KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA"

Átírás

1 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA Vas megye tizedik városa Őriszentpéter 2300/7/2005. GYŐR szeptember 2.

2 KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA VAS MEGYEI KÉPVISELETÉN ISSN ISBN Igazgató: Nyitrai József Tájékoztatási osztályvezető: Dr. Bódiné Vajda Györgyi Készítette: Novák Zoltán A KIADVÁNY MEGVÁSÁROLHATÓ ÉS MEGRENDELHETŐ AZ ALÁBBI CÍMEKEN: 9024 GYŐR, BEM TÉR SZOMBATHELY, SZÉLL KÁLMÁN U. 54. Telefon: 96/ Telefon: 94/ Telefax: 96/ Telefax: 94/ AZ ADATOK FELHASZNÁLÁSA, KÖZLÉSE ESETÉN KÉRJÜK A FORRÁS FELTÜNTETÉSÉT

3 TARTALOM Bevezetés...5 Népesség, népmozgalom...6 A gazdaság főbb jellemzői...7 Lakáshelyzet, infrastruktúra...8 Egészségügyi, szociális ellátás, intézményi ellátottság...10 Táblázatok...11 Jelmagyarázat, megjegyzések = A megfigyelt statisztikai jelenség nem fordult elő... = Az adat nem ismeretes. 0; 0,0 = A mutató értéke olyan kicsi, hogy kerekítve zérust ad. A százalék- és viszonyszámok számítása kerekítés nélküli adatokból történt. Az adatok és megoszlási viszonyszámok kerekítése egyedileg történt, ezért a részadatok összegei eltér(het)nek az összesen-adatoktól. A közműellátottságra vonatkozó adatok a szolgáltatóktól, a lakásállományra vonatkozó adatok a KSH adatgyűjtéséből származnak. 3

4 Vas megye városai Kőszeg Csepreg Répcelak Szombathely Sárvár Celldömölk Szentgotthárd Körmend Vasvár Őriszentpéter 4

5 Bevezetés A Magyar Köztársaság elnöke 85/2005 (VI. 29) KE határozatában városi cím adományozásáról döntött. E határozat alapján július 1-jei hatállyal városi címet kapott Őriszentpéter település, mely a Felső-Zala völgye teraszos vidékén, a folyó két partján, 33,56 km 2 -en terül el. Az Őrség központja, Vas megye tizedik városa. Évezredek óta lakott, határában a római kor idejéből származó telepet találtak. Első okleveles említése (Scentpeter) 1364-ből származik. Az Őrség a honfoglalás államának egy sajátos katonai védelmi szervezetéhez, a gyepűrendszerhez tartozott, melynek hadászati jelentősége az 1300-as években fokozatosan csökkent, mivel ezek helyére kővárak épültek. A középkorban Őriszentpéter a törökök által ellenőrzött terület lett. Lakossága a hódítóknak és földesurának, Batthyány Ádámnak is tartozott terményszolgáltatással és robottal, ezért az őrökből lett jobbágyok, ha tehették menekültek innen. II. József türelmi rendelete után a XVII. században jellemző a református egyház térhódítása. A település az 1990-ig fennálló tanácsrendszerben székhelyközség volt, június 30-ig nagyközség. Településszerkezetére az őrvidéken kialakult ún. szeres forma a jellemző a várost tíz szer alkotja, amely a dombhátakon kiépült, egymással laza kapcsolatban álló telepek együttese. Az önkormányzat önálló polgármesteri hivatalt működtet, ami körjegyzőségi székhely is egyben. A körjegyzőséghez Ispánk, Nagyrákos, Szalafő és Szatta tartozik. Őriszentpéter a 22 települést magába foglaló Őriszentpéteri kistérség központja. A település ez idáig városhiányos térségben helyezkedett el, a nagyobb városok közül Szentgotthárd 22, Körmend 26, a megyeszékhely, Szombathely pedig 51 km-re található. Elérhetőségét rontja, hogy távol esik a főutaktól, bár központjában két viszonylag forgalmas mellékút keresztezi egymást. Közlekedési helyzetében jelentős javulást eredményezett a szlovén vasút megépítése, mely nemcsak az érintett települések lakosságának utazását könnyítette meg, hanem a nemzetközi áruforgalom révén a gazdasági, kereskedelmi fejlődés letéteményese. 5

6 Népesség, népmozgalom A lakónépesség száma alapján Őriszentpéter az ország második legkisebb városa a szintén ebben az évben városi rangot kapott Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Pálháza után. A településen január 1-jén 1278 fő élt. Népsűrűsége (38 fő/km2) a laza beépítés miatt nem érte el a megyei érték felét sem, az ország 5000 főnél kisebb népességű városai átlagának pedig nem egészen kétötödét tette ki. A település lélekszáma 1870 és 1949 között folyamatosan emelkedett, ez utóbbi évben laktak a legtöbben (1507-en) itt. fő A népesség számának alakulása, * * 1960-ig jelenlévő, 1970-től lakónépesség. Az 1970-es és 1980-as években a természetes népmozgalmi folyamatok még kedvezően alakultak, ugyanakkor az elköltözések miatt fogyott a népesség száma után viszont ennek fordítottja a jellemző, de összességében a népességszám stagnált. Az elmúlt években sokan telepedtek le, vásároltak házat, telket Őriszentpéteren, bár nem mindenki lakik a településen egész évben. A népesség nemek szerinti összetétele nőtöbbletet mutat, január 1-jén 1000 férfira 1095 nő jutott, a megyei átlagnál 16-tal több. Őriszentpéteren a népesség korösszetétele kedvezőnek tekinthető, viszonylag magas a fiatalkorúak aránya. A halálozási ráta alacsony, így kismértékű a lakosság természetes fogyása. Az időskorúak eltartottsági rátája (19,2%) és az öregedési index (90,7%) alulmúlta a megyei értéket, a gyermek népesség eltartottsági rátája (21,2%) pedig megegyezett azzal. Az elmúlt évtizedekben módosult a lakosság családi állapot szerinti összetétele. A korstruktúra változása és a visszafogott házasulási kedv eredményeként 1970 és 2001 között a 15 éves és idősebb korú népességen belül, mindkét nem esetében csökkent a nőtlenek/hajadonok, illetve a házasok előfordulása. A évi népszámlálás adatai alapján a férfiak 4,1, a nők 3,5%-a élt élettársi kapcsolatban. A városban népesebb háztartásokkal találkozhatunk, a generációk együttélése gyakoribb, mint másutt ben a háztartásokat átlagosan 2,9 fő alkotta, ez az érték megyei szinten és az ország kisvárosainak átlagában egyaránt 2,8 személy volt. A háztartások 7,6%-a legalább 2 családból állt, ez az arány a megyében 4,8, az 5000 fő alatti kisvárosokban együttesen pedig 4,1%-ot tett ki. 6

7 A népmozgalom főbb mutatói, Őriszentpéteren Vas megyében Időszak az élveszületések a halálozások a természetes szaporodás, illetve fogyás (+, ) a vándorlási különbözet (+, ) az élveszületések a halálozások a természetes szaporodás, illetve fogyás (+, ) a vándorlási különbözet (+, ) 1000 lakosra jutó évi átlaga ,8 13,4 5,4 8,6 16,0 12,6 3,4 0, ,8 12,5 3,3 1,9 12,2 13,8 1,7 1, ,8 13,4 2,6 9,7 10,1 14,2 4,1 1, ,1 3,8 12,3 3,1 8,7 13,3 4,6 0, ,7 5,4 2,3 22,4 8,3 13,4-5,0 1, ,8 9,4 1,6 2,3 8,3 13,2 4,8 0, ben 52 fő vallotta magát valamely nemzetiségi kisebbséghez tartozónak, közülük 46 fő volt cigány. A település a megyében élő református közösség egyik központja, a legutolsó népszámlálás időpontjában a lakosság 44%-a nyilatkozott úgy, hogy református vallású. A gazdaság főbb jellemzői Gazdasága sokrétű, ugyanakkor nincs kimagasló gazdasági potenciállal rendelkező vállalkozás a településen. Meghatározó ipari üzeme és foglalkoztatója a cipőgyár, emellett a sütőüzem, az ÁFÉSZ és egy építőipari vállalkozás is munkát ad az itt, illetve a környéken élőknek. Elsősorban a nők számára biztosít munkalehetőséget egy hegyhátszentjakabi vállalkozás varrodája. A földművelés és az állattenyésztés az elmúlt években sokat veszített jelentőségéből, az erdőgazdálkodás azonban fontos gazdasági tevékenység maradt. A táj és az épített környezet megóvása az Őrségben a legnagyobb védettséget élvezi, az őrségi Nemzeti Park központja itt található. Az utóbbi években fokozatosan terjednek a szálláshely-szolgáltatásra, vendéglátásra és a kiskereskedelemre szakosodott vállalkozások. Őriszentpéteren december végén 167 vállalkozást regisztráltak. A vállalkozási aktivitás elérte a kisvárosi szintet, 1000 lakosra a megyei átlaggal megegyező, 76 működő vállalkozás jutott, az 5000 fő alatti városok értékénél pedig 2-vel több. A vállalkozások 70%-a egyéni volt. A legtöbb vállalkozás az építőiparban és az ingatlanügyletek gazdasági szolgáltatás területén tevékenykedett. A szervezeti körben a mikro- és a kisvállalkozások jelenléte a meghatározó. A népesség gazdasági aktivitása elérte kisvárosok szintjét, február 1-jén a lakosság 42%-a volt foglalkoztatott, amely 7 százalékponttal meghaladta az 5000 lélekszámon aluli városok átlagát. A férfiak 45,3%-a folytatott valamilyen jövedelemszerző tevékenységet, a nők esetében ez nem érte el a 40%-ot. Az összeírás időpontjában majdnem ugyanannyi inaktív kereső (351 fő) élt a településen, mint ahány eltartott (352 fő). Népességen belüli részesedésük egyaránt 27%-ot tett ki, amely az előbbi csoport esetében 7, az utóbbiak körében pedig egy százalékponttal volt alacsonyabb az ország hasonló lélekszámú városaiban jellemzőnél. 7

8 A működő vállalkozások száma és megoszlása főbb nemzetgazdasági ágak szerint, december 31. Ágazati kód Gazdasági ág A működő vállalkozások száma aránya, % Összesen ,0 Ezen belül: A,B Mezőgazdaság, vad-, erdő-, halgazdálkodás 10 10,3 C E Ipar 11 11,3 F Építőipar 18 18,6 G Kereskedelem, javítás 12 12,4 H Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 13 13,4 K Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 17 17,5 Őriszentpéter a térség foglalkoztatási központja. A népszámlálás adatai alapján ötödével többen dolgoztak a településen, mint ahány foglalkoztatott itt élt. A mintegy másfélszáz eljáróval szemben közel 260 fő járt dolgozni naponta ide. Viszonylag alacsony szintű a helyi munkanélküliség. A településen 2004 végén a munkanélküliek munkavállalási korú állandó népességhez viszonyított aránya (6,5%) másfél százalékponttal kisebb értéket mutatott az 5000 főnél kisebb lélekszámú városok átlagánál. A város a térség kereskedelmi centrumának tekinthető a környék falvainak gyenge ellátottsága miatt végén 20 kiskereskedelmi bolttal és 5 vendéglátóhellyel rendelkezett. Az 1000 lakosra jutó üzletek száma (15,6) megközelítette a megyei átlagot, a hálózat sűrűsége azonban 6,4-del elmaradt az ország hasonló népességkategóriájú városainak értékétől. A boltok ötöde élelmiszerjellegű termékeket kínált, ezen kívül a ruházati és textilszaküzletek előfordulása gyakori. A kiskereskedelmi egységek közel felét egyéni vállalkozók üzemeltették. A vendéglátóegységek közül 3 étterem, illetve cukrászda volt. A csodálatos természeti értékeknek, a népi építészeti emlékeknek és kézműipari hagyományoknak köszönhetően Őriszentpéter idegenforgalmi adottsága kitűnő. A turisztikai vonzerő megfelelő fogadóbázissal párosul. A kereskedelmi szálláshelyek közül panzió, turistaszálló és üdülőház található a városban, melyek együttesen 110 férőhellyel várták az idelátogatókat. Szolgáltatásaikat 2004-ben 1293 vendég vette igénybe, akik 2982 vendégéjszakát töltöttek el ott. A külföldiek érdeklődése egyelőre visszafogott és a szálláshelyek kapacitáskihasználtsága is alacsony. A kereskedelmi formában működő vendégházak mellett a településen a magánszállások férőhelyeinek a száma 140 volt. A falusi turizmus szállásadóinál az elmúlt évben 381 vendég átlagosan 2,8 éjszakát időzött. Lakáshelyzet, infrastruktúra Őriszentpéteren január 1-jén 512 lakást tartottak nyilván. A lakásállomány 1960 és 2005 között a másfélszeresére emelkedett. Mivel a lakónépesség száma ez időszak alatt 13%-kal csökkent, a laksűrűség javult január 1-jén 100 lakásra a megyeihez hasonlóan 250 személy jutott, ami kedvezőbb az 5000 lélekszámon aluli városok átlagánál. Az elmúlt közel fél évszázad alatt főleg nagy alapterületű, tágas otthonok épültek a településen, melynek nyomán a legutolsó népszámlálás időpontjában már minden második otthon legalább 3 szobával rendelkezett. Az átlagos alapterületük (87m 2 ) 10m 2 -rel felülmúlta a megye és a vidéki városok átlagát. 8

9 A lakásállomány főbb jellemzői, Megnevezés január február január 1. Lakásállomány Ezen belül (%): 1 szobás 39,8 24,9 16,4 11,3.. 2 szobás 49,3 44,3 38,4 35,9.. 3 és több szobás 10,9 30,8 45,2 52,8.. Lakásállomány az előző időpont %-ában 104,1 110,1 112,0 110,7 105,1 100 lakásra jutó lakos A évi népszámlálás időpontjában az őriszentpéteri otthonok 46%-a volt összkomfortos, 3 százalékponttal több mint a vidéki kisvárosokban. A lakások háromtizede komfortos, a komfort nélküli otthonok részesedése (12,1%) kismértékben meghaladta az 5000 főnél kisebb városok átlagát, a szükség és egyéb lakások hányada (3,9%) ugyanakkor elmaradt attól. A városban a hálózati ivóvíz ugyan teljes körűen biztosított, a gázhálózat kiépítése azonban csak az ezredforduló utáni években kezdődött meg. A 26 km hosszúságú gázvezetékre való rácsatlakozás egyelőre visszafogott, 2004 végén a háztartásoknak alig több mint ötöde használta ezt az energiaforrást. Közműellátottság, 2004 % Közüzemi ivóvízvezetékhálózatba bekapcsolt lakások aránya Közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya Vezetékes gázt fogyasztó háztartások a lakásállomány %-ában Őriszentpéter Vas megye 5000 főnél kisebb városok A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése és a környező településeken keletkező szennyvíz befogadására és kezelésére szolgáló tisztítómű kialakítása is a vezetékes gázzal egyidejűleg kezdődött. A évi végi adatok szerint Őriszentpéteren 16,4 km hosszú közüzemi ivóvízvezeték mellett 4,6 km szennyvízcsatorna-hálózat létezett. A településen a közműolló csak lassan záródik. Egy kilométer vízhálózatra 280 méter szennyvízcsatorna jutott, amely a megyei átlagnak nem egészen kétharmadát, az 5000 lélekszámon aluli városok mutatójának pedig alig több mint négytizedét tette ki végéig a lakások mindössze 35%-át kötötték rá a zárt rendszerű szennyvízcsatorna-hálózatra. A közcsatornán elvezetett szennyvizet a legmagasabb fokú eljárással tisztítják. Őriszentpéteren megoldott a 9

10 kommunális hulladék szervezett elszállítása végén a rendszeres szemétgyűjtésbe a lakások 95%-át vonták be. A városban jó a vezetékes telefon-ellátottság végén 1000 lakosra 341 távbeszélő fővonal jutott, amely valamelyest elmaradt a megyei átlagtól, de az ország hasonló népességkategóriájú településeinek átlagát jelentősen meghaladta. Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások nyújtásával áll az ügyfelek részére a teleház, melyet az országban az elsők között, 1997-ben alakítottak ki. A többfunkciós közösségi élettér információs pont, informatikai, oktatási, szociális és kulturális feladatokat lát el. Kábeltelevízió nincs a településen, a hálózat kiépítését a szórvány beépítettség nehezíti. A megyeszékhelytől, a gazdasági és szolgáltatási központoktól való jelentős távolság, továbbá a tömegközlekedés kötöttsége miatt a személygépkocsi-ellátottság területi összehasonlításban magas végén 1000 lakosra 335 gépkocsi jutott, a megyei átlagnál 49-cel, a hasonló népességkategóriájú városok átlagánál pedig 67-tel több. Egészségügyi, szociális ellátás, intézményi ellátottság 2004-ben az alapellátást biztosító egészségügyi szolgálat keretében 2 háziorvos, egy házi gyermekorvos és 2 védőnő dolgozott a településen. Az egyik háziorvos látta el a kondorfai és a szalafői betegeket is. Ezen kívül fogorvos és heti egy alkalommal járóbetegszakellátást biztosító orvos rendel a városban. A betegellátás érdekében gyógyszertár működik a településen szeptemberében tervezik a mentőállomás átadását. Szociális ellátást nyújtó intézmény egyelőre nincs a városban. Az önkormányzat az alapellátás keretében 2004-ben 17 rászoruló számára biztosított étkeztetést, további 5 személy részére emellett házi segítségnyújtást is. Őriszentpéteren az oktatási feladatokat egy 75 férőhelyes óvoda és egy általános iskola látja el. Az óvodát a városban élők mellett a körjegyzőséghez tartozó településen lakó gyermekek veszik igénybe ben a férőhelyeinek kétharmadát használták ki. A beírt gyermekekről 7 óvodapedagógus gondoskodott. Az iskolát 5 település (a körjegyzőséghez tartozókon kívül Kondorfa) önkormányzata együttesen tartja fenn ben 9 osztályban 179 tanulót 9 főállású pedagógus tanított. Az egy osztályra jutó tanulók száma (20) megegyezett az 5000 főnél kisebb városok átlagával, és mindössze eggyel haladta meg a Vas megyei értéket. A lakosság művelődését, ismeretszerzését biztosítja a 6800 kötetes önkormányzati könyvtár. A könyvellátottság ugyanakkor alacsony, a 100 lakosra jutó könyvek száma (5327) nem érte el a megyei és az 5000 fő alatti városok átlagát. Kulturális rendezvények lebonyolítására szolgál a művelődési ház. Őriszentpéteren a közbiztonságról a megyei rendőrkapitányság megbízottja gondoskodik, a tervek szerint egy éven belül megteremtik a rendőrőrs létesítésének feltételeit. A tűzoltás és a műszaki mentés feladatait önkéntes tűzoltók vállalták fel. Őriszentpéter, Vas megye legfiatalabb és egyben legkisebb városa kétségtelenül az Őrség gazdasági és idegenforgalmi centruma. A település sokat fejlődött az elmúlt években, számos kiemelkedő infrastrukturális beruházás történt, turisztikai vonzereje erősödött. A városra jellemző szolgáltatások igénybevételéhez, a városi érzet és hangulat megteremtéséhez ugyanakkor mindenképpen szükséges a közigazgatási és intézményi hálózat fejlesztése, új munkahelyek teremtése, még több vendégcsalogató program szervezése. 10

11 TÁBLÁZATOK

12 FONTOSABB ADATOK, MUTATÓK Megnevezés Mértékegység TERÜLET, NÉPESSÉG, NÉPMOZGALOM A település területe km 2 33,56 33,56 Lakónépesség az év végén fő Népsűrűség fő/km 2 38,2 38,1 A lakónépességből a férfiak % 52,2 52,3 aránya a nők % 47,8 47,7 A népességből a 0-14 évesek % 15,1 14, évesek aránya % 67,2 67,3 60 évesek és idősebbek % 17,7 18, lakosra jutó élveszületés fő 7,7 7,8 halálozás fő 5,4 9,4 természetes szaporodás, illetve fogyás fő 2,3 1,6 belföldi vándorlási különbözet fő 22,3 2,3 MUNKANÉLKÜLISÉG lakosra jutó munkanélküli fő 35,9 44,6 Regisztrált munkanélküliek közül a fizikai foglalkozásúak % 84,8 80,7 aránya szellemi foglalkozásúak % 15,2 19,3 férfiak % 54,3 52,6 aránya nők % 45,7 47,4 legfeljebb általános iskolai % 34,8 36,8 végzettséggel szakmunkásképző, rendelkezők szakiskolai % 32,6 31,6 aránya középiskolai % 32,6 22,8 felsőfokú % 0,0 8,8 A tartósan (180 napon túl) munkanélküliek aránya a munkanélküliek körében % 19,6 28,1 12

13 FONTOSABB ADATOK, MUTATÓK Megnevezés Mértékegység LAKÁSHELYZET, KÖZMŰELLÁTÁS, KÖZTISZTASÁG Lakásállomány db lakásra jutó lakos fő Épített lakás db 6 7 Ebből: 4 és több szobás db 3 4 fürdőszobával rendelkező db 6 7 természetes személy által épített db 6 7 saját használatra készült db 6 7 családi házas formájú db 6 7 Az épített lakások átlagos alapterülete m 2 104,8 104, lakosra jutó épített lakás db Megszűnt lakás db épített lakásra jutó megszűnt lakás db 17 Villamosenergia fogyasztás Háztartási villamosenergia fogyasztó háztartás Egy háztartási fogyasztóra jutó évi villamosenergia fogyasztás kwh Gázfogyasztás Összes gázfogyasztó db Ebből: háztartási gázfogyasztó db Egy háztartási fogyasztóra jutó évi vezetékes gázfogyasztás m Az összes gázcsőhálózat hossza km 26,1 26,1 Gázzal fűtött lakás db Vízellátás A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakás db Egy lakosra jutó évi vízfogyasztás m 3 a) 35,1 32,8 Közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza km 16,2 16,4 Üzemelő közkifolyó db 4 4 a) Háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége alapján számított mutató. 13

14 FONTOSABB ADATOK, MUTATÓK Megnevezés Mértékegység LAKÁSHELYZET, KÖZMŰELLÁTÁS, KÖZTISZTASÁG (folytatás) Csatorna Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakás db Közcsatornába elvezetett összes szennyvíz mennyisége 1000 m 3 15,4 19,8 Ebből: Háztartásokból elvezetett 1000 m 3 9,7 13,3 Közcsatornába tisztítottan elvezetett összes szennyvíz mennyisége 1000 m 3 15,4 19,8 Ebből: III. tisztítási fokozattal tisztított 1000 m 3 15,4 43,8 Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat hossza km 4,6 4,6 Ebből: elválasztó rendszerű km 4,6 4,6 Egy km közüzemi vízhálózatra jutó közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat m Közműves szennyvíztisztító berendezések kapacitása kgo 2 /nap Hulladékszállítás Elszállított összes hulladék 1000 t 2.. Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakás db EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS Háziorvos és házi gyermekorvos az év végén fő 2 3 Háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátásban a rendelésen megjelentek és meglátogatottak száma összesen eset Járóbeteg szakellátás évi rendelési ideje óra Évi gyógykezelési vizsgálati eset a járóbeteg szakellátásban eset Az év folyamán dolgozó védőnők átlagos száma fő 2 2 A szociális alapellátás keretében csak étkezésben fő részesülők étkezésben és házi száma segítségnyújtásban is fő 6 5 Gyógyszertár db

15 FONTOSABB ADATOK, MUTATÓK Megnevezés Mértékegység OKTATÁS, KÖZMŰVELŐDÉS Óvodai feladatellátási hely db 1 1 Óvodai férőhely fő Óvodába beírt gyermek fő Óvodapedagógus fő óvodai férőhelyre jutó beírt gyermek fő Általános iskolai feladatellátási hely db 1 1 Általános iskolai osztályterem db Általános iskolai tanuló fő Ebből: napközis fő első évfolyamos fő Egy osztályra jutó tanuló fő Általános iskolai főállású pedagógus fő A települési könyvtárak száma db 1 1 Könyvtári egység (leltári állomány) db Kölcsönzött könyvtári egység db Beíratkozott olvasó fő lakosra jutó könyvtári egység db 5 5 GAZDASÁGI SZERVEZETEK Működő gazdasági szervezet db lakosra jutó működő gazdasági szervezet db Működő társas vállalkozás db Ebből: korlátolt felelősségű társaság db 6 10 betéti társaság db szövetkezet db 1 1 Működő egyéni vállalkozás db Működő vállalkozás összesen db

16 FONTOSABB ADATOK, MUTATÓK Megnevezés Mértékegység Működő vállalkozás gazdasági áganként: A,B GAZDASÁGI SZERVEZETEK (folytatás) mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halgazdálkodás db 8 10 bányászat, feldolgozóipar, C,D,E villamosenergia, gáz-, gőz-, vízellátás db F építőipar db G kereskedelem, javítás db H I szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás db szállítás, raktározás, posta, távközlés db 3 3 K ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás db főnél kevesebbet db főt db főt foglalkoztató működő vállalkozás db főt db 250 főnél többet db lakosra jutó működő vállalkozás db Működő nonprofit szervezet db lakosra jutó működő nonprofit szervezet db KÖZLEKEDÉS, TÁVKÖZLÉS Személygépkocsi-állomány db lakosra jutó személygépkocsi db Teherszállító gépjármű db Ebből: áruszállító tehergépkocsi db Motorkerékpár db Vontató db 2 3 Távbeszélő fővonal (ISDN vonalakkal együtt) db Ebből: egyéni db üzleti db 51.. ISDN vonal db lakosra jutó távbeszélő fővonal db

17 FONTOSABB ADATOK, MUTATÓK Megnevezés Mértékegység KISKERESKEDELEM, VENDÉGLÁTÁS Kiskereskedelmi üzlet a) db Ebből: élelmiszer jellegű üzlet és áruház db 5 4 iparcikk jellegű üzlet és áruház db 1 1 ruházati szaküzlet db 4 3 vasáru-, festék-, üveg szaküzlet db 1 1 könyv-, újság-, papírárú-szaküzlet db 1 1 egyéb máshova nem sorolt iparcikkszaküzlet db 5 6 gépjárműüzemanyag-töltő állomás db 1 1 A kiskereskedelmi boltokból az egyéni vállalkozások által üzemeltetettek aránya % 42,9 45, lakosra jutó kiskereskedelmi üzlet db Vendéglátóhely db 5 5 Ebből: étterem, cukrászda db 3 3 bár, borozó db 1 1 munkahelyi vendéglátóhely db 1 1 A vendéglátóhelyekből az egyéni vállalkozások által üzemeltetettek aránya % 100,0 100,0 IDEGENFORGALOM Kereskedelmi szálláshelyek Férőhely db Vendég fő Ebből: a külföldiek aránya % 4,6 3,4 Vendégéjszaka éjszaka Ebből: a külföldiek aránya % 4,1 1, lakosra jutó kereskedelmi szállásférőhely db Magánszálláshelyek Férőhely db Vendég fő Ebből: a külföldiek aránya % 0,4 1,8 Vendégéjszaka éjszaka Ebből: a külföldiek aránya % 0,2 2,3 a) Gyógyszertár nélkül. 17

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL VESZPRÉMI IGAZGATÓSÁGA SZÉKESFEHÉRVÁRI KÉPVISELET

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL VESZPRÉMI IGAZGATÓSÁGA SZÉKESFEHÉRVÁRI KÉPVISELET KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL VESZPRÉMI IGAZGATÓSÁGA SZÉKESFEHÉRVÁRI KÉPVISELET Fejér megye új városa Martonvásár Székesfehérvár 2005. október KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL VESZPRÉMI IGAZGATÓSÁGA

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA

FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA GYŐR 2008. Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-218-3 Felelős szerkesztő: Nyitrai József igazgató További

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÚJ VÁROSA: ALSÓZSOLCA

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÚJ VÁROSA: ALSÓZSOLCA Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÚJ VÁROSA: ALSÓZSOLCA Miskolc, 2007. szeptember 3. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2007 ISBN 978-963-235-129-2

Részletesebben

10. 10. Vallás, felekezet

10. 10. Vallás, felekezet 10. 10. Vallás, felekezet Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 10. Vallás, felekezet Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-356-5 Készült

Részletesebben

BÜK VAS MEGYE 11. VÁROSA

BÜK VAS MEGYE 11. VÁROSA Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága BÜK VAS MEGYE 11. VÁROSA Szombathely, 2007. szeptember Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2007 ISBN 978-963-235-133-9 Igazgató: Nyitrai József

Részletesebben

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû!

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Települési kérdõív önkormányzatok számára Miskolci Egyetem Társadalomföldrajzi Tanszék Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Település neve:... 1. A száma: 2. A ok

Részletesebben

PEST MEGYE ÚJ VÁROSAI: KISTARCSA, ÓCSA, PILIS, ÜLLŐ

PEST MEGYE ÚJ VÁROSAI: KISTARCSA, ÓCSA, PILIS, ÜLLŐ Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály PEST MEGYE ÚJ VÁROSAI: KISTARCSA, ÓCSA, PILIS, ÜLLŐ Budapest, 2005. szeptember Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. június Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...3 Építőipar,

Részletesebben

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON GYŐR 2006. július KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN, 2006 ISBN 963 215 994 2 IGAZGATÓ: Nyitrai

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 2. szám

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 2. szám Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK 2. szám Demográfiai jellemzők Gazdasági aktivitás, foglalkoztatottság Háztartás, család Lakáskörülmények

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

LATÁK MARIANNA. Nagymányok

LATÁK MARIANNA. Nagymányok LATÁK MARIANNA Nagymányok A város története Nagymányok a Mecsek északi oldalán szép természeti környezetben Tolna megye déli peremén fekszik, a megyeszékhelytől, Szekszárdtól mintegy 30 kilométerre, Pécstől

Részletesebben

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában 2007/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 77. szám 2007. szeptember 27. i mozaik 6. A szolgáltatások szerepe gazdaságában

Részletesebben

Települési helyzetelemzés Császló

Települési helyzetelemzés Császló Települési helyzetelemzés Császló Budapest, 28 Február 24. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE ÚJ VÁROSA: ÁCS

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE ÚJ VÁROSA: ÁCS Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE ÚJ VÁROSA: ÁCS Veszprém, 2007. november Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság, 2007 ISBN 978-963-06-3589-9 Igazgató:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

HEVES MEGYE FŐBB TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐI

HEVES MEGYE FŐBB TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐI Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága Egri Képviselet HEVES MEGYE FŐBB TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐI Eger, 2006. május 12. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963

Részletesebben

FEJES LÁSZLÓ. Sajóbábony

FEJES LÁSZLÓ. Sajóbábony FEJES LÁSZLÓ Sajóbábony Sajóbábony Miskolctól 13 km-re északra, a Bükk hegység keleti lankáinak (közelebbről a Tardonai-dombságnak) és a Sajó-medencének találkozásánál fekszik. A település két markánsan

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 7 Ipar...

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25.

Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25. Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25. A leghátrányosabb kistérségek Magyarországon (forrás:térport) A bruttó hozzáadott érték nemzetgazdasági ágak szerinti aránya a magyar GDP-ben,

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR 1 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS Készült Nyírlugos Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. JANUÁR Adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 3 Beruházás... 4 Ipar...

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Győr 2006 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2006 ISBN-10: 963-235-050-2 ISBN-13: 978-963-235-050-9

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Előadó: Zagyiné Honti Éva Igazgató-helyettes Szervezetünkről Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Minisztérium Foglalkoztatási Hivatal Kormányhivatal

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 MAGYARORSZÁG, 2007 Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának idõpontja: 2008.

Részletesebben

Jászivány Községi Önkormányzat 5135 Jászivány, Fő út 4. Jászivány Község Önkormányzat falugondnoki szolgálatának szakmai programja 1. számú melléklet a Képviselő-testület által elfogadott 59/2012.(VI.27.)

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Magánszállásadás a Dél-Dunántúlon

Magánszállásadás a Dél-Dunántúlon Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatósága Magánszállásadás a Dél-Dunántúlon Száma: 5/ 2007 Pécs, 2008. január 1 Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság, 2008 ISBN 978-963-235-160-5 Igazgató:

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Közép-Dunántúl új városai Rácalmás és Balatonkenese

Közép-Dunántúl új városai Rácalmás és Balatonkenese Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. június ISBN 978-963-235-285-5 Közép-Dunántúl új városai Rácalmás és Balatonkenese Tartalom Bevezetés...2 1. Rácalmás...4 2. Balatonkenese...11

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 11. Fogyatekossäggal elök

Központi Statisztikai Hivatal. 11. Fogyatekossäggal elök Központi Statisztikai Hivatal. EVI NEPSZÄMLÄLÄS 11. Fogyatekossäggal elök Budapest, 2014 TARTALOM Bevezetö 5 Täbläzatok 7 1. A fogyatekossäggal elök visszatekintö adatai 11 2. A fogyatekossäggal elök reszletes

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 211/2 Központi Statisztikai Hivatal 211. szeptember Tartalom Összefoglaló... 2 Ipar... 2 Építőipar... 4 Idegenforgalom... 6 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/784-825 E-mail: csaladsegito.intezet@upcmail.hu Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.18. Vas megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.18. Vas megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.18. Vas megye Győr, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-414-9 Készült a Központi

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE Budapest, 2008. június 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 3 I. Erzsébetváros szerepe a településhálózatban...

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

Mellékletek. a Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő vizsgálathoz

Mellékletek. a Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő vizsgálathoz Mellékletek a Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő vizsgálathoz 2. verzió Munkaanyag!!!!! Debrecen 2012. szeptember 20. Tartalom 1. MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ TÁBLÁK,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 5 Ipar... 6 Építőipar...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2

Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2 Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2 Központi Statisztikai Hivatal 2012. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás... 7 Mezőgazdaság... 8 Ipar...

Részletesebben

A turizmus szerepe a Mátravidéken

A turizmus szerepe a Mátravidéken gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 460 A turizmus szerepe a vidéken DÁVID LÓRÁNT TÓTH GÉZA Kulcsszavak: turizmus,, idegenforgalmi statisztika. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A településeinek

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk!

Tisztelt Partnerünk! 2000 főnél népesebb város és község Tisztelt Partnerünk! Adatkérésük részeként a 2011-es népszámlálás adatai alapján elvégeztük a településen található szegregátumok lehatárolását. A lehatárolás a 314/2012-es

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok Dunapataj Nagyközség a által ellátott kötelező és önként vállalt 18/2014.(XI.21.)számú rendelet 2. számú melléklete sorszám Kormányzati funkció Feladat megnevezése Kötelező Önként vállalt Társulás útján

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...3 1. Bevezető...7 2. Módszertan...9 3. Fejér

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió módosításai A Baktalórántházai TKT Tanácsa 2008. november 26.-i ülésén megtárgyalta a Baktalórántházai Kistérség által az LHH program

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 5 2. Módszertan... 9 3.

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYE SZÁMOKBAN

JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYE SZÁMOKBAN JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYE SZÁMOKBAN 214 Tartalom Főbb jellemzők.... 2 1. Népesség, népmozgalom.... 4 2. Munkaerőpiac... 6 3. Egészségügy, baleset... 8 4. Szociális ellátás...1 5. Oktatás, kultúra...12

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató adatok a Kunszentmiklósi kistérség lakosainak egészségi

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató adatok a Kunszentmiklósi kistérség lakosainak egészségi BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KUNSZENTMIKLÓSI KISTÉRSÉG LAKOSAINAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRÓL Készítette: Dr. Lehoczki Károly, 213 Tájékoztató

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2013

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2014/30 2014. március 21. Tartalom Bevezetés...1 A regisztrált vállalkozások...1 Új regisztrációk...3...3 Végelszámolások...4 Csődeljárások...4

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Tartalom Összefoglalás...2 Népmozgalom...2 Mezőgazdaság...3 Ipar...6 Építőipar...7

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 215. december A kiskereskedelem 214. évi teljesítménye Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 212/42 Összefoglaló...2 VI. évfolyam 42. szám 1. Nemzetközi kitekintés...2 2. A kiskereskedelem helye a nemzetgazdaságban...4

Részletesebben

Új városaink. Jelen számunkban elkezdjük a 2007. nyarán várossá avatott települések bemutatását.

Új városaink. Jelen számunkban elkezdjük a 2007. nyarán várossá avatott települések bemutatását. Új városaink Amint már júliusi számunkban jeleztük, Magyarország városainak száma kilenccel ismét gyarapodott. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 94. b) pontja alapján az önkormányzati

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy

Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy AKTUALIZÁLÓ KIEGÉSZÍTÉS A TERÜLETI FOLYAMATOK ALAKULÁSÁRÓL ÉS A TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKA ÉRVÉNYESÜLÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉSHEZ 323 BEVEZETŐ Az első Jelentés a 2000. évben készült el és az Országgyűlés

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatósága A MUNKANÉLKÜLIEK/ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN Száma: 12 / 2006 Pécs, 2006. szeptember Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság,

Részletesebben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Bevezető... 2 Demográfiai helyzetkép... 2 Egészségügyi jellemzők... 12 Oktatás és kutatás-fejlesztés...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglaló...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...4 Beruházás...5 Ipar...6

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...6 Beruházás...7 Ipar...7

Részletesebben

A nyíregyházi kistérség

A nyíregyházi kistérség A nyíregyházi kistérség Magyarország megyéi Az 1000 főre jutó működő vállalkozások száma a nyíregyházi kistérség településein Tiszatelek Pátroha Tiszabercel Szabolcs Beszterec Ibrány Gégény Timár Balsa

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miskolc, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-401-9

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE

A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE BARANYAI NÓRA PHD TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS MTA KRTK REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE VESZPRÉM

Részletesebben

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról A Vidékfejlesztési Program legfrissebb verziója letölthető a Vértes-Gerecse Közösség honlapjáról is: http://vercse.hu VP M07 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (20. cikk)

Részletesebben

ZALA MEGYE SZÁMOKBAN 2013

ZALA MEGYE SZÁMOKBAN 2013 ZALA MEGYE SZÁMOKBAN 2013 Tartalom Főbb jellemzők.... 2 1. Népesség, népmozgalom.... 4 2. Munkaerőpiac... 6 3. Egészségügy, baleset... 8 4. Szociális ellátás...10 5. Oktatás, kultúra...12 6. GDP, kutatás-fejlesztés...14

Részletesebben

Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben. Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály

Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben. Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály Kérdések Nemzetgazdasági értelemben mit értünk turizmus alatt? Kik alkotják a turizmus gazdaságát? Balaton kiemelt

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközség Tanyafelmérése Tanulmány

Tiszaalpár Nagyközség Tanyafelmérése Tanulmány Tiszaalpár Nagyközség Tanyafelmérése Tanulmány Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2012 Elfogy a szándék, fölcserélt otthonok, alatta a föld rég futóhomok, s hová a szél hajtja, ott ver tanyát az, aki

Részletesebben

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági összehasonlítása Bevezetés A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized társadalmi-gazdasági változásai jelentősen átrendezték hazánk

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfia...... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.8. Győr-Moson-Sopron megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.8. Győr-Moson-Sopron megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.8. Győr-Moson-Sopron megye Győr, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-404-0 Készült

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.10. Heves megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.10. Heves megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.10. Heves megye Miskolc, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-406-4 Készült a Központi

Részletesebben

2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség

2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség 2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség A kilencvenes években a több évtizedes szünet után tömegesen jelentkező munkanélküliség, az ország területi társadalmi folyamatainak meghatározó elemévé vált.

Részletesebben

PÁSZTOR LÁSZLÓ. Zsámbék

PÁSZTOR LÁSZLÓ. Zsámbék PÁSZTOR LÁSZLÓ Zsámbék A város Budapesttől 25 kilométerre északnyugatra, a Budai-hegység és a Gerecse közötti térségben, a Nyakas-hegy déli lábánál terül el. Területének nagyobb részét a Zsámbéki-medence

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2 215. április Jelentés a beruházások 214. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 3. Gazdasági környezet...2 4. A beruházások főbb jellemzői...3 5.

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE STATISZTIKAI ÉVKÖNYVE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE STATISZTIKAI ÉVKÖNYVE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE STATISZTIKAI ÉVKÖNYVE 2012 INTERNETES MELLÉKLETTEL Központi Statisztikai Hivatal Debreceni főosztálya Jász-Nagykun-Szolnok megye statisztikai évkönyve 2012 Debrecen, 2013 Központi

Részletesebben

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18.

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18. 14/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. július 18. Szolgáltatási kibocsátási árak, 14. I. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág... J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág...

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 1. Ön csobánkai lakos? igen nem Ha igen, mióta él a településen? éve 2. Ön csobánkai üdülő tulajdonos? igen nem 3. Tervezi-e, hogy

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július Jelentés az építőipar 2013. évi teljesítményéről Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés (Az építőipar helye a nemzetközi gazdasági

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 1. A turizmus főbb gazdasági mutatói... 2 A turizmus gazdasági környezete... 2 A turizmusban

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Sághegy Leader Egyesület A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011. évi felülvizsgálata

Sághegy Leader Egyesület A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011. évi felülvizsgálata Sághegy Leader Egyesület A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011. évi felülvizsgálata -tervezeti munkaanyag 2011. 03.04. 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 2. HELYZETELEMZÉS 2.1. A LEADER Helyi Akciócsoport által

Részletesebben

A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010

A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010 2011/75 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu V. évfolyam 75. szám 2011. november 14. A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010 A tartalomból 1 Összefoglaló 1 Energiaellátás

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.13. Nógrád megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.13. Nógrád megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.13. Nógrád megye Miskolc, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-409-5 Készült a Központi

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben