A Szecsői Tükör szerkesztőbizottsága és a magam nevében az újság minden olvasójának kellemes húsvéti ünnepeket kívánok.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szecsői Tükör szerkesztőbizottsága és a magam nevében az újság minden olvasójának kellemes húsvéti ünnepeket kívánok."

Átírás

1 Reviczky Gyula Húsvét Fakadnak már a virágok, Kiderül az ég, És a föld most készül ülni Drága ünnepét. Szíveinkben, mint a földön, Ma öröm legyen, Feltámadt az Isten-ember Győzedelmesen! Aki tudja, mint töré fel Sírját a dicső: Aki látja, hogy a földön Minden újra nő: Gondoljon feltámadásra, Mely örök leszen Feltámadt az Isten-ember Győzedelmesen! A Szecsői Tükör szerkesztőbizottsága és a magam nevében az újság minden olvasójának kellemes húsvéti ünnepeket kívánok. Lesti Bertalan Főszerkesztő Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete március 29-én rendes ülést tartott. Napiről. 3, Beszámoló a évi adóhatósági tevékenységrendi pontok, közérdekű információk, határozatok: Kivonat a beszámolóból: 1, Az 1956-os forradalom 50. évfordulójára köztéri A Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Adócsoportja feladatát 2 fővel látja el. A emlékmű állítása. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata fenntartja munkájuk elvégzéséhez segítséget nyújt az iparkereskedelmi előadó. Az Adócsoport az adóhatósági azon szándékát, hogy a Képző-, és Iparművészeti Lektorátus által kiírt: feladatok elvégzése mellett a szemétszállítási díjak Az 1956-os forradalom-, és szabadságharc 50. évfordulójának megünneplésére állítandó köztéri képzőmű- hozott határozatok száma: 1377db, fellebbezés nem kivetését és behajtását is végrehajtja. A évben vészeti alkotások támogatása. volt. című pályázaton részt vesz. Elfogadja Oláh Szilveszter Az adók főbb típusai: szobrászművész pályaművét és ezt terjeszti a Lektorátus elé. Sikeres pályázat esetén a Lektorátus helyszini Az adóalanyok száma a évihez képest 100 fővel a., Gépjármű adó: javaslata alapján kerül sor a műalkotás felállítási helyének meghatározására. 2545db volt. (Tavalyi évhez képest 577db-bal nőtt a növekedett. Településünkön a gépjárművek száma: 2, A zárszámadási rendelet elfogadása. gépjárművek száma.) A Képviselő-testület a év költségvetésének végrehajtásáról szóló: Zárszámadási rendeletet egyhan- A kivetett gépjárműadó: Az adó mértékében jogszabályi változás nem történt. gúlag elfogadta ben Ft 2005-ben Ft 1

2 2 Befizetett adó: 2004-ben Ft 2005-ben Ft b., Helyi iparűzési adó: Az adóalanyok száma az előző évhez képest 87 fővel növekedett. Az adó mértéke: 0.02%-kal magasabb tételben került megállapításra a helyi rendeletben. A kivetett iparűzési adó: 2004-ben Ft 2005-ben Ft Befizetett adó: 2004-ben Ft 2005-ben Ft c., Magánszemélyek kommunális adó ja: Az adóalanyok száma az előző évhez képest 20 fővel nőtt. A kivetett kommunális adó: 2004-ben Ft 2005-ben Ft Befizetett adó: 2004-ben Ft 2005-ben Ft Az adóbevétel növelése érdekében a behajtási intézke- elfogadása. dések megtörténtek. 4, A Közbeszerzési terv 5, Jelentés a belső ellenőrzésről. 6, Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló helyi rendelet módosítása. 7, Utak kővel való borítása. Kivonat az előterjesztésből: Tápiószecső belterületi útjai igen rossz állapotban vannak. Számos levél érkezett hivatalunkhoz, amelyek között meg kell említenem a következő helyszíneket: Magdolna-telepről: Tanács 200 m Madách 250 m Eötvös-Aradi 580 m Központi területről: Petőfi Sándor 350 m Táncsics M. 170 m Zalka M. 670 m Jókai M. 200 m Rózsa F. 330 m Széchenyi 270 m (Kátai út, Szabadság út sarok) Külterületről: Mély út Tó útja Szemét-telephez vezető 1000 m Kovács Ferenc képviselő úrnak előre is megköszönve szervező munkáját tényként közölhetjük, hogy 4 méteres szélesség és 25 cm-es úttükör készítésével 2,5-3 km utat tudunk zúzott kővel leborítani. Lénárd László Polgármester Tudom, ez a jelenlegi árak mellett millió forint lenne, ezért azon vállalkozókat, akik útépítéssel foglalkoznak jelenleg, megkerestem és vállalták térítés nélkül e kőmennyiség beépítését. Természetesen a földmunkát és a szakmai irányítást is. Nevezetesen: Benedek Tibor: 2 rakodógép, 2 tehergépkocsi, 1 henger ha szükséges, több gép. Gál Imre : 2 rakodógép, 2 tehergépkocsi ha szükséges, több gép. Gál László : 1 tehergépkocsi Pogány László: 2 vagy 3 tehergépkocsi Pethes Pál : 1 rakodógép, 1 tehergépkocsi Anka János : 1 traktor + pótbillenős Azokon a napokon, amikor e munka folyik, a munkate- a munkában részt vevők kapnak ebé- rületre kiszállítva det természetesen, ezt Kókai Gábor vendéglátó vállalta fel szintén térítés nélkül. Ezért kérem a képviselő társaimat, gondolják át mindezt, amit leírtam. Az összekötő szerepét továbbra is én szeretném vállalni. A második kérésem, döntsünk abban az ügyben is, hogy a Kátai út padkarendszerét az egyik vállalkozó megcsinálhassa, adjunk neki felhatalmazást, mert vállalta, hogy ezt is térítés nélkül végezné el. A lényege az egésznek az, hogy van még az emberekben tenni akarás, csak megfelelő helyen, időben és hangon kell megkérni őket és jönnek. Remélem megértik, hogy ez mekkora lehetőség a településnek. Kovács Ferenc Képviselő A Településfejlesztési bizottság javaslata alapján az alábbi útszakaszok kerülnek zúzott kővel való borításra: Zalka Máté utca 670m hosszan Jókai Mór utca 200m hosszan Petőfi Sándor utc a 350m hosszan Tanács utca 200m hosszan Madács Imre utca 250m hosszan Eötvös-Aradi utca 580m hosszan Ezen munkálatok keretében kija vításra kerülnek a év során zúzott kővel borított útszakaszok nagyobb mértékű úthibái. 8, Rutinpálya kialakításához terület igénylés. 9, Területvásárlási kérelem. 10, A Tűzoltó egyesület kérelme. 11, A KTK Bt. szerződés kiegészítése Tábori Tivadar Önkormán yzati képviselő Következő tervezett testületi ülés Időpontja: április órakor Helye: a Polgármesteri Hivatal tanácsterme Tervezett napirendi pontok: 1, A nagykátai sz ékhelyű közös fenntartású Családsegítő-, és gyermekjóléti szolgálat beszámolója. 2, A gyámhatóság beszámolója. 3, Nagyközségünk vízellátási helyzete. 4, A Tápiószecső területén levő halastavak üzemeltetése. 5, Tájékoztató a Sági úton működő műszaki állomás tevékenységéről. Minden érdeklődőt vár a Képviselő-testület

3 Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat K épviselő-testületének /5/2006. /IV. 4/ rendelete a z önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosí- tott évi XXXVIII. törvény 82..-a alapján a többször módosított 4/2005. ( ) KT. rendelet végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendel et hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2. Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Polgármesteri Hivatal Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei: I.sz. Óvoda Pöttöm Óvoda II.sz. Óvoda Hipp-Hopp Óvoda Gróf Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Gyermekjóléti Szolgálat hónapig Damjanich Művelődési Ház Nagyközségi Könyvtár Idősek Klubja hónaptól 9. /1/ A képviselő-testület az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelen- tését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 9/a, 9/b, 9/c számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat és költségvetési sz ervei évi gazdálkodásának végrehajtása /2/ A képviselő-testület az önkormányzat által társadalmi, gazdálkodó és egyéb szervezetek részére átadott támogatásokat Ft összeggel hagyja jóvá. /3/ A szociális segélyezési feladatokra betervezett előirányzat felhasználását Ft összeggel hagyja jóvá a képviselő-testület. /4/ A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei működési kiadásainak kiemelt előirányzatonkén- önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadá- ti teljesítését a 2.sz. 3/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5. /1/ Az sainak teljesítését ,- Ft-tal hagyja jóvá a képviselő-testület. /2/ A kedvezményes kamatozású fejlesztési célra felvett hosszú lejáratú hitel törlesztését Ft összeg- gel hagyja jóvá. /3/ Az önkormányzat költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásait feladatonként és célonkénti rész- letezésben a 3. sz. melléklet tartalmazza. 6. A képviselő-testület a évi költségvetésben betervezett működési és felhalmozási tartalék felhasználását az évközi rendeletmódosítások szerint hagyja jóvá. 7. /1/ Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 4. sz. melléklet szerint fogadja el. 3. /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat beleértve a költségvetési szerveit a évi költségvetés vég- rehajtását: ,- Ft /azaz Hétszáznyolcvankettőmilliókétszázötvennégy- ezer forint bevételi, ,- Ft /azaz Nyolcszáznégymillióhatvanegyezer forint kiadási teljesítéssel Ft /azaz Tizenegymillió-százhetvenegyezer forint módosított pénzmaradvánnyal hagyja jóvá. /2/ Az önkormányzat évi bevételi előirányzatának teljesítését forrásonként az 1. számú melléklet tartal- teljesítését tevékenységenként a 2. sz. melléklet tartal- mazza. /3/ Az önkormányzat évi kiadási előirányzatának mazza. /4/ Az önkormányzat költségvetési szervei évi felhalmozási bevételeit forrásonként külön-külön címenként az 1. sz. melléklet tartalmazza. 4. /1/ Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület a követ- kezők szerint hagyja jóvá: - személyi juttatások ,- Ft. - munkaadókat terhelő járulékok ,- Ft. - dologi jellegű kiadások ,- Ft. /2/ A működési bevételek és kiadások, valamint a tőke- bevételek és kiadások mérlegét az 5. sz. mellék- jellegű let szerint hagyja jóvá. /3/ A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti alakulását a 7. sz. melléklet szerint fogadja el. 8. /1/ Az önkormányzat állapot szerinti vagyonát a mérlegben szereplő adatok alapján Ft-ban állapítja meg, a 8/a sz. mellékletnek megfelelően. /2/ Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8/b. sz. mel- szerinti törzsvagyon /forgalom képtelen és korlá- léklet tozottan forgalomképes/ illetve forgalomképes egyéb vagyon bontásban hagyja jóvá. /3/ A nullára leírt használatban lévő eszközök állomá- a 8/c sz. mellékletnek megfelelően fogadja nyát el. /4/ A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettséget, ideértve a kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket, a 8/d melléklet szerint hagyja jóvá az önkormányzat. 3

4 /3/ A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. /4/ Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a évi előirányzatokon történő átvezetéséről intézkedni köteles. /1/ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Tápiószecső, március 29. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ (IV.4.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 16/2004. (VII.29.) rendelet módosításáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. tv. (továbbiakban: Lt.) felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A rendelet 5. (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A rendelet 5. (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: A bérbeadó pályázati rendszeren kívül bérlőnek jelöli ki: A bérbeadó a lakásbérleti szerződést azzal a személlyel köti meg, aki az üresen álló lakás bérleti jogát elnyeri, vagy pályázati rendszeren kívül bérlőnek kijelö- lik feltéve, hogy a bérlő vállalja a lakásbérleti szerződés fennállása alatt életvitelszerűen a lakásban fog lakni. a) a közérdekű célú (szolgálati) lakás bérlőjét b) életveszély miatt lebontani rendelt lakások használóit c) az önkormányzat területén legalább 5 éve életvitel- szerűen lakó, súlyos lakásproblémával küszködő, krízishelyzetbe került állampolgárt. 2. A rendelet 8. (2) bekezdése új j/ponttal egészül ki: A bérleti szerződésnek tartalmaznia kell. j./ a bérbeadás feltétele, hogy a lakásbérleti szerződés fenná llása alatt a bérlő köteles életvitelszerűen a lakásban lakni, alt. 3. (3) bekezdésben foglalt kikötéssel. /2/ A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását A rendelet 5. (4) bekezd és b) és c) pontjában megha- a 6. számú mellékletnek megfelelően engedélyezi. tározott bérlők közül lakbér támogatás illeti meg azt: 5. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az alaprende- 2. (2) bekezdése, 16. (3) bekezdés a)pontjának 2 let mondata, 18. (4) bekezdése, 25. (4) bekezdése hatályát veszti. 6. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Tápiószecső, március 29. Bíróné Palotai Éva sk. Lénárd László sk. mb. jegyző polgármester Értesítés! Értesítem a tisztelt lakosságot, hogy az ünnep miatt a szemétszállítás a következőképpen fog történni: április 17. hétfő helyett április 19. szerda, 2006 május 01. hétfő helyett május 03. szerda lesz a szállítás napja. Kanyó Sándor Műszaki csoport vezető Tavaszi szünet Iskolai hírek Az Új ISKOLAI HÍREK-ben közzé tettük. Szombaton tanítunk Büszkék vagyunk Az emeletes iskola felújítása miatt a felső tagozat csak a felső május utolsó napján befejezi a tanítást. A júniusi tanítási napokat munkatervünk szerint már rész- ben ledolgoztuk, részben ezután teljesítjük. Ennek az elképzelésnek megfelelően április 22-én, szombaton is dolgozik a felső tagozat, hivatalos műszakunk lesz. Ekkor június 2-őt tudjuk le. Az elmúlt hónapban Magyar Bálint oktatási miniszter az iskolavezetés javaslatára Szücsi Lászlóné iskolatit- Bronz Érdemkereszt kárnak a Magyar Köztársasági kitüntetést adományozta. Az elismerést ünnepélyes keretek között a fővárosban vette át munkatársunk. Beíratás az általános iskolába Szintén közzé tettük az Új ISKOLAI HÍREKBEN. Koncert a HK-ban Május 12-én, pénteken 17 órától tartjuk Tavaszi han- a HK-ban. Minden érdeklődőt gok című koncertünket szeretettel várunk. Szülői levél 3. Egy névtelen levelet kaptam a múltkor egy kedves szülőtől. A rendelet 15. (2) bekezdése helyébe az alábbi ren- Elkeseredve írta, hogy tetvesen ment haza gyermeke az isko- történt meg. delkezés lép: lából, s ez már harmadszor Elhiheti nekem, hogy megrémültem, amikor először találtam A felmondási idő megállapítására a Lt. szabályait kell gyermekem fejében, nem akartam elhinni fogalmaz a kétségbe esett szülő. Gyermekét lekezelte, de nagy megdöbbe- alkalmazni. 4. nésére még kétszer vitt haza tetűt a csemete. A rendelet 16.. (4) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4

5 Ezek után csak arra tudok gondolni, hogy vannak olyan gyerekek, akiknek szülei nem törődnek ezzel a fontos dologgal, nem nézik rendszeresen gyerekük fejét Sajnálattal kell mondanom, hogy bizony vannak ilyen szülők, így valóban akad olyan tanítványunk, aki többször is tetvesen jön az iskolába. Tavaly az iskolai házirend elfogadásakor mind a szülői munkaközösség, mind az iskolaszék, mind a tantestület úgy foglalt állást, hogy addig nem jöhet iskolába a tetűvel fertőzött tanuló, amíg nincs kiirtva az élősködő. Úgy gondoltuk, hogy ez így természetes, pontosan azok védelmében, akik tiszták és ápoltak, akik nem adják át a tetűt osztálytársaiknak. Úgy gondoltuk, hogy ezt nyugodt szívvel megtehetjük. Kiderült, hogy nem így van, állítólagos személyiségi jogok miatt nem tilthatom ki a tetűvel fertőzött tanulót az iskolából. És a többiek személyiségi joga hol marad? Ennek az elvnek megfelelően továbbra is betartatom, hogy csak az jöhet iskolába, aki nem hordoz tetűt. Ha netán vala- magát, ön szépen melyik tetűvel fertőzött gyermek anyukája ezért is az ombudsmanhoz fordulna, vállalom. Javaslom azonban, hogy előbb tegye rendbe gyermekét! Köszönöm az aggódó szülő levelét. Sajnálom, hogy nem írta alá, hiszen nem önnek kell szégyellnie elvégezte a kötelességét. Idősek Klubjának hírei! Lukács István igazgató Április 20-án 15 órakor Népdal délután lesz Bp. Ady Endre Művelődési Házban. Belépő: 500,-Ft. Bővebb felvilágosítás az Idősek Klubjában. Április 21-én Nemzetközi Csipkekiállítás lesz Kiskunhalason, buszkirándulást szervezünk, amelyre érdeklődőket várunk. Bővebb felvilágosítás a Klubban. Talpmasszázs tanfolyamot indítunk 20 órában, részvételi díj ,-Ft, helyszín az Idősek Klubja. Bővebb felvilágosítás az Idősek Klubjában: Wagner Árpádné Klubvezető Óvodai hírek Óvodai beíratás! Május ig a Pöttöm Óvodában Rákóczi u. 16. Hétfő: 8 16 óráig Keddtől péntekig: óráig A beíratáshoz szüksége s : - személyi igazolvány, - gyermek szül. anyakönyvi kivonata és TAJ száma május 31-ig a harmadik életévét betöltő gyermeket lehet beíratni. Minden ötödik életévét betöltő gyermek részére kötelező az óvodai beíratás. Tóth Károlyné Óvodavezető Köszönet a szervezőknek Megköszönöm a művelődési ház vezetőinek, hogy február 26-án megrendezték a farsangi jelmezes felvonulást és a versenyt. A gyerekek nagyon jól érezték magukat, mi pedig boldogok voltunk, hogy részt vettünk a rendezvényen. Dobbal, síppal vonultunk végig az utcán, a művelődési házban sütemény, üdítő fogadta a felvonulókat, a gyer- nagyszülő mekek ajándékot is kaptak. özv. Mondok Ferencné 5 Támogatók és tombola felajánlók a HIPP-HOPP ÓVODA NÖNAPI BÁLJÁRA, én: RECO KFT.- Helyörségi Klub- Bibók László- Pásztor Zoltán - Madai László- Lengyel Tibor- Kuti István- Lángosos - Nagy István Kiskókai Pizzéria - Kókai Gábor Katica cukrászda - Péntek Sándor Erika virágüzlet - Gál Istvánné Cello - autósbolt - Török István Sportruházat - Lénárdné Jeneses Mária M arika vegyesbolt - Dósa Gáborné KEYO bolt - Kecskeméti Mihályné Juhász Mária N agy Attila - Nagyné Mészáros Szilvia Pottok Zöldségüzlet az állomásnál Marika virágüzlet - Ráduly Istvánné ÉDENKERT - Hegedüsné Katika cukrászda Benzinkút - Magoss Györgyné Klárika divat - Gál Imréné- Mi és mi bolt -Minkóné Erika Rövidárú bolt - Cserné Harnos Erika Vegyesbolt - Matúz Ferencné Évi Iliker - Horváthné Hegedüs Ili Barkácsbox - Gyeraj György - Gyeraj Csaba Szabadság téri vegyesbolt - Velkei Jánosné ARANYVESSZÖ BT - Dósa Tiborné Évi Ruházati bolt - Sári Józsefné Julika Állateledel - Katona József Ici-pici bolt - Nánási Istvánné Húsbolt - Czakó György Honvédségi ABC - Gulyás Ferencné Marika Origo kereskedés Kreatív Hobby - Belányi Csaba 100.-Ft-os bolt - Mikus Istvánné Zsuzsa AVIVA Biztosító D udásné Szabó Edit - AVON Tanácsadónö Horváth Szabina - kozmetikus Horváth Istvánné - Nöi divatáru Köszönjük az óvodai nönapi bálon való részvételt és támogatást! A bevételből az udvari játékok EU-s szabvány szerinti korszerűsítését kívánjuk elkezdeni. A Hipp-Hopp Óvoda szülői -, és alkalmazotti közössége nevében Dósa Anna óvodavezetö Kulturális hírek Budapesti színházlátogatás! A Damjanich Művelődési Ház áprilisra az alábbi budapesti színházlátogatásokat szervezte, szervezi: Április 6-án pénteken 19 órakor Egy pohár víz Április 9-én vasárnap 19 órakor Menyasszonytánc musical Április 22-én szombaton a József Attila Színházban tekintjük meg Hogy szeret a másik című előadást. Szereplők: Schmell Ádám, Ulmann Mónika, Mihályi Győző, Kocsis Judit, Maday Gábor, Timkó Eszter. Jegyek autóbuszos utazással: 2.300,-Ft 3.000,-Ft között Autóbusz indulás: Kátai úti benzinkút: Grill csárda: Magdolnatelep sorompó: Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

6 Előzetes Előzetes! június 09. péntek 19 óra Budapesti Operettszínházban Menyasszonytánc Jegyek utazással: 2.900,-Ft 3.900,-Ft július 02. vasárnap a Madách Színházban Producer Jegyek utazással: 1.600,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft július 23. vasárnap Madách Színházban Az Operaház fantomja Jegyek utazással: 1.600,-Ft 2.700,-Ft 3.000,-Ft 4.200,-Ft 5.200,-Ft Az előzetes előadásokra a jegy elővételben április 30-ig vásárolható meg. A színházi előadásokra szeretettel várjuk az érdeklődő lakosainkat! A művelődési ház dolgozói Anyák napja A Damjanich Művelődési Ház szeretettel és tisztelettel hívja és várja az érdeklődő anyákat, édesanyákat, nagymamákat május 7-én délután 16 órakor tartandó anyák napi műsorára. A program keretében osztjuk ki a díjakat a X. Anyám,-anyám,-édesanyám vers- és prózaíró verseny helyezettjeinek. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Május 4-én csütörtökön 9.30 órakor a Vidám Vándorok Gyermekszínház a Damjanich Műve- című lődési Házban mutatja be a Három kismalac mesejátékát. Belépő: 300Ft/fő Szeretettel várjuk gyermekével, unokájával előadásunkra! A Damjanich Művelődési Ház dolgozói Kézműves foglalkozás A Damjanich Művelődési Ház kézműves foglalkozást hirdet április 8-án tól 18 óráig. A foglalkozás keretében tojásfestés, gyurmázás, díszek készítése lesz. Kiállítás! A Damjanich Művelődési Ház Páva Klubjában április 10-től 22-ig Takár Emőke festőművész Környei László intarziakészítő művész a XVI. kerületi Corvin Művészklub tagjainak kiállítása. A kiállítás megtekinthető: Hétköznap 9 18 óra között Szombat-vasárnap előzetes bejelentkezés alapján telefonon: vagy a Művelődési Házban. A kiállított alkotások megvásárolhatók! Költészet napi megemlékezés A Damjanich Művelődési Házban április 12-én délután 16 órától a költészet napja tiszteletére emléke- versei hangzanak el. zünk. A program keretében a tápiószecsői Irodalmi Egyesület tagjainak Minden irodalomkedvelőt szeretettel várunk! 6 Majális! Majális! A Damjanich Művelődési Ház udvarán április 30- án este 18 órakor májusfa állítás, azt követően zenés est grillezéssel, bográcsozással. Várjuk civil szervezetek, baráti társaságok, családok, egyének jelentkezését április 28-ig a es telefonszámon. A művelődési ház dolgozói Lakossági hozzászólás, észrevétel 3.) A múlt század hetvenes éveitől számíthatóan nétabban az anyagi javak szerzésére irányul. Ezt az pünk nagy akarata elementárisan és mind fokozot- áradatszerűen kialakuló törekvést szükségszerűnek kell tekintenünk, mert a korábbi igen alacsony anyagi színvonalon korszerű életet élni nem lehet. (Új házak kellenek korszerű berendezéssel, felszereléssel, ló, kerékpár helyett autó, TV, telefonok, számítógépek, stb., stb. kellenek). A kapaszkodás véget nem érő, mert az új helyett rövidesen újabb kell, az újabb tartósan nem tűri meg a régit. Ez a fo- Néhány szó a Rend alkalmi szóvivőjéhez (Provok áció is) Lapunk múlt havi számában tolmácsolta Ön a Rend kiáltványának is tekinthető közleményét. Patetikus, drámai hangvételű, kétségtelenül tisztaszándékú írás. Ön tud szólni az emberek eszéhez is, érzelmeihez is. Amennyire az itteni terjedelem megengedi, írásához a következőkben néhány észrevételt teszek. Ezek fogadásához és átgondolásához szükségesnek tartom, hogy aki megteheti, olvassa el előbb a februári számban megjelent közleményét. 1.) Az írás fogadásáról kb. a következőket mondhatom: A község lakosai közül feltehetően sokan elolvasták s majd mindegyikük úgy gondolta, vagy érezte, hogy ennek az embernek igaza van. Sokan közülük családban, baráti és ismerős körben beszéltek is róla. Voltak persze néhányan, akik viszolyogva olvasták. A lakosság köréből bizonyosan voltak, akik gondolkodtak a cselekvés szükségességéről is, de a konkrét elhatározáshoz, akaráshoz aligha jutott el valaki. A következőkben felvetek de hely hiányában kellően nem részletezhetek néhány olyan problémakört, melyek a Rend talpra állítását, kiteljesítését községünkben is alapvetően akadályozzák. 2.) A nagypolitika és az államhatalom szerintem ma nem áll igazán a kívánt Rend mögé, nem ad ahhoz kellő alapzatot. A demokratikus rendszernek az a formája, amelyben ma élünk, telítve van populizmussal. Ez a Rend építése közben állandóan szétfelé zilál és torzít. A populizmus a Rendet, a Minőséget állandóan négykézlábra kényszeríti. Ez a kívánt Rend kialakításának egyik nagy talán a legfontosabb akadálya: Nagy Bibije. Mai formájú demokratikus rendszerünkben a voksokért loholó populizmus miatt egyfelől a jog, a szabadság, másfelől a kötelesség, a szükséges korlátozás és fegyelmezés nincs egyensúlyban. Az utóbbiak a kelleténél kevesebbet nyomnak a mérlegen.

7 lyamat nálunk fokozott nehézségek között zajlik, rendszerváltás közben, az állam gondoskodó, védő szerepének csökkenése közben, általában alacsony bérszínvonalon, a munkanélküliség veszélyeivel, a vad kapitalizmus betörésével és agresszivitásával, állami eladósodással, stb. Testet, lelket, morált, idegeket őrlő körülmények között bonyolódik. Az állam ezeket a folyamatokat, jelenségeket mai módszereivel, eszközeivel, intézményeivel nem tudja a kívánatos Rend medrébe terelni. Az emberek lépten-nyomon csábítást, lehetőségeket, kényszert, példákat kapnak arra, hogy rongálják a Rendet. Szokványos jelenség lett a bűnözés, tenyésznek a paraziták. Községünk is kis tükörben ugyanezt a képet mutatja. 4.) Az élhető rend kialakításának nagy akadálya a féle- irányból és sokféle formában lem. Évek óta sok nyomasztja a lakosságot. Okait és jelenségeit hoszszan, színesen lehetne részletezni. Sokan mind többen úgy látják, tapasztalják, hogy az államhatalom jogalkotásában és jogszolgáltatásában jobban figyel a rendet sértők, bomlasztók, ún. emberi jogai -nak védelmére, mint a mi rendet akarásunkra. Sajnos, hogy az EU központjából is jönnek hozzánk ilyen jellegű kötelezések, intézkedések és elvárások. Jeles politikusunk: Bibó István azt mondta, hogy akkor van demokrácia, ha nem kell félni. A lakosság körében terjed a tehetetlenség érzése, a fásultság, a közügyektől való visszahúzódás, azaz: a passzív ellenállás. Községünkben mindez nagyon így van. A passzív ellenállás ha van hozzá elég idő hatásos eszköze lehet a változás kikényszerítésének. (India) Községünkben (is) a kívánatos rend kialakításának nagy akadálya, második Nagy Bibéje a félelem és az ebből eredő passzivitás. 5.) A tiszta kéz -ről kell itt írnom olyan szándékkal és módon, hogy ne váltson ki tiltakozást, haragot és sértődést. Ez nehéz, de erre igyekszem a következő gondolatmenettel: Községünkben a társadalom tartalmát, arculatát döntően lakója alakíthatja és határozhatja meg. Dinamikus, mozgékony természetű és agyú emberekről van szó. Ilyenek és ennyien a községben bizonyosan vannak de A mindennapi élet küzdelme lépten-nyomon felvet olyan csábításokat, lehetőségeket, szükségszerű- ségeket, amikor törvényt, szabályt, morált lehet, vagy kell sérteni. Kinek az életében nem fordultak vagy fordulnak elő ilyenek? A közügyekben való részvétel elkerülhetetlenül személyi gyakran kemény ütközésekkel járnak. Ennek egyik eszköze a támadás, leleplezés. Logikus így gondolkodik az ember -, hogy ezt velem szemben is alkalmazni fogják, s munkám, egzisztenciám, egészségem, családom kerülhet veszélybe. Ezért inkább háttérben maradok, nem exponálom magam. Így nyugodtabban élhetek és jobban, zavartalanabbul is gyarapodhatok. Községünkben jó néhány tehetséges, vezetésre, közügyek alakítására alkalmas embernek az esze mostanában erre a srófra jár. A Rend problémakörében nálunk most ez az egyik a harmadik Nagy Bibi. Ennek az írásnak a címe alatt, további pontokba foglalkiegészítem az előzőekben írtakat. tan, még sok mondanivalóm lenne, hely azonban itt ezekre nincsen. Összefoglalom és Tehát: A Rend nevében, a múlt hónapban megjelentetett írása és azok az írások, amelyek a Tükörben az Ön nevével, vagy Önnek tulajdoníthatóan megjelentek a községben figyelmet keltettek. Általánosítható az a vélemény, hogy ügyeinkhez való hozzáállása, hangvétele nagyon becsülendő. Írásai igazán, észrevehetően aktivizáló hatást nem váltottak ki. Nagyon nagy már itt a fásultság, a közügyektől való elfordulás. Nehéz lesz községünket ebből kimozdítani. Ön bizakodó? Én nem. 7 Mit kellene, lehetne tenni? Fel kell hívni a figyelmét arra, hogy írásai miatt Önt előbb-utóbb támadni fogják. Ne számítson arra, hogy a község polgárai Önért ki fognak állni és védeni fogják. Ilyen kiállási készség és képesség a Rend itteni, mostani állapotában nem várható. Ha továbbra is van hajlama, elkötelezettsége és egészsége írásainak folytatásához, ne hagyja abba. Módot találunk arra, hogy megköszönjük. Egy Patrióta (Neve, címe a szerkesztőségben) A Rend értelmezéséről és területeiről A rend fogalmát általában többféle értelmezéssel hasz- és a következőkben szót értsünk, szüksé- nálják. Hogy most gesnek tartom elmondani, hogy én ez alatt az elnevezés alatt az általunk kívánt, vagyis az éltető rendet értem és a továbbiakban más értelmezésektől elhatárolódni akarván nagy kezdőbetűvel írom. Így: a Rend. Felsorolással tekintsük át, hogy mik tartoznak ide. 1.) Legyen közbiztonság! Testi épségünket ne veszé- lyeztessék, javainkat tudjuk biztonságban! 2.) Legyen képességünknek megfelelő, közeli munkahelyünk. 3.) Kapjunk annyi fizetést, nyugdíjat, járadékot, melyből családunkkal együtt korszerű színvonalon megélhetünk. 4.) Legyen lakásunk. Olyan, amely megfelel az egészségügyi alapkövetelményeknek és komfortnak. Jusson feljebb ettől a színvonaltól az, aki érte becsületesen megdolgozik. 5.) Álljon rendelkezésünkre minden feltétel arra, hogy egészségünket megtarthassuk, betegség esetén mindent megkapjunk, ami gyógyulásunkhoz szükséges. 6.) Legyen lehetőség arra, hogy igényeink szerint művelődhessünk, gyerekeinket megfelelően taníttathassuk. 7.) Legyen kellő időnk és lehetőségünk a korszerű pihenésre, szórakozásra. 8.) A közszolgáltatások ( közlekedés, villany, gáz, víz, posta, TV, rádió, Internet, stb.) korszerűek, megfizethetők legyenek.

8 9.) A törvényhozó, közigazgatási, rendvédelmi, jogszolgáltatási szervek, intézmények jól, hatékonyan mű- azok számára, akik ködjenek. Legyen szabadság méltóak erre, viszont hatékony legyen a korlátozás, a fegyelmezés (!) azok felé, akik a Rendet veszélyeztetik, terhelik. 10.) Legyen elfogadható és igazságosan megosztott, hatékony közteherviselés. 11.) A közpénzek felhasználásában érvényesüljön a jól meggondolt célszerűség, a szoros takarékosság és ellenőrzés. 12.) Ne legyenek a közösségen élősködő paraziták. 13. ) A rászorulók részére legyen kellő, hatékony társadalmi-szociális gondoskodás, ellátás. 14.) Kapjon az ifjúság az egyéb megkívánandóakon kívül közéleti tevékenységre is (!) késztető netőségeket. velést és a közéletben való részvételéhez kellő lehe- 15.) Vallását ha nem sérti a Rendet szabadon gyakorolhassa mindenki. Legyenek meg ehhez a szükséges intézmények, létesítmények, személyi feltételek. 16.) Legyen de felelősséggel járó széles körű szólásszabadság. 17.) Segíteni kell társadalmilag, közteherviselésként is mindazokat, akik valamilyen téren közérdeket szolgáló (szolgálható) tehetséget mutatnak. 18.) Maximálisan biztosítani kell, hogy a lakosság mindenféle képviseletéhez kiválaszthassa a legalkalmasabbakat. Ezek kapjanak kellő anyagi javadalmazást és erkölcsi megbecsülést, elismerést. 19.) Legyen hatékony környezetvédelem. 20.) Védjük hatékonyan történelmi emlékeinket, hagyományainkat, nyelvünk tisztaságát. 21.) Stb. Ez a felsorolás messze nem teljes, taglalásán, szöve- is változtatni lehet és minden bizonnyal kell is. gezésén Ez csak egy első próbálkozás. El akarom vele érni a következőket: a.) Be akarom mutatni, hogy a Rend milyen sok területet ölel fel, milyen sok részletében sérthető, torzítható. Emeljenek csak ki a felsorolt pontok közül egyet-kettőt, azokat a visszájára, a Rend felborul, az élet elviselhetetlenné válik. Számunkra az a jó, ha a Rend ép, kerek, nincsenek rajta hézagok, sebek, torzulások. b.) Szeretném, hogy a felsorolt pontokon végigmenve minél többen gondolják át, hogy országunkban de különösen községünkben milyen területeken sé- rült, torzult a Rend és hogyan lehetne változtatni. c.) Szeretném, ha nőne a Rend tudatos akarása és érte a tettrekészség, a teendők vállalása is. Dr. Szabolcs István 8 Tisztelt Szerkesztőség! Ürmös József tápiószecsői lakos vagyok. Itt születtem 54 éve a községben, büntetlen előéletű vagyok. A Józsi fiammal jelentkeztem több mint 2 éve a helyi polgárőrségnél tagnak. Azóta hitegetnek, nincs hely, majd ha kilépnek vagy kihalnak, akkor kerülhetünk be. Aki később jelentkezett, már polgárőr. Talán a származásommal van baj? Cigány vagyok. Ha a községben lopás vagy betörés van, mindjárt a kisebbséget gyanúsítják. Nem mindenki bűnöző, aki cigány. Kérem az illetékeseket polgárőrök vezetősége a következő, májusi újságba írják meg, miért nem lehetek polgárőr? Várom a választ! Tisztelettel: Ürmös József Tápiószecső, Honvéd u. A megszégyenült felnőtteknek A múlt hónapi számban volt egy érdekes cikk, aminek az volt a címe: A megszégyenült felnőttek Valóban elég komoly dolog, hogy a gyerekek hogyan viselkednek a buszmegállóban, de legfőképpen a bu- és feltételeknek megfele- szon, és erre megoldást kellene találni, aminek a sofőrök örülnének a legjobban! És a sofőr teljesen jogosan járt el, amikor azt mondta, hogy legközelebb gyalogosan fogsz közlekedni, mert jogában áll bárkit lakott területen belül kizárni, aki nem az utazási kötelezettségeknek lően utazik, legyen az felnőtt vagy gyerek! Például: - az utazásban fertőző beteg nem vehet részt, - az utazásból kizárható az ittas vagy botrányosan viselkedő, vagy más, hasonló okból az utastársai terhére lévő személy, - az autóbuszon szennyezett ruhában utazni tilos, - az utasnak úgy kell viselkednie, hogy utastársait ne zavarja, a busz berendezéseit ne rongálja, stb. Az pedig tényleg nem a sofőr feladata, hogy megnevelje a gyerekeket. Csak annyit kérdeznék, arról miért nem ír soha senki, hogy egész télen napi 14 órát töltöttek a fűtetlen buszban!! Aki naponta percet utazott, az kiabált a legjobban, hogy nem fűtenek, mert spórolnak a gázolajjal. Nekik sem élvezet 14 órán át fagyoskodni és ez csak egy példa a számtalan sok közül. Ezeket a sofőröket tisztelni kell, és a munkájukat segíteni, ahol csak lehet, és nem irkálni vagy telefonálgatni ellenük, mert azt a legkönnyebb! Egyetlen problémára sem az a megoldás, hogy azzal fenyegetőzünk jelentem a munkáltatójánál! A cikk írója, hogy megnyugodjon, - a sofőrtől pedig elnézést kérek, - a sofőr sajnos már nem a Volánbusznál van, pedig lelkiismeretes és tisztességes dolgozó volt a legjobbak közül! Kapuvári Éva Üdüljön Hajdúszoboszlón! A gyógyfürdőtől 5 percre, csendes, nyugodt környezetben APARTMANOK egész évben kiadók. Érdeklődni lehet: Ofelláné Anikónál Tel.: 06-29/ (18 óra után) vagy 06-30/ as telefonszámon

SZECSŐI TÜKÖR 2007 január

SZECSŐI TÜKÖR 2007 január Hazug feljelentés helyi képviselők ellen Öt nappal az önkormányzati választások után a BRFK Szervezett Bűnözés Elleni Osztályán feljelentették Incze Sándor polgármestert, Bata József alpolgármestert, a

Részletesebben

SZECSŐI TÜKÖR 2007 március. M e g h í v ó! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

SZECSŐI TÜKÖR 2007 március. M e g h í v ó! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete M e g h í v ó! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében szeretettel meghívom Önt és kedves családját az 1848-as forradalom és szabadságharc 159. évfordulója alkalmából tartandó

Részletesebben

Szennyvíz beruházási információ

Szennyvíz beruházási információ Szennyvíz beruházási információ A szennyvíz beruházás első nagy lakossági szervezése március 29-én és 30-án a belépési szándéknyilatkozatok aláírásával kezdődött. Miután a Csatornamű Vízgazdálkodási Társulást

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott.

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott. Tüdőszűrés! Értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy a Pest megyei ÁNTSZ vezetője minden 30. életévüket betöltöttek részére Pest megyében elrendelte a tüdőszűrést. A tüdőszűrés alkalmas a betegségek időbeni

Részletesebben

Tavaszi nagytakarítás a Föld Napjára

Tavaszi nagytakarítás a Föld Napjára Tisztelt Tápiószecsői Polgárok! A Szecsői Tükör februári számában tájékoztattam Önöket a Képviselő-testület azon döntéseiről, melyek a település közbiztonsági kérdéseit érintik. Ennek folytatásaként szeretnék

Részletesebben

Aláírták a támogatási szerződést

Aláírták a támogatási szerződést XIX. évf. 5. szám 2010. február 10. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Rövidesen megkezdődnek a munkák Aláírták a támogatási szerződést Gödöllő önkormányzata,

Részletesebben

KEREPESI VÉLEMÉNY. vette a 860. éves Kerepes programsorozat. Szemétdíj 2008-ban sem lesz Átalakítottuk a szállítást és a gyûjtést.

KEREPESI VÉLEMÉNY. vette a 860. éves Kerepes programsorozat. Szemétdíj 2008-ban sem lesz Átalakítottuk a szállítást és a gyûjtést. 2008. JANUÁR KEREPESI VÉLEMÉNY Elkezdõdött a 860. éves Kerepes programsorozat A közelmúltban Kerepesen elhunyt Szabó Magda házánál az írónõ tiszteletére rendezett emléktábla avatással és a Magyar Kultúra

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XX. évfolyam, 2010. május BALLAGÁS 2010. A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 102 diák fejezte be sikeresen a középiskolát, és kezdte meg

Részletesebben

M e g h í v ó. 2011. február. XVII. évfolyam 2. szám

M e g h í v ó. 2011. február. XVII. évfolyam 2. szám 2011. február XVII. évfolyam 2. szám www.tortel.hu M e g h í v ó Törtel Község Önkormányzata tisztelettel meghívja a lakosságot az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére tartandó ünnepségre! MÁRCIUS

Részletesebben

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ 2 NyárfaLevél 2011. június ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Nyáregyháza község Képviselő-testületének fontosabb döntései 2011. JANUÁR 18. A Képviselő-testület a Saubermacher Kft. által benyújtott

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

Húsvét öröme MEGVÁLTÁS. Pavlicsek Zsolt

Húsvét öröme MEGVÁLTÁS. Pavlicsek Zsolt XXII. ÉVFOLYAM, 2012. 3. SZÁM MÁRCIUS Pavlicsek Zsolt MEGVÁLTÁS Húsvét öröme A feltámadás titka világosítja meg számunkra a szenvedés és a halál értelmét. Sokan élnek manapság remény nélkül, mert elcsüggednek

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

A stabil gazdálkodás és a dinamikus fejlõdés költségvetése

A stabil gazdálkodás és a dinamikus fejlõdés költségvetése Civil pályázati felhívás 2 4 6 Lomtalanítás személyre szólóan Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében tisztelettel meghívom önt az 1848 49-es forradalom és szabadságharc

Részletesebben

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM HÍRLAP 2 Tisztelt Újságolvasók! Kedves kenesei, akarattyai polgárok! EU Élelmiszerprogram Balatonkenesén Festékes

Részletesebben

Than Mór vízfestménye

Than Mór vízfestménye XIX. ÉVFOLYAM, 2009. 3. SZÁM MÁRCIUS ÜNNEP ÉS EMLÉKEZÉS Valahányszor résztvevõje vagyok az utóbbi években a március 15-ei ünnepségnek, mindig olyan szemüvegen keresztül is figyelem a mûsort, hogy mit jelent

Részletesebben

hírmondó 2014. FEBRUÁR Épül a bölcsőde, a falak és a tetők is készen vannak már - Fotó: Bódy Géza - OK GÉP

hírmondó 2014. FEBRUÁR Épül a bölcsőde, a falak és a tetők is készen vannak már - Fotó: Bódy Géza - OK GÉP HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Tovább javult a közbiztonság! Eredményes évet zárt a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság. Sokkal kevesebb

Részletesebben

Folytatódó útfelújítás

Folytatódó útfelújítás INTERJÚ BLÁZS PIROSK Tavasztól új igazgatója van a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálatnak, akivel eddigi tapasztalatairól és legfontosabb terveiről beszélgettünk. XV. évfolyam, 17. szám www.kispest.hu

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 22. szám, 2006. november 9. Márton Napok hurkatöltő

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 22. szám, 2006. november 9. Márton Napok hurkatöltő Ára: 107 Ft VII. évfolyam 22. szám, 2006. november 9. A lap megjelenési területe a Tápió-vidék 21 települése: Bénye, Gomba, Farmos, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta,

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Régóta megoldatlan problémákat igyekszik orvosolni az önkormányzat

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Régóta megoldatlan problémákat igyekszik orvosolni az önkormányzat Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VIII. évfolyam 3. szám Minden évben ősszel és tavasszal két dolog szokott kellemetlenségeket okozni a faluban. Az egyik a sár, a másik

Részletesebben

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 04. szám 2 A város hírei kistarcsai híradó Isten áldja az édesanyákat! Petőfi Sándor: Egy estém otthon (részlet) De ekkor száz kérdéssel Állott

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Ballagás. Fásítási program Pusztaszabolcson. "Ember lenni mindig, minden körülményben."

SZABOLCS HÍRADÓ. Ballagás. Fásítási program Pusztaszabolcson. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS Fásítási program Pusztaszabolcson Folytatódik a nagyszabású fásítási program, amelyet

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 24. évfolyam 2. szám 2013. MÁRCIUS ÁPRILIS Ára: 120 Ft 100. születésnapját ünnepelte Podmaniczki Gáborné Eseménynaptár 2013. május június hónapra május 19. 11 00 Elsőáldozás

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben