43/2009. (OT 26.) ORFK utasítás. a kábítószer-bűnözés elleni rendőri rendészeti tevékenység során végrehajtandó feladatokról I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "43/2009. (OT 26.) ORFK utasítás. a kábítószer-bűnözés elleni rendőri rendészeti tevékenység során végrehajtandó feladatokról I."

Átírás

1 43/2009. (OT 26.) ORFK utasítás Szám: 43/2009. a kábítószer-bűnözés elleni rendőri rendészeti tevékenység során végrehajtandó feladatokról Hazánk nemzetközi kötelezettségeiből, valamint a kábítószerekkel, a pszichotróp anyagokkal, és ezek tiltott előállításához, gyártásához is használt vegyi anyagokkal kapcsolatos jogszabályokból adódó rendőrségi feladatok egységes és eredményes végrehajtása érdekében kiadom az alábbi utasítást: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az utasítás célja átfogó módon szabályozni a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal (a továbbiakban: kábítószer), valamint a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállításához, gyártásához is használt vegyi anyagokkal (a továbbiakban: kábítószer-prekurzor) kapcsolatban, a közbiztonság védelme során a Rendőrségre háruló államigazgatási és rendészeti feladatkörben végrehajtandó tevékenységeket. 2. Az utasítás hatálya kiterjed a Országos Rendőr-főkapitányságnak (a továbbiakban: ORFK), a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságoknak, a rendőrkapitányságoknak és a határrendészeti kirendeltségeknek államigazgatási és rendészeti feladatokat ellátó szervezeti elemeire. II. FEJEZET Részletes rendelkezések 3. A kábítószerekkel és a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos engedélyezési, nyilvántartásba vételi, hozzájárulási, valamint véleményezési feladatokat az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Igazgatásrendészeti Főosztály Rendészeti Osztálya (a továbbiakban: Rendészeti Osztály) végzi. A kábítószerekkel és a kábítószerprekurzorokkal kapcsolatos rendészeti felügyeleti és ellenőrzési feladatokat a Rendészeti Osztály kábítószerrendészeti szakreferensei (a továbbiakban: szakreferensek) és a megyei rendőr-főkapitányságok igazgatásrendészeti osztályai, valamint a BRFK Rendészeti Szervek Igazgatásrendészeti Főosztály Rendészeti és Fegyverengedélyügyi Osztály kábítószer-rendészeti szakelőadói (a továbbiakban: szakelőadók) végzik. 4. A Rendészeti Osztály a) engedélyezi a kábítószer kémiai profil meghatározásához szükséges mintájának, a visszaélés szempontjából veszélyes új szer mintájának kivitelét és behozatalát; b) engedélyezi, és az engedélyben meghatározza a kábítószer gyanúját keltő anyagok, kábítószerek és egyes kábítószer-prekurzorok ideiglenes tárolására szolgáló tárolóhelyek működtetésének rendészeti feltételeit; c) nyilvántartásba veszi az állatgyógyászati intézmények és állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazóinak kábítószerekkel kapcsolatos tevékenységét; d) szakhatóságként közreműködik a kábítószerekkel és a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenységi, illetve az ipari mákkal és magas THC tartalmú kenderrel végezhető egyéb tevékenységekkel kapcsolatos engedélyek kiadásában, valamint hozzájárulást ad a kábítószer-felelős, a kábítószerért, pszichotróp anyagért felelős személy, illetve ezek helyetteseinek kinevezéséhez;

2 e) kezdeményezheti a kábítószerekkel folytatott valamennyi engedélyköteles tevékenység esetében az engedély visszavonását vagy felfüggesztését; f) dönt a jogerősen elkobzott kábítószerek és egyes kábítószer-prekurzorok - megsemmisítéstől eltérő - jogszabályban meghatározott célra történő igénybevételéről. 5. A szakreferensek a) felügyelik és rendészeti szempontból ellenőrzik a kábítószerekkel folytatott valamennyi engedélyköteles tevékenységet; b) felügyelik és rendészeti szempontból ellenőrzik a nyilvántartásba vett állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazóinál, állatgyógyászati intézményeknél, a magán-állatorvosoknál és az egészségügyi szolgáltatóknál a kábítószerek felhasználását, tárolását, nyilvántartását; c) felügyelik és rendészeti szempontból ellenőrzik a kábítószer-prekurzorokkal folytatott gyártási (előállítási, regenerálási), feldolgozási, felhasználási, forgalmazási és tárolási (raktározási) tevékenységeket; d) felügyelik és rendészeti szempontból ellenőrzik a 4. pont b) alpontja alapján engedélyezett tárolóhelyeket; e) felügyelik és rendészeti szempontból ellenőrzik a kábítószerek és a kábítószer-prekurzorok - az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH), illetve a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) által engedélyezett - megsemmisítését; f) kezelik a vonatkozó jogszabályok által előírt adatbázisokat; g) szakmai iránymutatást adnak a szakelőadóknak a 6. pontban meghatározott munkájukhoz, és gondoskodnak arról, hogy az ellenőrzés az ország egész területén egységes szempontok szerint történjen; h) együttműködnek az illetékes hatóságok - Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ), EEKH, Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH), MKEH, Nemzetbiztonsági Hivatal, Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága - képviselőivel, a társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel a kábítószer-szenvedély elleni küzdelemben, illetve a kábítószer-prekurzorok illegális felhasználásának megakadályozásában. 6. A szakelőadók a) illetékességi területükön ellenőrzik az 5. pont a)-e) alpontjaiban meghatározottakat; b) a kábítószer-prekurzorokkal tevékenykedők ellenőrzését - a sürgős intézkedést igénylő eset, illetve a gyógyszertárak és az állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazói kivételével - a Rendészeti Osztály által megküldött ütemterv, illetve utasítása alapján, az ellenőrzésre jogosult más hatóságokkal együtt hajtják végre; c) a bűnügyi társszervekkel és a szakmai ellenőrzést végző humán-, illetve állat-egészségügyi szervekkel együttműködve kiszűrik a vényhamisításokat és a hamisítókat; d) rendészeti szempontból kivizsgálják az egészségügyi szervek - kábítószerrel, kábítószer-prekurzorral történt visszaélés gyanújával kapcsolatos - bejelentéseit, és az illetékes szervekkel együttműködve megteszik a szükséges intézkedéseket; e) részt vesznek illetékességi területükön a megelőző, valamint a propaganda-, felvilágosító munkában; f) a munkájukról az 1. számú melléklet szerinti MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ I. fejezete alapján negyedéves, féléves és éves jelentést készítenek, melyet a tárgyi időszakot követő hónap 10. napjáig meg kell küldeniük a Rendészeti Osztály részére. 7. A szakelőadók képzéséről a szakreferensek gondoskodnak, az ORFK anyagi lehetőségeinek figyelembevételével. A képzési terv előkészítéséért az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Igazgatásrendészeti Főosztály vezetője felelős. A képzési terv előkészítésének határideje minden év első félévének vége. 8. A szakelőadók képzéséhez az 1. számú melléklet szerinti MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ II., III. és IV. fejezetében foglaltakat is fel kell használni. 9. A kábítószerekkel és/vagy kábítószer-prekurzorokkal legális tevékenységet végzők ellenőrzésekor a) a szakreferensek és a szakelőadók az utasításban meghatározott feladataikat önállóan, illetve a többi ellenőrzésre jogosult hatósággal együttműködve végzik. Önállóan végzett ellenőrzés esetén vitás kérdésekben a megfelelő szakmai hatóság véleményét ki kell kérni; b) az 1. számú melléklet szerinti MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ II. és III. fejezetében foglaltakat is figyelembe kell venni; c) vizsgálni kell az engedély, illetve a bejelentés-köteles tevékenység esetén a nyilvántartásba vételi igazolás meglétét, érvényességét; d) vizsgálni kell a kábítószerek, illetve a kábítószer-prekurzorok tárolásának körülményeit, biztonságát; e) vizsgálni kell a jogszabályok által előírt nyilvántartások (külső és belső anyagforgalomi, tárolási/raktározási, készletezési, selejtezési, illetve ártalmatlanítási dokumentációk) meglétét, pontosságát. 10. Az ellenőrzést végző szakreferens, illetve szakelőadó 2 példányban jegyzőkönyvet vagy amennyiben jogsértést nem tapasztal hivatalos feljegyzést készít. A jegyzőkönyv, illetve a feljegyzés egyik példánya az ellenőrzött

3 személyé, cégé, illetve intézményé, másik példánya a rendészeti hatóságé. A jegyzőkönyvnek, illetve a feljegyzésnek a következő szakmai elemeket kell tartalmaznia: a) a tárolás körülményének leírása; b) a készleten lévő anyagok - fajta, kiszerelés szerint részletezett - mennyiségei; c) a vizsgált időszak; d) az ellenőrzés során áttekintett dokumentumok felsorolása; e) az ellenőrzés főbb megállapításai. 11. A kábítószer gyanúját keltő anyagok, kábítószerek és egyes kábítószer-prekurzorok ideiglenes tárolására szolgáló tárolóhelyek létesítésének és működtetésének feltételeit - az 1. számú melléklet szerinti MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ IV. fejezetében megfogalmazott ajánlás figyelembe vételével - egyeztetés útján kell megállapítani. 12. A Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény /A. -okba ütköző visszaélés kábítószerrel, visszaélés kábítószer-prekurzorral bűncselekmények elkövetését lehetővé tevő okok feltárása, a bűncselekmények elkövetésének megelőzése érdekében a közrendvédelmi, a közlekedésrendészeti és a határrendészeti állomány: a) az illetékességi területén vagy szolgálata során visszatérően ellenőrzi a városközpontot (centrumokat), a bevásárló helyeket, pályaudvarokat, parkokat, tömegközlekedési csomópontokat, aluljáró rendszereket, lakótelepek parkolóit, a fiatalok által rendszeresen látogatott szórakozóhelyeket, sportrendezvényeket, az elhagyott épületeket, építkezési területeket, és figyelemmel kíséri az ezeken a helyeken csoportosan megjelenő fiatalok tevékenységét; b) fokozott figyelmet fordít az iskolák, gyermekintézmények környékén rendszeresen megjelenő személyek magatartására, tevékenységére; c) az intézkedések során fokozott figyelmet fordít a kábítószerek létrehozásához (előállításához, termesztéséhez) szükséges anyagok, eszközök, berendezések megjelenésére és az azok forgalmazásával kapcsolatba hozható tevékenységekre. 13. A közterületen, nyilvános helyeken kezdeményezett rendőri intézkedésnek minden esetben ki kell terjednie a kábítószer forgalmazók kiszűrésére. Indokolt esetben az érintett személy ruházatát, csomagját, valamint járművét, annak csomagterét is át kell vizsgálni, gépjármű-ellenőrzés során különös figyelmet kell fordítani a jármű utasaira is. 14. Amennyiben az intézkedés alá vont fizikális állapota, magatartása és a rajta lévő külsérelmi nyomok (pl. tűszúrások, vérzések) arra utalnak, hogy a személy kábítószer hatása alatt áll, egészségügyi intézetbe kíséréséről, illetőleg szállíttatásáról kell intézkedni. A feltételezett kábítószer-fogyasztóval minden esetben kellő óvatossággal kell eljárni a fertőzésveszély (pl. HIV, HBV, HCV) miatt. Az intézkedő rendőr részére megfelelő egyéni védőeszközöket (pl. gumikesztyű, orr-szájmaszk) kell biztosítani. 15. A megyei (fővárosi) rendőrfőkapitányok rendészeti helyetteseinek gondoskodniuk kell arról, hogy a kábítószer-bűnözés sajátosságait, jellemzőit, a kábítószerek megjelenési formáit, ismertető jegyeit, a felhasználás és alkalmazás módszereit, illetve a visszaélés kábítószerrel bűncselekmények elkövetésének gyanúja esetén szükséges rendőri intézkedések és feladatok végrehajtása során betartandó közegészségügyi és munkavédelmi szabályokat az érintett rendészeti állomány oktatás keretében megismerje. 16. Az oktatáshoz fel kell használni: a) a 2. számú melléklet szerinti SEGÉDLET I. és II. fejezetét; b) a közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmény esetén követendő rendőri eljárás szabályzata kiadásáról szóló ORFK utasítást; c) a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt lévő járművezetőkkel szemben alkalmazandó rendőri intézkedésekről szóló módszertani útmutató kiadásáról szóló ORFK utasítást. 17. Az ORFK-nak és a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságoknak a betöltetlen kábítószer-rendészeti státuszokat lehetőleg egészségügyi, illetve kémiai ismeretekkel rendelkező felsőfokú végzettségű szakemberekkel vagy egészségügyi ellenőrzési tapasztalatokkal rendelkező rendőrtisztekkel kell feltölteni. 18. A kábítószer-bűnözés elleni rendőri tevékenység során végrehajtott feladatokat a rendőr-főkapitányságok rendészeti helyettesei évenként értékelik, és annak megállapításait a szakmai munkát értékelő éves jelentésükben szerepeltetni kell. III. FEJEZET Záró rendelkezések 19. Ez az utasítás a közzétételétől számított 10. napon lép hatályba.

4 20. Az utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a kábítószer-bűnözés elleni rendőri tevékenység során végrehajtandó feladatokról szóló 34/2005. (VIII. 10.) ORFK intézkedés. 1. számú melléklet a(z) 43/2009. (OT 26.) ORFK utasításhoz MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a kábítószer-rendészeti tevékenység végzéséhez I. FEJEZET Szempontrendszer a szakelőadók negyedéves, féléves és éves jelentéseinek elkészítéséhez A negyedéves jelentésnek a következőket kell tartalmaznia: - Azon ügyek teljes anyagát (ellenőrzési jegyzőkönyv, feljelentés, nyomozó vagy szabálysértési hatóság válasza) másolatban, melyekben büntető vagy szabálysértési feljelentés született. - Hibatípusonkénti összefoglalást azon ügyekről, melyekben jegyzőkönyvi figyelmeztetés történt. Típusonként meg kell adni az érintett személyek vagy intézmények számát is. - Az ellenőrzés során tapasztalt, a szakhatóságot [Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ), Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH), Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH), Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSZH)] is érintő hiányosságról készült tájékoztatások másolatait. - Azokon a helyeken, ahol hiányosságot tárt fel az előadó, történt-e utóellenőrzés, és ha igen, annak milyen eredménye volt? - Az előadó egyéb tevékenységeit (előadás tartása, oktatás, helyettesítés). - A következő negyedévi tevékenységi tervet. A féléves és az éves jelentésnek - az aktuális negyedéves jelentésen felül - az adott időszakra vonatkozó összesített adatokat is tartalmaznia kell, az alábbi táblázatos formában. Nagykereskedő Közforgalmú gyógyszertár Intézeti gyógyszertár Korházi osztály Házi orvos Állatgyógyászati termékforgalmazó Állatgyógyászati intézmény Magán-állatorvos Drogambulancia Szociális otthon Mentők Egyéb* Összesen Kábítószer ellenőrzés Prekurzor ellenőrzés Büntető feljelentés Szabálysértési feljelentés Jegyzőkönyvi figyelmeztetés Szakmai hatóság tájékoztatása * Megjegyzésben részletezni kell. A jelentések küldése történhet futárral vagy elektronikus úton (telefax, , GroupWise).

5 II. FEJEZET A kábítószerekkel végzett tevékenységek rendészeti ellenőrzésének végrehajtása A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: K.r.) szabályozza a kábítószerekkel legálisan végezhető tevékenységeket. A jogalkotónak a célja egyrészt olyan hazai jogszabály megalkotása volt, amely megfelel az ENSZ kábítószer egyezmények maradéktalan végrehajtására irányuló Európai Uniós elvárásnak, másrészt, hogy korszerűvé és áttekinthetővé tegye a hazai szabályozást, és így eredményesen visszaszorítható legyen az ezekkel az anyagokkal való visszaélés, harmadrészt egyértelműen elkülöníthető legyen a jogszerű (legális) és a jogszerűtlen (illegális) tevékenység, lehetővé téve ezen a területen a bűnüldöző szervek gyors beavatkozását. Mindezek mellett azonban biztosítani kell a jogszerűen tevékenykedők és a betegek számára a kábítószerekhez történő megfelelő hozzáférést. A magas alkaloid tartalmú (ipari), az alacsony alkaloid tartalmú (étkezési és díszítő) mák, valamint az alacsony THC tartalmú rost- és magkender termesztését, illetve a magas alkaloid tartalmú mákkal és a magas THC tartalmú kenderrel végzett egyéb tevékenységeket szabályozza a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet. Bizonyos esetekben a fenti növények és részeik forgalomba hozatalát külön feltételekhez köti, és kötelező adatszolgáltatást ír elő. A kábítószer tartalmú gyógyszerekhez a betegek számára való megfelelő hozzáférést és felhasználást, illetve ezeknek a visszaélés (abúzus) szempontjából veszélyes szereknek a gyógyászati célú felhasználás korlátozása nélküli fokozott ellenőrzését, legális mederben tartását szabályozza a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM.r.). A legális tevékenység folytatásának szabályai: A K.r. alap koncepciója, hogy minden szerv, szervezet, intézmény, amely kábítószerrel bármely formában kapcsolatba kerül, azzal bármely tevékenységet végez, engedéllyel vagy nyilvántartásba vétellel kell, hogy rendelkezzen október 29-étől megalakult egy jogi személyiséggel rendelkező, önálló hatáskörű, országos illetékességű államigazgatási szerv, az EEKH, amely központi engedélyező hivatalként látja el hatósági feladatait. E hivatal Kábítószer Igazgatósága engedélyezi a kábítószerekkel, és a kábítószer előállítására alkalmas növényekkel kapcsolatos tevékenységeket. Az állatgyógyászati célú tevékenységek - a nagykereskedelmi forgalmazás kivételével - bejelentésének nyilvántartásba vételét a Rendészeti Osztály végzi. Az ellenőrzés jogalapja: A szakreferensek, illetve megyei (fővárosi) illetékességgel az ország területén dolgozó szakelőadók, a K.r ban, az EüM.r. 6. (11) bekezdésében, illetve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 12. (2) bekezdésének a) pontjában és 88. -ban biztosított jogkör alapján hatósági ellenőrzést tartanak. Az ellenőrzési jogkör kiterjed a K.r. szerinti engedéllyel (gyógyszergyárak, illetve gyógyszergyártási engedéllyel rendelkező intézmények, gyógyszer nagykereskedelmi joggal rendelkezők, állatgyógyászati készítmény nagykereskedelmi forgalmazói) vagy eseti kutatási engedéllyel rendelkezőkre, a nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezetekre (állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazói, állatgyógyászati intézmények: állatkórház, állatklinika, állatorvosi rendelő, állatorvosi laboratórium), az egészségügyi szolgáltatókra (fekvőbeteg gyógyintézetek, gyógyszertárak és fiókgyógyszertárak; vényírásra jogosult orvosok és a háziorvosi és szakorvosi orvosi rendelők), a magán-állatorvosokra és minden olyan egyéb személyre és intézményre, aki, illetve amely kábítószerekkel jogszerűen tevékenykedik. A rendészeti ellenőrzések tárgya: - az említett anyagok biztonságos tárolásának szabályszerűsége; - a jogszabályokban rögzített nyilvántartások pontos vezetése; - a kábítószerek mennyiségi és minőségi bizonylatolása; - a kábítószer előírt nyilvántartásainak és a forgalmazás bizonylatainak egyeztetése; - megfigyelőként a kábítószerek megsemmisítésének körülményei.

6 A helyszíni ellenőrzés megtartásának vagy eredményes lefolytatásának akadályozása esetén az akadályozó személy eljárási bírsággal sújtható (Ket. 88. (4) bek., 50/A. (3) bek., 57/B. (3) bek. és 61. ). Az ellenőrzések gyakorisága: Az egészségügyi szolgáltatóknál az ellenőrzést évente egy alkalommal, a többi érintett személyeknél, cégeknél, illetve intézményeknél lehetőség szerint évente legalább egy alkalommal kell az elvégezni. Szabálytalanság észlelését követően indokolt az utóellenőrzés. III. FEJEZET A kábítószer-prekurzorokkal végzett tevékenységek rendészeti ellenőrzésének végrehajtása Az ipari eljárásokhoz és a gyógyszerek előállításához nagy mennyiségű, gyakran közismert vegyi anyagokra van szükség. Ha egyes vegyi anyagokhoz csak ellenőrzött körülmények között lehet hozzájutni, akkor a szintetikus vagy félszintetikus kábítószerek illegális előállítása nehezebbé válik. A vegyi anyagok ellenőrzése fontos eleme a kábítószer tiltott előállítás, gyártás visszaszorításának, és egyben a megelőzés hatékony módszere is. Az évi L. törvénnyel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott forgalmazása elleni, december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény két kategóriába sorolva 22 vegyi anyagot jelöl meg. A kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: E.r.) [CELEX szám: 32004R0273], a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme ellenőrzésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: T.r.) [CELEX szám: 32005R0111] mellékletei három kategóriába sorolnak 23 ellenőrizendő vegyi anyagot. Az 1. kategória egyrészt olyan vegyi anyagokat tartalmaz, amelyeknek kevés és korlátozott legális felhasználási módja van, mint például az 1-fenil-2-propanon, másrészt olyanokat, melyeket legálisan gyógyászati alapanyagnak használnak, mint pl. az efedrin. Ezeknek az anyagoknak nagy szerepe van a szintetikus kábítószerek illegális előállításában, ezért a legszigorúbb ellenőrzésnek vannak alávetve. A 2. és a 3. kategória szélesebb körben alkalmazható vegyi anyagokat tartalmaz: ilyen például az aceton és a sósav, melyek a háztartásokban is előfordulnak. Ezekkel az anyagokkal nagy mennyiségben folyik legális kereskedelem, ennélfogva ellenőrzésük is enyhébb. A két közösségi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályokat a 1277/2005/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: B.r.) [CELEX szám: 32005R1277] fogalmazza meg. A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: P.r.) határozza meg a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályokat, valamint a hatósági feladat- és hatásköröket. A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátásához szükséges tárolandó adatok köréről és az adatokhoz való hozzáférés rendjét a kábítószerprekurzorokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátásához szükséges tárolandó adatok köréről és az adatokhoz való hozzáférés rendjéről szóló 49/2007. (IV. 26.) GKM-EüM-IRM-MeHVM-PM együttes rendelet szabályozza. A legális tevékenység folytatásának szabályai: Az 1. kategóriába tartozó jegyzékben szereplő anyagok birtoklása, forgalomba hozatala - ideértve a tárolást, előállítást, termelést, feldolgozást, kereskedelmet, forgalmazást és ügynök általi közvetítést is - a MKEH, mint kijelölt nemzeti hatóság engedélye alapján végezhető tevékenység. A 2. és 3. kategóriába tartozó anyagokkal kapcsolatban, bejelentés-köteles tevékenység esetén annak teljesítéséről a fenti hivatal nyilvántartásba vételi igazolást állít ki. Hivatalos feladataik ellátásához különleges engedéllyel, illetőleg nyilvántartásba vétellel rendelkeznek az illetékes hatóságok, a gyógyszertárak és az állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazói. Az ellenőrzés jogi alapja: A szakreferensek, illetve megyei (fővárosi) illetékességgel az ország területén dolgozó szakelőadók, a P.r. 6. (1) bekezdésének b) pontjában, az EüM.r. 6. (11) bekezdésében, illetve a Ket. 12. (2) bekezdésének a) pontjában és 88. -ban biztosított jogkör alapján hatósági ellenőrzést tartanak. Az ellenőrzési jogkör kiterjed az 1. kategóriájába tartozó jegyzékben szereplő anyagokkal engedély alapján tevékenykedőkre, a 2. és 3. kategóriájába tartozó anyagokkal kapcsolatban bejelentés-köteles tevékenység esetén nyilvántartásba vételi igazolás alapján tevékenykedőkre, és a különleges engedéllyel, illetőleg nyilvántartásba

7 vétellel rendelkezőkre, valamint minden olyan egyéb személyre és intézményre, aki, illetve amely kábítószerprekurzorokkal jogszerűen tevékenykedik. Ellenőrzés a gyártóknál, kereskedőknél és feldolgozóknál: Az ellenőrzés során az engedélyek, illetve a nyilvántartásba vételi igazolások meglétének, az ellenőrzött anyagok biztonságos tárolásának, valamint a jogszabályokban rögzített nyilvántartások pontos vezetésének vizsgálata történik. A külső (beszerzés, értékesítés) anyagforgalom, a bejövő és a kimenő számlák, szállítólevelek, megrendelések, banki teljesítések, import vagy export esetén az egységes vámárunyilatkozatok, az egyszeri vagy többszöri ügyletről szóló vevői nyilatkozatok alapján; a belső (előállítás, felhasználás, raktározás) anyagforgalom a raktározási dokumentációk, a gyártási nyilvántartások (sarzslap, gyártásellenőrző lap), a selejtezési, illetve ártalmatlanítási dokumentációk alapján kerül egyeztetésre, és így anyagforgalmi egyenleg felállítása történik. A folyadékok nyilvántartása történhet térfogatuk vagy tömegük alapján. Az ellenőrzés során a tömegről térfogatra történő átszámításnál 20 C hőmérsékletre és a létező legmagasabb töménységre célszerű a számítást elvégezni. A gazdasági szereplőnek részletes nyilvántartást kell vezetnie tevékenységéről, melyet három évig meg kell őriznie, és kérésre azonnal hozzáférhetővé kell tennie az illetékes hatóságok által végzett ellenőrzés céljából. Amennyiben az ártalmatlanítás ellenőrzött módon történő lebonyolítását rendelték el, azt a szakreferensek, illetve a szakelőadók kötelesek ellenőrizni. Ellenőrzés gyógyszertárakban: Az ellenőrzés során az ellenőrzött anyagok (különös tekintettel az 1. kategóriába tartozó efedrinre és ergotaminra, valamint a 2. kategóriába tartozó kálium-permanganátra) biztonságos tárolásának, valamint a jogszabályokban rögzített nyilvántartások pontos vezetésének vizsgálata történik. Az ellenőrzés alapjául a megrendelést, a beérkezést, a visszáru és a másik gyógyszertár részére történt átadás tényét igazoló dokumentációk (EKH megrendelő, vásárlási számlák), a készletet és a felhasználást igazoló dokumentációk (laboratóriumi napló, kiszerelési napló, egyedi vények, EüM.r. 4. számú melléklete szerinti nyilvántartási lap) és a lejárt vagy káreset miatt elkülönített gyógyászati felhasználásra alkalmatlanná vált készlet dokumentációi (EüM.r. 8. számú melléklete szerinti káreseti jegyzőkönyv, EüM.r. 7. számú melléklete szerinti selejtezési jegyzőkönyv) szolgálnak. Nagy mennyiségű gyógyszerként feldolgozott ellenőrzött anyag esetén recepttel, számlával vagy megrendelő lappal igazolni kell az értékesítést. A kezeléssel járó anyagveszteségként porok esetében legfeljebb 5% számolható el. Gyógyszertárakban, a kábítószer-prekurzorok rendészeti ellenőrzése során az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendeletet és a Szabványos Vényminták Gyűjteménye VII. (Formulae Normales Editio VII.; a továbbiakban: FoNo VII.) kiadása alkalmazásáról szóló 64/2004. (VII. 27.) ESzCsM rendeletet is figyelembe kell venni. Ezek szerint a gyógyszeranyag gyógyászati célra önmagában vény nélkül csak akkor és olyan mennyiségben adható ki, ha az egyszeri kiadásra alkalmas adagját a FoNo VII meghatározta. Ettől eltérő kiadás nem gyógyászati célú felhasználásnak minősül, így erre a veszélyes és/vagy ellenőrzött anyagok forgalmazására meghatározott szabályokat tartalmazó külön jogszabály rendelkezései irányadóak. Ezek alapján a gyógyszertárból, hivatalos feladatainak ellátása okán, kálium-permanganátot kiadni, szilárd állapotban egyedi vényre, illetve vény nélkül a FoNo VII. szerinti oldat formában lehetséges. A gyógyszertárnak a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő nyilvántartást kell vezetnie tevékenységéről, melyet öt évig meg kell őriznie. A helyszíni ellenőrzés megtartásának vagy eredményes lefolytatásának akadályozása esetén az akadályozó személy eljárási bírsággal sújtható (Ket. 88. (4) bek., 50/A. (3) bek., 57/B. (3) bek. és 61. ). Az ellenőrzések gyakorisága: Az egészségügyi szolgáltatóknál az ellenőrzést évente egy alkalommal, az állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazói esetében lehetőség szerint évente legalább egy alkalommal, a többi érintett személyeknél, cégeknél, illetve intézményeknél az éves ellenőrzési terv szerint kell elvégezni. Szabálytalanság észlelését követően indokolt az utóellenőrzés. A kábítószer-prekurzorokkal tevékenységet végzők kötelezettségeinek formái: 1. kategória 2. kategória 3. kategória E.r. II. melléklet mennyisége B.r. II. melléklet mennyisége felett alatt felett alatt Tevékenység kivitel engedély köteles bejelentés-köteles bejelentés- -

8 Dokumentáció 3 év megőrzési idővel E.r. 5. cikk (5) T.r. 4. cikk behozatal közvetítő birtoklás forgalomba hozatal vevői nyilatkozat birtoklás forgalomba hozatal kivitel behozatal közvetítő Éves információszolgáltatás, illetve ellenőrzési jelentés + (2006. évtől) B.r. 19. cikk és P.r. 1. és 2. melléklet T.r. 6. cikk (1) és egyedi eng. is T.r. 20. cikk engedély köteles E.r. 3. cikk (2) egyszeri ügylet E.r. 4. cikk (1) és III. melléklet 1. kell E.r. 5. cikk (1) T.r. 7. cikk (1) és egyedi eng. is T.r. 12. cikk (1) bejelentés-köteles T.r. 7. cikk (1) -* - bejelentésköteles E.r. 3. cikk (6) egyszeri v. többszöri ügylet E.r. 4. cikk (1)- (2) és III. melléklet E.r. 6. cikk - E.r. 6. cikk kell - E.r. 5. cikk (1) E.r. 6. cikk kell T.r. 3. cikk Kell B.r cikk, P.r. 5. (1) köteles T.r. 7. cikk (1) és egyedi kiviteli eng. is T.r. 12. cikk (1) - - B.r. 14. cikk és egyedi kiviteli eng. T.r. 12. cikk (1) kell # B.r cikk, P.r. 5. (1) + Az éves információszolgáltatáson kívül, efedrin és sói esetében jan. 01-jétől - kéthavonta az értékesítésekről összefoglaló jelentést, kálium-permanganát és ecetsavanhidrid esetében szeptember 1-jétől -, az E.r. II. mellékletében feltüntetett mennyiség felett, kéthavonta, alatta négyhavonta az értékesítésekről és a beszerzésekről összefoglaló jelentést is kell küldeni a nemzeti hatóság részére. # Kiviteli engedéllyel rendelkezők esetében kell. * A Közösségi rendeletek és a P.r. nem szabályozza. Közösségi állásfoglalás - ENTR/G2NI/II D(2006) alapján a nemzeti hatóság nem bejelentés-köteles tevékenységnek tekinti. Az ellenőrzött anyagok felhasználásának lehetséges területei (tájékoztató jellegű): 1. kategória Legális felhasználás Illegális felhasználás: klórfacinon (rágcsálóirtószer) eá. amfetamin metamfetamin metkatinon eá. 1-Fenil-2-propanon (1-phenyl-2-propanone) Benzil-metil-keton (Benzyl methyl ketone) Fenil-aceton (Phenylacetone) 3,4-Metiléndioxifenil-2-propanon (3,4-methylenedioxy-phenylpropane-2-one) 1-(1,3-Benzodioxol-5-il)propán-2-on (1-(1,3-Benzodioxol-5-yl) propan-2-one) piperonal eá. MDA MDMA MDEA eá.

9 Efedrin (Ephedrine) érszűkítő, köhögéscsillapítókba amfetamin metamfetamin metkatinon eá. Ergometrin (Ergometrine) vérzéscsillapító gyógyszerek LSD eá. Ergotamin (Ergotamine) migrén-ellenes gyógyszerek LSD eá. Izoszafrol (cisz+transz) (Isosafrole) piperonal eá. MDA MDMA MDEA PMK eá. Lizergsav (Lysergic acid) szerves szintézisek LSD eá. N-Acetil-antranilsav (N-acetylanthranilic acid) 2-Acetamido-benzoesav (2-Acetamidobenzoic acid) gyógyszergyártás metakvalon meklokvalon eá. Norefedrin (Norephedrine) gyógyszer eá. Amfetamin eá. PPA (Phenylpropanolamin) Piperonál (Piperonal) Heliotropin (Heliotropin) parfüm készítés MDA MDMA MDEA PMK eá. Pszeudoefedrin (Pseudoephedrine) gyógyszer eá. amfetamin metamfetamin metkatinon eá. Szafrol (Safrole) piperonal eá. MDA MDMA MDEA PMK eá. 2. kategória Legális felhasználás Illegális felhasználás: Antranilsav (Anthranilic acid) gyógyszerek festékek eá. metakvalon meklokvalon eá. Ecetsavanhidrid (Acetic anhydride) alap ill. segédanyag fenciklidin heroin metakvalon eá. Fenilecetsav (Phenylacetic acid) gyógyszerek eá. amfetamin metamfetamin metkatinon eá. Kálium-permanganát (Potassium permanganate) anti-infektiv szer oxidálószer kokain metkatinon eá. Piperidin (Piperidine) amidálási reagens fenciklidin fenociklidin eá. IV. FEJEZET Ajánlás a kábítószer gyanúját keltő anyagok, kábítószerek és egyes kábítószerprekurzorok ideiglenes tárolására szolgáló tárolóhelyek létesítéséhez és működtetéséhez A megyei rendőr-főkapitányságok bűnügyi igazgatói, a budapesti rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság parancsnoka, illetőleg a Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója által kijelölt, a büntetőeljárás során lefoglalt kábítószer gyanúját keltő anyagok, illetve az egyéb módon a Rendőrség birtokába jutott kábítószerek és egyes kábítószer-prekurzorok ideiglenes tárolására szolgáló tárolóhelyek kialakítása és működtetése során az alábbi minimumkövetelményeket javasolt figyelembe venni:

10 1. Az érintett szervek ügyeletein, illetve azoknál a megyei rendőr-főkapitányságoknál, ahol Tevékenységirányítási Központ (a továbbiakban: TIK) működik, a TIK-eken, bűnügyi vagy bűnügyi technikai osztályain célszerű a feltételezhető igénynek megfelelő befogadóképességű tárolóhelyet kijelölni. 2. Tárolóhelynek megfelelő lehet egy berendezési tárgy (pl. páncél- vagy lemezszekrény, illetve kazetta), de kijelölhető egy egész helyiség (pl. bűnjelraktár) is. 3. A tárolóhelyet és környezetét - a tárolóhely méretének, felépítésének és elhelyezkedésének figyelembe vételével - megfelelő védelemmel kell ellátni. 4. A védelem kiépítéséhez javasolt az MSZ EN szabványsorozat előírásait, valamint a szabványsorozat alapján a Magyar Biztosítók Szövetségének Vagyonkockázati és Kármegelőzési Bizottsága (MABISZ VKB) által közzétett Biztonságtechnikai útmutató a betöréses lopás-rablásbiztosítási kockázatok kezelésére ajánlást is figyelembe venni. 5. A tárolóhelyek magas kockázatúak, tehát a 4. biztonsági fokozatnak (BF 4) megfelelően javasolt kialakítani. 6. Amennyiben a tárolóhely egy berendezési tárgy egy helyiségben: a) a berendezési tárgy méretétől, tömegétől függően falhoz, padlózathoz elmozdulás mentessen (pl. épületszerkezeti tartóelemhez, fémdübellel, vagy más módon 1000 kg lefeszítő erő ellen) rögzíteni kell; b) biztonsági zárral és negatív pecsétnyomós gyurmalakattal kell ellátni. 7. Amennyiben a tárolóhely egy helyiség: a) célszerű ablaktalan, maximum egy bejárattal és megfelelő szellőztetéssel rendelkező helyiséget kijelölni; b) javasolt MABISZ által bevizsgált és elismert, vagy azzal egyenértékű nyílászárokat beépíteni; c) több nyílászáró esetén javasolt minden nyílászárót mechanikus (pl. vasrács), és elektronikus (pl. elektromos zár, nyitásérzékelő) védelemmel is védeni; d) a helyiséget belül mozgásérzékelővel vagy kamerával, illetve a kettő kombinációjával célszerű ellátni. 8. A tárolóhely kulcsának védelmét úgy kell kialakítani, hogy ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá, illetve bármiféle hozzáférés felismerhető legyen. 9. Írásban meg kell bízni egy felelős személyt, aki felelős a tárolóhely működtetéséhez meghatározott követelmények teljesítéséért, és a tárolóhely megfelelő használatáért. 10. Célszerű egy helyettest is megbízni, aki a felelőst - távolléte és akadályoztatása esetén - helyettesíti, azonos feladat- és jogkörrel. 2. számú melléklet a(z) 43/2009. (OT 26.) ORFK utasításhoz SEGÉDLET a közterületi rendőri feladatok végrehajtásához I. FEJEZET Teendők a közterületi állomány részére a visszaélés kábítószerrel bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetén Kapcsolatteremtésre képes személlyel szemben: - igazoltatás; - lehetőség szerint nyilatkoztassa, mikor, mit fogyasztott, mekkora mennyiséget; - van-e még nála a fogyasztott anyagból; - ruházat, csomag, jármű átvizsgálás (a tűszúrás veszélyére tekintettel fokozott körültekintéssel, a ruházatban lévő rejtekhelyeket is keresni kell); - az igazoltatás helyszínének, 2-3 méteres körzetben átvizsgálása, esetleges eldobott tárgyak keresése (jelentésben szerepeltetni kell a megtalálás körülményeit); - előállítás vizelet-mintavétel céljából; - lefoglalás foganatosítása a kábítószer gyanúját keltő anyag és a fogyasztáshoz használatos eszközök vonatkozásában. Kapcsolatteremtésre alkalmatlan személlyel szemben:

11 - állapotától függően orvost, vagy mentőt hívni; - a személyazonosságát lehetőség szerint megállapítani; - ruházatában, csomagjában, környezetében kábítószer fogyasztáshoz szükséges tárgyakat, kábítószer gyanúját keltő anyagokat keresni, ezeket biztosítani; - jelentésben pontosan leírni a körülményeket, a tett intézkedéseket, a személyt hova és mikor szállították, milyen állapotban; - a helyszínen biztosított dolgokat a jelentéshez mellékelni; - a sérült vagy vérző személlyel való testi kapcsolatot - a vonatkozó jogszabályokban meghatározott segítségnyújtási kötelezettséget kivéve - kerülni kell! (HIV, HBV, HCV fertőzés veszély). Kábítószer gyanúját keltő anyag, vagy kábítószer fogyasztásához szükséges tárgyak feltalálása esetében: - a helyszínen tartózkodó személyek igazoltatása, visszatartása; - tisztázni, hogy ki és milyen formában részese a cselekménynek; - ruházat, csomag, jármű átvizsgálása (fokozott körültekintés, rejtekhelyek); - az előtalált tárgyak, kábítószer gyanúját keltő anyagok biztosítása (a jelentésben a megtalálás körülményeinek pontos leírása); - előállítás és az intézkedés tovább folytatására illetékes bűnügyi szolgálat értesítése, illetve amennyiben a helyszíni eljárás során fellelt kábítószer gyanúját keltő anyag mennyisége valószínűsíthetően meghaladja a személyes fogyasztásra szolgálót, a bűnügyi szolgálat bevonására haladéktalanul intézkedni kell. - fokozott körültekintés, mivel a kábítószer fogyasztásához, kereskedelméhez használt eszközök, tárgyak szennyezettek, fertőzöttek lehetnek. A rendőri intézkedések során a bizonyítékok összegyűjtésére, a helyszín biztosítására, valamint a kényszerítő eszköz alkalmazására az általános szabályok az érvényesek. Minden olyan esetben, amikor kábítószer-fogyasztásra utaló körülmény miatt intézkedés válik szükségessé, a feladat végrehajtása során, az intézkedő rendőrnek az orvosi gumikesztyű vagy latex-kesztyű használata kötelező. A közterületi feladatokat ellátó állomány ellenőrzései során találkozhat azzal az esettel, hogy a kábítószer-kereső kutya jelzésére legális (gyógyászati célú) kábítószer-tartalmú gyógyszer kerül elő. Ezért külön említendő a külföldre távozó vagy külföldről érkező, kábítószernek minősülő gyógyszerrel történő kezelés alatt álló beteg gyógyszerellátásának szabályozása. Nem minősül exportnak, illetve importnak, ha a határ átlépésekor a gyógykezelés alatt álló személy a gyógykezeléshez szükséges kábítószernek minősülő gyógyszerből a határ átlépésétől számított 72 órás időtartamra elegendő mennyiséget a kezelőorvos által kiállított, nemzetközi előírásnak megfelelő igazolással vagy az arra illetékes hatóság által kiállított engedéllyel tart birtokában. Amennyiben kezelés alatt álló személy hagyja el a Magyar Köztársaság területét és az utazás várható időtartama nem haladja meg a 3 napot, a kezeléshez szükséges, a K.r. 1. számú mellékletének K1, K2 jegyzékében felsorolt kábítószert, vagy a P2 jegyzékében szereplő pszichotróp anyagot tartalmazó gyógyszerkészítmény (a továbbiakban: ellenőrzött szer) mennyisége a háziorvos által kitöltött igazolás ( Schengeni okmány ) ellenében vihető ki az országból személyes poggyászban. Ha az utazás várható időtartama a 3 napot meghaladja, legfeljebb 30 napig terjedő időtartamra ellenőrzött szert saját felhasználási céllal az országból kizárólag a kezelés alatt álló személy lakóhelye szerint illetékes ÁNTSZ kistérségi intézetének engedélyével lehet kivinni. Ellenőrzött szer tartalmú injekciós vagy infúziós készítményt, illetőleg 30 naptól 90 napig terjedő időtartamra a kezeléshez elegendő mennyiségű ellenőrzött szert a kezelés alatt álló személy az EEKH engedélyével vihet ki az országból. Amennyiben ellenőrzött szerrel történő kezelés alatt álló személy lép be a Magyar Köztársaság területére, a személyes poggyászában behozható ellenőrzött szer mennyisége nem haladhatja meg a 72 órás kezelésre elegendő mennyiséget, és rendelkeznie kell a kezelőorvosa által kitöltött nemzetközi igazolással. Az igazolást az utazó köteles a Rendőrség ellenőrzése során bemutatni. 3 naptól legfeljebb 30 napig terjedő időtartamra elegendő mennyiségű ellenőrzött szert saját felhasználási céllal Magyarországra kizárólag a kiindulási országban erre illetékes hatóság külön engedélyével lehet behozni. Ellenőrzött szer tartalmú injekciós vagy infúziós készítmény, illetőleg a 30 naptól 90 napig terjedő időtartamra a kezeléshez elegendő mennyiségű ellenőrzött szer az EEKH engedélyével hozható be. A K.r. 1. számú melléklete szerinti K3, P3, P4 besorolású készítményeknek az országból történő kiviteléhez vagy az országba történő behozatalához csak abban az esetben szükséges igazolás, amennyiben a kezelés alatt álló személy 30 napot meghaladó, de legfeljebb 90 napig terjedő időtartamra a kezeléséhez elegendő mennyiségű ellenőrzött szert kíván kivinni vagy behozni. Az engedélyt az EEKH adja ki. A K.r. 1. számú mellékletének K1 jegyzékén *-gal megjelölt hatóanyagokat a betegek nem vihetik magukkal külföldre, illetve nem hozhatják be az ország területére abban az esetben sem, ha azok használata a kiindulási országban megengedett.

12 II. FEJEZET Teendők az ipari mák és a magas THC-tartalmú kender birtoklásának és termesztésének ellenőrzésével kapcsolatos közterületi rendőri feladatok végrehajtása során Ritkán, de előfordul, hogy a mákültetvényeket megcsapolják az érési időszakban, illetve szabadon termett és begyűjtött kendert használnak kábítószer házi előállításához (máktea, kenderpipa). Egyre gyakrabban fordul elő, hogy kábítószer hatóanyagot tartalmazó növényt (pl. indiai kendert) termesztenek, amely a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 282., 282/B. és 282/C. -aiba ütköző visszaélés kábítószerrel bűncselekménynek minősül. A visszaélés kábítószerrel bűncselekmények elkövetésének megelőzése és felderítése érdekében a közrendvédelmi, a közlekedésrendészeti és a határrendészeti állomány a következőket hajtsa végre: 1. Szolgálati területükön folyamatosan - elsősorban mezőgazdasági tevékenységre alkalmas területeken - kísérjék figyelemmel a mák és a kender ültetvényeket (esetleg a vadon termő kender előfordulásokat is). Amennyiben a mákgubón bemetszéseket (vágásokat) látnak, illetőleg a kender felső leveleinek, virágzó csúcsainak hiányát észlelik, azt a drog alapanyagának gyűjtésére utaló jelként értékeljék. 2. A mezőőrökkel/hegyőrökkel történő folyamatos kapcsolattartás és közös szolgálat ellátása során derítsék fel a mezőgazdasági kultúrnövények (pl. kukoricás) között termesztett kender ültetvényeket. Célszerű a folyamatos kapcsolattartás a falugazdászokkal is. 3. A nagyvárosok falusias jellegű családi házas területein, valamint az egyéb településeken a polgárőr szervezetekkel együttműködve fordítsanak fokozott figyelmet a fóliasátrakban termesztett növényi kultúrákra akkor, ha indiai kender termesztésének gyanúját a rendelkezésre álló információk megalapozzák. 4. Településeken kívüli - mező-, erdőgazdasági - területeken történő rendőri intézkedés során a ruházat, csomag és jármű átvizsgálása minden esetben terjedjen ki a kábítószer hatóanyagot tartalmazó növények (növényi részek) birtoklásának ellenőrzésére. Az ilyen ellenőrzés során fokozott gondot kell fordítani annak megállapítására, hogy nincs-e az ellenőrzés alá vont személynél mákgubó; üvegcsében gyűjtött máktej; illetve a kender növényének felső szára, levele, virágzó hajtáscsúcsa zöld vagy kiszárított állapotban. Amennyiben az ellenőrzés alá vont személynél, csomagjában, járművében ilyen anyagokat találnak, a lehetőségek szerint tisztázzák eredetét, gyűjtési helyét, a tulajdonos személyét. 5. A rendőri intézkedések során a bizonyítékok összegyűjtésére, a helyszín biztosítására, valamint a kényszerítő eszköz alkalmazására az általános szabályok az érvényesek. 6. Gyanús jelenségek, anyagok észlelése esetén a tapasztalatokról, megállapításokról készítsenek részletes jelentést. 7. Más személytől indiai kender termesztéséről, kábítószer előállításáról, készítéséről, felhasználásáról vagy szállításáról szerzett információról soron kívül tegyenek jelentést elöljárójuknak.

Mik ezek A kábítószer-ügyek szabályozása

Mik ezek A kábítószer-ügyek szabályozása Fokozottan ellenrzött szernek minsül gyógyszerek Fokozottan ellenrzött szerek Gyógyszeranyagként a - K1 és K2 jegyzékben szerepl kábítószerek - P2 jegyzékben szerepl pszichotróp anyagok Az ezeket tartalmazó

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére, L 343/558 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2015.12.29. A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2447 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Utasítások

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Utasítások 2010/26. szám Budapest, 2010. november 05. Szám: 29446/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások 1. 46/2010. (OT 26.) ORFK utasítás az Országos

Részletesebben

155/2003. (X. 1.) Kormány rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről

155/2003. (X. 1.) Kormány rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről 155/2003. (X. 1.) Kormány rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről Kivonat a szilveszteri árusítással kapcsolatosan. Legfelsőbb bírósági határozat tűzijátékok hirdetésével kapcsolatosan.

Részletesebben

12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet. a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról

12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet. a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról 12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a (2) bekezdésének 3.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

2005. évi XCV. törvény. az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

2005. évi XCV. törvény. az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról A törvény célja, hogy az Európai Közösség jogi aktusai, illetve egyéb

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 1 / 3 211.8.29. 12:42 Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi A jogszabály mai napon (211.VIII.29) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket

Részletesebben

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól A

Részletesebben

[Egységes szerkezet] 1 Módosította a 18/2015. (V. 08.) önkormányzati rendelete

[Egységes szerkezet] 1 Módosította a 18/2015. (V. 08.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V: 08.) önkormányzati rendeletével módosított 26/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti-műszaki

Részletesebben

Az../2014. útmutató melléklete

Az../2014. útmutató melléklete Az../2014. útmutató melléklete Haditechnikai termékek Eljárás típusa Igazoláskód Igazolási kód leírása Alkalmazási kör Az MKEH által kibocsátott importengedély a 160/2011. (VIII. 18.) Behozatal 3173 Korm.

Részletesebben

160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet

160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról A Kormány

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 26/ 1980. számú. Budapest, 1980. évi augusztus hó 11-én. BELSŐ HASZNÁLATRA! BELÜGYMINISZTÉRIUM

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 26/ 1980. számú. Budapest, 1980. évi augusztus hó 11-én. BELSŐ HASZNÁLATRA! BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! 10-22/26/1980. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 26/ 1980. számú PARANCSA Budapest, 1980. évi augusztus hó 11-én. ÁBTL - 4.2-10 - 22/26/1980 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM

Részletesebben

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról A környezet védelmének

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A Kormány a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail:

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail: horvathis@zala.police.hu RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM. T a n á c s á n a k. 16/2002/2003.ET. számú

A SZENT ISTVÁN EGYETEM. T a n á c s á n a k. 16/2002/2003.ET. számú A SZENT ISTVÁN EGYETEM T a n á c s á n a k 16/2002/2003.ET. számú h a t á r o z a t a a Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzatról 1 I. A RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉG CÉLJA A vagyonvédelmi és

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 2013. augusztus hó 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES MUNKAHELYEKÉRT Munkavédelmi konferencia Munkáltatók, munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakemberek számára

A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES MUNKAHELYEKÉRT Munkavédelmi konferencia Munkáltatók, munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakemberek számára A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES MUNKAHELYEKÉRT Munkavédelmi konferencia Munkáltatók, munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakemberek számára Zalaegerszeg 2012. A konferencia megszervezését és az összefoglaló

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Az Önkormányzat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) és (8) bekezdése alapján jelen szabályzatban határozza meg a pénzkezelési

Részletesebben

MELLÉKLET. Csatolmány. a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. Csatolmány. a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.29. COM(2015) 230 final ANNEX 1 MELLÉKLET Csatolmány a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata az Európai Gazdasági Közösség és az Andorrai Hercegség közötti, levélváltás

Részletesebben

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉSZÜLT: 2013.05.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA:

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA Miskolc 2014. 6.11. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 315/2014. SZ. HATÁROZATA

Részletesebben

T/6945. számú törvényjavaslat. a termékek piacfelügyeletéről

T/6945. számú törvényjavaslat. a termékek piacfelügyeletéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6945. számú törvényjavaslat a termékek piacfelügyeletéről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. április 2012. évi törvény a termékek piacfelügyeletéről

Részletesebben

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés)

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság leltárában lévő materiális

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4 ÉRDI VI. évfolyam. 1. szám 2016. január 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakításával érintett

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Önkormányzati Minisztérium Lakásügyi Főosztály Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerűen végzett ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői

Részletesebben

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésrıl ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésrıl ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai Az Országgyőlés a környezetkímélı és energiatakarékos víziközlekedés fejlıdése, a közlekedéspolitikai célok megvalósítása érdekében, továbbá a hajózási tevékenységnek az egységesülı nemzetközi közlekedési

Részletesebben

Jóváhagyom: Pécs, 2013. július 16. Dakos József r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány sk.

Jóváhagyom: Pécs, 2013. július 16. Dakos József r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány sk. RENDŐRKAPITÁNYSÁG KOMLÓ VEZETŐJE 7300 KOMLÓ, BEREK U. 10. 7301 KOMLÓ, PF: 3. TELEFON / FAX: 72/481-180, 72/582-445 BM.: 23/43-90 / 43-28; E-MAIL: VACZII@baranya.police.hu Szám: 02020/119/1/2013. ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM WESSELÉNYI MIKLÓS KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA IRAT- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM WESSELÉNYI MIKLÓS KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA IRAT- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM WESSELÉNYI MIKLÓS KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA IRAT- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyíregyháza 2016 JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai / 30 2013.12.20. 10:13 A jogszabály mai napon (2013.XII.20.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről Az Országgyűlés a környezetkímélő

Részletesebben

A FAANYAG KERESKEDELMI LÁNC SZEREPLŐIT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA

A FAANYAG KERESKEDELMI LÁNC SZEREPLŐIT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA A FAANYAG KERESKEDELMI LÁNC SZEREPLŐIT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA A fát és faterméket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségének meghatározásáról szóló 2010. október

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2011L0065 HU 29.01.2014 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

Részletesebben

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának

Részletesebben

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrıl szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat 2015. december 21. 1 Tartalomjegyzék I. fejezet... 4 A Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat hatálya... 4 II. fejezet... 5 Ügyrend... 5 A

Részletesebben

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról A Kormány hatályos: 2012.08.01-2012.08.01 az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS

AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS A következőkben a biotermékek előállítását, jelölését és ellenőrzését szabályozó 834/2007/EK és 889/2008/EK rendeletek fontosabb követelményeit

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Szám: 1612/2013. ált. Utasítások:

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Szám: 1612/2013. ált. Utasítások: 2013/2. szám Budapest, 2013. január 9. Szám: 1612/2013. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 1/2013. (I. 8.) ORFK utasítás a gyermekmeghallgató

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. helyt adok, elutasítom.

H A T Á R O Z A T. helyt adok, elutasítom. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a 1 Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft. a 2014. április 1-t követően elindított közbeszerzés EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás

60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás a közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól Szám: 60/2010. A közlekedési balesetek, a közlekedési

Részletesebben

Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET

Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Avtv) 24.

Részletesebben

Jelen ajánlás címzettjei azok a hitelintézetek, amelyek függő kiemelt közvetítő igénybevételével kívánnak zálogkölcsönt nyújtani.

Jelen ajánlás címzettjei azok a hitelintézetek, amelyek függő kiemelt közvetítő igénybevételével kívánnak zálogkölcsönt nyújtani. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 8/2012. (VII. 11.) számú ajánlása a hitelintézetek által függő kiemelt közvetítők útján végzett kézizálog fedezete mellett történő pénzkölcsön-nyújtásról

Részletesebben

2005. évi CIX. törvény. a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérıl

2005. évi CIX. törvény. a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérıl 2005. évi CIX. törvény a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérıl A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA Munkavédelmi Szabályzat BUDAPEST, 2001. szeptember TARTALOMJEGYZÉK oldal 1. fejezet Munkavédelmi ügyrend 5. 1/1. A munkavédelmi szervezet vezetőjének és tagjainak joga és feladatköre

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújváros 2015 3. kiadás 0. módosítás 1(61). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 41-2015/2016. (2015.11.17.) sz. határozatával egységes szerkezetben elfogadva Hatályos:

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012. (II. 29.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A PIACOKRÓL, VÁSÁROKRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012. (II. 29.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A PIACOKRÓL, VÁSÁROKRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012. (II. 29.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A PIACOKRÓL, VÁSÁROKRÓL Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet. a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet. a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről A rákkeltő anyagok elleni védekezés és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzése. 2009. 03.hóban hatályos szöveg (A mellékleteket lásd: www.magyarorszag.hu) 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási

Részletesebben

Belső meghatározottságok - a drogprobléma Magyarországon

Belső meghatározottságok - a drogprobléma Magyarországon 2. számú melléklet a Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére című stratégiai programhoz Belső meghatározottságok - a drogprobléma Magyarországon Az alábbi összefoglaló a magyarországi kábítószerhelyzet

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 1. számú melléklet a 30515-3/36/2015. sz. intézkedéshez A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet MHK adatbázis 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet (C) 1993-2008 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996.

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet. az államháztartáson kívüli forrás átadásáról átvételéről

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet. az államháztartáson kívüli forrás átadásáról átvételéről Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet az államháztartáson kívüli forrás átadásáról átvételéről Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

5. A technikai ellenőrzés során rögzített adatok felhasználása. 6. Adatbiztonsági intézkedések. 7. Záró rendelkezések

5. A technikai ellenőrzés során rögzített adatok felhasználása. 6. Adatbiztonsági intézkedések. 7. Záró rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 81. szám 7455 7. Az adatkezelő rendvédelmi szerv vezetője kijelöli azt a személyt, akinek feladata a technikai eszköz és a helymeghatározó eszköz által rögzített személyes

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2004. november 22. (OR. en) 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 178 RELEX 564

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2004. november 22. (OR. en) 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 178 RELEX 564 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2004. november 22. (OR. en) 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 178 RELEX 564 FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: az Európai Tanács Tárgy: Az EU drogstratégiája

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjérő

Részletesebben

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt)

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) 2/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben

Részletesebben

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés 1 SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő ( 2026 Visegrád, Gizella telep) Képviseli: Vogel Ferencné gazdasági

Részletesebben

A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET

A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET A Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: egyház) országos presbitériuma az egyházi jogszabályokról szóló 2005. évi VI. törvény

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. január 01.-től Egyetértek: Készítette: Salgótarján, 2011. december 28. Salgótarján,

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1828 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 13. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 3/2014. (I. 31.) BM rendelete a 2007 2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2004.11.20. L 345/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1973/2004/EK RENDELETE (2004. október 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket,

Részletesebben

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 15. napjától Bertóthyné Csige Tünde jegyző 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

I. E LŐSZ Ó A felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási feltételrendszer egyértelmű rögzítése és a kiegyensúlyozott felhasználó-szolgáltató kapcsolatrendszer kialakítása érdekében minden szolgáltatónak

Részletesebben

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről Az erős, de az indokoltnál nem nagyobb, a változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes - a nemzeti érdekeket előtérbe helyező - állam

Részletesebben

T/9601. számú. törvényjavaslat. az uniós vámjog végrehajtásáról

T/9601. számú. törvényjavaslat. az uniós vámjog végrehajtásáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9601. számú törvényjavaslat az uniós vámjog végrehajtásáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2016. március 1 2016. évi. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 162. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 162. szám MAGYAR KÖZLÖNY 162. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. október 30., péntek Tartalomjegyzék 315/2015. (X. 30.) Korm. rendelet A Magyarország és a Szlovén Köztársaság közti belső határon a határellenőrzés

Részletesebben

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta:

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Ságvári Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 44. Telefon: 84/380-048 Házirend OM azonosító: 033917 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás az érvényességet

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. módosított változat Készült: 2009-05-25. Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 2/60 Az eljárás célja Jelen Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)célja, hogy

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

3. A Rendelet II. Fejezete a következő 3/A. -sal egészül ki: 3/A.

3. A Rendelet II. Fejezete a következő 3/A. -sal egészül ki: 3/A. A nemzetgazdasági miniszter 9/2016. (III. 25.) NGM rendelete a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA Elfogadva: 6/2012. (12.18.) számú Küldöttközgyűlési határozattal Hatályba lépés: 2012.12.18. 1 Tartalomjegyzék DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös

Részletesebben

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról egységes szerkezetben a 17/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelettel (hatályos 2016. január

Részletesebben

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely- üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről A Kormány a kereskedelemről

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Gárdonyi Géza Általános Iskola 1137 Bp. Radnóti M. u. 8-10. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról 2013. Készítette: Keszthelyi Zoltán Tűzvédelmi

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Kihirdetve: 2013. december

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről Változások - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 1. oldal 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Minőségbiztosítási Kézikönyv

Minőségbiztosítási Kézikönyv Minőségbiztosítási Kézikönyv Jelen Kézikönyv a Balogh Oktató Kft. tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem megengedett. 2016 Nyilvántartási szám: 05-0247-04 Felnőttképzési

Részletesebben

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet /2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. Fejezet A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA 4 1.1 A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 2. Fejezet

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet. a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet. a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről A jogszabály mai napon hatályos állapota 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről A munkavédelemről szóló 1993.

Részletesebben