Karácsony - Isten közelsége. Téli esték X. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM DECEMBER INGYENES

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Karácsony - Isten közelsége. Téli esték X. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2003. DECEMBER INGYENES"

Átírás

1 X. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM DECEMBER INGYENES Karácsony - Isten közelsége Karácsony közelsége együtt talál bennünket, hogy a megszokott módon kicseréljük kölcsönös jókívánságainkat. Szívünk túlcsordul a közös örömtõl: az Úr közel van! Isten Fiának földi megszületésére várakozván, aki emberré lett, figyelmünk rá összpontosul, virrasztásunk és imánk éberebb, feszültebb és alázatosabb. Menjünk hát együtt, hogy találkozzunk a Megváltóval, aki eljõ. Jézus váltságdíjként született. Azért jön, hogy megváltson bennünket! Azért jön, hogy kibékítsen minket Istennel! Amint Szent Ágoston jól hangsúlyozza, megszokott kifejezõerejével: Egyházunk fejének segítségével megbékélünk Istennel, mivel általa az Egyszülött halandóságunk részese lett, hogy mi halhatatlanságának részesei lehessünk. A Karácsony ennek a csodálatos cserének a kezdete, mely minket Istennel egyesít. Ez a megváltás kezdete! Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk... Ezek Izajás próféta szavai, melyeket az éjféli szentmisén mondunk ki, a Születés ünnepének kezdetén. Ezek az igék lettek a Jó Hír üzenetei, a Világosság és Öröm igéje. Kedves Mindannyian, akik számára ez a születés a remény jele! Lelki egyesülésre hívlak benneteket! Vegyük körül azt a helyet, ahol Isten emberré lett, a szívek hatalmas koszorújával! Alakítsunk gyûrût és udvart a Szûz körül, aki Neki emberi életet adott Isten születésének éjszakáján! Vegyük körül szeretõ szíveinkkel a Szent Családot! Velünk vagy Emmánuel! Õ valóban csodálatra méltó! A Mindenható Isten egy törékeny gyermekben. (II. János Pál) Ezúton kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, boldog Karácsonyt, és békés Újesztendõt! Szerkesztõség Téli esték Eszembe jutnak a régi téli esték, Nagyapánk mesélt, támasztva a kemencét. Közben jókat mosolygott, A pipájából bodor füst gomolygott. Tudott sok szép történetet, S látta a császárt, Ferenc Józsefet. Huszárként szolgált még a nagy Magyarországban, Megjárta Skutarit és volt Hercegovinában. Mi ámulva hallgattuk, vagy nagyokat derültünk, S a jó melegtõl el-elszenderedtünk. Álmunkban mi is huszárok voltunk, Volt fényes kardunk, díszes dolmányunk. Elszálltak már rég a boldog gyermekévek, Unokáimnak most már én mesélek. S nincs nagyobb boldogság a világon, Mint mikor õket mosolyogni, nevetni látom. Van, ahol most dörögnek fegyverek, Van, ahol most is éheznek, fáznak gyermekek. Gondoljunk rájuk is a szeretet ünnepén, Költözzön szívünkbe szeretet és remény. Kepes László Sport u.

2 2 BOLDOGI ÉLET DECEMBER Ebben az évben adományozott Díszpolgári címet a falu képviselõ testülete néhai Boldogy János kántor-tanító Úrnak, szerteágazó tevékenysége elismeréseként. Községünk fõútját díszítõ diófasor is az Õ elképzelésének és munkájának köszönhetõ. Sajnos az idõ haladtával a korábban egyenletes, egységes diófasor egyre foghíjasabb. Sok az elöregedett, beteg, kiszáradó fa. Ezek némelyike szeles idõben veszélyezteti az utca forgalmát, elsõsorban a kerékpárosokat. A korábbi években is vágtunk már ki elöregedett fákat és volt már diófa ültetés is, az idõsödõ diófasortól beljebb, az úttestõl távolabb. Most szeretnénk folytatni az idõs fák kényszervágását, illetve olyan idõs fák kivágását is tervezzük, amelyek már akadályozzák a közvetlen mellettük felnövõ fiatal fák fejlõdését. Természetesen a kivett fákat pótoljuk. Tervezzük a teljes diófasor folyamatos megújítását saját nevelésû diófákkal.(reméljük, az utóbbi idõk szárazsága ezt nem akadályozza.) Ehhez kérjük a falu lakóinak megértését és segítségét. Gyermekeinktõl pedig, hogy becsüljék és védjék meg a facsemetéket. Mindannyian szeretnénk, ha a falu fõutcája megõrizné korábbi jellegzetes képét. Bizonyára örömmel töltene el bennünket, ha más települések lakóinak Boldogról továbbra is a gyönyörû diófasor jutna az eszébe. Varga Vince Az európai uniós csatlakozásunk következtében minden mezõgazdasági tevékenységet folytató figyelmébe Termelõi nyilvántartásba vétellel kapcsolatban szeretnénk tájékoztatni a lakosságot: A f õ ú t d i ó f á i elhelyezkedésérõl, az önkormányzathoz megküldött átnézeti térkép alapján, feltüntetve a fizikai blokk számát évben, illetve folyamatosan minden eddig még nem 3. Ezután minden regisztrált (nyilvántartásba vett) termelõ regisztrált (nyilvántartásba nem vett) gazdálkodó és gazdasági megkapja a saját testre szabott csomagját (levelet) a szervezet részére - amennyiben bármilyen támogatást igényel - használatban lévõ területet magába foglaló fizikai blokk új, az uniós elõírásoknak megfelelõ nyilvántartást kell készíteni. térképrõl, amelyen majd fel kell tüntetni az általa használt Ezzel kapcsolatban a Falugazdásznál mindenkinek a személyes parcella, vagy parcellák nagyságát. Ezt visszaküldi a jelenléte szükséges (a saját kezû aláírás céljából). Vagyis ez az Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak (MVH). alapja az unióban bármilyen támogatás - legyen az terület alapú - 4. A hivatal a termelõ által küldött nyilatkozat alapján (ennek az igénybevételéhez. idõpontja: eleje) megküldi az érintetteknek a Várjuk minden a jövõben termelést végzõ olyan személyek megfelelõ nyomtatványokat, a részletes területnagyság és érdeklõdését, akik részt szeretnének venni az uniós támogatások növényi kultúra feltüntetésére, amelyet szintén majd az igénylésében. MVH-nak küld vissza az érintett. Ehhez szükséges: - személyi igazolvány Amennyiben a késõbiekben a földhasználatban nincs változás, - õstermelõi igazolvány úgy ezeket ilyen részletesen a jövõben nem kell már közölni. - adókártya (adószám) Bárminemû változás történik azonban a személyi adatokban, a - bankszámlaszám közölt terület nagyságában és egyéb adatbázisban, úgy azt - cég ill. vállalkozó esetén statisztikai szám haladéktalanul jelezni kell levélben az MVH-nak 15 napon belül. A terület alapú támogatás igénybevételének menete: Kérünk mindenkit, hogy a támogatási jogosultság megszerzése 1. Elõször személyes adategyeztetés történik - ez a termelõk érdekében és a regisztráció, majd a késõbbi feladatok egyszerû és regisztrálása. Ekkor már minden támogatást igénylõnek gyors lebonyolítása céljából minden e témát érintõ felhívásra nyilatkozni kell bankszámlaszámáról, ugyanis az unióban aktívan és személyesen jelenjenek meg a kiértesítésben bárminemû pénz csak erre utalható. feltüntetett helyen! 2. Ezek után a már MVH által nyilvántartásba került személy Kovács Kálmán kiértesítése történik, ahol nyilatkozni kell az általa használt falugazdász területek úgyenevezett fizikai blokkban való A Boldog Községért Közalapítványhoz célzottan befizetett támogatások az óvodában Szülõk Buzás Csaba 1000 Ft Szabóné Futó Renáta 1000 Ft Kovácsné Kepes Judit 2000 Ft Szûcs Sándor 500 Ft Kátai Tamás 1000 Ft Kerek István 1000 Ft Sós Mária 2000 Ft Töreki László 1000 Ft Horváth Tihamér 1000 Ft Zólyomi András 1000 Ft Józsa Istvánné 1000 Ft Szász Leontin 1000 Ft Boldogházi Zsolt 2000 Ft Fülöp Norbert 5000 Ft Nagyné Kadét Mónika 1000 Ft Bolla János 1000 Ft Futó Tivadar 2000 Ft Varga István 500 Ft Õszi Ambrúzsné 1000 Ft Rácz Vendel 1000 Ft Deme László 1000 Ft Vaskó Anita 2000 Ft Szabó Istvánné 500 Ft Makádi Máté 500 Ft Ács Sándor 500 Ft Dolgozók Kiss Jánosné 1000 Ft Petrovics József 1000 Ft Fischer István 1000 Ft Fülöp Istvánné 1000 Ft Nagy Sándor 1000 Ft Petrovics Gusztáv 3000 Ft Patócs Lászlóné 1000 Ft Zsírosné Õszi Katalin 2000 Ft Urbán Ferenc 500 Ft Kiss Tamás 500 Ft Csûcsné Bajusz Lívia 2000 Ft Zsõk

3 2003. DECEMBER BOLDOGI ÉLET 3 Újra elsõ a Berecz iskola Újabb remek eredménnyel, országos elsõ helyezéssel büszkélkedhetnek a boldogi Berecz Antal Általános Iskola közösségének tagjai: a szeptemberében meghirdetett országos Gyermelyi Útravaló pályázat félmillió forintos fõdíját nyerték el. A Gyermely Rt. rendszeresen hirdet pályázati lehetõségeket, ezzel kívánja támogatni az iskolákat. Legutóbbi pályázati kiírásának az volt a célja, hogy az iskolák tanulói fedezzék fel, gyûjtsék össze saját településük, szûkebb hazájuk értékeit, amelyet büszkén visznek majd magukkal útravalóként az Európai Unióba. A remek ötletet több mint 500 iskola díjazta azzal, hogy jelentkezett a pályázatra, végül összesen 354 iskola nyújtott be pályamunkát. Mi, bereczesek is nagyon örültünk a lehetõségnek, hiszen ez a kis palóc falu annyi értékkel bír, hogy bele sem lehetne rakni egyetlen kincsestarisznyába. Pályamunkánkban igyekeztünk mindenbõl felvillantani egy kicsit, színes képanyaggal dokumentálva, gyerekek által készített munkákkal (riportokkal, rajzokkal, fogalmazásokkal) színesítve. Bemutattuk a község földrajzi, mezõgazdasági adottságait, nevezetességeit (egyházi és középületeket, szobrokat, parkokat, emlékhelyeket), híres embereit (az intézmények névadóit, a község díszpolgárait). Felvillantottunk egy szeletet a néphagyományokból (a Kacskaringó Klub boldogi gyermekjátékgyûjtését, a Kincskeresõ szakkör által felelevenített népszokásokat). Rövid ízelítõt adtunk a községben folyó gazdag kulturális életbõl (Kaláris Táncegyüttes, Kacskaringó Klub, Boldogi Népdalkör, Hagyományõrzõ Együttes, Amatõr Színjátszók). B e m u t a t t u k a n é p v i s e l e t l e g s z e b b e l e m e i t gyermekszemmel : fotókkal, rajzokkal, leírásokkal. A pályázat különlegessége a hagyományos lakodalmi tésztaételekrõl szóló fényképes leírás, és a tésztaételek készítésének módját elmesélõ hanganyag volt. Mindehhez egy teljes fotókiállításnyi anyagot ajánlott fel Zsírosné Õszi Katalin, akinek nagy része volt a pályázat szerkesztésében is! A tetszetõs pályázati anyagra nagyon büszkék voltak a gyerekek, lelkesen segítettek, és nagyon szurkoltak a sikerért, amely hála az összefogásnak ezúttal sem maradt el. Köszönet illeti érte: - Zsírosné Õszi Katalint és a Kacskaringó Klub tagjait, - Dinnyésné Nagy Katalint és a kincskeresõ szakkörösöket, - Kovácsné Kemény Juditot és a természetbúvár szakkör tagjait, - Szpisják Pál tanár urat és a rajzszakkör tagjait, - a honismereti szakkörös diákokat, - valamint Fülöp Gyuláné és Tuzáné Füzér Judit tanárnõket. Külön is köszönjük a pályázat elkészítéséhez nyújtott segítséget: - Kepesné Tóth Katalin mûvelõdési ház igazgatónak, - Zsíros Csabának, a hangfelvételek készítõjének, - Tóth Lászlónénak, a régi fotók és újságcikkek közreadójának, - és a Boldogi Asszonykórus tagjainak külön is Terka néninek -, akik a hagyományos boldogi tésztaételek receptjeit tették közkinccsé. Ismét bebizonyosodott hát, hogy a sikerbe vetett hit meghozza az eredményt. A bereczesek elve ugyanis: Akár elhiszed, hogy sikerül, akár nem: igazad lesz! Mi elhittük! Krakóczkiné Tóth Éva T Û Z O L T Ó E G Y E S Ü L E T I H Í R E K Tisztelt Olvasó! Azok, akik nem végezték el a tanfolyamot, január 1-tõl sajnos csak pártoló tagjai lehetnek egyesületünknek. Elég régóta nem jelentkeztem az újság hasábjain. Ennek az oka Ez részben érintette a vezetõség néhány tagját is, ezért az nem az volt, hogy egyesületünkben megállt az élet, sõt inkább egyesület vezetõsége úgy határozott, hogy egy évvel elõre hozza az új mondhatom, hogy nagyon is felpezsdült. Ennek az az oka, hogy még a vezetõség választását. Az új vezetõséget a december 20-án összeülõ nyár közepén egy BM rendelet kötelezte minden tûzoltó egyesületi közgyûlés fogja megválasztani. tag részére a minimális alapfokú tûzoltó vizsga letételét. A háromnapos bentlakásos tanfolyamra és vizsgára október Tisztelt Olvasó! közepén került sor. Egyesületünkbõl tizenegy fõ jelentkezett, ami a Röviden ennyi lett volna a Tûzoltó Egyesület tevékenységérõl késõbbiek folyamán - munkahelyi és egyéb elfoglaltság miatt - szóló hír. A leköszönõ, illetve a December 20-án megválasztandó új lecsökkent hét fõre. Elmondhatom, az a három nap minden résztvevõ vezetõség nevében kívánok Tûzmentes Karácsonyi Ünnepeket, energiáját felemésztette. Reggel 8 órától este 7 óráig felváltva valamint örömökben gazdag, Békés, Boldog Új Évet községünk elméleti és gyakorlati feladatot kellett megoldani. Örömmel minden lakójának. mondhatom, hogy egyesületünk mind a hét tagjának sikerült letennie Budai Zoltán a vizsgát. tü.pk.

4 4 BOLDOGI ÉLET DECEMBER november 22-én ismét jótékonysági bált rendeztünk, melynek bevételét a Boldog Községért Közalapítvány számlájára fizettük be. Bár a résztvevõk száma a megszokott alatt maradt, a hangulatot ez egy csöppet sem befolyásolta, a többség nagyon jól érezte magát. Mi szervezõk sokszor tépelõdünk azon, hogy mivel is dobhatnánk fel a hangulatot, mit is újítsunk, hogy a bálozók kedvére tegyünk. Igyekezetünk ellenére azonban mindíg vannak olyanok, akik nem érzik jól magukat,hol a zenekerral, hol a díszlettel, hol a mûsorral nincsenek megelégedve. Természetesen nem mennek zökkenõmentesen a dolgok, ejtünk hibákat, de ilyenkor azért jövünk össze, hogy jót mulassunk, beszélgessünk, no és hogy egy kicsit jótékonykodjunk is. Erre úgy gondolom, van is lehetõség s az elégedetlenkedõknek a hibát nem csak a szervezésben, hanem talán önmagukban is kellene keresniük. J ó t é k o n y s á g i B á l A 8. osztályosok keringõjének egy szép pillanata: Cziczkáné Zólyomi Mária koreográfiája A Majorett csoport bemutatója A táncot betanította:kepes Katinka Sokunknak még minden évben tetszett Ivánék játéka, de most kérésére az ingyenes zenekart egy Ft-ért játszó duó váltotta fel. Szerintem õk is ragyogóan zenéltek,de természetesen volt aki kritizálta az õ játékukat is. Az is furcsa, hogy a boldogi gyerekek mindíg lelkesen készülnek, hogy bemutatójukkal színesebbé tegyék az összejövetelt, de a szüleik közül csak kevesen jönnek el résztvevõként a bálba.bár azzal is tisztában, hogy bizony ha mindent összeszámolunk, szép összeget költünk el ezen az estén. Dehát jó célra költjük! Szerencsére az elégséges létszám azért az idén is összejött, s nekik,valamint az egyéb támogatásoknak köszönhetõen az idén tisztán 210 ezer forinttal gyarapíthattuk az alapítvány kasszáját. Kepesné Tóth Katalin Rohács György Pacsirta u ,- Pártolójegyeket vásároltak: Laczkó József Vasvári u ,- Szemerédi Zoltánné Kossuth u ,- Péntek Tamásné Kossuth u ,- Õszi Sándorné Ady E.u ,- Lukács Gusztávné Kossuth u ,- Reucsánné Lukács Erzsébet Liget u ,- Kissné Koczka Katalin Árpád u ,- Bötösné Peigelbeck Katalin Turai u ,- Kompolti Attiláné Rákóczi u ,- Futóné Búzás Krisztina Hatvani u ,- Kókai Ferencné Bartók u ,- Peigelbeck Györgyné Zrinyi u ,- Tatai Melinda Turai u ,- Tóth Károlyné Béke köz ,- Bugyi Gusztáv Béke u ,- Fülöp Attila Hatvani u ,- Zólyomi Gábor Bartók u ,- Buzás Imre Széchenyi u ,- Szûcs Sándorné Petõfi tér ,- Bátori Zsolt Vasvári u ,- Futó Mihályné Béke u.71/a 2.000,- Kiss Katalin Pacsirta u ,- Laczkóné Kepes Anikó Bartók u ,- Józsa Sándorné Rákóczi u ,- Nagy István Pacsirta u ,- Ács Sándor Szabadság u ,- Õszi József Bartók u ,- Szabó István Dózsa Gy.u ,- Petrovics István Béke u ,- Lukács Gusztáv Kossuth u ,- Horváth Gusztáv Hatvani u ,- Tóth Károlyné Béke köz 500,- Vaskó Gusztáv Bartók u ,- Kátai László Cinka P.u ,- Nagyné Zsámboki Mária Honvéd u ,- Sápi László Pacsirta u ,- Surányi Mihály Béke u ,- Fülöp Gyuláné Hatvan 1.000,- Õszi Gusztáv Kossuth u ,- Szántai Istvánné Rákóczi u ,- Futó János Hatvani u ,- Medveczki Gábor Hatvani u ,- Sápi Gyuláné Erkel u ,- Értékes felajánlások érkeztek a Imre Zoltánné Bartók u ,- György Emil Hunyadi u ,- tombolára az alábbiak részérõl: Zsíros Jánosné Béke u ,- Kerek Istvánné Rákóczi u ,- Dencs Istvánné Hatvani u ,- Mihók Zsuzsanna Kertész u ,- Kis Ferenc Sport u ,- Eckert Csaba Pacsirta u ,- Petrovics Csaba Bartók u ,- Zsíros József Kertész u.2/a 2.000,- Laczkó Zsolt Béke u ,- Püspöki György Kossuth u ,- Tóth Csaba Béke u ,- Szûcs Ferenc Árpád u ,- Nagy Csaba Szabadság u ,- Józsa Sándor Rákóczi u ,- Józsa Péter Dózsa Gy.u ,- Horváth Tihamér Béke u ,- Petrovics Gusztáv Turai u ,- Diána Gyógyszertár, Fülöp Istvánné, Csomorné Kiss Ágnes, Kerek István Stumpf István kereskedõ, Seresné Vitai Mária Napocska ABC dolgozói, Huszáregyesület Jánosi Imre, Tukoráné Kovács Kinga Antal Gábor és Tatai Melinda Laczkó János, Urbán Béláné Fülöpné Laczkó Lívia, Palotai és társa Kft. Luda Pékség, Varga és Társa 2000 Kft. Futó és Társa Kft., Kiss Zoltánné Résztvevõk: Püspökiné Nagy Erzsébet 3 fõ Szitányi Péterné 1 fõ Katonáné Nagy Anna 2 fõ Kepes Tibor 2 fõ Reucsán Jánosné 1 fõ Fülöp József 2 fõ Futó István 2 fõ Nagy Gábor 2 fõ Makádi György 2 fõ Lukács Ferenc 4 fõ Gódor Ferenc Attila 2 fõ Palotai András 2 fõ Kiss Zoltán 2 fõ Kórózs Katalin 1 fõ Varga Melinda 1 fõ Puporka Józsefné 2 fõ Árvai János 2 fõ Bugyi Gusztáv 2 fõ Õszi János 2 fõ Medveczki Zsolt 2 fõ Lukács Róbert 2 fõ Labáth Zoltán 2 fõ Lakatos Péter 2 fõ Sápi László 2 fõ Rohács György 2 fõ Bódi János 2 fõ Zsíros Viktor 2 fõ Püspöki Attila 2 fõ Kepesné Tóth Katalin 1 fõ Kalmár István 2 fõ Varga Vince 3 fõ Futó János 2 fõ Nagy György 2 fõ Zsíros István 2 fõ Varga Lászlóné 1 fõ Krakóczkiné Tóth Éva 1 fõ Szpisják Pál 1 fõ Sike Dóra 1 fõ Bartl Szilvia 2 fõ Kadét Ernõ 2 fõ Nagy István 10 fõ A rendezvény támogatói: Vaskó Lukács Tóth P. László Palotai András Luda Ottó Fülöp Norbert Polgárõrség A szervezõk nevében köszönet a résztvevõknek és támogatóknak, valamint a lebonyolításban fáradozóknak! Kepesné Tóth Katalin

5 2003. DECEMBER BOLDOGI ÉLET 5 Hagyományõrzõ Mûhely Amióta a mûvelõdési házban dolgozom, számtalan hivatalos és nem hivatalos beszélgetés témájaként merült fel a régi népi mesterségek átöröklésének a problémája. Gondos nagymamák már a tipegõ gyerekekkel megpróbálják megismertetni és megszerettetni a szép népviseletet, az ovodában, iskolában és a mûvelõdési házban pedig megtanulják a koruknak megfelelõ dalokat, táncokat és régmúlt idõk szokásait. De hányan próbálják meg el is készíteni a hagyományos ruhadarabokat, sajátítják el pl. a ráncolás, a lyukhímzés és a fodroskendõ vasalás fortélyait? Bizony nem sokan. Pedig a közöttünk élõ idõs emberektõl át kell vennünk a stafétabotot addig, míg nem késõ! Meg kell tanulni minden fortélyt amire szükségünk lehet a hagyományõrzés területén. Régi dédelgetett tervünk látszik valóra válni az elkövetkezõ 12 hónapban: Hagyományõrzõ Mûhely alakult az Ujváry Ferenc Mûvelõdési Házban, ahol nagyjából egy évre tervezve az alábbi mesterségekkel ismerkedik az idõsebbekbõl és fiatalokból álló törzsgárda: szoknya ráncolás, kacskaringós szoknya, kötény, szálika elkészítése, díszítése, lyukhímzés és lapos hímzés mintáinak megismerése, öltéstechnikájának elsajátítása, fodroskendõ vasalás, rétes, kisrózsa, nagyrózsa és egyéb tájjellegû ételek elkészítése. Az utókor számára fotón és videófelvételen rögzítjük a munkameneteket. Tervezzük az asszonykórus és a népdalkör eddig összeállított népdalcsokorjainak hanganyagon és írott formában történõ rögzítését is, amelyek az eddig birtokolt helyismereti anyaggal, az elmúlt években összegyûjtött videófelvételekel és magnókazettákkal együtt már egész szép gyûjteményt alkotnak majd. A mûhely létrejöttéhez nagy segítségünkre van az Ujváry családtól kapott Ft, melyet a mûködtetésre fordítunk. Úgy érezzük, méltó helyre kerül ez az összeg, hiszen névadónk Ujváry Ferenc és a Gyöngyösbokréta mozgalom lelkes híve Bruckner Jenõ sokat tettek a népmûvészetünk és néphagyományaink megõrzéséért és továbbadásáért. Az õ emléküknek, munkásságuknak is tisztelgünk a mûhely létrehozásával. Fotóink az elsõ összejöveteleken készültek, amikor a ráncolás és a réteskészítés titkait lestük el. Kepesné Tóth Katalin MEGHÍVÓ Az Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház és Könyvtár szeretettel meghívja a község lakosságát a december 20-án órakor a mûvelõdési házban tartandó ÜNNEPI MÛSORÁRA Szerepelnek: Belépõ: 300Ft Szabó Levente -ének-gitár Õszi Krisztina - ének Zsíros Csaba - szintetizátor Bánkuti Ádám - ének Ambruzs Ádám - vers Sodrás Népzenei Kisegyüttes A mûvelõdési ház kiscsoportjai: Hagyományõrzõk Kaláris Néptánccsoport Kacskaringó Klub Majorett Csoport Ifjusági Színjátszók Beatus Kórus A mûsort vezeti: Lukács Dénes. A mûsor ideje alatt a kézmûvesek munkáiból vásárt tartunk. A bevétel a csoportjaink mûködését segíti majd a évben. A mûsort követõen a szereplõk és hozzátartozóik batyusbállal zárják a évet A báli zenét Bódi Tamás és zenekara szolgáltatja. Ünnepi Hangverseny a templomban december 21-én órakor, a mise után Közremûködnek a Lõrinci zeneiskola tanárai További Karácsonyi programjaink: Nyugdíjas karácsony a mûvelõdési házban a Nyugdíjas Klub rendezésében december 22-én órakor

6 6 BOLDOGI ÉLET DECEMBER Száz éve alakult Boldogon a Hangya Fogyasztási és Értékesítõ Szövetkezet Ujváry tanár úr 1978-ban írott visszaemlékezésébõl olvashatjuk, hogy a boldogiakban mindig élt a szövetkezeti szellem. Ennek egyik legrégebbi megnyilvánulása a közös házépítés, amit már az 1700-as években leírt adatokból ismerhetünk. - A kaláka építkezés még ma is szokásos. - Rengeteg közösségi munka volt az 1781-ben épült templom, az 1901-ben készült községháza és az 1903-ban befejezett kápolna építésében is. Közös munka eredménye a hõsök kertje, az utcai diófa sorok, az artézi kutak, utak, járdák. Ez a közösségi szellem segítette elõ a szövetkezeti mozgalmat. Boldogon 1903-ban alakult meg a Hangya Szövetkezet. A kibocsátott üzletrészek olyan gyorsan gazdára találtak, hogy még abban az évben meg tudták vásárolni a mai nagybolt helyén lévõ házat. Ezt kibõvítve 1904 õszén megnyitották a vegyeskereskedést és kocsmát. Újdonság volt a szövetkezeti bolt, sokan itt vásároltak. Hát még mikor megkapták a tagok az elsõ osztalékot az üzletrészek után és a vásárlási visszatérítést is, akkor vált igazán népszerûvé. Ettõl kezdve a szövetkezet árszabályozó szerepe is érvényesült a helyi kereskedelemben ban már az értékesítésbe is bekapcsolódtak. Akkoriban a boldogiak kandali dinnyetermeléssel is foglalkoztak vagon dinnye került piacra a szövetkezet közvetítésével, fõleg Bécsben. Az elsõ világháború idején azonban a forgalom lecsappant. Nehéz évek következtek. Nem volt mit eladni, és mibõl vásárolni. Rekvirálások voltak a községben, nehéz volt a megélhetés. Az 1930-as évek gazdasági fellendülése a szövetkezet forgalmában is megmutatkozott. Szûkösnek bizonyult az üzlethelyiség. Ekkor már világhírû népviseleti és népmûvészeti hely volt Boldog. Évenként öt-hatezer külföldi vendég kereste fel a községet. Fogyott a Hangya pincészet Dáridó és Pántlikás bora. A nagy idegenforgalom késztette a vezetõséget, hogy új székházat építsenek A Hangya központ támogatásával 1936-ban indult meg az építkezés. A régi épületet lebontották, a helyére szép nagy üzlethelyiség épült hatalmas kirakattal, mellette tágasabb kocsma nyílt. Ehhez csatlakozott a nagyterem, ami sok rendezvény megtartására volt alkalmas. Disznótoros vacsorák, táncmulatságok helyszíne lett. A kultúrának is otthont adott ben színpadot állítottak fel, itt mutatkoztak be az akkori boldogi amatõr színjátszók, népszínmûvek elõadásával. A János vitéz zenés változatát is elõadták nagy közönségsikerrel. A teremhez csatlakozott a filmvetítõ kamra, ahol a Boldogon készült filmfelvételeket visszanézhette a község lakossága, köztük a szereplõ boldogi statiszták is. A terem végében üvegfallal leválasztott szép magyaros szobát alakítottak ki tárgyaló- és vendégszobának. Az üzletvezetõ és családja számára lakrészt építettek az épület végében. A székház avatására 1937-ben került sor, amikor szövetkezeti zászlót is avattak. (A zászló most a Szövetkezetek Központi Múzeumában látható.) Meg kell emlékeznünk a szövetkezet akkori dolgozóiról is. Elnök évtizedeken át Záhonyi Mihály volt. Hosszabb idõn át voltak ügyvezetõk Futó Mihály, Bruckner Jenõ és Ujváry Ferenc. A boltvezetõk közül Varga László, Harasta József, Málik Géza és felesége tûntek ki a szövetkezet felvirágoztatásában. A második világháború nagy megpróbáltatást hozott tõl háborús évek következtek. Visszaesett az idegenforgalom, ezáltal a szövetkezet bevétele is. Áruhiány, jegyrendszer nehezítette a kereskedést. Az átvonuló front az épületben nem tett kárt, de az árukészlet nagy részét széthordták. Nehéz idõk jártak. A szövetkezet mûködése azért folyamatos volt. Új lendületet adott a kereskedelemnek, amikor a háború után az FMSZ átvette a még mûködõ Hangyát után a boldogiak újra szövetkeztek, megalakították a Földmûves Szövetkezetet. Az március 12-én bejegyzett alakuló okirat szerint 60 személy határozta el, hogy tagja lesz az újonnan alakuló szövetkezetnek. Az elsõ boltos Õszi József szabósegéd volt, akinek lakásán méteráruboltot nyitottak 1947-ben. Az '50-es évek nehézségeit átvészelve gyarapodásnak indult a szövetkezet vagyona. Beindult a községben a paprikatermelés, megszervezték a felvásárlást, és szaporodtak a boltegységek is. Iparcikkbolt, élelmiszer-vegyiáru, és vendéglátóipari boltok mûködtek. A tagság minden év lezártával a részjegyek, és vásárlások után visszatérítésben részesült. Ez ösztönözte az újabb belépõket a szövetkezet tagjai sorába. Így a lakosság nagy része tagja lett a szövetkezetnek. Emlékezzünk meg azokról a nevesebb dolgozókról is, akik ebben az idõben a szövetkezet szolgálatában végezték munkájukat. Szövetkezeti ügyvezetõk voltak: Zólyomi László, Bárdos Ferenc, Medveczki György. Fõkönyvelõk: Kókai István (késõbb ügyvezetõ), majd Varga Lajosné. Beosztott könyvelõk: Csatlós András, Tóth László, Tóth Lászlóné. Központi pénztáros: Dudás János, Kiss Istvánné. Mezõgazdász: Ujváry Gyula. Az Iparcikk-ruházat és élelmiszer bolt vezetõi voltak: Varga Mihály és felesége, akik még a Hangya szövetkezetnél kezdték munkásságukat és több, mint negyven évig, nyugdíjazásukig szolgálták a szövetkezetet. Élelmiszer-vegyiáru boltosok voltak: Fülöp István, Õszi József, Tóth József, Futó István, Nagy László, Borsós Ferencné, Jánosi Imréné. Húsbolt vezetõk: Kovács József, Morvai Mária. Vendéglátóipari egységek dolgozói: Varga Lajos, Nagy András és felesége, Kovács József és felesége, Kiss István és felesége, Baranyi Béla és felesége, Csatlós Ferenc és felesége, Litkei István és felesége, Labáth Istvánné és Medveczki Zoltánné. Szikvízüzem vezetõk: Futó János, Õszi János, ifj. Laczkó János. Tüzéptelep vezetõk: Futó Mihály, Bugyi János, Szabó Sándorné. Felvásárlók: Király Józsefné, Dudás András, Dudás János, Kovács József. A szövetkezeti Zöldségtermelõ Szakcsoport vezetõje: Varga István június 30-án a boldogi szövetkezet önállósága megszûnt. Az új irányzatok rákényszeríttették a tagságot, hogy a Hatvani FMSZ-hez csatlakozzon. Innentõl az Igazgatóságban és Felügyelõ Bizottságban volt képviselete Boldognak, a tagságot küldöttek képviselték. Helyben ügyintézõség mûködött, Kókai István vezetésével, akinek korai halála után, Csatlós András vette át az irányítást. Nyugdíjazásával õt Tóth László követte ezen a poszton. A '90-es évek elején, a rendszerváltás kezdetén felszámolták és privatizálták a Hatvan és Vidéke Körzeti ÁFÉSZ vagyonát. Ennek elõzménye az volt, hogy a Hangya Áruház megépítése miatt a korábban jól mûködõ szövetkezet csõdbe jutott. A tagság még a részjegyeit sem kapta vissza. Sajnos így a Boldogi Fogyasztási Szövetkezet nem érhette meg az Ujváry Ferenc által írt, 75. évfordulós megemlékezésében kívánt 100 éves jubileumot. Kár érte, mert ma is vannak még környékünkön jól mûködõ fogyasztási szövetkezetek. TLné

7 2003. DECEMBER BOLDOGI ÉLET 7 E g y ö s s z e f o g á s t ö r t é n e t e Ugye nagyon sokan emlékeznek még azokra a társadalmi munkában töltött napokra, melyek úgy hiányoztak, mint az a bizonyos púp a hátunkra. És mégis volt valami varázsa ezeknek az összejöveteleknek. Felgyorsult, embereket egymástól elidegenítõ, egyre az anyagi javak megszerzését elõtérbe helyezõ rohanó világunkban talán egy kicsit jólesik mindezeket félretenni és önös érdekek nélkül, csupán egy cél megvalósításáért munkálkodni. Kicsit félve ugyan a munkálatok kimenetelétõl és a feladat nagyságától, ám bízva az összefogás erejében, egy olyan lehetõség állt kis faluközösségünk, ezen belül Sport Egyesületünk elõtt, melyet nem hagyhattunk csak úgy kisétálni az ajtón. Egy az MKB által bontásra ítélt épületmonstrum lábánál elhelyezkedõ elemes faház szintén elbontás tárgyát képezte. Ám értékénél fogva a józanésszel gondolkodó ember nem engedhette, hogy az egy toronydarun himbálózó golyó áldozata legyen, így hát felajánlotta egyéb más bontási munkálatok elvégzésével egyetemben elbontás fejében. De hát milyen is ez a ház? Életkorát 5 és 10 év között saccoltuk, alapterülete 7x30m, azaz 210 m2. A faszerkezetû épületet palatetõ fedi, falait betonit-lap burkolja, így az egész ház súlyát tekintve igen tetemes méretû, ami a hazaszállításnál okozott egy kis fejtörést a maga közel negyven tonnájával. Belülrõl teljesen felszerelt központi fûtéssel, lemezradiátorokkal, illetve elektromos hálózattal, fénycsöves lámpatestekkel. kamion állt rendelkezésünkre. A sikerhez 35 ember adta munkáját: Borsós Zsolt, Józsa Gyula, Borsós Ferenc, Lukács Csaba, Õszi Szabolcs, Makádi György, Nagy Gábor (Bartók B. út), Sápi Péter, Zólyomi Vilmos, Tóth József, Litkei Ákos, Nagy Szabolcs, Varga Lajos, Csatlós Ferenc, Tukora Gábor, Nagy Rajmund, Janota Attila, Lukács István, Boldogházi Csaba, Tóth Attila, Makádi József, Tóth Ferenc, Kecskés János, Nagy László, Kompolti István, Petrovics Zoltán, Kiss Tamás, Makádi Máté, Bodrogi Norbert, Ludvig Tamás, Litkei Kornél, Nagy István (Bartók B. út), Misányi József, Kurucz Norbert. Az idõ rövidsége egy kicsit elbizonytalanította a munka elvégzésének kimenetelét, ugyanis három napos határidõt kaptunk annak teljesítésére. A három napon összesen öt teherautó (Csatlós Ferenc, Nagy István, Makádi György, Borsós Zsolt, Józsa Gyula), Puporka József Ikarusz busza és a Surányi Mihály által rendelt Újszülöttek: Bódi Fanni ( ) an:mészáros Krisztina Fehér Lajos (10.16.) an:suha Ilona Nagy Rómeó Alex (10.20.) an:petrovics Diána Rita Anyakönyvi hírek Ludvig Dániel (11.12.) an:vidéki Zita Tóth Tivadar (11.17.) an:makádi Mónika Rohács Fanni (11.28.) an:jakus Andrea Hatalyák Gábor Simon (12.04.) an:zsíros Bernadett A három áramfejlesztõ aggregátor, a több száz méter hosszabbító, a 6db oszlopos fényvetõ és a töménytelen mennyiségû kézi szerszám felvonultatásában a társadalmi munkákat végzõkön kívül segítséget nyújtott Polgármesteri hivatalunk, a Boldogi Önkéntes Tûzoltó Egyesület, RAWEX Rallye SC., Elek Rallye Team, Agrodiszkont, Oscar-Car Bt. és Õszi Gusztáv. És mivel a dolgozó ember meg is éhezik, így ezt a problémát Varga Ferenc (Varga-Hús Bt.), a Luda Pékség, a Liget Italbolt, Imre Zoltán és Árvai József oldott meg nyersanyaggal, illetve a nap végi vacsoráztatással. A határidõ harmadik, befejezõ napján este 10 órakor mindenki nyugtázhatta: a munkát elvégeztük. Álmomban sem gondoltam, hogy csupán lelkesedésbõl ennyi ember megmozdul, de ezek az emberek összefogásból jelesre vizsgáztak. Ez az épület még nagyon sok munkát és áldozatot követel tõlünk, de biztasson minket az a tudat, hogy ennek megléte egy új utat mutat egyesületünk mûködésének! Medveczki Tibor BSE Elnöke Õszi Istvánné sz.bugyi Mária Rákóczi u éves Petrovics János Vasvári u éves Bugyi Istvánné sz.morvai Mária Kossuth u éves Petrovics Józsefné sz.gyurovics Anna Honvéd u éves Csomor György Petõfi tér éves Besztercei Kitti (10.31.) an:balogh Rita Elhunytak: Házasságkötés: Balogh Boglárka (11.08.) an:csatlós Andrea Bódi László Béke u éves Hatalyák Gábor - Zsíros Bernadett

8 8 BOLDOGI ÉLET DECEMBER Félidõhöz érve A es bajnokság õszi szezonnak végéhez érve egy kicsit összegezzünk. 11 lejátszott mérkõzésbõl 7 gyõzelemmel 2 döntetlennel és 2 vereséggel csoportunk élmezõnyében az elõkelõ második helyet foglaljuk el. Bár a kiállítások és sárgalapos figyelmeztetések tekintetében sem vagyunk sajnos a dobogótól nagyon leszakadva, azért boldogítson minket az a tudat, hogy jó szériát kifogott játékosaink végre legalábbis én úgy érzem igazi csapattá kovácsolódtak. Hogy mi kellett hozzá? Fogalmam sincs. Talán Józsa Gyuszi szakmai tekintélye, vagy a mérkõzések elõtti jó tanácsok az öltözõben? Netalán a mérkõzések utáni rendszeressé váló összejövetelek? Na de ezt döntsék el maguk a játékosok! Legeredményesebb góllövõink: Kajári Gabi 5, Nagy Szabi 5, Litkei Ákos 4, Nagy Krisztián 4, Pécsi Pisti 4, ill. ifjúsági csapatunkból a kiöregedõ Francz Misi 18 és Tóth Attila 4 góllal. A tavaszi bajnoki szezon a versenykiírás szerint 2004 március 27-június 6-ig tart, melyet a június én megrendezendõ osztályozó mérkõzések zárnak a csoportok elsõ helyezettjei között a továbbjutás eldöntése miatt. Megye II Nyugati csoport év végi tabellája: 1. Gyöngyöspata pont 2. Boldog Energia SC Rózsaszentmárton Hort * 6. H. Lokomotív Lõrinci Heréd Szücsi Ecséd Atkár * 12. Apc *Atkár és Hort csapatától 1+3 büntetõpont levonva Úgy érzem ezek után nincs más hátra, mint hogy játékosainknak a továbbiakban is sok sikert kívánjunk. Szurkolóink sportszerûen buzdítsák kedvenceiket és engedjék, hogy a mérkõzések eredményét csapataink döntsék el a 2x45 perces játékidõben. Mindenkinek nagyon boldog, békés Karácsonyi Ünnepeket Kívánok! Közeledik a Karácsony, és ezzel egyidejûleg megérkeznek az átutazó besurranó személyek. Ezen személyek ellen a legjobb védekezés, ha nem engedjük be õket az udvarra illetve a lakásba. Már több alaklommal is fel lett hívva a figyelme a lakosságnak a bessurranó személyek módszereire. Elég sûrûn vizet kérnek, vagy úgy hallották, hogy a lakás eladó, vagy keresnek egy személyt, illetve egyébb ürügyet találnak ki, hogy beengedjék õket a lakásba. A személyek miután beengedték õket, elterelik a sértett figyelmét és a többi személy átkutatja a lakást. A besurranó személyek fõként idõsebb egyedülálló személyekhez mennek be. Amennyiben ilyen személy vagy személyek jelennek meg a lakásnál úgy ne engedjék be õket, írják fe a gépkocsi rendszámát és közöljék velük, hogy rendõrt hívnak, ha nem távoznak azonnal el. Felhívom a lakosság figyelmét a SZEM-re, ami a Szomszédok Egymásért Mozgalom. Lényege, hogy oda figyeljünk a szomszédokra, ha nincsenek otthon, vagy idõsek. Amennyiben gyanús ismeretlen személyeket látnak a szomszéd lakása körül ólálkodni, úgy értesíteni kell a rendõrséget vagy a polgárõrséget. Megérkezett a tél, és vele együtt a fokozott veszélyek is. A tél velejárója a hideg, a köd, a hó. Gépjármûre 7 fok hõmérséklet alatt ajánlott a téli gumi. Rossz gondolat, hogy jó a nyári is ha van rajta borda. A téli gumi puhább szerkezetû, így a hidegben éri el azt a keménységet amivel biztonságosan lehet közlekedni. A gépjármûvel nem csak menni, hanem megállni és úton maradni is szükséges. Fokozottan be kell tartani a Medveczki Tibor Rendõrségi hírek sebesség határokat lakott területen belül és kívül is egyaránt. Eléggé sok a fiatal autóvezetõ aki azt hiszi magáról, hogy nagyon tapasztalt vezetõ, mert már levezetett akár 500 km-t is. Fõként a fiatal vezetõk nem tartják be a sebességhatárokat és emiatt történt a településen több közlekedési baleset is ez évben. Kellemes ünnepeket kívánok. Hornyák István r.zls. kmb Asztalitenisz Egerben rendezték meg a megyei huszak bajnokságot, ahol Kerek István III. helyezést ért el. NB III. Márton csoport: 4. forduló: Balassagyarmat-Boldog: 13-5 (gyõzelmeink: Kerek István: 4, Dudás János: 1). 5. forduló: Karácsond II.-Boldog: 10-8 (gy.: Kerek I.: 4, Dudás J.: 2, Telekes F.: 1 és a Kerek-Záhonyi páros). 6. forduló: Boldog-Kömlõ II.: 9-9 (gy.: Kerek I.: 4, Telekes F.: 2, Dudás J.: 2, Záhonyi Gy.: 1). 7. forduló: Pásztó-Boldog: 8-10 (gy.: Kerek I.: 4, Dudás J.: 2, Telekes F.: 2, a Telekes-Dudás és a Kerek-Záhonyi párosok). 8. forduló: Boldog-Mátraszele: 14-4 (gy.: Kerek: 4, Telekes: 4, Dudás: 4, Záhonyi: 1 és a Telekes-Dudás páros). 9. forduló: Eger-Boldog: 16-2 (gy.: Kerek: 2). 10. forduló: Karácsond III.-Boldog: 2-16 (gy.: Telekes: 4, Dudás: 4, Kerek: 3, Záhonyi: 3, a Telekes-Dudás és a Kerek- Záhonyi párosok). Záhonyi György KARATE HÍREK November hónapban megrendezésre került Gödöllõn a BC nemzetközi kupa verseny, ahol a szakosztály versenyzõi 11 éremmel tértek haza. Megrendezése került az ISO SHITO-RYU karate Európa Kupa, ahol a szakosztály versenyzõi 23 éremmel tértek haza, amibõl 7 arany érem, 10 ezüst és 6 bronzérem volt. Ezévben a versenyzés szempontjából nagyon sikeres évet írtunk, mivel Világ Kupán 2 helyezést, Európa Kupán helyezést, Magyar- Görög bajnokságon helyezést, Diákolimpián helyzést, és a magyar bajnokságokon helyezéseket értek el a versenyzõk. Ez évben az elhozott érmek megközelítették a 100.db-ot. Két versenyzõnk volt a legtechnikásabb. Decemberben került sor a soros vizsgára, ahol a szakosztály tagjai sikeresen szerepeltek. Az ISO vezetõsége hozzájárult ahhoz, hogy 2004-ben Boldogon legyen a Görög-Magyar bajnokság és az azt megelõzõ edzátábor. Kellemes ünnepek kívánok! BIZTOSÍTÁS Gépjármûbiztosítás (casco, kötelezõ). Lakás-, és vagyonbiztosítás. Életbiztosítás, befektetés. Cégünk 16 biztosítóval áll szerzõdésben. Kiválaszthatja az Önnek megfelelõt! Ingyenes tanácsadás. Záhonyi György Mobil: (06 30) Záhonyiné Varga Julianna Mobil: (06 30) Boldog, Zagyva út 10. Tel.: Hornyák István 2.dan szakosztályvezetõ ASZTALITENISZ FALUBAJNOKSÁG december 29-én (hétfõn) 9.00 órától a tornateremben Minden érdekelõdõt szeretettel várunk! BOLDOGI ÉLET Kiadó: Polgármesteri Hivatal Felelõs szerkesztõ: Szitányi Péterné Fõszerkesztõ: Kepesné Tóth Katalin Szerkesztõség: Budai Zoltán, Józsa Erzsébet, Medveczki Tibor, Krakóczkiné Tóth Éva, Somogyváry László, Zsírosné Õszi Katalin. A szerkesztõség címe: Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház és Könyvtár Okiratszám: B/PHF/1418/He/94 Készült: 1300 példányban CoPa-Ker BT - Hatvan

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 036628 Községi Általános Iskola Némethné Auer Valéria Alsóújlak Vas Petofi u. 13/a. 9842 036710 Általános Iskola Bérbaltavár Kóbor Erzsébet Bérbaltavár Vas

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl FELSÕTÁRKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL NOSZVAJI KIRENDELTSÉGE... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl A nyilvántartás vezetése a

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Cafeteria juttatás szabályzata 2012. évben

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Cafeteria juttatás szabályzata 2012. évben Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Cafeteria juttatás szabályzata 2012. évben Hajdúhadház Városi Önkormányzat jegyzője a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkavállalóit

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke 1 az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) ú rendelet függeléke K I M U T A T Á S FÖLDESEN MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEKRŐL, EGYESÜLETEKRŐL,

Részletesebben

120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT.

120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. Bizonylat vonalkódja Értékesítő partner neve 120010080019012700100005026751615065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026751745065232004 ABAKUSZ GRÁNIT KFT. 120010080019012700100005026752885065232004

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl FELSÕTÁRKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL NOSZVAJI KIRENDELTSÉGE... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl A nyilvántartás vezetése a

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE 2015 Tartalom Tartalomjegyzék 1. A kórus felépítése... 4 1. 1. Vezetőségi tagok... 4 1.2. Kórus tagok...

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

E-hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat Megrendelés szám:30005/88066/2015 2015.11.20 Szektor : 53

E-hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat Megrendelés szám:30005/88066/2015 2015.11.20 Szektor : 53 Veszprém 8201, Vörösmarty tér 9. Pf.121. Oldal: 1 / 11 I. R É S Z 1. Az ingatlan adatai: alrészlet adatok terület kat.t.jöv. alosztály adatok mûvelési ág/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jöv

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

A páros versenyek végleges eredményei:

A páros versenyek végleges eredményei: 1 12. VEGYTERV SZABADIDŐSPORT TEKEKUPA 8. Lakatos Géza emlékverseny. 2006. augusztus 11 27. Serdülőknek és ifjúságiaknak: 4x30 = 120 vegyesgurítás. Szenioroknak: 4x21 = 84 hármas-taroló gurítás. A páros

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 027271 Általános Muvelodési Központ és Könyvtár Wágner Antal Egyházaskozár

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK VERSENY NÉV (OSZTÁLY) HELYEZÉS FELKÉSZÍTŐ TANÁR Varga Tamás Országos Varga Dániel 7.A megyei 4.helyezés Balázsfi Enikő 7.A megyei 5.helyezés Wischy Dávid 8.A megyei 2.helyezés

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

I. Debrecen Grappling Bajnokság

I. Debrecen Grappling Bajnokság I. Debrecen Grappling Bajnokság G4 Grappling Liga 2013-2014 4. forduló 2014.03.08 Végeredmény Gi Grappling leányok, nők Ifjúsági1 korosztály 48+ kg. 2 versenyző I. Tóth Anett Gracie Barra Orgovány II.

Részletesebben

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ)

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Közoktatási Intézmények Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Székhely: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. július hóban kötött szállítói szerződések

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. július hóban kötött szállítói szerződések A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. július hóban kötött szállítói szerződések Szállító megnevezése típusa tárgya értéke Airplay Kft.

Részletesebben

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8.

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Gáll Eszter Adó-

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája 1999-től kezdődően 13. alkalommal rendeztük meg a Jedlik Ányos fizikaversenyt, nyíregyházi országos döntővel. A 13 év alatt kb. 21

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Név Város Nyeremény. Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna. Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna

Név Város Nyeremény. Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna. Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna Szűcs Endre Szárföld Pöttyös Tejsüti Párna Bencsik Mónika Sárvár Pöttyös Tejsüti Párna Berzlánovich Enikő Kőszeg

Részletesebben

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el.

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el. Diákvilág Kedves Olvasó! 2012. március 13-án, 21 felső tagozatos tanuló részt vett a Koszta József Múzeum Kézzel-lábbal a múzeumban című múzeumpedagógiai foglalkozásán, amelyet az 1848. március 15-i forradalom

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

17 saját rendezésű program 1500 résztvevő

17 saját rendezésű program 1500 résztvevő 2013. december 21. 17 saját rendezésű program 1500 résztvevő 10 futórendezvény 4 streetball-kupa és dobóverseny 2 kerékpáros teljesítménytúra 1 gyalogos teljesítménytúra 1 12+1 program DÖKE-tagok részvételével

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei 10. helyezés BOROS NÓRA MENSCHIK IVETT DEMJÉN BOGLÁRKA Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei7.

Részletesebben

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba F16B (6) 5.4 km 210 m 13 ep 1 Pintér Ábel GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 39:16 2 Balogh Bálint GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 43:41 3 Czéh Tamás ESP Egri Spartacus Tájékozódá 47:05 4 Szalóki Dávid 93 ESP Egri

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

B hét. kedd. 5. óra 12.05- 5. óra 12.05- 12.55-13.40. 14.30-15.15 9. óra. 13.45-14.30 8. óra 15.15-16. 7. óra. 6. óra 12.50 12.50. néptánc 3.

B hét. kedd. 5. óra 12.05- 5. óra 12.05- 12.55-13.40. 14.30-15.15 9. óra. 13.45-14.30 8. óra 15.15-16. 7. óra. 6. óra 12.50 12.50. néptánc 3. Bácskay Zoltánné 1 tehetséggondozás, 3.c hétfő kedd szerda csütörtök péntek tehetség.g. 3.c saját t Bácskay Zoltánné 1 néptánc 3.c néptánc 3.c Bácskay Zoltánné 1 matematika fejlesztés 3.c 3.c 1 Bácskay

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. Rendező: HetényegyháziÍjász és Szabadidősport helyez Kt Kategória ói Név Egyesület végeredmény é és Longbow íj, 30 50 éves korosztály,

Részletesebben

Versenyeredmények a 2013/2014-es tanévben Hatvani Szent István Általános Iskola Iskolai felső tagozat

Versenyeredmények a 2013/2014-es tanévben Hatvani Szent István Általános Iskola Iskolai felső tagozat Versenyeredmények a 2013/2014-es tanévben Hatvani Szent István Általános Iskola Iskolai felső tagozat A meghirdetője és a Résztvevő tanuló Elért Időpontja Felkészítő tanár pontos megnevezése neve osztálya

Részletesebben

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei.

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei. 2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról Tanuló neve Osztálya Osztályfőnök neve 2. Kis Kornél 2. Kis Kornél 2. Bagó Norman 2. Papp Tibor 2. Papp Tibor

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár Megyei Atlétika Diákolimpia Név oszt. helyezés Korcsoport felkészítő tanár 60 m síkfutás Kundrák Milán 6.a III. III. korcsoport Ughy Imréné 600 m síkfutás Szokol Milán 6.b IX. III. korcsoport Csoma Andrea

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

Nyilvántartás az üzletszerű ingatlanközvetítői és ingatlanvagyon- értékelő és közvetítői engedéllyel rendelkező szolgáltatókról

Nyilvántartás az üzletszerű ingatlanközvetítői és ingatlanvagyon- értékelő és közvetítői engedéllyel rendelkező szolgáltatókról Nyilvántartás az üzletszerű ingatlanközvetítői és ingatlanvagyon- értékelő és közvetítői engedéllyel rendelkező szolgáltatókról Nyilv.szám természetes személy azonosító 31/2008 Szabó Ottó Hatvan,Kossuth

Részletesebben

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny Nyírerdő-Futás 2500m leány U11 (2005-2006) 11:00 1 Hajdú Barbara 2006 Hajdúböszörmény HTE 2 Vágó Erika 2005 Hajdúsámson 3 Kovács Panna Borbála 2007 Boyai Ált. Isk Nyírerdő-Futás 2500m leány U13 (2003-2004)

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

Felkészülve a belvízre

Felkészülve a belvízre Alapítva 2011. FELGYŐI HÍREK KIADJA: FELGYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Felgyő, Széchenyi út 1. 2013. Február-Március III. évfolyam 2-3. szám felgyo.hu/felgyoihirek TELEFON/FAX: 06-63/580-061 FELELŐS KIADÓ: HORVÁTH

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

A kereskedő. Az üzlet

A kereskedő. Az üzlet Nyilvántartási szám: 1/2010. Lengyelné Molnár Margit Címe: 3925 Prügy, Vörösmarty u. 28. Székhelye: 3925 Prügy, Vörösmarty u. 28. eng.száma, ES-605751 Statisztikai száma: 6 3573752 helye, címe 3925 Prügy,

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 034095 Általános Iskola Németh Ilona Ádánd Somogy Széchenyi u. 8. 8653 034008 Gábor Andor Általános Iskola Hosszú László Babócsa Somogy Rákóczi u. 3. 7584

Részletesebben

Balatonudvari község területén nyílvántartott szálláshelyek. szálláshely 8242. Balatonudvari, 39 Erkel u. 21. szálláshely 8242. Erkel u. 21.

Balatonudvari község területén nyílvántartott szálláshelyek. szálláshely 8242. Balatonudvari, 39 Erkel u. 21. szálláshely 8242. Erkel u. 21. Balatonudvari község területén nyílvántartott ek a szolgáltató a befogadóképessége engedély száma engedély kiadásának dátuma neve székhelye adószáma címe elnevezése típusa szobák száma ágyak száma ideiglenes

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Szeghalom Város Polgármestere

Szeghalom Város Polgármestere Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Köszönetnyilvánítás a

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. május 24-i ÜNNEPI ülésének

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. május 24-i ÜNNEPI ülésének Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 J/51-7/2015. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. május 24-i ÜNNEPI ülésének

Részletesebben

II. HMATSZ-EGER KUPA

II. HMATSZ-EGER KUPA EGER, 201 06. 18. Összevont egyéni - csoport Győzelem BARABÁS IVÁN (Pénzügyőr SE) 3/0 3/1 2 6:1 I. KISS SZABOLCS (HMÖ SE Eger) 0/3 3/2 1 3:5 II. BURAI JÁNOS (Kömlő SC) 1/3 2/3 0 3:6 III. Összevont egyéni

Részletesebben

06-24/407-609 E-mail: ovoda.titkarsag@vnet.hu Fax: 06-24 / 407-609

06-24/407-609 E-mail: ovoda.titkarsag@vnet.hu Fax: 06-24 / 407-609 Szigethalom Önkormányzat 2315. Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. 06-24/407-609 E-mail: ovoda.titkarsag@vnet.hu Fax: 06-24 / 407-609 Sorsz. Név Beosztás Iskolai végzettsége 1. Ágics Lászlóné

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben