AUDIOVIZUÁLIS POLITIKA BELSŐ PIAC

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AUDIOVIZUÁLIS POLITIKA BELSŐ PIAC"

Átírás

1 E U R Ó P A J a n u á r - MGYOSZ Brüsszeli Képviseleti Iroda havi információs lapja 2006 TARTALOMJEGYZEK 1. EU INTÉZMÉNYEK AKTUÁLIS HÍREI, STATISZTIKÁK, ÉRDEKESSÉGEK...3 Az Európai Bizottság, Európai Parlament, Európai Tanács, Eurostat, és egyéb európai ügynökségek hírei. 2. UNICE HÍREK HAVI JOGSZABÁLY-FIGYELŐ Belső piaci szabályzást érintő jogszabályok, döntések és határozatok 4. PALYAZATI FIGYELÖ...22 Európai Bizottság által kiírt és érvényben lévő brüsszeli pályázati felhívások A havi összeállítást készíti: ******* Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége MGYOSZ Brüsszeli Képviseleti Iroda Bastion Tower 20. emelet 5, Place du Champ de Mars B-1050 Brussels Phone : (+32) Fax : (+32)

2 1. EU INTÉZMÉNYEK AKTUÁLIS HÍREI, STATISZTIKÁK, ÉRDEKESSÉGEK Az Európai Bizottság, Európai Parlament, Európai Tanács, Eurostat, és egyéb európai ügynökségek hírei. AUDIOVIZUÁLIS POLITIKA A Bizottság mégis úgy határozott, hogy a magyar filmek állami támogatása elfogadható mértékű. Korábban támadták, hogy a magyar produkciók túl magas támogatásban részesülnek. Nem került ugyan hivatalos jogsértési eljárásra sor, mégis hosszasan elhúzódott az egyeztetés. A Bizottság törekvése hogy a filmek támogatása külön kategóriába essen, vagyis ne kelljen jelezni az EU felé, csak feleljen meg bizonyos közösségi szabályoknak. A tagállamok viszont attól tartanak, hogy ezzel szigorodnának a közösségi megfelelés szabályai és nehezebbé válna az állami támogatások odaítélése. BELSŐ PIAC Magyar javaslat szerint nem korlátozni kellene a külföldi munkavállalók befogadását, hanem egy rendszert kellene létrehozni, mellyel nyomonkövethető a munkaerő szabad áramlása. A letelepedőknek pedig ne munkavállalási engedélyre legyen szükségük, hanem csupán bejelentési kötelezettség terhelje a munkáltatót. Az osztrákok is megpróbálkoznak az elnökségi idő alatt az európai jogosítvány elfogadásával. Nem kötnék külön vizsgálathoz és csökkentenék a költségeket is. Az új tagállamok csatlakozását követően két évig állapítottak meg átmeneti időszakot, mikor is korlátozzák a munkaerő szabad áramlását az újonnan csatlakozott 10 országgal szemben a régi tagállamok. Az elmúlt két év tapasztalatait jelentésben foglalja össze a Bizottság, melyet hivatalosan február elején mutatnak be. Összegzésként annyi felfedhető, hogy ahol beengedték az EU 10-ből érkező munkaerőt, ott a fogadó ország számára áldásos a beáramlás. Ott, ahol akadályozták, negatív tendenciák erősödtek. A kétéves átmeneti időszak lejártával Finnország, Spanyolország és Görögország megnyitja kapuit az új tagállamokból érkező dolgozók előtt. Belgium, Luxemburg és Franciország pedig munkavállalást könnyítő engedményeket tesz. A közbeszerzésekhez magyarázatul szolgáló dokumentumokat bocsátottak közre a versenytárgyalásokkal, a keretmegállapodásokkal és közüzemi szolgáltatások irányelvvel kapcsolatban. A dokumentumok egyenként elérhetők a címről. A Belső Piaci Főigazgatóság újabb konzultációt hirdet meg az európai szabadalmi rendszerről. A megválaszolandó kérdőív elérhető a címen március 31-ig.a címre várják a kérdőívek visszajuttatását. Kiterjesztették a Szövetségi Betétbiztosítási Társasággal (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) a banki felügyeleti információ-cseréről kötött együttműködési egyezményt és keretmegállapodást. Ez alapját képezheti további, még szorosabb kooperációnak az EU és az USA között a banki szférában. A sajtóhír: Magyar vezetéssel kezdetét vette az a projekt, melynek célja az uniós támogatások felhasználását ellenőrző rendszer harmonizálása. Az ellenőrzés folyamatát modulokra osztják és azokat egységes normák szerint tekintik át. Ez leegyszerűsíti az ellenőrzés folyamatát és garantálja a pénzforrások felhasználásának egységességét is. Az osztrák elnökség vezető politikusai, a Bizottság és az EP elnöke megállapodtak, hogy a gyorsabb ügymenet érdekében megváltoztatják a szolgáltatási irányelv eddigi menetrendjét és a februári EP-szavazás után a Bizottság új javaslattal áll elő még a márciusi elnökségi csúcs előtt (eredetileg ez április-május környékére volt programozva). Ezzel esély nyílik arra, hogy még ebben az elnökségi ciklusban megállapodás érhető el a kérdésben. Az elhatározásról a hivatalos hír: 1

3 A külföldi részvényesek jogairól terjesztett be tervezetet a Bizottság. Ennek értelmében a nem az adott országban tartózkodó részvénytulajdonosok megbízott által vagy ben is szavazhatnak. Ezzel lényegesen leegyszerűsödik az eljárás. A Bizottság javaslata: A Bizottság úgy döntött, nem hoznak újabb rendelkezéseket a hitelminősítő ügynökségek tevékenységére vonatkozóan, ám az érvényben lévő jogszabályoknak való megfelelést szigorú ellenőrzések alá vetik (pénzügyi szolgáltatási irányelv, a tőkekövetelményekre vonatkozó direktíva, piaccal való visszaélés, magatartáskódex, stb.). A Bizottság közleménye: ENERGIA ÉS SZÁLLÍTÁS Az EP iparügyi bizottsága felszólította a Bizottságot, hogy júliusra készítsen javaslatot a megújuló energiaforrások fűtési és hűtés mechanizmusokban használt arányának legalább megkétszerezésére a 2020-ig terjedő időszakra. Az EP bizottságának véleménye: Kaliforniai tudósok által készített tanulmány eredményein alapulva az EU is a bio-etanol, vagyis a bioüzemenyagokra kíván a jövőben nagyobb hányadot hárítani az üzemanyag-ellátásban, mivel ezzel Európa mentesülne a külföldi kőolaj-függőségtől. A cikk: Magyarország Horvátországgal indított közös projekt ötletét terjesztette elő, melynek lényege egy földgázvezeték építése lenne a két ország között. Ezzel csökkenthető lenne az orosz energiaforrásoktól való függés. Az intelligens energia program keretében több mint 200 projektet támogat az EU. Ezekről találhatnak adatokat a bizottsági honlapon. Magyarország jelezte, hogy szívesen adna otthont egy Energiabiztonsági Központ székhelyének. A Központ lenne felelős a zavartalan energiaszolgáltatás biztosításáért. Közösségi szinten javítani kellene továbbá az infrastrukturális fejlesztési forrásokhoz való hozzáférést. A 2005-ös évre vonatkozó megújuló energiaforrásokról készített barométer francia nyelven letölthető a címről. A francia pénzügyminiszter egy javaslatot vázolt fel a pénzügyminiszterek ülésén, hogy mivel lehetne pótolni és több lábra alapozva bebiztosítani az európai energia-ellátást. Javasolják a nukleáris energia szerepének növelését és elismerését mint olyan technológia, mely nem jár szén-dioxid kibocsátással. Kitérnek a dokumentumban az olaj, a gáz, a nemzetközi kapcsolatok, a megújuló energiforrások és a kutatás kérdésére. Az orosz-ukrán gázárak körül kialakult vita még inkább bizonyítja egy európai energiabiztonsági stratégia szükségességét. A bizonytalan közel-keleti és orosz energiaforrásoktól való függés hosszú távon gazdasági válságot okozhat. Ennek megtárgyalására európai szakemberek tartottak tanácskozást. Az osztrák elnökség szándékában áll a biomassza akióterv elfogadásának felgyorsítása is. A hír részletei: EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM Az elektromágneses mezőnek és a mobiltelefonoknak az egészségre gyakorolt hatásáról készült Bizottsági dokumentum. A tanulmány elérhetősége: Az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának (European Consumer Centre Network, ECC-Net) jelenleg 23 ország tagja. A hálózat célja, hogy informálja a polgárokat fogyasztóként őket megillető jogaikról, a belső piac nyújtotta lehetőségekről, hogy biztosítsák számukra a legjobb áru vagy szolgáltatás kiválasztási lehetőségét az európai piacon, megkönnyítsék a más tagországban benyújtandó panasz eljárását stb. A 2

4 központok aktualizált listája megtekinthető: FEJLESZTÉS ES REGIONÁLIS POLITIKA A jobb feltételek miatt az EU területét elhagyó vállalatok számára hét évig megtiltanák az állami, illetve közösségi támogatásokból való részesedést, sőt, a kitelepüléstől számított 14 éven belül kapott támogatások visszatérítésére köteleznék őket. A Régiók Bizottsága (CoR) felmérése szerint a régiók és városok mindössze 17%-a elégedett a lisszaboni programhoz kapcsolódó nemzeti akciótervek elkészítése során történő bevonásuk és részvételük szintjével. A teljes felmérés magyar nyelven is elérhető a címen. Megjelent a között folyósítandó regionális támogatásokra vonatkozó irányvonalakat összegző dokumentum tervezete. A dokumentum elérhető a FOGLALKOZTATÁS ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK Az EP női jogok bizottsága javaslatot tett egy Esélyegyenlőségi Intézet felállítására (European Institute for Gender Equality), mely javaslatot meg is szavaztak. Az intézet 2007-től kezdi meg működését. Az Európai Alapítvány a Élet- és Munkakörülmények Javításáért (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) 2006-os munkaprogramja megtekinthető a címen. A foglalkoztatási és munkaügyi miniszterek találkozóján a rugalmas biztonság, a flexicurity kapott központi szerepet,mivel ez az osztrák elnökség prioritásai között is szerepel. Lényege a munkaerőpiac rugalmasságának és a munkavállalók biztonságvágyának összeegyeztetése a versenyképesség növelése céljával. A rugalmas biztonságról: Sem az EU25-ben, sem az eurózónában nem változtt a munkanélküliségi arány novemberben az előző hónaphoz képest. 8,3%-on stabilizálódott az eurózónában és 8,5%-ban az EU25-ben. A tavalyi adatok magasabb munkanélküliséget mutatnak mindkét esetben. A 2004 novemberében regisztrált munkanélküliség az EU25-ben 9%-volt, az eurózónában 8,8%. Magyarországon ezzel szemben nőtt a munkanélküliek aránya egy év leforgása alatt 6,5%-ról 7,3%-ra. GAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY A tagállamok stabilitási és konvergencia-programjainak aktualizált verziója megtekinthető a címen Magyarországé letölthető a címről magyar nyelven. Az eur-zónában a GDP-növekedés előrejelzését más módszerek szerint fogják végezni. Az eddigi indikátoralapú modellt a dinamikus tényező modell váltja fel. Az új modell ismertetése: Becslések szerint mind az EU25-ben, mind az euró-zónában 0,6%-kal nőtt a GDP a 2005-ös év harmadik negyedévében. A tavalyi eredményekhez képest ez az EU25-ben 1,8%-os, az eurózónában 1,6%-os növekedést jelent. Az EKB által kibocsátott féléves összesítés az euró bankjegyek hamisításáról elérhető a címen. Az EKB euró pénzpiaci felmérést készített a 2005-ös évre vonatkozóan. A felmérés elérhető a címen. 3

5 Az Eurostat jelentése szerint decemberben az éves infláció az eurózónában 2,2%-ra csökkent, az EU 25-ben 2,1%-ra. Ez mindkét esetben 0,1%-os csökkenést jelent novemberhez képest. Magyarországon az éves infláció mértéke 3,3% volt az év utolsó hónapjában. Az EU25 folyó fizetési mérleg hiánya 21,8 milliárd euró harmadik negyedévére. A szolgáltatások kereskedelme terén azonban 8,5 milliárd eurós többlet halmozódott fel. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM Az EU és Kína négy évig tartó közös projektbe kezdett többek között a kínai on-line kormányzat és a polgárok hozzáférésének, a szerzői jogvédelemre, telekommunikációra vonatkozó törvényeknek, az információs biztonságnak segítésére. A projekt ismertetése és hírei: Az i-2010 program keretében az Európai Befektetési Bank (European Investment Bank) jóvoltából Magyarország 190 millió eurós támogatásban részesül a szélessávú internet terjesztése és a szolgáltatás sebességének javítása érdekében. IPAR Az elmúlt év novemberében 0,2%-kal estek az ipari termelői árak az eurózónában októberhez képest, míg 0,5%-kal emelkedtek az EU25-ben ugyanebben az időszakban. Az ipari termelés mértéke 1,3%-kal nőtt az euró-zónában novemberben az előző hónaphoz képest. Az EU 25-ben 1%-os volt a növekedés. Az egy évvel azelőtti adatokhoz képest az euró-zónában 2,6%os, az EU 25- ben 2,1%-os növekedést regisztráltak. Az új ipari megrendelések száma 4,9%-kal nőttek az eurózónában novemberben az októberi adatokhoz képest. Az EU 25-ben 3,4%-kal. KERESKEDELEM A tavalyi évben hozott dömping- és támogatásellenes és biztonsági intézkedésekről összefoglaló érhető el a címen. Antidömping-eljárás indulhat Kína ellen ezúttal a cipőbehozatalok miatt. Egyelőre még nem mondta ki Brüsszel a dömping tényét. A kínai vállalatok kereskedelmi tevékenységének átvizsgálása zajlik. A Bizottság a címkézéssel kívánja az európai gyártók érdekeit védeni az olcsó kínai és vietnami termékekkel szemben. A kiskereskedelmi forgalom 0,3%-kal volt magasabb az egy évvel azelőtti adatokhoz képest az eurózónában 2005 novemberében és 1,4%-kal az EU25-ben. Az eurózónában a külkereskedelmi mérleg hiánya 2,3 milliárd euró volt novemberben. Az EU 25-ben 14,3 milliárd euró. A hiány jelentősen nőtt az energiaszektorban, míg pozitív irányban a gépek, illetve a vegyi anyagok exportjának volumene emelkedett. KORMÁNYZAT Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EESC) tevékenységének az osztrák elnökség idejére tervezett programja magyar nyelven elérhető a címen. Az Európai Bizottság és az EESc közötti együttműködési megállapodás jegyzőkönyve: Az EP költségvetési bizottsága nem ért egyet a decemberben elfogadott tanácsi javaslattal a közötti pénzügyi keretekre vonatkozóan, mivel az abban foglalt költséghatárok nem teszik lehetővé a növekedés, versenyképesség, szolidaritás és kohézió mint célok elérését. Az intézményközi tárgyalások a hónap közepén vették kezdetüket a tárgyalások menetrendjének elfogadásával. A parlamenti összefoglaló: false/default_en.htm 4

6 KÖRNYEZETVÉDELEM Az EP és a Tanács között megállapodás született a fürdővíz-irányelv módosításáról. Négyre növelik a víz tisztaságát minősítő kategóriák számát, a fürdőzők interneten vagy a helyszínen is kaphatnak információt a víz kvalitásáról. A legközelebbi jelentést áprilisban a Bizottság már ezek szerint az elvek szerint készíti el. A közös megállapodás szövege: TEXT+C DOC+WORD+V0//EN&L=EN&LEVEL=0&NAV=S&LSTDOC=Y Árvízvédelemre is irányelvet készít elő a Bizottság, mivel a természeti katasztrófa nemcsak gazdasági, hanem környezetvédelmi károkat is okoznak. Három lépésből áll a stratégia: Kockázat felmérése Kockázati térkép készítése Kockázatkezelési terv készítése. Tematikus stratégiát mutatott be a Bizottság a városi környezet javítása érdekében. A tisztább levegőjű, kevésbé zsúfolt, szisztematikusabban kiépített, tisztább utakkal és környezettel rendelkező város kellemesebb lakóhely és növeli a befektetők bizalmát is. A stratégia főbb elemei: Közlekedés javítása, Helyi hatóságok eredményes és hatékony együttműködése, Tapasztalatcsere, Internetes portál létrehozása önkormányzatok számára. A stratégia elérhetősége: USA, Kína, Japán, India, Ausztrália és Dél-Korea egy több millió dolláros alapot hoztak létre a környezetbarát energiai technológiák támogatására a kiotói egyezmény mellett az éghajlatváltozás elleni törekvések mintegy alternatív megoldásaként. A Bizottság közleményében iránymutatásokat bocsátott ki a tagországok számára a szén-dioxid kibácsátási kvóták kiosztására vonatkozóan a közötti időszakra. Ez fontos periódus, mivel addigra jár le a kiotói protokollban rögzített felelősségvállalások határideje. Az első, es időszakhoz képest a kibocsátás-kereskedelem (emission trading) második szakaszában már 6%-os emisszió-csökkenést irányoznak elő. A tagállamok június 30-ig juttatják el a Nemzeti Kiosztási Tervüket (National Allocation Plan, NAP) a Bizottság részére, aki az év végéig véleményezi és jóváhagyja azt. A Bizottság közleménye: A tudományos eredmények hatékonyabb kommunikációja érdekében a Bizottság egy új, figyelemfelkeltő, tájékoztató News Alert szolgáltatást nyújt az európai környezetvédelmi szakpolitika formálóinak, illetve az érdeklődő olvasóközönség számára. Hetente juttatják el a környezetvédelmi akcióprogramhoz kapcsolódó híreket, hogy ezzel is segítsék a tudományos eredmények megértését és hasznosítását. A szolgáltatás megrendelhető a címen. KÖZLEKEDÉS Az EP közlekedési bizottsága komoly aggodalmának adott hangot a megállapodott 30 transzeurópai közlekedési projekt finanszírozásával kapcsolatban, mivel az új as pénzügyi keretekben jelentősen lefaragták az erre szánt összeget. A bizottság véleménye: Májusig kötelező beszerelni a teherautókba a digitális menetírókat (technográfokat), melyek segítségével nyomon követhető, hogy a sofőrök betartják-e a kötelező pihenési időt. A rendelkezés részét képezi a sofőrök szociális jogaiból és a rájuk vonatkozó biztonsági szabályokból álló csomagnak. Akcióterv készül NAIADES néven a vízi teherszállítás szerepének növelése céljából. Ezzel kívánják tehermentesíteni a közúti teherszállítást, mely forgalmi fennakadást okozhat és környezetszennyező is. Nálunk a Dunán történő teherhajózás problémáira, a befektetési környezet javítására, valamint a közlekedési szabályozás tisztázására kell megoldást találni. A tervezetet lásd: A dokkmunkások tiltakozását követően az EP másodszorra is elutasította a kikötői szolgáltatások liberalizálásának gondolatát. Az elutasított tervezet: 5

7 A Bizottság által beterjesztett, ún. Euro 5-ös emissziócsökkentést irányzó javaslat vonatkozik a sport haszonjárművekre is (Sports Utility Vehicles, SUV), melyeket eddig az Euro 4 hatályon kívül helyezett. A szigorúbb szabályok szerint az új dízel autókba filtert kell építeni a káros gázkibocsátás csökkentése érdekében. A javaslat most a Tanács és a Parlament elé kerül elfogadásra. Legkorábban 2008-ban léphet életbe a jogszabály. A javaslattervezet: A Bizottság közlekedési programja átfogó közlekedésvédelmi stratégiát tartalmaz, mely kiterjed a légi, a földi és a vízi közlekedésre is. A most bemutatott belvízi közlekedés-biztonsági programmal kapcsolatban nyilvános konzultációt is meghirdetnek, melyre augusztus 31-ig lehet eljuttatni a hozzászólásokat, véleményeket. Az első légiközlekedési feketelistát áprilisban hozzák nyilvánosságra. A Bizottság munkadokumentumát nyilvános konzultációra bocsátották a tengeri vagy belföldi vízi szolgáltatást igénybe vevő utasok jogaival kapcsolatban. A véleményezendő munkadokumentum elérhetősége: A véleményeket március 30-ig kell eljuttatni a címre. Az Európai Bíróság elutasította a légiközlekedési lobbi követelését, hogy a késés és járattörlés esetére ne vonatkozzon a kompenzáció fizetésének kötelessége a légiutasok jogainak védelméről szóló jogszabályban. A döntéssel hivatalosan is megerősítették a jogszabály érvényességét. Az Európai Bíróság döntése: Az Eurostat jelentése szerint az EU 25-ben 8,8%-kal növekedett a légi utasok száma 2004-ben az előző évhez képest. A légi teherszállítás forgalma 9,6%-kal. Magyarország esetében ez 28,6%, illetve 19,6%. OKTATÁS ÉS KULTÚRA Az EU legnagyobb e-learning programjának, az etwinningnek eredményeit mutatták be egy konferencián. A projekt célja kapcsolatot teremteni az általános és középiskolák között tapasztalatcsere és nyelvtanulás céljából. A konferencia eseményei: &guilanguage=en TUDOMÁNY ÉS KUTATÁS Az Európai Szabadalmi Hivatal egy piackutató céget bízott meg, hogy felbecsüljék az európai szabadalom bevezetésével az igénylőre háruló költségterheket. A felmérésben megkérdezettek szabadalomért folyamodó feltalálókat, ügyvédeket, kalkuláltak a fordítási költségekkel, stb. A felmérés eredményeiről bővebb információ: Az ERASME-kről, vagyis az európai tudományos térségben szoros együttműködést folytató kkv-ről olvashatnak cikket a címen, amelyek az aktív információcsere által értesülhetnek a legújabb és leghatékonyabb kutatási eredményekről. EU-támogatásból e-dispute név alatt megvalósult elektronikus közvetítői, döntőbírói és egyeztető szolgáltatás működéséről számol be a tudományos cikk a címen. Szakemberekből álló csoport, élükön Aho finn miniszterelnökkel jelentést készített az innovatív Európa megteremtésének feltételeiről és lépéseiről Creating an Innovative Europe címmel. A dokumentummal tovább kívánnak mutatni az eddig megfogalmazott távlati és absztrakt céloknál. Konkrét megvalósítási tervet dolgoznak ki és szükséges reformokat jelölnek meg. Ebben az első lépés az innováció-barát piac megteremtése. Az elsődlegesen fontos szektorok a gyógyszergyártás, az energia, a környezetvédelem, szállítás és logisztika, valamint a biztonság és digitális tartalom. Alapvető a szolgáltatások belső piacának kialakítása is. A jelentés elérhető: Bizottsági felmérés szerint az innováció terén Magyarország a 15. helyen szerepel. Probléma az új technológiák terjesztése, valamint a mérnök szakemberek hiánya és az életen át tartó tanulásban részt vevők aránya is alacsony. Többet kellene áldozni a Bizottság javaslata szerint az innovációra. 6

8 A 2004 novemberében véget ért MICROSHOE elnevezésű, EU-támogatással végzett projekt eredményeiről olvashatnak bővebben a A projekt lényege, hogy gazdaságosabb és kevésbé környezetszennyező eljárást találjanak a gumi cipőtalpak gyártásához. A cipőtalp alapanyagának kémiai és fizikai tulajdnoságát vizsgálták a gyártás során, hogy megállapítsák, hol lehet beavatkozni a hulladéktermelés csökkentése érdekében. A GALILEO program (műholdas rádió-navigációs rendszer) keretében a GIOVE misszió vette kezdetét, mely két műhold pályára állítását jelenti. A brit gyártmányú, a polgárok és a vállalatok hasznát szolgáló műholdakat sikerrel lőtték fel december végén. A sajtóhír: EN&guiLanguage=fr Aláírtak további egy négy műhold legyártásáról szóló szerződést is. A szerződésről bővebben: Korea is aláírta az együttműködést az EU-val a GALILEO program kivitelezésében. A rövid sajtóhírt lásd: &guilanguage=en Új internetes honlap indult, melyen az élettudományokról, a genomikáról, az egészségügyi biotechnológiáról és a csírasejtekről tudhatnak meg többet az érdeklődő olvasók. A honlap elérhetősége: VÁM- ÉS ADÓÜGY Lengyelország kész kompromisszumra arról a javaslatról való döntés érdekében, hogy a munkaigényes szolgáltatások esetében a minimumáfánál kisebb áfakulcsot alkamazzanak. A tagállamok közötti eddigi kompromisszumos megállapodások értelmében öt évvel meghosszabbítanák az eddigi jogszabály hatályát és kiterjesztenék az új tagállamokra is. A lengyelek meggyőzése azonban nehézkesebb. Ellenzésük oka: az építési szekort nem sikerült bevonni az említett szolgáltatások körébe. Mivel a javaslat elfogadásához minden tagállam jóváhagyása szükséges, lengyel vétó esetében a minimumáfánál kisebb áfakulcs nem lesz gyakorlatban az EU-ban. Akkor a régi tagországok, amelyek alkalmazták a tavaly év végén elavult jogszabályt, most az adórendszer átdolgozására lesznek kénytelenek. A tagállamok befizetései adják az EU pénzügyi forrásainak kétharmadát. Ám ez a befizetés sok konfliktus forrása. Almunia biztos új közös hozzájárulásra kívánná változtatni ezt a tagállami bevételt, melyet nem szívesen tekintenek közösségi adónak. Bizottsági javalsat szerint a határokon átnyúló, több EU tagországban is székhellyel rendelkező vállalkozások adminisztratív terheinek megkönnyítése érdekében egyfajta, mégpedig a vállalat bejegyzésének helye, vagyis az eredetország szerint adóznának az 50 millió eurónál kisebb éves forgalmat bonyolító kkv-k. A javaslat nem formális jellegű, nem válik belőle jogszabály, eredménye a tagállamok egymás közötti megállapodása lehet. VERSENYPOLITIKA Az OECD tanulmányt készített az EU versenytörvényéről és versenypolitikájáról. A kiadvány elérhető a címről. Tanulmány készült arról, hogy öt lisszaboni célkitűzés elérése milyen hatásokkal járna az európai gazdaságra. A tanulmány elérhetősége: eforms_papers_1.pdf A tagállami reformprogramok fényében elkészült a lisszaboni program első időközi jelentése. A dokumentum végkicsengése szerény optimizmussal kecsegtet. Barroso elnök az együttműködés eredményességében jobban hisz, mint a jól teljesítő államok kiemelésében és a gyengébb növekedést produkálók elmarasztalásában. Az időközi jelentés szövege:http://europa.eu.int/growthandjobs/pdf/2006_annual_report_full_en.pdf A magyar reformprogram kilenc pontja a következő: 7

9 államháztartási deficit csökkentése, több beruházás a K+F-be és az innovációba, az üzleti környezet javítása, a verseny, növelése, az infrastruktúra, a foglalkoztatási és aktivitási ráta a hátrányos helyzetűek munkaerőpiaci helyzetének javítása, a regionális munkaerőpiaci különbségek csökkentése, valamint a humán erőforrás jobb oktatáson és képzésen keresztül történő javítása. A Bizottság véleménye szerint nincs meg a kohézió és a szinergia a pontok között. A program erőssége a foglalkoztatáspolitika. Gyenge pontja viszont az államháztartási hiány csökkentését célzó intézkedések, illetve az üzleti környezet javítása érdekében tett lépések. 8

10 2. UNICE HÍREK FOGYASZTÓVÉDELEM Az UNICE írásban válaszolt a Bizottság által nyilvános konzultáció keretében közzétett kérdőívre a hibás termékek utáni felelősségre vonatkozó irányelv kapcsán. A kérdőív, illetve az UNICE válaszai megtekinthetők a címen. GAZDASÁG Mind az UNICE, mind az ETUC (szakszervezetek európai szintű szövetsége) választ és egyben megoldást próbál keresni az európai gazdaság várakozáson aluli teljesítményére. Az ETUC szerint a mozgatórugó a hazai kereslet hiánya. Megoldást pedig egy kiegyensúlyozott, gondosan tervezett és közösségi szinten koordinált aktív keresleti politika nyújthat, valamint strukturális reformok, mely anyagi eszközöket szán a munkaerő-piac jobb működésének megvalósításához. Az UNICE véleménye szerint a probléma gyökere, hogy alacsony a potenciális termelés-növekedés. Ennek oka pedig a a munkaerő nem megfelelő hatékonyságában keresendő. A következményei pedig: Csökken a gazdasági elvárás: kisebb a beruházások mértéke, alacsonyabbak a bérek, nagyobb a megtakarítás, Sérülékenyebbé válik a versenyképesség, piacokat veszít Európa, Érzékenyebbé válik a gazdaság a külső hatásokra (pl.: olajárak), Csökken a makropolitika rugalmassága Egyre nehezebbé válik a szociális rendszerek adekvát változtatása. Éppen ezért az UNICE különösen hangsúlyozza a nemzeti reformprogramok megvalósítását, a szolgáltatások belső piacának megteremtését, egy üzlet- és vállalkozásbarátabb környezet kialakítását. Az ETUC érvelését lásd: Az UNICE összefoglalója a témában: KERESKEDELEM Az UNICE teljességgel támogatja az egységes európai engedélyezés (Single European Authorization, SEA) alkalmazására tett javaslatot, mivel az európai versenyképességet jelentős mértékben előre mozdíthatja a vámjogszabályok egyszerűsítése. Az eljárások standardizálása, harmonizálása és leegyszerűsítése a kerskedelemben aktív szerepet játszó vállalatok érdekeit szolgálja. Ugyanakkor a reformok tervezésénél figyelembe kell venni a biztonsággal való egészséges összhang megtartását. A modern IT rendszerek nélkül a tagországok nem lesznek képesek eleget tenni az egységes vizsgálatok követelményének. Az UNICE javasolja a végrehajtási intézkedésekre tett javaslat újragondolását és ambíciózusabb reformok kidolgozását, hogy valóban megkönnyítsék a kereskedelmet az engedélyezett gazdasági szereplők (Authorized Economic Operators, AEO) számára. Ezen speciális státuszt olyan megbízható vállalatok nyerhessék el, melyek magas könyvviteli és biztonsági normáknak tesznek eleget. Az ebből járó előny pedig a költségek csökkenése legyen. Javasolják, hogy a státusz elnyerésének követelményei és az azzal járó előnyök ne változzanak a jövőben sem. Terjesszék ki az eddig élő gyakorlatot az összes AEO státuszú vállalatra az egész EU területén. Az egységes európai engedélyezés továbbá a valódi belső piac megteremtéséhez is nagyban hozzájárul, mivel a vámeljárások harmonizálásával azok a vállalatok, melyek több tagállamban is folytatnak tevékenységet, költséghatékonyabb módon kereskedhetnek. Az egy országban kiadott engedély az egész EU területén érvényben lenne. A SEA-nak mind export, mind imort tevékenységre érvényesnek kell lennie. Az export-eljárások számítógépes működtetés alá kerülnének. Sőt, a kísérő dokumentumokat is elektronikus úton kellene megküldeni a tagállamok között. Az UNICE állásfoglalásának részletei: Seillière elnök biztosította Mandelson kereskedelmi biztost az UNICE támogatásáról a doha fejlesztési programban, hiszen a kereskedelem további liberalizációja a versenyképesség növelését szolgálja. Ám arra is figyelmeztetett, hogy ez a folyamat nem egyirányú utca. Lendületes előrehaladást vár el az európai üzleti közösség az OECD-ben és még inkább a fejlődő országokkal. Látván a hongkongi miniszteri találkozó eredményeit, az ipari termékek piacra jutási lehetőségeit illetően, az UNICE kétségeinek ad hangot, hogy a WTO valóban teljesíteni tudja az üzleti szféra elvárásait. A nem tarifa jellegű korlátozások terén is hiába remélt előrehaladást a szövetség. Nem támogatja a csupán OECD-tagokkal folytatott kerekasztal-tárgyalásokat sem az ipari termékek, sem a szolgáltatások kereskedelmében. Javasolják az EU-nak egy offenzívabb stratégia és program kidolgozását a WTO tárgyalásokra mind az ipari termékek, mind a szolgáltatások, mind a mezőgazdasági termékek kereskedelmére vonatkozóan. Seillière elnök levele: 9

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT 180 órás akkreditált felnőttképzés Elektronikus tananyag 3. modul A PÁLYÁZATÍRÁS ÉS LEBONYOLÍTÁS ALAPJAI PCM Szerkesztette: Dr. Juhász Erika Szerzők: Dr. Juhász Erika

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/. számú jelentés a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről Előadó: Dr. Göncz Kinga külügyminiszter Budapest,

Részletesebben

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM]

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM] anorama [2013. TÉL 48. SZÁM] inforegio A kohéziós politika 2014 és 2020 között Növekvő lendülettel Beszélgetés José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével A megreformált politika 10 pontban

Részletesebben

Segédanyag. Az Európai Unió általában

Segédanyag. Az Európai Unió általában Segédanyag Az Európai Unió általában Az Európai Unió azzal a céllal jött létre, hogy véget vessen a szomszédos európai országok között dúló véres háborúknak, melyek közül a legrettenetesebb a második világháború

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

Közösségi Programok. Pályázati lehetõségek közvetlenül Brüsszelbõl magyarországi szervezetek számára. Kiadja: Európa Média Kht

Közösségi Programok. Pályázati lehetõségek közvetlenül Brüsszelbõl magyarországi szervezetek számára. Kiadja: Európa Média Kht Közösségi Programok Pályázati lehetõségek közvetlenül Brüsszelbõl magyarországi szervezetek számára A nagy sikerû Európai Uniós Pályázatok Kézikönyvének INGYENES MELLÉKLETE Kiadja: Európa Média Kht Európai

Részletesebben

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG EURÓPAI BIZOTTSÁG Oktatási és Kulturális Főigazgatóság A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG Európai Bizottság Oktatási és Kulturális

Részletesebben

EU szociálpolitika - vizsgakérdések

EU szociálpolitika - vizsgakérdések EU szociálpolitika - vizsgakérdések MA-szociológia 2012. május 1.) Szociális jogok a közösségi jogforrási hierarchiában 2.) II. Világháború és a jóléti állam ideája 3.) Párizsi Szerződés (ESZAK) és a szociális

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat?

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés

Részletesebben

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS

Részletesebben

Kommentárok és hivatalos szövegek

Kommentárok és hivatalos szövegek HU A kohéziós politika 2007 2013 Kommentárok és hivatalos szövegek Európai Regionális Fejlesztési Alap Európai Szociális Alap Kohéziós Alap Európai területi együttműködési csoport Az előcsatlakozási segítségnyújtási

Részletesebben

1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI,

1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI, Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék 1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI, KÖRNYEZETVÉDELMI JOG FELOSZTÁSA...7

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz...

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz... Tartalomjegyzék EU és civil szervezetek... 3 Az Európai Unió célja, háttere... 3 Civil szervezetek az EU szemszögéből... 8 Civil szervezet definíciója az EU szerint... 9 Civil szervezetek szerepe az Európai

Részletesebben

SZEMÉLYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK SZABAD MOZGÁSA, A DIPLOMÁK ÉS A SZAKKÉPZETTSÉGEK ELISMERÉSE

SZEMÉLYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK SZABAD MOZGÁSA, A DIPLOMÁK ÉS A SZAKKÉPZETTSÉGEK ELISMERÉSE IPOSZ EMBLÉMA EU EMBLÉMA 3 SZEMÉLYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK SZABAD MOZGÁSA, A DIPLOMÁK ÉS A SZAKKÉPZETTSÉGEK ELISMERÉSE EU CSATLAKOZÁSRA FELKÉSZÍTŐ PROGRAMOK KISVÁLLALKOZÁSOKNAK IPOSZ TANANYAG SOROZAT BUSINESS

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 27.9.2007 COM(2007) 558 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

a régiókért dolgozunk 2008. Január

a régiókért dolgozunk 2008. Január HU a régiókért dolgozunk Az Európai Unió regionális politikája 2007 2013 2008. Január Tartalomjegyzék Előszó... 1 Dióhéjban: politika Európa régiói számára... 2 Miért fontos az európai regionális politika?...

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.6. COM(2010) 546 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe A fejlődés és a felelősségteljes kormányzás elősegítése az EU régióiban és városaiban Hatodik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról Regionális

Részletesebben

WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA. Dr. Potóczki György NEMZETKÖZI POSTAI KÜLDEMÉNYFORGALOM

WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA. Dr. Potóczki György NEMZETKÖZI POSTAI KÜLDEMÉNYFORGALOM WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA Dr. Potóczki György NEMZETKÖZI POSTAI KÜLDEMÉNYFORGALOM Budapest 2012 Tartalomjegyzék oldal I. ELŐSZÓ...3 II. III. IV. A NEMZETKÖZI ÁRU- ÉS KÜLDEMÉNYFORGALOMRÓL ÁLTALÁBAN..5

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai Uniós Kapcsolatok szakirány A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV. az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé

ZÖLD KÖNYV. az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.27. COM(2011) 15 végleges ZÖLD KÖNYV az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé HU HU TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal)

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) Hogyan lehet teljes a foglalkoztatás?

Részletesebben

A SÜLT GALAMB EFFEKTUS - AVAGY MIÉRT PESSZIMISTÁK A MAGYAROK?

A SÜLT GALAMB EFFEKTUS - AVAGY MIÉRT PESSZIMISTÁK A MAGYAROK? a www.euoldal.hu elektronikus hírlevele II. évfolyam II. szám 2004. február-március A SÜLT GALAMB EFFEKTUS - AVAGY MIÉRT PESSZIMISTÁK A MAGYAROK? Magyarország európai uniós csatlakozásának közeledtével

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Stabil növekedés kezdõdhet. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Stabil növekedés kezdõdhet. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Stabil növekedés kezdõdhet Galler Károly, a KEMGYE új elnöke Komárom-Esztergom megye üzleti kilátásairól (11 12. oldal) Kötelezõ

Részletesebben