Fiatalkorúakkal szemben elkövetett szexuális bántalmazások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fiatalkorúakkal szemben elkövetett szexuális bántalmazások"

Átírás

1 Egyetemi doktori (Ph. D.) értekezés tézisei Fiatalkorúakkal szemben elkövetett szexuális bántalmazások Dr. Csorba Roland Témavezet : Prof. Dr. Oláh Éva egyetemi tanár Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar Szülészeti és N gyógyászati Klinika

2 1. Bevezetés és célkit zések A n k és a gyermekek ellen elkövetett szexuális er szakos cselekedetek világszerte elrettent mértékben szaporodnak. Az elmúlt évtizedben a kérdés a nemi er szak gyakori el fordulása, súlyos egészségkárosító hatása és az áldozat egész életére kiható következményei miatt az orvosi és a büntet jogi gyakorlat középpontjába került. A közhiedelemmel ellentétben a szexuális b ncselekmények nagyobb része többszörös, krónikus el fordulású, amelyeket ráadásul családon belüli elkövet okoz. A nemi er szak általában csak akkor kerül a figyelem középpontjába, mikor már visszafordíthatatlan, mert személyes tragédia történt. Hazánkban csak az utóbbi években kerültek nyilvánosságra konkrét és megdöbbent esetek. A gyermekek elleni bántalmazással kapcsolatba kerül egészségügyi dolgozók feladata nehéz és sokrét, szakértelmet, tapintatot, körültekintést kíván; mivel a bántalmazást felismerni nem könny, a gyakran nehezen értékelhet jelek, a netán alaptalan súlyos vád elkerülése, a megoldás nehézségei a bizonyított esetekben, a szakmai elszigeteltség és a szexuális bántalmazás ma is tabuként kezelt megítélése teszik nehézzé a helyzetet. Jóllehet a gyermekbántalmazás magába foglalja a fizikai, érzelmi és szexuális bántalmazást, valamint a gyermekek elhanyagolását, munkámban kiemelten a gyermekek és fiatalkorúak ellen elkövetett szexuális bántalmazással, zaklatással foglalkozom. Annak ellenére, hogy a szakirodalomban már 1975 óta ismert a kórkép, Magyarországon még nem történt átfogó, populáció-alapú vizsgálat. Az ismert és eddig felderített esetek a szexuális zaklatás áldozatainak mindössze töredékét ölelik fel. Ez pedig csupán a jéghegy csúcsa, a gyermekek elleni szexuális bántalmazás néma járványként söpör végig a világon, és ez alól hazánk sem kivétel. Ugyanakkor a gyermekekkel foglalkozó szakembereknek nincs elegend és adekvát ismerete a szexuális visszaélésekr l, az áldozatok és elkövet k jellemz ir l, a b ncselekmények felismerésér l, kezelésér l és az áldozatok rehabilitációjának lehet ségeir l. A legtöbb kriminológus szerint a n k ellen elkövetett er szakos cselekmények a legkevésbé dokumentált b nügyek. A szexuális bántalmazás pontos el fordulásának ismerete és a gyermekek elleni er szak megfelel orvosi és jogi megközelítésének megteremtése alapvet egészségügyi és társadalmi, nemzeti követelmény. Munkám célja, hogy a szexuális b ncselekmények elleni küzdelem segítése érdekében információkat gy jtsünk a hazai fiatalkorúakat érint szexuális bántalmazásokról, az eredményeket összefoglalva és a tanulságokat levonva a téma tabuként kezelését áttörjük és a legf bb teend ket felvázoljuk. 2

3 Célkit zéseim a következ k voltak: 1. A fiatalkorúakkal szemben elkövetett bántalmazás, kiemelten a nemi er szak definíciójának, típusainak ismertetése. 2. A szexuális bántalmazás el fordulásának, gyakoriságának bemutatása a világ kiválasztott országai adatainak segítségével, összehasonlítva a hazai helyzettel. 3. A Debreceni Egyetem OEC Szülészeti és N gyógyászati Klinika Gyermekn gyógyászati Szakrendelésén az elmúlt 16 évben vizsgált betegek dokumentációjának áttekintése, a szexuális bántalmazást elszenved k kiválasztása, az áldozatok és a b ncselekmény jellemz inek, a bántalmazás körülményeinek és el idéz okainak tanulmányozása. 4. Az áldozatok orvosi és multidiszciplináris ellátásának: a felismerés és a terápia lehet ségeinek összefoglalása. 5. A szexuális zaklatás egyéni, társadalmi, orvosi és jogi következményeinek tárgyalása a rendelkezésre álló irodalmi adatok tükrében. 6. A szexuális b ncselekmények megel zésének, az orvosi és jogi módszereknek, a jöv feladatainak felvázolása. 3

4 2. Betegek és módszer 2.1. Vizsgált betegek A Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum Szülészeti és N gyógyászati Klinikája Hajdú-Bihar megye egyetlen olyan intézete, ahol gyermekn gyógyászati betegek ellátása folyik. Munkám során január 1. és december 31. között a klinika gyermekn gyógyászati szakrendelésén szexuális bántalmazás miatt megjelent 18 éves kor alatti leányok adatait elemeztük. A vizsgálati periódus els 10 évében az adatokat retrospektíve elemeztük, majd 1996-tól a betegek adatait prospektíve gy jtöttük. A szexuális bántalmazásnak kitett leánybetegek kórtörténeteit kiemeltük, vizsgáltuk a b ncselekményt és annak körülményeit, és az eseteket a bírósági eljárás végéig követtük Vizsgálati módszerek A Debreceni Egyetem OEC Szülészeti és N gyógyászati Klinikáján az áldozatok ellátása részletesen kidolgozott standard alapelvek alapján történt. A protokoll magában foglalta a gyermekbántalmazás meghatározását, a vizsgálat célját és menetét. Az alábbi adatokat rögzítettük: az áldozat életkora és foglalkozása, az elkövet életkora és foglalkozása, családi kapcsolat a fiatalkorú áldozat és az elkövet között, a szexuális bántalmazás gyakorisága, a szexuális zaklatás típusa, a b ntény helyszíne, a b ncselekmény elkövetésének ideje napszak és évszak szerint, az áldozat és az t a klinikára kísér személy közötti családi vagy egyéb kapcsolat. Dokumentáltuk az elkövetés és a vizsgálat között eltelt id intervallum hosszát, és a n gyógyászati vizsgálat eredményeit is. Ugyancsak rögzítésre került a teljes kórel zmény, beleértve az orvosi és szociális anamnézist és azonos irányelvek szerint zajlottak a vizsgálatok. Az esetek orvosi ellátását a sérülésnek megfelel en, standard szempontok szerint végeztük. A kórel zmény pontos felvétele - az esetleges büntet jogi következmény miatt - rendkívül fontos. A fiatalkorú saját szavaival el adott történetét, valamint a szül vagy a kísér által elmondott történetet szóról szóra rögzítettük. Fontos a beteg bizalmának megnyerése és meggy zése arról, hogy segíteni akarunk. Tájékozódnunk kell arról, hogy az áldozat meg tudja-e különböztetni az igazságot a hazugságtól, hogy ismeri a testrészeket, a helyragokat, hogy hiteles-e a korának megfelel szóhasználattal el adott történet. Az elmondottaknak tartalmaznia kell a b ncselekmény idejét, helyét, körülményeit, az elkövet jellemz it, a zaklatás típusát, és az esetleges er szak jellegét. A fizikális vizsgálat tartalmazta az áldozat részletes átfogó fizikális vizsgálatát, az egyéb bántalmazás jeleinek kutatását, az esetleges sérülések azonosítását. Az áldozat teljes 4

5 testfelületén kerestük a fizikai bántalmazás nyomait, zúzódások, hematómák, duzzanatok, horzsolások, fognyomok és fojtogatás nyomait. Ezeket anatómiai elhelyezkedésük és kiterjedésük alapján írásban pontosan rögzítettük. A nemi szervek vizsgálata közé tartozott a szexuális fejlettség megítélése, szexuális bántalmazás jeleinek kutatása, különös tekintettel az introitus és a sz zhártya kolposzkópos képére. A gyermeket alaposan megtekintettük hanyatt, béka-láb helyzetben, esetleg édesanyja ölében, hanyatt, térd-mell helyzetben, és id sebb áldozatok esetében k metsz helyzetben, lábtartók használatával. A látott leletek fotódokumentációja nem történt meg. A vizsgálathoz tartozott továbbá az esetleges terhesség vizelet-teszttel vagy ultrahanggal történ vizsgálata, igazságügyi bizonyítékok gyüjtése (spermium, nyál, szennyez anyagok, ruházat, egyéb bizonyíték). Spermiumkutatást négy helyr l végeztünk: hüvelybemenet / hymenális gy r, hüvelyboltozat, nyakcsatorna és végbélnyílás. Mindezt az ellátást igényl sérülések sebészi kezelése és profilaktikus intézkedések követték (s rg sségi fogamzásgátlás, tetanus anatoxin, nemi úton terjed betegségek antibiotikum-profilaxisa). A rendelkezésre álló adatok segítségével elemeztük a gyermekeket ér szexuális bántalmazás, molesztálás és a nemi er szak közötti különbségeket, rámutatva a b ncselekmények diagnosztikai nehézségeire. Az els és ismételt vizsgálatok eredményét minden esetben dokumentáltuk. A leleteket archiváltuk és hivatalos kérésre kiadtuk. A b ncselekmények jogi vonatkozásait is figyelemmel kísértük. 5

6 3. Eredmények 1986 és 2001 között eltelt 16 év alatt 209 fiatalkorú leány került ellátásra a Debreceni Egyetem Szülészeti és N gyógyászati Klinikájának Gyermekn gyógyászati Szakrendelésén szexuális bántalmazás vagy er szak elszenvedése miatt. Nyolcvanhat esetben (41%) az áldozat ismerte az elkövet t, míg 70 gyermeknél (34%) esetben ismeretlen tettes követte el a b ncselekményt. Ötvenhárom (25%) esetben családtag volt a szexuális zaklatás elkövet je. A fiatalok 47 %-a 11 és 14 éves kor közötti korcsoportba tartozott, a legfiatalabb áldozat másfél éves volt. Közülük 157 iskolai tanuló volt, kett szellemi fogyatékos, kilenc még óvodás, 17- en már dolgoztak és 24 áldozatot eltartott vagy munkanélküli volt. A nagy százalékban (25%) el forduló családon belüli er szak esetében az elkövet többnyire az édesapa (44%), vagy a mostohaapa (40%) volt. A b ncselekmények gyakorisága: az esetek egyötödében (21%) a szexuális zaklatás ismétl dött. A b ncselekmények jellemz it az 1. táblázat mutatja. A szexuális b ncselekmények legtöbbször délután és este történnek, leginkább a nyár és tél azon id szakában, amikor a gyermekek iskolai szünidejüket töltik. A cselekmények helyszíne: a b ncselekmény az esetek 23 %-ában az áldozatok otthonában következett be. Az áldozatot legtöbbször az édesanyja vagy a rend rség kísérte be a klinikára. A szexuális b ncselekmények 80 %-ában hüvelyi behatolás történt, 20 %-ban szexuális fajtalankodás, míg az esetek 32 %-ában mindezt fizikai sérülés is kísérte (lásd 1. táblázat). 6

7 1. Táblázat A szexuális bántalmazás jellemz i Jellemz k Szempontok Esteszám % El fordulási gyakoriság Többszörös Egyszeri Hüvelyi behatolás Típus Fajtalankodás Fizikai bántalmazás Spermium jelenléte Bizonyíték Terhesség 1 0,5 Reggel 16 8 Napi ingadozás Délután Este Éjszaka Tavasz 14 7 Évszaki ingadozás Nyár sz Tél Az elkövetés és a klinikai vizsgálat között eltelt id hossza változó volt: 101 esetben (48%) azonnali, adekvát, s rg sségi ellátást tudtunk biztosítani, 35 lány (17%) 72 órán belül jelentkezett, míg 73 (35%) áldozat esetében csak 72 órán túl került sor a szakszer vizsgálatra. Az áldozatok fizikális vizsgálata során a következ szempontokra összpontosítottunk: a nemi szerveken és a gáton lev sérülések meghatározása és sebészi ellátása, igazságügyi bizonyítékok gy jtése, spermiumkutatás és mintavétel a Vizsgáló módszerek fejezetben leírt szempontok alapján. Ezeken kívül ultrahang vizsgálat történt az esetleges terhesség kizárására. A vizsgált esetek között egy terhességet találtunk. Fizikai sérülést 66 esetben (31 %) detektáltunk, ezek közül kett igényelt sebészeti ellátást. A laboratóriumi vizsgálatok 38 esetben igazolták spermiumok jelenlétét. 7

8 Büntet ügyi eljárás: a 16 éves vizsgálati id szak alatt a szexuális bántalmazást 127 esetben követte feljelentés és bírósági eljárás. A joger sen elítélt elkövet k száma 56 volt, ez az esetek 27%-a. Az elítéltek közül 29 esetben nemi er szak, négy esetben természet elleni fajtalankodás, míg 23 esetben fiatalkorú megrontása szerepelt a vádiratban. 8

9 4. Megbeszélés A gyermekek elleni szexuális bántalmazással foglalkozó kutatások nagy utat tettek meg az elmúlt közel 30 évben. Ma már nem tekinthet k egy másik izolált gyermekgyógyászati kórkép -nek, ahogy Kempe állította 1978-ban. A 80-as években még a hymenális gyür átmér jének meghatározó szerepe volt a bántalmazás bizonyításában, ez ma már elavult módszernek számít. Szembet n a szexuális bántalmazáson átesett áldozatokon talált pozitív fizikai leletek csökkenése. Míg a 80-as években az esetek 50 %-ában volt fizikai sérülés, a 90-es években 20 %-ban, míg jelenleg csupán 10 %-ban. Ennek a magyarázata a nagy számú áldozatot felölel tanulmányok megjelenésének is köszönhet. Az évek során összegy lt tapasztalat és a diagnosztika fejl dése eredményeképpen a bántalmazásra gyanús és nem gyanús fizikai leletek rendszerez dtek A fiatalkorúakkal szemben elkövetett bántalmazás, - hangsúlyozottan a nemi er szak- definíciója, típusai és az elkövetés módjai A gyermekbántalmazás azt jelenti, hogy valaki sérülést, fájdalmat, szenvedést okoz a gyermeknek, illetve a gyermek sérelmére elkövetett b ncselekményt nem akadályozza meg, vagy nem jelenti a hatóságoknak. F bb típusai: fizikai, érzelmi és szexuális bántalmazás és az elhanyagolás. A fizikai bántalmazás magában foglalja a gyermeket ért fizikai kapcsolat által okozott sérülést, csonttörést, ütést, rúgást, rázást ( shaking baby ), rángatást, leejtést, égetést, leforrázást, fojtogatást, leh tést, mérgezést. Érzelmi bántalmazás a gyermek érzelmeivel való visszaélés, mely a fiatalkorú hosszútávú érzelmi és pszichés fejl dését is károsan befolyásolja: a gyermekkel szemben támasztott túlzott elvárások, a képességeit meghaladó iskolai teljesítmények megkövetelése; a gyermekben annak az érzésnek keltése, hogy nem szeretik, hogy felesleges, haszontalan; állandó félelemérzet és szorongás el idézése, kritizálás és érzelmi zsarolás, a gyermek fizikai és/vagy lelki kihasználása. Elhanyagolás alatt értend minden olyan mulasztás, mely a gyermek egészségét veszélyezteti, a gyermek testi és lelki fejl dését akadályozza: a gyermek fizikai igényeinek figyelembe nem vétele, nevelésének és oktatásának elhanyagolása; jelenti a szeretet hiányát, a higiénés feltéte- 9

10 lek megtagadását, az orvosi ellátás késleltetését, a véd oltások elmulasztását, iskolalátogatási és tanulási kötelezettségének figyelembe nem vételét. Szexuális bántalmazás minden olyan cselekedet, ami az elkövet szexuális kielégülése érdekében történik a kiskorú beleegyezése nélkül: a fejl désben még éretlen gyermek, vagy fiatalkorú bevonása szexuális jelleg tevékenységbe anélkül, hogy azt a gyermek tökéletesen megértené, és abba beleegyezését adná. A további definíciók a törvényellenes kapcsolat kényszerít, manipulált és kizsákmányoló jellegét hangsúlyozzák, kiemelik az elkövet és az áldozat közötti korkülönbség fontosságát is (legtöbbször 4-5 év). Természetesen a jogi kategóriák által meghatározott fogalmak tartalmilag nem azonosak az orvosi gyakorlatban megjelen kategóriákkal. Az el bbi alátámasztására érdemes utalni a hatályos büntet törvénykönyv által használt fogalmakra: - Er szakos közösülés: aki mást er szakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel közösülésre kényszerít, vagy más védekezésre, illet leg akaratnyilvánításra képtelen állapotát közösülésre használja fel, b ntettet követ el, és két évt l nyolc évig terjed szabadságvesztéssel büntetend. A büntetés öt évt l tíz évig terjed szabadságvesztés, ha a sértett a tizenkettedik életévét nem töltötte be, a sértett az elkövet nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt áll, illetve a sértettel azonos alkalommal, egymás cselekményér l tudva, többen közösülnek. - Szemérem elleni er szak: aki mást er szakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel fajtalanságra, vagy ennek elt résére kényszerít, vagy másnak a védekezésre, illet leg akaratnyilvánításra képtelen állapotát fajtalanságra használja fel, b ntettet követ el, és két évt l nyolc évig terjed szabadságvesztéssel büntetend. A büntetés öt évt l tíz évig terjed szabadságvesztés, ha a sértett a tizenkettedik életévét nem töltötte be, vagy a sértett az elkövet nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt áll, illetve a sértettel azonos alkalommal, egymás cselekményér l tudva, többen fajtalankodnak. A fajtalanság a közösülés kivételével minden súlyosan szeméremsért cselekményt magába foglal, ami a nemi vágy felkeltésére, vagy kielégítésére szolgál. - Megrontás alatt értjük, ha valaki a tizennegyedik életévét be nem töltött személlyel közösül; megrontást követ el az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennegyedik életévét meg nem haladott személlyel fajtalankodik, b ntettet követ el, és egy évt l öt évig terjed szabadságvesztéssel büntetend. - Er szak fogalma alatt a bírói gyakorlat a nemi erkölcs elleni b ncselekmények esetében komoly ellenállás leküzdésére alkalmas fizikai kényszert ért. A fenyegetés pedig súlyos hát- 10

11 rány kilátásba helyezése, amely alkalmas arra, hogy a megfenyegetettben komoly félelmet váltson ki. A büntet jogi szabályozás nagy hangsúlyt fektet a sértettek kíméletére, a tárgyalt tényállások alapesetei esetében csak akkor indul büntet eljárás, ha azt a sértett kéri. Kiskorúak esetében a szül re, gondvisel re, illetve a gyámhatóság képvisel jére hárul a felel sség az eljárás kezdeményezését illet en. A szexuális visszaélések az elkövet célja és a társadalmat érint következmények szempontjából jelenthetnek kereskedelmi és nem kereskedelmi célú kizsákmányolást. Az el z üzleti célú gyermekbántalmazást jelent prostitúcióval, gyermekpornográfiával, internet b nözéssel és gyermekkeresekedelemmel. A nem kereskedelmi célú gyermekbántalmazásba tartozik a családon belüli er szak, a gyermekintézményeken belüli szexuális kizsákmányolás. A két csoportban eltér eszközök és eltér motiváció állnak a cselekmény hátterében, de a következményeik: a gyermekek megrontása, megfélemlítése, maradandó károsodások okozása azonosak. Az elkövetés típusa szerint a szexuális bántalmazás többféle szexuális aktivitást jelenthet, az érintkezés nélküli formától egészen a behatolást is magába foglaló cselekedetig. Érintkezés nélküli bántalmazás az exhibicionizmus, voyeurizmus, szemérmetlen beszéd, gyermekek bevonása vagy kényszerítése a pornográfia bármely területébe (fényképezés, videofelvételek készítése és forgalmazása). Jogi megközelítésben pornográf képfelvétel valamint m sor alatt értjük. Aki kiskorú személyr l pornográf - a nemiséget súlyosan szeméremsért nyíltsággal ábrázoló, a nemi vágy felkeltésére irányuló - videó-, film- vagy fényképfelvételt, vagy ilyen képfelvételeket készít, megszerez, vagy tart, b ntettet követ el, és három évig terjed szabadságvesztéssel büntetend. Az érintkezés a nemi szervek simogatásán túl az orális, hüvelyi, rektális behatolást, valamint tárgyak és eszközök ilyen célú alkalmazását jelenti. Szexuális er szak válfajai az er szakos nemi közösülés, a megrontás, a szemérem elleni er szak, a fajtalankodás, amelyekhez fizikai er szak is társulhat. Nemi er szakot leggyakrabban (90%) lányokkal szemben követnek el, de egyre több a fiú áldozat is (10-20%). Különbséget kell tenni a nemi er szak és a gyermekekkel szemben elkövetett szexuális bántalmazás között. A nemi er szak elkövet i legtöbbször ismeretlenek, egyszeri cselekményr l van szó. Rendszerint fizikai er szakkal egészül ki, ezért sérüléssel jár, a sértett azonnal orvoshoz kerül. Ezeket az eseteket rend rségi feljelentés, majd bírósági eljárás követi. Pontosan dokumentált és statisztikailag követhet b ncselekményr l van szó. A szexuális bántalmazás elkövet i ezzel szemben a gyermek által ismert, elfogadott és szeretett egyének, legtöbbször családtagok, édesapák vagy mostohaapák. Rendszerint többszöri 11

12 cselekményr l van szó, mely ritkán jár sérüléssel. Az ilyen típusú visszaélések gyakran öltik magukra a gyermek együttm ködésének látszatát. A gyermek nem szexuális tevékenységben szeretne részt venni, amit a fejlettségi szintje miatt nem is érhet meg teljesen, hanem a bizalmával visszaél feln tt testi és érzelmi szeretetére vágyik. Az elkövetés ilyenkor nehezen bizonyítható és legtöbbször a család által is elhallgatott. Az ilyen esetek kés n, vagy egyáltalán nem kerülnek orvoshoz, így jogi következményük sincs. Ezért számuk nehezen becsülhet és az ismertté vált események aránya messze elmarad a valós gyakoriságtól A szexuális bántalmazás el fordulásának, gyakoriságának és az el idéz okok bemutatása a világ kiválasztott országainak adatai segítségével és azok összehasonlítása a magyarországi helyzettel Ahhoz, hogy a hazai helyzetet helyesen ítéljük meg, át kell tekintenünk a nemzetközi statisztikákat. A témában legtöbbet publikáló Amerikai Egyesült Államokban 1998-ban a DHSS (Department of Health and Human Services) adatai szerint gyermekáldozatot regisztráltak. Szexuális bántalmazásnak gyermek (1,5 ) esett áldozatul. Legveszélyeztetettebb a éves korosztály, els sorban a lányok: a bántalmazott lányok aránya 2,3, a fiúké 0,6. Ausztráliában a n k %-a számolt be arról, hogy életében szexuális bántalmazást szenvedett. Az áldozatok 25%-a ma is depresszió elleni kezelésben részesül. Kanadában a n k 13 %-a, Németországban 20,1 %-a, Nagy-Britanniában 20 %-a szenvedett er szakos szexuális b ncselekmény miatt. Svájcban, a közelmúltban végzett tanulmány a fiatalkorúak között 19 %-os gyakoriságot talált. Skandináviában az arány kissé alacsonyabb: Norvégiában 17 %, Svédországban 13 %, Spanyolországban magasabb: 22 %. Magyarországon nincs összefoglaló adatunk a fiatalkorúak sérelmére elkövetett szexuális b ncselekmények gyakoriságáról, jóllehet számos közleményben olvashatunk egyedi esetismertetéseket. Hazánkban az els közlemény Antoni nevéhez f z dik, melyet számos további követett (Bognár, Bodánszy, Osváth). Velkey volt az els, aki Borsod megye gyermeke között retrospektív felmérést végzett. A gyermekbántalmazás gyakoriságát 5,7 %- nak találta. Barkó Éva hasonló felméréssel próbálkozott 1994-ben. Négyezer kérd ívet küldött ki gyermek-, és háziorvosoknak, megyei gyermekosztályoknak, csecsem otthonoknak, bölcs déknek, tanároknak, véd n knek azzal a céllal, hogy tájékozódjon a gyermekellátók gyakorlatában el forduló esetekr l. Mindössze 250 választ kapott, ebb l 39 nemleges volt. Ez a 6,25 %-os válaszadási arány mutatja a szakma érdektelenségét a kérdés iránt. Mit várunk a laikusoktól, ha a szakma ennyire érdektelen? 12

13 1999-ben 20 területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat végzett kérd íves felmérést. Tizenhét intézmény válaszolt, mindenhol beszámoltak olyan gyermekekr l, akik a szexuális bántalmazás valamilyen formájának áldozatai voltak. A 138 bejelentett áldozat 82 %-a leány volt, 35 %-uk éves. Családon belüli er szak volt az esetek 66 %-a, az elkövet 43 %-ban az édesapa, 35 %-ban a mostohaapa. A bántalmazás 35 %-ban a nemi szervek simogatása, 22 %-ban közösülés, 15 %-ban orális érintkezés volt. Mindezek csak részadatoknak tekinthet k. Miért nincs átfogó, bizonyíték érték hazai adatunk? Ennek több oka van: Magyarországon ezek a b ncselekmények még napjainkban is titkoltak, nehezen elfogadottak, tabu témának számítanak. Az információ hiánya és a témában szakképzett egészségügyi személyzet kis száma miatt a család nem tud kihez fordulni segítségért. Családon belüli elkövet esetében sokszor célszer bb arról meggy zni a bíróságot, hogy az áldozat csak kitalálta a történteket, hiszen a családf büntetése magát a sértettet is nehéz anyagi helyzetbe sodorhatja. A kell számú és min ség bizonyíték hiányának további oka a szexuális bántalmazások diagnosztikus nehézsége. Mivel a b ncselekmények többségében nincs fizikai bántalmazás, rendszerint visszatér és hosszan tartó, titokban tartott b nös viszonyról van szó. Ez magyarázza, hogy a szexuális bántalmazáson átesett gyermekek esetében a normál vizsgálati leletek aránya 23-91% között változik. A magyarországi bizonyított esetek különösen alacsony arányát (5-6% vs. 20 vagy > 20 %) a b ncselekmények természete is magyarázhatja. Gondoljunk csak az érintkezés nélküli szexuális bántalmazási formákra! A szexuális bántalmazás legtöbbször nem jár együtt olyan mérték fizikai kontaktussal, ami bizonyítékul szolgáló sérülést okozna. Ugyanakkor a fiatalkorú áldozatok félelme, megfélemlített volta és csekély anatómiai ismerete gátat szab a precíz tanúvallomásnak. Az orvosi és a jogi szóhasználat különbsége is nehezíti a pontos dokumentációt és a gyors vizsgálati eljárást. A bírói gyakorlat a nemi szervek behatolás nélküli, közösülésre irányuló érintkezését is befejezett b ncselekményként ítéli meg. Többszöri, folytatólagosan elkövetett b ncselekmény kés n vizsgálatra kerül áldozatai kapcsán ismert, hogy a részleges sz zhártyasérülés 9, míg a teljes szakadás nap alatt teljesen meggyógyulhat. Egy 2000-ben közölt tanulmány adatai szerint 192 szexuálisan bántalmazott 3-8 éves korú kislány közül csak 2 %-ban találtak diagnosztikai bizonyítékot jelent sz zhártya berepedést illetve átszakadást. 13

14 Mindezekhez az egészségügyi rendszer felkészületlensége, a szervezett eljárási forma, a szabad információáramlás valamint az orvosi bejelentési kötelezettség hiánya adódik hozzá. A fentiekb l következik, hogy hazánkban a szexuális visszaélések jelent s része rejtve marad A Debreceni Egyetem OEC Szülészeti és N gyógyászati Klinika Gyermekn gyógyászati Szakrendelésén az közötti id szakban megjelent szexuális bántalmazást elszenved k és a b ncselekmények jellemz i, a bántalmazás körülményei, típusai és okai Különbséget kell tenni a szexuális zaklatás, bántalmazás, molesztálás és a nemi er szak között. Az általunk vizsgált esetek nagy részében (68%) er szaknak nyoma sem volt, mivel a gyermekeket molesztáló elkövet k a gyermekek számára ismert, szeretett és bizalmat kelt személyek voltak. Ötvenhárom esetben (25%) a szexuális bántalmazást családtag követte el, a b ncselekmény otthon történt. Ezekben az esetekben az els vizsgálat szinte mindig késett, így az esetek túlnyomó többségében igazságügyi bizonyítékot sem lehetett találni. Ezekben az esetekben típusosnak találtuk a b ncselekmény többszörös el fordulását (21%). A bántalmazástól eltelt id hossza miatt a korábbi trauma jeleit már nem lehetett észlelni. A hosszabb id intervallumon túl a szexuális zaklatást követ fizikális leletek hiányának vagy alacsony számának további oka a szexuális molesztálás természete. A b ncselekmény legtöbbször nem társul olyan er s fizikai kontaktussal, hogy az észrevehet sérüléseket okozzon (érintkezés nélküli formák, orális abúzus, pornográf fotók). Egy nemrégi tanulmány szerint, 192 hüvelyi behatolással járó szexuális er szakon átesett lány közül, mindössze négy (2%) mutatott egyértelm tünetet, sz zhártya szakadást, perforációt. Külön figyelemmel kísértük azt az 52 esetet, amikor az elkövet családtag volt. A legtöbb áldozat 11 és 14 éves korú volt, a legfiatalabb alig érte el másfél éves kort. Mivel ezek a számok bizonyára csak a jéghegy csúcsát képviselik, az aktuális szám minden bizonnyal az 52 többszöröse. Ilyenkor a legtöbb fiatalkorú lány állandó fenyegettségr l számol be. Sok esetben a gyermek ajándékot kap, az elkövet érzelmileg is zsarolja. A gyermek nem tudja, hogy amit tesz, az káros és b nös dolog, engedelmeskedik a feln ttnek, annak ellenére, hogy az ellenkezik az akaratával. Tapasztaltuk. hogy nem mernek beszélni a történtekr l, nem mernek feljelentést tenni, az édesanyák pedig rendszerint túl kés n szereznek tudomást a helyzetr l. Természetesen k maguk is félnek a következményekt l, az anyagi gondoktól, mindazon gyötrelmekt l, amik várnak a családra, amenynyiben a családf t, mint f pénzkeres t feljelentve esetleg a börtönbe jutattják. Ez veti meg az 14

15 alapját a többszörös, titokban maradt, folytatólagosan elkövetett szexuális bántalmazásnak. A szexuális zaklatások legtöbbször nyáron és télen következnek be, amikor a gyermek rendszerint felügyelet nélkül iskolai szünetét élvezi (az esetek 59%-a nyáron, 19%-a télen). Az elkövetés észlelt id pontjai összhangban voltak ezzel: a legtöbb b ncselekmény az iskola után következett be délután vagy este, amikor még a szül k dolgoztak, vagy amikor az iskolai szünet alatt a gyermekfelügyelet nem volt megoldott. Vannak olyan rizikófaktorok, melyek hajlamosabbá teszik a gyermekeket a szexuális zaklatásra. Így könnyebben áldozattá válik a fiatal, ha elvált szül k gyermeke, ha mostohaszül van a családban, ha tinédzserkorúak a gyermek szülei, ha maga a gyermek fogyatékos vagy pszichológiailag sérülékeny; ha magára hagyott, izolálódott, ha édesanyja elfoglalt, ha csekélyek a párkapcsolatról alkotott ismeretei, esetleg drogot vagy alkoholt fogyaszt. A családon belüli bántalmazással ellentétben, az idegen elkövet által okozott szexuális bántalmazás áldozatai (34%) rendszerint azonnal jelentkeznek az orvosnál és nagy százalékban találhatók igazságügyi bizonyítékok. Betegeink között 70 esetben (34%) volt idegen elkövet, közülük 38 esetben (18%) volt kimutatható spermium a hüvelyi keneteken. Ezeket az áldozatokat mint általában- valamelyik családtag kísérte, így az azonnali vizsgálat elvégezhet volt. Az igazságügyi bizonyítékok gy jtése a szexuális bántalmazást követ en 72 órán belül nagyobb valószín séggel eredményre vezet, de a DNS technika bevezetése óta ez az id napokkal, hetekkel is kitolódhat. Az elmúlt 16 év alatt az észlelt 209 esetb l 127 alkalommal (60 %) került sor rend rségi feljelentésre. A büntet eljárás éveken keresztül zajlott, a joger sen elítéltek száma 56 volt (27%). A feljelentések és a büntet ügyek alacsony száma és a magyar igazságszolgáltatásban általános hosszú döntési id akadályozza az események ismétl désének, vagy a bántalmazások hatékony megel zését Az áldozatok ellátásának orvosi és multidiszciplináris elemei: a felismerés és a terápia tanulságai A szexuális bántalmazásra utaló eseményekre az anamnézisben rá kell kérdezni, akár burkolt, akár közvetlen formában. Tapasztalatainkkal összhangban a közelmúltban publikált külföldi tanulmányok szerz i egyetértenek abban, hogy az áldozatok várják az esetleges szexuális zaklatást feltáró kérdéseket, de ezek az esetek nagy részében elmaradnak. A felismerésben fontos szerep jut a szül knek, az iskolai nevel knek és az orvosoknak. Nekik kell felfigyelniük a gyermekkel való rossz bánásmódra, a szexuális bántalmazás gyanúját kelt apró jelekre. A felismerést nehezíti, hogy a testi jelek hiányozhatnak, vagy 15

16 sokszor nem egyértelm ek; az áldozattól nem várható a gyanú meger sítése, így a szakembernek a bántalmazásra minden gyanús esetben gondolnia kell. A bántalmazás gyanújelei a gyermek életkorával párhuzamosan eltér formákban jelenhetnek meg, pubertás korban különösen nehéz a normális és deviáns viselkedés elkülönítése. A gyanújelek lehetnek általánosak és specifikusak, jelentkezhetnek szomatikus, érzelmi és viselkedésbeli szinteken, illetve azok kombinációjában. Azonnal szakemberhez kell fordulni, ha a gyermeknél a következ általános viselkedésbeli jeleket vesszük észre: alvászavar, koncentrálási nehézség, depresszió, iskolai teljesítmény romlása, passzivitás, zárkózottság, bizalmatlanság, félelem, koraérett magatartás, otthonról való menekülés. Ismernünk kell a gyanús szül i magatartások jellemz it is. Tapasztalataink: orvosi, véd n i tanácsok be nem tartása, a szül által el adott történet nem volt összeegyeztethet a sérüléssel, a gyermek és a szül által elmondott kórtörténet nem egyezett, kórházba került gyermek látogatásának elmulasztása, stb. A bántalmazásra utaló fizikai jelek között a következ ket észleltük: nem azonos id b l származó, nem típusos helyen található zúzódások, hurkák, horzsolások; fojtogatás, harapás nyoma, égés, forrázás. A szexuális bántalmazás nem specifikus gyanújelei közé tartoznak az el bbiekben vázolt általános viselkedési jelek, a szexuális zaklatás következményei, pl. alhasi fájdalom, visszatér fájdalmas vizelés és húgyúti fert zések, a nemi szervek fájdalma és viszketése. A specifikus jelek egyértem ek: nemi szervek és a végbélnyílás sérülése, gyulladása, terhesség és nemi úton átvihet betegségek. A bántalmazás felismerésének segítésére, a bántalmazást kizáró, valószin sít vagy bizonyító anamnesztikus adatokat és fizikális tüneteket a 2. táblázatban foglaltuk össze. 16

17 2. Táblázat Protokoll a szexuális bántalmazás valószín ségének eldöntésére Nincs bizonyíték Normál vizsgálati lelet, nincs szexuális zaklatásra utaló kórel zmény, nincs szemtanú, nincsenek viselkedésbeli eltérések Más eredettel magyarázható nem-specifikus vizsgálati lelet, nincs szexuális bántalmazással kapcsolatos vallomás, nincsenek viselkedésbeli eltérések A gyermek veszélyeztetettnek tekinthet, de nincs pozitív anamnézis, és csak nem-specifikus viselkedésbeli eltérések A sérülés fizikális lelete összhangban van a balesetre vonatkozó anamnézissel, ami egyértelm és hihet Lehetséges bántalmazás Normál vagy nem-specifikus vizsgálati lelet, jelent s viselkedésbeli eltérésekkel, f leg szexualizált magatartás, de a gyermek bántalmazásra vonatkozó anamnézist adni nem tud Condyloma accuminatum vagy HSV 1 okozta anogenitális léziók egy praepubertás korban lev gyermekben, szexuális bántalmazásra vonatkozó anamnézis nélkül, egyébként normális vizsgálati lelettel A gyermek tesz vallomást, de az a gyermek szintjéhez képest nem elég részletes, vagy nem következetes Gyanús vizsgálati lelet, de anélkül, hogy szexuális abúzust vagy viselkedésbeli eltérést igazolhatnánk Valószín bántalmazás A gyermek világos, részletes vallomást tesz, fizikális jelek meglétével vagy anélkül Er sen gyanús vizsgálati leletek, eltérések, szexuális bántalmazásra vonatkozó anamnézissel vagy anélkül, áthatoló sérülésre vonatkozó anamnézis nélkül Két éves kor feletti áldozat esetében a genitális váladék tenyésztése: Chlamydia trachomatis pozitív A genitális tájékról vett váladék: HSV 2 pozitív Diagnosztizált Trichomonas infekció Bizonyított bántalmazás, vagy szexuális érintkezés Vizsgálati leletben egyértelm a behatolás, er szak nyoma, baleseti anamnézis nélkül Spermium vagy prosztata váladék a gyermek testén, vagy a testnyílásban Terhesség Neisseria gonorrhoea pozitív tenyésztés a genitális, anális vagy garatváladékból Posztnatálisan szerzett syphilis Tanúk el tt zajló, vagy fényképpel, videófelvétellel dokumentált bántalmazás Az elkövet vallomást tesz a szexuális bántalmazásra vonatkozóan HIV fert zés, egyéb fert zési módok kizárása után 17

18 4.5. A szexuális zaklatás egyéni, társadalmi, orvosi és jogi következményei A fiatalkorúakkal szemben elkövetett szexuális b ncselekmények jelent ségét a következmények rendkívül széles spektruma adja: A gyermek testi épségét károsító következmények közé tartoznak a fizikai er szakból adódó testi sérülések, melyek akár a gyermek halálához is vezethetnek. A szexuális kapcsolat következménye lehet a fiatalkorú áldozat nem kívánt terhessége, amelyet törvénytelen vetélés is követhet. További veszélyt jelent a nemi úton átvihet betegségek gazdag tárháza, amelyek kés i következményként medd séget vagy szerzett immunhiányos állapotot eredményezhetnek. A gyermekekkel szemben szexuális er szak gyakran pszichoszomatikus betegség képében jelenik meg, mint például premenstruális szindróma vagy krónikus kismedencei gyulladás és fájdalom. Ezek inkább az id sebb áldozatokra jellemz ek. Az irritábilis bél szindróma, gyomor és emészt rendszeri zavarok f leg a fiatalabb korú áldozatok esetében alakulnak ki. A szexuális bántalmazások lelki következményei felölelik majdnem az összes érzelmi, pszichoszomatikus, önpusztító és antiszociális viselkedési zavart. Ezek f megnyilvánulási formái a depresszió, a szorongás, a poszttraumás stressz, az öngyilkossági szándék, az alvási és evési zavarok, a krónikus kimerültség valamint az alkohol és drogfügg ség. A tartós stressz következtében csökkent immunitás miatt az áldozatok körében gyakrabban fordul el idült betegség, koraszülés, veszélyeztetett terhesség. Ennek megítélésére az esetek hosszútávú követése szükséges. Összefoglalva, a szexuális b ncselekmények egészségügyi és társadalmi hatása összetett, szerteágazó és kiszámíthatatlan. Az áldozatok egészsége veszélybe kerül, a ráfordított egészségügyi költségeket becsülni sem lehet. Bizonyított, hogy gyermekkorban szexuális b ncselekményt elszenvedett n k egészségének helyreállítása a kés bbi életkorban költségesebb, mint azoké, akik ilyen traumának nem voltak kitéve. Hasonló el zménnyel rendelkez n k kétszer annyi alkalommal keresik fel orvosukat - függetlenül az egészségügyi probléma természetét l -, mint akik kórtörténetében nem szerepel szexuális bántalmazás. A szexuális b ncselekmények hatását, következményeit számos tényez befolyásolja. Ki kell emelni az elkövet höz f z d viszonyt, az esetleges rokonság fokát, a b ncselekmény tartamát és gyakoriságát, az áldozat életkorát és az el zményben szerepl esetleges pszichoszociális zavar szerepét. Nagyon fontos az egészségügyi dolgozók megfelel ébersé- 18

19 ge, szakmai hozzáértése, hozzáállása és az orvosi beavatkozás pozitív vagy negatív hatása. Tudni kell, hogy egy nem kielégít en felépített és elvégzett vizsgálattal többet árthatunk az áldozatnak, mint maga az er szak. Ezt jelenti a másodlagos viktimizáció fogalma, amikor a gyermek védelmére létrehozott rendszer rosszul m ködik, ezáltal hozzájárul a bántalmazás késedelmes elhárításához, vagy be nem avatkozásával a folyamatos viktimizációhoz. Ide tartozik a nyomozási, jogi eljárás és orvosi ellátás során a szükségtelen számú és nem megfelel képzettség szakember által végzett kikérdezés, az indokolatlanul elhúzódó kihallgatás és vizsgálat A szexuális b ncselekmények megel zésének, az orvosi és jogi módszereknek, a jöv feladatainak felvázolása. Mivel egy szexuális bántalmazás életre szóló testi és/vagy lelki következményekkel járhat, nem elég az áldozatokat szakszer en ellátni. A hatékony beavatkozást az esetek számának csökkenése, a megel zés jelenti. A tájékoztatást, a segítségnyújtást és a név nélküli közlési, bejelentési lehet séget biztosítani kell az áldozatok és a potenciális áldozatok számára. Poszterek, nyomtatott kiadványok vagy az interneten elérhet tájékoztatók is segíthetik a felvilágosítást. Járható út lehet egy ingyenes zöld szám bevezetése, melyet tárcsázva a gyermekek és a hallgatni kényszerül szül k titokban jelentkezhetnek. Drogambulanciákon, ifjúsági pszichológiai rendeléseken a szakemberek fordítsanak különös figyelmet a szexuális bántalmazás lehet ségére. Egészségnevel programokat kell szervezni mind a gyermekek, mind a szül k és a pedagógusok számára. A szül ket és a pedagógusokat meg kell ismertetni a szexuális bántalmazás alapvet jellemz ivel. A szexuális felvilágosítás és megel zés életkori csoportokra vonatkoztatott javaslata a 3. táblázatban olvasható. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermek ismerje a veszélyt, merjen beszélni róla. A szül k feladata, nyílt, szinte kapcsolat megteremtése gyermekükkel. A családtagok közötti megfelel érzelmi kapocs a sikeres fellépés záloga. A szül i felel sségen túl az iskolákban, megfelel formában és id ben elkezdett felvilágosító munka szintén nélkülözhetetlen a megel zésben. 19

20 3. Táblázat Szexuális felvilágosítás és a szexuális bántalmazás megel zése az egészséges gyermekek gondozása során * Életkor Fejl dési fok Megel zési terv Újszülött Teljes függ ség Csecsem gondozó vagy bölcs de kiválasztásának megbeszélése 6 hónapos Nemi szervekkel kapcsolatos kellemes érzések felfedezése Ismertessük a szül kkel a csecsem nemi szerveinek anatómiai jellemz it és a maszturbáció létezését 18 hónapos Beszédfejl dés kezdete Ösztönözni kell a szül ket, hogy tanítsák meg a gyermeket a testrészek nevére, és bátran használják ket! 2,5-4 éves Nemi identitás kialakulása Ismerjük fel a nemi hovatartozás zavarainak tüneteit mutató gyerekeket 3-5 éves A gyermek er söd függetlenedése, oedipus -stádium kezdete, szexuális különbségek felismerése 5-8 éves Iskolakezdet, függetlenség és társas kapcsolatok kialakulása 8-12 éves Szexualitás kifejl dése, a gyermekbántalmazást elszenvedett áldozatok leggyakoribb életkora éves Feln tt öntudat kialakulása, családtól való elszakadás, saját szexuális tapasztalatszerzés kezdete Ösztönözzük a szül ket arra, hogy engedjék a gyermeket nem -et mondani; tanítsák meg a gyermeket a testrészeinek ismeretére; tegyék lehet vé, hogy a gyerek kérdezhessen a nemiséggel kapcsolatban Biztosítanunk kell a szül t arról, hogy természetes dolog a gyermek szexuális irányú kiváncsisága és játéka A gyermekeknek el kell sajátítania a védelmi viselkedési formákat, önvédelmi mechanizmusokat, a jó és rossz érintés közti különbséget. Bátorítani kell a gyermeket, hogy megossza a félelmetkelt titkait, esetleges rossz élményeit a szül vel A szül tervezze meg a gyermek szexuális felvilágosítását, er sítse az önvédelmi magatartást Beszéljünk a személyes biztonságról, kockázatot jelent viselkedési formákról (alkohol-, droghasználat, autóstop). Beszéljünk a szexualitásról, születésszabályozásról és a nemi úton terjed betegségekr l! * Jenny, C., Sutherland, SE., Sandahl, BB.: Developmental approach to preventing the sexual abuse of children. Pediatrics, 1987; 78: alapján módosítva 20

A gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelzése, felismerése és kezelése

A gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelzése, felismerése és kezelése 1. sz. Módszertani levél háziorvosok, házi-gyermekorvosok, védnk, gyermekegészségügyi szakemberek részére A gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelzése, felismerése és kezelése Dr. Herczog Mária Dr. Kovács

Részletesebben

Szerkesztette: Dr. Kovács Zsuzsanna, Dr. Scheiber Dóra, Dr. Herczog Mária

Szerkesztette: Dr. Kovács Zsuzsanna, Dr. Scheiber Dóra, Dr. Herczog Mária Gyermekbántalmazás és elhanyagolás Módszertani ajánlás tervezet Készült az Országos Gyermekegészségügyi Intézet gondozásában Szerkesztette: Dr. Kovács Zsuzsanna, Dr. Scheiber Dóra, Dr. Herczog Mária Közreműködtek:

Részletesebben

GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA

GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA adatgyűjtésen, felmérésen, esetelemzésen alapuló jelentés a magyarországi helyzetről a PANDÓRA SZELENCÉJE nevű nemzetközi projekt részeként BŐVÍTETT VÁLTOZAT Független

Részletesebben

Kézikönyv a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók számára a gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátáshoz és kezeléséhez

Kézikönyv a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók számára a gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátáshoz és kezeléséhez Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete Kézikönyv a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók számára a gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátáshoz és kezeléséhez

Részletesebben

CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, GYERMEK- ÉS PARTNERBÁNTALMAZÁS /ELŐADÁS GYERMEKVÉDELEM TERÜLETÉN DOLGOZÓ SZAKEMBEREKNEK/

CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, GYERMEK- ÉS PARTNERBÁNTALMAZÁS /ELŐADÁS GYERMEKVÉDELEM TERÜLETÉN DOLGOZÓ SZAKEMBEREKNEK/ CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, GYERMEK- ÉS PARTNERBÁNTALMAZÁS /ELŐADÁS GYERMEKVÉDELEM TERÜLETÉN DOLGOZÓ SZAKEMBEREKNEK/ KÉSZÍTETTE: SZABÓ MÓNIKA GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI KOORDINÁTOR KÉSZÜLT: 2007. MÁRCIUS 29.

Részletesebben

Felismerés Jelzés MÓDSZERTANI SEGÉDLET. A gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések eseteire

Felismerés Jelzés MÓDSZERTANI SEGÉDLET. A gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések eseteire Felismerés Jelzés MÓDSZERTANI SEGÉDLET A gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések eseteire Módszertani segédlet a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekekkel szembeni

Részletesebben

GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA

GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA adatgyûjtésen, felmérésen, esetelemzésen alapuló jelentés a magyarországi helyzetrõl, a PANDÓRA SZELENCÉJE nevû nemzetközi projekt részeként FÜGGETLEN MÉDIAKÖZPONT n Budapest,

Részletesebben

Módszertani ajánlások

Módszertani ajánlások Módszertani ajánlások a szexuális erőszak áldozataival foglalkozó szakemberek számára ------------------------------------------ Írta: Betlen Anna Pap Enikő Szerkesztette: Balogh Lídia Sáfrány Réka Keret

Részletesebben

Betlen Anna Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A SZEXUÁLIS ERŐSZAK ÁLDOZATAIVAL FOGLALKOZÓ SZAKEMBEREK SZÁMÁRA. KERET Koalíció, 2012.

Betlen Anna Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A SZEXUÁLIS ERŐSZAK ÁLDOZATAIVAL FOGLALKOZÓ SZAKEMBEREK SZÁMÁRA. KERET Koalíció, 2012. Betlen Anna Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A SZEXUÁLIS ERŐSZAK ÁLDOZATAIVAL FOGLALKOZÓ SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KERET Koalíció, 2012. BEMUTATKOZÁS KERET Kik vagyunk: A KERET Koalíciót ( Koalíció a Szexuális

Részletesebben

GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉS, MEGELŐZÉS, KEZELÉS

GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉS, MEGELŐZÉS, KEZELÉS GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉS, MEGELŐZÉS, KEZELÉS Oktatási segédanyag A Gyermekbántalmazás, megelőzés, kezelés c. fakultációhoz Készítette: Babity Mária Lektorálta: Dr. révész György 2005 Az Európai Szociális

Részletesebben

Korai fejlesztés. Az európai helyzet elemzése. Kulcstényez k és ajánlások. Összefoglaló jelentés

Korai fejlesztés. Az európai helyzet elemzése. Kulcstényez k és ajánlások. Összefoglaló jelentés Korai fejlesztés Az európai helyzet elemzése Kulcstényez k és ajánlások Összefoglaló jelentés Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért A jelentés a Korai fejlesztés

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE AZ ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK (ISKOLAI ERŐSZAK, CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁS, INTERNETES ONLINE ABÚZUS)

PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE AZ ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK (ISKOLAI ERŐSZAK, CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁS, INTERNETES ONLINE ABÚZUS) ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827 2011 TÁMOP 5.6.1.c 11/1 2011 0003 PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE AZ ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK (ISKOLAI ERŐSZAK, CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁS, INTERNETES

Részletesebben

Daphne Programme. Project IPPOCA Improving Professional Practice on Child Abuse. AGREEMENT n JUST/2012/DAP/AG/3240

Daphne Programme. Project IPPOCA Improving Professional Practice on Child Abuse. AGREEMENT n JUST/2012/DAP/AG/3240 Daphne Programme Project IPPOCA Improving Professional Practice on Child Abuse AGREEMENT n JUST/2012/DAP/AG/3240 12.15 Definicíók, alapismeretek 13.00 A Heim Pál Gyermekkórház gyakorlatának ismertetése,

Részletesebben

I. számú melléklet: A gyermekek bántalmazásának felismerése és megszűntetése a nemzetközi szakirodalom alapján... 214 II.számú melléklet: Nemzetközi

I. számú melléklet: A gyermekek bántalmazásának felismerése és megszűntetése a nemzetközi szakirodalom alapján... 214 II.számú melléklet: Nemzetközi 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. Nemzetközi kitekintés... 5 I.1. A gyermekbántalmazás szabályozásának összehasonlítása... 6 I.2. A társadalmi kommunikáció, mint jó példa a hazai és nemzetközi

Részletesebben

Összefogás a gyermekek szexuális bántalmazása ellen Ajánlások

Összefogás a gyermekek szexuális bántalmazása ellen Ajánlások Összefogás a gyermekek szexuális bántalmazása ellen Ajánlások a magyarországi helyzetről készített jelentés alapján, a PANDÓRA SZELENCÉJE nemzetközi projekt részeként Független Médiaközpont Budapest, 2011

Részletesebben

IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM. Módszertani füzet

IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM. Módszertani füzet IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM Módszertani füzet A gyermekvédelmi feladatot ellátó szervek szerepe és felelőssége a gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzésére és

Részletesebben

Készült az Országos Bûnmegelôzési Központ támogatásával.

Készült az Országos Bûnmegelôzési Központ támogatásával. Készült az Országos Bûnmegelôzési Központ támogatásával. HAJDU LÁSZLÓ KÖSZÖNTÔ BESZÉDE 2006. NOVEMBER 9. GYERMEKEKKEL SZEMBENI ROSSZ BÁNÁSMÓD CÍMÛ TANÁCSKOZÁSON TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAIM! Köszönöm, hogy

Részletesebben

ADALÉKOK AZ EGYES NEMI ERKÖLCS ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK ELMÉLETÉHEZ

ADALÉKOK AZ EGYES NEMI ERKÖLCS ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK ELMÉLETÉHEZ KOMP BÁLINT ADALÉKOK AZ EGYES NEMI ERKÖLCS ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK ELMÉLETÉHEZ ÉS BIZONYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS GYAKORLATI NEHÉZSÉGEKHEZ 1. BEVEZETÉS A társadalom tagjai a következő két bűncselekményi csoportot

Részletesebben

Együttműködés erőszakos és szexuális bűncselekmények áldozatainak ellátásában

Együttműködés erőszakos és szexuális bűncselekmények áldozatainak ellátásában ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827-2011 TÁMOP 5.6.1.c-11/1-2011-0003 Együttműködés erőszakos és szexuális bűncselekmények áldozatainak ellátásában Létem, ha végleg lemerült, ki rettenti el a

Részletesebben

Az els négy epilepszia-formakörben melyek gyakrabban fordulnak el az esetek egy részében a gyermekek speciális rehabilitációjával látványos eredményt

Az els négy epilepszia-formakörben melyek gyakrabban fordulnak el az esetek egy részében a gyermekek speciális rehabilitációjával látványos eredményt radást mind a mentális funkciók, mind a magatartás területén. Mint a kés bbiekben látni fogjuk, egyes szindrómákban ez a hanyatlás végleges marad (pl. súlyos mioklónusos epilepszia), más esetekben (pl.

Részletesebben

Az epilepsziabetegség neuropszichiátriai természetét

Az epilepsziabetegség neuropszichiátriai természetét 69 Az epilepsziabetegség neuropszichiátriai természetét a tudományos vizsgálatok sora támasztja alá. Ha egy kb. 100 évvel ezel tti elmegyógyászati intézmény orvosi dokumentációjába betekintünk, meglep

Részletesebben

Ne hunyjon szemet! A gyermekbántalmazás megelôzése mindannyiunk közös felelôssége! A JELZÕHÁLÓZAT TAGJAI RÉSZÉRE

Ne hunyjon szemet! A gyermekbántalmazás megelôzése mindannyiunk közös felelôssége! A JELZÕHÁLÓZAT TAGJAI RÉSZÉRE Tájékoztató a gyermekbántalmazás megelôzéséhez A JELZÕHÁLÓZAT TAGJAI RÉSZÉRE Ne hunyjon szemet! A gyermekbántalmazás megelôzése mindannyiunk közös felelôssége! Szerkesztette: Donkó Erzsébet Takács Imre

Részletesebben

BÁNTALMAZOTTAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

BÁNTALMAZOTTAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK BÁN BÁNTALMAZOTTAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK IRÁNYELVEK Készítették: Gyurkó Szilvia Mózes Ernőné Németh Margit Papp Krisztina Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 A bántalmazás definíciója:... 3

Részletesebben

Nemzeti Jelentés Magyarország

Nemzeti Jelentés Magyarország Nemzeti Jelentés Magyarország Olga Toth, Katalin Robert SUMMARY A projekt társfinanszírozója az Európai Bizottság Daphne III "Justice, Freedom and Security" programja volt. Koordinátor: German Police

Részletesebben

Gyermekvédelem H Í R L E V É L. 2014. augusztus TARTALOM:

Gyermekvédelem H Í R L E V É L. 2014. augusztus TARTALOM: H Í R L E V É L 2014. augusztus Gyermekvédelem TARTALOM: 1.Gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működésének, működtetésének módja 2. Fogalom meghatározások 3. A rendőrség intézkedései A közelmúltban

Részletesebben

Áldozatsegítési együttműködést szabályozó protokoll és eljárásrend

Áldozatsegítési együttműködést szabályozó protokoll és eljárásrend Áldozatsegítési együttműködést szabályozó protokoll és eljárásrend Gyula 2014 1088 Budapest, Múzeum u. 17. Online kiadást jóváhagyta: Szilágyiné dr. Szász Zsuzsanna, Igazságügyi Szolgálat, igazgató 2014.

Részletesebben

Állatvédelmi rszolgálatok és Állatvéd rség Magyaroszágon. Animal protection guards and AnimalPolice in Hungary

Állatvédelmi rszolgálatok és Állatvéd rség Magyaroszágon. Animal protection guards and AnimalPolice in Hungary Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék Állatvédelmi rszolgálatok és Állatvéd rség Magyaroszágon Animal protection guards and AnimalPolice

Részletesebben

Gyermekjólétis oldalak

Gyermekjólétis oldalak 2008 V. évfolyam, 4. szám Gyermekjólétis oldalak Híreink: SZOCIONET DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MÓDSZERTANI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI CSOPORT Szakmai konferencia a DDRKH és a Borostyánvirág

Részletesebben

Kollégáink írták. Bagi Ildikó - Dr. Kálmánchey Albert: Az öt évvel ezel tti öngyilkosságot megkíséreltek utánvizsgálatainak tapasztalatairól

Kollégáink írták. Bagi Ildikó - Dr. Kálmánchey Albert: Az öt évvel ezel tti öngyilkosságot megkíséreltek utánvizsgálatainak tapasztalatairól Kollégáink írták Bagi Ildikó - Dr. Kálmánchey Albert: Az öt évvel ezel tti öngyilkosságot megkíséreltek utánvizsgálatainak tapasztalatairól Számos kérdést tehetünk fel a tentámenesekkel való foglalkozás

Részletesebben

Az individuálpszichológiáról röviden

Az individuálpszichológiáról röviden Az individuálpszichológiáról röviden Az individuálpszichológia mélylélektani irányzat, mely az emberi psziché tudattalan régiójának szerepét elismeri. E mellett a személyiség társadalmi-lény voltát helyezi

Részletesebben