ZSÁMBÉK VÁROS TÖRTÉNELMI BELVÁROSÁRÁNAK REHABILITÁCIÓJÁRA VONATKOZÓ AKCIÓTERÜLETI TERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZSÁMBÉK VÁROS TÖRTÉNELMI BELVÁROSÁRÁNAK REHABILITÁCIÓJÁRA VONATKOZÓ AKCIÓTERÜLETI TERV"

Átírás

1 ZSÁMBÉK VÁROS TÖRTÉNELMI BELVÁROSÁRÁNAK REHABILITÁCIÓJÁRA VONATKOZÓ AKCIÓTERÜLETI TERV ZSÁMBÉK Zsámbék Város Önkormányzata oldal 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1.VEZETŐIÖSSZEFOGLALÓ A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA Akcióterület kijelölése Jogosultság igazolása Helyzetelemzés Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése Megelőző városrehabilitációs tevékenységek bemutatása Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatatása, problémák feltárása Az akcióerüet műszaki-fizikai, infrastrukturáis jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása (amelyik releváns) Funkcióelemzés A tulajdonviszonyok elemzése A tulajdonosi, együttműködési szándékok vizsgálata Piaci igények, lehetőségek felmérése AZ AKCIÓERÜLET FEJLESZTÉSI CÉLJAI ÉS BEAVATKOZÁSAI Az akcióterület céljai Az akcióterület beavatkozásai Az önkormányzat városrehabilitációs célok elérését szolgáló nem beruházási jellegű tevékenysége Beavatkozás típusok REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM KÖZÖTT VÁROS REHABILITÁCIÓS CÉLÚ PÁLYÁZAT TERVEZETT TARTALMA Fejlesztési program közterület rendezési elemei Fejlesztési program építészeti elemei Projektek előkészítettsége Szinergiavizsgálat Bevonandó partnerek a megvalósítás és fenntartható üzemeltetés érdekében A jellemzően az önkormányzat által ellátandó feladatok Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán 53 Zsámbék Város Önkormányzata oldal 2

3 4.8. Kapcsolódó fejlesztések A pályázaton kívül a közszféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületen A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK VÁRHATÓ HATÁSAI Társadalmi-gazdasági hatások Esélyegyenlőségi hatás Környezeti hatások KOCKÁZATOK ELEMZÉSE A VÁROSREHABILITÁCIÓS PROJEKT VÉGREHAJTÁSI ÜTEMTERVE Az akcióterületi terv elkészítése és végrehajtása során lezajlott partnerségi egyeztetések PÉNZÜGYI 62 TERV 8.1. Az akció megvalósításának átfogó pénzügyi terve A várható városfejlesztési kiadások meghatározása A megvalósításhoz szükséges források meghatározása MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETE Akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása Üzemeltetés, működtetés A fejlesztési tevékenység és a szolgáltatások működésének rövid leírása Szervezeti terv Az üzemeltetés és működtetés pénzügyi terve, forrásai MELLÉKLETEK: 1. Indikátortábla 2. Együttműködési megállapodások 3. Akcióterületi lehatárolás Zsámbék Város Önkormányzata oldal 3

4 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az akcióterületi terv a fejlesztéseket megalapozó településrendezési tervekre építve, a város középtávú városfejlesztési céljait megfogalmazó integrált városfejlesztési stratégiában elhatározott önkormányzati fejlesztési és rehabilitációs tevékenység összehangolt megvalósítási terve. Az akcióterületi terv a megvalósítás komplex forgatókönyveként szolgál az önkormányzatok számára. Az akcióterületi tervet az önkormányzat képviselőtestülete hagyja jóvá, és ezután válik a megvalósítás alapjává. Ez a terv a városfejlesztési beavatkozások alapdokumentumát jelenti. Elvárás a városokkal szemben, hogy az integrált városfejlesztési stratégia elkészítése után akcióterületi tervet készítsenek a fejleszteni kívánt akcióterületre vonatkoztatva. Zsámbékon az integrált városfejlesztési stratégia és a belvárosi akcióterületi terv egymással párhuzamosan készültek. Az akcióterületi terv feladata, hogy feltérképezze a közösségi, lakossági, vállalkozói és civil igényeket arról, hogy milyen új funkciót látnának szívesen a megújuló zsámbéki belvárosban, és ezek milyen integrált fejlesztési elképzeléssé állhatnak össze. Az akcióerületi fejlesztés céljai: A város számára javasolt jövőkép Az élhető és versenyképes kultúrváros feltételeinek megteremtése egyik legfontosabb célkitűzése a Belváros igazi városközpont funkcióinak megteremtése, a hiányzó funkciók pótlásával és a meglévők megerősítésével, a nem oda valók kitelepítésével. A sétálóutcák és terek felújítása és bővítése, a városközpont kulturális, kereskedelmi és szolgáltató jellegének megerősítése. Az akcióerületi fejlesztés indikátorai: Az akcióterület fejlesztési indikátorait az 1. számú melléklet tartalmazza. Az akcióerületi fejlesztés rövid tartalma A belvárosi akcióterület tervezett fejlesztései között szerepel a Szent István tér felújítása, az Akadémia utca sétálóutcává való kialakítása, a Szent István tér felújítása és a közlekedés átszervezése, a gazdaságtalanul üzemelő épületek új kereskedelmi és szolgáltató funkciókkal való megtöltése, a Zárdakert és Zichy tér rehabilitációja és a Romtemplom, mint jelentős turisztikai vonzerő kiszolgáló épületének felújítása. Zsámbék Város Önkormányzata oldal 4

5 Az akcióerületi fejlesztés költségei, forrásai Projektelem Összeg (Ft) Támogatási intenzitás 1. Szent István tér ,00 85%, 2. Piactér ,00 30% 3. Akadémia utca ,00 85% 4. Zichy tér ,00 85% 5. Művelődés ház 6. Játszótér 7. Homlokzatok 8. Szolgáltatóház , , , ,00 85% 85% 30% 30% 9. Zárdakert ,00 85% 10. Benedek lépcső , Romtemplom tér ,00 Összesen: % 85% Az akcióterületen megvalósuló fejlesztésekhez szükséges önerőt Zsámbék Város Önkormányzata a évi költségvetés terhére illetve fejlesztési hitel felvételével biztosítja. Zsámbék Város Önkormányzata oldal 5

6 2. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA 2.1. AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE Az IVS által lehatárolt akcióterületek közül a Belvárosi akcióterület kiemelt prioritást élvez korábbi önkormányzati szándéknyilatkozatok szerint, így erre a területre fókuszálva részletesebb elemzések születtek. A város számára javasolt jövőkép Az élhető és versenyképes kultúrváros feltételeinek megteremtése egyik legfontosabb célkitűzése a Belváros igazi városközpont funkcióinak megteremtése, a hiányzó funkciók pótlásával és a meglévők megerősítésével, a nem oda valók kitelepítésével. A sétálóutcák és terek felújítása és bővítése, a városközpont kulturális, kereskedelmi és szolgáltató jellegének megerősítése. A belvárosi akcióterület tervezett fejlesztései között szerepel a Szent István tér felújítása, az Akadémia utca sétálóutcává való kialakítása, a Szent István tér felújítása és a közlekedés átszervezése, a gazdaságtalanul üzemelő épületek új kereskedelmi és szolgáltató funkciókkal való megtöltése, a Zárdakert és Zichy tér rehabilitációja és a Romtemplom, mint jelentős turisztikai vonzerő kiszolgáló épületének felújítása. Elmondható tehát, hogy a belvárosi akcióterület fejlesztései illeszkednek az integrált Városfejlesztési Stratégiában megfogalmazott célkitűzésekhez. Az első számú akcióterület a legnagyobb részt a Belváros városrészben található. A Belvárosi városrész lakossága 864 főt (KSH, 2001) tesz ki, területe 33,66 km2. A Belvárosi városrész területi lehatárolása A Belváros elnevezésű terület a városnak a Zichy Miklós tér Pálos utca Benedek utca Rácváros utca Szent István tér Corvin János utca Akadémia utca Régitemplom utca Táncsics Mihály utca Piacköz Törökkút tér Magyar utca 15-ig Petőfi Sándor utca 13-ig Etyeki u.tca 2.-ig Zsámbék Város Önkormányzata oldal 6

7 közé eső területrésze, amelyet az alábbi térkép is jelöl. 1. ÁBRA: A BELVÁROSI VÁROSRÉSZ TERÜLETI LEHATÁROLÁSA Zsámbék Város Önkormányzata oldal 7

8 2.2. JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA Az előzetes akcióterületi tervben bemutatott fejlesztések célja a belvárosi akcióterületen funkcióbővítő városrehabilitáció megvalósítása. Az első számú akcióterület városrehabilitációs jogosultságát a központi területen való elhelyezkedése és a funkcióellátottsága igazolja. A belvárosi akcióterületen megtalálható funkciók a következők: Közösségi funkció Közigazgatási funkció, vagy közszolgáltatási funkció Kereskedelmi és vendéglátóipari funkció Üzleti, szolgáltató egységek Művelődési Ház Gyertyaláng Kft Gyógyszertár Takarékszövetkezet Óvóda (A épület) KMB iroda Szt I. téri butik buszvégállomás Premontrei K.Isk. Zsámbékvíz Kft Végállomás söröző Könyvelő iroda (Szt I t.) Könyvtár Polgármesteri Hiv. Kinai bolt Ingatlanközvetítő Premontrei női kanonokrend Munkaügyi Központ Lángos sütő Posta Barokk templom Hon-Kong áruház A-Egon biztosító irodája Kulcsos ház Anna kávéház Spórol Kölcsönző bölcsőde Kifli Bt Könyelő iroda (Akadémia u.) Romtemplom Német Nemz. ház Zichy kastély 020-as büfé Coop Áruház Posseidon pizzéria ajándékbolt Papír-írószer virágbolt ékszerbolt Szolárium (Magyar u) Zsámbék Város Önkormányzata oldal 8

9 fodrászüzlet Nick bolt zöldséges Állateledel bolt optikus Papír- írószer bolt Zöldséges Sláger P Kft 021 büfé Hegyalja vendéglő Szolárium (Piac köz) A fent felsorolt funkciók alapján jól látszik, az akcióterületen csak a legfontosabb belvárosi funkciók találhatók meg. A város célkitűzései között szerepel azonban a belvárosi akcióterületen minden olyan funkciót kialakítani, amely a városközpont jelleget biztosítani képes. Zsámbék Város Önkormányzata oldal 9

10 A belvárosi akcióterületen a következő funkciókkal való bővítést tervezzük a városrehabilitáció első ütemében: Szolgáltatóház Piactér Turisztikai komplexum Térrehabilitáció Kultúrális központ Játszótér Parkolók 2.3. HELYZETELEMZÉS AZ AKCIÓTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÁTTEKINTÉSE Zsámbék Város képviselő testülete 33/2005 (IV.28.) számú határozatával hagyta jóvá, a Településszerkezeti tervet. A terv az akcióterületi terv területein az alábbi településszerkezetet rögzítette: A tervezett akcióterület a történelmi városközpont területét érinti, az akcióterület tervezett változtatásai műemléki környezetbe tartoznak. A terv közterületek, illetve közparkok átalakítását és felújítását, valamint két közcélú épület átépítését, illetve a Szent István tér homlokzati térfalainak felújítását célozza. A közterületek átépítése során az a helyi építési szabályzatban megfogalmazott alapvetés teljesül, miszerint a településközpont minden, a terv által érintett, közterületén közterület rendezési és környezetalakítási terv készítését írja elő. Ugyanakkor a településszerkezeti terv leírja, hogy a gyalogos közlekedés legfontosabb területe a központ, a közterületek alakítása során a főtér jelleget kell hangsúlyozni. A történelmi településközpontban forgalomkorlátozást, forgalomcsillapítást kell bevezetni. Ez vonatkozik az érintett terekre és utcákra és alapfeltétele a tömegközlekedés átszervezése, melyet a Főtér átépítése során kell megvalósítani. Zárdakert történeti kertté nyilvánítása a közelmúltban indult el, a felújítás alapvető célja, hogy a műemlékvédelem szabályainak megfelelő kialakítás valósuljon meg. A tervek a már meglevő Zsámbék patak revitalizációs terveivel összhangban készülnek, ez biztosítja a felszíni vizek védelméről szóló szabályt, miszerint a természetes vizek védelme érdekében folyamatosan biztosítani kell az ökológiai egyensúly környezeti feltételeit. A szabályzat rögzíti, hogy a műemléki környezeten belül az épületek műemléki törvényben előírt védelmét kell biztosítani. A tervezett Szent István téri homlokzati felújítások ennek szellemében készülnek,, a tervezett átalakítások a beépítési mutatókat nem érintik. Ugyanígy eleget tesz ezen elvárásnak a Művelődési ház és a Szolgáltatóház átépítésének terve is. Az áttervezett két közcélú épületek egyaránt Vt-2 övezetben, tehát településközponti vegyes minősítésű területen található, tehát a választott funkció, hiszen itt kereskedelmi és szolgáltató épületek jellemzően intézményi (közösségi) céllal létesíthetők, és a beépítés megoldásai az építési szabályzattal teljes összhangban vannak. A területen az előírt beépítés jellemzően zártsorú, nagy beépítettségű egy-kétszintes kialakítású. Zsámbék Város Önkormányzata oldal 10

11 A településrendezési tervnek való megfelelés Projektek Övezeti előírás Egyéb korlátozás 1. Szent István tér Zkp : rekreációs szerepet Műemléki betöltő díszkert funkció, pihenés, környezet testedzés számára - közterület része 2. Piactér Zkp : rekreációs szerepet betöltő díszkert funkció, pihenés, testedzés számára - közterület 3. Akadémia utca Zkp : rekreációs szerepet betöltő díszkert funkció, pihenés, testedzés számára - közterület 4. Zichy tér Zkp : rekreációs szerepet betöltő díszkert funkció, pihenés, Műemléki környezet része Műemléki környezet része Műemléki környezet testedzés számára - közterület része 5. Művelődési ház Vt-2 Műemléki környezet része 6. Játszótér (Törökkút tér) 7. Homlokzat felújítás (Szt István tér) Zkp : rekreációs szerepet betöltő díszkert funkció, pihenés, testedzés számára - közterület Vt-2 Műemléki környezet része Műemléki környezet része 8. Szolgáltató ház Vt-2 Műemléki környezet része 9. Zárdakert Zkp: rekreációs szerepet betöltő díszkert funkció, pihenés, testedzés számára - közterület Műemléki környezet része 10. Benedek lépcső Műemléki környezet része 11. Romtemplom Zkp: rekreációs szerepet betöltő díszkert funkció, pihenés, testedzés számára - közterület Műemléki környezet része Van-e szabályozási tervmódosítási igény? Igen, övezeti előírás kiegészítése közlekedési, idegenforgalmi, kulturális funkcióval Igen, övezeti előírás módosítása, beépítésre szánt övezetté: Vt, kereskedelmi, idegenforgalmi és kulturális funkcióval Igen, övezeti előírás kiegészítése közlekedési, idegenforgalmi, kulturális funkcióval Igen, övezeti előírás kiegészítése közlekedési, kulturális, idegenforgalmi funkcióval Nem Igen, övezeti előírás kiegészítése közlekedési, kulturális, idegenforgalmi funkcióval Nem Nem Nem Nem Igen, övezeti előírás kiegészítése közlekedési, kulturális, idegenforgalmi funkcióval Zsámbék Város Önkormányzata oldal 11

12 MEGELŐZŐ VÁROSREHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA Zsámbék belvárosában komplex város-rehabilitációs tevékenység az elmúlt 15 évben nem történt. Az 1950-es évektől a mindenkori igényeknek kis mértékben lépést tartó fejlesztések eredményeként alakult ki a belváros mai állapota, melyben mind pozitív, mind negatív tendenciák egyaránt tetten érhetők. A belváros zöldfelületei már mind téralakítási, mind mikroklimatikus szempontból meghatározóak, a város sajátos hangulatához hozzátartoznak. A Szent István téren átmenő forgalmi út szerepe, illetve az Akadémia utca felértékelődése lehet az egyik oka, a Szent István tér menti épületsor üzleteinek minőségi romlásának. Az itt található kereskedelmi egységek bár sokszínűek, kedveltek, sikeres városépítészeti megoldásnak aligha nevezhetőek. A Szent István tér és a Romtemplom gyalogos összeköttetése ugyan biztosított, az élménydús környezet azonban még várat magára. Az 1. akcióterület utcákkal érintett határa: Zichy Miklós tér-pálos utca-benedek utca-rácváros utca-szent István tér-corvin János utca- Akadémia utca-régitemplom utca-táncsics Mihály utca-kecske park-piacköz-törökkút tér- Magyar utca-petőfi Sándor utca-etyeki utca AZ AKCIÓTERÜLET TÉRKÉPI ÁBRÁZOLÁSÁT AZ 1. SZÁMÚ ÁBRA MUTATJA. Zsámbék Város Önkormányzata oldal 12

13 AZ AKCIÓTERÜLET TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI JELLEMZŐINEK BEMUTATATÁSA, PROBLÉMÁK FELTÁRÁSA DEMOGRÁFIAI HELYZET A KSH legfrissebb adatai szerint 2008 végén 5171 fő, az elmúlt egy évben 163 fős népességgyarapodás jegyezhető fel. Ez a szám arányaiban a legutóbbi népszámlálás óta eltelt időszak lakosságszám bővülésének (655 fő) az egyhatodátt teszi ki, amely a dinamizmus erősödését jelzi. A település területe 3366 ha, azaz 33,66 km2, így a népsűrűség 153,6 fő/km2. A település népességét és társadalmi szerkezetét természetesen alapvetően befolyásolja Budapest közelsége. A térség lakónépességi adatainak időbeli változása az országos trendektől kissé eltérően alakul. Miközben Magyarország népességszáma az elmúlt majd három évtizedben csökken, a megyék többségének és a fővárosnak is erőteljesen csökkenő a népessége, Pest megye lélekszáma 1990 és 2000 között több mint 80 ezer fővel gyarapodott. A népességszám növekedése elsősorban a betelepülési folyamatok eredménye, mégpedig elsősorban Budapest irányából (szuburbanizáció). A népességszám változása Budapesten és az agglomerációban ( ) Területi egység Népesség 1990 és 2000 közti változás szám szerint % Budapest ,200 Agglomeráció ,000 Zsámbék ,7 A évi népszámlálás alapján az akcióterületre a város egészéhez viszonyítva az alábbi adatok jellemzőek: 1. számú Zsámbék Város akcióterület Lakónépesség száma Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 20,0 16,7 Lakónépességen belül évesek aránya 64,8 62,4 Lakónépességen belül 60- x évesek aránya 15,2 21,0 Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon ( ,8 25,4 évesek) belül Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 15,8 14, GAZDASÁGI HELYZET A belvárosi akcióterület funkció vizsgálatából kiderül, hogy jelenleg piac nem működik a területen, de a jövőben igény lesz rá. Kiskereskedelmi üzletek működnek, azonban számuk kielégítő, a fejlesztések hatására kicsivel emelkedhet a számuk. A jelenlegi banki Zsámbék Város Önkormányzata oldal 13

14 szolgáltatások megmaradnak, és valószínűleg a pénzügyi intézmények száma ezután sem fog bővülni. Az akcióterületen jelenleg nem működik szolgáltatóház és kereskedelmi központ, ezek megvalósítása a jövőben szükséges lesz. A belváros jellegéből fakadóan ipartelep, iparipark, logisztikai központ és innovációs központ nem működik a területen, és ezek kialakítása a későbbiekben sem kívánatos. Sokkal szükségesebb azonban a turizmus fellendítését elősegítő funkciók megtelepítése a városban és a térségében. A kereskedelmi szolgáltatások közül cukrászda és kávéház jelenleg nem található a területen, így ilyen jellegű szolgáltatások kialakítása például nagy mértékben szükséges, létesítésük elősegítése az önkormányzat számára kötelező feladat. Az akcióterületen napjainkban is hiányos funkciók a közétkeztető étterem és a magas színvonalú lakások, ezért a fejlesztés során kiemelt figyelmet kell fordítani ezen hiányfunkciók betöltésére, megvalósítására. Zsámbék kereskedelme sokoldalúan fejlett és képes ellátni a saját lakosságon kívül a szomszédos településeket is. A városben több, a szupermarket kategóriába sorolható élelmiszer jellegű áruház működik, melyek a kereskedelmi funkció gerincét jelentik. Ezeket egészíti ki számos, a differenciált helyi igények kielégítésére létrejött üzlet, illetve más szolgáltató egység. Kiskereskedelmi üzletek száma összesen Zsámbék területén: 90 Ebből: élelmiszer jellegű üzlet és áruház 18, ebből az akcióterületen 4 darab iparcikk jellegű üzlet és áruház 2, ebből az akcióterületen 0 darab ruházati szaküzlet 6, ebből az akcióterületen 4 darab vasáru-, festék és üvegszaküzlet 1, ebből az akcióterületn 0 darab könyv-, újság- és papíráru-szaküzlet 5, ebből az akcióterületen 2 darab gépjárműüzemanyag-töltő állomások száma 5, ebből az akcióterületen 0 darab található MUNKA-ERŐPIACI, FOGLALKOZTATÁSI HELYZET A foglalkoztatottsági adatok elemzéséhez a 2001 évi népszámlálás adatait használjuk fel. A teljes népességet a foglalkoztatottak, a munkanélküliek, az inaktívak és az eltartottak aránya teszi ki. 1. számú Zsámbék Város akcióterület Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 40,5 50,7 Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel 13,8 13,2 nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül Foglalkoztatottak aránya a éves népességen belül 56,7 46,7 Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 28,7 38,7 Állandó népesség száma Zsámbék Város Önkormányzata oldal 14

15 A KÖRNYEZETI ÉRTÉKEK BEMUTATÁSA Műemlékek: Középkori Premontrei templom-és kolostorrom, Zichy kastély, Katolikus templom, Napórás-ház, Törökkút, népi műemlék illetve műemlék jellegű lakóépületek, Immaculata szobor Műemléki környezet: középkori városszövet, sajátos térrendszerű településközpont, temetők, kegyeleti parkok Történeti kertek: Zárdakert A fentebb felsorolt környezeti értékek közé tartozik, hogy régészeti lelőhelyek is találhatók az akcióterületen A KÖRNYEZETI KÁROK BEMUTATÁSA ÉS FELTÁRÁSA Az akcióterületen található környezeti károk közé sorolható, hogy buszvégállomás működik a területén és olyan közterületi elépítések, mint a tűzoltó szertár vagy az árusító pavilonok rontják a városképet. Környezeti kart jelent továbbá a Törökkút forrás vizének ipari célú hasznosítása, és a mai napig fellelhető légkábel hálózat. Folyamatos problémát jelent a bonyolult közlekedési rendszer, az elhanyagolt közterületek ápolása, az elavult magán- és önkormányzati tulajdonú épületek karbantartása, a használaton kívüli állami tulajdon (Börzsei-ház) állapota és a légkábel hálózat megszűntetése. Zsámbék Város Önkormányzata oldal 15

16 SWOT ANALÍZIS Erősségek A széles utcák, tágas terek megkönnyítik a belváros közlekedését. A távolsági buszmegálló a belváros számára közvetlen kapcsolatot jelent Budapesttel Kulturális központ, turisztikai látványosságok elhelyezkedése A szolgáltatások, a kiskereskedelem és az irodai tevékenységek tradicionális belvárosi irányultsága erősíti a központi jelleget, növeli a területek értékét. A közintézmények (polgármesteri hivatal, iskola, óvoda,) és a lakossági szolgáltatások (posta, bank, áruházak) relatíve koncentráltan helyezkednek el. Gyengeségek Nincsen igazi belvárosi funkció, nem alakultak ki összefüggő sétálóutca területek. Kevés a színvonalas szórakozóhely, az utcák és terek sok esetben a kihaltság benyomását keltik. A központhoz közel fekvő területeken a parkolóhelyek száma kevés. A lakossági szolgáltatások, kiskereskedelmi üzletek ad hoc jelleggel, túlzott sokszínűséggel települtek. Lehetőségek A belvárosi funkció újjáélesztése a központi tér és környéke közösségi funkcióinak bővítésével A városközpont funkcióbővítő rehabilitációja vonzza a befektetőket. A tágas terek és a Zárdakert hangulata jó lehetőséget kínálnak közparkok, attraktív közösségi terek kialakítására, az emberek szívesen keresik fel a belvárost. A belváros kulturális központ funkciójának megerősítése az Művelődési ház felújításával A kiskereskedelmi tevékenység szabályozásával, új szolgáltatóházak építésével vonzó bevásárlási és szórakozási célpontok alakíthatók ki. Közlekedés átszervezése a forgalomcsillapítás irányába Veszélyek A belváros elveszíti városközpont funkcióit, a közösségi terek kiürülnek. Az új épületek tarkasága, a koncepció nélküli építkezések lerontják a városképet. A belvároson áthaladó közúti forgalom megnövekedése elviselhetetlenné teszi a levegőszennyezettséget és a zajterhelést. Zsámbék Város Önkormányzata oldal 16

17 AZ AKCIÓERÜET MŰSZAKI-FIZIKAI, INFRASTRUKTURÁIS JELLEMZŐINEK BEMUTATÁSA, PROBLÉMÁK FELTÁRÁSA (AMELYIK RELEVÁNS) Az akciterületen megvalósuló projektek esetéban az alábbi megoldásra váró problémák merülnek fel: 1. Szent István tér: A tér kb 70%-án gyalogos dominancia biztosítása szükséges a megfelelő minőségű és hatású térburkolattal. Az átmenőforgalom megszüntetése, a busz- és célforgalom számára biztosított az átközlekedés. A téren a buszközlekedés számára megerősített burkolat a tér nyugati oldalán. A térfal előtt szélesebb szabadon hagyott gyalogosfelület, az üzletek számára szabad kirakodó hellyel, kávézók, gyorséttermek számára vendéglátó terasszal. A tér keleti oldalán mobil elemekkel időszakos szabadtéri piac számára árusító hely kialakítása, amely átalakítható nagyobb rendezvények számára is. A téren, a szintkülönbséget át kell hidalni (terep, rámpák, lépcsők). Köz és díszvilágítás kiépítése. Szabad légvezetékek föld alá süllyesztése. A Mányi úti csomópont ívviszonyait és magassági vezetését rendezni kell, a balesetveszélyes kialakítást meg kell szüntetni. 2. Akadémia utca: Gyalogos dominanciájú útszakasszá alakítása szükséges térburkolattal, a buszközlekedés kizárásával. Alkalmanként lezárható vásár és rendezvény számára. Autós közlekedés csak a célforgalom számára váljon engedélyezetté. Jelenleg egyirányból átmenő forgalom közlekedik rajta, amely a sétány funkciót kizárja. Az utca összképi hatása nem megfelelő. Energiatakarékos köz és díszvilágítás kiépítése, utcabutorok elhelyezése mindenképpen szükséges a területen. Szabad légvezetékek föld alá süllyesztése. 3. Zichy tér: A jelenleg üresen álló, füves területen parkoló építése kb 90 gépkocsi számára szükséges. A tér többi részén füvesített, fásított zöldfelület, középen vízfelülettel. Szabad légvezetékek föld alá süllyesztése. Köz és díszvilágítás kiépítése. Zsámbék egyik legfontosabb emlékművénak az Immaculata szobornak a térre való kihelyezése a projektelem egyik legfontosabb tényezője. A szobor eddig egy eldugott kertben kapott helyet, így megoldást jelenthet egy hozzá méltó helyre való áthelyezés. 4. Az Akadémia utca és a Zichy tér találkozásánál lévő térbővület térburkolattal való kiépítése, növénytelepítéssel (virágágyások), csak a második ütem. 5. Törökkút előtti közpark: Első (pályázati) ütemben a meglévő játszótér felújítása, bővítése csak a feladat. Távlatban viszont jelentősebb fejlesztése is javasolt, új térstruktúra kialakítása, tengelyes kapcsolat kialakítása a Benedek Lépcsővel, utcabútorok elhelyezése, növénytelepítés, új közvilágítás. A Törökkút beillesztése az új térstruktúrába. 6. Benedek lépcső: Első (pályázati) ütemben a meglévő lépcsőfokok helyreigazítása lehetséges csak. További fejlesztése a Lépcsőnek a második ütemben lehetséges. Stációk, korlát, rámpák kiépítése, rózsakert kialakítása. Vízelvezető árok felújítása, a Pálos és Benedek utca találkozásánál a kis Y alakú tér rendezése (alacsony rakott támfalakkal, növénytelepítéssel, vizes attrakció). Zsámbék Város Önkormányzata oldal 17

18 7. Romtemplom környéke: Pályázati minimum-program a kb. 20 férőhelyes parkoló kiépítése, csapadékvíz-elvezetéssel, világítással, parkosítással. Második ütemben: lépcsők, rámpák újraépítése, új gyalogos megközelítés a régi templom utca felől, biológiai rézsűvédelem, növénytelepítés a terek kontúrjában, faburkolatú egyfellépős négyzet építése az emlékmű előtt (szabadtéri előadásokra is alkalmas módon), új köztéri, elemek (növény és terepszinti világítás, padok, köztéri bútorok telepítése. 8. Zárdakert: a Zárdakert estéban az elepvető feladat a kert további pusztulásának megállítása, természeti, műemléki értékéhez méltó helyreállítása, vonzerejének növelése. Mára a kertben korábban működő elemek funkciójukat vesztették. 9. Közműfejlesztés: csapadékvíz-elvezetés, szennyvízcsatornázás, közvilágítás kiépítése az egész projketre vetítve fontos és el nem hanyagolható tevékenységek. Az előzetes felmérések alapján a közművek felújítása illetve kiváltása a projekt kihagyhatatlan részét képzik AZ AKCIÓTERÜETEN BELÜLI ÉS AZ AKCIÓERÜETET FELTÁRÓ (AKCIÓTERÜLETEN KÍVÜLI) MEGLÉVŐ KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT HELYZETE A legszükségesebb (közlekedési) egyeztetéseket elvégezve a projektelemek megvalósíthatók a mellékelt tervek alapján. A hatósági egyeztetések során kiderült, hogy a központ közlekedési rendjét jelentősen felül kellett bírálni, ami önmagában is több lehetséges verziót vetített előre, amelyek közül a projektgazda útmutatásának megfelelően született a lefektetett megoldást. Ezt a megoldást tovább kell egyeztetni a pályázati eredmény függvényében, mert a közlekedési hatósággal, valamint a Volánbusszal folytatott egyeztetések még nem tekinthetőek lezártnak. Ezek szerint a Szt István téren a buszok várakozását, legalább 3 jármű számára továbbra is biztosítani kell, ezt forgalomátszervezéssel sem lehet kizárni. A másik probléma a buszok megfordulása a központban, amelyet ez a koncepció nem támogat, de ez azt jelenti, hogy a buszoknak valahol máshol kell ezt megtennie, ami a városon belül egy többletforgalmat jelentene, és aminek következményeiről a Volánbusszal további tárgyalásokat kell folytatni. A másik legfontosabb közlekedésfejlesztési elem a Mányi út két csomópontjának átalakítása a Szt. István térnél és a Zichy térnél. Ezek kialakítását a Magyar Közút Zrt. az építési engedélyek kiadásának feltételévé teszi. A megváltozó közterületi kialakítás szükségessé teszi a régóta balesetveszélyesen működő csomópontok megnyugtató rendezést, és a tervezési szabványoknak való megfeleltetést. Ezek jelentős többletköltséggel járnak, viszont jelentősen emeli a környezeti komfortérzetet AZ AKCIÓTERÜLETEN BELÜI ÉS AZ AKCIÓTERÜLETET FELTÁRÓ (AKCIÓTERÜETEN KÍVÜLI) KÖZMŰHÁLÓZAT HELYZETE A MEGVALÓSÍTHATÓSÁG SZEMPONTJÁBÓL: A közműfejlesztés tekintetében elmondható, hogy a terek átépítésével gyakorlatilag szinte minden közműhöz hozzá kell nyúlni. A pályázat, csak az önkormányzati tulajdonú közművek kialakítását támogatja, amelyek közül a legnagyobb költséget a csapadékvíz- Zsámbék Város Önkormányzata oldal 18

19 elvezetése, és a közvilágítás kialakítása okozza. A nem önkormányzati tulajdonban lévő közművek terveztetéséről, és a szolgáltatókkal való megállapodásról haladéktalanul tárgyalásokat kell kezdeményezni LAKÁSHELYZET Az akcióterületen a 2001-es adatok alapján 295 lakás található. Ennek 0,01 %-a alacsony komfort fokozatú lakás. A Belvárosi városrész lakásainak 40%-a az 1. akcióterületen helyezkedik el. A Zsámbékon található lakások 20%-aépült a Belvárosi városrészben, és 13%- a az 1. akcióterületen. Míg az akcióterületen a lakások 27,8 %-a alacsony komfortfokozatú, addig ez az érték városi és városrészi szinten átlagosan 17%. Zsámbék 1. sz. akcióterület Lakásállomány (db) Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 17,1 27, KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJTÓ KÖZCÉLÚ LÉTESÍTMÉNYEK ÁLLAPOTA Az akcióterületen könyvtár, színház, sport infrastruktúra, strand és uszoda nincs, és a jövőben sem kerül kialakításra a tervek szerint. Művelődési ház jelenleg is található a Belvárosban, így a későbbiekben nem szükséges ezek bővítése csak felújítása. A rehabilitációs fejlesztés során igény lesz szabadtéri szabadidős tér, rendezvényterem és közpark kialakítására, ugyanis ezek jelenleg nem elérhető szolgáltatások a belvárosi részen. A városrész közhatósági funkciókkal való ellátottsága jónak mondható, hiszen a Polgármesteri Hivatal, Munkaügyi kirendeltség is megtalálható a Belvárosban. A humánszolgáltatási közfunkciók szintén nagy számban megtalálhatóak a Belvárosban. Egészségügyi szolgáltatások bölcsőde, óvoda segíti az nevelési feladatok ellátását. A középés felsőfokú oktatási intézmények is ezen az akcióterületen szerepelnek, és kialakításuk nem várható a közeljövőben sem. A fejlesztések során játszóterek kialakítása válik szükségessé. Az akcióterületen bölcsőde, általános iskola, középiskola jelnleg is működik, 2010-től pedig beindul újra a felsőoktatás. Közigazgatási és oktatási-nevelési funkciót ellátó épületek: Polgármesteri Hivatal: A Polgármesteri Hivatal épülete, bár az akcióterületen fekszik, a projekt tárgyát nem érinti. Az épület jó állapotban van, bár fűtéskorszerűsítés és nyilászárócsere szükséges lenne az állagmegóvás és a költséghatékonyabb működtetés miatt. Emellett az esélyegyenlőség biztosítása miatt az akadálymentesítés is megoldandó feladat. Terveink között szerepel évben ezeket a tevékenységeket pályázat útján megvalósítani. Zsámbék Város Önkormányzata oldal 19

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Városfejlesztési Stratégia, célhierarchia konkrét projektjavaslatokkal

Városfejlesztési Stratégia, célhierarchia konkrét projektjavaslatokkal Városfejlesztési Stratégia, célhierarchia konkrét projektjavaslatokkal A város hosszú távú jövőképe A jövőkép a város - funkcionális kapcsolatban lévő környezetével együtt értelmezett - hosszú távon (15-20

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE A támogatás célja: A Felhívás célja, a telepszerű körülmények között élők életkörülmények javítása,

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról (Egységes szerkezetben az 1/2008. (I.07.) Önk., a 16/2006. (IV.27.) Önk.,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

2015. április 22. Humán munkacsoport

2015. április 22. Humán munkacsoport 2015. április 22. Humán munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák 3.

Részletesebben

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007).

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007). CIGÁND VÁROS VÁROSKÖZPONTJÁNAK KOMPLEX REHABILITÁCIÓJA DEÁK ATTILA Terület és településfejlesztési szakértő PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTIRODA KFT. Előzmények 2007-20102010 Bodrogközben város születik hagyományok

Részletesebben

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c. Kérdőív 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.) 3.) Kérem, mondja meg, mi a három LEGNAGYOBB PROBLÉMA,

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye Okirat száma: 2177/2/2015 Módosító okirat A Marcali Városi Kulturális Központ Marcali Város Önkormányzatának Képviselő testülete által 2014. április 24. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1. Térségi gazdaság fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 1.1. Foglalkoztatás - bővítést segítő

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak Előterjesztés "Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről I. Előzmények

Részletesebben

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a főváros közösségi tereinek fejlesztésére:

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Társadalmi folyamatok Újpesten

Társadalmi folyamatok Újpesten 2015. március 10 Társadalmi folyamatok Újpesten Lakónépesség 2004 óta növekszik, 2011-ben megelőzte az állandó lakónépességet Állandó népesség 2013-ban újra nőtt A népesség növekedés hátterében az átlagtól

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

AJKA VÁROSFEJLESZTÉSI KÉRDŐÍV

AJKA VÁROSFEJLESZTÉSI KÉRDŐÍV Tisztelt Hölgyem, Uram! Ajka város Önkormányzata 2008-ban elkészítette első Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, erre alapozva jelentős fejlesztéseket sikerült megvalósítani a városban. A stratégia

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről -

Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről - Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről - 2012. november 6. Promontorium Polgári Casino Somfai Ágnes: somfai.agnes@lehetmas.hu Tervek Remélhetően 1998-ban megkezdődik

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

... 51... 51... 52... 52 2

... 51... 51... 52... 52 2 1 ... 51... 51... 52... 52 2 ... 54... 55... 62... 62... 64... 64... 65... 65... 65... 66... 66... 67 3 4 1 Jászfényszaru Város Településfejlesztési Koncepció Jászfényszaru Város Önkormányzata 2002., Integrált

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről.

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990 évi LXV tv. 16.

Részletesebben

3. számú melléklet. Az akcióterv I. ütemének beavatkozási pontjai

3. számú melléklet. Az akcióterv I. ütemének beavatkozási pontjai 3. számú melléklet Az akcióterv I. ütemének beavatkozási pontjai 1 Kistérségi központtal kapcsolatos fejlesztések Megnevezés: Falumúzeum + Bodrogközi Skanzen 1143, 1144, 1145, 1149, 1150, 1151, 1154, 1155

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA

ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA AZ OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉS AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG INTEGRÁLT VÉDELMÉNEK SZOLGÁLATÁBAN BAJNAI LÁSZLÓ PhD EGYETEMI ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA AZ OPERATÍV

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 1. Ön csobánkai lakos? igen nem Ha igen, mióta él a településen? éve 2. Ön csobánkai üdülő tulajdonos? igen nem 3. Tervezi-e, hogy

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

ADOTTSÁGOK TÖRTÉNELMI MÚLT KERÜLET KIALAKULÁSA RÉGI TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEKEN 1836 1927

ADOTTSÁGOK TÖRTÉNELMI MÚLT KERÜLET KIALAKULÁSA RÉGI TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEKEN 1836 1927 Megjegyzés: Jelen összeállítás a 2014. június 26-án csütörtökön, a Soós István Borászati Szakközépiskolában megtartott Záró Vezetői Városfejlesztési Kerekasztalon Rumi Imre kerületi főépítész által bemutatott.ppt

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV KULTÚRA UTCÁJA רחוב התרבות STREET OF CULTURE 2009. JÚLIUS 1 Tartalomjegyzék 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2002. ( VI. 17.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 Módosította: 11/2008. (XII.08.) ÖK rendelet. Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

J A V A S L A T. Város-rehabilitációs pályázathoz EU Önerő Alap támogatás igénylésre

J A V A S L A T. Város-rehabilitációs pályázathoz EU Önerő Alap támogatás igénylésre VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-125/2010. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Szekszárd a fejlődő, élhető város Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 2010-2013 Szekszárd fejlesztéseinek összértéke 2010-2013 között meghaladta a 15 milliárd Ft-ot!

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

Települési jövőkép. Csősz

Települési jövőkép. Csősz Települési jövőkép Csősz Problémák Szociális struktúra Alacsony képzettségi szint Szociális, kulturális élet hiánya Fizikai struktúra Infrastuktúra hiánya Elhanyagolt környezet Gazdasági struktúra Helyi

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3.

VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3. VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3. Szakmai háttéranyag a,,várpalota Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése című pályázathoz Jóváhagyta Máténé Dr. Ignácz

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban pályázható intézkedések 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:(kötelező Térségi

Részletesebben

1.Fórum: Levél, 2014.06.23.

1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Emlékeztető Projektötlet gyűjtő fórumokról 1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Életminőség fejlesztése: Civil szervezetek rendezvény, eszköz, kiadvány Nem elaprózott pontszerű fejlesztések Átfogó térségi gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése Baksa János Tervező menedzser Szekszárd, 2009.03.26 Az előadás tartalma Kulturális és szabadidős

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft.

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az Észak-Alföldi Operatív Program keretszámai Eredeti OP keret Prioritás OP forrás M EUR Mrd HUF

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS lk t. sz.: IV 273-29 12014. POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS lk t. sz.: IV 273-29 12014. POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS lk t. sz.: IV 273-29 12014. POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Előadó: Marik Tibor Mell.: Akcióterületi Terv, közgyűlési határozat, Korm. határozat Postacím:

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben