Pénzügyi eszközök és kockázataik március

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzügyi eszközök és kockázataik 2014. március"

Átírás

1 K&H Alapkezelő Zrt. Pénzügyi eszközök és kockázataik március

2 Tartalom I. Betétek és rövid távú eszközök Lekötött betétszámlák Kincstárjegyek 4 II. Kötvények Forintban kibocsátott állampapírok és klasszikus állami adósságpapírok Jelzáloglevelek Vállalati kötvények 7 III. Befektetési alapok Bevezetés befektetési alapokról általánosságban Pénzpiaci (likviditási) alapok Kötvény alapok Tőkevédelmet biztosító alapok Részvényalapok Vegyes alapok 11 IV. Részvények V. Származékos ügyletek Bevezetés Opciók Határidős ügyletek 16 VI. kockázatok komplexitása

3 I. Betétek és rövid távú eszközök 1.1 Lekötött betétszámlák A lekötött betétszámla névre szóló termék, amin különböző valutában 1 elhelyezett betétet lehet lekötni. A lekötött betétszámla általában rövid távú (legfeljebb 12 hónap) lekötésre szolgál, de hosszabb lekötési idő sincs kizárva. Az ügyfelek (tetszés szerinti) rögzített időtartamra fektetnek be előre meghatározott kamatláb mellett. A szokásos lekötési idő 7, 14 vagy 21 nap, vagy egy, kettő, esetleg több hónap. A lekötött betétszámla lehet megújuló, ekkor a lekötés valamilyen standard periódussal megújul, mégpedig a fordulónapon érvényes kamatláb mellett. A betétszámlára fizetett kamat legkorábban a lejáratkor érvényesíthető. A kamatot vagy kifizetik az ügyfélnek (folyószámlára, megtakarítási számlára stb.), vagy megújuló betét esetén tőkésíthetik a betétszámlán. Kamattőkésítés esetén a tőkésített összeg után fizetnek kamatot. A kamat nem tőkésíthető közbenső lejárati időpontok rögzítése esetén, még akkor sem, ha a lejárati idő meghaladja a 12 hónapot, sem a 7 napnál kevesebb időre lekötött összegekre, még a betét befagyasztása vagy elzálogosítása esetén sem. MiFID 2 hatálya alá tartozik: Nem A betétszámlák előre ismert hozamot biztosítanak. A külföldi valutában tartott lekötött betétek tényleges hozama függ a valutaárfolyam-mozgásoktól, mivel ha a megtakarítások nem ebben a valutában állnak rendelkezésre, akkor az adott összeget át kell váltani forintra. Minél hosszabb a betét lekötés ideje, a kamatláb általában annál magasabb. Minél nagyobb a befektetett összeg, a kamatláb általában annál magasabb. A betétszámlák különösen alkalmasak rövid távú befektetés céljára. A vállalatok gyakran használják ezt a terméket pénzgazdálkodási célokra. A lekötött betétszámla a látraszóló számlánál kevésbé likvid. Elvileg a betétszámlán elhelyezett összeg a lejárat előtt nem hozzáférhető. Azonban bizonyos esetekben fel lehet törni a lekötést, ebben az esetben a betét tulajdonosa nem, vagy a meghirdetettnél sokkal alacsonyabb kamatot kap. Ha a lekötési időszak alatt emelkedik a lekötött betétre fizetett kamatláb, az ügyfél ebből nem tud profitálni. 1. Adóskockázat: Alacsony, mivel lekötött bankbetétet általában a pénzügyi felügyeletek által felügyelt pénzintézeteknél lehet elhelyezni. Amennyiben egy pénzintézet csődbe megy, az Országos Betétbiztosítási Alap helyt áll a betéttulajdonosok felé, melynek mértéke betétesenként maximum EURO-nak megfelelő összeg. 2. Likviditási kockázat: Az 1 évnél rövidebb lejáratú betétszámlák esetén alacsony, az 1 évnél hosszabb lejáratú betétszámlák esetén mérsékelt. Azonban a betétszámlán elhelyezett összeg a szerződésben megállapodott lejárati dátum előtt elvileg nem hozzáférhető. 3. Árfolyamkockázat: A forintban vezetett betétszámlák esetén nincs. Alacsony, mérsékelt vagy magas, a devizaárfolyamok forinthoz képesti mozgása függvényében. 4. Kamatkockázat: A 3 évnél rövidebb lejáratú betétszámlák esetén alacsony, 3 és 5 év között mérsékelt, az 5 1 USD, GBP, JPY, CHF, HUF, EUR stb 2 MiFID: Markets in Financial Instruments Directive a pénzügyi eszközök piacairól szóló (2004/39/EK) irányelv 3

4 évnél hosszabb lejáratú betétszámlák esetén pedig magas Kincstárjegyek Az állam rövid távú finanszírozására kibocsátott névre szóló, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, névértéke Ft, azaz tízezer forint. Két fajtája a diszkont és a kamatozó kincstárjegy. A kincstárjegyben az állam (az adós) arra kötelezi magát, hogy kamatozó kincstárjegy esetén a megjelölt pénzösszeget és annak kamatát, diszkont kincstárjegy esetén a megjelölt pénzösszeget a kincstárjegy mindenkori tulajdonosának, illetve jogosultjának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti. A kincstárjegyeknek van elsődleges és másodlagos piaca is. A diszkont kincstárjegy egy évnél rövidebb futamidejű állampapír, mely kamatot nem fizet, hanem a névértéknél alacsonyabb, diszkont áron kerül forgalomba, lejáratkor pedig a névértéket fizeti vissza. A diszkont összege a névérték és a vételár közötti különbség. Három különböző 3, 6 és 12 hónapos futamidővel kerülnek elsődleges piaci értékesítésre, de tekintve az állampapír aktív másodpiaci forgalmát egy éven belül lényegében bármilyen hátralevő futamidővel megvásárolható. Nyilvános kibocsátás keretében, aukciókon lehet hozzájutni. A diszkont kincstárjegyet devizakülföldiek és devizabelföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek egyaránt megvásárolhatják. E körben a papír teljes futamideje alatt szabadon átruházható. A kamatozó kincstárjegy (1 éves futamidejű) kifejezetten a lakossági megtakarításokat megcélzó költségvetési forrás. Jegyzés útján kerül értékesítésre. Értékesítése folyamatos, egyhetes jegyzési időszak keretében történik. A kamatozó kincstárjegyet a jegyzési időszak alatt névértéken, azaz 100,00%-os árfolyamon lehet megvásárolni. A kincstárjegyekbe való befektetést és a piac fizetőképességét az elsődleges forgalmazók (a legnagyobb hazai hitelintézetek), továbbá az elismert forgalmazók biztosítják, akik csak bankkonzorciumon keresztül vehetnek részt az aukción vagy a kibocsátásban. Komplex eszköz: Nem A kincstárjegy nagyon likvid befektetési eszköz, mert nagyon sok piaci szereplő vásárol ilyen eszközöket, ill. sok forgalmazó jegyez rá vételi és eladási árakat. Ugyanakkor a lejárat előtt 1-2 héttel, a legtöbb forgalmazó már nem jegyez árat, azaz az értékesítése ebben az időszakban nem automatikus. A kincstárjegy a kibocsátó minősége miatt kockázatmentes befektetésnek minősül. Az elsődleges piacon ajánlatot tévő személyek csak később tudják meg (pl. jegyzés eredményességétől függően vagy túljegyzés felmerülése esetében), hogy az ajánlatukat elfogadták-e vagy sem. Ha nem, az érintett fél kénytelen alternatív befektetési megoldást keresni. 1. Adóskockázat: Alacsony. Az OECD 3 országokban az állam számít a legjobb adósnak. 2. Likviditási kockázat: Alacsony 3. Árfolyamkockázat: Alacsony 4. Kamatkockázat: Alacsony, a kincstárjegyek viszonylag rövid futamidejének (maximum egy év) 3 OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet. A szervezetnek 29 többségében gazdag tagállama van. 4

5 köszönhetően. II. Kötvények, hitelviszonyt megtestesítő, éven túli lejárattal kibocsátott értékpapírok 2.1. Forintban kibocsátott állampapírok és klasszikus állami adósságpapírok A kötvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A kötvények hosszú lejáratú hitelben való részesedést jelentenek. A kötvény tulajdonosa jellemzően éves kamatot kap, a tőke visszafizetésére pedig általában lejáratkor kerül sor. A Magyar Államkötvény egy évnél hosszabb futamidejű, kamatozó állampapír. Jelenleg négyféle, 3, 5, 10 és 15 éves futamidővel kerülnek értékesítésre. A fix kamatozású államkötvények esetében már a kibocsátáskor meghirdetett és rögzített az egyes kamatfizetési periódusokban kifizetendő kamat mértéke. Ezzel szemben a változó kamatozású kötvényeknél csak a kamatmegállapítás módja és ideje rögzített, a kifizetendő kamat mértéke csak az adott kamatfizetési periódusra ismert. A kamatfizetés gyakoriságát tekintve a Magyar Államkötvények között vannak éves és féléves gyakorisággal kamatot fizető papírok is. A 2002-től kibocsátásra kerülő államkötvények évente fizetnek kamatot. A kibocsátás módja szerint megkülönböztethetünk nyilvános vagy zártkörű kibocsátás során értékesített államkötvényeket. A zártkörű kibocsátás útján forgalomba hozott államkötvények kibocsátása legtöbbször különleges célt szolgált és az értékesítés célja meg is határozta az adott állampapír befektetőinek körét. A zárt kibocsátású államkötvények aránya azonban ma már nem jelentős. A többi állampapír nyilvános kibocsátás keretében került értékesítésre. A gazdaság fejlődésének, az államháztartási reform előrehaladtának, a Magyar Nemzeti Bank és az állami költségvetés közötti funkciók egyre világosabb szétválasztásának köszönhetően, valamint a kibocsátó azon törekvéseivel összhangban, amelyek a nyilvános kibocsátások szerepének erőteljes növelésére irányulnak, től az államkötvények döntően nyilvános értékesítéssel kerülnek forgalomba. A Magyar Államkötvény aukció útján kerül értékesítésre. Névértéke Ft, azaz tízezer forint. A Magyar Államkötvények a pénzügyi teljesítés napján bevezetésre kerülnek a Budapesti Értéktőzsdére. A Magyar Államkötvényt devizabelföldi természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek vásárolhatják meg. E körben az államkötvény a futamidő alatt szabadon átruházható. Devizakülföldiek a hatályos devizajogszabályok alapján, az abban meghatározott feltételek szerint, az államkötvényt teljes futamideje alatt megvásárolhatják és értékesíthetik. A Magyar Államkötvényhez aukción az elsődleges forgalmazók közvetlenül, befektetők pedig a nekik adott megbízások révén juthatnak. Komplex eszköz: Nem Lejárati való megtartás esetén meghatározott, előre ismert hozam. Megbízható garancia. A kötvény és kamatainak visszafizetését a kibocsátó, azaz az Állam garantálja, úgy hogy az állam visszafizetési kötelezettséget vállal a tőke és a kamatok tekintetében. Elfogadható forgalomképesség. A másodlagos piac eléggé likvid. Az államkötvények előre megadott időpontokban jegyezhetők az elsődleges forgalomban. A másodlagos piacon bármikor eladhatók vagy megvásárolhatók a kereslet-kínálat függvényében. Azonban az értékesítési 5

6 árfolyam előre nem meghatározható. Ha a piaci kamatlábak emelkednek, a meglévő államkötvények másodlagos piaci ára csökkeni fog. Pénzromlás: mivel az államkötvények általában viszonylag hosszú lejáratúak, a befektetett tőke vásárlóereje az infláció miatt csökkenhet. 1. Adóskockázat: Alacsony. Az OECD országokban az állam számít a legjobb adósnak. 2. Likviditási kockázat: Alacsony, a tőzsdén és a tőzsdén kívüli forgalomban lehet kereskedni a kötvényekkel. 3. Deviza árfolyamkockázat: Nincs, ha az államkötvényeket forintban bocsátják ki. 4. Kamatkockázat: Alacsony a 3 évnél rövidebb lejáratú államkötvények és állami adósságpapírok esetében, mérsékelt a 3 és 5 év közötti lejáratú államkötvények és állami adósságpapíroknál, az 5 évnél hosszabb lejáratú államkötvények és állami adósságpapírok esetén pedig magas. A befektetők veszteséget könyvelhetnek el, ha a másodlagos piacon való értékesítéskor a piaci kamatláb magasabb a névleges kötvénykamatlábnál, viszont nyereséget realizálhatnak, ha a piaci ráta alacsonyabb a kötvénykamatlábnál Jelzáloglevelek Jelzáloglevelet jelzáloghitelezéssel foglalkozó hitelintézetek az általuk nyújtott hitelek refinanszírozása céljából szoktak kibocsátani. A jelzálogleveleket vásároló befektetők lényegében a kibocsátó hitelezői. A kibocsátott jelzáloglevelek mögött a jelzálogbank hitelezése kapcsán rendelkezésére álló ingatlanok képeznek fedezetet. A jelzáloglevél birtokosa jogosult a jelzáloglevélben meghirdetett kamatra és tőketörlesztésre. Amennyiben a jelzáloglevél kibocsátója fizetésképtelenné válik, úgy a jelzáloglevél mögött lévő ingatlanfedezet érvényesítésre kerül. Onnantól kezdve a jelzálog-kibocsátó intézmény adósai az esedékes törlesztő részleteket a jelzáloglevél tulajdonosainak fizetik. A nyílvánosan kibocsátott jelzáloglevelekről információk a jelzáloglevél tájékoztatójában találhatóak. Komplex eszköz: Nem Ingatlanfedezettel rendelkező kötvény befektetés. Ha a piaci kamatlábak emelkednek, a meglévő jelzáloglevelek másodlagos piaci ára csökkeni fog. Pénzromlás: mivel a jelzáloglevelek általában viszonylag hosszú lejáratúak, a befektetett tőke vásárlóereje az infláció miatt csökkenhet. Egyes jelzáloglevelek nehezen értékesíthetők a tőzsdén ill. nyilvános árverésen. 1. Adóskockázat: Alacsony, mérsékelt, magas a jelzáloglevelek kibocsátójának kockázati besorolásától függően. ugyanakkor a jelzáloglevelek mögött jellemzően ingatlanfedezetek is lehetnek. 2. Likviditási kockázat: Mérsékelttől magasig terjedhet, a jegyzett jelzáloglevelek likviditása a kibocsátási volumentől függ. Egyes jelzáloglevelekkel nem lehet a tőzsdén kereskedni. 3. Árfolyamkockázat: A forintban kibocsátott jelzáloglevelek esetén nincs. Alacsony, mérsékelt vagy magas, a devizaárfolyamok forinthoz képesti mozgása függvényében. 4. Kamatkockázat: Alacsony a 3 évnél rövidebb lejáratú jelzáloglevelek esetében, mérsékelt a 3 és 5 év közötti lejáratú jelzáloglevelek, az 5 évnél hosszabb lejáratú jelzáloglevelek esetén pedig magas. A befektetők veszteséget könyvelhetnek el, ha a másodlagos piacon való értékesítéskor a piaci kamatláb magasabb a 6

7 névleges jelzálog kamatlábnál, viszont nyereséget realizálhatnak, ha a piaci ráta alacsonyabb a kötvénykamatlábnál Vállalati kötvények Vállalatok által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. A kibocsátó minőségét erre szakosodott cégek minősítő intézetek állapítják meg, akik a fizetésképtelenségi kockázatot egy sor különböző kritérium alapján mérik föl. Ilyen kritériumok: a vállalat tevékenysége, pénzügyi struktúrája, az ország pénzügyi és gazdasági helyzete, és az adott üzletág. A minősítő cégek által alkalmazott minősítő skála AAA-tól (első osztályú adós) AA, A, BBB, BB, stb.-n keresztül egészen C-ig terjed (nagyon alacsony). Léteznek garantált vállalati kötvények is, ahol egy harmadik szereplő aki kedvezőbb hitelminősítéssel rendelkezik garanciát/kezességet vállal az adott kötvény kamatainak és tőkéjének visszafizetésére. Befektetőként a kibocsátó mellett a garantőr fizetési képességét és a garancia tartalmát is meg kell vizsgálni. Az AAA-AA A-BBB minősítésű vállatok jó minőségűnek számítanak, más szóval befektetési fokozatúak. Ha egy kötvény szokatlanul magas hozamot kínál, az általában gyengébb hitelminősítésre utalhat. Más szóval a magas hozamú kötvények magasabb kockázatot jelentenek. A kötvények a névérték alapján számított kamatot fizetnek, amit előre meghatározott fizetési napon kell teljesíteni. A kamatszelvényre vonatkozó kamatlábat és fizetési dátumot a kibocsátáskor állapítják meg. A legtöbb kötvényt lejáratkor lehet visszaváltani. Időnként a kötvények lejárat előtt is visszaválthatók. A vállalati kötvények lehetnek alárendeltek is, ami azt jelenti, hogy fizetésképtelenség esetén visszafizetésükre csak a közönséges adósságpapírok és kötvények visszaváltása után kerülhet sor, megelőzve a részvényesek felé történő kifizetést. A nyilvánosan kibocsátott vállalati kötvényekről információk az adott kötvény tájékoztatójában találhatóak. Komplex eszköz: Nem Fix kamatozás esetén, meghatározott, előre ismert hozam. A vállalati kötvények hozama általában magasabb, mint az állami kötvények hozama, viszont a kockázat is magasabb. Többnyire forgalmazhatók valamilyen másodlagos piacon. Fizetésképtelenség esetén a kibocsátó vállalat nem vagy csak részben képes visszafizetni a tőkét. Korlátozott likviditás és kevés lehetőség a diverzifikálásra. A magáncégek által kibocsátott belföldi vállalati kötvények piaca nem nagyon fejlett. Pénzromlás: a befektetett tőke vásárlóereje az infláció miatt csökkenhet. 1. Adóskockázat: Mérsékelt vagy magas. A kibocsátó minőségétől függ: minél magasabb a minősítés, annál alacsonyabb a kockázat. Az ezen a piacon aktív vállalatok általában jó hírnévnek örvendenek, de a minősítő intézetek nem tévedhetetlenek, időnként hibázhatnak, a hitelminősítés nem jelent garanciát. 2. Likviditási kockázat: Mérsékelttől magasig. Az ilyen kötvények piaca még mindig korlátozott. Kibocsátónként ill. forgalmazónként változhat, hogy az egyes kötvényeknek milyen a likviditása. 3. Árfolyamkockázat: Nincs a forintban kibocsátott értékpapírok esetében. Alacsony, mérsékelt vagy magas, a devizaárfolyamok forinthoz képesti mozgása függvényében. 4. Kamatkockázat: A 3 évnél rövidebb lejáratú hitelek esetén alacsony, 3 és 5 év között mérsékelt, az 5 évnél hosszabb lejáratú hitelek esetén pedig magas. A kötvény másodlagos piaci ára a kamatláb- 7

8 ingadozásoknak megfelelően változik. A befektetők a kötvény lejárat előtti értékesítése esetén veszteséget szenvedhetnek. III. Befektetési alapok 3.1. Bevezetés befektetési alapokról általánosságban Jogi személyiséggel rendelkező befektetési alapokat a befektetési alapkezelő társaság alakít ki úgy, hogy befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörű kibocsátásával a befektetők vagyonából képzett tőkét gyűjti össze, majd ezt értékpapírokba vagy ingatlanokba fekteti. Ezt a tőkét tehát az alapkezelő a befektetési jegyek tulajdonosainak általános megbízásából kezeli. A befektetési politikát és a befektetési alappal kapcsolatos egyéb tudnivalókat a befektetési alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza. A hazai kibocsátású befektetési alapok esetében, a piac felügyeletet ellátó szervezet (MNB) évente, az alapkezelők adatszolgáltatása alapul vételével, a befektetési alapok teljes költség mutatóira (TER) vonatkozóan jelentést tesz közé. A befektetők ebből tájékozódhatnak, hogy az egyes befektetési alapoknak, a megelőző naptári évben mekkora volt a teljes költség mutatójuk. Komplex eszköz: Nem Mivel befektetési alapok nagy összegeket gyűjtenek össze a befektetőktől, ezek az egyének az egyedi befektetéshez képest magasabb hozamhoz juthatnak. A befektetési alapokon keresztül közvetetten befektethetnek olyan eszközökbe, amelyek máskülönben nehezen vagy más feltételekkel elérhetőek. A nyíltvégű befektetési alapok napi likviditást biztosítanak az ügyfeleiknek, azaz a befektetési jegyek naponta válthatóak és visszaválthatóak. Az alapokban lévő vagyont alapkezelési díjak, valamit egyéb költségek terhelhetik Pénzpiaci (likviditási) alapok A pénzpiaci alapok főleg rövid távú (6-18 hónap) vagy nagyon rövid távú (pár naptól 3 hónapig) pénzpiaci eszközökbe fektetnek, mint pl. lekötött betétek, kincstárjegyek és kereskedelmi kötvények. Egyes pénzpiaci alapok forintban, mások külföldi devizában fektetnek be. B. További Főbb előnyök A pénzpiaci alapokon keresztül az egyéni befektetők közvetetten befektethetnek olyan eszközökben, amelyek máskülönben nehezen hozzáférhetőek (pl. kereskedelmi kötvények). A pénzpiaci (likviditási) alapok likvidebb befektetést jelentenek más befektetési eszközhöz, pl. lekötött betétekhez képest, ugyanakkor a lekötött betéthez hasonló biztonságot és hozamot nyújtanak. C. Főbb kockázatok 1. Adóskockázat: Alacsony, mérsékelt, magas az alap összetételétől függően. Az államkötvények 8

9 adóskockázata tipikusan alacsonyabb, mint a vállalatiaké. 2. Likviditási kockázat: Alacsony, a pénzpiaci alapok a befektetési jegyeket egy jegyre jutó nettó eszközértéken forgalmazzák. 3. Deviza árfolyamkockázat: Nincs a forintban kibocsátott pénzpiaci alapok esetében. Alacsony, mérsékelt vagy magas, a devizaárfolyamok forinthoz képesti mozgása függvényében. 4. Kamatkockázat: Alacsony A befektetési jegyek árfolyamára hatással van a jegybanki alapkamat változása, illetve a piaci kamatlábak ingadozása Kötvény alapok A kötvény alapok főleg állami vagy vállalati kibocsátók kötvényeibe fektetnek. A kötvények futamideje jellemzően 1-15 év lehet. A Befektetési politikától függően a kötvényalap hátralévő átlagos futamideje 1-10 év között lehet. A hosszabb átlagos hátralévő futamidejű alapok árfolyama nagyobb ingadozást mutat, mint a rövidebb futamidejűeké, így kockázatuk magasabb A befektetési politikát a befektetési alap tájékoztatója tartalmazza. Egyes kötvény alapok forintban, mások külföldi pénzben fektetnek be. Komplex eszköz: Nem B. További előnyök Az alap a nagyobb tőkéje miatt szélesebb körű kockázatmegosztást, diverzifikációt tud alkalmazni. A kötvény alapokon keresztül az egyéni befektetők közvetetten befektethetnek olyan eszközökben, amelyek máskülönben nehezen hozzáférhetőek (pl. vállalati kötvények). C. További hátrányok A kötvényalapokban lehetnek olyan vállalati kötvények, amelyek esetleg a lejáratkor nem képesek visszafizetni a befektetett tőkét. 1. Adóskockázat: Alacsony, mérsékelt, magas az alap összetételétől függően. Az államkötvények adóskockázata tipikusan alacsonyabb, mint a vállalatiaké. 2. Likviditási kockázat: Alacsony, a kötvény alapok befektetési jegyeit egy jegyre jutó nettó eszközértéken forgalmazzák. 3. Deviza árfolyamkockázat: Nincs a forintban kibocsátott értékpapírok esetében. Alacsony, mérsékelt vagy magas, a devizaárfolyamok forinthoz képesti mozgása függvényében. 4. Kamatkockázat: Közepes, magas. A kötvényalap hátralévő átlagos futamidejétől függően. 1-2 éves hátralévő átlagos futamidő közepes, 2-8 év hátralévő átlagos futamidő esetében magas 3.4. Tőkevédelmet biztosító struktúrált alapok Ezek az alapok meghatározott lejárattal rendelkeznek, és céljuk a tőkevédelem vagy egy meghatározott minimum hozam biztosítása mellett részesedni a kockázatosabb (jellemzően részvénypiacok) növekedéséből. A konkrét feltételeket a kibocsátási tájékoztató tartalmazza. A tőkevédelem vagy a minimum hozam csak a kibocsátási pénznemre és a lejárati napra vonatkozik (díjak és költségek levonása után). A befektetők lejáratkor legalább az eredetileg befektetett összeghez hozzájutnak (ez a kibocsátási időszakban történt jegyzésekre vonatkozik). 9

10 Komplex eszköz: Nem Tőkevédelem és/vagy minimum hozam mellett, kedvező piaci helyzetben a befektetők extra hozamot érhetnek el. A hozamígéretet jellemzően a befektetési szerkezet biztosítja. Az alap befektetői az alappal üzletet kötő partnerek fizetési kockázatát futják. A hozamígéret csak az alap futamidejének a végére vonatkozik. 1. Adóskockázat: Alacsony, mérsékelt Az alappal üzletet kötő partnerek hitelkockázata általában alacsony, de ez a futamidő alatt megváltozhat. 2. Likviditási kockázat: Nyíltvégű alap esetében alacsony, zárt végű alap esetében közepes. A zárt végű alapokkal a futamidejük alatt jellemzően a tőzsdén keresztül lehet kereskedni. 3. Deviza árfolyamkockázat: Nincs a forintban kibocsátott értékpapírok esetében. Alacsony, mérsékelt vagy magas, a devizaárfolyamok forinthoz képesti mozgása függvényében. Függ a befektetési politikától (lásd: Tájékoztató). 4. Kamatkockázat: A 3 évnél rövidebb futamidejű alapok esetén alacsony, 3 és 5 év között mérsékelt, az 5 évnél hosszabb futamidejű alapok esetén pedig magas. 5. Derivatív ügylet kockázata: Az alapok rendelkeznek derivatív ügyletekkel, oly módon, hogy az alapok maguk vásárolnak jellemzően vételi opciót, vagy ezzel egyenértékű más derivatív instrumentumot. A piaci árfolyamok változása ill. ingadozása jelentősen hathat a megvásárolt derivatív termék értékére. Szélsőséges piaci helyzetben a derivatív termék teljesen elértéktelenedhet Részvényalapok A részvény alapok tőzsdén jegyzett vállalatok részvényeibe fektetik az összegyűjtött tőkét vagy közvetlen részvényvásárlással, vagy mögöttes részvényalapok megvételével (alapok alapja konstrukció). Az alapok befektetési politika szerint egyes földrajzi régiókban, vagy meghatározott iparágakban tevékenykedő vállalatok részvényeibe fektethetnek. Lásd még: 4. fejezet. Komplex eszköz: Nem B. További Főbb előnyök Az alap a nagyobb tőkéje miatt szélesebb körű kockázatmegosztást, diverzifikációt tud alkalmazni. A részvény alapokon keresztül az egyéni befektetők közvetetten befektethetnek olyan eszközökbe, amelyek máskülönben nehezen hozzáférhetőek (pl. külföldi részvények). C. További hátrányok A részvény alapokban lehetnek olyan vállalatok/kibocsátók, amelyek csődbe mennek, azaz az adott részvénybe fektetett tőke elvész. 1. Adóskockázat: Magas, a részvénybefektetések magas kockázattal járnak 2. Likviditási kockázat: Alacsony, a részvény alapok befektetési jegyeit egy jegyre jutó nettó eszközértéken forgalmazzák. 10

11 3. Deviza árfolyamkockázat: Nincs a csak forintban kibocsátott értékpapírokat tartalmazó alapok esetében. Alacsony, mérsékelt vagy magas a külföldi devizában kibocsátott részvényeket is tartalmazó alapok esetében, a külföldi részvények arányától függően. 4. Árfolyamkockázat: Közepes vagy magas, a részvényportfolió diverzifikáltságától függően. Egy több eltérő iparágban vagy több földrajzi régióban befektető részvényalap értéke kevésbé érzékeny az egyes részvények piaci árfolyammozgására. Mivel azonban a részvények ára általában jelentős ingadozást mutat, az ilyen típusú befektetés magasabb árfolyamkockázat vállalását jelenti Vegyes alapok A vegyes alapok az összegyűjtött tőkét többféle eszközosztályba fektetik be, alapok alapja konstrukcióban. Eszerint vásárolhatnak részvény, kötvény vagy pénzpiaci típusú, hazai vagy külföldi befektetési alapokat. Az alap a befektetési stratégiájában lefektetetett szabályok szerint fektet be a különböző eszközosztályokba, ami egyben meghatározza az alap kockázatosságát is. Így a befektető többféle kockázati szintet képviselő vegyes alap közül választhat, a kockázatosabbak hosszabb távon magasabb megtérülést ígérnek. B. További előnyök Egy vegyes alap önmagában egy széles körben diverzifikált portfolió, ami lehetővé teszi a befektető számára, hogy a saját kockázatviselési hajlandóságához igazított befektetés kombinációt vásároljon meg egy alapban. Az Alapkezelő gondoskodik arról, hogy az alapon belül a különböző eszközosztályok aránya mindenkor megfeleljen a befektetési stratégiában megfogalmazott elveknek. C. További hátrányok Az alapokban lévő vagyont a mögöttes alapok után és maga a vegyes alap után is alapkezelési díj terhelheti. : 1. Adóskockázat: Alacsony, mérsékelt, magas a mögöttes befektetési alapok típusától és azok arányától függően. 2. Likviditási kockázat: Alacsony, a vegyes alapok befektetési jegyeit az egy jegyre jutó nettó eszközértéken forgalmazzák. 3. Deviza árfolyamkockázat: Alacsony, közepes, magas. A forintban jegyzett vegyes alapok különböző arányban tartalmazhatnak devizában jegyzett mögöttes alapokat, ami meghatározza a deviza kitettség mértékét. 4. Kamatkockázat: Alacsony, közepes. A piaci elvárt hozamok változása elsősorban a kötvény alapok árfolyamát befolyásolja, így ennek arányától függ a kamatkockázat mértéke. 11

12 IV. Részvények A részvény gazdasági társaságok (részvénytársaságok) alapításakor, vagy alaptőkéjük emelésekor kibocsátott értékpapír, mely a vállalkozás alaptőkéjének (jegyzett tőkéjének) meghatározott a részvény névértékének megfelelő hányadát testesíti meg. A részvény birtoklásával, megvásárlásával a befektető a pénzét az adott vállalkozás rendelkezésére bocsátja, ezáltal a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal szemben tulajdonosként részt vállal a társaság tevékenységében rejlő kockázatokból, valamint a gazdálkodás eredményéből. A részvényesek egyebek között jogosultak: részesedni a társaság nyereségéből (osztalék formájában), amennyiben a részvényesek közgyűlése osztalékfizetést hagy jóvá; szavazni a részvényesek közgyűlésén (kivéve természetesen a szavazati jogot nem biztosító részvények tulajdonosait); részesedni a vállalat felszámolási értékéből annak megszűnése esetén (feltéve természetesen, hogy a felszámolási érték pozitív). Különböző részvényfajták léteznek. Törzsrészvény: jellemzően a részvények döntő része ilyen. Az elsőbbségi részvényeknek különleges tulajdonságaik vannak, például magasabb osztalékot vagy dupla szavazati jogot biztosítanak, esetleg elsőbbséget a vállalat felszámolása esetén. Részvényeket ma már jellemzően névre szóló és elektronikus formában szokás kibocsátani. A bankjegyekhez hasonlóan a bemutatóra szóló részvényeket is korlátozás nélkül át lehet adni harmadik személyeknek. A névre szóló részvényeket viszont a tulajdonos nevével együtt bejegyzik a vállalat részvénykönyvébe. A részvényeseknek igazolást szokás kiadni az elektronikus nyilvántartásba vételről. A névre szóló részvények harmadik személy részére történő átadása esetén ezt a tényt rögzíteni kell a részvénykönyvben. Az elektronikus részvényeket a részvényes nevében egy elismert pénzintézetnél vezetett számlán történő bejegyzéssel kell nyilvántartani. Az elektronikus részvények átadása a számlák közötti mozgás formájában történik. A részvényszelvények tulajdonosai éves osztalékra jogosultak. Az osztalékon kívül a szelvények esettől függően az alábbi jogosultságokat is biztosíthatják: jegyzési jog, vagyis a részvényesek elsőbbségi joga arra, hogy tőkeemelés esetén az új részvényeket jegyezzék. rendkívüli osztalék, azaz új részvények térítésmentes felosztása a meglevő részvényesek körében. A részvényeket a tőzsdén illetve tőzsdén kívüli forgalomban lehet venni és eladni. A részvény árát a tőkepiacokon fennálló keresleti és kínálati viszonyok határozzák meg. Belső és külső tényezők egyaránt befolyásolják az árak alakulását. Belső tényezők lehetnek egyebek között: a társaság pénzügyi helyzete, a technológiai és kereskedelmi pozíció, a befektetési stratégia, valamint a társaság és az adott gazdasági ágazat kilátásai. Emellett külső tényezők is hatnak a tőzsde egészére és az egyes részvényekre külön-külön. Ilyen külső tényezők a politikai események, a nemzetközi és hazai gazdasági és pénzpiaci helyzet, illetve olyan érzelmi és irracionális tényezők is, amelyek erősíthetik a tőzsdei árak mozgását (felfelé vagy lefelé). 12

13 E tényezők együttesen erőteljes ármozgásokat képesek okozni. A tőzsdei ügyletek után költségeket és közvetítői díjat kell fizetni, illetve adott esetben a fizikai formájú értékpapír kiszállítási díját is. A nyílvánosan kibocsátott részvényekről információk az adott részvény tájékoztatójában találhatóak. Komplex eszköz: Nem Hosszú távon a részvények magasabb hozamot hozhatnak, mint a kötvények. Sem a nyereség, sem az osztalék nem ismert előre és nem garantálható. Részvénybefektetéshez ismerni kell a piacot és rendszeresen figyelemmel követni a részvényárak alakulását befolyásoló összes tényezőt. Elengedhetetlen a diverzifikálás, a befektetendő tőkét több részvény között megosztva célszerű befektetni. Ez azt jelenti, hogy aki részvényekbe fektet be közvetlenül, annak ehhez elegendő tőkével kell rendelkeznie. Akinek kevesebb befektetnivaló pénze van, annak a befektetési alapok nyújthatnak megoldást. 1. Adóskockázat: Magas, a részvény kibocsátója csődbe mehet. A befektetőnek nincs garanciája arra, hogy visszakapja a pénzét. Csőd esetén a részvény értéke meredeken, akár nullára csökkenhet. 2. Likviditási kockázat: Alacsony, mérsékelt egyes részvények tőzsdei likviditása eltérő lehet 3. Deviza árfolyamkockázat: forintban jegyzett értékpapírok esetében nulla. Alacsony, mérsékelt vagy magas, az forinttal szembeni árfolyam alakulásától függően. A részvény honos országától és típusától függ. 4. Kamatkockázat: Alacsony, mérsékelt vagy magas, a részvénytől és a befektetési környezettől függően. Általánosságban véve elmondható, hogy a kamatlábak emelkedése negatívan befolyásolja a részvények árát. Egyes részvények érzékenyebbek a kamatlábak növekedésére, mint mások. 5. Áringadozás: Mérsékelt vagy magas, a részvény árfolyamingadozásától (volatilitásától) függően. Erősen függ a társaság minőségétől, az adott ágazati és az általános részvénypiaci tendenciáktól. A spekulatív részvények (pl. az új technológiai cégek) sokkal kockázatosabbak, mint a stabil üzletmenettel rendelkező társaságok (például közműcégek). Mivel jelentős kockázatot jelent az árak ingadozása, ezért előfordul, hogy a befektetők pénzt vesztenek a részvénybefektetéssel. Tőzsdén jegyzett részvények esetében egyes előre meghatározott mértékű árfolyam mozgást követően a kereskedés átmeneti jelleggel felfüggesztésre kerülhet. Az ármozgások mértékét és a felfüggesztések időtartamát az egyes tőzsdék szabályai tartalmazzák. 13

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS A (székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS 2014. március 1 TARTALMOMJEGYZÉK: I. RÉSZ BEVEZETÉS: A BEFEKTETÉSI PORTFOLIÓ FELÉPÍTÉSE 3 1.1 MiFID 5 II. RÉSZ AZ EGYES PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Részletesebben

Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK

Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK A kötvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A hitel két szereplője az adós és a hitelező, ennek megfelelően a kötvényben a kibocsátó (az adós) arra vállal kötelezettséget,

Részletesebben

Az értékpapírok fajtái

Az értékpapírok fajtái Legyen a tőzsde mindenkié! Oktatási segédanyag 2010. október 21. 2 1. A részvény... 2 1.1 A részvény fontosabb tulajdonságai...2 1.2 Részvényesi jogok, és azok gyakorlásának feltételei...3 1.3 A részvények

Részletesebben

A MIFID - Markets in Financial Instruments Directive - tehát a pénzügyi instrumentumok kapcsán nyújtott befektetési szolgáltatásokra vonatkozik.

A MIFID - Markets in Financial Instruments Directive - tehát a pénzügyi instrumentumok kapcsán nyújtott befektetési szolgáltatásokra vonatkozik. Az Európai Bizottság tervének központi része, hogy 2010-re létrejöjjön az egységes európai likvid piac. Egy a 2000. évben Portugáliában megtartott tanácskozáson (ami a köztudatba a lisszaboni napirend

Részletesebben

TERMÉKSPECIFIKUS TÁJÉKOZTATÓ

TERMÉKSPECIFIKUS TÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR Csoport QUAESTOR Értékpapír Zrt. H-1132 Budapest, Váci út 30. Levelezési cím: H-1439 Budapest, Pf.: 601 Telefon: (+36 1) 299 9999 Fax: (+36 1) 299 9990 www.quaestor.hu MiFID TÁJÉKOZTATÓK II. TERMÉKSPECIFIKUS

Részletesebben

Termékkatalógus Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Termékkatalógus Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Termékkatalógus Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2008. január 1 A Termékkatalógus célja Jelen Termékkatalógus célja, hogy tájékoztassa a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. jelenlegi és jövőbeni ügyfeleit

Részletesebben

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Budapest, 2007. február Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu

Részletesebben

A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Termékkatalógusa

A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Termékkatalógusa A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Termékkatalógusa A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója.. év hónap.. napján elfogadta. 1 Jelen Termékkatalógus

Részletesebben

Pannónia Nyugdíjpénztár. Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata. Önkéntes Ágazat

Pannónia Nyugdíjpénztár. Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata. Önkéntes Ágazat Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Önkéntes Ágazat A Szabályzatot kibocsátotta: A Szabályzat jóváhagyója: a Pénztár Küldöttközgyűlése a 2015. január 23-án hozott /2015.01.23.

Részletesebben

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG Szerződéskötést megelőző Ügyfél Tájékoztató I. Bevezető rendelkezések A GRÁNIT Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) által végzett befektetési és kiegészítő szolgáltatási tevékenységet

Részletesebben

T E R M É K K A T A L Ó G U S

T E R M É K K A T A L Ó G U S A befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzat 12. sz. melléklete T E R M É K K A T A L Ó G U S Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2014. június 16.

Részletesebben

T e r m é k k ata ló g u s

T e r m é k k ata ló g u s Termék katalógus T a r t a l o m j e g y z é k 3 tartalomjegyzék KötvénytermékeK 5 Kötvények (általános leírás) 6 Államkötvények 10 Kamatozó kincstárjegyek 13 Diszkont kincstárjegyek 16 Margin határidős

Részletesebben

Befektetési szolgáltatásokról szóló további információ. A Pénzügyi eszközök jellemzői és kockázatai

Befektetési szolgáltatásokról szóló további információ. A Pénzügyi eszközök jellemzői és kockázatai Befektetési szolgáltatásokról szóló további információ A Pénzügyi eszközök jellemzői és kockázatai Bevezetés A DEGIRO a Befektetési szolgáltatásokról szóló további információkban részletesen ismerteti

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt. icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt. icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja (közzététel napja): (2012.12.21) PSZAF:

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

7. Pénzügyi piacok AZ ÉRTÉKPAPÍROK

7. Pénzügyi piacok AZ ÉRTÉKPAPÍROK 7. Pénzügyi piacok AZ ÉRTÉKPAPÍROK Az értékpapír jogi definíciója alapján egyoldalú és feltétlen kötelezettségvállalás a kibocsátó részéről. Egy kicsit egyszerűbb értelmezés szerint értékpapír az, amelyet

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZABÁLYZAT

BEFEKTETÉSI SZABÁLYZAT BEFEKTETÉSI SZABÁLYZAT 2013. JANUÁR 7. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 1 ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. - Befektetési Szabályzat Tartalom Fogalom magyarázat... 3 Összefoglaló... 6 A Vagyonkezelő befektetési politikája...

Részletesebben

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos (Közzététel napja):2014.03.14. MNB határozat száma, dátuma: H-KE-III-221/2014. 2014.03.14. A

Részletesebben

AEGON BÉTA AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.

AEGON BÉTA AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1. AEGON BÉTA AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) LETÉTKEZELŐ RAIFFEISEN BANK ZRT. (1054 BUDAPEST, AKADÉMIA

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Aranytrió Garantált Származtatott Zártvégû Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Aranytrió Garantált Származtatott Zártvégû Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest Aranytrió Garantált Származtatott Zártvégû Befektetési Alap Alapkezelõ: Budapest Alapkezelõ Rt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezetõ Forgalmazó: Budapest Bank Rt. Székhely:

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ GE Money Pénzpiaci Nyíltvégű Alap Cseh nyelven: GE Money Peněžní Otevřený Podílový Fond Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó:

Részletesebben

8. Pénzügyi termékek és árazásuk

8. Pénzügyi termékek és árazásuk 8. Pénzügyi termékek és árazásuk A fejezet három nagyobb részre tagolódik. Az első rész az értékpapírok általános ismertétését, csoportosítását tartalmazza. A második rész az árazásba vezeti be az ovlasót.

Részletesebben

TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat 2015.06.11 Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...11 I. A befektetési

Részletesebben

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Alapkezelő Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14.) Forgalmazó UniCredit

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (Székhely:

Részletesebben

Befektetési Akadémia PHH

Befektetési Akadémia PHH Befektetési Akadémia PHH 1. Alapfogalmak 1.1. Makrogazdasági fogalmak GDP: A GDP az egy területen, adott idõ alatt elõállított végsõ felhasználásra szánt javak (termékek és szolgáltatások) összességének

Részletesebben

AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI JEGY FORGALMAZÓ ZRT.

AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI JEGY FORGALMAZÓ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA, AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AEGON CLIMATE CHANGE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP, AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI

Részletesebben

TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat 2015.07.01 Tartalom Tájékoztató...12 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...12 I. A

Részletesebben

Pénzügyi piacok A pénzügyi szektor közvetítő szerepe

Pénzügyi piacok A pénzügyi szektor közvetítő szerepe Befektetési és értékpapírpiaci ismeretek Katona Ferenc Pénzügyi piacok A pénzügyi piac a pénz cseréjének helyszíne, a pénz cseréjének közvetítésében szerepet játszó szereplők (egyének és intézmények),

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Részletesebben