J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 8. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester, Dr. Bakos Gáborné, Baranyi Sándor, Bodzsár Erzsébet, Gáspár Sándor, Gilicze János, Guvat László, Hajdu Gábor, Dr. Halmágyi Pál, Kiss Béláné, Kiss Imréné, Kiss Mihály, Mágori Józsefné, Marosvári Attila, Martinusz László, Molnár László, Nagy György József, Dr. Nagy Lajos, Nagy Lajos, Oravecz Károly, Dr. Orbán Imre, Dr. Siket István, Szabó Sándor és Szekeres Ferencné települési képviselők. Jelen van továbbá: Dr. Bánfi Margit jegyző, Mátó Erzsébet, a Városi Könyvtár képviseletében, Pőcze Lászlóné, a Termál- és Gyógyfürdő igazgatója, Berényi Sándorné, a Belvárosi Óvoda képviseletében, Halász Ferencné, a Kertvárosi Általános Iskola igazgatója, Czibolya Kálmán, a Városi Televízió Kht. ügyvezető igazgatója és Bende Sándor, a Kommunális és Közbeszerzési Kht. ügyvezetője. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, valamint valamennyi megjelent kedves vendégünket a mai testületi ülésen. Tisztelt Testület! A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 21 települési képviselő közül jelen van 23 fő. A megjelenési arány 95 %-os. A megjelenés alapján megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, azt megnyitom. A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. (1) bekezdés c) pontja alapján felkérem Dr. Nagy Lajos és Kiss Imréné települési képviselőket mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítésére. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy elvállalják-e? Dr. Nagy Lajos és Kiss Imréné a feladatot vállalják. Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Dr. Nagy Lajos és Kiss Imréné települési képviselők. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Javaslatot teszek mai ülésünk napirendjére. Az ülés napirendjeként a meghívóban közölteket javaslom megállapítani a következő kiegészítésekkel. Kérem, sürgősséggel vegyük fel a tárgyalandó előterjesztések sorába a 21. sz. Martinsicuro várossal testvérvárosi megállapodás aláírása előterjesztést, tekintettel arra, hogy a megállapodás szövegét tegnap kaptuk meg. Az előterjesztés az ülés előtt került kiosztásra. Megkérem képviselőtársaimat, hogy tanulmányozzák át azt. Tisztelt Jelenlévők! Hölgyeim és Uraim! Emellett javaslom, szintén sürgősséggel vegyük fel az előterjesztések sorába, mindegyiket megelőzően, az 1. sz. előterjesztés előtt 1/A sorszámú előterjesztést, mely Helyzetjelentés a Temes megyei árvíz következményeiről. Ezt egy kicsit kiterjesztve nemcsak a Temes megyei, hanem a vajdasági árvizet is vegyük bele ebbe a körbe. Egy felhívás megfogalmazása válik indokolttá. Tehát az előterjesztéseink sorát nyissuk ezzel a témával. Tisztelt Testület! Mint az anyagból is kitűnik, az előkészítés időszakában zárt ülés elé terjesztendő téma nem merült fel, így a mai napon zárt ülés megtartására nem kerül sor. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele? Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

2 Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzuk meg a napirendet. 2 A képviselő-testület 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 167/2005. (IV.27.) MÖKT h. Tárgy: A képviselő-testület április 27-i ülésének napirendje. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 27-i ülésének napirendje: 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester 2. Beszámoló Makó Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról. Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata évi zárszámadásáról Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester 3. Beszámoló a József Attila Könyvtár tevékenységéről Előadó: Mátó Erzsébet könyvtárigazgató 4. Előterjesztések, rendelettervezetek 5. Interpellációk, kérdések 6. Zárt ülési előterjesztések 7. Egyebek A képviselő-testület a kiegészítésben elhangzottakat szintén napirendjére tűzi. Makó város polgármestere Makó város jegyzője Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Javaslom, hogy kezdjük meg a napirendek tárgyalását. 1. napirend Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A polgármesteri tájékoztatóból a következőt szeretném kiemelni: a március között Brüsszelben megrendezésre került Magyarországi Régiók Hete című kiállítás sajtótájékoztatójára került sor. március 24-én, melyre a Dél-alföldi régióból is küldöttség utazott ki. A makói kistérséget is meginvitálták erre a kiállításra. Ez kötődik ahhoz a területfejlesztési munkához, amit a szakma úgy ítélt meg, hogy Csongrád megyéből Makót és Szentest hívták meg a 7 kistérségből erre a kiállításra. A makói

3 3 kistérséget a többcélú társulás általános helyettese, Szegvári Ernőné képviselte Brüsszelben. Szegvári Pétertől, a Regionális Hivatal vezetőjétől kapott információm szerint a határon átnyúló gazdasági kapcsolatok címmel Szegvári Ernőné egy nagyon színvonalas és a kinti hallgatóság körében egy nagy sikert aratott előadást tartott a makói kistérség ilyen típusú tevékenységéről. Nagyon nagy sikere volt a Hagymát hagymával című kiadványnak, amely több európai nyelven is kapható, tehát nemcsak a képeket látták benne a brüsszeliek, hanem el is tudták olvasni. Mindenképpen az apró ünnepnapjaink közé tartoznak ezek a napok, amikor Makót és a kistérségünket az Európai Unió fővárosában így képviselni tudjuk. Március 31-én, csütörtökön többcélú társulási ülés volt Csanádpalotán, amiből azt emelem ki, hogy vendégünk volt Dr. Gombos András Úr, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium politikai államtitkára Vízügyi és környezetvédelmi szempontok figyelembevétele mellett tartott előadást az ország, ennek részeként a Dél-alföldi régió, valamint Makó város és térsége közötti esélyeiről, fejlesztés lehetőségeiről. Megfogalmazta azt, amit valamennyien tudunk, hogy hazánknak, ennek részeként Makó és térségének is ez a bizonyos közötti tervezési időszak nagy lehetőség és egyben tájékoztatott is bennünket arról, hogy az a szennyvíz projekt, amelyik nettó áron milliárd Ft körüli, bruttó ára valahol milliárd Ft között fog megállni, tehát ez a Makó-Kiszombor-Maroslele-Földeák-Apátfalva-Magyarcsanád szennyvízprojekt ez a nyerő pályázatok között szerepel az akkori nyilvántartásban. Azóta ez a pályázatunk már több egyeztetésen ment keresztül. Azóta a Kormány előtt át is ment ez az anyag. Eszerint a 2007-ben indítandó fejlesztések között a Makó és térsége szennyvízprojekt benne van. Hadd utaljak április 11-én arra a sajtótájékoztatóra, amely arról szólt, hogy az Almási iskolába közel 100 millió Ft-os olyan fejlesztésen leszünk nemsoká túl, amely egyrészt építészeti beruházást, másrészt nagyon komoly számítógéppark fejlesztést takar és harmadrészt pedig az ottani oktatás-nevelés munkáját segítendő oktatási és szoftver anyag beszerzését teszi lehetővé. Ezen a sajtótájékoztatón is visszaemlékeztünk arra, most is szóba hozom egy mondat erejéig, hogy ne felejtsük el, hogy volt táján Makónak egy olyan pályázata, amelyik 300 millió Ft-ot hozott. A 300 millió Ft-ból 200-at akkor arra költöttünk, hogy az ország legmodernebb számítógépes hálózatát tudtuk az oktatási intézményeink között létrehozni és mindenütt 2-2 számítógépes szaktanterem került felszerelésre. Ez a 21. század iskolája című pályázat, amely közel 100 millió Ft-os fejlesztést tesz lehetővé az Almásiban, annak egy nagyon komoly megújítását jelenti. Hál Istennek ez azt jelzi, hogy az Almási utcai iskola, elsősorban személyfüggő módon vezetés, menedzsment és hát azért a pedagógusok is partnerek ebben. Ez a pályázat azt jelenti, azt mutatja, hogy azok a vezetők, akik figyelik a pályázati kiírásokat és a tulajdonost, a fenntartót azzal keresik meg, hogy én szeretnék egy ilyet megvalósítani, meg is tudják csinálni ezt a pályázatot. Ez a pályázat az Almási iskolában lett kitalálva, utána a kollegák, oktatási osztály, pénzügy, mindenki besegített és a közbeszerzésnél a saját erőt a város tette le hozzá, magától értetődik. De van az egésznek egy motorja, ez pedig az iskola, az iskola vezetése, fontos hozzátenni ezt, hogy akkor jutunk egyről a kettőre, hogyha a kreatív öntevékenység valamennyi intézményünk tevékenységének sajátja is. Hál Istennek Makónak több ilyen intézménye is van. Én most innen, e helyről arra bíztatom a város összes intézményét, elsősorban azokat, akik városi fenntartásban vannak, de azokat is, akik mondjuk megyei fenntartásban működnek, hogy hasonló módon a kreatív öntevékenység mentén végezzék a munkájukat és én úgy gondolom, hogy a testület is egy véleményen van velem abban, hogy minden ilyen kezdeményezés mellé mi mellé állunk. Hadd mondjam ki, hogy még akkor is, hogyha hitelből kell egy 100 milliós fejlesztésnek az 5%-os önerejét letenni. Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna a polgármesteri tájékoztatóhoz szóban hozzáfűzni. Kérdés, észrevétel van-e a tájékoztatóval kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

4 4 Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzuk meg a tájékoztatót. A képviselő-testület 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 168/2005. (IV.27.) MÖKT h. Tárgy: Dr. Buzás Péter polgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatóját az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról megtárgyalta és azt az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja. - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője Dr. Siket István alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés, észrevétel van-e a tájékoztatóval kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 169/2005. (IV.27.) MÖKT h. Tárgy: Dr. Siket István alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Siket István alpolgármester tájékoztatóját az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról megtárgyalta és azt elfogadja. - Makó város polgármestere - Makó város alpolgármestere - Makó város jegyzője

5 5 Gilicze János alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés, észrevétel van-e a tájékoztatóval kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 170/2005. (IV.27.) MÖKT h. Tárgy: Gilicze János alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Gilicze János alpolgármester tájékoztatóját az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról megtárgyalta és azt elfogadja. - Makó város polgármestere - Makó város alpolgármestere - Makó város jegyzője 2. napirend Beszámoló Makó Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata évi zárszámadásáról Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A napirendünk tárgyalásánál a könyvvizsgáló képviseletében jelen van Ótott Lajos Úr, akit szeretettel köszöntök. A beszámoló írásban ki lett küldve, valamennyi bizottság megtárgyalta. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szóbeli felvezetésként én annyit szeretnék mondani, nagyon fontos, hogy mindannyiunkban rögzüljön a költségvetésünknek a főbb paraméterrendszere. Ne felejtsük el, hogy az előző évi költségvetésünknek a címe az erőltetett menet költségvetése volt, és ez a bizonyos erőltetett menet költségvetés nagyon szépen teljesült. Ha megnézzük azokat a számokat, hogy jelen pillanatban a vagyoni állapotunk hogyan alakult, mennyivel gyarapodott Makó önkormányzata, akkor láthatjuk, hogy ebben is több mint fél milliárdos az a pozitív szaldó, amit a mérleg tartalmaz. Láthatjuk azt, hogy csak ebben az esztendőben 1 milliárd Ft körüli az, amit fejlesztésre fordítottunk. Ez az 1 milliárd Ft egy igen erőltetett önerő előteremtési technikával párosult, én most e helyen megköszönöm mindenkinek azt a türelmet, hozzájárulását, amivel ezt a fejlesztést lehetővé tette. Nagyon fontosnak gondolom erényeinket, értékeinket, fontosnak gondolom azt, hogy emeljük ki most ebben a költségvetési zárszámadási időszakban azt a tényt, hogy Makó önkormányzata egy 3,5 milliárd Ft körüli működési költségvetésből 500 milliós nagyságrendű pénzt fordít szociális segítségnyújtásra. Persze, hogy egyetértek azzal az ellenzéki véleménnyel, észrevétellel, amit Szabó Sándor képviselőtársam fogalmazott meg, hogy ezzel nem büszkélkedni kellene. Tisztelettel mondom mindenkinek,

6 6 hogy én se büszkélkedni szoktam ezzel, tényként szoktam megállapítani. Nem vagyunk gazdagok, nem vagyunk a bőség helyzetében. Ugyanakkor azt büszkén szeretném mindenkinek elmondani, hogy a képviselő-testület által irányított és felügyelt szociális ellátó rendszer, ebbe beleértem az Egyesített Népjóléti Intézményt éppúgy, mint a hivatal. szociális csoportját. Azért annak legyünk tudatában szintén, hogy a városnak ez a bizonyos szociális háló fenntartása hálószemének minél szűkebbre vonása egyrészt az apparátusnak a munkája során, a testületnek meg a költségvetés összeállításakor akként feladata, hogy ezt a fél milliárd Ft-ot erre a célra biztosítsa. Ez az előző évi költségvetésben megtörtént és annak örülök, hogy a szociális bizottság egyes minősítés alkalmával azt mondja, hogy ezek a pénzek egyre inkább olyan helyre kerülnek, ahol arra rászorulnak és úgy kerülnek oda, hogy azzal segíteni tudunk és nem bántani., és az empatikus készsége is megvan erre a célra a kollegáknak. Én fontosnak ítélem azt is emellett, hogy az intézmények folyamatos működése mellett azért azokat a sporteredményeket indukálandó, megalapozandó, ami azt jelenti, hogy van a nemzeti bajnokság élvonalában OB I- ben szereplő több csapatunk, a sakkozók is ilyenek például. Az NB I/B-be szintén több csapatunk van és ahogy hallom, lesz is az idén is ilyen sikerünk. Ehhez azért mindenképpen pénz szükséges. Közel 100 millió Ft az a forrás, amit a különböző telephelyek fenntartásával, konkrét pénzügyi segítséggel az önkormányzat ebben az ügyben végez és azt se felejtsük el, úgy gondolom kiemelést érdemel mindenképpen, hogy emellett nem feledkezünk meg a kultúráról sem. A kultúra fele annyi pénzt kap ilyen célra, 50 milliót, nem pedig 100-at. Az is tény emellett, hogy a különböző kulturális rendezvényekkel továbbra is megőrizve azt, hogy tömegeket mozgassunk meg és a tömeg érezze azt, hogy kulturális értelemben történik valami a városban, emellett réteg kulturális igények is egyre színvonalasabban kerülnek homlokterébe a kht-nek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én a költségvetés felvezetéseként ezeket a főbb gondolatokat szerettem volna elmondani azzal, hogy bevételi oldalról és pénzügyi gazdálkodás szempontjából megnyugtató a pénzügyi gazdálkodásnak az a színvonala, amit a pénzügyi osztály végez, a könyvvizsgáló nekem írt levelében ez van leírva. Emellett szeretném azt kiemelni, hogy a helyi adóbevételünk a korábbi évek milliójával ellentétben 600 millió Ft volt az elmúlt évben, ami az adócsoportnak az ilyen típusú probléma érzékenységét, korrektségét és az emberek érzékenységének figyelembe tartása mellett gondos, precíz munkáját dicséri. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én vitára bocsátom a költségvetési beszámolót. Tessék parancsolni. Hajdu Gábor, a Pénzügyi és Közbeszerzési bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtársak! A Pénzügyi bizottság is megtárgyalta az előttünk lévő anyagot és a következő észrevételeket, illetve véleményt teszi az elfogadó nyilatkozata mellé. Szeretném előrebocsátani, hogy a 2004-es év, ahogy Polgármester Úr mondta, egy feszített év volt és év elején még voltak aggodalmaskodó hangok, hogy vajon sikerül-e ezt a költségvetést, ezt a feszített költségvetést maradéktalanul teljesíteni, nem fut-e a város az adósság csapdájába. Úgy sikerült, hogy nem és a városnak nincs a 2004-es évből adódóan adóssága. Szeretném elmondani, hogy a módosított előirányzata az önkormányzatnak Ft volt, a teljesítés Ft. A kiadási előirányzatunk értelemszerűen a költségvetésben Ft, a teljesítés Ft. Nagyon nagy pénz ez Tisztelt Képviselőtársaim! Módosított pénzmaradványunk 420 millió Ft, talán azért szólnék ezzel kapcsolatosan egy mondatot, hogy ez természetesen nem likvid pénzt jelent, hanem áthúzódó pénzeket és egyebeket és nagyon kicsi ennek az a része, amelyik szabadon felhasználható volna. Ennek ellenére 420 millió Ft-os pénzmaradvánnyal léptük át az évet. Szeretném elmondani, hogy a város működése biztosított volt, az intézmények visszafogottan és zavartalanul működtek. Ugyanakkor a képviselő-testület által megfogalmazott célok teljesültek és megállapításra került, hogy jelentős feladat elmaradás nem volt. A könyvvizsgálói jelentésre is

7 7 utalt már Polgármester Úr, abban a megfogalmazott vélemény Makó város évi egyszerűsített költségvetési beszámolójára minősítés nélküli könyvvizsgálói záradékot kiadták, tehát a város végül is megfelelő költségvetés végrehajtással rendelkezik. A évi költségvetés teljesülése nagy figyelmet kívánt az intézményektől, de értelemszerűen a pénzügyi osztály munkáját is mindenképpen dicsérettel kell illetni, mert hiszen szinte napi precizitással kísérte figyelemmel a pénzeknek a ki- és beáramlását. Feltétlenül a pénzügyi bizottság úgy ítéli meg, hogy a képviselő-testület is részesítse elismerésben a pénzügyi osztályt. Összegezve a pénzügyi bizottság többségi véleménnyel a jelentést, valamint a rendeletet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm Elnök Úr. Tessék Tisztelt Testület! További vélemények. Nagy Lajos, a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Képviselőtársak! A Pénzügyi bizottság ülésén részt vettem, ahol tárgyaltuk a költségvetés végrehajtásáról szóló anyagot. Én, mint a Városüzemelési bizottság elnöke szeretnék csatlakozni ahhoz a véleményhez, amit a Hajdu Gábor, a Pénzügyi bizottság elnöke elmondott, hogy a feszített ütemű költségvetési gazdálkodás betartása és végrehajtása során tanúsított vezetői, apparátusi munka, valamint az apparátus irányítása alá tartozó intézményvezetők és intézmények gazdálkodásáért felelős emberek rendkívül figyelmes, odaadó munkát végeztek annak érdekében, hogy a forráshiánnyal induló, végül jól záródó költségvetési évet fegyelmezetten teljesíteni tudtuk. Éppen ezért, akik ebben a munkában részt vettek, mind az irányítás, mind az apparátus, mind az intézmények részéről a képviselő-testület ismerje el ennek a munkának a jelentőségét. Köszönöm szépen. Mágori Józsefné települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Kedves Képviselőtársak! Én magam lokálpatriótának tartom, sok mindennel teljesen egyetértek, a Polgármester Úr beszámolójával, értékelésével és egyebekkel, meg a hozzászólásokkal is. De amikor hírét vettem március elején, hogy újra lehet járdaépítést szervezni, tartottam már legalább hat lakossági fórumot, utcákra lebontva. Ezeken az utcasarkokon megtörtént lakossági fórumokon a megjelentek véleményüket sokkal őszintébben, nyíltabban elmondták, mint amikor volt a képviselői beszámoló, ahol a Polgármester Úr is ott volt. El kell mondjam, hogy utcánként 30- an, 70-en is megjelentek. Tehát nagyon nagy részvételi arányt tudtam elérni, mert nagyon érdekli őket a saját lakóhelyük helyzete. Ott sok minden érdekes megállapítást hallottam, csúnyát, szépet és nagyon csúnyát is. Az átlagos vélemény az én választókerületemben elég lehangoló. Sok mindennel elégedetlenek, különösen a saját sorsukkal. Én arra számoltam, hogy ami rossz véleményük van, azt mind az én fejemre borítják és én ebben tévedtem, hanem , sőt 60 éves gondjaik vannak és hát mindenki tudja, hogy én 2 éve vagyok itt. Ők ezt saját maguktól elmondták, 60 éves Horthy-korszakban épült téglajárdáktól kezdve, a 79-ben KISZtáborban épült csatornák még máig meglévő gondjain keresztül mindenféle problémát elmondtak. Elmondták, hogy ők is fizetnek kommunális adót, ők is igényt tartanak ott egy kicsit nagyobb odafigyelésre és ők is felháborítónak tartják, hogy még a Kossuth utcán, meg nem tudom hol füvet nyírnak, meg fát ültetnek, ott az ő vidékükön viszont semmi nem történik, kivétel az évi egyszeri kátyúzás, vagy ha nekem szólnak, hogy valahol valami eldugult, akkor azt valóban a műszaki osztályról oda jövő emberek ki szokták javítani. Ők nekem akkor adtak egy ötletet, hogy egy kicsit más szemszögből nézzük meg ezt a zárszámadást. A más szemszög pedig az, hogy a pénzügyi osztály által nagyon precízen elkészített zárszámadást egy kicsit más elvek szerint összecsoportosítottam, és remélem, hogy nem tévedek és nem akarok hülyeséget beszélni. 1 milliárd 126 millió Ft-ot számoltam össze, amit különböző jogcímeken a város lakói

8 8 befizetnek ebbe a költségvetésbe. Ebbe én minden olyat beleszámoltam, ami Makóról származó bevétel, nem akarom felsorolni, mert itt a profik úgy is tudják. Utána meg összeadtam azt, hogy mik azok a pénzek, amik pályázati alapon érkeztek, amit Buzás Úr intézett, amiért egyébként nagyon nagy elismerésem fejezem ki. Ez 744 millió Ft. Ezen kívül van az egyházi kárpótlás meg a Makói Kistérség című fejezetekbe idejött pénz az 1400 millió Ft, tehát 1,4 milliárd és millió, tehát 2,2 milliárd az, amit az állam ide kiegészítő támogatásként ezeregy jogcímen idead, hogy ez a mi kistérségünk se maradjon le, vagy a mi városunk, a nagy átlagos Budapesttől. Utána az milliárdot nézve kezdtem gondolkozni, hogy mennyire van igaza azoknak a lakóknak, akik a Vágóhíd utca felül laknak, meg a Szerecsen utcán. Ebbe segítséget nyújtott nekem ez a lista, amit kiadtak, hogy ki mit csinált, kik milyen összefogásba hol, mennyi pénzt költöttek el abba a választókerületbe, ahol megválasztották őket. Ezt egy nagyon dicséretes listának tartom, de nagyon hiányosnak. Abból a szempontból dicséretes, hogy valóban tudjuk, hova mennyi került, de nem tudjuk azt, hogy ennek mi lesz a hozadéka. Tehát én nagyon szerettem volna tudni, hogy x választókerületbe és nem akarok személyeskedni, most tökéletesen mindegy, hogy kiről beszélek. Ennyi önerőt felhasznált holott abban a választókerületben kapott még ennyit, erre, erre, meg erre. Ez valószínű megvan az önkormányzatnál ez a kigyűjtés, mert amikor nekem volt a lakossági fórumom, akkor én kaptam egy összesítést, hogy az 5-ös választókörzet 6 millió két-háromszázezer forint, vagy 700 ezer Ft-ot használt fel. Akkor kezdenénk az igazságot látni, hogyha a képviselői alap felhasználásáról, valamint a választókerületben felhasznált összegekről készült kimutatást kiosztották volna előre mindenkinek, hogy igaza van-e annak a Vágóhíd utcai lakosnak, ahol utoljára 30 évvel ezelőtt volt pénz költve, vagy kinek hogy van igaza. Igaza van-e annak a Szerecsen utcainak, aki azt mondja, hogy bizonyos körzetben a teljesen jó minőségű betonjárdát feltörik és díszburkolatot tesznek helyette, náluk meg még sose volt járda. Soha még egy fél méter se, mert akkor tudnánk igazságot tenni. Ebből az én képviselőségemből még másfél év van hátra. Én amikor a TV-be meghívtak, ugyanúgy mint mindenkit és el lehetett mondani, hogy ki, mit szeretne én azt tartottam akkor a legfőbb dolgomnak, hogy azt a választókerületet, ami perifériára esik, ahol semmivel sem gazdagabb emberek élnek, mint a Vertán telepen, vagy akár Honvédban képviseljem. Nyugodtan lehet csinálni szociális felmérést, hogy mennyi kicsi gyerek van, mennyi munkanélküli van, mennyi nyugdíjas van, milyen szerencsétlenek. Én azt vállaltam fel, hogy azt a körzetet is képviselem. Sajnos úgy látom, valószínű azért, mert itt állok jobb oldalon ez nem működik. Ez egyáltalán nem működik. Büntetik azokat a lakókat, akik ott laknak, mert egy ilyen jobboldali népnemzeti képviselőt megválasztottak. Én ezen teljesen fel vagyok háborodva. El kell azon gondolkozni, hogy érdemes-e elindulni jobbról, nem-e középről kellene, mert ott már megéri. Vagy nem-e azt kellene csinálni, hogy a saját gerincemet megtöröm, és azt mondom, hogy én mostmár a Polgári Szövetség Makóért leszek. Vagy nem tudom mi leszek, csak azért, hogy az ott lakóknak az ingatlanai pontosan ugyanúgy értéknövelő beruházásokat kapjanak mint más körzetbe, mert a végén ezzel ítéletet mondott ki az önkormányzat. Aki ott lakik annak nem értékelődik fel az ingatlana. Onnan el kell költözni, mert oda nem lesz térkő. Nagyon súlyos felelősségteljes döntés egy-egy körzetet kihagyni. Át kell gondolni. Én teljesen fel vagyok háborodva, de nem teljes a képem, mert nincs hozzá információm. Ez volt az egyik mondanivalóm. A második pedig én felírtam ezeket a neveket, hogy Makó és térsége területfejlesztési társulás, makói kistérség többcélú társulás. Makó és Térsége területfejlesztési önkéntes társulás Makó és Térsége Területfejlesztési Kht. Képviselő vagyok képesítés nélküli. Meg is kérdezem a pénzügyi osztályvezetőtől, hogy melyik micsoda. Mert ugye mindig megkapjuk, hogy utána kell érdeklődni. Én úgy látom, hogy ezekből a társulásokból, itt borzasztó sokan, ez a bőség zavara. Ez még egy dolog, de van egy olyan, hogy 165 millió kiadása és bevétele van az egyiknek. Tudom, hogy melyik, amit itt utoljára megalakítottunk itt nagy egyetértésben, mert egyetlen ellenvélemény vagy tartózkodás volt

9 9 valamelyik faluból való képviselő. A 165 millió Ft-ot, ha már beállítják, mint bevétel és beállítják mint kiadás én nagyon tudtam volna örülni, hogyha ugyanilyen külön papíron kapnánk egy részletesebb tájékoztatást, vagy pedig abszolút nem tartozik ránk. Ez a kérdésem, de ha már benne van ebbe az egész mérlegbe, akkor meg úgy gondolom, hogy csak tartozik ránk. Ezzel van még egy gondom is, én összehasonlítottam a bevételt a kiadással. Nekem valami nem tiszta. Olyan, hogy Makói Kistérség Többcélú Társulása 31 millió Ft kiadás. Makói Kistérség Többcélú Társulás 165 millió Ft kiadás. Ez ellen találtam 165 millió bevételt, de nem találtam a 31 milliónak ellentételezését. Valószínű, hogy a sorok közt rejtőzik, vagy ügyesek vagytok. Egyébként ügyesek vagytok én azt elismerem, tehát ebből nincs vita. Ezt is szeretném tudni, hogy ez hogy meg mint van. Még arra szeretném megkérni a polgármester urat, hogy hangsúlyt fektessenek pláne ilyen esővizes időben, a csapadékvíz elvezető árkokra, mert brazíliai állapotok uralkodnak sok helyen a városban. Hassanak oda a vízműhöz, hogy a kihívott szippantó autó ne az ötödik napon menjen ki, amikor már az udvarban áll az is, aminek nem kéne. Arra kérném, én még találtam egy olyan gondot, ami nem tartozik a lakóra, de az önkormányzatra mindenféleképpen. Az átjárók, a járda egy úttesti átjáró, ami nem a lakójé, de közterület. Nagyon sok helyen én tudnék erről mondani listát egyszerűen használhatatlanok a gyerek kiesik a babakocsiból, még nyáron is, nem hogy télen. Aztán még szeretnék csatlakozni a polgármester úrnak az indítványához, ami nem ez a napirendi pont, de nem akarok többször nagyon beszélni. Az pedig az, én felírtam, hogy a mátraaljai faluk támogatását se kellene nekünk elfelejteni, és üdvözlöm azt, hogy a Bánátét se. És én felírtam és nem akkor amikor a polgármester úr mondta 3 módot, hogy a városnapon is lehetne gyűjtést csinálni mint amikor a cunamiért támogatásra gyűjtöttek a Hagymaházba elhelyezett gömbbe. Aztán odaírtam, hogy a képviselők is talán adományozhatnak és maga Makó Város Önkormányzata is. Köszönöm, hogy meghallgattak. Bodzsár Erzsébet, a Művelődési Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Nem lesz népszerű, amit szeretnék mondani és azt is megfogalmazhatjuk népies nyelven, hogy széllel szemben nem lehet. Ez így van, ez elé meg sem próbálkozom, de én úgy gondolom, hogy arról a jelenségről feltétlenül beszélni kell, ami a zárszámadás mellékleteként szereplő anyagban megfigyelhető. Nevezetesen az, hogy feltűnnek ebben a városban az esélyegyenlőség hiányában működő képviselők és körzetek. Magyarul megítélésem szerint sem a képviselők, sem pedig a körzetek nem egyforma eséllyel harcolnak és küzdenek a városért, illetve a körzeteikért. Én úgy gondolom, hogy ezek a képviselők mozgásukban korlátozottak, úgyis mondhatnám, hogy para képviselők. Elég baj ez nekünk, mert hogyha ezt a táblázatot megnézzük, akkor kiderül belőle, hogy egyes képviselők 300 e Ftos képviselői alappal bírnak, de olyan is akad közöttünk, aki e Ft-tal. Nem gondolom, hogy egyes körzetek ilyen fajta kiemelést és státusz területet igényelnének, illetve ilyen jogot vindikálhatnak maguknak. Én úgy gondolom, hogy az esélyegyenlőséget valamennyi képviselőnek és körzetnek meg kellene adni. Polgármester Úr nekem meggyőződésem, hogy az igazságtalanság mellett én úgy gondolom, nem szabad elmennünk. Az is meggyőződésem, hogy a Polgármester Úr is valamennyi körzet polgármestere és ez így is volna jó és ez így is lenne helyén való és ennek hatásával jó volna valamennyi körzetben találkoznunk. Ez az elvi oldala az ügynek és az igazságosság és az esélyegyenlőség felé közelítve úgymond mindezen igazságtalanságok mellett stratégiailag kiemelt körzetek vannak. Ebből következik az, hogy például az egyik utcában nem kell fizetni a járdaépítésért, a másik utcában viszont 15 e Ft-ot kell fizetni, mert abban a körzetben, ahol stratégiailag kiemelt, ott ingyen van a járda, két utcával odébb meg fizetni kell érte. Még egy harmadik gondolatot szeretnék felvetni, ez pedig az, hogy én nagyon örülök, hogy a listás képviselők is rendelkeznek képviselői alappal és ezek a pénzek kimennek a körzetbe, ez nagyon jó dolog, az más kérdés, hogy ennek a mechanizmusa nem

10 10 biztos, hogy igazságos. Ezzel kapcsolatos felvetésem az, én úgy gondolom, hogyha a listás képviselőknek vannak jogaik, akkor kötelezettségeik is vannak és én azt tartanám egészségesnek, hogyha az egyéni választókerületi képviselőkkel együtt a listás képviselők is be tudnának számolni a végzett munkájukról, mert gondolom ők is dolgoznak. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Ez jó ötlet, de kinek számoljanak be? Bodzsár Erzsébet, a Művelődési Bizottság elnöke, települési képviselő: A városnak, akik megválasztották. Dr. Orbán Imre települési képviselő: Tisztelt Testület! Bodzsár képviselő asszony utolsó javaslata szerintem megfontolandó. Ez - igen könnyen megoldható, hisz - mivel a város egészétől kapták a listás képviselők a szavazatokat itt, ebben a teremben, meg kell hirdetni, mindegyiket össze kell hívni, ki kell ide ültetni és elmondják, hogy mit csináltak azért a fizetésért, amit minden hónapban rendszeresen kapnak. Ez nyilván szolgálná a nyilvánosság érdekét, szolgálná a makói polgárok tájékoztatásának a segítését. Az önkormányzat költségvetésével kapcsolatban az első és nagyon fontos megállapítás, amit Polgármester Úr is mondott, hogy azok a feladatok, amelyek az önkormányzatra hárulnak, mint az intézmények működtetése, a szociális háló fenntartása, ez megvalósult. Erről a város gondoskodott, és ez, azt hiszem, mindannyiunk számára nagyon jó hír. Ugyancsak a harmadik súlypont, amit hallhattunk akár a költségvetés előterjesztésekor, akár évközben is, a lakosságnak a helyben való szórakoztatása, kulturális műsorok biztosítása, amely látjuk réteg igényeket is kielégít, ez is megvalósult, ez egy harmadik súlypontja a költségvetésünknek. Ezek dicséretesek és követendők az elkövetkezendő években is. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos beszámoló tanulmányozása közben azonban úgy gondolom érdemes lenne még két olyan dologról beszélni, aminek meg kellene adni ezt a súlypontot, rangot. Ez a súlypont az első a fiatal házasok és a gyermekek támogatása. Megjegyzésem természetesen nem azt jelenti, hogy erre a célra Makó városa nem költött volna semmit, sőt tudjuk, hogy milliókat áldozott erre az önkormányzat a mi döntésünk folytán, de egy erőteljesebb megfogalmazást kellene adni a fiatal, a fiatal házasok és a gyermekek támogatásának. Nagyon fontos lenne a fiatal házasokat segítenünk a lakásépítésben vagy lakáshoz jutásban, többféle fajta mód van a környező településeken, akár az építkezni képesek számára telket, ne adj Isten vagy adja Isten közművesített telket adhatnánk, adhatnánk nekik nagyobb kamatmentes hitelt, illetve nagyobb vissza nem térítendő támogatást. Ha ők Makón építenek házat és Makón telepszenek le, akkor nagy valószínűséggel városunkban maradnak, ez a jövőnket szolgálja, itt fognak születni a gyerekeik, amelyek a jövőnkhöz tartoznak. Ugyancsak ennél a, mondjuk negyedik súlypontnál lehetne nagyobb gondot fordítani a gyerekekkel való törődésre, különösen itt a játszóterekre gondolok. Hál Istennek az utolsó felszólalásom óta bizonyos balesetveszélyes játékok eltűntek a városból, ez viszont azt eredményezte, hogy az adott játszótér meg is szűnt, ott már nem lehet tovább játszani, de még mindig vannak játékok betonra építve, még mindig vannak összetört, elszakadt és balesetveszélyes játékok. Ezeket mindenképpen meg kell szüntetnünk, de ez csak részprobléma. Ha a súlypontot ide helyezzük, akkor legalább évente kellene csinálnunk egy európai minőségű játszóteret, hisz a legkisebb gyermekeknek a játszása, a felüdülése nem biztosított a városi programokon, hisz ők elsősorban a játszótereket kedvelik. Ezen belül én nagy örömmel olvastam az újságban, hogy a város gondolkodik a Petőfi parknak a felújításán, illetve rendezésén. Ez azért is nagyon jó, mert nemcsak a város elképzeléseiben szerepel, hanem a polgári oldalnak a programjában is jelen volt. Itt már a bébi-kötvény mellett kettő olyan pontot találunk, ami mind a két oldal számára fontos, és elmondhatjuk, a Petőfi parknak a rendbe hozatala a város lakóinak szimpátiáját is ki fogja vívni. Ez egy olyan beruházás lehet majd, amely a város együvé tartozását erősíti, és én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom.

11 11 Ugyanitt még a fiatalok, fiatal házasok, gyermekek támogatásánál kellene elgondolkodnunk azon, hogy mennyiben lehetne növelnünk a bébi-kötvényt, legalább évente 1-2 ezer Ft-tal, nyilván ez a lehetőségeinktől függ, de érdemes lenne elgondolkodni, hogy az újszülötteket a bébi-kötvény vagy esetleg a bébi-kötvényen túl is fokozottabb mértékben támogassuk. A következő ilyen súlypont, amit én a Tisztelt Testület figyelmébe ajánlanék, az a munkahelyteremtésnek a kérdése. A munkahelyteremtéssel kapcsolatban a tegnapi Délvilágban már örvendetes cikket olvashattunk, ami beszámolt néhány munkahely megőrzéséről, illetve arról tájékozódhattunk, hogy az elkövetkezendő 2 évben akár 300 vagy 500 új munkahely is létrejöhet Makón, azt hiszem, hogy ennél jobb hír nem kell. Ugyanakkor a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban azt olvashatjuk, hogy a testületünk meghozta azt a döntést, amely a feladat elhagyására vonatkozására vonatkozik, például a vállalkozói alap befagyasztása. Nem biztos, hogy helyes döntés volt, hisz, ha megnézzük azokat a bevételeket, amelyek a vállalkozói szférából jönnek, azok óriási mértékben növekedtek. Az iparűzési adónak a növekménye 64 millió Ft. Dr. Buzás Péter polgármester: Bocsánat, ez a vállalkozói alap befagyasztása hol van? Hányadik oldal? Dr. Orbán Imre települési képviselő: Ez az 1. oldalon van, az előterjesztés hátoldalán. Ezen csak azért kellene elgondolkodnunk, mert sokkal többet vettünk be ebből a szférából, mint amit eredetileg terveztünk. Lehet, hogy nem volt szerencsés befagyasztani, amikor ennyivel több jövedelmünk származott az iparűzési adóból, amely +64 millió Ft. Ugyanakkor azt is olvashatjuk a beszámolóban, és ez is kapcsolódik a munkahelyekhez, hogy Makó városban a helyi adók mértéke évek óta azonos, így az évek közötti bevételi eltérések is minimálisak. Nyilván nem minimális, mert itt már 64 millió Ft plusz van, és bevezettünk egy új adót, az építményadót, amely plusz 56 millió Ft. Tehát, ha a kettőt összeadjuk, az már 100 millió Ft-on jóval fölül van. El kellene a testületnek gondolkodni azon, hogy a munkahelyteremtést milyen módon tudná segíteni. És ha ez a városban megvalósulna, hogy az intézményeinket működtetjük, hogy a szociális hálót fenntartjuk, hogy a lakosság kikapcsolódásáról, szórakozásáról gondoskodunk, és elgondolkodnánk azon, hogy hogyan tudnánk nagyobb súlyt fektetni a fiatalokra, fiatal házasok, gyermekek támogatására és mi többet tudnánk még tenni a munkahelyek teremtésére, azt gondolom, hogy a város lakossága boldogabb lenne. Köszönöm szépen. Kiss Mihály, EU integrációs és munkahelyteremtési tanácsnok, települési képviselő: Tisztelt Képviselő-testület! Az utóbbi percekben egy kicsit elbizonytalanodtam, miután Bodzsár képviselőtársam említette, hogy para képviselő, én sem tudom megállapítani, hogy virtuális vagy euro képviselő vagyok, de az érintettség címén szeretnék a Bodzsár képviselőtársam utolsó javaslatára válaszolni. Érzem én is, hogy érintett vagyok ebben az ügyben, hisz ezt a rendszert, hogy a listás képviselők tudnak költeni bizonyos pénzt, nem én találtam ki, én ebbe belecsöppentem. Az első olyan lehetőségem, amikor én a képviselői alap rám eső részét elkölthettem a Kassai utcai Óvoda játszóterének rendbetételére ajánlottam felhasználni. Közben már akkor bombázott a Nagy-György képviselő úr, nemcsak engem, hanem Szekeresné képviselőtársamat, hogy a dűlőutak Rákos térségében nagyon rossz állapotban vannak. Minden képviselőnek szíve joga, van talán annyi értelme, hogy el tudja dönteni, hogy a lokálpatriotizmus mezsgyéjén odaáll egy jó ügy mellé vagy nem áll oda. Én úgy gondolom, hogy annyi szellemi tőke azért csak itt van, hogy a listás képviselők is fel tudják áldozni valamelyik másik társuknak egy jobb cél érdekében. Én ebben nem látok semmi kivetnivalót, ugyanis, hogyha azt vizsgálom, hogy a Tisztelt jobboldalon ülő képviselőtársaim azt mondják a 4 év

12 12 alatt, hogy valamelyik választókerület fontos, akkor odaadjuk a képviselői alapunkat és e Ft-ból lehetne ezt frekventáltan támogatni. A következő évben úgyszintén. Tehát inkább vizsgálnám, ha már ilyen nagy statisztikában gondolkodunk, amit épp Orbán képviselő úr mondott, meg kellene vizsgálni, hogy ki, mennyivel járul ehhez a büdzséhez hozzá. Az emberek így is felvethetnék azt, hogy ahol sok pénz folyik be, a város adott területére, akkor meg azok mondhatnák, hogy mi fizetünk a legtöbbet, akkor miért nem mi kapunk. A többiek ugyanúgy nyújthatják a kezüket. Én ebben nem tudok állást foglalni, mert amelyik ujjamat harapom, az fáj. Egyelőre én úgy gondolom, Bodzsár képviselőtársam kérdésére válaszolva, én nem látok benne ilyen kivetnivalót, hisz, hogyha valaki meggyőződik arról, hogy ez nem azért történik ez a koncentrálás, a képviselői alap koncentrálása, hanem azért, hogy egy jó cél érdekében megvalósuljon egy nagyobb feladat, mert kicsiből nem lehet, akkor én ezt korrektnek tartom és nem azért történik, hogy valakire ujjal mutogassanak. Ismerek több olyan képviselőt, aki odaadta a pénzét másoknak és én arról is meggyőződtem, azt is mind jó cél érdekében tették. Én nem tudom, hogyha visszakérdezhetnék, akkor konkrétan kinek van 1,5 milliós alapja. Én ezt csak így értettem, a képviselői alap koncentrációját nem tudtam másként értelmezni. Köszönöm. Dr. Halmágyi Pál, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Kedves Képviselőtársaim! Az előttünk fekvő költségvetésbe súlyos milliók vannak elköltve városüzemelési feladatokra. Bizonyára sok ez a pénz és nagyon jól tudjuk, hogy sokkal több is lehetne, hiszen valamennyien azt mondjuk és ez a szlogen is nagyon sokszor elhangzik ebben a teremben, hogy élhető várost akarunk. Élhető várost nem általában akarunk, hanem konkrétan akarunk élhető várost, mégpedig élhető várost akarnak a Csillag utcán és a Tulipán utcán lakó állampolgárok is, akiknek most a kertjükben jó formán a küszöbig ér a víz. Ezt szó szerint kell érteni és a kertek között ott legalább fél méter vagy 80 cm-es már az a tó. Ennek az elvezetése hosszú-hosszú évek óta súlyos probléma és ezt nem a képviselői alapok 300 e Ft-jából, hanem a város súlyos millióiból kell megoldani, mert ez akkora volumenű feladat. Amikor a 70-es évek végén, a 80-as évek elején egy száraz időszak volt és épültek az új beton utak, akkor nem figyeltek arra, hogy a régi vízelvezető csatornák ne tömődjenek el. A lakosok vagy meg tudták azt őrizni vagy nem, lényeg az, hogy ezt a súlyos feladatot meg kell oldani. Van ebben lakossági összefogás is, ők megássák bent árokelvezető csatornákat, megvan a kivezetése, azt szabaddá kell tenni, bele kell kötni a nagy Tulipán utcai csatornába, le kell vezetni azt a vizet, ami ott hatalmas esőzések után összegyűlik. Még egyszer mondom, ez nem egy-egy települési képviselő 300 e Ft-os alapjára méretező feladat, hanem ez a város üzemeltetése, élhetővé tétele a lakosság felé kötelezettség, hogy ennek a városnak működni kell. Köszönöm szépen. Kiss Imréné, a Szociális Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Képviselőtársak! A Szociális bizottság is megtárgyalta a költségvetési rendelettervezetet és egyhangú szavazással bocsátotta a képviselő-testület elé. Amiért ezt elmondtam, azaz, hogy elmondhassam véleményemet a képviselői alapokról is. Ez úgy gondolom nem mostani probléma, már többször volt ez, hogy kiemelt körzetek vannak és már akkor is jogtalannak tartottuk, én most is annak tartom. Én javasolnám, vizsgáljuk felül ezt a képviselői alapot, még pedig úgy, hogy ne legyenek kiemelt körzetek, mert én is megemlítettem a bizottságokon, hogy ez így nem fer dolog és ezt érzik az ott élő lakosok is. Azt pedig, hogy a listás képviselőtársaimnak is van képviselői alapjuk

13 13 Dr. Buzás Péter polgármester: Bocsáss meg Kiss Imréné képviselő asszony, mindenki mondja ezt, de egyszer tegyük már helyre. Nincsenek ezek, régebben voltak, de amióta a szabályzatot újraalkottuk, nincsen ilyen, hogy dupla képviselői alap. Kiss Imréné, a Szociális Bizottság elnöke, települési képviselő: Dehogy nincs. Ott van, csak mostantól, 2005-től nincs. Dr. Buzás Péter polgármester: Bocsánat, az elmúlt esztendő volt, de az idei szabályzatban már nincs. Olyanokat mondotok hárman-négyen egymás után, ami már nincs. Kiss Imréné, a Szociális Bizottság elnöke, települési képviselő: Most már valóban nincs, de ez volt idáig. Dr. Buzás Péter polgármester: Felejtsük el, beszéljünk-e róla még? Kiss Imréné, a Szociális Bizottság elnöke, települési képviselő: Épp ezt mondtam, hogy ne legyen többször vita erről, ne legyen ilyen körzet, mert ez jogtalan. Úgy gondolom, minden képviselőt ez bánt. Én a listás képviselőtársaim pénzéről szeretnék csak 2 rövid mondatot mondani. Az én újvárosi körzetemben, aki ott lakna, nincs ilyen listás képviselő és ne haragudjatok meg, én nem vagyok a fellegekben járó ember, de én magamnak se koldulnék, nemhogy odamenjek és azt mondjam, hogy add már nekem a képviselői alapodat. Én erre képtelen vagyok, tehát valahol úgy kellene szabályozni, hogy oldaltól függetlenül. Azt mondta a Kiss Mihály képviselőtársam, hogy összeadnák a jobb oldalon ülők, s egyik évben egyik építene belőle valami jelentősebbet, másik évben másik, ez megvalósíthatatlan így is, meg így is, ahogy most van. Javasolnám, hogy a listás képviselők képviselői alapját egy közös alapba helyeznénk, nem nekem, nem erről van szó, de akkor onnan lehetne osztani, hogy Újvárosra menjen belőle 250 e Ft, Vertán-telepre 300 eft, a belsőkre valamennyi, mert ne haragudjatok ez nevetséges. Én komolyan megígértem, hogy ezt az egy adatot megtartom és az utolsó lakossági fórumon a választás előtt felolvasom. Én nem tudom, hogy mit fognak szólni hozzá. Én tisztellek, becsüllek. Náladnál jobb polgármestert jelen pillanatban én nem is tudok elképzelni, de ez nincs rendjén. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Azért mondom el röviden a reflexiómat, mert nem szoktam általában közben megszólalni, a végén foglalok össze, Kiss Imréné képviselőtársam szívhez szóló volt, amit mondtál, én azt szeretném kérni tőled, mindenkitől, aki a teremben ül, hogy nekem személy szerint a listás képviselői alaphoz az ég világon semmi közöm nincs. Mint, ahogy millió más tételhez sincs, ehhez sincs, de nem tehetem azt se meg, hogy utasítsam a jegyzőt, hogy az Alkotmánybíróság döntésével szemben úgy készítse el ide az előterjesztést, hogy az Alkotmánysértő legyen. Higgyétek el, nekem nincs szükségem erre a 300 e Ft-ra, mert nekem is van. Szerintem több más listás képviselő is meg volna nélküle, de ahogy nem lehet, mert azt se lehet, hogy valakinek kétszer vagy négyszer annyi legyen, meg is szüntettük. Ugyanígy Marosvári Attila képviselőtársam volt az első, aki ezt szóvá tette. Megmondom őszintén igaza volt, igaza van, de nem tudok mit csinálni. Én csak azt kérem, hogy ezt értsd meg, fogadd el. Én nem tehetek róla. Komolyan így van. Én nem terjeszthetek elő jogellenes döntés alternatívát, emiatt azt tudom előkészíteni, hogy mindenkinek jár egy összeg. Beleértve a listás és az egyéni választókerületi képviselőt is. Utána, hogy ki, mire adja az a saját döntése. Én most felét odaadtam a lovasok szakosztálynak, mert nekik kevés a pénzük, versenyre mennek. Nem egy körzetre, tehát valami általános célra adom. Ez ítélt dolog, de én csak azt kérem mindenkitől, hogy ne higgyétek azt, hogy én osztom a 300 e Ft-okat, ez nem így van. Nekem

14 14 mondtad, azért volt muszáj elmondanom. Nekem is céloztad, hogy tisztelsz mint polgármestert, de ne csináljak ilyet, hát én erre válaszoltam. Kiss Imréné, a Szociális Bizottság elnöke, települési képviselő: Szeretném elmondani, bár azt mondtad, hogy Marosvári Attila képviselőtársam vetette fel először, mi Bodzsár Erzsébettel nagyon régóta mondjuk ezt. Dr. Buzás Péter polgármester: Ti azt mondtátok, hogy miért kap a Vertán-telep, meg Honvéd többet. Kiss Imréné, a Szociális Bizottság elnöke, települési képviselő: Nem most, mi már régóta mondjuk. Dr. Buzás Péter polgármester: Két dolog. Egyrészt az elmaradott térségeknek a dupla, tehát Honvédnak és Vertán-telepnek volt 2 képviselői alapja azért, hogy felzárkózzon. Most én példálózó jelleggel mondom. Ez az egyik probléma, hogy nem ugyanannyi volt mindenkinek. A másik probléma az, hogy a listás képviselőknek minek van. Most erről beszéltünk. Én a listásra válaszoltam, de a Kissné képviselő asszony ezt mondta. Kiss Imréné, a Szociális Bizottság elnöke, települési képviselő: Nem ezt mondtam. Nem, ne kelljen koldulni azt mondtam. Dr. Buzás Péter polgármester: Akkor mondd el, hogy megértsem, mert úgy látszik nem értem. Kiss Imréné, a Szociális Bizottság elnöke, települési képviselő: Én nem azt mondtam, hogy ne legyen nekik, legyen nekik képviselői alapjuk, de hol kelljen koldulnom azért, mert én most szeretnék Újvárosra még 300 e Ft-ot. Én nem fogok, ezt tiszteletteljesen kijelentem, senkihez nem fogok odamenni, hogy légy szíves ide adni a képviselői alapodat, mert most én szeretnék valamit Újvároson. Biztos nem lesz Újvároson abból semmi. Én ilyen ember vagyok, én magamnak sem koldulnék. Nem azt mondtam, hogy ne legyen nekik, nemes cél, hogy odaadják a sportra, a sportorvos segítésre, a lovas szakosztályhoz, nagyon nemes cél, ez rendben. De az, amikor egy-egy képviselőnek ötszöröse van, 1,5 millió Ft, ez már nem szép. Dr. Buzás Péter polgármester: Hát annyit összehozott magának, kölcsön kérte. Kiss Imréné, a Szociális Bizottság elnöke, települési képviselő: Ez nem az én világom. Dr. Buzás Péter polgármester: Ezt úgy hívják, hogy ügyes. Kiss Imréné, a Szociális Bizottság elnöke, települési képviselő: Én nem vagyok ügyes, nem is leszek azt hiszem. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Parázsvita van a képviselői alap körül Hölgyeim és Uraim! Gilicze János alpolgármester: Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Én már kezdem magam úgy érezni, minthogyha évi költségvetést tárgyalnánk, pedig még rengeteg olyan probléma merült itt képviselőtársaim részéről is, akár Dr. Orbán Imre, akár Dr. Halmágyi Pál és

15 15 más képviselők részéről is, akik ugyanezeket a gondolatokat mondjuk elmondták volna a es költségvetés előtt, vagy majd elmondják, amikor a 2006-os költségvetést tárgyaljuk. Hiszen akkor talán egy konszenzusos költségvetést is el tudnánk érni, el tudnánk fogadni és talán még a jobb oldal is megszavazná, hiszen olyan kérdéseket vetettek fel, amik, ha belekerülnek a költségvetésbe, akkor talán még elfogadást is fognak nyerni. Ilyen a képviselői alap is, hogy erről lehet beszélni, ezt meg lehet határozni, hogy akarjuk majd a következő évben, de most nem erről van szó. Most arról van szó, hogy van egy 2004-es költségvetés, amit vagy elfogadott a testület vagy volt, aki nem fogadott el, vagy tartózkodás mellett mégis életbe lépett, ennek a végrehajtásáról van szó. El kell mondani a javaslatokat, de szerintem nem itt. Mondjuk el majd akkor, próbáljunk konszenzusra jutni és fogadjuk majd el azt a költségvetést, ami ezekkel a javaslatokkal, amik elhangzottak valószínű, hogy jobb lesz. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Nagyon szépen köszönöm ezt a segítő hozzászólást. Megmondom őszintén örülök, hogy Gilicze Úr szájából hangzott el, az első szótól az utolsóig igaza van. Szekeres Ferencné, a Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt Képviselőtársaim! Polgármester Úr! 100%-ig igaza van Gilicze Úrnak, de ha már jelentkeztem, akkor csak elmondom Kiss Imrénének a felháborodására. Igaza van mindenkinek 100%-ig, se jobb oldalon, se bal oldalon nem vagyok. Azért én azt mondanám, hogy Kiss Imréné is ne szégyelljen koldulni. Ha egyszer a városért vagyunk mindnyájan, akkor milyen kijelentés az, hogy nem jön oda koldulni. Én oda voltam nyaralni akkor, amikor testületi ülés volt, hogy adjuk oda valakinek az alapunkat. Baranyi Sándor nem restellt, azt mondta, hogy add ide az alapodat. Azt se tudta, hogy hol vagyok. Dr. Buzás Péter polgármester: És oda adtad neki? Szekeres Ferencné, a Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke, települési képviselő: Igen. Mondtam, hogyha más is úgy van vele, hogy oda adja, akkor én is nagyon szívesen odaadom. Ha nekem azt fogja mondani Mágori Józsefné, hogy a József Attila utcát, meg a környékét, ahol mi is lakunk és akkora kátyú van, ha éjszaka én abba belebotlok, akkor oda az autóm, nagyon szívesen oda adom. De nemcsak a József Attila utcára, teljesen mindegy. Ha egy jobb oldali képviselő azt fogja nekem mondani, hogy a városba, ő úgy látja, hogy ez egy nemes cél, oda fogom adni. Ez teljesen rajtunk múlik én úgy gondolom. Egyszer próbáljuk már meg, amit nagyon régóta kérek, hogy 23-an vagy 24-en üljünk le magunkban és akkor jussunk konszenzusra, hogy gyerekek ez lenne a cél, ez nagyon fontos. Biztos vagyok benne, hogy legalábbis mi hárman oda adjuk. Köszönöm szépen. Mágori Józsefné települési képviselő: Polgármester Úr! Elnézést, megint én beszélek. Én annyit akarok mondani, a 4,8 milliárdos költségvetésből ez a körzetenkénti 300 e Ft, meg összesen akármennyi, ez nem pénz. Nem itt a baj, nem ezért van ennek ilyen nagy hangja. Hanem annak a hozadéka. Tehát az önerőnek, a 300 e Ft-nak vagy az e Ft-nak a hozadékát, hogyha itt látnánk papíron, akkor volna miért vitatkozni. Az alátámasztó számok hiányoznak. Dr. Buzás Péter polgármester: Költségvetési beszámolóról van szó. Van-e még a Tisztelt Testület tagjainak mondandója. Nincs. Lezárhatom a vitát? Jó, akkor lezárom a vitát és megpróbálok először reflektálni, utána összefoglalni. Örülök annak, hogy Hajdu Gábor, a Pénzügyi bizottság elnöke minősítette az elmúlt évi pénzügyi munkát, Nagy Lajos ugyanezt

16 16 tette. Annak is örülök, hogy ugyan úgy kezdte, hogy hál Istennek az előző esztendő pénzügyi gazdálkodása jó volt, ezért nem kellett hitelt felvenni. Én hozzá szerettem volna tenni, hogy természetesen én is szoktam ezt a szófordulatot használni, de a hál Istennek mellett még fontos az, hogy emellett a szakmai előkészítés, végrehajtás, meg minden más elem úgy legyen rendben, hogy a hál Istennek köszönet elhangozhassék. Egyetértek a köszönetekkel abban, ahogy Nagy Lajos képviselőtársam kiegészítette, hogy intézményvezetők, hivatali dolgozók, vezetés. Magamat ebből kivonva javaslom, hozzunk olyan döntést, hogy a jegyző asszonynak, a pénzügyi osztályvezetőn keresztül, a könyvvizsgálóig, beleértve minden intézményvezetőnek, akinek a pénzügyi gazdálkodáshoz köze van, ismerjük el a munkáját és köszönjük meg. Köszönöm szépen a javaslatot. Mágori Józsefnénak köszönöm a jórészt felüdítő hozzászólását. Ezzel együtt komolyan érdemes venni jó pár gondolatmenetet. Én azért hadd mondjam el az ő hozzászólása kapcsán, több mindenkinek, például Bodzsár Erzsébet képviselőtársamnak is, elfogadva Gilicze János alpolgármester véleményét, költségvetési beszámolóról van szó. Ezzel együtt felsorolunk különböző megvalósítandó feladatokat, hogy mivel lenne jobb. Orbán Úr utalt rá, hogy még mit lehetne tenni, az milyen jó lenne. Teljesen egyetértek vele és nem azt mondom, hogy most egy vagy kétezer forinttal a bébi-kötvény tarifáját ha növeljük, akkor az megoldhatatlan feladatot hoz. De ha az összes többit már hozzávesszük, például 20 millió Ft ma egy EU-konform játszótér, olyan, ami a Marczibányi téren van 100 millió Ft a fejlesztési önerőnk, pályázat nincs rá kiírva. Ezek azért kőkeményen olyan dolgok, hogy vagy ez, vagy más. Magyarul az, ami a végkicsengése volt a hozzászólásnak, hogy ami van az jó és ezen kívül, ha ez, meg ez volna, akkor milyen jó lenne, ebben egyetértünk. Tehát, amikor a költségvetési elosztás történik, akkor tudunk súlyozni róla, hogy most ezt a szűkös pénzt mire költjük, mire nem. A célok azok egyébként tényleg nagyon szimpatikusak. Ugyanez igaz a Mágori Józsefné képviselőtársam hozzászólásának döntő hányadára is. Te mindig pénzügyileg megalapozott, tartható, kifele is védhető véleményeket szoktál mondani és ebből, amit most mondtál, egy-két eleme nem értelmezhető általam annak. Azt mondtad és ez úgy van, biztos te összeszámoltad, én ilyen aspektusból nem, hogy 1 milliárd 126 millió Ft. Persze, hogy annyi, ebből 600 valamennyi csak a helyi adóbevétel és amellett még több jogcímen van bevételünk az emberektől, lakosságtól, csak ne felejtsd el, hogy a költségvetés szerkezete össze van állítva, ebben azért meg vannak a kiadások is. Ezek a kiadások valahogy úgy vannak, hogyha most mi azokban az utcákban, ahol te emlegeted a éves járdákat, meg ehhez hasonlót, oda csoportosítanánk, akkor tényleg azt kellett volna csinálni, hogy ki kellene vinni a Gizella utcára a Hagymaházat a beruházás építése pillanatában. Csak ezzel meg az a probléma, hogy eleink, őseink se oda építették a Hagymaházat, hanem akkor is oda építették, ahol most van. Magyarul, én hidd el, értem azt, amit te mondasz, csak az lenne a kérésem, hogy te meg olyan szempontból értsd a mi mozgásterünket, hogy megint csak nem most, hanem a költségvetés összeállítása időszakában lehet hangsúly eltolódást, súlypont áthelyezést tenni és akkor úgy döntünk. Amikor abba a helyzetben vagyunk, akkor sem könnyű az elosztás. Messze nem olyan egyszerű ez, szerintem ezt te is tudod. Én nem vitázni akarok, utána érdekelne, hogy hogy gondoltad ezt, hogy érted ezt, mert így, ahogy mondtad számomra ez nem értelmezhető. Én hadd ajánljam fel a következőt. Gilicze János szóba hozta, hogy konszenzusos költségvetés, nem olyan régen. Én elmondtam neki, mert hogy nem próbálom meg az előterjesztést úgy megtenni, hogy hallgassam meg a te véleményeteket. Én elmondtam a Gilicze Jánosnak, hogy az első évben, amikor választás után voltunk, meghívtalak benneteket hozzám, eljött mindenki és utána én olyan hangot hallottam vissza, hogy ennek így nincs értelme. Nem sokan, ketten mondták és utána ez hozzám visszajött és utána nem is volt ebből semmi. Következő évben volt egy próbálkozás. Úgy döntöttetek, hogy nincs értelme, én meg ezt kénytelen voltam elfogadni. A súlypontok meghatározásánál én szívesen leülnék veletek, hogy beszélgessünk, hogy próbáljunk konszenzusra jutni és ha konszenzusra jutottunk, akkor a szeretet hangján azt

17 17 is kérném tőletek, hogy szavazzátok meg a költségvetést. Konszenzusos költségvetés akkor lesz, ha ti mondotok valamit és én azt mondom az Orbán képviselőtársam javaslatára, hogy emeljük 2 ezer Ft-tal, 10 ezerről 12 ezerre a bébi-kötvényt, mert számára ennek presztízs jelentősége van. Én pedig elfogadom magát a gondolatot, na de hát emellett azért neki is el kellene valamit fogadni, például azt, hogy én a világon vagyok, meg egyelőre polgármester vagyok. Ez ettől válik konszenzussá ez az ügy, másként ez nem fog működni. Én ebben partner vagyok, szívesen felajánlom az együttműködésem a következő évi költségvetésnél, de most a tisztelet hangján azt javaslom, hogy fogadjuk el ezt a mostani beszámolót, mert ez a tavalyról szól. A következő gondolatmenet, ez a bizonyos büntetik, nem büntetik. Most én erre a következőt hadd mondjam, persze, hogy ezt ti úgy élitek meg, hogy büntetve vagytok. Én persze elmondtam többször, hogy ez nem így van. Egyszerűen arról van szó, hogy első évben, amikor járdaprogram volt, 25 milliót tettünk bele, másodikban kb. 70 millió Ft-ot, utána 100 millió Ftot. Az első év tanulóév volt, rengeteg gyerekbetegséggel. Amikor beindítottuk a versenyt, akkor nem az úgymond polgármesteri többség képviselői tudtak úgy agitálni elsősorban, hogy 13 ezer, 18 ezer, 15 ezer, meg ehhez hasonló, hanem középen és jobb oldalon ülő képviselők tudtak agitálni és lóhosszal elhúztak. Ez mutatta azt, hogy azért nem úgy van, ahogy ti mondjátok. Hadd tegyem hozzá Bodzsár Erzsébet és Mágori Józsefné képviselőtársaim, hogy nektek akkor se jutott járda. Hogyha egy képviselő nem vállalja fel azt a feladatot, hogy elmenjen a lakossághoz és meggyőzze a lakosságot arról, hogy igen le kell tenni a pénzt is hozzá és akkor csináljunk már valamit, akkor azért ez nem így jön ki. A másik évben természetesen az történt, hogy a már meglévő pályázatokat döntötte el a testület. Most az, hogy nektek nem volt előző évben kimunkált olyan anyag, amit beadhattatok volna, illetve a Mágori Józsefnéé akkora volt, hogy nem bírtuk megfinanszírozni, ez ezt az eredményt hozta. Ezt a testület szavazta meg, a testület fogadta el. Ne haragudjatok, azért én nekem, ha ti már nem adtok nekem ötletet, javaslatot, nem tudunk a költségvetésről tárgyalni, azért valakikre hallgatnom kell, ez esetben is valakikre hallgatnom kellett és a későbbiekben is valakikre hallgatnom kell, mert ez konszenzus alapján működik. Nem patetizmus és nem bújuk a 16-ok mögé, na de hát nem lehet másként egy csapatot egybe tartani, hogyha összességében az ember nem figyel oda a véleményükre, meg a tanácsaikra. Most itt beindult a kampány a járdák leosztásáért. Ennek vagyunk a tanúi Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Előkampány. Nem így kell. Ezt úgy kell, együttműködve, konszenzus mentén, mert ebből, amit például ti is most csináltok, ebből nem lesz konszenzus, ebből nem lesz járda. Tehát a konszenzus az attól van, hogyha kompromisszum születik. A kompromisszumra én mindig is hajlottam, de nem a diktátumra. Ennyit erről az igazság vagy igazságnak vélt büntetés, meg ehhez hasonlót, a tisztelet hangján én ezt nem érzem védhető felvetésnek, maradjunk ennyiben. Sok a társulás, szerintem is. A társulásnál meg az a helyzet, hogy jelenleg nekünk a legfrissebb ez a többcélú társulás, nem olyan bonyolult ezt megjegyezni, viszont a régi területfejlesztési önkormányzati társulást nem szüntethettük meg, mert ha kiírnak úgy pályázatot, például foglalkoztatási pályázatot, ahova 2 év gyakorlattal rendelkező társulás pályázhat és a területfejlesztési önkormányzati társulásnak nem lehet jogutódja a TÖT, amit most létrehoztunk, tehát meg kell tartani a régit is. Én is azt gondolom, hogy felesleges, de hát ameddig a jogi szabályozás ilyen, a pályázat kiíró nem figyel oda, hogy a TÖT lehetne a pályázat alanya és jogutódként a régi területfejlesztési feladatot átvehetné, addig muszáj megtartani. Egy biztos, hogy ez a rengeteg társulás azért hoz is valamit. A 165 millió a jó szám, ne tévesszen meg az a másik, azért akkora zsonglőrök nem vagyunk, hogy egy összeget kétszer költünk el. Megkérem a pénzügyi osztályvezetőjét, hogy magyarázza már meg Mágoriné képviselőtársamnak azt, hogy ennek a bevételi oldala hol van, tehát meglesz, ilyet nem csinálunk maradjunk ennyiben. Csapadékvíz elvezető árok. Megkérem a Jegyző Asszonyt, hogy a műszaki kollégákkal nézzenek utána, hogy most a belvízvédekezési fokozatra tekintettel vis maiorra tudunk-e beadni pályázatot, milyen pályázatot, annak részeként ezt az árok problémát, ami

18 18 áthúz a másikba, Dr. Halmágyi Pál mondta még, hogy ki kellene vezetni az udvarról a vizet. Ahol ilyen van, hogy mélyebb az árok és ki tudja vezetni, ott tényleg nagyon meg kellene csinálni, de az igazi baj ott van, ahol az árok feljebb van, mint a belső, mert ott nem tudunk egyelőre mit csinálni, az többe kerül. Nézzük meg, hogy vis maiorból tudunk-e erre pályázni. Ebben én ma este kérek egy visszajelzést, délután úgyis rendkívüli védelmi bizottsági ülés lesz vízügyben, és akkor nézzük meg, hogy rá tudnánk-e valamilyen irányban mozdulni, mert ez viszont jogos és ezt meg kellene oldani. A vízmű szippantóhoz én csak azt tudom hozzátenni, hogy mi mondhatunk a vízműnek sok mindent. Mindenki tudja azt, hogyha a belvíz szintje ott van, ahol van és a szippantó kapacitás annyi, amennyi és mondjuk ez a kapacitás x, a víz most 3x, akkor én is egyetértek azzal, amit mondasz. Szólunk a vízműnek, de ettől nem lesz több autó. De igazán ezt az oldja meg majd, hogyha egy kicsit lejjebb jön a belvízszint. Keresztjárdák ügye. Tudjuk, a keresztjárdák ügyét meg kell oldani, én is úgy gondolom, lehetőleg minél gyorsabban. De ha megint nem akarjuk egymást félrevezetni, akkor megint azt kell mondanom, hogy esély nincs rá, hogy ebben azonnal, nagy eredményt tudjunk elérni. A járdaprogram 2 milliárdos program. Ebbe egy 100 millió Ft, amit most csinálunk az csepp a tengerben. Keresztjárdákra akkor figyeltünk oda, amikor az útaszfaltozás történt. Mondjuk, amikor én ide kerültem, akkor a második évtől oda figyeltünk, akkor legalább azok a keresztjárdák normálisan meg lettek csinálva. Az összes többinél ilyenkor félcipőbe nem lehet átmenni egyik sarokról a másikra, ez biztos. Csak ennek akkora a pénzügyi vonzata, amire nem tudom most azt mondani, hogy ezt az idén megoldjuk úgy, hogy a szavamat tartani tudjam. Hazudni nem szoktam, marad az, hogy tudjuk a problémát ben indul a szennyvízberuházás és a szennyvízberuházás részeként különböző kereszteződésekben oda tudunk arra figyelni, hogy ezek a járdák tisztességesen legyenek helyreállítva. Akkor kerülhet ez úgy helyre, de akkor még mindig bele kell férjen brüsszeli pénzfelhasználásba, a monitoringnál is, az ellenőrzésnél és a kollegáimnak is oda kell rá figyelni. Erről már tárgyaltunk, de ennél sokkal biztatóbbat, tudva a problémát, nem tudok mondani. Mátraalja, én azt gondolom, hogy most, ha majd odajutunk arra az előterjesztésre, akkor az ilyen általános célmeghatározás lesz, egyébként meg megvitatjuk akkor. Én ugyanúgy gondoltam, mint ahogy te mondtad, hogy mindenképpen Városnapon végig mondva, végig hozva ezt a felhívást. Az, hogy most ebben jótékonysági estet szervezzünk, ne szervezzünk, majd ezt akkor megbeszéljük. Bodzsár Erzsébet az esélyegyenlőség ügyben az előbb elmondtam, azt mind a kettőtöknek értettem. A para képviselő az érdekes megfogalmazás, majd elgondolkozok rajta. Elgondolkoztató, de azért emlékszel te azokra az időkre, amikor én is érezhettem hasonlóképpen magam, de most nem ez a döntő. Amit viszont közműfejlesztési hozzájárulás ügyben mondtál, azzal egyetértek. Én úgy értettem, hogy van mód arra, hogy egyrészt társulást szervezzünk és akkor 66%+1 fő és akkor beszedjük a pénzt és van mód arra is, hogy az önkormányzat helyi rendeletben előírja, hogy ebben az utcában, vagy abban az utcában építek járdát és kötelezően előírom, hogy 15 e Ft-ot mindenki fizessen be. Én azt kérem a Jegyző Asszonytól, hogy kollégáim ennek nézzenek utána, keressék meg azt a módot, hogy ezt hogy tudnánk megcsinálni. Teljesen jogos az az észrevétel, hogy egyes utcákban kell fizetni a 15 e Ft-ot, másik utcában meg nem kell fizetni, csak azért, mert a vasútállomásról, azon az utcán jön be a forgalom, az hamarabb megépül, mert stratégiai, de ettől az ott lévő ház gazdagabb, értékesebb és ugyanolyan polgára ennek a városnak, mint az, aki fizeti a 15 e Ft-ot, tehát én ebben egyetértek veletek. Én úgy tudtam, hogy ez ebbe az irányba megy és ha úgy tetszik, köszönöm szépen a jelzést. Én megkérlek benneteket, hogy a következő testületi ülésig kapjak ebben visszajelzést. Ennyit a közműfejlesztési hozzájárulásról. Én most nem akarok visszatérni a képviselői alapra. Én értem az észrevételt, megmondom őszintén, a területfejlesztésben van olyan szabály és érdekes módon alkotmányos, hogy a hátrányos helyzetű térségek többlet támogatást kapnak TEKI-ben például, kevesebb önerőt kell fizetni. Területi Kiegyenlítő pénzt kapnak és ez alkotmányos. Én azt gondolom, hogy egy

19 19 Honvéd Makón, meg mondjuk a Ráday ltp. környéke vagy a Bajcsy lakótelep környéke nem egy kategóriába. Én azt gondolom, hogy Honvéd elmaradottabb, mint a Ráday lakótelep környéke vagy a Petőfi park környéke és azt gondolom, ha ezt a testület úgy honorálta volna, hogy annak a területnek a képviselője dupla annyi alapot kap mint az összes többi, egyenként nem 300 e Ft, hanem 600 e Ft-ot, én azt gondolom, hogy az rendben lévő. Ugyanígy volt a tanyai képviselő, mert ott rengeteg gréderezés van, meg más ehhez hasonló dolog és a tanyai lakosok mit kapnak a Ft-jukért. Mert a városi lakosok azért még kapnak, de a tanyaiak mit kapnak, azok aztán még kevesebbet kapnak. Jegyző Asszony elmagyarázta nekem, hogy ez Alkotmányellenes. Nem is tervezünk ilyet, a mostani szabályozásban ez már nincs benne, de ez most a tavalyi beszámoló, tehát ennek most volt helye itt, hogy ezt megbeszéltük. Ennyit a képviselői alapról. A mostani képviselői alapnál tény, hogy mindenkinek van. Ennyi. Belvízelvezetést elmondtam Dr. Halmágyi Pál képviselőtársam felvetésével egyetértek, megnézzük. Palotai Péter kollégámat kérem meg, hogy akkor ezt jelezze vissza Dr. Halmágyi Pál, Bodzsár Erzsébet, meg a Mágori Józsefné települési képviselőknek, hogy tudunk-e rá pályázni, nem tudunk rá pályázni, mert azért most úgy, hogy menjünk, hogy csináljuk és pénzt hozzá, ezt ugye ti is megértitek, hogy ez így nem járható. De hogyha vis maiorból tudunk pályázni, akkor abban a pillanatban mozdulunk rá. Körülbelül végére értem a dolgoknak. Én akkor Mágori Józsefné, nem tudom lehetne-e reflexió szintű hozzászólás, mert kellően kitárgyaltuk már ezt a kérdést. Parancsolj. Mágori Józsefné települési képviselő: Megkaphatjuk-e azt a képviselői beszámoló sorozatot, ahol körzetenként le van írva, hogy hol mennyi pénz lett elköltve. Dr. Buzás Péter polgármester: Arra gondolsz, amit te megkaptál sajátodat, hogy az összes többit is szeretnéd megkapni. Mágori Józsefné települési képviselő: Így van, nem kell külön készíteni, mert ez januárfebruárban már kellett és onnantól mérhető ez az egész 300 e Ft-os ügy. Dr. Buzás Péter polgármester: Én azt gondolom, hogy ez oly mértékben nyilvános adat, hogyha valaki vette volna magának a fáradtságot, hogy végig üli mind a 14 választókerületi beszámolót, úgy is tudná, megkaphatjátok. Mágori Józsefné települési képviselő: Jó, köszönöm. A másik pedig, lehet, hogy félre siklott a hozzászólásom, én az milliót, vagyis az 1 milliárd 100 millió Ft-ot azt arra mondtam, mivel ennyi a bevétel és ez a költségvetésnek durván a negyede, mert ha elkezdtem volna fillérezni, nemcsak a kerek milliót adom össze, akkor ezt a város lakói fizetik be és ebből valahogy körzetenként arányosan kell részesülni. Dr. Buzás Péter polgármester: De ez nem logikus. Mágori Józsefné települési képviselő: De logikus. Dr. Buzás Péter polgármester: Jó, ezt majd megbeszéljük. Mágori Józsefné települési képviselő: De nem úgy, hogy a kultúrházat a Vágóhíd utcán építik fel. Dr. Buzás Péter polgármester: De ebből építjük meg a kultúrházat, meg az összes többit.

20 20 Mágori Józsefné települési képviselő: Rendben van, de ha eltelnek évek egy 4 éves ciklusból, hogy az egyik körzetben, amit majd talán meg fogunk tudni, összesen el van költve 30 millió, a másikban meg 300 e Ft, akkor nem arányos és ezt szeretném tisztázni. Dr. Buzás Péter polgármester: Nem fogod tudni. Mind a ketten meghalunk a nélkül, hogy ezt meg tudnánk oldani. Eleink se tudták megcsinálni képtelenség, amit mondasz, ennyi. Pénzügyi-városfejlesztési, város működtetési képtelenség. Ebben másként látjuk a dolgot. Még egy motívum, ha már te szóba hoztad ezeket a számokat még egyszer. Mondtad, hogy 744 millió Ft pályázati pénz jött. Hadd mondjam el neked, hogy a történelmi egyházakkal kialkudott pénz az szintén kb. olyan mint a pályázati pénz. Majd kérdezd meg mondjuk Széll Imre bácsit. Ő ott volt egy olyan tárgyaláson, amikor ebben alkudtunk. Akkor elmondom még egyszer. Te azt mondtad, hogy a pályázati pénznél az a 744 millió Ft, ami jött, az rendben van és pont. Na most én csak hadd tegyem hozzá, árulva a saját munkámat, hogy emellett a történelmi egyházakkal történő egyezségkötés az én észjárásom szerint, meg a befektetett munkát alapul véve hasonló súlyú, mint a pályázat. Rendben, menjünk tovább. Bodzsár Erzsébet, a Művelődési Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Mindent megtettél Polgármester Úr, hogy eltántoríts az én elképzeléseimtől és elveimtől, de én továbbra is hiszek abban, hogy a képviselői munkának értelme van, a teljesítménynek is értelme van. Azon ominózus évben, amikor járdaépítések megvalósultak, egyikünk sem kapott semmiféle mankót a hónunk alá, egy nyarunk ment arra rá, hogy végig házaltuk, megcsináltuk és most te azért szidsz le engem. Szóval ez elég furcsán hangzik. Ezért fedsz meg bennünket, hogy mi akkor dolgoztunk és teljesítményt mutattunk fel, ezért azt hiszem jogtalanul jár nekünk a bírálat és a fedés. Hát ennyit szerettem volna mondani. Dr. Buzás Péter polgármester: Én azt gondolom, hogy külön nyelvet beszélünk képviselő asszony. Külön nyelvet beszélünk, mert nagyon érdekes a memória, már bocsáss meg, a tiéd. Akkor, amikor vis maior keretből senki nem kap szinte a városban pénzt, csak te meg Gilicze János ilyen 20, 50 milliós nagyrendűt, akkor az természetes, az jól van, az jó szokás. Honvéd hol van, meg a többiek. Ez jó szokás. Akkor, mikor valamiből kimaradok, az nem jó szokás. Akkor, amikor három észrevételedből elfogadom a közműfejlesztési hozzájárulást, akkor az nem érdemel szót. Maradjunk ennyiben, hogy te úgy gondolod, én meg így. Nem tudok ennél többet mondani és nem is akarok, mert annyit nem ér az ügy. Köszönöm. Van-e még? Akkor lezártam az észrevételek sorát. A határozati javaslatok között én azt kérem, hogy a Pénzügyi bizottság és a Városüzemelési bizottság indítványát elfogadva Makó Város Önkormányzata fejezze ki elismerését mindazoknak, akiknek köszönhető az elmúlt feszített költségvetési év, úgymond az erőltetett menet költségvetésének a precíz megvalósítása. Tehát Jegyző Asszonynak, pénzügyi osztályvezetőnek, pénzügyi munkatársaknak, intézményvezetőknek, azok munkatársainak, tehát mindenkinek Makó Város Önkormányzata köszönje meg, ismerje el a munkáját, határozatban is, ezt postázzuk ki. Emellett én tisztelettel javaslom, mindig el szokott maradni, hogy az adócsoport munkáját is elismerjük. Valamiért, amikor decemberben bejön a beszámoló, akkor a következő évi adó megállapítás miatt sokfajta gondolat van a fejünkben, de az véletlen se, meg akkor még nincs meg az, hogy 600 millió Ft adóbevétel volt, tehát akkor még nincs bennünk az, hogy egyáltalán az adócsoport munkáját, meg a csoportvezetőjét is meg kellene köszönni. Én azt javaslom, hogy ennek a költségvetésnek a teljesítési részeként az adócsoport és csoportvezető munkája is legyen ideértve. Tehát ismerjük ezt el, én kérem, hogy ezt majd külön határozatban foglaljuk és az összes többi marad úgy, ahogy elmondtam. Ez a határozati javaslat, elfogadható? Búcsúzóul szeretném azzal zárni a költségvetést, hogy tőlem a Vállalkozói Tanácsadó Testület kérdezte meg, hogy mekkora a városnak a hitelterhe. És én akkor azt

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. december hó 6. napján, a városháza 1. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 21. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január hó 31. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 3. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével közösen 2011. április 27.-én megtartott üléséről a Petőfi Sándor Művelődési Házban - Szigetbecsén

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 62 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. december hó 17. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 20. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március hó 20. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 6. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 6/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 29- én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. március 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata Palotás Község Önkormányzata 13. számú nyílt ülési Kisbágyon Község Önkormányzata 7. számú nyílt ülési Szarvasgede Község Önkormányzata 8. számú nyílt ülési Készült: Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Makád Község Polgármesteri Hivatalában a 2012. április 23-án tartott Makád község képviselő-testülete és Szigetbecse község képviselő-testülete által tartott közös ülésről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság május 30-án megtartott nyílt ülésének.

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság május 30-án megtartott nyílt ülésének. 195-8/2016. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság 2016. május 30-án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 115/2016.(V.30.) számú határozata Jegyzőkönyv hitelesítő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 370/21/2016 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2016. szeptember 15. napján 16.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének Határozatok: J E G Y Z Ő K ÖN Y V E 366/2016.

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2002. január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2 Bekecs Község Önkormányzatának

Részletesebben

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól.

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 23.-án (csütörtökön) 17 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Táska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-án megtartott együttes ülésén Jelen vannak: Buzsák Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak:

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. augusztus 26.- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

Ikt. szám: /2014. J e g y z ő k ö n y v

Ikt. szám: /2014. J e g y z ő k ö n y v Ikt. szám: 121-12 /2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-án megtartott közös testületi

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5. számú nyilvános ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5. számú nyilvános ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5. számú nyilvános ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005. szeptember 28. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 20. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. október 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 72-73. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 72/2014.(X.30.)

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Somogyi Csaba István elnök, Orsós János nemzetiségi képviselő, és dr. Varga Katalin aljegyző.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Somogyi Csaba István elnök, Orsós János nemzetiségi képviselő, és dr. Varga Katalin aljegyző. Jegyzőkönyv Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2014. november 25.-én (kedden) 17 órakor a Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak: Somogyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ü g y r e n d i, J o g i é s K ö z b i z t o n s á g i B i z o t t s á g i ülés 2 0 1 6. j a n u á r 2 7. Készült:

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2010. augusztus 30-án 13 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen van: Tóth István elnök,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Jelen vannak:

Jegyzőkönyv. Készült: Jelen vannak: Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2010. szeptember 23-án hozott határozatai 22/2010.(IX.23.) Az önkormányzat 2010. I. féléves gazdálkodásáról készült tájékoztató 23/2010.(IX.23.)

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2008. június hó 12. napján, a városháza I. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 13. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tájékoztató Nógrád Megye Területfejlesztési Programja tervezésének aktualitásairól

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tájékoztató Nógrád Megye Területfejlesztési Programja tervezésének aktualitásairól Ikt.sz.: 33-50/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. június 23-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2007. április 5-én, 17 órakor megtartott soron kívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2007. április 5-én, 17 órakor megtartott soron kívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2007. április 5-én, 17 órakor megtartott soron kívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 39/2007. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. május 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. május 26-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 7/2015. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. május 26-án megtartott üléséről Határozatok száma: 33-38. 1 TARTALOMJEGYZÉK 33/2015.(V.26.) PBH.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a Városfejlesztési Osztály hivatali helyiségében, a Gazdasági Bizottság 2011. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Uraiújfalu, Vasegerszeg,Nagygeresd, Nemesládony, Simaság és Vámoscsalád községek képviselő-testületeinek 2014. december 18-án 17 óra 30 perckor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464 462 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 41/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla JEGYZŐKÖNYV Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. április 15-én délután 15.00 órakor megtartott testületi ülésről Jelen vannak: Csorba Ferenc Lakatos Pál Tóth Zoltán Béla Jegyzőkönyvvezető: Márton

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megválasztotta szabó Árpád tanácstagot, a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megválasztotta szabó Árpád tanácstagot, a jegyzőkönyv hitelesítőjének. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 159/2008 Készült: Gyula Kistérségi Iroda (5700 Gyula, Damjanich.u.6.sz.) tárgyaló termében 2008. július. 04. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2006. március hó 30. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 5. - rendkívüli - ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Takács Lászlóné nemzetiségi elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Takács Lászlóné nemzetiségi elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT: JEGYZŐKÖNYV Készült: A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. június 25-én 11.00 órai kezdettel a Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nyelvoktató Általános Iskola igazgatói irodája hivatalos helyiségében

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Emeleti tanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla CKÖ tag. Csorba Ferenc György és Kolompár László CKÖ tagok nem jelentek meg az ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla CKÖ tag. Csorba Ferenc György és Kolompár László CKÖ tagok nem jelentek meg az ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. január 09-én, de: 10.00 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Lakatos Pál CKÖ tag Tóth Zoltán Béla CKÖ tag Csorba Ferenc

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás) 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 15-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 20-án megtartott üléséről. (közmeghallgatás)

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/ Polgármester:96/ Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/ Polgármester:96/ Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/ Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 6/2015. Készült: 1 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 2-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről 443-6/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. június 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: IV.56-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. május 7-én (csütörtökön) 15 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben