A multimédia alapjai I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A multimédia alapjai I."

Átírás

1 Témák A multimédia alapjai I. webprogramozó A multimédiarendszerek m ködésem és összeállítása Optikai tárolt rolók: CD, DVD Szöveges alkalmazások: OCR, hypertext, hypermédia Világh gháló: : Internet Digitális hangtechnika: digitalizálás, tömörítés, környezeti k hangtér, MIDI Témák Grafikus alkalmazások: számítógépes grafika, képek k digitalizálása, tömörítése, t animáci Digitális videotechnika: videoanyagok digitalizálása, mérete, m tömörítése, t lejátsz tszásasa Videokonferencia: rendszerek, adatátvitel, tvitel, tömörítés Témák Tömörítések: redundanciák, veszteségmentes és s veszteséges tömörítések Multimédiaterm diatermék-fejlesztés: s: célok, c specifikáci k összeállítása, tervezés, tesztelés, s, multimédiaterm diatermék k videón CD és s DVD gyárt rtás: el kész szület, mesterlemez, présszersz sszerszám, présel selés, s, min ség g ellen rz rzés Multimédia Szövegek, állóképek, hangok, animáci k és s videofilmek számítógépen törtt rtén használata. Bevezetés Hangokkal, animáci kkal és s videofilmekkel korábban a szórakoztat rakoztató elektronika foglalkozott analóg g alkalmazások Ma a szórakoztat rakoztató elektronikában terjed a digitális technika a szórakoztat rakoztató elektronika és s a számítástechnika stechnika közeledik k egymáshoz 1

2 Bevezetés A szórakoztat rakoztató elektronika digitalizálása az audió CD lemezzel kezd dött 1982-ben Az audió CD továbbfejlesztett változatait: v a CD-ROM, Video CD, stb. lemezeket a számítástechnika stechnika használja Ma már m r PC-ken is lehet t t CD lemezre írni. Bevezetés A CD lemezek közel k 750 Mbájt kapacitása sokszor kevés, ha hangokat, állóképeket, animáci kat vagy videofilmet akarunk a lemezre rögzr gzíteni a nagyméret ret fájlok tárolt rolása, mozgatása nehéz, ezért tömörítési t eljárásokkal csökkentik a nagyméret ret fájlok méretm retét. t. Tömörítés A tömörítési t eljárások a fájlokban f tároltt redundanciájának nak csökkent kkentésével csökkentik a fájlmf jlméretet. Egy fájl f akkor redundáns, ns, ha tartalmaz olyan adatokat, melyeknek elhagyása esetén n nem változik a fájl f tartalma vagy megjelenése. A redundancia visszavezethet az adatszerkezetekre, és s az emberi érzékszervek korlátozott voltára. Veszteségmentes tömörítést Ha a fájlf úgy módosm dosítjuk, hogy szerkezete megváltozzon, de ne változzonv meg az tartalma, akkor méretem csökkenni fog. Az így tömörített t tett fájlbf jlból l az eredeti fájlf visszaáll llítható. Veszteséges tömörítést Ha a fájlbf jlból l eltávol volításra kerül l mindaz, amit az ember nem érzékel, akkor a fájl f tartalma megváltozik, és s mérete m csökken Az így tömörített t tett fájlbf jlból l az eredeti fájl f nem állítható vissza. akkor jelent gondot, ha erre a m veletrem korlátozott id tartam áll rendelkezésre Videokonferencia rendszerekben egy képkockak tömörítésére re a használt képvk pváltási frekvencia függvényében (15 30 Hz) 66 msec vagy ennél kevesebb id áll rendelkezésre Kibontás A tömörített t tett fájlokat f felhasználás s el tt ki kell bontani akkor jelent gondot, ha erre a m veletrem korlátozott id tartam áll rendelkezésre egy képkocka k kibontására a film képvk pváltási frekvenciájának nak függvf ggvényében msec áll rendelkezésre. 2

3 Adatátvitel tvitel Az Interneten gyorsan és s könnyen k lehet t t tovább bbítani a nagyméret ret fájlok tovább bbítása sokáig tart, ezért a nagyméret ret fájlokat tömörítenit teni kell. az Interneten használt adatátviteli tviteli közegekk sávszélessége kicsi. Médium Eszköz z az k k terjesztésére, re, bemutatására Média A médium m többes t száma. Magyarországon gon azonban a média m a médium szinonimájak jaként terjedt el. Multimédia Sok független f médium m számítógépes környezetben Független elemek számítógép által vezérelt, integrált el áll llítása, célorientált lt feldolgozása, bemutatása, tárolása és s tovább bbítása Multimédiarendszer olyan számítógéprendszer, ami képesk több médium m független f feldolgozására A médiumok m függetlensf ggetlensége ge azt jelenti, hogy ezeket egy adott alkalmazás számára tetsz legesen lehet kombinálni és s vezérelni A multimédiarendszerben multimédiaalkalmaz diaalkalmazások futnak A multimédiaalkalmaz diaalkalmazások alkotóelemei Szövegek Állóképek, animáci k Hangok Videofilmek Videokonferencia 3

4 Szöveg a közlk zlésre kerül írásbeli megjelenési formája korlátlan ideig lehet a képernyk perny n sztatikus, id független ggetlen,, diszkrét. A szövegf vegfájlok rövidr állományok Szövegf vegfájl a TXT, DOC, stb. kiterjesztés állomány Képek a közlk zlésre kerül grafikus megjelenési formája Az állókép p korlátlan ideig lehet a képerny n sztatikus, id független ggetlen,, diszkrét t grafikus állományokban tároljukt hosszú állományok a grafikus állományokat tömöríteni t teni szokták Képek A legelterjedtebb formátumok a BMP, TIF, EPS, GIF, JPG A BMP, TIF és s EPS nem tömörítettt tett formátum, míg m g a GIF és s JPG tömörítettt tett formátum Fontos adatok: vízszintes és s függf gg leges kiterjedés s (méret) egy képpontban k használhat lható színek száma (színm nmélység) Animáci állóképsorozat, ami megfelel sebesség lejátsz tszás s esetén mozgásszimul sszimulát valósít t meg A mozgássimul ssimulához 15 kép/seck lejátsz tszási si sebesség g elegend. id függ gg,, folyamatos Animáci A legelterjedtebb formátumok az FLC és FLI formátumok Az FLC formátumban a képekben k 64 szín használhat lható,, míg m g az FLI formátumban 256 szín n használata megengedett viszonylag hosszú állományok. Hang a multimédiaalkalmaz diaalkalmazások hangos alapeleme id függ gg,, folyamatos kétféle hangállom llomány WAV MIDI 4

5 WAV a hangok digitálisan kódolt k formában Az állomány mérete m függ f a digitalizálás paramétereit tereit l, tovább bbá a csatornák számától viszonylag hosszú állományok MIDI szintetizátor tor parancsok Az állomány lejátsz tszásakor sakor a parancsok vezérlik a szintetizátort, tort, ami hangokat állít el viszonylag rövidr állományok MID kiterjesztés Videofilm a szórakoztat rakoztató elektronika egyik fontos eleme mozgóképeknek és s hangoknak az együttes megjelenítése képkockákból áll ezeknek meghatározott id pontokban, periodikusan kell megjelenni a képernyk perny n, n, és s korlátozott ideig ott maradni. Videofilm id függ gg,, folyamatos Ha a videofilm feliratos film, akkor a szöveg is id függ gg,, folyamatos nagyméret ret állományok, melyeket tömöríteni teni kell MPEG1, MPEG2 és s MPEG4 (DivX( DivX, Xvid) Videokonferencia számítógép p segíts tségével megvalósított TV közvetítés a képeketk és s a hangot adatátviteli tviteli vonalon tovább bbítják mindegyik helyszínen készk szül l felvétel, és történik lejátsz tszás folyamatos, id függ gg A multimédiarendszerek alapvet jellemz i Több médium m megléte Id függ gg és id független médiumok Egymást stól l független f médiumokm Számítógépes integráci Interaktivitás 5

6 Valósidej sidej rendszerek Azok a számítógéprendszerek, melyekben lényeges az knak az el írt id n n belül történ feldolgozása, megjelenítése, tovább bbá lényeges a feldolgozás s id ig igénye csak azok a feldolgozási eredmények helyesek, melyek a kívánt k id pontban rendelkezésre állnak Feldolgozási hibát t a hardver és s szoftver mellett a késedelmes k feldolgozás s is okozhat Valósidej sidej rendszerek Nagy hibat rési igény Tilos a garantált válaszidv laszid túllépése Véletlenszer en en jelentkez feldolgozási igények Nagy teljesítm tmény szüks kséglet A multimédiarendszerekkel szemben támasztottt követelmények Hibat rési igény kicsi Elfogadható az id korl korlátok esetenkénti nti túllépése Periodikus feldolgozási igények A terhelés és s a rendelkezésre álló feldolgozási kapacitás öszszeegyeztethet Átbocsátóképesség a folyamatos adatfolyamokban egy másodperc alatt tovább bbított bitek vagy bájtok száma bit/sec, kbit/sec sec, Mbit/sec sec,, illetve bájt/sec, b kbájt jt/sec, Mbájt jt/sec lokális lis Késleltetés a rendszer bels késleltetésének id tartama Globális lis a rendszerek közötti k teljes késleltetk sleltetés id tartama Szórás az egyes adatok megjelenésének nek feltételezett telezett és s tényleges t id pontja közöttk el fordul forduló eltérések nagysága ga 6

7 Megbízhat zhatóság a hiba el fordul fordulás s gyakoriságától és s az el fordul forduló hibák k megszüntet ntetését l l függf gg érték Nagy megbízhat zhatóságú rendszer általában hibátlanul m ködikm ezt a rendszer szerkezete biztosítja tja nincs hibaellen rz rzés és s hibajavítás Megbízhat zhatóság Az adatátviteli tviteli hálózat h nem nagy megbízhat zhatóságú rendszer el fordulhatnak hibák van hibaellen rz rzés és s hibajavítás A vev a vett adatok helyességér l l akkor tud meggy z dni, ha az adó hibaérz rzékel adatokkal egész szíti ki a tovább bbított adatokat viszonylag kevés s adattal kell kiegész szíteni a tovább bbított adatokat Hibajavítás - 1 A vev kéri az adót t a hibásan vett adatcsomag újbóli tovább bbítására az adó és s a vev között párbeszp rbeszéd szüks kséges id kell a csomag újbóli tovább bbításához Hibajavítás - 2 A tovább bbított adatok között k vannak hibajavító adatok a vev képes kijavítani a hibásan vett adatokat A többlet t adatmennyiség g nagysága ga függ f a javíthat tható hibák k számától Adat Minden érték, ami az adathalmazban, fájlban találhat lható 7

8 Informáci Az adatok által hordozott ismeret Tömörítéskor eltávol volításra kerülnek az t t nem hordozó,, felesleges adatok Multimédia PC specifikáci k 1990: Multimédia Personal Computer (MPC) specifikáci 1994: MPC2 specifikáci 1996: MPC3 specifikáci További MPC specifikáci nem készk szült, mert minden gyártott PC hatékony, multimédia célokra c használhat lható. MPC 3 specifikáci Processzor: 75 MHz-es Pentium vagy 100 MHz-es Pentium 256 kbájt bels gyorsítótárral rral Memória: min. 8 Mbájt Merevlemez: min. 540 Mbájt jt,, ebb l l 500 Mbájt legyen szabad CD ROM meghajtó: : min. 4 sebesség MPC 3 specifikáci Hangrendszer: mintavételi teli frekvencia 8, 11,025, 16, 22,05, 44,1 KHz, kvantálási hossz 8, 16 bit, sztereó.. OPL3 szintetizátor. tor. Audio CD lejátsz tszásisi lehet ség. 2 db hangszóró. Grafikus kártya: k PCI interfész, legalább szín n színm nmélység Videó támogatás: közvetlen k hozzáférés s a képkocka pufferhez MPEG1 fájlok f lejátsz tszására. MPC 3 specifikáci Soros port: 28 kbit/sec átvitel, MIDI port (aszinkron) Szoftver: Windows 95 Az MPC3 specifikáci k k elavultak értelmezésük k a multimédiarendszerek m ködésének megért rtését t segítik Példa: MPEG1 fájl f feldolgozása MPC3 specifikáci val Az MPEG1 fájl f beolvasása sa a hátth ttértárból A tömörített t tett fájl f kibontása, megjeleníthet thet kép- és s hang el áll llítása. A kép-k és s hang megjelenítése 8

9 Az MPEG1 fájl f szerkezete A fájlban f a hang- és s képinformk pó váltakozva találhat lható A képinformk pó 15 képkockk pkockából álló képcsoportokból áll Aképkocka méret: képpont, k minden képpont k 16 bit színinform nót t tartalmaz. A videofilmben a képvk pváltási frekvencia 25 Hz. A hangok digitalizálásánál l a mintavételez telezési frekvencia Hz, a kvantálási hossz 16 bit. Példa: képkocka, k képcsoport k méretm Egy képkocka k mérete: m [képpont] 16 [bit] 8 = bájt Egy képcsoport k mérete: m bájt b = bájt b = kbájt = 2,9 Mbájt Egy képcsoport k lejátsz tszási si ideje: 15 [képkocka] 40 msec = 600 msec = 0,6 sec Állományméretek 0,6 sec hosszú hangállom llomány mérete: m 2 [csatorna] Hz 16 bit 0,6 sec = bájt = 206,7 kbájt A memóri riában a kép-k és s hangállom llomány mérete: m kbájt + 206,7 kbájt = 3.167,7 kbájt = 3,09 Mbájt = 24,75 Mbit Az MPEG1 fájlban f a tömörítés t s 24,75 Mbit 1,5 Mbit = 16,5.. A beolvasandó képcsoport (képés s hangadatok) mérete: m 3,1 Mbájt 16,5 = 0,188 Mbájt = 193,4 kbájt Párhuzamos m ködésm Két t memória tartomány a képónak (K1, K2) illetve a hang nak (H1, H2) M veletek A tömörített t tett beolvasása sa a gyorsítótárba rba A tömörített t tett kibontása. A képó elhelyezése a memória K1, a hang a memória H1 tartomány nyába. A képinformk pó megjelenítése a memória K2 tartomány nyából, a hang pedig a memória H2 tartomány nyából. A feladat megoldásához virtuális tárkezelt rkezelés szüks kséges. Memória méretm A Windows 95 operáci s s rendszer a Médialejátszóval: 8,0 Mbájt jt. Az MPEG1 kibontó szoftver: 6,0 Mbájt jt. Adatok: 6,2 Mbájt jt. 8 Mbájt + 6 Mbájt + 6,2 Mbájt = 20,2 Mbájt 9

10 adatsín n sebesség Adatbeírás: 3,1 Mbájt jt/0,6 sec = 5,17 Mbájt jt/sec Adatmegjelenítés: 3,1 Mbájt jt/0,6 sec = 5,17 Mbájt jt/sec 5,17 + 5,17 Mbájt jt/sec = 10,34 Mbájt jt/sec Mivel a sínfoglaltss nfoglaltság g csak 25% lehet, az igényelt átbocsátóképesség: 4 10,34 Mbájt jt/sec = 41,36 Mbájt jt/sec Merevlemez méretm A példa p szerinti MPEG1 fájl f a merevlemezen találhat lható.. 1 sec hosszú tömörítetttett állomány mérete: m 193,4 kbájt jt/0,6 sec = 322,3 kbájt jt/sec = 0,314 Mbájt jt/sec 1 perc hosszú MPEG1 fájl f mérete: m 60 sec 0,314 Mbájt jt/sec = 18,8 Mbájt MPC3 értelmezés Processzor: Gyors processzor szüks kséges. Gyorsítótár megléte ajánlatos. Memória: nagy memória ajánlatos. Monitor és s grafikus kártya: k SVGA, közvetlenk memória hozzáférés, PCI busz. Adatbusz: mivel több t mint 40 Mbájt adatátviteli tviteli sebesség g kell, PCI busz szüks kséges. Merevlemez: A videofájlok miatt nagy merevlemez kapacitás s kell. CD-ROM meghajtó: : Az MPEG1 fájlok f miatt kétszeres sebesség g kell. Miért nincs új j MPC el írás Processzor: Napjaink processzorai sokkal gyorsabbak az évek processzorjainál. Memória: a félvezetf lvezet memória chipek kapacitása megn tt, nagy memóri riát t nem nehéz z csinálni. Monitor és s grafikus kártya: k min SVGA, közvetlenk memória hozzáférés, AGP vagy PCI4 busz. Adatbusz: több t mint 40 Mbájt adatátviteli tviteli sebesség, PCI busz szüks kséges. Merevlemez: Az új j merevlemez generáci knál l többt Gbájt kapacitású merevlemezek vannak, átlagos elérés jóval 10 msec alatt. CD-ROM meghajtó: : min 48 sebesség általános. Monitorok Képátmér : : 14", 15", 17", 21" < Felbontás: A vízszintesv és s függf gg leges irányban megjeleníthet thet képpontok száma Képalkotási mód: m VáltV ltósoros (Interlaced( Interlaced), Sorfolytonos (Not( interlaced) Csökkentett sugárz rzású monitor (Low( Radiation). Interlaced minden kép k p kétk félképként jelenik meg a képerny n. n. Az els félképnél a páratlan p sorok jelennek meg 1/50 másodpercenkm sodpercenként, nt, a másodikm félképnél pedig a páros p sorok. Így a teljes kép k p másodpercenkm sodpercenként nt 25-sz ször jelenik meg a képernyk perny n. n. 10

11 Not Interlaced progresszív v letapogatás minden egyes képkocka k minden egyes pixele megjelenítésre kerül l 1/50 másodpercenkéntnt a sorok egymás s után n jelennek meg a képerny n Összehasonlítás A progresszív v formában könnyebb k tömörítenit teni és alacsonyabb sávszs vszélességet lehet használni. A mozgás s megjelenítése jobb progresszív esetben, hiszen a váltottsoros letapogatáshoz képest kétszer k annyi vizuális jel kerül l a képerny re re ugyanannyi id alatt. Ez, a jelenleg használt kijelz kön n (LCD, plazma stb.) szebb képet produkál. A progresszív v módszerm állóképe kevésb sbé részletgazdag. Korábbi grafikus kártya k szabványok Mai grafikus kártya k szabványok Elnevezés Felbontás Max Színm nmélység Elnevezés Felbontás Max Színm nmélység Hercules 720X348 2 VGA 640X CGA CGA EGA 640X X X SVGA XGA SXGA UXGA 800X X X X millió 16 millió 16 millió 16 millió Színm nmélység Színm nmélység A megjeleníthet thet színek száma a színm nmélység g függ f a grafikus kártyak összeállításától A grafikus kártyk rtyán n a videomemória tárolja a képpontok k színinform nóitit A színinform nó leggyakrabban képpontonként 1, 2, 4, 8, 15, 16 vagy 24 bit hosszú Színm nmélység 1 bit 2 bit 4 bit 8 bit 16 bit 24 bit Színek száma ,7 millió Elnevezés High Color True Color 32 bit 4,3 milliárd True Color 11

12 Hangkárty rtyák M ködési módm Kvantálási hossz szerint (8 bit, 16 bit, 32 bit) Mintavételi teli frekvencia szerint (11,025 KHz - 44,1 KHz) MIDI vezérl rlés s (FM szintézis zis vagy hullámt mtáblázat használat) Mono ill. sztereo lejátsz tszás MIDI eszközök Musical Instrument Digital Interface digitális hangszercsatoló interfész Elektronikus hangszerek (MIDI eszközök), k), és s a számítógép p közötti k adatcserét biztosítja tja MIDI eszközök MIDI billenty zet (MIDI keyboard) szintetizátor tor dobgép, gitár effektuskelt eszköz z (teremhangzás, kórusgenerátor stb.) világítás, és s egyéb b színpadi eszköz Összekötés: s: MIDI csatlakozón n MIDI kábelekkel. k Adatátvitel: tvitel: aszinkron Videoilleszt és overlay kártyák TV kép k p megjelenítése a monitoron A TV és s a számítógép p eltér képalkotási módja miatt vezérl rlés, átalakítás szüks kséges Valósidej sidej digitalizálás, A/D konvertálás Másodpercenként nt képkockak digitalizálása többt MHz-es mintavételez telezési frekvenciával val Videoilleszt és overlay kártyák A szính nh ség g miatt 24 bites színinform nó Nagy mennyiség adat A buszrendszer nem elég g gyors az adattovább bbításhoz A digitális képatok csak az overlay kártya memóri riájába kerülnek, ahonnan egyes képkockák k elmenthet k Optikai lemezek CD és s DVD Az rögzítés s digitálisan, egy spirálison belülr lr l l kifelé Letapogatás s lézer l sugárral CD lemez: egy oldalas egy rétegr teg. DVD lemez: egy oldalas egy rétegr teg,, egy oldalas két k t rétegr teg,, két k t oldalas egy rétegr teg, két t oldalas két k t rétegr teg Méret: 120 mm átmér,, 1,2 mm vastag 12

13 A CD lemez keresztmetszete A CD-ROM meghajtók k paraméterei csatlakozhat SCSI kártyk rtyához, IDE lemezmeghajtóhoz, hoz, speciális interfészhez vagy hangkárty rtyához. Adatátviteli tviteli mód: m CLV (Constant( Linear Velocity) ) vagy CAV (Constant( Angular Velocity) Egységnyi gnyi sebesség: CD-ROM lemez: 150 kbájt jt/sec, tipikus sebességek: 24,, 32,, 40 CD-DA DA lemez: bájt/sec b = 172,2 kbájt jt/sec Átlagos elérési id : : msec,, CAV adatátviteli tviteli mód m d esetén n kisebb. CLV-CAV CAV CLV = Constant Linear Velocity A régebbi r meghajtók k a korongot változv ltozó szögsebess gsebességgel ggel forgatták, abból l a célbc lból, l, hogy az olvasófej mindig azonos sebességgel haladjon a lemez fölöttf CAV = Constant Angular Velocity A korszer bb, magas átviteli rátával r dolgozó meghajtók állandó szögsebess gsebességetget használnak A CD-ROM meghajtó optikai rendszere DVD lemeztípusok DVD meghajtók k optikája 13

14 DVD-ROM meghajtó a PC-ben DVD-ROM meghajtók A DVD-ROM meghajtó csatlakozhat SCSI kártyához vagy IDE lemezmeghajtóhoz. hoz. Egységnyi gnyi adatátviteli tviteli sebesség: 1250 kbájt jt/sec, lehetséges sebességek: 1, 1, 2, 2 3,, 4, 4, 8. 8 Átlagos elérési id : : msec. Állománykezelés s az optikai lemezeken CD lemezeken: A merevlemezekhez hasonlóan an a CD lemez bels sajátoss tosságainak figyelembevétel telével. Egy fájl elérése a tartalomjegyzéken keresztül. DVD lemezen: Új állománykezelés s a DVD lemezek egyedi bels szerkezete miatt. Állománykezel rendszer UDF/ISO 9660 hídformah nincs 8.3 név n v konven a név n v 256 karakter hosszú lehet a névben n keverhet a kis- és s nagybet nincsenek tiltott karakterek, használhat lhatók k a nemzeti karakterek az állomány több t különállk lló részben tárolható Állománykezelés s a DVD lemezeken navigáci s s : : a lemezen találhat lható állományokra mutat, (a FAT táblat bejegyzéseihez hasonló feladatokat lát l t el) megjelenítési : : az adatok Az optikai lemezek szerkezete 14

15 Az optikai lemezek m szaki m adatai Az optikai lemezek informatikai szerkezete Az letapogatása közben k lehetnek hibák. Csak valósidej sidej hibajavítás s lehetséges. A letapogatott ban biztosítand tandók hibaérz rzékel és s hibajavító adatok. Az optikai lemezek elejére olyan kat kell elhelyezni, amib l l a meghajtó meg tudja állapítani, hogy a letapogatásra kerül lemezen hol, milyen szerkezet lesz találhat lható. CD szabványk nykönyveknyvek Rainbow Books: : A Sony és s a Philips cégc által közösen kidolgozott szabványok. Red Book: : 1982, CD-DA DA Yellow Book: : 1984, CD-ROM kiegész szítés: s: 1988, CD-ROM XA (kiterjesztett architektúrájú) Green Book: : 1987, CD-I I (interaktív) Orange Book: : 1990, CD-R, CD-MO (magnetooptikai), CD-RW White Book: : 1993, Video CD Informáci tárolás s CD lemezeken Informáci tárolás s szektorokban.. A tároltt felhasználása sa Lead In (Bevezetés): CD adatok: sávok s száma, sávok kezdetének, végének v a címe, c stb. Table Of Content (TOC) (Tartalomjegyzék): A lemezen találhat lható fájlok adatai (kezd cím, méret, stb.) Programterület: Felhasználói i adatok Lead Out (Kivezetés): Lemez, szek végjel CD-DA DA szektorstruktúra ra Hibajavítás: Egyszint CIRC (Cross( Interleaved Reed-Solomon Code) EDC: Hibaérz rzékel kód d (Error( Detection Code) ECC: Hibajavító kód d (Error( Correction Code) CB: Vezérl rl bájt (Control( Byte A CD-DA DA lemezek informatikai szerkezete A CD-DA DA lemezen az CD-DA DA sávokban helyezkedik el. A CD-DA DA sávs szektorokból áll. Egy szektorban találhat lható összes adat 3234 bájt, b ebb l l 2352 bájt b hangadat, 882 bájt b pedig hibaérz rzékelést és s hibajavítást szolgáló adat. 1 másodperc m alatt 75 szektor, 1 perc alatt 4500 szektor kerül l beolvasásra. sra. 74 perc alatt beolvasott szektorok száma: = szektor, ebben bájt b adat van. Ebb l l csak bájt b felhasználói i adat (72,7%). 15

16 CIRC hibajavítás: keresztkódol dolás az t t hordozó jelsorozatot úgy helyezik el a lemezen, hogy ha az olvasáskor skor a jelsorozat egyik bitje hibás, akkor ez egyrészt megállap llapítható, másrészt szt kijavíthat tható legyen a szektorokban találhat lható t t 32 bájt hosszú blokkokra bontják, és s a blokkokat egy vezérl rl bájttal kiegész szítve tárolják k a lemezen CIRC hibajavítás: keresztkódol dolás A lemez megbízhat zható letapogatása érdekében (az olvasási si hibák k felderítésére re és s kijavítására) EDC (hibaérz rzékel kód) és ECC (hibajavító kód) kóddal k egész szítik ki a szektorokat. CIRC hibajavítás: átszövés (interleave) A lemezre a blokkokat nem folytonosan, hanem valamilyen algoritmus szerint kevert sorrendben írják k fel. Csoportos hiba esetén n az átszövés visszaalakítása sa után n a hibás s blokkok egymást stól l távolra t kerülnek. 1. szint hibajavítás Hibajavítást a beépített redundancia teszi lehet vé. Nyers hibaarány (BER) a lemezen: , azaz 1 hiba minden 10 6 bitre Hibaarány hibajavítás s után: 10-9, azaz 1 hiba minden 10 9 bitre Blokk hibaarány (BLER): 220 blokk hiba / sec 1 sec alatt beolvasott blokkok száma: = 7350 blokk 220 hibás s blokk az 3%-os hibaarány (elég g sok). Egy CD-DA DA lemezen elvileg bájt b azaz bit találhat lható,, ezért hibajavítás s után n is maradhat a lemezen hiba Adatkódol dolás A lemezen rögzr gzített nak változatosabbv kódot biztosít t az EFM (Eigh( to Fourteen Modulation). Olvasáskor skor a letapogatott jel nagyobb frekvenciás s jellé változik. 8 bit 14 bit + 3 összeköt bit = 17 bit 14 2 = variáci közül l azokat használj lják, melyekben legalább 3 darab, de legfeljebb 11 darab "0" találhat lható. A variáci k k száma 267, közülük k k 256-ot használnak. CD-DA DA lemez technikai adatok Egy szektorban bájt b találhat lható,, amit bájtonként nt 17 csatornabit rögzr gzít t a lemezre. Egy szektort = csatornabit alakít ki. Egy szektorban adatbájt találhat lható,, amit = csatornabit alakít t ki. A lemezen tárolt t nak = 34,2%-a a felhasználói i adat. A hibaérz rzékelés és s hibajavítás s miatt az adathalmaz nagyon redundáns. ns. 16

17 CD-ROM szektorstruktúrák Hibajavítás: KétszintK tszint CIRC (Cross( Interleaved Reed- Solomon Co-de de) CD-ROM lemez informatikai szerkezete A CD-ROM lemezen az CD-ROM Mode 1 vagy CD-ROM Mode 2 sávokban s helyezkedik el. Egy lemezen belül l a sávok s nem keverhet k. k. A sávokbans szektorok vannak. Egy szektorban találhat lható összes adat 3234 bájt, b ebb l 2048 bájt b (Mode( 1) illetve 2336 bájt b (Mode( 2) felhasználói i adat bájt b (Mode( 1) illetve 882 bájtb (Mode 2) hibaérz rzékelést és s hibajavítást szolgáló adat. A lemezen szektor lehet, amiben bájt van. Ebb l l felhasználói i adat bájtb (Mode 1) (63,3%) illetve bájt b (Mode( 2) (72,2%). CD-ROM lemez adatkódol dolása és hibajavítása Adatkódol dolás: A CD-DA DA lemezhez hasonló EFM moduláci. Hibajavítás: Keresztkódol dolás és átszövés s a CD-DA DA lemezhez hasonló CD-ROM lemez adatkódol dolása és hibajavítása Az 1. szint hibajavítás s után n maradhatnak a lemezen hibák. Ez a CD-ROM lemeznél esetenként nt megengedhetetlen. A megmaradó hibákat a 2. szint hibajavítással javítj tják. A 2. szint hibajavítás s után n a hibaarány értékre csökken azaz minden 100 milliárd bitre esik egy hiba. A CD-ROM Mode 1 lemezen bájtb = bit van, ezért Mode 1 sávs használat esetén n a hiba el fordul fordulásának valósz szín sége = 8,615% CD-ROM lemez technikai adatok Egy szektorban bájt b találhat lható,, ezt bájtonkb jtonként nt 17 csatornabit rögzr gzíti a lemezre. Egy szektort = csatornabit alakít t ki. Mode 1 sáv: s Egy szektorban bájt b adat találhat lható,, amit = csatornabit alakít t ki. A lemezen tárolt t nak = 29,8%-a a felhasználói i adat. A nagyobb redundancia miatt kevesebb a hiba. Mode 2 sáv: s Egy szektorban bájt b adat találhat lható,, amit = csatornabit alakít t ki. A lemezen tárolt t nak = 34%-a a felhasználói i adat. A CD-DA DA lemezhez hasonló redundancia. CD-ROM Mode 2 XA szektorstruktúrák /70 17

18 CD-ROM XA lemez informatikai szerkezet A CD-ROM XA lemezen az CD-ROM XA sávokban Form1 és s FORM 2 szektorokban találhat lható. Egy lemezen belül l a két k t szektor típus t keverhet. Egy szektorban találhat lható összes adat 3234 bájt, b ebb l 2048 bájt b (Form( 1) illetve 2324 bájt b (Form( 2) felhasználói adat bájt b (Form( 1) illetve 886 bájt b (Form( 2) hibaérz rzékelést és s hibajavítást szolgáló adat. A lemezen szektor lehet, amiben bájt van. Ebb l l felhasználói i adat bájt b (Form( 1) (63,3%) vagy bájt b (Form( 2) (71,9%). CD-ROM XA lemez adatkódol dolása és s hibajavítása Adatkódol dolás: A CD-DA DA lemezhez hasonló EFM moduláci. Hibajavítás: Keresztkódol dolás és átszövés s a CD- DA lemezhez hasonló. A Form 1 szektorokban az 1. szint hibajavítás után n megmaradó hibák k a 2. szint hibajavító adatokkal kijavíthat thatók. A hiba valósz szín sége néhány ny %. Nagy megbízhat zhatóságú szektorokat (Form( 1) és nagykapacitású szektorokat (Form( 2) egyidej leg lehet használni, ezért programok tárolásárara és s multimédia célokra c kiválóan alkalmas. CD-ROM XA lemez technikai adatok Egy szektorban bájt b találhat lható,, amit bájtonkb jtonként nt 17 csatornabit rögzr gzít t a lemezre. Egy szektort = csatornabit alakít t ki. Form 1 szektor: Egy szektorban bájt b adat találhat lható,, amit = csatornabit alakít t ki. A lemezen tárolt t nak = 29,8%- a felhasználói i adat. A nagyobb redundancia miatt kevesebb a hiba. Form 2 sáv: s Egy szektorban bájt b adat találhat lható,, amit = csatornabit alakít t ki. A lemezen tárolt t nak = 33,8%- a felhasználói i adat. A CD-DA DA lemezhez hasonló redundancia. Írható CD lemezek CD-MO (CD( CD-Magneto-Optical) írható, törölhet, újraírható CD-R R (CD( CD-Recordable) ) egyszer írható CD-RW (CD( CD-ReWritable) írható,, törölhett lhet, újraírható A CD-MO lemeznél l használt fizikai jelenségek 1. A fény f hulláms msíkjainak tulajdonságát t mágnesesm térben befolyásol soló Kerr-hat hatás.. A Kerr-hat hatás egy kicsit modulálja lja a fényerf nyer t. 2. A mágneses m térert rer vel rendelkez átlátszó anyagok és s a fény f kapcsolatára vonatkozó Faraday-hat hatás. A Faraday-hat hatás s egy kicsit modulálja lja a fényerf nyer t. A Kerr-hat hatás és s Faraday- hatás s együttesen márm érzékelhet fénymodulát okoz A mágneses m anyag melegítésekor észlelhet Curie pont. Ennél l a h mérsh rsékletnél l megsz nik az anyag mágnesezettsm gnesezettsége. ge. A CD-MO lemezek szerkezete 18

19 A CD-MO lemezekre vonatkozó ajánl nlások ISO/IEC ajánl nlás: Kétoldalasan írható/olvasható CD-MO lemez 130 mm átmér vel, kapacitás s Mbájt jt. ISO/IEC ajánl nlás: Kétoldalasan írható/olvasható duplas r ség CD-MO lemez 130 mm átmér vel, kapacitás s Mbájt jt. ISO/IEC ajánl nlás: Egyoldalasan írható/olvasható CD-MO lemez 90 mm átmér vel, kapacitás s Mbájt jt. A CD-R R lemez szerkezete A CD-R R lemez szerkezetét úgy alakítj tják k ki, hogy üres lemezen legyen az írófej megvezetve íráskor. Az üres lemez tartalmazza a sávoks modulált lt nyomvonalát, ez vezeti az írófejet. Az CD író a CD lemez teljes szerkezetét felírja a lemezre. A CD-R R lemez szerkezete A lemez a Lead In és s TOC területtel kezd dik. dik. Ebbe a részbe r olyan adatok kerülnek, melyek csak a Programterület felírása után n válnakv ismertté. Ezért a CD író a Lead In és s TOC részr szére üresen hagy szektort, majd felírja az adatokat a Programterületre, és s kialakítja a Lead Out területet. A CD író az adatrögz gzítés s végén v n tölti t ki a Lead In és s TOC területet. Több szeks s CD-R R lemez Az egyszeks s CD-R R lemez szerkezete hasonlít a gyárilag készk szített CD lemezekhez. Többszeks s CD-R R lemezre többszt bbször r lehet t t rögzr gzíteni. Minden szekban van Lead In,, TOC, Programterület és s kisebb méretm ret Lead Out (6750 szektor helyett 2200 szektor). Az els Lead In területen lév l jelzi, hogy a lemez többszekcit bbszeks s CD-R R lemez. Egy többszekcit bbszeks s lemez több t egyszeks lemeznek tekinthet. A CD-R R lemez keresztmetszete Egyszeks s CD-R R lemez 19

20 Többszeks s CD-R R lemez PCA Az íróáram beáll llítására szolgáló tesztterület. Valahányszor behelyezik a CD-R R lemezt a CD íróba, a meghajtó meghatározza az optimális íróteljesítményt. Az íróáram értéke függ f a lemez típust pusától, korától, az írás s sebességét l és s környezetik paraméterekt terekt l. Ez a folyamat csak 99 alkalommal hajtható végre. PMA A felírt sávok s számának, a sáv s v kezd - és végpontjához tartozó címek átmeneti tárolására ra van szolgál. l. Minden sáv s v felírásakor a PMA aktualizálódik. Csak 99 sávot s lehet a lemezre írni. A CD író az adatrögz gzítés s végén v n a TOC területre másolja m a PMA tartalmát. t. A CD lemezek élettartama Az el írások az IEC 908 szabványban találhat lhatók. Fontos paraméter a reflexió nagysága ga és s stabilitása. sa. A reflexiócs csökkenés s jel/zaj viszony romlást okoz. N N a blokk hibaarány (BLER). Környezeti el írások: H mérséklet: -40 C C Relatív v páratartalom p (kondenzáci nélkül): l): 10% - 90% Élettartam: normál l CD legalább 100 év CD-R R legalább 15 év CD-MO kb. 40 év DVD m szaki m követelmk vetelmények DVD szabványok Egyetlen lemezre férjen f el egy teljes film (135 perc) A kép k p legyen jobb min ség a VHS (Video( Home System) ) rendszereknél A hang legyen kompatibilis a környezeti k hangtér hangrendszerrel Legalább 3 nyelv szöveg kísérhesse k a képetk Legyen másolm solás s ellen védhetv dhet Ismerjen több t képmk pméret arányt (aspect( ratio) A tartalomnak lehessen több t változatav Legyen korhatárhoz rhoz köthetk thet a film megnézése 20

Multimédia eszközök és szoftver I. Vezetőtanár: Csánky Lajos Dr. Nádasi András

Multimédia eszközök és szoftver I. Vezetőtanár: Csánky Lajos Dr. Nádasi András Multimédia eszközök és szoftver I. Vezetőtanár: Csánky Lajos Dr. Nádasi András 2 Témák (1) 1. A multimédiarendszerek működése és összeállítása 2. Optikai tárolók: CD, DVD 3. Szöveges alkalmazások: OCR,

Részletesebben

ELŐADÁS VÁZLATOK. Multimédia alapjai FSZ tagozat. Vezetőtanár: Muhari Csilla 2009/2010. 1. szemeszter

ELŐADÁS VÁZLATOK. Multimédia alapjai FSZ tagozat. Vezetőtanár: Muhari Csilla 2009/2010. 1. szemeszter ELŐADÁS VÁZLATOK Multimédia alapjai FSZ tagozat Vezetőtanár: Muhari Csilla 2009/2010. 1. szemeszter 2. oldal Témák (1) 1. A multimédiarendszerek működése és összeállítása 2. Optikai tárolók: CD, DVD 3.

Részletesebben

A szem a fény hullámhossz szerinti összetételét a szem színérzet formájában érzékeli.

A szem a fény hullámhossz szerinti összetételét a szem színérzet formájában érzékeli. Érzékelés ULátás Az elektromágneses sugárzás intenzitását a szem fényerősség formájában érzékeli. A fényerősség növekedésekor a szem pupillája összehúzódik, emiatt a szem rendkívüli dinamikával rendelkezik.

Részletesebben

A multimédia alkalmazások alkotóelemei

A multimédia alkalmazások alkotóelemei A multimédia alkalmazások alkotóelemei Szövegek Szöveget szövegszerkesztővel szokták begépelni a számítógépbe. A szövegszerkesztő használatának előnye, hogy az elütéseket könnyen meg lehet találni, kijavítani.

Részletesebben

1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig 2. Szedjük szét a számítógépet 1. örök 3. Szedjük szét a számítógépet 2.

1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig 2. Szedjük szét a számítógépet 1. örök 3. Szedjük szét a számítógépet 2. Témakörök 1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig ( a kommunikáció fejlődése napjainkig) 2. Szedjük szét a számítógépet 1. ( a hardver architektúra elemei) 3. Szedjük szét a számítógépet 2.

Részletesebben

Bevezetés a Multimédiába. Eladás. Ajánlott irodalom. Bevezetés. Bevezetés 2. Bevezetés 4. Bevezetés 3

Bevezetés a Multimédiába. Eladás. Ajánlott irodalom. Bevezetés. Bevezetés 2. Bevezetés 4. Bevezetés 3 Bevezetés a Multimédiába Eladás Ajánlott irodalom Csánky Lajos: Multimédia PC-s környezetben CHIP magazin PCWorld magazin SULINET Informatika rovat (http://informatika.sulinet.hu/ ) Abonyi-Tóth Andor tanársegéd

Részletesebben

2. Számítógépek működési elve. Bevezetés az informatikába. Vezérlés elve. Külső programvezérlés... Memória. Belső programvezérlés

2. Számítógépek működési elve. Bevezetés az informatikába. Vezérlés elve. Külső programvezérlés... Memória. Belső programvezérlés . Számítógépek működési elve Bevezetés az informatikába. előadás Dudásné Nagy Marianna Az általánosan használt számítógépek a belső programvezérlés elvén működnek Külső programvezérlés... Vezérlés elve

Részletesebben

ELŐADÁS VÁZLATOK. Multimédia eszközök és szoftver II. Vezetőtanár: Csánky Lajos Dr. Nádasi András

ELŐADÁS VÁZLATOK. Multimédia eszközök és szoftver II. Vezetőtanár: Csánky Lajos Dr. Nádasi András 126 ELŐADÁS VÁZLATOK Multimédia eszközök és szoftver II. Vezetőtanár: Csánky Lajos Dr. Nádasi András GDF MULTIMÉDIA VEZETŐTANÁR: CSÁNKY LAJOS és DR: NÁDASI ANDRÁS 128 Hang, hangmagasság A hang anyagi közegben

Részletesebben

Jel, adat, információ

Jel, adat, információ Kommunikáció Jel, adat, információ Jel: érzékszerveinkkel, műszerekkel felfogható fizikai állapotváltozás (hang, fény, feszültség, stb.) Adat: jelekből (számítástechnikában: számokból) képzett sorozat.

Részletesebben

Bevitel-Kivitel. Eddig a számítógép agyáról volt szó. Szükség van eszközökre. Processzusok, memória, stb

Bevitel-Kivitel. Eddig a számítógép agyáról volt szó. Szükség van eszközökre. Processzusok, memória, stb Input és Output 1 Bevitel-Kivitel Eddig a számítógép agyáról volt szó Processzusok, memória, stb Szükség van eszközökre Adat bevitel és kivitel a számitógépből, -be Perifériák 2 Perifériákcsoportosításá,

Részletesebben

Tervezte és készítette Géczy László 1999-2002

Tervezte és készítette Géczy László 1999-2002 Tervezte és készítette Géczy László 1999-2002 ADATHORDOZÓ Különböző ADATHORDOZÓK LEMEZ hajlékonylemez MO lemez merevlemez CDROM, DVDROM lemez CDRAM, DVDRAM lemez ADATHORDOZÓ SZALAG Különböző ADATHORDOZÓK

Részletesebben

Tervezte és készítette Géczy LászlL. szló 1999-2008

Tervezte és készítette Géczy LászlL. szló 1999-2008 Tervezte és készítette Géczy LászlL szló 1999-2008 ADATHORDOZÓ Különböző ADATHORDOZÓK LEMEZ hajlékonylemez MO lemez merevlemez CDROM, DVDROM lemez CDRAM, DVDRAM lemez ADATHORDOZÓ SZALAG Különböző ADATHORDOZÓK

Részletesebben

ADATHORDOZÓ LEMEZ. Különböző ADATHORDOZÓK. MO lemez. hajlékonylemez CDROM, DVDROM. lemez. merevlemez CDRAM, DVDRAM. lemez

ADATHORDOZÓ LEMEZ. Különböző ADATHORDOZÓK. MO lemez. hajlékonylemez CDROM, DVDROM. lemez. merevlemez CDRAM, DVDRAM. lemez ADATHORDOZÓ Különböző ADATHORDOZÓK LEMEZ hajlékonylemez MO lemez merevlemez CDROM, DVDROM lemez CDRAM, DVDRAM lemez ADATHORDOZÓ SZALAG Különböző ADATHORDOZÓK DAT, DATA DATA CARTRIDGE TAPE 1/2 SZALAG A

Részletesebben

H4R, S4D és S4R DVR kártyák és vezérlő szoftver Használati útmutató 1. Bevezető Az S4D és S4R videó és hang digitalizáló kártyák, valamint a H4R videó és hang digitalizáló/rögzítő kártya PC kompatibilis

Részletesebben

Adatbiztonság és adatvédelem

Adatbiztonság és adatvédelem Adatbiztonság és s adatvédelem delem ADATBIZTONSÁG Az adatok jogosulatlan megszerzése, se, módosítása sa és s tönkrett nkretétele tele ellen tett olyan eljárások, szabályok, műszaki m és szervezési si

Részletesebben

A háttértárak a program- és adattárolás eszközei.

A háttértárak a program- és adattárolás eszközei. A háttértárak a program- és adattárolás eszközei. Míg az operatív memória (RAM) csak ideiglenesen, legfeljebb a gép kikapcsolásáig őrzi meg tartalmát, a háttértárolókon nagy mennyiségű adat akár évtizedekig

Részletesebben

Informatikai alapismeretek II.

Informatikai alapismeretek II. Informatikai alapismeretek II. (PF30IF211) Kérdések és válaszok 1. Milyen veszteségmentes kódolási lehetıségeket ismersz? Különbségi kódolás, határoló vonal kódolás, homogén foltok kódolása, entrópia kódolás.

Részletesebben

átvitt bitek számával jellemezhetjük. Ezt bit/s-ban mérjük (bps) vagy ennek többszöröseiben (kbps, Mbps).

átvitt bitek számával jellemezhetjük. Ezt bit/s-ban mérjük (bps) vagy ennek többszöröseiben (kbps, Mbps). Adatátviteli sebesség: Digitális hálózatokat az átviteli sebességükkel az idıegység alatt átvitt bitek számával jellemezhetjük. Ezt bit/s-ban mérjük (bps) vagy ennek többszöröseiben (kbps, Mbps). Sávszélesség:

Részletesebben

A számítógépek felépítése. A számítógép felépítése

A számítógépek felépítése. A számítógép felépítése A számítógépek felépítése A számítógépek felépítése A számítógépek felépítése a mai napig is megfelel a Neumann elvnek, vagyis rendelkezik számoló egységgel, tárolóval, perifériákkal. Tápegység 1. Tápegység:

Részletesebben

NTSC, PAL és SECAM lefedettség

NTSC, PAL és SECAM lefedettség 17. Ön részt vesz egy internetes videó-adatbázis megvalósításában. A tervezett alkalmazás lehetővé teszi a videó-tárban való keresést, videók feltöltését, megjelenítését. Milyen eszközök szükségesek a

Részletesebben

2016/06/23 07:47 1/13 Kérdések

2016/06/23 07:47 1/13 Kérdések 2016/06/23 07:47 1/13 Kérdések < Számítástechnika Kérdések Hardver Kérdés 0001 Hány soros port lehet egy PC típusú számítógépen? 4 COM1 COM2 COM3 COM4 Kérdés 0002 Egy operációs rendszerben mit jelent a

Részletesebben

A PC története. Informatika alapjai-9 Személyi számítógép (PC) 1/12. (Personal computer - From Wikipedia, the free encyclopedia)

A PC története. Informatika alapjai-9 Személyi számítógép (PC) 1/12. (Personal computer - From Wikipedia, the free encyclopedia) Informatika alapjai-9 Személyi számítógép (PC) 1/12 (Personal computer - From Wikipedia, the free encyclopedia) A személyi számítógépet ára, mérete és képességei és a használatában kialakult kultúra teszik

Részletesebben

1. Tétel. Multimédia alapfogalmai

1. Tétel. Multimédia alapfogalmai 1. Ön részt vesz egy online multimédia adatbázis megvalósításában. A fejlesztés előkészítéseként tekintse át a multimédia rendszerek sajátosságait, a multimédia rendszerekre vonatkozó követelményeket,

Részletesebben

Számítógép felépítése

Számítógép felépítése Alaplap, processzor Számítógép felépítése Az alaplap A számítógép teljesítményét alapvetően a CPU és belső busz sebessége (a belső kommunikáció sebessége), a memória mérete és típusa, a merevlemez sebessége

Részletesebben

JELÁTALAKÍTÁS ÉS KÓDOLÁS I.

JELÁTALAKÍTÁS ÉS KÓDOLÁS I. JELÁTALAKÍTÁS ÉS KÓDOLÁS I. Jel Kódolt formában információt hordoz. Fajtái informatikai szempontból: Analóg jel Digitális jel Analóg jel Az analóg jel két érték között bármilyen tetszőleges értéket felvehet,

Részletesebben

MONITOROK ÉS A SZÁMÍTÓGÉP KAPCSOLATA A A MONITOROKON MEGJELENÍTETT KÉP MINŐSÉGE FÜGG:

MONITOROK ÉS A SZÁMÍTÓGÉP KAPCSOLATA A A MONITOROKON MEGJELENÍTETT KÉP MINŐSÉGE FÜGG: MONITOROK ÉS A SZÁMÍTÓGÉP KAPCSOLATA A mikroprocesszor a videókártyán (videó adapteren) keresztül küldi a jeleket a monitor felé. A videókártya a monitor kábelen keresztül csatlakozik a monitorhoz. Régebben

Részletesebben

A számítógép külső felépítése

A számítógép külső felépítése A számítógép külső felépítése Hardver: A számítógéphez csatlakoztatott, kézzel megfogható eszközök. Szoftver: Egy ember, vagy egy csoport által létrehozott szellemi termék, melyet törvény véd. Szoftverek

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Reischlné Rajzó Zsuzsanna Szaktanár Endrédi Józsefné Igazgató Kelt: Budapest, 2012 március 1. tétel A kommunikáció

Részletesebben

elektronikus adattárolást memóriacím

elektronikus adattárolást memóriacím MEMÓRIA Feladata A memória elektronikus adattárolást valósít meg. A számítógép csak olyan műveletek elvégzésére és csak olyan adatok feldolgozására képes, melyek a memóriájában vannak. Az információ tárolása

Részletesebben

2012.09.30. p e r i f é r i á k

2012.09.30. p e r i f é r i á k Informatika 9. évf. Informatikai alapismeretek II. 2012. szeptember 30. Készítette: Gráf Tímea A számítógép felépítése p e r i f é r i á k 2 1 Perifériák Beviteli perifériák: billenty zet egér érint pad,

Részletesebben

Máté: Számítógép architektúrák 2010.12.08.

Máté: Számítógép architektúrák 2010.12.08. Mágneslemez (2.19. ábra) I/O fej: vékony légrés választja el a lemeztől. Sáv (track, 5000 10000 sáv/cm), Szektor (tipikusan 512B, 50.000 100.000 bit/cm), pl.: fejléc + 4096 bit (= 512B) adat + hibajavító

Részletesebben

IT - Alapismeretek. Megoldások

IT - Alapismeretek. Megoldások IT - Alapismeretek Megoldások 1. Az első négyműveletes számológépet Leibniz és Schickard készítette. A tárolt program elve Neumann János nevéhez fűződik. Az első generációs számítógépek működése a/az

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok 1 Számítógépes hálózatok Hálózat fogalma A hálózat a számítógépek közötti kommunikációs rendszer. Miért érdemes több számítógépet összekapcsolni? Milyen érvek szólnak a hálózat kiépítése mellett? Megoszthatók

Részletesebben

Számítógép perifériák I.

Számítógép perifériák I. Perifériák csoportosítása I. Output perifériák: monitor nyomtató plotter hangszóró Számítógép perifériák I. II. Input perifériák: billentyűzet egér szkenner kamerák mikrofon III. Háttértárak Pl: Mágneses

Részletesebben

Fábián Zoltán Hálózatok elmélet

Fábián Zoltán Hálózatok elmélet Fábián Zoltán Hálózatok elmélet Miért szükséges a háttértár Az alkalmazások és adatok tárolása Háttértárak típusai Szekvenciális elérésű Mágnesszalag Lyukszalag Lyukkártya Véletlen elérésű Csak olvasható

Részletesebben

Különböző OPTIKAI ADATHORDOZÓK. MO lemez. CDROM, DVDROM lemez. CDRAM, DVDRAM lemez

Különböző OPTIKAI ADATHORDOZÓK. MO lemez. CDROM, DVDROM lemez. CDRAM, DVDRAM lemez ADATHORDOZÓ LEMEZ Különböző OPTIKAI ADATHORDOZÓK MO lemez CDRAM, DVDRAM lemez CDROM, DVDROM lemez A compact casette létező és jól bevált információ hordozó volt, a CD gyártmány fejlesztésének kezdetén.

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Számítógépes alapfogalmak, számítógép generációk 2. A számítógép felépítése, hardver, A központi egység 3. Hardver

Részletesebben

Lemezkezelés, állományrendszerek

Lemezkezelés, állományrendszerek Lemezkezelés, állományrendszerek A fizikai lemezek területét használat előtt logikai lemezekké kell szerveznünk. A logikai lemez az az egység, amely a felhasználó számára külön lemezként jelenik meg, vagyis

Részletesebben

INFORMATIKA. Középszint Szóbeli vizsga. A szóbeli vizsga részletes tematikája a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett vizsgákhoz 2016.

INFORMATIKA. Középszint Szóbeli vizsga. A szóbeli vizsga részletes tematikája a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett vizsgákhoz 2016. INFORMATIKA Középszint Szóbeli vizsga A szóbeli vizsga részletes tematikája a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett vizsgákhoz 2016. A témakörök előtt lévő számok Az informatika tantárgy

Részletesebben

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák)

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák) 1. tétel A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei Ismertesse a kommunikáció általános modelljét! Mutassa be egy példán a kommunikációs

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Számítógépes alapfogalmak 2. A számítógép felépítése, hardver, A központi egység 3. Hardver Perifériák 4. Hardver

Részletesebben

Informatika 9. évf. Informatikai alapismeretek II.

Informatika 9. évf. Informatikai alapismeretek II. Informatika 9. évf. Informatikai alapismeretek II. 2010. november 12. Készítette: Gráf f TímeaT A számítógép p felépítése számítógépház p e r i f é r i á k 2 Periféri riák Beviteli periféri riák: billentyűzet

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 18. 8:00 I. Időtartam: 30 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

GPON rendszerek bevezetése, alkalmazása a Magyar Telekom hálózatában

GPON rendszerek bevezetése, alkalmazása a Magyar Telekom hálózatában GPON rendszerek bevezetése, alkalmazása a Magyar Telekom hálózatában 16. Távközlési és Informatikai Hálózatok Szeminárium és Kiállítás, 2008. 2008.10.16. 1. oldal Információéhség csökkentése: kép, mozgókép

Részletesebben

Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai

Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai 1. A... egyedi alkotóelemek, amelyek együttesen formálnak egy képet. Helyettesítse be a pixelek paletták grafikák gammák Helyes válasz: pixelek

Részletesebben

Hardware alapismeretek

Hardware alapismeretek Alapfogalmak Hardware alapismeretek Hardver (angolul: hardware) A számítógép fizikailag megfogható részeinek összességét értjük. A számítógép működéséhez alapvetőn hardver és szoftver szükséges, a kettő

Részletesebben

Integrált ügyviteli rendszer: Kettős könyvelés modul

Integrált ügyviteli rendszer: Kettős könyvelés modul Integrált ügyviteli rendszer: Kettős könyvelés modul Használati útmutató 1988-2015. 3100.Salgótarján Fő tér 1. tel.: 36-32-423-912, e-mail minorg@minorg.hu Internet: http://www.minorg.hu/ 1.oldal Tartalomjegyzék.

Részletesebben

Széchenyi István Tagiskola Berettyóújfalu. A monitor

Széchenyi István Tagiskola Berettyóújfalu. A monitor A monitor A kép felbontható pontok halmazára. Minden kép parányi, szabad szemmel nem, vagy csak alig látható képpontból rajzolódik ki. Minél apróbb és minél több pontból áll egy kép, annál szebb és természetesebb

Részletesebben

Tömörítés, kép ábrázolás A tömörítés célja: hogy információt kisebb helyen lehessen tárolni (ill. gyorsabban lehessen kommunikációs csatornán átvinni

Tömörítés, kép ábrázolás A tömörítés célja: hogy információt kisebb helyen lehessen tárolni (ill. gyorsabban lehessen kommunikációs csatornán átvinni Tömörítés, kép ábrázolás A tömörítés célja: hogy információt kisebb helyen lehessen tárolni (ill. gyorsabban lehessen kommunikációs csatornán átvinni A tömörítés lehet: veszteségmentes nincs információ

Részletesebben

Elemek a kiadványban. Tervez grafika számítógépen. A képek feldolgozásának fejl dése ICC. Kép. Szöveg. Grafika

Elemek a kiadványban. Tervez grafika számítógépen. A képek feldolgozásának fejl dése ICC. Kép. Szöveg. Grafika Elemek a kiadványban Kép Tervez grafika számítógépen Szöveg Grafika A képek feldolgozásának fejl dése Fekete fehér fotók autotípiai rács Színes képek megjelenése nyomtatásban: CMYK színkivonatok készítése

Részletesebben

6. Háttértárak. Mágneses elvű háttértárak. Ezek az eszközök ki-, bemeneti perifériák, az adatok mozgása kétirányú.

6. Háttértárak. Mágneses elvű háttértárak. Ezek az eszközök ki-, bemeneti perifériák, az adatok mozgása kétirányú. 6. Háttértárak Ezek az eszközök ki-, bemeneti perifériák, az adatok mozgása kétirányú. Miért van rájuk szükség? Belső memória bővítése Programok és adatok tárolása, rögzítése Meglévő programok, adatok

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

INFORMATIKA Felvételi teszt 1.

INFORMATIKA Felvételi teszt 1. INFORMATIKA Felvételi teszt 1. 1) Mi a szoftver? a) Szoftvernek nevezzük a számítógépet és minden kézzel megfogható tartozékát. b) Szoftvernek nevezzük a számítógépre írt programokat és az ezekhez mellékelt

Részletesebben

1. MODUL - ÁLTALÁNOS FOGALMAK

1. MODUL - ÁLTALÁNOS FOGALMAK 1. MODUL - ÁLTALÁNOS FOGALMAK 1. Melyik a mondat helyes befejezése? A számítógép hardvere a) bemeneti és kimeneti perifériákat is tartalmaz. b) nem tartalmazza a CPU-t. c) a fizikai alkatrészek és az operációs

Részletesebben

Technikai tájékoztató - kérdések és válaszok TSD-QA89 (2011/11)

Technikai tájékoztató - kérdések és válaszok TSD-QA89 (2011/11) Technikai tájékoztató - kérdések és válaszok TSD-QA89 (2011/11) 1. K: Hogyan tudom bekapcsolni a 3D funkciót az ASRock Vision 3D és ION3D rendszeren? V: Az elté monitor/tv/tartalom/lejátszó szoftver összeállításoknak

Részletesebben

Máté: Számítógép architektúrák 2010.12.16.

Máté: Számítógép architektúrák 2010.12.16. Máté: Számítógép architektúrák 200.2.6. Telekommunikációs berendezések Modemek Adatátvitel analóg telefon vonalon (2. 37. ábra). Vivőhullám: 000 2000 Hz es sinus hullám. Modulációk Jel Feszültség Amplitudó

Részletesebben

Képszerkesztés elméleti kérdések

Képszerkesztés elméleti kérdések Képszerkesztés elméleti kérdések 1. A... egyedi alkotó elemek, amelyek együttesen formálnak egy képet.(pixelek) a. Pixelek b. Paletták c. Grafikák d. Gammák 2. Az alábbiak közül melyik nem színmodell?

Részletesebben

Informatikai eszközök fizikai alapjai Lovász Béla

Informatikai eszközök fizikai alapjai Lovász Béla Informatikai eszközök fizikai alapjai Lovász Béla Kódolás Moduláció Morzekód Mágneses tárolás merevlemezeken Modulációs eljárások típusai Kódolás A kód megállapodás szerinti jelek vagy szimbólumok rendszere,

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt

Részletesebben

72-74. Képernyő. monitor

72-74. Képernyő. monitor 72-74 Képernyő monitor Monitorok. A monitorok szöveg és grafika megjelenítésére alkalmas kimeneti (output) eszközök. A képet képpontok (pixel) alkotják. Általános jellemzők (LCD) Képátló Képarány Felbontás

Részletesebben

A szerzői jogra vonatkozó általános jogszabályok Szoftverlicenszek Szerzői jogi kérdések az interneten Creative Commons

A szerzői jogra vonatkozó általános jogszabályok Szoftverlicenszek Szerzői jogi kérdések az interneten Creative Commons 1. Ön részt vesz egy online multimédia adatbázis megvalósításában. A fejlesztés előkészítéseként tekintse át a multimédia rendszerek sajátosságait, a multimédia rendszerekre vonatkozó követelményeket,

Részletesebben

Informatika 9. évf. Alapfogalmak. Informatikai alapismeretek I.

Informatika 9. évf. Alapfogalmak. Informatikai alapismeretek I. Informatika 9. évf. Informatikai alapismeretek I. 2013. szeptember 12. Készítette: Gráf Tímea Alapfogalmak Hardver: A számítógép alkotórészeinek összessége. Szoftver: A számítógépre írt programok összessége.

Részletesebben

12. tétel. Lemezkezelés

12. tétel. Lemezkezelés 12. tétel 12_12a_1.5 Lemezkezelés (Particionálás, formázás, RAID rendszerek) A partíció a merevlemez egy önálló logikai egysége, amely fájlrendszer tárolására alkalmas. Alapvetően két esetben hozunk létre

Részletesebben

10193/12 KH/md DG E2

10193/12 KH/md DG E2 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. június 4. (OR. en) 10193/12 Intézményközi referenciaszám: 2012/0048 (NLE) ENER 181 COTRA 19 OC 276 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: MEGÁLLAPODÁS az Amerikai

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP SCANJET 7490C SCANNER http://hu.yourpdfguides.com/dref/922720

Az Ön kézikönyve HP SCANJET 7490C SCANNER http://hu.yourpdfguides.com/dref/922720 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP SCANJET 7490C SCANNER. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Középszintű Informatika Érettségi Szóbeli Vizsgatétel Bottyán János Műszaki Szakközépiskola -2005-

Középszintű Informatika Érettségi Szóbeli Vizsgatétel Bottyán János Műszaki Szakközépiskola -2005- 8. TÉTEL Középszintű Informatika Érettségi Szóbeli Vizsgatétel 2. Informatikai alapismeretek hardver 2.2. A számítógép felépítése 2.2.3. A perifériák típusai és főbb jellemzőik: háttértárak Háttértárak

Részletesebben

ICN 2005 ConferControl

ICN 2005 ConferControl ICN 2005 ConferControl Számítógépes vezérlı program az ICN 2005 típusú konferencia rendszerhez Felhasználói kézikönyv DIGITON Kft. IСN 2005 ConferControl Számítógépes vezérlı program az ICN 2005 típusú

Részletesebben

Audio-video tartalom-előállítás 2. kis ZH tananyag (részlet) 2015/16 ősz

Audio-video tartalom-előállítás 2. kis ZH tananyag (részlet) 2015/16 ősz Audio-video tartalom-előállítás 2. kis ZH tananyag (részlet) 2015/16 ősz Disclaimer Feldolgozott témák: állóképek, vektorgrafikus képek/fontok, DVD Nagyon vázlatos, érdemes a leírt dolgoknak utánajárni!

Részletesebben

DGSZV-EP DIGITÁLIS GALVANIKUS SZAKASZVÉDELEM. Alkalmazási terület

DGSZV-EP DIGITÁLIS GALVANIKUS SZAKASZVÉDELEM. Alkalmazási terület DGSZV-EP DIGITÁLIS GALVANIKUS SZAKASZVÉDELEM A DGSZV-EP típusú digitális galvanikus szakaszvédelem a PROTECTA kft. EuroProt márkanevű készülékcsaládjának tagja. Ez az ismertető a készüléktípus specifikus

Részletesebben

Mi szükséges a működéshez?

Mi szükséges a működéshez? 1 Mi szükséges a működéshez? Hardver a számítógép kézzel fogható részei, fizikailag létező eszközök Szoftver a számítógépet működtető programok összessége 2 A számítógép fő részei Számítógép-ház CD-, DVDmeghajtó

Részletesebben

Zebra Cameo 2 mobil nyomtató Felhasználói és m szaki leírása. 12-Cameo2-12 Verzió: február

Zebra Cameo 2 mobil nyomtató Felhasználói és m szaki leírása. 12-Cameo2-12 Verzió: február Zebra Cameo 2 mobil nyomtató Felhasználói és m szaki leírása 12-Cameo2-12 Verzió: 1.2 2006. február Copyright 2005-2006. BCS Hungary Kft. 2 Tartalom Tartalom...3 1. A készülék felépítése, részei...4 2.

Részletesebben

A program SZÁMÍTÓGÉP ARCHITEKTÚRÁK. Legáltalánosabb architektúra. Eszközök szerepe. A vezérlők programozása. A vezérlők (adapterek, kontrollerek)

A program SZÁMÍTÓGÉP ARCHITEKTÚRÁK. Legáltalánosabb architektúra. Eszközök szerepe. A vezérlők programozása. A vezérlők (adapterek, kontrollerek) A program SZÁMÍTÓGÉP ARCHITEKTÚRÁK Eszközök, osztályaik, architektúrájuk Vezérlők, kontrollerek, adapterek Az IT-k, szerepük, kezelésük Strukturált eszközök: diszkek, CD-k, DVD-k felépítés, alapfogalmak,

Részletesebben

komplex védelem Letöltő szoftver ismertető V1.61 Azonosító: EP-13-13243-01 Budapest, 2004. február

komplex védelem Letöltő szoftver ismertető V1.61 Azonosító: EP-13-13243-01 Budapest, 2004. február EuroProt komplex védelem Letöltő szoftver ismertető V1.61 Azonosító: EP-13-13243-01 Budapest, 2004. február Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...3 1.1 Az EuroProt rendszer központi egysége...3 1.2 A CPU rendszer

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Kezelési leírás 2015. Program azonosító: WUJEGYKE Fejlesztő: B a l o g h y S z o f t v e r K f t. Keszthely, Vak Bottyán utca 41. 8360 Tel: 83/515-080

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Történeti áttekintés 2. Számítógépes alapfogalmak 3. A számítógép felépítése, hardver A központi egység 4. Hardver

Részletesebben

10. Fejezet Számítógép-perifériák

10. Fejezet Számítógép-perifériák 10. Fejezet Számítógép-perifériák Hardver és Szoftver rendszerek architektúrája: Egy Információ Technológiai Szemlélet 3. kiadás, Irv Englander John Wiley and Sons 2003 Wilson Wong, Bentley College Linda

Részletesebben

Bepillantás a gépházba

Bepillantás a gépházba Bepillantás a gépházba Neumann-elvű számítógépek főbb egységei A részek feladatai: Központi egység: Feladata a számítógép vezérlése, és a számítások elvégzése. Operatív memória: A számítógép bekapcsolt

Részletesebben

INFORMATIKA 5. évfolyam

INFORMATIKA 5. évfolyam INFORMATIKA 5. évfolyam Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 37 Tematikai egység 1. Az informatikai eszközök használata 2. Alkalmazói ismeretek 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása

Részletesebben

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés 55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben

Műszaki Kiadó kínálata a TIOP 1.1.1/07/1-es pályázathoz

Műszaki Kiadó kínálata a TIOP 1.1.1/07/1-es pályázathoz Műszaki Kiadó kínálata a TIOP 1.1.1/07/1-es pályázathoz Alap Qomo tantermi csomag Alap Qomo tantermi csomag tartalma: Ára: bruttó 810 000Ft QWB200 EM elektromágneses tollal vezérelt interaktív tábla Flow!

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE (TK 61-TŐL)

SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE (TK 61-TŐL) SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE (TK 61-TŐL) SZÁMÍTÓGÉP Olyan elektronikus berendezés, amely adatok, információk feldolgozására képes emberi beavatkozás nélkül valamilyen program segítségével. HARDVER Összes műszaki

Részletesebben

INFINITE variálható plazmafal

INFINITE variálható plazmafal FITE variálható plazmafal LÉLEGZETELÁLLÍTÓAN ÓRIÁSI KÉPMÉRET Hivatalos magyarországi importõr és márkaképviselet: B&L Konferenciatechnika Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 51/B. Telefon/Fax: 06-(24)

Részletesebben

Tervezte és készítette Géczy László 2000

Tervezte és készítette Géczy László 2000 Tervezte és készítette Géczy László 2000 ADATHORDOZÓ LEMEZ Különböző OPTIKAI ADATHORDOZÓK MO lemez CDRAM, DVDRAM lemez CDROM, DVDROM lemez A compact casette létező és jól bevált információ hordozó volt,

Részletesebben

dolás, felbontható kód Prefix kód Blokk kódk Kódfa

dolás, felbontható kód Prefix kód Blokk kódk Kódfa Kódelméletlet dolás dolás o Kódolás o Betőnk nkénti nti kódolk dolás, felbontható kód Prefix kód Blokk kódk Kódfa o A kódok k hosszának alsó korlátja McMillan-egyenlıtlens tlenség Kraft-tételetele o Optimális

Részletesebben

Információ / kommunikáció

Információ / kommunikáció Információ / kommunikáció Ismeret A valóságra vagy annak valamely részére, témájára vonatkozó tapasztalatokat, általánosításokat, fogalmakat. Információ fogalmai Az információ olyan jelsorozatok által

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

EUROFLEX-33 ESEMÉNY NYOMTATÓ. -felhasználói és telepítői leírás-

EUROFLEX-33 ESEMÉNY NYOMTATÓ. -felhasználói és telepítői leírás- EUROFLEX-33 ESEMÉNY NYOMTATÓ -felhasználói és telepítői leírás- EUROFLEX-33 ESEMÉNY NYOMTATÓ V1.0 ÉS V1.1 - FELHASZNÁLÓI ÉS TELEPÍTŐI LEÍRÁS 2 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÁSOK...3 1.1 EUROFLEX-33 HARDVER...3

Részletesebben

ERserver. iseries. Szolgáltatási minőség

ERserver. iseries. Szolgáltatási minőség ERserver iseries Szolgáltatási minőség ERserver iseries Szolgáltatási minőség Szerzői jog IBM Corporation 2002. Minden jog fenntartva Tartalom Szolgáltatási minőség (QoS)............................ 1

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL FŐVÁROSI SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENY SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK INFORMATIKAI SZAKMACSOPORT SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL Rendelkezésre álló idő: 90 perc Elérhető pontszám: 60 pont 2007-2008. FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Felnőttképzési intézmény-akkreditáció. Előadó: Kerékgyártó László OM, SZMM és és s FAT szakértő

Felnőttképzési intézmény-akkreditáció. Előadó: Kerékgyártó László OM, SZMM és és s FAT szakértő Felnőttképzési intézmény-akkreditáció ny-akkredit Előadó: Kerékgyártó László OM, SZMM és és s FAT szakértő Budapest, 2007 Előzetesen jój tudni, hogy hazánkban jelenleg: csaknem 6000 nyilvántart ntartásba

Részletesebben

Első sor az érdekes, IBM PC. 8088 ra alapul: 16 bites feldolgozás, 8 bites I/O (olcsóbb megoldás). 16 kbyte RAM. Nem volt háttértár, 5 db ISA foglalat

Első sor az érdekes, IBM PC. 8088 ra alapul: 16 bites feldolgozás, 8 bites I/O (olcsóbb megoldás). 16 kbyte RAM. Nem volt háttértár, 5 db ISA foglalat 1 2 3 Első sor az érdekes, IBM PC. 8088 ra alapul: 16 bites feldolgozás, 8 bites I/O (olcsóbb megoldás). 16 kbyte RAM. Nem volt háttértár, 5 db ISA foglalat XT: 83. CPU ugyanaz, nagyobb RAM, elsőként jelent

Részletesebben

Bevezetés s a szemantikus technológi

Bevezetés s a szemantikus technológi Bevezetés s a szemantikus technológi giákba Szemantikus technológi giák Rendszerelemek jelentés logikai formula Elvárások logikai formula Az elvárások megvalósítása sa a rendszerelemek segíts tségével

Részletesebben

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége:

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége: Stand alone Hálózat (csoport) Az együttműködés szükségessége: közös adatok elérése párhuzamosságok elkerülése gyors eredményközlés perifériák kihasználása kommunikáció elősegítése 2010/2011. őszi félév

Részletesebben

Ingrid Signo Felhasználói kézikönyv. Pénztári használatra

Ingrid Signo Felhasználói kézikönyv. Pénztári használatra Ingrid Signo Felhasználói kézikönyv Pénztári használatra 3.0 verzió Microsoft Windows 98SE, NT 4.0, XP, 2000 operációs rendszerekre 2006. január 20. Tájékoztató a Ingrid Signo felhasználási jogáról A felhasználás

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 I. Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Tartalomjegyzék Informatikai berendezések újrahasznosítására vonatkozó információk Biztonság Fontos tudnivalók az

Tartalomjegyzék Informatikai berendezések újrahasznosítására vonatkozó információk Biztonság Fontos tudnivalók az Tartalomjegyzék Informatikai berendezések újrahasznosítására vonatkozó információk 1 Biztonság 1 Elektromos biztonság 1 Biztonság az üzembe helyezésnél 1 Biztonság tisztítás közben 1 Fontos tudnivalók

Részletesebben

BIOMETRIA (H 0 ) 5. Előad. zisvizsgálatok. Hipotézisvizsg. Nullhipotézis

BIOMETRIA (H 0 ) 5. Előad. zisvizsgálatok. Hipotézisvizsg. Nullhipotézis Hipotézis BIOMETRIA 5. Előad adás Hipotézisvizsg zisvizsgálatok Tudományos hipotézis Nullhipotézis feláll llítása (H ): Kétmintás s hipotézisek Munkahipotézis (H a ) Nullhipotézis (H ) > = 1 Statisztikai

Részletesebben

Jegyzetelési segédlet 6.

Jegyzetelési segédlet 6. Jegyzetelési segédlet 6. Informatikai rendszerelemek tárgyhoz 2009 Szerkesztett változat Géczy László Rögzítés nélküli megjelenítés eszköze a képernyő (a display, monitor, TV képernyő) fizikai alapelv

Részletesebben

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező)

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező) A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP Bejelentkezés Explorer (böngésző) Webmail (levelező) 2003 wi-3 1 wi-3 2 Hálózatok

Részletesebben

Teszt jellegű, egyszerű rövid szöveges választ igénylő feladatok

Teszt jellegű, egyszerű rövid szöveges választ igénylő feladatok Teszt jellegű, egyszerű rövid szöveges választ igénylő feladatok Hardver 1) Jelölje meg az alábbiak közül a hamis állítást! a. A billentyűzet saját mikroprocesszorral rendelkezik. b. A billentyűk lenyomásakor

Részletesebben