A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság évi gyorsjelentése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság 2001. évi gyorsjelentése"

Átírás

1 A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság évi gyorsjelentése Beszámolónk a Pannonplast csoport konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IAS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza. 1. ÖSSZEFOGLALÓ A Pannonplast Csoport konszolidált árbevétele 32 milliárd Ft volt, amely 13%-kal haladja meg az elõzõ évi értéket. A piaci igények általános csökkenése, a termékösszetétel-változás, az erõs verseny által kikényszerített árengedmények mind az árbevétel, mind a fedezet alakulására negatív hatást gyakoroltak. Jóllehet a fedezettömeg az elõzõ évhez képest 550 millió Ft-tal növekedett, a bruttó fedezet aránya az elõzõ évi 29,9%-ról 28,1%-ra csökkent. Az értékesítés közvetett költségeinek relatív súlya tovább csökkent 2001-ben. Ugyanakkor a társaság egyéb ráfordításai 350 millió Ft-tal növekedtek (export kintlévõség árfolyamvesztesége), egyéb bevételei pedig 260 millió Ft-tal csökkentek (eszközértékesítés eredményének elmaradása). A társaság üzleti tevékenységének eredménye (EBIT) így az elõzõ évi értéknél 17,8%-kal alacsonyabb. Mivel az eredményt a tavalyinál jelentõsen magasabb értékcsökkenés terhelte, az üzemi cash flow (EBITDA) 6,7%-kal nõtt és megközelítette az 5 milliárdos szintet. A pénzügyi mûveletek eredménye 2001-ben 146 millió Ft-tal magasabb kiadás, ami a növekvõ kamatkiadásoknak és a devizahitelek árfolyamnyereségének együttes hatása. A fentiek következtében a társaság 2001-es nettó eredménye millió Ft, az elõzõ évi érték 76,7%-a. A Csoport befektetett eszközeinek év végi konszolidált értéke 21,7 milliárd Ft, ami 7,9%-kal magasabb az elõzõ évinél. Az év végi hosszú és rövid lejáratú hitelállomány összege 9,3 milliárd Ft. Az idegen tõke/saját tõke aránya 52%, az elõzõ évi értékhez hasonló. Az év során a társaság részvényesei között 18%-kal nõtt a belföldi intézményi befektetõk részaránya. Beruházásra, üzletrész vásárlásra a társaság 5,2 milliárd Ft-ot fordított, mely érték az elõzõ évinél mintegy 1 milliárd Ft-tal alacsonyabb. A társaság megvásárolta a Pannunion Kft. 30%-os üzletrészét, folytatta a Pannon Aldra Kft. reorganizációs fejlesztését. Több társaságnál választékbõvítõ, költségcsökkentõ, hatékonyságnövelõ fejlesztés történt. Az év második felében jelentkezõ piaci keresletcsökkenés jelentõsen befolyásolta a társaság teljesítményét. A kedvezõtlen külsõ körülményekre a társaság gyors és határozott intézkedésekkel reagált, hatásukat részben ellensúlyozni tudta. A széles körû költség- és létszámcsökkentõ illetve hatékonyságnövelõ program eredményei elsõsorban a következõ idõszakokban jelentkeznek. 2. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK év (millió Ft) év (millió Ft) Index (%) Árbevétel ,3 - Külpiaci értékesítés ,9 -- részaránya % 31,4 34,2 Üzleti eredmény (EBIT) ,2 Üzemi cash flow (EBITDA) ,7 Adózás elõtti eredmény ,9 Nettó eredmény ,7 Saját tõke összege ,6 Mérleg fõösszeg ,8

2 3. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS ELEMZÉSE 3.1. A társaság évi árbevétele millió Ft, a évben elért forgalomnál 13,3%-kal, mintegy 3,8 milliárd Ft-tal magasabb. A társaság piaci lehetõségeit, mûködését erõsen korlátozta a nemzetközi és a hazai gazdasági körülmények romlása. A társaság az erõs versenyben gyakran jelentõs árengedményeket volt kénytelen nyújtani. A legélesebb verseny a Pannonpipe Kft. piacán alakult ki, de a piaci igény csökkenése szinte minden tagvállalat lehetõségét korlátozta. Különösen az év második felében okozott nehézséget a Dexternél a szerszámigények csökkenése, a Pannon Aldránál a megújuló termékválasztékkal kapcsolatos feladatok, illetve a Tu-Plast Kft-nél a termékek piaci bevezetése. A fogyasztási csomagolások üzleti egység a szintén erõs versenyben fenn tudta tartani tavalyi árbevételét. A Moldin 2000 teljes évi mûködésének hatása az árbevételt jelentõsen, közel 1,5 milliárd Ft-tal növelte, bár a tagvállalat árbevétele a Philips részérõl jelentkezõ alacsonyabb videó megrendelések és a DVD lejátszók piacának lassabb bõvülése miatt elmaradt a tervezettõl. A Moldin Kft árbevétele 2 milliárd Ft-ot meghaladóan növekedett, itt azonban a HP megrendelésének csökkenése okozott elmaradást a tervtõl. Külföldön mûködõ tagvállalataink többnyire nem tudták megismételni elõzõ évi teljesítményüket. A kijevi Interagropak-nál az egyik nagy felhasználó saját csomagolóanyag gyártást valósított meg, míg a romániai Unical-nál az üzemáttelepítés és egyes nagy felhasználók vártnál lassabb felfutása jelentkezett. Ugyanakkor bíztatóan fejlõdött a Pipelife Romania. A társaság értékesítésének külpiaci részaránya 2,8%-ponttal 31,4%-ra csökkent, de értékben 380 millió Ft-tal meghaladta az elõzõ évit. A forintárfolyam alakulása az export árbevétel értékére és eredményességére negatív hatást gyakorolt. Az export piacok igénye csökkent és az árnyomás növekedett A bruttó fedezet aránya a bázisidõszaki 29,9%-ról 28,1%-ra csökkent. Az év során a stratégiai- és a fogyasztói csomagolások üzleti egységek által felhasznált alapanyagok ára kedvezõen alakult. Az erõs piaci verseny és nyomott kereslet miatt azonban a társaságok piaci részesedésük megtartása érdekében - kénytelenek voltak jelentõs árengedményeket adni, ami a fedezeti szint csökkenésével járt. A fröccstechnológiai üzleti egység relatív súlyának növekedése is hozzájárult a fedezeti hányad eltolódásához. A fedezettömeg millió Ft, mely a tavalyi milliós értékhez képest 6,5% növekedést jelent. A fedezettömeg növekedését a 2001 év folyamán leginkább a fröccstechnológiai üzleti egység növekedése befolyásolta Az értékesítés közvetett költségei (igazgatási és általános költségek) millió Ft, 6,5%-al növekedtek, a társaság szigorú költséggazdálkodásának eredményeként az inflációtól és az árbevétel növekedéstõl elmaradó mértékben. A közvetett költségek aránya 20,3%, a bázisidõszakhoz képest 1,4% ponttal javult. Az egyéb ráfordítások 848 MFt értéke, a megelõzõ év 502 MFt értékével szemben, a Ft árfolyam ingadozásából eredõen, a vevõállományon realizált árfolyamveszteségbõl és elszámolt értékvesztésbõl adódik. Az egyéb bevételek értéke 431 millió Ft, a tavalyi magas bázishoz képest alacsonyabb, mivel idén a társaságnál nem képzõdött olyan egyszeri bevétel, mely közvetlenül nem a termelõ tevékenységhez kapcsolódik. A társaság konszolidált üzleti eredménye (EBIT) a évben millió Ft, 17,8%-kal elmarad a 2000 éves üzleti eredménytõl. Az elmaradást nagyrészt az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlegének változása okozta. Az üzemi cash flow (EBITDA) értéke millió Ft, a megelõzõ év millió Ft értékét 6,7%-kal meghaladja. 2

3 3.4. A pénzügyi mûveletek eredménye 217 millió Ft ráfordítás, az elõzõ évi 71 millió Ft kiadás volt. A év végén és év során végrehajtott beruházásokhoz felvett hitelek kamatterhei következtében a pénzügyi mûveletek ráfordításának növekedése jelentõs, 807 millió Ft szemben a 2000-es 504 millió Ft-tal. A növekedést részben ellensúlyozta a kamatlábak szinte folyamatos csökkenése. A pénzügyi mûveletek bevételei 590 millió Ft, szintén növekedett az elõzõ év 433 millió Ft értékéhez viszonyítva, melyet az év második felében realizált árfolyamnyereség és az év végén az IAS elõírásainak megfelelõ hitel-átértékelés okozott. A társaság stratégiájának megfelelõen továbbra is nettó hitelfelvevõi pozícióban van. A szokásos vállalkozási eredmény millió Ft, mely az elõzõ év millió Ft értékének 75,7%-a A rendkívüli tételek ráfordítása 130 millió Ft, ami 47 millió Ft-tal kevesebb az elõzõ évinél. A társaság adózás elõtti eredménye MFt, 75,9%-a a megelõzõ évnek. Az összesített társasági adó mértéke 264 MFt, százalékban kifejezve 15,4%. Az effektív adóhányad 0,7% ponttal csökkent A Pannonplast Rt. tárgyévi nettó eredménye millió Ft, mely 400 millió Fttal, 23%-kal elmarad a tavalyi évi eredménytõl és összhangban van a társaság által november hónapban kiadott profit elõrejelzésben közöltekkel. Az elmaradás fõ oka a második félévben mutatkozó általános igénycsökkenés és az éles árverseny. 4. A MÉRLEG ELEMZÉSE 4.1. A társaság hosszú távú fejlesztési terveivel összhangban 2001-ben a tagvállalatok termelõ infrastruktúrájának fejlesztésére, a termékszerkezet korszerûsítésével összefüggõ termelõeszköz beszerzésre, továbbá a Pannunion 30%-os tulajdoni hányadának megvásárlására 5,2 milliárd Ftot fordítottunk, mintegy 1 milliárd Ft-tal kevesebbet a évi hasonló célú összegeknél. A társaság befektetett eszközeinek állománya 1,6 milliárd Ft-tal növekedett, értéke 21,7 milliárd Ft Az árbevétel 13%-os növekedése mellett a forgóeszköz igény jelentõsen, egy milliárd Ft-tal csökkent, értéke 12,1 milliárd Ft, az elõzõ évi érték 92,4%-a. A szigorú készletgazdálkodás eredményeképpen a készletek értéke mindössze 3,3%-kal növekedett. A vevõi követelések jelentõs, 11,5%-os csökkenése egyrészt a követelések behajtására tett következetes intézkedések, másrészt a évi jelentésünkben jelzett magasabb bázist alakító egyszeri hatások elmaradásának eredménye. Az egyéb követelések között nagyrészt az állammal szemben (APEH, VPOP) fennálló követelések szerepelnek. Az értékpapírok és pénzeszközök együttes állománya az elõzõ évi értéknek 47,9%- a. Az egy milliárd Ft-os csökkenés a fejlesztésekre fordított a képzõdõ amortizációs alapokon felüli sajáterõ felhasználás következménye A társaság saját tõkéje 17,9 milliárd Ft, az év során 783 millió Ft-tal növekedett. A növekedés az adózott eredmény növelõ, a fizetett osztalék és a külföldi befektetések árfolyamvesztesége csökkentõ hatásának eredménye. A kisebbségi részesedés 30%- os csökkenése mögött döntõen a már említett Pannunion üzletrész megvásárlása áll A hosszúlejáratú hitelek 5,3 milliárd Ft-os állománya lényegében megegyezik az elmúlt évi értékkel (102,6%). Ez az év közbeni törlesztések és a fejlesztések saját erõn felüli forrásigénye biztosításának egyensúlyát mutatja. A rövid lejáratú kötelezettségek állománya 3,9%-kal haladja meg a bázis év állományát. A szállítói tartozások az elõzõ évvel megegyezõ szinten alakultak. A rövid lejáratú hitelek növekedése döntõen két tagvállalatunk forgóeszköz finanszírozási igényének átmeneti növekedését mutatja. Az egyéb rövidlejáratú 3

4 kötelezettségek jelentõs csökkenését a passzív idõbeli elhatárolások eltérõ összetétele okozta. A társaság hosszú és rövid lejáratú hiteleinek összege 9,3 milliárd Ft így a saját tõkére vetített aránya 51,9 % A társaság cash-flow-ja a reálfolyamatokkal összhangban alakult. A mûködésbõl származó pénzeszközök értéke az alacsonyabb eredmény ellenére a növekvõ értékcsökkenés eredményeképpen jelentõs mértékben növekedett. A társaság pénzeszközeinek záró állománya a 2000.évi záró értékhez képest 465 millió Ft-os csökkenés mellett 936 millió Ft volt. 5. FONTOSABB ESEMÉNYEK 5.1. A társaság a tárgyévben összesen beruházásra-akvizícióra 5,2 milliárd Ft-ot használt fel, ami az elõzõ évi felhasználásnál 1 milliárd Ft-tal alacsonyabb. Jelentõs, 962 millió Ft-ot fordított a társaság a Pannunion fejlesztésére, üzem és raktárcsarnok építésre, valamint az élelmiszeripari csomagolóanyagok iránti minõségi és higiéniai követelmények teljesítésére. A társaság stratégiai célja, hogy a fogyasztói csomagolóanyagok meghatározott, specializált termékválasztéka piacán vezetõ szerepét erõsítse és biztosítsa a további kelet-európai termelõ kapacitások létrehozását. A stratégiának megfelelõen a társaság megvásárolta a pénzügyi befektetõ 30%-os üzletrészét és ezzel a Pannunion Kft. 100%-os tulajdonosává vált Jelentõs fejlesztés történt a Moldin Kft. szombathelyi gyárában, ahol 513 millió Ft-ot a speciális technológiák festés, összeszerelés megvalósítására, valamint az üzem és raktárcsarnok bõvítésére fordítottak. A fejlesztést a Philips LCD monitorok iránti folyamatos növekvõ kereslete indokolta A Pannon Aldra Kft. összesen 865 millió Ft-ot fordított a reorganizációs beruházási programjának végrehajtására. A IV. negyedévben megkezdõdött az új termékválaszték piaci bevezetése, ennek keretében több hagyományos termék gyártása, így pl. a PVC padlók elõállítása megszûnt. A társaságban a foglalkoztatottak létszáma jelentõsen, 20%-ot meghaladóan csökkent A Pannonpipe 390 millió Ft-ot fordított az új anyagtakarékos habos csatornacsõ gyártásának megteremtésére, illetve a PE fittingválaszték bõvítésére. Az FCI Kft-ben üzemcsarnok-bõvítés, a Multicard Kft-nél a chipkártya-gyártás feltételeinek megteremtése, továbbá a Pannon-Effekt és az Almand Kft-nél kapacitásbõvítõ beruházás történt A termékszerkezet felülvizsgálat során az alacsony fedezettartalmú, illetve a jövõben várhatóan csökkenõ piaci igényû termékek gyártásának megszûntetésére, a kapacitás felszámolására történt intézkedés. Többek között a fogyasztói lágy PVC fólia termékcsalád, továbbá a PP fóliaszalag és az abból készült termékek gyártása megszûnt. A termékszerkezet felülvizsgálata folytatódik A társaság a növekvõ árbevétel mellett 95 fõvel 4%-kal csökkentette az elmúlt évben a létszámát. Több vállalatánál került sor személycserére az ügyvezetésben és hatásos intézkedések indultak a szervezeti és irányítási, elszámolási rendszer korszerûsítésére. Megváltozott a Pannonpipe Kft. irányítása, az eddigi két ügyvezetõ helyett Veress Árpád egyszemélyben kapott megbízást a társaság vezetésére. Vezetõváltás történt a Moldin Kft-nél és a Moldin Rt-nél, továbbá a Dexter Rt-nél. 4

5 5.7. A belföldi intézményi befektetõk részaránya az osztalék-kifizetés idõpontjához képest 10%-kal, az elõzõ év végéhez képest 18%-kal növekedett. A IV. negyedévben a Karsai Holding 10,06%-os részvénytulajdonát bejelentette, és a részvénykönyvbe bejegyzés feltételeit teljesítette. Miután más részvénykönyvi bejegyzés iránti igény az osztalékfizetés óta nem jelentkezett, a tulajdonosi összetételben bemutatott változások következtetésen alapulnak. 6. ALKALMAZOTTAK 6.1. A csoport alkalmazottainak összes létszáma december 31-én 2543 fõ, december 31-én 2448 fõ volt. A külföldi tagvállalatoknál foglalkoztatottak létszáma december 31-én 194 fõ volt. 7 A TÁRSASÁG JEGYZETT TÕKÉJÉBEN, VEZETÉSÉBEN, SZERVEZETÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK december 31-én a jegyzett tõke Ft volt december 31-hez képest az osztalék-részvény átváltás következtében Ft-tal növekedett A társaság tulajdonában január 1-jén db, szeptember 30-án db, december 31-én is db saját részvény volt december 20-án a társaság tulajdonában lévõ db részvényt értékesített, illetve ugyanezen mennyiséget egyidejûleg visszavásárolta Személyi változások. Az év során az ügyvezetésben változás történt. Júliusban Dr. Illéssy János pénzügyi vezérigazgató-helyettes a társaságtól eltávozott. Jilling Erika kapott megbízást a pénzügyi vezérigazgató-helyettesi feladatok ellátására. A közgyûlés Dr. Illéssy János és Szabó Balázs igazgatósági tagokat további három évre újraválasztotta Az év során az Igazgatóság és a Felügyelõ Bizottság létszámában, részvénytulajdonában, továbbá a könyvvizsgáló személyében változás nem történt. Budapest, február 13. Dr. Fehér Erzsébet elnök-vezérigazgató A Pannonplast Rt. vezetése a sajtó és az elemzõk részére február 14-én 11 órakor a társaság székhelyén (Budapest, XXII., Nagytétényi út ) tájékoztatót tart. A TÁRSASÁGRÓL RÉSZLETES INFORMÁCIÓK A HONLAPON TALÁLHATÓK. 5

6 ADATLAPOK A társaság neve: PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság Társaság címe: Budapest, Nagytétényi út H-1225 Ágazati besorolás: Mûanyag-feldolgozás Idõszak: évi elõzetes jelentés Telefon: (36-1) Telefax: (36-1) cím: Befektetõi kapcsolattartó: Jilling Erika Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IAS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Név Törzs/Alaptõke Tulajdoni Szavazati arány Besorolás 1 hányad (%) Pannonpipe Kft. 2873,5 50,0 50,0 K Moldin Kft. 2692,4 100,0 100,0 L Pannunion Kft. 2220,7 100,0 100,0 L Pannon Aldra Kft 2070,0 50,0 50,0 K Tu-Plast Kft. 931,8 60,0 60,0 L Dexter Rt. 868,0 88,5 88,5 L Polifoam Kft. 754,1 51,0 51,0 L Moldin 2000 Rt. 710,0 100,0 100,0 L Almand Kft. 512,7 100,0 100,0 L Pannon-Tara Kft. 467,7 100,0 100,0 L FCI Kft. 420,0 58,0 58,0 L Multicard Kft. 400,0 100,0 100,0 L Unical Kft. 345,6 100,0 100,0 L Interagropak Kft. 326,9 51,0 51,0 L Pannon-Effekt Kft. 311,0 100,0 100,0 L Kaposplast Kft. 310,0 100,0 100,0 L Recyclen Kft. 216,8 100,0 100,0 L Kuala Ingatlanhaszn. Kft. 179,2 100,0 100,0 L MÜKI Kft. 143,8 100,0 100,0 L Karbantartó Kft. 41,2 100,0 100,0 L 1 Teljes (L); Közös vezetésû (K); Társult (T) 6

7 PK3. MÉRLEG IAS szerint konszolidált (nem auditált) (millió Ft) 2001.XII XII.31 index (%) A. Befektetett eszközök ,9 Immateriális javak ,3 Tárgyi eszközök ,2 Befektetett pénzügyi eszközök ,9 B. Forgóeszközök összesen ,4 Készletek ,3 Követelések ,4 Értékpapírok, Pénzeszközök ,9 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,8 D. Saját tõke összesen ,6 Alaptõke ,2 Tõketartalék, eredménytartalék ,9 Mérleg szerinti eredmény ,7 Kisebbségi részesedés ,9 Elhatárolt nyereség ,0 F. Kötelezettségek összesen ,4 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,6 Rövid lejáratú kötelezettségek ,9 - Szállítói tartozások ,9 - Rövid lejáratú tartozások ,1 - Egyéb rövid lej. Kötelezettségek ,2 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,8 PK4. EREDMÉNYKIMUTATÁS IAS szerint konszolidált (nem auditált) (millió Ft) 2001.XII XII.31. index (%) Értékesítés árbevétele ,3 Értékesítés közvetlen költségei (23 054) (19 834) 116,2 Bruttó fedezet ,5 Értékesítés közvetett költségei (6 524) (6 130) 106,4 Egyéb ráfordítások (848) (502) 168,9 Egyéb bevételek ,6 A. Üzleti tevékenység eredménye ,2 Pénzügyi mûveletek bevétele ,3 Pénzügyi mûveletek ráfordításai (807) (504) 160,1 B. Pénzügyi mûveletek eredménye (217) (71) C. Szokásos vállalkozási eredmény ,7 D. Rendkívüli eredmény (130) (177) E. Adózás elõtti eredmény ,9 Nyereségadó (264) (364) 72,5 F. Adózott eredmény ,5 Kisebbségi részesedés (140) (187) 74,9 G. Tárgyidõszaki nettó eredmény ,7 7

8 PK5. CASH-FLOW kimutatás IAS szerint konszolidált (nem auditált) (millió Ft) 2001.XII XII.31. tény tény Adózott eredmény Értékcsökkenés Változás a mûködõ tõkében (299) (965) Egyéb kiigazítások 144 (566) Mûködésbõl származó pénzeszközök Befektetett eszközök beszerzése (5 196) (6 239) Befektetett eszközök értékesítése Egyéb beruházásból származó pénzeszköz 6 1 Beruházásból származó pénzeszközök (4 985) (5 155) Részvénykibocsátás bevétele 0 0 Hosszú lejáratú hitelállomány változása Rövid lejáratú hitelállomány változása Osztalék (569) (589) Egyéb finanszírozásból származó pénzeszközök 416 (508) Finanszírozásból származó pénzeszközök Pénzeszközök nettó változása (465) 530 Pénzeszközök január 1-i nyitó állománya Pénzeszközök december 31-i záró állománya PK6. Mérlegen kívüli jelentõsebb tételek: Nincs ilyen tétel Részvénystruktúrához, tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatok: RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptõke december december 31. % db % db Belföldi intézményi 28, , Külföldi intézményi 59, , Belföldi magánszemély 9, , Külföldi magánszemély 0, , Munkavállalók, vezetõk, tisztségviselõk 1, , Saját tulajdon 1, , Államháztartás részét képezõ tulajdonos 1 0, , Egyéb Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Összesen 100, , Közigazgatási szerv RS2. A saját tulajdonban lévõ részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December

9 RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idõszak végén) Név Nemzetiség Tevékenység 5 Mennyiség Részesedés Megjegyzés 4 (db) (%) Pictet & CIE A.G. K L ,72% Karsai Holding Rt. B I ,06% EEDF Investments Ltd. K I ,46% 4 Belföldi (B), Külföldi (K) 5 Letétkezelõ (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Magán (M), Munkavállaló, vezetõ tisztségviselõ (D) TSZ2. Létszám alakulása (fõ) XII I XII TSZ3. Vezetõ állású tisztségviselõk, stratégiai alkalmazottak Az év során az ügyvezetésben változás történt. Júliusban Dr. Illéssy János pénzügyi vezérigazgató-helyettes a társaságtól eltávozott. Jilling Erika kapott megbízást a pénzügyi vezérigazgató-helyettesi feladatok ellátására. A közgyûlés Dr. Illéssy János és Szabó Balázs igazgatósági tagokat további három évre újraválasztotta. Az év során az Igazgatóság és a Felügyelõ Bizottság létszámában, részvénytulajdonában, továbbá a könyvvizsgáló személyében változás nem történt. Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége Saját részvény tulajdon (db) IT Dr. Illéssy János tag ; évzáró közgyûlésig 0 IT, SP Szabó Balázs tag, vezig.h ; évzáró közgyûlésig 0 SP Jilling Erika vezig. h május Stratégiai pozícióban lévõ alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) ST1. A tárgyidõszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés Tárgy, rövid tartalom Soronkívüli tájékoztatás HP termékek gyártásával kapcsolatban I-III. negyedéves gyorsjelentés Soronkívüli tájékoztatás évi gazdasági eredményekrõl Soronkívüli tájékoztatás Pannonplast részvények önkötésérõl Pannonplast Rt. 9

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság 2001. I-III. negyedéves gyorsjelentése

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság 2001. I-III. negyedéves gyorsjelentése A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság 2001. I-III. negyedéves gyorsjelentése A PANNONPLAST Rt. a nemzetközi szabályok szerint konszolidált mérlegadatok alapján készítette el a 2001. III. negyedévi

Részletesebben

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság I. negyedéves gyorsjelentése

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság I. negyedéves gyorsjelentése A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2002. I. negyedéves gyorsjelentése A PANNONPLAST Rt. a nemzetközi szabványok szerint konszolidált mérlegadatok alapján készítette el 2002. I. negyedévi gyorsjelentését.

Részletesebben

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése Beszámolónk a PANNONPLAST Csoport konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza.

Részletesebben

2003. I. negyedév (millió Ft)

2003. I. negyedév (millió Ft) A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Beszámolónk a PANNONPLAST Csoport konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IAS) szerint készített, nem auditált adatait

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthetõ a Magyar Tõkepiac 2002. május 13-i számában, a Budapesti Értéktõzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthető a Magyar Tőkepiac 2002. augusztus 8-i számában, a Budapesti Értéktőzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság évi gyorsjelentése

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság évi gyorsjelentése A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2002. évi gyorsjelentése Beszámolónk a PANNONPLAST Csoport konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IAS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza.

Részletesebben

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése 2004. II. 2004. augusztus 16. A Pannonplast Rt. 2004. II. i gyorsjelentése A gyorsjelentés a Pannonplast Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok

Részletesebben

A Pannunion Csomagolóanyag Zrt I. negyedév időszakának gyorsjelentése május 5.

A Pannunion Csomagolóanyag Zrt I. negyedév időszakának gyorsjelentése május 5. A Pannunion Csomagolóanyag Zrt. 2008. I. negyedév időszakának gyorsjelentése 2008. május 5. 9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 6. Tel.: +36-94-522-500 Fax: +36-94-522-502 E-mail: info@pannunion.hu Cégbíróság:

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Telefax

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IAS X Egyéb

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IAS X Egyéb PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Igen Nem X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IAS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs/Alaptőke

Részletesebben

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. I. féléves gyorsjelentése

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. I. féléves gyorsjelentése A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. I. féléves gyorsjelentése A Pannonplast Rt. a megváltozott piaci körülményekre reagálva a stratégia aktualizálását, a piacépítési munka fokozását, a működési

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IFRS X Egyéb

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IFRS X Egyéb I. negyedév PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Igen Nem X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó társaságok 1 Név Törzs/Alaptőke

Részletesebben

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság I. féléves gyorsjelentése

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság I. féléves gyorsjelentése A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2002. I. féléves gyorsjelentése 1. ÖSSZEFOGLALÓ A társaság I. féléves tevékenységét továbbra is kedvezőtlen környezeti hatások, stagnáló piac és egyes kiemelt

Részletesebben

1.1 A pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok

1.1 A pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok Adatlapok A társaság neve: PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság Társaság címe: H-1225 Budapest, Nagytétényi út 216-218. Levelezési cím: H-1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/b., Ágazati besorolás:

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás január március 31.

Graphisoft Park SE Telefon Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás január március 31. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás 2007. január 01. - 2007. március 31. Telefax 368

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Gyorsjelentése A 2006. I. félév pénzügyi helyzetérol és teljesítményérol Társaság neve: CSEPEL HOLDING Rt. Telefon: 278-5800 Társaság címe: 1211 Bp., Varrógépgyár u 1. Telefax:

Részletesebben

Törzs/alaptõke Ezer Ft

Törzs/alaptõke Ezer Ft ADATLAP: A Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat 4.számú mellékletében meghatározottak szerint. Társaság neve: Skála-Coop Kereskedelmi és Ipari Részvénytársaság Társaság székhelye, címe: 1117 Budapest,

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában Elemzői brief 2006. május február 3. 14.2006. február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában A változtatás háttere Az 1999-es tőzsdei bevezetés óta gyakorlatilag változatlan gyorsjelentési

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás 2007. július 01. - 2007. szeptember 30. Telefax

Részletesebben

A KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG I. FÉLÉVES JELENTÉSE

A KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG I. FÉLÉVES JELENTÉSE A KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 06. I. FÉLÉVES JELENTÉSE Társaság neve: Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: 76

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Törzs/Alaptőke MFt. 93,44 78,60 78,60 L Preventív-Technika Információ és Biztonságtechnika Rt. (2)

Törzs/Alaptőke MFt. 93,44 78,60 78,60 L Preventív-Technika Információ és Biztonságtechnika Rt. (2) PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Igen Nem X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó társaságok 1 Név Törzs/Alaptőke MFt

Részletesebben

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése 2004. III. 2004. november 12. A Pannonplast Rt. 2004. III. i gyorsjelentése A gyorsjelentés a Pannonplast Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési

Részletesebben

A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 2003. I. félévi gyorsjelentése

A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 2003. I. félévi gyorsjelentése A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 2003. I. félévi gyorsjelentése PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen Nem X X Számviteli elvek Magyar X IFRS Egyéb Egyéb:

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog.

A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. ADATLAPOK Társaság neve: Synergon Informatika Rt. Telefon: 399-5793 Társaság címe: 1047 Budapest, Baross u. 91-95. Telefax: 399-5599 Ágazati besorolás: Informatika E-mail cím: investor.relations@synergon.hu

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Közel 700 milliós nem realizált pénzügyi veszteséget hozott tõzsdei befektetéseink kedvezõtlen árfolyamváltozása

Közel 700 milliós nem realizált pénzügyi veszteséget hozott tõzsdei befektetéseink kedvezõtlen árfolyamváltozása A PannErgy Nyrt. negyedéves tõzsdei 2008. I. negyedév idõszaka 2008. április 30. A gyorsjelentés a PannErgy Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerint készített, nem

Részletesebben

PANNUNION CSOMAGOLÓANYAG NYRT. FÉLÉVES JELENTÉS JÚNIUS 30.

PANNUNION CSOMAGOLÓANYAG NYRT. FÉLÉVES JELENTÉS JÚNIUS 30. PANNUNION CSOMAGOLÓANYAG NYRT. FÉLÉVES JELENTÉS 2009. JÚNIUS 30. Szombathely, 2009. július 27. 2009. I-VI. havi pénzügyi kimutatások elemzése 2009. I-VI. havi eredmények A féléves jelentés a Pannunion

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1 CSEPEL HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Gyorsjelentése A 2007. évi pénzügyi helyzetéről és teljesítményéről Társaság neve: Csepel Holding Nyrt Telefon: 278-5800 Társaság címe: 1211 Bp., Varrógépgyár

Részletesebben

Gyorsjelentés a társaság pénzügyi helyzetérõl és teljesítményérõl

Gyorsjelentés a társaság pénzügyi helyzetérõl és teljesítményérõl Gyorsjelentés a társaság pénzügyi helyzetérõl és teljesítményérõl Társaság neve: Csepel Holding Rt. Telefon: 276-3034 Társaság címe: 1211 Budapest, Gyepsor u. 1. Fax: 276-9821 Ágazati besorolás: 7415 E-mail

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Gyorsjelentése A 2002. évi pénzügyi helyzetérõl és teljesítményérõl Társaság neve: CSEPEL HOLDING Rt. Telefon: 278-5800 Társaság címe: 1211 Budapest, Gyepsor u 1. Telefax:

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése 2004. I. 2004. május 13. A Pannonplast Rt. 2004. I. i gyorsjelentése A gyorsjelentés a Pannonplast Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Befektetői kapcsolattartó :

Befektetői kapcsolattartó : Társaság címe 1051 Budapest, Szent István tér Telefax 889 4005 Ágazati 5511-114 E-mail cím investor.relations@danubiusgroup.c időszak I. félév PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

MEZÕGÉP RT. GYORSJELENTÉS A MÁRCIUS 31-EL ZÁRULÓ HÁROM HÓNAPRÓL. MEZÕGÉP RT. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

MEZÕGÉP RT. GYORSJELENTÉS A MÁRCIUS 31-EL ZÁRULÓ HÁROM HÓNAPRÓL. MEZÕGÉP RT. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MEZÕGÉP RT. GYORSJELENTÉS A 2003. MÁRCIUS 31-EL ZÁRULÓ HÁROM HÓNAPRÓL MEZÕGÉP RT. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. A Részvényeseknek MEZÕGÉP RT. 1. oldal A 2003. március 31-el lezárult negyedév árbevétele

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló) Miskolc, 2014. március 19. Üzleti Terv 2014 - Tagvállalat Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE CÉGADATOK Teljes név Rövid név Székhelye Telephely(ek) Postacím Telefon Cégjegyzékszám Statisztikai számjel Alapítás dátuma Tevékenység megkezdésének

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás április június 30. Magyar IAS x Egyéb

Graphisoft Park SE Telefon Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás április június 30. Magyar IAS x Egyéb Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás 2007. április 01. - 2007. június 30. Telefax 368

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

A Pannonplast Rt. tõzsdei gyorsjelentése

A Pannonplast Rt. tõzsdei gyorsjelentése A Pannonplast Rt. tõzsdei gyorsjelentése 2005. I. 2005. május 4. A gyorsjelentés a Pannonplast Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerint készített, nem auditált adatait

Részletesebben

2007. I. félév Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2007. I. félév Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2100 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 270-9571 Ágazati besorolás: Távközlés (6420'03) E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2007.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás 2007. október 01. - 2007. december 31. Telefax 368

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2002. évi éves gyorsjelentése

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2002. évi éves gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2002. évi éves gyorsjelentése Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt.

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait)

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait) TR 2014 Szöveges magyarázat a 2014. üzleti évhez: Társaságunk a 2014. év során tőkeerejének növelését tűzte ki fő prioritásként. A kiemelt célok között szerepelt a korábbi bankhitelek saját forrásokkal

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben