A Szecsői Tükör szerkesztőbizottsága és a magam nevében az újság minden olvasójának kellemes húsvéti ünnepeket kívánok.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szecsői Tükör szerkesztőbizottsága és a magam nevében az újság minden olvasójának kellemes húsvéti ünnepeket kívánok."

Átírás

1 Reviczky Gyula Húsvét Fakadnak már a virágok, Kiderül az ég, És a föld most készül ülni Drága ünnepét. Szíveinkben, mint a földön, Ma öröm legyen, Feltámadt az Isten-ember Győzedelmesen! Aki tudja, mint töré fel Sírját a dicső: Aki látja, hogy a földön Minden újra nő: Gondoljon feltámadásra, Mely örök leszen Feltámadt az Isten-ember Győzedelmesen! A Szecsői Tükör szerkesztőbizottsága és a magam nevében az újság minden olvasójának kellemes húsvéti ünnepeket kívánok. Lesti Bertalan Főszerkesztő Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete március 29-én rendes ülést tartott. Napiről. 3, Beszámoló a évi adóhatósági tevékenységrendi pontok, közérdekű információk, határozatok: Kivonat a beszámolóból: 1, Az 1956-os forradalom 50. évfordulójára köztéri A Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Adócsoportja feladatát 2 fővel látja el. A emlékmű állítása. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata fenntartja munkájuk elvégzéséhez segítséget nyújt az iparkereskedelmi előadó. Az Adócsoport az adóhatósági azon szándékát, hogy a Képző-, és Iparművészeti Lektorátus által kiírt: feladatok elvégzése mellett a szemétszállítási díjak Az 1956-os forradalom-, és szabadságharc 50. évfordulójának megünneplésére állítandó köztéri képzőmű- hozott határozatok száma: 1377db, fellebbezés nem kivetését és behajtását is végrehajtja. A évben vészeti alkotások támogatása. volt. című pályázaton részt vesz. Elfogadja Oláh Szilveszter Az adók főbb típusai: szobrászművész pályaművét és ezt terjeszti a Lektorátus elé. Sikeres pályázat esetén a Lektorátus helyszini Az adóalanyok száma a évihez képest 100 fővel a., Gépjármű adó: javaslata alapján kerül sor a műalkotás felállítási helyének meghatározására. 2545db volt. (Tavalyi évhez képest 577db-bal nőtt a növekedett. Településünkön a gépjárművek száma: 2, A zárszámadási rendelet elfogadása. gépjárművek száma.) A Képviselő-testület a év költségvetésének végrehajtásáról szóló: Zárszámadási rendeletet egyhan- A kivetett gépjárműadó: Az adó mértékében jogszabályi változás nem történt. gúlag elfogadta ben Ft 2005-ben Ft 1

2 2 Befizetett adó: 2004-ben Ft 2005-ben Ft b., Helyi iparűzési adó: Az adóalanyok száma az előző évhez képest 87 fővel növekedett. Az adó mértéke: 0.02%-kal magasabb tételben került megállapításra a helyi rendeletben. A kivetett iparűzési adó: 2004-ben Ft 2005-ben Ft Befizetett adó: 2004-ben Ft 2005-ben Ft c., Magánszemélyek kommunális adó ja: Az adóalanyok száma az előző évhez képest 20 fővel nőtt. A kivetett kommunális adó: 2004-ben Ft 2005-ben Ft Befizetett adó: 2004-ben Ft 2005-ben Ft Az adóbevétel növelése érdekében a behajtási intézke- elfogadása. dések megtörténtek. 4, A Közbeszerzési terv 5, Jelentés a belső ellenőrzésről. 6, Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló helyi rendelet módosítása. 7, Utak kővel való borítása. Kivonat az előterjesztésből: Tápiószecső belterületi útjai igen rossz állapotban vannak. Számos levél érkezett hivatalunkhoz, amelyek között meg kell említenem a következő helyszíneket: Magdolna-telepről: Tanács 200 m Madách 250 m Eötvös-Aradi 580 m Központi területről: Petőfi Sándor 350 m Táncsics M. 170 m Zalka M. 670 m Jókai M. 200 m Rózsa F. 330 m Széchenyi 270 m (Kátai út, Szabadság út sarok) Külterületről: Mély út Tó útja Szemét-telephez vezető 1000 m Kovács Ferenc képviselő úrnak előre is megköszönve szervező munkáját tényként közölhetjük, hogy 4 méteres szélesség és 25 cm-es úttükör készítésével 2,5-3 km utat tudunk zúzott kővel leborítani. Lénárd László Polgármester Tudom, ez a jelenlegi árak mellett millió forint lenne, ezért azon vállalkozókat, akik útépítéssel foglalkoznak jelenleg, megkerestem és vállalták térítés nélkül e kőmennyiség beépítését. Természetesen a földmunkát és a szakmai irányítást is. Nevezetesen: Benedek Tibor: 2 rakodógép, 2 tehergépkocsi, 1 henger ha szükséges, több gép. Gál Imre : 2 rakodógép, 2 tehergépkocsi ha szükséges, több gép. Gál László : 1 tehergépkocsi Pogány László: 2 vagy 3 tehergépkocsi Pethes Pál : 1 rakodógép, 1 tehergépkocsi Anka János : 1 traktor + pótbillenős Azokon a napokon, amikor e munka folyik, a munkate- a munkában részt vevők kapnak ebé- rületre kiszállítva det természetesen, ezt Kókai Gábor vendéglátó vállalta fel szintén térítés nélkül. Ezért kérem a képviselő társaimat, gondolják át mindezt, amit leírtam. Az összekötő szerepét továbbra is én szeretném vállalni. A második kérésem, döntsünk abban az ügyben is, hogy a Kátai út padkarendszerét az egyik vállalkozó megcsinálhassa, adjunk neki felhatalmazást, mert vállalta, hogy ezt is térítés nélkül végezné el. A lényege az egésznek az, hogy van még az emberekben tenni akarás, csak megfelelő helyen, időben és hangon kell megkérni őket és jönnek. Remélem megértik, hogy ez mekkora lehetőség a településnek. Kovács Ferenc Képviselő A Településfejlesztési bizottság javaslata alapján az alábbi útszakaszok kerülnek zúzott kővel való borításra: Zalka Máté utca 670m hosszan Jókai Mór utca 200m hosszan Petőfi Sándor utc a 350m hosszan Tanács utca 200m hosszan Madács Imre utca 250m hosszan Eötvös-Aradi utca 580m hosszan Ezen munkálatok keretében kija vításra kerülnek a év során zúzott kővel borított útszakaszok nagyobb mértékű úthibái. 8, Rutinpálya kialakításához terület igénylés. 9, Területvásárlási kérelem. 10, A Tűzoltó egyesület kérelme. 11, A KTK Bt. szerződés kiegészítése Tábori Tivadar Önkormán yzati képviselő Következő tervezett testületi ülés Időpontja: április órakor Helye: a Polgármesteri Hivatal tanácsterme Tervezett napirendi pontok: 1, A nagykátai sz ékhelyű közös fenntartású Családsegítő-, és gyermekjóléti szolgálat beszámolója. 2, A gyámhatóság beszámolója. 3, Nagyközségünk vízellátási helyzete. 4, A Tápiószecső területén levő halastavak üzemeltetése. 5, Tájékoztató a Sági úton működő műszaki állomás tevékenységéről. Minden érdeklődőt vár a Képviselő-testület

3 Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat K épviselő-testületének /5/2006. /IV. 4/ rendelete a z önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosí- tott évi XXXVIII. törvény 82..-a alapján a többször módosított 4/2005. ( ) KT. rendelet végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendel et hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2. Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Polgármesteri Hivatal Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei: I.sz. Óvoda Pöttöm Óvoda II.sz. Óvoda Hipp-Hopp Óvoda Gróf Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Gyermekjóléti Szolgálat hónapig Damjanich Művelődési Ház Nagyközségi Könyvtár Idősek Klubja hónaptól 9. /1/ A képviselő-testület az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelen- tését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 9/a, 9/b, 9/c számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat és költségvetési sz ervei évi gazdálkodásának végrehajtása /2/ A képviselő-testület az önkormányzat által társadalmi, gazdálkodó és egyéb szervezetek részére átadott támogatásokat Ft összeggel hagyja jóvá. /3/ A szociális segélyezési feladatokra betervezett előirányzat felhasználását Ft összeggel hagyja jóvá a képviselő-testület. /4/ A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei működési kiadásainak kiemelt előirányzatonkén- önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadá- ti teljesítését a 2.sz. 3/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5. /1/ Az sainak teljesítését ,- Ft-tal hagyja jóvá a képviselő-testület. /2/ A kedvezményes kamatozású fejlesztési célra felvett hosszú lejáratú hitel törlesztését Ft összeg- gel hagyja jóvá. /3/ Az önkormányzat költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásait feladatonként és célonkénti rész- letezésben a 3. sz. melléklet tartalmazza. 6. A képviselő-testület a évi költségvetésben betervezett működési és felhalmozási tartalék felhasználását az évközi rendeletmódosítások szerint hagyja jóvá. 7. /1/ Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 4. sz. melléklet szerint fogadja el. 3. /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat beleértve a költségvetési szerveit a évi költségvetés vég- rehajtását: ,- Ft /azaz Hétszáznyolcvankettőmilliókétszázötvennégy- ezer forint bevételi, ,- Ft /azaz Nyolcszáznégymillióhatvanegyezer forint kiadási teljesítéssel Ft /azaz Tizenegymillió-százhetvenegyezer forint módosított pénzmaradvánnyal hagyja jóvá. /2/ Az önkormányzat évi bevételi előirányzatának teljesítését forrásonként az 1. számú melléklet tartal- teljesítését tevékenységenként a 2. sz. melléklet tartal- mazza. /3/ Az önkormányzat évi kiadási előirányzatának mazza. /4/ Az önkormányzat költségvetési szervei évi felhalmozási bevételeit forrásonként külön-külön címenként az 1. sz. melléklet tartalmazza. 4. /1/ Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület a követ- kezők szerint hagyja jóvá: - személyi juttatások ,- Ft. - munkaadókat terhelő járulékok ,- Ft. - dologi jellegű kiadások ,- Ft. /2/ A működési bevételek és kiadások, valamint a tőke- bevételek és kiadások mérlegét az 5. sz. mellék- jellegű let szerint hagyja jóvá. /3/ A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti alakulását a 7. sz. melléklet szerint fogadja el. 8. /1/ Az önkormányzat állapot szerinti vagyonát a mérlegben szereplő adatok alapján Ft-ban állapítja meg, a 8/a sz. mellékletnek megfelelően. /2/ Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8/b. sz. mel- szerinti törzsvagyon /forgalom képtelen és korlá- léklet tozottan forgalomképes/ illetve forgalomképes egyéb vagyon bontásban hagyja jóvá. /3/ A nullára leírt használatban lévő eszközök állomá- a 8/c sz. mellékletnek megfelelően fogadja nyát el. /4/ A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettséget, ideértve a kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket, a 8/d melléklet szerint hagyja jóvá az önkormányzat. 3

4 /3/ A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. /4/ Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a évi előirányzatokon történő átvezetéséről intézkedni köteles. /1/ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Tápiószecső, március 29. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ (IV.4.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 16/2004. (VII.29.) rendelet módosításáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. tv. (továbbiakban: Lt.) felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A rendelet 5. (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A rendelet 5. (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: A bérbeadó pályázati rendszeren kívül bérlőnek jelöli ki: A bérbeadó a lakásbérleti szerződést azzal a személlyel köti meg, aki az üresen álló lakás bérleti jogát elnyeri, vagy pályázati rendszeren kívül bérlőnek kijelö- lik feltéve, hogy a bérlő vállalja a lakásbérleti szerződés fennállása alatt életvitelszerűen a lakásban fog lakni. a) a közérdekű célú (szolgálati) lakás bérlőjét b) életveszély miatt lebontani rendelt lakások használóit c) az önkormányzat területén legalább 5 éve életvitel- szerűen lakó, súlyos lakásproblémával küszködő, krízishelyzetbe került állampolgárt. 2. A rendelet 8. (2) bekezdése új j/ponttal egészül ki: A bérleti szerződésnek tartalmaznia kell. j./ a bérbeadás feltétele, hogy a lakásbérleti szerződés fenná llása alatt a bérlő köteles életvitelszerűen a lakásban lakni, alt. 3. (3) bekezdésben foglalt kikötéssel. /2/ A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását A rendelet 5. (4) bekezd és b) és c) pontjában megha- a 6. számú mellékletnek megfelelően engedélyezi. tározott bérlők közül lakbér támogatás illeti meg azt: 5. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az alaprende- 2. (2) bekezdése, 16. (3) bekezdés a)pontjának 2 let mondata, 18. (4) bekezdése, 25. (4) bekezdése hatályát veszti. 6. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Tápiószecső, március 29. Bíróné Palotai Éva sk. Lénárd László sk. mb. jegyző polgármester Értesítés! Értesítem a tisztelt lakosságot, hogy az ünnep miatt a szemétszállítás a következőképpen fog történni: április 17. hétfő helyett április 19. szerda, 2006 május 01. hétfő helyett május 03. szerda lesz a szállítás napja. Kanyó Sándor Műszaki csoport vezető Tavaszi szünet Iskolai hírek Az Új ISKOLAI HÍREK-ben közzé tettük. Szombaton tanítunk Büszkék vagyunk Az emeletes iskola felújítása miatt a felső tagozat csak a felső május utolsó napján befejezi a tanítást. A júniusi tanítási napokat munkatervünk szerint már rész- ben ledolgoztuk, részben ezután teljesítjük. Ennek az elképzelésnek megfelelően április 22-én, szombaton is dolgozik a felső tagozat, hivatalos műszakunk lesz. Ekkor június 2-őt tudjuk le. Az elmúlt hónapban Magyar Bálint oktatási miniszter az iskolavezetés javaslatára Szücsi Lászlóné iskolatit- Bronz Érdemkereszt kárnak a Magyar Köztársasági kitüntetést adományozta. Az elismerést ünnepélyes keretek között a fővárosban vette át munkatársunk. Beíratás az általános iskolába Szintén közzé tettük az Új ISKOLAI HÍREKBEN. Koncert a HK-ban Május 12-én, pénteken 17 órától tartjuk Tavaszi han- a HK-ban. Minden érdeklődőt gok című koncertünket szeretettel várunk. Szülői levél 3. Egy névtelen levelet kaptam a múltkor egy kedves szülőtől. A rendelet 15. (2) bekezdése helyébe az alábbi ren- Elkeseredve írta, hogy tetvesen ment haza gyermeke az isko- történt meg. delkezés lép: lából, s ez már harmadszor Elhiheti nekem, hogy megrémültem, amikor először találtam A felmondási idő megállapítására a Lt. szabályait kell gyermekem fejében, nem akartam elhinni fogalmaz a kétségbe esett szülő. Gyermekét lekezelte, de nagy megdöbbe- alkalmazni. 4. nésére még kétszer vitt haza tetűt a csemete. A rendelet 16.. (4) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4

5 Ezek után csak arra tudok gondolni, hogy vannak olyan gyerekek, akiknek szülei nem törődnek ezzel a fontos dologgal, nem nézik rendszeresen gyerekük fejét Sajnálattal kell mondanom, hogy bizony vannak ilyen szülők, így valóban akad olyan tanítványunk, aki többször is tetvesen jön az iskolába. Tavaly az iskolai házirend elfogadásakor mind a szülői munkaközösség, mind az iskolaszék, mind a tantestület úgy foglalt állást, hogy addig nem jöhet iskolába a tetűvel fertőzött tanuló, amíg nincs kiirtva az élősködő. Úgy gondoltuk, hogy ez így természetes, pontosan azok védelmében, akik tiszták és ápoltak, akik nem adják át a tetűt osztálytársaiknak. Úgy gondoltuk, hogy ezt nyugodt szívvel megtehetjük. Kiderült, hogy nem így van, állítólagos személyiségi jogok miatt nem tilthatom ki a tetűvel fertőzött tanulót az iskolából. És a többiek személyiségi joga hol marad? Ennek az elvnek megfelelően továbbra is betartatom, hogy csak az jöhet iskolába, aki nem hordoz tetűt. Ha netán vala- magát, ön szépen melyik tetűvel fertőzött gyermek anyukája ezért is az ombudsmanhoz fordulna, vállalom. Javaslom azonban, hogy előbb tegye rendbe gyermekét! Köszönöm az aggódó szülő levelét. Sajnálom, hogy nem írta alá, hiszen nem önnek kell szégyellnie elvégezte a kötelességét. Idősek Klubjának hírei! Lukács István igazgató Április 20-án 15 órakor Népdal délután lesz Bp. Ady Endre Művelődési Házban. Belépő: 500,-Ft. Bővebb felvilágosítás az Idősek Klubjában. Április 21-én Nemzetközi Csipkekiállítás lesz Kiskunhalason, buszkirándulást szervezünk, amelyre érdeklődőket várunk. Bővebb felvilágosítás a Klubban. Talpmasszázs tanfolyamot indítunk 20 órában, részvételi díj ,-Ft, helyszín az Idősek Klubja. Bővebb felvilágosítás az Idősek Klubjában: Wagner Árpádné Klubvezető Óvodai hírek Óvodai beíratás! Május ig a Pöttöm Óvodában Rákóczi u. 16. Hétfő: 8 16 óráig Keddtől péntekig: óráig A beíratáshoz szüksége s : - személyi igazolvány, - gyermek szül. anyakönyvi kivonata és TAJ száma május 31-ig a harmadik életévét betöltő gyermeket lehet beíratni. Minden ötödik életévét betöltő gyermek részére kötelező az óvodai beíratás. Tóth Károlyné Óvodavezető Köszönet a szervezőknek Megköszönöm a művelődési ház vezetőinek, hogy február 26-án megrendezték a farsangi jelmezes felvonulást és a versenyt. A gyerekek nagyon jól érezték magukat, mi pedig boldogok voltunk, hogy részt vettünk a rendezvényen. Dobbal, síppal vonultunk végig az utcán, a művelődési házban sütemény, üdítő fogadta a felvonulókat, a gyer- nagyszülő mekek ajándékot is kaptak. özv. Mondok Ferencné 5 Támogatók és tombola felajánlók a HIPP-HOPP ÓVODA NÖNAPI BÁLJÁRA, én: RECO KFT.- Helyörségi Klub- Bibók László- Pásztor Zoltán - Madai László- Lengyel Tibor- Kuti István- Lángosos - Nagy István Kiskókai Pizzéria - Kókai Gábor Katica cukrászda - Péntek Sándor Erika virágüzlet - Gál Istvánné Cello - autósbolt - Török István Sportruházat - Lénárdné Jeneses Mária M arika vegyesbolt - Dósa Gáborné KEYO bolt - Kecskeméti Mihályné Juhász Mária N agy Attila - Nagyné Mészáros Szilvia Pottok Zöldségüzlet az állomásnál Marika virágüzlet - Ráduly Istvánné ÉDENKERT - Hegedüsné Katika cukrászda Benzinkút - Magoss Györgyné Klárika divat - Gál Imréné- Mi és mi bolt -Minkóné Erika Rövidárú bolt - Cserné Harnos Erika Vegyesbolt - Matúz Ferencné Évi Iliker - Horváthné Hegedüs Ili Barkácsbox - Gyeraj György - Gyeraj Csaba Szabadság téri vegyesbolt - Velkei Jánosné ARANYVESSZÖ BT - Dósa Tiborné Évi Ruházati bolt - Sári Józsefné Julika Állateledel - Katona József Ici-pici bolt - Nánási Istvánné Húsbolt - Czakó György Honvédségi ABC - Gulyás Ferencné Marika Origo kereskedés Kreatív Hobby - Belányi Csaba 100.-Ft-os bolt - Mikus Istvánné Zsuzsa AVIVA Biztosító D udásné Szabó Edit - AVON Tanácsadónö Horváth Szabina - kozmetikus Horváth Istvánné - Nöi divatáru Köszönjük az óvodai nönapi bálon való részvételt és támogatást! A bevételből az udvari játékok EU-s szabvány szerinti korszerűsítését kívánjuk elkezdeni. A Hipp-Hopp Óvoda szülői -, és alkalmazotti közössége nevében Dósa Anna óvodavezetö Kulturális hírek Budapesti színházlátogatás! A Damjanich Művelődési Ház áprilisra az alábbi budapesti színházlátogatásokat szervezte, szervezi: Április 6-án pénteken 19 órakor Egy pohár víz Április 9-én vasárnap 19 órakor Menyasszonytánc musical Április 22-én szombaton a József Attila Színházban tekintjük meg Hogy szeret a másik című előadást. Szereplők: Schmell Ádám, Ulmann Mónika, Mihályi Győző, Kocsis Judit, Maday Gábor, Timkó Eszter. Jegyek autóbuszos utazással: 2.300,-Ft 3.000,-Ft között Autóbusz indulás: Kátai úti benzinkút: Grill csárda: Magdolnatelep sorompó: Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

6 Előzetes Előzetes! június 09. péntek 19 óra Budapesti Operettszínházban Menyasszonytánc Jegyek utazással: 2.900,-Ft 3.900,-Ft július 02. vasárnap a Madách Színházban Producer Jegyek utazással: 1.600,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft július 23. vasárnap Madách Színházban Az Operaház fantomja Jegyek utazással: 1.600,-Ft 2.700,-Ft 3.000,-Ft 4.200,-Ft 5.200,-Ft Az előzetes előadásokra a jegy elővételben április 30-ig vásárolható meg. A színházi előadásokra szeretettel várjuk az érdeklődő lakosainkat! A művelődési ház dolgozói Anyák napja A Damjanich Művelődési Ház szeretettel és tisztelettel hívja és várja az érdeklődő anyákat, édesanyákat, nagymamákat május 7-én délután 16 órakor tartandó anyák napi műsorára. A program keretében osztjuk ki a díjakat a X. Anyám,-anyám,-édesanyám vers- és prózaíró verseny helyezettjeinek. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Május 4-én csütörtökön 9.30 órakor a Vidám Vándorok Gyermekszínház a Damjanich Műve- című lődési Házban mutatja be a Három kismalac mesejátékát. Belépő: 300Ft/fő Szeretettel várjuk gyermekével, unokájával előadásunkra! A Damjanich Művelődési Ház dolgozói Kézműves foglalkozás A Damjanich Művelődési Ház kézműves foglalkozást hirdet április 8-án tól 18 óráig. A foglalkozás keretében tojásfestés, gyurmázás, díszek készítése lesz. Kiállítás! A Damjanich Művelődési Ház Páva Klubjában április 10-től 22-ig Takár Emőke festőművész Környei László intarziakészítő művész a XVI. kerületi Corvin Művészklub tagjainak kiállítása. A kiállítás megtekinthető: Hétköznap 9 18 óra között Szombat-vasárnap előzetes bejelentkezés alapján telefonon: vagy a Művelődési Házban. A kiállított alkotások megvásárolhatók! Költészet napi megemlékezés A Damjanich Művelődési Házban április 12-én délután 16 órától a költészet napja tiszteletére emléke- versei hangzanak el. zünk. A program keretében a tápiószecsői Irodalmi Egyesület tagjainak Minden irodalomkedvelőt szeretettel várunk! 6 Majális! Majális! A Damjanich Művelődési Ház udvarán április 30- án este 18 órakor májusfa állítás, azt követően zenés est grillezéssel, bográcsozással. Várjuk civil szervezetek, baráti társaságok, családok, egyének jelentkezését április 28-ig a es telefonszámon. A művelődési ház dolgozói Lakossági hozzászólás, észrevétel 3.) A múlt század hetvenes éveitől számíthatóan nétabban az anyagi javak szerzésére irányul. Ezt az pünk nagy akarata elementárisan és mind fokozot- áradatszerűen kialakuló törekvést szükségszerűnek kell tekintenünk, mert a korábbi igen alacsony anyagi színvonalon korszerű életet élni nem lehet. (Új házak kellenek korszerű berendezéssel, felszereléssel, ló, kerékpár helyett autó, TV, telefonok, számítógépek, stb., stb. kellenek). A kapaszkodás véget nem érő, mert az új helyett rövidesen újabb kell, az újabb tartósan nem tűri meg a régit. Ez a fo- Néhány szó a Rend alkalmi szóvivőjéhez (Provok áció is) Lapunk múlt havi számában tolmácsolta Ön a Rend kiáltványának is tekinthető közleményét. Patetikus, drámai hangvételű, kétségtelenül tisztaszándékú írás. Ön tud szólni az emberek eszéhez is, érzelmeihez is. Amennyire az itteni terjedelem megengedi, írásához a következőkben néhány észrevételt teszek. Ezek fogadásához és átgondolásához szükségesnek tartom, hogy aki megteheti, olvassa el előbb a februári számban megjelent közleményét. 1.) Az írás fogadásáról kb. a következőket mondhatom: A község lakosai közül feltehetően sokan elolvasták s majd mindegyikük úgy gondolta, vagy érezte, hogy ennek az embernek igaza van. Sokan közülük családban, baráti és ismerős körben beszéltek is róla. Voltak persze néhányan, akik viszolyogva olvasták. A lakosság köréből bizonyosan voltak, akik gondolkodtak a cselekvés szükségességéről is, de a konkrét elhatározáshoz, akaráshoz aligha jutott el valaki. A következőkben felvetek de hely hiányában kellően nem részletezhetek néhány olyan problémakört, melyek a Rend talpra állítását, kiteljesítését községünkben is alapvetően akadályozzák. 2.) A nagypolitika és az államhatalom szerintem ma nem áll igazán a kívánt Rend mögé, nem ad ahhoz kellő alapzatot. A demokratikus rendszernek az a formája, amelyben ma élünk, telítve van populizmussal. Ez a Rend építése közben állandóan szétfelé zilál és torzít. A populizmus a Rendet, a Minőséget állandóan négykézlábra kényszeríti. Ez a kívánt Rend kialakításának egyik nagy talán a legfontosabb akadálya: Nagy Bibije. Mai formájú demokratikus rendszerünkben a voksokért loholó populizmus miatt egyfelől a jog, a szabadság, másfelől a kötelesség, a szükséges korlátozás és fegyelmezés nincs egyensúlyban. Az utóbbiak a kelleténél kevesebbet nyomnak a mérlegen.

7 lyamat nálunk fokozott nehézségek között zajlik, rendszerváltás közben, az állam gondoskodó, védő szerepének csökkenése közben, általában alacsony bérszínvonalon, a munkanélküliség veszélyeivel, a vad kapitalizmus betörésével és agresszivitásával, állami eladósodással, stb. Testet, lelket, morált, idegeket őrlő körülmények között bonyolódik. Az állam ezeket a folyamatokat, jelenségeket mai módszereivel, eszközeivel, intézményeivel nem tudja a kívánatos Rend medrébe terelni. Az emberek lépten-nyomon csábítást, lehetőségeket, kényszert, példákat kapnak arra, hogy rongálják a Rendet. Szokványos jelenség lett a bűnözés, tenyésznek a paraziták. Községünk is kis tükörben ugyanezt a képet mutatja. 4.) Az élhető rend kialakításának nagy akadálya a féle- irányból és sokféle formában lem. Évek óta sok nyomasztja a lakosságot. Okait és jelenségeit hoszszan, színesen lehetne részletezni. Sokan mind többen úgy látják, tapasztalják, hogy az államhatalom jogalkotásában és jogszolgáltatásában jobban figyel a rendet sértők, bomlasztók, ún. emberi jogai -nak védelmére, mint a mi rendet akarásunkra. Sajnos, hogy az EU központjából is jönnek hozzánk ilyen jellegű kötelezések, intézkedések és elvárások. Jeles politikusunk: Bibó István azt mondta, hogy akkor van demokrácia, ha nem kell félni. A lakosság körében terjed a tehetetlenség érzése, a fásultság, a közügyektől való visszahúzódás, azaz: a passzív ellenállás. Községünkben mindez nagyon így van. A passzív ellenállás ha van hozzá elég idő hatásos eszköze lehet a változás kikényszerítésének. (India) Községünkben (is) a kívánatos rend kialakításának nagy akadálya, második Nagy Bibéje a félelem és az ebből eredő passzivitás. 5.) A tiszta kéz -ről kell itt írnom olyan szándékkal és módon, hogy ne váltson ki tiltakozást, haragot és sértődést. Ez nehéz, de erre igyekszem a következő gondolatmenettel: Községünkben a társadalom tartalmát, arculatát döntően lakója alakíthatja és határozhatja meg. Dinamikus, mozgékony természetű és agyú emberekről van szó. Ilyenek és ennyien a községben bizonyosan vannak de A mindennapi élet küzdelme lépten-nyomon felvet olyan csábításokat, lehetőségeket, szükségszerű- ségeket, amikor törvényt, szabályt, morált lehet, vagy kell sérteni. Kinek az életében nem fordultak vagy fordulnak elő ilyenek? A közügyekben való részvétel elkerülhetetlenül személyi gyakran kemény ütközésekkel járnak. Ennek egyik eszköze a támadás, leleplezés. Logikus így gondolkodik az ember -, hogy ezt velem szemben is alkalmazni fogják, s munkám, egzisztenciám, egészségem, családom kerülhet veszélybe. Ezért inkább háttérben maradok, nem exponálom magam. Így nyugodtabban élhetek és jobban, zavartalanabbul is gyarapodhatok. Községünkben jó néhány tehetséges, vezetésre, közügyek alakítására alkalmas embernek az esze mostanában erre a srófra jár. A Rend problémakörében nálunk most ez az egyik a harmadik Nagy Bibi. Ennek az írásnak a címe alatt, további pontokba foglalkiegészítem az előzőekben írtakat. tan, még sok mondanivalóm lenne, hely azonban itt ezekre nincsen. Összefoglalom és Tehát: A Rend nevében, a múlt hónapban megjelentetett írása és azok az írások, amelyek a Tükörben az Ön nevével, vagy Önnek tulajdoníthatóan megjelentek a községben figyelmet keltettek. Általánosítható az a vélemény, hogy ügyeinkhez való hozzáállása, hangvétele nagyon becsülendő. Írásai igazán, észrevehetően aktivizáló hatást nem váltottak ki. Nagyon nagy már itt a fásultság, a közügyektől való elfordulás. Nehéz lesz községünket ebből kimozdítani. Ön bizakodó? Én nem. 7 Mit kellene, lehetne tenni? Fel kell hívni a figyelmét arra, hogy írásai miatt Önt előbb-utóbb támadni fogják. Ne számítson arra, hogy a község polgárai Önért ki fognak állni és védeni fogják. Ilyen kiállási készség és képesség a Rend itteni, mostani állapotában nem várható. Ha továbbra is van hajlama, elkötelezettsége és egészsége írásainak folytatásához, ne hagyja abba. Módot találunk arra, hogy megköszönjük. Egy Patrióta (Neve, címe a szerkesztőségben) A Rend értelmezéséről és területeiről A rend fogalmát általában többféle értelmezéssel hasz- és a következőkben szót értsünk, szüksé- nálják. Hogy most gesnek tartom elmondani, hogy én ez alatt az elnevezés alatt az általunk kívánt, vagyis az éltető rendet értem és a továbbiakban más értelmezésektől elhatárolódni akarván nagy kezdőbetűvel írom. Így: a Rend. Felsorolással tekintsük át, hogy mik tartoznak ide. 1.) Legyen közbiztonság! Testi épségünket ne veszé- lyeztessék, javainkat tudjuk biztonságban! 2.) Legyen képességünknek megfelelő, közeli munkahelyünk. 3.) Kapjunk annyi fizetést, nyugdíjat, járadékot, melyből családunkkal együtt korszerű színvonalon megélhetünk. 4.) Legyen lakásunk. Olyan, amely megfelel az egészségügyi alapkövetelményeknek és komfortnak. Jusson feljebb ettől a színvonaltól az, aki érte becsületesen megdolgozik. 5.) Álljon rendelkezésünkre minden feltétel arra, hogy egészségünket megtarthassuk, betegség esetén mindent megkapjunk, ami gyógyulásunkhoz szükséges. 6.) Legyen lehetőség arra, hogy igényeink szerint művelődhessünk, gyerekeinket megfelelően taníttathassuk. 7.) Legyen kellő időnk és lehetőségünk a korszerű pihenésre, szórakozásra. 8.) A közszolgáltatások ( közlekedés, villany, gáz, víz, posta, TV, rádió, Internet, stb.) korszerűek, megfizethetők legyenek.

8 9.) A törvényhozó, közigazgatási, rendvédelmi, jogszolgáltatási szervek, intézmények jól, hatékonyan mű- azok számára, akik ködjenek. Legyen szabadság méltóak erre, viszont hatékony legyen a korlátozás, a fegyelmezés (!) azok felé, akik a Rendet veszélyeztetik, terhelik. 10.) Legyen elfogadható és igazságosan megosztott, hatékony közteherviselés. 11.) A közpénzek felhasználásában érvényesüljön a jól meggondolt célszerűség, a szoros takarékosság és ellenőrzés. 12.) Ne legyenek a közösségen élősködő paraziták. 13. ) A rászorulók részére legyen kellő, hatékony társadalmi-szociális gondoskodás, ellátás. 14.) Kapjon az ifjúság az egyéb megkívánandóakon kívül közéleti tevékenységre is (!) késztető netőségeket. velést és a közéletben való részvételéhez kellő lehe- 15.) Vallását ha nem sérti a Rendet szabadon gyakorolhassa mindenki. Legyenek meg ehhez a szükséges intézmények, létesítmények, személyi feltételek. 16.) Legyen de felelősséggel járó széles körű szólásszabadság. 17.) Segíteni kell társadalmilag, közteherviselésként is mindazokat, akik valamilyen téren közérdeket szolgáló (szolgálható) tehetséget mutatnak. 18.) Maximálisan biztosítani kell, hogy a lakosság mindenféle képviseletéhez kiválaszthassa a legalkalmasabbakat. Ezek kapjanak kellő anyagi javadalmazást és erkölcsi megbecsülést, elismerést. 19.) Legyen hatékony környezetvédelem. 20.) Védjük hatékonyan történelmi emlékeinket, hagyományainkat, nyelvünk tisztaságát. 21.) Stb. Ez a felsorolás messze nem teljes, taglalásán, szöve- is változtatni lehet és minden bizonnyal kell is. gezésén Ez csak egy első próbálkozás. El akarom vele érni a következőket: a.) Be akarom mutatni, hogy a Rend milyen sok területet ölel fel, milyen sok részletében sérthető, torzítható. Emeljenek csak ki a felsorolt pontok közül egyet-kettőt, azokat a visszájára, a Rend felborul, az élet elviselhetetlenné válik. Számunkra az a jó, ha a Rend ép, kerek, nincsenek rajta hézagok, sebek, torzulások. b.) Szeretném, hogy a felsorolt pontokon végigmenve minél többen gondolják át, hogy országunkban de különösen községünkben milyen területeken sé- rült, torzult a Rend és hogyan lehetne változtatni. c.) Szeretném, ha nőne a Rend tudatos akarása és érte a tettrekészség, a teendők vállalása is. Dr. Szabolcs István 8 Tisztelt Szerkesztőség! Ürmös József tápiószecsői lakos vagyok. Itt születtem 54 éve a községben, büntetlen előéletű vagyok. A Józsi fiammal jelentkeztem több mint 2 éve a helyi polgárőrségnél tagnak. Azóta hitegetnek, nincs hely, majd ha kilépnek vagy kihalnak, akkor kerülhetünk be. Aki később jelentkezett, már polgárőr. Talán a származásommal van baj? Cigány vagyok. Ha a községben lopás vagy betörés van, mindjárt a kisebbséget gyanúsítják. Nem mindenki bűnöző, aki cigány. Kérem az illetékeseket polgárőrök vezetősége a következő, májusi újságba írják meg, miért nem lehetek polgárőr? Várom a választ! Tisztelettel: Ürmös József Tápiószecső, Honvéd u. A megszégyenült felnőtteknek A múlt hónapi számban volt egy érdekes cikk, aminek az volt a címe: A megszégyenült felnőttek Valóban elég komoly dolog, hogy a gyerekek hogyan viselkednek a buszmegállóban, de legfőképpen a bu- és feltételeknek megfele- szon, és erre megoldást kellene találni, aminek a sofőrök örülnének a legjobban! És a sofőr teljesen jogosan járt el, amikor azt mondta, hogy legközelebb gyalogosan fogsz közlekedni, mert jogában áll bárkit lakott területen belül kizárni, aki nem az utazási kötelezettségeknek lően utazik, legyen az felnőtt vagy gyerek! Például: - az utazásban fertőző beteg nem vehet részt, - az utazásból kizárható az ittas vagy botrányosan viselkedő, vagy más, hasonló okból az utastársai terhére lévő személy, - az autóbuszon szennyezett ruhában utazni tilos, - az utasnak úgy kell viselkednie, hogy utastársait ne zavarja, a busz berendezéseit ne rongálja, stb. Az pedig tényleg nem a sofőr feladata, hogy megnevelje a gyerekeket. Csak annyit kérdeznék, arról miért nem ír soha senki, hogy egész télen napi 14 órát töltöttek a fűtetlen buszban!! Aki naponta percet utazott, az kiabált a legjobban, hogy nem fűtenek, mert spórolnak a gázolajjal. Nekik sem élvezet 14 órán át fagyoskodni és ez csak egy példa a számtalan sok közül. Ezeket a sofőröket tisztelni kell, és a munkájukat segíteni, ahol csak lehet, és nem irkálni vagy telefonálgatni ellenük, mert azt a legkönnyebb! Egyetlen problémára sem az a megoldás, hogy azzal fenyegetőzünk jelentem a munkáltatójánál! A cikk írója, hogy megnyugodjon, - a sofőrtől pedig elnézést kérek, - a sofőr sajnos már nem a Volánbusznál van, pedig lelkiismeretes és tisztességes dolgozó volt a legjobbak közül! Kapuvári Éva Üdüljön Hajdúszoboszlón! A gyógyfürdőtől 5 percre, csendes, nyugodt környezetben APARTMANOK egész évben kiadók. Érdeklődni lehet: Ofelláné Anikónál Tel.: 06-29/ (18 óra után) vagy 06-30/ as telefonszámon

9 Ez nem szolgáltatás! 9 az én házamban közel s távol sincs. Az első pár alkalommal még megmosolyogta az ember, de aztán (szerintem sejtik). Jó pár hét, hónap elteltével már annyira dühített a dolog, hogy elkezdtem kutatni, hogy mi lehet annak az oka, hogy engem zaklatnak a tápiószecsői Takarékszövetkezet ügyfelei? Vettem hát a fáradtságot, kinyitottam a telefonkönyvet és megkerestem a Takarékszövetkezet telefonszámát, és amint megtaláltam, rögtön szembe ötlő volt problémám forrása. Nem fogják elhinni, de ez a Takarékszövetkezet ( ) és a házi telefonom ( ) számának nagy hasonlóságából adódik. Ezúton szeretném felhívni a Takarékszövetkezet ügyfeleinek a figyelmét, hogy ha nem teljesen biztosak a szövetkezet telefonszámát illetően, akkor vagy keressék ki azt a telefonkönyvből, vagy keressék meg azt havi egyenlegértesítőjükön, de hogy megkönnyítsem dolgukat, elárulom Önöknek: Szeretném megkérni hát Önöket, kedves lakosokat és ügyfeleket, hogy ezentúl ne zaklassanak különböző Takarékszövetkezetes, vagy pénzügyi problémáikkal, mert arra ott vannak a szövetkezet ügyintézői. Köszönettel: Neve és címe a szerkesztőségnél 25 év múlva találkozunk!!!? Az Alkotmány utcában lakom, és nagyon sokat boszszankodunk a szemétszállítás miatt. Hol elromlik a kocsi, és ezért egy hét múlva viszik csak el a szemetet az eredeti időponthoz képest, vagy az elvitel időpontja változik, vagyis hol délután, hol délelőtt jönnek. A minap (pontosan a múlt pénteken) férjem a Napkelte műsorát nézte, 7.50 volt, és bosszankodva tapasztaltuk, hogy a szemétszállító kocsi már elment. (Általában 9 óra körül viszik a szemetet.) Később Pestre mentem, és láttam, hogy sokan akik nem rohantak ki a kocsi hangjára hopponmaradtak, vagyis ottmaradt a zsák, vagy a kuka a kapujuk előtt. Kérdem én, miért fizetünk a szemét elszállításáért, ha ilyen össze-vissza jönnek, illetve ha ez szolgáltatás, akkor miért nem kapjuk meg tisztességesen a fizetés ellenértékét. Kérem az illetékeseket, orvosolják ezt a problémát. Nem tudom, hogy ez máshol, más utcákban így van-e, de az Alkotmány utcában sok kellemetlenségtől szabadulnánk, ha igazi szolgáltatást kapnánk. Dobos Hajnalka Húsvétra tavaszra várva Közeleg a húsvét. Az üzletek polcain sorakoznak csoki tojások, nyuszik, és báránykák, csibék. Füstölt sonkák halmazából válogathatunk, és mindenki bevásárolja a gyerekeknek a húsvéti ajándékokat, a locsolóknak a piros tojásokat. Örömmel látjuk, hogy ezüstös pöttyöket nyitnak a barka ágak, és tavaszi virágokat árulnak a virágboltok. Sajnos a márciusi tél miatt a kertekben csak a hóvirág pompázik, bár már sok helyen kidugta fejét a jácint és a tulipán. Az egyházi ünnep és a gyermekek ünnepe a tavaszhoz kapcsolódik, ha húsvét van, illatos tavaszi fuvallatra várunk, és szép színes virágokra. A lányok ilyenkor illatos virágot tűznek a legények gomblyukába, piros tojással, sütivel, finom italokkal várják őket. A kertekben a bokrok alján dugjuk el kis kosarakban az ajándékokat, hogy a gyerekek örüljenek, milyen sok mindent hozott a nyuszika. A kis élő nyuszikáknak répát és kevés füvet adunk mert az idén még kevés van belőle és mi felnőttek is örömmel simogatjuk selymes kis testüket. Reméljük, hogy az idei húsvét is megfelel majd minden várakozásunknak, és fényes, meleg napocska simogatja majd az ünneplő embereket és a földeket. Ezúton kívánok minden tápiószecsői lakosnak boldog, igazi tavaszi húsvéti ünnepet! Dobos Hajnalka Kedves tápiószecsői lakosok! Ezen újságcikk segítségével szeretnék felháborodásomnak hangot adni. Rövid történetem: Biztosan sokukkal megtörtént már, de annyiszor, mint velem és családommal, nem hinném. Képzeljék csak el, hogy csörög házi telefonjuk azóta folyamatosan és naponta, hetente többször -, melynek következtében munkájukat abba hagyva rohannak, hogy felvegyék, hátha a már régóta várt hírről kapnak tájékoztatást és nem, mert egy teljesen idegen hang szól a telefonba, és valaki, vagy valami olyat keres, ami Ez év március 25-én este ½ 5 órakor 25 év múltán, az 1973/81-ben végzett diákoknak újból becsengettek. Osztályfőnöki órával indult, azután egy finom vacsorá- ami Kókai Gábor éttermének köszönhetően egy val, zenés, hajnalig tartó mulatozásban ért véget. Aki nem vett részt, bánhatja! Ezúton köszönetet szeretnénk mondani mindenkinek, aki eljött, de főképp külön köszönet és tisztelet Répás Andrásné Anna néninek és férjének Bandi bácsinak, hogy betegségük ellenére is időt, de főképp türelmet szenteltek nekünk. De ne feledkezzünk el Flachner Istvánné Mária néni, Kőszeghy Kati néni és Laczkovichné Nagy Éva néni jelenlétéről sem, és ezúton is nagyon köszönünk nekik mindent. További jó egészséget kívánunk mindannyiuknak! És végül de nem utolsó sorban köszönet Vass Izabella Hajnalkának, Váradi Erikának, Walter Attilának, akik nélkül ez az osztály-évfolyam találkozó nem jött volna létre. Isten tartsa meg a szokásukat, és reméljük, hogy 5 év múlva újra örülhetünk egymásnak, de ha más nem: 25 év múlva újra találkozunk! Agonácsné Bugyi Edit Egynyári virágpalánták Tóalmáson! Ismét kapható április közepétől muskátli: - álló bokros - szimpla futó - dupla félfutó - angol jellegű (Randy) - 100,-Ft-os tálcás muskátli Valamint egynyári cserepes palánták és kész kaspós futó növények. Tóth Ferenc virágkertész Tóalmás, Rákóczi F. u. 35. Tel.: vagy

10 Széljegyzet (szordínóban) Lapunk múlt havi számában írásával is a nyilvánosság elé tört egy ember és magából kikelve süvölti, hogy - a februárban megjelentetett A Rend szól című írás az egy mocskos, gyalázatos írás. - Nem igaz az, hogy községünk (a közbiztonságot tekintve) Tápió-völgye szégyene, mert - itt rend van! Itt a demokrácia rendje van! És - itt a rendőrség is példamutatóan működik. és - akinek ez a rend nem tetszik, - az fasiszta, - az rasszista, - az jobb is, ha kitakarodik ebből az országból. De Ő ugye marad! Ő itt, ebben a rendben jól megtalálja életlehetőségeit. Őneki joga is van itt maradni, mert Ő egy rendíthetetlen demokrata! De az, aki jobb, éltetőbb rendet szeretne és ezért küszködik, az nem demokrata. Az csak egy fasiszta, egy pokolravaló rasszista lehet. Ez az ember pártra utaló aláírásával (alelnök!) most sem gondolta meg, hogy ezzel az írásával (is) táborának milyen kárt okozhat és okoz is. Nem is hiszem, hogy táborában a gondolkodó emberek egyetértenének vele. Kár, hogy ez elől az ember elől nem vették el időben a papírt és a tollat. (Írta: a Rend alkalmi szóvivője) Címe a szerkesztőségben Megvárom!? A történet március 4-én kezdődött. E nap délutánján az alkonyodás órájában eredt el a (késői) hóesés és esett szinte szakadatlanul hétfő reggelig. Törvénytisztelő, jó magyar állampolgárhoz illően rendszeres takarítással biztosítottam lakásom környékének járt oldalán a közlekedés lehetőségét. Összesen öt alkalommal. Utoljára hétfőn reggel. Addigra a havazás is befejeződött. Szokásomhoz híven mivel sarkon lakom a szemközti oldalak irányába is (az út közepéig) átjárót biztosítok. Hétfőn reggel miután a takarítást befejeztem elindultam a szokott élelmiszer-bevásárló útra. Ezen idő alatt a közutak gépi takarítása is elkezdődött. Már amit addig nem tapostak jégpályává a havazással mit sem törődő autók. De miért kellett a közutak takarításával hétfő reggelig várni? Igaz, szombat és vasárnap nem munkanap, ámde ezzel a havazás sem sokat törődik. És természetesen a lakosság sem legalábbis annak nagyobb része -, mert szombat ide, vasárnap oda, takarítottunk szorgalmasan. Csak a közutak maradtak árván hétfőig. Mert az önkormányzat intézményénél nem kel- lett azonnal dolgozni. Számomra mégsem ez volt meglepő. Akkor ért igazi meglepetés, amikor a vásárlásból hazaértem. Furcsa látvány fogadott. Házam előtt ugyanis a járda végén kerítéstől az úttest széléig kb. két méter hosszan, nagyjából egy méter magas, első látásra hó- kupac zárta el az utat az általam már letakarított járdán. Közelebbről megvizsgálva láttam, hogy csak a járdán lévő kupac a hó: az úttest felőli oldalon föld-sárkupac van, amit a tolólap az úttestről felszedett. A gépkezelő eltolhatta volna a széles úttest szemközti oldalára, ahonnan a hó elolvadása után szépen ugyancsak géppel visszaterítheti az úttest gödreibe, ám ő jobbnak látta az eltakarított járdát úgy elzárni, hogy az út 10 másik oldalához készített átjárót is beterítette, azt immár a sár- és földcsomóval. Ő tudja, miért! (Vagy talán Ő sem?) A járdáról a havat mindenesetre újra eltakarítottam. A járda mellől a sarat nem. Arra gondoltam, hogy szorgalmas közterületfelügyelőnk egyszer, véletlenül a falu szélső utcáján eltéved, azt gondolja, talán már a szomszéd községben van. Akkor aztán valaki megmagyarázza neki, hogy egy picikét tévedett, mert ez bizony még Tápiószecső. És akkor hazafelé menet meglátja az útszélen éktelenkedő földkupacot. Erre hirtelen feléled benne a kötelességem tudata, majd velem kapcsolatba lépve, az általam elkövetett mulasztásra mond nekem valamit. És majd akkor válaszolok. Hogy mit, azt itt és most nem írom le. Puszta udvariasságból. Én megvárom! Epilógus: Azután úgy döntöttem: MÉGSEM! Különb embernek tartom magamat, mint azokat, akik csupán szervezni, utasítgatni és bírsággal fenyegetni akarnak, de sokszor még ahhoz sem értenek. És eltakarítottam. És e munka közben fúrton-fúrt azon meditáltam: milyen jó is volna, ha ugyanilyen egyszerűséggel lehetne eltakarítani MINDEN akadályt (akadályozót) községünk fejlődésének útjából. Sajnos nem lehet. Rosszul megalkotott törvényeink nem engedik. Inkább őket védik. Papp Ferenc Köszönetnyilvánítások Köszönetet mondunk mindazoknak, akik osztoztak mély fájdalmunkban, szerető férj, édesapa, nagyapa, Papp Ignác sírjánál a kegyelet virágait elhelyezték, utolsó útjára elkísérték. A gyászoló család Köszönetet mondunk mindazoknak, akik osztoztak mély fájdalmunkban, szerető édesanyánk, László Jánosné sírjánál a kegyelet virágait elhelyezték, utolsó útjára elkísérték. A gyászoló család Köszönetünket fejezzük ki azoknak a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik férjem, Szilágyi Imre temetésén részt vettek, koszorúikat, virágaikat elhelyezték a sírra és osztoztak fájdalmunkban. A gyászoló család Válasz egy nem megjelentetett cikk írójának. A minap a postán levél érkezett a nevemre, amely a februári Szecsői Tükör A rend híveiről és Nyílt levél cikkre reagál. A levél tartalmával egyetértve, mégis el kellett utasítanom a közlést, ugyanis az aláírásnál a Tápiószecső őslakói és két olyan tipikus szecsői név szerepel, amelyikből legalább tíz is van községünkben. Pl.: Tótné, Ofelláné, Gazsiné, Dósáné, stb. De ha a levelet a közeljövőben aláírják és inkognitót kérnek, úgy a cikk aláírásával az újságban a jeligés név szerepel. Lesti Bertalan

11 Origo Számítás- és Irodatechnika Papír Írószer Nyomtatvány Kreatív hobby Üzlet vállalja: - számítógépek, nyomtatók, monitorok, fénymásolók, faxok értékesítése, javítása, - hálózat megtervezése, kiépítése, - tintapatronok, to nerek értékesítése, újratöltése, - fénymásolás (színes is!) - minőségi iskola és irodaszerek (Faber Castell termékek) - bélyegző, névjegykártya, plakátok, szórólapok, meghívók, céges papírok egyedi tervezése, készítése, - teljes körű nyomtatvány készlet, - megfelelő létszám esetén kreatív hobby tanfolyamok szervezése. Alacsony árakkal, törzsvásárlói kedvezménnyel, akciókkal várjuk üzletünkbe! Akció! Új, multimédiás számítógép már ,-Ft + ÁFA-tól! (monitor nélkül) Pedagógusoknak, intézményeknek 5 % kedvezmény! Tápiószecső, Deák F. u. 19. (zöld házban) Tel.: 29/ nyitva tartás: H-P: 8 17, Szom.: 8 13 Abádszalókon, a Tisza-tótól 500 m-re 3 szobás családi ház melléképülettel, garázzsal eladó! Tel.: vagy Új lehetőség! Ajándékozzon húsvétra, ballagásra! Ezüst és aranyozott ékszereket, láncok, gyűrűk, medálok és mágneses karláncok. Tekintse meg a választékot. Dósa Rafaelné Tel.: , Tápiószecső, Határ út 43., Tápiószecső, Kátai út 44. Apróhirdetés Kiskertek és nagyobb földterületek szántását ismét vállalom. Gál Károly Tápiószecső, Szőlő u. 18. Tel.: , 06-30/ évi Országgyűlési Képviselő Választás 1. forduló eredményei 2006.április 9. Lista neve Kapott érvényes szavazat % Országos lista: MSZP: ,21 százalék Fidesz-KDNP : ,03 százalék SZDSZ: ,50 százalék MDF: ,04 százalék Megyei lista: Fidesz-KDNP: ,06 százalék MSZP: ,34 százalék SZDSZ: ,43 százalék MDF: ,21 százalék MIÉP-Jobbik: ,95 százalék Centrum: ,03 százalék Tápiószecső: MSZP: 1369 FIDESZ: 1302 SZDSZ: 151 MDF: 163 MIÉP: 61 CENTRUM: számú választókerület: Nagykáta Czerván György Fidesz-KDNP: 48,52% Németh Imre MSZP: 39,72% Bodrogi Györgyné SZDSZ - A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT: 4,60% Német nyelvből korrepetálást vállalok! Tel.: vagy hétvégén: Eladó! ROBI 52-es típ. rotációs kerti kisgép üzemképes állapotban, fűnyíró tartozékkal együtt ,-Ft-ért. Fűnyíró nélkül ,-Ft. Tel.: Vásártér 36. szám alatt kis ház van eladó! Szoba, konyha, zuhanyzó, terasz. Villany, víz, telefon van. Pince alatta. Irány ár: 4,3 millió Ft. Eladó! Tápiószecső-Magdolna-telepen egy 770 nm-es építési telek. Közművek a telek előtt. Érdeklődni lehet: vagy es telefonszámokon. Szeretné tudni, hogy milyen az egészségi állapota? április 23-án(vasárnap), május 13-án (szombaton) 8 -tól ig a művelődési házban természetgyógyász Dr. Vall féle módszer, illetve számítógép segítségével feltérképezi. Érdeklődni, időpontot egyeztetni Bacskai Sándorné Krisztinél T: 06-30/ A FIDESZ tápiószecsői alapszervezete és Czerván György képviselőjelölt Úr nevében megköszön- jük a szavazáson való résztvételüket és kérjük a tisztelt választópolgárokat szavazataikkal a második fordulóban is támogatni sziveskedjenek jelöltünket. Tisztelettel: FIDESZ tápiószecsői szervezete Czerván György képviselőjelölt Kiadja: Nagyközségi Önkormányzat Tápiószecső Honlap:www.tapioszecso.hu, Szerkesztők: Lesti Bertalan, Tábori Tamás, Dobos Hajnalka, Megjelenik havonta 2400 példányban. Engedély:NySU.P/PHF/2824/

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006.(XII. 22.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások

Részletesebben

A költségvetés főbb adatai

A költségvetés főbb adatai 3/2008. /II.25../ sz. KT. RENDELET Monostorpályi Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2010. (III. 18.) rendelete a Nagyközség 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) rendelet módosítása Egységes szerkezetben Az önkormányzat

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete,,A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

19/ (IV.29.) Dabas Város Önkormányzati Rendelete Dabas Város évi költségvetéséről szóló 2/2008.(II.27.) rendeletének végrehajtásáról.

19/ (IV.29.) Dabas Város Önkormányzati Rendelete Dabas Város évi költségvetéséről szóló 2/2008.(II.27.) rendeletének végrehajtásáról. 19/ 2009. (IV.29.) Dabas Város Önkormányzati Rendelete Dabas Város 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008.(II.27.) rendeletének végrehajtásáról. Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

18/ (IV.28.) Dabas Város Önkormányzati Rendelete Dabas Város évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.16. ) rendeletének végrehajtásáról

18/ (IV.28.) Dabas Város Önkormányzati Rendelete Dabas Város évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.16. ) rendeletének végrehajtásáról 18/ 2010. (IV.28.) Dabas Város Önkormányzati Rendelete Dabas Város 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.16. ) rendeletének végrehajtásáról Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

HÉHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 2/2011. (II.15.) Ör. az Önkormányzat 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

HÉHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 2/2011. (II.15.) Ör. az Önkormányzat 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL HÉHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2011. (II.15.) Ör. az Önkormányzat 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL HÉHALOM Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi

Részletesebben

38/2001. (XI.23.) sz. önkormányzati rendelete

38/2001. (XI.23.) sz. önkormányzati rendelete 38/2001. (XI.23.) sz. önkormányzati rendelete a 2001. évi költségvetés és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosításáról A Józsefvárosi Önkormányzat képviselő- testülete a Magyar Köztársaság 2001.

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6. /2010. (IV.21.) számú rendelete az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6. /2010. (IV.21.) számú rendelete az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6. /21. (IV.21.) számú rendelete az Önkormányzat gazdálkodásának zárszámadásáról Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2/2001. (II.5.) sz. önk. rendelet

2/2001. (II.5.) sz. önk. rendelet 2/2001. (II.5.) sz. önk. rendelet a 2000. évi költségvetés és végrehajtás szabályairól szóló rendelet módosításáról A Józsefvárosi Önkormányzat képviselő - testülete ( továbbiakban képviselő - testület

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (V. 19.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

K I M U T A T Á S a 2013. évi közvetett támogatásokról

K I M U T A T Á S a 2013. évi közvetett támogatásokról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. 7/a számú melléklet K I M U T A T Á S a 2013. évi közvetett támogatásokról Iparűzési adó A d ó n e

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

16/2001. (V. 25.) sz. önk. rendelet

16/2001. (V. 25.) sz. önk. rendelet 1 16/2001. (V. 25.) sz. önk. rendelet a 2001. évi költségvetés és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosításáról A Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2001.-2002.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Tápiószele Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2005. (II. 28.) rendelete

Tápiószele Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2005. (II. 28.) rendelete Tápiószele Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II. 28.) rendelete Tápiószele Nagyközség Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről Tápiószele Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

17/ (IV.29.) Dabas Város Önkormányzati Rendelete Dabas Város évi költségvetéséről szóló 7/2007. (II.15. ) rendeletének végrehajtásáról

17/ (IV.29.) Dabas Város Önkormányzati Rendelete Dabas Város évi költségvetéséről szóló 7/2007. (II.15. ) rendeletének végrehajtásáról 17/ 2008. (IV.29.) Dabas Város Önkormányzati Rendelete Dabas Város 2007. évi költségvetéséről szóló 7/2007. (II.15. ) rendeletének végrehajtásáról Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (módosításokkal egységes szerkezetben) Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/01. (IV..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (VI. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (VI. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (VI. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület!

Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület! Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartási tv. előírja, hogy minden évben tájékoztatni kell a Képviselőtestületet

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2012.(IV.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Rendelet alkotása az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti.

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti. Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008 (IV.03.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.21.)számú rendelet módosításáról Zók Község Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

A Képviselő-testület március 10-i ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület március 10-i ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2012. március 10-i ülésén hozott határozatok: 1/2012. (III. 10.) együttes határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Áporka Község Önkormányzatának

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatához

Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatához 1. 2. 3. 4. Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatához Javaslattevő Javaslat tartalma Javaslat összege Forrás megjelölés Megjegyzés GPB Szász

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 22.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről

FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 22.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 22.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

DUNAFALVI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6513 DUNAFALVA, KOSSUTH U. 4. T./F.: 69/332-101. Jegyzőkönyv 3/2014. sz. ülés

DUNAFALVI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6513 DUNAFALVA, KOSSUTH U. 4. T./F.: 69/332-101. Jegyzőkönyv 3/2014. sz. ülés DUNAFALVI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6513 DUNAFALVA, KOSSUTH U. 4. T./F.: 69/332-101 Jegyzőkönyv 3/2014. sz. ülés Készült: 2014.07.15-én a Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról egységes 12/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület október 24-én megtartott rendes üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület október 24-én megtartott rendes üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-39/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 24-én megtartott rendes üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(IV. IV. 26..) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(IV. IV. 26..) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(IV. IV. 26..) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi költségvetését

A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi költségvetését Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007. (VII. 27.) KT rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (III. 2.) rendelet módosításáról Biharnagybajom Községi

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 11 i.. r*>!,>? -í-mmi'f jlése Hte«U tiá>is±_ K BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT. T? SZÉCHENYI ISTVÁN ÍIFL ^ MAGYAR-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ 1 Ja«=E*.'^*> ) ÁLTALÁNOS ISKOLA 1108 BUDAPEST,

Részletesebben

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról 2. Napirend Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2..

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2.. Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III.1.) számú rendeletének ( továbbiakban : R) módosításáról. A R. 3..-a az alábbiak szerint

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

TERVEZET A RENDELET HATÁLYA 1..

TERVEZET A RENDELET HATÁLYA 1.. 1 TERVEZET Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(IV..) rendelete Lakitelek Önkormányzatának 2010. évi zárszámadásáról Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

21/2005. (V.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

21/2005. (V.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 21/2005. (V.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a 2004.évi pénzmaradvány felhasználásról, valamint a 2005.évi költségvetés és végrehajtás szabályairól szóló rendelet módosításáról A Budapest

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

ÚJ ROVAT AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Elvetették a fűmagot HIRDETMÉNY. A kötelező tüdőszűrés átalakulása

ÚJ ROVAT AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Elvetették a fűmagot HIRDETMÉNY. A kötelező tüdőszűrés átalakulása Tisztelt Nyíracsádiak! Dr. Nagy János polgármester kezdeményezésére lapunk új rovatot indít Az ügyvéd válaszol címmel. Polgármester úr és jegyző asszony a heti ügyfélfogadások alkalmával számos olyan lakossági

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

8/2009. (IV. 16.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 2

8/2009. (IV. 16.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 2 8/29. (IV. 16.) Orosházi Önkormányzati rendelet az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 1 2 Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló, többször 199. évi LXV. törvény

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő -testület)

Részletesebben