Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek. IAS 37 Céltartalékok, függő kötelezettségek és követelések. Füredi-Fülöp Judit

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek. IAS 37 Céltartalékok, függő kötelezettségek és követelések. Füredi-Fülöp Judit"

Átírás

1 Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek IAS 37 Céltartalékok, függő kötelezettségek és követelések Füredi-Fülöp Judit

2 A standard célja Bizonytalanságot hordozó gazdasági események kezelési módját segít meghatározni. Abban nyújt eligazodást, hogy ezen gazdasági eseményeket hogyan, milyen értéken és mikor kell bemutatni a mérlegben A pénzügyi kimutatások felhasználóinak megfelelő mennyiségű és minőségű információt adjon a szükséges döntések meghozatalához. Bevezetése

3 A standard tartalma Fogalom Megjelenítés feltételei a mérlegben (csak a CTra!) Értékelés szabályai (első, követő) Megszűntetésének, feloldásának szabályai Közzéteendő témák

4 A standard hatóköre Minden olyan szóba jöhető gazdasági eseménynél alkalmazni kell, amely megfelel a céltartalék vagy függő tétel fogalmának. HOL NEM ALKALMAZHATÓ: Olyan szerződések esetén, amelyek csak a jövőben teljesülnek a fordulónapon még nem áll fenn a kötelezettség Ha más standard részletesen szabályozza: Üzleti kombinációk (IFRS 3) Beruházási szerződések (IAS 11) Biztosítási szerződések (IFRS 4) Lízing (IAS 17) (kivétel: becsült lízingköltség) Munkavállalói juttatások (IAS 19) Nyereségadók (IAS 12)

5 Fogalmak I. Kötelem: jogi kategória elkötelezettség valaminek a teljesítésére, rendezésére. Attól függően, hogy a másik oldalon álló félnek milyen eszközei vannak a kötelezettség kikényszerítésére lehet: - jogi kötelem ( szerződés, bírósági ítélet ) - vélelmezett kötelem: szabadon vállalt, várakozást kelt a másik félben a mérleg fordulónap előtt ( szabályozásból eredő, váll-i pol., szokásos gyakorlatból ered ) IFRS-ben ugyanolyan erős! Kötelezettség: szűkebb kategória, jellemzője, hogy a kötelem már fennáll és ennek teljesítése hasznos javak kiáramlását eredményezi, gazdasági előnyök feláldozását okozza

6 Fogalmak II. Függő kötelezettség: olyan lehetséges kötelem amely múltbéli események következménye, létezése egy bizonytalan esemény bekövetkezésétől függ, vagy olyan meglévő kötelem, amely valószínű, hogy nem jár gazd-i javak kiáramlásával, vagy összegére nem lehetséges megbízható becslést adni. Sztv. 3. : olyan harmadik személlyel szemben fennálló kötelezettség, amely a mérleg fordulónapján fennáll, de mérlegben történő szerepeltetése jövőbeni eseménytől függ. ( kezességvállalás, opciós ügyletek stb.) Függő követelés: olyan lehetséges követelés, amely múltbeli esemény következménye, létezése bizonytalan jövőbeni események bekövetkezésétől függ

7 Fogalmak III. Céltartalék IAS szerinti: olyan múltbeli meglévő kötelem, amely időbeli ütemezése vagy összege bizonytalan, de a kötelezettség összegére megbízható becslés adható. Tehát: Múltbéli eseményre visszavezethető Jogi vagy vélelmezett kötelem áll fenn Gazdasági hasznossággal bíró javak kiáramlását fogja eredményezni Kötelem nagyságára megbízhatóan lehet becsülni

8 A magyar számviteli törvény szerinti értelmezés ezen a definíción belül mozog, de csak bizonyos fajta céltartalékokat ismer el. céltartalékot képezhetünk azokra a múltbeli ill. folyamatban lévő ügyletből, szerződésből származó harmadik féllel szembeni fizetési kötelezettségre, illetve olyan várható, jelentős és időszakonként ismétlődő költségekre, amelyek a mérlegfordulónapon valószínű vagy bizonyos hogy fennállnak, vagy a jövőben felmerülnek, de összegük vagy esedékességük időpontja bizonytalan és a vállalkozás a szükséges fedezetet más módon nem biztosította. Például: garanciális kötelezettségek,végkielégítés miatti fizetési kötelezettség, környezetvédelmi kötelezettség, fenntartási, átszervezési költségek

9 Oda kell figyelni! Manipuláció lehetősége: menedzsment érdekek Big tub biztonsági tartalék tilalma! Közzétételi problémák: Minőségi és mennyiségi információkat is közzé kell tenni!

10 Függő tételek, céltartalékok, kötelezettségek elkülönítése I. Becslés, majd valósínűség alapján döntés! Bekövetkezés valószínűsége ( % ) Bizonyosság foka Elem 0-10 Esetleges Semmi Lehetséges Függő tétel Valószínű Céltartalék 95 fölött Lényegében biztos Céltartalék

11 Megoldások a legjobb becslésre Egyedileg ( a legvalószínűbb), ha lehetséges Intervallum közepe Valószínűségekkel súlyozott (ha nem egy adott eset, hanem tömeg)

12 Függő tételek, céltartalékok, kötelezettségek elkülönítése II

13 Céltartalék elszámolása Magyar szabályok szerint Képzése: T:86 K : 42 Óvatosság elvét szem előtt tartva a szükséges mértékben képezhető. Felhasználás, feloldás: T:42 K:96 Akkor lehet felhasználni, ha megtörténik az erőforrás kiáramlás, és csak arra amire képezték. IFRS szerint : azzal az elemmel szemben történik az elszámolás, amellyel a tranzakció tényleges megtörténtekor a kötelezettséget állományba vennénk. ( költség vagy Eszköz (ARO)) Megszüntetése azzal az elemmel szemben, amelyre képeztük

14 ARO Nulladik időpontba: T eszköz K céltartalék diszkontált értéken 1 évvel később: T értékcsökkenés K eszköz T kamatráfordítás K céltartalék (egy évvel későbbi jelenértékre korrigálja!) (folyamatosan képződik a céltartalék az időszak alatt)

15 Konkrét iránymutatás céltartalékra (IAS 37) TÉMA CÉLTRATLÉK Jövőbeni működési veszteségek Nem lehet - A BECSLÉSE Hátrányos szerződések (olyan szerződések, amelyek teljesítése esetén az abból származó bevételek kisebbek, mint a felmerült költségek. ( pl. bérleti díj nem teljesítése esetén a kártérítés v. a kieső bevétel lenne kevesebb)) Átszervezés (megváltozik az üzleti tevékenység vagy végzésének módja) lehet Lehet, ha A szerződés teljesítésének és a nem teljesítésből származó következmény közül a kisebb Az átszervezéshez közvetlenül kapcsolódó költségek, ha azok nem a továbbfolytatáshoz kötődnek

16 Átszervezési költségekre képzett céltartalék: T:személyi jellegű ktg-ek, K: Ct. Bezárással kapcsolatos költségek: T: ktgszámlák K: Céltartalékok Példa: Egy gazdálkodó egység 1 millió Ft-ot céltartalékot képzett egy peres ügy kapcsán várható kártérítés megfizetésére. A per végén az ítéletben 1,5 millió Ft kártérítés kifizetését ítélte a bíróság

17 Céltartalék mérlegértéke: a kötelem rendezéséhez szükséges összegre vonatkozó legjobb becslés; az az összeg, amelyet a vállalkozás a kötelezettség rendezésre ésszerű körülmények között hajlandó fizetni ill. amennyiért átruházató. Figyelembe vehető tényezők: Minden fordulónapon újraértékelni (módosítani) Jogszabályi változások Kockázat mértéke Lehetséges kimenetek valószínűsége Jelenérték számítás Inflációs hatások Mérleg fordulónap utáni információk stb

18 Megtérülések kezelése Megtérülés: a kötelezettséget részben vagy egészben nem a vállalkozásnak kell rendezni. Pl. felelősségbiztosítás vagy garanciális kötelezettségek teljesítésére kötött szerződést. Mikor lehet figyelembe venni: Ha már biztos ( térített a 3. fél ) Különálló eszközként mutatom ki Értéke nem lehet nagyobb, mint a képzett ct. Nem lehet csökkenteni a ct. összegét a megtérülő összeggel

19 Pénzügyi kimutatások Képzett céltartalékokkal kapcsolatban folyamatos mozgástábla vezetése Természetükről, mérlegértékük alakulásáról részletes magyarázat, indoklás A becslésekre megfelelő bemutatás a képzett összeg tételesen megállapítható legyen, fajtánként, tételenként kerüljön analitikus nyilvántartásra

20 Kvantitatív Mozgástábla Külön a feloldás és megszűntetés Külön a diszkont lebontása A megtérülések várható összege Kvalitatív Kötelem leírása, természete és a kifizetés várható üteme Bizonytalanságok Felmentési szabály: a részletes közzétételtől érdeksérelem elkerülése céljából eltekintünk (majd utólag részletesen!) Közzétételi kötelezettség 20

21 Függő tételek, céltartalékok, kötelezettségek elkülönítése (Ismétlés) Becslés, majd valósínűség alapján döntés! Bekövetkezés valószínűsége ( % ) Bizonyosság foka Elem 0-10 Esetleges Semmi Lehetséges Függő tétel Valószínű Céltartalék 95 fölött Lényegében biztos Céltartalék

22 Bizonytalanság eszközök esetén (függő tételek) Becslés, majd valósínűség alapján döntés! Bekövetkezés valószínűsége ( % ) Bizonyosság foka Elem 0-10 Esetleges Semmi Lehetséges Függő követelés (notes vagy semmi) Valószínű Függő követelés (notes) 95 fölött Lényegében biztos Követelés (mérleg)

23 Közzéteendő információk Becslés a várható hatásra, Bizonytalanságok Nagyságrend és ütemezés Megtérítés várható-e

24 Számviteli törvény vs. IAS Múltbeli illetve folyamatban lévő ügyletből adódó kötelezettség Külön főcsoport a mérlegben Mértékére nincsenek előírásokszükséges mértékben elv Nincs jelenértékelés Elszámolásbeli különbségek Feltétel a múltban fennállóság Elkülönítve kell kimutatni a mérlegben a kötelezettségek között Mérlegértékére felépítéses módszer, becslés Jelenértékelés van, kötöttebb a mérlegérték meghatározása A Sztv. viszonylag konktrétan megfogalmazza mire kell és lehet céltartalékot képezni

25 Példa Valamely külföldi vállalkozás a 20x1.naptári évi beszámolóját 20x2.III.20-án készítette el a következők figyelembe vételével: Az eddigi veszteséges bányászati üzletágának megszüntetésére tervet készített és annak végrehajtását megkezdte az alábbiak alapján:

26 100 munkavállaló elbocsátásának végkielégítése járulékokkal együtt A bezárás közvetlen ráfordítása munkavállaló becsült átképzési költsége: Felmondásra kell, hogy kerüljön egy hosszú távú megállapodás, amely szerint kifizetése szükséges a felmondásához. De további 1 éves bérleti díjfizetés esetén is felmondható a szerződés. A cég albérletbe is adhatja a bérleményét, így bevételre is szert tehet. Így szerződése hátrányos szerződéssé válik, mivel az abból származó haszon meghaladja az ellenértéket.

27 Példa Már 4 éve folyamatban lévő egyik munkavállalója által indított perben a legutóbbi üzleti év folyamán jogerős bírósági ítélet született, amely alapján a cég nem köteles kártérítést fizetni munkavállalójának. A 20x0. üzleti évi beszámolójában erre azonban már céltartalékot képezett.

28 Példa a) Zairében 20x1.I.1-én aktivált atomerőműve fűtőelemeit azok hasznos élettartama végén meg kell semmisíteni és szennyeződésekkel együtt. b) Szakértői becslések szerint az erőmű és a fűtőelemei is 30 évig üzemeltethetők. A leszerelési és helyreállítási költségek pedig a 30. éveben ( ) és a 31. évben ( ) fognak felmerülni. A teljes költség 20%-át képezik a fűtőelemek eltávolítása, a többi a szennyeződésé. Pénz időértékét kifejező kamatláb 7 %.

29 c) A cég a gyártott termékeire 1 éves garanciát vállal. A korábbi gyakorlati tapasztalatok alapján a termékek 10 %-ánál merül fel 5 ezer ráfordítással rendezhető probléma. Az esetek további 1 %-ánál várhatóan komolyabb probléma merül fel, amelyet csak 15 ezer ráfordítást eredményező cserével lehet megoldani. A cég db terméket gyártott és adott el a legutóbbi üzleti évében.

30 Példa A Tartsunk Célt Rt. az IFRS-ek szerint készíti el a pénzügyi kimutatásait. A társaság többféle tevékenységet végez, melyek közül az egyik: horrorfilm DVD-k előállítása és forgalmazása. A pénz időértékét tükröző kamatláb (legyen) egységesen 5 %. Határozza meg a céltartalékok nyitó értékét (20X1)! Mutassa be, hogy milyen változások történtek a céltartalékokban 20X1-ben! Mivel szemben kellett a céltartalék állományváltozásait elszámolni 20X0-ben és 20X1-ben?

31 1. Az IT (Igazgatótanács) úgy döntött, hogy átalakítja a szervezeti struktúrát és a középvezetői réteget lényegében megszünteti. Ennek következtében harminc embertől fognak megválni. Döntés született arról is, hogy további két felsővezetőt leváltanak. A középvezetők végkielégítése (minden teherrel együtt) eft, a két felsővezetőé pedig eft. Az átalakításról részletes terv született, melyet az IT jóváhagyott. A mérlegfordulónapig a középvezetőkkel kapcsolatos elképzeléseket nyilvánosságra hozták. A jogi osztály a felmondóleveleket a középvezetőknek még decemberben postázta. A két felsővezető is megkapta a felmondólevelét 20X2. márciusában. A terv végrehajtása 20X2. szeptemberében befejeződött.

32 2. 20X0 (!) decemberében elkészült az Rt. által megrendelt DVD gyártó gépsor. A gépsor speciális technológiával készült. Élettartama kb. negyven év. Negyven év elteltével a gépsor már nem használható, azt az előírásoknak megfelelően le kell bontani és a bontott veszélyes anyagokat egy erre felkészített helyre kell szállítani. Ha 20X0 decemberében kellett volna lebontani a gépsort, akkor az eft-ba került volna. A műszaki vezetők tavalyi álláspontja szerint ez az összeg az élettartam végén figyelembe véve a várható technikai fejlődést kb eft lesz.

33 3. Az Rt. DVD lejátszót is gyárt. Ezekre egy évig garanciát kell vállalnia. 20X1-ben a társaság db lejátszót adott el. A tapasztalok alapján a termékek 3%-a a garanciális időszak alatt meghibásodik és kb. 1,5 e Ft ráfordítással javítható. A termékek további 2%-a súlyosan meghibásodik és csak cserével teljesíthető a garanciális kötelezettség, melynek ráfordítás igénye 3,5 eft. Az Rt. 20X0-ben eft garanciális céltartalékot képzett, az év során felmerült garanciális ráfordítás eft volt. ( A tavalyi garanciális céltartalékot még nem rendezték. )

34 4. Az Rt.-nek két peres ügye is volt 20X1-ben: a. Az egyik per lezárult. Ezt a társaság egyik vezetője indította, mert úgy vélte, hogy a társaság termékei miatt vannak rémálmai. A bíróság a keresetet elutasította. Ez az ügy 20X0-ben kezdődött. Akkor az Rt. jogászai úgy vélték, hogy a bírság helyt ad a keresetnek. A kártérítés összegét 900 eft és eft közé várták.

35 b. Az Rt.-t perelte Reaven Hillberg, mivel álláspontja szerint a társaság egyik DVD-je az ő egyik régi (és levédett) művével közel azonos. A rendező csillagászati kártérítést követel, melynek összege eft. Az IT azon az állásponton van, hogy nem követett el törvénysértést. A jogászok szerint látva a filmet vitathatatlan a hasonlóság. Mivel ilyen per az országban ismereteik szerint még nem volt, nem tudnak megbízható becslést adni a várható kötelezettség összegére.

2014. ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ ÉVES Jelentése. független könyvvizsgálói jelentés

2014. ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ ÉVES Jelentése. független könyvvizsgálói jelentés SYNERGON Informatika Nyrt. 2014. ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ ÉVES Jelentése és független könyvvizsgálói jelentés Budapest, 2015. április 8. Synergon Informatika Nyrt. és konszolidált leányvállalatai Konszolidált

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április

Részletesebben

ALTEO C PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK CSOPORT IFRS

ALTEO C PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK CSOPORT IFRS 2013. 12. 31. ALTEO C CSOPORT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK IFRS ALTEO Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatások az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról és konszolidálásba

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon: 06-96-622

Részletesebben

PannErgy Nyrt. 2014. évi. konszolidált beszámoló és. független könyvvizsgálói jelentés. 2015. március 27.

PannErgy Nyrt. 2014. évi. konszolidált beszámoló és. független könyvvizsgálói jelentés. 2015. március 27. PannErgy Nyrt. 2014. évi konszolidált beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2015. március 27. 2014.12.31. TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. IFRS szerinti konszolidált éves

Részletesebben

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek 81 Független könyvvizsgálói jelentés MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK

Részletesebben

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013 ÉVES JELENTÉS 2013 ÜZLETI JELENTÉS 2013 Gazdasági kulcsadatok IFRS, konszolidált, ezer EUR IFRS IFRS 2012 2013 ezer EUR ezer EUR Bevétel 8.285 8.125 Működési költség** (815) (938) Egyéb bevétel (ráfordítás)*

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a független könyvvizsgálói jelentéssel

Részletesebben

KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt.

KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓJA A 2014. DECEMBER 31-ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 3 Konszolidált

Részletesebben

HUNGAROPHARMA ZRT 2013. DECEMBER 31-I KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK

HUNGAROPHARMA ZRT 2013. DECEMBER 31-I KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK HUNGAROPHARMA ZRT TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált mérleg 3 Konszolidált átfogó eredménykimutatás 4 A konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 5 Konszolidált cash-flow kimutatás 6 Kiegészítő melléklet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK, HATÁROZATI JAVASLATOK. az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2013. január 30-án tartandó. éves rendes közgyűléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK, HATÁROZATI JAVASLATOK. az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2013. január 30-án tartandó. éves rendes közgyűléséhez ELŐTERJESZTÉSEK, HATÁROZATI JAVASLATOK az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 2013. január 30-án tartandó éves rendes közgyűléséhez A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 1. Az igazgatóság konszolidált beszámolója az Egis-csoport

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói Jelentéssel

Részletesebben

Konszolidált éves beszámoló

Konszolidált éves beszámoló NYILATKOZAT Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, valamint 24/2008 (VIII. 15) PM rendelet alapján a 2014. évi konszolidált éves beszámolóról és vezetőségi jelentésről M K B B a n k Z r t. Csoport

Részletesebben

APPENINN HOLDING NYRT.

APPENINN HOLDING NYRT. APPENINN HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2014. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint Általános információk Igazgatótanács tagjai ifj.

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2010. április 26-án megtartandó évi rendes közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2010. április 26-án megtartandó évi rendes közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. 1047 Budapest, Baross utca 91-95. investor.relations@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika

Részletesebben

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31 ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Konszolidált pénzügyi kimutatás ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi gazdálkodására vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

Részletesebben

APPENINN HOLDING NYRT.

APPENINN HOLDING NYRT. APPENINN HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2013. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint Általános információk Igazgatótanács tagjai Károly

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők. továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők. továbbképzésének tematikája Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2006. 2006. A tematika összeállítói dr. Garai Borbála [2.2.] Kapásiné dr. Buza Mária [1.2.1. és 1.2.2. (7)] dr. Nagy

Részletesebben

IAS 16 NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARD. Ingatlanok, gépek és berendezések

IAS 16 NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARD. Ingatlanok, gépek és berendezések IAS 16 NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARD Ingatlanok, gépek és berendezések CÉL 1. A jelen standard célja az ingatlanok, gépek és berendezések számviteli kezelésének bemutatása, hogy a pénzügyi kimutatások

Részletesebben

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2011. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma 1. A kötelezettségek fogalma Kötelezettségek 1 1. A kötelezettségek fogalma A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert

Részletesebben

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért Adószám: 18452646-2-06 Statisztikai számjel:18452646-0129-569-06 az Erdészeti Oktatásért 6721 Szeged, József Attila sgt. 26. SZÁMVITELI POLITIKA Eszközök és források értékelési szabályzata Eszközök és

Részletesebben

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót 14. tétel Az éves beszámoló részei, felépítése. Az éves beszámolóból nyerhető információk. A mérleg, eredmény-kimutatás elemzése, kapcsolatuk. Az összköltség- és forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

Részletesebben

a 2014. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján

a 2014. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2014. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján Győr, 2015. április 16. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon: 06-96-622

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása Elnevezése, működési formája, honlapja, cégjegyzék száma, statisztikai számjele és adószáma: Elnevezése, működési formája:

Részletesebben

2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése. Eszközök

2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése. Eszközök Alba Volán Zrt 2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése Eszközök Mérlegsorok Megnevezés 2011.12.31 2012.12.31 23. Dolgozók kölcsöntartozásai 28 078 23 245-1 éven belül törlesztendő

Részletesebben

1. A számviteli információs rendszer

1. A számviteli információs rendszer 1. A számviteli információs rendszer 1.1. A számviteli információk helye és szerepe a vállalkozás vezetésében A számvitel, a bürokrácia a köztudatban sok esetben összetartozó fogalomként élnek - pedig

Részletesebben

IFRS 2 Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standard

IFRS 2 Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standard Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standard Részvény-alapú kifizetés CÉL 1 A jelen IFRS célja a pénzügyi beszámolás rendjének meghatározása az olyan egységek számára, amelyek a részvény-alapú kifizetési ügyletet

Részletesebben