KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA"

Átírás

1 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA Vas megye tizedik városa Őriszentpéter 2300/7/2005. GYŐR szeptember 2.

2 KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA VAS MEGYEI KÉPVISELETÉN ISSN ISBN Igazgató: Nyitrai József Tájékoztatási osztályvezető: Dr. Bódiné Vajda Györgyi Készítette: Novák Zoltán A KIADVÁNY MEGVÁSÁROLHATÓ ÉS MEGRENDELHETŐ AZ ALÁBBI CÍMEKEN: 9024 GYŐR, BEM TÉR SZOMBATHELY, SZÉLL KÁLMÁN U. 54. Telefon: 96/ Telefon: 94/ Telefax: 96/ Telefax: 94/ AZ ADATOK FELHASZNÁLÁSA, KÖZLÉSE ESETÉN KÉRJÜK A FORRÁS FELTÜNTETÉSÉT

3 TARTALOM Bevezetés...5 Népesség, népmozgalom...6 A gazdaság főbb jellemzői...7 Lakáshelyzet, infrastruktúra...8 Egészségügyi, szociális ellátás, intézményi ellátottság...10 Táblázatok...11 Jelmagyarázat, megjegyzések = A megfigyelt statisztikai jelenség nem fordult elő... = Az adat nem ismeretes. 0; 0,0 = A mutató értéke olyan kicsi, hogy kerekítve zérust ad. A százalék- és viszonyszámok számítása kerekítés nélküli adatokból történt. Az adatok és megoszlási viszonyszámok kerekítése egyedileg történt, ezért a részadatok összegei eltér(het)nek az összesen-adatoktól. A közműellátottságra vonatkozó adatok a szolgáltatóktól, a lakásállományra vonatkozó adatok a KSH adatgyűjtéséből származnak. 3

4 Vas megye városai Kőszeg Csepreg Répcelak Szombathely Sárvár Celldömölk Szentgotthárd Körmend Vasvár Őriszentpéter 4

5 Bevezetés A Magyar Köztársaság elnöke 85/2005 (VI. 29) KE határozatában városi cím adományozásáról döntött. E határozat alapján július 1-jei hatállyal városi címet kapott Őriszentpéter település, mely a Felső-Zala völgye teraszos vidékén, a folyó két partján, 33,56 km 2 -en terül el. Az Őrség központja, Vas megye tizedik városa. Évezredek óta lakott, határában a római kor idejéből származó telepet találtak. Első okleveles említése (Scentpeter) 1364-ből származik. Az Őrség a honfoglalás államának egy sajátos katonai védelmi szervezetéhez, a gyepűrendszerhez tartozott, melynek hadászati jelentősége az 1300-as években fokozatosan csökkent, mivel ezek helyére kővárak épültek. A középkorban Őriszentpéter a törökök által ellenőrzött terület lett. Lakossága a hódítóknak és földesurának, Batthyány Ádámnak is tartozott terményszolgáltatással és robottal, ezért az őrökből lett jobbágyok, ha tehették menekültek innen. II. József türelmi rendelete után a XVII. században jellemző a református egyház térhódítása. A település az 1990-ig fennálló tanácsrendszerben székhelyközség volt, június 30-ig nagyközség. Településszerkezetére az őrvidéken kialakult ún. szeres forma a jellemző a várost tíz szer alkotja, amely a dombhátakon kiépült, egymással laza kapcsolatban álló telepek együttese. Az önkormányzat önálló polgármesteri hivatalt működtet, ami körjegyzőségi székhely is egyben. A körjegyzőséghez Ispánk, Nagyrákos, Szalafő és Szatta tartozik. Őriszentpéter a 22 települést magába foglaló Őriszentpéteri kistérség központja. A település ez idáig városhiányos térségben helyezkedett el, a nagyobb városok közül Szentgotthárd 22, Körmend 26, a megyeszékhely, Szombathely pedig 51 km-re található. Elérhetőségét rontja, hogy távol esik a főutaktól, bár központjában két viszonylag forgalmas mellékút keresztezi egymást. Közlekedési helyzetében jelentős javulást eredményezett a szlovén vasút megépítése, mely nemcsak az érintett települések lakosságának utazását könnyítette meg, hanem a nemzetközi áruforgalom révén a gazdasági, kereskedelmi fejlődés letéteményese. 5

6 Népesség, népmozgalom A lakónépesség száma alapján Őriszentpéter az ország második legkisebb városa a szintén ebben az évben városi rangot kapott Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Pálháza után. A településen január 1-jén 1278 fő élt. Népsűrűsége (38 fő/km2) a laza beépítés miatt nem érte el a megyei érték felét sem, az ország 5000 főnél kisebb népességű városai átlagának pedig nem egészen kétötödét tette ki. A település lélekszáma 1870 és 1949 között folyamatosan emelkedett, ez utóbbi évben laktak a legtöbben (1507-en) itt. fő A népesség számának alakulása, * * 1960-ig jelenlévő, 1970-től lakónépesség. Az 1970-es és 1980-as években a természetes népmozgalmi folyamatok még kedvezően alakultak, ugyanakkor az elköltözések miatt fogyott a népesség száma után viszont ennek fordítottja a jellemző, de összességében a népességszám stagnált. Az elmúlt években sokan telepedtek le, vásároltak házat, telket Őriszentpéteren, bár nem mindenki lakik a településen egész évben. A népesség nemek szerinti összetétele nőtöbbletet mutat, január 1-jén 1000 férfira 1095 nő jutott, a megyei átlagnál 16-tal több. Őriszentpéteren a népesség korösszetétele kedvezőnek tekinthető, viszonylag magas a fiatalkorúak aránya. A halálozási ráta alacsony, így kismértékű a lakosság természetes fogyása. Az időskorúak eltartottsági rátája (19,2%) és az öregedési index (90,7%) alulmúlta a megyei értéket, a gyermek népesség eltartottsági rátája (21,2%) pedig megegyezett azzal. Az elmúlt évtizedekben módosult a lakosság családi állapot szerinti összetétele. A korstruktúra változása és a visszafogott házasulási kedv eredményeként 1970 és 2001 között a 15 éves és idősebb korú népességen belül, mindkét nem esetében csökkent a nőtlenek/hajadonok, illetve a házasok előfordulása. A évi népszámlálás adatai alapján a férfiak 4,1, a nők 3,5%-a élt élettársi kapcsolatban. A városban népesebb háztartásokkal találkozhatunk, a generációk együttélése gyakoribb, mint másutt ben a háztartásokat átlagosan 2,9 fő alkotta, ez az érték megyei szinten és az ország kisvárosainak átlagában egyaránt 2,8 személy volt. A háztartások 7,6%-a legalább 2 családból állt, ez az arány a megyében 4,8, az 5000 fő alatti kisvárosokban együttesen pedig 4,1%-ot tett ki. 6

7 A népmozgalom főbb mutatói, Őriszentpéteren Vas megyében Időszak az élveszületések a halálozások a természetes szaporodás, illetve fogyás (+, ) a vándorlási különbözet (+, ) az élveszületések a halálozások a természetes szaporodás, illetve fogyás (+, ) a vándorlási különbözet (+, ) 1000 lakosra jutó évi átlaga ,8 13,4 5,4 8,6 16,0 12,6 3,4 0, ,8 12,5 3,3 1,9 12,2 13,8 1,7 1, ,8 13,4 2,6 9,7 10,1 14,2 4,1 1, ,1 3,8 12,3 3,1 8,7 13,3 4,6 0, ,7 5,4 2,3 22,4 8,3 13,4-5,0 1, ,8 9,4 1,6 2,3 8,3 13,2 4,8 0, ben 52 fő vallotta magát valamely nemzetiségi kisebbséghez tartozónak, közülük 46 fő volt cigány. A település a megyében élő református közösség egyik központja, a legutolsó népszámlálás időpontjában a lakosság 44%-a nyilatkozott úgy, hogy református vallású. A gazdaság főbb jellemzői Gazdasága sokrétű, ugyanakkor nincs kimagasló gazdasági potenciállal rendelkező vállalkozás a településen. Meghatározó ipari üzeme és foglalkoztatója a cipőgyár, emellett a sütőüzem, az ÁFÉSZ és egy építőipari vállalkozás is munkát ad az itt, illetve a környéken élőknek. Elsősorban a nők számára biztosít munkalehetőséget egy hegyhátszentjakabi vállalkozás varrodája. A földművelés és az állattenyésztés az elmúlt években sokat veszített jelentőségéből, az erdőgazdálkodás azonban fontos gazdasági tevékenység maradt. A táj és az épített környezet megóvása az Őrségben a legnagyobb védettséget élvezi, az őrségi Nemzeti Park központja itt található. Az utóbbi években fokozatosan terjednek a szálláshely-szolgáltatásra, vendéglátásra és a kiskereskedelemre szakosodott vállalkozások. Őriszentpéteren december végén 167 vállalkozást regisztráltak. A vállalkozási aktivitás elérte a kisvárosi szintet, 1000 lakosra a megyei átlaggal megegyező, 76 működő vállalkozás jutott, az 5000 fő alatti városok értékénél pedig 2-vel több. A vállalkozások 70%-a egyéni volt. A legtöbb vállalkozás az építőiparban és az ingatlanügyletek gazdasági szolgáltatás területén tevékenykedett. A szervezeti körben a mikro- és a kisvállalkozások jelenléte a meghatározó. A népesség gazdasági aktivitása elérte kisvárosok szintjét, február 1-jén a lakosság 42%-a volt foglalkoztatott, amely 7 százalékponttal meghaladta az 5000 lélekszámon aluli városok átlagát. A férfiak 45,3%-a folytatott valamilyen jövedelemszerző tevékenységet, a nők esetében ez nem érte el a 40%-ot. Az összeírás időpontjában majdnem ugyanannyi inaktív kereső (351 fő) élt a településen, mint ahány eltartott (352 fő). Népességen belüli részesedésük egyaránt 27%-ot tett ki, amely az előbbi csoport esetében 7, az utóbbiak körében pedig egy százalékponttal volt alacsonyabb az ország hasonló lélekszámú városaiban jellemzőnél. 7

8 A működő vállalkozások száma és megoszlása főbb nemzetgazdasági ágak szerint, december 31. Ágazati kód Gazdasági ág A működő vállalkozások száma aránya, % Összesen ,0 Ezen belül: A,B Mezőgazdaság, vad-, erdő-, halgazdálkodás 10 10,3 C E Ipar 11 11,3 F Építőipar 18 18,6 G Kereskedelem, javítás 12 12,4 H Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 13 13,4 K Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 17 17,5 Őriszentpéter a térség foglalkoztatási központja. A népszámlálás adatai alapján ötödével többen dolgoztak a településen, mint ahány foglalkoztatott itt élt. A mintegy másfélszáz eljáróval szemben közel 260 fő járt dolgozni naponta ide. Viszonylag alacsony szintű a helyi munkanélküliség. A településen 2004 végén a munkanélküliek munkavállalási korú állandó népességhez viszonyított aránya (6,5%) másfél százalékponttal kisebb értéket mutatott az 5000 főnél kisebb lélekszámú városok átlagánál. A város a térség kereskedelmi centrumának tekinthető a környék falvainak gyenge ellátottsága miatt végén 20 kiskereskedelmi bolttal és 5 vendéglátóhellyel rendelkezett. Az 1000 lakosra jutó üzletek száma (15,6) megközelítette a megyei átlagot, a hálózat sűrűsége azonban 6,4-del elmaradt az ország hasonló népességkategóriájú városainak értékétől. A boltok ötöde élelmiszerjellegű termékeket kínált, ezen kívül a ruházati és textilszaküzletek előfordulása gyakori. A kiskereskedelmi egységek közel felét egyéni vállalkozók üzemeltették. A vendéglátóegységek közül 3 étterem, illetve cukrászda volt. A csodálatos természeti értékeknek, a népi építészeti emlékeknek és kézműipari hagyományoknak köszönhetően Őriszentpéter idegenforgalmi adottsága kitűnő. A turisztikai vonzerő megfelelő fogadóbázissal párosul. A kereskedelmi szálláshelyek közül panzió, turistaszálló és üdülőház található a városban, melyek együttesen 110 férőhellyel várták az idelátogatókat. Szolgáltatásaikat 2004-ben 1293 vendég vette igénybe, akik 2982 vendégéjszakát töltöttek el ott. A külföldiek érdeklődése egyelőre visszafogott és a szálláshelyek kapacitáskihasználtsága is alacsony. A kereskedelmi formában működő vendégházak mellett a településen a magánszállások férőhelyeinek a száma 140 volt. A falusi turizmus szállásadóinál az elmúlt évben 381 vendég átlagosan 2,8 éjszakát időzött. Lakáshelyzet, infrastruktúra Őriszentpéteren január 1-jén 512 lakást tartottak nyilván. A lakásállomány 1960 és 2005 között a másfélszeresére emelkedett. Mivel a lakónépesség száma ez időszak alatt 13%-kal csökkent, a laksűrűség javult január 1-jén 100 lakásra a megyeihez hasonlóan 250 személy jutott, ami kedvezőbb az 5000 lélekszámon aluli városok átlagánál. Az elmúlt közel fél évszázad alatt főleg nagy alapterületű, tágas otthonok épültek a településen, melynek nyomán a legutolsó népszámlálás időpontjában már minden második otthon legalább 3 szobával rendelkezett. Az átlagos alapterületük (87m 2 ) 10m 2 -rel felülmúlta a megye és a vidéki városok átlagát. 8

9 A lakásállomány főbb jellemzői, Megnevezés január február január 1. Lakásállomány Ezen belül (%): 1 szobás 39,8 24,9 16,4 11,3.. 2 szobás 49,3 44,3 38,4 35,9.. 3 és több szobás 10,9 30,8 45,2 52,8.. Lakásállomány az előző időpont %-ában 104,1 110,1 112,0 110,7 105,1 100 lakásra jutó lakos A évi népszámlálás időpontjában az őriszentpéteri otthonok 46%-a volt összkomfortos, 3 százalékponttal több mint a vidéki kisvárosokban. A lakások háromtizede komfortos, a komfort nélküli otthonok részesedése (12,1%) kismértékben meghaladta az 5000 főnél kisebb városok átlagát, a szükség és egyéb lakások hányada (3,9%) ugyanakkor elmaradt attól. A városban a hálózati ivóvíz ugyan teljes körűen biztosított, a gázhálózat kiépítése azonban csak az ezredforduló utáni években kezdődött meg. A 26 km hosszúságú gázvezetékre való rácsatlakozás egyelőre visszafogott, 2004 végén a háztartásoknak alig több mint ötöde használta ezt az energiaforrást. Közműellátottság, 2004 % Közüzemi ivóvízvezetékhálózatba bekapcsolt lakások aránya Közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya Vezetékes gázt fogyasztó háztartások a lakásállomány %-ában Őriszentpéter Vas megye 5000 főnél kisebb városok A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése és a környező településeken keletkező szennyvíz befogadására és kezelésére szolgáló tisztítómű kialakítása is a vezetékes gázzal egyidejűleg kezdődött. A évi végi adatok szerint Őriszentpéteren 16,4 km hosszú közüzemi ivóvízvezeték mellett 4,6 km szennyvízcsatorna-hálózat létezett. A településen a közműolló csak lassan záródik. Egy kilométer vízhálózatra 280 méter szennyvízcsatorna jutott, amely a megyei átlagnak nem egészen kétharmadát, az 5000 lélekszámon aluli városok mutatójának pedig alig több mint négytizedét tette ki végéig a lakások mindössze 35%-át kötötték rá a zárt rendszerű szennyvízcsatorna-hálózatra. A közcsatornán elvezetett szennyvizet a legmagasabb fokú eljárással tisztítják. Őriszentpéteren megoldott a 9

10 kommunális hulladék szervezett elszállítása végén a rendszeres szemétgyűjtésbe a lakások 95%-át vonták be. A városban jó a vezetékes telefon-ellátottság végén 1000 lakosra 341 távbeszélő fővonal jutott, amely valamelyest elmaradt a megyei átlagtól, de az ország hasonló népességkategóriájú településeinek átlagát jelentősen meghaladta. Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások nyújtásával áll az ügyfelek részére a teleház, melyet az országban az elsők között, 1997-ben alakítottak ki. A többfunkciós közösségi élettér információs pont, informatikai, oktatási, szociális és kulturális feladatokat lát el. Kábeltelevízió nincs a településen, a hálózat kiépítését a szórvány beépítettség nehezíti. A megyeszékhelytől, a gazdasági és szolgáltatási központoktól való jelentős távolság, továbbá a tömegközlekedés kötöttsége miatt a személygépkocsi-ellátottság területi összehasonlításban magas végén 1000 lakosra 335 gépkocsi jutott, a megyei átlagnál 49-cel, a hasonló népességkategóriájú városok átlagánál pedig 67-tel több. Egészségügyi, szociális ellátás, intézményi ellátottság 2004-ben az alapellátást biztosító egészségügyi szolgálat keretében 2 háziorvos, egy házi gyermekorvos és 2 védőnő dolgozott a településen. Az egyik háziorvos látta el a kondorfai és a szalafői betegeket is. Ezen kívül fogorvos és heti egy alkalommal járóbetegszakellátást biztosító orvos rendel a városban. A betegellátás érdekében gyógyszertár működik a településen szeptemberében tervezik a mentőállomás átadását. Szociális ellátást nyújtó intézmény egyelőre nincs a városban. Az önkormányzat az alapellátás keretében 2004-ben 17 rászoruló számára biztosított étkeztetést, további 5 személy részére emellett házi segítségnyújtást is. Őriszentpéteren az oktatási feladatokat egy 75 férőhelyes óvoda és egy általános iskola látja el. Az óvodát a városban élők mellett a körjegyzőséghez tartozó településen lakó gyermekek veszik igénybe ben a férőhelyeinek kétharmadát használták ki. A beírt gyermekekről 7 óvodapedagógus gondoskodott. Az iskolát 5 település (a körjegyzőséghez tartozókon kívül Kondorfa) önkormányzata együttesen tartja fenn ben 9 osztályban 179 tanulót 9 főállású pedagógus tanított. Az egy osztályra jutó tanulók száma (20) megegyezett az 5000 főnél kisebb városok átlagával, és mindössze eggyel haladta meg a Vas megyei értéket. A lakosság művelődését, ismeretszerzését biztosítja a 6800 kötetes önkormányzati könyvtár. A könyvellátottság ugyanakkor alacsony, a 100 lakosra jutó könyvek száma (5327) nem érte el a megyei és az 5000 fő alatti városok átlagát. Kulturális rendezvények lebonyolítására szolgál a művelődési ház. Őriszentpéteren a közbiztonságról a megyei rendőrkapitányság megbízottja gondoskodik, a tervek szerint egy éven belül megteremtik a rendőrőrs létesítésének feltételeit. A tűzoltás és a műszaki mentés feladatait önkéntes tűzoltók vállalták fel. Őriszentpéter, Vas megye legfiatalabb és egyben legkisebb városa kétségtelenül az Őrség gazdasági és idegenforgalmi centruma. A település sokat fejlődött az elmúlt években, számos kiemelkedő infrastrukturális beruházás történt, turisztikai vonzereje erősödött. A városra jellemző szolgáltatások igénybevételéhez, a városi érzet és hangulat megteremtéséhez ugyanakkor mindenképpen szükséges a közigazgatási és intézményi hálózat fejlesztése, új munkahelyek teremtése, még több vendégcsalogató program szervezése. 10

11 TÁBLÁZATOK

12 FONTOSABB ADATOK, MUTATÓK Megnevezés Mértékegység TERÜLET, NÉPESSÉG, NÉPMOZGALOM A település területe km 2 33,56 33,56 Lakónépesség az év végén fő Népsűrűség fő/km 2 38,2 38,1 A lakónépességből a férfiak % 52,2 52,3 aránya a nők % 47,8 47,7 A népességből a 0-14 évesek % 15,1 14, évesek aránya % 67,2 67,3 60 évesek és idősebbek % 17,7 18, lakosra jutó élveszületés fő 7,7 7,8 halálozás fő 5,4 9,4 természetes szaporodás, illetve fogyás fő 2,3 1,6 belföldi vándorlási különbözet fő 22,3 2,3 MUNKANÉLKÜLISÉG lakosra jutó munkanélküli fő 35,9 44,6 Regisztrált munkanélküliek közül a fizikai foglalkozásúak % 84,8 80,7 aránya szellemi foglalkozásúak % 15,2 19,3 férfiak % 54,3 52,6 aránya nők % 45,7 47,4 legfeljebb általános iskolai % 34,8 36,8 végzettséggel szakmunkásképző, rendelkezők szakiskolai % 32,6 31,6 aránya középiskolai % 32,6 22,8 felsőfokú % 0,0 8,8 A tartósan (180 napon túl) munkanélküliek aránya a munkanélküliek körében % 19,6 28,1 12

13 FONTOSABB ADATOK, MUTATÓK Megnevezés Mértékegység LAKÁSHELYZET, KÖZMŰELLÁTÁS, KÖZTISZTASÁG Lakásállomány db lakásra jutó lakos fő Épített lakás db 6 7 Ebből: 4 és több szobás db 3 4 fürdőszobával rendelkező db 6 7 természetes személy által épített db 6 7 saját használatra készült db 6 7 családi házas formájú db 6 7 Az épített lakások átlagos alapterülete m 2 104,8 104, lakosra jutó épített lakás db Megszűnt lakás db épített lakásra jutó megszűnt lakás db 17 Villamosenergia fogyasztás Háztartási villamosenergia fogyasztó háztartás Egy háztartási fogyasztóra jutó évi villamosenergia fogyasztás kwh Gázfogyasztás Összes gázfogyasztó db Ebből: háztartási gázfogyasztó db Egy háztartási fogyasztóra jutó évi vezetékes gázfogyasztás m Az összes gázcsőhálózat hossza km 26,1 26,1 Gázzal fűtött lakás db Vízellátás A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakás db Egy lakosra jutó évi vízfogyasztás m 3 a) 35,1 32,8 Közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza km 16,2 16,4 Üzemelő közkifolyó db 4 4 a) Háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége alapján számított mutató. 13

14 FONTOSABB ADATOK, MUTATÓK Megnevezés Mértékegység LAKÁSHELYZET, KÖZMŰELLÁTÁS, KÖZTISZTASÁG (folytatás) Csatorna Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakás db Közcsatornába elvezetett összes szennyvíz mennyisége 1000 m 3 15,4 19,8 Ebből: Háztartásokból elvezetett 1000 m 3 9,7 13,3 Közcsatornába tisztítottan elvezetett összes szennyvíz mennyisége 1000 m 3 15,4 19,8 Ebből: III. tisztítási fokozattal tisztított 1000 m 3 15,4 43,8 Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat hossza km 4,6 4,6 Ebből: elválasztó rendszerű km 4,6 4,6 Egy km közüzemi vízhálózatra jutó közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat m Közműves szennyvíztisztító berendezések kapacitása kgo 2 /nap Hulladékszállítás Elszállított összes hulladék 1000 t 2.. Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakás db EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS Háziorvos és házi gyermekorvos az év végén fő 2 3 Háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátásban a rendelésen megjelentek és meglátogatottak száma összesen eset Járóbeteg szakellátás évi rendelési ideje óra Évi gyógykezelési vizsgálati eset a járóbeteg szakellátásban eset Az év folyamán dolgozó védőnők átlagos száma fő 2 2 A szociális alapellátás keretében csak étkezésben fő részesülők étkezésben és házi száma segítségnyújtásban is fő 6 5 Gyógyszertár db

15 FONTOSABB ADATOK, MUTATÓK Megnevezés Mértékegység OKTATÁS, KÖZMŰVELŐDÉS Óvodai feladatellátási hely db 1 1 Óvodai férőhely fő Óvodába beírt gyermek fő Óvodapedagógus fő óvodai férőhelyre jutó beírt gyermek fő Általános iskolai feladatellátási hely db 1 1 Általános iskolai osztályterem db Általános iskolai tanuló fő Ebből: napközis fő első évfolyamos fő Egy osztályra jutó tanuló fő Általános iskolai főállású pedagógus fő A települési könyvtárak száma db 1 1 Könyvtári egység (leltári állomány) db Kölcsönzött könyvtári egység db Beíratkozott olvasó fő lakosra jutó könyvtári egység db 5 5 GAZDASÁGI SZERVEZETEK Működő gazdasági szervezet db lakosra jutó működő gazdasági szervezet db Működő társas vállalkozás db Ebből: korlátolt felelősségű társaság db 6 10 betéti társaság db szövetkezet db 1 1 Működő egyéni vállalkozás db Működő vállalkozás összesen db

16 FONTOSABB ADATOK, MUTATÓK Megnevezés Mértékegység Működő vállalkozás gazdasági áganként: A,B GAZDASÁGI SZERVEZETEK (folytatás) mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halgazdálkodás db 8 10 bányászat, feldolgozóipar, C,D,E villamosenergia, gáz-, gőz-, vízellátás db F építőipar db G kereskedelem, javítás db H I szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás db szállítás, raktározás, posta, távközlés db 3 3 K ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás db főnél kevesebbet db főt db főt foglalkoztató működő vállalkozás db főt db 250 főnél többet db lakosra jutó működő vállalkozás db Működő nonprofit szervezet db lakosra jutó működő nonprofit szervezet db KÖZLEKEDÉS, TÁVKÖZLÉS Személygépkocsi-állomány db lakosra jutó személygépkocsi db Teherszállító gépjármű db Ebből: áruszállító tehergépkocsi db Motorkerékpár db Vontató db 2 3 Távbeszélő fővonal (ISDN vonalakkal együtt) db Ebből: egyéni db üzleti db 51.. ISDN vonal db lakosra jutó távbeszélő fővonal db

17 FONTOSABB ADATOK, MUTATÓK Megnevezés Mértékegység KISKERESKEDELEM, VENDÉGLÁTÁS Kiskereskedelmi üzlet a) db Ebből: élelmiszer jellegű üzlet és áruház db 5 4 iparcikk jellegű üzlet és áruház db 1 1 ruházati szaküzlet db 4 3 vasáru-, festék-, üveg szaküzlet db 1 1 könyv-, újság-, papírárú-szaküzlet db 1 1 egyéb máshova nem sorolt iparcikkszaküzlet db 5 6 gépjárműüzemanyag-töltő állomás db 1 1 A kiskereskedelmi boltokból az egyéni vállalkozások által üzemeltetettek aránya % 42,9 45, lakosra jutó kiskereskedelmi üzlet db Vendéglátóhely db 5 5 Ebből: étterem, cukrászda db 3 3 bár, borozó db 1 1 munkahelyi vendéglátóhely db 1 1 A vendéglátóhelyekből az egyéni vállalkozások által üzemeltetettek aránya % 100,0 100,0 IDEGENFORGALOM Kereskedelmi szálláshelyek Férőhely db Vendég fő Ebből: a külföldiek aránya % 4,6 3,4 Vendégéjszaka éjszaka Ebből: a külföldiek aránya % 4,1 1, lakosra jutó kereskedelmi szállásférőhely db Magánszálláshelyek Férőhely db Vendég fő Ebből: a külföldiek aránya % 0,4 1,8 Vendégéjszaka éjszaka Ebből: a külföldiek aránya % 0,2 2,3 a) Gyógyszertár nélkül. 17

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet társadalma és gazdasága

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet társadalma és gazdasága A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet társadalma és gazdasága Központi Statisztikai Hivatal 2011. január Tartalom Bevezető...2 Balaton üdülőkörzet az ország kiemelt üdülőkörzetei között...4 A Balaton üdülőkörzet

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA MISKOLC VÁROS TÁRSADALMA ÉS GAZDASÁGA. Miskolc, 2007. január 19.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA MISKOLC VÁROS TÁRSADALMA ÉS GAZDASÁGA. Miskolc, 2007. január 19. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA MISKOLC VÁROS TÁRSADALMA ÉS GAZDASÁGA Miskolc, 2007. január 19. Igazgató: Dr. Kapros Tiborné Tájékoztatási osztályvezető: Szalainé Homola Andrea Készítette:

Részletesebben

Megyei jogú városok. Tartalom

Megyei jogú városok. Tartalom Központi Statisztikai Hivatal Megyei jogú városok 2012. július Tartalom Bevezetés... 2 Európai kitekintés... 3 Népesség, népmozgalom... 4 Foglalkoztatás, keresetek, jövedelmek... 7 Lakásállomány, lakásépítés,

Részletesebben

TANULMÁNY CÍME: FECSKEHÁZ PROGRAM TANULMÁNY ALCÍME:

TANULMÁNY CÍME: FECSKEHÁZ PROGRAM TANULMÁNY ALCÍME: TANULMÁNY CÍME: FECSKEHÁZ PROGRAM TANULMÁNY ALCÍME: FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGŰ FIATALOK FALVAKBAN TÖRTÉNŐ LETELEPÍTÉSÉNEK EGY LEHETSÉGES MODELLJE A ZALA TERMÁLVÖLGYE AKCIÓCSOPORT TERÜLETÉN ZÁRÓTANULMÁNY Készítette:

Részletesebben

SZEGED NÉPESSÉGÉNEK DEMOGRÁFIAI ÉS LAKÁSHELYZETE

SZEGED NÉPESSÉGÉNEK DEMOGRÁFIAI ÉS LAKÁSHELYZETE Központi Statisztikai Hivatal SZEGEDI IGAZGATÓSÁGA SZEGED NÉPESSÉGÉNEK DEMOGRÁFIAI ÉS LAKÁSHELYZETE, 2007. október KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL SZEGEDI IGAZGATÓSÁGA, 2007 ISBN 978-963-235-145-2 (nyomtatott)

Részletesebben

Helyzetkép a 2001 2010 között városi rangot kapott településekről

Helyzetkép a 2001 2010 között városi rangot kapott településekről Helyzetkép a 2001 2010 között városi rangot kapott településekről Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Bevezetés... 2 Összefoglaló... 5 Demográfiai helyzetkép... 7 Nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT ... KÖZSÉG/VÁROS STATISZTIKAI JELLEMZŐI. ÁVF Közszolgálati szak Statisztikai módszerek gyakorlati alkalmazása

HÁZI DOLGOZAT ... KÖZSÉG/VÁROS STATISZTIKAI JELLEMZŐI. ÁVF Közszolgálati szak Statisztikai módszerek gyakorlati alkalmazása ÁVF Közszolgálati szak Statisztikai módszerek gyakorlati alkalmazása HÁZI DOLGOZAT... KÖZSÉG/VÁROS STATISZTIKAI JELLEMZŐI Készítette: XY A beadás időpontja: 200... Tartalom Történeti előzmények... 4 A

Részletesebben

Hajdúszoboszló és az egészségturizmus

Hajdúszoboszló és az egészségturizmus Hajdúszoboszló és az egészségturizmus Központi Statisztikai Hivatal 2011. március Tartalom Bevezető...2 Összefoglaló...2 1. A gyógyfürdőhely története...3 2. A szoboszlói gyógyvíz jellemzői, hatásai...4

Részletesebben

A gyermekek nappali felügyeletét, nevelését biztosító intézmények a Nyugat-Dunántúlon

A gyermekek nappali felügyeletét, nevelését biztosító intézmények a Nyugat-Dunántúlon A gyermekek nappali felügyeletét, nevelését biztosító intézmények a Nyugat-Dunántúlon Központi Statisztikai Hivatal 2011. április Tartalom Bevezetés... 2 A gyermekkorú népesség számának alakulása, összetétele...

Részletesebben

II. HELYZETÉRTÉKELÉS

II. HELYZETÉRTÉKELÉS II. HELYZETÉRTÉKELÉS II.1. GAZDASÁGI HELYZET II.1.1. Vállalkozások helyzete Működő vállalkozások száma és működési formája A városban nagyon sok a helyi gazdaság fejlődésének hajtóerejét jelentő a kis-

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. június 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. június 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. június 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 79/2013.(VI.20.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

IGAL VÁROS TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA (2012-2017) Igal Város Önkormányzata részére 2012-09-30

IGAL VÁROS TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA (2012-2017) Igal Város Önkormányzata részére 2012-09-30 TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2012-2017) Igal Város Önkormányzata részére 2012-09-30 0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...1 HELYZETELEMZÉS...4 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.1. A program készítését

Részletesebben

A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon

A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon Központi Statisztikai Hivatal A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon Gyõr 2008. szeptember Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szólád Község Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szólád Község Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Szólád Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.15. Somogy megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.15. Somogy megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.15. Somogy megye Pécs, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-411-8 Készült a Központi

Részletesebben

Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. december Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐKÖVESD Megbízó: Mezőkövesd Város Önkormányzata TMB Hungary Kft. TATÁR + TATÁR 28. ALÁÍRÓLAP INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐKÖVESD Tállai András polgármester

Részletesebben

Kékkút Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Kékkút Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Kékkút Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. december Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2008 Nyilvántartási szám: J/9600 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2008 Budapest, 2009 Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISSN:

Részletesebben

Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Abony Város Önkormányzatának megbízásából készítette: Pa-Ku Consulting Bt. 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 1 1.1 AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

PUSZTASZABOLCS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 1 PUSZTASZABOLCS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA MUNKAANYAG 2015. június 10. HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ

Részletesebben

II. HELYZETÉRTÉKELÉS... 47

II. HELYZETÉRTÉKELÉS... 47 II. HELYZETÉRTÉKELÉS II. HELYZETÉRTÉKELÉS... 47 II.1. Gazdasági helyzet...49 II.1.1. Vállalkozások helyzete...49 II.1.2. Ágazati szerkezet...52 II.1.3. K+F...54 II.1.4. Idegenforgalom...57 II.1.5. A helyi

Részletesebben

Szentendre Belváros Koncepció Munkaközi Anyag. 2005. június 13.

Szentendre Belváros Koncepció Munkaközi Anyag. 2005. június 13. Szentendre Belváros Koncepció Munkaközi Anyag 2005. június 13. Szentendre Belváros Koncepció Munkaközi Anyag Megbízó: Szentendre Város Önkormányzata Megbízó képviselője: A. Petényi Zsuzsa városi főépítész

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből. Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd 1-128/2010. szám K I V O N A T A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 128/2010. számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. december Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALMI ATLASZA

MAGYARORSZÁG TÁRSADALMI ATLASZA MAGYARORSZÁG TÁRSADALMI ATLASZA Központi Statisztikai Hivatal Magyarország társadalmi atlasza Budapest, 2012 Központi Statisztikai Hivatal, 2012 ISBN: 978-963-235-391-3 Készült: a Tájékoztatási főosztályon

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia

Integrált Városfejlesztési Stratégia Rácalmás Város Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégia I. változat (egyeztetési anyag) Hazai Térségfejlesztő Zrt. 2011. február Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. RÁCALMÁS SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...

Részletesebben

Alsózsolca Város Önkormányzatának. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Szociális célú városrehabilitáció

Alsózsolca Város Önkormányzatának. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Szociális célú városrehabilitáció Alsózsolca Város Önkormányzatának Integrált Városfejlesztési Stratégiája Szociális célú városrehabilitáció ÉMOP-3.1.1-12 KÉSZÜLT: ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL Alsózsolca, 2013. február

Részletesebben

Kővágóörs Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Kővágóörs Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Kővágóörs Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. augusztus Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben