A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság évi gyorsjelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság 2001. évi gyorsjelentése"

Átírás

1 A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság évi gyorsjelentése Beszámolónk a Pannonplast csoport konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IAS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza. 1. ÖSSZEFOGLALÓ A Pannonplast Csoport konszolidált árbevétele 32 milliárd Ft volt, amely 13%-kal haladja meg az elõzõ évi értéket. A piaci igények általános csökkenése, a termékösszetétel-változás, az erõs verseny által kikényszerített árengedmények mind az árbevétel, mind a fedezet alakulására negatív hatást gyakoroltak. Jóllehet a fedezettömeg az elõzõ évhez képest 550 millió Ft-tal növekedett, a bruttó fedezet aránya az elõzõ évi 29,9%-ról 28,1%-ra csökkent. Az értékesítés közvetett költségeinek relatív súlya tovább csökkent 2001-ben. Ugyanakkor a társaság egyéb ráfordításai 350 millió Ft-tal növekedtek (export kintlévõség árfolyamvesztesége), egyéb bevételei pedig 260 millió Ft-tal csökkentek (eszközértékesítés eredményének elmaradása). A társaság üzleti tevékenységének eredménye (EBIT) így az elõzõ évi értéknél 17,8%-kal alacsonyabb. Mivel az eredményt a tavalyinál jelentõsen magasabb értékcsökkenés terhelte, az üzemi cash flow (EBITDA) 6,7%-kal nõtt és megközelítette az 5 milliárdos szintet. A pénzügyi mûveletek eredménye 2001-ben 146 millió Ft-tal magasabb kiadás, ami a növekvõ kamatkiadásoknak és a devizahitelek árfolyamnyereségének együttes hatása. A fentiek következtében a társaság 2001-es nettó eredménye millió Ft, az elõzõ évi érték 76,7%-a. A Csoport befektetett eszközeinek év végi konszolidált értéke 21,7 milliárd Ft, ami 7,9%-kal magasabb az elõzõ évinél. Az év végi hosszú és rövid lejáratú hitelállomány összege 9,3 milliárd Ft. Az idegen tõke/saját tõke aránya 52%, az elõzõ évi értékhez hasonló. Az év során a társaság részvényesei között 18%-kal nõtt a belföldi intézményi befektetõk részaránya. Beruházásra, üzletrész vásárlásra a társaság 5,2 milliárd Ft-ot fordított, mely érték az elõzõ évinél mintegy 1 milliárd Ft-tal alacsonyabb. A társaság megvásárolta a Pannunion Kft. 30%-os üzletrészét, folytatta a Pannon Aldra Kft. reorganizációs fejlesztését. Több társaságnál választékbõvítõ, költségcsökkentõ, hatékonyságnövelõ fejlesztés történt. Az év második felében jelentkezõ piaci keresletcsökkenés jelentõsen befolyásolta a társaság teljesítményét. A kedvezõtlen külsõ körülményekre a társaság gyors és határozott intézkedésekkel reagált, hatásukat részben ellensúlyozni tudta. A széles körû költség- és létszámcsökkentõ illetve hatékonyságnövelõ program eredményei elsõsorban a következõ idõszakokban jelentkeznek. 2. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK év (millió Ft) év (millió Ft) Index (%) Árbevétel ,3 - Külpiaci értékesítés ,9 -- részaránya % 31,4 34,2 Üzleti eredmény (EBIT) ,2 Üzemi cash flow (EBITDA) ,7 Adózás elõtti eredmény ,9 Nettó eredmény ,7 Saját tõke összege ,6 Mérleg fõösszeg ,8

2 3. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS ELEMZÉSE 3.1. A társaság évi árbevétele millió Ft, a évben elért forgalomnál 13,3%-kal, mintegy 3,8 milliárd Ft-tal magasabb. A társaság piaci lehetõségeit, mûködését erõsen korlátozta a nemzetközi és a hazai gazdasági körülmények romlása. A társaság az erõs versenyben gyakran jelentõs árengedményeket volt kénytelen nyújtani. A legélesebb verseny a Pannonpipe Kft. piacán alakult ki, de a piaci igény csökkenése szinte minden tagvállalat lehetõségét korlátozta. Különösen az év második felében okozott nehézséget a Dexternél a szerszámigények csökkenése, a Pannon Aldránál a megújuló termékválasztékkal kapcsolatos feladatok, illetve a Tu-Plast Kft-nél a termékek piaci bevezetése. A fogyasztási csomagolások üzleti egység a szintén erõs versenyben fenn tudta tartani tavalyi árbevételét. A Moldin 2000 teljes évi mûködésének hatása az árbevételt jelentõsen, közel 1,5 milliárd Ft-tal növelte, bár a tagvállalat árbevétele a Philips részérõl jelentkezõ alacsonyabb videó megrendelések és a DVD lejátszók piacának lassabb bõvülése miatt elmaradt a tervezettõl. A Moldin Kft árbevétele 2 milliárd Ft-ot meghaladóan növekedett, itt azonban a HP megrendelésének csökkenése okozott elmaradást a tervtõl. Külföldön mûködõ tagvállalataink többnyire nem tudták megismételni elõzõ évi teljesítményüket. A kijevi Interagropak-nál az egyik nagy felhasználó saját csomagolóanyag gyártást valósított meg, míg a romániai Unical-nál az üzemáttelepítés és egyes nagy felhasználók vártnál lassabb felfutása jelentkezett. Ugyanakkor bíztatóan fejlõdött a Pipelife Romania. A társaság értékesítésének külpiaci részaránya 2,8%-ponttal 31,4%-ra csökkent, de értékben 380 millió Ft-tal meghaladta az elõzõ évit. A forintárfolyam alakulása az export árbevétel értékére és eredményességére negatív hatást gyakorolt. Az export piacok igénye csökkent és az árnyomás növekedett A bruttó fedezet aránya a bázisidõszaki 29,9%-ról 28,1%-ra csökkent. Az év során a stratégiai- és a fogyasztói csomagolások üzleti egységek által felhasznált alapanyagok ára kedvezõen alakult. Az erõs piaci verseny és nyomott kereslet miatt azonban a társaságok piaci részesedésük megtartása érdekében - kénytelenek voltak jelentõs árengedményeket adni, ami a fedezeti szint csökkenésével járt. A fröccstechnológiai üzleti egység relatív súlyának növekedése is hozzájárult a fedezeti hányad eltolódásához. A fedezettömeg millió Ft, mely a tavalyi milliós értékhez képest 6,5% növekedést jelent. A fedezettömeg növekedését a 2001 év folyamán leginkább a fröccstechnológiai üzleti egység növekedése befolyásolta Az értékesítés közvetett költségei (igazgatási és általános költségek) millió Ft, 6,5%-al növekedtek, a társaság szigorú költséggazdálkodásának eredményeként az inflációtól és az árbevétel növekedéstõl elmaradó mértékben. A közvetett költségek aránya 20,3%, a bázisidõszakhoz képest 1,4% ponttal javult. Az egyéb ráfordítások 848 MFt értéke, a megelõzõ év 502 MFt értékével szemben, a Ft árfolyam ingadozásából eredõen, a vevõállományon realizált árfolyamveszteségbõl és elszámolt értékvesztésbõl adódik. Az egyéb bevételek értéke 431 millió Ft, a tavalyi magas bázishoz képest alacsonyabb, mivel idén a társaságnál nem képzõdött olyan egyszeri bevétel, mely közvetlenül nem a termelõ tevékenységhez kapcsolódik. A társaság konszolidált üzleti eredménye (EBIT) a évben millió Ft, 17,8%-kal elmarad a 2000 éves üzleti eredménytõl. Az elmaradást nagyrészt az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlegének változása okozta. Az üzemi cash flow (EBITDA) értéke millió Ft, a megelõzõ év millió Ft értékét 6,7%-kal meghaladja. 2

3 3.4. A pénzügyi mûveletek eredménye 217 millió Ft ráfordítás, az elõzõ évi 71 millió Ft kiadás volt. A év végén és év során végrehajtott beruházásokhoz felvett hitelek kamatterhei következtében a pénzügyi mûveletek ráfordításának növekedése jelentõs, 807 millió Ft szemben a 2000-es 504 millió Ft-tal. A növekedést részben ellensúlyozta a kamatlábak szinte folyamatos csökkenése. A pénzügyi mûveletek bevételei 590 millió Ft, szintén növekedett az elõzõ év 433 millió Ft értékéhez viszonyítva, melyet az év második felében realizált árfolyamnyereség és az év végén az IAS elõírásainak megfelelõ hitel-átértékelés okozott. A társaság stratégiájának megfelelõen továbbra is nettó hitelfelvevõi pozícióban van. A szokásos vállalkozási eredmény millió Ft, mely az elõzõ év millió Ft értékének 75,7%-a A rendkívüli tételek ráfordítása 130 millió Ft, ami 47 millió Ft-tal kevesebb az elõzõ évinél. A társaság adózás elõtti eredménye MFt, 75,9%-a a megelõzõ évnek. Az összesített társasági adó mértéke 264 MFt, százalékban kifejezve 15,4%. Az effektív adóhányad 0,7% ponttal csökkent A Pannonplast Rt. tárgyévi nettó eredménye millió Ft, mely 400 millió Fttal, 23%-kal elmarad a tavalyi évi eredménytõl és összhangban van a társaság által november hónapban kiadott profit elõrejelzésben közöltekkel. Az elmaradás fõ oka a második félévben mutatkozó általános igénycsökkenés és az éles árverseny. 4. A MÉRLEG ELEMZÉSE 4.1. A társaság hosszú távú fejlesztési terveivel összhangban 2001-ben a tagvállalatok termelõ infrastruktúrájának fejlesztésére, a termékszerkezet korszerûsítésével összefüggõ termelõeszköz beszerzésre, továbbá a Pannunion 30%-os tulajdoni hányadának megvásárlására 5,2 milliárd Ftot fordítottunk, mintegy 1 milliárd Ft-tal kevesebbet a évi hasonló célú összegeknél. A társaság befektetett eszközeinek állománya 1,6 milliárd Ft-tal növekedett, értéke 21,7 milliárd Ft Az árbevétel 13%-os növekedése mellett a forgóeszköz igény jelentõsen, egy milliárd Ft-tal csökkent, értéke 12,1 milliárd Ft, az elõzõ évi érték 92,4%-a. A szigorú készletgazdálkodás eredményeképpen a készletek értéke mindössze 3,3%-kal növekedett. A vevõi követelések jelentõs, 11,5%-os csökkenése egyrészt a követelések behajtására tett következetes intézkedések, másrészt a évi jelentésünkben jelzett magasabb bázist alakító egyszeri hatások elmaradásának eredménye. Az egyéb követelések között nagyrészt az állammal szemben (APEH, VPOP) fennálló követelések szerepelnek. Az értékpapírok és pénzeszközök együttes állománya az elõzõ évi értéknek 47,9%- a. Az egy milliárd Ft-os csökkenés a fejlesztésekre fordított a képzõdõ amortizációs alapokon felüli sajáterõ felhasználás következménye A társaság saját tõkéje 17,9 milliárd Ft, az év során 783 millió Ft-tal növekedett. A növekedés az adózott eredmény növelõ, a fizetett osztalék és a külföldi befektetések árfolyamvesztesége csökkentõ hatásának eredménye. A kisebbségi részesedés 30%- os csökkenése mögött döntõen a már említett Pannunion üzletrész megvásárlása áll A hosszúlejáratú hitelek 5,3 milliárd Ft-os állománya lényegében megegyezik az elmúlt évi értékkel (102,6%). Ez az év közbeni törlesztések és a fejlesztések saját erõn felüli forrásigénye biztosításának egyensúlyát mutatja. A rövid lejáratú kötelezettségek állománya 3,9%-kal haladja meg a bázis év állományát. A szállítói tartozások az elõzõ évvel megegyezõ szinten alakultak. A rövid lejáratú hitelek növekedése döntõen két tagvállalatunk forgóeszköz finanszírozási igényének átmeneti növekedését mutatja. Az egyéb rövidlejáratú 3

4 kötelezettségek jelentõs csökkenését a passzív idõbeli elhatárolások eltérõ összetétele okozta. A társaság hosszú és rövid lejáratú hiteleinek összege 9,3 milliárd Ft így a saját tõkére vetített aránya 51,9 % A társaság cash-flow-ja a reálfolyamatokkal összhangban alakult. A mûködésbõl származó pénzeszközök értéke az alacsonyabb eredmény ellenére a növekvõ értékcsökkenés eredményeképpen jelentõs mértékben növekedett. A társaság pénzeszközeinek záró állománya a 2000.évi záró értékhez képest 465 millió Ft-os csökkenés mellett 936 millió Ft volt. 5. FONTOSABB ESEMÉNYEK 5.1. A társaság a tárgyévben összesen beruházásra-akvizícióra 5,2 milliárd Ft-ot használt fel, ami az elõzõ évi felhasználásnál 1 milliárd Ft-tal alacsonyabb. Jelentõs, 962 millió Ft-ot fordított a társaság a Pannunion fejlesztésére, üzem és raktárcsarnok építésre, valamint az élelmiszeripari csomagolóanyagok iránti minõségi és higiéniai követelmények teljesítésére. A társaság stratégiai célja, hogy a fogyasztói csomagolóanyagok meghatározott, specializált termékválasztéka piacán vezetõ szerepét erõsítse és biztosítsa a további kelet-európai termelõ kapacitások létrehozását. A stratégiának megfelelõen a társaság megvásárolta a pénzügyi befektetõ 30%-os üzletrészét és ezzel a Pannunion Kft. 100%-os tulajdonosává vált Jelentõs fejlesztés történt a Moldin Kft. szombathelyi gyárában, ahol 513 millió Ft-ot a speciális technológiák festés, összeszerelés megvalósítására, valamint az üzem és raktárcsarnok bõvítésére fordítottak. A fejlesztést a Philips LCD monitorok iránti folyamatos növekvõ kereslete indokolta A Pannon Aldra Kft. összesen 865 millió Ft-ot fordított a reorganizációs beruházási programjának végrehajtására. A IV. negyedévben megkezdõdött az új termékválaszték piaci bevezetése, ennek keretében több hagyományos termék gyártása, így pl. a PVC padlók elõállítása megszûnt. A társaságban a foglalkoztatottak létszáma jelentõsen, 20%-ot meghaladóan csökkent A Pannonpipe 390 millió Ft-ot fordított az új anyagtakarékos habos csatornacsõ gyártásának megteremtésére, illetve a PE fittingválaszték bõvítésére. Az FCI Kft-ben üzemcsarnok-bõvítés, a Multicard Kft-nél a chipkártya-gyártás feltételeinek megteremtése, továbbá a Pannon-Effekt és az Almand Kft-nél kapacitásbõvítõ beruházás történt A termékszerkezet felülvizsgálat során az alacsony fedezettartalmú, illetve a jövõben várhatóan csökkenõ piaci igényû termékek gyártásának megszûntetésére, a kapacitás felszámolására történt intézkedés. Többek között a fogyasztói lágy PVC fólia termékcsalád, továbbá a PP fóliaszalag és az abból készült termékek gyártása megszûnt. A termékszerkezet felülvizsgálata folytatódik A társaság a növekvõ árbevétel mellett 95 fõvel 4%-kal csökkentette az elmúlt évben a létszámát. Több vállalatánál került sor személycserére az ügyvezetésben és hatásos intézkedések indultak a szervezeti és irányítási, elszámolási rendszer korszerûsítésére. Megváltozott a Pannonpipe Kft. irányítása, az eddigi két ügyvezetõ helyett Veress Árpád egyszemélyben kapott megbízást a társaság vezetésére. Vezetõváltás történt a Moldin Kft-nél és a Moldin Rt-nél, továbbá a Dexter Rt-nél. 4

5 5.7. A belföldi intézményi befektetõk részaránya az osztalék-kifizetés idõpontjához képest 10%-kal, az elõzõ év végéhez képest 18%-kal növekedett. A IV. negyedévben a Karsai Holding 10,06%-os részvénytulajdonát bejelentette, és a részvénykönyvbe bejegyzés feltételeit teljesítette. Miután más részvénykönyvi bejegyzés iránti igény az osztalékfizetés óta nem jelentkezett, a tulajdonosi összetételben bemutatott változások következtetésen alapulnak. 6. ALKALMAZOTTAK 6.1. A csoport alkalmazottainak összes létszáma december 31-én 2543 fõ, december 31-én 2448 fõ volt. A külföldi tagvállalatoknál foglalkoztatottak létszáma december 31-én 194 fõ volt. 7 A TÁRSASÁG JEGYZETT TÕKÉJÉBEN, VEZETÉSÉBEN, SZERVEZETÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK december 31-én a jegyzett tõke Ft volt december 31-hez képest az osztalék-részvény átváltás következtében Ft-tal növekedett A társaság tulajdonában január 1-jén db, szeptember 30-án db, december 31-én is db saját részvény volt december 20-án a társaság tulajdonában lévõ db részvényt értékesített, illetve ugyanezen mennyiséget egyidejûleg visszavásárolta Személyi változások. Az év során az ügyvezetésben változás történt. Júliusban Dr. Illéssy János pénzügyi vezérigazgató-helyettes a társaságtól eltávozott. Jilling Erika kapott megbízást a pénzügyi vezérigazgató-helyettesi feladatok ellátására. A közgyûlés Dr. Illéssy János és Szabó Balázs igazgatósági tagokat további három évre újraválasztotta Az év során az Igazgatóság és a Felügyelõ Bizottság létszámában, részvénytulajdonában, továbbá a könyvvizsgáló személyében változás nem történt. Budapest, február 13. Dr. Fehér Erzsébet elnök-vezérigazgató A Pannonplast Rt. vezetése a sajtó és az elemzõk részére február 14-én 11 órakor a társaság székhelyén (Budapest, XXII., Nagytétényi út ) tájékoztatót tart. A TÁRSASÁGRÓL RÉSZLETES INFORMÁCIÓK A HONLAPON TALÁLHATÓK. 5

6 ADATLAPOK A társaság neve: PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság Társaság címe: Budapest, Nagytétényi út H-1225 Ágazati besorolás: Mûanyag-feldolgozás Idõszak: évi elõzetes jelentés Telefon: (36-1) Telefax: (36-1) cím: Befektetõi kapcsolattartó: Jilling Erika Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IAS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Név Törzs/Alaptõke Tulajdoni Szavazati arány Besorolás 1 hányad (%) Pannonpipe Kft. 2873,5 50,0 50,0 K Moldin Kft. 2692,4 100,0 100,0 L Pannunion Kft. 2220,7 100,0 100,0 L Pannon Aldra Kft 2070,0 50,0 50,0 K Tu-Plast Kft. 931,8 60,0 60,0 L Dexter Rt. 868,0 88,5 88,5 L Polifoam Kft. 754,1 51,0 51,0 L Moldin 2000 Rt. 710,0 100,0 100,0 L Almand Kft. 512,7 100,0 100,0 L Pannon-Tara Kft. 467,7 100,0 100,0 L FCI Kft. 420,0 58,0 58,0 L Multicard Kft. 400,0 100,0 100,0 L Unical Kft. 345,6 100,0 100,0 L Interagropak Kft. 326,9 51,0 51,0 L Pannon-Effekt Kft. 311,0 100,0 100,0 L Kaposplast Kft. 310,0 100,0 100,0 L Recyclen Kft. 216,8 100,0 100,0 L Kuala Ingatlanhaszn. Kft. 179,2 100,0 100,0 L MÜKI Kft. 143,8 100,0 100,0 L Karbantartó Kft. 41,2 100,0 100,0 L 1 Teljes (L); Közös vezetésû (K); Társult (T) 6

7 PK3. MÉRLEG IAS szerint konszolidált (nem auditált) (millió Ft) 2001.XII XII.31 index (%) A. Befektetett eszközök ,9 Immateriális javak ,3 Tárgyi eszközök ,2 Befektetett pénzügyi eszközök ,9 B. Forgóeszközök összesen ,4 Készletek ,3 Követelések ,4 Értékpapírok, Pénzeszközök ,9 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,8 D. Saját tõke összesen ,6 Alaptõke ,2 Tõketartalék, eredménytartalék ,9 Mérleg szerinti eredmény ,7 Kisebbségi részesedés ,9 Elhatárolt nyereség ,0 F. Kötelezettségek összesen ,4 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,6 Rövid lejáratú kötelezettségek ,9 - Szállítói tartozások ,9 - Rövid lejáratú tartozások ,1 - Egyéb rövid lej. Kötelezettségek ,2 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,8 PK4. EREDMÉNYKIMUTATÁS IAS szerint konszolidált (nem auditált) (millió Ft) 2001.XII XII.31. index (%) Értékesítés árbevétele ,3 Értékesítés közvetlen költségei (23 054) (19 834) 116,2 Bruttó fedezet ,5 Értékesítés közvetett költségei (6 524) (6 130) 106,4 Egyéb ráfordítások (848) (502) 168,9 Egyéb bevételek ,6 A. Üzleti tevékenység eredménye ,2 Pénzügyi mûveletek bevétele ,3 Pénzügyi mûveletek ráfordításai (807) (504) 160,1 B. Pénzügyi mûveletek eredménye (217) (71) C. Szokásos vállalkozási eredmény ,7 D. Rendkívüli eredmény (130) (177) E. Adózás elõtti eredmény ,9 Nyereségadó (264) (364) 72,5 F. Adózott eredmény ,5 Kisebbségi részesedés (140) (187) 74,9 G. Tárgyidõszaki nettó eredmény ,7 7

8 PK5. CASH-FLOW kimutatás IAS szerint konszolidált (nem auditált) (millió Ft) 2001.XII XII.31. tény tény Adózott eredmény Értékcsökkenés Változás a mûködõ tõkében (299) (965) Egyéb kiigazítások 144 (566) Mûködésbõl származó pénzeszközök Befektetett eszközök beszerzése (5 196) (6 239) Befektetett eszközök értékesítése Egyéb beruházásból származó pénzeszköz 6 1 Beruházásból származó pénzeszközök (4 985) (5 155) Részvénykibocsátás bevétele 0 0 Hosszú lejáratú hitelállomány változása Rövid lejáratú hitelállomány változása Osztalék (569) (589) Egyéb finanszírozásból származó pénzeszközök 416 (508) Finanszírozásból származó pénzeszközök Pénzeszközök nettó változása (465) 530 Pénzeszközök január 1-i nyitó állománya Pénzeszközök december 31-i záró állománya PK6. Mérlegen kívüli jelentõsebb tételek: Nincs ilyen tétel Részvénystruktúrához, tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatok: RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptõke december december 31. % db % db Belföldi intézményi 28, , Külföldi intézményi 59, , Belföldi magánszemély 9, , Külföldi magánszemély 0, , Munkavállalók, vezetõk, tisztségviselõk 1, , Saját tulajdon 1, , Államháztartás részét képezõ tulajdonos 1 0, , Egyéb Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Összesen 100, , Közigazgatási szerv RS2. A saját tulajdonban lévõ részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December

9 RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idõszak végén) Név Nemzetiség Tevékenység 5 Mennyiség Részesedés Megjegyzés 4 (db) (%) Pictet & CIE A.G. K L ,72% Karsai Holding Rt. B I ,06% EEDF Investments Ltd. K I ,46% 4 Belföldi (B), Külföldi (K) 5 Letétkezelõ (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Magán (M), Munkavállaló, vezetõ tisztségviselõ (D) TSZ2. Létszám alakulása (fõ) XII I XII TSZ3. Vezetõ állású tisztségviselõk, stratégiai alkalmazottak Az év során az ügyvezetésben változás történt. Júliusban Dr. Illéssy János pénzügyi vezérigazgató-helyettes a társaságtól eltávozott. Jilling Erika kapott megbízást a pénzügyi vezérigazgató-helyettesi feladatok ellátására. A közgyûlés Dr. Illéssy János és Szabó Balázs igazgatósági tagokat további három évre újraválasztotta. Az év során az Igazgatóság és a Felügyelõ Bizottság létszámában, részvénytulajdonában, továbbá a könyvvizsgáló személyében változás nem történt. Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége Saját részvény tulajdon (db) IT Dr. Illéssy János tag ; évzáró közgyûlésig 0 IT, SP Szabó Balázs tag, vezig.h ; évzáró közgyûlésig 0 SP Jilling Erika vezig. h május Stratégiai pozícióban lévõ alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) ST1. A tárgyidõszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés Tárgy, rövid tartalom Soronkívüli tájékoztatás HP termékek gyártásával kapcsolatban I-III. negyedéves gyorsjelentés Soronkívüli tájékoztatás évi gazdasági eredményekrõl Soronkívüli tájékoztatás Pannonplast részvények önkötésérõl Pannonplast Rt. 9

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. féléves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok

A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding

Részletesebben

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint

A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Az Állami Nyomda Nyrt. 2007. I. féléves tőzsdei gyorsjelentése

Az Állami Nyomda Nyrt. 2007. I. féléves tőzsdei gyorsjelentése Eredmény növekedés és javuló jövedelmezőség Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2007. I. féléves eredményeit (www.bet.hu, www.allaminyomda.hu

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) A 2002. október 1. és 2003. március

Részletesebben

HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN

HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I.

Részletesebben

Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS A 2004-es gazdálkodási évben az econet.hu Rt. tovább folytatta az internet és online média piacra való visszatérést. Láthatóvá

Részletesebben

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok PannErgy Nyrt. féléves beszámoló 2014. I. félévének beszámolója 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok Vezetői összefoglaló A 2014 év első féléve mérföldkőnek számít a Társaság életében,

Részletesebben

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2009. I. negyedév

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2009. I. negyedév A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 200. I. negyedéves eredményeit. A TVK Nyrt. 200. I. negyedéves

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2010. I. féléves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Cégadatok... 3 Üzleti jelentés... 4

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2004. október 1. 2005. március 31. első félév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től szeptember

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I.-III. havi időközi vezetőségi beszámolója

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I.-III. havi időközi vezetőségi beszámolója PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I.-III. havi időközi vezetőségi beszámolója A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

A NOVOTRADE BEFEKTETÉSI NYRT. 2006. ÉVI, TİZSDE SZÁMÁRA KÉSZÍTETT GYORSJELENTÉSE

A NOVOTRADE BEFEKTETÉSI NYRT. 2006. ÉVI, TİZSDE SZÁMÁRA KÉSZÍTETT GYORSJELENTÉSE A NOVOTRADE BEFEKTETÉSI NYRT. 2006. ÉVI, TİZSDE SZÁMÁRA KÉSZÍTETT GYORSJELENTÉSE Általános adatok: Társaság neve: Novotrade Befektetési Nyrt. Telefon: 452-1700 Társaság címe: 1137 Bp., Szent István krt.

Részletesebben

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Beszámolási időszak: 2008. harmadik negyedév időközi vezetőségi beszámoló Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2008. évi

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

Társaság címe 1022 Budapest, Bég u. 3-5. 2014. I. negyedév. Telefon +36 1 346 8869 info@appeninnholding.com

Társaság címe 1022 Budapest, Bég u. 3-5. 2014. I. negyedév. Telefon +36 1 346 8869 info@appeninnholding.com APPENINN VAGYONKEZELŐ HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ELSŐ NEGYEDÉVES JELENTÉSE Társaság neve Appeninn Nyrt. Társaság címe 1022 Budapest, Bég u. 3-5. Ágazati besorolás Jelentési időszak

Részletesebben

A TVK-csoport 2014. negyedik negyedéves és éves beszámolója

A TVK-csoport 2014. negyedik negyedéves és éves beszámolója A TVK-csoport 2014. negyedik es és éves beszámolója A TVK-CSOPORT 2014. NEGYEDIK NEGYEDÉVES ÉS ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU,

Részletesebben

Összefoglaló áttekintés

Összefoglaló áttekintés A MOL CSOPORT 2005 I. NEGYEDÉVI GYORSJELENTÉSE JELENTŐS JAVULÁS MINDEN ÜZLETI SZEGMENSBEN A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. (Reuters: MOLB.BU, MOLBq.L, Bloomberg: MOL HB, MOL LI, honlap: www.mol.hu) a

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2008. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS I. A 2007. év I-IV. negyedéveinek főbb eseményei

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2007. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 1998. június 30. ( eft) 1999. június 30. (eft) Változás /előző év = 100%/ 01 A. Befektetett eszközök 791.252 316.609-59,99% 02 I. Immateriális

Részletesebben

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20. Közgyűlési előterjesztések ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20. 1 Közgyűlési előterjesztések Napirend 1. Az Igazgatóság jelentése

Részletesebben

A TÁRSASÁG EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE

A TÁRSASÁG EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE A TÁRSASÁG EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE Bevételek Belföldi értékesítés nettó árbevétele 25 808 397 22 610 177 Export értékesítés nettó árbevétele 812 569 378 720 Értékesítés nettó árbevétele 26 620

Részletesebben

Társaság címe 1022 Budapest, Bég u. 3-5. 2013. IV. negyedév. Telefon +36 1 346 8869 info@appeninnholding.com

Társaság címe 1022 Budapest, Bég u. 3-5. 2013. IV. negyedév. Telefon +36 1 346 8869 info@appeninnholding.com APPENINN VAGYONKEZELŐ HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. NEGYEDIK NEGYEDÉVES JELENTÉSE Társaság neve Appeninn Nyrt. Társaság címe 1022 Budapest, Bég u. 3-5. Ágazati besorolás Jelentési időszak

Részletesebben

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. Közgyűlési előterjesztések ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. 1 Közgyűlési előterjesztések Napirend 1. Az Igazgatóság jelentése

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

A TVK-csoport 2015. első negyedéves vezetőségi beszámolója

A TVK-csoport 2015. első negyedéves vezetőségi beszámolója A TVK-csoport 2015. első es vezetőségi beszámolója A TVK-CSOPORT 2015. ELSŐ NEGYEDÉVES ÉS ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap:

Részletesebben