Fiatalkorúakkal szemben elkövetett szexuális bántalmazások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fiatalkorúakkal szemben elkövetett szexuális bántalmazások"

Átírás

1 Egyetemi doktori (Ph. D.) értekezés tézisei Fiatalkorúakkal szemben elkövetett szexuális bántalmazások Dr. Csorba Roland Témavezet : Prof. Dr. Oláh Éva egyetemi tanár Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar Szülészeti és N gyógyászati Klinika

2 1. Bevezetés és célkit zések A n k és a gyermekek ellen elkövetett szexuális er szakos cselekedetek világszerte elrettent mértékben szaporodnak. Az elmúlt évtizedben a kérdés a nemi er szak gyakori el fordulása, súlyos egészségkárosító hatása és az áldozat egész életére kiható következményei miatt az orvosi és a büntet jogi gyakorlat középpontjába került. A közhiedelemmel ellentétben a szexuális b ncselekmények nagyobb része többszörös, krónikus el fordulású, amelyeket ráadásul családon belüli elkövet okoz. A nemi er szak általában csak akkor kerül a figyelem középpontjába, mikor már visszafordíthatatlan, mert személyes tragédia történt. Hazánkban csak az utóbbi években kerültek nyilvánosságra konkrét és megdöbbent esetek. A gyermekek elleni bántalmazással kapcsolatba kerül egészségügyi dolgozók feladata nehéz és sokrét, szakértelmet, tapintatot, körültekintést kíván; mivel a bántalmazást felismerni nem könny, a gyakran nehezen értékelhet jelek, a netán alaptalan súlyos vád elkerülése, a megoldás nehézségei a bizonyított esetekben, a szakmai elszigeteltség és a szexuális bántalmazás ma is tabuként kezelt megítélése teszik nehézzé a helyzetet. Jóllehet a gyermekbántalmazás magába foglalja a fizikai, érzelmi és szexuális bántalmazást, valamint a gyermekek elhanyagolását, munkámban kiemelten a gyermekek és fiatalkorúak ellen elkövetett szexuális bántalmazással, zaklatással foglalkozom. Annak ellenére, hogy a szakirodalomban már 1975 óta ismert a kórkép, Magyarországon még nem történt átfogó, populáció-alapú vizsgálat. Az ismert és eddig felderített esetek a szexuális zaklatás áldozatainak mindössze töredékét ölelik fel. Ez pedig csupán a jéghegy csúcsa, a gyermekek elleni szexuális bántalmazás néma járványként söpör végig a világon, és ez alól hazánk sem kivétel. Ugyanakkor a gyermekekkel foglalkozó szakembereknek nincs elegend és adekvát ismerete a szexuális visszaélésekr l, az áldozatok és elkövet k jellemz ir l, a b ncselekmények felismerésér l, kezelésér l és az áldozatok rehabilitációjának lehet ségeir l. A legtöbb kriminológus szerint a n k ellen elkövetett er szakos cselekmények a legkevésbé dokumentált b nügyek. A szexuális bántalmazás pontos el fordulásának ismerete és a gyermekek elleni er szak megfelel orvosi és jogi megközelítésének megteremtése alapvet egészségügyi és társadalmi, nemzeti követelmény. Munkám célja, hogy a szexuális b ncselekmények elleni küzdelem segítése érdekében információkat gy jtsünk a hazai fiatalkorúakat érint szexuális bántalmazásokról, az eredményeket összefoglalva és a tanulságokat levonva a téma tabuként kezelését áttörjük és a legf bb teend ket felvázoljuk. 2

3 Célkit zéseim a következ k voltak: 1. A fiatalkorúakkal szemben elkövetett bántalmazás, kiemelten a nemi er szak definíciójának, típusainak ismertetése. 2. A szexuális bántalmazás el fordulásának, gyakoriságának bemutatása a világ kiválasztott országai adatainak segítségével, összehasonlítva a hazai helyzettel. 3. A Debreceni Egyetem OEC Szülészeti és N gyógyászati Klinika Gyermekn gyógyászati Szakrendelésén az elmúlt 16 évben vizsgált betegek dokumentációjának áttekintése, a szexuális bántalmazást elszenved k kiválasztása, az áldozatok és a b ncselekmény jellemz inek, a bántalmazás körülményeinek és el idéz okainak tanulmányozása. 4. Az áldozatok orvosi és multidiszciplináris ellátásának: a felismerés és a terápia lehet ségeinek összefoglalása. 5. A szexuális zaklatás egyéni, társadalmi, orvosi és jogi következményeinek tárgyalása a rendelkezésre álló irodalmi adatok tükrében. 6. A szexuális b ncselekmények megel zésének, az orvosi és jogi módszereknek, a jöv feladatainak felvázolása. 3

4 2. Betegek és módszer 2.1. Vizsgált betegek A Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum Szülészeti és N gyógyászati Klinikája Hajdú-Bihar megye egyetlen olyan intézete, ahol gyermekn gyógyászati betegek ellátása folyik. Munkám során január 1. és december 31. között a klinika gyermekn gyógyászati szakrendelésén szexuális bántalmazás miatt megjelent 18 éves kor alatti leányok adatait elemeztük. A vizsgálati periódus els 10 évében az adatokat retrospektíve elemeztük, majd 1996-tól a betegek adatait prospektíve gy jtöttük. A szexuális bántalmazásnak kitett leánybetegek kórtörténeteit kiemeltük, vizsgáltuk a b ncselekményt és annak körülményeit, és az eseteket a bírósági eljárás végéig követtük Vizsgálati módszerek A Debreceni Egyetem OEC Szülészeti és N gyógyászati Klinikáján az áldozatok ellátása részletesen kidolgozott standard alapelvek alapján történt. A protokoll magában foglalta a gyermekbántalmazás meghatározását, a vizsgálat célját és menetét. Az alábbi adatokat rögzítettük: az áldozat életkora és foglalkozása, az elkövet életkora és foglalkozása, családi kapcsolat a fiatalkorú áldozat és az elkövet között, a szexuális bántalmazás gyakorisága, a szexuális zaklatás típusa, a b ntény helyszíne, a b ncselekmény elkövetésének ideje napszak és évszak szerint, az áldozat és az t a klinikára kísér személy közötti családi vagy egyéb kapcsolat. Dokumentáltuk az elkövetés és a vizsgálat között eltelt id intervallum hosszát, és a n gyógyászati vizsgálat eredményeit is. Ugyancsak rögzítésre került a teljes kórel zmény, beleértve az orvosi és szociális anamnézist és azonos irányelvek szerint zajlottak a vizsgálatok. Az esetek orvosi ellátását a sérülésnek megfelel en, standard szempontok szerint végeztük. A kórel zmény pontos felvétele - az esetleges büntet jogi következmény miatt - rendkívül fontos. A fiatalkorú saját szavaival el adott történetét, valamint a szül vagy a kísér által elmondott történetet szóról szóra rögzítettük. Fontos a beteg bizalmának megnyerése és meggy zése arról, hogy segíteni akarunk. Tájékozódnunk kell arról, hogy az áldozat meg tudja-e különböztetni az igazságot a hazugságtól, hogy ismeri a testrészeket, a helyragokat, hogy hiteles-e a korának megfelel szóhasználattal el adott történet. Az elmondottaknak tartalmaznia kell a b ncselekmény idejét, helyét, körülményeit, az elkövet jellemz it, a zaklatás típusát, és az esetleges er szak jellegét. A fizikális vizsgálat tartalmazta az áldozat részletes átfogó fizikális vizsgálatát, az egyéb bántalmazás jeleinek kutatását, az esetleges sérülések azonosítását. Az áldozat teljes 4

5 testfelületén kerestük a fizikai bántalmazás nyomait, zúzódások, hematómák, duzzanatok, horzsolások, fognyomok és fojtogatás nyomait. Ezeket anatómiai elhelyezkedésük és kiterjedésük alapján írásban pontosan rögzítettük. A nemi szervek vizsgálata közé tartozott a szexuális fejlettség megítélése, szexuális bántalmazás jeleinek kutatása, különös tekintettel az introitus és a sz zhártya kolposzkópos képére. A gyermeket alaposan megtekintettük hanyatt, béka-láb helyzetben, esetleg édesanyja ölében, hanyatt, térd-mell helyzetben, és id sebb áldozatok esetében k metsz helyzetben, lábtartók használatával. A látott leletek fotódokumentációja nem történt meg. A vizsgálathoz tartozott továbbá az esetleges terhesség vizelet-teszttel vagy ultrahanggal történ vizsgálata, igazságügyi bizonyítékok gyüjtése (spermium, nyál, szennyez anyagok, ruházat, egyéb bizonyíték). Spermiumkutatást négy helyr l végeztünk: hüvelybemenet / hymenális gy r, hüvelyboltozat, nyakcsatorna és végbélnyílás. Mindezt az ellátást igényl sérülések sebészi kezelése és profilaktikus intézkedések követték (s rg sségi fogamzásgátlás, tetanus anatoxin, nemi úton terjed betegségek antibiotikum-profilaxisa). A rendelkezésre álló adatok segítségével elemeztük a gyermekeket ér szexuális bántalmazás, molesztálás és a nemi er szak közötti különbségeket, rámutatva a b ncselekmények diagnosztikai nehézségeire. Az els és ismételt vizsgálatok eredményét minden esetben dokumentáltuk. A leleteket archiváltuk és hivatalos kérésre kiadtuk. A b ncselekmények jogi vonatkozásait is figyelemmel kísértük. 5

6 3. Eredmények 1986 és 2001 között eltelt 16 év alatt 209 fiatalkorú leány került ellátásra a Debreceni Egyetem Szülészeti és N gyógyászati Klinikájának Gyermekn gyógyászati Szakrendelésén szexuális bántalmazás vagy er szak elszenvedése miatt. Nyolcvanhat esetben (41%) az áldozat ismerte az elkövet t, míg 70 gyermeknél (34%) esetben ismeretlen tettes követte el a b ncselekményt. Ötvenhárom (25%) esetben családtag volt a szexuális zaklatás elkövet je. A fiatalok 47 %-a 11 és 14 éves kor közötti korcsoportba tartozott, a legfiatalabb áldozat másfél éves volt. Közülük 157 iskolai tanuló volt, kett szellemi fogyatékos, kilenc még óvodás, 17- en már dolgoztak és 24 áldozatot eltartott vagy munkanélküli volt. A nagy százalékban (25%) el forduló családon belüli er szak esetében az elkövet többnyire az édesapa (44%), vagy a mostohaapa (40%) volt. A b ncselekmények gyakorisága: az esetek egyötödében (21%) a szexuális zaklatás ismétl dött. A b ncselekmények jellemz it az 1. táblázat mutatja. A szexuális b ncselekmények legtöbbször délután és este történnek, leginkább a nyár és tél azon id szakában, amikor a gyermekek iskolai szünidejüket töltik. A cselekmények helyszíne: a b ncselekmény az esetek 23 %-ában az áldozatok otthonában következett be. Az áldozatot legtöbbször az édesanyja vagy a rend rség kísérte be a klinikára. A szexuális b ncselekmények 80 %-ában hüvelyi behatolás történt, 20 %-ban szexuális fajtalankodás, míg az esetek 32 %-ában mindezt fizikai sérülés is kísérte (lásd 1. táblázat). 6

7 1. Táblázat A szexuális bántalmazás jellemz i Jellemz k Szempontok Esteszám % El fordulási gyakoriság Többszörös Egyszeri Hüvelyi behatolás Típus Fajtalankodás Fizikai bántalmazás Spermium jelenléte Bizonyíték Terhesség 1 0,5 Reggel 16 8 Napi ingadozás Délután Este Éjszaka Tavasz 14 7 Évszaki ingadozás Nyár sz Tél Az elkövetés és a klinikai vizsgálat között eltelt id hossza változó volt: 101 esetben (48%) azonnali, adekvát, s rg sségi ellátást tudtunk biztosítani, 35 lány (17%) 72 órán belül jelentkezett, míg 73 (35%) áldozat esetében csak 72 órán túl került sor a szakszer vizsgálatra. Az áldozatok fizikális vizsgálata során a következ szempontokra összpontosítottunk: a nemi szerveken és a gáton lev sérülések meghatározása és sebészi ellátása, igazságügyi bizonyítékok gy jtése, spermiumkutatás és mintavétel a Vizsgáló módszerek fejezetben leírt szempontok alapján. Ezeken kívül ultrahang vizsgálat történt az esetleges terhesség kizárására. A vizsgált esetek között egy terhességet találtunk. Fizikai sérülést 66 esetben (31 %) detektáltunk, ezek közül kett igényelt sebészeti ellátást. A laboratóriumi vizsgálatok 38 esetben igazolták spermiumok jelenlétét. 7

8 Büntet ügyi eljárás: a 16 éves vizsgálati id szak alatt a szexuális bántalmazást 127 esetben követte feljelentés és bírósági eljárás. A joger sen elítélt elkövet k száma 56 volt, ez az esetek 27%-a. Az elítéltek közül 29 esetben nemi er szak, négy esetben természet elleni fajtalankodás, míg 23 esetben fiatalkorú megrontása szerepelt a vádiratban. 8

9 4. Megbeszélés A gyermekek elleni szexuális bántalmazással foglalkozó kutatások nagy utat tettek meg az elmúlt közel 30 évben. Ma már nem tekinthet k egy másik izolált gyermekgyógyászati kórkép -nek, ahogy Kempe állította 1978-ban. A 80-as években még a hymenális gyür átmér jének meghatározó szerepe volt a bántalmazás bizonyításában, ez ma már elavult módszernek számít. Szembet n a szexuális bántalmazáson átesett áldozatokon talált pozitív fizikai leletek csökkenése. Míg a 80-as években az esetek 50 %-ában volt fizikai sérülés, a 90-es években 20 %-ban, míg jelenleg csupán 10 %-ban. Ennek a magyarázata a nagy számú áldozatot felölel tanulmányok megjelenésének is köszönhet. Az évek során összegy lt tapasztalat és a diagnosztika fejl dése eredményeképpen a bántalmazásra gyanús és nem gyanús fizikai leletek rendszerez dtek A fiatalkorúakkal szemben elkövetett bántalmazás, - hangsúlyozottan a nemi er szak- definíciója, típusai és az elkövetés módjai A gyermekbántalmazás azt jelenti, hogy valaki sérülést, fájdalmat, szenvedést okoz a gyermeknek, illetve a gyermek sérelmére elkövetett b ncselekményt nem akadályozza meg, vagy nem jelenti a hatóságoknak. F bb típusai: fizikai, érzelmi és szexuális bántalmazás és az elhanyagolás. A fizikai bántalmazás magában foglalja a gyermeket ért fizikai kapcsolat által okozott sérülést, csonttörést, ütést, rúgást, rázást ( shaking baby ), rángatást, leejtést, égetést, leforrázást, fojtogatást, leh tést, mérgezést. Érzelmi bántalmazás a gyermek érzelmeivel való visszaélés, mely a fiatalkorú hosszútávú érzelmi és pszichés fejl dését is károsan befolyásolja: a gyermekkel szemben támasztott túlzott elvárások, a képességeit meghaladó iskolai teljesítmények megkövetelése; a gyermekben annak az érzésnek keltése, hogy nem szeretik, hogy felesleges, haszontalan; állandó félelemérzet és szorongás el idézése, kritizálás és érzelmi zsarolás, a gyermek fizikai és/vagy lelki kihasználása. Elhanyagolás alatt értend minden olyan mulasztás, mely a gyermek egészségét veszélyezteti, a gyermek testi és lelki fejl dését akadályozza: a gyermek fizikai igényeinek figyelembe nem vétele, nevelésének és oktatásának elhanyagolása; jelenti a szeretet hiányát, a higiénés feltéte- 9

10 lek megtagadását, az orvosi ellátás késleltetését, a véd oltások elmulasztását, iskolalátogatási és tanulási kötelezettségének figyelembe nem vételét. Szexuális bántalmazás minden olyan cselekedet, ami az elkövet szexuális kielégülése érdekében történik a kiskorú beleegyezése nélkül: a fejl désben még éretlen gyermek, vagy fiatalkorú bevonása szexuális jelleg tevékenységbe anélkül, hogy azt a gyermek tökéletesen megértené, és abba beleegyezését adná. A további definíciók a törvényellenes kapcsolat kényszerít, manipulált és kizsákmányoló jellegét hangsúlyozzák, kiemelik az elkövet és az áldozat közötti korkülönbség fontosságát is (legtöbbször 4-5 év). Természetesen a jogi kategóriák által meghatározott fogalmak tartalmilag nem azonosak az orvosi gyakorlatban megjelen kategóriákkal. Az el bbi alátámasztására érdemes utalni a hatályos büntet törvénykönyv által használt fogalmakra: - Er szakos közösülés: aki mást er szakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel közösülésre kényszerít, vagy más védekezésre, illet leg akaratnyilvánításra képtelen állapotát közösülésre használja fel, b ntettet követ el, és két évt l nyolc évig terjed szabadságvesztéssel büntetend. A büntetés öt évt l tíz évig terjed szabadságvesztés, ha a sértett a tizenkettedik életévét nem töltötte be, a sértett az elkövet nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt áll, illetve a sértettel azonos alkalommal, egymás cselekményér l tudva, többen közösülnek. - Szemérem elleni er szak: aki mást er szakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel fajtalanságra, vagy ennek elt résére kényszerít, vagy másnak a védekezésre, illet leg akaratnyilvánításra képtelen állapotát fajtalanságra használja fel, b ntettet követ el, és két évt l nyolc évig terjed szabadságvesztéssel büntetend. A büntetés öt évt l tíz évig terjed szabadságvesztés, ha a sértett a tizenkettedik életévét nem töltötte be, vagy a sértett az elkövet nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt áll, illetve a sértettel azonos alkalommal, egymás cselekményér l tudva, többen fajtalankodnak. A fajtalanság a közösülés kivételével minden súlyosan szeméremsért cselekményt magába foglal, ami a nemi vágy felkeltésére, vagy kielégítésére szolgál. - Megrontás alatt értjük, ha valaki a tizennegyedik életévét be nem töltött személlyel közösül; megrontást követ el az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennegyedik életévét meg nem haladott személlyel fajtalankodik, b ntettet követ el, és egy évt l öt évig terjed szabadságvesztéssel büntetend. - Er szak fogalma alatt a bírói gyakorlat a nemi erkölcs elleni b ncselekmények esetében komoly ellenállás leküzdésére alkalmas fizikai kényszert ért. A fenyegetés pedig súlyos hát- 10

11 rány kilátásba helyezése, amely alkalmas arra, hogy a megfenyegetettben komoly félelmet váltson ki. A büntet jogi szabályozás nagy hangsúlyt fektet a sértettek kíméletére, a tárgyalt tényállások alapesetei esetében csak akkor indul büntet eljárás, ha azt a sértett kéri. Kiskorúak esetében a szül re, gondvisel re, illetve a gyámhatóság képvisel jére hárul a felel sség az eljárás kezdeményezését illet en. A szexuális visszaélések az elkövet célja és a társadalmat érint következmények szempontjából jelenthetnek kereskedelmi és nem kereskedelmi célú kizsákmányolást. Az el z üzleti célú gyermekbántalmazást jelent prostitúcióval, gyermekpornográfiával, internet b nözéssel és gyermekkeresekedelemmel. A nem kereskedelmi célú gyermekbántalmazásba tartozik a családon belüli er szak, a gyermekintézményeken belüli szexuális kizsákmányolás. A két csoportban eltér eszközök és eltér motiváció állnak a cselekmény hátterében, de a következményeik: a gyermekek megrontása, megfélemlítése, maradandó károsodások okozása azonosak. Az elkövetés típusa szerint a szexuális bántalmazás többféle szexuális aktivitást jelenthet, az érintkezés nélküli formától egészen a behatolást is magába foglaló cselekedetig. Érintkezés nélküli bántalmazás az exhibicionizmus, voyeurizmus, szemérmetlen beszéd, gyermekek bevonása vagy kényszerítése a pornográfia bármely területébe (fényképezés, videofelvételek készítése és forgalmazása). Jogi megközelítésben pornográf képfelvétel valamint m sor alatt értjük. Aki kiskorú személyr l pornográf - a nemiséget súlyosan szeméremsért nyíltsággal ábrázoló, a nemi vágy felkeltésére irányuló - videó-, film- vagy fényképfelvételt, vagy ilyen képfelvételeket készít, megszerez, vagy tart, b ntettet követ el, és három évig terjed szabadságvesztéssel büntetend. Az érintkezés a nemi szervek simogatásán túl az orális, hüvelyi, rektális behatolást, valamint tárgyak és eszközök ilyen célú alkalmazását jelenti. Szexuális er szak válfajai az er szakos nemi közösülés, a megrontás, a szemérem elleni er szak, a fajtalankodás, amelyekhez fizikai er szak is társulhat. Nemi er szakot leggyakrabban (90%) lányokkal szemben követnek el, de egyre több a fiú áldozat is (10-20%). Különbséget kell tenni a nemi er szak és a gyermekekkel szemben elkövetett szexuális bántalmazás között. A nemi er szak elkövet i legtöbbször ismeretlenek, egyszeri cselekményr l van szó. Rendszerint fizikai er szakkal egészül ki, ezért sérüléssel jár, a sértett azonnal orvoshoz kerül. Ezeket az eseteket rend rségi feljelentés, majd bírósági eljárás követi. Pontosan dokumentált és statisztikailag követhet b ncselekményr l van szó. A szexuális bántalmazás elkövet i ezzel szemben a gyermek által ismert, elfogadott és szeretett egyének, legtöbbször családtagok, édesapák vagy mostohaapák. Rendszerint többszöri 11

12 cselekményr l van szó, mely ritkán jár sérüléssel. Az ilyen típusú visszaélések gyakran öltik magukra a gyermek együttm ködésének látszatát. A gyermek nem szexuális tevékenységben szeretne részt venni, amit a fejlettségi szintje miatt nem is érhet meg teljesen, hanem a bizalmával visszaél feln tt testi és érzelmi szeretetére vágyik. Az elkövetés ilyenkor nehezen bizonyítható és legtöbbször a család által is elhallgatott. Az ilyen esetek kés n, vagy egyáltalán nem kerülnek orvoshoz, így jogi következményük sincs. Ezért számuk nehezen becsülhet és az ismertté vált események aránya messze elmarad a valós gyakoriságtól A szexuális bántalmazás el fordulásának, gyakoriságának és az el idéz okok bemutatása a világ kiválasztott országainak adatai segítségével és azok összehasonlítása a magyarországi helyzettel Ahhoz, hogy a hazai helyzetet helyesen ítéljük meg, át kell tekintenünk a nemzetközi statisztikákat. A témában legtöbbet publikáló Amerikai Egyesült Államokban 1998-ban a DHSS (Department of Health and Human Services) adatai szerint gyermekáldozatot regisztráltak. Szexuális bántalmazásnak gyermek (1,5 ) esett áldozatul. Legveszélyeztetettebb a éves korosztály, els sorban a lányok: a bántalmazott lányok aránya 2,3, a fiúké 0,6. Ausztráliában a n k %-a számolt be arról, hogy életében szexuális bántalmazást szenvedett. Az áldozatok 25%-a ma is depresszió elleni kezelésben részesül. Kanadában a n k 13 %-a, Németországban 20,1 %-a, Nagy-Britanniában 20 %-a szenvedett er szakos szexuális b ncselekmény miatt. Svájcban, a közelmúltban végzett tanulmány a fiatalkorúak között 19 %-os gyakoriságot talált. Skandináviában az arány kissé alacsonyabb: Norvégiában 17 %, Svédországban 13 %, Spanyolországban magasabb: 22 %. Magyarországon nincs összefoglaló adatunk a fiatalkorúak sérelmére elkövetett szexuális b ncselekmények gyakoriságáról, jóllehet számos közleményben olvashatunk egyedi esetismertetéseket. Hazánkban az els közlemény Antoni nevéhez f z dik, melyet számos további követett (Bognár, Bodánszy, Osváth). Velkey volt az els, aki Borsod megye gyermeke között retrospektív felmérést végzett. A gyermekbántalmazás gyakoriságát 5,7 %- nak találta. Barkó Éva hasonló felméréssel próbálkozott 1994-ben. Négyezer kérd ívet küldött ki gyermek-, és háziorvosoknak, megyei gyermekosztályoknak, csecsem otthonoknak, bölcs déknek, tanároknak, véd n knek azzal a céllal, hogy tájékozódjon a gyermekellátók gyakorlatában el forduló esetekr l. Mindössze 250 választ kapott, ebb l 39 nemleges volt. Ez a 6,25 %-os válaszadási arány mutatja a szakma érdektelenségét a kérdés iránt. Mit várunk a laikusoktól, ha a szakma ennyire érdektelen? 12

13 1999-ben 20 területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat végzett kérd íves felmérést. Tizenhét intézmény válaszolt, mindenhol beszámoltak olyan gyermekekr l, akik a szexuális bántalmazás valamilyen formájának áldozatai voltak. A 138 bejelentett áldozat 82 %-a leány volt, 35 %-uk éves. Családon belüli er szak volt az esetek 66 %-a, az elkövet 43 %-ban az édesapa, 35 %-ban a mostohaapa. A bántalmazás 35 %-ban a nemi szervek simogatása, 22 %-ban közösülés, 15 %-ban orális érintkezés volt. Mindezek csak részadatoknak tekinthet k. Miért nincs átfogó, bizonyíték érték hazai adatunk? Ennek több oka van: Magyarországon ezek a b ncselekmények még napjainkban is titkoltak, nehezen elfogadottak, tabu témának számítanak. Az információ hiánya és a témában szakképzett egészségügyi személyzet kis száma miatt a család nem tud kihez fordulni segítségért. Családon belüli elkövet esetében sokszor célszer bb arról meggy zni a bíróságot, hogy az áldozat csak kitalálta a történteket, hiszen a családf büntetése magát a sértettet is nehéz anyagi helyzetbe sodorhatja. A kell számú és min ség bizonyíték hiányának további oka a szexuális bántalmazások diagnosztikus nehézsége. Mivel a b ncselekmények többségében nincs fizikai bántalmazás, rendszerint visszatér és hosszan tartó, titokban tartott b nös viszonyról van szó. Ez magyarázza, hogy a szexuális bántalmazáson átesett gyermekek esetében a normál vizsgálati leletek aránya 23-91% között változik. A magyarországi bizonyított esetek különösen alacsony arányát (5-6% vs. 20 vagy > 20 %) a b ncselekmények természete is magyarázhatja. Gondoljunk csak az érintkezés nélküli szexuális bántalmazási formákra! A szexuális bántalmazás legtöbbször nem jár együtt olyan mérték fizikai kontaktussal, ami bizonyítékul szolgáló sérülést okozna. Ugyanakkor a fiatalkorú áldozatok félelme, megfélemlített volta és csekély anatómiai ismerete gátat szab a precíz tanúvallomásnak. Az orvosi és a jogi szóhasználat különbsége is nehezíti a pontos dokumentációt és a gyors vizsgálati eljárást. A bírói gyakorlat a nemi szervek behatolás nélküli, közösülésre irányuló érintkezését is befejezett b ncselekményként ítéli meg. Többszöri, folytatólagosan elkövetett b ncselekmény kés n vizsgálatra kerül áldozatai kapcsán ismert, hogy a részleges sz zhártyasérülés 9, míg a teljes szakadás nap alatt teljesen meggyógyulhat. Egy 2000-ben közölt tanulmány adatai szerint 192 szexuálisan bántalmazott 3-8 éves korú kislány közül csak 2 %-ban találtak diagnosztikai bizonyítékot jelent sz zhártya berepedést illetve átszakadást. 13

14 Mindezekhez az egészségügyi rendszer felkészületlensége, a szervezett eljárási forma, a szabad információáramlás valamint az orvosi bejelentési kötelezettség hiánya adódik hozzá. A fentiekb l következik, hogy hazánkban a szexuális visszaélések jelent s része rejtve marad A Debreceni Egyetem OEC Szülészeti és N gyógyászati Klinika Gyermekn gyógyászati Szakrendelésén az közötti id szakban megjelent szexuális bántalmazást elszenved k és a b ncselekmények jellemz i, a bántalmazás körülményei, típusai és okai Különbséget kell tenni a szexuális zaklatás, bántalmazás, molesztálás és a nemi er szak között. Az általunk vizsgált esetek nagy részében (68%) er szaknak nyoma sem volt, mivel a gyermekeket molesztáló elkövet k a gyermekek számára ismert, szeretett és bizalmat kelt személyek voltak. Ötvenhárom esetben (25%) a szexuális bántalmazást családtag követte el, a b ncselekmény otthon történt. Ezekben az esetekben az els vizsgálat szinte mindig késett, így az esetek túlnyomó többségében igazságügyi bizonyítékot sem lehetett találni. Ezekben az esetekben típusosnak találtuk a b ncselekmény többszörös el fordulását (21%). A bántalmazástól eltelt id hossza miatt a korábbi trauma jeleit már nem lehetett észlelni. A hosszabb id intervallumon túl a szexuális zaklatást követ fizikális leletek hiányának vagy alacsony számának további oka a szexuális molesztálás természete. A b ncselekmény legtöbbször nem társul olyan er s fizikai kontaktussal, hogy az észrevehet sérüléseket okozzon (érintkezés nélküli formák, orális abúzus, pornográf fotók). Egy nemrégi tanulmány szerint, 192 hüvelyi behatolással járó szexuális er szakon átesett lány közül, mindössze négy (2%) mutatott egyértelm tünetet, sz zhártya szakadást, perforációt. Külön figyelemmel kísértük azt az 52 esetet, amikor az elkövet családtag volt. A legtöbb áldozat 11 és 14 éves korú volt, a legfiatalabb alig érte el másfél éves kort. Mivel ezek a számok bizonyára csak a jéghegy csúcsát képviselik, az aktuális szám minden bizonnyal az 52 többszöröse. Ilyenkor a legtöbb fiatalkorú lány állandó fenyegettségr l számol be. Sok esetben a gyermek ajándékot kap, az elkövet érzelmileg is zsarolja. A gyermek nem tudja, hogy amit tesz, az káros és b nös dolog, engedelmeskedik a feln ttnek, annak ellenére, hogy az ellenkezik az akaratával. Tapasztaltuk. hogy nem mernek beszélni a történtekr l, nem mernek feljelentést tenni, az édesanyák pedig rendszerint túl kés n szereznek tudomást a helyzetr l. Természetesen k maguk is félnek a következményekt l, az anyagi gondoktól, mindazon gyötrelmekt l, amik várnak a családra, amenynyiben a családf t, mint f pénzkeres t feljelentve esetleg a börtönbe jutattják. Ez veti meg az 14

15 alapját a többszörös, titokban maradt, folytatólagosan elkövetett szexuális bántalmazásnak. A szexuális zaklatások legtöbbször nyáron és télen következnek be, amikor a gyermek rendszerint felügyelet nélkül iskolai szünetét élvezi (az esetek 59%-a nyáron, 19%-a télen). Az elkövetés észlelt id pontjai összhangban voltak ezzel: a legtöbb b ncselekmény az iskola után következett be délután vagy este, amikor még a szül k dolgoztak, vagy amikor az iskolai szünet alatt a gyermekfelügyelet nem volt megoldott. Vannak olyan rizikófaktorok, melyek hajlamosabbá teszik a gyermekeket a szexuális zaklatásra. Így könnyebben áldozattá válik a fiatal, ha elvált szül k gyermeke, ha mostohaszül van a családban, ha tinédzserkorúak a gyermek szülei, ha maga a gyermek fogyatékos vagy pszichológiailag sérülékeny; ha magára hagyott, izolálódott, ha édesanyja elfoglalt, ha csekélyek a párkapcsolatról alkotott ismeretei, esetleg drogot vagy alkoholt fogyaszt. A családon belüli bántalmazással ellentétben, az idegen elkövet által okozott szexuális bántalmazás áldozatai (34%) rendszerint azonnal jelentkeznek az orvosnál és nagy százalékban találhatók igazságügyi bizonyítékok. Betegeink között 70 esetben (34%) volt idegen elkövet, közülük 38 esetben (18%) volt kimutatható spermium a hüvelyi keneteken. Ezeket az áldozatokat mint általában- valamelyik családtag kísérte, így az azonnali vizsgálat elvégezhet volt. Az igazságügyi bizonyítékok gy jtése a szexuális bántalmazást követ en 72 órán belül nagyobb valószín séggel eredményre vezet, de a DNS technika bevezetése óta ez az id napokkal, hetekkel is kitolódhat. Az elmúlt 16 év alatt az észlelt 209 esetb l 127 alkalommal (60 %) került sor rend rségi feljelentésre. A büntet eljárás éveken keresztül zajlott, a joger sen elítéltek száma 56 volt (27%). A feljelentések és a büntet ügyek alacsony száma és a magyar igazságszolgáltatásban általános hosszú döntési id akadályozza az események ismétl désének, vagy a bántalmazások hatékony megel zését Az áldozatok ellátásának orvosi és multidiszciplináris elemei: a felismerés és a terápia tanulságai A szexuális bántalmazásra utaló eseményekre az anamnézisben rá kell kérdezni, akár burkolt, akár közvetlen formában. Tapasztalatainkkal összhangban a közelmúltban publikált külföldi tanulmányok szerz i egyetértenek abban, hogy az áldozatok várják az esetleges szexuális zaklatást feltáró kérdéseket, de ezek az esetek nagy részében elmaradnak. A felismerésben fontos szerep jut a szül knek, az iskolai nevel knek és az orvosoknak. Nekik kell felfigyelniük a gyermekkel való rossz bánásmódra, a szexuális bántalmazás gyanúját kelt apró jelekre. A felismerést nehezíti, hogy a testi jelek hiányozhatnak, vagy 15

16 sokszor nem egyértelm ek; az áldozattól nem várható a gyanú meger sítése, így a szakembernek a bántalmazásra minden gyanús esetben gondolnia kell. A bántalmazás gyanújelei a gyermek életkorával párhuzamosan eltér formákban jelenhetnek meg, pubertás korban különösen nehéz a normális és deviáns viselkedés elkülönítése. A gyanújelek lehetnek általánosak és specifikusak, jelentkezhetnek szomatikus, érzelmi és viselkedésbeli szinteken, illetve azok kombinációjában. Azonnal szakemberhez kell fordulni, ha a gyermeknél a következ általános viselkedésbeli jeleket vesszük észre: alvászavar, koncentrálási nehézség, depresszió, iskolai teljesítmény romlása, passzivitás, zárkózottság, bizalmatlanság, félelem, koraérett magatartás, otthonról való menekülés. Ismernünk kell a gyanús szül i magatartások jellemz it is. Tapasztalataink: orvosi, véd n i tanácsok be nem tartása, a szül által el adott történet nem volt összeegyeztethet a sérüléssel, a gyermek és a szül által elmondott kórtörténet nem egyezett, kórházba került gyermek látogatásának elmulasztása, stb. A bántalmazásra utaló fizikai jelek között a következ ket észleltük: nem azonos id b l származó, nem típusos helyen található zúzódások, hurkák, horzsolások; fojtogatás, harapás nyoma, égés, forrázás. A szexuális bántalmazás nem specifikus gyanújelei közé tartoznak az el bbiekben vázolt általános viselkedési jelek, a szexuális zaklatás következményei, pl. alhasi fájdalom, visszatér fájdalmas vizelés és húgyúti fert zések, a nemi szervek fájdalma és viszketése. A specifikus jelek egyértem ek: nemi szervek és a végbélnyílás sérülése, gyulladása, terhesség és nemi úton átvihet betegségek. A bántalmazás felismerésének segítésére, a bántalmazást kizáró, valószin sít vagy bizonyító anamnesztikus adatokat és fizikális tüneteket a 2. táblázatban foglaltuk össze. 16

17 2. Táblázat Protokoll a szexuális bántalmazás valószín ségének eldöntésére Nincs bizonyíték Normál vizsgálati lelet, nincs szexuális zaklatásra utaló kórel zmény, nincs szemtanú, nincsenek viselkedésbeli eltérések Más eredettel magyarázható nem-specifikus vizsgálati lelet, nincs szexuális bántalmazással kapcsolatos vallomás, nincsenek viselkedésbeli eltérések A gyermek veszélyeztetettnek tekinthet, de nincs pozitív anamnézis, és csak nem-specifikus viselkedésbeli eltérések A sérülés fizikális lelete összhangban van a balesetre vonatkozó anamnézissel, ami egyértelm és hihet Lehetséges bántalmazás Normál vagy nem-specifikus vizsgálati lelet, jelent s viselkedésbeli eltérésekkel, f leg szexualizált magatartás, de a gyermek bántalmazásra vonatkozó anamnézist adni nem tud Condyloma accuminatum vagy HSV 1 okozta anogenitális léziók egy praepubertás korban lev gyermekben, szexuális bántalmazásra vonatkozó anamnézis nélkül, egyébként normális vizsgálati lelettel A gyermek tesz vallomást, de az a gyermek szintjéhez képest nem elég részletes, vagy nem következetes Gyanús vizsgálati lelet, de anélkül, hogy szexuális abúzust vagy viselkedésbeli eltérést igazolhatnánk Valószín bántalmazás A gyermek világos, részletes vallomást tesz, fizikális jelek meglétével vagy anélkül Er sen gyanús vizsgálati leletek, eltérések, szexuális bántalmazásra vonatkozó anamnézissel vagy anélkül, áthatoló sérülésre vonatkozó anamnézis nélkül Két éves kor feletti áldozat esetében a genitális váladék tenyésztése: Chlamydia trachomatis pozitív A genitális tájékról vett váladék: HSV 2 pozitív Diagnosztizált Trichomonas infekció Bizonyított bántalmazás, vagy szexuális érintkezés Vizsgálati leletben egyértelm a behatolás, er szak nyoma, baleseti anamnézis nélkül Spermium vagy prosztata váladék a gyermek testén, vagy a testnyílásban Terhesség Neisseria gonorrhoea pozitív tenyésztés a genitális, anális vagy garatváladékból Posztnatálisan szerzett syphilis Tanúk el tt zajló, vagy fényképpel, videófelvétellel dokumentált bántalmazás Az elkövet vallomást tesz a szexuális bántalmazásra vonatkozóan HIV fert zés, egyéb fert zési módok kizárása után 17

18 4.5. A szexuális zaklatás egyéni, társadalmi, orvosi és jogi következményei A fiatalkorúakkal szemben elkövetett szexuális b ncselekmények jelent ségét a következmények rendkívül széles spektruma adja: A gyermek testi épségét károsító következmények közé tartoznak a fizikai er szakból adódó testi sérülések, melyek akár a gyermek halálához is vezethetnek. A szexuális kapcsolat következménye lehet a fiatalkorú áldozat nem kívánt terhessége, amelyet törvénytelen vetélés is követhet. További veszélyt jelent a nemi úton átvihet betegségek gazdag tárháza, amelyek kés i következményként medd séget vagy szerzett immunhiányos állapotot eredményezhetnek. A gyermekekkel szemben szexuális er szak gyakran pszichoszomatikus betegség képében jelenik meg, mint például premenstruális szindróma vagy krónikus kismedencei gyulladás és fájdalom. Ezek inkább az id sebb áldozatokra jellemz ek. Az irritábilis bél szindróma, gyomor és emészt rendszeri zavarok f leg a fiatalabb korú áldozatok esetében alakulnak ki. A szexuális bántalmazások lelki következményei felölelik majdnem az összes érzelmi, pszichoszomatikus, önpusztító és antiszociális viselkedési zavart. Ezek f megnyilvánulási formái a depresszió, a szorongás, a poszttraumás stressz, az öngyilkossági szándék, az alvási és evési zavarok, a krónikus kimerültség valamint az alkohol és drogfügg ség. A tartós stressz következtében csökkent immunitás miatt az áldozatok körében gyakrabban fordul el idült betegség, koraszülés, veszélyeztetett terhesség. Ennek megítélésére az esetek hosszútávú követése szükséges. Összefoglalva, a szexuális b ncselekmények egészségügyi és társadalmi hatása összetett, szerteágazó és kiszámíthatatlan. Az áldozatok egészsége veszélybe kerül, a ráfordított egészségügyi költségeket becsülni sem lehet. Bizonyított, hogy gyermekkorban szexuális b ncselekményt elszenvedett n k egészségének helyreállítása a kés bbi életkorban költségesebb, mint azoké, akik ilyen traumának nem voltak kitéve. Hasonló el zménnyel rendelkez n k kétszer annyi alkalommal keresik fel orvosukat - függetlenül az egészségügyi probléma természetét l -, mint akik kórtörténetében nem szerepel szexuális bántalmazás. A szexuális b ncselekmények hatását, következményeit számos tényez befolyásolja. Ki kell emelni az elkövet höz f z d viszonyt, az esetleges rokonság fokát, a b ncselekmény tartamát és gyakoriságát, az áldozat életkorát és az el zményben szerepl esetleges pszichoszociális zavar szerepét. Nagyon fontos az egészségügyi dolgozók megfelel ébersé- 18

19 ge, szakmai hozzáértése, hozzáállása és az orvosi beavatkozás pozitív vagy negatív hatása. Tudni kell, hogy egy nem kielégít en felépített és elvégzett vizsgálattal többet árthatunk az áldozatnak, mint maga az er szak. Ezt jelenti a másodlagos viktimizáció fogalma, amikor a gyermek védelmére létrehozott rendszer rosszul m ködik, ezáltal hozzájárul a bántalmazás késedelmes elhárításához, vagy be nem avatkozásával a folyamatos viktimizációhoz. Ide tartozik a nyomozási, jogi eljárás és orvosi ellátás során a szükségtelen számú és nem megfelel képzettség szakember által végzett kikérdezés, az indokolatlanul elhúzódó kihallgatás és vizsgálat A szexuális b ncselekmények megel zésének, az orvosi és jogi módszereknek, a jöv feladatainak felvázolása. Mivel egy szexuális bántalmazás életre szóló testi és/vagy lelki következményekkel járhat, nem elég az áldozatokat szakszer en ellátni. A hatékony beavatkozást az esetek számának csökkenése, a megel zés jelenti. A tájékoztatást, a segítségnyújtást és a név nélküli közlési, bejelentési lehet séget biztosítani kell az áldozatok és a potenciális áldozatok számára. Poszterek, nyomtatott kiadványok vagy az interneten elérhet tájékoztatók is segíthetik a felvilágosítást. Járható út lehet egy ingyenes zöld szám bevezetése, melyet tárcsázva a gyermekek és a hallgatni kényszerül szül k titokban jelentkezhetnek. Drogambulanciákon, ifjúsági pszichológiai rendeléseken a szakemberek fordítsanak különös figyelmet a szexuális bántalmazás lehet ségére. Egészségnevel programokat kell szervezni mind a gyermekek, mind a szül k és a pedagógusok számára. A szül ket és a pedagógusokat meg kell ismertetni a szexuális bántalmazás alapvet jellemz ivel. A szexuális felvilágosítás és megel zés életkori csoportokra vonatkoztatott javaslata a 3. táblázatban olvasható. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermek ismerje a veszélyt, merjen beszélni róla. A szül k feladata, nyílt, szinte kapcsolat megteremtése gyermekükkel. A családtagok közötti megfelel érzelmi kapocs a sikeres fellépés záloga. A szül i felel sségen túl az iskolákban, megfelel formában és id ben elkezdett felvilágosító munka szintén nélkülözhetetlen a megel zésben. 19

20 3. Táblázat Szexuális felvilágosítás és a szexuális bántalmazás megel zése az egészséges gyermekek gondozása során * Életkor Fejl dési fok Megel zési terv Újszülött Teljes függ ség Csecsem gondozó vagy bölcs de kiválasztásának megbeszélése 6 hónapos Nemi szervekkel kapcsolatos kellemes érzések felfedezése Ismertessük a szül kkel a csecsem nemi szerveinek anatómiai jellemz it és a maszturbáció létezését 18 hónapos Beszédfejl dés kezdete Ösztönözni kell a szül ket, hogy tanítsák meg a gyermeket a testrészek nevére, és bátran használják ket! 2,5-4 éves Nemi identitás kialakulása Ismerjük fel a nemi hovatartozás zavarainak tüneteit mutató gyerekeket 3-5 éves A gyermek er söd függetlenedése, oedipus -stádium kezdete, szexuális különbségek felismerése 5-8 éves Iskolakezdet, függetlenség és társas kapcsolatok kialakulása 8-12 éves Szexualitás kifejl dése, a gyermekbántalmazást elszenvedett áldozatok leggyakoribb életkora éves Feln tt öntudat kialakulása, családtól való elszakadás, saját szexuális tapasztalatszerzés kezdete Ösztönözzük a szül ket arra, hogy engedjék a gyermeket nem -et mondani; tanítsák meg a gyermeket a testrészeinek ismeretére; tegyék lehet vé, hogy a gyerek kérdezhessen a nemiséggel kapcsolatban Biztosítanunk kell a szül t arról, hogy természetes dolog a gyermek szexuális irányú kiváncsisága és játéka A gyermekeknek el kell sajátítania a védelmi viselkedési formákat, önvédelmi mechanizmusokat, a jó és rossz érintés közti különbséget. Bátorítani kell a gyermeket, hogy megossza a félelmetkelt titkait, esetleges rossz élményeit a szül vel A szül tervezze meg a gyermek szexuális felvilágosítását, er sítse az önvédelmi magatartást Beszéljünk a személyes biztonságról, kockázatot jelent viselkedési formákról (alkohol-, droghasználat, autóstop). Beszéljünk a szexualitásról, születésszabályozásról és a nemi úton terjed betegségekr l! * Jenny, C., Sutherland, SE., Sandahl, BB.: Developmental approach to preventing the sexual abuse of children. Pediatrics, 1987; 78: alapján módosítva 20

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a Tájékoztató az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a 2003-2007. években BUDAPEST 2008. év Kiadja: a Legf bb Ügyészség Számítástechnika-

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatástervezés.... 2 1.1.

Részletesebben

Összes regisztrált b ncselekmény

Összes regisztrált b ncselekmény B ncselekmények Összes regisztrált b ncselekmény 465 694 413 343 436 522 426 914 394 034 Vagyon elleni b ncselekmény összesen 1/ 317 900 275 891 270 740 276 193 253 366 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak,

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában

A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában Hargitai Enikő Éva Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 Statisztikai adatok A bántalmazás/elhanyagolás

Részletesebben

BÁNTALMAZOTT GYERMEK

BÁNTALMAZOTT GYERMEK BÁNTALMAZOTT GYERMEK Dr. Vojnisek Zsuzsanna Semmelweis Egyetem Budapest, I. Számú Gyermekgyógyászati Klinika Igazgató: Prof. Szabó Attila Gyermekgyógyászati Kötelező Továbbképző Tanfolyam NAGYVÁRAD TÉRI

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival Betlen Anna-Pap Enikő Húsz éve dolgozom bíróként, de az igazat megvallva én magam

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében

Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében 389 V ITA Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében FEHÉR ANDRÁS SZABÓ G. GÁBOR SZAKÁLY ZOLTÁN Kulcsszavak: elégedettség, vélemények, olvasók, szerz k, Gazdálkodás. ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Gyermekbántalmazás kitekintés

Gyermekbántalmazás kitekintés Gyermekbántalmazás kitekintés Dr. Scheiber Dóra, Dr. Kovács Zsuzsa, Toma Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet Dr. Kassai Tamás Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet, Budapest MAVE megyei napok

Részletesebben

Familiáris mediterrán láz

Familiáris mediterrán láz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Familiáris mediterrán láz Verzió 2016 1. MI AZ FMF 1.1 Mi ez? A familiáris mediterrán láz (Familial Mediterranean Fever, FMF) egy genetikailag öröklődő betegség.

Részletesebben

2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról

2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról Debrecen, 2011. április Dr. Pásti Gabriella mb. megyei tiszti

Részletesebben

Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen

Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen Bevezetés A gyermekek szexuális kizsákmányolása, szexuális bántalmazása Európa és a világ minden országában létező probléma,

Részletesebben

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett Mi is a mutizmus? Az alkalmazkodó viselkedés zavara. A mutizmus némaságot jelent. Mutizmus során a beszédszervek épek, de súlyos viselkedéses gátlás (neurotikus zavar) alakul ki, és a gyermek nem beszél.

Részletesebben

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft A feldolgozott interjúk alapján készült áttekintő értékelő tanulmány Készült: A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská pohraničná migrácia HUSK 1101/1.2.1/0171 számú projekt keretében a

Részletesebben

Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT?

Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT? Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT? Idézet "A homár, amikor páncélt vált, előbb elhullatja az eredetit; amíg kialakul az új páncél, védtelenné

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi értékelése Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály, Bimbó Mária Gyámhivatali csoportvezetı, Károlyi Szilvia gyámügyi ügyintézı,

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók NGYE-NSZ. (szolgáltatási standardok) VITAANYAG. Készítette: Dr. Magyar Gyöngyvér Vida Zsuzsanna

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók NGYE-NSZ. (szolgáltatási standardok) VITAANYAG. Készítette: Dr. Magyar Gyöngyvér Vida Zsuzsanna NGYE-NSZ A nevelőszülői ellátás standard-leírása (szolgáltatási standardok) VITAANYAG Készítette: Dr. Magyar Gyöngyvér Vida Zsuzsanna NGYE-NSZ Létrehozás dátuma: 2006. november 2007. február 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról Előterjesztő: Dr. Faragó Péter Társulási Tanács Elnöke Készítette: Aleva Mihályné Intézményvezető Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról A szociális

Részletesebben

Kérdések és válaszok az influenzáról

Kérdések és válaszok az influenzáról Kérdések és válaszok az influenzáról Forrás: Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) honlapja http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/basic_facts/pages/qa_seasonal_influenza.aspx

Részletesebben

A gyermekbántalmazás specifikumai. Dr. Krivácsy Péter OMSz

A gyermekbántalmazás specifikumai. Dr. Krivácsy Péter OMSz A gyermekbántalmazás specifikumai Dr. Krivácsy Péter OMSz Kérdések - Önök szerint Agresszíven viselkednek-e a szülők bántalmazás esetén előttünk a gyermekkel? Elárulja-e a gyermek nekünk, hogy bántalmazták?

Részletesebben

Az alábbiakban kifejtem hozzászólásomat a biztosítási kárrendezési gyakorlat lehetséges ügyfélszempontú javításáról közzétett konzultációs anyagukhoz.

Az alábbiakban kifejtem hozzászólásomat a biztosítási kárrendezési gyakorlat lehetséges ügyfélszempontú javításáról közzétett konzultációs anyagukhoz. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete B u d a p e s t Tisztelt Felügyelet! Az alábbiakban kifejtem hozzászólásomat a biztosítási kárrendezési gyakorlat lehetséges ügyfélszempontú javításáról közzétett

Részletesebben

Az önkormányzatok és a civilszerveződések együttműködése

Az önkormányzatok és a civilszerveződések együttműködése Az önkormányzatok és a civilszerveződések együttműködése ( interjú és dokumentum elemzés) Készítette: Dr. Csúth Sándor A kutatás témavezetője: Dr. Winkler György A kutatás a Magyar Közigazgatási Intézet

Részletesebben

Az erősebbik nem? Június a férfiak hónapja, ezért követjük a Költőt, aki ezzel a felszólítással kezdi nevezetes eposzát:

Az erősebbik nem? Június a férfiak hónapja, ezért követjük a Költőt, aki ezzel a felszólítással kezdi nevezetes eposzát: Az erősebbik nem? Június a férfiak hónapja, ezért követjük a Költőt, aki ezzel a felszólítással kezdi nevezetes eposzát: Férfiuról szólj nékem, Múzsa És ha már a magas kultúránál tarunk még két irodalmi

Részletesebben

A munka- és tűzvédelem társadalmasítása

A munka- és tűzvédelem társadalmasítása A munka- és tűzvédelem társadalmasítása Az élet egyre több területén válik aktuálissá a társadalmasítás. Egyre több embert vonunk be a társadalmi tulajdon védelmének különböző formáiba, hogy termelt értékeink

Részletesebben

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Scheuring N.(1); Danis I.(2); Németh T.(3); Papp E.(1); Czinner Antal Prof.(1) Heim Pál Gyermekkórház, Budapest, Belgyógyászat (1);

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása Dr. Gallai Mária gyermekpszichiáter Fejlődési zavar Fejlődési zavar gyanúja: megkésett eltérő disszociált fejlődés Fejlődési részterületek:

Részletesebben

Gerincoperáltak és degeneratív gerincbántalomban szenvedők rehabilitációjának nehézségei

Gerincoperáltak és degeneratív gerincbántalomban szenvedők rehabilitációjának nehézségei Gerincoperáltak és degeneratív gerincbántalomban szenvedők rehabilitációjának nehézségei Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Neurorehabilitációs Osztály Dr.Hajnalka Imre Sztupa Márta Dr.Mód Gabriella Osztályos

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS az egészségügyi szolgáltatás keretében használt éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések és fertőzések kockázatával járó tevékenységek célvizsgálatáról (2014. március

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok

Részletesebben

TANULMÁNY A BÍRÓSÁGOK KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZLÉSÉNEK GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KUTATÁSRÓL

TANULMÁNY A BÍRÓSÁGOK KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZLÉSÉNEK GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KUTATÁSRÓL TANULMÁNY A BÍRÓSÁGOK KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZLÉSÉNEK GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KUTATÁSRÓL TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 A BÍRÓI HATALOM ÁTLÁTHATÓSÁGA...3 A NYILVÁNOSSÁG ALAPELVE...5 SAJTÓNYILVÁNOSSÁG

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

Lakossági állapotfelmérés egy lehetséges levegőszennyezettséggel terhelt településen

Lakossági állapotfelmérés egy lehetséges levegőszennyezettséggel terhelt településen DOI: 10.18427/iri-2016-0034 Lakossági állapotfelmérés egy lehetséges levegőszennyezettséggel terhelt településen Rucska Andrea, Kiss-Tóth Emőke Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar rucska@freemail.hu, efkemci@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15 Tartalom 1.1 Nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai:... 2 1.2.2. Oktatás-szervezési eljárásaink:... 3 1.4 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok...

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

2009. évi Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról

2009. évi Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete 5000 Szolnok, Ady Endre utca 35-37. 5000 Szolnok, Pf. 22 Telefon: (56) 510-200 Telefax: (56) 341-699 E-mail: titkar@ear.antsz.hu 2009. évi Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Egészségpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Egészségpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Egészségpolitikai Szótár 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállították: Egészségügyért Felelős

Részletesebben

GRASSROOTS Gyermekvédelem

GRASSROOTS Gyermekvédelem GRASSROOTS Gyermekvédelem A gyermekbántalmazás A gyermekbántalmazás lényege a gyermekkel szembeni bárminemű rossz bánásmód egy szűk közösségen (pl:családon) belül, amelynek szerepe éppen a gyermek védelme

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 53/2007. BK vélemény... 53 56/2007. BK vélemény - A büntetéskiszabás során értékelhet tényez kr l... 54

TARTALOMJEGYZÉK. 53/2007. BK vélemény... 53 56/2007. BK vélemény - A büntetéskiszabás során értékelhet tényez kr l... 54 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 5 AJÁNLÓ... 11 EL SZÓ... 13 A BTK. ÁLTALÁNOS RÉSZÉHEZ... 15 1.) A BÜNTET TÖRVÉNY HATÁLYA, A KÉS BBI BÜNTET TÖRVÉNY VISSZAMEN LEGES HATÁLYÁNAK SZABÁLYAI. 16 1/1999. Büntet

Részletesebben

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Szakmai beszámoló 2011. évről 2012. április 1 Szociális munka emberi mű, ezért mindig és mindenkor kudarccal fenyeget. Semmiféle módszertani

Részletesebben

Szerkesztők: Boros Julianna, Németh Renáta, Vitrai József,

Szerkesztők: Boros Julianna, Németh Renáta, Vitrai József, Országos Lakossági Egészségfelmérés OLEF2000 KUTATÁSI JELENTÉS Szerkesztők: Boros Julianna, Németh Renáta, Vitrai József, Országos Epidemiológiai Központ kiadványa 2002. július Dokumentum kutatási sorszáma:

Részletesebben

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben!

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! Krúdy Gyula Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1.Nevelési program...6

Részletesebben

AGYERMEKEK BÁNTALMAZÁSA

AGYERMEKEK BÁNTALMAZÁSA AGYERMEKEK BÁNTALMAZÁSA Gyermekpszichiátriai Szakrendelés és Gondozó dr. Palaczky Mária gyermekpszichiáter 1 Aszül i gondoskodás 4 dimenziója 1. Érzékenység/érzéketlenség 2. Elfogadás/elutasítás 3. Együttm

Részletesebben

Stroke Ne késlekedj kampány. Kampánynyitó sajtóközlemény. Sajtófigyelés

Stroke Ne késlekedj kampány. Kampánynyitó sajtóközlemény. Sajtófigyelés Stroke Ne késlekedj kampány Kampánynyitó sajtóközlemény Sajtófigyelés Ne késlekedj kampány az életért - Minden perc számít http://www.kormend.hu/index.php?ugras=hirolvaso&hirszama=19391 2010. február 11.

Részletesebben

Orvosi hibák és tévedések kommunikációja

Orvosi hibák és tévedések kommunikációja Orvosi hibák és tévedések kommunikációja Dr Pilling János Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Milyen gyakoriak az orvosi hibák? Az USA-ban évente 44000-98000 halál következik be káros orvosi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó. 55 761 01 0000 00 00 Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó. 55 761 01 0000 00 00 Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Hajléktalanokért Közalapítvány Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Szociális szolgáltatások és kábítószer-fogyasztók

Részletesebben

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében Leiner Károly tanító, gyógypedagógus A veszélyeztetettség különböző szakterületek általi meghatározásai: Gyermekvédelmi definíció:

Részletesebben

Pedagógia és szabadidőpedagógia

Pedagógia és szabadidőpedagógia Pedagógia és szabadidőpedagógia 1. Ismertesse a nevelés fogalmát, célját, feladatát és alapvető jegyeit! Mutassa be a nevelést befolyásoló tényezőket és azok szerepét. 2. Ismertesse a nevelési folyamat

Részletesebben

Gyermekbántalmazás és elhanyagolás az egészségügyi dolgozók szerepe a jelzőrendszerben. Dr Kovács Zsuzsanna 2014. május 9.

Gyermekbántalmazás és elhanyagolás az egészségügyi dolgozók szerepe a jelzőrendszerben. Dr Kovács Zsuzsanna 2014. május 9. Gyermekbántalmazás és elhanyagolás az egészségügyi dolgozók szerepe a jelzőrendszerben Dr Kovács Zsuzsanna 2014 május 9 Kiskorú veszélyeztetése 2012 évi C törvény a Büntető törvénykönyvről XX fejezet 208

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉLETMÓDTANÁCSOK I. ÉVFOLYAM 52. SZÁM

TUDOMÁNYOS ÉLETMÓDTANÁCSOK I. ÉVFOLYAM 52. SZÁM Tisztelt Olvasó! A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének (MDOSZ) kiemelt célja, hogy a hazai médiában dolgozó szakembereket folyamatosan forrásanyaggal és hiteles információkkal lássa el az egészséges

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 Hírlevél 2011/7. Tartalomjegyzék I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 II./ A munkaügyi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 36 III./ A Munkavédelmi

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

MIKOR GONDOLJUNK ÉLELMISZER KÖZVETÍTETTE MEGBETEGEDÉSRE? (közismert néven ételmérgezésre, ételfertızésre)

MIKOR GONDOLJUNK ÉLELMISZER KÖZVETÍTETTE MEGBETEGEDÉSRE? (közismert néven ételmérgezésre, ételfertızésre) MIKOR GONDOLJUNK ÉLELMISZER KÖZVETÍTETTE MEGBETEGEDÉSRE? (közismert néven ételmérgezésre, ételfertızésre) Az élelmiszer fogyasztására visszavezethetı megbetegedések száma Magyarországon a becslések szerint

Részletesebben

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Kawasaki-kór Verzió 2016 1. MI A KAWASAKI-KÓR 1.1 Mi ez? Erről a betegségről Tomisaku Kawasaki japán gyermekorvos (akiről a betegséget elnevezték) számolt

Részletesebben

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS Hatályos: től

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS Hatályos: től A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS Hatályos: 2016.10.12-től Átdolgozta: Dr. Szilasi András, Somogyi Attila A kiadmány hiteléül: P.H. Such György elnök Dömötör Róbert a Versenybírósági

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

ÁLLÍTSUK MEG A NŐK ÉS GYERMEKEK ELLENI ERŐSZAKOT! A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÁLDOZATAINAK SEGÉLYVONALA A HÍVÁS INGYENES

ÁLLÍTSUK MEG A NŐK ÉS GYERMEKEK ELLENI ERŐSZAKOT! A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÁLDOZATAINAK SEGÉLYVONALA A HÍVÁS INGYENES ÁLLÍTSUK MEG A NŐK ÉS GYERMEKEK ELLENI ERŐSZAKOT! A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÁLDOZATAINAK SEGÉLYVONALA 0 800 100 113 A HÍVÁS INGYENES MENEDÉKHÁZ, MENEDÉK A NŐKNEK ÉS GYERMEKEKNEK, A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK

Részletesebben

A gazdálkodók képzettsége és a tanácsadás

A gazdálkodók képzettsége és a tanácsadás 317 A gazdálkodók képzettsége és a tanácsadás SZÉKELY ERIKA Kulcsszavak: szakképzettség, szakismeret, szaktanácsadás, kihívások, ismeretátadás. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése

I. Bevezetés. II. Közbiztonsági helyzet értékelése I. Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság célkitűzéseinek, útmutatásainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK X. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK X. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK X. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2010. BALATONKENESE Előszó A Módszertani

Részletesebben

Észlelő és jelzőrendszer működése. Jogvédelmi képviselő képzés Általános alapozó képzés

Észlelő és jelzőrendszer működése. Jogvédelmi képviselő képzés Általános alapozó képzés Észlelő és jelzőrendszer működése Jogvédelmi képviselő képzés Általános alapozó képzés Jelzőrendszer tagjai Gyvt 17 gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el - a gyermek családban történő

Részletesebben

Münchausen szindróma by proxy

Münchausen szindróma by proxy Münchausen szindróma by proxy drbesnyő Márta Vadaskert Kórház és Szakambulancia Definíció, meghatározás A gyermekbántalmazás egyik súlyos formája Asher/1951/ Felnőttek betegségtüneteket találnak ki maguknak,

Részletesebben

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem Immateriális javak a számviteli gyakorlatban A szerző a SZAKma 2012. novemberi számában a szellemi tőkével kapcsolatos hazai

Részletesebben

Gépjárműbalesetek a munkavégzés során

Gépjárműbalesetek a munkavégzés során MUNKABALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK 4.1 Gépjárműbalesetek a munkavégzés során Tárgyszavak: munkabaleset; gépjármű; teherautó; kockázatkezelés; felelősség; munkabiztonság. A munkavégzéshez kapcsolódó

Részletesebben

Stroke Ne késlekedj kampány 2010. Stroke: szomorú tények. Sajtófigyelés

Stroke Ne késlekedj kampány 2010. Stroke: szomorú tények. Sajtófigyelés Stroke Ne késlekedj kampány 2010 Stroke: szomorú tények Sajtófigyelés Stroke: szomorú tények http://www.168ora.hu/tudas/stroke-szomoru-tenyek-53262.html 2010. április 1. 20:52 Hazánkban évente 42 ezren

Részletesebben

Büntetőjog II. Igazságügyi igazgatási alapszak

Büntetőjog II. Igazságügyi igazgatási alapszak ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSSOR II. Egyes kiemelt bűncselekmények a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv. alábbi fejezeteiből: XIX. fejezet - A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények;

Részletesebben

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Tárgy: A szociális partnerek szerepe A hivatás, a család és a magánélet összeegyeztetése

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Tárgy: A szociális partnerek szerepe A hivatás, a család és a magánélet összeegyeztetése C 256/102 HU 2007.10.27. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Tárgy: A szociális partnerek szerepe A hivatás, a család és a magánélet összeegyeztetése (2007/C 256/19) A Tanács jövőbeli

Részletesebben

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Bimbó Mária gyámhivatali ügyintézı

Részletesebben

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/III A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

Mérés és értékelés a tanodában egy lehetséges megközelítés

Mérés és értékelés a tanodában egy lehetséges megközelítés Mérés és értékelés a tanodában egy lehetséges megközelítés Baráth Szabolcs Fejes József Balázs Kasik László Lencse Máté 2016 Javaslat tanodák számára a mérési és értékelési kultúrájuk megújításához Tartalom

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

Daphne Programme. Project IPPOCA Improving Professional Practice on Child Abuse. AGREEMENT n JUST/2012/DAP/AG/3240

Daphne Programme. Project IPPOCA Improving Professional Practice on Child Abuse. AGREEMENT n JUST/2012/DAP/AG/3240 Daphne Programme Project IPPOCA Improving Professional Practice on Child Abuse AGREEMENT n JUST/2012/DAP/AG/3240 12.15 Definicíók, alapismeretek 13.00 A Heim Pál Gyermekkórház gyakorlatának ismertetése,

Részletesebben

BOI LÁSZLÓ AZ UTAZÓ BŰNÖZÉS ÉS A SOROZATBŰNCSELEKMÉNYEK ÖSSZEFÜGGÉSEI

BOI LÁSZLÓ AZ UTAZÓ BŰNÖZÉS ÉS A SOROZATBŰNCSELEKMÉNYEK ÖSSZEFÜGGÉSEI BOI LÁSZLÓ AZ UTAZÓ BŰNÖZÉS ÉS A SOROZATBŰNCSELEKMÉNYEK ÖSSZEFÜGGÉSEI A vagyon elleni bűncselekmények felderítésénél nem hagyható figyelmen kívül az utazó bűnözés jelensége sem, amellyel főleg betörési

Részletesebben

Migránsok és a magyar egészségügy. Kutatási zárótanulmány. Kutatásvezető Dr. Makara Péter. A tanulmányt készítették:

Migránsok és a magyar egészségügy. Kutatási zárótanulmány. Kutatásvezető Dr. Makara Péter. A tanulmányt készítették: Migránsok és a magyar egészségügy Kutatási zárótanulmány Kutatásvezető Dr. Makara Péter A tanulmányt készítették: Dr. Juhász Judit, Dr. Makara Péter, Makara Eszter, Dr. Csépe Péter Panta Rhei Társadalomkutató

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

TTOKTATÁS ÉS KÉPZÉS HELYZETÉR

TTOKTATÁS ÉS KÉPZÉS HELYZETÉR TÉZISEK A FELNŐTTOKTATÁS ÉS KÉPZÉS HELYZETÉRŐL ÉS FEJLESZTÉSÉNEK IRÁNYAIRÓL Magyar Pedagógiai Társaság Felnőttképzési Road Show: Pécs, Szombathely, Szeged, Miskolc, Budapest 1. A magyar felnőtt társadalom

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 5052 Újszász, Akácfa út 90. Tel.: 56/366-533, 56/ 368-033 E-mail: szocigazgato@pr.hu, idosek@pr.hu BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Beszámolási

Részletesebben

Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 19. számú módszertani levele

Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 19. számú módszertani levele Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 19. számú módszertani levele a traumákhoz kapcsolódó pszichés kórképek igazságügyi orvosszakértői véleményezéséről A különböző súlyosságú sérüléseket, különösen a

Részletesebben

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat dr. Farkas Attila Erik - állandó szakértő Digitális Jólét Program - Új típusú veszélyforrások megjelenése,

Részletesebben

Utángyártott autóalkatrészek és Volkswagen Eredeti Alkatrészek minőségi összehasonlítása

Utángyártott autóalkatrészek és Volkswagen Eredeti Alkatrészek minőségi összehasonlítása PORSCHE HUNGARIA Kommunikációs Igazgatóság Utángyártott autóalkatrészek és Volkswagen Eredeti Alkatrészek minőségi összehasonlítása Kraftfahrzeugtechnisches Institut und Karosseriewerkstätte GmbH & Co.

Részletesebben

SZÁNDÉKOK ÉS MEGVALÓSULÁS

SZÁNDÉKOK ÉS MEGVALÓSULÁS DOI: 10.15773/EKF.HABIL.2015.001 Einhorn Ágnes SZÁNDÉKOK ÉS MEGVALÓSULÁS Az idegen nyelvi érettségi vizsga reformja 2005-ben Habilitációs dolgozat Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi Doktori Iskola

Részletesebben

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz Verzió 2016 1. MI A REUMÁS LÁZ 1.1 Mi ez? A reumás láz nevű betegséget a sztreptokokkusz baktérium

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

A MOLÁRIS-INCIZÁLIS HIPOMINERALIZÁCIÓ (MIH) MEGJELENÉSE RÉGIÓNK GYERMEKPOPULÁCIÓJÁBAN

A MOLÁRIS-INCIZÁLIS HIPOMINERALIZÁCIÓ (MIH) MEGJELENÉSE RÉGIÓNK GYERMEKPOPULÁCIÓJÁBAN A MOLÁRIS-INCIZÁLIS HIPOMINERALIZÁCIÓ (MIH) MEGJELENÉSE RÉGIÓNK GYERMEKPOPULÁCIÓJÁBAN DE FOK Gyermekfogászat Készítette: Kiss Barbara V. évfolyam Témavezet Ő Dr. Alberth Márta, egyetemi docens Dr. Kovalecz

Részletesebben

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2011. május 25-i ülésére a kamara 2010. évben végzett munkájáról Előterjesztő: Dr. Sziráki András elnök 2 Tisztelt Küldöttgyűlés!

Részletesebben