Alapítás éve:1990. Bírósági bejegyzés: 1975 sz. 6. Pk /5. Kelt:Budapest május 16. KSH szá

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapítás éve:1990. Bírósági bejegyzés: 1975 sz. 6. Pk. 61971/5. Kelt:Budapest 1990. május 16. KSH szá19635428"

Átírás

1 Alapítás éve:1990. Bírósági bejegyzés: 1975 sz. 6. Pk /5. Kelt:Budapest május 16. KSH szá P r o f. d r. I s t v á n f i C s a b a e l n ö k Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar(TF) Budapest 1123 Alkotás u.44. /fax: adószám: OTP bank sz: HÍRLEVÉL 2014-JANUÁR-01 A Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete Minden Kedves Kollégának Köszönettel Kíván EREDMÉNYES és SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJÉVET! AKTUALITÁSOK Tájékoztató a Partner Intézményünknek a Katolikus Iskolák Diáksport Szövetsége (KIDS) jubileumi közgyűléséről. 20 ÉVES A KIDS 2013.október 30-án a Katolikus Iskolák Diáksport Szövetsége, ünnepi közgyűléssel emlékezett megalakulásának 20. évfordulójára. A szervezetet 1993-ban, lelkes testnevelő tanárok, éppen ezen a napon alapították meg azzal a céllal, hogy az Európában működő FISEC (Federation International Sportive l'enseignement Catholic) mintájára, magas színvonalú, jó hangulatú és leginkább közösségépítő sportversenyeket szervezzenek a katolikus iskolás diákok számára. Mottója: a győzni, de nem mindenáron, végig kísérte az eltelt húsz évet. A közgyűlésnek a Piarista Gimnázium, mint alapító iskola adott helyet. Az eseményt megtisztelte jelenlétével a MOB alelnöke Dr. Tóth Miklós, a Diák- és főiskolai- egyetemi sportért felelős tagozat elnöke. Kis Zsanett a MOB szakmai tagozatának képviselője. Az Emberi Erőforrások

2 Minisztériumának képviseletében Morvai Levente tanácsadó. Dr. Istvánfi Csaba professzor emeritus, a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének elnöke. Szakály Ernő a Budapesti Torna Szövetség és Sátor László a Budapesti Atlétikai Szövetség főtitkára. Balássy László a Református Iskolák Diáksport Szövetségének elnöke, Kutassy György a Szakszervezeti Diáksport Szövetség Egyesület elnöke. Egyházi részről Bajzák Erzsébet M. Eszter nővér a KPSZTI vezetője, Labancz Zsolt SchP piarista tartományfőnök és többen a katolikus iskolák fenntartói, igazgatói és testnevelő tanárai közül. A Himnusz eléneklése után, a közgyűlést Nyeste Pál, KIDS elnök, köszöntő szavai és a hűségről elmondott gondolatai nyitották meg. Az egykori elnök, jelenlegi főtitkár, Magó Gábor előadásával folytatódott a visszaemlékezés, amit a 20 év versenyeiről készült fotók és az első KIDS versenyről (1994) készült videó tett még élményszerűbbé. Néhány beszédes szám az elmúlt két évtized versenyeiről: 21 város, 75 helyszín, 13 sportág, több mint 100 katolikus iskola, 41 ezer résztvevő diák. Az ünnepélyes díjkiosztón az elnökség megköszönte, mindazok támogatását és segítségét, akik az elmúlt 20 évben hozzájárultak a szövetség eredményes munkájához, és lehetővé tették a versenyek megvalósulását. A Katolikus Diáksport Támogatásáért Bajzák Erzsébet M. Eszter KPSZTI intézetvezető, Borián Tibor SchP ny. iskolaigazgató, míg a Katolikus Diáksportban végzett Munkáért Czupor Ferencné celldömölki, Szörényi István gödöllői ny. testnevelő tanárok és Kerezsi Béla testnevelő tanár a kisvárdai Szent László katolikus iskola igazgatója KIDS aranyérmet vehettek át, 11-en ezüst, 15-en bronzérmet kaptak. A sikeres magyarországi FISEC versenyekről készült filmösszeállítás vezette fel a további díjazottak sorát. Emlékplakettet vehettek át, a nemzetközi és a hazai versenyeken legeredményesebben szerepelt katolikus iskolás diákok, valamint a KIDS egykori munkatársai.

3 Végül Dr. Tóth Miklós úr, a MOB alelnöke, méltatta a KIDS diáksportban betöltött szerepét, és további eredményes működést kívánt a szervezetnek. Az ünnepi közgyűlést Nyeste Pál elnök úr rövid imával zárta be. A visszaemlékezéseket és beszámolókat a Patrona Hungariae leány tornacsapatának talajtorna gyakorlata és minitrampolin ugrásai színesítették. A rendezvény lebonyolításában stílszerűen - a budapesti Piarista Gimnázium és a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákjai segítettek. Budapest, 2013.október Magó Kinga KIDS alelnöke

4 MEGALAKULT A BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS

5 SAJTÓKÖZLEMÉNY

6 BŰNMEGELŐZÉSI IRÁNYTŰ december 6. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács december 6-án Bűnmegelőzési Iránytű címmel konferenciát rendezett a Belügyminisztérium Márvány aulájában. A rendezvény a tavalyi évben, azonos címmel útjára indult média és bűnmegelőzés kapcsolatának témakörét mélyítette tovább. A plenáris ülésen arra keresték a válaszokat, hogy a bűnmegelőzés témája hogyan és hogyan nem jelenik meg a televíziós - és rádiós magazinműsorokban. Az ünnepélyes megnyitón Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács küldetéseként határozta meg az értékteremtést. Dr. Hatala József, a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia végrehajtásáért felelős miniszteri biztos, a Tanács elnöke úgy fogalmazott, hogy a bűnmegelőzés össztársadalmi feladat. Siker csak együttesen érhető el, mindenkire szükség van. A Belügyminisztérium támogatásával tavaly indult útjára A dal a Tiéd dalpályázat, amelynek keretében számos tehetséges fiatalt fedezett fel a bűnmegelőzésnek a Szertelen- kék Alapítvány, akik a zene segítségével jutnak el kortársaikhoz és a szélesebb közönséghez. Saját szerzeményeikkel a bűnmegelőzési rendezvények állandó fellépői. Két tehetséges fiatalt: Mráz Nikit és Szalay Dánielt hallhatták élőben a szakmai tanácskozás résztvevői. Dr. Garamvölgyi László, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kommunikációs igazgatója moderálta a plenáris ülést, ahol a hazai televíziós és rádiós élet meghatározó személyiségei cseréltek eszmét a bűnmegelőzés médiában betöltött szerepéről. A résztvevők felajánlották a bűnmegelőzési szakemberek részére a folyamatos médiajelenlétet. Igény fogalmazódott meg a média és a bűnmegelőzés szakembereinek tréning formájú találkozására, hogy egy nyelvet beszéljenek. A délutáni program két szekcióra vált, ahol a bűnmegelőzés új és régi területeinek kapcsolódási pontjait, a kiaknázásra váró lehetőségeket és a megvalósításra váró terveket tekintették át.

7 A Települések biztonsága Önkormányzati szerepvállalás a bűnmegelőzésben szekció keretében tovább erősödött a bűnmegelőzés közösségi jellege. Egy település minden lakójának meg van a saját bűnmegelőzési feladata. A sikeres településbiztonság megteremtéséhez elengedhetetlen a hatékony kommunikáció ban az Emberi Erőforrások Minisztériumával közösen a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács a Legyen a sport a szenvedélyed címmel kampányt indított, amelynek célja a sport, főképpen a diáksport bűnmegelőzési hatásainak kiaknázása. A második szekció a kampányhoz kapcsolódóan a sport szerepét vizsgálta a bűnmegelőzésben. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a felnövekvő generáció számára biztosítani kell a sportolási lehetőséget. Szociális tanodák létrehozásával a hátrányos helyzetű, tehetséges fiatalok is megtalálhatják életcéljukat. A sport fegyelmet tanít és példaképpé tesz, ami hozzájárul a bűnmegelőzés által megfogalmazott fontos üzenetek közvetítéséhez. További információk: Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Sajtókapcsolat: dr. Garamvölgyi László kommunikációs igazgató

8 dr. Grezsa Ferenc

9

10 Iskola és drogmegelőzés Dr. Grezsa Ferenc egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet, a korábbiakban a TF Pszichológiai Tanszékének mentálhigiéniát oktató munkatársa. Jelentős szerepet játszik az egészségnevelés és egészségfejlesztés, különösen a drog prevenció szemlélet kialakításában. Jelenleg is folyamatosan is támogatja egyesületünk ilyen irányú szakmai munkáját. Kedves Kollégák! Az Országgyűlés október közepén fogadta el a Nemzeti Drog-ellenes Stratégia Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen (továbbiakban: NDS) című Határozatot, hazánk sorrendben harmadik drogstratégiáját. Alábbi összeállításunkban az aktuális magyar kábítószer helyzet és az új Stratégia tükrében vázoljuk az iskola, s ezen belül természetesen a testnevelők lehetséges szerepét a drogproblémák visszaszorításában. Anyagunkban először néhány adat segítségével bemutatjuk a droghelyzet jelenlegi jellemzőit, majd röviden utalunk a kábítószer használat legfontosabb háttértényezőire. Utána támpontokat adunk a szerhasználat felismeréséhez, végül összefoglaljuk, hogy a köznevelés rendszere, az iskolák, illetve a pedagógusok hogyan járulhatnak hozzá e komoly társadalmi probléma enyhüléséhez. Összeállításunkban elsősorban a Stratégiára hivatkozunk, annak pontos elérhetőségét is megadva, - az esetleges további részletes tájékozódás érdekében. A dőlt betűvel szedett szavak értelmezése az anyag végén található Fogalomtárban szerepel. A hivatkozásokban a Stratégia Magyar Közlönyben megjelent hivatalos szövegét vettük figyelembe, a megadott oldalszámok a Közlöny oldalszámait jelentik. 1. Helyzetkép A rendelkezésre álló adatok szerint valószínűsíthető, hogy a szerfogyasztás egyre fiatalabb életkorban jelenik meg, számos kábítószert kipróbáló már 14 éves életkora előtt kapcsolatba kerül valamely tiltott szerrel. A legtöbb szer vonatkozásában nagy bizonyossággal állítható,hogy a problémás kábítószer-fogyasztók száma

11 növekedést, a heroin használat csökkenést mutat. A droghasználatban a klasszikus szerek mellett teret nyertek a szintetikus szerek, azon belül az új pszichoaktív anyagok (ún. dizájner drogok). Egymástól eltérő fogyasztóimintázatot mutatnak a különböző iskolatípusban tanuló diákok, és a fogyasztási szokások az adott település típusa szerint is változnak, bár az egyes településtípusok közötti különbségek mérséklődtek. A es ESPAD felmérés alapján a tiltott szereket valaha használók aránya először haladta meg az európai átlagot. A gyógyszerek alkohollal történő együttes fogyasztása például Magyarországon kiemelkedően magas, a kétszerese az európai átlagnak. Az új pszichoaktív szereket használók megjelenése az ellátórendszer számára új kihívást jelent. Ugyanakkor a kezelésbe kerülők jelentős része továbbra is kannabisz és stimuláns használó. Összességében megállapítható, hogy hazánkban az elmúlt négy - öt évben a kábítószer probléma súlyosbodott. (NDS, 2013, oldal) E helyzetértékelést szemlélteti az alábbi néhány ábra. Az életprevalencia-értékek alakulása (%-ban megadva) a 9 11 osztályos tanulók körében (HBSC )

12 A tiltott és legális szerek életprevalencia értéke 16 éves diákok körében között, (%) amfetaminok ecstasy marihuána, hasis LSD és más hallucinogének heroin kokain inhalánsok nyugtató alkohol/gyógyszer mágikus gomba ghb egyéb ópiátok patron/lufi mefedron Forrás: Elekes 2012 Nemzeti Drog Fókuszpont Éves jelentés 2012 A tiltottszer fogyasztás életprevalencia értékének változása 16 éves diákok körében nemenként, fiú összes lány Forrás: Elekes 2012 Nemzeti Drog Fókuszpont Éves jelentés 2012

13 A marihuána havi prevalencia értékei 16 éves diákok körében, nemenként között (%) fiú lány összes Forrás: Elekes 2012 Nemzeti Drog Fókuszpont Éves jelentés Háttértényezők A kábítószer használat háttértényezői igen összetettek. A fiatalok, illetve serdülők értékválasztására, problémamegoldó képességére, önismeretére és önazonosságára, én- és jövőképére, és így egészségmagatartására elsősorban a családok, a köznevelési intézmények, a kortárscsoportok, és a média programok viszonyrendszere, illetve üzenetei, tehát az e színtereken megjelenő normák és minták hatnak. A szerhasználat többnyire kapcsolati problémára, a személy és környezete illeszkedésének, együttműködésének valamilyen szintű nehézségére utal. Ennek megfelelően tehát a megelőzésben és a probléma kezelésében kitüntetett jelentősége van a társas kapcsolatoknak és a közösségi viszonyrendszernek, amelyek nem csak okozhatják a problémákat, de védelmet is nyújthatnak, és támogathatják a személyiség fejlődését. A kábítószer-probléma jelensége a társadalmi viszonyrendszer, a közösségi kapcsolatok színterein alakul, bontakozik ki vagy szorul vissza. Ezzel összhangban az új stratégiai megközelítés középpontjában az egészség, illetve az egészség támogatása áll. Az a célkitűzés, hogy az erőforrásoknak az egészséghez vezető folyamatok támogatására, a józanság kultúrájának terjedésére való összpontosításával párhuzamosan változzék meg a közösség kábítószer-problémákhoz való viszonyulása,

14 illetve cselekvőképessége. A kábítószer-problémák visszaszorulása elsősorban a közösség problémaérzékenységének erősödésétől és problémakezelő képességének fejlődésétől várható, a nemzeti és helyi közösségeket és az állam eszköztárát egyaránt beleértve. (NDS, 2013, oldal) A kábítószer-probléma megjelenését és befolyásolhatóságát alapvetően meghatározza a szűkebb és tágabb környezet értékrendszere, és annak alapján a közösségnek az egészséghez, és az egészséget veszélyeztető körülményekhez, magatartásformákhoz való viszonyulása. Mivel a közösségekben értékrendszerével, életstílusával, életvezetésével (pozitív és negatív értelemben egyaránt) mindenki mintát nyújt mindenki másnak, a kábítószer-probléma valamilyen módon az egész társadalmat érinti. Ebből a szempontból különösen fontos a családok, a köznevelési rendszer, a kortárscsoportok és a média működése. Számos olyan családi működészavar, illetve családon belüli körülmény ismeretes, amely fokozza a gyermek drogfogyasztásának kockázatát. Mindenekelőtt a szülők szerhasználata, legyen szó alkoholról, nikotinról, nyugtató és altatószerekről, vagy egyéb tudatmódosító szerekről. E vonatkozásban nem egyszerűen a nyújtott minta hat kedvezőtlenül, mivel a szülő szerhasználatában nyilvánvalóan az ő szerhasználat iránti nem optimális (megengedőbb, elfogadóbb) viszonyulása is tükröződik. Holott, kutatási adatok szerint a szülők józan életmódja, illetve kémiai szerhasználat iránti egyértelműen elutasító beállítódása gyermekük esetleges drogfogyasztásának elkerülését illetően az egyik legerősebb védő tényező. Ugyancsak növeli a kockázatot a szülők közötti párkapcsolati zavar, illetve annak legkülönbözőbb megjelenési formája. A gyermek számára szorongáskeltő és drogfogyasztást elősegítő tényező a szülők válása, a családban előforduló tartós betegség, fizikai (és szexuális) erőszak, és általában is a szeretetlen, rideg légkör, valamint a szülő(k) tartós távolléte munkavállalás, válás, börtönbüntetés, vagy egyéb ok következtében. Persze kíváncsiságból, barátok nyomására, vagy csupán a buli kedvéért bármely család gyermeke is kipróbálhat különböző szereket, de tény, hogy a jól működő család az ilyen helyzetet sokkal nagyobb valószínűséggel képes kezelni, mint a rosszul működő

15 család. Ez utóbbi szorongást keltő, belső érzelmi légköre szinte tevőlegesen is hozzájárul a szerhasználat elkezdéséhez, illetve fennmaradásához. A háttértényezők sorában az iskolai légkör fontos szerepére is nyomatékosan utalni kell. A tanulók iskolájuk, tanáraik és diáktársaik iránti viszonyulása jelentős védő, de egyben kockázati tényező is lehet. Ha az iskola közegét a diák negatívan, elsősorban, mint kudarcai, frusztrációi színtereként éli meg, az a későbbi droghasználatra nézve az egyik legerősebb rizikó faktor. A beilleszkedési problémákkal, a tanulmányaikban kudarcokkal küzdő diákok körében magasabb a pszichoaktív szereket használók száma, illetve a kipróbálás is fiatalabb korban következik be. Az esetleges későbbi szerhasználatot előre jelző körülmények sorában a család működési zavarain kívül fontos a diákok iskolájukkal szembeni elégedetlensége, amely a 7. és a 9. évfolyam között erősödik fel. Szintén erre az időszakra jellemző a dohányzás, a nagyivás és a lerészegedés előfordulási gyakoriságának kiugrása egyes csoportokban. A kábítószer fogyasztás növekedése a évfolyamokban figyelhető meg. (NDS, 2013, oldal) 3. A szerhasználat felismerése Szélsőséges, és így magától értetődő eseteket leszámítva - különösen a korai időszakban - nem könnyű a szerhasználat felismerése. Ezért egyértelmű bizonyítékok helyett inkább gyanújelekről beszélhetünk, melyeket aztán a megfelelő, nyílt tanár diák kapcsolat keretében tisztázni lehet. A droghasználat esetleges külső jelei (ismeretlen szerek, porok, tabletták, szokatlan illatú cigaretták; a fiatal indokolatlannak látszó hangulatingadozásai; gyakori hiányzások a hét első napján stb.) mellett lényegesebb azt hangsúlyozni, hogy ha figyelemmel követjük a fiatal szabadidő-eltöltési szokásait, érdeklődési körét, életvitelét, baráti kapcsolódásait, jobban ráláthatunk a kockázatot rejtő pontokra (pl. túl sokat van egyedül otthon; túl sok időt tölt számítógép mellett reális kapcsolatok nélkül; huzamosabb ideje lehangolt; tanulmányi eredménye látványosan romlik, stb.). Mindezek olyan jelzések, melyek általában a

16 pszichés egyensúlyborulás mutatói és ez napjainkban igen gyakran droghasználatot von maga után. (Tremkó, 2012, 2. oldal) A droghasználat felismerése kapcsán a tanár szemszögéből - tehát elsősorban a tanuló magatartásváltozására, és annak minél korábbi észlelésének fontosságára hívhatjuk föl a figyelmet. Megváltozik a diák osztálytársaihoz, tanáraihoz, tanuláshoz való viszonya. Átrendeződik baráti társasága, többet elmarad otthonról és az iskolából, tanulmányi eredménye hanyatlik, érdektelenné, egykedvűvé, bizalmatlanná válik, és általában is elutasítóbb lesz az iskolai környezettel szemben. A magatartásváltozás észleléséhez viszonyítási pontokra van szükség, amelyhez képest a magatartási eltérések megállapíthatók. A tanárnak tehát jól kell ismernie diákjai szokványos állapotát, mely ismert alapja a jó tanár diák kapcsolat. Ennek alapján nem csak a változások lesznek felismerhetők, hanem a jelentkező problémák kedvező befolyásolására is nagyobb esély kínálkozik. 4. Mit tehet a pedagógus? Semmiképpen se reagálja túl a helyzetet! (Sok iskolában ilyenkor azonnali és súlyos szankciókat alkalmaznak, például kizárják a tanulót, aki így még azt a megszokott iskolai kapcsolati hálót, védő közeget is elveszíti, amelyre addig valamilyen mértékben támaszkodhatott.) Fontos tudni, hogy miként a magatartás megváltozásának hátterében droghasználat húzódhat meg, általában a szerhasználat is más oki tényezők egyik tünete. Például családi, kapcsolati, önazonossági problémáknak, illetve a legkülönbözőbb okokból kialakuló lelki megterhelődéseknek. A puszta büntetés nem változtat a háttértényezőkön, tehát inkább ront a helyzeten. Azt is érdemes világosan látni, hogy a serdülő korosztály hozzávetőleg egyharmada életében legalább egyszer már kipróbált valamilyen tiltott szert, de e viszonylag nagy tömegnek csak csekélyebb hányada válik rendszeres fogyasztóvá, illetve függővé. A kipróbálók nagy többségénél a szerhasználat alkalmi jellegű marad, majd idővel be is fejeződik. A fenti megfontolások természetesen nem jelentik azt, hogy a felismert droghasználatot bagatellizálni kellene. Ha a tanár ilyet tapasztal,

17 mindenképpen fel kell hívja az érintett tanuló figyelmét arra, hogy a kábítószer fogyasztás jogi értelemben is tiltott, és sok szempontból komoly probléma, számos egészségi kockázattal jár, és semmiképpen sem alkalmas a különböző kapcsolati, érzelmi, életvezetési nehézségek kezelésére. Droghasználat gyanúja, vagy beigazolódása esetén a pedagógus beszélgessen el a helyzetről a tanulóval. Ne az osztályközösség előtt, hanem külön, négyszemközt. E beszélgetés elsősorban a háttértényezőkről szóljon, ne magáról a szerhasználatról. Célszerű, ha ez utóbbi esemény inkább csak apropó és nem fő téma. Legfontosabb, hogy a tanuló érezze azt, hogy személyes problémáit megoszthatja tanárával, akiben megbízhat, és akitől kellő figyelmet, elfogadást kaphat. (Nem a droghasználatot kell elfogadni, hanem az érzelmi problémákkal küzdő diákot!) Legalább is átmenetileg célszerű az ilyen beszélgetéseket rendszeressé tenni. Érezze a tanuló, hogy tanára őszintén érdeklődik iránta és segíteni próbál neki. Sajnos a tanárképzés legfeljebb részlegesen készíti fel a tanárjelölteket a diákokkal folytatott, ilyen jellegű segítő kapcsolatra. A legtöbb tanárnak a pálya gyakorlásakor, mentközben kell megszereznie az ehhez szükséges ismereteket és készségeket. A probléma kezelésében feltétlenül hasznos lehet, ha a tanár a lehetséges teendőkről konzultál olyan szakemberrel, aki napi praxisa miatt járatosabb a drogproblémák területén. Ilyen kollégák szerencsés esetben az iskolán belül is megtalálhatók. Például: mentálhigiénés szakképesítésű pedagógus kolléga, az iskola egészségügyi hálózat szakemberei, iskolai szociális munkás, iskolapszichológus, stb. Ha az intézményen belül nincs ilyen képesítésű kolléga, érdemes intézményen kívüli szakemberrel konzultálni, például a Nevelési Tanácsadó, Családsegítő Központ, vagy valamely közeli drogambulancia munkatársával. Az ilyen konzultáció sokat jelenthet, elsősorban a probléma megértésében, a célszerű viszonyulás kialakításban. Ugyanakkor kétségtelen tény, hogy a megfelelő tanár diák kapcsolat külső szakmai segítség importálása sem pótolhatja! Tehát inkább a problémáról való konzultáció javasolható, és nem a probléma más intézménybe történő delegálása. (Természetesen

18 súlyosabb esetekben a megfelelő szakintézménybe való irányításra is szükség lehet.) Fontos gyakorlati kérdés, hogy adott esetben tantestület melyik tanára foglakozzon a diákkal? Valószínűleg az a helyes megoldás, ha az a tanár, akiben az adott tanuló a leginkább megbízik, akit az adott tanuló vélhetőleg a legjobban elfogad. Márpedig ez a bizalom nem státusfüggő, tehát az osztályfőnök ne tekintse presztízs kérdésnek, ha osztályának diákjával egy másik kolléga beszélget a drogfogyasztás problémájáról. 5. Mit tehet az iskola? Az iskola nem csak egyes tanárain, hanem emberi közösségként, illetve pedagógiai rendszerként is illetékes a drogproblémák megelőzésében és kezelésében. Az új drogstratégia, és az annak megvalósulását szolgáló, hamarosan nyilvánosságra kerülő szakpolitikai program erre nézve számos támpontot nyújt. Az NDS köznevelési rendszert is érintő stratégiai célkitűzése, hogy Növekedjék az olyan programok és kezdeményezések száma, amelyek bátorítják és megerősítik a kábítószereket nem fogyasztó fiatalokat, illetve népszerűsítik a szermentes életformát. A teljes körű iskolai egészségfejlesztés által elért tanulók aránya 2020-ra érje el az 50%-ot. (NDS, 2013, oldal) Egészséges az olyan intézmény, amelyet a szervezeti bizalom légköre jellemez, amelyik támogatást és kibontakozási lehetőséget biztosít mind a diákok, mind a pedagógusok számára. A lelkileg egészséges, kompetenciáit megélő pedagógus példája, konfliktuskezelő képessége, kommunikációs készsége központi jelentőségű e tekintetben. Az intézmények az egészségfejlesztés és a célzott megelőzés kiemelt színterei, ahol szükség van e tevékenységek megvalósítására és folyamatos fejlesztésére, a minőségbiztosítási követelmények megfogalmazására és következetes érvényesítésére. Támogatni kell az intézmények szocializációs feladatainak hatékonyabb ellátását szolgáló folyamatokat, amelyekkel párhuzamosan a kábítószer használat megelőzését közvetlenül szolgáló intézkedések hatékonysága is növekszik.

19 Ennek legfőbb feltételei: a szociális és szocializációs konfliktusok kezelésében illetékes segítő szakmák jelenlétének növelése a köznevelési intézményekben, az iskola-egészségügyi ellátás feladatköréhez kapcsolódó módszerek, tevékenységek folyamatos fejlesztése, az alapellátás és az iskolai egészségügyi szolgálat együttműködésének javítása, szoros együttműködés a társadalmi bűnmegelőzés és a köznevelési terület között, a pedagógiai módszerek korszerűsítése, a tanulás hatékonyabbá tétele és a tanulók motiválása érdekében az életkori adottságokat tükröző tananyag megjelenése a helyi pedagógiai programban, a tanórán kívüli tevékenységek tartalmasabb, változatosabb megszervezése, tekintettel arra, hogy ezek a tevékenységek a közvetlen befolyásolás eszközeinél nagyobb hatással vannak a tanulók életvitelének és értékválasztásainak alakulására. Bár e színtér kulcsszereplője a nevelőtestület egésze, illetve a pedagógus, a helyi egészségfejlesztési program megalkotásába és megvalósításába az iskolai egészségügyi feladatot ellátó szakembereket és a nem pedagógus végzettségű segítő szakemberek közreműködésén kívül indokolt esetben a szülőket és a diákokat is be kell vonni. Az intézményi programok esetleges és többnyire csupán egy évre szóló pénzügyi támogatása helyett hosszú távú cél olyan kiszámítható finanszírozási rendszer kialakítása, amely hosszabb idejű programokat is lehetővé tesz, illetve igazodik a tanulók létszámához. (NDS, 2013, oldal) Kedves Kollégák! Amint a fenti vázlatból is kitűnik, az iskolarendszer és azon belül a pedagógusok sokat tehetnek a mainál kedvezőbb droghelyzet kialakulásában. Ez a testnevelő kollégákra is érvényes, sőt

20 rájuk talán különösen, mivel ők már alapképzésüket is a test, a lélek és a szellem egységét valló főiskolai, egyetemi közegben végezték. Márpedig a hatékony iskolai egészségfejlesztés, illetve drogmegelőzés egyik záloga éppen a tanulók testi lelki szellemi állapotának egységben való értelmezése és kezelése. E szép szakmai távlathoz kívánt a fenti vázlat néhány kapaszkodót nyújtani. Fogalomtár 1 ESPAD: Alkohollal és más drogokkal kapcsolatos európai iskolakutatás (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs). Dizájner drog: Mesterséges, megtervezett módon olyan pszichoaktív hatású molekulát hoznak létre, ami nem szerepel a kábítószerek listáján. Amíg tiltólistára nem kerül a szer, legálisan forgalmazható és használható. Életprevalencia: a személy élete során legalább egyszer már megvalósította az adott magatartást. Életprevalencia-érték jellemzően azon személyek számaránya egy adott közösségben, csoportban, akik életükben legalább egyszer fogyasztottak már például kábítószert. Ebbe beletartoznak azok is, akik egy alkalommal fogyasztottak szert, de azok is, akik rendszeres használók. HBSC: Iskoláskorú gyerekek egészségmagatartása (Health Behaviour in School-Aged Children). Az Egészségügyi Világszervezet által kezdeményezett és nemzetközi szabványok alapján zajló egészségmagatartás-vizsgálat. Magyarországon 1985 óta zajlanak ezek a vizsgálatok, négyévenkénti ismétlődéssel. A Serdülőkorú fiatalok egészsége és életmódja, 2010 nemzetközi kutatás évi felméréséről készült nemzeti jelentés. Kábítószer: A pszichoaktív csoportba tartozó azon szerek, amelyek szerepelnek a kábítószerek, illetve a veszélyes pszichotróp anyagok Egyesült Nemzetek Szervezete által elfogadott listáin. 1 Forrás: A Nemzeti Drogellenes Stratégia, 3. számú Melléklet

21 Stimulánsok: Elsősorban a mentális és fizikai állapotot serkentő szerek Szerhasználati mintázat: A szerhasználat szerenkénti eloszlása a társadalom egyes alcsoportjaiban. A fogalom maga alapvetően elméleti konstrukció, amely két forrásból táplálkozik: egyrészt az egyes társadalmi csoportokban a szerek elterjedtségének és egyéb változók fogyasztási gyakoriság, szervezetbe juttatás módja és egyéb kockázati tényezők megfigyeléséből, másrészt a közvetlenül nem mérhető fogyasztási szokások vagy egyéb magatartások kriminalitás, kockázatkeresés, marginalizáció, szociális státusz stb. becsléséből. Szintetikus kábítószerek: mesterségesen, fizikai, kémiai, illetve biológiai úton előállított kábítószerek. Hivatkozások NDS (2013) Nemzeti Drog-ellenes Stratégia Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen, In: Magyar Közlöny, évi 171. szám, oldal. Letöltés: december 19. Tremkó, Mariann (2012): A dizájner drogok jelensége Tanári anyag. Forrás: 800f-e210a &Color=Sand Letöltés: december 19. HÍREK, AKTUALITÁSOK Megalakult a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Ónodi Szabolcs az MTTOE alelnöke belügyminiszteri kitüntetésben részesült. GRATULÁLUNK! A MOB elfogadta a 2013 évi pénzügyi és szakmai beszámolónkat. Sportszervásárlási támogatást nyújtottunk a tagszervezetek javaslata alapján húsz iskolának 3, Ft értékben. A mindennapos tanórai tesztnevelés a közoktatásban elnevezésű kiadványunk kb példánya díjmentesen átvehető időegyeztetés után az MTTOE irodában. (TF III. em szoba, mobil: 30/ )

22 Szallár Csaba az MTTOE Vas Megyei Szervezetének elnöke más irányú munkahelyi kötelezettsége miatt tisztségéről lemondott. A közgyűlés Havasi Attilát választotta meg a tagszervezet elnökének. Kedves Csaba! Köszönjük színvonalas vezetői tevékenységedet. Kedves Attila! Neked pedig gratulálunk, és eredményes munkát kívánunk. Budapest, Az Elnökség nevében szívélyes üdvözlettel: Dr. Szalay Piroska MTTOE titkár Prof. Istvánfi Csaba MTTOE elnök

H/11798. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020

H/11798. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/11798. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen Előadó: Balog Zoltán emberi

Részletesebben

Tárgy: Szentes Város Drogellenes Stratégiája Mell.: 1 db

Tárgy: Szentes Város Drogellenes Stratégiája Mell.: 1 db Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. U-11920/2015. Témafelelős: Barát László Tárgy: Szentes Város Drogellenes Stratégiája Mell.: 1 db Szentes Város

Részletesebben

Oktatási Minisztérium

Oktatási Minisztérium Az Oktatási Minisztérium A Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására (96/2000. (XII. 11.) OGY hat.) alapdokumentumból adódó drogprevenciós stratégiája 2003. A koncepció kidolgozásában közreműködött:

Részletesebben

A gyermekek testi-lelki egészsége. Gyermekjogi projekt

A gyermekek testi-lelki egészsége. Gyermekjogi projekt A J B P R O J E K T F Ü Z E T E K A gyermekek testi-lelki egészsége Gyermekjogi projekt 2 0 1 2 / 1 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának gyermekjogi projektjét 2011-ben a Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 248-10/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Drogstratégiáról ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város stratégiája a helyi drogprobléma

Részletesebben

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

Kézikönyv Edzőknek a dopping és drog problémákról

Kézikönyv Edzőknek a dopping és drog problémákról Kézikönyv Edzőknek a dopping és drog problémákról Taníts tisztán játszani! A dopping és drogfogyasztás megelőzése fiatalkorú sportolóknál című konferencia sorozat anyaga A kiadvány az Emberi Erőforrások

Részletesebben

Eger Város Stratégiája a Drogprobléma Kezelésére

Eger Város Stratégiája a Drogprobléma Kezelésére Eger Város Stratégiája a Drogprobléma Kezelésére I. Bevezetés 2013. október 18-tól hatályos a 80/2013. (X. 16.) OGY határozat a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 - Tiszta tudat, józanság, küzdelem

Részletesebben

A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában

A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában Brettner Zsuzsanna A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában Egészség társadalom Az egészség széles körben használt megnevezés bizonyos emberi tapasztalatok komplex dimenziójának

Részletesebben

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem szerepe és lehetőségei az iskolai erőszak megelőzésében és kezelésében (Szülők szerepe, az iskola, a család felelőssége, a nevelés kérdései témakörben) 1.)

Részletesebben

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. Az egészség fogalma... 4 1.2. Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők... 5 1.3. Az egészség

Részletesebben

J E L E N T É S. a Kormány részére. a 2005. évi magyarországi kábítószerhelyzetről

J E L E N T É S. a Kormány részére. a 2005. évi magyarországi kábítószerhelyzetről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 13432-1/2006-SZMM TERVEZET J E L E N T É S a Kormány részére a 2005. évi magyarországi kábítószerhelyzetről Budapest, 2006. december Vezetői összefoglaló I. Tartalmi

Részletesebben

Megelőzés és egészségfejlesztés Elméleti bevezető

Megelőzés és egészségfejlesztés Elméleti bevezető Elméleti bevezető Megelőzés és egészségfejlesztés Elméleti bevezető Az egészség nagy kincs, az egyetlen, amely arra érdemes, hogy ne csak verejtéket, fáradtságot, vagyont vesztegessünk reá hiszen nélküle

Részletesebben

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról 2010-es ÉVES JELENTÉS az EMCDDA számára készítette: Nemzeti Drog Fókuszpont MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról REITOX 1 A KÖTET SZERZŐI: BOZSONYI KÁROLY, Károli

Részletesebben

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról 2008-as ÉVES JELENTÉS az EMCDDA számára készítette: Nemzeti Drog Fókuszpont MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról REITOX 1 A KÖTET SZERZŐI: CSESZTREGI TAMÁS,

Részletesebben

"Open Doors"- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában. TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz.

Open Doors- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában. TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz. "Open Doors"- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz. pályázat Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok

Részletesebben

Tartalomjegyzék ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA

Tartalomjegyzék ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA Előszó A Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete által életre hívott Konszenzus Konferencia idén tartotta X. jubileumi tanácskozását. Az eltelt tíz év során számos, a széles szakmai közösség

Részletesebben

Tartalomjegyzék ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA

Tartalomjegyzék ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA Előszó A Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete által életre hívott Konszenzus Konferencia idén tartotta X. jubileumi tanácskozását. Az eltelt tíz év során számos, a széles szakmai közösség

Részletesebben

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról

MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról 2010-es ÉVES JELENTÉS az EMCDDA számára készítette: Nemzeti Drog Fókuszpont MAGYARORSZÁG Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról REITOX 1 A KÖTET SZERZŐI: BOZSONYI KÁROLY, Károli

Részletesebben

Szekszárd Város Stratégiája A kábítószer-terjesztés és fogyasztás megelőzése, visszaszorítása és kezelése érdekében

Szekszárd Város Stratégiája A kábítószer-terjesztés és fogyasztás megelőzése, visszaszorítása és kezelése érdekében A drogfogyasztás ellen csak egy hatásos ellenszer van: az életigenlő világ, és az élet méltóságába, értékébe, tartalmába vetett hit visszaállítása. (Szent-Györgyi Albert) Szekszárd Város Stratégiája A

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város

Szekszárd Megyei Jogú Város Ne csüggedj, hisz ifjú vagy, S minden elérhető, Ha van benned bátorság, Remény, s szeretni erő. Johann Wolfgang von Goethe Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepció 2009-2013 2 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD Szerzők: Hidvégi Péter Kopkáné Plachy Judit Dr. Müller Anetta Eszterházy Károly Főiskola Sporttudományi Intézet Eger, 2015 KÉSZÜLT AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SPORTTUDOMÁNYI INTÉZETÉ-

Részletesebben

Városi drogprevenciós stratégia

Városi drogprevenciós stratégia Kábítószerügyi Egyeztető Fórum -Székesfehérvár- Városi drogprevenciós stratégia 1. A drogstratégia szükségessége A kilencvenes évek társadalmi-gazdasági és politikai változásai jelentősen átrendezték és

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

J/8624. számú. Jelentés

J/8624. számú. Jelentés A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/8624. számú Jelentés a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és

Részletesebben

EGÉSZSÉG- FEJLESZTÉS. Tartalom. Health Development

EGÉSZSÉG- FEJLESZTÉS. Tartalom. Health Development Tartalom Health Development VEZÉRCIKK Az egészségérték-gazdálkodás kialakítása mint elsôdleges egészségfejlesztési feladat.................................................... 2 Prof. Dr. Simon Tamás GYAKORLATI

Részletesebben

Egészségfejlesztés az iskolákban. Akkreditált tanárképzési programmal párosuló, komplex iskolai egészségfejlesztési tananyagok áttekintése

Egészségfejlesztés az iskolákban. Akkreditált tanárképzési programmal párosuló, komplex iskolai egészségfejlesztési tananyagok áttekintése Egészségfejlesztés az iskolákban (tanulmány) Akkreditált tanárképzési programmal párosuló, komplex iskolai egészségfejlesztési tananyagok áttekintése I. Általános bevezetés 1. Bevezetés Az összehasonlító

Részletesebben

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Barabásné Kárpáti Dóra. Szocializáció és drogfogyasztás

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Barabásné Kárpáti Dóra. Szocializáció és drogfogyasztás Szociológia Doktori Iskola TÉZISGYŰJTEMÉNY Barabásné Kárpáti Dóra Szocializáció és drogfogyasztás Szocializációs rizikótényezők vizsgálata kezelésben részesült drogfogyasztó fiatalok körében című Ph.D.

Részletesebben