Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás évi tevékenységéről, gazdálkodásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 2003. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról"

Átírás

1 1. Általános értékelés Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás évi tevékenységéről, gazdálkodásáról A Társulás tagjainak létszáma alig változott. Az év folyamán 2 önkormányzat - Nemeske, Kistamási - lépett be a Társulásba, így december 31-én 216 helyi önkormányzat tagja van a Társulásnak től 2 további önkormányzat Töttös, Gilvánfa jelezte belépési és 3 önkormányzat Alsómocsolád, Aranyosgadány, Udvar kilépési szándékát. A Társulás tevékenységi területe is stabilizálódott. Az alap tevékenységeken építés tervezés, műszaki ellenőrzés, belső ellenőrzés, érintés védelmi szabványossági vizsgálatok, pályázat figyelés kívül egyre nagyobb igény mutatkozik a munkavédelmi feladatok ellátására, a pályázat írási tevékenységre. Folytatódott a tanfolyam és konferencia szervezési tevékenység is. Az egyes területek iránt belső ellenőrzés, munkavédelem, pályázat írás érezhetően nőtt az érdeklődés. A Társulás Hivatala a mennyiségében növekvő feladatokat változatlan létszámmal látja el: 5 fő teljes, 1 fő részmunka időben dolgozik. Folytatódott az a gyakorlat, hogy a szűkös létszám keretet más foglalkoztatási forma ebben az évben 1 fő polgári szolgálatos alkalmazásával, valamint külsős munkatársak bevonásával (szerkesztő rajzoló), ill. vállalkozási formában (munkavédelem, érintés- és tűzvédelmi vizsgálat) látja el a Hivatal. 2. Tevékenységek értékelése Az építés-tervezés iránt töretlen az igény. Továbbra is problémát jelent, hogy a tevékenység tervezése, ütemezése rendkívül nehéz. Ennek több oka is van: az önkormányzat menet közben változó elképzelései, a munka belső szervezettségé-nek hiányosságai. Ezek tükröződnek abban, hogy a 23 település számára 31 alaklommal végzett tényleges tervezési munka a felmérő lapokon jelzettől jelentősen eltér. Az út építéseknél elsősorban a mezőgazdasági földút, többcélú út építések növekedését prognosztizálta a program. Ezzel szemben elsősorban az utak, járdák felújítása, belterületi vízrendezési munkák jellemezték a évet. 32 településen végzett a Társulás mélyépítési műszaki ellenőrzési tevékenységet. A belső ellenőrzés 90 településen összesen 100 vizsgálatot végzett, amelyből 52 felügyeleti, 31 téma és 17 cél vizsgálat volt. Az utóvizsgálatok megállapították, hogy a belső ellenőrzés megállapításaira az önkormányzatok többségében nem készítenek intézkedési tervet, és a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. A leggyakrabban tapasztalt hiányosságok. a megfelelő szabályzatok hiánya, a munka szervezésből, vagy létszám korlátból eredő gazdálkodási szabálytalanságok. Különösen a közösen fenntartott intézményeknél gyakori a költségvetés és módosításai, valamint a beszámoló szabálytalan elfogadása. Az érintés-, villám, és tűzvédelmi vizsgálatok ütemezetten, a szabványossági vizsgálatok lejáratának megfelelően történtek 49 településen 80 esetben érintésvédelmi, 78 esetben tűzvédelmi, 4 esetben villámvédelmi szabványossági vizsgálatokra került sor.. Problémát jelent, hogy az önkormányzatok, intézmény vezetők a dokumentációt gyakran nem olvassák el, így a nem szabványos -nak minősítés okait nem szüntetik meg, s csak az újabb vizsgálat, vagy rosszabb esetben a hatósági ellenőrzéskor derül ki a hibák kijavításának elmaradása.

2 A munkavédelmi feladatok ellátásánál a települési kör bővült. 24 újabb település jelentkezett, akik számára a kockázati értékbecslés elkészült, és a további, szolgáltatást régebben igénybe vevő 6 településsel együtt munkavédelmi oktatást és feladatok ellátását szervezte meg a Társulás. Problémának tűnik, hogy egyes települések a kockázati értékbecslés elkészültével egyéb feladatok ellátását nem igénylik, holott a munkavédelem folyamatos tevékenység kell, hogy legyen. Folytatódott a konyhák HACCP kiépítését segítő konzultáció sorozat egy további tanfolyammal, melynek során 13 élelmezésvezető végezte el a HACCP rendszer kiépítését célzó tanfolyamot, állította össze a szükséges dokumentációt. Szeptemberben a KIFESZ megbízásából Kánban 3 napos országos konferencia megrendezésére került sor kistérségi társulások és fejlesztések témakörben. A konferencián közel 90 fő vett részt. Új feladatként tervezte a Társulás projektek előkészítését, környezetvédelmi programok és hozzá kapcsolódó helyi rendeletek elkészítését. 9 település ezer forintot nyert el környezetvédelmi programja elkészítésére, különböző környezetvédelmi munkák tervezésére. A A Kistérségi Támogatási Alap (KITA) támo-gatására 3 településnek, a Térség- és Település Felzárkóztatási Célelőirányzatra (TTFC) 5 településnek készült pályázat. A KITA pályázatokat a kistérségek nem támogatták, így nem nyertek, a TTFC pályázatok elbírálása még folyamatban van. II. Gazdálkodás Bevételek alakulása Az intézmény működési bevételei 93,8 %-ban realizálódtak. Az eredeti eft-ot évben módosítani nem kellett, a teljesítés eft volt. Ez az összeg tartalmazza a belső ellenőrzésre tagoktól befolyt összeget, a takarítás tovább számlázását, az ormánsági települések részére készített rendezési tervek díjaként átutalt összeget, az ÁFÁ-t, a vállalkozási bevételeket, (HACCP tanfolyam díját, munkavédelem bevételeit) és a kamatbevételt. Előirányzattól való eltérés a belső ellenőrzésnél mutatkozott. Ennek oka, hogy a költségvetéssel együtt elfogadott ütemezéshez az önkormányzatok nem tartották magukat, a belső ellenőröket az év kb. 6 hónapjában (januártól márciusig és júniustól szeptemberig) nem fogadták, az év fele pedig kevésnek bizonyult ilyen nagy program végrehajtására, 57 felügyeleti vizsgálatból 5 (8,8%) maradt el. A Megyei Önkormányzaton keresztül a központi költségvetésnél pályázott és nyert normatív támogatás ezer forint, melyet a Megyei Önkormányzat teljes egészében átutalt. Az elszámolás szerint 400 ezer forint visszatérítésre kerül sor 2004-ben. Működési célú pénzeszköz átvételek közül az önkormányzatoktól várt tagdíj befizetés 98 %-ban teljesült. 8 önkormányzat, az önkormányzatok 3,7%-a nem teljesítette fizetési kötelezettségét (5 önkormányzat egész évben, 3 önkormányzat a II. félévben nem fizetett). A Munkaügyi Központtól kapott, polgári szolgálatos foglalkoztatásához kapcsolódó teljes támogatási összeget átutalták. Államháztartáson kívülről szintén pályázatra (5 fő alkalmazott angol nyelv tanfolyama) 375 e Ft-ot nyert a Hivatal a TEMPUS Közalapítványtól. Az Ormánsági települések Phare pályázatának megvalósítása 2002-ben ugyan befejeződött, azonban az elszámolások áthúzódtak év elejére. Az előirányzattól való eltérést (92%- os teljesítés) az árfolyam csökkenésből következő kisebb támogatási összeg okozta a felhalmozási célú átvett pénzeszközöknél.

3 Kiadások alakulása Működési kiadások előirányzatát év közben eft-ról eft-ra módosítottuk. A teljesítés eft.-os, 92 %-os teljesítésében a takarékosság játszott jelentős szerepet. A személyi juttatások 99,8%-ban teljesültek. A rendszeres személyi juttatásoknál megtakarítás jelentkezett (a teljesítés 93%), míg a nem rendszeres juttatásoknál előirányzat túllépés (115 %) mutatkozott. A túllépés oka, hogy a biztosítási díjakat az előirányzat meghatározásakor első alkalommal tudatosan (a bevétel alakulásának fügvényében), maradt ki, mivel fizetését a bevételek függvényében később kellett volna tervezni, ez azonban elmaradt. Ugyancsak magasabb a tervezettnél a külső személyi juttatás. Ennek oka, hogy év közben polgári szolgálatost alkalmazására került sor, és az étkezési költségére támogatást a Társulás nem kapott. Ezek a túllépések az előirányzatok belső átcsoportosításával elkerülhetők lettek volna, hiszen a fedezete a személyi kiadásokon belül adott volt. A munkaadókat terhelő járulékok az előirányzatnak megfelelően alakultak. A dologi kiadásoknál a teljesítés 78% volt. Az Áfa fizetési kötelezettségeken kívül valamennyi dologi kiadás nemnél megtakarítás tapasztalható. A legnagyobb mértékű magtakarítás az egyéb dologi kiadásoknál figyelhető meg, ahol a teljesítés 63%-os. A takarékosság a kiadások folyamatos figyelésének, a takarékos megoldások alkalmazásának köszönhető. Az előirányzott felhalmozási kiadások 84,5%-a felhasználásra került. 1 db számítógép beszerzését, a Phare pályázathoz kapcsolódó beköszöntő és információs táblák pénzügyi rendezését fedezte az előirányzat. A Phare pályázatra fordított összeg 2003-ban összesen efti, mely részben a Phare támogatás 2003-ra átcsúszó támogatásának elszámolását, részben az árfolyam különbözetek kivitelezőknek történt átutalást tartalmazza. A évi módosított pénzmaradvány eft, melyet 400 eft kötelezettség terhel. A belső ellenőrzési pályázat eft-ot támogatást biztosított 57 felügyeleti vizsgálatra. Az elvégzett 52 felügyeleti vizsgálat miatt 400 eft visszafizetési kötelezettség keletkezett. A záró pénzkészlet eft, melyet az aktív és passzív elszámolások módosítottak. A vállalkozási tevékenység eredménye eft, mely az alaptevékenység finanszírozását fogja szolgálni. A pénzmaradvány ezt az összeget is tartalmazza. Összességében a Társulás gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. Annak ellenére, hogy a kapott támogatások, intézmény finanszírozás évről-évre csökken, likviditási gondok csak átmenetileg, év elején, a Phare támogatások átutalásának csúszása miatt jelentkeztek. P é c s, február 19. Szőke Éva hivatalvezető

4 1/a sz. melléklet Bevételek és kiadások Me: ezer Ft Megnevezés Eredeti Módosított Tény Teljesítés %-a előirányzat 1. Bevételek Intézményi működési bevétel ,8 Felügyeleti szerv támogatása ,0 Működési célú átv. (tagdíj) ,0 Működési célú átv.(pályázat) ,0 Felhalmozási célú átv.(phare) ,4 Átvett pénzeszközök összesen ,1 Előző évi pénzmaradvány ,8 Összesen: ,6 2. Kiadások Rendszeres szem. juttatás ,8 Nem rendsz. szem. juttatás ,4 Külső személyi juttatás ,5 Személyi kiadás összesen , ,9 Tb jár., eü és táppénz hoz , ,9 záj, munkaadói járulék Készletbeszerzés ,9 Kommunikációs szolgáltatás ,6 Szolgáltatási kiadások ,8 Áfa ,8 Kiküldetés, reprezentáció ,6 Egyéb dologi kiadás ,4 Dologi kiadások 8.583, ,2 Egyéb folyó kiadások ,1 Felhalmozási c. kiadás (Phare) ,6 Felhalmozási c. átadás(phare) ,2 Felhalmozási kiadás össz ,75 Összesen ,2 Tárgyévi pénzmaradvány ebből: szabad pénzmaradvány Mindösszesen: ,6

5

6 1/b. sz. melléklet Mérleg Előző év Me.:ezer Ft Tárgyév Eszközök -Szellemi termék Gépek, berendezések, felszerelések Üzemeltetésre átadott eszközök Befektetett eszközök összesen Vevők Egyéb követelések 273 -Követelések összesen Pénztárak, csekkek, betétkönyv Bankszámlák Pénzeszközök összesen Aktív átfutó elszámolások Aktív kiegyenlítő elszámolások Aktív pénzügyi elszámolások összesen Forgó eszközök összesen Összesen Források -Tőkeváltozások Saját tőke összesen Tárgyévi öltségvetési tartalék elszámolása Költségvetési tartalékok összesen Költségvetési pénzmaradvány Vállalkozási tartalék elszámolása Vállalkozási tevékenység eredménye Vállalkozási tartalék összesen Tartalékok összesen Szállítók Rövid lejáratú kötelezettségek össesen Költségvetési passzív átfutó elszámolások Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen -Kötelezettségek összesen Összesen Szabó Józsefné s.k.

7 1/c. sz. melléklet Kimutatás a mérleghez Megnevezés Főkönyvi számlaszám 1. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 1.1. Költségvetés aktív átfutó elszámolása (3922) Me.: forint Összeg 12. havi nettó munkabér ,-Ft polgári szolgálatos juttatásai ,-Ft gépkocsi használat ,-Ft téves könyvelés ,-Ft Összesen Költségvetés aktív kiegyenlítő (3942) elszámolása Szőke Éva fizetési előleg ,-Ft Orfű KHT téves utalás 1.796,-Ft Összesen Egyéb aktív elszámolások összesen Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 2.1.költségvetés passzív átfutó elszámolása havi nettó munkabér Egyéb passzív elszámolások összesen Vevő analitika 3.1. Számlázott szolgáltatás 2822 Bakonya Önkormányzat CC szla Tengeri Önkormányzat CC szla Összesen Tagdíjak 2872 Alsómocsolád II. félév Alsószentmárton Aranyosgadány Bírján Kárász Kemse Piskó II.félév Zaláta Összesen Vevő tartozások összesen Szabó Józsefné s.k.

8 2. sz. melléklet Építészeti munkák Település Beruházás megnevezése Felmérőlapon jelezték I/N 2003.évi pr. tartalmazta I/N Elkészült I/N Bakonya ifjúsági klub, fodrászat eng.terv, I I N plébániai átalakít.turizm.céljára felm.terv I I N Baksa iskola magas tető eng.terv I I N Basal buszváró átalakításának eng.terve N N I kultúrház bőv. I N N Belvárdgyula bolt felmérési terv I I polg.hiv. tetőtér felmérési terv I I I szolgálati lakás bőv. I N N Berkesd ravatalozó eng. terv I I N Bezedek Nemzetiségi Klub bővítés eng. terv I I I ravatalozó eng. terv I I I Boldogasszonyfa bontási terv N I I sport centrum eng. terv I I N Cserkút faluház-szolgáltató ház tanulmány terv N I N Csertő sport öltöző eng. terv N I I építészeti értékvizsgálat N I N szolgáltató ház eng.terv I I N Drávacsepely kultúrház bővítés felmérési terv I I N Drávapiski telek megosztási terv N N I Erdősmecske polg.hiv. bőv., átépítés eng.terv I I N Erzsébet ép.és term. környezet helyi véd.rend. I I I sportpálya I N N Felsőszentmárton faluház eng. terv nincs beküldve Kátoly kolumbárium I I N ép.és term. környezet helyi véd.rend. I I I Kémes iskola vizesblokk korszerűsítési terv I I I Ifjúsági klub fennmaradási és tovább N N I építési eng. terv orvosi rendelő átal., ajánlati terv 2 vált. N N I N I Kétújfalu ált.iskola tetőtér beépítés eng. terv Nincs beküldve Kisasszonyfa ravatalozó eng. terv I I N Kisszentmárton orvosi rendelő bővítés felm. terv I I I Magyarhertelend Orvosi rendelő és lakás építés eng. terv Nincs N I beküldve Máriakéménd napközis konyha eng.terv I I I Mindszentgodisa konyha bővítés felm. és ajánlati terv I I I Nagydobsza égéstermék kiv. szerelvény ép. eng terv N N I Nagytótfalu tornácos góré telepítés ép. eng terv Nincs beküldve Olasz orvosi rendelő és lakás ajánlati terv I I I szennyvízkezelő telepi épület I I N általános iskola felmérési terv N N I I N N I

9 Peterd ravatalozó eng. terv Nincs beküldve I I Szaporca kultúrház átminősítési terv N I I ravatalozó eng. terv N I I Szemely építészeti értékvizsgálat N I I faluház eng. terv N I I temető kapu terv N N I Szulimán ravatalozó átalakítás és bőv. eng.terv N I I Teklafalu 2 db buszmegálló eng.terv I I N Vajszló óvoda bőv. Építés eng.terv N N I piactér építés eng.terv I N N buszvárók elhely. ép. eng. terv I N N Vásárosbéc Konyha építés I I N Vokány Körjegyzőség átalakítás ép. eng. terv, felmentési kérelem N N I Horváth Margit építészmérnök sk.

10 Mélyépítési munkák, műszaki ellenőrzések sz. melléklet I/N Adorjás: autóbusz öblök kialakítása (pénzügyi bef.) I I Almamellék Kossuth u. vízkárok szakvélemény N I Boda: útépítés (10. hó) I N Bogádmindszent belterületi vízrendezés I I Bogdása: Kossuth L. u. járdafelújítás I I Bükkösd: Gorica és Szentdomján bekötő utak felújít. I I Csarnóta: belterületi árokburkolás II. ütem I I Csebény: járda (04.hó) I I Cserdi: Szőlőhegyi út II. ütem (pénzügyi befejezés) I I Cserkút: Alkotmány, Zrínyi és Petőfi u. árokburkolás I I Csertő vízkár elhárítás szakvélemény, műsz.ell. N I Drávafok: 187/1 és 104/1 hrsz. járdák felújítása I I Ellend: 03 hrsz. út felújítás befejezése I I Erzsébet: pincék tömedékelési munkái I I Helesfa: belterületi lakó utcák útfelújítás befejezés I I Hobol: Dobó I. u. I N Kátoly út felújítás N I Keszü Zrínyi u. árokburkolás, aszfaltozás N I Kémes: belvíz elvezető rendszer, járda I N Kistamási Fő u. járda felújítás N I Matty: Rákóczi u. járda felújítás I I Petőfi u. járda felújítás I N Molvány Fő u. játszótér kialakítás N I Nemeske Temetői út felújítása N I Település Feladat megnevezés Program tartalmazta I/N Megvalósult Nyugotszenterzsébet: járda tervezés I N Orfű Téli fagykárok szakvélemény N I Palkonya: 041 hrsz. mezőgi feltáró út I-II szakasz ép. I I Patapoklosi Kossuth u. járda felújítás N I Pereked: fő utca árokburkolás (06-09 hó) I N Rádfalva: belterületi járda építés II. ütem befejezés I I Dózsa Gy. u. járda (III.ütem) N I Regenye: belterületi út II. ütem pénzügyi befejezés I I Belterületi vízrendezés N I Romonya: belterületi vízelvezető árok burkolatás bef. I I Somogyapáti Fő u. járda, buszmegálló ép. N I Somogyviszló Széchenyi tér, Petőfi u. út felújítás N I Sumony: Csabakapusztai út I N Szemely: járda I N Szörény: Dózsa és Táncsics u. járdák javítása I I Szulimán: belterületi járdaszakaszok felújítása I I Téseny: Temetői út felújítás I. ütem I I Tótszentgyörgy Fő u. átereszek átépítése N I Zádor Belterületi járdák felújítása N I Hornung László sk.

11 4. sz. melléklet Érintés és tűzvédelmi vizsgálatok Település neve Épület megnevezése Érintésvédelem Tűzvédelem Villámvédelem Almáskeresztúr polg. hivatal+kultúrház Bakóca polgármesteri hivatal óvoda Baranyahídvég polgármesteri hivatal volt általános iskola védőnői szolgálat Bicsérd körjegyzőség X óvoda civil közösségek háza általános iskola Boda teleház faluház+orv.rendelő polgármesteri hivatal Bosta polgármesteri hivatal Botykapeterd polgármesteri hivatal orvosi rendelő Bükkösd óvoda általános iskola körjegyzőség művelődési ház teleház Cserdi polgármesteri hivatal Csertő óvoda Dencsháza óvoda általános iskola kazán kémény napköziotthon orvosi rendelő egészségház szolgálati lakások gondozási központ körjegyzőség művelődési ház Drávafok általános iskola óvoda Drávacsepely polgármesteri hivatal művelődési ház Drávaszerdahely müvelődési ház Endrőc szolgálati lakás általános iskola polgármesteri hivatal Erzsébet kultúrház Hobol óvoda orvosi rendelő Ipacsfa polg.hivatal+ orvosi rendelő Katádfa orvosi rendelő

12 Kékesd orvosi rendelő ravatalozó Kémes óvoda általános iskola Kétújfalu kulturális központ Kisasszonyfa polg.hivatal+kultúrház Kisdér kultúrház szolgálati lakás faluház Kishajmás vegyesbolt kultúrház Kisherend polgármesteri hivatal Kisszentmárton szociális foglalkoztató Kovácshida müvelődési ház körjegyzőség Kővágótöttös polgármesteri hivatal általános iskola Magyarlukafa közösségi ház tájház Marócsa öregek otthona polgármesteri hiv.+ált.iskola kultúrház Máriakéménd polgármesteri hivatal Márok polgármesteri hivatal óvoda faluház sportöltöző Molvány polgármesteri hivatal Nagypeterd egészségház körjegyzőség Nyugotszenterzsébet polg.hivatal+kultúrház Orfű orvosi rendelő közösségi ház Palkonya közösségi ház polg.hivatal+faluház Rózsafa általános iskola Szabadszentkirály kultúrház Szemely polgármesteri hivatal vegyes- és italbolt Szilvás polgármesteri hivatal ravatalozó faluház Szőkéd művelődési ház Szulimán faluház Teklafalu orvosi rendelő+szolg.lakás Tengeri művelődési ház Újpetre általános iskola körjegyzőség Vásárosbéc művelődési ház Villány óvoda Rákóczi u. 14. óvoda Csillagvölgy Étterem Családsegítő Deák u. 48.

13 5. sz. melléklet Belső ellenőrzési ütemterv Település Ktgvetési Költségvetési Vizsgálat fajtája Vizsgálat szervek száma szerv megnevezése terv szerint ténylegesen elvégezve I/N Adorjás 1 polgármesteri hiv. T T I Áta 1 polgármesteri hiv. F F I Bakonya 3 polgármesteri hiv. F F I Baksa 1 polgármesteri hiv. C I Baranyahídvég 1 polgármesteri hiv. T T I Baranyajenő 4 körjegyzőség T F I óvoda F N Baranyaszentgyörgy 1 polgármesteri hiv. F F I Belvárdgyula 3 polgármesteri hiv. C C I óvoda C F I Bezedek 1 polgármesteri hiv. T I Bicsérd 4 körjegyzőség F F I iskola C C I Bisse 1 polgármesteri hiv. F N Bogdása 1 polgármesteri hiv. C C I Boldogasszonyfa 1 polgármesteri hiv. F F I Cun 1 polgármesteri hiv. F F I Csarnóta 1 polgármesteri hiv. F F I Cserdi 1 óvoda C N iskola C N Cserkút 2 polgármesteri hiv. T T I körjegyzőség F F I Dencsháza 6 polgármesteri hiv. F F I Drávacsepely 1 polgármesteri hiv. F N Drávafok 4 polgármesteri hiv. C C I körjegyzőség C C I Művelődési ház F N Drávaszerdahely 1 polgármesteri hiv. F N Drávapiski 1 polgármesteri hiv. T T I Egyházaskozár 5 polgármesteri hiv. T T I öregek napk.otth. F F I óvoda F N Erzsébet 4 körjegyzőség T F I óvoda F F I Fazekasboda 1 polgármesteri hiv. F I Geresdlak 4 polgármesteri hiv. T T I óvoda F F I Gödre 3 polgármesteri hiv. T T I Gyód 3 óvoda F F I iskola F T I Hásságy 1 polgármesteri hiv. F F I Hegyhátmaróc 1 polgármesteri hiv. T I Ivándárda 1 polgármesteri hiv. T T I Ipacsfa 1 polgármesteri hiv. F N

14 Kátoly 3 polgármesteri hiv. F F I Katádfa 1 polgármesteri hiv. F F I Kemse 1 polgármesteri hiv. T N Keszű 2 körjegyzőség F F I Kékesd 1 Polgármesteri hiv. F I Kémes 4 polgármesteri hiv. F F I körjegyzőség F F I Kisbeszterce 1 polgármesteri hiv. T F I Kisdér 1 polgármesteri hiv. F T I Kishajmás 1 polgármesteri hiv. F F I Kisherend 1 polgármesteri hiv. F F I Kiskassa 1 polgármesteri hiv. T N Kistótfalu 2 polgármesteri hiv. T F I idősek napk.otth. F C I Kisszentmárton 1 polgármesteri hiv. T T I Kökény 1 polgármesteri hiv. T T I Kővágótöttös 2 polgármesteri hiv. T T I Lippó 4 óvoda T F I körjegyzőség F F I Magyarlukafa 1 polgármesteri hiv F F I Matty 3 polgármesteri hiv. F N óvoda F N Maráza 1 polgármesteri hiv F F I Markóc 1 polgármesteri hiv C C I Marócsa 1 polgármesteri hiv F F I Máriakéménd 4 polgármesteri hiv. T N iskola F N Mánfa 2 polgármesteri hiv. F F I Márok 3 polgármesteri hiv. T N körjegyzőség F N óvoda F N Mekényes 1 polgármesteri hiv. F F I Mindszentgodisa 4 polgármesteri hiv C T I iskola C F I Monyoród 1 polgármesteri hiv. C C I Nagypall 3 polgármesteri hiv. T N iskola F N Olasz 4 polgármesteri hiv. F F I Orfű 3 iskola C C I óvoda C C I polgármesteri hiv. T I Piskó 1 polgármesteri hiv. T N Pogány 4 óvoda F F I iskola F T I polgármesteri hiv. T I Rádfalva 1 polgármesteri hiv. F N Sámod 2 körjegyzőség F F I polgármesteri hiv. T T I Sárok 1 polgármesteri hiv. T T I Siklósbodony 1 polgármesteri hiv. F F I Somogyhárságy 4 polgármesteri hiv. F F I iskola F F I körjegyzőség F F I 2

15 Szalánta 4 iskola C N Szaporca 1 polgármesteri hiv. T T I Szágy 1 polgármesteri hiv. T T I Szárász 1 polgármesteri hiv T T I Szederkény 4 polgármesteri hiv C F I óvoda C C I iskola C N Idősek klubja C C I Szellő polgármesteri hiv F I Szemely 1 polgármesteri hiv. F N Szentlászló 4 polgármesteri hiv T T I óvoda F F I Szilvás 1 polgármesteri hiv. T N Szőkéd polgármesteri hiv F I Tengeri polgármesteri hiv T I Tésenfa 1 polgármesteri hiv. T T I Téseny polgármesteri hiv T I Tófű 1 polgármesteri hiv T T I Tormás 3 óvoda F F I Turony 2 körjegyzőség F F I polgármesteri hiv. T T I Újpetre 4 polgármesteri hiv. F N körjegyzőség F N Vásárosbéc 2 polgármesteri hiv. C F I Villány öregek napk.otth. F N Vokány 5 körjegyzőség F F I óvoda F F I polgármesteri hiv. C I Zók 1 polgármesteri hiv. C I Sértőné Kaszás Mária s.k. Szabó Józsefné s.k. 3

16 Munkavédelem sz. melléklet Megnevezés Tervezett Elvégzett munka Munkavédelmi feladatok Bakonya I I Kővágószőlős I I Nagydobsza I I Orfű I I Tengeri I I Vokány I I Munkavédelmi feladatok és kockázati értékbecslés Baranyahídvég I I Bicsérd I I Csebény I I Cserdi I I Erdősmecske N I Garé I I Hásságy I I Hegyhátmaróc I I Ivándárda I I Kemse I N Kisdér I I Kisdobsza I I Kiskassa I I Kistótfalu I I Lippó I I Magyarlukafa I I Mánfa I I Nagypall I I Pereked I Piskó I N Szőkéd I I Turony I I Újpetre I N Villány I I Zaláta I N

HÍRDETMÉNY. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Baranya Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról

HÍRDETMÉNY. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Baranya Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyiratszám: EBH/10245/95/2006 HÍRDETMÉNY A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Baranya Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Az ügy

Részletesebben

Ivóvizek fluorid, jodid tartalma Baranya megyében

Ivóvizek fluorid, jodid tartalma Baranya megyében Ivóvizek fluorid, jodid tartalma Baranya megyében Az ivóvízben jelen lévı jodid-ion és fluorid-ion a víz természetes anyagai közé tartozik. Mindkét ion nélkülözhetetlen a szervezet normális mőködéséhez.

Részletesebben

19/2006. ( XII. 8.) Kgy. rendelet

19/2006. ( XII. 8.) Kgy. rendelet 19/2006. ( XII. 8.) Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 12/1996. (XI. 11.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú ársaság ervezési Igazgatóság erületi ervezési Iroda 1016 Budapest I., Gellérthegy u. 30-32. BARANYA MEGYE ERÜLERENDEZÉI ERVE ELFOGADÁI FÁZI Készült

Részletesebben

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 10 hektár erősen vagy 20 hektár közepesen et kezelők listája) 303 Mecseki E. Zrt. Sellyei Erdészet 7960 Sellye Mátyás király u. 87. 70 Bogdása 41,10 21,50 74 Drávafok 2,30 75 Drávaiványi 0,40 403 Drávakeresztúr

Részletesebben

2005. november 25. 12. szám. Tartalomjegyzék

2005. november 25. 12. szám. Tartalomjegyzék 2005. november 25. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 102/2005. (IV. 16.) Kgy. Kitüntető díjak adományozása 4 138/2005. (XI. 17.) Kgy. Delegálás a PANNON TISZK Konzorciumi Szervezetébe

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-3525/1/2007 ÜGYINTÉZİ: BAKONYI ATTILA TELEFON: +36-1-459-7777, +36-1-459-7764 TELEFAX: +36-1-459-7766, +36-1-459-77 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; bakonyia@eh.gov.hu

Részletesebben

KIVONAT. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 14-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

Szentlőrinc-Szigetvár-Sellye térségi

Szentlőrinc-Szigetvár-Sellye térségi Szentlőrinc-Szigetvár-Sellye térségi 9. INGYENES KERESKEDELMI KÉTHETILAP I. évf. 9. szám, 2008. 2. oldal I. évfolyam, 9. szám, 2008. Tel./fax: 72/411-892 Mobil: 20/218-3189 E-mail: baranyapressbt@t-online.hu

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

közig határ neve Hajdú-Bihar Tápiószőlős Hevesvezekény

közig határ neve Hajdú-Bihar Tápiószőlős Hevesvezekény közig határ neve megye Ráckeresztúr Csopak Isztimér Balatonfűzfő Vásárosdombó Tiszabábolna Borsod-Abaúj-Zemplén Kaba Etyek Kincsesbánya Csombárd Sumony Döbrököz Nagyharsány Sárkeszi Vértesacsa Tápiószőlős

Részletesebben

Szentlőrinc-Szigetvár-Sellye térségi 12.

Szentlőrinc-Szigetvár-Sellye térségi 12. Szentlőrinc-Szigetvár-Sellye térségi 12. INGYENES KERESKEDELMI KÉTHETILAP I. évf. 12. szám, 2008. július 23. 2. oldal I. évfolyam, 12. szám, 2008. július 23. Tel./fax: 72/411-892 Mobil: 20/218-3189 E-mail:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA FONDJEGYZÉK

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA FONDJEGYZÉK MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA 2016. 01. 04-ei állapot Tartalomjegyzék IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK...5 BARANYA VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA...5 Az 1848-ig terjedő

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre

Részletesebben

Költségvetési főösszeg Változás

Költségvetési főösszeg Változás Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének./2015.(..) sz. önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról (5.

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

NMH 1 T01 2016.02.22. A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként (2016. 02. 20-i állapot szerint)

NMH 1 T01 2016.02.22. A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként (2016. 02. 20-i állapot szerint) NMH 1 Főváros Főváros BUDAPEST 01. KER. 238 93 31 45 39 16 405 1,45 0,27 BUDAPEST 02. KER. 670 244 145 111 124 52 589 1,27 0,24 BUDAPEST 03. KER. 1 495 459 319 257 288 83 067 1,80 0,34 BUDAPEST 04. KER.

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése I. Az önkormányzati feladat általános értékelése A kötelezően ellátandó feladatait az Önkormányzat 2011. évben is az előző évekhez hasonlóan az egyre szűkölő forrás lehetőségek kiaknázása révén a minimális

Részletesebben

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesülése Előterjesztés Harsány Község Képviselő-testülete 211. szeptember 13-én tartandó ülésének 2. számú beszámoló Harsány Község Önkormányzata 211. I. félévi gazdálkodásáról - napirendi pontjához Tisztelt Képviselő

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 Ügyirat száma: 510-20/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselőtestületnek

Részletesebben

Pályázati felhívás WiFi Falu, Baranya megye

Pályázati felhívás WiFi Falu, Baranya megye Pályázati felhívás WiFi Falu, Baranya megye 1. A PÁLYÁZAT CÉLJA A pályázat célja az ingyenes otthoni internet és olcsó számítógép biztosítása mély szegénységben élık részére. Az EU minisztereinek rigai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 74/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról 2005. április 29. 5. szám A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására Tisztelt Közgyűlés! Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági pozíciója

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 79-9/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. február 27. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 2/2004. (II. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Levéltár (Pécs) igazgatóhelyettese

Részletesebben

Baranya

Baranya Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH Engedélyezési terv beadásának tervezett határideje Kivitelezés megkezdés tervezett határideje Kivitelezés befejezés tervezett határideje

Részletesebben

A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA

A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA Tartalomjegyzék Helyzetelemzés 5. Összefoglaló 5. Összegzés 7. 1. Kistérségi SWOT-analízis 13. 2. Kitekintés az országos és uniós programozásra

Részletesebben

Sormunka ütemterv évre

Sormunka ütemterv évre Aranyosgadány 07. 03. - 07. 05. Áta 08. 26. - 08. 31. Babarcszőlős 07. 06. - 07. 07. Besence 07. 10. - 07. 10. Bicsérd 07. 11. - 07. 28. Bisse 08. 01. - 08. 03. Bogádmintszent 08. 04. - 08. 10. Bosta 08.

Részletesebben

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el.

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest i ivaros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése lqlgijb\k.\jlo\o. i TíílvTi Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Integrált Városfejlesztési Stratégiája Szikszó város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Készítette: Inforce Kft. Szikszó, 2008. május 1 Tartalomjegyzék 1. Szikszó város szerepe és helye a városhálózatban... 6 1.1. A város elhelyezkedése,

Részletesebben

2. számú előterjesztés Egyszerű többség

2. számú előterjesztés Egyszerű többség 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő, Várong Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvári

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Iktatószám: SZ/120/14/2010. Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Pécel Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról

Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A tájékoztató Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata és Intézményeinek 2015. évi december

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Indoklás A 211. évi költségvetésről szóló 4/211. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata 4 26 27 III. módosított előirányzat 4 261 62 IV. módosított

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

20102012. január február 61. MELLÉKLETEK TERVEZET

20102012. január február 61. MELLÉKLETEK TERVEZET 20102012. január február 61. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK TERVEZET Mellékletek E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. - Elosztói

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat gazdasági program elfogadására

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat gazdasági program elfogadására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat gazdasági program elfogadására Előterjesztő:

Részletesebben

JELENTÉS. A) Az Önkormányzati feladatellátás szervezeti keretei kiemelt ágazatonként

JELENTÉS. A) Az Önkormányzati feladatellátás szervezeti keretei kiemelt ágazatonként KISKİRÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 6200 KISKİRÖS, PETİFI TÉR 1. Telefon: 78/312-120, 311-122 Telefax: 78/311-766, 312-160 E-mail: polgarmester@kiskoros.hu Ikt. szám: 7819/2010. JELENTÉS Kiskırös Város Önkormányzata

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi értékelése Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály, Bimbó Mária Gyámhivatali csoportvezetı, Károlyi Szilvia gyámügyi ügyintézı,

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. ÜZLETI JELENTÉS 2011. ÉV FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Budapest, 2012. március 21. Wohner Zsolt Ügyvezető igazgató 1186

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 20-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 20-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 20-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 753-2/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Szigetvár - Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK

Részletesebben

Költségvetési beszámoló / 2009. év /

Költségvetési beszámoló / 2009. év / Költségvetési beszámoló / 2009. év / Nagyecsed Város Önkormányzata a 2009. évi költségvetését a 2/2009. (II.13.) Ör. rendeletében fogadta el. 2009. év során nyolc alkalommal módosítottuk a költségvetésünket

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

1A. NAPIREND Ügyiratszám: 5/190/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2007. november 23 -i ülésére.

1A. NAPIREND Ügyiratszám: 5/190/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2007. november 23 -i ülésére. 1A. NAPIREND Ügyiratszám: 5/190/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2007. november 23 -i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A. Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére Tárgy: 2011. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása, és a költségvetés elfogadása, valamint a

Részletesebben

Szentlőrinc-Szigetvár-Sellye térségi 11.

Szentlőrinc-Szigetvár-Sellye térségi 11. Szentlőrinc-Szigetvár-Sellye térségi 11. INGYENES KERESKEDELMI KÉTHETILAP I. évf. 11. szám, 2008. július 9. 2. oldal I. évfolyam, 11. szám, 2008. július 9. Tel./fax: 72/411-892 Mobil: 20/218-3189 E-mail:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl. Az építésügyi hatóság

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl. Az építésügyi hatóság az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

Szöveges beszámoló a 2008. gazdasági évről

Szöveges beszámoló a 2008. gazdasági évről Polgármesteri Hivatal 6423 Kelebia Ady E. u. 114. Törzsszám: 339236 Szektor: 1254 Szöveges beszámoló a 2008. gazdasági évről 1/7 I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Kelebia Községi

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április JELENTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3093-025/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560124

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

Nemeskér Község Önkormányzatának. 2014. évi szöveges beszámolója

Nemeskér Község Önkormányzatának. 2014. évi szöveges beszámolója Nemeskér Község Önkormányzatának 2014. évi szöveges beszámolója Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. (1) bekezdése értelmében az államháztartás önkormányzati alrendszerében

Részletesebben

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák a pécsi tankerületben:

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák a pécsi tankerületben: PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. -a 1. pontjának 1.4 alpontja szerinti nemzetiséghez tartozók általános iskolai oktatásában roma nemzetiségi oktatás kötelező

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18652279-9412-529-01 Szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0015757 Adószáma: 18652279-1-43 A szervezet megnevezése: Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért A szervezet címe:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 2. 01 Száma: 16523-3/2012. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı A beszámoló törvényességi

Részletesebben

2009. július 22. MELLÉKLETEK

2009. július 22. MELLÉKLETEK 2009. július 22. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK Mellékletek E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. - Elosztói Üzletszabályzat 2 EDE_elo_usz_mell_435_2009

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

Általános értékelés. A világgazdaság helyzete

Általános értékelés. A világgazdaság helyzete Általános értékelés I/1. A világgazdaság helyzete Legújabb World Economic Outlook elemzésében a januárinál is pesszimistább képet fest a világgazdaságról az IMF. A 216-ra vonatkozó növekedési előrejelzését

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:139-4/2012. MELLÉKLETEK:- TÁRGY: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a

Részletesebben

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. - Elosztói Üzletszabályzat

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. - Elosztói Üzletszabályzat 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓII ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK Mellékletek E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. - Elosztói Üzletszabályzat 2

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

KVTÖKT Társulási. Belső Ellenőrzési Csoport

KVTÖKT Társulási. Belső Ellenőrzési Csoport ELŐTERJESZTÉS SAJÓGALGÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 17-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2179-6/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I. N API R E N D Tárgy: 2012. évi

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. NOVEMBER 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi MEGNEVEZÉS II. módosítás III. módosítás eltérés eredeti ei. Működési bevételek Támogatások

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi MEGNEVEZÉS II. módosítás III. módosítás eltérés eredeti ei. Működési bevételek Támogatások AZ ÖNKORMÁNYZAT 26. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 26. évi MEGNEVEZÉS II. módosítás III. módosítás eltérés Működési bevételek Támogatások Felhalm. és tőkejell. bev. 39 877 39 877 39 877 Véglegesen

Részletesebben

/2014. Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető. az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

/2014. Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető. az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról /2014. Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. I-III. NEGYEDÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. III. módosítás Teljesítés %

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. I-III. NEGYEDÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. III. módosítás Teljesítés % AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. I-III. NEGYEDÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet MEGNEVEZÉS III. módosítás Teljesítés % Működési bevételek 1 381 841 1 394 675 1 154 261 82,76 Támogatások 968 115 1 002 818 760 772

Részletesebben

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4.

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Száma: 6-10/2009. Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata,

Részletesebben

Szépművészeti Múzeum 2007. évi beszámolójának szöveges indoklása

Szépművészeti Múzeum 2007. évi beszámolójának szöveges indoklása Szépművészeti Múzeum 2007. évi beszámolójának szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve: Szépművészeti Múzeum törzskönyvi (PIR) azonosító száma: 321204 honlapjának címe: www.szepmuveszeti.hu

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV 2006-2008

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV 2006-2008 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV Jóváhagyta: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 58/2006.(IV.28.) számú határozatával Készítette: Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PÁSZTÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS A 2016. ÉVI ÜZLETI TERV

BESZÁMOLÓ A PÁSZTÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS A 2016. ÉVI ÜZLETI TERV Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 3060 Pásztó, Kossuth út 116. Szám: 1-96/2016. A döntés minősített szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ A PÁSZTÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT

Részletesebben

TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (MJK: TERVFEL 001 2004)

TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (MJK: TERVFEL 001 2004) TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (MJK: TERVFEL 001 2004) A QBE Atlasz Biztosító Rt. (továbbiakban: Biztosító) a fővállalkozó, tervező (továbbiakban: Biztosított) helyett, a jelen szerződésben meghatározott

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 22242419-1812-572-01 Cégjegyzék szám: 01-09-919716 ERFO REHABILITÁCIÓS FOGLAKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1076 Budapest, Dózsa György út 48. a 2015. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról. Készítette: Tóth Lajosné mb. osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Ülésterem

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 0 2 2 1 9 7 1 9 1 0 2 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 1 4 -- 0 0 0 1 8 1 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása - A közgyűlés 16 igen, egyhangú

Részletesebben

Emőd Város Képviselő-testületének 7/2010. (VI. 25.) R E N D E L E T E

Emőd Város Képviselő-testületének 7/2010. (VI. 25.) R E N D E L E T E Emőd Város Képviselő-testületének 7/2010. (VI. 25.) R E N D E L E T E Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 12.) számú rendeletének módosításáról Emőd Város Képviselő-testülete

Részletesebben