Karácsony - Isten közelsége. Téli esték X. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM DECEMBER INGYENES

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Karácsony - Isten közelsége. Téli esték X. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2003. DECEMBER INGYENES"

Átírás

1 X. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM DECEMBER INGYENES Karácsony - Isten közelsége Karácsony közelsége együtt talál bennünket, hogy a megszokott módon kicseréljük kölcsönös jókívánságainkat. Szívünk túlcsordul a közös örömtõl: az Úr közel van! Isten Fiának földi megszületésére várakozván, aki emberré lett, figyelmünk rá összpontosul, virrasztásunk és imánk éberebb, feszültebb és alázatosabb. Menjünk hát együtt, hogy találkozzunk a Megváltóval, aki eljõ. Jézus váltságdíjként született. Azért jön, hogy megváltson bennünket! Azért jön, hogy kibékítsen minket Istennel! Amint Szent Ágoston jól hangsúlyozza, megszokott kifejezõerejével: Egyházunk fejének segítségével megbékélünk Istennel, mivel általa az Egyszülött halandóságunk részese lett, hogy mi halhatatlanságának részesei lehessünk. A Karácsony ennek a csodálatos cserének a kezdete, mely minket Istennel egyesít. Ez a megváltás kezdete! Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk... Ezek Izajás próféta szavai, melyeket az éjféli szentmisén mondunk ki, a Születés ünnepének kezdetén. Ezek az igék lettek a Jó Hír üzenetei, a Világosság és Öröm igéje. Kedves Mindannyian, akik számára ez a születés a remény jele! Lelki egyesülésre hívlak benneteket! Vegyük körül azt a helyet, ahol Isten emberré lett, a szívek hatalmas koszorújával! Alakítsunk gyûrût és udvart a Szûz körül, aki Neki emberi életet adott Isten születésének éjszakáján! Vegyük körül szeretõ szíveinkkel a Szent Családot! Velünk vagy Emmánuel! Õ valóban csodálatra méltó! A Mindenható Isten egy törékeny gyermekben. (II. János Pál) Ezúton kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, boldog Karácsonyt, és békés Újesztendõt! Szerkesztõség Téli esték Eszembe jutnak a régi téli esték, Nagyapánk mesélt, támasztva a kemencét. Közben jókat mosolygott, A pipájából bodor füst gomolygott. Tudott sok szép történetet, S látta a császárt, Ferenc Józsefet. Huszárként szolgált még a nagy Magyarországban, Megjárta Skutarit és volt Hercegovinában. Mi ámulva hallgattuk, vagy nagyokat derültünk, S a jó melegtõl el-elszenderedtünk. Álmunkban mi is huszárok voltunk, Volt fényes kardunk, díszes dolmányunk. Elszálltak már rég a boldog gyermekévek, Unokáimnak most már én mesélek. S nincs nagyobb boldogság a világon, Mint mikor õket mosolyogni, nevetni látom. Van, ahol most dörögnek fegyverek, Van, ahol most is éheznek, fáznak gyermekek. Gondoljunk rájuk is a szeretet ünnepén, Költözzön szívünkbe szeretet és remény. Kepes László Sport u.

2 2 BOLDOGI ÉLET DECEMBER Ebben az évben adományozott Díszpolgári címet a falu képviselõ testülete néhai Boldogy János kántor-tanító Úrnak, szerteágazó tevékenysége elismeréseként. Községünk fõútját díszítõ diófasor is az Õ elképzelésének és munkájának köszönhetõ. Sajnos az idõ haladtával a korábban egyenletes, egységes diófasor egyre foghíjasabb. Sok az elöregedett, beteg, kiszáradó fa. Ezek némelyike szeles idõben veszélyezteti az utca forgalmát, elsõsorban a kerékpárosokat. A korábbi években is vágtunk már ki elöregedett fákat és volt már diófa ültetés is, az idõsödõ diófasortól beljebb, az úttestõl távolabb. Most szeretnénk folytatni az idõs fák kényszervágását, illetve olyan idõs fák kivágását is tervezzük, amelyek már akadályozzák a közvetlen mellettük felnövõ fiatal fák fejlõdését. Természetesen a kivett fákat pótoljuk. Tervezzük a teljes diófasor folyamatos megújítását saját nevelésû diófákkal.(reméljük, az utóbbi idõk szárazsága ezt nem akadályozza.) Ehhez kérjük a falu lakóinak megértését és segítségét. Gyermekeinktõl pedig, hogy becsüljék és védjék meg a facsemetéket. Mindannyian szeretnénk, ha a falu fõutcája megõrizné korábbi jellegzetes képét. Bizonyára örömmel töltene el bennünket, ha más települések lakóinak Boldogról továbbra is a gyönyörû diófasor jutna az eszébe. Varga Vince Az európai uniós csatlakozásunk következtében minden mezõgazdasági tevékenységet folytató figyelmébe Termelõi nyilvántartásba vétellel kapcsolatban szeretnénk tájékoztatni a lakosságot: A f õ ú t d i ó f á i elhelyezkedésérõl, az önkormányzathoz megküldött átnézeti térkép alapján, feltüntetve a fizikai blokk számát évben, illetve folyamatosan minden eddig még nem 3. Ezután minden regisztrált (nyilvántartásba vett) termelõ regisztrált (nyilvántartásba nem vett) gazdálkodó és gazdasági megkapja a saját testre szabott csomagját (levelet) a szervezet részére - amennyiben bármilyen támogatást igényel - használatban lévõ területet magába foglaló fizikai blokk új, az uniós elõírásoknak megfelelõ nyilvántartást kell készíteni. térképrõl, amelyen majd fel kell tüntetni az általa használt Ezzel kapcsolatban a Falugazdásznál mindenkinek a személyes parcella, vagy parcellák nagyságát. Ezt visszaküldi a jelenléte szükséges (a saját kezû aláírás céljából). Vagyis ez az Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak (MVH). alapja az unióban bármilyen támogatás - legyen az terület alapú - 4. A hivatal a termelõ által küldött nyilatkozat alapján (ennek az igénybevételéhez. idõpontja: eleje) megküldi az érintetteknek a Várjuk minden a jövõben termelést végzõ olyan személyek megfelelõ nyomtatványokat, a részletes területnagyság és érdeklõdését, akik részt szeretnének venni az uniós támogatások növényi kultúra feltüntetésére, amelyet szintén majd az igénylésében. MVH-nak küld vissza az érintett. Ehhez szükséges: - személyi igazolvány Amennyiben a késõbiekben a földhasználatban nincs változás, - õstermelõi igazolvány úgy ezeket ilyen részletesen a jövõben nem kell már közölni. - adókártya (adószám) Bárminemû változás történik azonban a személyi adatokban, a - bankszámlaszám közölt terület nagyságában és egyéb adatbázisban, úgy azt - cég ill. vállalkozó esetén statisztikai szám haladéktalanul jelezni kell levélben az MVH-nak 15 napon belül. A terület alapú támogatás igénybevételének menete: Kérünk mindenkit, hogy a támogatási jogosultság megszerzése 1. Elõször személyes adategyeztetés történik - ez a termelõk érdekében és a regisztráció, majd a késõbbi feladatok egyszerû és regisztrálása. Ekkor már minden támogatást igénylõnek gyors lebonyolítása céljából minden e témát érintõ felhívásra nyilatkozni kell bankszámlaszámáról, ugyanis az unióban aktívan és személyesen jelenjenek meg a kiértesítésben bárminemû pénz csak erre utalható. feltüntetett helyen! 2. Ezek után a már MVH által nyilvántartásba került személy Kovács Kálmán kiértesítése történik, ahol nyilatkozni kell az általa használt falugazdász területek úgyenevezett fizikai blokkban való A Boldog Községért Közalapítványhoz célzottan befizetett támogatások az óvodában Szülõk Buzás Csaba 1000 Ft Szabóné Futó Renáta 1000 Ft Kovácsné Kepes Judit 2000 Ft Szûcs Sándor 500 Ft Kátai Tamás 1000 Ft Kerek István 1000 Ft Sós Mária 2000 Ft Töreki László 1000 Ft Horváth Tihamér 1000 Ft Zólyomi András 1000 Ft Józsa Istvánné 1000 Ft Szász Leontin 1000 Ft Boldogházi Zsolt 2000 Ft Fülöp Norbert 5000 Ft Nagyné Kadét Mónika 1000 Ft Bolla János 1000 Ft Futó Tivadar 2000 Ft Varga István 500 Ft Õszi Ambrúzsné 1000 Ft Rácz Vendel 1000 Ft Deme László 1000 Ft Vaskó Anita 2000 Ft Szabó Istvánné 500 Ft Makádi Máté 500 Ft Ács Sándor 500 Ft Dolgozók Kiss Jánosné 1000 Ft Petrovics József 1000 Ft Fischer István 1000 Ft Fülöp Istvánné 1000 Ft Nagy Sándor 1000 Ft Petrovics Gusztáv 3000 Ft Patócs Lászlóné 1000 Ft Zsírosné Õszi Katalin 2000 Ft Urbán Ferenc 500 Ft Kiss Tamás 500 Ft Csûcsné Bajusz Lívia 2000 Ft Zsõk

3 2003. DECEMBER BOLDOGI ÉLET 3 Újra elsõ a Berecz iskola Újabb remek eredménnyel, országos elsõ helyezéssel büszkélkedhetnek a boldogi Berecz Antal Általános Iskola közösségének tagjai: a szeptemberében meghirdetett országos Gyermelyi Útravaló pályázat félmillió forintos fõdíját nyerték el. A Gyermely Rt. rendszeresen hirdet pályázati lehetõségeket, ezzel kívánja támogatni az iskolákat. Legutóbbi pályázati kiírásának az volt a célja, hogy az iskolák tanulói fedezzék fel, gyûjtsék össze saját településük, szûkebb hazájuk értékeit, amelyet büszkén visznek majd magukkal útravalóként az Európai Unióba. A remek ötletet több mint 500 iskola díjazta azzal, hogy jelentkezett a pályázatra, végül összesen 354 iskola nyújtott be pályamunkát. Mi, bereczesek is nagyon örültünk a lehetõségnek, hiszen ez a kis palóc falu annyi értékkel bír, hogy bele sem lehetne rakni egyetlen kincsestarisznyába. Pályamunkánkban igyekeztünk mindenbõl felvillantani egy kicsit, színes képanyaggal dokumentálva, gyerekek által készített munkákkal (riportokkal, rajzokkal, fogalmazásokkal) színesítve. Bemutattuk a község földrajzi, mezõgazdasági adottságait, nevezetességeit (egyházi és középületeket, szobrokat, parkokat, emlékhelyeket), híres embereit (az intézmények névadóit, a község díszpolgárait). Felvillantottunk egy szeletet a néphagyományokból (a Kacskaringó Klub boldogi gyermekjátékgyûjtését, a Kincskeresõ szakkör által felelevenített népszokásokat). Rövid ízelítõt adtunk a községben folyó gazdag kulturális életbõl (Kaláris Táncegyüttes, Kacskaringó Klub, Boldogi Népdalkör, Hagyományõrzõ Együttes, Amatõr Színjátszók). B e m u t a t t u k a n é p v i s e l e t l e g s z e b b e l e m e i t gyermekszemmel : fotókkal, rajzokkal, leírásokkal. A pályázat különlegessége a hagyományos lakodalmi tésztaételekrõl szóló fényképes leírás, és a tésztaételek készítésének módját elmesélõ hanganyag volt. Mindehhez egy teljes fotókiállításnyi anyagot ajánlott fel Zsírosné Õszi Katalin, akinek nagy része volt a pályázat szerkesztésében is! A tetszetõs pályázati anyagra nagyon büszkék voltak a gyerekek, lelkesen segítettek, és nagyon szurkoltak a sikerért, amely hála az összefogásnak ezúttal sem maradt el. Köszönet illeti érte: - Zsírosné Õszi Katalint és a Kacskaringó Klub tagjait, - Dinnyésné Nagy Katalint és a kincskeresõ szakkörösöket, - Kovácsné Kemény Juditot és a természetbúvár szakkör tagjait, - Szpisják Pál tanár urat és a rajzszakkör tagjait, - a honismereti szakkörös diákokat, - valamint Fülöp Gyuláné és Tuzáné Füzér Judit tanárnõket. Külön is köszönjük a pályázat elkészítéséhez nyújtott segítséget: - Kepesné Tóth Katalin mûvelõdési ház igazgatónak, - Zsíros Csabának, a hangfelvételek készítõjének, - Tóth Lászlónénak, a régi fotók és újságcikkek közreadójának, - és a Boldogi Asszonykórus tagjainak külön is Terka néninek -, akik a hagyományos boldogi tésztaételek receptjeit tették közkinccsé. Ismét bebizonyosodott hát, hogy a sikerbe vetett hit meghozza az eredményt. A bereczesek elve ugyanis: Akár elhiszed, hogy sikerül, akár nem: igazad lesz! Mi elhittük! Krakóczkiné Tóth Éva T Û Z O L T Ó E G Y E S Ü L E T I H Í R E K Tisztelt Olvasó! Azok, akik nem végezték el a tanfolyamot, január 1-tõl sajnos csak pártoló tagjai lehetnek egyesületünknek. Elég régóta nem jelentkeztem az újság hasábjain. Ennek az oka Ez részben érintette a vezetõség néhány tagját is, ezért az nem az volt, hogy egyesületünkben megállt az élet, sõt inkább egyesület vezetõsége úgy határozott, hogy egy évvel elõre hozza az új mondhatom, hogy nagyon is felpezsdült. Ennek az az oka, hogy még a vezetõség választását. Az új vezetõséget a december 20-án összeülõ nyár közepén egy BM rendelet kötelezte minden tûzoltó egyesületi közgyûlés fogja megválasztani. tag részére a minimális alapfokú tûzoltó vizsga letételét. A háromnapos bentlakásos tanfolyamra és vizsgára október Tisztelt Olvasó! közepén került sor. Egyesületünkbõl tizenegy fõ jelentkezett, ami a Röviden ennyi lett volna a Tûzoltó Egyesület tevékenységérõl késõbbiek folyamán - munkahelyi és egyéb elfoglaltság miatt - szóló hír. A leköszönõ, illetve a December 20-án megválasztandó új lecsökkent hét fõre. Elmondhatom, az a három nap minden résztvevõ vezetõség nevében kívánok Tûzmentes Karácsonyi Ünnepeket, energiáját felemésztette. Reggel 8 órától este 7 óráig felváltva valamint örömökben gazdag, Békés, Boldog Új Évet községünk elméleti és gyakorlati feladatot kellett megoldani. Örömmel minden lakójának. mondhatom, hogy egyesületünk mind a hét tagjának sikerült letennie Budai Zoltán a vizsgát. tü.pk.

4 4 BOLDOGI ÉLET DECEMBER november 22-én ismét jótékonysági bált rendeztünk, melynek bevételét a Boldog Községért Közalapítvány számlájára fizettük be. Bár a résztvevõk száma a megszokott alatt maradt, a hangulatot ez egy csöppet sem befolyásolta, a többség nagyon jól érezte magát. Mi szervezõk sokszor tépelõdünk azon, hogy mivel is dobhatnánk fel a hangulatot, mit is újítsunk, hogy a bálozók kedvére tegyünk. Igyekezetünk ellenére azonban mindíg vannak olyanok, akik nem érzik jól magukat,hol a zenekerral, hol a díszlettel, hol a mûsorral nincsenek megelégedve. Természetesen nem mennek zökkenõmentesen a dolgok, ejtünk hibákat, de ilyenkor azért jövünk össze, hogy jót mulassunk, beszélgessünk, no és hogy egy kicsit jótékonykodjunk is. Erre úgy gondolom, van is lehetõség s az elégedetlenkedõknek a hibát nem csak a szervezésben, hanem talán önmagukban is kellene keresniük. J ó t é k o n y s á g i B á l A 8. osztályosok keringõjének egy szép pillanata: Cziczkáné Zólyomi Mária koreográfiája A Majorett csoport bemutatója A táncot betanította:kepes Katinka Sokunknak még minden évben tetszett Ivánék játéka, de most kérésére az ingyenes zenekart egy Ft-ért játszó duó váltotta fel. Szerintem õk is ragyogóan zenéltek,de természetesen volt aki kritizálta az õ játékukat is. Az is furcsa, hogy a boldogi gyerekek mindíg lelkesen készülnek, hogy bemutatójukkal színesebbé tegyék az összejövetelt, de a szüleik közül csak kevesen jönnek el résztvevõként a bálba.bár azzal is tisztában, hogy bizony ha mindent összeszámolunk, szép összeget költünk el ezen az estén. Dehát jó célra költjük! Szerencsére az elégséges létszám azért az idén is összejött, s nekik,valamint az egyéb támogatásoknak köszönhetõen az idén tisztán 210 ezer forinttal gyarapíthattuk az alapítvány kasszáját. Kepesné Tóth Katalin Rohács György Pacsirta u ,- Pártolójegyeket vásároltak: Laczkó József Vasvári u ,- Szemerédi Zoltánné Kossuth u ,- Péntek Tamásné Kossuth u ,- Õszi Sándorné Ady E.u ,- Lukács Gusztávné Kossuth u ,- Reucsánné Lukács Erzsébet Liget u ,- Kissné Koczka Katalin Árpád u ,- Bötösné Peigelbeck Katalin Turai u ,- Kompolti Attiláné Rákóczi u ,- Futóné Búzás Krisztina Hatvani u ,- Kókai Ferencné Bartók u ,- Peigelbeck Györgyné Zrinyi u ,- Tatai Melinda Turai u ,- Tóth Károlyné Béke köz ,- Bugyi Gusztáv Béke u ,- Fülöp Attila Hatvani u ,- Zólyomi Gábor Bartók u ,- Buzás Imre Széchenyi u ,- Szûcs Sándorné Petõfi tér ,- Bátori Zsolt Vasvári u ,- Futó Mihályné Béke u.71/a 2.000,- Kiss Katalin Pacsirta u ,- Laczkóné Kepes Anikó Bartók u ,- Józsa Sándorné Rákóczi u ,- Nagy István Pacsirta u ,- Ács Sándor Szabadság u ,- Õszi József Bartók u ,- Szabó István Dózsa Gy.u ,- Petrovics István Béke u ,- Lukács Gusztáv Kossuth u ,- Horváth Gusztáv Hatvani u ,- Tóth Károlyné Béke köz 500,- Vaskó Gusztáv Bartók u ,- Kátai László Cinka P.u ,- Nagyné Zsámboki Mária Honvéd u ,- Sápi László Pacsirta u ,- Surányi Mihály Béke u ,- Fülöp Gyuláné Hatvan 1.000,- Õszi Gusztáv Kossuth u ,- Szántai Istvánné Rákóczi u ,- Futó János Hatvani u ,- Medveczki Gábor Hatvani u ,- Sápi Gyuláné Erkel u ,- Értékes felajánlások érkeztek a Imre Zoltánné Bartók u ,- György Emil Hunyadi u ,- tombolára az alábbiak részérõl: Zsíros Jánosné Béke u ,- Kerek Istvánné Rákóczi u ,- Dencs Istvánné Hatvani u ,- Mihók Zsuzsanna Kertész u ,- Kis Ferenc Sport u ,- Eckert Csaba Pacsirta u ,- Petrovics Csaba Bartók u ,- Zsíros József Kertész u.2/a 2.000,- Laczkó Zsolt Béke u ,- Püspöki György Kossuth u ,- Tóth Csaba Béke u ,- Szûcs Ferenc Árpád u ,- Nagy Csaba Szabadság u ,- Józsa Sándor Rákóczi u ,- Józsa Péter Dózsa Gy.u ,- Horváth Tihamér Béke u ,- Petrovics Gusztáv Turai u ,- Diána Gyógyszertár, Fülöp Istvánné, Csomorné Kiss Ágnes, Kerek István Stumpf István kereskedõ, Seresné Vitai Mária Napocska ABC dolgozói, Huszáregyesület Jánosi Imre, Tukoráné Kovács Kinga Antal Gábor és Tatai Melinda Laczkó János, Urbán Béláné Fülöpné Laczkó Lívia, Palotai és társa Kft. Luda Pékség, Varga és Társa 2000 Kft. Futó és Társa Kft., Kiss Zoltánné Résztvevõk: Püspökiné Nagy Erzsébet 3 fõ Szitányi Péterné 1 fõ Katonáné Nagy Anna 2 fõ Kepes Tibor 2 fõ Reucsán Jánosné 1 fõ Fülöp József 2 fõ Futó István 2 fõ Nagy Gábor 2 fõ Makádi György 2 fõ Lukács Ferenc 4 fõ Gódor Ferenc Attila 2 fõ Palotai András 2 fõ Kiss Zoltán 2 fõ Kórózs Katalin 1 fõ Varga Melinda 1 fõ Puporka Józsefné 2 fõ Árvai János 2 fõ Bugyi Gusztáv 2 fõ Õszi János 2 fõ Medveczki Zsolt 2 fõ Lukács Róbert 2 fõ Labáth Zoltán 2 fõ Lakatos Péter 2 fõ Sápi László 2 fõ Rohács György 2 fõ Bódi János 2 fõ Zsíros Viktor 2 fõ Püspöki Attila 2 fõ Kepesné Tóth Katalin 1 fõ Kalmár István 2 fõ Varga Vince 3 fõ Futó János 2 fõ Nagy György 2 fõ Zsíros István 2 fõ Varga Lászlóné 1 fõ Krakóczkiné Tóth Éva 1 fõ Szpisják Pál 1 fõ Sike Dóra 1 fõ Bartl Szilvia 2 fõ Kadét Ernõ 2 fõ Nagy István 10 fõ A rendezvény támogatói: Vaskó Lukács Tóth P. László Palotai András Luda Ottó Fülöp Norbert Polgárõrség A szervezõk nevében köszönet a résztvevõknek és támogatóknak, valamint a lebonyolításban fáradozóknak! Kepesné Tóth Katalin

5 2003. DECEMBER BOLDOGI ÉLET 5 Hagyományõrzõ Mûhely Amióta a mûvelõdési házban dolgozom, számtalan hivatalos és nem hivatalos beszélgetés témájaként merült fel a régi népi mesterségek átöröklésének a problémája. Gondos nagymamák már a tipegõ gyerekekkel megpróbálják megismertetni és megszerettetni a szép népviseletet, az ovodában, iskolában és a mûvelõdési házban pedig megtanulják a koruknak megfelelõ dalokat, táncokat és régmúlt idõk szokásait. De hányan próbálják meg el is készíteni a hagyományos ruhadarabokat, sajátítják el pl. a ráncolás, a lyukhímzés és a fodroskendõ vasalás fortélyait? Bizony nem sokan. Pedig a közöttünk élõ idõs emberektõl át kell vennünk a stafétabotot addig, míg nem késõ! Meg kell tanulni minden fortélyt amire szükségünk lehet a hagyományõrzés területén. Régi dédelgetett tervünk látszik valóra válni az elkövetkezõ 12 hónapban: Hagyományõrzõ Mûhely alakult az Ujváry Ferenc Mûvelõdési Házban, ahol nagyjából egy évre tervezve az alábbi mesterségekkel ismerkedik az idõsebbekbõl és fiatalokból álló törzsgárda: szoknya ráncolás, kacskaringós szoknya, kötény, szálika elkészítése, díszítése, lyukhímzés és lapos hímzés mintáinak megismerése, öltéstechnikájának elsajátítása, fodroskendõ vasalás, rétes, kisrózsa, nagyrózsa és egyéb tájjellegû ételek elkészítése. Az utókor számára fotón és videófelvételen rögzítjük a munkameneteket. Tervezzük az asszonykórus és a népdalkör eddig összeállított népdalcsokorjainak hanganyagon és írott formában történõ rögzítését is, amelyek az eddig birtokolt helyismereti anyaggal, az elmúlt években összegyûjtött videófelvételekel és magnókazettákkal együtt már egész szép gyûjteményt alkotnak majd. A mûhely létrejöttéhez nagy segítségünkre van az Ujváry családtól kapott Ft, melyet a mûködtetésre fordítunk. Úgy érezzük, méltó helyre kerül ez az összeg, hiszen névadónk Ujváry Ferenc és a Gyöngyösbokréta mozgalom lelkes híve Bruckner Jenõ sokat tettek a népmûvészetünk és néphagyományaink megõrzéséért és továbbadásáért. Az õ emléküknek, munkásságuknak is tisztelgünk a mûhely létrehozásával. Fotóink az elsõ összejöveteleken készültek, amikor a ráncolás és a réteskészítés titkait lestük el. Kepesné Tóth Katalin MEGHÍVÓ Az Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház és Könyvtár szeretettel meghívja a község lakosságát a december 20-án órakor a mûvelõdési házban tartandó ÜNNEPI MÛSORÁRA Szerepelnek: Belépõ: 300Ft Szabó Levente -ének-gitár Õszi Krisztina - ének Zsíros Csaba - szintetizátor Bánkuti Ádám - ének Ambruzs Ádám - vers Sodrás Népzenei Kisegyüttes A mûvelõdési ház kiscsoportjai: Hagyományõrzõk Kaláris Néptánccsoport Kacskaringó Klub Majorett Csoport Ifjusági Színjátszók Beatus Kórus A mûsort vezeti: Lukács Dénes. A mûsor ideje alatt a kézmûvesek munkáiból vásárt tartunk. A bevétel a csoportjaink mûködését segíti majd a évben. A mûsort követõen a szereplõk és hozzátartozóik batyusbállal zárják a évet A báli zenét Bódi Tamás és zenekara szolgáltatja. Ünnepi Hangverseny a templomban december 21-én órakor, a mise után Közremûködnek a Lõrinci zeneiskola tanárai További Karácsonyi programjaink: Nyugdíjas karácsony a mûvelõdési házban a Nyugdíjas Klub rendezésében december 22-én órakor

6 6 BOLDOGI ÉLET DECEMBER Száz éve alakult Boldogon a Hangya Fogyasztási és Értékesítõ Szövetkezet Ujváry tanár úr 1978-ban írott visszaemlékezésébõl olvashatjuk, hogy a boldogiakban mindig élt a szövetkezeti szellem. Ennek egyik legrégebbi megnyilvánulása a közös házépítés, amit már az 1700-as években leírt adatokból ismerhetünk. - A kaláka építkezés még ma is szokásos. - Rengeteg közösségi munka volt az 1781-ben épült templom, az 1901-ben készült községháza és az 1903-ban befejezett kápolna építésében is. Közös munka eredménye a hõsök kertje, az utcai diófa sorok, az artézi kutak, utak, járdák. Ez a közösségi szellem segítette elõ a szövetkezeti mozgalmat. Boldogon 1903-ban alakult meg a Hangya Szövetkezet. A kibocsátott üzletrészek olyan gyorsan gazdára találtak, hogy még abban az évben meg tudták vásárolni a mai nagybolt helyén lévõ házat. Ezt kibõvítve 1904 õszén megnyitották a vegyeskereskedést és kocsmát. Újdonság volt a szövetkezeti bolt, sokan itt vásároltak. Hát még mikor megkapták a tagok az elsõ osztalékot az üzletrészek után és a vásárlási visszatérítést is, akkor vált igazán népszerûvé. Ettõl kezdve a szövetkezet árszabályozó szerepe is érvényesült a helyi kereskedelemben ban már az értékesítésbe is bekapcsolódtak. Akkoriban a boldogiak kandali dinnyetermeléssel is foglalkoztak vagon dinnye került piacra a szövetkezet közvetítésével, fõleg Bécsben. Az elsõ világháború idején azonban a forgalom lecsappant. Nehéz évek következtek. Nem volt mit eladni, és mibõl vásárolni. Rekvirálások voltak a községben, nehéz volt a megélhetés. Az 1930-as évek gazdasági fellendülése a szövetkezet forgalmában is megmutatkozott. Szûkösnek bizonyult az üzlethelyiség. Ekkor már világhírû népviseleti és népmûvészeti hely volt Boldog. Évenként öt-hatezer külföldi vendég kereste fel a községet. Fogyott a Hangya pincészet Dáridó és Pántlikás bora. A nagy idegenforgalom késztette a vezetõséget, hogy új székházat építsenek A Hangya központ támogatásával 1936-ban indult meg az építkezés. A régi épületet lebontották, a helyére szép nagy üzlethelyiség épült hatalmas kirakattal, mellette tágasabb kocsma nyílt. Ehhez csatlakozott a nagyterem, ami sok rendezvény megtartására volt alkalmas. Disznótoros vacsorák, táncmulatságok helyszíne lett. A kultúrának is otthont adott ben színpadot állítottak fel, itt mutatkoztak be az akkori boldogi amatõr színjátszók, népszínmûvek elõadásával. A János vitéz zenés változatát is elõadták nagy közönségsikerrel. A teremhez csatlakozott a filmvetítõ kamra, ahol a Boldogon készült filmfelvételeket visszanézhette a község lakossága, köztük a szereplõ boldogi statiszták is. A terem végében üvegfallal leválasztott szép magyaros szobát alakítottak ki tárgyaló- és vendégszobának. Az üzletvezetõ és családja számára lakrészt építettek az épület végében. A székház avatására 1937-ben került sor, amikor szövetkezeti zászlót is avattak. (A zászló most a Szövetkezetek Központi Múzeumában látható.) Meg kell emlékeznünk a szövetkezet akkori dolgozóiról is. Elnök évtizedeken át Záhonyi Mihály volt. Hosszabb idõn át voltak ügyvezetõk Futó Mihály, Bruckner Jenõ és Ujváry Ferenc. A boltvezetõk közül Varga László, Harasta József, Málik Géza és felesége tûntek ki a szövetkezet felvirágoztatásában. A második világháború nagy megpróbáltatást hozott tõl háborús évek következtek. Visszaesett az idegenforgalom, ezáltal a szövetkezet bevétele is. Áruhiány, jegyrendszer nehezítette a kereskedést. Az átvonuló front az épületben nem tett kárt, de az árukészlet nagy részét széthordták. Nehéz idõk jártak. A szövetkezet mûködése azért folyamatos volt. Új lendületet adott a kereskedelemnek, amikor a háború után az FMSZ átvette a még mûködõ Hangyát után a boldogiak újra szövetkeztek, megalakították a Földmûves Szövetkezetet. Az március 12-én bejegyzett alakuló okirat szerint 60 személy határozta el, hogy tagja lesz az újonnan alakuló szövetkezetnek. Az elsõ boltos Õszi József szabósegéd volt, akinek lakásán méteráruboltot nyitottak 1947-ben. Az '50-es évek nehézségeit átvészelve gyarapodásnak indult a szövetkezet vagyona. Beindult a községben a paprikatermelés, megszervezték a felvásárlást, és szaporodtak a boltegységek is. Iparcikkbolt, élelmiszer-vegyiáru, és vendéglátóipari boltok mûködtek. A tagság minden év lezártával a részjegyek, és vásárlások után visszatérítésben részesült. Ez ösztönözte az újabb belépõket a szövetkezet tagjai sorába. Így a lakosság nagy része tagja lett a szövetkezetnek. Emlékezzünk meg azokról a nevesebb dolgozókról is, akik ebben az idõben a szövetkezet szolgálatában végezték munkájukat. Szövetkezeti ügyvezetõk voltak: Zólyomi László, Bárdos Ferenc, Medveczki György. Fõkönyvelõk: Kókai István (késõbb ügyvezetõ), majd Varga Lajosné. Beosztott könyvelõk: Csatlós András, Tóth László, Tóth Lászlóné. Központi pénztáros: Dudás János, Kiss Istvánné. Mezõgazdász: Ujváry Gyula. Az Iparcikk-ruházat és élelmiszer bolt vezetõi voltak: Varga Mihály és felesége, akik még a Hangya szövetkezetnél kezdték munkásságukat és több, mint negyven évig, nyugdíjazásukig szolgálták a szövetkezetet. Élelmiszer-vegyiáru boltosok voltak: Fülöp István, Õszi József, Tóth József, Futó István, Nagy László, Borsós Ferencné, Jánosi Imréné. Húsbolt vezetõk: Kovács József, Morvai Mária. Vendéglátóipari egységek dolgozói: Varga Lajos, Nagy András és felesége, Kovács József és felesége, Kiss István és felesége, Baranyi Béla és felesége, Csatlós Ferenc és felesége, Litkei István és felesége, Labáth Istvánné és Medveczki Zoltánné. Szikvízüzem vezetõk: Futó János, Õszi János, ifj. Laczkó János. Tüzéptelep vezetõk: Futó Mihály, Bugyi János, Szabó Sándorné. Felvásárlók: Király Józsefné, Dudás András, Dudás János, Kovács József. A szövetkezeti Zöldségtermelõ Szakcsoport vezetõje: Varga István június 30-án a boldogi szövetkezet önállósága megszûnt. Az új irányzatok rákényszeríttették a tagságot, hogy a Hatvani FMSZ-hez csatlakozzon. Innentõl az Igazgatóságban és Felügyelõ Bizottságban volt képviselete Boldognak, a tagságot küldöttek képviselték. Helyben ügyintézõség mûködött, Kókai István vezetésével, akinek korai halála után, Csatlós András vette át az irányítást. Nyugdíjazásával õt Tóth László követte ezen a poszton. A '90-es évek elején, a rendszerváltás kezdetén felszámolták és privatizálták a Hatvan és Vidéke Körzeti ÁFÉSZ vagyonát. Ennek elõzménye az volt, hogy a Hangya Áruház megépítése miatt a korábban jól mûködõ szövetkezet csõdbe jutott. A tagság még a részjegyeit sem kapta vissza. Sajnos így a Boldogi Fogyasztási Szövetkezet nem érhette meg az Ujváry Ferenc által írt, 75. évfordulós megemlékezésében kívánt 100 éves jubileumot. Kár érte, mert ma is vannak még környékünkön jól mûködõ fogyasztási szövetkezetek. TLné

7 2003. DECEMBER BOLDOGI ÉLET 7 E g y ö s s z e f o g á s t ö r t é n e t e Ugye nagyon sokan emlékeznek még azokra a társadalmi munkában töltött napokra, melyek úgy hiányoztak, mint az a bizonyos púp a hátunkra. És mégis volt valami varázsa ezeknek az összejöveteleknek. Felgyorsult, embereket egymástól elidegenítõ, egyre az anyagi javak megszerzését elõtérbe helyezõ rohanó világunkban talán egy kicsit jólesik mindezeket félretenni és önös érdekek nélkül, csupán egy cél megvalósításáért munkálkodni. Kicsit félve ugyan a munkálatok kimenetelétõl és a feladat nagyságától, ám bízva az összefogás erejében, egy olyan lehetõség állt kis faluközösségünk, ezen belül Sport Egyesületünk elõtt, melyet nem hagyhattunk csak úgy kisétálni az ajtón. Egy az MKB által bontásra ítélt épületmonstrum lábánál elhelyezkedõ elemes faház szintén elbontás tárgyát képezte. Ám értékénél fogva a józanésszel gondolkodó ember nem engedhette, hogy az egy toronydarun himbálózó golyó áldozata legyen, így hát felajánlotta egyéb más bontási munkálatok elvégzésével egyetemben elbontás fejében. De hát milyen is ez a ház? Életkorát 5 és 10 év között saccoltuk, alapterülete 7x30m, azaz 210 m2. A faszerkezetû épületet palatetõ fedi, falait betonit-lap burkolja, így az egész ház súlyát tekintve igen tetemes méretû, ami a hazaszállításnál okozott egy kis fejtörést a maga közel negyven tonnájával. Belülrõl teljesen felszerelt központi fûtéssel, lemezradiátorokkal, illetve elektromos hálózattal, fénycsöves lámpatestekkel. kamion állt rendelkezésünkre. A sikerhez 35 ember adta munkáját: Borsós Zsolt, Józsa Gyula, Borsós Ferenc, Lukács Csaba, Õszi Szabolcs, Makádi György, Nagy Gábor (Bartók B. út), Sápi Péter, Zólyomi Vilmos, Tóth József, Litkei Ákos, Nagy Szabolcs, Varga Lajos, Csatlós Ferenc, Tukora Gábor, Nagy Rajmund, Janota Attila, Lukács István, Boldogházi Csaba, Tóth Attila, Makádi József, Tóth Ferenc, Kecskés János, Nagy László, Kompolti István, Petrovics Zoltán, Kiss Tamás, Makádi Máté, Bodrogi Norbert, Ludvig Tamás, Litkei Kornél, Nagy István (Bartók B. út), Misányi József, Kurucz Norbert. Az idõ rövidsége egy kicsit elbizonytalanította a munka elvégzésének kimenetelét, ugyanis három napos határidõt kaptunk annak teljesítésére. A három napon összesen öt teherautó (Csatlós Ferenc, Nagy István, Makádi György, Borsós Zsolt, Józsa Gyula), Puporka József Ikarusz busza és a Surányi Mihály által rendelt Újszülöttek: Bódi Fanni ( ) an:mészáros Krisztina Fehér Lajos (10.16.) an:suha Ilona Nagy Rómeó Alex (10.20.) an:petrovics Diána Rita Anyakönyvi hírek Ludvig Dániel (11.12.) an:vidéki Zita Tóth Tivadar (11.17.) an:makádi Mónika Rohács Fanni (11.28.) an:jakus Andrea Hatalyák Gábor Simon (12.04.) an:zsíros Bernadett A három áramfejlesztõ aggregátor, a több száz méter hosszabbító, a 6db oszlopos fényvetõ és a töménytelen mennyiségû kézi szerszám felvonultatásában a társadalmi munkákat végzõkön kívül segítséget nyújtott Polgármesteri hivatalunk, a Boldogi Önkéntes Tûzoltó Egyesület, RAWEX Rallye SC., Elek Rallye Team, Agrodiszkont, Oscar-Car Bt. és Õszi Gusztáv. És mivel a dolgozó ember meg is éhezik, így ezt a problémát Varga Ferenc (Varga-Hús Bt.), a Luda Pékség, a Liget Italbolt, Imre Zoltán és Árvai József oldott meg nyersanyaggal, illetve a nap végi vacsoráztatással. A határidõ harmadik, befejezõ napján este 10 órakor mindenki nyugtázhatta: a munkát elvégeztük. Álmomban sem gondoltam, hogy csupán lelkesedésbõl ennyi ember megmozdul, de ezek az emberek összefogásból jelesre vizsgáztak. Ez az épület még nagyon sok munkát és áldozatot követel tõlünk, de biztasson minket az a tudat, hogy ennek megléte egy új utat mutat egyesületünk mûködésének! Medveczki Tibor BSE Elnöke Õszi Istvánné sz.bugyi Mária Rákóczi u éves Petrovics János Vasvári u éves Bugyi Istvánné sz.morvai Mária Kossuth u éves Petrovics Józsefné sz.gyurovics Anna Honvéd u éves Csomor György Petõfi tér éves Besztercei Kitti (10.31.) an:balogh Rita Elhunytak: Házasságkötés: Balogh Boglárka (11.08.) an:csatlós Andrea Bódi László Béke u éves Hatalyák Gábor - Zsíros Bernadett

Köszönet! Kiszi baba. Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester

Köszönet! Kiszi baba. Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester X. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2003. JÚNIUS INGYENES Köszönet! Kiszi baba Az óvodában a hagyományõrzés köré építettük fel nevelési programunkat. Szokássá vált, hogy Húsvét környékén tartunk egy olyan ünnepet, amelyen

Részletesebben

Boldogi Búcsú. Egy mûalkotással ismét gazdagabban

Boldogi Búcsú. Egy mûalkotással ismét gazdagabban XIV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2007. MÁJUS Egy mûalkotással ismét gazdagabban Az Ujváry Ferenc Alapítvány felkérésére helyi mûvésztanárunk Szpisják Pál egy faragott információs táblával lepett meg bennünket. INGYENES

Részletesebben

Jövõm Európa. Május elsejei programok. Sportpálya: Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház elõtti tér: 10.00-13.00 Családi játékos sportvetélkedõ a Sportpályán

Jövõm Európa. Május elsejei programok. Sportpálya: Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház elõtti tér: 10.00-13.00 Családi játékos sportvetélkedõ a Sportpályán XI. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2004. ÁPRILIS Jövõm Európa Felfokozott figyelem kíséri napjainkban, ha meghalljuk ezt a kifejezést. Községünk életében is számtalan területen szerveznek fórumokat, ahol gyakran éles

Részletesebben

Iskolai Emlékezet: Hegedûs tanár néni terme ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS. Füst Milán ZOKOGNI SZERETNÉK. Igazság, 1956. október 30.

Iskolai Emlékezet: Hegedûs tanár néni terme ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS. Füst Milán ZOKOGNI SZERETNÉK. Igazság, 1956. október 30. XI. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2004. OKTÓBER INGYENES Füst Milán ZOKOGNI SZERETNÉK Nacionalizmus-e az, ha valaki tönkretett, agyongyötört, megcsonkított, szegény kis magyar hazája sorsán évek óta sírva fakad? Ez

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Karácsony képekben AZ ÚJ ÉV KÜSZÖBÉN. k r ó n i k a III. évfolyam 1. szám 2009. január 30. Kedves Olvasók!

Karácsony képekben AZ ÚJ ÉV KÜSZÖBÉN. k r ó n i k a III. évfolyam 1. szám 2009. január 30. Kedves Olvasók! III. évfolyam 1. szám Hort Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa január 30. A felsõ tagozatos gyerekek adták elõ a Betlehemes mûsort Elsõ alkalommal léptek a közönség elé a Közösségi Ház ifjú citerásai

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére 2 KEREPESI VÉLEMÉNY 2009. JANUÁR Ünnepség a Faluházban a Magyar Kultúra Napja alkalmából Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Turcsányi Béla festõmûvész

Részletesebben

KRÓNIKA JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI. I. Családi Nap. Jászalsószentgyörgy község lapja. Megjelent: 2008. október. XIV. évfolyam 3. szám.

KRÓNIKA JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI. I. Családi Nap. Jászalsószentgyörgy község lapja. Megjelent: 2008. október. XIV. évfolyam 3. szám. JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA Jászalsószentgyörgy község lapja XIV. évfolyam 3. szám Ára: 100, Ft I. Családi Nap Megjelent: 2008. október A Községi Önkormányzat 2008. szeptember 27-én megrendezte az I.

Részletesebben

A sok munka, a jókedv és a szeretet éltetett

A sok munka, a jókedv és a szeretet éltetett A lap ingyenes GÖD VÁROS POLGÁRAINAK ÉS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. 2002. JANUÁR MEGJELENIK 6000 PÉLDÁNYBAN A sok munka, a jókedv és a szeretet éltetett mondta a századik születésnapját

Részletesebben

KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ. Kedves Bajomi Lakosok!

KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ. Kedves Bajomi Lakosok! Tájékoztató Biharnagybajom közéleti eseményeiről IV. évfolyam 8. szám (2008. december) KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ Kedves Bajomi Lakosok! Melegség tölti el szívünket karácsony közeledtével, egy-egy pillanatra

Részletesebben

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Ára:150 Ft 2013. ÁPRILIS 5. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Városi megemlékezés március 15-én Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Március idusa a legzordabb téli napokat megidéző ítéletidővel

Részletesebben

Pándi Tükör. II. Pándi Meggyfesztivál ÚJ! Önkormányzati hírek 4. Balatoni nyár 7. Elismerés 15. Angol tanfolyam indulhat! 23.

Pándi Tükör. II. Pándi Meggyfesztivál ÚJ! Önkormányzati hírek 4. Balatoni nyár 7. Elismerés 15. Angol tanfolyam indulhat! 23. ÚJ! Pándi Tükör 1941 Lokális közéleti- és kulturális lap 2011. október XX. évfolyam / 3., 78. szám ŐSZ Angol tanfolyam indulhat! 23. 1275 1992 28 oldal Ára: 100 forint www.pand.hu Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

XIX. ÉVF. 4. SZÁM 2009. ÁPRILIS

XIX. ÉVF. 4. SZÁM 2009. ÁPRILIS Mórahalmi XIX. ÉVF. 4. SZÁM 2009. ÁPRILIS ÁRA: 100 Ft Katolikus szertartással szenteltek fel imatermet a Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár Otthon Fogyatékos Személyek Részlegében, 2008. december 20-án.

Részletesebben

Mécsesek gyúltak az 1956-os megemlékezéskor

Mécsesek gyúltak az 1956-os megemlékezéskor XVI. évfolyam XI. szám 2008. november Ára: 100 Ft Mécsesek gyúltak az 1956-os megemlékezéskor A hagyományokhoz híven ezúttal is az Árpád téri kopjafánál gyülekeztek azok, akik méltó módon szerettek volna

Részletesebben

Mártélyi. hírek. F Búcsúzik a polgármester. Mártély Önkormányzatának ingyenes információs kiadványa. I. évf. 10. szám 2014.

Mártélyi. hírek. F Búcsúzik a polgármester. Mártély Önkormányzatának ingyenes információs kiadványa. I. évf. 10. szám 2014. Mártélyi hírek Mártély Önkormányzatának ingyenes információs kiadványa I. évf. 10. szám 2014. október F Búcsúzik a polgármester mert valami végérvényes rend kell, ha nagy útra készül már az ember. Tudván,

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében.

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. XVI. évfolyam 2009. december 10. 200. szám 200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. Reméljük, hogy minden számban talált valami olyat, ami érdekelte. A Hírmondó

Részletesebben

hírmondó 2012. MÁRCIUS Talpra magyar, hí a haza! március 15.

hírmondó 2012. MÁRCIUS Talpra magyar, hí a haza! március 15. HALÁSZTELKI felelős kormány illetve felelős A kormányzás nem magától értetődően jött létre 1848-ban. Nem bizonyulhatott elégségesnek március 14- én a pesti Pilvax kávéházban a 12 pont megfogalmazása, vagy

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

Baranyai Attila Anya

Baranyai Attila Anya Lellei XXIII. évfolyam 5. szám Újság 2014. május Baranyai Attila Anya Jubileumi majális Tíz évvel ezelőtt 2004. május első napján lett Magyarország az Európai Unió tagja, és azóta szervezi a város önkormányzata

Részletesebben

Becsengettek! PÁLYÁZAT. Tisztelt Nyíracsádi Lakosok! 2013. szeptember xxii. évf. 8. szám

Becsengettek! PÁLYÁZAT. Tisztelt Nyíracsádi Lakosok! 2013. szeptember xxii. évf. 8. szám 2013. szeptember xxii. évf. 8. szám 1. a osztály Osztályfőnök: Czentyéné Kerti Judit Napközis nevelő: Marozsánné Bilák Erzsébet Bálega Barbara, Balogh Péter, Baranyi Mirella, Dudás Krisztina, Horváth Ramóna

Részletesebben

Önkormányzatunk hírei A Képviselõ-testület üléseirõl

Önkormányzatunk hírei A Képviselõ-testület üléseirõl A Képviselõ-testület 2013. évi utolsó ülésén a következõ fontosabb döntések születtek: A helyi építési szabályzat és a településszerkezeti terv felülvizsgálata ismét napirenden volt: három kérelmet vizsgált

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP

SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP Ára: 100 Ft XXV. évfolyam 4. szám 2012. április Székelyföldön járva egyre másra csodálhatjuk a gyakran több száz éves, míves, kézzel faragott kapukat, rajtuk az útravalóul szánt üzenettel, jókívánságokkal.

Részletesebben

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget.

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget. XVII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2010. FEBRUÁR INGYENES Kedves Boldogiak! Kívánok mindenkinek eredményes, boldog, sikeres új esztendõt! Megoldásra vár: Falugyûlésen, illetve a Boldogi Élet utolsó számában szóltam

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. június XVI. évfolyam 6. szám Ára: 99 Ft JUBILEUM Köszönet, Kollégák! Június 10-én ünnepelték, ünnepeltük mi, a szerkesztőség tagjai valamint a kiállítás-megnyitóra és

Részletesebben

AKCIÓ október 31-ig, a készlet erejéig

AKCIÓ október 31-ig, a készlet erejéig TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök fényképeit újszülöttekrõl, születésnapokról, ifjú házasokról, ezüst- és aranylakodalmakról, osztálytalálkozókról és minden olyan eseményrõl,

Részletesebben

Tisztelt Csanádapácai lakosok!

Tisztelt Csanádapácai lakosok! Tisztelt Csanádapácai lakosok! A Képviselő-testület 2011. február 23.-án tárgyalta, és elfogadta a település 2011. évi költségvetését. Ígéretemhez híven ezt az alábbiakban ismertetem: 2011. évi összesített

Részletesebben