Pénz- és tőkepiaci irányelvek FSAP: MiFiD, Market Abuse, IFRS Prospectus, Transparency. Laczkó Tihamér Assistant ECON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénz- és tőkepiaci irányelvek FSAP: MiFiD, Market Abuse, IFRS Prospectus, Transparency. Laczkó Tihamér Assistant ECON"

Átírás

1 Pénz- és tőkepiaci irányelvek FSAP: MiFiD, Market Abuse, IFRS Prospectus, Transparency Laczkó Tihamér Assistant ECON

2 FSAP Financial Services Action Plan Pénzügyi Szolgáltatások Akcióterve (FSAP) Egységes EU intézményi befektetői piac Nyilvános és biztonságos magánbefektetői piac Korszerű szabályok a tisztességes üzleti magatartás biztosítására, a modern piacfelügyelet megteremtésére Az újraszabályozás technikája Lámfalussy-komitológia eljárás

3 MiFiD (Markets in Financial Instruments Directive) ISD2 (Investment Services Directive) 2004/39/EC: Pénzügyi piacokra és pénzügyi eszközökre vonatkozó keretelvek (MiFiD, eredeti nevén ISD2) Célja: Megteremteni az európai pénzügyi piacok átjárhatóságát a befektetési szolgáltatások területén Főbb stakeholderek Tőzsdék/szabályozott piac Tőzsdén kívüli alternatív kereskedelmi platformok (Multi Trading Facility) Fejlett telekommunkiós hálózatként működő kereskedési rendszerek (pl. Instinet) Befektetési szolgáltatók (internalizáció, a befektetési szolgáltató tőzsdét/mtf-et megkerülően nyújt kereskedési szolgáltatást) Új fogalmak Single European Passport: egységes útlevél a pénzügyi szolgáltatások számára Internalizáció legfontosabb kérdés az egyes piaci szegmensek részére előírandó üzletkötés előtti és üzletkötés utáni információszolgáltatási kötelezettség (Pre-trade transparency, Posttrade transparency)

4 Szabályozott piac/mtf MTF-et működtethet szabályozott piacot is üzemeltető cég (tőzsdék által működtetett MTF) illetve befektetési szolgáltató is. Szabályozott piacot működtetni csak kizárólagos tevékenységként lehet, így azt befektetési szolgáltató nem végezheti. Az MTF-en nincs részvénybevezetési eljárás (!) Az ügyletkötés mindkét esetben a piacot üzemeltető által szabott, nem diszkriminatív szabályok szerint zajlik.

5 Single passport elve Single Passport Ha bármely tagállamban engedélyezték egy intézménynek a befektetési szolgáltatási tevékenység/piacszerző tevékenység végzését, akkor ennek az engedélynek a hatálya kiterjed az egész EU-ra. A home country felügyeletét elegendő értesíteni a célországról és a tervezett tevékenységi körről, ezt követően a felügyelet feladata lesz a kapcsolatfelvétel a host country felügyeletével. Szabályozási arbitrázs esetén a host country az engedélyt megtagadhatja. A cross-border szolgáltatásnyújtás esetén a befektetési szolgáltató felügyeletét nem a host country, hanem a home country látja el. A Single passport nem új fogalom, hanem egy eddig meglévő tagállami szűkítési lehetőség volt, ami ezután nem lesz. Így a MiFiD ezt a fogalmat teszi működőképessé.

6 Internalizáció A MiFiD irányelv lehetővé teszi az internalizációt, vagyis biztosítja, hogy a befektetési szolgáltatók számára, hogy a tőzsdére is bevezetett értékpapírokra vonatkozó ügyfélmegbízásaikat a tőzsdei/mtf közvetítés kihagyásával saját számláról teljesítsék, illetve a hozzájuk beérkező ügyfélmegbízásokat házon belül párosítsák. Ez ellentétes a kontinentális gyakorlattal, ami tőzsdekényszerre épül. A piaci elemzések szerint a transparency kötelezettségek olyan terhet raknak a nem méretgazdaságos cégekre, melyek kiszorító erőként.

7 Best execution elve A tőzsdei kereskedelemben az ajánlati ár a döntő tényező, míg az internalizációnál az ár mellett egyéb tényezőket (járulékos költségek, gyorsaság, elszámolás) is figyelembe lehet venni, amitől a teljesítés rugalmasabbá/jobbá válhat, különösen az átlagosnál nagyobb tranzakciók esetében. (transactions over market standard size) Internalizáció veszélye Ha nem párosul megfelelő átláthatósággal, akkor az internalizációs ügyletek, ajánlatok nyilvánosságra hozatala nélkül a piac egésze információt veszít.

8 Pre-trade transparency I. Az átláthatóság letéteményesei a tőzsdék/mtfek. Tőzsdék/MTF-ek számára előírás, hogy az aktuális vételi/eladási ajánlatokat és a piac mélységét folyamatosan mutassák. Ezt a szabályt nem kell alkalmazni olyan ajánlatokra, ahol az ajánlatok méretükben/egyéb tulajdonságaikban nem felelnek meg az adott piac standardjának.(ezeket a végrehajtási intézkedések határozzák meg)

9 Pre-trade transparency II. Az internalizációt folytató cégeknek is folyamatosan nyilvánosságra kell hozni a tőzsdei részvényekre vonatkozó jegyzett áraikat, a jegyzett mennyiséggel együtt. Ettől abban az esetben lehet eltekinteni ha a kérdéses értékpapír piaca nem likvid. Ekkor nem folyamatosan hanem csak az ügyfelek kérésére kell nyilvánosságra hozni a jegyzett árakat. Hogy mi likvid/illikvid az implementing measures-ben határozódik meg (vitatott!!!)

10 Pre-trade transparency III. Likvid/Illikvid Article 7 One size fits all elve, 60%-os forgalmi szabály: A CESR egyik alapelve volt, de a nagyobb kapitalizációval rendelkező nyugati tőzsdék miatt magas likviditási követelményeket állapított meg, amit a CEE tőzsdék nem tudnának teljesíteni (csak 2-3 részvény lenne likvid) Ez viszont azt vonná maga után, hogy az internalizálók szinte a teljes részvényforgalom tekintetében mentesülnek a pre-trade transparency követelményei alól. Mivel az illikvid részvényekre nem kötelező alkalmaznia a pre-trade transparency követelményeit. De a tőzsdéknek mint szabályozott piacoknak persze továbbra is alkalmazni kell!! Ez versenyhátrányt okoz a kelet-európai tőzsdéknek az internalizáló befektetési szolgáltatókkal szemben.

11 Pre-trade transparency IV. Standard piaci kötésméret felett a nyilvánosságrahozatali követelmény nem vonatkozik. 27(1) Article: systematic internalisers that only deal in size above standard market size shall not be subject to the provision Mi minősül standard piaci kötésméretnek egy adott értékpapír esetében? (implementing measures-ben kerül meghatározásra) Ennek eldöntése a az adott értékpapír legjelentősebb piacának (értékpapír kibocsátási anyaországa, de nem minden esetben!!!!!!!) felügyeleti szervére hárul (27 (2) Article) A Felügyeleti szerv kötelessége évente legalább egyszer kötésméret alapján osztályokba sorolni a Felügyelete alá tartozó értékpapírokat. Egy adott osztályban valamennyi értékpapírra ugyanakkora kötésméret lesz a standard. (egyszerű átlagolási eljárással average value of orders) A befektetési szolgáltatók által közzéteendő árak kötelező érvényűek, ez azt jelenti, hogy a nem intézményi ügyfelektől érkező megbízásokat csak ezeken az árakon lehet teljesíteni. Viszont, az intézményi ügyfelek megbízását ennél jobb áron is teljesíthetik, ha a megbízás a standard piaci kötésméretnél nagyobb volumenre vonatkozik.

12 Hány papír alkotja a forgalom 60%- át? FESE - Statistics The weight of Top 5 shares 60% is given by OMX Tallinn Stock Exchange 92,63 2 Budapest Stock Exchange 92,24 2 Malta Stock Exchange 89,16 3 Iceland Stock Exchange 83 4 Prague Stock Exchange 82,7 3 Bratislava Stock Exchange 81,85 3 OMX Helsinki Stock Exchange 79,88 1 OMX Riga Stock Exchange 78,34 3 Euronext Lisbon and Oporto 77,79 3 Spanish Exchanges (BME) 72,12 3 Virt-X 65,46 5 Luxembourg Stock Exchange 65,12 5 Oslo Børs 63,83 5 Warsaw Stock Exchange 63,25 5 OMX Copenhagen Stock Exchang 60,6 5

13 CESR javaslata a likviditásra implementing measures-ben A share should be deemed to have a liquid market when it meets both criteria (a) and (b) and additionally either criteria (c) or (d) as chosen by a Member State. (a) Trading activity: The share is traded daily. (b)the free float of the share is at least 500 million Euro. (c) Average number of trades per day: The daily average number of transactions in a share is more than 500; (d) Average daily turnover in a share: The average daily turnover in a share is more than 2 million Euro. (cf. Box 21 on p. 62 of CESR s Advice b,

14 Post-trade transparency Szabályozott piacnak/mtf/internalizálóknak real-time módon kell értesítenie a piaci szereplőket. A közzétett információban szerepelnie kell, real-time módon: Árnak Kötési mennyiségnek Kötési időnek Csak oly módon lehet az információt közzétenni, hogy ahhoz mindenki hozzáférjen, a közzétételért felszámított díjnak indokolhatónak kell lennie. Az információ közzétételének módja az implementing measures-ben lesz pontosan meghatározva. A transzpozíciós határidő április 1.

15 Átláthatóság biztosítása a tőkepiacokon I. Prospectus Directive II. Transparency Directive III.UCITS 85/611/EEC Directive IV.Market Abuse Directive

16 Prospectus Directive Az egységes útlevél elve érvényesül tőzsdei bevezetésre készülő társaságok esetében is. A kibocsátási tájékoztató (Prospektus) anyaországbeli elfogadása után a társaság ezzel jogot nyer értékpapírjai valamennyi EU országban való forgalmazására, illetve tőzsdei bevezetésére. A befogadó piacok felügyeleti hatóságai állíthatnak kisebb/felelős vállalatirányítás hatáskörébe tartozó követelményeket, de a porspektusokat kötelesek elfogadni. A prospektusok részletes tartalmát egy újabb regulation szabályozza.

17 Transparency Directive I. A tőzsdei kibocsátók rendszeres közzétételi kötelezettségéről szóló Direktíva, de ide tartozik a meghatározó részvénytulajdonosok bejelentési kötelezettsége is. Kompetens felügyeleti szerv: Mind a részvény/mind a kötvénykibocsátó felügyeletét annak az országnak a felügyelete látja el, amelyben a társaság bejegyzésre került. Kivéve: kötvénykibocsátók, ahol a kibocsátott kötvények névértéke meghaladja az 1000 EUR-t.

18 Transparency Directive II. A szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóinak 3 típusú riportot kell rendszeresen készíteni. Éves jelentés Auditált számviteli beszámoló (a nemzetközi számviteli beszámolóval 2002/1606/EC-vel összhangban IFRS riport) Management riport Egyéb járulékos elemek Féléves jelentés Rövidített pénzügyi beszámoló Időszakos jelentés (legalább 10 héttel a félév kezdete és legkésőbb 6 héttel a félév vége előtt) Elmúlt félévhez képest legfontosabb változások a vállalat pénzügyi helyzetében Azoknak nem kell, akik negyedéves gyorsjelentést tesznek közzé.

19 Transparency Directive III. Változások a meghatározó tulajdonosi körben A tulajdonosokat jelentési kötelezettség terheli, ha az általuk birtokolt részvényekhez tartozó szavazati arány meghaladja (vagy ezen limitek alá csökken) az %-os limitek bármelyikét. A társaság pénzügyi helyzetét alapvetően érintő változásokat a tulajdonosnak 4 napon belül a kibocsátó tudomására kell hozni, a társaságnak ezután max 3 napon belül nyilvánosságra kell hozni az információt. A Piaci szereplőknek ismernie kell az összes piacon lévő mennyiséget, tehát a kibocsátónak folyamatosan közzé kell tennie, ha a kibocsátott mennyiség változik, illetve ha saját részvényt vásárol/ad el a társaság (ezek nem szavazó papírok) Itt is fontos kérdés a közvetítő orgánum (ennek konkretizálása az implementing measures-ben)

20 IFRS 2002/1606/EC Az EU kötelező erejű rendelettel/törvénnyel írja elő a tagországok számára, hogy 2005-től kezdve pénzügyi jelentéseiket a nemzetközi számviteli szabályok/standardok szerint készítsék el azon európai társaságok, amelyek az EU valamely tagországénak valamely szabályozott piacán bevezetésre kerültek. Mintegy 7000 európai tőzsdéi kibocsátó közül a változás nem érinti azokat a cégeket, amelyeknek nincs konszolidált leányvállalatuk. (nekik nem éri meg, mert az átállás nagy terhet jelentene) Az IAS/IFRS-ek a közösség számviteli rendjét alkotják, kivéve az IAS 32 és IAS 39-et. Az IFRS-ekre való átállás nagyon sok társaságot érintett, a tőzsdén jegyzett kibocsátókat és azok leányvállalatait.

21 Valós értékelés közvetlen banki hatásai I. EU-ban január 1-jétől minden tőzsdén jegyzett cég köteles konszolidált beszámolóját a nemzetközi számviteli standardalkotók bizottsága, az IASB által létrehozott IAS/IFRS sztenderdek szerint elkészíteni. Bankok szavatoló tőkéjének számítása szempontjából kiemelt jelentőségűek azok a szabványok, amelyek megkövetelik, vagy megengedik az eszközök valós értékelését. IAS 39 sztenderd a pénzügyi instrumentumok nyilvántartásának és értékelésének szabályait írja le. IAS 39: a kereskedési céllal tartott eszközöket, derivatív eszközöket és az értékesíthető portfólióba sorolt eszközöket valós értéken kell értékelni Átértékelésekből fakadó nem realizált nyereséget a kereskedési célú eszközöknél közvetlenül az eredményben Értékesíthető eszközök esetében pedig a saját tőkében/értékelési tartalékként kell kimutatni.

22 Valós értékelés közvetlen banki hatásai II. IAS 39 : A hiteleket és követeléseket, valamint a lejáratig tartott eszközöket alapesetben amortizált bekerülési értéken kell értékelni, de az eredeti szabvány alkalmazói számára az ún, valós értékelési opció révén jelenleg korlátozás nélkül lehetséges bármelyik pénzügyi instrumentumot valós értéken megjeleníteni a kimutatásokban. Problémák a valós értékelési opció kapcsán: A lejáratig tartott eszközök valós értékelése nyomán az eredmény és a saját tőke volatilitásának indokolatlan és mesterséges növekedése felerősítheti a bankok működésének prociklikusságát Saját kötelezettségek leértékelődése (piaci kamatlábak változása, saját hitelkockázat növekedése (own credit risk), saját kibocsátású értékpapírok hitelminősítésének romlása) paradox módon növeli a bank saját tőkéjét ben az IASB kibocsátott egy vitairatot, amelyben tételes szabályokat kívántak bevezetni a valós érték opció alkalmazásának korlátozására. Emiatt az EU az IAS 39-et carved out változatban a valós értékelés opció nélkül adaptálta.

23 Valós értékelés közvetlen banki hatásai III júniusi IASB-ülésen olyan alapelveket fogadott el, amelyek alapján január 1-től a valós értékelés opciót csak az alábbi esetekben lehet alkalmazni: Összetartozó instrumentumok számviteli inkonzisztenciáinak (accounting mismatch) csökkentésére vagy megszüntetésére Olyan eszközökre/kötelezettségekre, amelyeket befektetési/kockázatkezelési startégiának megfelelően valós érték alapján menedzselnek. Bizonyos feltételeknek megfelelő beágyazott származékos terméket tartalmazó instrumentum esetén január 1-től bevezetésre kerül a carved out klauzulával a teljes szabvány IFRS szabvány.

24 Valós értékelés közvetlen banki hatásai IV. A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság (BCBS) javaslatot tett arra, hogy a saját tőke növekvő volatilitását melyen esetekben kell a szabályozó hatóságoknak szabályozói korrekciókkal semlegesíteni. (2005. júliusában bocsátotta vitára) E javaslatok nyomán az európai bankfelügyelők bizottsága, CEBS prudenciális filtereket dolgozott ki, melynek alkalmazásáról saját hatáskörben döntenek. Nem lehet tőkeelemként elismerni az amortizált költségen nyilvántartott instrumentumok cash-flow fedezeti ügyleteinek eredményét Nem lehet tőkelemként elismerni a saját hitelkockázat változásából fakadó eredményt. A Bizottság a kereskedési célú eszközökön elért nyereséget/veszteséget a jelenlegi szabályozással azonos módon kezeli, az évközi nem auditált nyereség harmadlagos tőkeelemként piaci kockázatok fedezésére alkalmazható. Értékesíthető portfólióba sorolt eszközök közül a hitelek és a tőkekövetelések valós értékeléséből fakadó nem realizált nyereséget nem lehet a bankok szavatoló tőkéjébe beszámítani. A részvények nyereségét részlegesen, a járulékos tőkében figyelembe lehet venni. Fontos, hogy a magyar szabályozók meghozzák az uniós szabályozás implementációjára/prudenciális filterekre vonatkozó szabályokat, mivel ez hasznos lenne a bankok számára az új CRD-re való felkészülésben.

25 Market Abuse I. Piaci manipuláció és bennfentes kereskedelem 2003/6/EC : Bennfentes kereskedelemmel és piaci manipulációval kapcsolatos szabályozási keretelvek. 4 végrehajtási intézkedés: Befektetési ajánlások és tanácsadók érdekkonfliktusának nyilvánosságra hozatalára Bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció meghatározására Elfogadott piaci gyakorlatról/bennfentesek listájáról/árualapú származékos termékekkel kapcsolatos bennfentes információkra vonatkozó irányelv Saját részvény vásárlására és árkarbantartásra vonatkozó speciális szabályok (rendelet ) Ez az FSAP legteljesebb részterülete.

26

27 Tárgyi hatály: Market Abuse II. Alapelveket meghatározó irányelv 2003/6/EC Valamennyi tőzsdén jegyzett értékpapír És tőzsdén jegyzett befektetési eszköz (pl. árualapú piaci befektetési eszközök) A direktíva a lehető legátfogóbban fogalmazza meg a piaci manipuláció és a bennfentes kereskedelem fogalmát. (kiemelve az elemzők és az újságírók felelősségét, a rájuk vonatkozó konkrét szabályokat az implementing measures tartalmazza) Bennfentes információ: ami a befektetési eszköz árát befolyásolhatja és még nem lett nyilvánosságra hozva. (pl ügyfélmegbízásokkal kapcsolatos információk) A tagállami szabályozásban gondoskodni kell arról, hogy a kibocsátók a lehető leghamarabb tájékoztassák a nyilvánosságot/minden érintett információt el kell helyezni a kibocsátó internetes website-ján. A direktíva a piaci manipuláció és a bennfentes kereskedelem keretelveit fogalmazza meg, részletszabályok a hozzá kapcsolódó implementing measures-ben foglalnak helyet.

28 Market Abuse III. Végrehajtási intézkedés a saját részvény vásárlásról és az árkarbantartásról (Regulation 2273/2003) Saját részvény visszavásárlási program alkalmazható kizárólag: Saját tőke csökkentésére Átváltható kötvényekhez kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére MRP-program (munkavállalói részvényesi program)-mal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése A program indulása előtt annak szándékát nyilvánosságra kell hozni a célok/mennyiség/időhorizont megjelölésével. A programmal kapcsolatos tranzakciókat legkésőbb azok megkötése utáni 7. napon nyilvánosságra kell hozni. Általános szabály: A saját részvény visszavásárlási ügyletek egy adott napon a napi átlagos kereskedési volumen 25%-át nem haladhatják meg. Ez illikvid papírok esetében 50%-ig kiterjeszthető. A visszavásárlási programok nem alkalmazhatóak árfelhajtásra, azaz a tranzakció ára nem haladhatja meg az utolsó független kötés árát/vagy ha ez magasabb, akkor a legjobb független eladási ajánlat árát. Árstabilizáció végzése: csak bizonyos időszakokban és csak korlátozott ideig. Új kibocsátások esetén a tőzsdei bevezetéstől számított 30 napig Másodlagos kibocsátások esetén a kibocsátási ár nyilvánosságra hozatalától számított 30 napig tarthat. A stabilizációs tranzakciók ára nem haladhatja meg a kibocsátási árat.

29 Market Abuse IV. Végrehajtási irányelv a befektetési ajánlások/elemzések felelős kezeléséről, és a készítők érdekeinek nyilvánosságra hozataláról (2003/125/EC) A készítők személyét és azok foglalkoztatóját közzétételi kötelezettség terheli. Közzé kell tenni: Elemzésben szereplő, vagy ahhoz köthető mindenfajta érdekeket/vagy érdekkonfliktusokat Elemzésben résztvevők díjazását (hogy az a brókercég forgalmához van kötve) Brókercégeknek negyedévente nyilvánosságra kell hozniuk a különböző befektetési ajánlások (buy-hold sell) arányát, valamint azon kibocsátók arányát, amelyekről ajánlásokat jelentettek meg/ és akikkel egyúttal üzleti kapcsolatba is kerültek. A brókercégeknek nyilvánosságra kell hozniuk milyen eszközöket alkalmaznak a kereskedők és az elemzők széjjelválasztására.

30 Market Abuse V. Végrehajtási irányelv az elfogadott piaci gyakorlatról, az áru alapú származékos termékekkel kapcsolatos bennfentes információkról, a bennfentesek listájáról, a vezető beosztású személyek tranzakcióiról és a szokatlan ügyletekről (2004/72/EC) I. Elfogadott piaci gyakorlat meghatározása: Ez dönti el, hogy az adott tranzakció manipulatív, vagy olyan szokványos piaci tevékenység eredménye, mely az egész piac hatékonyságát növeli. A direktíva nem ad pontos definíciót, de megadja azokat az elveket, amelyek mentén a felügyeleti hatóságoknak el kell dönteniük, hogy egy gyakorlatot elfogadnak-e vagy megtiltják. Figyelembe kell venni: Az adott piaci szegmens mennyire átlátható Milyen hatással van az adott gyakorlat a piac likviditására Illetve, az mennyire segíti a megbízások teljesítését. A Felügyeletnek a piaci szereplőkkel való egyeztetés során kell meghozni, majd egyértelmű módon a nyilvánossá tenni.

31 Market Abuse VI. Végrehajtási irányelv az elfogadott piaci gyakorlatról, az áru alapú származékos termékekkel kapcsolatos bennfentes információkról, a bennfentesek listájáról, a vezető beosztású személyek tranzakcióiról és a szokatlan ügyletekről (2004/72/EC) II. Vezető beosztású személyek részvényvásárlása: Szigorú nyilvánosságrahozatali szabályok, az ügyletkötést követő legkésőbb 5 nappal kell nyilvánosságra hozni és a kompetens felügyeleti szervet értesíteni. Ezt a tagországok enyhíthetik oly módon, hogy csak akkor kell a bejelentést megtenni, ha a naptári év kezdete óta vásárolt értékpapírok összértéke eléri az 5000 EUR-t/ ha ezt az összeghatárt nem éri el, akkor a bejelentést halasztani lehet a következő év januárjának végéig. A Market Abuse 3 végrehajtási irányelvét a tagállamoknak legkésőbb október 12-ig kellet a saját jogrendjükbe átültetni. A Regulation (saját részvény vásárlásról és árkarbantartásról) közvetlenül érvényes valamennyi tagállamban.

32 Befektetési alapokra vonatkozó közösségi szabályozás/ucits irányelv 85/611/EC I. Cél: Befektetési alapok/alapkezelők vonatkozásában a részpiacok átjárhatóságának, a tőke EU-n belüli szabad mozgásának biztosítása. Fő pillér: a MiFiD-ben lévő Single passport elve Bármely tagállamban működő bejegyzett befektetési alap kiterjesztheti tevékenységét/tőkét vonhat be más tagországból is. UCITS alapok: nyilvánosan forgalomba hozott, nyíltvégű befektetési alapok (zártkörű alapok a nem UCITS alapok) Alapkezelők tevékenysége: Fő tevékenység: egyéni portfóliókezelés/befektetési tanácsadás Melléktevékenység: befektetési alapokhoz kapcsolódó adminisztrációs feladatok UCITS alapok minimális tőkekövetelménye: EUR, Ha a kezelt vagyon meghaladja a 250 M EUR-t akkor további tőkével kell rendelkezni. (250 M EUR feletti rész 0,02%-a) 10 M EUR-nál nagyobb tőke nem írható elő számukra Valamennyi UCITS alap számára előírás független letétkezelő alkalmazása ( az adott tagállamban kell, hogy működjön), amely nem lehet azonos az alapkezelővel. UCITS: Undertakings for collective investment in transferable securities

33 Befektetési alapokra vonatkozó közösségi szabályozás/ucits irányelv 85/611/EC II. Általános befektetési szabályok: Ez jelenleg eltér a hazai szabályozástól Az alap vagyonának/nettó Eszközértékének max 10%-át fektetheti be olyan értékpapírba/pénzpiaci eszközbe amely sem EU/harmadik ország szabályozott piacán nincs bejegyezve (kivéve betétek) Más UCITS alapok jegyei sem haladhatják meg a Nettó eszközérték 10%-át. Egy kibocsátó által kibocsátott instrumentum aránya sem haladhatja meg az 5%-ot (betétek esetében 20%-ot) Ezt az 5%-os limitet a tagállamok max 10%-ig emelhetik, feltéve, hogy az 5%-nál magasabb arányú eszközök együttes részesedése nem éri el a Nettó eszközérték 40%-át. Kinyilvánított indexkövetésnél az 5%-os limit helyett alkalmazható 20%-os limit is, ha a követett index összetétele csak ily módon képezhető le. Ha egy papír kimagaslóan dominálja a piacot, akkora 20%-os korlát 35%-ra is emelhető Az 5%-os korlátozás állampapírok esetében 35%-ra emelhető, de az egyes tagállamok ezt is felemelhetik akár 100%-ra is, feltéve, hogy egy ilyen befektetési politika a befektetők tudomására lett hozva, és a portfólió 6 különböző sorozatot tartalmaz, melyek egyikének súlya sem haladja meg a 30%-ot. A UCITS a Societas Europea-hoz hasonló képződmény, lényege, hogy minden tagállamban sales-elheti a termékét, egységes szabályokkal. CIU: Collective Investment Undertaking, ilyen például egy magyar befektetési alap.

34 EU-15 és EU-10 tőkepiacainak összehasonlítása Adatok az EU-15 %-ában 2003-ban Népességarány GDP-arány Bankrendszer mérlegfőösszege Azonnali tőzsdei forgalom Teljes piaci kapitalizáció Teljes hitelállomány Hitelállomány/GDP Banki eszközállomány/gdp Banki eszközállomány külföldi kézben Tőzsdei kapitalizáció/gdp EU-10 20% 4,80% 2,40% 0,32% 69,4 Mrd EUR 1,70% 34% 74% 75% 16,30% EU % 201% 55,50%

A TŐKEPIAC ÚJRASZABÁLYOZÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN Készítette: Dr. Mohai György, Tóth Attila

A TŐKEPIAC ÚJRASZABÁLYOZÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN Készítette: Dr. Mohai György, Tóth Attila A TŐKEPIAC ÚJRASZABÁLYOZÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN Készítette: Dr. Mohai György, Tóth Attila Az anyag lezárva: 2004. május 8. Az egységes európai tőkepiac eszméje régóta dédelgetett álom az Európai Unióban,

Részletesebben

TŐKEPIACI INTÉZMÉNYEK FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYA. Internalizáció. Avagy a tőzsdekényszer megszűnése. Konzultációs anyag. 2006. október

TŐKEPIACI INTÉZMÉNYEK FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYA. Internalizáció. Avagy a tőzsdekényszer megszűnése. Konzultációs anyag. 2006. október TŐKEPIACI INTÉZMÉNYEK FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYA Internalizáció Avagy a tőzsdekényszer megszűnése Konzultációs anyag 2006. október Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. Internalizáció vs. rendszeres internalizáció

Részletesebben

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet 1. M ELLÉKLET Politika Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (továbbiakban MIFID), illetve a befektetési vállalkozásokról

Részletesebben

1. A legkedvezőbb végrehajtás fogalma és hatálya

1. A legkedvezőbb végrehajtás fogalma és hatálya Tájékoztató a KBC Securities végrehajtási politikájáról lakossági ügyfelek részére 1. A legkedvezőbb végrehajtás fogalma és hatálya A KBC Securities összhangban az EU pénzügyi eszközök piacairól szóló

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika Végrehajtási politika 1. Az eljárásrend célja... 2 2. Az legkedvezőbb végrehajtás alanyai... 2 3. A legkedvezőbb végrehajtás elve... 2 3.1 A végrehajtás szempontjai... 2 3.2 A végrehajtás helyszíne...

Részletesebben

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA korábban: ALPOK VÁLOGATOTT ALAP 1. Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Magyar Posta Válogatott

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája

Az MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája Az MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája Az MKB Bank Zrt-nek (a továbbiakban: Bank), a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde dr. Szalay Rita

A Budapesti Értéktőzsde dr. Szalay Rita A Budapesti Értéktőzsde dr. Szalay Rita 13.04.2011 A Budapesti Értéktőzsde tulajdonosi szerkezete A BÉT tulajdonosai MNB 6,95% KBC Securities 5,19% Concorde 4,17% Österreichische Kontrollbank AG 18,35%

Részletesebben

Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok. Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14.

Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok. Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14. Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14. Értékpapírok Értékpapír definíciói: Jogi Pénzügyi (cashflow alapú) Közgazdasági Jogi

Részletesebben

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2013 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1112-234 PSZÁF engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 Általános adatok: Az Alap

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Nyilvános kibocsátók IFRS vizsgálatainak felügyeleti tapasztalatai

Nyilvános kibocsátók IFRS vizsgálatainak felügyeleti tapasztalatai Nyilvános kibocsátók IFRS vizsgálatainak felügyeleti tapasztalatai Előadó: Farkas Ákos 2010. november 18. Az előadás főbb pontjai Jogszabályi háttér A Felügyelet szerepe IFRS Compliance tevékenység folyamata

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április

Részletesebben

ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA Erste Korvett Kötvény ok ja 1. Az Erste Korvett Kötvény ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Korvett ok járól 2009. október 15-ével Erste

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

FÉLÉVES JELENTÉS 2014. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

Piacfelügyeleti vonatkozású könyvvizsgálati tapasztalatok

Piacfelügyeleti vonatkozású könyvvizsgálati tapasztalatok Piacfelügyeleti vonatkozású könyvvizsgálati tapasztalatok Előadó: Farkas Ákos, piacfelügyeleti tanácsadó 2014. december 8. Tartalom Jogszabályi keret Piacfelügyeleti tevékenység bemutatása Kapuőri szerep

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A MÁRCIUS 31-ÉVEL ZÁRULT NEGYEDÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Az Európai Unió által

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1

Részletesebben

Témáink március 30. 2

Témáink március 30. 2 Directive on the harmonisation of transparency requirements with regard to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market and amending Directive 2001/34/EC (Az

Részletesebben

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek Pénz és tőkepiac Intézményrendszer és a szolgáltatások Befektetési vállalkozások - Értékpapír bizományos - Értékpapír kereskedő - Értékpapír befektetési társaság Befektetési szolgáltatók Működési engedélyezésük

Részletesebben

Budapesti Értéktőzsde

Budapesti Értéktőzsde Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Pénztárak, mint a tőzsdei társaságok tulajdonosai Horváth Zsolt a BÉT vezérigazgatója Gondolkozzunk hosszú távon! A pénztárak természetükből adódóan hosszú távú befektetésekben

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás

Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás Jogszabályok, felügyeleti módszerek, ajánlások Előadó: Seregdi László igazgató Szakmai fórum 2007. október 30-31. Legfontosabb témák 1. Az új tőkeszabályozás alapelvei

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Közép-Európai

Részletesebben

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

IFRS 9. Pénzügyi instrumentumok - megjelenítés és értékelés. Megjelenítés. Besorolás. Kezdeti értékelés. Követő értékelés. Kivezetés RDA 2014.10.21.

IFRS 9. Pénzügyi instrumentumok - megjelenítés és értékelés. Megjelenítés. Besorolás. Kezdeti értékelés. Követő értékelés. Kivezetés RDA 2014.10.21. Pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos standardok IAS 32 IFRS 13 2014. január 1-től Pénzügyi instrumentumok - megjelenítés és értékelés IFRS 7 2013. január 1-től Megjelenés: 2014. július, Alkalmazás: 2018.

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Féléves jelentés 2016

Féléves jelentés 2016 Féléves jelentés 2016 Konszolidált eredménykimutatás IFRS konszolidált, nem auditált eredménykimutatás (millió forintban) 2016. 2015. Változás %-ban Kamat- és kamatjellegû bevételek 29.102 35.616-18,29%

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26.

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. 1 1. Bevezetés A 2014. évi XVI. törvény (KBFTV), a 231/2013/EU Rendelet (ABAK-Rendelet), valamint a 2007. évi CXXXVIII. (BSZT) törvény előírásainak

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Egyszerűsített IFRS (KKV IFRS)

Egyszerűsített IFRS (KKV IFRS) Egyszerűsített IFRS (KKV IFRS) IFRS for SMEs: IFRS a kis- és középvállalkozások számára Az IASB 2009. július 9-én bocsátotta ki Kis- és középvállalkozás definíciója: amelynek nincs nyilvános elszámolási

Részletesebben

2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről 1

2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről 1 2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről 1 Az Országgyűlés a készpénz-helyettesítő fizetési módok körének további bővítése érdekében és a Magyar Köztársaságnak

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

IAS 32, IAS 39, IFRS7, IFRS 9. IAS 39 Megjelenítés és értékelés. IAS 32 Bemutatás. IFRS 7 Közzétételek. IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok.

IAS 32, IAS 39, IFRS7, IFRS 9. IAS 39 Megjelenítés és értékelés. IAS 32 Bemutatás. IFRS 7 Közzétételek. IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok. IAS 32, IAS 39, IFRS7, IFRS 9 IAS 32 Bemutatás IAS 39 Megjelenítés és értékelés IFRS 7 Közzétételek IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok 2 1 Bármely szerződés, amely egy gazdálkodónál pénzügyi eszközt, ugyanakkor

Részletesebben

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

IFRS pénzügyi kimutatások elemzése 2009 Hungarian Accounting Advisory Group

IFRS pénzügyi kimutatások elemzése 2009 Hungarian Accounting Advisory Group IFRS pénzügyi kimutatások elemzése 009 Hungarian Accounting Advisory Group A pénzügyi kimutatások prezentálásának és közzétételének trendje a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságok esetében A projekt

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 282/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 282/3 2005.10.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 282/3 A BIZOTTSÁG 1751/2005/EK RENDELETE (2005. október 25.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli

Részletesebben

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde-VM Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3.

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény AlapBefektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a kollektív

Részletesebben

Közzétételi Szabályzat

Közzétételi Szabályzat Közzétételi Szabályzat ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. Utolsó frissítés: 2012. November 29. A Közzételi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a Társaság a hatályos jogszabályoknak, továbbá a nyilvánosság

Részletesebben

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT.

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ RŐL Budapest, 2006. február 14. TARTALOMJEGYZÉK Az Országos

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde 2016 zás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT.

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A SZEPTEMBER 30-ÁVAL ZÁRULT NEGYEDÉVRŐL Budapest, november

Részletesebben

Mit jelent az EMIR a nem-pénzügyi ügyfeleknek?

Mit jelent az EMIR a nem-pénzügyi ügyfeleknek? Jelen tájékoztató az ESMA (European Securities and Markets Authority) által készített, 2013 márciusa során közzétett összefoglaló nem hivatalos, magyar nyelvű fordítása, melynek eredeti angol nyelvű változata

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMÁNAK MEGFELELŐSÉGÉT ELLENŐRZŐ LISTA

ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMÁNAK MEGFELELŐSÉGÉT ELLENŐRZŐ LISTA ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMÁNAK MEGFELELŐSÉGÉT ELLENŐRZŐ LISTA Biztosító neve: Eszközalap neve: Az ellenőrző lista készítésének időpontja: Az ellenőrző lista készítője: 1. ESZKÖZALAP ELNEVEZÉSE

Részletesebben

GLOBALFX INVESTMENT ZRT. EMIR TÁJÉKOZTATÓ

GLOBALFX INVESTMENT ZRT. EMIR TÁJÉKOZTATÓ GLOBALFX INVESTMENT ZRT. EMIR TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYOS: 2014. 01.01. European Market Infrastructure Regulation: EMIR Tájékoztató a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és

Részletesebben

A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Hatályos: 2014. június 1. TARTALOM 1. Az eljárásrend

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1112-234 MNB engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 A Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

A pénzügyi válság hatásai a könyvvizsgálatra

A pénzügyi válság hatásai a könyvvizsgálatra A pénzügyi válság hatásai a könyvvizsgálatra 2008. december 8. AUDIT Tartalom A pénzügyi válság hatásai a magyar gazdaságra, különös tekintettel a bankszektorra Változó nemzetközi számviteli előírások

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA

CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA HOLD ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde Hold Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3. I/4. Vagyonkimutatás

Részletesebben

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok Artisjus Kardos Gyula Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra

Részletesebben

A 30/2013. (XII. 16.) MNB

A 30/2013. (XII. 16.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 30/2013. (XII. 16.) MNB rendelete16 a befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről A Magyar Nemzeti Bankról

Részletesebben

PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

10. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (ÉRVÉNYES: 2013. MÁRCIUS 11. NAPJÁTÓL)

10. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (ÉRVÉNYES: 2013. MÁRCIUS 11. NAPJÁTÓL) 10. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (ÉRVÉNYES: 2013. MÁRCIUS 11. NAPJÁTÓL) 1. Végrehajtási Politika célja Végrehajtási politika meghatározza, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység és a kiegészítő

Részletesebben

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja 1. Az Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Kiegyensúlyozott

Részletesebben

A jövő elektronikus beszámolója IFRS és XBRL

A jövő elektronikus beszámolója IFRS és XBRL A jövő elektronikus beszámolója IFRS és XBRL AZ ELŐADÁS SZERKEZETE I. XBRL bemutatása II. Az IFRS és az XBRL - IFRS Taxonómia III. Beszámoló készítés XBRL nyelven IV. Magyar vonatkozások I. XBRL bemutatása

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Ingatlan Alapok Alapja. Felügyeleti nyilvántartási szám: Féléves jelentés június 30.

MKB Alapkezelő zrt. MKB Ingatlan Alapok Alapja. Felügyeleti nyilvántartási szám: Féléves jelentés június 30. MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Ingatlan Alapok Alapja Felügyeleti

Részletesebben

Hitelintézetekre vonatkozó hazai és EU szabályozási változások

Hitelintézetekre vonatkozó hazai és EU szabályozási változások Hitelintézetekre vonatkozó hazai és EU szabályozási változások Seregdi László PSZÁF 2010. november 18. Témák 1. Pénzügyi szabályozás fő nemzetközi mozgatóelemei 2. Hitelintézeti szektor 3. Könyvvizsgálattal

Részletesebben

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Seregdi László 2006. december 11. 2006. november 16. Előadás témái I. Bevezetés a hitelintézetek tőkekövetelmény számításába

Részletesebben

www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.appeninnholding.com

www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.appeninnholding.com Az Appeninn Nyrt. a Tpt. 53. által előírt kötelezettségének megfelelően az alábbiakban közzé teszi a 2013. üzleti évéről szóló Összefoglaló jelentését. KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓK 2013. április 12-től a jelentés

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

Közzétételi Szabályzat

Közzétételi Szabályzat Közzétételi Szabályzat Érvényes: 2014. szeptember 15 től Elfogadva az ALTERA Nyrt. Igazgatóságának 4/2014. (IX.15.) sz.határozatával. 1 1. Általános keretek A Közzételi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)

Részletesebben

Féléves jelentés 2015

Féléves jelentés 2015 Féléves jelentés 2015 Konszolidált eredménykimutatás IFRS konszolidált, nem auditált eredménykimutatás (millió forintban) 2015. 2014. Változás %-ban Kamat- és kamatjellegû bevételek 35.616 42.658-16,51%

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL Hatályba lép: 2012. április 18. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) mint az

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON MoneyMaxx Express Befektetési

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

Tőkepiacra vonatkozó szabályzás változása 2008. január 1. napját követően. dr. Török Ilona torok.ilona@pszaf.hu

Tőkepiacra vonatkozó szabályzás változása 2008. január 1. napját követően. dr. Török Ilona torok.ilona@pszaf.hu Tőkepiacra vonatkozó szabályzás változása 2008. január 1. napját követően dr. Török Ilona torok.ilona@pszaf.hu 2007, november 28. A MiFID irányelv és végrehajtási jogszabályai Első szintű szabályozás:

Részletesebben

TŐKEPIACI REFORM ÉS CORPORATE GOVERNANCE AJÁNLÁSOK

TŐKEPIACI REFORM ÉS CORPORATE GOVERNANCE AJÁNLÁSOK TŐKEPIACI REFORM ÉS CORPORATE GOVERNANCE AJÁNLÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN BÉT Elemzések, 2003. szeptember 24. Az EU folyamatban lévő tőkepiaci reformjainak mélysége és várható hatása nem hasonlítható semmilyen

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I.

Részletesebben

G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA 1. Általános alapelvek A pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízások Ügyfelek számára következetesen legjobb végrehajtása érdekében a Bank az itt bemutatott

Részletesebben

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-395 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás 2007. július 01. - 2007. szeptember 30. Telefax

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor Dr. Pál Tibor Nemzetközi számvitel 12. Előadás IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák 2014.05.13. IAS 8 Bevételek 2 Az IAS 8 célja A fejezet célja, hogy bemutassa Hogyan

Részletesebben

Általános útmutatók a prezentációhoz:

Általános útmutatók a prezentációhoz: Általános útmutatók a prezentációhoz: A feladatok során, amennyiben a feladat szövegezése alapján lehetőség van több lehetőség közüli választásra, a hallgató választ a lehetséges esetek közül. Az esettanulmányokban

Részletesebben