MÉRGEZÉSI ESET BEJELENTÉSEK (2005.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÉRGEZÉSI ESET BEJELENTÉSEK (2005.)"

Átírás

1 Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat MÉRGEZÉSI ESET BEJELENTÉSEK (2005.) Budapest március

2 Országos Kémiai Biztonsági Intézet évi mérgezési esetek Bevezetés Az OKK-OKBI - Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) az egészségügyi intézmények által bejelentett emberi mérgezési eseteket, a évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, valamint az Országos Statisztikai Adatszolgáltatási Program (OSAP) Jelentés az emberi mérgezési esetekről" (nyilvántartási szám 1570) előírásai alapján dolgozta fel. Az egészségügyi ellátás mérgezési eset bejelentéseinek gyűjtését, majd azok feldolgozását és az évi jelentés összeállítását, 1999-től az ETTSZ által kidolgozott "számítógépes adatfeldolgozó program", 2003-től pedig a Kémiai Biztonsági Információs Rendszer (KBIR) biztosítja, eleget téve az OSAP, valamint a WHO előírásainak is (nemek és korcsoportok szerinti feldolgozás). Eredmények 2005-ben az OKBI - ETTSZ-hez bejelentett emberi mérgezési esetek száma a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 12. sz. mellékletének Egészségügyi ellátás mérgezési esetbejelentése kitöltésével volt januárjában az Addiktológiai Intézet a kábítószer fogyasztókról és azok kezeléséről elkészített, évre vonatkozó jelentését intézetünk számára is megküldte. A jelentés adatait, az 1570 nyilvántartási számon előírt szempontok figyelembevételével feldolgoztuk. A jelentés esetet dolgozott fel. A bejelentések nem a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 12. sz. mellékletének megfelelően történtek, az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz, ezért a fentiek alapján szükséges volt, hogy az Addiktológiai Intézet adatait külön feldolgozva csatoljuk a évi mérgezési eset bejelentések feldolgozott anyagához. A bejelentett esetszám megközelíti az általunk reálisnak tartott mérgezési esetszámot, ami a bejelentési fegyelem betartását, az idevonatkozó jogszabályok alkalmazását és alkalmaztatását, valamint az Addiktológiai Intézet magas esetbejelentésének tényét tükrözi. 1

3 Országos Kémiai Biztonsági Intézet évi mérgezési esetek A bejelentett emberi mérgezési esetek megoszlása, a mérgezést előidéző fontosabb anyagcsoportok és nemek alapján Anyagcsoportok Mérgezések nők férfiak összesen száma % száma % száma % Gyógyszerek ,4% ,4% ,8% Ipari és háztartási 532 4,1% 589 4,6% ,7% Alkohol 275 2,1% 443 3,5% 718 5,6% Növényvédő szerek 107 0,8% 182 1,4% 289 2,3% Kábítószer (szipózás) 89 0,7% 244 1,9% 333 2,6% Egyéb (növény, gomba, ismeretlen) 173 1,3% 213 1,7% 386 3,0% Összesen: ,6% ,4% ,0% Mint az a fenti táblázatból jól látható a bejelentett esetek jelentős része (77,8%) gyógyszermérgezés. A gyógyszermérgezettek több mint fele nő (63,5%). A gyógyszermérgezést az ipari és háztartási szerek, az alkohol és a kábítószer követi. A jelentett alkohol mérgezettek 61,7%-a férfi, illetve a kábítószer mérgezésekben is a férfiak aránya nagyobb (73,3%). Halálos kimenetelű mérgezések megoszlása anyagcsoportok és nemek szerint Anyagcsoportok Halálos mérgezések nők férfiak összesen száma % száma % száma % Gyógyszerek 68 40,2% 43 25,4% ,6% Ipari és háztartási 7 4,1% 16 9,5% 23 13,6% Alkohol 1 0,6% 3 1,8% 4 2,4% Növényvédő szerek 4 2,4% 11 6,5% 15 8,9% Kábítószer (szipózás) 1 0,6% 9 5,3% 10 5,9% Egyéb (növény, gomba, ismeretlen) 6 3,6% 0 0,0% 6 3,6% Összesen: 87 51,5% 82 48,5% ,0% 2

4 Országos Kémiai Biztonsági Intézet évi mérgezési esetek A halálos kimenetelű mérgezések is jelentős mértékben a gyógyszermérgezésből adódnak (65,7%), ezt az ipari és háztartási követik (13,6%). A halálos kimenetelű mérgezésekben elhalálozottak nemek szerinti megoszlása közel azonos (nők: 51,5%, férfiak: 48,5%). A halálos gyógyszermérgezések esetében azonban a nők aránya jelentősen magasabb (61,3%). A mérgezések megoszlása az indítékok figyelembe vétele alapján Anyagcsoportok nők % * férfiak % * összesen száma % * Öngyilkossági kísérlet ,8% ,9% ,7% Véletlen baleseti mérgezés ,8% ,5% ,3% Összesen: ,6% ,4% ,0% *az öszes bejelentett esetek számára vonatkoztatva A bejelentett esetek majdnem kétharmada öngyilkossági kísérlet (62,7%), és ezen belül a nők aránya szintén közel kétharmada a férfiakhoz viszonyítva (65%). Halálos kimenetelű mérgezések megoszlása az indítékok figyelembe vétele alapján Anyagcsoportok nők % * férfiak % * összesen száma % * Öngyilkossági kísérlet 67 39,6% 56 33,2% ,8% Véletlen baleseti mérgezés 20 11,8% 26 15,4% 46 27,2% Összesen: 87 51,4% 82 48,6% ,00% *az öszes bejelentett halálesetek számára vonatkoztatva Az indítékok figyelembe vételével a halálos kimenetelű esetek hasonló eloszlást mutatnak a már ismertetett mérgezési esetek indítékok szerinti megoszlásához. Részletes adatok az 1A. 8A. illetve az 1B. 8B. táblázatokban. 3

5 Országos Kémiai Biztonsági Intézet évi mérgezési esetek A mérgezések korcsoportonkénti (WHO) megoszlása Korcsoportok (év) öngyilkos véletlen összesen száma % száma % száma % < 1 0 0,0% 24 0,2% 24 0,2% ,0% 932 7,3% 932 7,3% 12,3% ,1% 475 3,7% 622 4,8% ,2% 866 6,8% ,0% ,4% 721 5,6% ,0% 72,5% ,7% 623 4,8% ,5% ,6% 562 4,4% ,0% ,6% 277 2,2% 998 7,8% ,5% 145 1,1% 465 3,6% 15,2% > ,5% 160 1,3% 480 3,8% összesen ,7% ,3% ,0% Az <1-14 év közötti korcsoportok esetében mérgezési esetet jelentettek (az összes eset 12,3%-a), kevesebb, mint 2004-ben, amikor az esetszám volt. Ebben a korcsoportban az esetek jelentős részét a véletlen mérgezési esetek tették ki, összesen 1431 esetet, ami ennek a korcsoportnak 90,7%-a. Az iskoláskorú (5-14 év) mérgezettek száma 622 eset volt, amely az összes esetek számának 4,8%-a. Az aktív korcsoportok esetében (15-54 év) a mérgezési esetszám volt, ez az összes mérgezés 72,5%-a. Ezen korcsoportban a véletlen mérgezések száma 2772 volt (ennek a korcsoportnak 29,8%-a). A suicid mérgezéseké pedig eset (erre a korcsoportra vonatkoztatva 70,2%). Az 55 év feletti korcsoport esetében esetet jelentettek (az összes eset 15,2%-a). Itt is, az aktív korcsoporthoz hasonlóan a suicid mérgezések voltak túlsúlyban az aktívakéhoz hasonló arányban. Részletes adatok az 1C. - 8C. táblázatokban. 4

6 Országos Kémiai Biztonsági Intézet évi mérgezési esetek Gyógyszerek: Gyógyszerek suicid véletlen összesen nő férfi nő férfi nő férfi Mindösszesen % Hypnotica ,4% Sedativa (28) (21) (1) (29) (21) (50) Antiepileptica Neuroleptica ,7% Tranquillativa (7) (1) (7) (1) (8) Relaxanta Központi idegrendszerre ,3% ható egyéb gyógyszerek (2) (2) (4) (4) Egyéb gyógyszerek ,6% (24) (13) (6) (2) (30) (15) (45) Gyógyszermérgezés ,0% + (1) (1) (1) (1) (2) (2) (4) alkohol ,0% (60) (38) (8) (5) (68) (43) (111) A gyógyszerekkel történt mérgezések száma 2005-ben eset volt, az összes bejelentett mérgezési esetek 77,8%-a (6.335 nő és férfi). A véletlen mérgezések száma volt (1.240 nő és férfi). A suicid mérgezések száma volt( nő és férfi). A gyógyszermérgezések 111 esetben halálos kimenetelűek voltak (68 nő és 43 férfi). A gyógyszermérgezések esetében a hypnotica, sedativa, antiepileptica gyógyszerekkel történt mérgezés volt a legjelentősebb, az összes gyógyszermérgezés 46,4%-a. Ezekkel a szerekkel történt mérgezések okozták a legtöbb halálesetet is (50 eset). A gyógyszermérgezésekkel kapcsolatban általában elmondható, hogy a jelentett esetek a nőknél a férfi-esetek kétszerese. Ez alól egyedül az alkohollal együttes gyógyszermérgezés a kivétel. 5

7 Országos Kémiai Biztonsági Intézet évi mérgezési esetek Ipari-háztartási vegyi : Ipari-háztartási szerek suicid véletlen összesen Mindösszesen % nő férfi nő férfi nő férfi Szerves oldószerek ,1% (1) (1) (1) Szénhidrogének ,4% Sav ,3% (4) (4) (1) (4) (5) (9) Lúg ,3% Hypo ,3% (1) (1) (1) Háztartási szerek ,5% Fagyálló folyadék keverék ,3% (1) (1) (6) (1) (7) (8) Metil-alkohol ,2% (1) (1) (1) Formaldehid ,4% GÁZ (CO, CO2, Cl, stb.) ,2% (2) (1) (2) (1) (3) Egyéb ,0% ,0% (4) (7) (3) (9) (7) (16) (23) Az ipari-háztartási esetében a véletlen mérgezések voltak túlsúlyban (938 eset: 446 nő és 492 férfi). A véletlen mérgezések jelentős részét a gázmérgezések okozták, ezt követik a háztartási szerek, majd a hypoval történt mérgezések. Ez évben is hasonló volt. A suicid mérgezések száma összesen 183 volt (86 nő, 97 férfi). Az ipari és háztartási vegyi kal történt mérgezések 23 esetben halálos kimenetelűek voltak. Feltűnően magas volt a sav és fagyálló folyadékkal történt mérgezések során bekövetkező halálesetek aránya, összesen 17 eset, ami ebben a csoportban az összesen jelentett halálesetek 74%-a. 6

8 Országos Kémiai Biztonsági Intézet évi mérgezési esetek Növényvédő szerek: Növényvédő szerek suicid véletlen összesen nő férfi nő férfi nő férfi Mindösszesen % Klórozott szénhidrogének Szerves foszforsav ,0% észter (2) (9) (1) (3) (9) (12) Inszekticid ,0% karbamát Piretroid ,7% Herbicid ,7% (1) (2) (1) (2) (3) Fungicid ,4% Rodenticid ,1% Gázosító szerek Egyéb ,1% ,0% (3) (11) (1) (4) (11) (15) Növényvédő szerekkel 2005-ben összesen 289 mérgezés történt (107 nő és 182 férfi). Suicid kísérletet 47 nő és 105 férfi követett el, főleg szerves foszforsav észterrel, piretroidokkal, valamint rodenticidekkel. Véletlen mérgezés növényvédő szerrel 137 esetben történt (60 nő és 77 férfi), elsősorban szerves foszforsav észterrel (26 eset), rodenticiddel (46 eset), valamint egyéb növényvédő szerrel (18 eset). Halálos mérgezés 15 esetben fordult elő (4 nő és 11 férfi). 7

9 Országos Kémiai Biztonsági Intézet évi mérgezési esetek Egyéb mérgezések: Egyéb mérgezések összesen nő férfi Mindösszesen % Alkohol ,0% (1) (3) (4) Gomba ,5% Mérgező növények ,6% (1) (1) Ismeretlen egyéb ,7% (5) (5) Kábítószer ,4% (1) (9) (10) Szipózás ,8% ,0% (8) (12) (20) Az egyéb mérgezések (alkohol, gomba, mérgező növények, kábítószerek, szipózás, ismeretlen eredetű mérgezések) száma 2005-ben eset volt. Az alkohol mérgezettek az összes esetszám 50%-a (718 eset), a gombamérgezések száma 122 eset, a mérgező növények által okozott mérgezések 154 esetben, a kábítószer és szipózás 333 esetben, ismeretlen mérgezés 110 esetben fordult elő ben 20 halálesetet jelentettek (8 nő és 12 férfi), 10 kábítószer mérgezést, 4 alkoholmérgezést, 5 ismeretlen eredetű mérgezést és 1 mérgező növény által okozott halálesetet. Kábítószerek, szipózás 2005-ben az ETTSZ-nek 333 kábítószer mérgezést jelentettek (szipózással együtt). A mérgezettek jelentős része férfi volt (73,2%) hasonlóan a jelentett halálesetekhez, ahol szintén a férfiak aránya volt a magasabb. A mérgezések korcsoportonkénti megoszlása Korcsoportok Mérgezést előidéző < > 75 Kábítószer ,4% 41,5% 34,8% 8,4% 3,6% 0,3% 1,2% 92,2% Szipózás ,6% 2,1% 4,5% 0,3% 0,3% 7,8% összesen ,0% 43,6% 39,3% 8,4% 3,9% 0,6% 1,2% 100,0% 8

10 Országos Kémiai Biztonsági Intézet évi mérgezési esetek Mint az a fenti táblázatból is látható, a jelentett esetek jelentős része, a éves korcsoportban található (41,4%), ezt a éves korosztály követi (34,8%). Nem elhanyagolható a kamaszkorúak aránya sem (8 eset: 2,4%). A szipózás esetében is hasonló a helyzet. Az Addiktológiai Intézet jelentési kötelezettségének ebben az évben is eleget téve összesen esetet jelentett. Az alábbi táblázat a kábítószer és szipózás által okozott mérgezési eseteket tartalmazza. Korcsoportok Addiktológiai Intézet jelentése < >55 nem ismert Össz. Kábítószer Szipózás Mindösszesen A fenti adatokból látható, hogy a jelentett 290 eset jelentős részét a éves korcsoport teszi ki (72,8%). A év közötti korosztály a leginkább veszélyeztetett (119 eset). A jelentett esetek jelentős részét a kábító hatású gyógyszerek tették ki (lásd az alábbi táblázatot). Korcsoportok < >55 nem ismert Össz. Gyógyszer Amfetamin típus Nyugtató hatású Mindösszesen A fenti táblázat alapján elmondható, hogy a éves korosztály mérgezési esetei lényegében homogén eloszlást mutatnak. Feltűnő, hogy 55 év felett kiugróan magas volt a kezelt személyek aránya. Az Addiktológai Intézet által jelentett alkoholmérgezések Korcsoportok < >55 nem ismert Össz. Alkohol Az adatok aránylag homogén eloszlást mutatnak. Elgondolkodtató, hogy feltűnően sok a év közötti esetek száma. 9

11 Országos Kémiai Biztonsági Intézet évi mérgezési esetek A megyék közötti különbségek A megyék által jelentett mérgezési esetszámok anyagcsoportok alapján (a bejelentés mennyiségének sorrendjében) Megyék Gyógyszerek Ipari és háztartási Alkohol Növényvédő szerek Kábítószer (szipózás) Egyéb (növény, gomba, ismeretlen) összesen 1 Budapest Pest Borsod-A.Z Szabolcs-Szatmár Csongrád Hajdú-Bihar Baranya Fejér Békés Komárom Bács-Kiskun JNK-Szolnok Tolna Heves Győr-Sopron Veszprém Nógrád Somogy Vas Zala átlag: 641,2 átlag felett átlag alatt A táblázat alapján megállapítható, hogy a bejelentett esetszámok tekintetében Budapest vezeti a listát, de Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár, Csongrád megyék is átlag felett jelentettek. Az idén is Zala megye a sereghajtó, de általában elmondható, hogy a dunántúli megyék többségében elmaradnak a keleti megyéktől. 10

12 Országos Kémiai Biztonsági Intézet évi mérgezési esetek A megyék által jelentett mérgezési esetszámok anyagcsoportok alapján lakosra számítva (a fajlagos bejelentés mennyiségének sorrendjében) Megyék Gyógyszerek Ipari és háztartási Esetszám lakosra vonatkoztatva Alkohol Növényvédő szerek Kábítószer (szipózás) Egyéb (növény, gomba, ismeretlen) Átlag 1 Szabolcs-Szatmár 173,5 10,1 2,1 10,1 1,2 0,5 32,9 2 Borsod-A.Z. 160,5 13,6 11,6 3,4 2,1 5,9 32,8 3 Budapest 136,6 16,0 15,6 0,6 9,7 3,5 30,3 4 Csongrád 116,5 21,2 7,4 6,0 3,5 7,2 27,0 5 Békés 119,4 10,6 2,3 2,0 2,8 5,3 23,7 6 Baranya 121,2 4,2 6,6 1,7 3,2 4,4 23,6 7 Pest 99,5 19,9 9,6 3,7 3,9 4,6 23,5 8 Fejér 94,6 13,8 7,6 6,4 3,2 6,2 22,0 9 Komárom 95,1 9,2 7,6 1,3 0,6 5,4 19,8 10 Hajdú-Bihar 94,8 6,5 2,4 2,2 1,1 3,1 18,3 11 Nógrád 92,2 6,8 1,4 0,9 0,9 3,2 17,6 12 Tolna 84,5 5,2 1,2 4,4 0,4 4,4 16,7 13 Heves 55,9 6,8 3,7 2,1 2,1 3,1 12,3 14 JNK-Szolnok 50,7 6,3 2,6 1,7 0,5 3,4 10,9 15 Veszprém 46,0 7,6 3,0 2,2 0,8 4,1 10,6 16 Somogy 45,0 3,6 4,5 1,5 0,3 3,0 9,6 17 Bács-Kiskun 36,2 7,0 4,2 3,8 2,0 2,2 9,2 18 Győr-Sopron 40,1 6,4 4,3 0,9 1,4 0,7 9,0 19 Vas 17,9 1,1 1,1 1,1 0,4 5,2 4,5 20 Zala 1,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 17,7 átlag felett átlag alatt Mint látható, az átlagos fajlagos értékek figyelembevételével Budapest a 3. helyre szorult, Pest megye 7.-re. Szabolcs-Szatmár és Borsod-Abaúj-Zemplén megyék is megelőzték Budapestet. Zala megye ebben az összehasonlításban is az utolsó helyre szorult. A fenti táblázatok lehetőséget kínálnak az egyes anyagcsoportok alapján történő sorrend megállapítására is. Mindenesetre, ha a fajlagos adatokat vesszük szemügyre az egyes anyagcsoportok szerinti sorrend sem változna lényegesen az átlagos adatok alapján történt sorrendhez képest. Az ipari-háztartási esetében Csongrád megye kerülne az élre, valamint Pest és Fejér megye is előbbre kerülne. Sajnálatos módon az is látható, hogy az alkoholmérgezés tekintetében Budapest magasan vezet, de Borsod-Abaúj-Zemplén megye sem marad el sokkal Budapesttől. 11

13 Országos Kémiai Biztonsági Intézet évi mérgezési esetek A megyék által jelentett öngyilkossági szándékú mérgezési esetek A bejelentések száma ANYAGCSOPORTOK lakosra számított értékek ANYAGCSOPORTOK Megyék Gyógyszerek Ipari és háztartási Növényvédő szerek Összesen Gyógyszerek Ipari és háztartási Növényvédő szerek átlag Budapest ,3 Baranya ,5 Bács-Kiskun ,7 Békés ,2 Borsod-A.Z ,3 Csongrád ,2 Fejér ,8 Győr-Sopron ,9 Hajdú-Bihar ,3 Heves ,3 Komárom ,4 Nógrád ,2 Pest ,1 Somogy ,4 Szabolcs-Szatmár ,1 JNK-Szolnok ,9 Tolna ,1 Vas ,2 Veszprém ,9 Zala ,3 összesen átlag ,5 Látható, hogy a bejelentések abszolút száma alapján valamennyi megyében a gyógyszerekkel elkövetett öngyilkossági szándékú mérgezési esetek száma a legnagyobb. Ebben az összeállításban Budapest jelentette a legtöbb esetet. Budapest után Borsod-Abaúj-Zemplén következik, majd azt Szabolcs-Szatmár követi, de nem sokkal marad el Pest megye sem. A lakosra vonatkozó sorrendben azonban változik a helyzet, itt a sorrend a következő: Szabolcs-Szatmár, Borsod-Abaúj-Zemplén, Baranya, Csongrád és csak ezt követi Budapest. 12

14 Országos Kémiai Biztonsági Intézet évi mérgezési esetek Javaslatok A gyermekkori mérgezésekre vonatkozó adatok magas száma (1578 eset: az összes mérgezés 12,3%-a), mint minden évben, felhívja a figyelmet a nagyon mérgező, mérgező és maró illetve készítmények gyártása, forgalmazása, valamint felhasználása esetén a csomagoló eszközök megválasztásának (gyermekbiztos zárak), valamint a gyermekek felügyeletének fontosságára. Az iskoláskorúak oktatása érdekében, a kémiai biztonsági törvényben megfogalmazottak alapján, a kémiai biztonság legfontosabb szabályai, ismeretei, a Nemzeti Alaptanterv részévé kell, hogy váljanak (2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról). Reméljük, hogy az elkövetkező években is, az emberi mérgezési eset bejelentések száma a évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és ennek végrehajtásáról szóló 44/2000. (XII. 27.) rendelet, valamint a 189/2000. (XI.8.) Kormányrendelet a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól, előírásainak betartásával, a teljes és reális mérgezési esetszámokat fogja tükrözni, mint 2003-ban, 2004-ben és 2005-ben. 13

15 1/A Táblázat OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz bejelentett gyógyszermérgezések Mérgezést előidéző gyógyszerek Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-A.Z. Csongrád Fejér Győr-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom Nógrád Pest Somogy Szabolcs- Szatmár JNK- Szolnok Tolna Vas Suicid nő Hypnotica Sedativa (21) (1) (2) (2) (2) (28) Antiepileptica Neuroleptica Tranquillativa (5) (1) (1) (7) Relaxanta Központi idegrendszerre ható egyéb gyógyszerek Egyéb gyógyszerek (16) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (24) Gyógyszermérgezés (1) (1) alkohol (42) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (3) (3) (1) (1) (60) Veszprém Zala

16 1/B Táblázat OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz bejelentett gyógyszermérgezések Mérgezést előidéző gyógyszerek Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-A.Z. Csongrád Fejér Győr-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom Nógrád Pest Somogy Szabolcs- Szatmár JNK- Szolnok Tolna Vas Suicid férfi Hypnotica Sedativa (13) (1) (1) (4) (1) (1) (21) Antiepileptica Neuroleptica Tranquillativa (1) (1) Relaxanta Központi idegrendszerre ható egyéb gyógyszerek (2) (2) Egyéb gyógyszerek (9) (1) (1) (1) (1) (13) Gyógyszermérgezés (1) (1) alkohol (26) (1) (1) (1) (5) (2) (1) (1) (38) Veszprém Zala

17 2/A Táblázat Mérgezést előidéző gyógyszerek OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz bejelentett gyógyszermérgezések Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-A.Z. Csongrád Fejér Győr-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom Nógrád Pest Somogy Szabolcs- Szatmár JNK- Szolnok Tolna Vas Véletlen nő Hypnotica Sedativa (1) (1) Antiepileptica Neuroleptica Tranquillativa Relaxanta Központi idegrendszerre ható egyéb gyógyszerek Egyéb gyógyszerek (1) (1) (3) (1) (6) Gyógyszermérgezés (1) (1) alkohol (1) (1) (1) (4) (1) (8) Veszprém Zala

18 2/B Táblázat Mérgezést előidéző gyógyszerek OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz bejelentett gyógyszermérgezések Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-A.Z. Csongrád Fejér Győr-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom Nógrád Pest Somogy Szabolcs- Szatmár JNK- Szolnok Tolna Vas Véletlen férfi Hypnotica Sedativa Antiepileptica Neuroleptica Tranquillativa Relaxanta Központi idegrendszerre ható egyéb gyógyszerek (2) (2) Egyéb gyógyszerek (2) (2) Gyógyszermérgezés (1) (1) alkohol (5) (5) Veszprém Zala

19 3/A Táblázat OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz bejelentett ipari-háztartási kal történt mérgezések Suicid nő Mérgezést előidéző Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-A.Z. Csongrád Fejér Győr-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom Nógrád Pest Somogy Szabolcs- Szatmár JNK- Szolnok Szerves oldószerek Szénhidrogének Sav (1) (1) (2) (4) Lúg Hypo Háztartási szerek Tolna Vas Veszprém Zala Fagyálló folyadék keverék Metil-alkohol Formaldehid GÁZ (CO, CO 2, Cl, stb.) Egyéb (1) (1) (2) (4)

20 3/B Táblázat OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz bejelentett ipari-háztartási kal történt mérgezések Suicid férfi Mérgezést előidéző Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-A.Z. Csongrád Fejér Győr-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom Nógrád Pest Somogy Szabolcs- Szatmár JNK- Szolnok Szerves oldószerek (1) (1) Szénhidrogének Sav (1) (1) (1) (1) (4) Lúg Hypo (1) (1) Háztartási szerek Tolna Vas Veszprém Zala Fagyálló folyadék keverék Metil-alkohol (1) (1) Formaldehid GÁZ (CO, CO 2, Cl, stb.) Egyéb (2) (1) (1) (1) (2) (7)

21 4/A Táblázat OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz bejelentett ipari-háztartási kal történt mérgezések Véletlen nő Mérgezést előidéző Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-A.Z. Csongrád Fejér Győr-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom Nógrád Pest Somogy Szabolcs- Szatmár JNK- Szolnok Szerves oldószerek Szénhidrogének Sav Lúg Hypo Háztartási szerek Tolna Vas Veszprém Zala Fagyálló folyadék keverék Metil-alkohol (1) (1) Formaldehid GÁZ (CO, CO 2, Cl, stb.) (1) (1) (2) Egyéb (1) (2) (3)

22 4/B Táblázat OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz bejelentett ipari-háztartási kal történt mérgezések Véletlen férfi Mérgezést előidéző Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-A.Z. Csongrád Fejér Győr-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom Nógrád Pest Somogy Szabolcs- Szatmár JNK- Szolnok Szerves oldószerek Szénhidrogének Sav (1) (1) Lúg Hypo Háztartási szerek Tolna Vas Veszprém Zala Fagyálló folyadék keverék (1) (1) (2) (1) (1) (6) Metil-alkohol (1) (1) Formaldehid GÁZ (CO, CO 2, Cl, stb.) (1) (1) Egyéb (2) (1) (2) (2) (1) (1) (9)

23 Mérgezést előidéző OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz bejelentett növényvédő szer mérgezések Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-A.Z. Csongrád Fejér Győr-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom Nógrád Pest Somogy Szabolcs- Szatmár JNK- Szolnok Tolna Vas 5/A Táblázat Suicid nő Klórozott szénhidrogének Szerves foszforsav észter (1) (1) (2) Inszekticid karbamát Piretroid Herbicid (1) (1) Fungicid 1 1 Rodenticid Gázosító szerek Egyéb (1) (1) (1) (3) Veszprém Zala

24 Mérgezést előidéző OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz bejelentett növényvédő szer mérgezések Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-A.Z. Csongrád Fejér Győr-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom Nógrád Pest Somogy Szabolcs- Szatmár JNK- Szolnok Tolna Vas 5/B Táblázat Suicid férfi Klórozott szénhidrogének Szerves foszforsav észter (2) (2) (3) (1) (1) (9) Inszekticid karbamát Piretroid Herbicid (1) (1) (2) Fungicid Rodenticid Gázosító szerek Egyéb (3) (2) (3) (1) (1) (1) (11) Veszprém Zala

25 Mérgezést előidéző OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz bejelentett növényvédő szer mérgezések Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-A.Z. Csongrád Fejér Győr-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom Nógrád Pest Somogy Szabolcs- Szatmár JNK- Szolnok Tolna Vas 6/A Táblázat Véletlen nő Klórozott szénhidrogének Szerves foszforsav észter (1) (1) Inszekticid karbamát Piretroid Herbicid Fungicid Rodenticid Gázosító szerek Egyéb (1) (1) Veszprém Zala

26 Mérgezést előidéző OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz bejelentett növényvédő szer mérgezések Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-A.Z. Csongrád Fejér Győr-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom Nógrád Pest Somogy Szabolcs- Szatmár JNK- Szolnok Tolna Vas 6/B Táblázat Véletlen férfi Klórozott szénhidrogének Szerves foszforsav észter Inszekticid karbamát Piretroid Herbicid Fungicid Rodenticid Gázosító szerek Egyéb Veszprém Zala

27 7/A Táblázat OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz bejelentett egyéb mérgezések (alkohol, szipózás, gomba, mérgező növények, kábítószer) nő Mérgezést előidéző Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-A.Z. Csongrád Fejér Győr-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom Nógrád Pest Somogy Szabolcs- Szatmár JNK- Szolnok Alkohol (1) (1) Gomba Mérgező növények (1) (1) Ismeretlen egyéb (2) (1) (1) (1) (5) Kábítószer (1) (1) Szipózás (3) (1) (1) (1) (1) (1) (8) Tolna Vas Veszprém Zala

28 7/B Táblázat OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz bejelentett egyéb mérgezések (alkohol, szipózás, gomba, mérgező növények, kábítószer) férfi Mérgezést előidéző Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-A.Z. Csongrád Fejér Győr-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom Nógrád Pest Somogy Szabolcs- Szatmár JNK- Szolnok Alkohol (2) (1) (3) Gomba Mérgező növények Ismeretlen egyéb Kábítószer (7) (1) (1) (9) Szipózás (7) (1) (2) (1) (1) (12) Tolna Vas Veszprém Zala

29 8/A Táblázat Kábítószer és szipózás következményeként kifejlődött mérgezések felosztása a multi - city vizsgálati rendszer kategóriái alapján (2005.) nő Kábítószer Opiát típus Ópium, morfin 3 Opiát - glutemicid 0 Heroin 20 (1) Mákgubó tea 0 Kokain típus Kokain 2 Kannabisz típus Hasis 1 Marihuana 25 Hallucinogének LSD 0 Amfetamin típus Amfetamin 18 Speed 5 Extasy 7 Egyéb kábítószer 5 Kábítószer összesen 86 (1) halálos Szipózás Szerves oldószerek Cell hígító 0 Nitrohígító 1 Egyéb hígító 1 Ragasztók Palmatex, Technokol 0 Egyéb oldószer 1 Szipózás összesen 3 halálos

30 8/B Táblázat Kábítószer és szipózás következményeként kifejlődött mérgezések felosztása a multi - city vizsgálati rendszer kategóriái alapján (2005.) férfi Kábítószer Opiát típus Ópium, morfin 2 Opiát - glutemicid 1 Heroin 85 (5) Mákgubó tea 1 Kokain típus Kokain 9 Kannabisz típus Hasis 1 Marihuana 43 Hallucinogének LSD 0 Amfetamin típus Amfetamin 20 (3) Speed 13 Extasy 26 Egyéb kábítószer 20 (1) Kábítószer összesen 221 (9) halálos Szipózás Szerves oldószerek Cell hígító Nitrohígító 4 Egyéb hígító 13 Ragasztók Palmatex, Technokol 2 Egyéb oldószer 4 Szipózás összesen 23 halálos

31 OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz bejelentett gyógyszermérgezések 1/C Táblázat Suicid /C Táblázat Véletlen KORCSOPORT [év] KORCSOPORT [év] Mérgezést előidéző gyógyszerek < > 75 Mérgezést előidéző gyógyszerek Hypnotica Hypnotica Sedativa (1) (2) (1) (9) (8) (5) (23) (49) Sedativa (1) (1) Antiepileptica Antiepileptica Neuroleptica Neuroleptica Tranquillativa Tranquillativa Tranquillativa (1) (2) (4) (1) (8) Tranquillativa Relaxanta Relaxanta Központi idegrendszerre Központi idegrendszerre ható egyéb gyógyszerek ható egyéb gyógyszerek (1) (1) (2) (1) (1) (2) Egyéb gyógyszerek Egyéb gyógyszerek (1) (3) (2) (6) (6) (11) (8) (37) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (8) Gyógyszermérgezés Gyógyszermérgezés (1) (1) (2) + (2) (2) alkohol alkohol (2) (6) (4) (18) (20) (16) (32) (98) (1) (2) (3) (2) (1) (2) (2) (13) < > 75

32 OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz bejelentett ipari-háztartási kal történt mérgezések 3/C Táblázat Suicid /C Táblázat Véletlen Mérgezést előidéző < KORCSOPORT [év] > 75 Mérgezést előidéző KORCSOPORT [év] Szerves oldószerek Szerves oldószerek (1) (1) Szénhidrogének Szénhidrogének Sav Sav (1) (2) (2) (2) (1) (8) (1) (1) Lúg Lúg Hypo Hypo (1) (1) Háztartási szerek Háztartási szerek Fagyálló folyadék Fagyálló folyadék keverék (1) (1) keverék (1) (2) (4) (7) Metil-alkohol Metil-alkohol 2 2 (1) (1) Formaldehid Formaldehid 4 4 < > 75 GÁZ (CO és CO2, Cl, stb.) GÁZ (CO és CO 2, Cl, stb.) (1) (1) (1) (3) Egyéb Egyéb (1) (2) (3) (3) (2) (11) (1) (3) (3) (4) (1) (12)

33 OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz bejelentett növényvédő szer mérgezések 5/C Táblázat Suicid /C Táblázat Véletlen Mérgezést előidéző < KORCSOPORT [év] > 75 Mérgezést előidéző < KORCSOPORT [év] Klórozott Klórozott szénhidrogének szénhidrogének Szerves foszforsav Szerves foszforsav észter (1) (2) (3) (1) (4) (11) észter (1) (1) Inszekticid Inszekticid karbamát karbamát Piretroid Piretroid Herbicid Herbicid (2) (1) (3) Fungicid Fungicid Rodenticid Rodenticid > 75 Gázosító szerek Gázosító szerek Egyéb Egyéb (1) (4) (3) (1) (5) (14) (1) (1)

34 OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz bejelentett egyéb mérgezések 7/C Táblázat KORCSOPORT [év] Mérgezést előidéző < Alkohol (1) (2) (1) (4) Gomba Mérgező növények (1) (1) Ismeretlen egyéb (1) (1) (1) (2) (5) Kábítószer (3) (6) (1) (10) Szipuzás (4) (6) (3) (2) (2) (1) (2) (20) > 75

35 8/C Táblázat Kábítószer és szipózás következményeként kifejlődött mérgezések Kábítószerek KORCSOPORT [év] < > összesen Opiát típus Ópium, morfin Opiát - glutemicid 1 1 Heroin (5) 10 (1) (6) Mákgubó tea 1 1 Kokain típus Kokain Kannabisz típus Hasis Marihuana Hallucinogének LSD Amfetamin típus Amfetamin 2 14 (2) 7 (1) (3) Speed Extasy Egyéb kábítószer 11 (1) (1) Kábítószer összesen (3) 116 (6) 28 (1) (10) Szipózás < > 75 Szerves oldószerek Cell hígitó Nitrohígitó Egyéb hígitó Ragasztók Pálmatex, Technokol Egyéb oldószer összesen Szipózás összesen

36 Orzságos Kémiai Biztonsági Intézet évi mérgezési esetek Az Addiktológiai Intézet által jelentett kábítószer- és gyógyszermérgezések 2005-ben (Táblázatok)

37 1.Táblázat OKK-OKBI Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz az Addiktológiai Intézet által jelentett esetek (alkohol, kábítószer, szipózás, gyógyszer) (2005.) Mérgezést előidéző szerek nők férfiak Összesen száma % * száma % * 33 % * Alkohol 304 8,7% ,7% ,5% Szipózás 26 0,7% 55 1,6% 81 2,3% Kábítószer 52 1,5% 156 4,5% 208 6,0% Egyéb kábítószer 1 0,0% 1 0,0% Gyógyszerek Amfetamin típus 151 4,3% 102 2,9% 253 7,3% Nyugtató hatású ,3% ,6% ,9% ,6% ,4% ,0% * Az összes bejelentett adat százalékában

38 2. Táblázat Kábítószer és szipózás következményeként kifejlődött mérgezések felosztása a multi - city vizsgálati rendszer kategóriái alapján (Az Addiktológiai Intézet által jelentett esetek) (2005.) Kábítószer nők férfiak összesen száma %* száma %* száma %* Opiát típus Ópium 1 0,03% 1 0,03% 2 0,06% Heroin 16 0,46% 86 2,47% 102 2,93% Morfin Egyéb 15 0,43% 22 0,63% 37 1,06% Kokain típus 2 0,06% 9 0,26% 11 0,32% Kannabisz Marihuana Hasis Egyéb 12 0,34% 29 0,83% 41 1,18% Hallucinogének LSD, stb 6 0,17% 9 0,26% 15 0,43% Egyéb kábítószer 1 0,03% 1 0,03% Kábítószer összesen 52 1,49% 157 4,51% 209 6,00% Szipózás Szerves oldószerek 26 32,10% 55 67,90% 81 2,32% Gyógyszer Amfetamin típus 151 4,33% 102 2,93% 253 7,26% Nyugtató hatású ,31% ,63% ,94% Gyógyszer összesen ,64% ,56% ,20% Alkohol 304 8,73% ,75% ,47% Mindösszesen ,61% ,39% ,00% * Az összes bejelentett adat százalékában

39 3. Táblázat Kábítószerek következményeként kifejlődött mérgezések kor szerinti felosztása a multi - city vizsgálati rendszer kategóriái alapján Az Addiktológiai Intézet által jelentett esetek (2005.) Mérgezést előidéz ő szerek < >55 Össz. Alkohol Kábítószer Szipózás Gyógyszer Amfetamin típus Nyugtató hatású Mindösszesen

MÉRGEZÉSI ESET BEJELENTÉSEK (2006.)

MÉRGEZÉSI ESET BEJELENTÉSEK (2006.) Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat MÉRGEZÉSI ESET BEJELENTÉSEK (2006.) Budapest 2007. március Országos Kémiai Biztonsági Intézet 2006. évi mérgezési esetek

Részletesebben

MÉRGEZÉSI ESET BEJELENTÉSEK (2003.)

MÉRGEZÉSI ESET BEJELENTÉSEK (2003.) Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat MÉRGEZÉSI ESET BEJELENTÉSEK (2003.) Budapest 2004. március Bevezetés Az

Részletesebben

MÉRGEZÉSI ESET BEJELENTÉSEK (2007.)

MÉRGEZÉSI ESET BEJELENTÉSEK (2007.) Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat MÉRGEZÉSI ESET BEJELENTÉSEK (2007.) Budapest 2008. március Országos Kémiai Biztonsági Intézet 2007. évi mérgezési esetek

Részletesebben

Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről

Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről O R S Z Á G O S K É M I A I B I Z T O N S Á G I I N T É Z E T Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről 2011 Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat B u d a p e s t 2 0 1 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről

Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről O R S Z Á G O S K É M I A I B I Z T O N S Á G I I N T É Z E T Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről 2010 Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat B u d a p e s t 2 0 1 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Kábítószer-vizsgálatok és az azokon alapuló adatszolgáltatás Magyarországon. Budapest, 2005. december 7.

Kábítószer-vizsgálatok és az azokon alapuló adatszolgáltatás Magyarországon. Budapest, 2005. december 7. Kábítószer-vizsgálatok és az azokon alapuló adatszolgáltatás Magyarországon Budapest, 2005. december 7. Kábítószer Koordinációs Bizottság Laboratóriumi Munkacsoport Szakmai konzultációs, koordinációs és

Részletesebben

A termékenység területi különbségei

A termékenység területi különbségei 2009/159 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 159. szám 2009. november 19. A termékenység területi különbségei A tartalomból 1 A termékenység szintjének területi változása

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

IV.1.2.1.2. A helyi adatok/információk beszerzésének csatornáinak meghatározása, működésük értékelése (data information map)

IV.1.2.1.2. A helyi adatok/információk beszerzésének csatornáinak meghatározása, működésük értékelése (data information map) IV.1.2.1.2. A helyi adatok/információk beszerzésének csatornáinak meghatározása, működésük értékelése (data information map) SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK MODERNIZÁCIÓJA, KÖZPONTI ÉS TERÜLETI STRATÉGIAI TERVEZÉSI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MUNKABALESETEK ALAKULÁSÁRÓL A FELDOLGOZOTT MUNKABALESETI JEGYZŐKÖNYVEK ALAPJÁN 2014. I-IV. NEGYEDÉV

TÁJÉKOZTATÓ A MUNKABALESETEK ALAKULÁSÁRÓL A FELDOLGOZOTT MUNKABALESETI JEGYZŐKÖNYVEK ALAPJÁN 2014. I-IV. NEGYEDÉV TÁJÉKOZTATÓ A MUNKABALESETEK ALAKULÁSÁRÓL A FELDOLGOZOTT MUNKABALESETI JEGYZŐKÖNYVEK ALAPJÁN 2014. I-IV. NEGYEDÉV 2 / 19 A tájékoztató a 2015. január 8-ig beérkezett és nyilvántartásba vett munkabaleseti

Részletesebben

a munkavédelmi hatóság 2014. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól

a munkavédelmi hatóság 2014. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól J E L E N T É S a munkavédelmi hatóság 2014. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól Bevezetés A munkavédelmi hatóság 2014. évi ellenőrző tevékenységét a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi

Részletesebben

A bűnözés alakulása Magyarországon. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés alakulása Magyarországon. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés alakulása Magyarországon Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés jellemzése Volumene Struktúrája Dinamikája 7 6 5 4 3 2 1 1999 2 21 22 23 Az ismertté vált bűncselekmények alakulása 197-23 1974 1975

Részletesebben

Ahogy az OEP "pénzeli" Dr. Gresz Miklós OEP Szeged, 2010. november 13. gresz 1

Ahogy az OEP pénzeli Dr. Gresz Miklós OEP Szeged, 2010. november 13. gresz 1 Ahogy az OEP "pénzeli" Dr. Gresz Miklós OEP Szeged, 2010. november 13. gresz 1 Mit pénzel az OEP? gresz 2 Intenzív osztályok 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Intenzív osztály db 2000 2001 2002 2003 2004

Részletesebben

SEGÉDLET ÉS SZAKMAI ÚTMUTATÓ A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTMÁNYOKAT ELLENŐRZŐ KATASZTRÓFAVÉDELEM RÉSZÉRE

SEGÉDLET ÉS SZAKMAI ÚTMUTATÓ A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTMÁNYOKAT ELLENŐRZŐ KATASZTRÓFAVÉDELEM RÉSZÉRE SEGÉDLET ÉS SZAKMAI ÚTMUTATÓ A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTMÁNYOKAT ELLENŐRZŐ KATASZTRÓFAVÉDELEM RÉSZÉRE Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének Országos Koordinációs Bizottsága és az

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6

Részletesebben

Belső meghatározottságok - a drogprobléma Magyarországon

Belső meghatározottságok - a drogprobléma Magyarországon 2. számú melléklet a Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére című stratégiai programhoz Belső meghatározottságok - a drogprobléma Magyarországon Az alábbi összefoglaló a magyarországi kábítószerhelyzet

Részletesebben

A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010

A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010 2011/75 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu V. évfolyam 75. szám 2011. november 14. A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010 A tartalomból 1 Összefoglaló 1 Energiaellátás

Részletesebben

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK OMMF Közép-magyarországi Munkabiztonsági Felügyelősége illetékességi területe Budapest, Pest megye. Székhely: Budapest, IX. ker. Páva u. 6. Postacím: 1458 Budapest

Részletesebben

A bölcsődében és a családi napköziben ellátott hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek

A bölcsődében és a családi napköziben ellátott hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek Goldmann Róbert A bölcsődében és a családi napköziben ellátott hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek Bevezetés AGyermekvédelmi törvény 1 2013. szeptember elején hatályba lépő módosítása pontosan

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata. Dévaványa Város Önkormányzat. Helyi Drogstratégia és Cselekvési Terv

Dévaványa Város Önkormányzata. Dévaványa Város Önkormányzat. Helyi Drogstratégia és Cselekvési Terv Dévaványa Város Önkormányzata 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Dévaványa Város Önkormányzat Helyi Drogstratégia és Cselekvési Terv Bevezetés A kilencvenes évek történései nem csak az államok gazdasági-politikai

Részletesebben

Elekes Zsuzsanna. Egészségkárosító magatartások

Elekes Zsuzsanna. Egészségkárosító magatartások Elekes Zsuzsanna Egészségkárosító magatartások Ez a tantárgyi prezentációs anyag az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg, a TAMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-0043

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglaló...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...4 Beruházás...5 Ipar...6

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfia...... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés... 4. Munkavédelmi felügyeleti rendszer változása... 5. A mezőgazdaság főbb egészségkárosító kockázatai...

Tartalomjegyzék. Bevezetés... 4. Munkavédelmi felügyeleti rendszer változása... 5. A mezőgazdaság főbb egészségkárosító kockázatai... 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 Munkavédelmi felügyeleti rendszer változása... 5 A mezőgazdaság főbb egészségkárosító kockázatai... 8 Bejelentett foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek...

Részletesebben

Megyeszékhely: Győr. Honlap: http://nemzetiegyseg.com/gyormegye.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/gyor2011.xls

Megyeszékhely: Győr. Honlap: http://nemzetiegyseg.com/gyormegye.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/gyor2011.xls Győr-Moson Moson-Sopron összesen Megyeszékhely: Győr Honlap: http://nemzetiegyseg.com/gyor.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/gyor2011.xls Honlap: http://www.hiszi-map.hu/catalog/displayimage.php?pid=1530&fullsize=1

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok 2010-ra vonatkozóan a Központi Statisztikai

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2

Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2 Statisztikai tájékoztató Vas megye, 2012/2 Központi Statisztikai Hivatal 2012. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSHEZ/KÉRELEMHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSHEZ/KÉRELEMHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VÁMHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSHEZ/KÉRELEMHEZ I. Általános tudnivalók A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 7 Ipar...

Részletesebben

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály Iktató szám: NGM/8952-60/2015 JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Összeállította: Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály Melléklet: Minisztériumok és önálló szervezetek

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Országos statisztikai adatok a Diákhitelben részesülő ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM: 1.1. Országos statisztikai

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI ORSZÁGGYŰLÉSI JELENTÉS

TERÜLETFEJLESZTÉSI ORSZÁGGYŰLÉSI JELENTÉS VÁTI - OTO TERÜLETFEJLESZTÉSI ORSZÁGGYŰLÉSI JELENTÉS 2. Háttéranyag Pénzügyi eszközök 2000. VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLY Készítette: Dobozi

Részletesebben

Regionális és megyei szakiskolai tanulói létszámok meghatározása

Regionális és megyei szakiskolai tanulói létszámok meghatározása Regionális és megyei szakiskolai tanulói létszámok meghatározása a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére (becslések a 2008-2012-es /2015-ös/ időszakra) A tanulmányt írta: Jakobi

Részletesebben

Veszélyhelyzeti Felderítő Csoportok tevékenysége 2006-ban

Veszélyhelyzeti Felderítő Csoportok tevékenysége 2006-ban Veszélyhelyzeti Felderítő Csoportok tevékenysége 2006-ban A Veszélyhelyzeti Felderítő Csoportok feladata a veszélyes anyagok felderítése és detektálása, részben a beavatkozó tűzoltói állomány biztonságos

Részletesebben

Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013

Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013 Központi Statisztikai Hivatal Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2013 2013. szeptember Tartalom Bevezetés...2 1. A nyugdíjasok és egyéb ellátásban részesülők száma, ellátási típusok...2 2. Az ellátásban részesülők

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011-2012.

Részletesebben

A foglalkoztatottság és a munkanélküliség szerkezetét befolyásoló társadalmi-területi tényezők

A foglalkoztatottság és a munkanélküliség szerkezetét befolyásoló társadalmi-területi tényezők A foglalkoztatottság és a munkanélküliség szerkezetét befolyásoló társadalmi-területi tényezők Az OFA/6341/26 sz. kutatás zárótanulmánya Témavezető: Híves Tamás Szerkesztette: Forray R. Katalin A jelentést

Részletesebben

3. fejezet. A vegyi anyagok termelésével, importjával, exportjával és felhasználásával kapcsolatos legfontosabb aggályok

3. fejezet. A vegyi anyagok termelésével, importjával, exportjával és felhasználásával kapcsolatos legfontosabb aggályok 75 3. fejezet A vegyi anyagok termelésével, importjával, exportjával és felhasználásával kapcsolatos legfontosabb aggályok Cél: áttekintést adni a vegyi anyagok termelésével, kereskedelmével és felhasználásával

Részletesebben

A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI. Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián

A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI. Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Előszó...3 2. Bevezető...3 3. A baptisták

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. FEBRUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. FEBRUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Kobolka István 1. A bűnözés alakulása

Kobolka István 1. A bűnözés alakulása A BŰNÖZÉS ALAKULÁSA (A SZÁMOK TÜKRÉBEN) A JUGOSZLÁV UTÓDÁLLAMOK ÉS ROMÁNIA ÁLLAMHATÁRÁVAL SZOMSZÉDOS MEGYÉKBEN AZ 1996 2000. ÉVEKBEN (az 1996-2000. évi rendőrségi adatok alapján) Kobolka István 1 A bűnözés

Részletesebben

KUTATÁS KÖZBEN. A középfokú képzés szerkezetének változása Budapesten, 1990 2003. kutatás közben 165

KUTATÁS KÖZBEN. A középfokú képzés szerkezetének változása Budapesten, 1990 2003. kutatás közben 165 kutatás közben 165 KUTATÁS KÖZBEN A középfokú képzés szerkezetének változása Budapesten, 1990 2003 A rendszerváltozás követően olyan alapvető társadalmi és gazdasági változások történtek, amelyek új regionális

Részletesebben

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ I. KORCSOPORT Fonyódliget Erzsébet Tábor, 2014. május 26-27. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2013/2014. TANÉVI TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ

Részletesebben

ISBN: 978-963-235-348-7 9 789632 353487 Elôzetes adatok KSH_kiadvanysorozat_kotet_1_borito_vonalkoddal.indd 1 2012.03.21. 9:57

ISBN: 978-963-235-348-7 9 789632 353487 Elôzetes adatok KSH_kiadvanysorozat_kotet_1_borito_vonalkoddal.indd 1 2012.03.21. 9:57 Elôzetes adatok Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 1. Előzetes adatok Budapest, 2012 Központi Statisztikai Hivatal, 2012 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-348-7 Készült a Központi

Részletesebben

Szakmai beszámoló Alkohol-Drogsegély Ambulancia 2010. Az 1988-tól Alkohol- Drogsegély Szolgálat néven működő tanácsadó szolgálat 1993-tól végzi

Szakmai beszámoló Alkohol-Drogsegély Ambulancia 2010. Az 1988-tól Alkohol- Drogsegély Szolgálat néven működő tanácsadó szolgálat 1993-tól végzi Szakmai beszámoló Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Az 988-tól Alkohol- Drogsegély Szolgálat néven működő tanácsadó szolgálat 993-tól végzi önálló jogi szervezetként tevékenységét Alkohol-Drogsegély Ambulancia

Részletesebben

4/2012. számú Vezérigazgatói Utasítás

4/2012. számú Vezérigazgatói Utasítás 4/2012. számú Vezérigazgatói Utasítás Tárgy: A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata NYOMTATÁSBAN CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ Hatálybalépés dátuma: 2012. április 25. Készítette: dr. Vincze

Részletesebben

A gyermek- és ifjúsághigiénés hálózat tevékenysége a 2012. évben

A gyermek- és ifjúsághigiénés hálózat tevékenysége a 2012. évben A gyermek- és ifjúsághigiénés hálózat tevékenysége a 2012. évben Gyulai Éva Országos Környezetegészségügyi Intézet Gyermek- és Ifjúsághigiénés Osztály Gyermeklétszám - nyilvántartott egységek száma 2012

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 211/2 Központi Statisztikai Hivatal 211. szeptember Tartalom Összefoglaló... 2 Ipar... 2 Építőipar... 4 Idegenforgalom... 6 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

III. MEGBESZÉLÉS... 63 A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS AJÁNLÁSOK... 68 IRODALOM... 70 MELLÉKLET...

III. MEGBESZÉLÉS... 63 A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS AJÁNLÁSOK... 68 IRODALOM... 70 MELLÉKLET... Tartalom I. BEVEZETÉS... 2 ELMÉLETI HÁTTÉR... 2 A gyermekvédelmi szakellátás intézményei: gyermekotthon és lakásotthon... 2 Serdülőkori rizikómagatartás egyéb vizsgálatok tükrében... 3 II. A VIZSGÁLAT...

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium Oktatási és Kulturális Minisztérium OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 13879/2008. Tervezet ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Prof. Dr. Csath Magdolna

Prof. Dr. Csath Magdolna Prof. Dr. Csath Magdolna Mit mutatnak a regionális elemzések? Versenyképességi és társadalmi kompozit mutatók eredményei a Közép-magyarországi régióban Tradíció és Innováció Konferencia Tudomány Ünnepe

Részletesebben

Munkaügyi Központ T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci folyamatairól. 2013. május

Munkaügyi Központ T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci folyamatairól. 2013. május Munkaügyi Központ T Á J É K O Z T A T Ó Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci folyamatairól 213. május Márciustól folyamatosan csökken a regisztrált álláskeresők száma a megyében. Borsod Abaúj - Zemplén

Részletesebben

Várpalotai droghelyzetkép - 2002 - Kivonat a kutatási beszámolóból-

Várpalotai droghelyzetkép - 2002 - Kivonat a kutatási beszámolóból- Várpalotai droghelyzetkép - 2002 - Kivonat a kutatási beszámolóból- KUTATÁSI MÓDSZER A vizsgálat empirikus adatfelvételére komplex módszertannal került sor. A kutatás alapja az 5-13. évfolyamra kiterjedő

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Magyar Posta Zrt. felhívása Magyarországi posták 2015 évi klimatizálása megnevezésű építési beruházás tárgyban

H I R D E T M É N Y Magyar Posta Zrt. felhívása Magyarországi posták 2015 évi klimatizálása megnevezésű építési beruházás tárgyban Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság Beszerzési Igazgatóság 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. Fax: +36 (1) 767-8321 Adószám: 10901232-2-44 Postacím: 1540 Budapest H I R D E T M É N Y Magyar Posta

Részletesebben

Pályázati felhívás és működési szabályzat. Klebelsberg Képzési Ösztöndíj. 2013/2014 tanév

Pályázati felhívás és működési szabályzat. Klebelsberg Képzési Ösztöndíj. 2013/2014 tanév Pályázati felhívás és működési szabályzat Klebelsberg Képzési Ösztöndíj 2013/2014 tanév Az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013.(II.25)

Részletesebben

BEJELENTÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSRŐL (MÉRGEZÉSRŐL), FOKOZOTT EXPOZÍCIÓRÓL

BEJELENTÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSRŐL (MÉRGEZÉSRŐL), FOKOZOTT EXPOZÍCIÓRÓL BEJELENTÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSRŐL (MÉRGEZÉSRŐL), FOKOZOTT EXPOZÍCIÓRÓL Megye: Bejelentés azonosító: Bejelentő: 1 - Foglalkozás-egészségügyi alapszolgálat orvosa 2 - Foglalkozás-egészségügyi szakellátó

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ HÁLÓZAT KAPACITÁSAI ÉS SZOLGÁLTATÁSAI, VALAMINT EZEK IGÉNYBEVÉTELE AZ 1990-ES ÉVEKBEN1

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ HÁLÓZAT KAPACITÁSAI ÉS SZOLGÁLTATÁSAI, VALAMINT EZEK IGÉNYBEVÉTELE AZ 1990-ES ÉVEKBEN1 AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ HÁLÓZAT KAPACITÁSAI ÉS SZOLGÁLTATÁSAI, VALAMINT EZEK IGÉNYBEVÉTELE AZ 1990-ES ÉVEKBEN1 GÁRDOS ÉVA I. Bevezető Az elmúlt évtizedekben az egészségügyi ellátó hálózat fejlesztése elsősorban

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ 2008 GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ 2008 NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Hazánk területi egységeinek öregedési indexei (2000-2006. év) Összeállította. Kovácsné Fehér Erika

Hazánk területi egységeinek öregedési indexei (2000-2006. év) Összeállította. Kovácsné Fehér Erika Hazánk területi egységeinek öregedési indexei (2000-2006. ) Összeállította. Kovácsné Fehér Erika A magyar társadalom hasonlóan az Európai Unió több országához öregszik, azaz a népesség közül egyre többen

Részletesebben

TETÕ HELYETT MONDD: Bramac Naptetõ Beépítési Útmutató

TETÕ HELYETT MONDD: Bramac Naptetõ Beépítési Útmutató TETÕ HELYETT MONDD: Bramac Naptetõ Beépítési Útmutató Tartalom Bramac Naptetõ méretei 02 Függesztés-beemelés 03 Raklap lecsavarozása 03 Rögzítõlécek elhelyezése 04 Bramac Naptetõ helyzetének meghatározása

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 215. december A kiskereskedelem 214. évi teljesítménye Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 212/42 Összefoglaló...2 VI. évfolyam 42. szám 1. Nemzetközi kitekintés...2 2. A kiskereskedelem helye a nemzetgazdaságban...4

Részletesebben

A KOCKÁZÁTÉRTÉKELÉS rendkívüli országos célvizsgálata

A KOCKÁZÁTÉRTÉKELÉS rendkívüli országos célvizsgálata Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség A KOCKÁZÁTÉRTÉKELÉS rendkívüli országos célvizsgálata 2003 február 1 - március 10. CÉL A rendkívüli országos vizsgálat célja annak felmérése volt, hogy

Részletesebben

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének eredményei

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének eredményei A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének eredményei Dr. Varga Márk főosztályvezető A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése

Részletesebben

Tájékoztató a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának helyzetéről, tapasztalatairól

Tájékoztató a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának helyzetéről, tapasztalatairól Tájékoztató a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának helyzetéről, tapasztalatairól Szarka Zsolt tű. alezredes főosztályvezető-helyettes Budapest, 2012. május 31. Települések új besorolása

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Békés megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...6 Beruházás...7 Ipar...7

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről

Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről O R S Z Á G O S K É M I A I B I Z T O N S Á G I I N T É Z E T Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről 2014 Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat B u d a p e s t 2 0 1 5 Tartalomjegyzék

Részletesebben

D3.6 MÓDSZERTANI ÉS ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY A KÉRDŐÍVES FELMÉRÉSRŐL

D3.6 MÓDSZERTANI ÉS ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY A KÉRDŐÍVES FELMÉRÉSRŐL WP3 Társadalmi-gazdasági folyamatok modellezése 2050-ig D3.6 MÓDSZERTANI ÉS ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY A KÉRDŐÍVES FELMÉRÉSRŐL MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete

Részletesebben

A GAZDASÁGI FEJLŐDÉS REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI MAGYARORSZÁGON 2005-BEN

A GAZDASÁGI FEJLŐDÉS REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI MAGYARORSZÁGON 2005-BEN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL DEBRECENI IGAZGATÓSÁGA A GAZDASÁGI FEJLŐDÉS REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI MAGYARORSZÁGON 2005-BEN Debrecen 2006. július Központi Statisztikai Hivatal Debreceni Igazgatóság, 2006

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN GYŐR 2006. május KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN ISBN 963 215 974 8 ISBN

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10 Hírlevél 2011/4. Tartalomjegyzék 1./Összefoglaló a bankok, illetve a bankok személy- és vagyonvédelmét biztosító vállalkozások foglalkoztatási gyakorlatának akcióellenőrzéséről 3 2./Húsipari- húseldolgozó

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A kereskedelmi forgalomban megtalálható villamossági termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenırzésérıl Budapest, 2016. február NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Sokszínű pedagógiai kultúra, ISBN 978-80-89691-05-0

Sokszínű pedagógiai kultúra, ISBN 978-80-89691-05-0 Hallgatói összetétel változásának vizsgálata a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon, konzekvenciák és teendők Oláhné Zieser Zsuzsanna, Zimányi Krisztina Budapesti

Részletesebben

ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG

ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG SEVESO III. EU Irányelv bevezetése Dr. Vass Gyula tű. t. ezredes Veszélyes Üzemek FőosztF osztály Vezetője BM OKF 2015. május m 28. Balatonalm almádi Az előadás tartalma: 1. Bevezetés 2. A Kat. törvény

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

MI VAN MOST A FEKETEPIACON???

MI VAN MOST A FEKETEPIACON??? MI VAN MOST A FEKETEPIACON??? Dr. Nagy Gábor IRM Bőnügyi Szakértıi és Kutatóintézet Különbözı kábítószerek elıfordulási gyakorisága 2-27 között 4 35 3 25 2 15 Marihuána Amfetamin Heroin Ecstasy Kokain

Részletesebben

Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat működése. Magyarországi mérgezési esetek

Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat működése. Magyarországi mérgezési esetek Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat működése Magyarországi mérgezési esetek ETTSZ Általános tudnivalók Jogszabályok Kémiai biztonsági törvény 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet Feladatok Terméknyilvántartás

Részletesebben

Elérte hazánkat az influenzajárvány

Elérte hazánkat az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 3. hét Elérte hazánkat az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Tartalom Összefoglalás...2 Népmozgalom...2 Mezőgazdaság...3 Ipar...6 Építőipar...7

Részletesebben

SZAKMAI HÁTTÉRANYAG A MEGYÉK HAZAI ÉS NEMZETKÖZI POZÍCIONÁLÁSÁHOZ

SZAKMAI HÁTTÉRANYAG A MEGYÉK HAZAI ÉS NEMZETKÖZI POZÍCIONÁLÁSÁHOZ Szakmai háttéranyag a megyék hazai és nemzetközi pozícionálásához 1. oldal, összesen: 63 SZAKMAI HÁTTÉRANYAG A MEGYÉK HAZAI ÉS NEMZETKÖZI POZÍCIONÁLÁSÁHOZ KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASÁGI TERVEZÉSI HIVATAL STRATÉGIAI

Részletesebben

OTP Termőföld Értéktérkép

OTP Termőföld Értéktérkép 214 OTP Termőföld Értéktérkép OTP Termőföld Értéktérkép 214 213-ban 11%-kal nőtt az országos termőföld-átlagár. A pozitív irányú elmozdulás minden megyére érvényes volt; Hajdú-Bihar, Nógrád és Baranya

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGAT-DUNÁNTÚL MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Győr 2006 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2006 ISBN-10: 963-235-050-2 ISBN-13: 978-963-235-050-9

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

KÁBÍTÓSZERÜGYI STRATÉGIÁJA

KÁBÍTÓSZERÜGYI STRATÉGIÁJA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÁBÍTÓSZERÜGYI STRATÉGIÁJA 2003. Tartalomjegyzék 1. A helyi stratégia szükségessége 3. oldal 2. Helyzetelemzés 5. oldal Áttekintés 5. oldal A veszélyeztetett

Részletesebben

A drogprobléma kezelésnek vizsgálata az oktatási intézmények körében Székesfehérváron

A drogprobléma kezelésnek vizsgálata az oktatási intézmények körében Székesfehérváron A drogprobléma kezelésnek vizsgálata az oktatási intézmények körében Székesfehérváron A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás A kutatási anyagok összeállításában közreműködött: Kulcsár László, Ruff Tamás,

Részletesebben

Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy

Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy AKTUALIZÁLÓ KIEGÉSZÍTÉS A TERÜLETI FOLYAMATOK ALAKULÁSÁRÓL ÉS A TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKA ÉRVÉNYESÜLÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉSHEZ 323 BEVEZETŐ Az első Jelentés a 2000. évben készült el és az Országgyűlés

Részletesebben

Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója

Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója AZ ÁLDOZATSEGÍTŐ SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE 2009. Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV MAGYARORSZÁGI ADDIKTOLÓGIAI ELLÁTÁSOK PORTÁLJA

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV MAGYARORSZÁGI ADDIKTOLÓGIAI ELLÁTÁSOK PORTÁLJA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV MAGYARORSZÁGI ADDIKTOLÓGIAI ELLÁTÁSOK PORTÁLJA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV MAGYARORSZÁGI ADDIKTOLÓGIAI ELLÁTÁSOK PORTÁLJA Nagy Gábor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, TÁMOP

Részletesebben