Üzleti magatartási kódex

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzleti magatartási kódex"

Átírás

1 Üzleti magatartási kódex

2 Tartalom Bevezetés 1 Feddhetetlenségünk védelme 2 Alkalmazhatóság és megfelelőség 2 Cégfelvásárlások 2 Kisebbségi érdekeltségek, vegyes és társult vállalkozások 2 A Kódex megsértései 3 Belső ellenőrzés 3 Megfelelőség és etika 3 A Csoport fenntarthatósága 3 Felelős üzletmenet 4 Összeférhetetlenség és külső érdekeltségek 4 Trösztellenes vagy versenytörvény 5 A vesztegetés és a korrupció megakadályozása 6 Csalás 7 A fizikai és szellemi tulajdon védelme 7 Dolgozói kölcsönök 7 Számvitel és nyilvántartások 8 A pénzmosás megakadályozása 8 Információtechnológia 8 Adatvédelem 9 Bizalmas vagy bennfentes információk és részvénykereskedés 10 A vevőkkel, beszállítókkal és a közösséggel fenntartott kapcsolat 11 Vevőink 11 Beszállítóink 11 Harmadik felek és üzleti partnerek alkalmazása 12 Ügymenet-elősegítő juttatások 13 Vendéglátás, ajándékozás és azok elfogadása 13 Politikai hozzájárulások 14 Jótékonysági és közösségi adományok 15 Kormányokkal és hatóságokkal való kapcsolat 15 Külső kommunikáció és média 16 Közösségi média 16 Őszinte és tiszteletteljes bánásmód az emberekkel 17 Szociális szabályzat 17 Foglalkoztatáspolitika 18 Humánpolitika 18 Aggályok felvetése 18 Az egészség-, munka- és környezetvédelem 20 Egészség és biztonság 20 Kábítószerek és szeszes italok 21 Környezet melléklet Aggályok felvetése a forródróttal kapcsolatos információk melléklet Irányelveink 23 Tárgymutató 24

3 Bevezetés A CRH egy vezető, diverzifikált építőanyag-gyártó csoport, amely egyike az iparág öt legfontosabb szereplőjének a világon. Az 1970-es alapvetően írországi jelenlétből jutottunk el a mai valóban nemzetközi pozícióig. Büszkék lehetünk erre az eredményre, melyet alapvető értékeink, a feddhetetlenség, az őszinteség és a törvények tiszteletben tartása támasztanak alá. A Teljesítmény és növekedés iránti stratégiánk végrehajtása során, és annak a célunknak a fényében, hogy még sokszínűbb és globálisabb jelenlétet alakítsunk ki, ragaszkodnunk kell ezeknek az alapelveknek a rendíthetetlen betartásához. Naprakésszé tett üzleti magatartási kódexünk világos irányelveket határoz meg arról, hogy hogyan tartsuk be ezeket a normákat, hogy megvédhessük a feddhetetlenségünket, és felelős üzletmenetet folytassunk úgy, hogy az üzleti etikát helyezzük előtérbe a vevőinkkel, beszállítóinkkal és az általunk szolgált közösségekkel folytatott ügyleteink során; úgy hogy minden embert tisztelettel kezelünk, és úgy, hogy vállaljuk a felelősségünket az egészség-, munka- és környezetvédelem területén. A Kódex célja a helyes gyakorlat nagy vonalakban történő meghatározása; nem terjed ki mindenre, és részletesebb szabályzatokkal és eljárásokkal egészíthető ki. Ha bizonytalan abban, hogy mit tegyen egy adott helyzetben, vagy ha úgy gondolja, hogy a Kódexet megsértették, kérjen tanácsot, vagy hívja a forródrótunkat, ahogy azt a kódex részletesebben is ismerteti. Az üzenet mindannyiunk számára világos: semmilyen üzleti cél nem indokolhat semmilyen helytelen cselekvést. Csak az alapvető értékeink betartásával őrizhetjük meg vállalatunk tartós sikerét és kitűnő hírnevét. Köszönjük, hogy személyesen is kötelezettséget vállal közös célunk érdekében hogy a CRH továbbra is feddhetetlenül foglalhassa el vezető helyét a piacon. Myles Lee A CRH plc vezérigazgatója Dublin, Írország február 1

4 Feddhetetlenségünk védelme 2 Semmilyen üzleti cél nem indokolhat semmilyen helytelen cselekvést. Alkalmazhatóság ÉS megfelelőség A CRH üzleti magatartási kódexe (a Kódex ) az egyéni kötelezettségek és felelősségek tekintetében a Csoport alkalmazottaira vonatkozik, beleértve a részmunkaidős, a határozott időtartamú vagy ideiglenes szerződéses munkavállalókat is. A Kódex vonatkozásában az alkalmazottak közé tartoznak a vállalatok igazgatói, nem ügyvezető igazgatói és tisztségviselői is. A Csoport valamennyi vezetője felelős betartani és betartatni ezeket az irányelveket. Minden vállalat és alkalmazott felelőssége, hogy betartsa az iparágban alkalmazott vagy a működési területén előírt egyedi törvényeket és gyakorlatokat. A Csoporthoz azok a vállalatok tartoznak, amelyekben a CRH közvetve vagy közvetlenül a részvények több mint 50%-át ellenőrzi. Egyetlen vezető sem jogosult arra, hogy egy alkalmazottat etikátlan vagy törvénysértő cselekmény végrehajtására utasítsa. Senki sem indokolhat egy ilyen cselekményt azzal, hogy egy magasabb beosztású személy adott rá utasítást. Valamennyi alkalmazottnak segítséget nyújtunk a Kódex betartásához, és indokolt esetben támogatást adunk, hogy ezek az alapelvek ne sérüljenek. Ahol szükséges, képzést szervezünk, hogy hozzásegítsük az alkalmazottakat kötelezettségeik és felelősségük megértéséhez. A Kódex alkalmazását befolyásolják azon joghatóságok törvényeiből eredő korlátozások vagy jogok, amelyekben a Csoport működik. Amennyiben a Kódex és a helyi törvények között a helyi szokások, normák, törvények vagy előírások eredményeként eltérések jelentkeznek, akkor a Kódex és a helyi jogszabályok közül azt kell alkalmazni, amelyik a magatartásunkkal szemben a szigorúbb elvárásokat fogalmazza meg. Decentralizált rendszerünkben az egyes vállalatoknál a Kódex betartásáért elsősorban a helyi vállalat ügyvezető igazgatója/elnöke és az az üzemrész felel, amelyhez tartoznak. Vállalataink igazgatótanácsai évente áttekintik a Kódex működését. Ezt jegyzőkönyvben kell rögzíteni a vállalati nyilvántartásokban. A Kódex vállalati működési állapotát a vezérigazgató/elnök aláírásával hitelesíti. Cégfelvásárlások Mivel a Csoport erősen törekszik a növekedésre, minden évben számos vállalatot vásárolunk meg. Amint az megvalósítható, programot kell kidolgozni arra, hogy a megvásárolt vállalat átvegye a Kódexet. Ezt gyakorlatias módon kell elvégezni, és kellő figyelmet kell fordítani a helyi vállalati kultúrára. A cégfelvásárlás előtti átvilágítási folyamatnak értékelnie kell az üzleti gyakorlatot és az etikai kérdéseket, amelyekkel a felvásárlásra vonatkozó dokumentációban vagy a részvényesi megállapodásban megfelelően foglalkozni kell. KISEBBSÉGI ÉRDEKELTSÉGEK, VEGYES ÉS TÁRSULT VÁLLALKOZÁSOK Ha a CRH kisebbségi érdekeltséggel összefüggésben gyakorol irányítást (azaz egy nem 100%-ban tulajdonolt leányvállalatban), akkor szabályzatainkat, szabványainkat és eljárásainkat közvetlenül alkalmazzuk; ezt a követelményt a részvényesi megállapodásnak tartalmaznia kell. Vegyes vállalkozás esetén (azaz ahol a CRH közös irányítást gyakorol) vagy társult vállalkozás esetén (vagyis ha a CRH a pénzügyi és működési döntéshozatalra

5 jelentős befolyást gyakorol), igyekszünk rávenni a partnereinket arra, hogy a mieinkhez hasonló, vagy legalábbis ugyanilyen szigorú szabályzatokat, szabványokat és eljárásokat alkalmazzanak. A részvényesi megállapodásnak minden esetben tükröznie kell a megállapodásban rögzített pozíciót. A Kódex megsértései A jelen Kódexben meghatározott irányelvek minden egyes alkalmazottra vonatkoznak, figyelembe véve betöltött munkakörüket és felelősségüket az őket alkalmazó vállalatnál. Azt az alkalmazottat, aki megsérti a Kódexet, az őt foglalkoztató vállalat a helyi törvények és a megállapodásban szereplő eljárások szerint megfelelő fegyelmi intézkedéssel sújtja. Amennyiben egy tevékenység törvényt sért, az alkalmazott polgári vagy bűnvádi eljárás alá vonható. Belső ellenőrzés A Csoportnál Belső ellenőrzési részleg működik, ez végzi a belső elszámolási és ellenőrzési funkciók független felülvizsgálatát. Ezenkívül a jelen Kódexben szereplő számos témában megfelelőségi ellenőrzést is végez. A CRH vezetőségének ellenőrző bizottsága alapszabályt hagyott jóvá, amely létrehozta a Belső ellenőrzési részleget, és kidolgozta annak feladatait. Az alapszabály értelmében a CRH-hoz tartozó vállalatok kötelesek teljes mértékben együttműködni a Belső ellenőrzési csapattal. A Belső ellenőrzés vezetője, akinek közvetlen bejárása van a CRH Csoport vezérigazgatójához, a CRH plc Ellenőrzési bizottságának jelent. MEGFELELŐSÉG ÉS ETIKA A Csoporthoz Megfelelőségi és etikai részleg tartozik. A Csoport Megfelelőségi és etikai vezetője felel a Megfelelőségi és etikai program általános stratégiájáért, irányáért és teljesítéséért. E folyamat nemzeti szintű összehangolására nemzeti megfelelőségi koordinátorokat neveztek ki. A Csoport Megfelelőségi és etikai vezetője, akinek közvetlen bejárása van a CRH Csoport vezérigazgatójához, a CRH plc Ellenőrzési bizottságának jelent. A CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGA A Csoporthoz Fenntarthatósági csapat is tartozik, amely felügyeli a Csoport egészség-, munka- és környezetvédelmi, valamint szociális politikáinak megvalósítását. A csapat évente részletesen felülvizsgálja valamennyi működési egység egészség-, munka- és környezetvédelmi, valamint szociális teljesítményét. A Csoport fenntarthatósági vezetője, aki az operatív vezérigazgatóhelyettesnek jelent, az e területek teljesítményéről beszámoló éves jelentést a CRH plc vezetőségének terjeszti be. Maeve Carton, pénzügyi igazgató. Az operatív vezetőség: Állnak, balról jobbra: Doug Black (elnökvezérigazgató, Oldcastle Inc), Eric Bax (ügyvezető igazgató, CRH Europe Products & Distribution); ülnek, balról jobbra: Albert Manifold (operatív vezérigazgató-helyettes), Henry Morris (ügyvezető igazgató, Europe Materials) és Mark Towe (vezérigazgató, Oldcastle Inc). 3

6 Felelős üzletmenet Megtartjuk alapvető értékeinket, az őszinteséget, a feddhetetlenséget és a törvények tiszteletben tartását. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG ÉS KÜLSŐ ÉRDEKELTSÉGEK Összeférhetetlenség áll fenn, ha személyes érdekei, haszonszerzési vagy profitlehetőségei ellentétben állnak a Csoportéival, vagy így is értelmezhetők. Személyes érdekei magukban foglalják rokonai, közeli barátai vagy üzlettársai érdekeit is. Az új alkalmazottak kötelesek jelenteni a tényleges vagy esetleges összeférhetetlenség fennállását, a régieknek pedig azonnal értesíteniük kell felettesüket, ha új összeférhetetlenség jön létre. Az alább ismertetendő kivételek csak abban az esetben engedélyezettek, ha az alkalmazottat foglalkoztató vállalat ügyvezető igazgatója/ elnöke vagy az eggyel magasabb hatásköri szint képviselője azokat írásban jóváhagyta. Engedélyezett érdekeltségek A jelen irányelvben és az egyéni munkaszerződésben előírt korlátozásoktól függően, szabadon vállalhat olyan külső tevékenységeket, amelyek nem hátráltatják munkája elvégzését, és egyéb módon sem ütköznek a Csoport érdekeivel. Pénzügyi érdekeltségek Ha a Csoportban elfoglalt pozíciója szerint vevők vagy beszállítók kiválasztását vagy átvilágítását végzi, vagy a pozíciója lehetővé teszi az előbbiekkel kapcsolatos döntések befolyásolását, és pénzügyi érdekeltséggel rendelkezik egy vevőben, beszállítóban vagy versenytársban. Nem merül fel összeférhetetlenség, ha a pénzügyi érdekeltség olyan értékpapírok formájában testesül meg, amelyek: elismert értéktőzsdén vannak jegyezve, vagy rendszeres tőzsdén kívüli alapon kereskednek velük, és az adott részvénykategória összmennyiségének kevesebb, mint 1%-át képviselik. Ingatlanokban lévő érdekeltségek Ha olyan ingatlanban, haszonbérleményben, szabadalmakban vagy egyéb jogokban, amelyekben a Csoport érdekeltséggel rendelkezik (vagy amelyekben tudomása van arról, vagy oka lehet azt feltételezni, hogy a Csoport abban valószínűleg érdekeltséggel rendelkezik), közvetve vagy közvetlenül érdekeltséggel rendelkezik, vagy egy érdekeltséget megnövel. Harmadik fél képviselői Ha egy harmadik fél képviselőjeként jár el olyan tranzakciókban, amelyek a Csoportot érintik. Egymással szoros kapcsolatban álló személyek összeférhetetlen feladatokat látnak el Ha Ön és egy Önnel szoros kapcsolatban álló személy olyan funkciókat lát el, amelyek együttesen a feladatok megosztásának hiányát okozzák, és ez érinti a pénzügyi ellenőrzést. 4

7 Foglalkoztatás, fizetés és a teljesítmény értékelése Ahol közel álló személy ezekben a feladatokban részt vesz Külső kereskedelmi vagy ehhez kapcsolódó érintettség Ha Ön vevőként, áruk vagy szolgáltatások beszállítójaként vagy versenytársként érintett egy külső szervezetben. Egyéb üzleti érdekeltségek Ha Ön vezetői vagy igazgatói jellegű kereskedelmi vagy kormányzati tevékenységeket végez. Amennyiben non-profit vagy karitatív szervezeteknél felelős beosztású tevékenységet végez, az nagy valószínűséggel nem tekinthető összeférhetetlenségnek. VERSENYJOG (TRÖSZTELLENESSÉG) A szabad és nyitott piacban bízunk. Ezt az alapelvet követve vagyunk hatékonyabbak és innovatívabbak. Teljes mértékben elkötelezettek vagyunk azon országok versenytörvényeinek betartása iránt, amelyekben jelen vagyunk. A CRH vállalathoz tartozó valamennyi vállalatnál minimális elvárás, hogy betartsák a CRH versenyjogi és trösztellenes megfelelőségi szabályzatát, a következők szerint: Tilos egy versenytárssal bármilyen formájú, írásos, elektronikus vagy szóbeli kommunikációt folytatni, nyílt vagy hallgatólagos megállapodást vagy megegyezést létrehozni, amely a következő hatású, vagy a következőkre irányul: Árak, hitelfeltételek, árengedmények vagy rabattok rögzítése, stabilizálása vagy szabályozása. Szerződések, piacok, vevők vagy területek felosztása. Bizonyos vevők vagy beszállítók bojkottálása. Bármely termék vagy szolgáltatás előállításának vagy értékesítésének visszatartása vagy korlátozása. Biztosítania kell, hogy nem alkalmaz olyan üzleti stratégiákat, amelyek sértik a monopóliumokkal kapcsolatos versenytörvényeket, vagy kísérletet jelentenek egy piac monopolizálására vagy egy domináns pozícióval való visszaélésre. 5

8 6 Ha a versennyel összefüggésben bárminemű kétség merül fel valamely kommunikáció, szerződés vagy üzleti stratégia megfelelőségével kapcsolatban, akkor jogi tanácsot kell kérnie. Ezen irányelv bármilyen megsértése azzal a kockázattal jár, hogy súlyos polgári jogi, bűnügyi, pénzügyi vagy egyéb szankciókkal sújtanak bennünket. Ezenkívül az ilyen tevékenységért felelős személy(ek) polgári jogilag és egyes államokban büntetőjogilag is felelősségre vonhatók. Ez bírsággal, szabadságvesztéssel és azzal járhat, hogy nem tölthet be bizonyos vállalati tisztségeket. További tanácsért forduljon a vezetőséghez, akik az alkalmazható joggal kapcsolatban felvilágosítást adnak, valamint intézkednek a tréningeken való részvételről a régióban, és évente megvizsgálják megfelelőségünket ezen területen. A VESZTEGETÉS ÉS A KORRUPCIÓ MEGAKADÁLYOZÁSA Alapkövetelmény, hogy a harmadik féllel valamennyi tranzakciót a hatályos jogszabályokkal és különösen az USA külföldi vesztegetéssel foglalkozó törvényével (FCPA) és a brit vesztegetési törvénnyel (Bribery Act) összhangban hajtsák végre. A CRH vállalatoknak minimális követelményként be kell tartaniuk a CRH megvesztegetés elleni szabályzatát, amely a következőképpen foglalható össze: A megvesztegetés semmilyen formáját sem tűrjük el. Ha a CRH nevében jár el, szigorúan tilos vesztegetés felajánlása, fizetése, kérése vagy elfogadása. A külső és belső vesztegetési kockázatokat rendszeresen és szisztematikusan megvizsgáljuk, és a vesztegetések megakadályozására megfelelő kockázatalapú eljárásokat léptetünk hatályba, köztük olyanokat, amelyek a következők biztosítására szolgálnak: Pénzügyi és kereskedelmi szabályozások vannak érvényben, köztük teljes körű és pontos könyvelés és nyilvántartás a korrupt kifizetések kockázatának csökkentése érdekében. Minden érintett alkalmazott és más fontos érintettek részére a tevékenységének és a kapcsolódó kockázatoknak megfelelő képzést nyújtunk. A jogutódi felelősség kockázatát enyhíti a cégfelvásárlást/vegyes vállalati tranzakciókat megelőző hatékony és átfogó átvilágítás, valamint a megvásárolt üzleti egységek megfelelő integrálása, hogy eleget tegyenek vesztegetés- és korrupcióellenes szabályzatunknak és eljárásainknak. Üzleti partnereink (köztük kereskedelmi képviselők, üzleti tanácsadók és közvetítők, forgalmazók, lobbisták és üzlettársak beleértve a rövid és hosszú távú vegyes vállalkozási partnereket, akik a nevünkben dolgoznak, elősegítve új szerződésekre vonatkozó ajánlatok megszerzését, előkészítését vagy megtárgyalását vagy meglevő szerződések meghosszabbítását), a hatályos helyi és nemzetközi vesztegetés- és korrupcióellenes törvényeknek megfelelően működnek. Szabályzatainkat és iránymutatásunkat minden érintett alkalmazottal és üzleti partnerrel közöljük. Megköveteljük a vesztegetés- és korrupcióellenes törvények betartását az alábbi konkrét kockázati területeken is (amelyeket részletesebben is tárgyalunk a jelen Kódex megfelelő fejezeteiben): Ajándékok és vendéglátás Politikai hozzájárulások Jótékonysági és közösségi adományok Üzleti partnerek Ügymenet-elősegítő juttatások E szabályzat szándékos vagy gondatlanságból eredő megsértése szigorú fegyelmi eljárásokhoz vezet, amely a munkaviszony és/vagy a vonatkozó szerződések felmondását is eredményezheti. E szabályzat betartását a vesztegetésellenes ellenőrzések és eljárások hatékony működése érdekében figyelemmel kísérjük, mérjük és rendszeresen felülvizsgáljuk.

9 CSALÁS A csalás szándékos megtévesztés vagy törvénysértő, etikátlan, csalárd vagy helytelen magatartás, amely az illető személy számára haszonnal, nyereséggel vagy előnnyel, a vállalat vagy egy másik fél számára pedig kárral vagy veszteséggel járhat. A csalást, amely egyik alapértékünk őszinteség megsértése a legsúlyosabb fegyelemsértésnek minősül. A CRH vállalatoknak minimális követelményként be kell tartaniuk a CRH csalásellenes szabályzatát, amely kijelenti, hogy: Nem tűrjük el a csalást, és megköveteljük Öntől, hogy mindenkor a legmagasabb szintű őszinteséget és korrektséget tanúsítsa. A vállalatvezetőségnek megfelelő ellenőrzéseket kell kialakítania és fenntartania annak érdekében, hogy a csalás kockázatát megfelelően megállapítsák, figyelemmel kísérjék és enyhítsék. A csalás gyanúját és tényleges előfordulásait az arra megfelelő meghatározott csatornák, többek között a forródrót" útján kell jelenteni. Ez egy többnyelvű és független szolgáltatás, ahol a saját nyelvén jelentheti az aggályait, anélkül, hogy megtorlástól kellene tartania. A csalás minden előfordulását megvizsgáljuk, a veszteségeket megtéríttetjük azon alkalmazottakkal, akik csalárd tevékenységekben vesznek részt, vagy ilyeneket elkövetnek, és szigorú fegyelmi eljárásokat hajtunk végre velük szemben. E szabályzat betartását a csalásellenes ellenőrzések és eljárások hatékony működése érdekében ugyancsak rendszeresen felülvizsgáljuk. A fizikai és szellemi TULAJDON VÉDELME Mindnyájan felelősek vagyunk azért, hogy a vállalat eszközeit és erőforrásait kizárólag rendeltetésszerűen és helyes módon használjuk. Az eszközök közé tartoznak a helyiségek, a berendezések, a pénzügyi eszközök, az üzleti titkok és más, a verseny szempontjából érzékeny információk, szabadalmak, védjegyek, számítógépes hardverek és szoftverek. Különös figyelmet kell fordítani az eszközök és erőforrások rongálás vagy lopás miatti elvesztésének megakadályozására. Ez a szellemi tulajdonra és a bizalmas információkra is érvényes, amelyeket a vállalaton kívül soha nem szabad közölni, kivéve ha ezt külön engedélyezték. DOLGOZÓI KÖLCSÖNÖK Alkalmazottak és hozzájuk kapcsolódó személyek részre saját pénzügyi eszközeinkből nem nyújtunk kölcsönöket, kivéve az olyan rendkívüli eseteket, amikor ez a Csoport érdekében történik, és meghatározott irányelveken alapszik. 7

10 SZÁMVITEL ÉS NYILVÁNTARTÁSOK A CRH konszolidált pénzügyi beszámolója az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján készül. Emellett mint az Egyesült Államokban tőzsdén jegyzett vállalatra, a CRH-ra érvényesek a Sarbanes-Oxley törvény előírásai. Ez előírja számunkra a belső ellenőrzés hatékonyságának évenkénti ellenőrzését. Gondoskodnunk kell arról, hogy számviteli funkcióink a legmagasabb szinten működjenek, és számviteli nyilvántartásainkat a helyi jogszabályok, a megfelelő számviteli standardok és a CRH Csoport irányelvei alapján kezeljük. Az írásos és elektronikus formájú nyilvántartások az üzleti tevékenység lényeges részei, és ezért biztonságosan kell őket őrizni. A dokumentumok megőrzésének általános üzleti szükségességén kívül helyi jogszabályok is előírhatják bizonyos dokumentumok meghatározott időszakokra kiterjedő megőrzését. Olyan dokumentumokat, amelyek bírósági eljárások vagy vizsgálatok tárgyai lehetnek, azonosítani kell, meg kell őrizni, és soha sem szabad módosítani vagy megsemmisíteni. A Csoport valamennyi vállalatának rendelkeznie kell egy dokumentummegőrzési tervvel, amelynek célja az illető cég hatékony működéséhez való hozzájárulás és valamennyi törvényi előírás teljesítése. A vállalatok pénzügyi igazgatói közvetlenül saját ügyvezető igazgatójuknak/elnöküknek jelentenek, de számviteli és vállalatirányítási ügyekben közvetve is jelentenek, és felelősek divíziójuk pénzügyi vezetőjének, végső soron pedig a Csoport pénzügyi igazgatójának. A PÉNZMOSÁS MEGAKADÁLYOZÁSA Bűncselekményekben, mint például kábítószer-kereskedelemben, hamisításban, terrorizmusban, rablásban stb. részt vevő személyek gyakran törvényes vállalkozásokat használnak illegálisan megszerzett pénzeik megtisztítására. Mostanra a legtöbb országnak vannak pénzmosás elleni jogszabályai, és a bankoknak jelentési szabályokat kell betartaniuk, beleértve a személyazonosság ellenőrzését meghatározott összeg feletti készpénzes tranzakcióknál. Ügyelnünk kell annak biztosítására, hogy ne használjanak fel bennünket útvonalként a pénzek tisztára mosásához. Ezzel kapcsolatban a pénz fogalmába beletartozik a készpénz, az utazási csekk, a pénzes utalvány, valamint harmadik felek számláiról történő kifizetés. Ha egy magánszemély üzletelni akar velünk, és számláit a felsorolt módon akarja rendezni, akkor a jóhiszeműségét ellenőrizni kell. Ismerje a vevőjét! Ha bármilyen szokatlan vagy kétes tranzakciót állapít meg, akkor hívja fel erre a helyi vezetőség figyelmét, amely tájékoztatja a vállalat pénzügyi igazgatóját. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA Számítógép-berendezéseink hatékony működése és biztonsága lényeges vállalataink zökkenőmentes működéséhez. E célok teljesítésére szabályzatokat kell elfogadni, amelyeknek legalább a CRH Csoport IT-biztonsági szabályzatának előírásait tartalmazniuk kell. Fordítson különös figyelmet a biztonsági mentésekre, a vírusok elleni védelemre, a hozzáférési kódokra és a naprakész rendszertámogatásra vonatkozó eljárásokra. 8

11 Információs rendszereink, többek között a számítógépek és a kapcsolódó berendezések, a szoftverek, az elektronikus levelezőrendszerek, a jelszavak és a tárolt adatok mindenkor a vállalat tulajdonát képezik. Ennek alapján az említett információs rendszerek és berendezések használata során az alkalmazottak a törvényekben megengedett mértékig jogosultak személyes adataik védelmére, de azon túlmenően nem. Ezek az információs rendszerek a vállalat által az üzleti tevékenység elvégzéséhez rendelkezésre bocsátott üzleti eszközök, amelyeket törvényes üzleti célokra szabad felhasználni, az adott vállalat irányelveivel összhangban. Az információs rendszereket tilos olyan módon használni, ami törvénysértő, megbotránkoztató, rendbontó vagy ártalmas más emberekre, mint például: szexuális tartalmú képek, üzenetek vagy olyan anyagok létrehozása, elérése, bemutatása, tárolása vagy továbbítása, amely faji vagy etnikai szempontból megbotránkoztató, illetve minden egyéb olyan magatartás, amely sérti a vállalatnak a hátrányos megkülönböztetést és/ vagy zaklatást tiltó irányelveit. Gyakran vásárolunk külső beszállítóktól szoftvereket, amelyek rendszerint szerzői jog hatálya alatt állnak, és a szerző tulajdonában maradnak. Tilos illegálisan szerzett, szabálytalanul licencelt vagy licenc nélküli szoftver alkalmazása, mivel ez mind Önt, mind a vállalatot peres eljárásnak teheti ki. ADATVÉDELEM Csoportként nagy mennyiségű adatot gyűjtünk mind írott, mind elektronikus formátumban. Ezek nagy részét az egyes működő vállalatok birtokolják. Ezek közé az információk közé tartoznak a vevőkre és a beszállítókra vonatkozó adatok, valamint magánszemélyekre, köztük jelenlegi és múltbeli alkalmazottakra vonatkozó személyes adatok. 9

12 Ezen információk helyes használatával, tárolásával és továbbításával kapcsolatban Önnek rendkívül nagy gondosságot kell tanúsítania. Be kell tartania a helyi törvényeket, és a Csoporthoz tartozó valamennyi vállalatnak regisztráltatnia kell magát a megfelelő adatvédelmi hatóságnál, ha a szabályok ezt előírják. BIZALMAS vagy BENNFENTES INFORMÁCIÓK és részvénykereskedés Munkaviszonya során bizalmas információkat kaphat vállalatunk tevékenységével kapcsolatban. Ezeket a bizalmas információkat a vállalaton belül és kívül nem oszthatja meg olyan személyekkel, akik nem jogosultak azok megismerésére. Külső személyekkel nem közölhet bizalmas adatokat, mint például üzleti titkokat, eljárásokat, szabályzatokat és eljárási kézikönyveket, marketingterveket, értékesítési információkat, ügyféllistákat és ügyfél-információkat, árinformációkat, valamint pénzügyi adatokat, kivéve ha munkafeladatának ellátása szükségessé teszi ezen információk átadását; korábbi alkalmazott sem használhat fel vagy közölhet ilyen bizalmas információkat munkaviszonya megszűnte után. Ugyancsak figyelembe kell venni, hogy minden ilyen adatra érvényesek lehetnek a helyi adatvédelmi törvények előírásai. A CRH plc részvényeit elsődlegesen a Londoni Értéktőzsdén, másodlagosan pedig a Dublini Értéktőzsdén jegyzik. A vállalat amerikai letéti részvényeit (ADS) a New York-i értéktőzsdén jegyzik. A jegyzési szabályok a tőzsdén jegyzett vállalatok számára előírják a Modell kódex (a Kódex ) betartását, amely a CRH-értékpapírokkal való kereskedést korlátozza bizonyos alkalmazottak és az ezen alkalmazottakkal kapcsolatban álló személyek számára. Az alkalmazott által megszerzett nem nyilvános és bennfentes információk nem használhatók fel személyes haszonszerzésre az alkalmazott vagy az illető alkalmazottal való kapcsolata alapján egy harmadik fél által. Részvény- és értékpapír-kereskedési szabályzatunk (amely kiterjed részvények, adósságpapírok és származékos értékpapírok megvásárlására, elzálogosítására és eladására, valamint részvényopciók gyakorlására) előírja a Kódex betartását, és különösen: Tiltja Ön és az Önnel kapcsolatban álló személyek számára, hogy kereskedjen a CRH vagy egy másik vállalat tőzsdei forgalomban lévő értékpapírjaival, ha bennfentes információk birtokában van, azaz olyan információkat birtokol, amelyeket nem hoztak nyilvánosságra, és amelyek, ha nyilvánosságra hoznák őket, jelentősen kihatnának ezen értékpapírok árára. A CRH-nak a piaci visszaélésre vonatkozó törvényeket is be kell tartania, amelyek a tőzsdei vállalatok számára előírják, hogy vezessék a bennfentes információkhoz hozzáférő alkalmazottak listáját. E szabályzat megsértését a legsúlyosabb ügynek tekintjük, teljes körűen kivizsgáljuk, és indokolt esetben szigorú fegyelmi eljárást folytatunk le. Vegye figyelembe azt is, hogy sok államban a bennfentes kereskedés és a bennfentes információk másoknak való kiadása bűncselekmény. 10

13 A vevőkkel, beszállítókkal és a közösséggel fenntartott kapcsolat Minden üzleti kapcsolatunkban és mindenhol elkötelezettek vagyunk az üzleti etika legmagasabb normái iránt. VEVŐINK Üzleti stratégiáink sikere nagy mértékben függ vevőink támogatásától. Ezért lényeges, hogy a tisztességességen, az őszinteségen és a bizalmon alapuló kölcsönösen előnyös kereskedelmi partnerségeket alakítsunk ki és tartsunk fenn a vevőinkkel. Elkötelezettek és felelősek vagyunk azért, hogy áruinkat és szolgáltatásainkat minden egészségügyi és biztonsági jogszabállyal és termékadat-követelménnyel összhangban biztosítsuk. Ha ezzel kapcsolatban bármilyen kérdése van, vezetője vagy felettese választ tud adni ezekre. A termékpromócióknak és a hirdetéseknek mindig tényszerűeknek kell lenniük, és méltányos és ésszerű módon kell őket bemutatni. Nem szabad valótlan állításokat megfogalmaznunk a versenytársakról és termékkínálatukról. BESZÁLLÍTÓINK Beszállítóink kulcsfontosságúak vállalatunk teljesítményében. Elvárjuk tőlük, hogy minőségvezéreltek, innovatívak és hatékonyak legyenek, és ily módon értéket adjanak a pénzünkért. Azt is elvárjuk a beszállítóinktól, hogy törvényesen működjenek, és tartsák be a helyes etikai gyakorlatot. Cserében tisztességesen és őszintén viselkedő, jó partnerek igyekszünk lenni. Termékeink és üzleti szervezetünk alapján beszállítóink jelentős része telephelyeink helyszínén működik, ezért a beszállítói kapcsolataink kezelése a helyi vállalatvezetőség feladata. 11

14 Minimális követelmény az Etikus beszerzési kódexünk betartása, amely előírja: Fő beszállítóinknak a helyes etikai gyakorlatok betartását és a megfelelő normák teljesítését a helyi törvényekkel kapcsolatban az emberi jogok, az egészség és biztonság, a környezetgondozás, a vesztegetés- és korrupcióellenesség vonatkozásában. Különös figyelmet kell fordítanunk emellett a fejlődő országok termékeinek közvetlen vagy közvetett vásárlására is. Ezért csak olyan beszállítóktól vásárolunk, amelyek: Támogatják és tiszteletben tartják az emberi jogokat a befolyási területeiken. Támogatják az egyesülés jogát, és ténylegesen elismerik a kollektív béralku jogát valamennyi alkalmazottra kiterjedően. Tiltják a kényszer-, a kötelező és gyermekmunka minden formáját. Támogatják az esélyegyenlőség elvét az alkalmazottak felvétele és kiválasztása során. Megfelelnek legalább az érvényes egészségügyi és biztonsági jogszabályoknak, és folyamatosan javítják az eljárásokat az iparág legjobb módszereinek elérése érdekében. Megfelelnek legalább az érvényes környezetvédelmi jogszabályoknak, és kezdeményező jellegű megközelítést alkalmaznak a környezeti kihívásokkal szemben. A CRH-val való üzleti kapcsolataikban minden érvényes vesztegetés- és korrupcióellenes törvényt betartanak. Interjúk és vizsgálatok útján biztosítjuk, hogy az azonosított kockázatos országokban működő fő beszállítók teljesítsék ezeket az előírásokat. Harmadik felek és üzleti partnerek alkalmazása Normális üzleti gyakorlat kereskedelmi képviselők, üzleti tanácsadók és közvetítők, forgalmazók, lobbisták és egyéb partnerek, köztük rövid és hosszú távú vegyes 12

15 vállalkozási partnerek (együttesen üzleti partnerek ) bevonása, hogy a nevünkben eljárva elősegítsék új szerződésekre vonatkozó ajánlatok megszerzését, előkészítését vagy megtárgyalását vagy meglevő szerződések meghosszabbítását, ha az szükséges és indokolt az adott piacokon vagy tárgyi területeken meglevő saját tapasztalataink kiegészítésére. Annak érdekében azonban, hogy a vállalatot megvédjük attól, hogy illegális vagy korrupt kifizetésekkel kapcsolják össze, vagy annak a kockázatától, hogy a nevünkben ilyen kifizetések történjenek, a vesztegetésellenes szabályzatunk előírja: Bizonyos, előírt átvilágítási eljárásokat kell végezni annak biztosítására, hogy üzleti partnereink osztozzanak az etikus üzleti gyakorlatok iránti elkötelezettségünkben. Megfelelő vesztegetésellenes előírásokat tartalmazó írásos rendelkezéseket kell érvényesíteni. Az üzleti partner részére kifizetett térítésnek meg kell felelnie a nyújtott, jóváhagyott, megfelelően nyilvántartott és csekk vagy banki átutalás útján (vagyis nem készpénzben, kivéve ha az összeg csekély, és ez a teljesítés egyetlen gyakorlatias módja) kifizetett törvényes szolgáltatásoknak, valamint a megkötött szerződésnek. ÜGYMENET-ELŐSEGÍTŐ JUTTATÁSOK Az ügymenet-elősegítő juttatások, más néven kenőpénzek vagy csúszópénzek jellemzően kis összegű, nem hivatalos kifizetések, amelyek célja, hogy biztosítsák vagy előmozdítsák egy kormány- vagy köztisztviselő rutintevékenységét, például egy engedély, hozzájárulás, jóváhagyás vagy vízum kiadását, egy szerződés teljesítésével kapcsolatos vizsgálat beütemezését, szolgáltatások nyújtását vagy vámkezelést. Az adott joghatóságtól függően ezek a kifizetések különböző mértékben lehetnek szokásosak. A nem fizetés következménye jellemzően aránytalan a kért kis összeghez viszonyítva. Vesztegetésellenes szabályzatunk ennek ellenére tiltja az ügymenet-elősegítő juttatásokat. Egy elismert, törvényes, mindenki számára nyitva álló gyors eljárás alkalmazásáért felszámított díj kifizetése nem minősül ügymenet-elősegítő juttatásnak. Ilyen kifizetésekről mindig nyugtát kell kérni. Abban az esetben is teljesíthető a fizetés, ha egy egyén élete, biztonsága vagy egészsége veszélyben forog. Minden ilyen kifizetést előzetesen jóvá kell hagyatni, vagy ha e jóváhagyás megszerzésére nincs mód, akkor utólagosan jelenteni kell a vállalat ügyvezető igazgatójának/elnökének és a Csoport megfelelőségi és etikai vezetőjének. VENDÉGLÁTÁS, AJÁNDÉKOZÁS ÉS AZOK ELFOGADÁSA Elismerjük, hogy ajándékokat és vállalati vendéglátást nyújtani és elfogadni általában törvényes hozzájárulás a jó üzleti kapcsolatok kialakításához. Amennyiben azonban aránytalanok és nem helyénvalók, akkor az ajándékok megzavarhatják az ítélőképességet. Ezért ajándékok vagy vendéglátás felajánlásakor vagy elfogadásakor körültekintően kell eljárnia, hogy megvédje mind a saját, mind a mi hírnevünket attól, hogy helytelennek vélt tevékenységekkel hozzanak bennünket kapcsolatba, és hogy biztosítsa, hogy a vesztegetésellenes törvényeket ne sértse meg. Nem lehetséges minden helyzetre ráillő, konkrét szabályokat meghatározni, és elismerjük, hogy a gyakorlatok országonként és régiónként eltérnek egymástól. Ezért az ajándékokkal és a vendéglátással kapcsolatban minden vállalatnak saját szabálykészlettel kell rendelkeznie, de ezeknek minimális követelményként legalább 13

16 a Vesztegetésellenes szabályzatunk vonatkozó rendelkezéseit tartalmazniuk kell, vagyis az ajándékok vagy vendéglátás felajánlásának vagy elfogadásának a tilalmát, amennyiben ezek befolyásolhatják az üzleti döntés kimenetelét, és nem ésszerű és jóhiszemű kiadások. A szabálykészletnek az alábbi irányelveket is tartalmaznia kell: Az ajándék és a vendéglátás általában elfogadható, ha: szerény; alkalmi; összhangban áll a szokásos üzleti gyakorlattal; nyíltan, nem pedig titokban adják át; megfelel az alkalomnak. Például: jelképes értékű, logóval ellátott reklámtárgyak, pl. tollak, pólók stb.; vevők vagy beszállítók számára vállalati megbeszélések vagy események alkalmából adott vendéglátás; törvényes üzleti utakhoz adott ésszerű utazási és szállásköltségek. Ajándék és vendéglátás sohasem fogadható el, ha: törvénybe ütközik vagy ellentétes az etikai normákkal; készpénz vagy azzal egyenértékű, például utalvány vagy részvény formájú; egy kedvező üzleti döntésre válaszul vagy azt megelőlegezve adják; megsérti a kedvezményezett ismert szabályzatát; egy konkrét kérésre való válaszként adják; megbotránkoztató, vagy kellemetlen helyzetbe hozná Önt vagy a vállalatot, ha nyilvánosságra kerülne. Az ajándékokra vonatkozó minden kiadást a vállalat nyilvántartásaiban mint ilyent kell rögzíteni. Egy ajándék vagy vendéglátás megfelelőségével kapcsolatos minden kétséget meg kell vitatni a vállalat ügyvezető igazgatójával/elnökével. Lényeges, hogy semmilyen típusú vagy értékű ajándékot nem szabad kormánytisztviselőknek vagy képviselőknek, politikusoknak vagy politikai pártoknak felajánlani, illetve tőlük elfogadni az ügyvezető igazgató/elnök kifejezett előzetes jóváhagyása nélkül, kivéve ha ezek csekély értékűek, és megszokott módon a jó szándék zálogaként vagy gesztusaként adják. POLITIKAI HOZZÁJÁRULÁSOK Politikai hozzájárulásnak minősül minden egy politikai pártnak, jelöltnek vagy ügynek pénzben vagy természetben nyújtott támogatás. A természetben nyújtott hozzájárulás lehet például ajándék, illetve vállalati ingatlan vagy szolgáltatások használata, egy politikai pártot támogató hirdetés vagy promóciós tevékenység, jegyek vásárlása adománygyűjtő eseményekhez vagy az alkalmazottak idejének felhasználása politikai kampányokban való részvételre. A politikai hozzájárulásokra vonatkozó törvények a világ különböző részein eltérőek. Egyes államokban a vállalatok, állami cégek és/ vagy lobbistákat alkalmazó szervezetek nem adhatnak politikai hozzájárulásokat, másokban ezeket az összegeket nyilvánosságra kell hozni. Politikai hozzájárulások nem adhatók politikai pártok, szervezetek vagy politikával foglalkozó magánszemélyek számára vagy ezek útján üzleti tranzakciókban való előnyszerzés céljából. Abban az esetben azonban, ha egy politikai hozzájárulást helyénvalónak minősítenek, nem üzleti előny szerzése céljából adják, és a demokratikus folyamatokat támogatja, akkor a divízió ügyvezető igazgatója/elnöke a hatályos jogszabályoktól függően, írásos jóváhagyást adhat ehhez a hozzájáruláshoz. Minden ilyen kiadást a vállalat nyilvántartásaiban dokumentálni, bizonylatolni és rögzíteni kell. 14

17 JÓTÉKONYSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI ADOMÁNYOK Felelős vállalati polgárként bátorítjuk vállalataink és alkalmazottaink aktív részvételét a jótékonysági tevékenységekben és helyi közösségi törekvésekben pénzügyi és egyéb támogatás formájában. Nem lehetséges minden helyzetre ráillő, konkrét szabályokat meghatározni, és elismerjük, hogy a gyakorlatok országonként és régiónként eltérnek egymástól. Ezért a jótékonysági és közösségi adományokról minden vállalatnak saját szabálykészlettel kell rendelkeznie, melyeknek minimális követelményként tartalmazniuk kell a Vesztegetésellenes szabályzatunk azon előírását, hogy adományok kizárólag jóhiszemű jótékonysági vagy közönségkapcsolati célokra adhatók, és sohasem akkor, ha potenciális összeférhetetlenség áll fenn, vagy fennáll annak a lehetősége, hogy az adományt esetleg vesztegetés ürügyén adják. A szabályoknak továbbá a következő irányelveket is tartalmazniuk kell: A pénzügyi adományokat sohasem szabad készpénzben folyósítani (kivéve, ha a szóban forgó összeg igen csekély), és nem szabad egy adott személy magánszámlájára folyósítani, hanem csak annak az intézménynek a számlájára, amelynek az adományt szánják. Az adományokat nem szabad harmadik feleken, például vevőkön vagy beszállítókon keresztül nyújtani. Az adományokat nem szabad egy üzleti tranzakció vagy kormányzati intézkedés végrehajtásához kötni, vagy ennek látszatát kelteni. Minden adományt jóvá kell hagynia a vállalat ügyvezető igazgatójának/elnökének, és a vállalati nyilvántartásokban dokumentálni, bizonylatolni és rögzíteni kell. KORMÁNYOKKAL és hatóságokkal való kapcsolat A kormánytisztviselőkkel való kapcsolatokban nem szabad azt kockáztatnia, hogy a Csoportot úgy tekintsék, vagy azt gyanítsák róla, hogy nem tartja be azokat a normákat, amelyeket fenn kívánunk tartani. A kormánytisztviselőkre gyakran szigorú szabályok vonatkoznak a magánszektorhoz tartozó szervezetekkel való kapcsolataikat illetően, például limiteket határoznak meg az általuk elfogadható ajándékokról vagy vendéglátásról. Kérjük, hogy a kormánytisztviselőkkel folytatott kapcsolataiban fordítson különös gondot normáink betartására és ennek látszatára. Bizonyos körülmények között munkakapcsolata lehet kormánytisztviselőkkel, vagy arra kérhetik, hogy a vállalat nevében információkat szolgáltasson egy kormányzati vagy hatósági 15

18 felméréssel vagy vizsgálattal kapcsolatban. Biztosítania kell, hogy ezek az információk pontosak és a célnak megfelelők legyenek. A hibák vagy kihagyások sérthetik a hírnevünket és a hitelességünket, és törvénysértők is lehetnek. Mielőtt választ adna egy kormányhivataltól vagy hatóságtól érkező nem rutinjellegű kérdésre, mindig kérjen tanácsot. KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA A külső világgal való kommunikáció nagyon fontos szerepet játszik a Csoport hírnevében és pénzügyi értékelésében. Ennek megfelelően a médiával a pénzügyi teljesítményünkről, cégfelvásárlásainkról, eladásainkról és bármely esetlegesen a Csoport hírnevét érintő ügyről folytatott kommunikációval kizárólag olyan személyek foglalkozhatnak, akiket erre kinevezett a CRH Csoport vezérigazgatója. A Csoporthoz tartozó egyes vállalatoknak a felmerülő szokásos ügyekben a helyi és szakmai médiát megfelelően kell kezelniük. Ezzel a helyi vállalat ügyvezető igazgatójának/ elnökének vagy az általa kinevezett személynek kell foglalkoznia. Ha bármilyen kétség merül fel, az ügyet egyel magasabb szintre kell utalni. Bármely olyan felmerülő ügyről, amely potenciálisan kedvezőtlen hatást gyakorolhat az imázsunkra vagy a hírnevünkre, haladéktalanul tájékoztatni kell a divízió ügyvezető igazgatóját/ elnökét. A közösségi média használata során legyen megfontolt és tisztelettudó, és ügyeljen arra, hogy tevékenységei összhangban legyenek a legszigorúbb magatartási normákkal, amelyeket mindnyájuktól elvárunk. Céljai legyenek átláthatóak, és vigyázzon arra, hogy személyes jellegű hozzászólásai saját magát vagy társítás révén a vállalatunkat vagy a munkatársait ne hozzák rossz hírbe. Ügyeljen arra, hogy ne tegyen közzé bizalmas vagy vállalati titkot képező információkat, és szenteljen különös figyelmet annak, hogy ne sértse meg a versenyszabályokat. Vegye figyelembe, hogy a közösségi média globális kiterjedésű, és ezért hozzászólásai során ügyeljen a kulturális érzékenységekre. Ne akarja képviselni a vállalatot, kivéve ha vállalatának ügyvezető igazgatója/elnöke erre kifejezetten engedélyt ad. Tegye meg a szükséges lépéseket annak biztosítására, hogy anyaga pontos és megbízható legyen, és adott esetben nevezze meg a forrásokat. Ha olyan hozzászólással találkozik, amely helytelenül képviseli a vállalatot, hozza ezt a felettese tudomására. Az alkalmazott által a közösségi médiában elhelyezett helytelen tartalmat kivizsgáljuk, és ez fegyelmi eljárást vonhat maga után. KÖZÖSSÉGI MÉDIA Elismerjük azt a növekvő szerepet, amelyet a közösségi média játszik a modern világban, és úgy gondoljuk, hogy szerepe fokozódni fog az érdekeltjeinkkel való kapcsolatainkban. Néhány hasznos irányelv, amelyre oda kell figyelnie, amikor a közösségi médiát alkalmazza: 16

19 Őszinte és tiszteletteljes bánásmód az emberekkel Azt akarjuk, hogy szívesen dolgozzon nálunk. SZOCIÁLIS SZABÁLYZAT Úgy gondoljuk, hogy folyamatos és tartós üzleti sikerünk kulcsa, hogy kiváló kapcsolatokat ápolunk az érdekeltjeinkkel alkalmazottainkkal, vevőinkkel, beszállítóinkkal, szomszédjainkkal és minden más érdekelttel. Ezért a szociális szabályzatunk, amely a Csoporthoz tartozó valamennyi vállalatra vonatkozik, megköveteli tőlünk a következőket: Eleget tenni legalább az érvényes jogszabályoknak, és biztosítani, hogy a szociális gondoskodásunk megfeleljen az iparág legjobb módszereinek. Gazdálkodásunkat igazságos és méltányos módon folytatni, és megfelelni minden társadalmi felelősségünknek, amely közvetlen és közvetett munkaadóként ránk hárul. Támogatni az egyesülés jogát, és elismerni a kollektív béralku jogát. Megtiltani a kényszer-, kötelező és gyermekmunkát. Alkalmazni az esélyegyenlőség elvét, és megbecsülni a sokféleséget, függetlenül a kortól, a nemtől, a fogyatékosságtól, a vallástól, az etnikai hovatartozástól és a szexuális irányultságtól kitartva amellett, hogy kizárólag az érdemek alkotják az alkalmazásról és a kiválasztásról hozott döntések alapját. Felelős módon bánni a beszállítóinkkal és a vásárlóinkkal az üzleti magatartási kódexünknek és a helyes üzleti gyakorlatnak megfelelően. Elkötelezettek vagyunk az emberi jogok iránt, és amennyire vállalatainknál megvalósítható, támogatjuk az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) alapvető munkaügyi normáiban megfogalmazott alapelveket. A Csoportban működő vállalatoknak mind az irányelvek megfogalmazása során, mind 17

20 a gyakorlatban figyelembe kell venniük az emberi jogokról kinyilvánított álláspontunkat az alkalmazottakkal, alvállalkozókkal, vevőkkel és beszállítókkal való kapcsolataikban és a beruházási döntések meghozatalakor. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA Az Ön elkötelezettsége a CRH sikerének egyik alaptényezője. Biztosítanunk kell, hogy alkalmazási és foglalkoztatási politikánk legalább az összes ide vonatkozó törvénynek és egyezménynek megfeleljen. Támogatjuk a méltányos és igazságos fizetséget valamennyi alkalmazottunk számára. Kitartva amellett, hogy kizárólag az érdemek alkotják az alkalmazásról és a kiválasztásról hozott döntések alapját, alkalmaznunk kell az esélyegyenlőség elvét, és meg kell becsülnünk a sokféleséget, függetlenül a kortól, nemtől, szexuális irányultságtól, fogyatékosságtól, hitvallástól, etnikai hovatartozástól, terhességtől és a hatályos törvények alapján védett egyéb besorolásoktól. Mindnyájuk felelőssége, hogy a munkahelyen harmónia uralkodjon, és a megfélemlítés és a zaklatás nem tűrhető el. HUMÁNPOLITIKA Minden működő vállalat felelős azért, hogy teljes körűen kezelje saját alkalmazotti kapcsolatait pl. fizetés, nyugdíj, juttatások, munkaidő, helyi magatartási kódex, a szakszervezetekkel való megállapodások, fegyelem, munkaerő-felvétel, előléptetések stb. Az egyén kezelésére és az őt megillető tiszteletre vonatkozó alapelveket, ahogy azokat a Kódex más helyen kifejti, helyi szabályzatban kell rögzíteni. AGGÁLYOK FELVETÉSE Az alkalmazottaknak az ellenvádtól való félelem nélkül hangot kell tudni adniuk az olyan ügyekkel kapcsolatos aggodalmaikról, amelyek szerintük megsértik ezt a Kódexet. Számos módon biztosítható, hogy az aggálya a megfelelő személy elé kerüljön, aki kivizsgálhatja az ügyet. Ide tartozik a helyi eljárások alkalmazása vagy kapcsolatfelvétel az alábbiak valamelyikével: az Ön közvetlen felettese; a vállalat ügyvezető igazgatója/elnöke/hr vezetője/pénzügyi vezetője; a regionális/termékcsoport-igazgató vagy elnök; a divízió pénzügyi igazgatója; a divízió vezető jogtanácsosa vagy más belső jogi munkatárs; a CRH plc belső ellenőrzésének a vezetője; a CRH plc Csoport megfelelőségi és etikai vezetője. Az utolsó négy munkakörben lévő személyeknek kifejezetten a munkakörébe tartozik az ilyen panaszok fogadására. A neveik és a kapcsolati adataik a CRH webhelyének (www.crh.com) Megfelelőségi és etikai részében találhatók. Bizalmas telefonvonal Bizalmas telefonvonalat (forródrót) is rendelkezésre bocsátunk azok számára, akik ezt az utat választanák aggályaik felvetésére. Ez egy független, többnyelvű szolgáltatás, amely a megfogalmazott aggályt kivizsgálás céljából továbbítja a megfelelő vezetőhöz. A szolgáltatás kapcsolattartási adatai elérhetők a vállalatánál, és a jelen dokumentum 1. 18

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat 1 Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat A szabályzat célja A csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat útmutatást ad az alkalmazottaknak és a szerződéses partnereknek, beszállítóknak, alvállalkozóknak,

Részletesebben

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX MAN CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX) BESZÁLLÍTÓK ÉS ÜZLETI PARTNEREK SZÁMÁRA -1- TARTALOMJEGYZÉK Előszó..2 1. A társaság felelőssége.3 2. Átlátható üzleti kapcsolatok 3 3. Tisztességes piaci magatartás..4

Részletesebben

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT 1 / 4 Tisztelt alvállalkozónk: A Sapa egy számos területen tevékenykedő nemzetközi ipari vállalatcsoport. A Sapa üzleti tevékenységében mélyen

Részletesebben

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A feddhetetlenség a legfontosabb. Úgy kell dolgoznunk a mindennapok során, hogy megfeleljünk azoknak a legmagasabb szintű etikai normáknak, amelyek elvárhatók

Részletesebben

Vesztegetésellenes szabályzat

Vesztegetésellenes szabályzat Vesztegetésellenes szabályzat Bevezetés Az RPC Group Plc (a Társaság ) a zéró tolerancia elvét alkalmazza a vesztegetés és a korrupció ellen üzleti tevékenységeiben az egész világon, a közületi és a magánszektorban

Részletesebben

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE Tisztelt munkavállalóink! Az elmúlt 80 év során a Knauf családi vállalkozásból az építőanyag-ipar egyik nemzetközi vezető szereplőjévé vált. Üzleti vállalkozásunk sikerének elengedhetetlen

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT

MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT 1 Bevezetés A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (továbbiakban Szövetség) stratégiai céljait szigorú etikai és jogi elvárásoknak

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizernél régóta fennálló szabályozás tiltja a megvesztegetést és korrupciót az Egyesült Államokban és külföldön végzett üzleti

Részletesebben

Ernst & Young Visszaélési-kockázatkezelési Felmérése

Ernst & Young Visszaélési-kockázatkezelési Felmérése Ernst & Young Visszaélési-kockázatkezelési Felmérése Vállalati csalások és az etikai forródrót Hogyan látják a helyzetet a multinacionális vállalatok európai alkalmazottai? Magyarországi eredmények Bevezetés

Részletesebben

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Group globális vállalatként a világ minden táján ügyfelekkel, részvényesekkel és beszállítókkal áll kapcsolatban. Ezek az érdekelt felek, valamint az

Részletesebben

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV a HÁTTÉR: Az Alcoa Inc. ( Alcoa ) és vezetése elkötelezett amellett, hogy világszerte összes tevékenységét etikusan, a vonatkozó jogszabályok betartásával végezze.

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata ELŐSZÓ Az adományszervezők számos területen, különböző országokban, és különböző körülmények között dolgoznak, de van néhány alapvető, közös értékük

Részletesebben

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1 Magatartási kódex SCA Magatartási kódex 1 Vezérigazgatói üzenet Kedves Munkatársaim! A higiéniai és erdészeti ter- vállalata vagyunk, ezért üz- ségteljesen, a ránk vonatkozó nünk. A Magatartási kódex ehhez

Részletesebben

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI PPG-alkalmazottként Öntől is elvárjuk, hogy elolvassa és betartsa a PPG globális korrupcióellenes irányelveit. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az irányelvekkel vagy saját megfelelőségi kötelezettségeivel

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ A Magna tiltja az összes üzleti tevékenységében minden

Részletesebben

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi.

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. MAGATARTÁSI KÓDEX 2 ELŐSZÓ Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. Elkötelezettek vagyunk a fair, átlátható és tisztességes tényleges verseny

Részletesebben

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat 2011 Április Szállítói Etikai Szabályzat BEVEZETÉS A magas etikai színvonalon folytatott üzleti tevékenység alapvető fontosságú a Sodexo számára. Ennek tükrében jött létre a Szállítói Etikai Szabályzat,

Részletesebben

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. CSÚSZÓPÉNZ- ÉS KORRUPCIÓ-ELLENES SZABÁLYZATA

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. CSÚSZÓPÉNZ- ÉS KORRUPCIÓ-ELLENES SZABÁLYZATA AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. CSÚSZÓPÉNZ- ÉS KORRUPCIÓ-ELLENES SZABÁLYZATA I. A szabályzat célja Az ÁRGUS-SECURITY Kft. zéró toleranciát hirdet a csúszópénzzel és a korrupcióval kapcsolatosan. A csúszópénz- és

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI HUNTSMAN AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI* Módosítva: 2005. február 10. *Az Üzleti magatartás irányelveiben a Huntsman és a Vállalat kifejezések a Huntsman LLC, a Huntsman

Részletesebben

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX 6. kiadás 2009 04 08 Synergon Informatika Nyrt. vezérigazgató

Részletesebben

DACHSER Üzletszabályzat

DACHSER Üzletszabályzat DACHSER Üzletszabályzat 1. Előszó A Dachser minden tevékenységének alapja a kötelező erejű szabályozások és a szabad akaratunkból vállalt kötelezettségek betartása mind országos, mind pedig nemzetközi

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe

TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Globális Szerződés kezdeményezéséhez való csatlakozást követően a Sanofi kötelezettséget vállalt az ott rögzített

Részletesebben

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is.

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is. Etikai kódex 1 Bevezetés Etikai kódexünket minimális irányadó normaként alkalmazzuk célunk, a termelési környezet és a munkafeltételek folytonos etikai és szociális szempontból esedékes - javítása érdekében.

Részletesebben

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei Ez a irányelv minden olyan európai piacra vonatkozik, ahol az Amway 2015. április 1-én saját leányvállalatai

Részletesebben

Code of Conduct. Magatartási Kódex Bertelsmann. www.ethics.bertelsmann.com

Code of Conduct. Magatartási Kódex Bertelsmann. www.ethics.bertelsmann.com Code of Conduct Magatartási Kódex Bertelsmann Tartalom Tartalom 1 A Bertelsmann Igazgatóságának közleménye a 04 Magatartási kódex jelentőségéről 2 Elvek 2.1 Általános követelmények 2.1.1 A törvény betartása

Részletesebben

NSG Csoport Beszállítói etikai kódex

NSG Csoport Beszállítói etikai kódex Bevezető NSG Csoport Beszállítói etikai kódex Az NSG Csoport arra törekszik, hogy üzletvitelének az NSG Csoport Értékek és Elvek nyilatkozatban leírtaknak megfelelő professzionális, jogkövető és etikai

Részletesebben

DÁTUM: június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK

DÁTUM: június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK ELJÁRÁS SZÁMA: CP-103 OLDALSZÁM: 1/6 TÁRGY: ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE DÁTUM: 2015. június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK KIBOCSÁTOTTA: A. I. dupont ALKALMAZÁS: ÖSSZES TELEPHELY JÓVÁHAGYVA: M.H. Mitchell

Részletesebben

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok ALÁÍRÁSI JEGYZŐKÖNYV A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LENGYEL

Részletesebben

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007 Alpiq Csepeli Vállalatcsoport I ntegrált irányelvek Beszerzési Politika Irányelvek száma IPO / PRO / 001 Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1 Kapcsolódó irányelvek Alpiq Etikai Elvek; IPO/HR/001; Kapcsolódó

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága

Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága Alexa Noémi Közép-európai Egyetem Etikus vállalati megjelenés és kommunikáció Hungarian Business Leaders Forum 2016. május 27. Internetes felületek Honlap

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ Üzleti ajándékok felajánlása vagy az ehhez való hozzájutás gyakran a megfelelő mód

Részletesebben

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı CIA CLUB A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában Budapest, 2010 március 3. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı Belsı Ellenırökre vonatkozó etikai szabályok

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára Stratégia és analízis G4-1 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára 3-4. Szervezeti profil G4-3 A szervezet neve 52. G4-4 Elsődleges

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Az Etikai Vonal működésének részletes leírása, a felelősség és hatáskörök egyértelmű rögzítése, a bejelentett panaszok

Részletesebben

Védelmi Vonalak - Compliance

Védelmi Vonalak - Compliance Dr. Wieland Zsolt igazgató Compliance Igazgatóság Védelmi Vonalak - Compliance 2013. Február 14. Tartalom 1 2 3 4 1 2 3 4 Védelmi vonalak Compliance az mi? Compliance feladatok Gyakorlatban 1 Belső védelmi

Részletesebben

A Xylem Inc. Beszállítói ombudsmanprogramja

A Xylem Inc. Beszállítói ombudsmanprogramja A Xylem Inc. Beszállítói ombudsmanprogramja A Xylem Inc. vállalatnál a vezérelvünk a Viselkedési kódexünk (Xylem Viselkedési kódex). A Viselkedési kódex a beszállítói bázisunknak a Xylem Inc. vállalattal

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

Zuglói Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság. Befektetési irányelvei. Készítette: Istók Ede ügyvezető

Zuglói Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság. Befektetési irányelvei. Készítette: Istók Ede ügyvezető V^JLM^H H^, Zuglói Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság Befektetési irányelvei Készítette: Istók Ede ügyvezető Jóváhagyta: dr. Papcsák Ferenc polgármester 2011. január 27. l BEFEKTETÉSI IRÁNYELVEK

Részletesebben

ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT

ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT Bevezetés Az Electrolux Csoport célul tűzte ki, hogy vásárlói, alkalmazottai és részvényesei számára a világ legjobb készülékgyártó vállalata legyen. E jövőkép

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika Összeférhetetlenségi politika Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. A hatályba lépés dátuma: Módosítást hatályba léptető határozat száma: Módosítás hatályba

Részletesebben

5.sz. melléklet Üzleti magatartás

5.sz. melléklet Üzleti magatartás 5.sz. melléklet Üzleti magatartás Útmutató a tisztességes üzleti tranzakciókhoz Tartalom I. Bevezetés 4 Megfelelő üzleti magatartás 5 1.1. Célkitűzések és témák 5 1.2. A megfelelő üzleti magatartás meghatározása

Részletesebben

Bennfentes kereskedelemre vonatkozó globális szabályzat. Szabályzat címe: Szabályzat áttekintése/leírása. Molson Coors Brewing Company szabályzata

Bennfentes kereskedelemre vonatkozó globális szabályzat. Szabályzat címe: Szabályzat áttekintése/leírása. Molson Coors Brewing Company szabályzata Szabályzat tulajdonosa/kapcsolatta rtó: (Csak pozíciócím): Szabályzat jóváhagyója: (Csak pozíciócím): kereskedelemre vonatkozó globális 11 október 2016 Helyettes jogtanácsos Globális jogi igazgató Szabályzat

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szentesi Zsuzsanna humánpolitikai csoportvezető Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest Jogszabályi

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA A BorsodChem Csoport az Etikai kódexben leírtaknak megfelelően elkötelezett a tisztességes és jogszerű működést biztosító

Részletesebben

Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO

Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO Tartalom 1. fejezet Fogalommeghatározások... 3 2. fejezet Szerződéses viszony... 3 3. fejezet Execution only (Csak végrehajtás)... 3 4. fejezet Ügyleti

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik!

KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik! The Leader for Exceptional Client Service KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik! A BDO világszerte... A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló,

Részletesebben

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE Etikai kódexe Budapest, 2000. szeptember 2 A Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesületének Etikai kódexe 1. Általános rendelkezések 1.1. Bevezetés A Magyar Acél-

Részletesebben

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőképünk Vezető szerepet kívánunk betölteni a bevonatok területén, mindenkor kiváló minőségű, innovatív és fenntartható megoldásokat kínálunk, amelyekben ügyfeleink

Részletesebben

Magatartási kódex. www.gw-world.com

Magatartási kódex. www.gw-world.com Magatartási kódex www.gw-world.com Stand 07/12 DO_01_01_003_ZEN HU Előszó A Gebrüder Weiss (GW) olyan családi vállalkozás, mely generációk óta felelősséget vállal az etikai értékekért és azok közvetítéséért

Részletesebben

Üzleti etika kódex. Módosítva 2008 szeptemberében

Üzleti etika kódex. Módosítva 2008 szeptemberében Üzleti etika kódex Módosítva 2008 szeptemberében smi cofe A5 booklet aw_hun.indd 1 2/10/12 09:52:21 Üzleti etika kódex Kódexünk a Smiths Group a világ bármely részén működő minden üzletágára és minden

Részletesebben

Etikai Szabályzat. Bevezetés

Etikai Szabályzat. Bevezetés Bevezetés Etikai Szabályzat Jelen szabályzatban az SIG-ra vonatkozó hivatkozások ugyanúgy vonatkoznak az ATCI és ATC vállalatokra is. A SIG Rt.-nek számos meghatározó alapelve és értéke van, amelyeket

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Módosítva: 2015. március

Részletesebben

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK Meggyőződésünk, hogy az üzlet csak olyan társadalmakban lehet sikeres, ahol védik és tiszteletben tartják az emberi jogokat. Elismerjük, hogy az üzleti

Részletesebben

Magatartási kódexünk. Helyes üzletvitel

Magatartási kódexünk. Helyes üzletvitel Magatartási kódexünk Helyes üzletvitel 1 Tartalomjegyzék A bizalom kultúrája 3 Helyes üzletvitel 4 Mit várunk el? 5 Mi történik, ha hangot adok aggályaimnak? 6 Milyen kötelességeink vannak az összeférhetetlenséggel

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

Megfelelőségi és etikai Forródrót

Megfelelőségi és etikai Forródrót Megfelelőségi és etikai Forródrót A CRH-nál mindannyian egyetértünk abban, hogy soha sincs jó üzleti ok arra, hogy a rossz dolgot tegyük. Ha valamilyen jogszabályba ütköző, etikátlan vagy veszélyes dolgot

Részletesebben

KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV

KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV Coca-Cola Hellenic Bottling Company A.G. Turmstrasse 26, CH-6300, Zug, Switzerland T +41 41 726 01

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

Szervezeti Magatartás kódex

Szervezeti Magatartás kódex A gyógyítás és a gondoskodás melletti elkötelezettségünk Szervezeti Magatartás kódex Öt alapelvünk: Betegek Munkatársaink Részvényesek Egészségügyi partnerek Társadalom A betegek jóléte és biztonsága áll

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK

SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK 5 / 1.oldal SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK 1. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS A jelen Szállítói etikai elvek (a továbbiakban Elvek ) rendelkezései mellett a Szállító köteles megfelelni a Szállítóra

Részletesebben

A Compass Group Etikai Kódexe

A Compass Group Etikai Kódexe A Compass Group Etikai Kódexe 1.2. kiadás A Compass Group etikai kódexe és az ENSZ Global Compact programja Mivel vállalatunk világszinten vezető szerepet tölt be ezen a területen, a legmagasabb szintű

Részletesebben

A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA

A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA 2015. JÚNIUS Jóváhagyta, Jiansheng Ding elnök-vezérigazgató A SZABÁLYZAT CÉLJA A BorsodChem Csoport

Részletesebben

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján.

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Szocio-Produkt Kft. Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján. Kiadva:

Részletesebben

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE HU HU HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE E magatartási kódex számos olyan alapelvet határoz meg, amelyek mellett az egyes közvetítők saját felelősségükre önkéntes alapon elkötelezhetik magukat. A

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Adatvédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az adatvédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Általános rész...5 Személyes

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

United Technologies Corporation. Üzleti ajándék a szállítóktól

United Technologies Corporation. Üzleti ajándék a szállítóktól United Technologies Corporation Üzleti ajándék a szállítóktól BevezetŒ A UTC az árukat és a szolgáltatásokat azok érdeme alapján vásárolja meg, törekedve a legjobb értékre és a szállítóival való állandó

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ: 2001. évi XXVII. Törvény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekrõl szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1999. évi 87. ülésszakán elfogadott 182.

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A

Részletesebben

Amennyiben a válasza igen, kérjük válaszát egy külön papírlapon részletesen fejtse ki..

Amennyiben a válasza igen, kérjük válaszát egy külön papírlapon részletesen fejtse ki.. Biztosítási nyilatkozat Felelősségbiztosításához Fontos figyelmeztetés A biztosítási nyilatkozat kitöltése semmilyen formában sem kötelezi a nyilatkozat kitöltőjét, ill az általa képviselt személyeket

Részletesebben

Ezen Magatartási szabályzat szerint kell eljárnunk

Ezen Magatartási szabályzat szerint kell eljárnunk Üzleti tevékenységünk minden területén a legmagasabb szintű etikai normák szerint dolgozunk Kivételes teljesítményünket etikus magatartással ötvözzük Márkanevünket tisztességre kell alapoznunk ahhoz, hogy

Részletesebben

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról Fegyelmi vétség Kkt. 174.. 174.. (1) Fegyelmi vétséget követ el az a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég, aki/amely a)

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Összeférhetetlenségi szabályzat

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Összeférhetetlenségi szabályzat UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Összeférhetetlenségi szabályzat 1.1 Jelen dokumentum az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kuratóriumának jóváhagyásával jött létre 2012. szeptember 6-án. Cél 2.1 Jelen

Részletesebben

Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA

Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA Ügyiratszám:639-3/2014. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal, mint az Ávr. 10. alapján kijelölt költségvetési szerv szabályzatának hatálya

Részletesebben

Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Deutsche

Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Deutsche Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Deutsche Telekom!" === Tartalom Előszó 4 Előzetes megjegyzések 6 A vállalatcsoport jövőképe, értékrendje 6 Megvalósítás 7 Alkalmazás

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK RENDJE

A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK RENDJE A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK RENDJE Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 145/A. (5) bekezdésének megfelelően a Jegyző kötelessége a szabálytalanságok

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja:

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja: Nyilatkozat a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások (2003.12.08.) alapján A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan

Részletesebben

MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE

MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE 1. Preambulum 1.1 A Szakmai-Etikai Kódex (továbbiakban: SZEK) célja, hogy meghatározza Magyar Írásterápiás Egyesület

Részletesebben

A HACC program, az igénybevev k jogai és kötelezettségei

A HACC program, az igénybevev k jogai és kötelezettségei Hungarian A HACC program, az igénybevev k jogai és kötelezettségei Az otthoni és közösségi gondozó (HACC) szolgálat széleskör támogatást nyújt törékeny id s és fogyatékkal él személyeknek, akik továbbra

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium intézményben

Részletesebben

Jogi nyilatkozat. Általános bevezetés

Jogi nyilatkozat. Általános bevezetés Jogi nyilatkozat A webhely használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a weboldal és a rajta szereplő valamennyi információ Ön általi használatát.

Részletesebben