A házasság és a család

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A házasság és a család"

Átírás

1 A Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke, az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, az OR-ZSE Kaufmann Dávid Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoport konferenciája A házasság és a család címmel október 8-9. Szeged, Egyetem utca 2. földszint Kari konferenciaterem

2

3

4

5 Konferenciaprogram október Házigazda: Barna Gábor Megnyitó: Prof. Szajbély Mihály, az SZTE BTK dékánja képviseletében Dr. Vajda Zoltán dékánhelyettes A család egykor és ma című kötet bemutatása, az OR-ZSE Kaufmann Dávid Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoport és az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport együttműködéséről: Kiss Endre és Barna Gábor Elnököl: Kiss Endre Máté-Tóth András: A polgári család védelmében. Felvetések egy 30 éve megjelent könyv kapcsán Cselényi István Gábor: A görög szertartású esküvő távlatai Oláh János: Zsidó esküvői rítusok változásai a században Örsi Julianna: A rendszerváltások hatása a családokra vita szünet Elnököl: Oláh János Bányai Viktória: A családpótlás intézményes és egyedi megoldásai, Zima András: mentsétek meg a maradékot! Zsidó közösségi túlélési stratégiák a budapesti felekezeti és mozgalmi lapokban között Tóbiás László: Családtámogatás: újfajta családok újfajta támogatásai vita Ebédszünet Az átmentett hagyomány őrzői című kiállítás megtekintése. A kiállítást rendezte és bemutatja Glässer Norbert.

6 Elnököl: Perger Gyula Szécsi József: Az ábrahámi vallások a mono- és poligámiáról Gergely Anna: Adok egy tehenet, csak ne házasodjatok össze! A baracskai zsidóság emléke Kárpáti Judit: Pogány rítus a zsidó szertartásrendben? A jemeni zsidó esküvőt kísérő henna-rituálé jelentősége Jemenben és Izraelben vita Elnököl: Béres István Hrotkó Larissa: Családon belüli erőszak. Tórai és talmudi képek Perger Gyula: A házasságon kívül született gyermekekről való egyházi gondoskodás a tatai uradalom településein a 19. század első felében Barna Gábor: Bálint Sándor a házastársi hűség példaképe vita Baráti beszélgetés tea és zsíros kenyér mellett a néprajzi tanszéken Maczelka Noémi zongoraestje, SZTE Rektori Hivatal, Díszterem (ingyenes) Október 9. Elnököl: Glässer Norbert 9.00 Kiss Endre: A család rekonstrukciója a klasszikus szociológiában 9.20 Korpics Márta: Család-érték-közvetítés 9.50 Limbacher Gábor: A Szent és a család. Egyetemes keresztény, nemzeti és személyes vonások vita szünet Elnököl: Zima András Fábián Gabriella: Családi kötelékek a zetelaki Élő Rózsafüzér társulatokban Ábrahám Vera: Több generációs genealógiai struktúrák Gyöngyössy Orsolya: Kőművesből kántor, kántorból főjegyző. Az értelmiségivé válás egy modellje Sohlya Antal csongrádi főkántor leszármazottainak példáján vita

7 Ebédszünet Elnököl: Frauhammer Krisztina Benedicty Róbert: A libanoni shiita családról Speidl Bianka Belhaj, Abdessamad: A házasság mint az új vallási identitás kialakításának tere és eszköze (magyarországi muszlim családokban) Glässer Norbert: A hunfalvi talmudiskola öregdiákegyletének szerepe a családi életre történő felkészítésben vita szünet Elnököl: Hrotkó Larissa Filus Erika: A család szabályozó szerepe a viseletváltozásban Béres István: Család-kép. A fotográfia szerepe a családi emlékezetben Frauhammer Krisztina: Az anya és az anyai szerep változása a századfordulós imakönyvek tükrében vita A konferencia lezárása: Kiss Endre, Barna Gábor

8 A házasság és a család 12. Vallási Néprajzi Konferencia október 8-9. Szeged, Egyetem u. 2. földszint, BTK Kari konferenciaterem Előadás kivonatok Ábrahám Vera Több generációs zsidó genealógiai struktúrák írott források tükrében. Egy gyászjelentés melyben a gyászolók több generációja szerepel, majd egy zsinagógai textília, ahol az adományozók a 3 generációs családi struktúrájukat hímeztették föl. Ez a parochet maradvány önmagában is rendkívüli darab. Végül sírtextus vizsgálatával családi kötődések, és erre utalások bemutatása. Ezek közül az egyik egy különösen érdekes kutatás eredményről is szól. Ő Bak Hirs főrabbi (Szeged első főrabbija, 53 évig vezette a közösséget). Bányai Viktória A családpótlás intézményes és egyedi megoldásai, A Vészkorszak pusztítása következtében ritkaság számba ment az épen maradt zsidó család 1945-ben. Az életben maradt gyermekek jelentős hányada veszítette el egyik, esetleg mindkét szülőjét, tágabb családjának is sok tagját, illetve több esetben váltak a túlélő családtagok is anyag és/vagy lelki okokból alkalmatlanná a gyerekek gondozására, nevelésére. Az előadás levéltári forrásokra és visszaemlékezésekre építve azt kívánja bemutatni, hogy mit tudunk ezeknek a gyerekeknek a sorsáról. Olyan kérdésekre keresem a választ, mint hogy milyen törvényi, rendeleti keretek szabályozták ebben az időszakban az árvaellátást, a gyermekvédelmet; milyen intézményi, szervezeti keretek között működtek az ezeket a gyerekeket befogadó gyermekotthonok (orthodox és neológ hitközségi intézmények, különféle cionista szervezetek otthonai). Példákat mutatok be a családban, de nem saját családban élő gyerekek eseteire is. A keretek sokféleségének felvázolásán túl az előadás fókuszában az a kérdéskör áll, hogy a gyerekeket körülvevő felnőttek hogyan tudtak reagálni az elszenvedett veszteségekre, milyen módszerekkel támogathatták a trauma_feldolgozást, hogyan válhattak személyükben vagy a közösségi élet szervezőiként a családpótlás segítőivé. A kutatást, amely a Yad Vashem Institute egy átfogó az közötti Magyarország zsidóságát vizsgáló kutatásának egyik szelete, Tóbiás Lászlóval (Széchenyi István Egyetem, Győr) végzem.

9 Barna Gábor Bálint Sándor, a házastársi hűség példaképe A házassági kapcsolatoknak alapja a bizalom és a hűség. Mindkét dolog fontos szerepet játszott Bálint Sándor életében, aki 1935-ben megnősült. Bár házassága néhány éví alatt zátonyra futott, egyházilag és világi bíróság előtt is érvénytelenítették, Bálint Sándor házasságát mégsem tekintette felbontottnak. Volt feleségét mindenben támogatta, mástól született fiát nevére vette. Feleségét visszafogadta, betegségében (parkinson) gondozta, ápolta és eltemette. Mindezzel példát mutatott a férji hűségre, az önzetlen férji gondoskodásra. Benedicty Róbert A libanoni shiita családról Béres István Család kép. A fotográfia szerepe a családi emlékezetben Előadásomban a sz. egyik meghatározó családi dokumentum-típusát, a 'családi fotográfiát' mutatom be, valamint reflektálok a műfajban az elmúlt két évtizedben lezajlott digitális forradalomra. A történeti előzményekre való rövid reflexiót követően, főként azt vizsgálom konkrét gyűjteményeken keresztül, hogy milyen szerepet játszott a fényképezés gyakorlata a családi emlékezetben. Fő kérdéseim: a sajátos és minden családra egyenként jellemző, különféle kollektív családi identitás kialakításában kik és milyen szerepet szántak a fotográfiának? Hogyan valósult ez meg a korábbi analóg technika használata során, majd milyen változások következtek be a digitális átállás következtében? Hogyan szolgálta a család kohézióját a fényképek elkészítése, használata és forgalma (cseréje)? Melyek a jellemző képhasználati módok manapság, és melyek azok, amelyek úgy tűnik végérvényesen kiszorultak? Milyen családi mitológiák sejlenek fel a fényképek mögött? Milyen narratív technikák jellemzik a privát fotográfiák elkészítésének gyakorlatát? A családról, illetőleg jellemző családi szerepekről (az anya, az apa, a nagybácsi, stb.) készített fotográfiák nem csak az egyes családtagok életében bírnak fontossággal, de a képhasználat társadalmi dimenzióját is vizsgálhatjuk azáltal, hogy ezeknek a képeknek a konnotációi milyen módon rendeződnek össze a 'családi fényképek' másodlagos piacán: azaz milyen társadalmi értékeket implikálnak az elektronikus vagy a nyomtatott médiában, vagy minek az illusztrációivá válnak az alkalmazott grafikában. Cselényi István Gábor A görög szertartású esküvő távlatai A görög szertartású esküvő legismertebb, üdvtörténeti megfejtése úgy foglalható össze: a házasok szövetségkötése Isten és ember szövetségének vetülete, ikonja. Mikrobaszileia, Isten országának kicsinyített változata. Jel, ikon, amely túlmutat önmagán.

10 Isten és a világ, Isten és népe közti szerelem nos, idáig joggal juthatunk el a hagyományos hiten belül, és ehhez a következtetéshez elvezethet az esküvői szertartás is. A hívő értelem felvetheti azonban azt a kérdést is: mindezen túl vajon nincs-e meg a szerelem magán az isteni léten belül?! Természetesen, nem állítom, hogy az esküvő erről is beszél. De az utóbbi idők szofiológiai kutatása elvezetett ahhoz, hogy tágabb összefüggéseket is keressünk. Ti. fény derült rá, hogy a hokma-szófia összekapcsolódik a Ruah, a Lélek fogalmával, amely egyébként szintén nőnemű szó, és akit már a Szentírás második verse is tojásain kotló anyamadárnak írja le. Így már egészen új tartalmat kap a vízkeresztkor megjelenő Lélek alászállása is, hiszen perisztéraként, anyagalambként száll alá. És új tartalmat kap az is, hogy az Úr Jézus szerint vízből és Szentlélekből kell újjászületnünk. Fábián Gabriella Családi kötelékek a zetelaki Élő Rózsafüzér társulatokban Az udvarhelyszéki Zetelaka 1885-ben létrejött Élő Rózsafüzér társulatáról 1895-ben kezdenek jegyzőkönyvet vezetni. A XIX. század végi újjászervezés nyomán született protocollum a vallási közösség megalakulásának, valamint tíz évvel későbbi megújításának részletes bemutatását és tagságának 1895-ös, illetve 1901-es összeírását tartalmazza ben 2 női és 1 férfi, 1901-ben 3 női és 2 férfi rózsatő szerveződött a faluban. Ha a rózsatő teljes volt fős rózsának nevezett csoport alkotta. Zetelakán 1897-ben a zetelaki családokat is összeírták. E családkönyv, valamint a hozzá készített mutatók és a tagösszeírások segítségével megkíséreljük kideríteni, hogy milyen családi viszony fedezhető fel a XIX. század végén az említett udvarhelyszéki falu élő rózsafüzéresei között. A családtagok közül kik azok, akik fontosnak érezték, hogy a vallási közösséghez tartozzanak? Tapasztalható-e az előmozdítóknak nevezett csoportvezetők családtagjainak nagyobb mértékű részvétele, vagy sem? Vannak-e olyan társulatvezetők, akik között házastársi viszony, vagy más rokoni kapcsolat fedezhető fel? Frauhammer Krisztina Az anya és az anyai szerep változása a századfordulós imakönyvek tükrében A század fordulóján a feleség mellett az anyai és háziasszonyi szerep volt az ideális női modell egyik fő eleme. Azt mondhatjuk, hogy a nő mint feleség és édesanya erkölcsileg felmagasztosult, szinte piedesztálra emelkedett mind a világi, mind pedig az egyházi vélekedésekben. A családi fészek őrző angyalaként, a házi tűzhely papnőjeként a kikezdhetetlen házastársi erények megtestesítőjeként beszéltek róla. Szinte szakralizálódott ez a társadalmi szerep a 19. század folyamán. Már a 18. század végétől kezdődően neves, európai hatású pedagógusok, gondolkodók, teológusok munkái formálták fokozatosan ezt a képet és ez gyakorlatilag tárgyalt korszakunk egésze alatt jelen volt a közgondolkodásban. Előadásomban ezeknek az elképzeléseknek az imakönyvekben való megjelenését kívánom bemutatni Gergely Anna Adok egy tehenet, csak ne házasodjatok össze. A baracskai zsidóság emlékezete. Az előadás a baracskai zsidóság XIX-XX. századi történetét tekinti át, különös tekintettel a demográfiai viszonyokra. A Fejér megyei baracskai hitközség kis lélekszámú asszimilált

11 neológ közösség volt. A történet főszereplője Kohn (Keresztes) Tiborné, szül. Egyed Rozália aki keresztény leányként férjhez ment a baracskai Kohn Jenőhöz. A házasságot a zsidó vallásba való betérés előzte meg, majd a család ellenkezését leküzdve itt éltek Baracskán az évi deportálásokig. A férj munkaszolgálatosként, a feleség pedig auschwitzi deportáltként élte túl a holokausztot. A dolgozat a zsidó keresztény együttélés lehetséges módozatait, hétköznapjait mutatja be. Glässer Norbert A hunfalvi talmudiskola öregdiákegyletének szerepe a családi életre történő felkészítésben A hunfalvi talmudiskola öregdiákegyletének sajtóhíreit és propagandisztikus tárcáit vizsgálom a Zsidó Újság / Orthodox Zsidó Újság című magyar nyelvű orthodox zsidó hetilapban. A lap főszerkesztője és több publicistája a hunfalvi talmudiskola bóchere volt. A hunfalvi rebbe iskoláját tudatos választásként helyezte a többségében német lakosságú, poprádi, hegyi településre, távol a modern városok új hatásaitól. A lap szerkesztősége ugyanakkor egy fővárosi modernizálódó zsidó közeg fiatal olvasóközönségét kívánta megszólítani a hunfalvi emlékek és hírek révén. Vallási előképeket követve ezek az írások a generációk, szülők és gyermekek, tanító és tanítványok egymás közötti viszonyáról, a hagyományos szerepkörök és viszonyok átalakulásáról, a családalapítási és szocializációs minták korrigálásáról szóltak. Az öregdiákegylet feladata a vallási szocializáció intézményéből kikerült, de a házasság intézményébe még be nem lépett fiatal férfiak lokális szintű egyben tartása, a vallásgyakorlatuk intézményes keretének biztosítása volt a modernizáció által megnyitott migráció, társadalmi felemelkedés és integrálódás közegében. A híradásokban a családi életre történő felkészítésről, valamint a falusi és a városi társadalomban ideálisnak tekintett közösségi normákról szóló diskurzusokat vizsgálom. Filus Erika A család szabályozó szerepe a viseletváltozásban Előadásomban az 1718-ban felvidéki szlovák és magyar jobbágyokkal újjátelepített Kiskőrös élő viseletének utolsó periódusát kívánom bemutatni. A kivetkőzést, a hagyományos paraszti ruházat elhagyását mint a kiteljesedés utáni hanyatlás velejáróját nem elsősorban öltözködéstörténeti szempontból vizsgálom, hanem a család szemszögéből. Abból indultam ki, hogy a népi kultúra fenntartása és átörökítése mindig is a családon belül történt. Az öltözködéskultúrával kapcsolatban ez volt a viseletbe való belenevelődés, az íratlan szabályok elsajátításának helyszíne. A kizárólag visszaemlékezésre, egyéni életutakra épülő kutatás során a következőkre kerestem a választ: Hogyan reagáltak a kiskőrösi családok és az egyének azokra a drasztikus társadalmi, gazdasági, élet- és szemléletmódbeli változásra, amelyek az 1950-es években megbontották a hagyományos viselet rendszerét? Vajon a módosabb vagy a szegényebb sorsúak közül kerültek ki azok, akik az elsők között szakítottak a hagyományokkal? Minden esetben csupán a gazdasági okok játszottak szerepet a döntés meghozatalában? Kizárólag a családfő szava állt a viseletmegtartás hátterében?

12 Milyen volt a kivetkőzött egyén családon belüli, tágabban közösségi megítélése a hagyomány megtörése után? Melyek voltak a viseletmegtartás okai? Hogyan viszonyultak a kivetkőzöttek az egyre inkább kisebbségbe kerülő hagyományőrzőkhöz? Gyöngyössy Orsolya Kőművesből kántor, kántorfiúból főjegyző. Az értelmiségivé válás egy modellje Sohlya Antal csongrádi főkántor leszármazottainak példáján Sohlya Antal 1860-tól egészen 1902-ben bekövetkezett haláláig Csongrád egyházi és társadalmi életének meghatározó alakja volt. A csongrádi főkántor amellett, hogy hivatali kötelességéhez híven kántorizált és énektant tanított - dalköröket, jótékonysági esteket szervezett, szaklapokba publikált, világi egyesületeket alapított (48-as Népkör). Közéleti tisztségeinek száma a századforduló tájékán félszázra rúgott. A kiskunmajsai juhász feltörekvő fia kántortanítóként már számot tarthatott az elszegényedett nemesi családból származó kézimunka-tanítónő, Vargyasy Anna kezére. Fiuk, Sóhlya Gyula már a csongrádi főjegyzői székig vitte, egyik leányuk iskolaigazgatóhoz, másik egy kántorhoz ment feleségül. A Sóhlya család értelmiségivé válásának története Sohlya Antal kántortanítóval vette kezdetét, és a folyamat egészen napjainkig tart. Előadásomban a csongrádi főkántor leszármazottainak pályaválasztási és házasodási stratégiáját követem végig, másfél évszázadon keresztül. Hrotkó Larissza Családon belüli erőszak. Tórai és talmudi képek. A feminista kutatások egyik legismertebb témája a féltékenységi ordália Bamidbar 5, ből. Ehhez kapcsolódik a Sota talmudi traktatus vitája, amelyet később Maimoni is folytatott. Sőt erre a talmudi helyre a rabbik ma is hivatkoznak. Például: Rabbi Gail Labovitz (The Scholarly Life The Laboring Wife: Gender, Torah and The Familiy Economy in Rabbinic Culture In: Nashim, A Journal of Jewish Women s Studies and Gender Issues, Project Muse. Scholarly journals online, ). Sára történetét a férfiközpontú kommentárok (nemcsak Rási, de Josef Cvi Herc kommentárja a Bresit könyvhöz is) a nemek egyenlőségének példájaként értelmezik, de elfelejtik, hogy ugyanabban a tórai könyvben vannak meglehetősen csunya jelenetek Sára saját férje általi eladásáról. Ám nem csak a férfiak követtek el erőszakot a családi kapcsolatokon belül. Sára és Hágár történetét ilyen szempontból is érdemes vizsgálni, hiszen a tórai és talmudi képek mai napig erkölcsi mintát szolgálnak. Ezeket a mintákat a feminista kultúrakutatás szem előtt tartja. A posztszekuláris társadalomban, amikor a fundamentalista és az ultra ortodox irányzatok mintegy megújult erővel vissza akarják tartani az emancipációs folyamatokat, kihasználva a családi életformát is, a vallási magatartási minták különös figyelmet igényelnek.

13 Kárpáti Judit Pogány rítus a zsidó szertartásrendben? A jemeni zsidó esküvőt kísérő henna-rituálé jelentősége Jemenben és Izraelben Az Indiától, az Arab-fészigeten át egészen Észak Afrikáig terjedő hatalmas területen honos henna (Lawsonia inermis, arabul Hinna) néven ismert, fürtös virágzatú növénynek, melyet évezredek óta használnak a népi gyógyászatban különféle bajok kúrálására, rendkívüli mágikus hatást tulajdonítanak. A megszárított és finom porrá őrölt leveléből készített színváltó festékkel mind az indiai, mind az arab perzsa kultúrkörben elsődlegesen spirituális védelem céljából különféle mintázatokat rajzolnak a végtagokra, az arcra, és a test más részeire, mintegy ideiglenes tetoválásképpen az ártó erők távoltartására. Azon túlmenően, hogy a tetoválás tilalma tórai eredetű (III.M. 19,28), és leginkább a test bemetszésével kapcsolatos, a halakha, a zsidó vallásgyakorlat mint bálványimádó szokást, a testen lévő mindenféle ábrázolást szintén elveti. Az arab országokban élő zsidóság helyi hagyományaiban, különösen az esküvői szertartás rendjében, szinte kivétel nélkül megtalálható a hennával való testfestés, mi több a jemeni zsidóság ma is élő hagyományvilágában, az esküvőt megelőzően a menyasszony / jegyespár henna rituáléjának nagyobb a jelentősége, mint magának a szó szoros értelemben vett házasságkötési szertartásnak. Előadásomban ezt a valaha spirituális fontosságú, ma inkább identitásmegőrző szokást a Blau Lajos által az Ózsidóbűvészet (Altjüdische Zauberwesen) c. tanulmányában lefektetett szemléletmód alapján szeretném körbejárni, bemutatva a Jemenben ma is érvényes régi, a mai Izraelben már módosult henna-rituálé lényeges elemeit, feltárva a kulturális környezeti hatások vonatkozásait. Az érzékletesebb szemléltetés céljából engedélyt kaptam arra, hogy előadásomhoz egy izraeli-jemeni házaspár személyes fotóalbumát is felhasználjam, mely alapján képet alkothatunk a 90-es években lezajló izraeli jemeni henna rituálé teljes menetéről. Kiss Endre Az anyajogtól a funkcionális differenciálódásig (Elméleti meggondolások a családról) A család jelenségének és ennek megfelelően a család-fogalom szemantikájának elemzése magától értetődően irányozza egy teoretikus vizsgálódás figyelmét a család jelenségformáinak szélsőséges viszonylagosságára, s ezzel egyidejűleg a család mindenkori konkrét történelmi formáinak szinte rekonstruálhatatlanul komplex funkciógazdagságára. Mindig különleges kihívás a viszonylagosságoknak és a komplexitásnak ilyen nagyságrendjét éppen egy olyan fogalom és jelenség vizsgálatakor érzékelni, ami egyben a szó minden értelmében a mindennapi lét és mindennapi tudat szerves, magyarázatokra nem szoruló alapjelenségének számít. Előadásunkban mindenekelőtt a klasszikus szociológia reprezentatív képviselőinek máig úttörőnek tűnő kezdeményeiből állítunk össze egy összefüggő láncolatot. Az előadás célja részben demonstráció, részben további kutatások előkészítése, részben azonban bizonyos alapvető filozófiai-módszertani problémák körvonalazása is. Ez a szerkezetileg összefüggő láncolat éppen a maga önálló, diszkrét elemeinek felsorakoztatásával látványos módon demonstrálhatja a család jelenségének szélsőséges relativitását és parttalan komplexitását. Felidézzük Platón és C.G. Jung elméletét a szerelmi objektumválasztásról, Georg Simmel szociológiai felvetését a férfi- és női szerepek tizenkilencedik századbeli megváltozásáról, Max

14 Weber gondolatát a házasság és a vertikális mobilitás kapcsolatáról, Tönnies ezzel rokon, de jóval általánosabb értelmezését a család átalakulásáról a modernizáció folyamatában, Durkheim értelmezését az ugyancsak a modern racionalitás folyamán kialakuló mag -családról, hogy azután egy egyszerre szélesebb, történetibb és elméletibb keretben Bachofen Anyajog -ának és Bornemann patriarchátus -értelmezésének szélesebb összefüggésébe ágyazzuk. Korpics Márta Család-érték-közvetítés A késő-modern társadalomban a közösséghez tartozás egyre problémásabbá vált, az individualizmus nemcsak az egyéni életutak alakulásában, de a közösségek kialakulásában, fenntartásában és a közösséghez kapcsolódásban is komoly problémát jelent. A közösségek azon túl, hogy segítik a társadalom különböző színterein való eligazodást, bizonyos felmerülő kérdésekre adandó válaszok megerősítésében is komoly szerepet tölthetnek be. Fokozottan igaz ez a vallási közösségekre. A vallási közösségek képesek arra, hogy olyan értékek közvetítésében vállaljanak aktív szerepet, amelyet más civil szervezetek nem, vagy alig-alig karoltak fel. A közösségi lét megerősíti a bizalmat, követendő és értékteremtő alternatívát kínál az individualizmus káros következményei ellen. A keresztény értékrend és erkölcs hiteles megélése (amelynek megélésére és hirdetésére ezek a közösségek szerződtek ) képes a társadalom számára olyan válaszokat felkínálni, amelyek a társadalom más intézményei felől nagyon nehezen (vagy alig-alig) kommunikálódnak. Az értékközvetítésben, értékteremtésben fontos szerepe lehet a családok helyzetének megerősítésével foglalkozó közösségeknek (Schönstatt, Házas Hétvége, Nagycsaládos Egyesület, Mécs közösség), a közösségi lét pozitív és társas és társadalmi bizalmat erősítő jellegének megtapasztalási helyeként működő közösségeknek (Szent Egyed közösség, Nagycsaládos Egyesület, Gesztenyés közösség). A szakrális közösségek (Házas Hétvége, Karizmatikusok, Serra, Neokatekumenek) a hiteles keresztény élet megtapasztalásának színteréül szolgálhatnak. A közösségek kutatásának fontos vetülete az, hogy az egyház oldaláról is egyértelműen megfogalmazódik: az egyház túlélésének útja a vallási és szakrális közösségek fennmaradása, továbbélése, aktív léte. Az előadás arra tesz kísérletet, hogy bemutassa, hogy egy vidéki nagyvárosban működő vallási és szakrális közösségek milyen tevékenységek mentén jelenítik meg a családdal és a család által képviselt értékekkel kapcsolatos attitűdjeiket, és hogy ez a megjelenés a nyilvánosság szempontjából mennyire értékelhető sikeresnek. Limbacher Gábor A Szent és a család. Egyetemes keresztény, nemzeti és személyes vonások. A házasságkötés, házasság, család témában a szakrálist és annak kisugárzó, mintaadó szerepét kívánjuk megragadni az emberi életben. A választott témát kamara kiállításban már megrendeztük február 13-tól május 24-ig volt látható, és a Család Hetében nyitotta meg Dr. Márfí Gyula érsek úr. A Megváltó Jézus földi családjának tisztelete az apokrif evangéliumok tanúsága szerint a kereszténység kezdeteiig nyúlik vissza. Ahogy a kezdetekkor, úgy a történelem folyamán is, főleg a kereszténységben természetfeletti irányultság, szakrális minta segíti a jó házasságokat. A ferencrendiek már a középkorban fölfedezik Szűz Mária eljegyzésének természetfeletti jelentőségét és szépségét. Hatásukra jámbor közösségek is

15 ünnepelni kezdik (január 23.). A Kánai menyegző is a Karácsonyt követő farsangi vigalom kultikus megnyilatkozása a vallásos népéletben. A polgárosodás, szekularizáció és urbanizáció előre haladtával egyre inkább profanizálódott és kikezdetté vált az Isten színe előtti házasságkötés és családeszmény. E veszélyhelyzetben jött létre a Szent Család ünnep. XIII. Leó pápa azzal a nyilvánvaló céllal szorgalmazta ezt, hogy a XIX. század végére kialakult nyugati világban a házasság- és családeszménynek imádságos alapokat adjon. Ekkortájt jelent meg és kezdett terjedni a Szent Család szálláskeresésének adventi rítusa is, amely hamar gyökeret vert a népi vallásosságban. Előadásunk kettős vezérfonal, a házasságkötés és a család témája mentén halad. Ennek megfelelően nyomon követjük az Istenszülő Szent Szűz házassága és a Szentcsalád kultuszának történetiségét. Utalunk Szűz Mária eljegyzése ünnep kialakulására és magyarországi jellemzőire. Második egységként a Magyar Szent Család kultuszát vizsgáljuk. Előadásunk harmadik nagy egysége a házasságkötés, család szakrális motivációinak vizsgálata a nemesi, népi és polgári kultúrában. Utóbbit egy konkrét családi leszármazás példáján keresztül végezzük. Bemutatásra kerül a rokonság számontartása, kapcsolathálója, az ezt megalapozó genealógiai emlékezet és a családi képek fenntartó szerepe. A témát bőséges képanyaggal kívánjuk bemutatni. Máté-Tóth András A polgári család védelmében. Felvetések egy harminc éve megjelent könyv kapcsán (P. L. Berger és B. Berger, The war over the family) A polgári család társadalmi formációja a 20. század hatvanas éveitől kezdve radikális átalakuláson megy keresztül. A női foglalkoztatottság felerősödése, az individuális értékek jelentőségének növekedése, a keresztény eszmék társadalmi plauzibilitásának csökkenése és számos más hatás vezetett oda, hogy a magától értetődő családmodell megkérdőjelezett, magától értetődőségét elveszítette. Ez a jelenség párhuzamos a hagyományvezérelt értékrendszer és életvezetési modell hanyatlásával és a személyes döntésre alapuló modell terjedésével. P. L. Berger a vallásszociológia ma is élő doyenje és felesége, Brigitte Berger ezzel a folyamattal nézett szembe éppen harminc évvel ezelőtt megjelent nagysikerű munkájában. A szociológus házaspár helyzetértékelése és felvetései a mai családdal kapcsolatos nézetek viharában kiegyensúlyozott szempontokat kínálnak nem csupán a szociológiai szakma, hanem a családért felelősséget érző laikusok számára egyaránt. Oláh János Zsidó esküvői rítusok változásai a században A zsidó esküvői rítusok (a rítus alatt ez esetben a vallási szertartást értem, az előírt módot, ahogyan egy vallásos cselekményt végre kell hajtani és magát a szokáscselekményt ) változásai érdekes képet mutatnak a század folyamán. Míg a 19. században nagyjából egységes szokásrendszer alapján történt meg a férfi és a nő egymásnak szentelése, addig a 21. században ez már korántsem egységes a zsidóságon belül. Ebből az átalakulási folyamatból kívánok bemutatni egy-egy villanást, ízelítőül és az átalakulás okaira magyarázatot adni, röviden és mindezt képileg is illusztrálva.

16 Örsi Julianna A rendszerváltások hatása a vidéki családok életére Fordulópontok a 20. században / A házasság / Családon belüli szerepek / Családi otthon családháztartás egyedüllét A helyi közösségek működésének társadalmi keretei és szabályai a 20. században külső tényezők következtében erősen megváltoztak. A hagyományos paraszti társadalom átalakulása lokális szinten az első világháború körül kezdődött, majd drasztikus változás elsősorban a politikai rendszer megváltoztatásával következett be. A végeredménnyel pedig az újabb rendszerváltás után, napjainkban szembesül a társadalom. A rendszerváltások után a lokális társadalom szerkezete megváltozott. Az egyes emberek előtt új lehetőségek nyíltak meg, mások előtt elzáródtak. A társadalmi hierarchiában a családok pozíciója is megváltozott. A családok helyét a helyi társadalmi ranglétrán hagyományosan a családfő pozíciója határozta meg. A második világháború után azonban a házassági stratégiák, az iskolázási lehetőségek kibővülése, a vallási szemlélet háttérbe szorulása, a női egyenjogúság térnyerése, a generációk közötti szemléletváltozás eredményeként a társadalmilag vegyes összetételű családok lettek a jellemzők. Ennek következtében felborult a családi élet belső rendje. A családtagok szerepvállalása, egymáshoz való viszonya megváltozott. A század végére megerősödött a családokban a nő helyzete és egyre gyakrabban a feleség veszi át a család irányítását. Ugyanakkor azzal is szembesülnünk kell, hogy a családi élet egyre inkább külső tereken zajlik. A családot egyre több külső hatás éri, ami nem kedvez a család belső kohéziójának. A családtagok egyre nagyobb önállósággal rendelkeznek. A család védőhálójának szétszakadása az egyének elmagányosodása felé vezethet. Ez minden korosztályt fenyeget. A jelenben elsősorban az idősebb generáció problémájával kell szembenéznie a társadalomnak, de ez hosszabb távon a fiatalok házasodási esélyeinek romlása következtében a nemzet jövőjére is kihatással lesz. Perger Gyula A házasságon kívül született gyermekekről való egyházi gondoskodás a tatai uradalom településein a 19. század első felében A házasságon kívül született gyermekek Magyarországon csak az évi XXIX. számú törvénycikk rendelkezése alapján lettek jogilag is egyenlőek "hivatalosan is elismert társaikkal. Az "illegitim" gyermekekről való hivatalos egyházi rendelkezések mellett (anyakönyvezés, illetve a CJC előírásait) alig ismerünk példát a törvénytelen gyermekekről való tényleges gondoskodásról. A tatai Esterházy uradalom községeiből 1816 és 1844 között fennmaradt - több mint hatvan - hivatalos, a plébános, káplán, sok esetben az uradalom tisztviselői által is ellenjegyzett szerződés elegendő adatot tartalmaz ahhoz, hogy egy - feltehetően helyi szintű - szabályozásba betekinthessünk. A szerződések nemcsak a gyermekről való anyagi gondoskodásról árulkodnak, hanem azok katolikus vallásos nevelését (az anya protestáns vallása esetében is) is előírják. A hagyományos családi fenntartásának érdekében szinte általános előírásként szerepel az is, hogy a valós (vagy vélelmezett, de beleegyező) apa mindaddig nem köthet házasságot, amíg a gyermeke nevelésére "kialkudott" összeget hiánytalanul ki nem fizette...

Család, gyerek, társadalom

Család, gyerek, társadalom A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Család, gyerek, társadalom Bodonyi Edit Busi Etelka Hegedűs Judit Magyar Erzsébet Vizely Ágnes Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium A Konzorcium

Részletesebben

A királyhűség jól bevált útján. Rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között. Szeged, 2014. november 4-5.

A királyhűség jól bevált útján. Rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között. Szeged, 2014. november 4-5. A királyhűség jól bevált útján Rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között Szeged, 2014. november 4-5. Konferencia A királyhűség jól bevált útján Rendi és nemzeti kötődések szimbolikus

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA

GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA Doktori (PHD) értekezés GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA Rákó Erzsébet Debreceni Egyetem BTK 2010. GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program

Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program Helyi vallás a moldvai Magyarfaluban Néprajzi vizsgálat Készítette: Iancu Laura Témavezető: Prof.

Részletesebben

KERETEK ÉS SZIMBÓLUMOK KÖZÖTT: A GÖRÖGSÉG MEGÉLÉSÉNEK MAGYARORSZÁGI LEHETÕSÉGEI ÉS SAJÁTOSSÁGAI

KERETEK ÉS SZIMBÓLUMOK KÖZÖTT: A GÖRÖGSÉG MEGÉLÉSÉNEK MAGYARORSZÁGI LEHETÕSÉGEI ÉS SAJÁTOSSÁGAI KERETEK ÉS SZIMBÓLUMOK KÖZÖTT: A GÖRÖGSÉG MEGÉLÉSÉNEK MAGYARORSZÁGI LEHETÕSÉGEI ÉS SAJÁTOSSÁGAI SZAKDOLGOZAT Hajdú Gabriella Kulturális Antropológia szak Témavezetõ: Dr. A. Gergely András 2001 TARTALOM

Részletesebben

Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyerekek életkörülményei

Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyerekek életkörülményei Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyerekek életkörülményei Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyerekek életkörülményei Szeged 2014 Lektorálta: Dr. Mojzesné Dr. Székely Katalin

Részletesebben

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 I. Történeti rész 5 1. CSALÁD A SZENTÍRÁSBAN

Részletesebben

Az egyházi társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása Nôk a református egyházban a 19 20. század fordulóján

Az egyházi társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása Nôk a református egyházban a 19 20. század fordulóján 41 Az egyházi társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása Nôk a református egyházban a 19 20. század fordulóján A tanulmány a nyilvánosság-elméletek alapján azt mutatja be, hogy miként változott a nők szerepe

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Több mint egy évtized telt el a lakossági adományok és önkéntes tevékenységek elsô magyarországi felmérése óta. A megismételt vizsgálat jóvoltából most végre ismét alkalom nyílik rá, hogy tények alapján

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben

RACIONÁLISAN LÁZADÓ HALLGATÓK II. APÁTIA RADIKALIZMUS POSZTMATERIALIZMUS A MAGYAR EGYETEMISTÁK ÉS FŐISKOLÁSOK KÖRÉBEN

RACIONÁLISAN LÁZADÓ HALLGATÓK II. APÁTIA RADIKALIZMUS POSZTMATERIALIZMUS A MAGYAR EGYETEMISTÁK ÉS FŐISKOLÁSOK KÖRÉBEN RACIONÁLISAN LÁZADÓ HALLGATÓK II. APÁTIA RADIKALIZMUS POSZTMATERIALIZMUS A MAGYAR EGYETEMISTÁK ÉS FŐISKOLÁSOK KÖRÉBEN RACIONÁLISAN LÁZADÓ HALLGATÓK II. APÁTIA RADIKALIZMUS POSZTMATERIALIZMUS A MAGYAR EGYETEMISTÁK

Részletesebben

RACIONÁLISAN LÁZADÓ HALLGATÓK II. APÁTIA RADIKALIZMUS POSZTMATERIALIZMUS A MAGYAR EGYETEMISTÁK ÉS FŐISKOLÁSOK KÖRÉBEN

RACIONÁLISAN LÁZADÓ HALLGATÓK II. APÁTIA RADIKALIZMUS POSZTMATERIALIZMUS A MAGYAR EGYETEMISTÁK ÉS FŐISKOLÁSOK KÖRÉBEN RACIONÁLISAN LÁZADÓ HALLGATÓK II. APÁTIA RADIKALIZMUS POSZTMATERIALIZMUS A MAGYAR EGYETEMISTÁK ÉS FŐISKOLÁSOK KÖRÉBEN RACIONÁLISAN LÁZADÓ HALLGATÓK II. APÁTIA RADIKALIZMUS POSZTMATERIALIZMUS A MAGYAR

Részletesebben

VII. KISS ÁRPÁD EMLÉKKONFERENCIA DEBRECEN 2011. SZEPTEMBER 16-17.

VII. KISS ÁRPÁD EMLÉKKONFERENCIA DEBRECEN 2011. SZEPTEMBER 16-17. DEBRECEN 2011. SZEPTEMBER 16-17. DEBRECENI EGYETEM NEVELÉSTUDOMÁNYOK INTÉZETE 2011 SZERKESZTŐK: Buda András Kiss Endre TECHNIKAI SZERKESZTŐ: Buda Enikő KIADJA: KISS ÁRPÁD ARCHÍVUM KÖNYVTÁRA DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

Doktori értekezés. Ruzsicska Yvette. A gyermekvállalási szokások megváltozása, különös tekintettel a nők reproduktív korának extrém elejére és végére

Doktori értekezés. Ruzsicska Yvette. A gyermekvállalási szokások megváltozása, különös tekintettel a nők reproduktív korának extrém elejére és végére Doktori értekezés Ruzsicska Yvette A gyermekvállalási szokások megváltozása, különös tekintettel a nők reproduktív korának extrém elejére és végére Konzulens: Prof.Emer.Dr. Herczeg János DSc. Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

MODERNIZÁCIÓS KIHÍVÁSOK ÉS SZOLGÁLTATÁSI VÁLASZOK A GYERMEKVÁLLALÁS- ÉS NEVELÉS TERÜLETÉN

MODERNIZÁCIÓS KIHÍVÁSOK ÉS SZOLGÁLTATÁSI VÁLASZOK A GYERMEKVÁLLALÁS- ÉS NEVELÉS TERÜLETÉN Gyermek- és ifjúságvédelmi Tanulmányok Studies in Child and Youth Protection MODERNIZÁCIÓS KIHÍVÁSOK ÉS SZOLGÁLTATÁSI VÁLASZOK A GYERMEKVÁLLALÁS- ÉS NEVELÉS TERÜLETÉN 2013 Rubeus Egyesület Rubeus Association

Részletesebben

Vallás és művészet konferencia

Vallás és művészet konferencia Vallás és művészet konferencia Jelenet Visky András-Tompa Gábor Tanítványok c. előadásából Időpont: 2015. május 8-9. Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar (1088 Budapest, Reviczky

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA. Ságvári Bence. Kultúra és gazdaság

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA. Ságvári Bence. Kultúra és gazdaság EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA Ságvári Bence Kultúra és gazdaság Az értékek szerepe a gazdasági fejlődésben Elmélet és empíria Doktori disszertáció Témavezető

Részletesebben

EISINGERNÉ BALASSA BOGLÁRKA ÉDESEM VAGY MOSTOHÁK? VÁSÁRLÁSI DÖNTÉSEK A MOZAIKCSALÁDOKBAN

EISINGERNÉ BALASSA BOGLÁRKA ÉDESEM VAGY MOSTOHÁK? VÁSÁRLÁSI DÖNTÉSEK A MOZAIKCSALÁDOKBAN VÁSÁRLÁSI DÖNTÉSEK A MOZAIKCSALÁDOKBAN SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: PROF. DR. HABIL. CSC. JÓZSA LÁSZLÓ, EGYETEMI TANÁR Eisingerné Balassa Boglárka

Részletesebben

VIII. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. A család mint egység, mint érték

VIII. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. A család mint egység, mint érték VIII. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA A család mint egység, mint érték 2 0 0 2 VIII. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA A család mint egység, mint érték 2 0 0 2 V I I I. C s a l á d b a r á t K o n f e r e n c i a 2 0 0

Részletesebben

A VATIKÁNI MEGÁLLAPODÁS EREDMÉNYEIT ÉS HATÁSAIT ELEMZŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Koncz Gábor Kozma Tamás Lamm Vanda Máté-Tóth András Wildmann János

A VATIKÁNI MEGÁLLAPODÁS EREDMÉNYEIT ÉS HATÁSAIT ELEMZŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Koncz Gábor Kozma Tamás Lamm Vanda Máté-Tóth András Wildmann János A VATIKÁNI MEGÁLLAPODÁS EREDMÉNYEIT ÉS HATÁSAIT ELEMZŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A Bizottság elnöke: A Bizottság tagjai: Tamás Pál Horányi Özséb Koncz Gábor Kozma Tamás Lamm Vanda Máté-Tóth András Wildmann János

Részletesebben

jpr / kutatási beszámoló

jpr / kutatási beszámoló jpr / kutatási beszámoló Institute for Jewish Policy Research 2011 Szeptember Zsidó élet Magyarországon: Eredmények, kihívások és célok a kommunista rendszer bukása óta Kovács András és Forrás-Biró Aletta

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés Kiss Gabriella 2009 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Kiss Gabriella INTERKULTURÁLIS KIHÍVÁSOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását

Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető....4 2. Témaválasztás..5 3. Mi is valójában a tömegkommunikáció?...

Részletesebben

Doktori értekezés. Tóthné Zana Ágnes. SEMMELWEIS EGYETEM Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Doktori értekezés. Tóthné Zana Ágnes. SEMMELWEIS EGYETEM Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola A halálkép alakulása és változása Magyarországon, a korosztályos értékítélet-különbségek és a lehetséges mérési módszerek vizsgálata. Tabu-e még a halál? Doktori értekezés Tóthné Zana Ágnes SEMMELWEIS

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia 2014. október 13. Rezümékötet

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia 2014. október 13. Rezümékötet Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia 2014. október 13. Rezümékötet Rezümék (szerzők neve szerint ABC sorrendben) Szerkesztette: Dr. Orbán

Részletesebben

t at va A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata

t at va A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata t at va A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata t at va A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Napjaink etikai kihívásai. Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul

Napjaink etikai kihívásai. Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul Napjaink etikai kihívásai Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul Budapest, 2015 KÍSÉRLETI TANKÖNYV A KÖZÉPFOKÚ REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY OKTATÁSÁHOZ Készült a Református Pedagógiai Intézet

Részletesebben

Magyar Református Nevelés

Magyar Református Nevelés Magyar Református Nevelés református pedagógiai szaklap 1 IX. évf. 5. szám 2009. február A TARTALOMBÓL: Család iskola Életünk lenyomata gyermekeink lelkén Bizalom és felelõsség gondolatok a családról és

Részletesebben

A modern vallási jelenségek vizsgálata

A modern vallási jelenségek vizsgálata ÁDÁM SHIRLEY Vallástudomány MA, 4. félév Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Sarnyai Csaba Máté egyetemi docens, KRE BTK A modern vallási jelenségek vizsgálata Jelen dolgozatban az

Részletesebben