gazdasághoz. Emellett törekszünk más főbb kereskedelmi régiókkal való szabadkereskedelmi egyezmény létrehozására is. A kis- és középvállalatok (KKVk)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "gazdasághoz. Emellett törekszünk más főbb kereskedelmi régiókkal való szabadkereskedelmi egyezmény létrehozására is. A kis- és középvállalatok (KKVk)"

Átírás

1 EGY MŰKÖDŐ EURÓPA 2014-ben lehetőségünk lesz rá, hogy megváltoztassuk Európa jövőjét, mindezt egy olyan időszakban, amely különösen fontos kontinensünk történelmében. A választás során hozott döntésünk gyengítheti vagy erősítheti Európát. Az Európai Liberálisok elkötelezettek egy erősebb Európa létrehozása mellett, azért, hogy megvédjék a közös érdekeinket és értékeinket. Olyan Európát szeretnénk, amely hatalommal rendelkezik a világszínpadon. Olyan Európát szeretnénk, amely fellendíti a gazdaságot, és munkahelyet teremt. Olyan Európát szeretnénk, amely átláthatóbb és felelősségre vonható. Egy Európát, amely megvédi a polgárai biztonságát. A tolerancia és egyenlőség Európáját, erős polgári és szabadságjogokkal. Az igazi demokrácián és a polgárai akaratán nyugvó Európát. Egy olyan Európát, amely vezető szerepet vállal a klímaváltozás elleni küzdelemben. Egy olyan Európát, amely értünk tevékenykedik. A liberálisok olyan Európát akarnak, amely félelem helyett bizalomra, megosztás helyett fejlődésre és egységre ösztönöz Az állampolgári és szabadságjogok képezik a liberális Európa alapját, és ezek jelentik az európai modell vonzerejét a világ számára. Az állampolgári jogok adják a jólétünk alapját, ezért meg kell védenünk ezeket, ha veszélybe kerülnek. Olyan Európát akarunk, amely

2 2 2 tiszteletben tartja és bátorítja az egyéni döntéseket, és tartja magát ahhoz az ígéretéhez, hogy mindenkinek lehetősége van jobbá tenni az életét. Elsődleges célunk, hogy jobban megfeleljünk azoknak a komoly gazdasági kihívásoknak, amelyekkel Európa-szerte szembesülünk. A recesszió és a rekord értékű munkanélküliség, ezen belül is a fiatalokat érintő munkanélküliség a közösségünk hosszú távú jövőjét fenyegeti. Egy stabil és prosperáló Európa csak jobb irányelvekre építve valósítható meg. Hiszünk egy olyan Európában, amely felelősséget vállal Önért, és Önért dolgozik. Az Európai Liberálisoknak komoly tapasztalatuk van abban, hogyan lehet Európát elszámoltathatóbbá, átláthatóbbá és hatékonyabbá tenni. Továbbra is olyan stratégiát követünk, és olyan lépéseket teszünk, amelyek kivezetnek bennünket a jelenlegi válságból, és lefektetik egy hosszú távú növekedés alapjait. Hiszünk a versenyben, a kereskedelmi akadályok lebontásában és a piac hatékony szabályozásában. Folytatjuk a harcot a protekcionizmus és a kormányzati beavatkozás ellen azokon a területeken, amelyek aláássák a foglalkoztatás növekedését és akadályozzák a regionális, nemzeti és európai uniós fellendülést. Munkahelyet és lehetőségeket teremtünk A liberális politika már bizonyította, hogy képes munkahelyet teremteni és javítani a lakosság életkörülményein. Az Önök támogatásával még többet tehetünk. Hiszünk az európai egységes piac erejében és sikerében, amely már több millió munkahelyet teremtett. Nagy hangsúlyt fektetünk az egységes piac nem utolsó sorban a szolgáltatások - fejlesztésére és bővítésére, az új lehetőségek felismerésére, megteremtésére a gazdasági növekedés és a nagyobb innováció érdekében, így erősítve az EU versenyképességét. A túlzott nemzeti előírások és szabályozások mint például a határellenőrzés - felszámolása, valamint a munkaerő szabad áramlásának biztosítása segítette a vállalkozásokat, hogy megerősödjenek és versenyképesebbé váljanak. Ugyanakkor, sokkal többet kell és lehet is tenni az egységes piac tökéletesítéséért és azért, hogy az üzleti tevékenység könnyebbé váljon Európában. Meg fogjuk erősíteni a közös piacot az energia, a digitális kereskedelem, a pénzügyi szolgáltatások, a közlekedés és az egészségügy területén, miközben tovább könnyítjük a szolgáltatások és a dolgozók szabad áramlását: Egy az EU és az Egyesült Államok közötti szabadkereskedelmi egyezmény létrejöttén fogunk dolgozni, amely évente több mint 100 milliárd euróval járulna hozzá az európai

3 3 gazdasághoz. Emellett törekszünk más főbb kereskedelmi régiókkal való szabadkereskedelmi egyezmény létrehozására is. A kis- és középvállalatok (KKVk) jelentik az európai fejlődés motorját. Támogatjuk a munkahelyteremtést azáltal, hogy megkönnyítjük a beruházásokhoz szükséges pénzügyi forrásokhoz való hozzáférést és egyszerűsítjük a szabályozásokat. Mindezt azért, hogy Európa-szerte segítsük az új, innovatív vállalkozások létrehozását, és lehetőséget biztosítsunk a fiatal vállalkozóknak. Az EU-nak vezető szerepet kell betöltenie a start-up és az új innovatív technológiára építő vállalatok felkarolásában. A digitális gazdaság létfontosságú a munka világában. Olyan modern gazdaság megteremtésén dolgozunk, amely az elektronikus szolgáltatások gyakoribbá válásával megkönnyíti az életet, és felpörgeti az elektronikus kereskedelmet. Ehhez szükséges az internetelérés felgyorsítása, nyílt internet biztosítása, a semleges internetért való küzdelem és egy valódi egységes telekommunikációs piac létrehozása. Ez utóbbi magába foglalja a mobilos hangposta és az adatroaming díjának 2016-ig történő fokozatos eltörlését, valamint a más országba indított hívásokért vagy szöveges üzenetekért fizetendő méltánytalan árak megszüntetését. Támogatjuk a kedvező pénzügyi és adózási rendszer létrehozását, hogy ezzel is segítsük az új vállalkozások elindítását. Európának tárt karokkal kell fogadnia a beruházásokat. Úgy véljük, hogy jelenleg a munkanélküliség, ezen belül is leginkább a fiatalokat sújtó munkanélküliség jelenti a legnagyobb társadalmi és gazdasági kihívást, amellyel Európának szembe kell néznie. Ennek az európai választásnak arról kellene szólnia, hogy beazonosítsuk a foglalkoztatásban, oktatásban és a képzésben rejlő lehetőségeket. A Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Európa Parlamenti képviselőinek ezek jelentik az elsődleges prioritást. A szakképesítést és a felsőfokú diplomát országtól függetlenül mindenütt egyformán el kell ismerni. Erősíteni kell a határokon átnyúló kettős képzést, egyetemi oktatást és vállalkozásokat. Támogatjuk egy ötödik szabadság fogalmát is: a tudás szabad áramlását beleértve a diákok, egyetemi oktatók és kutatók jobb mobilitását - a tagországok között, annak érdekében, hogy ösztönözzük a feltalálásokat és felfedezéseket. A fenntartható fejlődésre való átállás egy nyersanyag-takarékos és alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság révén valamint a megújuló energiaforrások nagyobb részarányának köszönhetően új munkahelyeket teremt, és csökkenti az energiaimporttól való függőségünket.

4 4 Azért dolgozunk, hogy létrejöjjön és megerősödjön egy jól működő kvótakereskedelmi rendszer, amely csökkenti a szén-dioxid kibocsátást, és az innováció valamint az energia hatékony megoldások motorjává válik. Egy hatékony és jól működő szén-dioxid kvóta piac kulcsszerepet játszik az üvegházhatású gázok kibocsátásának költséghatékony csökkentésében. Ez magába foglalja egy pán-európai elektromos hálózat kiépítését és a megújuló energiaforrások nagyobb arányú kihasználását. A hatékonyabb energia- és nyersanyaghasználat érdekében támogatjuk egy hosszú távú és stabil stratégia kialakítását. Ezért a tagállamoknak és az Európai Uniónak együtt kell működniük, hogy növeljék az energiahatékonyságot, csökkentsék az energiatermelésből adódó szén-dioxid kibocsátást, fejlesszék a szén-dioxid leválasztás és tárolás technológiai lehetőségeit, támogassák az újrahasznosítást és újrahasználatot, a természeti erőforrások hatékonyabb használatát, valamint fokozatosan leépítsék a környezetkárosító támogatásokat, beleértve azokat is, amelyek a fosszilis tüzelőanyagok előállítására és használatára vonatkoznak. Ösztönözzük, hogy az uniós strukturális és kohéziós alapból történő támogatásokban nagyobb hangsúlyt kapjon a kutatás és a beruházás az olyan jövőorientált területeken, mint a megújuló energiaforrások. Miközben ezekkel a tevékenységekkel új munkahelyet teremtünk, biztosítjuk a környezeti és ökológiai fenntarthatóságot a jövő generáció számára. Új prioritások felállítása Újra kell gondolnunk az egész pénzügyi kérdést. Véleményünk szerint széleskörű stratégiai célkitűzésre van szükség ahhoz, hogy meghatározzuk, hogyan költjük el legésszerűbben a pénzünket. Sürgetjük az EU pénzügyi rendszerének kiterjedt reformját, mind a bevétel mind pedig a kiadások terén, annak kivédésére, hogy az egyes országok aránytalanul járuljanak hozzá a költségvetéshez. A költségvetési döntések kapcsán azt kell figyelembe venni, hogyan lehet a legjobban növelni a munkahelyek számát, javítani az emberek életkörülményeit és a közösségek jólétét. Növekedésorientált költségvetésre van szükség. Az innovációra, kutatásra és a fejlesztésre kell helyeznünk a hangsúlyt, és támogatnunk kell a színvonalasabb oktatást. A liberálisok elkötelezettek a pénz jobb felhasználása mellett, ezért folytatjuk az adminisztratív kiadások lefaragását, és továbbra is az élére állunk az egyszékhelyű Európai Parlamentért folytatott küzdelemnek.

5 5 Az emberek életkörülményeinek javítását célzó eredeti célkitűzéseket beárnyékolja a bürokratikus ügyintézés. Meg kell szüntetni a pazarló támogatásokat. Arra törekszünk, hogy a következő EU költségvetésben olyan valós és sarkalatos változás legyen, amelyből Önöknek is több haszna származik. Az EU pénzeket munkahelyteremtésre és nem segélyezésre kell fordítani. Csökkenteni és egyszerűsíteni akarjuk az EU szabályozást, hogy könnyebb legyen alkalmazni és érvényesíteni ezeket, és ezáltal elkerülhető legyen a pazarlás és hibázás. A tagállamoknak érvényre kellene juttatniuk azt az irányelvet, amely szerint az uniós pénzek költésekor nem csak arra törekszenek, hogy azt legálisan tegyék, de arra is, hogy többletértéket teremtsenek. Az EU strukturális alapnak a munkahelyteremtésre kell irányulnia, elsősorban a fiatalok számára és az innovatív területeken. Az EU alapok másik hangsúlyos területe a kutatás kell legyen, amely hozzáadott értéket jelent és eszközöket ad a kutatók, PhD diákok és egyetemek számára. Az emberek életkörülményeinek javítását célzó alapokhoz való hozzáférést időben korlátozni kellene, és amennyiben meghatározott időn belül nem teljesülnek a kitűzött célok, szűnjön meg a hozzáférési jogosultság. Olyan fenntartható gazdaságért dolgozunk, amely tiszteletben tartja a természeti környezetet. Liberálisként szorgalmazzuk a mezőgazdasági támogatások fokozatos leépítését. Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy a tagállamok saját iparának, vállalatainak és termékeinek támogatását tiltó általános szabályozást alkalmazni kellene a Közös Agrárpolitikában is, hogy megelőzhető legyen a mezőgazdasági támogatások renacionalizációja. Célunk egy átláthatóbb és kevésbé bürokratikus KAP rendszer létrehozása. Az EU pénzeket munkahelyteremtésre valamint az élelmiszerbiztonság megteremtésére kell fordítani minden tagállamban. A más országokban alkalmazott mezőgazdasági támogatás eltorzítja a piaci játékteret az európai gazdák számára. Célunk a támogatások nemzetközi szintű leépítése és a KAP további modernizációja egy hatékonyabb és piacorientáltabb rendszer irányába. Olyan mezőgazdaság-politikát támogatunk, amely a fenntarthatóság három alappillérén nyugszik: gazdaság, környezet, társadalom. Ez segíti a gazdákat, hogy többet termeljenek kevesebb befektetéssel.

6 6 Biztosak akarunk lenni abban, hogy azok a családi gazdaságok és vidéken élők, akik megőrzik a táj arculatát, és erősítik a környezetbarát turizmust méltányosan részesülhetnek a KAP-ból. Az EU-s támogatásoknál szeretnénk áthelyezni a hangsúlyt a mezőgazdasági támogatásról a modern és környezetbarát mezőgazdasági technológiákra, azért, hogy segítsük az élelmiszertermelést, a fenntartható állattartást és a helyi közösségeket. Támogatjuk a kutatásra, modern technológiára és azok gyakorlati alkalmazására irányuló befektetéseket a mezőgazdasági szektor minden területén, a halászatban és a vidékfejlesztésben is. Az Európai Liberálisok vezették a közösségi halászati reformot, amely véget vetett a pazarlásnak és decentralizálta a döntéshozatalt. A pénzügyi stabilitás helyreállítása Ahogy az európai polgároktól is elvárjuk, hogy egyensúlyba hozzák a háztartási költségvetésüket és az anyagi erőforrásaik nyújtotta kereteken belül éljenek, ugyanúgy gondoskodnunk kell a közpénzek ésszerű kezeléséről is. Olyan Európai Uniót akarunk, ahol a Stabilitási Paktum alapelveit mind az Unió mind pedig a tagállamok egyformán követik. A pénzügyi unió csak úgy tartható fenn, ha a szolidaritás ötvöződik a mértékletes fiskális felelősségtudattal. Ez a szolidaritás olyan fiskális fegyelmen alapul, amely mellőzi a kockázatokat és nem csökkenti a gazdasági ösztönzőket a kiszámítható közfinanszírozás érdekében. Nem elég megegyezni ezekben az irányelvekben. További erőfeszítéseket teszünk azért, hogy számon kérjük a szabályszegőket. Azért dolgozunk, hogy minél előbb megvalósuljon a bankunió az eurózónában, amely közös jogi alapra helyezné a bankok felügyeletét és szanálását. Közös mechanizmust dolgozunk ki arra, hogyan lehet felszámolni a fizetésképtelen bankokat, anélkül, hogy az költséget róna az adófizetőkre. Jobb ellenőrzési rendszert hozunk létre és több automatikus szankciót vezetünk be, arra az esetre, ha a stabilitási és növekedési paktum sérülne. Azt szeretnénk, hogy az eurózónán belüli és azon kívüli országok is teljes körűen részt vegyenek az uniós gazdasági döntéshozatalban, hiszen a gazdaságaink jövője feloldhatatlanul összefonódott.

7 7 Miközben elkötelezettek vagyunk az adóverseny alapelvei iránt, meggyőződésünk, hogy többet kell tennünk az adókerülés és az adócsalás elleni küzdelemben. Erősebben a világban és nagyobb biztonságban otthon Miközben egyesek szeretnék előtérbe helyezni és kihasználni a különbözőségeinket, mi hisszük, hogy a közös értékeink és egységünk képessé tesz bennünket arra, hogy megvédjük a közös érdekeinket a világban és az egyéni jogainkat otthon. Az erősségeink segítenek abban, hogy munkahelyeket teremtsünk és javítsunk az emberek életkörülményein Európán belül és határainkon kívül egyaránt. Kiállunk az emberi jogok mellett, és megvédjük a kiszolgáltatottakat Európán belül és határainkon kívül egyaránt. A liberálisok számára az EU bővítés létfontosságú eszköze a közös kül- és biztonságpolitikának. Fokozzuk az európai uniós együttműködést és erősítjük az EU célkitűzéseit az igazságügy és a belügy területén, különösen a szervezett bűnözés elleni küzdelemben. Miközben üdvözöljük az új közös európai menekültügyi rendszert, tovább dolgozunk azon, hogy a menedékkérőknek legális és biztonságos útvonalat biztosítsunk Európába, a letelepedési engedély és a humanitárius vízum révén. Mindezt annak érdekében, hogy felszámoljuk az emberkereskedelmet, és megelőzzük a Földközi-tenger térségében bekövetkező tragikus haláleseteket. Egyfelől olyan Európa megteremtéséért dolgozunk, amely nyitott az olyan emberi tehetségek és az ötletek felé, amelyek hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez és a gazdasági növekedéshez, másrészt erősíteni szeretnénk egy olyan rendszert, amely megakadályozza az illegális bevándorlást. Törekszünk egy közös kiber biztonságpolitika létrehozására, amely hozzájárul ahhoz, hogy a tagállamaink még inkább képesek legyenek megvédeni a magánéletünket és gazdaságunkat. Csak akkor leszünk képesek hatékonyan hirdetni a jogrendet és az egyéni szabadságjogot külföldön, ha itthon is biztosítani tudjuk ezeket a jogokat. Folytatjuk a küzdelmet az emberi jogok széleskörű védelméért, és az élvonalban leszünk a diszkrimináció elleni harcban.

8 8 Olyan monitoring rendszer létrehozásán dolgozunk, amely feltárja az alapvető emberi jogok és a polgárjog ellen irányuló tetteket az EU-ban, és szankciókat ró ki egy objektív kritériumrendszer alapján, bármilyen politikai behatás nélkül. Európának élen kell járnia az adatvédelem területén. Az európai polgárok személyes adataihoz való hozzáférést mindig alá kell vetni a megfelelő igazságügyi eljárásoknak. Egy globalizált világban egyetlen EU tagállam sem tudna egyedül megküzdeni azokkal a veszélyekkel és kihívásokkal, amelyekkel most szembesülünk. Az EU állampolgárai elvárják az Uniótól és a tagállamaitól, hogy összefogjanak, közösen cselekedjenek és hatékony szerepet töltsenek be a globális ügyekben. A világ egyre komplexebbé és instabilabbá válik. Európa egyre inkább a saját katonai és biztonsági erőforrásaira van utalva. Jobban fel kell tárni és megosztani a lehetőségeket ahhoz, hogy sokkal jobban kihasználhassuk őket. Ez lehetővé tenné a gyorsabb reagálást a nemzetközi válsághelyzetekre, mint ahogy azt a kalózkodás elleni sikeres küzdelem is bizonyította. Az EU és a NATO közötti sokkal szorosabb együttműködés létrehozásán dolgozunk. Továbbra is támogatjuk a szomszédos országokban zajló demokratikus és gazdasági reformokat. A jól működő demokratikus országok a határaink mentén garantálják az Európai Unió biztonságát. Határozottan támogatjuk, hogy az EU külpolitikájában új hangsúlyt kapjanak az emberi jogok. Növelni szeretnénk az EU külpolitikai befolyását egy kiegészítő hely létrehozásával az ENSZ Biztonsági Tanácsában és más szervezeteknél, továbbá összefognánk az eurózóna tagállamait egy testületté az IMF-en belül. Hisszük, hogy az EU-nak tovább kell erősítenie a válságkezelő kapacitását, és a tapasztalatait arra használni, hogy garantálja a biztonságot, a jogrendet és a jó kormányzás alapelveit. Egy hatékony és transzparens Európáért A pénzügyi válság a Lisszaboni Szerződés kiterjesztését eredményezte. A következő Európai Parlamenti időszakban támogatjuk az EU demokratikus továbbfejlesztésére irányuló egyezményről szóló felhívást. Azáltal, hogy javul az európai politikusok elszámoltathatósága, hisszük, hogy az Ön számára is hatékonyabb és tényleges eredményeket tudnak majd elérni.

9 9 Átláthatóbb és kevésbé bürokratikus EU-ra és intézményrendszerre van szükség. További erőfeszítéseket teszünk azért, hogy egyszerűbbé és könnyebben kezelhetővé tegyük az uniós szabályozást. Támogatjuk, hogy a döntéshozatal a megfelelő helyi, regionális, nemzeti vagy uniós szinten történjen, hogy jobban és közvetlenül szolgálja az állampolgárok érdekeit. A Lisszaboni Szerződéssel a nemzeti parlamenteket szélesebb körben bevonták a politikai tárgyalásokba. A szubszidiaritás alapelvének jobb érvényesítése érdekében az LDSZE azt javasolja, hogy legyen évenkénti szubszidiaritás ellenőrzés, amelynek során az Európai Parlament felülvizsgálja a Bizottság munkaprogramját, hogy megbizonyosodjon, érvényesült-e a szubszidiaritás és az arányosság elve. A Kollégium munkamódszerének alapvető megreformálásával és a portfolió területek csökkentésével hatékonyabbá kívánjuk tenni az Európai Bizottságot. Szorgalmazzuk az EU adminisztráció egyes területeinek folyamatos átszervezését, így többek között a Regionális Bizottságét, annak érdekében, hogy biztosítsuk, minden rész jelentősen hozzájárul a döntéshozatali folyamathoz valamint az Unió átlátható, gördülékeny és hatékony működéséhez. Azt az álláspontot képviseljük, hogy meg kell szüntetni azokat az adminisztratív struktúrákat, mint például a Gazdasági és Szociális Bizottságét, amelyek nem felelnek meg a fenti kritériumoknak. Követeljük minden EU ügynökség auditálását. Meg kell szüntetni azokat, amelyek nem képviselnek jelentős hozzáadott értéket. Elismerjük, hogy a differenciált integráció nem jelent veszélyt az EU egységére, mindaddig, amíg a csatlakozás lehetősége nyitva áll további országok számára is, lehető téve a belépésüket akkor és amennyiben így döntenek. Az Európai Parlamentnek csak egy székhelye kellene, hogy legyen. Támogatjuk az Európai Unió demokratikus természetének megerősítését. Ennek érdekében szélesebb körben bevonjuk az Európai Parlamentet és nemzetállami parlamenteket a döntéshozatalba, valamint átláthatóbbá tesszük a Bizottsági tárgyalásokat és szavazásokat. Az Európai Uniónak erősebbé, egyszerűbbé és demokratikusabbá kell válnia. Kérjük, szavazzon ránk, hogy elérhessük ezeket a célokat.

10

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.15. COM(2011) 777 végleges VOL. 1/2 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A Bizottság

Részletesebben

Az Európai Unió Területi Agendája 2020

Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Egy sokszínű régiókból álló, befogadó, intelligens és fenntartható Európa felé a területi tervezésért és területfejlesztésért felelős miniszterek 2011. május 19-én,

Részletesebben

A Zöldek víziója a szociális Európáról

A Zöldek víziója a szociális Európáról A Zöldek víziója a szociális Európáról A keretek kijelölése A Zöldek víziója: egy befogadó és kohéziós erővel bíró társadalom Az Európai Zöldek egy olyan Európa mellett állnak ki, amely valamennyi polgár

Részletesebben

A POLGÁROKKAL EGYÜTT A FENNTARTHATÓ EURÓPÁÉRT. A civil társadalmi szervezetek szerepének érvényre juttatása

A POLGÁROKKAL EGYÜTT A FENNTARTHATÓ EURÓPÁÉRT. A civil társadalmi szervezetek szerepének érvényre juttatása A POLGÁROKKAL EGYÜTT A FENNTARTHATÓ EURÓPÁÉRT --- Az elnök 2010 2013-ra szóló munkaprogramja és prioritásai --- A civil társadalmi szervezetek szerepének érvényre juttatása EGSZB-elnökségem idejére három

Részletesebben

Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai irányelvei

Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai irányelvei Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai irányelvei Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai alapelvei Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai alapelvei,

Részletesebben

Politikai iránymutatás. Nyitóbeszéd

Politikai iránymutatás. Nyitóbeszéd Új kezdet Európa számára: a munkahelyteremtés, a növekedés, a méltányosság és a demokratikus változás programja Politikai iránymutatás a hivatalba lépő következő Európai Bizottság számára Nyitóbeszéd az

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.6. COM(2010) 546 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM]

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM] anorama [2013. TÉL 48. SZÁM] inforegio A kohéziós politika 2014 és 2020 között Növekvő lendülettel Beszélgetés José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével A megreformált politika 10 pontban

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05)

A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05) 2011.6.7. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 166/23 A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA kimondottan üdvözli a Duna régióra vonatkozó európai

Részletesebben

EU szociálpolitika - vizsgakérdések

EU szociálpolitika - vizsgakérdések EU szociálpolitika - vizsgakérdések MA-szociológia 2012. május 1.) Szociális jogok a közösségi jogforrási hierarchiában 2.) II. Világháború és a jóléti állam ideája 3.) Párizsi Szerződés (ESZAK) és a szociális

Részletesebben

Az RMDSZ 10. Kongresszusán elfogadott Dokumentumok Erős Európában sikeres erdélyi magyar közösség

Az RMDSZ 10. Kongresszusán elfogadott Dokumentumok Erős Európában sikeres erdélyi magyar közösség Az RMDSZ 10. Kongresszusán elfogadott Dokumentumok Erős Európában sikeres erdélyi magyar közösség Az elmúlt két évben az Európai Unió súlyos gazdasági és pénzügyi válsággal, a legutóbbi időben pedig több

Részletesebben

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS

Részletesebben

Kiáltvány az iparért!

Kiáltvány az iparért! 1 Ütemtervet Európa újraiparosításához, új jövőt az európai ipari munkások számára! Kiáltvány az iparért! Ez a Kiáltvány összefoglalja az industriall Európai Szakszervezet követeléseit a nemzeti kormányok,

Részletesebben

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en)

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 COCL 8 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TAÁCS 2013. DECEMBER 19 20. KÖVETKEZTETÉSEK Mellékelten

Részletesebben

A Bizottság Szolgálatainak álláspontja MAGYARORSZÁG 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról

A Bizottság Szolgálatainak álláspontja MAGYARORSZÁG 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról A Bizottság Szolgálatainak álláspontja MAGYARORSZÁG 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...2 1. LEGFŐBB KIHÍVÁSOK...4 2. TÁMOGATÁSI

Részletesebben

TERVEZET! MAGYARORSZÁG KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA. Tartalomjegyzék. II. Magyarország értékrendje, a magyar külkapcsolati politika sarokpontjai

TERVEZET! MAGYARORSZÁG KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA. Tartalomjegyzék. II. Magyarország értékrendje, a magyar külkapcsolati politika sarokpontjai TERVEZET! MAGYARORSZÁG KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. Magyarország értékrendje, a magyar külkapcsolati politika sarokpontjai III. A nemzetközi környezet alakulása A globalizáció

Részletesebben

Köszöntöm a kedves Olvasót!

Köszöntöm a kedves Olvasót! TARTALOMJEGYZÉK 6 Alapértékeink 9 Gazdaságpolitika 20 Fenntartható vidék 27 Alkotmányos rend 36 Jogállamiság 48 Szlovákiai magyar nemzetpolitikai stratégia 56 Mélyszegénységi- és romapolitika 66 Ruszin

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2010) 672/5 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A KAP jövője 2020-ig:

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve RMDSZGazdaságiTanács Er dél y2020 aszül őf öl deuf or r ásokr aal apozot t i nt el l i gens,f ennt ar t hat óési nkl uzí vnövekedésének közösst r at égi aiker et eés f ej l eszt ésit er ve Vi t aanyag

Részletesebben

Köszöntöm a kedves Olvasót!

Köszöntöm a kedves Olvasót! TARTALOMJEGYZÉK 6 Alapértékeink 9 Gazdaságpolitika 15 Fenntartható vidék 22 Alkotmányos rend 31 Jogállamiság 43 Szlovákiai magyar nemzetpolitikai stratégia 51 Mélyszegénységi- és romapolitika 61 Ruszin

Részletesebben

BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA

BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA Bevezetés Európa sosem élt ekkora jólétben, biztonságban és szabadságban. A XX. század első felében dúló erőszakot az európai történelemben

Részletesebben

Segédanyag. Az Európai Unió általában

Segédanyag. Az Európai Unió általában Segédanyag Az Európai Unió általában Az Európai Unió azzal a céllal jött létre, hogy véget vessen a szomszédos európai országok között dúló véres háborúknak, melyek közül a legrettenetesebb a második világháború

Részletesebben

Nemzetközi együttműködés. és fejlesztés. Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Nemzetközi együttműködés. és fejlesztés. Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Nemzetközi együttműködés Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban és fejlesztés Ma már tudjuk, hogy megvannak a szükséges technikai, pénzügyi és anyagi

Részletesebben

Az Európai Unió belső biztonsági stratégiája

Az Európai Unió belső biztonsági stratégiája HU Az Európai Unió belső biztonsági stratégiája Az európai biztonsági modell felé 2010. MÁRCIUS Figyelmeztetés A Bel- és Igazságügyi Tanács 2010. február 25 26-i ülésén elfogadott szöveget a 2010. március

Részletesebben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben 2009. december Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...4 2 Fenntartható fejlődés...6 2.1 A fenntartható fejlődés fogalma...6

Részletesebben

a régiókért dolgozunk 2008. Január

a régiókért dolgozunk 2008. Január HU a régiókért dolgozunk Az Európai Unió regionális politikája 2007 2013 2008. Január Tartalomjegyzék Előszó... 1 Dióhéjban: politika Európa régiói számára... 2 Miért fontos az európai regionális politika?...

Részletesebben

A beruházási terv Kérdések és válaszok

A beruházási terv Kérdések és válaszok A beruházási terv Kérdések és válaszok Q & A Tartalom 1. Miért új és miben különbözik a beruházások e megközelítése?... 3 2. Miért van szükség az új Európai Stratégiai Beruházási Alapra (ESBA)?... 3 3.

Részletesebben

Kovács László. Elôszó. 1. fejezet: Az áruk szabad áramlása

Kovács László. Elôszó. 1. fejezet: Az áruk szabad áramlása dióhéjban Kovács László Elôszó Mirôl állapodtunk meg az Európai Unióval a csatlakozási tárgyalásokon? Milyen feltételekkel kerül be Magyarország az EU-ba 2004. május elsején? Ha ezekre a kérdésekre keresi

Részletesebben