Vállalkozási keretszerződés a MÁV-START Zrt. marketingkommunikációs ügynökségi feladatainak ellátására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozási keretszerződés a MÁV-START Zrt. marketingkommunikációs ügynökségi feladatainak ellátására"

Átírás

1 Vállalkozási keretszerződés a MÁV-START Zrt. marketingkommunikációs ügynökségi feladatainak ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/75 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma: Iktatószám: 11361/2015 CPV Kód: ; ; ; ; ; ; ; Ajánlatkérő: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Teljesítés helye: Magyarország Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Kbt. 6. (1) c) pontja szerinti Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Vasúti személyszállítási szolgáltatások EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15459 Postai cím: Könyves Kálmán körút Város: Budapest Postai irányítószám: 1087 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): MÁV Szolgáltató Központ Zrt. BLÜ Beszerzési Szervezet Vasúti és Vállalat-üzemeltetési Divízió 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt III. emelet 301. Címzett: Lencse Zsanett Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): 1

2 Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet x Egyéb (nevezze meg): Kbt. 6. (1) c) pontja szerinti I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb (nevezze meg): Vasúti személyszállítási szolgáltatások I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás 2

3 II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Vállalkozási keretszerződés a MÁV-START Zrt. marketingkommunikációs ügynökségi feladatainak ellátására II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja x Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma 11 A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: Magyarország NUTS-kód HU1, HU2, HU3 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy 3

4 és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Vállalkozási keretszerződés a MÁV-START Zrt. marketingkommunikációs ügynökségi feladatainak ellátására. - kreatív tervezés, - kreatív megvalósítás és gyártás - médiakampányok tervezése, - médiavásárlás, - kampányok utóértékelése, - átfogó PR stratégia kidolgozása - hírlevelek, PR cikkek, kiadványok teljes körű elkészítése - PR rendezvények teljes körű szervezése, dokumentálása - DM levél, meghívó expediálása - PR szakértői konzultáció II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: nem (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) A MÁV-START Zrt. marketingkommunikációs ügynökségi feladatainak ellátására az alábbiak szerint: Kreatív tervezéssel, gyártással kapcsolatos feladatok - kreatív tervezés (szövegírás, grafikai tervezés) - kreatív anyagok gyártása és produkciós munkák kivitelezése Médiavásárlással kapcsolatos feladatok - médiaterv készítése - médiavásárlás 4

5 - médiakampányok utóértékelésére PR feladatok - átfogó PR stratégia kidolgozása - PR kampányok tervezése - PR kampányok lebonyolítása - PR szövegírás - PR anyagok elkészítése (papír alapú, digitális és on-line megjelenésekkel kapcsolatos feladatok ellátása), - PR filmek, fotó- és videó dokumentációk készítése, - PR rendezvények szervezése - egyéb ügynökségi szolgáltatások Keretösszeg: nettó Ft + 100%, összesen nettó Ft Ajánlatkérő a +100 %-os keret felhasználására nem vállal kötelezettséget. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: 19 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) A szerződésben rögzített feladatok meghiúsulása esetére vállalt nem teljesítési kötbér mértéke, Megrendelő által a Vállalkozónak felróható okból a teljes szerződéstől történő elállása, vagy annak felmondása esetén a Megrendelő által fel nem használt teljes bruttó keretösszegnek (melyre vonatkozóan eseti megrendelés nem került leadásra, vagy eseti megrendelés leadásra került, de azt a Vállalkozó nem szerződésszerűen teljesítette), rendezvényszervezési feladatok esetén a 5

6 rendezvény teljes, bruttó szerződési értékének, egyéb esetekben a nem teljesítéssel érintett szolgáltatás/termék bruttó díjának [%]-a (minimum 20 %, maximum 30 %). A nem teljesítési kötbér mértéke jelen eljárásban értékelési szempont, így annak mértéke a nyertes ajánlattevő végleges ajánlati kötöttséggel bíró ajánlata alapján kerül a végleges szerződésbe. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A jelen felhívás feladásának időpontjában hatályos Kbt. előírásai szerint az ellenszolgáltatás teljesítésével kapcsolatban az Ajánlatkérő az alábbi feltételeket határozza meg: Az ellenszolgáltatás teljesítése Kbt (1) és (5)-(6) bekezdése alapján a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) 6:130. (1)-(2) pontjában foglaltak szerint történik, az eljárás lezárásaként megkötött szerződésben foglalt feltételek szerint az egyéb, irányadó jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével. Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt (4)-(5) bekezdése szerinti rendelkezéseket is. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szerződésben és a Kbt.-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. A részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő a Kbt. 27. (2) bekezdése alapján nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki Kbt. 57. (1) bekezdés a)-c) és f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alatt áll. Az igazolás módja: Részvételre jelentkező, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a fent előírt kizáró okok hatálya alá nem tartozását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) ai szerint köteles igazolni, figyelembe véve a Korm. rendelet 13. -a szerinti hatósági útmutatóban foglaltakat is. A kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatoknak az eljárást megindító felhívás feladásánál későbbi 6

7 keltezésűnek kell lenniük. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezéshez csatolnia kell: P/1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti mérlegét és eredmény kimutatását az előző 3 lezárt üzleti év vonatkozásában (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Amennyiben a letelepedés szerinti ország jogszabályai szerint nem kell a beszámolót közzétenni, akkor az ajánlattevő cégszerű nyilatkozata szükséges az adott évekre vonatkozó üzemi (üzleti) tevékenység eredményéről. A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdése szerinti esetben a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (marketingkommunikációs ügynökségi feladatok ellátása) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot. P/2. Cégszerűen aláírt nyilatkozatát a Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontja alapján az utolsó három üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgyából (marketingkommunikációs ügynökségi feladatok ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy a gazdasági szereplő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók tekintettel a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14. (3) valamint (5) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő egyértelműsíteni kívánja, hogy a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően nem írta elő, hogy Ajánlattevő az előző három lezárt üzleti év tekintetében ( ) adja meg a kért árbevételi adatokra vonatkozó információt. Az előző három üzleti év kifejezés alatt Ajánlatkérő nem a lezárt üzleti év fogalmat érti. Ajánlattevőnek nem kell az adott üzleti évek vonatkozásában lezárt, jóváhagyott számviteli jogszabályok szerinti beszámolót és eredménykimutatást igazolnia. Az előző három üzleti év árbevételi adatainak megadásához nem szükséges jóváhagyott számviteli jogszabályok szerinti beszámoló és eredménykimutatás, miután az üzleti év mérleg-fordulónapja egyes vállalkozások esetén eltérő lehet. Ajánlatkérő ezen alkalmassági feltétel igazolásaként az Ajánlattevő által cégszerűen aláírt nyilatkozat benyújtását írta elő. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben: P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az előző 3 lezárt üzleti év közül bármely kettő üzleti évben a mérleg szerinti eredménye negatív volt. A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdése szerinti esetben: ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a 7

8 működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (marketingkommunikációs ügynökségi feladatok ellátása) általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el nettó 70 millió Ft-ot. P/2 Az ajánlattevőnek a közbeszerzés tárgyából (marketingkommunikációs ügynökségi feladatok ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az utolsó három üzleti évben összesen el kell, hogy érje a nettó 125 millió Ft-ot. Amennyiben ajánlattevő az előírt időszak után kezdte meg működését, akkor alkalmatlan, ha a működésének megkezdési időpontjától az általános forgalmi adó nélkül számított, közbeszerzés tárgya szerinti (marketingkommunikációs ügynökségi feladatok ellátása) árbevétele összesen legalább nem éri el a nettó 70 millió Ft-ot. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezéshez csatolnia kell: M/1. A Korm. rendelet 15. (3) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év (azaz az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését a Korm. rendelet 16. (1)-(2) bekezdése szerinti formában igazolva, minimálisan az alábbi tartalommal: a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme) kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (cím és/vagy telefonszám és/vagy és/vagy fax) a referencia tárgyának ismertetése (olyan részletességgel, amelyből az alkalmasság megállapítható), a teljesítés ideje (kezdet és befejezés megjelölésével; év, hónap, nap pontossággal), ellenszolgáltatás egyösszegű, pontos összege (nettó értékben megadva) nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen ellenértékkel vagy mennyiséggel vett részt, vagy annak megjelölése, hogy a teljesítést önállóan végezte. annak megjelölése, hogy a bemutatott referenciát mely minimumkövetelmény vonatkozásában mutatja be A dokumentum tartalmazzon minden olyan adatot, információt, amely az alkalmasság megítéléséhez szükséges minimumkövetelményekben megfogalmazásra került! Amennyiben a bemutatott referencia teljesítési ideje az előírt időszaknál, azaz az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított előző három évnél (36 hónapnál) korábban kezdődött, az ajánlatkérő az alkalmasság vizsgálata során kizárólag a vizsgált referencia-időszakban [az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított előző három év (36 hónap)] végzett munka ellenértékét tudja figyelembe venni, ezért ebben az esetben a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban a referencia-időszakban végzett munka nettó ellenértékét kell feltűntetni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm rendelet 16. (6) valamint 17. (1) bekezdésében foglaltakra. M/2. A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdésének d) pontja szerint a teljesítésbe 8

9 bevonni kívánt valamennyi szakemberek bemutatása az alábbiak szerint: 1. csatolni kell a szakemberek bemutatását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amely nyilatkozatot azon gazdasági szereplőnek kell cégszerűen aláírni, amely az adott szakembert rendelkezésre bocsátja. A nyilatkozatban minimálisan az alábbiakat kell megjelölni: - az adott szakember nevét, - végzettségét, - azon alkalmassági feltétel pontos megjelölését, hogy milyen szakemberként kívánja az ajánlattevő bevonni az adott szakembert a szerződés teljesítésébe. 2. csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát. A szakmai önéletrajzban minimálisan az alábbiakat kell megjelölni: - név, - születési idő, - végzettség, - jelenlegi munkahely neve és címe (székhelye), - a szakember által megszerzett gyakorlat feltüntetését, minimálisan az alábbi adatok megadásával: ellátott feladatok rövid bemutatása gyakorlat kezdete (év, hónap, nap), vége (év, hónap, nap) pontossággal feltüntetve. 3. A szakmai önéletrajzhoz egyszerű másolatban mellékelni kell azon végzettséget igazoló okirat(ok)at, igazolás(ok)at (különös tekintettel az egyetemi vagy főiskolai diploma oklevélre), melyek jelen alkalmassági követelmények igazolásához szükségesek. Amennyiben a szakember a fentieken felül további végzettségekkel is rendelkezik, az azokhoz tartozó diplomamásolatot nem kell csatolnia. Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók valamint a 310/2011. Korm. rendelet 16. (6) bekezdésében foglaltak alkalmazandóak. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben: M/1a. nem rendelkezik az eljárást megindító részvételi felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben (36 hónap) összesen legalább 2 db, egyenként legalább nettó 40 millió forint értékű országos kampányreferenciával, melyeknek során kreatív tervezés, szövegírás, médiatervezés és vásárlás, valamint produkciós feladatok ellátása megvalósult M/1b. nem rendelkezik az eljárást megindító részvételi felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben (36 hónap) összesen legalább 2 db, egyenként legalább nettó 10 millió forint értékű online kampányreferenciával. M/1c. nem rendelkezik az eljárást megindító részvételi felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben (36 hónap) összesen legalább 2 db PR aktivitás referenciával A minimumkövetelmény több referenciával is teljesíthető. A fenti alkalmassági minimumkövetelmények teljesíthetőek egy referenciából is. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 16. (6) bekezdésében rögzítettek kivételével - közös részvételre jelentkezőként (konzorcium tagjaként) vagy alvállalkozóként teljesített referencia esetében az ajánlatkérő a referenciát bemutató által 9

10 teljesített szolgáltatásrészeket fogadja el. M/2a. nem rendelkezik legalább 3 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberrel, akik külön-külön legalább 2 éves reklámügynökségi és/vagy médiaügynökségi gyakorlattal rendelkeznek. A 3 főn belül legalább 1 fő médiatervező-médiavásárló és 1 fő ügyfélkapcsolati menedzser legyen; M/2b. nem rendelkezik legalább 1 fő, legalább 2 év online szervezői tevékenységre vonatkozó tapasztalattal rendelkező szakemberrel; M/2c. nem rendelkezik legalább 2 fő kreatív státuszú (grafikus vagy szövegíró), külön-külön legalább 2 év reklámügynökségi gyakorlattal rendelkező szakemberrel; M/2d. nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, legalább 2 év PR szakterületen szerzett gyakorlattal rendelkező szakemberrel. 1 szakember több, de legfeljebb kettő alkalmassági minimumkövetelménynek felelhet meg! III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét nem IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: x Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) nem (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) 10

11 A gazdasági szereplők tervezett száma vagy Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát nem IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) x a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/07/31 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/07/31 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) 11

12 Dátum: 2015/08/28 (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb : IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: (nap/hónap/év) Időpont: (adott esetben) Hely: Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: VI.3) További információk (adott esetben) 1. Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlást a Kbt ban foglaltaknak megfelelően biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 67. (5) bekezdése nyomán tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy amennyiben a hiánypótlással a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésében korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, úgy ez esetben ajánlatkérő - élve a Kbt. 67. (5) bekezdésében biztosított jogával - nem rendel el újabb hiánypótlást, azaz erre az esetre kizárja az új gazdasági szereplőre vonatkozóan a hiánypótlást. 2. Ajánlatkérő az eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a Kbt ában foglaltak szerint adja meg. 3. Az eljárás alkalmazásának indokolása: a Kbt. 89. (2) bekezdés d) pontja alapján a szolgáltatás objektív természete miatt a szerződéses feltételek előzetes meghatározása nem lehetséges olyan pontossággal, amely lehetővé tenné a nyílt vagy meghívásos eljárásban a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását. A szolgáltatás természete és a szolgáltatást nyújtó társaságok általánosan elfogadott piaci magatartása miatt a szerződéses feltételek teljes köre csak tárgyalások útján alakítható ki. Az ajánlatkérő részére a szerződéses feltételeit annak komplexitása miatt mindenre kiterjedő részletességgel a tárgyalásos eljárásban lehet meghatározni. A szerződés feltételeinek egyeztetésére csak tárgyalásos eljárás keretében van lehetőség, és csak ez biztosítja az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását. 12

13 4. A Kbt. 60. (1) bekezdése alapján a részvételi jelentkezést a részvételre jelentkezőnek a részvételi felhívásban és a kiegészítő iratokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. 5. Közös részvételre jelentkezés esetén a részvételi jelentkezésben utalni kell a közös részvételi szándékra, és a Kbt ában foglaltak szerint kell eljárniuk. Közös részvételre jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös részvételre jelentkezők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. A megállapodással kapcsolatos további elvárásokat a kiegészítő iratok tartalmazzák. Ajánlatkérő a részvételre jelentkezés vonatkozásában felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt ban foglaltakra. 6. A részvételi jelentkezéssel szemben támasztott formai követelmények a következők: a) A részvételre jelentkezés eredeti példányát állagsérelem nélkül nem szétbontható módon, zsinórral, lapozhatóan kell összefűzni, mely feltételnek önmagában a spirálozás nem felel meg. A csomót matricával a részvételre jelentkezés első vagy hátsó lapjához kell rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy a részvételre jelentkező részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás egy része a matricán legyen. b) A részvételi jelentkezés oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként 1-gyel növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. c) A részvételi jelentkezésnek az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján a részvételi jelentkezésben szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. d) A részvételi jelentkezést sérülésmentes, zárt csomagolásban, magyar nyelven és 1 eredeti papír alapú példányban kell benyújtani. A részvételi jelentkezést a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (szkennelve,.pdf kiterjesztésű file formájában) is be kell nyújtani, CD-n vagy DVD-n, a részvételi jelentkezéshez mellékelve. A külső csomagoláson a Vállalkozási keretszerződés a MÁV-START Zrt. marketingkommunikációs ügynökségi feladatainak ellátására megjelölést kell feltüntetni. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy amennyiben a csomagoláson a részvételre jelentkezők nem tüntetik fel a A részvételi határidő lejártáig (2015. július 31. péntek 10:00 óra) nem bontható fel feliratot, úgy nem tud felelősséget vállalni annak a részvételi határidő előtt történő felbontásáért. Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell részvételi jelentkezésében, hogy a CD-n / DVD-n benyújtott részvételi jelentkezés teljes mértékben megegyezik a papír alapú (eredeti) példánnyal. e) A részvételi jelentkezésben lévő, minden -a részvételre jelentkező vagy alvállalkozó, vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdasági szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. f) A részvételi jelentkezés minden olyan oldalát, amelyen - a részvételi jelentkezés beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 7. A Kbt. 61. (1) bekezdése alapján a részvételi jelentkezést írásban és zártan, a jelen részvételi felhívásban megadott címre (MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési Szervezet Vasúti és Vállalat-üzemeltetési Divízió 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt III. emelet 301. iroda) közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani (eljuttatni) a részvételi határidő lejártáig. 8. A részvételi jelentkezések felbontásának helye és ideje: A bontás helye: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési Szervezet Vasúti és Vállalat-üzemeltetési Divízió 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt II. emelet 217. tárgyaló 13

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.06.15. Iktatószám: 9818/2015 CPV Kód:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.06.15. Iktatószám: 9818/2015 CPV Kód: ELI-ALPS nagyprojekt P4 ker. a kut-i nagyberendezésnek helyet adó és az ÚSzT ker. megvalósuló kutatóközpont mechanikai, elektronikai és optikai műhelyei számára gépek, műszerek, berendezések, kiegészítők,

Részletesebben

Magyarország egész területe: a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított Teljesítés helye:

Magyarország egész területe: a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított Teljesítés helye: Keretmegállapodás a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezetek

Részletesebben

Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés keretében térfelügyeleti kamerarendszer bővítése

Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés keretében térfelügyeleti kamerarendszer bővítése Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés keretében térfelügyeleti kamerarendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 228-396618. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 228-396618. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:396618-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 228-396618 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága elhelyezésére szolgáló objektumok takarítása és kapcsolódó ingatlankezelési szolgáltatások teljesítése 7 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE

A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Diagnosztikai eszközök beszerzése

Diagnosztikai eszközök beszerzése Diagnosztikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Hitelfelvétel az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából

Hitelfelvétel az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából Hitelfelvétel az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Gödöllő, Szabadság tér 1. szám alatti Rézgombos Szolgáltatóház alatti mélygarázs tulajdonjogának megszerzéséhez

Részletesebben

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:275788-2012:text:hu:html HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása

Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 133-222226. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 133-222226. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222226-2012:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 133-222226 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014.

7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014. 7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/118 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Nonprofit Kft. 6727 Szeged, Zágráb u. 113. TÁMOP 1.4.3-10/2-2F-2011-0012, jelű pályázat Szakmai Szolgáltatások TK-2012/3. számú közbeszerzési eljárás Szeged, 2012.

Részletesebben

Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében

Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Építési beruházás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.29.

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.29. Üzemeltetési szerződés a KEOP-1.1.1/2F/2010-0004 Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz, a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program keretében megvalósuló hulladékkezelő

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64322-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322 Ajánlati/részvételi

Részletesebben