A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság évi gyorsjelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság 2001. évi gyorsjelentése"

Átírás

1 A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság évi gyorsjelentése Beszámolónk a Pannonplast csoport konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IAS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza. 1. ÖSSZEFOGLALÓ A Pannonplast Csoport konszolidált árbevétele 32 milliárd Ft volt, amely 13%-kal haladja meg az elõzõ évi értéket. A piaci igények általános csökkenése, a termékösszetétel-változás, az erõs verseny által kikényszerített árengedmények mind az árbevétel, mind a fedezet alakulására negatív hatást gyakoroltak. Jóllehet a fedezettömeg az elõzõ évhez képest 550 millió Ft-tal növekedett, a bruttó fedezet aránya az elõzõ évi 29,9%-ról 28,1%-ra csökkent. Az értékesítés közvetett költségeinek relatív súlya tovább csökkent 2001-ben. Ugyanakkor a társaság egyéb ráfordításai 350 millió Ft-tal növekedtek (export kintlévõség árfolyamvesztesége), egyéb bevételei pedig 260 millió Ft-tal csökkentek (eszközértékesítés eredményének elmaradása). A társaság üzleti tevékenységének eredménye (EBIT) így az elõzõ évi értéknél 17,8%-kal alacsonyabb. Mivel az eredményt a tavalyinál jelentõsen magasabb értékcsökkenés terhelte, az üzemi cash flow (EBITDA) 6,7%-kal nõtt és megközelítette az 5 milliárdos szintet. A pénzügyi mûveletek eredménye 2001-ben 146 millió Ft-tal magasabb kiadás, ami a növekvõ kamatkiadásoknak és a devizahitelek árfolyamnyereségének együttes hatása. A fentiek következtében a társaság 2001-es nettó eredménye millió Ft, az elõzõ évi érték 76,7%-a. A Csoport befektetett eszközeinek év végi konszolidált értéke 21,7 milliárd Ft, ami 7,9%-kal magasabb az elõzõ évinél. Az év végi hosszú és rövid lejáratú hitelállomány összege 9,3 milliárd Ft. Az idegen tõke/saját tõke aránya 52%, az elõzõ évi értékhez hasonló. Az év során a társaság részvényesei között 18%-kal nõtt a belföldi intézményi befektetõk részaránya. Beruházásra, üzletrész vásárlásra a társaság 5,2 milliárd Ft-ot fordított, mely érték az elõzõ évinél mintegy 1 milliárd Ft-tal alacsonyabb. A társaság megvásárolta a Pannunion Kft. 30%-os üzletrészét, folytatta a Pannon Aldra Kft. reorganizációs fejlesztését. Több társaságnál választékbõvítõ, költségcsökkentõ, hatékonyságnövelõ fejlesztés történt. Az év második felében jelentkezõ piaci keresletcsökkenés jelentõsen befolyásolta a társaság teljesítményét. A kedvezõtlen külsõ körülményekre a társaság gyors és határozott intézkedésekkel reagált, hatásukat részben ellensúlyozni tudta. A széles körû költség- és létszámcsökkentõ illetve hatékonyságnövelõ program eredményei elsõsorban a következõ idõszakokban jelentkeznek. 2. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK év (millió Ft) év (millió Ft) Index (%) Árbevétel ,3 - Külpiaci értékesítés ,9 -- részaránya % 31,4 34,2 Üzleti eredmény (EBIT) ,2 Üzemi cash flow (EBITDA) ,7 Adózás elõtti eredmény ,9 Nettó eredmény ,7 Saját tõke összege ,6 Mérleg fõösszeg ,8

2 3. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS ELEMZÉSE 3.1. A társaság évi árbevétele millió Ft, a évben elért forgalomnál 13,3%-kal, mintegy 3,8 milliárd Ft-tal magasabb. A társaság piaci lehetõségeit, mûködését erõsen korlátozta a nemzetközi és a hazai gazdasági körülmények romlása. A társaság az erõs versenyben gyakran jelentõs árengedményeket volt kénytelen nyújtani. A legélesebb verseny a Pannonpipe Kft. piacán alakult ki, de a piaci igény csökkenése szinte minden tagvállalat lehetõségét korlátozta. Különösen az év második felében okozott nehézséget a Dexternél a szerszámigények csökkenése, a Pannon Aldránál a megújuló termékválasztékkal kapcsolatos feladatok, illetve a Tu-Plast Kft-nél a termékek piaci bevezetése. A fogyasztási csomagolások üzleti egység a szintén erõs versenyben fenn tudta tartani tavalyi árbevételét. A Moldin 2000 teljes évi mûködésének hatása az árbevételt jelentõsen, közel 1,5 milliárd Ft-tal növelte, bár a tagvállalat árbevétele a Philips részérõl jelentkezõ alacsonyabb videó megrendelések és a DVD lejátszók piacának lassabb bõvülése miatt elmaradt a tervezettõl. A Moldin Kft árbevétele 2 milliárd Ft-ot meghaladóan növekedett, itt azonban a HP megrendelésének csökkenése okozott elmaradást a tervtõl. Külföldön mûködõ tagvállalataink többnyire nem tudták megismételni elõzõ évi teljesítményüket. A kijevi Interagropak-nál az egyik nagy felhasználó saját csomagolóanyag gyártást valósított meg, míg a romániai Unical-nál az üzemáttelepítés és egyes nagy felhasználók vártnál lassabb felfutása jelentkezett. Ugyanakkor bíztatóan fejlõdött a Pipelife Romania. A társaság értékesítésének külpiaci részaránya 2,8%-ponttal 31,4%-ra csökkent, de értékben 380 millió Ft-tal meghaladta az elõzõ évit. A forintárfolyam alakulása az export árbevétel értékére és eredményességére negatív hatást gyakorolt. Az export piacok igénye csökkent és az árnyomás növekedett A bruttó fedezet aránya a bázisidõszaki 29,9%-ról 28,1%-ra csökkent. Az év során a stratégiai- és a fogyasztói csomagolások üzleti egységek által felhasznált alapanyagok ára kedvezõen alakult. Az erõs piaci verseny és nyomott kereslet miatt azonban a társaságok piaci részesedésük megtartása érdekében - kénytelenek voltak jelentõs árengedményeket adni, ami a fedezeti szint csökkenésével járt. A fröccstechnológiai üzleti egység relatív súlyának növekedése is hozzájárult a fedezeti hányad eltolódásához. A fedezettömeg millió Ft, mely a tavalyi milliós értékhez képest 6,5% növekedést jelent. A fedezettömeg növekedését a 2001 év folyamán leginkább a fröccstechnológiai üzleti egység növekedése befolyásolta Az értékesítés közvetett költségei (igazgatási és általános költségek) millió Ft, 6,5%-al növekedtek, a társaság szigorú költséggazdálkodásának eredményeként az inflációtól és az árbevétel növekedéstõl elmaradó mértékben. A közvetett költségek aránya 20,3%, a bázisidõszakhoz képest 1,4% ponttal javult. Az egyéb ráfordítások 848 MFt értéke, a megelõzõ év 502 MFt értékével szemben, a Ft árfolyam ingadozásából eredõen, a vevõállományon realizált árfolyamveszteségbõl és elszámolt értékvesztésbõl adódik. Az egyéb bevételek értéke 431 millió Ft, a tavalyi magas bázishoz képest alacsonyabb, mivel idén a társaságnál nem képzõdött olyan egyszeri bevétel, mely közvetlenül nem a termelõ tevékenységhez kapcsolódik. A társaság konszolidált üzleti eredménye (EBIT) a évben millió Ft, 17,8%-kal elmarad a 2000 éves üzleti eredménytõl. Az elmaradást nagyrészt az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlegének változása okozta. Az üzemi cash flow (EBITDA) értéke millió Ft, a megelõzõ év millió Ft értékét 6,7%-kal meghaladja. 2

3 3.4. A pénzügyi mûveletek eredménye 217 millió Ft ráfordítás, az elõzõ évi 71 millió Ft kiadás volt. A év végén és év során végrehajtott beruházásokhoz felvett hitelek kamatterhei következtében a pénzügyi mûveletek ráfordításának növekedése jelentõs, 807 millió Ft szemben a 2000-es 504 millió Ft-tal. A növekedést részben ellensúlyozta a kamatlábak szinte folyamatos csökkenése. A pénzügyi mûveletek bevételei 590 millió Ft, szintén növekedett az elõzõ év 433 millió Ft értékéhez viszonyítva, melyet az év második felében realizált árfolyamnyereség és az év végén az IAS elõírásainak megfelelõ hitel-átértékelés okozott. A társaság stratégiájának megfelelõen továbbra is nettó hitelfelvevõi pozícióban van. A szokásos vállalkozási eredmény millió Ft, mely az elõzõ év millió Ft értékének 75,7%-a A rendkívüli tételek ráfordítása 130 millió Ft, ami 47 millió Ft-tal kevesebb az elõzõ évinél. A társaság adózás elõtti eredménye MFt, 75,9%-a a megelõzõ évnek. Az összesített társasági adó mértéke 264 MFt, százalékban kifejezve 15,4%. Az effektív adóhányad 0,7% ponttal csökkent A Pannonplast Rt. tárgyévi nettó eredménye millió Ft, mely 400 millió Fttal, 23%-kal elmarad a tavalyi évi eredménytõl és összhangban van a társaság által november hónapban kiadott profit elõrejelzésben közöltekkel. Az elmaradás fõ oka a második félévben mutatkozó általános igénycsökkenés és az éles árverseny. 4. A MÉRLEG ELEMZÉSE 4.1. A társaság hosszú távú fejlesztési terveivel összhangban 2001-ben a tagvállalatok termelõ infrastruktúrájának fejlesztésére, a termékszerkezet korszerûsítésével összefüggõ termelõeszköz beszerzésre, továbbá a Pannunion 30%-os tulajdoni hányadának megvásárlására 5,2 milliárd Ftot fordítottunk, mintegy 1 milliárd Ft-tal kevesebbet a évi hasonló célú összegeknél. A társaság befektetett eszközeinek állománya 1,6 milliárd Ft-tal növekedett, értéke 21,7 milliárd Ft Az árbevétel 13%-os növekedése mellett a forgóeszköz igény jelentõsen, egy milliárd Ft-tal csökkent, értéke 12,1 milliárd Ft, az elõzõ évi érték 92,4%-a. A szigorú készletgazdálkodás eredményeképpen a készletek értéke mindössze 3,3%-kal növekedett. A vevõi követelések jelentõs, 11,5%-os csökkenése egyrészt a követelések behajtására tett következetes intézkedések, másrészt a évi jelentésünkben jelzett magasabb bázist alakító egyszeri hatások elmaradásának eredménye. Az egyéb követelések között nagyrészt az állammal szemben (APEH, VPOP) fennálló követelések szerepelnek. Az értékpapírok és pénzeszközök együttes állománya az elõzõ évi értéknek 47,9%- a. Az egy milliárd Ft-os csökkenés a fejlesztésekre fordított a képzõdõ amortizációs alapokon felüli sajáterõ felhasználás következménye A társaság saját tõkéje 17,9 milliárd Ft, az év során 783 millió Ft-tal növekedett. A növekedés az adózott eredmény növelõ, a fizetett osztalék és a külföldi befektetések árfolyamvesztesége csökkentõ hatásának eredménye. A kisebbségi részesedés 30%- os csökkenése mögött döntõen a már említett Pannunion üzletrész megvásárlása áll A hosszúlejáratú hitelek 5,3 milliárd Ft-os állománya lényegében megegyezik az elmúlt évi értékkel (102,6%). Ez az év közbeni törlesztések és a fejlesztések saját erõn felüli forrásigénye biztosításának egyensúlyát mutatja. A rövid lejáratú kötelezettségek állománya 3,9%-kal haladja meg a bázis év állományát. A szállítói tartozások az elõzõ évvel megegyezõ szinten alakultak. A rövid lejáratú hitelek növekedése döntõen két tagvállalatunk forgóeszköz finanszírozási igényének átmeneti növekedését mutatja. Az egyéb rövidlejáratú 3

4 kötelezettségek jelentõs csökkenését a passzív idõbeli elhatárolások eltérõ összetétele okozta. A társaság hosszú és rövid lejáratú hiteleinek összege 9,3 milliárd Ft így a saját tõkére vetített aránya 51,9 % A társaság cash-flow-ja a reálfolyamatokkal összhangban alakult. A mûködésbõl származó pénzeszközök értéke az alacsonyabb eredmény ellenére a növekvõ értékcsökkenés eredményeképpen jelentõs mértékben növekedett. A társaság pénzeszközeinek záró állománya a 2000.évi záró értékhez képest 465 millió Ft-os csökkenés mellett 936 millió Ft volt. 5. FONTOSABB ESEMÉNYEK 5.1. A társaság a tárgyévben összesen beruházásra-akvizícióra 5,2 milliárd Ft-ot használt fel, ami az elõzõ évi felhasználásnál 1 milliárd Ft-tal alacsonyabb. Jelentõs, 962 millió Ft-ot fordított a társaság a Pannunion fejlesztésére, üzem és raktárcsarnok építésre, valamint az élelmiszeripari csomagolóanyagok iránti minõségi és higiéniai követelmények teljesítésére. A társaság stratégiai célja, hogy a fogyasztói csomagolóanyagok meghatározott, specializált termékválasztéka piacán vezetõ szerepét erõsítse és biztosítsa a további kelet-európai termelõ kapacitások létrehozását. A stratégiának megfelelõen a társaság megvásárolta a pénzügyi befektetõ 30%-os üzletrészét és ezzel a Pannunion Kft. 100%-os tulajdonosává vált Jelentõs fejlesztés történt a Moldin Kft. szombathelyi gyárában, ahol 513 millió Ft-ot a speciális technológiák festés, összeszerelés megvalósítására, valamint az üzem és raktárcsarnok bõvítésére fordítottak. A fejlesztést a Philips LCD monitorok iránti folyamatos növekvõ kereslete indokolta A Pannon Aldra Kft. összesen 865 millió Ft-ot fordított a reorganizációs beruházási programjának végrehajtására. A IV. negyedévben megkezdõdött az új termékválaszték piaci bevezetése, ennek keretében több hagyományos termék gyártása, így pl. a PVC padlók elõállítása megszûnt. A társaságban a foglalkoztatottak létszáma jelentõsen, 20%-ot meghaladóan csökkent A Pannonpipe 390 millió Ft-ot fordított az új anyagtakarékos habos csatornacsõ gyártásának megteremtésére, illetve a PE fittingválaszték bõvítésére. Az FCI Kft-ben üzemcsarnok-bõvítés, a Multicard Kft-nél a chipkártya-gyártás feltételeinek megteremtése, továbbá a Pannon-Effekt és az Almand Kft-nél kapacitásbõvítõ beruházás történt A termékszerkezet felülvizsgálat során az alacsony fedezettartalmú, illetve a jövõben várhatóan csökkenõ piaci igényû termékek gyártásának megszûntetésére, a kapacitás felszámolására történt intézkedés. Többek között a fogyasztói lágy PVC fólia termékcsalád, továbbá a PP fóliaszalag és az abból készült termékek gyártása megszûnt. A termékszerkezet felülvizsgálata folytatódik A társaság a növekvõ árbevétel mellett 95 fõvel 4%-kal csökkentette az elmúlt évben a létszámát. Több vállalatánál került sor személycserére az ügyvezetésben és hatásos intézkedések indultak a szervezeti és irányítási, elszámolási rendszer korszerûsítésére. Megváltozott a Pannonpipe Kft. irányítása, az eddigi két ügyvezetõ helyett Veress Árpád egyszemélyben kapott megbízást a társaság vezetésére. Vezetõváltás történt a Moldin Kft-nél és a Moldin Rt-nél, továbbá a Dexter Rt-nél. 4

5 5.7. A belföldi intézményi befektetõk részaránya az osztalék-kifizetés idõpontjához képest 10%-kal, az elõzõ év végéhez képest 18%-kal növekedett. A IV. negyedévben a Karsai Holding 10,06%-os részvénytulajdonát bejelentette, és a részvénykönyvbe bejegyzés feltételeit teljesítette. Miután más részvénykönyvi bejegyzés iránti igény az osztalékfizetés óta nem jelentkezett, a tulajdonosi összetételben bemutatott változások következtetésen alapulnak. 6. ALKALMAZOTTAK 6.1. A csoport alkalmazottainak összes létszáma december 31-én 2543 fõ, december 31-én 2448 fõ volt. A külföldi tagvállalatoknál foglalkoztatottak létszáma december 31-én 194 fõ volt. 7 A TÁRSASÁG JEGYZETT TÕKÉJÉBEN, VEZETÉSÉBEN, SZERVEZETÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK december 31-én a jegyzett tõke Ft volt december 31-hez képest az osztalék-részvény átváltás következtében Ft-tal növekedett A társaság tulajdonában január 1-jén db, szeptember 30-án db, december 31-én is db saját részvény volt december 20-án a társaság tulajdonában lévõ db részvényt értékesített, illetve ugyanezen mennyiséget egyidejûleg visszavásárolta Személyi változások. Az év során az ügyvezetésben változás történt. Júliusban Dr. Illéssy János pénzügyi vezérigazgató-helyettes a társaságtól eltávozott. Jilling Erika kapott megbízást a pénzügyi vezérigazgató-helyettesi feladatok ellátására. A közgyûlés Dr. Illéssy János és Szabó Balázs igazgatósági tagokat további három évre újraválasztotta Az év során az Igazgatóság és a Felügyelõ Bizottság létszámában, részvénytulajdonában, továbbá a könyvvizsgáló személyében változás nem történt. Budapest, február 13. Dr. Fehér Erzsébet elnök-vezérigazgató A Pannonplast Rt. vezetése a sajtó és az elemzõk részére február 14-én 11 órakor a társaság székhelyén (Budapest, XXII., Nagytétényi út ) tájékoztatót tart. A TÁRSASÁGRÓL RÉSZLETES INFORMÁCIÓK A HONLAPON TALÁLHATÓK. 5

6 ADATLAPOK A társaság neve: PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság Társaság címe: Budapest, Nagytétényi út H-1225 Ágazati besorolás: Mûanyag-feldolgozás Idõszak: évi elõzetes jelentés Telefon: (36-1) Telefax: (36-1) cím: Befektetõi kapcsolattartó: Jilling Erika Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IAS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Név Törzs/Alaptõke Tulajdoni Szavazati arány Besorolás 1 hányad (%) Pannonpipe Kft. 2873,5 50,0 50,0 K Moldin Kft. 2692,4 100,0 100,0 L Pannunion Kft. 2220,7 100,0 100,0 L Pannon Aldra Kft 2070,0 50,0 50,0 K Tu-Plast Kft. 931,8 60,0 60,0 L Dexter Rt. 868,0 88,5 88,5 L Polifoam Kft. 754,1 51,0 51,0 L Moldin 2000 Rt. 710,0 100,0 100,0 L Almand Kft. 512,7 100,0 100,0 L Pannon-Tara Kft. 467,7 100,0 100,0 L FCI Kft. 420,0 58,0 58,0 L Multicard Kft. 400,0 100,0 100,0 L Unical Kft. 345,6 100,0 100,0 L Interagropak Kft. 326,9 51,0 51,0 L Pannon-Effekt Kft. 311,0 100,0 100,0 L Kaposplast Kft. 310,0 100,0 100,0 L Recyclen Kft. 216,8 100,0 100,0 L Kuala Ingatlanhaszn. Kft. 179,2 100,0 100,0 L MÜKI Kft. 143,8 100,0 100,0 L Karbantartó Kft. 41,2 100,0 100,0 L 1 Teljes (L); Közös vezetésû (K); Társult (T) 6

7 PK3. MÉRLEG IAS szerint konszolidált (nem auditált) (millió Ft) 2001.XII XII.31 index (%) A. Befektetett eszközök ,9 Immateriális javak ,3 Tárgyi eszközök ,2 Befektetett pénzügyi eszközök ,9 B. Forgóeszközök összesen ,4 Készletek ,3 Követelések ,4 Értékpapírok, Pénzeszközök ,9 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,8 D. Saját tõke összesen ,6 Alaptõke ,2 Tõketartalék, eredménytartalék ,9 Mérleg szerinti eredmény ,7 Kisebbségi részesedés ,9 Elhatárolt nyereség ,0 F. Kötelezettségek összesen ,4 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,6 Rövid lejáratú kötelezettségek ,9 - Szállítói tartozások ,9 - Rövid lejáratú tartozások ,1 - Egyéb rövid lej. Kötelezettségek ,2 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,8 PK4. EREDMÉNYKIMUTATÁS IAS szerint konszolidált (nem auditált) (millió Ft) 2001.XII XII.31. index (%) Értékesítés árbevétele ,3 Értékesítés közvetlen költségei (23 054) (19 834) 116,2 Bruttó fedezet ,5 Értékesítés közvetett költségei (6 524) (6 130) 106,4 Egyéb ráfordítások (848) (502) 168,9 Egyéb bevételek ,6 A. Üzleti tevékenység eredménye ,2 Pénzügyi mûveletek bevétele ,3 Pénzügyi mûveletek ráfordításai (807) (504) 160,1 B. Pénzügyi mûveletek eredménye (217) (71) C. Szokásos vállalkozási eredmény ,7 D. Rendkívüli eredmény (130) (177) E. Adózás elõtti eredmény ,9 Nyereségadó (264) (364) 72,5 F. Adózott eredmény ,5 Kisebbségi részesedés (140) (187) 74,9 G. Tárgyidõszaki nettó eredmény ,7 7

8 PK5. CASH-FLOW kimutatás IAS szerint konszolidált (nem auditált) (millió Ft) 2001.XII XII.31. tény tény Adózott eredmény Értékcsökkenés Változás a mûködõ tõkében (299) (965) Egyéb kiigazítások 144 (566) Mûködésbõl származó pénzeszközök Befektetett eszközök beszerzése (5 196) (6 239) Befektetett eszközök értékesítése Egyéb beruházásból származó pénzeszköz 6 1 Beruházásból származó pénzeszközök (4 985) (5 155) Részvénykibocsátás bevétele 0 0 Hosszú lejáratú hitelállomány változása Rövid lejáratú hitelállomány változása Osztalék (569) (589) Egyéb finanszírozásból származó pénzeszközök 416 (508) Finanszírozásból származó pénzeszközök Pénzeszközök nettó változása (465) 530 Pénzeszközök január 1-i nyitó állománya Pénzeszközök december 31-i záró állománya PK6. Mérlegen kívüli jelentõsebb tételek: Nincs ilyen tétel Részvénystruktúrához, tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatok: RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptõke december december 31. % db % db Belföldi intézményi 28, , Külföldi intézményi 59, , Belföldi magánszemély 9, , Külföldi magánszemély 0, , Munkavállalók, vezetõk, tisztségviselõk 1, , Saját tulajdon 1, , Államháztartás részét képezõ tulajdonos 1 0, , Egyéb Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Összesen 100, , Közigazgatási szerv RS2. A saját tulajdonban lévõ részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December

9 RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idõszak végén) Név Nemzetiség Tevékenység 5 Mennyiség Részesedés Megjegyzés 4 (db) (%) Pictet & CIE A.G. K L ,72% Karsai Holding Rt. B I ,06% EEDF Investments Ltd. K I ,46% 4 Belföldi (B), Külföldi (K) 5 Letétkezelõ (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Magán (M), Munkavállaló, vezetõ tisztségviselõ (D) TSZ2. Létszám alakulása (fõ) XII I XII TSZ3. Vezetõ állású tisztségviselõk, stratégiai alkalmazottak Az év során az ügyvezetésben változás történt. Júliusban Dr. Illéssy János pénzügyi vezérigazgató-helyettes a társaságtól eltávozott. Jilling Erika kapott megbízást a pénzügyi vezérigazgató-helyettesi feladatok ellátására. A közgyûlés Dr. Illéssy János és Szabó Balázs igazgatósági tagokat további három évre újraválasztotta. Az év során az Igazgatóság és a Felügyelõ Bizottság létszámában, részvénytulajdonában, továbbá a könyvvizsgáló személyében változás nem történt. Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége Saját részvény tulajdon (db) IT Dr. Illéssy János tag ; évzáró közgyûlésig 0 IT, SP Szabó Balázs tag, vezig.h ; évzáró közgyûlésig 0 SP Jilling Erika vezig. h május Stratégiai pozícióban lévõ alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) ST1. A tárgyidõszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés Tárgy, rövid tartalom Soronkívüli tájékoztatás HP termékek gyártásával kapcsolatban I-III. negyedéves gyorsjelentés Soronkívüli tájékoztatás évi gazdasági eredményekrõl Soronkívüli tájékoztatás Pannonplast részvények önkötésérõl Pannonplast Rt. 9

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság 2001. I-III. negyedéves gyorsjelentése

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság 2001. I-III. negyedéves gyorsjelentése A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság 2001. I-III. negyedéves gyorsjelentése A PANNONPLAST Rt. a nemzetközi szabályok szerint konszolidált mérlegadatok alapján készítette el a 2001. III. negyedévi

Részletesebben

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése Beszámolónk a PANNONPLAST Csoport konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza.

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése 2004. II. 2004. augusztus 16. A Pannonplast Rt. 2004. II. i gyorsjelentése A gyorsjelentés a Pannonplast Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Telefax

Részletesebben

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. I. féléves gyorsjelentése

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. I. féléves gyorsjelentése A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. I. féléves gyorsjelentése A Pannonplast Rt. a megváltozott piaci körülményekre reagálva a stratégia aktualizálását, a piacépítési munka fokozását, a működési

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IFRS X Egyéb

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Auditált. Konszolidált. Számviteli elvek. Magyar IFRS X Egyéb I. negyedév PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Igen Nem X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó társaságok 1 Név Törzs/Alaptőke

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Törzs/alaptõke Ezer Ft

Törzs/alaptõke Ezer Ft ADATLAP: A Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat 4.számú mellékletében meghatározottak szerint. Társaság neve: Skála-Coop Kereskedelmi és Ipari Részvénytársaság Társaság székhelye, címe: 1117 Budapest,

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Gyorsjelentése A 2006. I. félév pénzügyi helyzetérol és teljesítményérol Társaság neve: CSEPEL HOLDING Rt. Telefon: 278-5800 Társaság címe: 1211 Bp., Varrógépgyár u 1. Telefax:

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 2003. I. félévi gyorsjelentése

A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 2003. I. félévi gyorsjelentése A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 2003. I. félévi gyorsjelentése PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen Nem X X Számviteli elvek Magyar X IFRS Egyéb Egyéb:

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás 2007. július 01. - 2007. szeptember 30. Telefax

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése 2004. III. 2004. november 12. A Pannonplast Rt. 2004. III. i gyorsjelentése A gyorsjelentés a Pannonplast Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Közel 700 milliós nem realizált pénzügyi veszteséget hozott tõzsdei befektetéseink kedvezõtlen árfolyamváltozása

Közel 700 milliós nem realizált pénzügyi veszteséget hozott tõzsdei befektetéseink kedvezõtlen árfolyamváltozása A PannErgy Nyrt. negyedéves tõzsdei 2008. I. negyedév idõszaka 2008. április 30. A gyorsjelentés a PannErgy Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerint készített, nem

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1 CSEPEL HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Gyorsjelentése A 2007. évi pénzügyi helyzetéről és teljesítményéről Társaság neve: Csepel Holding Nyrt Telefon: 278-5800 Társaság címe: 1211 Bp., Varrógépgyár

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE CÉGADATOK Teljes név Rövid név Székhelye Telephely(ek) Postacím Telefon Cégjegyzékszám Statisztikai számjel Alapítás dátuma Tevékenység megkezdésének

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait)

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait) TR 2014 Szöveges magyarázat a 2014. üzleti évhez: Társaságunk a 2014. év során tőkeerejének növelését tűzte ki fő prioritásként. A kiemelt célok között szerepelt a korábbi bankhitelek saját forrásokkal

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07 2013. évi Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1 Önálló Főiskolai Közalapítvány adószám: 19096988-1-27 Oldal 1

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás 2007. október 01. - 2007. december 31. Telefax 368

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

2010/2011. teljes üzleti év

2010/2011. teljes üzleti év . teljes üzleti EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nem auditált, konszolidált, IFRS ! Az EGIS Csoport -től -ban elemzi az export értékesítés árbevételét Oroszországi szabályozás változott

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III negyedéves gazdálkodásának elemzése

A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III negyedéves gazdálkodásának elemzése A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III es gazdálkodásának elemzése 1.) HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. 2.) Megnevezés 2009. évi bázis 2010.

Részletesebben

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2002. évi éves gyorsjelentése

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2002. évi éves gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2002. évi éves gyorsjelentése Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt.

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-12/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. február 17. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

VÁROSI KÖZGYŰLÉS KOMETA 99 Zrt. BESZÁMOLÓJA 2013. és 2014.Q1. Kaposvár, 2014. június 12.

VÁROSI KÖZGYŰLÉS KOMETA 99 Zrt. BESZÁMOLÓJA 2013. és 2014.Q1. Kaposvár, 2014. június 12. VÁROSI KÖZGYŰLÉS KOMETA 99 Zrt. BESZÁMOLÓJA 2013. és 2014.Q1 Kaposvár, 2014. június 12. NEGYEDÉVES TENDENCIÁK 2012-2013-2014TERV (MFT) 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 Árbevétel 2012 Árbevétel

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA

AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA 9. AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA 1 MIRŐL LESZ MA SZÓ? 1 EREDMÉNYKATEGÓRIÁK 2 EREDMÉNYKIMUTATÁS MÓDSZEREI 3 GYAKORLÁS 2 1 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS AZ ÉVES MŰKDÉS HATÓTÉNYEZŐIT RÉSZLETEZI 3 PÉNZÜGYI EREDMÉNY RENDKÍVÜLI

Részletesebben

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1.

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1. ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1. Név 1.2.2. Születés helye és ideje.. 1.2.4. Anyja neve 1.3.

Részletesebben

SZÁMVITEL ALAPJAI VIZSGAKONZULÁTCIÓ

SZÁMVITEL ALAPJAI VIZSGAKONZULÁTCIÓ 1. Feladat SZÁMVITEL ALAPJAI Cash Flow példa Mérlegadatok: Bázis Tárgy Befektetett eszközök: Ingatlanok: 375 476 Műszaki berendezések: 340 292 Szellemi termékek: 510 400 Forgóeszközök: Készletek: 420 350

Részletesebben

Várakozásainknak megfelelően sikeres negyedévet zártunk. A tavaly elindított folyamatok profiltisztítás, hatékonyságnövelés egyre inkább beérnek, így

Várakozásainknak megfelelően sikeres negyedévet zártunk. A tavaly elindított folyamatok profiltisztítás, hatékonyságnövelés egyre inkább beérnek, így Profit és árbevétel növekedés az Állami Nyomdánál Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I. féléves eredményeit (www.bet.hu,

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve (Vezet i összefoglaló) Miskolc, 2015. 05.06 Üzleti Terv 2015 MIKOM Kft. Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre ható f bb

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

2006. I. félév Befektetıi kapcsolattartó: Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2100 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 270-9571

2006. I. félév Befektetıi kapcsolattartó: Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2100 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 270-9571 Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2100 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 270-9571 2006. 01.01.- 12.31 Befektetıi TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben