SZAKDOLGOZAT. Zsoldos János NYÍREGYHÁZA, 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKDOLGOZAT. Zsoldos János NYÍREGYHÁZA, 2009."

Átírás

1 SZAKDOLGOZAT Zsoldos János NYÍREGYHÁZA, 2009.

2 NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TERMÉSZETTUDOMÁNYI FŐISKOLAI KAR MATEMATIKA ÉS INFORMATIKA INTÉZET Technika oktatóprogram készítése - A Floppytól a Blu-Ray lemezig, adathordozók fejlődése napjainkig Konzulens: Dr. Nagy Mihály főiskolai tanár Készítette: Zsoldos János számítástechnika - technika szakos hallgató Nyíregyháza, 2009.

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS A NEMZETI ALAPTANTERV TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTÁRGYRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEI NAT-ról néhány szóban A NAT rendelkezései az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi területhez OKTATÓPROGRAMOKRÓL Digitális pedagógia Taneszköz fogalma Taneszközök csoportosítása Digitális taneszközök csoportosítása Digitális oktatás hátrányai ADATHORDOZÓK Adat Adathordozó Adathordozók történelme a mágneses adathordozók megjelenéséig Mágneses adathordozók Sorfolytonos elérésű adathordozók Mágnesszalag (4.1.1 ábra) Mágneskazettás adathordozók Véletlen elérésű adathordozók Hajlékonylemez Merevlemez Optikai adathordozók Optikai adathordozók története Az optikai adathordozók elve CD (Compact Disc) DVD HD DVD Blu-Ray disc Elektronikus elvű adathordozók A jövő adathordozói A KÉSZÍTETT OKTATÓPROGRAM Miért éppen PowerPoint? A program bemutatása ÖSSZEGZÉS...36

4 IRODALOMJEGYZÉK 1. Nemzeti Alaptanterv: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki Kar: Informatika I. Szerkesztette: Németh Gábor Műegyetemi Kiadó, Claus Biaesch-Wiebke: CD lemezjátszó és digitális magnó Műszaki Könyvkiadó, Budapest Dr. Iszáj Ferenc Kató Gábor Dr. Nagy Mihály: Számítástechnika Alapoktól az internetig Bessenyei György Könyvkiadó Pétery Kristóf: Számítástechnikai Alapismeretek B Műszaki Könyvkiadó, Budapest

5 1. BEVEZETÉS Szakdolgozatom témájának azért az adathordozók fejlődését választottam, mert az utóbbi évtizedekben annyira felgyorsult ezeknek az eszközöknek a fejlődése, hogy szinte napról napra nyomon kell őket követni, ha nem szeretnénk lemaradni a változásukról. A technika és életvitel valamint a számítástechnika, rendelkezik közös tananyaggal így kézenfekvőnek tűnik egy technika oktatóprogram készítése számítástechnikából az adathordozók fejlődéséről. Annál is inkább, mivel ma már az oktatásban is jelentős szereppel bír a számítástechnika, és a számítástechnikai eszközök szerepe. Mindezek ellenére, a technika és életvitel, valamint egyéb számítástechnikán kívüli tantárgyakban, a tanárok többsége nem szívesen használ számítástechnikai eszközöket, pedig ezen eszközök által kínált lehetőségek száma meglehetősen tágas, valamint szemléletes oktatást lehet velük tartani. Ezt a kínálkozó lehetőséget megragadva döntöttem szakdolgozatom témája mellett, aminek keretében célom, egy olyan oktatóprogram készítése, amivel jól szemléltetve a diákok számára élvezetessé tehető, a technika és életvitel tantárgy információtechnológiai részében szereplő adathordozók fejlődése, azon belül is történetük, működésük, jellemző tulajdonságaik. Mivel úgyis a számítástechnika és a technika és életvitel tantárgy közös részeit kihasználva készítem a szakdolgozatomat és az oktatóprogramot, így az oktatóprogram nem csak technika oktatóprogram kíván lenni, hanem számítástechnikában is jól használható oktatóprogram. Valószínűleg a tantárgyi követelmények keretein túlmenő ismeretekkel és információkkal bővített oktatóprogram fog elkészülni, amit otthon a diákok a tanóra keretein kívül használhatnak és hasznosíthatnak tudásuk szintjének fejlesztésére. 2

6 2. A NEMZETI ALAPTANTERV TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTÁRGYRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEI 2.1 NAT-ról néhány szóban A Nemzeti alaptanterv (NAT) Magyar Köztársaságnak a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és évi módosítása által meghatározott alapdokumentuma, amelyet többször módosítottak. A törvény kiterjed az iskolai oktatás első tíz évfolyamára. Az iskolák önállóságát szem előtt tartva, a közoktatásra országosan érvényes általános célokat, tartalmi szakaszokat és az azokban megvalósítani kívánt fejlesztési feladatokat, valamint a közvetítendő műveltség fő területeit alapozza meg. A NAT által megfogalmazott célok, feladatok, elvek, minden intézmény sajátosságainak megfelelően kidolgozott dokumentumok révén jutnak érvényhez az oktatásban. Az általános rendelkezéseken felül a NAT rendelkezik: o A tanórai foglalkozások iskolai megszerezésével o A tanítási órákon való részvétel rendjével o Az iskolai oktatásszervezés egyes feladatival: Az angol nyelvre történő felkészüléssel A kiegészítő kisebbségi oktatással Az iskolaotthonos neveléssel és oktatással A képesség-kibontakozató felkészítéssel Az alapfokú művészetoktatást folytató egységes iskolával A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Programjával A közoktatási típusú sportiskolai neveléssel és oktatással Az oktatási program kiadással A 243/2003. (XII.17.) Kormányrendelet mellékletében a NAT eddigi meghatározásai közt, megjelennek a kulcs kompetenciák is, amelyek azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Kulcskompetenciák: o Anyanyelvi kommunikáció o Idegen nyelvi kommunikáció o Matematikai kompetencia 3

7 o Természettudományos kompetencia o Digitális kompetencia o A hatékony, önálló tanulás o Szociális és állampolgári kompetencia o Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia o Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Ezen felül a NAT rendelkezik kiemelt fejlesztési feladatokról, amelyek a kulcskompetenciákra épülnek és összekötik a műveltségi területeit fejlesztési feladatait és bevezetőit. Kiemelt fejlesztési feladatok: - Énkép, önismeret - Hon- és népismeret - Európai azonosságtudat egyetemes kultúra - Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés - Gazdasági nevelés - Környezettudatosságra nevelés - A tanulás tanítása - Felkészülés a felnőtt lét szerepeire A NAT az egységesítés mellett kiemelten figyel a tanulók differenciált nevelésére is. Biztosítva van a lehetőség a szülők, iskolafenntartók, tanulók érdekeinek és értékeinek, a pedagógusok törekvéseinek érvényhez juttatására. A Nemzeti alaptanterv és a helyi szintű, iskolai szabályozás erősen kötődik egymáshoz. Közös szabályok révén biztosítja, hogy a különböző, helyi iskolák szabályozása ne legyen eltérő. Közös szabályokban rögzíti: - A közös értékek meghatározását - A tanulói értékelést - A magasabb évfolyamra lépést - A házi feladatot - A nem szakrendszerű oktatást - A személyiség- és közösségfejlesztés feladatait - A nyitott iskolát Bizonyos oktatási feladatokra külön szabályok vonatkoznak. 4

8 A NAT szakaszokra osztja fel a képzési célokat. A közoktatási törvényben is jelen vannak a képzési szakaszok, de más felosztásban. A nemzeti alaptanterv műveltségi területeket vezet be, amelyek az alábbi módon rendeződnek az oktatásban: (I./1 Nemzetiségi nyelv és irodalom Nemzetiségi iskolákban) I. Magyar nyelv és irodalom II. Élő idegen nyelv III. Matematika IV. Ember és társadalom V. Ember a természetben VI. Földünk Környezetünk VII. Művészetek VIII. Informatika IX. Életvitel és gyakorlati ismeretek X. Testnevelés és sport 2.2 A NAT rendelkezései az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi területhez A műveltségi terület feladata és célja, hogy a tanulók tudjanak boldogulni a technikai világban. Ehhez szükséges, hogy ismerjék szűkebb és tágabb környezetüket, és használni tudják ezekben a környezetekben előforduló eszközöket. Fontos, hogy ne csak ismerjék környezetüket és használni tudják eszközeiket, hanem elemezni is képesek legyenek ezeket és az ezekhez kapcsolódó problémákat, döntéseket képesek legyenek mérlegelni, meghozni. A fejlesztési feladatok: 1. A munka és technika szükségessége, jelentősége és szerepe az emberi életben, haszna és veszélyei: a fenntartható fejlődés és fenntartható fogyasztás. 2. Dokumentumismeret (tárgy, könyv, hálózati dokumentum) 3. Az alkotás folyamata, a gyakorlati probléma-felismerési és problémamegoldó folyamat részei: Probléma-felismerés Tervezés Konstruálás, kivitelezés A tevékenység és eredményének értékelése 4. Munkavégzési és tanulási szokások 5

9 3. OKTATÓPROGRAMOKRÓL 3.1 Digitális pedagógia A számítógéppel segített oktatás, még a mai napig sem terjedt el eléggé. Ennek fő okai közt említhetjük: - a jelenlegi pedagógusok nagy része még a digitális pedagógia korszaka előtt végezte tanulmányait. A pedagógusok nagy arányban még mindig, valamilyen káros és ármánykodó szerkezetnek látja a számítógépet és a számítógéppel való oktatást. - az legtöbb intézményben az oktatási eszközök többsége, a régről megmaradt oktató eszközök, amelyeket vagy anyagi megfontolásból, vagy megszokásból nem cserélnek le, mert a pedagógus már megszokta annak kezelését, ahhoz megfelelően készítette el a tanítás során felhasználni kívánt segédanyagokat. Még a digitális oktatást is használó iskolák illetve pedagógusok közt is találunk olyat, hogy a számítógéppel való oktatást használva is a megszokott módszerekkel oktatnak. A jól bevált XX. századi technikákat használják kicsit más formába burkolva ben készült egy felmérés, mely során a számítógéppel segített tanulási és tanítási eredményességet vizsgálták. Ebből a felmérésből megállapításra került, hogy: - A diákok jobban tanulnak számítógéppel segített oktatási környezetben - Kevesebb idő alatt érnek el azonos eredményt a hagyományos oktatással szemben - Nagyobb kedvvel dolgoznak a diákok - Sokkal szívesebben tanulnak - Kedvezőbb viszony alakul ki a számítógép használattal kapcsolatban - Nem lehet minden tantárgy eredményeit javítani ezáltal - A tantárgyi integrációt elősegíti a számítógéppel való oktatás A megállapított eredmények újabb problémát vetettek fel, mégpedig a tanárok viszonyát ezzel az oktatási formával kapcsolatban. Kiderült ugyanis, hogy a tanárok alapvetően három csoportba sorolhatók, a számítógéppel segített tanulási és tanítási módszerhez való viszonyulás alapján: A. kezdő felhasználó aki számítógépet új szemléltető eszköznek tekinti B. haladó felhasználó aki a digitális taneszközök lehetőségeit ismeri és kihasználja C. profi felhasználó aki a taneszközök önálló fejlesztésére is vállalkozik 6

10 3.2 Taneszköz fogalma A taneszközök fogalma meglehetősen tág fogalom, ugyanis minden olyan tárgy taneszköz, amely az oktatás céljainak elérését elősegíti, az oktatás folyamatában felhasználható. Tehát nagyon sokféle, különböző funkciójú eszközt és tárgyat sorolhatunk a taneszközök közé. A legtöbb taneszköz szinte egyidős magával az oktatással. A meghatározás alapján azt gondolnánk, hogy szinte adja a lehetőséget a tanároknak, hogy minél változatosabb taneszközöket használjanak az oktatásban, ezzel is biztosítva a változatos, szemléletes tanítást. A valóság azonban cáfolni látszik ezt az elgondolást. Taneszközök közé sorolhatjuk: o a médiumokat, amennyiben az általuk közvetített információ elősegíti az oktatás célját pl. oktatási médium o szemléltetőeszközöket o tanítási eszközöket o tanszert o minden oktatási segédeszközt A mai oktatásban jelen vannak a régi típusú taneszközök (pl. összefoglaló táblázatok) és a modern taneszközök (pl. számítógépek) egyaránt. 3.3 Taneszközök csoportosítása A taneszközöket többféleképpen csoportosíthatjuk. Technika történeti szempontból Schramm 1997-ben az alábbi módon sorolta be őket: v 1. nemzedékbe sorolta azokat a tárgyakat, amelyek elkészítése nem igényel technikai eszközt, ilyen tárgy pl. kép, makett, modell v 2. nemzedéke a taneszközöknek azok, amelyek előállításához szükséges a technikai eszköz, de az információ közvetítéséhez nem szükséges technikai eszköz pl. könyv, munkafüzet, fénykép v 3. nemzedékbe kerültek az előállításuk és használatuk során is technikai eszközöket igénylő taneszközök pl. hang és videofelvételek v 4. nemzedékbe tartoznak azok, amelyeknek a szemléltetés mellett a tanulásirányítás is a feladatuk pl. oktatóprogramok, oktatógépek v 5. nemzedék: interaktív kapcsolat van az ember és a gép között pl. internet és multimédia 7

11 A csoportosításból jól kivehető, hogy az első nemzedékbe tartozó tárgyakat használjuk a legrégebbi taneszközökként, ezek már az oktatás megjelenése óta jelen vannak, már az ősember is használta ezeket a tárgyakat nevelésre, oktatásra. A második generációs taneszközök jóval később jelentek meg, hiszen az előállításukhoz szükséges eszközök feltalálásával, még csak az első lépést tették meg a taneszközzé válás irányába. Ebbe a két generációba tartozó eszközöket hívhatjuk hagyományos taneszközöknek, hiszen elég régóta jelen vannak az oktatásban. A harmadik nemzedék szintén váratott magára, már a feltalálás tekintetében is. Taneszközként való felhasználásuk a XX. század második felére valósult meg. A generációk megjelenése közötti időkülönbségek innentől kezdtek el lecsökkenni. A negyedik nemzedék taneszközére már nem sokat kellett várni, hiszen az oktatóprogramok már a XX. század végére megjelentek az oktatásban. Itt már szinte alig észrevehető az eltelt idő az ötödik nemzedék megjelenéséig. Még a múlt században elkezdtek beszivárogni az oktatás egyes területeire, de igazán csak a XXI. században kezdhettek el teret hódítani. Még a mai napig sem mondható általánosan elterjedtnek az interaktív kapcsolat gép és ember között taneszközként, de egyre inkább kezdik felismerni és kiaknázni az ötödik nemzedék lehetőségeit. Csoportosíthatjuk a taneszközöket fizikai megjelenésük szerint is, így kétdimenziós vagy háromdimenziós taneszközöket ismerünk. A csoportosítások szempontjait folytatva, csoportosítási szempontként a tanuló érzékszerveire gyakorolt hatást is figyelembe vehetjük, és így az alábbi csoportokat kapjuk: Auditív taneszköz Vizuális taneszköz Audiovizuális taneszköz Taktilis Komplex taneszköz Az ingerek 80% - át látásunk segítségével fogjuk fel, ezért a vizuális taneszköznek nagyon fontos jelentősége van. Az információ nagy részét az emberek látás útján gyűjtik be és jegyzik meg. Bármennyire is a vizuális taneszköz felé billen a mérleg nyelve érzékelési szempontból, van ahol az auditív taneszköz nem helyettesíthető és nem elhanyagolható pl. az énekzene tantárgynál. A vizuális és auditív taneszközöket szokták párban használni, ekkor kapjuk az audiovizuális taneszközt, amely a két legfőbb érzékszervünkre egyszerre hatva a legjobb tanulási hatásfokot váltja ki. A taktilis (tapintással kapcsolatos) taneszközök pl. a technika és életvitel tantárgynál sokszor nélkülözhetetlen ismeretszerzési módot biztosítanak. 8

12 Komplex taneszköznek nevezhetünk bármilyen taneszközt, amely egyszerre több érzékszervünkre gyakorol hatást. Szokták csoportosítani a taneszközöket aszerint, hogy ki használja őket. Lehet a taneszköz ilyen értelemben tanulói taneszköz, tanári taneszköz, tanulói és tanári taneszköz. Működés szerint csoportosítva megkülönböztethetünk konzerv taneszközöket, amelyek dokumentumszerűek, sokszorozhatóak - nagymértékben korlátokkal rendelkeznek -, valamint on-line információhordozókat, amelyekkel távoli információkat érhetünk el és adatbázisokban keresgélhetünk - kisebb mértékben korlátozottak. A taneszközök funkciójával kapcsolatban támasztott elvárások a tanítási és tanulási folyamatban: o Szemléltetés o Motiválás o Ismeretnyújtás o Rendszerezés o Gyakorlás o Ismétlés és rögzítés o Ellenőrzés o Szabályozás és irányítás Értékelési szempontból vizsgáljuk: a taneszközök hatékonyságát (oktatási és nevelési célok megvalósítása), korszerűségét, alakíthatóságát, fejleszthetőségét, árát és hozzáférési lehetőségét, könnyen kezelhetőségét. A taneszköz kiválasztásánál a következő szempontokat érdemes figyelembe venni: a) Tanári tényezők b) Tanulói tényezők c) Cél, követelmény, tartalom d) Környezeti feltételek e) Gazdaságosság f) Kivitelezhetőség 9

13 3.4 Digitális taneszközök csoportosítása A digitális taneszközöket a tananyagok fajtái, és a gépek oktatási folyamatban betöltött szerepe szerint lehet csoportosítani. 1/a A gép szerepe, mint tanár: segédeszköz bemutatja és kérdezi a tananyagot mérőeszköz válaszértékelés szimuláció (kísérleti eszköz) dokumentálja a diák előrehaladását a tananyagban a válaszok figyelembevételével gyakoroltat, halad tovább jutalmazás (játék, dicséret) vizsgáztató 1/b A gépek szerepe, mint tanuló: a diák programoz tanít a diák magának alakítja a tanulási környezetét a diák készíthet problémájára programot a diák szervezi az oktatást a már meglévő eszközt a diák alakíthatja A gép tanári és tanulói szerepe szoros összefüggésben van és egymástól elválaszthatatlan működés közben, hiszen folyamatosan váltakozhat a szerep attól függően, hogy a diák az oktatás folyamán milyen ütemben halad. A gép többnyire tanulói szerepében is tanár a háttérben, mert a tanuló által végzett programozás, szervezés során, valamint az egész oktatás alatt folyamatosan ellenőrzi a tanuló tevékenységét. Visszajelzést ad és javít folyamatosan, ugyanis csak helyes használat során halad tovább a folyamatokban például programozásnál. 10

14 2. A tananyag szerinti csoportosítás: o oktatási segédlet magyarázatokkal o oktatásszervező programok o mechanikus begyakoroltató feladatok és ellenőrzéseik o interaktív információs rendszer 3.5 Digitális oktatás hátrányai A számítógépes oktatás nem használható minden diáknál egyformán. Vannak diákok, akik igényt tartanak a tanár diák közvetlen, kommunikációs és emberi kapcsolataira és ezek a gyerekek ridegnek, személytelennek élik meg a számítógépes oktatást és az oktatóprogramokat. Náluk az oktatásnak ez a fajtája nem hozza a megfelelő és várt eredményt. Felmérések alapján az ilyen diákok visszaesnek, és átlagon alul teljesítenek az oktatóprogramokkal való tanulási folyamat során. Azokra a diákokra is negatívan hat, akikben csekély az önmotivációs erő. Akik ilyen jellemmel rendelkeznek, azoknak szükségük van a tanár ösztönzésére, buzdítására, folyamatos számonkérésére. Az oktatóprogramok is rendelkezhetnek ellenőrző, értékelő, jutalmazó és motiváló funkciókkal, viszont ahogyan a gép szerepei közt is felsorolásra került, a diák maga irányítja az oktatás folyamatát. Így amennyiben nincs elegendő önmotiváció, érdektelenséget mutat az önálló tanulásra és munkavégzésre. Ezeket a hátrányokat megfelelő alkalmazással az ilyen tanulóknál is ki lehet küszöbölni. Amennyiben az oktatóprogramokat nem otthoni használatra bocsátjuk rendelkezésükre a diákoknak, hanem iskolai tanóra keretében használjuk fel őket, ahol folyamatos tanári jelenlét van, akkor biztosíthatjuk ilyen módon a tanári kommunikációt, folyamatos ösztönzést, és a tanár-diák kommunikációt. Ugyanakkor megmarad az oktatóprogram előnyének az a tulajdonsága, hogy a tanulók önállóan használhatják, és saját ütemben haladnak a program által biztosított tananyagban. Ezáltal a differenciált oktatás is jobban, és egyszerűbben érvényesül. Másik lehetőség, mikor otthoni használatra adjuk át a diákoknak a számítógépes oktatóprogramot, de az iskolai órákon közösen megbeszéljük a program által tanított tananyagot, és számon kérjük azt. Ebben az esetben biztosíthatjuk a kellő motivációval nem rendelkező tanulók számára is a motiváló erőt és a közös megbeszéléseken felkelthetjük érdeklődésüket a program iránt. 11

15 4. ADATHORDOZÓK 4.1 Adat Először az adat fogalmát kell tisztáznunk, hogy eljuthassunk az adathordozókig. Az adatra több definíciót találunk, ha megpróbálunk utána járni mit is jelenthet. a. Az adat a közlés formája, rögzített információ. Egy jelrendszerben ábrázolt jelek, sorozatok összessége. b. A számítástechnikai kisszótárban (Angol Magyar, Kossuth Kiadó 1997) az alábbi definíciót találjuk: Valamely különleges célból, gyakran speciális alakban előkészített információ. A számítástudományban az adat fogalma két, egymástól jól megkülönböztethető módon értelmezhető: 1. adatnak tekintjük mindazokat az operandusokat (számítástechnikai műveletben szereplő mennyiségeket) amelyeket egy program kezel ebben az értelemben különbséget tehetünk adatállomány és programállomány között; 2. egyedi programmal vagy programok csoportjával összefüggő szűkebb jelentés, a program bemenő adatait jelenti megkülönböztetve ezeket a kimenő adatoktól. 4.2 Adathordozó Összefoglaló néven adathordozónak nevezzük azokat az eszközöket, amelyeken a számítógépes adatokat tárolni tudjuk megválasztható időtartam és igény szerint. Vannak beépített adathordozók például a merevlemez és vannak cserélhető adathordozók például a CD. Beépített adathordozókon értjük azokat az adathordozókat, amelyeket a számítógép működése közben nem szabad eltávolítani, mert károsodást okoz, illetve eltávolításukkal, eltávolításuk során a számítógép működése tovább nem biztosítható. 12

16 4.3 Adathordozók történelme a mágneses adathordozók megjelenéséig Bármilyen meglepő, a mai modern adathordozók elődjei már, akár több mint 200 éves múltra tekintenek vissza. Persze ezek az adathordozók még nem mágneses elven működtek, mint manapság a legtöbb adathordozó. Ezek az adathordozók még mechanikus módon tárolták az adatokat például a lyukkártyák.(4.1 ábra) Pár mondatban foglalnám össze érdekesség képen ezt a fejlődési folyamatot, mielőtt tárgyalni kezdeném a modern adathordozók fejlődését. Joseph-Marie Jacquard 1801-ben szabadalmaztatott egy automatizálási módszert a szövéshez. A dolog érdekessége, hogy Jacques Vaucanson által készített damasztszék (egyfajta szövőszék) mintázó egységét, ami egy fa hengeren volt, Jacquard kicserélte egy lyuggatott fahengerre, amin egy 1798-ban létrehozott láncolt lyukkártya sorozatot forgatott, amit Jean Falcon készített. Majd ez a lyukkártyás rendszer átterjedt Amerikába között William Horstmann révén. Amerikában az 1800-as évek végére már problémát okozott a népszámlálás a nagy számban bevándorlók miatt, így versenyt hirdettek 1879-ben egy új módszer kidolgozására. A versenyt Herman Hollerith, német bevándorló nyerte, lyukkártyás tabulátorával. Minden adathoz lyukat rendelt és az állampolgárokhoz pedig lyukkombinációkat, mindezt 1 dolláros méretű 204 lyukasztásra alkalmas kártyán. Az elve az volt a rendszernek, hogy a kártya tűkkel szerelt gépbe került be, ahol áthaladt a tűk alatt. A záródó tűk elektromágnest működtettek és az pedig egy léptető számlálót. Hollerith vállalatot alapított először TM rövidítéssel, amelyből társulások után CTR rövidítésű cég lett, később pedig nemzetközi céggé nőtte ki magát IBM néven. A lyukkártyák nehézkes tárolása (hely, hőmérséklet, páratartalom) után alakult ki a mágneses adattárolási mód és megjelentek a mágneses adathordozók. Ezek tárolása sokkal egyszerűbbé vált az eddigi lyukkártyák tárolásához képest. A mágneses adattárolási mód és a mágneses adathordozók a mai napig a legelterjedtebbek a világon. Folyamatosan fejlődnek és újabb határokat törnek át kapacitásukkal. 4.1 ábra Lyukkártya és lyukszalag 13

17 4.4 Mágneses adathordozók A mágneses adathordozók tárolási elve azon alapszik, hogy nem mágneses anyag felületét mágnesezhető anyaggal bevonják, és ez a mágneses réteg végzi az adattárolást. Ezek az adathordozók szabadon írható és törölhető tulajdonsággal rendelkeznek. A mágneses réteg olyan mintha rengeteg elemi mágnes lenne egymás mellé rendezve. Az adatrögzítési folyamat során, ez a réteg, mozgás közben egy elektromágneses tulajdonsággal rendelkező, áramjárta tekercs közelében halad el. Az elektromágneses indukciónak köszönhetően a mágneses réteg mágneses tulajdonságot vesz fel, amit külső behatás nélkül hosszú ideig képes megőrizni. Az adat olvasásakor az előbbi folyamat visszafele játszódik le. A mágneses felület a mágnese indukció elvén áramot hoz létre a tekercsen és a különböző áramjelekből vissza tudjuk fejteni a tárolt adatot Sorfolytonos elérésű adathordozók Mágnesszalag (4.1.1 ábra) A hordozó anyag ez esetben egy széles műanyagszalag, mágneses felülettel ellátva, amelyre párhuzamosan több sávot alakítanak ki. Az adatok folytonosan helyezkednek el rajta, állandó méretű blokk részekben. Ezeket a részeket üres blokkok választják el egymástól. Az adatok felírása és olvasása folyamatosan, sorban történik. Ezáltal az adatmódosítás egy sávon csak egyszerre lehetséges. Nem lehet miden blokkot külön rögzíteni, hanem az egész sávot az elejétől kezdve újra rögzíteni kell ábra Mágnesszalag A szalagot orsók mozgatják a fixen rögzített fej előtt. Egyik orsóról a másikra csévélik át a szalagot, amelyet a szalag végein található befűző rész segítségével valósítanak meg. Ez a rész adattárolásra nem használható. (4.1.2 ábra) 14

18 4.1.2 Mágnesszalag működése Erre a típusú adathordozóra olyan adatokat célszerű rögzíteni, amelyeknek elérését folyamatosan, egymás után szeretnénk kivitelezni, mert az adatok külön-külön történő kiolvasása meglehetősen időigényes feladat. Adatátviteli sebessége 2-10Mb/s. A mai szalagos adathordozók a nagy adatsűrűség miatt, már nagy mennyiségű adatot képesek tárolni. A nagyobb vállalatok, ahol rendkívül sok adatot kell tárolni hosszú ideig, nagyon szívesen alkalmazzák ezt a fajta adattárolási és adathordozási módszert, mert bár nagyon drága a rögzítő és kiolvasó gép beszerzése, amelyek mindkét irányban tudnak írniolvasni, az adattároló nagyon olcsó Mágneskazettás adathordozók Hétköznapi használatban szokták őket kazettának is nevezni. (4.2 ábra) Alapjaiban a mágnesszalag elvén működik, annyi különbséggel, hogy itt a mágnesszalag vékony, műanyag szalag mágneses réteggel ellátva és csak általában két csatornát tartalmaz. A blokkok és a vezetőrész ugyanúgy megtalálható. A szalag műanyag burkolaton belül található és rögzítve van a két csévélő tengelyre. Alapvetően kétféle típust használnak belőle, a normál magnetofon kazettát, (videokazetta stb.) és az adattároló kazettát, amelyen esetenként 4 sáv is található. Ezeknél az írás többnyire egyirányú, az olvasás lehet kétirányú is. 4.2 ábra Mágneskazetta 15

19 4.4.2 Véletlen elérésű adathordozók Nem árt tisztáznunk, hogy a véletlen elérés nem azt jelenti, hogy véletlenszerűen hol elérjük a tárolt adatunkat hol nem. A véletlenszerűség azt jelenti, hogy a tárolt adatunk bárhol elhelyezkedhet az adathordozónkon és mindegyik adatot el tudjuk érni külön-külön, nincs szükség hozzá az összes többi adaton való végigfutáshoz, mint mágnesszalagoknál Hajlékonylemez 1971-ben az IBM cég vezette be a mágneslemezre történő tárolást. Míg a számítógépek nem rendelkeztek általánosságban merevlemezes meghajtókkal, addig mágneslemezeken történt a teljes adattárolás. Ezt jól mutatja az első PC re készült operációs rendszer neve a DOS, ami angolul a Disk Operating System (Lemezes Operációs Rendszer) szavak rövidítése. A hajlékonylemezt szokták nevezni floppynak is angol elnevezése után. A mágneslemez név a technológiát tükrözi. A lemez nem más, mint egy vékony műanyag lemez mágnesezhető felülettel ellátva, akárcsak a mágnesszalagok esetén. (4.2.1 ábra) ábra Tok és mágneslemez Ezt a mágnesezhető lemezt jóval keményebb műanyagból készült borítás védi, az úgynevezett tok. Ez a borítás nem eltávolítható. A floppy hosszas fejlődésen ment keresztül, mire elérte a ma ismert formáját, amit 3,5 hüvelykes lemezként ismerünk. Ezt a típusát láthatjuk a ábrán. Itt kell megemlíteni azt is, hogy ezzel a mérettel rendelkező hajlékonylemeznek az eszmei atyja Jánosi Marcell volt, az 1974-ben megalkotott 3 hüvelykes méretű floppy lemezével. Az általa készített floppy mérete már a ma ismert floppy szélességével rendelkezett, csak hossza és vastagsága volt más, mert az ingzsebéhez tervezte, ami akkoriban egy italos lapos üveg méreteihez volt kitalálva. Szabadalmaztatták a floppyt és hozzá tartozó BRG MCD-1 nevű meghajtót is, de a szabadalmat nem általánosították így a cég elveszítette az jogokat. A híre viszont gyorsan terjedt és külföldön kisebb átalakítások után megjelent az új méret a 3,5 hüvelykes floppy formájában. 16

20 A floppy típusai A lemez formátuma Megjelenés Tároló kapacitás Jelölt kapacitás (hüvelykben) éve 8 csak olvasható ,7KiB 80KB KiB 256KB 3 (Jánosi Marcell) 1974 kb. 256KiB kb. 256KB 8 DD ,5KiB 0,5 MB 5, ,6kB 110kB 8 DS KiB 1,2 MB 5,25 DD KiB 360KB 3,5 HP - SS KiB 264 KB 3,5 DD KiB 720 KB 5,25 QD KiB 1,2 MB 3,5 HD KiB 1,44 MB 3,5 ED KiB 2,88 MB 3,5 LS ,375MiB 120 MB 3,5 LS ,75MiB 240 MB 3,5 HiFD MiB 150/200 MB A betűrövidítések különböző tulajdonságokat jelölnek: o SS Single Side egyoldalú o DS Dual Side - kétoldalú o DD Double Density dupla sűrűségű o QD Quad Density négyszeres sűrűségű o HD High Density magas sűrűségű o ED Extended Density kibővített sűrűségű o LS Laser Servo Lézer szervós o HiFD High capacity Floppy Disk nagy kapacitású floppy lemez A hajlékonylemezek egyik nagy hátránya, hogy az író/olvasó fej hozzáér a lemezhez így bármilyen apró mechanikus változás hatására hozzányomódhat, így rongálódik a lemez. A 8 hüvelykes lemezmeghajtók még méretük miatt külső egységek voltak. Ezek a floppyk meglehetősen kis kapacitással rendelkeztek. (4.2.2 ábra) 17

21 Az 5,25 hüvelykes hajlékonylemez műanyag vagy papírborítással rendelkezik. Már jobban elerjedt, mint a 8 hüvelykes elődje. Lemezmeghajtója a beépíthető eszközök közé tartozott. Otthoni használatú számítógépekbe is beépítették, így mindenki számára elérhető volt. Mérete miatt még mindig nagy helyigénye volt a számítógépben. A lemez meglehetősen sérülékeny volt a lágy burkolata miatt. Az írás-olvasás számára kiképzett ablakot még nem védte semmilyen burkolat. Írásvédetté a tok szélén lévő rés leragasztásával tehető. (4.2.3 ábra) ábra 8; 5,25; 3,5 hüvelykes mágneslemezek és 20 cm-es vonalzó 3,5 hüvelykes hajlékonylemez (4.2.4 ábra): Mint már említésre került, a megalkotásában Jánosi Marcellnak úttörő szerepe volt. Működése a többi mágneses adathordozó működésével azonos. A mágneses lemez felületi részén koncentrikusan elhelyezkedő mágneses körök vannak kialakítva, vagy gyárilag, vagy használat előtt, program segítségével. Ezek a körök a sávok a lemezen. A mágneslemezt nem csak koncentrikusan, hanem sugár irányban is felosztották, így jöttek létre a szektorok a sávok és a sugár irányú felosztás metszéspontjában. Olyan a kialakítás, mint egy kör alakú stadion ülőhelyeinél. Széksorok és szektorok vannak kialakítva a stadion középpontjából kiindulva. Itt a széksoroknak a sávok felelnek meg. A szektor pedig egy szelet a sávból. (2.1.3 ábra) szektor sáv ábra mágneslemez szerkezete 18

A háttértárak a program- és adattárolás eszközei.

A háttértárak a program- és adattárolás eszközei. A háttértárak a program- és adattárolás eszközei. Míg az operatív memória (RAM) csak ideiglenesen, legfeljebb a gép kikapcsolásáig őrzi meg tartalmát, a háttértárolókon nagy mennyiségű adat akár évtizedekig

Részletesebben

A háttértárak nagy mennyiségű adat hosszú távú tárolására alkalmas ki- és bemeneti perifériák.

A háttértárak nagy mennyiségű adat hosszú távú tárolására alkalmas ki- és bemeneti perifériák. A háttértárak nagy mennyiségű adat hosszú távú tárolására alkalmas ki- és bemeneti perifériák. Részei: adathordozó, író/olvasó eszköz (az adatokat az adathordozóról beolvassa vagy tárolja), a vezérlő (a

Részletesebben

Háttértárak. Megkülönböztetünk papír alapú, mágneses, optikai, valamint egyéb (elektronikus) háttértárakat.

Háttértárak. Megkülönböztetünk papír alapú, mágneses, optikai, valamint egyéb (elektronikus) háttértárakat. Háttértárak A háttértárak nagy mennyiségű adat tárolására alkalmas ki- és bemeneti perifériák. A használaton kívüli programok, és adatok tárolása mellett fontos szerepük van az adatarchiválásban, de például

Részletesebben

Háttértárolók. Mágneses háttértárolók

Háttértárolók. Mágneses háttértárolók Háttértárolók Kérdések a témakörhöz Mit nevezünk háttértárolónak? Milyen fajtái vannak a háttértárolóknak? Csoportosítsd a háttértárolókat a tárolás módja szerint! Add meg a ma használatos háttértárolók

Részletesebben

Adathordozók Urbanszky Andrea (URARABI.ELTE)

Adathordozók Urbanszky Andrea (URARABI.ELTE) Adathordozók Urbanszky Andrea (URARABI.ELTE) Lyukkártya 18. század közepétől használják, például szövőszékekben, verklikben, ezek adták az ötletet a számítástechnikai felhasználáshoz. Az 1990-es évekig

Részletesebben

Megkülönböztetünk papír alapú, mágneses, optikai, valamint egyéb háttértárakat.

Megkülönböztetünk papír alapú, mágneses, optikai, valamint egyéb háttértárakat. Háttértárak A háttértárak nagy mennyiségû adat tárolására alkalmas ki- és bemeneti perifériák. A használaton kívüli programok és adatok tárolása mellett fontos szerepük van az adatarchiválásban, de például

Részletesebben

Középszintű Informatika Érettségi Szóbeli Vizsgatétel Bottyán János Műszaki Szakközépiskola -2005-

Középszintű Informatika Érettségi Szóbeli Vizsgatétel Bottyán János Műszaki Szakközépiskola -2005- 8. TÉTEL Középszintű Informatika Érettségi Szóbeli Vizsgatétel 2. Informatikai alapismeretek hardver 2.2. A számítógép felépítése 2.2.3. A perifériák típusai és főbb jellemzőik: háttértárak Háttértárak

Részletesebben

6. Háttértárak. Mágneses elvű háttértárak. Ezek az eszközök ki-, bemeneti perifériák, az adatok mozgása kétirányú.

6. Háttértárak. Mágneses elvű háttértárak. Ezek az eszközök ki-, bemeneti perifériák, az adatok mozgása kétirányú. 6. Háttértárak Ezek az eszközök ki-, bemeneti perifériák, az adatok mozgása kétirányú. Miért van rájuk szükség? Belső memória bővítése Programok és adatok tárolása, rögzítése Meglévő programok, adatok

Részletesebben

Adattárolók. Így néz ki egy lyukkártya

Adattárolók. Így néz ki egy lyukkártya Adattárolók KEZDETEK Az első informatikai vonatkozású gépet 1890-ben egy Hermann Hollerith nevű ember találta fel, aki az Amerikai népszámlálási hivatalban dolgozott. Ez az eszköz a lyukkártya. Működésének

Részletesebben

Elektronikus háttértárak

Elektronikus háttértárak Elektronikus háttértárak Az elektronikus tár elektronikusan rögzíti az adatokat, megbízható, törölhető tár. Az elektronikus háttértárak mindenféle mozgó alkatrész nélkül, elektronikus elven, úgynevezett

Részletesebben

IT - Alapismeretek. Feladatgyűjtemény

IT - Alapismeretek. Feladatgyűjtemény IT - Alapismeretek Feladatgyűjtemény Feladatok PowerPoint 2000 1. FELADAT TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS Pótolja a hiányzó neveket, kifejezéseket! Az első négyműveletes számológépet... készítette. A tárolt program

Részletesebben

A számítógépek felépítése. A számítógép felépítése

A számítógépek felépítése. A számítógép felépítése A számítógépek felépítése A számítógépek felépítése A számítógépek felépítése a mai napig is megfelel a Neumann elvnek, vagyis rendelkezik számoló egységgel, tárolóval, perifériákkal. Tápegység 1. Tápegység:

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Tervezte és készítette Géczy LászlL. szló 1999-2008

Tervezte és készítette Géczy LászlL. szló 1999-2008 Tervezte és készítette Géczy LászlL szló 1999-2008 ADATHORDOZÓ Különböző ADATHORDOZÓK LEMEZ hajlékonylemez MO lemez merevlemez CDROM, DVDROM lemez CDRAM, DVDRAM lemez ADATHORDOZÓ SZALAG Különböző ADATHORDOZÓK

Részletesebben

Tervezte és készítette Géczy László 1999-2002

Tervezte és készítette Géczy László 1999-2002 Tervezte és készítette Géczy László 1999-2002 ADATHORDOZÓ Különböző ADATHORDOZÓK LEMEZ hajlékonylemez MO lemez merevlemez CDROM, DVDROM lemez CDRAM, DVDRAM lemez ADATHORDOZÓ SZALAG Különböző ADATHORDOZÓK

Részletesebben

Számítástechnikai kellékek 09. TDK floppy lemez. Imation floppy lemez. TDK normál tokos írható CD lemez. TDK vékony tokos írható CD lemez

Számítástechnikai kellékek 09. TDK floppy lemez. Imation floppy lemez. TDK normál tokos írható CD lemez. TDK vékony tokos írható CD lemez floppy lemez, lemez/floppy disk, TK floppy lemez rendelési kód típus kapacitás kiszerelés 176-0301 3,5 formatált 1,44 M 10 db / dob 3.5 avilin bevonatú H-disk-ek. Sávonként több mint 50 millió hibátlan

Részletesebben

Az információ-tárolás története és tanulságai II.

Az információ-tárolás története és tanulságai II. Fejezetek az Információ-Technológia Kultúrtörténetéből Az információ-tárolás története és tanulságai II. Mágneses, optikai és elektronikus tárak története http://uni-obuda.hu/users/kutor FI-TK 3/47/1 Információ

Részletesebben

IT - Alapismeretek. Megoldások

IT - Alapismeretek. Megoldások IT - Alapismeretek Megoldások 1. Az első négyműveletes számológépet Leibniz és Schickard készítette. A tárolt program elve Neumann János nevéhez fűződik. Az első generációs számítógépek működése a/az

Részletesebben

A merevlemez technológia odáig fejlődött, hogy a zsebben hordható, kisméretű mp3 lejátszókba is készülnek merevlemezek 100 GByte körüli kapacitással.

A merevlemez technológia odáig fejlődött, hogy a zsebben hordható, kisméretű mp3 lejátszókba is készülnek merevlemezek 100 GByte körüli kapacitással. Mutassa be a háttértárak típusait! Ismertesse a merevlemez felépítését és az adattárolás szerkezetét! Mutassa be a merevelemez és az elektronikus háttértárak működését! Mutass be, hogy milyen célra érdemes

Részletesebben

MikroLAN-Industria Elektronikai Kft. POSTAI CSOMAGKÜLDÉS: ( 52 ) 414-777, ( 52 ) 315-774 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 112.

MikroLAN-Industria Elektronikai Kft. POSTAI CSOMAGKÜLDÉS: ( 52 ) 414-777, ( 52 ) 315-774 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 112. CD lemezek: Adathordozók Hologramos, jogdíjas termékek. Emtec-BASF CD-R 80 min. / 700 MB 52x cake box. 10 darab kerek műanyag dobozban Emtec-BASF CD-R 80 min. / 700 MB 52x vékony tok CD-R 80 min. / 700

Részletesebben

Mi szükséges a működéshez?

Mi szükséges a működéshez? 1 Mi szükséges a működéshez? Hardver a számítógép kézzel fogható részei, fizikailag létező eszközök Szoftver a számítógépet működtető programok összessége 2 A számítógép fő részei Számítógép-ház CD-, DVDmeghajtó

Részletesebben

Mi van a számítógépben? Hardver

Mi van a számítógépben? Hardver Mi van a számítógépben? Hardver A Hardver (angol nyelven: hardware) a számítógép azon alkatrészeit / részeit jelenti, amiket kézzel meg tudunk fogni. Ezen alkatrészek közül 5 fontos alkatésszel kell megismerkedni.

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Számítógépes alapfogalmak, számítógép generációk 2. A számítógép felépítése, hardver, A központi egység 3. Hardver

Részletesebben

ADATHORDOZÓ LEMEZ. Különböző ADATHORDOZÓK. MO lemez. hajlékonylemez CDROM, DVDROM. lemez. merevlemez CDRAM, DVDRAM. lemez

ADATHORDOZÓ LEMEZ. Különböző ADATHORDOZÓK. MO lemez. hajlékonylemez CDROM, DVDROM. lemez. merevlemez CDRAM, DVDRAM. lemez ADATHORDOZÓ Különböző ADATHORDOZÓK LEMEZ hajlékonylemez MO lemez merevlemez CDROM, DVDROM lemez CDRAM, DVDRAM lemez ADATHORDOZÓ SZALAG Különböző ADATHORDOZÓK DAT, DATA DATA CARTRIDGE TAPE 1/2 SZALAG A

Részletesebben

Optikai lemezek jellemzői, típusai

Optikai lemezek jellemzői, típusai Optikai lemezek jellemzői, típusai Veres Bernadett (beadandó) Etr-kód: VEBSAAI.ELTE E-mail: veres.betti91@freemail.hu Optikai lemezek Az optikai lemez felületén az adatrögzítés a (mikrobarázdás) hanglemezekhez

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Történeti áttekintés 2. Számítógépes alapfogalmak 3. A számítógép felépítése, hardver A központi egység 4. Hardver

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Számítógépes alapfogalmak 2. A számítógép felépítése, hardver, A központi egység 3. Hardver Perifériák 4. Hardver

Részletesebben

Számítógép felépítése

Számítógép felépítése Alaplap, processzor Számítógép felépítése Az alaplap A számítógép teljesítményét alapvetően a CPU és belső busz sebessége (a belső kommunikáció sebessége), a memória mérete és típusa, a merevlemez sebessége

Részletesebben

Keresés offline számítógépes forrásokban

Keresés offline számítógépes forrásokban Keresés offline számítógépes forrásokban 1. Adattárolás, adattárolók, adathordozók - Offline adatbázisok 1.1. Háttértárak Legfőbb feladatuk az adatok és programok tárolása. A háttértárakon nagy mennyiségű

Részletesebben

Ezek az eszközök ki-, bemeneti perifériák, az adatok mozgása kétirányú. Tároló egységek. Mágneses elvű. hajlékonylemez (floppy)

Ezek az eszközök ki-, bemeneti perifériák, az adatok mozgása kétirányú. Tároló egységek. Mágneses elvű. hajlékonylemez (floppy) 6. Háttértárak Ezek az eszközök ki-, bemeneti perifériák, az adatok mozgása kétirányú. Tároló egységek Papír alapú Nem papír alapú lyukszalag lyukkártya Mágneses elvű Elektronikus Optikai elvű hajlékonylemez

Részletesebben

Háttértárak. Merevlemez (winchester) = HDD = hard disc drive = merevlemezes meghajtó

Háttértárak. Merevlemez (winchester) = HDD = hard disc drive = merevlemezes meghajtó Háttértárak A háttértár olyan számítógépes hardver, amely nagy mennyiségű adatot képes tárolni, és azokat a számítógép kikapcsolása után is megőrzi. A mai számítógépek bináris számokkal dolgoznak, minden

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Merevlemezek tegnap, ma, holnap

Merevlemezek tegnap, ma, holnap Bodogán Bálint Tibor Merevlemezek tegnap, ma, holnap 2010. október 25. A kezdetek kezdete Mint még sok más, az első merevlemez megjelenése is a Nagy Kék nevéhez fűződik. 1956. szeptember 4-ét írunk, amikor

Részletesebben

Háttértárak. a tárolható adatmennyiség nagysága (kapacitás), a gyorsasága, azaz mekkora az adat-hozzáférési idı, az adatsőrőség nagysága.

Háttértárak. a tárolható adatmennyiség nagysága (kapacitás), a gyorsasága, azaz mekkora az adat-hozzáférési idı, az adatsőrőség nagysága. Háttértárak A háttértárak nagy mennyiségő adat tárolására alkalmas ki- és bemeneti perifériák. A használaton kívüli programok és adatok tárolása mellett fontos szerepük van az adatarchiválásban, de például

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

elektronikus adattárolást memóriacím

elektronikus adattárolást memóriacím MEMÓRIA Feladata A memória elektronikus adattárolást valósít meg. A számítógép csak olyan műveletek elvégzésére és csak olyan adatok feldolgozására képes, melyek a memóriájában vannak. Az információ tárolása

Részletesebben

MÁGNESES ADATTÁROLÁS LÁGY- ÉS MEREVLEMEZEK. Informatikai eszközök fizikai alapjai. Papp Szabolcs Dániel Anyagtudomány MSc

MÁGNESES ADATTÁROLÁS LÁGY- ÉS MEREVLEMEZEK. Informatikai eszközök fizikai alapjai. Papp Szabolcs Dániel Anyagtudomány MSc MÁGNESES ADATTÁROLÁS LÁGY- ÉS MEREVLEMEZEK Informatikai eszközök fizikai alapjai Papp Szabolcs Dániel Anyagtudomány MSc 2016.03.02. LÁGYLEMEZEK (HAJLÉKONYLEMEZEK) BEVEZETÉS Flopilemez = FDD (Floppy Disk

Részletesebben

2. Számítógépek működési elve. Bevezetés az informatikába. Vezérlés elve. Külső programvezérlés... Memória. Belső programvezérlés

2. Számítógépek működési elve. Bevezetés az informatikába. Vezérlés elve. Külső programvezérlés... Memória. Belső programvezérlés . Számítógépek működési elve Bevezetés az informatikába. előadás Dudásné Nagy Marianna Az általánosan használt számítógépek a belső programvezérlés elvén működnek Külső programvezérlés... Vezérlés elve

Részletesebben

Háttértárolók. a) Az IBM PC kompatibilis számítógépek megjelenésekor a legelterjedtebb háttértár a

Háttértárolók. a) Az IBM PC kompatibilis számítógépek megjelenésekor a legelterjedtebb háttértár a Háttértárolók A számítógép a programokat és az adatokat a feldolgozás ideje alatt a RAM-ban tárolja. A gép kikapcsolásával ennek tartalma elvész. Az adatok feldolgozási időn kívüli tárolását különféle

Részletesebben

Háttértár. Fajtái. Mágneses tárak. Háttértár 1

Háttértár. Fajtái. Mágneses tárak. Háttértár 1 Háttértár 1 Háttértár A háttértár olyan számítógépes hardverelem, mely nagy mennyiségű adatot képes tárolni, és azokat a számítógép kikapcsolása után is megőrzi. Erre azért van szükség, mert a számítógép

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

DIGITÁLIS ADATTÁRAK (MEMÓRIÁK)

DIGITÁLIS ADATTÁRAK (MEMÓRIÁK) DIGITÁLIS ADATTÁRAK (MEMÓRIÁK) A digitális berendezések a feladatuk ellátása közben rendszerint nagy mennyiségű adatot dolgoznak fel. Feldolgozás előtt és után rendszerint tárolni kell az adatokat ritka

Részletesebben

9. tétel Tároló eszközök Tárolók (mágneses, optikai, )

9. tétel Tároló eszközök Tárolók (mágneses, optikai, ) 9. tétel Tároló eszközök Tárolók (mágneses, optikai, ) 12a.09. Készítette: Bandur Ádám és Sleisz Endre Tartalomjegyzék I. Neumann János II. Tárolók Csoportosítás ismertetése Eszközök elhelyezve csoportokban.

Részletesebben

Bepillantás a gépházba

Bepillantás a gépházba Bepillantás a gépházba Neumann-elvű számítógépek főbb egységei A részek feladatai: Központi egység: Feladata a számítógép vezérlése, és a számítások elvégzése. Operatív memória: A számítógép bekapcsolt

Részletesebben

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó?

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó? ÓRATERV A pedagógus neve Iványiné Nagy Kinga Műveltségi terület Informatika Tantárgy Könyvtárhasználat Osztály 6. évfolyam Az óra témája A dokumentumok típusai: Információhordozók a könyvtárban Az óra

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Az információ-tárolás története és tanulságai I.

Az információ-tárolás története és tanulságai I. Fejezetek az Információ-Technológia Kultúrtörténetéből Az információ-tárolás története és tanulságai I. Korai adattárak http://uni-obuda.hu/users/kutor FI-TK 3/45/1 ITK 2 (36/2) Az információ-technológia

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

A fájlkezelés alapjai

A fájlkezelés alapjai Az adattárolás alapelemei Képzeljünk el egy nagy szekrényt, ami még teljesen üres. Ebbe a szekrénybe szeretnénk a ruháinkat bepakolni, de a szekrényben nincs egyetlen polc se. A polcok a ruháink rendszerezett

Részletesebben

Ismerkedjünk tovább a számítógéppel. Alaplap és a processzeor

Ismerkedjünk tovább a számítógéppel. Alaplap és a processzeor Ismerkedjünk tovább a számítógéppel Alaplap és a processzeor Neumann-elvű számítógépek főbb egységei A részek feladatai: Központi egység: Feladata a számítógép vezérlése, és a számítások elvégzése. Operatív

Részletesebben

Dell Inspiron 580s: Részletes műszaki adatok

Dell Inspiron 580s: Részletes műszaki adatok Dell Inspiron 580s: Részletes műszaki adatok Ez a dokumentum alapvető információkat tartalmaz a számítógép beállításáról és frissítéséről, valamint az illesztőprogramok frissítéséről. MEGJEGYZÉS: A kínált

Részletesebben

erettsegizz.com Érettségi tételek

erettsegizz.com Érettségi tételek Háttértárak erettsegizz.com Érettségi tételek A hardver eszközöket két csoportra bontjuk, a központi egységre és a perifériákra. A perifériák szerepe az adatok bevitele (beviteli eszközök), megjelenítése

Részletesebben

Adatbázis rendszerek. dr. Siki Zoltán

Adatbázis rendszerek. dr. Siki Zoltán Adatbázis rendszerek I. dr. Siki Zoltán Adatbázis fogalma adatok valamely célszerűen rendezett, szisztéma szerinti tárolása Az informatika elterjedése előtt is számos adatbázis létezett pl. Vállalati személyzeti

Részletesebben

Informatika szintmérő-érettségi tételek 2015. február

Informatika szintmérő-érettségi tételek 2015. február 1.oldal (10) Memóriák és háttértárak Memória A memória elektronikus adattárolást valósít meg. A számítógép csak olyan műveletek elvégzésére és csak olyan adatok feldolgozására képes, melyek a memóriájában

Részletesebben

Dell Inspiron 560s: Részletes muszaki adatok

Dell Inspiron 560s: Részletes muszaki adatok Dell Inspiron 560s: Részletes muszaki adatok Ez a dokumentum alapvető információkat tartalmaz a számítógép beállításáról és frissítéséről, valamint az illesztőprogramok frissítéséről. MEGJEGYZÉS: A kínált

Részletesebben

1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig 2. Szedjük szét a számítógépet 1. örök 3. Szedjük szét a számítógépet 2.

1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig 2. Szedjük szét a számítógépet 1. örök 3. Szedjük szét a számítógépet 2. Témakörök 1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig ( a kommunikáció fejlődése napjainkig) 2. Szedjük szét a számítógépet 1. ( a hardver architektúra elemei) 3. Szedjük szét a számítógépet 2.

Részletesebben

TestLine - zsoltix83tesztje-01 Minta feladatsor

TestLine - zsoltix83tesztje-01 Minta feladatsor lkalom: n/a átum: 2017.02.09 18:08:51 Oktató: n/a soport: n/a Kérdések száma: 35 kérdés Kitöltési idő: 1:03:48 Pont egység: +1-0 Szélsőséges pontok: 0 pont +63 pont Értékelés: Pozitív szemléletű értékelés

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben

Számítógépes alapismeretek 1.

Számítógépes alapismeretek 1. Számítógépes alapismeretek 1. 1/7 Kitöltő adatai: 1. Név: 2. Osztály: 3. E-mail címe: 2/7 Kérdések: 1. Mi az IKT (Információs és Kommunikációs Technológia)? Olyan eszközök, technológiák, amik az információ

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

Fábián Zoltán Hálózatok elmélet

Fábián Zoltán Hálózatok elmélet Fábián Zoltán Hálózatok elmélet Miért szükséges a háttértár Az alkalmazások és adatok tárolása Háttértárak típusai Szekvenciális elérésű Mágnesszalag Lyukszalag Lyukkártya Véletlen elérésű Csak olvasható

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

1. A TERMÉKEK MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓJA

1. A TERMÉKEK MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓJA 1. sz. melléklet: Műszaki követelmények 1. A TERMÉKEK MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓJA 1. RÉSZAJÁNLAT. HANGKAZETTA, PROFESSZIONÁLIS VIDEOKAZETTA, VHS VIDEOKAZETTA Ssz Menny. Menny. egys. Megnevezés Minimális műszaki

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

TestLine - zsoltix83tesztje-01 Minta feladatsor

TestLine - zsoltix83tesztje-01 Minta feladatsor lkalom: n/a átum: 2017.01.19 21:10:15 Oktató: n/a soport: n/a Kérdések száma: 35 kérdés Kitöltési idő: 1:03:48 Pont egység: +1-0 Szélsőséges pontok: 0 pont +63 pont Értékelés: Pozitív szemléletű értékelés

Részletesebben

Merevlemezek tegnap, ma, holnap. Tegnap

Merevlemezek tegnap, ma, holnap. Tegnap Merevlemezek tegnap, ma, holnap Tegnap A ma winchester néven ismert mágneses merevlemezek megjelenése előtt az adatok beolvasása a háttértárolóról nem volt ennyire egyszerű feladat. Nyilván sokan emlékeznek

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

Egér - Kézi mutatóeszköz

Egér - Kézi mutatóeszköz Egér - Kézi mutatóeszköz Egerek a tenyér alatt A grafikus kezelőfelülettel rendelkező operációs rendszerek kezelése, de főleg a grafikus, képmanipuláló vagy a tervező szoftverek használata ma már szinte

Részletesebben

Számítógép perifériák I.

Számítógép perifériák I. Perifériák csoportosítása I. Output perifériák: monitor nyomtató plotter hangszóró Számítógép perifériák I. II. Input perifériák: billentyűzet egér szkenner kamerák mikrofon III. Háttértárak Pl: Mágneses

Részletesebben

Optikai lemezek. A CD és DVD típusai, jellemzői Veres Bernadett 2010.10.29. Etr-kód: VEBSAAI.ELTE. e-mail: veres.betti91@freemail.hu.

Optikai lemezek. A CD és DVD típusai, jellemzői Veres Bernadett 2010.10.29. Etr-kód: VEBSAAI.ELTE. e-mail: veres.betti91@freemail.hu. Optikai lemezek A CD és DVD típusai, jellemzői (beadandó) Etr-kód: VEBSAAI.ELTE e-mail: veres.betti91@freemail.hu 2010.10.29. Optikai lemezek Tartalom Optikai lemezek... 3 Kifejlesztése... 3 Jellemzői...

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Kulcskompetenciák fejlesztése Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Iskolánkról Három (évfolyamonként 1-1 osztályos) kisiskola 2005-ben társult Tagintézményenként merőben eltérő szülői háttér Tagintézményeink

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA

BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA Ismeretterjesztő előadás 2. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó aniszirk@gmail.com INFORMÁCIÓS ÍRÁSTUDÁS Az információ elérésének és felhasználásának képessége. leggyakrabban

Részletesebben

Informatikai eszközök fizikai alapjai Lovász Béla

Informatikai eszközök fizikai alapjai Lovász Béla Informatikai eszközök fizikai alapjai Lovász Béla Kódolás Moduláció Morzekód Mágneses tárolás merevlemezeken Modulációs eljárások típusai Kódolás A kód megállapodás szerinti jelek vagy szimbólumok rendszere,

Részletesebben

USB adatgyűjtő eszközök és programozásuk Mérő- és adatgyűjtő rendszerek

USB adatgyűjtő eszközök és programozásuk Mérő- és adatgyűjtő rendszerek USB adatgyűjtő eszközök és programozásuk Mérő- és s adatgyűjt jtő rendszerek Az USB kialakulása Az USB felépítése Az USB tulajdonságai USB eszközök Áttekintés USB eszközök programozása 2 Az USB kialakulása

Részletesebben

Lenovo Ideapad G E301PAHV

Lenovo Ideapad G E301PAHV Lenovo Ideapad G50-45 - 80E301PAHV (80E301PAHV) Bruttó ár: 0 Ft Termékvonal: Lenovo Notebook / Lenovo Laptop Termékvonal2: Notebook / Laptop Processzor: AMD Quad-Core Processzor jellemző: A4-6210 1,80GHz

Részletesebben

Védené értékes adatait, de még nem tudja hogyan?

Védené értékes adatait, de még nem tudja hogyan? Védené értékes adatait, de még nem tudja hogyan? Ismerje meg az easysafe kulcs által nyújtott megoldást! Az easysafe kulcs két megoldást ötvöz az adatvédelem érdekében: 1. easydrive: titkosított adattárolásra

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

1214 Budapest, Puli sétány 2-4. www.grimas.hu 1 420 5883 1 276 0557 info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK -Master-

1214 Budapest, Puli sétány 2-4. www.grimas.hu 1 420 5883 1 276 0557 info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK -Master- Rétegvastagságmérő MEGA-CHECK -Master- A "MEGA-CHECK -Master-" rétegvastagságmérő műszer alkalmas minden fémen a rétegvastagság mérésére. Az új generációs MEGA-CHECK rétegvastagságmérő eszközökben használtak

Részletesebben

A processzor hajtja végre a műveleteket. összeadás, szorzás, logikai műveletek (és, vagy, nem)

A processzor hajtja végre a műveleteket. összeadás, szorzás, logikai műveletek (és, vagy, nem) 65-67 A processzor hajtja végre a műveleteket. összeadás, szorzás, logikai műveletek (és, vagy, nem) Két fő része: a vezérlőegység, ami a memóriában tárolt program dekódolását és végrehajtását végzi, az

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

Háromdimenziós képkészítés a gyakorlatban és alkalmazási területei

Háromdimenziós képkészítés a gyakorlatban és alkalmazási területei Háromdimenziós képkészítés a gyakorlatban és alkalmazási területei Bálint Tamás Dr. Berke József e-mail: balinttamas85@gmail.com, berke@gdf.hu Gábor Dénes Főiskola Hogyan működik a 3D? Az emberi látás

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

ÚJGENERÁCIÓS FIZIKATANKÖNYV 7. ÉVFOLYAM

ÚJGENERÁCIÓS FIZIKATANKÖNYV 7. ÉVFOLYAM A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 ÚJGENERÁCIÓS FIZIKATANKÖNYV 7. ÉVFOLYAM Készítették: A tananyagfejlesztők 2015.

Részletesebben

DOP 02. Kezelési és karbantartási útmutató OPTIKAI KIOLVASÓ. Dok. No. DOP-070809-000-01-1M 2007/8

DOP 02. Kezelési és karbantartási útmutató OPTIKAI KIOLVASÓ. Dok. No. DOP-070809-000-01-1M 2007/8 DOP 02 OPTIKAI KIOLVASÓ Kezelési és karbantartási útmutató Dok. No. DOP-070809-000-01-1M 2007/8 TARTALOMJEGYZÉK DOP 02... 1 Általános tudnivalók, biztonság... 2 Műszaki leírás... 3 Felépítése... 3 Műszaki

Részletesebben

2. rész BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA. Az információ elérésének és felhasználásának képessége.

2. rész BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA. Az információ elérésének és felhasználásának képessége. 2. rész BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA 1. INFORMÁCIÓS ÍRÁSTUDÁS Az információ elérésének és felhasználásának képessége. - leggyakrabban számítógép és / vagy Internet használat - IKT technológiák alkalmazásának

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL FŐVÁROSI SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENY SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK INFORMATIKAI SZAKMACSOPORT SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL Rendelkezésre álló idő: 90 perc Elérhető pontszám: 60 pont 2007-2008. FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI

Részletesebben

2. előadás. Radio Frequency IDentification (RFID)

2. előadás. Radio Frequency IDentification (RFID) 2. előadás Radio Frequency IDentification (RFID) 1 Mi is az az RFID? Azonosításhoz és adatközléshez használt technológia RFID tag-ek csoportosítása: Működési frekvencia alapján: LF (Low Frequency): 125

Részletesebben

Innováció az ápolásoktatásban lehetőségek és a valóság Csernus Mariann PhD, Lőrincz Attila, Harcsa Márta, Páll Nikoletta, Simkó Katalin, Balogh Zoltán PhD Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Ápolástan

Részletesebben

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?!

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! ÁDÁM PÉTER NEMZETI PEDAGÓGUS KAR TANÉVNYITÓ SZAKMAI NAP 2016. AUGUSZTUS 29. Előzmények 1868 Eötvös József kötelező népoktatás (66 %) 1928 Klebelsberg K.

Részletesebben

Eszközök a tanórán. Fejlesztés eszközök használatával magyar nyelv- és irodalomórán. Fejlesztőeszközökkel a magyarórán (BPPOK)

Eszközök a tanórán. Fejlesztés eszközök használatával magyar nyelv- és irodalomórán. Fejlesztőeszközökkel a magyarórán (BPPOK) 2016. 12. 02. 1 Eszközök a tanórán Fejlesztés eszközök használatával magyar nyelv- és irodalomórán Fejlesztőeszközökkel a magyarórán (BPPOK) 2016. 12. 02. 2 Vázlat 1. Egy kis elmélet 2. Eszközök bemutatása

Részletesebben

J-N-SZ Megyei Hámori András SZKI és SZI 1168 - szóbeli

J-N-SZ Megyei Hámori András SZKI és SZI 1168 - szóbeli Tétel_04 Vállalatához több egyforma hardverkiépítésű számítógép érkezett. Feladata az, hogy ajánljon a gépekhez perifériákat és háttértárakat. Ajánlatát indokolja, ismertesse az eszközök jellemzőt! Mutassa

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1 A LOGO MindStorms NXT/EV3 robot grafikus képernyőjét használva különböző ábrákat tudunk rajzolni. A képek létrehozásához koordináta rendszerben adott alakzatok (kör, téglalap, szakasz, pont) meghatározó

Részletesebben

Fájlrendszerek. A Windows operációs rendszerek fájlrendszere

Fájlrendszerek. A Windows operációs rendszerek fájlrendszere Fájlrendszerek A Windows operációs rendszerek fájlrendszere Fájlrendszerek definíció A számítástechnika egy fájlrendszer alatt a számítógépes fájlok tárolásának és rendszerezésének a módszerét érti, ideértve

Részletesebben

CD, DVD és BlueRay. Cziráki Balázs 2016.03.16. Eötvös Loránd Tudományegyetem. Cziráki Balázs (ELTE) CD, DVD és BlueRay 2016.03.16.

CD, DVD és BlueRay. Cziráki Balázs 2016.03.16. Eötvös Loránd Tudományegyetem. Cziráki Balázs (ELTE) CD, DVD és BlueRay 2016.03.16. CD, DVD és BlueRay Cziráki Balázs Eötvös Loránd Tudományegyetem 2016.03.16. Cziráki Balázs (ELTE) CD, DVD és BlueRay 2016.03.16. 1 / 23 Az előadás tartalma 1 Előd Laserdisk 2 CD Történet Működés Típusok

Részletesebben