rtf.hu/, http://arszki.

Tájékozódjon, hogy milyen egyéb, az alapképzéseken túli képzési formákat kínálnak a rendészeti iskolák! http://www.rtf.hu/, http://arszki. A felsőfokú tanulmányaikat végző hallgatók még tanulmányaik idején hivatásos állományba kerülnek, míg a rendészeti szakközépiskolák tanulói jogviszonyban töltik el az első iskolai éveiket, és ezek után

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a Top Cop Security Zrt. Távfelügyeleti Szolgáltatásához (TÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek a Top Cop Security Zrt. Távfelügyeleti Szolgáltatásához (TÁSZF) Általános Szerződési Feltételek a Top Cop Security Zrt. Távfelügyeleti Szolgáltatásához (TÁSZF) Méltóság és Biztonság 1 / 8 I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. A Távfelügyeleti Általános Szerződési Feltételek (TÁSZF)

Részletesebben

R e n d ő r t i s z t i F ő i s k o l a Biztonsági szakirány

R e n d ő r t i s z t i F ő i s k o l a Biztonsági szakirány R e n d ő r t i s z t i F ő i s k o l a Biztonsági szakirány A LÉTESÍTMÉNYEK ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS VÉDELME C. FŐISKOLAI JEGYZET 5. TÉMAKÖR LOGISZTIKAI KÖZPONTOK, RAKTÁRAK, IPARI LÉTESÍTMÉNYEK VÉDELME

Részletesebben

Óbudai Információs Füzetek. A közbiztonságért közösen

Óbudai Információs Füzetek. A közbiztonságért közösen Óbudai Információs Füzetek A közbiztonságért közösen Óbudai Információs Füzetek Tisztelt Olvasó! Mindannyiunk természetes igénye, hogy otthonunkban, lakókörnyezetünkben és a közlekedés során is biztonságban

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 26. szám 127. évfolyam 2012. november 23. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Utasítások Oldal 55/2012. (XI. 23. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozó iktatószáma:. Vállalkozó témafelelőse: Megrendelő iktatószáma: /2013 Megrendelő témafelelőse: Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ZALAVÍZ Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Balatoni u.

Részletesebben

CPT/Inf (2014) 14. A magyar kormány észrevételei a CPT jelentésére

CPT/Inf (2014) 14. A magyar kormány észrevételei a CPT jelentésére CPT/Inf (2014) 14 A magyar kormány észrevételei a CPT jelentésére A nemzeti prevenciós mechanizmus felállítása Információkérés A civil társadalomnak a nemzeti prevenciós mechanizmusba való bevonásával

Részletesebben